Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 MC-ABC Bài 201-250 Chúa để quỉcámdỗ

Thứ năm - 14/03/2019 11:16
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 MC-ABC Bài 201-250
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 MC-ABC Bài 201-250
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 MC-ABC Bài 201-250
MC1-201: Người ta sống không nguyên bởi bánh. 2
MC1-202: CHIẾN ĐẤU - CS/35. 8
MC1-203: CHIẾN THẮNG TỬ THẦN - Lm. VIKINI 10
MC1-204: Cám dỗ. 11
MC1-205: MA QUỶ CÁM DỖ.. 13
MC1-206: CÁM DỖ VÀ TỘI LỖI 15
MC1-207: SỰ CÁM DỖ VÀ TỘI LỖI 17
MC1-208: Cám dỗ. 19
MC1-209: Mùa Chay của Chúa Kitô. 21
MC1-210: CÁM DỖ TRONG SA MẠC.. 23
MC1-211: Là người thật và là Thiên Chúa thật 30
MC1-212: Ma quỷ, thờ quỷ và những hiện tượng liên quan. 32
MC1-213: DANH - LỢI – THÚ.. 34
MC1-214: Chú giải của Fiches Dominicales. 36
MC1-215: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa..." - Chiara Lubich. 42
MC1-216: CHÚA GIÊSU BỊ MA QUỶ CÁM DỖ.. 44
MC1-217: Đức Kitô Đã Chiến Thắng. 46
MC1-218: Bị cám dỗ khi thi hành sứ mệnh. 53
MC1-219: TÔI ĐI TÌM TÔI 55
MC1-220: Chúa Nhật I Mùa Chay. 58
MC1-221: Bị cám dỗ là hồng ân Thiên Chúa. 61
MC1-222: Sa mạc –nơi giúp khám phá sự thật 66
MC1-223: TRONG HOANG ĐỊA VỚI CHÚA GIÊ-SU.. 68
MC1-224: CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY.. 74
MC1-225: CHỦ NHẬT THỨ NHẬT MÙA CHAY.. 78
MC1-226: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.. 81
MC1-227: Cám Dỗ Thời Nay. 84
MC1-228: Chúa Nhật Một Mùa Chay. 86
MC1-229: Những Cơn Cám Dỗ. 89
MC1-230: Giêsu - Ađam Mới 90
MC1-231: Cám Dỗ Trong Đời Thường. 91
MC1-232: TIẾNG SÁO TRONG CÕI TRỐNG SA MẠC.. 94
MC1-233: TÊN CÁM DỖ.. 99
MC1-234: CHAY TỊNH VÀ CHIẾN THẮNG.. 101
MC1-235: Cuộc hành trình Mùa Chay. 105
MC1-236: Tội và cám dỗ. 108
MC1-237: Chúa nhật 1 Mùa chay A-2008. 110
MC1-238: Chúa nhật I mùa chay, năm A.. 117
MC1-239: VÀO HOANG ĐỊA.. 118
MC1-240: Chúa Giêsu bị cám dỗ và Ngài đã vượt qua thành công. 121
MC1-241: NHỮNG CƠN CÁM DỖ.. 123
MC1-242: HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁM DỖ.. 125
MC1-243: PHƯƠNG CÁCH CHỐNG TRẢ CÁM DỖ CUA MA QUỶ.. 130
MC1-244: CHÚA GIÊSU CHỊU MA QUỈ CÁM DỖ TRONG SA MẠC. 135
MC1-245: LÀM SAO CHIẾN THẮNG MA QUỶ.. 137
MC1-246: SA MẠC VỚI ĐỨC KITÔ.. 139
MC1-247: CÁM DỖ.. 142
MC1-248: CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY.. 145
MC1-249: PHƯƠNG CÁCH CHỐNG TRẢ CÁM DỖ CUA MA QUỶ.. 149
MC1-250: Cám dỗ về căn tính. 157

 

MC1-201: Người ta sống không nguyên bởi bánh

- Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
"Người ta sống không nguyên bởi bánh…"
Mùa Chay: Chiều Hướng Phụng Vụ Lời Chúa
 

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay. Mùa Chay được bắt đầu: MC1-201

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay. Mùa Chay được bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro. Để có thể nắm được trọn vẹn ý nghĩa của Mùa Chay theo Phụng Vụ của Giáo Hội, chúng ta hãy nhìn tổng quan về phụng niên của Giáo Hội.
Căn cứ vào Dự Án Cứu Rỗi của Thiên Chúa, Phụng Niên có thể được chia làm 3 phần tiêu biểu cho 3 Mùa Phụng Vụ chính:
Phụng Niên Phần Nhất cử hành phụng vụ mầu nhiệm "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện", gồm có thời điểm Mùa Vọng, Đại Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh;
Phụng Niên Phần Hai cử hành phụng vụ mầu nhiệm "Chúa Kitô: Sự Sống Thông Ban"', gồm có thời điểm Mùa Chay, Tuần Thánh (nhất là Tam Nhật Thánh), Đại Lễ Phục Sinh và Mùa Phục Sinh;
và Phụng Niên Phần Ba cử hành phụng vụ mầu nhiệm "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", bao gồm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Lễ Thánh Tâm Chúa, Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, và Lễ Chúa Kitô Vua.
Vậy Mùa Chay rơi vào giai đoạn Phụng Niên Phần Hai, phần Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô "Sự Sống Thông Ban". Tuy nhiên, tột đỉnh của Mầu Nhiệm Chúa Kitô "Sự Sống Thông Ban" chỉ hiện thực khi Chúa Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà thôi. Bởi đó, nếu Mùa Vọng là thời điểm hướng về và dọn đường cho Chúa Kitô "Sự Sống Tỏ Hiện" thế nào, thì Mùa Chay cũng là thời điểm hướng về và dọn đường cho Chúa Kitô "Sự Sống Thông Ban" như vậy.
Theo sự sắp xếp của Giáo Hội, Mùa Chay, giai đoạn 40 ngày, (kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật Lễ Lá), giai đoạn tưởng niệm 40 năm trường dân Do Thái đi qua sa mạc trước khi vào Đất Hứa, hay 40 đêm ngày tiên tri Elia đi đến Núi Horeb để gặp Chúa, nhất là 40 đêm ngày chay tịnh của Chúa Kitô trong hoang địa trước khi Người chính thức tỏ mình ra cho chung dân Do Thái.
Trong 6 tuần lễ 40 ngày của Mùa Chay này, Phụng Vụ Lời Chúa của ba Chu Kỳ A, B, C giống nhau ở Chúa Nhật Thứ Nhất, về biến cố Chúa Kitô chay tịnh, Chúa Nhật Thứ Hai, về biến cố Chúa Kitô biến hình, và Thứ Sáu, về biến cố Chúa Kitô vinh hiển vào thành Giêrusalem cùng với việc Người tử nạn.
Chu Kỳ Phụng Vụ Năm A, B và C chỉ khác nhau ở ba tuần còn lại. Phúc Âm cho Chu Kỳ Năm A và B hoàn toàn theo Thánh Gioan trong cả ba tuần này, trong khi đó Chu Kỳ Năm C chỉ theo Phúc Âm Thánh Gioan ở tuần thứ năm.
Về ba tuần 3, 4 và 5 này của Mùa Chay, nếu Năm A thiên về yếu tố nhân sinh và Năm B thiên về yếu tố Thần Linh (như được chia sẻ dưới đây), thì Năm C bao gồm cả hai yếu tố này, qua những bài Phúc Âm nói về việc ăn năn hối cải để được cứu độ ở Chúa Nhật Thứ Ba, về đứa con hoang đàng và lòng cha thương xót ở Chúa Nhật Thứ Tư, cũng như về người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trước một Chúa Kitô thứ tha nhân hậu ở Chúa Nhật Thứ Năm.
Riêng về chu kỳ Năm B, vì lời loan báo tiên khởi của Chúa Giêsu ở Phúc Âm Thánh Marcô đặt yếu tố mạc khải thần linh trước yếu tố đức tin nhân sinh (xem Mk 1:15), nên ba tuần lễ giữa của Mùa Chay theo Phúc Âm Thánh Gioan cho chu kỳ này đã nhấn mạnh đến thân phận của Chúa Kitô, mạc khải của Thiên Chúa: Người sẽ tử nạn như một đền thờ bị phá hủy (Chúa Nhật Thứ 3); Người sẽ tử nạn như con rắn đồng được treo lên trong sa mạc (Chúa Nhật Thứ 4); và Người sẽ tử nạn như hạt lúa miến cần phải bị mục nát đi (Chúa Nhật Thứ 5). Ngược với Phúc Âm theo Thánh Marcô, lời loan báo tiên khởi của Chúa Giêsu theo Phúc Âm Thánh Mathêu, như đã nhận định ở bài chia sẻ cho Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, lại đặt yếu tố đức tin nhân sinh trước yếu tố mạc khải thần linh (xem Mt 4:17).
Đó là lý do chúng ta thấy Giáo Hội đã cố ý chọn ba bài Phúc Âm theo Thánh Gioan cho chu kỳ Năm A là chu kỳ vốn theo Phúc Âm Thánh Mathêu này theo chiều hướng đức tin nhân sinh, hơn là yếu tố mạc khải thần linh như trong chu kỳ Năm B. Không phải hay sao, Phúc Âm theo Thánh Gioan cho ba tuần giữa của chu kỳ Năm A đã hoàn toàn thiên về yếu tố đức tin nhân sinh, thứ tự như sau: Chúa Nhật Thứ Ba về người phụ nữ Samaritanô, Chúa Nhật Thứ Bốn về người mù từ lúc mới sinh, và Chúa Nhật Thứ Năm về Lazarô chết đã đến lúc xông mùi trong mồ?

Mùa Chay: Ý Nghĩa và Mục Tiêu
Yếu tố nhân sinh trước yếu tố thần linh nơi Phúc Âm Thánh Mathêu cho chu kỳ Phụng Vụ Năm A càng sáng tỏ hơn nữa nơi Chúa Nhật Thứ Nhất và Thứ Hai Mùa Chay, chẳng những sáng tỏ ở riêng chu kỳ Năm A, mà còn ở cả chu kỳ Năm B và C nữa.
Thật vậy, nơi cả ba chu kỳ A, B và C, yếu tố nhân sinh (chay tịnh) của Chúa Nhật Thứ Nhất, theo thứ tự, thực sự đã xẩy ra trước yếu tố thần linh (biến hình) của Chúa Nhật Thứ Hai. Việc Giáo Hội cố ý sắp xếp hai bài Phúc Âm ở cả ba chu kỳ A, B, C cho hai Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay như thế, nghĩa là sắp xếp cho việc Chúa Giêsu chay tịnh ở Chúa Nhật Thứ Nhất ngay trước việc Chúa Giêsu biến hình ở Chúa Nhật Thứ Hai, đã cho chúng ta thấy chẳng những ý nghĩa lẫn mục tiêu của Mùa Chay đối với việc chay tịnh Kitô giáo, mà còn cho thấy cả bí ẩn nơi Dự Án Cứu Độ lẫn Công Cuộc Cứu Độ của Thiên Chúa nữa.
Trước hết, về ý nghĩa và mục tiêu của Mùa Chay, chay tịnh, một hành động tiêu biểu cho việc bỏ mình nói chung, không phải là hành động tự hủy diệt mình đi, mà là để thăng tiến hơn, để làm chủ mình hơn, để sinh nhiều hoa trái hơn, tức là để, theo ngôn từ của chính Chúa Kitô, "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Jn 5:24), đúng như thân phận của chính bản thân Người, như Người đã ba lần khẳng định với các môn đệ biết về tương lai khổ nạn và tử giá của Người, đó là: "Người sẽ sống lại vào ngày thứ ba" (Mt 16:21, 17:23, 20:19).
Thật vậy, nếu Chúa Giêsu thực sự là Đấng Thiên Sai, Người phải là Đấng Vượt Qua, tức là Đấng phải chịu khổ nạn, tử giá rồi mới phục sinh, bằng khô