CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)

Thứ tư - 26/04/2017 01:11
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)

CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - GIỚI THIỆU - CHA MỄN:

https://www.youtube.com/watch?v=wqeBQNiDN3M

***********************************************************************
1. Chuyện kể cho các gia đình, nghe riêng lẻ từng bài
từ 001-344 (Chỉ những chuyện kể, không có thánh ca).
----------------------------------------------

Bài 2:
Chuyện kể cho các gia đình Bài 2 YÊU LÀ CHO ĐI Lm Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=4VPCyXen3nM&t=16s

Bài 4:
Chuyện kể cho các gia dình Bài 4 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=WPSEam5Mb-A

Bài 6:
Chuyện kể cho các gia đinh Bài 6 ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Lm Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=_g2H4TQ0jn0&t=19s

Bài 8:
Cha Mễn kể chuyện gia đinh bài 8 TIN TƯỞNG

https://www.youtube.com/watch?v=6rRNmC2F3rs

Bài 10:
Cha Nguyễn Văn Mễn kể chuyện cho các gia đinh bài 10 XIN THA TỘI CON

https://www.youtube.com/watch?v=6D8OO0cpZT4

Bài 12:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 12 CHẤP NHẬN

https://www.youtube.com/watch?v=SWS-Gl1Ftp8

Bài 14:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia điình bài 14 CƯA BƠT THẬP GIÁ

https://www.youtube.com/watch?v=7oX50FTJuRI&t=23s

Bài 16:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 16 ĐÂY LÀ MẸ CON

https://www.youtube.com/watch?v=IfwYFK6oT5k&t=4s

Bài 18:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài18 HÃY TĨNH THỨC

 https://www.youtube.com/watch?v=Gh6p16mgydU&t=12s

Bài 20:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 20 CẬY TRÔNG

https://www.youtube.com/watch?v=c2JYXQIC97E

Bài 22:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 22 TRÁCH NHIỆM:

https://www.youtube.com/watch?v=I0Nz4tb9j8o

Bài 24:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 24 GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

https://www.youtube.com/watch?v=wAMVhLuHEkU&t=4s

Bài 26:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 26 NGƯỜI THU THUẾ VÀ NGƯỜIBIỆT PHÁI

https://www.youtube.com/watch?v=j3f6AvxfCtI&t=6s

Bài 28:
Linh mục Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 28 THÁNH THIỆN

https://www.youtube.com/watch?v=nFYiFlIBa1U

Bài 30:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 30 ĐÓN NHẬN Ý CHÚA

https://www.youtube.com/watch?v=oJkO8t9UgJw

Bài 32:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 32 KHO TÀNG TRÊN TRỜI

https://www.youtube.com/watch?v=2Qgb9T2dQhs

Bài 34:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 34 HOA MÂN CÔI

https://www.youtube.com/watch?v=Htq7nS67o24&t=1s

Bài 36:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 36 NHỮNG KẺ BÉ MỌN

https://www.youtube.com/watch?v=Vg2RDXr7Bk8

Bài 38
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 38 GIA TÀI VINH CỬU

https://www.youtube.com/watch?v=mfJbllgKsIg

Bài 40:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 40 KINH CHÊ

https://www.youtube.com/watch?v=I7lJ24K9lV8

Bài 42:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 42 ĐỪNG BỎ CUÔC

https://www.youtube.com/watch?v=Gxp_TugISUo

Bài 44:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 44 NỤ CƯỜI

https://www.youtube.com/watch?v=u5XgjZT6eLY&t=11s

Bài 46:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 46 KHÔNG CÓ THỜI GIỜ

https://www.youtube.com/watch?v=SrH8yhPevtg&t=49s

Bài 48:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 48 TRÊN ĐƯỜNG VỀ

https://www.youtube.com/watch?v=0ysCSQgw8hY&t=24s

Bài 50:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 50 ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ

https://www.youtube.com/watch?v=2JBdq5723MM

Bài 52:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 52 NHỮNG ĐÔI CHÂN CẦN RỬA

https://www.youtube.com/watch?v=msbTcB8jfXI

Bài 54:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 54 NỖI TRỐNG VẮNG CỦA LINH HỒN

https://www.youtube.com/watch?v=n3mokgBwYO4  

Bài 56:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 56 LẠC LỐI

https://www.youtube.com/watch?v=t6dCMih0Oq8&t=1s

Bài 58:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 58 PHÊRÔ TRƯỞNG THÀNH

https://www.youtube.com/watch?v=gk824OTtXfE

Bài 60:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 60 ỐC MƯỢN HỒN

https://www.youtube.com/watch?v=KeGxFPV1X-E

Bài 62:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 62 NIỀM TIN CỦA CON

https://www.youtube.com/watch?v=7KCluzTVIDg 

Bài 64:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 64 BAO DUNG

https://www.youtube.com/watch?v=n2Re-w1uiqc&t=16s

Bài 66:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình BÀI 66 BÓNG MÁT

https://www.youtube.com/watch?v=Hov5krQRmx4&t=309s

Bài 68:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 68 BÁNG MÁT VÀ NGƯỜI CHĂN CHIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=PCs7jlzh28Y

Bài 70:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 70 TÌNH YÊU HIẾN THÂN

https://www.youtube.com/watch?v=5I2Oe4wpTIQ

Bài 72:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 72 HỌ HẾT RƯỢU RỒI

https://www.youtube.com/watch?v=rzrvDC7HDU0&t=3s

Bài 74:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 74 TỘI LỖI VÀ ÂN SỦNG

https://www.youtube.com/watch?v=9M_pIyi5OdQ&t=207s

Bài 76:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 76 KHIÊM NHƯỜNG

https://www.youtube.com/watch?v=ZQDtVLCoGQk&t=3s

Bài 78:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 78 THÁNH THIỆN

https://www.youtube.com/watch?v=6BLy_ko0xgE

Bài 80:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 80 KHIÊM NHƯỜNG 2

https://www.youtube.com/watch?v=R_WEc0IrLeY

Bài 82:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 82 SỰ SỐNG CON NGƯỜI
https://www.youtube.com/watch?v=9icj2YrnVs4&feature=youtu.be

Bài 84:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 84 CHÚA TRONG VŨ TRỤ

https://www.youtube.com/watch?v=vUyVM2CHGPc

Bài 86:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 86 KÍNH MỪNG MARIA
https://www.youtube.com/watch?v=Ly5LpJZcPlY

Bài 88:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 88 BỆNH PHONG CÙI
https://www.youtube.com/watch?v=2rNeMRj-tOU


Bài 90:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 90 TRỞ VỀ

https://www.youtube.com/watch?v=9ubGRqG25pY

Bài 92:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 092 TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT
https://www.youtube.com/watch?v=SR0V3BtEq9U 

Bài 94:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 94 SÁM HỐI
https://www.youtube.com/watch?v=cXUsYfNJ7Xk

Bài 96:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 96 TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

https://www.youtube.com/watch?v=VitlRWZc02s

Bài 98:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 98 NHƯ LÒNG CHÚA KHOAN DUNG

https://www.youtube.com/watch?v=DC47UZ8v0Pw 

Bài 100:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 100 LỜI GỌI TÌNH YÊU

https://www.youtube.com/watch?v=P5h8zqazBF4 

Bài 102:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 102 ME TUYỆT MỸ

https://www.youtube.com/watch?v=ANpi89jqw48&t=125s

Bài 104:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 104 NỮ THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

https://www.youtube.com/watch?v=xKwvSWHdRRY

Bài 106:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 106 CANH TÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu0WXlEW9OI

Bài 108:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 108 BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC 

https://www.youtube.com/watch?v=t_ZzcDxhs2M

Bài 110:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 110 LỪA DỐI 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv5zao7TgVg&t=19s

Bài 124:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 124 CÀ PHÊ MUỐI

https://www.youtube.com/watch?v=xV-F1MkGyBY

Bài 126:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 126 ĐAU KHỔ

https://www.youtube.com/watch?v=PAbf8fKa74U

Bài 128:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 128 VÌ SAO ANH YÊU EM 

https://www.youtube.com/watch?v=aUyb-UN1b2o

Bài 130:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 130 ĐAM MÊ XÁC THỊT 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJUngIJnFk

Bài 132:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 132 GIÀU CÓ TRONG TẦM TAY

https://www.youtube.com/watch?v=h9HogYSl1jo

Bài 134:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 134 HÃY TỈNH THỨC

https://www.youtube.com/watch?v=YVEgkM1dLIQ&t=22s

Bài 136:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 136 TÔI MUỐN NÊN THÁNH

https://www.youtube.com/watch?v=1BV_m4l26C0

Bài 138:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 138 TỆ HẠI CỦA TINH HAY PHÊ BÌNH

https://www.youtube.com/watch?v=0ki9rSblQsU

Bài 140:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 140 MỘT CÁCH CẦU NGUYỆN

https://www.youtube.com/watch?v=YoLb2MgDXzo

 Bài 142:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 142 ĐỪNG LÀ CON CHIÊN LẠC

https://www.youtube.com/watch?v=4Uu5zdtrsmE

Bài 144:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 144 HÃY BIẾT CHO ĐI 

https://www.youtube.com/watch?v=83OZ4KmKjHg  

Bài 146:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 146 Xây nhà cho Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=Q8WeaRL4KfA

Bài 148:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 148 Ngày Phán Xét

https://www.youtube.com/watch?v=G60H-aD-E0U&t=94s

Bài 150:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 150 NÓI DỐI LÀ NHU NHƯỢC

https://www.youtube.com/watch?v=-SM78ZpFtgc

Bài 152:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 152 HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIA CHÚA

https://www.youtube.com/watch?v=JxtQyPhqjZQ

Bài 154:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 154 HÃY KIÊN TÂM BỀN CHÍ

https://www.youtube.com/watch?v=di1qvNwlLe8&t=89s

Bài 156:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 156 MẸ LÀ HY VỌNG ĐỜI CON

https://www.youtube.com/watch?v=qBAS7ByVtqs

Bài 159:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 159 BA CÁI NHẤT CỦA MẸ

https://www.youtube.com/watch?v=LteRwqCJrMs

Bài 161:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 161 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẸ

https://www.youtube.com/watch?v=drlAwq5_dps

Bài 163:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 163 MẸC TÔI

https://www.youtube.com/watch?v=6f6Yp94Zd2Q

Bài 165:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 165 MẸ ƠI, CON THƯƠNG MẸ VÔ CHỪNG

https://www.youtube.com/watch?v=YAnnAvIo9MM

Bài 168:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài Bài 168 MỘT CHUYỆN KHÔNG NGỜ THÊ THẢM

https://www.youtube.com/watch?v=jdo-0P5cFf8

Bài 170:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 170 LỢI ÍCH CỦA THINH LẶNG

https://www.youtube.com/watch?v=acLp7sdaR4Q

Bài 172:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 172 CUỘC ĐỜI TRỚ TRÊU

https://www.youtube.com/watch?v=_Ckv37hQd_E&t=87s 

Bài 174:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 174 THIÊN TÀI CỦA THẾ KỶ

https://www.youtube.com/watch?v=XeE1TU3-ddw&t=3s 

Bài 177:
Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình bài 177 MỘT MẪU GƯƠNG HIẾU THẢO HIẾM CÓ

https://www.youtube.com/watch?v=IJZkrsoZZbA&t=12s

Bài 179:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 179 NGƯỜI MẸ QUẢ CẢM

https://www.youtube.com/watch?v=WKWrs43we0g&t=37s 

Bài 181:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 181 TÌNH YÊU RẤT KHÓ HIỂU

https://www.youtube.com/watch?v=psgLdb4s2I0&t=3s  
 

Bài 183:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 183: Giữ đạo trong mơ 

https://www.youtube.com/watch?v=8a1S-UQuqls&t=120s 

Bài 232:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 232 ẤN TƯỢNG ĐÊM GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=ylXVvGTY2ZY&t=68s

Bài 234:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 234 BÓ HOA HỒNG ĐÊM GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=QN6RRLJ46l0&t=1s

Bài 236:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 236 Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA LỄ GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=u38DKxUwqAg

Bài 238:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đinh bài 238 chiếc nón bảo hiểm và sự sống:

https://www.youtube.com/watch?v=94PNT59xHyA&t=570s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Đọc thêm trên các trang Web: http://ghhv.quetroi.net

Muốn download xuống máy vi tính, nhấn Ctrl + nhấp chuột trái vào hàng dưới đây: 
00. Muc luc 001-342: http://www.mediafire.com/view/vp9b85uk2d2ny9a/ 
01. Chuyen: 001-030: http://www..mediafire.com/download.php?o7y51jny8owntmy 
02. Chuyen: 031-060: http://www..mediafire.com/download.php?ibc2xm3u498pwf9 
03. Chuyen: 061-090: http://www..mediafire.com/download.php?d4ohch369yyl5sb 
04. Chuyen: 091-120: http://www..mediafire.com/download.php?72el3741h9vv21i 
05. Chuyen: 121-150: http://www..mediafire.com/download.php?133aa3xd1e8d98l 
06. Chuyen: 151-180: http://www..mediafire.com/download.php?wjrc8cxtr73j96p 
07. Chuyen: 181-200: http://www..mediafire.com/download.php?3q4s4aep4kz4c8j 
08. Chuyen: 201-225: http://www..mediafire.com/download.php?0s8ohubdxpspn6x 
09. Chuyen: 226-250: http://www..mediafire.com/download.php?6b5coclenplmc17 
10. Chuyen: 251-274: http://www..mediafire.com/download.php?xc40933yzn3ad39 
11. Chuyen: 275-307: http://www..mediafire.com/download.php?5rsr44f8oys69g7 
12. Chuyen: 308-325: http://www..mediafire.com/download.php?xi3wejgsmcy8s2t 
13. Chuyen: 326-342: http://www.mediafire.com/download/4iq8auwz726zt5a/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây