Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần Thánh ABC Bài 1-50 Yêu thương đến cù

Thứ hai - 26/03/2018 10:27
Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần Thánh ABC Bài 1-50 Yêu thương đến cùng
Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần Thánh ABC Bài 1-50 Yêu thương đến cùng
Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Tuần Thánh ABC Bài 1-50 Yêu thương đến cùng
Thứ 5-1: CHÚA RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ.. 2
Thứ 5-2: Bí tích Tình yêu - Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn. 4
Thứ 5-3: Tiệc ly - SCĐ/147. 7
Thứ 5-4: Thánh Lễ Tiệc Ly - Lm Antôn Trần Thế Phiệt DCCT.. 9
Thứ 5-5: Yêu thương. 12
Thứ 5-6: Thánh Thể - 00/257. 14
Thứ 5-7: Yêu thương đến cùng - Lm Damian OFM... 14
Thứ 5-8: Yêu thương. 16
Thứ 5-9: Điên dại của Tình yêu - STM 91. 17
Thứ 5-10: Rửa chân - SL/325. 18
Thứ 5-11: Rửa chân - Hương Vĩnh. 20
Thứ 5-12: Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT.. 22
Thứ 5-13: ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II 24
Thứ 5-14: THÂN ĐÃ SẠCH VẪN CẦN PHẢI RỬA CHÂN - Đỗ Trân Duy. 25
Thứ 5-15: Đoàn Kết Yêu Thương. 29
Thứ 5-16: Cuộc Vượt Qua mới- Lm. Trần thế Phiệt 31
Thứ 5-17: Bài học phục vụ- Lm. Kiều công Tùng. 33
Thứ 5-18: Giu-đa, thật sự người là ai?. 35
Thứ 5-19: Xin rửa sạch những bất trung, phản bội 38
Thứ 5-20: RỬA CHÂN CHO NHAU.. 39
Thứ 5-21: Bữa tiệc ly. 40
Thứ 5-22: TAM NHẬT VƯỢT QUA.. 44
Thứ 5-23: Lm Nguyễn hưng Lợi 45
Thứ 5-24: Bài Giảng của ĐTC Gioan Phaolô II 46
Thứ 5-25: Đức ái: Hoa trái của Thánh Thể. 49
Thứ 5-26: RỬA CHÂN.. 52
Thứ 5-27: QUYỀN HÀNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ.. 54
Thứ 5-28: RỬA CHÂN.. 56
Thứ 5-29: Người đã yêu thương họ đến cùng. 57
Thứ 5-30: THỨ NĂM TUẦN THÁNH.. 62
Thứ 5-31: TẤM BÁNH BẺ RA - Thiên An. 64
Thứ 5-32: THÁNH THÊ LIÊN TỤC - Lm. Bart. Huỳnh San. 66
Thứ 5-33: THỨ NĂM TUẦN THÁNH.. 68
Thứ 5-34: GIỚI RĂN YÊU MỚI CỦA ĐỨC GIÊSU.. 70
Thứ 5-35: Yêu thương đến cùng. 74
Thứ 5-36: PHỤC VỤ.. 76
Thứ 5-37: THỨ NĂM TUẦN THÁNH.. 77
Thứ 5-38: PHỤC VỤ.. 79
Thứ 5-39: NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG CUỐI CÙNG.. 81
Thứ 5-40: CÂU CHUYỆN RỬA CHÂN.. 84
Thứ 5-41: LÀM GÌ CHO CHÚA? Lm.Jos Tạ Duy Tuyền. 87
Thứ 5-42: NGÀI ĐÃ RỬA CHÂN TÔI - Trần Mỹ Duyệt 89
Thứ 5-43: Bài giảng trong Lễ Dầu 2004 của Đức Cha Mỹ Tho. 91
Thứ 5-44: Thứ năm Tuần thánh  YÊU LÀ TRAO BAN.. 92
Thứ 5-45: Từ bỏ con người và nếp sống cũ để đi vào tinh thần và sự sống mới 97
Thứ 5-46: BỮA TIỆC LY VÀ CỬ CHỈ RỬA CHÂN.. 103
Thứ 5-47: HIỆN DIỆN (THỨ 5 TT.B) 105
Thứ 5-48: Thánh Thể, Thiên Chức Linh Mục Và Giới Luật Yêu Thương. 108
Thứ 5-49: Như Thầy đã yêu – Thiên Phúc. 110
Thứ 5-50: THẦY MÀ LẠI RỬA CHÂN CHO CON SAO ?. 111

 

Thứ 5-1: CHÚA RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ

VÀ LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ - Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Ga 13, 1-15

 

Chiều hôm nay chúng ta sống lại biến cố Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ và cho cả nhân: Thứ 5-1

Chiều hôm nay chúng ta sống lại biến cố Chúa Giêsu đã làm cho các môn đ và cho cả nhân trần cách đây hơn hai nghìn năm. Chúa rửa chân cho các môn đ và ban thịt máu mình cho nhân loại. Trong bữa ăn vượt qua chiều hôm nay, Tin Mừng nhất lãm không đ cập gì tới việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đ, nhưng thánh Gioan thì tường thuật lại việc này một cách rất tỉ mỉ, chi tiết. Thánh Gioan đã đưa nhân loại vào khung cảnh, vào câu chuyện:” Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ Ngài ra khỏi thế gian nàyNgài đã yêu mến họ đến cùng. Giờ đây có nghĩa là giờ chết, giờ định mệnh của đời Ngài nhưng Ngài đã can đảm đi vào giờ ấy với tất cả lòng quả cảm của mình vì Ngài biết đây là giờ cứu đ. Cái chết của Chúa Giêsu sẽ là sự hoàn thành những lời hứa cho cha ông và đặc biệt là tình yêu đối với các môn đ. Đ diễn tả tình yêu của Ngài, Đức Giêsu đã chỗi dậy, bỏ áo xuống và lấy khăn thắt lưng mìnhrửa chân cho các môn đ, rồi lấy khăn thắt lưng mà lau.Chúa Giêsu cho thấy cái tương phản giữa sự cao cả của Ngài và sự yếu hèn tầm thường của các môn đ. Và việc rửa chân đã xẩy ra giữa bữa ăn chứ không phải ngay từ đầu bữa ăn. Do đó, nó cho thấy tính cách ngôn sứ của Ngài. Đức Giêsu đã chỗi dậy ra khỏi bàn ăn. đây nói lên sự vượt qua của Ngài khác nào dân Do Thái khi xưa đi qua biển đ. Vượt qua đối với Chúa Giêsu không có nghĩa là trở về cùng Chúa cha nhưng còn có nghĩa trao ban thịt máu, là thí mạng vì đoàn chiên. Chính vì thế, Gioan đã tả lại hành vi của Đức Giêsu: Chúa Giêsu chỗi dậy, cởi áo ra. Đây là hành vi lột bỏ tất cả, trở thành nô lệ đ phục vụ như người nô lệ. Hành vi rửa chân của Chúa Giêsu gợi lại hình ảnh Ngài sẽ hư vô hóa đời Ngài trên thập giá. Việc Ngài cầm chậu quỳ gối rửa chân cho các môn đ cho thấy sự tự hủy của Ngài như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Philip:”…Người đã lĩnh lấy thân phận tôi đòi”…Chúa Giêsu cũng trở nên nghèo khó đ làm cho người khác nên giầu có. Việc rửa chân của Chúa Giêsu còn diễn tảtình yêu cho đến cùng của Chúa Giêsu”. Chúa là Thầy và là Chúa mà đã nêu gương và dậy các môn đ và chúng ta cũng làm như vậy. Điều đáng lưu ý trong việc rửa chân cho các môn đ là thái đ của Chúa Giêsu trước Giuđa Iscariốt kẻ phản bội Ngài. Chúa Giêsu đã tỏ ra nhân đạo và tự chủ hết mình trước kẻ phản bội. đây chúng ta nhận ra một điểm sâu xa khác là Ngài hạ mình ngay cả trước kẻ sẽ phản bội Ngài. Cử chỉ này của Đức Giêsu đã tỏ rõ nét Chúa yêu thương môn đ cho đến cùng.

Hiểu được việc rửa chân của Chúa Giêsu cho các môn đ chiều nay, chúng ta mới hiểu rõ hơn việc Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh Ngài tự hủy mình.Chúa Giêsu đã chọn khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái đ thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu. Trong lễ vượt qua của người Do Thái, người ta ăn bánh không men,rau diếp đắng, nhưng còn sát tế chiên con, lấy máu bôi trên cửa đ Chúa không giết các con đầu lòng của người Do Thái, con chiên được người ta nướng mà ăn. Con chiên người Do Thái ăn lễ vượt qua chính là hình bóng của Đức Giêsu chiên vượt qua của chúng ta. Là chiên vượt qua Chúa Giêsu đã trở nên của ăn của uống cho ta và gánh tội cho ta. Ngài đã thực hiện điều đó trong đêm Ngài bị nộp.

Chúa Giêsu là bánh khi Ngài trở nên nghiền nát, chịu treo trên thập giá đ gánh tội cho con người. Chúa Giêsu là rượu là máu giao ước. Rượu là chính máu Người đ ra đ tẩy xóa nhân loại và đ cho nhân loại được sống trong giao ước vĩnh viễn.

Chiều nay khi nghe đọc các bài sách thánh tự nhiên chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thật sâu xa của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã sống tự hạ đ nêu gương khiêm nhu và

mời gọi chúng ta sống khiêm tốn, phục vụ mọi người. Chúa là Thầy và là Chúa mà đã trở nên tôi tớ đ nêu gương phục vụ tối cao cho mọi người. Khi lập Bí Tích Thánh Thể Chúa đã chết đi đ cho con người được sống và sống dồi dào.

Vâng đã hơn hai nghìn năm, Chúa Giêsu đã không đ lại cho nhân loại kho tàng châu báu ngọc ngà, nhưng Ngài đã đ lại cho nhân loại, cho con người những điều thật quí báu, thật giá trị: Bí Tích Thánh Thể, Chức linh mục thừa tác và tình huynh đ anh em.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu rõ những hành vi, cử chỉ của Chúa vì Chúa đang thực hiện nơi ta những điều thật kỳ diệu. Mẹ Têrêsa Calcutta nói:” Đừng thỏa mãn với việc cho đi tiền bạc. Tiền bạc mà thôi chưa đ, còn cần tấm lòng yêu thương nữa”.


 

Thứ 5-2: Bí tích Tình yêu - Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

VietCatholic News (01/02/2005)

Thứ Năm Tuần Thánh

Thánh lễ Tiệc Ly

Bài đọc 1: Xh 12, 1-8. 11-14

Bài đọc 2: 1 Cr 11, 23-26

Tin mừng: Ga 13, 1-15

Bí tích Tình yêu - Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

Kính thưa…

 

Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội nhắc mỗi người chúng ta nhớ: Thứ 5-2

Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội nhắc mỗi người chúng ta nhớ đến việc Đức Giêsu thiết lập hai bí tích quan trọng đ giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài, đó là bí tích Truyền Chức Thánh và bí tích Thánh Thể.

Trong thánh lễ sáng nay, thường gọi là Lễ Truyền Dầu hay làm phép Dầu, phụng vụ nhắc lại việc Đức Giêsu thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Nhờ bí tích này, Đức Giêsu đã chọn gọi một số người tham dự cách đặc biệt vào chức tư tế duy nhất của Ngài. Nhờ đó, "sứ mạng Chúa Kitô uỷ thác cho các tông đ tiếp tục được thực hiện trong Hội Thánh cho đến tận thế" (SGL 1536).

Còn Thánh lễ chiều nay thường gọi là Lễ Tiệc Ly, nhắc chúng ta nhớ đến việc Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Đây là nguồn mạch và chóp đỉnh mọi sinh hoạt của Giáo Hội. Vì thế, bí tích này còn có nhiều tên gọi khác nữa, chẳng hạn như: bí tích Tình yêu, bí tích Hiệp nhất, bí tích Vượt Qua…, mỗi tên gọi nói lên một khía cạnh vô cùng phong phú của bí tích.

Trong các tên gọi đó, thì tên gọi "bí tích Tình yêu" có lẽ diễn tả đầy đ hơn cả về đặc tính của bí tích này. Vì chỉ có tình yêu mới có thể giải thích được lý do tại sao Đức Giêsu lại hiến cả mạng sống, rồi lại còn lấy Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi sống cho từng người chúng ta.

Tình yêu đó của Đức Giêsu đã được thánh sử Gioan diễn tả cách ngắn gọn, nhưng cũng thật súc tích trong lời mở đầu của bài Tin mừng hôm nay: "Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng". Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái "đến cùng" trong tình yêu đó của Đức Giêsu.

1.
Tình yêu phục vụ:

Thánh sử Gioan viết tiếp: "Sau bữa ăn tối…Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng rồi đ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đ và lấy khăn thắt lưng mà lau". Điều đó cho thấy chính vì yêu thương những kẻ thuộc về mình đến cùng, Đức Giêsu đã không ngần ngại hạ mình làm một công việc của người đầy tớ, đó là rửa chân cho các môn đ. Theo tục lệ của người Do Thái lúc bấy giờ, rửa chân là công việc của một đầy tớ, hay một người nô lệ làm cho chủ. Thế mà Đức Giêsu là Thầy, là Chủ lại đi rửa chân cho các môn đ của mình. Quả thật, đây là một hành vi không thể hiểu theo suy nghĩ bình thường. Và chuyện này còn bất bình thường hơn nữa, khi Đức Giêsu không chỉ rửa chân cho một hay hai môn đ mà Ngài yêu quý, nhưng lại rửa chân cho "các môn đ", nghĩa là, Ngài rửa chân cho cả Giuđa, kẻ mà Ngài biết sẽ bán Ngài, và Phêrô, kẻ sẽ chối Ngài.

Một tình yêu thật sự, một tình yêu cho đến cùng đối với người mình yêu là thế đó. Với tình yêu này, con người ta có thể làm được rất nhiều việc mà người không yêu, không thể hiểu nổi. Chúng ta có thể cảm nghiệm được một phần nào tình yêu này qua tình mẫu tử của người mẹ dành cho con. Vì yêu chồng, thương con, người mẹ sẵn sàng sẵn sàng thức khuya, dậy sớm, ăn đói, mặc rách miễn sao chồng con được no đ.

Như thế, đối với Đức Giêsu, một tình yêu "đến cùng" là tình yêu dẫn đến sự phục vụ cách nhưng không và trọn vẹn cho người mình yêu, cho dù đó là kẻ làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải chịu thiệt thòi, oan ức, hiểu lầm…

2. Tình yêu hiến thân:

Tình yêu đến cùng của Đức Giêsu không chỉ dừng lại việc phục vụ, nhưng còn tiến xa hơn với việc Ngài lấy chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn cho chúng ta. Thánh Phaolô thuật lại: "Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con… Chén này là Tân ước trong Máu Ta". Và Máu của Đức Giêsu không những đã thực sự trở nên của ăn, của uống cho linh hồn chúng ta, nhưng còn là máu của Giao ước mới, đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Giao ước này đã được báo trước qua hình ảnh con chiên bị sát tế lấy máu bôi lên cửa nhà người Do thái mà chúng ta vừa nghe trong bài sách Xuất Hành. Lúc đó, trong đêm Vượt Qua đầu tiên tại đất Ai Cập, lúc thiên thần đi qua đ sát hại các con đầu lòng của người Ai Cập, thì nhờ dấu máu bôi lên cửa này, những đứa con đầu lòng của người Do thái đã được cứu sống.

Như thế, vì yêu chúng ta cho đến cùng mà Đức Giêsu không muốn chúng ta phải chết, nhưng muốn chúng ta được sống và sống cách dồi dào (x. Ga 10, 10).

3.
Loan truyền tình yêu:

Đ
ứng trước tình yêu của Đức Giêsu, một tình yêu "cho đến cùng", không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính việc phục vụ và trao ban chính mình Ngài làm của ăn cho chúng ta, có lẽ việc đầu tiên mà mỗi người chúng ta có thể làm, là dâng lời tạ ơn như lời tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca: "Tôi sẽ hiến dâng lời ca ngợi làm sính lễ… Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa". Mặt khác, khi trao ban tình yêu đó cho từng người chúng ta, Đức Giêsu cũng muốn chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu đó cho mọi người qua đời sống phục vụ, yêu thương cho đến cùng như lời Ngài dạy: “Các con hãy yêu mến nhau, như Ta đã yêu mến các con” (Ga 15, 12). Ngay trong bữa tiệc cuối cùng này, sau khi rửa chân cho các môn đ, chính Đức Giêsu cũng đã nhắn bảo với các môn đ và cũng là với từng người chúng ta:“Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Đáp lời của Đức Giêsu, thánh Phaolô cũng dặn dò chúng ta: “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”.

Như thế, nhận được tình yêu cho đến cùng của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta cũng phải biết đáp lại bằng cách yêu Chúa và yêu anh em cũng cho đến cùng.

Yêu Chúa cho đến cùng, nghĩa là, chúng ta phải chu toàn mọi bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Mỗi khi tham dự các giờ phụng vụ, chúng ta cứ bớt đầu, cắt đuôi, than thở dài ngắn, thì thử hỏi chúng ta đã yêu Chúa cho đến cùng chưa? Nếu như chúng ta dễ dàng bỏ ngày lễ Chúa Nhật chỉ vì một chuyến đi chơi với gia đình, với bạn bè, hay chỉ vì một bữa nhậu, một bộ film, một trận bóng đá dang dở, thì đó có phải là chúng ta đã yêu Chúa cho đến cùng không?

Mặt khác, tình yêu Chúa không thể tách khỏi tình yêu đối với anh chị em. Do đó, tham dự Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay cũng là cơ hội đ chúng ta nhìn lại cách mình cư xử với anh chị em, nhất là những người xúc phạm đến chúng ta. Tình yêu cho đến cùng đòi hỏi chúng ta sẵn sàng tha thứ, và hơn nữa, sẵn sàng làm ơn cho những người gây phiền hà cho chúng ta. Nếu chúng ta chỉ đối xử cách "sòng phẳng" đối với họ, thì chúng ta có khác gì những người không tin (x. Mt 5, 43-47), và như thế, chúng ta cũng chưa thật sự yêu cho đến cùng.

Nếu mỗi người chúng ta luôn sẵn sàng yêu mọi người cho đến cùng, nghĩa là, yêu mọi người với hết khả năng có thể của chúng ta, thì lúc đó, thánh lễ sẽ không dừng ngôi thánh đường này, nhưng sẽ được kéo dài trong suốt cuộc sống của chúng ta. Amen.


 

Thứ 5-3: Tiệc ly - SCĐ/147

VietCatholic News (01/02/2005)

Tiệc ly - SCĐ/147

 

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dạy các môn đệ mình những bài học sâu sắc bằng việc làm và lời: Thứ 5-3

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dạy các môn đệ mình những bài học sâu sắc bằng việc làm và lời nói của Ngài :

- Bằng việc làm : Trước khi hiến thân chịu chết trên thập giá và trước khi hiến mình làm của ăn, Chúa Giêsu đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ. Ba việc làm này liên kết với nhau và đều dạy bài học phục vụ : Phục vụ như Người tôi tớ mà ngày xưa ngôn sứ Isaia đã tiên báo; phục vụ cách khiêm tốn, phục vụ với tình yêu và phục vụ đến nỗi hy sinh bản thân mình.

- Bằng lời nói : Trong bầu khí thân mật của gia đình, Chúa dạy một điều răn mới. Điều răn này mới không phải ở nội dung ("chúng con hãy thương yêu nhau") mà ở cách thức và mức độ thi hành (hãy yêu thương nhau "như Thầy yêu thương chúng con"; “Thầy đã làm gương để chúng con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho chúng con”).

Cử hành lễ Vượt qua với Chúa Giêsu trước hết là chấp nhận để cho Chúa Giêsu phục vụ chúng ta và yêu thương chúng ta. Có như thế chúng ta mới được thực sự rửa sạch, như lời Chúa Giêsu đã nói với Phêrô xưa.

Cử hành lễ Vượt qua với Chúa Giêsu còn là phải noi gương Ngài để trở thành người tôi tớ yêu thương và phục vụ những người khác theo cách của chính Chúa Giêsu.

Thánh lễ ngày nay là hiện tại hóa bữa tiệc ly đêm thứ năm tuần thánh đầu tiên. Nó có hai ý nghĩa chính :

- Đó là một bữa ăn gia đình : Mọi người cùng ngồi một bàn với nhau, cùng ăn những món chung nhau, cho nên phải đoàn kết yêu thương nhau. Đó là chiều ngang. Nhưng nếu chỉ lưu ý tới chiều ngang này thì thánh lễ hầu như chỉ còn như một bữa giỗ.

- Thánh lễ còn loan báo việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại và hiện tại hóa những ơn sủng dồi dào do việc Chúa Giêsu chết và sống lại ban cho loài người. Đó là chiều đứng.

Khi dâng thánh lễ chúng ta phải để ý đến cả hai chiều kích ấy và phải có đủ cả hai tâm tình ấy : vừa liên kết với Chúa vừa liên kết với anh em. Sai lầm thường mắc phải là chỉ chú ý đến chiều kích này mà quên đi chiều kích kia.

Phêrô không hiểu ý nghĩa việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, nên Chúa Giêsu nói "Việc Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu".

Về sau, Phêrô đã hiểu gì? Thưa hiểu rằng đó không phải chỉ là một việc làm vệ sinh, mà ý nghĩa còn sâu sắc hơn nhiều. Khi tay chân mình dơ thì mình làm gì? Chặt bỏ đi ư? Không, không ai muốn chặt tay chặt chân mình bao giờ cho dù nó dơ bao nhiêu đi nữa. Nó dơ thì mình rửa cho sạch. Bởi vì nó là một phần của thân thể mình, một phần của sự sống mình.

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, bởi vì họ là anh em của Ngài (Anh em như thể tay chân). Ngài dạy chúng ta rửa chân cho nhau vì chúng ta cũng là anh em của nhau, tay chân của nhau.

Khi chúng ta chặt bỏ ai thì đó là dấu chúng ta không còn coi người đó là anh em của mình nữa. Chặt bỏ bằng kết án, khai trừ.

Còn nếu chúng ta vẫn còn coi người đó là anh em của mình thì dù người đó dơ bao nhiêu đi nữa, mình sẽ cố gắng rửa cho sạch.

Dòng nước tẩy rửa rất nhẹ nhàng, trong lành, êm ái...


 

Thứ 5-4: Thánh Lễ Tiệc Ly - Lm Antôn Trần Thế Phiệt DCCT

VietCatholic News (01/02/2005)

Thánh Lễ Tiệc Ly - Lm Antôn Trần Thế Phiệt DCCT

 

Chiều nay Hội thánh chúng ta tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa. Trong bữa Tiệc ly này Chúa: Thứ 5-4

Chiều nay Hội thánh chúng ta tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa. Trong bữa Tiệc ly này Chúa thực hiện bốn việc:

Một là cùng với dân tộc mình, Ngài nhắc nhớ lại cuộc Vượt qua ngày xưa.

Hai là rửa chân cho các tông đ.

Ba là lập Phép Thánh Thể.

Bốn là nghĩ đến cuộc vượt qua mới mà Ngài sắp thự c hiện.

Dựa vào những hành vi và những tâm tình Chúa ĐG trong bữa Tiệc ly này,

I. Trước hết ta nghĩ đến sự độc ác của Pharaon, vua Ai cập: Sau khi Giuse, con tổ phụ Giacóp qua đời mấy trăm năm, các vua Pharaon mới, nhận thấy dân Do thái ngày một đông và mạnh hơn, đã sợ họ nổi loạn, nên thực hiện ý đ làm suy yếu họ và tiêu diệt họ, bằng cách bắt người lớn làm việc cực khổ,hành hạ, đánh đập họ, nhất là bắt giết mọi trẻ nam sơ sinh của họ, đ dần dần đồng hóa họ. Dân Do thái rơi vào một tình cảnh vô cùng đen tối thảm thương, chỉ còn biết khòm lưng khuất phục và ước mơ một cuộc đổi đời nhiệm lạ. Chính sách hà khắc của Pharaon phơi bày tâm địa độc ác, vô nhân mà một cá nhân, hoặc một tập thể có thể có đối với đồng loại. Tâm địa đó là điều khiến con người xấu ác hơn cả loài vật và là điều đáng xấu hổ.

II. Thế nhưng khi ngồi ăn lần cuối với các tông đ, Đức Giêsu còn nghĩ đến hai chuyện khác quan trọng hơn: Đó là sự độc ác của vuaPharaon là hình ảnh sự thâm độc của thế gian, và cuộc vượt qua ngày xưa là hình ảnh cuộc vượt qua mà Ngài sắp thực hiện.

1.
Tuy vua Pharaon tàn nhẫn, nhưng vua ấy chỉ làm khổ và giết hại được thân xác con người mà thôi, trong khi tội thế gian có thể làm hại tâm hồn và cả linh hồn con người. Bởi vì do những quan niệm, những chủ trương, những tiêu cực của thế gian, của xã hội như ta thấy mọi thời.

+
tâm hồn con người có thể trở nên rất hẹp hòi, ích kỷ, chẳng những với đồng loại mà còn với chính Thiên Chúa.

+ đ
ồng thời linh hồn con ngươi có thể bị hư đi đời đời vị ghì giữ, bị tù hãm về mặt siêu nhiên: Khi thế gian tìm cách khai trừ Thiên Chúa, tấn công và làm sụp đ các giá trị thiêng liêng, tìm cách đưa lối sống và những hấp dẫn của nó đ thay thế và đè bẹp những khuynh hướng thanh cao nơi con người. Bằng nhiều thứ mật ngọt chết ruồi, đúng là thế gian đã đồng hoá nhiều linh hồn, đã dụ nhiều linh hồn vào chốn tù đầy và nguy kịch về măt siêu nhiên, và mọi thời, thế gian cho thấy tội thế gian luôn luôn tung hoành, lan tràn và tác hại mãnh liệt.

2. Đ
ức Giêsu biết rõ điều đó và tâm trí ngài rạo rực hướng đến thời điểm Ngài thực hiệc cuộc vượt qua mới, đ giải thoát nhân loại khỏi tội thế gian và ảnh hưởng độc hại của nó. Chính là qua các hành vi, thái đ của mình trong bữa Tiệc ly, Ngài bắt đầu thực hiệc cuộc vượt qua ấy.

+
trước hết bằng cách đem tinh thần Nước trời đến chống lại và tiêu diệt tinh thần thế gian : Trong khi thế gian tạo ra những con người ích kỷ, độc ác, thì Ngài chứng tỏ một tâm hồn khiêm nhường, bỏ mình, hiến thân một cách đáng ngạc nhiên và quá mọi ngờ tưởng - trong khi con người khép kín vào mình và chỉ lo đ cao mình thì Ngài thực sự mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

+
rồi Ngài thực hiệc cuộc Vượt qua mới bằng cách nêu gương khiêm nhường và bỏ mình qua việc rửa chân cho các tông đ - cũng như bằng cách ban sức thiêng qua bí tích Thánh Thể, đ chúng ta có khả năng nên giống như Ngài.

Vậy tuy âm thầm diễn ra trong một căn phòng bé nhỏ, bữa tiệc ly của Chúa đã trở thành thời điểm thay đổi kiếp người, đánh dấu lúc khai trương kỷ nguyên mới, với tinh thần sống đối chọi hẳn với tinh thần thế gian. Như đoàn người Do thái trong đất Ai cập vào thời Pharaon, chúng ta đang được mời gọi đi theo Đức Giêsu là Môisê mới và có mặt trong đoàn người ra khỏi thế gian, mỗi người chúng ta có chấp nhận lời mời gọi ấy không, có đ cho mình được giải thoát, bằng cách bắt chước tinh thần sống của Đức Giêsu và thể hiện trong đời sống hôm nay của mình những thái đ Ngài chứng tỏ khi lập bí tích Thánh Thể và khi cúi xuống rửa chân cho các tông đ hay không?

Bài đọc lúc chầu cuối lễ

I. ( Sau khi chủ sự đặt MTC bàn thờ tạm, chủ sự hoặc một người đọc ).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

+
Ngày xưa, cũng vào tối thứ năm như hôm nay, các sự kiện diễn ra Giêrusalem theo hai hướng và những người trong cuộc, những người trải qua các sự kiện ấy, chia ra thành hai bên.

-
một bên là các đối thủ của Chúa: sau khi cấu kết với Giuđa và bắt được Chúa, họ khoái trá vì mưu đ đã thành công, họ ngạo mạn trong uy thế vừa được củng cố của mình, họ thẳng tay và hùa tập vùi dập một kẻ mà họ từng coi như cái gai cần phải nhổ, và vào chính hôm nhắc nhớ lại biến cố vượt qua ngày xưa, vào chính hôm toàn dân ý thức tình thương của Giavê và diễm phúc của mình trong tâm tình biết ơn và ca ngợi, họ lại đang hoàn toàn sống ngược với tư cách của những ngừơi thuộc dân riêng của Giavê: Bởi vì họ đang chà đạp tình Người, xúm lại áp bức một cá nhân thất thế cô độc.

-
bởi vì họ đang đ cao cái tôi, bất chấp phẩm giá của tha nhân cần được tôn trọng và họ điên cuồng củng cố uy tín, ảnh hưởng quyền lợi của bản thân, không nghĩ gì đến Thiên Chúa và ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ.

-
Và bên thứ hai là những tông đ và môn đ đang thất vọng và run sợ của Chúa, nhất là chính Chúa, đấng đối chọi hẳn với các đối thủ của mình. Bởi vì Chúa đang sống đúng tâm tình của một người thuộc dân được chọn của Giavê: Biết ơn Giavê, đem cố gắng và cả mạng sống mình thể hiện điều Thiên Chúa chờ mong nơi mình. Bởi vì Chúa không ích kỷ mà hoàn toàn hiến thân. Chính trong đêm này ngày xưa, Chúa quyết định thí thân vì nhân loại. Chính nơi bí tích Thánh Thể, Chúa thiết lập trong đêm này ngày xưa, Chúa đã ban Mình Máu Chúa cho con người, đi ngược lại tinh thần kích kỷ, hẹp hòi của thế gian và thay đổi, diệt trừ tinh thần thế gian ấy.

+
Giờ đây, quỳ trước mặt Chúa, tất cả chúng con tôn kính Chúa, biết ơn Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin chân thành kết hợp với những tâm tình quảng đại của Chúa trong đêm Chúa bị bắt và đi vào cuộc thương khó.

Đ
ứng hát bài " Lạy cha, nếu có thể"

II. Một số lời nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc khổ nạn của Chúa, tội của thế gian lộ rõ với nhiều hình thức ghê tởm của nó - Xin cho Hội thánh và chúng con vừa được che chở khỏi sự lây nhiễm và tác hại của nó, vừa trở nên môi trường sống động giữ gìn và phát huy tinh thần tốt lành thánh thiện của Chúa, đ góp phần lành mạnh hoá và thánh hoá thế gian. Xin cho chúng con gắn bó mất thiết với Chúa, qua việc hướng lòng về Chúa, có những giờ phút sốt sắng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đ vừa nhận được sự khôn ngoan và nhiều ơn thiêng giúp mình thắng vượt ảnh hưởng của thế gian, vừa ngày càng hiểu biết và thấm nhuần tinh thần sống của Chúa.

Hát Điệp khúc bài" Thày yêu chúng con" và Tiểu khúc đầu.

2.
Lạy Chúa Giêsu, bí tích Thánh Thể thực là Bí tích cao cả và quý báu: vì bí tích này thể hiện mọi mặc khải cao qúy về Chúa, hiện tại hóa sự có mặt của Chúa giữa nhân loại và là Bí tích trung tâm trong Đạo. Chúng con hết lòng cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Bí tích này. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh biết quý chuộng Bí tích này, năng đến với Bí tích này, đ gặp gỡ Chúa một cách đích thân tuy mắt phàm không trông thấy và đ tâm hồn luôn được bình an, sáng soi, nâng đ - dù đó là trường hợp của các linh mục dễ phải chạm chán với nhiều cam go thử thách trong sứ mạng mục tử, hoặc đó là trường hợp các tu sĩ hay giáo dân đang phải liên lỉ chống chọi với nhiều chi phối và lôi kéo của tinh thần thế tục.

Hát Tiểu khúc "Này hỡi đoàn con…..và Điệp khúc "Thày yêu chúng con".

3.
Lạy Chúa Giêsu,

Qua hành vi cúi xuống rửa chân cho các tông đ và qua lời đoc trên tấm bánh và chén rượu trong bữa Tiệc ly, Chúa đã diễn tả sự tự huỷ và thí thân của mình và đ lại tấm gương về tình mến tột cùng. Xin cho chúng con hằng nhớ mình đã được cứu chuộc bằng sự thí thân của chính Chúa, mình đã là môn đ của một vị thày yêu mến đến mức đ tuyệt đối. Xin cho trái tim chúng con đón nhận được tình mến của Chúa và đời sống, thái đ của chúng con chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng con thuộc về một nền văn minh mới, nền văn minh của tình mến, và thấy rằng chúng con đang cố gắng vượt lên trên mọi sư ích kỷ, hẹp hỏi, mọi bất công, thù oán khi cư xử với tha nhân.

Hát Tiểu khúc "Yêu nhau chính là giới răn …"và Điệp khúc.


 

Thứ 5-5: Yêu thương

Thứ Năm Tuần Thánh

Yêu thương

 

Sellahuk là một cô giáo người Canada tình nguyện làm việc với mẹ Têrêxa Calcutta để giúp: Thứ 5-5

Sellahuk là một cô giáo người Canada tình nguyện làm việc với mẹ Têrêxa Calcutta đ giúp những người nghèo tại Ấn đ. Ngày kia cô được yêu cầu tắm cho một người đàn bà ghẻ lở. Cô rùng mình ghê tởm, nhưng rồi cô nhớ lại lời Mẹ Têrêxa đã nói : khi con đụng chạm đến người nghèo là con đụng chạm đến chính Chúa Giêsu. Lúc đó cô nhìn người đàn bà bằng cặp mắt đức tin và không còn thấy khó khăn khi tắm rửa cho người đàn bà ghẻ chốc ấy nữa.

Tôi hiểu câu đó bằng cặp mắt đức tin như thế nào ? làm sao tôi học thấy bằng cặp mắt đức tin ? Xin thưa : Chỉ khi nào chúng ta thấy Đấng vô hình, chúng ta mới học làm những chuyện không có thể được. Như chúng ta đã biết giữa nói và làm đôi khi có một khoảng cách không vượt qua được. Nói rằng mình kính mến Chúa thì dễ, nhưng khi chúng ta thể hiện cụ thể tình yêu đó thì quả thật là khó.

Nở một nụ cười tha thứ cho kẻ vừa mới xúc phạm đến mình, cúi xuống lượm một cọng rác người bạn ném bừa bãi trong lớp học, hay giúp đ người bị ghẻ lở đầy mình kia đi tắm, hoặc săn sóc ho một bệnh nhân khó tínhTất cả đều là những thách thức đối với tình yêu và lòng nhân đạo đích thực của người môn đ Chúa Giêsu.

Thánh Giacôbê đã lưu ý chúng ta : nếu ai nói mình có đức tin song không làm việc theo đức tin thì có ích gì ? Giả như anh chị em nào không có quần áo mặc và thiếu những của ăn hằng ngày mà nói với họ rằng : hãy đi về bình an, hãy sưởi cho ấm, hãy ăn cho no. Nhưng chẳng giúp đ những sự cần thiết về phần xác thì nào ích chi. Đức tin cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết.

Thánh Giacôbê nhắc đến sự cần thiết của việc làm cụ thể đ minh chứng cho đức tin. Lòng tin phải được thể hiện qua việc làm. Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em cũng cần phải được rõ ràng trong việc làm, nhưng đ đạt tới mức đ thực hành đức tin đó, thì lòng yêu mến phải khá mạnh thì mới có thể đ sức thôi thúc chúng ta hành động. Đ nhận thấy Chúa hiện diện trong anh chị em, chúng ta rất cần đến ơn Chúa trợ giúp thì mới có thể đạt đến mức đ siêu nhiên này.

Lạy Chúa, chúng con cần sự trợ giúp của ơn Chúa đ được thanh luyện và lớn lên trong đức tin và trong tình thương. Đặc biệt hôm nay thứ năm tuần thánh, ngày Chúa thiết lập bí tích Tình yêu. Xin soi sáng và nâng đ chúng con thì hành tốt đẹp mệnh lệnh sống yêu thương của Chúa, như lời Chúa đã phán : Thày ban cho chúng con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Và : người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đ Thày, là các con hãy yêu thương nhau.


 

Thứ 5-6: Thánh Thể - 00/257

Theo một tài liệu soạn thảo hồi thế kỷ 17, thì khoảng năm 750, tại tu viện thánh Basiliô, nay nổi: Thứ 5-6

Theo một tài liệu soạn thảo hồi thế kỷ 17, thì khoảng năm 750, tại tu viện thánh Basiliô, nay nổi tiếng thành tu viện thánh Phanxicô, một linh mục nọ mặc dù rất thông thái, nhưng không có lòng tin mạnh mẽ. Càng ngày ông càng lún sâu vào sự nghi ngờ đối với các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Ông nghi ngờ bánh và rược được truyền phép không thực sự là Mình và Máu Chúa Kitô. Tuy vậy, ông vẫn trung thành với việc cầu nguyện và xin Chúa cất đi sự nghi ngờ khỏi tâm hồn mình.

Một buổi sáng nọ, sau khi đọc lời truyền phép, ông dừng lại và chìm đắm trong nghi ngờ. Bỗng chốc, ông thấy bánh và rượu trở thành mình và máu người. Bao nhiêu nghi ngờ tan biến, và trong cơn xúc động, vị linh mục thốt lên : "Anh chị em thật có phúc ! Đ đánh tan lòng cứng của tôi, Chúa đã tỏ bày trong bí tích cực thánh này, và một cách nhãn tiền tiền trước mắt anh chị em. Nào ta hãy đến chiêm ngắm Thiên Chúa hiện diện bên cạnh chúng ta, đây là Mình Máu Chúa Giêsu chí ái của chúng ta". Từ đó, trải qua mười hai thế kỷ, Thịt Máu Chúa Giêsu đã được cất giữ, mà không hề chịu bất cứ sự hủy hoại nào của thời gian.

Hôm nay, thứ Năm Tuần thánh, chúng ta đặc biệt quì trước Thánh Thể Chúa, đôi mắt chúng ta không thấy gì ngoài tấm bánh và chén rượu. Không phải mọi người đều được chứng kiến phép lạ Thánh Thể như vị linh mục trên đây. Có lẽ chúng ta sẽ chết vì sợ hãi, nếu mỗi ngày phép lạ Thánh Thể được diễn ra trước mắt chúng ta. Thiên Chúa như như muốn dấu ẩn, đ chúng ta khám phá ra Ngài với những phương tiện và khả năng của chúng ta. Trong cái mầu nhiệm đức tin cũng thế, Ngài ẩn dấu đ nuôi dưỡng lòng tin của chúng ta.

Ta hãy lấy đức tin bù lại. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta, đ dù giác quan không cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Chúa, chúng ta vẫn luôn nhận ra phép lạ mà Ngài muốn thực hiện trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta.


 

Thứ 5-7: Yêu thương đến cùng - Lm Damian OFM

VietCatholic News (01/02/2005)
 
Yêu thương đến cùng - Lm Damian OFM

Ga 13,1-15

 

Thứ năm Tuần Thánh là ngày lễ của các linh mục và cũng là ngày lễ của Tình yêu. Vì thế linh: Thứ 5-7

Thứ năm Tuần Thánh là ngày lễ của các linh mục và cũng là ngày lễ của Tình yêu. Vì thế linh mục phải là người của Tình Yêu. Và người giáo dân cũng tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Giêsu, nên cũng không được phép miễn trừ cho mình bổn phận tình yêu. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su truyền chức cho các linh mục:

"Các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy". Vì thế mỗi ngày, trên khắp hoàn cầu, không có giây phút nào là không có thánh lễ, không có giây phút nào là không có linh mục và giáo dân cử hành bí tích Tình Yêu.

Người đã yêu thương họ đến cùng.

Yêu thương đến cùng Chúa Giêsu đã sống cho tình yêu trong suốt cuộc đời dương thế của Ngài. Như thế thì người giáo dân và nhất là các linh mục, suốt đời chỉ sống vì tình yêu và cho tình yêu như Chúa Giêsu : Yêu Chúa và yêu anh em mình. Mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta phải cho người ta thấy được điều đó.

Yêu cho đến cùng là chết cho tình yêu như Chúa Kitô: những hy sinh lớn hay nhỏ vì tình yêu trong cuộc sống làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô, Đấng đã chết cho tình yêu.

Vì muốn Yêu cho đến cùng mà Chúa Giêsu đã tự hạ, quì xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, như một người tôi tớ. Nếu vậy thì tình yêu của người linh mục cũng như của giáo dân phải là một tình yêu khiêm tốn, phục vụ và kín đáo: "Anh em hãy rửa chân cho nhau".

Vì muốn yêu cho đến cùng, cho đến tận thế, mà Chúa Giêsu đã lập BT Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến ngày sau cùng. Vì vậy cho đến hơi thở cuối cùng, người linh mục cũng như kitô hữu phải là người của tình yêu.

Vì muốn yêu cho đến cùng mà Chúa Giêsu đã để cho quân lính đâm thâu trái tim, đổ hết giọt máu cuối cùng cho nhân loại.

Vì muốn yêu thương đến cùng mà Chúa hằng kêu gọi và kiên trì không mệt mỏi, chờ đợi chúng ta ăn năn thống hối.

Anh em hãy rửa chân cho nhau.

"Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng".Một trong hai dấu chỉ của một tình yêu đích thực là khiêm nhường. Vì thế mà các ĐGH. thường xưng mình là tôi tớ của các tôi tớ của Thiên Chúa. ĐGH Phaolô VI đã bán đấu giá cái mũ triều thiên ba tầng, để nói lên rằng :Giáo Hội không phải là quyền lực nhưng là tôi tớ. Mỗi thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta lặp lại cử chỉ rửa chân, để nói với linh mục cũng như giáo dân rằng họ phải sống yêu thương phục vụ mọi người trong khiêm hạ như Chúa Giêsu : "Anh em hãy rửa chân cho nhau." Trong nghi lễ rửa chân, ngoài nước ra còn có tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới rửa được con người, mới đổi mới được con người.

Anh em hãy rửa chân cho nhau;

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em : Đó là tất cả ý nghĩa của Bữa tiệc Ly, và đó cũng là những đòi hỏi của Phúc Âm, lời mời gọi của Chúa Giêsu gởi đến mỗi một chúng ta trong thánh lễ nầy.

Ý nghĩa cuộc đời

Sau một thời gian dài phục vụ sân khấu, anh hề già về hưu và sống cô đơn. Không ai nghĩ đến anh và viếng thăm anh. Anh buồn vì cô đơn thì ít, mà vì thấy cuộc sống bây giờ vô nghĩa thì nhiều. Bỗng anh gặp một vũ nữ cũng hết thời, về già, cũng đang sống cô đơn như anh. Anh dùng hết tài sản, sức lực cũng như trí óc để nâng đỡ người vũ nữ bất hạnh nầy. Rốt cuộc người đàn bà nầy thành công trong xã hội : danh vọng cũng như tiền tài. Nhưng éo le thay,người đàn bà kia một khi đã có danh vọng và tiền tài, lại không mảy may đoái hoài đến anh hề già nầy, vị ân nhân của bà. Anh hề lại phải sống cô đơn nghèo khổ hơn trước; cuối cùng anh chết vì bệnh tật trong cô đơn.

Nhưng trước khi chết, anh nở một nụ cười hài lòng, vì đời anh đã có ý nghĩa, anh đã đem lại được hạnh phúc và niềm vui cho kẻ khác.


 

Thứ 5-8: Yêu thương

Trong một ngôi nhà thờ cổ, người ta có tạc một số bức tượng vào tường, vừa sinh động lại vừa: Thứ 5-8

Trong một ngôi nhà thờ cổ, người ta có tạc một số bức tượng vào tường, vừa sinh động lại vừa rấy ý nghĩa. Bức thứ nhất tạc hình một vị Giáo hoàng oai nghiêm với dòng chữ : Ta là người dạy dỗ các ngươi. Bức thứ hai là hình một vị vua uy nghi với dòng chữ : Ta là người cai trị các ngươi. Bức thứ ba là hình một vị tướng với gươm tuốt trần với dòng chữ : Ta là người bảo vệ các ngươi. Bức thứ tư là hình một bác nông dân đang cày ruộng với dòng chữ :Ta là người nuôi sống các ngươi. Sau cùng, người ta tạc hình một thằng quỉ đen đang cười nham nhở và đe dọa với dòng chữ : Chính ta là người lấy mạng sống các ngươi nếu các ngươi không làm tròn bổn phận. Chiều hôm nay, chúng ta được chứng kiến tận mắt không phải như một bức tranh chết cứng, cũng không phải như một bức tượng câm nín, mà là một hoạt cảnh sống động diễn lại những việc làm và lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Không cần phải ghi thành chữ, nhưng diễn tiến của hoạt cảnh này muốn nói với chúng ta rằng : Ngài là Đấng phục vụ chúng ta.

Thực vậy, tinh thần phục vụ không phải chỉ là một bổn phận, mà còn là lòng nhiệt thành tự nguyện xả thân vì những mục đích cao cả. Đây chính là cái tinh túy mà Chúa đã làm gương qua việc rửa chân cho các môn đệ. Vậy để có được một tinh thần phục vụ vô vị lợi này, chúng ta phải sống như thế nào ?

Trước hết là lòng khiêm tốn. Đây chính là yếu tố căn bản của tinh thần phục vụ vì để có thể phục vụ đúng nghĩa, chúng ta phải tự hạ mình xuống mới có khả nặng và cơ hội làm bất cứ việc gì lợi ích cho bất cứ ai mà mình liên đới. Hơn nữa, nhờ lòng khiêm tốn trong lúc phục vụ, chúng ta mới có sự hăng say nhiệt thành, vui tươi và trong sáng để chu toàn bổn phận được. Trái lại, một kẻ hay cạnh khóe, so đo hơn thiệt, tự ái kênh kiệu làm sao có thể yêu mến và nhiệt tâm với Chúa, với tha nhân và với xã hội được. Vì một khi đã không biết nể nang phục tùng thì không thể làm tôi tớ tối.

Thứ đến là sự hy sinh. Đây cùng là một yếu tố quan trọng trong khi phục vụ. Bởi vì để phục vụ thật sự thì không thể không hy sinh thời giờ, sức khỏe, bản thân và những cái khác. Một khi đã hy sinh thì không còn tính chất vụ lợi, tính tóan nhỏ nhen. Hơn nữa để có thể chu toàn trách nhiệm cách tốt đẹp thì đương nhiên đòi hỏi người thi hành phải chịu khó, cố gắng và kiên trì làm việc mới mong phục vụ thành công. Vì thế, không có hy sinh thì cũng chẳng có phục vụ đúng nghĩa.

Sau cùng là lòng yêu mến. Phải nhận rằng đây chính là yếu tố chủ chốt nhất. Thực vậy, làm sao chúng ta có thể hạ mình xuống để chu toàn nhưng bổn phận âm thầm nếu không có lòng mến Chúa và yêu người thiết tha. Làm sao chúng ta dám hy sinh giúp đỡ người khác nếu không có một tình thương cao cả ? Đồng thời chính lòng yêu mến này sẽ biến đổi những công việc nhỏ bé tầm thường của chúng ta trở thành công nghiệp và có giá trị trước mặt Chúa.


 

Thứ 5-9: Điên dại của Tình yêu - STM 91

VietCatholic News (01/02/2005)
 

Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và đi sâu vào tâm tình của Chúa trong giây phút quan trọng: Thứ 5-9

Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và đi sâu vào tâm tình của Chúa trong giây phút quan trọng này. Hai đặc điểm quan trọng được nêu bật nơi đây :

Chúa Giêsu là Vì Thiên Chúa Nhập Thể làm người như chúng ta. Là con người, Chúa Giêsu xúc động mạnh mẽ, tâm hồn xao xuyến sâu xa. Trước cuộc thương khó sắp trải qua, trước sự không hiểu và sắp phản bội của các môn đ, Giuđa phản bội, Phêrô chối Chúa. Là Vì Thiên Chúa, Chúa Giêsu ý thức rõ ràng điều sắp xảy ra cho Mình mà gọi đó là việc tôn vinh Thiên Chúa. Giờ tử nạn là giờ Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Chính Chúa được tôn vinh và con người cũng được tôn vinh, được hòa giải với Thiên Chúa, được lãnh nhận sự sống đời đời. Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô, con người được tôn vinh qua thập giá của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa ý thức rõ ràng về chương trình của Thiên Chúa Cha muốn thực hiện, Chúa Giêsu muốn thực hiện điều đó một cách hoàn hảo và đồng thời ý thức rõ ràng điều tệ hại mà các môn đ của Ngài đang liều mình sa vào, đó là Giuđa sắp phản bội và Phêrô sắp chối bỏ Ngài nên Chúa xao xuyến sâu xa. Tuy nhiên, tội lỗi của con người không làm hư chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Đến tận cùng Chúa làm những gì có thể làm được đ thức tỉnh người tội lỗi, Chúa hành sử nơi mỗi người một cách khác nhau, ngấm ngầm âm thầm với Giuđa, công khai với Phêrô, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quyết định tự do của con người. Giuđa mở tâm hồn đón nhận Satan và từ bỏ ánh sáng mà bước vào cõi tăm tối, Giuđa tự ý thức bước vào trong tối tăm và càng ngày càng lún sâu vào đó cho đến tuyệt vọng, đến nỗi trong tâm hồn ấy không còn có chút tình yêu nào đối với Chúa nữa. Phêrô cũng sẽ sa ngã, nhưng tình yêu Chúa nơi ông giúp ông ăn năn trở lại.

Lạy Chúa, xin giúp con trở về cùng Chúa, đừng bao giờ đ con thất vọng vì những lỗi lầm đã phạm, nhưng biết học sống bài học của sự sa ngã đ trở về với Chúa luôn mãi.


 

Thứ 5-10: Rửa chân - SL/325

VietCatholic News (01/02/2005)
 

Sellahuk là một giáo sư người Canada; trong một buổi chiều mùa hè, Sellahuk làm việc thiện: Thứ 5-10

Sellahuk là một giáo sư người Canada; trong một buổi chiều mùa hè, Sellahuk làm việc thiện nguyện với mẹ Têrêxa Calcutta để giúp người nghèo ở Ấn độ. Ngày kia cô được nhờ tắm cho một người đàn bà đầy ghẻ lở, cô rùng mình ghê tởm việc đó, nhưng rồi cô nhớ lại lời mẹ Têrêxa nói :”Khi con đụng chạm đến người nghèo là con đụng chạm đến chính Chúa Giêsu”. Lúc đó Sellahuk vực người đàn bà bằng cặp mắt đức tin và nàng không còn thấy khó khăn khi tắm rửa cho người đàn bà ghẻ chốc đó nữa. Tôi hiểu câu đó bằng cặp mắt đức tin như thế nào? Làm thế nào tôi học thấy bằng cặp mắt đức tin? Helgerl có nói :”Chỉ khi chúng ta thấy Đấng vô hình, chúng ta sẽ học làm những chuyện không có thể được”.

Giữa nói và làm đôi khi có một khoảng cách không vượt qua được. Nói rằng mình yêu mến Chúa thì dễ, nhưng khi ta thể hiện cụ thể tình yêu đó thì quả thật là khó. Nở một nụ cười tha thứ cho một người vừa xúc phạm đến mình, cúi mình lượm cọng rác người bạn vừa ném bừa bãi trong lớp học, hay giúp người bị ghẻ lở đầy mình kia đi tắm, hoặc săn sóc cho một bệnh nhân khó tính. Tất cả đều là những thách thức với tình yêu và lòng đạo đức đích thực của người đồ đệ Chúa Giêsu.

Thánh Giacôbê đã lưu ý đến các tín hữu của ngài như sau :”Thưa anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không làm việc theo đức tin thì có ích gì không? Giả như có anh chị em nào không có quần áo mặc và thiếu của ăn hàng ngày mà nói với người ấy rằng : Hãy đi về bình an, hãy sưởi cho ấm, hãy ăn cho no nhưng chẳng chịu giúp đỡ những sự cần thiết về phần xác thì nào ích chi. Đức tin cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Thánh Giacôbê nhắc đến sự cần thiết của việc làm cụ thể để minh chứng cho đức tin. Lòng tin phải được thể hiện qua việc làm. Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em cũng cần phải được rõ ràng trong việc làm, nhưng để đạt đến mức độ thực hành thì đức tin đó, lòng yêu mến đó phải khá mạnh thì mới có thể đủ sức thôi thúc chúng ta hành động. Cần thấy Chúa hiện diện trong anh chị em và chúng ta rất cần đến ơn Chúa trợ giúp để có thể đạt đến mức độ siêu nhiên này.

Lạy Chúa, chúng con cần sự trợ giúp của ân sủng Chúa để được thanh luyện và lớn lên trong đức tin và tình thương, đặc biệt hôm nay, thứ năm Tuần thánh này, ngày Chúa thiết lập Bí tích Tình yêu. Xin soi sáng và nâng đỡ chúng con thi hành tốt đẹp mệnh lệnh sống yêu thương của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến với Chúa trong Bí tích Thánh thể để có đủ sức mạnh mà thực hiện những điều đẹp ý Chúa, đó là thực thi giới luật mến Chúa và yêu thương anh em. Không Thầy chúng con không thể làm gì được, không nhờ Chúa trợ giúp chúng con không thể sống giới răn của Chúa như Chúa đã nêu gương cho chúng con.


 

Thứ 5-11: Rửa chân - Hương Vĩnh

VietCatholic News (01/02/2005)

Thứ Năm Tuần thánh

 

Nếu ai có dịp hành hương Thánh Địa và thăm viếng căn phòng Tiệc Ly, có thể sẽ rất ngạc nhiên: Thứ 5-11

Nếu ai có dịp hành hương Thánh Địa và thăm viếng căn phòng Tiệc Ly, có thể sẽ rất ngạc nhiên, ngay cả sửng sốt nữa, khi thấy căn phòng đó đơn giản làm sao! Không có gì ở trong căn phòng đó gợi lên chút xíu về điều đã xảy ra ở giữa bốn bức tường khép kín vào tối Thứ Năm Tuần Thánh thứ nhất đó. Không có gì cho thấy điều đã xảy ra hôm đó có thể tồn tại mãi mãi về sau và khiến cho thế giới xưa kia không còn bao giờ như thế nữa. Tôi không tin bất cứ căn phòng nào - vì ý nghĩa lịch sử của nó - đã có thể tầm thường và đơn giản như thế. Tuy nhiên tính chất rất tầm thường và đơn giản đó đã làm vang vọng điều mà Chúa Giêsu đã nói và đã làm vào tối hôm đó và sẽ không bao giờ bị lãng quên được.

Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài qui tụ ở đó để mầng lễ Vượt Qua hằng năm. Đó cũng là bữa cơm tối cuối cùng của họ khi tất cả mọi người họp mặt đông đủ. Quang cảnh rõ thật là một tấn đại bi kịch. Không ngạc nhiên chút nào, Chúa Giêsu đã mở miệng ra và nói từ con tim của mình về những điều mà Ngài ấp ủ trong lòng: thật đúng là một bài diễn văn giả biệt! Ngài nói về tình yêu và những hoài vọng của Ngài đối với họ, về những ưu tư của Ngài là họ sẽ bị tan rã khi Ngài ra đi. Chúa Giêsu tiếp tục nói lâu dài, nói từ trong con tim của mình. Giữa khi Ngài bộc lộ tâm tình như thế thì một sự cải vã nho nhỏ xảy ra giữa họ, cơ hồ làm hỏng hết ý nghĩa của buổi họp mặt hôm đó. Họ muốn biết ai trong đám họ là người lớn nhất. Đó là một cuộc tranh chấp quyền bính. Họ tranh giành địa vị. Họ muốn biết ai là người ở trên chóp bu. Thật là một điều không thích hợp và không thích đáng chút nào. Chẳng khác nào Chúa Giêsu không có mặt ở đó. Chẳng khác nào Ngài đã bị mất họ hết rồi. Họ ở trong một căn phòng với Chúa Giêsu nhưng họ đã xa cách nhau vạn dặm. Họ không cố nghe Chúa Giêsu nói. Họ đã ở trên sàn nhà đó nhiều lần trước kia rồi nhưng vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Họ đang cải nhau ầm ĩ vào giờ nầy đây và khiến Chúa Giêsu bị rơi vào tình trạng sửng sốt bàng hoàng. Tôi không biết Chúa Giêsu có chớp mắt, ngước nhìn lên trời và lắc đầu lia lịa hay không? Hoặc Ngài cảm thấy dở khóc dở cười khi phải chứng kiến cảnh huống lố bịch đó không? Ngài đang đối diện với tử thần và các môn đệ của Ngài đang đấm đá nhau như trẻ con vậy.

Những điều chúng ta phỏng đoán trên đây không thành vấn đề nhưng điều hệ trọng là việc Chúa Giêsu đã làm để kéo lôi họ ra khỏi chính con người của họ hầu trở lại với đường đi nước bước của Ngài. Họ cần một quả đấm ngàn cân, một sự chữa trị bằng một cú điện giựt thật mạnh để đem họ trở về lại trên mặt đất. Vì vậy Ngài đã lấy một bình nước, rót đầy nước vào chậu, quấn một chiếc khăn ngang hông và yêu cầu tất cả họ ngồi xuống. Giờ đây Ngài đã làm cho họ phải chú ý. Khi đến lượt Ngài bắt đầu rửa chân cho họ, họ đã kinh hoàng rúng động cùng tột. Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy của họ, là vị cứu tinh, người lãnh đạo và là tất cả của họ nhưng nầy đây Ngài đã tự hạ mình xuống làm người thấp hèn nhất, bằng cách làm một công việc thuộc về hạng tôi đòi hèn hạ nhất. Khi Ngài đến với Phêrô, ông đã phản đối vì thấy rõ những điều ẩn ý bên trong. Có lẽ Phêrô là người khôn lanh nhất trong nhóm họ. Ông là một người lãnh đạo, là cánh tay mặt của Chúa. Ông đã là người lãnh đạo của nhóm lâu rồi trước khi Chúa Giêsu xuất hiện. Chúa đã nhận ra những đức tính lãnh đạo của Phêrô nên đã chỉ định ông làm người kế vị Ngài. Nhưng điều mà Chúa Giêsu đang làm không nằm trong ý hướng lãnh đạo của ông. Ông đã bàng hoàng. Đó là điều bất xứng. Đó là điều làm hạ phẩm giá của Ngài. Phêrô đã hiểu điều mà một người lãnh đạo phải làm. Ông đã khơi mào và làm chủ tình thế. Chúa Giêsu đang bỏ rơi quyền lực. Phêrô đã mất tự chủ và không biết thế nào là phục vụ, nhưng Chúa Giêsu cố thuyêt phục ông. Chúa đã làm đảo lộn toàn bộ hệ thống giá trị và tốt hơn hết là Phêrô nên tin tưởng điều đó. Chúa Giêsu thẳng thắn nói với Phêrô là trừ khi ông để Ngài rửa chân ông - tức là ông phải quan niệm lại vấn đề lãnh đạo - nếu không ông sẽ không thể nào thông phần với Ngài. Đến lúc đó Phêrô bị ngã gục. Phêrô đành đầu hàng, thua trận.

Cuối cùng khi Chúa Giêsu đã rửa chân xong, Ngài đứng thẳng dậy và hỏi: "Các con có hiểu điều Thầy đã làm không? Các con gọi Ta bằng Thầy bằng Chúa và đúng Ta là thế đó. Vậy nếu Ta là Thầy là Chúa mà đã rửa chân cho các con, các con nên rửa chân cho nhau. Ta đã làm gương cho các con để các con mô phỏng điều Ta đã làm." Đó là điều chấm dứt ở đoạn Phúc Am Thứ Năm Tuần Thánh. Tại sao điều chấm dứt đó đã làm tôi bàng hoàng, bởi vì câu kế tiếp đã cắt nghĩa toàn bộ ý thức hệ lãnh đạo của Chúa Giêsu: "Ta long trọng nói cho các con biết: không tôi tớ nào lớn hơn chủ mình, không sứ giả nào lớn hơn người sai đi."

Điều xảy ra trong tối Thứ Năm đó đã tóm gọn toàn bộ sứ mệnh của Chúa Giêsu. Ngài đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ở trong Nước Trời, phục vụ là cai trị.

Các môn đệ thực ra lúc bấy giờ đã không thấu hiểu ý nghĩa của việc rửa chân. Phải có thời gian để sứ điệp và gương lành của Chúa Giêsu ngấm xuống. Cuối cùng họ sẽ nhận thấy rằng họ được kêu gọi để sống, không phải cho chính họ mà cho kẻ khác. Sau hết khi họ hiểu được sứ điệp và gương lành của Chúa Giêsu lúc bấy giờ họ mới quấn khăn ngang hông, đổ đầy những chậu nước và rửa chân người khác nhằm mục đích phục vụ Tin Mừng, ở trong tiến trình thay đổi thế giới.

Giờ đây đến lượt chúng ta phải bắt tay vào việc và đóng góp vào câu chuyện được kể lại trong Phúc Am. Có thể chúng ta chưa nắm bắt được ý nghĩa của việc rửa chân nhưng hy vọng chúng ta sẽ tham gia mỗi lúc một chút. Cách chắc chắn nhất, chúng ta nên phác họa lại bức tranh đó bằng cách bắt đầu sử dụng bất cứ nền tảng quyền lực nào mà chúng ta có, bất cứ địa vị được tín nhiệm nào mà chúng ta nắm giữ, bất cứ năng khiếu nào mà chúng ta được thiên phú và chúng ta sẽ tổng hợp các thứ đó lại để phục vụ kẻ khác. Rồi thì chúng ta bắt đầu rửa chân một cách can đảm và duyên dáng theo cung cách của Chúa Giêsu.

Đừng hiểu lầm, sứ mệnh rửa chân không bao giở dễ dàng cả. Hãy hỏi Chúa Giêsu đi. Hãy hỏi Phêrô đi. Hãy hỏi bất cứ ai đã cố gắng sống nhãn quan đó đi. Nếu chúng ta khôn khéo như Phêrô, chúng ta sẽ hiểu rõ những điều quan hệ và những điểm nối kết từ đó mà ra. Đặt để nhu cầu người khác trước tiên không bao giờ dễ dàng cả. Điều đó đi ngược lại bản năng tự nhiên của chúng ta. Bản năng tự nhiên chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng: "Chính tôi, chính tôi mà thôi, luôn luôn là tôi và không ai khác hết." Nhãn quan đối với đời sống rửa chân đã khiến cho quan niệm về cuộc sống đảo lộn khi nhắc nhở chúng ta điều ngược lại: "Không, không phải tôi mà là chính bạn, chỉ bạn thôi, luôn luôn là bạn và không ai hết."

Cách thức mà quí bạn rửa chân và cách thức mà tôi rửa chân có thể sẽ khác nhau và thay đổi tùy theo hoàn cảnh cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta phải hành động thế nào để chúng ta rửa chân theo cung cách phù hợp với những năng khiếu tự nhiên và ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Sau cùng, vấn đề không phải là dễ dàng hay khó khăn, mà là có đáng để chúng ta quàng khăn ngang hông, đổ đầy những chậu nước và rửa chân không? Câu trả lời cũng tương tự như câu trả lời cho hết mọi vấn đề quan trọng khác, tất cả đều phải đến từ bên trong chúng ta mà thôi.

Phỏng theo bài suy niệm " WASHING FEET" (Rửa chân) của Lm. Vincent Travers O.P. trong sách "IN STEP WITH GOD" (Đồng Hành Với Chúa).


 

Thứ 5-12: Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Ga 13,1-15
 

Cách đây 2003 năm,Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại ba món quà quí giá nhất của Ngài: Thứ 5-12

Cách đây 2003 năm,Chúa Giêsu đã đ lại cho nhân loại ba món quà quí giá nhất của Ngài:
 
  • 1.Bí tích thánh thể để Chúa nuôi dưỡng nhân loại.
  • 2.Bí tích linh mục thừa tác để Chúa tiếp tục nuôi dưỡng nhân loại
  • 3.Giới răn yêu thương để Chúa luôn là sự hiệp nhất của mọi người.
Suy nghĩ về biến cố hôm nay, chúng ta vẫn tự hỏi:"Tại sao Chúa lại làm những công việc ấy và tại sao Chúa lại trối lại những món quà quí giá ấy cho một nhân loại đầy ắp tội lỗi ?" Khi trở về với biến cố ngàn năm có một chúng ta không khỏi miên man suy tưởng:"Chỉ vì yêu ". Chữ YÊU được viết hoa nói lên tình thương vô bờ, vô bến của Chúa Giêsu đối với nhân loại, đối với môn đ, đối với từng người. Lời nói của Chúa Giêsu năm xưa vẫn như còn rõ nét trong tâm khảm của từng con người :"Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu "( Ga 15,13 ). Chúa đã sống tận cùng chữ yêu của Ngài.Ngài đã hiến mạng vì con người, Ngài đã chấp nhận tất cả, kê vai gánh lấy tội lỗi con người dù rằng Ngài hoàn toàn vô tội.

Vào chiều hôm nay cách đây 2003 năm trong bữa tiệc ly, trước khi lìa xa các môn đ đ thực hiện ý định của Cha, cứu đ nhân loại vào tối trước ngày lễ vượt qua (Ga 13,1 ). Đây là lễ vượt qua cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu dưới trần thế này trước ngày Chúa Giêsu từ biệt các môn đ (Lc 22,5-16). Đang nửa chừng bữa ăn, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ đột ngột,Ngài chỗi dậy khỏi bàn, lấy khăn thắt lưng nước vào chậu, rồi rửa chân cho các môn đ(Ga 13,4-15). Cử chỉ rửa chân cho các môn đ là bài học khiêm nhượng Chúa dậy các môn đ trước khi Chúa lập phép thánh thể:Bí tích tình yêu. Chính vì yêu Chúa đã hiến thân chịu chết đ mỗi người, đ nhân loại có thể ăn thịt Của Ngài và uống máu của Ngài.

Bí tích Thánh Thể chỉ ra rằng vì yêu Chúa đã lập bí tích thánh thể, nên mỗi người sống trần gian cũng phải hiệp nhất trong yêu thương như thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corintô 10,16-17 đã viết : "Chén chúc tụng ta cầm mà đội ơn, lại không phải là chung phần Mình Chúa Kitô sao ? vì chưng chỉ có một bánh,nên ta ta tuy là nhiều, ta cũng chỉ là một thân mình,vì hết thảy ta cùng chia phần một bánh"(1Cor 10,16-17 ). Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể đ hiện diện với nhân loại mãi mãi qua thừa tác của các linh mục (1Cor 11,26 ).

Vâng, xét cho cùng, Chúa đã yêu nhân loại quá sức và qua trái tim nồng nàn như rực cháy, Ngài đã trối lại cho nhân loại, cho mọi người một gia tài vĩ đại, một gia tài lớn lao đến nỗi con người không bao giờ có thể dùng tiền của đ mua được. Gia tài này là gia tài Tình Yêu. Gia tài phát xuất từ kho tàng là con tim, là cõi lòng đầy lửa mến của Chúa Giêsu. Chúa mời gọi và chia đều phần gia tài ấy cho từng người, mỗi người đều có phần của mình và không một người nào thiếu tên trong con tim của Chúa. Chúa đã gửi gia tài tới từng địa chỉ của từng con người. Chúa âu yếm kêu tên từng con người đến lãnh phần gia tài của mình.

Tuy nhiên,đã có nhiều lần con người khước từ gia tài tình yêu Chúa gửi tặng, đã có nhiều lần con người nhiệt thành nhưng nông nổi chối từ tình yêu của Chúa như Phêrô đã chối Chúa ba lần dù rằng trước đó ông đã cương quyết muốn đi theo Thầy tới cùng, đã có lần chúng ta cũng ngủ say và say bí tỉ như các môn đ trong vườn cây dầu vì ta chưa tỉnh thức và sẵn sàng lãnh gia tài tình yêu.Chúa đã cứu chuộc chúng ta với tất cả sự say sưa vì tình yêu nồng cháy của Ngài. Chúa muốn đón mời ta, Chúa muốn đ ta bằng con tim đầy máu của của Ngài. Chúa muốn ta đi theo Ngài và họa lại chính Ngài.Chúa muốn ta gọt dũa, cởi mở, khắc đục những gì là sần sùi, là gồ ghề đ nên giống Ngài. Giống Chúa ta sẽ sống cuộc sống cuộc đời của Ngài như thánh tông đ Phaolô đã nói: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi ". Gia tài Chúa đ cho nhân loại,cho mỗi người chúng ta là con tim của Chúa: Con tim nhạy cảm,con tim thương xót và con tim rực cháy lửa tình yêu. 2003 năm đã qua,gia tài của Chúa vẫn là kho tàng quí giá nhất Chúa đang chờ đợi chúng ta mỗi người tới lấy.


 

Thứ 5-13: ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

Sau khi ngã đau nặng khoảng hai tháng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã về bên Chúa lúc: Thứ 5-13

Sau khi ngã đau nặng khoảng hai tháng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã về bên Chúa lúc 9 giờ 37 phút thứ bảy trong tuần Bát nhật Phục Sinh 2.4.2005, áp Chúa nhật kính lòng thương xót của Chúa. 28 năm trước khi tàn hơi, đức Gioan Phaolô II lên ngôi giáo hoàng, chắc chắn đó là hạnh phúc tuyệt vời của cả Hội Thánh. Nhưng tất cả rồi cứ trôi, trả Gioan Phaolô II lại với đời thường, với trách nhiệm phải mang, phải gánh, với cả niềm vui lẫn sự lo âu, với sự thương, sự ghét, cả đến những lần ám sát mà người đời dành cho trong chuỗi ngày làm giáo hoàng của mình. Niềm vui đâu đó quanh đời chỉ là những ánh chớp, còn đòi hỏi của thập giá trong trách nhiệm, trong đau khổ không bao giờ vắng bóng.
Chúa Kitô, Chúa chúng ta, cả một đời, chỉ làm phúc cho loài người: giảng dạy lời hay lẽ phải, chữa mọi bệnh tật, nâng đỡ người nghèo, người góa bụa, cho kẻ chết sống lại, đến giây phút gần cuối đời, Chúa còn làm một phép lạ lớn không thể tả: biến chính Thịt Máu mình làm của nuôi trần gian, tặng ban cho trần gian không những chính mình, mà còn tặng ban cả một sự hiện diện bền vững đến muôn đời, để từ nay, ai tin tưởng, mở lòng đón nhận ơn tha thứ và Mình Máu Chúa, Chúa sẽ cho họ sống đời đời với mình nơi lòng Chúa Cha vĩnh cửu. Đó chính là hành động mà thánh Phaolô nhắc lại trong bài đọc hai của thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay, thứ năm tuần Thánh: “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”.
Lẽ ra, với tất cả những việc làm vô giá ấy, Chúa phải được người ta biết ơn, vui mừng đón nhận Chúa. Không hề như thế, nhưng hoàn toàn ngược lại, bởi người ta đã trả lại cho Chúa tất cả sự thù ghét đến tận cùng của lòng họ. Họ phải giết Chúa cho bằng được thì mới hả dạ. Bởi vậy, Đức Thánh Cha, hay mỗi người chúng ta, dù có gặp phải những khốn khó, những bội ơn của người đời dành cho mình, có lẽ đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ mong rằng chính lòng chúng ta đừng bao giờ vong ân bội nghĩa, trước là đối với Thiên Chúa, sau là đối với tất cả mọi anh chị em quanh mình.
Sống Tuần Thánh, suy niệm về cái chết của Chúa, về biết bao nhiêu sự phản bội của con người dành cho Chúa của mình, chúng ta hãy để lòng mình nhói đau và ân hận mãnh liệt, vì lỗi lầm của chính chúng ta. Từ đó, mỗi một người hãy làm một quyết tâm thật, thật bền, một quyết tâm bằng tất cả con tim yêu thương của mình, để từ nay không bao giờ dễ giải chấp thuận nghiêng chiều về sự tội, chấp thuận để cám dỗ ham thích tội lôi kéo mình, càng không bao giờ chấp thuận tội lỗi và ngã theo nó.
Lạy Chúa Giêsu, tận thâm tâm, chúng con yêu mến Chúa và không bao giờ muốn phản lại tình thương của Chúa. nhưng sức người của chúng con bé nhỏ quá, vì thế, nhiều lần chúng con đã ngã gục cách thảm hại. Xin cho chúng con biết găn bó với Chúa trong bí tích Mình Máu Thánh, để chúng con mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, nhằm đủ sức chống lại tội lỗi vây bủa chúng con.

 

Thứ 5-14: THÂN ĐÃ SẠCH VẪN CẦN PHẢI RỬA CHÂN - Đỗ Trân Duy

Người Do Thái định cư trên vùng đất sỏi đá khô cằn miền sa mạc. Không gian nắng cháy và: Thứ 5-14

Người Do Thái định cư trên vùng đất sỏi đá khô cằn miền sa mạc. Không gian nắng cháy và nguồn nước ngọt hiếm hoi. Mỗi làng hầu như chỉ có một cái giếng, mọi người phải cùng nhau chia sẻ, vì mạch nước khó tìm. Giếng thường nằm biệt lập cách làng khá xa. Tuy tiện cho việc nuôi thú vật ngoài đồng, nhưng lấy nước về nhà là việc vất vả tốn thì giờ. Nước dự trữ trong nhà được sử dụng một cách hạn chế. Nếu có dịp, người ta đến nguồn nước nào đó để tắm thay vì tắm ở nhà. Tuy nhiên dù có tắm ở sông, ở hồ… thân có sạch, nhưng lúc đi bộ về nhà chân vẫn lấm bụi đất. Cũng thế, dù tắm ở nhà nhưng từ ngoài vườn vào nhà, chân cũng dính bụi. Vì vậy, trước khi ngồi lên thảm họp mặt hay ăn cơm, người ta vẫn cần phải rửa chân. Đối với những vị khách quí đến viếng thăm, chủ nhà sai đầy tớ bưng thau chờ sẵn ở cửa lễ phép rửa chân cho khách.
Rửa Chân Còn Là Dấu Chỉ Rửa Sạch Tội
Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu cởi áo choàng, quấn khăn ngang lưng, bưng thau nước, quì gối rửa chân cho các môn đồ. Vì đó là việc làm của hạng tôi tớ nên ông Simôn Phêrô hốt hoảng rút chân lại la lên, “Thưa Thầy, không đời nào Thầy rửa chân cho tôi.” Đức Giêsu đáp, “Nếu Ta không rửa chân ngươi, ngươi sẽ không có chung phần với Ta.” Phêrô chất phác vội thưa, “Nếu vậy xin Thầy không những rửa chân, mà còn rửa tay và đầu tôi nữa.” Đức Giêsu đáp, “Kẻ đã tắm rồi, toàn thân đã sạch, không cần phải rửa lại.” (Ga 13:4-10).
Đức Giêsu hạ mình rửa chân cho thuộc hạ để dậy họ bài học khiêm nhường trong sứ mạng phục vụ tha nhân. Đạo lý này Người đã nói nhiều lần qua khái niệm vô kỉ vô công, hay tự chết cái tôi của mình. Tuy nhiên nghi thức này còn hướng tới một chiều hướng khác. Khi Người nói, “Phải! các ngươi đã sạch, nhưng không phải tất cả đều sạch hết đâu” (Gio 13:11), Người đã hướng chủ đề sạch sẽ thân xác qua chủ đề thanh sạch tâm hồn. Nhân đó Người hàm ý cảnh tỉnh Giuđa là kẻ đang có manh tâm phản bội Thầy. Lời cảnh tỉnh xa xôi nhưng đủ mạnh cho một tâm hồn thánh thiện. Đáng tiếc, lời ấy đã không được Giuđa lãnh hội. Đức Giêsu đau lòng nhìn Giuđa đứng lên bỏ bàn tiệc, lao mình vào đêm đen. Hắn đi tìm một cuộc đổi chác mà bản chất là sự lừa dối vị kỉ. Ngay lúc có ý định ấy, hắn đã bán linh hồn mình với giá 30 đồng. Sau khi Giuđa lìa phòng tiệc, Đức Giêsu nói với những đệ tử còn lại, “Nay các ngươi đã được sạch, nhờ lời Ta giảng dậy các ngươi” (Ga 15:3). Đây là lời kết chan chứa tình cảm trong giờ chia ly. Hiển nhiên và công khai, Đức Giêsu hài lòng xác nhận tâm hồn của mười một môn đệ đã sạch, vì họ đã có đời sống kết hợp với đạo lý do Người truyền dậy.
Đến đây chúng ta có thể hiểu khi chúng ta noi gương Đức Giêsu “rửa chân” cho nhau, chúng ta biểu lộ lòng khiêm nhường trong nghĩa cử phục vụ anh em. Nhưng nếu việc rửa chân do chính Đức Giêsu cử hành, nó là biểu tượng của tẩy uế tội lỗi. Đức Giêsu nói quyết liệt với Simôn Phêrô: nếu không chịu rửa chân sẽ không có kết hợp với Người. Giáo Hoàng Bênêđíc XVI luận rằng cảnh rửa chân cô đọng cuộc đời và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Thiên Chúa bỏ qua một bên tấm áo choàng vinh quang, tự mặc tấm áo nô lệ, đứng bên cửa chờ đợi để hầu hạ. Thiên Chúa, với tình yêu thương vô điều kiện, cúi xuống rửa sạch những vết ô uế của con người, để con người có thể ngồi chung bàn tiệc với Thiên Chúa. Suy niệm về điểm đặc thù này, thần học nhận ra rằng biến cố rửa chân xảy ra trước khi Đức Giêsu thành lập nhiệm tích Thánh Thể.  Như vậy rửa chân là dấu chỉ cho biết con người phải rửa sạch tội trước khi nhận lãnh Mình và Máu Chúa.
Những Ai Có Thân Sạch Mới Cần Phải Rửa Chân
          Tuy nhiên suy ngẫm về chủ đề thanh sạch tâm hồn, người ta không khỏi vướng mắc trong vài sự kiện khúc mắc nghịch lý. Ngay từ đầu bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã chẳng xác nhận các môn đệ của Người đều đã sạch tội cả rồi hay sao? (Thân đã sạch không cần phải rửa lại). Nếu thế Người cần gì phải tẩy rửa tội (rửa chân) cho họ? Sau này tông đồ Gioan cũng trình bày một ý tưởng phản lý tương tự. Thánh nói, “Nếu chúng ta sống trong sự sáng, như Thiên Chúa ở trong sự sáng, chúng ta [sẽ] kết hợp với nhau, [rồi] máu Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa sẽ rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta” (1 Ga1:7). Tại sao đã kết hợp với Thiên Chúa và đi trong ánh sáng của Người, mà chúng ta vẫn còn phải tẩy rửa tội lỗi. Có lẽ nào đã sống trong ánh sáng Thiên Chúa, mà chúng ta vẫn không nhìn ra chân lý hay sao? Nếu vậy đâu có thể gọi là kết hợp với Thiên Chúa. Nếu nhìn sâu vào chi tiết hơn chút nữa, chúng ta thấy thánh Gioan xác nhận ở phần đầu câu nói là: chúng ta đã sống trong ánh sáng, đã có kết hợp với Thiên Chúa, đã nhìn ra chân lý. Nhưng nếu vậy tại sao chúng ta còn phải tẩy rửa tội. Chẳng lẽ chúng ta vẫn ô uế khi đạt tới cảnh giới sống trong ánh sáng của Thiên Chúa?
          Hãy để tâm hồn đối diện với khúc mắc của biểu tượng rửa chân và lời dậy của thánh Gioan. Tâm thức chúng ta sẽ bừng mở về mầu nhiệm của phép giải tội. Trước hết “Kẻ đã tắm rồi, toàn thân đã sạch, không cần phải rửa [thân] lại.” Bởi vì khi đã chịu phép rửa, nguyên tội được sạch, linh hồn được tái sinh trong Thần Khí. Đã chấp nhận Phúc Âm rồi, đời sống tâm linh được rửa sạch, chúng ta không cần rửa thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn mang trong người bản chất thiên về sa đọa do tổ phụ Ađam truyền lại. Chúng ta vẫn còn tiềm năng phạm tội. Chúng ta không bao giờ có thể tự hoàn hảo thánh thiện. Đó là điều chúng ta xót xa nhận rõ cái bản chất phàm trần bất toàn của mình. Con người luôn luôn có những bước chân lầm lỡ, dính những hạt giống tội lỗi, chờ dịp thuận tiện là nảy mầm. Thân có sạch nhưng chân vẫn dơ. Vì vậy con người vẫn cần phải rửa chân. Tuy nhiên chỉ những ai giữ được thân thể sạch sẽ mới quan tâm đến vết nhơ, dù nhỏ, dính ở ngón chân. Chỉ những ai đi trong ánh sáng Thiên Chúa mới có con mắt nhìn ra cái đốm đen ô uế bám vào vạt áo của linh hồn. Chỉ những ai có tâm hồn thanh sạch mới biết đau khổ vì tội lỗi. Cho nên những người này cần đến ơn giải tội. Bản chất tội lỗi chính là tình trạng xa cách, đóng của lòng, chống lại sự kết hợp với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cần Đức Giêsu trong ngôi vị Thiên Chúa, rửa chân (rửa tội) để được tha tội, và được kết hợp vì “Nếu Ta không rửa chân ngươi, ngươi sẽ không có chung phần với Ta.”
Hành vi phạm tội không hoàn toàn là một sự việc riêng tư đóng khung trong phạm vi cá nhân. Khi phạm tội, ta không thể nói đó là chuyện riêng tư của tôi. Ta cũng không thể tự mình tha tội cho mình, tự mình kết hợp với người, và kết hợp với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội để nhờ đó ta mới có thể tái lập sự kết hợp với người và với Thiên Chúa. Vì vậy chỉ có sống trong ánh sáng Thiên Chúa, ta mới thấy sự cần thiết của tình liên hệ, nên mới kết hợp với nhau. Kết hợp bằng cánh “rửa chân” cho nhau, trong ý nghĩa khiêm nhường phục vụ anh chị em có cùng một Cha. Ngoài rửa chân cho nhau, Kitô hữu chúng ta, bất cứ ở chức vị nào, cũng còn cần Đức Giêsu “rửa chân” cho chính mình, để tái lập sự thanh sạch linh hồn và kết hợp với Thiên Chúa. Người ta thường nói nôm na, “Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng cần phải xưng tội.”
          Bữa tiệc tàn khi chiều xuống, Đức Giêsu ngậm ngùi dẫn để tử lên một ngọn đồi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng an tịnh của đêm thâu bị phá tan khi Giuđa dẫn cơ binh ầm ĩ gươm đao đến bắt Thầy. Các môn đệ kinh hoàng bỏ chạy thoát thân, để Thầy ở lại chịu cuộc khổ nạn một mình. Phêrô là người duy nhất ẩn mình lén đi theo sau lưng Thầy. Có vài người nhận ra Phêrô và định tố cáo ông. Phêrô hoảng sợ quyết liệt phủ nhận sự liên hệ với Thầy. Không phải ông phủ nhận 1 lần, nhưng tới 3 lần. Kể từ lúc ông hăng hái xin rửa chân đến lúc ông mạnh mẽ chối Thầy cách nhau chỉ có 6 giờ đồng hồ. Cho đến giây phút dự tiệc với Thầy, các môn đệ của Đức Giêsu đều là những người thanh sạch, Đức Giêsu đã xác nhận như vậy. Họ đều là những người đi trong ánh sáng Thiên Chúa. Tai họa đột biến xảy ra, chỉ trong vòng vài canh giờ, họ đã biến đổi khác lạ. Họ không là những người không tỳ vết, không hoàn toàn thoát khỏi lỗi lầm. Con người luôn luôn lệ thuộc vào sức ép của những điều kiện và cơ hội, và sẵn sàng vấp ngã. Bao lâu con người còn sống nơi trần thế, con người vẫn phải đi trên những con đường dài đầy bụi bặm. Thân có sạch nhưng chân vẫn lấm dơ.
Nhưng vẫn có một cái gì đầy ý nghĩa đáng nói về sự sa ngã của Phêrô. Tuy phạm tội, nhưng ông vẫn sống trong ánh sáng Thiên Chúa, vì vậy ông đã vô cùng đau khổ bật khóc thảm thiết vì hối hận. Thomas Merton báo động vào thời đại chúng ta có rất nhiều người không biết Thiên Chúa, không còn ý thức về tội lỗi, nên cũng mất luôn lòng ân hận khi phạm tội. Chúng ta cũng vậy, nếu không có liên kết với Thiên Chúa, sẽ không có ý thức về tội lỗi, và sẽ không cảm thấy ân hận khi phạm tội. Chính ý thức tội lỗi hướng đến lòng ân hận, chính lòng ân hận dẫn chúng ta đến Thiên Chúa. Khi đến với Thiên Chúa chúng ta mới thấu hiểu Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn ân sủng, và là nguồn tha thứ. Thiên Chúa không phải là Đấng thích xử tội, nhưng là Đấng thích tha tội. Đức Giêsu tha tội cho Phêrô 3 lần trước khi ông chối Người 3 lần. Người cũng rửa tội cho các môn đồ trước khi chân họ dẫm phải bùn đen. Ông Giuđa không đi trong ánh sáng của Chúa, nên chối bỏ Đức Giêsu, tâm hồn ông không sạch. Nếu cả thân mình đã dơ, ai để ý tới vết bụi dính ở chân, vì vậy Giuđa đã thất bại nhận ra tội lỗi của mình.
Vì Giuđa cũng được Đức Giêsu rửa chân, nên diễn trình chỉ đầy đủ khi nói đến nỗi hối hận của Giuđa. Sau khi thấy Đức Giêsu bị hành hạ, Giuđa hối hận trả lại 30 đồng cho các vị thượng tế Do Thái để xin hủy bỏ giao ước. Việc không thành Giuđa thất vọng thắt cổ tự tử (Mt 27:3-5).
Vẫn có điều đáng nói trong nỗi khổ hận của Giuđa. Cả một thời gian dài theo Thầy, Giuđa hằng nghe Thầy giảng đạo và chứng kiến những phép lạ Thầy cứu người. Nhưng tai Giuđa vẫn điếc, mắt vẫn mù, và tâm vẫn đóng. Trước sau Giuđa không nhận chân lý Thầy trao ban. Thường ngày tâm Giuđa là chỗ ở của ngẫu tượng tiền bạc (Ga 12:4-6). Vào lúc Đức Giêsu cảnh tỉnh hắn trong bữa tiệc ly, hắn mở tâm ra để đón Satăng vào (Ga 13:26). Giuđa sống trong não trạng lưu đày, bất mãn, kiêu căng, u uất, thù hận, khủng hoảng, và tuyệt vọng. Lửa dục vọng khiến Giuđa phản bội cả vị Thầy cao cả, Đấng luôn yêu thương hắn. Lỗi phạm của Giuđa tưởng nhỏ, nhưng bùng nổ thành một biến động vĩ đại trong kinh thành. Giuđa mất điểm tựa, hụt hẫng, và hoảng sợ. Với biến cố tày trời như vậy, hắn biết hậu quả khó lường sẽ đến cho cuộc sống sau này. Giuđa muốn chuộc lại lỗi lầm, nhưng đáp ứng của hắn chỉ là cách tính toán của kẻ thuộc hạ lỡ hãm hại vị thủ lãnh vô tội, một phản ứng xúc cảm thuộc xã hội tính bộ lạc. Nỗi khổ hận trong tâm trạng ấy không giúp Giuđa khai tâm ngộ đạo. Cuối cùng không chịu nổi cơn khủng hoảng Giuđa chấm dứt sự căng thẳng bằng cách xóa bỏ hiện hữu của mình. Hành động tự tử của Giuđa không phải là cung cách của lòng hối cải, nhưng là phản ứng mất tự chủ của kẻ bị kích động tâm thần, do sức ép của Satăng. Giuđa tự ái không tạ lỗi để tái kết hợp với Thầy, không liên kết với anh em đồng môn để cải thiện, cho nên Giuđa không có lối thoát. Tôi xin phép nhắc lại: khi ta phạm tội, ta không thể tự giải quyết một mình. Ta cần có Đức Giêsu rửa chân cho. Chỉ khi lỗi phạm được tha, bấy giờ tâm mới có sự bình an.
Nghịch với tấm lòng yêu kính Thầy, trong một thoáng giây yếu đuối và sợ hãi, Phêrô đã buột miệng nói những lời xa cách với Thầy. Phêrô không làm hại Thầy, nhưng đau khổ cho chính con người yếu đức tin của mình. Suy ra đi trong ánh sáng Thiên Chúa vẫn còn phải tranh đấu với yếu đuối của mình trong suốt cuộc đời sống đạo. Nếu chúng ta sống trong sự sáng, như Thiên Chúa ở trong sự sáng, chúng ta kết hợp với nhau,  máu của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa sẽ rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Đúng vậy, thánh Gioan kết luận, cuối đường chúng ta đều phải rửa bằng máu của Đức Giêsu mới được sạch hoàn toàn.

 

Thứ 5-15: Đoàn Kết Yêu Thương

Những lời dặn dò trước khi chết, bao giờ cũng là những lời tâm huyết nhất, nói tự đáy: Thứ 5-15

Những lời dặn dò trước khi chết, bao giờ cũng là những lời tâm huyết nhất, nói tự đáy lòng, nói để người khác ghi lòng tạc dạ. Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, trước khi chịu chết, cũng đã có những lời dặn dò rất mực tha thiết. Ngài nhắc đi nhắc lại một điều này là: Hãy đoàn kết yêu thương nhau. Ngài khuyên nhủ đoàn kết yêu thương, bằng những lời trăn trối khẩn thiết. Ngài làm gương sự đoàn kết yêu thương, bằng việc rửa chân và lập phép Thánh Thể. Ngài cầu nguyện cho sự đoàn kết yêu thương, bằng lời nguyện thống thiết: “Xin Cha cho chúng hoàn toàn nên một, như Cha với con là một”.
Hôm nay, tôi xin được cùng anh chị em suy niệm vắn tắt về sự đoàn kết yêu thương. Vì thiết tưởng, vấn đề này rất cần cho tương lai  của Quê Hương, và hạnh phúc cho toàn chúng ta.
Anh chị em thân mến,
Đoàn kết yêu thương là một yếu tố cần thiết, một lý tưởng đẹp. Chấp nhận điều đó không khó lắm. Điều khó nhất là làm sao thực hiện được sự đoàn kết yêu thương trong thực tế. Để giúp giải quyết, chúng ta nên mổ xẻ vấn đề ra nhiều khía cạnh.
1. Khía cạnh thứ nhất của đoàn kết yêu thương, là khía cạnh pháp luật: Có nghĩa là luật pháp là một yếu tố cần, để xây dựng đoàn kết yêu thương
Đã hẳn, đoàn kết yêu thương là vấn đề tình, nhưng trước hết phải là vấn đề lý. Phải có cái lý xác đáng, vạch rõ lý do chung buộc phải đoàn kết yêu thương. Phải có lý mạnh, nhìn nhận và bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ từng người, từng khối trong cộng đồng xã hội. Mà để thực hiện các lý đó, thì phải có những luật pháp công bình, sáng suốt và phải biết áp dụng những luật pháp đó một cách công minh và tế nhị. Có thế mới tránh được những bất công, nghi kỵ, thường gây nên sự chia rẽ và hận thù nhau.
2. Khía cạnh thứ hai của đoàn kết yêu thương, là khía cạnh tâm lý: Có nghĩa là cách đối xử với nhau là một yếu tố cần, để xây xựng đoàn kết yêu thương
Con người không phải là cọng rau, một thanh sắt, cứ lấy luật pháp ra buộc là thành đoàn kết. Nhưng con người có tự do, có tình cảm. Mà tự do tình cảm là những thứ nội tâm không thể ép buộc. Nếu bị ép buộc, thì kết quả chỉ có bề ngoài. Để có kết quả tốt bên trong, thì cách đối xử với nhau, không nên coi thường. Những lời nói nhã nhặn, sự đi lại thân hữu, sự xử sự cởi mở chân thành, nhiều khi gây được thiện cảm để xây dựng đoàn kết yêu thương, hơn là những lời lẽ hão dựa trên pháp luật.
3. Khía cạnh thứ ba của đoàn kết yêu thương, là khía cạnh đạo đức. Có nghĩa là nhân đức là yếu tố cần, để xây dựng đoàn kết yêu thương
Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng: Một ngăn trở lớn hay phá đoàn kết yêu thương, là tính kiêu căng ích kỷ. Muốn người khác yêu thương mình và đoàn kết với mình, còn mình thì không đoàn kết yêu thương ai, thì kết quả thường là bi đát. Yêu thương là biết cho đi. Cho đi sự tha thứ, sự nhịn nhục, sự kính trọng, sự nâng đỡ, sự thông cảm. Mà cho đi như thế, chỉ có người đạo đức, khiêm tốn và quảng đại, mới làm tới nơi tới chốn đoàn kết yêu thương.
4. Khía cạnh thứ tư của đoàn kết yêu thương, là khía cạnh tôn giáo. Có nghĩa là sự tin tưởng và cầu nguyện với Đấng Thượng Đế, là yếu tố rất hữu ích, để xây dựng đoàn kết yêu thương
Khi tôi quan niệm rằng: Mọi người đều là con một Cha chung trên trời, rằng phục vụ người khác là phục vụ Chúa trong họ, thì tự nhiên tôi được thúc đẩy một cách sâu xa hơn, việc xây dựng và thanh luyện tình thương.
Khi tôi cầu nguyện và dâng hy sinh cầu cho kẻ khác, tôi tin rằng Chúa sẽ ban cho họ những ơn lành hồn xác, mà tôi không có khả năng làm, thì một đàng niềm tin đó sẽ khuyến khích tôi yêu thương họ hơn, và một đàng thực sự Chúa sẽ làm cho tình thương của tôi, được quảng đại và hữu hiệu hơn. Ngoài ra, phải nhờ tới những phương tiện siêu nhiên, mới có thể khắc phục được những khó khăn, để có được một sự đoàn kết yêu thương chân thành, sâu xa, và rộng rãi.
Anh chị em thân mến,
Để xây dựng đoàn kết yêu thương, chúng ta nên để ý tới 4 yếu tố vừa kể: Pháp lý, tâm lý, đạo đức và tôn giáo. Hãy dùng những yếu tố đó để xây dựng đoàn kết yêu thương, trong lòng mình và trong lòng người khác.
Yêu thương là một chuyện phải nói với nhau bằng trái tim và hy sinh, hơn là lời nói. Đoàn kết là một chuyện phải tính với nhau bằng hành động cụ thể, gây được niềm tin, hơn là bằng hứa suông.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu cho chúng ta một trái tim biết hy sinh, một đời sống quên mình, để chúng ta biết yêu thương đoàn kết, một cách chân thành và quảng đại, hầu góp phần tạo hạnh phúc cho mọi đồng bào yêu quí nước ta, và tạo nên một nền hòa bình an ổn, vui tươi, tràn lan trong mọi tâm hồn. Amen.
+ Gm. GB. Bùi Tuần

 

Thứ 5-16: Cuộc Vượt Qua mới- Lm. Trần thế Phiệt

Cùng với gia đình, họ hàng và cả dân tộc mình, Đức Giê-su đã nhiều lần mừng Lễ Vượt Qua: Thứ 5-16

Cùng với gia đình, họ hàng và cả dân tộc mình, Đức Giê-su đã nhiều lần mừng Lễ Vượt Qua.
I. TƯỞNG NIỆM CUỘC VƯỢT QUA NGÀY XƯA:
Cũng như nhiều người đồng hương của mình, vào mỗi dịp lễ ấy, Ngài lại được nghe bậc cha anh ôn nhắc hoặc chính mình nhớ đến tình thương đặc biệt của Gia-vê trong biến cố Vuợt qua ngày xưa. Cũng như họ, Ngài sâu xa xúc động trước sự dấn thân tận tình của Gia-vê, trước sự can thiệp bằng quyền năng phi thường và biết bao dấu lạ điềm thiêng của Người. Tất cả mọi thế hệ trong dân tộc Ngài đều say mê, không biết chán, khi nghe kể lại các việc lạ lùng Thiên Chúa thực hiện và các tai ương Gia-vê giáng xuống dân Ai-cập. Quá khứ như sống lại. Sự chào đời của dân tộc họ như vừa mới xảy ra, thậm chí như đang xảy ra. Họ sống lại niềm tin tưởng mãnh liệt đối với Gia-vê. Họ cảm nghiệm lại trong xương trong thịt mình niềm tự hào của một dân tộc được Gia-vê yêu riêng. Họ xác tín mình là dân tộc duy nhất có diễm phúc lớn lao và không một dân tộc nào khác được gần Gia-vê như họ.
II. HƯỚNG ĐẾN CUỘC VƯỢT QUA MỚI
Thế nhưng trong bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng bên Nhóm Tông Đồ nghĩa thiết, mà chiều nay chúng ta đang tưởng niệm, Đức Giê-su còn mang nặng những tâm tình sâu xa hơn mọi lần trước, sâu xa hơn ngàn trùng. Ngài ý thức dây là thời điểm Đức Chúa Cha thực hiện cuộc Vượt Qua Mới và chính Ngài sẽ là người chính yếu hoàn thành kế hoạch này của Thiên Chúa.
Ngài sắp thực hiện trước mắt các Tông Đồ và thực hiện vì các ông, cho các ông những hành vi mà các ông chưa hiểu hết được: đó là Ngài "trỗi dậy, bỏ áo xống đi, lấy khăn thắt lưng mình, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các ông" - đó là Ngài đã "cầm lấy bánh và nói: "Này là Mình Ta", đã "cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là Giao Ước mới trong Máu Ta"
Phải về sau này các Tông Đồ và Hội Thánh mới ngày càng hiểu thêm những gì đã xảy ra trong bữa Tiệc Ly ấy, và càng hiểu càng kinh ngạc đến rụng rời, càng hiểu càng thấm thía và xúc động.
Bởi vì trong cuộc Vượt Qua xưa kia, như bài đọc một vừa kể lại, tổ tiên họ được lệnh giết một con chiên con, mỗi nhà một con để ăn mà đủ sức lên đường, và để lấy máu nó bôi lên khung cửa nhà mình để được thiên thần vượt qua tha chết cho con đầu lòng. Còn lần này chính Ngài sẽ là con chiên Vượt Qua. chính Ngài vừa là lương thực cho nhân loại, vừa là dấu chỉ và phương cứu sống cho nhân loại.
Lý do thứ hai: bởi vì trong cuộc Vượt Qua xưa kia, Gia-vê đã dấn thân vì Dân và gắn bó với Dân một cách thật đáng cảm kích, nhưng lần này, bằng Mình và Máu Ngài mà con người ăn và uống, chính Con Thiên Chúa còn keo sơn với con người đến mức nên một và không phân lìa với con người nữa. vì Ngài hoà tan trong từng giọt máu của ta, nên một với từng thớ thịt trong ta.
Lý do thứ ba: trong cuộc Vượt Qua xưa kia, có thể nói Gia-vê đã quay cuồng, đã vất vả vì cuộc giải phóng Dân Chúa đã tuyển chọn, đã quên mình vì họ, đã quảng đại một cách lạ lùng, nhưng lần này khi cúi xuống rửa chân cho các Tông Đồ, chính Con Một Thiên Chúa còn chứng tỏ Ngài bỏ mình đến mức nào, Ngài khiêm nhường hầu hạ con người đến tận mức nào nữa.
Đó thật là những điều chúng ta diễn tả cách mấy thì cũng chỉ là mô phỏng lại một cách quá mờ nhạt (như chuyện cha sở làm nghi thức rửa chân cho một số người trong Giáo Xứ...), chúng ta có tìm hiểu đến đâu thì cũng không tài nào hiểu hết được ý nghĩa.
III. VƯỢT QUA MỚI, MỘT BIẾN CỐ VĨ ĐẠI:
Chúng ta chỉ có thể nói rằng: tuy khung cảnh bữa Tiệc Ly của Chúa âm thầm đơn sơ như thế, nhưng với bữa tiệc ấy, nhiều điều vô cùng trọng đại đã xảy đến cho nhân loại, bởi vì:
- Đó chính là lúc Thiên Chúa đã thực hiện cuộc Vượt Qua mới, cần thiết và hữu ích cho đời làm người của ta ngàn vạn lần hơn cuộc Vượt Qua cũ.
- Đó chính là lúc Thiên Chúa thể hiện tình thương tột cùng của Người, tình thương hết mức không sao thêm hơn được nữa đối với con người.
- Đó chính là lúc thân phận con người được nâng cao, được quý trọng quá mọi ngờ tưởng, khiến mỗi khi tưởng niệm lại những gì Chúa đà làm, chúng ta thật không còn có quyền nói đến một kiếp người ô trọc, một cuộc sống đen tối bế tắc, bởi vì đời người đã là một đời được Thiên Chúa yêu thương, và yêu thương đến mức như thế: đến mức khiêm hạ, huỷ mình ra không để hầu hạ con người, đến mức trở thành lương thực và nên một với con người.
Chúng ta hãy mở trí mở lòng chiêm ngắm các hành vi mà Phụng Vụ chiều nay cử hành để mà thán phục, để mà thật lòng ngợi khen và cảm tạ Chúa chúng ta.

 

Thứ 5-17: Bài học phục vụ- Lm. Kiều công Tùng

1. PHỤC VỤ TRONG TỰ HẠ
 

Trình thuật về việc rửa chân chỉ được ghi lại duy nhất trong Tin Mừng Gio-an. Hình ảnh Đức: Thứ 5-17

Trình thuật về việc rửa chân chỉ được ghi lại duy nhất trong Tin Mừng Gio-an. Hình ảnh Đức Giê-su cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trước hết là một mặc khải rõ ràng về Thiên Chúa tình yêu. Nghiêng mình xuống là cách Cựu Ước dùng để diễn tả lòng nhân hậu thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây, Thiên Chúa không những nghiêng mình mà còn quỳ gối, cúi xuống tận chân con người, để rồi phải ngẩng đầu lên trả lời khi Phê-rô phản đối. Thử hỏi còn có sự hạ mình nào hơn thế ? Đấng toàn năng sáng tạo lại quỳ gối để ngước mắt nhìn lên thụ tạo của mình.
Thiên Chúa đã xóa mình đi để bước xuống, đến gần và bày tỏ lòng thương xót cho con người như thế đấy. Cử chỉ đó mãi là một tấm gương để cho tất cả các môn đệ của Đức Giê-su không ngừng học hỏi mà đối xử với nhau: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13, 14). Một tiêu chuẩn để người môn đệ Chúa Giê-su đến với người khác và phục vụ họ: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15, 12).
2. PHỤC VỤ BẰNG TỰ HIẾN
Câu chuyện rửa chân không đơn thuần là một tấm gương về bài học khiêm tốn phục vụ nhưng còn mang ý nghĩa biểu tượng, nói lên tất cả sứ mạng của Đức Giê-su đồng thời loan báo về sự chết và phục sinh của Người nữa.
Hình ảnh Đức Giê-su "cởi áo ngoài ra" rồi sau đó lại "mặc áo vào" khiến ta liên tưởng đến lời Người nói trước kia: "Chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy" (Ga 10, 18). Như thế, câu chuyện rửa chân là cách diễn tả tượng trưng cho cái chết tự nguyện của Đức Giê-su và cuộc phục sinh của Người.
Ở giữa hai hành động "cởi ra" và "mặc vào" trong trình thuật rửa chân là một cử chỉ tự hạ thẳm sâu. Còn ở giữa hai hành động "hy sinh" và "lấy lại" lại là sự tự hiến tuyệt vời: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 15, 13). Cái chết của Đức Giê-su ở trên thập giá chính là tuyệt đỉnh của một tình yêu phục vụ: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10, 45).
2. PHỤC VỤ CHO ĐẾN CÙNG
Tin mừng Gio-an không nói đến việc Đức Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể, nhưng khung cảnh của bữa tiệc ly được bổ túc bằng đoạn thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô giúp chúng ta hiểu rằng tiếp theo hành động có tính biểu tượng nối kết sự tự hạ với tự hiến là việc Chúa ban chính thịt máu của Người làm lương thực dưỡng nuôi nhân loại cùng với lệnh truyền: "Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy" (1 Cr 11, 25)
Việc Đức Giê-su thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh mục trong bữa Tiệc Ly chứng tỏ tình yêu của Người dành cho nhân loại. Yêu đến hiến mạng sống, yêu đến ban thân mình. Qua hai Bí Tích đó, Người muốn thực hiện lời hứa: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20). Người yêu thương và yêu cho đến cùng. Dù không còn hiện diện cách hữu hình trên dương gian này, nhưng Người luôn có đó để trợ lực, để đồng hành với nhân loại qua phép Thánh Thể, qua con người linh mục với sứ mạng mục tử.
Như thế, qua Đức Giê-su Ki-tô, mỗi người chúng ta đã dược Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Chúng ta có bổn phận làm cho tình yêu đó triển nở và được nhân rộng trong môi trường của mình bằng việc xóa mình đi: xóa đi những thành kiến, ích kỷ, toan tính vụ lợi... Đồng thời, mỗi người cũng phải biết mở ra với những người chung quanh. Có như thế, tình yêu và sự sống mà chúng ta đón nhận được từ nơi Chúa Cha qua Đức Giê-su mới thực sự sinh hoa kết quả dồi dào.
Trong ngày kỷ niệm Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền chức hôm nay, ta bắt gặp một hình ảnh Chúa Ki-tô Linh Mục hoàn toàn trái ngược với hội chứng quyền bính đã được người ta nói đến: một Thiên Chúa hạ mình để phục vụ, một mục tử tự hiến cho đến cùng. Quyền bính được trao cho Giáo Hội, chức vụ tư tế thừa tác được trao cho các linh mục ngày nay không ngoài mục đích để cho tình yêu cứu độ của Đức Ki-tô còn tiếp tục hiện diện giữa thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh mục của Chúa ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, vị Linh Mục đời đời.

 

Thứ 5-18: Giu-đa, thật sự người là ai?

Xưa kia, cái khung cảnh và căn phòng được Đức Giêsu và các Tông đồ chọn làm nơi ăn bữa: Thứ 5-18

Xưa kia, cái khung cảnh và căn phòng được Ðức Giêsu và các Tông đ chọn làm nơi ăn bữa tối cuối cùng, thật sự là một nơi của bữa tiệc biệt ly, của sự tang tóc buồn sầu : Bên ngoài màn trời đầy u ám, tối đen và lạnh giá ! Nhưng hôm nay trong ngôi thánh đường này, nơi chúng ta đang cùng nhau cử hành bữa Tiệc Ly, lại sáng rực và ấm cúng. Tuy nhiên, một sự cô quạnh băng giá nào đó đang len lỏi vào trong tâm hồn chúng ta mà sự thô bạo nặng nề của nó đã từng đè lên trái tim cũng như đôi vai của Chúa. Ðó là khi xuất hiện tên tuổi của một người mà trong các kinh nguyện phụng vụ chúng ta đọc khi cử hành việc tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa, cũng như trong bài Tin Mừng. Một tên gọi mà mỗi lần nghe nhắc đến lại gây ra một cảm giác khinh rẽ và tiêu cực : Giua Ít-ca-ri-ốt, kẻ phản bội ! Thật bất hạnh cho Giua !

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi đ cập đến người môn đ bất hạnh này, người mà trong một lúc nào đó đã không còn có thể giữ lòng trung thành với Sư Phụ mình được nữa. Dĩ nhiên không một ai có thể biết được rõ ràng những gì đã diễn biến trong nội tâm và ý nghĩ của Giua khi ông ta có toan tính như thế. Và chúng ta cũng không muốn đi tìm một lời cắt nghĩa hay một giải đáp về vấn đ đó ! Nhưng trong buổi chiều hôm nay, tôi có ý nghĩ muốn xin anh chị em một chút thông cảm cho « người anh em Giua » của chúng ta. Trước hết, khi chúng ta gọi Giua là người anh em của chúng ta, chúng ta đã dùng chính ngôn từ của Chúa. Đúng vậy, buổi tối trong vườn Cây Dầu, khi Giua hôn phản bội Thầy mình, thì Ðức Giêsu đã nói với Giua những lời đầy ân tình mà chúng ta không thể quên được : « Bạn ơi, bạn dùng nụ hôn đ phản bội Con Người sao ? »

«
Bạn ơi ! » Tiếng này nói lên một sự âu yếm và tha thiết của tình yêu, của lòng thương xót và quảng đại của Chúa. Tiếng đó cũng làm cho anh chị em hiểu được tại sao bây giờ và đây tôi lại gọi Giua theo như ngôn ngữ của Chúa là người anh em. Chúng ta đã biết rằng trong Bữa Tiệc Ly Ðức Giêsu đã nói : « Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu ». Các Tông đ đã trở thành những người bạn thân thiết của Chúa, dù họ tốt hay xấu, quảng đại hay nhỏ nhoi, trung thành hay phản bội, v.vtất cả họ luôn luôn là những người bạn của Chúa.

Chúng ta có thể phản bội lại tình bạn của Ðức Kitô. Nhưng Người thì không bao giờ phản bội chúng ta, là những người bạn của Người. Kinh thánh đã từng nói : « Dù cho cha mẹ con có bỏ rơi con đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không hề bỏ rơi con » (Tv 27,10). Cả khi chúng ta không xứng đáng với sự trung thành của Chúa, cả khi chúng ta phủ nhận Người, chối từ Người, thì trước mắt và trong trái tim Chúa chúng ta vẫn luôn luôn là những bạn hữu của người. Bởi thế, Giua vẫn là người bạn của Chúa cả ngay trong lúc ông ta phản bội Người bằng một nụ hôn !

Tôi đã tự hỏi : Làm sao một vị Tông đ của Chúa lại có thể kết thúc như một kẻ phản bội ?

Có ai hiểu được những bí ẩn của sự ác không ? Có ai có thể nói cho chúng ta hay là làm thế nào mà chúng ta đã trở thành độc ác ? Chúng ta đừng quên rằng mỗi người trong chúng ta vào một lúc nào đó đã khám phá thấy rằng sự ác từng đồn trú, từng nằm vùng trong trái tim và trong ý nghĩ của ta. Chúng ta đã nhìn thấy sự ác đó triển nở, lớn phồng lên mỗi ngày. Chúng ta không hề biết được tại sao chúng ta lại trao phó mình cho sự ác. Và một lúc nào đó sự dữ sẽ nổ tung lên. Từ đâu phát sinh ra sự ác ? Ai đã sản xuất ra sự ác ? Ai đã cướp mất niềm tin của chúng ta ? Ai đã cướp mất khả năng của chúng ta đ tin tưởng vào sự thiện và đ yêu mến sự thiện ?

Nhưng hiện tượng « Sự ác trong chúng ta » không còn là một điều bí ẩn nữa, cũng như sự phản bội của Giua không còn là một bí ẩn nữa. Mọi người đều biết điều đó. Bất cứ lúc nào một vị Tông đ cũng có thể trở thành kẻ phản bội được. Bất cứ lúc nào một Kitô hữu cũng có thể trở thành kẻ chối đạo. Bất cứ lúc nào một tín hữu dù đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cũng có thể bội hứa với Ðức Tin của mình. Bất cứ lúc nào một người đã được ghi dấu trên mình nhân danh Thiên Chúa ba Ngôi, cũng có thể xúc phạm đến Thánh Danh đó. Vậy đâu là nguyên nhân của những thay đổi mang tính cách phản bội như thế ?

Sự cám dỗ đã được bắt đầu với tiền bạc, với những ngón tay biết đếm tiền. Ðó là một cái vòng luẩn quẩn đáng buồn của loài người, xưa kia cung như ngày nay, mà một khi đã rơi vài trong đó người ta rất khó lòng thoát ra được. Bởi lẽ tiền bạc trong túi những người đó đã trở nên quá toàn năng và độc đoán. « Các ông cho tôi bao nhiêu, nếu tôi nộp Người cho các ông ? Và họ đã chỉ trả cho y 30 đồng bạc » (x. Mt 26,14-16).

Chỉ cần 30 đồng bạc thôi cũng đã vừa giá cho Giua đ bán đổi người bạn, vị Sư Phụ của mình, Ðấng đã kén chọn ông ta trong muôn một và đã đặt làm Tông Ð; Ðấng ban cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, đã cho chúng ta có được nhân phẩm, sự tự do và những sự cao cả của những kẻ làm con Thiên Chúa. Vâng, tiền bạc, địa vị, danh dự, v.vtất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa, đều là ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng chúng lại được nhiều người trọng vọng và được đánh giá cao hơn cả niềm tin của họ, hơn cả lòng trông cậy phó thác của họ vào Thiên Chúa.

Tuy nhiên, khi Giua nghe lọt tai tiêng gào thét của đám đông : « Ðóng đinh nó vào thập giá ! Ðóng đinh nó vào thập giá ! » Khi Giua nhìn thấy Thầy mình bị hành hạ và bị lãnh án tử trong dinh Phi-la-tô, bấy giờ tâm hồn ông ta bắt đầu xúc động, lòng một kẻ phản bội bắt đầu đâm ra quá xúc động và ông ta đã ném trả lại 30 đồng bạc giá máu của Ðấng vô tội xuống đất. Những đồng bạc đó giờ đây đối với ông ta không còn giá trị gì nữa. Ông ta vô cùng hối hận. Nhưng tiếc thay, mọi sự đã quá muộn !

Ngày mai, Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chúng ta lại có mặt trong nhà thờ đ tưởng niệm những khổ hình, những đau đớn của Chúa, và khi tượng Thánh Giá được mở khăn che, chúng ta sẽ được nhìn thấy cùng một lúc hai giảo đài : Thánh Giá Ðức Kitô và một gốc cây nơi Giua treo cổ.

Tội nghiệp cho Giua ! Thật tội nghiệp cho người anh em Giua ! Bởi vì cái tội nặng nhất không phải là hành động phản bội và bán đổi Ðức Kitô của ông ta, nhưng là sự thất vọng, sự nghi ngờ lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi ông ta! Vì chính Phêrô cũng đã chối Chúa và tất cả các Tông đ cũng đều đã bỏ Chúa, nhưng tất cả đã ăn năn hối cải trở về với Thầy mình và Ðức Kitô đã tha thứ cho tất cả họ và đồng thời đã tiếp nhận họ với tất cả sự tin tưởng.

Sau cùng, tôi lại muốn nhắc qua đến « Giua » trong chính con người tôi, và cả đến « Giua » có lẽ nơi các bạn nữa, đồng thời xin các bạn hãy cho tôi được cầu xin Ðức Giêsu ban cho tôi ơn phục sinh : Ðược gọi chính tôi là « bạn » trong chiều nay, sớm mai và trong đêm thứ bảy, đêm Phục Sinh. Bởi vì tiếng đó là ngôn ngữ của Phục Sinh ! Tiếng đó được nói ra cho Giua khốn khổ cũng như cho chính tôi, và cũng rất có thể cho một Giua khốn khổ trong các bạn. Bởi vì đó là cả một niêm vui mừng trọng đại, khi Ðức Giêsu không muốn đ chúng ta rơi vào cảnh bối rối lo âu sợ hãi, nhưng đã tha thứ cho chúng ta hết mọi tội lỗi. Chúng ta luôn nhớ rằng, hôm nay cũng như trong lúc chúng ta yếu đuối sa ngã, chúng ta luôn luôn là những người bạn của Chúa, như Giua là người bạn muôn đời của Chúa !
LM Nguyễn Hữu Thy


 

Thứ 5-19: Xin rửa sạch những bất trung, phản bội

Sự bất trung và phản bội là những yếu đuối của bản tính con người. Sự bất trung và phản bội: Thứ 5-29

Sự bất trung và phản bội là những yếu đuối của bản tính con người. Sự bất trung và phản bội cũng là cách sống của kẻ “ăn cháo đá bát”, của kẻ thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chúa Giê-su trong thân phận làm người, Ngài cũng nếm cảnh trần trụi của tình người thay trắng đổi đen, của sự vô ơn và phản bội của thế gian. Ngài cũng hiểu nỗi đau của sự bị bỏ rơi, của sự vô ơn của kẻ Ngài đã từng thi ân. Ngài đã từng tiếc nuối cho kẻ vì danh lợi thú mau qua mà bán rẽ nhân phẩm của mình, vì chút bổng lộc mà bán đứng anh em. Ngài đã từng ước mơ: “thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Nhưng cuộc đời hôm qua và hôm nay vẫn còn đó những con người lòng chai dạ đá đã bán đứng anh em, đã phản bội gia đình, đã bán rẻ phẩm giá của mình để đạt được danh lợi thú dơ bẩn ở đời. Nước mắt của tình đời thay trắng đổi đen. Nước mắt của sự cô đơn, bị phản bội và bỏ rơi vẫn rơi trong kiếp người vốn dĩ là bể khổ, càng khổ thêm vì những người thân thiết nhất lại phản bội lẫn nhau. Vợ chồng phản bội nhau. Anh em chơi xấu nhau. Đồng loại lừa dối nhau đó là những cách sống đang làm cho thế gian đã gian dối lại càng dối gian thêm. Đó là cách sống đang giết chết tình người, đang gặm nhấm con tim của đồng loại.
Thánh lễ hôm nay vẫn gọi là thánh lễ tiệc ly. Vì nó gợi nhớ lại bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su và các môn sinh. Tiệc chia tay đã buồn lại buồn thêm bởi sự ngăn cách tình người. Một trong anh em sẽ phản bội. Một trong anh em sẽ chối Thầy. Và đêm nay anh em sẽ vấp phạm vì Thầy. Quả thực là buổi chia tay thật buồn. Buồn vì giờ chia tay đã gần. Càng buồn hơn vì sự phản bội, bỏ rơi của các môn sinh. Thế nhưng, tình yêu Chúa vẫn mãi mãi tín trung. Ngài vẫn tiếp tục yêu họ cho đến cùng. Ngài đã thực hiện một dấu chỉ tuyệt vời của tình yêu thẳm sâu và lòng tha thứ bao dung qua hành vi rửa chân cho các môn sinh. Một hành vi mà chẳng ai hiểu được. Một hành vi mà Phê-rô cảm thấy không ổn chút nào! “Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con sao?”. Thế nhưng, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục cúi xuống rửa chân cho các ông. Ngài không nhằm rửa sạch bên ngoài mà là thanh tẩy cõi lòng các ông. Ngài muốn rửa đi những lem lấm bụi đời, những toan tính trần thế. Ngài muốn dùng tình yêu để thanh tẩy tâm hồn các ông mỗi ngày thêm mới, thêm đẹp hơn. Ngài muốn thanh tẩy tâm hồn các ông khỏi những mưu đồ bất chính, những thói đời giả tạo, những kỳ vọng viễn vông. Bao lâu nay các ông theo Chúa nhưng lại nuôi dưỡng tham vọng quyền bính và bổng lộc trần gian. Sự tranh giành vị trí đã xảy ra. Kẻ đòi ngồi bên tả. Kẻ đòi ngồi bên hữu. Một vương quốc mà chia rẽ thì đâu còn tồn tại. Chúa rửa chân để các ông cũng sẽ rửa chân cho nhau. Kẻ làm lớn hãy dùng tình yêu để phục vụ. Hãy dùng tình yêu để hoán cải lòng người. Hãy dùng tình yêu để sửa lỗi cho nhau. Chính Chúa đã làm gương. Dù biết rằng Giu-đa phản bội. Dù biết rằng Phê-rô sẽ chối mình. Dù biết rằng các môn đệ sẽ bỏ Thầy trong lúc gian nguy. Việc Chúa làm lúc này để các ông mãi ghi khắc trong tim về tình yêu của Thầy. Cho dù đôi chân của các ông có bước tới tận bùn sâu của lầm lỗi, Chúa vẫn tha thứ. Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống rửa sạch vết nhơ tội lỗi cho các ông. Chúa vẫn cho các ông cơ hội để làm lại cuộc đời, vì tình yêu của Ngài là tình yêu thuỷ chung, sắt son vẹn tuyền.
Như vậy, bài học mà Chúa muốn dạy các môn sinh chính là: “Hãy yêu thương nhau”. Một tình yêu tha thứ có thể rửa xoá đi những thù hận, có thể làm sạch mọi vết nhơ của hiểu lầm, bất trung và phản bội. Một tình yêu khiêm cung thẳm sâu để có thể cúi xuống phục vụ những con người sẽ bỏ mặc mình trong gian nguy, sẽ chối bỏ mình trong hiểm nguy, sẽ bán đứng mình vì một chút bổng lộc trần gian. Thế mà, Thầy chí Thánh đã làm như vậy! Ngài còn mời gọi chúng ta hãy noi gương Ngài mà “Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu như Thầy là mặc lấy tâm tình của Thầy để có lòng bao dung, độ lượng với nhau, để có thể tha thứ và tha thứ mãi mãi khôn cùng.
Ước gì những nghĩa cử cao đẹp mà Thầy Chí Thánh Giê-su đã làm luôn tồn tại nơi gia đình ky-tô hữu chúng ta. Gia đình cần có lòng bao dung để tha thứ và đón nhận nhau. Gia đình cần có sự khiêm tốn để có thể cúi xuống phục vụ những con người đang hành hạ mình, đang đầy đoạ mình bởi thiếu trách nhiệm và đạo đức. Gia đình cần có tình yêu phục vụ để rửa sạch những toan tính phản bội, những nhẹ dạ tội lỗi của các thành viên trong gia đình.
Ước gì từng người chúng ta đừng phản bội lẫn nhau chỉ vì những mối tình bất chính, những đam mê tội lỗi. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống cao đẹp qua đời sống trung tín, thuỷ chung. Ước gì tình yêu như Thầy Giê-su sẽ làm cho các gia đình luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trong tình Chúa, tình người. Amen

 

Thứ 5-20: RỬA CHÂN CHO NHAU

 “Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga.13: 14)
 

Trong câu kinh thánh này, Chúa Giêsu không những đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ: Thứ 5-20

Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giêsu không những đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ nhưng Người còn dùng chính gương khiêm nhường ấy mà chỉ dậy và đòi hỏi các tông đồ hãy làm cho nhau như vậy trong yêu thương.

Hôm nay ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hộị muốn nhắc lại việc Chúa và các Tông đồ cùng dự bữa Tiệc Ly. Nhân dịp này trước khi Ngài hy sinh trên Thánh Giá đ chuộc tội lỗi gian trần, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh để Ngài tiếp tục ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế; nhờ Bí Tích Tình Yêu này mà chúng ta trở nên những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội.

Nhờ yêu thương nhau và tuân phục các đấng bản quyền, chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, và hân hoan loan truyền Tin Mừng của Chúa đ là men là muối cho thế gian. Khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa muốn ta tu luyện các nhân đức của mình, nhất là nhân đức thứ tha và yêu thương từ trong trái tim và được thể hiện qua bàn tay lau sạch những thương tích và những lỗi phạm của nhau.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa uốn nắn lòng lòng trí và sửa chữa những cao ngạo trong đời sống của chúng con, xin Chúa thay đổi trái tim sắt đá của chúng con bằng chính Trái Tim yêu thương của Chúa, Xin tẩy rửa tâm hồn chúng con, để xứng đáng đón nhận Mình Máu Chúa trong phép Thánh Thể, giúp chúng con biết học cùng Chúa sự hiền lành và khiêm nhường.
Phó Tế Lôrensô NTT


 

Thứ 5-21: Bữa tiệc ly

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Bữa tiệc ly (Mt 26, 26-29)

 

Bữa ăn chiều Thứ Năm năm nọ của Chúa Giêsu với các môn đệ là bữa ăn cuối cùng của Ngài: Thứ 5-21

Bữa ăn chiều Thứ Năm năm nọ của Chúa Giêsu với các môn đ là bữa ăn cuối cùng của Ngài trần gian, hay nói cách khác, Chúa Giêsu đã biết cuộc sống tại thế của Ngài sắp chấm dứt, bữa ăn phần xác kết thúctiệc ly, đ rồi khai mào cho bữa ăn phần hồn vĩnh viễn và viên mãnMáu Thịt của Ngài, đó là bí tíchThánh Thể.

Đ
chuẩn bị cho bữa tiệc được trọn vẹn, viên mãn, Chúa Giêsu đã dạy các môn đ hai việc quan trọng đ được tham dự tiệc Hằng Sống :

1.
Phục vụ.

2.
Yêu thương.

Phục vụ và yêu thương giống như bánh miến và rượu nho kết hợp với nhau đ thành lương thực hằng sống; phục vụ và yêu thương giống như giọt nước pha trong rượu, trộn lẫn vào nhau đ hương vị phục vụ vừa với khẩu vị của mỗi người.

A. Suy tư.

1- Phục vụ

“...Nên trong một bữa ăn. Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đ nước vào chậu, bắt đầu rữa chân cho các môn đ và lấy khăn thắt lưng mà lau”.

Trước khi ăn người ta thường rữa tay, đây là phép vệ sinh tối thiểu, nhưng rữa chân cho các môn đ không phải là phép vệ sinh, mà là một hành vi phục vụ, một thái đ khiêm tốn của người mà các môn đ gọi là Thầy và là Chúa, Đấng ấy là Đức Giêsu Kitô.

Anh em gọi gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rữa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rữa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, đ anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Chỉ có bố mẹ mới rữa chân cho con cái khi chúng còn nhỏ, vì đây là tình yêu, thói đời, không một ông chủ nào rữa chân cho đầy tớ, không một ông thầy nào rữa chân cho học trò vì làm như vậy là tự giảm giá trị nhân cách của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã làm điều ấy, không phải đ biểu diễn, không phải đ mị dân, nhưng là vì yêu thương các môn đ, và dạy cho họ một bài học : phục vụ. Bởi vì phục vụ là dấu chỉ đ người ta nhận ra mình là môn đ của Đức Kitô –Thiên Chúa làm người.

Một ngày nọ, chim thiên nga hỏi Chúa Tạo Vậtấng sáng tạo) :

-
Con
có thể làm môn đ của Ngài được chứ ?

Ch
úa Tạo Vật vui vẻ trả lời : “Được, được”.

Một
lúc sau Chúa Tạo Vật nói với chim thiên nga :

- “
Con
nhìn xem con vịt mẹ đàng kia kìa, nó vừa kiếm ăn từ dưới bùn lầy đi lên đấy, chân nó quá dơ, con đến giúp rữa chân cho nó đi”.

Chim
thiên nga lắc đầu không chịu, nói to :

- “
L
àm môn đ của Chúa Tạo Vật thì không thể nào đi rữa chân cho người khác”.

Ch
úa Tạo Vật nói :

- “
N
ày con, nếu con không rữa chân cho người khác, thì ai biết con là môn đ của Ta chứ ?” (1)

Câu chuyện nhỏ nhưng đạo lí thì lớn.

Phục vụ tha nhân không vì họ là anh em bà con của mình, nhưng vì họ là hình ảnh Chúa Kitô, hình ảnh của Chúa Tạo Vật, vì họ là anh em của mình trong Đức Ái.

Ai cũng thích người khác phục vụ mình, chứ không ai thích mình phục vụ người khác, đó chính là bản chất cốt yếu của căn tính con người: kiêu căng và thích thống trị. không một liều thuốc nào có thể chữa trị được căn bệnhtruyền thốngấy của con người, cũng như không có ai có đ bản lãnh đ chiến thắng nó.

Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng đến không phải đ được người ta phục vụ, nhưng là đến đ phục vụ mọi người, và cái giá phải trả đó chính là chết trên thập giá. Với cái chết này, Chúa Giêsu đã trị được căn bệnh kiêu căng và thích thống trị của con người, của ma quỷ, và với cái chết này, Chúa Giêsu đã ghi tận trong tim mỗi người môn đ của Ngài hai chữ Phục Vụ, và Phục Vụ đã trở nên dấu chỉ đ cho nhân loại nhận ra ai là người môn đ của Chúa Ki-tô, Đấng đã phục vụ cho đến chết.

2.
Yêu thương

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Yêu thương nhau là chuyện cũ rất xưa của loài người, nhưng vẫn cứ mới cho người mới yêu, được yêu, và càng mới hơn nữa cho những người biết khám ra yêu thương chính là phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân.

Có người nói yêu thương là sự rung cảm của hai con tim.

Có người nói yêu thương là sự liên kết giữa hai tâm hồn.

Có người nói yêu thương là xoá bỏ hận thù.

Có người nói yêu thương là sống chết có nhau.

Có người nói yêu thương là trao ban, là cho đi...

Chúa Giêsu nói : điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đ của Thầy : là anh em có lòng yêu thương nhau

Chúa Giêsu không đợi lúc sắp chết trên thập giá mới nói những câu này, Chúa Giêsu không đợi khi sống lại mới nói câu này, nhưng Ngài đã nói trong bữa ăn cuối cùng với các môn đbữa tiệc ly- bởi vì yêu thương và phục vụ là nhân tố chính đ được tham dự tiệc Con Chiên trong Nước Trời. Không yêu thương thì không phục vụ, mà đã phục vụ thì điều cốt lõi là phải có yêu thương, và khi đã vì yêu thương mà phục vụ thì chúng ta mới xứng đáng tham dự tiệc Con Chiênbí tích Thánh Thể.

Cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời của phục vụ, cuộc sống của Chúa Giêsu là cuộc sống của tình yêu, Ngài vì dân chúng mà phục vụ không ngơi nghỉ, Ngài vì dân chúng lầm than mà thi ân giáng phúc cho họ không biết cơ man nào mà kể. Và cuối cùng Ngài bị nghiền nát đ trở nên tấm Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn người tín hữu không những ngay đời này mà cho đến cả đời sau.

B. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

H
ôm nay là ngày Thứ Năm Tuần Thánh, mỗi người trong chúng con đều hiểu rất rõ ý nghĩa của các lễ nghi trong chiều nay, chúng con thuộc lòng từng câu từng chữ mà Chúa đã nói với các môn đ trong lúc ăn bữa cuối cùng với họ, chúng con đã hiểu và chúng con đã tin. Nhưng cái hiểu biết của chúng con chưa rốt ráo, chưa trọn vẹn, nên chúng con chưa phục vụ tốt tha nhân, nên chúng con chưa thật tình yêu thương mọi người.

H
ôm nay quỳ trước Nhà Tạm của Chúa trong nơi yên tĩnh này, tâm hồn của chúng con mới được soi sáng về ý nghĩa của phục vụ và yêu thương, đó chính là hai phương thế giúp chúng con tiến tới bàn tiệc thánh thiên quốc.

Xin
Chúa ban cho chúng con biêt phục vụ quên mình, phục vụ mà không đòi điều kiện; biết yêu thương cách chân thành mà không đòi được yêu, đ chúng con xứng đáng tham dự bí tích của tình yêu là Mình và Máu Thánh của Chúa. Amen

----------------------------

(1) "Chuyện ngụ ngôn cho thời hiện nay". http://www.vietcatholic.net/nhantai
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


 

Thứ 5-22: TAM NHẬT VƯỢT QUA

Mỗi người Kitô hữu cũng như toàn dân Thiên Chúa cảm thấy có nhu cầu phải lần lượt ôn lại: Thứ 5-22

Mỗi người Kitô hữu cũng như toàn dân Thiên Chúa cảm thấy có nhu cầu phải lần lượt ôn lại, trong kỳ lễ Vượt Qua hàng năm, những gì xảy ra trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu như các sách Tin Mừng thuật lại. Từ bữa tối Người ăn với các môn đệ trước khi đi chịu chết, cho đến lần Người hiện ra với cũng các môn đệ đó ngày Chúa Nhật kế tiếp, tất cả những gì Người đã làm, nhất là việc Người chịu chết và sống lại, đều đem lại ơn cứu độ, tất cả những gì Người đã nói đều là lời cứu độ.
Giáo Hội xưa nay vẫn đặc biệt lưu tâm đến việc cử hành ba ngày trọng đại nhất trong đó Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, đã an nghỉ và đã phục sinh (thánh Amrôxiô). Tam nhật Vượt Qua bắt đầu bằng thánh lễ chiều thứ năm Tuần Thánh và kết thúc chiều ngày Phục Sinh, sau khi đã đạt tới những giờ phút sốt sắng nhất trong buổi canh thức Đêm Thánh, gồm tóm lại tất cả việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.
Tam nhật Vượt Qua liên hệ đến đời sống thâm sâu nhất của mỗi cộng đoàn Kitô hữu, vì toàn thể dân Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô thực hiện cuộc Vượt Qua đi về với Chúa Cha. Đêm Vượt Qua là đêm Thanh Tẩy long trọng nhất trong năm, và các Tín hữu cầu nguyện cách khẩn thiết hơn trong hai ngày mà các anh chị em dự tòng trực tiếp sửa soạn để được cùng chết và sống lại với Chúa Kitô. Cũng trong chiều hướng ấy, người có tội chuẩn bị bằng hai ngày ăn chay, tức là ngày thứ sáu, và nếu được, cả ngày thứ bảy nữa, để được làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em, nếu chưa lãnh Bí tích Hòa Giải trong những ngày cuối mùa Chay. Ngoài việc liên đới nói trên với các người dự tòng và những người sắp được ngồi lại vào bàn ăn của Chúa, tất cả các Kitô hữu cũng mừng lễ Phục Sinh khi họ lặp lại các lời đã cam kết khi chịu phép Rửa, và khi họ tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế, ta có thể áp dụng cho cả tam nhật chỉ thị mà một trong những tài liệu cổ nhất về phụng vụ đã ra về Đêm Thánh: Toàn dân phải trong ánh sáng ” .

 

Thứ 5-23: Lm Nguyễn hưng Lợi

Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại ba món quà quí giá nhất của Ngài: - Bí tích Thánh Thể : Thứ 5-23

Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại ba món quà quí giá nhất của Ngài:
- Bí tích Thánh Thể để Chúa nuôi dưỡng nhân loại.
- Bí tích Linh mục thừa tác để Chúa tiếp tục phục vụ nhân loại.
- Giới răn yêu thương để Chúa luôn là sự hiệp nhất cho mọi người.
Suy nghĩ về biến cố hôm nay, chúng ta tự hỏi: tại sao Chúa lại làm những công việc ấy và tại sao Chúa lại trối lại những món quà quí giá ấy cho nhân loại đầy tội lỗi?
Khi trở về biến cố ngàn năm có một, chúng ta không khỏi miên man suy tưởng: chỉ vì yêu. Chử Yêu được viết hoa nói lên tình thương vô bờ, vô bến của Chúa Giêsu đối với nhân loại, đối với môn đệ, đối với từng người. Lời nói của Chúa Giêsu năm xưa vẫn như còn rõ nét trong tâm khảm của từng con người "không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu" (Ga 15,13). Chúa đã sống cho tới tận cùng chữ Yêu của Ngài. Ngài đã hiến mạng vì con người, Ngài đã chấp nhận tất cả, kê vai gánh lấy tội lỗi con người dù rằng Ngài vô tội.
Vào chiều hôm ấy cách đây 2002 năm trong bữa tiệc ly, trước khi lìa xa các môn đệ để thực hiện ý định của Cha, cứu độ nhân loại vào tối trước ngày lễ Vượt qua (Ga 13,1). Đây là lễ Vượt qua cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu dưới trần thế này trước ngày Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ (Lc 22,5-16).
Đang nửa chừng bữa ăn, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ đột ngột, Ngài chỗi dậy khỏi bàn, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, rồi rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,4-15).
Cử chỉ rữa chân cho các môn đệ là một bài học hùng hồn Chúa muốn dạy các môn đệ trước khi Ngài lập Bí tích Thánh Thể: Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu. Chính vì Yêu, Chúa đã hiến thân chịu chết để mọi người, để nhân loại có thể ăn Ngài và uống máu của Ngài.
Bí tích Thánh thể chỉ rõ rằng vì Yêu Chúa đã lập Bí tích Thánh thể, nên mỗi người sống ở trần gian cũng phải hiệp nhất trong yêu thương như thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 10,16-17 đã viết : "Chén chúc tụng ta cầm mà đội ơn, lại không phải là chung phần Mình Chúa Kitô sao? Vì chưng chỉ có một bánh, nên ta tuy nhiều, ta cũng chỉ là một thân mình, vì hết thảy ta cùng chia phần một bánh" (1 Co 10,16-17).
Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để hiện diện với nhân loại mãi mãi qua thừa tác của các linh mục (1 Co 11,26). Vâng, xét cho cùng Chúa đã yêu nhân loại và qua trái tim nồng nàn như rực cháy, Ngài đã trối lại cho nhân loại, cho mọi người một gia tài vĩ đại, một gia tài lớn lao đến nỗi con người không bao giờ có thể dùng tiền của để mua được. Gia tài này là gia tài Tình yêu. Gia tài phát xuất từ kho tàng là con tim, là cõi lòng đầy lữa mến của Chúa Giêsu.
Chúa mời gọi và chia đều phần gia tài ấy cho từng người, mỗi người đều có phần của mình và không có một người nào thiếu tên trong con tim của Chúa. Chúa đã gửi gia tài tới từng địa chỉ của từng con người. Chúa âu yếm kêu mỗi từng người đến lãnh phần gia tài của mình.
Tuy nhiên, đã có nhiều lần con người khước từ gia tài tình yêu Chúa gửi tặng; đã có nhiều lần con người nhiệt thành, nhưng nông nổi chối từ tình yêu của Chúa như Phêrô đã chối từ Chúa ba lần dù rằng trước đó, ông đã cương quyết muốn đi theo Thầy tới cùng; đã có lần chúng ta cũng ngủ say và say bí tỉ như các môn đệ trong vườn cây dầu vì ta chưa tỉnh thức và sẳn sàng để lãnh gia tài tình yêu.
Chúa đã cứu chuộc chúng ta với tất cả sự say sưa vì tình yêu nồng cháy của Ngài. Chúa muốn đổi mới ta, Chúa muốn ta đi theo Ngài. Chúa muốn ta gọt dũa, cởi mở, khắc đục những gì là sần sụi, là gồ ghề để nên giống Ngài. Giống Chúa, ta sẽ sống cuộc đời của Ngài như thánh tông đồ Phaolô đã nói : "Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi."
Gia tài Chúa để lại cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta là Con Tim của Chúa: con tim nhạy cảm, con tim thương xót và con tim rực cháy lữa tình yêu, 2002 năm đã qua, gia tài của Chúa vẫn là kho tàng quí giá nhất, Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta tới lấy.

 

Thứ 5-24: Bài Giảng của ĐTC Gioan Phaolô II

trong Thánh Lễ Tiệc Ly năm 2002)
(Ga 13, 1-5)
1) "Vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1).
 

Những lời trong bản văn Tin Mừng vừa được công bố nhấn mạnh rõ ràng bầu khí Ngày Thứ Năm: Thứ 5-24

Những lời trong bản văn Tin Mừng vừa được công bố nhấn mạnh rõ ràng bầu khí Ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Những lời này cho chúng ta một cái nhìn thấu suốt bên trong điều Đức Kitô cảm nhận "trong đêm bị phản bội" (1Cor 11,23), và những lời này linh hứng chúng ta tham gia sốt sắng với lòng cảm tạ của mỗi người trong nghi thức long trọng mà chúng ta đang cử hành.
Chiều nay, chúng ta bắt đầu cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, biến cố hình thành nên giây phút bi đát và chung cuộc cho sự hiện diện trần thế được chuẩn bị và mong đợi từ lâu của Ngôi Lời. Đức Giêsu đã đến giữa chúng ta không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và Ngài mang trên vai những thăng trầm và hy vọng của nhân sinh trong mọi thời đại. Tiên đoán trước cách nhiệm mầu về lễ hy sinh trên Thánh Giá, tại phòng Trên Gác, Ngài muốn ở lại với chúng ta trong hình bánh và rượu, và ký thác cho các môn đệ cũng như những người tiếp bước các ngài sứ mạng và quyền năng để làm sống mãi kỷ niệm sống động và rõ nét về biến cố đó trong bí tích Thánh Thể.
Việc cử hành này, vì vậy, lôi cuốn cách nhiệm mầu tất cả chúng ta và đưa chúng ta vào Tam Nhật Thánh, thời gian trong đó chúng ta cũng sẽ học từ Đấng "là Thầy và là Chúa" để "giang cánh tay chúng ta ra" và đi ra bất cứ nơi đâu chúng ta được kêu gọi thực thi di chúc của Cha trên trời.
2) "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" (1Cor 11,24-25)
Với lệnh truyền thúc giục chúng ta lặp lại cử chỉ của Ngài, Đức Giêsu hoàn tất việc thiết lập Bí Tích của Bàn Thờ. Khi Ngài rửa chân xong cho các môn đệ, một lần nữa, Ngài mời gọi chúng ta hãy bắt chước Ngài: "Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con" (Ga 13,15). Bằng cách này, Ngài thiết lập một sự liên kết thân mật giữa bí tích Thánh Thể, bí tích của quà tặng hy sinh của Ngài, và huấn lệnh yêu thương khiến ta chào đón và phục vụ anh chị em mình.
Việc dự phần vào bàn tiệc của Chúa không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em chung quanh ta. Mỗi lần chúng ta tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng nói "Amen" trước Mình và Máu Thánh Chúa. Khi làm như thế chúng ta cam kết thực hiện điều Đức Kitô đã làm, là "rửa chân" cho anh chị em mình, trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Đấng "đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ" (Phil 2,7).
Tình yêu là di sản cao quý nhất mà Đức Kitô để lại cho những ai được Ngài kêu gọi theo Ngài. Chính tình yêu của Ngài, được chia sẻ bởi các môn đệ, là điều được ban tặng cho tất cả nhân loại trong buổi chiều nay.
3) "Ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình" (1Cor 11,29).
Thánh Thể là một ban tặng cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nhận. Đứng trước Phêrô, người đã từ chối không chịu để được rửa chân, Đức Giêsu đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải nên thanh sạch để có thể dự phần vào bàn tiệc Thánh Thể.
Truyền thống của Giáo Hội luôn nhấn mạnh đến sự liên kết giữa bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải. Tôi cũng muốn tái xác nhận điều này trong Thư Gởi Cho Các Linh Mục Ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, bằng cách mời gọi các linh mục trên hết hãy tái khám phá vẻ đẹp của Bí Tích Thứ Tha. Chỉ có cách này các ngài mới có thể giúp các tín hữu, những người được phó thác cho sự chăm sóc mục vụ của các ngài, tái khám phá Bí Tích này.
Bí tích Hòa Giải tái tạo lại cho những người đã chịu phép rửa tội ân sủng thánh thiện mà họ đánh mất do những tội trọng, và làm cho họ xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Hơn thế nữa, qua cuộc đối thoại trực tiếp xảy ra thông thường khi cữ hành bí tích này, bí tích này còn đáp ứng nhu cầu truyền thông cá nhân, một điều mà ngày nay, càng ngày càng trở nên khó khăn như một hệ quả của bước tiến cuồng nhiệt của xã hội kỹ thuật.
Qua hành động soi sáng và kiên nhẫn của mình, cha giải tội có thể đem hối nhân vào trong sự hiệp thông sâu sắc với Đức Kitô, sự hiệp thông do Bí Tích này phục hồi và Bí Tích Thánh Thể đưa đến mức đầy hoa trái.
Cầu mong sao cho sự tái khám phá Bí Tích Hòa Giải giúp tất cả các tín hữu tiến gần đến bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa trong niềm kính trọng và với lòng sốt mến.
4) "Vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1)
Chúng ta hãy trở lại Phòng Trên Gác trong tinh thần! Nơi đây chúng ta tìm thấy lại chính chúng ta trong đức tin chung quanh Bàn Thờ của Chúa, khi chúng ta cử hành Bữa Tiệc Ly. Lặp lại những cử chỉ của Đức Kitô, chúng ta công bố rằng cái chết của Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và tiếp tục mạc khải niềm hy vọng về một tương lai của ơn cứu độ cho những người nam, người nữ của mọi thời đại và của mọi nơi chốn.
Các linh mục được kêu gọi để tiếp tục nghi thức mà, dưới hình bánh và rượu, thể hiện lễ hy sinh của Đức Kitô, trung thực, thật sự và thiết thực, cho đến ngày sau hết. Tất cả các Kitô hữu được mời gọi để trở nên những đầy tớ khiêm hạ và tế nhị của anh chị em họ, để hợp tác trong ơn cứu độ của họ. Chính là nhiệm vụ của mỗi tín hữu phải công bố qua chính cuộc sống của họ rằng Con Thiên Chúa đã yêu thương chính họ "đến cùng". Chiều nay, trong sự yên lặng đầy nhiệm mầu, đức tin chúng ta được nuôi dưỡng.
Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, chúng con công bố cái chết của Ngài: Lạy Chúa, Đầy lòng biết ơn, chúng con đã nếm niềm vui sự phục sinh của Ngài. Đầy lòng tín thác, chúng con cam kết sống trong niềm trông mong Ngài lại đến trong vinh quang. Hôm nay và mãi mãi, Lạy Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng con. Amen!
+ Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng

 

Thứ 5-25: Đức ái: Hoa trái của Thánh Thể

Đức ái, Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục. Đây là 3 chủ đề lớn nhất trong Ngày Thứ Năm:Thứ 5-25

Đức ái, Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục. Đây là 3 chủ đề lớn nhất trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Giáo Hội nhắc nhở con cái mình nhớ về những việc mà Chúa Giêsu đã làm trong căn nhà Tiệc Ly, trước khi Ngài chịu khổ nạn.
Nhưng giữa Đức Ái, Thánh Thể và Chức Linh Mục, Đức Ái được cho là quan trọng và cần thiết nhất. Điều này có thể được chứng minh bằng lời mà Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy” (Gioan 13:8).
Không được dự phần với Chúa đối với Phêrô lúc bấy giờ là không được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Không tham dự Lễ Vượt Qua với Chúa.
Không được dự phần với Chúa, cũng có nghĩa là không được thông phần thiên chức linh mục mà Chúa sắp sửa thiết lập.
Không được dự phần với Chúa, là không được đón nhận Ơn Cứu Chuộc mà Ngài sắp sửa thực hiện qua cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài.
 Và vì thế, không được dự phần với Chúa, là không được thông phần sự sống đời đời với Ngài.
Tóm lại, việc Phêrô không được dự phần với Chúa là việc hệ trọng. Nó có tính cách quyết liệt, và mang ý nghĩa đời đời. Chính vì thế mà ông đã vội vàng thưa với Chúa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa” (Gioan 13: 9).
Như vậy, rửa chân đối với Phêrô là một hành động khiêm tốn đón nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho ông. Để cho Chúa Giêsu rửa chân, tức là để Ngài gột rửa linh hồn ông, khiến ông xứng đáng với Thánh Thể của Ngài. Xứng đáng với thiên chức linh mục mà Ngài sắp sửa mời gọi ông tham dự. Và xứng đáng trong việc chia sẻ cuộc khổ nạn, và sự Phục Sinh của Ngài.
Và riêng đối với Phêrô, rửa chân còn là một dấu chỉ thực hành đức bác ái mà chính ông phải có đối với anh em mình: “Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con” (Gioan 13: 15).
Đức ái:  Thánh Thể là một biểu hiện tuyệt vời Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu biết những gì Ngài sẽ phải làm và những gì sẽ sẩy ra cho Ngài như lời Thánh Ký ghi nhận. Và do đó, Ngài đã thiết lập phép Thánh Thể để duy trì tình yêu của Ngài đối với con cái loài người, và cũng để nuôi dưỡng tình yêu con người bằng chính sức sống đến từ  Thịt và Máu Ngài: “Thịt Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống” (Gioan 6:55).
Và đối với những ai có lòng trọng kính thiên chức linh mục, thì Ngày Thứ Năm Tuần Thánh cũng là một dịp để cùng ôn lại một Bí Tích Truyền Chức Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập, không ngoài việc duy trì và bảo tồn Thánh Thể. Bởi vì không có linh mục, thì không có Thánh Thể. Cũng có thể nói, Bí Tích Truyền Chức Thánh là một thể hiện tuyệt vời tình yêu Thánh Thể đối với nhân loại.
Nhưng nếu nhìn sâu vào hành động rửa chân và những gì mà Chúa Giêsu đã làm trước khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục, chúng ta sẽ nhận ra rằng giữa ba việc làm của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, việc Ngài thực thi hành động Bác Ái và truyền dậy Đức Ái là điều quan trọng hơn cả.
Quan trọng cả đối với Chúa và cũng cả đối với con người. Đối với Chúa thì nếu không vì yêu thương nhân loại, Ngài đâu phải xuống thế, chịu khổ nhục và chịu chết. Đâu cần Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục.
Đối với con người, thì như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, là nếu không thông hiệp với Đức Ái tức là Tình Yêu của Ngài, và riêng phần ông, nếu không sống đức ái ấy, thì “không được dự phần với Ngài”.
Có thể nói, hoa trái của Thánh Thể chính là Đức Ái trọn hảo. Thật vậy, nếu Thánh Thể là của ăn, của uống nuôi sống linh hồn các tín hữu trên hành trình đức tin và cuộc sống tâm linh, thì cuộc sống ấy để làm gì? Và phải sinh hoạt như thế nào? Trong lãnh vực tâm sinh lý và tâm lý phát triển, khi một người lớn lên, khỏe mạnh thì phải biết dùng lý trí và hành động của mình để làm đẹp và tăng thêm ý nghĩa của cuộc sống. Sống có ý nghĩa. Sống cho xứng đáng con người. 
Cũng giống như cuộc sống thể lý hay cuộc sống tâm lý, cuộc sống tâm linh phải đem lại hoa trái và phải đem lại giá trị thật cho người Kitô hữu.  Trong cái nhìn tâm linh, những hành vi giá trị ấy đều phát xuất do tình yêu tức là đức ái chân thật. Mẹ Têrêsa Calcutta, hay bất cứ một thánh thân nào cũng không làm gì hơn là thực hành đức ái một cách trọn hảo. Hành động chăm sóc, lo lắng cho các người bệnh tật già yếu. Nuôi nấng và săn sóc các em cô nhi, quả phụ, hoặc những kẻ đầu đường xó chợ, chính là một hành động rửa chân mà Chúa Giêsu đã nói đến trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, mà chính Ngài đã thực hiện, và truyền cho chúng ta phải thực hiện.
Chúa xin không cho, cha xin thì cho:
Câu chuyện mà tôi nhớ mãi mỗi khi suy niệm về hành động đức ái, đó là câu chuyện được kể lại do linh muc Nguyễn Thế Phiên, quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, thuộc Giáo Phận Orange, California.
Trong bài giảng hôm đó liên quan đến đức bác ái, linh mục Phiên đã kể về một câu chuyện nhân chuyến hành hương Đất Thánh. Linh mục Phiên kể rằng, hôm đó có một người hành khất đến xin giúp đỡ. Trong đoàn hành hương lúc đó có một bà trông giầu có với dáng vẻ dễ thương, dễ mến. Tuy nhiên, bà không giúp đỡ gì mà còn tỏ ra như khinh bỉ người nghèo khổ đó. Thấy vậy, linh mục Phiên làm như cần tiền và muốn bà giúp đỡ. Và lạ lùng thay, thái độ bà trở nên rất niềm nở, quảng đại. Bà rút trong túi xách tay ra đưa cho linh mục 200 dồng, gọi là để tiêu xài, hay muốn mua gì tùy ý. Kết luận câu chuyện, linh mục Phiên đã làm mọi người suy nghĩ bằng câu nói: “Rõ thật là dại. Chúa xin thì không cho, mà cha xin lại cho.”
Thật ra, đây không phải là mẩu chuyện có tính cách khó hiểu xa rời thực tế. Trong cuộc sống thường ngày rất lần chính chúng ta cũng hành động tương tự. Đối với những ai giầu có, có quyền, có danh, và có khả năng lợi dụng, chúng ta thường rất dễ thân mật, và mong được quen thân với họ. Đối với những người này, không cần phải ngửa tay xin xỏ, nhưng chúng ta cũng tự nguyện dâng cúng, đóng góp, hoặc biếu xén. Tệ nạn tham những, cửa quyền cũng từ đó mà ra. Ngược lại, những người nghèo khổ, đói rách. Những người bệnh tật, đau yếu. Những kẻ sa cơ, lầm đường. Những kẻ bị bỏ rơi đang cần tình thương, và cần sự giúp đỡ cũng từ đó mà càng ngày càng trở nên bần cùng, túng quẫn, và đau khổ thêm. Lý do, vì họ không có khả năng lợi dụng. Vì đức ái của chúng ta mang hình thức trục lợi. Nó không phải là một đức ái hoàn toàn vô vị lợi và vì Chúa.
Đức ái và Thánh Thể:
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi chúng ta suy ngắm về mầu nhiệm Thánh Thể và tưởng niệm sự hy sinh cao cả của Chúa khi ban mình làm của ăn, của uống nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đức tin và trong đời sống tâm linh. Câu hỏi được đặt ra, liệu chúng ta phải sống với sức sống Thánh Thể như thế nào? Đời sống đạo của chúng ta có lột tả được ý nghĩa “rửa chân” mà Chúa Giêsu đã thực hiện và dậy chúng ta không? Chúng ta có để Chúa rửa chân như Phêrô đã để Ngài rửa chân cho không? Và nhất là chúng ta có rửa chân cho nhau không?
Tóm lại, chúng ta có đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng tâm hồn khiêm tốn, và đón nhận Ngài vào cuộc đời mình.  Nhất là chúng ta có sống với mầu nhiệm Thánh Thể bằng việc rửa chân cho nhau, đó là đón tiếp, giúp đỡ, và tha thứ cho anh chị em mình như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho mình không?
Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy” (Gioan 13:8). Và ông đã thưa lại với Chúa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa” (Gioan 13:9). Và đó là sống Mầu Nhiệm Thánh Thể qua việc thực tha đức ái trong cuộc sống hằng ngày của người Kitô hữu.

 

Thứ 5-26: RỬA CHÂN

Dấu Chân: Ịể khẳng định việc đã đến một nơi nào, người ta thường hay nói đã đặt chân đến :Thứ 5-26

Dấu Chân: Đ khẳng định việc đã đến một nơi nào, người ta thường hay nói đã đặt chân đến nôi ấy, dấu chân, vì thế biểu thị sự hiện diện của một con người đã đến, đã đi. Trong nhiều tôn giáo, nhắc đến nhiều dấu chân, theo truyền thuyết của Đức Phật, ngày đản sinh của Đức Phật, ngài đã bước đi bảy bước trong mỗi chiều của không gian. Theo thần thoại Hy Lạp, thần  Vishnu đã bước đi ba bước, bước thứ nhất tiếp xúc với đất, bước thứ hai là bước trung gian, bước thứ ba là tiếp xúc với trời. theo thần thoại này, người ta nghĩ đó là ba bước cơ bản của ba vị trí mặt trời mọc và lặn, bước trung gian là đỉnh vào giữa ngọ. Đông Phương việc thờ phượng các đôi bàn chân của thần Vishnu, của Đức Phật, hay bàn chân tiên ông trong Đạo Lão, hay bàn chân của Mahomet La Mecque là thường xuyên.
Dẫm vào dấu chân thần linh. Trong nhiều thần thoại của các dân tộc Việt Nam, việc đản sinh của một con người mang tính vượt trội thường là diễn tả sự thụ thai của bà mẹ bước vào dấu bàn chân của nhân vật huyền thoại nào đó chứ không như thường lệ là do người nam. Dẫm vào dấu chân thần linh đ diễn tả con người phi thường ấy được sinh ra có sự can thiệp của thần linh chứ không nguyên do con người. Như vậy, trong thần thoại, người xưa đã tin rằng thần linh có mặt trên trái đất này và là chủ của trái đất này. Việc con người dẫm vào dấu chân thần linh là diễn tả con người thuộc về thần linh ấy, con người được các thần linh có tính chủ quyền của đất đai che chở, can thiệp
Chân là trụ đứng của con người, cây trụ đứng giữa trời này có liên hệ với trục vũ trụ. Con người với đôi bàn chân đứng là trục và là trung tâm của vũ trụ, là trung gian giữa trời và đất, con người là đỉnh cao trong công trình sáng tạo. Là kỳ công của sáng tạo, nên con người cũng được giao phó trách nhiệm quản lý muôn loài thọ tạo. Chân đứng của con người khi khụy xuống hay bị trượt té thì muôn vật cũng theo đó bị đ vỡ và té nhào. Trong lịch sử, con người đã ngã, vạn vật, thiên nhiên đang rên siết trong sự té ngã của con người. Con người đã không đứng vững và muôn loài cũng đang đau khổ vì cây trụ yếu ớt, mỏng dòn.
Chân là điểm khởi đầu tiếp xúc với đất đối nghịch lại với đầu là phần cuối cùng của thân thể con người. Chân đạp đất biểu thị một quan niệm rất cơ bản: Siêu nhiên cần dựa trên tự nhiên. Siêu nhiên là phần tiếp xúc với đầu, nhưng đầu nhờ có chân nâng đ. Cũng chính vì thế khi tự nhiên bị phá đ, siêu nhiên cũng không còn chỗ đứng. Điều này thánh Augustin diễn tả trong câu nói: “Đ dựng nên con, Thiên Chúa không cần có con, đ cứu đ con, Thiên Chúa cần đến con”. Cứu đ là hồng ân siêu nhiên hiện tại hóa trong tự nhiên nơi con người Đức Giêsu Kitô. Con người tự nhiên đã bị tội lỗi đánh gục phải nhờ một con người vô tội đến từ siêu nhiên trong con người tự nhiên đ cứu vớt. Như vậy, con người muốn được cứu vớt cần được tháp nhập vào trong con người của Đức Giêsu Kitô, việc tháp nhập là do con người quyết định. Thiên Chúa không thể cứu nếu con người không muốn.  
            Rửa chân trong chiều Thứ Năm Tuần Thánh là một biểu tượng có nhiều liên quan đến việc rửa sạch.
Rửa sạch cái quyền: Quyền của người lãnh đạo đúng như vương quyền Đức Giêsu là cúi xuống rửa chân cho anh em. Thay vì trong vai chủ nhà, theo thông lệ của người Do Thái, Khách đến nhà, chủ gia se lấy nước đ khách rửa chân, khi nào là khách quý chính chủ nhà sẽ cúi xuống rửa chân cho vị khách. Chúa Giêsu xem các môn đ của mình là những người khách quý đến nhà, Ngài đã cúi xuống long trọng rửa chân cho các môn đ. Hành vi này gây cho Phêrô và các môn đ thắc mắc: “Sao Thầy lại rửa chân cho con”. Lời thắc mắc này lại mở ra câu trả lời hoàn toàn nghe khác: “Nếu không rửa chân cho con, con se không được tham dự vào Nước của Thầy”. Lãnh vực Nước của Đức Giêsu, cũng bị các môn đ hiểu sai về một vương quyền trần thế sắp tới. Thực sự, các ông se hiểu rõ hơn: “Nước của Ngài không thuộc thế gian này”. Rửa chân - quyền đ phục vụ - Nước Trời,  là ba chủ đ liên quan với nhau. Quyền không đ trục lợi nhưng đ phục vụ, quyền không đ chiếm hữu tư lợi nhưng đ cùng nhau tiến vào dự tiệc Nước Trời. Quyền bính nếu không đ giúp con người sống dồi dào và phong phú hơn, quyền ấy đang bị lạm quyền và mang lại sự chết chóc, tiêu diệt. Rửa quyền hành là rửa sạch tư lợi đ được các anh chị em trong hiệp thông sự sống.
Rửa sạch những chiếm hữu: Trần thế này không phải là tất cả, chiếm hữu càng nhiều đôi chân càng bẩn, rửa chân là rửa những chiếm hữu quá đángcủa con người. Khi con người chiếm hữu cho riêng mình phần lớn sẽ chèn ép và tẩy chay những đôi chân khác dù là bé tý. Phá thailoại trừ sự sống, là cách thức chiếm hữu của con người càng nhiều càng tẩy chay lẫn nhau: “một đứa con sinh ra sẽ chia bớt phần hưởng thụ của cha mẹ và là một gánh nặng thêm cho các gia đình và xã hội”. Rửa sự chiếm hữu đ chia cho nhau sự sống và đ đi đến hiệp thông trong sự sống.
Rửa các mối tương quan. Từ khi rửa sạch các mối tương quan, con người mới hiểu được di chúc của Chúa trong bữa tiệc ly: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Đó là nội dung chính của việc rửa chân.
 Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

 

Thứ 5-27: QUYỀN HÀNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ

Ý tưởng này được nói đến nhiều sau Công đồng, nhưng thực ra đã có từ lâu trong Tin Mừng :Thứ 5-27

Ý tưởng này được nói đến nhiều sau Công đồng, nhưng thực ra đã có từ lâu trong Tin Mừng, khi Đức Ki-tô nói Người đến không phải đ được kẻ hầu người hạ mà chính là đhầu hạngười ta: Con Người đến không phải đ được người ta phục vụ, nhưng là đ phục vụ. (Mc 10,45) Vì thế, Người mới dạy các Tông đ rằng ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ: Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người(Mc 10,44)
Từ những ý tưởng trên mới nảy ra cặp từ autorité-service trong tiếng Pháp, nghĩa là quyền hành-phục vụ. Có quyền là đ phục vụ hay hành quyền là phục vụ. Cũng vì tinh thần này mà các Đức Giáo Hoàng thường viết tắt hai chữ SS trước khi ký tên. Hai chữ này không phải là bí ngữ của công an xung phong Quốc xã đâu, mà là hai chữ Servus Servorum viết tắt, có nghĩa là tôi tớ của các tôi tớ. Rồi người ta chuyển sang các chữ khác mà viết là Sua Sanctitas trong tiếng La tinh, Sa Sainteté trong tiếng Pháp. Những chữ chuyển dịch này xa với ý nghĩa ban đầu của hai chữ Servus Servorum. Mà thật thế. Gíáo Hoàng tuy ký là tôi tớ của các tôi tớ, một kiểu nói khiêm nhường nhưng lại là một nhân vật được tôn kính hơn mọi người có quyền hành trên thế gian này. Người công giáo khắp nơi đều kính trọng và yêu mến Đức Giáo Hoàng. Chúng ta chỉ cần nhớ lại đám tang vô tiền khoáng hậu của Đức Cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II và lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô XVI thì đ hiểu. Rồi các danh xưng đối với các vị chức sắc trong Hội thánh. Người ta xưng với Hồng Y là Sua Eminentia, Son Eminence, với Giám Mục là Sua Excellentia, Son Excellence, với Bề Trên cao cấp trong các Dòng tu là Reverendissimus, Reverendissime, với linh mục là Reverendus, Révérend.
Tất cả những danh xưng đó từ bao đời nay đã làm lu mờ ý tưởng có quyền là đ phục vụ hay hành quyền là phục vụ. Phải đợi mãi đến Công đồng Va-ti-ca-nô II mới có sự thay đổi. Bắt đầu là sự thay đổi trong giáo triều Roma: Đức Phao-lô VI không ngồi trên kiệu khi ra cử hành các lễ nghi tại đền thờ thánh Phê-rô nữa; người bỏ mũ giáo hoàng ba tầng và khi qua đời thì truyền lệnh phải đặt quan tài sát đất v.v
Nhưng đối với người Việt Nam thì sự đơn sơ giản dị là hơi khó, vì xã hội chúng ta là một xã hội nặng về tôn ty đẳng cấp, và không có một nước nào mà cách xưng hô vừa phong phú lại vừa phức tạp như cách xưng hô của chúng ta. Đàng khác, dân chủ vẫn còn như là một thứ xa xỉ phẩm đối với phần đông đồng bào chúng ta. Người Việt Nam lại vốn thích danh vọng địa vị. Vì thế mới có những câu như Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Ngoài ra, thường làm gì tự nhiên ai cũng thích cho người khác biết đến. Như thế mới nở mày nở mặt với thiên hạ. Trước mặt xã hội, phải có danh vọng địa vị gì đó mới được, còn nếu chỉ là bạch đinh thì thường quá. Vì vậy, trước kia trong làng xã phải bỏ tiền ra mua một chức nào dó như ông nhiêu, ông xã và trong họ đạo cũng phải có danh phận gì như ông trùm, bà quản, ông câu, ông biện và ngày nay một chân nào đó trong Hội Đồng giáo xứ. Danh vọng, chức vị đường như đã là một cái gi cố hữu trong huyết quản của người Việt Nam rồi, nên gỡ bỏ đi thật là khó. Xã hội của chúng ta bây giờ bên ngoài vẫn thế. Chẳng may, người nhà đạo chúng ta lại cũngnhập nhiễmnhững thói này. Cứ nhìn vào cách thức thưa gửi trong nhà thờ vào các dịp lễ đặc biệt <