Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC Bài 401-446 Dấu Chỉ của Tình Yêu

Thứ sáu - 04/06/2021 05:34
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC Bài 401-446 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC Bài 401-446 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC Bài 401-446 Dấu Chỉ của Tình Yêu
--------------------------------------
Phúc Âm: Lc 9, 11b-17: "Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. - Ðó là lời Chúa.
--------------------------------------
MMTC ABC401: Bí tích Tình Yêu - Huệ Minh. 2
MMTC ABC402: Thánh Thể - Lương thực của tình yêu Thiên Chúa. 5
MMTC ABC403: Suy niệm của Lm Trầm Phúc. 7
MMTC ABC404: Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 9
MMTC ABC405: Chúa ở trong tôi - Ts. Trần Quang Huy Khanh. 12
MMTC ABC406: Chúa Giêsu bồng ẵm tôi 15
MMTC ABC407: Chúa ở cùng con - PM. Cao Huy Hoàng. 16
MMTC ABC408: Của ăn đàng - PM. Cao Huy Hoàng. 20
MMTC ABC409: “Tôi chính là bánh hằng sống”. 22
MMTC ABC410: Mình Máu Chúa sẽ nối kết chúng ta. 25
MMTC ABC411: Bánh ban sự sống vĩnh cửu - Lm. Minh Vận, CRM... 27
MMTC ABC412: Định lượng tình yêu Chúa - G. Tuấn Anh. 29
MMTC ABC413: Bàn tiệc Nước Trời – Lm Giuse Hoàng Kim Toan. 33
MMTC ABC414: THỨC ĂN CHÚA GIÊSU BAN CHO CHÚNG TA.. 38
MMTC ABC415: NHỚ ĐẾN THẦY.. 39
MMTC ABC416: VÀO ĐÊM NGƯỜI ĐÃ BỊ PHẢN BỘI 41
MMTC ABC417: Ở lại với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. 42
MMTC ABC418: Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. 48
MMTC ABC419:  Lễ Mình Máu Chúa Kitô. 52
MMTC ABC420: Dấu chỉ của tình yêu. 53
MMTC ABC421: Thần lương. 56
MMTC ABC422: Của ăn bổ dưỡng chia sẻ. 59
MMTC ABC423: Sống thân tình với Chúa - Như Hạ, OP. 61
MMTC ABC424: Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông Và Chia Sẻ. 64
MMTC ABC425: Tình yêu nào cho em.. 65
MMTC ABC426: TRONG CHÚA, MỌI NGƯỜI LÀ CỦA ĂN.. 72
MMTC ABC427: BÁNH THIÊN THẦN.. 75
MMTC ABC428: TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÁNH TRƯỜNG SINH! 80
MMTC ABC429: THÁNH THỂ CHO TA HIỆP THÔNG TRONG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA.. 82
MMTC ABC430: Thánh Thể, tặng vật Tình Yêu. 84
MMTC ABC431: Mọi người đều ăn, và được no nê. 86
MMTC ABC432: Hồng ân Thánh Thể. 90
MMTC ABC433: Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy. 92
MMTC ABC434: Hiệu quả của việc rước lễ. 95
MMTC ABC435: Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. 97
MMTC ABC436: Bữa ăn chung. 100
MMTC ABC437: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA.. 104
MMTC ABC438: Lương thực trường tồn. 106
MMTC ABC439: “ĐÂY LÀ MÌNH THẦY”. 109
MMTC ABC440: BÁNH RƯỢU MENKIXÊĐÊ – BÁNH RƯỢU GIÊSU.. 111
MMTC ABC441: BÍ TÍCH THÁNH THỂ - BÀN TIỆC VƯỢT QUA.. 114
MMTC ABC442: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN.. 118
MMTC ABC443: ĐỆ NHẤT PHÉP MẦU.. 122
MMTC ABC444: CHÚA HÀI LÒNG THÌ QUÁ ĐÃ! 128
MMTC ABC445: ĐẤNG DUY NHẤT THỎA MÃN CƠN ĐÓI LOÀI NGƯỜI 132
MMTC ABC446: NIỀM TIN VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ.. 135

-------------------------------

 

MMTC ABC401: Bí tích Tình Yêu - Huệ Minh

 

Chúa Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ có một ý nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là MMTC ABC401


Chúa Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ có một ý nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là phải làm thế nào cho chúng ta được sống, không phải chỉ sự sống phần xác, mà còn là sự sống phần hồn. Chính vì sự sống phần hồn của chúng ta, mà Ngài đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta. Và hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể, để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta và để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Trong tư cách là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hiệp thông vào sự sống với Người. Nếu chúng ta tin vào Người, chúng ta được đi vào trong sự sống với Người, trong sự sống vĩnh cửu. Ở đây Người giải thích cặn kẽ Người là bánh ban sự sống cho chúng ta như thế nào: Trong cái chết trên thập giá, Người hiến mình cho thế gian được sống và Người ban cho chúng ta thịt và máu Người làm của ăn của uống.

Chúa Cha chính là nguồn phát xuất ra mọi sự: Ngài gửi Chúa Con đến với loài người như là “bánh ban sự sống” (6, 32.44), nhưng cũng dẫn đưa loài người đến với Đức Giêsu trong tư cách là “bánh ban sự sống” (cc. 37.44.65). Thiên Chúa là Cha “hằng sống”, là chính sự sống, là sức sống viên mãn không bao giờ cạn kiệt, là Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu được sai phái đi bởi Chúa Cha và có sự sống bởi Chúa Cha; Người cũng có thể thông ban sự sống thần linh. Bánh ban sự sống đến từ Chúa Cha hằng sống và nhận từ Chúa Cha tất cả sức mạnh ban sự sống. Bởi vì Người phát xuất từ Chúa Cha hằng sống, Đức Giêsu là bánh ban sự sống, là bánh từ trời xuống.

Trong kinh nghiệm của quá khứ, ta thấy người Do Thái bị vấp phạm nặng nề vì lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. Với mức độ Chúa Giêsu mạc khải rõ ràng hơn, sự đối kháng cũng tăng theo. Lúc đầu, còn là những xầm xì, nay đã trở thành tranh luận. Nếu cố gắng ép nghĩa, thì cũng có thể hiểu lời khẳng định của Chúa Giêsu theo nghĩa ẩn dụ: ăn và uống đây chính là học hỏi Lề Luật. Nhưng dựa theo giọng điệu của Chúa Giêsu, những lời Người nói, người Do Thái đã hiểu rằng phải hiểu mọi sự theo nghĩa chữ.
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm bánh trong tay và nói trước mặt các môn đệ: “Đây là Mình Thầy”, lập tức mọi người hiểu rằng tấm bánh kia là thân thể Chúa, nghĩa là tấm bánh kia, bên ngoài có hình thù, mầu sắc, hương vị của bánh nhưng bản thể của bánh đã biến sang bản thể của Thiên Chúa.

Bí tích Thánh Thể đã được Chúa Giêsu thiết lập trong bầu khí thân tình của một bữa ăn từ giã. Tấm bánh Chúa Giêsu đã cầm và phân chia cho các môn đệ chính là bánh của bữa ăn hằng ngày nơi Ngài sống. Chén rượu cũng vậy, và bánh ấy, rượu ấy, đã được biến đổi thành Mình Máu Ngài. Do đó mầu nhiệm Thánh Thể còn là mầu nhiệm chia sẻ, chia sẻ để mọi người cùng ăn cùng uống trong tình huynh đệ, và chính việc chia sẻ này đã được Chúa Giêsu dùng như dấu chỉ các môn đệ làm để nhớ đến Ngài: Hai môn đệ đi Emmau đã nhân ra Đấng Phục Sinh và chính lúc Ngài “cầm lấy bánh chúc tụng, đoạn bẻ ra trao cho hai ông…” (Lc 24,30-31).

Bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống Kitô hữu. Trước hết vì ở đây cử hành mầu nhiệm Cứu độ. Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc nhân loại. Người chết vì yêu thương chúng ta. Ngoài việc chết một lần trong lịch sử, Chúa còn dùng Thịt và Máu nuôi dưỡng ta, để biểu lộ Tình yêu của Chúa, để ta thông hiệp với sự sống vô biên của Chúa, của một vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cho đến muôn đời. Những thực tại này được thể hiện trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh Lễ. Sống cuộc sống thế trần chúng ta cốt đem sự sống tới cho loài người và bí tích Thánh Thể chính là suối nguồn sự sống. Chúng ta cần năng tiếp xúc với nguồn sống đó, chúng ta mới có sự sống để có thể chuyển thông sự sống ấy cho người khác.

Bí tích Thánh Thể đáp ứng những nhu cầu về linh hồn và thân xác. Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Có nhiều nơi, các tín hữu có thói quen thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm. Có những người quỳ lặng cầu nguyện trước Nhà Tạm hàng giờ để kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn suối ủi an và nơi nương tựa. Chính Chúa Giêsu đã phán: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Ta ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, ta đón nhận các quà tặng của chính Người và tuyên xưng niềm tin rằng Người hiện diện trong bánh và rượu đã được truyền phép và chỉ nhờ Người, Đấng được giương cao và chịu đóng đinh, chúng ta mới có sự sống đời đời. Khi đó, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra rằng Thịt và Máu Người chính là bằng chứng cao cả nhất về tình yêu của Chúa Cha và của chính Người đối với nhân loại, đồng thời cũng là bảo chứng về sự sống đời mà Người muốn ban cho chúng ta.

Đã hiệp thông vào thịt và máu Đức Kitô, chúng ta trở thành “Đức Kitô toàn thể”. Do đó, chúng ta cũng phải trở thành “lương thực” nuôi dưỡng anh chị em chúng ta. Mãi mãi chúng ta sẽ thấy mình bất xứng, muốn co lại, khép kín trên chính mình, nên cứ phải để cho Đức Giêsu giúp biết hy sinh hầu phục vụ sự sống của anh chị em mình.

Thánh Phaolô đã nhấn mạnh đến việc hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là kết hiệp mật thiết với chính Chúa Kitô, nghĩa là đồng hoá với Ngài, nên giống Ngài trong tư tưởng, ngôn ngữ và cuộc sống: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu tôi, người ấy sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”. Không bí tích nào giúp chúng ta sống “với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa” bằng bí tích Thánh Thể. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Từ việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đưa chúng ta đến việc hiệp nhất với các anh chị em tín hữu. Vì liên kết với Chúa Kitô, nên chúng ta cũng liên kết với nhau để làm thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô, điều mà Thánh Phaolô gọi là “Nhiệm thể Chúa Kitô”. Ăn Thịt và uống Máu Chúa Kitô là lãnh nhận một động lực mạnh mẽ nhất để dẹp bỏ và xua tan những mối bất đồng, những mâu thuẫn sâu xa nhất để chỉ còn trở nên với Chúa Kitô một thân xác và một linh hồn. Sự hiệp nhất của cộng đoàn Kitô hữu trong Bí tích Thánh Thể có sức mạnh thu phục những khách bàng quan, những người xa lạ đến với Giáo Hội, như các tín hữu thời sơ khai đã từng chinh phục và đem lại ảnh hưởng lớn lao cho thế giới ngoại giáo:

Bánh sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ để trưng bày cho người ta chiêm ngắm. Bánh chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng. Được sử dụng là bị bẻ ra, bị nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hoá. Vì thế, trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu huỷ hoại. Đây không phải là một chấp nhận bất đắc dĩ, vì tấm bánh bao giờ cũng mời mọc tiêu thụ.

Khi xưng mình là bánh bởi trời, Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, tan biến, chịu chết cho nhân loại. Chúa chịu chết cho ta được sống. Chúa chịu huỷ hoại cho ta được lành lặn các thương tích. Chúa bé nhỏ đi cho ta được lớn mạnh.

Kết hợp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể sẽ mang lại nguồn tươi mát và dịu êm. Giáo Hội mời gọi chúng ta năng kính viếng và lặng quỳ bên Thánh Thể Chúa. Chúng ta sẽ gặp gỡ một Chúa thật có trái tim biết cảm thông và yêu thương.

Và như vậy, ta hãy xin Chúa thêm ơn khiêm hạ cho ta khi ta đón nhận Chúa vào tâm hồn ta. Xin cho ta biết mau mau tìm đến bên Chúa là nguồn mạch sự sống, lương thực nuôi dưỡng tâm hồn của ta.

-------------------------------

 

MMTC ABC402: Thánh Thể - Lương thực của tình yêu Thiên Chúa


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Minh)

I. Dẫn vào Phụng vụ Thánh Thể

 

Năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbanô ra sắc dụ lập lễ kính Thánh Thể trong toàn Giáo Hội mà MMTC ABC402


Năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbanô ra sắc dụ lập lễ kính Thánh Thể trong toàn Giáo Hội mà chúng ta mừng kính hôm nay, đó là lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Mục đích của việc thiết lập lễ này là để long trọng tạ ơn Chúa Giêsu Kitô đã dùng quyền năng siêu việt mà lập Bí tích Thánh Thể để ban bánh trường sinh cho nhân loại.

Trong ngày lễ trọng tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa Kitôhôm nay vốn được gọi là bí tích Tình yêu: Thánh Thể, tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô; Thánh Thể diễn tả mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh để mời gọi Kitô hữu sống tình bác ái huynh đệ.

II. Thánh Thể, Tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô:

Trong bài đọc thứ nhất trích sách Đệ Nhị Luật, kể lại dân Itrael sau khi rời đất Ai Cập đã lâm vào tình cảnh đói khát, liền kêu than với Môsê. Môsê vừa trình bày thì Chúa tỏ lòng thương dân bằng cách cho bánh Manna từ trời rơi xuống, cho nước từ tảng đá vọt ra, dân hết đói hết khát trong suốt thời gian rong ruổi trong sa mạc.

Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay, Thánh Gioan đặt bài diễn từ dài của Đức Giêsu về bánh sự sống vào phép lạ hoá bánh ra nhiều (Ga 6, 35-58). Bài diễn từ này gồm 2 phần. Phần thứ nhất gồm các câu 35-50, phần thứ hai gồm các câu 51-58. Trong phần thứ hai này diễn từ về chủ đề Thánh Thể được Chúa Giêsu làm nổi bật khi liên kết bánh hằng sống với thịt và sự sống của Người, để làm nên lời loan báo và hình dung trước về mầu nhiệm Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập.

Khởi từ nguồn mạch tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu đến để công bố và trao ban tình yêu ấy cho nhân loại. Cho nên mọi hành vi và lời nói của Người đều thể hiện một mục đích duy nhất ấy. Chúa giảng dạy vì thương con người đi trong u mê lầm lạc của tội lỗi cần được khai sáng; Chúa chữa lành vì thương muốn giải thoát bệnh nhân khỏi gánh nặng của đau khổ; Chúa hóa bánh ra nhiều vì thương, Chúa muốn cho người đói khát được no nê. Và trên hết Người đã dâng hiến chính bản thân mình, chính máu mình như lời Người dạy: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (cc54 - 56). Lương thực này tặng hiến cho nhân loại để họ được sống và sống dồi dào như lời hứa của chính Người. Để thể hiện lời hứa, Người đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại để nuôi sống thể xác lẫn tâm hồn, cùng với đời sống tâm linh của dân Người. Sự dâng hiến xác thân của Con Thiên Chúa được gọi là Bí tích Thánh Thể, đó là sự dâng hiến tình yêu cho đến tận cùng của Thiên Chúa qua Người Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn trao ban tình yêu của Thiên Chúa Cha cho chúng ta trong hiến tế Thánh Thể. Đón nhận Thánh Thể là đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, là sống mối tình của Thiên Chúa, để rồi sẽ trải lòng ra yêu thương mọi người.

III. Thánh Thể mời gọi Kitô hữu sống hiệp thông và bác ái huynh đệ:

Khi các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ đi tìm kiếm thức ăn thì chính Người đã nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Điều này cho thấy Chúa Giêsu muốn mời gọi sự cộng tác của con người vào trong công việc của Người. Trong Bí tích Thánh Thể cũng thế, Mình Thánh Chúa được biến đổi từ chính của lễ do con người dâng hiến là bánh và rượu, là hoa màu ruộng đất, là sản phẩm của cây nho và lao công của con người. Xin dâng lên để bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa.

Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (Lumen Gentium). Vì thế, Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ yêu thương và hiệp nhất là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Tiệc Thánh Thể là cuộc họp mặt của các tín hữu. Cộng đoàn phụng vụ hiện diện, mặc dù, bao gồm nhiều thành phần đa dạng, nhưng với tiệc Thánh Thể chúng ta trở nên duy nhất trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã viết: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Do đó còn gì gần gũi hơn, thân thiết hơn khi trong chúng ta đều luân lưu một của ăn và một thức uống, đều có chung một nguồn sống là Chúa Kitô. Nhưng từ đó, nguồn suối mang sự sống của Chúa Kitô cũng phải được chuyển thông cho anh chị em đồng loại của mình. Thế giới chung quanh ta ngày nay có rất nhiều tiến bộ, với những phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến; nhưng thống kê của cơ quan lương thực thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết mỗi ngày có khoảng 400.000.000 người phải đi ngủ với bụng đói, không có gì để ăn và 15.000 người phải chết đói hàng ngày. Những người này cần được thương xót tinh thần lẫn vật chất, cần có cơm ăn, áo mặc, cần có nơi cư trú, cần tình thương, cần nâng đỡ ủi an. Vậy “hãy thương xót như Cha trên trời”.

Để thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với nhân loại, người tín hữu hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến đốt cháy lửa mến yêu trong lòng chúng ta, để chúng ta nhận ra chúng ta đói khát Mình Chúa và Lời Chúa, là quà tặng vô giá Chúa ban cho nhân loại. Và xin Chúa Thánh Thần đào luyện con tim chúng ta trở nên con tim biết “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu, để chúng ta cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người.

Xin Chúa giúp mỗi người tín hữu trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn nhờ việc tham dự vào tiệc Thánh Thể, cũng như qua việc được chia sẻ sự sống của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con được lớn lên, được trưởng thành trong đức ái, sẵn sàng đóng góp phần của mình để phục vụ anh chị em, để rồi trong cuộc đời lữ hành trần gian chúng con sẽ được no đủ và vững bước tiến về quê trời mà không lo sợ phải mệt lả dọc đường.

-------------------------------

 

MMTC ABC403: Suy niệm của Lm Trầm Phúc

 

Không ai có thể tuyên bố một cách thẳng thừng như Chúa Giêsu: “Tôi là bánh bởi trời xuống. Ai MMTC ABC403


Không ai có thể tuyên bố một cách thẳng thừng như Chúa Giêsu: “Tôi là bánh bởi trời xuống. Ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời. Và bành tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Một lời tuyên bố thẳng thừng không úp mở. Nếu chúng ta có mặt lúc bấy giờ, chúng ta có ngạc nhiên không? Người Do thái ngạc nhiên và tranh luận với nhau: “Làm sao ông nầy có thể cho chúng ta ăn thịt ông được?” Họ ngạc nhiên là phải, vì lời tuyên bố đó quá lạ lùng! Vượt xa tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Trước sự ngạc nhiên của đám đông, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. Khi nói tôi bảo thật các ông, là một cách xác quyết mạnh mẽ nhất của người Do thái, Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng những gì Ngài nói là sự thật. Chúa muốn dẫn họ đến đâu? Ngài muốn đưa họ đi từ ngạc nhiên đến niềm tin. Tin vào một mình Ngài vì chỉ có Ngài mới là sự sống thật, vì chỉ có Ngài là Thiên Chúa, là Đấng được sai đến để mang lại sự sống cho con người.

Trước khi tuyên bố những lời lạ lùng đó, Chúa Giêsu đã làm những phép lạ cả thể trước đám dân chứng tỏ Ngài là Đấng phải đến, Đấng mọi người đang trông đợi: Ngài chữa lành người bất toại ở hồ Bêdatha, và đứa con của viên sĩ quan cận vệ nhà vua. Hơn nữa, Ngài đã nuôi hơn năm ngàn người với năm chiếc bánh và hai con cá và họ vừa muốn tôn Ngài làm vua đó sao? Những phép lạ đó vẫn còn rành rạnh trong trí của đoàn dân nầy. Bao nhiêu đó không đủ dể chứng minh cho Ngài sao? Nhưng họ vẫn không thể nào tin được. Họ chỉ tìm Ngài để được ăn no thôi. Con người vật chất vẫn che khuất con người linh thiêng! Còn chúng ta, chúng ta có tin không? Những lời đó hôm nay vẫn được lặp lại nơi bàn thờ, và chúng ta được mời dự vào bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa, và chúng ta có tin thật không? Đức tin của chúng ta mong manh quá! Biết bao nhiêu lần, chúng ta đã ăn lấy Bánh Hằng Sống, là Thịt và Máu Thánh Chúa, đức tin của chúng ta không tiến triển được bao nhiêu. Có lẽ con mắt phàm trần chúng ta thấy được dấu chỉ bánh rượu, nhưng con mắt tâm hồn chúng ta vẫn chưa sáng được để nhận ra Chúa thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Chúng ta chưa thật lòng tìm Chúa.

Chúa Thánh Thần mới có thể giúp chúng ta tin vào Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần mới mở được con mắt tâm hồn chúng ta để chúng ta tin thật. Ai cũng dám nói rằng, con tin thật Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể, nhưng trong thực tế chúng ta vẫn còn rất mù mờ. Thánh Gioan Maria Vianey đã từng nói: “Nếu ai biết Thánh Thể là gì, người đó sẽ chết ngay, vì quá vui mừng”. Đúng thế, vì đó là dấu hiệu của một tình yêu không thể nào có trong thế gian. Thiên Chúa đã đến với chúng ta, mang lấy hình thức một tấm bánh để chúng ta ăn lấy Ngài, sống làm một với Ngài. Ngài sống thực sự trong xương thịt chúng ta, trở nên một xương một thịt với chúng ta. Có cái gì trên trần gian nầy có thể so sánh được không? Có mối tình nào làm cho chúng ta tan biến trong người yêu như Chúa tan biến trong chúng ta không? Tình yêu chân thật là như thế đó. Yêu là muốn nên một với người mình yêu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài là chủ muôn loài. Ngài sử dụng quyền năng của Ngài để thực hiện ý muốn tình yêu của Ngài. Chỉ có việc ăn uống mới có thể làm cho chúng ta hoàn toàn ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Chỉ có Ngài mới đạt tới đỉnh tình yêu đó.

Đây là “mầu nhiệm đức tin”. Là một mầu nhiệm thì làm sao chúng ta có thể hiểu được một cách đầy dủ được? Chúng ta chỉ tin thôi, tin vào chính lời Chúa chứ không chỉ là lời của một con người. Biết bao nhiêu nhà thần học đã tìm cách giải thích về sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh nầy, và đã giúp cho chúng ta tin và yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích nầy, nhưng vẫn chưa đủ, nếu chúng ta không cố gắng tìm mãi và cầu xin liên lỉ để được niềm tin cần thiết.

Tin vào Thánh Thể là tin vào tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, một tình yêu không phai tàn, không giảm sút và luôn tràn đầy đến kinh ngạc, một tình yêu hi sinh đến tận cùng. Chúng ta được yêu đến như thế, chúng ta đáp trả thế nào? Với tất cả niềm tin, với tất cà sức lực? Phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự… Tình yêu của chúng ta đã đến mức độ nào? Hãy vui mừng vì chúng ta được yêu, hãy yêu mến trước hết bằng cách cố gắng đến ăn lấy Chúa càng nhiều càng tốt để Ngài dẫn chúng ta vào tình yêu của Ngài. Hãy để Ngài dìu chúng ta đi, đừng cản trở những hoạt động của Ngài bằng những ước muốn riêng tư, nhưng luôn nhìn vào Ngài và tuân theo những chỉ dẫn của Ngài. Chúng ta sẽ được biến đổi trong Ngài và sẽ được sống trong Ngài không ngơi. “Ai ăn Ta sẽ được sống trong Ta và Ta sẽ sống trong người ấy”.

-------------------------------

 

MMTC ABC404: Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành

 

Vào năm 1263, một Linh Mục người Đức cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ kính thánh Christiana. Lúc MMTC ABC404


Vào năm 1263, một Linh Mục người Đức cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ kính thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên cha thấy Mình Thánh Chúa không còn là hình tấm bánh trắng, mà đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước mắt cha và toàn thể giáo dân. Những giọt Máu Thánh loang ra thấm ướt tấm khăn thánh lớn trải trên bàn thờ. Cha vội nhanh tay gấp khăn lại, nhưng hễ vừa gấp tới đâu thì Máu Thánh lại thấm ra tới đó, tất cả qua 25 lần vải trắng.

Vừa xúc động vừa kính sợ, cha không thể tiếp tục dâng Thánh Lễ được nữa. Sự việc kỳ lạ này sau đó được cha đích thân xin yết kiến và tâu trình lại với Đức Giáo Hoàng Urbano. Đức Giáo Hoàng liền cử ngay một vị Giám Mục đến rước Mình Thánh Chúa cùng với tấm khăn đẫm Máu Thánh về Tòa Thánh, đặt ở Nhà Thờ Chính Tòa cho giáo dân đến tôn kính. Ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Thánh Cha ra sắc dụ thiết lập Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn Giáo Hội Công Giáo (Nguồn câu chuyện: Sưu Tầm trên Internet).

Hôm nay, chúng ta mừng trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Đây là Bí tích cao trọng nhất trong bảy Bí tích chính Đức Giêsu đã thiết lập, chúng ta thường gọi là Bí tích Tình yêu. Bởi vì, không có một tình yêu nào cao qúy hơn thế nữa. Thánh Augustinô khẳng định rằng: “Dầu Thiên Chúa quyền phép vô cùng, cũng không thể cho ta điều gì hơn nữa, dầu Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng cũng không biết cho ta điều gì hơn nữa, và dầu Thiên Chúa giàu có vô cùng cũng không còn có gì cho ta hơn nữa.” Thánh Bênađô cũng nói: “Thánh thể là tình yêu vượt trên mọi tình yêu trên trời dưới đất.” Vì thế, Bí tích Thánh Thể đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao bài hát ra đời. Chẳng hạn, trong bài hát CÙNG THỜ LẠY CHÚA, có đoạn: “Cùng thờ lạy Chúa, trong phép Thánh thể nhiệm mầu, ân tình cao sâu, ngàn đời ai hiểu được đâu, Chúa trở nên Bánh thánh, lương thực nuôi muôn dân;” hay trong bài hát THÁNH THỂ CAO SIÊU, có đoạn: “Qua Thánh thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời...”

Thật vậy, vì yêu thương nhân loại nên Đức Giêsu đã lập nên phép Thánh Thể để ở lại với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Trong bữa tiệc ly, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn: Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.” Rồi Ngài cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà uống: Này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19-20; Mt 26, 26 -28; Mc 14, 22 -24; ICor 11, 23 -25 ).

Bí tích Thánh Thể trở nên nguồn mạch và tột đỉnh của mọi sinh hoạt Hội Thánh. Vâng lệnh Đức Giêsu, Hội Thánh không những cử hành mà mời gọi mọi thành phần tham dự, yêu mến và tôn thờ Bí tích Thánh Thể. Đồng thời, Thánh Thể là của ăn chính của linh hồn, cho nên Hội Thánh mời gọi mọi Kitô hữu năng dọn mình rước lễ và rước lễ mỗi ngày. Nhưng để rước lễ nên cần phải biết dọn mình. Thánh Phaolô nói: “Ai nấy hãy tự xét mình rồi hãy ăn” (1Cr 2,28). Về thể xác: phải ăn mặc sạch sẽ, thái độ phải nghiêm trang, giữ chay thánh thể đúng theo luật. Về phần linh hồn: phải trong trạng thái ân sủng, tức là phải sạch tội trọng; có lòng tin; có lòng khiêm nhường như viên sĩ quan trong Tin mừng thánh Mathêu: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con” (Mt 8,8); phải có lòng ước ao được rước Chúa vào lòng “Như Nai rừng khao khao nguồn nước, hồn con khát Chúa trời…” (Tv 41).

Nếu có được những điều kiện trên thì rước lễ sẽ được những ơn ích trọng đại sau đây:

Thứ nhất, được tăng thêm ơn thánh hóa. Khi chúng ta lãnh các Bí tích: Thêm sức, Giao hòa, Xức dầu, Truyền chức thánh và Hôn phối, chúng ta cũng được tăng thêm ơn thánh hóa. Nhưng khi nhận lãnh Bí tích Thánh Thể chúng ta được tăng thêm ơn thánh hóa nhiều nhất, vì không phải chúng ta chỉ lãnh thêm ơn thánh hóa mà là lãnh nhận chính Đấng ban ơn thánh hóa, là chính nguồn mạch ơn phúc.

Thứ hai, được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Đức nguyện Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Khi chúng ta ăn bất cứ thứ gì thì chúng ta biến nó trở nên thịt máu của chúng ta, nhưng khi chúng ta ăn Thịt và Máu Chúa Giêsu thì ngược lại, chính Chúa Giêsu biến đổi chúng ta thành chi thể của Ngài nhờ đó chúng ta được ở lại trong Ngài.” Đồng thời, Đức Giêsu sẽ sống trong chúng ta, như Ngài đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56). Khi đó, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Thứ ba, được hiệp nhất với anh chị em tín hữu trong Hội Thánh. Bởi vì, chúng ta cùng chia sẻ một lương thực là cùng chia sẻ một sự sống, nên chúng ta hiệp thông và hiệp nhất với nhau, như Thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc 2 hôm nay: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Do đó, khi chúng ta được hiệp nhất với Đức Giêsu thì chúng ta cũng được hiệp nhất với nhau.

Thứ tư, được tha các tội nhẹ. Hằng ngày chúng ta phạm nhiều tội nhẹ trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Có những tội nhẹ vô tình nhưng cũng có những tội nhẹ cố tình. Những tội nhẹ này không những không ngăn trở chúng ta rước lễ, mà chính việc rước lễ sẽ tha các tội đó cho chúng ta.

Thứ năm, giúp bảo vệ chúng ta khỏi phạm tội trọng. Việc rước lễ như là tấm lá chắn ngăn chúng ta phạm tội trọng. Công đồng Trentinô đã nói: “Việc rước Chúa là một liều thuốc gìn giữ chúng ta khỏi sa ngã phạm tội trọng.”

Thứ sáu, bảo đảm cho chúng ta có sự sống đời đời. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (x. Ga 6,54). Đức Giêsu không nói người ấy “sẽ được sống muôn đời” nhưng Ngài nhấn mạnh người ấy “được sống muôn đời.” Còn việc bảo đảm sẽ được sống lại sau này thì chính Đức Giêsu đã khẳng định: “...Tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết” (x. Ga 6,54). Như vậy, phép Thánh Thể, sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu có tương quan với nhau, nghĩa là bây giờ nhờ rước Chúa, chúng ta có đời sống ân sủng, sau khi chết, linh hồn chúng ta được hạnh phúc trường cửu, và ngày tận thế thân xác chúng ta sẽ được đồng vinh hiển cùng với linh hồn.

Rước lễ được nhiều ơn ích như thế. Vậy mà, trong thực tế đời sống đạo, vẫn có nhiều người bỏ rước lễ. Họ bỏ rước lễ có thể do thái độ lãnh đạm, thờ ơ hay kiêu ngạo. Cũng có thể, họ bỏ rước lễ vì sự cao trọng của Bí tích Thánh Thể nên họ mặc cảm, tự ti, sợ sệt vì tội lỗi của mình mà không ăn năn thống hối để rước lễ. Nhưng dầu có vịn vào lý do nào đi chăng nữa thì: Bỏ rước lễ là khinh dễ, xúc phạm đến tình yêu và làm trái lệnh Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu đã nói: “Ai không ăn thịt con người và uống máu Ngài thì không có sự sống nơi mình.” (Ga 6,53); Bỏ rước lễ là coi thường Giáo hội vì Giáo hội là kẻ sắm, bảo quản, ban phát Thánh Thể cho chúng ta; Bỏ rước lễ trong những trường hợp sau đây là lỗi luật của Giáo hội: trong vòng một năm không rước lễ, khi hấp hối và nguy tử (có cơ hội mà không rước lễ); Bỏ rước lễ cũng có thể trở thành gương mù gương xấu: Cha mẹ bỏ rước lễ trở thành gương xấu cho con cái. Thầy cô giáo lý viên bỏ rước lễ trở thành gương xấu cho học sinh. Người lớn bỏ rước lễ trở thành gương xấu cho trẻ em...; Người xưng mình là Kitô hữu, tin Chúa Giêsu, mà bỏ rước lễ thì tự phản lại lí lịch của mình và làm người ta hồ nghi về bản chất kitô hữu của mình.

Bên cạnh nhiều người bỏ rước lẽ thì lại có những người rước lễ không nên như: rước lễ khi còn mắc tội trọng; rước lễ khô khan khi không dọn mình trước, cám ơn sau; không có thái độ khiêm tốn, cung kính khi lên rước lễ hay trước Thánh Thể Chúa...

Còn thái độ của của chúng ta lâu nay đối với Bí tích Thánh Thể như thế nào? Có siêng năng tham dự thánh lễ không? Có siêng năng dọn mình rước lễ sốt sắng không? Hay chúng ta lại lười biếng bỏ rước lễ? Rước lễ trong khi mắc tội trọng?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nên Chúa lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, xin cho mỗi người chúng con biết năng dọn mình rước lễ sốt sắng để được những ơn Chúa ban qua Bí tích Tình Yêu này. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC405: Chúa ở trong tôi - Ts. Trần Quang Huy Khanh

 

Bình thường, người Kitô hữu vẫn nghĩ rằng “Chúa ở với tôi”. Chúa ở với mỗi người chúng ta MMTC ABC405


Bình thường, người Kitô hữu vẫn nghĩ rằng “Chúa ở với tôi”. Chúa ở với mỗi người chúng ta và ở với Giáo Hội trong Phép Thánh Thể, qua hình bánh và rượu. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể gặp Ngài tại các thánh đường, và nơi mà Ngại ngự là Nhà Tạm. Tưởng rằng, ở với nhân loại trong Thánh Thể, Chúa đã làm quá nhiều cho nhân loại. Và điều đó cũng đã chứng tỏ lòng Ngài thương yêu chúng ta đến chừng nào, như lời Ngài đã phán: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Ở với nhân loại cho đến tận thế. Đó là ao ước của Chúa Giêsu khi từ giã cõi đời này để về trời. Ngài không muốn bỏ lại những bạn hữu Ngài mồ côi trong hành trình trần thế, vì vậy, Ngài đã tình nguyện ở lại với họ và với chúng ta trong Thánh Thể. Điều này chỉ có Thiên Chúa chúng ta mới dám nói và mới có thể thực hiện được. Không thấy một thần minh nào, một giáo tổ của bất cứ tôn giáo nào trên thế gian này đã tuyên bố và làm được như vậy.

“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu không chỉ nói suông. Ngài đã thực hiện ước vọng ấy bằng một hành động phi thường mà theo thánh Thomas A’quinas, thì dù Thiên Chúa toàn năng cũng không thể làm hơn được là lập nên Phép Thánh Thể. Chúa lồng những giá trị hy lễ hiến tế của Ngài vào với những vất vả và lao công con người. Ngài cho phép những vất vả, những giọt mồ hôi và nước mắt của con người được phép đồng trộn với Mình và Máu Ngài để làm nên sức sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh và đạo đức của con người. Và đây là hình thức Ngài dùng để thực hiện ước nguyện ở lại với nhân lọai. Vì nếu Ngài dùng bất cứ một chất liệu nào khác, hoặc bất cứ một hình thức nào khác, sợ rằng nó không lột tả được cái tính chất thực tế của cuộc sống, và kiếp người. Thử hỏi trong chúng ta, ai mà chẳng đã một lần đổ mồ hôi và mệt nhọc vì miếng cơm, manh áo? Và ai mà đã chẳng một lần va chạm với sự thật đắng đót của cuộc sống bằng những vất vả, mệt nhọc. Nhưng nay Chúa cho phép con người được đóng góp những vất vả, nhọc nhằn của mình vào với chất lượng làm nên Thánh Thể, có nghĩa là mỗi lần chúng ta nhìn lên Thánh Thể, chúng ta hiểu ngay sự hiện diện của Ngài bên chúng ta, vì cũng trong chính chúng ta, luôn có những vất vả và nghiệt ngã của cuộc sống.

Nhắc đến những vất vả và đắng đót cuộc đời, cũng là nhắc đến thân phận của con người trên cuộc lữ hành trần thế. Và hình thức ở lại với nhân loại của Chúa trong Thánh Thể chính là để nâng đỡ, để chia sẻ, và để ủi an chúng ta. Chúa Giêsu đã chẳng nói: “Hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho” (Mt 11:28). Còn lời êm dịu nào hơn, và còn lời phấn khởi nào hơn cho những ai đang vất vả và lo âu trong cuộc sống. Giữa những gánh nặng cồng kềnh đè nặng trên vai. Giữa lúc tưởng chừng như quỵ ngã giữa đường, bỗng có người đến tình nguyện nâng đỡ và chia sẻ, thử hỏi tình cảm và sự thương mến của người ấy đối với chúng ta như thế nào. Giữa sa mạc cuộc đời, và trên hành trình đức tin, nhiều lúc chúng ta cũng đã tưởng chừng như quỵ ngã. Lo âu về cuộc sống. Buồn phiền về quá khứ. Phập phồng, thấp thỏm về tương lai. Và đắng đót, chịu đựng với hiện tại. Lo lắng cho mình. Lo lắng cho người thân mình. Lo lắng cho những người cần đến mình. Tất cả những lo lắng ấy là những gánh nặng cồng kềnh có thể làm ta ngã quỵ dọc đường. Nhưng nhờ Chúa nâng đỡ, chúng ta mới có thể yên tâm mà tiến tới.

Chúa ở với chúng ta. Ngài ở lại qua hình bánh rượu trong Thánh Thể còn để thông ban cho chúng ta sức sống của Ngài. Ngài gọi việc tiếp nhận Mình và Máu Ngài là việc tiếp nhận sức sống được ban cho từ Thiên Chúa: “Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài phán: “Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta”. Rồi người cầm lấy chén rược đọc lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ. Ngài phán: “Tất cả hãy cầm lấy mà uống, vì đây là máu ta, máu giao ước sẽ đổ ra cho nhiều người để được tha tội” (Mt 26:26-28). Đó là những lời mời gọi của Chúa Giêsu khi trao ban Thánh Thể Ngài cho chúng ta. Như vậy, Ngài không muốn chỉ ở với nhân loại, đồng hành với nhân lọai; mà hơn nữa, trở thành cơm bánh nuôi nhân loại trên đường về Thiên Quốc. Hình ảnh này chúng ta có thể tìm gặp trong cuộc lữ hành của dân Ngài 40 năm trong sa mạc. Trên đường về đất hứa, Chúa đã nuôi họ bằng manna trong sa mạc. Và chúng ta cũng có thể tìm gặp qua hình ảnh của tiên tri Elia trên đường lên núi Horept. Mệt mã và đói khát, tiên tri đang nằm chờ chết thì bỗng nhiên thiên thần Chúa hiện đến và đưa cho ông bánh và nước: “Hãy chỗi dậy mà ăn, vì đường con dài”. Thiên thần có ý nói chưa chết được. Chưa được phép chết. Lúc này chưa phải là lúc chết vì còn nhiều việc phải làm, và con đường trần chưa đi hết.

Khi trở thành rượu bánh nuôi sống con người, cũng có nghĩa là Chúa thuộc trọn về con người. Cơm bánh, rượu nước khi ăn vào, uống vào sẽ trở thành máu huyết nuôi sống người ăn và người uống. Tiếp nhận Thánh Thể là tiếp nhận Mình Máu Chúa Giêsu để trở thành sức sống của ta. Và đó là lý do Chúa ở trong con người. Hình ảnh một giọt nước hòa tan trong chén rượu. Hình ảnh một hạt miến bị nghiền tan và hòa với trong trăm ngàn hạt miến để trở thành một tấm bánh là hình ảnh Chúa cho phép con người được hòa tan trong Chúa, cũng như để Chúa hòa tan trong con người. Qua Phép Thánh Thể, Chúa ở trong con người. Chúa thuộc trọn về con người. Chúa trở thành sức sống cho con người. Ngài trở thành con người với chúng ta, ngoại trừ chia sẻ tội lỗi với chúng ta.

Không còn sự hòa trộn nào. Không còn sự tan biến nào với cuộc đời và cuộc sống con người bằng sự hòa trộn giữa Chúa Giêsu và con người khi đón nhận Thánh Thể. Và ở đậy, Ngài không những ở với nhân loại, ở với chúng ta, mà hơn nữa, hoàn toàn trở nên và lệ thuộc vào cuộc sống và mỗi con người chúng ta.

Như vậy, ai trong chúng ta có thể nói là mình không một lần gặp gỡ Chúa. Không một lần được động chạm, sờ được đến Chúa. Không một lần được gần gũi và thân mật với Chúa. Và ai là người có thể nói được rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi, đã không nhìn đến, và không quan tâm đến mình. Qua Thánh Thể, và trong ý nghĩa hòa đồng ấy, Chúa Giêsu không có lý do nào để quên chính mình Ngài, thì chúng ta cũng không có lý do gì để sợ rằng Ngài quên chúng ta và không nghĩ đến chúng ta.

Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài ở đó để đồng hành với chúng ta. Ngài ở đó để nâng đỡ chúng ta. Ngài ở đó để trở thành của nuôi sống chúng ta. Và Ngài ở đó để hòa tan và trở nên một với chúng ta. Như vậy, Ngài đã thực hiện được điều Ngài đã nói với các Tông Đồ xưa: “Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Mầu nhiệm vô cùng cao quí, vượt qua mọi hiểu biết và lối dẫn giải của con người. Mầu nhiệm mà chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới thực hiện nổi.

Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài không chỉ ở với nhân loại mà còn ở trong mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ ở trong chúng ta, mà hơn thế, còn trở thành nên chính chúng ta. Lậy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được lòng yêu mến và siêng năng đến với Chúa và rước Chúa. Xin cho đời sống chúng con là một giọt nước luôn luôn được hòa tan vào chén rượu nồng là tình yêu Thiên Chúa, để chúng con dù sống hay chết, cũng là sống và chết cho tình yêu đã hy hiến vì chúng con.

-------------------------------

 

MMTC ABC406: Chúa Giêsu bồng ẵm tôi

 

Một trong những truyện hay nhất của cuộc đời Chúa Giêsu là truyện Chúa bồng ẵm một em bé MMTC ABC406


Một trong những truyện hay nhất của cuộc đời Chúa Giêsu là truyện Chúa bồng ẵm một em bé. Các tông đồ tranh cãi xem ai là người cao cả nhất. Chúa Giêsu bảo các ông: “Ai muốn ở bậc nhất thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người”. Rồi Chúa dắt một em bé lại và để em đứng giữa các ông. Chúa bồng ẫm em và nói: “Ai đón nhận một trẻ nhỏ như em bé này vì danh Ta là đón nhận Ta, và ai đón tiếp Ta, thì không phải đón tiếp Ta, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Ta” (Mc 9,36).

Theo truyền tụng thì em bé này sau trở nên thánh Ignatuiô thành Antiochia, Ngài đã hiến dâng mạng sống vì Chúa Kitô năm 107. Khi còn là thiếu niên, Ignatio thường dẫn bạn bè tới nơi mà Chúa Giêsu đã bồng ẵm cậu và bảo bạn bè: “Các bạn coi đó. Đây là chỗ Chúa Giêsu đã bồng ẵm tôi”.

Nếu bạn muốn, bạn có thể coi đó là câu chuyện tưởng tượng của thời trung cổ, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã bồng ẵm một em bé. Sự kiện đó hôm nay làm nổi bật tư tưởng của tôi, nghĩa là trong sự Hiệp lễ, chúng ta không chỉ ôm ẵm Chúa Giêsu, nhưng chính Ngài cũng ôm ẵm chúng ta.

Có lẽ không bao giờ bạn nghĩ đến sự Hiệp lễ trong cách này. Chúng ta nói trực riếp: “Tôi đón nhận Chúa Giêsu trong sự hiệp lễ... Chúa Giêsu ngự vào trong lòng tôi”. Chúng ta nói về những hiệp lễ như là ôm ẵm Chúa. Nhưng hiệp lễ cũng có nghĩa là Chúa ôm ẵm chúng ta. Chúa Giêsu đón nhận chúng ta vào lòng Ngài cách đặc biệt. Không chỉ là Chúa Giêsu ngự trong chúng ta, mà chúng ta cũng ở trong Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của điều Chúa nói với chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: “Ai ăn Thịt ta và uống Máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”. Chúng ta có thể nói như thánh Ignatiô: “Đây là nơi Chúa Giêsu bồng ẵm tôi”.

Thánh Cyrilo thành Alexandries so sánh sự hiệp nhất này với hai miếng sáp ong hòa lẫn với nhau. Thánh Têrêxa thành Lisieux đã diễn tả sự hiệp lễ lần đầu của Ngài như là sự hoà tan với Chúa Kitô.

Bạn hãy tưởng tượng một em bé chạy lại gặp cha nó. Nó giang cánh tay nhỏ bé quàng vào cổ cha nó. Cố sức ôm chặt lấy cha nó. Nhưng người cha bồng lấy đứa con trong vòng tay to khỏe, ôm ấp đấ yêu thương. Sự hiệp lễ cũng phần nào giống như thế. Chúng ta ôm ẫm Chúa Kitô. Chúng ta đón rước Ngài ngự vào lòng ta. Chúa Giêsu ôm ẫm ta, đưa ta vào lòng Ngài.

Bạn hãy suy nghĩ điều này và bạn bắt đầu nhận thức rằng sự quan trọng không phải là tình yêu, lòng khát khao hay những lời cầu nguyện của chúng ta, mặc dầu tất cả cần phải có. Sự quan trọng nhất là tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Ngài ước mong ôm ẵm chúng ta, chia sẻ chính đời sống Ngài cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta ở lại trong Ngài như chúng ta muốn Ngài ở lại trong chúng ta.

Sự thật kỳ lạ này chúng ta cử hành hôm nay, ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong sự buồn thảm của tuần thánh, chúng ta đã làm mới lại ngày thứ năm thánh đầu tiên, khi Chúa Giêsu trao ban chính Ngài cho các tông đồ, và các ông được dâng chính mình cho Ngài. Sự thật vui mừng lớn lao quá, chúng ta muốn cử hành một cách dặc biệt trong một ngày đặc biệt, Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta ước ao làm mới lại ước vọng được ôm ẵm Chúa Kitô và được Ngài ôm ẵm chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

-------------------------------

 

MMTC ABC407: Chúa ở cùng con - PM. Cao Huy Hoàng

 

Chuẩn bị mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, một ca đoàn Giáo xứ ở vùng quê, tập bài hát nầy MMTC ABC407


Chuẩn bị mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, một ca đoàn Giáo xứ ở vùng quê, tập bài hát nầy:

"Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chở che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình.

Chúa ở cùng con với tấm lòng son sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sáng ngời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say dấn thân dựng xây trọn cả cuộc đời nầy". (Lời bài hát "Chúa trong đời con" của Lm. Ns. Thái Nguyên)

Chọn và tập bài hát này để hát lúc Rước Lễ trong lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, có một vài ca viên thắc mắc rằng: lễ Mình Máu Thánh Chúa mà sao hát bài nầy, nghe không có gì là Thánh Thể, là Mình Máu Thánh Chúa cả.

Anh ca trưởng ôn tồn nói: "Thưa anh em, lâu nay chúng ta đã hát nhiều bài về Mầu Nhiệm Thánh Thể và tôn vinh Thánh Thể Chúa, hôm nay tôi chọn bài nầy, vì tôi nghĩ sống Bí Tích Thánh Thể không chỉ là việc tôn vinh Thánh Thể Chúa và rước lấy Mình Thánh Máu Thánh Chúa, mà còn phải sống niềm Tin Cậy Mến, với lòng tạ ơn Chúa Giêsu đang ngự trong lòng, và hơn thế nữa phải trở nên của ăn cho mọi người bằng việc bác ái, dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Rước lấy Thánh Thể Chúa, là "Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con". Tâm hồn mình là Nhà Tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đi đâu, ở đâu, làm gì, chúng mình cũng đang có Chúa. Vậy mà, chúng mình vẫn theo lệ rước lễ thì vẫn rước lễ, mà quên Chúa đang sống trong lòng mình.

Có phải vơ đũa cả nắm không, nhưng tôi biết chúng mình vẫn cầu nguyện rằng: Xin Chúa cho con, cho nhà con, cho vợ con, cho chồng con được chuyện nầy, việc nọ. Tôi nghĩ cách cầu nguyện ấy vừa kém Đức Tin: vì không lẽ Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở trong chúng ta không biết chúng ta cần gì sao?; lại vừa kém Đức Ái: vì lời cầu nguyện ấy chỉ qui về cho mình, cho nhà mình. Lòng mình không trải ra với mọi người. Lòng mình không chút bận tâm đến ai. Cầu nguyện mà còn ích kỷ như thế thì huống gì nói đến việc chia sẻ. Trong khi đó, Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình đang muốn mình trở nên tấm bánh bẻ ra nuôi sống mọi người. Tấm bánh bẻ ra ấy là sự dâng hiến cho Thiên Chúa mà anh em mình quyết tâm: "Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say dấn thân dựng xây trọn cả cuộc đời này". Đầu giờ và cuối giờ tập hát anh em mình hay cầu nguyện cho những địa chỉ mà anh em không quen biết là vì lý do như vậy đó. Xin anh em thông cảm vui lòng, tôi đã chọn bài này.

Cả ca đoàn lặng thinh, suy niệm, rồi đọc kinh kết thúc giờ tập hát sốt sắng.

......

Từ những suy tư của anh ca trưởng, tôi chợt nhớ bố tôi hay nói về chuyện hầu hết các bài giảng đều dẫn chúng ta đến kết luận là sống sao cho được vào Nước Trời, được vào Thiên Đàng, được Ơn Cứu Rỗi; như thế đấy, làm cho mọi người cứ lầm tưởng rằng Nước Trời ở đâu xa lắm, Thiên Đàng là nơi ta sẽ đến, Ơn Cứu Rỗi còn ở phía tương lai.

Thực ra, Nước Trời, Thiên Đàng, Ơn Cứu Rỗi đang ở đây, không ở đâu xa, đang ở trong lòng ta: chính Thánh Thể Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã xác quyết: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta" (Ga 6, 56 – 57).

Hơn nữa, dù Thánh Lễ diến ra ở Âu, Á, Mỹ hay Phi, ở thành thị hay thôn quê, ở Nhà Thờ Chính Tòa hay trong nơi lao tù, trong trại cải tạo, thì tấm bánh ấy, chén rượu ấy, cũng là chỉ một Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta, những người rước lấy, đều sống chung một nguồn sống duy nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể. Như vậy, mọi người đang sống trong thiên đàng của Thiên Chúa ngay hôm nay. Vì thế, việc thể hiện tình hiệp nhất, yêu thương, việc bác ái giúp nhau phần hồn phần xác để đi trọn cuộc lữ hành này, là bổn phận thiết yếu của mỗi chi thể trong cùng một Thánh Thể Chúa Kitô.

Thánh Phaolô dạy: "Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh". (1Cr 10, 16 – 17)

Thế là, hình ảnh sống động của Nước Trời, của Thiên Đàng, của Ơn Cứu Rỗi, còn cụ thể qua việc bác ái. Hai cụ bà hành khất ở xó chợ. Một bà còn lết được, một bà bất toại một chỗ. Bà còn lết được chia cho bà kia những gì mà mình kiếm được mỗi ngày. Hai bạn tù chia nhau một mẫu bánh. Hai người cùng khổ chia nhau mấy con cá lăn tiêu... Đó là hình ảnh Nước Thiên Đàng của Thiên Chúa đang sống động trong chúng ta.

Thiên Đàng không ở đâu xa, không là tương lai, nhưng là hiện tại, là ngay lúc nầy, ở ngay trong lòng ta: Chúa Giêsu Thánh Thể và việc bác ái yêu người mà Thánh Thể Chúa mong muốn, thôi thúc, hướng dẫn.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa còn mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện và giúp đỡ đặc biệt cho các Linh Mục, hiện thân của Chúa Kitô, hiện thân của Thánh Thể, của ơn cứu rỗi. Việc giúp đỡ các Linh Mục có một đời sống vật chất, có phương tiện rao giảng Lời Chúa và chu toàn sứ vụ, thì dễ, nhưng việc góp ý xây dựng thì không dễ chút nào. Vì vậy, thiết tưởng phải liên lỉ cầu nguyện cho các linh mục nên thánh thiện theo gương Chúa Giêsu chí thánh.

Ở một Giáo xứ gần chỗ tôi, có cụ già đạo đức đặc biệt. Tuổi cụ hơn gấp đôi tuổi cha sở. Gần đây, cụ thường nhắm mắt lại khi cha sở đọc Lời Truyền Phép. Ai hỏi cụ tại sao nhắm mắt, cụ trả lời là thói quen. Nhưng thực ra, không phải như thế. Mới đây, cụ đã vào xin gặp riêng cha sở.

"Xin cha đóng cửa lại. Con muốn thưa chuyện riêng với cha... Thưa cha, mỗi khi cha đọc Lời Truyền Phép, con nhắm mắt lại để không nhìn thấy cha, để chiêm ngưỡng chỉ một Chúa Giêsu quá sức khiêm nhường. Vì dù cha là con người có bất toàn thế nào đi nữa, có thể có nhiều tai tiếng không tốt, hoặc kể là cha có tội lỗi đi nữa, thì Chúa Giêsu cũng vâng lời cha mà ngự xuống trong hình Bánh Rượu, để nên Mình Thánh Máu Thánh dưỡng nuôi linh hồn chúng con...

Cha biết đó, giáo dân xứ mình đang không vâng lời cha, bỏ xứ nhà sang dự lễ xứ bạn, không tham dự thánh lễ với cha, không xưng tội với cha, còn chống lại cha nữa. Trong khi đó, Chúa Giêsu không bỏ cha, còn thương cha, thương con, thương yêu mọi người mà chịu vâng lời cha ngự xuống trong hình bánh rượu nữa. Mong cha nghĩ lại điều này, để giáo dân cũng vâng lời cha như trước".

Tôi nghĩ cụ già ấy đang làm một việc bác ái do chính Thánh Thể Chúa thôi thúc, Khi đã hiệp nhất trong cùng một tấm bánh, trong cùng một thân thể, thì thương tích của chi thể nầy cũng là nỗi đau của chi thể kia. Không thể có sự dững dưng vô tình trước những thương tích xác hồn của anh em cùng chung tấm bánh, chung ly rượu, đặc biệt hơn khi những anh em đó lại là những hiện thân của Chúa Kitô.

"Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con,
biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng,
biết quên mình đi để mến yêu chân tình,
để còn vang mãi khúc ca của đời con,
lời chúc tụng Chúa Đấng Tình Yêu vạn thuở,
Đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ"
(Lời bài hát "Chúa trong đời con" của Lm. Ns. Thái Nguyên)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn và kính thờ Chúa đang ngự trong lòng chúng con. Xin cho chúng con tấm lòng và bàn tay yêu thương dấn thân phục vụ như tấm bánh bẻ ra cho đời. Xin cho các Linh Mục của Chúa đồng hình đồng dạng với Chúa, Đấng đã tế lễ đời mình nên thần lương, nên sự sống Thiên Đàng cho chúng con. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC408: Của ăn đàng - PM. Cao Huy Hoàng


Bánh và Nước

 

Từ Ai Cập về Đất Hứa, dân Chúa đã trải qua 40 năm trên hành trình sa mạc. Họ nản lòng vì nóng MMTC ABC408


Từ Ai Cập về Đất Hứa, dân Chúa đã trải qua 40 năm trên hành trình sa mạc. Họ nản lòng vì nóng cháy, đói khát, vất vả. Họ muốn quay lại Ai Cập. Nhưng Thiên Chúa đã ban bánh Manna từ trời rơi xuống cho họ ăn và nước từ tảng đá hóa cương chảy ra cho họ uống.(x Đệ Nhị Luật 8, 2-3, 14b-16a).

Tiên tri Elia tìm đến núi Horeb còn gọi là Núi của Thiên Chúa để trốn thoát sự truy lùng của Vua Ai cập. Ông phải mất 40 ngày đêm đói khát đến độ kiệt sức và nản chí nói "Đủ rồi đó Chúa ơi! Chúa cất mạng tôi đi". Nhưng Thiên Chúa đã sai thiên thần mang bánh và nước đến cho ông để ông đủ sức tiến về núi Thánh (x I Rg 19:7)

Những người ăn Manna và cả Elia ăn bánh của các Thiên thần, thảy đều đã chết. Đúng như lời Chúa Giê-su nói hôm nay: "Ta là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (Ga 6, 58)

Thịt và Máu

Bánh và Nước của Cựu Ước là hình ảnh tiên báo Chúa sẽ ban loại Bánh và Nước mới trong Tân Ước, chính là Thịt và Máu của Chúa Giê-su, như chính Chúa đã nói: "Ta là Bánh Hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời. Vì Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống" (Jn 6:51-52).

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su đã thực hiện điều Ngài đã nói trên đây, khi Ngài cầm tấm bánh, nâng chén rượu đọc lời chúc tụng và trao cho các tông đồ: "Hãy cầm lấy mà ăn, vì nầy là Mình ta, sẽ bị nộp vì các con" "Hãy cầm lấy mà uống vì nầy là Máu ta, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội"

Ngay sau đó, Ngài còn ủy thác cho các tông đồ "Các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta". Đó là lễ phong chức linh mục đầu tiên trong Hội Thánh Công Giáo.

Như vậy, ngay sau lời truyền phép của Linh Mục, bánh và rượu đã trở nên Thịt và Máu của Chúa Giê-su cho chúng ta ăn và uống để được sống đời đời.

Sự Sống Đời Đời

Nếu Manna đã nuôi dân tiến về Đất Hứa, thì Mình Thánh Máu Thánh Chúa là của ăn của uống cho chúng ta đủ sức tiến về quê trời, về sự sống đời đời. Sự sống đời đời ấy, chính là cung lòng yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ấy vậy, mà chúng ta vẫn gọi Mình Thánh Máu Thánh Chúa là "của ăn đàng", của ăn trên đường đi. Và khi rước lấy Mình Thánh Máu Thánh Chúa, có thể nói, chúng ta rước lấy cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong lòng.

Nếu nhờ Bánh Thiên Thần mà Elia đã đủ sức vượt khỏi sự truy lùng của Vua Ai-cập, thì những ai yêu mến và siêng năng rước lễ cũng đủ sức thắng vượt những cơn cám dỗ, những sự truy lùng của sa tan, của tội lỗi, để xứng đáng hưởng sự sống đời đời.

Sự sống đời đời mà chúng ta nhận lãnh nơi Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giê-su, không chỉ là sự sống sau cái chết phần xác, nhưng còn là sự sống trong linh hồn ta ngay lúc nầy, khi còn sống trên dương thế. Đó còn là sự sống đầy tình bác ái huynh đệ của con cái Thiên Chúa mà Thánh Phao-lô giải thích rằng: cùng ăn một tấm bánh, cùng uống chung ly rượu, chúng ta cùng trong một thân thể của Chúa Giê-su Kitô. "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". (x.1cor 10, 16-17)

Của ăn đàng

Theo Thánh Phao-lô, cùng ăn một ấm bánh, cùng uống chung ly rượu, cùng sống trong một Của Ăn Đàng, chúng ta trong một thân thể". Vậy nếu Mình Máu Thánh Chúa Giê-su đã trở nên của ăn đàng cho bạn, cho tôi, và trở nên mối dây hiệp nhất tôi bạn và mọi người trong cùng một nguồn sống, thì thiết nghĩ, bạn và tôi cũng phải trở nên "của ăn đàng" cho mọi người.

Tình yêu thương nhau, lòng bác ái, sự khiêm tốn phục vụ anh em là tấm bánh bẻ ra cho đời, là hình ảnh sự sống đời đời đang sống động trong cuộc đời dương thế
Những cố gắng hy sinh của cha mẹ đến độ gầy hư đi, hao mòn đi để bảo đảm cho con cái sự sống phần xác, chắc chắn sẽ mang một ý nghĩa thánh thiện, ý nghĩa hy tế, nếu những hy sinh ấy kết hiệp ước muốn của Chúa Giê-su là chia sẻ của ăn đàng cho nhau, chia sẻ tình yêu cho nhau.

Một chiếc bánh, một chén cháo, một tô hủ tiếu, một viên thuốc, một viên gạch, một tấm áo, một tấm chăn, một vài trăm ngàn đều... có thể có giá trị thánh thiện, và thiết tưởng, chỉ có giá trị thánh thiện khi ta cho đi với sự thôi thúc tự bên trong của Tình Yêu Chúa Giê-su Thánh Thể: Tình yêu đòi dâng hiến, đòi cho đi vì hạnh phúc của người khác.
Thánh Thể Chúa Giê-su, của ăn thiêng liêng, của ăn đàng cho linh hồn, đã cụ thể sống động thành những của ăn phần xác, thành cơm bánh, thành áo mặc, thành nhà cửa, thành thuốc men, thành những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống con người, thành những của lễ dâng trong thánh lễ thường ngày mà bạn và tôi đang cử hành trên hành trình dương thế.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Thịt và Máu Chúa cho linh hồn chúng con được sống và sống đời đời. Xin cho chúng con biết sống trước đời sống phục sinh ngay trên dương gian này bằng việc vui lòng trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người được sống, bằng tình yêu thương, bác ái và hiệp nhất huynh đệ trong Chúa. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC409: “Tôi chính là bánh hằng sống”


(Suy niệm của Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

Bí Tích Thánh Thể Với Mầu Nhiệm Phục Sinh

 

Chúa Nhật thứ ba Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh bao giờ cũng là Lễ Trọng Kính Mình Thánh Máu MMTC ABC409


Chúa Nhật thứ ba Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh bao giờ cũng là Lễ Trọng Kính Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu (một lễ đáng lẽ được cử hành vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi), một Lễ Trọng được Giáo Hội cố ý xếp vào ngay sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hai tuần và Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi một tuần. Bởi vì, Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu phát xuất từ cung lòng Trinh Nữ Maria “là do Thánh Thần” (Mt 1:20; x. Lk 1:35). Đó là lý do, sau Kinh Nguyện Thánh Thể và ngay trước Lời Truyền Phép trong mỗi Thánh Lễ, vị linh mục chủ tế mới đọc: “Vì thế, chúng tôi nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa lễ vật này, để trở nên cho chúng tôi Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi”. Vì được Ngôi Hiệp với Lời Nhập Thể, Ngôi Hiệp với chính “sự sống hằng ở nơi Cha và đã trở nên hữu hình cho chúng ta” (1Jn 1:2), Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô do Chúa Thánh Thần tác tạo ấy đã thực sự, như Chúa Kitô quả quyết với người Do Thái ngay trong lời mở đầu của bài Phúc Âm hôm nay: “là bánh hằng sống từ trời xuống”, một Thứ Bánh Thần Linh chẳng những chất chứa mà còn thông truyền Sự Sống Ba Ngôi, như lời Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với người Do Thái trong đoạn cuối của cùng bài Phúc Âm hôm nay: “Như Cha là Đấng có sự sống sai Tôi và Tôi có sự sống bởi Cha thế nào, ai được sinh dưỡng nhờ Tôi cũng sẽ có sự sống bởi Tôi như vậy”.

Thật vậy, nếu Chúa Giêsu “là sự sống” (Jn 11:25, 14:6) thì Mình Thánh Máu Thánh của Người quả thực là một Thứ Bánh Thần Linh, Bánh Chất Chứa Sự Sống, Bánh Ban Phát Sự Sống. Người đã xác nhận như vậy trong bài Phúc Âm hôm nay: “Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian được sự sống”; “ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi kẻ ấy có sự sống đời đời, và Tôi sẽ làm cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Qua hai câu tuyên phán về Bản Chất Thần Linh và Tác Dụng Thần Linh của Mình Thánh Máu Thánh Người này, Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta thấy ba sự thật một lúc: thứ nhất là sự thật về việc Người sẽ lập Bí Tích Thánh Thể Người, thứ hai là sự thật về Biến Cố Phục Sinh Người sẽ tỏ mình ra, và thứ ba là sự thật về Biến Cố Cánh Chung Người sẽ thực hiện.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã báo trước việc Người lập Bí Tích Thánh Thể qua câu “bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi”, bởi vì, trong Bữa Tiệc Ly, “Người cấm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán ‘Các con hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thày’” (Mt 26:26). Mà nếu “ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi kẻ ấy có sự sống đời đời”, thì máu thịt của Người không thể nào lại là máu thịt sẽ bị mục nát đi trong nấm mồ sự chết, tức thân xác của Người phải là một thân xác phục sinh, “một thần linh ban sự sống” (1Cor 15:45). Tuy sự sống phát sinh từ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu đây là Sự Sống Thần Linh, sự sống về phần hồn và cho phần hồn, nhưng thân xác là phương tiện để linh hồn thể hiện đức tin của mình, qua việc lưỡi thưa “amen” (tôi tin) trước khi lãnh nhận Mình Thánh Máu Thánh Chúa vào miệng và nuốt xuống bụng, mà chính thân xác cũng được thông phần vào sự sống đời đời của linh hồn trong “ngày sau hết”. Bởi vì, thân xác phục sinh của Chúa Kitô tràn đầy Thánh Linh đã ban cho các tông đồ qua hơi thở của Người thế nào, Mình Thánh Máu Thánh Người, qua thân xác của chúng ta, cũng ban cho linh hồn chúng ta Thánh Thần của Người như vậy, Vị Thánh Thần đã làm cho chính Người phục sinh từ trong kẻ chết thế nào cũng sẽ làm cho thân xác chết chóc của chúng ta sống lại như vậy (x. Rm 8:11).

Phải chăng vì Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô chẳng những ban sự sống đời đời cho linh hồn còn làm cho xác thể của con người được phục sinh trong “ngày sau hết” như thế mà Chúa Kitô mới dạy các môn đệ của mình cầu nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”? Có thể nói, nếu phần đầu của Kinh lạy Cha liên quan đến Ba Ngôi Thiên Chúa thế nào (như bài chia sẻ cho Lễ Chúa Ba Ngôi tuần trước đã trình bày), thì phần cuối của Kinh lạy Cha cũng có liên hệ với Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu như vậy.

Bí Tích Thánh Thể Với Kinh Lạy Cha

Phần đầu của Kinh Lạy Cha có 3 ước nguyện liên quan đến Thiên Chúa thế nào - “Danh Cha, Nước Cha và Ý Cha”, phần cuối của Kinh Lạy Cha cũng có 3 ước nguyện liên quan đến con người như vậy – “sinh dưỡng, tha nợ và bảo toàn”. Nếu ba ước nguyện ở phần đầu Kinh Lạy Cha liên kết chặt chẽ với nhau và chi phối nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới thế nào, thì ba ước nguyện ở phần cuối của Kinh Lạy Cha cũng liên kết hết sức khít khao với nhau và chi phối nhau theo thứ tự từ trước đến sau như vậy. Nếu ba ước nguyện ở phần đầu của Kinh Lạy Cha có tính cách tín lý thần học thế nào thì ba ước nguyện ở phần cuối của Kinh Lạy Cha có tính cách tu đức sống đạo như vậy.

Trước hết, ước nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” ở đây là gì, nếu không phải ước nguyện xin Cha hãy tỏ mình cho chúng con trong và qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, như Lời Nhập Thể đã tỏ mình ra cho người phụ nữ Samaritanô bên bờ giếng Giacóp, hay cho hai môn đệ trên con đường về làng Emmau, để “Danh Cha” là “tình yêu của Thiên Chúa” được “cả sáng”, “Nước Cha” là “ân sủng của Đức Giêsu Kitô” được “trị đến”, và “Ý Cha” là “mối hiệp thông của Chúa Thánh Thần” được “thể hiện dưới đất cũng như trên trời”? Thiên Chúa là Cha đã ban cho con người “lương thực hằng ngày” thế nào, nếu không phải khi Ngài tỏ mình cho con người hằng ngày qua phụng vụ, khi Hy Tế Tử Giá được hiện thực và tái diễn trên bàn thờ hằng ngày trong mỗi Thánh Lễ, hay khi Các Bí Tích Thánh (mà Bí Tích Thánh Thể là trọng tâm) được ban phát cho con người? Thiên Chúa là Cha cũng đã không tỏ mình cho con người hằng ngày là gì, qua tiếng lương tâm thúc giục họ làm lành lánh dữ, hay qua các hiện sủng tác động họ để họ có thể đáp ứng kịp thời các dấu chỉ thời đại, hoặc qua các khổ đau thử thách để thanh luyện họ nên tinh khiết, nhờ đó họ có thể trổ sinh muôn vàn hoa trái thiêng liêng?

Sau nữa, ước nguyện “xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” là thành quả hay hệ quả của ước nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Bởi vì, chính nhờ Mạc Khải Thần Linh như “hôm nay lương thực hằng ngày” nuôi sống mình, con người mới có thể trở thành chứng nhân tình yêu, trở thành hiện thân của lòng thương xót Chúa. Chính lòng thương tha của con người và nơi con người được Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu nuôi dưỡng là dấu chứng tỏ họ đã đạt đến một tầm mức tu đức trọn lành, một tầm mức tu đức thần hiệp. Vì tình thương này của họ và phát xuất từ họ là phản ảnh và được phát xuất từ chính tình yêu trọn lành của Cha trên trời (x Mt 5:48), một tình yêu đã thương “tha nợ” cho họ, ở chỗ đã thanh tẩy họ, hay đã “tự hiến để họ được thánh hóa trong chân lý” (Jn 17:19)”, một cuộc tự hiến được hiện thực và tái diễn hằng ngày qua Hy Tế Thánh Lễ, một cuộc tự hiến thánh hóa họ, làm cho họ cũng trở thành bánh nuôi sống thế gian.

Sau hết, ước nguyện “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” cho thấy sức mạnh vô địch của con người đã đạt đến cuộc sống nội tâm sâu xa, đạt đến tầm mức tu đức thần hiệp, một tầm mức không gì có thể làm cho họ dễ dàng sa ngã hay qui hàng, chối bỏ đức tin, lỗi phạm đức ái, trái lại, còn làm cho họ thắng vượt tất cả mọi sự, kể cả sự dữ là tội lỗi và sự chết. Thật vậy, với tình yêu mạnh hơn sự chết, họ có thể làm chủ tất cả mọi sự, dù độc hại hiểm ác đến đâu chăng nữa (x. Mk 16:18). Bởi vì, họ đã có Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô Phục Sinh là một thứ cây sự sống mọc ở hai bên bờ của giòng sông Mạc Khải Thần Linh, một cây chẳng những trổ sinh hoa trái bác ái quanh năm suốt tháng, mà còn có lá làm thuốc chữa bệnh cho muôn dân (x Rev 22:2).

Vấn đề thực hành sống đạo:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian, và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể: Con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa, con cảm tạ Chúa, con xin lỗi Chúa, con cầu khẩn Chúa, con khao khát Chúa. Xin Chúa hãy chiếm đoạt con, hãy làm chủ con và hãy tỏ mình trong con. Ôi Chúa là tình yêu, xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con, để con được trở nên mọi sự cho mọi người, cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC410: Mình Máu Chúa sẽ nối kết chúng ta


(Suy niệm của Lm. Thu Băng, CRM)

 

Giáo Hội Viêt Nam là một giáo hội trẻ trung, nhiệt thành và sống động. Đạo Công Giáo mới phát MMTC ABC410


Giáo Hội Viêt Nam là một giáo hội trẻ trung, nhiệt thành và sống động. Đạo Công Giáo mới phát nhập vào đất nước này tử năm 1533, trải qua 300 năm cấm đạo trong đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đảng Văn Thân. Mới được hơn 200 năm phát triển mà đạo Chúa đã tràn lan khắp đất nước. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong 117 vị anh hùnh trong số 300 ngàn vị tử đạo lên hàng hiển thánh. Ngài cũng đã thành lập một hàng Giám Mục với khoảng 30 Giám Mục bản xứ, 25 Giáo Phận, trên 2 triệu giáo dân và có Hai Đức Hồng Y cai quản.

Các Giáo xứ tuy nghèo nàn, nhưng rất là nhiệt thành sống đạo. Ngay cả những người sống trong chế độ cộng sản vô thần, cấm cách đủ thứ, thế mà từ giáo xứ đến giáo dân vẫn một lòng trung kiên với thư thách. Có một giáo xứ nọ thuộc miền quê, nhà thờ 5 gian lợp lá, tường bằng vách đất. Họ đã tạo nên một dàn chuông bằng 3 cái vành bánh xe hơi bằng sắt han dỉ, treo ngay mấy gốc cây bên cạnh nhà thờ. Nó không phải là tiếng chuông hay nhất trần gian, nhưng nó là tiếng kẻng inh tai để kêu gọi người giáo hữu đi phụng sự Chúa mỗi buổi chiều trong ngày. Chỉ vài phút sau là cả trăm người kéo nhau tụ họp lại để đọc kinh, chầu Chúa, dâng thánh lễ...... làm việc thờ phượng Chúa. Đó mới là một xứ đạo, một dấu chỉ của đức tin đang phát triển tại Việt Nam.

Ơn kêu gọi tu sĩ, Linh Mục của họ cũng không phải là thiếu. Tại chủng viện Ninh Cường cũng có trên 300 chủng sinh trẻ tuổi đang theo đuổi học tập. Tôi đi dự buổi chầu lượt tại một giáo xứ. Giáo dân khắp vùng lân cận đều đi bộ đến từ sáng sớm. Nhà thờ đặt Mình Thánh Chúa chầu theo phiên (2 giờ) một giáo xứ, giáo dân thì xếp hàng một dẫy dài để xưng tội. Có người đưa được cơm nắm đi mà ăn, nếu cùng lắm là “bắt phèo” cho đến xong phiên chầu lượt. Phiên rước Mình Thánh Chúa qua các trạm vào buổi chiều thì đông đảo một dẫy các thầy chủng sinh áo chùng thâm , áo “chếp ly” tươm tất, chứng tỏ họ rất nhiệt thành với việc biểu dương sống đạo.

Chúng ta suy nghĩ về trường hợp của mọi người tham dự, ngày ngày họ không thiếu cơm bánh ở nhà nhưng họ thiếu tinh thần Chúa mà phải đi dự đọc kinh, cầu nguyện, thánh lễ. Cũng vậy, ngày chầu lượt không phải là phút vui chơi, nhưng là biểu dương tinh thần sống đạo, biểu dương một đức tin. Thánh Phaolô viết: “Cùng một tấm bánh, một chén rượu mà chúng ta thông phần với Chúa Kitô.” Tất cả chúng ta khi thông hiệp với Chúa Kitô trong sự uống cùng một chén, ăn cùng một tấm bánh là chúng ta muốn trở nên một với Chúa Kitô “Ai ăn mình và uống máu Ta thì Ta ở trong kẻ ấy” (Gn. 6:56). Vậy bí tích Mình Máu Chúa sẽ nối kết chúng ta trong một Thiên Chúa hằng sống để được sống đời đời với Ngài (Gn. 6:54).

Mình Máu Thánh Chúa Kitô mời gọi chúng ta tự vấn xem việc chúng ta rước lễ có ý nghĩa gì không? Chung ta còn tôn trọng việc ấy nhiều như khi chúng ta rước lễ lần đầu không? Hãy cố gắng suy niệm Mình Máu Chúa mỗi ngày, mỗi lần rước lễ.

Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa giầu lòng yêu thương mới có thể ban cho chúng con món quà khôn sánh như thế.

-------------------------------

 

MMTC ABC411: Bánh ban sự sống vĩnh cửu - Lm. Minh Vận, CRM

 

Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô đã quả quyết: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời MMTC ABC411


Trong sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô đã quả quyết: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn Bánh này thì khỏi phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Vì Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống" (Jn 6:51-52)

I. BÁNH NUÔI SỐNG THÂN XÁC CON NGƯỜI

Trên đường trốn vua Acap đang lùng sát hại, tiên tri Elia đã hầu nản chí thất vọng, nên ngài đã cầu xin với Chúa: "Lạy Chúa đã đủ rồi! Xin cất mạng sống tôi đi!" Sứ Thần Chúa sai đến với ông 2 lần, đánh thức ông và bảo: "Hãy dậy mà ăn vì đường ngươi đi còn dài". Ông chỗi dậy ăn bánh và uống nước, ông phục hồi được sức mạnh và ý chí thêm dũng cảm, rồi ra đi bốn mươi ngày đêm nữa mới tới núi Horeb, núi của Thiên Chúa nhờ lương thực đó bồi dưỡng (xem I Rg 19:7).

Dân Do Thái, trên đường trốn vua Pharaon và quân đội Ai Cập, suốt 40 năm trong sa mạc, mỏi mệt, thiếu thốn, đói khổ, Chúa cũng đã ban cho họ Manna làm lương thực nuôi sống, để họ có thể đủ sức đi tới Xứ Sở mà Chúa đã hứa ban cho họ làm gia nghiệp, như lời Người đã giao ước với tổ phụ họ.

Đây chỉ là thứ bánh phép lạ, là Manna Chúa ban nuôi sống dân Do Thái, để họ nhận biết Ngài là Thiên Chúa chân thật, là Thiên Chúa uy quyền và đầy tình thương, đã thực hiện những việc lạ lùng, để giúp họ được trong lúc cơ cực thiếu thốn.

II. BÁNH THÔNG BAN SỨC SỐNG TRƯỜNG SINH

Bánh phép lạ Chúa dùng để nuôi tiên tri Elia, Manna Chúa thực hiện để nuôi dân Do Thái, cũng chỉ là thứ bánh nuôi thân xác con người cho được sống, cũng chỉ là một hình bóng tiên báo một thứ bánh cao quí và siêu việt lạ lùng hơn bội phần, Chúa đã ban để nuôi sống linh hồn chúng ta. Đó là Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã quả quyết với chúng ta: "Ta là Bánh Hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ không phải chết, nhưng được đời đời hằng sống. Vì Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được Sống" (Jn 6:51-52).

Chúa đã làm nhiều phép lạ để tỏ uy quyền toàn năng của Chúa, làm chứng sự hiện diện thực tại của Ngài nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. Đọc hạnh tích các Thánh và nhiều vị được đặc tuyển, chúng ta thấy có nhiều vị chỉ vì chút Bánh Thánh Thể lãnh nhận lúc tham dự Thánh Lễ, mà đã sống trong nhiều năm trường. Chẳng hạn, Nữ Chân Phúc Angela Foliguo 12 năm, Thánh Nữ Catharina 8 năm, Chân Phúc Elizabeth Reutte 15 năm, Thánh Nữ Ledwina 18 năm, Nữ Chân Phúc Catharina Raconnigi 10 năm, bà Rosa Andriani 28, bà Louis Leteau 14 năm.

Trên đường lữ hành trần gian tiến về Quê Hương Vĩnh Cửu là nơi Chúa ân thưởng chúng ta, con cái dấu yêu của Chúa, Chúa đã thiết lập Nhiệm Tích Thánh thể làm Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúa ngự nơi Thánh Thể để nên nguồn an ủi khi chúng ta sầu phiều; nên sự nâng đỡ khi chúng ta yếu nhược; nên niềm hy vọng khi chúng ta nản chí thất vọng; nên sức mạnh giúp chỗi dậy khi chúng ta sa ngã; nên thầy thuốc chữa bệnh tật linh hồn chúng ta; nên Bạn Tâm Phúc, nên Nguồn Hạnh Phúc cho cuộc đời chúng ta. Chúa luôn hằng chờ đợi chúng ta nơi Thánh Thể; kêu mời chúng ta đến với Người, đón rước Người vào tâm hồn chúng ta, để Người trở nên mọi sự cho chúng ta, hầu biến cuộc sống lữ hành đau khổ này trở nên cuộc sống hạnh phúc, biến thung lũng nước mắt này trở nên Thiên Đàng cho con cái Chúa hằng yêu thương.

III. ĐỂ ĐÁP LẠI TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG

Chúng ta phải làm gì để đáp lại tình Chúa yêu thương? Chúng ta hãy năng đến viếng thăm, thờ lạy Chúa, đền bồi phạt tạ những tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa đang ngự thật trong Nhiệm Tích Thánh Thể; nhất là chúng ta hãy năng tham dự Thánh Lễ Misa và đón rước Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta cách sốt sắng với tâm hồn trong sạch thánh thiện đầy lửa mến Chúa, kết hợp nên một với Người. Nếu không thể đón rước Chúa ngự vào linh hồn cách thực sự được, thì chúng ta hãy làm như các Thánh là ước ao rước Chúa ngự vào linh hồn chúng ta cách thiêng liêng, với lòng khát khao nóng hổi. Chúa rất được hài lòng trào đổ muôn phúc lành xuống trên chúng ta, như chính Người đã làm để ân thưởng những tâm hồn thánh phúc, hằng có lòng khát khao đến viếng thăm, đón rước Người ngự vào linh hồn.

Người ta kể: Một hôm, Thánh Antôn đang lâm bệnh nặng không thể tới Thánh Đường được, nhưng ngài cháy lửa khát khao được tham dự Thánh Lễ và rước Chúa ngự vào linh hồn. Đang lúc nằm trong phòng bệnh, ngài nghe thấy tiếng chuông rung báo hiệu khi Chủ Tế dâng Thánh Thể Chúa lên cho Giáo Dân tôn thờ, bỗng ngài đủ sức mạnh chồm dậy, nhảy xuống khỏi giường, sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa, bỗng nhiên bức tường Thánh Đường rẽ ra một khoảng lớn, để ngài thấy rõ Chủ Tế dâng Thánh Thể như lòng ngài khát khao mong mỏi.

Người ta cũng kể: Có một thường dân nọ, rất khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể hằng ngày, nhưng vì thời đó chưa được phép rước Chúa hằng ngày, nên ông đã thực hành việc rước Chúa thiêng liêng. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, lúc Chủ Tế rước Chúa, ông mở miệng đưa lưỡi ra với lòng tha thiết được rước Chúa. Cứ mỗi lần lam như vặy, ông cảm thấy như thực sự có Bánh Thánh ở trên lưỡi ông, linh hồn ông cảm nghiệm được sự êm ái ngọt ngào thần linh. Rồi một buổi sáng kia, đang khi rước Chúa thiêng liêng như mọi khi, ông đánh bạo thò ngón tay vào miệng, để trắc nghiệm xem thực hư thế nào, thì quả thật ông đã lấy ra một Bánh Thánh Thể, rồi ông cung kính lại bỏ vào miệng và nuốt đi. Đó là phép lạ chính Chúa đã thực hiện để ân thưởng ông và đáp lại lòng khát khao mong ước của con yêu dấu của Người.

Kết Luận

Ôi Maria, Mẹ yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ Mẹ, vì Mẹ đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Thánh Thể là Quả Phúc của lòng Mẹ. Người là Hạnh Phúc của chúng con trên trần gian này.

Xin Mẹ ban cho chúng con được lòng yêu mến Chúa nồng nàn thiết tha như Mẹ, để Chúa được hài lòng ngự vào linh hồn chúng con, như khi Chúa được sung sướng ngự vào cung lòng Mẹ xưa. Xin Mẹ cũng ban cho chúng con lòng hăng say làm việc tông đồ truyền bá lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, kêu gọi mọi người năng đến kính viếng, tôn thờ, đền tạ, phụng sự và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là Tình Yêu đang ẩn thân trong Nhiệm Tích Cực Thánh này, vì yêu thương nhân loại, đang chờ đợi họ, để Chúa nên nguồn an vui Hạnh Phúc cho họ, nên Thiên Đàng của họ nơi trần gian này.

-------------------------------

 

MMTC ABC412: Định lượng tình yêu Chúa - G. Tuấn Anh

 

Suy niệm về Mình và Máu Chúa, là bí tích Thánh Thể mà chúng ta thường đón nhận trong mỗi MMTC ABC412


Suy niệm về Mình và Máu Chúa, là bí tích Thánh Thể mà chúng ta thường đón nhận trong mỗi thánh lễ, bất ngờ tôi tự hỏi "Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa-Ngài đã biến đổi gì trong tôi?". Câu hỏi này được bật ra lại khởi sự cho câu hỏi tiếp: Tại cùng một thời điểm trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta phải lựa chọn giữa những cái thiệp: dự tiệc Chiên Thiên Chúa mà Ngôi Lời mời gọi và những cuộc chào đón rất đời khác: sinh nhật, đám cưới. Và chúng ta đã nghiêng về ai?

Trả lời những câu hỏi có tính đối kháng cao, chúng ta dễ định lượng lòng mến của bản thân với Chúa Kitô.

Lịch sử bí tích Tình yêu

Nhận thức của con người về thế giới quanh mình thường theo qui tắc: từ tổng quan đến chi tiết, từ đơn giản đến phức tạp. Cũng theo thể thức này và giống như bao Mầu nhiệm khác, nhằm mặc khải về Mầu nhiệm rất đặc biệt này, Thiên Chúa đã lập trình theo tuần tự từ rất xưa. Thời của ông Môsê đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, giữa sa mạc Sinai chỉ có nắng và cát, Ngài đã cho Mana từ Trời xuống như là một thứ lương thực hàng ngày nuôi sống dân Người. Một thứ lương thực được ban cho nhằm nuôi dưỡng phần xác, để con người nhận thấy lòng thương yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho con cái Người.

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu lại lập lại phép lạ này 2 lần (Mt 14, 13 và 15, 32) - phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng đây vẫn là một phép lạ để phục vụ phần hữu hình và qua đó Chúa muốn bày tỏ một thứ Mầu nhiệm khác bao la, siêu nhiên hơn. Có một chi tiết đáng chú ý, trước lúc làm 2 phép lạ này, Chúa "cầm lấy bánh ngước mắt lên Trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra rồi trao cho các tông đồ". So với nhiều phép lạ khác, cử chỉ "ngước mắt lên Trời, dâng lời chúc tụng" là khá đặc biệt. Hành động này được thấy duy nhất ở một lần khác khi Ngài cho Ladarô đã chết 4 ngày rồi sống lại (Ga 11, 1), nhưng với lời đối thoại khác "lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con". Đây là 2 phép lạ mà Chúa Giêsu viện dẫn tới Chúa Cha trước khi quyết định, điều này nói lên ý nghĩa cực kì đặc biệt về tính chất của 2 phép lạ trên.

Trước ngày chịu nạn, khi Chúa Con chuẩn bị về lại với Chúa Cha, Ngài đã lập bí tích Thánh Thể. Và lần này, hàm ý sâu xa được tỏ ra. Đây là một phép lạ vô hình, hay còn gọi là một Mầu nhiệm. Phép lạ này tạo ra thứ bánh không phải như phép lạ hóa bánh ra nhiều mà tạo ra nguồn mạch nuôi dưỡng sự sống thần linh- phần hồn. Đón nhận Thánh thể nghĩa là Kitô hữu trở thành đồng huyết nhục, đồng thân thể với Đức Kitô như cành nho kết liền với cây nho. Và nhờ thế chúng ta có thế nói Chúa Giêsu sống trong tôi và tôi được đồng hành cùng Ngài trong lời nói và hành động. Và hệ quả là, những nhành nho sẽ sinh nhiều hoa trái.

Con người là một thực thể được cấu thành từ 2 phần xác-hồn. Nếu chúng ta xác tín rằng phần hồn là quan trọng hơn phần xác và nếu một ngày chúng ta cần 2 bữa ăn cho phần xác thì chí ít chúng ta cũng cần một bữa ăn cho phần hồn, là một khẳng định.

Tôi là ai?

Nhà thờ nơi tôi đang sinh sống có khoảng 1000 giáo dân. Thánh lễ ngày thường sáng chiều ước chừng 100 giáo dân dự, trong số đó khoảng 60 người rước lễ. Phụ nữ đông hơn đàn ông, người già nhiều hơn trung niên. Thanh niên ít nhất. Tỉ lệ rước lễ hàng ngày tại đây 6%. Các nơi khác có thể lên tới 20%. Trong 6% này, họ suy nghĩ về điều gì khi rước Chúa vào lòng là một câu hỏi lớn? và "Chúa đã biến đổi họ như thế nào qua bí tích này?", chắc lại là bất ngờ. Tôi đã từng nát óc đôi lần bởi đoạn Tin Mừng sau:

"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi" Mc 12, 28-34. Chúng ta cần tìm hiểu từ "hết" ở đoạn trên trong Anh ngữ.

(Jesus replied, 'This is the first: Listen, Israel, the Lord our God is the one, only Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength.)

Nếu ta yêu mến Chúa, chưa cần dùng đến những từ "hết" (all) hay chỉ cần dùng một trong bốn cái hết trong đoạn Tin Mừng trên, theo lẽ thường của tình yêu chúng ta phải mong muốn thấy hàng ngày, mong nói chuỵên, ước ao ngự vào lòng Người Yêu. Và nếu như thế không đâu bằng nhà Tạm, không đâu bằng bí tích Thánh Thể. Vì Ngài bảo "Này là mình Ta, phải thí ban vì các ngươi; hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Và chén sau bữa ăn, cũng như vậy mà rằng: Chén này là giao ước mới trong máu Ta, phải đổ ra vì các ngươi" (Lc 22, 19). Vậy nếu tôi, 365 ngày chỉ đón Chúa với số lượng tối thiểu 52. Con số này tố cáo tình yêu của tôi với Chúa 14% còn 86% cho thứ khác. Một ngày ngoài giờ làm, ăn, ngủ nghỉ còn 12 giờ, nếu chỉ dành 15 phút cho giờ kinh tối sáng, nghĩa là tôi chỉ nhớ đến Ngài 0.21% trong một ngày. Vậy tôi là ai trong mấy hạt giống mà Ngài đã từng gieo? Tôi như "kẻ được gieo vào bụi gai, biết nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quí khiến Lời không sinh hoa kết quả." Mt 13, 18.

Hãy dùng trí khôn của Thần Khí để khám phá mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng (Mc 12, 28) với thứ tự của 4 cụm từ: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực là một gợi ý tinh tế.

Cái hay của cụm từ "yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn" sẽ giúp bạn tiến tới "yêu Chúa hết trí khôn". Cái tuyệt của hành động "yêu Chúa hết trí khôn" sẽ giúp bạn tiệm tiến tới "yêu Chuá hết sức lực".

Kinh nghiệm của đức tin Công giáo xuất phát từ lòng mến chứ không phải bởi tư duy là vậy.

Phát lộ bí mật tình yêu

Lúc bé, khi nghe đọc Tin Mừng các đoạn Chúa Giêsu làm phép lạ là lúc tôi rất thích thú, bởi vì lòng tự hào về một Sư Phụ quyền năng. Khi lớn hơn, cuộc sống đã có những va đập lớn nhỏ. Những lúc cơ thể rã rời, trí lực cạn kiệt, tưởng chừng bỏ cuộc, tôi muốn kêu lên "Lạy Thầy xin cứu con" như thánh Phêrô đã từng kêu cứu (Mt 14, 22), nhưng nghĩ rằng mình không may mắn để có Ngài ngồi cùng thuyền như thánh thời ấy. Có những khi cơ thể đau đớn vì bệnh tật, tôi mong ước được chạm vào vạt áo Ngài để các bệnh tật biến mất như Ngài đã từng làm cho người đàn bà bị bệnh băng huyết (Mc 5, 25). Nhưng lại nghĩ Ngài đã ẩn mình gần 2000 năm. Và những khi ấy, tôi ao ước được sống cùng thời với thánh Phêrô, được ngồi trên con đường mà Chúa đã từng đi qua để chữa bệnh cho người phụ nữ may mắn ấy.

Có những lúc ngồi suy tư về Ngài, một Thiên Chúa làm chủ cả không gian và thời gian. Ngài đâu phải chỉ hiện diện 33 năm sau Công nguyên tại đất nước Do thái xa tít, Ngài tồn tại mọi nơi, mọi lúc. Ngài là Thiên Chúa của sự công bằng. Vậy Ngài đang ở đâu?

Những cảm giác thích thú, những ước mơ, những thử thách, những suy tư theo thời gian cứ chồng chất lúc mơ hồ, khi rõ ràng, lúc rời rạc, khi liên tục. Tôi đã trả lời được những dằn vặt của chính mình suốt nhiều năm qua trong một thánh lễ. Câu hỏi Ngài đang ở đâu đã có đáp án. Ngài luôn luôn bên cạnh ta, Ngài ẩn mình trong chính bí tích Thánh Thể.

Phát hiện ra mầu nhiệm này, tôi gọi đây là tuyệt đỉnh của tình yêu. Ngài đã hiến chính mạng sống mình để lập nên bí tích cao siêu, để vượt cả không gian, bất chấp thời gian để ở cạnh ta mãi mãi. Chỉ một điều còn lại, ta có nhìn thấy Ngài hằng hữu trong chiếc bánh nhỏ bé ấy hay không. Thật đúng, Ngài là Đấng hiện hữu (Xuất hành 3, 14). Câu nói mà Thiên Chúa đã từng nói với Môsê.

Nếu chúng ta xác tín tuyệt đối, Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể, vậy khi rước lễ là ta đã được Ngài ở trong lòng-Đấng là vua vũ trụ- thế thì không có điều gì trên trần gian có thể làm chúng ta không bình an, là một khẳng định. Không làm được điều này, chúng ta khó trở thành một nhân chứng của Tin Mừng. Khi máu thịt Ngài hòa quyện vào thân thể của chúng ta nghĩa là con người trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa (Sáng thế 1, 26).

Thiên Chúa phán sẽ ban miền đất hứa, nhưng dân Do Thái phải trải qua 40 năm thử thách, cực khổ trong sa mạc để sở hữu nó, cũng như ông Abraham khi nhận lệnh đem con sát tế, ông Gióp chịu nhiều bệnh tật, Chúa Giêsu phải ăn chay 40 ngày và chịu cám dỗ ma quỷ. Tất cả những thử thách này là cần thiết để bổi đắp đức tin và khai sáng nhãn quan. Mầu nhiệm Thánh Thể dù đã hé lộ bí mật tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta nhưng không phải ai cũng nhận ra trong con mắt đời thường. Các mầu nhiệm ấy không thể nhìn qua con mắt thế tục nhưng cần phải ngắm bởi một lòng mến nội tâm vô song, cần một thời gian đủ dài để chiêm nghiệm và một vài thử thách mà Ngài dùng để tinh luyện thị giác đức tin của mỗi chúng ta.

-------------------------------

 

MMTC ABC413: Bàn tiệc Nước Trời – Lm Giuse Hoàng Kim Toan

 

Có nhiều biến ngữ bởi vì những con người, chúng ta nhìn lại giá trị của bàn tiệc mà Chúa Giêsu mời MMTC ABC413


Có nhiều biến ngữ bởi vì những con người, chúng ta nhìn lại giá trị của bàn tiệc mà Chúa Giêsu mời gọi và từ đó nhận ra việc cử hành bữa tiệc:

Bàn tiệc Giao hòa:

"Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên." (Lc 7, 36 - 38)

Có phải chăng bàn ăn là để mua chuộc sự tha lỗi, chúng ta có thể thường suy nghĩ như vậy và hành sự như thế. Để tiến tới một bàn tiệc giao hòa, trước tiên hối nhân cần nhìn ra mình là người tội lỗi, như trường hợp của Gia Kêu, như trường hợp của những người biệt phái, thu thuế, Pha - ri - sêu, những người tội lỗi:

Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. (Lc 11, 37)

Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa (Lc 14, 1)

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (Mt 9, 10)

Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! " (Mc 2, 16).

Bàn tiệc giao hòa cũng là bàn tiệc Thánh Thể, trong bàn tiệc này, đối với những người không mắc tội trọng, họ cần được đón nhận để chữa lành các tội nhẹ và tăng sinh lực chống trả những cám dỗ của lỗi nặng. Đón nhận Chúa trong bí tich Thánh Thể, bởi vì Chúa muốn đến nơi ngôi nhà tâm hồn của người đón nhận. Dù sao đi nữa đón nhận Chúa vào cư ngụ trong ngôi nhà tâm hồn con người chẳng bao giờ con người dám nói là xứng đang nhưng chỉ xin Chúa và lòng thương xót của Người đến cư ngụ.

Thứ đến việc giao hòa và sự thành tâm trở về:

"Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! " Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! " Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19, 5 - 10)

Bàn tiệc giao hòa chủ đích là biểu lộ niềm vui của con người được cứu độ:

"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9, 13)

Tiệc đãi khỏan mừng không theo cách của người đời, Chúa Giêsu đến dự tiệc để chung vui với niềm vui của con người khi được hóan cải. Việc hóan cải không ngừng cũng là lời mời gọi đối với người đón nhận Bí Tích Thánh Thể, Ngài hiện diện cách thực sự cả hồn lẫn xác với thân thể Phục Sinh, Ngài đến nhà chúng ta như xưa đã đến nhà ông Giakêu, Matthêu, những người tội lỗi. Ngài đến để chữa lành, để kêu gọi những người tội lỗi. Chính vì thế, đón nhận Chúa là hóan cải không ngừng, được đổi mới không ngừng.

Bữa tiệc của những tấm lòng khiêm cung:

Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: "Xin mời ông lên trên!"còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. (Cn 25, 6-7).
"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng n
gồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14, 7 - 11)

Người ta thường quan trọng chỗ ngồi trong bữa ăn, chỗ ngồi quan trọng vì người ngồi hay người ngồi vì chỗ quan trọng. Đôi khi, phân biệt cũng làm ra những tách biệt, đánh mất giá trị của sự hiện diện, ý nghĩa của bữa tiệc: "Chúa Giêsu đồng bàn với những kẻ tội lỗi" (Mt 9, 11). Sự phân biệt đã tạo ra sự tách biệt nên thường xảy ra những tranh giành "Một miếng giữa làng hơn cả sàng xó bếp", bữa tiệc trở thành nơi đua nhau vào chỗ danh giá, bàn tiệc trở thành nơi quảng bá sự giàu có của chủ nhân "giàu sang sinh lễ nghĩa", đánh mất nội dung của những bữa tiệc tình thân nối kết với nhau.

Bữa tiệc khiêm cung Chúa Giêsu muốn làm gương cho mọi người "Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em" (1 Ga 3, 16). Mỗi người tự chết nơi mình một ít khi đến với nhau mời có thể làm nên một bữa tiệc hiệp thông. Đó là nơi chia sẻ tình thân chứ không là nơi để hơn thua với nhau như đã từng làm, từng xảy ra.

Tiệc cưới:

"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình" (Mt 22, 1).

"Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!" (Lc 12, 15)

Nước Trời được sánh ví như tiệc cưới, trong đó con người được dự vào bàn tiệc "Chiên con" và nhờ đó "Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên" (Kh 7, 14).

Như vậy, bữa tiệc Nước Trời mà con người được mời gọi tham dự là tham dự vào sự chết - sự sống của Đức Giêsu Kitô - đồng hình đồng dạng với Ngài - Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình theo Chúa. Từ bàn tiệc cưới Nước Trời thiên quốc con người được mời gọi hưởng nếm bàn tiệc Thánh Thể trong Giáo Hội lữ hành để vững bước tiến về thiên quốc.

Bàn tiệc bác ái:

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." (Lc 14, 12 - 14).

Trong những lời nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta, Mẹ đãnói: "Khi bạn chiêm ngưỡng Thánh Giá, bạn cảm nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương bạn dường bao. Khi bạnchiêm ngưỡng Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, bạn cảm nghiệm Thiến Chúa đang yêu bạn dường nào". Thực tại, của bàn tiệc Thánh Thể và chiêm ngưỡng Thánh Thể là diễn tiến trong thì hiện tại. Ở bên Chúa, chiêm ngưỡng Chúa hiệndiện trong Bí tích thánh Thể, ước muốn mãnh liệt nhất là được Chúa lôi cuốn trong hiện tại, mọi sự đã qua, Chúa đã quên mất, mọi vịêc tương lai sắp tới, tùy tuộc vào Ngài, chỉ có hiện tại, con người đáng được Chúa yêu thương. Chính những giây phút hiện tại này mà mẹ Têrêsa đã gặp Chúa trong những người tội lỗi, nơi những con người bị bỏ rơi trong những thân phận thấp hèn. Hiện tại là những thực tại đau thương, quên mất những quá khứ lầm lỗi, chỉ thấy hiện tại cần trợ giúp để tương lai của họ thuộc về Chúa.

Bí tích Thánh Thể mở ra cho con người chiêm ngắm sự cao cả của Thiên Chúa, để con người cũng sống với nhau bằng tình yêu phó nộp ấy.

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. (Lc 6, 28 - 35).

Bàn tiệc Lazaro. (Lc 16, 20 - 31)

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

"Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

Sự kiện của người giàu có bởi vì không phải tội giàu của ông, nhưng giàu có để chia sẻ cho người khác, chứ không thu tích cho mình và rồi trở nên án phạt.

Bí tích Thánh Thể là được diễn tả sự phong nhiêu như cách Gioan trình bày, phép lạ bánh ra nhiều. Cần có để cho chứ không để tích trữ riêng cho mình. Có nhiều như trong phép lạ bánh ra nhiều lại khởi sự từ cái ít. Vài chiếc bánh, vài con cá, nhưng có tấm lòng, người có tấm lòng trao ban những gì mình có cho người khác là bắt đầu để cho Chúa thực hiện những phép lạ.

Thực ra, khi tham dự cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có thể nghiệm ra nhiều điều trong sự sống phong nhiêu, bắt nguồn từ hành vi cơ bản và đơn giản. Đó hành vi cử hành. Cử hành là một cách làm việc mới với tâm tình hiến dâng, người ta có thể hiến dâng rất nhiều từ những lao tác thường ngày như chất liệu từ bao giọt mồ hôi làm nên tấm bánh miến, từ bao lao công làm nên chén rượu để được biến đổi. Chúng ta đừng làm việc như công việc phải làm, hãy hòan thành công việc như đang cử hành, không có những bàn thờ tại cơ xưởng, nơi làm việc trong gia đình, sẽ không có bàn tiệc dâng trên bàn thánh. Chúng ta sẽ nhận ra rõ ràng dấu chỉ của bí tích mà chúng ta tuyên xưng: "đây là mầu nhiệm đức tin", đó là một thực tại đang được biến đổi, nếu chúng ta sống tất cả như việc cử hành.

-------------------------------

 

MMTC ABC414: THỨC ĂN CHÚA GIÊSU BAN CHO CHÚNG TA

 

Ít là có hai lý do đúng đắn để Chúa Giêsu giải tán đám đông dân chúng. Lý do thứ nhất, Hêrôđê (kẻ MMTC ABC414


Ít là có hai lý do đúng đắn để Chúa Giêsu giải tán đám đông dân chúng. Lý do thứ nhất, Hêrôđê (kẻ đã từng giết Gioan Tẩy Giả, người anh em họ của Chúa Giêsu) đang để ý và tìm cách gặp mặt Chúa Giêsu. Vì thế rõ ràng đây là lúc cần kín đáo tránh sự tập trung của công chúng. Và lý do thứ hai, các tông đồ cần thời gian nghỉ ngơi, vì họ vừa mới trở về sau những ngày đi rao giảng.

 Nhưng Chúa Giêsu đã không giải tán họ, Người nhìn họ với lòng thương yêu, và thấy họ như đàn chiên không người chăn dắt. Vì thế, Người tụ tập họ lại quanh Người. Hình ảnh Chúa Giêsu được bao quanh bởi hơn năm ngàn người. Họ bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn từ những lời của Chúa và lòng nhiệt huyết từ chính con người của Người. Điều trước tiên Người làm là giảng dạy cho họ biết về Nước Thiên Chúa. Sau đó Người chữa lành cho những ai đau yếu.

Vào lúc công việc đã xong, trời đã về chiều và mọi người cũng đã đói. Các môn đệ giục Người giải tán dân chúng. Nhưng Người đã không để cho dân chúng ra về với bụng đói. Người đã làm phép lạ để nuôi họ. Dân chúng vui sướng biết bao trên đường trở về nhà.

Phép lạ hoá bánh ra nhiều, khi Chúa cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các tông đồ để phân phát nuôi đám đông dân chúng, là hình ảnh tiên trưng cho sự dồi dào của tấm bánh duy nhất Người ban cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Giêsu sống lại, các Kitô hữu tiên khởi đã tham dự "nghi lễ bẻ bánh". Từ đó cho đến ngày nay, việc cử hành bí tích Thánh Thể đã được tiếp tục, để đến ngày hôm nay chúng ta gặp thấy việc cử hành này ở mọi nơi trong Giáo Hội với cùng một cấu trúc nền tảng. Bí tích Thánh Thể vẫn mãi là trung tâm của đời sống Giáo Hội.

Chúng ta là Dân mới của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Đây, chúng ta nghe tiếng của Người khi Tin Mừng được đọc lên. Lời của Người không phải là những từ ngữ chết. Đó là lời sống động đem đến sự an ủi, niềm hứng khởi và đưa ra những thách thức cho ta.

Rồi thì, nơi đây Chúa Giêsu chữa lành những vết thương tội lỗi và chia rẽ. Người tha thứ tội lỗi cho ta và chữa lành những vết thương mà chúng để lại. Người cũng chữa lành chúng ta khỏi lối sống biệt lập. Tất cả chúng ta được chữa lành khỏi sự ích kỷ và thờ ơ với người khác. Bí tích Thánh Thể nối kết chúng ta thành cộng đoàn của tình yêu thương.

Cuối cùng, nơi đây chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính của ăn là bí tích Thánh Thể. "Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53). Kết thúc Thánh lễ chúng ta không ra về một cách thường tình, nhưng chúng ta được sai đi sinh lợi cho cuộc sống nơi những người khác.

Bởi thế từ cử hành đến cử hành, khi chúng ta công bố mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu "cho tới ngày Người lại đến", đoàn lữ hành Dân Chúa tiến đến bàn tiệc Nước Trời, khi tất cả những ai được tuyển chọn sẽ ngồi vào dự bàn tiệc Nước Trời.

Người ta hỏi một cụ già Pêru không biết đọc, không biết viết rằng: “Thánh lễ có ý nghĩa gì đối với ông ?” Ông trả lời: “Thánh lễ nói với tôi rằng tôi thật quan trọng.”

-------------------------------

 

MMTC ABC415: NHỚ ĐẾN THẦY

 

Khi này hay khi khác, chúng ta đã từng bị phớt lờ hoặc bị bỏ qua. Đây có thể là một nỗi đau. Chúng MMTC ABC415


Khi này hay khi khác, chúng ta đã từng bị phớt lờ hoặc bị bỏ qua. Đây có thể là một nỗi đau. Chúng ta cảm thấy công việc của ta không được nhìn nhận, và chính bản thân ta bị đối xử xem chừng như chúng ta không được nhìn nhận đúng giá trị của mình.

Nhưng có những điều còn tệ hơn nữa cũng đã xảy đến cho ta hơn cả việc chúng ta bị phớt lờ. Chúng ta bị quên lãng. Đây mới là nỗi đau đớn thật sự. Ta bị đối xử không chỉ như kẻ có giá trị kém, mà hầu như ta không hề được đếm xỉa gì đến. Cứ như là ta chẳng hiện hữu trên đời này.

Tất cả chúng ta đều mong muốn được người khác nhớ đến ta. Người ta nói rằng con người không sợ chết nhiều cho bằng sợ bị quên lãng. Bị quên lãng là bị cư xử như là bạn đã chẳng có ý nghĩa gì, rằng bạn chẳng chút quan trọng nào đối với người khác. Cứ như là bạn đã chưa từng hiện hữu.

 Chúa Giêsu cũng muốn được nhớ đến. Vào đêm trước khi Người chịu chết,  khi ngồi đồng bàn với các bạn hữu của Người, Người cầm bánh và nói: “Đây là Mình Thầy phó nộp cho các con.” Sau đó Người cầm chén ruợu và nói: “Đây là Máu Thầy … Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không chỉ nghĩ đến việc "nhớ đến Người" cho riêng bản thân Người. Người đang nghĩ về các môn đệ của Người. Họ cũng cần phải nhớ đến Người. Với tình yêu mà Người dành cho các môn đệ, Người đã để lại cho họ một phương cách đặc biệt để nhớ đến Người, ấy là bí tích Thánh Thể.

Mỗi khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta nhắc nhớ lại một số những điều phi thường mà Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Chúng ta suy gẫm những điều ấy và cố gắng áp dụng vào trong cuộc sống của ta. Nhưng bí tích Thánh Thể còn trỗi vượt trên cả những điều phi thường ấy.

Khi chúng ta nhớ đến Người trong khi cử hành Thánh Thể, Người hiện diện giữa chúng ta. Không phải là sự hiện diện thể lý, tuy thế vẫn là một sự hiện diện đích thật.

Qua bí tích Thánh Thể, một mối tương quan thiêng liêng được thiết lập giữa chúng ta, với hiệu quả là chúng ta có thể tiến sâu vào mối thâm tình với Chúa Giêsu hơn cả khi nếu Người hiện diện bằng thể lý giữa chứng ta. Chúng ta không chỉ đơn thuần liên lạc với Người, nhưng chúng ta còn hiệp thông với Người, một sự hiệp thông thánh thiêng.

Tưởng nhớ là một năng lực quý báu. Nó nối kết chúng ta với con người và với những sự kiện mà chúng không còn có mặt nữa. Nếu chúng ta ấp ủ những kỷ niệm về những người yêu thương, họ trở nên hiện diện sống động với ta. Họ không còn chỉ ở trong trí nhớ nhưng đã hiện diện thực sự, một sự hiện diện mà chúng ta cảm nghiệm thấy còn hơn cả khi chúng ta nhìn. Bằng việc nhớ đến họ, chúng ta tiếp tục thu hoạch vụ mùa mà chúng đã được gieo vào trong chúng ta.

Làm thế nào để sinh nhiều hoa trái, ấy là chúng ta phải nhớ đến Chúa Giêsu, đặc biệt bằng cách thức Người đã dạy chúng ta để nhớ đến Người.

---------------------

 

MMTC ABC416: VÀO ĐÊM NGƯỜI ĐÃ BỊ PHẢN BỘI

 

Đêm trước khi Chúa chịu chết, Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ. Nhóm nhỏ tập họp MMTC ABC416


Đêm trước khi Chúa chịu chết, Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ. Nhóm nhỏ tập họp quanh bàn ám chỉ đến sự gần gũi, thân mật, ấm áp, chân thành, yêu thương. Nhưng nếu sự phản bội xâm nhập vào trong khung cảnh này, nó sẽ gây đau đớn hơn, nó sẽ làm tổn thương nhiều hơn. Khi những vết rạn nứt xuất hiện nơi những người vốn rất thân thiết với nhau, thì khó xử trí hơn là với những người không thân thiết bằng.

Giuđa có mặt. Tại sao trong bữa Tiệc Ly, ông không biết ngượng khi ông đã sắp đặt trong đầu việc nộp Thầy Giêsu. Hầu như chắc chắn ông muốn tạo ấn tượng rằng mọi điều vẫn bình thường, và bởi thế Chúa Giêsu sẽ không nghi ngờ điều gì cả.

Bài tường thuật của thánh Phaolô về bữa Tiệc Ly là bản văn cổ nhất chúng ta có được trong Tân Ước. Ngài nói: "Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em ; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."

Một câu nói làm chúng ta sửng sốt. Câu nói: "Trong đêm bị nộp". Vào cái đêm của mọi đêm. Thay vì tách biệt khỏi các tông đồ, Chúa Giêsu ban cho các ông dấu chỉ tình yêu của Người: Người ngồi dự bữa tiệc thân mật với họ. Sau đó Người nói: "Hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Đây là cách thức họ nhớ đến Người. Vào đêm này, khi một người trong số họ đã phản bội Người.

Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu không đau khổ bởi sự phản bội của Giuđa. Người đau khổ và hết sức đau khổ về điều này. Thánh Gioan nói rằng khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về những kẻ phản bội Người, "Người cảm thấy tâm thần xao xuyến". Và không ngạc nhiên. Người đã đích thân chọn và huấn luyện Giuđa. Giuđa đã từng nghe những điều Chúa giảng dạy và đã từng mục kích những phép lạ Người làm. Ông là một thành viên trong nhóm giật dây. Giờ đây ông định đem nộp Thầy. Sự phản bội của một người bạn gây tổn thương nhiều hơn và khó xử trí hơn sự phản bội của một kẻ thù.

Xử trí với sự phản bội quả là gay go. Tuy nhiên, những kẻ đã từng bị phản bội có thể cảm nhận được sự an ủi từ thực tế là Chúa Giêsu biết họ đã phải chịu đựng như thế nào. Họ không có tham vọng rằng sẽ không bị tác động bởi những biến cố đó. Chúa Giêsu cho thấy Người đã đau khổ đến thế nào, và Người đã phải trút cạn tâm sự với các tông đồ. Vấn đề là chúng ta phải xử lý nỗi đau ra sao. Nó có thể khiến chúng ta cay đắng và cám dỗ chúng ta tìm cách trả thù.

Mặc dù cảm thấy đau khổ, Chúa Giêsu đã không giáng trả vào Giuđa. Người từ chối ngay cả việc vạch trần ông ta trước mọi người. Nhưng bằng việc trao cho ông ta miếng bánh (một nghĩa cử của tình bạn), Người để cho ông ta biết rằng Người đã biết rõ điều ông ấy định làm. Từ chối việc chỉ thẳng vào ông, Người đã để cánh cửa mở cho ông để ông trở về với nhóm.

Giuđa cũng làm đau khổ cho các tông đồ khác. Dù sao, ông cũng là một trong số các tông đồ. Các tông đồ đã tin tưởng ông, và đã từng chia sẻ tất cả với ông. Họ nghĩ rằng họ biết ông, và rồi hoá ra ông là kẻ phản bội. Phản bội Chúa Giêsu, đồng thời ông cũng phản bội các tông đồ khác.

Chúng ta không nhớ đêm này vì việc Giuđa phản bội. Chúng ta nhớ đến món quà tặng mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta bất chấp kẻ phản bội đó. Bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta phục hồi lại từ bất cứ sự phản bội nào mà chúng ta đã từng chịu đau khổ từ nơi người khác. Và sẽ giúp ta tránh sự phản bội với bất cứ ai.

------------------------

 

MMTC ABC417: Ở lại với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể


(Suy niệm của Huệ Minh)

Tin Mừng Mc 14: 12 -16.22.26;

 

Với Chúa Giêsu Chúng ta lại thấy nó kì kì… nó khác với mọi người lắm! tại sao Chúa lại không MMTC ABC417


Với Chúa Giêsu Chúng ta lại thấy nó kì kì… nó khác với mọi người lắm! tại sao Chúa lại không hóa thân làm viên kim cương hay là thành một mảnh vàng hay là thành tiền để lại gọi là của hồi môn cho con cháu. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại để lại cho trần gian này chỉ với tấm bánh...

Chắc có lẽ, mỗi người chúng ta đã hơn một lần nghe cái câu nói mà người ta có thể là đùa, mà có thể là thật:

Tiền là tiên là Phật,
là sức bật của lò xo.
Là sức đo của loài người.
Là tiếng cười của tuổi trẻ,
là sức khỏe của người già,
là cái đà của Danh Vọng
là cái lộng để che thân,
là cán cân của Công Lý.

Mà quả thật, tiền nó gắn bó với đời sống con người ghê lắm! và ai cũng cần tiền hết. Và chúng ta thấy thường thường:

Cha mẹ đi xa, về già, để lại cho con cháu gia tài là tiền bạc. Có thể quý hơn là vàng, có thể quý hơn nữa là kim cương… Thường thường cha mẹ đi xa, hay chết thì để lại cho con cái mình những thứ đó, gọi là vốn liếng để lại cho con cháu mình.

Với Chúa Giêsu Chúng ta lại thấy nó kì kì… nó khác với mọi người lắm! tại sao Chúa lại không hóa thân làm viên kim cương hay là thành một mảnh vàng hay là thành tiền để lại gọi là của hồi môn cho con cháu. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại để lại cho trần gian này chỉ với tấm bánh. Với tấm bánh rất là nhỏ bé, rất là bình thường, thế nhưng rồi tấm bánh đó lại mang một chiều kích sâu xa, mang một ý nghĩa rất thiết thực trong đời sống của con người.

Bởi lẽ đơn giản, thịt và máu là hai yếu tố làm nên căn bản thân xác của một con người. Thịt và máu cũng là biểu tượng của sự gắn bó và hết sức tinh tế, hết sức nhạy cảm, hết sức ý nhị;

Trong cái bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể, đồng nghĩa rằng: Chúa Giêsu đã làm cho bánh trở nên thịt của Ngài và rượu trở nên máu của Ngài. Và chúng ta vẫn thường gọi đó là bí tích tình yêu, bí tích cao siêu. Chúa Giêsu muốn ở lại với nhân loại với con người, để Ngài cùng với con người chịu đựng cái kiếp người.

Và đặc biệt hơn nữa, qua cái bí tích Thánh Thể, qua cái Bí tích tình yêu này, Chúa cho phép con người được gắn bó với Chúa hơn. Nhờ vào việc con người ăn và uống thịt máu Người, chính là lương thực thần linh để vừa ban sức sống thiêng liêng cho con người ở tại thế, khi Giêsu đã về trời; và vừa bảo đảm cho họ có sự sống đời đời.

Và chúng ta thấy hình ảnh của Tấm Bánh Giêsu đã được loan báo ở trong Cựu Ước. Khi dân đi trong sa mạc đói khát manna chính là hình ảnh của bí tích Thánh Thể mà Chúa sẽ thiết lập trong bữa Tiệc Ly.

Nếu như người Do Thái còn in đậm trong trí nhớ phép lạ manna, thì Chúa Giêsu quả quyết với họ rằng chính là Chúa Cha ban cho họ lương thực huyền nhiệm đó.

Đồng thời Chúa cũng nêu lên sự khác biệt giữa manna và Bí Tích Thánh Thể. Manna chỉ là lương thực để nuôi dưỡng thân xác, còn Thánh Thể chính là lương thực thần liêng để mà nuôi sống tâm hồn. Manna là lương thực của đời này, mau qua chống tàn, còn Thánh Thể thì bảo đảm cho con người được sự sống đời sau.

Và rồi trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã cưu mang dân của Ngài và dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Để chứng tỏ lòng thành tín của Chúa đối với dân, thì Chúa đã ban Bánh Thiên Chúa làm của ăn cho dân (Xh 16, 16)

Không chỉ làm lương thực đi đường, mà còn qua miệng của Môsê Thiên Chúa muốn gửi đến cho nhân loại, cho con cái của ngài một thông điệp là Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã cho mưa manna từ trời xuống mỗi ngày, để cha ông họ ăn được thỏa thích. Và đó là lý do mà tại sao người ta nói là: “bánh Thiên thần phàm nhân được hưởng” (Tv 77, 25)

Và rồi, dẫu rằng manna từ trời xuống nuôi dân trong sa mạc hay bánh Thiên thần mang đến cho Elia nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm 40 năm nữa... Nhưng rồi những thứ bánh đó cũng qua đi. Và những kẻ ăn cũng phải đói và phải khát.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta, bánh bởi trời xuống chính là Chúa. Chúa đã đến trong trần gian này, để làm no thỏa cái đói tinh thần của con người. Ai ăn chính Người sẽ được sống muôn đời, và nhất là khỏi chết đời đời. Chính Ngài đã xác nhận: “TA là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.”

Thật hạnh phúc, khi mà người Kitô Hữu chúng ta đặc biệt hơn các tôn giáo khác, khi họ tham dự nghi lễ của họ thì họ ra về tay không, còn mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ chúng ta được cùng ăn, cùng uống: Thịt và Máu Chúa.

Và cái dấu chỉ Mình và Máu Chúa, cho chúng ta thấy cái dấu chỉ của sự hiệp nhất, sự yêu thương. Hiệp nhất với nhau như là máu với thịt.

Mối hiệp thông này có 2 chiều kích, hiệp thông này có chiều dọc, và hiệp thông này có chiều ngang.

Hiệp thông này có chiều dọc đó là gắn bó với Chúa Giêsu để nhờ Người mà ta gặp được Chúa Cha.

Hiệp thông với chiều ngang đó là chúng ta cảm thông, chúng ta liên đới với anh chị em đồng loại của chúng ta. Và đặc biệt, thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô ngài nhắc rằng:

“Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, nhưng chúng ta chỉ là một thân thể” . Qua hình ảnh một thân thể, vị tông đồ muốn nhắc chúng ta sống liên kết và yêu thương với nhau trong cùng một Tấm Bánh Giêsu. Lương thực ấy, kết hợp chúng ta thành một thân thể là Giáo Hội.

Và đặc biệt người Việt Nam chúng ta nói: «Máu chảy ruột mềm». Hình ảnh này muốn nói lên tình tương thân, tương ái giữa mọi thành phần trong Hội thánh với nhau. Và vươn cao hơn nữa, xa hơn nữa, rộng hơn nữa đó là tình đồng loại để cứu giúp những ai hoạn nạn khổ đau.

Và rồi Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta được lãnh nhận nơi CHÚA đó. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, cũng trở nên tấm bánh như mọi người, như Chúa Giêsu; nghĩa là chúng ta phục vụ và yêu thương anh chị em đồng loại.

Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên bánh cho vợ của mình. Hãy trở nên bánh cho chồng của mình. Hãy nên bánh cho con của mình, và hãy nên bánh cho cha mẹ của mình.

Không cần đi làm bác ái ở đâu xa! không cần đi làm từ thiện ở đâu xa cả! Ngay trong chính gia đình của chúng ta.

Có khi chúng ta sống với một người mẹ cô đơn, đau khổ nhưng chúng ta có bao giờ biết rằng mẹ của chúng ta cô đơn?

Có khi chúng ta sống với một người bố trong nhà, trầm cảm, bởi vì bố không có khả năng lao động, bởi vì bố không có khả năng làm việc. Nhưng mà ta có cảm thức được sự cô đơn trầm cảm của bố, để sẻ chia yêu thương bố mình hay không?

Hay ngay trong gia đình của chúng ta có đứa em, nó bị khuyết tật, nó bị thiểu năng . Nó cần cái sự chung chia, nó cần cái tình thương của chúng ta lắm! Nhưng rồi chúng ta đã không cảm nhận được cái tình thương đó, và chia sẻ cho người thân trong gia đình của chúng ta.

Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta được biến đổi, được kết hợp với Đức Kitô và được biến đổi nên một với Đức Kitô. Sống cái tình yêu đó, và để tình yêu đó, được sống động trong cuộc đời của chúng ta.

Tình yêu mà Chúa mời gọi thiết thực nhất, là chúng ta cũng phải trở nên TẤM Bánh cho anh chị em đồng loại của chúng ta.

Đặc biệt, chúng ta thấy ngày 19 tháng 11 năm 2017, Đức thánh cha Phanxicô đã khởi xướng ngày Thế giới người nghèo lần thứ I và chính Ngài đã mở tiệc để mời những người nghèo. Và nhiều giáo phận khác trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng hưởng ứng cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô để mà mở tiệc chia sẻ với những người nghèo. Và rồi Chính Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn từ của ngài, ngài nói rằng: chính người nghèo là thẻ thông hành thiên đàng’ của chúng ta .

Xung quanh chúng ta có thể là người nghèo vật chất, nhưng cũng có thể là người nghèo về tinh thần. Có thể người nghèo về niềm tin. Mà chúng ta là những người may mắn hơn, có thể chúng ta đầy đủ hơn người khác, chúng ta khá hơn người khác. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có mở mắt ra để nhìn ra người nghèo ngay trước mắt chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta.

Chúng ta được mời gọi để sẻ chia, để mà chung chia với những người nghèo khổ xung quanh chúng ta. Có thể chỉ bằng một lời nói yêu thương, có thể bằng một lời cầu nguyện. Hay là thiết thực nhất chúng ta có thể chia sẻ một bữa ăn nho nhỏ cùng với những người nghèo chung quanh chúng ta. Có khi chúng ta đi ăn tiệc, chúng ta gặp phải những con người nghèo lê lết bán vé số, xin ăn nhưng mà chúng ta vẫn làm ngơ. Bởi vì chúng ta không cảm thương được người nghèo.

Nói tới đây, con lại nhớ tới cái câu chuyện rất là buồn cười. Nhiều khi mình xài tiền nó buồn cười lắm! Đi vào nhà hàng ăn 5,7 trăm, 1 triệu dư 3, 4 chục ngàn, làm như sang lắm! không lấy lại, bỏ qua. Còn khi đi mua đồ, cái món gì đó, có nhiều khi nó chỉ là vài ngàn đồng thôi, mà mình lại bớt xén với những cái người buôn gánh bán bưng đó! Nhiều khi cái cảnh đó thấy rất nghịch lý và rất là buồn cười.

Bớt đi, bớt đi cái tính toán, bớt đi cái thiệt hơn.

Nhiều khi ăn uống xa hoa phú quý thừa mứa rồi cũng chẳng có ngại rằng là tiền dư tiền thối 5, 7 chục. nhưng mà đối với người nghèo trả giá với họ có đôi khi vài đồng bạc, vài ngàn bạc .

Chúng ta sống yêu thương, chúng ta sống bác ái đi. Những người buôn gánh bán bưng , họ nghèo, họ vất vả lê ở ngoài đường, họ đi kiếm cơm mà trong khi đó, chúng ta cũng hẹp hòi với họ lắm!

Đó là cái nghĩa cử rất là gần với cuộc đời của chúng ta những việc làm rất thật và rất gần với chúng ta.

Chúa Mời gọi chúng ta hãy yêu thương người nghèo. Chúng ta hãy trở nên tấm bánh cho người, khi mà chúng ta càng chia sẻ chúng ta lại càng thấy mình được hạnh phúc.

Có một gia đình kia, trong ngày thế giới người nghèo, hai vợ chồng 3 đứa con dẫn nhau đi xuống thăm mấy cái mái ấm nghèo ở Củ Chi. Tối về anh ta mới nói rằng là: Ồ, khi mà chúng con đưa cho con cái chúng con đi thăm người nghèo. Chúng con cảm thấy mình hạnh phúc hơn, được may mắn hơn, được chia sẻ hơn. Thế đó, tất cả những cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta biết cho đi như Chúa Giêsu TẤM bánh đã để cho mọi người đến, và mọi người ăn trên cái cuộc đời của Chúa Giêsu, để rồi cảm nhận được cái tình yêu Giêsu đó! Và mang chung chia cái tình yêu đó cho những người chúng ta gặp gỡ.

Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tính chất thiêng liêng và lương thực thần linh nơi Bí Tích Thánh Thể.

Để mỗi ngày mỗi ngày cố gắng chúng ta đến tham dự thánh lễ , chúng ta rước Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta với Chúa nơi một thì cuộc đời của chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng lắm! Khi chúng ta với Chúa thành một rồi, thì tất cả mọi chuyện của ta đều là của Chúa, mọi chuyện của Chúa đều là của ta.

Và khi đó ta lại được mời gọi lên đường sống, loan báo Tin Mừng tình yêu, bằng cách chung chia hy sinh cho vợ, hy sinh cho chồng, hy sinh cho con. Và đặc biệt, cứ về nhà suy nghĩ đi! Khi chúng ta sống, chúng ta biết sẽ chia, chúng ta cho những người xung quanh chúng ta, thì khi ấy chúng ta lại nhận lại nhiều hơn, nhận lại tình thương của Chúa nhiều hơn.
Xin Chúa đến và ở lại với chúng ta, xin cho chúng ta luôn luôn kết hợp với Đức Giêsu Kitô, trong Bí tích Thánh Thể để chúng ta được nên một với Chúa. Và khi nên một với Chúa, chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta thư thái và bình an. Amen.

----------------------------------

 

MMTC ABC418: Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy


(Suy niệm của Lm. Trầm Phúc)

 

Lễ Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta đến tình yêu của Ba Ngôi đối với chúng ta. Lễ Mình và Máu MMTC ABC418


Lễ Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta đến tình yêu của Ba Ngôi đối với chúng ta. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa đưa chúng ta vào tận chiều sâu của tình yêu đó. Tình yêu đã chấp nhận trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Một điều kỳ diệu không thể hiểu được. Nhưng trước khi là của ăn, Chúa Giêsu là một của lễ.

Những bài Kinh Thánh chúng ta nghe đọc hôm nay đều nhắc đến Máu Giao Ước. Bài trích sách Xuất Hành nhắc đến Máu Giao Ước trên núi Xinai. Bài trích thư Do thái cũng nhắc đến máu Chúa đổ ra, hiệu lực hơn máu chiên bò: “Máu của Chúa thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống”. Tất cả các bài tường thuật của các thánh sử cũng đều nói đến Mình thầy sẽ bị nộp, Máu Thầy sẽ đổ ra…

Điều đó cho chúng ta thấy Thánh Thể trước tiên là một hy tế cứu chuộc. Trước khi là của ăn, Thánh Thể mang một chiều kích lớn và quan trọng hơn, đó là chiều kích hiến tế.

Tường thuật của thánh Maccô quá ngắn gọn không ghi đủ lời truyền phép của Chúa, nhưng nhấn mạnh đến tính cách hy tế của phép Thánh Thể. Khi trao chén. Maccô chỉ nói vắn tắt: “Đây là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước đổ ra vì muôn người”. Và Ngài thêm: “ Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nầy nữa cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Chúa muốn nói gì?

Chắc hẳn Ngài muốn nói đến cái chết của Ngài đang gần kề và cũng muốn nói đến ngày chung thẩm khi Ngài đến lại trong vinh quang.

Chúng ta cũng thấy trong các lời tường thuật của các thánh sử, những cử chỉ của Chúa được kể lại một cách hết sức trang trọng và tỉ mỉ: “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông…” “Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông…” Tại sao lại tỉ mỉ như thế, đang lúc những cử chỉ nầy là những cử chỉ thông thường của một ông chủ gia đình Do thái trong bữa ăn?

Những cử chỉ thông thường và hằng ngày nầy hôm nay mang một tầm vóc khác, là tầm vóc hy tế. Đây là động tác của một tư tế trên bàn thờ. Giây phút đó, Chúa Giêsu được nhìn dưới khía cạnh tư tế. Ngài là tư tế và là của lễ: “Nầy là Mình Thầy, sẽ bị nộp. Đây là chén Máu Thầy sẽ đổ ra”.

Mình và Máu ở đây không chỉ là một phần mà là toàn vẹn con người. Ngài đã nói đến cái chết đau đớn đang chờ đợi Ngài. Nơi bàn Tiệc Ly, Ngài đã chết rồi trước khi chịu treo trên thập giá. Thánh Gioan-Phaolô II gọi “Thánh Thể là mầu nhiệm vô biên, mầu nhiệm của lòng thương xót. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thực sự một tình yêu “đến tận cùng”, một tình yêu không còn ranh giới”.

Thánh Thể cũng là một hy tế, vì Chúa Giêsu dâng mình cho Cha Ngài, vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Nhờ đó, chúng ta được cứu thoát.

Thánh Thể là một hy tế, nhưng đồng thời là một của ăn. Chúa Giêsu đã muốn như thế. Ngài đã dùng một tấm bánh, một chút rượu nho và biến chúng thành thịt máu Ngài. Ngài dùng một thực thể vật chất để biến nó thành một thực thể thiêng liêng. Thật kỳ diệu! Chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới làm được một việc lạ lùng như thế. Thánh Thể có thể nói là chóp đỉnh của quyền năng Thiên Chúa. Ngài không thể làm một việc gì lạ lùng hơn. Chúng ta có hiểu được không?

Đứng trước điều huyền diệu ấy, chúng ta chỉ có một cách là tôn thờ. Chúa làm công việc nầy để làm gì? Chỉ vì yêu thương chúng ta. Có ai yêu chúng ta và có thể làm được một điều huyền diệu như thế không? Và điều đó không thể gọi bằng từ gì khác mà chỉ gọi là tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu đến như thế vì Ngài chính là Tình Yêu.

Tại sao Ngài muốn trở thành của ăn? Khi chúng ta ăn lấy Chúa, chúng ta nghĩ gì? Có những người ăn lấy Chúa như ăn một miếng bánh mà không hiểu biết gì. Chắc chúng ta không đến nỗi vô tâm như thế, nhưng chúng ta có thực sự biết mình làm gì khi nhận lấy Chúa trong môi miệng chúng ta, trong thân xác chúng ta?

Chúng ta ăn lấy Chúa chúng ta! Thiên Chúa toàn năng đã thành một của ăn! Làm sao có thể hiểu được? Chúng ta chỉ tin thôi, tin tuyệt đối. Chúa đã trở thành nhỏ bé đến độ chỉ còn là một tấm bánh! Đây là một thử thách cho đức tin, đồng thời cũng là một hồng ân vô giá.

Cứ vững tin vì đây là một hành động của Thiên Chúa toàn năng. Ngài làm những điều mà chúng ta không thể hiểu được. Dù xác thịt chúng ta cảm thấy khó tin, tinh thần chúng ta vẫn kiên vững. Xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra kho tàng tình yêu vô giá chứa đựng trong tấm bánh nhỏ đó.

Chính Chúa đã có sáng kiến dùng miếng bánh và rượu nho để thực hiện ý định tình yêu của Ngài. Ngài muốn yêu chúng ta đến tận cùng, đến nỗi không ai có thể yêu như Ngài được, nghĩa là nên một xương một thịt với chúng ta. Điều mà tình yêu loài người vẫn ước mơ mà không thể thực hiện: “Ai ăn mình Ta và uống máu Ta, người ấy sống trong Ta và Ta sống trong người ấy”. Ngài muốn sống trong mọi người để yêu mến Cha Ngài trong mọi người, để mọi người yêu mến Cha Ngài như Ngài. Ngài muốn tiếp tục làm việc, phục vụ và đau khổ trong mỗi người chúng ta, sống cuộc sống trần thế của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn là một với Ngài như thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống , nhưng không phải tôi mà là Chúa Giêsu sống trong tôi”. Ăn lấy Ngài là trở nên một Giêsu mới. Điều nầy không chỉ là một mộng mơ mà là một thực tế. Thánh Phaolô và tất cả các thánh đã thành những Giêsu mới giữa trần gian. Các ngài đã sống mầu nhiệm Thánh Thể đến mức tối đa. Ăn lấy Chúa, chúng ta được thần hóa, hay đúng hơn được Kitô hóa mà chúng ta không hay biết. Phải liên lỉ kết hợp với Ngài, hành động như Ngài, yêu mến như Ngài.

Hơn nữa Chúa Giêsu muốn biến chúng ta thành thân thể của Ngài. Ngài sống trong mọi người và mọi người sống trong Ngài. Như thế, chúng ta trở thành Chúa Giêsu Toàn Thể là Giáo Hội. Giáo Hội không phải là một nhóm người liên kết với nhau bằng một dây liên kết nào đó, mà là Thân Thể Chúa Kitô, và mỗi người chúng ta là một thành phần. Thánh Thể biến chúng ta thành chi thể của Chúa.

Chúng ta ăn lấy Chúa là để nên một với Ngài thì đồng thời chúng ta cũng nên một với anh em. Bác ái Kitô giáo bắt nguồn từ đó. Chúng ta không xem người khác là một đối thủ hay một người xa lạ, mà là thành phần của Chúa Giêsu. Yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ nghĩ đến Ngài mà nghĩ đến mọi người, chúng ta mới đủ can đảm yêu thương, phục vụ. Đó là ước muốn thâm sâu của Chúa. Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Xin cho họ nên một như Cha với Con là một”. Điều đó Ngài đã thực hiện bằng chính thịt máu Ngài, bằng cách trở nên của ăn cho chúng ta.
Nhưng chúng ta có thực hiện được ước mơ của Ngài không? Chúng ta vẫn còn ươn ái, chưa biết yêu thương. Chúng ta chưa cố gắng đủ. Vì thế, chúng ta càng phải ăn lấy Chúa thường xuyên, phải tự nuôi mình bằng của ăn thần linh đó vì chúng ta cần được thanh tẩy, được nâng đỡ và đổi mới để từ từ thực hiện ước mơ tình yêu của Ngài.
Hôm nay, chúng ta sẽ ăn Chúa với những tâm tình nào? Tình yêu Chúa đã quá rõ, chỉ có chúng ta không đáp lại với tất cả thiện chí thôi. Chúng ta vẫn còn thiếu sót. Xin Chúa giúp chúng ta càng ngày càng ý thức hơn và đáp trả một cách nhiệt tình hơn. Tình yêu chỉ đáp trả bằng tình yêu. Ăn lấy Ngài, chúng ta nguyện sống với Ngài mật thiết hơn, đậm đà hơn để công ơn Ngài không trở nên vô hiệu.

--------------------------------
Lễ Mình Máu Chúa Kitô
Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con (Ga 20, 22)
Chưa từng có nhà thần học nào dám nghỉ rằng mình hiểu và diển tả đủ về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, miệng lưỡi, tâm trí ta phải "khựng" lại trước mầu nhiệm tình yêu quá cao sâu kỳ diệu này. Trong đời thường, nhiều Kitô hữu lại xem nhẹ Thánh Thể. Nhiều người rước Mình Chúa đều đều, nhưng đời sống chẳng thay đổi bao nhiêu, có khi còn tệ hơn. Có mấy ai nghỉ tại sao Chúa Giêsu lại lập Bí tích Thánh Thể trong một bữa tiệc. Thánh Thể liên hệ đến đời sống Kitô hữu thế nào? Chúng ta cùng suy niệm qua bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay.
a. Mình Máu Chúa Kitô là của ăn nuôi người Kitô hữu: Chính Chúa Giêsu ý thức rõ điều đó, khi nói: "Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy hiến ban cho các con..." Hội Thánh tin vào Lời Chúa Giêsu nói; vì thế, qua 20 thế kỷ, Hội Thánh được sống động và tồn tại nhờ thứ lương thực này. Chính Đức Kitô đã nói: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, sẽ được sống đời đời". "Vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống..." (Ga 6, 54-55) "nếu các ông không ăn thịt và uống máu Ta, các ông không có sự sống nơi mình..." (c. 6, 52).
Những điều Chúa nói trên, hoàn toàn không có tính tượng trưng, hay chỉ là nói theo nghĩa bóng (vì có người ngày nay, cũng không tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể); Thịt và Máu: chỉ toàn diện con người Đức Kitô đã hiến tế trên thập giá; dòng Máu Chúa đổ ra và cái chết của Người, đã ký kết Giao Ước mới vĩnh cửu để cho nhiều người được tha tội, nhất là trở nên của ăn nuôi người tín hữu, ngay ở đời này...
Một số cac thánh được Chúa ban cho đặc ân là: cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể; chính Chúa Giêsu mỉm cười với Cha Thánh họ Ars trong khi ngài dâng Mình Thánh Chúa lên. Bà Têrêsa Newman và Bà Marthe Robin hầu như chỉ sống nhờ Bánh Thánh thể và nước lả trong mấy mươi năm trời.
b. Tiệc Thánh Thể, chính là tái diển Hy Lễ xưa trên thập giá, và ban Thịt Máu mình hiện diện trong bánh rượu làm của ăn nuôi nhân loại "Tiệc Thánh Thể cũng là bữa Tiệc Hiệp thông trong tình yêu, và trong sức sống của Thiên Chúa; vì thế khi dự Tiệc Thánh Thể, mức độ hiệp thông càng lớn, ta càng giống Chúa Kitô, càng biến đổi nên như Người, sức sống thần linh càng chiếm ngự trong ta"... Chính đời sống các Thánh qua 20 tk, đã minh chứng hùng hồn cho ta về hiệu quả cuả thức ăn này, và sự hiệp thông trong cuộc sống thần linh với Thiên Chúa.
c. Gợi ý suy niệm:
* Chúng ta giử đạo đã mấy mươi năm, rước Chúa có khi đã mấy ký bánh rồi, vậy mà sự sống đời đời có ngập tràn trong ta chưa? Tình yêu của Thiên Chúa có đầy dẩy trong ta không? Hay ta cũng chẳng có gì khác lạ? Hội Thánh qua 20 thế kỷ, đã sống nhờ chính lương thực kỳ diệu này, còn ta thì sao? Nếu chưa có, ta có cách nào sữa đổi, để đón nhận lương thực quá kỳ diệu này?
* đi tham dự thánh lễ chính là để được ăn bánh ban sự sống, để Chúa hiện diện trong ta, cho ta được ngụp lặn trong sự sống thần linh và trong tình yêu Chúa; thế mà bao nhiêu lần ta đi lễ quá nhàm chán, đi lễ cho có, cho rồi, để không lỗi luật ngày Chúa nhật, nhất là đi lễ, rước lễ mà chẳng dọn mình xứng đáng chút nào cả. Hiểu được điều này, ta có nghỉ rằng đây là do lỗi ta, không phải do Thiên Chúa không muốn đến với ta, không muốn yêu thương ta chăng?

---------------------------

 

MMTC ABC419:  Lễ Mình Máu Chúa Kitô


Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con (Ga 20, 22)

 

Chưa từng có nhà thần học nào dám nghỉ rằng mình hiểu và diển tả đủ về mầu nhiệm Bí tích MMTC ABC419


Chưa từng có nhà thần học nào dám nghỉ rằng mình hiểu và diển tả đủ về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, miệng lưỡi, tâm trí ta phải "khựng" lại trước mầu nhiệm tình yêu quá cao sâu kỳ diệu này. Trong đời thường, nhiều Kitô hữu lại xem nhẹ Thánh Thể. Nhiều người rước Mình Chúa đều đều, nhưng đời sống chẳng thay đổi bao nhiêu, có khi còn tệ hơn. Có mấy ai nghỉ tại sao Chúa Giêsu lại lập Bí tích Thánh Thể trong một bữa tiệc. Thánh Thể liên hệ đến đời sống Kitô hữu thế nào? Chúng ta cùng suy niệm qua bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay.

a. Mình Máu Chúa Kitô là của ăn nuôi người Kitô hữu: Chính Chúa Giêsu ý thức rõ điều đó, khi nói: "Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy hiến ban cho các con..." Hội Thánh tin vào Lời Chúa Giêsu nói; vì thế, qua 20 thế kỷ, Hội Thánh được sống động và tồn tại nhờ thứ lương thực này. Chính Đức Kitô đã nói: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, sẽ được sống đời đời". "Vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống..." (Ga 6, 54-55) "nếu các ông không ăn thịt và uống máu Ta, các ông không có sự sống nơi mình..." (c. 6, 52).

Những điều Chúa nói trên, hoàn toàn không có tính tượng trưng, hay chỉ là nói theo nghĩa bóng (vì có người ngày nay, cũng không tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể); Thịt và Máu: chỉ toàn diện con người Đức Kitô đã hiến tế trên thập giá; dòng Máu Chúa đổ ra và cái chết của Người, đã ký kết Giao Ước mới vĩnh cửu để cho nhiều người được tha tội, nhất là trở nên của ăn nuôi người tín hữu, ngay ở đời này...

Một số cac thánh được Chúa ban cho đặc ân là: cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể; chính Chúa Giêsu mỉm cười với Cha Thánh họ Ars trong khi ngài dâng Mình Thánh Chúa lên. Bà Têrêsa Newman và Bà Marthe Robin hầu như chỉ sống nhờ Bánh Thánh thể và nước lả trong mấy mươi năm trời.

b. Tiệc Thánh Thể, chính là tái diển Hy Lễ xưa trên thập giá, và ban Thịt Máu mình hiện diện trong bánh rượu làm của ăn nuôi nhân loại "Tiệc Thánh Thể cũng là bữa Tiệc Hiệp thông trong tình yêu, và trong sức sống của Thiên Chúa; vì thế khi dự Tiệc Thánh Thể, mức độ hiệp thông càng lớn, ta càng giống Chúa Kitô, càng biến đổi nên như Người, sức sống thần linh càng chiếm ngự trong ta"... Chính đời sống các Thánh qua 20 tk, đã minh chứng hùng hồn cho ta về hiệu quả cuả thức ăn này, và sự hiệp thông trong cuộc sống thần linh với Thiên Chúa.

c. Gợi ý suy niệm:

* Chúng ta giử đạo đã mấy mươi năm, rước Chúa có khi đã mấy ký bánh rồi, vậy mà sự sống đời đời có ngập tràn trong ta chưa? Tình yêu của Thiên Chúa có đầy dẩy trong ta không? Hay ta cũng chẳng có gì khác lạ? Hội Thánh qua 20 thế kỷ, đã sống nhờ chính lương thực kỳ diệu này, còn ta thì sao? Nếu chưa có, ta có cách nào sữa đổi, để đón nhận lương thực quá kỳ diệu này?

* đi tham dự thánh lễ chính là để được ăn bánh ban sự sống, để Chúa hiện diện trong ta, cho ta được ngụp lặn trong sự sống thần linh và trong tình yêu Chúa; thế mà bao nhiêu lần ta đi lễ quá nhàm chán, đi lễ cho có, cho rồi, để không lỗi luật ngày Chúa nhật, nhất là đi lễ, rước lễ mà chẳng dọn mình xứng đáng chút nào cả. Hiểu được điều này, ta có nghỉ rằng đây là do lỗi ta, không phải do Thiên Chúa không muốn đến với ta, không muốn yêu thương ta chăng?

----------------------------

 

MMTC ABC420: Dấu chỉ của tình yêu.

 

Hôm nay, mừng kính Mình và Máu thánh Đức Kitô, chúng ta cùng nhau dừng lại để chia sẻ MMTC ABC420


Hôm nay, mừng kính Mình và Máu thánh Đức Kitô, chúng ta cùng nhau dừng lại để chia sẻ một vài ý nghĩ đơn sơ về bí tích Thánh thể.

Trước hết, bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa.

Thực vậy, khi yêu thương ai, chúng ta muốn được ở gần người đó để hàn huyên tâm sự, như ca dao đã bảo:

- Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội,
Tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua.
- Yêu nhau chẳng quản xa gần,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

Hiểu theo chiều hướng này, thì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không bờ không bến, vì Ngài không phải chỉ đi qua vài ba ngọn đồi, lội qua dăm bảy con suối để đến với chúng ta. Trái lại, Ngài đã đi con đường dài nhất, con đường từ vô biên đến hữu hạn, con đường từ trời xuống đất, con đường từ một Thiên Chúa toàn năng đến một kẻ nghèo hèn, để trở thành một Emmnuel, nghĩa là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Ở cùng chúng ta hơn ba chục năm mà thôi chưa đủ, Ngài lại còn muốn ở cùng chúng ta mãi mại, cho đến tận cùng thời gian qua bí tích Thánh thể.

Tuy nhiên, Ngài không phải chỉ ở bên cạnh chúng ta, đi bên lề cuộc sống chúng ta như một kẻ xa lạ. Trái lại, Ngài còn muốn thấm nhập và trở nên một với chúng ta.

Bởi đó, mỗi khi lên rước lễ, chúng ta sẽ được kết hiệp và gắn bó mật thiết với Chúa. Sự kết hiệp và gắn bó này còn mật thiết hơn cả tình bè bạn, tình cha mẹ, tình vơ chồng, bởi vì chúng ta sẽ trở nên một với Ngài.

Giọt nước hòa tan trong rượu thế nào, chúng ta cũng sẽ được hòa tan trong Chúa như vậy. Thanh sắt nung trong lửa, sẽ nóng và đỏ như lửa thế nào, chúng ta cũng sẽ được trở nên giống Chúa như vậy.

Ngoài ra, khi yêu thương ai, ngoài việc muốn được ở gần người đó, chúng ta còn cố gắng làm cho người đó được hạnh phúc: nào là thư từ, nào là quà cáp, nào là thăm hỏi…

Nếu hiểu theo chiều hướng này, thì Chúa Giêsu cũng đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không bờ không bến bởi vì Ngài đã xuống thế để làm gì nếu không phải là để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt đời đời.

Rồi suốt cả cuộc đơi, Ngài đã thực hiện biết bao nhiêu hành động yêu thương. Ngài đã cúi xuống xoa dịu những đớn đau, chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ ma quỉ. Hơn thế nữa, Ngài còn chết trên thập già để cứu độ chúng ta như lời Ngài đả phan:

- Không ai yêu hơn người hiến mạng sống mình vì bạn hữu.

Bằng đó mà thôi cũng chưa đủ, Ngài còn theít lập bí tích Thánh thể để trở nên của ăn nuôi sống linh hồn và đảm bảo cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu:

- Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống đời đời.

Một người Cha trước khi chết thường trối lại cho con cháu bản chúc thư. Những người yêu nhau trước khi đi xa, thường trao tặng cho nhau những kỷ vật. Cũng vậy, là một người cha, Đưc Kitô trước khi chịu chết, đã trối lại cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta một bản chúc thư, đó là giới luật yêu thương. Là một người tình, Đức Kitô trước khi ra đi, đã trao tặng cho chúng ta một kỷ vật, đó la thịt máu Ngài.

Và như thế, bí tích Thánh thể chính là dẩu chỉ tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta.

Tiếp đến, bí tích Thánh thể còn là dấu chỉ của tình người.

Thực vậy, nhìn vào một bữa ăn, một bàn tiệc, chung ta tìm thấy ngay được dấu chỉ của sự yêu thương và hiệp nhất.

Tiên vàn, những người ngồi cùng bàn đều có một mẫu số chung nào đó. Có thể là chia sẻ một niềm vui như đi tự tiệc cưới. Có thể là chia sẻ một nỗi buồn như đi ăn đám giỗ. Có thể là chia sẻ một băn khoan lo lắng như bữa tiệc trước khi tính toán và bắt đầu một công việc quan trọng.

Ngoài ra, khi quây quần chung quanh một bàn ăn, chúng ta còn chia sẻ với nhau một nguồn sống, là những thức ăn do lao công vất vả của nhiều người làm nên. Chính những thức ăn này sẽ được tiêu hóa và trở nên thịt máu, trở nên một phần cơ thể chúng ta. Bởi đó, chúng ta thường phải tránh đi những bất hòa, xích mích trong bữa ăn: trời đánh còn tránh bữa ăn.

Chúa Giêsu cũng đã thiết lập bí tích Thánh thể dưới hình thức một bữa ăn, một bàn tiệc. Chính vì thế, ý nghĩa của sự yêu thương và hiệp nhất cần phải được nổi bật, bởi vì chúng ta cùng ăn một của ăn thiêng liêng muôi sống linh hồn, như thánh Phaolô đã viết:

- Mặc dù chúng ta tuy nhiều, nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh và làm nên một thân thể Đức Kitô.

Hơn thế nữa, nơi bàn tiệc Thánh thể, mọi người đều bình đẳng vì tất cả đều là con cái Chúa, không còn phân biệt già hay trẻ, sang hay hèn…Các tín hữu sơ khai đã ý thức được chân lý căn bản này, họ đã biến nghi thức bẻ bánh, hay bàn tiệc Thánh thể trở nen nơi qui tụ cho tình thương. Họ mang rượu bánh đến góp chung để dâng lễ, để nuôi sống linh mục và tu sĩ, cũng như để giúp đỡ những người nghèo.

Tình bác ái huynh đệ này không phải chỉ đóng khung trong khi tham dự nghi thức be bánh, mà còn được nối tiếp trong cuộc sống, vì trong cuộc sống, họ đã góp chung tiền bạc, tài sản để cho các tông đồ phân phối theo nhu cầu.

Từ những xác quyết trên, chúng ta đi tới hai kết luận. Kết luận thứ nhất, vì bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa, nên chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và nhất là rước lễ mỗi khi có thể, để đáp trả những yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta.

Kết luận thứ hai, vì bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình người, nên chúng ta hãy cố gắng sống bác ái. Không phải chúng ta chỉ hòa giải và yêu thương trong thánh lễ, trong nhà thờ, mà còn phải hòa giải và yêu thương trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống ngập tran tình bác ái chính là một thánh lễ nối dài, và những hy sinh chúng ta vui lòng chịu vì người khác sẽ là những lễ vật xuất phát từ lòng cuộc đời, chúng ta dâng tiến Chúa.

--------------------------

 

MMTC ABC421: Thần lương


(Suy niệm của Trầm Thiên Thu)

 

Ăn uống là cái sự sung sướng đầu tiên trong tứ khoái của con người. Ăn uống không chỉ là MMTC ABC421


Ăn uống là cái sự sung sướng đầu tiên trong tứ khoái của con người. Ăn uống không chỉ là khoái khẩu mà còn là nuôi sống thân xác. Ăn uống cũng là nét văn hóa: Văn hóa ẩm thực. Ăn uống không chỉ là đưa ẩm thực vào miệng, nhai, nuốt và tiêu hóa theo sinh lý tự nhien, mà còn phải học cách ăn để biết cách ăn, như tục ngữ Việt Nam nói: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Thân xác cần lương thực để sống, tâm hồn cũng cần loại lương thực đặc trưng để sống. Người Công giáo hạnh phúc có được một loại siêu ẩm thực, gọi là thần lương, đó là Thánh Thể của chính Đức-Kitô-Thiên-Chúa-Nhập-Thể-Làm-Người. Ai ăn Mình Thánh Chúa và uống Máu Thánh Chúa thì không còn đói khát và được sống đời đời.

THIẾT LẬP GIAO ƯỚC

Ngày xưa, ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành” (Xh 24:3). Ông Môsê đã chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. Đó là Giáo ước và là Thập giới (Mười điều răn). Dâng lễ toàn thiêu, ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa’ rồi ông Môsê lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo” (Xh 24:7). Ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24:8). Một Giáo-Ước-Máu được thiết lập giữa Thiên Chúa và loài người.

Chúng ta hoàn toàn bất xứng, thế nhưng Thiên Chúa không coi chúng ta là tôi tớ và lại thiết lập Giáo ước với chúng ta. Vì thế, chúng ta lại càng phải biết dâng lời tạ ơn. Giáo hội đã dùng Tv 116 để tạ ơn, vì Thánh vịnh này là Lời Kinh Tạ Ơn. Thiên Chúa chí thánh và cao sang vô cùng, chúng ta không có gì đền đáp cho cân xứng: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho? (Tv 116:12), tự vấn rồi chỉ còn biết tin cậy vào Ngài: “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa” (Tv 116:12-13).

Chúng ta phải khiêm nhường nhìn nhận: “Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi” (Tv 116:16) và tự hứa: “Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Ngài” (Tv 116:18).

Trong thư gởi giáo đoàn Do Thái, Thánh Phaolô cho biết: “Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Ngài đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Ngài đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Ngài vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta” (Dt 9:11-12). Rồi thánh nhân giải thích và kết luận: “Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì Máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Ngài thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đa hứa” (Dt 9:13-15). Thánh Phaolô nói rõ ràng quá!

THỰC HIỆN GIAO ƯỚC

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, ngày sát tế chiên Vượt Qua, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh mot phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta” (Mc 14:13-15). Hai môn đệ ra đi vào thành, các ông thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14:22). Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông, và nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14:24). Đây là phép lạ lớn nhất, và đây là mầu nhiệm đức tin, vì không có đức tin thì không thể nào tin nổi. Bánh và rượu được thánh hóa để trở thành Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô, làm thần lương nuôi sống chúng ta hằng ngày. Đó cũng là Giao ước được thực hiện, đúng như Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về cùng Chúa Cha: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Ngài lập Bí tích Thánh Thể và cũng lập chức Linh mục kỳ diệu, phàm nhân mà được chúa trao quyền.

Sau đó, Ngài nói: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” (Mc 14:25). Ngài về Thiên quốc trước để dọn chỗ cho chúng ta, những người tin Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ.

Để tỏ lòng kính mến Thánh Thể và đáp lại Tình Ngài, chúng ta nên rước lễ that hằng ngày, rước lễ xong thì hãy đắm mình trong Ngài để hòa tan với Ngài và chuyện trò với Ngài, rước lễ thiêng liêng thường xuyên trong ngày, chầu Thánh Thể chung hoặc riêng. Chúa Giêsu ở Nhà Tạm hằng ngày chờ đợi chúng ta tâm sự với Ngài, không phải chúng ta an ủi Ngài mà chúng ta được Ngài an ủi. Thánh Thể và Thánh Tâm phải được chúng ta ưu tiên, và đó cũng là tôn kính Lòng Chúa Thương Xót vậy.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể Đức Kitô, là chúng con lãnh nhận phúc trường sinh, chứ không bị án phạt đời đời vì bất xứng. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

----------------------------

 

MMTC ABC422: Của ăn bổ dưỡng chia sẻ


(Suy niệm của Lm. Phanxicô M. Hưng Long, CRM)

 

Một du khách đi qua miền Tây Hoa Kỳ, dừng lại ở trạm Du Lịch (Tourist Information) và hỏi MMTC ABC422


Một du khách đi qua miền Tây Hoa Kỳ, dừng lại ở trạm Du Lịch (Tourist Information) và hỏi một nhân viên làm việc như sau: "Tôi muốn biết thêm về vùng này, ông có thể cho tôi biết, đây có phải là chỗ lành mạnh (healthy place) không? Với một vẻ hãnh diện, nhân viên làm việc trả lời: "Chắc chắn là lành mạnh rồi! Bởi vì khi bắt đầu đến đây thì tôi không biết nói. Không có sức để đi. Người ta phải bồng tôi đi từ chỗ này qua chỗ khác. Người ta phải nuôi tôi, cho tôi ăn. Đầu tôi dường như không có một cọng tóc. Nhưng bây giờ ông hãy nhìn tôi xem. Tôi có một mái tóc rậm rạp. Tôi chạy bộ mỗi ngày năm miles. Tôi tự mình chăm sóc cho mình, và ăn nói thì không thành vấn đề." Du khách tỏ ra rất cảm phục nói: Hay! thật là lạ lùng, nhưng xin ông cho tôi biết, ông đã sống ở đây bao lâu. Với đôi mắt sáng lên, nhân viên trả lời: "Cả cuộc đời của tôi. Tôi sinh ra ở đây".

Thật ra, vấn đề sức khỏe không chỉ là một mối quan tâm lớn của người du khách trong câu chuyện mà là của nhiều dân Hoa Kỳ hiện nay, từ Đông qua Tây, từ Bắc xuống Nam, các thống kê cho thấy phần đông dân chúng đã để ý tới sức khỏe và đang thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp. Hơn 16 thế kỷ về trước, Thánh Augustinô đã viết: "You are what you eat. Bạn là cái bạn ăn". Vì vậy câu châm ngôn này đang được người ta chú trọng hơn bao giờ hết. Trong các tờ báo lớn, phần nói về đồ ăn "Food Section" cũng mở rộng thêm. Các kệ sách cũng thêm đất cho các loại sách viết về diet kiêng ăn uống. Và một vài cuốn cũng được xếp vào hạng Best Seller bán chạy nhất. Điều đó cho thấy rõ rằng càng ngày người ta càng để ý nhiều đến thức ăn bổ dưỡng. Và nhiều ngươi đang được hưởng hiệu quả tốt do một thân thể được bồi bổ đem lại. Cộng Đồng Khoa Học (The Scientifi c Community) cũng đồng lòng nhắc bảo là con đường dẫn tới sức khỏe lành mạnh hơn đó là tập thể dục và ăn uống (exercise and diet) và rất nhiều người đang để ý tới. Ai cũng muốn trau dồi một thân thể đẹp khỏe mạnh, để có một cuộc sống có chất lượng.

Con người ngày nay đang muốn nâng cao cuộc sống thể lý, nhưng có muốn nâng cao cuộc sống tinh thần không? Con người ngày nay muốn sống lâu hơn, nhưng có muốn sống khá hơn không? Chắc hẳn là có vì ai cũng muốn một hồn lành trong xác mạnh.

Để bổ dưỡng phần hồn, Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly đã muốn chúng ta được nuôi dưỡng, được bổ sức bằng một của ăn không gì có thể sánh bằng đó là Mình và Máu Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố là Ngài hiện diện cách sống động trong bánh và rượu mà Ngài chia sẻ với các môn đệ.

Theo phong tục Đong Phương, sự hiếu khách được người ta coi rất trọng. Người ta ăn và uống từ một bát lớn. Ăn chung một bát uống chung một chén bày tỏ sự gắn bó với nhau. Bẻ bánh và chia sẻ với nhau bày tỏ tình bạn hữu và sự dấn than cho nhau. Vì vậy trong bữa Tiệc Ly khi Chúa Giêsu bẻ bánh với các bạn hữu của Ngài, các Ngài cảm thấy vinh dự được chia sẻ cuộc sống của Ngài cách đặc biệt, và Ngài cũng chia sẻ cuộc sống của họ. Vì vậy qua sự chia se bánh và rượu sự gắn bó và thân thiết với nhau được nuôi dưỡng triển nở.

Trong xã hội ngày nay người ta thường ăn uống vội vã và các phần tử trong gia đình không còn nhiều cơ hội để ăn cùng giờ, cùng chỗ, cùng mâm nữa. Vì vậy sự thân tình cũng bị mất hoặc giảm đi phần nào.

Chớ gì chúng ta hãy cố gắng tạo cơ hội trong gia đình ăn uống chung với nhau hằng ngày. Chúng ta hãy biết quí trọng những bữa ăn đó như là thời gian thánh như là biến cố thánh. Đó là lúc chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta để ý đến nhau, gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, những kỷ niệm đẹp, những sinh hoạt trong cuộc sống, cố gắng tránh cãi nhau, to tiếng lên tông với nhau để nhờ đó không những thân xác chúng ta được dưỡng nuôi mà sự liên kết trong tình thân thiện với nhau được gia tăng thêm.

Khi chúng ta được mời đi ăn thì người ta không chỉ cho chúng ta của ăn, mà muốn chia sẻ với chúng ta sự tiếp đón thân tình nữa. Chính những câu chuyện chia sẻ cũng như những của ăn, nuôi dưỡng không những thể xác mà cả tinh thần và trái tim của chúng ta nữa.

Cũng vậy khi chúng ta được mời gọi tham dự vào bữa tiệc Thánh, Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành người đồng hành và bạn thân của Chúa. Đồng hành tiếng Anh là companion bắt nguồn từ hai chữ Latinh: cum có nghĩa là với và panis là bánh. Vì vậy companion là người mà chúng ta chia sẻ bánh với. Do đó khi chia sẻ đồ ăn và thức uống chúng ta cũng phải trở nên người đồng hành và bạn thân của nhau.

Tiệc Thánh Thể là một tặng ân vô giá của Thiên Chúa. Chớ gì khi chia sẻ tặng ân quí giá nhất này với nhau, xin Mình và Máu Chúa Kitô liên kết chúng ta mật thiết hơn trong một Thân Thể là Chúa Kitô và xin của ăn Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống gia đình của chúng ta và giúp chúng ta có khả năng phục vụ nhau trong yêu thương.

------------------------------

 

MMTC ABC423: Sống thân tình với Chúa - Như Hạ, OP

 

Thật là khó khi muốn tìm được một người bạn đích thực trong cuộc sống hôm nay. Thế nhưng trong MMTC ABC423


Thật là khó khi muốn tìm được một người bạn đích thực trong cuộc sống hôm nay. Thế nhưng trong mầu nhiệm Thánh Thể, Đức Giêsu sẽ mạc khải tình bạn lớn lao nhất và thâm sâu nhất nơi Mình và Máu Thánh Chúa.

TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

Quả thực, Đức Giêsu đã muốn tái nhập thể nơi Thánh Thể để trở thành người bạn thân thiết với mỗi người tín hữu. Tình bạn này thâm sâu đến nỗi khiến Đức Giêsu muốn trở nên một với họ. Người muốn trở thành đôi bạn chân tình trong cuộc đời dương thế. Người còn muốn phóng cái nhìn người bạn về một tương lai xa đến tận cung lòng Thiên Chúa. Nói khác, Người muốn trở thành nhịp cầu nối đất với trời. Chính vì thế, Người quả quyết: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời." (Ga 6:51) Một lần hạ xuống để nâng toàn thể nhân loại từ lãnh địa tử thần lên nơi hằng sống, từ nơi tối tăm lên nơi đầy ánh sáng thường hằng. Cuộc hành trình từ trời xuống rồi từ hạ giới tới cõi sống muôn đời, Đức Giêsu luôn đã vẽ ra một con đường thần tiên vô cùng hap dẫn.

Xuống trần gian, Người không đi lang thang vô định. Cuộc hành trình của Người có dừng lại một nơi. Nơi đó chính là tâm hồn người tín hữu đã đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Quả thực, "ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6:56) Đúng là "mình với ta tuy hai mà một"! Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa chân lý đó khi nói: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi." Từ nay mọi việc đều do Đức Kitô thực hiện trong nhiệm thể. Nhiệm thể chẳng tự mình làm gì, vì chính Đức Kitô luôn hành động trong nhiệm thể là Giáo hội. Nói khác, nhờ sự sống là Mình và Máu Thánh Chúa, Giáo hoi làm cho Đức Kitô luôn nhập thể và nhập thế.

Chính Thánh Linh đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng đó. Nếu không có sức mạnh Thánh Linh, Đức Giêsu đã không thể nhập thể và sống lại được. Cũng chính Thánh Linh đã dẫn Người vào sa mạc để chiến thắng ác thần. Thánh Linh là nguồn hứng cho Tin Mừng giải thoát. Thánh Linh đã khiến moị người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chính kẻ thù cũng phải thốt lên: "Chưa thấy ai nói năng giong như ông ấy."

Khi mặc lấy xác phàm dễ chết, Đức Giêsu đã không nhuốm mùi tử khí. Trái lại, Người đã dùng "gậy ông đập lưng ông," dùng chính xác phàm mỏng dòn để đem lại cảnh trường sinh bất lão cho toàn thể nhân loai. Ngày xưa, nhân loại đã mỏi mắt tìm thần dược để cứu con người khỏi cảnh hư nát. Nhưng con người đã thất bại hoàn toàn. Đức Giêsu đã xác quyết thần dược đó "chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6:51) Tại sao thịt lại có thể làm cho thịt sống muôn đời? Không thể tưởng tượng nổi! Chính người Do thái cũng thắc mắc: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (Ga 6:52) Nhìn bằng con mắt phàm làm sao thấy Chúa Cha như nguyên nhân sinh ra sự sống nơi Chúa Con, và Chúa Thánh Linh động lực thúc đẩy mọi hành động nơi Chúa Con? Phải có bao nhiêu ân sủng lớn lao mới có thể tin theo lời Đức Giêsu quả quyết: "Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy." (Ga 6:57) Như thế rõ ràng nguyên nhân sau cùng sinh ra sự sống không phải là huyết nhục, nhưng từ nguồn sống là chính Chúa Cha.

Không những là nguyên nhân ban sự sống, Chúa Cha còn chính là nguyên ủy phát xuất sứ mệnh của Chúa Con. Chính nhờ sứ mệnh cứu nhân độ thế, Chúa Con đã nghiễm nhiên trở thành nguồn sống cho nhân loại nhờ cái chết trên thập giá. Ai tin như thế, không những "sẽ được sống muôn đời," (Ga 6:54, 58) mà còn đón nhận cùng một sứ mệnh như Đức Giêsu. Từ Thánh Thể, hằng ngày Đức Giêsu vẫn hiện diện và không ngừng sai chúng ta đi lam chứng cho thế giới biết về một nguồn sống, nguồn bình an và niềm vui lớn lao đang hiện diện trên mặt đất. Đó là lý do tại sao Giáo hội vững mạnh suốt hai mươi thế kỷ qua.

Không những thế, Giáo hội còn rao giảng Tin Mừng khắp tứ phương thiên hạ vì luôn múc từ nguồn sống vô biên là Thịt Máu Đức Giêsu. Nhiệm thể Người không bao giờ mệt mỏi vì đói khát. Trái lại, Người luôn luôn hiện diện trong Giáo hội như lương thực cung cấp sự sống cho các sứ giả Tin Mừng, vì như Đức Giêsu quả quyết: "Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống." (Ga 6:55) Xác quyết đó đủ bảo đảm cho niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Niềm tin đã có ngay từ thời kỳ Giáo hội sơ khai. Thánh Phaolô đã khẳng quyết: "Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?" (1 Cr 10:16) Nếu Thánh Thể chỉ là tượng trưng cho Đức Giêsu, chắc chắn không thể có việc dự phần sống động và sâu xa như vậy!

GIÁO HỘI: DẤU CHỈ HIỆP NHẤT NHÂN LOẠI

Dự phần vào Mình Máu Thánh Chúa, chắc chắn sẽ cảm nghiệm và ý thức được tất cả hồng ân hiệp nhất với Đức Giêsu. Đó chính là lý do tại sao Giáo hội có thể và phải hiệp nhất. "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể." (1 Cr 10:17) Như thế Thánh Thể là nguyên lý hiệp nhất Giáo hội. Lý do vì mỗi khi chịu lễ, người tín hữu đón nhận tất cả sức mạnh hiệp nhất la Thánh Linh. Chính Đức Giêsu đổ tràn Thánh Linh để uốn nắn chúng ta trong tình yêu và tạo thành niềm vui vô cùng lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Nhờ hiến tế hòa giải, Thánh Linh làm cho chúng ta biết tôn trọng nhau như nhưng phần tử của một thân thể duy nhất. Từ đó, chúng ta mới có thể làm chứng cho thế giới biết Thiên Chúa muốn kết thân với nhân loại. Mặc dầu cùng chia sẻ một thân phận với cộng đồng nhân loại, Giáo hội vẫn không ngừng đón nhận được Thánh Linh như sức mạnh canh tân là từ Bí Tích Thánh Thể. Hiến tế thập giá không ngừng tái diễn trên bàn thờ nhờ sức mạnh Thánh Linh. Từ đó, Giáo hội có thể khám phá ra thánh ý Thiên Chúa trong mỗi thách đố.

Thách đố lớn nhất có lẽ là sự rạn nứt giữa anh em Chính thống và Công giáo. Mới đây bức tường ngăn cách hình như càng dầy và cao hơn. Thế nhưng, theo thần học gia kiêm triết gia Gueorgi Bacalov, giáo sư Đại học Sofia, trong cuộc viếng thăm Bulgaria vừa qua, ĐGH Gioan Phaolô II đã đi xa hơn "lòng mong đợi." (Zenit 30/05/02) Sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã khiến cho triết gia suy nghĩ: "Phản ứng lạnh lùng ban đầu cũng thay đổi. Không phải vô tình mà vị tu viện trưởng của Tu viện thánh Gioan ở Rila nói những bức tường ngăn cách giữa Công giáo và Chính thống giáo do con người dựng nên, và con người có thể giật sập những bức tường đó xuống." (Bacalov: Zenit 30/05/02) Khi bức tường sập xuống, chắc chắn ánh sáng sẽ chan hòa khắp vũ trụ. Dung nhan Đức Kitô sẽ chiếu tỏa mãnh liệt hơn nữa.

Dầu vậy, ngay từ bây giờ, dù ở những nơi hẻo lánh nhất, ánh sáng đó vẫn chiếu tỏa mãnh liệt từ Thánh Thể. Thực vậy, "nhiều nơi trên thế giới Kitô hữ đang là hay đang trở thành một 'đoàn chiên' (Lc 12:32). Họ phải đối diện với thách đố, thường sống trong những hoàn cảnh cô lập và khó khăn, mới làm chứng manh liệt cho những yếu tố căn tính trổi vượt của mình. Bổn phận tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật là một trong những yếu tố này. Thánh Lễ Chúa Nhật qui tụ các Kitô hữu hằng tuần thành một gia đình Thiên Chúa chung quang Lơi và Bánh Hằng Sống, cũng là một liều thuốc rất tự nhiên giúp họ có thể đối đầu với nghịch cảnh trong những lúc bị phân tán như thế." (ĐGH Gioan Phaolô II: Zenit 30/05/02)

------------------------

 

MMTC ABC424: Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông Và Chia Sẻ


(Suy niệm của Phanxicô Xaviê Trần Đưc Tuân, OP)

 

Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là hồng ân mà chính Chúa Giêsu Kitô ban tặng cho chúng ta. Trong MMTC ABC424


Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là hồng ân mà chính Chúa Giêsu Kitô ban tặng cho chúng ta. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương chúng ta cho đến cùng.

Nói đến Hiệp thông Thánh Thể là nói đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, cũng như sự thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người, để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Đức Kitô.

Quả vậy, hiệp thông Thánh Thể đòi hỏi chúng ta trở nên những con người hiệp thông, nghĩa là, biết từ bỏ những cái gì là riêng tư, ích kỷ, tham lam trong đời sống hàng ngày, ngõ hầu xây dựng tình huynh đệ ở mọi nơi chúng con sống, từ trong gia đình, xóm làng cho đến cộng đồng giáo xứ.

Hôm nay cũng là ngày tạ ơn và vui mừng, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã muốn ở lại để nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta không bao giờ cảm thấy lẻ loi, cô đơn. Thánh Thể là của ăn đàng cho cuộc hành trình của chúng con về đích điểm cuộc sống chân thực là Nước Trời. Xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau, ngày nay Chúa cũng đồng hành và ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiểu và xác tín về việc Chúa chia sẻ chính thân mình, và khơi nguồn sự sống để xây dựng cho chúng con Mầu nhiệm Hiệp thông, liên kết chúng con nên một như “Chúa và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30). Thế nhưng chúng con vẫn chưa sống chia sẻ, rộng mở, khoan dung với những người khác, chúng con chưa quan tâm xây dựng tình hiệp thông huynh đệ với nhau. Chúng con chưa mở cửa lòng, sẵn sàng chia sẻ vật chất, tinh thần với những anh chị em túng thiếu đang cùng sống chung với chúng con, dù hằng ngày chúng con vẫn thông dự vào cùng một Tấm Bánh, một Thân Mình. Xin giúp sức cho chúng con biết sống tinh thần hiệp thông trong từng ngày sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúa đang có mặt nơi đây và Chúa đang nhìn mỗi người chúng con. Chúa thấy hết những khiếm khuyết, yếu hèn, Chúa thấu suốt tâm hồn của chúng con. Nhưng như xưa, Chúa đã tha thư tất cả cho Phêrô, dù ông đã ba lần chối Chúa, thì cái nhìn của Chúa lúc này đối với chúng con cũng vẫn là cái nhìn yêu thương, tha thứ và đỡ nâng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Trong giờ chầu này, chúng con muốn cầu nguyện cho mỗi người chúng con biết sống tình hiệp thông ngày một hơn, từ trong gia đình, giáo xứ… khi chúng con yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con muốn thực hiện sự hiệp thông này trong từng bậc sống, ơn gọi, và hoàn cảnh cụ thể của chúng con, để diễn tả lòng Tin Cậy Mến vào Chúa qua tha nhân, và trong lòng Giáo Hội. Đó quả thực là cách thế duy nhất để chúng con tham dự và sống Mầu nhiệm Hiệp Thông mà chính Chúa đã thiết lập qua Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa đã tự hiến trở nên của ăn nuôi sống chúng con, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Thánh Thể là nguồn mạch bình an, để chúng con vững bước trên đường về quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu biết, yêu mến và sống bí tích Thánh Thể trong cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.

-------------------------

 

MMTC ABC425: Tình yêu nào cho em


(Suy niệm của Đỗ Lực, OP)

 

Nhân dịp Italy kỷ niệm 30 năm công nhận quyền phá thai, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã đón MMTC ABC425


Nhân dịp Italy kỷ niệm 30 năm công nhận quyền phá thai, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã đón tiếp Phong Trào Italy phò sự sống. ĐTC khẳng định: “Thực tế chúng ta phải nhìn nhận ngày nay bảo vệ sự sống con người thật là khó khăn, vì đã dần dần phát sinh một não trạng coi thường sự sống con người va giao phó sự sống đó cho cá nhân toàn quyền định đoạt.” Thế nhưng việc phá thai “không những không giải quyết các vấn đề đang làm cho nhiều phụ nữ và gia đình đau buồn, nhưng còn khơi sâu một vết thương khác trong xã hội chúng ta. Cần phải làm chứng một cách cụ thể rằng việc tôn trọng sự sống là hình thức công bình và phải được áp dụng trước tiên. Đối với những người có đức tin, điều này trở thành một mệnh lệnh không thể trì hoãn […] Chỉ Thiên Chúa mới là Chủ sự sống. Người hiểu biết, yêu thương, đòi hỏi và hướng dẫn từng người […] và mỗi người đều từ trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa mà ra. ”[i]
Giữa lúc xã hội coi thường mạng sống con ngươi, chúng ta lại được chính Chúa Giêsu Thánh Thể mạc khải giá trị cao cả của sự sống. Sư sống cao cả đến nỗi Chúa đã phải hy sinh chính mạng sống và còn để lại Mình Máu Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta. Lễ Mình Mau Thánh Chúa là cơ hội lớn nhất cho chúng ta tìm hiểu giá trị sự sống và vai trò Giáo hội trong việc bảo vệ sự sống ấy.
BÍ TÍCH TRUYỀN SINH
Sau khi nuôi sống hàng ngàn dân, Chúa Giêsu muốn mọi người thấy phép lạ đó như một lời mời gọi con người vượt qua của ăn vật chất mà tìm kiếm lương thực thiêng liêng nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu ban tặng “thịt tôi cho thế gian được sống.” (Ga 6:51) Sự sống quả là một tặng phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa!
“Những gì Chúa Giêsu nói (trong đêm lập Bí Tích Thánh Thể) không phải là lời nói suông, nhưng là một biến cố, một biến cố nằm giữa trung tâm lịch sử thế giới và cuộc sống mỗi người chúng ta.”[ii] Chúa hiện diện thực sự và thường trực để bảo vệ giá trị cao cả của sự sống con người. Dù đã hạ mình làm thân bèo bọt mỏng mảnh của kiếp người, Chúa còn hạ mình thấp hơn nữa trong tấm bánh và giọt rượu để hóa thân làm người lần nữa trong các tín hữu. Để thực hiện được biến cố vĩ đại này, Chúa đã phải huy động tất cả sức mạnh Thần Khí để thực sự biến đổi bánh rượu, mà không tiêu hủy chúng.
Bởi đó, Thánh Thể là trung tâm phụng vụ của cộng đoàn Kito hữu. Thánh Thể nói cho biết Thiên Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta. Thánh Thể cũng mạc khải về bản chất con người và trách nhiệm chúng ta trong cuộc sống chung với tha nhân.
Thánh Thể cũng là trung tâm của niềm tin. Thánh Thể đề cao việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Đức Giêsu đến cứu sống chúng ta. Thánh Thể tán dương việc Thiên Chúa để cho thân thể Chúa Giêsu bị bẻ ra và máu Người đổ ra cho chúng ta. Thánh Thể nhắc lại việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Thần Khí đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết để chúng ta có thể chia sẻ quyền năng và thừa hưởng sự sống vĩnh cửu như lời Chúa đã hứa.
Thánh Thể mạc khải chúng ta được kêu gọi hành động hơn là chỉ rước Mình và Máu Chúa Kitô. Thánh Thể làm sáng tỏ sự thật chúng ta là – phải là – Mình Máu Chúa Kitô hy sinh cho nhau. Thánh Thể cho thấy rõ chúng ta được kêu gọi để trở thành tấm banh bẻ ra và chén máu đổ ra cho tha nhân, hy sinh cuộc đời để theo đuổi công lý, hòa bình, hòa giải, hòa hợp, tự do, sự sống và tình yêu. Khi công bố cái chết của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta phải quyết chí hy sinh cả cuộc đời, tài năng và nỗ lực tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa. Chúng ta được mời gọi chứng tỏ cho mọi người thấy chân giá trị của Bí Tích Thánh Thể khi tuân hành mệnh lệnh Chúa Giêsu bảo chúng ta “làm việc này để nhớ đến” Người. Không phải chỉ cử hành Thánh Thể vào ngày thứ nhất trong tuần, nhưng còn cung cấp, nuôi dưỡng và tha thứ cho nhau để trở thành Thánh Thể cho nhau mỗi ngày trong tuần nữa.
Trong bài đọc hai, thánh Phaolô loan báo cho cộng đoàn Côrintô biết Thánh Thể là nguồn suối và là trung tâm của đời sống. Họ là một trong thân thể Chúa Kitô. Nếu biết đề cao chân lý này, họ nắm vững chìa khóa để nối các khác biệt lại với nhau.Thanh Phaolô làm việc cực nhọc để quy tụ một cộng đoàn đã bị xâu xé vì các lực lượng xa lạ với Thiên Chúa.
Trước công đồng Vatican II, lòng tôn sùng Thánh Thể chủ yếu tập trung vào “sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Phần lớn lòng đạo đức hệ tại những lần thăm viếng, chầu, rước kiệu Thánh Thể và làm “giờ thánh,” nơi Chúa Giêsu “đang chờ đợi, kêu gọi và đón chào những ai đến viếng thăm Ngài.”[iii]
Từ công đồng Vatican II, có một sự hiểu biết sâu xa hơn về lòng tôn sùng Bí Tích Thánh Thể gắn liền với Thánh Thể trong Thánh Lễ. Giáo dân hiểu sâu xa hơn về Thánh Lễ với Hội Thánh như nhiệm thể Chúa Kitô. Thánh Thể tạo tác nen Hội Thánh, chứ Hội Thánh không tạo tác nên Thánh Thể. Quả thế, trong đêm bị trao nộp, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người” (Mc 14:22-24) quy tụ trong Nước Thiên Chúa. Máu người vô tội đã đổ ra cho tội nhân được tái sinh làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Thánh Thể đem lại cho chúng ta sự sống mới và tăng cường sức mạnh cho Nhiệm thể Chúa Kitô là Giáo hội.
SỰ SỐNG: MỘT GIÁ TRỊ CAO CẢ
Mỗi Thánh Lễ là một cuộc thánh hiến trọn vẹn của Chúa Kitô cho sự sống nhân loại, vì Chúa hiện diện đích thực, thường tại và hành động để thăng hoa cuộc sống và đổ tràn niềm vui từ cuộc sống vĩnh cửu cho muôn dân. ĐHY Alfonso López-Trujillo nói: “Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích của Sự Sống. ‘Ta là Bánh Hằng Sống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.’(x. Ga 6:47-58)[iv] Máu Giao Ước của Người có sức mạnh cứu độ muôn người. Chúa đã phải chết để giành lại sự sống cho con người.
Sự sống thực sự là một giá trị vô cùng cao cả. Thực vậy, “trong Đức Kitô, chính Thiên Chúa đã được mạc khải là Cha và là Đấng ban sự sống. Cũng trong Đức Kitô, con người đón nhận mọi sự như tặng phẩm từ tay Thiên Chúa một cách khiêm tốn và tự do. Họ thực sự chiếm hữu vạn vật khi nhận biết và cảm nghiệm rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, phat xuất từ Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa.”[v] Thiên Chúa là nền tảng và lý do hiện hữu của vạn vật. “Không có Tạo Hóa, tạo vật sẽ biến tan.”[vi]
Nơi Thánh Thể, chúng ta gặp thấy Đấng tạo thành vạn vật (x. Ga 1:3). Đỉnh cao trong công cuộc tạo dựng chính là sự sống con người. Bởi thế, Người đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để dành lại tất cả cho con người. Đến ngày tận thế, “Chúa Kitô sẽ trình lên Chúa Cha Vương quốc sự thật va sự sống, thánh thiện và ân sủng, công lý, tình yêu và hòa bình.”[vii] Nhưng làm sao có thể có một Vương quốc lý tưởng như thế, nếu Chúa không tiếp tục hiện diện và hoạt động nơi trần gian? Đó là lý do tại sao Người lập Bí Tích Thánh Thể. Không có Thánh Thể, Giáo Hội không thể có sức sống để hoàn thành sứ mệnh cứu độ nhân loại.
Giáo hội hiện diện trên mặt đất như một nhắc nhở con người nhớ tới trách nhiệm đối với Thiên Chúa. Lý do vì “giống Thiên Chúa tận yếu tính và sự sống, con người có liên hệ với Thiên Chúa một cách sâu xa nhất. Con người là một nhân vị được Thiên Chúa tạo dựng để sống trong tương quan với Người. Chỉ khi sống trong tương quan và hướng về Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự sống đích thực.”[viii] Chính trên nền tảng đó, con người mới hiểu tại sao mình có trách nhiệm với sự sống của mình và người khác. Thật vậy, “tương quan với Thiên Chúa đòi phải coi sự sống con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm.”[ix] Khi mất ý thức và xác tín đó, con người khinh thường và hủy diệt sự sống tha nhân và xúc phạm đến Thiên Chúa.
Ngày nay, tội ác tràn ngập trong xã hội đến mức đã ăn sâu vào truyền thống và các cơ chế. Thực tế đó là những tội xã hội. “Tội xã hội là mọi tội chống lại công lý đòi phải có trong tương quan giữa các cá nhân, giữa cá nhân với cộng đoàn, và giữa cộng đoàn với cá nhân nữa. Mọi hành động chống lại quyền con người, bắt đầu là quyền sống, gồm cả sự sống trong bào thai, chống lại sự toàn vẹn thân xác của cá nhân, hay chống lại sự tự do của tha nhân, đều được gọi la tội xã hội.”[x] Tham gia vào các tội xã hội đó có nhiều cách khác nhau và mức độ vi phạm cũng không giống nhau. Trong phạm vi gia đình, tội phá thai dẫn đầu. Ngoài xã hội, tồi tệ và quái đản nhất là tội diệt chủng va đàn áp tự do tôn giáo.
Thực ra, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, con người đều được kêu gọi và có bổn phận phục vụ, chứ không phải hủy diệt sự sống.[xi] ĐGH Gioan Phaolô II từng nói: “Quyền sống là quyền trẻ em phát triển trong lòng mẹ từ lúc mới thụ thai; quyền sống trong một gia đình hiệp nhất và môi trường đạo đức để có thể tăng trưởng nhân cách.”[xii] Nhưng hình như cả gia đình và xã hội cấu kết với nhau để phá hủy sự sống từ trong phôi thai. Phá thai “là một tội ác khủng khiếp và đặc biệt làm xáo trộn trầm trọng trật tự luân lý. Đó không phải là một quyền, nhưng là một hiện tượng đau buồn góp phần nghiêm trọng vào việc gieo rắc não trang chống lại sự sống, và cho thấy một mối đe dọa nguy hiểm chống lại một cuộc sống chung của xã hội trong công bình và dân chủ.”[xiii]
Làm sao có thể chữa trị não trạng chống lại sự sống đó, nếu không nhờ tới Thánh Thể? Quả thực,“Bí Tích Thánh Thể dạy các gia đình và thúc đẩy họ bảo vệ sự sống.”[xiv] Nếu biết quy tụ bên Thánh Thể, gia đình sẽ hăng say bảo vệ cũng như tôn trọng sự sống vì khám phá ra Thánh Thể là nguồn mạch và thành trì bảo vệ sự sống. Đó là lý do tại sao ĐHY Alfonso López-Trujillo khẳng quyết: “Hy tế Thánh Thể là chính hành động của Đức Kitô tiêu diệt sự chết và phục hồi sự sống cho chúng ta. Mỗi khi họp nhau để tham dự Hy lễ này, chúng ta mừng sự sống chiến thắng sự chết, và như thế cũng chiến thắng phong trào phá thai. Phong trào phò sự sống không phải hoạt động cho chiến thắng mà hoạt động từ chiến thắng. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói ở Denver năm 1993, “Đừng sợ. Kết quả của cuộc chiến phò sự sống đã được định đoạt.” Công việc của chúng ta là áp dụng chiến thắng đã được thiết lập vào mọi phương diện của xã hội chúng ta. Cử hành Bí Tích Thánh The là nguồn mạch và tột đỉnh của công việc ấy.”[xv]
Thực tế, phong trào phò sự sống gặp rất nhiều khó khăn, có lẽ vì chúng ta còn thiếu đức tin vào Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch sự sống?
LÒNG MẸ HAY PHÁP TRƯỜNG?
Không có điều gì chống lại con người cho bằng hủy diệt sự sống con người ngay từ trong lòng mẹ. Lòng mẹ trở thành pháp trường. Nhìn vào tình hình phá thai trên thế giới hôm nay, chúng ta phải bàng hoàng kinh sợ.
Trên toàn thế giơi hàng năm có tới 42 triệu trẻ em bị giết trong bụng mẹ. Trung bình một ngày khoảng 115.000 vụ phá thai. Hầu hết các vụ phá thai xảy ra ở các nước nghèo (83%). Nơi các nước phát triển chỉ đạt tỷ lệ 17%. Thế nhưng riêng tai Hoa Kỳ, mỗi năm cũng có khoảng 1.370.000 vụ phá thai (1996). Từ năm 1973 đến 2002, Hoa Kỳ có 42 triệu vụ phá thai hợp pháp.
Tại Việt Nam càng ngày càng có nhiều phụ nữ tìm cách phá thai, vì phá thai được nhà nước coi như sách lược hàng đầu để kiểm soát sinh sản. Bởi thế, Giáo Hội càng phải cam go chiến đấu với não trạng chống sự sống đang thịnh hành tại Việt Nam.
Tỷ lệ phá thai tại Việt Nam cao nhất thế giới. Công khai có 83 vụ phá thai trong 1000 người mang thai. Nếu tính cả việc phá thai lén lút, con số lên tới khoảng 2 triệu trong một năm vụ phá thai, tỷ lệ 111 phần ngàn. Năm 1996 có 1.520.000 vụ phá thai.[xvi] Con số phá thai công khai có khuynh hướng tang cao trong vòng hai thập niên qua. Tỉ lệ phá thai cao nhất từ năm 1976 và 1987, khi số phá thai công khai tăng gấp 10 lần, từ 70.281 đến 811.176 vụ (Goodkind, 1996). Theo thống kê mới nhất, có 1/3 những phụ nữ mang thai đã pha thai.[xvii]
Còn phụ nữ Việt Nam tại Hải ngoại thì sao? Chưa có một thống kê chính xác và khoa học về vấn đề này. Nhưng “hiện nay tại Orange County, thủ phủ người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, có ít nhất 2 chương trình phá thai miễn phí được quảng cáo trên báo chí Việt ngữ. Và tính trung bình chỉ 1 trung tâm thôi con số những phụ nữ Việt Nam đến để phá thai có khoảng chừng 500 vụ mỗi tháng.”[xviii] Theo một bác sỹ sản phụ khoa hành nghề lâu năm tại Bệnh Viện Fountain Valley, nơi có nhiều sản phụ Việt Nam nhất Orange County, California, “người Việt Nam phá thai nhiều hơn đẻ.”[xix] Trước sự thật ấy, ai còn dám hãnh diện về văn hóa dân tộc nữa không?
Ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc sát nhân từ trong lòng mẹ, nếu không phải là chính người mẹ? Còn đâu hình ảnh “lòng mẹ bao la như biển Thái bình”? Truyền thống đạo đức gia đình tới đâu?
Nhìn vào số phá thai trên thế giới, có lẽ nhiều người càng bi quan hơn khi thấy 35,4% phụ nữ là Tin Lành, 31,3% là Công Giáo. Nói chung phụ nữ phá thai theo Kitô giáo chiếm gần 70%. Trong khi đó, các phụ nữ không có đạo chiếm 23,7% mà thôi.[xx] Những sự kiện đo cho thấy giáo dân còn ít dấn thân theo Chúa Kitô tới mức nào.
Tới đây, cần tìm hiểu tại sao phụ nữ phá thai. Chỉ có 1% phá thai vì bị hãm hiếp hay loạn luân, 6% vì vấn đề sức khỏe của mẹ hay con, và 93% vì những lý do xã hội (nghĩa là có con ngoài ý muốn hay không thuận tiện).[xxi] Nói chung phụ nữ đưa ra ít nhất 3 lý do phá thai: 3/4 nói có con làm cản trở công việc, học hành hay những trách nhiệm khác. Khoảng 2/3 nói không thể nuôi con. Và 1/2 nói không muốn làm mẹ neo đơn hay đang có vấn đề với chồng hoặc bạn tình.[xxii] Nói tóm, phụ nữ phá thai chỉ vì không muốn hy sinh. Tính ích kỷ đã chiếm trọn con người và ảnh hưởng tới quyết định của họ.
Phải chăng đặt vấn đề như thế đã lỗi thời? Đây là câu trả lời của ĐGH Bênêđictô XVI: “Trên phương diện luân lý, đánh giá của Giáo Hội về vấn đề ly dị và phá thai là phân minh và thấu đáo: đó là tội nặng, vi phạm phẩm giá con người, kéo theo sự bất công sâu sắc trong quan hệ con người và xã hội, xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đảm bảo cho kết ước vợ chồng và Đấng tác thành sự sống.”[xxiii] Nếu ý thức được việc phá thai nặng nề và nguy hại như thế, chắc chắn sẽ không còn ai dám phá thai nữa. Khốn nỗi dù biết là tội nặng, nhiều Kitô hữu vẫn phá thai, bất chấp tiếng nói lương tâm. Chắc chắn chẳng phụ nữ nào vui sướng phải đi đến quyết định phá thai. Thật vay, theo ĐGH, “ly dị và phá thai là những chọn lựa (…) trong những tình thế khó khăn và nguy kịch. Đó là nguồn mạch sinh ra đau đớn sâu thẳm nơi những người phải đưa ra quyết định đó. Nó tác động đến những nạn nhân vô tội: đứa trẻ bị giết trong lòng mẹ khi chúng chưa chào đời, trẻ em bị ảnh hưởng bởi ly dị.”[xxiv]
Trước tình hình phá thai trên thế giới, Giáo Hội có thể làm được gì để chữa những vết thương trong tâm hồn phụ nữ và cứu những tre em vô tội? ĐGH cam đoan:“Giáo Hội có bổn phận gần gũi, yêu thương và khéo léo đối với những người như vậy.”[xxv] Giáo Hội đây là ai, nếu không phải là các Kitô hữu? Bởi vậy, tình trạng phá thai cũng nhắc Kitô hữu ý thức trách nhiệm dấn thân vào phong trào phò sự sống của Giáo Hội.
Hiện nay, có thể tìm thấy một mẫu dấn thân như thế nơi anh Tống Phước Phúc, một nhà thầu Công giáo sống ở Nha Trang. Ngày 13.07.2004, anh thuyết phục một cô gái từ bỏ ý định phá thai chỉ vì cô muốn giữ thể diện gia đình. Thế là anh đã cứu được một mạng người. Trong mấy năm trời, tổng cộng anh đã cứu sống 60 trẻ em thoát cảnh phá thai. Mặc dù găp nhiều khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần, anh vẫn luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Hàng ngày anh đi lễ tại nhà thờ chánh tòa Nha Trang lúc 5:00 sáng.[xxvi] Thánh Thể trở thành sức mạnh cho anh vượt qua tất cả trở ngại. Sở dĩ trở thành anh hùng cứu sống nhiều sinh mạng trẻ thơ, vì anh đã tìm được nguồn mạch tình yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.
Khi chú giải Kinh thánh về Bí tích Thánh thể, tác giả Hurault viết: “Lịch sử không thể dừng lại. Không phải chỉ có tiến bộ kỹ thuật đẩy ta về phía trước, mà thật ra là những đòi hỏi công lý – phát sinh từ cái chết của một người vô tội (và Thiên Chúa là Đấng Vô Tội) – không ngừng bắt ta phải xét lại trật tự hiện hành. Cái chết của Chúa Kitô không cho phép chúng ta được yên ổn, không được nghỉ ngơi.”[xxvii] Trong Thánh Lễ hàng ngày, Chúa Giêsu vẫn hy sinh để đẩy mạnh công cuộc tạo dựng nền văn hóa sự sống cho nhân loại.
Tóm lại, Thánh Thể đã đem lại sức sống cho nhân loại. Càng kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm hồn càng tràn đầy nhựa sống và niềm hy vọng. Hơn khi nào, gia đình cần phải đến với Thánh Thể để học hỏi cách sống hạnh phúc và bảo vệ sự sống cho mình và tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa để chúng con có đủ sức mạnh chống lại nền văn hóa sự chết và làm cho nhân loại phục sinh trong tình yêu Chúa. Amen.
đỗ lực 25.05.2008
----------------------------------------------------------------------
[i] http://www.zenit.org/article-22571?l=english
[ii] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi_en.html
[iii] Trích từ một lời nguyện.
[iv] http://www.conggiaovietnam.net/tacgia/PhamXuanKhoi/bitichthanhthevaviec....htm
[v] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 46.
[vi] Vatican II, Hiến Chế Gaudium et Spes, 36: AAS 58 (1966), 1054.
[vii] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 57.
[viii] ibid., 109.
[ix] Giáo Lý Công Giáo, 2258.
[x] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 118.
[xi] x. Vatican II, Gaudium et Spes, 50-51: AAS 58 (1966), 1070-1072.
[xii] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 155.
[xiii] ibid., 233.
[xiv] http://www.conggiaovietnam.net/tacgia/PhamXuanKhoi/bitichthanhthevaviec....htm
[xv] ibid.
[xvi] http://www.guttmacher.org/pubs/journals/25s3099.html
[xvii] http://www.who.int/reproductive-health/publications/ HRP_ITT_99_2/HRP_ITT_99_2_1.en.html
[xviii] http://www.honnho.org/HNTuTuongHocHoi/35namnhinlai(Duyet).htm
[xix] ibid.
[xx] http://www.abortionno.org/Resources/fastfacts.html
[xxi] ibid.
[xxii] http://erlc.com/article/abortion-statistics
[xxiii] La Croix 05/04/08. Trích lại từ VietCatholic News (Thứ Bảy 05/04/2008 10:20)
[xxiv] Ibid.
[xxv] Ibid.
[xxvi] http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=55068
[xxvii] Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ, Kinh Thanh Tân Ước: Lời Chúa Cho Mọi Người 2005: 745

-------------------------------

 

MMTC ABC426: TRONG CHÚA, MỌI NGƯỜI LÀ CỦA ĂN


Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

Anh chị em thân mến,

 

Truyện kể rằng: Có một cha giáo chuyên dậy về môn thần học bí tích. Trong tuần cha lo việc MMTC ABC426


Truyện kể rằng: Có một cha giáo chuyên dậy về môn thần học bí tích. Trong tuần cha lo việc giảng dậy, cuối tuần ngài đi vào các thôn làng giúp mục vụ ở các xứ đạo nghèo. Cha chọn lối sống sát cánh với nếp sống của người miền quê. Họ tuy nghèo nhưng đơn sơ và chân thật. Nơi họ sinh sống lại chịu nhiều thiên tai, nhưng ít ai oán trách.

Trong làng, có gia đình hai cụ kia, lớn tuổi, nghèo. Hai cụ cư trú trong một căn chòi chỉ đủ để che mưa, che nắng mà sống qua ngày. Họ không có con cái nên cũng chẳng có ai để nhờ vả. Xẩy ra là có cơn bão quét qua làng khiến cho căn chòi của hai cụ bị thiệt hại nặng hơn các nhà khác.

Sau cơn bão, theo thông lệ cha giáo xuống làng để cùng bà con cử hành Thánh Lễ. Trong các bài giảng, cha luôn tìm cách nhắc nhở cho bà con biết về tình trạng của hai cụ. Tuần thứ nhất qua đi, rồi lại một tuần nữa trôi qua, sang thêm một tuần nữa, đến cuối tuần thứ tư, mọi sự vẫn y nguyên. Sau khi dâng Lễ vào cuối tuần đó xong. Cha báo cho bà con biết tuần tới Ngài sẽ không đến dâng lễ cho họ nữa. Nghe đến đó, bà con trong nhà thờ nhốn nháo và xôn xao cả lên. Họ nghĩ là cha ốm hay bị thuyên chuyển.

Cha giáo giải thích: “Tôi không đến dâng lễ vì anh chị em chưa sống đúng vai trò của người tín hữu, ngài nói thêm: đây nhé, kể từ ngày cơn bão quét đến làng này, tuần nào tôi cũng nhắc cho anh chị em biết về hoàn cảnh mục nát, xiêu vẹo của căn chòi mà hai cụ đang ở. Thế mà có ai quan tâm làm gì để giúp họ đâu!” Chúng ta cùng chia một bánh, cùng uống một chén trong Thánh Lễ, rồi có ai sống điều mình đã lĩnh nhận chưa? Nghe đến đâu lòng họ bị đau nhói lên đến đó. Cả nhà thờ lặng yên. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống. Không ai nói với ai điều gì.

Sau vài phút trôi qua, ở góc cuối nhà thờ, có một người đàn ông bị tàn tật, run rẩy đứng lên và thưa với cha và cộng đoàn lời lẽ sau đây: “Dạ thưa cha, lời cha dậy thật chí phải! Tuy nhiên, thay vì nhắc nhở cho chúng con biết nhiệm vụ phải làm, sao cha không dẫn chúng con đi, rồi mỗi người một tay sửa lại căn chòi xiêu vẹo cho hai cụ ấy. Theo con, đó là cách thế hữu hiệu và nhanh nhất.”

Đến lúc này, không chỉ có giáo dân mà cả cha giáo cũng cúi gầm mặt xuống. Cha ngẫm lại mới thấy ông này nói đúng. Cha thường xuyên giảng dậy và khuyên bảo họ hãy sống điều mình đã lĩnh nhận, hãy trở nên của ăn cho nhau, hãy giúp đỡ nhau; thế mà bản thân cha cũng chỉ biết nói mà không biết làm. Cha dường như đã quên điều cha thường nói là con người ngày nay muốn được nhìn thấy nhiều gương sáng hơn là nghe những lời nói suông!

Truyện dừng lại ở chỗ đó, như lời mời gọi để chúng ta đáp trả! Phần còn lại tùy thuộc vào cách đón nhận của từng người, những ai tham dự tiệc Thánh Thể, bao gồm mọi người, cả cha lẫn con, không chừa một ai!

Anh chị em thân mến,

Ít nhất mỗi tuần một lần, nhớ đến Lời Chúa dậy ‘Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.’ Chúng ta cùng nhau dâng Lễ, cùng nhau cử hành bí tích Thánh Thể, nhưng chúng ta đã sống điều mà chúng ta cử hành và lãnh nhận như thế nào?

Tại tiệc Thánh Thể, chúng ta làm lại các việc mà Chúa đã làm, như đã đuợc ghi lại trong các sách Tin Mừng, cụ thể trong trình thuật của Tin Mừng theo Thánh Mác-cô như sau: “Cũng đang trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”

Tất cả các hành động “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban” của Đức Giê-su trong bữa tiệc vượt qua đã đuợc thể hiện trọn vẹn trong sự chết, cao điểm của mầu nhiệm hiến dâng mà Đức Giê-su đã thực hiện. Đây không chỉ là huấn lịnh. Đó là việc làm của Đức Giê-su. Người đã làm mọi sự được cử hành trong nghi lễ của bữa tiệc vượt qua này. Thân xác Người là tấm bánh mà Người đã bẻ ra và trao ban để nuôi sống muôn người.

Kính thưa anh chị em,

Tìm hiểu sâu để chúng ta yêu mến bí tích Thánh Thể là chuyện cần thiết. Nhưng, cuối cùng chúng ta hãy nhớ rằng ‘Đây là mầu nhiệm đức tin’. Đã là mầu nhiệm thì hiểu sao cho thấu! Con người ở các thời đại khác nhau có cách diễn tả khác nhau về mầu nhiệm mà họ đã lĩnh nhận. Tuy nhiên, tất cả đều cần đón nhận bằng niềm tin rồi sống niềm tin đó.

Giả như có ai cầm tấm bánh đã được truyền phép và hỏi anh chị em có tin đây là Thánh Thể Chúa hay không? Bảo đảm cả nhà thờ sẽ đồng thanh tuyên xưng “Amen, nghĩa là đúng như vậy”. Sẽ có anh chị em nói rằng việc đó sao xẩy ra được! Ai có gan làm chuyện tầy trời đó! Đúng vậy, anh chị em tín hữu không dám làm và không có năng quyền để làm. Nhưng các thừa tác viên linh mục của Hội Thánh đều làm sau khi truyền phép và tất cả đều tin nhận đó là Mình và Máu Thánh Chúa. Không chút ngần ngại. Không phút nghi ngờ. Tất cả đều tuyên xưng. Chúa hiện diện hữu hình qua hình bánh và hình rượu mà tất cả chúng ta đều chấp nhận bằng niềm tin.

Thế nhưng có trường hợp, hy vọng không bao giờ xẩy ra, như sau: Ai trong chúng ta có gan cầm tấm bánh đã được truyền phép rồi giơ lên, bỏ xuống đất rồi chà và dẫm đạp. Truớc cảnh tượng đó, tôi tin chắc anh chị em sẽ bầy tỏ thái độ đối với người bất kính ngay.

Nhưng, nếu có người nào trong anh chị em bị bạo hành trong gia đình, là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục, bị ngược đãi, bị chà đạp, nhân phẩm không còn chất người thì chúng ta sẽ hành xử ra sao? Chúng ta có cảm nhận rằng thân thể Chúa đã bị thương tích và cần đuợc hàn gắn hay là chúng ta lại chọn thái độ im lặng, ngu si hưởng thái bình và ai chết mặc ai, miễn là ta vẫn ruớc lễ, sống thánh thiện và giữ vững vị thế trong cộng đoàn là đủ rồi!

Nói như thế có nghĩa là, đôi khi chúng ta nhấn quá mạnh, bàn quá sâu, làm chứng quá hùng hồn về sự hiện diện đích thật của Chúa trong bí tích Thánh Thể trong các Thánh Lễ, các giờ suy tôn, chầu Thánh Thể rồi sau đó chúng ta lại giam Người trong nhà tạm rồi ra về. Trong khi đó, Người đang hiện diện và chờ đợi chúng ta nơi những anh chị em đang bị thương tích nói trên. Anh chị em đừng quên họ cũng là một phần của thân thể Người.

‘Hãy làm việc này’ là bắt chước, noi gương những gì mà Chúa đã làm cho Chúa Cha và cho chúng ta. Người đã trở thành của lễ hiến dâng đẹp lòng Thiên Chúa và cũng trở nên nguồn ơn cứu độ nuôi dưỡng thế gian và những kẻ thuộc về Người thế nào thì trong phận vụ của người môn đệ, chúng ta cũng được hối thúc, để ngày qua ngày, sống trong mối dây hiệp thông với Đức Ki-tô để trở thành của lễ hoàn hảo cho Thiên Chúa trong niềm vui phục vụ và trở thành của ăn cho nhau như thế.

Tóm lại, rao giảng Nước Trời và phục vu tha nhân là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng của người môn đệ. Nhưng, để chu toàn đuợc nhiệm vụ cao cả và quan trọng đó, chúng ta cần đuợc nuôi dưỡng bởi sức sống là Thánh Thể Chúa. Chính bí tích Thánh Thể là nguồn sức mạnh giúp chúng ta làm đuợc những việc mà thế gian không làm được. Thế gian có thể tạo ra những anh hùng nhưng không tạo ra người môn đệ. Người ta có thể hiến dâng vì lý tưởng. Nhưng người môn đệ hiến dâng mình vì Yêu. Nguồn sức mạnh giúp các môn đệ có thể hiến dâng chỉ được tìm thấy trong Thánh Thể Chúa. Chúng ta chỉ có thể quên mình để phục vụ người khác hết lòng nếu chúng ta được nuôi dưỡng bởi Tình Yêu của Đấng đã hiến dâng và sẵn sàng chết vì yêu.

Như vậy, chạy đến với bí tích Thánh Thể để múc thêm năng lực của sự sống rồi ra đi chu toàn nghĩa vụ yêu thương mà người môn đệ cần thực hiện là sứ điệp mà chúng ta cần ghi nhớ trong ngày mừng kính Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay. Cầu chúc mọi người đạt được nguyện ước này và trở thành của ăn nuôi sống nhau trong Chúa. Amen!

----------------

 

MMTC ABC427: BÁNH THIÊN THẦN


Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

 

Trong bài ca tiếp liên “Lauda Sion” (Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen) có lời nguyện này: “Này đây BÁNH MMTC ABC427


Trong bài ca tiếp liên “Lauda Sion” (Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen) có lời nguyện này: “Này đây BÁNH CỦA CÁC THIÊN THẦN, biến thành lương thực của khách hành hương; thật là bánh của những người con, không nên ném cho loài khuyển. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng man-na. Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là Bánh thật, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận với những công dân thánh của nước trời. Amen.”

Thánh Thomas More (Công giáo quen đọc là Tôma Môrô, 1478-1535, Anh quốc) là luật sư, triết gia, chính khách, phản đối cải cách Tin Lành, phản đối Henry VIII ly khai Giáo hội La Mã, từ chối thừa nhận Quốc vương trở thành người Lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh, và đặc biệt gay gắt phản đối ý tưởng nhà vua ly hôn với Catherine xứ Aragon để cưới Anne Boleyn. Khi từ chối tham gia Lời Tuyên Thệ Tối Cao (Oath of Supremacy), Thomas More bị vua Henry VIII kết tội phản quốc và bị tử hình. Trong buổi hành hình, Thomas More thẳng thắn tuyên bố: “Tôi chết như là một đầy tớ trung thành của nhà vua, nhưng trước tiên tôi là tôi tớ của Chúa!”

Công việc bận rộn nhưng Thánh Thomas More luôn yêu mến Thánh Thể. Ngài nhận xét: “Nếu tôi xao lãng, việc hiệp lễ sẽ giúp tôi tịnh tâm trở lại. Nếu hằng ngày có những dịp xảy đến xúi giục tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi sẽ tự trang bị cho cuộc chiến mỗi ngày bằng việc lãnh nhận Thánh Thể. Nếu tôi đặc biệt cần đến ánh sáng và sự khôn ngoan để thực thi các phận sự nặng nề của tôi, tôi sẽ đến bên Đấng Cứu Độ, mong tìm được lời khuyên và ánh sáng của Người.” Thật là tuyệt vời!

Thánh Phêrô Giulianô Eymard (1811-1868, sáng lập Dòng Thánh Thể, Societas Sanctissimi Sacramenti, SSS) xác định: “Chúng ta chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể.” Một câu nhắc nhở thực sự rất quan trọng đối với tín nhân Công giáo.

Năm 700 (sau công nguyên), tại Nhà thờ Thánh Domitian ở Lanciano (Ý), cha Thomases (tu sĩ Dòng Basilian) đã nghi ngờ sự hiện hữu thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Thời đó có nhiều tà thuyết nổi lên đã làm lung lay đức tin của ông. Một buổi sáng nọ, cha Thomases dâng lễ mà vẫn nghi ngờ. Đến phần truyền phép, có điều lạ xảy ra trên đôi tay khiến toàn thân cha Thomases rung động: Bánh biến thành Thịt thật, Rượu biến thành Máu thật.

Cha Thomases lặng người một lúc rồi từ từ đưa lên cho mọi người thấy và nói: “Ôi chứng cớ hữu hình của Chúa để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi, Ngài muốn mặc khải chính Ngài trong bí tích Thánh Thể hoặc để chúng ta nhìn thấy tỏ tường. Anh chị em hãy đến chiêm ngưỡng phép lạ của Chúa. Đây là Mình Máu Thánh Đức Kitô.” Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo Hội Công giáo công nhận.

Trước khi từ giã thế gian, chính Chúa Giêsu đã xác lập Giao Ước Máu trong Bữa Tiệc Ly: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Lc 22:20) Giao ước (hiệp ước, thỏa ước, khế ước, minh ước) khác với hợp đồng, và đặc biệt đó là giao ước mới được ký kết bằng chính Bửu Huyết của Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, chứ không là máu loài động vật.

Theo nghĩa Kinh Thánh, giao ước được thiết lập và đóng ấn bằng một lễ nghi công khai và long trọng. Theo phong tục của dân ở Thánh Địa xưa, người ta đóng ấn giao ước bằng nghi thức sát tế một con vật, rồi phân thây con vật ấy thành hai phần và đặt dưới đất. Sau đó, đại diện hai bên lần lượt đi ngang qua giữa hai phần con vật đó, ngụ ý quyết tâm thi hành giao ước và sẵn sàng chịu cùng một số phận như con vật bị giết nếu vi phạm giao ước. (x. St 15:7-20; Gr 31:31; Gr 34:18-22)

Thiên Chúa đã nhiều lần thiết lập giao ước với loài người. (x. St 8:20-21; St 9:8-17; St 12:1-3) Có hai giao ước được nhắc tới trong Kinh Thánh – Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Cựu Ước là giao ước được thiết lập giữa Thiên Chúa và dân Israel, được đóng ấn bằng máu con vật sát tế. Tân Ước là giao ước được thiết lập trực tiếp giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, và được đóng ấn bằng chính Bửu Huyết của Đức Kitô.

Thực sự Chúa Giêsu muốn chúng ta sống dồi dào, (Ga 10:10) nên Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta, và để ở cùng chúng ta cho đến tận thế như Ngài đã hứa. (Mt 28:20) Đặc biệt là chính Ngài minh định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6:51) Hoàn toàn chắc chắn như vậy!

Khi Saun – Saolê, sau trở thành Phaolô – lùng sục khắp nơi để bắt giết các tín nhân, Chúa Giêsu đã nói thẳng với ông: “Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!” (Cv 26:14) Những người có “máu xấu” cố ý làm ngơ chứ chắc chắn không phải không biết. Còn máu, còn sống; mất máu, đông máu hoặc “khô máu,” chết chắc! Đó là quy luật tự nhiên – tức là Luật Chúa. Saolê đã tỉnh ngộ vì cú ngã ngựa chí mạng, và rồi nhìn vào thực tế của cuộc đời nhiễu nhương này, ông đã phải thốt lên: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2:7)

Người ta đã và đang muốn loại bỏ Thiên Chúa, bằng chứng là xưa nay luôn xuất hiện các tà thuyết, tà giáo – chẳng hạn Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, một phụ nữ ảo tưởng và ảo giác mà sao nhiều người vẫn bị mê hoặc? Thật khủng khiếp! Chỉ vì cái tôi quá lớn nên cố chấp, người ta vẫn không hề biết sợ, dù đã có những điều nhãn tiền: Tại Fatima Bình Triệu – Thủ Đức, tháp chuông hình chữ M với Thánh Giá vẫn vươn cao giữa sân trường ĐH Luật; tượng Thánh Vinh-sơn Liêm vẫn đứng giữa sân trường Nguyễn Trung Trực – Gò Vấp. Và còn những điều khác xung quanh chúng ta hằng ngày. Thật chí lý với nhận xét của Epictetus, triết gia khắc kỷ Hy Lạp: “Con người không bị mọi thứ gây phiền nhiễu, mà bị phiền nhiễu bởi suy nghĩ của họ về mọi thứ.”

Thời Cựu Ước,khi  ông Môsê xuống núi thuật lại cho dân mọi lời và mọi điều luật của Đức Chúa thì toàn dân đồng thanh: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” (Xh 24:3) Rất tốt. Một lời hứa rất đẹp. Ước gì họ luôn ngoan ngoãn như vậy, và chúng ta cũng luôn “biết điều” như vậy. Thế nhưng chuyện đời không đơn giản.

Chính ông Môsê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” (Xh 24:7) Bấy giờ, ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.” (Xh 24:8)

Máu biểu hiện sự sống. Vì thế, máu rất quan trọng, vì sự sống là thứ bất khả xâm phạm. Màu máu cũng rất khác lạ, sắc đỏ khác với mọi màu đỏ khác. Với những con người bình thường, lời thề cũng thường liên quan máu. Ngày xưa, người ta thường “uống máu ăn thề” – họ cùng cắt máu ngón tay, cho chảy chung vào một cái chén rồi chia nhau uống, thề sống chết có nhau. Trong các Thánh Vịnh từ “giao ước” được đề cập ít nhất 18 lần.

Mặc dù phàm nhân chẳng đáng gì, nhưng Thiên Chúa vẫn tha tội chết, cho quyền sống, và còn ký kết giao ước vĩnh viễn, cụ thể là giao ước cầu vồng: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.” (St 9:12) Cảm được lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, Thánh Vịnh gia đã tự nhủ: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Chúa.” (Tv 116:12-13)

Ngài là Thiên Chúa của người sống, Ngài yêu thương họ tới cùng và muốn mọi người được sống dồi dào. Thánh Vịnh gia tự hứa với Thiên Chúa: “Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.” (Tv 116:15-16) Và quyết tâm hành động: “Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Chúa. Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người.” (Tv 116:17-18) Đó là lời nhắc nhở mỗi tín nhân ngày nay.

Như một cách lý giải, Thánh Phaolô cho biết: “Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.” (Dt 9:11-12) Kinh nghiệm sống cho thấy rằng cái gì liên quan máu đều là vấn đề nghiêm trọng. Máu động vật đã vậy, máu người còn nghiêm trọng hơn. Và còn hơn thế nữa, Máu Chúa Giêsu vô cùng quý giá, cực thánh, không gì có thể so sánh.

Thánh Phaolô so sánh: “Nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.” (Dt 9:13-14) Máu động vật và máu người có thể làm chúng ta bị dơ bẩn, nhưng Máu Thánh Chúa Giêsu lại khác, không làm chúng ta dơ bẩn mà còn tẩy sạch chúng ta khỏi mọi thứ ô uế. Thật kỳ diệu, bất cứ ai “tắm gội” bằng Bửu Huyết Đức Kitô sẽ nên tinh tuyền.

Mối liên kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sự sống thể lý và sự sống tâm linh vô cùng lạ lùng. Thánh Phaolô cho biết: “Người [Chúa Giêsu] là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.” (Dt 9:15)

Trình thuật Mc 14:12-16, 22-26 cho biết: Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ hỏi Đức Giêsu để biết ý Thầy muốn họ dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu. Ngài sai hai môn đệ đi và dặn họ đi vào thành, gặp một người mang vò nước thì đi theo người đó. Người đó vào nhà nào thì họ hỏi chủ nhà về căn phòng dành cho Thầy ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ, người ấy sẽ chỉ cho một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và họ sẽ dọn tiệc ở đó. Hai môn đệ ra, vào thành và thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Chỉ có Thiên Chúa mới khả dĩ biết trước như vậy, vì Ngài thấu suốt mọi sự.

Trong bữa tiệc đêm đó, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” Nghe Thầy nói và nhìn phong cách Thầy lúc đó, chắc hẳn họ vô cùng ngạc nhiên – dù Kinh Thánh không ghi lại chi tiết. Không lạ sao được, vì bánh mà bảo là “thịt,” rượu mà bảo là “máu.”

Trí tuệ phàm nhân không thể hiểu thấu, vì thế mà phải “lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.” (Đây Nhiệm Tích) Quả thật, đức tin vô cùng quan trọng đối với chúng ta, những người mệnh danh là Kitô hữu Công giáo.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con xứng đáng và siêng năng kết hiệp với Ngài, xin ở với chúng con luôn để chúng con được sự sống viên mãn. Xin giúp chúng con biết cầm lấy tấm-bánh-cuộc-đời của chính chúng con mà tạ ơn, bẻ ra và trao cho mọi người. Xin ban Thần Khí Thánh Thần và dẫn chúng con về với Chúa Cha. Amen.

-----------------------------

 

MMTC ABC428: TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÁNH TRƯỜNG SINH!


Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

 

Theo thống kê chính thức mới nhất của cơ quan CARA (Center for Applied Research in the MMTC ABC428


Theo thống kê chính thức mới nhất của cơ quan CARA (Center for Applied Research in the Apostolate), hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 67.7 triệu tín hữu Công Giáo. Thế nhưng, số người đi tham dự thánh lễ mỗi tuần một lần chỉ vào khoảng 23.4%, tức là ước chừng khoảng 17 triệu tín hữu đi tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Và theo nghiên cứu của CNA (Catholic News Agency) khoảng 69% người Công Giáo tại Hoa Kỳ không còn tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể nữa. Bạn thấy có buồn không? Tại sao các tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ lại không tin vào Bí Tích Thánh Thể vậy? Có người đưa ra ba giả thiết sau đây:

1. Là tại vì tình trạng khan hiếm ơn gọi, không có linh mục dâng lễ thường xuyên.

2. Là tại vì có những linh mục dâng thánh lễ một cách cẩu thả, tùy tiện, hay thêm bớt, có khi còn tự “sáng chế” thêm những điệu bộ, hoặc thêm thắt những lời nguyện trong sách lễ Rôma, hoặc chỉ dâng lễ như là việc bổn phận, thiếu nghiêm trang, thiếu cung kính, không chuẩn bị soạn bài giảng cho cẩn thận… cho nên dần dần, có nhiều người lâm vào tình trạng chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này rồi (Ds 21:5).

3. Là tại vì bận rộn, người ta quá bận bịu đến việc lo tìm kiếm cơm bánh và của cải vật chất, quá lo lắng cho những nhu cầu về thể xác… cho nên không có thời giờ để… đi lễ.

Bạn nghĩ sao về giả thiết thứ nhất? Tôi thấy cũng có lý đấy! Thế nhưng, sau khi đọc qua những thông tin ở trang web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, tôi thấy giả thiết này không vững chắc cho lắm, là vì hiện nay đang có 35.513 linh mục phục vụ tại 16.703 giáo xứ của 194 giáo phận cơ mà! Lẽ nào lại có chuyện mấy chục triệu tín hữu bị thiếu của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô một cách trầm trọng như vậy được?

Còn giả thiết thứ hai, thoạt nghe qua, tôi thấy khá là thuyết phục, bởi vì khi một linh mục bất cẩn hay lơ là trong việc dâng thánh lễ, hay trong việc cử hành các bí tích; hoặc khi một linh mục lôi thôi hay lè phè trong cách ăn nết ở, say sưa nghiện ngập, cẩu thả, vụng về, lại vừa thiếu nghiêm trang và thiếu chuẩn bị trong khi dâng thánh lễ cũng như trong công việc rao giảng…dù là vô tình đi chăng nữa, thì rất dễ dàng gây ra sự bất mãn và nhàm chán cho giáo dân khi họ đến tham dự thánh lễ, đặc biệt là những thánh lễ Trọng và những thánh lễ Chúa Nhật. Thế nhưng! Suy đi nghĩ lại, tôi thấy giả thiết này cũng không ổn cho lắm. Không lẽ có quá nhiều linh mục bê bối đến độ làm cho trên dưới 50 triệu tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ chán ngán việc đến lãnh nhận Bánh Trường Sinh như vậy sao? Nói cách khác, không lẽ lại có tới hơn một nửa linh mục trong tổng số 35.513 là bê bối và lôi thôi như vậy sao?

Riêng về giả thiết thứ ba, tôi thấy là có sức thuyết phục nhất. Tại sao tôi dám nói như vậy? Xin thưa là bởi vì trong những cuộc phỏng vấn do cơ quan CARA (Center for Applied Research in the Apostolate) thực hiện, chính những người Công Giáo bỏ lễ Chúa Nhật đã nói rằng lý do khiến họ bỏ bê, lơ là hoặc thỉnh thoảng mới đến với thánh lễ Chúa Nhật là vì họ quá BẬN RỘN với công việc làm ăn, với việc học hành, với những thú vui trần thế, với những sự hưởng thụ ...

Vì đi làm bảy ngày một tuần, mỗi ngày từ 10-12 tiếng và làm quanh năm suốt tháng cho nên họ không còn thời gian, không còn sức lực, và cũng chẳng còn tâm trí để đi lễ Chúa Nhật hay những ngày lễ trọng và buộc. Bên cạnh lý do bận rộn, còn có nhiều lý do khác khiến nhiều người lơ là với việc lãnh nhận Bánh Trường Sinh trong và qua thánh lễ. Ví dụ:

• “Đạo tại tâm mà lại, tôi không ăn cướp ăn trộm, không gây thù oán với ai, không gian dối, không vợ nọ chồng kia…sống như vậy là đủ sức lên Thiên Đàng rồi, đi lễ mà làm gì?”

• “Chúa ở khắp mọi nơi, tôi ở nhà thờ phượng Chúa cũng được vậy, tại sao phải đến nhà thờ, tại sao phải phải đi lễ làm gì cơ chứ?”

• “Xem mấy người đi lễ, đi nhà thờ hàng ngày thử coi, cuộc sống của họ có khác gì của tôi đâu? Cũng cứ tàn tàn, không giàu nổi, thậm chí còn tệ hơn gia đình của tôi nữa là đàng khác, tôi tranh thủ đi làm có tiền mua nhà, mua xe mới, còn mấy người đi lễ hàng ngày, Chúa có ban gì thêm cho họ đâu?”

Bạn suy nghĩ thử coi, bạn có bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ rước lễ vì lý do quá bận rộn với công việc làm ăn, hay là vì một trong những lý luận sai lạc ở trên hay không? Nếu có thì bạn nên suy nghĩ lại đi! Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:51). Thiếu thốn Bánh Trường Sinh, là linh hồn của chúng mình sẽ lâm vào tình trạng suy nhược, yếu đau bệnh tật và tệ hơn nữa, sẽ không thể nào được vào hưởng niềm vinh phúc trong Nước Chúa, không được sống muôn đời đâu!

Cuộc hành trình đi về Thiên Quốc của chúng mình còn dài và còn nhiều chông gai lắm, chúng mình cần phải có đầy đủ lương thực đi đường, đó chính là Bánh Trường Sinh của Chúa Giêsu ban cho, phải có sức mạnh của Ngài nâng đỡ thì mới mong đi đến nơi bằng yên được. Bạn hãy chịu khó đi tham dự thánh lễ, nhất là lễ Chúa Nhật, và nhớ đi xưng tội thường xuyên, để nhờ vậy bạn mới có đủ điều kiện và xứng đáng lãnh nhận Bánh Trường Sinh của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh ban cho. Đừng chần chờ hay làm biếng nữa, siêng năng một chút đi, có nhiều cái lợi lắm đấy!

-------------------------

 

MMTC ABC429: THÁNH THỂ CHO TA HIỆP THÔNG TRONG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA


Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

 

Một phương tiện tuyệt diệu nhằm cho ta hiệp thông hoàn toàn với Chúa Kitô, do Ngài trao ban MMTC ABC429


Một phương tiện tuyệt diệu nhằm cho ta hiệp thông hoàn toàn với Chúa Kitô, do Ngài trao ban là Thánh Thể, bí tích cực trọng đưa ta đến tham dự bữa tiệc nuôi linh hồn bằng chính Mình và Máu của chính Chúa Kitô.

Mình Máu Chúa Kitô, dù là chân lý đức tin, lại là chân lý vượt quá sức hiểu biết của ta. Chân lý ấy trở thành mầu nhiệm đức tin.

 “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Đó là lời công bố nghiêm túc của chủ tế sau mỗi lần truyền phép bánh rượu để nên Mình Máu Chúa Kitô. Vì là mầu nhiệm đức tin, bí tích cực trọng này chỉ có thể tin, và không dễ giải thích.

Tất cả đều bắt đầu từ ước muốn của Chúa Kitô. Chúa muốn dưỡng nuôi ta bằng chính con người của Chúa. Chúa muốn ta được nên như Chúa. Bởi vậy, Chúa trở nên lương thực cho ta: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy… Các con hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy…”.

Vì chính Chúa Kitô hiến dâng mình cho ta, nên mỗi lần rước lễ, ta rước cả linh hồn và Thiên tính của Chúa qua hình bánh. Khi ta rước lễ, cũng là rước lấy và gặp gỡ chính Chúa Kitô đã chết, nhưng đã phục sinh.

Thánh Thể là bí tích tình yêu, bí tích cứu độ. Khi lãnh nhận, ta sẽ đạt tới một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa tặng ban, đó là hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô. Ta trong Chúa và Chúa trong ta. Qua sự hiệp thông cùng Chúa Kitô, ta đồng hiệp thông với Thiên Chúa trong Chúa Kitô.

Ai xứng đáng nhận lãnh Thánh Thể, người đó tham dự vào Tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa, lãnh lấy ơn cứu độ. Chỉ nhờ và trong tình yêu Thiên Chúa, cùng sự cứu độ, Thiên Chúa cho ta thông hiệp sự sống viên mãn của Ngài. Sự tham dự  tuyệt vời này là ơn thần hóa Thiên Chúa ban cho ta.

Hội Thánh luôn tuyên xưng và cầu nguyện rằng: “Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần” (Kinh Tạ Ơn II). Hay: “Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô” (Kinh Tạ Ơn III).

Chính Chúa Kitô từng nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6, 56). Động từ “ở trong” mà Chúa nói, diễn tả mạnh mẽ ơn hiệp thông.

Có ai dám khẳng định mạnh mẽ như Chúa Kitô? Dẫu là tình yêu đôi lứa hay ngay cả  sự kết hợp vợ chồng, có chắc là họ ở trong nhau như Chúa trong ta và ta trong Chúa? Chỉ có bí tích Thánh Thể làm nên sự hiệp thông kỳ diệu, hiệp thông toàn vẹn: Chúa với ta và ta với Chúa: một thân thể không thể tách lìa.

Hiệp thông với Chúa, ta được sống chính sự sống của Thiên Chúa. Sức mạnh của sự sống không phải là được sống, nhưng là được sống bằnh chính sự sống của Thiên Chúa.

Đối với người Công giáo, sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa là điều quan trọng hơn hết mọi điều quan trọng mà tinh yêu Thiên Chúa dành cho họ. Điểm cốt yếu này chỉ có thể tìm gặp nơi bí tích Thánh Thể. Nơi đó, ta và Chúa sống trong nhau.

Hiệu quả và lợi ích của việc sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa do Thánh Thể mang lại, được chính Chúa Kitô mạc khải: “Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống... Cũng như Cha, Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta...” (Ga 6, 1 tt).

Mà sự sống lưu chuyển từ Thiên Chúa đến bản thân ta, để ta tham dự vào, điều mà ta gọi là sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa, lại khơi nguồn từ Thánh Thần. Vì thế, có sự sống của Thiên Chúa là có Thánh Thần.

Bởi vậy, lãnh nhận Thánh Thể, ngoài Thịt Máu Chúa Kitô, ta còn lãnh nhận chính Thánh Thần. Mà lãnh nhận Thánh Thần là lãnh nhận sức mạnh bền chặt, nối kết ta trong Chúa Kitô và trong Thiên Chúa luôi mãi.

Nhờ Chúa Kitô, chúng ta sẽ được sống, sẽ đến cùng Chúa Cha, sẽ nếm hưởng thiên đàng ngay trên trần thế, như chính Chúa Kitô đã từng tuyên bố: “Như tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy”. Vì thế, mỗi lần rước lễ, ta đón nhận sự sống của Đấng đang sống. Đó là sự sống thần linh duy nhất bắt nguồn từ Chúa Cha.

------------------------------

 

MMTC ABC430: Thánh Thể, tặng vật Tình Yêu


(Suy niệm của Dã Quỳ)

 

Thông thường khi mừng lễ ai, ta cần chuẩn bị món quà để trao tặng người đó. Thế nhưng trái lại MMTC ABC430


Thông thường khi mừng lễ ai, ta cần chuẩn bị món quà để trao tặng người đó. Thế nhưng trái lại, Chúa nhật hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Tin Mừng trình bày cho chúng ta: với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao tặng bánh cho đám đông đến với Người. Đây là hình bóng của việc Chúa sẽ lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban chính sự sống của Người cho chúng ta.

Những cử chỉ khi Chúa Giêsu làm dấu lạ hóa bánh nuôi dân chúng cũng đồng nhất với những hành động lúc Chúa lập Phép Thánh Thể, hay sau khi Phục Sinh Người hiện ra và đồng bàn với môn đệ: "Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho..." (Lc 9, 16; 22,19; 24, 30) Tất cả những cử chỉ của Chúa sẽ được tóm gọn trong Hy Tế Thập Giá.

Chúa Giêsu Kitô - Đấng nhập thể làm người đã yêu thương chúng ta đến cùng. Chúa đã cầm lấy tấm bánh đời mình là chính thân thể Người, hiến dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ Thánh giá để hòa giải nhân loại với Cha "Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em."(Lc 22,19) Người đã đổ đến giọt máu cuối cùng để chuộc chúng ta khỏi tình trạng nô lệ và tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi "Anh em hãy uống chén này, vì đây là chén máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội." (Mt 26,27-28)

Chúa muốn ở lại mãi mãi với con người và Tình yêu đã thúc đẩy Người có một sáng kiến quá kỳ diệu. Hơn thế nữa, Chúa còn muốn chúng ta được tham dự vào Thần Tính của Thiên Chúa nên trong bữa ăn cuối, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, để lại Thân Thể Người làm của ăn và Máu Người làm của uống dưới hình Bánh và Rượu. Vì thế, Thánh Thể là tặng vật cao quí nhất mà Chúa đã phải trả một giá đắt là cuộc thương khó và tử nạn của Người trên thánh giá để rồi Bí tích Thánh Thể như là một Tưởng niệm vĩnh viễn cuộc Thương Khó của Chúa.

Nơi bàn tiệc Thánh Thể quý giá, Chúa ban cho chúng ta sự sống Thần Linh mang lại ơn cứu độ và đổ tràn đầy ân sủng trên ta. Không có bàn tiệc nào quí báu hơn, vì ở bàn tiệc Thánh Thể chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật ban Mình Máu cho ta làm của ăn trong Bí Tích Thánh Thể. Không có Bí tích nào đem lại sự sống đời đời ngoài Bí tích Thánh Thể vì Thánh Thể chính là Sự Sống (x. Ga 6, 51). Thánh Thể là ơn trên mọi ơn huệ, là quà tặng vô giá trên mọi quà tặng và là phép lạ lớn lao hơn mọi phép lạ. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu thực sự trở nên Tấm Bánh đong đầy Tình Yêu và Sự Sống.

Nếu như không có Bí tích Thánh Thể, có lẽ chúng ta khó mà nhận ra Tình yêu của Chúa dành cho ta. Vì khi yêu, cần có sự hiện diện. Thế nên, ta có thể nói: với Thánh Thể, Chúa yêu ta thực sự vì Người ban chính mình cho ta. Chính vì yêu ta mà Chúa ở lại đó và Người ước mong sống trong ta, ngự trị trong ta và ta sống nhờ sức sống của Người. Vì vậy, khi đến Hiệp Lễ, ta đón tiếp chính Thiên Chúa vào trong tâm hồn ta; chúng ta được tháp nhập với Chúa, được đón nhận nguồn tình yêu, sự sống, nghị lực, sức mạnh, sự hoàn thiện...vì Chúa là tất cả "Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời..." (Ga 6, 54)

Chúa Giêsu đã bẻ chính Thân Thể Người qua cái chết đau thương để rồi Người trao cho từng người chúng ta "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em." (1Cr 11, 24). Người trở nên mẫu gương của sự hiến ban chính mình và chia sẻ cho anh em. Vì thế, chia sẻ Thánh Thể đích thực là sự chia sẻ trong cái chết của Chúa Kitô và Cử Hành Thánh Thể là tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn của Chúa. Tấm bánh Thánh Thể được bẻ ra và chia sẻ sẽ liên kết tất cả mọi người nên một trong Chúa, hiệp thông với Chúa và với nhau vì tất cả lãnh nhận cùng một tấm bánh, ngồi cùng một bàn tiệc.

Khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta cũng được mời gọi cầm lấy tấm bánh cuộc đời mình, cho dù tấm bánh ấy nhỏ bé là cuộc sống bất toàn của ta, là những hy sinh vất vả, là những niềm vui nỗi sầu... Chúng ta hãy dâng lên Chúa, chúc tụng tạ ơn Người đã yêu thương ta, chúc lành và nâng đỡ ta từng ngày, trợ lực và nuôi sống ta bằng chính sự sống của Người trong Thánh Thể. Chúng ta can đảm bẻ ra bằng những từ bỏ ý mình để thuận theo ý Chúa; bẻ ra qua đón nhận những khác biệt của tha nhân để yêu thương bổ túc cho nhau; bẻ ra trong những cố gắng sống đoàn kết, hợp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Bẻ chắc chắn sẽ khó, sẽ đau vì phải hao mòn và thiệt thòi, nhưng đem lại cho ta niềm vui của tình yêu hiến tế. Và cử chỉ cuối Chúa muốn ta cùng Chúa trao cho, chia sẻ cho anh chị em xung quanh đang cần ta, nhất là những người cùng khổ, vì Chúa đã mời gọi "Chính anh em hãy cho họ ăn."(Lc 9,13)

Chúa đã chuẩn bị bàn tiệc Thánh Thể để nuôi sống chúng ta nơi trần thế và Người cũng đã sắp đặt một bàn tiệc vĩnh cửu trong Nước Trời để chờ đợi chúng ta vào chung hưởng cùng Người. Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa Kitô mà chúng ta lãnh nhận hôm nay, ban cho ta sức mạnh để kiên vững trong hành trình theo Chúa, ban cho ta ân sủng để chiến đấu chống lại những cám dỗ và mang lại cho ta sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con tặng vật tình yêu là Mình Máu Thánh Chúa. Xin giúp chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể; biết sống và làm tỏa sáng tình yêu Thánh Thể bằng chính cuộc sống yêu thương, bác ái, hiệp nhất và phục vụ của chúng con. Amen.

--------------------------------

 

MMTC ABC431: Mọi người đều ăn, và được no nê


(Suy niệm của Lm. Trầm Phúc)       

 

Không ai có thể khai thác được tất cả sự sung mãn tuyệt diệu của Bí Tích Mình Thánh Chúa, vì MMTC ABC431


Không ai có thể khai thác được tất cả sự sung mãn tuyệt diệu của Bí Tích Mình Thánh Chúa, vì đó là tuyệt tác của tình yêu Thiên Chúa.

Qua các thời đại, các Giáo phụ và vô số các thánh đã suy nghĩ, diễn tả bằng mọi cách sự tuyệt diệu của Bí Tích nầy, nhưng kho tàng Tình Yêu nầy vẫn không vơi cạn.

Giáo Hội đã sử dụng mọi cách, mọi nghi lễ để suy tôn Mình Máu Chúa và giúp con cái mình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Những cố gắng đó không vô ích, gần đây nhất là Đức Phaolô VI, Đức chân phước Gioan-Phaolô II gần như liên tục cổ võ lòng yêu mến, và sùng kính Bí Tích Tình Yêu nầy. Những cố gắng nầy đã tạo nên một làn sóng sùng mộ Chúa Giêsu Thánh Thể trên khắp thế giới.

Mỗi năm, Giáo Hội thiết lập hai lễ đặc biệt, để thúc giục người tín hữu yêu mến Chúa trong Thánh Thể: là lễ Thứ Năm Tuần Thánh -kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập phép Mình Thánh Chúa-, và lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể Chúa đã tặng ban cho mỗi người chúng ta; một hồng ân mà chúng ta không thể nào hiểu hết giá trị và sự phong phú của nó.

Đó là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, làm sao trí khôn nhỏ bé chúng ta có thể hiểu được?

Nhưng đây là hồng ân tình yêu, tuy không hiểu thấu nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể yêu vì Chúa có cách tỏ tình, chỉ cần chúng ta thật tình muốn yêu mến Chúa, muốn đáp trả lại tình yêu.

Thánh Thể là một của ăn, là một dấu hiệu vật chất mà chúng ta có thể ăn được, chỉ cần ăn với ước muốn đáp trả hồng ân.

Muốn cho chúng ta hiểu được phần nào và đi sâu vào tình yêu, Chúa Giêsu phải chuẩn bị trước bằng những dấu hiệu vật chất, bằng những xác quyết rõ ràng.

Diễn từ về Bánh Hằng sống trong chương thứ 6, Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã không úp mở: “Thịt Ta là của ăn… Ai ăn Thịt Ta, người ấy sống trong Ta và Ta sống trong người ấy…”.

Con người rất cần của ăn vật chất, nhưng họ cũng cần một thứ của ăn khác, cao quí hơn: “Con người không chỉ sống bằng cơm bánh”. Của ăn vật chất không thể thỏa mãn được con người, nó nuôi sự sống phần xác để đi đến một mục tiêu cao hơn đó là hạnh phúc.

Manna trong sa mạc đã nuôi dân Do thái, không phải chỉ để cho họ sống, mà còn giúp họ đạt đến mục tiêu, là trở nên một dân tộc tàng trữ kho tàng tình yêu của Thiên Chúa; là ơn cứu độ và hạnh phúc với Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta nghe kể lại phép lạ Chúa Giêsu nuôi năm ngàn người, trong hoang địa bằng năm chiếc bánh và hai con cá. Phép lạ nầy chứng tỏ quyền năng vô song của Chúa Giêsu. Ngài bảo các môn đệ phải cho dân chúng ăn. Nuôi năm ngàn người trong hoang địa không là việc của một vài người. Các ông thú nhận sự bất lực của mình: làm sao lo cho họ ăn được? chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá?

Chúa Giêsu bình thản, chậm rãi ra lệnh: Xếp cho họ ngồi từng nhóm và đem bánh và cá lại cho Ngài.

Thánh Luca ghi lại: “Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ…” Những cử chỉ nầy sẽ được lặp lại trong bữa Tiệc Ly. Phải chăng bữa ăn trong hoang địa nầy là khúc dạo đầu cho bản tình ca Thánh Thể? Khi ấy, Ngài nuôi năm ngàn người bằng năm chiếc bánh và hai con cá; và hôm nay, Ngài nuôi tất cả nhân loại bằng một tấm bánh duy nhất, cho đến tận thế. Tấm bánh đó chính là Mình Ngài, “sẽ bị nộp”, nghĩa là sẽ tan nát trên thập giá, dưới roi đòn để trở thành của ăn cho muôn người.

Ngài căn dặn: “Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy”. Việc nầy không chỉ là nói mà là ăn. Ăn lấy Thầy đi, chúng con sẽ nhớ Thầy đã chết cho chúng con. Không làm việc nầy, chúng con sẽ quên, của ăn trần gian vẫn luôn hấp dẫn. Ăn lấy Thầy, chúng con mới biết Thầy yêu chúng con đến mức độ nào. Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu Chúa nên đã thốt lên: “Ngài đã yêu tôi và đã liều mạng cho tôi!”.

Liều mạng cho tôi, và hơn thế nữa, đây chính là đỉnh cao vút của tình yêu: Ngài cho tôi ăn lấy Ngài, đây cũng là một cách liều mạng. Ăn lấy Ngài là nhìn nhận cái chết của Ngài: “Anh em ăn bánh nầy… là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”

Trở thành Thánh Thể là chết đi một lần nữa.

Ăn lấy Chúa, chúng ta có cảm thấy tình yêu Chúa thấm nhập vào chúng ta không? Ngài là Tình Yêu, và chúng ta ăn lấy Ngài, trở nên một với Ngài, điều mà tình yêu con người không thể làm được. Chúa đã làm được.

Vì thế, tình yêu của Chúa là tình yêu toàn năng. Nơi tấm bánh nhỏ đó, chúng ta nhận ra sự toàn năng của Chúa.

Để gom góp chúng ta lại, Chúa Giêsu đã dùng một phương tiện hết sức đơn giản là mời chúng ta vào bữa tiệc của Ngài, để tất cả chỉ ăn cùng một của ăn duy nhất, trở thành một gia đình duy nhất, sống trong một tình yêu duy nhất. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã dùng đến phương tiện cuối cùng nầy.

Ngài trở nên lương thực cho chúng ta, làm sao chúng ta hiểu được chiều “rộng, cao, sâu” của tình yêu Ngài? Chúng ta chỉ biết tôn thờ và cảm tạ.

Chúng ta nghĩ gì khi ăn lấy Chúa? Chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta được yêu thương đến tột đỉnh không?

Nhưng ăn Chúa để làm gì?

Thánh Irênê nói: “Thiên Chúa làm người để con người làm Chúa”. Điều nầy thật đúng với Thánh Thể. Chúng ta ăn Chúa để trở thành Chúa. Chúng ta có hiểu điều đó không? Chúa Giêsu thánh hóa chúng ta, biến chúng ta thành Giêsu mới… Nói như thế cũng không quá đáng, và đó là sự thật. Chúa đã muốn như thế chứ không phải chúng ta muốn.

Chúng ta trở thành Giêsu chưa? Quả tim chúng ta có giống quả tim của Chúa chưa? Chúng ta dám yêu thương như Ngài không?

Hiệu quả đương nhiên của Thánh Thể là như thế, chỉ có chúng ta không để cho Ngài biến đổi chúng ta thôi.

Dù yếu đuối, hèn mọn đến đâu, chúng ta đều có quyền yêu mến Chúa. Mình Thánh Chúa là của ăn và là tình yêu. Ăn lấy Chúa mà không yêu mến Chúa là đắc tội, vì “Chúa đã yêu chúng ta trước” và “đã yêu chúng ta đến tận cùng”.Cố gắng của chúng ta là yêu mến Chúa đến tận cùng như Ngài.

Không có đấng thánh nào mà không yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hết lòng. Cũng có nhiều giáo dân tầm thường, không có học thức cũng khám phá ra kho tàng tình yêu Chúa; và họ đã tìm hết cách để luôn đến với Chúa.

Trong một giáo xứ kia, có hai bà lão ở cùng xóm với nhau, một 75 và một 70 tuổi. Cà hai đều mang những căn bệnh không thuốc trị, tuy thế mỗi ngày vẫn dắt nhau đi lễ. Nhà thờ cách xóm gần hai cây số. Thế nhưng cả hai không bao giờ bỏ lễ, trừ khi trở bệnh không thể đi được. Những người trong xóm ngạc nhiên hỏi: “Các bà lớn tuổi và bệnh như vậy mà mỗi ngày vẫn đi lễ?”. Họ đều nhận được câu trả lời: “Chúa Giêsu quí hơn mọi sự trên đời”.

Vậy là họ đã khám phá ra Chúa Giêsu.

------------------------------

 

MMTC ABC432: Hồng ân Thánh Thể


(Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)

Sự sống quý hơn mọi báu vật trên đời

 

Trên cõi đời này, không gì quý bằng sự sống. Được sống vui, sống khỏe là mơ ước, là khát vọng MMTC ABC432


Trên cõi đời này, không gì quý bằng sự sống. Được sống vui, sống khỏe là mơ ước, là khát vọng mãnh liệt và thâm sâu nhất của con người. Vì thế, khi mắc những chứng bệnh nguy hiểm đe dọa mạng sống, người ta tìm cách chạy chữa với bất cứ giá nào, miễn là được khỏi bệnh và được sống.

Tuy nhiên, cuộc sống con người trên dương gian chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn, có thể tan biến bất cứ lúc nào như sương, như khói… Cụ Nguyễn Công Trứ cũng đồng quan điểm đó, khi viết rằng:

“Ôi nhân sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao …”

Chính vì cuộc sống con người mỏng dòn và phù du như vậy, nên ai cũng muốn sống lâu và tìm cách kéo dài sự sống. Tuy vậy, con người không thể thắng được sự chết và sớm muộn gì cái chết cũng đến cướp đi sự sống của từng người trên dương gian này.

Thiên Chúa đáp ứng khát vọng của con người  

Đang khi nhân loại khao khát được sống lâu dài mà chẳng thể nào đạt được và bao nhiêu nỗ lực nhằm đạt tới mục tiêu này đều thất bại, thì người ta chỉ còn hy vọng vào Chúa mà thôi.

Thiên Chúa là Cha của mọi người và Ngài hết lòng yêu thương họ. Ngài cũng là chủ của sự sống, là cội nguồn thông ban sự sống cho muôn vật, muôn loài.

Thiên Chúa đã ban cho con người sự sống tự nhiên đời này và Ngài không dừng lại ở đó, Ngài còn muốn ban thêm. Ngài tìm cách ban sự sống vĩnh cửu của chính Ngài cho con người, để họ được sống đời đời với Ngài, để họ được hạnh phúc vĩnh cửu như Ngài.

Nhưng làm sao thực hiện được điều tuyệt vời này?

Muốn cho cành nho tiếp nhận được sự sống của thân nho, thì nó phải được tháp nối nên một với thân nho.

Muốn cho một bàn tay bị cắt lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể, trở nên một với thân thể.

Vậy muốn cho loài người tiếp nhận được Sự Sống của Chúa Giê-su thì phải làm cho họ nên một với Chúa Giê-su.

Nhưng làm thế nào để con người hèn mọn có thể được nên một với Chúa Giê-su?

Để thực hiện điều này, Chúa Giê-su lập nên bí tích Thánh thể, hiến ban Thịt và Máu Ngài, dưới hình bánh rượu, làm của ăn cho nhân loại, để những ai lãnh nhận Mình Máu thánh Ngài cách xứng đáng, thì được nên một với Ngài, được ở lại trong Ngài như lời Ngài phán:“Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”(Ga 6,56).

Và những ai “ở lại trong Chúa Giê-su và có Chúa Giê-su ở lại với mình”, thì người đó là một với Chúa Giê-su và tất nhiên Sự Sống của Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho người ấy.

Điều tuyệt vời là Sự Sống mà Chúa Giê-su thông ban cho những ai tiếp nhận Mình Máu Ngài không phải là sự sống sinh vật có thể bị lụi tàn theo năm tháng mà là Sự Sống vĩnh cửu không bao giờ tàn phai.

Đức Giê-su khẳng định điều này khi nói rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời…” (Ga 6, 54).

Thế là thông qua việc tiếp nhận Mình và Máu Chúa Giê-su khi rước lễ, con người được nên “cùng một thân mình, cùng một dòng máu”[1] với Chúa Giê-su và do đó, Sự Sống thần linh của Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho họ. Họ sẽ được sống đời đời với Chúa! Hạnh phúc biết bao!

Đừng thờ ơ với hồng ân Chúa

Một bệnh nhân đang hấp hối trên giường bệnh mà có danh y nào đó đến cứu chữa kịp thời giúp anh khỏi bệnh, khỏi chết và sống thêm được mươi năm nữa, thì anh ta vui mừng khôn xiết và tạ ơn thầy thuốc với tất cả tâm hồn.

Vậy mà qua Bí tích Thánh thể, Chúa Giê-su cứu chữa chúng ta khỏi chết đời đời trong hỏa ngục, lại còn ban cho chúng ta một quà tặng tuyệt vời là được sống đời đời với Chúa trên thiên quốc, được vui hưởng hạnh phúc thiên đàng đến thiên thu vạn đại... thì tại sao chúng ta không reo vui lên trước hồng ân vô giá này, lại còn tỏ ra hờ hững với tình yêu cao vời đến thế?

Lạy Chúa Giê-su,

Đã bao lần chúng con dửng dưng đối với Thánh thể là hồng ân vô giá Chúa ban. Đó là thái độ vô ơn bội bạc và xúc phạm đến tình thương Chúa.

Chúng con quyết từ nay không bao giờ thờ ơ với hồng ân cao vời là Mình Máu Chúa; trái lại, sẽ sốt sắng tham dự Thánh lễ thường xuyên để đón nhận quà tặng vô giá là sự sống đời đời Chúa dành cho chúng con.
--------------
[1] Trích từ bài giảng của thánh Lê-ô cả Giáo hoàng.

-------------------------

 

MMTC ABC433: Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy


Ý NGHĨA CỦA BÁNH VÀ RƯỢU TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 

Rượu được làm từ đâu? Từ những quả nho riêng lẻ bị vắt ép và nước ép đỏ như máu sẽ lên MMTC ABC433


Rượu được làm từ đâu? Từ những quả nho riêng lẻ bị vắt ép và nước ép đỏ như máu sẽ lên men để trở nên thức uống nồng ấm làm hoan hỉ lòng người. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu đã chọn rượu để làm nên máu của Người. Trong tin mừng Thánh Gioan...

Suy niệm

Một bài báo đã đăng tin ngay trên trang nhất về vụ cháy rừng vừa mới xảy ra. Một câu chuyện đã gây nhiều xúc động cho người đọc: sau khi ngọn lửa đã được dập tắt, những người kiểm lâm rất vất vả và khi đã đi vào rừng để ước lượng mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng.

Một người kiểm lâm trẻ tuổi nhất bất chợt phát hiện một con chim đã chết vẫn đứng im lìm như bức tượng gỗ trên một cành cây cao đang cháy dở trước mặt anh. Một chút sợ hãi chen lẫn chút tò mò, anh lấy một cành cây nhỏ, chọc vào xác con chim đã chết. Lúc anh đang chọc nhẹ vào con chim đã chết cháy như vậy, bất thình lình, anh hốt hoảng khi thấy  một chú chim con nhỏ bé từ dưới cánh con chim chết cháy bay vụt ra… những người đi trong đoàn kiểm lâm ai nấy đều sửng sốt. Người kiểm lâm cao tuổi nhất trong nhóm, có mái tóc bạc phơ nói rằng, suốt mấy chục năm làm mghề gác rừng, ông chưa từng thấy có chuyện lạ như vậy. Hóa ra, trong lúc ngọn lửa ma quái thiêu đốt cánh rừng, vì yêu con, chim mẹ đã dang rộng đôi cánh để che chở cho con mình. Lúc đám cháy chưa lan tới, chim mẹ đã có thể bay đi thật nhanh để tìm một nơi an toàn cho riêng mình, nhưng chim mẹ đã không bay đi, vì biết con mình còn rất yếu ớt, bé bỏng, không thể bay kịp theo mình. Chim mẹ không muốn bỏ mặc con mình ở lại với mối nguy hiểm đang chờ đợi nó. Khi ngọn lửa hung hãn đã bùng lên dữ dội và khi sức nóng của ngọn lửa sắp thiêu cháy mình, chim mẹ vẫn không hề nao núng, dao động. Chim mẹ sẵn sàng đón nhận cái chết để lấy đôi cánh chở che cho con mình được sống. Có lẽ chim mẹ biết chắc một điều rằng, với tình yêu và đôi cánh chở che của mình, con mình sẽ sống. Ôi! Tình yêu có một sức mạnh lớn lao và kỳ diệu, nên một vĩ nhân nào đó đã nói: “tình yêu mạnh hơn sự chết”.

Kính thưa anh chị em,

Sự hy sinh quả cảm của chim mẹ khiến chúng ta liên tưởng đến tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta trong ngày lễ Mình Máu Chúa Kitô.

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, nghĩa là các con hãy cử hành bí tích Thánh Thể để nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu.

Chúng ta đã đáp trả như thế nào?
Chúng ta đã sống mầu nhiệm Thánh Thể ra sao?
Chúng ta đã đưa mầu nhiệm Thánh Thể và cuộc sống như thế nào?
Và chúng ta đã đón nhận mầu nhiệm Thánh Thể mỗi khi chúng ta Rước Lễ?

Ngay trong mỗi Thánh Lễ, trước khi dự Tiệc Thánh, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thật sốt sáng để dâng của lễ Bánh và Rượu. Chúng ta hoà quyện đời sống của chúng ta vào Bánh và Rượu dâng trên bàn thờ. Bánh và Rượu mang rất nhiều ý nghĩa, cả trong cuộc sống lẫn trong bí tích Thánh Thể. Khó có gì diễn tả về cuộc sống một cách tuyệt vời cho bằng hương vị chiếc bánh mới. Mùi thơm từ chiếc bánh mới chính là hương vị cuộc sống.

Nhưng bánh được làm từ đâu? Từ lúa mì, từ những hạt riêng lẻ. Những hạt lúa mì phải bị nghiền nát để trở thành bột mì, sau đó phải chịu đựng sức nóng của lửa để trở thành hương vị cuộc sống chúng ta như thánh Augustinô đã nói trong một bài giảng: “đúng là chiếc bánh này không phải làm từ chỉ một hạt lúa mì, nhưng từ nhiều hạt lúa mì riêng lẻ.

Trước khi hoà trộn vào nhau bằng nước, chúng được nghiền nát. Nếu chúng không được nghiền nát, sau đó không được tưới ẩm thì chúng không thành chiếc bánh để chúng ta hưởng dùng. Và nếu không có lửa thì chúng cũng không thành chiếc bánh để chúng ta ăn. Bánh phải được nướng trong lò với một sức nóng dữ dội. Lúc đó bánh nói lên được niềm vui và cả niềm đau đớn khôn tả.

Rượu cũng mang một ý nghĩa như vậy: vừa là thức uống dành cho các bữa tiệc, vừa nói lên tình bằng hữu, cộng đoàn, niềm vui và chiến thắng. Tuy nhiên, tương tự như bánh,

Rượu được làm từ đâu? Từ những quả nho riêng lẻ bị vắt ép và nước ép đỏ như máu sẽ lên men để trở nên thức uống nồng ấm làm hoan hỉ lòng người. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu đã chọn rượu để làm nên máu của Người. Trong tin mừng Thánh Gioan, nước biến thành rượu, rượu trở thành máu, máu và nước đều chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Đó cũng là điều đã diễn ra nơi bàn tiệc Thánh Thể và trong cuộc sống chúng ta.

Nhiệm vụ chúng ta là giữ Bánh và Rượu trong tay, nơi bàn tiệc Thánh Thể để chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa. Bởi vì chính Bánh và Rượu đó sẽ trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Đó chính là của lễ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Một của lễ nói lên một tình yêu sâu thẳm. Một của lễ nói lên sự hy sinh cao cả để cứu chuộc và nuôi sống chúng ta. Điều chúng ta phải làm là hòa quyện con người của chúng ta. Hòa quyện đời sống của chúng ta vào Bánh và Rượu dâng trên bàn thờ, để trở thành của lể dâng lên Thiên Chúa Cha.

Quả thật, tấm bánh mà hàng ngày chúng ta dâng trên bàn thờ và sau đó rước vào lòng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa: đó là thành quả của biết bao công lao: của đất, của ánh mặt trời, của những giọt mưa, của lao động và trí óc con người. Trước khi đến tay chúng ta, nó cũng đã qua tay người thợ gặt, thợ xay và người làm bánh. Để trở thành một tấm bánh dâng lên Chúa, tấm bánh đã qua rất nhiều công đoạn và tấm bánh cũng được kết hợp bởi rất nhiều hạt lúa rải rác trên khắp cánh đồng của cả một cộng đoàn đông đảo, nói lên một điều quan trọng khi linh mục đọc: “Lạy Chúa là Chúa Cả Càn Khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con”, ấy thế mà, như lời tâm sự của một lương dân: một lời nguyện ý nghĩa như thế mà rất ít giáo dân được biết đến, thay vào đó là những bài hát không chuyển tải được ý nghĩa quan trọng của phần dâng lễ vật này. Một lưu ý để chúng ta đi vào đời sống Phụng Vụ một cách sống động hơn và nhờ đó, chúng ta đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô một cách tích cực hơn. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC434: Hiệu quả của việc rước lễ


(Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành)

 

Đức Hồng Y Newman là một chức sắc cao cấp và nổi tiếng của Giáo Hội Anh Giáo, mỗi năm MMTC ABC434


Đức Hồng Y Newman là một chức sắc cao cấp và nổi tiếng của Giáo Hội Anh Giáo, mỗi năm được hưởng một khoản trợ cấp của nhà nước là 100.000 quan thời đó. Ngài đã nghiên cứu lâu năm đạo Công Giáo và cuối cùng Ngài xin trở lại Đạo Công Giáo. Vài ngày trước khi ngài trở lại, một người bạn thân khuyên rằng: “Ngài hãy nghĩ lại việc ngài làm! Nếu ngài trở thành người Công Giáo, ngài sẽ mất 100.000 quan mỗi năm đó!”. Newman bất bình nói lớn tiếng: “Một trăm ngàn quan là gì so với chỉ một lần rước lễ!”

Vì sao Đức Hồng Y Newman lại quyết định một cách táo bạo và khẳng định một cách chắc chắn như vậy? Thưa, vì Ngài đã hiểu được hiệu quả của việc rước lễ. Thật vậy, giáo lý về bí tích Thánh Thể dạy rằng: Rước lễ thì được những ơn ích này: Một là được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội thánh; Hai là được tẩy xóa các tội nhẹ; Ba là được lớn lên trong ân sủng; Bốn là được bảo đảm sự sống muôn đời.

Chính vì hiệu quả của việc rước lễ như vậy nên Giáo Hội đã khôn ngoan ấn định rước lễ mỗi năm ít là một lần, buộc nặng, ai không thi hành là mắc tội trọng. Giáo Hội còn kêu gọi con cái mình năng rước lễ, và rước lễ mỗi ngày. Bởi vì, ngoài những ơn ích trên, năng rước lễ sẽ có thêm sức mạnh và sự can đảm để giữ đạo, sống đạo và truyền đạo.

Trong thời kỳ đầu của Hội Thánh, dân ngoại bỡ ngỡ khi thấy người kitô hữu anh dũng chấp nhận cái chết vì Chúa. Đâu là lý do của sự lạ lùng đó?

Chính Thánh Siprianô trả lời rằng: “Chính nhờ Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ mà người có đạo mới ra pháp trường một cách anh dũng như vậy”.

Ở Việt Nam chúng ta trong thời kỳ bách hại đạo, sự anh dũng của cha ông chúng ta cũng không thua kém các vị tử đạo đầu tiên ở Rôma. Nhờ đâu? Nhờ năng rước Mình Thánh Chúa. Trong sắc lệnh của vua Tự Đức có một điều như sau: “Không được để người ta đem đến cho kẻ có đạo thứ bánh mầu nhiệm gì đó, vì thứ bánh ấy làm cho người ta không sợ đau đớn và vui vẻ chịu chết”.

Theo dòng lịch sử Hội Thánh, Thánh Thể đã tạo ra biết bao nhiêu vị thánh: các thánh Tông đồ, các thánh Đồng trinh, các thánh Tử đạo...Cha Đamiêng, vị tuyên uý cho người cùi đã khẳng định: “Nếu không có thầy chí thánh đêm ngày ngự trong nhà thờ nhỏ của tôi, chắc không bao giờ tôi có thể chung số phận với số phận của người hủi”.

Và ngày hôm nay, rất nhiều người nhờ năng rước Mình Thánh Chúa mà đã có sức đứng vững giữa gương xấu tội lỗi, có sức chống trả các chước cám dỗ, giữ được linh hồn trong trắng giữa bùn nhơ, khắc phục được nhiều thói xấu, tập được nhiều nhân đức. Chính vì vậy, Thánh Cyrilô Alexandria, Giáo phụ và tiến sĩ Giáo hội kêu gọi mọi người rằng: “Nếu nọc độc kiêu ngạo sưng lên trong ta, hãy quay về với Thánh Thể, và bánh đó là Chúa của anh em, Ngài tự hạ và ẩn mình, Ngài sẽ dạy cho anh em sự khiêm nhường. Nếu cơn sốt ích kỉ tham lam rống lên trong anh em, hảy ăn bánh này, anh em sẽ học được sự quan tâm. Nếu cơn gió buốt của lòng tham lam làm tàn héo anh em, hãy mau nhận lấy bánh các Thiên Thần, và đức ái sẽ trổ bông trong lòng anh em. Nếu anh em thấy ngứa ngáy và tính khí bất thường, hãy nuôi mình bằng Thịt Máu Chúa Ki-tô. Đấng đã thực hiện tự chế anh hùng suốt đời nơi dương thế, và anh em sẽ nên người điều độ. Nếu anh em lười biếng và uể oải việc thiêng liêng, hãy củng cố mình với lương thực trên trời này, anh em sẽ nên sốt sắng. Sau cùng, nếu anh em bị say sém vì cơn sốt không trong sạch, hãy tới bàn tiệc các Thiên Thần, và con chiên Ki-tô thanh sạch, sẽ làm cho anh em nên trong sạch tinh khiết”.

Mỗi người chúng ta chắc chắn cũng có một ít kinh nghiệm về hiệu quả của việc rước lễ: biết bao lần dọn lòng rước Mình Thánh Chúa sốt sắng ta cảm thấy một cái gì ấm áp, ngọt ngào trong linh hồn. Biết bao lần chịu lễ xuống ta thấy lòng gớm ghét tội lỗi hơn, muốn sống thánh thiện hy sinh hơn. Biết bao lần chịu lễ rồi về với gia đình ta cảm thấy mọi bổn phận hằng ngày nhẹ nhàng hơn.Thực tế, nhìn vào các gia đình trong giáo xứ chúng ta thấy, gia đình nào có cha mẹ con cái năng tham dự thánh lễ và rước lễ sẽ được hạnh phúc và bình an hơn.

Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra được hiệu quả của việc rước lễ để năng rước lễ và rước lễ sốt sắng mỗi ngày. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC435: Suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô


(Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành)

 

Trong suốt ba năm đời sống công khai, Chúa Giêsu nuôi sống các Tông đồ và dân chúng bằng Lời MMTC ABC435


Trong suốt ba năm đời sống công khai, Chúa Giêsu nuôi sống các Tông đồ và dân chúng bằng Lời của Ngài. Trước khi về trời, Ngài còn thiết lập Bí tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi sống các Tông đồ và Giáo hội mãi cho tới tận thế. Không những thế, Ngài còn làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cứu đói dân chúng về phần xác và mời gọi các Tông đồ: “Các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).

Đó là ba của ăn liên kết chặt chẽ với nhau và liên quan đến đời sống con người. Đó cũng là ba điểm tôi muốn gợi ý cùng anh chị em suy niệm trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô hôm nay.

1. Chúa Giêsu nuôi sống các Tông đồ và dân chúng bằng Lời của Ngài.

Chúa Giêsu dùng Lời của Ngài để giảng dạy và nuôi dưỡng các môn đệ và những người đi theo Ngài. Bắt đầu là lời mời gọi “Hãy theo Ta!” (x. Mt 4,19). Tiếp đến là những lời giáo huấn để đào tạo các ông trở thành những môn đệ chân chính. Bài Tin mừng hôm nay cũng diễn ra trong bối cảnh dân chúng đi theo để lắng nghe Lời Ngài. Họ lắng nghe một cách say mê đến nỗi quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Lời của Chúa là Sự Thật và là Sự Sống. Đúng như Ngài đã từng nói: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (x. Ga 6,63); “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32). Lời của Chúa có sức biến đổi: người tội lỗi trở thành Thánh nhân; người bệnh tật được chữa lành. Lời của Chúa xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại...Con người sống nhờ Lời Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Các Tông đồ và Giáo hội cũng dùng Lời Chúa để sống, dạy dỗ và khuyên nhủ. Thánh Phaolô nói: “Có đức tin, là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17). Nơi khác, Ngài nói: “Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được phép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó, chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15,4). Thánh Phanxicô Xaviê nên thánh nhờ suy niệm và sống câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào ích lợi gì” (x. Mt 14,26). Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nên thánh nhờ suy niệm và sống câu Lời Chúa: “Ai trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước trời” (Mt 8,4).

Giáo hội luôn mong muốn mọi người kitô hữu đọc, suy gẫm và đem Lời Chúa thực hành trong đời sống, làm lương thực nuôi sống linh hồn. Bởi vì: “Ai nghe và thực hành Lời Chúa thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá” (x. Mt 7,24).

2. Chúa Giêsu nuôi sống các Tông đồ và dân chúng bằng Mình và Máu Thánh Ngài.

Chúa Giêsu không chỉ nuôi dân chúng bằng Lời của Người, mà còn nuôi dân chúng bằng chính Thịt Máu Người. Để ăn uống Mình và Máu Thánh Người, cần phải hội đủ hai điều kiện chính: sạch tội trọng và có ý ngay lành. Điều kiện để rước lễ đơn giản như vậy nhưng hiệu quả thì vô cùng to lớn. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho biết: "Khi rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được gắn bó chặt chẽ hơn với Đức Kitô, được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi các tội trọng. Nhờ rước lễ, tình yêu của chúng ta với Đức Kitô được mật thiết hơn, nên sự hiệp nhất trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Người, được củng cố" (Số 1416). Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (x. Ga 6,54). Vì hiệu quả lớn lao như vậy, nên Giáo hội buộc nhặt mỗi người kitô hữu ít nhất mỗi năm rước lễ một lần. Giáo hội khuyến khích mỗi người kitô hữu siêng năng rước lễ và cho phép rước lễ mỗi ngày hai lần, nhưng lần thứ hai phải tham dự thánh lễ đầy đủ. Cho nên, mỗi người kitô hữu chúng ta hãy dọn mình và siêng năng rước lễ, vì “Nếu không ăn thịt và uống máu Người thì không có sự sống nơi mình” (x. Ga 6, 53). Trong bài đọc II, Thánh Phaolô trích dẫn bản văn phụng vụ về việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Qua đó, thánh nhân không những mời gọi chúng ta ăn uống Mình Máu Thánh Người mà còn phải có tâm tình chia sẻ với anh chị em xung quanh (x. 1Cr 11, 23-26).

3. “Các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).

Ăn uống là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Con người cần ăn uống để tiếp tục sống. Nhưng cũng có người vì ăn uống mà phải chết, đó là ăn uống phải những thực phẩm bẩn, độc hại. Thật vậy, con người trong xã hội ngày nay thay vì cho nhau ăn uống những thực phẩm sạch, họ đang cho nhau ăn uống những thực phẩm bẩn.

Hằng ngày chúng ta đối diện với biết bao nhiêu thực phẩm bẩn: gạo bẩn, cá bẩn, rau bẩn, hoa quả bẩn, kẹo bánh bẩn, thức uống bẩn…Có người nói rằng, chúng ta toàn ăn phải“Thịt lừa”: thịt lợn người ta lừa là thịt trâu, thịt bò; cá bẩn người ta lừa là cá sạch; rau bẩn người ta lừa là rau sạch... Vì ăn uống phải thực phẩm bẩn nên số lượng người bị ngộ độc ngày càng nhiều. Có người vì ăn uống phải thực phẩm bẩn nên lăn ra chết tức thì. Có người ăn phải thực phẩm bẩn nên phải mang bệnh tật, để rồi phải chết dần chết mòn. Tai hại hơn, khi con người bị nhiễm độc tố kim loại nặng thì hậu quả lại vô cùng nguy hiểm, không phải bản thân mình chết mà ảnh hưởng cả những thế hệ tương lai. Thư chung Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh năm 2016 về thảm hoạ môi trưởng biển Miền Trung khẳng định: “Hậu quả của nhiễm độc kim loại nặng đối với sức khỏe con người còn khủng khiếp hơn. Các độc tố này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng biển. Nước biển và hải lưu sẽ làm loãng nồng độ chất độc để không gây chết tức thì cho sinh vật biển, nhưng các sinh vật này sẽ bị tác hại lâu dài qua việc hấp thụ độc tố từ chuỗi thức ăn. Khi con người tiêu thụ thủy sản, nước mắm, muối có nhiễm độc, các độc tố này sẽ xâm nhập và tích lũy ngày càng nhiều trong cơ thể. Đến một lúc nào đó hàm lượng độc tố này vượt ngưỡng cho phép, chúng sẽ gây bệnh tật như ung thư, tổn thương não... Và có thể gây dị dạng, quái thai cho các thế hệ sau.”

Chúng ta không chỉ đối diện với các thực phẩm bẩn, chúng ta còn phải đối diện với các phương tiện truyền thông bẩn. Sự bùng nổ các kỷ thuật thông tin, sự ra đời của các phương tiện truyền thông đang làm thay đổi xã hội và các gia đình, vì lợi ích lớn nhưng tác hại cũng không hề nhỏ. Đó là những loại hình văn hoá phi đạo đức, những văn hoá phẩm đồi truỵ, những trang giả danh Công giáo, các thông tin bịa đặt vu cáo, kết tội vô căn cứ những người dám nói lên sự thật, bênh vực cho công lý. Đài truyền hình Việt Nam đã vu khống cho Đức Tổng Giáo Mục Giuse Ngô Quang Kiệt năm 2008 vì sự góp ý chân thành của Ngài trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, và ngày 15 tháng 05 vừa qua lại một lần nữa Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục vu khống Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh, vì Ngài đã nói lên sự thật về nạn ô nhiễm môi trường biển Miền Trung.

Đứng trước những thách đố như vậy, là người kitô hữu chúng ta phải làm gì? Cho nhau ăn gì?

Con người là một bản thể có hai phần hồn xác. Về phần hồn, chúng ta hãy giúp nhau sống Lời Chúa và rước Mình Máu Thánh Người. Về phần xác, chúng ta hãy cho nhau ăn những thức ăn sạch.

Khi biết sống theo Lời Chúa và dọn mình để rước Mình Máu Thánh Người thì chắc chắn chúng ta: không phổ biến, không dùng những phương tiện truyền thông bẩn; “Cương quyết không sản xuất, chế biến ‘thực phẩm bẩn’ gây huỷ hoại sức khoẻ, tổn thương đến tính mạng đồng bào mình; từ bỏ lối phát triển kinh tế không những không bền vững mà còn huỷ hoại đến môi sinh” (Thư chung ĐGM Gp. Vinh 2016); biết ngăn chặn những người sản xuất hay buôn bán những thực phẩm bẩn; biết sản xuất, buôn bán và cho nhau ăn những thực phẩm sạch, không phải chỉ để bảo vệ mạng sống của mình mà còn cần bảo đảm sự sống cho những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết loại ra khỏi cuộc sống những thực phẩm bẩn, đồng thời biết sống Lời Chúa và dọn tâm hồn trong sạch để rước Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Amen.

----------------------------------

 

MMTC ABC436: Bữa ăn chung


(Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm - Góp nhặt và biên tập)

 

Tối thứ bảy, 2-6-2012, 350 ngàn người thuộc các gia đình năm châu đã tham dự lễ hội chứng từ MMTC ABC436


Tối thứ bảy, 2-6-2012, 350 ngàn người thuộc các gia đình năm châu đã tham dự lễ hội chứng từ do Đức Thánh Cha Benedicto chủ tọa bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi tại Công viên Bresso ở mạn bắc Milano, Italia.

Trong lễ hội này, dưới bầu trời dịu mát, đã có phần trình bày chứng từ, xen lẫn 5 câu hỏi được nêu lên với các câu trả lời ứng khẩu của Đức Thánh Cha và các bài ca điệu vũ được trình diễn.

Mở đầu, bé gái Cát Tiên 7 tuổi, trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng, cầm bó hoa đến cắm trước ảnh Thánh Gia, và em tiến đến trước Đức Thánh Cha để chào ngài và nói (bằng tiếng Anh):

”Con chào Đức Giáo Hoàng, con là Cát Tiên, con đến từ Việt Nam. Năm nay con 7 tuổi và con muốn giới thiệu với Đức Giáo Hoàng gia đình con: đó là ba con tên là Đang, và mẹ con tên là Thảo, và đó là em con tên là Bình. Con rất muốn biết về gia đình Đức Giáo Hoàng và hồi đức thánh cha còn bé như con..

”Cám ơn con rất yêu quí, và cha mẹ con.. Cha chân thành cám ơn. Con hỏi cha kỷ niệm về gia đình cha như thế nào: có nhiều lắm. Cha chỉ muốn nói ít điều. Đối với gia đình cha, điều rất quan trọng là Chúa nhật, và Chúa nhật thì bắt đầu ngay từ chiều thứ bẩy. Ba của cha vẫn đọc cho con cái các bài đọc của ngày lễ Chúa nhật, rút từ cuốn sách rất phổ biến bấy giờ ở Đức, trong đó cũng có những giải thích về các bài đọc. Và thế là Chúa nhật bắt đầu: gia đình cha đã bước vào phụng vụ trong một bầu không khí vui mừng. Ngày hôm sau, cả gia đình cha đi lễ.

“Và trong gia đình thì dĩ nhiên điều quan trọng là dùng bữa chung với nhau. Trong gia đình cha vẫn thường ca hát nhiều: anh của cha là một nhạc sĩ giỏi, sáng tác nhạc ngay từ nhỏ cho cả gia đình, và cả nhà cha đều hát.

“Và dĩ nhiên là gia đình cha cũng đi chung với nhau, đi bộ; nhà cha gần một khu rừng và vì thế đi bộ trong rừng là điều rất tốt: có những cuộc phiêu lưu và các trò chơi nữa, cùng những thứ khác.

“Thú thực là khi cha tìm cách tưởng tượng xem thiên đàng như thế nào, cha luôn hình dung ra thời cha còn trẻ, thời niên thiếu của cha. Trong khung cảnh tín thác, vui mừng và yêu thương như thế, gia đình cha thật là hạnh phúc và cha nghĩ rằng thiên đàng cũng giống như trong thời niên thiếu của cha. Theo nghĩa đó, cha hy vọng được ‘đi về nhà’, đi sang phần bên kia của thế giới.”

Trong 4 điểm trên ta sẽ nhắc lại 2 điểm và dừng lại chỉ 1 điểm thôi, phù hợp với lễ Mình Máu Chúa hôm nay.

1. Điểm 1 là cầu nguyện chung. Linh mục Pê-tanh đã nói: “Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau thì sẽ sống hợp nhất với nhau”. Việc cầu nguyện chung trong gia đình sẽ củng cố mối dây hợp nhất mọi thành phần với nhau mỗi ngày một thêm bền chặt. Đi lễ chung cũng là một cách cầu nguyện chung.

2. Ngoài việc cầu nguyện chung trong gia đình, cha Gioan Tô-mát, dòng Tên đã nhấn mạnh một khía cạnh khác, cũng quan trọng không kém, đó là việc dùng cơm chung với nhau thì sẽ sống hợp nhất với nhau.

Bữa ăn chung trong gia đình có một tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của nó mà ngày nay nhiều người đã bỏ quên hoặc không quan tâm cho đủ. Bữa ăn chung trong gia đình làm cho mọi thành phần vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em được hợp nhất với nhau, được dịp chia sẻ những niềm vui, những quan tâm lo lắng của nhau.

“Một gia đình dùng bữa chung với nhau sẽ sống hợp nhất với nhau”, lý tưởng là như thế, nhưng không phải tất cả mọi người, mọi gia đình ngày nay đều có thể thực hiện được lý tưởng cao đẹp này. Nhiều gia đình đã bỏ mất dịp tốt này, mỗi người vội vàng lo cho mình có chút gì vào bụng rồi mau chóng đi lo công việc riêng, mỗi người không còn xếp đặt công việc để có thể tham dự bữa cơm chung trong gia đình nữa

Cha mẹ lo làm việc, xếp đặt đời sống chạy theo công việc nên không còn quan tâm đến việc ăn cơm chung với con cái; phần con cái bận việc với bạn bè hay công việc riêng của mình nên cũng chẳng màng chi đến bữa cơm chung. Mỗi người trong gia đình đều có lý do riêng để không ăn cơm chung với nhau, nhiều gia đình ngày nay tan vỡ có lẽ vì hai lý do: không cầu nguyện chung với nhau và không ăn cơm chung với nhau (ít là 1 bữa trong ngày). Chúng ta hãy nhìn lại gia đình mình và kiểm điểm theo hai nguyên tắc căn bản trên: cầu nguyện chung và dùng cơm chung.

Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong một bữa ăn chung. Chắc chắn Ngài đã từng ăn chung nhiều lần với các môn đệ: những lúc đó đủ diễn tả tình bằng hữu rồi ; giây phút cuối tại sao Ngài không lên đền thờ hoặc đến núi cao để lập bí tích Thánh Thể, mà lại cũng là trong một bữa ăn chung.

Chính vì thế thánh Gioan đã viết: “Ngài đã yêu thương các môn đệ của Ngài và đã yêu thương họ đến cùng”. Yêu thương đến cùng có nghĩa là yêu thương đến tột bực. Tột bực tình yêu của Ngài ở đây là việc lập Thánh Thể. Thực vậy, Chúa Giêsu đã ghi dấu đặc biệt của Ngài nơi bữa tiệc này, để từ nay Ngài trở thành nơi gặp gỡ tình yêu giữa chúng ta với Ngài và giữa chúng ta với nhau.

Vì thế, Thánh Thể được gọi là bí tích của sự hiện diện. Chúa Giêsu vừa báo trước cho các môn đệ là Ngài sẽ giã từ thế gian để về cùng Cha. Ngài sẽ phải xa cách họ luôn sao? Không, trong tình yêu thương, Ngài đã tìm ra một phương thế để ở lại với các môn đệ và qua mọi thời gian, ở lại với tất cả những ai tin vào Ngài. Phương thế tuyệt diệu đó là Bí tích Thánh Thể, nhờ đó Ngài hiện diện thực sự và trải dài sự hiện diện đó đến tận cùng thời gian qua mọi người để ban cho họ những điều tốt lành.

Con người ta ai lại chẳng cần ăn để sống, và khi ăn, ta nhớ tới Chúa Kitô hiện diện, bởi Ngài trở thành của ăn cho chúng ta.

Ta nhớ là khi sống lại, Chúa vẫn ăn: “Có gì ăn không,” họ đưa cho Ngài khúc cá nướng, Ngài ăn trước mặt họ.

Chính trong bữa ăn mà 2 môn đồ trên đường Emmaus nhận ra Chúa. Lúc hiện ra trên bờ hồ Tiberiad, Chúa cũng dọn sẵn bữa ăn cho các ông.

Trong một gia đình kia, vào mỗi chiều thứ tư sau khi người mẹ đi vắng nhà một chút trở về thì đứa con trai được mẹ đem về cho một cái bánh. Đây là chuyện bình thường đối với em trong vài lần đầu. Nhưng qua nhiều lần như thế em lấy làm lạ. Em quyết định tìm hiểu. Chiều thứ tư nọ, sau khi mẹ ra khỏi nhà, em liền lén đi theo sau. Thì ra mẹ đến Nhà thờ để họp mặt các bà mẹ Công giáo trong họ đạo. Quan sát từ xa, em thấy đến giờ giải lao mỗi bà mẹ được phát cho một cái bánh và một chai nước. Các bà mẹ khác thì vô tư thưởng thức phần của mình. Chỉ riêng mẹ của em sau khi nhìn qua nhìn lại bà vội để cái bánh vào giỏ và chỉ ngồi uống nước.

Lúc ấy, em đã hiểu vì sao mình có được cái bánh vào mỗi chiều thứ tư. Em quay về nhà và cũng như bao ngày khác ngồi chờ mẹ về. Tuy nhiên, tâm trạng của em không còn như trước nữa. Càng nghĩ đến hình ảnh thấy về mẹ bao nhiêu thì em càng cảm thấy thương mẹ bấy nhiêu.

Và người mẹ cũng đã trở về. Em cũng vui vẻ nhận bánh như bao ngày thứ tư khác. Đưa bánh cho con, người mẹ vào nhà tiếp tục công việc của mình. Bà đâu hay biết chuyện gì đã xảy ra với con mình. Em cầm cái bánh hết sức nâng niu và ra góc nhà đứng ăn trong nước mắt vì cảm thấy quá hạnh phúc.

Phải chăng hình ảnh người mẹ này phần nào giúp ta hiểu sâu hơn về tình thương mà Chúa Giêsu muốn dành cho chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích cao quý này, Người muốn ở lại với chúng ta một cách trọn vẹn và lâu bền hơn.

Bí tích Thánh Thể là một Hy Tế và là một bữa ăn. Trong chuỗi ba năm về chủ đề gia đình của Hội Thánh Việt Nam, chúng ta đang sống “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”: Ước gì các gia đình, nhất là các gia đình gặp khó khăn biết tái lập lại việc đi lễ Chúa nhật chung với nhau để dự “Bữa ăn của Chúa”; và về gia đình, có những bữa ăn chung với nhau, không hằng ngày được, thì chí ít, hằng tuần. Được như thế, chắc chắn gia đình sẽ bớt và hết khó khăn để được sống hạnh phúc trong bàn tiệc Nước Chúa. Amen.

-------------------------------

 

MMTC ABC437: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA


Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật – Mùa Thường Niên – Năm C

 

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta: 1. Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin: MMTC ABC437


Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta:

1. Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin:

Ở đó, chúng ta tin “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ” (Ga 3,16); và sự sống đời đời ấy được bảo đảm bởi lương thực từ trời là chính thịt máu Đức Giêsu, như Ngài đã giảng dạy trong hội đường Caphácnaum: “Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy được sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, máu Tôi thật là của uống” (Ga 6,53-55) để rồi bị người Do Thái cho là điên khùng, lộng ngôn, phạm thuợng và ngay cả các môn đệ cũng lấy làm “chướng tai, không chấp nhận được”, và “từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6,61.66).

Ở đó, chúng ta tin, chính Đức Giêsu đã thiết lập chức linh mục  tư tế và bí tích Thánh Thể trong bữa ăn tối thứ năm tuần thánh  trước khi đi chịu chết,  khi “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em  cầm lấy mà  ăn, đây là mình Thầy ”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,26-28; x. Mc 14,23-24; Lc 22,19; 1Cr 11,23-24).

Là Mầu Nhiệm Đức Tin, nên không tin, chúng ta không thể đi vào Mầu Nhiệm của Tình Yêu mà Thiên Chúa  đã thực hiện qua việc Đức Giêsu, Ngôi Lời và Đấng Cứu Độ  hiến mình làm Lương Thực để chúng ta khỏi phải chết đời đời. Vì thế, trong thánh lễ, sau Truyền Phép, cộng đoàn phụng vụ cùng biểu lộ niềm tin vào Đức Giêsu bằng cất cao lời “loan truyền Chúa chiu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến” sau lời công bố: “Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin” của chủ tế.

2. Đây là dấu chứng  lòng quảng đại thương xót của Thiên Chúa:

a) Quảng đại thương xót đến độ  tự nguyện “trở nên một”, tự hạ xuống thấp đến tận cùng  với con người để hiệp nhất với người “ăn thịt và uống máu mình”, mà không màng đến địa vị và vinh quang Thiên Chúa,  như Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

b) Quảng đại thương xót khi ban chính sự sống của Thiên Chúa cho người ăn thịt và uống máu mình, vì chỉ sự sống của Thiên Chúa mới vĩnh cửu, đời đời; chỉ “bánh hằng sống từ trời xuống” mới trường sinh, bất tử, không như lương thực thế gian dù  có ăn uống bao nhiêu cũng sẽ phải chết (x. Ga 6,48- 50), như Đức Giêsu đã qủa quyết: “Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết”, nhưng “ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 49.51).

c) Quảng đại thương xót khi hào sảng kêu gọi mọi người hãy đến hưởng dùng Lương Thực hằng sống là Mình và Máu Đức Giêsu, mà  không phải trả tiền như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dẫu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 66,1), và còn hơn thế nữa, như lời  Đức Giêsu nói với người đàn bà Samari bên giếng Giacóp: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nư&ơc tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14).

3. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên Tấm Bánh được bẻ ra cho mọi người:

Khi thấy đám đông đi theo Đức Giêsu  đói , vì “ngày đã bắt đầu tàn”, Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng” (Lc 9, 12).

Lời đề nghị của các môn đệ thật hợp lý và chính đáng, lại rất thực tế nữa, vì với đám người đông như thế, nếu không giải tán để họ tự lo tìm chỗ ngủ và thức ăn, thì ai có thể lo liệu, xoay sở nổi? Ấy thế mà Đức Giêsu lại không đồng tình, đồng ý với các ông. Trái lại, Ngài bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13).

Trao cho các ông sứ vụ “lo cho đám đông ăn”, Đức Giêsu muốn các ông hãy để mình trở nên Tấm Bánh được bẻ ra cho mọi người. Tấm Bánh yêu thương, phục vụ được làm nên từ những gì “mình là, mình có”, dù rất nhỏ bé, ít oi, tầm thường, kể cả bất xứng, như “năm cái bánh và hai con cá” quả không là gì, chỉ như nắm muối bỏ biển để nuôi hàng ngàn người đang đói, nhưng Chúa lại cần đến, và với   đóng góp nhỏ bé của các môn đệ khi các ông nói với Chúa: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.. ” (Lc 9, 13), Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông “có tới năm ngàn đàn ông ” (Lc 9,14), “không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14,38) hôm ấy được ăn no nê, chưa kể  “những viếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lc 9, 17).

Mừng kính lễ Mình Máu Chúa, chúng ta xin Đức Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn với Ngài vào Mầu Nhiệm Đức Tin bằng được tháp nhập với Ngài, để mỗi ngày được trở nên giống Ngài hơn là “Tấm Bánh Tình Yêu  quên mình và khiêm hạ  Phục Vụ mọi người ”.

Jorathe Nắng Tím

--------------------------------------

 

MMTC ABC438: Lương thực trường tồn


(Suy niệm của Huệ Minh)

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại, phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều không phải từ không ra có, nhưng MMTC ABC438


Tin Mừng hôm nay thuật lại, phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều không phải từ không ra có, nhưng từ năm chiếc bánh và hai con cá là phần đóng góp của con người. Cũng vậy, bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa được hiến dâng trên bàn thờ chính là hoa màu ruộng đất, sản phẩm của cây nho và lao công khó nhọc của con người...

Suy niệm

Bí Tích Thánh Thể là một nhiệm tích tuyệt hảo. Chúa hiện diện với con cái của Ngài. Chúa hiện diện qua Bí Tích để chúng ta tôn thờ, để làm của ăn đường và là nguồn ủi an cho những ai muốn chạy đến bên Ngài. Chúa Giêsu hiện diện thật trong Bí Tích Thánh Thể. Sau mỗi lần linh mục chủ tế đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, linh mục tuyên xưng rằng: Đây là mầu nhiệm đức tin. Mắt phàm không nhìn thấy, giác quan không cảm, chúng ta chỉ lấy đức tin bù lại.

Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu trở nên thịt và máu Ngài để ở lại với con người và để nuôi sống phần linh hồn của con người; đồng thời, qua việc biến rượu thành máu, Chúa Giêsu muốn thiết lập với con người một giao ước mới khác với giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập trên núi Sinai với dân của Ngài qua trung gian của ông Môisê. Khi Ngài cầm lấy chén rượu, Ngài muốn nhấn mạnh đế hai ý nghĩa: chén rượi trở thành máu của thân Thể ngài, đồng thời màu là bằng chứng cho giao ước mới mà Ngài ký kết với con người. Và Ngài còn truyền cho các môn đệ: hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lạp chức linh mục để tiếp noi công việc Ngài đã làm

Chúa Giêsu thiết lập một giao ước mới. Giống như giao ước cũ, giao ước được đánh dấu bằng máu, nhưng không phải bằng máu của súc vật, nhưng bằng máu của chính Ngài. Thiên Chúa luôn luông trung tín. Tình yêu của Ngài không hề thay đổi.,nhưng con người thì vẫn cứ thế đổi thay phụ bạc! Không phải lúc nào dân của Ngài vẫn trung thành với tình yêu của Ngài. Trước khi dân Ngài tiến vào đấ hứa, Thiên Chúa đã phê chuẩn qua trung gian ông Môi sệ và dân chúng cũng đã thề húa sẽ trung thành với những gì Thên Chúa phán dạy. Nhưng dân Ngài dẵ không giữ giao ước, đã phản bội bằng cảnh sùng bái ngẫu tượng. Mặc dầu vậy, Thê Chúa vẫn không bỏ rơi họ.

Tin Mừng hôm nay thuật lại, phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều không phải từ không ra có, nhưng từ năm chiếc bánh và hai con cá là phần đóng góp của con người. Cũng vậy, bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa được hiến dâng trên bàn thờ chính là hoa màu ruộng đất, sản phẩm của cây nho và lao công khó nhọc của con người. Thiên Chúa không muốn làm một mình dù Ngài có thể, nhưng Ngài muốn con người chúng ta cộng tác với Ngài. Được cộng tác với Ngài chính là hồng ân, là vai trò tuy nhỏ bé nhưng hết sức cao quí và sinh hiệu quả được dành riêng cho chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể. Chính từ bánh, từ cá, từ đời sống của chúng ta mà Thiên Chúa đã tháp nhận vào ơn huệ Bí tích thánh Thể, làm nên Thánh Thể Đức Kitô.

Chính Chúa Giêsu đã trở nên của ăn cho tâm hồn mọi người ở mọi nơi và trong mọi lúc. Thực vậy, Bí tích Thánh Thể chính là một sáng kiến tình yêu vĩ đại nhất của Chúa Giêsu. Ngài đã thiết lập mầu nhiệm tình yêu này để thông ban cho con người một hồng ân cao cả, đó là nhờ mình và máu Ngài mà chúng ta được thông hiệp vào sự sống thần linh. Thánh Thể còn là hy tế tưởng niệm và tạ ơn hoàn hảo nhất được dâng lên cho Thiên Chúa. Qua cái chết và sự Phục sinh, Đức Kitô đã trở nên của lễ hoàn hảo.

Bí tích Thánh Thể chính là bí tích của đức tin. Muốn lãnh nhận, chúng ta phải có đức tin. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta nhận ra bộ mặt của Đức Kitô trong Giáo hội. Chỉ qua lăng kính đức tin, chúng ta mới nhận ra Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Không có đức tin mọi hành vi phụng vụ đều bị coi là mê tín. Bí tích chỉ có ý nghĩa và tác sinh hiệu quả khi chúng ta có một đức tin sống động, một tình thương chan hòa và ơn sủng Chúa trao ban.

Và Thánh Thể chính là hình ảnh của bữa tiệc cánh chung. Khi tham dự Thánh Thể, được ăn và uống mình máu Thánh Chúa Giêsu, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Được Đức Kitô tan biến và thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, được sống bằng chính sức sống của Thiên Chúa. Và như vậy, đời sống vĩnh cửu đang có và triển nở nơi người tín hữu để rồi tiến đến tình trạng viên mãn trong ngày sau hết.

Qua bí tích Thánh Thể, con người nhận ra tình yêu vô cùng của chính Đức Giêsu đối với con người. Ngài sẵn sàng trở thành của nuôi con người, để được tan biến trong con người, để làm con người được thần hoá, được thông phần bản tính Thiên Chúa. Của ăn vật chất con người dùng, trở thành thịt máu con người; còn bí tích Thánh Thể con người dùng, làm con người được "trở nên thịt máu Đức Giêsu", được "thánh hoá", được thần hoá, được trở nên con Thiên Chúa.

Thiên Chúa không làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi chỉ một mình Người có bánh hay chỉ cho các môn đệ thân tín của Ngài, nhưng là cho mọi người. Thánh Thể cũng không chỉ dành cho một ai, một số người nào đó nhưng là cho mọi tín hữu. Không phải chỉ chúng ta no đủ phần hồn phần xác mà còn phải biết chia sẻ cho anh em khác nữa. Chia sẻ ở đây không có nghĩa là đi trao Mình Chúa cho người khác, nhưng là trao chính sự sống của mình. Vì một khi đã đón nhận Thánh Thể chúng ta đón nhận chính Đức Kitô để Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi". Đời sống Đức Kitô là đời sống của yêu thương và hiến mình cho người khác. Đón nhận Ngài thì cũng chỉ có một đời sống như Ngài mà thôi, đó là sống cho và vì người khác trong yêu thương và phục vụ.

Tất cả chúng ta đều tin Chúa Giêsu hiện diện thật trong Phép Thánh Thể, thì trong thực hành, chúng ta hãy sống đức tin đó. Xin đề nghị hai điều: Thứ nhất, mỗi khi bước vào hay bước ra nhà thờ, chúng ta hãy nghiêm trang, cung kính cúi sâu đầu để bái chào và thờ lạy Chúa. Thứ hai, mỗi khi đi dâng thánh lễ, chúng ta hãy cố gắng rước lễ và chuẩn bị cẩn thận trước khi rước lễ và cám ơn sau rước lễ, vì đó là cách hiệp dâng thánh lễ đầy đủ và tốt đẹp nhất.

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy noi gương Người, biết quên mình, hiến thân phục vụ đồng loại.

Khi cử hành Thánh Thể, có lẽ chúng ta nên nhớ lại Chúa Giê-su lập Bí Tích này với mục đích gì. Chúa phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. Đúng vậy, khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã trao nộp thân mình Người và đổ máu của Người ra là để chúng ta được sống và sống muôn đời. Nộp mình và đổ máu trong Bí tích Thánh Thể cũng chính là hành động hiến tế của Chúa Giê-su trên thập giá vậy. Do đó, không thể tách biệt Bí tích Thánh Thể ra khỏi cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, cũng như không thể ít lưu ý tới vai trò của Máu trong Bí tích Thánh Thể và Máu Chúa Kitô đổ ra trên thập giá.

Mình và máu Đức Giê su qua bí tích Thánh Thề là một món quà quí giá nhất mà Ngài bao tặng cho con người, là một bằng chứng của tình yêu của Ngai đối với nhân loại, là món ăn thức uống để nuôi sống con người cho đến ngày tận thế; “Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống Máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.”( Ga 6, 55-56)

Và ta thấy nhờ Người đã tự hiến mạng sống vì ta. Dòng Máu Người đổ ra đến đâu đem lại sự sống đến đấy. Dòng Máu Người lan tới đâu thì ban ơn tha tội đến đấy.

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy cảm tạ tình yêu vô biên của Người đã hiến mình, đổ máu để cứu chuộc ta.

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ta hãy đáp lại tình yêu của Người bằng cách siêng năng đến lãnh nhận và siêng năng đến thờ lạy Đức Giêsu ngự trong phép Thánh Thể.

----------------------------

 

MMTC ABC439: “ĐÂY LÀ MÌNH THẦY”

 

Thánh lễ chúng ta dâng được gọi là “cử hành Thánh Thể” hay Hy tế tạ ơn (Eucharistie). Trung MMTC ABC439


Thánh lễ chúng ta dâng được gọi là “cử hành Thánh Thể” hay Hy tế tạ ơn (Eucharistie). Trung tâm của Phụng vụ Thánh lễ là việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể. Những lời của Chúa Giêsu được linh mục chủ tế lặp lại cách khoan thai, rõ ràng và trân trọng: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy… Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy”. Trong ngôn ngữ bình dân, những lời này được gọi là “lời truyền phép”. Bởi lẽ, sau khi linh mục chủ tế đọc những lời này, thì bánh trở nên Mình Thánh Chúa Giêsu và rượu trở nên Máu Thánh Người. Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu được Đức Thánh Cha Urbano IV thiết lập từ năm 1264, một năm sau khi phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Tiệp Khắc vào năm 1263. Trong Tông sắc thiết lập ngày lễ này, Đức Thánh Cha đã viết: “Để củng cố và đề cao Đức Tin chân thật, sau khi cân nhắc cẩn thận, Ta truyền lệnh rằng, ngoài những cuộc tưởng nhớ hằng ngày mà Giáo hội thể hiện đối với Bí Tích rất thánh này, mỗi năm sẽ còn có một Đại Lễ đặc biệt nữa được cử hành vào một ngày nhất định, và cụ thể là vào ngày thứ Năm sau tuần Bát Nhật kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong ngày đó, dân thánh thiện sẽ sốt sắng và mau chóng tập trung lại trong các ngôi Thánh Đường của chúng ta, và tại đó, các bài Thánh Ca sẽ được vang lên bởi các Giáo sĩ và các Giáo dân với trọn niềm vui thánh thiện”. Hiện nay, vì lý do mục vụ, hầu hết các địa phương đều dịch ngày lễ này vào Chúa nhật kế tiếp.

“Đây là Mình Thầy”. Lời nói của Đức Giêsu đi cùng với cử chỉ trao bánh cho các môn đệ trong bữa tiệc ly đã diễn tả tình thương mến của Chúa đối với các ông và đối với các tín hữu ở mọi thời đại. Thánh Gioan đã khẳng định: “Người đã yêu thương các môn đệ, và đã yêu thương đến cùng” (Ga 13,1). Ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa nhắc lại cho chúng ta tình yêu kỳ diệu ấy. Đây là tình yêu có một không hai. Bởi lẽ trên đời này không ai có thể trao tặng cho người khác chính bản thân mình. Mầu nhiệm Thánh Thể là sự nối dài của mầu nhiệm Nhập Thể. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa làm người và cự ngụ giữa chúng ta. Qua mầu nhiệm Thánh Thể, Con Thiên Chúa phó trót thân mình để ở với chúng ta cho đến tận cùng thời gian. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Việc hiến trao trót thân mình cho các môn đệ chính là bằng chứng của tình yêu cao cả nhất của Chúa Giêsu đối với nhân loại.

“Đây là Mình Thầy”. Cử chỉ hiến thân của Chúa nhằm mục đích trở nên lương thực thiêng liêng cho các môn đệ và cho các tín hữu. Trong hành trình Đức tin là hành trình về quê trời, người tín hữu không chỉ được nuôi dưỡng bằng lương thực vật chất, mà còn bằng lương thực thiêng liêng. Ngôn sứ Êlia trong Cựu ước (x 1V 21,1-29) trên đường đến núi của Thiên Chúa (núi Horeb), đã được nuôi dưỡng bằng bánh và nước, nhờ đó ông đủ sức để tiếp bước trong hành trình chạy trốn sự săn đuổi của vua A-cáp và hoàng hậu Giêzabel, người tín hữu trong hành trình về Quê Trời được tiếp sức bằng Thánh Thể để có thêm nghị lực thiêng liêng chống lại những cám dỗ đang bao bọc tư bề. Thánh Thể cũng là linh dược, tức là thuốc thiêng đối với đời sống người tín hữu. Nhờ linh dược này, mà những tổn thương tâm hồn được chữa lành, những tội lỗi được tha thứ, buồn sầu sẽ được thay thế bằng niềm vui. Vì vậy, Mình Thánh Chúa những bệnh nhân đón nhận cùng với Bí tích Xức dầu, chúng ta thường gọi là « Của Ăn Đàng ». Đó là nguồn trợ lực siêu nhiên giúp người tín hữu đi đến đích điểm trong bình an.

“Đây là Mình Thầy”, Giáo Hội Công giáo tin rằng lời của Chúa Giêsu luôn có hiệu lực, mỗi khi các linh mục cử hành Thánh Thể. Chúa vẫn hiện diện trong hình Bánh và hình Rượu, kể cả khi thánh lễ đã kết thúc. Nghi thức cung nghinh Thánh Thể ra ngoài thánh đường chính là khẳng định Đức tin vào sự hiện diện thánh thiêng ấy. Trong cuộc cung nghinh này, Chúa Giêsu đi đến với mọi người mọi nhà, để chúc lành và nâng đỡ phận người giữa những đau khổ chông gai của cuộc sống. Hành trình cuộc đời – cũng là hành trình thập giá – của con người không còn đơn lẻ, nhưng có Chúa đồng hành và nâng đỡ. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đến với Người.

“Đây là Mình Thầy”. Cử chỉ trao ban chính bản thân của Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về chia sẻ. Thánh Thể chính là sự cho đi vì người khác. Trước nỗi thống khổ về tinh thần cũng như thể xác của bao người xung quanh, Chúa mời gọi chúng ta hãy quảng đại chia sẻ. Khi chia sẻ và cho đi, chúng ta sẽ có được niềm vui, vì “cho đi là còn mãi” như người ta thường nói. Hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, giúp người bất hạnh cơ nhỡ là giúp chính Chúa Giêsu, vì Người đồng hoá với họ (x. Mt 25,31-46).

Chúng ta hãy đến tôn thờ Thánh Thể. Nơi Bí tích này, Thiên Chúa hiện diện với loài người, thiên đàng ở giữa nơi trần thế. Nhờ lĩnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, con người được ăn bánh các thiên thần và được thần linh hoá, nên giống Đức Giêsu, Đấng Cứu độ chúng ta.

+ ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

----------------------------------

 

MMTC ABC440: BÁNH RƯỢU MENKIXÊĐÊ – BÁNH RƯỢU GIÊSU

 

Hôm nay, Giáo hội cử hành trọng thể Mầu nhiệm đã được thiết lập trong bữa Tiệc Ly là Mình MMTC ABC440


Hôm nay, Giáo hội cử hành trọng thể Mầu nhiệm đã được thiết lập trong bữa Tiệc Ly là Mình Máu Thánh Chúa. Đây là một trong 5 lễ trọng trong Năm Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Nếu hằng năm được nhớ đến vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, thì hôm nay được biểu lộ cho tất cả, được bao bọc bởi đức tin sốt mến và lòng sùng kính của cộng đoàn Giáo hội bằng việc cử hành lễ của Chúa, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu với cao điểm là Rước Kiệu Mình Thánh, người Công Giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư gần giáo xứ của họ, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu Thánh thể. Ngoài ra, trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, nhiều giáo xứ trên thế giới cho các em nhỏ được lễ Rước lễ lần đầu.

Bánh rượu Menkixêđê dâng tiến
Nói đến Mình Thánh Chúa Giêsu là nói đến bánh dưới dạng “lương thực”. Từ “bánh thánh” có nghĩa là “hy sinh“: từ này được dùng để chỉ các lễ hy sinh Cựu Ước như: lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham, và lễ vật tinh tuyền của Menkixêđê, thượng tế của Chúa.

Bài đọc I trích sáng Sáng Thế (14,18-20) đề cập đến bánh và rượu của Menkixêđê vua thành Salem mang đến xin Chúa chúc phúc. Menkixêđê là ai vậy? Ông là một nhân vật hơi huyền bí, không cha, không mẹ; đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, những người bà con họ hàng cũng không hay biết về nguồn gốc, ông khác biệt bởi nhân đức cao vời nên người ta gọi ông là “Menkixêđê” vua Công Chính.

Một ngày kia ông xuất hiện trên núi sau này là núi Sion (Giêrusalem) và vạch ra những danh giới cho một thành gọi là “Salem“, thành hòa bình. Ông sống ở đó trong thinh lặng và an bình, phụng sự Thiên Chúa, Đấng sáng tạo trời đất và dạy người ta ca tụng Danh Thánh Chúa. Ông không chỉ là người tôn thờ vị Thượng Tế Tối Cao, mà còn dâng bánh và rượu, lễ vật hy sinh và những hoa quả đầu mùa lên Chúa.

Thánh lễ này, chúng ta dâng lên Chúa bánh rượu “là hoa màu ruộng đất và lao công vất vả của con người” để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Và như vậy, Thánh lễ đã bắt nguồn từ xa xưa và kiện toàn mọi lễ dâng từ thời Abel qua Melkisedek cho tới nay. Menkixêđê là hình ảnh báo trước về Chúa Kitô sau này.

Bánh rượu của Chúa Giêsu
Cựu Ước có rất nhiều dấu chỉ và biểu tượng về Bí tích Thánh Thể được hoàn tất trong Tân Ước. Các hình ảnh tiên trưng về Bích tích Thánh Thể như: lễ vật của Abraham, Menkixêđê, Manna trong sa mạc, bánh trưng hiến trong Đền Thờ Giêrusalem, đặc biệt là chiên Vượt Qua.

Chúa Giêsu đã chọn bánh và rượu làm dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Người nơi trần gian. Bánh và rượu do vị thượng thế Menkixêđê dâng tiến (Ga 14, 18) báo trước về bánh và rượu do Chúa Giêsu, Thượng Tế Tối Cao, Vua muôn thủa dâng tiến ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Vì Chúa Giêsu “đã trở thành Thượng tế cho đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê” (Dt 6,20).

Tối hôm trước ngày chịu khổ hình, sau bữa Tiệc Ly Vượt Qua, Chúa Giêsu cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ và nói: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta“. Đoạn, cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn, trao cho họ và họ uống cạn chén ấy. Và nói: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta” (1 Cr 11, 23-26). Chỉ trong mấy câu vắn tắt, Phaolô đã thuật lại toàn bộ lịch sử tình yêu cứu độ của Thiên Chúa với con người. Không chỉ là quá khứ mà còn được dự đoán trong tương lai.

Dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu đã tự trao ban chính mình cách hoàn toàn, chứ không phải chỉ một phần. Chúa Giêsu hiện diện thực sự ở đó trót Mình và Máu Người, để dâng lên Chúa Cha một hiến lễ không đổ máu và trở nên lương thực cho linh hồn tín hữu. Bánh rượu của Chúa Giêsu mang thêm ý nghĩa lịch sử và giao ước cũ. Ðây không chỉ là hoa màu ruộng đất nhưng còn là công lao của con người. Thiên nhiên và con người đều phải trở nên tạo vật mới nhờ mầu nhiệm Chúa Giêsu nơi Bí Tích Bánh Rượu mà chúng ta tiếp tục dâng trên bàn thờ để cho thế gian được sống (Ga 6,51).

Bước theo Bánh Giêsu

Ở mọi nơi mọi thời, Chúa Giêsu muốn gặp gỡ con người và mang đến cho họ sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu, một thứ lương thực đơn giản gồm một ít nước và bột, giống như thức ăn của người nghèo. Việc biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, là nguyên tắc cho việc thần thiêng hoá tạo vật. Vì thế, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô có đặc điểm hết sức riêng biệt là rước kiệu Mình Thánh Chúa, một cử chỉ đầy ý nghĩa.

Khi đi kiệu và thờ lạy, chúng ta hướng nhìn vào Bánh Thánh đã được truyền phép là chính Chúa Giêsu và bước theo Bánh ấy, đưa Bánh Thiêng từ Trời xuống vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta; với ước muốn xin Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, và sống bất cứ nơi nào chúng ta sống.

Trong lễ của Chúa, chúng ta tuyên xưng rằng Bí Tích Thánh Thể thuộc trọn về mình, là chính sự sống của mình, là nguồn mạch tình yêu chiến thắng sự chết. Từ sự hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể, phát sinh tình bác ái có sức biến đổi cuộc đời chúng ta và nâng đỡ cuộc hành trình của tất cả chúng ta đang tiến về quê trời vinh phúc.

Khi rước kiệu, chúng ta bước theo Bánh Giêsu và cầu xin Bánh chỉ cho chúng ta đường phải đi đến với Giáo hội. Nhìn vào nhân loại đau khổ, lang thang bấp bênh giữa ba đào, đang bị cái đói về thể lý và tâm lý hành hạ. Xin Chúa ban cho nhân loại bánh để nuôi dưỡng xác hồn. Xin cho họ có công ăn việc làm. Xin tẩy rửa và thánh hóa chúng ta trong mọi sự, giúp chúng ta hiểu rằng phải qua Khổ Nạn, qua lời “xin vâng” trên cây Thập Giá, với sự từ bỏ mới đạt tới vinh quang. Xin Chúa qui tụ những ai tản mác khắp nơi về một mối. Xin Chúa hiệp nhất chúng ta với Giáo hội, đoàn kết chúng ta với anh em bị chia rẽ. Và nhất là xin Chúa ban cho chúng ta ơn cứa độ đời đời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-----------------------------------

 

MMTC ABC441: BÍ TÍCH THÁNH THỂ - BÀN TIỆC VƯỢT QUA

 

Bí tích Thánh Thể là bí tích Khai tâm thứ ba của Kitô giáo. Từ “Eucharistie -Thánh Thể” có nghĩa MMTC ABC441


Bí tích Thánh Thể là bí tích Khai tâm thứ ba của Kitô giáo. Từ “Eucharistie -Thánh Thể” có nghĩa là “tạ ơn”. Chính con người tạ ơn Chúa Cha, qua Con của Ngài, trong Thánh Thần về ân huệ mà Ngài ban cho chúng ta là Sự sống của Ngài.

“Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của mọi đời sống Kitô hữu” (Hiến chế Vatican II về Giáo hội số 11)

Nhờ Bí tích Thánh Thể  mà sự sống của Thiên Chúa, là Bánh cho khách lữ hành, được ban cho chúng ta. Khi đón nhận Bánh Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi chia sẻ tấm bánh của chúng ta với anh em trong nhân loại. Bí tích Thánh Thể xây dựng nên bộ khung của đời sống Kitô hữu, thẩm thấu đời sống đó, là hơi thở trong đời sống thiêng liêng. Bí tích Thánh Thể  làm cho Lễ Vượt Qua của Chúa Kitô nên hiện thực, chứ không phải chỉ là sự lặp lại hay đơn thuần là nhớ lại Lễ Vượt Qua. Bí tích Thánh Thể, cử hành trong Thánh Lễ, là một lời nhắc nhở về Bữa Tiệc Ly và cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. [1]

Nguồn gốc việc cử hành Thánh Thể.

Việc cử hành Thánh Thể được chính Chúa Giêsu thiết lập khi Ngài dùng bữa ăn cuối cùng với mười hai Tông đồ trong căn phòng được gọi là căn phòng trên lầu: “Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua” (Máccô 13:14-15). Các thánh sử Mátthêu (26: 17 -19), Máccô (14: 12-16), Luca (22: 7-13) và Thánh Phaolô (1 Côrintô 11: 23-26)  kể lại các câu chuyện trong Bữa Tiệc Ly, trong đó, khi cầm lấy bánh và rượu, Đức Kitô tạ ơn và hiến Mình và Máu Ngài để cứu độ loài người.

Thánh Phaolô nói gì về bí tích Thánh Thể?

Trong bức thư đầu tiên của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, các câu 23 đến 26 trong chương 11 liên quan đến truyền thống phụng vụ lâu đời nhất về việc cử hành Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu Kitô. Trong việc cử hành Bữa Tiệc Ly của Chúa, Chúa Giêsu Kitô được tưởng nhớ và sự chết của Ngài được loan báo cho đến khi Ngài lại đến: do đó, thánh Phaolô yêu cầu mỗi người kiểm tra mối tương quan của mình với Chúa và cũng để xác minh chất lượng của mối tương quan giữa các thành viên trong cộng đoàn.

“Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Ngài nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa” (1 Côrintô 11: 23-26).

Ý nghĩa của việc cử hành Thánh Thể là gì?

Trong thánh lễ, việc truyền phép làm biến đổi bản thể hình bánh và hình rượu nên Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô. Sự biến đổi bản thể như thế là có thật. Đối với người Công giáo, bánh và rượu thực sự trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Thánh lễ là việc dâng Chúa Giêsu Kitô lên Thiên Chúa Cha như một của lễ. Nhờ đó, Bí tích Thánh Thể trở nên lương thực do Thiên Chúa ban cho loài người để họ có được sự sống từ Ngài.

Để rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, mọi Kitô hữu phải được chuẩn bị xứng đáng. Sau đó, họ được mời gọi rước lễ mỗi khi tham dự buổi cử hành Bí tích Thánh Thể, đặc biệt là vào các Chúa Nhật.

Việc cử hành Thánh Thể, trong một và cùng một hành động, luôn bao gồm:

+ việc công bố lời Chúa,

+ việc dâng Chúa Kitô lên cho Thiên Chúa Cha - trong đó chúng ta được mời gọi dự phần - tạ ơn Thiên Chúa là Cha, vì vinh quang của Ngài, đặc biệt là vì Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta chính Con Ngài.

+ việc truyền phép bánh rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.

+ và việc tham dự bữa ăn phụng vụ bằng cách rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, Đấng tự hiến cho nhân loại chúng ta.

Bí tích Thánh Thể mang lại điều gì?

- “Việc rước lễ tăng triển sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô. Hiệu quả chính yếu của việc rước lễ là được kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô. Chúa đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì luôn kết hiệp với Tôi, và Tôi luôn kết hiệp với người ấy”. Đời sống trong Chúa Kitô có nền tảng nơi bí tích Thánh Thể : “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy” (Gioan 6,57)”  (GLGHCG 1391).

- Như của ăn vật chất mang lại sự sống cho thân xác thế nào, việc rước lễ cũng đem lại sự sống kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng như vậy. Khi các tín hữu rƣớc lấy Mình của Đấng Phục Sinh, "Mình đã được sống động nhờ Thánh Thần và làm cho người ta được sống"(x. PO 5), đời sống ân sủng đã lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy được gìn giữ, phát triển và canh tân” (GLGHCG 1392).

- “Việc rước lễ giúp chúng ta xa lánh tội lỗi. Chúng ta rước lấy Mình Chúa Kitô, "đã phó nộp vì chúng ta", và Máu "đã đổ ra cho mọi người được tha tội". Vì thế, bí tích Thánh Thể không thể kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô, nếu không thanh tẩy chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi” (GLGHCG 1393).

- “Như của ăn vật chất phục hồi sức lực đã tiêu hao, bí tích Thánh Thể củng cố đức mến mà trong đời sống hằng ngày có xu hướng suy yếu đi. Đức mến sống động này có thể xóa đi các tội nhẹ (CĐ Trentô: DS 1638)” (GLGHCG 1394).

- “Nhờ tình yêu mà bí tích Thánh Thể khơi dậy trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội trọng. Càng tham dự vào sự sống Chúa Kitô, chúng ta càng sống mật thiết với Ngài; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng xa lìa Chúa” (GLGHCG 1395).

Bàn tiệc vượt qua

Lễ Vượt Qua trong Cựu ước và Lễ Phục sinh của Chúa Kitô trên hết là con đường vượt qua dẫn đến tự do.

Khi dân được tuyển chọn của Thiên Chúa ngồi xuống bàn ăn ở Ai Cập, buổi tối ngày mồng mười tháng đầu tiên, để ăn thịt chiên vượt qua, tất cả mọi người đều tin rằng đó là buổi tối cuối cùng trong cảnh giam cầm.

Khi Chúa Giêsu, Chiên Con Vượt Qua bị giết trên thập tự giá, Thiên Chúa qua cái chết của Con Ngài đã dẫn dắt nhân loại trên con đường dẫn đến tự do.

Mỗi ngày, trong Bí tích Thánh Thể, trên các bàn thờ của toàn thế giới, qua Chúa Giêsu Kitô dưới hình Bánh và Rượu, Thiên Chúa nói: “Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con”. Điều cần thiết là, trong thế giới đầy đau khổ và nhiều quyến rũ khác nhau, thông điệp của Bí tích Thánh Thể vang lên mạnh mẽ và rõ ràng hơn: “Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa” (Galát 4, 7). Đây là quà tặng của Bí tích Thánh Thể cho thế giới, là quà tặng bảo đảm chấm dứt sự giam cầm, là Lễ Vượt Qua giải phóng mọi người.

Mừng Lễ Vượt Qua cũng là để ăn Lễ Vượt Qua. Người ta thậm chí có thể nói rằng không có sự vượt qua, không có con đường dẫn đến tự do mà không ăn Lễ Vượt Qua.

“Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con” (Xuất hành 12: 3). Mọi người phải ăn Lễ Vượt Qua.

Nếu đối với chúng ta, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là Giao ước mới, và Thánh Thể là sự tưởng niệm và đồng thời là sự hiện hữu của Giao ước đó, thì khó có thể nói đến ơn giải thoát của Thánh Thể nếu Thánh Thể không được ăn. Cả Mình và Máu Chúa sẽ không bao giờ là một món quà cho chúng ta hoặc cho thế giới, nếu Mình và Máu Chúa không được ăn và uống một cách xứng đáng.

Thánh Phaolô viết: “Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này” (1Côrintô 11, 27-28). [2]

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói: “Xin hãy cho phép tôi, trong một niềm vui thân tình mãnh liệt, hiệp nhất với niềm tin của anh chị em và để củng cố nó, tôi đưa ra chứng từ đức tin cá nhân của tôi vào Bí Tích Thánh Thể rất thánh. “Kính chào thân xác thật sinh ra từ cung lòng Trinh Nữ Maria, thực sự đã chịu đau khổ, được hiến tế trên thập giá vì loài người!” (Ave verum corpus natum de Maria Virgine/ vere passum, immolatum, in cruce pro homine !). Đây là kho tàng của Giáo Hội, quả tim của thế giới, bảo chứng của ngày cuối cùng mà mọi người đều mong mỏi, dù không ý thức. Vĩ đại thay mầu nhiệm này. Chắc chắn nó vượt xa chúng ta và nó thử thách cam go những khả năng của trí óc chúng ta đòi buộc phải đi xa hơn những dáng vẻ bên ngoài. Nơi đây, giác quan của chúng ta bất lực –“ thị giác, xúc giác, vị giác đều phải lụn bại” (visus, tactus, gustus, in te fallitur), thánh thi Adoro Te devote đã nói như thế, nhưng chỉ cần đức tin của chúng ta đâm rễ sâu vào Lời Chúa Kitô được các Tông Đồ truyền lại, đủ cho chúng ta. Xin cho phép tôi lặp lại với Chúa Kitô, nhân danh tất cả Giáo Hội, nhân danh mỗi người trong anh chị em, như Thánh Phêrô vào cuối diễn từ về Bí Tích Thánh Thể trong Tin Mừng thánh Gioan: “Lạy Chúa, bỏ Chúa chúng con đi với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). [3]

Phêrô Phạm Văn Trung

--------------
Chú thích:
[1] eglise.catholique.fr
[2] Đức Hồng Y Dziwisz, Thánh Thể, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2008.
[3] ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 59, ngày 17 tháng 04 năm 2003, Thứ Năm Tuần Thánh, năm thứ 25 triều đại Giáo Hoàng và năm Mân Côi.

-------------------------------------------

 

MMTC ABC442: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

 

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài MMTC ABC442


Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. Chúa Giêsu đã khẳng định: Ngài là của ăn và của uống ban cho nhân loại hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói cái khát thể xác. Thế nên, Ngài xác quyết: “Thịt Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống”. Vậy Bánh mà Ngài ban chính là Thịt Máu Ngài. Cụm từ “Thịt Máu” ở đây không những bao gồm tất cả những gì nuôi sống linh hồn con người để đưa đến sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhập thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người và đã đổ máu ra trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn của uống là những cái thường tình nhất của cuộc sống chúng ta để đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng.

Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là kết hiệp mật thiết với chính Chúa Kitô, nên giống Ngài trong tư tưởng, ngôn ngữ và cuộc sống: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu tôi, người ấy sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”. Không bí tích nào giúp chúng ta sống “với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa” bằng bí tích Thánh Thể. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

1. Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano

Phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Lanciano (Ý), năm 700 (sau công nguyên), đã được Giáo hội công nhận bằng sắc lệnh của giáo hoàng (Papal Bulls). Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo hội công nhận.

Trên Đồi Sọ, sau khi Chúa Giêsu trút hơi thở, một người lính La Mã đã lấy ngọn giáo đâm thủng trái tim Chúa Giêsu để cho Nước và Máu chảy ra. Người lính này đến từ Thành phố Lanciano. Lanciano có nghĩa là “lưỡi giáo” (lance). Máu và Nước từ Thánh Tâm Chúa Giêsu chảy theo lưỡi giáo xuống tay người lính này. Anh ta có thị lực yếu, khi anh ta lấy tay dụi mắt thì mắt sáng trở lại. Lòng Thương Xót bao la của Chúa Giêsu đã chảy trào vào anh ta, dù chính anh ta mới vừa đâm vào ngực Chúa Giêsu. Người lính đó tên là Longinô (Longinus). Anh ta đã được chữa lành và gia nhập đạo. Anh đã rời quân ngũ, rồi tới Cappadocia và chịu tử đạo vì đức tin. Ngày nay chúng ta tôn kính Thánh Longinô, lễ ngày 15 tháng Ba.

Linh mục đa nghi

Tại Lanciano, nơi xảy ra phép lạ Thánh Thể là Nhà thờ Thánh Domitian, nhà thờ này do các tu sĩ Dòng Basilian coi sóc. Có một tu sĩ linh mục Dòng Basilian, tên là Thomases, đã nghi ngờ sự hiện hữu thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Thời đó có nhiều tà thuyết nổi lên đã làm lung lay đức tin của Lm Thomases.

Một buổi sáng nọ, Lm Thomases dâng Thánh lễ mà vẫn nghi ngờ. Đến phần truyền phép, có điều lạ xảy ra trên đôi tay khiến toàn thân Lm Thomases rung động: Bánh biến thành Thịt thật, Rượu biến thành Máu thật. Lm Thomases lặng người một lúc rồi từ từ đưa lên cho mọi người thấy và nói: “Ôi chứng cớ hữu hình của Chúa để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi, Ngài muốn mặc khải chính Ngài trong bí tích Thánh Thể hoặc để chúng ta nhìn thấy tỏ tường. Anh chị em hãy đến chiêm ngưỡng phép lạ của Chúa. Đây là Mình Máu Thánh Đức Kitô”. Mọi người tận mắt chứng kiến phép lạ nên sững sờ, kêu than, xin tha thứ và xin xót thương. Đức tin của linh mục Dòng Basilian đã được biến đổi. Biết tin, cả thành phố và mọi người khắp nước đã tuôn về Lanciano để chiêm ngưỡng phép lạ Thánh Thể. Đức tin của mọi người đối với bí tích Thánh Thể đã được tái sinh.

Khoa học công nhận phép lạ tại Lanciano

Qua nhiều năm, nhiều cuộc xét nghiệm đã được thực hiện để xác định phép lạ Thánh Thể tại Lanciano. Đây là kết quả khoa học được thực hiện năm 1970, với các dụng cụ tân tiến nhất:

- Mình Thánh là thịt thật. Máu Thánh là máu thật.

- Thịt có cơ tim (myocardium).

- Trong Mình Thánh và Máu Thánh đều có loại máu AB+ như nhau.

- Trong Máu Thánh có các protein như trong máu bình thường.

- Trong Máu có các khoáng chất clo-rua (chlorides), phốt-pho, ma-nhê, na-tri (sodium) và can-xi.

- Mình Máu Thánh vẫn tươi nguyên suốt 12 thế kỷ qua, dù không dùng hóa chất bảo quản. Đây là hiện tượng kỳ lạ vô cùng.

Chứng cớ khác thường

Nhiều người Công giáo đã biết Khăn liệm Turin (Shroud of Turin) vẫn còn cho tới ngày nay, trên tấm khăn có hình một đàn ông chết sau khi bị đóng đinh. Truyền thống Công giáo công nhận đó là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu.

Năm 1978, một nhóm khoa học gia thuộc cơ quan không gian NASA (National Aeronautics and Space Administration) đã khám kỹ tấm khăn liệm Turin bằng các dụng cụ tân tiến nhất của cơ quan không gian thời đó. Họ đã phải công nhận đó là tấm khăn liệm Chúa Giêsu thật. Phát hiện quan trọng là có những vết máu trên tấm khăn liệm. Máu đó cũng là loại máu AB+, giống như máu trong phép lạ Thánh Thể tại Lanciano.

Tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu

Ngay từ đầu, Giáo hội địa phương đã công nhận phép lạ này là dấu chỉ thật từ trời, và tôn kính Mình Máu Thánh được thể hiện qua cuộc rước vào ngày lễ này - Chúa Nhật cuối tháng Mười.

Trong phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta chính Thánh Tâm và Máu Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu được sự hy sinh cao cả và tình yêu bao la của Chiến Thiên Chúa trong mỗi Thánh lễ. Ngài trao chính Mình Máu Ngài để chữa lành và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta hằng ngày (x. Bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh 2022, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng).

2. Bí tích Thánh Thể là xa lộ đưa Carlo Acutis về thiên đàng.

Trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi,Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi Rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể.

Thiếu niên Carlo Acutis được Giáo Hội phong Chân Phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Cậu là đứa trẻ ngoan đạo, tham dự thánh lễ hàng ngày, thường xuyên lần chuỗi Mân côi và đi xưng tội hàng tuần.

Carlo Acutis có biệt tài về máy tính. Cậu có nhiều lập trình có lợi cho đời sống con người và cho Hội Thánh. Đặc biệt, Carlo Acutis gầy dựng một trang web sưu tầm tất cả các phép lạ về Thánh Thể trên toàn Thế giới.Cậu cũng từng tổ chức một triển lãm quốc tế trình bày những sự kiện, những phép lạ liên quan đến bí tích Mình Máu Chúa Kitô.

Vì lòng yêu mến và sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà ngày phong chân phước cho Carlo được Tòa Thánh công bố ngay trước ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Carlo Acutis cho biết, sống kết hợp với Chúa Giêsu là kế hoạch trong cuộc đời của cậu. Cậu hạnh phúc vì đã cố gắng không làm mất lòng Chúa, không lãng phí thời gian nhưng luôn tìm cách kết hiệp với Chúa.

Carlo cũng cho hay, cùng đích của con người là sự vĩnh cửu, chứ không phải là hữu hạn. Vĩnh cửu là quê hương thật. Loài người luôn chờ mong được về Thiên đàng, và Bí tích Thánh Thể chính là con đường dẫn tới thiên đàng…Cậu quan niệm: Lúc bạn thực sự có một trái tim trong sạch, bạn sẽ dễ dàng cảm hóa và đụng chạm đến trái tim của tha nhân…Carlo thực sự mang Chúa Giêsu trong tim và sống rất đơn sơ, vô tội. Đức Tổng Giám Mục Sorrentino, Tổng giáo phận Assisi, nói: Cậu Carlo có một tình yêu trổi vượt dành cho Bí tích Thánh Thể, đó là xa lộ đưa cậu về thiên đàng.

3. Bí Tích Thánh Thể là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Tất cả mầu nhiệm Đức Kitô đều hội tụ trong Bí tích Thánh thể. Từ công cuộc nhập thể làm người, rao giảng tin mừng, đến khổ hình thập giá, sống lại vinh quang; Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha và ban lương thực thần thiêng đều hàm chứa trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh thể gói trọn cuộc đời Chúa Kitô và không có gì thuộc về Người mà không hội tụ trong Bí Tích Thánh thể.Bí tích Thánh thể là một sáng kiến của tình thương Thiên Chúa.Của ăn vật chất chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, bảo tồn sự sống hữu hạn của con người.Để sống đời đời, con người được mời gọi ăn và uống Thịt Máu Chúa, nguồn ơn cứu độ nhân loại.

Thánh Thể là trung tâm qui tụ Dân Chúa. Thánh Lễ là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống đức tin người Công giáo. Lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi.

Tham dự Thánh Lễ tích cực, trọn vẹn là cách tốt nhất thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thỉnh thoảng trong ngày, trong tuần, bạn nên quỳ gối trước Thánh Thể, bạn sẽ học được nhiều điều từ Bí Tích Tình Yêu.

Thánh lễ cần được nối dài trong cuộc sống thường ngày. Khi cánh cửa nhà thờ khép lại, thánh lễ giữa lòng cuộc đời mở ra. Sống đạo trong nhà thờ, thực hành đạo ngoài cuộc đời. Mỗi người tín hữu phải trở nên muối ướp cho xã hội khỏi ươn thối, phải trở nên men làm cho xã hội dậy lên hương thơm thánh thiện, phải trở nên ánh sáng phá tan bóng tối đang bao phủ xã hội. Và như vậy, cuộc đời chính là thánh lễ nối dài. Bài hát quen thuộc của cha Thành Tâm: "Ta về thôi vì Thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân!". Thánh lễ nào cũng kết thúc và mọi người ra về bình an, nhưng Thánh lễ sẽ không tạm biệt, không chia tay với cuộc sống đời sống. Hoa quả của Thánh Lễ, hoa quả của Bí Tích Thánh Thể chính là lối sống, hành vi, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mỗi người tín hữu với tha nhân.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, "Nữ Vương Thánh Thể", xin Chúa cho chúng ta được lòng yêu mến Thánh Thể thực sự, biết tập dành thời gian đến với Thánh Thể và đến với tha nhân qua việc yêu thương phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng; đồng thời luôn xác tín Bí tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

--------------------------------

 

MMTC ABC443: ĐỆ NHẤT PHÉP MẦU

 

Mình Chúa Là Thần Lương Nuôi Nhân Thế Máu Ngài Hóa Biệt Dược Chữa Tội Nhân. Có rất MMTC ABC443


Mình Chúa Là Thần Lương Nuôi Nhân Thế
Máu Ngài Hóa Biệt Dược Chữa Tội Nhân.

Có rất nhiều phép lạ đã xảy ra, thậm chí là hằng ngày. Đơn giản nhất mà rất quan trọng đối với sự sống muôn loài là Không Khí. Nhưng đặc biệt nhất là phép lạ Thánh Thể, và rồi hằng ngày vẫn xảy ra tại các nhà thờ Công giáo ở khắp nơi trên thế giới. Thánh Thể là Phép Lạ vĩ đại nhất, là Phép Lạ của các phép lạ.

Nổi bật nhất là phép lạ Thánh Thể đầu tiên xảy ra tại Lanciano, Ý, năm 700. Gần đây nhất là các phép lạ Thánh Thể đã xảy ra tại Chirattakonam, Ấn Độ, tháng 04-2001; tại Tixtla, Mexico, tháng 10-2006; tại Sokółka, Ba Lan, tháng 10-2008; tại Legnica, Ba Lan, tháng 12-2013. Các phép lạ xảy ra để củng cố đức tin của chúng ta – những người tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Chính Con Thiên Chúa đã minh định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:54-56) Việc lãnh nhận Thánh Thể không chỉ là diễm phúc mà còn được hòa tan vào Ngài để có sự sống đích thực của Thiên Chúa.

Thánh Giáo Hoàng Piô X (1835-1914) đã xác định: “Bí tích Thánh Thể là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất đưa ta về Quê Trời.” Chắc chắn hành trình nào cũng cần có lương thực để duy trì sức khỏe, để có thể đủ sức tới nơi cần đến. Thật vậy, khi đi đường xa, người ta phải dự trữ ẩm thực cho hành trình, nhiều hay ít tùy đừng gần hay xa. Chắc chắn chúng ta không thể thiếu Thần Lương Thánh Thể suốt cuộc lữ hành về Nước Trời.

Lịch sử cho biết rằng giữa chiến trận chống lại quân Hồi giáo đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi thế chiến I, quân đội Australia và New Zealand luôn được nhắc nhở điều quan trọng nhất là CHĂM SÓC LINH HỒN MÌNH TRƯỚC. Giữa sự nguy hiểm của làn bom mũi đạn, họ vẫn cung kính đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong cuộc chiến đó, chỉ riêng lực lượng Australia đã có hơn 8.000 binh sĩ tử vong. Có điều đặc biệt là ngay trong lúc nguy hiểm nhất, họ vẫn luôn ý thức tôn kính Thánh Thể qua việc rước lễ như “Của Ăn Đàng” vậy. Thật tuyệt vời biết bao!

Đã hứa gì thì làm. Chúa Giêsu xác định: “Tôi đến để cho chiên ĐƯỢC SỐNG và SỐNG DỒI DÀO.” (Ga 10:10) Thật tuyệt vời, vì chúng ta không chỉ được sống mà còn sống dồi dào nhờ sự sống của Ngài. Bí tích Thánh Thể là cách độc nhất vô nhị mà không ai có thể nghĩ ra được, và đó cũng là cách Ngài thực sự ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28:20) Thánh Thể được hiểu bao gồm cả Thánh Huyết – vì trong thịt luôn có máu.

Chúng ta phải ăn uống để có sự sống và duy trì sự sống. Nhưng lương thực chúng ta ăn hằng ngày không chỉ là các loại thực phẩm bình thường mà đặc biệt là chúng ta được ăn chính Thánh Thể Chúa Giêsu – Thần Lương và Nguồn Sống cho bất cứ ai đang lữ hành trần thế, để đủ sức vượt qua mọi vật cản mà đến đích bình an.

Thánh Thomas More (luật sư, triết gia, chính khách, 1478-1535, Anh quốc) chia sẻ bí quyết: “Nếu tôi xao lãng, việc hiệp lễ sẽ giúp tôi tịnh tâm trở lại. Nếu hằng ngày có những dịp xảy đến xúi giục tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi sẽ tự trang bị cho cuộc chiến mỗi ngày bằng việc lãnh nhận Thánh Thể. Nếu tôi đặc biệt cần đến ánh sáng và sự khôn ngoan để thực thi các phận sự nặng nề của tôi, tôi sẽ đến bên Đấng Cứu Độ, mong tìm được lời khuyên và ánh sáng của Ngài.”

GIAO ƯỚC VĨNH CỬU

Một trong các Giao Ước vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã ký kết với chúng ta là Bí tích Thánh Thể, được ám chỉ từ ngàn xưa. Thật vậy, Kinh Thánh cho biết rằng tư tế Menkixêđê của Thiên Chúa Tối Cao, là vua thành Salem, ông đã mang bánh rượu ra và chúc phúc cho ông Ápram: “Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Ápram! Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao, Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông!” (St 14:19-20) Sau đó, Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước Vĩnh Cửu với ông Ápram: “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.” (St 17:5) Ông đổi tên và đổi đời.

Lời Kinh Thánh ngắn gọn nhưng có các chi tiết quan trọng: [1] Thời Cựu Ước, bánh và rượu được dùng làm lễ vật; thời Tân Ước, bánh và rượu được thánh hóa để trở thành chính Mình Máu Chúa Giêsu. [2] Có lễ vật thì cần có người dâng, đó là các tư tế, đại diện dân Chúa dâng lễ vật lên Thiên Chúa hằng ngày, họ được mệnh danh là những người theo phẩm trật Menkixêđê.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, đồng thời Ngài cũng thiết lập chức linh mục. Các linh mục thừa tác tiếp tục công việc tế lễ để Chúa Giêsu hằng ngày, để đền tội của họ và của người khác. Chính nhờ Mình Máu Ngài mà chúng ta được sống và sống dồi dào. Rất vui mừng nên Thánh Vịnh gia nói về sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng: “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.” (Tv 110:1)

Từ Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Chính Thiên Chúa tuyên phán: “Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.” (Tv 110:3) Phàm nhân chúng ta chỉ là cát bụi, hoàn toàn bất xứng, nhưng lại diễm phúc khôn tả vì được Thiên Chúa ký kết giao ước đến muôn đời. Một lần là mãi mãi, Ngài không bao giờ rút lời: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.” (Tv 110:4)

Thánh Phaolô chia sẻ rõ ràng: “Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11:23-24) Thánh Phaolô tiếp tục nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11:25)

Sau lời truyền phép, Giáo Hội xác nhận: “Đây là mầu nhiệm đức tin.” Mọi người tung hô theo lời Thánh Phaolô: “Cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” (1 Cr 11:26) Quả thật, chúng ta phải dùng con mắt đức tin để bù đắp cho con mắt trần tục khi tin kính và tôn thờ Thánh Thể.

Trong những lần hiện ra với các thị nhân, Chúa Giêsu và Đức Mẹ vẫn luôn nhắc nhở người ta phải hết lòng tôn sùng và yêu mến Thánh Thể. Vừa nhắc nhở vừa cảnh báo, Mẹ Thánh Teresa Calcutta nói: “Bạn không thể thấy Chúa Giêsu trong người nghèo nếu bạn không thấy Ngài trong Thánh Thể.” Thực sự con mắt đức tin rất cần thiết.

CHỨNG NGHIỆM TỎ TƯỜNG

Kinh Thánh xác định: “Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường.” (Tv 18:31) Bởi vì Ngài là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó, và là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. (Tv 146:6) Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, vì thế Ngài luôn thực tế, nói cụ thể, không bao giờ nói suông, và đó cũng là cách Ngài củng cố lòng tin cho chúng ta – những kẻ phàm phu tục tử.

Qua trình thuật Lc 9:11-17, Thánh sử Luca cho biết: Có đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu. Ngài tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Khi bóng đêm dần buông xuống, các môn đệ đến thưa với Ngài: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Như vậy thì còn nói làm gì. Ngài bảo các đệ tử: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Đúng là “căng” thật! Có lẽ họ gãi đầu và nhìn nhau vì bí quá. Nhưng rồi có người thấy đứa bé có ít lương thực, nên liền thưa với Ngài: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”

Người ta đông như kiến như cỏ, ước chừng có tới năm ngàn đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, tính sát chắc phải cả chục ngàn người. Một bữa tiệc nhỏ còn phải chuẩn bị cả tuần trước, dù chỉ vài chục thực khách chứ nói chi vài trăm người. Thế mà đây có tới cả chục ngàn người. Phàm nhân tài giỏi mấy cũng phải “bó tay” mà thôi!

Chắc hẳn lúc đó các môn đệ bối rối và lo lắm, bị động và bị “triệt buộc,” nhưng Thầy Giêsu gỡ rối cho họ ngay: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các ông mau mắn bảo mọi người ngồi theo nhóm. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời CHÚC TỤNG, BẺ RA và TRAO CHO các môn đệ để họ dọn ra cho đám đông cùng hưởng dùng.

Điều kỳ diệu xảy ra nhãn tiền, rồi có điều lạ khác nữa: “Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được MƯỜI HAI THÚNG.” Cả đám đông chứng kiến chứ đầu đuôi chứ không phải là nghe người khác kể lại. Đúng là một phép lạ vĩ đại, một phép lạ của lòng thương xót.

Trong cuộc sống, miếng ăn liên quan các vấn đề khác, không chỉ về sự sống mà còn về quyền lợi. Tục ngữ Việt Nam nói: “Trâu cột ghét trâu ăn.” Một thực tế buồn nhưng vừa minh nhiên vừa mặc nhiên. Có lần Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Một số cành cây ô-liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô-liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô-liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên mặt khinh dể các cành khác.” (Rm 11:17-18a) Câu nói đáng suy tư nhiều. Thánh Phaolô đặt vấn đề: “Bạn cứ lên mặt đi! Đâu phải bạn mang rễ, mà là rễ mang bạn.” (Rm 11:18b) Thật đáng quan ngại biết bao!

Dù vật chất hay tinh thần, điều quan trọng là biết chia sẻ. Việc chia sẻ liên quan động thái CHO và NHẬN: “Phúc cho ai CHO mà không nhớ, NHẬN mà không quên.” (Elizabeth Bibesco) Cho và Nhận là hai động từ quan trọng và hàm súc. Thánh Phanxicô Assisi xác định: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.” (Kinh Hòa Bình) Quả thật, nếu chúng ta không chia sẻ với người khác về những thứ họ cần, đó là chúng ta cướp đi sự sống của họ. Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo cũng đề cập các vấn đề tương tự. Thật vậy, Thánh Giacôbê cho biết: “Kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.” (Gc 4:17)

LÝ LUẬN THÁNH THỂ

Tại Palestine, nơi vẫn còn nhiều người theo Hồi giáo. Một hôm, có một thầy lãnh đạo một cộng đoàn Hồi giáo mời một linh mục Công giáo đến để công khai tranh luận về bí tích Thánh Thể trước sự hiện diện của các tín đồ đôi bên.

Ông thầy hỏi: “Làm sao một miếng bánh nhỏ lại có thể trở thành Đức Kitô được?”

Linh mục trả lời: “Được chứ sao lại không? Tôi xin minh chứng cho thầy biết bằng một thí dụ đơn sơ. Nếu thầy ăn cơm, thầy có thể biến cơm thành máu thịt của thầy, đúng không? Vậy tại sao Chúa lại không thể biến tấm bánh nhỏ trở thành máu thịt Ngài chứ?

Ông thầy hỏi tiếp: “Làm sao Đức Kitô to lớn như thế lại có thể ở trong miếng bánh nhỏ xíu?”

Linh mục trả lời: “Thầy hãy nhìn trời, nhìn núi và các thôn làng. Bầu trời mênh môn, núi non hùng vĩ, còn thôn làng trải rộng mông mênh, thế mà con mắt nhỏ xíu của thầy vẫn có thể chứa được tất cả. Nếu con mắt của Thầy làm được chuyện đó thì tại sao Thiên Chúa lại không thể ở trong tấm bánh nhỏ xíu chứ.”

Chưa chịu thua, ông thầy lại hỏi: “Làm sao có thể cử hành nhiều thánh lễ cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế giới, mà mỗi thánh lễ lại có Mình Máu của Đức Kitô?”

Linh mục đáp: “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.”

Để chứng minh, linh mục lấy một tấm gương ném xuống đất vỡ tan thành rất nhiều mảnh nhỏ, rồi nói: “Trước đây, thầy thấy mặt thầy trong tấm gương này, phải không? Bây giờ thầy cũng thấy mặt thầy trong từng mảnh nhỏ kia. Thế thì tại sao Thiên Chúa lại không thể hiện diện tại nhiều nơi trong cùng một lúc?

Cuộc tranh luận đó giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm Thánh Thể mà Giáo Hội cử hành mỗi ngày trên khắp thế giới này.

Về Thánh Thể, Hiến chế Lumen Gentium nói: “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu.” (số 11) Thánh Irênê giải thích: “Bí tích Thánh Thể là sự kéo dài thời gian nhập thể.” Thánh Tôma Aquinô tâm sự: “Tôi hiểu biết nhờ cầu nguyện trước Thánh Thể hơn là nhờ những cuốn sách tôi đã đọc. Tôi đã học biết nhiều điều khi quỳ dưới chân Thánh Giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ.”

Lạy Thiên Chúa nhân hậu và thương xót, xin cảm tạ Ngài đã Của Ăn Đàng để chúng con đủ sức vượt qua cõi đời này, xin làm cho chúng con xứng đáng và siêng năng lãnh nhận Thánh Thể để mai này được hưởng sự sống đời đời. Theo lời Ngài hứa, xin cho chúng con được sống, đừng để chúng con phải thất vọng ê chề. (Tv 119:116) Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

------------------------------

 

MMTC ABC444: CHÚA HÀI LÒNG THÌ QUÁ ĐÃ!


Thưa anh chị em,

 

Trình thuật phép lạ ‘Bánh Hóa Nhiều’ được đặt sau việc Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ tham MMTC ABC444


Trình thuật phép lạ ‘Bánh Hóa Nhiều’ được đặt sau việc Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ tham dự vào việc truyền giáo của Người. Khi sai các Tông Đồ, Đức Giê-su đã dặn họ trước tiên phải nương tựa vào Chúa và sau đó dựa vào lòng quảng đại của người nghe. Chúa phán “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” và “hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, ...”

Bài Tin Mừng ‘Bánh Hóa Nhiều’ nói lên sự quan tâm của Chúa dành cho những kẻ đi theo Người; nhưng đây cũng là cơ hội để Chúa huấn luyện các môn đệ về sứ vụ mà họ vừa thực hiện. Họ nên nhớ rằng tham dự vào sứ vụ rao giảng về Nước Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng cần được thể hiện bằng việc làm nữa.

Làm sao người môn đệ của Chúa có thể đặt tay ban bình an cho tha nhân khi những người đến với họ đang lâm vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc và khổ sở trăm bề. Cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay, nỗi khó khăn mà các Tông đồ phải đối diện là làm thế nào các ông có thể cung cấp lương thực cho một số đông khi trời đã xế chiều, nơi họ tụ họp lại hoang vắng và cách xa thị trấn. Lý do của các Tông Đồ đưa ra quả thật rất đáng thuyết phục. Nói chung khả năng và môi trường không thuận lợi cho các ông, đơn giản là giải tán đám đông để họ tự lo liệu. Nhưng ý nghĩ của các ông không phải là ý nghĩ của Chúa.

Các Tông đồ tuy là những người bạn hữu thân thiết với Đức Giê-su, nhưng các ông vẫn chưa học được bài học quên mình và quan tâm đến người khác. Dân chúng đã tuôn đến với họ để nghe Thầy giảng dậy và các ông vừa được Chúa sai đi, giờ đây cơ hội đã đến để các ông thực tập những gì các ông vừa giảng dậy là quan tâm và lo cho đám đông thì các ông lại không nhận ra. Trong khi đó, các ông lại chăm chăm chú chú nhìn vào khả năng của chính mình và một khi nhìn vào mình thì các Tông đồ đã bỏ sót một yếu tố thật quan trọng, đó là sự có mặt của Đức Giê-su, Đấng có thể làm mọi sự, hiện đang ở giữa họ.

Nhưng Đức Giê-su biết phải làm gì, thay vì trực tiếp ra lịnh cho đám đông chia thành từng nhóm rồi ngồi xuống đồng bằng, Đức Giê-su đã nhân cơ hội này huấn luyện các ông trở thành các thừa tác viên của Người. Đức Giê-su mời các ông cộng tác. Người nói với các môn đệ hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người và họ đã làm theo ý Người.

Sau đó, Đức Giê-su cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá. Thực phẩm chỉ vọn vẹn có bấy nhiêu thì ai ăn ai nhịn đây. Nhưng đó lại là tất cả những gì các môn đệ có. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Kết quả là ai ai cũng hài lòng vì được ăn no. Có lẽ Người hài lòng nhất là chính Đức Giê-su. Giống như dân Is-ra-el khi xưa, trong hoang địa đã được Thiên Chúa nuôi ăn bằng Man-na và nước uống thế nào thì hôm nay qua việc phân phát bánh, Đức Giê-su cũng nuôi những ai đã bỏ hết mọi sự, vất vả theo chân Người được ăn no nê.

Thưa anh chị em,

Các cử chỉ như đón nhận, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban hôm nay chỉ được ghi lại một lần khác; đó là trong bữa tiệc ly Người đã san sẻ bánh và rượu cho các môn đệ. Bánh và rượu đây là dấu chỉ tượng trưng cho Thịt và Máu của Người như Đức Giê-su đã phán: “Ta là bánh trường sinh và ai đến với Người sẽ không đói bao giờ.

Bánh, của ăn và thực phẩm là những thực vật nhằm nuôi dưỡng và làm cho con người được lớn lên. Con người cần đến nó để duy trì sức khỏe và sự sống. Nhưng ý nghĩa của bữa ăn không nhằm đến việc ăn cho đầy bụng. Đói quá thì cũng chết mà ăn no quá thì bội thực và cũng chết. Việc của chúng ta là biết ăn. Bữa ăn là cơ hội để xây dựng tình nghĩa, thể hiện tình yêu, cùng san sẻ và chia vui những thành công trong đời và qua bữa ăn con người còn đến gần và thông cảm nhau hơn; từ đó cộng đoàn được gầy dựng một cách thật tự nhiên.

Trình thuật ‘Bánh hóa Nhiều’ hôm nay là thế. Biến cố này nói lên tình yêu của Người dành cho những ai đi theo Người. Sự kiện này còn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng những gì chúng ta có được để duy trì cuộc sống thể lý đều được ban tặng từ Chúa, và sau cùng Người còn là bánh trường sinh nuôi dưỡng toàn bộ con người chúng ta.

Giống như thức ăn có thể dẫn chúng ta đến gần nhau và nhiều việc được bắt đầu và tiến đến thành tựu qua bữa ăn thế nào thì của ăn mà Chúa ban phát cũng làm cho chúng ta trở nên thành viên của một cộng đoàn thuộc về Người, nhất là giúp chúng ta nhận thức rằng qua đó chúng ta nên những người bạn thân tình với Chúa và với nhau.

Tuy nhiên, họ và chúng ta vẫn còn gặp trở ngại. Chúng ta cũng như hai môn đệ trên đường Em-mau, có thể biết kế hoạch của Chúa, chứng kiến việc Chúa chết, nghe các bạn nói rằng Người đã sống lại và hiện ra với họ… Nói chung là giống như họ, chúng ta biết rất nhiều, biết rất rõ những kế hoạch và gần như là biết mọi sự; nhưng lại quên sự hiện diện của Đấng trở thành của ăn cho chúng ta; cho nên chúng ta e ngại vì thấy mình đứng trước những nhu cầu quá lớn lao của con người. Nhìn chung quanh vẫn thấy bao người đói khổ. Hàng giây, hàng phút vẫn còn bao nhiều sinh mạng nhất là các trẻ em bị chết đói trên thế giới này. Thế mà, trong tay chúng ta chỉ vỏn vẹn vài tấm bánh nhỏ, chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực.

Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có, trao cho Người những cố gắng thật khiêm tốn của chúng ta thì việc làm cho ‘Bánh Hóa Nhiều’ vẫn có thể xảy ra hôm nay. Chúng ta vẫn có thể làm hài lòng người khác bằng lòng quảng đại và sẵn sàng cho đi tất cả những gì chúng ta có. Thế là quá đủ cho chúng ta rồi! Thế mà chúng ta lại không dám, cứ khư khư giữ làm của riêng cuối cùng mọi người, cả chúng ta nữa, đều bị đói khát.

Như vậy, hãy nhớ rằng chúng ta còn nhiệm vụ phải chu toàn. Nhiệm vụ đó là được gửi đi, gặp gỡ những người mà chúng ta chưa biết. Đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở và cùng nhau chia sẻ những nỗi băn khoăn, cùng tiến về một mục tiêu. Mục tiêu đó được phát sinh từ những lần chúng ta tham dự tiệc bẻ bánh và trao ban của ăn cho nhau thì ai trong chúng ta còn bị thiếu thốn và đói khát nữa.

Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận Chúa Kitô và những người đang đói khát. Người đến với chúng ta, không phải một mình, nhưng với những người nghèo, những người bị áp bức, bị bỏ rơi, bị đói khát, bị nhục mạ, bị thống trị, bị sỉ nhục, bị cưỡng bức, mất căn tính con người,… đang sống chung quanh ta. Với Chúa, họ cần được giúp đỡ. Tình yêu cần được thể hiện bằng việc làm chứ không chỉ dựa vào lời nói. Còn chúng ta thì sao? Xin ghi lại truyện kể sau đây như một lời nhắc nhở.

Câu chuyện này xẩy ra bên Phi Luật Tân. Có cha giáo dậy thần học tại chủng viện. Cuối tuần, ngài đi làm mục vụ tại các làng quê. Chọn lựa này của ngài thật đáng cảm phục. Dân quê tuy nghèo nhưng đơn sơ và chân thật. Họ chịu nhiều thiên tai, nhưng ít ai oán trách. Trong làng, có gia đình hai cụ kia, lớn tuổi, nghèo. Hai cụ cư trú trong một căn chòi chỉ đủ che mưa, che nắng mà sống qua ngày. Họ không có con cái nên cũng chẳng có ai để nhờ vả. Xẩy ra là có cơn bão quét qua làng khiến cho căn chòi của hai cụ bị thiệt hại nặng hơn các nhà khác.

Sau cơn bão, theo thông lệ cha giáo xuống làng để cùng bà con cử hành Thánh Lễ. Trong các bài giảng, cha luôn tìm cách nhắc nhở cho bà con biết về tình trạng của hai cụ. Tuần thứ nhất qua đi, rồi lại một tuần nữa trôi qua, sang thêm một tuần nữa, đến cuối tuần thứ tư, mọi sự vẫn y nguyên. Sau khi dâng Lễ xong. Cha báo cho bà con biết tuần tới sẽ không có lễ. Tình trạng trong nhà thờ nhốn nháo cả lên. Họ nghĩ là cha ốm hay bị thuyên chuyển.

Cha giáo giải thích tôi không đến dâng lễ vì anh chị em chưa sống đúng vai trò của người tín hữu. Cha nói thêm: “Đây nhé, kể từ ngày cơn bão quét đến làng này, tuần nào tôi cũng nhắc cho anh chị em biết về hoàn cảnh mục nát, xiêu vẹo của căn chòi mà hai cụ đang ở. Thế mà có ai quan tâm làm gì để giúp họ đâu!” Chúng ta cùng chia một bánh, cùng uống một chén trong Thánh Lễ, rồi có ai sống điều mình đã nhận chưa? Nghe đến đâu lòng họ bị đánh động đến đó. Cả nhà thờ lặng yên. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống. Không ai nói với ai điều gì.

Sau vài phút trôi qua, ở góc cuối nhà thờ, có một người đàn ông bị tàn tật, run rẩy đứng lên và thưa với cha và cộng đoàn lời lẽ sau đây: “Dạ thưa cha, lời cha dậy thật chí phải! Tuy nhiên, thay vì nhắc nhở cho chúng con biết nhiệm vụ phải làm, sao cha không dẫn chúng con đi, rồi mỗi người một tay sửa lại căn chòi xiêu vẹo cho hai cụ ấy. Theo con, đó là cách thế hữu hiệu và nhanh nhất.”

Đến lúc này, không chỉ có giáo dân mà cả cha giáo cũng cúi gầm mặt xuống. Cha ngẫm lại mới thấy ông này nói đúng. Cha thường xuyên nói cho họ biết là con người ngày nay muốn được chứng kiến nhiều gương sáng hơn là những lời nói suông!

Truyện dừng lại ở chỗ đó, như lời mời gọi! Và, phần sau là kết luận của từng người, những ai đã cử hành và cùng tham dự Thánh Lễ.

Nói khác đi, chúng ta không thể tham dự Bữa tiệc Thánh Thể một cách trọn vẹn khi lòng chúng ta còn dửng dưng trước cảnh đói khát của người khác, không phân biệt mầu da, tín ngưỡng hay giai cấp trong xã hội. Tất cả đều là con Chúa. Tất cả đều cần yêu thương, không ai bị loại trừ.

Tâm hồn phục vụ, yêu thương của chúng ta dành cho nhau được phát xuất từ bữa tiệc Thánh Thể mà chúng ta cử hành hôm nay và mọi ngày trong cuộc sống. Đừng nhốt Chúa trong nhà tạm, hãy đem Chúa đến cho mọi người nơi mà Chúa đang chờ đợi bàn tay và tấm lòng quảng đại của con người. Chắc hẳn Chúa rất hài lòng khi chúng ta quan tâm và lo lắng cho sự sống của nhau. Làm được như thế là tốt rồi, Amen!

Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

----------------------------------

 

MMTC ABC445: ĐẤNG DUY NHẤT THỎA MÃN CƠN ĐÓI LOÀI NGƯỜI

 

Hôm nay là “Lễ Thiên Chúa” (Fête-Dieu)! Từ tuyệt diệu này được chọn đúng để nói lên mầu MMTC ABC445


Hôm nay là “Lễ Thiên Chúa” (Fête-Dieu)! Từ tuyệt diệu này được chọn đúng để nói lên mầu nhiệm “Mình và Máu Đức Ki-tô”, dấu chỉ lớn lao, bí tích thánh thiện của tình Chúa yêu người.

Thế mà, để nhắc ta nhớ bí tích Thánh thể cực trọng này, Giáo Hội đã chọn đọc trong năm nay bài trình thuật về một phép lạ “vật chất”, việc hóa bánh ra nhiều. Phải chăng là giảm thiểu mầu nhiệm ? Nếu thế thì thật đáng ngạc nhiên. Hay đúng hơn chính chúng ta, với đầu óc duy lý, mới hiểu sai lạc, vì vật chất hóa đến cùng cực việc hóa bánh ra nhiều và tinh thần hóa đến tột độ bữa Tiệc Thánh Thể ? Thật thế, chúng ta sẽ thấy “hai thứ bánh” này liên hệ với nhau. Để nói Đức Giê-su thỏa mãn đám đông đói khát, Lu-ca sử dụng chính các công thức của bữa Tiệc giã từ… Nhưng ông cũng sẽ mô tả Thánh Thể như một bữa ăn huynh đệ thúc đẩy người ta phục vụ lẫn nhau.

Có lẽ chúng ta luôn phải khám phá rằng “bánh Thiên Chúa” đưa chúng ta đến với anh em, đến với “bánh loài người”… hoa màu ruộng đất và lao công con người ! Khi trao hiến Mình và Máu cho ta chỉ vì tình yêu, Đức Ki-tô mời gọi chúng ta cũng làm như vậy. Làm sao các thánh lễ của chúng ta lại là một cuộc chạy trốn trần thế ?

1. Thỏa mãn bằng Lời Người

Ngay từ những chữ đầu tiên, Lu-ca đã nháy mắt kiểu đồng lõa, để độc giả của mình, vốn là các Ki-tô hữu sống Thánh thể mỗi Chúa nhật, đi cho đến cùng ý nghĩa biểu tượng của trình thuật. Như trong thánh lễ, bữa ăn Đức Giê-su sắp khoản đãi đám đông được khai mạc bằng “phụng vụ Lời Chúa”. Phải có mặt đó ngay từ đầu để nuôi mình bằng Đức Giê-su, Đấng đang “nói về Nước Thiên Chúa”… và “chữa lành những ai cần được chữa”. Vâng ! Dấu chỉ bánh tàng ẩn một ý nghĩa biểu tượng sâu xa mà ta phải vượt quá thực tại vật chất trực tiếp mới hiểu được. Lương thực sắp được cống hiến không chỉ dành xoa dịu cơn đói thể xác… cho dẫu trước hết nó đóng vai trò này. Con người đâu chỉ sống nhờ bánh ! Họ còn sống nhờ lời từ miệng Thiên Chúa nữa. Cơn đói khát của họ đâu chỉ là đói khát thức ăn trần gian.

Đức Giê-su “nói về Nước Thiên Chúa”. Thành thử đây là Lời giải phóng loài người, là Ngôi Lời cứu con người khỏi thân phận chỉ làm người thôi, là Sứ điệp mở lòng nhân loại hướng về Thiên Chúa. Hỡi con người, phải chi ngươi biết được nhu cầu thật sự của ngươi ! Phải chi ngươi biết được rằng cái duy nhất đích thực làm ngươi “no thỏa” chẳng là gì khác ngoài chính Thiên Chúa. Ngươi đã được dựng nên để hưởng một hạnh phúc vô biên mà các hạnh phúc trần thế chỉ là một hình ảnh mờ nhạt. Vậy chớ bằng lòng với xôi thịt, bánh trái, chớ có tuyên bố : “Tivi, tủ lạnh, Honđa. Có ba thứ đó mới ra con người” !?!

Đức Giê-su “chữa lành những ai cần được chữa”. Một kiểu nói rất ý vị. Lu-ca biết rằng tất cả đều cần được Đức Giê-su cứu chữa. Nhưng quả là có lắm người, vì khép kín trong thế giới phàm nhân nhỏ bé của mình, thường không cảm thấy các giới hạn sâu xa của họ như tội lỗi và cái chết. Họ cho mình “mạnh khỏe”! Thế nhưng Đức Giê-su chẳng đến cho những người mạnh khỏe lẫn công chính, mà cho những kẻ yếu nhược và tội lỗi (x. Lc 5,31). Không gì khác hơn là chính “hồng ân Cứu độ của Thiên Chúa” sắp được biểu trưng trong thức ăn mầu nhiệm, no thỏa, dư tràn… mà Đức sắp ban cho “những ai cần đến”! Phần tôi, tôi có cần không?

2. Thỏa mãn bằng Mình Người

Người ta đã thấy quá đơn giản lối giải thích muốn duy lý hóa phép lạ bằng mọi giá (để tránh nó!) và chỉ cho rằng Đức Giê-su đã thuyết phục người ta lôi các thức ăn dự trữ họ cất giấu, và như thế gây nên một cử chỉ chia sẻ chung. Lối giải thích này không nghiêm chỉnh. Đó là biến đổi Tin Mừng thành tiểu thuyết tình cảm màu mè, cho dẫu bài học liên đới quả là tốt đẹp.

Đúng là ấu trĩ khi nghĩ Thiên Chúa, Đấng chẳng ngừng cho các cánh đồng trên trái đất được mùa từ một vài hạt, đã phải lúng túng trong việc hóa năm cái bánh ra nhiều. Nhưng ta hãy đi xa hơn. Nếu là vấn đề ơn cứu rỗi, sự sống đời đời, thì lúc ấy chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng. “Hỡi con người, phải chi ngươi nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban” (x. Ga 4,10). Hỡi người phụ nữ xứ Sa-ma-ri, nỗi khát khao của chị đâu chỉ là khát nước giếng! (x. Ga 4,15). Phần tôi thế nào? Có đói khát không?

“Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. Vẫn còn là một nháy mắt của Lu-ca. Nếu chỉ dừng lại ở các chi tiết vật chất của quang cảnh, ta sẽ bỏ qua điều chủ yếu. Làm sao những ai quen với Kinh thánh lại chẳng thấy thứ bánh cho dân chúng “nơi hoang địa” như thế… nhắc nhở phép lạ “manna” bí nhiệm trong cuộc Xuất hành? Đức Giê-su là Mô-sê mới, nhà “giải phóng” mới, người “cứu khỏi hoang địa, thế giới chết chóc”!

Chẳng phải bằng cách bỏ đi về các làng mạc nông trại mà đám dân này sẽ được cứu… nhưng chỉ bằng cách ở lại với Đức Giê-su! Các Tông đồ hỡi, quý vị lầm lẫn khi tìm giải pháp nơi người phàm.

Nhưng “Đức Giê-su đã bảo môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống”. Không thể không ngạc nhiên trước vai trò Đức Giê-su yêu cầu các môn đệ hoàn tất: dĩ nhiên chính Người “ban bánh”… nhưng Nhóm Mười Hai sẽ phân phát bánh ra, và trước đó họ đã được giao nhiệm vụ tổ chức đám quần chúng ô hợp thành “cộng đoàn”. Họ được Đức Giê-su đặt làm “thừa tác viên”, nghĩa là những “người phục vụ”… và trước hết là “tôi tớ của Đức Giê-su”, vâng nghe lời Người. Làm sao các cộng đoàn sơ khai thời Lu-ca đã chẳng hiểu lối ám chỉ ấy? Câu chuyện đồng quê này chắc hẳn mang tính phụng vụ hơn là ta tưởng nếu chỉ dừng ở bề mặt.

“Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông”. Hiển nhiên các từ này đã được Lu-ca chọn lựa để nhắc lại nghi thức phụng vụ của phép Thánh Thể. Cùng một chuỗi 4 cử chỉ thiêng thánh sẽ mô tả lại bữa Tiệc giã từ và bữa ăn Em-mau.

*** Trong hoang địa (Lc 9,16)    + Tại Nhà Tiệc ly (Lc 22,19)+ Ở Em-mau (Lc 24,30):

- Đức GS cầm lấy 5 cái bánh…     Rồi Người cầm lấy bánh…-Người cầm lấy bánh…

- dâng lời chúc tụng… dâng lời tạ ơn… dâng lời chúc tụng…
- bẻ ra…     bẻ ra…       và bẻ ra…
- và trao cho môn đệ… - trao cho các ông…            trao cho họ…

Các cụm từ trên đây khiến chúng ta chẳng còn nghi ngờ gì về cách Ki-tô hữu đầu tiên giải thích việc hóa bánh thời danh này, việc mà các Tin Mừng đã kể lại cho ta không dưới 6 truyền bản song song (x. Mt 14,13-21 và 15,32-39; Mc 6,30-44 và 8,1-10; Lc 9,10-17 và Ga 6,1-15). Khi linh mục, thừa tác viên-tôi tớ của Đức Giê-su làm lại giữa cộng đoàn chúng ta bốn cử chỉ này của Người, đó chính là Người thực sự làm lại cho chúng ta và hiện diện giữa chúng ta. Thánh thể có sức giúp chúng ta gặp gỡ Đức Ki-tô phục sinh, Đấng chiến thắng sự ác lẫn tử thần, và thành thử là Cứu tinh của nhân loại. Bánh bẻ ra rồi được trao ban này là dấu chỉ vị “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” đã chọn để lưu lại giữa chúng ta. Bánh ấy là chính bản thân Đức Giê-su được trao ban cho chúng ta… bản thân mầu nhiệm, như hai đoạn đóng khung trình thuật bánh hóa nhiều gợi lên cho thấy: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”, Hê-rô-đê đã tự hỏi (Lc 9,7-9)… “Anh em bảo Thầy là ai?”, Đức Giê-su cũng sẽ hỏi các môn đệ tương tự ngay sau phép lạ (Lc 9,18-27). Nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi về căn tính Đức Giê-su này, thì “dấu chỉ bánh” sẽ vẫn hời hợt.

Nhưng đó phải chăng là lý do để Ki-tô hữu có thể bất quan tâm đến cái đói vật chất của anh em mình? Công đồng Giới trẻ tại Taizé năm 1974 trả lời rằng thờ phượng và phát triển đi đôi với nhau. Chẳng phải là không quan trọng việc bạn chia sẻ bánh của bạn, dấn thân biến đổi xã hội nhân loài, cho kẻ đói có cơm ăn, ra công phục vụ người khác. Hãy làm điều đó trước hết! Lời của thánh Gioan Kim Khẩu sau đây làm xấu hổ nhiều người trong chúng ta, những ai rời bàn tiệc Thánh Thể mà không quan tâm đến Chúa Ki-tô nơi những kẻ nghèo: “Bạn đã rước Mình Máu Chúa, nhưng bạn không nhận ra người anh em của mình… Bạn xúc phạm Bàn tiệc này khi xem ai đó không xứng đáng chia sẻ thức ăn của bạn dù người đó được xem là xứng đáng tham dự bữa ăn này… Thiên Chúa đã giải phóng bạn khỏi mọi tội lỗi và mời gọi bạn đến đây, nhưng bạn đã không trở nên nhân từ và quảng đại”.

Nhưng cũng chớ quên thờ phượng, gặp gỡ chính bản thân Đức Giê-su Cứu Chúa!... Nếu không, bạn sẽ tước đoạt của anh em cái họ cần hơn cả. Còn hơn no bụng, họ cần sự no lòng mà Thiên Chúa mang đến cho họ qua tay chúng ta. Vì chính bánh hằng ngày của loài người (có gì thông thường hơn bánh!) phải trở thành Thân thể Đức Ki-tô. Chớ nên phí phạm của loài người. Một mầu nhiệm giấu ẩn trong đó.

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

------------------------------------

 

MMTC ABC446: NIỀM TIN VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 

Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng có tới Bảy Mươi Hai môn MMTC ABC446


Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng có tới Bảy Mươi Hai môn đệ! “Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ...” (Lc 10:1). Bảy mươi hai người này là những người được Chúa Giê-su yêu thương, tin tưởng, và trao cho quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực ma quỷ…(Lc 10:17,19). Thế nhưng khi vừa nghe Chúa Giêsu nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi….” (Ga 6:55-56)…thì nhiều người trong số họ đã phản đối ra mặt:“Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi…[Sau đó họ đã] rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6:60- 66).

Cũng giống như các môn đệ của Chúa khi xưa, ngày hôm nay, có rất nhiều người không tin rằng “Thịt [Chúa Giê-su] thật là của ăn, và máu [Chúa Giê-su] thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu [Chúa Giê-su], thì ở lại trong [Ngài] và [Ngài] ở lại trong [họ]” (Ga 6:55-56). Người ta nghi ngờ vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong tấm bánh và ly rượu sau khi linh mục truyền phép. Người ta, trong đó có thể có chúng mình, không nói rằng: “Lời Chúa nói chướng tai quá! Ai mà nghe nổi Chúa ơi!” Thế nhưng, qua những hành vi thiếu ý thức, những cử chỉ vô phép và thiếu cung kính trước bí tích Thánh Thể…người ta đã một cách nào đó, không còn tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể nữa, ví dụ như:

• Tôi dâng lễ một cách máy móc, thiếu sự chuẩn bị, thiếu nghiêm trang, cử hành qua loa, chiếu lần qua lệ, gọi là làm cho xong bổn phận mà giáo luật đòi buộc chứ tôi không cử hành thánh lễ vì lòng biết ơn, tạ ơn và yêu mến Chúa.

• Tôi đến tham dự thánh lễ nhưng chỉ đi vì sợ tội, sợ bị Chúa phạt xuống hỏa ngục, tôi chẳng quan tâm về vấn đề vệ sinh răng miệng, về y phục sao cho đoan trang, lịch sự, đến việc giữ chay một tiếng trước khi rước lễ, đến nội dung của những bài đọc và Phúc Âm…

• Vào nhà thờ, tôi không có thái độ tôn kính Chúa Giêsu đang ngự trong Nhà Tạm, tôi mở phone chơi game, nhắn tin, gọi phone, xem phim, nghe ca nhạc trên YouTube …

Bạn thân mến, mừng lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, nếu bạn tin rằng Chúa Giê-su đã, đang và vẫn còn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể với tất cả thần tính và nhân tính, và ở với chúng ta mọi ngày cho đến ngày tận thế, thì bạn và tôi phải biểu lộ niềm tin ấy ra bằng những hành động và qua những thái độ cụ thể, ví dụ:

• Trước khi dâng lễ hay đến tham dự thánh lễ, bạn và tôi hãy chuẩn bị cho kỹ lưỡng, chuẩn bị tâm hồn bằng cách đọc qua và suy niệm những bài đọc của thánh lễ hôm đó.

• Y phục xứng kỳ đức, khi đến THAM DỰ THÁNH LỄ (không phải là đi XEM LỄ) bạn và tôi hãy mặc những bộ quần áo sạch sẽ, lịch sự, kín đáo… Những y phục không làm cớ cho người khác vấp phạm (bạn thừa thông minh để biết tôi muốn nói gì rồi! J).

• Khi bước vào nhà thờ, xin hãy tắt cell phone, không nhắn tin hay nghe nhạc hoặc coi phim, khi đi ngang qua Nhà Tạm, xin hãy bái gối, hay cúi đầu sâu để thờ kính Chúa Giêsu đang hiện diện ở trong đó.

• Nhớ “Kiêng ăn uống, chỉ trừ nước lã và thuốc men, ít là một giờ trước khi rước lễ” (Gl # 919). (Thuốc men ở đây là medicine chứ không phải là thuốc … lá đâu nhé quý ông!), và ĐỪNG BAO GIỜ LÊN RƯỚC LỄ khi đang mắc tội trọng, bởi vì thánh Phaolo đã nói: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11:28-29).

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho bạn và cho tôi thêm đức tin, để tôi và bạn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, và xác tín rằng, nếu tôi và bạn siêng năng lãnh nhận Mình & Máu Thánh Chúa một cách kính cẩn và xứng đáng, thì chúng mình sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời, vì chính Chúa Giê-su đã hứa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6:51).

Nhân ngày lễ Hiền Phụ, tôi xin cầu chúc cho những ai đang mang trách vụ của người cha trong gia đình, luôn là những mẫu gương sáng cho con cái noi theo. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giu-se, là mẫu gương tuyệt vời cho các ông và các anh noi theo, chúc lành và ban cho những người cha sự bình an và sức khỏe. Happy Father's Day!

Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

----------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây