Các Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-11-2021

Thứ bảy - 31/07/2021 09:18
Các Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-11-2021
Các Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-11-2021
MEMENTO DEFUNCTORUM
Xin cầu nguyện
cho các linh mục đã qua đời, thuộc Giáo Phận Long Long Xuyên
tính từ khi Giáo Phận mới thành lập đến hôm nay 28-11-2021

 (Danh sách theo mẫu tự ABC)
------------------

STT....            Tên.....                ngày qua đời.....      Nơi an táng:
001 ĐC. Micae Nguyễn Khắc Ngữ - 10.06.2009 - Long Xuyên 
002 Lm. Đỗ Xuân An - 06.06.2017 - Tu viện Nguồn Sống, Cần Xây
003 Lm. Marcel Đặng Tuấn Anh - 12.06.1980 - Boot
004 Lm. Giuse Cao Văn Bài - 02.03.2020 - nhà hưu Cầu số 2, Rạch Giá
005 Lm. Giuse Nguyễn Châu Báu - 26.08.1970 - Châu Long, F1
006 Lm. Giuse Vũ Ngọc Bân - 24.08.1985 - Kinh 4A
007 Lm. Đaminh Đinh Viết Bính - 15.07.1990 - Thánh Tâm, B2
008 Lm. Đaminh Mai Đức Cận - 16.10.1968 - Thái Hoà, Rivera
009 Lm. Augustinô Nguyễn Văn Chế - 05.02.1999 - Đồng Phú, 2B
010 Lm. Martinô Trần Văn Chệ - 12.05.2017 - Cần Xây
011 Lm. Augustinô Nguyễn Đức Chỉnh - 05.08.1995 - Tân Hải, C2
012 Lm. Đaminh Đỗ Minh Chuẩn - 12.01.1971 - Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SG
013 Lm. Phêrô Bùi Minh Chúc - 15.05.1989 - Cần Xây
014 Lm. Giuse M. Trần Công Chức - 15.10.1999 - N.Hưu Phát Diệm, SG
015 Lm. Phêrô Mai Phước Còn - 28.02.1980 - Cần Xây
016 Lm. Micae Lê Tấn Công - 15.03.1990 – Vị Hưng, Hậu Giang
017 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Công - 08.03.2010 - Giuse, Rivera
018 Lm. Micae Nguyễn Công Danh - 13.03.1982 - Ông Chưởng
019 Lm. Tôma Nguyễn Quang Đăng - 14.07.1987 - Phaolo, A2
020 Lm. Gioan B. Phạm Huy Diệu - 15.06.1983 - Thánh Gia, 1B
021 Lm. Téphanô Nguyén Đức Do - 18.10.1998 - Thanh Long, Đ1
022 Lm. Luy G. Mai Hùng Dũng - 16.09.2021 - Cần Xây
023 Lm. Antôn Nguyền Tiến Dũng - 09.08.2005 - Ngã Sáu, SG
024 Lm. Fx. Nguyễn Văn Dương - 10.06.2007 - Cần Xây
025 Lm. Simon Nguyễn Quang Duy - 28.09.1995 - Nhà Hưu Phát Diệm, SG
026 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đình - 28.07.2011 - Thầy Ký
027 Lm. Giuse Phạm Hữu Đoàn - 28.01.1970 - Thánh Tâm, B2
028 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ - 12.04.1997 - Cồn Phước
029 Lm. Fx. Đoàn Thái Đức - 02.07.2003 - Rạch Giá
030 Lm. Nguyễn Trinh Đức - 28.12.2015 - Thánh Tâm, B2
031 Lm. Aug. Vũ Hồng Đức - 13.05.2016 - Vân Hải, Long Thành
032 Lm. Vinhsơn Đặng Xuân Hải - 28.09.2006 - Thánh Mẫu, F2
033 Lm. Phêrô Lê Sơn Hà - 26.10.2016 -  Cái Đôi, Chợ Mới, AG
034 Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân Hãn - 17.02.2001 - Thánh Linh, Đ1
035 Lm. Antôn Nguyễn Đình Hân - 06.12.1973 - Mưỡu Giáp, Phát Diệm
036 Lm. Phêrô Phan Thanh Ноá - 22.07.1966 - Cù Lao Giêng
037 Lm. Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng - 29.03.1966 - Sài Gòn
038 Lm. Pr M. Vũ Đức Нọс - 02.09.2019 - Bác Xuyên, E1
039 Lm. Giuse Nguyễn Phi Hùng - 22.03.1987 - Tân Bình, Giồng Riềng
040 Lm. Gioan Nguyễn Quang Huy - 31.07.2021 - Gh. Giuse, Đống Phú, K. 2B
041 Lm. Giuse Đinh Hữu Huynh - 24.10.1995 - Thánh Gia, 1B
042 Lm. Giuse Nguyễn Hưng - 31.08.2010 - Thánh Gia, Thầy Ký
043 Lm. GB. Trần Quang Hướng - 23.01.1981 - Antôn, 1a
044 Lm. Phêrô Phan Văn Khả - 09.01.1989 - Năng Gù
045 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Khải - 10.04.1997 - Mỹ Luông
046 Lm. Gioan B. Hồ Văn Khang – 29.02.2020 – Khánh Bình, An Phú, Chấu Đốc
047 Lm. Phêrô Hồ Đắc Khấn - 05.05.1981 - Cù Lao Tây
048 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Khiết - 13.09.1989 - Hiệp Tâm, 02
049 Lm. Antôn Mai Xuân Khoa - 31.01.1990 - Vinhsơn, A2
050 Lm. Phaolô Vũ Đình Khoan - 10.06.2004 - Bình Cát, B1
051 Lm. Phêrô Đào Duy Khoản - 24.12.1973 - Chí Hoà
052 Lm. Antôn Phạm Trung Kiên - 25.01.2019 - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức
053 Lm. Giuse Đồ Hiển Kính - 08.04.1967 - Мӱ Tho
054 Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu Lễ - 22.09.1999 - Bò Ót
055 Lm. Phaolô Đỗ Văn Lịch - 09.02.2008 - Đài Đức Mẹ
056 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Linh - 26.04.1961 - Trinh Vương, B1
057 Lm. GB. Mai Đức Long - 07.04.2011 - Cần Xây
058 Lm. Fx. Nguyễn Thành Long - 27.05.2010 - Cần Xây
059 Lm. Antôn Nguyễn Bá Lộc - 05.01.1990 - Antôn, 1A
060 Lm. Giuse Đinh Trọng Luân - 19.04.2016 - Cần Đăng
061 Lm. Giuse Phan Văn Lung - 01.12.2013 - Hà Tiên
062 Lm. Fx. Nguyễn Văn Luyến - 31.12.1974 - Long Binh, G2
063 Lm. Aug. Nguyễn Phong Lưu - 02.04.1967 - Năng Gù
064 Lm. Px. Hoàng Đình Mai - 01.09.2018 - Antôn, 1A
065 Lm. Bonaventura Trần Văn Mân - 14.05.2004 - Cù lao Giêng
066 Lm. Phêrô Trần Linh Mầu - 18.01.1963 - Phú An
067 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Minh - 05.11.2016 - Cần Xây
068 Lm. Phêrô Phùng Việt Mỹ - 10.09.1963 - Sài Gòn
069 Lm. Piô Nguyễn Hữu Mỹ - 04.11.2003 - Chánh Tòa, LX
070 Lm. Phêrô Trần Văn Năng - 16.11.2004 - Phú An
071 Lm. Giuse Chu Văn Nghi - 05.08.2001- Sydney, Úc Châu
072 Lm. GB. Nguyễn Văn Nghị - 30.04.2014 - Hòn Đất
073 Lm. Phaolo Nguyễn Khác Nghiêu - 19.06.1981 - Thanh Hoá
074 Lm. Micae Bùi Đức Ngoạn - 25.04.2012 - Thái Hoà, Rivera
075 Lm. Phêrô Mai Linh Nguỷ - 10.09.1992 - Núi Tượng
076 Lm. Giuse Vũ Ngọc Nội - 17.08.2012 - Rạch Giá
077 Lm. GB. Nguyễn Đình Phê - 16.05.1983 - Cần Xây
078 Lm. Sebastiano Đỗ Đức Phổ - 20.12.2014 - Thái Hoà, Hồ Nai
079 Lm. Phaolô Phạm Hữu Phụng - 24.03.1975 - Thanh Long, Đ1
080 Lm. Phêrô Lê Uy Phuông - 11.04.2005 - Thị Đam
081 Lm. Giuse Vũ Phi Phượng - 29.11.2010 - Vinhsơn, K. 01
082 Lm. Phêrô Lê Văn Quan – 01.03.2020 – An Châu, Châu Thành, AG
083 Lm. Phaolô Trần Ngọc Quí - 04.03.1976 - Cần Xây
084 Lm. Phaolô Nguyễn Phước Rơi - 01.09.1984 - Boot
085 Lm. Hypôlytô Nguyền Trường Sanh - 28.12.2005 - Cần Xây
086 Lm. Antoninô Dương Hữu Soạn - 29.11.1992 - Rạch Giá
087 Lm. GB. Võ Hiền Sư - 03.10.1962 - Năng Gù
088 Lm. Phaolô Đặng Tuần Sự - 05.12.2014 - Cần Xây
089 Lm. Phaolô Vũ Sửu - 13.05.2020 - Cần Xây
090 Lm. Antôn Nguyễn Tâm - 10.11.1997 - Chợ Mới
091 Lm. Phêrô Maria Trần Minh Tân - 18.04.2011 - Hiếu Thuận, H1
092 Lm. Pr. Vêrôna Chu Quang Tào - 02.10.2008 - Gò Quao
093 Lm. Martinô Nguyễn Ngọc Thạch - 23.07.1996 - Tân Châu
094 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thản - 04.01.2011 - Mong Thọ
095 Lm. Antôn Nguyễn Đức Thành - 26.06.2010 - Tân Bình, Giống Riềng
096 Lm. Đaminh Đinh Trung Thành - 10.03.2020 - nhà hưu dòng Mẹ Cứu Chuộc, Thủ Đức
097 Lm. Phêrô Vũ Quang Thành - 03.11.2018 - Cần Xây
098 Lm. GB. Đinh Công Thi - 19.05.2012 - Hải Hưng, C1
099 Lm. Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh - 28.02.2014 - Giuse, 7B
100 Lm. Phêrô Trương Phú Thịnh – 14.04.2020 – Gh. Vô Nhiễm, C1
101 Lm. Giuse Đào Anh Thọ - 06.07.2006 - Đồng Công F2
102 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thuận - 20.01.2001 - Lạng Sơn, 3A
103 Lm. Phêrô Mai Trí Thuật - 08.03.1980 - Vạn Đồn, B1
104 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Thư - 17.05.1998 - Bình Châu, 8A
105 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Thử - 21.01.2005 - Năng Gù
106 Lm. Micae Nguyễn Hữu Tiến - 01.11.2014 - Rạch Sâu
107 Lm. Giuse Đinh Xuân Tiến - 01.12.1967 - Chí Hòa, SG
108 Lm. Fx. Hoàng Khải Tiệp - 05.11.1992 - Sàigòn
109 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiểu - 06.06.2010 - Tân Bùi, 4A
110 Lm. Phaolô Võ Ngọc Tỏ - 17.10.2015 - Cần Xây
111 Lm. Đaminh Đỗ Văn Toàn - 19.11.1965 - Ninh Cù, Rivera
112 Lm. Giuse Vũ Văn Тoàn - 29.11.1978 - Lạng Sơn, 3A
113 Lm. GB. Nguyễn Văn Tống - 20.04.1970 - Năng Gù
114 Lm. Phaolô Hồ Trí Trạch - 26.03.2003 - Kitô Vua, A2
115 Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu Trí - 17.03.2001 - Châu Đốc
116 Lm. Gioakim Mai Xuân Triết - 15.11.2015 - Tân Chu, 5a
117 Lm. Px Lê Ngọc Triêu - 02.01.2015 - Năng Gù
118 Lm. Phêrô Võ Thành Trinh - 21.08.1991 - Cái Đôi
119 Lm. Giuse Đỗ Tiến Trình - 26.08.2021 - Cần Xây, LX, AG.
120 Lm. Giuse Vũ Đăng Trình - 09.08.1997 - Đồng Phủ, 2B
121 Lm. Augustinô Phan Xuân Trọng - 27.11.1993 - An Châu
122 Lm. GB. Trần Quang Trung - 23.02.2014 - Thánh. Linh, D1
123 Lm. Gioan Hồ Ngọc Trứ - 23.10.2017 - Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG
124 Lm. Giuse Ngô Chính Trực - 21.05.1965 - Đồng Phú, 2B
125 Lm. Giuse Vũ Tuấn Tú - 01.11.2018 - Đền Thánh Giuse, RG.
126 Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến - 28.11.2021- Tân Hải, kinh C2, Vĩnh Thạnh
127 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến - 24.08.2010 - Mỹ Luông
128 Lm. Giuse Thân Văn Tường - 17.10.2010 - Cần Xây
129 Lm. Fx. Nguyễn Thượng Uyển - 12.01.2014 - Trung Thành
130 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Vận - 18:09.2011 -  Thánh Gia, Thầy Ký
131 Lm. Giuse Nguyễn Văn Việt - 27.04.2015 - Rạch Giá
132 Lm. Giuse Nguyễn Trọng Xuân - 24.04.1963 - Thanh Hải, D2
------------------------
Xin xem thêm trong FB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872619042858947&type=3
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây