LINH MỤC và BÍ TÍCH HOÀ GIẢI - Lm. Giuse Thân Văn Tường

Thứ ba - 17/08/2021 08:33
LINH MỤC và BÍ TÍCH HOÀ GIẢI - Lm. Giuse Thân Văn Tường
LINH MỤC và BÍ TÍCH HOÀ GIẢI - Lm. Giuse Thân Văn Tường
Suy tư Thần Học của linh mục Giuse
Thân Văn Tường
dịp Tĩnh Tâm hàng tháng cho các Linh mục và Tu sĩ
ở các Giáo Hạt, trong Giáo Phận Long Xuyên.

-------------------------