Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022

Thứ bảy - 31/07/2021 09:18
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022
MEMENTO DEFUNCTORUM
Xin cầu nguyện
cho các Giám Mục & linh mục đã qua đời, thuộc Giáo Phận Long Long Xuyên
tính từ khi Giáo Phận mới thành lập đến hôm nay 08-06-2022 

 (Danh sách theo mẫu tự ABC)
------------------
STT....            Tên.....                ngày qua đời.....      Nơi an táng:
001 ĐC. Micae Nguyễn Khắc Ngữ - 10.06.2009 - Long Xuyên 
002 Lm. Đỗ Xuân An - 06.06.2017 - Tu viện Nguồn Sống, Cần Xây
003 Lm. Marcel Đặng Tuấn Anh - 12.06.1980 - Boot, Thốt Nốt.
004 Lm. Giuse Cao Văn Bài - 02.03.2020 - nhà hưu Cầu số 2, Rạch Giá
005 Lm. Giuse Nguyễn Châu Báu - 26.08.1970 - Châu Long, F1
006 Lm. Giuse Vũ Ngọc Bân - 24.08.1985 - Kinh 4A
007 Lm. Đaminh Đinh Viết Bính - 15.07.1990 - Thánh Tâm, B2
008 Lm. Đaminh Mai Đức Cận - 16.10.1968 - Thái Hoà, Rivera
009 Lm. Augustinô Nguyễn Văn Chế - 05.02.1999 - Đồng Phú, 2B
010 Lm. Martinô Trần Văn Chệ - 12.05.2017 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
011 Lm. Augustinô Nguyễn Đức Chỉnh - 05.08.1995 - Tân Hải, C2
012 Lm. Đaminh Đỗ Minh Chuẩn - 12.01.1971 - Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SG
013 Lm. Phêrô Bùi Minh Chúc - 15.05.1989 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
014 Lm. Giuse M. Trần Công Chức - 15.10.1999 - N.Hưu Phát Diệm, SG
015 Lm. Phêrô Mai Phước Còn - 28.02.1980 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
016 Lm. Micae Lê Tấn Công - 15.03.1990 – Vị Hưng, Hậu Giang
017 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Công - 08.03.2010 - Giuse, Rivera
018 Lm. Micae Nguyễn Công Danh - 13.03.1982 - Ông Chưởng, Chợ Mới, AG.
019 Lm. Tôma Nguyễn Quang Đăng - 14.07.1987 - Phaolo, A2
020 Lm. Gioan B. Phạm Huy Diệu - 15.06.1983 - Thánh Gia, 1B
021 Lm. Téphanô Nguyén Đức Do - 18.10.1998 - Thanh Long, Đ1
022 Lm. Luy G. Mai Hùng Dũng - 16.09.2021 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
023 Lm. Antôn Nguyền Tiến Dũng - 09.08.2005 - Ngã Sáu, SG
024 Lm. Fx. Nguyễn Văn Dương - 10.06.2007 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
025 Lm. Simon Nguyễn Quang Duy - 28.09.1995 - Nhà Hưu Phát Diệm, SG
026 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đình - 28.07.2011 - Thầy Ký
027 Lm. Giuse Phạm Hữu Đoàn - 28.01.1970 - Thánh Tâm, B2
028 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ - 12.04.1997 - Cồn Phước
029 Lm. Fx. Đoàn Thái Đức - 02.07.2003 - Rạch Giá
030 Lm. Nguyễn Trinh Đức - 28.12.2015 - Thánh Tâm, B2
031 Lm. Aug. Vũ Hồng Đức - 13.05.2016 - Vân Hải, Long Thành
032 Lm. Vinhsơn Đặng Xuân Hải - 28.09.2006 - Thánh Mẫu, F2
033 Lm. Phêrô Lê Sơn Hà - 26.10.2016 -  Cái Đôi, Chợ Mới, AG
034 Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân Hãn - 17.02.2001 - Thánh Linh, Đ1
035 Lm. Antôn Nguyễn Đình Hân - 06.12.1973 - Mưỡu Giáp, Phát Diệm
036 Lm. Phêrô Phan Thanh Ноá - 22.07.1966 - Cù Lao Giêng
037 Lm. Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng - 29.03.1966 - Sài Gòn
038 Lm. Pr M. Vũ Đức Нọс - 02.09.2019 - Bác Xuyên, E1
039 Lm. Giuse Nguyễn Phi Hùng - 22.03.1987 - Tân Bình, Giồng Riềng
040 Lm. Gioan Nguyễn Quang Huy - 31.07.2021 - Gh. Giuse, Đống Phú, K. 2B
041 Lm. Giuse Đinh Hữu Huynh - 24.10.1995 - Thánh Gia, 1B
042 Lm. Giuse Nguyễn Hưng - 31.08.2010 - Thánh Gia, Thầy Ký
043 Lm. Giuse Trương Trung Hưng - 14.02.2022  - Vô Nhiễm, kinh Zero
044 Lm. GB. Trần Quang Hướng - 23.01.1981 - Antôn, 1a
045 Lm. Phêrô Phan Văn Khả - 09.01.1989 - Năng Gù, AG.
046 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Khải - 10.04.1997 - Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.
047 Lm. Gioan B. Hồ Văn Khang – 29.02.2020 – Khánh Bình, An Phú, Chấu Đốc
048 Lm. Phêrô Hồ Đắc Khấn - 05.05.1981 - Cù Lao Tây
049 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Khiết - 13.09.1989 - Hiệp Tâm, 02
050 Lm. Antôn Mai Xuân Khoa - 31.01.1990 - Vinhsơn, A2
051 Lm. Phaolô Vũ Đình Khoan - 10.06.2004 - Bình Cát, B1
052 Lm. Phêrô Đào Duy Khoản - 24.12.1973 - Chí Hoà
053 Lm. Antôn Phạm Trung Kiên - 25.01.2019 - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức
054 Lm. Giuse Đồ Hiển Kính - 08.04.1967 - Мӱ Tho
055 Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu Lễ - 22.09.1999 - Bò Ót
056 Lm. Phaolô Đỗ Văn Lịch - 09.02.2008 - Đài Đức Mẹ
057 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Linh - 26.04.1961 - Trinh Vương, B1
058 Lm. GB. Mai Đức Long - 07.04.2011 - Cần Xây
059 Lm. Fx. Nguyễn Thành Long - 27.05.2010 - Cần Xây
060 Lm. Antôn Nguyễn Bá Lộc - 05.01.1990 - Antôn, 1A
061 Lm. Giuse Đinh Trọng Luân - 19.04.2016 - Cần Đăng
062 Lm. Giuse Phan Văn Lung - 01.12.2013 - Hà Tiên
063 Lm. Fx. Nguyễn Văn Luyến - 31.12.1974 - Long Binh, G2
064 Lm. Aug. Nguyễn Phong Lưu - 02.04.1967 - Năng Gù
065 Lm. Px. Hoàng Đình Mai - 01.09.2018 - Antôn, 1A
066 Lm. Bonaventura Trần Văn Mân - 14.05.2004 - Cù lao Giêng
067 Lm. Phêrô Trần Linh Mầu - 18.01.1963 - Phú An
068 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Minh - 05.11.2016 - Cần Xây
069 Lm. Giuse Phan Chí Minh - 08.06.2022 - Đền Thánh Giuse An Bình
070 Lm. Phêrô Phùng Việt Mỹ - 10.09.1963 - Sài Gòn
071 Lm. Piô Nguyễn Hữu Mỹ - 04.11.2003 - Chánh Tòa, LX
072 Lm. Phêrô Trần Văn Năng - 16.11.2004 - Phú An
073 Lm. Giuse Chu Văn Nghi - 05.08.2001- Sydney, Úc Châu
074 Lm. GB. Nguyễn Văn Nghị - 30.04.2014 - Hòn Đất
075 Lm. Phaolo Nguyễn Khác Nghiêu - 19.06.1981 - Thanh Hoá
076 Lm. Micae Bùi Đức Ngoạn - 25.04.2012 - Thái Hoà, Rivera
077 Lm. Phêrô Mai Linh Ngùy - 10.09.1992 - Núi Tượng
078 Lm. Giuse Vũ Ngọc Nội - 17.08.2012 - Rạch Giá
079 Lm. GB. Nguyễn Đình Phê - 16.05.1983 - Cần Xây
080 Lm. Sebastiano Đỗ Đức Phổ - 20.12.2014 - Thái Hoà, Hồ Nai
081 Lm. Phaolô Phạm Hữu Phụng - 24.03.1975 - Thanh Long, Đ1
082 Lm. Phêrô Lê Uy Phuông - 11.04.2005 - Thị Đam
083 Lm. Giuse Vũ Phi Phượng - 29.11.2010 - Vinhsơn, K. 01
084 Lm. Phêrô Lê Văn Quan – 01.03.2020 – An Châu, Châu Thành, AG
085 Lm. Phaolô Trần Ngọc Quí - 04.03.1976 - Cần Xây
086 Lm. Phaolô Nguyễn Phước Rơi - 01.09.1984 - Boot
087 Lm. Hypôlytô Nguyền Trường Sanh - 28.12.2005 - Cần Xây
088 Lm. Antoninô Dương Hữu Soạn - 29.11.1992 - Rạch Giá
089 Lm. GB. Võ Hiền Sư - 03.10.1962 - Năng Gù
090 Lm. Phaolô Đặng Tuần Sự - 05.12.2014 - Cần Xây
091 Lm. Phaolô Vũ Sửu - 13.05.2020 - Cần Xây
092 Lm. Isidoro Bùi Văn Tăng - 27/02/2022 - Gx. Đông Hòa, Thứ 9
093 Lm. Antôn Nguyễn Tâm - 10.11.1997 - Chợ Mới
094 Lm. Phêrô Maria Trần Minh Tân - 18.04.2011 - Hiếu Thuận, H1
095 Lm. Pr. Vêrôna Chu Quang Tào - 02.10.2008 - Gò Quao
096 Lm. Martinô Nguyễn Ngọc Thạch - 23.07.1996 - Tân Châu
097 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thản - 04.01.2011 - Mong Thọ
098 Lm. Antôn Nguyễn Đức Thành - 26.06.2010 - Tân Bình, Giống Riềng
099 Lm. Đaminh Đinh Trung Thành - 10.03.2020 - nhà hưu dòng Mẹ Cứu Chuộc, Thủ Đức
100 Lm. Phêrô Vũ Quang Thành - 03.11.2018 - Cần Xây
101 Lm. GB. Đinh Công Thi - 19.05.2012 - Hải Hưng, C1
102 Lm. Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh - 28.02.2014 - Giuse, 7B
103 Lm. Phêrô Trương Phú Thịnh – 14.04.2020 – Gh. Vô Nhiễm, C1
104 Lm. Giuse Đào Anh Thọ - 06.07.2006 - Đồng Công F2
105 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thuận - 20.01.2001 - Lạng Sơn, 3A
106 Lm. Phêrô Mai Trí Thuật - 08.03.1980 - Vạn Đồn, B1
107 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Thư - 17.05.1998 - Bình Châu, 8A
108 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Thử - 21.01.2005 - Năng Gù
109 Lm. Micae Nguyễn Hữu Tiến - 01.11.2014 - Rạch Sâu
110 Lm. Giuse Đinh Xuân Tiến - 01.12.1967 - Chí Hòa, SG
111 Lm. Fx. Hoàng Khải Tiệp - 05.11.1992 - Sàigòn
112 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiểu - 06.06.2010 - Tân Bùi, 4A
113 Lm. Phaolô Võ Ngọc Tỏ - 17.10.2015 - Cần Xây
114 Lm. Đaminh Đỗ Văn Toàn - 19.11.1965 - Ninh Cù, Rivera
115 Lm. Giuse Vũ Văn Тoàn - 29.11.1978 - Lạng Sơn, 3A
116 Lm. GB. Nguyễn Văn Tống - 20.04.1970 - Năng Gù
117 Lm. Phaolô Hồ Trí Trạch - 26.03.2003 - Kitô Vua, A2
118 Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu Trí - 17.03.2001 - Châu Đốc
119 Lm. Giuse Nguyễn Đức Triêm - 28.04.2022 - Cần Xây
120 Lm. Gioakim Mai Xuân Triết - 15.11.2015 - Tân Chu, 5a
121 Lm. Px Lê Ngọc Triêu - 02.01.2015 - Năng Gù
122 Lm. Phêrô Võ Thành Trinh - 21.08.1991 - Cái Đôi
123 Lm. Giuse Đỗ Tiến Trình - 26.08.2021 - Cần Xây, LX, AG.
124 Lm. Giuse Vũ Đăng Trình - 09.08.1997 - Đồng Phủ, 2B
125 Lm. Augustinô Phan Xuân Trọng - 27.11.1993 - An Châu
126 Lm. GB. Trần Quang Trung - 23.02.2014 - Thánh. Linh, D1
127 Lm. Gioan Hồ Ngọc Trứ - 23.10.2017 - Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG
128 Lm. Giuse Ngô Chính Trực - 21.05.1965 - Đồng Phú, 2B
129 Lm. Giuse Vũ Tuấn Tú - 01.11.2018 - Đền Thánh Giuse, RG.
130 Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến - 28.11.2021- Tân Hải, kinh C2, Vĩnh Thạnh
131 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến - 24.08.2010 - Mỹ Luông
132 Lm. Giuse Thân Văn Tường - 17.10.2010 - Cần Xây
133 Lm. Fx. Nguyễn Thượng Uyển - 12.01.2014 - Trung Thành
134 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Vận - 18.09.2011 -  Thánh Gia, Thầy Ký
135 Lm. Giuse Nguyễn Văn Việt - 27.04.2015 - Rạch Giá
136 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vũ - 26.03.2022 - An Sơn, kinh E2, Vĩnh An
137 Lm. Giuse Nguyễn Trọng Xuân - 24.04.1963 - Thanh Hải, D2

------------------------
Xin xem thêm trong FB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872619042858947&type=3
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây