Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 51-100 Đấng An Ủi

Thứ tư - 16/05/2018 10:49
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 51-100 ChúaThánhThấn là Đấng An Ủi
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 51-100 ChúaThánhThấn là Đấng An Ủi
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Hiện Xuống ABC Bài 1-50 Chúa Thánh Thần Đấng an ủi
HiệnXuống-51. Chúa Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi 2
HiệnXuống-52: SUY NIỆM - Lm. ROMANO GUARDINI 4
HiệnXuống-53. THÁNH THẦN, KHẤN XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON.. 5
HiệnXuống-54. Dưới tác động Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 6
HiệnXuống-55. HÃY DÙNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN BAN CHO.. 9
HiệnXuống-56. THÁNH THẦN ĐÃ & ĐANG HOẠT ĐỘNG.. 11
HiệnXuống-57. Thánh Thần, nguồn hiệp nhất - Lm. Trần Thanh Sơn. 15
HiệnXuống-58. SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN.. 17
HiệnXuống-59: CHÚA THÁNH THẦN, NGƯỜI THẦY THINH LẶNG. 19
HiệnXuống-60: ƠN ĐỔI MỚI 23
HiệnXuống-61: CÂU TRUYỆN: CHÚA THÁNH THẦN.. 26
HiệnXuống-62: HIỆN XUỐNG  - ASTY/134. 27
HiệnXuống-63: QUẢ TIM MỚI - CS/73. 28
HiệnXuống-64: NIỀM VUI CHÚA THÁNH THẦN. 30
HiệnXuống-65: XIN ĐỔI MỚI - VIKINI 31
HiệnXuống-66: NHẬN ĐỊNH/ ta lơ là với CTT.. 34
HiệnXuống-67: Suy Niệm của Lm Trọng Hương. 35
HiệnXuống-68: EM BÉ CHƠI ĐÀN -  Dòng Đồng Công. 36
HiệnXuống-69: HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN - JK (Lasan) 38
HiệnXuống-70:Vị thông ngôn quyền năng nhưng thầm lặng- P. Ngô Suốt 41
HiệnXuống-71: CHÚA THÁNH THẦN, QUÀ CỦA CHA - Huyền Đồng. 44
HiệnXuống-72: Hơi thở nguồn sinh lực mới - Sr. Margareta Maria Hiền. 46
HiệnXuống-73: Chúa Thánh Thần, món quà quí giá của Thiên Chúa. 47
HiệnXuống-74: Nguồn nước sự sống - Huyền Đồng. 49
HiệnXuống-75: ĐẤNG BAN SỰ SỐNG - Martin Lê Hoàng Vũ. 51
HiệnXuống-76: HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN.. 53
HiệnXuống-77: KHÍ CỤ BÌNH AN.. 54
HiệnXuống-78: CHÚA THÁNH THẦN TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA.. 57
HiệnXuống-79: NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY.. 62
HiệnXuống-80: NÓNG SỐT, ÂM VANG VÀ DỮ DỘI 64
HiệnXuống-81: Quyền năng Chúa Thánh Thần. 67
HiệnXuống-82: NGÀI LÀ THẦN KHÍ ỊỔI MỚI - Mark Link S.J. 71
HiệnXuống-83: NGƯỜI ĐỨNG KỀ BÊN - Gm Arthur Tonne. 74
HiệnXuống-84: Nói Được Các Thứ Tiếng. 75
HiệnXuống-85: Người Thổi Hơi Vào Các Ông. 78
HiệnXuống-86: TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.. 80
HiệnXuống-87: HRK/118- ĐÓN NHẬN.. 82
HiệnXuống-88: HRK/343- BÌNH AN.. 83
HiệnXuống-89: CSTM/134- LÃNG QUÊN.. 85
HiệnXuống-90: NTGT/160- ĐỔI MỚI 87
HiệnXuống-91: PV/320- THẦN KHÍ 90
HiệnXuống-92: SCĐ/342- HIỆP NHẤT.. 92
HiệnXuống-93: SCĐ/343- TÁI TẠO.. 93
HiệnXuống-94: Đặc điểm thiêng liêng nơi thân xác phục sinh. 95
HiệnXuống-95: THÁNH THẦN TÌNH YÊU – Lm. Jos. Phạm thanh Liêm.. 96
HiệnXuống-96: Những Lời Trịnh Trọng Sau Hết 97
HiệnXuống-97: Giáo Hội lại kém phát triển về số lượng - JKN.. 99
HiệnXuống-98: Mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. 103
HiệnXuống-99: THÁNH THẦN HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG.. 105
HiệnXuống-100: Thống hối để nhận ơn Chúa Thánh thần. 107

 

HiệnXuống-51. Chúa Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

Chúa nhật hôm nay giới thiệu về Chúa Thánh Thần, Đấng mà có thể trong các bài suy niệm: HiệnXuống-51

Chúa nhật hôm nay giới thiệu về Chúa Thánh Thần, Đấng mà có thể trong các bài suy niệm, giảng lễ ít được đề cập đến, nhưng Đấng ấy vẫn luôn hiện diện như hình với bóng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và luôn ở với Hội Thánh trong mọi sinh hoạt, trong sứ mệnh Chúa Kitô trao phó.
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG:
Ngày lễ Ngũ Tuần, đánh dấu lại một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ đối với dân Do Thái. Đây là biến cố lòng tin: ngày dân Do Thái đượcThiên Chúa yêu thương giải thoát ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Chính Môsê đã vâng lệnh Chúa, đưa dân Do Thái chạy trốn khỏi đất Ai Cập,khỏi bàn tay hung ác của vua Pharaon. Nên, ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái có một tầm vóc lớn lao, mang một ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cứu độ, nói lên lòng chạnh thương vô bờ vô bến của Thiên Chúa đối với dân của Người. Nó đánh dấu giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Israen tại núi Sinai. Biến cố ngày lễ Ngũ Tuần ghi dấu một sự kiện rất có ý nghĩa. Đây là dịp trùng hợp với những ngày lễ lớn của dân Do Thái, ngày qui tụ rất đông người Do Thái từ các nước khác nhau về Giêrusalem. Chính thời điểm này mà hoạt động của Chúa Thánh Thần được biểu lộ cách rõ ràng. Biểu lộ của Chúa Thánh Thần được diễn tả nơi bài đọc I : các người ở khắp nơi nói nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng bản địa, thổ âm vv… nhưng mọi người đều hiểu được tiếng của mình. Đây là ơn lạ do Chúa Thánh Thần ân ban: nó nói lên cộng đồng hiệp thông do Chúa Thánh Thần tái lập chứ không rải rác và lộn xộn như biến cố tháp Babel làm mất sự duy nhất của ngôn ngữ ( xem C 2, 1-11 ), khiến không ai hiểu được ai.
Như vậy, rõ ràng ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái,việc Chúa Thánh Thần hiện xuống nói lên cao điểm của Mầu Nhiệm vượt qua mới. Ngày Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần, ngày các tông đồ mang sức mạnh của Thần khí Thiên Chúa, ra đi khắp nơi để rao giảng( Mt 28,19-20), nói lên các kỳ công của Thiên Chúa. Ngày nhân loại ý thức tình thương của Thiên Chúa, ý thức tình thương liên kết giữa mọi người. Đúng như lời thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã viết: "Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho, không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Đức Chúa. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần" (I Co 12, 3b- 4a).
CHÚA GIÊSU BAN THÁNH THẦN:
Theo thánh Gioan tác giả Tin Mừng thứ tư thuật lại thì ngay từ lúc xế chiều, ngày thứ nhất phục sinh, Chúa đã hiện đến với các môn đệ, thổi hơi trên họ và nói:" Hãy nhận lấy Thánh Thần". Thực sự, Thánh Thần đã hoạt động ngay từ lúc tạo dựng vũ trụ ( Stk 1, 1tt…) và Thánh Thần có thể đến nhiều lần với một người trong đời sống để làm những công việc khác nhau.Thánh Thần được trao ban trong ngày lễ Ngũ Tuần ở nhà Tiệc Ly không chỉ riêng cho các tông đồ mà còn có Đức Mẹ và các người phụ nữ khác nữa( Cv 1, 14 tt ), sau đó cả lương dân cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần (Cv 10, 45). Ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần được ban xuống cộng đoàn các môn đệ chỉ rõ ra rằng đây là một biến chuyển lớn trong lịch sử cứu rỗi. Còn việc Chúa ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày thứ nhất phục sinh lại có một ý nghĩa khác hay nói đúng hơn, thánh Gioan chỉ muốn cho nhân loại thấy việc Chúa sống lại hiện ra và ban bình an cho các môn đệ, biến cuộc hội họp của họ sau khi Chúa phục sinh thành buổi hội họp phụng vụ, biến các tông đồ từ tình trạng sợ sệt,hoang mang, lo âu, xao xuyến đến tình trạng sinh động, không sợ hãi vì họ được ơn Chúa Thánh Thần, họ đã hiên ngang, can đảm, nhất nhất làm chứng cho sự chết và phục sinh của Chúa sống lại.
XÂY DỰNG NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ:
Đức Giêsu Kitô chết, sống lại, ban Thánh Thần để nói lên sự duy nhất của Hội Thánh Ngài. Là chi thể của Chúa phục sinh, chúng ta hãy sống gắn bó với Chúa, sống tình huynh đệ và tung vãi niềm tin yêu cho mọi người, để họ nhìn ra bộ mặt đầy yêu thương của Chúa đang hiện diện giữa thế gian.
Thánh Thần hiện xuống ban sự hiệp nhất, ơn bình an cho Giáo Hội, cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần:
- Biến đổi lòng trí chúng ta để nhất nhất mọi sự chúng ta làm đều cho vinh danh Chúa phục sinh.
-Ban ơn an bình cho mọi người, mọi gia đình để năm thánh hóa gia đình được hoàn toàn tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, xin hãy tái diễn nơi Giáo Hội ngày lễ Hiện Xuống mới.
GỢI Ý CHIA SẺ :
1. Bạn hiểu gì về Chúa Thánh Thần ?
2. Ngày lễ Ngũ Tuần nói gì cho bạn ?
 
 

HiệnXuống-52: SUY NIỆM - Lm. ROMANO GUARDINI

Bài suy niệm ngắn dưới đây giúp chúng ta khám phá về tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần: HiệnXuống-52

Bài suy niệm ngắn dưới đây giúp chúng ta khám phá về tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần trên cuộc sống người Ki-tô hữu chúng ta. Tác giả là một nhà Thần Học người Ý, cha Romano Guardini được bác An-tôn Lê Văn Lộc ( + 1988 ) trích dịch trong Tuyễn Tập Lời Kinh Từ Cuộc Sống.
CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Cuộc sống của chúng ta bị giới hạn bởi 2 khuyết tật trầm trọng, đó là sự yếu đuối và sự tối tăm. Chính nhờ Đức Tin mà chúng ta biết rằng: có một sự tiến hóa nhiệm màu luôn diễn ra bên trong chúng ta.
Đây là cuộc tiến hóa của một “con-người-mới” được tạo thành giống hình ảnh Đức Ki-tô, và cũng là cuộc tiến hóa của “trời-mới-đất-mới” được nói đến ở phần cuối của sách Khải Huyền.
Sự tiến hóa biến đổi này diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Tất cả những gì có thể trông thấy được nơi con người chúng ta và nơi những kẻ chung quanh, dường như mâu thuẫn với sứ điệp của sách Khải Huyền. Bởi thế, chúng ta cần có một niềm hy vọng. Mà hy vọng lại là kết quả từ công trình của Chúa Thánh Thần, vì chính Người là Đấng kiến tạo cuộc hình thành và sáng tạo mới này. Chính Người vun đắp, chuyển hóa tương lai thành vĩnh cửu. Vậy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đảm bảo tương lai mới đó cho chúng ta.
Đây là một mầu nhiệm hết sức lớn lao. Thực tại gần gũi chúng ta nhất thì lại bị che kín đối với chúng ta. Người Ki-tô hữu chỉ có thể biết rõ bản thân mình nhờ được mặc khải, và đã là Ki-tô hữu thì có bổn phận phải xác tín điều ấy. Không những phải tin vào Thiên Chúa, mà còn phải tin rằng: nhờ Lời Thiên Chúa mà mình trở nên người Ki-tô hữu.
Tin như vậy nhiều khi rất khó, không phải chuyện đơn giản. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần cho mình được vững dạ an lòng nhờ Đức Tin và Đức Cậy, từ đó, mà chúng ta có được một tấm lòng vị tha bác ái của Đức Mến.
Lm. ROMANO GUARDINI
 
 

HiệnXuống-53. THÁNH THẦN, KHẤN XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON

 Lm. Trần bình Trọng
 

Khi chịu phép Thêm sức, người tín hữu học hỏi về Ngôi Ba Thiên Chúa, về ơn Chúa Thánh linh: HiệnXuống-53

Khi chịu phép Thêm sức, người tín hữu học hỏi về Ngôi Ba Thiên Chúa, về ơn Chúa Thánh linh và những hoạt động của Chúa Thánh thần trong Giáo hội và trong đời sống người tín hữu. Giáo lý công giáo dạy có bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông thái, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Thiên Chúa. Đó là những ơn căn bản cần thiết cho đời sống người Ki-tô giáo. Còn có những ơn khác nữa như ơn nhẫn nại, chịu đựng, ơn đơn sơ, hồn nhiên… Thánh Phao-lô trong Thư gửi tín hữu Cô-rin-tô giải thích là ơn Chúa Thánh thần không chỉ giới hạn nơi các tông đồ mà thôi, nhưng còn được tác động trong nhiều cách thế, nơi nhiều người khác nhau.
Ta thấy ơn Chúa Thánh thần tác động như thế nào trong đời sống của Giáo hội như Thánh Phao-lô chỉ dạy : Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một thánh thần, có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng hoàn thành mọi sự trong mọi người (1Cr 12:3). Như vậy tất cả các phần tử trong Giáo hội đều đóng những vai trò quan trọng khác nhau và thi hành những phận vụ khác nhau. Ơn Chúa Thánh thần ban cho mỗi phần tử khác nhau là để hợp nhất các phần tử. Và cái dấu chỉ của việc hoạt động tông đồ nhằm mục đích tìm kiếm vinh danh Chúa là cộng tác và ủng hộ hàng giáo sĩ ít là về phương diện tinh thần.
Công Đồng Va-ti-ca-nô II dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần đã làm sáng tỏ trong việc giáo huấn là tất cả mọi phần tử của Giáo hội đều được gọi để sống đời thánh thiện và làm chứng nhân của đức tin. Như vậy thì tất cả mọi người đều được gọi để đóng vai trò của mình trong việc hoạt động tông đồ của Giáo hội tuỳ theo khả năng và phương tiện có thể. Cũng như một thân thể có nhiều chi thể: tai, mắt, mũi, miệng, chân tay.. và mỗi chi thể có phận vụ khác nhau. Chi thể nọ cần đến chi thể kia để bổ túc cho nhau và để nhắm lợi ích cho toàn thân. Và cái dụng cụ Chúa dùng trong việc mở mang nước Chúa không chỉ tuỳ thuộc vào cái tài khéo, mưc độ học vấn, hay địa vị xã hội của mỗi người mà thôi, nhưng còn tuỳ thuộc vào quyền năng của Chúa với sự cộng tác của mỗi người với ơn Chúa.
Khi so sánh về những hoạt động của Chúa Thánh thần trong thời Giáo hội sơ khai với đời nay, một số giáo dân nghĩ rằng họ không có đủ tài năng và ân sủng để hoạt động tông đồ. Vì thế họ rút lui vào bóng tối, không muốn xuất đầu lộ diện làm việc tông đồ. Có những người khác nghĩ rằng họ yếu hèn và tộị lỗi nên không muốn hiến thân trong đời sống và thực hành đức tin. Lại có những người khác cho rằng họ phải được Chúa vỗ vai mời gọi làm việc phục vụ nước Chúa. Khi mà Chúa muốn để lại cái ấn tượng sâu xa về quyền năng của Người, Chúa không ngần ngại dùng những dấu hiệu đặc biệt cho ta nhận thấy. Tuy nhiên đối với đa số, thì đức tin đi vào đời sống ta được phát triển một cách từ từ khó nhận ra ngay. Nói cách khác là Thiên Chúa đi vào đời ta một cách âm thầm, lặng lẽ. Ngoài ra còn có những người tự hỏi tại sao Chúa Thánh thần không làm những việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống ? Để trả lời, ta cần nhận định là Thiên Chúa vẫn làm những công việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống miễn là ta biết mở rộng tâm hồn và cộng tác với ơn Chúa và để Chúa làm chủ đời sống.
Khi để Chúa Thánh thần hoạt động trong con người và đời sống, ta sẽ không phân chia trí óc, trái tim thành những ngăn ô khác nhau : một ngăn dành cho công việc làm ăn, một ngăn cho việc giải trí, nghỉ ngơi, ngăn kia cho việc ăn uống… Và những ngăn đó thì ta không mời Chúa vào. Còn ngăn cuối cùng ta dành cho Chúa, cho việc thờ phượng và cầu nguyện. Để cho ơn Chúa Thánh thần có thể tác động trong đời sống, ta phải đem Chúa vào tất cả mọi ngăn ô và lãnh vực của cuộc sống. Đó chính là điều mà Thánh Phao-lô nói: Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi (Gl 2:20).
 
 

HiệnXuống-54. Dưới tác động Thánh Thần - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Suốt các Chúa Nhật Phục Sinh, các bài đọc 1 được trích trong sách Công Vụ Tông Đồ. Một nhà: HiệnXuống-54

Suốt các Chúa Nhật Phục Sinh, các bài đọc 1 được trích trong sách Công Vụ Tông Đồ. Một nhà chú giải Thánh Kinh đã gợi hứng đổi Công Vụ Tông Đồ thành Công Vụ của Chúa Thánh Thần. Bốn sách Tin Mừng là Phúc Âm của Chúa Giê-su, còn Công Vụ Tông Đồ chính là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần.
Sách Công Vụ Tông Đồ là một trong những tài liệu lịch sử quý giá nhất của Thánh Kinh. Đó là lịch sử hiện hữu duy nhất của Ki-tô giáo được viết ra trước thế kỷ thứ III. Nhờ đó chúng ta biết rõ sự lớn dậy của Ki-tô giáo ở Palestina hay về công cuộc Truyền Giáo tại Syria, Tiểu Á, Hy-lạp và Rô-ma. Bình minh của một kỷ nguyên mới bắt đầu ló dạng.
Giáo Hội đã sống tuổi thanh xuân của mình giữa lòng Đế quốc Rô-ma, phải đối diện với ba thách đố lớn là Do-thái giáo, chính trị Rô-ma và triết học Hy-lạp. Giáo Hội phải bung ra khỏi Do-thái giáo, hội nhập vào triết học Hy-lạp để lan rộng trên toàn đế quốc Rô-ma. Chỉ với những người dân chài Ga-li-lê ít học, chỉ với một Phao-lô nhiệt thành, thế mà Giáo Hội lớn mạnh không ngừng trước bao thử thách thời đại.
Chính Chúa Thánh Thần đã không ngừng dẫn dắt Giáo Hội. Đúng như lời Thánh I-rê-nê đã nói: “Ở đâu có Thánh Linh của Đức Ki-tô ở đó có Hội Thánh. Ở đâu có Hội Thánh ở đó có Thánh linh và ân sủng”
Sách Công Vụ Tông Đồ trình bày lịch sử dưới ánh sáng đức tin. Sau khi Phó tế Stê-pha-nô bị ném đá thì khởi đầu cuộc bắt bớ rộng lớn chống Giáo Hội ở Giê-ru-sa-lem. Cộng đoàn Ki-tô hữu ở đây bị phân tán, nhiều tín hữu thoát khỏi đô thị đi tìm nơi ẩn náu. Họ đi tới đâu là rao giảng Tin Mừng tại đó. Chính đây là lúc câu nói thời danh của văn hào Tertuliano được ứng nghiệm “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Ki-tô hữu”.
Các cộng đoàn Diaspora được thành lập. Họ hội nhập vào văn hoá địa phương để rao giảng Tin Mừng. Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ của Chúa Nhật hôm nay kể lại vị sứ giả đầu tiên đã mang Tin Mừng đến cho người ngoại giáo, đó là người Do-thái nói tiếng Hy-lạp, phó tế Phi-lip-phê. Ngài tới thủ đô Sa-ma-ri rao giảng làm phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật. Người ta vui mừng đón nhận và xin theo Đạo ( Cv 8, 5 - 8 ). Sau khi xứ Sa-ma-ri được đón nhận Tin Mừng, các Tông Đồ đã cử Phê-rô và Gio-an đến cũng cố Niềm Tin cho các tân tòng ( Cv 8, 14 - 24 ).
Kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khai là bài học quý giá cho chúng ta. Họ bị nhận chìm trong gian truân thử thách, nhưng chính lúc ấy họ cảm nhận sự hiện diện và hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Như ngọn gió cuốn bay những hạt giống để rồi hạt giống lại gieo mầm sống mới ở nơi khác, ngọn gió Chúa Thánh Thần qua những cơn bách hại cũng mang lại những hiệu qủa lạ lùng. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, càng bị bách hại Giáo Hội càng lớn mạnh không ngừng.
Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, sau sắc dụ cấm đạo của vua Cảnh Thịnh, các cuộc bắt đạo gay gắt khiến cho những người tín hữu ở các vùng Quảng Trị, Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy vào rừng núi La Vang để trốn tránh. Đức Mẹ đã hiện ra an ủi, trợ giúp. La Vang đã trở thành trung tâm hành hương của Giáo Hội Việt Nam. Các chỉ dụ cấm đạo dưới thời vua Minh Mạng, Tự Đức đã phân tán các cộng đoàn Ki-tô hữu. Họ xuôi vào Nam trốn tránh, đến vùng đất mới, rừng thiêng nước độc, họ khai khẩn điền địa và lập nên những cộng đoàn mới. Nhờ đó, khi các vị Thừa Sai đến Truyền Giáo, hạt giống Đức Tin được nảy mầm và phát triển nhanh chóng.
Như hạt giống gieo xuống đất và chờ đợi, những cơn mưa đầu mùa tuôn đổ, hạt giống âm thầm đón nhận sức sống, nảy mầm, bén rễ, lớn nhanh, những cộng đoàn tín hữu đang sống đức tin thầm lặng đã gặp được các chủ chăn nên lớn mạnh và nhiều giáo xứ đã được thành lập. Chỉ trong nhãn giới đức tin, chúng ta mới nhận ra sức tác động mãnh liệt Chúa Thánh Thần, trong mọi thử thách Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần nâng đỡ, trong mọi biến cố đau thương luôn có Chúa Thánh Thần an ủi dẫn dắt. Mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời đều là lời mời gọi, lời nhắn nhũ, lời cảnh báo. Đi tìm Thánh Ý Chúa, con người cần biết giải mã các biến cố ấy trong ánh sáng đức tin.
Ngày nay, có lẽ không còn những cơn bắt bớ và bách hại như xưa, thế nhưng những gian nan, những thử thách vẫn không thiếu trong đời sống đức tin. Thời đại hôm nay là thời đại xẻ núi lấp sông, vượt trùng dương, chinh phục không gian, bùng nổ thông tin, toàn cầu hoá... Nhưng xã hội hôm nay đang bị tục hoá với muôn ngàn cám dỗ ngọt ngào tinh vi của ma quỹ, xã hội đang đánh mất chiều kích siêu hình, không còn cảm thức về tội lỗi. Giáo Hội phải đối diện với một xã hội mà như triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre đã nói: “Thiên Chúa phải chết để cho con người được tự do”.
Người ta đang xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa, tôn giáo bị tách ra khỏi xã hội. Con người mãi mê chạy theo lối sống hưởng thụ thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Như thế người Ki-tô hữu phải sống và diễn tả niềm tin của mình như thế nào đây ? Bài Phúc Âm chiếu ánh sáng soi đường. Chúa Giê-su đã loan báo: “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” ( Ga 14, 26 ).
Khi người tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng trong đời, chúng ta sẽ yêu mến Chúa, được Chúa Cha và Chúa Giê-su ngự đến trong tâm hồn ( Ga 14, 21 ), được Chúa ban sự bình an tuyệt vời, bình an không như thế gian ban tặng ( Ga, 14, 27 ). Chúa Thánh Thần chính là chìa khoá mở ra cuộc sống mới trong Đức Ki-tô. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, người tín hữu làm được mọi sự trong ân sủng Đức Ki-tô. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống Tin Mừng, vượt qua các thách đố thời đại như cộng đoàn tín hữu sơ khai đã vượt qua mọi trở ngại để loan báo và mở rộng Nước Chúa.
Ở đâu có Thần Khí là ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống, Thần Khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Gio-an Tẩy Giả “nhảy mừng trong lòng mẹ” Đức Ma-ri-a hát lên bài ca Magnificat. Các Mục đồng hớn hở đi Bê-lem. CácTông Đồ trở nên những con người mới. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang tiến ra pháp trường. Và chúng ta cũng được trở nên con cái Thiên Chúa, sống chứng nhân cho tình yêu, can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh trên mọi nẻo đường phục vụ.
 
 

HiệnXuống-55. HÃY DÙNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN BAN CHO

 Phó tế Huỳnh Văn Ngọc
 

Hôm nay mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày: HiệnXuống-55

Hôm nay, mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày sinh nhật của những ai tự nhận mình là Kitô-hữu.
Nói đến sinh nhật ai cũng nghĩ ngay đến quà cáp.
Có một cụ già tên là Angela không khi nào chịu mở quà. Bà sống cuộc đời rất kham-khổ, hay than-phiền con cháu là không nghĩ đến bà và thương bà.
Khi bà mất con cháu mới khám phá ra trên gác thượng, bà chất đầy quà là quà, được bọc giấy kim tuyến nay đã bạc màu, trong ấy có những chiếc áo dạ vũ đắt tiền, những lọ dầu thơm quý giá, những chiếc nhẫn kim cương và vô số đồ vật gía trị khác nữa.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật nên chúng ta ai cũng có quà cả, ít nhất là một món. Xin hãy mở ra mà xem, mà dùng, đừng cất giấu như cụ bà Angela.
Cũng chính ngày này, cách đây 1970 năm, các tông đồ và những người hiện diện trong phòng họp (120 người) đã nhận quà của Chúa Thánh thần, các ông đã mở ngay và sử dụng tức khắc. Các món quà nầy còn được gọi là 7 ơn cực trọng của Chúa Thánh thần. Đó là ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Lo liệu, Sức mạnh, Thông minh, Đạo đức và Kính sợ.
Bài đọc 1 nói về về ơn Sức mạnh hay Can đảm mà biểu hiệu là Gió và Lửa.
Một nhóm nhỏ bé, co cụm, sợ hãi hoang mang, lúc nào cũng cửa đóng then cài, hôm nay trở nên hiên ngang loan báo Đức Kitô Phục sinh. Các ngài tràn đầy Chúa Thánh thần, đã nói, giảng, dạy và thông đạt cho nhiều sắc dân có nói tiếng khác nhau. Mạnh như vũ bão, nóng tựa hoả lò, phá tan hàng rào ngăn cách về ngôn ngữ, màu da, sắc tộc. Các ngài đã can đảm lấy chính máu mình, để làm chứng cho Thầy mình và lời mình rao giảng.
Phần chúng ta, món quà nầy rất có thể chúng ta đã nhận được từ lâu, ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, Thêm sức hoặc một dịp đặc biệt nào đó, nhưng còn để nguyên trong hộp, cất trên gác, mỗi khi chúng ta ngại ngùng không dám tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta còn e thẹn, sợ mình không hiểu thấu đáo vấn đề, sợ rằng đức tin mình còn quá nông cạn, sợ người ta cười hoặc có khi sợ hại đến bản thân. Món quà chưa mở.
Không phải ai cũng nhận cùng một món quà như nhau: kẻ gói lớn người gói nhỏ, đủ thứ, đủ loại, tuỳ từng người, tuỳ từng hoàn cảnh.. . nhưng ai ai cũng đều có. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng riêng, kẻ thế nầy, người thế khác. (1 Cor 7:7)
Như thế, không một Kitô-hữu nào có thể nói: Tôi không thể phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình được vì tôi không đủ khả năng, không có tài, không có đức. . . vì ta chưa mở gói quà thiêng liêng của mình ra, món quà còn nằm trong hộp, nó đang chờ ta mở.
Ơn Chúa ban, anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác, như vậy anh em mới là người quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. (1 Pr 4:10)
Thánh Phaolồ nói: Giáo hội là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, chúng ta là chi thể. Những ân huệ Chúa ban là để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, cụ thể là cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Một lần nữa, xin tự hỏi mình, tôi đã làm gì cho cộng đồng, cho giáo xứ ? Xin hãy mở gói quà ra.
Ông Yates có một nông trại nuôi cừu tại Texas, vào thời kinh-tế khủng hoảng (1930), ông khổ sở vô cùng, phải đi xin tiền trợ cấp để sống, không có đủ tiền trả các hóa đơn hằng tháng. Sau đó, có một toán chuyên viên địa chất khám phá ra dưới lòng đất nơi ông đang ở, có một kho dầu vĩ đại và ông đã thành một nhà triệu phú.
Một cách thiêng liêng, chúng ta đang sống trên mãnh đất mà dưới lòng đất có chứa một kho tàng vô gía, mà chúng ta chưa khám phá ra. Đó là hồng ân của Thiên Chúa.
Từ ngày Đức Kitô ngự về trời, Người không còn hiện diện nơi trần gian này bằng xương bằng thịt nữa, chúng ta là thân-thể của Người chúng ta có bổn phận tiếp tục công việc của người hiện còn dang dở. Chúng ta là bàn tay của Người để làm tiếp công việc của Người. Là bàn chân để hướng dẫn kẻ khác đi theo đường lối của Người. Là tiếng nói để loan báo cho mọi người biết Người đã phải chết và đã sống lại như thế nào và là sự trợ giúp để đem nhiều người về với Người. Xin hãy mở quà ra.
Một món quà đặc biệt nữa mà Phúc-âm hôm nay nhắc đến là đặc sủng tha tội. Xin tự hỏi mình: Tôi đã tha thứ cho những ai vì vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến tôi chưa? Nếu câu trả lời là có, tức là tôi đã nhận và chia sẻ đặc ân nầy của Chúa Thánh thần, đã mở gói quà nầy rồi vậy.
Chắc cũng có người thắc mắc, (nhất các bà và chị em) hỏi rằng, trong phòng họp sáng hôm ấy có Đức Mẹ, các bà và nhiều người nữa (120), tất cả đều nhận lãnh ơn Đức ChúaThánh thần, sao sách Công-vụ tông đồ không thấy nhắc đến. Vậy Đức Mẹ và các bà, họ đi đâu và làm gì?  Xin nhớ cho rằng: cứ một người lính chiến đấu thì có đến ba người lính hậu cần. Hậu cần rất quan trọng và rất cần thiết cho tiền tuyến thế nào thì đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cũng cần thiết cho đời sống tông đồ của giáo-hội y như vậy.
Đức Maria là một mẫu gương chiêm niệm tuyệt vời.
Nguyện xin Chúa Thánh thần ngự đến!
 
 

HiệnXuống-56. THÁNH THẦN ĐÃ & ĐANG HOẠT ĐỘNG