MỤC LỤC 1 Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần

Thứ bảy - 12/09/2020 06:44
MỤC LỤC 1 Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần
MỤC LỤC 1 Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần
- MỤ LỤC 1: Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần: https://linhmucmen.com/giam-muc-gb-bui-tuan/muc-luc-1-xep-thu-tu-theo-de-tai-cac-bai-suy-tu-dc-gb-bui-tuan-921.html

- MỤC LỤC 2 Xếp thứ tự theo những CHỮ ĐẦU của các bài suy tư ĐC GB. Bùi- Tuần: https://linhmucmen.com/giam-muc-gb-bui-tuan/muc-luc-2-xep-thu-tu-theo-chu-dau-cac-bai-suy-tu-cua-dc-gb-bui-tuan-922.html

------------------------------------
- Có thể đọc bản văn Word trong:
https://linhmucmen.com/giam-muc-gb-bui-tuan/

******************

- MỤ LỤC 1:
Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI
các bài suy tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần:
-------

Bùi-Tuần 0001: ĐOÀN KẾT YÊU THƯƠNG 02-09-1975
Bùi-Tuần 0002: SỐNG THANH BẦN PHÚC ÂM 28-12-1975
Bùi-Tuần 0003: TÁC PHẨM KHÔNG NHÃN HIỆU 31-01-1976
Bùi-Tuần 0004: HAI HƯỚNG NHÌN 31-01-1976
Bùi-Tuần 0005: MỘT ƠN GỌI 06-03-1976
Bùi-Tuần 0006: ĐỌC LỜI CHÚA 03-04-1976
Bùi-Tuần 0007: BÀN THÁNH 15-04-1976
Bùi-Tuần 0008: NGÀY VINH THẮNG 18-04-1976
Bùi-Tuần 0009: ĐÔI TAY QUÍ GIÁ 01-05-1976
Bùi-Tuần 0010: SỰ HỢP NHẤT VÀ CHÚA THÁNH THẦN 06-06-1976
Bùi-Tuần 0011: MỘT TƯƠNG LAI ĐẸP 12-08-1976
Bùi-Tuần 0012: SỰ TẾ NHỊ 02-09-1976
Bùi-Tuần 0013: MỘT ĐỨC TIN MẠNH 04-09-1976
Bùi-Tuần 0014: CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA THÁNH THẦN 19-09-1976
Bùi-Tuần 0015: HÃY LÀ MỘT BÔNG HOA18-02-1977
Bùi-Tuần 0016: LINH MỤC LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ 04-04-1977
Bùi-Tuần 0017: ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG LÀ MỘT BẬN TÂM 17-04-1977
Bùi-Tuần 0018: YÊU NƯỚC LÀ MỘT BỔN PHẬN 02-09-1977
Bùi-Tuần 0019: NÓI VỚI TUỔI TRẺ VỀ TÌNH YÊU 18-12-1977
Bùi-Tuần 0020: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH 29-03-1977
Bùi-Tuần 0021: Sự Can Đảm Và Sáng Suốt 28-01-1978
Bùi-Tuần 0022: Một Tôn Giáo Tin Yêu 14-05-1978
Bùi-Tuần 0023: Một Mẫu Người Đơn Sơ 01-10-1978
Bùi-Tuần 0024: Dấu Chỉ Của Thời Đại 07-10-1978
Bùi-Tuần 0025: Những Lợi Ích Của Niềm Tin Tôn Giáo 15-10-1978
Bùi-Tuần 0026: Đừng Sợ Chúa 24-12-1978
Bùi-Tuần 0027: VUI MỪNG VÀ HY VỌNG 28-01-1979
Bùi-Tuần 0028: LỄ HIỆP NHẤT 26-03-1979
Bùi-Tuần 0029: CHÚA GIÊSU CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG 12-04-1979
Bùi-Tuần 0030: CÓ ƠN CHÚA THÁNH THẦN 03-06-1979
Bùi-Tuần 0031: GIÁO DỤC CÁI ĐẸP 17-06-1979
Bùi-Tuần 0032: CON NGƯỜI CỦA RANH GIỚI 24-O6-1979
Bùi-Tuần 0033: GIA NHẬP ĐỜI TU 29-06-1979
Bùi-Tuần 0034: LÀM ĐIỀU TỐT 02-09-1979
Bùi-Tuần 0035: SỐNG ĐẠO 09-09-1979.
Bùi-Tuần 0036: HIỂU ĐƯỢC Ý CHÚA 08-12-1979
Bùi-Tuần 0037: TINH THẦN ĐÓN TIẾP 23-12-1979
Bùi-Tuần 0038: MỘT LIÊN HỆ MẬT THIẾT 24-12-1979
Bùi-Tuần 0039: MỘT SỰ THỰC ĐAU XÓT 25-12-1979
Bùi-Tuần 0040: HÃY KHIÊM TỐN 26-12-1979
Bùi-Tuần 0041: ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG 27-l2-l979
Bùi-Tuần 0042: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 30-12-1979
Bùi-Tuần 0043: CÓ LÒNG TỐT 05-01-1980
Bùi-Tuần 0044: RAO GIẢNG TIN MỪNG 06-01-1980
Bùi-Tuần 0045: GIÁO DỤC ĐỨC TIN 18-01-1980
Bùi-Tuần 0046: VÀI NÉT VỀ TINH THẦN GIA ĐÌNH 15-02-1980
Bùi-Tuần 0047: GIA ĐÌNH LÀ MỘT CON ĐƯỜNG 24-02-1980
Bùi-Tuần 0048: MỘT MẪU GƯƠNG TẬN TỤY PHỤC VỤ 10-03-1980
Bùi-Tuần 0049: CẦN LO NGHĨ XA HƠN 14-03-1980
Bùi-Tuần 0050: TRÁCH NHIỆM LINH MỤC 17-03-1980
Bùi-Tuần 0051: HÃY YÊU THƯƠNG NHAU 03-04-1980
Bùi-Tuần 0052: MỘT CHUYẾN ĐI ĐƠN GIẢN 02-07-1980
Bùi-Tuần 0053: GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Bùi-Tuần 0054: HIỆP NHẤT 14-04-1981
Bùi-Tuần 0055: HY VỌNG 22-08-1982
Bùi-Tuần 0056: ĐƠN SƠ 01-10-1982
Bùi-Tuần 0057: SỰ TRỞ VỀ 04-10-1982
Bùi-Tuần 0058: ĐI LÊN 16-10-1982
Bùi-Tuần 0059: GIÁO DỤC LƯƠNG TRI 16-10-1982
Bùi-Tuần 0060: QUYỀN CHÚA BAN 24-10-1982
Bùi-Tuần 0061: CẢM TẠ BIẾT ƠN 28-11-1982
Bùi-Tuần 0062: QUÂN BÌNH LÝ TƯỞNG 24-12-1982
Bùi-Tuần 0063: BIẾT SỐNG 13-02-1983
Bùi-Tuần 0064: NHỮNG NGẠC NHIÊN LỚN 31-03-1983
Bùi-Tuần 0065: MỞ LÒNG TA RA 02-04-1983
Bùi-Tuần 0066: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN VÀ CHÚNG TÔI 22-05-1983
Bùi-Tuần 0067: CHÚA BA NGÔI 29-05-1983
Bùi-Tuần 0068: VÀI NÉT LỚN VỀ HÌNH ẢNH HỘI THÁNH
Bùi-Tuần 0069: HỘI THÁNH THỜI ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 21-08-1983
Bùi-Tuần 0070: Ý NGHĨA MỘT SỰ CHỜ ĐỢI 28-08-1983
Bùi-Tuần 0071: CHÚA Ở VỚI TÔI 28-08-1983
Bùi-Tuần 0072: SỐNG ĐẠO MỘT CÁCH TẾ NHỊ 08-09-1983
Bùi-Tuần 0073: GIẢI QUYẾT CẢNH NGHÈO 11-09-1983
Bùi-Tuần 0074: VƯƠN LÊN TỪNG BƯỚC NHỎ 11-09-1983
Bùi-Tuần 0075: CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI 02-10-1983
Bùi-Tuần 0076: CAN ĐẢM CHỐI TỪ 13-11-1983
Bùi-Tuần 0077: NIỀM VUI BẤT NGỜ (Mầu nhiệm I mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0078: BÉN NHẠY (Mầu nhiệm thứ 2 mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0079: KHIÊM NHƯỜNG (Mầu nhiệm thứ III mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0080: DẤU CHỈ (Mầu nhiệm IV Mùa vui) 27-11-1983
Bùi-Tuần 0081: KHÔNG NHƯ MÌNH TƯỞNG (Mầu nhiệm V Mùa vui)
Bùi-Tuần 0082: ƠN TIÊN TRI SẮC BÉN 04-12-1983
Bùi-Tuần 0083: HÒA MÌNH PHỤC VỤ 25-12-1983
Bùi-Tuần 0084: HIỆN NAY CHÚA CỨU THẾ SINH RA Ở ĐÂU? 08-01-1984
Bùi-Tuần 0085: MỘT ĐIỂN HÌNH CỦA LÒNG TIN MẾN 08-01-1984
Bùi-Tuần 0086: SỐNG BÉ NHỎ 15-01-1984
Bùi-Tuần 0087: CHÚA THƯƠNG KẺ NGHÈO 22-01-1984
Bùi-Tuần 0088: NHẬN THỨC KHI TUYÊN HỨA 28-01-1984
Bùi-Tuần 0089: CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TA 02-02-1984
Bùi-Tuần 0090: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 19-04-1984
Bùi-Tuần 0091: HÃY GẮN BÓ VỚI DÂN TỘC MÌNH 21-04-11984
Bùi-Tuần 0092: ĐẤNG BAN SỰ SỐNG 10-06-1984
Bùi-Tuần 0093: TIN CHÚA LÀ ĐẤNG THƯỞNG PHẠT 12-08-1984
Bùi-Tuần 0094: NHÂN ÁI 15-08-1984
Bùi-Tuần 0095: TINH THẦN NGỢI KHEN 19-08-1984
Bùi-Tuần 0096: LÊN TRỜI BẰNG TRÁI TIM 19-08-1984
Bùi-Tuần 0097: SỐNG ĐẠO CÁCH ĐƠN SƠ KHIÊM TỐN 29-08-1984
Bùi-Tuần 0098: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN 24-12-1984
Bùi-Tuần 0099: LÝ TƯỞNG THỰC TẾ 21-01-1985
Bùi-Tuần 0100: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 0101: THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0102: HỢP Ý CHÚA VÀ KHÔNG HỢP Ý CHÚA 30-06-1985
Bùi-Tuần 0103: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ 30-06-1985
Bùi-Tuần 0104: NHỮNG KẺ CÓ ĐẠO KHÔNG TIN 07-07-1985
Bùi-Tuần 0105: BƠ VƠ 21-07-1985
Bùi-Tuần 0106: KHIÊM TỐN SỬA SAI 22-08-1985
Bùi-Tuần 0107: SÁT THỰC TẾ 21-08-1985
Bùi-Tuần 0108: KHIÊM NHƯỜNG 23-08-1985
Bùi-Tuần 0109: CỘNG ĐOÀN ĐỨC ÁI 23-08-1985
Bùi-Tuần 0110: ĐỨC TIN TRONG TÂM HỒN KHIÊM TỐN
Bùi-Tuần 0111: THANH LUYỆN 25-08-1985
Bùi-Tuần 0112: MẪU NGƯỜI MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 01-09-1985
Bùi-Tuần 0113: LO ÂU 20-10-1985
Bùi-Tuần 0114: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI NGHÈO 24-10-1985
Bùi-Tuần 0115: BA YẾU TỐ ĐỂ TIẾN TRIỂN 24-11-1985
Bùi-Tuần 0116: BỐI RỐI LO SỢ 07-12-1985
Bùi-Tuần 0117: CHÚA CHỌN 07-12-1985
Bùi-Tuần 0118: ĂN NĂN SÁM HỐI 08-12-1985
Bùi-Tuần 0119: NHỮNG THUẬN LỢI TRONG NỘI TÂM 08-12-1985
Bùi-Tuần 0120: NHỮNG ĐIỀU THỰC TẾ DẠY TA 09-12-1985
Bùi-Tuần 0121: SỨC KHOẺ LINH HỒN 09-12-1985
Bùi-Tuần 0122: CON NGƯỜI LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẬC NHẤT
Bùi-Tuần 0123: LÒNG TỐT 05-01-1986
Bùi-Tuần 0124: THAO THỨC VỀ CUỘC SỐNG 10-01-1986
Bùi-Tuần 0125: MẠNH MẼ, ĐẦY KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 0126: NĂM MỚI MONG CÓ NHIỀU LIÊN HỆ TỐT 09-02-1986
Bùi-Tuần 0127: ĂN NĂN HỐI CẢI 02-03-1986
Bùi-Tuần 0128: KHIÊM NHƯỜNG TRONG ĂN NĂN SÁM HỐI02-03-1986
Bùi-Tuần 0129: NGƯỜI TỘI LỖI ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0130: HÌNH ảNH LINH MỤC 16-03-1986
Bùi-Tuần 0131: MỞ RỘNG TRÁI TIM 27-03-1986
Bùi-Tuần 0132: LẠC QUAN 29-03-1986
Bùi-Tuần 0133: LƯƠNG THỰC ĐỨC TIN 20-04-1986
Bùi-Tuần 0134: CUỘC ĐỜI CÓ BẢO ĐẢM 03-08-1986
Bùi-Tuần 0135: TINH THẦN CỞI 10-08-1986
Bùi-Tuần 0136: HAI VIỆC HÀNG NGÀY 24-08-1986
Bùi-Tuần 0137: MỘT SỐ ĐỔI THAY TRONG SUY NGHĨ
Bùi-Tuần 0138: TRUNG TÍN 06-10-1986
Bùi-Tuần 0139: CUỘC ĐỜI THÁNH GIA 06-10-1986
Bùi-Tuần 0140: KHÔNG CÓ GÌ TỐT MÀ DỄ CẢ! 07-10-1986
Bùi-Tuần 0141: GIỚI HẠN 07-10-1986
Bùi-Tuần 0142: ĐỔI MỚI CON NGƯỜI 07-10-1986
Bùi-Tuần 0143: VIỆC LÀNH LÀM CHUNG 09-10-1986
Bùi-Tuần 0144: NIỀM TIN YÊU 19-10-1986
Bùi-Tuần 0145: HÒA BÌNH LÀ VẤN ĐỀ CỦA CON NGƯỜI 06-11-1986
Bùi-Tuần 0146: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ 25-12-1986
Bùi-Tuần 0147: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÚA 25-12-1986
Bùi-Tuần 0148: NĂM MỚI, ĐỔI MỚI 29-01-1987
Bùi-Tuần 0149: LINH MỤC VIỆT NAM HÔM NAY 05-04-1987
Bùi-Tuần 0150: HỘI THÁNH LÀ HIỆP THÔNG 16-04-1987
Bùi-Tuần 0151: LỄ PHỤC SINH LÀ LỄ CỦA NIỀM HY VỌNG 19-04-1987
Bùi-Tuần 0152: SỐNG TÍCH CỰC VỚI LỊCH SỬ HÔM NAY 03-05-1987
Bùi-Tuần 0153: PHỤC VỤ HOÀ BÌNH 19-05-1987
Bùi-Tuần 0154: CUỘC SỐNG ĐẠO HÃY LÀ MỘT SỨ ĐIỆP 06-06-1987
Bùi-Tuần 0155: KẺ KHÔNG NHÀ 25-12-1987
Bùi-Tuần 0156: NGHĨ TỚI NĂM 2000 07-06-1987
Bùi-Tuần 0157: TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO 08-06-1987
Bùi-Tuần 0158: ƠN LO LIỆU 08-06-1987
Bùi-Tuần 0159: QUẢNG ĐẠI 08-06-1987
Bùi-Tuần 0160: CỞI MỞ HOÀ NHẬP CÓ PHẨM CHẤT NÂNG LÊN
Bùi-Tuần 0161: DỄ THƯƠNG TRƯỚC MẶT CHÚA 21-06-1987
Bùi-Tuần 0162: BÌNH AN TÂM HỒN 28-06-1987
Bùi-Tuần 0163: TẤM VÉ ĐỂ LÊN TRỜI 15-08-1987
Bùi-Tuần 0164: SỐNG ĐÚNG TÍNH NGƯỜI 16-08-1987
Bùi-Tuần 0165: BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 0166: CẢM TẠ CHÚA SUỐT ĐỜI 16-08-1987
Bùi-Tuần 0167: NƯƠNG TỰA VÀO NHAU 22-08-1987
Bùi-Tuần 0168: ĐEM LẠI NIỀM VUI 22-08-1987
Bùi-Tuần 0169: VẤN ĐỀ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA  23-08-1987
Bùi-Tuần 0170: MẸ HẰNG CỨU GIÚP 23-08-1987
Bùi-Tuần 0171: PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG ĐẠO 24-08-1987
Bùi-Tuần 0172: SỐNG ĐẠO TỐT NHỜ ĐỔI MỚI 08-12-1987
Bùi-Tuần 0173: CAN ĐẢM TRƯỚC CUỘC SỐNG 20-12-1987
Bùi-Tuần 0174: MÙA XUÂN VỚI NHỮNG VẺ ĐẸP MỚI 1988
Bùi-Tuần 0175: ĐƠN ĐỘC 08-12-1989
Bùi-Tuần 0176: NHÀ CÓ ĐỨC MẸ LÀ NHÀ CÓ PHÚC
Bùi-Tuần 0177: HOÀ GIẢI 05-03-1989
Bùi-Tuần 0178: BIẾT CHÚA KITÔ 07-05-1989
Bùi-Tuần 0179: GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG 14-05-1989
Bùi-Tuần 0180: XAO XUYẾN VÀ SỢ HÃI 21-05-1989
Bùi-Tuần 0181: THẾ HỆ MỚI, CẦN TÔNG ĐỒ MỚI – C 1989
Bùi-Tuần 0182: CỞI MỞ 1989
Bùi-Tuần 0183: SÁNG DANH ĐỨC CHÚA CHA VÀ ĐỨC CHÚA CON
Bùi-Tuần 0184: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN MỘT CÁCH TRONG SÁNG
Bùi-Tuần 0185: TỪNG NHÓM NHỎ 25-06-1989
Bùi-Tuần 0186: ĐẠO NGOÀI ĐỜI 02-07-1989
Bùi-Tuần 0187: NGHE LỜI CHÚA 09-07-1989
Bùi-Tuần 0188: PHIÊN DỊCH TIN MỪNG 06-08-1989
Bùi-Tuần 0189: CỦA CẢI 1989
Bùi-Tuần 0190: TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN 30-08-1998
Bùi-Tuần 0191: SỰ CỌ SÁT GIỮA NHỮNG KHÁC BIỆT 1989
Bùi-Tuần 0192: CỬA HẸP 10-09-1989
Bùi-Tuần 0193: KHIÊM TỐN 17-09-1989
Bùi-Tuần 0194: HY SINH CHO TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI
Bùi-Tuần 0195: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU 1989
Bùi-Tuần 0196: LINH MỤC LÀ AI? 18-01-1990
Bùi-Tuần 0197: MỞ LÒNG TA RA VỚI NGƯỜI NGHÈO 15-02-1991
Bùi-Tuần 0198: CHÚA THÁNH THẦN VÀ NGƯỜI NGHÈO KHO
Bùi-Tuần 0199: THÁNH Ý CHÚA CHA  26-02-1991
Bùi-Tuần 0200: VÁC THÁNH GIÁ MÌNH 26-02-1991
Bùi-Tuần 0201: CẦU NGUYỆN 27-02-1991
Bùi-Tuần 0202: BỐN HƯỚNG CỦA CÔNG ĐỒNG VATICAN 2  15-03-1991
Bùi-Tuần 0203: CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT 16-03-1991
Bùi-Tuần 0204: HẠ MÌNH XUỐNG NHƯ TRẺ NHỎ 06-03-1991
Bùi-Tuần 0205: LO ÂU VỀ TÌNH HÌNH LINH MỤC 17-03-1991
Bùi-Tuần 0206: TẶNG PHẨM TÌNH YÊU 28-03-1991
Bùi-Tuần 0207: NGỌN LỬA CỨU ĐỘ 30-03-1991
Bùi-Tuần 0208: CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ
Bùi-Tuần 0209: CỬA CHUỒNG CHIÊN 24-04-1991
Bùi-Tuần 0210: ĐẦU TƯ VÀO PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI 24-04-1991
Bùi-Tuần 0211: TIỀM NĂNG CủA VIỆC TRUYỀN GIÁO 25-04-1991
Bùi-Tuần 0212: TẬP TRUNG LÒNG ĐẠO VÀO ĐỨC KITÔ 26-04-1991
Bùi-Tuần 0213: BẦU KHÍ CỘNG-ĐOÀN 23-04-1991
Bùi-Tuần 0214: ƠN ĐỨC TIN 30-04-1991
Bùi-Tuần 0215: ĐẤNG CỨU ĐỘ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 10-05-1991
Bùi-Tuần 0216: TRONG BÀN TAY ĐỨC KITÔ 19-05-1991
Bùi-Tuần 0217: HÃY Mở LÒNG TA RA 26-05-1991
Bùi-Tuần 0218: BÀI HỌC KHIÊM TỐN 28-05-1991
Bùi-Tuần 0219: LINH MỤC GIỮA THỜI ĐIỂM PHỨC TẠP 01-06-1991
Bùi-Tuần 0220: HÃY VÁC THÁNH GIÁ 03-06-1991
Bùi-Tuần 0221: CHÚA ĐỀ CAO YÊU THƯƠNG BÁC ÁI 13-06-1991
Bùi-Tuần 0222: CAN ĐảM NHẬN SỰ THỰC VỀ MÌNH 24-06-1991
Bùi-Tuần 0223: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 17-06-1991
Bùi-Tuần 0224: KIÊN NHẪN 26-07-1991
Bùi-Tuần 0225: ĐIỀU TỐT LÀNH CAO QUÍ CHÚA MẠC KHẢI
Bùi-Tuần 0226: HOA QUẢ CỦA ĐẤNG PHÙ TRƠ 18-07-1991
Bùi-Tuần 0227: MỘT NHẬN THỨC VỀ NHÀ THỜ 19-07-1991
Bùi-Tuần 0228: CON YÊU CHÚA 23-07-1991
Bùi-Tuần 0229: ƠN HIỂU BIẾT 04-08-1991
Bùi-Tuần 0230: ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ NHỎ 12-08-1991
Bùi-Tuần 0231: CHIA SẺ MỘT CÁI NHÌN 15-08-1991
Bùi-Tuần 0232: BÉN NHẠY TRONG TÔN GIÁO 18-08-1991
Bùi-Tuần 0233: SỰ ÂM THẦM SUY NIỆM 16-08-1991
Bùi-Tuần 0234: HÀI HÒA TRONG CUỘC SỐNG 21-08-1991
Bùi-Tuần 0235: MỘT KHUÔN MẶT TÌNH NGHĨA 25-08-1991
Bùi-Tuần 0236: ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG 24-08-1991
Bùi-Tuần 0237: CON LÀ HY VỌNG CủA MẸ 25-08-1991
Bùi-Tuần 0238: THẦY DẠY CHÂN LÝ 04-09-1991
Bùi-Tuần 0239: CHIẾC ĐÈN CủA ĐỨC MẸ 08-09-1991
Bùi-Tuần 0240: CHỨNG TÊ BẠI TRONG LƯƠNG TÂM 09-09-1991
Bùi-Tuần 0241: CỘNG ĐOÀN NHỎ 10-09-1991
Bùi-Tuần 0242: PHÓ DÂNG LINH HỒN 19-09-1991
Bùi-Tuần 0243: CÁI NHÌN CủA CHÚA 29-09-1991
Bùi-Tuần 0244: HẬU QUả CủA SỰ CẦU NGUYỆN 30-09-1991
Bùi-Tuần 0245: CÁCH TRUYỀN GIÁO CHÚA MUỐN 06-10-1991
Bùi-Tuần 0246: TINH THẦN LOAN BÁO TIN MỪNG 18-10-1991
Bùi-Tuần 0247: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ VÀ PHÚC ÂM NGƯỜI
Bùi-Tuần 0248: ĐIỀU CHÚA MẠC KHẢI 17-11-1991
Bùi-Tuần 0249: LƯƠNG TRI LƯƠNG TÂM 20-11-1991
Bùi-Tuần 0250: TỪ BỎ MÌNH 22-11-1991
Bùi-Tuần 0251: PHỤC VỤ 23-11-1991
Bùi-Tuần 0252: CHÂN LÝ CỨU ĐỘ 24-11-1991
Bùi-Tuần 0253: TINH THẦN THỰC DỤNG 27-11-1991
Bùi-Tuần 0254: HÌNH ẢNH ĐỨC MẸ TRONG TỘI 09-12-1991
Bùi-Tuần 0255: ĐỨC TIN CỨU ĐỘ 15-12-1991
Bùi-Tuần 0256: LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA 20-12-1991
Bùi-Tuần 0257: TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA 22-12-1991
Bùi-Tuần 0258: TIN VÀO CHÚA 24-12-1991
Bùi-Tuần 0259: THIÊN CHÚA CÓ TỰ DO CủA NGÀI 28-12-1991
Bùi-Tuần 0260: NIỀM VUI SIÊU NHIÊN 31-12-1991
Bùi-Tuần 0261: GƯƠNG BÀ ANNA 31-12-1991
Bùi-Tuần 0262: CUỘC HÀNH TRÌNH NỘI TÂM GIÁO HỘI VIỆT NAM (tt)
Bùi-Tuần 0263: DẤU CHỈ CẦU NGUYỆN 01-03-1991
Bùi-Tuần 0264: NHỮNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CHỨC LINH MỤC
Bùi-Tuần 0265: NHỮNG SUY NGHĨ CủA NHÀ TRUYỀN GIÁO 03-01-1992
Bùi-Tuần 0266: LINH MỤC GIỜ THỨ CHÍN 04-01-1992
Bùi-Tuần 0267: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY 09-01-1992
Bùi-Tuần 0268: LINH MỤC LÀ NGƯỜI LUÔN ĐÓN NHẬN 02-01-1992
Bùi-Tuần 0269: CHUỖI MÂN CÔI THIÊNG LIÊNG 16-01-1992
Bùi-Tuần 0270: MÙA XUÂN GIÁO HỘI 30-01-1992
Bùi-Tuần 0271: NGƯỜI GIEO TIN MỪNG 31-01-1992
Bùi-Tuần 0272: CẢM TƯỞNG Kẻ ĐƯỢC SAI ĐI 01-02-1992
Bùi-Tuần 0273: VIỆC LÀM CủA ĐỨC TIN 21-02-1992
Bùi-Tuần 0274: PHỤC VỤ ĐỨC TIN 5-02-1992
Bùi-Tuần 0275: LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG CHÚA 28-02-1992
Bùi-Tuần 0276: NGƯỜI TÔNG ĐỒ XƯA VÀ NAY 14-04-l992
Bùi-Tuần 0277: ĐƯỢC PHONG CHỨC THÁNH 16-04-1992
Bùi-Tuần 0278: SỰ TỰ DO 18-04-1992
Bùi-Tuần 0279: NHIỀU NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC SỐNG LẠI 18-04-1992
Bùi-Tuần 0280: CHỮ KÝ ĐỨC KITÔ 16-04-1992
Bùi-Tuần 0281: NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 30-04-1992
Bùi-Tuần 0282: TIN MỪNG ĐÍCH THỰC 12-03-1992
Bùi-Tuần 0283: ĐỨC KITÔ CHỈ ĐẠO 17-03-1992
Bùi-Tuần 0284: XIN VÂNG TRONG TƯƠNG LAI 25-03-1992
Bùi-Tuần 0285: TÁI TRUYỀN GIÁO 01-04-1992
Bùi-Tuần 0286: YÊU MẾN CHÚA THỰC SỰ 02-04-1992
Bùi-Tuần 0287: THAO THỨC 14-04-1992
Bùi-Tuần 0288:14-08-1992 BT24: CHÂN LÝ PHảI TIN
Bùi-Tuần 0289: CÁI NHÌN CủA CHÚA 14-08-1992
Bùi-Tuần 0290: RA KHỏI MỒ 19-04-1992
Bùi-Tuần 0291: NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG MỪNG 08-07-1992
Bùi-Tuần 0292: ĂN NĂN THỐNG HỐI 09-07-1992
Bùi-Tuần 0293: ĐẠO ĐỨC ĐƠN SƠ 09-07-1992
Bùi-Tuần 0294: LÀM CHỨNG CHO CHÚA 10-07-1992
Bùi-Tuần 0295: CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 10-07-1992
Bùi-Tuần 0296: SẴN SÀNG 26-07-1992
Bùi-Tuần 0297: NHỮNG CHỌN LỰA ĐÚNG 30-07-1992
Bùi-Tuần 0298: CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN 05-08-1992
Bùi-Tuần 0299: CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA 07-08-1992
Bùi-Tuần 0300: CON THUỘC VỀ CHÚA 09-08-1992
Bùi-Tuần 0301: ĐƠN SƠ KHÓ NGHÈO 15-08-1992
Bùi-Tuần 0302: NIỀM VUI TIÊN TRI 15-08-1992
Bùi-Tuần 0303: THƯỞNG CÔNG 19-08-1992
Bùi-Tuần 0304: KHIÊM TỐN BÉ MỌN 19-08-1992
Bùi-Tuần 0305: ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI 20-08-1992
Bùi-Tuần 0306: CHÚA ĐANG HOẠT ĐỘNG 23-08-1992
Bùi-Tuần 0307: PHỤC VỤ 23-08-1992
Bùi-Tuần 0308: ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 27-08-1992
Bùi-Tuần 0309: BẢN TIN THỜI SỰ 28-08-1992
Bùi-Tuần 0310: CHÚA THÁNH THẦN ĐỔI MỚI 30-08-1992
Bùi-Tuần 0311: HÀNH TRÌNH ĐỜI TU 07-09-1992
Bùi-Tuần 0312: SỐNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN 10-09-1992
Bùi-Tuần 0313: CẢM TẠ CHÚA 17-09-1992
Bùi-Tuần 0314: NGƯỜI KHÔNG GIAN DỐI 29-09-1992
Bùi-Tuần 0315: ƠN TRỞ VỀ 01-10-1992
Bùi-Tuần 0316: HÃY CỨU LẤY CON EM CHÚNG TA 02-10-1992
Bùi-Tuần 0317: HỘI THÁNH CủA TÔI 06-10-1992
Bùi-Tuần 0318: RƯỢU TÌNH YÊU BÁC ÁI 07-10-1992
Bùi-Tuần 0319: ĐÓN TIẾP CHÚA THÁNH LINH 08-10-1992
Bùi-Tuần 0320: CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 28-10-1992
Bùi-Tuần 0321: THƯƠNG YÊU NHAU 29-10-1992
Bùi-Tuần 0322: SÁNG TẠO CÁCH SỐNG ĐỨC TIN 12-11-1992
Bùi-Tuần 0323: PHẢN ỨNG THEO KIỂU PHÚC ÂM 15-11-1992
Bùi-Tuần 0324: GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC 19-11-1992
Bùi-Tuần 0325: CON NGƯỜI CỦA BỜ BÊN 01-12-1992
Bùi-Tuần 0326: SỐNG TINH THẦN HIỆP THÔNG 02-12-1992
Bùi-Tuần 0327: ĐƠN SƠ KHIÊM TỐN 10-12-1992
Bùi-Tuần 0328: RỬA TRONG THÁNH THẦN VÀ LỬA 06-12-1992
Bùi-Tuần 0329: NHƯ TRẺ NHỎ 24-12-1992
Bùi-Tuần 0330: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ GIA-ĐÌNH 27-12-1992
Bùi-Tuần 0331: TINH THẦN HIỆP THÔNG VỚI HỘI THÁNH 16-12-1992
Bùi-Tuần 0332: CHÚA HIỆN DIỆN GIỮA CHÚNG TA 17-12-1992
Bùi-Tuần 0333: CẢM TƯỞNG VỀ NGƯỜI TRUYỀN GIÁO 17-12-1992
Bùi-Tuần 0334: NHỮNG LỜI TIÊN TRI 18-12-1992
Bùi-Tuần 0335: TIẾNG CHUÔNG THIÊNG LIÊNG 26-12-1992
Bùi-Tuần 0336: CHỌN MỘT HƯỚNG ĐI 27-12-1992
Bùi-Tuần 0337: ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN TRUYỀN THỐNG 27-12-1992
Bùi-Tuần 0338: ĐẠO ĐỨC CủA ĐỨC KITÔ 28-12-1992
Bùi-Tuần 0339: Kinh nghiệm về tâm lý giới trẻ
Bùi-Tuần 0340: CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Bùi-Tuần 0341: TÌNH THƯƠNG CHÚA 04-02-1992
Bùi-Tuần 0342: SỐNG TINH THẦN SA MẠC 08-03-1992
Bùi-Tuần 0343: TIN MỪNG ĐÍCH THỰC 15-03-1992
Bùi-Tuần 0344: SÁM HỐI ĐÍCH THỰC 22-03-1992
Bùi-Tuần 0345: TIN MỪNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TỘI LỖI 29-03-1992
Bùi-Tuần 0346: TÌNH THƯƠNG CỨU ĐỘ 05-04-1992
Bùi-Tuần 0347: ĐƯỜNG KHỔ NẠN 12-04-1992
Bùi-Tuần 0348: NGÀY XUÂN, SUY NGHĨ VỀ ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0349: Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc
Bùi-Tuần 0350: HOA Nở TỪ NHỮNG THẤT BẠI 14-01-1993
Bùi-Tuần 0351: TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN 22-01-1993
Bùi-Tuần 0352: CHIẾC KHĂN 01-01-1993
Bùi-Tuần 0353: XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRÁCH NHIỆM 07-01-1993
Bùi-Tuần 0354: NHỮNG ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 07-01-1993
Bùi-Tuần 0355: SỐNG LỜI TIÊN TRI 03-02-1993
Bùi-Tuần 0356: NHỮNG VIỆC LÀNH TOẢ SÁNG 07-02-1993
Bùi-Tuần 0357: CHẠM TỚI ĐỨC KITÔ 08-02-1993
Bùi-Tuần 0358: NHẬN ĐỊNH VỀ TRUYỀN GIÁO 09-02-1993
Bùi-Tuần 0359: TUYÊN XƯNG SỰ SỐNG LẠI 21-03-1993
Bùi-Tuần 0360: ĐẶC ĐIỂM CủA ĐỜI TU 14-02-1993
Bùi-Tuần 0361: XỨNG ĐÁNG LÀ BIẾT MÌNH BẤT XỨNG 06-04-1993
Bùi-Tuần 0362: TIẾNG NÓI CủA HAI BÀN TAY ĐỨC KITÔ 08-04-1993
Bùi-Tuần 0363: SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0364: HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN 14-04-1993
Bùi-Tuần 0365: Vẻ ĐẸP TRẻ TRUNG CủA ĐỨC KITÔ 23-03-1993
Bùi-Tuần 0366: THÁNH Ý CHÚA CHA 24-03-1993
Bùi-Tuần 0367: TUYÊN XƯNG VIỆC CHÚA SỐNG LẠI NGÀY HÔM NAY
Bùi-Tuần 0368: ĐỪNG SỢ, HÃY CẬY TRÔNG 14-04-1993
Bùi-Tuần 0369: SỰ KHIÊM TỐN ĐỨC KITÔ 22-04-1993
Bùi-Tuần 0370: CÁI NHÌN KHÔN NGOAN 02-05-1993
Bùi-Tuần 0371: ƠN GỌI TRở VỀ …..1993
Bùi-Tuần 0372: TUÂN GIỮ ĐIỀU CHÚA DẠY 13-05-1993
Bùi-Tuần 0373: HÌNH THỨC MỚI CỦA TÂN PHÚC ÂM HOÁ 14-05-1993
Bùi-Tuần 0374: NHÂN CHỨNG CỦA ĐỨC TIN 15-05-1993
Bùi-Tuần 0375: TRở VỀ VỚI CHÚA 23-05-1993
Bùi-Tuần 0376: MANG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 26-5-93
Bùi-Tuần 0377: LỬA CHÚA THÁNH LINH 30-05-1993
Bùi-Tuần 0378: CHIẾC LƯỚI 02-06-1993
Bùi-Tuần 0379: ĐẤNG AN ỦI 30-5-1993
Bùi-Tuần 0380: SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI THÁNH TÂM 18-06-1993
Bùi-Tuần 0381: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA 24-06-93
Bùi-Tuần 0382: SỰ HẤP DẪN NƠI ĐỨC KITÔ 07-07-1993
Bùi-Tuần 0383: ƠN ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 14-07-1993
Bùi-Tuần 0384: ĐỔI MỚI TÂM HỒN 29-07-1993
Bùi-Tuần 0385: ĐIỀU CHÚA PHIỀN TRÁCH 05-08-1993
Bùi-Tuần 0386: TRÁI TIM ĐỨC KITÔ 06-08-1993
Bùi-Tuần 0387: ƠN ĐỨC TIN 07-08-1993
Bùi-Tuần 0388: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 10-08-1993
Bùi-Tuần 0389: VINH QUANG LỚN NHẤT 14-08-1993
Bùi-Tuần 0390: HOA TÌNH THƯƠNG 15-08-1993
Bùi-Tuần 0391: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 20-08-1993
Bùi-Tuần 0392: PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN 21-08-1993
Bùi-Tuần 0393: PHỤC VỤ LỚN NHẤT
Bùi-Tuần 0394: NÉT DỄ THƯƠNG 21-08-1993
Bùi-Tuần 0395: TINH THẦN VATICĂNG II
Bùi-Tuần 0396: SÁNG KIẾN BẤT NGỜ 22-08-1993
Bùi-Tuần 0397: NIỀM HY VỌNG 05-09-1993
Bùi-Tuần 0398: NIỀM CẬY TRÔNG 28-10-1993
Bùi-Tuần 0399: CẢM TƯỞNG VỀ MỘT SỰ ĐỔI MỚI 02-11-1993
Bùi-Tuần 0400: NHIỆM VỤ LINH MỤC 04-11-1993
Bùi-Tuần 0401: NHÂN CHỨNG ĐỨC TIN 10-11-1993
Bùi-Tuần 0402: NHẬN RA ĐỨC KITÔ 20-11-1993
Bùi-Tuần 0403: HÃY GẮN BÓ VÀO ĐỨC KITÔ 21-11-1993
Bùi-Tuần 0404: TỪ BỎ MÌNH 24-11-1993
Bùi-Tuần 0405: ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 25-11-1993
Bùi-Tuần 0406: ĐỜI HIẾN TẾ 28-11-1993
Bùi-Tuần 0407: KHÔN NGOAN PHÚC ÂM 10-12-1993
Bùi-Tuần 0408: ĐẠO ĐỨC CủA ĐỨC KITÔ 24-12-1993
Bùi-Tuần 0409: ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA 16-12-1993
Bùi-Tuần 0410: CHÚA ở TRONG TÔI 16-12-1993
Bùi-Tuần 0411: ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 26-12-1993
Bùi-Tuần 0412: CHÚA LÀ SỰ BÌNH AN 26-12-1993
Bùi-Tuần 0413: SUY NGHĨ VỀ MỤC VỤ THỜI HẬU CẤM VẬN
Bùi-Tuần 0414: HÃY ĐẾN MÀ XEM 04-01-1994
Bùi-Tuần 0415: GIỚI THIỆU ĐỨC KITÔ 05-01-1994
Bùi-Tuần 0416: NĂM MỚI, TRÁI TIM MỚI 10-01-1994
Bùi-Tuần 0417: MỪNG Kỷ NIỆM THÀNH LẬP ĐỊA PHẬN
Bùi-Tuần 0418: NGÔI NHÀ HỘI THÁNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Bùi-Tuần 0419: SỰ NHẠY BÉN CỦA TRÁI TIM 10-02-1994
Bùi-Tuần 0420: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 14-04-1994
Bùi-Tuần 0421: PHỤC SINH TRONG ĐỜI THƯỜNG 28-03-1994
Bùi-Tuần 0422: ĐẠO TÌNH YÊU 24-03-1994
Bùi-Tuần 0423: HỘI THÁNH TRẺ 25-03-1994
Bùi-Tuần 0424: TÌNH YÊU VÀ THÁNH GIÁ 29-03-1994
Bùi-Tuần 0425: GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG 31-03-1994
Bùi-Tuần 0426: SỐNG LẠI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY 02-04-1994
Bùi-Tuần 0427: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 13-04-1994
Bùi-Tuần 0428: TRở VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 14-04-1994
Bùi-Tuần 0429: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 30-04-1994
Bùi-Tuần 0430: TRỞ VỀ VỚI CHÚA 24-04-1994
Bùi-Tuần 0431: Trả Lời Phỏng Vấn
Bùi-Tuần 0432: Những hiểu biết nơi các thánh
Bùi-Tuần 0433: ĐỨC KITÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ 26-07-1994
Bùi-Tuần 0434: ĐÓN NHẬN ƠN CHÚA 01-08-1994
Bùi-Tuần 0435: GẶP GỠ CHÚA 02-08-1994
Bùi-Tuần 0436: TINH THẦN PHẢN PHÚC ÂM 03-08-1994
Bùi-Tuần 0437: THÁNH Ý CHÚA 04-08-1994
Bùi-Tuần 0438: THIÊN CHÚA TÌNH YÊU 05-08-1994
Bùi-Tuần 0439: GIÚP NHAU SỬA LỖI 10-08-1994
Bùi-Tuần 0440: ĐỔI MỚI CON NGƯỜI 10-08-1994
Bùi-Tuần 0441: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 13-08-1994
Bùi-Tuần 0442: CHỖ ĐỨNG CỦA KẺ BÉ NHỎ 13-08-1994
Bùi-Tuần 0443: CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN 14-08-1994
Bùi-Tuần 0444: BÀI CA CỦA NGƯỜI MẸ 14-08-1994
Bùi-Tuần 0445: Truyền Giáo bằng cách LÀM CHỨNG 15-08-1994
Bùi-Tuần 0446: CẢM TẠ NGỢI KHEN CHÚA 16-08-1994
Bùi-Tuần 0447: TÁI SINH BởI TRỜI 18-08-1994
Bùi-Tuần 0448: NHỮNG SỰ TRỌNG ĐẠI 21-08-1994
Bùi-Tuần 0449: CÁCH TRUYỀN GIÁO THÍCH HỢP 25-08-1994
Bùi-Tuần 0450: NHỮNG PHẤN ĐẤU TRONG BẬC LÀM CHA MẸ
Bùi-Tuần 0451: CHÂN LÝ CỨU ĐỘ 28-08-1994
Bùi-Tuần 0452: Vẻ ĐẸP VĂN HOÁ 15-09-1994
Bùi-Tuần 0453: ĐÀO TẠO NHÂN SỰ 23-09-1994
Bùi-Tuần 0454: NGỌN LỬA THAO THỨC TRUYỀN GIÁO 28-09-1994
Bùi-Tuần 0455: HOẠT ĐỘNG CủA CÁC THIÊN THẦN NƠI LOÀI NGƯỜI
Bùi-Tuần 0456: ĐÓN NHẬN CHÚA 31-12-1994
Bùi-Tuần 0457: NƯỚC THIÊN CHÚA 25-10-1994
Bùi-Tuần 0458: ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 26-10-1994
Bùi-Tuần 0459: TRUYỀN GIÁO VÀ ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 29-10-1994
Bùi-Tuần 0460: KHIÊM NHƯỜNG CủA PHÚC ÂM 29-10-1994
Bùi-Tuần 0461: LỬA MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 30-10-1994
Bùi-Tuần 0462: KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 13-11-1994
Bùi-Tuần 0463: CHÚC THƯ KHÔNG LỜI 16-11-1994
Bùi-Tuần 0464: NÉT DỄ THƯƠNG NƠI ĐỨC KITÔ 22-11-1994
Bùi-Tuần 0465: NÉT ĐẶC THÙ CủA CỘNG ĐOÀN NHỎ 24-11-1994
Bùi-Tuần 0466: THÁNH ĐƯỜNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN
Bùi-Tuần 0467: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 27-11-1994
Bùi-Tuần 0468: SỐNG ƠN GỌI 28-11-1994
Bùi-Tuần 0469: ĐỨC TIN CủA ĐỨC MẸ 02-12-1994
Bùi-Tuần 0470: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 03-12-1994
Bùi-Tuần 0471: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 03-12-1994
Bùi-Tuần 0472: ĐỨC CẬY TRÔNG 05-12-1994
Bùi-Tuần 0473: ĂN NĂN TRở VỀ 06-12-1994
Bùi-Tuần 0474: LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 07-12-1994
Bùi-Tuần 0475: HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI 15-12-1994
Bùi-Tuần 0476: NHỮNG TÂM TÌNH DẤU CHỈ 24-12-1994
Bùi-Tuần 0477: THA THƯ 26-12-1994
Bùi-Tuần 0478: ƠN ĐẶC BIỆT 27-12-1994
Bùi-Tuần 0479: CÁI NHÌN 27-12-1994
Bùi-Tuần 0480: TRỞ VỀ 28-12-1994
Bùi-Tuần 0481: TỪ NỀN TU ĐỨC NHẬP THỂ ĐẾN NỀN TU ĐỨC TẠI GIA
Bùi-Tuần 0482: CẢM TẠ ƠN CHÚA 22-05-1994
Bùi-Tuần 0483: ĐỌC BÁO 21-06-1994
Bùi-Tuần 0484: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 27-11-1994
Bùi-Tuần 0485: NĂM MỚI VỚI THỜI CƠ VÀ NGUY CƠ 31-01-1995
Bùi-Tuần 0486: CHIA SẺ VỀ GIỚI TRẺ 15-01-1995
Bùi-Tuần 0487: KITÔ-HOÁ CHÍNH MÌNH 29-01-1995
Bùi-Tuần 0488: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 09-02-1995
Bùi-Tuần 0489: HÃY BIẾT KINH NGẠC 05-02-1995
Bùi-Tuần 0490: ĐIỂM TỐT NƠI MỘT CÔNG TRÌNH 28-02-1995
Bùi-Tuần 0491: SỐNG KHIÊM TỐN 20-03-1995
Bùi-Tuần 0492: TẤM LÒNG BÁC ÁI 21-03-1995
Bùi-Tuần 0493: NHỮNG NGƯỜI DO THÁI BẢO THỦ
Bùi-Tuần 0494: ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ QUA LÒNG NHÂN ÁI
Bùi-Tuần 0495: TẠ ƠN CHÚA 29-03-1995
Bùi-Tuần 0496: NHÌN LÊN ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 16-04-1995
Bùi-Tuần 0497: CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ 13-04-1995
Bùi-Tuần 0498: TRUYỀN GIÁO BẰNG TRÁI TIM 20-4-1995
Bùi-Tuần 0499: CON ĐƯỜNG 20 NĂM QUA 30-04-1995
Bùi-Tuần 0500: HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN 06-05-1995
Bùi-Tuần 0501: MỤC TỬ TỐT LÀNH 07-05-1995
Bùi-Tuần 0502: TÔN TRỌNG THIÊN CHÚA 11-05-1995
Bùi-Tuần 0503: HÃY TRỞ LẠI TÌNH YÊU CHÚA 18-05-1995
Bùi-Tuần 0504: BÁC ÁI TRONG LỜI NÓI 03-06-1995
Bùi-Tuần 0505: CHIA SẺ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0506: ĐAU KHỔ BỞI GIÁO HỘI 02-07-1995
Bùi-Tuần 0507: TỪ BỎ MÌNH VÌ MẾN CHÚA 25-06-1995
Bùi-Tuần 0508: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 26-06-1995
Bùi-Tuần 0509: ĐOÀN SỦNG 26-06-1995
Bùi-Tuần 0510: ĐI VÀO CỬA HẸP 27-06-1995
Bùi-Tuần 0511: CHỨNG NHÂN 28-06-1995
Bùi-Tuần 0512: HỘI THÁNH LÀ MỘT TRẠM XÁ 07-07-1995
Bùi-Tuần 0513: TÂN PHÚC-ÂM-HOÁ 08-07-1995
Bùi-Tuần 0514: KHIÊM NHƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH
Bùi-Tuần 0515: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 28-07-1995
Bùi-Tuần 0516: DIỄN Tả NƯỚC TRỜI 31-07-1995
Bùi-Tuần 0517: HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI 01-08-1995
Bùi-Tuần 0518: XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI 02-08-1995
Bùi-Tuần 0519: PHÁT TRIỂN NƯỚC TRỜI 03-08-1995
Bùi-Tuần 0520: SỐNG ĐƠN SƠ PHÚC ÂM 07-08-1995
Bùi-Tuần 0521: HÃY TỈNH THỨC 08-08-1995
Bùi-Tuần 0522: CẦN BƯỚC VÀO CửA HẸP 27-08-1995
Bùi-Tuần 0523: ĐÓNG VÀ MỞ 27-08-1995
Bùi-Tuần 0524: BảO VỆ UY TÍN 10-08-1995
Bùi-Tuần 0525: ĐỪNG SƠ 13-08-1995
Bùi-Tuần 0526: GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ 19-08-1995
Bùi-Tuần 0527: TỪ BỎ 19-08-1995
Bùi-Tuần 0528: “THÁNH ĐƯỜNG” DÂN TỘC 02-09-1995
Bùi-Tuần 0529: LỬA THIÊNG LIÊNG 20-08-1995
Bùi-Tuần 0530: NỖI BUỒN CỦA ĐỨC KITÔ 20-08-1995
Bùi-Tuần 0531: PHÊ PHÁN 29-08-1995
Bùi-Tuần 0532: TỈNH THỨC 27-10-1995
Bùi-Tuần 0533: CHÚA GIÊSU VUA TÌNH YÊU 26-11-1995
Bùi-Tuần 0534: NỖI LO SỢ 06-10-1995
Bùi-Tuần 0535: NHỮNG TÂM TÌNH TẠ ƠN10-12-1995
Bùi-Tuần 0536: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 07-10-1995
Bùi-Tuần 0537: ĐẦY TỚ VÔ DỤNG 14-11-1995
Bùi-Tuần 0538: SỰ THỰC NGỌT NGÀO 28-11-1995
Bùi-Tuần 0539: SỰ THINH LẶNG 28-11-1995
Bùi-Tuần 0540: SỰ KHÔN NGOAN 29-11-1995
Bùi-Tuần 0541: BƯỚC LẠI GẦN ĐỨC KITÔ 25-12-1995
Bùi-Tuần 0542: VIỆC TỪ THIỆN CỦA ĐỨC KITÔ 06-12-1995
Bùi-Tuần 0543: TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG 08-12-1995
Bùi-Tuần 0544: HÃY KIÊN VỮNG BỀN CHÍ 26-12-1995
Bùi-Tuần 0545: TƯƠNG QUAN HUYNH ĐỆ 27-12-1995
Bùi-Tuần 0546: ƠN GỌI TÔNG ĐỒ 31-12-1995
Bùi-Tuần 0547: ƠN ĐỨC TIN 28-01-1995
Bùi-Tuần 0548: ĐỔI MỚI TÂM HỒN 08-02-1996
Bùi-Tuần 0549: THỰC HÀNH 16-02-1996
Bùi-Tuần 0550: XÂY DỰNG HỘI THÁNH 16-02-1996
Bùi-Tuần 0551: MÙA XUÂN TRONG LÒNG NGƯỜI19-02-1996
Bùi-Tuần 0552: XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI 22-02-1996
Bùi-Tuần 0553: KHẢ NĂNG THA THỨ 12-03-1996
Bùi-Tuần 0554: NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CủA TÂM HỒN12-03-1996
Bùi-Tuần 0555: XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 13-03-1996
Bùi-Tuần 0556: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 19-03-1996
Bùi-Tuần 0557: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 21-03-1996
Bùi-Tuần 0558: CÁI ĐÚNG VÀ CÁI ĐẸP TRONG TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0559: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ LOAÌ NGƯỜI 04-04-1996
Bùi-Tuần 0560: HÃY KỂ LẠI NHỮNG TIN MỪNG PHỤC SINH
Bùi-Tuần 0561: CHÚA GỌI KẺ TỘI LỖI 13-04-1996
Bùi-Tuần 0562: LUỒNG GIÓ ĐỔI MỚI CủA CHÚA THÁNH LINH
Bùi-Tuần 0563: CHUYẾN ĐI TRUYỀN GIÁO 30-04-1996
Bùi-Tuần 0564: TRUYỀN GIÁO - Gioan 13,16-2002-05-1996
Bùi-Tuần 0565: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 08-05-1996
Bùi-Tuần 0566: NHỮNG HIỂU BIẾT DO GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 08-05-1996
Bùi-Tuần 0567: THAO THỨC TRUYỀN GIÁO 22-05-1996
Bùi-Tuần 0568: MỘT CỘNG ĐOÀN CÓ CHÚA HOẠT ĐỘNG 23-05-1996
Bùi-Tuần 0569: ĐẠO ĐỨC CỦA NHỮNG GIỚI HẠN 25-05-1996
Bùi-Tuần 0570: TOÀN THỂ HỘI THÁNH ĐỀU DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0571: CHUYỂN HOÁ NỘI TÂM 27-05-1996
Bùi-Tuần 0572: TIẾN TRÌNH “TRở THÀNH” 30-05-1996
Bùi-Tuần 0573: ĐƯỢC SAI ĐI LÀM CHỨNG 31-05-1996
Bùi-Tuần 0574: BẦU KHÍ CỘNG ĐOÀN 09-06-1996
Bùi-Tuần 0575: VIỆC LÀNH TOẢ SÁNG 11-06-1996
Bùi-Tuần 0576: THỰC THI BÁC ÁI 13-06-1996
Bùi-Tuần 0577: ĐỪNG NHIỀU LỜI 20-06-1996
Bùi-Tuần 0578: LÀM MỚI LẠI 22-06-1996
Bùi-Tuần 0579: ƠN TIÊN TRI 24-06-1996
Bùi-Tuần 0580: XEM TRÁI BIẾT CÂY 26-06-1996
Bùi-Tuần 0581: PHÁT TRIỂN BÁC ÁI 30-06-1996
Bùi-Tuần 0582: LÀM CHỨNG LÒNG NHÂN ÁI 05-07-1996
Bùi-Tuần 0583: ĐỔI MỚI NỘI TÂM 06-07-1996
Bùi-Tuần 0584: LÒNG BÁC ÁI, XÓT THƯƠNG 09-07-1996
Bùi-Tuần 0585: BỐN HÌNH ẢNH VỀ GIÁO XƯ 09-07-1996
Bùi-Tuần 0586: CỘNG ĐOÀN BÉ NHỎ 10-07-1996
Bùi-Tuần 0587: RAO GIẢNG VỀ NƯỚC TRỜI 11-07-1996
Bùi-Tuần 0588: TUYÊN XƯNG ĐỨC KITÔ 13-07-1996
Bùi-Tuần 0589: ĐỔI MỚI CÁCH SỐNG ĐẠO 20-07-1996
Bùi-Tuần 0590: PHÁT TRIỂN TỐT  24-07-1996
Bùi-Tuần 0591: MỘT GƯƠNG SÁNG 24-07-1996
Bùi-Tuần 0592: MỘT HÌNH ẢNH CÓ Ý NGHĨA 28-07-1996
Bùi-Tuần 0593: VÀI CHIA SẺ RIÊNG TƯ 30-07-1996
Bùi-Tuần 0594: TỪ ĐỨC TIN VÀ KHÁNG CHIẾN ĐẾN ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0595: KINH TIN KÍNH CủA TÔI 10-08-1996
Bùi-Tuần 0596: ĐỔI MỚI 15-08-1996
Bùi-Tuần 0597: PHÁT TRIỂN NHỏ TRONG CảNH NGHÈO 18-08-1996
Bùi-Tuần 0598: BỘ MẶT ĐẸP CủA MỘT GIÁO XỨ 18-08-1996
Bùi-Tuần 0599: ĐỨC TIN VÀ VĂN HOÁ 18-08-1996
Bùi-Tuần 0600: TIN MỪNG CủA ĐỨC KITÔ 19-08-1996
Bùi-Tuần 0601: QUY TỤ RỘNG RÃI 22-08-1996
Bùi-Tuần 0602: PHÁT TRIỂN TÌNH MẾN 23-08-1996
Bùi-Tuần 0603: THỰC HÀNH 01-09-1996
Bùi-Tuần 0604: VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI 06-09-1996
Bùi-Tuần 0605: HÃY TRỞ VỀ 08-09-1996
Bùi-Tuần 0606: SỐNG ĐỨC TIN 12-09-1996
Bùi-Tuần 0607: BÁC ÁI VÀ CẦU NGUYỆN 18-09-1996
Bùi-Tuần 0608: ĐỨC TIN VỚI NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA LỊCH SỬ
Bùi-Tuần 0609: NHỮNG NIỀM VUI 26-09-1996 BT62:
Bùi-Tuần 0610: ĐẨY LÙI QUỶ DỮ 8-09-1996
Bùi-Tuần 0611: MỘT BÀI THẦN HỌC QUÝ GIÁ 06-11-1996
Bùi-Tuần 0612: KÊU GỌI TỪ ĐÔI TAY BÉ NHỎ 24-12-1996
Bùi-Tuần 0613: KHIÊM TỐN TỰ HẠ 27-12-1996
Bùi-Tuần 0614: CON NGƯỜI THIÊNG LIÊNG 29-12-1996
Bùi-Tuần 0615: NHỮNG PHỤC VỤ QUAN TRỌNG 21-08-1996
Bùi-Tuần 0616: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 14-06-1997
Bùi-Tuần 0617: DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0618: PHÁT TRIỂN TÌNH YÊU THƯƠNG 08-08-1997
Bùi-Tuần 0619: ÁNH SÁNG LƯƠNG TÂM TÔNG ĐỒ 12-08-1997
Bùi-Tuần 0620: ĐỨC KITÔ, BÁNH HẰNG SỐNG 17-08-1997
Bùi-Tuần 0621: DỤNG CỤ BÌNH AN 24-08-1997
Bùi-Tuần 0622: HẠT GIỐNG TIN MỪNG 24-08-1997
Bùi-Tuần 0623: NẾP SỐNG ĐẠO 26-08-1997
Bùi-Tuần 0624: NHỮNG ĐỨC TÍNH CủA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0625: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ 03-01-1997
Bùi-Tuần 0626: PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN 03-01-1997
Bùi-Tuần 0627: HÃY ĐẾN MÀ XEM 04-01-1997
Bùi-Tuần 0628: BA KHÁM PHÁ 18-01-1997
Bùi-Tuần 0629: ĐỨC TIN VÀ VĂN HOÁ 30-01-1997
Bùi-Tuần 0630: SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG 02-02-1997
Bùi-Tuần 0631: NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN 02-02-1997
Bùi-Tuần 0632: ĐẦU XUÂN, TÂM SỰ VỀ ĐỔI MỚI 07-02-1997
Bùi-Tuần 0633: PHÁT TRIỂN CHIỀU KÍCH THIÊNG LIÊN 07-02-1997
Bùi-Tuần 0634: VIỆC LÀM 14-02-1997
Bùi-Tuần 0635: MẶC KHẢI TIN MỪNG 16-02-1997
Bùi-Tuần 0636: NỀN TẢNG THIÊNG LIÊNG VỮNG CHẮC 17-02-1997
Bùi-Tuần 0637: BA XÁC TÍN 17-02-1997
Bùi-Tuần 0638: XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA 18-02-1997
Bùi-Tuần 0639: THA THỨ 04-03-1997
Bùi-Tuần 0640: THỰC HÀNH 05-03-1997
Bùi-Tuần 0641: ĐỐI PHÓ VỚI QUỶ DỮ 06-03-1997
Bùi-Tuần 0642: VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA 10-03-1997
Bùi-Tuần 0643: CON ĐƯỜNG TÔN VINH THIÊN CHÚA 20-03-1997
Bùi-Tuần 0644: ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 25-03-1997
Bùi-Tuần 0645: ĐÓN NHẬN CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CủA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0646: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH 29-03-1997
Bùi-Tuần 0647: ƠN KHÔN NGOAN 12-04-1997
Bùi-Tuần 0648: HÃY TỈNH THỨC SỐNG THÁNH LỄ 15-04-1997
Bùi-Tuần 0649: ƠN BÌNH AN 29-04-1997
Bùi-Tuần 0650: CỐ GẮNG TRỞ THÀNH CON NGƯỜI SINH LỢI
Bùi-Tuần 0651: TRONG TAY CHÚA CON XIN PHÓ THÁC
Bùi-Tuần 0652: PHẢN CHIẾU VINH QUANG THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 0653: HIỆP THÔNG 02-05-1997
Bùi-Tuần 0654: CON NGƯỜI CHÍN CHẮN 09-05-1997
Bùi-Tuần 0655: XÓT THƯƠNG THÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT18-05-1997
Bùi-Tuần 0656: TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT 06-06-1997
Bùi-Tuần 0657: CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 06-06-1997
Bùi-Tuần 0658: NHỮNG VẺ ĐẸP VĂN HOÁ 07-06-1997
Bùi-Tuần 0659: KHÔNG ẢO TƯỞNG 08-06-1997
Bùi-Tuần 0660: TĂNG TRƯỞNG PHẨM CHẤT LINH MỤC 10-06-1997
Bùi-Tuần 0661: KIỆN TOÀN LỐI SỐNG ĐẠO 11-06-1997
Bùi-Tuần 0662: TIN CẬY VÀ PHẤN ĐẤU 12-06-1997
Bùi-Tuần 0663: LƯƠNG THỰC ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 28-08-1997
Bùi-Tuần 0664: PHỤC SINH NHỮNG GÌ LÀ THIÊNG LIÊNG 12-04-1998
Bùi-Tuần 0665: Hãy tin vào Chúa Thánh Thần 28-06-1998
Bùi-Tuần 0666: ƠN GỌI CỦA CHÚA 29-06-1998
Bùi-Tuần 0667: SỐNG ĐẠO LÀ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ 12-07-1998
Bùi-Tuần 0668: LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM MẬU DẦN: CON NGƯỜI MỚI
Bùi-Tuần 0669: TẤN TỚI VỀ ĐẠO ĐỨC 02-01-1998
Bùi-Tuần 0670: PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TÂM LINH 28-01-1998
Bùi-Tuần 0671: MỘT THOÁNG GIAO THỪA 1998
Bùi-Tuần 0672: KẺ ĐƯỢC SAI ĐI 21-02-1998
Bùi-Tuần 0673: BƯỚC VÀO MÙA CHAY VỚI ĐIỀU RĂN MỚI 27-02-1998
Bùi-Tuần 0674: PHÓ DÂNG MÌNH CHO CHÚA 02-02-1998
Bùi-Tuần 0675: BÁC ÁI YÊU THƯƠNG 22-02-1998
Bùi-Tuần 0676: NHU CẦU CỦA TIẾP XÚC 05-03-1998
Bùi-Tuần 0677: NHỮNG CHIẾC CẦU THIÊNG LIÊNG 06-03-1998
Bùi-Tuần 0678: SỰ PHÁT TRIỂN ĐỨC TIN 07-03-1998
Bùi-Tuần 0679: CẦU NGUYỆN NƠI THANH VẮNG 08-03-1998
Bùi-Tuần 0680: TINH THẦN PHỤC VỤ 11-3-1998
Bùi-Tuần 0681: THỰC THI BÁC ÁI 12-03-1998
Bùi-Tuần 0682: ƠN TIÊN TRI 12-03-1998
Bùi-Tuần 0683: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 18-03-1998
Bùi-Tuần 0684: KHÔN NGOAN TRONG PHẤN ĐẤU 22-03-1998
Bùi-Tuần 0685: KHÔN NGOAN SIÊU NHIÊN 25-03-1998
Bùi-Tuần 0686: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 27-03-1998
Bùi-Tuần 0687: ĐẠO ĐỨC HOÁ 31-03-1998
Bùi-Tuần 0688: TINH THẦN CỘNG ĐOÀN 02-04-1998
Bùi-Tuần 0689: KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN 07-04-1998
Bùi-Tuần 0690: CỨU ĐỘ BẰNG YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH 09-04-1998
Bùi-Tuần 0691: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 1998
Bùi-Tuần 0692: NGỌN LỬA YÊU MẾN 04-06-1998
Bùi-Tuần 0693: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 05-06-1998
Bùi-Tuần 0694: TÂM HỒN BÉ NHỎ 12-06-1998
Bùi-Tuần 0695: LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0696: CAN ĐẢM BIẾT BẮT ĐẦU 01-02-1999
Bùi-Tuần 0697: TÂM SỰ THIÊNG LIÊNG VỀ  BỔN PHẬN YÊU THƯƠNG
Bùi-Tuần 0698: XIN LÀ NGỌN ĐÈN SÁNG NHƯ ĐỨC KITÔ 07-02-1999
Bùi-Tuần 0699: BIẾT CHỌN SỰ TỪ BỎ 08-02-1999
Bùi-Tuần 0700: HÃY ĐỔI MỚI NHỮNG LIÊN HỆ 09-02-1999
Bùi-Tuần 0701: LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA ĐỂ ĐỪNG ĐI TRỆCH HƯỚNG
Bùi-Tuần 0702: NHỮNG HIỂU BIẾT MỚI VÀ NHỮNG BƯỚC ĐI MỚI
Bùi-Tuần 0703: TIẾNG CHÚA GỌI CÁC CHỦ CHĂN 25-02-1999
Bùi-Tuần 0704: NHÀ THỜ MỚI CON NGƯỜI MỚI 23-03-1999
Bùi-Tuần 0705: CHIA SẺ VÀI SUY NGHĨ GIÚP CÁC DÒNG TU
Bùi-Tuần 0706: MÔN ĐỆ BÉ MỌN CỦA CHÚA CỨU THẾ
Bùi-Tuần 0707: YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG 01-04-1999
Bùi-Tuần 0708: CÁC ĐỀ TÀI CHÍNH CỦA CỘNG ĐỒNG VATICAN II
Bùi-Tuần 0709: ƠN PHỤC SINH 03-04-1999
Bùi-Tuần 0710: THỰC THI THÁNH Ý CHÚA 30-04-1999
Bùi-Tuần 0711: ƠN TÁI SINH 01-05-1999
Bùi-Tuần 0712: CÔNG TRÌNH LÀM SÁNH DANH CHÚA
Bùi-Tuần 0713: THƯ CHIA SẺ 19-06-1999
Bùi-Tuần 0714: ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA 24-06-1999
Bùi-Tuần 0715: LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ TỚI TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT
Bùi-Tuần 0716: YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 0717: BƯỚC VÀO NĂM THÁNH 07-07-1999
Bùi-Tuần 0718: TRỞ VỀ VỚI NỀN TẢNG: MÌNH THÁNH VÀ
Bùi-Tuần 0719: SỐNG ƠN GỌI NHƯ ĐỨC MARIA 15-08-1999
Bùi-Tuần 0720: “TA KHÁT”: NỀN TẢNG ƠN GỌI LINH MỤC
Bùi-Tuần 0721: KHIÊM TỐN HỌC HỎI VỚI ĐỨC KITÔ 22-08-1999
Bùi-Tuần 0722: ĐÒI HỎI CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HOA 24-08-1999
Bùi-Tuần 0723: HÃY TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG BẤT NGỜ 26-08-1999
Bùi-Tuần 0724: NHỮNG PHẤN ĐẤU MỚI 29-08-1999
Bùi-Tuần 0725: ƠN BIẾT MÌNH 30-08-1999
Bùi-Tuần 0726: RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0727: TẬP TRUNG VÀ0 ĐỨC KITÔ 29-09-1999
Bùi-Tuần 0728: SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC DÒNG TU VỚI GIÁO PHẬN
Bùi-Tuần 0729: MỘT THÁCH ĐỐ LỚN 01-11-1999
Bùi-Tuần 0730: BIẾT SỢ 01-11-1999
Bùi-Tuần 0731: THAO THỨC CUỐI THẾ KỶ 11--11-1999
Bùi-Tuần 0732: KHI CHÚA ĐẾN 06-12-1999
Bùi-Tuần 0733: DỰ BÁO 10-12-1999
Bùi-Tuần 0734: CHIA SẺ -Khai mạc Năm Thánh 2000 24-12-1999
Bùi-Tuần 0735: TÂM SỰ ĐẦU NĂM THÁNH 30-12-1999
Bùi-Tuần 0736: TRĂN TRỞ VỀ CÁCH GIỚI THIỆU TIN  MỪNG 08-01-2000
Bùi-Tuần 0737: CÂY MÙA XUÂN 28-01-2000
Bùi-Tuần 0738: HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA TIN MỪNG 29-01-2000
Bùi-Tuần 0739: HẠNH PHÚC 05-02-2000
Bùi-Tuần 0740: THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ 21-02-2000
Bùi-Tuần 0741: NỘI QUAN 25-02-2000
Bùi-Tuần 0742: HOÁN CẢI 03-03-2000
Bùi-Tuần 0743: MỚI MẺ TIN MỪNG 10-03-2000
Bùi-Tuần 0744: CHỨNG NHÂN ÂM THẦM 19-03-2000
Bùi-Tuần 0745: CHÚA GIÊSU KHÓC 30-03-2000
Bùi-Tuần 0746: GỠ MÌNH RA KHỎI TỘI 31-03-2000
Bùi-Tuần 0747: VƯỢT QUA NHỮNG MÂU THUẪN 07-04-2000
Bùi-Tuần 0748: CHẤP NHẬN CHẾT ĐI 14-04-2000
Bùi-Tuần 0749: NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI 14-04-2000
Bùi-Tuần 0750: GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊSU 18-04-2000
Bùi-Tuần 0751: HIỂU BIẾT TÌNH HÌNH 20-04-2000
Bùi-Tuần 0752: CHỨNG TÍCH PHỤC SINH 21-04-2000
Bùi-Tuần 0753: CHÚA PHỤC SINH HIỆN RA 22-04-2000
Bùi-Tuần 0754: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 28-04-2000
Bùi-Tuần 0755: PHỎNG VẤN ĐỨC CHA BÙI TUẦN 30 -04-2000
Bùi-Tuần 0756: KHỞI ĐẦU MỚI 01-05-2000
Bùi-Tuần 0757: BIẾN  CỐ  TỪ  TRẦN
Bùi-Tuần 0758: TỔ PHỤ ABRAHAM NƠI  ĐỨC THÁNH CHA
Bùi-Tuần 0759: NĂM THÁNH VÀ THÁNH  TÂM 02-06-2000
Bùi-Tuần 0760: HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI TÔNG ĐỒ 06-06-2000
Bùi-Tuần 0761: NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ 09-06-2000
Bùi-Tuần 0762: SỐNG TRONG SỰ THỰC 11-06-2000
Bùi-Tuần 0763: XÉT MÌNH VỀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG  NĂM THÁNH
Bùi-Tuần 0764: SỨC THU HÚT NƠI THÁNH GIOAN  BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0765: TÍN HIỆU 27-06-2000
Bùi-Tuần 0766: SỐNG ĐẠO VỚI NHỮNG CHỌN LỰA TỐT 29-06-2000
Bùi-Tuần 0767: FATIMA VÀ CẢNH  BÁO 21-07-2000
Bùi-Tuần 0768: TRỞ NÊN NGƯỜI CÓ ÍCH 26-07-2000
Bùi-Tuần 0769: TIẾP CẬN VỚI CÁC TÔNGIÁO TẠI ĐỊA  PHƯƠNG  (bài 2)
Bùi-Tuần 0770: NHỮNG CHÂN LÝ NHỎ 12-08-2000
Bùi-Tuần 0771: VỀ VỚI CHA 15-08-2000
Bùi-Tuần 0772: MỘT GÓC NHÌN GIẢI PHÓNG 19-08-2000
Bùi-Tuần 0773: MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG ĐẠO 22-08-2000
Bùi-Tuần 0774: CÙNG VỚI ĐỨC MẸ  ĐI THĂM NẠN  NHÂN LŨ LỤT
Bùi-Tuần 0775: BIẾT GỢI Ý VỀ TIN MỪNG 22-09-2000
Bùi-Tuần 0776: CẢM NGHIỆM HÀNH HƯƠNG 20-10-2000
Bùi-Tuần 0777: HÀNH HƯƠNG VÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN 04-11-2000
Bùi-Tuần 0778: CỨU TRỢ VÀ ĐƯỢC CỨU TRỢ 12-11-2000
Bùi-Tuần 0779: NƯỚC CHÚA TỚI GẦN 17-11-2000
Bùi-Tuần 0780: SỐNG MÙA VỌNG VỚI ĐỨC MẸ MARIA 01-12-2000
Bùi-Tuần 0781: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC VỚI CHÚA TẠI HANG ĐÁ
Bùi-Tuần 0782: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HOÁ 10-12-2000
Bùi-Tuần 0783: LỜI HỐI THÚC CỦA NĂM THÁNH 15-12-2000
Bùi-Tuần 0784: CỘNG TÁC BẰNG TĂNG CƯỜNG CẦU  NGUYỆN
Bùi-Tuần 0785: NHỮNG VẺ ĐẸP CỨU ĐỘ 21-12-2000
Bùi-Tuần 0786: BẢN THÂN HÃY LÀ THÁNH LỄ 26-12-2000
Bùi-Tuần 0787: LỜI ĐẦU TIÊN Ở ĐẦU THẾ KỶ 30-12-2000
Bùi-Tuần 0788: CUỐI NĂM TÍNH SỔ LỜI NÓI 04-01-2001
Bùi-Tuần 0789: XUÂN VÀ BIỂN 08-01-2001
Bùi-Tuần 0790: LỜI SAI ĐI 11-01-2001
Bùi-Tuần 0791: ĐẦU XUÂN, TÌM MỘT CÁI NHÌN 24-01-2001
Bùi-Tuần 0792: CẦU NGUYỆN TẠI LỘ ĐỨC 03-02-2001
Bùi-Tuần 0793: ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN, NGƯỜI BẠN TÔI
Bùi-Tuần 0794: CẢM ĐỘNG 11-02-2001
Bùi-Tuần 0795: CỨU ĐỘ BẰNG THINH LẶNG CỦA THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 0796: ĐỒNG CẢM 23-02-2001
Bùi-Tuần 0797: VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 06-03-2001
Bùi-Tuần 0798: ÔNG BẠN TRỘM LÀNH 13-03-2001
Bùi-Tuần 0799: XIN ƠN CỨU ĐỘ 14-03-2001
Bùi-Tuần 0800: CHIA SẺ VÀI KINH NGHIỆM VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0801: VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ THINH LẶNG NƠI THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 0802: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 02-04-2001
Bùi-Tuần 0803: BÀN TIỆC THÁNH 10-04-2001
Bùi-Tuần 0804: ĐẾN VỚI TÌNH YÊU CỨU ĐỘ 12-04-2001
Bùi-Tuần 0805: Sám hối
Bùi-Tuần 0806: SỐNG MÙA PHỤC SINH 15-04-2001
Bùi-Tuần 0807: SAU 26 NĂM, NHÌN VÀO CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO HÔM NAY 20-04-2001
Bùi-Tuần 0808: ĐI VÀO TƯƠNG LAI 21-12-2001
Bùi-Tuần 0809: NHỮNG CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ DẪN VỀ CHÚA
Bùi-Tuần 0810: THÁNH Ý CHÚA 30-04-2001
Bùi-Tuần 0811: “THẦY Ở LẠI VỚI CÁC CON...” 07-05-2001
Bùi-Tuần 0812: CHÚA GIÊSU MỞ LÒNG TRÍ CÁC MÔN ĐỆ 11-05-2001
Bùi-Tuần 0813: TRỞ VỀ 29-05-2001
Bùi-Tuần 0814: CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI ĐỨC MẸ NHƯ TẠI CANA
Bùi-Tuần 0815: SỰ CỘNG TÁC CỦA NHỮNG VỊ CAO NIÊN
Bùi-Tuần 0816: MỘT THOÁNG KIỂM TRA VẺ  ĐẸP “KHIÊM NHƯỜNG”
Bùi-Tuần 0817: VẺ ĐẸP KHIÊM NHƯỜNG 06-06-2001
Bùi-Tuần 0818: HÌNH ẢNH GIÁO PHẬN LẠNG SƠN ĐẦU THẾ KỶ 21
Bùi-Tuần 0819: MỤC TỬ TỐT LÀNH 22-06-2001
Bùi-Tuần 0820: CHỨNG NHÂN CỦA CÕI VĨNH HẰNG 24-06-2001
Bùi-Tuần 0821: THAO THỨC CỦA CHÚA GIÊSU 26-06-2001
Bùi-Tuần 0822: TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ 28-06-2001
Bùi-Tuần 0823: NGHĨ VỀ SỐ PHẬN MỘT DÒNG TƯ TƯỞNG 04-07-2001
Bùi-Tuần 0824: TÂM SỰ TRUYỀN GIÁO - ĐƯỢC SAI ĐI 08-07-2001
Bùi-Tuần 0825: ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI 15-07-2001
Bùi-Tuần 0826: VÀI KINH NGHIỆM VỀ THÁNH LỄ PHONG CHỨC
Bùi-Tuần 0827: ĐỪNG QUÊN  VẺ  ĐẸP “KHIÊM NHƯỜNG” 27-07-2001
Bùi-Tuần 0828: CỘNG TÁC VỚI CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0829: CHÍNH MÌNH LÀ CỦA LỄ 02-08-2001
Bùi-Tuần 0830: GIÁO ĐOÀN CỦA TÔI 08-08-2001
Bùi-Tuần 0831: TÌNH YÊU VÀ HY SINH 24-12-2001
Bùi-Tuần 0832: NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ 12-08-2001
Bùi-Tuần 0833: CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI 15-08-
Bùi-Tuần 0834: CẦU NGUYỆN 22-08-
Bùi-Tuần 0835: ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 22-08-2001
Bùi-Tuần 0836: ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN 28-08-2001
Bùi-Tuần 0837: SỐNG ĐỨC TIN 01-09-2001
Bùi-Tuần 0838: BAY THEO THÁNH LINH CHÚA 10-09-2001
Bùi-Tuần 0839: CHIẾN ĐẤU BẰNG CẦU NGUYỆN SÁM HỐI 21-09-2001
Bùi-Tuần 0840: NHỮNG ÂN NHÂN GẦN GŨI 29-09-2001
Bùi-Tuần 0841: NHÂN THÁNG MÂN CÔI NHỚ LỜI ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ
Bùi-Tuần 0842: LỬA  TRUYỀN GIÁO 12-10-2001
Bùi-Tuần 0843: SỐNG ĐẠO VỚI NHỮNG BẤT NGỜ 18-10-2001
Bùi-Tuần 0844: KHIÊM NHƯỜNG TRONG TRUYỀN GIÁO 20-10-2001
Bùi-Tuần 0845: NGHĨ VỀ SỰ CHẾT 21-10-2001
Bùi-Tuần 0846: ĐỜI SỐNG VÀ CẦU NGUYỆN 01-11-2001
Bùi-Tuần 0847: NƯỚC CHÚA ĐANG ĐẾN 13-11-2001
Bùi-Tuần 0848: VUI SỐNG TIN MỪNG 19-11-2001
Bùi-Tuần 0849: SỐNG MÙA VỌNG 26-11-2001
Bùi-Tuần 0850: KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 30-11-2001
Bùi-Tuần 0851: CON ĐƯỜNG BÉ NHỎ 06-12-2001
Bùi-Tuần 0852: CHÚA GIÊSU TỎ MÌNH RA CHO CÁC DÂN,
Bùi-Tuần 0853: NĂM RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG 27-01-2001
Bùi-Tuần 0854: TRÁCH NHIỆM VỀ TƯƠNG LAI 09-02-2002
Bùi-Tuần 0855: LỜI CHÚA TRÊN MỌI CHẶNG ĐƯỜNG 28-02-2002
Bùi-Tuần 0856: TƯƠNG LAI CÁC CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO 04-03-2002
Bùi-Tuần 0857: ĐẾN VỚI THÁNH GIUSE 06-03-2002
Bùi-Tuần 0858: ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ VỀ THÁNH GIUSE 18-03-2002
Bùi-Tuần 0859: ĐI THEO THÁNH GIUSE BƯỚC VÀO TƯƠNG LAI
Bùi-Tuần 0860: THAM DỰ TUẦN THÁNH 22-03-2002
Bùi-Tuần 0861: TRUYỀN GIÁO, MỘT ĐẶC ĐIỂM
Bùi-Tuần 0862: KHIÊM NHƯỜNG 28-03-2002
Bùi-Tuần 0863: ƠN PHỤC SINH 30-03-2002
Bùi-Tuần 0864: TÌNH YÊU XÓT THƯƠNG 18-04-2002
Bùi-Tuần 0865: XIN VÂNG  TRONG LỄ TRUYỀN TIN 25-03-2002
Bùi-Tuần 0866: TRÁI TIM GIÁO XỨ 20-04-2002
Bùi-Tuần 0867: SUY NGHĨ VỀ TÍNH CÁCH NHƯNG KHÔNG 21-04-2002
Bùi-Tuần 0868: HẠT GIỐNG TỐT 23-04-2002
Bùi-Tuần 0869: NHÌN VÀO NHỮNG BƯỚC ĐI ÂM THẦM TOẢ SÁNG
Bùi-Tuần 0870: NHÂN CHỨNG VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI 14-05-2002
Bùi-Tuần 0871: XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI 26-05-2002
Bùi-Tuần 0872: TRÁI TIM HIẾN TẾ 27-05-2002
Bùi-Tuần 0873: NHÀ THỜ, NƠI ĐÀO TẠO CON NGƯỜI PHỤC VỤ
Bùi-Tuần 0874: LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ĐAU YẾU 13-06-2002
Bùi-Tuần 0875: THÁNH GIOAN BAOTIXITA, NGƯỜI LÀM CHỨNG
Bùi-Tuần 0876: SỰ THỰC SẼ CỨU CHỮA CÁC CON 23-07-2002
Bùi-Tuần 0877: NHỮNG BƯỚC NHỎ, NHƯNG HẬU QUẢ LỚN 29-07-2002
Bùi-Tuần 0878: KẾT QỦA CHUYẾN ĐI NƯỚC NGOÀI VỪA QUA CỦA TÔI
Bùi-Tuần 0879: ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 04-08-2002
Bùi-Tuần 0880: Mẹ Maria là một phụ nữ rất đẹp 15-08-2002
Bùi-Tuần 0881: ĐÔI CHÚT TÂM TƯ VỀ MỘT GIẢI PHÁP CỨU ĐỘ
Bùi-Tuần 0882: SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC 21-08-2002
Bùi-Tuần 0883: XIN GHÉ MẮT THƯƠNG XEM CHÚNG CON 23-08-2002
Bùi-Tuần 0884: XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI KẺ THÙ  04-09-2002
Bùi-Tuần 0885: HOẠT ĐỘNG  TÔN GIÁO TRONG MỘT ĐỊA PHƯƠNG
Bùi-Tuần 0886: HIẾN DÂNG ĐỜI MÌNH LÀM CỦA LỄ 17-09-2002
Bùi-Tuần 0887: VAI TRÒ CỦA ĐẶC SỦNG 20-09-2002
Bùi-Tuần 0888: DÂNG THÁNH LỄ 24-09-2002
Bùi-Tuần 0889: CẦU NGUYỆN BẰNG CHUỖI MÂN CÔI 26-09-2002
Bùi-Tuần 0890: Những con đường truyền giáo
Bùi-Tuần 0891: DẤU ẤN CÔNG ĐỒNG VATICAN II
Bùi-Tuần 0892: TÂM TÌNH LỮ KHÁCH 11-11-2002
Bùi-Tuần 0893: LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 14-11-2001
Bùi-Tuần 0894: GIÊSU, LẠY CHÚA TÔI 19-11-2002
Bùi-Tuần 0895: CÙNG VỚI MẸ MARIA, DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
Bùi-Tuần 0896: LÒNG MẾN YÊU ĐỨC MẸ LÀ HẠT GIỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0897: THAO THỨC ĐẦU NĂM 22-12-2002
Bùi-Tuần 0898: CHUYỆN NHỎ ĐẦU XUÂN 08-02-2003
Bùi-Tuần 0899: NHỮNG DẤU CHỈ CỦA HY VỌNG 16-02-2003
Bùi-Tuần 0900: Mùa chay và Ơn cứu độ 20-02-2003
Bùi-Tuần 0901: THÁNH GIUSE THINH LẶNG 01-03-2003
Bùi-Tuần 0902: ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN 25-03-2003
Bùi-Tuần 0903: MẾN YÊU THÁNH GIÁ 14-03-2003
Bùi-Tuần 0904: PHỤC VỤ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN 19-03-2003
Bùi-Tuần 0905: KHIÊM NHƯỜNG 23-03-2003
Bùi-Tuần 0906: Tĩnh tâm tuần thánh 30-03-2003
Bùi-Tuần 0907: ĐƯỢC CHÚA GỌI 15-04-2003
Bùi-Tuần 0908: TẤM LÒNG ĐỐI VỚI PHÉP THÁNH THỂ17-04-2003
Bùi-Tuần 0909: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 19-04-2003
Bùi-Tuần 0910: Nhân lễ Phục Sinh ĐÓN NHẬN ƠN TÁI SINH 20-04-203
Bùi-Tuần 0911: CẢM TẠ CHÚA  GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 28-04-2003
Bùi-Tuần 0912: MẤY SUY NGHĨ TỪ THÁNG DÂNG HOA 08-05-2003
Bùi-Tuần 0913: KIÊN TRÌ SÁM HỐI SAU LỄ ĐỨC MẸ FATIMA 14-05-200
Bùi-Tuần 0914: CON ĐƯỜNG HẠT LÚA 19-05-2003
Bùi-Tuần 0915: ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI CỦA TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0916: BỆNH NHÂN LÀ CHỨNG NHÂN 08-06-2003
Bùi-Tuần 0917: THEO GƯƠNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA 24-06-2003
Bùi-Tuần 0918: Sám hối
Bùi-Tuần 0919: THÁNH Ý CHÚA 28-06-2003
Bùi-Tuần 0920: BẰNG ẤY NĂM VẪN LÀ LÃNH NHẬN 02-07-2003
Bùi-Tuần 0921: XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT 03-07-2003
Bùi-Tuần 0922: Một cách phục vụ của tuổi già đau bệnh 11-07-2003
Bùi-Tuần 0923: ĐI VÀO CỬA HẸP VÀ ĐƯỜNG HẸP 14-07-2003
Bùi-Tuần 0924: ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC VỚI TINH THẦN TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 0925: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI GB. BÙI TUẦN 15-08-2003
Bùi-Tuần 0926: Thánh giá Ðức Kitô
Bùi-Tuần 0927: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 31-08-2003
Bùi-Tuần 0928: CÙNG VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE 29-09-2003
Bùi-Tuần 0929: HỌC NƠI THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU01
Bùi-Tuần 0930: NHỚ VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II 16-10-2003
Bùi-Tuần 0931: Một thoáng suy nghĩ, sau Nobel Hoà bình 2003 19-10-2003
Bùi-Tuần 0932: ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA TÌNH YÊU 25-12-2003
Bùi-Tuần 0933: NGUỒN NƯỚC MẮT 25-10-2003
Bùi-Tuần 0934: TỪ GẶP GỠ CÁC HỒN KẺ CHẾT 02-11-2003
Bùi-Tuần 0935: TẠ ƠN CHÚA GB. BÙI TUẦN 05-11-2003
Bùi-Tuần 0936: NHỚ MỘT NỤ CƯỜI 12-11-2003
Bùi-Tuần 0937: ĐƯỢC DẪN VÀO SA MẠC 14-11-2003
Bùi-Tuần 0938: MỘT THOÁNG NHÌN LẠI MỘT NĂM THÁNH LỄ
Bùi-Tuần 0939: NGUYỆN CẦU TRONG MÙA VỌNG
Bùi-Tuần 0940: ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN
Bùi-Tuần 0941: NHÂN LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, NHỚ LẠI
Bùi-Tuần 0942: “HÃY Ở LẠI TRONG THẦY” 20-01-2004
Bùi-Tuần 0943: TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN 28-01-2004
Bùi-Tuần 0944: RA KHƠI TỪ ĐÂU? 05-02-2004
Bùi-Tuần 0945: TRUYỀN GIÁO VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỘI BỘ
Bùi-Tuần 0946: THÁNH GIUSE ĐÓN NHẬN 21-02-2004
Bùi-Tuần 0947: TRUYỀN GIÁO VÀ TRUYỀN CHỨC 02-03-2004
Bùi-Tuần 0948: ÔNG GIUĐA BÁN CHÚA 10-03-2004
Bùi-Tuần 0949: THÁNH GIUSE,ĐẤNG BẢO VỆ HỘI THÁNH 16-03-2004
Bùi-Tuần 0950: TUẦN THÁNH, GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 18-03-2004
Bùi-Tuần 0951: TUẦN THÁNH VÀ THÁNH ĐỊA 24-03-2004
Bùi-Tuần 0952: MỘT THOÁNG PHỤC SINH 31-03-2004
Bùi-Tuần 0953: TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN 02-04-2004
Bùi-Tuần 0954: TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN 03-04-2004
Bùi-Tuần 0955: SỐNG LẠI TRONG CUỘC ĐỜI 08-042004
Bùi-Tuần 0956: ĐỨC MẸ DÂNG HOA 26-04-2004
Bùi-Tuần 0957: DÂNG MÌNH 06-05-2004
Bùi-Tuần 0958: ĐỨC MẸ ĐI THĂM VIẾNG 17-05-2004
Bùi-Tuần 0959: BÌNH AN VÀ VUI MỪNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
Bùi-Tuần 0960: ĐÓN NHẬN 14-06-2004
Bùi-Tuần 0961: Ðồng Hành Ngày 29-6-2004
Bùi-Tuần 0962: ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG 15-08-2004
Bùi-Tuần 0963: BÌNH AN 22-8-2004
Bùi-Tuần 0964: Phục vụ 07-10-2004
Bùi-Tuần 0965: Niềm Tin Thánh Thể 01-11-2004
Bùi-Tuần 0966: CẢNH ĐỜI NÀY VÀ CẢNH ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 0967: HÔM NAY, ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ANH EM
Bùi-Tuần 0968: BẤT NGỜ ẬP TỚI 26-12-2004
Bùi-Tuần 0969: THÁNG 6 VÀ TRÁI TIM THƯƠNG NGƯỜI 03-06-30004
Bùi-Tuần 0970: TÌM ĐỨC MẸ ĐỂ DÂNG HOA 12-05-2004
Bùi-Tuần 0971: NHÌN LẠI MỘT ĐỜI KẺ ĐƯỢC SAI ĐI 30-01-2005
Bùi-Tuần 0972: THÁNH LỄ CỦA TA TRONG THÁNH LỄ 24-03-2005
Bùi-Tuần 0973: Nhớ về Một Nhắc Nhở Xưa 18-04-2005
Bùi-Tuần 0974: LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ NƠI ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG
Bùi-Tuần 0975: NHÂN CHỨNG BẤT NGỜ 10-06-2005
Bùi-Tuần 0976: TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA 24-06-2005
Bùi-Tuần 0977: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15-08-2005
Bùi-Tuần 0978: ƠN BÌNH AN 22-08-2005
Bùi-Tuần 0979: LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Bùi-Tuần 0980: VIỆC TẠ ƠN CHÚA 29-09-2005
Bùi-Tuần 0981: LẠY CHÚA, CON ĐÂY 30-10-2005
Bùi-Tuần 0982: NHỜ ƠN ĐỨC MẸ KHÓC 11-11-2005
Bùi-Tuần 0983: CẠM BẪY TRONG MỤC VỤ TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 0984: MỘT CHUYẾN THĂM MỤC VỤ 20-11-2005
Bùi-Tuần 0985: MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Bùi-Tuần 0986: CHUẨN BỊ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 20-12-2005
Bùi-Tuần 0987: THIỆN TÂM 24-12-2005
Bùi-Tuần 0988: HIẾU THẢO ĐỐI VỚI CÁC CHỦ CHĂN VỀ HƯU
Bùi-Tuần 0989: SỐNG LỜI CHÚA VỚI BA HÌNH ẢNH ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0990: CẦU NGUYỆN ĐẦU XUÂN 12-01-2006
Bùi-Tuần 0991: GIEO TRỒNG LỜI CHÚA 17-02-2006
Bùi-Tuần 0992: ƠN KHÔN NGOAN NƠI THÁNH GIUSE 19-03-2006
Bùi-Tuần 0993: XIN ĐỪNG SA THẢI VÀ BỎ RƠI CON 20-03-2006
Bùi-Tuần 0994: LÀM THEO Ý CHÚA 25-03-2006
Bùi-Tuần 0995: Những bông hoa thiêng trên chặng đường 17 năm qua
Bùi-Tuần 0996: Chúa Cha Giàu Lòng Thương Xót 03-04-2006
Bùi-Tuần 0997: Cảm nghĩ sau diễn trường quốc tế về "Trái Ðất Tương Lai"
Bùi-Tuần 0998: Một kỷ niệm lớn
Bùi-Tuần 0999: MỘT GẶP GỠ QUÝ GIÁ 14-05-2006
Bùi-Tuần 1000: CUỘC ĐỜI THANH VẮNG 18-05-2006
Bùi-Tuần 1001: Kinh nghiệm truyền giáo
Bùi-Tuần 1002: Tâm sự của người quá cố
Bùi-Tuần 1003: TRONG TINH THẦN VÀ SỰ THỰC 12-11-2006
Bùi-Tuần 1004: ĐỐI CHIẾU 14-11-2006
Bùi-Tuần 1005: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh 04-06-2006
Bùi-Tuần 1006: Chia sẻ mục vụ trong ngày cuối năm
Bùi-Tuần 1007: XIN ƠN THÁNH HOÁ CÁC LINH MỤC 06-06-2006
Bùi-Tuần 1008: TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM HÔM NAY 22-10-2006
Bùi-Tuần 1009: Thư gửi Đức ông Phương
Bùi-Tuần 1010: Tháng Mân Côi và NHỮNG BÔNG HỒNG NGOẠI
Bùi-Tuần 1011: TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 13-06-2006
Bùi-Tuần 1012: CÔ ĐƠN 30-06-2006
Bùi-Tuần 1013: Thư gửi Cha Tuấn
Bùi-Tuần 1014: Xây Dựng Hội Thánh 05-07-2006
Bùi-Tuần 1015: Xây Dựng Nước Trời 07-07-2007
Bùi-Tuần 1016: Ðức tin cần có việc làm kèm theo
Bùi-Tuần 1017: Gặp Gỡ Đức Kitô 18-07-2006
Bùi-Tuần 1018: MỘT DỊP ĐỂ NHÌN VỀ HỘI THÁNH VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1019: SỐNG TRONG THỬ THÁCH 04-10-2006
Bùi-Tuần 1020: TỔNG KẾT ĐỂ KHAI TRƯƠNG 21-01-2007
Bùi-Tuần 1021: MÙA CHAY TRONG TÌNH HÌNH MỚI 04-03-2007
Bùi-Tuần 1022: THÁNH GIUSE và BA CON ĐƯỜNG 19-03-2007
Bùi-Tuần 1023: XIN VÂNG GIỮA CÁC BI KỊCH 25-03-2007
Bùi-Tuần 1024: CÔ ĐƠN và TĨNH MẠC 8-04-2007
Bùi-Tuần 1025: XỨC DẦU THÁNH 30-04-2007
Bùi-Tuần 1026: CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH GIOAN
Bùi-Tuần 1027: ĐỨC TIN TRONG HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC 13-08-2007
Bùi-Tuần 1028: XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ 07-10-2007
Bùi-Tuần 1029: Truyền Giáo trong thời sau hết 21-10-2007
Bùi-Tuần 1030: Guơng Sáng  Đọc Thư Chung HĐGMVN 2007: 21-10-2007
Bùi-Tuần 1031: NGÀY NHÀ GIÁO TRONG NĂM GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
Bùi-Tuần 1032: SỐNG MÙA THU CUỘC ĐỜI 21-11-2007
Bùi-Tuần 1033: MỘT CÁI NHÌN VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1034: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CHÚA 22-11-2007
Bùi-Tuần 1035: ”Thời nào cũng sẽ có ánh sáng thích hợp cho thời đó"
Bùi-Tuần 1036: Nhìn lại năm 2007 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG
Bùi-Tuần 1037: VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 07-12-2007
Bùi-Tuần 1038: QUY CHIẾU 24-12-2007
Bùi-Tuần 1039: CẢNH BÁO CUỐI NĂM 08-01-2008
Bùi-Tuần 1040: DỊP TẾT GẶP GỠ CHÚA 03-01-2008
Bùi-Tuần 1041: CHIA SẺ DỊP TẾT 26-01-2008
Bùi-Tuần 1042: KHOẢNG CÁCH 02-02-2008
Bùi-Tuần 1043: KHẢ NĂNG CẢM NGHIỆM 16-02-2008
Bùi-Tuần 1044: ƠN SÁM HỐI TRỞ VỀ 21-02-2008
Bùi-Tuần 1045: HOÀN CẢNH CỤ THỂ 28-02-2008
Bùi-Tuần 1046: THÁNH GIUSE KHIÊM NHƯỜNG 15-03-2008
Bùi-Tuần 1047: TRONG TAY CHA 25-03–2008
Bùi-Tuần 1048: GẶP CHÚA PHỤC SINH GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1049: NỮ TỲ MARIA 28-03-2008
Bùi-Tuần 1050: RẤT CẦN ƠN THÁNH CHÚA 29-03 -2008
Bùi-Tuần 1051: NIỀM VUI TRỞ VỀ 04-04-2008
Bùi-Tuần 1052: NHÌN VÀO BA HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1053: HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT 30-04-2008
Bùi-Tuần 1054: NGƯỜI CON CỦA MẸ MARIA 04-05-2008
Bùi-Tuần 1055: NHÌN TRONG TÌNH YÊU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1056: THÁNH HOÁ CÁC LINH MỤC19-05-2008
Bùi-Tuần 1057: CẦU NGUYỆN CHO CHUYẾN ĐI
Bùi-Tuần 1058: TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN 28-05-2008
Bùi-Tuần 1059: TÌM HƯỚNG PHỤC VỤ LÂU DÀI 15-08-2008
Bùi-Tuần 1060: TIẾNG GỌI CỦA CẢNH NGHÈO 04-06-2008
Bùi-Tuần 1061: MỘT CON ĐƯỜNG ĐÀO TẠO 16-06-2008
Bùi-Tuần 1062: NÂNG TÂM HỒN LÊN 24-06-2008
Bùi-Tuần 1063: NHẮC NHỞ CỦA PHÁI ĐOÀN TOÀ THÁNH 29-06-2008
Bùi-Tuần 1064: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU NƠI NHỮNG TÌNH YÊU
Bùi-Tuần 1065: CHA MẸ CÔNG GIÁO GIÁO DỤC CON CÁI 26-07-2008
Bùi-Tuần 1066: SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA 13-08-2008
Bùi-Tuần 1067: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1068: THÁNH AUGUTINH GIẢNG DẠY 17-08-2008
Bùi-Tuần 1069: MẸ CỦA KẺ ĐI ĐƯỜNG 21-07-2008
Bùi-Tuần 1070: NHỚ VỀ ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ
Bùi-Tuần 1071: ĐỨC MẸ SẦU BI 30-08-2008
Bùi-Tuần 1072: SUY NGHĨ VỀ THỜI SỰ 30-08-2008
Bùi-Tuần 1073: HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC TẠI NHÀ 19-09-2008
Bùi-Tuần 1074: SỐNG ĐẠO TRONG THỬ THÁCH 03-10-2008
Bùi-Tuần 1075: BỊ GIAM CẦM 03-09-2008
Bùi-Tuần 1076: SỨC MẠNH GIẢI CỨU 22-09-2008
Bùi-Tuần 1077: NIỀM VUI TRUYỀN GIÁO 12-10-2008
Bùi-Tuần 1078: NHÂN ĐẠO HƠN 19-10-2008
Bùi-Tuần 1079: CHÚA NÓI VỚI TÔI 15-10-2008
Bùi-Tuần 1080: DẤN THÂN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 29-10-2008
Bùi-Tuần 1081: ĐƯỢC ĐÓN NHẬN VÀ ĐÓN NHẬN 11-11-2008
Bùi-Tuần 1082: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU 11-11-2008
Bùi-Tuần 1083: DIỄN TẢ TÌNH YÊU 21-12 -2008
Bùi-Tuần 1084: THÁNH GIUSE, CON NGƯỜI KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1085: NĂM LINH MỤC 22-06-2009
Bùi-Tuần 1086: TRUYỀN GIÁO NHỜ ƠN THÁNH 18-10-2009
Bùi-Tuần 1087: LINH MỤC VÀ TỨ CHUNG 12-10-2009
Bùi-Tuần 1088: LINH MỤC VÀ TỈNH THỨC 26-10-2009
Bùi-Tuần 1089: BÁC ÁI HÔM NAY 04-11-2009
Bùi-Tuần 1090: LINH MỤC VÀ NGƯỜI NGHÈO 09-11-2009
Bùi-Tuần 1091: TINH THẦN KHÓ NGHÈO CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1092: TỈNH THỨC 19-03-2010
Bùi-Tuần 1093: TUẦN THÁNH NĂM NAY 20-03-2010
Bùi-Tuần 1094: ĐẠO ĐỨC PHỤC SINH 27-03-2010
Bùi-Tuần 1095: CẢM TẠ CHÚA XÓT THƯƠNG 04-04-2010
Bùi-Tuần 1096: XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÌNH YÊU
Bùi-Tuần 1097: ĐÓN NHẬN NHỮNG SÁNG KIẾN CỦA CHÚA 16-04-2010
Bùi-Tuần 1098: CHIẾN ĐẤU TRONG THỜI BÌNH 19-04-2010
Bùi-Tuần 1099: DÂNG HOA VÀ DÂNG MÌNH 08-05-2010
Bùi-Tuần 1100: NHỮNG LỜI GIÃ TỪ 11-05-2010
Bùi-Tuần 1101: SỐNG BÉ NHỎ 07-05-2010
Bùi-Tuần 1102: TIẾNG KÊU CỦA TRÁI TIM 27-05-2010
Bùi-Tuần 1103: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 1104: CÁC MÔN ĐỆ CHÚA VỚI ĐỊA VỊ QUYỀN CHỨC
Bùi-Tuần 1105: THÁNH LỄ CUỘC ĐỜI 02-07-2010
Bùi-Tuần 1106: CÔNG GIÁO AN GIANG LÀM CHỨNG CHO CHÚA
Bùi-Tuần 1107: TÌNH YÊU ĐƯỢC THANH LUYỆN 20-07-2010
Bùi-Tuần 1108: Góp ý với Đại Hội Dân Chúa 04-08-2010
Bùi-Tuần 1109: SUY NGHĨ VỀ CHIỀU KÍCH TÂM LINIH 02-09-2010
Bùi-Tuần 1110: NÂNG TÂM HỒN LÊN VỚI CHÚA 12-09-2010
Bùi-Tuần 1111: MỘT CÁI NHÌN VỀ CÁC TÔNG ĐỒ 30-09-2010
Bùi-Tuần 1112: TRƯỚC NHỮNG NGUY HIỂM ĐANG ĐE DOẠ
Bùi-Tuần 1113: MÙA VỌNG, NHỮNG DẤU CHỈ DỌN ĐƯỜNG 26-11-2010
Bùi-Tuần 1114: Nhân kỷ niệm 45 năm Bế mạc Công đồng Vaticăng II
Bùi-Tuần 1115: THÊM NỮA TÌNH YÊU 02-12-2010
Bùi-Tuần 1116: Về bài viết của trang Nữ Vương Công Lý 23-11-2010
Bùi-Tuần 1117: ĐẦU NĂM TẠ ƠN VÀ KHÁM PHÁ 01-01-2011
Bùi-Tuần 1118: ĐẦU XUÂN CHIA SẺ VỀ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN
Bùi-Tuần 1119: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 20-01-2011
Bùi-Tuần 1120: BÊN ĐỨC MẸ DƯỚI CHÂN THÁNH GIA 07-01-2011
Bùi-Tuần 1121: THÔNG VỚI ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI HIỆP
Bùi-Tuần 1122: SUY GẪM VỀ THÁNH GIÁ 10-02-2011
Bùi-Tuần 1123: SỐNG GIỮA NHỮNG MONG MANH 20-03-2011
Bùi-Tuần 1124: ĐỪNG VÔ CẢM 25-03-2011
Bùi-Tuần 1125: HÃY RA KHỎI MỒ 07-03-2011
Bùi-Tuần 1126: HIẾN TẾ MÌNH LÀM CỦA LỄ ĐỀN TỘI 08-03-2011
Bùi-Tuần 1127: ĐỂ ĐƯỢC GẶP CHÚA PHỤC SINH 12-04-2011
Bùi-Tuần 1128: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA 18-04-2011
Bùi-Tuần 1129: HỒN CỦA ĐỐI THOẠI NƠI NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA
Bùi-Tuần 1130: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA 18-04-2011
Bùi-Tuần 1131: Sống đạo là một cuộc chiến
Bùi-Tuần 1132: NIỀM VUI  CỦA NHỮNG NGƯỜI CON ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1133: ĐỔI MỚI BẢN THÂN 20-05-2011
Bùi-Tuần 1134: RA TRƯỚC TOÀ CHÚA 26-05-2011
Bùi-Tuần 1135: CẢM TẠ CHÚA 02-06-2011
Bùi-Tuần 1136: VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO 10-06-2011
Bùi-Tuần 1137: ĐỔI MỚI
Bùi-Tuần 1138: NHỮNG ĐẠI DƯƠNG TRONG TRÁI TIM BÉ NHỎ
Bùi-Tuần 1139: ĐƯỢC ĐỠ NÂNG ĐỂ HIẾN DÂNG 16-09-2011
Bùi-Tuần 1140: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH 26-09-2011
Bùi-Tuần 1141: THEO MẸ LÊN TRỜI 05-08 -2011
Bùi-Tuần 1142: TUỔI THƠ TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ 08-08-2011
Bùi-Tuần 1143: MỨC ĐỘ CỦA TẤM LÒNG VÀNG 12-08-2011
Bùi-Tuần 1144: HỌC TỪ NHỮNG CHUYỂN BIẾN HIỆN NAY 18-08-2011
Bùi-Tuần 1145: ĐI TÌM NHỮNG CON ĐƯỜNG 22-08-2011
Bùi-Tuần 1146: SỐNG ƠN GỌI MỚI 26-08-2011
Bùi-Tuần 1147: KHI CHÚA THƯƠNG GỌI CON VỀ 07-10-2011
Bùi-Tuần 1148: MỘT ĐÊM THÁNG MƯỜI 17-10-2011
Bùi-Tuần 1149: XIN THƯƠNG ĐỠ NÂNG CON 22-10-2011
Bùi-Tuần 1150: TÔI THẤY TIN MỪNG 13-10-2011
Bùi-Tuần 1151: MỘT MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 11-11-2011
Bùi-Tuần 1152: MỘT CHÚT TÂM SỰ 18-11-2011
Bùi-Tuần 1153: CẦU NGUYỆN TRƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG 07-11-2011
Bùi-Tuần 1154: TẠ ƠN CHÚA 09-11-2011
Bùi-Tuần 1155: DỰ ĐOÁN VỀ NĂM MỚI 07-12-2011
Bùi-Tuần 1156: Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI 02-02-2012
Bùi-Tuần 1157: NHỮNG CHỨNG NHÂN  CỦA MÙA CHAY 13-02-2012
Bùi-Tuần 1158: CON ƠI, HÃY TRỞ VỀ 13-02-2012
Bùi-Tuần 1159: BA CHƯỚC CÁM DỖ 28-02-2012
Bùi-Tuần 1160: NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN THẤM ĐẶM KHỔ ĐAU
Bùi-Tuần 1161: MÙA CHAY KÊU GỌI CẢNH GIÁC TRƯỚC SATAN
Bùi-Tuần 1162: Suy nghĩ về SỰ THINH LẶNG CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1163: CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Bùi-Tuần 1164: Đức Mẹ Maria  DẪN VÀO TUẦN THÁNH 10-03-2012
Bùi-Tuần 1165: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH 20-03-2012
Bùi-Tuần 1166: ĐOÁ HOA THIÊNG DÂNG LÊN CHÚA PHỤC SINH
Bùi-Tuần 1167: “HÃY Ở LẠI  TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY”
Bùi-Tuần 1168: Một cái nhìn về  HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Bùi-Tuần 1169: SỐNG ƠN GỌI TÌNH YÊU  GIỮA DÒNG LỊCH SỬ
Bùi-Tuần 1170: NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG 29-05-2012
Bùi-Tuần 1171: CHÚT TÂM TÌNH DỊP LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 1172: NGHE LỜI CHÚA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1173: CHÚA GIÊSU VIẾT 15-05-2012
Bùi-Tuần 1174: NHỮNG KHOẢNG CÁCH ĐÁNG SỢ 04-06-2012
Bùi-Tuần 1175: NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI 17-06-2012
Bùi-Tuần 1176: HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT NHƯ CỦA LỄ
Bùi-Tuần 1177: NGÀY MAI SẼ RA SAO? 26-06-2012
Bùi-Tuần 1178: TÂM TÌNH DỊP KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC
Bùi-Tuần 1179: CON ĐƯỜNG LÊN TRỜI CỦA ĐỨC MẸ 01-08-2012
Bùi-Tuần 1180: TỪ BIỆT 19-08-2012
Bùi-Tuần 1181: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG 23-08-2012
Bùi-Tuần 1182: BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG 05-09-2012
Bùi-Tuần 1183: HỌC VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA NHỜ ĐAU KHỔ
Bùi-Tuần 1184: HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH 27-08-2012
Bùi-Tuần 1185: LỪA DỐI 10-09-2012
Bùi-Tuần 1186: THUỘC VỀ CHÚA 20-09-2012
Bùi-Tuần 1187: MUỐN ĐƯỢC CỨU VÀ XIN ĐƯỢC CHÚA CỨU
Bùi-Tuần 1188: NHÂN CHỨNG CỦA ĐỨC TIN 01-10-2012
Bùi-Tuần 1189: TÂM SỰ VỀ MỘT HƯỚNG ĐI  CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1190: TÔI TIN VỮNG VÀNG Ở ĐẤNG YÊU THƯƠNG TÔI
Bùi-Tuần 1191: LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1192: YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC TIN 19-11-2012
Bùi-Tuần 1193: NHÌN VÀO BA ĐỐI THOẠI ĐỂ TIN MỪNG THẤM NHẬP
Bùi-Tuần 1194: GIỚI THIỆU TIN MỪNG BẰNG CHÍNH ĐỜI SỐNG
Bùi-Tuần 1195: Những ngày giáp ranh, TÂM SỰ VỚI ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1196: ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN 01-01-2013
Bùi-Tuần 1197: CHẠNH LÒNG THƯƠNG 14-01-2013
Bùi-Tuần 1198: LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ 24-01-2013
Bùi-Tuần 1199: Cảm nghĩ ngày cuối năm Nhâm Thìn 09-02-2013
Bùi-Tuần 1200: VIỆC ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI  TỪ NHIỆM
Bùi-Tuần 1201: MÙA CHAY,  SUY GẪM VỀ HOÁN CẢI TRÁI TIM
Bùi-Tuần 1202: HIẾU THẢO  ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA VỀ HƯU
Bùi-Tuần 1203: ĐÔI LỜI TỪ BIỆT ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
Bùi-Tuần 1204: TIN MỪNG THEO THÁNH GIUSE 12-03-2013
Bùi-Tuần 1205: NIỀM VUI CỦA TÔI TRƯỚC CẢNH ĐỨC TÂN
Bùi-Tuần 1206: TÂM TÌNH  KÍNH GỞI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Bùi-Tuần 1207: SỐNG TUẦN THÁNH VỚI TINH THẦN NGHÈO KHÓ
Bùi-Tuần 1208: CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH
Bùi-Tuần 1209: HỘI THÁNH ĐƯỢC THANH LUYỆN 26-03-2013
Bùi-Tuần 1210: CẢM THÔNG ĐỂ CỨU 03-04-2013
Bùi-Tuần 1211: TÔI DÂNG HOA LÊN MẸ 04-05-2013
Bùi-Tuần 1212: CHÚA DẮT DÌU TÔI 09-05-2013
Bùi-Tuần 1213: CHỈ VÀI BƯỚC THÔI 16-05-2013
Bùi-Tuần 1214: HÀNH HƯƠNG TẠI CHỖ 31-05-2013
Bùi-Tuần 1215: LÀM CHỨNG  CHO TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1216: Những bùng nổ hiện tượng mang tính chất tôn giáo
Bùi-Tuần 1217: GƯƠNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA CHO VIỆT NAM
Bùi-Tuần 1218: CHA ƠI! SAO CHA NỠ BỎ CON 08-06-2013
Bùi-Tuần 1219: MỘT NỘI TÂM  DỒI DÀO SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
Bùi-Tuần 1220: CHÚT TÂM TÌNH  NHÂN KỶ NIỆM THỤ PHONG
Bùi-Tuần 1221: ĐÀO TẠO ĐỂ THEO ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ
Bùi-Tuần 1222: CẦU NGUYỆN  MỘT CÁCH RIÊNG BIỆT 10-07-2013
Bùi-Tuần 1223: CẢNH BÁO CÁC MỤC TỬ 25-07-2013
Bùi-Tuần 1224: MỘT CHÚT CHỨNG TỪ  VỀ THÔNG ĐIỆP
Bùi-Tuần 1225: XIN CẢM TẠ CHÚA 09-08-2013
Bùi-Tuần 1226: ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO 15-08-2013
Bùi-Tuần 1227: MỘT CHÚT SUY NGHĨ  TRƯỚC SỰ RA ĐI
Bùi-Tuần 1228: ĐỜI TÔI NHƯ CỦA LỄ 24-08-2013
Bùi-Tuần 1229: LÀM THEO Ý CHÚA LÚC NÀY 30-08-2013
Bùi-Tuần 1230: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH  TRƯỚC LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP
Bùi-Tuần 1231: NIỀM VUI ĐƯỢC CỨU 12-09-2013
Bùi-Tuần 1232: TRỞ NÊN GÁNH NẶNG 02-10-2013
Bùi-Tuần 1233: MỘT CHÚT KINH NGHIỆM 14-10-2013
Bùi-Tuần 1234: Ở LẠI VÀ RA ĐI 18-10-2013
Bùi-Tuần 1235: CHÚA ĐÃ ĐẾN THĂM TÔI 25-10-2013
Bùi-Tuần 1236: HÃY BƯỚC RA KHỎI MỒ 30-10-2013
Bùi-Tuần 1237: NHỮNG CƠN BÃO ĐANG TÀN PHÁ ĐỨC TIN 10-11-2013
Bùi-Tuần 1238: SỐNG ĐỨC TIN VỚI NHỮNG GIỚI HẠN 15-11-2013
Bùi-Tuần 1239: TÌM VỀ ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIE
Bùi-Tuần 1240: MÙA VỌNG  VỚI HAI HY VỌNG 23-11-2013
Bùi-Tuần 1241: CỦA LỄ TÔI DÂNG LÊN CHÚA 03-12-2013
Bùi-Tuần 1242: Một thánh lễ xưa có quá ít người tham dự 12-04-2013
Bùi-Tuần 1243: MỘT TÌNH HÌNH CÓ NHIỀU KHỦNG HOẢN
Bùi-Tuần 1244: CHÚA ĐÃ CỨU TÔI 14-01-2014
Bùi-Tuần 1245: NĂM MỚI  VÀ NHỮNG RA ĐI MỚI 14-01-2014
Bùi-Tuần 1246: Lời đầu xuân mới CỦA LỄ HY SINH 21-01-2014
Bùi-Tuần 1247: PHÉP RỬA ĐANG RỬA NHIỀU MÔN ĐỆ CHÚA
Bùi-Tuần 1248: TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT 05-03-2014
Bùi-Tuần 1249: TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHA GIÀ ĐAU YẾU
Bùi-Tuần 1250: LẠY CHÚA, XIN DẠY BẢO CON 21-03-2014
Bùi-Tuần 1251: MỘT CHUYỆN RIÊNG TƯ NÊN ĐƯỢC CHIA SẺ
Bùi-Tuần 1252: Gm. GB. BÙI TUẦN THÂN GỬI CHA GIUSE
Bùi-Tuần 1253: TIẾNG GỌI PHỤC SINH 11-04-2014
Bùi-Tuần 1254: MẤY LỜI TÂM HUYẾT GỞI CÁC TÂN PHÓ TẾ
Bùi-Tuần 1255: THEO GƯƠNG THÁNH GIUSE,  LÀM CHỨNG
Bùi-Tuần 1256: NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT 20-02-2014
Bùi-Tuần 1257: MÙA CHAY SÁM HỐI VỀ NHÂN BẢN, NỘI TÂM VÀ LO
Bùi-Tuần 1258: HÃY Ở LẠI  TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY 25-03-2014
Bùi-Tuần 1259: Tinh thần Vatican II trong cộng đoàn Long Xuyên
Bùi-Tuần 1260: ĐÔI CHÚT TÂM SỰ VỀ  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1261: NHỮNG TÌNH MẸ 24-04-2014
Bùi-Tuần 1262: NGƯỜI KHÁC 08-05-2014
Bùi-Tuần 1263: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Bùi-Tuần 1264: Nhớ về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Bùi-Tuần 1265: Thư của Đức Giám mục Gioan B. Bùi Tuần gửi Đại hội
Bùi-Tuần 1266: LịCH SỰ 08-05-2014
Bùi-Tuần 1267: BIẾT ƠN 08-05-2014
Bùi-Tuần 1268: NÓI NĂNG 08-05-2014
Bùi-Tuần 1269: NĂM LINH MỤC, SUY NGHĨ VỀ 08-05-2014
Bùi-Tuần 1270: THÁNG NĂM NĂM ẤY 02-05-2014
Bùi-Tuần 1271: ĐẠO ĐỨC XUỐNG DỐC 10-05-2014
Bùi-Tuần 1272: SÁM HỐI VÀ VỮNG TIN VÀO CHÚA 18-05-2014
Bùi-Tuần 1273: ĐỨC MẸ VIẾNG THĂM 24-05-2014
Bùi-Tuần 1274: LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG TRÁI TIM
Bùi-Tuần 1275: KHIÊM NHƯỜNG  TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1276: ĐÔI CHÚT TÂM SỰ VỀ NHỮNG NỖI SỢ 09-06-2014
Bùi-Tuần 1277: PHÚC ÂM HOÁ MỘT CÁCH CỤ THỂ
Bùi-Tuần 1278: HAI HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG CỦA THÁNH GIOAN
Bùi-Tuần 1279: LẠY CHÚA, XIN CỨU CON CHO KHỎI TỘI LỖI
Bùi-Tuần 1280: TRÌU MẾN NHỚ VỀ  ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN
Bùi-Tuần 1281: XIN CHO CON BIẾT ĐÓN NHẬN ƠN TRỞ VỀ 29-06-2014
Bùi-Tuần 1282: SUY THOÁI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 19-07-2014
Bùi-Tuần 1283: LÀM CHỨNG CHO CHÚA TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1284: NGUY CƠ DO KHÔNG NHÌN
Bùi-Tuần 1285: ƠN GỌI TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT 25-07-2014
Bùi-Tuần 1286: Một ngày với Đức Mẹ XIN VÂNG 18-08-2014
Bùi-Tuần 1287: BIẾN ĐỔI TRÁI TIM 21- 08-2014
Bùi-Tuần 1288: GẶP GỠ CHÚA  TRƯỚC TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1289: Một thoáng nhìn về HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CHIA SẺ
Bùi-Tuần 1290: HỌC VỚI CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 1291: KINH MÂN CÔI ĐỐI VỚI TÔI HÔM NAY 14-09-2014
Bùi-Tuần 1292: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA 20-09-2014
Bùi-Tuần 1293: CẠNH BÊN THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Bùi-Tuần 1294: SÁM HỐI 10-10-2014
Bùi-Tuần 1295: MỘT HÌNH ẢNH GIÚP TÔI KHÁM PHÁ
Bùi-Tuần 1296: TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA 16-10-2014
Bùi-Tuần 1297: MỘT HỘI THÁNH TRONG KÍN ĐÁO 1-11-2014
Bùi-Tuần 1298: CHÚA ĐÁNH THỨC TÔI 10-11-2014
Bùi-Tuần 1399: LẮNG NGHE NGƯỜI ĐÃ CHẾT 11-11-2014
Bùi-Tuần 1300: THOÁNG NHÌN VỀ GIÁO DỤC TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
Bùi-Tuần 1301: TĨNH TÂM MỘT CÁCH KHÁC 22-11-2014
Bùi-Tuần 1302: NHỮNG BẤT ỔN  VÀ NHỮNG BẤT NGỜ  27-11-2014
Bùi-Tuần 1303: NGOẠI KIỀU và LỮ KHÁCH 08-12-2014
Bùi-Tuần 1304: Lời Chúa trong một chuyến đi
Bùi-Tuần 1305: TỪ CẢM NGHĨ ĐẾN LỜI CHÚC DỊP NOEL 11-12-2014
Bùi-Tuần 1306: NIỀM VUI CỦA TÔI HÔM NAY 27-12-2014
Bùi-Tuần 1307: Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì? 04-10-2014
Bùi-Tuần 1308: NỖI LO LỚN NHẤT TRONG ĐỜI TÔI 01-01-2015
Bùi-Tuần 1309: LO CỨU  NHỮNG CON NGƯỜI 06-01-2015
Bùi-Tuần 1310: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 12-01-2015
Bùi-Tuần 1311: HẰNG NGÀY TÔI GẶP CHÚA GIÊSU 15-01-2015
Bùi-Tuần 1312: HỌC VỚI CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1313: MÙA CHAY CỦA TÔI 29-01-2015
Bùi-Tuần 1314: Điều mong ước nhất những ngày tết 09-01-2015
Bùi-Tuần 1315: CHÚA  ĐÀO TẠO TÔI LÚC NÀY 31-01-2015
Bùi-Tuần 1316: Nhân tháng kính thánh Giuse XIN LÀ CON CÁI ĐÍCH THỰC
Bùi-Tuần 1317: ĐAU KHỔ ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Bùi-Tuần 1318: TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA 13-03-2015
Bùi-Tuần 1319: XÓT THƯƠNG CHÚA GIÊSU và XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1320: CHÚA PHỤC SINH ĐẾN VỚI TÔI 28-03-2015
Bùi-Tuần 1321: CHUYỆN CỦA HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT
Bùi-Tuần 1322: THAO THỨC VÀ TỈNH THỨC 05-04-2015
Bùi-Tuần 1323: XIN CẢM TẠ XIN THA THỨ và XIN CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1324: Tôi trở thành Giám Mục của giai đoạn mới 30-04-2015
Bùi-Tuần 1325: NHỜ MẸ DÂNG HOA LÊN CHÚA 03-05-2015
Bùi-Tuần 1326: NHỜ MẸ TÔI DÂNG LÊN CHÚA BÔNG HOA “TRỞ VỀ”
Bùi-Tuần 1327: MẸ DẠY TÔI  HÃY LÀ BÔNG HOA “TỈNH THỨC”
Bùi-Tuần 1328: NHỜ MẸ, TÔI DÂNG LÊN CHÚA BÔNG HOA
Bùi-Tuần 1329: TIẾNG GỌI CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU: “TA KHÁT”
Bùi-Tuần 1330: Đem tình yêu thánh tâm Chúa Giêsu ĐẾN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ 04-06-2015BT23:
Bùi-Tuần 1331: Bài ca  TÌNH YÊU THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1332: CÂY THÁNH GIÁ NHỎ 10-06-2015
Bùi-Tuần 1333: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Bùi-Tuần 1334: ĐÀO TẠO KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI 24-06-2015
Bùi-Tuần 1335: Giới Thiệu Chúa Cứu Thế, GÁNH TỘI VÀ ĐỀN TỘI
Bùi-Tuần 1336: NHỜ ĐỨC MẸ  MỚI THÀNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 1337: MỘT CHÚT TÂM SỰ VỀ ĐỜI LINH MỤC CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1338: Chút kinh nghiệm về LOAN BÁO TIN MỪNG 07-07-2015
Bùi-Tuần 1339: XIN ĐỪNG CHỦ QUAN 10-07-2015
Bùi-Tuần 1340: HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC 01-08-2015
Bùi-Tuần 1341: Bước theo Mẹ trên đường lên trời 04-08-2015
Bùi-Tuần 1342: ĐẠI HỌA 04-08-2015
Bùi-Tuần 1343: TÔI THẤY CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1344: VUI MỪNG ĐƯỢC HỌC YÊU THƯƠNG 22-08-2015
Bùi-Tuần 1345: Tiếng vọng từ những nội tâm 27-08-2015
Bùi-Tuần 1346: SỰ THỰC CỦA TÔI HÔM NAY 04-09-2015
Bùi-Tuần 1347: Bên Mẹ Maria tôi gặp gỡ Chúa Giêsu 08-09-2015
Bùi-Tuần 1348: Nguy cơ cực đoan đang đến gần 14-09-2015
Bùi-Tuần 1349: Cần thấy trước 19-09-2015
Bùi-Tuần 1350: Hang đá Bêlem và những dấu chỉ
Bùi-Tuần 1351: Tuổi già ham học 19-09-2015
Bùi-Tuần 1352: Mặt nổi và mặt chìm 30-09-2015
Bùi-Tuần 1353: Hạt lúa tin mừng 13-10-2015
Bùi-Tuần 1354: Niềm vui của một người mục tử 21-10-2015
Bùi-Tuần 1355: Những bông hoa tôi dâng lên Chúa 29-10-2015
Bùi-Tuần 1356: Một ơn của Thiên Chúa giàu lòng Thương Xót
Bùi-Tuần 1357: NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỨ ĐIỆP VỀ THỜI GIAN
Bùi-Tuần 1358: ĐI TỚI MỤC VỤ CỦA TÌNH THƯƠNG 19-11-2015
Bùi-Tuần 1359: Trước làn sóng khủng bố 27-11-2015
Bùi-Tuần 1360: Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa
Bùi-Tuần 1361: Ðạo đức theo mô hình Ðức Kitô khiêm nhường bác ái
Bùi-Tuần 1362: Trái tim bén nhạy 14-12-2015
Bùi-Tuần 1363: Tâm sự cuối năm 27-12-2015
Bùi-Tuần 1364: Hy vọng của tôi dịp lễ Noel 18-12-2015
Bùi-Tuần 1365: Thánh lễ đầu năm 01-01-2016
Bùi-Tuần 1366: Sống hy vọng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 07-01-2016
Bùi-Tuần 1367: Năm mới này xin Chúa xót thương con 09-01-2016
Bùi-Tuần 1368: Năm mới và đổi mới 21-01-2016
Bùi-Tuần 1369: Đức Mẹ chúc tết các con của Mẹ 08-02-2016
Bùi-Tuần 1370: CỨU GIÚP  KẺ TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Bùi-Tuần 1371: HỌC NƠI THÁNH GIUSE 22-02-2016
Bùi-Tuần 1372: LÙI VÀO TRUNG TÂM 28-02-2016
Bùi-Tuần 1373: CHÚA CỨU KHỎI ÁC THẦN 04-03-2016
Bùi-Tuần 1374: NHỮNG KẺ CỨNG LÒNG 10-03-2016
Bùi-Tuần 1375: Theo Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó 14-03-2016
Bùi-Tuần 1376: Chúa phục sinh dạy tôi hãy khiêm nhường 29-03-2016
Bùi-Tuần 1377: YÊU MẾN CHÚA GIÊSU 04-04-2016
Bùi-Tuần 1378: NIỀM VUI CỦA TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 16-04-2016
Bùi-Tuần 1379: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG THAO THỨC 30-04-2016
Bùi-Tuần 1380: TIN VÀO THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1381: Năm gia đình nhìn về gia đình
Bùi-Tuần 1382: CÙNG VỚI MẸ LẮNG NGHE 10-05-2016
Bùi-Tuần 1383: CHÚA THÁNH THẦN THAY ĐỔI TÌNH HÌNH
Bùi-Tuần 1384: HÃY LÀ CỦA LỄ ÂM THẦM 16-05-2016
Bùi-Tuần 1385: THAM DỰ TÍCH CỰC VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ
Bùi-Tuần 1386: TRỞ THÀNH DỤNG CỤ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1387: CẦN MỘT TRÁI TIM BIẾT THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1388: TRAO TÁC VỤ YÊU THƯƠNG 06-06-2016
Bùi-Tuần 1389: SỐNG TINH THẦN ĐỀN TỘI 10-06-2016
Bùi-Tuần 1390: TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC LÀ CỦA LỄ 24-06-2016
Bùi-Tuần 1391: CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ EM 02-07-2016
Bùi-Tuần 1392: LO CHO SỰ HIỆP NHẤT TRONG HỘI THÁNH 06-07-2016
Bùi-Tuần 1393: Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá 01-07-2016
Bùi-Tuần 1394: Ðược ủi an nâng đỡ 06-08-2016
Bùi-Tuần 1395: NHÌN LÊN TRỜI,  ĐỂ BIẾT SỐNG CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ
Bùi-Tuần 1396: Tôi đã được Chúa cứu 10-08-2016
Bùi-Tuần 1397: CẦU XIN BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Bùi-Tuần 1398: HỌC ĐỂ BIẾT RA ĐI 29-08-2016
Bùi-Tuần 1399: ĐẾN VỚI MẸ MARIA  ĐỂ XIN ƠN KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1400: HY VỌNG VỀ TƯƠNG LAI HỘI THÁNH
Bùi-Tuần 1401: KINH LẠY NỮ VƯƠNG TRONG ĐÒI TÔI
Bùi-Tuần 1402: ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ TÔI  VỀ NGÀY 13
Bùi-Tuần 1403: Đức Mẹ nhân lành giúp tôi vui sống 25-09-2016
Bùi-Tuần 1404: Chuyển biến về đạo đức
Bùi-Tuần 1405: NHỮNG CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI CAO TUỔI
Bùi-Tuần 1406: Đức Mẹ giúp tôi khám phá 03-10-2016
Bùi-Tuần 1407: Làm chứng cho Chúa
Bùi-Tuần 1408: Đức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau 10-10-2016
Bùi-Tuần 1409: TÔI SỐNG TUẦN THÁNH VỚI MỘT THOÁNG GẶP GỠ
Bùi-Tuần 1410: BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM 01-11-2016
Bùi-Tuần 1411: ĐỨC TIN ĐÃ CỨU TÔI 05-11-2016
Bùi-Tuần 1412: LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐƯỢC GẶP CHÚA 09-11-2016
Bùi-Tuần 1413: SUY THOÁI  VÀ CHẤN HƯNG ĐẠO ĐỨC 15-11-2016
Bùi-Tuần 1414: CẦU NGUYỆN CHO NGÀY 23 THÁNG 11 NÀY 19-11-2016
Bùi-Tuần 1415: SỐNG MÙA VỌNG 24-11-2016
Bùi-Tuần 1416: DÂNG MÌNH VÀ PHÓ THÁC MÌNH CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1417: TÂM SỰ VỀ NOEL 06-12-2016
Bùi-Tuần 1418: ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỀ ƠN GỌI 27-12-2016
Bùi-Tuần 1419: Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ? 27-10-2016
Bùi-Tuần 1420: Chúc Tết chính mình và để vào mùa Chay khôn ngoan
Bùi-Tuần 1421: MẤY LỜI TÂM HUYẾT TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN
Bùi-Tuần 1422: KHIÊM NHƯỜNG 27-01-2017
Bùi-Tuần 1423: LÀM MỚI LẠI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 06-02-2017
Bùi-Tuần 1424: CHÚA GỌI TRONG ĐÊM TỐI 10-02-2017
Bùi-Tuần 1425: GẦN GŨI VỚI THÁNH GIUSE 18-02-2017
Bùi-Tuần 1426: BƯỚC THEO THÁNH GIUSE 21-02-2017
Bùi-Tuần 1427: NGUYỆN CẦU THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1428: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CHA THIÊNG LIÊNG
Bùi-Tuần 1429: SỐNG VỚI NHỮNG ỦI AN CỦA MẸ MARIA 10-03-2017
Bùi-Tuần 1430: CHÚT TÂM TÌNH VỀ LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ
Bùi-Tuần 1431: KHAO KHÁT CHÚA 30-04-2017
Bùi-Tuần 1432: THAM DỰ VÀO NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1433: ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 1434: GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH 06-04-2017
Bùi-Tuần 1435: MẸ MARIA BAN ƠN YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT
Bùi-Tuần 1436: TỪ VỰC SÂU  CON KÊU LÊN CHÚA 21-04-2017
Bùi-Tuần 1437: TÂM SỰ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI 30-04-2017
Bùi-Tuần 1438: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY TÔI 30-04-2017
Bùi-Tuần 1439: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1440: CẢM TẠ CHÚA VÌ ĐỨC TIN 19-05-2017
Bùi-Tuần 1441: NHỮNG “THAY CHO” MÀ CHÚA MUỐN 02-06-2017
Bùi-Tuần 1442: VIẾNG THĂM VÀ CHÀO CHÚC 06-06-2017
Bùi-Tuần 1443: CHA KHÁT 30-05-2017
Bùi-Tuần 1444: NHỮNG CẢM NHẬN  VỀ KHÓA THƯỜNG HUẤN
Bùi-Tuần 1445: ĐỨC MẸ Ở BÊN TÔI 24-06-2017
Bùi-Tuần 1446: KHIÊM NHƯỜNG 28-06-2017
Bùi-Tuần 1447: NHỮNG TIẾNG VANG THỐNG THIẾT
Bùi-Tuần 1448: SÁM HỐI VỀ BỔN PHẬN TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1449: NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CỦA TÔI 29-07-2017
Bùi-Tuần 1450: ĐƯỢC GỌI VÀO CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 06-08-2017
Bùi-Tuần 1451: CHÚT CẢM NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU CHÚA 26-08-2017
Bùi-Tuần 1452: CHÚA ĐANG AN ỦI CHÚNG TA 29-08-2017
Bùi-Tuần 1453: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA 04-09-2017
Bùi-Tuần 1454: ƠN GỌI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI 08-09-2017
Bùi-Tuần 1455: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 23-09-2017
Bùi-Tuần 1456: ĐỨC MẸ MARIA MUỐN CHÚNG TA SÁM HỐI 1-10-2017
Bùi-Tuần 1457: YÊU THƯƠNG NHAU
Bùi-Tuần 1458: LÊN ĐƯỜNG LÀM CHỨNG CHO CHÚA 17-10-2017
Bùi-Tuần 1459: SỐNG TINH THẦN LỮ KHÁCH VÀ LỮ HÀNH 21-10-2017
Bùi-Tuần 1460: SỐNG TRONG YÊU THƯƠNG 26-10-2017
Bùi-Tuần 1461: HÀNH TRÌNH CỦA NGỌN LỬA NHỎ
Bùi-Tuần 1462: LO SỢ TRƯỚC NỖI ĐAU BUỒN CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1463: LẠY CHÚA, XIN ĐỪNG BỎ RƠI CON 17-11-2017
Bùi-Tuần 1464: XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CON 21-11-2017
Bùi-Tuần 1465: CHÚA KHÔNG CHÊ TẤM LÒNG TAN NÁT
Bùi-Tuần 1466: LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY 03-12-2017
Bùi-Tuần 1467: Một cái nhìn về Hội Thánh của tôi tại Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1468: CẦU CHÚC ĐƯỢC LÀ NGƯỜI BÉ MỌN
Bùi-Tuần 1469: XUÂN YÊU THƯƠNG 18-12-2017
Bùi-Tuần 1470: Cầu chúc bình an 22-12-2017
Bùi-Tuần 1471: THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI,
Bùi-Tuần 1472: SỐNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 5-1-2018
Bùi-Tuần 1473: CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1474: SỐNG ĐỨC TIN TRONG TUỔI GIÀ ĐAU YẾU 9-1-2018
Bùi-Tuần 1475: KHAO KHÁT CHÚA 17-1-2018
Bùi-Tuần 1476: TẠ ƠN CHÚA, VÌ BIẾT KÍNH SỢ CHÚA 24-1-2018
Bùi-Tuần 1477: Chúa Phục Sinh hôm nay
Bùi-Tuần 1478: NGÀY TẾT SỐNG VỚI TIN MỪNG 18-2-2018
Bùi-Tuần 1479: QUÀ TẶNG CAO QUÍ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1480: THÁNH GIUSE SỐNG ƠN GỌI BẢO VỆ CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1481: CÁI CHẾT CỦA ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ
Bùi-Tuần 1482: ĐỨC TỔNG RA ĐI VÀ ĐỨC TỔNG TRỞ VỀ 10-3-2018
Bùi-Tuần 1483: DƯ ÂM CỦA THÁNH LỄ AN TÁNG
Bùi-Tuần 1484: TUẦN THÁNH CỦA TÔI 25-3-2018
Bùi-Tuần 1485: BÌNH AN CỦA CHÚA PHỤC SINH 31-3-2018
Bùi-Tuần 1486: CHÚT TÂM TÌNH 5-4-2018
Bùi-Tuần 1487: YÊU THƯƠNG LÀ MỘT CHUYẾN ĐI 13-4-2018
Bùi-Tuần 1488: XIN VÂNG 22-4-2018
Bùi-Tuần 1489: GẶP GỠ CHÚA 30-4-2018
Bùi-Tuần 1490: NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIÚP TÔI SỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1491: SUỐT NĂM TÔI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ13-5-2018
Bùi-Tuần 1492: XÓT THƯƠNG VÀ CHỌN 17-5-2018
Bùi-Tuần 1493: XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 21-5-2018
Bùi-Tuần 1494: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIỮA LỊCH SỬ HÔM NAY
Bùi-Tuần 1495: THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ ƠN SÁM HỐI 5-6-2018
Bùi-Tuần 1496: TÂM SỰ VỀ ĐÓN NHẬN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1497: HÃY LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 27-6-2018
Bùi-Tuần 1498: HÃY LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 27-6-2018
Bùi-Tuần 1499: MỘT CÁI NHÌN VỀ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 29-6-2018
Bùi-Tuần 1500: SỐNG NIỀM VUI DO CHÚA BAN 30-6-2018
Bùi-Tuần 1501: CHÚT TÂM SỰ VỀ 63 NĂM LINH MỤC 13-7-2018
Bùi-Tuần 1502: THÊM CHÚT TÂM SỰ VỀ NỖI LÒNG
Bùi-Tuần 1503: LỰA CHỌN KHÓ 26-7-2018
Bùi-Tuần 1504: CẢM THƯƠNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ31-7-2018
Bùi-Tuần 1505: LỬA MẾN THƯƠNG 2-8-2018
Bùi-Tuần 1506: CẢM NGHIỆM NIỀM VUI GẶP ĐƯỢC CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1507: ĐƯỢC ỦI AN VÌ CÓ ĐỨC MẸ 10-8-2018
Bùi-Tuần 1508: XIN THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15-8-2018
Bùi-Tuần 1509: ĐẠO ĐỨC CỦA CHÀO THĂM 18-8-2018
Bùi-Tuần 1510: SÁM HỐI 25-8-2018
Bùi-Tuần 1511: TÂM SỰ VỀ BÌNH AN 30-8-2018
Bùi-Tuần 1512: NHỚ VỀ CHA CỐ PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG ĐÌNH MAI
Bùi-Tuần 1513: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ 4-9-2018
Bùi-Tuần 1514: NÀY CON ĐÂY 8-9-2018
Bùi-Tuần 1515: CẢI CÁCH HIỆN NAY TRONG HỘI THÁNH 13-9-2018
Bùi-Tuần 1516: GẶP GỠ VÙNG BIÊN NGAY BÊN CẠNH MÌNH 29-9-2018
Bùi-Tuần 1517: SỐNG TÌNH TRẠNG ĐAU YẾU 1-10-2018
Bùi-Tuần 1518: ĐƯỜNG HẦM TU ĐỨC VÀ TRUYỀN GIÁO 4-10-2018
Bùi-Tuần 1519: HẠNH PHÚC VÌ CÓ MẸ Ở BÊN 13-10-2018
Bùi-Tuần 1520: ĐÓN NHỮNG ĐÀN CHIM MANG SỨ ĐIỆP 20-10-2018
Bùi-Tuần 1521: CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN TRUYỀN GIÁO 21-10-2018
Bùi-Tuần 1522: NHỮNG XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1523: CHÌM SÂU VÀO CUỘC GẶP GỠ THÂN MẬT VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1524: BÁM CHẶT LẤY CHÚA VÀ ĐỨC MẸ 5-11-2018
Bùi-Tuần 1525: XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ 7-11-2018
Bùi-Tuần 1526: SỐNG VỚI ƠN LO LIỆU CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Bùi-Tuần 1527: BÁM CHẶT LẤY CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐÓN NHẬN
Bùi-Tuần 1528: GẶP GỠ CHÚA GIÁNG SINH 3-12-2018
Bùi-Tuần 1529: ĐÓN NHẬN TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1530: QUÀ NOEL LÀ ƠN BÌNH AN CHÚA BAN
Bùi-Tuần 1531: TÂM TÌNH NGÀY NOEL 2018 24-12-2018
Bùi-Tuần 1532: NĂM MỚI, CẦU MONG:  ĐƯỢC NÊN NGƯỜI BÉ MỌN
Bùi-Tuần 1533: CẦU MONG THOÁT KHỎI  SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 1534: NHÌN SANG NĂM MỚI 31-12-2018
Bùi-Tuần 1535: CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ 14-1-2019BT1:
Bùi-Tuần 1536: TÂM SỰ CUỐI ĐỜI VỀ HẠT LÚA 17-1-2019
Bùi-Tuần 1537: TÂM THƯ 29-1-2019
Bùi-Tuần 1538: NHỚ VỀ NGƯỜI CHA YÊU DẤU:
Bùi-Tuần 1539: SỨ ĐIỆP QUAN TRỌNG TỪ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Bùi-Tuần 1540: CHÚT TÂM TÌNH TRƯỚC ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1541: MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1542: TÂM SỰ CỦA MỘT GIÁM MỤC HƯU 25-2-2019
Bùi-Tuần 1543: CHÚA THANH LUYỆN TÔI 02-3-2019
Bùi-Tuần 1544: TÔI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG 04-03-2019
Bùi-Tuần 1545: TÔI ĐƯỢC CHÚA AN ỦI 08-03-2019
Bùi-Tuần 1546: TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN
Bùi-Tuần 1547: THÁNH GIUSE CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN 18-03-2019
Bùi-Tuần 1548: TÔI ĐƯỢC TRỞ NÊN NGƯỜI ĐÓN NHẬN 20-03-2019
Bùi-Tuần 1549: Lời Chúa trên núi
Bùi-Tuần 1550: Tập thể tôn giáo không đạo đức
Bùi-Tuần 1551: Vài kinh nghiệm truyền giáo
Bùi-Tuần 1552: Lời của Thiên Chúa
Bùi-Tuần 1553: Suy nghĩ từ một khẩu hiệu tại Manila
Bùi-Tuần 1554: Từ Thư Chung 1980:
Bùi-Tuần 1555: Cảm nghiệm về Chúa
Bùi-Tuần 1556: Vấn đề môi trường
Bùi-Tuần 1557: Thấy trước và dự phòng
Bùi-Tuần 1558: Chia sẻ những cảm nghiệm trong tâm tình cảm tạ
Bùi-Tuần 1559: Nghĩa tình sông nước
Bùi-Tuần 1560: Tiếp cận với thời điểm phê phán
Bùi-Tuần 1561: Tinh thần Giáo Hội
Bùi-Tuần 1562: Gợi ý cho những định hướng đầu năm
Bùi-Tuần 1563: Chuyến đi truyền giáo
Bùi-Tuần 1564: Truyền giáo và Lời Chúa hứa:
Bùi-Tuần 1565: Phúc Âm - Dân Tộc - hiện đại
Bùi-Tuần 1566: Ðạo và đức
Bùi-Tuần 1567: Những chuyển biến lặng lẽ
Bùi-Tuần 1568: Mấy điều nhắn nhủ nghe được từ thánh giá Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1569: Chia sẻ vài ấn tượng không bao giờ quên
Bùi-Tuần 1570: Trước hết, hãy là con người
Bùi-Tuần 1571: Học hỏi Lời Chúa qua các thực tại
Bùi-Tuần 1572: Thánh giá của Thánh Tâm
Bùi-Tuần 1573: Nhìn vào hình ảnh linh mục
Bùi-Tuần 1574: Thoáng nhìn về những ngày toàn cầu của giới trẻ
Bùi-Tuần 1575: JMJ 12 và những con đường
Bùi-Tuần 1576: Hội Thánh tương lai
Bùi-Tuần 1577: Cầu nguyện và hành động
Bùi-Tuần 1578: Thoáng nhìn về vấn đề tôn giáo trong "Cộng đồng Pháp ngữ"
Bùi-Tuần 1579: Kiêu căng tôn giáo và khiêm nhường Phúc Âm
Bùi-Tuần 1580: Yêu thương và phục vụ
Bùi-Tuần 1581: Từ cơn bão số 5 đến hang đá Bêlem
Bùi-Tuần 1582: Chia sẻ những định hướng cho năm mới
Bùi-Tuần 1583: Một thoáng phản ứng
Bùi-Tuần 1584: Trở về
Bùi-Tuần 1585: Một chứng từ góp vào Thượng Hội đồng Giám mục Á châu
Bùi-Tuần 1586: Sau Thượng Hội đồng Giám mục Á châu,
Bùi-Tuần 1587: Kết quả của Thượng Hội đồng các Giám mục Á châu
Bùi-Tuần 1588: Cầu nguyện với Ðức Mẹ ở Lavang
Bùi-Tuần 1589: Tôi đọc báo
Bùi-Tuần 1590: Suy nghĩ về thời sự tôn giáo
Bùi-Tuần 1591: Bồi dưỡng linh đạo
Bùi-Tuần 1592: Truyền giáo là "Ra khơi"
Bùi-Tuần 1593: Ðạo lý lành mạnh
Bùi-Tuần 1594: Những lá thư dễ đọc
Bùi-Tuần 1595: Hương vị Triết học trong thông điệp
Bùi-Tuần 1596: Lộ trình Lời Chúa
Bùi-Tuần 1597: Mùa Vọng Maria
Bùi-Tuần 1598: Cảm nghiệm Noel
Bùi-Tuần 1599: Tâm sự thiêng liêng về bổn phận yêu thương
Bùi-Tuần 1600: Thực thi thánh ý Chúa
Bùi-Tuần 1601: Thư chia sẻ
Bùi-Tuần 1602: Mới mẻ Tin Mừng
Bùi-Tuần 1603: Trả lời phỏng vấn
Bùi-Tuần 1604: Lời Chúa Trên Mọi Chặng Ðường
Bùi-Tuần 1605: Chọn Người
Bùi-Tuần 1606: Hãy Sang Bờ Bên Kia
Bùi-Tuần 1607: Một Mẫu Gương Ra Khơi
Bùi-Tuần 1608: NHÂN THÁNG CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ÐÃ QUA ÐỜI
Bùi-Tuần 1609: Mẹ Maria Cầu Nguyện,Một Hình Ảnh Ðẹp
Bùi-Tuần 1610: Mang Thương Tích Với Lòng Thương Xót Và Niềm Hy Vọng
Bùi-Tuần 1611: Khóc Than Và An Ủi
Bùi-Tuần 1612: Ðời Sống Nội Tâm,
Bùi-Tuần 1613: Phấn Ðấu Vượt Qua
Bùi-Tuần 1614: Ðức Mẹ Của Những Người Nghèo
Bùi-Tuần 1615: Người Tu Làm Chứng Cho Chúa
Bùi-Tuần 1616: Ðôi Dòng Tâm Sự
Bùi-Tuần 1617: Tâm Tình Gởi Các Thành Phần Dân Chúa
Bùi-Tuần 1618: NHÂN LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1619: Bài chào mừng lãnh đạo Tỉnh An Giang
Bùi-Tuần 1620: Người Ngoại Giáo Tốt
Bùi-Tuần 1621: Tin Mừng Cho Người Ngoại Biên
Bùi-Tuần 1622: Trả Lời Phỏng Vấn
Bùi-Tuần 1623: Một Chút Tâm Tình
Bùi-Tuần 1624: Năm Mới Và Sức Khoẻ
Bùi-Tuần 1625: Bác Ái Cho Truyền Giáo Và Mùa Chay
Bùi-Tuần 1626: Tâm Sự Về Ơn Bình An
Bùi-Tuần 1627: 30 Tháng Tư Và Sự Thanh Vắng
Bùi-Tuần 1628: Cầu Xin Ơn Thánh Hoá Các Linh Mục
Bùi-Tuần 1629: Nhớ Về Lễ Mở Tay Cách Ðây 49 Năm
Bùi-Tuần 1630: Cầu Nguyện Của Người Ðau Khổ
Bùi-Tuần 1631: Nghèo Và Ðói
Bùi-Tuần 1632: Một Cảm Nghiệm Về Ðức Tin
Bùi-Tuần 1633: Thách Ðố Mới Trên Ðường Truyền Giáo
Bùi-Tuần 1634: Xáo Trộn
Bùi-Tuần 1635: Chỗ Của Tôi
Bùi-Tuần 1636: Sau Một Năm Hưu
Bùi-Tuần 1637: Tháng Mân Côi
Bùi-Tuần 1638: Tháng 10 Và Fatima
Bùi-Tuần 1639: Hãy Khát Khao Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1640: Sống Trong Trái Tim Mẹ Maria
Bùi-Tuần 1641: Sám Hối Của Người Canh Gác Nhà Chúa
Bùi-Tuần 1642: Hãy Biết Sợ
Bùi-Tuần 1643: Hành Trình Về Cõi Sau
Bùi-Tuần 1644: Của Ăn Ðàng
Bùi-Tuần 1645: Một Gặp Gỡ Buồn
Bùi-Tuần 1646: Tình Nghĩa
Bùi-Tuần 1647: Năm Mới Và Những Suy Tư
Bùi-Tuần 1648: Gặp gỡ Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1649: Tĩnh tâm trước Tết
Bùi-Tuần 1650: Cầu chúc
Bùi-Tuần 1651: Dự báo về tương lai giáo sĩ tại Việt Nam
Bùi-Tuần 1652: Xin ơn bình an
Bùi-Tuần 1653: Thanh luyện bản thân
Bùi-Tuần 1654: Hiến thân trọn vẹn
Bùi-Tuần 1655: Cầu xin với Thánh Giuse
Bùi-Tuần 1656: Chấp nhận chính mình
Bùi-Tuần 1657: Hành trình của đau khổ cứu độ
Bùi-Tuần 1658: Làm nhân chứng
Bùi-Tuần 1659: Ðược sai đi loan báo tin mừng Phục Sinh
Bùi-Tuần 1660: Nhân Lễ Ðức Mẹ Truyền Tin
Bùi-Tuần 1661: Tiếng Chúa gọi qua Anh Charles de Foucauld
Bùi-Tuần 1662: Nhớ về Ngày nhận nhiệm vụ mới
Bùi-Tuần 1663: Ðức Gioan Phaolô II và những công trình còn dang dở
Bùi-Tuần 1664: Nhớ về ba tâm tình
Bùi-Tuần 1665: Tuyên xưng niềm tin của một người đi trước
Bùi-Tuần 1666: Chút cảm tưởng về tân Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1667: Nhân tháng hoa Ðức Mẹ
Bùi-Tuần 1668: Cầu cho Ðức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1669: Bình an của Chúa
Bùi-Tuần 1670: Bình an cứu độ
Bùi-Tuần 1671: Ơn kính sợ Chúa
Bùi-Tuần 1672: Khôn ngoan
Bùi-Tuần 1673: Biến chuyển về giảng Tin Mừng
Bùi-Tuần 1674: Báo động và đánh thức lương tâm
Bùi-Tuần 1675: Cảm nghĩ về đời linh mục
Bùi-Tuần 1676: Ánh sáng và bóng tối
Bùi-Tuần 1677: Sống đạo hằng ngày
Bùi-Tuần 1678: Suy nghĩ về các dấu chỉ
Bùi-Tuần 1679: Ðồng cảm xót thương
Bùi-Tuần 1680: MỪNG QUỐC KHÁNH
Bùi-Tuần 1681: Những người gieo trồng
Bùi-Tuần 1682: Kinh nghiệm về sống Lời Chúa
Bùi-Tuần 1683: Vài việc cần nhấn mạnh trong truyền giáo
Bùi-Tuần 1684: Tỉnh thức giữa những bất ngờ
Bùi-Tuần 1685: Ðể ý đến đạo làm người
Bùi-Tuần 1686: Giúp người hấp hối
Bùi-Tuần 1687: Ðón giáng sinh theo Thánh Gioan Tiền Hô
Bùi-Tuần 1688: Năm mới và những thử thách mới
Bùi-Tuần 1689: Tự hào về những yếu đuối
Bùi-Tuần 1690: Tâm sự cuộc đời
Bùi-Tuần 1691: Chiến đấu chống quỷ Satan
Bùi-Tuần 1692: Dự đoán về năm mới
Bùi-Tuần 1693: Thiên Chúa là Tình Yêu
Bùi-Tuần 1694: Về dự đoán sẽ có cải cách phụng vụ
Bùi-Tuần 1695: Hội Thánh địa phương trong thời Ðất Nước đổi mới
Bùi-Tuần 1696: Hy vọng về những nhà lãnh đạo
Bùi-Tuần 1697: Con đường bé nhỏ chở nội dung nhỏ
Bùi-Tuần 1698: Không thay đổi và thay đổi
Bùi-Tuần 1699: Nói chuyện với Cựu chủng sinh Long Xuyên
Bùi-Tuần 1700: Tự đào tạo thường ngày
Bùi-Tuần 1701: Một dịp để nhìn về Hội Thánh Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1702: Chấn hưng đạo đức bắt đầu từ đâu?
Bùi-Tuần 1703: Lời cầu của tôi ngày Quốc Khánh
Bùi-Tuần 1704: Nhớ về cái chết của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I
Bùi-Tuần 1705: Trường của người già
Bùi-Tuần 1706: Vài cảm hứng từ thư mục vụ HÐGMVN
Bùi-Tuần 1707: Tôi phải chống
Bùi-Tuần 1708: Gởi Trần Bạch Ðằng
Bùi-Tuần 1709: Tâm tư trước tình hình phát triển
Bùi-Tuần 1710: Ưu tư về suy tư
Bùi-Tuần 1711: Sống đạo trong thời điểm mới
Bùi-Tuần 1712: Sống Mùa Vọng
Bùi-Tuần 1713: Ðược sai đi
Bùi-Tuần 1714: Phát biểu của Giám Mục Bùi Tuần
Bùi-Tuần 1715: Phiên dịch đức tin
Bùi-Tuần 1716: Bệnh nguy hiểm
Bùi-Tuần 1717: Việc cầu nguyện nơi người bệnh tật, già yếu
Bùi-Tuần 1718: Giám mục Bùi Tuần trả lời phỏng vấn
Bùi-Tuần 1719: Ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước
Bùi-Tuần 1720: Ðường nào ta đang đi?
Bùi-Tuần 1721: Chờ đợi gì ở cuộc đàm phán giữa Vatican và Việt Nam
Bùi-Tuần 1722: Ðổi mới
Bùi-Tuần 1723: Ðổi mới trong phục vụ
Bùi-Tuần 1724: Tiếng nói của sự thinh lặng
Bùi-Tuần 1725: Ðôi lời tâm sự của Ðức Cha GB. Bùi Tuần
Bùi-Tuần 1726: Mảnh vườn bé nhỏ
Bùi-Tuần 1727: Nữ tỳ Maria
Bùi-Tuần 1728: CHÚA PHỤC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1729: ĐI TÌM NHỮNG ĐỐM SÁNG HY VỌNG
Bùi-Tuần 1730: CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ KỶ NIỆM
Bùi-Tuần 1731: DÂNG MẸ HOA YÊU THƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1732: TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THẦY
Bùi-Tuần 1733: NHỮNG THỨ CẠN KIỆT CẦN TRÁNH
Bùi-Tuần 1734: Khuôn mặt thiêng liêng
Bùi-Tuần 1735: Vui trong Trái Tim Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1736: Sửa mình trong lửa Thánh Tâm
Bùi-Tuần 1737: Linh mục của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1738: Vài suy nghĩ về tương lai Hội Thánh Việt Nam
Bùi-Tuần 1739: Cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1740: HỌC NƠI TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1741: Rao giảng của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1742: Một khao khát cần thiết
Bùi-Tuần 1743: Tâm tình viết báo
Bùi-Tuần 1744: Giáo dục theo đức tin
Bùi-Tuần 1745: Tu đức từ Fatima
Bùi-Tuần 1746: Hành trình giáo dục kitô-hữu
Bùi-Tuần 1747: Nhớ ơn những nhà đào tạo
Bùi-Tuần 1748: Tôi đọc sách Ðức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1749: Lễ Ðức Mẹ sầu bi
Bùi-Tuần 1750: Còn sót lại
Bùi-Tuần 1751: Tự răn mình theo Phúc Âm
Bùi-Tuần 1752: Chứng từ về giáo dục Công giáo
Bùi-Tuần 1753: Thời nào cũng sẽ có ánh sáng thích hợp cho thời đó
Bùi-Tuần 1754: Gặp gỡ Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1755: BÀI PHỎNG VẤN
Bùi-Tuần 1756: Tôi mới đọc cuốn “50 năm nhìn lại”
Bùi-Tuần 1757: Khiêm nhường trong ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ
Bùi-Tuần 1758: Vui mừng và hy vọng cùng với Giáo Hội Miền Nam
Bùi-Tuần 1759: Nên biết trước
Bùi-Tuần 1760: Linh Mục theo Thánh Phêrô
Bùi-Tuần 1761: Ðối diện với Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1762: Sống đạo và sống trong sự thực
Bùi-Tuần 1763: Mấy địa chỉ nên biết
Bùi-Tuần 1764: Sống cho kẻ khác
Bùi-Tuần 1765: Khả năng yêu thương
Bùi-Tuần 1766: Dâng mình làm của lễ
Bùi-Tuần 1767: Chiến đấu không ngừng
Bùi-Tuần 1768: Hy vọng
Bùi-Tuần 1769: Tâm sự đời hưu
Bùi-Tuần 1770: Ðến với Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1771: ƠN TRỞ VỀ, TÂM TÌNH NGÀY KỶ NIỆM
Bùi-Tuần 1772: ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN
Bùi-Tuần 1773: TÂM SỰ SAU CÙNG VỀ ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN
Bùi-Tuần 1774: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA TẠI ĐÂY LÚC NÀY
Bùi-Tuần 1775: Tỉnh thức
Bùi-Tuần 1776: Những cầu mong cho Giáo Hội Việt Nam
Bùi-Tuần 1777: Những đối thoại
Bùi-Tuần 1778: Con người tuyên xưng
Bùi-Tuần 1779: Nhìn sang năm mới Kỷ Sửu
Bùi-Tuần 1780: Sống ơn cứu độ
Bùi-Tuần 1781: Ðức Giêsu Kitô là Ðấng cứu độ
Bùi-Tuần 1782: Ðón nhận tình yêu cứu độ
Bùi-Tuần 1783: Hành trình phục sinh còn dài
Bùi-Tuần 1784: Tháng hoa và sám hối
Bùi-Tuần 1785: Não trạng thay đổi
Bùi-Tuần 1786: Này Con xin đến để thực thi ý Chúa (Dt 10,9)
Bùi-Tuần 1787: Sống thân phận nghèo một cách đạo đức
Bùi-Tuần 1788: Tham dự nghi thức đi đàng thánh giá tại Rôma
Bùi-Tuần 1789: Tâm tình tham dự
Bùi-Tuần 1790: Từ một căn phòng nhỏ
Bùi-Tuần 1791: Những hiện diện đỡ nâng
Bùi-Tuần 1792: Từ thực tế cuộc đời
Bùi-Tuần 1793: Ðến với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1794: Tông truyền
Bùi-Tuần 1795: Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ và thánh lễ
Bùi-Tuần 1796: Tiên tri của Ðấng Tối Cao
Bùi-Tuần 1797: Linh Mục trước vấn đề tội lỗi
Bùi-Tuần 1798: Ðăng báo
Bùi-Tuần 1799: Khiêm nhường tỉnh thức
Bùi-Tuần 1800: Tin Mừng hôm nay
Bùi-Tuần 1801: Thao thức trước biến chuyển đời tu
Bùi-Tuần 1802: Tập trung vào Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1803: Ðón nhận tin vui
Bùi-Tuần 1804: Thánh hoá Linh Mục trong những gặp gỡ
Bùi-Tuần 1805: Nhìn vào lời cầu của Linh Mục
Bùi-Tuần 1806: Linh Mục ca tụng Chúa từ những yếu đuối
Bùi-Tuần 1807: Linh Mục tâm sự về đức tin
Bùi-Tuần 1808: Linh Mục với những chủ quan
Bùi-Tuần 1809: Linh Mục và các tiêu cực trong cộng đoàn
Bùi-Tuần 1810: Linh Mục nâng tâm hồn lên với Chúa
Bùi-Tuần 1811: Linh Mục với những cái nhìn đổi mới
Bùi-Tuần 1812: Linh Mục hiểu về quyền năng Chúa
Bùi-Tuần 1813: Linh Mục với những người đau khổ
Bùi-Tuần 1814: Linh Mục và những tự hào nguy hiểm
Bùi-Tuần 1815: Linh Mục và định hướng
Bùi-Tuần 1816: Nhìn lại năm qua
Bùi-Tuần 1817: Tin Mừng cứu độ
Bùi-Tuần 1818: Năm Thánh nhìn xuống
Bùi-Tuần 1819: Hành hương
Bùi-Tuần 1820: Tâm tình Noel
Bùi-Tuần 1821: Dự báo tôn giáo
Bùi-Tuần 1822: Của lễ hành hương cứu độ
Bùi-Tuần 1823: TĨNH LẶNG
Bùi-Tuần 1824: TÍNH SỔ LINH HỒN
Bùi-Tuần 1825: TỪ BÊN TRONG
Bùi-Tuần 1826: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1827: NHỮNG CẢNH BÁO
Bùi-Tuần 1828: MƠ ƯỚC ĐẦU XUÂN
Bùi-Tuần 1829: SÁM HỐI
Bùi-Tuần 1830: HIẾN TẾ CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 1831: TÂM TÌNH VỀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH
Bùi-Tuần 1832: NIỀM VUI PHỤC SINH NƠI CHÚNG TA
Bùi-Tuần 1833: CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN PHÂN ĐỊNH
Bùi-Tuần 1834: KHAO KHÁT CHÚA
Bùi-Tuần 1835: CHÚA ĐANG ĐẾN VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1836: TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1837: DÂNG HOA NHƯ MỘT HÀNH TRÌNHTRỞ VỀ VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1838: TÌNH YÊU CÓ HÌNH THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1839: ĐỜI LINH MỤC PHẢI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN KÉO DÀI
Bùi-Tuần 1840: NGUY HIỂM TỪ NỘI BỘ
Bùi-Tuần 1841: ÂM THẦM
Bùi-Tuần 1842: ĐỨC MẸ MARIA trong đời sống thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1843: TIẾNG KÊU TRONG SA MẠC
Bùi-Tuần 1844: ĐÔI LỜI VỀ "DẤU ẤN"
Bùi-Tuần 1845: XIN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI CỨU GIÚP HIỆN TÌNH ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1846: TÌNH YÊU GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1847: SỐNG ĐỨC TIN TRONG ĐỜI THƯỜNG
Bùi-Tuần 1848: NHỮNG KHÓ KHĂN PHỨC TẠP CẦN BIẾT TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1849: VÀI CHỌN LỰA ƯU TIÊN
Bùi-Tuần 1850: SUY NGHĨ VỀ TRÍ THỨC
Bùi-Tuần 1851: Theo gương Đức Kitô LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1852: KHIÊM NHƯỜNG TRONG TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1853: THÁNG 10 VÀ NHỮNG GỢI NHỚ GỢI NHÌN
Bùi-Tuần 1854: TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1855: BẦU KHÍ BÁC ÁI CỦA TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1856: THANH TẨY và CANH TÂN
Bùi-Tuần 1857: CHIA SẺ VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1858: NHÌN NGƯỜI, NGHE CHÚA,MÀ NGHĨ ĐẾN TA
Bùi-Tuần 1859: BẾ MẠC NĂM THÁNH, NHỚ TỚI MỘT NGƯỜI
Bùi-Tuần 1860: TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 1861: TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN
Bùi-Tuần 1862: THÁNH GIUSE BÊN AI CẬP
Bùi-Tuần 1863: CẢM THƯƠNG
Bùi-Tuần 1864: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT KHẨU HIỆU
Bùi-Tuần 1865: CHÚA PHỤC SINH ĐÀO TẠO CÁC CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1866: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1867: SỨ ĐIỆP CỨU NGUY PHẦN RỖI
Bùi-Tuần 1868: GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO THEO GƯƠNG THÁNH GIA, PHỤC VỤ ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1869: CẦU NGUYỆN VÀ SUY TƯ
Bùi-Tuần 1870: SỐNG GẮN BÓ VỚI HỘI THÁNH TRONG CƠN THỬ THÁCH
Bùi-Tuần 1871: CẢM NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU CỦA ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1872: TỈNH THỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Bùi-Tuần 1873: BƯỚC VÀO ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 1874: ĐƯỢC ĐỠ NÂNG ĐỂ HIẾN DÂNG
Bùi-Tuần 1875: Cái mới của Năm Mới này
Bùi-Tuần 1876: NIỀM VUI TIN MỪNG
Bùi-Tuần 1877: TÂM SỰ VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1878: NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG SỐNG ĐIỀU RĂN MỚI
Bùi-Tuần 1879: HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1880: SỐNG HY VỌNG
Bùi-Tuần 1881: ĐỨC MẸ DẮT TÔI SANG CÕI ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 1882: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CHA THIÊNG LIÊNG VỚI ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG
Bùi-Tuần 1883: CẦU XIN CHÚA CHO ĐƯỢC BÌNH AN
Bùi-Tuần 1884: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIỮA LÒNG DÂN TỘC HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1885: NIỀM VUI ĐƯỢC CÓ MẸ DẪN DẮT CHỞ CHE
Bùi-Tuần 1886: Kỷ niệm 45 năm Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu được thụ phong linh mục
Bùi-Tuần 1887: DẤU CHỈ ĐẠO ĐỨC: BIẾT LO CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Bùi-Tuần 1888: PHIÊN DỊCH THÁNH Ý CHÚA VỀ MẸ VÀ TÔI
Bùi-Tuần 1889: ĐỨC MẸ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1890: ĐƯỢC THAM DỰ VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1891: ĐẠO ĐỨC VỀ NHỮNG KHOẢNG CÁCH
Bùi-Tuần 1892: ĐÀO TẠO LƯƠNG TÂM
Bùi-Tuần 1893: Tâm sự đời tu
Bùi-Tuần 1894: HỘI THÁNH VIỆT NAM SAU ĐẠI LỄ VÀ ĐẠI HỘI
Bùi-Tuần 1895: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Bùi-Tuần 1896: NGƯỜI TÔI TỚ NGHÈO KHÓ CỦA THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1897: CON NGƯỜI ĐI TÌM
Bùi-Tuần 1898: CHÚT TÂM TÌNH VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI
Bùi-Tuần 1899: Nhìn sang năm mới Kỷ Sửu
Bùi-Tuần 1900: TỪ THỰC TẾ CUỘC ĐỜI
Bùi-Tuần 1901: ĐỨC MẸ CẢM HÓA TÔI
Bùi-Tuần 1902: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ và thánh lễ
Bùi-Tuần 1903: Tâm tình Noel
Bùi-Tuần 1904: Cầu cho Đức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1905: Biến chuyển về giảng Tin Mừng
Bùi-Tuần 1906: Suy nghĩ về các dấu chỉ
Bùi-Tuần 1907: Dự đoán về năm mới
Bùi-Tuần 1908: Thiên Chúa là Tình Yêu
Bùi-Tuần 1909: Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1910: Sống đạo trong thời điểm mới
Bùi-Tuần 1911: Được sai đi
Bùi-Tuần 1912: Đổi mới trong phục vụ
Bùi-Tuần 1913: Khuôn mặt thiêng liêng
Bùi-Tuần 1914: Fatima và cảnh báo
Bùi-Tuần 1915: Cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1916: Tu đức từ Fatima
Bùi-Tuần 1917: Mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời
Bùi-Tuần 1918: Kinh Thánh trong đời thánh nữ truyền giáo Têrêsa
Bùi-Tuần 1919: Hàng Giáo Phẩm Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử khó khăn
Bùi-Tuần 1920: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1921: ĐỨC MẸ ĐÁNH THỨC TÔI
Bùi-Tuần 1922: Thao thức trước biến chuyển đời tu
Bùi-Tuần 1923: Linh Mục với những người đau khổ
Bùi-Tuần 1924: Những hiểu biết nới các thánh
Bùi-Tuần 1925: Thánh giá Đức Kitô
Bùi-Tuần 1926: Chuyển biến về đạo đức
Bùi-Tuần 1927: Trở về
Bùi-Tuần 1928: Nhân Chứng Về Thiên Chúa Ba Ngôi
Bùi-Tuần 1929: Cảm nghiệm Noel
Bùi-Tuần 1930: ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ TÔI
Bùi-Tuần 1931: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1932: SỐNG TRONG SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 1933: ĐÔI CHÚT VỀ XÓT THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1934: CẦU XIN CHÚA CỨU
Bùi-Tuần 1935: TIN VÀO LỜI CHÚA
Bùi-Tuần 1936: ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG ĐẾN THĂM TÔI
Bùi-Tuần 1937: NHỮNG ĐIỀU MẸ MUỐN TÔI NÓI
Bùi-Tuần 1938: THIỆN TÂM MÀ CHÚA MUỐN
Bùi-Tuần 1939: QUÀ GIÁNG SINH CHÚA BAN CHO TÔI NĂM NAY
Bùi-Tuần 1940: CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI
Bùi-Tuần 1941: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN DỊP ĐẦU NĂM MỚI
Bùi-Tuần 1942: LỜI CHÚC TẾT
Bùi-Tuần 1943: VƯỢT QUA GIỌT ĐẮNG ĐẦU NĂM
Bùi-Tuần 1944: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON, VÌ CON ĐAU YẾU
Bùi-Tuần 1945: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON, VÌ CON LÀ CON CỦA ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1946: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON ĐẾN, ĐỂ XIN ĐƯỢC LÀ CỦA LỄ
Bùi-Tuần 1947: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON LÀ MÔN ĐỆ THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1948: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON ĐẾN, ĐỂ XIN ƠN SÁM HỐI
Bùi-Tuần 1949: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON,
Bùi-Tuần 1950: CHỐNG LẠI KẺ THÙ VÔ HÌNH
Bùi-Tuần 1951: NGẬM NGÙI TIỄN ĐƯA CÁC ANH EM LINH MỤC
Bùi-Tuần 1952: YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG LÀ DẤU CHỈ CỦA ƠN CỨU ĐỘ
Bùi-Tuần 1953: HẠNH PHÚC ĐƯỢC CÙNG NHÓM NHỎ ĐỨNG DƯỚI THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1954: AN TÂM SỐNG THÁNH LỄ CUỘC ĐỜI
Bùi-Tuần 1955: TÌM MỘT  LỐI SỐNG TRONG HOÀN CẢNH CÁCH LY
Bùi-Tuần 1956: “HÃY Ở LẠI TRONG THẦY”
Bùi-Tuần 1957: VỌNG PHỤC SINH, VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1958: KỶ NIỆM THỤ PHONG GIÁM MỤC VỚI NHỮNG NIỀM TIN VÀ TÂM TÌNH RIÊNG TƯ
Bùi-Tuần 1959: THA THỨ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO  TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 1960: DÂNG HOA CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1961: ĐƯỢC ƠN BIẾT NGẠC NHIÊN
Bùi-Tuần 1962: THU HẸP KHOẢNG CÁCH
Bùi-Tuần 1963: Phỏng vấn Đức Cha GB. Bùi Tuần ngày 6.8.2011
Bùi-Tuần 1964: HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN AN ỦI
Bùi-Tuần 1965: NHỮNG NHẮN NHỦ TỪ CHIẾC ĐỒNG HỒ ĐEO TAY NHẬN ĐƯỢC TỪ  ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
Bùi-Tuần 1966: THỜI GIỜ CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1967: XIN ƠN ĐƯỢC Ở LẠI TRONG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1968: QUY CHIẾU VỀ CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1969: TÔI ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG ĐỂ MỪNG LỄ THÁNH GIOAN-BAOTIXITA
Bùi-Tuần 1970: XIN CHÚA ĐỪNG BỎ RƠI CON
Bùi-Tuần 1971: Tôi đã thấy Chúa Giêsu yêu thương và khiêm nhường
Bùi-Tuần 1972: ĐẤNG PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI
Bùi-Tuần 1973: HÃY LÀ CÂY THÁNH GIÁ SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1974: VINH QUANG CỦA LINH MỤC
Bùi-Tuần 1975: ĐỌC NHỮNG LÁ THƯ CHÚA GỬI CHO TÔI
Bùi-Tuần 1976: Quy chiếu về Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1977: KẺ ĐỢI CHỜ
Bùi-Tuần 1978: CHÚA Ở CÙNG CON
Bùi-Tuần 1979: TÂM TƯ CỦA TÔI VỀ CHUYẾN BAY LÊN TRỜI
Bùi-Tuần 1980: Cha mẹ công giáo giáo dục con cái
Bùi-Tuần 1981: ĐIỀU MÀ CHÚA TRUYỀN DẠY THA THIẾT LÚC NÀY
Bùi-Tuần 1982: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG TRONG THỬ THÁCH
Bùi-Tuần 1983: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHẬN RA NHỮNG CHỨNG NHÂN
Bùi-Tuần 1984: Khoảng cách
Bùi-Tuần 1985: Bị giam cầm
Bùi-Tuần 1986: Sức mạnh của giải cứu
Bùi-Tuần 1987: Làm chứng cho Chúa Giê-su
Bùi-Tuần 1988: Sống cho kẻ khác
Bùi-Tuần 1989: Chúa nói với tôi
Bùi-Tuần 1990: Những đối thoại
Bùi-Tuần 1991: Tham dự nghi thức đàng thánh giá tại Rôma
Bùi-Tuần 1992: Đón nhận tình yêu cứu độ
Bùi-Tuần 1993: Tin mừng hôm nay
Bùi-Tuần 1994: Khiêm nhường tỉnh thức
Bùi-Tuần 1995: Tiên tri của đấng tối cao
Bùi-Tuần 1996: Linh mục và các tiêu cực trong cộng đoàn
Bùi-Tuần 1997: Linh mục trước vấn đề tội lỗi
Bùi-Tuần 1998: Hạnh phúc gia đình
Bùi-Tuần 1999: Cái nhìn của Đức Mẹ
Bùi-Tuần 2000: Chiều kích thiêng liêng
Bùi-Tuần 2001: Cầu nguyện và tỉnh thức
Bùi-Tuần 2002: Bắt chước Thánh Giuse tế nhị trong mọi tương quan
Bùi-Tuần 2003: Trở về với đức tin đích thực
Bùi-Tuần 2004: Đôi lời gửi Công Giáo và Dân Tộc
Bùi-Tuần 2005: Mang gánh nặng nề đến với Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 2006: Theo tinh thần Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Bùi-Tuần 2007: Vững lòng cậy tin vào Chúa
Bùi-Tuần 2008: Tháng hoa, học đạo đức từ những bông hoa tầm thường
Bùi-Tuần 2009: Cô đơn
Bùi-Tuần 2010: Ham muốn
Bùi-Tuần 2011: Một chiêm bao có ý nghĩa
Bùi-Tuần 2012: Chúa Giêsu thương tiếc thành đô
Bùi-Tuần 2013: Tôi tuyên xưng đức tin
Bùi-Tuần 2014: Phó thác trong đức tin
Bùi-Tuần 2015: Cứu khổ trong đời sống đức tin
Bùi-Tuần 2016: Về tình hình diễn biến phức tạp
Bùi-Tuần 2017: Sống gắn bó với hội thánh trong cơn thử thách
Bùi-Tuần 2018: Khi Chúa thương gọi con về
Bùi-Tuần 2019: TIN MỪNG CỦA TÔI HÔM NAY
Bùi-Tuần 2020: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN NHẬN LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Bùi-Tuần 2021: Bệnh nguy hiểm
Bùi-Tuần 2022: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN NHẬN ƠN THA TỘI
Bùi-Tuần 2023: Trong tinh thần và sự thực
Bùi-Tuần 2024: Được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng
Bùi-Tuần 2025: Hành trình của những thao thức
Bùi-Tuần 2026: Luôn vui mừng chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào
Bùi-Tuần 2027: Tôi thấy trời mở ra
Bùi-Tuần 2028: Ðức Mẹ giúp tôi khám phá
Bùi-Tuần 2029: Nguyện vọng cho năm mới Đinh Dậu
Bùi-Tuần 2030: Nhớ về Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Bùi-Tuần 2031: Con đường dẫn tới cứu độ là khiêm nhường
Bùi-Tuần 2032: Chút cảm nghiệm về tình yêu Chúa
Bùi-Tuần 2033: Tin Mừng lớn nhất của hôm nay
Bùi-Tuần 2034: Tháng hoa và sám hối
Bùi-Tuần 2035: Chút tâm tình về ơn truyền giáo
Bùi-Tuần 2036: Chuẩn bị mừng sinh nhật Thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 2037: Sống trong sự khao khát của Ðức Mẹ
Bùi-Tuần 2038: Nghẹn ngào với ơn đồng hành
Bùi-Tuần 2039: Dọn đường cho Chúa hôm nay bằng sống ơn bình an
Bùi-Tuần 2040: Con người đi tìm
Bùi-Tuần 2041: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN THẤY CHỖ TÔI TRÊN TRỜI
Bùi-Tuần 2042: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THA THỨ
Bùi-Tuần 2043: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 2044: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 2045: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 2046: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI PHÂN ĐỊNH
Bùi-Tuần 2047: ĐỨC MẸ THÚC GIỤC TÔI NHẮC NHỚ SỨ ĐIỆP SÁM HỐI
Bùi-Tuần 2048: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI BIẾT ƠN ĐỨC CHA CỐ MICAE
Bùi-Tuần 2049: ĐỨC MẸ BẢO TÔI: “HÃY ĐỨNG DẬY, CHÚA GỌI CON ĐẤY”
Bùi-Tuần 2050: TÂM SỰ CUỐI ĐỜI
Bùi-Tuần 2051: NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT NÓI VỚI TÔI
Bùi-Tuần 2052: TĨNH TÂM VỚI ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2053: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN THỜI SỰ BẰNG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 2054: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG ƠN PHÓ THÁC
Bùi-Tuần 2055: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỬA SAI CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 2056: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Bùi-Tuần 2057: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN  ĐỨC MẸ LÀ MẸ YÊU DẤU  CỦA TÔI
Bùi-Tuần 2058: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN NHẬN BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 2059: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THẤY TRƯỚC
Bùi-Tuần 2060: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Bùi-Tuần 2061: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ THÁNH GIUSE TRONG ĐỜI TÔI
Bùi-Tuần 2062: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH  BẰNG NHỮNG VIỆC THIỆN TÂM
Bùi-Tuần 2063: MỪNG TẾT VỚI TÂM TÌNH VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA
Bùi-Tuần 2064: NĂM MỚI, CON NGƯỜI MỚI
Bùi-Tuần 2065: TIN MỪNG TRONG TÔI
Bùi-Tuần 2066: TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Bùi-Tuần 2067: CHÚA LÀM TẠI ĐÂY NHỮNG SỰ LẠ LÙNG
Bùi-Tuần 2068: HY VỌNG LÓE SÁNG GIỮA THỜI SỰ ĐẦY CHUYỂN BIẾN PHỨC TẠP
Bùi-Tuần 2069: LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH CỦA CHÚA DỊP ĐẦU NĂM
Bùi-Tuần 2070: CHÚA BỒI DƯỠNG TÔI GIỮA THỜI KỲ ĐẠI DỊCH
Bùi-Tuần 2071: BAO DUNG TRONG SÁM HỐI
Bùi-Tuần 2072: YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH
Bùi-Tuần 2073: ĐƠN SƠ THA THIẾT VỚI ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2074: CHÚA GIÊSU NHÌN TÔI
Bùi-Tuần 2075: THÁI ĐỘ TRƯỚC NHỮNG THỬ THÁCH
Bùi-Tuần 2076: GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH
Bùi-Tuần 2077: NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA GIÊSU CHIA SẺ CHO TÔI
Bùi-Tuần 2078: ĐÓN NHẬN THA THỨ, VÀ CHO ĐI THA THỨ
Bùi-Tuần 2079: HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ ĐƯỢC GẶP CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 2080:ĐỨC MẸ ĐANG GIÚP TÔI CẢM NHẬN VINH QUANG CỦA TÔI  LÀ THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ
Bùi-Tuần 2081: ĐỔI MỚI CỦA TÔI LÀ ĐƯỢC TRỞ THÀNH CON NGƯỜI SÁM HỐI
Bùi-Tuần 2082: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 2083: BỒI DƯỠNG ĐỨC ÁI ĐỂ KHỎI BIẾN CHẤT TRONG TÌNH HÌNH CỞI MỞ
Bùi-Tuần 2084: TÌNH HÌNH ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 2085: THỜI ĐIỂM MỚI
Bùi-Tuần 2086: TINH THẦN TRUYỀN GÍAO NƠI THÁNH NỮ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU.
Bùi-Tuần 2087: ĐẰNG SAU CÁI CHẾT
Bùi-Tuần 2088: ĐÓN NHẬN CHÚA
Bùi-Tuần 2089: CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ MỪNG LỄ GIÁNG SINH
Bùi-Tuần 2090: PHẦN PHỤ THÊM CHO BẢN TĨNH TÂM 12/12/1992.
Bùi-Tuần 2091: TÔI THÚ NHẬN
Bùi-Tuần 2092: QUÁ KHỨ NÀO? VÀ TƯƠNG LAI NÀO?
Bùi-Tuần 2093: BIẾN CỐ LÀ MỘT SỨ ĐIỆP
Bùi-Tuần 2094: LỜI CỦA THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 2095: TÂM SỰ VỀ MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG SỐNG ĐẠO
Bùi-Tuần 2096: VÀI NÉT VỀ CÔNG ĐỒNG VATICAN II
Bùi-Tuần 2097: Chuẩn bị cho Tuần-Tĩnh-Tâm năm của các linh mục
Bùi-Tuần 2098: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ CÁC GIÁO ĐIỂM VÙNG SÂU
Bùi-Tuần 2099: VÀI THÔNG TIN VỀ VIỆC HỌC HÀNH
Bùi-Tuần 2100: ĐỂ KÍNH NHỚ HAI NỮ TU TÊRÊXA, SUY NGHĨ VỀ KHẢ NĂNG LẮNG NGHE
Bùi-Tuần 2101: NHỮNG ƠN CẦN NƠI NGƯỜI MỤC TỬ
Bùi-Tuần 2102: ĐÀO TẠO LƯƠNG TÂM TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 2103: ĐỨC MẸ MARIA DẪN TÔI ĐẾN TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ
Bùi-Tuần 2104: MỘT CÁCH HƯỚNG DẪN SỐNG ĐẠO (bài 1)
Bùi-Tuần 2105: SỐNG THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 2106: HỌC VỚI CHÚA GIÊSU HIỀN TỪ VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 2107: ĐỨC MẸ DẠY TÔI: HÃY CÙNG VỚI MẸ NÓI LỜI XIN VÂNG
Bùi-Tuần 2108: BIẾT ĐÓN NHẬN CHÚA
Bùi-Tuần 2109: Hãy Khiêm Nhường
Bùi-Tuần 2110: KHAI MẠC – Cấm Phòng Năm 1985
Bùi-Tuần 2111: HƯỚNG VỀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ
Bùi-Tuần 2112: HƯỚNG VỀ NHỮNG NGƯỜI NGOÀI ĐẠO
Bùi-Tuần 2113: HƯỚNG VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỐI NGHỊCH
Bùi-Tuần 2114: HƯỚNG VỀ NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI
Bùi-Tuần 2115: HƯỚNG VỀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC MỤC VỤ
Bùi-Tuần 2116: LỜI CẦU CHÚC SAU CÙNG
Bùi-Tuần 2117: ĐỔI MỚI SUY NGHĨ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Bùi-Tuần 2118: GƯƠNG NGƯỜI SĨ QUAN NGOẠI GIÁO
Bùi-Tuần 2119: ĐƠN SƠ
Bùi-Tuần 2120: CHĂM LO ĐỜI SỐNG
Bùi-Tuần 2121: THỰC HIỆN Ý CHÚA
Bùi-Tuần 2122: ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 2123: LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI
Bùi-Tuần 2124: CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG
Bùi-Tuần 2125: NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
Bùi-Tuần 2126: Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI
Bùi-Tuần 2127: XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Bùi-Tuần 2128: VÀ THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON
Bùi-Tuần 2129: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Bùi-Tuần 2130: HÀNH TRÌNH ƠN THA TỘI
Bùi-Tuần 2131: NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ
Bùi-Tuần 2132: LỜI NÓI ĐẦU- CẤM PHÒNG NĂM 1988
Bùi-Tuần 2133: NHỮNG THÁI ĐỘ MỚI ĐỐI VỚI CÔNG GIÁO
Bùi-Tuần 2134: NHỮNG ĐỊA CHỈ MỚI CỦA ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 2135: NHỮNG TRÀO LƯU THIÊNG LIÊNG MỚI
Bùi-Tuần 2136: NHỮNG TRÁCH NHIỆM MỚI
Bùi-Tuần 2137: LỜI NÓI ĐẦU - Cấm Phòng Năm 1989
Bùi-Tuần 2138: MỞ RỘNG TÂM HỒN VỀ PHÍA CHÚA
Bùi-Tuần 2139: MỞ TÂM HỒN VỀ PHÍA ANH EM LINH MỤC
Bùi-Tuần 2140: MỞ TÂM HỒN VỀ PHÍA NHỮNG DỰ BÁO TÔN GIÁO
Bùi-Tuần 2141: LỜI CUỐI - Cấm Phòng năm 1989
Bùi-Tuần 2142: TĨNH TÂM VỚI ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 2143: PHƯƠNG ÁN
Bùi-Tuần 2144: BĂN KHOĂN
Bùi-Tuần 2145: YẾU ĐUỐI
Bùi-Tuần 2146: PHỤC VỤ
Bùi-Tuần 2147: TRẺ TRUNG
Bùi-Tuần 2148: TU ĐỨC VỀ THỰC TẠI
Bùi-Tuần 2149: BẦU KHÍ ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 2150: THÁI ĐỘ NGHÈO VÀ TỰ DO
Bùi-Tuần 2151: ĐỨC KITÔ HÔM NAY
Bùi-Tuần 2152: ƠN GỌI TRỞ VỀ - Cấm Phòng 1991
Bùi-Tuần 2153: TÁI TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 2154: NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG
Bùi-Tuần 2155: LÃNH ĐẠO TINH
Bùi-Tuần 2156: HÃY TỎ RA LÀ MÌNH TỐT
Bùi-Tuần 2157: MỘT ĐỨC TIN ĐÃ LÀM CHÚA GIÊSU NGẠC NHIÊN VUI SƯỚNG
Bùi-Tuần 2158: MỘT ĐỨC TIN ĐƯỢC CHÚA HUẤN LUYỆN
Bùi-Tuần 2159: MỘT ĐỨC TIN ĐƯỢC CHÚA CHỈ ĐƯỜNG
Bùi-Tuần 2160: TÂN-PHÚC-ÂM-HOÁ
Bùi-Tuần 2161: TÂN-PHÚC-ÂM-HÓA GIÁO XỨ
Bùi-Tuần 2162: TÂN-PHÚC-ÂM-HOÁ CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 2163: VIỆC TÂN-PHÚC-ÂM-HÓA TRƯỚC NHỮNG CHUYỂN BIẾN LỚN
Bùi-Tuần 2164: DẪN NHẬP: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC
Bùi-Tuần 2165: MỘT SỐ KINH NGHIỆM
Bùi-Tuần 2166: ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 2167: PHÂN ĐỊNH
Bùi-Tuần 2168: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ HIỆN TÌNH PHÁT TRIỂN ĐỨC TIN TẠI HỘI THÁNH VIỆT NAM
Bùi-Tuần 2169: NHẠY CẢM VÀ VÔ CẢM
Bùi-Tuần 2170: HƯỚNG TỚI NĂM THÁNH 2000, NHÌN VÀO HÌNH ẢNH LINH MỤC
Bùi-Tuần 2171: ẨN MÌNH TRONG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 2172: “TA KHÁT” NỀN TẢNG ƠN GỌI LINH MỤC
Bùi-Tuần 2173: BÁO CÁO VỀ CHUYẾN ĐI DỰ HỘI THẢO CỦA ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU TẠI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Bùi-Tuần 2174: Thư gởi ĐỨC HỒNG Y Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN
Bùi-Tuần 2175: Vài suy nghĩ về sự thinh lặng nơi thánh Giuse
Bùi-Tuần 2176: Kinh nghiệm về đối thoại với xã hội trong vấn đề tôn giáo
Bùi-Tuần 2177: TRƯỜNG THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 2178: Sự tỉnh thức của Đức Mẹ trong hành trình sống ơn gọi
Bùi-Tuần 2179: Mấy đường hướng Phúc Âm cần nắm vững lúc
Bùi-Tuần 2180: NGƯỜI NGOẠI GIÁO TỐT
Bùi-Tuần 2181: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Bùi-Tuần 2182: Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được vinh thăng Hồng Y
Bùi-Tuần 2183: ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA TÌNH YÊU
Bùi-Tuần 2184: MỘT CHÚT TÂM TÌNH
Bùi-Tuần 2185: ĐỒNG HÀNH
Bùi-Tuần 2186: Kỷ yếu viết về giáo phận Long Xuyên
Bùi-Tuần 2187: XIN ƠN BÌNH AN
Bùi-Tuần 2188: Toà Thánh vừa bổ nhiệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Hà Nội
Bùi-Tuần 2189: Thư gởi Trần Bạch Đằng
Bùi-Tuần 2190: MỪNG QUỐC KHÁNH
Bùi-Tuần 2191: Thơ gởi Lê Đình Bảng
Bùi-Tuần 2192: SỨC MẠNH GIẢI CỨU
Bùi-Tuần 2193: LINH MỤC VỚI NHỮNG CÁI NHÌN ĐỔI MỚI
Bùi-Tuần 2194: DỌN MÌNH ĐI VÀO NHỮNG CHÂN LÝ SAU CÙNG
Bùi-Tuần 2195: TRỞ VỀ
Bùi-Tuần 2196: HIỆP THÔNG
Bùi-Tuần 2197: TRONG CÁI NHÌN VỀ NƯỚC THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 2198: MỘT THỨ CẢM QUAN
Bùi-Tuần 2199: ƠN KÊU GỌI MỚI
Bùi-Tuần 2200: CHIẾC CHÌA KHÓA.
Bùi-Tuần 2201: NÂNG LÊN.
Bùi-Tuần 2202: SUY NGHĨ.
Bùi-Tuần 2203: NHỮNG BẢNG CHỈ ĐƯỜNG.
Bùi-Tuần 2204: TỪ CỦA MẪU GIÁO
Bùi-Tuần 2205: LÀM CHỨNG
Bùi-Tuần 2206: TINH THẦN HIỆP NHẤT
Bùi-Tuần 2207: CHÚT TÂM SỰ VỀ VẤN ĐỀ NƯƠNG TỰA
Bùi-Tuần 2208: TỪ THU CHUNG 1980 GIÁO HỘI VIỆT NAM TIẾN TỚI THỜI KỲ MỚI CỦA NĂM 2000
Bùi-Tuần 2209: TÌM NHỮNG CHỖ ĐỨNG TRƯỚC MẶT CHÚA
Bùi-Tuần 2210: SƠ ĐỒ NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI
Bùi-Tuần 2211: KHI VIẾNG NHÀ THỜ
Bùi-Tuần 2212: MỞ ĐẦU (ngày Tĩnh Tâm năm)
Bùi-Tuần 2213: “CHÚA GIÊSU SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI” (Mt 10,5)
Bùi-Tuần 2214: CHÚNG CON ĐỪNG LÊN ĐƯỜNG ĐẾN CÁC NGOẠI BANG,
Bùi-Tuần 2215: “HÃY ĐI RAO GIẢNG RẰNG NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”
Bùi-Tuần 2216: “ĐÃ LÃNH NHẬN NHƯNG KHÔNG, THÌ HÃY CHO ĐI NHƯNG KHÔNG”
Bùi-Tuần 2217: “ĐỪNG LO CHIẾM HỮU VÀNG BẠC...” (Mt 10,9)
Bùi-Tuần 2218: “AI BỀN ĐỖ TỚI CÙNG SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI” (Mt 10,22)
Bùi-Tuần 2219: KHAI MẠC (Cấm Phòng năm)
Bùi-Tuần 2220: SERVUS
Bùi-Tuần 2221: FIDELIS
Bùi-Tuần 2222: PRUDENS
Bùi-Tuần 2223: QUEM CONSTITUIT DOMINUS SUPER FAMILIAM SUAM
Bùi-Tuần 2224: UT DET ILLIS CIBUM IN TEMPORE
Bùi-Tuần 2225: XIN THƯƠNG ĐỠ NÂNG CON
Bùi-Tuần 2226: MÔN ĐỆ KHÔNG TRỌNG HƠN THẦY” (Mt 10,24)
Bùi-Tuần 2227: MỘT THOÁNG GẶP GỠ  ĐỨC THÁNH CHA
Bùi-Tuần 2228: BIẾN CỐ VƯỢT QUA
Bùi-Tuần 2229: THỜI ĐIỂM ĐỀ CAO TIN MỪNG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 2230: SỰ KIỆN FATIMA
Bùi-Tuần 2231: Cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Bùi-Tuần 2232: Sống bổn phận liên đới với Hội Thánh
Bùi-Tuần 2233: Về Với Cha
Bùi-Tuần 2234: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ NHỮNG CỐ GẮNG CỦA GIÁO PHẬN CHÚNG TÔI
Bùi-Tuần 2235: Chân dung người môn đệ khôn ngoan của Đức Kitô tại Việt Nam hôm nay (Bài 2)
Bùi-Tuần 2236: Con đường bé nhỏ thiêng liêng
Bùi-Tuần 2237: Chân dung người môn đệ khôn ngoan của Đức Kitô tại Việt Nam (Bài 1)
Bùi-Tuần 2238: Chân dung cảm động của người môn đệ Đức Kitô tại Việt Nam hôm nay 
Bùi-Tuần 2239: Đầy tớ trung thành và khôn ngoan
Bùi-Tuần 2240: NHỮNG NHÂN TỐ XÂY DỰNG HỘI THÁNH ĐẦU THẾ KỶ XXI
Bùi-Tuần 2241: BỘ MẶT HỘI THÁNH ĐẦU THẾ KỶ XXI
Bùi-Tuần 2242: LƯƠNG TÂM TRÁCH NHIỆM CỦA NHÓM THIỂU SỐ
Bùi-Tuần 2243: LINH ĐỘNG TRONG ƠN KHÔN NGOAN CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Bùi-Tuần 2244: Thư của Bộ Truyền giáo gởi ĐC. GB. Bùi Tuần
Bùi-Tuần 2245: SỐNG MÙA VỌNG
Bùi-Tuần 2246: FATIMA và CẢNH BÁO
Bùi-Tuần 2247: SỐT SẮNG ĐÓN ĐỨC KITÔ BẰNG SÁM HỐI
Bùi-Tuần 2248: TIẾNG GỌI CỦA SỰ TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 2249: Vài Suy Nghĩ Về Trường Hợp Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
Bùi-Tuần 2250: Có Ơn Chúa Thánh Thần
Bùi-Tuần 2251: TÔI ĐƯỢC CHÚA BÁO THỨC
Bùi-Tuần 2252: HÃY BIẾT SỢ
Bùi-Tuần 2253: Cộng Đoàn Đức Ai
Bùi-Tuần 2254: Hãy làm ngọn đèn sáng
Bùi-Tuần 2255: Những nén vàng nén bạc Chúa trao
Bùi-Tuần 2256: LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG CỨU CHÚNG CON  CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ
Bùi-Tuần 2257: LINH MỤC, NGƯỜI CON CỦA ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2258: Hành trình giáo dục kitô-hữu
Bùi-Tuần 2259: Gặp gỡ Chúa Giêsu nơi những tình yêu khiêm nhường
Bùi-Tuần 2260: NGUỒN VUI SỐNG CỦA TÔI LÀ CHÚA
Bùi-Tuần 2261: Chút tâm sự về vấn đề nương tựa
Bùi-Tuần 2262: Trả lời phỏng vấn
Bùi-Tuần 2263: Tin Mừng Đích Thực
Bùi-Tuần 2264: Mang Tình Yêu Thiên Chúa
Bùi-Tuần 2265: Niềm Cậy Trông
Bùi-Tuần 2266: Từ Bỏ Mình
Bùi-Tuần 2267: Tân Phúc-Am-Hoá
Bùi-Tuần 2268: Diễn Tả Nước Trời
Bùi-Tuần 2269: Xây Dựng Nước Trời
Bùi-Tuần 2270: Sống Đơn Sơ Phúc Âm
Bùi-Tuần 2271: Đừng Sợ
Bùi-Tuần 2272: YÊU THƯƠNG LÀ TIN MỪNG CỨU ĐỘ LÚC NÀY
Bùi-Tuần 2273: Phê Phán
Bùi-Tuần 2274: Nỗi Lo Sợ
Bùi-Tuần 2275: Sự Thinh Lặng
Bùi-Tuần 2276: Khả Năng Tha Thứ
Bùi-Tuần 2277: Một Cộng Đoàn Có Chúa Hoạt Động
Bùi-Tuần 2278: Tuyên Xưng Đức Kitô
Bùi-Tuần 2279: Tin Mừng Của Đức Kitô
Bùi-Tuần 2280: Những Phục Vụ Quan Trọng
Bùi-Tuần 2281: Quy Tụ Rộng Rãi
Bùi-Tuần 2282: Khiêm Tốn Tự Hạ
Bùi-Tuần 2283: Với Thánh Gioan Baotixita,
Bùi-Tuần 2284: Sự Chết Của Các Môn Đệ
Bùi-Tuần 2285: Chia Sẻ Hạnh Phúc
Bùi-Tuần 2286: Phấn Đấu Phát Triển
Bùi-Tuần 2287: Tìm Gặp Đức Kitô
Bùi-Tuần 2288: Sống Đạo Là Yêu Thương Phục Vụ
Bùi-Tuần 2289: Mầu Nhiệm Thánh Giá
Bùi-Tuần 2290: Lương Thực Thiêng Liêng
Bùi-Tuần 2291: Hãy Cầu Nguyện
Bùi-Tuần 2292: Nước Trời
Bùi-Tuần 2293: Chiếc Lưới Thiêng Liêng
Bùi-Tuần 2294: Đào Tạo Giáo Dân
Bùi-Tuần 2295: Xin Thương Xót Con
Bùi-Tuần 2296: Những Phấn Đấu Thầm Lặng
Bùi-Tuần 2297: Chấp Nhận Hy Sinh
Bùi-Tuần 2298: Mầu Nhiệm Thập Giá
Bùi-Tuần 2299: Ơn Gọi Người Môn Đệ Đức Kitô
Bùi-Tuần 2300: Chiêm Niệm Và Vâng Phục
Bùi-Tuần 2301: Ơn Gọi Của Cộng Đoàn Nhỏ
Bùi-Tuần 2302: Ơn Gọi Người Công Giáo
Bùi-Tuần 2303: CHIA SẺ CẢM NHẬN
Bùi-Tuần 2304: Xây Dựng Lớp Trẻ Mới
Bùi-Tuần 2305: Đức Kitô Là Tin Mừng
Bùi-Tuần 2306: Sống Ơn Gọi Làm Con Của Chúa
Bùi-Tuần 2307: Sống Đạo
Bùi-Tuần 2308: Chúa Đến Bất Ngờ
Bùi-Tuần 2309: Chúa Gọi
Bùi-Tuần 2310: Ơn Sai Đi
Bùi-Tuần 2311: Tinh Thần Cộng Đoàn
Bùi-Tuần 2312: Nguồn Ban Sự Sống Và Anh Sáng
Bùi-Tuần 2313: Cầu Nguyện Và Yêu Thương
Bùi-Tuần 2314: Đức Mẹ Sầu Bi
Bùi-Tuần 2315: Hội Thánh Phục Vụ
Bùi-Tuần 2316: Ánh Sáng Chúa Thánh Thần
Bùi-Tuần 2317: Ơn Biết Cầu Nguyện
Bùi-Tuần 2318: Cầu Xin Ơn Cứu Độ
Bùi-Tuần 2319: Lương Tâm Trong Sạch
Bùi-Tuần 2320: Hãy Sống Khôn Ngoan
Bùi-Tuần 2321: Bền Đỗ Trong Cầu Nguyện
Bùi-Tuần 2322: Sự Mạnh Mẽ Và Can Đảm Của Đức Ái
Bùi-Tuần 2323: Có Chúa Ơ Cùng
Bùi-Tuần 2324: KHIÊM NHƯỜNG TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 2325: Gởi anh NuyễnThanh Long, CGvDT
Bùi-Tuần 2326: HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI
Bùi-Tuần 2327: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 2328: NHỮNG TIẾNG CHUÔNG KÊU GỌI YÊU THƯƠNG
Bùi-Tuần 2329: LỜI CẦU THỜI ĐẠI DỊCH
Bùi-Tuần 2330: NHỮNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CHỨC LINH MỤC
Bùi-Tuần 2331: Lễ Truyền Tin - GM JB. Bùi Tuần
Bùi-Tuần 2332: BIẾT MÌNH
Bùi-Tuần 2333: CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 2334: KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 2335: GIÁO DỤC CON CÁI
Bùi-Tuần 2336: THƯƠNG NGƯỜI SẼ GẶP ĐƯỢC CHÚA
Bùi-Tuần 2337: YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI
Bùi-Tuần 2338: YÊU THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI YẾU ĐUỐI
Bùi-Tuần 2339: YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ
Bùi-Tuần 2340: TÌNH THƯƠNG ĐỐI VỚI NỮ GIỚI
Bùi-Tuần 2341: ĐỪNG XÉT ĐOÁN BẬY
Bùi-Tuần 2342: ĐỪNG NÓI HÀNH
Bùi-Tuần 2343: HÃY QUÊN ĐI VÀ THA THỨ
Bùi-Tuần 2344: TÌNH THƯƠNG GIỮA ANH EM
Bùi-Tuần 2345: SÁM HỐI PHÚC ÂM
Bùi-Tuần 2346: TẾT ĐẾN, PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC
Bùi-Tuần 2347: GIA ĐÌNH
Bùi-Tuần 2348: TUỔI THƠ
Bùi-Tuần 2349: HÔN NHÂN
Bùi-Tuần 2350: TRỞ VỀ
Bùi-Tuần 2351: THƯƠNG NGƯỜI SẼ GẶP ĐƯỢC CHÚA
Bùi-Tuần 2352: TRỞ VỀ VỚI MÌNH ĐỂ TIN YÊU CHÚA
Bùi-Tuần 2353: YÊU NGƯỜI
Bùi-Tuần 2354: GƯƠNG YÊU NGƯỜI
Bùi-Tuần 2355: YÊU THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI
Bùi-Tuần 2356: NÓI XẤU
Bùi-Tuần 2357: HÒA BÌNH BẮT ĐẦU XÂY DỰNG TỪ ĐÂU?
Bùi-Tuần 2358: TỪ CẦN TIỀN ĐẾN MÊ TIỀN
Bùi-Tuần 2359: TÔI CŨNG SẼ KHINH CHÚA
Bùi-Tuần 2360: TỪ BIẾT MÌNH ĐẾN CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 2361: NOEL NGHÈO
Bùi-Tuần 2362: TỪ VỰC SÂU
Bùi-Tuần 2363: CÔ ĐƠN
Bùi-Tuần 2364: TÌM VỀ QUÊ HƯƠNG
Bùi-Tuần 2365: CHẾT
Bùi-Tuần 2366: HOANG MANG
Bùi-Tuần 2367: THAM NHŨNG
Bùi-Tuần 2368: DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Bùi-Tuần 2369: CÁI HÔN
Bùi-Tuần 2370: NGƯỢC ĐỜI
Bùi-Tuần 2371: ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO CHÚA
Bùi-Tuần 2372: NGHÈO ĐÓI
Bùi-Tuần 2373: LÝ TƯỞNG  TRONG VIỆC GIÁO DỤC

Bùi-Tuần 2374: NHỮNG NGƯỜI LÀ ĐIỂM TỰA CHO TÔI
Bùi-Tuần 2375: CHÚA XÓT THƯƠNG NHỮNG KẺ KÍNH SỢ CHÚA
Bùi-Tuần 2376: HÃY NGHE ĐỨC MẸ BÁO TIN
Bùi-Tuần 2377: ĐỨC MẸ KHÓC
Bùi-Tuần 2378: Tỉnh Thức Trước Biến Chuyển Đời Tu
Bùi-Tuần 2379: ĐỨC MẸ SẦU BI CỨU NHỮNG AI KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 2380: ĐỨC MẸ DẠY TÔI VỀ PHỤC VỤ THẦM LẶNG
Bùi-Tuần 2381: ĐỨC MẸ AN ỦI TÔI
Bùi-Tuần 2382: ĐỨC MẸ ĐẶT TRONG TÔI MỘT TRÁI TIM THAO THỨC
Bùi-Tuần 2383: CẢNH GIÁC VỀ NHỮNG LỖI TƯỞNG LÀ NHỎ
Bùi-Tuần 2384: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY THEO GƯƠNG THÁNH GIUSE LUÔN PHẤN ĐẤU VỚI CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 2385: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA
Bùi-Tuần 2386: ĐỨC MẸ DẠY TÔI HÃY LO CỨU MÌNH CHO KHỎI TỘI LỖI
Bùi-Tuần 2387: CHIA SẺ VỀ NẾP SỐNG CỦA MỘT NGƯỜI CAO TUỔI
Bùi-Tuần 2388: CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI GIÚP ĐÓN NHẬN SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 2389: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG YÊU THƯƠNG LÚC NÀY
Bùi-Tuần 2390: NHỜ ĐỨC MẸ CẦU BẦU, TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG CỨU
Bùi-Tuần 2391: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI  ĐI VỀ VỚI CHA TRÊN TRỜI
Bùi-Tuần 2392: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN VÀO ĐỨC TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA
Bùi-Tuần 2393: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI GẶP ĐƯỢC AN ỦI CỦA CHÚA


 

T


 
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây