Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 Bài 101-125 Ơn Gọi Nên Thánh Của Mọi Kitô Hữu

Thứ hai - 29/10/2018 06:39
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 Bài 101-125 Ơn Gọi Nên Thánh Của Mọi Kitô Hữu
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 Bài 101-125 Ơn Gọi Nên Thánh Của Mọi Kitô Hữu
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 Bài 101-125 Ơn Gọi Nên Thánh Của Mọi Kitô Hữu
----------------------------

1/11-101: Suy niệm về Sự Thánh Thiện. 1
1/11-102: Tôi phải nên thánh. 4
1/11-103: ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC! 7
1/11-104: Các Thánh Nam Nữ: Họ Là Ai Vậy?. 11
1/11-105: Lễ Các Thánh. 14
1/11-106: CÁC THÁNH LÀ AI VẬY?. 15
1/11-107: Ngày Giỗ Chung! 18
1/11-108: Lễ Các Thánh Nam Nữ. 22
1/11-109: Chỉ có một Hội Thánh duy nhất 25
1/11-110: NÊN THÁNH BẰNG TÌNH MẾN.. 28
1/11-111: THẾ NÀO LÀ THÁNH?. 29
1/11-112: GIÁO HỘI KHẢI HOÀN.. 31
1/11-113: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ.. 34
1/11-114: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM THÁNH KHÔNG?. 36
1/11-115: NOI GƯƠNG CÁC THÁNH.. 39
1/11-116: HÃY LÀ NGƯỜI TỐT.. 42
1/11-117: PHÚC THAY.. 44
1/11-118: NIỀM HY VỌNG HẠNH PHÚC- 48
1/11-119: HẠNH PHÚC MAI NGÀY BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY.. 51
1/11-120: NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA.. 55
1/11-121: Hãy Nên Thánh Vì Ta Là Đấng Thánh. 59
1/11-122: Tôn vinh các vị Tử Đạo. 61
1/11-123: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ.. 63
1/11-124: Sống Yêu Thương Để Được Hạnh Phúc. 65
1/11-125: Nên Thánh Trong Những Bổn Phận Hàng Ngày. 71

------------------------

 

1/11-101: Suy niệm về Sự Thánh Thiện

 

Trong phạm vi tự nhiên, nếu có ai bắt tay xây dựng một công trình nào, người đó phải cố gắng 1/11-101


1. Trong phạm vi tự nhiên, nếu có ai bắt tay xây dựng một công trình nào, người đó phải cố gắng theo đuổi công việc, không bao giờ ngừng, cho đến khi hoàn tất, mới an tâm. Cũng vậy, trong phạm vi siêu nhiên, chúng ta đã bắt tay vào việc xây nhà linh hồn chúng ta trong ơn nghĩa thánh Chúa, trong sự trọn lành thánh thiện, thì chúng ta hằng ngày phải luôn luôn cố gắng thi hành cho trọn lành điều chúng ta đã bắt đầu, cho đến khi hoàn tất, nghĩa là cho đến khi chúng ta chết.

2. Thiên Chúa truyền dạy chúng ta hằng ngày phải luôn luôn hướng về sự trọn lành thánh thiện: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

3. Thánh Gioan tông đồ thúc giục chúng ta mỗi ngày mỗi  sống thánh thiện hơn: “Kẻ gian ác cứ  làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi. Đây, chẳng  bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bỗng để trả cho mỗi người tùy theo việc người ấy làm. Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình,  để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành” (Kh 22,11-14).

4. Thánh Phaolô khuyên chúng ta mỗi ngày mỗi sống tấn tới hơn trên con đường thánh thiện: “Anh em đã được chúng tôi dạy phải  sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như vậy; vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa... Ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy nên thánh... Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện... Vậy ai khinh thường những điều dạy trên, thì không khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người” (1 Tx 4,1;3;7-8).

5. Các thánh luôn nhắc nhủ chúng ta cố gắng sống thánh thiện hằng ngày: “Khi bạn dừng lại, tức là đi bạn đi thụt lùi. Khi bạn tự mãn về mình và nói rằng: “Bây giờ, đủ rồi!”, thì chính lúc nầy, bạn thiệt mất” (Thánh Augustinô). / “Ai không tiến lên, tức là đi lùi lại. Trên con đường nhân đức, không có lừng chừng được đâu” (Thánh Bênađô). / “Chúng ta phải nhắm vào cái mức  độ cao nhất của sự thánh thiện, như người buôn bán nói giá thật cao về đồ mình bán, như người thợ săn nhắm cao hơn con chim bay, thì mới hy vọng bắn trúng nó” (Thánh  Anphôngsô).

6. Khi thấy người nào không ao ước sống thánh thiện và không hướng tới sự trọn lành mỗi ngày một hơn, chúng ta có lý mà nói rằng kẻ đó đang sống trong sự nguy hiểm dễ mất linh hồn đời đời. / Chúng ta hãy nhìn xem cây cối, súc vật, và ngay cả con người chúng ta cũng vậy, hễ một khi không còn lớn lên nữa, không còn phát triển nữa, thì thế nào cũng khô héo, tàn rụi và chết.

7. Gương mẫu cao siêu tuyệt vời của sự trọn lành thánh thiện để chúng ta hằng ngày noi theo, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu nói rõ: “Ta là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống” (Ga  14,6). / Khi thấy người thanh niên muốn sống trọn lành thánh thiện, Chúa Giêsu liền đưa ra điều kiện là hãy theo Ngài: “Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên trọn lành, thì  hãy  đi bán tài  sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,20-22). / Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,14). /  Như một người học trò luôn luôn nhìn vào ông thầy để xem ông làm gì mà bắt  chước làm theo, chúng ta cũng phải luôn luôn  hướng về Chúa Giêsu Kitô. / Mỗi người chúng ta phải luôn luôn có Chúa Giêsu Kitô trong quả tim, để luôn yêu mến ngài, trong trí khôn, để luôn suy gẫm về ngài; trong đôi tay, để luôn nắm lấy ngài; trước con mắt để luôn yêu mến ngài. / Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu thánh thiện cho tất cả mọi người, cho  tất cả mọi hạng người. Mọi người, không trừ ai, đều có thể bắt chước Chúa Giêsu Kitô theo đấng bậc mình, trong hoàn  cảnh  sống của mình.

8. Các thánh là những đấng đã bắt chước Chúa Giêsu Kitô thật đúng, thật sát, thật  hay. / Đời sống các thánh là bản phôtôcôpi đời sống của Chúa Giêsu Kitô.
9. Chúa Giêsu Kitô là gương thánh thiện toàn hảo, vượt quá tất cả các thánh. Nhưng Giáo Hội vẫn thúc giục chúng ta bắt chước gương các thánh vì việc nầy có thể là dễ dàng hơn cho chúng ta.


10. Chúng ta thấy có những vị thánh đã từng là những người yếu đuối như chúng ta. / Chúng ta thấy có những vị thánh đã luôn luôn chiến đấu như chúng ta. / Chúng ta thấy có những vị thánh cũng có ơn gọi như chúng  ta, cũng làm một nghề như chúng ta, cũng có một tính khí như chúng ta, v.v..., nên chúng ta dễ bắt chước các ngài để nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn.

11. Trong suốt cuộc đời của mình, các thánh đã phải luôn luôn hết sức cố gắng, chiến đấu liên lĩ, vì các ngài cũng là những người như chúng ta, chứ không phải là các thiên thần thiêng liêng sáng láng, hay các thánh nam nữ sống trên thiên đàng. / Khi còn sống, các thánh cũng đã mang phải lắm tật, nhứt là bảy tật kinh niên, là bảy mối tội đầu, thường trú trong con người của các ngài: kiêu ngạo, cứng đầu, tức giận, hà tiện, ham ăn, mê dâm, biếng nhác. Bảy tật xấu kinh niên nầy, chỉ chấm dứt với cái chết của các ngài. Vì thế, các ngài đã phải luôn luôn chiến đấu với các tật xấu của mình cho đến chết.

12. Sự trọn lành thánh thiện không chủ tại  làm nhiều việc nhân đức như ăn chay, đánh tội, đi nhà thờ, dự thánh lễ, bố thí,v.v... Những việc nhân đức nầy chỉ là những phương thế giúp chúng ta đạt đến sự trọn lành thánh thiện. Thánh Phaolinô khuyên một người kia rằng: “Khi làm các việc lành phước đức, ta chưa phải là nhân đức đâu, bởi vì những việc nầy chỉ là những phương thế giúp chúng ta đạt đến nhân đức.”

13. Sự trọn lành thánh thiện không chủ tại ta không phạm tội bởi vì ai cũng luôn luôn chiến đấu để xa lánh tội lỗi. Nhiều vị thánh lớn đã phạm tội, như thánh Phêrô. Có thể Chúa để như vậy để cho các vị nầy khỏi tâng mình kiêu ngạo.

14. Sự trọn lành thánh thiện cũng không chủ tại làm những công việc gì lạ lùng, lớn lao. Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, và biết bao nhiêu vị thánh lớn, không có làm gì lạ lùng trong đời mình. Đời sống của họ “được dấu ẩn với Đức Kitô trong Thiên Chúa” mà thôi (Cl 3,3).

15. Tình mến Chúa yêu người là sự trọn lành của lề luật, là giây của sự  toàn thiện: “Yêu là chu toàn Lề Luật ” (Rm 13,10). / “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng yêu: đó là mối giây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14).

16. Để trả lời cho người kia hỏi sự trọn lành thánh thiện chủ tại đâu, thánh Augistinô trả lời một câu danh tiếng:  “Hãy yêu Chúa, rồi muốn làm gì tùy ý”. /

Thánh Phanxicô Salêxiô dạy: “Không có sự trọn lành nào khác, ngoài sự trọn lành yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình: mọi sự trọn lành khác đều giả  dối.”

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 

1/11-102: Tôi phải nên thánh

 

Khi tôi còn ở quê, lúc đó là một chú giúp lễ trong nhà thờ. Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi 1/11-102


1. Tôi phải nên thánh (Lễ các Thánh Nam Nữ 2013)

Khi tôi còn ở quê, lúc đó là một chú giúp lễ trong nhà thờ. Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi chuẩn bị cho chương trình rước kiệu các thánh tử đạo Việt Nam. Có một ông trùm ở giáo xứ bên cạnh, là người đã quen biết tôi trước đó đến để gặp cha xứ. Trong lúc chờ đợi cha xứ đi kẻ liệt về, ông trùm kể cho tôi nghe chuyện giáo dân của làng ông bị bách hại trong thời kỳ cấm đạo, ông nói: lúc đó, quân lính bao vây làng, sau đó quan quân bắt hết mọi người ra đình làng trình diện và  bắt phải bỏ đạo. Giáo dân trung thành với Chúa đã cương quyết không bỏ đạo, vì thế, họ bắt đi đầy, một số thì bị ghép sống với những người ngoài Công Giáo (phân sáp), số còn lại họ chôn tập thể, nhà của dân thì bị đốt sạch... Tôi nghe đến đây thì rất cảm phục. Điều mà tôi nghĩ trong đầu lúc này là những người giáo dân can trường đó, các ngài chấp nhận chết vì đạo Chúa cách trung thành như vậy, họ cũng là các thánh tử đạo. Thế nhưng, nếu rà soát trong danh sách 118 thánh tử đạo Việt Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh chính thức vào ngày 19/6/1988 thì hoàn toàn không có các ngài.

1. Các Thánh là ai?


Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh Nam Nữ. Lý do có ngày lễ này là vì trong Giáo Hội có rất nhiều những vị thánh không được phong và có ngày lễ mừng. Các ngày trong năm phụng vụ, Giáo Hội chỉ mừng những vị thánh đã được tôn phong cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có biết bao vị thánh vô danh, nhưng thực sự các ngài cũng là những vị thánh như các đấng được mừng trong lịch phụng vụ. Vì thế, Giáo Hội dành riêng một ngày để mừng kính chung các ngài.

Việc mừng kính các thánh hay không thì cũng chẳng thêm gì cho các ngài, bởi vì các ngài đã là thánh. Nhưng việc mừng kính các ngài là để tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi cuộc sống của các ngài. Đồng thời, tôn kính các ngài như là những mẫu gương cho chúng ta noi theo. Vậy con đường nên thánh của các ngài là gì? Cuộc sống của các ngài có phải là siêu quần bạt chúng, là phi thường  không? Thưa là không! Con đường nên thánh của các ngài là một con đường hướng thiện, yêu thương, tha thứ và rất bình dân. Cuộc sống của các ngài cũng bình thường như ai, các ngài chính là những người cha, người mẹ gương mẫu, là người hàng xóm tốt bụng, là người chủ nhà sẵn sàng cho khách trú chân khi lỡ đường, các ngài là những người thợ mộc, thợ nề, thợ thủ công, là công nhân, nông dân, cũng có thể các ngài là những kỹ sư, bác sĩ.... lại có những vị thánh xuất thân từ một hoàng tộc, lại có những đấng sinh ra không ai biết, chết không ai hay, có những vị thánh trong hàng ngũ Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ. Tất cả họ là những bậc tổ tiên, cô bác, anh chị em với chúng ta lúc còn tại thế.

Tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều chung một mẫu số là các ngài làm mọi việc bình thường cách phi thường vì lòng mến Chúa và yêu người. Tất cả cuộc sống của các thánh được trở nên tốt lành và đẹp lòng Chúa là vì các ngài sống những giá trị Tin Mừng cách trung thành. Các ngài đã rập đời sống của mình theo gương mẫu Chúa Giêsu, đã để cuộc đời của mình cho ánh sáng Mặt Trời Công Chính chiếu qua. Các ngài thật giống chúng ta ở điểm khởi đầu, nhưng khác ở chỗ là đi đến cùng. Các ngài sống tinh thần thánh cách trọn vẹn chứ không như kiểu làm thánh “lâm thời” như chúng ta. Thật vậy, thánh “lâm thời” là khi  phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ. (x. ĐHV, số 44). Các ngài là những người đã dám sống triệt để chân lý đã tin thay vì nửa vời. Và các ngài là những người: " từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên". Các ngài chính là những người tin vào Đức Kitô Giêsu, và là những người sống tinh thần bản “Hiến Chương Nước Trời” cách trọn vẹn và suất sắc.

Thật vậy, các ngài là những người thuộc nằm lòng và sống trọn vẹn lời mời gọi của Đức Giêsu:  “Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường vì ách của Tôi thì êm ái, gánh của Tôi thì nhẹ nhàng” ; hay:  “Hãy nên hoàn thiện như Cha Trên Trời” (Mt 5, 48), rồi cả cuộc đời của các ngài là những người đi theo Chúa trên con đường khổ giá vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương con người tha thiết. Đây chính là con đường Chân Phúc.

Có nhiều con đường để nên thánh, và có nhiều cách nên thánh. Hôm nay, Chúa Giêsu đã vạch ra con đường Chân Phúc để như một lời mời gọi những ai muốn trở nên giống Chúa cách trọn vẹn hơn... Con đường đó được gọi là con đường hoàn thiện, hay một bản “Hiến Chương Nước Trời”.

Quả thật, các ngài là những người yêu mến tinh thần nghèo khó, sống hiền lành, biết thương cảm, vui với người vui, khóc với người khóc, luôn thương xót những người cơ bần, khao khát sống công chính, trong sạch, luôn xây dựng hòa bình, kiến tạo sự hiệp nhất và, các ngài là những người sẵn sàng vì Chúa mà quên thân mình. Sẵn sàng noi gương Chúa để sống và chết vì yêu. Các ngài là những người xứng đáng được Chúa ghi sổ vàng và hưởng lời chúc phúc của Chúa: “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;  Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm" (Mt 25, 35).

2. Sống thánh trong đời thường


Khi mừng lễ các thánh Nam Nữ như vậy, trước tiên, Mẹ Giáo Hội muốn nhắc nhở cho con cái biết rằng có một sự hiệp thông rất mật thiết giữa ba thành phần trong Giáo Hội: Giáo Hội Lữ Hành, Giáo Hội Thanh Luyện và Giáo Hội Chiến Thắng. Nói cách khác, có một mối liên hệ thiêng liêng hỗ tương giữa những người còn đang sống ở trên dương thế này với những linh hồn đang chịu thanh luyện trong Luyện Tội và với các thánh đang hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng (x. GLTYGHCG, số 195 & Lumen Gentium, số 49).

Thứ đến, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ân sủng của Chúa tràn ngập trên cuộc đời các thánh, để từ ân sủng của Chúa, các ngài đón nhận và tỏa hương nhân đức trong cuộc sống, đồng thời lưu truyền lại cho con cháu hôm nay. Thật vậy, khi nói về sự ảnh hưởng của các thánh Tử Đạo, Tertuliano nhận xét: "Máu các vị Tử Ðạo là hạt giống trổ sinh nhiều tín hữu". Chúng ta có được đời sống đức tin như ngày hôm nay là do ơn Chúa ban và biết bao hy sinh của các bậc tiền nhân.

Tiếp theo là: noi gương các ngài để ngày càng tiến tới sự trọn lành. Thánh Augustino đã nói một câu thời danh: “Ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi, tại sao không?”. Sống thánh và làm thánh là bổn phận, trách nhiệm của chúng ta. Thánh Giêrađô đã nhất quyết phải làm thánh khi từ giã người mẹ của mình để lên đường theo các cha dòng Chúa Cứu Thế đi tu, ngài đã viết một mảnh giấy để lại rằng: "Mẹ ở lại, con đi làm thánh!”. Như vậy, việc nên thánh là trách nhiệm của chúng ta, và cũng là đòi hỏi của Thiên Chúa: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta  là Đấng Thánh” ( Lêvi  19,2; 1 Tx 4,3 ; 1 Pr 1, 16…).

Cuối cùng, trong một xã hội đang chạy đua với kinh tế thị trường, coi thường đạo lý; một xã hội bất công lan tràn; thượng tôn hưởng thụ và khoái lạc dẫn đến tình trạng vô cảm, vô tâm, vô tình... Nên thánh trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay chính là khẳng khái triệt để không sống theo lối sống sa hoa hưởng thụ, lối sống dẫm đạp lên nhau, lối sống nín thở qua cầu, nói chung lối sống chỉ biết lo cho cái bụng mà quên đi trái tim. Các thánh khi xưa là những người hoàn toàn khước từ những gì là mau qua chóng hết để tìm cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên Trời là niềm vui, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Mừng lễ các thánh hôm nay, chúng ta hãy xin với các thánh là những bậc tổ tiên của chúng ta, xin các ngài nâng đỡ, bầu cử cho chúng ta để chúng ta cũng được hạnh phúc như các ngài trên Thiên Quốc. Và có lẽ không gì làm cho các ngài vui và Chúa được tôn vinh cho bằng chúng ta noi gương các ngài để nên thánh. Vì thế, trong việc giáo dục con em của mình, mong thay trong mỗi giáo xứ hay gia đình nên có những sách truyện, cuốn phim, tranh ảnh của các thánh, đây là những phương tiện bổ trợ rất hữu ích cho việc giáo dục Kitô giáo và cho đời sống đức tin nơi thế hệ mai sau.

Mong thay lời dốc quyết của thánh Giêrađô khi xưa: “Mẹ ở lại, con đi làm thánh!” cũng là sự quyết tâm của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không ngừng xin Chúa ban ơn trợ lực để chúng ta vượt qua được những cám dỗ hầu tiến tới sự trọn lành như các thánh trên Trời.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng và tình thương của Chúa trên các thánh. Vì lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh, chúng con xin Chúa ban cho chúng con cũng được dồi dào ân sủng như các thánh mà hôm nay chúng con mừng kính, hầu mai ngày, chúng con được cùng các ngài xum họp để tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng Chúa không ngừng. Amen

Jos. Vinc. Ngọc Biển

-------------------------

 

1/11-103: ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC!


Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

 

Ngày lễ Các Thánh đầu tiên trong lịch sử được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư để vinh danh 1/11-103


Ngày lễ Các Thánh đầu tiên trong lịch sử được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư để vinh danh và tưởng niệm "các vị tử đạo". Sau này, khi Kitô hữu được tự do, Giáo hội Roma không bị bách hại đạo nữa, Giáo Hội đã dùng ngày lễ này để tỏ lòng kính trọng những người thánh thiện…

Vào thế kỷ VIII, Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô III (731-741) đã dành một nhà nguyện tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô, ở Rô-ma, để cung hiến kính Các Thánh Nam Nữ và đặt ngày 01/11 cố định là Lễ Các Thánh Nam Nữ. Sau đó, Ðức Grêgôriô IV (827-844) mở rộng Lễ Các Thánh vào 01/11 cho cả Giáo Hội hoàn vũ, và Ðức Urbanô IV (1261-1264) minh định: "Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 được Giáo Hội lập ra để kính nhớ tất cả các thánh, dù biết rõ hay không biết rõ, hầu bổ túc các thiếu sót trong việc giáo hữu mừng kính các thánh vào các ngày lễ trong năm phụng vụ".

Thánh Bênađô nói: “Trong dịp lễ kính các Thánh Nam Nữ tôi thấy một niềm vui khát vọng bừng cháy lên trong tôi… chúng ta được vui hưởng trong cộng đoàn hạnh phúc với các ngài và đáng được nên những người đồng hương các Thánh Tổ Phụ, Các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, được gia nhập vào đạo binh các Thánh Tử Đạo, các Thánh Chủ Chăn, các Thánh Nam Nữ… Tóm lại là hợp đoàn cùng các Thánh… mà chúng ta vẫn coi thường vẫn làm ngơ ”.

Một vị tu rừng tìm cách sống trong một cái hang nhỏ và tối tăm, đêm ngày ăn chay, đền tội, hãm mình.

Ngày kia, một đoàn người, gồm những kẻ mộ mến tài đức của ngài, lên rừng đến thăm.

Thấy cách sống của vị tu rừng này, họ bỡ ngỡ hỏi:

- "Làm sao ngài có thể ở trong này một ngày mà thôi?"
- "Quý vị hãy vào, nhìn qua cái lỗ này, quý vị sẽ rõ."

Họ vào và thấy: nơi tường hang rêu phủ, có một lỗ hổng, để lộ ra một góc trời.

Họ không hiểu. Vị tu rừng liền cắt nghĩa:

- "Góc trời đó, là nguồn an ủi của tôi. Những khi tôi buồn chán, tôi nhìn ra góc trời đó và kêu lên: "Ôi Thiên Đàng! Ôi Thiên Đàng!" Hai tiếng này làm cho linh hồn tôi được bằng an vui vẻ".

Góc trời là lý tưởng của các thánh khi còn ở thế gian, các ngài luôn định hướng và bước đi…

Niềm vui mà trong một thị kiến Thánh Gioan thấy: một đoàn người khác đông đảo không đếm được thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. "Tất cả những người đó đều "mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế chiến thắng" (x. Kh 7,2-9). Hình ảnh này loan báo các Thánh Nam Nữ trong nước Thiên Chúa. Các Ngài đã theo Chúa Giêsu – vì "Ngài là Đấng Thánh" như thánh Phaolô xác tín, và "giặt và tẩy áo trắng mình trong máu Con chiên" (x. Kh 7,14).

Dù có cuộc sống khác nhau trên trần thế, nhưng các Ngài đã đi theo tinh thần hiến chương của Nước Thiên Chúa qua Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi (x. Mt 5,1-12), đó là bước đi trọn lành trong lời mời gọi của Thầy : "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành" ( Mt 5, 48).

Mỗi mối phúc mà Chúa Giêsu đề cập, không được con người quan tâm như là những điều may mắn hạnh phúc, trái lại là những khổ đau mà con người luôn tránh. Những hoàn cảnh này Chúa Giêsu tuyên bố: họ hạnh phúc thật. Chính sứ mạng của Chúa Giêsu đến thế gian để trao cho con người chìa khóa để mở hạnh phúc, một niềm vui nội tại không bị chi phối khi ta sống giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất:

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Những người nghèo là những người được Thiên Chúa quan tâm, chính Chúa Giêsu đã tuyên bố trong diễn văn tại Hội đường Nagiaret khi bắt đầu sứ vụ, mượn lời ngôn sứ Isaia nói về mình tuyên bố: “Thánh Linh Chúa ngự trên Tôi…, sai Tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó…” (Lc 4, 18). Người mang tinh thần nghèo khó là ‎ý thức thân phận thiếu hụt của mình nên sẵn sàng mở tâm hồn để Thiên Chúa làm tràn đầy ân sủng. Chính trong thân phận nghèo, họ cảm nhận được sự thiếu thốn và sẵn sàng chia sẻ với anh em cùng khổ.

“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp”. Hiền lành và khiêm nhường trong lòng, đó là những gì Chúa Giêsu đã sống và kêu gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 29).

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”. Thiên Chúa không bỏ họ một mình trong lúc sầu khổ, ngôn sứ Isaia đã nhấn mạnh : “Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53, 3-4). Ðức Giêsu được xức dầu thánh hiến, sai đi đem Tin mừng cho những người khổ, những kẻ bị giam cầm và bị áp bức, Ngài giải thoát và dẫn họ đến tự do - hạnh phúc (x.Lc 4, 18-19). Hơn nữa, trong đau khổ con người tham dự vào cuộc thương khó của Đức Kitô, Đấng chia sẻ với những bước đường đau khổ của kiếp người. Phêrô cũng xác tín: “Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Kitô” (1Pr 4, 1).

