Lễ Thánh Phêrô Đoàn Công Quý & Emmanuel Lê Văn Phụng 31-07

Thứ ba - 26/07/2022 23:40
Lễ Thánh Phêrô Đoàn Công Quý & Emmanuel Lê Văn Phụng 31-07
Lễ Thánh Phêrô Đoàn Công Quý & Emmanuel Lê Văn Phụng 31-07
31-07
Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

(Lễ Trọng trong Giáo Phận Long Xuyên,
- Email của Tgm.LX 22-07-2022 nhắc lại cho các cha)Ca nhập lễ: Các thánh đã theo chân Đức Kitô, được vui mùng trên thiên quốc. Các ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỷ với Người.

Lời Nguyện Nhập Lễ: Lạy Chúa, hằng năm Chúa ban cho chúng con được mừng vui tưởng niệm ngày các thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng được diễm phúc cùng chịu đau khổ với Đức Kitô. Xin cho chúng con thêm phấn khởi vì được Chúa nhận lời, là ban cho chúng con một niểm tin sắt đá, như các ngài đã anh dũng tuyên xưng. Chúng con cẩu xin...

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9  "Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
Bài trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.- Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói, và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. - Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).
1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.
4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-39: "Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa".
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chả lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chả lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu đêm ngày, chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết".
Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: Dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Pr 4, 14
All. All. – Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. – All.

PHÚC ÂM: Lc 9, 23-26: "Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy, nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ, kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn, khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần". - Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Lễ 2 thánh Phụng & Quí)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng, là những Đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa và Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu hai bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện:
 1. Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa/ tuôn tràn sức mạnh trên Hội Thánh/ để Hội Thánh luôn chu toàn sứ mệnh Chúa giao. - Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Đức Thánh Cha thay mặt Chúa/ lãnh đạo dân Chúa ở trần gian./  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha/ và các vị mục tử trong Hội Thánh/ được tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh Chúa Thánh Thần/ để các ngài có thể nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa trao. - Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá/ và đã anh dũng hiến dâng mạng sống/ để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình./  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu/ biết luôn cố gắng noi gương các ngài/ mà bước trọn con đường Chúa đã đi qua/ tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình.-  Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ của chúng ta/ luôn biết gắn bó và tin yêu Chúa/ giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời/ biết noi gương hai thánh bổn mạng Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ hầu xây dựng một Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ/ trong tinh thần đồng trách nhiệm. - Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
5. Trước tiên/ anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa/ và đức công chính của Người/ còn mọi thứ khác/ Người sẽ thêm cho./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những quí chức/ đã tận tâm phục vụ trong Hội đồng mục vụ giáo xứ qua các nhiệm kỳ/ được nhiều sức khỏe và ơn lành./ Xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho quí chức/ còn sống cũng như đã qua đời. - Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng, đã không ngần ngại hy sinh mạng sống, để tuyên xưng đức tin, nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa; xin Chúa thương trợ giúp, để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau, chúng con cùng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng  con.

Lời Nguyện Tiến Lễ: Lay Cha chí thánh, chúng con dâng những lễvật này, để tưởng niệm các thánh đã làm chứng cho Cha.Xin Cha thương chấp nhận và làm cho chúng con cũng trở thành những chứng nhân bất khuất, khi phải tuyên xưng Danh Cha trước mặt người đời. Chúng concẩu xin...

Kinh Tiền Tụng: Lay Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng Tử Đạo đã đổ ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với Đạo Binh Thiên Quốc, chúng con ở dưới trẩn gian, hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!....

Ca hiệp lễ: Chúa nói: “Anh em vẫn một lòng găn bó vớiThầy, giữa những lúc Thây gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy. Trên vương quốc của Thầy”.

Lời Nguyên Hiệp Lễ: Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mẩu nhiệm thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo. Xin ban cho chúng con, vừa được hy lễ này bổi dưỡng, biết trọn niểm gắn bó cùng Chúa Kitô, và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. - Chúng con cẩu xin...
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây