Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 351-400 Đấng AnỦi

Thứ năm - 17/05/2018 22:58
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 351-400: Chúa Thánh Thần Đấng Phù Trợ
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 351-400: Chúa Thánh Thần Đấng Phù Trợ
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 351-400 Chúa Thánh Thần Đấng an ủi
HiệnXuống-351: Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến. 2
HiệnXuống-352: Thánh Thần Và Cuộc Tạo Dựng Mới Của Thiên Chúa. 4
HiệnXuống-353: THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ.. 6
HiệnXuống-354: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 18
HiệnXuống-355: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN DIỆN.. 20
HiệnXuống-356: Phát xuất từ một Thánh Thần. 22
HiệnXuống-357: Chúa Thánh Thần và sứ mệnh tông đồ. 27
HiệnXuống-358: BÌNH AN CHO ANH EM... 29
HiệnXuống-359: Làm sao tạo điều kiện để Thánh Thần hoạt động trong ta?. 31
HiệnXuống-360: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 36
HiệnXuống-361: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG.. 40
HiệnXuống-362: CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2002. 42
HiệnXuống-363: ĐẤNG QUI TỤ MUÔN LOÀI 44
HiệnXuống-364: XIN ƠN HIỆP NHẤT.. 46
HiệnXuống-365: CHÚA THÁNH THẦN, SỨC MẠNH THẦN LINH.. 48
HiệnXuống-366: HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG.. 51
HiệnXuống-367: THÁNH THẦN TÌNH YÊU.. 55
HiệnXuống-368: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG_B.. 57
HiệnXuống-369: QUÀ TẶNG THÁNH THẦN.. 60
HiệnXuống-370: CHÚA THÁNH THẦN LÀ LÀN GIÓ.. 62
HiệnXuống-371: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. 65
HiệnXuống-372: Suy Niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 67
HiệnXuống-373: VAI TRÒ CHÚA THÁNH THẦN.. 70
HiệnXuống-374: Đâu là sức mạnh làm thay đổi?. 73
HiệnXuống-375: Chúa Thánh Thần - Tôn sư nội tâm.. 76
HiệnXuống-376: Vô hình vô dạng - Lm Vũ Đình Tường. 79
HiệnXuống-377: Ơn làm nghĩa tử - Lm. Vũ Đình Tường. 81
HiệnXuống-378: Chung hình ảnh - Lm Vũ Đình Tường. 84
HiệnXuống-379: Lễ Hiện Xuống. 85
HiệnXuống-380: Sống hiệp thông với Chúa Thánh Thần. 87
HiệnXuống-381: Chúa Thánh Thần mở tung mọi cánh cửa khép kín. 89
HiệnXuống-382: Sứ mạng truyền giáo - Lm. Minh Vận, CRM... 92
HiệnXuống-383: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống. 96
HiệnXuống-384: Thánh Thần đổi mới lòng ta - Huệ Minh. 97
HiệnXuống-385: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 101
HiệnXuống-386: Chúa Thánh Thần - Nguồn Bình An. 102
HiệnXuống-387: Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần. 103
HiệnXuống-388: Tất cả được tràn đầy Thánh Thần. 106
HiệnXuống-389: SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG.. 108
HiệnXuống-390: CHÚA THÁNH THẦN - QUÀ TẶNG.. 110
HiệnXuống-391: Thánh Thần trong đời sống. 113
HiệnXuống-392: Thánh Thần Thiên Chúa. 115
HiệnXuống-393: Nhờ Chúa Thánh Thần. 118
HiệnXuống-394: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 119
HiệnXuống-395: Bình an cho anh em! 121
HiệnXuống-396: Tất Cả Được Tràn Đầy Thánh Thần. 124
HiệnXuống-397: SUỐI BẨY NGUỒN.. 126
HiệnXuống-398: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN.. 128
HiệnXuống-399: CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG TÁC SINH MỌI SỰ.. 130
HiệnXuống-400: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.. 132

 

HiệnXuống-351: Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến

SUY NIỆM ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Ga 20, 19-23)
 

H.Khỏi 40 ngày ấy Đức Chúa Giêsu đi đâu? T. Đức Chúa Giêsu lên trời. Vâng kính thưa cộng đoàn, HiệnXuống-351

H.Khỏi 40 ngày ấy Đức Chúa Giêsu đi đâu?
T. Đức Chúa Giêsu lên trời.
Vâng kính thưa cộng đoàn, 40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm cao cả Chúa về Trời, tiếp đến Giáo hội làm Tuần Cửu Nhật và thiết tha cầu xin: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin ngự đến...".
Giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến để làm gì ? Thưa, Chúa Thánh Thần đến để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường… (Ca tiếp liên). Vậy chúng ta hãy trở nên những người trong sạch hơn, sốt sáng hơn, dễ bảo hơn...để Chúa Thánh Thần đỡ vất vả về vấn đề này, còn dạy dỗ chúng ta điều khác.
H. Đức Chúa Giêsu lên trời có bỏ chúng ta mồ côi không?
T. Không, Đức Chúa Giêsu lên trời đoạn, khỏi 10 ngày đã sai Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ để ở lại với Hội Thánh mãi cho đến tận thế.
Đúng 10 ngày sau khi Chúa về Trời, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ và hiện diện trong lịch sử Giáo hội, hành động không biết mệt mỏi.
Nếu như khi xưa Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người cùng ban đầy đủ các ơn với các sự kiện bên ngoài, thì hôm nay chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta cách đặc biệt trong ngày lễ của Ngài.
Quả thật, ơn Chúa Thánh Thần đang hiển hiện trước chúng ta đây. Ngài đang ở với chúng ta qua các bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, vì Ngài là tác tác giả thần linh. Cộng đoàn vừa lắng nghe rất sốt sáng với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn nữa. Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của Giáo Hội và của từng người trong chúng ta. Mọi người hát kinh Vinh Danh sốt sáng lắm, hẳn phải có Chúa Thánh Thần. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện với những tâm tình đạo đức nơi chúng ta; Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta chẳng đến đây làm gì, và có đến thì cũng chỉ ngồi yên thôi.
Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua lời giảng dạy của Giáo Hội, Ngài khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, lát nữa đây chúng ta sẽ tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính. Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo Hội rất nhiều ân sủng khác, mỗi người một kiểu một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người chúng ta dùng những ơn đó mà xây dựng ích chung cho Giáo Hội như: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa và tài năng như: tông đồ, làm tiên tri, nói tiếng mới lạ… mỗi người mỗi ơn rất phong phú và đa dạng.
H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?
T. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba. Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài là Thiên Chúa Thật, cùng uy quyền và vinh quang như Chúa Cha và Chúa Con.
H.Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng những danh hiệu nào?
           T.Ngài thường được gọi là Thần khí của Thiên Chúa,là Thần khí của sự thật,là Đấng an ủi và là Đấng ban sự sống.
             Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, là Bình An, là Niềm Vui, là Sự Sống.
      Chúa Thánh Thần là Ơn Bình An mà Chúa Kitô Phục Sinh mang đến, khi hiện ra với  các Tông Đồ, khi đến với Giáo Hội, đến với Cộng đoàn phụng vụ chúng ta. Ngài là Sự Bình An mà thế gian không thể ban tặng như Chúa Giêsu đã nói. Có Chúa Thánh Thần, lòng chúng ta sẽ được bình an, một sự bình an kỳ diệu, đồng nghĩa với hạnh phúc, với ơn cứu độ và sự sống đời đời.
Chúa Thánh Thần  là Niềm Vui, mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho ta, một niềm vui khôn tả. Các môn đệ ngày xưa vui mừng vì được thấy Chúa Phục Sinh, chúng ta ngày hôm nay không nhìn thấy Chúa bằng giác quan, nhưng thấy Chúa bằng đức tin, thấy Chúa trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần là Niềm Hoan Lạc ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, là Niềm Vui mà Chúa Kitô Phục Sinh chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta thông phần hạnh phúc của Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần là Sự Sống, là Thần Khí, là Hơi Thở mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Giáo Hội, khi Người thổi hơi vào các thánh Tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20, 23). Chúng ta nghe nói nhiều đến ơn cứu độ, nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa am hiểu và còn cảm thấy trừu tượng, xa vời. Theo đoạn Tin mừng Gioan hôm nay, ơn cứu độ, chính là Thần Khí Phục Sinh của Chúa Kitô, nhờ đó mà mọi người  được Thiên Chúa vừa ban cho ơn tha tội, vừa ban cho sự sống mới, thông phần Sự Sống Lại của Chúa Kitô.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
 

HiệnXuống-352: Thánh Thần Và Cuộc Tạo Dựng Mới Của Thiên Chúa

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 2:1-11;  1 Cr 12:3b-7, 12-13;  Ga 20:19-23)
 

Đọc các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, có lẽ chúng ta có cảm tưởng đây là mô tả một cuộc tạo HiệnXuống-352

Đọc các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, có lẽ chúng ta có cảm tưởng đây là mô tả một cuộc tạo dựng mới, với hơi thở sự sống là Chúa Thánh Thần và lời Thiên Chúa phán là Ngôi Lời.  Qua tất cả những sinh hoạt của Chúa Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống, chúng ta có thể nhận ra công việc chính của cuộc tạo dựng mới này là thiết lập một nhân loại có cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa và một nguyên lý căn bản, nguyên lý hiệp nhất trong những khác biệt.
          Trước hết, chúng ta không thể không nói đến sự kiện Chúa Giê-su Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ và trao ban Thánh Thần cho họ.  “Người thổi hơi vào các ông và bảo:  ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’”.  Cử chỉ “thổi hơi” của Chúa Giê-su khiến chúng ta liên tưởng đến việc Thiên Chúa “thổi sinh khí” vào lỗ mũi A-đam để ông “trở nên một sinh vật”.  Giờ đây Chúa Giê-su thổi sự sống mới vào các môn đệ Người, nghĩa là Người cho họ thông phần vào sự sống thánh thiện của Thiên Chúa.  Làm cho các môn đệ trở thành sinh vật mới, đó là công việc quan trọng nhất của cuộc tạo dựng mới, vì những người này sẽ là khí cụ Chúa Thánh Thần dùng để đổi mới bộ mặt địa cầu.  Trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giê-su cũng trao cho họ sứ mệnh phổ biến sự tha thứ, vì có tha thứ thì người ta mới có thể sống tình yêu chân chính đối với tha nhân.  Sự tha thứ của tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi thân phận của nhân loại từ kẻ thù của Thiên Chúa thành con cái Người.  Cũng vậy, sau khi nhận được Thánh Thần là Tình yêu Thiên Chúa, các môn đệ Chúa Giê-su phải tiếp tục sứ mệnh biến đổi của Chúa Thánh Thần.