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. Đấng Công chính là Thiên Chúa như Tôbia đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, Ngài là Ðấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực” (Tb 3, 2). Khao khát nên người công chính là khao khát chính Thiên Chúa và người trở nên công chính sẽ được Thiên Chúa bảovệ: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa (Kn 3, 1). Hơn nữa, “Thiên Chúa yêu người công chính” (Tv 145).

“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Như Chúa Giêsu đã mang trái tim nhân ái xót thương tất cả mọi người, ngay cả những người tội lỗi. Ngài dạy con người lòng xót thương tha thứ trong Kinh Lạy Cha (x. Lc 11, 4).

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Ai có tâm hồn trong sạch sẽ làm những công trình cuộc đời trong sự hoàn thiện. Tâm hồn trong sạch được khắc ghi Luật Chúa (x. Tv 10, 9). Yêu mến Chúa (x. Mt 22, 37; Mc 12, 30; Lc 10, 27). Được gặp Chúa thổ lộ tâm tình như người yêu với người yêu (x. Ho 2, 16-18; 21-22).

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Những tác nhân xây dựng hòa bình trở nên giống Thiên Chúa vì “Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao” (G 25, 1-2).

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Chính trong lúc bị bách hại là cùng chịu khổ nạn và cùng được phục sinh vinh quang như Phaolô đã xác quyết: “…vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người (Rm 8, 17).

Khi nghe giáo huấn Bát Phúc, Ghandi - vị thánh và là cha già của dân tộc Ấn Độ đã tuyên bố: không có bản tuyên ngôn nào trên trái đất đẹp bằng Tám Phúc của Chúa Giêsu, và ông nói: “Chính bài giảng trên núi này làm cho tôi yêu mến Đức Kitô”

Vâng, hãy yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn và đi theo con đường Bát Phúc. Yêu mến Thiên Chúa, noi gương các thánh như Công đồng Vatican II, trong Hiến Chế Lumen Gentium có viết: “Các ngài tạo nên một toàn cảnh huy hoàng về những con người nam nữ, qua việc không mệt mỏi thực thi những công việc hằng ngày trong vườn nho của Chúa. Sau khi đã sống một cuộc đời âm thầm, chẳng ai biết đến, và có khi những người quyền cao mạnh thế hiểu lầm, các ngài đã được Thiên Chúa đón nhận. Các ngài là những người thợ khiêm tốn, nhưng vĩ đại đối với công việc phát triển Nước Chúa...” (LG . 40).

Mừng lễ Các Thánh, người tín hữu lắng nghe lời Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
“Chúng ta vui mừng lễ để tôn kính các Thánh. Kinh nghiệm ấy tương tự như những điều chúng ta cảm nghiệm trong gia đình đông đúc, nơi đó chúng ta cảm thấy tình thân thương như ở nhà ”

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau.

(Tv 133,1).

 Lm. Vinhsơn scj, Sàigòn

-------------------------

 

1/11-104: Các Thánh Nam Nữ: Họ Là Ai Vậy?

 

Có một số người, đặc biệt là những anh chị em Kitô hữu thuộc các giáo phái trong giáo hội Tin Lành 1/11-104


Có một số người, đặc biệt là những anh chị em Kitô hữu thuộc các giáo phái trong giáo hội Tin Lành (Protestant Church), thường hay thắc mắc: “Các thánh nam nữ, họ là ai?” và “Trong lịch Phụng Vụ của GH Công Giáo, hầu như trong thánh lễ Misa nào cũng có mừng kính thánh này, thánh kia, có ngày có tới 5, 6 thánh, vậy tại sao mà người Công Giáo lại còn có thêm một ngày lễ gọi là lễ Các Thánh và lại mừng kính một cách trọng thể như vậy?”

Các thánh nam nữ, họ là ai? Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta những lời giải thích rất rõ ràng:

1.Các thánh là một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ (Kh 7:9), các ngài đang được diện kiến Thánh Nhan Thiên Chúa và đang được cùng với Đức Maria và với các thiên thần hát khen, ngợi ca và tận hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

2. Các thánh là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên (Kh 7:14). Các ngài là những người đã từng có những kinh nghiệm của yếu đuối, sa ngã, và tội lỗi … nhưng họ đã ăn năn, quyết tâm hối cải, tin tưởng vào sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa, đã đứng lên và trung thành đi theo Chúa cho đến cùng.

3. Các thánh là những người đã cố gắng sống và tuân giữ bản HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI mà Chúa Giêsu đã đưa ra trên núi khi xưa (Mt 5:1-12).

- Các ngài là những người có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, đã từng trải qua những nỗi sầu khổ và đã khát khao nên người công chính:Thánh Anthony Viện Phụ, Benedict, Cecilia, Maria Goretti, Martin De Porret, Monica, Gioan Thánh Giá, Têrêsa Avila…

- Các ngài là những người đã biết xót thương người khác, có tâm hồn trong sạch và là những người nỗ lực kiến tạo và xây dựng hoà bình:Thánh Martin De Tour, Damien Cùi, Ignatius, John Vienanay, Dominic Savior, Maria Magareta, Faustina… 

- Các ngài là những người bị bách hại vì sống công chính, đã bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, bị sỉ nhục và chịu chết vì danh Chúa Giêsu Kitô: Các thánh Tông Đồ, Cosma, Damiano, các thánh Tử Đạo Việt Nam, Đại Hàn, Trung Hoa, Philippine …

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có thêm ngày lễ mừng Kính Các Thánh Nam Nữ? Theo thiển ý của tôi, sở dĩ có ngày lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ là bởi vì:

- Mẹ Giáo Hội muốn nhắc nhở cho con cái biết rằng có một sự hiệp thông rất mật thiết giữa ba thành phần trong Giáo Hội:Giáo Hội Lữ Hành, Giáo Hội Đền Bù & Giáo Hội Chiến Thắng. Nói cách khác, có một mối liên hệ thiêng liêng hỗ tương giữa những người còn đang sống ở trên dương thế này với những linh hồn đang chịu thanh luyện trong Luyện Tội và với các thánh đang hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng (GLTYGHCG # 195 & Lumen Gentium # 49)

- Trong danh sách những vị được Giáo Hội phong hiển thánh con số đã lên tới hơn mười ngàn vị, mà mỗi một năm chỉ có 365 ngày, cho nên không thể nào mừng kính tất cả các thánh từng ngày trong suốt năm được. 

- Và còn có rất nhiều các vị thánh tử đạo ở khắp mọi nơi trên thế giới, bên Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Hàn Quốc … chưa được Giáo Hội ghi tên vào sổ bộ các Thánh, cho nên mừng tất cả các thánh vào ngày 1/11 là trọn nghĩa trọn tình nhất.

Bạn thân mến, mừng kính lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng mình cần phải làm gì để cho ngày lễ này mang lại nhiều ý nghĩa đây? Tôi nghĩ, trước tiên tôi và bạn phải có niềm ao ước mãnh liệt rằng, sau này tôi cũng sẽ được cùng với các thánh nam nữ chung hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc. Và kế đến, tôi xin bạn hãy chú ý đến những vấn đề sau đây:

Thứ nhất là bạn và tôi phải cẩn trọng trong việc cầu nguyện, và trong những việc sùng kính Đức Mẹ và các thánh.Tại sao phải cẩn trọng? Là bởi vì đã có nhiều người hiểu lầm là người Công Giáo tôn thờ Đức Mẹ và các thánh

- Khi cầu nguyện, bạn và tôi phải nhớ là chúng mình phải cầu nguyện VỚI CHÚA, chứ không phải là cầu với Đức Mẹ hay với các thánh. Bất cứ khi nào cầu nguyện với Chúa, dù là nơi công cộng hay riêng tư, thì bạn hãy mở đầu, hoặc là kết thúc lời cầu nguyện của bạn, đại khái như thế này: “… nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, (hoặc của thánh quan thầy, Giuse, Đaminh, Phanxicô ….) xin Chúa ban cho chúng con ơn bình an, khoẻ mạnh, thánh thiện, khiêm nhường …”

- Trên bàn thờ của gia đình, bạn hãy đặt tượng chịu nạn, hoặc ảnh của Chúa Giêsu ở trên nơi cao nhất, rồi ở dưới mới là ảnh của Đức Mẹ hay của các thánh. Đức Mẹ và các thánh không có buồn khi được xếp bên dưới ảnh tượng của Chúa Giêsu đâu! Đừng có lo!

Thứ hai, hãy mua cho con cái và cho chính bạn những cuốn phim DVD, hoặc những cuốn truyện nói cuộc đời của các thánh, nhất là vị thánh quan thầy của mình, và những vị quan thầy của con cái. Qua những cuốn phim, qua những cuốn sách kể về cuộc đời các ngài, bạn và tôi mới biết được những khó khăn, thử thách, cám dỗ và gian khổ mà các ngài đã phải chịu đựng và đã phải chiến đấu để vượt qua… nhờ đó bản thân mình, và con cái mình mới cố gắng noi gương, học hỏi đức hy sinh, chịu đựng, và mới cảm thấy gần gũi để xin các ngài nguyện giúp cầu thay cho chúng mình. 

Thứ ba, là vấn đề chọn tên thánh cho con cháu. Người Công Giáo có thói quen chọn một vị thánh quan thầy trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội & bí tích Thêm Sức. Vì thế cho nên trước khi chọn tên một vị thánh cho con cháu, bạn hãy chịu khó đọc và tìm hiểu cho kỹ về tiểu sử, về cuộc đời cũng như về sự nghiệp của vị thánh ấy. Và bạn phải nhớ cho thật kỹ! Marilyn Monroe, Jenifer Lopez, Michael Jackson, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones … không ai trong số họ là THÁNH cả! Đừng có lấy những tên này để đặt cho con cho cháu, sau này khi lớn lên, chúng nó bắt chước lối sống và kiểu cách của những nhân vật này thì … phiền lắm đấy!

Ước chi mỗi người trong chúng ta luôn luôn sống như các thánh nam nữ, biết chỗi dậy khi bị sa ngã và biết quyết tâm, cậy dựa vào ơn của Chúa cũng như vào sự trợ lực của các bí tích, đặc biệt là bí tích Giải Tội & bí tích Thánh Thể, để nhờ vậy chúng mình mới có đủ sức để chống trả lại những thế lực và những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Nếu tôi và bạn noi gương các thánh nam nữ, can đảm đứng lên sau khi sa ngã, cậy trông và tin tưởng vào lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, và trung thành với Ngài cho đến cùng, thì chắc chắn là trong ngày sau hết, chúng mình sẽ được tận hưởng thánh nhan của Thiên Chúa, và sẽ được cùng với các ngài chung hưởng phúc, vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen!.

 Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

-------------------------

 

1/11-105: Lễ Các Thánh

Lễ Các Thánh (còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ hoặc Lễ Chư Thánh) là một lễ được tổ chức trọng 1/11-105


Lễ Các Thánh (còn gọi là Lễ Các Thánh Nam Nữ hoặc Lễ Chư Thánh) là một lễ được tổ chức trọng đại vào ngày 1 tháng 11 hằng năm trong Kitô giáo Tây phương[1][2] hoặc Chủ nhật đầu tiên sau Lễ Ngũ Tuần trong Kitô giáo Đông phương, nhằm tôn vinh toàn thể các vị Thánh Kitô giáo đang hưởng phúc trên thiên đàng, gồm tất cả những người có tên tuổi và những người không được lưu danh.

Giáo hội Công giáo Rôma và một số nhóm Anh giáo cử hành Lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng Linh hồn vào ngày kế tiếp đó dựa trên niềm tin rằng có sự cầu nguyện hiệp thông giữa những người đang sống ở trần thế (Giáo hội Chiến đấu) với những người ở trên thiên đàng (Giáo hội Khải hoàn) và những người đang thanh tẩy trong luyện ngục (Giáo hội Đau khổ). Cùng với Vọng Lễ Các Thánh diễn ra vào hôm trước, ba ngày này được nhóm chung là Tuần Tam nhật Các Thánh.

Lịch sử

Ngày lễ Các Thánh, kính nhớ tất cả các thánh nói chung, được các Giáo hội ấn định khác nhau. Một số như AntiochiaConstantinopolis chọn Chủ nhật đầu tiên sau lễ Hiện xuống, Đông Syria thì chọn Thứ Sáu sau lễ Phục sinh. Thánh Ephrem đề cập rằng tại Edessa cử hành vào ngày 13 tháng 5. Giáo hoàng Bônifaciô IV thánh hiến Đền Pantheon dâng kính Thánh Maria và Chư vị Tử đạo cũng vào ngày này.[3]

Việc ấn định ngày 1 tháng 11 trong Giáo hội Tây phương như ngày nay khởi đầu với việc Giáo hoàng Grêgôriô III (731–741) cung hiến một nhà nguyện tại Đền Thánh Phêrô để tôn vinh toàn thể các thánh.[4] Mặc dù đã khá phổ biến dưới thời Charlemagne nhưng đến năm 835 ngày lễ này mới chính thức được ấn định khắp Đế quốc Frank theo một sắc chỉ do Louis Mộ Đạo ban hành, với sự thúc đẩy của Giáo hoàng Grêgôriô IV. Việc chọn ngày 1 tháng 11 thay vì 13 tháng 5 được cho là phần nào đó dựa trên tính thực tiễn để đảm bảo lương thực và y tế cho lượng lớn người hành hương tới Roma.[5]

Ngày nghỉ lễ

Ở nhiều quốc gia có truyền thống Công giáo, Lễ Các Thánh là một ngày nghỉ. Ở châu Âu đó là các nước Áo, Bỉ, Liechtenstein, những nơi mà nhiều người theo đạo Công giáo như ở một số các Kanton của Thụy Sĩ, các bang (Đức) Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-PfalzSaarland cũng như ở Luxemburg, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croatia, Slovenia, Slovakia, Litva, nghỉ ngày 1 tháng 11. Tại các bang nêu trên ở Đức đó là một ngày nghỉ lễ im lặng, có nghĩa là cấm các tổ chức nhảy múa và chơi nhạc ồn ào.

-------------------------

 

1/11-106: CÁC THÁNH LÀ AI VẬY?


`– Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 (Mt 5, 1-12a)

 

Chúng ta hôm nay mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có thể nói, hôm nay là 1/11-106


Chúng ta hôm nay mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên Trời. Có thể nói, hôm nay là ngày hội lớn, ngày vui mừng của mọi thành phần con cái trong đại gia đình Hội Thánh. Mừng kính Các Thánh, là mừng kính những người đang sống sự sống của Thiên Chúa, những vị đang hưởng phúc vinh quang tràn đầy trước tòa cao sang của Chúa Ba Ngôi trên thiên đàng.

Hỏi : Thiên đàng là gì ?

Thưa : Thiên đàng là nơi đầy dẫy những sự vui vẻ vô cùng, mà phúc nhất trên thiên đàng là xem thấy mặt Đức Chúa Trời liên (Sách Bổn Hà Nội tr. 21).

Thiên đàng là cùng đích tối hậu, nơi ấy khát vọng sâu xa nhất của con người trở thành hiện thực, đó là tình trạng hạnh phúc cao nhất và vĩnh cửu (x. GLCG số 1023-1025), nơi người ta yêu thương nhau, là nơi chỉ còn tình yêu là đáng kể, nơi có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau, nơi không còn chết chóc, chiến tranh, hận thù và nước mắt. Trái lại, chỉ có hòa thuận và thương yêu, Các Thánh là những người đã đạt tới hạnh phúc đó.

Hỏi : Các Thánh là ai vậy ?

Là những người không bằng lòng với sự kém cỏi; với những biện pháp nửa vời. Các Thánh là những người đói và khát sự công chính, theo ngôn ngữ Kinh Thánh là khát khao sự thánh thiện. Vì khao khát, nên Thiên Chúa đã cho các ngài thỏa chí toại lòng đúng như Chúa Giêsu công bố :  “Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả” (Mt 5, 6).

Chi tiết trong bài đọc I của ngày lễ giúp chúng ta hiểu thêm Các Thánh là ai. Các Thánh là “những người giặt áo và tảy áo trắng trong máu Con Chiên” (Kh 7,14). Như thế, sự thánh thiện mà các ngài có được là từ Chúa Kitô. Trong Cựu Ước, làm thánh có nghĩa là “tách biệt” khỏi tất cả những gì ô uế. Chữ “thánh” có nghĩa chung là  “kitô hữu”, hợp thành cộng đoàn qui tụ chung quanh Đức Giêsu làm thành Dân thánh. Sự thánh tách khỏi sự phàm tục. Các Thánh tràn đầy sự thánh, còn người phàm mang đầy sự phàm. Các Thánh là những người đã được Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Hỏi : Các Thánh làm gì trên thiên đàng?

Câu trả lời cũng được tìm thấy trong Bài đọc I: “Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Ca đoàn các ngài được Đức Mẹ Maria hướng dẫn, Mẹ tiếp tục thánh thi ca ngợi của Mẹ trên trời, “ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” (Lc 1, 46). Chính trong sự ca ngợi này mà Các Thánh gặp được hạnh phúc và niềm vui , “Thần trí tôi hơn hở vui mừng trong Chúa Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1, 47). Vinh quang và hạnh phúc của Thiên Chúa ngập tràn các ngài.

Hỏi : Các Thánh mặc áo gì?

Các Thánh mặc áo chùng trắng, giặt áo mình trong máu Con Chiên. Các Thánh mạc áo đỏ, mặc áo theo con đường tử đạo của Đức Kitô. Các Thánh mạc áo xanh vì đã xây dựng hòa bình, yêu thương và phục vụ công bình đạo lý. Các Thánh mạc áo vàng khi tham dự vào chức huy hoàng của Đức Kitô, và hy vọng vào Thiên Chúa.

Hỏi : Các Thánh là bao nhiêu?  

Sách Khải Huyền nói : “Số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel” (Kh 7, 4). Tôn chỉ của họ là Tám Mối Phúc Thật. Phúc cho những ai hiền lành, nghèo khó; họ là những người khóc lóc nay tìm được sự ủi an ở nơi Thiên Chúa ; họ là những người biết thương xót người nay được Chúa xót thương ; họ là những người trong sạch nay được nhìn thấy Thiên Chúa; họ là những người xây dựng hòa bình nên được gọi là con Thiên Chúa; họ là những người bị bắt bớ, “họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến” (Kh 7, 14). Họ là các Tổ phụ, các Tiên tri, các Tông đồ, Tử đạo, các thánh Hiển tu, Ẩn tu, các thánh Đồng trinh thủ tiết, các thánh nam nữ.

Tuy nhiên nếu con số chỉ có thế thôi thì quả là một điều đáng lo sợ, bởi vì người tín hữu như ta đâu có hy vọng được vào số những người đó? Vậy con số đó là thế nào? Số một trăm bốn mươi bốn ngàn là con số biểu tượng cao đầy đủ, chỉ những người được cứu rỗi. Theo hệ thống đếm của người Do thái, một người có thể đếm cao tới mười hai ngàn. Mười hai ngàn nhân với mười hai, thành một trăm bốn mươi bốn ngàn, một con số cao trọn vẹn tuyệt đối, chứ không phải chỉ theo nghĩa đen là một trăm bốn mươi bốn ngàn mà thôi.

Thánh Gioan đã nhìn thấy: “Đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng” (Kh 7, 9). Họ thuộc đủ mọi thành phần và mọi tầng lớp trong xã hội. Ðó là lý do tại sao Giáo hội thiết lập ngày Lễ Các Thánh, để mừng kính chung Các Thánh gồm cả Các Thánh không tên tuổi, trong đó phải có tổ tiên, họ hàng gần xa của mỗi chúng ta.

Giáo hội hôm nay mừng kính, có những vị rõ ràng là thánh, những vị được tôn phong hiển thánh, những vị có tên trong kinh cầu các thánh với đỉnh cao sáng rực. Nhưng cũng nhớ và kính mừng những vị thánh chìm sâu trong lòng đất, trong xác thịt mồ hôi nước mắt của kiếp người. Vì mọi người đều được kêu gọi nên thánh trong Đức Kitô. Các Thánh đã đạt tới hạnh phúc đó, giờ đây trên thiên quốc vui mừng hân hoan tận hưởng phần thưởng trọng đại Chúa dành cho các ngài. Đó cũng là niềm hy vọng của tất cả chúng ta đang sống phận lữ hành tiến về quê trời vinh phúc.

Mừng kính Các Thánh, chúng ta cậy nhờ các ngài nguyện giúp cầu thay cho chúng ta bao lâu còn sống ở đời tạm nay, biết noi gương các ngài sống Hiến Chương Nước Trời, thực hành Tám Mối Phúc như Chúa Giêsu dạy, để mai sau cũng được Chúa ân thưởng thiên đàng.

Với niềm hy vọng, cùng với gương sáng và sự trợ giúp của Các Thánh, chúng ta cũng có thể làm thánh, và phải nên thánh bằng cách tự thánh hóa bản thân như Các Thánh đã làm, tức là sống theo tinh thần và mệnh lệnh của Tin Mừng là : hiền lành, bác ái, hòa thuận, trong sạch, với tâm hồn luôn hướng về những thực tại siêu nhiên, chịu đựng những vất vả, đau khổ tự nhiên hay do người khác mang đến, luôn tìm kiếm Chúa và cố gắng sống phù hợp với thánh ý Chúa.

Được như thế, chúng ta có thể “vui mừng hân hoan vì phần thưởng của chúng ta sẽ trọng đại ở trên trời như Các Thánh hiện nay là những anh em chúng ta đang ca tụng Chúa muôn đời” (Mt 5, 12a).

Lạy Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.

-------------------------

 

1/11-107: Ngày Giỗ Chung!


01/11/2014 P. Trần Đình Phan Tiến

 

Vâng, thánh là sống và làm theo Lời giáo huấn của Đức Kitô. Thưa quý vị, có nhiều cách suy tư1/11-107


Vâng, thánh là sống và làm theo Lời giáo huấn của Đức Kitô. Thưa quý vị, có nhiều cách suy tư về các thánh, thánh có nghĩa là người ấy thuộc trọn về Thiên Chúa, có thể nói là cả hồn lẫn xác.Vâng, vì thế Lễ các thánh là một niềm vui trọn vẹn trong cả một năm phụng vụ, ngoại trừ các Lễ thuộc về ơn cứu chuộc, mừng kính trọng thể về Mầu Nhiệm Cứu Độ của Đức Giêsu- Kitô, Đấng là Đầu, là Trưởng Tử, làm cho con người nên thánh. Vì vậy, nên thánh là đích điểm của đời sống đức tin Kitô hữu, đích đến phải là thánh, dù là được tuyên hay không. Việc tuyên thánh, hay phong thánh chính là sự công bố công khai, cách chinh thức sự nhìn nhận của Giáo Hội, hầu treo gương mưu ích cho nhân loại, mục đích là để vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Vì một linh hồn nên thánh, thì cả triều thần thiên quốc, chứ không riên gì trần thế vui mừng. Vì, một người tội lỗi ăn năn trở lại thì hơn chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn. Hoặc là, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi trở lại cùng Chúa.

Theo đó, lễ các thánh Nam Nữ chính là một dịp để mừng kính các thánh, đồng thời nhắc nhở người Kitô hữu phải nên thánh.

Vì vậy, muốn nên thánh thì chúng ta phải đi con đường thánh thiện của Tin Mừng, không còn cách nào khác. Nhưng, tại sao phải nên thánh ? Thưa, từ “Thánh” có nghĩa là Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng cực Thánh, nên chi Ngài muốn cho phàm nhân trở nên thánh. Vì vậy, Ngài đã thánh hóa con người bằng ơn cứu chuộc, nuôi dưỡng con người bằng Lời giáo huấn và Thánh Thể Đấng cứu thế , và hun đúc họ bằng sự can đảm của tình yêu Thánh Linh. Như vậy, Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nguồn mạch của mọi ân sũng, muốn thánh hóa con người từng giây, từng phút một, để con người được nên thánh. Thánh là ân sũng siêu nhiên được ban cho con người hữu hình. Như vậy,  thánh là sự mời gọi của Thiên Chúa, để con người được thông phần vào vinh quang của Thiên Chúa. Tóm lại, không có Thiên Chúa thì không có thánh, như vậy, vũ trụ không có sự sống, bởi vì không có tình yêu. Cả vũ trụ sẽ bao trùm sự chết, và như vậy, không có sự sinh tồn, lúc đó mất hết nguồn sống. Nên chi, việc nên thánh cần thiết biết bao !

Như vậy, thêm một định nghĩa nữa là: thánh là sự bảo tồn sự sống từ Thiên Chúa là nguồn sống duy nhất, mà Thiên Chúa làm chủ, nên chi không một thế lưc nào làm tiêu vong. Vì vậy, thánh là làm cho người khác được sống, có sự sống.

Nhưng thánh là sống mật thiết với Thiên Chúa, để múc lấy nguồn sống, nguồn ân sũng siêu nhiên, hầu trao ban cho nhân thế. Vì vậy, các ngài đã hiện diện hữu hình trên dương gian, để minh chứng về điều đó, nay không còn sống bằng thân xác hữu hình, nhưng bằng linh hồn siêu nhiên, đã trở nên hy lễ tinh tuyền trước nhan thánh Thiên Chúa. Vì vậy, các thánh là những thánh phần cầu bàu rất có thế giá trước Thánh Nhan Thiên Chúa.

Vâng, đứng đầu các thánh phải kể là Đức Giêsu – Kitô, Con Một Thiên Chúa, Đấng đã tự hạ mình vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Theo sau đó là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Người, Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Bên cạnh là thánh Cả Giuse, Đấng công chính. Vì vậy rõ ràng, Thánh Gia là mẫu gương gia đình nên thánh, và là môi trường đào tạo các thánh.

Vâng , mẫu gương Thánh Gia quả là mẫu mực nên thánh cho muôn thế hệ, muôn muôn người.Nhìn lại gương các thánh, chúng ta thấy có mẫu gương nào đứng ngoài “GƯƠNG CHÚA GIÊSU” ? Gương nên thánh đầu tiên chính là “GƯƠNG  CHÚA GIÊSU “. Vì nên thánh, có nghĩa là làm gương sáng, làm gương cho kẻ khác noi theo để đến cùng Thiên Chúa là Đấng Thánh, thì đó là nên thánh. Vì vậy, nên thánh trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Không có tiêu chuẩn để nên thánh, nhưng phải có “ĐIỀU KIỆN “nên thánh. Vâng, điều kiện nên thánh, chính là “Tám Mối Phúc Thật”.

Vâng , thưa quý vị, tại sao gọi là “Phúc Thật “? Thưa, “PHÚC THẬT “ có nghĩa là: Cái Phúc ấy xuất phát từ chân lý. Điều gì xuất phát từ “Chân Lý “ thì đó là sự thật. Vì vậy, cái “PHÚC “ mà xuất phát từ chân lý , gọi là “PHÚC THẬT”.

Vì vậy, chính Chúa Giêsu là Đấng làm cho con người được nên thánh đã đọc “Tuyên Ngôn các thánh “ đó là  : Tám Mối Phúc Thật, chính là điều kiện nên thánh. Vì khời đi từ bài đọc I hôm nay ( Kh 7, 2 – 4 : 9 – 14). Cho thấy, mọi chi tộc Israel đều được cứu độ, Mười Hai chi tộc Israel, tổng cộng con số là một trăm bốn mươi bốn ngàn người. Nhưng trong Thánh Kinh, con số bốn được chỉ cho nhân loại( thế giới ), con số ngàn được chỉ cho thời gian lâu dài. Như vậy, con số một trăm bốn mươi bốn ngàn , ( 144.000 ) là con số tượng trưng để tăng dần mãi mãi. Có nghĩa là cả nhân loại đều được cứu độ theo hành trình lịch sử cứu độ được bắt nguồn từ dân tộc Israel, là dân tộc đại diện cho niềm tin Kitô.

Theo đó, các thánh là ai ? Thưa đó, chính là “GIÁO HỘI KHẢI HOÀN “. Họ là những người đã đến, sau khi trải qua từ những cơn thử thách lớn lao. Họ chính là những người đã giặt trắng áo mình trong Máu Con Chiên. ( Kh 7, 14)

Như vậy, “Con Chiên “ là ai ? Thưa, chính là Đức Giêsu- Kitô, Đấng cứu độ trần gian. Vậy , “Máu Con Chiên “ chính là sự cứu độ từ Chúa Giêsu.

Bài đọc II, ( 1 Ga 3, 1-3) , cho chúng ta thấy,” … Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta thế nào … Nhưng, thế gian đã không nhận biết chúng ta, vì thế gian đã không nhện biết Chúa Cha. ( c 1) Anh em thân mến , hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô, thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch. “ ( c 2- 3)

Rõ ràng, không có Đức Kitô, thì không có thánh. Không có thánh thì không có tình yêu, không có tình yêu thì không có sự sống. Nhưng, Thiên Chúa là nguồn sống, nên chi, Thiên Chúa đã ban Đức Kitô cho nhân loại.

Vì thế, điều kiện nên thánh chính là Lời TUYÊN NGÔN của Đức Kitô. Chính là Tám Mối Phúc Thật. Vì thế, Tám Mối Phúc Thật, không còn khó hiểu nữa, bởi những ngôn từ đi “ ngược “thế gian.

–          Thứ nhất : Lòng khó khăn, nghèo khó, túng thiếu.
Bởi vì cửa hẹp mới vào được Thiên Quốc. Vì , Chúa Giêsu không hứa ban tiền bạc, của cải thế gian, cho những ai bước theo Người.

–          Thứ hai : Hiền lành. Nhu mì. Khoan nhân
Bởi vì, chính Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì Thánh Tâm của Người dầy tràn sự nhân ái. Hung tợn, độc ác, không thể có Nước Trời.

–          Thứ ba : Sầu buồn, đau khổ, gánh vác nỗi vất vả, khó nhọc.
Rõ ràng, nếu kẻ hoan lạc, sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc, nhà lầu xe hơi, kẻ hầu, người hạ, thì tất nhiên kẻ ấy đã hưởng hạnh phúc rồi.

–          Thứ bốn : Khát khao công chính, khát khao sự lành. Khát khao điều thiện.
Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Ai khao khát công chính thì khát khao Thiên Chúa. Ai khát khao Thiên Chúa, thì hữu nhiên họ sẽ được no thỏa Thiên Chúa. Vì không có kẻ nào khao khát thế gian, mà lại được hưởng vinh quang Thiên Quốc.

–           Thứ năm : Có Lòng Xót Thương, lòng trắc ẩn, lòng thương người, lòng bác ái.
Bởi vì, nếu mình không thương người khác khi họ gặp hoạn nạn, thì làm sao mình nhận được Lòng Thương Xót bởi Thiên Chúa. Điều nầy hoàn toàn hợp lý. Sự công bằng của Thiên Chúa.

–          Thứ sáu :  Tâm hồn trong sạch, thanh khiết, vẹn tuyền, không ô uế.
Bởi vì, Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối trong sạch. Nơi Người là hoàn toàn siêu nhiên, vì Thiên Chúa là Thần Khí, là Ánh Sáng. Nơi Thiên Chúa cực sáng láng tinh tuyền. thánh Gioan tông đồ nói : “Người là Đấng thanh sạch “. ( 1 Ga 3, 3)-

–          Thứ Bảy : Hòa Bình, Thuận Hòa, Xây dựng sự Bình An. Không hiếu chiến. Hiếu hòa, hiếu thuận. Không gây chia rẽ, đoàn kết. Thân ái, thân thiện.
Bởi vì, Nếu không tự kỷ an bình, thì làm sao hưởng hòa bình, không làm cho hòa bình, làm sao sống bình an. Đây chính là điều mình phải làm cho mình trước khi mình được hưởng.

–          Thứ tám : Bị bách hại vì Nước Trời. vâng có thể hiểu bảy điều trên, đó là Thiên Quốc.
Bởi vì, Thiên Quốc là Nước Trời, Đấng sáng lập điều kiện để được vào Nước Trời, thì Đấng ấy chính là Nước Trời. Nếu, chúng ta can đảm, hy sinh vì Nước Trời, dù bị bách hại, thì đó là : Điều kiện được vào Nước Trời.

Vậy, công dân Nước Trời được gọi là gì ? Nếu như, không phải là thánh.

Từ đó, chúng ta có một định nghĩa nữa.Đó là : Thánh : Công dân Nước Trời.

Vâng, một định nghĩa đơn giản theo Tám Mối Phúc Thật. 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng chính là Cực Thánh, vì chính là Nguồn Thiện Hảo, và là ơn cứu độ, ngoài Chúa ra không có nguồn thiện hảo nào khác. Vì nơi Chúa, chính là hiện thân của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đấng Tác Sinh và Thánh Hóa nhân trần. Như vậy, Tạo Thành Cứu Chuộc và Thánh Hóa là công việc của Thiên Chúa, là Đấng Thánh. Xin thương ban cho chúng con là những phàm nhân bất xứng, hầu  biết nhận ra và tôn thờ sự Thánh Thiện của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì chúng con đáng được hưởng nhờ ơn thánh của Chúa để trở nên thánh như Người. Chúng con cầu xin Cha, nhờ Đức Giêsu – Ki.tô, Chúa chúng con, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần . /. Amen
 
Lễ các thánh Nam Nữ 2014
P.Trần Đình Phan Tiến

-------------------------

 

1/11-108: Lễ Các Thánh Nam Nữ


30/10/2012 Lm. Trầm Phúc

 

Hôm nay, Giáo Hội trần gian hay Giáo Hội lữ hành, Giáo Hội chiến đấu mừng Giáo Hội chiến thắng 1/11-108

Hôm nay, Giáo Hội trần gian hay Giáo Hội lữ hành, Giáo Hội chiến đấu mừng Giáo Hội chiến thắng, Giáo Hội khải hoàn.Mừng các thánh để tạ ơn vì lòng thương vô bờ của Chúa đối với các thánh.

Mừng để thấy rằng các thánh không ai xa lạ mà là người nhà của chúng ta.

Nhiều người lầm tưởng rằng các thánh là những siêu nhân, đã sống một cuộc sống phi thường và đã được Chúa ân thưởng, tưởng rằng các thánh được Giáo Hội tôn vinh mới là thánh. Hôm nay chúng ta mừng tất cả các thánh đang hạnh phúc với Chúa, những đấng thánh không bao giờ ai biết đến, thuộc đủ mọi thành phần mà chúng ta có thể nói là các thánh vô danh.Các ngài thuộc mọi thời từ Ađam cho đến hôm nay, trong số đó có rất nhiều tổ tiên,ông bà, cha mẹ bà con anh chị em chúng ta, và có rất nhiều đấng thánh không phải là người công giáo mà thuộc mọi thành phần nhân loại đã sống đúng như Chúa muốn.

Mừng các thánh tức là mừng những người con của Chúa đã từng sống trong trần gian khổ lụy nầy và đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi.” Họ từ cuộc thử thách lớn lao mà đến”.” Họ đã giặt áo họ trong Máu Con Chiên”.

Mừng các thánh là mừng những anh hùng đã dám sống “trong thế gian mà không thuộc về thế gian”. Họ đã dám sống nghèo giữa một thế giới giàu có tràn trề của cải, dám cho đi tất cả mà không hối tiếc. Họ dám sống hiền lành giữa những người dã man, vô nhân đạo, vẫn dám yêu thương không hận thù, chịu đựng mọi gian nan cùng cực mà vẫn vui tươi trong sáng. Họ dám sống yêu thương giữa những con người ích kỷ tham lam.Họ vẫn sống trong sạch trong một xã hội điên rồ chỉ biết hưởng thụ và vô tâm.Họ dám chấp nhận mọi cuộc bách hại mà không sờn lòng nản chí. Tóm lại họ là những người dám lội ngược dòng, họ thuộc hạng người mà thế gian ruồng bỏ hay khinh miệt, cho là dại khờ, mơ mộng.

Các thánh cũng có hạng người thuộc “ giờ thứ mười một”, nghĩa là được cứu thoát vào giờ chót, như tên trộm trên thập giá…

Mừng các thánh nam nữ, Giáo Hội khích lệ con cái mình mạnh tiến trên con đường thánh thiện vì nên thánh không là một hồng ân dành cho riêng ai mà là hồng ân của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với mọi người.

Trần gian chính là lò luyện các thánh.Chúng ta đang được thanh luyện qua cuộc sống hôm nay, qua những thử thách, qua mọi biến cố vui buồn để nên thánh. Điều cần thiết là chúng ta có thật sự trung thành hay không: “ Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát”. Nên thánh không phải là làm những việc phi thường mà là trung thành trong việc nhỏ, anh hùng trong khiêm tốn.

Lễ các thánh là một lời nhắn mời gọi mọi người hướng đến sự thánh thiện.Chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta, Ngài cho chúng ta gương lành của chính Cha  trên trời: “ Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành”. Nên thánh đâu phải là cái gì lạ lùng đâu! Nên thánh chỉ là sống tốt như Cha trên trời.Chỉ có vậy thôi, nhưng chúng ta có tốt chưa? Tốt chưa đủ, phải thật tốt mới giống Cha trên trời.

Chúa Giêsu cũng là gương mẫu cho chúng ta. Ngài sống giữa mọi người, tầm thường như mọi người, nhưng Ngài là “ Đấng Thánh của Thiên Chúa”, Ma quỉ đã nhìn nhận như thế. Ngoài những phép lạ, Ngài hoàn toàn như chúng ta.Sao chúng ta không giống Ngài ? Chúng ta không hiền lành và khiêm nhượng như Ngài. Sự thánh thiện của Ngài không là một cái gì lạ lùng nhưng là một nét tự nhiên của cuộc sống, là một nét tự nhiên của Ngài.Sự thánh thiện là cái gì nằm trong con người , trong cuộc sống, trong cử chỉ hành động, chứ không là cái gì từ bên ngoài thêm vào.Nên thánh tức là biến bản chất con người chúng ta thành bản chất của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cho chúng ta một đường hướng để biến thành con người mới như thánh Phaolô thường nói đó là con đường tám mối phước thật.Tất cả các thánh đều đi qua con đường đó, dù chúng ta thấy hay không.Không có ai giàu có mà vào Nước Trời, và nếu là người giàu thì cũng phải sống nghèo mới có thể nên thánh. Vua thánh Lu-y,là một vị vua, ngồi trên ngai báu. Ngài vẫn là một người nghèo vì theo những người đương thời, Ngài luôn ăn uống kham khổ và thường ăn chay.Ngài không sử dụng những tiện nghi mà người ta đã lo sẵn cho Ngài. Ngài không ngủ trên giường nệm êm ấm mà chỉ ngủ dưới đất…

Không có ai dữ tợn mà vào Nước Chúa.Cũng không có ai gian dâm mà được đón nhận.

Đi vào con đường thánh thiện là bước theo Chúa Giêsu. Các thánh nam nữ đã thành công khi các ngài chấp nhận con đường lao khổ đó.Gương lành của các thánh là một khích lệ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta vẫn có thể sống thánh ngày hôm nay, trong trần gian đầy cạm bẫy và lao nhọc nầy.

Có những đấng thánh mà khi chết rồi, người ta mới biết được sự thánh thiện của các ngài như bà thánh Maria Luigi, chịu đựng một ông chồng say sưa nghiện ngập suốt hơn hai chục năm, không than phiền. Vì quá lao lực, thánh nữ từ trần. Khi ấy ông chồng mới nhìn thấy rằng: “Vợ tôi là một bà thánh!” Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng vậy. Khi chết rồi người ta mới khám phá ra sự thánh thiện của ngài.

Ở trần gian nầy, chúng ta có thể sống gần những đấng thánh mà không hay biết vì họ rất khiêm tốn.Thánh Mactinô Porrès , thánh Giêrađô là những đấng thánh vô danh, hèn kém, không ai chú ý, nhưng lại là những đấng thánh đáng khâm phục.

Công Đồng Vatican II đã dành một đoạn dài trong Hiến Chế về Giáo Hội để kêu gọi  mọi người nên thánh. (Xem HCGH số 39-42).

Xem ra nên thánh không có gì khó, nhưng sao lạ thật! Không mấy người nên thánh?

Đó là vấn nạn, một vấn nạn mà chúng ta không thể né tránh.

Chúng ta không nên thánh, vì chúng ta không thật lòng muốn nên thánh.Chúng ta vẫn không muốn sống như Chúa Giêsu mà chỉ muốn sống theo ý mình. Con đường tám mối phước thật không thích hợp với chúng ta.Thế gian với những tiện nghi và sung sướng của nó hấp dẫn chúng ta hơn.

Chúng ta không nên thánh, vì chúng ta không biết Chúa Giêsu là ai. Ngài không đủ thuyết phục.Những ngôi sao bóng đá, vua nhạc Rock hay ca sĩ nào nổi tiếng hấp dẫn hơn.Chúng ta vẫn còn thiếu một cái gì đó làm chúng ta ngại không dám bước tới: “Vì anh chàng có nhiều của cải”…

Nên thánh là sống cho một mình Chúa, hoàn toàn cho Chúa. Chúng ta dám không? Các thánh đã đạt đến thành công, chúng ta đang còn đắn đo lợi hại. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ lấp lửng đó.” Hãy theo Ta”.Tiếng gọi của Ngài không chấp nhận trì hoãn.

Nơi bàn thờ nầy, Ngài đến thúc hối chúng ta theo Ngài. Thánh Phaolô nói: “Tình yêu Chúa thúc bách chúng ta”. Không thể giả điếc làm ngơ trước lời mời gọi của Ngài vỉ chính Ngài thân hành đến đón chúng ta. Ngài luôn đi trước. Ngài đi xa đến nỗi cho chúng ta ăn lấy Ngài để chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài, và chính tình yêu mới có thể giúp chúng ta dứt khoát theo Ngài. Hãy lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài, vì chỉ có Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời.

Lm Trầm Phúc

-------------------------

 

1/11-109: Chỉ có một Hội Thánh duy nhất


LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)

Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12 a

1. TIN MỪNG: Mt 5,1-12a:

(1) Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (5) Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (6) Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. (7) Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (8) Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. (9) Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (10) Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(11) Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. (12) Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

2.SUY NIỆM:

 

Chỉ có một Hội Thánh duy nhất, nhưng gồm ba tình trạng khác nhau: Một là những tín hữu đang 1/11-109


Chỉ có một Hội Thánh duy nhất, nhưng gồm ba tình trạng khác nhau: Một là những tín hữu đang sống trên trần gian đang trên đường tiến về quê trời gọi là Hội Thánh Lữ Hành; Hai là các thánh nam nữ đang được hưởng phúc thiên đàngvới Thiên Chúa gọi là Hội Thánh Chiến Thắng; Ba là các linh hồn đã qua đờitrong tình thương của Thiên Chúa, nhưng vẫn còn mang vết nhơ tội lỗi hay chưa đền bù xong các món nợ với Chúa và với tha nhân, nên cần tiếp tục được thanh luyện trong chốn luyên hình gọi là Hội Thánh Đau Khổ (x. GLTYGHCG số 195).

Hằng năm Hội thánh dành thời gian tháng 11 để tưởng nhớ những người đã qua đơi. Ngoài những vị hiển thánh được Hội Thánh tôn kính đặc biệt trong niênlịch phụng vụ, còn rất nhiều tín hữu đã sống tốt lành thánh thiện theo gương Đức Giêsu và khi qua đời đã được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng cũng là thánh, được mừng chung trong ngày 01 tháng 11 hằng năm là lễ kính Các Thánh Nam Nữ.

1) Nên thánh là gì ? :

Nên thánh là một đòi hỏi của Thiên Chúa đối với Ítraen là con dân của Ngài,như Ngài đã truyền: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv  19,2).

Nên thánh là được biến đổi nên thiện hảo giống Thiên Chúa như Đức Giêsuđã dạy các môn đệ: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Nên thánh là ngày một nên tốt lành thánh thiện trong suy nghĩ, nói năng và hành động, theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giêsu “Con yêu dấu luôn làm đẹp lòng Cha” (x. Mt 3,17).

Nên thánh để được gia nhập vào Nước Trời do Đức Giêsu thiết lập là Hội Thánh hôm nay và là Thiên đàng mai sau. Nước Trời do Chúa Giêsu thiết lập chỉ dành cho những ai quyết tâm sống theo Tám Mối Phúc Thật như sau: Có tinh thần nghèo khó, ăn ngay ở lành, đang chịu sự bất công sầu khổ, ước mong nên hoàn thiện, có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, biết ăn ở thuận hòa, sẵn sàng chịu bách hại vì sống công chính (x. Mt 5,1-12).

2) Nên thánh hôm nay là gì? :

Nên thánh hôm nay chính là đi con đường thánh giá của Đức Giêsu. Đây là đường hẹp, leo dốc và ít người muốn đi. Là bỏ đi ý riêng để vâng theo ý Chúa, là loại bỏ các thói hư tội lỗi bằng việc tập các nhân đức, là kiên trì vác thập giá là chu toàn việc bổn phận của mình hằng ngày mà bước theo Đức Giêsu. Là chấp nhận cùng chịu đau khổ, cùng chết với Người để được phục sinh với Ngươi như Người đã nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”. Và “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,22-23).

3)Phải chiến đấu với ba thù:

Cuộc sống luôn có rất nhiều cám dỗ của ma quỉ, thế gian và sự yếu đuối của xác thịt mình. Cám dỗ tìm sự dễ dãi theo tính tham lam và dục vọng… Ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta phạm tội chống lại Thiên Chúa để ta cũng bị phạt trong hỏa ngục giống như chúng. Nhưng chúng sẽ không thể làm gì được chúng ta nếu chúng ta biết cậy nhờ vào quyền năng của Chúa Giêsu như Tông đồ Phêrô đã kêu cầu thầy khi ông sắp bị chìm xuống biển: “Thưa ngài, xin cứu con với” (Mt 14,30). Chúa Giêsu sẽ đưa tay ra nắm lấy chúng ta và đưa chúng ta lên thuyền bình an như đã làm với Phêrô. Để chiến thắng được ba thù là ma quỷ thế gian và xác thịt, chúng ta phải biết xa lánh dịp tội, năng suy niêm Lời Chúa, xin ơn Thánh Thần trợ giúp. Chính nhờ sức mạnh đức Tin và nhờ quyền năng của Thánh Thần, chúng ta mới hy vọng có thể đứng vững và chiến thắng được ma quỷ, như lời thánh Phêrô dạy: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức Tin mà chống cự” (1 Pr 5,8-9).

4)Sự phổ quát của Ơn Cứu Độ:

– Ngày lễ hôm nay chúng ta vui mừng tưởng nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mọi người đã ra đi trước chúng ta và đang được hưởng hạnh phúc trên trời với Thiên Chúa.

– Mọi cuộc đời, mọi con người đều có thể nên thánh. Có những vị thánh không có tên trong lịch, nhưng đang được gần Chúa. Có những vị thánh là nông dân hằng ngày chân lấm tay bùn, vất vả làm việc để nuôi sống gia đình. Có những vị thánh là những bà nội trợ âm thầm, quét nhà nấu bếp mà lòng luôn được bình an. Có những vị thánh là những người con ngoan trong gia đình, luônhiếu thảo với cha mẹ, luôn đối xử tốt với mọi người chung quanh. Có những vị thánh là tu sĩ, là linh mục, là giám mục… Có những vị thánh là những người suốt đời say mê khám phá chân lý, như những nhà bác học, các triết gia. Có những vị thánh là những nghệ sĩ làm đẹp cuộc đời bằng nhiều cách khác nhau, mang lại niềm vui cho mọi người.

– Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta  hân hoan chúc tụng các Thánh là bạn của chúng ta. Xin các Ngài cầu thay nguyện giúp, để chúng ta nhận ra mình cũng được Chúa mời gọi nên thánh và chúng ta quyết tâm sống thánh giữa đời giống như các Ngài. Chúng ta hãy cầu xin các Thánh giúp chúng ta tập sống trọn lành như lời Chúa Giêsu: “các con hãy nên Thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh”. Thánh Au-gút-ti-nô đã động viên các tín hữu như sau: “Ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi tại sao lại không được ?”

5)Lời cầu:

Lạy Thiên Chúa Cha từ bi nhân ái. Chúng con xin tạ ơn Cha vì quyền năng và tình thương của Cha đã tác động trên các thánh. Nhờ lời chuyển cầu củathánh nữ đồng trinh Maria và toàn thể các thánh nam nữ, chúng con xin Cha ban cho mỗi tín hữu chúng con cũng được dồi dào ân sủng của Thánh Thần để đi trên con đường của Chúa Giêsu noi gương các thánh hôm nay chúng con mừng kính, hầu mai ngày, chúng con được cùng các ngài sum họp trong Nhà Cha trên trời để tôn vinh và chúc tụng Danh Cha đến muôn đời. Amen.

LM ĐAN VINH – HHTM

-------------------------

 

1/11-110: NÊN THÁNH BẰNG TÌNH MẾN


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta long trọng tuyên xưng bốn đặc tính của Giáo Hội: Duy nhất, Thánh 1/11-110


Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta long trọng tuyên xưng bốn đặc tính của Giáo Hội: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Thánh thiện vừa là ơn gọi của người tín hữu, vừa là một đặc tính nổi bật của cộng đoàn những người tin vào Chúa Ki-tô. Chính sự thánh thiện đã tô điểm hình ảnh của Giáo Hội và làm cho Giáo Hội trường tồn với thời gian.

 Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, những ai tin vào Chúa Giê-su đã được gọi là “các thánh” (x. Cv 9,13; 1 Cr 6,1), và các cộng đoàn Đức tin cũng được gọi là “cộng đoàn các thánh”. Đương nhiên, khi dùng khái niệm này để chỉ các tín hữu, các tác giả không có ý “phong thánh” cho mọi tín hữu, nhưng muốn nhắc tới một danh dự và bổn phận: danh dự vì họ được mang tên Đức Ki-tô; bổn phận, vì họ phải cố gắng mỗi ngày để nên giống Đức Ki-tô, Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Giáo Hội thánh thiện, vì Giáo Hội là hiện thân của Chúa Giê-su. Nhờ Chúa Giê-su, Giáo Hội có khả năng thánh hoá mọi vật mọi loài. “Tất cả các công việc của Giáo Hội đều hướng về mục đích là thánh hoá con người trong Đức Ki-tô và tôn vinh Thiên Chúa” (Hiến chế Phụng vụ Thánh, Công đồng Va-ti-ca-nô II, số 10).

Thời xưa, khi nói đến các thánh, chúng ta chỉ nghĩ đến Đức Trinh nữ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phê-rô và Phao-lô cùng với các vị thánh có tên trong Kinh cầu Các thánh hoặc trong Sổ bộ các thánh đã được Giáo Hội tuyên phong. Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta hướng lòng lên trời cao chiêm ngưỡng cộng đoàn đông đảo các thánh nam nữ. Họ là những vị thánh đã được Giáo Hội tôn phong và đặt trên bàn thờ; nhưng họ cũng là những người, tuy chưa được tôn phong, đã được Chúa thưởng công vì suốt đời tận tuỵ hy sinh, mến Chúa yêu người. Trong cộng đoàn đông đảo các thánh, cũng có những người xưa đã là tội nhân, nhưng được ơn Chúa tác động và biến đổi cuộc đời, sám hối chân thành và quyết tâm nên thánh. Các thánh là “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt và tẩy áo mình trong máu con chiên” (Bài I). Như vậy, hào quang thánh thiện là phần thưởng Chúa ban cho những ai đã kiên định trong Đức tin và trung thành trong gian nan thử thách.

Lễ Các thánh là niềm hy vọng và khích lệ cho chúng ta là những người đang bước đi trên con đường lữ thứ trần gian. Công đồng Va-ti-ca-nô II nhấn mạnh: “Được ban cho những phương tiện cứu độ dồi dào và cao cả như thế, tất cả các Ki-tô hữu, dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người trong con đường của mình, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa Cha là Đấng trọn hảo” (GH 11).

Nhiều người ngày nay cho rằng nên thánh là một lý tưởng cổ xưa xa vời, không liên quan đến đời sống hiện tại của các tín hữu. Khi cùng đọc và suy tư lời giảng dạy của Chúa về “Tám mối phúc thật”, Phụng vụ muốn khẳng định với chúng ta: ơn gọi nên thánh vô cùng cần thiết và gần gũi chúng ta, như hơi thở, như lương thực hằng ngày. Hơn nữa, chúng ta có thể nên thánh bằng những việc làm rất đơn sơ dung dị trong cuộc sống, tức là thực hiện các mối phúc mà Chúa Giê-su đã rao giảng. Những người được nên thánh không phải vì họ đã làm những việc ngoạn mục lớn lao, thay đổi thế giới, nhưng là những người có Đức tin chân thành, Đức cậy kiên vững và có Đức mến nồng nàn. Nhờ những nhân đức “đối thần” này, họ sẵn sàng có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, kiên định trong lúc sầu khổ, luôn ao ước được nên công chính, chuyên cần thực thi lòng nhân hậu, luôn sống trong sạch ngay thẳng, bền chí xây dựng hoà bình và vì Chúa, họ sẵn sàng chịu bách hại thiệt thòi để Danh Chúa cả sáng. Nên thánh là thực hiện một trong những mối phúc này, được soi sáng và thúc đẩy nhờ Tình Yêu. Thánh Tê-rê-sa đã khám phá ra điều đó và đã khẳng định: “Tình Yêu bao gồm nơi mình tất cả các ơn gọi, Tình Yêu là mọi sự và Tình Yêu bao trùm khắp không gian và thời gian… tắt một lời, Tình Yêu thì vĩnh cứu”.

 “Mỗi vị thánh đều có một quá khứ; mỗi tội nhân đều có một tương lai“. Điều này khẳng định với chúng ta, dù tội lỗi thế nào đi nữa, chúng ta cũng không tuyệt vọng, vì Chúa luôn ban ơn dìu dắt chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến và can đảm nắm lấy bàn tay Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta trên con đường nên thánh.

-------------------------

 

1/11-111: THẾ NÀO LÀ THÁNH?


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

Ngày xưa khi còn nhỏ tôi thường nghe nói các thánh là những người được Chúa ban cho những ơn 1/11-111


Ngày xưa khi còn nhỏ tôi thường nghe nói các thánh là những người được Chúa ban cho những ơn rất đặc biệt để có thể gìn giữ mình. Thế nên, có rất  nhiều chuyện li kỳ mà các cụ thích kể về các ngài như chuyện vị thánh nọ mới sáu tháng tuổi, đã biết kiêng bú mẹ vào thứ sáu hàng tuần, hoặc 5, 6 tuổi đã sống “thanh khiết” đến nỗi không dám nhìn mặt mẹ mình (!). . . Chuyện kể về các thánh xem ra cũng ly kỳ như những truyện huyền thoại về thánh Gióng ăn cơm mãi không no, rồi vươn mình thành người phi thường  .  . .!

Thực ra, các thánh không phải là những người phi thường hay khác thường. Các thánh đều là những người cũng từng phải can đảm nỗ lực vượt qua cám dỗ của dòng xoáy danh lợi thú để trung kiên với giáo huấn của Chúa. Các thánh có khi cũng từng sa ngã nhưng quan yếu là các ngài dám đứng lên làm lại cuộc đời.

Sách khải huyền cho thấy các thánh hằng hà sa số luôn tô điểm cho vườn hoa Giáo Hội đủ mầu đủ sắc. Các Ngài là những người sống quanh ta, bên cạnh ta, có khi họ là những bà con thân thuộc trong gia đình ta. Các ngài đã biết dệt đời mình trong máu Con Chiên cứu chuộc để trở nên tinh tuyền hơn. Vì con đường nên thánh là con đường của mọi người con Chúa, là con đường mà Chúa Giê-su bảo rằng: “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Thế nên, thánh Augustinô đã nói một câu để đời: “Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không?”. Chúa mời gọi mọi người nên thánh. Các thánh là những người đã đi trước chúng ta, đã dám gọt dũa, đục đẽo, loại bỏ những gì không cần thiết để càng lúc càng giống Chúa Kitô Giêsu. Các ngài đã đi con đường tám mối phúc để mong trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Và hôm nay, các ngài đã cùng với vô số thiên thần chúc tụng ngợi khen Chúa trên thiên đàng.

Hôm nay trong sự hiệp thông cùng các thánh chúng ta chúc tụng Chúa là Thiên Chúa đã thương tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Người. Chúa ban cho chúng ta hồn thiêng bất tử để ta được sống trong sự sống thần linh của Chúa, được hợp cùng các thánh để tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời cũng là dịp nhắc nhở chúng ta phải nên thánh. Người ky-tô hữu phải nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện.

Nhưng xem ra nên thánh không phải dễ, vì con người vốn thích chiều theo tính xác thịt. Con người thường tìm sự dễ dãi cho bản thân. Đó là lý do con người thường lầm lỗi, yếu đuối và hay sa đi ngã lại trong tội lỗi. Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng khi sửa mình mãi mà không được.

Hãy yên tâm. Hãy tin tưởng. Vì Chúa Giê-su đã nói: đối với loài người thì không thể nhưng đối với Thiên Chúa lại dễ dàng. Chính Chúa sẽ ban ơn trợ giúp để chúng ta canh tân sửa đổi, vì ơn Chúa luôn đủ cho ta, và quyền năng Chúa sẽ hiển trị trên sự yếu hèn của ta.
Xin cho chúng ta luôn tin vào tình thương của Chúa để đứng dạy sau những lầm lỗi. Xin cho chúng ta luôn cậy trông vào ơn Chúa để hòan thiện mình nên thánh mỗi ngày. Amen

-------------------------

 

1/11-112: GIÁO HỘI KHẢI HOÀN


Trầm Thiên Thu

 

Thánh Phaolô nói: “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của 1/11-112


Thánh Phaolô nói: “Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4:5-6). Giáo hội duy nhất nhưng có ba thành phần: Giáo hội Khải hoàn (các thánh vinh hiển), Giáo hội Đau khổ (các linh hồn nơi luyện ngục), và Giáo hội Chiến đấu (những người trên đường lữ hành trần gian). Ba thành phần của Giáo hội được gọi là “các thánh cùng thông công”.

Ngày đầu tiên của Tháng Cầu Hồn là ngày mừng kính chư thánh hiển vinh, nói lên tính thông công đó.

Thánh Gioan Tông đồ kể lại thị kiến: “Tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, rằng: ‘Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta’. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en” (Kh 7:2-4). Con số 144.000 nghĩa là rất nhiều, chứ không mang nghĩa “số đếm” như cách tính của loài người.

Thánh Gioan kể tiếp: “Sau đó, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: ‘Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta’. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: “Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen” (Kh 7:9-12).

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi Thánh Gioan: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” (Kh 7:9-13). Thánh Gioan trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó”. Vị ấy bảo: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7:13-14).

Các thánh là những người đã chịu trăm cay ngàn đắng lúc sinh thời, nhưng các ngài vẫn kiên tâm bền chí, đặc biệt là các ngài đã “giặt sạch” và “tẩy trắng” chiếc áo của mình trong chính Máu Cứu Độ của Đức Kitô. Thật tuyệt vời biết bao!

Tác giả Thánh Vịnh nói: “Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông’ (Tv 24:1-2). Thiên Chúa là Đấng tác sinh muôn loài, là Đấng toàn năng và cực thánh. Thiên Chúa như thế, vậy “ai được lên núi Chúa và ai được ở trong đền thánh của Người?”. Đơn giản thôi, Thánh Vịnh trả lời ngay: “Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối” (Tv 24:4). Những ai như vậy sẽ “được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng” (Tv 24:5). Quả thật, đây mới chính là “dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm Thánh Nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp” (Tv 24:6).

Các thánh là những người đã quyết tâm thực hành Thánh Luật của Thiên Chúa, thực hiện tới cùng, thực hiện tới chết. Chắc chắn các ngài đã cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu, của lòng Chúa thương xót.

Chúng ta đã biết Chúa, được tái sinh qua Bí tích Thánh Tẩy, tức là chúng ta đều là những “người trở về từ cõi chết”, được tắm gội trong suối Máu và Nước tuôn trào ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta phải cố gắng noi gương các thánh. Thánh Gioan nói: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người” (1 Ga 3:1). Chuyện ngỡ chỉ có trong mơ tưởng!

Thật khó mà tin được, và đôi khi người ta không muốn tin, nhưng Thánh Gioan xác định rằng “thực sự chúng ta là con Thiên Chúa”. Vô cùng lạ lùng, thật là mầu nhiệm, đúng là phép lạ! Chúng ta đang là tôi tớ, là nô lệ, là tội nhân, thậm chí là đang chết, thế mà lại được sống lại và được làm con cái Chúa. Những người không có niềm tin Kitô giáo thực sự đúng mức thì không thể nào tin được. Thảo nào người ta bảo các Kitô hữu là ảo tưởng!

Thánh Gioan nhắc lại và giải thích: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch” (1 Ga 3:2-3). Sự thật minh nhiên, nhưng đầu óc “bã đậu” của phàm nhân chúng ta lúc này không thể hiểu hết, trí tưởng tượng “dỏm” của chúng ta cũng không thể hình dung ra được!

Thiên Đàng là cõi phúc, không phải là cõi thiên thai mà Lưu Nguyễn lạc vào xưa kia hoặc như những cõi bồng lai tiên cảnh trong truyện cổ tích, mà là Nước Trời, Vương Quốc Thiên Chúa. Trình thuật Mt 5:1-12 nói về Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật, Bài Giảng Trên Núi). Đây là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Thiên Quốc do Chúa Giêsu soạn thảo, là Đệ Nhất Tuyên Ngôn so với bất kỳ Bản Tuyên Ngôn nào của các quốc gia trên thế giới. Bản Tuyên Ngôn này ngắn nhất, ít điều khoản nhất, nhưng lại chính xác nhất và “độc đáo” nhất.

Bản Tuyên Ngôn Thiên Quốc này đã được chính Chúa Giêsu đọc công khai trước bàn dân thiên hạ. Có điều khác lạ là khi đó Chúa Giêsu ngồi chứ không đứng với dáng vẻ trịnh trọng như bất kỳ một vị nguyên thủ quốc gia nào, còn các môn đệ đứng gần bên. Chả giống ai. Thế mới thật, thế mới tự nhiên, thế mới thân thiện, không cần “ra vẻ” chi cho mệt! Chúa Giêsu “quá đã”! Ngài điềm đạm và dõng dạc tuyên bố:

Phúc thay ai có tâm hồn NGHÈO KHÓ, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai HIỀN LÀNH, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai SẦU KHỔ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai KHÁT KHAO nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai XÓT THƯƠNG người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có TÂM HỒN TRONG SẠCH, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai BỊ BÁCH HẠI vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Chúa Giêsu cũng chẳng văn hoa bóng bẩy, không cầu kỳ, dùng lời lẽ bình dị, ai cũng có thể hiểu. Nghe rất sướng lỗ tai! Cuối cùng, Ngài còn nói thêm: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5:11-12).

Các thánh đã anh dũng chiến đấu không hề nao núng, ngoan cường tới cùng, mỗi người mỗi vẻ, nên đã đạt được mục đích: Ơn Cứu Độ.

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con biết noi gương các thánh mà trung kiên làm chứng về Chúa cho tới cùng, dù phải thiệt thòi cách nào và với mức độ nào. Xin chư thánh cầu thay nguyện giúp chúng con, xin phù hộ chúng con để chúng con can đảm theo sát gót các ngài mọi nơi và mọi lúc. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

-------------------------

 

1/11-113: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.

 

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời. Chúng 1/11-113


Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời. Chúng ta dâng lời ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì những kỳ công, vì những việc lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi những người đã sống tại trần gian này trước chúng ta, trong đó có tổ tiên, cha ông của chúng ta. Họ là những người đã tin theo và sống chứng nhân, trở nên đồng dạng với Chúa Giê-su Kitô nơi trần gian. Chính Chúa Giê-su Ki-tô đã mở ra cho họ một con đường trở nên giống Ngài, con đường của sự sống, con đường sự thật đưa đến sự thánh thiện, và cũng là con đường hạnh phúc. Và hôm nay các ngài đang chia sẻ vinh quang với chính Chúa Giêsu Ki-tô trên Nước Trời. Chúng ta hân hoan vui mừng, vì hôm nay chúng ta cũng được Chúa dẫn dắt, hướng dẫn đang đi trên con đường đến sự thánh thiện, hạnh phúc và vinh quang như của các Thánh.

Lễ kính các Thánh kêu gọi mỗi người Ki-tô hữu chúng ta nhìn vào đời sống, xét mình soi gương xem chúng ta có thật sự đang trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa và các Thánh không. Các bài đọc lời Chúa hôm nay nhắc nhở và giúp chúng ta tự xét mình. Bài đọc I cho chúng ta biết các Thánh là những người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn lao. Cuộc sống của họ đã được giặt sạch và tẩy trắng trong máu Con Chiên. Các Thánh là những người đã sống một cuộc đời như Chúa Giê-su đã dạy. Họ đã từ bỏ lối sống ích kỷ của bản thân, hy sinh chấp nhận mọi gian khổ ngay cả cái chết để làm chứng cho Thiên Chúa. Bài đọc II nhắc nhở chúng ta ơn gọi làm con Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm làm vinh danh Thiên Chúa, để chúng ta được vinh danh trên Nước Trời.   Chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống?

Như chúng ta biết, có những vị thánh không có tên trong sách các Thánh hay trong lịch phụng vụ của Giáo hội, nhưng tất cả các Thánh đều được gần Chúa và hưởng vinh quang hạnh phúc Nước Trời như nhau. Có những vị thánh nông dân chân lấm tay bùn, làm lụng vất vả và có cuộc sống âm thầm. Có những vị thánh nội trợ âm thầm, quét nhà nấu bếp mà lòng lúc nào cũng vui. Có những vị thánh là những người con ngoan trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Có những vị thánh có tấm lòng yêu thương và quảng đại đối với anh chị em. Có những vị thánh hy sinh phục vụ và can đảm dùng mạng sống mình làm chứng cho đức tin, cho Chúa. Có những vị thánh là nam nữ tu sĩ, là linh mục, là giám mục. Có những vị thánh là những người có gia đình, vợ chồng, con cái.

Các Thánh trên trời không phải là những con người hoàn toàn hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền, không vướng mắc lỗi lầm, thiếu sót hay tật xấu nào trong cuộc sống nơi trần gian này. Không ai bẩm sinh đã là Thánh. Các Thánh cũng không phải là những siêu nhân, hay những con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại. Các Thánh càng không phải là những người bất thường kỳ dị. Các Thánh là những con người bình thường như mọi người chúng ta, nhưng các ngài đã “sống những điều tầm thường một cách phi thường.”

Ông bà anh chị em thân mến. Con người trần gian chúng ta không thể tự mình làm cho mình nên thánh được, vì chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, còn con người chúng ta được mời gọi trở nên Thánh khi tham dự vào sự thánh thiện duy nhất của Thiên Chúa. Các Thánh được tuyên phong lên bậc hiển thánh bởi vì cuộc đời các ngài là một tấm gương phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Do đó ai trở nên đồng dạng, trở nên giống Chúa Giê-su Kitô, người ấy mới trở nên thánh thiện. Ai chân thành sống những giá trị Tin mừng, người ấy trở nên thánh thiện. Một sự thánh thiện như thế rất có thể được thực hiện trong một đời sống con người rất bình thường. Chúng ta biết có rất nhiều vị thánh bởi vì có rất nhiều cách để nên thánh, nhiều con đường nên thánh. Trong bài Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tám con đường nên thánh, tám con đường để được hạnh phúc đích thực.  Vì vậy, chúng ta có thể nhận ra bí quyết nên thánh của các Thánh là các ngài đã có tâm hồn khiêm nhường, thành tâm và can đảm vâng theo thánh ý Chúa, và sống Tám Mối Phúc Thật, theo lời Chúa dạy bảo để luyện tập nhân đức, trở nên giống hình ảnh của Chúa Giê-su Ki-tô. Các Thánh là những người đã có tinh thần nghèo khó và có cuộc sống hiền lành. Các Thánh là những đã người chịu những sự đau buồn và đói khát. Các Thánh là những người đã có lòng thương xót và trong sạch. Các Thánh là những người đã ăn ở thuận hoà. Các Thánh là những người đã bị bách hại và bị ghen ghét.

Trở nên giống Chúa Giêsu, trở nên trọn lành như Chúa Cha ở trên trời, trở nên thánh, đó là ơn gọi của mọi người Kitô hữu chúng ta, và đó cũng là sứ điệp Chúa Giêsu và Giáo Hội muốn nhắn gửi qua ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ. Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con người nhân loại ân sủng kêu gọi trở nên thánh, và đã ban cho chúng ta mẫu gương thánh thiện là Chúa Giê-su Ki-tô để chúng ta noi theo. Chúng ta cũng hân hoan chúc tụng các Thánh là những người bạn của chúng ta, và xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận ra mình cũng được Chúa mời gọi trở nên thánh như các ngài, và cố gắng vươn lên giống như các ngài. Nguyện xin các Thánh Nam Nữ giúp chúng ta tập sống mỗi ngày, thăng tiến trên con đường trọn lành như lời mời gọi của Chúa Giêsu: các con hãy nên Thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh.

-------------------------

 

1/11-114: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM THÁNH KHÔNG?


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

Ngày nay, các bạn trẻ rất làm dụng từ ngữ, có những từ ngữ rất tốt và tích cực đã bị các bạn trẻ 1/11-114


Ngày nay, các bạn trẻ rất làm dụng từ ngữ, có những từ ngữ rất tốt và tích cực đã bị các bạn trẻ sử dụng cách tiêu cực. Một trong những chữ đó là chữ “thánh”. Trên Facebook, nhiều bạn trẻ dùng chữ thánh theo kiểu : thánh troll, thánh tướng, thánh quậy. Hôm nay, chúng ta không nói về các kiểu thánh phàm tục mà giới trẻ gọi nhau, nhưng chúng ta nói về chữ  thánh thiện.

Ảnh hưởng quan niệm từ thời Trung cổ, khi nói đến thánh thiện, nhiều người cảm thấy đó là những gì xa vời, thuộc về những con người siêu phàm mà mình có cố gắng cũng không thể đạt tới được. Nhiều người khác thì cho rằng, sống thánh thiện là phải suốt ngày đọc kinh cầu nguyện, hãm mình ép xác, đi đứng nghiêm trang, sống như một người trốn đời không biết gì với thế giới bên ngoài. Những quan niệm sống thánh thiện như thế đã lỗi thời và không thể thực hiện được trong thời đại hôm nay.

Ngày nay, Giáo hội tôn phong những con người rất đỗi bình thường làm mẫu gương thánh thiện. Dịp kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vừa qua, Giáo hội tôn phong bố mẹ của Thánh nữ Têrêsa lên bậc hiển thánh, hoặc những lần tôn phong gần đây, Giáo hội tôn vinh những con người hết sức trẻ trung hiện đại nên những vị thánh. Việc này cho thấy rằng ở thời đại nào, môi trường nào, chúng ta cũng có thể trở nên thánh thiện khi chúng ta sống hết mình với Chúa và với anh chị em, biến từng giây phút trong cuộc đời mình trở nên thánh thiện, thì cả cuộc đời sẽ được dệt bằng sự thánh thiện.

Sống thánh thiện và trở nên con người thánh thiện không phải là đặc quyền của riêng ai, nhưng là dành cho tất cả mọi người. “Tất cả họ mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tuế” cho thấy dù họ là ai, dù sống trong hoàn cảnh nào, miễn họ vẫn giữ được tâm hồn trung thành với Chúa, giữ cho tấm áo trắng của ngày rửa tội được tinh tuyền, thì họ được kể là các thánh.

Bài Tin Mừng cho chúng ta một hướng dẫn cụ thể hơn về những con đường đưa chúng ta đến sự thánh thiện mà Các Thánh được đã sống và đã thành công. Đó là con đường của Tám Mối Phúc. Để sống những con đường này, chắc chắn Các Thánh đã không chấp nhận buông mình theo dòng chảy của xã hội, những lôi kéo thế gian và ma quỉ, nhưng dám lội ngược dòng. Trong khi người đời tìm kiếm sự giàu sang, của cải vất chất, lấy của cải làm cùng đích cuộc đời, dùng sự giàu sang để đánh giá nhau, thì Các Thánh đã chọn sống tinh thần nghèo khó. Sống tinh thần nghèo khó Tin Mừng là sống khiêm tốn trước mặt Chúa và anh em, luôn tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa, luôn xác tín rằng mọi của cải tài sản đều là của Chúa ban cho ta quản lý, vì thế, ta cần sử dụng sao cho đẹp lòng Chúa.

Trong thế giới mạnh được yếu thua, phô trương quyền lực và sức mạnh, cám dỗ chạy theo quyền lực, đối xử với nhau bằng bạo lực, thì Các Thánh đã chọn sống mối phúc hiền lành để được Đất Hứa làm gia nghiệp. Điểm khác nhau giữa Các Thánh và người phàm là Các Thánh đã nhận ra được đâu là giá trị đích thực của cuộc đời, đâu là hạnh phúc bền vững muôn đời. Các Thánh đã dám chọn hạnh phúc Nước Trời, dù trước mặt người đời, có thể bị coi là dại khờ, thiệt thòi, nhưng chọn lựa đó lại là chọn lựa khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Trong xã hội ngày nay, thật thà hiền lành thường thua thiệt, nhiều người đã đối xử với nhau bằng bạo lực, sống với nhau như dã thú, họ sẵn sàng trả thù bào oán. Các Thánh đã lấy hiền lành để đáp lại sự hung ác, lấy điều tốt để đáp trả lại điều xấu, lấy cách cư xử hoà nhã đế đáp lại sự oán thù.

Sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật hiện đại đã làm cho nhiều người trở nên vô tâm vô cảm. Họ lạnh lùng, dửng dưng trước những đau khổ của anh em đồng loại. Các Thánh đã sống chạnh thương, thông cảm và chia sẻ những nỗi bất hạnh của anh em. Để sống mối phúc này, mỗi người phải có một đôi mắt thật sáng, một trái tim thật nhạy bén và một đôi tay không biết ngại ngùng để sẵn sàng giúp đỡ. Chính vì Các Ngài đã biết tỏ lòng thương xót những mảnh đời bất hạnh là anh em của Chúa nên Thiên Chúa cũng đã tỏ lòng thương xót đối với các Ngài, cho các Ngài được chia sẻ vào hạnh phúc với Chúa. Chúng ta có thể thấy tấm gương rất gần chúng ta, đó là Me thánh Têrêsa thành Calcutta. Mẹ dám ôm những người bất hạnh bị bỏ rơi vào lòng mình, nên Thiên Chúa đã rộng tay ôm mẹ vào vòng tay của Ngài.

Đặc biệt ngày nay, nhiều người đang lao vào cuộc sống buông thả dễ dãi, sống để thoả mãn bản năng tính dục hơn là hướng thượng, thì Các Thánh là những người chọn con đường sống trong sạch. Xã hội ngày  nay cổ võ lối sống tự do tính dục, coi thường việc sống trong sạch ; người ta đưa ra sách báo phim ảnh đen để đầu độc, làm hoen ố tâm hồn con người, khiến nhiều người rơi vào cơn bão đen ấy. Các Thánh đã thà chết để bảo vệ sự trong sạch của tâm hồn và thân xác là đền thờ của Thiên Chúa, không để cho tình dục và tội lỗi làm chủ tâm hồn mình. Vì thế, họ được Thiên Chúa ban thưởng hồng ân được nhìn thấy Thiên Chúa, chiêm ngắm sự toàn mỹ của Ngài.

Cuộc sống luôn là sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa giới răn lề luật của Chúa với cách ứng xử của người đời. Các Thánh là những người biết dành cho Chúa sự ưu tiên tuyệt đối trong việc thờ phượng và tuân giữ giới răn lề luật của Thiên Chúa. Các Ngài cũng có cuộc sống bình thường như tất cả chúng ta, là ông bà, cha mẹ trong gia đình ; Các Ngài cũng phải đối diện với vấn đề cơm áo gạo tiền và những nhu cầu xã hội, nhưng Các Ngài đã biết thánh hoá cuộc sống thường ngày của mình, sống cuộc sống bình thường một cách phi thường, biết biến cuộc sống tầm thường trở thành cao cả. Các Thánh đã đi trọn hành trình trần thế với lòng yêu mến, gắn bó với Chúa hơn là gắn bó với thế gian, biết cậy dựa vào Chúa để giải quyết những khó khăn của cuộc sống, nên khi kết thúc hành trình trần thế, Các Ngài đã đạt được Nước Trời, đã gặp được Thiên Chúa là Đấng Các Ngài yêu mến và gắn bó suốt đời.

Thưa quý OBACE, nên thánh là lời mời gọi Chúa dành cho tất cả chúng ta : Các con hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh. Trong ngày lãnh Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được thánh hoá để trở nên thánh, nên chi thể của Chúa Kitô, do đó, tất cả chúng ta đều mang trong mình “gen” thánh và lời mời gọi nên thánh. Vì thế, cuộc đời của mỗi người sẽ phải là hành trình để nên thánh.

Có thể chúng ta sẽ không là những vị thánh nổi tiếng giỏi giang, nhưng chúng ta vẫn có thể là những vị thánh bình thường gữa đời. Chúng ta sẽ phải là những ông bà thánh, cha mẹ thánh trong gia đình bằng cách chu toàn thật tốt đẹp nhiệm vụ làm ông bà cha mẹ một cách thánh thiện. Các con đường của Tám Mối Phúc đã giúp Các Thánh thành công và nên thánh. Bước theo những con đường ấy, chúng ta cũng sẽ thành công. Thiên Chúa ban cho chúng ta những phương tiện để chúng ta có thể thánh hoá chính bản thân và gia đình, đó là Thánh Lễ và các Bí tích. Siêng năng đến với Thánh Lễ mỗi ngày, chúng ta sẽ được Lời Chúa chỉ cho cách sống, được Thánh Thể Chúa bổ dưỡng và ban sức mạnh giúp ta đi trọn con đường nên thánh. Đem Chúa Giêsu về trong gia đình, trao tặng Chúa Giêsu cho con cháu, dùng Lời Chúa để điều chỉnh xây dựng gia đình, chúng ta có thể biến cả gia đình thành gia đình thánh.

Con đường nên thánh cũng không quá khó với các bạn trẻ. Nên thánh không buộc các bạn phải từ bỏ bạn bè, học hành thăng tiến. Con đường nên thánh cũng không buộc các bạn phải suốt ngày đọc kinh, phải ăn mặc quê mùa cổ điển. Bạn vẫn có thể trở thành những vị thánh hợp thời trang, những vị thánh giữa đời thường khi các bạn sống trọn tuổi trẻ của mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đừng sợ phải sống thánh thiện, đừng ngại ngần khi đến với Chúa mỗi ngày, đừng sợ đón rước Chúa Giêsu vào lòng, vì có Chúa trong tâm hồn, không những Thiên Chúa không cản trở tuổi trẻ của các bạn mà Ngài sẽ làm cho tuổi trẻ của các bạn nên phong phú, sung mãn và nhất là Ngài sẽ làm cho các bạn nên những vị thánh trong tuổi trẻ của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ ơn gọi của chúng ta là nên thánh, để trọn cuộc đời chúng ta theo đuổi và đạt được mục tiêu này. Amen.

-------------------------

 

1/11-115: NOI GƯƠNG CÁC THÁNH


Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các 1/11-115


Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II có lòng tôn kính đặc biệt đối với các Thánh, nhất là các Thánh tử đạo. Ngài là vị Giáo hoàng đạt kỷ lục trong việc tôn phong các Thánh và Chân phước. Ngài tôn phong 1.322 Chân phước và 457 vị Hiển thánh, trong đó có 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Con số vị Thánh và Chân phước được Ngài tôn phong hơn tổng số các vị mà các Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó.

Trong dọc dài lịch sử, Giáo hội đã tôn phong rất nhiều vị Thánh.Thế nhưng, so với vô vàn các thánh trên trời, thì những người được Giáo Hội tuyên phong Chân phước và hiển Thánh chỉ là con số rất nhỏ. Theo lời Sách Khải Huyền, các thánh trên trời là “một đoàn người đông đúc, không sao đếm nổi”, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Các Ngài đang chúc tụng Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, là Chúa.

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Các Thánh. Đây là thành quả Ơn Cứu Độ của Chúa Kitô : “Lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia”. Lời Kinh Tiền Tụng trong sách lễ Rôma cầu nguyện như sau:Vinh quang Cha rạng ngời nơi cộng đoàn các thánh. Và khi tuyên dương công trạng các ngài là Cha biểu dương chính hồng ân Cha ban. Cha dùng đời sống các ngài làm gương cho chúng con học đòi, bắt chước; Cha cho chúng con được chung phần gia nghiệp nhờ hiệp thông với các ngài; Cha phù trợ chúng con nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp.

Như thế việc tuyên phong các thánh có mục đích:

– Tôn vinh Thiên Chúa: nếu các thánh là “thánh thiện”, “quyền năng” … thì Thiên Chúa càng quyền năng thánh thiện hơn biết chừng nào! Ðời sống các ngài phản ánh đời sống của chính Chúa, cho dù chỉ là một cách mờ nhạt.

– Nêu gương mẫu mực cho người Kitô hữu.

– Củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Nếu các thánh là những con người cũng đầu đen máu đỏ như ta và cũng yếu đuối như bất cứ ai, nhưng nhờ biết cộng tác với ơn Chúa mà đã được hưởng một gia nghiệp vinh quang như thế, thì tại sao ta lại không thể được?

– Ðể các thánh cầu bầu cho ta trước mặt Chúa,và chắc chắn lời cầu bầu đó là rất hiệu nghiệm.

Lễ Các Thánh hằng năm nhắc nhở chúng ta rằng, lý tưởng làm thánh không dành riêng cho thành phần nào trong dân Chúa, nhưng hết thảy mọi người Kitô hữu đều được kêu gọi nên thánh như nhau.Nhiều người quen nghĩ rằng làm thánh là việc dành riêng cho các nhà tu hành, còn giáo dân thì làm sao có thể mơ tới lý tưởng cao cả ấy được? Quả thực, có một thời người ta đã lấy các vị đan sĩ, tu sĩ làm mẫu mực cho lý tưởng Kitô giáo, và ai ai trong Giáo hội, từ các giáo sĩ đến giáo dân cũng phải gắng sức xích lại gần mẫu mực ấy được chừng nào hay chừng ấy.Công đồng Vatican II đã nhắc lại rằng tất cả mọi thành phần Giáo Hội đều được mời gọi nên thánh, nhưng mỗi người tùy theo đấng bậc, tùy theo khả năng và hoàn cảnh riêng mà mang một vẻ thánh thiện riêng, khiến cho Giáo Hội được trau dồi bằng những vẻ đẹp muôn màu muôn sắc. Mẫu mực thánh thiện chỉ có một nhưng cách “hoạ lại” mẫu mực ấy thì thiên hình vạn trạng.Thánh Phanxicô đệ Salê đã nói một câu rất đẹp theo ý ấy: “Bất kỳ Chúa trồng bạn ở đâu, bạn hãy trổ những bông hoa đẹp nhất cho Người ở đó”.

Mỗi nơi có những điều kiện riêng, nơi ẩm nơi khô, nơi phì nhiêu nơi sỏi đá, nơi thấp nơi cao… mỗi đấng bậc, mỗi hoàn cảnh, mỗi tính tình cũng tương tự như thế. Chúa chỉ đòi hỏi ta ở chỗ nào thì tuỳ theo điều kiện cụ thể chỗ ấy mà trổ bông đẹp tức là nên thánh (Cố Lm Nguyễn Hồng Giáo ofm).

Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, còn con người được mời gọi trở nên thánh khi tham dự vào sự thánh thiện duy nhất của Thiên Chúa. Các Thánh được tuyên phong lên bậc hiển thánh bởi vì cuộc đời các ngài là một tấm gương phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ai giống Đức Kitô, người ấy trở nên thánh thiện. Ai thực hiện những giá trị Tin mừng, người ấy trở nên thánh thiện. Một sự thánh thiện như thế rất có thể được thực hiện trong một đời sống rất bình thường. Giáo hội hướng tới một sự thánh thiện tỏa rộng, một hình thức thánh thiện vừa bình dân, vừa gần gũi lại vừa có thể được thực hiện cho hết mọi người, thay vì một hình thức thánh thiện chọn lọc, dành riêng cho một thiểu số. Đó là thành quả Ơn Cứu Độ của Chúa Kitô. Giáo Hội không phong thánh cốt để mà thờ, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa, để khuyến khích chúng ta noi theo và bắt chước.

Lễ Các Thánh là lễ của niềm vui. Chúng ta vui mừng vì các thánh chính là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người thân yêu của chúng ta đã được hưởng nhan thánh Chúa. Lễ Các Thánh là lễ của niềm hy vọng. Các Thánh là những con người bình thường như chúng ta nhưng các ngài đã đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Con đường nên thánh được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay là con đường Tám Mối Phúc Thật. Có thể quy tất cả tám đức tính ấy vào một đức tính căn bản là “Tâm hồn nghèo”. Người có tâm hồn nghèo là người:không màng đến và không cậy dựa vào tiền bạc của cải, danh lợi lạc thú trần gian, không ăn thua hơn thiệt đời này; chỉ ước ao sống tốt theo ý Thiên Chúa và được hưởng những ơn lành của Thiên Chúa. Vì căn bản hạnh phúc là có tâm hồn nghèo, nên có thể nói: hạnh phúc đích thực của người kitô hữu là từ bỏ hết những gì mình có để được lấp đầy bằng chính Chúa. Một cuộc sống khó nghèo đến tận cùng của Thánh Phanxicô Assisi đã làm cho thế giới hiểu được thế nào là phúc cho những người nghèo khó. Một cái chết thay cho người bạn tù mà Thánh Kolbe đã tự nguyện đón nhận đã trở thành một chứng từ hùng hồn về giới răn yêu thương của Đức Giêsu. Nhân loại mãi mãi trân trọng Mẹ Têrêxa Calcutta cũng như những ai sống nhiệt thành phục vụ, dấn thân sống Tin Mừng, bao dung hy sinh, xây dựng tình thương cho tha thân nhất là người cùng khổ.

Ngày Chúa nhật 18-10-2015, Giáo hội có thêm 4 vị hiển thánh mới. Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong đầu thánh lễ trọng thể tại Quảng trường thánh Phêrô, trong khuôn khổ Thượng HĐGM thế giới về gia đình.Đứng đầu danh sách là cha Vincenzo Grossi, người Italia, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio, tiếp đến là Thánh Nữ Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Tây Ban Nha, mẫu gương bác ái; sau cùng là Ông Bà Louis Martin và Zélie Guérin, song thân của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (vi.radiovaticana.va). Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên mẫu gương của các vị tân hiển thánh: “Những người nam và người nữ được tuyên thánh hôm nay không ngừng phục vụ anh chị em mình với với lòng khiêm hạ và bác ái trỗi vượt khi theo gương Thầy Chí Thánh. Thánh Vincent Grossi là một linh mục chánh xứ nhiệt thành, luôn chú ý tới nhu cầu giáo dân của ngài, nhất là những người trẻ. Đối với tất cả mọi người, ngài quan tâm đến việc bẻ bánh Lời Chúa, và do đó đã trở thành một người Samaritano nhân lành cho những người túng thiết nhất.Thánh Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm đã tận hiến cuộc đời mình, bằng sự khiêm hạ tuyệt vời, để phục vụ cho những người bé mọn nhất trong chúng ta, nhất là các trẻ em nghèo và các bệnh nhân.Đôi vợ chồng Louis Martin và Marie-Azélie Guérin đã thực hành việc phục vụ Kitô giáo trong gia đình, “ngày qua ngày tạo ra môi trường của đức tin và tình yêu vốn nuôi dưỡng ơn gọi của những người con gái họ, trong đó có Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu… Các chứng tá rạng ngời của các vị tân hiển thánh truyền cảm hứng cho chúng ta kiên trì phục vụ anh chị em mình trong vui tươi, tin tưởng vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa và sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Maria. Từ Thiên Đàng, giờ đây xin các ngài đoái xem và nâng đỡ chúng ta bằng lời chuyển cầu mạnh mẽ của họ”.

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta hân hoan chúc tụng các Thánh hạnh phúc trên Thiên đàng và xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta nhận biết mình cũng được Chúa mời gọi nên thánh như các ngài, và cố gắng vươn lên giống như các ngài.

Nguyện xin các Thánh Nam Nữ giúp chúng con tập sống mỗi ngày, thăng tiến trên con đường trọn lành như lời mời gọi của Chúa Giêsu : các con hãy nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh. Amen.

-------------------------

 

1/11-116: HÃY LÀ NGƯỜI TỐT


Lm. Jos. DĐH

 

Biết đứng, biết đi rồi biết chạy, biết phân biệt phải trái, tốt xấu, như thế đúng là dấu hiệu một tiến 1/11-116


Biết đứng, biết đi rồi biết chạy, biết phân biệt phải trái, tốt xấu, như thế đúng là dấu hiệu một tiến trình phát triển bình thường. Không làm điều xấu, gia tăng làm việc nghĩa việc thiện, hẳn ai cũng được nhắc nhớ chỉ bảo từ thuở nhỏ. Trèo cao ngã đau, câu tục ngữ ấy mời gọi người ta đừng mơ ước viển vông, đừng tham vọng lớn quá để rồi vỡ mộng, tan hàng, khổ đau, vì nói trước bước không tới. Bài học lý thuyết bao giờ cũng khô khan, tính nghiêm khắc nào cũng đáng sợ, việc làm tốt dù bé nhỏ đến đâu cũng gây được thiện cảm với những người xung quanh.

Khao khát của nhân loại là mọi nước mọi dân được chung sống trong hòa bình, ý tưởng của các vận động viên thi đấu, luôn nghĩ đến thành tích cao nhất. Giáo huấn của Chúa Giêsu trải rộng trong 33 năm tại trần thế, được qui về cụm từ “mến Chúa, yêu người”. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu thật rõ ràng và minh bạch, nhưng để “phúc” đến, ai cũng phải biết khao khát trở nên người tốt. Các Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, chắc chắn không phải các ngài sinh ra là thánh, đúng hơn các ngài chính là những vận động viên đã đạt thành tích sau những năm tháng tập luyện.

Mừng lễ hôm nay, không phải là lúc chúng ta suy tôn công trạng của các ngài, vì Chúa mới là Đấng thánh, Chúa chính là Đấng cứu độ trần gian, tất cả các thánh dù thánh thiện đến đâu cũng chỉ phản ánh đời sống thánh thiện của Chúa. Ai thực hiện bài giảng trên núi, hoặc biết sống giá trị của Tin mừng, người ấy sẽ nên giống Chúa Kitô và đáng được gọi là con Thiên Chúa. Khi đưa ra các mối phúc, Chúa Giêsu không nhằm đặt để chúng ta vào một khuôn mẫu nhất định, nhưng là kêu gọi mỗi người hãy để Chúa biến đổi nên xứng hợp với tình yêu thương của Chúa.

Người xưa nói rằng : tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng là tu sửa, là học cái biết nơi cha mẹ tuy chưa hẳn là kho tàng kiến thức, nhưng cũng là một khối nặng kinh nghiệm. Mơ ước của bậc sinh thành là nhìn thấy con cháu có phần có phúc, phận làm con, ai chẳng muốn đáp đền công đức mẹ cha. Khi phác họa ra bước đường “tám mối phúc”, Chúa Giêsu không hứa hẹn suông, mà Chúa đã cho thấy phần thưởng trọng đại ở trên trời là có thật, đúng như câu tục ngữ : làm phúc được phúc, làm ơn được ơn.

Đức Khổng Tử khi dạy các học trò về con đường tới thành công : muốn sự nghiệp vững chắc đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai, chí nguyện không thể kiên cường. Có danh có phận đâu phải chỉ là có chức tước bổng lộc, mà phải là một con người hoàn thiện, nếu tâm tính chưa được gọt giũa, sao dám gọi là thiện toàn. Để có được chữ “phúc” theo Chúa Giêsu là có Nước Trời, vì thế ai cũng phải là người tốt, biết sống, biết sử dụng điều kiện và năng lực của mình. Vẻ đẹp cuốn hút đâu phải do tài sắc, do lời nói mùi mẫm; “phúc thật” làm sao đến được với tâm hồn chưa có Chúa. “Nước Trời” chính là phần thưởng dành cho những ai đã sống giáo huấn về chữ “phúc” của Chúa Giêsu.

Nỗi ưu tư của đám đông dân chúng xưa kia là tìm kiếm Chúa Giêsu, có thể họ có mục đích khác nhau; Chúa Giêsu thì cho họ “tám mối phúc” dẫn đến “Nước Trời”, nơi con người hằng khao khát. Thánh ý của Chúa là ơn gọi nên thánh, là mỗi ngày mỗi lúc ta khám phá ra tình yêu của Chúa thôi thúc nơi lời nói việc làm, hầu được biến đổi nên giống Đức Kitô. Dù nghèo khó, hiền lành, dù đói khát sự công chính, hoặc có tâm hồn thanh sạch, có sẵn lòng chịu chết vì Chúa, chúng ta vẫn phải sống tình yêu thương trong ơn gọi của mình, ta mới hiểu thế nào là “phúc thật”.

Khi kêu gọi đám đông sống “các mối phúc”, hẳn Chúa không ca tụng đói nghèo, không tuyên dương các phần tử hiền như “cục đất” bảo sao cũng gật, nhưng mỗi người phải cải thiện dưới ánh sáng Tin mừng. Hãy là người tốt trong thinh lặng cảm thông, lắng nghe và cư xử với nhau trong tình yêu Chúa. Hãy là người tốt trong ý tưởng nên thánh, dù tâm hồn ta còn đầy bất xứng.

Hãy năng động với những lợi thế ta đang có : người nghèo ở quanh ta, người đau khổ ở gần ta, người ù lì, bất mãn đang đối nghịch với ta, nhưng ít ra họ vẫn là con Chúa, là đối tượng Thiên Chúa yêu thương. Từ xa xưa người ta vẫn công nhận : chim hay được xét đoán qua tiếng hót, người tốt được biết đến qua lời nói, việc làm. Hãy cứ chân thành với lời nói việc làm bổn phận của mình, còn bao nhiêu Chúa sẽ thực hiện. Amen.

-------------------------

 

1/11-117: PHÚC THAY


Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta cử hành trọng thể Thánh Lễ tôn kính các 1/11-117


Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta cử hành trọng thể Thánh Lễ tôn kính các Thánh Nam Nữ, các thánh đã được Giáo Hội tôn phong và tất cả những người đang được phúc chia sẻ sự sống viên mãn của Thiên Chúa, cùng với Đức Ki-tô, trong đó, chắc chắn có ông bà tổ tiên và những người thân yêu của chúng ta trong đức tin, trong gia đình và trong đời sống dâng hiến. Bởi vì sách Khải Huyền nói về các thánh là:

Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. (Kh 7, 9)

Vì thế, chúng ta xác tín rằng, các ngài hằng ngày vẫn đang cầu bầu và đồng hành với chúng ta trên con đường hành hương tiến về nơi hằng phúc, để cùng xum họp với các ngài và những người thân yêu của chúng ta trong cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Và thật là ý nghĩa, khi trong Thánh Lễ mừng kính trọng thể các Thánh Nam Nữ hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại Lời Chúa công bố Các Mối Phúc. Bởi vì đó là con đường nên thánh, nghĩa là trở nên một với Đức Ki-tô, mà các thánh đã đi và chúng ta được mời gọi bước đi trên cùng một con đường hôm nay.

1. Khung cảnh (c. 1-2)

“Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần. Người mở miệng dạy họ”. Chúng ta hãy hình dung ra khung cảnh đầy ý nghĩa này:

– Xưa kia trên núi Sinai, Thiên Chúa ban Lời của Ngài qua trung gian Mô-se; và nhờ Lời của Ngài, một đám đông ô hợp, vô danh và nhỏ bé, trở thành dân riêng của Chúa: Thiên Chúa trở thành Đức Chúa của dân, dân trở thành dân tộc được tuyển chọn của Đức Chúa.

– Còn ở đây, Thiên Chúa ban Lời của Ngài qua Đức Giê-su, hiện thân của Lời Chúa, bởi vì Ngài là Con Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể. Và Lời của Người được ban cho tất cả mọi người, để qui tụ thành Dân Mới của Thiên Chúa, được tuyển chọn nhờ, với và trong Người.

Chúng ta hãy so sánh, khám phá và cảm nếm sự khác biệt: Mô-sê ban lời đến từ Đức Chúa, còn Đức Giê-suban lời nhân danh chính ngôi vị của mình. Trong những lời này của Tám Mối Phúc và của cả Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7), Đức Giêsu đặt chủ thể của mình vào chủ thể của Đấng ban Lời ở núi Sinai, Người bảy tỏ căn tính thần linh của mình. Như thế, từ núi này đến núi kia, biến cố mà Đức Giêsu tạo ra thật là lớn lao. Vì thế, chúng ta được mời gọi chú ý cách đặc biệt đến hành vi nói của Chúa: “Người mở miệng dạy họ, Ngài nói”. Hãy để cho đôi mắt và đôi tai của chúng ta dừng lại chiêm ngắm và đi vào chiều sâu của biến cố trung tâm này: “Ngài mở miệng dạy họ, Ngài nói”.

Biến cố này hoàn toàn khớp với dụ ngôn Người Gieo Giống: Người gieo giống đi ra gieo giống. Xin được hiểu và kinh nghiệm được trong tôi biến cố: nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa ra khỏi mình để thông truyền chính Ngài cho tôi qua lời nói. Bằng Lời, Ngài đã sáng tạo nên con người chúng ta có khả năng thông truyền bằng lời, và bây giờ, Ngài khởi đi từ cái chúng là, một tạo vật biết nói biết nghe, để đến gặp gỡ chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi đi cùng con đường lời nói để đi đến với Ngài: trong cầu nguyện và nhất là trong thời gian tĩnh tâm, chúng ta được mời gọi dành nhiều thời gian để lắng nghe Lời Chúa và sau đó tâm sự với Ngài, như một ngôi vị sống động và gần gũi.

Nơi Đức Giê-su Ngôi Lời của Thiên Chúa, lời và hiện hữu là một: Ngài nói điều Ngài là và Chúa là điều Ngài nói trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin cho điều chúng ta nói với Chúa và với nhau là chính chúng ta.

2. Tám mối phúc (c. 3-10)

a. Thân phận con người

Trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, lời giảng dạy của Đức Giê-su được tổng hợp thành 5 bài giảng lớn, và bài giảng đầu tiên là Bài Giảng Trên Núi. Và lời đầu tiên của bài giảng đầu tiên, Đức Giê-su ngỏ với đám đông và các môn đệ là “Phúc thay…”, thay vì là lời cấm đoán , một mệnh lệnh, một lời lên án, hay một lời chúc dữ “khốn thay”. Trong cầu nguyện, chúng ta không cần suy niệm hết các mối phúc, chúng ta hãy dừng lại mối phúc nào chúng ta thích nhất, ấn tượng nhất, mời gọi nhất, chất vấn nhất, bởi vì đó chính là dấu chỉ của biến cố: hạt giống rơi vào chỗ đất tốt.

Chúng ta thường hiểu các mối phúc mà Đức Giê-su công bố là lý tưởng vừa cao vừa khó, mà mỗi người chúng ta phải đạt được để trở nên thánh, giống như các thánh nam nữ chúng ta mừng kính hôm nay. Tuy nhiên, các mối phúc không ở bên ngoài chúng ta và cũng ở cách xa chúng ta, nhưng các mối phúc mà Đức Giê-su công bố lại diễn tả chính căn tính đích thật của chúng ta, chính niềm khát khao sâu thẳm của chúng ta, chính niềm hạnh phúc bền vững của chúng ta.

– Thật vậy, Đức Giê-su nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”. Trong thân phận của con người, không ai trong chúng ta cảm thấy tự đủ trong cõi lòng mình; con người đến một lúc nào đó, đều cảm thấy mình nhỏ bé, mỏng manh, chóng qua, nghèo nàn tận căn về mọi phương diện, nhất là lúc mới sinh ra và sắp sửa lìa đời, trả lại sự sống cho Chúa.

– Đức Giê-su nói: “Phúc thay ai hiền lành”. Con người chúng ta vốn là hiền lành, chứ không phải là bạo lực hay thú tính; và sự hiền lành này đã được gieo nơi bản tính sâu xa của con người chúng ta; đó là điều mà chúng ta gọi là nhân tính. Bởi vì, con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa; mà Thiên Chúa thì hiền lành, vì Ngài là tình yêu.

– Đức Giê-su nói: “Phúc thay ai sầu khổ”. Ai trong chúng ta đã không một lần khóc lóc sầu khổ: khóc lóc sầu khổ cho thân phận sinh lão bệnh tử của mình, khóc cho số phận đầy thử thách, tai ương và bất hạnh, khóc và sầu khổ cho người khác, nhất là cho những người thân yêu, cho những người chịu thiệt thòi, bệnh tật, kém may mắn.

– Đức Giê-su nói: “Phúc thay ai khao khát nên người công chính”. Và ở trong sâu thẳm của tâm hồn, tất cả chúng ta đều khao khát nên công chính, thay vì ở trong sự bất chính, để có thể đón nhận ơn cứu độ Thiên Chúa ban. Nhưng rốt cuộc thì chính Thập Giá Đức Ki-tô làm cho chúng ta trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không thể tự mình làm cho mình trên nên công chính được.

Và cũng như thế đối với các mối phúc còn lại. Như vậy, chính thân phận con người của chúng ta, không thêm và cũng không bớt là một mối phúc, chứ không phải là mối họa, hay hình phạt, cho dù chúng ta có một thân phận như thế nào, bất hạnh như thế nào; thân phận của chúng ta là con đường dẫn chúng ta đến điều Chúa hứa ban trong các mối phúc, đó là: Nước Trời, Đất Hứa, ơn an ủi, ơn công chính, lòng thương xót và chính ngôi vị Thiên Chúa. Và để cho chúng ta tin tưởng và xác tín như thế, Đức Giê-su đã sống đến cùng thân phận con người, là chịu đóng đinh trên Thập Giá, để qua đó đi vào sự sống mới, sự sống Phục Sinh của Thiên Chúa Cha.

Và để hiểu thật đúng và thật sâu những lời này của Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn ngắm chính cách hiện hữu của Chúa: Chúa nghèo thế nào trong tinh thần? Chúa hiền lành như thế nào? Chúa khóc lóc như thế nào: “Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con, Tại sao Ngài đã bỏ rơi con ? (Mt 27, 46); “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính” (Dt 5, 7). Và Đức Giê-su đói và khát sự công bình như thế nào? Vì Ngài đem sự công chính của Thiên Chúa đến cho con người, và Ngài mong mọi người đón nhận; và Ngài là sự công chính của Thiên Chúa.

Qua các mối phúc, Đức Giê-su qua lời nói và hành vi của Ngài, qua cách Ngài sống với Thiên Chúa và với con người, qua cách Ngài tương quan với thực tại, Ngài dẫn chúng ta về cái chúng ta là. Và cái chúng ta là, chính là một mối phúc. Ngược hẳn với điều loài người chúng ta vẫn nghĩ: điều chúng ta là, là một hình phạt. Và những gì Chúa hứa, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm ngay hôm nay rồi.

b. Niềm vui và hạnh phúc

Khi sống các mối phúc, chúng ta được hứa ban Nước Trời, Đất hứa, ơn an ủi, lòng thương xót, được thấy Thiên Chúa và làm con Thiên Chúa. Nhưng vì các mối phúc không phải là những điều xa vời, cao siêu mà chúng ta phải cố vươn tới, nhưng diễn tả bản chất đích thật của con người, Vì thế, khi sống các mối phúc, chúng ta đã có kinh nghiệm ngay bây giờ niềm vui và hạnh phúc rồi. Thật vậy:

– Hạnh phúc biết bao, người nghèo khó trong tim, thay vì đầy những quyến luyến.
– Hạnh phúc biết bao người hiền lành, thay vì dữ tợn.
– Hạnh phúc biết bao người khóc thương, vì đồng cảm với người khác, thay vì dửng dưng vô cảm.
– Hạnh phúc biết bao người xót thương và bao dung, thay vì không lên án và không khoan nhượng.
– Hạnh phúc biết bao người có lòng trong sạch, thay đầy những điều nhơ uế.
– Hạnh phúc thay người phục vụ cho công bình và hòa giải, thay vì chuyên làm những điều bất chính và gây hấn.
– Hạnh phúc thay người đi theo Đức Ki-tô vì lòng mến, bất chấp khó khăn và bách hại, thay vì coi mình là trung tâm và chỉ biết sống cho mình.

Như thế, các mối phúc không chỉ nói cho chúng ta về hạnh phúc và phần thưởng Thiên Chúa sẽ ban ở đời sau, nhưng còn trình bày cho chúng ta một cách cách sống mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc ngay bây giờ, vì đó là lối sống phù hợp cách sâu xa với nhân tính của chúng ta.

3. Mối phúc đặc biệt (c. 11-12)

Ngoài Tám Mối Phúc, còn có một mối phúc đặc biệt ; đặc biệt, vì là mối phúc cuối cùng và được nói ở ngôi thứ hai “anh em”, diễn tả tương quan trực tiếp giữa Đức Giê-su và những người nghe, hôm qua cũng như hôm nay. Nhưng đặc biệt nhất là nguyên nhân của mối phúc: đó là “vì Thầy”. Chúng ta cần tự hỏi, “vì Thầy” có nghĩa là gì? Tại sao lại « vì Thầy » ? “Vì Thầy”, chúng ta thường chỉ hiểu ở mức độ thi hành sứ mạng, hay thực hiện một công việc mà chúng ta được giao phó, hoặc thực hiện một lựa chọn mà chúng ta xác tín là của Đức Kitô, hay xác tín là phù hợp với Tin Mừng của Ngài. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu, tại sao chúng ta lại tìm thi hành ý Chúa ? Kinh nghiệm của các thánh nam nữ sẽ giúp chúng ta tại sao lại « vì Thầy ».

Đó chính là kinh nghiệm hiểu biết, yêu mến, và không chỉ ước ao đi theo, nhưng còn muốn trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”, là kinh nghiệm chiêm ngắm ngôi vị của Ngài, và khi chiêm ngắm ngôi vị của Ngài như các Tin Mừng thuật lại cho chúng ta, chúng ta không thể không yêu mến Ngài và ước ao trở nên một với Ngài như các Thánh Nam Nữ. Như thế, đây chính là mối phúc được trở nên giống Đức Giêsu cách trọn vẹn, cả trong cách sống lẫn trong thân phận bị loại trừ, và cả ở trong niềm vui nữa: “anh em hãy vui mừng hớn hở”.

* * *

Đặt mối phúc đặc biệt này trong tương quan với tám mối phúc khác và trong tương quan với cả Bài Giảng Trên núi, chúng ta cũng nhận ra rằng Đức Giê-su công bố điều Ngài là: Ngài có tâm hồn nghèo khó, Ngài hiền lành, Ngài sầu khổ… Vì thế, để hiểu và sống lời của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm ngôi vị của Ngài, và khi chiêm ngắm ngôi vị của Ngài như các Tin Mừng thuật lại cho chúng ta, chúng ta không thể không yêu mến Ngài và ước ao trở nên một với Ngài như các Thánh Nam Nữ.

-------------------------

 

1/11-118: NIỀM HY VỌNG HẠNH PHÚC-


 Dã Quỳ

 

Tám Mối Phúc hay còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời – là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu 1/11-118


Tám Mối Phúc hay còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời – là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng. Với chủ đề ” Hạnh Phúc”, nghịch lý với những gì con người thường nghĩ nhưng lại là niềm hy vọng và cùng đích của mỗi Kitô hữu.

Trong ý định tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và để con người được hạnh phúc. Thế nhưng, vì sa ngã và phản bội, con người đã đánh mất nơi hạnh phúc mà Thiên Chúa đã tiền định cho nhân loại. Kiêu ngạo và bất tuân đã làm cho con người chỉ còn đau khổ và nước mắt. Từ đó, con người sẽ phải trải qua nhiều gian khó mới đạt được Hạnh phúc Thiên đàng này.

Nhìn xung quanh ta và nhìn vào sâu thẳm lòng mình, ta nhận ra rằng tất cả con người đều đang khát khao hạnh phúc. Nhưng cuộc sống trần gian lại đầy khổ đau đến nỗi ta gọi là “Chốn khách đày” hay “Thung lũng nước mắt”. Thế nên Hạnh phúc luôn là niềm mơ ước của từng người, nhưng dường như nó ở ngoài tầm tay và ta loay hoay không biết làm thế nào để đạt được!

Thế rồi, mải mê với thế trần…và bị đủ thứ cản trở, quyến rũ, ta quên mất địa vị của mình được gọi là ” con Thiên Chúa”(1Ga 3,1), và quên rằng “Quê hương chúng ta ở trên Nước Trời”( Pl 3,20). Nơi ấy, Cha của chúng ta là Thiên Chúa hạnh phúc! Thiên Chúa ở trong niềm vui. Thiên Chúa sống trong hạnh phúc đang chờ ta. Đó là nơi mà ta cần hướng về và tiến bước trong hy vọng.

Tình yêu của Thiên Chúa vẫn dõi theo nhân loại. Trong kế hoạch yêu thương, Thiên Chúa đã ban Con Một của Người cho thế gian. Đức Giêsu Kitô đến, Ngài mở ra những Con Đường dẫn tới Hạnh Phúc khi công bố cho ta Tám Mối Phúc ” Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó…Hiền lành…Sầu khổ…Khao khát sự công chính….Có lòng thương xót…Tâm hồn trong sạch…Xây dựng hòa bình…Bị bách hại”, như là Luật để có thể đạt được hạnh phúc và cũng là lời hứa ban Hạnh Phúc Vĩnh Cửu cho nhân loại. Đó là những mối phúc anh dũng, can trường và đầy hy sinh. Thế mà thực tế, nhìn vào chính mình, qua những cảm xúc, ta nhận biết rõ là ta không thích lắm sự “Nghèo khó”, “Sầu khổ”, “Bách hại”…Và Chúa biết rất rõ ta ít ” Trong sạch”, cũng chả ” Xây dựng hòa bình” hay “Thương xót” lắm! Nhưng Chúa chỉ cho ta phương cách chính yếu đó là sự phấn đấu và cố gắng của ta. Phần còn lại chính Chúa ban ơn giúp sức và Giá Máu của Chúa Cứu Chuộc ta. Nhờ đó ta nhận biết được hạnh phúc của Chúa là hạnh phúc thật, không ở đời này nhưng đó là  “Nước Trời là của họ…Họ sẽ được Đất Hứa …Họ sẽ được an ủi….Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa…”. Và đây là một sự biến đổi tuyệt vời, một sự đảo ngược những giá trị thông thường và là hạnh phúc viên mãn mà không gì sánh được. Hạnh phúc này là ta được chính Chúa làm gia nghiệp, Chúa là hạnh phúc của đời ta, Chúa là sự sống và là tình yêu của ta. Thiên Chúa là Cha của ta.

Chính các Thánh cũng đã từng kinh qua những  gian khổ của kiếp người, can trường bước theo Chúa trên con đường các Mối Phúc. Các ngài “đã trải qua những cơn thử thách lớn lao và đã giặt sạch, tẩy áo mình trong Máu Con Chiên”( Kh 7,14) và nay đang được  hưởng Hạnh Phúc Nước Trời.

Có lẽ ta thường nghĩ lý tưởng ” Nên Thánh” sao cao vời quá và của ai đó chứ không phải của tôi! Không, “Nên Thánh” phải là ước mơ của riêng từng người chúng ta. Như Thánh nhỏ Saviô đã nói “Ông nọ bà kia làm thánh được. Tôi cũng làm thánh”. Và chúng ta còn là “người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa“(Ep 2,19). Các Thánh gần gũi và thân thuộc với chúng ta, các ngài cũng đầy giới hạn và yếu hèn, như một Phêrô nhiệt thành và xác tín vào Chúa đấy nhưng rồi lại yếu lòng chối Chúa; như Maria Mađalêna nửa đời hương phấn; như Augustinô lầm lạc, trác táng…nhưng sau khi đã hoán cải, các ngài một lòng tin yêu phục vụ Chúa. Các Thánh là những người làm mẹ, làm vợ trong đời sống gia đình như Monica, cả đời đau khổ vất vả chu toàn bổn phận, yêu thương cầu nguyện cho chồng con…; như thánh Annê Thành, một bà mẹ quê Việt Nam chân lấm tay bùn đã can trường giữ vững đức tin; như một Têrêsa Hài Đồng, chẳng làm gì to tát trong cuộc đời ngắn ngủi, chỉ quét nhà, rửa chén bát…với tất cả lòng mến Chúa; và như Mẹ chân phước Têrêsa Calcutta mà Giáo Hội sẽ tuyên phong hiển thánh vào năm tới, cả đời mẹ sống âm thầm chăm sóc và xót thương những người nghèo khổ… Và các Thánh cũng còn là những người thân của ta, là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu của ta, là “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ”(Kh7,9). Các ngài đã một lòng tin yêu Chúa, phấn đấu vượt qua những cám dỗ của trần gian, đón nhận đau khổ, sống yêu thương hòa thuận và nhiệt tâm xây dựng Nước Trời ngay trần thế này.

Là con cháu của các Thánh, chúng ta được mời gọi noi theo gương sống của các ngài “Đừng sợ nên Thánh”, hãy thanh luyện bản thân và sống theo tinh thần Tám Mối Phúc, hãy “Sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em”( 1Pr 1.15) để rồi chúng ta cũng tràn đầy hy vọng  sẽ được hưởng Hạnh phúc Nước Trời như các ngài và hơn nữa được chính Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc của ta.


Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta biết việc phải làm và sống xứng đáng với tước hiệu là con Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria và các Thánh cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa để chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc và cùng các ngài chiêm ngưỡng nhan Chúa. Amen.

-------------------------

 

1/11-119: HẠNH PHÚC MAI NGÀY BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY


Lm. Đan Vinh

1- LỜI CHÚA: Tám mối Phúc (Mt 5,1-12)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

2- THẢO LUẬN:

 

Mỗi người chúng ta có thể trở thành một vị thánh không ? Tại sao ? 2/ Ngày nay muốn được nên 1/11-119


1/ Mỗi người chúng ta có thể trở thành một vị thánh không ? Tại sao ?
2/ Ngày nay muốn được nên thánh, chúng ta phải làm gì ?

3- SUY NIỆM:

Hầu như mọi người sông trên trần gian đều mong và đi tìm cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thật sự thì người ta lại không đồng quan điểm với nhau: Phải chăng giàu có phú quý sẽ mang lại hạnh phúc ? Nhưng thực tế lại cho thấy không hẳn như vậy như trong phim ảnh cũng có bộ phim tựa đề là: “Người giàu cũng khóc”. Phải chăng quyền cao chức trọng sẽ mang lại hạnh phúc ? Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại như câu ca dao Việt Nam: “Càng cao càng cả gió lay. Càng cao danh vọng càng dày gian truân”… Tin mừng ngày lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay đã dạy chúng ta bài học của Đức Giê-su về Tám Mối Phúc Thật. Các thánh là những đấng đã lắng nghe Lời Chúa và sống theo các mối phúc nên đã được Hội Thánh đặt lên bàn thờ làm gương mẫu cho chúng ta noi theo.

1/ Hiến Chương Nước Trời:

Có lẽ không người Công giáo đạo đức nào lại không thuộc kinh “Phúc Thật Tám Mối” hay Hiến Chương Nước Trời do Đức Giê-su rao giảng. Nếu đối với người tín hữu chúng ta: Tám Mối Phúc Thật là một bản liệt kê lối sống cao thượng vị tha, thì đối với một số người khác: Tám Mối Phúc Thật chỉ là các tính nết của loài vật như triết gia Nietzsche. Theo ông này, chỉ có loài vật mới nhẫn nhịn chịu đựng sự chà đạp của những kẻ quyền thế bóc lột. Đối với một số người khác như triết gia Karl Marx: Tám Mối Phúc Thật chỉ là những lời đường mật và hứa hẹn về một thiên đàng xa xôi không tưởng, là thuốc phiện ru ngủ giai cấp công nhân hãy im lặng chịu đựng những sự áp bức bất công do giai cấp thống trị gây ra ! Vậy đâu là ý nghĩa và giá trị đích thực của Tám Mối Phúc Thật trong Tin Mừng hôm nay ?

2/ Ý nghĩa tích cực của Tám Mối Phúc:

Đức Giê-su chỉ công bố một Hiến Chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật, tóm lại trong mối phúc thứ nhất. Mối phúc này được Tin Mừng của Mátthêu và Luca thuật lại dưới hai góc độ tuy khác nhau và bổ túc cho nhau.

a- Về sự nghèo khó vật chất và tinh thần:

Sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su không những để cứu rỗi linh hồn người ta ở đời sau, mà còn cứu giúp bênh vực những người nghèo khổ vật chất ngay đời này, khi ưu tiên cho người nghèo đói được gia nhập vào Nước Thiên Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Thực tế cho thấy Hội Thánh sơ khai gồm đại đa số người nghèo khó vì thiếu cơm ăn áo mặc và bị bệnh tật nhưng không tiền thuốc thang chữa trị. Họ được vào Hội Thánh để được chia sẻ tình thương và không còn bị nghèo khổ như trước.

Còn Tin Mừng Mát-thêu nhấn mạnh đến khía cạnh luân lý là nghèo khó trong tâm hồn: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Qua đó cho thấy: Không phải mọi người đang bị nghèo đói đều có phúc và đều được gia nhập vào trong Nước Trời, nhưng phải là những người ý thức về tội lỗi của mình để “ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, để từ nay không còn tham lam ích kỷ nhưng biết sống siêu thoát, thể hiện qua việc chọn lối sống đơn giản ít tốn kém về nhà ở, vật dụng, xe cộ, ăn xài… để dùng tiền bạc dư ra đó chia sẻ và phục vụ những người nghèo khổ bệnh tật và bị bỏ rơi noi gương Đức Giê-su.

b- Về sự đói khát cơm áo và sự công chính:

Tin Mừng Lu-ca nói đến những nạn nhân của các bất công xã hội là những người đói cơm ăn thiếu áo mặc. Họ sẽ được Thiên Chúa bù đắp sự thiệt thòi như lời Chúa Giê-su: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng” (Lc 6,21).

Còn Tin mừng Mát-thêu nhấn mạnh đến sự đói khát công lý và sự khao khát muốn nên hoàn thiện: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,6). Cả hai loại người đói khát này đều được hạnh phúc vì được Chúa thương cho no thỏa tình thương trong Hội Thánh đời này là dấu chỉ sẽ được hạnh phúc Thiên Đàng đời sau.

3/ Thực hành Tám Mối Phúc ngay từ hôm nay:

+ Một trong những nguyên nhân khiến người tín hữu bị người đời bách hại là bởi vì người đời không hiểu, không tin và không đón nhận Tin Mừng Nước Trời của Đức Giê-su như Người đã nói: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18). Ðây cũng chính là số phận của các tín hữu trong các thời đại. Nhưng dù có bị cấm cách bách hại nhưng chúng ta vẫn kiên trì tin yêu Chúa, và yêu thương tha thứ cho những kẻ thù ghét làm hại mình, noi gương Đức Giê-su đã xin Chúa Cha tha thứ khi bị hành hình trên cây thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34), hay như phó tế Tê-pha-nô đang lúc bị người Do thái thù ghét ném đá, đã nhìn lên trời và nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”… Sách Công Vụ đã ghi lại: Bấy giờ họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi ông an nghỉ (Cv 7,55-56.59-60).

+ Nước Trời hay Nước Thiên Chúa không chỉ là nước thiên đàng đời sau, nhưng đã bắt đầu hình thành ngay trong cuộc sống hiện tại của người tín hữu, qua lối sống công bình vị tha bác ái, thái độ cảm thông huynh đệ, biết quan tâm chia sẻ cơm áo vật chất và đáp ứng các nhu cầu của những người nghéo bất hạnh ở bên cạnh mình. Người tín hữu chúng ta là những người “sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về trần gian” (x. Ga 17,14-16), và “Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (x. Pl 3,20). Dù tin vào một cuộc sống hạnh phúc mai hậu nhưng niềm tin ấy cũng không làm chúng ta xao lãng những bổn phận phải xây dựng quê hương trần thế đời này, là điều kiện để chúng ta được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời là Thiên đàng mai sau.

4/ Sống thánh giữa đời:

+ Khi phong thánh cho ai là Hội Thánh xác nhận người đó đã có một cuộc sống hoàn thiện ở trần gian noi gương Thiên Chúa Cha trên trời như lời Đức Giê-su dạy: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48); Hoặc các ngài đã sống “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29), hiếu thảo với Thiên Chúa noi gương Đức Giê-su như Người đã được Chúa Cha xác nhận sau khi Người chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả tại sông Gio-đan: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Hội Thánh đã tôn vinh một số tín hữu lên bậc hiển thánh nghĩa là chính thức công bố danh tánh của các ngài trong nghi lễ tuyên phong để công nhận các ngài đã sống đẹp lòng Thiên Chúa ở trần gian và giờ đây các ngài đang được Chúa ban thưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Cụ thể là các ngài đã sống Tám Mối Phúc Thật của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Từ đây các ngài được các tín hữu tôn kính, noi gương bắt chước nhân đức và xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa xuống muôn ơn lành cho chúng ta. Ngoài một số ít vị hiển thánh, còn rất đông các tín hữu đã được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc trên trời, nhưng không được nêu rõ danh tính. Trong số hằng hà sa số các thánh nam nữ này (x. Kh 7,9-10), có nhiều người là ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta. Hội thánh mừng kính chung các thánh nam nữ vào ngày 1/11 và gọi là lễ Các Thánh Nam Nữ.

+ Ngày nay, nếu muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời trên Thiên đàng đời sau, mỗi tín hữu chúng ta cần vững tin vào Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa, và thể hiện đức tin bằng việc thực thi đức cậy và đức mến. Mỗi ngày trong giờ kinh tối gia đình hay trước khi nghỉ đêm, chúng ta hãy dành một phút xét mình rồi ăn năn sám hối các tội lỗi thiếu sót và cầu nguyện quyết tâm noi theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su, tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Để nên thánh, chúng ta cần năng xin ơn Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc, năng xưng tội hằng tháng và rước lễ mỗi ngày cách sốt sắng. Ngoài ra, còn năng tham dự các buổi học sống Lời Chúa hằng tuần tại nhà thờ hoặc suy niêm Lời Chúa trong giờ Kinh Tối Gia Đình hằng ngày, chu toàn các việc bổn phận thực thi bác ái phục vụ tha nhân trong tâm tình kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

4- LỜI CẦU:

Mỗi ngày mỗi người chúng ta hãy làm một vài việc bác ái như lắng nghe và nói lời cảm thông chia sẻ với người đau khổ, khiêm nhường phục vụ tha nhân kèm theo một lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con yêu mến Chúa”- “Lạy Chúa Giê-su, con làm việc này để xin Chúa cho một tội nhân sớm được trở về với Chúa; một người bạn hay một gia đình ngoại giáo sớm nhận biết Chúa để cũng được chia sẻ hạnh phúc Thiên Đàng đời đời với con”.

-------------------------

 

1/11-120: NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA


 Huệ Minh

 

Ta vừa nghe tác giả sách Khải Huyền (được cho là Gioan) viết về viễn cảnh của ngày cánh chung 1/11-120


Ta vừa nghe tác giả sách Khải Huyền (được cho là Gioan) viết về viễn cảnh của ngày cánh chung như thế này : Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

            Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.

            Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.            Viễn cảnh mà Gioan nhìn thấy đó chính là Nước Thiên Chúa – nơi mà những người được tẩy áo trắng trong máu Con Chiên và từ đau khổ lớn lao mà đến. Những người đó, như Gioan nói đó chính là những con người đi trong đau khổ, đi qua đau khổ đời mình và nói cách khác là vác thập giá đời mình để đi theo Con Chiên và được Con Chiên cứu độ để hưởng vinh quang Thiên Quốc.

            Những người đau khổ nhuốm áo mình trong máu Con Chiên đó chính là các thánh nam nữ của Thiên Chúa mà chúng ta mừng kính hôm nay.

            Họ, là những vị thánh tử đạo, ẩn tu, hiển tu, khổ tu … Và, trong đời sống thường này, họ là những người bình thường và hết sức bình thường và có khi tàm thường nữa. Thế nhưng, chỉ có điều khác chúng ta để được trở thành Thánh đó là vì họ đã kết hiệp là một sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, một sự bén rễ trong ân sủng phép rửa và trong mầu nhiệm vượt qua.

            Việc nên thánh trước tiên không phải là hoa trái của các nỗ lực của chúng ta mà do chính Thiên Chúa thánh hóa xuyên qua hoạt động của Thánh Thần của Ngài và xuyên qua việc trao ban sự sống của Chúa Kitô phục sinh.

            Các thánh không phải là « những anh hùng », nhưng là những con người đã hành động « cách nhân từ và yêu thương ». Đức ái là linh hồn của sự thánh thiện ! Nó tăng trưởng và sản sinh những hoa trái nơi các tín hữu, nhờ việc lắng nghe Lời Thiên Chúa, tham dự vào các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, vào việc cầu nguyện liên lỉ, sự từ bỏ, phục vụ huynh đệ và thực hành các nhân đức.

            Sự thánh thiện không gì khác hơn là đức ái được sống cách trọn vẹn.
            Ta bắt gặp tâm tình ở Thánh Vịnh 23 mà chúng ta hát đáp ca hôm nay sao hay quá : 

Này là dòng dõi những người tìm Chúa,
đây là những người mong bệ kiến Ngài,
một đời lòng ngay không hề gian dối,
giữa bao hận thù luôn sống mến yêu
Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài
làm chủ địa cầu cùng toàn thể dân cư
còn nền trái trất Ngài dựng trên biển cả
và đặt vững vàng trên mặt nước bao la …
Ai sẽ được trèo lên núi Chúa?
Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện?
Đó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch,
không để lòng xuôi theo sự giả trá.

– Đáp.
 Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa,
Đấng giải thoát họ. Đấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người,
những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp.

Họ là những người như thế, họ là những người giữa bao hận thù vẫn sống mến yêu, họ tay sạch lòng thanh, họ không để lòng xuôi theo sự giả trá.

Và, Thánh là những người mà ta bắt gặp trong hình ảnh của những người mà được Chúa nói đến trong trang Tin Mừng theo Thánh Matthêu. Những người chấp nhận đau khổ, thiệt thòi, bách hại vì Tin Mừng nghĩa là vì Chúa sẽ có phúc ở Nước Thiên Chúa và sẽ là công dân Nước Thiên Chúa. Nói chấp nhận cũng không đúng, phải nói là đón nhận, đón nhận tất cả những đau khổ, những trái ý trong cuộc sống thường ngày.

            Người thường vẫn nghĩ rằng thánh là những người xuất chúng siêu phàm nhưng thật sự có những vị thánh xuất thân từ những người bình thường và rất bình thường.

            Chúng ta vừa chứng kiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong thánh cho cho đôi vợ chồng chân phước hết sức bình thường đó chính là cha mẹ của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

             Thánh Louis Martin (1823-1894):

            Louis Martin sinh ngày 22 tháng 8 năm 1823 tại Bordeaux, nước Pháp. Thân phụ là Đại Úy trong đoàn quân pháo thủ bình giặc ở Tây Ban Nha. Năm 19 tuổi thanh niên Martin học nghề chữa đồng hồ. Năm 22 tuổi, xin đi tu, nhưng vì không theo nổi môn Latin, nên phải bỏ cuộc. Về nhà, Marin ra sức học Latin thêm 2 năm nữa, nhưng sau đó không thấy tiến bộ nên quyết định bỏ cuộc. Giấc mơ làm linh mục không thành, Martin đã mở một tiệm đồng hồ tại thị trấn Alencon miền Bắc nước Pháp, và thuộc phía Tây thành Paris.

            Năm 35 tuổi, Louis Martin gặp Zélie Guérin, một thiếu nữ trẻ hơn chàng 8 tuổi làm nghề sản xuất dây giày. Lễ thành hôn Louis-Zélie được cử hành đơn giản ngày 13 tháng 7 năm 1858 tại nhà thờ Đức Bà Alencon. Một chi tiết nhỏ nhưng nói lên sự thánh thiện của cặp vợ chồng trẻ này là mấy tháng đầu họ đã sống với nhau như anh em. Nhưng sau hiểu được ý Chúa, thì cả hai lại sẵn sàng đón nhận những người con mà Chúa ban cho trong đời sống hôn nhân. Trong số 9 người con có 2 trai và 7 gái. Hai người con trai và hai người con gái đầu đã qua đời khi còn rất trẻ. Còn lại 5 người con gái, tất cả đều dâng mình làm nữ tu:   

            – Marie-Louise: Nữ tu Dòng Kín Lisieux.
            – Marie-Pauline: Bề trên Dòng Kín Lisieux.
            – Marie-Léonie: Nữ tu Dòng Thăm Viếng.(Án phong chân phước cho Léonie, cũng đã được mở ở cấp giáo phận vào ngày 24 tháng Giêng năm 2015 tại Lisieux).
            – Marie-Céline: Nữ tu Dòng Kín Lisieux.
            – Marie-Thérèse: Nữ tu Dòng Kín Lisieux. (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
           
Sau khi người vợ trẻ qua đời vào năm 1877, ông Marin lãnh lấy trách nhiệm dạy dỗ con cái. Trong số 5 người con gái, ba cô còn ở tuổi thiếu niên, riêng Céline lúc đó mới 8 tuổi, và gái út là Têrêsa mới lên 4.

            Sau khi Bà Zélie qua đời, và theo lời khuyên của bà trước lúc lâm chung, ông Marin đã đem gia đình về Lisieux sống gần gia đình người em trai của bà trong trang trại Buissonnets với hy vọng các con nhận được sự giúp đỡ và an ủi của những người thân yêu. Ông nghỉ không làm nghề sửa chữa đồng hồ và dành trọn thời giờ chăm lo và giáo dục các con.

            Trong sinh hoạt tông đồ, Ông tham gia hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn và là một hội viên rất nhiệt thành. Năm 1887, Ông đưa hai con gái út là Céline và Têrêsa đi du lịch một vòng Âu Châu, và trong dịp này, do sự khuyến khích của Ông, Têrêsa đã mạnh dạn xin với Đức Lêô XIII cho phép mình được vào tu dòng kín Camêlô khi mới được 15 tuổi.

            Sau khi các con Ông lần lượt theo nhau vào tu Dòng Kín, Ông còn lại một mình sống âm thầm để chia sẻ con đường Thánh Giá của Chúa Cứu Thế. Năm 1887, Ông bị đột quỵ và chấn thương thần kinh. Ngày 12 tháng 12 năm 1889, Ông nghỉ bệnh tại Bon Sauveur, Caen. Ông phải điều trị 3 năm trong nhà dưỡng lão. Ngày 10 tháng 5 năm 1892, Ông đã được gia đình người em vợ đem về nhà chăm sóc cẩn thận. Thời gian này, Céline ngày đêm săn sóc ba cho đến khi Ông từ trần ngày 29 tháng 7 năm 1894. Sau khi Ông từ trần, cô cũng đã vào tu Dòng Kín Camêlô.

            Thánh Zélie Guérin (1831-1877):

            Sinh ngày 23 tháng 12 năm 1831, là người con thứ hai trong số 3 người con của một cựu chiến binh ở Alencon. Mẹ của Zélie Guérin nổi tiếng là người đàn bà khắc khổ và cứng rắn trong việc giáo dục con cái. Chị cả của cô dâng mình vào nhà tu và trở thành nữ tu. Cô muốn noi gương chị, xin vào dòng Chị Em Bác Ái Thánh Vinh Sơn, nhưng bị từ chối.

            Sau khi biết mình không có ơn kêu gọi trong bậc tu trì, Zélie cầu xin Chúa cho mình một người chồng tốt, đạo đức để tâm giáo dục con cái nên người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Bà cũng cầu xin Chúa ban cho mình có con, nhất là con trai để sau này dâng cho Chúa làm linh mục thừa sai rao giảng Tin Mừng. Lời cầu xin đã được Chúa nhận lời, và cuộc hôn nhân của Bà đã đem lại 9 người con, nhưng bốn người con đầu trong đó 2 trai và 2 gái đã qua đời trong tuổi thơ. Têrêsa là con út trong số 9 người con sau này được tôn phong Hiển Thánh, làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo và làm Tiến Sỹ Hội Thánh. Một vị tiến sĩ trẻ nhất trong 33 vị Tiến Sĩ của Giáo Hội, và là 1 trong 3 vị Nữ Tiến Sĩ.

            Bà Zélie qua đời ngày 28 tháng 8 năm 1877 khi vừa tròn 45 tuổi sau 5 năm chịu đựng do chứng bệnh ung thư.  

            Cha mẹ thánh nữ Têrêsa là những người hết sức bình thường nhưng đã nên thánh một cách phi thường bằng đời sống yêu thương, đón nhận thập giá giữa đời.

            Ngày hôm nay, chúng ta mừng các Thánh, chúng ta vui và tin tưởng vì lẽ ta cũng sẽ được trở nên thánh nếu như ta đi trọn vẹn con đường bác ái, yêu thương và gắn kết đời ta mật thiết với Chúa như các thánh đã từng sống. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để ngày mỗi ngày ta sống, ta diễn tả tình yêu thương đó với những người xung quanh, những người ta gặp gỡ.

-------------------------

 

1/11-121: Hãy Nên Thánh Vì Ta Là Đấng Thánh


Lễ Các Thánh Nam Nữ

(Mt 5, 1-12a)

 

Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên ... Chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng thành Giê-su- 1/11-121


Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa hôm nay, với lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, thánh ca lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt qua không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng Các Thánh, những người được coi là diễm phúc. Chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng thành Giê-su-sa-lem thiên quốc là Mẹ chúng ta. Nơi đó, có Đức Maria và anh chị em chúng ta là toàn thể các thánh muôn đời ca tụng Chúa, và chúng ta là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tiến về và ước ao trở nên như thế.

Trong ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, thánh Bernarđô đã bắt đầu bài giảng nổi tiếng với câu hỏi như sau : “Có ích gì hay không lời chúc tụng của chúng ta dành cho các vị thánh, có ích gì hay không lời tôn vinh của chúng ta, có ích gì hay không việc chúng ta cử hành long trọng như thế này?” Ðây cũng là câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay. Câu trả lời của thánh Bernardô thật thú vị và cũng rất thời sự: “Những vị thánh của chúng ta không cần đến những danh dự chúng ta dành cho các ngài, và việc phụng tự chúng ta dành cho các ngài cũng không mang lại cho các ngài điều gì thêm. Phần tôi, tôi cần thú nhận rằng, khi tôi nghĩ đến các vị thánh, tôi cảm thấy bừng cháy lên những ước muốn to lớn“.

Ước muốn to lớn mà thánh Bernarđô nói ở trên là ước muốn nên thánh. Cho dù việc chúng ta mừng kính chẳng thêm ích gì cho Các Thánh, nhưng điều đó lại thúc dục chúng ta trở nên thánh. Ai trong chúng ta lại không mơ ước trở nên tốt lành. Chúng ta mong lắm, thích lắm, vì trở nên tốt lành là trở về với bản chất của mình, trở nên giống Chúa là Chân, Thiện, Mỹ. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Chúa, giống như Chúa (x.St 1, 26-27). Tự bản chất, chúng ta giống Chúa, tâm hồn chúng ta đẹp như Chúa. Nhưng tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta ra nhem nhuốc, xấu xí, không còn giống Chúa nữa. Chúng ta bị tha hoá, bị khác đi, không còn giữ được bản chất tốt lành thủa ban đầu nữa. Nên trọn lành là trở nên giống Chúa, và ai trong chúng ta cũng có thể trở nên giống Chúa. Chúa muốn tất cả chúng ta sẽ là những vị thánh :” Bởi chưng đã viết rằng: Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh ” (1Pr 1, 16).

Đầu mỗi câu Tin Mừng hôm nay bằng từ “phúc“. Chúng ta có thể suy diễn rằng, Thiên Chúa muốn chúng ta là những thánh nhân, phúc nhân. Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Quả thật, chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng có phúc tuyệt hảo, là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần, là Ðấng đau khổ, hiền lành, là Ðấng đói khát sự công chính, là Ðấng nhân từ, và trong sạch trong tâm hồn, là Ðấng hoạt động cho hoà bình, là Ðấng bị bách hại vì lẽ công chính, nhưng Chúa muốn chúng ta noi theo.

Một mối phúc đặc biệt linh hứng sự chọn lựa đoạn này: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,10). Trong số chúng ta đã có những người đói và khát sự công chính, theo ngôn ngữ Kinh Thánh, nghĩa là sự thánh thiện. Với sự thôi thúc của ơn thánh Chúa, các ngài không bằng lòng với sự kém cỏi; các ngài không bằng lòng với những biện pháp nửa vời, bằng mọi cách phấn đấu để nên thánh. Các ngài “đã giặt áo mình trong máu Con Chiên”, và  “tách biệt” khỏi tất cả những gì ô uế.

Tuy nhiên lời mời gọi nên thánh vẫn là một thách thức cho chúng ta, giữa một thế giới có quá nhiều lôi kéo mời chào, cám dỗ, khiến chúng ta bị lạc lối hoặc nấn ná trước lời mời gọi sống thánh. Cái cám dỗ lớn nhất có lẽ là cái cám dỗ làm nhụt chí, nản lòng, khi chúng ta tự nói rằng: việc nên thánh là của ông kia bà nọ, của ai đó, chứ không phải của tôi! Lời thánh Augustinô là một khích lệ lớn cho chúng ta: “Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không? “. Chúng ta hãy noi gương các Thánh là những người anh em, bạn bè, ân nhân đã đi trước chúng ta và giờ đây đang phù trợ cho chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa.

Điều làm cho chúng ta phấn khởi là Các Thánh trên trời rất đông, rất nhiều người trong nhân loại, trong đó có thể có những người thân của chúng ta, khi còn sống, họ đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ và thăng trầm, nhưng cuối cùng đã được thanh tẩy mình trong máu Con Chiên là Chúa Giêsu, họ đã trở nên tinh tuyền, sạch đẹp và đang hưởng hạnh phúc với Chúa.

Hôm nay Các Thánh Nam Nữ thúc giục chúng ta cách : “hãy cố lên! ” Ai trong chúng ta cũng phải cố lên. Có rất nhiều người đã thành công. Sách khải huyền nói đến một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước và mọi ngôn ngữ (x. Kh 7, 9) nên chúng ta hy vọng chắc mình sẽ làm thánh nếu ta thực hành Lời Chúa dạy.

Thôi, chúng ta phải nên thôi, vì Chúa mời gọi chúng ta nên giống Ngài : “Các người hãy Thánh, vì Ta là Thánh“ (Lv 19,2). Công Ðồng Vatican II cũng khẳng định là ơn gọi của mọi người tín hữu là nên thánh. Vậy, hãy can đảm từ chối những lời ngọt ngào giả tạo, và quyết tâm sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và Tám Mối, chúng ta sẽ là những vị thánh như Các Thánh mà Giáo hội mừng kinh hôm nay.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Ðấng trọn vẹn thánh thiện, làm cho chúng ta trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-------------------------

 

1/11-122: Tôn vinh các vị Tử Đạo

 

Tháng 11 năm 1978, 25 Đại Chủng Sinh của địa phận Đà Nẵng được Nhà Nước gọi đi Thanh Niên 1/11-122


Tháng 11 năm 1978, 25 Đại Chủng Sinh của địa phận Đà Nẵng được Nhà Nước gọi đi Thanh Niên Xung Phong, trong đó có tôi. Đang khi đóng quân trên địa bàn Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tôi được các Thày phân công ra nhà thờ An Sơn – một giáo xứ vùng sâu vùng xa - vào những ngày Chúa Nhật để rước Mình Thánh Chúa về cho anh em rước lễ vì không thể đi lễ được. Đến giáo xứ, tôi thấy có một ngôi mộ rất lớn được đắp bằng ụ đất cao ngay bên hông nhà thờ. Hỏi ra thì được Cha Xứ  cho biết, theo lời kể của những bậc cao niên trong xứ, vào thời Văn Thân chống Pháp, giáo xứ An Sơn có khá đông giáo dân. Nhưng vì tình hình mất an ninh nên một số lớn  đã di chuyển đến những vùng yên tĩnh. Số còn lại hoặc vì quá nghèo không có khả năng đi nơi khác, hoặc vì quá yêu mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn nên không nỡ bỏ quê hương xứ sở. Khi Văn Thân đến, họ bắt trói những giáo dân này lại, lôi đến sân nhà thờ, ghép cho tội theo Tây Dương Tả Đạo và ra lệnh ai chối đạo thì được tha còn không chối thì bị giết. Một số chối đạo và được tha về, tuy nhiên còn lại 30 người nhất quyết không chối đạo. Văn Thân đã nhốt những người này vào một lô-cốt của Pháp gần đó, chất củi chung quanh và đốt suốt 3 ngày 3 đêm. Sau này, khi tình hình an ninh đã lắng dịu, con cháu của các vị tử đạo ấy về, bới từ đống gạch lô-cốt đã tơi ra vì sức nóng để tìm những nắm tro màu trắng và chôn chung vào một mộ. Họ đăt tên cho ngôi mộ đó là mộ các Thánh Tử Đạo, một ngôi mộ tập thể, không biết xương là xương của ai và cốt là cốt của người nào. Thế nhưng nếu chúng ta có tìm trong danh sách các Thánh TĐVN đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong thánh chính thức vào ngày 19/6/1988 thì cũng không thấy tên tuổi của các vị này.

***

Ngày lễ các Thánh Nam Nữ nhằm để làm công việc tôn vinh các vị Tử Đạo ấy: hôm nay Giáo Hội muốn tôn vinh tất cả những ai đã có đời sống thánh thiện theo bản Hiến Chương Nước Trời mà Đức Giêsu đã từng long trọng tuyên bố và nay đang được hưởng kiến vinh quang Thiên Quốc dù có được Giáo Hội chinh thức công nhận là thánh hay không. Vẫn biết rằng: các Ngài đã là Thánh thì việc tôn vinh các Ngài cách công khai cũng chẳng thêm gì vào vinh quang mà các Ngài đang lãnh nhận trên Thiên Đàng. Tuy nhiên chính  việc tôn vinh đó mang lại lợi ích cho chúng ta, những người còn đang sống trên cõi dương gian này.

Lợi ích đầu tiên là chúng ta phá đổ được khung suy tư cố hữu của mình: luôn nghĩ rằng các Thánh là những vị siêu quần bạt chúng, có một đời sống khác thường được đan dệt bằng những điều kỳ dị và những phép lạ kế tiếp nhau…mà quên rằng các Ngài cũng là những người bình thường như mọi người. Có thể các Ngài là những em bé vùng sâu vùng xa mới được diễm phúc lãnh Bí Tích Rửa Tội, bị bệnh bất thường mà không kịp đem đến nhà thương; có thể các ngài là những ông lão, bà lão nhà quê ít học, một chữ cắn làm đôi cũng không biết, đọc kinh thì chỉ thuộc mỗi 2 kinh Kính Mừng và Thánh Ma…nhưng cả đời đã hy sinh vì con vì cháu, sống trung thành với bổn phận trong gia đình cũng như là con của Chúa…..và thưa các bạn, điều này mới là kinh khủng: các Ngài có thể là những người mà trước đây chúng ta đã từng gặp, từng tiếp xúc… đôi khi từng chửi bới hoặc ghét cay ghét đắng, từng khinh khi và coi thường, từng chê bai là quân đầu trộm đuôi cướp…thế mà hôm nay các Ngài đã trở thành những đấng thánh của Chúa. Các Ngài có thể là những người sống bên các nước Âu Mỹ giàu có và cũng có thể là những kẻ đã chết gục vì đói bên Phi Châu, là những người da trắng mũi lõ mà cũng có thể là da vàng mũi tẹt như chúng ta. Tóm lại, con người và cuộc đời của các Ngài không khác gì so với chúng ta, đôi khi còn gặp rất nhiều những thử thách, đau thương, thiệt thòi và hoàn cảnh éo le hơn chúng ta. Thế nhưng các Ngài đã được diễm phúc Thiên Đàng chỉ vì đã dám sống, dám chết cùng với  Đức Kito, cho Đức Kito và vì Đức Kito.

Lợi ích thứ hai là nhìn người để gẫm mình. Đây chính là chủ trương và là cách hành xử của Thánh Augustino :” Ông nọ bà kia nên thánh được, còn tôi, tại sao không?”. Điều đó muốn nói với mỗi Kito hữu chúng ta sự xác tín này: bổn phận nên thánh là trách nhiệm của mọi người : “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta  là Đấng Thánh”   ( Lêvi  19,2; 1 Tx 4,3 ; 1 Pet 1, 16…). Tuy nhiên, ý thức trách nhiệm  và xác định mình phải nên thánh mới chỉ là bước đầu, sống thánh mới là bước quan trọng kế tiếp. Đức Kito đã vạch ra con đường duy nhất để sống thánh là bước theo Ngài thực hiện 8 mối Phúc. Chúng ta đang sống trong một thế giới cổ súy cho việc hưởng thụ: làm sao để được ăn ngon hơn, sống thoải mái hơn, có nhiều tiện nghi vật chất hơn, nhiều tiền hơn…..để cuộc sống mỗi ngày một sung sướng hơn, vì vậy khi nghe những lời của 8 Mối  Phúc, chúng ta đễ bị sốc. Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo đói, buồn phiền, thua thiệt, gặp gian nan, thử thách … trong cuộc sống?!Dĩ nhiên Chúa không muốn chúng ta gặp những thứ đó, vì Chúa nào mà “ác” vậy!!! Nhưng nếu chúng ta đang gặp những hoàn cảnh bi đát ấy thì Chúa muốn rằng ta hãy vì Chúa mà chịu đưng, mà hy sinh, mà chấp nhận như thánh giá Chúa ban cho để vác. Các Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay đã thực hiện và đã sống điều đó, các Ngài cũng cố gắng tránh thập giá, nhưng khi hiểu được đó là Thiên ý  thì các Ngài cũng đã sẵn lòng chấp nhận cho dù đôi khi cũng khá nhọc nhằn.

Bạn thân mến, các Thánh không chỉ là gương mẫu cho chúng ta, mà các Ngài còn là nguồn trơ lực giúp chúng ta nên thánh nếu chúng ta chạy đến cầu khẩn với các Ngài. Các Ngài cũng là con người như chúng ta nên các ngài đã hiểu rõ những yếu đuối, những bất toàn của phận làm người, vì thế, khi chúng ta kêu cầu các Ngài, chắc chắn các Ngài không bỏ rơi, trái lại các Ngài sẽ tận tình cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta , để sau này chúng ta cùng được hưởng vinh phúc với các Ngài.
Kính lạy các Thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho chúng con .  Amen

Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc

-------------------------

 

1/11-123: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ


(Chúa Nhật 01.11.2015)

 

Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi Thánh đường này để cùng nhau hân hoan mừng kính các thánh nam 1/11-123


Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi Thánh đường này để cùng nhau hân hoan mừng kính các thánh nam nữ. Khi nói đến các thánh, chúng ta thường nghĩ gì nào? Có lẽ hầu hết quý obace đây sẽ nghĩ là họ là những người có đời sống phi thường, khác biệt với chúng ta. Đúng nhưng cũng không đúng! Không đúng là ở chỗ, họ chẳng có gì khác hay bất thường so với chúng ta về phương diện thể lý và xã hội, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta đây, nam có, nữ có, nghèo có, giàu có, trí thức có, nông dân có, v.v… Tóm lại, họ là người như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đúng là họ có cái khác so với chúng ta: họ là những người đã “giặt và tẩy áo mình trong máu Con Chiên”, họ là những người suốt đời tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa, và họ là những người sống theo các mối phúc mà Chúa Giêsu giảng dạy.

Thứ nhất, “giặt và tẩy áo trong máu Con Chiên” là thế nào? Có thể hiểu một cách đơn giản, các thánh là những người đã thấm cả đời mình trong Máu Đức Kitô, nghĩa là, cùng với cố gắng sống hoán cải hàng ngày, họ để cho Chúa biến đổi và thanh tẩy họ luôn luôn. Nhờ canh tân đời sống, thì cho dẫu họ có ở bậc sống nào đi chăng nữa, thì họ cũng đã sống hết mình, hết lòng cho Thiên Chúa và hết tình với tha nhân. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình mình, vì Giáo xứ, vì Giáo hội và Xã hội mà mình đang sống. Chiêm ngưỡng các thánh, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại chính mình, xem chúng ta đã biết noi gương Chiên Thiên Chúa mà giống phần nào các thánh chưa. Chúng ta có cố gắng hoán cải, sống hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người khác chưa, hay là chúng ta vẫn còn đầy những thói hư tật xấu đầy ra đó, còn rất ích kỉ và vô cảm, chỉ biết bo bo lo cho mình, còn ai sống chết ra sao mặc kệ?

Thứ hai, các thánh là những người luôn tìm kiếm Chúa. Nói một cách cụ thể hơn, họ là những người tin tưởng và luôn hy vọng hoàn toàn vào Chúa. Họ tìm kiếm Chúa bằng cách sống theo những gì Chúa Giêsu giảng dạy và giáo huấn của Giáo hội Người. Họ cũng có thể là những người không có đạo Công giáo, chưa được rửa tội, nhưng một đời sống theo lương tâm ngay thẳng, hướng tới chân thiện mỹ, và luôn nhân hậu bác ái với mọi người. Ngoài ra, các thánh còn là những người nhận biết Thiên Chúa, còn những người thuộc thế gian thì không. Nhận biết Chúa là ý thức cuộc đời này có Chúa, và xác tín vào những giá trị chân lý trường cửu mà Chúa mạc khải cho cách này cách khác. Chưa chắc những người mang danh có đạo lại là người nhận biết Chúa đâu thưa quý ôbace. Có thể họ chỉ là người có đạo trên danh nghĩa, còn thực chất thì lối sống họ không hề thể hiện là lối sống của một người có niềm tin. Có lần vào dịp Tết hai năm liền, tôi đi tĩnh tâm ở Đơn Dương, năm trước đi xe đò người Công giáo thì bị chặt đẹp 150.000 một vé mà còn bị nhét người chật cứng, còn năm sau đi xe đò của Phật giáo, thì bác tài và lơ xe rất lịch sự, và thẳng thắn nói: “Thầy cho con xin thêm 30, chứ bình thường có 90 thôi thầy.” Đó, vậy mới thấy là người có đạo chưa chắc là đã nhận biết Chúa, còn người không có đạo thì lại hành xử như đã biết Chúa rồi!

Và cuối cùng, trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn, những người được Thiên Chúa chúc phúc, hay nói cách khác, là các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Họ là những người biết sống tinh thần nghèo, biết chia sẻ với tha nhân, biết thương xót và an ủi người lân cận, biết sống hiền hòa và thuận thảo với nhau trong gia đình, làng xóm, biết kiến tạo một thế giới bình an, v.v… Có thể họ bị thế gian chê cười, bách hại hay thù ghét, nhưng họ vẫn một lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, tâm hồn họ vẫn bình an và vui vẻ vì có Chúa ở với họ là món quà quý giá nhất mà không ai có thể tặng cho, và vì một niềm xác tín rằng họ thuộc về Nước Trời chứ không thuộc về thế gian.

Nói tóm lại, mừng lễ các Thánh hôm nay, chúng ta hiệp thông cùng các Thánh chúc tụng và tạ ơn Chúa vì tình yêu và quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cuộc đời các Thánh quả là quá tuyệt vời. Đồng thời, chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng, chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh ngay từ hôm nay. “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện!” Đừng đợi đến già hay sắp chết thì chúng ta mới nghĩ đến Chúa và gắn bó với Người. Hãy bắt đầu nên thánh ngay từ hôm nay, bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, nỗ lực hoán cải đời sống hàng ngày, và mến Chúa yêu người như Chúa đã yêu!

Lm. Vui Chứng Nhân.

-------------------------

 

1/11-124: Sống Yêu Thương Để Được Hạnh Phúc


 – Lm Đan Vinh – Hhtm

HỌC LỜI CHÚA

LỜI CHÚA:

(1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên (2). Người mở miệng dạy họ rằng: (3) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (4) “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. (5) “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ được Thiên Chúa ủi an”. (6) “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng”. (7) “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. (8) “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. (9) “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. (10) “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. (11) “Phúc cho anh em, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa. (12) Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Ý CHÍNH: TÁM MỐI PHÚC THẬT.

 

Mát-thêu gom nhiều điều Chúa Giê-su nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau làm thành “Bài Giảng 1/11-124


Mát-thêu gom nhiều điều Chúa Giê-su nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau làm thành “Bài Giảng Trên Núi” hay là “Hiến Chương Nước Trời”. Tin Mừng hôm nay là phần đầu của Bài Giảng Trên Núi, trong đó nêu ra 8 điều kiện mà ai muốn gia nhập vào Nước Trời của Chúa Giê-su đều phải có, được gọi là Tám Mối Phúc Thật. Chẳng hạn: Tinh thần nghèo khó, nhân đức hiền lành, tâm hồn sám hối, luôn khao khát sống công chính, có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, biết ăn ở hòa thuận, bị bách hại vì đức Tin. Ai sống theo 8 tinh thần này thì thật diễm phúc, vì sẽ được làm thành viên của Nước Trời là Hội Thánh hôm nay và Thiên Đàng mai sau.

CHÚ THÍCH:

– C 1-3: +Đoàn lũ đông đảo: Gồm các Tông Đồ, các môn đệ và dân chúng đến từ Ga-li-lê-a, miền Thập Tỉnh, miền Giu-đê và thủ đô Giê-ru-sa-lem. Lại có cả dân ngoại từ các thành Ty-rô và Si-đon (x. Lc 6,17; Mt 4,25). Như vậy đoàn lũ đông đảo nói lên tính cách phổ quát của sứ điệp của Chúa Giê-su. + Người đi lên núi: Núi ở đây thực ra chỉ là một ngọn đồi ở gần Ca-phác-na-um. Nhưng Tin Mừng Mát-thêu dùng tiếng núi để gợi lại việc Thiên Chúa ký kết Giao Ước cũ và ban Lề Luật cho Ít-ra-en. + Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên: Ngồi là tư thế của vị Thầy khi giáo huấn các môn đồ (x. Mt 13,1). + Phúc thay: Đây là kiểu nói hay được dùng trong Cựu Ước (x. Tv 1,1-2; Cn 3,3). Ở đây Đức Giê-su sử dụng lối nói này để khai mạc Nước Trời, trong đó những người nghèo đói, hèn mọn, sầu khổ… sẽ được hạnh phúc thật, miễn là họ tiếp nhận sứ điệp của Người. Mát-thêu dùng kiểu nói: Phúc thay ai…, còn Lu-ca (6,20-26) thì viết: Phúc cho anh em… + Tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ: Nghèo khó là thái độ của người khiêm tốn, hóa nên như trẻ em (x. Mt 18,1-11). Tinh thần nghèo khó cũng đồng nghĩa với sự siêu thoát, sẵn sàng từ bỏ của cải vật chất để trở thành môn đệ Chúa và được vào Nước Trời do Chúa thiết lập (x. Mt 6,19-21). Đức Giê-su không coi nghèo khó là điều tốt, vì nghèo thường đi đôi với dốt nát, thất bại và bất hạnh. Người dạy môn đệ không được tham lam tiền của bất chính và không cậy dựa vào thế lực của tiền tài, phải coi đồng tiền là đầy tớ thay vì là ông ông chủ của mình. Trong Tin Mừng Lu-ca, Đức Giê-su nói: “phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vìu Nước Thiên Chúa là của anh em”(Lc 6,20). Đức Giê-su không mị dân chúc lành cho sự nghèo khó. Người muốn tái lập một trật tự mới công bình: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-53).

– C 4-5: + Hiền lành: Trong Kinh Thánh, sự hiền lành luôn đi đôi với sự nghèo khó, khiêm nhường, nhỏ bé, yếu đuối, bị oan ức và bị thiếu thốn. + Đất Hứa làm gia nghiệp: Đất Hứa là một kiểu nói ám chỉ Nước Trời (x. Tv 37,11). + sầu khổ: là than khóc, buồn sầu vì đã phạm tội mất lòng Chúa và phải xa lìa Thiên Chúa. Buồn sầu thường do tội lỗi gây ra (x. 1 Cr 5,2). Đây cũng là tâm tình của người đang mong đợi ơn cứu rỗi như lời ông Si-mê-on (x. Lc 2,25). + Được Thiên Chúa ủi an: Họ sẽ được Thiên Chúa an ủi và ban ơn tha thứ trong giờ phán xét sau này.

– C 6-8: + Khát khao nên người công chính: Công chính là cách ăn ở hợp với thánh ý Thiên Chúa (x. Mt 3,15). Khát khao nên người công chính là ước mong sống công bình ngay chính, tuân giữ Luật Chúa truyền dạy (1,19; 5,20). + Nước Trời là của họ: Hạnh phúc Nước Trời sẽ là phần thưởng dành cho những ai muốn sống cuộc đời hoàn thiện. + Xót thương người: nghĩa là tỏ lòng nhân hậu đối với các tội nhân noi gương Thiên Chúa như lời tuyên sấm của ngôn sứ Hô-sê: “Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Hs 6,6) và như người Sa-ma-ri nhân hậu đã giúp đỡ kẻ gặp nạn (x. Lc 10,33-37). + Sẽ được Thiên Chúa xót thương: Thương xót và tha thứ cho kẻ khác thì sẽ được Thiên Chúa xót thương tha tội nợ cho mình (x. Mt 6,14-15). Ông chủ trong dụ ngôn “Hai con nợ” đã mắng kẻ không biết thương xót: “Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin Ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33). + Lòng trong sạch: Trong sạch là ngay thẳng trong lương tâm. Người có lòng trong sạch hết mình phục vụ Chúa và tha nhân, không màng tư lợi, không đạo đức giả. Sự trong sạch không những nói về đức khiết tịnh, mà còn về nhiều phương diện khác nữa. + Được nhìn thấy Thiên Chúa:Là được về trời gặp mặt Người ở đời sau (x. Dt 12,14).

– C 9-10: + Xây dựng hòa bình: Sứ mệnh của các môn đệ là phải làm cho mọi dân nước trên thế giới trở thành một gia đình có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Cần hòa giải những tranh chấp, để của lễ dâng lên Chúa xứng đáng được chấp nhận (x. Mt 5,23-24). + Được gọi là con Thiên Chúa: Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Ai yêu thương thì mới được ở trong Thiên Chúa và nên con cái Thiên Chúa. Họ sẽ được Chúa yêu thương và tâm hồn họ sẽ được bình an (x 2 Cr 13,11). + Bị bách hại: Bị bách hại là một đặc điểm của Chúa Giê-su, Đấng đã trải qua cuộc khổ nạn để vào vinh quang phục sinh. Đây là một điều khó hiểu, điên rồ đối với người Do thái và khó chấp nhận ngay cả với các môn đệ (x. Mt 16,22). + Vì sống công chính: Nghĩa là sống phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-su (x. Mt 10,24-25). Thánh Phê-rô cũng nói: “Nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc!” (1 Pr 3,14).

– C 11-12a: + Vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa: Lời Chúa giải thích mối phúc thứ tám để động viên các tín hữu thời sơ khai đang bị bách hại. + Anh em hãy vui mừng hớn hở: Thánh Phê-rô cũng dạy: “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỉ. Nếu bị xỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em” (1 Pr 4,13-14). + Vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao: Khi chịu đau khổ bách hại và liên kết với cuộc tử nạn của Chúa, sẽ được nên giống Chúa và sau này được vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc với Người

CÂU HỎI:

1- Tám Mối Phúc Thật là bản tóm lược những điều kiện phải có để được vào Nước Trơi do Chúa Giê-su thiết lập. Trong đó, mối phúc nào là quan trọng nhất và là nền tảng của các mối phúc khác?

2- So sánh ý nghĩa câu: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó” trong Tin Mừng Mát-thêu với câu “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” trong Tin Mừng Lu-ca khác nhau thế nào? Phải chăng Đức Giê-su đề cao sự nghèo khó, thường là nguyên nhân gây ra tội lỗi như người đời thường nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”?

3- Tại sao Chúa Giê-su lại chúc phúc và đề cao người nghèo, đang khi lẽ ra Người phải giúp đỡ người nghèo vượt qua sự nghèo đói bất hạnh ấy để cuộc sống của họ được ấm no hạnh phúc hơn?

4- Ý nghĩa của các mối phúc khác như thế nào: hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì Thầy?

SỐNG LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,2).

CÂU CHUYỆN: GƯƠNG SỐNG NGHÈO KHÓ:

PHAN-XI-CÔ THÀNH AT-SI (Phanxico Assise) là con một người giàu có danh giá ở thành Át-si. Một hôm đi nhà thờ dự lễ, tình cờ nghe một vị linh mục gảng một bài về Tám Mối Phúc Thật, Phan-xi-cô rất tâm đắc với câu nói của Chúa: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Từ hôm ấy, Phan-xi-cô thường suy nghĩ phải sống thế nào để thực thi ý Chúa, và trở thành một người nghèo thực sự? Rồi một ngày nọ, anh quyết định sống siêu thoát và từ bỏ để hoàn toàn tin cậy vào Chúa quan phòng. Anh bán tất cả gia sản của cha, rồi đem phân phát cho người nghèo khổ bệnh tật. Hành động của Phan-xi-cô đến tai người cha làm ông nổi giận. Ông đã đến thu hồi tất cả những gì còn lại và không nhận Phan-xi-cô làm con nữa. Hôm ấy anh đã cởi bỏ các thứ quần áo giầy dép quí giá đang mang trên người và ra đi với hai bàn tay trắng. Anh viết trong nhật ký: “Bây giờ tuy không còn có cha ở trần gian, nhưng tôi vẫn luôn có Cha Trên Trời hằng thương yêu tôi”. Từ hôm đó anh được hoàn toàn tự do đi theo lý tưởng đã lựa chọn, là từ bỏ mọi sự, trở nên nghèo khó vì Nước Trời”. Ban ngày anh mặc quần áo vải thô, chân không giày dép đi qua các đường phố và làng mạc để khất thực. Tối đến, anh lại thức khuya để đọc Thánh Kinh, cầu nguyện và dùng dây da tự đánh vào người hãm mình phạt xác. Anh đã được Chúa Giê-su cho in năm dấu thánh trên hai bàn tay bàn chân và cạnh sườn để nên giống Người. Anh đã thực hành theo Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Lối tu luyện khổ hạnh của anh đã được Giáo Hội công nhận và dòng “Anh em hèn mọn” do anh sáng lập đã được nhiều người đến xin gia nhập và trở thành một dòng tu lớn trong Giáo Hội. Sau khi qua đời, anh được Hội Thánh phong hiển thánh tức là thánh Phan-xi-cô Át-si, hoặc Phan-xi-cô khó khăn hay Phan-xi-cô Năm Dấu.

SUY NIỆM:

1) HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Hầu như không ai trong chúng ta đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Ngay giữa lúc xem ra hạnh phúc như vừa thi đậu, vừa được thăng chức, gặp được người thân, được xuất ngọai, được trúng số… nhưng vẫn có những điều khiến chúng ta không thỏa mãn trọn vẹn. Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Giê-su đã chỉ cho chúng ta bí quyết để có hạnh phúc đích thực trọn vẹn. Thiên Chúa ban hạnh phúc, nhưng chúng ta chỉ nhận được khi ta biết mở lòng đón nhận. Hạnh phúc thật chỉ có khi chúng ta có Chúa là lẽ sống, được gia nhập vào Nước Trời, được sống trong ơn nghĩa Chúa và được vui hưởng hạnh phúc viên mãn. Tóm lại, người được chúc phúc là người biết mở cửa lòng để đón nhận Thiên Chúa và tha nhân: mở trí khôn để hiểu rõ thánh ý Thiên Chúa và thi hành, mở mắt mở tai để nhìn xem và nghe biết những nhu cầu của tha nhân và mau mắn đáp ứng; mở trái tim để yêu thương mọi người; mở miệng để nói lời động viên an ủi và mở đôi tay để chia sẻ cơm áo vật chất và tận tình phục vụ tha nhân…

2) PHÚC THAY!: Đây là tám điều kiện phải có để đạt được hạnh phúc Nước Trời:

+ Phúc thay người có tâm hồn nghèo khó: Đó là những người nghèo của cải vật chất, nghèo địa vị chức quyền, những người ý thức thân phận tội lỗi bất lực của mình để khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa trợ giúp, phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Người, biết khiêm hạ phục vụ cho người dưới noi gương Đức Giê-su.

+ Phúc thay ai hiền lành: Là người có lòng nhân từ, không lấy oán báo oán, nhẫn nhịn chịu đựng và tha thứ những xúc phạm của kẻ khác đối với mình.

+ Phúc thay ai sầu khổ: Là người gặp sự đau khổ mà không oán than, nhưng biết nhìn lên Chúa Giê-su trên thập giá để nhận biết giá trị thanh luyện và cứu độ của đau khổ, sẵn sàng chịu đựng những sự trái ý cực lòng để đền tội của mình và của tha nhân.

+ Phúc thay ai khao khát nên người công chính:Là người luôn hướng thượng, muốn nên hoàn thiện giống Chúa Cha trên trời như Đức Giê-su dạy: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

+ Phúc thay ai xót thương người: Là người biết mở rộng lòng để cảm thông với nỗi đau của người khác: “Vui với người vui, khóc với người khóc”. Có lòng quảng đại để chia sẻ tình thương cơm áo cho người đau khổ bất hạnh. Họ sẽ được Chúa đền đáp cân xứng ở đờì sau: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được Thiên Chúa đong trả lại bằng chính cái đấu ấy”.

+ Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch: Là người không tìm thỏa mãn các đam mê nhục dục thấp hèn, biết ăn ở ngay thẳng, thật thà, không giả dối, luôn làm gương sáng. Chính nhờ đức trong sạch mà họ sẽ được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trong Nước Trời mai sau.

+ Phúc thay ai xây dựng hòa bình: Là người luôn gieo rắc sự an vui hòa thuận mọi lúc và mọi nơi. Nhờ họ mà gia đình, xã hội và thế giới có hòa bình. Họ giải tỏa những hiểu lầm, giải gỡ những bất hòa tranh chấp, luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt yêu thương và chan chứa tình người. Nhờ đó, họ xứng đáng mang danh hiệu là con của Thiên Chúa.

+ Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính: Là người chấp nhận bị sỉ nhục và chịu bách hại vì đức tin. Khi ấy họ sẽ được nên giống Chúa Giê-su. Những ai chấp nhận bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo chân Chúa Giê-su, cùng chịu đau khổ với Người, thì sẽ được tham phần vào sự phục sinh vinh quang của Người sau này.

THẢO LUẬN:

Để có được hạnh phúc thật của Chúa, bạn nên làm gì để biến rủi ro thành may mắn, biến đau khổ thành niềm vui trong Chúa?

NGUYỆN CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Người Mã Lai đã có câu châm ngôn so sánh các bậc vĩ nhân với những kẻ tiểu nhân như sau: “Cây lúa nào càng nặng trĩu hạt thì càng rạp sâu xuống sát mặt đất. Ngược lại: cây lúa nào càng nghểnh lên cao thì lại càng ít hạt”. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm hạ và nghèo khó. Cho chúng con biết “Nói ít làm nhiều”, luôn từ tốn, khiêm nhu và có thái độ hòa nhã với mọi người. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên giống Chúa hơn, sẽ có Nước Trời làm phần gia nghiệp đời này và đời sau.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

-------------------------

 

1/11-125: Nên Thánh Trong Những Bổn Phận Hàng Ngày

 

Ơn gọi nên Thánh là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, ơn gọi này  mang tính phổ quát vì 1/11-125


Ơn gọi nên Thánh là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa, ơn gọi này  mang tính phổ quát vì nó được dành cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại. Tính phổ quát ấy được biểu lộ ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh khi Thiên Chúa nói với Abraham “Ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1). Tiếp đến, trong sách Lêvi cũng nói “Các ngươi hãy nên Thánh vì ta là Đấng Thánh” (Lv 11,44). Đặc biệt là lời mời gọi của chính đức Giêsu con Thiên Chúa “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Lời mời gọi này còn tồn tại mãi, nhất là cho chính chúng ta hôm nay. Vì thế, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là đáp trả lời mời gọi ấy bằng chính cuộc sống hiện tại của mình qua những bổn phận hàng ngày.

Trong thế giới hiện tại, một thế giới của khoa học kỹ thuật, của hưởng thụ vật chất, của chủ nghĩa cá nhân. Phần lớn con người hôm nay dửng dưng trước những giá trị tâm linh và tương đối hóa mọi sự. Thay vào việc tìm kiếm chân lý có giá trị cứu độ, họ chạy đua tìm kiếm những giá trị trần tục tạm bợ như danh, lợi, thú. Họ lao vào những cơn lốc của tiền tài, danh vọng như những con thiêu thân, dù có phải chấp nhận “xém lông cháy cánh”. Đặc biệt ngày hôm nay khi mạng xã hội phát triển rộng khắp, ngôi làng thế giới thu nhỏ lại, các bạn trẻ sẵn sàng lãng phí nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện vô bổ mà quên đi những bổn phận của mình với Chúa và với mọi người xung quanh, cũng như những sứ điệp của Tin Mừng. Dưới tác động của khoa học kỹ thuật, người ta tin vào khoa học hơn bất cứ thần linh nào, giá trị tôn giáo bị coi nhẹ. Bởi thế, với phần lớn con người thời đại, việc nên thánh dường như chỉ còn là những hoài niệm của quá khứ, một quan niệm lỗi thời trong hiện tại và là ảo ảnh của tương lai mà không thể đạt tới. Ơn gọi nên thánh không còn là mục đích, là lý tưởng cao đẹp để người ta phấn đấu hoặc nếu còn thì cũng chỉ là một số ít người, một con số hết sức khiêm tốn. Con đường thánh thiện trở nên mù mịt và người ta đánh mất ý thức tìm kiếm một thực tại vĩnh cửu nơi tôn giáo.

Tuy vậy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng yêu thương vẫn luôn kiên nhẫn mời gọi và chờ đợi con cái mình hoán cải trở về và sống đúng với căn tính của mình. Hơn nữa, việc nên thánh vẫn luôn là thời sự và là lý tưởng sống của Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Giáo Hội vẫn luôn thao thức và đồng hành cùng con cái mình trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực, bất chấp mọi cản trở của thời đại, cùng tìm ra những phương thế hữu hiệu và phù hợp với xã hội, với tâm thức của con người thời nay nhưng không xa rời Giáo huấn của Tin Mừng. Cụ thể trong Tông huấn “Gaudete et Exsultate – Hãy vui mừng hân hoan” của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài viết “Mục đích của Tông huấn là đề nghị lại ơn gọi nên Thánh một cách thực tế cho thời đại chúng ta, với tất cả những nguy cơ, thách thức và cơ hội của nó”. Vậy nên thánh là gì? Phải chăng nên thánh là trở thành một con người thần bí linh thiêng, là xa cách với đời? Hay làm thánh phải trở thành linh mục, tu sĩ hoặc một người có khả năng làm phép lạ nhãn tiền? Không! Đức Thánh Cha Phanxicô nói rất rõ như đã trích ở trên: “Mục đích của Tông huấn là đề nghị lại ơn gọi nên Thánh một cách thực tế cho thời đại chúng ta, với tất cả những nguy cơ, thách thức và cơ hội của nó”.  Có nghĩa là nên thánh trong chính bậc sống, trong môi trường, trong công việc và trong xã hội của mình. Ngài viết: “Làm thánh không đòi hỏi phải là một giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng nên thánh chỉ dành cho những ai có thể xa lánh các công việc bình thường để dành nhiều thời gian cho cầu nguyện. Không phải thế. Tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời mình với tình yêu thương và nên chứng tá trong mọi việc mình làm, bất kể hoàn cảnh nào. Anh chị em được kêu gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng việc vui vẻ sống sự cam kết của anh chị em. Anh chị em đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng việc yêu thương và chăm sóc vợ hay chồng của anh chị em, như Đức Kitô đã làm cho Hội Thánh. Anh em đang lao động để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc một cách lương thiện và tài giỏi để phục vụ các anh chị em mình. Anh chị em là các bậc cha mẹ, ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu anh chị em biết theo chân Chúa Giêsu. Anh chị em đang nắm giữ chức vụ cầm quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích mà không tìm kiếm tư lợi” (TH số 4). Tương tự, Đức hồng  y Thuận trong cuốn Đường hy vọng  cũng viết: “Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở  học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi  bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận (ĐHV 24). Ngài nói tiếp “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại (ĐHV 17). Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa thường hay “làm phép lạ” sái nơi, sái giờ. Đến gần thì gây lộn xộn, và hoang mang khó sống (ĐHV 21). Đặc biệt Chúa Giêsu đã nói “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi” (Lc 9, 23). Mỗi người đều có những thánh giá trong bổn phận của mình. Quả vậy sách khải Huyền cho biết các Thánh là “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,13-14).

Thực vậy các Thánh đã “Tẩy trắng” áo mình chứ không phải áo người khác. Một điều quan trong hơn là việc tẩy trắng này chỉ duy có máu của “Con Chiên” mới có thể làm được. Bởi vậy muốn nênThánh, một bổn phận quan trọng của chúng ta đó là phải luôn gắn bó với đời sống cầu nguyện, năng tham dự thánh lễ và các bí tích nhất là Bí tích Thánh Thể. Nhờ thế, chúng ta được ơn Chúa trợ lực và thánh hóa mọi bổn phận của chúng ta, hầu giúp chúng ta chu toàn mọi bổn phận theo như ý Người muốn. Cụ thể trong Tông huấn “Hãy vui mừng hân hoan” Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người chúng ta: Hãy lấy Chúa kitô làm khuôn mẫu cho cuộc đời mình bởi chỉ có người là mẫu gương tuyệt hảo và là Đấng cứu dộ duy nhất. Hơn nữa tấm áo linh hồn của chúng ta chỉ được tinh tuyền khi được nhuộm trong máu “Con Chiên”. Để từ việc lấy Ngài làm khuôn mẫu chúng ta kiên nhẫn thực hành các nhân đức, biết trở về với bản ngã thâm sâu nhất của mình để nhận ra sự hư không của bản thân trước mặt Chúa, hầu có thể sống lệ thuộc vào Người và sống đức ái một cách tích cực. Mặt khác, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, đừng sợ hướng nhìn lên cao hơn, đừng sợ để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và giải phóng. Đừng sợ sự thánh thiện. Nó sẽ không làm mất nghị lực, sức sống hay niềm vui nào của chúng ta nhưng đem lại niềm vui và  bình an sâu xa nhất.  Hãy  sống trọn vẹn giây phút hiện tại, hãy làm mọi việc bình thường bằng một tình yêu phi thường. Đặc biệt là sống tám mối phúc mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng hôm nay. Ngài nhấn mạnh “Nên Thánh là sứ mạng khẩn thiết của mỗi người chúng ta”. Bởi vì như lời của Leson Bloy, xét cho cùng “Chỉ có một bi kịch duy nhất trong cuộc đời, đó là không trở thành một người thánh”. Câu nói này khiến cho mỗi người đều phải dừng lại để suy tư về ý nghĩa và mục đích cuộc sống của mình.

Qua đây chúng ta thấy rõ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta người Cha chung trên đường lữ hành, là Đức Thánh Cha phanxicô. Để qua ngài, Người biểu đạt những ý muốn và mở ra cho chúng ta cái nhìn thiết thực hơn về việc nên thánh trong thời đại này, chỉ cho ta cách thức áp dụng Tin Mừng trong cuộc sống nhất là bước đi trên con đường của tám mối phúc để chúng ta được hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hy chính mạng sống mình làm giá chuộc chúng ta.

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về sứ mạng của mình là nên Thánh, để từ đó chúng con mau mắn tìm kiếm ý Chúa và thực thi Thánh ý Người bằng việc đi theo con đường của Phúc Âm, đặc biệt trong tám mối phúc. Nhất là giúp chúng con luôn biết lấy Chúa Giêsu làm khuôn mẫu cho đời sống của mình, sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận sự biến đổi của Chúa Thánh Thần, và biết chu toàn bổn phận của mình. Nhờ thế, tâm hồn chúng con, gia đình chúng con, xã hội chúng con được đổi mới và không bị hủy diệt. Amen.

Khuyết danh

-------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây