Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN-A Bài 51-100 Người gieo giống

Thứ năm - 13/07/2017 06:31
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN-A Bài 51-100 Người gieo giống
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN-A Bài 51-100 Người gieo giống

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN-A Bài 51-100 Người gieo giống

TN15-A51: Kho báu đã mở. 2
TN15-A52: DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG.. 3
TN15-A53: Suy niệm của Noel Quession. 7
TN15-A54: NGƯỜI GIEO GIỐNG.. 12
TN15-A55: HẠT GIỐNG.. 13
TN15-A56: Lời nói không có tình yêu biến đời sống thành Hỏa Ngục. 16
TN15-A57: Mùa gặt 19
TN15-A58: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA TRONG GIÁO HỘI 21
TN15-A59: Chúa là Bác Nông Phu, còn tôi là Thửa Ruộng. 23
TN15-A60: Người gieo giống đi ra gieo giống. 25
TN15-A61: Hạt Giống Từ Trời 26
TN15-A62: HẠT ĐƯỢC GIEO TRÊN ĐẤT TỐT, 30
TN15-A63: Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin. 38
TN15-A64: Những thái độ đón nhận Tin Mừng. 44
TN15-A65: THỰC HÀNH LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG TIN YÊU.. 46
TN15-A66: Người đi gieo Hạt Giống Tin Mừng. 54
TN15-A67: THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐÓN NHẬN.. 57
TN15-A68: HẠT GIỐNG GIÊSU 60
TN15-A69: MẢNH VƯỜN CẰN CỖI 63
TN15-A70: Gieo giống. 65
TN15-A71: Hạt giống Lời Chúa. 67
TN15-A72:  Sức mạnh của Lời Chúa. 69
TN15-A73: Xạ lúa – Lm Vũ Đình Tường. 71
TN15-A74: LỜI CỦA CHÚA Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT.. 73
TN15-A75: Nghe lời rao giảng Nước Trời 75
TN15-A76: Ngài Dạy Họ Nhiều Điều. 77
TN15-A77: MẢNH ĐẤT TỐT.. 80
TN15-A78: Chúa Nhật 15A Thường Niên. 82
TN15-A79: Chúa Nhật 15 mùa Thường niên, A.. 84
TN15-A80: Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn?. 88
TN15-A81: CHÚA NHẬT XV TN – 2002. 93
TN15-A82: CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM... 94
TN15-A83: Dụ Ngôn Người Gieo Giống. 97
TN15-A84: Gieo giống. 106
TN15-A85: Tôn giáo có ích gì?. 107
TN15-A86: Sứ mạng thực hiện Thiên Ý – Cố Lm. Hồng Phúc. 109
TN15-A87: Sức sống của hạt giống. 110
TN15-A88: Hạt giống – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 114
TN15-A89: HẠT GIỐNG CÓ MẦM SỐNG.. 117
TN15-A90: Sa mạc trở thành vườn xanh – Lm. Ignatiô Trần Ngà. 120
TN15-A91: NGƯỜI GIEO GIỐNG và HẠT GIỐNG. 122
TN15-A92: Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt 124
TN15-A93: HÃY MẶC LẤY TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI GIEO GIỐNG.. 127
TN15-A94: Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin. 129
TN15-A95: Đất tốt 135
TN15-A96: Nghe và hiểu mầu nhiệm Nước Trời 137
TN15-A97: Bài học thiết thực từ Thầy Giêsu. 138
TN15-A98: Suy niệm của Lm. Nguyễn Thành Long. 140
TN15-A99: Gieo và Gặt – Anmai 143
TN15-A100:  Đường đi phải đến. 147 

TN15-A51: Kho báu đã mở

 

Không một nông dân nào thích thú bởi cảnh gieo giống lãng phí hạt giống như người nông phu:TN15-A51


Không một nông dân nào thích thú bởi cảnh gieo giống lãng phí hạt giống như người nông phu trong bài Phúc Âm hôm nay. Một nông dân cần cù thì sẽ gieo cẩn thận ở những nơi mà ông bảo đảm sẽ gặt hái được vụ mùa bội thu. Nhưng người nông dân trong Phúc Âm thì phung phí những hạt giống, nhờ đó ông giới thiệu Thiên Chúa là Đấng luôn luôn quảng đại ban phát những hồng ân của Người.

Những hạt giống được giới thiệu đây là Lời Chúa, Lời ấy được tìm thấy trong những trang được linh ứng trong Thánh Kinh. Có bốn mươi sáu cuốn trong Cựu Ước và hai mươi bảy cuốn trong Tân Ước. Thiên Chúa gieo những hạt giống của Người vào trong tâm trí chúng ta và trong lòng của chúng ta trước, bởi ý nghĩa của Phụng vụ Lời Chúa trong khi cử hành thánh lễ.

Theo phụng vụ trước đây, những bài đọc thường được dùng hàng năm và thế là không thể giới thiệu được kho tàng phong phú của Thánh Kinh. Một hậu quả của việc xếp đặt như thế là một số lớn những đoạn súc tích rất hay không bao giờ được những người công giáo nghe vào những ngày chúa nhật. Dụ ngôn người con hoang đàng không có phần nào trong nghi thức phụng vụ ngày chúa nhật và câu chuyện người Samaritanô tốt lành cũng như thế. Những bài Thánh Thư cung cấp cho bài đọc đầu tiên như một danh sách dài đang chờ được chấp nhận để biên soạn sách Tông đồ công vụ, câu chuyện của Giáo hội tiên khởi được chọn một lần trong năm vào Chúa nhật Hiện Xuống. Không có bài đọc nào được lấy từ Cựu Ước và sách Khải Huyền cũng chẳng bao giờ đọc trong thánh lễ ngày chúa nhật.

Công đồng Vaticano II, dùng một hình ảnh phong phú đã quyết định rằng: “Kho tàng Thánh Kinh đã khai mở cách dư thừa và phong phú để cung cấp cho các tín hữu” (Hiến Chế về Phụng Vụ, số 51). Việc tu sửa phụng vụ đã làm viên mãn quyết định này bằng cách chọn lựa những đoạn Thánh Kinh được chia làm ba thời kỳ vào các chúa nhật chứ không còn là một thời kỳ như trước bằng việc cung cấp thêm bài đọc trước Phúc âm chứ không phải là một như trước.

Năm nay tính theo chu kỳ phụng vụ là năm A, những bài Phúc âm sẽ theo thánh Mathêu. Chu kỳ phụng vụ năm B giới thiệu Phúc âm theo thánh Marcô và chu kỳ phụng vụ năm Chúa theo thánh Luca. Phúc âm theo thánh Gioan trước hết được dùng vào các chúa nhật năm A trong suốt mùa chay, suốt mùa Phục Sinh và điền vào chu kỳ phụng vụ năm B. Suốt mùa Phục Sinh, bài đọc I được lấy từ sách Tông đồ công vụ, những mùa khác thì trái lại, bài đọc I luôn luôn lấy từ Cựu Ước, bài đọc II thì luôn luôn lấy từ Tân Ước. Sách Khải huyền là bài đọc II trong suốt mùa Phục sinh trong chu kỳ phụng vụ năm C.

Để thu được nhiều lợi ích qua việc giới thiệu cách dồi dào kho tàng Thánh Kinh, tất cả chúng ta phải làm cho mình nhiệt tình hơn trong việc tham dự thánh lễ. Quả thật, chúng ta phải công nhận rằng chúng ta có đến nhà thờ với nhiều thời gian nhưng chú ý đến các bài đọc thì không có mấy. Chúng ta phải lắng nghe trong tinh thần đức tin, đó là Đức Kitô đang nói với chúng ta khi Thánh Kinh được tuyên đọc (Hiến chế Phụng Vụ, số 56-57)

Cho Lời Chúa một vị trí quan trọng như thế, còn tiệc Thánh Thể thì sao? Một cách nhìn sự hiệp lễ là xem Mình và Máu của Chúa giống như mưa và tuyết đổ xuống từ trời cao và làm cho đất phì nhiêu. Sự hiệp lễ cho chúng ta ý nghĩa chúng ta cần, để khi nghe đọc Thánh Kinh chúng ta được những chân lý trong ấy hướng dẫn để sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Thần không chỉ linh ứng cho những trang Thánh Kinh, Thánh Thần còn chúc phúc cho chúng ta qua công trình của Công đồng Vaticano II.


 

TN15-A52: DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG


Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

 

Người lấy dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”: Matthêu thường dùng động từ nói (lalein) khi:TN15-A52


"Người lấy dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều”: Matthêu thường dùng động từ nói (lalein) khi Chúa Giêsu thốt ra các dụ ngôn; vì đây không còn là rao giảng (kêrussein), là loan báo công bố Nước Trời, nhưng là giáo huấn về Nước đó. Một kiện quan trọng: giáo huấn này được ban bố cho các đám đông nhưng chỉ có các môn đồ là hiểu được. Đây không phải một giáo huấn bí truyền dành riêng cho một nhóm người được khai đạo như trong phái Essêni, cũng chẳng phải là các chân lý tổng quát mà quần chúng có thể đồng hóa trực tiếp, song là các dụ ngôn được đưa ra cho hết thảy mọi người. Trong hy ngữ, danh từ parabolô dịch chữ hy bá mâshâl là tiếng chỉ mọi loại giáo huấn dưới hình thức so sánh, nhiều khi khó hiểu: người ký lục "cố moi ra nghĩa bí ẩn của các câu ví, lăn lộn với những câu thai của dụ ngôn" (Hc 39, 3). Tư tưởng của ba Tin Mừng nhất lãm là: Việc Chúa Giêsu chọn hình thức giảng huấn cho quần chúng là một điều đáng ngạc nhiên.

“Này người gieo giống đi ra": Dù ít được khai triển hơn chủ đề mùa gặt, chủ đề gieo giống cũng được Cựu ước biết đến (Hs 2, 25; Gr 31, 27; Dcr 6, 12- 13). Ở đây dụ ngôn kể lại một sự kiện đã xảy ra; mọi động từ đều ở thì aoriste; không có vì cho thấy đó là một quá trình phi thời gian. Kỳ thực, Chúa Giêsu loan báo một biến cố cánh chung: thời sau hết đã bắt đầu, Thiên Chúa đã gieo Hạt giống của Người (Chúa Giêsu) trên trái đất. Từ đây điều quan trọng là cái kết quả cuối cùng của việc gieo giống đó.

Các câu 4-8 thật khó chú giải. Dụ ngôn nhấn mạnh trên điểm nào, trên thất bại tạm thời của việc gieo vãi hay trên thành công tối hậu? Nếu nhấn mạnh đến sự thành công là biến dụ ngôn thành một lời khích lệ: giờ Thiên Chúa đã đến và cùng với giờ đó là cả một vụ mùa phì nhiêu không thể tưởng; dù thất bại và bị chống đối, Thiên Chúa vẫn làm xuất hiện từ những bước đầu chẳng mấy hy vọng đó một chung cục huy hoàng vĩ đại như Ngài đã hứa (Jeremias). Lối giải thích này đặc biệt dựa trên câu cuối cùng là câu nói đến năng suất 100, 60 và 30 một năng suất coi như khổng lồ, so với các con số Dalman đưa ra, theo đó thì năng suất trung bình thường khoảng 7, 5).

Nhưng lối giải thích này đụng phải một vài khó khăn:

1/ Một sử gia về kinh tế, K.D.White ("The Parable of 'the Sower", JTS 15~1964) 33-37-bài báo đã được Léon Dufour trích dẫn), cho thấy cách tính của Dalman vô giá trị năng suất 100 hay 400 trên 1 không có gì lạ lùng, vì vẫn thấy có trong vùng Giléad, gần Gadara chẳng hạn.

2/ Nếu Matthêu muốn nhấn mạnh đến sự phong nhiêu của mùa gặt, có lẽ ông đã nhấn mạnh theo chiều đi lên (30, 60, 100) thay vì đi xuống (100, 60, 30), vì như thế sẽ phá vỡ tính cách lạc quan của dụ ngôn và làm yếu đi bài học tín thác mà ông muốn đưa ra.

3/ Trong 5 câu của dụ ngôn, đã có 4 câu mô tả sự thất bại trong việc gieo vãi; nơi lời giải thích dụ ngôn, cũng tương đương như vậy.

4/ Việc nhấn mạnh đến các thất bại của người gieo giống ăn khớp hơn nhiều với văn mạch chung của các chương ấy trong Tin Mừng Matthêu, đặc biệt hai chương 11-12 miêu tả phong trào chống đối ngày càng đi lên trước các việc quyền năng trong các chương 8-9.

Thành thử xem ra phải đọc lại dụ ngôn trong viễn ảnh này. Dĩ nhiên nó không tuyệt đối loại bỏ lối chú giải "lạc quan" (Jeremias, G.Dehn v.v...) vì quả thực hành động của Đấng Messia sẽ khải hoàn vinh thắng cách bất ngờ. Nhưng vì các người đồng thời của Chúa Giêsu liên kết (cách tự nhiên) Đấng Mêssia với thành công, nên đấy chắc không phải là khía cạnh Người muốn nhấn mạnh trong các dụ ngôn của Người. Điều làm nên "mầu nhiệm vương quốc", mầu nhiệm mà chỉ một nhóm nhỏ gồm các “người bé mọn" mới có thể hiểu, chính là việc Đấng Messia chỉ thành công sau khi đã gặp thất bại. Do đó có thể tóm kết ý nghĩa của dụ ngôn như sau: Như người gieo giống (xứ Palestine) chỉ thành công sau khi trải qua biết bao khó khăn trở ngại, thì cũng vậy, Nước Thiên Chúa do Chúa Giêsu khai dựng chỉ có thể thiết lập sau khi đã trải qua nhiều thất bại ê chề. Và chính đó là điều mà người Biệt phái cũng như đám đông không thể "hiểu".

"Đã ban cho các con biết những mầu nhiệm Nước Trời": Trong các Tin Mừng, chỉ ở đây mới có thành ngữ "mầu nhiệm Nước Trời". Theo văn mạch của đoạn văn, thành ngữ này ám chỉ nhiệm cục của Thiên Chúa theo đó việc khai mạc Nước Trời được thực hiện xuyên qua các thất bại và thử thách của Chúa Giêsu. Hình thức parfait của động từ cho biểu lộ đây là sự hiểu biết mà các môn đồ đang có bây giờ, vì trong quá khứ nó đã được ban cho họ, nhờ và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu; đây không phải là một mặc khải đặc biệt được thêm vào kiến thức của họ về Chúa Giêsu từ trước. Khi chấp nhận trở thành ké "bé mọn", khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu mà họ đang thấy (dưới những khía cạnh nhiều khi rất đáng ngạc nhiên), họ đi vào mầu nhiệm Nước Trời, mà Chúa Giêsu là tâm điểm và là chìa khóa giải thích.

"Vì kẻ có thì sẽ được cho thêm": Ai biết ngoan ngoãn khiêm nhu và rộng mở lòng mình đối với Thiên Chúa, sẽ được ban cho ơn hiểu biết dồi dào về mầu nhiệm của Ngài; nhưng kẻ nào chỉ khư khư nắm giữ các quan niệm chật hẹp và quá nhân loại về Thiên Chúa, sẽ bị cất mất cả cái điều mà họ tưởng đang có; ngày phán xét, họ sẽ bị tước đoạt tất cả.

"Mắt các con có phúc...": Lời trích dẫn Isaia trong câu trước nói tới những kẻ nhìn và nghe mà không hiểu. Để theo đúng lối tương phản Chúa Giêsu muốn, phải chú giải mối phúc này như sau: các con có phúc không những vì đã nhìn và nghe cái mà mọi người đều nghe và nhìn. (Nghĩa là bản thân Ta và các công việc của Ta), nhưng còn nhìn và hiểu nữa.

"Vậy các con hãy nghe dụ ngôn người gieo giống": Lời giải thích dụ ngôn đi theo một hướng hơi khác với hướng của dụ ngôn (đó là điểm mà, ngoài một số sự kiện liên hệ đến ngữ học làm ta tin rằng đây là một kiểu chú giải khuyến thiện do Giáo Hội sơ khai đưa ra, nhưng giả thuyết này không được chứng minh). Trong dụ ngôn, chính sự kiện gieo giống, nghĩa là hành động của Thiên Chúa trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, nằm hàng đầu. Trong khi ở phần giải thích, đó lại là cách thế đón nhận Lời, là khía cạnh chủ quan, là lời đáp trả của mỗi người. Tâm điểm đã bị xê dịch: từ một giáo huấn về mầu nhiệm của một Đấng Messia chịu thất bại về phương diện nhân loại người ta đi sang việc khuyến cáo đề phòng, sang lời huấn dụ hãy biết đón nhận sứ điệp Tin Mừng. Dù sao, giữa dụ ngôn và lời giải thích, không có đối nghịch mà chỉ có khác biệt về trung tâm phải nhấn mạnh thôi.

KẾT LUẬN

Khi nghe dụ ngôn này, quần chúng có thể nhận ra mình trong ba loại đất cằn cỗi kia, và đi từ suy tư đó, họ có thể hồi tâm lại, mặc những tâm tình xứng hợp để hiểu (vì ánh sáng nửa vời của dụ ngôn vẫn là "một ân huệ, một lời mời gọi hãy cầu xin nhiều hơn và nhận lãnh nhiều hơn " chú thích của BJ). Còn các môn đồ vừa được chất vấn vừa được trấn an: được chất vấn để trở nên mảnh đất tốt hầu sinh hoa quả đến mức tối đa, và được trấn an nhờ việc Chúa Giêsu hoàn toàn làm chủ tình thế: Người ý thức các thất bại của mình và cho thấy chúng đã được tiên liệu trong kế hoạch của Thiên Chúa. Dụ ngôn cỏ lùng tiếp liền dụ ngôn người gieo giống loan báo các thất bại đó sẽ không ngăn cản nổi chiến thắng dứt khoát của Thiên Chúa trong ngày mùa sau hết.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1) Biết bao chính nhân và ngôn sứ Cựu ước, quảng đại và sẵn sàng hơn ta, đã suốt đời trông chờ sự mặc khải đã ban cho ta, mà không được. Họ mong ước nghe, thấy điều ta nghe thấy, nhưng không có gl được ban cho họ cả . Còn chúng ta ngày nay được Chúa tỏ lộ cho "các mầu nhiệm Nước Trời " qua tiếng nói của Giáo Hội.

2) Chúa Kitô đến đảo lộn lịch sử thế giới bằng cách gieo vào đó hạt giống Lời Người. Thế giới này trước kia cằn cỗi và đông ngóng ơn cứu độ, bây giờ có thể trở thành phong nhiêu và sinh được hoa trái. Cũng thế, Lời Chúa mà ta nghe mỗi Chúa Nhật phải đến đảo lộn cuộc đời của ta, kéo nó ra khỏi vùng sa mạc cằn cỗi, để làm nó đơm hoa trong các việc thiện và trong niềm vui.

3) Đôi khi ta giống như con đường trong dụ ngôn: nhận lãnh nhiều dấu chỉ của Chúa, nghe nhiều lần lời Tin Mừng, nhưng lời đó chẳng nói gì với ta, ta như người không hiểu.

4) Trái lại nhiều lúc khác ta nghe và vui vẻ đón nhận lời Tin Mừng, nhưng giống như vùng đất sỏi đá của dụ ngôn. Lời Chúa chạm đến ta như một luồng sáng, như một điều hiển nhiên, như một ao ước thực hiện ngay tức khắc. Nhưng trước khi ta bắt tay hành động, thì các trở ngại đã đến chồng chất, dù đôi khi không quan trọng mấy. Vì lời chế giễu của một người thân, vì nể nang kẻ khác mà tất cả tan tành như mây khói.

5) Cũng có khi ta đã bắt đầu sống thực một lời Tin Mừng khó khăn nào đó. Nhưng các trách vụ, các lo lắng thường nhật, đời sống xã hội với những yêu sách trần tục của nó đã làm ta chỉ trung tín trong chốc lát. Và lời Chúa đã thành phụ tùy.

6) Thỉnh thoảng ta là mảnh đất tốt, và rất lâu, có lẽ trong nhiều năm ta cảm nghiệm được niềm vui sâu xa được trọn vẹn thuộc về Chúa và anh em. Đó là một ân huệ lớn lao, ta phải khiêm tốn cầu xin mỗi ngày.

7) Mảnh đất tốt là những người, như các môn đồ, tín thác vào Chúa dù Lời Ngươi gặp nhiều thất bại nhất thời như. Giáo Hội bị bách hại, một số linh mục sống bê bối, nhiều Kitô hữu ít sống Tin Mừng, tội lỗi của bản thân ta, những cám dỗ thường trực thúc giục ta sống đời ích kỷ.

8) Có nhiều dị biệt trong việc hiểu Lời Chúa. Tất cả những kẻ đạt đến đức tin không nhất thiết đạt đến sự trưởng thành Kitô giáo của người môn đồ đích thực của Chúa Giêsu. Đức tin có thể coi như mầm kiến thức và khôn ngoan của- Thiên Chúa. Nhưng chính mức độ yêu thương và từ bỏ của mỗi người chúng ta mới quyết định mức độ thâm sâu mà Thiên Chúa đưa ta vào tròng lãnh vực thâm giao với Ngài.

9) Không ai có thể xét đoán sự phong nhiêu của kẻ khác. Nào ai biết được bề trong các trở ngại mà người bên cạnh gặp trong cuộc: sống Kitô hữu của họ (chim trời, Satan, gai góc, mặt trời. nóng cháy của dụ ngôn)? Biết đâu khi gặp cùng một khó khăn như thế, chính ta lại cằn cỗi hơn...

10) Niềm vui vỡ bờ của môn đồ Chúa Giêsu là biết rằng: dù gặp trở ngại, Lời Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng trong các tâm hồn và làm phát sinh một vụ mùa phì nhiêu. Trong lúc chờ đợi mỗi người hãy tìm cách sống Lời Chúa trong chính cuộc sống của mình.

 

TN15-A53: Suy niệm của Noel Quession

 

Trong ba Chúa nhật của mùa hè đang đến, chúng ta sẽ đọc bảy bài dụ ngôn mà Thánh Matthêu:TN15-A53


Trong ba Chúa nhật của mùa hè đang đến, chúng ta sẽ đọc bảy bài dụ ngôn mà Thánh Matthêu đã tập họp trong bài giảng dài thứ ba của Đức Giêsu. Giờ đây, Đức Giêsu đi qua một khúc quanh trong sứ vụ của Người: Người đụng phải sự thù ghét công khai của các thủ lãnh tôn giáo. Họ quyết định loại trừ Người (Mt 12,14) ... Những đám đông, sau nhiệt tình dễ dàng lúc ban đầu, đã thất vọng bởi vì Đấng Mêsia ấy từ chối bước qua hành động chính trị.

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

"Dụ ngôn" dịch từ "mâchâl" của tiếng Do Thái, có nghĩa là "một chuyện kể tượng trưng dùng để làm cho người ta khám phá một ý nghĩa ẩn giấu": Thế giới tạo vật đầy những biểu tượng. Khi quan sát những thực tại tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Đức Giêsu nhìn qua chúng, những thực tại thánh thiêng. Ví dụ như công việc của những nông dân làm Người nghĩ đến một sự việc khác... Các bạn thử đoán việc gì nào?

Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay vì đất không sâu nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt...”

Những hạt giống tội nghiệp! Và người gieo hạt đáng thương! Tại sao Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe một loạt những thất bại ấy? Cho đến bây giờ công việc của người gieo hạt hoàn toàn vô ích.

Chúng ta cũng thế, thường trong những thực tế nào đó của cuộc sống, chúng ta có ấn tượng đã thất bại thảm hại... ngay từ đầu, và sau một thời gian ngắn nẩy mầm hoặc sau một thời dài hơn thành công. Tất cả những thất bại này, Đức Giêsu đã gặp. Trong lúc kể lại dụ ngôn này, Người nghĩ đến những thất bại trong việc tông đồ của chính mình. Không che giấu mọi sự thất bại đó Đức Giêsu phân tích chúng một cách sáng suốt...

Nhưng Người muốn đi tới đâu? Người gieo hạt phải chăng đã mất thời gian vô ích?

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa, kết quả: hạt dược gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.

Vậy đây là một bài học phi thường về lòng trông cậy mà Đức Giêsu đem lại cho chúng ta. Khi bạn nhìn đời sống đáng thương của bạn, khi bạn nhìn Giáo Hội, hoặc thế giới bạn chớ ở lại trong những nhận định bi quan và nản chí: bất chấp mọi thất bại, một mùa gắt sẽ đến. Các bậc cha mẹ gặp nhiều khó khăn với con cái mình, xin các ông bà chớ từ chối gieo hạt. Giới trẻ chưa thành công trong công việc của mình, các bạn hãy lắng nghe sứ điệp lạc quan và thực tế của Đức Giêsu. Mặc dù sứ điệp đã được công bố hai ngàn năm nay, nó vẫn giữ được mọi sự mới mẻ hợp thời đại. Thế giới ngày nay luôn cần đến sứ điệp ấy.

Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết phân biệt các hạt giống nào... hứa hẹn những mùa gặt... bất chấp mọi vẻ bề ngoài trái ngược.

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ, Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa! còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.

Không đi vào việc giải thích chuyên môn đoạn văn khó hiểu này, ít nhất chúng ta hãy nhận ra chân lý rất hiện đại của nhận định ấy... Có những thời kỳ người ta có sự nhất trí trong đức tin và toàn thể những người được dạy giáo lý xem ra đều gắn đức tin ấy với đức tin được giảng dạy. Ngày nay, chúng ta tìm thấy tình hình mà Đức Giêsu gợi ra: người ta có thể "tiếp nhận" hoặc "từ khước” lời đề nghị của đức tin. Đức Giêsu phân biệt rõ ràng hai loại thính giả: những người nhìn, nghe và hiểu... và những người không nhìn, không nghe. Đức Giêsu đã không chọn lựa để Người trở nên khó hiểu? Người không nói: "bằng dụ ngôn" để che giấu một số chân lý cho lột số người.

Thật ra, Đức Giêsu không thể nói về Thiên Chúa cách nào khác với dụ ngôn. Sự thuyết giáo của Người mạc khải những "mầu nhiệm” vượt quá con người một cách vô cùng tận, và một phần lớn vẫn còn bị "che giấu”... Chính trong phần không rõ ràng này mà tự do của con người được kêu gọi. Người ta không “tự do" trước điều gì đã hiển nhiên. Mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa, trong tất cả sự phong phú của nó, không phải là một chân lý được áp đặt. Đó là một bí mật chỉ được bày tỏ cho những tấm lòng sẵn sàng lắng nghe. Một dụ ngôn không rõ ràng... Phải tìm kiếm ... Phải ước muốn.

Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Và lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành”.

Chúng ta cảm thấy sự đau khổ của Đức Giêsu nhiều dường nào trước những sự từ khước ấy! Người đã đến để đem lại cho họ ánh sáng, để mở mắt họ ra... để chữa cho họ bệnh mù lòa. Nhưng Người không thể cũng không muốn “ép buộc” họ. Người tôn trọng tự do của họ.

Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.

Vâng, Lạy Chúa, con muốn lắng nghe. Xin Chúa cho con đôi tai tinh tế và đôi mắt mới mẻ .

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường.

Trong việc giải thích dụ ngôn, điểm nhấn mạnh không được đặt trên khả năng của hạt giống hay niềm hy vọng không gì thắng nổi của người gieo hạt (như chúng ta đã ghi nhận)… nhưng đặt trên sự khác nhau của đất, nghĩa là trên những thiên hướng của những người đón nhận "lời Thiên Chúa"... Trong nhóm người thứ nhất đức tin không bám, không đâm rễ, hạt giống cũng không nẩy mầm... bởi vì chim chóc đã đến ăn mất hạt trên đường.

Bên trên những hình ảnh cụ thể. Đức Giêsu còn nhìn rất xa: người lắng nghe Lời Chúa có một kẻ thù. Chúng ta đã quên điều đó sao? Một kẻ thù đáng ngại mà Đức Giêsu gọi là "quỷ dữ". Đàng sau con người không đạt được đức tin, có một thứ vực thẳm mầu nhiệm, và cũng như chính đức tin nó không hoàn toàn trở thành hợp lý được: nó là một quyền lực ẩn giấu mà con người không làm chủ được. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi quỷ dữ!

Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay...

Sau kẻ không tin vì đức tin chưa được nẩy mầm, giờ đây cũng theo Đức Giêsu, là người tín hữu “bỏ ngũ”, người ấy bỏ đạo như cách nói rõ ràng của Thánh Luca trong đoạn văn song song (Lc 8,18). Thiếu rễ cây? Người ấy nhiệt tình theo Đức Kitô khi mọi sự dễ dàng xuôi chảy, và bỏ Người khi khó khăn, thử thách, đau khổ; ngược đãi ập đến. Than ôi! Chúng ta biết rõ hoàn cảnh này thường xảy đến. Lạy Chúa, xin cho con được bám rễ trong Chúa!

Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt khiến Lời không sinh hoa kết quả gì…

Giờ đây là "người tín hữu không đạt đến sự chín muồi của đức tin" ... bởi vì người ấy bị tinh thần của thế gian giữ lại bị bối cảnh vô tín xung quanh bao vây. Chúng ta cảm thấy rõ ràng đối với Đức Giêsu đức tin là một công việc phát triển lâu dài, và phải chiến đấu chống lại mọi thứ trở ngại. Đức Giêsu đã thường xuyên cảnh báo các môn đệ chống lại ảnh hưởng của thế gian (Lc 9,57-62; 14,28-33; 16,19-31; Ga 15,19; 12,6).

 Đức tin bị bóp nghẹt? Đức tin dần dần xanh xao vì thiếu hơi thở và một ngày kia bị chết nghẹt. Phần còn lại, tất cả đã chiếm quá nhiều chỗ trong đời sống: "Các bạn biết đấy? Làm sao tôi có thể đi nghe Lời Chúa ngày Chúa nhật! Tôi còn đi xem đá banh, đi chơi lướt ván ... và vì tôi quá mệt với tuần lễ của tôi, vậy thì tôi phải tranh thủ ngày nghỉ “cuối tuần"... Và chính điều chủ yếu phải vượt qua mọi thứ khác!

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự quyến rũ của thế gian và bả vinh hoa phú quý.

Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Sinh hoa kết quả!

Đó là điều mong ước mà Đức Giêsu muốn chúng ta thực hiện (Mt 3,10; 12,33; 13,23-26; 12,43). Một đời sống tràn đầy, phong phú. Đối với Đức Giêsu, điều kiện chủ yếu để đời sống chúng ta sinh hoa, kết quả là Lời Thiên Chúa được lắng nghe và hiểu lâu dài. Thông qua sự phân tích về các mức độ lác nhau của đức tin chúng ta đoán ra rằng không có gì vĩnh viễn là chung cuộc. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta nhận định xung quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Đức tin là một "đời sống", một ngày nào đó được gieo xuống, lớn lên và sinh hoa quả ... nhưng là một đời sống mong manh phải được phát triển ở giữa nhiều nghịch cảnh đang tấn công nó…

Nếu chúng ta cần làm cho đức tin phát triển... thì chúng ta cũng phải trở thành những "người gieo vãi Phúc Âm", và chuẩn bị đất đai, ngõ hầu tấm lòng của anh em mình trở thành một mảnh đất tốt sinh ra gấp trăm. Chúng ta quan tâm đến chính hạnh phúc của họ: "Phúc thay ai lắng nghe Lời và đem ra thực hành!”


 

TN15-A54: NGƯỜI GIEO GIỐNG

 “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.  Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.  Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả:  hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”( Mt.13:1-9)

***

Bạn thân mến! 

 

Trên đây là dụ ngôn “Người gieo giống” và cũng  là nội dung bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.  Khi:TN15-A54


Trên đây là dụ ngôn “Người gieo giống” và cũng  là nội dung bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.  Khi nghe qua dụ ngôn này, có lẽ chúng ta đều có chung một suy nghĩ:  “Anh nông dân này khờ quá.  Gieo bốn hạt, mà chỉ có một hạt rơi vào đất tốt.  Một cách làm ăn không hiệu quả, chỉ thua lỗ mà thôi .  Phải chi anh ta cẩn thận hơn, chỉ gieo hạt trên mảnh đất màu mỡ, đã được chuẩn bị hẳn hoi, cất đi 3 hạt còn lại, thì chắc sẽ thu hoạch được nhiều hơn.  Nhưng không, anh ta cứ vung vãi hạt giống khắp nơi: từ lề đường, đến đất sỏi đá và cả bụi gai nữa.  Anh gieo như không tiếc hạt giống vậy!” 

Qua dụ ngôn “Người gieo giống”, Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Ngài đối với con người chúng ta. Ngài là một Ðấng hào phóng, quảng đại và không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Ngài không ngần ngại gieo hạt giống “Lời Chúa” và “Ân Sủng” vào lòng mỗi người chúng ta.  Hạt giống ấy là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời, là Con yêu dấu của Ngài.

Qua dụ ngôn “Người gieo giống”, Thiên Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa đến khắp mọi nơi và vào tâm hồn của mọi người.  Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm phát triển.  Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ.  Có hạt đã mọc thành cây, nhưng bị gai làm chết ngạt.  Nhưng may thay, có những hạt rơi vào đất tốt và đem lại kết quả gấp bội.  Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu, còn gặp những tâm hồn đầy khao khát và hy vọng

Qua dụ ngôn “Người gieo giống”, Thiên Chúa mời gọi ta hãy lắng nghe Ðức Giê-su chỉ dạy, hãy tin tưởng và đón nhận Ngài như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt.  Hạt giống tốt rơi vào đất tốt sẽ phát sinh thành cây tốt, sẽ mang lại tràn đầy hoa trái trong mùa thu hoạch 

Dụ ngôn “Người gieo giống” giúp ta phải tự hỏi lòng mình:  Có bao nhiêu hạt giống “Lời Chúa” đã được gieo vào lòng tôi?  Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao?  Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc đời của tôi ? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên ?

*** 

Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ “tai” đến “tay” của con, vì con chỉ biết “nghe” mà không dám “làm”,  thích nghe Lời Chúa dạy nhưng lại không dám đem ra thực hành. Xin giúp con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.  Xin giúp con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng, được sinh hoa kết trái mang lại lợi ích thiêng liêng cho cuộc sống của con.  Amen

( Trích từ R. Veritas)


 

TN15-A55: HẠT GIỐNG

 

Có người nằm mơ thấy đi vào một cửa hàng mới khai trương.  Anh ta tò mò bước vào và thấy:TN15-A55


Có người nằm mơ thấy đi vào một cửa hàng mới khai trương.  Anh ta tò mò bước vào và thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đang bận rộn bán hàng.  Anh hỏi Chúa: “Chúa bán gì ở đây vậy?”  Chúa mỉm cười: “Mọi thứ con người mơ ước.”

Thú vị quá, anh hỏi tiếp:  “Con muốn sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm tốt đẹp.  Chúa có bán không?”  Chúa gật đầu, hỏi lại: “Con còn cần gì nữa không?”  Suy nghĩ một chút anh ta trả lời: “Con muốn mua sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi.”  Nghĩ ngợi một chút anh thêm: “Không phải cho con mà cho hết mọi người!”

Chúa bảo anh ta sang quầy bên cạnh lấy hàng. Thánh Phêrô trao cho anh mấy gói nhỏ.  Anh ngạc nhiên hết sức, quay lại nhìn Chúa.  Chúa mỉm cười: “Con ơi, chắc con chưa hiểu rõ rồi. Ta không bán hoa quả.  Ta chỉ bán hạt giống thôi.”

***

Hạt giống của đức tin, sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi… được người gieo giống trong bài Phúc Âm hôm nay vừa đi vừa vung tay thoải mái gieo rắc hạt giống khắp nơi như chẳng quan tâm gì đến việc phung phí.  Người nghe không thể nào hiểu nổi tại sao người gieo giống lại thiếu kinh nghiệm trồng trọt đến thế.

Câu chuyện người gieo giống không phải là về người đi gieo hoặc về hạt giống, nhưng là về tình trạng mảnh đất được gieo trồng.  Không có hạt giống xấu, chỉ có những mảnh vườn chưa được khai thác.

Lời Chúa đến từ trời như nước mưa tưới đẫm mặt đất, đem lại hoa trái dồi dào (Is 55:10).  Ân sủng từ trời cao dồi dào như những hạt giống rơi vãi khắp nơi, trên mảnh đất tâm hồn của người lành cũng như kẻ dữ.  Lời Chúa không phân biệt đối tượng.  Hạt giống đức tin chỉ có một loại như nhau, nhưng nó mọc lên như thế nào thì còn tùy thuộc vào tình trạng của mảnh đất được gieo trồng.  

Tất cả chúng ta đều được lãnh nhận cùng một lời mời gọi để sống tự do như con cái Thiên Chúa, để đem những giá trị Tin Mừng thực hành vào đời sống thường nhật.  Nhưng Người cũng biết chúng ta thường gặp những khó khăn cản trở trong việc thực thi Lời Chúa.  Vậy, dụ ngôn người đi gieo giống phải chăng là lời cảnh báo cho chúng ta, đừng ỷ lại nhưng luôn cố gắng nỗ lực để hạt giống đức tin được sinh sôi nảy nở? 

Có ba loại ảnh hưởng chúng ta cần phải lưu tâm.

Ảnh hưởng thứ nhất đến từ kẻ thù nội tâm, còn gọi là thần dữ hay ma quỷ.  Đó là những thế lực đối nghịch với chân lý, được diễn tả bằng hình ảnh những con quạ đen chuyên đi ăn cắp hạt giống đức tin bên vệ đường.  Thần dữ luôn luôn gây nghi ngờ và làm hoang mang, khiến ta đóng lòng lại trước chân lý.  Ngày nay, thần dữ gieo hoang mang nghi ngờ vào tâm trí chúng ta bằng những thách đố về khoa học và đức tin, những va chạm của luân lý Kitô giáo và lối sống hiện đại, đang làm chao đảo nhiều người trong chúng ta.  Những câu như: “Cái đó xưa quá rồi”, hoặc “Điều đó đâu có làm hại ai”, hoặc “Ai cũng làm vậy mà” và những câu tương tự thường được lập đi lập lại trên môi miệng mỗi người.  Cuối cùng rồi không khéo, chúng ta sống cũng chẳng khác gì những người không có đức tin.  Hạt giống đức tin, hạt giống nhân bản, đạo đức không có đất để cắm rễ. 

Ảnh hưởng thứ hai đến từ sự tìm kiếm bản thân, ưa chuộng bề ngoài hơn chiều sâu.  Đó là hình ảnh của thửa ruộng ít đất đầy sỏi đá.  Người ta dễ dàng bỏ qua những đòi hỏi của chân lý để tìm kiếm những lối sống, kể cả lối sống đạo, dễ dãi hơn.  Chúng ta thường nghe nói “Đạo tại tâm, tôi sống vậy đủ rồi”, hoặc “Sao mà theo đạo rắc rối, đòi hỏi nhiều thứ quá?”  Khuynh hướng sống hưởng thụ, ích kỷ ngày càng sói mòn những giá trị căn bản. 

Vì thiếu chiều sâu nên khi gặp nguy nan trắc trở, gian nan thử thách người ta dễ dàng chán nản buông xuôi.  Đâu rồi lòng quảng đại, tinh thần nhẫn nhục hy sinh?  Đâu rồi lòng hiếu thuận trong gia đình, sự trung tín giữa vợ chồng?  Chuyện bỏ mình vác thập giá mỗi ngày đi theo Chúa Kitô càng lúc càng khó thực hiện.

Ảnh hưởng thứ ba đến từ xã hội và môi trường được diễn tả bằng thửa đất đầy gai góc trong dụ ngôn.  Trong cuộc sống quá bận rộn của ngày nay, hạt giống tin mừng phải cạnh tranh với bao thứ mời mọc quyến rũ.  Thế gian khuyến khích chúng ta tìm hạnh phúc nơi của cải, thành công, nổi tiếng, hoặc những thú vui chóng qua.  Các phương tiện truyền thông báo chí hàng ngày tung ra những quảng cáo, những lời hứa hẹn, là nếu ta mua sản phẩm này, dùng dịch vụ nọ, thì đời ta sẽ thoả mãn, hạnh phúc hơn.  Có khi những lời hứa hẹn mang mầu sắc tinh vi hơn qua những chủ nghĩa này, lý tưởng nọ.  Nếu không chạy theo vật chất thì danh vọng hoặc quyền lực.  Tất cả đang tạo cho chúng ta một thế giới ảo, cho rằng hạnh phúc đời người có thể dựa trên những gì đến từ thế giới này. 

Cái giá phải trả của đời sống hiện đại thì khá nhiều.  Người ta có nhiều tiền của hơn, nhưng lại ít tình nghĩa hơn.  Nhà cửa to đẹp hơn, nhưng ít niềm vui hơn.  Nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại ít thời gian cho nhau hơn.  Nhiều thuốc men hơn nhưng lại ít tráng kiện hơn.  Nhiều thành công hơn, nhưng gia đình lại đổ vỡ nhiều hơn.  Cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng lại căng thẳng mệt mỏi nhiều hơn.  Phải chăng đó là kết quả của một lối sống đặt vật chất trên tinh thần?  Một lối sống đặt của cải, danh vọng, quyền lực trên con người.  Con người loay hoay bận rộn với tất cả để rồi từ từ không còn biết mình thật sự là ai.  Và Lời Chúa Giêsu cảnh báo năm xưa vẫn còn giá trị: “Được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ơn ích gì?” (Mt 16:25-26).

Lời Chúa không phải chỉ để nghe xuông nhưng cần phải đưa vào cuộc sống.  Để có năng xuất cao, nhà nông phải chuyên cần làm việc, phải cày lên sỏi đá, vứt bỏ gai góc, bón phân tưới nước đầy đủ.  Cũng vậy Lời Chúa đòi hỏi kiên trì và nỗ lực nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta để sinh hiệu quả.
Chỉ cần một câu Tin Mừng thôi nhưng nếu được suy gẫm kỹ càng và kiên trì thực hiện thì sẽ sinh kết quả gấp trăm.  Đó là những mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa lợi.

Bạn và tôi, chúng ta phải làm gì để hạt giống của Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống chúng ta?

***

          Lạy Chúa, sau khi đã lắng nghe Lời Ngài, đã thấm nhuần hạt giống đức tin trong tâm hồn, xin cho con biết ý thức việc “THỰC HÀNH” Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu của mình.  Xin cho con nhận thức tầm quan trọng của việc “SỐNG” Lời Chúa sẽ quyết định số phận sống còn của hạt giống đức tin chứ không phải là việc “NGHE” Lời Chúa.

Bảo Lộc


 

TN15-A56: Lời nói không có tình yêu biến đời sống thành Hỏa Ngục.


Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên của Cha Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Rôma, ngày 11 tháng 7, năm 2008 (Zenit.org). –


 

Các bài đọc Chúa Nhật này nói về Lời của Thiên Chúa với hai hình ảnh kết hợp với nhau: là: hình ảnh:TN15-A56


Các bài đọc Chúa Nhật này nói về Lời của Thiên Chúa với hai hình ảnh kết hợp với nhau: là: hình ảnh của mưa và hạt giống.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia so sánh Lời Thiên Chúa với mưa từ Trời rơi xuống và không trở lại mà không tưới cùng giúp cho hạt giống mọc lên. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về Lời Thiên Chúa như hạt giống rơi vào những vùng đất khác nhau và sinh hoa trái. Lời Thiên Chúa là hạt giống vì nó phát sinh ra sự sống và là nước mưa để nuôi sự sống ấy, làm cho hạt giống mọc lên.

Khi nói về Lời Thiên Chúa, tất nhiên chúng ta thường cho là biến cố cảm động nhất, đó là Thiên Chúa nói. Thiên Chúa trong Thánh Kinh là Thiên Chúa nói!

Thánh Vịnh 50 viết: "Thiên Chúa chúng ta đến và Ngài sẽ không im tiếng." Chính Thiên Chúa thường nhắc lại: "Dân Ta ơi, hãy lắng nghe, T a sẽ nói" (Tv 50:7). Về điều này, Thánh Kinh cho thấy sự khác biệt rõ ràng nhất so với các ngẫu tượng "có miệng mà không nói được" (Tv 115).

Chúng ta phải hiểu theê nào về những cách diễn tả nhân cách hóa như "Thiên Chúa đã nói cùng Ađam", "Thiên Chúa phán như thế", "Thiên Chúa phán", "sấm ngôn của Thiên Chúa", và những lời khác tương tự? Rõ ràng đó là một cách nói khác cách nói của con người, nói vào tai của tâm hồn.

Thiên Chúa nói theo cách Ngài viết! Ngôn sứ Giêrêmia nói, "Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong lòng chúng". Ngài viết trong tâm hồn và cũng làm cho các lời của Ngài vang lên trong lòng. Chính Ngài phán như thế qua ngôn sứ Hôsêa, khi nói về dân Israel như một người vợ bất trung: "Vậy Ta sẽ làm cho nàng say mê; Ta sẽ đem nàng vào hoang địa và sẽ nói với lòng nàng" (Hos 2:16).

Thiên Chúa không có miệng hay hơi thở của nhân loại; các ngôn sứ là miệng Ngài, Chúa Thánh Thần là hơi thở của Ngài. Chính Ngài nói với các ngôn sứ của Ngài, "Các ngươi sẽ là miệng Ta." Ngài cũng nói "Ta sẽ đặt lời Ta trên môi ngươi." Đó là ý nghĩa của câu nói bất hủ "con người được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần đã nói ra dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa" (2 Phr 1:21). Truyền thống linh đạo của Hội Thánh đã đặt ra thành ngữ "tiếng nói nội tâm" cho cách nói với tâm trí và tâm hồn này.

Tuy nhiên, đây l thật sự là một cách nói theo nghĩa đen. Con người nhận được một sứ điệp có thể được dịch thành những lời của loài người. Cho nên cách Thiên Chúa nói sống động và thực tế, đến nỗi các ngôn sứ có thể nhớ lại cách chính xác địa điểm, ngày giờ mà một lời nào đó "đến" với họ. Lời Thiên Chúa cụ thể đến nỗi lời ấy "rơi" trên dân Israel như một tảng đá (Is 9:7). Hay như là bánh mà người ta có thể thưởng thức được: "Khi con tìm thấy lời Ngài, con đã nuốt nó; lời Ngài trở thành niềm vui và hạnh phúc của lòng con" (Gier 15:16).

Không có lời nào của loài người có thể đến với con người bằng một sự thâm sâu như Lời Thiên Chúa đến với họ. "Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người" (Dt 4:12). Có khi lời nói của Thiên Chúa là tiếng sấm mạnh mẽ đến nỗi làm gẫy nát những cây hương bá núi Ly Băng" (Tv 29), lúc khác lại như "tiếng gió thì thầm" (1 Vua 19:12). Lời Chúa biết tất cả mọi âm điệu của cách nói loài người.

Bản chất nội tâm và thiêng liêng này của Lời Thiên Chúa thay đổi tận gốc khi "Ngôi Lời trở thành nhục thể." Với việc Đức Kitô đến, Thiên Chúa cũng nói bằng tiếng nói loài người mà chúng ta không những chỉ nghe thấy bằng đôi tai của linh hồn mà còn của thân xác nữa.

Như chúng ta đã thấy, Thánh Kinh coi Lời có giá trị lớn lao. Đã có nhiều cố gắng để thay đổi lời xác quyết long trọng mà Thánh Gioan dùng để mở đầu Tin Mừng của ngài: "Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời."

Goethe làm cho Faust nói: "Từ nguyên thủy đã có hoạt động," và thật là lý thú để xem tác giả làm thế nào mà đi đến kết luận này. Faust nói: "Tôi không thể đánh giá "Ngôi Lời" cao như thế. Có thể tôi phải hiểu nó như là 'nghe'; nhưng nghe có thể trở thành sức mạnh hoạt động và tạo nên mọi sự không? Như thế tôi phải nói: 'từ nguyên thủy đã có sức mạnh.' Nhưng không, một tia sáng thình lình đưa ra cho tôi câu trả lời: 'Từ nguyên thủy đã có hoạt động.'" Tuy đây chỉ là những cố gắng phi lý để sửa đổi. Ngôi Lời hoặc Logos trong Tin Mừng Thánh Gioan có tất cả các ý nghĩa mà Goethe gán cho những từ khác. Như chúng ta thấy trong Phần Mở Đầu, Ngôi Lời là ánh sáng, là sự sống và là động lực sáng tạo.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người 'theo hình ảnh Ngài' chính vì Ngài đã dựng nên họ với khả năng nói, truyền thông và thiết lập những quan hệ. Ngài, chính Ngài từ muôn thủa đã có trong Mình một Lời, đã tạo dựng nên con người và ban cho họ món quà lời nói, để họ không những chỉ trở thành "hình ảnh" của Thiên Chúa mà còn "giống" Ngài (ST 1:26). Đối với con người, nói chưa đủ, mà còn phải học cách nói của Thiên Chúa. Nội dung và động lực của Lời Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa nói vì cùng một lý do mà Ngài tạo dựng: "để đổ đầy tình yêu của Ngài xuống tất cả mọi tạo vật và làm chúng vui sướng vì vẻ huy hoàng của vinh quang Ngài" như nói trong Kinh Nguyện Thánh Thể IV. Từ đầu đến cuối Thánh Kinh không có gì khác hơn là một sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa dành cho các tạo vật của Ngài. Giọng điệu có thể thay đổi, từ giận dữ đến dịu hiền, nhưng bản chất luôn luôn và chỉ là tình yêu.

Thiên Chúa đã dùng Lời để thông truyền sự sống và chân lý, để giáo huấn và an ủi. Điều này đưa đến câu hỏi sau: Chúng ta dùng lời để làm gì? Trong vở kịch "Các cửa bị đóng", Sartre đã cho chúng ta một hình ảnh nổi bật về việc truyền thông của con người sẽ ra sao khi mà không có tình yêu. Ba nhân vật được giới thiệu trong một giây phút ngắn, trong một phòng. Không có cửa sổ. Ánh sáng thật chói chang mà không có cách nào tắt đi. Sức nóng chết người, và mỗi người chỉ có một ghế ngồi. Đương nhiên là cửa cũng đóng. Có chuông mà không rung được. Những người này là ai? Đó là ba người chết, một người đàn ông và hai phụ nữ, và chỗ họ đang ở là địa ngục. Không có gương và họ chỉ thấy mình qua lời nói của người khác, là những lời cho họ hình ảnh kinh khủng nhất của họ, không chút xót thương, trái lại, chỉ có châm biếm và mỉa mai. Sau một thời gian, khi mà linh hồn họ bị lột trần cho nhau và những lỗi lầm đã làm họ hổ thẹn đang được đưa ra ánh sáng từng lỗi một, làm cho những người khác thích thú mà không xót thương, một người nói với hai người kia: "Hãy nhớ lại diêm sinh, lửa, và bị lửa hành hạ. Tất cả đều ngớ ngẩn. Không cần phải bị hành hạ: Hỏa ngục chính là những người khác." Lạm dụng lời nói có thể biến đời sống thành Hỏa Ngục.

Thánh Phaolô đưa ra cho các Kitô hữu khuôn vàng thước ngọc này về lời nói: "Ðừng bao giờ để những lời thô tục phát xuất từ miệng anh em, nhưng chỉ những lời tốt đẹp để xây dựng, hầu chúng có thể truyền đạt ân sủng cho người nghe" (Eph 4:29). Lời tốt đẹp là lời chọn mặt tích cực của một hành động và một người, và những lời ấy, ngay cả khi sửa sai, cũng không làm mất lòng. Một lời tốt đẹp là lời đem lại hy vọng. Một lời xấu là bất cứ lời nói nào không có tình yêu, để làm tổn thương hay hạ nhục người khác. Nếu một lời xấu phát ra từ miệng, thì cần phải rút nó lại ngay. Những lời của thi sĩ người Ý Metastasio không hoàn toàn đúng: "Lời nói ra từ bên trong thì không còn rút lại được; không thể ngừng một mũi tên được, khi nó đã rời khỏi cung tên".

Người ta có thể rút lại một lời đã nói ra khỏi miệng, hoặc có thể giới hạn hậu quả tiêu cực của nó, bằng cách xin lỗi. Như thế, thật là một món quà quý hóa cho đồng loại và một sự cải thiện phẩm chất của đời sống trong lòng gia đình và xã hội.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
 

TN15-A57: Mùa gặt

VietCatholic News (Thứ Bảy 12/07/2008 02:58)
 

Hạt gieo xuống thu hoạch hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm. Thành quả của cả năm lao tác, cầu:TN15-A57

Hạt gieo xuống thu hoạch hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm. Thành quả của cả năm lao tác, cầu nguyện trong đợi trông và hy vọng.

Mùa gặt nào cũng bận rộn, vội vàng nhưng lại là mùa vui nhộn, nhiều hoan lạc. Niềm vui tăng hàng ngày theo mức độ lúa chín. Mùa thu hoạch là mùa khô ráo, sạch sẽ, ít muỗi, không lạnh, tối đến trời vẫn sáng lờ mờ nhất là những đêm có trăng khung cảnh thanh bình trong nhà, ngoài ngõ. Có tiếng trẻ thơ nô đùa, tiếng hát, câu hò của thợ gặt, khuôn mặt rạng rỡ mừng được mùa. Khung cảnh nương ruộng thịnh đạt, ao chuôm nhiều tôm cá và ngay cả không khí trong lành cũng thơm mùi lúa chín. Ngần ấy yếu tố tạo cho mùa gặt hái cảm tình ưu việt, dào dạt yêu thương trong thanh bình.

Lựa giống

Nhiều ngày trước mùa thu hoạch chủ ruộng đã để ý xem xét chỗ lúa tốt xấu ra sao với mục đích lấy giống tốt cho năm tới. Những hạt giống đều nhau. Hạt mẩy căng no tròn sau lớp trấu màu vàng ươm là dấu chỉ của những hạt giống tốt, không mang chứng bệnh sâu rầy phá hoại mùa màng. Hạt lúa lép, bệnh sâu rầy, thiếu nắng vỏ màu xám đục, hạt vặn vò, dẹp lép. Hạt mạnh khoẻ, tốt, đủ sương, đủ nắng có màu vàng da cam dấu chỉ mạnh khoẻ, tốt lành.

Hạt giống được cắt riêng, chọn lựa cẩn thận, phơi thật săn, sàng sảy thật kĩ, rê bỏ hết hạt cỏ, lá cành trước khi cất chỗ riêng biệt vừa khô vừa kín đáo, để dành cho mùa gieo vãi năm tới.

Mùa gieo giống

Chủ ruộng đoán biết thời vụ gieo giống. Khi gieo không sao tránh khỏi các hạt rơi tung toé. Có hạt rơi vào vệ đường, lối đi chim trời ăn mất. Hạt rơi vào bụi gai mọc lên bị gai làm chết. Hạt rơi vào đá sỏi rễ phơi trên đá khô cạn chết đói, chết khát. Hạt rơi vào đất tốt cho kết quả gấp trăm. Hạt giống là loại giống tốt, bảo đảm gieo một trăm mọc một trăm. Mọc lên rồi chết bởi nguyên nhân bên ngoài không phải tại giống mà do hoàn cảnh. Rõ hơn do ruộng xấu, thiếu phân kém nước.

Hạt giống không bao giờ vô dụng. Hạt rơi vệ đường biến thành thực phẩm nuôi chim trời. Hạt giữa bụi gai mọc lên rồi chết ít nhiều biến thành phân nuôi hoa màu tương lai, làm cho tốt đất sinh lợi cho thảo mộc khác. Hạt giống không chỉ dùng riêng cho người mà còn là thực phẩm nuôi gia súc và ngay cả làm tốt hoa màu, dạng phân xanh.

Xét về thiên nhiên

Không thấy chủ phàn nàn, than trách hạt không sinh hoa quả gấp trăm. Điều rõ ràng các hạt đó tuy không sinh hoa kết trái nhưng chúng không phải là vô dụng. Chúng có ích về một phương diện khác. Như thế Đấng tạo dựng vũ trụ có chương trình riêng của Ngài. Tất cả những gì Ngài dựng lên đều có một mục đích. Trong con mắt người ta và sự suy đoán bình thường thì chúng hư nát và vô dụng. Trong con mắt Thiên Chúa không có chi vô dụng. Mọi sự đều có ích, mọi sự đều có thể mang lợi ích không cho người thì cho sáng tạo. Thiên Chúa luôn có cách làm tốt, thu thành quả từ những gì con người cho là vô dụng, vất đi. Đối với con người chết coi như không còn hữu dụng nữa. Với Thiên Chúa ngay cả sau khi chết Ngài vẫn xử dụng, biến sự chết thành hữu dụng. Chính nhờ cái chết của Ngài mà chúng ta nhận ơn cứu độ. Dụ ngôn hạt lúa rơi xuống chết đi sinh ra cây lúa non, nảy mầm cho trăm hạt khác. Thiên Chúa là Đấng duy nhất không chê bất cứ gì do Ngài dựng lên. Là Đấng duy nhất tìm sự sống trong cái chết, biến cái chết thành ơn cứu độ và qua cái chết biến đổi thân xác của ta trở nên giống thân xác sáng láng của Người.

Hạt một trăm

Dụ ngôn người gieo giống đưa ra hình ảnh tốt về kết quả thu hoạch. Một trong những kết quả đó là lượng thu hoạch luôn nhiều hơn giống bỏ ra gấp bội. Thu hoạch không những đủ cho nhu cầu cần dùng và còn đủ giống tốt cho tương lai.

Dù chỉ một hạt rơi vào đất tốt đủ sinh hoa trái gấp trăm lần. Nếu chúng ta chấp nhận việc bác ái là việc tốt lành qua dụ ngôn người gieo giống hãy gieo hạt giống bác ái, phúc đức trong đời. Hạt giống bác ái là những việc tốt lành, cử chỉ yêu thương, nói lời tha thứ, khuyến khích, cổ võ tinh thần tốt và ngay cả làm chứng nhân đức tin. Làm thế có khác chi mang hạt giống tốt gieo vào đất tốt. Kết quả mùa gặt không thu được một trăm cũng được sáu mươi, và tối thiểu cũng ba mươi.

Dụ ngôn người gieo giống khuyên con người có đức tin hãy sống để gieo hạt phúc đức, gieo công bằng, bác ái và tình thương từ đó hạt giống bác ái sẽ sinh sôi nảy nở cho hoa trái bội phần. Hạt giống tốt, người gieo giống tốt hạt không sinh hoa trái vì ruộng xấu. Phẩm chất ruộng làm chết ngẹt hạt giống.

Ruộng tâm hồn

Hãy nhìn lại thửa ruộng tâm hồn. Lời Chúa, hạt giống đức tin gieo vào trong lòng sinh hoa trái mấy mươi hay đang tranh sống với các đam mê. Ngoài đam mê chèn ép hạt giống còn gặp bao chống đối ngoài xã hội, lời ngon ngọt vừa phủ dụ vừa cám dỗ; vừa doạ nạt, gài bẫy và mua chuộc. Cốt sao mua được thửa ruộng tâm hồn thì các hạt giống sẽ chết vì từ đây thửa ruộng tâm hồn bị bỏ bê, không ai chăm sóc, khô cạn vì thiếu nước. Dẫu bị chống đối, thù trong giặc ngoài hạt giống vẫn không mất giống vì những hạt rơi vào đất tốt cho kết quả gấp trăm lần. Kẻ thù có thể mua được ít thửa ruộng nhưng không mua được tất cả. Vẫn còn vô vàn thửa ruộng tốt cung cấp thực phẩm cho chủ.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html
Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html
Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html


Lm Vũđình Tường


 

TN15-A58: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA TRONG GIÁO HỘI


GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 15 TN-A (13-07-08)

A/ Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection&Share)

Bài đọc 1: I-sa-i-a (55:10-11). “Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.” (câu 11)

 

Mỗi lần nghe Lời Chúa trongThánh Lễ, tôi đã đem áp dụng vào Gia đình và Giáo xứ như thế nào?:TN15-A58


a/ Mỗi lần nghe Lời Chúa trongThánh Lễ, tôi đã đem áp dụng vào Gia đình và Giáo xứ như thế nào? Cho vài việc làm cụ thể?

b/ Những gì đã làm trở ngại Lời Chúa không sinh hoa trái trong bạn cũng như trong Cộng đoàn? Bạn có quyết tâm gì để đạt kết quả?

Bài đọc 2: Rôma ( 8:18-23). “Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.”(c.22)

a/ Kinh Thánh dùng cơn đau của người đàn bà sinh con. Tôi có khắc khoải nào cho mình và mọi Tín hữu say mê Lời Chúa?

b/ Mỗi lần nghe Lời Chúa, bạn đã được Thánh Thần thúc đẩy khao khát làm những gì, mà bạn còn chần chờ chưa dám làm?

Tin Mừng: Mat-thêu (13:1-23). “Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” (câu 8-9)

a/ Những gì đã bóp nghẹt khiến Lời Chúa không sinh hoa kết quả trong gia đình và phát triển mạnh trong nước cũng như hải ngoại?

b/ Dụ ngôn không thể trình bày hết mầu nhiệm của Lời Chúa. Nếu là bạn thì bạn làm gì theo sự gợi ý của dụ ngôn người gieo giống?

c/ Một khi tôi đã chấp nhận tiềm năng của Lời Chúa, tôi cần cộng tác với Giáo hội thế nào để mang lại hoa quả tối đa hôm nay?

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống tuần này(The Best God’s Word) AI ĐÃ CÓ THÌ SẼ ĐƯỢC CHO THÊM, VÀ SẼ CÓ DƯ THỪA. (Mt 13,12)

To anyone who has, more will be given and he will grow rich

C- Công đồng dạy: Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính thân thể Chúa,. / không ngừng lấy Bánh Ban Sự Sống từ Bàn tiệc Lời Chúa cũng như Bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các Tín hữu và đang được Giáo hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn Đức Tin, được Thiên Chúa ghi chép. ((MK #21)

D- Chúa muốn nói gì với tôi (qua dụ ngôn Người gieo giống).

1/ Trong dụ ngôn này Chúa muốn nói với tôi hiệu quả của ơn Chúa là Nước Trời, hay Lời Chúa. Khi tôi đem áp dụng thì có một kết quả gầp trăm. Vậy dụ ngôn là lời kêu gọi tôi tin tưởng vào sức mạnh của ơn Chúa, việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong tôi..

2/ Dụ ngôn cũng là một cách hé mở mầu nhiệm và khơi lên trong lòng bạn sự ước mong đào sâu thì Lời Chúa sẽ ăn rễ trong bạn. Dụ ngôn cũng không thể trình bày hết mầu nhiệm; cho nên bạn cần có thiện chí, biết tò mò theo dõi tìm sự thánh thiện thì Lời Chúa sẽ mở ra cho bạn ơn mạc khải tòan diện và sinh hoa kết trái.

3/ Người thiếu lắng nghe Lời Chúa sẽ trở nên chai lì, vì không theo sự gợi ý của dụ ngôn, nên bị lấy đi, còn những người nghe và thực hành theo Chúa nên được cho thêm. Riêng tôi thì sao?

4/ Chúa và Giáo hội muốn biến dụ ngôn Người gieo giống, thành ngụ ngôn về thái độ khác nhau của những kẻ đón nghe Lời Chúa. Tôi cần chấp nhận và cộng tác tối đa để Lời ấy thật sự thành sức sống cho tôi và là muối, là men cho người khác.

Đ- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:

Bạn và tôi cùng đọc lại phần gợi ý Cảm nghiêm ở phần A để xét lại cách nghe và sống Lời Chúa của tôi, cần thi hành ngay tuần này.

E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu nguyện:

Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy: ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Xin dạy con đừng giữ đạo một cách hình thức và maý móc, luật lệ chữ viết, khiến Lời Chúa bị bóp nghẹt không sinh được sinh hoa trái trong con và trong Giáo hội hôm nay..

Lời hay ý đẹp: BẠN KHÔNG THẬT BIẾT KINH THÁNH, TỚI KHI BẠN GIỮ LỜI KINH THÁNH (You don’t really know the Bible until you obey the Bible)

Phó tế: GB. Nguyễn văn Định (Huyền Đồng): johndvn@yahoo.com

Cùng chuyển các Nhóm, Đoàn thể, Tu hội học hỏi chia sẻ Lời Chúa tòan cầu

Phó tế: JB Nguyễn Văn Định


 

TN15-A59: Chúa là Bác Nông Phu, còn tôi là Thửa Ruộng


VietCatholic News (Thứ Sáu 11/07/2008 21:54)
Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A

 

Nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao mình đọc Lời Chúa hằng ngày mà vẫn không thấy con người mình thay đổi:TN15-A59


Nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao mình đọc Lời Chúa hằng ngày mà vẫn không thấy con người mình thay đổi bao nhiêu? Đã bao nhiêu năm nay tôi hằng tuần lãnh nhận cả Lời Chúa lẫn Mình Máu Thánh Chúa mà xem ra mình vẫn sống như một kẻ không có đức tin? Như thế Lời Chúa hôm nay là những lời cảnh tỉnh để tôi ý thức hơn về thân phận của mình và sửa đổi cách đón nhận Lời Chúa cũng như các ân sủng của Ngài.

Trong các bài đọc Chúa Nhật tuần này, Chúa cho tôi thấy rằng Nước Trời là một mầu nhiệm được bày tỏ cho những ai mở lòng ra đón nhận và sẵn sàng để Ngài vun sới, sửa sai ngõ hầu biến nó thành một thửa ruộng tốt mà Ngài gieo hạt giống vào. Không những tôi phải mở lòng ra đón nhận, mà còn phải vùi những hạt giống này thật sâu trong lòng mình để chúng đâm chồi mọc rễ ở đó. Nhưng tự mình, đất không thể làm cho hạt giống mọc lên được mà cần phải được cầy bừa, cần phải nhận được sương sa và nước mưa từ trời đổ xuống. Nếu lòng tôi không sẵn sàng thì sẽ không nhận được gì cả, và tất cả những gì thuộc về tôi cũng chỉ biết rên siết mong chờ mà thôi.

Qua bài Thánh Vịnh hôm nay, Chúa nói với tôi rằng Ngài viếng thăm và chuẩn bị như thế này cho tôi: “Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất” (Tv 65:11). Thế mà từ trước đến nay tôi cứ ngỡ rằng mình là bác nông phu, nào ngờ đâu hôm nay Lời Chúa bảo tôi rằng Chúa chính là bác nông phu còn tôi chỉ là thửa ruộng. Muốn đón nhận ân sủng Chúa tôi phải hoàn toàn phó thác trong tay Ngài để cho Ngài cày bừa nó, làm cho nó vỡ ra, làm cho nó yếu mềm, làm cho nó không còn cao ngạo. Đương nhiên là khi để Chúa cày bừa, vun xới, đảo lộn, thì tôi sẽ đau. Nhưng Thánh Phaolô bảo tôi: “những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới” (Rom 8:18) là khi những ngọn lúa của Chúa trổ bông gấp bội trong tôi.

Bao lâu tôi còn cứng lòng và kiêu ngạo, bấy lâu Lời Chúa và ân sủng của Ngài không thể hoạt động được trong tôi. Chính vì thế mà từ trước đến giờ tôi không tiến bộ được một chút gì về tâm linh. Không những thế, tôi còn sử dụng các phương tiện vật chất Chúa ban một cách bất chính. Nhiều khi tôi thờ chúng thay vì thờ Thiên Chúa. Tôi đã bắt chúng phải phục tùng cảnh hư ảo, và chính tôi đã nhiều lần phục tùng cảnh hư ảo này. Chính vì thế mà các tạo vật này đang mòn mỏi mong chờ sự hoán cải của tôi để chúng cũng trở nên hữu dụng trong tay Chúa.

Tôi đã bị lôi cuốn bởi những thú vui đời này và tránh né hy sinh vì tôi quên rằng “những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho” tôi. Tôi chỉ có thể thật sự thành con cái Thiên Chúa khi để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động trong tôi.

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa đã ban cho tôi hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần là tình yêu và ân sủng, biến tôi thành con cái Thiên Chúa. Từ đó Chúa ban cho tôi dư đầy ân sủng để đón nhận và sống Lời Ngài. Lời Chúa không những ở trong Thánh Kinh mà còn trở nên Bánh Hằng Sống nuôi nấng linh hồn tôi trong Bí Tích Thánh Thể. Nhưng tất cả đều vô ích cho tôi nếu tôi không vui lòng để Chúa làm chủ đời tôi, và hoàn toàn để Chúa Thánh Thần hoạt động trong tôi.

Chúa muốn ngự vào lòng tôi như một hạt giống nhỏ được vùi trong lòng đất. Sở dĩ lâu nay hạt giống này không lớn lên được, vì tôi nghĩ rằng mình là bác nông phu mà quên rằng mình chỉ là một thửa đất hoang vu. Chỉ khi nào tôi hướng lòng lên với Chúa và phó thác trọn vẹn thửa đất lòng tôi trong tay Ngài như thửa đất kia để bác nông phu muốn làm gì thì làm, thì Ngài mới có thể vun sới, cày bừa và biến tôi trở thành thửa ruộng tốt của Ngài. Có như thế thì chắc chắn Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả dồi dào trong tôi.


Phaolô Phạm Xuân Khôi


 

TN15-A60: Người gieo giống đi ra gieo giống.


CHỦ NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 13, 1-23.

Bạn thân mến,


 

Tôi tin chắc rằng bạn -ít nữa là một lần- đã thấy người đi gieo giống trên đồng ruộng: một tay nách:TN15-A60


Tôi tin chắc rằng bạn -ít nữa là một lần- đã thấy người đi gieo giống trên đồng ruộng: một tay nách thúng lúa giống, tay kia vung ra gieo hạt lúa trên ruộng đều đặn, và phó mặc cho trời rồi trở về nhà. Tôi cũng tin chắc rằng bạn cũng đã nhìn thấy ruộng lúa khi sắp đến mùa gặt, hạt lúa vàng nặng trĩu theo gió đung đưa nhè nhẹ óng ánh dưới ánh chiều tà, đẹp lắm và rất thơm mùi lúa chin.

Có lúc nào bạn nghĩ rằng, mình là hạt giống rơi vào trong đất tốt để rồi sinh ra nhiều hạt lúa đẹp đẽ tốt lành hay không, hay mình chỉ là hạt giống rơi vào trong bụi gai hăng hái đi lễ nhà thờ, ham học hỏi giáo lý khi tuổi còn trẻ ham vui, để rồi tàn lụi dần vì sức hấp dẫn của tiền tài danh vọng vật chất của thế gian ?

Có lúc nào bạn nghĩ rằng tôi sẽ là một hạt lúa giống tốt được gieo vào trong một hoàn cảnh thuận lợi, để tôi lớn lên và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Hoàn cảnh thuận lợi chính là đời sống tôn giáo và đức tin của bạn không bị bách hại, bạn không phải lo lắng về vật chất, không phải lo lắng vì kế sinh nhai, bởi vì tất cả những thứ ấy bạn không hề thiếu...

Bạn thân mến,

Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi hãy chú ý nhìn người đáng gieo giống: có những hạt rơi bên vệ đường, có những hạt rơi trong đá sỏi, có những hạt rơi trong bụi gai và có những hạt rơi trong đất tốt, và kết quả thì cứ nhìn coi nó rơi vào đâu để nhìn thấy sức sống và sự kết hạt của nó, để rồi đối chiếu vào đời sống của mình coi mình là hạt giống rơi vào nơi nào trong tay người gieo giống vung ra, để nổ lực vươn lên trong ơn nghĩa của Chúa.

Chúa Giê-su cũng mời bạn và tôi dù rơi vào mảnh đất tốt hay xấu, thì ơn sủng của Ngài cũng có thể làm cho chúng ta lớn lên và sinh hoa kết quả, với điều kiện là chúng ta phải để cho Chúa chăm nom, bởi vì không một người gieo giống nào muốn hạt giống của mình chết khô hay bị chim trời ăn mất...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-----------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


 

TN15-A61: Hạt Giống Từ Trời

 

Ai muốn mua hạt giống tôi bán rao? Hạt giống Trời cho chẳng tốn một đồng? Hạt giống chỉ:TN15-A61


Ai muốn mua hạt giống tôi bán rao? Hạt giống Trời cho chẳng tốn một đồng? Hạt giống chỉ đòi ra sức gieo trồng. Hạt giống chỉ cần đòi hỏi ta có lòng yêu mến mọi người. Ta càng có lòng thì hạt giống sẽ tha hồ mà ra trái cho ta hưởng dùng?

Tuần này Chúa dùng dụ ngôn để dậy chúng ta về Nước Trời cho những kẻ nghe mà không hiểu, nhìn mà chẳng thấy, trong đó có tôi.

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi" (Mt 13, 1-9 hoặc 1-23).

Tôi không biết một tí ti gì về trồng trọt nhưng rất thích nhìn cây trái nhà ai mà ra hoa ra trái. Hoa thì tôi thích ngắm theo hoa, rau thì tôi thích ngửi để tưởng tượng ăn được với gì? Và trái cây ư!? Còn phải nói, ra về là nhất định xin với chủ nhà cho tôi xin mỗi thứ một ít chứ chẳng chịu về tay không. Nhiều người quả họ có tay trồng trọt (green thumb), đất thì ít có một dúm chút xíu phía trước nhà và một dúm độ vài gang tay phía sau nhà thế mà sao họ trồng khéo thế!? Rau gì cũng xanh um và mướt một màu. Trái thì cũng thế, được trồng trong chậu đấy, ấy vậy mà sai trái ơi là sai.

Công việc trồng trọt và vườn tược không phải ta thấy vườn nhà người ta có cây ra thật sai trái rồi nghĩ rằng dễ dàng lắm đâu! Vất vả lắm đấy! Cực khổ vì phải bỏ rất nhiều công sức và tiền của để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu bọ, cái cuốc, cái cào, cái xúc, cái xẻng, và còn nhiều cái cần thiết khác nữa!. Có phải trước khi gieo hạt xuống lòng đất ta phải chuẩn bị và tốn thật nhiều thời gian từ khi gieo hạt cho đến khi có hoa rồi có trái? Nào là phải chuẩn bị cho đất loại nào để trồng gì cho đúng? Vì đất trồng rau thì loại đất khác, còn đất trồng cây ăn trái thì là phải dùng loại đất và phân bón khác, chứ không ta sẽ trồng trật lất mà chẳng được ích gì, tốn tiền tốn của tốn công vô ích.

Sở dĩ tôi học được điều này là vì tôi có bắt chước trồng thử. Có cây ta phải chờ đến cả mấy năm trời mới có được trái mà ăn. Còn cây rau và cây hoa thì nhanh chóng hơn, nhưng tóm lại trồng gì thì cũng đòi hỏi nơi ta tánh kiên nhẫn, cần cù, và siêng năng, mới có ngày gặt hái và ăn được? Rồi thì khi ta làm tất cả mọi việc từ lúc chuẩn bị đất, gieo hạt, hay bỏ cây xuống lòng đất, ngày ngày vẫn đòi hỏi nơi ta sự chăm nom, bón phân, tỉa, bắt sâu bắt ốc, và tưới cây không? Nhưng quan trọng nhất là ta cần ơn lộc từ Trời xuống như nắng như mưa, cầu cho gặp được mưa thuận gió hòa.

Dân nhà nông không gì cần thiết và khẩn thiết bằng cầu Trời cho đủ nắng đủ mưa để cho lúa mạ ngày được tươi tốt và vui mừng khi bông lúa bát ngát đầy trên cánh đồng. Từ người nông phu cho đến dân thị thành sẽ hy vọng gặp được mùa gặt thành công và nhà nhà ngập tràn hạnh phúc. Còn trong 4 mùa mà nắng quá gắt, đất nứt nẻ, cạn cả nước, đất không còn một giọt nước, thì năm ấy dân sẽ bị đói vì thất mùa. Có phải nắng nhiều đất đai sẽ trở nên khô cằn và rạn nứt? Còn mưa nhiều thì khỏi phải nói, chẳng những đất cũng không còn một loại cây cối gì sống cho được mà còn trôi cả nhà cửa vì cảnh lụt lội và nước ngập khắp cả mọi nơi?

Hy vọng tất cả anh chị em chúng ta đều là những hạt giống tốt được Chúa gieo vào lòng đất, để hạt giống được chết đi, nẩy mầm và sống tốt đẹp trong tình yêu và sự chăm lo của Chúa. Tôi nghĩ hạt giống của Chúa gieo thì quả hạt nào cũng tốt đẹp cả! Tuy có khác chăng là từng hạt giống của chúng ta, được Chúa gieo ở nơi nào mà thôi! Nhưng dù là nơi nào đi chăng nữa mà ta cứ cố gắng bám víu vào Chúa thì sau một thời gian thử thách có qua đi ta cũng có thể trổ bông và kết trái được. Dù là hạt cho ta 30, 60, hay 100, thì tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Vì có phải tất cả từ trời cho đến trái đất, hiện hữu và sinh sống được đều là do bàn tay của Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta nhưng không hay không?

Việc của ta xem ra chẳng có gì đáng để ta phải than thở cả! Vì không việc gì ta làm, suy nghĩ, và ước mong mà Chúa không biết. Cuộc sống của ta có phải phấn đấu cực nhọc, khổ sở, và bần cùng như thế nào đi chăng nữa thì Chúa cũng sẽ trả công và trao ban phần thưởng cho ta thật nhiều qua sự cố gắng của ta hay không? Đã khó khăn trong cuộc sống của mình mà lại còn biết chia sẻ cho anh chị em bất hạnh hơn mình, thì quả thật chẳng những một mình ta được thưởng mà Chúa cũng sẽ thưởng cho ta tất cả anh chị em cùng được hưởng hạnh phúc muôn đời ở đời sau?

Quan trọng nhất là chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu trong sự kiên nhẫn và chờ đợi. Vì yêu thương nhân loại mà công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa được thể hiện nơi trần gian này. Suốt bao nhiêu thế kỷ Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, tất cả mọi sinh linh, và loài người trong đó! Yêu thương nhau là điều Chúa dậy cho ta phải làm và thực thi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chỉ vì yêu mà Chúa Cha đã kiên nhẫn với loài người tội lỗi. Từ đời cha ông của chúng ta cho đến đời ta bây giờ và cả thế hệ con cháu sau này. Chỉ vì yêu mà Con Chúa đã xuống trần kiên nhẫn sống với loài người tội lỗi suốt 33 năm dài đằng đẵng trong nghèo khổ để rao giảng, chờ đợi, dậy dỗ, chữa trị, và làm nhiều phép lạ cho biết bao nhiêu người phong được lành lặn; Người chết được sống lại, và người bị quỷ ám được bình an.

Chúa cũng cho ta thấy việc Chúa nuôi dưỡng cha ông chúng ta như thế nào!? Từ 2 con cá và bánh hóa ra nhiều; Từ nước, Chúa đã biến phép cho thành rượu ngon. Rồi Ngôi Ba Thiên Chúa cũng được Chúa Cha sai xuống trần (sau khi Chúa Giêsu trở về Trời cùng với Chúa Cha) để cùng ở với chúng ta an ủi và đỡ nâng chúng ta mọi ngày cho đến mãi mãi.

Sở dĩ tôi phải dài dòng trong vấn đề trồng trọt là vì chính tôi đây cũng như cái hạt tốt nhưng vì Ý Chúa, hạt của tôi đã rớt vào mảnh đất xấu, tự lớn lên trong vất vả, trong muôn ngàn thiếu thốn so với những người khác. Thật Chúa đã để cho hạt của tôi có lúc thì như: "Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời với lòng hời hợt, vì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường". Đây là thời gian tôi còn ở tuổi vị thành niên rất vất vả với cơm áo. Chúa lúc này vắng bóng trong cuộc đời tôi vì tôi chưa biết Ngài. Có thời gian cuộc đời thăng trầm trôi nổi của tôi cũng như: "Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã". Đây là khoảng thời gian tôi còn bôn ba và rất vất vả để tự lực cánh sinh lo cho thân phận của tôi để đi vào đời trong cùng những lạc lõng, bơ vơ, vật vã lo toan cho hiện tại và tương lai của mình. Thời gian này tôi có cảm nhận được có Chúa trong đời nhưng tôi không có thời giờ dành cho Chúa. Còn "Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi". Cách đây được vài năm cho đến bây giờ mới là khoảng thời gian mà thân tôi mới thôi bớt vất vả nhờ ơn của Chúa đã cho tôi trải qua suốt một cuộc đời thật vất vả và gian truân. Giờ thì cây tôi cũng ở được nửa đoạn đời và cũng bao mùa có cống hiến được cho đời trái ngon trái ngọt tuy không nhiều nhưng cũng tạm đủ để dâng lên cho Chúa tôi làm của Lễ Tạ Ơn.

Nhìn lại quãng đời của tôi so với nhiều người thì tôi thua kém nhiều lắm! Nhưng so với anh chị em khuyết tật và nghèo khổ thì tôi thấy tuy dù có sóng gió bão tố đó, tôi cũng vẫn còn hạnh phúc hơn họ nhiều lắm! Và nhờ vào phần lớn là Chúa đã tôi luyện cho tôi được cứng cáp khi chống gió bão, thoát được những loài sâu bọ, và có những lúc thân tôi ra xác xơ tàn úa, nhưng nhờ vào ơn Chúa đã tắm gội cho tôi. Ngài đã không bỏ rơi tôi, vì ý Ngài muốn tôi được tôi luyện để Ngài chọn tôi trong công việc phụ giúp Ngài một tay trong công trình tại thế của Ngài, dù tôi chẳng biết điều tôi làm sẽ được gì và hữu ích cho ai?

Tóm lại cuộc sống của chúng ta có mặt trên trái đất này đều được Chúa sắp đặt và định đoạt sẵn. Tùy ở nơi ta có thấy được Thiên Đàng đang ở ngay trần gian này hay không? Và tùy ở ta chọn có muốn được đến Thiên Đàng là Nước Hằng Sống Vĩnh Cửu Muôn Đời hay không?

Cuộc đời của con người thật cũng phức tạp không ai giống ai, nên có những khi ta cảm thấy chán chường như chẳng thấy Chúa nơi đâu khi ta cần, và quãng đời những lúc này như dài vô tận? Đau khổ ngút ngàn? Và cuộc đời mỗi ngày như một mầu đen? Có phải cuộc đời ai ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn như những con sóng. Khi thì ta gặp sóng to phủ đầu? Khi thì ta gặp những con sóng lăn tăn, và có phải ta cũng vẫn bình an trong Chúa dù ta đã có đối diện với tất cả loại sóng nào? Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta an bình sau tất cả nhưng cơn thử thách. Tạ ơn Chúa đã luôn ở cùng, bên cạnh, và đồng hành với chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống, và hãy kiên nhẫn đợi chờ ngày Hạnh Phúc Chúa dành cho mỗi một người chúng ta ở Nước Vĩnh Hằng.

Lậy Chúa đôi khi chúng con cảm thấy bất lực do đau bệnh, lao lực, nghèo khổ, tật nguyền, già nua, đã làm cho chúng con ra thất chí và không còn thiết tha gì và chẳng muốn sống? Có phải vì chúng con yếu hèn nên đã làm thân xác và tinh thần chúng con ra yếu kém và luôn chán chường hay không? Như cây đang tươi tốt mà bị sâu ăn từ bên trong, không biết sẽ gẫy lúc nào?. Xin Chúa giúp chúng con bám víu vào Chúa chặt hơn nữa như cây luôn cần nước.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con đem Lời của Chúa thấm nhuần sâu trong tâm hồn và trái tim khô cằn tội lỗi của chúng con, để đức tin đang sống trong chúng con, ngày càng sinh nhiều hoa trái. Rồi thì hạt giống từ cây tốt lành ngon ngọt của chúng con sẽ được gieo vãi chung quanh và sẽ trở thành cánh đồng hoa mầu tươi tốt được như ý Chúa muốn. Và này lậy Chúa, có phải khi đến mùa, Chúa sẽ sai thợ gặt của Chúa đến mà thu góp chúng con về Lẫm của Chúa không? Nếu quả đúng như thế thì còn hạnh phúc nào hơn, còn vui sướng nào bằng. Cảm Tạ Thiên Chúa đã kiên nhẫn và chờ đợi tất cả chúng con để ngày sau cùng Chúa sẽ đem tất cả chúng con về Trời, không trừ và sót một ai?

Nguyện xin cho chúng con biết sống từng ngày một và như hạt giống tốt cứ gieo vãi khắp mặt đất qua từng công việc thật nhỏ nhoi trong sự cư xử tốt đẹp với anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn gieo vào đời hạt nụ cười thân thiện này! Gieo vào lòng người hạt an ủi này! Gieo vào tâm hồn anh chị em hạt thông cảm và yêu thương nhau này! Gieo trong tâm tưởng anh chị em lòng tin tưởng và đoàn kết này! Xin cho chúng con bắt chước Chúa tánh kiên nhẫn, chịu đựng, và nhịn nhục, để một ngày rất gần chúng con sẽ gặt hái được những gì tốt lành nhất do những gì chúng con cố gắng gieo. Amen.


Tuyết Mai


 

TN15-A62: HẠT ĐƯỢC GIEO TRÊN ĐẤT TỐT,

TẤT NHIÊN SINH HOA KẾT QUẢ..."

 

Nhiều nhà chú giải đồng ý chia Phúc Âm theo Thánh Mátthêu thành năm Bài Giảng Lớn, có:TN15-A62


a. Nhiều nhà chú giải đồng ý chia Phúc Âm theo Thánh Mátthêu thành năm Bài Giảng Lớn, có lẽ ngụ ý liên tưởng đến năm quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh ( Pentateucus), và phận vụ của Môsê, từ nay trong Tân Ước, được Chúa Giêsu thay thế.

Đoạn Phúc Âm hôm nay ( Mt 13, 1 – 23 ) khởi đầu Bài Giảng Lớn thứ ba, khởi đầu từ chương 13.

Chương 13 của Phúc Âm Thánh Mátthêu gồm có bảy dụ ngôn, và dụ ngôn người gieo giống hôm nay là dụ ngôn tiên khởi cho các dụ ngôn kế tiếp, nói lên một ý nghĩa đặc biệt, thái độ phải có, hướng dẫn để hiểu được và làm cho trở nên lợi ích các lời giảng dạy của Chúa Giêsu, mà Thánh Mátthêu gọi là các "mầu nhiệm" hay "bí ẩn" của Nước Trời.

Ý nghĩa đặc biệt, hướng dẫn đó, đều được các nhà chú giải Thánh Kinh nhận ra là ý nghĩa trong dụ ngôn chúng ta đang suy niệm, qua các từ ngữ "hạt giống", "người gieo giống", và động tác "gieo giống". Đó là những từ ngữ được lập đi lập lại nhiều lần trong suốt chương 13. Cả lời giảng dạy của Chúa Giêsu so sánh Nước Trời như hạt giống, hay như động tác gieo giống, nói lên ý nghĩ "mầu nhiệm" hay "bí ẩn", "ẩn giấu" của Nước Trời và đặt con người trước những câu hỏi đầy áy náy:
 - Tại sao Lời Thiên Chúa dạy lại không được mọi người chấp nhận và chấp nhận ngay tức khắc ?

 - Làm sao có thể rao giảng Phúc Âm một cách có hiệu quả ?

 - Tại sao một số người hiểu được những gì Phúc Âm muốn nói cho, những người khác không ?

 - Thiên Chúa không mạc khải rõ ràng cho mọi người như nhau sao ?

 - Tại sao lại có những chống đối với Chúa Giêsu và với Nước Trời mà Người giảng dạy cho ?

Một trong những câu trả lời đầu tiên được Thánh Mátthêu đưa ra và sau đó được khai triển tiếp trong suốt chương Phúc Âm, đó là thái độ khác biệt, sự đối nghịch giữa "họ" ( đoàn lũ dân chúng ) và các môn đệ: dụ ngôn thì được dùng cho đoàn lũ dân chúng, nhưng lời giải thích thì chỉ được dành riêng cho các môn đệ: "Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu: Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” – "Người đáp: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không" ( Mt 13, 10 – 11 ).

Câu trả lời vừa kể của Chúa Giêsu không phải nói lên Thiên Chúa hành xử thiên vị, bất công, phân biệt người này với người kia, cho bằng là một cái nhìn quan sát và xác nhận thực trạng. Thực trạng khác biệt được xác nhận giữa người này và người khác, đó là sự khác biệt thâm giao giữa họ, so với các môn, thâm giáo đối với Chúa Giêsu, làm cho sự hiểu biết và kinh nghiệm về Nước Trời trở nên khác biệt giữa hai hạng người.

Các môn đệ là những người đi theo và sống với Chúa Giêsu, nên các ông hiểu biết được "mầu nhiệm" Nước Trời qua lời giảng dạy và các động tác của Chúa Giêsu, bởi lẽ nơi Chúa Giêsu Nước Trời hay Chúa Cha được mạc khải cho con người. Hiểu biết được Nước Trời hay biết được Thiên Chúa không phải chỉ là do trí óc sáng suốt, lý trí suy luận, mà là do thái độ chọn lựa cuộc sống.

Theo Chúa Giêsu, sống như người môn đệ Chúa Giêsu là sống bằng hành động theo gương Chúa Giêsu, chớ không phải chỉ bắt chước Người, lập lại bằng lời nói. Rất thường khi dân chúng "theo Chúa Giêsu", "chứng minh Chúa Giêsu" một cách hời hợt, phiến diện bên ngoài. Mặc dầu được nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng minh trước mắt những động tác Người thực hiện, nhưng đoàn lũ dân chúng không hết lòng theo Người, bởi đó họ không thể hiểu được Người, hiểu được "mầu nhiệm" Nước Trời.

b. Một ý nghĩa khác chúng ta cũng có thể chú ý suy niệm, được đặt trọng tâm vào tác động gieo rải của người gieo giống. Trước hết, mặc cho bao nhiêu hạt giống bị phung phí đi, "hạt rơi xuống vệ đường", "hạt rơi trên đá sỏi", "hạt rơi vào bụi gai" ( Mt 13, 4 – 7 ), người gieo giống cũng thu thập được đáng kể vào cuối mùa, "...hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục" ( Mt 13, 23 ).

Tuy vậy, trong phần giải thích dụ ngôn, Chúa Giêsu đặc tâm chú ý đến môi trường đất đai trên cánh đồng đ gieo giống. Thánh Mátthêu tường thuật lại khá dài cho cuộc gặt hái không thành công đối với ba loại đất không thuận tiện đầu, đ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của môi trường đất tốt đem lại kết quả thập bội.

Trong khi ba môi trường bất lợi cho cuộc gieo giống ở phần đầu, các yếu tố không thuận tiện, nghịch cảnh là những yếu tố ngoại tại, không trực tiếp tùy thuộc vào đất đai, làm tổn thương cho hạt giống trong các giai đoạn lớn lên kế tiếp, "...hạt rơi xuống bên vệ đường, chim chóc đến ăn mất" ( Mt 13, 4 ), "hạt rơi trên đá sỏi..., mặt trời nắng lên, nó liền bị cháy,..." ( Mt 13, 5 ), “hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt" ( Mt 13, 7), thì ở trường hợp thứ tư, hạt giống lớn lên sinh tươi, đâm hoa kết quả là do phẩm chất nội tại của đất, "hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hat được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục" ( Mt 13, 8 ).

Nêu lên những yếu tố vừa kể, dường như Phúc Âm muốn dạy chúng ta đừng than phiền hoàn cảnh và các biến cố nghịch cảnh xảy ra vẫn thường trong cuộc sống hàng ngày con người của chúng ta; hoàn cảnh và các biến cố nghịch cảnh đó không bao giờ thiếu. Các nghịch cảnh của cuộc sống chỉ có thể làm tiêu diệt và dập tắt đi tiếng nói của Chúa trong tâm hồn chúng ta, chỉ khi nào một Đức Tin khước từ không muốn lớn lên nữa và trưởng thành với những đức tính phải có của mình.

Đoạn Phúc Âm có thể chia thành ba phần:

          - dụ ngôn cho đoàn lũ dân chúng ( Mt 13, 1 – 9 ),
 - lý do tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói với dân chúng ( Mt 13, 10 – 17),
 - lời giải thích dụ ngôn cho các môn đệ ( Mt 13, 18 – 23 ).

1. Dụ ngôn cho đoàn lũ dân chúng ( Mt 13, 1 – 9 )

Phần khởi đầu đoạn Phúc Âm là những lời dẫn nhập nói lên bối cảnh, trong đó Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói với dân chúng: "Hôm ấy, Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tựu tập bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi... Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều" ( Mt 13, 1 – 3 ). Bối cảnh Chúa Giêsu đi ra khỏi nhà và ngồi ven bờ Biển Hồ để giảng dạy, diển tả hoàn cảnh tương tợ như người gieo giống ra đi khỏi nhà để gieo giống: "Người gieo giống đi ra gieo giống" ( Mt 13, 3 ).

Và rồi số phận thất mác, không thành công của người gieo giống trong dụ ngôn, một cách tương tợ cũng nói lên việc không thành công của Chúa Giêsu qua lời nói và hành động giảng dạy cho dân chúng "từ trong nhà đi ra, ngồi ven Biển Hồ... dùng dụ ngôn, nói với họ nhiều điều".

Việc không thành công của Chúa Giêsu qua lời giảng dạy và động tác của Người cũng là những gì tiên báo cho sứ mạng các môn đệ, cho Giáo Hội sau này trong việc rao giảng Phúc Âm, cho chúng ta đang tiếp tục phận vụ truyền giáo của Giáo Hội.

Với ngôn từ rất đơn sơ trong dụ ngôn, Thánh Mátthêu tường thuật lại những gì nối kết sứ mạng của Chúa Giêsu với sứ mạng Giáo Hội sau này. Người tín hữu Chúa Kitô không có gì phải ngạc nhiên trước những khước từ, chống đối, nghịch cảnh cho sứ mạng rao giảng Phúc Âm của mình. Bởi lẽ điều đó cũng đã luôn luôn xảy ra từ thời Chúa Giêsu, "hạt rơi bên vệ đường; hạt rơi trên đá sỏi; hạt rơi vào bụi gai".

Tuy nhiên trước muôn vàn nghịch cảnh, Lời Chúa vẫn lướt thắng mọi trở ngại làm cho ở mọi thời đại đều có "đất tốt" sinh hoa quả dồi dào: "hạt lại rơi nhàm đất tốt, nên sinh hoa, kết quả... hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục".

Ngoài ra hình ảnh của người gieo giống là hình ảnh hiếm hoi của truyền thống Thánh Kinh, nói lên niềm hy vọng, bởi lẽ là động tác của Thiên Chúa, trở lại chăm lo cho dân Người trong những cơn bấn loạn, khổ cực: "Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi: năm nay ăn lúa hết, năm tới có lúa trời; đến năm thứ ba hãy gieo, hãy gặt, hãy hái, hãy trồng nho mà ăn trái" ( Is 37, 30 ), "Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta, nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó" ( Is 55, 10 – 11 ), "Ta sẽ dùng ngươi và súc vật làm hạt giống mà gieo trong nhà Israel và Giuđa" ( Ger 31, 27 ).

Trong dụ ngôn, người gieo giống không có thái độ đắn đo lựa chọn đất đai để gieo. Đọc Phúc Âm như vậy, chúng ta có cảm tưởng như người gieo giống là một nông dân không có kinh nghiệm, đụng đâu gieo đó, bât kể đất tốt xấu. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ hơn ý nghĩa của đoạn Phúc Âm, chúng ta có thể hiểu được cử chỉ của người gieo giống trong dụ ngôn tương ứng với cách hành xử tốt lành của người cha trong câu chuyện đức con trai hoang đàng, trong Phúc Âm Thánh Luca ( Lc 15, 11 – 32 )

Như vậy người gieo giống, Chúa Giêsu giảng dạy Nước Trời cho dân chúng hay người cha trong câu chuyện đứa con trai hoang đàng được các Phúc Âm làm cho nổi bật đặc tính tình yêu thương tràn đầy, không biên giới, không phân biệt và cũng không có một mục đích toan tính nào khác.

Cử chỉ giảng dạy của Chúa Giêsu, cách ra đi gieo hạt của người gieo giống hay thái độ người cha với đứa con hoang đàng cho chúng ta trực giác cảm nhận được tình yêu hoàn toàn nhưng không và không biên giới, dường như người gieo giống, người cha, không còn nghĩ gì đến mình và lợi lộc cho mình nữa. Và đó cũng là những gì chúng ta cảm nhận được trong Giáo Hội.

Lời Chúa, qua các Thánh Tông Đồ và những kẻ kế tiếp các ngài, được rao giảng vang lên trên mọi phần đất trên thế giới và ở mọi thời đại không ngừng kêu gọi quy tựu nhân loại thành dân Chúa. Lời kêu gọi đó của Chúa chưa bao giờ bị Người thu hồi lại, được ghi khắc như là ấn tính và bảo chứng trong cái chết thập giá của Chúa Giêsu.

2. Lý do Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ( Mt 13, 10 – 17 )

Sau khi nói lên dụ ngôn người gieo giống để diễn tả con người có thể đón nhận ( nơi đất tốt ), cũng như có thể khước từ ( ba môi trường đất không thuận tiện ), tác động của Chúa Cha được thể hiện nơi Người, Chúa Giêsu liền giải thích dụ ngôn vừa nói, cho biết rằng sự kém hiểu biết của nhiều người về sứ mạng của Người không phải là dấu chỉ sứ mạng bị thất bại, mà là dấu tự nhiên nằm trong đồ án của Thiên Chúa, theo truyền thống Thánh Kinh.

Sự can thiệp giải thích thêm đó của Chúa Giêsu được các môn đề Người yêu cầu, "các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu": “Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng: Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?" ( Mt 13, 10 ).

Cử chỉ "các môn đệ đến gần Chúa Giêsu" nói lên mối liên hệ thân tình giữa các ông với Người. Trong câu trả lời Chúa Giêsu cũng xác nhận mối liên hệ thân tình đó, do đó các ông được đặc ân: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không" ( Mt 13, 11 ).

Và kế đến Người tiếp tục giải thích cho các ông bằng ví dụ trong lãnh vực kinh tế, để giải thích cho sự hiểu biết trong cuộc sống thường tình: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng bị lấy mất” ( Mt 13, 12 ).

Trong lãnh vực kinh tế, người giàu sẽ được giàu thêm vì vốn liếng của anh ta sẽ đem lại lợi tức, làm cho anh giàu thêm; trong khi đó thì người nghèo không có gì để đầu tư, sinh lợi, có bao nhiêu thì tiêu xài hết để sống, bởi đó càng trở nên nghèo thêm, "cái đang có cũng bị láy mất".

Đó là một định luật kinh tế, nhưng cũng là một định luật cho trí thức con người hay "số vốn nhân thức" ( human capital ): người càng có số vốn hiểu biết bao nhiêu, càng học hỏi, đọc sách, bàn thảo dễ dàng để tăng thêm kiến thức; người thất học, không có khả năng học hỏi, đọc thêm, bàn thảo, suy luận, trí óc càng cùn mạt đi, quên đi cả chút ít hiểu biết có được cùng với thời gian qua đi.

Một điều đáng chú ý hơn nữa là sự kém hiểu biết và không chấp nhận của đám đông đối với lời giảng dạy của Chúa Giêsu không phải vì Người giảng dạy dưới hình thức dụ ngôn. Có chăng ngược lại, dụ ngôn là cách diễn giải làm cho ý nghĩa được rõ ràng hơn.

Sự kém hiểu biết và không chấp nhận của đám đông dân chúng có lý do của nó, được diển tả bằng trạng từ chỉ lý do "bởi vì": "Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, bởi vì họ nhìn mà không thấy, họ nghe mà không hiểu..." ( Mt 13, 13 ).

Phúc Âm Thánh Mátthêu khác hơn Phúc Âm Thánh Máccô, do cách dùng trạng từ chỉ nguyên do vừa kể "bởi vì", thay vì trạng từ chỉ mục đích "để cho", như trong Phúc Âm Thánh Máccô: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để cho họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu..." ( Mc 4, 12 ).

Với trạng từ "bởi vì", chỉ nguyên cớ vừa kể, Thánh Mátthêu đã hoán chuyển mệnh đề chỉ mục đích của Thánh Marco thành mệnh đề chỉ nguyên do cho việc dùng dụ ngôn để giảng dạy của Chúa Giêsu.

Dùng mệnh đề chỉ nguyên do như vừa kể, Thánh Mátthêu cho thấy không phải Thiên Chúa có ý làm cho tâm địa con người trở nên cứng cỏi, chai đá, không hiểu, mà là dùng dụ ngôn để giải thích, làm sáng tỏ cho họ, bởi lẽ tâm hồn của họ đã từ lâu trở nên chai đá rồi, không rộng mở ra để đón nhận, hiểu sứ điệp Nước Trời của Chúa Giêsu đem đến cho.

Đoàn lũ dân chúng, khác với các môn đệ, không hiểu được sứ điệp Nước Trời, bởi vì họ đã không quyết định để lòng mình nghe theo và tuân hành lời dạy bảo của Chúa Giêsu, như các môn đệ.

Khước từ sứ điệp Nước Trời của Chúa Giêsu đem đến cho đã là một thực trạng, dầu vậy đồ án của Thiên Chúa vẫn tiến hành thực hiện, mặc cho tâm trạng đui mù, tối tâm của họ.

Thực trạng xấu xa khước từ Đấng Cứu Thế của dân chúng cũng đã được toan liệu trong đồ án của Thiên Chúa, như những gì Ngôn Sứ Isaia đã loan báo: "Chúa phán: Hãy đi nói với dân này rằng: Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù; kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa bệnh" ( Is 6, 9 – 10 ).

3. Lời chú giải dụ ngôn cho các môn đ ( Mt 13, 18 – 23 )

Trong phần giải thích dụ ngôn, Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ đặc tâm chú ý đến bốn loại môi trường đất nhận được cùng một loại hạt giống: hạt giống là Lời của Nước Trời.

a. Loại đất thứ nhứt mà hạt giống rơi xuống bên vệ đường, đường đi thường được lót bằng đá sỏi, khô cằn. Trên loại đất này, hạt giống không có đủ thời gian để đâm chồi nẩy mộng, nói lên ý nghĩa những ai nghe mà không hiểu gì hết. Đó là người nghe, nhưng coi thường lời Chúa, như không có gì quan trọng. Quỷ dữ đến cướp đi, để làm cho tuyệt giống, không còn dấu vết: "...ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không chịu hiểu, thì quỹ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên lề đường" ( Mt 13, 19 ).

b. Loại đất thứ hai là loại đất đầy đá sỏi, khô cằn. Loại đất đầy đá sỏi tượng trưng cho những ai lịch thiệp đón nhận tử tế lúc khởi đầu, nhưng rồi vì thiếu chiều sâu, không kiên nhẫn, việc tiếp nhận lời Chúa, đón nhận Đức Tin không kéo dài được bao lâu, không đâm rễ sâu được vào tâm hồn, không có đủ nghị lực để chịu đựng những thử thách, cản trở, ngược đãi, bách hại là những gì xảy ra trong cuộc sống thường nhật để thử lửa Đức Tin: "Còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó sẽ vấp ngã ngay" ( Mt 13, 21 ).

c. Loại đất thứ ba là loại đất đầy gai gốc, cỏ dại. Ở đây cũng vậy, Lời Chúa được đón nhận và gìn giữ trong khoản một thời gian, nhiều khi cũng có thể vượt cả một vài thử thách. Nhưng những tực tại khác, gai góc, cỏ dại cũng cùng chung sống với Đức Tin, đến một lúc nào đó trở thành cơn cám dỗ nặng nề, vượt lên trên và đè nghẹt Đức Tin: tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, danh vọng có thể là gai góc, cỏ dại có thể vượt lên trên, lấn áp, đè ngộp Đức Tin và làm cho Đức Tin chết đi: "Còn kẻ đưọc gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả danh hoa phú qúy bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì" ( Mt 13, 22 ).
d. Loại đất thứ tư là loại đất tốt sinh hoa qủa, nhưng với tỷ lệ khác nhau. Từ ngữ "đâm hoa kết quả" chỉ được dùng ở đây và chỉ có trong Phúc Âm Thánh Mátthêu. Nhưng hình ảnh hoa quả thường được dùng để chỉ Đức Tin năng động và lâu bền: "Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi" ( Mt 13, 23). Động từ "nghe và hiểu" trở thành yếu tố chính yếu và cấu trúc cho Đức Tin, mà người môn đệ vâng nghe và thực hành, nhiều lúc phải hy sinh cả đến mạng sống mình.

Như vậy, qua bốn loại đất mà hạt giống Lời Chúa gặp phải khi Chúa gieo xuống cho con người, cũng có thể ám chỉ bốn thái độ có thể của một con người, trong những giai đoạn và hoàn cảnh mà mỗi người chúng ta gặp phải và đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa.

Qua những gì vừa suy niệm, muốn có được Đức Tin trưỏng thành, làm cho "hạt giống sinh hoa kết quả", đ cho Lời Chúa được lắng nghe và hiểu biết, cần có một vài thái đ nội tâm và cá nhân, cần có thái đ:

- cởi mở và nhạy cảm với những giá trị của Nước Trời, chớ không khô cằn, đóng kín, để cho thái độ bất thiện cảm xóa bỏ đi và Lời Chúa không có cách gì đâm rễ sâu vào tâm hồn để tạo được kết quả;

- can đảm và bền chí trước những thử thách, khó khăn, ngược đãi, bách hại;

- can đảm chống lại những khuyến dụ thế tục: của cải, quyền lực, sắc đẹp, danh vọng;

- chỉ có khi nào chúng ta lướt qua được những chướng ngại vật đó, hạt giống Nước Trời mới gặp được đất tốt, đâm rễ sâu và đâm bông kết quả.

Hiểu như vậy, hạt giống đưọc gieo ra, Phúc Âm được rao gảng trong cuộc sống xã hội chúng ta, không phải là những gì chắc chắn một trăm phần trăm được đón nhận, hiểu và vâng nghe hành xử. Điều đó còn tùy thuộc vào chính loại đất, nơi hạt giống được gieo xuống, tùy thuộc vào thái độ và nội tâm của người nhận.

Hiểu như vậy, dụ ngôn người gieo giống cũng là những lời cảnh tỉnh cho mọi người tín hữu Chúa Kitô trong việc thực hiện sứ mạng truyền giáo của mình. Tin Mừng rao giảng không được đón nhận như mong ước, không phải chỉ đo trách nhiệm của người truyền giáo, của Giáo Hội. Nước Trời không được thiết lập, nếu không có sự cộng tác của con ngưòi.

Rao giảng Phúc Âm không phải là những gì áp đặt từ bên trên, mà cần phải được con người mở rộng tâm hồn đón nhận và sinh hoa kết quả. Những mối trở ngại tùy loại đất, có thể là tùy theo người mà Phúc Âm được rao giảng gặp trong xã hội, nhưng cũng có thể là trạng thái khác biệt của tâm hồn của một người trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau.

Tất cả những yếu tố tiêu cực, thử thách gặp phải trong sứ mạng truyền giáo cũng nhằm mớm ý cho chúng ta phương diện tích cực của sứ điệp dụ ngôn người gieo giống. Đó là phải sống cuộc sống người môn đệ Chúa Giêsu, bước theo Người, gìn giữ trong nội tâm gương sống hành động và lời giảng dạy của Người, sẵn sàng sống với người mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh.

Chỉ có như vậy, hạt giống "mầu nhiệm Nước Trời" mới chắc chắn "sinh hoa kết quả, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi", tùy theo khả năng chúng ta sống mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Người.

NGUYỄN HỌC TẬP


 

TN15-A63: Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin


Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A
 (Ys 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9)
 
Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

 

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông: TN15-A63


Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe".

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".]
 
Suy Niệm:

Chúa Nhật XV Thường Niên A

Ys 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9

Lời Chúa bao giờ cũng cụ thể và nuôi sống con người. Nếu có khi nào chúng ta thấy Lời Chúa có vẻ xa vời không thiết thực, thì chẳng qua là tại chúng ta chưa lãnh hội được sức sống chứa đựng ở trong đó. Ðối với Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc trong thánh lễ hôm nay, ai đã không thấy cụ thể và sống động? Những bài Kinh Thánh ấy nêu lên một thắc mắc của mọi thời ở trong Dân Chúa; và dọi ánh sáng đức tin vào tâm trạng bất ổn của chúng ta, để thúc giục chúng ta càng tin tưởng nhiều hơn nữa.
 
A. Một Thắc Mắc Của Mọi Thế Hệ Tín Hữu

Quả vậy, niềm tin của mọi thời không ngớt bị thử thách. Nếu hiện tại chúng ta có những thắc mắc đối với đường lối của Chúa, thì trước chúng ta, dân Cựu Ước và các tín hữu tiên khởi thời các Tông đồ cũng đã bị dày vò trong chính những thắc mắc như vậy.

Bài sách Isaia hôm nay rõ ràng muốn giải tỏa một trong những thắc mắc như thế. Chúng ta biết Israel là Dân được Chúa chọn làm sở hữu. Ngài đã phải dùng cánh tay mạnh mẽ để đưa họ ra khỏi đất nô lệ. Ngài hứa sẽ đời đời trung tín với giao ước. Và chắc chắn trong giao ước có Lời Hứa cho dòng dõi Abraham sẽ nhiều như sao trên trời và như cát ngoài biển. Lại còn viễn tượng mọi dân tộc sẽ lấy số phận của Israel mà chúc phúc cho nhau nữa. Tức là mọi dân nước sẽ thèm số phận của Israel.

Thế mà miêu duệ Abraham hiện bị phân tán, lưu lạc ở mọi nơi. Ða số đang sống cuộc đời lưu đày khổ sở ở Babylon. Lời Chúa hứa đâu còn gì nữa? Ðền thờ cũng không còn nữa, mà tư tế với tiên tri cũng bị đuổi ra khỏi nước. Vua, đấng được xức dầu cũng đã bị giết. Không những không hơn được ai, mà Israel lại còn là dân "trâu ngựa" hơn hết thảy. Mà thử thách đâu có mau qua! Lần này, dân chịu cảnh lưu đày phương Bắc đã xấp xỉ 200 năm đối với Samari và 100 năm đối với Yuđa. Chẳng có một tia hy vọng nào.

Nghe nói ở xa xa có một tướng quân Cyrus nào đó đang chinh phạt thế giới. Nhưng ông ta không phải là miêu duệ Abraham. Ông ta có chiếm được đất Babylon này, thì Dân Chúa cũng thế thôi. Chúa có thật đã hứa với Tổ phụ Dân những điều tốt đẹp như Sách Thánh kể không? Ngài có thật là Ðấng trung tín sẽ đời đời giữ Lời giao ước không? Sao Ngài để Dân có Lời Hứa long trọng như vậy phải lầm than quá sức thế này? Có nên tiếp tục tin Lời Chúa nữa, hay là bắt đầu sống như dân ngoại cho xong?

Ðó là bối cảnh của bài sách Isaia hôm nay. Chúng ta thấy Lời Chúa không xa chúng ta tí nào. Nhưng trước khi xem Ngài trả lời cho những thắc mắc trên, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe nỗi lòng của thế hệ tín hữu tiên khởi.

Ðây không còn phải là dân Israel cũ nữa, nhưng là Dân mới được Ðức Kitô cứu chuộc nhờ cuộc khổ nạn-phục sinh của Người. Dân Kitô hữu mới lúc đầu cũng đầy hứa hẹn. Thánh Thần đã ban ơn chan hòa. Các Tông đồ giảng dạy dạn dĩ và đầy quyền năng. Các tín hữu sốt sắng và đồng tâm ý hợp. Chẳng bao giờ người ta thấy loài người thương mến nhau như vậy. Nhưng rồi mọi sự lại bắt đầu buồn chán. Người Dothái vẫn khăng khăng không chấp nhận đức tin mới. Dân ngoại muốn theo Chúa, nhưng vua quan lại bắt bớ. Ngay đến nội bộ Hội Thánh cũng bắt đầu chán nản: nhiều người tội lỗi và thậm chí có nhiều kẻ bỏ đức tin. Nước Thiên Chúa mà Ðức Kitô đã sáng lập có hơn gì những phong trào trước đây trong lịch sử loài người không? Lời Chúa nói với Con Một của Ngài trong thời kỳ sau hết có hiệu nghiệm hơn Lời mạc khải trong Cựu Ước không?

Chúng ta phải nhìn thấy những bối cảnh như vậy mới hiểu được bài Tin Mừng và bài sách Isaia hôm nay. Cả hai bài đều nói đến Lời Chúa, và hiệu năng của Lời Chúa. Dân Cựu Ước hỏi rằng: Lời Chúa đã mạc khải cho cha ông họ có đi đến đâu không? Và Dân Tân Ước cũng đặt nghi vấn, không hiểu Lời mạc khải nơi Ðức Yêsu Kitô có đem lại hạnh phúc thật như đã hứa không? Và chúng ta cũng phải nhớ một bối cảnh như thế để hiểu bài thơ Phaolô. Thánh Tông đồ không những cũng thắc mắc về số phận tương lai của dân tín hữu và của loài người, mà còn đặt thắc mắc về hạnh phúc của toàn thể vũ trụ nữa.

Chúng ta hãy xem đức tin dọi ánh sáng thế nào trên các khắc khoải ngàn đời ấy.

 B. Giải Ðáp Của Ðức Tin

Bài sách Isaia thi vị nhưng không thiếu phần thiết thực. Nếu đọc những câu trước và sau đoạn trích hôm nay, chúng ta còn thấy rõ tư tưởng của tác giả hơn nữa. Ông tuyên sấm Lời của Chúa trong giai đoạn đen tối của lịch sử Dân Chúa. Dân đang ngao ngán và dường như đã tuyệt vọng. Thì này, Lời Chúa phán: Ngươi sẽ chiêu tập dân tộc người không biết; dân tộc không biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi... Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ và được rước về bình an.

Lại những lời hứa suông nữa sao? Không, đây là lý do để Dân Chúa tin tưởng. Trời cao hơn đất thế nào, đường lối của Ngài cũng hơn ý nghĩ của loài người như vậy. Loài người thấy bi quan trong gian truân thử thách; Thiên Chúa thấy tất cả sẽ thành tựu theo ý nghĩ của Ngài. Vì mưa với tuyết từ trời sa xuống không lùi lại về trời nếu không thấm nhuần đất đai sinh sôi nảy nở thì Lời từ miệng Chúa phán ra cũng không trở về với Ngài nếu không thực hiện mọi điều Ngài muốn. Ðịnh luật trong thiên nhiên rõ ràng chắc chắn. Và những định luật ấy cũng là những ý định của Chúa. Thì tại sao loài người có thể hoài nghi về sự chắc chắn của những Lời Chúa hứa?

Lập luận của Isaia vững vàng. Và những ai chấp nhận vẫn tin vào Chúa và đã thấy lịch sử làm chứng Chúa luôn luôn trung tín với Lời giao ước. Tướng quân Cyrus đã đem lại cho dân lưu đày cơ hội trở về quê hương. Chúa đã thực thi lời hứa giải phóng. Và nhất là, cuối cùng Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế cứu dân khỏi tội lỗi và ban Thánh Thần quy tụ các dân tộc nên một. Ở nơi Chúa Yêsu Kitô, mọi lời hứa trong Cựu Ước đã nên trọn.

Nhưng còn nơi chính Hội Thánh của Chúa, nơi Nước Trời mà Ðức Yêsu Kitô đã thiết lập? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy vấn đề và giải đáp được nêu lên cũng không khác thời Isaia là mấy. Tuy nhiên, nơi miệng Ðức Yêsu Kitô chân lý mặc hình thức vừa đơn sơ vừa sinh động hơn. Còn gì đơn sơ hơn hình ảnh và công việc của người gieo giống? Chúng ta chỉ cần nhìn. Trên đường đi có hạt rơi xuống chỗ này chỗ kia và không kết quả gì hết. Nói đúng hơn người đi gieo cũng như kẻ quan sát không hề để ý đến số hạt rơi mất dọc đường. Ðiều quan trọng là cuối cùng công việc gieo giống này sẽ kết quả ra sao. Thế mà thóc giống sẽ sinh hoa kết quả nơi đất tốt: hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Chúa Yêsu trong chính bài dụ ngôn của Người, chỉ để ý đến câu kết luận đó. Và Người muốn nói: cuối cùng Nước Trời sẽ thành tựu; thành tựu một cách tất nhiên chắc chắn, như công việc tự nhiên của người gieo giống.

Người đã kể dụ ngôn đó về Nước Trời. Áp dụng vào chính công việc Người đang làm, các môn đệ đừng sợ Lời Giảng của Người không đem lại kết quả khi thấy công lao vất vả hàng ngày của Người không gặt hái được gì cụ thể. Khi người đi gieo giống đang gieo thì chưa phải là mùa gặt. Lúc hạt giống đã nằm xuống đất và nát ra, bấy giờ sẽ mọc lên cây. Thế thì tại sao các tín hữu thời các Tông đồ có thể quên bài học ấy? Tại sao họ bắt đầu nghi ngờ công hiệu của việc rao giảng Lời Chúa khi gặp phải những thái độ bịt tai chống đối bắt bẻ, bỏ tù hay nguội lạnh, tội lỗi? Hội Thánh đã quên mình đang lữ thứ trần gian rồi sao?

Thánh Phaolô trong bài thư hôm nay nhắc lại chân lý ấy. Người còn nói mạnh hơn: thời gian chúng ta đang sống hãy còn là giai đoạn thai nghén. Hơn nữa những khó khăn đau khổ hiện tại không phải là những cơn đau của người phụ nữ đang sinh con ư? Chúa Yêsu đã có lần gợi lên hình ảnh ấy để nhắc nhủ các môn đệ nhớ có lúc họ sẽ phải khóc lóc khi thế gian vui mừng; nhưng rồi không ai sẽ cất được sự vui mừng của họ, khác nào sự vui mừng của người mẹ sau khi sinh con.

Người tín hữu của Chúa ở mọi thời có thể thấy thắc mắc của mình đã được đức tin soi sáng. Họ có lý để tự hỏi vì sao Lời Chúa hứa ban hạnh phúc như không hiệu nghiệm. Nhưng nếu họ đã tin vào các định luật tự nhiên trong trời đất, thì họ cũng phải tin hơn nữa vào giao ước của Chúa. Hơn nữa Lời Chúa trong giao ước còn long trọng hơn nhiều vì là lời thề hứa. Họ phải có lòng tin vào đường lối hướng dẫn lịch sử của Chúa và chắc chắn kẻ tin vào Chúa sẽ không bị hổ ngươi, vì những đau khổ hiện tại không là gì sánh với vinh quang sẽ tới.

Như thế, không có nghĩa là họ thụ động chờ cho cơn giống tố qua đi và ngày mai trời bừng sáng. Ðức tin Kitô giáo phải làm việc. Như người đi gieo tin ở thành quả do công việc mình làm, người tín hữu cũng phải sống động trong đức tin. Và điều này, rõ ràng bài Tin Mừng muốn ám chỉ trong phần giải thích dụ ngôn.

 C. Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin

Chỉ cần một phân tích đơn sơ cũng đủ để nhận ra có một sự chuyển hướng nào đó từ bài dụ ngôn sang phần giải thích. Tác giả sách Tin Mừng khéo léo đặt ra những câu sang ý. Ông cho các môn đệ đến xin Chúa cắt nghĩa bài dụ ngôn, và ông đã gói ghém phương hướng giải thích ngay trong câu Chúa trả lời: đã ban cho các con biết mầu nhiệm Nước Trời; còn không ban cho các kẻ ấy, vì kẻ có thì sẽ được thêm, còn kẻ không có thì điều có cũng bị giựt mất.

Chúng ta thấy ngay, Chúa đã phân biệt môn đệ với quần chúng. Và Người đề cao vinh dự cũng như hạnh phúc của môn đệ. Họ được biết các mầu nhiệm Nước Trời. Và sở dĩ như vậy, một phần vì họ có khả năng, có điều kiện để lĩnh hội. Họ biết xem biết nghe, chứ không như những kẻ khác có mắt có tai mà không thấy không nghe gì cả.

Thế rồi tác giả xây dựng phần giải thích dụ ngôn trên tiền đề đó. Tất cả không nhằm vào điểm chung cục nữa. Phần giải thích nhắm vào các hạt rơi mất đi. Nói đúng hơn, yếu tố được để ý là các thứ đất khác nhau đã đón nhận hạt gieo. Chúng đã làm hạt giống hư đi vì thiếu khả năng. Và theo Matthêô, khả năng ở đây là phải hiểu được Lời Chúa. Vì kẻ nào nghe Lời giảng về Nước Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy; trong khi kẻ nghe lời giảng mà hiểu được thì sinh hoa kết quả.

Nhưng hiểu ở đây là gì? Có lẽ thay vì dùng từ ngữ này, chúng ta hãy dùng chữ "lĩnh hội". Lĩnh hội cũng là hiểu; nhưng lĩnh hội gợi lên thái độ đón nhận, bao bọc lấy lời đã nghe, thành ra lời rao giảng không vào tai này ra tai khác, nhưng sẽ dừng lại, rơi vào lòng và gặp được suy nghĩ sẽ trở nên phong phú và phát xuất ra việc làm, khiến đức tin trở thành đức tin sống động.

Như vậy Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay không những đã soi sáng một thắc mắt ngàn đời của các thế hệ tín hữu, mà còn đề ra con đường ánh sáng, để chúng ta đi vào trong những lúc gặp khó khăn. Nhiều lúc quả thật chúng ta như thấy mù mịt. Hiện tại nhiều thử thách đau thương, mà tương lai cũng tối tăm dầy đặc. Chúng ta bị cám dỗ hoài nghi cả đường lối của Chúa và không còn hy vọng vào Lời Người đã hứa. Nhưng nếu những định luật thiên nhiên kia còn chắc chắn, huống nữa là Lời Chúa! Lịch sử trong quá khứ không làm chứng Chúa trung tín tuyệt đối sao? Và thánh Phaolô bảo chúng ta là những kẻ hưởng khai ân của Thần khí, tức là đã nắm giữ được bảo chứng của vinh quang Nước Trời rồi. Những đau khổ hiện tại phải kích thích niềm tin tưởng chờ đợi ơn Chúa cứu độ. Không phải là một niềm tin lười biếng từ chối nỗ lực phấn đấu; nhưng là một niềm tin yêu mến đón nhận Lời Chúa vào lòng để suy nghĩ, trau dồi và phát sinh ra những công việc phù hợp với đức tin. Một cuộc đời như vậy sẽ chẳng khác nào đòi một người gieo giống, tha thiết với công việc làm vì tin vào thu hoạch sau này.

Chính Chúa Yêsu Kitô giờ đây cũng làm công việc ấy. Người đã gieo Lời của Người nơi cộng đồng chúng ta. Người còn muốn lấy Máu Thánh tưới trên Lời đã gieo. Và Người ban Thánh Thể kích thích chúng ta lĩnh hội Lời ấy. Nếu chúng ta đón nhận thật sự, không để Lời vào tai này ra tai kia, nhưng rơi vào lòng, được ấp ủ bằng suy nghĩ và cầu nguyện, rồi mọc thành cây nhiều công việc khác nhau, thì chắc chắn có hạt sẽ sinh 100, có hạt 60, có hạt 30.
 
(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa
của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)

 

TN15-A64: Những thái độ đón nhận Tin Mừng


CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 13:1-9)

 

Một trong những công việc chính của sứ vụ Chúa Giê-su là rao giảng Tin Mừng.  Người giảng giữ vai trò quan : TN15-A64


Một trong những công việc chính của sứ vụ Chúa Giê-su là rao giảng Tin Mừng.  Người giảng giữ vai trò quan trọng, nhưng việc lắng nghe của người lãnh nhận lời giảng cũng quan trọng không kém.  Hôm nay bên bờ Biển Hồ, Chúa Giê-su nói với dân chúng đang tụ tập chung quanh Người về Nước Trời.  Người mong mỏi lời giảng của Người về Tin Mừng Nước Trời sẽ được họ đón nhận với thái độ thích hợp để lời giảng ấy sinh hiệu quả.  Vì thế Người đã dùng câu chuyện dụ ngôn người gieo giống để nói lên những thái độ đón nhận khác nhau của người nghe.

          Trước hết, muốn dễ dàng bắt được ý nghĩa dụ ngôn, chúng ta không nên chỉ chú ý đến một chi tiết đơn độc, thí dụ hạt giống, vệ đường, bụi gai hay đất tốt, nhưng hãy chú ý đến sự kết hợp giữa hạt giống với nơi mà nó rơi xuống để sinh ra một kết quả.  Mọi hạt giống Nước Trời đều có khả năng phát triển, vì đó là điều Thiên Chúa muốn gieo vào tâm hồn chúng ta và mong đợi nó mọc lên và sinh hoa kết trái.  Vậy hình ảnh hạt giống rơi vào những nơi khác nhau là biểu tượng cho những người đang tụ họp chung quanh Chúa Giê-su để lắng nghe Người giảng về Nước Trời.  Chúa kể ra bốn nơi tượng trưng cho bốn thái độ đón nhận lời Tin Mừng.

          Hạt giống ở vệ đường tượng trưng cho những kẻ “nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu”.  Dĩ nhiên không phải vì Nước Trời là điều cao siêu nên những người này không hiểu, nhưng thực ra là vì họ không muốn hiểu hoặc chỉ muốn hiểu theo ý của họ.  Hạt giống Nước Trời đã được gieo trong lòng họ thì họ lại không muốn giữ, nhưng vứt ra ngoài vệ đường của tâm hồn mình cho quỷ dữ cướp đi.  Hạt giống nơi sỏi đá thì không có đủ đất để lớn lên.  Cây cỏ cần có đất để rễ của nó có chỗ bám và đứng vững.  Hình ảnh này diễn tả thái độ đón nhận của người nông nổi nhất thời.  Đón nhận Tin Mừng cần có một tâm hồn mở rộng, quảng đại, can đảm và kiên trì.  Nước Trời không phải là một thực tại bạo phát, nhưng được lớn lên dần dần trong tâm hồn chúng ta và trải qua những gian nan thử thách.  Ở đây đón nhận đòi chúng ta phải nhặt bỏ đi sỏi đá của tội lỗi, đồng thời cần đổ thêm đất ân sủng của Chúa.  Hạt giống nơi bụi gai gặp phải một cản trở lớn cho sự phát triển.  Kinh nghiệm trồng cấy cho thấy chỉ cỏ dại thôi cũng đủ làm cho cây lúa không lớn lên được, huống chi là cả một bụi gai!  Sức mạnh của bụi gai tượng trưng cho sức mạnh của “lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý”.  Nó chèn ép và làm cho lời Tin Mừng trở thành vô hiệu.  Cuối cùng là hạt giống rơi vào đất tốt.  Chúa Giê-su giải thích đó là “kẻ nghe Lời và hiểu”.  Nếu chỉ nghe thôi mà không hiểu, thì Lời sẽ từ tai này qua tai kia và chẳng để lại một hiệu quả nào.  Nhưng nghe và hiểu phải là hai hành vi liên kết với nhau để đón nhận lời giảng Tin Mừng Nước Trời.   Vậy nghe làm sao và hiểu thế nào?  Là nghe với tất cả sự chú ý và hiểu không những bằng trí óc mà nhất là bằng trái tim.  Hạt giống Tin Mừng tự nó đã có tiềm năng thay đổi tâm hồn, nên tất cả những gì chúng ta cần phải làm chỉ là mở lòng và dẹp bỏ mọi cản trở, nhờ đó sức mạnh biến đổi của Tin Mừng sẽ giúp chúng ta cởi bỏ con người cũ tội lỗi để mặc lấy sự sống mới của Chúa Ki-tô.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Dụ ngôn người gieo hạt giống chắc chắn là một câu hỏi dành cho mọi người:  Tôi thuộc loại người nào?  Dĩ nhiên câu trả lời của chúng ta không nhất thiết là hạng người này hay người kia, nhưng phải nói là mỗi người cùng một lúc đều có thể là cả bốn hạng người đón nhận Tin Mừng về Nước Trời.  Sự thật là Nước Trời đã ở giữa chúng ta rồi và bổn phận chúng ta luôn phải biến tâm hồn mình thành đất tốt, để cho những giá trị và sức mạnh của Tin Mừng ảnh hưởng trên lối sống của mình.  Những vệ đường, sỏi đá hay bụi gai thường hiện diện trong đời sống chúng ta.  Quan trọng là chúng ta hãy nhận diện chúng và cùng làm việc với ơn Chúa để tận diệt chúng. 

Một tin vui Chúa Giê-su nói với chúng ta khi Người giải nghĩa dụ ngôn:  “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”.  Chúng ta còn được hơn cả nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính, vì chúng ta có Lời Nhập Thể ở bên cạnh.  Người là con đường, sự thật và sự sống.  Tạ ơn Chúa!                                       
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


 

TN15-A65: THỰC HÀNH LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG TIN YÊU


CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23

I. HỌC LỜI CHÚA

1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23

(1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu. (6) Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và bị thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, gạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe”. (10) Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” (11) Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. (14) Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. (15) Vì lòng dân này đã ra đần độn. Chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. (16) Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy. Tai anh em thật có phúc vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em: Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. (18) Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: (19) Hễ ai nghe Lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. (20) Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (21) Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. (22) Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. (23) Còn kẻ được gieo trên đất tốt. Đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra: kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

2. Ý CHÍNH: DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG VỀ NƯỚC TRỜI:

 

Tin Mừng hôm nay là một trong bảy “dụ ngôn về Nước Trời” của Đức Giê-su: Người ví Nước Trời : TN15-A65


Tin Mừng hôm nay là một trong bảy “dụ ngôn về Nước Trời” của Đức Giê-su: Người ví Nước Trời giống như một người mang hạt giống đi gieo. Hạt giống Nước Trời được gieo vào 4 tình trạng đất khác nhau và chỉ thành công ở lần gieo cuối cùng. Sở dĩ Đức Giê-su giảng dạy bằng dụ ngôn là vì chỉ các môn đệ mới có thiện chí muốn nghe và muốn đón nhận Nước Trời thiêng liêng, đang khi phần lớn dân Do thái thì cứng lòng chỉ muốn đón nhận Nước vinh quang thế tục và không muốn đón nhận Nước Trời thiêng liêng này. Lời Chúa chỉ phát sinh hiệu quả nơi những tâm hồn có thiện chí muốn nghe, giống như hạt giống chỉ có thể phát sinh hoa trái tin yêu khi được gieo trong mảnh đất mầu mỡ là tâm hồn tốt lành, không chai lì cố chấp, không giữ đạo hời hợt bề ngoài, không bị các thói hư tật xấu lấn át…

3. CHÚ THÍCH:

- C 1-2: + Ngồi ở ven Biển Hồ: Câu chuyện xảy ra ở bờ biển hồ Ghen-nê-xa-rét miền Ga-li-lê. + Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều: Dụ ngôn là những câu chuyện do Đức Giê-su kể ra, dựa theo phong tục và nếp sống trong xã hội, với mục đích trình bày một điều về giáo lý đức tin. Giữa hình ảnh tự nhiên đời thường và giáo lý đức tin siêu nhiên có những điểm giống nhau mà người đọc phải để tâm suy nghĩ mới có thể nắm bắt được. + Các dụ ngôn về Nước Trời: Khi diễn tả về cách tổ chức và sinh hoạt của Nước Trời do Đức Giê-su muốn thiết lập. Người đã dùng bảy dụ ngôn sau đây: Dụ ngôn “Người gieo giống” (x. Mt 13,1-23); Cỏ lùng (x. Mt 13,24-30); Hạt cải (x. Mt 13,31-32); Men trong bột (x. Mt 13,33); Kho báu và ngọc quý (x. Mt 13,44-46); Chiếc lưới bắt cá (x. Mt 13,47-50). Ở đây, Đức Giê-su đã dùng dụ ngôn Người Gieo Giống kể về một người nông dân đi gieo hạt giống, qua đó Người dạy các môn đệ phải làm thế nào để hạt giống Lời Chúa có thể mọc lên thành cây lúa và tới mùa phát sinh được nhiều bông hạt mới.

- C 3-8: + Dụ ngôn người gieo giống: Vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt…: Hằng năm vào tháng 12 dương lịch, đất thánh bắt đầu mưa, nhà nông khởi công gieo hạt giống. Ga-li-lê là miền đất nhỏ có nhiều đồi núi và ít ruộng đất, mà dân cư lại đông, nên ruộng đất được chia thành nhiều thửa ruộng nhỏ. Thửa ruộng nào cũng có đường bờ bao làm biên địa hay vệ đường mà người nông dân có thể đi trên đường bao đó. Phần nhiều đất không đủ mầu mỡ, nhiều chỗ còn trộn lẫn đá sỏi. Nhiều chỗ đất vừa xấu mà cỏ gai lại mọc tràn lan. Tuy nhiên cũng có những chỗ đất đai phì nhiêu, người ta cày bừa kỹ, rồi gieo hạt giống lúa mì và chỉ chờ đến mùa lúa chín là thợ gặt sẽ ra đồng gặt hái mang về nhà.

- C 9: + Ai có tai thì nghe: Đây là kiểu nói Đức Giê-su hay dùng để gây sự chú ý cho người nghe (x. Mt 11,15; Mc 4,23; Lc 8,8). Có tai là có khả năng nghe, nhưng chưa chắc đã muốn lắng nghe. Giống như các kinh sư và người Pha-ri-sêu Do thái tuy đến nghe Đức Giê-su giảng mà lòng không muốn tiếp nhận sự thật mà Người muốn nói. Ở đây Đức Giê-su kêu gọi mọi người: "Ai có khả năng nghe thì hãy tỏ thiện chí lắng nghe !".

- C 10: + Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?: Lý do Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói về Nước Trời, trước hết vì người Do thái đang mong ước một Đấng Thiên Sai thuộc dòng dõi Đa-vít, đến thiết lập một Vương Triều Mới bằng sức mạnh của một đạo quân bách chiến bách thắng, lại còn được cơ binh các thiên thần trên trời trợ giúp, để mở rộng Vương quyền đi khắp hoàn cầu, dẹp tan các chư dân tôn thờ tà thần. Còn sứ mạng của Đức Giê-su là đến để thiết lập một Nước Trời thiêng liêng ban ơn cứu độ khác với Nước thế tục mà dân Do thái đang trông mong do Đấng Mê-si-a được Đức Chúa sai đến sẽ thiết lập.

- C 11: + Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không: “Mầu nhiệm Nước Trời” là chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giê-su. Đây là điều vượt quá sự hiểu biết của loài người. Chỉ Đức Giê-su là Đấng thiết lập Nước Trời mới có thể nói về Nước ấy bằng các dụ ngôn.

- C 12: + Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất: Người Do thái thời Đức Giê-su đang có đức tin truyền thống về Đấng Thiên Sai (Mê-si-a). Trong bọn họ, ai tin vào Đức Giê-su sẽ được ban thêm ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời. Còn những kẻ không tin Người thì ngay cả lòng tin truyền thống về một đất Nước mang tính trần thế cũng sẽ bị lấy mất.

- C 13: + Vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu: Khi giảng cho dân Do thái đang khao khát một Nước trần thế lệch lạc, Đức Giê-su một đàng phải cố gắng trình bày đúng điều họ đang khát vọng. Đàng khác Người phải sửa lại quan niệm lệch lạc của họ về Nước ấy. Do đó, Người phải dùng các dụ ngôn. Bởi lẽ dụ ngôn vừa mở vừa đóng: mở để giúp họ nhận ra sự thật và đóng đối với những gì họ hiểu sai. Khi nghe các dụ ngôn về Nước Trời, chỉ những ai thành tâm chấp nhận quan điểm của Đức Giê-su như các môn đệ, mới có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó. Còn những kẻ mang nhiều thiên kiến, cố chấp trong sự sai lầm như các mục tử dân Do thái, thì dù có nghe Đức Giê-su giảng, họ cũng không hiểu gì về ý nghĩa thực sự của các điều Người nói.

- C 14: + Ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a: I-sai-a đã tuyên sấm các Lời Chúa đã phán với ông khi Người kêu gọi và sai ông đến giảng cho dân Do thái (x. Is 6,9-10). I-sai-a có trách nhiệm nói với dân Do thái về các hình phạt mà Chúa sẽ giáng xuống do tội của họ. + “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn, cũng chẳng thấy…”: Lời tuyên sấm của I-sai-a cho thấy tình trạng dân Do thái trong thời Đức Giê-su cũng tương tự trong thời của ông. Cũng như I-sai-a, Lời giảng của Đức Giê-su đã nên dịp cho dân Do thái cứng lòng không tin (x. Lc 2,34). Mát-thêu thấy cách Đức Giê-su giảng bằng dụ ngôn như thế cũng đã được tiên báo trong Thánh Vịnh như sau: “Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa” (Tv 78,2).

- C 16-17: + Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy…: Các môn đệ Đức Giê-su không những được thấy các phép lạ Người làm và được nghe những Lời Người dạy, mà còn có thiện chí muốn tìm hiểu để tin theo, nên các ông có phúc hơn các ngôn sứ và những người công chính trước đây. Những người này dù có thiện chí muốn nghe và muốn thấy Đấng Thiên Sai, nhưng các vị ấy đã không được nhìn thấy Người và cũng không được nghe Lời Người như các ông bây giờ.

- C 18-23: + Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn Người Gieo Giống: Lời trích giảng trong đoạn này xem ra không phù hợp với trọng tâm của dụ ngôn Người Gieo Giống ở phần trên: Dụ ngôn thì nhấn mạnh đến hành động gieo giống của Thiên Chúa vào 4 tình trạng đất khác nhau, nhưng khi giải thích thì lại chú trọng đến tình trạng đón nhận Lời Chúa nơi các người nghe. Tâm điểm của dụ ngôn đã bị xê dịch từ Lời dạy về mầu nhiệm Nước Trời sẽ gặp nhiều thử thách trước khi đạt kết quả sung mãn vào thời cánh chung, chuyển thành lời khuyến cáo hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Có lẽ phần giải thích dụ ngôn này là của Giáo Hội sơ khai nhằm nhấn mạnh đến các thái độ khác nhau của những kẻ nghe Lời Chúa: Muốn cho Lời Chúa sinh sôi nẩy nở gấp bội, thì người nghe phải trở thành đất tốt qua thái độ "nghe và hiểu". Phải tránh sự chai lì như vệ đường, khô khan như sỏi đá và các thói hư như gai góc…
4. CÂU HỎI:
1) Thế nào là dụ ngôn ? Có mấy dụ ngôn về Nước Trời là những dụ ngôn nào ? Ý nghĩa của dụ ngôn người gieo giống là gì ? 2) Bốn tình trạng đất trong dụ ngôn Người Gieo Giống ám chỉ điều gì ? 3) Câu: "Ai có tai thì nghe" có nghĩa thế nào ? 4) Tại sao Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà giảng về Nước Trời cho dân Do Thái, mà Người lại giải thích rõ ý nghĩa của dụ ngôn ấy cho các môn đệ ? 5) Tại sao Ngôn Sứ I-sai-a lại tuyên sấm Lời Chúa với dân Do Thái rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy" ? 6) Tại sao các môn đệ có phúc hơn các ngôn sứ và các người công chính trước đó ? 7) Phần giải thích dụ ngôn Người Gieo Giống là của ai ? Nội dung nhằm dạy điều gì ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra: kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).

2. CÂU CHUYỆN: SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA TRONG THÁNH KINH
PHA-MÁT là một tên cướp lừng danh tại nước Ấn Độ. Hắn ta cùng đồng bọn thường ra tay cướp đoạt tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày nọ, Pha-mát bẻ khóa vào một ngôi nhà vắng chủ. Sau khi đã lấy hết tiền bạc quý kim trong tủ, hắn kiểm tra lại ngôi nhà lần cuối thì thấy còn lại một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy mỏng và dai. Hắn nhặt lên bỏ vào túi với ý định sẽ dùng làm giấy vấn thuốc lá hút. Từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều xé một tờ trong sách làm giấy vấn thuốc. Một lần nọ, hắn thấy trên tờ giấy có các hàng chữ nhỏ, hắn tò mò đọc thử xem các chữ viết đó là gì, và từ đó mỗi lần hút thuốc hắn đều đọc một đọan lời Chúa in trên tờ giấy. Vào một tối kia, sau khi đọc xong trang Lời Chúa, hắn để lại tờ giấy vừa xé vào lại trong sách, và quỳ gối xuống xin Chúa Giê-su tha tội và cứu hắn, giống như Người đã tha thứ cho tên cướp có lòng sám hối trên cây thập tự mà hắn mới đọc xong. Từ lúc ấy hắn cảm thấy tâm hồn hắn có sự bình an.

Hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến đồn cảnh sát xin đầu thú và nộp lại những đồ ăn cắp còn lại. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe hắn cho biết lý do ra đầu thú. Hắn mau mắn tra tay vào còng và sau khi nghị án, tòa chỉ kết án hắn 10 năm tù giam vì có yếu tố được giảm khinh. Trong thời gian mười năm ở tù, hắn vẫn tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn Tân Ước và đã kể lại các câu chuyện trong sách cho các bạn tù. Dần dần nhờ quyết tâm sống khiêm tốn yêu thương và phục vụ theo gương Đức Giê-su, hắn đã làm cho tất cả đám bạn tù cảm mến. Họ không còn thái độ thù ghét và đàn áp bóc lột lẫn nhau, nhưng biết thể hiện tình yêu thương và giúp đỡ nhau. Một số bạn khác còn đến xin theo học Lời Chúa với hắn và cuối cùng đã trở thành môn đệ của Đức Giê-su giống như hắn.

3. SUY NIỆM:

1) Dụ ngôn là gì?

Dụ ngôn là những hình ảnh hay câu chuyện đời thường nhằm giúp người nghe hiểu biết về các chân lý cao siêu, trừu tượng được mặc khải. Dụ ngôn của Đức Gie-su có đặc tính vừa che giấu vừa tỏ lộ các chân lý về Thiên Chúa và Nước Trời mà Người sắp thiết lập. Dụ ngôn sẽ Che dấu «những bậc khôn ngoan thông thái» (Mt 11,25a) cho rằng mình đã hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa và về Nước Trời rồi, nên không cần tìm hiểu thêm. Trái lại, sẽ tỏ lộ ra cho «những người bé mọn» (Mt 11,25b), nhận biết kiến thức của mình về Thiên Chúa và về Nước Trời vẫn còn hạn hẹp, thiếu sót, cần phải được tiếp tục đào sâu để có thể áp dụng vào cuộc sống.

Các kinh sư và người biệt phái thời Đức Giê-su là những người tự mãn về Luật Mô-sê nên không muốn nghe lời Đức Giê-su giảng, hoặc nếu có nghe thì chỉ để tìm kiếm sơ hở để phản bác. Do đó Đức Giê-su đã dùng dụ ngôn mà nói với họ, để họ “nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13,14b-15). Có lần Đức Giê-su cũng khuyên môn đệ đừng giảng cho những kẻ cứng lòng không muốn nghe và không muốn tin Đức Giê-su như sau: «Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em» (Mt 7,6). Về sau trong cuộc khổ nạn, khi bị các kỳ mục bắt nộp cho quan tổng trấn Phi-la-tô để đòi ông lên án tử hình cho Người, Người đã trả lời các câu ông hỏi (x. Mt 27,11-12), nhưng lại im lặng không nói một lời khi nghe các thượng tế và kỳ mục tố cáo Người, khiến quan Phi-la-tô rất đỗi ngạc nhiên (Mt 27,12-13).

2) Điều kiện để theo làm môn đệ Đức Giê-su:

- Để đón nhận được Nước Trời của Đức Giê-su thiết lập, mỗi người chúng ta phải “từ bỏ mình”, nghĩa là bỏ đi những gì mình cho là quý giá để mua lấy Nước Trời như trong dụ ngôn kho báu và ngọc quý (x. Mt 13,44-45). Ngoài ra, Người đòi người nghe phải loại bỏ những kiến thức không phù hơp với đức tin khi cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha đã “giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Vì một người tự mãn và cố ý bảo vệ các kiến thức thuộc về thế gian, thì khó lòng tiếp nhận được những chân lý siêu nhiên thuộc về Thiên Chúa do Đức Giê-su mặc khải.

- Ngoài ra Đức Giê-su còn đòi người nghe phải sẵn sàng “vác thập giá mình” mà theo Người (x. Mt 16,24). Vác thập giá theo Đức Giê-su nghĩa là chấp nhận bổn phận sống tình “mến Chúa yêu người”, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su, năng cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp vượt qua những đau khổ bệnh tật, tai nạn và những sự trái ý gặp phải… như thánh ý Chúa Cha muốn, để noi gương Đức Giê-su (x. Mt 26,39). Vì những ai chấp nhận đi con đường thập giá, cùng chịu đau khổ và chết với Đức Giê-su sẽ cùng được sống lại với Người. Đây là con đường của đạo công giáo, tuy nhỏ hẹp, leo dốc và ít người tìm được lại là đường duy nhât dẫn đến sự sống đời đời. Còn con đường rộng rãi thênh thang nhiều người chọn đi sẽ dẫn đến hố diệt vong (x. Mt 7,13-14).

3) Các tín hữu nói chung chưa sống tốt hơn anh em lương dân:

 - TIM KƠN-ROI (Tim Conroy) là một thanh niên đạo đức, siêng năng đến nhà thờ dự lễ hằng ngày. Một hôm, anh đã tâm sự với một người bạn thân về nỗi thao thức đức tin như sau: “Tớ xuất thân từ một gia đình gốc công giáo. Hằng ngày tớ vẫn dự lễ và không quên đọc kinh cầu nguyện sớm tối. Nhưng có một điều tớ thắc mắc là: Tớ càng giữ đạo lâu năm bao nhiêu thì lại thấy mình càng xuống dốc về mặt đạo đức bấy nhiêu như: bê tha rượu chè, quan hệ nam nữ bừa bãi, lại còn thích chích hút ma túy… không hơn gì những bạn thanh niên người lương không công giáo. Vào ngày sinh nhật năm 25 tuổi, tớ đã tính ra số lần dự lễ, số lần nghe giảng Lời Chúa và rước lễ từ nhỏ đến lớn cả chục ngàn lần. Thế mà sao tớ vẫn không thấy mình tiến bộ về thiêng liêng bao nhiêu !” Thắc mắc của TIM đã được Đức Giê-su giải đáp trong dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay.

- Người gieo giống ám chỉ Đức Giê-su. Hạt giống là Lời Chúa. Hạt giống Lời Chúa được gieo vào bốn loại đất, tượng trưng cho bốn hạng người nghe: Vệ đường là hạng người không muốn nghe Lời Chúa nên Lời Chúa nghe đã không thể tồn tại trong tâm trí. Đất pha đá sỏi là người nghe Lời Chúa mà không suy niệm nên dễ bị mất đức tin khi gặp hòan cảnh khó khăn. Đất có nhiều gai góc ám chỉ những người nghe Lời Chúa, nhưng lòng lo lắng việc đời, làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt không thể sinh hoa trái. Chỉ một ít người là thành tâm giống như mảnh đất tốt do biết lắng nghe Lời Chúa và suy niệm rồi quyết tâm thực hành mới có thể trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-su và là chứng nhân cho tình yêu giữa lòng xã hội.

4) Thực hành Lời Chúa để sống tin yêu:

- Sống chưa tốt do chưa thực hành Lời Chúa: Trong một vườn nho kia có một cây nho không mấy xanh tốt như các cây nho khác trong vườn. Người làm vườn đã phải vất vả đào sới đất chung quanh gốc nho, rắc phân tro và tưới nước hằng ngày, nhưng cây nho vẫn èo uột và không phát sinh hoa trái. Cuối cùng người làm vườn đã đào gốc nho lên để tìm nguyên nhân thì mới phát hiện có một miếng tôn đã mục rỉ nằm bên dưới gốc cây nho, nên rễ cây không cắm sâu xuống đất được để hút các chất bổ dưỡng. Từ khi lấy miếng tôn kia lên thì cây nho đã xanh tốt và đến mùa đã phát sinh được nhiều hoa trái như các cây khác. Cuộc đời chúng ta cũng thế: Nếu ta không đâm rễ sâu bằng việc năng học sống Lời Chúa, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị tàn úa và không thể sống tin yêu hơn anh em lương dân.

- Bốn bước học sống Lời Chúa hiệu quả:

Để sống được Lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày, mỗi tín hữu chúng ta cần năng tham dự các buổi Hiếp Sống Tin Mừng gồm bốn bước như sau:

* Bước một của trí khôn: Tìm hiểu Lời Chúa bằng cách cả Nhóm cùng đọc chung một đoạn Lời Chúa, rồi người hướng dẫn sẽ giúp Nhóm tìm hiểu ý chính Chúa muốn dạy gì ?

*  Bước hai của trái tim: Chọn một câu Lời Chúa trọng tâm để học thuộc lòng, suy niệm và làm nguyên tắc ứng xử. Mỗi người sẽ chia sẻ kinh nghiệm sống câu Lời Chúa này.

* Bước ba của ý chí: Quyết tâm đổi mới cách suy nghĩ, nói năng và hành động theo gương Chúa làm và Lời Chúa dạy như Mẹ Ma-ri-a xưa.

* Bước bốn của ơn Chúa: Việc sống theo Lời Chúa chỉ thành công khi chúng ta đón nhận được ơn Thánh Thần nhờ biết kiên trì cầu nguyện mở lòng quyết tâm sông lời Chúa dạy như Người đã nói: “Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b).

4. THẢO LUẬN:

1) Hãy cho biết lý do nào khiến Mát-thêu, Gia-kêu và Phan-xi-cô Xa-vi-ê… được ơn đổi mới đời sống ? 2) Còn bạn đang ở trong tình trạng vệ đường chai lì, đất pha sỏi đá, đất đầy gai góc hay đang là mảnh đất mầu mỡ để Lời Chúa gieo vào có thể phát sinh nhiều bông hạt ?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Con đường dài nhất là đường từ tai nghe đến tay làm. Chúng con thường xây ngôi nhà đức tin trên nền cát, khi chỉ biết nghe mà không suy niệm và thực hành, nên Lời Chúa không thể thấm nhập được vào tâm trí và cuộc sống của chúng con.

- LẠY CHÚA. Xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Cho chúng con biết năng tìm hiểu Lời Chúa trong các nhóm Hiệp Sống Tin Mừng hằng tuần. Xin giúp chúng con biết dọn sạch những sỏi đá là sự lười biếng các việc đạo đức, biết nhổ sạch gai góc là sự ham mê tiền bạc, danh vọng và các thói hư tật xấu khác. Nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ trở thành mảnh đất tốt, là điều kiện để Lời Chúa lớn lên và phát sinh nhiều bông hạt là các việc bác ái phục vụ tha nhân. Ước gì ngôi nhà đức tin của chúng con được xây trên nền đá vững chắc là sự thực hành Lời Chúa, hầu chúng con có thể đứng vững trước mọi phong ba bão táp gặp phải trong cuộc sống, và chống trả được các cơn cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt mình.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH -  HHTM


 

TN15-A66: Người đi gieo Hạt Giống Tin Mừng


HẠT GIỐNG TIN MỪNG

 

Từ thưở hồng hoang, Tin Mừng đã đến: Lời Ngài tạo tác đất trời ( Tv 32 ). Người đi gieo Tin: TN15-A66


Từ thưở hồng hoang, Tin Mừng đã đến: Lời Ngài tạo tác đất trời ( Tv 32 ). Người đi gieo Tin Mừng đầu tiên chính là Thiên Chúa Tạo Thành Vũ Trụ.

Bỗng, một tin buồn bao trùm cả vũ trụ: tin buồn từ bản án đầu tiên trong nhân loại: con người phải đau khổ và phải chết ngàn thu. Tin buồn ấy, khởi đi từ việc tình thương của Thiên Chúa bị chính thọ-tạo-được-ơn-tự-do phủ nhận cách công khai qua việc bất tuân chính Đấng Sinh Thành.

Con người lầm lũi vào cuộc đời đầy bất hạnh. Khi chưa kịp bất hạnh vì sự chết, thì con người đã bất hạnh vì thiếu tình thương và giàu lòng kiêu ngạo hơn người, nảy sinh tính ích kỷ ganh tỵ

Thấy Abêlê được lòng Thiên Chúa, Cain bỗng ganh tỵ đến tột cùng và không ngần ngại giết chết em mình cách thê thảm.

Triệu triệu năm trần gian đã qua đi, mà lòng kiêu ngạo thuở ban đầu vẫn còn nguyên vẹn trong cái bản tính, cái cốt cách, cái văn phong của con người. Người người vẫn đang muốn làm Cain đòi hơn kẻ khác trong mọi việc, người người đang muốn tự phong tặng cho mình vào chỗ nhất mà không cần biết chỗ nhất ấy có đẹp lòng Thiên Chúa hay không, vì họ đã gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài đời sống.

Thật khủng khiếp cho cái hậu quả kiêu căng của tội tổ tông truyền: hận thù, ganh tỵ và bất an.

          Trước toàn cảnh buồn thảm, bi đát ấy, Thiên Chúa gieo vào trần gian một Hạt Giống Tin Mừng. Hạt giống ấy là Chúa Giêsu Kitô, Người Tuyệt Đối Hiền Hậu và Khiêm Nhường của Thiên Chúa, đến để mang lại cho trần gian niềm vui đích thực: niềm vui của lòng yêu thương, và yêu thương khiêm hạ đến quên mình để người khác được sống và sống bình an.

Hạt Giống Tin Mừng

Ngôn Sứ Isaia đã nói trước về Hạt Giống Tin Mừng của Thiên Chúa: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác" ( Is 55, 10 – 11 )

Hạt giống ấy được gieo âm thầm vào trần gian. Hạt giống của trời cao, bị đất thấp từ chối. Hạt giống của Tin Mừng Bình An, bị tin buồn bất an trấn áp. Hạt giống Chân Lý bị bất công loại trừ. Hạt giống Yêu Thương bị oán thù tẩy chay ngạo mạn…

Thân phận Chúa Giêsu, thân phận hạt giống của Thiên Chúa, bị trầm đọa như thế, tưởng như là một thất bại ê chề của Thiên Chúa, nhưng không, đó lại là kế hoạch cứu rỗi của Chúa, vì Hạt Giống đang “thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, và làm tròn sứ mạng Thiên Chúa ủy thác”: hư thối đi để nẩy mầm.

Chúa Giêsu, Hạt Giống Tin Mừng của Thiên Chúa, vốn dĩ là hạt giống khiêm nhường tự hạ, đã bằng lòng thối đi trong lòng đất để đâm chồi cây Tin Mừng và trổ sinh hoa trái Bình An. Nhưng, điều quan trọng là đất có bằng lòng đón nhận hạt giống Tin Mừng ấy không.

Đón nhận Hạt Giống Tin Mừng

Hãy khát khao đón nhận Lời Chúa, như Thánh Phaolô nói: “Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người”. ( Rm 8, 19 )

Vì Chúa Giêsu tha thiết ước muốn chúng ta đón nhận Lời Ngài, là chính Ngài, cho Ngài được nẩy mầm và lớn lên trong chúng ta, để chúng ta được hoa trái Tin Mừng và Bình An.

Thế nhưng, vì bản tính kiêu căng, và lòng trĩu nặng hướng về tội lỗi, nên thái độ đón nhận Tin Mừng cũng hờ hững như vệ đường, kiêu căng như sỏi đá, mối bận tâm thế gian và lòng ganh tỵ như gai góc um tùm đã làm cho Hạt Giống Tin Mừng của Thiên Chúa không thể mọc lên được. Chỉ có tâm hồn thành tâm khiêm nhượng mới là mảnh đất tốt cho Lời Chúa mọc lên và sinh hoa kết quả.

Như Chúa Giêsu giải thích: “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết  quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." ( Mt 13, 19 – 23 )

Đáng tiếc thay cho tâm hồn còn đầy gai góc của lòng ganh tỵ, còn đầy sỏi đá của lòng kiêu căng, còn mãi dửng dưng với ơn lộc Thiên Chúa, còn giữ nguyên căn cội của tội nguyên tổ đã bóp chết Hạt Giống Tin Mừng.

Hãy để cho Lòng Mến ngập tràn tâm hồn ta, Lòng Mến đơn sơ khiêm nhượng, Lòng Mến thật thà dũng cảm, Lòng Mến biết nhẫn nhịn thứ tha, Lòng Mến lịch sự tôn trọng nhau trong điều thiện hảo đẹp lòng Chúa, Lòng Mến biết khích lệ nhau ca tụng Chúa... Lòng Mến khiêm nhượng hãy tràn ắp tâm hồn, để Hạt Giống Lời Chúa nẩy mầm, sinh hoa kết quả.

Người đi gieo Hạt Giống Tin Mừng hôm nay

Đã đến lúc mà mỗi tín hữu cần ý thức vai trò đi gieo trong cuộc sống Đức Tin của mình. Không chỉ là việc của các Linh Mục, Tu Sĩ, mà còn là việc khẩn thiết của Giáo Dân, những con người lăn lộn trong ruộng đời của Thiên Chúa. Họ không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn phải đem ra thực hành, và cuộc sống đầy hoa trái bình an của họ, biến họ trở thành người đi gieo bình an Nước Chúa.

Vì thế, người đi gieo Tin Mừng phải là người sống Tin Mừng trước tiên. Chính cuộc sống Tin Mừng là lời giảng hùng hồn nhất, có sức biến đổi thế giới nầy thành một thế giới tràn ngập niềm vui và bình an.

Bởi vậy, thiết tưởng cũng nên đặt lại vấn đề rao giảng Lời Chúa mà mình đã sống, hơn là rao giảng Lời Chúa mà mình đã học, vì không có gì đáng trách cho bằng việc “nói một đường, làm một nẻo” !

Ước mong cho bạn, cho tôi, cho người đi gieo Tin Mừng hôm nay mặc lấy tấm lòng của Giêsu, Người đi gieo Tin Mừng đầy hiền hậu khiêm nhượng, để Lời Chúa biến đổi cuộc đời nên lời chứng cho niềm vui và bình an Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con khiêm nhượng đón nhận Lời Ngài là ánh sáng, là sức sống là niềm vui bình an cho chúng con, để cuộc sống mỗi chúng con trở thành lời chứng hùng hồn cho niềm vui và bình an của Nước Thiên Chúa. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG, 7.7.2011


 

TN15-A67: THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐÓN NHẬN

HAY LÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI GIEO ?

 

Thoạt nghe bài Tin Mừng vốn đã quen tai là dụ ngôn Người Gieo Giống, chúng ta không khỏi: TN15-A67


Thoạt nghe bài Tin Mừng vốn đã quen tai là dụ ngôn Người Gieo Giống, chúng ta không khỏi nghĩ ngay đến những thái độ khác nhau của người nghe Lời Chúa. Cũng là lắng nghe Lời, nhưng tùy thuộc vào thái độ tiếp nhận thì mới có những hiệu quả tốt xấu, ít nhiều, khác nhau. Một số nhà nghiên cứu Tin Mừng cho rằng có lẽ xuất phát bởi nhu cầu của Hội Thánh sơ khai trong việc đón nhận Lời Chúa nên các tác giả Tin Mừng đã thêm vào phần giải thích bài dụ ngôn ( parabole ) theo kiểu văn phong thể phóng dụ ( allégorie ), tức là áp dụng từng chi tiết của câu chuyện, một thể văn mà các giáo phụ thường dùng, khác với thể văn dụ ngôn, một thể văn thông dụng thời Chúa Giêsu, là thường chỉ nhắm đến một điều muốn nói.

Dù sao đi nữa thì Lời Chúa vẫn là nguồn sống cho mọi người, mọi hoàn cảnh. Việc thiên về thái độ của người đón nhận Lời đã, đang và mãi còn chân giá trị. Ân sủng không loại bỏ tự nhiên, một chân lý mà Hội Thánh luôn khẳng định cách chắc chắn. Tuy nhiên, xin được chia sẻ một vài ý tưởng nhỏ khi nhìn ngắm tấm lòng của người gieo giống.

1. Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết chân lý ( x. 1Tm 2, 3 – 4 ):

Đây là một sự thật cần khẳng định mà không sợ sai lầm. Đấng Toàn Thiện sẵn sàng cho mưa rơi đều trên người lành lẫn kẻ dữ, cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính lẫn tội nhân hẳn là Đấng không muốn bất cứ một ai phải hư mất. Chính vì thế Thiên Chúa không chỉ muốn mà còn tìm đủ cách thế, giúp mọi người nhận biết chân lý, để được sống trong hạnh phúc viên mãn ( x. Mt 5, 45; Ga 6, 39 ).

Có lẽ hình thức “cấy mạ” chưa hình thành và phát triển trong nghề nông vào thời bấy giờ. Ngay cả với ngành nông nghiệp hiện đại hôm nay thì cách thức gieo hạt, người Việt Nam ta gọi là “sạ lúa” vẫn còn phổ biến. Nhìn người nông phu vung tay sạ lúa giữa trời trưa, nhiều gió, chúng ta thoáng thấy một nét đẹp của sự hào phóng.

Từng nắm lúa được tung gieo theo chiều gió. Có nhiều hạt rơi trên mảnh đất đã cày xới, cũng có nhiều hạt vung vãi trên vệ đường, bờ thửa… Bác nông phu chẳng tiếc, chẳng nao. Làm sao tránh được những hao hụt. Nhưng không sao, mùa vụ trước mắt sẽ dư đầy.

Trở lại với dụ ngôn Chúa Giêsu kể năm nào. Người chỉ nêu có bốn loại hạt rơi ở bốn mảnh đất khác nhau. Giả như số hạt ấy được chia đều cho bốn loại đất, ta thử làm con tính xem sao. Mất ba, chỉ được một. Tưởng chừng như thua lỗ, nhưng vẫn còn dư lãi. Chỉ với một loại hạt rơi trên đất tốt, đã có hạt sinh một trăm, hạt sinh sáu mươi, hạt sinh ba mươi. Thế là sinh lợi bình quân trên sáu mươi. Khấu trừ cho ba loại hạt có vẻ như đã mất thì vẫn còn lãi dư nhiều.

Tấm lòng của Thiên Chúa, Đấng gieo hạt Lời từ trên, thật bao la khôn xiết. Người đã gieo Lời Người khắp cả vũ hoàn. Mỗi kỳ công tay Người tác tạo, dù chẳng một âm thanh, nhưng là mỗi Lời của Người được tung gieo ( x. Tv 18, 2 – 5 ). Thiên Chúa gieo Lời của Người vào tận đáy lòng mỗi con người. Chẳng máy móc tân kỳ nào có thể ghi âm, nhưng hiệu quả của “tiếng lòng” ấy không ai là không chân nhận, mỗi khi lý trí đã biết xét suy.

Thiên Chúa gieo Lời của Người qua các biến cố lịch sử, đặc biệt qua lịch sử một dân được tuyển chọn và đến thời kỳ viên mãn Người đã gieo Lời trọn hảo của Người qua chính Con Một làm người ( x. Dt 1, 1 – 2 ). Rất có thể bị hao hụt phần nào, nhưng “cũng như mưa với tuyết sa từ trời không trở về trời mà không sinh hiệu quả thì Lời của Thiên Chúa sẽ không trở về với với Người nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Người, chưa chu toàn sứ mạng Người giao phó” ( x. Is 55, 10 – 11 ).

2. Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể ( x. Lc 1, 37; Mt 19, 26 ):

Vệ đường, đất sỏi đá hay đất đầy gai góc, tất cả đều có thể mọc cây, đơm bông, kết hạt. Đây là chuyện không còn viễn vông đối với khoa học công nghệ hiện đại. Sa mạc biến thành vườn rau hay thành cánh đồng cây ăn trái, không còn là chuyện xưa nay hiếm. Nhiều thứ cỏ dại như cỏ cú, cỏ chỉ, cỏ tranh không còn là nan trị đối với nông gia ngày nay. Không chỉ ở thôn quê mà ngay cả ở thành thị, những con đường đã phủ đầy cây xanh. Nhưng sự khả thể ngày càng mở ra trước mắt chúng ta. Cây sẽ mọc và đơm hoa kết trái, nếu có đủ nước và khí trời.

Với quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thì mọi sự đều là có thể. Thiên Chúa đã ban tất cả cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?” ( Rm 8, 32 ).

Vấn đề còn lại là ở mảnh đất có “sâu” đủ và “thoáng” đủ, để đón nhận nước và khí trời. Đây chính là sự khiêm nhu và lòng thành hướng thiện của mỗi người chúng ta. Nếu có sự hướng thiện và khiêm nhu chân thành thì dù cho cuộc đời ta, hoàn cảnh sống của ta như mảnh đất đầy sỏi đá hay nhiều gai góc cũng sẽ trở thành mảnh đất tốt để cho hạt giống Lời nẩy mầm, thành cây, đơm bông và kết hạt.

3. Hãy mặc lấy tấm lòng của Người gieo giống:

Chúng ta cần có chút cẩn trọng để đừng “ném ngọc trai cho heo”. Đừng làm cớ cho người ta xúc phạm đến những gì thánh thiêng một khi đã suy xét và lường trước sự việc. Tuy nhiên, việc tích cực gieo rắc Lời Chúa bằng nhiều hình thức một cách nào đó nói lên tấm lòng của ta với tha nhân và nói lên niềm tin của ta vào quyền năng của Chúa và vào sức mạnh của Lời. Thánh Tông Đồ dân ngoại dạy ta: Hãy rao giảng Tin Mừng khi thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi.

Kitô hữu chúng ta hẳn không quên câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích gì” ( Mt 16, 26 ), đã làm trổ sinh cho nhân loại, cho Hội Thánh một Phanxicô Xaviê, vị Thánh nhiệt tình rao giảng Tin Mừng cho lương dân. Đoạn Tin Mừng Mt 10, 7 – 10 đã góp phần dệt xây nên một “người nghèo của Thiên Chúa là Phanxicô khó khăn cùng với Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn…

Người gieo, kẻ gặt, nhưng chính Thiên Chúa là Người cho mọc lên. Không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, hãy lên mái nhà mà rao giảng ( x. Mc 4, 21 – 24; Mt 10, 27 ). Dù mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi cùng với các môn đệ, nhưng khi thấy đoàn người đông đảo, Chúa Giêsu động lòng xót thương, Người lại tiếp tục rao giảng ( x. Mc 6, 34 ).

Hãy có tấm lòng với anh chị em đồng loại, đồng thời tin tưởng vào sức mạnh của Lời, để nhiệt thành gieo rắc hạt giống. Vì đêm hay ngày, ta ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, trổ bông, đơm hạt ( x. Mc 4, 26 – 29 ).

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN NGHĨA, Giáo Phận Buôn Ma Thuột


 

TN15-A68: HẠT GIỐNG GIÊSU [1]

 

Chúng ta đang sống trong miền đất nông nghiệp. Bước ra khỏi thành phố, chúng ta có thể chiêm: TN15-A68


Chúng ta đang sống trong miền đất nông nghiệp. Bước ra khỏi thành phố, chúng ta có thể chiêm ngưỡng những đồng lúa xinh tươi đang uốn mình trong gió, những vườn cây đầy hoa trái. Dụ ngôn mà chúng ta đang được mời gọi chú tâm hôm nay, dụ ngôn người gieo hạt giống, có cái gì gần gũi quen thuộc. Đối với người nông dân lại càng quen thuộc hơn.

Nhưng ai ra đi gieo giống ? Chúng ta nghĩ ngay đến Chúa Giêsu. Phải, chính Chúa Giêsu đã đến trong ruộng lúa nhân loại để gieo vãi hạt giống Tin Mừng, mang lại hoa trái cứu độ cho nhân loại. Nhưng qua hơn 20 thế kỷ, đồng lúa của Chúa không mang lại nhiều hoa trái. Một phần lớn nhân loại vẫn chưa biết Chúa.

Đối với chúng ta, dụ ngôn có thể gây ra thắc mắc: tại sao lại gieo trên bờ đê, trên sỏi đá hay trong bụi gai ?

Chúa Giêsu nói đến hạt lúa mì. Người ta không gieo trong nước như lúa của chúng ta, nhưng gieo trên đất khô vào trước mùa đông. Gieo xong người ta mới cày cho hạt giống chìm sâu trong lòng đất cả mùa đông. Đến mùa xuân, tất cả đều nẩy mầm. Vì thế Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt lúa mì không thối đi, nó sẽ trơ trọi, nhưng nếu nó thối đi nó sẽ sinh bông hạt”.

Nhưng những hạt gieo trên bờ đê chỉ ít thôi, nhưng trong thực tế, chúng ta thấy tại sao trong rừng người, hạt gieo trên bờ đê lại nhiều hơn hạt giống gieo vào đất tốt ? Bao nhiêu người đã nhận lấy Tin Mừng của Chúa ?

Điều đó không lạ gì… Chúa Giêsu đã mỏi mệt rao giảng suốt ba năm, Ngài chỉ gặt được một số ít: “Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe được gì”. Tại sao có những hạt rơi vào sỏi đá hay vào bụi gai ?

Miến đất Palestin là một miền núi chứ không là miền phù sa như chúng ta. Đá vẫn còn mặc dù người ta đã dọn đi những đá lớn. Lòng người không dễ chinh phục. Chinh phục một nước dễ hơn chinh phục lòng người. Nghe thì thích, nhưng giữ thì còn đặt lại vấn đề. Tin Mừng của Chúa không dễ nuốt như uống càphê. Con người lúc nào cũng ham thích sung sướng vật chất hơn hạnh phúc tâm hồn. Họ vẫn biết, sung sướng thì chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng họ vẫn thích hơn. Có người biết rằng một mối liên hệ tình cảm có thể phá đổ hạnh phúc gia đình, nhưng họ vẫn lao đầu vào tai họa.

Thánh Phaolô, trên đường truyền giáo đã gặp bao nhiêu từ chối, kể cả người Do Thái ( x. Cv 13, 46… ), Những người tôn giáo khác cũng vậy. Ở Arêôpagô, sau khi nghe Thánh Phaolô nói về sự sống lại, nhiều người nhạo cười và nói: ”Thôi lần sau chúng tôi sẽ nghe ông…” ( Cv 17, 22… )

Một số người Công Giáo chúng ta không như vậy sao ? Hạt giống Lời Chúa ít khi gặp được đất tốt vì nó không dễ nuốt. Hạt giống này phải được chôn vùi trong nhiều mùa nắng mưa của lịch sử mới mong đâm chồi trổ bông. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhẫn nại, Ngài vẫn tiếp tục quảng đại gieo Lời, dù miền đất nhân loại hôm nay vẫn đầy sỏi đá, vẫn là mùa đông lạnh buốt vì vắng bóng tình yêu.

Ngài vẫn tiếp tục công trình cứu độ giữa mọi từ chối bách hại. Ngài biết sau những mùa đông giá lạnh, vẫn có những mùa xuân ấm áp. Giữa những hờ hững, lạnh lùng, hạt giống Ngài gieo “không bao giờ trở lại mà không mang hoa trái”.

Những miến đất phì nhiêu của các tâm hồn vẫn còn, vì Ngài vẫn còn. Hơn nữa, Hạt Giống Thiên Chúa gieo vào những luốn cày đẫm máu của nhân loại, chính là Ngôi Lời Hằng Sống, là Con Một của Ngài. Ngài đã gieo vào lòng đất của nhân loại chính hạt giống yêu quí của Ngài. Hạt giống ấy đã “thối đi” và đã sinh hoa kết quả, dù ít hay nhiều, đó là niềm hy vọng của bao nhiêu tâm hồn thiện chí.

Chúa Giêsu đã trở thành Hạt Giống được giao phó cho những mùa nắng mưa của lịch sử… Có lẽ còn rất nhiếu và rất nhiều những mảnh đất sỏi đá hay gai góc, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn đó. Ngài vẫn tiếp tục lớn lên âm thầm, giữa những cơn bách hại đẫm máu, vinh quang, giữa những con người thiện chí thành tâm. Ngài không ngại sương gió. Ngài không ngại sự tàn bạo của con người. Ngài vẫn là Tình Yêu muôn thuở và không có gì dập tắt được tình yêu toàn năng của Ngài. Ngài đã tuyên bố: “Chúng con đừng sợ. Thầy đã thắng thế gian.”

Dù con người có kiêu căng chối tử, Ngài vẫn là hạt giống bình an nằm trong lòng đất. Thánh Phaolô đã nhìn từ xa vùng đất tương lai: “Bây giờ, mọi tạo vật vẫn rên siết… chờ đợi phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ của thân xác chúng ta.” Và: “Những đau khổ đời này không thể so sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta.”

Và trong thời gian chờ đợi ngong ngóng này, Chúa Giêsu vẫn mãi mãi là hạt giống đang nẩy mầm và sinh hoa trái, đó là Hạt Giống Thánh Thể.

Thánh Gioan đã nói: “Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài còn ở trần gian, Ngài đã yêu thương họ đến tận cùng.” Những lời đó được thực hiện nơi đây, trước mắt chúng ta.

Chúa Giêsu, Con Chúa Cha hằng sống vẫn được gieo mãi trên khắp các bàn thờ. Ngài muốn mãi mãi là hạt lúa mì thối đi để sinh nhiều bông hạt. Ngài là của ăn cho chúng ta, những con người nhỏ bé và tội lỗi, giúp chúng ta thành những bông lúa vàng mơ cho Nước Trời. Ngài muốn mãi là “Hạt Giống Tình Yêu” tan rã trong xương thịt mọi người. Ngài đang cần chúng ta tiếp tay để tình yêu của Ngài phủ lấp trần gian, để con người hạnh phúc. Ăn lấy Ngài để trở nên như Ngài, một hạt lúa mì trở nên của ăn cho mọi người.

Ngài tha thiết mời gọi chúng ta. Tất cả, không trừ ai vào hy tế của Ngài, sống cho tình yêu, sống để yêu mến Cha trên Trời và làm cho thế giới chúng ta bớt đau thương.
Chúng ta phải làm gì ?...

Lm. TRẦM PHÚC, Giáo Phận Mỹ Tho


 

TN15-A69: MẢNH VƯỜN CẰN CỖI

 

Tâm hồn con người như một thửa ruộng, ở đó Thiên Chúa ngày ngày nhọc nhằn vỡ đất,: TN15-A69


Tâm hồn con người như một thửa ruộng, ở đó Thiên Chúa ngày ngày nhọc nhằn vỡ đất, gieo vãi Lời Ngài hầu mong hạt giống Lời Chúa được trổ sinh. Tất nhiên, tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi cá vị mà kết quả thu hoạch khác biệt.

Vấn nạn cũng bắt đầu từ đó, khi con người từ khước Lời Thiên Chúa thì sự dữ bắt đầu xuất hiện. Có mảnh đất tâm hồn nào Thiên Chúa không gieo yêu thương, bình an, hạnh phúc và hoan lạc, nhưng khốn thay lòng người chai cứng, không muốn đón nhận nguồn mang sự sống, để rồi loại bỏ Lời Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.

Lời Chúa tiên vàn không phải là một luật lệ khắt khe, làm hủy diệt nhân phẩm, tự do nhân loại, nhưng hơn tất cả, đó là nguồn sự sống trường sinh. Hạt giống Lời Chúa không gì khác hơn đó là đường chân lý giúp nhân loại thủ đắc mầu nhiệm Nước Trời.

Điều quan trọng cần bàn luận là thái độ lắng nghe và đón nhận của nhân loại. Tại sao lại có quá nhiều cá vị từ khước Lời. Phải chăng Lời khó để đón nhận hay không có sức thuyết phục ? Thực tế cho thấy thế giới nhận biết sự hiện diện của thần linh thì nhiều nhưng tin nhận Thiên Chúa lại quá ít ỏi. Một phần cần phải kể đến sự phản chứng của những lớp người mang danh Kitô hữu làm giảm thiểu niềm tin cũng như thiện cảm của đồng loại. Phần còn lại chính là thái độ tự do lựa chọn của từng cá vị.

Như vậy, Lời được gieo nơi mọi tâm hồn, tùy thuộc vào từng mảnh đất nơi hạt giống được gieo vãi mà Lời Chúa được lớn lên, trổ sinh bông hạt. Tất cả đều được nghe, được nhìn, được thấy, được đón nhận mầu nhiệm cuộc sống, nhưng thái độ đáp trả, thực thi lại hoàn toàn khác nhau. Không hẳn nghe, bước đi theo là thi hành triệt để, nhưng một tâm hồn có Chúa, thực hành Lời Thiên Chúa, sống Lời Chúa đòi hỏi phải có một chiều sâu nội tâm và Đức Tin kiên vững.

Lời Chúa không chỉ nói suông là được, nhưng cần phải minh chứng bằng cả cuộc đời. Nếu nhân loại có thể dễ dàng để Lời Chúa lớn lên, trổ sinh bông hạt tươi tốt trong tâm hồn mình thì không có chuyện vào được Nước Trời phải qua cửa hẹp. Thực sự hành trình thực hiện thánh ý Thiên Chúa là một quá trình tận diệt, tự hủy đến tận cùng chính mình để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Mọi lời nói, mọi ngôn từ, mọi giải thích chỉ làm phức tạp thêm cái khó khăn của một tâm hồn đón nhận Lời Thiên Chúa, nhưng chỉ cần tinh yêu thương đã là chìa khóa cần và đủ chứng minh cho một con người biết sống chết cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, nhân loại không phải để đẩy thế giới đến chỗ diệt vong, nhưng Ngài gieo vãi chính nguồn Tình Yêu và Sự Sống của Ngài vào từng tâm hồn nhân loại cho con người được ơn cứu độ. Cùng một Lời Chân Lý, cùng một con đường cứu độ, cùng một giáo lý, một phép rửa và một niềm tin nhưng thái độ tin nhận nơi từng mảnh đất tâm hồn lại hoàn toàn khác biệt.

Hơn thua không phải người sang kẻ giàu, bậc thông thái hay người nghèo hèn, thấp cổ bé họng, trên tất cả là thái độ tin yêu, thực hiện. Nơi mảnh đất không có tình yêu thì làm sao mầm tình yêu có thể đâm chồi nảy lộc. Nơi con người chỉ có hưởng thụ, cộc cằn, thô lỗ… không có hy sinh và tha thứ thì làm sao Lời Thiên Chúa được tồn tại ? ! ?

Kinh nghiệm dân gian cho biết lòng người thâm hiểm khôn dò. Thật vậy, thay vì đón nhận và thực thi tình yêu thương bác ái, con người mặc sức hưởng thụ điều mình thích, sống điều mình muốn, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, sống phản nghịch thánh ý. Tội lỗi bất đầu phát sinh, họa phúc cũng từ đấy lan tỏa thế giới.

Thực ra không phải nhân loại ba phải không trung tín mà đúng hơn chỉ những ai biết yêu Thiên Chúa hơn cả chính mình mới có thể sống cho Ngài. Khi sống cho Thiên Chúa cũng chính là lúc thực thi Lời Chúa. Con người tự bản chất là một thụ tạo yếu hèn, mỏng dòn, nay còn mai mất, dễ sa ngã, phạm tội cho nên việc thực hiện thánh ý là cả một hành trình đòi hỏi nhân loại phải tận diệt chính bản thân, từ khước ngay cả những lý do, ước mơ chính đáng để chỉ còn biết sống cho ý định Thiên Chúa mà thôi.

Thời đại ngày nay, hơn bao giờ hết là một thời đại thách thức cho những ai dám sống Lời Chúa. Như đi trên một con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai bước, nhưng vẫn tiềm tàng nơi ấy một sức mạnh vô song của quyền năng Thiên Chúa ngự trị. Diễm phúc biết bao nơi những tâm hồn bé mọn có sự hiện diện của Lời Chúa, đó là những con người dám sống dám chết cho Lời Ngài. Cả cuộc đời lam lũ vất vả khổ đau nhưng họ vẫn biết sống cho thánh ý, thực hành thánh ý qua từng khoảnh khắc đời mình, đó là những con người đại phúc. Vậy mà thiên hạ không biết, lầm tưởng cho kẻ chức trọng quyền cao, giàu sang sung sướng là phúc. Phúc họa ở lòng người, khi biết sống quy phục Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, chẳng phải là diễm phúc hơn hết sao ?

Lạy Chúa, hồn con là một thuở ruộng, bao năm qua Ngài đã nhọc nhằn chăm bón. Bao nhiêu hạt giống Lời Chúa, Ngài đã gửi vào đấy qua từng khoảnh khắc, từng biến cố cuộc đời. Có những lúc bông lúa đời con trĩu hạt vì biết tha thứ, yêu thương, nhưng không thiếu khi bông lúa đời con bầm dập, thối rữa vì ham mê danh vọng bạc tiền. Chạy đua theo mớ hão danh, con đã đánh mất đi hạnh phúc của kẻ được sống âm thầm khiêm hạ.

Giờ này, nơi mảnh vườn ấy cằn cỗi vì thiếu tình yêu, thiếu hy sinh, chỉ còn mình con với Chúa. Ngày ngày từng giọt mồ hôi rớt xuống vì sự nhọc nhằn của mưu sinh kiếp sống, con vẫn nuôi hy vọng tìm được nguồn bình an, ấm áp bởi có Lời Chúa đồng hành hiện diện. Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn đang dày công chăm bón cho Hạt Giống Tình Yêu Ngài lớn lên trên thuở ruộng hồn con.

Xin Lời Ngài thánh hóa con, xin tình yêu Ngài ủ ấp con, cho con được sống mãi trong hạt phúc của kẻ biết cố gắng hết mình sống cho Thiên Chúa, sẵn sàng chờ đợi mùa gặt đến, bằng lòng với sự nỗ lực bản thân, con mỉm cười hạnh phúc đón nhận hạt giống trổ sinh…

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG


 

TN15-A70: Gieo giống

 

Nói về việc rao giảng lời Chúa, chúng ta thấy có hai thực tại đối kháng nhau. Trước hết chúng: TN15-A70


Nói về việc rao giảng lời Chúa, chúng ta thấy có hai thực tại đối kháng nhau. Trước hết chúng ta xác tín lời Chúa là lời hiệu nghiệm, một khi đã gieo trồng thì chắc chắn sẽ đem lại mùa xuân với hoa trái dồi dào. Đàng khác là sự chai cứng của những tâm hồn, khiến cho cuộc sống cứ chìm trong tội lỗi và mùa đông ảm đạm cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Thực vậy, giữa lòng cuộc đời ồn ào và náo nhiệt này, nhiều khi lời rao giảng chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc và người nói chỉ thấy vọng lại chính âm điệu của mình và không có một người đáp trả. Cuộc sống hình như vẫn bước đi theo nhịp điệu riêng của nó, vẫn được lượng giá bằng cái thước đo quen thuộc của nó. Cảm giác ấy gắn liền với sự cô đơn của người rao giảng. Cô đơn vì không một ai chia sẻ nỗi thao thức với mình. Từ nỗi cô đơn ấy, người ta dễ dàng buông xuôi, chán nản và tuyệt vọng.

Thế nhưng, lời Chúa lại không cho phép chúng ta được đánh mất niềm tin. Bởi vì đánh mất niềm tin là đánh mất sứ vụ gieo rắc Tin Mừng, là đánh mất sự sống đem lại niềm vui và sự hăng say cho những bước chân truyền giáo. Đánh mất đức tin là đánh mất cả cái lý do hiện hữu của Giáo Hội trong lòng thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Figaro, Đức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch văn phòng đối thoại với những người không tin, đã nhìn nhận cuộc hành hương của 500.000 người trẻ về quảng trường Compostellos như biểu tượng cho nỗi khát vọng và sự tìm kiếm những giá trị tâm linh. Con người không thể sống mà lại không nhìn nhận một chiều kích tâm linh siêu việt trong đời mình. Người ta loan báo Thượng Đế đã chết, nhưng hôm nay người ta lại nhìn nhận sự hiện diện sống động của Ngài ngay giữa lòng những xã hội tục hoá hay vô tín ngưỡng. Đồng thời ĐHY cũng nhìn vào sự xuất hiện của nhiều giáo phái huyền bí hiện nay như một thách đố cho Giáo Hội. Khi những khát vọng tôn giáo hay không tìm được lời giải đáp nơi Giáo Hội thì người ta sẽ lần đến những giáo phái khác. Vì thế, sau thách đố của chủ nghĩa vô thần, là thách đố về mục vụ đối với Giáo Hội hôm nay. Chính Công đồng Vat. II cũng đã xác quyết: Người tín hữu phải chịu trách nhiệm không nhỏ trong việc khai sinh ra chủ nghĩa vô thần. Phải nói rằng họ che giấu hơn là bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo.

Chúng ta có thể than phiền vì người đời không đón nhận Tin Mừng. Thế nhưng trước khi than phiền, chúng ta cũng cần phải tự hỏi: Tôi đã thực sự rao giảng lời Chúa, hay mới chỉ là rao giảng những suy nghĩ, những lập trường của cá nhân tôi. Hay chỉ cố thuyết phục bằng sự khôn ngoan theo cái thước đo thiếu hụt của thế gian chứ chưa phải là những chân lý Phúc Âm ngàn đời dịu mát. Chúng ta nên nhớ sức mạnh đích thực là sức mạnh của lời Chúa chứ không phải là sức mạnh của chúng ta. Nếu không, cả những lúc xem ra thành công, thì cũng chỉ nhất thời, hời hợt mà thôi.

Đồng thời lời Chúa là lời sống động. Lời đó không phải chỉ là ngôn từ mà còn phải trở thành những hành động. Vì thế, trước khi than phiền về sự lãnh đạm của người đời đối với lời Chúa, chúng ta cần phải tự hỏi xem: Chính bản thân chúng ta đã đón nhận lời Chúa ra sao? Và lời Chúa đã phát sinh những hậu quả nào trong mảnh đất là cuộc đời chúng ta? Khi cuộc sống chúng ta đã thấm nhuần tinh thần lời Chúa, thì tự bản chất, cuộc sống ấy đã là một bằng chứng hùng hồn về hậu quả của lời Chúa và trở nên một sự rao giảng sống động, một cách tay tung gieo hạt giống Nước Trời trong lòng trần thế.
 

TN15-A71: Hạt giống Lời Chúa


(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)

 

Ông Chirgwin, trong quyển sách mang tựa đề: “Thánh Kinh trong thế giới truyền giáo”đã: TN15-A71


Ông Chirgwin, trong quyển sách mang tựa đề: “Thánh Kinh trong thế giới truyền giáo”đã kể câu chuyện sau đây:

Tokichi Ishi-I, một tên giết người không gớm tay, đã đạt được kỷ lục hạ sát nhiều nạn nhân nhất bằng những phương thế không thể tưởng tượng nổi.

Hắn ta tàn nhẫn hạ sát đàn ông, đàn bà, kể cả trẻ con. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bị bắt và bị kết án tử hình.

Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ đi công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn, nhưng tất cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ không làm cho hắn mảy may cảm lòng, trái lại hắn nhìn thẳng vào họ với cặp mắt dữ tợn như một hung thủ.

Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Hai bà chỉ để lại cho hắn quyển Thánh Kinh Tân Ước, với một hy vọng mỏng manh là hắn sẽ đọc và Lời Chúa sẽ hoạt động nơi mà tiếng nói con người trở nên hoàn toàn bất lực.

Niềm hy vọng của họ đã trở thành hiện thực, Ishi-I đã đọc những câu chuyện trong Tân Ước hình như có một sự thu hút mãnh liệt, khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi và cuối cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Lời ấy đã thắng sự chống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn. Sau đó Ishi-I thuật lại:

“Đọc đến lời ấy “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”, tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là lòng thương xót của Ngài? Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin”.

Cuối cùng, ông Chirgwin, tác giả câu chuyện này, kết thúc câu chuyện bằng sự ngạc nhiên tột độ của những nhân viên nhà giam có phận sự đến dẫn Ishi-I đi hành quyết. Họ đã không gặp một tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một con người hoà nhã, lễ độ. Ishi-I, tên sát nhân đã được Lời Chúa tái sinh.

(Câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến một chuyện phim video mới đây được giải thưởng Oscar, mang tựa đề: “Dead man walking” (Người chết biết đi). Ở các quầy cho thuê băng video, mang tựa đề: “Tên tử tội”).

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa có sức mạnh vạn năng. Lời Chúa có thể biến đổi tâm hồn một tên giết người không gớm tay như anh Tokichi Kshi-I và bao tâm hồn sa ngã khác. Lời Chúa có thể là động lực cho bao công tác bác ái của các tu sĩ nam nữ và giáo dân đang dấn thân phục vụ những trẻ em bị bỏ rơi, những người già nua hấp hối không ai chăm sóc, những kẻ phải sống bên lề xã hội. Đúng như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay: “Lời Chúa như hạt giống được gieo vào đất tốt. Nó sẽ nẩy sinh một mùa gặt phong phú, một thành một trăm”.

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “Người gieo giống”để mô tả số phận Lời Chúa được tung ra giữa nhân loại và đem lại kết quả như thế nào: Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ được, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết nghẹt. Chúa không chú trọng đến phần mất mát đó cho bằng đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó sẽ nẩy sinh một mùa gặt phong phú, một thành ba mươi, sáu mươi hay một trăm. Vậy thì chúng ta đừng ai nản lòng vì mất mát, thiệt thòi. Người gieo giống cứ thẳng tay tung vãi khắp nơi một cách quảng đại, không dè xẻn. Bên ngoài xem ra như mọi sự chống lại việc triển nở của hạt giống Lời Chúa. Nhưng hãy chờ mùa gặt đến, kết quả sẽ vượt mức tưởng tượng, vì đây là công việc của Thiên Chúa. (Một tên giết người không gớm tay như Ishi-I, thế mà Lời Chúa đã từ từ thấm nhập vào tâm hồn, đã cải hoá anh thành một con người mới, một người hoà nhã, lễ độ, sám hối và đã tin).

Thánh Justinô tử đạo vào năm 150, khi suy niệm về dụ ngôn người gieo giống này đã khuyên bảo những người rao giảng Tin Mừng, đừng bao giờ thất vọng: “Chính Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa đã được gieo vào cánh đồng thế giới chúng ta. Ngài cũng đã bị hiểu lầm, bị chống đối, đã gặp bao thất bại… Nhưng sau khi bị chôn vùi vào lòng đất như hạt giống, Ngài đã nẩy sinh bao hoa trái sự sống dồi dào”.

Thưa anh chị em,

Ngày nay Giáo Hội không ngừng rao giảng Lời Chúa qua các thế hệ trên khắp thế giới. Giáo Hội cũng gặp nhiều khó khăn, thất bại như: thiếu phương tiện, bị bách hại, đời sống kém cỏi của một số giáo sĩ và giáo dân, số người rửa tội ngày càng ít đi trong một thế giới duy vật và trần tục hoá. Thật đáng buồn khi thấy đời sống đạo ngày càng sa sút. Lời Chúa như rơi vào sỏi đá, vào bụi gai hay ngoài đường lộ. Tuy nhiên, như lời Thánh Justinô: đứng thất vọng, người gieo cứ việc gieo và để cho Lời Chúa âm thầm hoạt động. Không có gì được phép làm cho chúng ta phải nghi ngờ hay chán nản. Hạt giống Lời Chúa có thể là bé nhỏ, có thể bị đối xử tàn tệ, bị chà đạp, bị lấn át, nhưng năng lực của nó là vô hạn (x. Bđ: Is 55,10-11).

Bổn phận của chúng ta là thành tâm đón nhận Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống giữa lòng đời. Không phải chỉ nghe suông mà còn tìm hiểu ý Chúa muốn chúng ta phải làm gì. Có bao nhiêu chướng ngại chống lại việc tìm hiểu và thực thi Lời Chúa: nào là những quyến rũ của đời sống trần tục, nào là những lo lắng việc đời, ham mê của cái. Chúng như chim trời sà xuống cướp lấy hạt giống vừa rơi xuống, hoặc như sỏi đá, như bụi gai cản trở, bóp nghẹt Lời Chúa.

Anh chị em thân mến,

Mỗi Chúa Nhật, chúng ta họp nhau dự Tiệc Thánh, gồm có Lời Chúa và Thánh Thể của Chúa. Hãy đón nhận với niềm tin yêu để Lời Chúa và Thánh Thể trở nên sức sống và ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt chúng ta lại trở thành người ra đi gieo giống, người Tông đồ rao giảng Lời Chúa, góp phần vào mùa thu hoạch của Giáo Hội cho Nước Trời vào ngày sau hết.


 

TN15-A72:  Sức mạnh của Lời Chúa


(Suy niệm của Lm. Phêrô Nguyễn Hương)

 

Với dụ ngôn “người gieo giống” rất quen thuộc, phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta tới một TN15-A72


Với dụ ngôn “người gieo giống” rất quen thuộc, phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta tới một chủ đề nền tảng, đó là: Sức Mạnh của Lời.

Chúng ta sẽ tập trung suy nghĩ ba điểm chính yếu của dụ ngôn: người gieo giống, hạt giống và những thửa ruộng khác nhau.

1. Thiên Chúa, Người gieo trong hy vọng

Trước hết, dụ ngôn nói về người gieo làm ta ngạc nhiên bởi vì sự phung phí của ông. Ông hành động như kẻ không chuyên nghiệp, vung vãi hạt giống khắp nơi, và hầu như không để ý tới chúng sẽ rơi vào đâu: trên vệ đường, trên sỏi đá, trên bụi gai, cuối cùng là trên đất tốt. Người gieo giống là biểu tượng về một Thiên Chúa của hy vọng: spes in semine (gieo trong hy vọng), của sự quảng đại quá mức đến độ “phung phí” trong việc ban phát các ân sủng và Lời của Người cho chúng ta. Một Thiên Chúa yêu hết mọi người và muốn Lời của Ngài đến với tất cả. Hay nói như Thánh Phaolô: «Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và đạt tới sư nhận biết chân lý» (1 Tim 2,3-4). Và như thế trong thế giới này và trong các nền văn hóa dù chưa được được tin mừng hóa, người ta vẫn tìm thấy những chân lý và những giá trị mà chúng có nguồn gốc và sự viên mãn trong Thiên Chúa là Cha của tất cả và cũng là Người ban phát mọi sự thiện hảo. Thiên Chúa đó ban cho chúng ta Lời Chân Lý, Lời Sự Sống. Lời đó là kim chỉ nam và là luật sống của chúng ta. Lời đó cũng là hạt giống gieo vào lòng chúng ta.

2. Hạt giống

Hạt giống biểu tượng những gì là nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một sức mạnh, một mần sống kỳ lạ nhiều lúc không thể tin được! Hạt giống cũng là biểu tượng của Lời Chúa, Lời được viết ra trong Sách Thánh. Nhưng hạt giống cũng chính là Đức Kitô Giêsu, vì Người là Lời sống động của Thiên Chúa, Lời nhập thể làm người, và là Lời viên mãn của Nước Trời. Lời đó làm tăng trưởng các giá trị hiện có trong các nền văn hóa, thanh tẩy chúng và đưa chúng tới sự hoàn hảo. Bởi thế, Giáo Phụ Giustino (+165) gọi những giá trị trong các tôn giáo và trong các nền văn hóa là “semi Verbi”, các hạt giống của Lời. Người, Lời hiệu quả của Cha, như mưa xuống trên đất đai (Bài đọc I), tưới gội đất đai, làm cho đất đai màu mỡ, và làm mọc lên những hoa quả tốt tươi tô đẹp cho đời. Hạt Giống thần linh này có một sức mạnh vô tận: là ban tặng ơn cứu độ cho tất cả, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai, kể cả những lúc thất vọng nhất, sức mạnh đó không có hàng rào nào có khả năng ngăn cản được. Thế giới này là cánh đồng của Chúa Cha, luôn đẹp đẽ, đáng chiêm ngắm như Thánh vịnh hôm nay nói tới, không có những con người hay những thực tại mà không thể không cứu rỗi được. Đó là nền tảng của niềm hy vọng về ơn cứu độ kitôgiáo (Spes salvi, như ĐHG Benedetto XVI nhấn mạnh). Hãy cam đảm vươn tới những chân trời bao la của hy vọng, vượt trên cả mồ hôi, nước mắt và tuyệt vọng của kiếp người!

3. Những thửa ruộng khác nhau

Dụ ngôn nói tới những thửa ruộng khác nhau, ám chỉ những thực tại của thế giới và lòng mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban Lời và ân sủng cách quãng đại cho hết mọi người. Nhưng Người không có ép ai phải theo. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Hay nói đúng hơn, Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Những mãnh đất khác nhau là lòng chúng ta có khả năng đón nhận hoặc từ chối hạt giống Lời và Ân sủng. Con người có khả năng chọn cho mình là vệ đường, là rỏi đá, là bụi gai, hay là mãnh đất tốt trước Lời Chúa. Và kết quả của hạt giống được gieo vào đất tốt làm chúng ta ngạc nhiên: hạt 30, hạt 60 và hạt 100! Sự khác nhau này không tùy thuộc vào người gieo mà lại tùy thuộc vào phẩm chất của đất, chính là thái độ đón tiếp Lời và thực hành Lời của mỗi người chúng ta.

Bài học áp dụng

- Hãy yêu mến Kinh Thánh và siêng năng đọc, tìm hiểu và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày.

- Hãy chuẩn bị cho lòng mình là mãnh đất tốt để Lời Chúa dễ bắt rễ, và thấm sâu vào tâm hồn, và hãy để cho Lời đó uốn nắn và biến đổi suy nghĩ, phán đoán và hành động của chúng ta.

- Hãy quảng đại và rao giảng Lời Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, ngay cả những hoàn cảnh xem ra không còn hy vọng gì nữa vì Lời đó là Lời cứu độ con người. Amen!


 

TN15-A73: Xạ lúa – Lm Vũ Đình Tường

 

Người gieo giống đi xạ lúa trên ruộng. Đất sau khi cầy vỡ ra, nước mưa làm cho đất mềm, ẩm. Đất TN15-A73


Người gieo giống đi xạ lúa trên ruộng. Đất sau khi cầy vỡ ra, nước mưa làm cho đất mềm, ẩm. Đất đó gần như sẵn sàng cho mùa gieo giống. Chỉ cần đón một vài cơn mưa lớn là nhà nông mang lúa ra xạ. Gọi là xạ vì người nông dân, trước ngực đeo thúng lúa, chân bước đều hai tay nhịp nhàng vung lúa sang hai bên. Các hạt lúa văng đều trên ruộng mới cầy, đất còn tươi, trước khi rơi vào kẽ đất, chờ mọc lên. Hạt rơi trên mặt đất hy vọng được nước mưa chôn vùi trong đất. Trường hợp mưa nhiều hạt úng, thối. Trái lại, thiếu mưa hạt lúa đó nếu không làm mồi cho chim trời ăn mất, cũng là nạn nhân của nắng hạn làm thui chột mộng lúa. Nhà nông không sợ chim trời bằng chuột vì chuột ngày đêm đào bới hạt giống. Ngay cả hạt đã chôn vùi trong đất vẫn bị chúng mò mẫm ăn đi.

Tương tự như hạt mưa từ trời xuống đất, hạt mưa không về trời bằng hình ảnh hạt mưa, giọt nước, nhưng về trời bằng hình ảnh mới, từ thể lỏng sang thể hơi. Một khi hạt giống rơi khỏi tay nông dân, hạt giống đó hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên, biến thể hoặc thành bụi lúa xanh tốt, hoặc bị tiêu hủy, tan rã thành phân tro.

Đức Kitô ví lời Ngài rao giảng như hạt lúa trong tay nông dân. Số phận từng Lời Chúa cũng rất khác biệt. Có Lời sinh lời muôn vàn lời. Có lời sống èo ọt, nửa sống, nửa chết. Có lời làm tròn sứ mạng được uỷ thác. Có lời biến mất như rơi vào cõi hư không. Khác biệt về thành quả không hệ tại bởi hạt giống tốt xấu mà bởi phẩm chất ruộng đất. Thửa ruộng mà Đức Kitô nói đến không phải ruộng trên mặt đất mà là cõi lòng con người. Có ai ngờ được tấm lòng con người có thể là tấm lòng vàng và cũng có thể là chòi vắng, hoang tàn.

Tương tự như thỏi vàng, vàng ba mươi, năm mươi hay vàng ròng. Cõi lòng con người là tấm lòng vàng khi cõi lòng đó làm cho Lời Chúa sinh hoa kế trái. Hạt ba mươi, hạt năm mươi, hạt bảy mươi, hạt chẵn trăm. Trong sáng óng ánh như vàng ròng.

Tương tự chòi vắng, hoang tàn. Mỗi lần phải ngang qua, ngày cũng như đêm, đều thấy ớn lạnh. Rợn tóc gáy, nổi da gà vì nơi đó chứa nhiều ám khí, ảm đạm, thê lương. Một cõi lòng như thế sao thích hợp với Lời hằng sống.

Lời Chúa ví như hạt mưa. Khí hậu dù khắc nghiệt mấy cũng không triệt tiêu được hạt mưa. Quá lạnh hạt mưa biến thành tuyết. Gió to hạt mưa biến thành bụi sương. Nóng cháy da người hạt mưa biến thành thể khí bay là là trên cát nóng. Rơi xuống sông biển hạt mưa hoà mình trong nước, trên đất khô hạt mưa thẩm thấu vào lòng đất.

Lời hằng sống không thể chết. Nếu chết thì lời đó sao có thể mang lại sự sống cho tâm linh. Chết ở đây không thể hiểu là lời hằng sống chết. Chết có nghĩa cõi lòng người nào đó đã chết để đón nhận lời hằng sống. Lời hằng sống có sức sống biến đổi mọi cõi lòng miễn là cõi lòng đó mở ra đón nhận. Cõi lòng khô cằn, cõi lòng gai góc, cõi lòng vệ đường, cõi lòng tốt lành. Không cõi lòng nào có thể giết chết được Lời Chúa là lời hằng sống. Chỉ có hai loại cõi lòng. Một cõi lòng vui mừng đón nhận và cõi lòng xua đuổi lời hằng sống. Đón nhận lời hằng sống làm trổ sinh hoa trái ít nhiều tuỳ theo mức đón nhận.

Cánh đồng lúa mang lợi nhuận cho nông dân. Giúp họ ấm no. Cánh đồng lúa tốt tươi mang lại cho nông dân nụ cười, niềm hy vọng dạt dào. Cánh đồng lúa vừa cung cấp thực phẩm cho con người, gia súc, thú hoang, vừa làm tăng vẻ đẹp thiên nhiên, làm cho đất sinh mầu mỡ, cung cấp thực phẩm và là công viên cho ong bướm vui chơi sáng sớm, chiều tàn.

Hạt lúa vỏ vỡ ra cho mầm đâm chồi. Vỏ lúa vỡ ra hẳn là hình ảnh của đau thương. Chồi non nảy mầm là hình ảnh của sự sống mới. Sự sống bắt đầu vào đời mới bằng một cuộc phiêu lưu, phó thác an toàn cho tương lai. Mầm sống bọc kín trong vỏ hẳn an toàn hơn nhưng như thế làm chi có cây lúa mới. Muốn có cây lúa mới, cuộc đời mới, mầm sống phải thay đổi, chịu đau khổ vỡ ra, liều, dấn thân vào đời. Tấm lòng đón nhận lời hằng sống mà từ chối thay đổi, đau khổ và dấn thân chính là muốn điều không tưởng. Thánh Phaolô diễn tả đó là cảnh hư ảo (Rom 8, 20). Không có đổi mới nếu từ chối thay đổi. Không có mới mẻ nếu khư khư bảo thủ lối sống cũ. Muốn phiêu lưu cần mạo hiểm. Từ chối sáng tạo sao có đổi mới.

Lời Chúa sinh động như cánh đồng lúa trổ bông, mang hương thơm ngạt ngào sớm tối. Làm thay đổi cõi lòng con người và mang lại bình an trong tâm hồn. Mầu nhiệm nước trời còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu và chỉ cõi lòng nào chân thành, khiêm nhường đón nhận, mới có cơ duyên thưởng thức điều kì ảo, huyền diệu của lời hằng sống.


 

TN15-A74: LỜI CỦA CHÚA Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 13, 1-23

 

Đối với mọi Kitô hữu Lời của Chúa là ngọn đèn soi bước, là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống: TN15-A74


Đối với mọi Kitô hữu Lời của Chúa là ngọn đèn soi bước, là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống, là lương thực nuôi sống phần hồn, phần xác, nói cách khác Lời Chúa đem lại cho người có đức tin sự sống đời đời. Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay nói về “ Người gieo giống “ để dạy nhân loại về giá trị của Lời của Chúa. Công Đồng Vaticanô II dùng một hình ảnh rất phong phú đã quyết định : “ Kho tàng Thánh Kinh đã khai mở cách dư thừa và phong phú để cung cấp cho các tín hữu “ (Hiến Chế Về Phụng Vụ, số 51 ).

Chúa Giêsu đã sống ở Nagiarét 30 năm, đã đi rao giảng khắp các nơi như Galilêa, Capharnaum, Giuđêa vv…Ngài đã mượn những hình ảnh của những sinh hoạt thôn quê để nói về Nước Trời và một trong những dụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra để dạy nhân loại, để dạy chúng ta là dụ ngôn người gieo giống. Đọc dụ ngôn này những người đã sống ở vùng quê thôn dã, những vùng dân quê sống về nghề làm ruộng, chắc chắn sẽ hiểu rõ ý của Chúa. Bởi vì ai gieo hạt giống xuống đất cũng tin tưởng, lạc quan đặt hết hy vọng vào thời tiết thuận hòa, vào đất đai tốt vv…Hạt giống khi được gieo vãi, có hột rơi xuống đất tốt, có hột rơi bên vệ đường, có hột rơi trong bụi gai, cuối cùng nó vẫn cho một vụ mùa thu hoạch tươi tốt. Hình ảnh Nước Trời cũng giống như người ra đi gieo giống.

Vâng, tâm hồn con người được ví như vệ đường : Lời Chúa được vãi tung gieo vào tâm hồn. Con người đã nghe Lời Chúa nhưng không hiểu hay cố tình không hiểu bởi vì Lời Chúa thôi thúc chúng ta, bắt buộc chúng ta phải thay đổi nếp sống của chúng ta.

Tâm hồn con người được ví như sỏi đá : Lời Chúa cũng được gieo, con người khi nghe Lời Chúa thì mau mắn đón nhận nhưng hời hợt, nông cạn, không suy nghĩ kỹ càng do đó khi thử thách, khó khăn ập tới bất ngờ, con người dễ tháo lui, trốn chạy.

Tâm hồn con người được ví như gai góc : Lời Chúa được gieo vãi vào tâm hồn của con người nhưng con người vì quá ham mê danh vọng, tiền tài, nên đã để cho đam mê của cải bóp nghẹt Lời của Chúa.

Tuy nhiên, nếu tâm hồn con người là một mảnh đất tốt, chắc chắn khi Lời của Chúa được gieo, con người sẽ lắng nghe, hiểu biết sâu xa, tin cậy và khiêm nhượng sống Lời Chúa, chắc chắn ngày mai sẽ là một vụ lúa bội thu.

Để lãnh nhận và hiểu Lời của Chúa, nó đòi hỏi con người chúng ta thái độ lắng nghe nghiêm túc, và thái độ đáp trả lại đòi hỏi Lời của Chúa mới có giá trị. Chúa Giêsu đã nói :” Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe “ ( Mt 13, 16 ). Nghe và hiểu được những đòi hỏi gắt gao của Tin Mừng chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Và lại càng khó hơn khi chúng ta dám can đảm, mau mắn thực thi Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Bởi vì Hiến Chế Phụng Vụ số 56-57 đã viết : “ Chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa trong tinh thần đức tin, vì chính Chúa đang nói với chúng ta khi Kinh Thánh được đọc lên “.

Kinh Thánh luôn được phổ biến rộng khắp trên thế giới. Kể từ cuốn sách Kinh Thánh đầu tiên được in ra từ năm 550. Kinh Thánh luôn được dịch ra nhiều ngôn ngữ và thổ ngữ trên thế giới. Người ta cho biết Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2.000 ngôn ngữ khác nhau. Cuốn Kinh Thánh luôn là cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới…Hiện nay, với những phương tiện truyền thông vượt bực, Lời Chúa được phát đi với nhiều phương tiện khác nhau. Phương tiện không thiếu và những nhà truyền giáo, những nhà giảng thuyết không thiếu nhưng điều quan trọng là thiếu những mảnh đất tốt tươi, thiếu những tâm hồn mau mắn đón nhận Lời Chúa để Lời Chúa nẩy mầm, ngoi lên và sinh hoa kết quả : hột được ba mươi, hột được sáu mươi và hột được một trăm.

Mọi Kitô hữu không những phải chuẩn bị cho tâm hồn mình một thái độ ngoan ngùy khi nghe Lời của Chúa, để Lời có thể sinh hoa kết quả tươi tốt nhưng còn hơn người Kitô phải can đảm, hăng say thực thi Lời Chúa và nhiệt tâm gieo vãi Lời Chúa cho những người xung quanh qua thái độ thực hành Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sửa soạn tâm hồn thật tốt để sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống của mình. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Tại sao Chúa Giêsu lại hay dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời ?

2.Dụ ngôn người gieo giống dạy chúng ta những gì ?

3,Người gieo giống là ai ?

4.Muốn nghe được Lời Chúa cách hiệu quả chúng ta cần có những điều kiện nào ?

5.Ông Bà Anh Chị Em có yêu mến Lời Chúa không ?


 

TN15-A75: Nghe lời rao giảng Nước Trời

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 13:1-23)

 

Dụ ngôn Người gieo hạt giống rất quen thuộc với chúng ta, nhưng cũng không phải là dễ: TN15-A75


          Dụ ngôn Người gieo hạt giống rất quen thuộc với chúng ta, nhưng cũng không phải là dễ hiểu.  Thánh Mát-thêu và Mác-cô giải thích dụ ngôn gần giống nhau, còn thánh Lu-ca giải thích hạt giống là Lời Chúa.  Chính chi tiết khác biệt này nhiều khi làm chúng ta thấy khó hiểu dụ ngôn.  Nhưng nếu chúng ta hiểu hạt giống theo nghĩa rộng, tức là toàn bộ việc tiếp nhận Lời Chúa, hay nói khác đi, hạt giống cùng một lúc vừa là Lời Thiên Chúa, vừa là người tiếp nhận Lời và vừa là việc Lời sinh hoa trái, thì chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa dụ ngôn dễ dàng hơn.

          Tuy nhiên ở đây, theo như Chúa Giê-su giải nghĩa dụ ngôn, hạt giống được gieo xuống biểu tượng cho một hạng người nghe lời rao giảng Nước Trời.  Theo thánh sử Mác-cô, “Người gieo giống đây là người gieo lời”, đó chính là Chúa Giê-su, Đấng gieo lời rao giảng Nước Trời.  Lời giảng của Chúa Giê-su giúp người ta hiểu biết bản chất, giá trị và những điều kiện để sống đời sống mới trong thời đại cứu độ.  Lời giảng ấy bao giờ cũng mang tính cách hữu hiệu và sức mạnh thay đổi cuộc sống.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sử dụng bài trích sách ngôn sứ I-sai-a 55:10-11 để nói lên tính hữu hiệu đó, như “mưa với tuyết sa xuống từ trời” sẽ làm cho đất phì nhiêu và cây cối đâm chồi nảy lộc, thì lời giảng của Chúa Giê-su cũng sinh hiệu quả nơi tâm hồn những người nghe như vậy.  Lời giảng của Chúa Giê-su tuy tự nó mang sức mạnh vô song, nhưng thái độ đón nhận của người nghe lời giảng lại là điều kiện để sức mạnh ấy được phát huy.  Thì ra Chúa vẫn tôn trọng tự do của chúng ta!  Đón nhận lời giảng của Chúa Giê-su không thể là điều cưỡng bách, xâm phạm tự do của con người.  Do đó mới có những mẫu người đón nhận khác nhau.

          Mẫu người thứ nhất:  người đứng bên vệ đường.  Đứng bên vệ đường khác nào kẻ bàng quang, không coi lời giảng là quan trọng và gắn liền với thân phận của họ.  Họ nghe bằng tai này qua tai kia, chứ không phải bằng “tâm hồn”.  Cho nên lời giảng hóa ra vô hiệu đối với họ.

          Mẫu người thứ hai:  người trên sỏi đá, cũng được gọi là “kẻ nông nổi nhất thời”.  Lời giảng cần phải “thấm xuống đất” (I-sai-a 55:10), chứ không chỉ hời hợt bên trên.  Vui vẻ đón nhận lời giảng lúc ban đầu là thái độ tình cảm nông nổi.  Thứ tình cảm nông nổi này thường thấy lắm.  Có nhiều người khóc lóc, chảy nước mắt… trong lần tĩnh tâm hoặc buổi cầu nguyện với những nghi thức cảm động.  Trở về nhà, cuộc sống lại y như cũ, chẳng có gì thay đổi, bởi vì đó chỉ là “cảm xúc nông nổi nhất thời”.

          Mẫu người thứ ba:  người trong bụi gai.  Bụi gai và cỏ dại bao giờ cũng mọc nhanh và lấn át.  Cũng vậy, “nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý” bao giờ cũng có sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến người ta đành quay lưng lại với điều tốt lành.  Lời giảng của Chúa bị bao vây và “bóp nghẹt” giữa những tham vọng ấy trong lòng chúng ta thì làm sao sinh hiệu quả được.  Chúng ta đã quên chân lý “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời” rồi!

          Mẫu người thứ tư:  người trên đất tốt, hoặc “kẻ nghe Lời và hiểu”.  Hiểu không chỉ bằng trí óc, nhưng là với tâm hồn rộng mở và vâng phục.  Muốn cho đất tốt, người ta phải dọn sạch sẽ, làm cỏ thường xuyên và cho phân bón.  Những công việc ấy diễn tả thái độ đón nhận lời giảng với tất cả thiện chí và cố gắng của chúng ta.  Tóm lại, đó là việc cộng tác tích cực với ân sủng, lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          “Ai có tai thì nghe”.  Chúa Giê-su nói lời này nghe có vẻ tầm thường quá, nhưng lại vô cùng quan trọng.  Dĩ nhiên mọi người chúng ta đều có tai, nhưng nghe thế nào mới là điều quan trọng.  Nghe Lời tức là đón nhận Lời.  Chúng ta nghe Lời trong rất nhiều cơ hội:  trong các Thánh lễ, khi đọc và suy niệm Kinh Thánh, các bài giảng, sách thiêng liêng và đạo đức, trong những buổi học hỏi Lời Chúa, qua những gương sống của anh chị em …

          Bạn hãy tự hỏi:  Tôi có tai không?  Tai của tâm hồn!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


 

TN15-A76: Ngài Dạy Họ Nhiều Điều


Chúa Nhật XV Thường Niên A

Mt 13:1-23: “1 Ngày ấy, Đức Yêsu bỏ nhà ra ngồi ven bờ biển. 2 Dân chúng tụ lại bên Ngài đông đảo, nên Ngài xuống đò mà ngồi, còn dân chúng tất cả thì đứng trên bãi. 3 Ngài lấy ví dụ mà nói với họ nhiều điều. Ngài nói: "Này, người gieo giống đi ra gieo lúa.
4 Và trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi dọc đường, và chim đến ăn mất. 5 Những hạt khác rơi vào đất đá, chỗ đất quá nông; và liền đó chúng mọc lên,vì đất không sao đủ; 6 mặt trời mọc lên, chúng bị sém đi, và vì không có rễ, nên chết khô. 7 Những hạt khác nữa rơi vào gai, và gai vươn lên làm chúng chết ngạt. 8 Những hạt khác rơi vào đất tốt, và đậu được, có hạt thì một trăm, có hạ sáu mươi, có hạt ba mươi. 9 Ai có tai, thì hãy nghe!".

 

Bắt đầu từ chương 13, Chúa Giêsu ra khỏi khung cảnh hội đường và các cuộc tranh luận. Ngài: TN15-A76


Bắt đầu từ chương 13, Chúa Giêsu ra khỏi khung cảnh hội đường và các cuộc tranh luận. Ngài giảng dạy dân chúng trên bờ biển qua các dụ ngôn. Sau khi Chúa Giêsu nói về việc “thi hành ý muốn của Cha trên trời” (12:50), Ngài chuyển sang dụ ngôn Người gieo giống. Hạt giống sẽ được giải thích là lời của Nước Trời (13:19), cũng có nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa được trình bày trong lời nầy. Tiếp sau dụ ngôn nầy là các dụ ngôn về Nước Trời. Như thế, Chúa Giêsu trình bày ý muốn của Thiên Chúa trong các dụ ngôn. Dụ ngôn đầu tiên “Người gieo giống” sẽ cho thấy các cách thức khác nhau đón nhận lời Chúa và thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Dụ ngôn Người Gieo Giống là dụ ngôn đầu tiên trong loạt 7 dụ ngôn. Sáu dụ ngôn còn lại chia thành hai nhóm ba, phân cách nhau bởi giải thích dụ ngôn cỏ lùng. Mỗi trong sáu dụ ngôn đều bắt đầu bằng câu: “Nước Trời giống như”. Phần dành cho các dụ ngôn kết thúc ở câu 13:53. Phân đoạn các dụ ngôn trong chương 13 nầy như sau: 1- Dụ ngôn người gieo giống (13:1-9); Mục đích của dụ ngôn (13:10-17) và giải thích dụ ngôn (13:18-23); 2- Dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13:24-30); 3- Dụ ngôn hạt cải (13:31-32); 4- Dụ ngôn men trong bột (13:33); Lý do dùng dụ ngôn (13:34-35); Giải thích dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13:36-43); 5- Dụ ngôn kho tàng ẩn dấu (13:44); 6- Dụ ngôn viên ngọc quý (13:45-46); 7- Dụ ngôn lưới cá (và giải thích) (13:47-50); Kết luận (13:51-52).

Bố cục của dụ ngôn nầy (13:1-9) có thể được phân chia như sau: - Dẫn nhập (c. 1-3a); - Các loại đất đón nhận hạt giống (cc. 3b-8); - Kết luận (c. 9).

Giảng Dạy Trên Bờ Biển (cc. 1-3a)

Không gian trình thuật thay đổi. “Căn nhà” mà Ngài đi ra khỏi là căn nhà trong đó Ngài sẽ giải thích cho các môn đệ ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống (13:36). “Ngài ngồi xuống” và “đám đông đến bên Ngài” ám chỉ Ngài sắp sửa giảng dạy họ như một vị Thầy (5:1). Những người nghe Ngài giảng dạy vẫn là “đám đông” đã theo Ngài ngay lời đầu tiên của Bài Giảng Trên Núi (5:1; 7:28; 8:1; 12:46; 13:2).

Các Loại Đất Đón Nhận Hạt Giống (cc. 3b-8)

Ý nghĩa của dụ ngôn sẽ được Chúa Giêsu giải thích trong 13:18-23. Ở đây chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa các hình ảnh của dụ ngôn. Người gieo giống, chứ không phải là “một người gieo giống vì có mạo từ,  được giới thiệu ở đầu dụ ngôn (c. 3b) chính là Chúa Giêsu, Đấng mang lời Chúa đến cho trần gian. Tuy nhiên trong dụ ngôn không nhắc đến người gieo giống nữa, mà chỉ nói đến “hạt giống”, chủ ngữ thật của dụ ngôn, “Có hạt rơi trên…”. Matthêoô mô tả bốn nơi hạt giống rơi xuống (cc. 4-8), trong đó hai lần thánh sử mô tả tính chất của đất: “không có nhiều đất” (c. 5) và “đất tốt” (c. 8), như là điều kiện chính làm cho hạt giống lớn lên và sinh hạt hay không. Hai lần khác thánh sử không nói đến tính chất của đất, mà nói đến môi trường không thuận lợi cho hạt giống: “vệ đường” (c. 4), và “bụi gai” (c. 7); trong các môi trường đó, hạt giống chịu tác hại do chim trời đến ăn, và cây gai bóp nghẹt; do đó hạt giống không thể sinh trưởng được.

Hạt giống rơi trên vệ đường (c. 4). Vệ đường ở đây là những mảnh đất hẹp chạy dọc theo bờ ruộng hoặc giữa ruộng (x. 12:1). Chim trời đến ăn đi những hạt rơi trên đó. “Chim trời” không mang một ý niệm tiêu cực. Trong Matthêô, peteinon, chỉ “chim trời” được Thiên Chúa chăm sóc và nuôi nấng (6:26; 8:20; 13:32); do đó không thể giải thích “chim trời” là hình ảnh của “kẻ xấu”, ponçros (13:19). Động từ katesthiô, có nghĩa là “nuốt chững”.

Hạt rơi trên đá, không có nhiều đất (cc. 5-6). Đồi núi nhiều nơi tại Palestina chỉ toàn là đá sỏi. Loại đá trong dụ ngôn nầy là petrôdçs, “đất đá”, trên loại đá nầy có một lớp đất mỏng (13:5.20); khác với petra, “đá tảng” (7:24tt). Trong lớp đất mỏng hạt giống mau ấm hơn nên cũng mọc lên nhanh hơn; nhưng dưới ánh mặt trời nóng bức, nó sẽ khô héo ngay nếu thiếu nước (x. Giê. 17:8).

Bụi gai (c. 7). Cây gai không phải là cây hữu ích. Nơi cây gai không thể hái được trái nho (7:16; 13:22). Hạt giống rơi vào trong bụi gai thì không thể sinh trưởng được (x. 7:16). Động từ “bọp nghẹt” , pnigô, “làm cho nghẹt thở” (18:28) không sống nỗi.

Đất tốt (c. 9). Hạt giống lthành cây và kết hạt được tính theo con số tăng dần, từ ba mươi lên dần đến một trăm. Cách tính tăng dần nầy cũng thấy trong đoạn tin mừng nầy. Từ hạt giống rơi bên vệ đường bị ăn mất ngay từ đầu, đến hạt giống mọc lên được một chút rồi bị cháy khô, đến hạt giống lớn lên nhưng không sinh hạt, và sau cùng là hạt giống sinh hạt. “Trái/hạt”, karpos, còn có nghĩa thiêng liêng: đó là lòng sám hối. Muốn biết đất tốt hay xấu thì hãy nhìn xem cây sinh hạt, giống như nhìn quả thì biết cây (x. 7:16; 12:33).

“Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (c. 9). Cụm từ nầy được dùng trong hai lần khác nữa trong văn mạch khác (11:15; 13:43). Nó thường được dùng trong kết luận, và nhằm gây chú ý trước một vấn đề hệ trọng đã được bàn đến. Ở đây câu nầy hướng về dân chúng là những người đang nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Ngài làm cho họ chú ý và cho họ thấy họ có thể là một trong các loại đất vừa nói trên.

Hạt giống Lời Chúa được gieo xuống trần gian không bao giờ thiếu. Mảnh đất đón nhận hạt giống mới là quan trọng. Chúa Giêsu đã rao giảng lời Thiên Chúa cho dân chúng, và Ngài trông chờ những mảnh đất tốt. Ai là mảnh đất tốt, nghĩa là đón nhận Lời Chúa cách có hiệu quả, sẽ trở nên mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu.

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến


 

TN15-A77: MẢNH ĐẤT TỐT


CHÚA NHẬT XV THƯƠNG NIÊN, năm A
Mt 13, 1-23

 

Những ruộng lúa, những mảnh đất để gieo hạt lúa luôn phải được chuẩn bị, làm sạch cỏ, cầy: TN15-A77


     Những ruộng lúa, những mảnh đất để gieo hạt lúa luôn phải được chuẩn bị, làm sạch cỏ, cầy nhuyễn đất để hạt giống có thể được vãi gieo không lãng phí, không uổng công. Mà thật vậy, chẳng người nông dân nào lại có thể chịu nổi cái cảnh xem ra lãng phí hạt giống như người nông phu trong đọan Tin Mừng chúng ta nghe đọc ngày Chúa Nhật hôm nay. Một nông dân cần mẫn, biết tính toán sẽ gieo hạt giống vào mảnh đất ông đã dọn sạch cỏ, đã cầy thật nhuyễn đất và ông chắc chắn sẽ thu được mùa lúa tốt tươi. Người nông dân trong Tin Mừng Mt 13, 1-23 cho chúng ta thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban phát những hồng ân dồi dào cho con người, cho mỗi người…

THIÊN CHÚA LUÔN QUẢNG ĐẠI ĐỐI VỚI CON NGƯỜI : Bài Tin Mừng diễn tả cảnh người gieo giống xem ra phung phí, nhưng trong chiều sâu thẩm của nó biểu lộ cử chỉ tung hạt thật quảng đại của người nông

dân. Nhưng, cử chỉ này cho thấy thái độ thật quảng đại của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với con người, đối với chúng ta và đây cũng là thái độ Chúa đòi hỏi con người phải quảng đại đối với nhau. Vâng, tình yêu của Chúa thật vô biên. Con người đã lãnh nhận nơi Người biết bao nhiêu là ân huệ, biết bao nhiêu là hồng ân cao quí, nhưng nhiều khi  vô tình hay cố ý, con người đã vô ơn trước tình thương lớn lao của Người. Mặc dù, lãng phí những ân huệ của Chúa, nhưng Người vẫn không so đo, tính toán,không rút lại những ơn huệ Người đã ban phát nhưng không cho con người. Trái ngược với Chúa, con người có thể nhận hoặc từ chối ân sủng của Người, và bóp nghẹt, không cho tình yêu của Người triển nở trong con người chúng ta. Tin Mừng và các bài đọc muốn dạy con người, khi con người đã nhận lãnh nhưng không tình yêu của Thiên Chúa, con người phải biết chia sẻ và quảng đại trao ban những ân huệ cao quí mà con người đã lãnh nhận nơi Thiên Chúa cho những người khác dù họ có nhận hay không lãnh nhận. Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi ( 1 Ga 4, 18 ). Tình yêu chân thật thì biết đón nhận và trao ban.Bởi vì, có những hạt lúa rơi vào sỏi đá, rơi vào bụi gai, rơi trên đường sẽ chết đi hoặc chim trời ăn mất, nhưng những hạt giống rơi vào đất tốt vẫn nhiều hơn, có hạt sinh 30, 60 hoặc 100 hay hơn nữa. Những hành động, những thái độ, những cử chỉ yêu thương được chia sẻ, được trao ban sẽ làm nẩy sinh nhiều hành động yêu thương khác. Nói cho cùng, dù hạt giống yêu thương con người gieo vào bất cứ người nào, gieo vào bất cứ thửa đất nào cũng nẩy sinh những hạt, những hiệu quả tốt đẹp.

ĐÁP TRẢ LẠI TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA: Tin Mừng và các bài đọc Chúa Nhật XV năm A, dùng dụ ngôn “ Người gieo giống “ để dạy con người về giá trị của Lời Chúa trong đời sống của người Kitô hữu. Chúa muốn con người biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình. Tâm hồn của con người được ví như vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Nếu Lời Chúa bị gieo vào sỏi đá, vệ đường, bụi gai, Lời Chúa sẽ không phát triển và khô cằn. Tâm hồn con người là thửa đất tốt: Lời Chúa được gieo vào đó, chắc chắn sau này sẽ là mùa lúa bội thu. Thái độ thành tâm, thiện chí lắng nghe Lời Chúa mới quan trọng, đáp trả, cho đi, chia sẻ mau mắn Lời Chúa mới có giá trị lớn lao. Chúa Giêsu nói :” Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe “ ( Mt 13, 16 ). Tuy nhiên, nghe và thấm nhuần, hiểu rõ ràng Lời của Chúa không phải là chuyện dễ dàng và càng không dễ dàng tí nào khi con người đem Lời Chúa ra thực hiện trong cuộc sống của mình. Lời Chúa đã có từ lâu và Lời Chúa cũng đã được nghe, được đọc, được cắt nghĩa bằng những lời giảng dạy của các Linh mục, của những nhà truyền giáo, nhưng còn biết bao nhiêu người chưa sẵn sàng đón nhận Lời của Người để Lời của Chúa luôn trổ sinh hoa quả tốt đẹp và để cho những người khác đón nhận Lời, không những người Kitô hữu phải thành tâm lắng nghe Lời, để Lời của Chúa ăn sâu vào tâm hồn con người và rồi người Kitô hữu phải can đảm, kiên trung thực thi Lời của Chúa, nhờ đó những người khác sẽ nhận ra được Lời yêu thương của Chúa đã được người Kitô hữu thực hành và trao ban, chia sẻ cho họ. Đây là sự đáp trả tình yêu :” Tình yêu đáp trả tình yêu “.

ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỒNG CON NGƯỜI: Lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu là điều tối quan trọng của mọi người Kitô hữu. Mọi người Kitô hữu phải quí trọng kho tàng Lời Chúa như Công Đồng Vaticanô II viết:” Kho tàng Thánh Kinh đã khai mở cách dư thừa và phong phú để cung cấp cho các tín hữu “ ( Hiến Chế Về Phụng Vụ, số 51 )

Do đó, người Kitô hữu phải chú ý đến các bài đọc trong thánh lễ. Hãy lắng nghe với đức tin vì  khi đọc các bài Thánh Kinh trong thánh lễ là chính Đức Kitô đang nói với mọi người ( Hiến Chế Phụng Vụ, số 56-57 ).

Vì thế, Lời của Chúa sẽ được đón nhận nếu người Kitô hữu mau mắn, nhiệt thành, quảng đại gieo Lời Chúa như :” Người gieo giống quảng đại là chính Thiên Chúa “.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp tất cả chúng con biết quí trọng Lời Chúa: Lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của chúng con”.Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Người gieo giống quảng đại là ai ?
2.Lời Chúa có quan trọng đối với  Ông, Bà, Anh Chị Em không ?
3.Tại sao chúng ta phải lắng nghe và thực thi Lời Chúa ?
4.Lời của Chúa trong thánh lễ có quan trọng không ? Khi nghe Lời Chúa trong thánh lễ, ai đang nói với chúng ta ?
5.Người gieo giống quảng đại là ai ?


 

TN15-A78: Chúa Nhật 15A Thường Niên

 

Nhân loại đau khổ vì những người cực đoan đang gieo rắc những tư tưởng ngông cuồng làm xáo : TN15-A78


Nhân loại đau khổ vì những người cực đoan đang gieo rắc những tư tưởng ngông cuồng làm xáo trộn tâm hồn và cuộc sống con người.  Muốn cứu vãn tình thế, cần phải có những người thợ lành nghề gieo hạt giống Lời Chúa mạnh tay hơn nữa.

NHỮNG KIỂU SỐNG CHẾT

Quan sát trên cánh đồng, Đức Giêsu thấy hạt giống mang nhiều thân phận khác nhau.  Hạt giống cũng có nhiều kiểu chết khác nhau.   Có thứ chết khô vì nắng cháy.  Chết nghẹt vì bụi gai (x. Mt 13:6-7).    Còn gì vô nghĩa bằng chết khô và chết nghẹt ?     Nhưng ngay cả khi gieo vào đất tốt, hạt giống cũng phải “chết đi mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12:24)    Đó là thứ chết để sống phong phú và tốt đẹp hơn.  Thật là cái chết đầy ý nghĩa !   Chính Đức Giêsu đã “bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21) để phục sinh toàn thể nhân loại.   

Như thế, Đức Giêsu đã đem hạnh phúc đến cho loài người.   Đúng hơn, Người đã trở thành hạnh phúc đích thực cho muôn dân, một hạnh phúc nhân loại đã từng mơ ước.    “Quả thế, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi …” (Mt 13:17).   Ngay hiện tại, hạnh phúc đó cũng vẫn xa tầm tay với nhiều người.   Ngược lại, hạnh phúc đó lại  mạc khải đặc biệt cho các môn đệ.   Quả thế, “mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc , vì được nghe” (Mt 13:16) và “hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời.” (Mt 13:11)   Mầu nhiệm Nước Trời hé mở cho thấy ranh giới giữa sống và chết.   Nhờ mầu nhiệm ấy, các môn đệ hiểu tất cả ý nghĩa và giá trị cuộc đời đều hệ tại hạnh phúc đích thực đó.  

Hạnh phúc bao trùm toàn diện con người.  Nếu không thấu hiểu “lời rao giảng Nước Trời”(Mt 13:19), không thể hưởng hạnh phúc đích thực đó.  Đa số sẽ không hiểu lời rao giảng đó.  Đứng trước Mạc khải hay Nước Thiên Chúa, nhân loại có thể chia ra làm bốn hạng người : ngu dốt (Mt 13:19),   nông cạn (Mt 13:21), mê đắm (Mt 13:22), biết điều  (Mt 13:23).   Hạng cuối cùng lại được phân thành ba loại, tùy khả năng “sinh hoa kết quả.” (Mt 13:23)   Bảng lượng giá dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa.   “Chỉ những ai yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn (đến mức tử đạo trong thời bách hại), và hết sức (tài sản) (Đnl 6:5) mới thực sự hiểu Lời Chúa.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:656)

Tất cả đều tùy thuộc đức tin.   Càng sẵn sàng đặt niềm tin và hi vọng nơi Thiên Chúa, càng mau hiểu biết về mầu nhiệm Nước Trời.   Đúng hơn, “tình yêu Thiên Chúa thuần khiết là con đường giúp ta đón nhận và hiểu biết lời rao giảng Nước Trời.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:656)   Chỉ những người thấu hiểu và yêu mến Lời Chúa, mới được kể là người biết điều.   Biết điều trở thành tiêu chuẩn đánh giá lòng người.   Càng biết điều, càng dấn thân mãnh liệt.  Giá trị người tín hữu tùy thuộc mức độ dấn thân thực hiện “kế hoạch và đường lối Thiên Chúa để chiến thắng những mãnh thần hầu tạo nên lịch sử và nhất là xây dựng luật công bình.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:656)     Hạt giống Lời Chúa đang cạnh tranh ráo riết với cỏ lùng để cống hiến một vụ mùa tươi tốt cho toàn thể nhân loại.   Cỏ lùng chính là sự bất công đang tràn ngập mặt đất.   Cỏ lùng tưởng chừng như đang lấn lướt mọi mặt (x. Mt 13:24-30).   Nhưng “cuối cùng, Thiên Chúa sẽ kiểm soát toàn bộ và chiến thắng lẫy lừng.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:656)

Chính Thiên Chúa đã xác nhận điều đó : “Một khi xuất phát từ miệng Ta, lời Ta sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mệnh Ta giao phó.” (Is 55:11)   Thiên Chúa muốn trao cho người môn đệ sứ mệnh thành lập  một “Nước công chính, bình an và hoan lạc” (Rm 14:17) trên mặt đất.   Được Thiên Chúa bảo đảm như thế, tại sao sứ giả Tin Mừng không lên đường ?   Trước những thế lực và cơ chế bất công, tại sao phải sợ đến nỗi không dám gieo hạt giống Lời Chúa vào những mảnh đất màu mỡ  ?    Dù đang bị bách hại vì Lời Chúa, họ nên xác tín rằng : “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta.” (Rm 8:18)   Niềm hi vọng sẽ là tất cả sức mạnh giải thoát họ khỏi cảnh hư nát (x. Rm 8:21)   Hơn nữa, niềm “trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc cả thân xác chúng ta.” (Rm 8:23)   Hiện tại, “chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu” (Rm 8:23) để chiến thắng mọi bất công.   Đó là một bảo đảm lớn nhất cho bước chân sứ giả loan báo Tin Mừng.

MÙA MÀNG PHONG PHÚ

Chính nhờ “Thần Khí như ân huệ mở đầu”, các sứ giả Tin Mừng đang gặt hái những hoa quả phong phú trên khắp thế giới.   Công cuộc Phúc âm hóa nhân loại đang tiến hành qua những nỗ lực tranh đấu cho công bình xã hội trong các nước nghèo.  Chẳng hạn ĐGH Gioan Phaolô II đã kêu gọi giúp đỡ những người bản xứ và các dân tộc Nam Mỹ gốc Phi châu nghèo đói nhất, hậu quả những đàn áp bất công.   “Giúp đỡ những người nghèo là mệnh lệnh Phúc âm truyền cho mọi Kitô hữu, những người không bao giờ được phép bỏ qua những anh em kém may mắn.” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 9/7/02)    Chính ĐGH Gioan Phaolô II đã thể hiện lệnh truyền đó khi thành lập Hội “Tiến Bộ các Dân Tộc” ngày 13/02/1992 nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày khởi sự Phúc âm hóa trong Thế Giới Mới.   Từ năm 1993 đến 2001, Hội đã yểm trợ 1.596 đề án, tốn phí tất cả 13,1 triệu.   Đó là do những đóng góp hoàn toàn tình nguyện của những tín hữu thập phương nhằm gieo hạt giống Tin Mừng vào những miền đất đầy dẫy cỏ lùng bạo lực bất công.   Nơi đây “những nhóm người bị bỏ rơi nhất không có cả những nhu cầu cấp thiết nhất.” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 9/7/02)   Bởi đấy, trong ngày kỷ niệm mười năm thành lập Hội ‘Phát Triển Các Dân Tộc’, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói : Hội “muốn là một dấu chỉ diễn tả sự gần gũi nhất của tôi với những người đang sống trong những hoàn cảnh thiếu thốn nhất và đang bị xã hội khinh thường hay chính quyền thường không thể làm gì giúp họ.” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 9/7/02)   Khi đón nhận được những nghĩa cử tình thương đó, chắc chắn những người nghèo đó sẽ cảm thấy tất cả sức mạnh của Tin Mừng tình yêu.

Nhìn sang các nước Á Phi, công cuộc Phúc âm hóa cũng đang thu hút Giáo Hội toàn cầu.   Mỗi lục địa có những vấn đề khác nhau.   Theo ĐHY Sodano, tại nước Sudan Bắc Phi, Giáo Hội đang dấn thân vào việc Phúc âm hóa và phát triển con người, dù  đang phải sống giữa một môi trường ảnh hưởng Hồi giáo nặng nề.   Người Sudan cần tái khám phá ý nghĩa sự tương kính và hợp tác giữa Kitô hữu và người Hồi giáo.   Cộng đoàn Kitô hữu không đòi hỏi gì hơn quyền tự do tôn giáo, tự do loan báo Tin Mừng như một sứ điệp hòa bình và hi vọng.” (Zenit 05/07/02)    Những nước nằm dưới ảnh hưởng Hồi giáo và Cộng sản đang cố sức ngăn chặn sứ điệp này.   “Nhưng Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích !” (2 Tm 2:9)  Sức mạnh chân lý không nằm trong bạo lực.  Hạt giống Tin Mừng không lệ thuộc sức mạnh hay cơ sở vật chất, nhưng phát triển trong tâm hồn con người, nhất là những người trẻ hôm nay.   Chính vì thế, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới đây, “tân Phúc âm hóa sẽ là một trong những biến cố then chốt.” (Zenit 05/07/2002)   Các bạn trẻ sẽ được kêu gọi suy nghĩ về ơn gọi theo Đức Kitô họ đã lãnh nhận ngày chịu phép thanh tẩy và suy niệm về ý nghĩa cuộc đời Kitô hữu, như muối đất,  phải thêm hương vị thánh thiện cho trần gian.” (Zenit 05/07/2002)  

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


 

TN15-A79: Chúa Nhật 15 mùa Thường niên, A

 

Chúa Ki-tô là Bí Tích hoặc dấu chỉ để ta nhận ra được những nét vô hình của Thiên Chúa: TN15-A79


          Chúa Ki-tô là Bí Tích hoặc dấu chỉ để ta nhận ra được những nét vô hình của Thiên Chúa.  Người cho ta thấy Thiên Chúa là Đấng nào.  Mà đã là dấu chỉ, thì quả thực Người là một ngôn ngữ đặc biệt Thiên Chúa dùng để nói với ta.  Nói khác đi, Người chính là Lời để Thiên Chúa nói với nhân loại (Dt 1:1).  Có người nói thì cũng phải có người nghe.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặc biệt trình bày Chúa dùng Lời để nói với ta và ta phải tiếp nhận Lời như thế nào cho phải.

1.  Lời Chúa luôn luôn sinh hiệu quả (bài đọc Cựu Ước – Is 55:10-11)
          Trong cuộc sống con người, Lời của Thiên Chúa giữ vai trò tuyệt đối quan trọng.  Nhờ Lời sáng tạo của Thiên Chúa mà ta được hiện hữu trên cõi đời này (St 2:4a).    Để nhắc nhở dân Ít-ra-en biết rằng Lời hiện diện trong cả cuộc sống (Đnl 6:1-13) và rất gần gũi họ (Đnl 30:14), ông Mô-sê đã không ngại dùng cả đến những hình thức giúp họ ghi lòng tạc dạ, như phải “lập lại cho con cháu, buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, viết lên khung cửa nhà và cửa thành” (Đnl 6:8-9).  Tầm quan trọng của Lời đã được mô tả như lương thực thường tồn:  “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4). 

Sở dĩ Lời gắn liền với cuộc sống ta và giúp ta bước đi trong đời để tới cuộc sống vĩnh cửu là vì Lời có hiệu quả vô song.  Ngôn sứ I-sai-a đã dùng hình ảnh mưa và tuyết từ trời rơi xuống để nói lên tính bổ dưỡng và hữu hiệu của Lời mà Chúa sai đến với trần gian.  Mưa với tuyết từ trời rơi xuống đất làm cho đất phì nhiêu và cây cỏ sinh sôi nảy nở, rồi lại bốc hơi thành mây về trời.  Cũng thế, Chúa Giê-su là Lời được Thiên Chúa sai đến nhân loại để “thực hiện ý muốn của Người và chu toàn sứ mạng Người giao phó”, rồi Người mới trở về trời và ngự bên hữu Chúa Cha.  Theo kế hoạch cứu độ, Lời đã từ Thiên Chúa xuống mặc lấy thân phận con người.  Sau thời gian sống ẩn dật tại Na-da-rét, Lời đã “hỏa tốc chạy đi” (Tv 147:15) khắp chân trời góc biển, từ Ga-li-lê qua Sa-ma-ri xuống Giu-đê và cả những miền Dân ngoại, để loan báo Tin Mừng cứu độ.  Lời đã giảng dạy như “Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư, khiến cho thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người” (Mc 1:22).  Lời đã “ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1:27; Mt 8:32).  Lời tuyên phán “Tôi muốn”, lập tức bệnh nhân được khỏi (Mt 8:3).  Những gì ngôn sứ I-sai-a nói về sự hữu hiệu của Lời Chúa đều được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giê-su.

2.  Thiên Chúa sai Lời Người đến để mặc khải vinh quang của con cái Người (bài đọc Tân Ước – Rm 8:18-23)

          Thiên Chúa không còn sử dụng các ngôn sứ để phán dạy ta, nhưng Người muốn đích thân phán dạy ta bằng chính Lời của Người.  Do đó, Ngôi Lời đã hóa thân làm người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (Ga 1:14).  Chúa Giê-su sinh ra giữa loài người để nói tiếng nói con người, hành động như một con người, ngoại trừ phạm tội, để cùng đồng hành với nhân loại và dạy họ sống theo đường lối của Thiên Chúa.  Tuy nhiên, thánh Phao-lô còn nhìn việc Chúa sai Lời đến dưới một khía cạnh vô cùng độc đáo và lạc quan.  Theo ngài, mục đích Thiên Chúa sai Lời đến với nhân loại là để “mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8:19).  Nhân loại đắm chìm trong khổ đau và tuyệt vọng do hậu quả tội nguyên tổ và tội lỗi cá nhân mang lại.  Giữa họ và Thiên Chúa là một xa cách không bao giờ họ có thể khắc phục để đến với Người.  Mặc dù Thiên Chúa hứa giải phóng họ, nhưng suốt thời gian chờ đợi lời hứa thể hiện, thì “muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng” (Rm 8:22).

          Vậy Thiên Chúa đã hứa điều gì?  Qua các tổ phụ Ít-ra-en và các ngôn sứ, Chúa hứa sẽ đến cứu độ ta, cho ta được làm con cái và được hưởng phần gia nghiệp cùng với Đức Ki-tô.  Thánh Phao-lô gọi việc thể hiện lời hứa này là “vinh quang của con cái Thiên Chúa”.  Nhưng lời hứa này chỉ được thực hiện nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Lời của Thiên Chúa.  Do đó, khi Ngôi Lời xuất hiện trong dòng lịch sử nhân loại, thì tất cả những rên siết quằn quại của nhân loại sẽ dừng lại, để cho vinh quang của con cái Thiên Chúa ló rạng.  Trong tiến trình làm con cái Thiên Chúa, trước hết ta lãnh nhận Thần Khí của Chúa Ki-tô, tức “Thần Khí làm cho ta nên nghĩa tử và được kêu lên ‘Áp-ba!  Cha ơi!’” (Rm 8:15).  Vinh quang của ta là được làm con Chúa và được Người cứu độ.  Thánh Phê-rô thì diễn tả vinh quang này như sau:  “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2:9).

          Ngôi Lời đến đã thay đổi hoàn toàn thân phận của ta.  Những đau khổ ta chịu hiện thời không thể sánh với vinh quang ta sẽ được mai sau.  Ngôi Lời đã đến để bảo đảm cho ta một hy vọng chắc chắn, niềm hy vọng làm cho cuộc đời Ki-tô hữu có ý nghĩa và giúp ta kiên vững trước mọi thử thách trần gian.  Đó chẳng phải là con đường hy vọng, con đường đã đưa Đức Ki-tô từ đau khổ qua cái chết và tới vinh quang Phục Sinh sao?  Nhưng đó cũng là con đường của ta nữa!

3.  Đón nhận Lời Thiên Chúa (bài Tin Mừng – Mt 13:1-23)

          Lời được Thiên Chúa sai đến là để sinh hoa trái nơi tâm hồn ta, làm cho ta được phát triển đầy đủ về mọi mặt, giống như mưa tuyết từ trời rơi xuống làm cho hạt lúa chứa đầy sức sống được mọc lên và phát triển trên mảnh đất màu mỡ.  Trong dụ ngôn Người gieo giống, Chúa Giê-su dùng hình ảnh hạt giống để chỉ về những người đón nhận lời rao giảng Nước Trời, hoặc đón nhận chính bản thân Người, vì lời giảng và người giảng cũng là một.  Những mảnh đất trên đó hạt lúa sẽ mọc lên và phát triển như thế nào là chỉ về cách thức họ đón nhận lời rao giảng ấy.  Do đó, trong Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô, cả hạt giống lẫn mảnh đất mới nói lên hạng người đón nhận lời rao giảng.  Còn trong Tin Mừng Lu-ca, giải nghĩa rõ ràng hơn:  hạt giống là Lời Chúa, còn mảnh đất là hạng người đón nhận Lời Chúa.

          Mỗi người đón nhận lời rao giảng Nước Trời mỗi cách, tùy theo thành tâm thiện chí của họ.  Đón nhận lời giảng không chỉ có nghĩa là nghe bằng đôi tai, nhưng là bằng cả tấm lòng, trí khôn và ý chí quyết tâm đáp lại những điều lời giảng ấy đòi hỏi.  Ai ai cũng đều có khả năng đón nhận lời giảng, tựa như hạt lúa có cùng một khả năng nảy mầm và lớn lên.  Nhưng để tiếp tục được lớn lên thì người ta lại phải đi xa hơn khả năng chung ấy bằng cách sống những lời giảng mình đã nghe.  Cho nên có nhiều trở ngại ngăn đường ta đi từ nghe tới thực hành.  Chúa Giê-su xếp thành bốn loại người đón nhận lời rao giảng Nước Trời.  Thứ nhất, hạt giống gieo bên vệ đường ám chỉ những người nghe Lời rao giảng mà không hiểu, hoặc nói đúng hơn là không muốn hiểu và chấp nhận Lời vì Lời đi ngược với lối sống buông thả của họ.  Thứ hai, hạt giống gieo trên đất sỏi đá là hạng người nông nổi nhất thời, đón nhận Lời theo hứng chứ thực sự không có thiện chí muốn gắn bó với Lời và để cho Lời biến đổi con người họ.  Thứ ba, hạt giống gieo vào bụi gai là hạng người muốn bắt cá hai tay, vừa muốn đón nhận Lời lại vừa muốn tìm vinh hoa phú quý trần gian, khiến lòng họ không có chỗ cho Lời cư ngụ.  Cuối cùng là hạt giống gieo vào đất tốt, tức là “những kẻ nghe Lời và hiểu”.  Dĩ nhiên hiểu ở đây có nghĩa là hiểu theo ý của người nói, chứ không phải hiểu theo ý mình.  Mà hiểu theo ý người nói không phải là chuyện dễ dàng, vì nó có thể khiến ta “gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời” (Mt 13:21).  Đón nhận Lời là mở tâm hồn để cho Lời thay đổi lối sống của ta, bỏ đi những gì ta vẫn ưa thích để thay thế bằng những gì ta không thích.  Thí dụ bản chất ta ích kỷ, đặt cái tôi của ta lên trên hết.  Thế mà Lời bảo ta phải khiêm nhượng, phải để ý và chăm sóc cho người khác, thì làm sao ta dễ dàng thay đổi được!  Chúa ban cho ta Lời của Người như tiềm năng biến đổi con người của ta.  Tuy nhiên Chúa lại tôn trọng để ta được tự do cộng tác với tiềm năng ấy.  Người cho ta tự do chọn lựa đứng vào hạng người nào.  Dĩ nhiên ta phải chọn điều tốt và là điều tốt nhất (Lc 10:42).  Ta cứ cộng tác với Lời ở mức tối đa để được phát triển tới mức tối đa.  Mức tối đa đối với người này là gấp trăm, nhưng đối với người khác lại chỉ có thể là gấp sáu chục hoặc ba chục.  Điều quan trọng là mỗi người phải đạt tới mức độ sung mãn nhờ cộng tác với hiệu năng của Lời Chúa và ân sủng Người.

4.  Sống Lời Chúa

          Lời nói của người đời thường có khả năng “lung lay”, khiến ta phải suy nghĩ.  Nhưng Lời của Thiên Chúa là chính Con Một Người là Chúa Giê-su Ki-tô.  Lời ấy đã xuống thế làm người để nói lên chính tiếng nói của Thiên Chúa.  Nghe Lời và sống Lời là hai điều không thể tách rời, giống như xây nhà thì phải có cái nền.  Nếu nghe Lời mà thực hành thì tựa như xây nhà trên nền đá, còn nghe mà không sống thì chẳng khác gì xây nhà trên nền cát (Mt 7:24-27).  Tóm lại, làm môn đệ Chúa, nghe lời Người giảng và sống lời Người dạy là ta sẽ được biến đổi thành con người mới, một Ki-tô hữu đích danh sống với vinh quang làm con Thiên Chúa.

Suy nghĩ:  Thánh Phao-lô cho ta thấy con đường ta phải đi là:  “Chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con”.  Vậy trong khi còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, tức là được hưởng trọn phần gia nghiệp của Người, thì tôi phải làm gì?  Tôi có thực tâm và thiện chí đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô không?  Lắng nghe Chúa nói qua Kinh Thánh và sống Lời Chúa có là cách tôi đang đón nhận Chúa Ki-tô không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay;  xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, Chúa Nhật 15 mùa Thường niên)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
10-7-2008


 

TN15-A80: Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn?


ĐỌC LỜI CHÚA
· Is 55,10-11: (11) Lời Ta một khi phát ra từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.
· Rm 8,18-23: (19) Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.
 ·       TIN MỪNG: Mt 13,1-23 Dụ ngôn người gieo giống

(1) Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: «Người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe».

Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói?

(10) Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: «Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?» (11) Người đáp: «Bởi vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. (14) Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; (15) vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

(16) «Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 
 
Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống

(18) «Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. (19) Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. (20) Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (21) Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. (22) Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. (23) Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục».

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

 

Dụ ngôn là gì? Tại sao Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn? 2. Tại sao Lời Chúa sinh hoa kết trái khác nhau giữa: TN15-A80


1.    Dụ ngôn là gì? Tại sao Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn?

2.    Tại sao Lời Chúa sinh hoa kết trái khác nhau giữa người này với người khác? Tại sao cùng nghe Đức Giêsu, nhưng có kẻ theo Ngài, có kẻ lại chống đối?

3.    Những kẻ theo Ngài và những kẻ chống Ngài, trình độ hiểu biết của họ thế nào? Tại sao những kẻ hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh như các kinh sư, luật sĩ lại không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế và đi đến chỗ giết Ngài?

Suy tư gợi ý:

1.      Dụ ngôn là gì?

Dụ ngôn là những minh họa bằng hình ảnh quen thuộc để giúp người ta hiểu được một thực tế khác cao siêu, trừu tượng, đồng thời nắm được chân lý bao hàm trong ấy. Các dụ ngôn thường có tính cách vừa tỏ lộ mà cũng vừa che dấu chân lý về Thiên Chúa, về Nước Trời. Che dấu đối với «những bậc khôn ngoan thông thái» (Mt 11,25a), những kẻ tự mãn với những gì mình đã biết về Thiên Chúa, cho rằng sự hiểu biết của mình về Ngài đã viên mãn, trọn vẹn rồi, không cần phải tìm kiếm hay học hỏi thêm. Còn tỏ lộ cho «những người bé mọn» (Mt 11,25b), tự cho mình chưa biết nhiều về Thiên Chúa, cho rằng những hiểu biết của mình còn rất thiếu sót, phiến diện, hời hợt, cần phải tìm hiểu sâu xa hơn để áp dụng vào đời sống.

Các dụ ngôn có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo trình độ tâm linh của người hiểu. Người mới bước vào đời sống tâm linh sẽ hiểu và áp dụng chúng vào đời sống theo cách đơn sơ của mình. Nhờ đó họ tiến bộ được một quãng đường. Khi đời sống tâm linh của họ tiến bộ hơn, họ lại khám phá ra dụ ngôn còn có ý nghĩa cao xa và thâm sâu hơn. Sau khi kể một dụ ngôn, Đức Giêsu thường nói: «Ai có tai thì nghe» (Mt 11,15; 13,9; 13,43). Câu này có nghĩa: ai hiểu được thì hiểu, hiểu cách nào thì tùy tình trạng hay trình độ tâm linh mỗi người; hoặc ai biết cách nghe thì sẽ hiểu, ai thật lòng tìm hiểu thì sẽ hiểu (x. Mt 7,7-8).

2.      Tại sao Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn?»

Chắc chắn chúng ta cũng thắc mắc như các tông đồ xưa: «Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?» Sao không nói cho rõ sự thật ra mà lại úp mở bằng dụ ngôn? Câu trả lời của Ngài chẳng làm ta hết thắc mắc mà còn làm ta thắc mắc hơn: «Bởi vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất» (Mt 13,11-12).

a) Dụ ngôn dấu ẩn chân lý đối với người tự mãn

Như vậy, những người không được «ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời» mà họ không hiểu, thì phải chăng họ không có lỗi? – Thật ra họ có được ơn hiểu biết hay không, điều đó tùy thuộc vào việc họ có khiêm cung hay không trong những hiểu biết của họ. Những ai tự hào mình biết tất cả, không cần phải nghe hay học hỏi ai nữa – chẳng hạn các kinh sư, luật sĩ, biệt phái thời của Ngài – thì Ngài càng nói rõ, họ càng không chấp nhận, và càng muốn mưu toan hại Ngài hơn. Thật vậy, họ đã dựa vào những sự thật Ngài nói ra để kết án tử hình Ngài. Vì thế, chính Đức Giêsu cũng khuyên các môn đệ đừng nói chân lý với những kẻ không xứng đáng: «Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em» (Mt 7,6).

b) Để hiểu được chân lý phải từ bỏ mình và dấn thân

Những chân lý tôn giáo đều là những chân lý “cho không biếu không”, người dạy chân lý thường không đòi hỏi một khoản thù lao nào. Nhưng để hiểu và lãnh hội được, người muốn hiểu phải dám hy sinh tất cả, không tiếc một điều gì: từ của cải, sức khỏe cho đến mạng sống, nhất là phải «từ bỏ mình», nghĩa là không đặt nặng «cái tôi» và cố chấp vào những hiểu biết của mình (x. Mt 13,44-46). Trong lịch sử Thiền tông Trung Hoa, Đạt-Ma tổ sư chỉ bắt đầu truyền đạo cho Huệ Khả – về sau trở thành Nhị Tổ – khi ông này dám tự chặt tay mình để chứng tỏ sự quyết tâm từ bỏ tất cả cho việc tìm chân lý. Ngoài ra, kẻ tìm đạo còn phải sẵn sàng dẹp bỏ cả những kiến thức cũ của mình (x. Mt 11,25). Cố chấp vào những hiểu biết cũ còn thấp kém, thì không thể tiếp nhận những chân lý cao xa, vượt khỏi trình độ của những hiểu biết cũ. Cũng trong Thiền tông, Thần Tú tuy kiến thức uyên bác, nhưng vì cố chấp vào những kiến thức cũ của mình, nên không thể lãnh hội được chân lý của Ngũ Tổ; trái lại, Huệ Năng, ít học hơn Thần Tú rất nhiều, lại hiểu được và trở thành Lục Tổ Thiền tông.

Như vậy, để lãnh hội được chân lý về Thiên Chúa, về Nước Trời, phải có tâm cầu đạo. Ai đã có tâm cầu đạo, thì đã ít nhiều có đạo tâm rồi, đã hiểu được lẽ đạo là phải «từ bỏ mình», coi nhẹ «cái tôi» của mình, không tự mãn hay cậy vào những hiểu biết cũ của mình, và thật sự sống những gì họ biết về Thiên Chúa, cho dù còn ít ỏi. Nhờ dấn thân sống những hiểu biết dù ít ỏi đó, họ bắt đầu có kinh nghiệm về Thiên Chúa. Càng kinh nghiệm về Thiên Chúa, họ càng có đạo tâm nhiều hơn. Còn kẻ không có tâm cầu đạo, là kẻ chưa có đạo tâm, nên luôn tự hào về «cái tôi» của mình, về những điều mình đã học biết về Thiên Chúa, không thể sống đạo thật sự vì chưa từ bỏ mình, do đó không thể có kinh nghiệm về Thiên Chúa. Và nếu cứ cậy vào những hiểu biết mà họ tự mãn, họ sẽ ngày càng hiểu sai về đạo, và xa cách Thiên Chúa, cho dù bên ngoài họ có vẻ như rất gần Ngài. Đó chính là ý nghĩa của câu «Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất» (Mt 13,12).

c) Biết về Thiên Chúa khác với kinh nghiệm về Ngài

Người học biết nhiều về Thiên Chúa khác với người có kinh nghiệm về Ngài. Biết nhiều về Thiên Chúa giống như người có một bản đồ thành phố trong tay và thuộc kỹ tấm bản đồ đó, nhưng vì tự mãn lấy thế làm đủ, nên chưa hề dấn thân ra đi đến thành phố ấy. Còn người có kinh nghiệm về Ngài giống như người đã thật sự đi trên những con đường của thành phố, được ngắm tận mắt những cảnh trí trong thành phố.

Hai cách tiếp cận ấy rất khác nhau và đi đến những hệ quả khác nhau. Người hiểu biết nhiều thì hay tự mãn, tự đặt mình trên người khác, từ đó thích củng cố quyền uy, ham được ca tụng, và Lời Chúa bị chết ngạt trong họ. Còn người có kinh nghiệm về Thiên Chúa thì ngày càng giống Thiên Chúa, sống quên mình, phục vụ, khiêm nhu, và Lời Chúa sinh hoa kết trái trong họ. Nhìn lại lịch sử, ta thấy các kinh sư Do Thái đều là những bậc thầy về tôn giáo, rất thông thạo những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế. Nhưng mỉa mai thay khi Đấng Cứu Thế đến, họ không nhận ra Ngài, thậm chí còn giết Ngài nữa. Lý thuyết về Đấng Cứu Thế mà họ rất tinh thông, trong thực tế, chẳng ích lợi gì cho họ mà còn cản trở họ nhận ra Ngài. Chính vì họ quá tự mãn, cố chấp vào lý thuyết ấy, dùng nó như một phương tiện để thăng tiến bản thân trong tôn giáo hơn là để dấn thân sống theo nó. Còn các môn đệ và một số dân chúng, chẳng biết nhiều về Đấng Cứu Thế, nhưng lạ thay, khi Ngài đến, họ nhận ra Ngài, theo Ngài, và được cứu rỗi, chính vì họ khiêm tốn, đơn sơ và chân thành. Họ là người được Thiên Chúa chúc phúc.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Lời Đức Giêsu gieo vào lòng mọi người nhưng lại sinh hoa kết trái khác nhau. Nơi người khiêm nhường, dám từ bỏ mình, dám dấn thân sống theo Lời Ngài, thì Lời Ngài sinh hoa kết quả bội phần. Còn kẻ tự hào tự mãn về những hiểu biết của mình về Lời Ngài, thường không chịu sống theo Lời ấy. Lời Chúa trong họ bị ngạt bởi chính «cái tôi» của họ, bởi lòng ham uy danh và quyền lợi của họ, bởi chính những hiểu biết mà họ tự cho là đã quá đủ. Xin Cha cho con biết khiêm nhường, biết từ bỏ mình, để lòng con trở thành một thửa đất tốt thuận lợi cho Lời Chúa sinh hoa kết trái như Cha mong ước.

Joan Nguyễn Chính Kết


 

TN15-A81: CHÚA NHẬT XV TN – 2002

 

 Cuộc sống đối với nhiều người càng ngày càng trở nên thúc bách, và có quá nhiều áp lực đè: TN15-A81


          Cuộc sống đối với nhiều người càng ngày càng trở nên thúc bách, và có quá nhiều áp lực đè xuống tâm can, khiến đa số chúng ta không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Và điều ấy trở nên một tai họa : càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh tâm thần. Cách đặc biệt con trẻ thời đại này đang bị ném vào giây chuyền cỗ máy xã hội, muốn tồn tại phải lăn, phải chạy, phải làm thêm,phải học bồi dưỡng... Trong vị thế đó Lời Chúa hôm nay quả thật quá lỗi thời và lạc hậu, bởi vì Lời được nói trong bối cảnh một xã hội mới bước vào thời định canh định cư, một xã hội nông nghiệp, một xã hội đòi hỏi con người phải biết chờ đợi thành quả ngày mùa.

          Tuy nhiên, đứng ở góc độ chung cuộc đời sống thì Lời Chúa lại nói lên cái định luật cơ bản phải được tôn trọng, nếu con người muốn có một cuộc sống ý nghĩa : đó là sự kiên trì chờ đợi của Tình Yêu. Tiên tri Isaia nói về sự kiên trì của Thiên Chúa khi ban Lời Người với sứ mạng tạo lập một thế giới chất chứa Tình Yêu Người. Sứ mạng ấy mang theo mình một hành trình đầy gian khổ. Hành trình của giọt mưa rơi, của hạt tuyết sa: phải thấm vào lòng đất khô cằn, làm cho đất phì nhiêu, làm cho hạt đâm chồi nẩy lộc, sinh hoa kết trái, rồi mới thăng hoa về trời. Và quả thật, từ vườn địa đàng tới núi Ôlivêtê phải qua những Biển Đỏ, qua Đồi Sọ, Lời Thiên Chúa mới tạo nên được khuôn mẫu cho một thế giới mang theo Sự Sống vinh quang của Người. Thánh Phaolô đã mượn hình ảnh người nữ rên siết quằn quại của người nữ lúc sinh con để diễn tả hành trình của Tình Yêu Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng và cứu chuộc con người và thế giới. Vì là hành trình của Tình Yêu, Lời Chúa đụng chạm đến sự Tự Do đáp trả về phía con người. Và Đức Giêsu cho thấy sự Tự Do kia có thể chỉ là một vệ đường vô tình, có thể chỉ là sỏi đá, có khi chỉ là bụi gai, cũng có những mãnh đất màu mỡ.

          Con người có thể giảm nhẹ áp lực tinh thần khi bằng lóng chạy theo băng chuyền tốc độ của toàn thể xã hội, và họ làm ra được một trật tự phồn vinh... nhưng chẳng bao giờ họ làm ra được thế giới của Tình Yêu, một thế giới luôn đòi sự hòa nhập nên một của 2 Tự Do trong sự bền vững muôn đời. Thế giới Tình Yêu chỉ có trong Lời đề nghị Yêu Thương đã sinh ra họ và cứu chuộc họ. Lời đó phá vỡ mọi động lực giam hãm tự do của con người, trong đó phải nói về cơ bản là chính cái giây chuyền xã hội, khi đề nghị với con người một xã hội đặt nền tảng và phương hướng trên đề nghị của giới luật Yêu Thương, giới luật của Tự Do hoàn mỹ.

          Trong suy nghĩ ấy, người Kitô hữu, gia đình Kitô hữu được mời gọi, luôn luôn phải biết đề kháng lại những cưỡng bức của hệ thống, mà phải biết khẳng định Tự Do của mình trong mỗi biến cố, mỗi giây phút, để nó là hoa trái của Tình Yêu. Hoa trái chỉ đến sau cuộc sinh nở quằn quại và đớn đau, nhưng lại đem đến hạnh phúc lớn hơn cả chính mạng sống mình.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên,

Bảo Lộc

 

TN15-A82: CHÚA NHẬT 15 QUANH NĂM


Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:       Rô-ma 8: 18-23

 

Đoạn thư Rô-ma sử dụng cho Chúa Nhật trước trình bày tiến trình cứu rỗi cần phải được thể hiện: TN15-A82


          Đoạn thư Rô-ma sử dụng cho Chúa Nhật trước trình bày tiến trình cứu rỗi cần phải được thể hiện nơi mỗi cá nhân. Mỗi người chúng ta đều lãnh nhận ơn được trở nên công chính qua Bí tích Rửa tội, bắt đầu một cuộc sống theo Thánh Thần ngay khi còn ở trần gian, để cuối cùng sẽ được sống lại và sống đời đời. Nhưng đoạn thư hôm nay mở rộng nhãn quan về ơn cứu độ, không chỉ cho từng cá nhân mà là cho toàn thể vũ trụ. Thánh Phao-lô đã mở đầu suy tư về chiều kích vũ trụ (cosmic) của việc cứu độ bằng hình ảnh: "Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người" (8:19). Khẳng định này cũng nói lên thực tại của vũ trụ nói chung và nhân loại nói riêng, tất cả đều sống trong một tư thế "ngong ngóng đợi chờ" việc cứu độ hoàn tất khi mọi người sẽ sống lại và Chúa Ki-tô sẽ quang lâm. Vậy sứ điệp của bài đọc Tân Ước hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: trong thời gian chờ đợi ấy, Ki-tô hữu hãy luôn ý thức thân phận mình là ai và sống làm sao cho đúng với thân phận ấy trong thế giới nằm dưới ảnh hưởng của tội lỗi.
 
a) Thân phận là con cái Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Ki-tô

          Qua Bí tích Rửa tội, tức là nhờ cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta được tháp nhập với Người. Vì thuộc về Đức Ki-tô nên chúng ta cũng được chia sẻ chung một Thần Khí với Người. Thần Khí ấy đã giúp cho con người Đức Ki-tô ở trần gian xứng đáng gọi Thiên Chúa là "Abba! Cha ơi!" như thế nào, thì cũng cho chúng ta có đủ tư cách để gọi Thiên Chúa là Cha như vậy.

          Sống phận làm người con "rất yêu dấu làm đẹp lòng Cha mọi đàng", Chúa Ki-tô đã được Chúa Cha dành cho sản nghiệp là chính bản thân Thiên Chúa. "Chúa là gia nghiệp của con." Thiên Chúa ban chính mình Người cho Đức Ki-tô, và qua Đức Ki-tô, Người ban chính mình Người cho chúng ta. Đức Ki-tô là gương mẫu, là "tất cả cho mọi người."
 
b) "Cả chúng ta cũng rên siết trong lòng."

          Hiện thời Ki-tô hữu đang sống trong một thế giới không muốn đáp lại ơn cứu độ do quyền năng của Thánh Thần. Mặc dù là con cái Chúa và gọi Chúa là Cha, họ vẫn còn phải lệ thuộc sự hư nát là hậu quả của tội lỗi. Do đó, tín hữu sống trong tình trạng giằng co: một mặt họ sống trong và nhờ Thánh Thần, mặt khác họ sống trong một thế giới chưa được giải phóng khỏi những độc hại của tội lỗi.

          Ý thức điều này, thánh Phao-lô diễn tả "muôn loài thọ tạo" đang đợi chờ ngày quang lâm vinh hiển đã được mặc khải cho con cái Chúa. Nói cách khác, hiện thời tất cả thế gian chưa nhìn thấy và chưa thể nhận biết vinh quang đã bắt đầu được mặc khải nơi các tín hữu nhờ quyền năng Thánh Thần. Đó chính là sự khác biệt giữa Ki-tô hữu và những kẻ không tin. Ki-tô hữu sống với niềm hy vọng chắc chắn. Khi mặc khải vinh quang ấy đã được hoàn tất thì cũng là lúc muôn loài thọ tạo được giải phóng hoàn toàn khỏi những hậu quả của tội lỗi.

          Như vậy, cái nhìn của Phao-lô về lịch sử cứu rỗi bao gồm luôn cả vũ trụ, chưa không phải chỉ duy nhân loại mà thôi. Mọi loài thọ tạo phải được giải phóng khỏi những hậu quả của việc A-đam lỗi phạm. Cuộc giải phóng này đã bắt đầu trong Giáo Hội, nơi Thánh Thần Thiên Chúa đã làm cho các tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên trong cuộc giải phóng ấy, Thiên Chúa cũng muốn tất cả chúng ta phải cộng tác với Người. Chúng ta là hoa quả đầu mùa của việc cứu rỗi, nên cũng phải sống sao cho xứng đáng.
 
c) Sống niềm hy vọng

          Trong tình huống hiện tại, với ý thức phận làm con cái Thiên Chúa và những băn khoăn về tương lai, chúng ta phải có thái độ nào cho đúng? Trước hết thánh Phao-lô dạy: "Chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải hy vọng" (c.24). Ý ngài muốn nói: chúng ta được cứu độ là nhờ hy vọng. Hy vọng là về phía chúng ta. Đoái thương cứu vớt là về phía Thiên Chúa. Hai phía cần phải cộng tác với nhau, đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta cứ thi hành phần chúng ta. Còn Chúa thì luôn luôn giầu lòng thương xót. Việc trông mong hay hy vọng này phải bền lòng bền chí tới cùng (c. 25). Chỉ có niềm hy vọng được vinh quang trong tương lai mới có thể giúp Ki-tô hữu có sức chịu đựng được những đau khổ hiện tại.
 
Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Không ai lên thiên đàng một mình, cũng không ai xuống hỏa ngục một mình. Tôi nhận định thế nào về sự liên đới giữa con người và với vũ trụ trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa?

          Khi đọc kinh Lạy Cha, hoặc thân thưa với Chúa là Cha, tôi có khi nào nghĩ đến vai trò của Thánh Thần là hướng dẫn, giải phóng chúng ta khỏi sợ sệt, chứng thực cho thần trí chúng ta là con cái Chúa không? Tôi hiểu những công việc ấy của Thánh Thần như thế nào?

          Tôi phải đặt lại vấn đề "niềm hy vọng của Ki-tô hữu" thế nào để có được một lối sống đầy lạc quan và tin tưởng?

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng cầu nguyện bằng Thánh ca Ê-phê-xô 1:3-10 (Các Giờ kinh Phụng vụ, kinh chiều Thứ Hai).

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi


 

TN15-A83: Dụ Ngôn Người Gieo Giống


(Mátthêu 13,1-23 – CN XV TN – A)

July 9, 2011 by Phaolo

 Người tín hữu phải trở thành “đất tốt” nếu muốn làm cho hạt giống thần linh nhanh chóng đâm chồi và kết quả nơi mình và nơi người khác.

1.- Ngữ cảnh

 

Sau khi giới thiệu Đức Giêsu là Đấng có quyền giải thích Luật (ch. 5–7), rồi minh họa quyền đó bằng một : TN15-A83


Sau khi giới thiệu Đức Giêsu là Đấng có quyền giải thích Luật (ch. 5–7), rồi minh họa quyền đó bằng một vài truyện về phép lạ (ch. 8–9), tác giả Mátthêu đã cho thấy Đức Giêsu sai phái và ban “bài sai” cho các sứ giả của Nước Thiên Chúa (ch. 10). Nhưng chẳng mấy chốc vương quyền này đã bị đặt thành vấn đề, hoặc bởi chính Gioan Tẩy Giả, hoặc bởi các thành miền Galilê (ch. 11). Từ khước Đức Giêsu là Đấng thiết lập Triều Đại của Thiên Chúa, đây là đề tài của ch. 12: đề tài này đi tới đỉnh cao khi những người Pharisêu tố giác là Đức Giêsu bị quỷ ám (x. 12,22-24) và Đức Giêsu tuyên bố về Gia đình thật của Người (x. 12,46-50): Đức Giêsu đoạn tuyệt với môi trường tinh thần của Người. Trên nền tảng của bài tường thuật nói về sự đoạn tuyệt bi đát này với Do Thái giáo, ch. 13 đề cập tới “mầu nhiệm” Nước Thiên Chúa, giải thích làm thế nào mà Triều Đại Thiên Chúa lại vừa có thể được khai mạc trên mặt đất vừa bị loài người phản đối hoặc không được biết đến. Nối tiếp các bài tường thuật về các xung đột ở ch. 12, các dụ ngôn ở ch. 13 có hai ý nghĩa :

         – đối với các môn đệ, các dụ ngôn này giải thích vì sao Nước Thiên Chúa, đã được Đức Giêsu khai mào, lại chưa được biểu lộ ra trong vinh quang, đặc biệt tại sao những bước đầu của Nước Thiên Chúa trong sứ vụ của Đức Giêsu lại thiếu vẻ huy hoàng và oai phong đến thế;

         – đối với những người ở ngoài (c. 11), sau cuộc đoạn tuyệt được nói đến ở ch. 12, các dụ ngôn này trước tiên phải khẳng định rằng những gì họ có thể thấy từ bên ngoài về Nước Thiên Chúa, là được ban cho họ để xác nhận thái độ không tin của họ; và điều thuộc về Mầu nhiệm, nghĩa là thuộc về chương trình của Thiên Chúa đối với Vương quốc của Ngài.

2.- Bố cục

Bản văn có thể chia thành bốn phần:

1)    Giới thiệu chương các dụ ngôn (13,1-3a);

2)    Dụ ngôn Người gieo giống (13,3b-9);

3)    Lý do khiến Đức Giêsu nói bằng dụ ngôn (13,10-17: hai phần nho a- cc. 11-12; b- cc. 13-17 theo cấu trúc chuyển hoán);

4)    Giải thích dụ ngôn Người gieo giống (13,18-23). 

3.- Vài điểm chú giải

- dụ ngôn (3): Trong hy ngữ, có động từ paraballô có nghĩa là “so sánh, đối chiếu”. Kể một dụ ngôn (parabolê, hầu như tương đương với từ Híp-ri mâshâl), là kể một tình huống nhằm lưu ý về một thực tại ít được chú ý hơn, nhưng tác giả muốn các thính giả biết. Tác giả dụ ngôn không phải là một sử gia, nhưng là một nhà thần học và một nhà luân lý; ông có thể sáng tác ra các hoạt cảnh tùy theo sứ điệp hoặc bài học ông muốn truyền đạt. Một dụ ngôn không phải là một ẩn dụ: trong một ẩn dụ, mọi chi tiết đều có ý nghĩa, còn trong một dụ ngôn, người ta chỉ nhắm đến sứ điệp tổng quát (Tuy nhiên, dụ ngôn Người gieo giống được giải thích ra lại có vẻ là một ẩn dụ). Trong dụ ngôn, cần đặc biệt ghi nhận các nét “khác thường” thì mới hiểu được bài học căn bản.

- có những hạt rơi xuống vệ đường (4): Hẳn là người nông phu có điên thì mới gieo hạt giống lên mặt đường đã chai lì, hoăc lên vùng sỏi đá hay vào các bụi gai (x. cc. 5.7)! Tuy nhiên, theo J. Jeremias, tập tục trồng lúa của Paléttina là gieo giống trước khi cày xới đất cho hạt giống lọt xuống lớp đất sâu. Thật ra lối giải thích này tuy hấp dẫn nhưng không phù hợp với những gì đã xảy ra thật sự trong bài dụ ngôn. Vì vậy thay vì ra sức bảo vệ tính xác thực của dụ ngôn, ta nên lưu ý đến khía cạnh “khác thường” của lối xử sự của người gieo giống.

- hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục (8): Có những nhà chú giải như Jeremias cho rằng dụ ngôn này là một bài khuyến khích cổ võ tin vào thành công cuối cùng. Tuy nhiên, có một số khó khăn: (1) Một sử gia kinh tế (K.D. White) cho biết rằng năng suất 1 gấp 100, thậm chí 1 gấp 400, không phải là lạ lùng, chẳng hạn nếu trồng lúa trong vùng Giléad, gần Gađara. (2) Nếu Mt đã muốn nêu bật mùa màng bội thu, hẳn là ngài đã dùng chuỗi số đi lên như Mc (30, 60, 100) thay vì chuỗi số đi xuống (100, 60, 30), bởi vì như thế sẽ làm yếu đi bài học về tính lạc quan. (3) Trong năm câu của bài dụ ngôn, có tới bốn câu mô tả sự thất bại của vụ gieo (và trong phần giải thích, cũng có một tỷ lệ như thế). (4) Nhấn mạnh đến các thất bại của người gieo giống dường như lại phù hợp hơn nhiều với ngữ cảnh tổng quát của các chương này trong TM Mt, vì các ch. 11–12 mô tả sức chống đối ngày một gia tăng để đáp lại những hành vi quyền lực trong các ch. 8–9.

Vậy không nhất thiết phải loại bỏ lối giải thích “lạc quan” (Jeremias), bởi vì quả thất Đấng Mêsia sẽ vẫn chiến thắng. Nhưng bởi vì những người đương thời với Đức Giêsu vẫn đương nhiên liên kết Đấng Mêsia với sự thành công, có lẽ Đức Giêsu không muốn nhấn mạnh đến phương diện này đâu. Điều làm nên “mầu nhiệm Nước Trời”, mầu nhiệm mà chỉ một nhóm giới hạn “những kẻ bé mọn” mới có thể hiểu được, đó là cuối cùng Đấng Mêsia chỉ có thể thành công xuyên qua thất bại

Tuy nhiên, viễn tượng của phần giải thích lại theo hướng của cuộc phán xét: Lúc đầu, bài dụ ngôn nhắm nhiều hơn đến các loại đất khác nhau và vụ thu hoạch cuối cùng, nhưng sang phần giải thích, Mt đã thay đổi Mc mà đặt cho dụ ngôn nhan đề “Người gieo giống” (Mt 13,18). Thật ra người gieo giống chỉ đóng một vai trò nhỏ bé trong truyện, vì bài đã trở thành dụ ngôn về “Lời rao giảng Nước Trời”. Tuy nhiên, tác giả Mt làm như thế là để sau này ngài có thể đồng hóa người gieo giống với Đức Kitô (x. 13,37). Bởi vì đối với ngài, Đức Giêsu tháp tùng Hội Thánh qua dòng lịch sử (x. 28,18). Người chính là Đấng đang hiện diện và tích cực hoạt động trong công việc gieo rắc Lời (x. 13,37). Người tự đồng hóa với các thừa sai của Người (x. 10,40). Chính Người xây dựng Hội Thánh (x. 16,18), tích cực hỗ trợ Hội Thánh trong việc duy trì kỷ luật (x. 18,18-20). Và cuối cùng Người sẽ là vị Thẩm phán tách các môn đệ trung thành khỏi những đồ đệ bất trung (x. 13,41-43). Quả thật, Mt đã muốn đọc tất cả các dụ ngôn của ch. 13 này dưới ánh sáng của cuộc phán xét cuối cùng. Vì thế, tác giả nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân là phải sinh “hoa quả”, tức là các hành vi tốt lành, và ngài đã đảo lộn thứ tự của Mc là 30-60-100 thành 100-60-30 cho phù hợp với các truyện của ngài về phán xét: bắt đầu với việc ca ngợi những người thu hoạch nhiều hoa quả nhất, để đi đến chỗ phê phán những người không sinh hoa quả (x. 25,14-30). Vậy một truyện về sức mạnh của Lời Chúa đã trở thành truyện về phán xét. 

- các mầu nhiệm Nước Trời (11): Công thức này được lấy từ nền văn chương khải huyền. Công thức nhắc lại những bí mật tối hậu của Thiên Chúa, cụ thể là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa tập trung nơi các hoạt động cứu chữa của Đức Kitô.

 - Hễ ai nghe lời … đó là kẻ đã được gieo (19): Dụ ngôn “Người gieo giống” đã được chuyển thành dụ ngôn “Lời rao giảng về Nước Trời”. Trọng tâm đã chuyển từ một giáo huấn về mầu nhiệm Đấng Mêsia phải thất bại về mặt nhân loại sang việc lưu ý, khuyến khích, là hãy sẵn lòng đón nhận sứ điệp Tin Mừng. Dù vậy, giữa hai bài dụ ngôn và phần giải thích không có mâu thuẫn, mà chỉ có khác biệt về điểm nhấn mạnh thôi. Mt đã sửa nhẹ khi viết lại Mc 4,14 để tránh sự đụng chạm trực tiếp giữa hạt giống là lời (Mc 4,14) và hạt giống là người nghe (x. Mc 4,16.18.20), nhưng cũng không thành công bao nhiêu, vì ở Mt 13,19b, “điều đã được gieo trong lòng” hẳn là lời, thì ở cc. 20tt, “điều (CGKPV: “kẻ”) được gieo” là “kẻ nghe”. Ở c. 19, Mt lại xác định lời được gieo là “Lời rao giảng về Nước Trời”.

Rõ ràng Mt nhấn mạnh rằng người môn đệ là người hiểu lời: ở c. 19, ngài xác định rằng vấn đề với loại hạt giống/đất thứ nhất là thiếu hiểu biết, và đến c. 23, ngài xác định rằng hạt giống tốt/đất tốt thì nghe và hiểu. Đây là hành văn đóng khung (x. thêm 13,13.15.51). Và Mt đã thay đổi chủ từ số phức của Mc (x. Mc 4,16tt) thành số đơn (x. Mt 13,20tt) để nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân. Câu 13,23 tóm bằng cách mô tả dung mạo của hạt giống tốt/đất tốt với các cặp động từ bổ nghĩa cho nhau: nghehiểu, sinh hoa kết quảlàm ra (so với Mc 4,20).

4.- Ý nghĩa của bản văn

* Giới thiệu chương các dụ ngôn (1-3a)

Toàn chương 13 của TM I có một cụm từ dẫn nhập ngắn về thời gian, “hôm ấy” (en tê hêmera ekeinê) nhằm tạo một liên kết với cảnh trước, nhưng lại đưa Đức Giêsu sang một cảnh mới. Những người nghe, là “dân chúng”, lại được nhắc lại. Đức Giêsu ra khỏi “nhà” và đi đến bờ hồ (c. 1). Đám đông lại kéo đến với Người (c. 2). Đây là lần duy nhất tác giả ghi nhận Đức Giêsu “rời bỏ nhà”. Chi tiết lạ, bởi vì ngay khi Người chuyển từ Nadarét đến Caphácnaum, tác giả cũng không hề lưu ý. Rất có thể chi tiết này đã có sẵn trong nguồn Mt dùng và là một từ để mở vào một hành trình truyền giáo. Nhưng cũng rất có thể là trong ý Mt, là tác giả quen loại bỏ các chi tiết miêu tả, từ ngữ ấy có một ý nghĩa ngôn sứ và mục vụ. Sau bài Diễn từ truyền giáo, từ này nhắc nhớ các đòi hỏi của nhiệm vụ truyền giáo. Tất cả những ai đã được mời bước theo Đức Giêsu (4,18-22) và đã được sai phái đi nhân danh Người, đều phải chấp nhận “bỏ nhà” (10,35-36; 19,21).

Nới chốn là “Biển Hồ” (Ghennêsarét): đây là nơi xảy ra việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên (4,18) và cũng là nơi mà nhóm các môn đệ có một kinh nghiệm đầu về Đức Giêsu (8,24-27). Đức Giêsu lên một “chiếc thuyền”, mà ta có thể coi là biểu tượng của Hội Thánh (x. 8,23), nhưng trong TM Mt, con thuyền hàm ý một sự xa cách nào đó với các đám đông (x. 14,13; 15,39). Cũng như khi bắt đầu Bài Giảng trên núi, ở đây Người cũng “ngồi” (2 lần; x. 5,1; 7,29; 15,29; 23,2; 24,3); đây là dấu chứng tỏ tư cách của một vị thầy. Đám đông thì “đứng”: đi theo ngữ cảnh của TM I,  có lẽ ta không nghĩ tới tư thế đứng trong một đền thờ hay một hội đường, mà là tư thế của gia đình Đức Giêsu “đứng bên ngoài” (12,46-47). Chương 13 sẽ cho thấy làm thế nào dân chúng chiến chỗ của những người đứng bên ngoài.

Đức Giêsu bắt đầu nói với dân chúng. Tác giả Mt không dùng từ “didaskeô, “dạy” của TM Mc, mà dùng động từ “nói” (laleô, “to speak”), bởi vì ngài thường dùng động từ “dạy” cho việc giải nghĩa Lề Luật  và công bố cung cách sống luân lý, thường ở trong hội đường (4,23; 5,2; 7,29; 9,35; 11,1; 13,54; 21,23; 26,55; 28,20). Bài diễn từ sẽ tập trung vào mầu nhiệm Nước Trời (c. 11), nhưng được diễn tả bằng một ngôn ngữ tiêu biểu, bằng “dụ ngôn” (x. cc. 3.10.13). Chi tiết này tương ứng với cc. 10,13,34 và 53.

 * Dụ ngôn Người gieo giống (3b-9)

Đọc bài dụ ngôn, ta ghi nhận: Ta không thấy nói là đất mầu mỡ hay cằn cỗi, bùn lầy hay khô cứng, bằng phẳng hay mấp mô. Ta cũng không biết là vụ gieo giống được thực hiện vào mùa thu hay đầu mùa đông. Cũng khôn có một lời nào về khí hậu. Như vậy, chỉ những điều được nói tới trong bài mới quan trọng thôi. Nhân vật chính là “người gieo giống” (ho speirôn) mà ta có thể thêm vào tính từ “siêu đẳng”. Ông đi vào sân khấu một mình; ông làm một công việc lâu giờ và mệt nhọc, mà không hé một lời, hoặc để than trách hoặc để nói lên sự thỏa mãn. Ở đây, chỉ có các sự kiện. Ta có thể gọi đây là một “hành động biểu tượng” được minh họa bởi một nhà bình luận giấu mặt.

Có nhiều yếu tố của bài dụ ngôn được nêu ra: hành vi gieo giống, hạt giống, các loại đất, chim trời, …; nhưng có thể nói độc giả được mời chú ý tối đa đến người gieo giống, công việc của ông, sự cần mẫn, sự can đảm, sự cương quyết của ông, cũng như các kết quả. Ông là một nông dân lạc quan, tin tưởng rằng cả “các con đường” khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Không phải là ông thiếu kinh nghiệm, vì bất cứ người nào ít kinh nghiệm nhất cũng hiểu rằng hạt giống không thể tăng trưởng trên những mảnh đất loại đó, nhưng ông là người cải tổ các kỹ thuât truyền thống.

Thật ra công việc gieo giống chỉ là khởi điểm để đưa tới điểm khác. Tác giả đang nghĩ tới hoạt động của một người thợ khác, là nhà rao giảng Tin Mừng, hay chính xác hơn, đó là chính Đức Kitô. Chính Người đã cách mạng các tiêu chuẩn của việc giảng dạy quen thuộc (của người Pharisêu) khi chuyển sứ điệp của Thiên Chúa cho mọi hạng người, không phải chỉ cho những người “tốt”, nhưng cho mọi người. Sứ mạng của Người không được bù đắp bởi những thành công tức thời (trái lại, thập giá đang chờ Người!), nhưng Người không đầu hàng trước các thất bại, Người tiếp tục đi tới và gieo vãi. Ông đã tưởng rằng luôn có trước mặt một đám đất tốt, nếu không, ông đã chẳng phí phạm hạt giống. Thế nhưng cũng một loại hạt giống lại đạt được bốn loại kết quả: những nỗ lực đầu tiên đã thất bại, chỉ những nỗ lực cuối cùng mới có kết quả. Đức Giêsu cũng đã ở trong hoàn cảnh tương tự. Người đã thường xuyên ra đi, ngay từ buổi đầu, để gieo Lời trên khắp các nẻo đường Paléttina, nhưng mặc dù lao nhọc, Người không thâu đạt được các kết quả tốt. Sự hăng hái ban đầu nay đã tan biến nơi các thính giả và nhiều người đã rút lui, không bước theo Người nữa. Dụ ngôn đang đương đầu với phương diện chướng kỳ nhất của sứ vụ Nước Trời: dường như phần lớn công việc tông đồ, giống như phần lớn hạt giống, đã bị phí đi. Nhưng Đức Giêsu không nản chí, Người không nhìn tới thời giờ và sự mệt nhọc; Người không khựng lại trước các thất bại; Người đã tiếp xúc gặp gỡ (x. 11,19), để cho thấy rằng cả mảnh đất khô chồi nhất vẫn có thể trở thành đất “tốt”.

Trong khi biện minh cho các kết quả của công việc của Đức Giêsu, Đấng Mêsia, dụ ngôn cũng trả lời cho các đòi hỏi biện giáo và thần học của cộng đoàn tiên khởi. Nhiệm cuộc cứu độ mới này phải chấp nhận nguyên tắc là thành công chỉ đến xuyên qua thất bại. Vậy có thể tóm tắt ý nghĩa dụ ngôn như sau: Cũng y như người gieo giống đã làm công việc của mình xuyên qua vô số khó khăn thì mới đạt thành công, Nước Thiên Chúa được Đức Giêsu khai mào sẽ chỉ được thiết lập xuyên qua vô số những thất bại đáng kể. Và đó lại chính là điều mà cả người Pharisêu lẫn các đám dông không thể “hiểu” được. Nhưng thành công được nêu ra trong bài dụ ngôn cũng là một lời khuyến cáo: có hạt được gấp trăm, nhưng có hạt chỉ được sáu chục, và có hạt lại chỉ được ba chục mà thôi. Kết quả có đó vẫn không được làm cho người môn đệ rơi vào tình trạng lạc quan ngây thơ mà không tiếp tục cố gắng nữa.

* Lý do khiến Đức Giêsu nói bằng dụ ngôn (10-17)

Đức Giêsu vẫn còn ở trên thuyền (c. 2), nhưng các môn đệ vẫn cứ đến gần Người mà hỏi, mà cho đến nay ta cũng chẳng thấy các ông đâu cả! Các ông trao đổi với Người một câu chuyện (x. cc. 10.18.24>[1][1].31) kéo dài khá lâu trong khi đám đông thinh lặng chứng kiến (c. 36). Đây những chỗ thiếu mạch lạc do công việc soạn thảo.

Giảng dạy bằng dụ ngôn là một cách mới, do đó, cần biện minh. Ở đây tác giả thu gom lại các câu thuộc nhiều xuất xứ có tầm mức khác nhau dường như không đáp ứng mục tiêu chờ đợi. Chúng giúp “giải thích” vì sao các môn đệ đón nhận, còn người Do-thái thì không đón nhận lời rao giảng của Đức Giêsu. Điều này, chúng ta đã thấy ở 11,19.25-26. Ở tại nguồn, có sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Đấng tùy nghi “cho” (didômi) những người này mà không cho những người kia được hiểu các mầu nhiệm Nước Trời (c. 11). Theo văn mạch, “anh em” là các môn đệ, còn “họ” là dân chúng (c. 2). Sự cứng tin của người Do-thái, Hội Thánh sơ khai thấy là không hiểu được, nên đã gán thái độ tiêu cực này cho một hành động (trừng phạt) của Thiên Chúa. Trước đó, Đức Giêsu đã giải thích đây là ý muốn của Thiên Chúa (x. 11,25-27). Lịch sử được giải thích, hoặc đúng hơn, được bẻ lại theo thần học, nhưng làm như thế là gây ra những trục trặc trầm trọng hơn những trục trặc người ta muốn giải quyết.

Lời khẳng định hàm hồ ở c. 12 được làm sáng tỏ bởi một lời khác còn tăm tối hơn. Lời này minh họa sự tự do của Thiên Chúa nhưng che mất sự công minh của Người. Động từ “ban/cho” nêu bật sự quảng đại của Đấng Tối Cao, nhưng chỉ cho một số người, là những người đã được ưu đãi, khiến cho họ thêm dồi dào, còn những kẻ không có gì, thì còn bị tước mất cả những gì họ có thể có (c. 13).

Sau những lời “tâm sự” này, Đức Giêsu giải thích lý do dùng ngôn ngữ dụ ngôn bằng cách nại đến một bản văn của Isaia (6,9-10). Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử cứu độ, người ta thấy những thất bại như Đức Giêsu. Dường như đây là thân phận của các ngôn sứ. Nhưng trước khi trích dẫn đoạn dài (cc. 14b-15), Mt tóm tắt đoạn văn một cách rõ ràng (c. 13b). Đức Giêsu đã chọn ngôn ngữ ẩn dụ, một kiểu nói thường thấy nơi các ngôn sứ, “bởi vì” (hoti nguyên nhân) các người đồng hương đã không muốn “thấy và nghe” những gì Người đã loan báo và đề nghị cho họ bằng ngôn ngữ thông thường. Đây là một sự thay đổi trong chiến thuật do sự cứng cỏi ương bướng của các thính giả, chứ không phải do một phương pháp mục vụ mới. Ai đã từ chối đề nghị đầu tiên, thì sẽ nhận được một đề nghị khác không phải dễ hơn, nhưng tối tăm hơn, che phủ hơn, huyền bí hơn. Sự từ khước của con người là nguyên do khiến Thiên Chúa, Đức Giêsu co lại. Mc còn cứng rắn hơn nữa vì ngài gán cho Đấng Cứu thế ý định trừng phạt: “để [hina mục đích] họ có nhìn mãi nhìn hoài cũng chẳng thấy” (Mc 4,11)[2][2].

Mt rút bản văn Is 6,9-10 từ Bản dịch LXX; so với bản Híp-ri, trong Bản dịch Hy Lạp này, mọi nét phi lý về thần học đã bị loại đi. Vị ngôn sứ tiên liệu sứ mạng của ông sẽ thất bại ngay bước đầu, do các thính giả cứng lòng. Ông vẫn mạnh mẽ can đảm làm việc để mong hoán cải toàn thể Israel. Như thế, nếu công việc của ông không đạt được kết quả mong ước, lỗi thuộc về con cái Israel. Đức Giêsu cũng thấy sứ mạng của Người đang đi vào con đường đó. Nhưng khi họ từ chối Đấng Mêsia, họ đã làm cho lời sấm ngôn nên trọn (c. 14). Ngôn sứ Isaia dĩ nhiên không nghĩ tới lời giảng của Đức Giêsu, nhưng điều này không ngăn cản Mt thấy rằng vị ngôn sứ cũng đã báo trước về số phận của lời rao giảng này.

Tác giả đang “cay cú” với hội đường, nhưng ngài còn tỏ ra bận tâm với cộng đoàn hơn (cc. 16-17). Mối phúc của các môn đệ đã được công bố ngay trong phần mở của Bài Giảng trên núi (5,12). Bây giờ Mt cảm thấy cần nhắc lại để nâng đỡ đức tin vẫn còn yếu ớt của các tín hữu.

Mối phúc này hệ tại việc lắng nghe Lời Chúa, chấp nhận bản thân và công việc của Đức Kitô. Đây chính là vinh dự họ có, còn lớn lao hơn vinh sự của các vị Tổ phụ Cựu Ước. Bằng móc nối này, Mt cũng cho thấy cộng đoàn Do Thái – Kitô hữu này mới là sự nối dài của Israel chân chính (chứ không phải là hội đường).

* Giải thích dụ ngôn Người gieo giống (18-23) 

Phần “giải thích” lại tách khỏi chính bài dụ ngôn (cc. 3-9) về mặt nội dung và hình thức. Câu truyện đầu được thêm vào nhiều chi tiết mới. Các chi tiết mô tả là hạt giống, gai góc, chim trời, … đã có một ý nghĩa biểu tượng mà trước đây không có. Dụ ngôn đã biến thành hầu như một ẩn dụ và đã thay đổi cả chủ đề. Bài gốc là một loan báo về những chiến thắng tương lai của Nước thiên sai; đề tài của “phần giải thích” lại nhìn đến số phận của lời nơi mỗi thính giả. “Dụ ngôn Người gieo giống” đã chuyển thành dụ ngôn về “Lời rao giảng Nước Trời” (c. 19); từ ngữ logos được dùng 5 lần, trong khi không xuất hiện trong phần đầu. Các dạng đất khác nhau không tượng trưng các thính giả nghe lời Đức Giêsu rao giảng, nhưng các loại ki-tô hữu khác nhau, các tâm trạng khác nhau họ có khi nghe sứ điệp Tin Mừng. Người giải thích đã quên mất cử tọa Do Thái đang được Đức Giêsu ngỏ lời với, để nói với một cử tọa đã và đang trải nghiệm những khó khăn mà đức tin Kitô giáo gặp phải. Trong bản văn đầu, tác giả nhắm vào sự tương phản và hướng về bài học chung kết phát xuất từ kết quả phong phú do đất tốt; ngược lại, phần giải thích quan tâm đến cả các mưu toan không thành công. Trong bản văn này, các nguyên do ngăn cản hoặc làm chậm sự phát triển của hạt giống là gian nan (thlipsis) và ngược đãi (diôgmos); các nghịch cảnh này liên hệ đến hoàn cảnh của Hội Thánh sơ khai (tương tự trong Lc 8,15: hypomonê hiểu là “sự kiên trì” khi gặp các nguy hiểm đối với đức tin).

Bản văn mới này cho thấy rằng mọi sự tùy thuộc thiện chí của mỗi một tín hữu. Tác giả đã thay từ ngữ số phức ha men, “có những [hạt]”, alla, “có những [hạt] khác” (cc. 4-8) bằng từ số đơn (“ai nghe”: cc. 20.22.23). Lời đến tai mọi người (đám đông và các môn đệ) nhưng không phải mọi người đều quan tâm đến và vâng lời như nhau (“nghe” theo nghĩa Kinh Thánh là “hiểu”, tức là gắn bó về trí thức, và “vâng lời”, tức gắn bó bằng đời sống. Đây chính là thần học kinh Shema (Đnl 6,4-5) được vào cho các Kitô hữu.

 + Kết luận

Bài Giảng trên núi và bài Diễn từ về truyền giáo nhắm trực tiếp đến chính tư cách  môn đệ; còn các dụ ngôn lại nhắm đến cách thi hành sứ mạng truyền giáo, hoàn cảnh của Hội Thánh. Vào lúc tác giả viết, Hội Thánh đã trở nên vững vàng ở khắp nơi. Dù vậy, sự cứng lòng của người Do Thái vẫn là một cái gai làm cho các tín hữu phải đau đớn (cc. 10-17). Cần phải nêu bật tất cả các cố gắng của Đức Giêsu nhằm đưa sứ điệp Phúc Âm đến cho người đồng hương của Người.

Tuy nhiên, sứ điệp cũng được gửi đến cho các môn đệ của Đức Giêsu. Họ phải thấy mình vừa được nhắc nhở vừa được trấn an: được nhắc nhở hãy trở nên đất tốt và sinh hoa quả tối đa; được trấn an do biết Đức Giêsu hoàn toàn làm chủ tình thế: Người có gặp thất bại, nhưng các thất bại này được tiên liệu trong  chương trình của Thiên Chúa.

 5.- Gợi ý suy niệm

1. Quả thật, thành công đến từ thất bại. Thất bại, như tấn bi kịch thập giá sẽ cho thấy, là đảm bảo cho thành công. Do đó, bài dụ ngôn là một sứ điệp chiến thắng gửi đến cho các tông đồ và các tín hữu, là một lời khuyến khích và trấn an. Hiểu như thế, bài dụ ngôn là một lời loan báo mang tính ngôn sứ báo trước các chiến thắng của Đức Kitô và của Hội Thánh.

2. Hoạt động của Đức Giêsu chỉ đâm chồi và kết trái tại nơi nào có đất tốt, nghĩa là tại nơi nào Người gặp được những tư thế sẵn sàng. Như thế, người tín hữu phải trở thành “đất tốt” nếu muốn làm cho hạt giống thần linh nhanh chóng đâm chồi và kết quả nơi mình và nơi người khác. Phải mở trái tim ra, phải san bằng con đường mà đón sứ điệp Kitô giáo. Bài dụ ngôn đang muốn lay động tình trạng tê cóng, lưỡng lự hoạc cứng cỏi của các thính giả.

3. Trong Bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã cho biết rằng người môn đệ không chỉ được đánh giá theo những gì đã biết, nhưng còn theo những gì đã làm (7,13-27). Tiêu chuẩn này được nhắc lại trong phần giải thích dụ ngôn. Không phải chỉ cần nghe lời giảng là đã được cứu, nhưng còn phải diễn tả ra bằng những việc tốt lành, tức là làm cho lời rao giảng đã nghe sinh hoa kết quả. Tiêu chuẩn này đã được nhắc lại nhiều lần (x. 3,8.10; 7,17-19; 12,33). Các quả chứng tỏ phẩm chất của cây; không có hoa quả, mọi sự chỉ là chuyện bì phu.

4. Đời sống Kitô hữu sẽ gặp vô số nguy hiểm (Satan, gian nan, thử thách, bách hại, các lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý). Cần phải có sức mạnh và sự can đảm mà thắng vượt chúng. Bài dụ ngôn về Lời là bài dụ ngôn về đức tin: bài này minh họa tấn bi kịch của người phải hằng ngày chiến đấu để giữ vững sự ưng thuận đối với sứ điệp của Đức Kitô.

Lm PX Vũ Phan Long, ofm
kinhthanhvn.org

 ———————————————————–
[1] Câu 10: “Các môn đệ đến gần”; c. 18: “Vậy anh em hãy nghe”, hiểu là Đức Giêsu nói với “các môn đệ”; c. 24: “Đức Giêsu trình bày cho họ [autois]”, hiểu là “các môn đệ” thì trung thành với văn cảnh hơn – Bản dịch CGKPV dịch diễn là “Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe”, có lẽ cho phù hợp với ý của c. 34  –; c. 34: “Người còn kể cho họ [autois]”, hiểu là “các môn đệ”.  
[2] Tuy nhiên, Mc 4,33 dường như giảm nhẹ khẳng định cứng cỏi của 4,11: “tùy theo mức họ có thể nghe”. Như vậy, dụ ngôn là một cách nói dễ hơn và phù hợp hơn với trình độ của các thính giả. 

TN15-A84: Gieo giống

 

Bác nông phu đi ra ruộng và gieo hạt giống. Đây là một hình ảnh đẹp và quen thuộc. Bác nông : TN15-A84


Bác nông phu đi ra ruộng và gieo hạt giống. Đây là một hình ảnh đẹp và quen thuộc. Bác nông phu đi với dáng bộ nghiêm trang và thận trọng, vai đeo thúng lúa. Ông thọc tay phải vào thúng, bốc hạt giống xạ xuống trên ruộng đồng theo nhịp chân bước. Người gieo giống đi gieo và đã xảy ra là có những hạt rơi trên vệ đường và chim trời đến ăn mất. Những hạt khác rơi trên sỏi đá, chúng mọc lên nhưng vì không đủ đất, cho nên bị ánh nắng mặt trời làm cho khô héo. Còn những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng chết ngạt. Và sau cùng, những hạt khác rơi vào đất tốt, chúng sinh hoa kết quả, có hạt được 100, hạt 60, hạt 30.

Chúng ta có thể nghĩ rằng: gieo giống gì mà kỳ lạ quá vậy. Tại sao không gieo trên đất tốt, mà còn gieo cả trên vệ đường, trên đất xấu và cả vào trong bụi gai. Gieo như thế vì đó là phương pháp làm ruộng của người dân miền Palestina. Họ có cách gieo giống khác với chúng ta. Họ gieo giống trước rồi mới cày úp sau. Vì vậy, ông bạn gieo giống trong dụ ngôn, đi gieo trong ruộng chưa cày bừa chi cả. Suốt thời gian đất nghỉ, dân làng thường đi tắt qua những thửa ruộng đã gặt hái chỉ còn lại những gốc rạ. Vậy khi gieo, ông ta đã tung hạt giống trên cả thửa ruộng, trên cả những con đường tắt này với ý định là sẽ cày cả con đường này lên, nhưng chim trời đã nhìn thấy những hạt giống đó và đã ăn mất trước khi chúng nẩy mầm. Ông cũng chủ ý gieo vào cả bụi gai khô héo vì ông cũng định cày cả đám gai này nữa. Nhưng hạt gai đã rụng xuống đất, lại được cày úp lẫn lộn với những hạt lúa, do đó gai mọc lên và làm cây lúa non chết ngạt. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy những hạt rơi trên sỏi đá. Đó là lớp sỏi đá cứng nằm ngầm dưới mặt đất, chỉ có một lớp đất mỏng phủ trên, người ta không trông thấy và chỉ khám phá ra khi lưỡi cày đụng phải. Nếu gặp lớp sỏi đá này, rễ lúa không thể đâm sâu xuống được và ánh nắng mặt trời sẽ làm cho chúng khô héo. Hình như người gieo giống không mấy lạc quan với công việc của mình. Nhưng may thay, phần lúa giống còn lại rơi trên đất tốt và đã sinh hoa kết quả tốt đẹp, hạt được 30, 60 hay 100.

Dĩ nhiên chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu đang giảng bằng dụ ngôn, và chân lý tôn giáo được núp sau hình ảnh của dụ ngôn đó. Điều này thực sự muốn nói là kết quả của lời Chúa. Lời ấy có khả năng phát triển và sinh hoa kết trái cách phi thường trong lòng người. Chính thánh Marcô đã cắt nghĩa dụ ngôn này một cách vắn tắt: Người gieo giống là chính Thiên Chúa và hạt giống là Tin Mừng, hay nói một cách khác, chính Chúa Giêsu là người gieo giống và hạt giống là những lời Ngài giảng dạy, còn tâm hồn chúng ta là những thửa đất. Thế nhưng những thửa đất ấy giờ đây như thế nào?

Lời Chúa nơi chúng ta không phải là những hạt giống rơi trên vệ đường, rơi giữa bụi gai hay ở trên sỏi đá. Nhưng lời đó phải được thâm nhập vào tận đáy lòng chúng ta để rồi sinh hoa kết trái một cách tốt đẹp. Lời Chúa luôn có một sức sống làm nẩy sinh hoa trái, nhưng lời ấy có thực sự đem lại kết quả tốt cho tâm hồn chúng ta hay không, thì còn tuỳ thái độ đón nhận và cộng tác của chúng ta đối với lời Chúa.


 

TN15-A85: Tôn giáo có ích gì?

 

Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ : TN15-A85


Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông đã nói: - Tôn giáo có ích gì? Tôn giáo nào cũng rao giảng chân lý, bình an, lòng thiện hảo. Nhưng ngài hãy nhìn vào thực trạng của thế giới: chiến tranh, đói khổ, và bao nhiêu hệ lụy khác xem ra sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôn giáo đâu có giúp được gì cho nhân loại?

Vị giáo trưởng im lặng và hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại một con hẻm lầy lội, vị giáo trưởng chỉ vào một em bé ăn mặc bẩn thỉu, và nói:

- Ông hãy nhìn đứa bé kia. Ông cho rằng xà bông để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể và quần áo của con người. Vậy ông hãy thử nhìn đứa bé kia. Xà bông của ông để làm gì? Với tất cả mọi thứ xà bông hiện có trên thế giới, đứa bé nhơ bẩn này vẫn cứ nhơ bẩn. Tôi chẳng biết xà bông dùng để làm gì?

Nghe lời ấy, người thợ làm xà bông cãi lại:

- Nó dơ bẩn là tại nó. Xà bông sẽ không có ích gì, nếu người ta không sử dụng nó.

Bấy giờ vị giáo trưởng mới nhỏ nhẹ nói:

- Đúng thế, xà bông sẽ vô ích, nếu người ta không sử dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người không sống theo tôn giáo của mình.

Lời Chúa hôm nay được diễn ta qua dụ ngôn người đi gieo giống. Thiên Chúa là người đi gieo giống. Ngài đã gieo lời Ngài xuống thế gian. Trải qua suốt dọc dài lịch sử cứu độ. Ngài đã gieo qua các tổ phụ, các tiên tri và thời sau hết qua Con Một Chí ái là Đức Giêsu Kytô. Thế nhưng số phận của những hạt giống đó thật đáng thương: bị quên lãng, khước từ và bỏ ngoài tai,...

Chúa Giêsu đã khéo léo đưa ra nguyên do sự hư hại của hạt giống. Đó là do sự chai cứng trên lối mòn hay bởi gai góc, đá sỏi cằn khô. Chỉ một phần tư số hạt gieo vãi được may mắn rơi vào đất tốt, đủ điều kiện để hạt giống nảy mầm, đơm bông kết trái.

Đó cũng là lý do đưa đến sự ác nhiều hơn sự thiện. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất công và sa đọa vẫn đầy dẫy trên mặt địa cầu. Cho dù giáo huấn và lề luật của Chúa đã được ban ra, được gieo vãi khắp nhân gian, nhưng mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành?

Nhìn vào thế giới hôm nay, còn quá nhiều lề thói xa hoa trụy lạc, lề thói vô lương tâm và vô liêm sỉ. Đó chính là những lối mòn mà kẻ qua người lại tấp lập khiến nhiều người đánh mất ý thức về tội. "Người ta làm mình cũng làm. Người ta làm bậy mình cũng làm theo". Như hiện trạng phá thai, nghiện ngập sì ke ma túy và bây giờ là thuốc lắc tổng hợp của Việt Nam hôm nay. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng gần 2 triệu thai nhi bị sát hại. Chốn ăn chơi sa đọa nhan nhản khắp nơi, dẫn đến con số nhiễm HIV đã lên đến hơn 400 ngàn người, và không biết bao nhiêu con người khác nữa đã và đang lao vào.

Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đồi trụy hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho nhiều người. Một xã hội quá phức tạp tựa như những gai góc, cứ quốn quanh lấy đời người bởi những đam mê thấp hèn. Thực vậy, có nhiều người đã thiếu cương quyết để xa tránh cám dỗ, và nói không với tội lỗi. Họ để cho tính xác thịt và lòng tham nổi loạn và thống trị họ, khiến họ không thể tự kiềm chế bản tính của mình và dễ dàng ngã theo những đam mê bất chính.

Con người ngày nay thực sự có mắt cũng như mù, có tai cũng không nghe. Họ đều biết rằng với lối sống trụy lạc sẽ dẫn đến tử vong thế nhưng họ vẫn lao đầu vào. Họ biết rằng văn hóa đồi trụy là mần mống đưa đến tha hóa con người, nhưng vì đồng tiền, vì đam mê họ vẫn mua bán, trao đổi khiến cho sự xấu cứ xum xuê và bao trùm ở mọi nơi, mọi chốn. Họ biết rằng một đời sống nông cạn, hời hợt, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu đời sống cầu nguyện là nguyên nhân dẫn đến sa ngã phạm tội, thế nhưng có biết bao cha mẹ lại quá thờ ơ, hay thiếu trách nhiệm giáo dục con cái nên người.

Phải chăng lời tiên tri Isaia đang ứng nghiệm cho con người hôm nay. "Các ngươi lắng tai mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì"?

Lời Chúa là lời ban sự sống, nhưng sẽ vô ích cho người có tâm địa xấu, cho lòng chai dạ đá. Lời Chúa đến với họ như "đàn gảy tai trâu" hay như "nước đổ lá môn". Đời sống họ sẽ không có biến đổi, vì họ nghe tai này sang tai kia và điều tệ hại nhất là họ đã để ngoài tai những lời vàng ngọc, lời ban sự sống của Chúa.

Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết chuyên tâm lắng nghe, học hỏi, suy niệm và thực thi Lời Chúa như Mẹ Maria, như các thánh, để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, Lời Chúa là lời ban sự sống, xin giúp chúng con biết cúi xuống nhặt những hạt giống Tin mừng bên vệ đường để đặt vào trong cuộc sống hằng ngày của mình, và biết quăng đi những sỏi đá, là những dịp tội gây cớ vấp phạm cho tha nhân, đồng thời luôn can đảm nhổ đi những gai góc là những đam mê bất chính, là nguyên do đưa đến sự tha hóa con người. Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.


 

TN15-A86: Sứ mạng thực hiện Thiên Ý – Cố Lm. Hồng Phúc

 

Dưới hình ảnh mưa tuyết từ trời rơi xuống làm cho đồng ruộng phì nhiêu, cây cối sinh hoa mầu người: TN15-A86


Dưới hình ảnh mưa tuyết từ trời rơi xuống làm cho đồng ruộng phì nhiêu, cây cối sinh hoa mầu người ta có lương thực, Tiên tri Isaia đã hình dung Lời của Chúa phán ra.

Lời nói phát ra từ miệng nhưng bắt nguồn từ con tim, từ cõi lòng, nhờ đó con người bạch lộ nội tâm của mình. Lời nói càng phong phú khi nội tâm càng suy tư càng nghiền ngẫm nhiều. Huống hồ lời đó là Lời của Thiên Chúa, mang sứ mạng thực hiện Thiên Ý của Người.

Qua bài Phúc Âm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống” để mô tả số phận Lời Chúa được tung ra giữa các linh hồn và đem lại kết quả như thế nào.

Người phán: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa”. Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Chúa không chú trọng đến phần mất mát đó cho bằng đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó sẽ bừng lên một mùa gặt phong phú, một thành trăm.

Vậy đừng ai ngã lòng vì thấy Nước Trời chậm chạp. Mọi sự xem ra chống lại việc triển nở nhưng hãy chờ mùa gặt đến. Kết quả sẽ vượt mức tưởng tượng vì đây là công việc của Thiên Chúa.

Bổn phận của mỗi người là lắng nghe Lời Chúa và cố gắng thi hành trong việc làm. Không phải chỉ nghe, mà cố tìm hiểu cho biết Chúa muốn ta phải làm gì. Có bao nhiêu chướng ngại vật chống lại việc tìm hiểu Lời Chúa. Trước hết là ma quỉ như chim trời đến cướp lấy hạt vừa rơi xuống. Vì thế, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ của ma quỉ. Rồi đừng quá “lo lắng việc đời, ham mê của cải”, như những bụi gai bóp nghẹt Lời Chúa.

Tóm lại, dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn Đức Tin, với một lối diễn tả đầy tâm lý. Chúa phác họa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần Đức Tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem Lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho người chung quanh.

Thánh Justinô tử đạo vào năm 150 đã suy niệm về dụ ngôn người gieo giống này và người khuyên bảo những người rao giảng Tin Mừng đừng bao giờ ngã lòng.

Thật đáng buồn khi thấy đạo thánh càng ngày càng sa sút. Điển hình như nước Ý có truyền thống Công giáo lâu đời, có bao nhiêu đấng thánh, thế mà số người giữ đạo thực sự hiện nay chỉ còn 15% tổng số dân có đạo. Số còn lại toàn thuộc lại dửng dưng. Lời Chúa như rơi vào sỏi đá, vào bụi gai hay ngoài mặt lộ. Tuy nhiên, như lời thánh Justinô, người rao giảng Lời Chúa như hạt giống rơi vào ruộng tốt sẽ triển nở một thành trăm. Bổn phận ta là thành tâm đón nhận Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin kết nạp con vào đoàn người đi gieo giống của Chúa.


 

TN15-A87: Sức sống của hạt giống


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

 

Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập.: TN15-A87


Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quày hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đứng bán ở quày hàng này.

Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa bán cái gì ở đây vậy?

Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con.

Chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa.

Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây,Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. (Anthony de Mello).

Tin mừng Chúa nhật hôm nay (Mt 13,1-23) có tên gọi là “Dụ ngôn người gieo giống”. Thiên Chúa là người gieo giống. Chúng ta là đất. Hạt giống là lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Tùy vào thái độ của mỗi người, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, Lời Chúa sẽ sinh những hiệu quả khác nhau.

Hạt giống được gieo trên bốn loại đất, đất vệ đường, đất lẫn sỏi đá, đất có nhiều gai góc và đất tốt. Đất nào cho năng suất nấy. Làm sao bên lề đường khô cằn sỏi đá, hạt giống có thể sinh hoa kết trái được? Trong bụi gai chằng chịt cỏ rác không mọc nổi, hạt giống làm sao vươn lên để thánh cây xanh tốt được? Chúa Giêsu ví lời giảng dạy của Ngài như hạt giống trong tay người nông dân. Hạt giống gieo trên những loại đất khác nhau, số phận các hạt giống khác nhau. Lời Chúa cũng có nhiều số phận khác biệt. Có lời sinh lợi muôn vàn lời. Có lời sống èo uột bị bóp nghẹt. Có lời làm tròn sứ mạng được uỷ thác. Có lời biến mất như rơi vào cõi hư không. Khác biệt về thành quả không hệ tại bởi hạt giống tốt xấu mà bởi phẩm chất ruộng đất. Thửa ruộng mà Chúa Giêsu nói đến không phải ruộng trên mặt đất mà là cõi lòng con người. Vì thế, dụ ngôn hạt giống gieo trên các loại đất khác nhau gợi lên những ý nghĩa.

Tấm lòng quảng đại của người đi gieo.

Người đi gieo đã gieo hạt giống trên những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Những mảnh đất sỏi đá, gai góc, lối mòn có bước chân người cũng không bị lãng quên. Người gieo hạt không bỏ rơi một mảnh đất nào vì tấm lòng quãng đại của ông, chỉ muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn. Thiên Chúa quảng đại nhìn mọi người với chính phẩm giá của họ trong niềm hy vọng của Ngài. Vì thế, mảnh đất nào cũng nhận được hạt giống đồng đều. Ai cũng có cơ may nhận được ân sủng cứu độ Tin Mừng nếu như họ thành tâm thiên chí. Lòng quảng đại không phân biệt đối xử, không ưu tiên ai mà cũng chẳng loại trừ ai, không thất vọng về hiện tại của người khác mà biết kiên tâm đợi chờ hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Không ai hoàn toàn là “lề đường”, là “sỏi đá” hay là “bụi gai”. Trong mỗi con người luôn có một mảnh đất tốt cho dù nó chỉ nhỏ bé thôi. Có thiện chí đón nhận hạt giống cũng sẽ có một mùa gặt bội thu “đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi” (Mt 13, 23). Thiên Chúa vẫn gieo Lời Ngài vào lòng chúng ta, vì Ngài chắc chắn rằng: “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” (Is 55, 11).

Thánh Phêrô đã ba lần chối Chúa, nhưng trong ngài vẫn còn một mảnh đất tốt của lòng sám hối. Thánh Phaolô hăng say bách hại các kitô hữu, nhưng trong ngài vẫn còn đó một mảnh đất tốt của lòng nhiệt thành và khiêm tốn. Thánh Augustinô bị những bụi gai của tri thức, kiêu căng và dục vọng vây bủa, nhưng vẫn còn có một mảnh đất tốt hướng tìm chân lý, chỉ chờ hạt giống gieo trồng là nở rộ mùa gặt phong nhiêu… Còn nhiều lắm những mảnh đất tốt như thế trong Giáo Hội và trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tất cả những mảnh đất tốt đó, cho dù có nhỏ nhoi đi chăng nữa, nhưng một khi đã được đón nhận Lời Chân Lý thì đúng như lời Chúa nói, đã sinh lợi “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”.

Hạt giống tiềm ẩn sự sống.

Hạt giống có vỏ cứng bảo vệ, khi được gieo vào lòng đất vỏ sẽ vỡ ra cho mầm đâm chồi. Chồi non lên xanh là hình ảnh của sự sống mới. Sự sống vào đời mới bằng một cuộc phiêu lưu, bằng niềm phó thác cho tương lai.

Hạt giống là ánh sáng, là Tin mừng, là thiện hảo tốt lành, là giá trị Nước Trời. Tự nó, hạt giống có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Trong hạt giống có mầm sự sống, hễ cứ gặp điều kiện thuận lợi là mọc lên. Trong mầm sống có sự sống tiếp nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nếu “Hạt lúa âm thầm mọc lên” (x. Mc 4,26-29) là hình ảnh sức sống tiềm tàng thì “Hạt lúa mục nát đi” (x. Ga 12,24) lại là một hình ảnh khác nói lên niềm hy vọng một mùa gặt mới sau khi chịu ‘mục nát”. Hạt giống là hồng ân Thiên Chúa, phong phú bao la và vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng là hãy cho hạt giống một cơ hội để mọc lên.

Niềm hy vọng mùa gặt phong phú

Nếu người gieo hạt đã đặt hy vọng vào từng mảnh đất bất kể mức độ tốt xấu thì bổn phận của đất là không được phụ lòng người quảng đại gieo hạt. Thiên Chúa làm được mọi sự nhưng Ngài cần con người cộng tác.Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng và hy vọng nơi con người.

Trong các hoạt động tông đồ, không cần phải phân tích người nào là lề đường, là sỏi đá hay bụi gai. Hạt giống cứ gieo vào đất, chúng ta hãy làm việc tốt cho người khác. Chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên và sinh hoa kết quả (x. 1 Cr 3, 5-9).

Niềm hy vọng phải là một đặc trưng của đời sống người kitô hữu. Chính niềm hy vọng đó sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hiện tại, hướng tới một tương lai tươi sáng và một cuộc sống vĩnh cửu của người được làm con cái Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Nước Trời còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu và chỉ cõi lòng nào chân thành, khiêm nhường đón nhận mới có cơ duyên thưởng thức những huyền diệu của Lời Hằng Sống. Nhận lấy hạt giống Lời Chúa trong mình, chúng ta từ từ sinh hoa trái trong Giáo Hội cho vinh quang của Thiên Chúa ( GLCG # 1724).

Người nông dân có câu: “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Giống là cần thiết, nhưng nước, phân bón và công chăm sóc thật là quan trọng. Giống tốt, gieo xạ đúng quy trình kỹ thuật, nhưng để đất khô hạn thì lúa không lên xanh. Có giống, có nước mà không có phân bón thuốc trừ sâu, thì lúa sẽ èo uột không kết quả. Có được giống tốt, nước bảo đảm, phân thuốc đầy đủ, nhưng chẳng chăm sóc thì không thu lợi được bao nhiêu.

Người sáng, người mù hay người câm điếc cũng đều có thể nghe Lời Chúa, đón nhận hạt giống Lời Chúa gieo vào lòng, nhưng quan trọng là đem ra thực hành.

Có một mảnh đất hoang cỏ mọc um tùm. Ông Tư mua lại thửa đất ấy rồi cày xới, làm sạch cỏ, rồi ông trồng cây, trồng hoa, trồng rau. Một thời gian sau, mảnh đất trở thành một khu vườn thật đẹp. Một hôm, ông Tư đang làm việc trong vườn, cha xứ đi qua và nói: "Khu vườn thật là đẹp! Ông Tư thấy không, khi ông biết cộng tác với Thiên Chúa thì kết quả như thế đó". Ông Tư trả lời: "Vâng, cha cứ thử nghĩ lại xem, miếng đất này như thế nào khi chỉ có một mình Chúa làm việc ở đây".

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. (Mana)


 

TN15-A88: Hạt giống – Lm. Giuse Trần Việt Hùng


Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con biết biến đổi mảnh đất khô cằn, sỏi đá và hoang dại của tâm hồn, thành miền đất mầu mỡ phì nhiêu để hạt giống loiừ Chúa triển nở tốt tươi và sinh nhiều bông hạt.

*******

 

Khi người ta tìm cách phủ nhận sự hiện hữu và sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa là khi họ bị lạc : TN15-A88


Khi người ta tìm cách phủ nhận sự hiện hữu và sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa là khi họ bị lạc vào hư vô. Sự chối bỏ quyền của Tạo Hóa là chối bỏ chính mình. Một số người không tìm hiểu tường tận mà đã chối bỏ nguồn cội và ngụy trang bằng một kết luận là mọi sự tự nhiên mà có. Kết luận mà chẳng có luận kết chút nào. Khi không hiểu hay chưa hiểu về nguyên nhân cùng cốt của vũ trụ vạn vật, chúng ta phải mở lòng mở trí để đón nhận và nghiên cứu một cách sâu xa. Đừng phủ nhận và chối bỏ sự gì khi trí chưa kịp suy, lòng chưa kịp cảm và giác quan chưa được thấu tỏ. Khi quan sát mọi sự hiện hữu nhiệm mầu chung quanh, chúng ta hãy mở mắt ngắm nhìn và dừng lại đôi phút để chiêm niệm và vui hưởng. Vũ trụ vạn vần, mây tầng kết hợp, gió lộng tuyết rơi, nắng sớm mưa chiều và nguồn sinh phát lộc. Đây Chúa phán: Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn ((Is 55, 10). Ôi bao la nhiệm mầu công trình tay Chúa đã dựng nên.

 Ngay từ khởi nguyên, Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống (Stk 1, 11). Một trí khôn siêu việt đã đặt để an bài mọi sự trong trật tự lạ lùng. Trong tất cả mọi loài từ thực vật đơn sơ bé nhỏ cho tới những loài sinh vật phức tạp đều có khả năng truyền sinh giống nòi. Một hạt giống nhỏ li ti của mỗi loài đã tiềm ẩn một sự sống phát triển không ngừng cho tới khi chấm dứt. Tạo Hóa đã quan phòng đặt để nơi mỗi loại có muôn vàn hạt giống tiềm năng có thể phát triển trong những điều kiện cần có. Nói chung, mọi loài đều hưởng nhờ sự sống qua môi trường không gian, thời gian, dưỡng khí, đất đai, mưa nguồn và nguồn sống.

Chúa Giêsu đã giảng một dụ ngôn về hình ảnh người đi gieo giống rất tuyệt vời. Người gieo giống tung gieo hạt giống một cách quảng đại. Số phận mỗi hạt mỗi khác, có hạt rơi xuống vệ đường, hạt rơi vào bụi gai, hạt rơi trên đá sỏi và hạt rơi vào đất tốt. Hạt giống nào cũng có khả năng nẩy mầm sinh cây. Môi trường chung quanh rất quan trọng làm cho hạt giống được phát triển và sinh hoa kết quả. Cánh đồng bao la bát ngát: Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất (Mt 13, 4). Hạt giống tung bay khắp nẻo gần xa. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết ngạt (Mt 13, 7). Nội dung ý nghĩa của dụ ngôn qúa thâm sâu đều áp dụng cho cả thân và tâm. Hạt giống thật là chính lời Chúa. Lời của Chúa luôn luôn là hạt giống tốt lành và có sức biến đổi tâm hồn.

Kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh. Đặc biệt Chúa Giêsu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết trên trời rơi xuống sẽ không trở lại trời nữa mà thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Chúa Giêsu đã trao ban cho các tông đồ, môn đệ và mọi Kitô hữu quyền tiếp tục tung gieo lời Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui Lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện truyền thông và nhân chứng. Lời Chúa được gieo đi gieo lại cho tới lúc hạt gieo vào lòng đất tốt. Lời Chúa là lời hằng sống có năng lực cải biến tâm linh. Thiên Chúa cho chúng ta có đủ phương tiện của giác quan để tiếp nhận: Tai nghe, mắt nhìn, miệng đọc, tâm suy và tứ chi thực hành. Tùy thuộc chúng ta có dám mở lòng đón nhận và ươm mầm hạt giống hay không.

Hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa có nội lực vượt khó và đi vào tận thâm tâm của lòng người. Ai nghe và thực hành lời Chúa thì có phúc. Những hạt giống tốt rơi xuống đất mầu mỡ sẽ sinh hoa kết qủa gấp trăm gấp ngàn. Có những hạt rơi xuống đất tốt, nên sinh hoa kết qủa, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi (Mt 13, 8). Qua mọi thời, Giáo Hội đã minh chứng rõ ràng có biết bao nhiêu thành viên đã lãnh nhận hạt giống tốt và đã sinh hoa kết trái. Ai trong chúng ta cũng được mời gọi để đón nhận lời Chúa và làm sinh lợi. Chúa mở rộng cửa nước trời bằng Tám mối phúc thật, bằng con đường đơn bé nhỏ, bằng đời sống khiêm tốn, bằng cách yêu thương tha thứ, bằng sự khó nghèo thanh sạch, bằng sự tin tưởng nguyện cầu và qua con đường khổ đau thập giá. Mỗi cá nhân tự chọn cho mình lối nhỏ vào quê hằng sống.

Đường nào hay lối nào cũng đòi hỏi sự gắng công phấn đấu. Chúng ta không thể nằm đó chờ sung rụng. Cửa hẹp là lối dẫn vào nước trời. Không ai có thể lên trời một mình. Chúng ta phải sống hỗ tương với nhau trong gia đình, cộng đoàn hay giáo hội. Giống như cây rừng dựa nhau để vươn lên và nương nhau để sống còn. Con người sống trong xã hội cũng thế, chúng ta cần có nhau để vươn tới đích cùng. Thiên Chúa trao ban cho con người có trí khôn và có trái tim. Để điều khiển chính mình, chúng ta dùng lý trí và ý chí. Để đối xử với người khác, chúng ta dùng trái tim. Thượng Đế chăm sóc ban thức ăn cho từng con chim, nhưng Ngài không ném thức ăn vào trong tổ của nó. Con người phải bươn chải và phấn đấu với cuộc sống. Phần thưởng nào cũng có cái giá phải trả. Muốn thành qủa bội thu, chúng ta phải bỏ vốn liếng, công sức, gieo hạt, vun xới, chăm dẵm và kiên trì chờ đợi hoa trái.

Một hạt giống tốt được gieo trồng vào vùng đất tốt sẽ sinh nhiều hoa qủa. Một việc tốt dù bé nhỏ luôn sinh hoa trái tốt. Hạt giống lời Chúa là hạt giống tin mừng sẽ đem lại niềm an vui cho tâm hồn. Chúng ta cần chuẩn bị thửa ruộng tâm hồn qua việc lãnh nhận các ân xá bí tích, qua việc siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ và làm việc lành phúc đức. Giống như thửa đất được cầy bừa, phơi ải, san bằng, nước non và phân bón đầy đủ sẽ giúp hạt giống phát triển tốt.  Mỗi ngày chúng ta hãy dành đôi phút để bồi dưỡng nhu cầu tâm linh. Hãy cùng đọc, cùng lắng nghe, suy gẫm và đem lời Chúa thực hành trong đời sống. Chắc chắn lời Chúa sẽ mang lại niềm vui ơn cứu độ.

Thánh Phaolô nhắn nhủ: Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta (Rm 8, 18). Trong tất cả mọi sự sinh động đều có diễn tiến qua thời gian. Chúng ta không thể rút vắn, cắt bớt hay chối từ thực tại sống. Biết rằng bản tính của con người chúng ta thì yếu đuối và dễ chán nản. Cần có sự bền tâm nhẫn nại trải qua mọi thử thách để đạt triều thiên vinh quang. Muốn thực hành nhân đức chúng ta phải tu thân tích đức mỗi ngày. Có những đổi đời trở về trong nhu cầu cuộc sống nội tâm. Thật hiếm có những bước nhảy vọt trên con đường trọn lành. Có nghĩa là mỗi người phải khổ luyện, tập tành và tu thân. Đòi hỏi phải có sự hy sinh, từ bỏ và hãm mình. Chúng ta nên tận dụng mọi năng lực để biến đổi cả điều tốt lẫn xấu, cả vui xướng lẫn khổ đau trở thành bước thang dẫn lối tiến lên. Những khổ ải ở đời này sẽ mau qua và vinh quang bất diệt đang chờ đón. Đây là con đường Chúa đã đi qua.

Lạy Chúa, đã biết bao lần hạt giống lời Chúa đã được gieo vào thửa đất tâm hồn chúng con. Nhiều mầm sống non nớt trong tâm của chúng con bị thui chột, còi cọt, héo khô và chết ngạt. Xin ban ơn cho chúng con biết biến đổi mảnh đất khô cằn, sỏi đá và hoang dại của tâm hồn, thành miền đất mầu mỡ phì nhiêu để hạt giống Lời Chúa triển nở tốt tươi và sinh nhiều bông hạt.


 

TN15-A89: HẠT GIỐNG CÓ MẦM SỐNG

 

Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ, thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập TN15-A89


Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ, thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quày hàng đặc biệt, người chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đang bán ở quày hàng này. Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao ? Chúa bán cái gì ở đây vậy ?

Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim.

Chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa.

Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây, Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. ( Lm. Anthony de Mello, Dòng Tên ).

Tin mừng hôm nay có tên gọi là “Dụ ngôn người gieo giống”. Thiên Chúa là người gieo giống. Chúng ta là đất. Hạt giống là lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Tùy vào thái độ của mỗi người, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, Lời Chúa sẽ sinh những hiệu quả khác nhau. Hạt giống được gieo trên bốn loại đất, đất vệ đường, đất lẫn sỏi đá, đất có nhiều gai góc và đất tốt. Đất nào cho năng suất nấy. Làm sao bên lề đường khô cằn sỏi đá, hạt giống có thể sinh hoa kết trái được ? Trong bụi gai chằng chịt cỏ rác không mọc nổi, hạt giống làm sao vươn lên để thành cây xanh tốt được ?

Chúa Giêsu ví lời giảng dạy của Ngài như hạt giống trong tay người nông dân. Hạt giống gieo trên những loại đất khác nhau, số phận các hạt giống khác nhau. Lời Chúa cũng có nhiều số phận khác biệt. Có lời sinh lợi muôn vàn lời. Có lời sống èo uột bị bóp nghẹt. Có lời làm tròn sứ mạng được uỷ thác. Có lời biến mất như rơi vào cõi hư không. Khác biệt về thành quả không hệ tại bởi hạt giống mà bởi phẩm chất ruộng đất. Thửa ruộng mà Chúa Giêsu nói đến không phải ruộng trên mặt đất mà là cõi lòng con người. Vì thế, dụ ngôn hạt giống gieo trên các loại đất khác nhau gợi lên những ý nghĩa.

Tấm lòng quảng đại của người đi gieo

Người đi gieo đã gieo hạt giống trên những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Những mảnh đất sỏi đá, gai góc, lối mòn có bước chân người cũng không bị lãng quên. Người gieo hạt không bỏ rơi một mảnh đất nào, ông quảng đại muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn. Thiên Chúa quảng đại nhìn mọi người với chính phẩm giá của họ trong niềm hy vọng của Ngài. Vì thế, mảnh đất nào cũng nhận được hạt giống đồng đều. Ai cũng có cơ may nhận được ân sủng cứu độ Tin Mừng nếu như họ thành tâm thiện chí. Lòng quảng đại không phân biệt đối xử, không ưu tiên ai mà cũng chẳng loại trừ ai, không thất vọng về hiện tại của người khác mà biết kiên tâm đợi chờ hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Không ai hoàn toàn là “lề đường”, là “sỏi đá” hay là “bụi gai”. Trong mỗi con người luôn có một mảnh đất tốt cho dù nó chỉ nhỏ bé thôi. Có thiện chí đón nhận hạt giống cũng sẽ có một mùa gặt bội thu “đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi” ( Mt 13, 23 ). Thiên Chúa vẫn gieo Lời Ngài vào lòng chúng ta, vì Ngài chắc chắn rằng: “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” ( Is 55, 11 ). Tác giả Thánh Vịnh cảm nghiệm hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc: “Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” ( Tv 65, 10-12 ).

Thánh Phêrô đã ba lần chối Chúa, nhưng trong ngài vẫn còn một mảnh đất tốt của lòng sám hối. Thánh Phaolô hăng say bách hại các kitô hữu, nhưng trong ngài vẫn còn đó một mảnh đất tốt của lòng nhiệt thành và khiêm tốn. Thánh Augustinô bị những bụi gai của tri thức, kiêu căng và dục vọng vây bủa, nhưng vẫn còn có một mảnh đất tốt hướng tìm chân lý, chỉ chờ hạt giống gieo trồng là nở rộ mùa gặt phong nhiêu… Còn nhiều lắm những mảnh đất tốt như thế trong Giáo Hội và trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tất cả những mảnh đất tốt đó, cho dù có nhỏ nhoi đi chăng nữa, nhưng một khi đã được đón nhận Lời Chân Lý thì đúng như lời Chúa nói, đã sinh lợi “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”.

Hạt giống tiềm ẩn sự sống

Hạt giống có vỏ cứng bảo vệ, khi được gieo vào lòng đất vỏ sẽ vỡ ra cho mầm đâm chồi. Chồi non lên xanh là hình ảnh của sự sống mới. Sự sống vào đời mới bằng một cuộc phiêu lưu, bằng niềm phó thác cho tương lai.

Hạt giống là ánh sáng, là Tin mừng, là thiện hảo tốt lành, là giá trị Nước Trời. Tự nó, hạt giống có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Trong hạt giống có mầm sự sống, hễ cứ gặp điều kiện thuận lợi là mọc lên. Trong mầm sống có sự sống tiếp nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nếu “Hạt lúa âm thầm mọc lên” ( x. Mc 4, 26-29 ) là hình ảnh sức sống tiềm tàng thì “Hạt lúa mục nát đi” ( x. Ga 12, 24 ) lại là một hình ảnh khác nói lên niềm hy vọng một mùa gặt mới sau khi chịu ‘mục nát”. Hạt giống là hồng ân Thiên Chúa, phong phú bao la và vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng là hãy cho hạt giống một cơ hội để mọc lên.

Lời Chúa ví như hạt mưa. Khí hậu dù khắc nghiệt mấy cũng không triệt tiêu được hạt mưa. Giá rét, hạt mưa biến thành tuyết. Gió bão, hạt mưa biến thành bụi sương. Nóng rát, hạt mưa biến thành thể khí bay là là trên cát nóng. Rơi xuống sông biển hạt mưa hoà mình trong nước, trên đất khô hạt mưa thẩm thấu vào lòng đất.

Niềm hy vọng mùa gặt phong phú

Nếu người gieo hạt đã đặt hy vọng vào từng mảnh đất bất kể mức độ tốt xấu thì bổn phận của đất là không được phụ lòng người quảng đại gieo hạt. Thiên Chúa làm được mọi sự nhưng Ngài cần con người cộng tác.Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng và hy vọng nơi con người.

Trong các hoạt động tông đồ, không cần phải phân tích người nào là lề đường, là sỏi đá hay bụi gai. Hạt giống cứ gieo vào đất, chúng ta hãy làm việc tốt cho người khác. Chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên và sinh hoa kết quả ( x. 1 Cr 3, 5-9 ).

Niềm hy vọng phải là một đặc trưng của đời sống người kitô hữu. Chính niềm hy vọng đó sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hiện tại, hướng tới một tương lai tươi sáng và một cuộc sống vĩnh cửu của người được làm con cái Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Nước Trời còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu và chỉ cõi lòng nào chân thành, khiêm nhường đón nhận mới có cơ duyên thưởng thức những huyền diệu của Lời Hằng Sống. Nhận lấy hạt giống Lời Chúa trong mình, chúng ta từ từ sinh hoa trái trong Giáo Hội cho vinh quang của Thiên Chúa ( GLCG # 1724 ).

Người nông dân có câu: “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Giống là cần thiết, nhưng nước, phân bón và công chăm sóc thật là quan trọng. Giống tốt, gieo xạ đúng quy trình kỹ thuật, nhưng để đất khô hạn thì lúa không lên xanh. Có giống, có nước mà không có phân bón thuốc trừ sâu, thì lúa sẽ èo uột không kết quả. Có được giống tốt, nước bảo đảm, phân thuốc đầy đủ, nhưng chẳng chăm sóc thì không thu lợi được bao nhiêu.

Người sáng, người mù hay người câm điếc cũng đều có thể nghe Lời Chúa, đón nhận hạt giống Lời Chúa gieo vào lòng, nhưng quan trọng là đem ra thực hành.

Có một mãnh đất hoang cỏ mọc um tùm. Ông Tư mua lại thửa đất ấy rồi cày xới, làm sạch cỏ, rồi ông trồng cây, trồng hoa, trồng rau. Một thời gian sau, mảnh đất trở thành một khu vườn thật đẹp. Một hôm, ông Tư đang làm việc trong vườn, cha xứ đi qua và nói: "Khu vườn thật là đẹp ! Ông Tư thấy không, khi ông biết cộng tác với Thiên Chúa thì kết quả như thế đó". Ông Tư trả lời: "Vâng, cha cứ thử nghĩ lại xem, miếng đất này như thế nào khi chỉ có một mình Chúa làm việc ở đây".

Có gieo thì mới có gặt. Gieo giống nào thì gặt giống đó. Thánh Phaolô viết: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng” ( Gl 6, 7-9).

Hạt giống tốt mới có thể nảy mầm tốt, lớn thành cây tốt và sinh hoa trái tốt. Chúa Giêsu xác định: “Xem quả thì biết cây” ( Mt 12, 33; Lc 6, 44 ). Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây sâu không thể sinh trái ngọt. Đời sống tinh thần cần có “hạt giống tâm hồn”. Đời sống tâm linh rất cần “hạt giống Lời Chúa”.

Lời Chúa chính là ngọn đèn soi bước đường đi, là ánh sáng chỉ đường trong đêm tối và là lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Lời Chúa như hạt giống, tự nó có sức phát triển mạnh mẽ, nhưng hạt giống ấy, tuy là hạt giống hảo hạng nhưng cũng cần có điều kiện thuận lợi để phát triển. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm cho hạt giống ấy nảy nở và phát triển. Chúa đòi chúng ta phải cộng tác vào trong công việc này.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta đi gieo hạt giống Lời Chúa, gieo hào phóng, gieo kiên trì, gieo hy vọng và nhất là gieo yêu thương. Gieo gì gặt nấy. Gieo bác ái chúng ta sẽ gặt được yêu thương, một mùa yêu thương tràn ngập đời sống hàng ngày.

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN


 

TN15-A90: Sa mạc trở thành vườn xanh – Lm. Ignatiô Trần Ngà

 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con loại bỏ mọi thứ "sỏi đá gai góc" ra khỏi tâm hồn, tích cực vun TN15-A90


Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con loại bỏ mọi thứ "sỏi đá gai góc" ra khỏi tâm hồn, tích cực vun xới cho hạt giống Tin Mừng đâm chồi và tăng trưởng để làm cho cuộc đời nở hoa.

Vào chiều 29 tết cách đây khá lâu, một phụ nữ không quen biết từ một thôn kế cận gọi điện thoại gặp tôi và tuôn ra hàng loạt những lời kết án gay gắt. Bà tố cáo một số thiếu niên trong giáo xứ tôi có hành vi côn đồ, ném đá vào khu xóm của bà ở làng lân cận. Bà quy trách nhiệm cho tôi về những hành vi quậy phá đó, rồi bà cho rằng đạo công giáo là xấu vì có một số người công giáo thuộc hạng côn đồ.

Sau khi nghe bà hằn học tuôn ra những lời trách móc, tôi khẩn khoản yêu cầu bà nhẫn nại nghe tôi thuật lại sơ lược dụ ngôn Tin Mừng về người gieo giống mà chúng ta vừa nghe hôm nay: "Có người nông dân mang thóc đi gieo trên đồng ruộng của mình. "Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay nhưng vì đất không sâu nên khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục" (Mt 13, 4-8)

Rồi tôi kết luận: Những hạt thóc trong dụ ngôn trên đây tượng trưng cho những lời giáo huấn của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Cho dù giáo huấn của Thiên Chúa và Giáo Hội là những hạt giống rất tốt, nhưng nếu những hạt giống ấy bị rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá hay rơi vào bụi gai, tượng trưng cho người tâm hồn chai đá, cứng cõi, vô tâm... thì không thể bén rễ được nên phải chết khô chết héo; còn những hạt rơi vào đất tốt, tượng trưng cho những tâm hồn biết phục thiện, thì sẽ vươn lên mạnh mẽ và sẽ trổ hoa kết hạt dồi dào.

Những hạt lúa rơi vào nơi gai góc sỏi đá không tăng trưởng được không phải vì do hạt giống xấu nhưng do đất có vấn đề. Tương tự như thế, một số kitô hữu đón nhận Lời Chúa mà không được biến đổi thành người tốt lành thánh thiện, không phải vì giáo lý của Chúa và Hội Thánh không tốt, nhưng vì nhiều thứ "gai góc sỏi đá" trong lòng họ làm cho Lời Chúa chết ngạt đi.

Sa mạc nở hoa

Lãnh thổ Do-thái với diện tích 22.000 cây số vuông mà chỉ có một phần ba đất đai ở miền Galilê là có thể trồng trọt được, phần còn lại gồm sa mạc và đồi núi cằn cỗi, đặc biệt sa mạc Negev ở miền nam, chiếm hơn một nửa diện tích đất nước, là một trong những vùng khô cằn với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Vậy mà hiện nay, người Do-thái đã biến những vùng đất chết nầy trở thành những vườn hoa, vườn rau và vườn cây ăn trái nổi tiếng; nhờ đó Do-thái được xếp vào một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu hoa quả hàng đầu thế giới. Thành quả nầy khiến thế giới hết sức ngưỡng mộ và xem đây là một phép mầu.

Samạc Negev khô cằn sỏi đá với khí hậu khắc nghiệt đến thế mà vẫn được cải tạo thành vườn cây ăn trái tốt tươi, trù phú... không lẽ tâm hồn chúng ta vẫn cứ ở mãi trong tình trạng khô khan cằn cỗi và suốt đời chẳng sinh được chút hoa trái nào hay sao!

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con biết nhìn vào công cuộc khắc phục thiên nhiên khắc nghiệt để làm cho sa mạc nở hoa của người Do-thái, để quyết tâm cải tạo lại đời mình. Xin giúp chúng con loại bỏ mọi thứ "sỏi đá gai góc" ra khỏi tâm hồn, tích cực vun xới cho hạt giống Tin Mừng đâm chồi và tăng trưởng để làm cho cuộc đời nở hoa, tức làm cho mình trở thành người có văn hoá, có đạo đức, có phẩm chất cao đẹp, nhờ đó Hội Thánh Chúa cũng được toả ngát hương thơm thánh thiện khắp nơi.


 

TN15-A91: NGƯỜI GIEO GIỐNG và HẠT GIỐNG.


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Mt 13, 1-23

 

Chúa nhật 15 thường niên, năm A nhằm trình bày cho chúng ta về Lời của Chúa. Ở đây, nhằm kêu : TN15-A91


Chúa nhật 15 thường niên, năm A nhằm trình bày cho chúng ta về Lời của Chúa. Ở đây, nhằm kêu gọi những người nghe giảng biết đón nhận và thực thi những lời giảng dạy về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đưa ra ví dụ người đi gieo giống, hạt giống được các loại đất đón vào nhưng kết quả lại thật khác nhau vì các thửa đất, các loại đất không được chuẩn bị, không sửa soạn vv…Còn những người nghe Lời Chúa cũng phải được sửa dọn để Lời Chúa đến biến đổi và sinh hoa trái thiêng liêng tốt đẹp vì Nước Trời đã đến.

Tại Palestine, người Do Thái thời Chúa Giêsu thường gieo giống trước khi cầy cuốc. Đất người ta gieo hạt vẫn là những thửa đất chưa được dọn, còn có cả những lối đi, những đường mòn, những bụi gai, những sỏi đá. Sau khi gieo xong họ mới cuốc xới và những nhát cuốc, lưỡi cày sẽ vùi lấp hạt giống, chờ đợi những cơn mưa đầu mùa xuống làm hạt nẩy mầm. Người gieo giống trong đoạn Tin Mừng này là Chúa Giêsu gieo Lời Chúa xuống trần gian hay chúng ta cũng có thể hiểu là Thiên Chúa Cha gieo hạt giống của Người là chính Chúa Giêsu trên thế giới, trên trái đất, trên trần gian vv..Các môn đệ là những người sống gần Chúa, được Chúa dạy bảo nên biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, đồng thời các môn đệ chấp nhận mình là những kẻ bé mọn, do đó, được Chúa yêu thương mặc khải những mầu nhiệm Nước Trời.Thánh Matthêu viết cho người Do Thái, nên Ngài cho biết người Do Thái đã biết Cựu ước, họ sẽ được Chúa cho thêm Tân ước để hoàn thiện, còn những kẻ tưởng mình đã có luật Môsê không đón nhận thêm Tân ước thì ngay chính luật môsê cũng không cứu nổi họ.

Bài Tin Mừng hôm nay với lời giải thích của Chúa giúp chúng ta hiểu được bản văn tuyệt vời của thánh Matthêu và hình ảnh rất ấn tượng của người gieo giống, hạt giống và các loại thửa vườn. Tuy nhiên, nó cũng là lời chất vấn chúng ta khiến chúng ta khó trả lời về thái độ đối với Lời Chúa đã đến từ Chúa và đã tràn ngập trên thế gian. Hạt giống đã được các môn đệ, các tông đồ, các sứ giả gieo vãi khắp nơi và gieo đi gieo lại mãi mãi trên trần gian.Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta đã được chứng kiến sự phồn vinh, phát triển của cánh đồng lúa chín vàng khắp nơi, dân Chúa mỗi ngày mỗi gia tăng ở trên thế giới. Chúng ta đã được nghe nhiều người giảng thế nhưng nhiều khi Lời Chúa cứ qua tai bên này lọt tai bên kia. Và chúng ta vẫn như nghe văng vẳng bên tai Lời Chúa hạch hỏi chúng ta :” lòng dân này đã ra chai đá “

Chúa luôn nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở mọi người hãy dọn sạch thửa đất tâm hồn, gia đình, môi trường, giáo họ, giáo xứ khỏi mọi gai góc, sỏi đá và nắng cháy khô, để hạt giống Lời Chúa có điều kiện, có cơ hội mọc lên tươi tốt, làm cho tâm hồn thoải mái, mát rượi, đem lại niềm vui, hạnh phúc, lý tưởng cho từng người, từng gia đình, cả giáo họ, giáo xứ vv…

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã sai Con Một Của Ngưiời là Chúa Giêsu đến trần gian trong một gia đình, rồi đến tuổi đã định, Ngài rời bỏ tổ ấm gia đình ra đi truyền giảng Lời của Chúa, làm cho nhân loại nhận tra Nước Trời…sau đó có biết bao lớp người nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu, ra khỏi chính mình với niềm tin và hy vọng đem Lời Chúa gieo vãi niềm hạnh phúc cho mọi người, cho tha nhân vv…Công Đồng Vaticanô II viết :” Giáo hội là Giáo hội truyền giáo “, chính vì thế mỗi người chúng ta đã giống Đức Kitô trong việc loan báo Tin mừng chưa ? Tâm hồn mỗi người chúng ta là thửa đất nào khi lãnh nhận Lời Chúa ? Chúng ta có hạnh phúc khi hiểu được mầu nhiệm Nước Trời và chúng ta có vui sướng khi Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn là chúng ta không ?

Nữ tu Emmanuel-Marie, Ẩn sĩ Dòng Clara đã viết :” Lời đã chu toàn vai trò gieo hạt của nó rồi; vậy đâu là thu hoạch của chúng ta ? Hôm nay, chúng ta có được kể trong số những người mà ông Isaia chỉ ra trong sấm ngôn của ông không ? Chúng ta có sợ thấy, sợ nghe và hiểu không ? Sợ bị lôi kéo đi xa hơn nơi chúng ta thực tình muốn đến ? Thửa đất tâm hồn chúng ta là chỗ này, hay chỗ kia, tùy ngày và tùy hứng ? Dù đang ngồi trên bờ, hay đã trở về nhà, trong bầu khí thân thương yên ắng, nhàn rỗi ở một chỗ chưa quen, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu bổ sung thêm một môi sinh thuận lợi cho Tin Mừng, để cho được nhiều hoa mầu hơn bằng cách nghe cho đúng hơn! Hoa trái của Người chờ đợi chúng ta : mắt các bạn thật có phúc vì được thấy! Và tai các bạn nữa : chúng được nghe ! Hạnh phúc là ở Lời của Người”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng nghe Lời Chúa và nhiệt thành gieo niềm vui nơi mọi người. Xin làm cho tâm hồn chúng con trở thành thửa đất tốt để Lời Chúa được gieo vãi và mọc lên tốt tươi, sinh hoa kết quả dồi dào. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Người gieo giống ám chỉ ai ?
2.Cánh đồng lúa chín là gì ?
3.Hạt giống là gì ?
4.ÔBAC có bình tĩnh và tin vào Chúa trong những lúc gặp khó khăn không ?
5.Lời Chúa có cần được sửa soạn không ?


 

TN15-A92: Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt

 (Mt 13,1-23)

 

Cho đến bây giờ, "mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng : TN15-A92


Cho đến bây giờ, "mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta " (Rm 8, 22-23). Hỏi ai trong chúng ta lại không có kinh nghiệm sống ở đời về tương phản giữa khổ đau trong đời sống thường ngày và vinh quang cũng như hy vọng mà Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi giáo đoàn Rôma (Rm 8 18-23)? Giữa "những đau khổ trong hiện tại " chúng ta mang trên mình, và "vinh quang mà Thiên Chúa sẽ tỏ lộ trong tương lai "(Rm 8, 18). Hiện tại chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều, nên chúng ta muốn nói như Đức Maria : " Việc đó xảy ra thế nào được ? " (Lc 1, 34) Phụng vụ hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Mặc khải cho biết, khổ đau đi vào thế giới như là hậu quả của tội lỗi "không thể tránh khỏi"; cũng như trái cấm trong vườn Êđen, vì một lời nói dối, khiến con người chống lại Lời sáng tạo, gây nên sự hỗn loạn, sau cùng cả và nhân loại bị hủy diệt. Chỉ có Thiên Chúa, Lời sáng tạo, mới có thể can thiệp để cứu chuộc con người (x. Rm 8) và tái lập trật tự hài hòa đã được thiết lập ngay từ thuở ban đầu. Chúa phán: " lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác "(Is 55, 11). 

Hỏi : Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra là gì vậy ?

Thưa : Là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con một Ngài, Thiên Chúa như người gieo giống gieo Lời ( Con Ngài) vào thế giới chúng ta, "Người cho ứ nước luống cày, Mô đất đặt xuống phẳng phiu, Người cho mưa rào đảo nhuyễn, chúc lành cho giống trổ mầm" (Tv 64, 11) ; "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống … làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn" (Is 55, 10). Nước ở đây là nước Thánh Thần tưới lên chúng ta để chúng ta sinh được gấp trăm. Chính nơi Chúa Giêsu phục sinh mà nhân loại được cứu, Người là "Đấng cứu chuộc thế gian ! nơi Ngài đã được mạc khải một cách mới mẻ và kỳ diệu hơn chân lý căn bản về thế giới thụ tạo, điều mà sách Sáng thế xác nhận khi lặp đi lặp lại nhiều lần: "Thiên Chúa thấy như thế là tốt lành" (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đấng Cứu Chuộc con người, số 8. Ngày 4/3/1979). 

Nhưng nếu Chúa Giêsu là Đầu đã đạt đến chặng cuối của hành trình, thì Thân mình là " mọi tạo vật rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con " (Rm 8, 22) cũng được như vậy. Tuy nhiên, tiền đề sự phục sinh của Chúa Giêsu đã được trao ban : hạt giống sự sống đời đời đã ẩn tàng trong tâm hồn các tín hữu từ ngày họ chịu phép Rửa tội ; Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Lời tái tạo và biến đổi chúng ta. Thật hạnh phúc biết bao khi có Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu ; Ngài biết lòng dạ con người phức tạp và yếu đuối. Vì thế, Ngài gieo cách hào phóng, kể cả vệ đường, nơi bụi gai và sỏi đá. Chim trời sẽ đến ăn mất, nhưng đặt hy vọng vào hạt rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả dồi dào, "có hạt được một trăm"(Mt 13, 23).

Thiên Chúa rất đỗi khoan dung, không những mạc khải cho chúng ta tình yêu của Ngài bằng cách hòa giải với chúng ta nhờ sự chết của Con Ngài khi chúng ta còn là kẻ thù (x. Rm 5, 10), Ngài gieo Lời cứu độ là chính Con Ngài xuống trên chúng ta, bất kể chúng ta thờ ơ, từ chối, nhưng chắc chắn sẽ có hạt đâm rễ và mọc lên.

Dụ ngôn này thật an ủi cho những kẻ cứng đầu cứng cổ như chúng ta, và cũng là lời khuyên an ủi những ai đang chịu trách nhiệm dạy giáo lý cho thiếu nhi và giới thành niên.

Còn nỗi khổ nào hơn đối với các bậc làm cha mẹ khi thấy con cái mình từ bỏ đức tin ! Nhưng đức tin không thể được truyền theo nhiễm sắc thể hay dòng sữa của mẹ nuôi con, chúng ta có thể trình bày cho trẻ em về tình bạn của Chúa Giêsu, nhưng không thể áp đặt đức tin cho chúng.

Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta những điều không thể : chúng ta hãy vui lòng làm như Ngài, gieo cách hào phóng bằng lời nói và gương sáng, ngay cả trong sự khác biệt; hãy tin rằng sẽ luôn có cái gì đó thúc đẩy hạt giống mọc lên đúng thời vụ ; bởi vì Lời từ miệng Chúa phán ra sẽ không trở lại với Chúa nhưng theo ý Chúa mà sinh kết quả (x. Is 55, 10-11).

Chúng ta cần chuẩn bị một thửa đất tốt để đón nhận hạt giống, và chăm sóc để nó có thể đơm hoa kết trái. Có người không muốn mình bị thử thách hay gặp khó khăn, người ấy sẽ có ngàn lý do để từ chối. Nhưng ai " nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả "(Mt 13, 23).

Tất cả đều nghe dụ ngôn, nhưng người hiểu được là người mang nó về nhà, trân trọng như một tài sản quý giá. Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta nghe những gì Chúa nói và nghiêm túc hoán cải theo tiếng Chúa gọi : Ngài sẽ chữa lành và làm cho chúng ta được sống, " giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa" (Rm 8, 21), chúng ta sẽ đơm hoa kết trái. 

Trong năm Phúc Âm gia đình, chúng ta cùng nghe lời vị cha chung dạy : " Tất cả việc Phúc Âm hóa được thiết lập dựa trên sự lắng nghe, suy niệm, sống, cử hành Lời Chúa và làm chứng cho Lời Chúa. Thánh Kinh là nguồn mạch của việc Phúc Âm hóa. Vì vậy, chúng ta phải liên tục được đào luyện trong việc lắng nghe Lời Chúa. Hội Thánh không rao giảng Tin Mừng nếu không liên tục để cho mình được Phúc Âm hóa…

 Việc Phúc Âm hóa đòi hỏi chúng ta phải làm quen với Lời Chúa, và điều này đòi buộc các giáo phận, các giáo xứ và các nhóm Công Giáo đề ra một chương trình học hỏi Thánh Kinh nghiêm túc và kiên trì, cũng như thúc đẩy việc đọc Thánh Kinh trong cầu nguyện của cá nhân và cộng đồng… "  ( Đức Phanxicô, Niềm Vui Phúc Âm)  § 174-175.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria như bậc thầy của việc lắng nghe Lời Thiên Chúa cách sâu đậm và kiên trì. Xin Mẹ giúp chúng ta theo gương Mẹ, là "đất tốt", nơi hạt gống Lời Chúa có thể đem lại nhiều bông hạt. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ


 

TN15-A93: HÃY MẶC LẤY TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI GIEO GIỐNG

Jos. Vinc. Ngọc Biển

 

Trong quá trình loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để giúp cho người : TN15-A93


Trong quá trình loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để giúp cho người Dothái cùng thời thay đổi thái độ và cách sống sao cho phù hợp với Tin Mừng.

Hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống” để giúp cho người nghe hiểu ý nghĩa của nội dung lời giảng.

 
  1. Cách gieo hạt và thửa ruộng của người Dothái

Người Dothái xưa không có những cánh đồng bằng phẳng như ở đồng bằng của Việt Nam, mà thửa ruộng của họ thuộc loại bậc thang trên sườn đồi như những vùng núi Trung du và thượng du gồm  sơn địa và bán sơn địa như ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy, thửa ruộng của họ thường có sỏi đá, gai góc và thiếu nước.

Cách thức gieo hạt của họ rất giống với cách sạ lúa của người Nam Bộ chúng ta. Tức là họ không cấy từng cụm như đồng bằng, mà họ rắc hạt trên thửa đất của mình.

Sau khi quan sát và thấy hình ảnh của người gieo hạt cũng như những thửa đất khác nhau, Đức Giêsu đã rất tinh tế khi dùng dụ ngôn này để nói về thái độ của dân chúng khi lắng nghe Lời Chúa và sự quảng đại, hào phóng của Thiên Chúa khi gieo giống. 

Tâm tình người đi gieo giống     

Đức Giêsu đưa ra hình ảnh của người gieo giống thật kỳ lạ: ông là người hào phóng. Chỗ nào cũng gieo. Gieo vung vãi không tiếc hạt, tiếc công. Gieo một cách quảng đại, không phân biệt bất cứ loại đất nào. Gieo cả nơi sỏi đá, vệ đường, bụi gai. Ông gieo trong thái độ kiên trì và trung thành, không tính toán thiệt hơn, không biết mỏi mệt và không hề thất vọng.

Ông đầu tư hết tất cả những gì mình có như: tiền tài, vốn liếng, sức khỏe và cả ngày lẫn đêm. Ông gieo mọi nơi mọi chốn.

Có được điều ấy, hẳn ông là người có tham vọng lớn, một trái tim rộng mở để vượt qua mọi rào cản, khó khăn, để tung gieo từng hạt giống, bất chất mọi sự ngỗ nghịch. Ông có một tình yêu bao la, vượt lên trên tất cả, miễn sao hạt giống được tung ra và rơi vào mọi môi trường.

Nói như thế, không có nghĩa ông là người vô trách nhiệm, không chuyên nghiệp, nhưng muốn diễn tả hình ảnh một người nông dân cần cù, chịu khó, kiên trì và quảng đại. Hình ảnh đó không ai khác ngoài Thiên Chúa, mà hiện thân chính là Đức Giêsu, người đang nói qua dụ ngôn.

Thật vậy, Thiên Chúa say mê con người, không ngừng tìm mọi cách để mong sao con người nhận ra chân lý, tình thương để mà cải hóa bản thân cho tốt hơn. Vì thế, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu phổ quát, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, địa vị, màu da, sắc tộc..., vì “Người làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương…”

Thái độ của mỗi chúng ta trong vai trò của người gieo và nhận

Khi dùng dụ ngôn “người gieo giống” và nhiều loại đất khác nhau, Đức Giêsu mong muốn mỗi người chúng ta cũng mang trong mình tâm tình của người gieo giống. Tức là gieo trong hy sinh, vất vả, không tính toán hơn thiệt, không ích kỷ nhỏ nhen. Bổn phận của người môn đệ chính là mau mắn lên đường, tung hoành khắp nơi, biết tận dụng mọi thời gian, phương tiện để miễn sao Lời Chúa được loan xa tới mọi nơi, mọi chốn, không phân biệt họ là ai, cuộc sống và địa vị của họ như thế nào...

Thật vậy, chúng ta cứ trung thành và quảng đại, còn thành công là do Chúa chứ không phải hoàn toàn ở khả năng của chúng ta. Tinh thần này đã được thánh Phaolô nói đến khi ngài xác định: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Ðấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1 Cr 3,6-7).

Làm được điều đó, chúng ta cần có một trái tim đủ lớn để yêu thương,  kiên trì và trung thành.

Là kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính Lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Rồi tiếp tục trải qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho Hạt Giống ấy nẩy mầm và sinh hoa kết trái dồi dào. Nhưng thử hỏi, mỗi chúng ta có sẵn sàng để trở thành thửa đất tốt tươi hay chỉ là sỏi đá, ven đường và gai góc?

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy có tấm lòng bao dung, độ lượng như người gieo giống, đồng thời cũng phải có thái độ cởi mở, hân hoan, đơn sơ và yêu mến để cho hạt giống được nảy mầm, trổ sinh hoa trái dồi dào như những thửa đất tốt.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được mặc lấy tâm tình của người gieo giống, đồng thời cũng trở nên những thửa đất tốt để hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái dồi dào nơi tâm hồn chúng con. Amen.


 

TN15-A94: Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin


Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A
 (Ys 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9)
 
Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe".

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".]
 
Suy Niệm:

Ys 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9

 

Lời Chúa bao giờ cũng cụ thể và nuôi sống con người. Nếu có khi nào chúng ta thấy Lời Chúa có vẻ: TN15-A94


Lời Chúa bao giờ cũng cụ thể và nuôi sống con người. Nếu có khi nào chúng ta thấy Lời Chúa có vẻ xa vời không thiết thực, thì chẳng qua là tại chúng ta chưa lãnh hội được sức sống chứa đựng ở trong đó. Ðối với Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc trong thánh lễ hôm nay, ai đã không thấy cụ thể và sống động? Những bài Kinh Thánh ấy nêu lên một thắc mắc của mọi thời ở trong Dân Chúa; và dọi ánh sáng đức tin vào tâm trạng bất ổn của chúng ta, để thúc giục chúng ta càng tin tưởng nhiều hơn nữa.
 
A. Một Thắc Mắc Của Mọi Thế Hệ Tín Hữu

Quả vậy, niềm tin của mọi thời không ngớt bị thử thách. Nếu hiện tại chúng ta có những thắc mắc đối với đường lối của Chúa, thì trước chúng ta, dân Cựu Ước và các tín hữu tiên khởi thời các Tông đồ cũng đã bị dày vò trong chính những thắc mắc như vậy.

Bài sách Isaia hôm nay rõ ràng muốn giải tỏa một trong những thắc mắc như thế. Chúng ta biết Israel là Dân được Chúa chọn làm sở hữu. Ngài đã phải dùng cánh tay mạnh mẽ để đưa họ ra khỏi đất nô lệ. Ngài hứa sẽ đời đời trung tín với giao ước. Và chắc chắn trong giao ước có Lời Hứa cho dòng dõi Abraham sẽ nhiều như sao trên trời và như cát ngoài biển. Lại còn viễn tượng mọi dân tộc sẽ lấy số phận của Israel mà chúc phúc cho nhau nữa. Tức là mọi dân nước sẽ thèm số phận của Israel.

Thế mà miêu duệ Abraham hiện bị phân tán, lưu lạc ở mọi nơi. Ða số đang sống cuộc đời lưu đày khổ sở ở Babylon. Lời Chúa hứa đâu còn gì nữa? Ðền thờ cũng không còn nữa, mà tư tế với tiên tri cũng bị đuổi ra khỏi nước. Vua, đấng được xức dầu cũng đã bị giết. Không những không hơn được ai, mà Israel lại còn là dân "trâu ngựa" hơn hết thảy. Mà thử thách đâu có mau qua! Lần này, dân chịu cảnh lưu đày phương Bắc đã xấp xỉ 200 năm đối với Samari và 100 năm đối với Yuđa. Chẳng có một tia hy vọng nào.

Nghe nói ở xa xa có một tướng quân Cyrus nào đó đang chinh phạt thế giới. Nhưng ông ta không phải là miêu duệ Abraham. Ông ta có chiếm được đất Babylon này, thì Dân Chúa cũng thế thôi. Chúa có thật đã hứa với Tổ phụ Dân những điều tốt đẹp như Sách Thánh kể không? Ngài có thật là Ðấng trung tín sẽ đời đời giữ Lời giao ước không? Sao Ngài để Dân có Lời Hứa long trọng như vậy phải lầm than quá sức thế này? Có nên tiếp tục tin Lời Chúa nữa, hay là bắt đầu sống như dân ngoại cho xong?

Ðó là bối cảnh của bài sách Isaia hôm nay. Chúng ta thấy Lời Chúa không xa chúng ta tí nào. Nhưng trước khi xem Ngài trả lời cho những thắc mắc trên, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe nỗi lòng của thế hệ tín hữu tiên khởi.

Ðây không còn phải là dân Israel cũ nữa, nhưng là Dân mới được Ðức Kitô cứu chuộc nhờ cuộc khổ nạn-phục sinh của Người. Dân Kitô hữu mới lúc đầu cũng đầy hứa hẹn. Thánh Thần đã ban ơn chan hòa. Các Tông đồ giảng dạy dạn dĩ và đầy quyền năng. Các tín hữu sốt sắng và đồng tâm ý hợp. Chẳng bao giờ người ta thấy loài người thương mến nhau như vậy. Nhưng rồi mọi sự lại bắt đầu buồn chán. Người Dothái vẫn khăng khăng không chấp nhận đức tin mới. Dân ngoại muốn theo Chúa, nhưng vua quan lại bắt bớ. Ngay đến nội bộ Hội Thánh cũng bắt đầu chán nản: nhiều người tội lỗi và thậm chí có nhiều kẻ bỏ đức tin. Nước Thiên Chúa mà Ðức Kitô đã sáng lập có hơn gì những phong trào trước đây trong lịch sử loài người không? Lời Chúa nói với Con Một của Ngài trong thời kỳ sau hết có hiệu nghiệm hơn Lời mạc khải trong Cựu Ước không?

Chúng ta phải nhìn thấy những bối cảnh như vậy mới hiểu được bài Tin Mừng và bài sách Isaia hôm nay. Cả hai bài đều nói đến Lời Chúa, và hiệu năng của Lời Chúa. Dân Cựu Ước hỏi rằng: Lời Chúa đã mạc khải cho cha ông họ có đi đến đâu không? Và Dân Tân Ước cũng đặt nghi vấn, không hiểu Lời mạc khải nơi Ðức Yêsu Kitô có đem lại hạnh phúc thật như đã hứa không? Và chúng ta cũng phải nhớ một bối cảnh như thế để hiểu bài thơ Phaolô. Thánh Tông đồ không những cũng thắc mắc về số phận tương lai của dân tín hữu và của loài người, mà còn đặt thắc mắc về hạnh phúc của toàn thể vũ trụ nữa.

Chúng ta hãy xem đức tin dọi ánh sáng thế nào trên các khắc khoải ngàn đời ấy.
 
B. Giải Ðáp Của Ðức Tin

Bài sách Isaia thi vị nhưng không thiếu phần thiết thực. Nếu đọc những câu trước và sau đoạn trích hôm nay, chúng ta còn thấy rõ tư tưởng của tác giả hơn nữa. Ông tuyên sấm Lời của Chúa trong giai đoạn đen tối của lịch sử Dân Chúa. Dân đang ngao ngán và dường như đã tuyệt vọng. Thì này, Lời Chúa phán: Ngươi sẽ chiêu tập dân tộc người không biết; dân tộc không biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi... Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ và được rước về bình an.

Lại những lời hứa suông nữa sao? Không, đây là lý do để Dân Chúa tin tưởng. Trời cao hơn đất thế nào, đường lối của Ngài cũng hơn ý nghĩ của loài người như vậy. Loài người thấy bi quan trong gian truân thử thách; Thiên Chúa thấy tất cả sẽ thành tựu theo ý nghĩ của Ngài. Vì mưa với tuyết từ trời sa xuống không lùi lại về trời nếu không thấm nhuần đất đai sinh sôi nảy nở thì Lời từ miệng Chúa phán ra cũng không trở về với Ngài nếu không thực hiện mọi điều Ngài muốn. Ðịnh luật trong thiên nhiên rõ ràng chắc chắn. Và những định luật ấy cũng là những ý định của Chúa. Thì tại sao loài người có thể hoài nghi về sự chắc chắn của những Lời Chúa hứa?

Lập luận của Isaia vững vàng. Và những ai chấp nhận vẫn tin vào Chúa và đã thấy lịch sử làm chứng Chúa luôn luôn trung tín với Lời giao ước. Tướng quân Cyrus đã đem lại cho dân lưu đày cơ hội trở về quê hương. Chúa đã thực thi lời hứa giải phóng. Và nhất là, cuối cùng Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế cứu dân khỏi tội lỗi và ban Thánh Thần quy tụ các dân tộc nên một. Ở nơi Chúa Yêsu Kitô, mọi lời hứa trong Cựu Ước đã nên trọn.

Nhưng còn nơi chính Hội Thánh của Chúa, nơi Nước Trời mà Ðức Yêsu Kitô đã thiết lập? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy vấn đề và giải đáp được nêu lên cũng không khác thời Isaia là mấy. Tuy nhiên, nơi miệng Ðức Yêsu Kitô chân lý mặc hình thức vừa đơn sơ vừa sinh động hơn. Còn gì đơn sơ hơn hình ảnh và công việc của người gieo giống? Chúng ta chỉ cần nhìn. Trên đường đi có hạt rơi xuống chỗ này chỗ kia và không kết quả gì hết. Nói đúng hơn người đi gieo cũng như kẻ quan sát không hề để ý đến số hạt rơi mất dọc đường. Ðiều quan trọng là cuối cùng công việc gieo giống này sẽ kết quả ra sao. Thế mà thóc giống sẽ sinh hoa kết quả nơi đất tốt: hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Chúa Yêsu trong chính bài dụ ngôn của Người, chỉ để ý đến câu kết luận đó. Và Người muốn nói: cuối cùng Nước Trời sẽ thành tựu; thành tựu một cách tất nhiên chắc chắn, như công việc tự nhiên của người gieo giống.

Người đã kể dụ ngôn đó về Nước Trời. Áp dụng vào chính công việc Người đang làm, các môn đệ đừng sợ Lời Giảng của Người không đem lại kết quả khi thấy công lao vất vả hàng ngày của Người không gặt hái được gì cụ thể. Khi người đi gieo giống đang gieo thì chưa phải là mùa gặt. Lúc hạt giống đã nằm xuống đất và nát ra, bấy giờ sẽ mọc lên cây. Thế thì tại sao các tín hữu thời các Tông đồ có thể quên bài học ấy? Tại sao họ bắt đầu nghi ngờ công hiệu của việc rao giảng Lời Chúa khi gặp phải những thái độ bịt tai chống đối bắt bẻ, bỏ tù hay nguội lạnh, tội lỗi? Hội Thánh đã quên mình đang lữ thứ trần gian rồi sao?

Thánh Phaolô trong bài thư hôm nay nhắc lại chân lý ấy. Người còn nói mạnh hơn: thời gian chúng ta đang sống hãy còn là giai đoạn thai nghén. Hơn nữa những khó khăn đau khổ hiện tại không phải là những cơn đau của người phụ nữ đang sinh con ư? Chúa Yêsu đã có lần gợi lên hình ảnh ấy để nhắc nhủ các môn đệ nhớ có lúc họ sẽ phải khóc lóc khi thế gian vui mừng; nhưng rồi không ai sẽ cất được sự vui mừng của họ, khác nào sự vui mừng của người mẹ sau khi sinh con.

Người tín hữu của Chúa ở mọi thời có thể thấy thắc mắc của mình đã được đức tin soi sáng. Họ có lý để tự hỏi vì sao Lời Chúa hứa ban hạnh phúc như không hiệu nghiệm. Nhưng nếu họ đã tin vào các định luật tự nhiên trong trời đất, thì họ cũng phải tin hơn nữa vào giao ước của Chúa. Hơn nữa Lời Chúa trong giao ước còn long trọng hơn nhiều vì là lời thề hứa. Họ phải có lòng tin vào đường lối hướng dẫn lịch sử của Chúa và chắc chắn kẻ tin vào Chúa sẽ không bị hổ ngươi, vì những đau khổ hiện tại không là gì sánh với vinh quang sẽ tới.

Như thế, không có nghĩa là họ thụ động chờ cho cơn giống tố qua đi và ngày mai trời bừng sáng. Ðức tin Kitô giáo phải làm việc. Như người đi gieo tin ở thành quả do công việc mình làm, người tín hữu cũng phải sống động trong đức tin. Và điều này, rõ ràng bài Tin Mừng muốn ám chỉ trong phần giải thích dụ ngôn.
 
C. Những Ðòi Hỏi Của Ðức Tin

Chỉ cần một phân tích đơn sơ cũng đủ để nhận ra có một sự chuyển hướng nào đó từ bài dụ ngôn sang phần giải thích. Tác giả sách Tin Mừng khéo léo đặt ra những câu sang ý. Ông cho các môn đệ đến xin Chúa cắt nghĩa bài dụ ngôn, và ông đã gói ghém phương hướng giải thích ngay trong câu Chúa trả lời: đã ban cho các con biết mầu nhiệm Nước Trời; còn không ban cho các kẻ ấy, vì kẻ có thì sẽ được thêm, còn kẻ không có thì điều có cũng bị giựt mất.

Chúng ta thấy ngay, Chúa đã phân biệt môn đệ với quần chúng. Và Người đề cao vinh dự cũng như hạnh phúc của môn đệ. Họ được biết các mầu nhiệm Nước Trời. Và sở dĩ như vậy, một phần vì họ có khả năng, có điều kiện để lĩnh hội. Họ biết xem biết nghe, chứ không như những kẻ khác có mắt có tai mà không thấy không nghe gì cả.

Thế rồi tác giả xây dựng phần giải thích dụ ngôn trên tiền đề đó. Tất cả không nhằm vào điểm chung cục nữa. Phần giải thích nhắm vào các hạt rơi mất đi. Nói đúng hơn, yếu tố được để ý là các thứ đất khác nhau đã đón nhận hạt gieo. Chúng đã làm hạt giống hư đi vì thiếu khả năng. Và theo Matthêô, khả năng ở đây là phải hiểu được Lời Chúa. Vì kẻ nào nghe Lời giảng về Nước Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy; trong khi kẻ nghe lời giảng mà hiểu được thì sinh hoa kết quả.

Nhưng hiểu ở đây là gì? Có lẽ thay vì dùng từ ngữ này, chúng ta hãy dùng chữ "lĩnh hội". Lĩnh hội cũng là hiểu; nhưng lĩnh hội gợi lên thái độ đón nhận, bao bọc lấy lời đã nghe, thành ra lời rao giảng không vào tai này ra tai khác, nhưng sẽ dừng lại, rơi vào lòng và gặp được suy nghĩ sẽ trở nên phong phú và phát xuất ra việc làm, khiến đức tin trở thành đức tin sống động.

Như vậy Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay không những đã soi sáng một thắc mắt ngàn đời của các thế hệ tín hữu, mà còn đề ra con đường ánh sáng, để chúng ta đi vào trong những lúc gặp khó khăn. Nhiều lúc quả thật chúng ta như thấy mù mịt. Hiện tại nhiều thử thách đau thương, mà tương lai cũng tối tăm dầy đặc. Chúng ta bị cám dỗ hoài nghi cả đường lối của Chúa và không còn hy vọng vào Lời Người đã hứa. Nhưng nếu những định luật thiên nhiên kia còn chắc chắn, huống nữa là Lời Chúa! Lịch sử trong quá khứ không làm chứng Chúa trung tín tuyệt đối sao? Và thánh Phaolô bảo chúng ta là những kẻ hưởng khai ân của Thần khí, tức là đã nắm giữ được bảo chứng của vinh quang Nước Trời rồi. Những đau khổ hiện tại phải kích thích niềm tin tưởng chờ đợi ơn Chúa cứu độ. Không phải là một niềm tin lười biếng từ chối nỗ lực phấn đấu; nhưng là một niềm tin yêu mến đón nhận Lời Chúa vào lòng để suy nghĩ, trau dồi và phát sinh ra những công việc phù hợp với đức tin. Một cuộc đời như vậy sẽ chẳng khác nào đòi một người gieo giống, tha thiết với công việc làm vì tin vào thu hoạch sau này.

Chính Chúa Yêsu Kitô giờ đây cũng làm công việc ấy. Người đã gieo Lời của Người nơi cộng đồng chúng ta. Người còn muốn lấy Máu Thánh tưới trên Lời đã gieo. Và Người ban Thánh Thể kích thích chúng ta lĩnh hội Lời ấy. Nếu chúng ta đón nhận thật sự, không để Lời vào tai này ra tai kia, nhưng rơi vào lòng, được ấp ủ bằng suy nghĩ và cầu nguyện, rồi mọc thành cây nhiều công việc khác nhau, thì chắc chắn có hạt sẽ sinh 100, có hạt 60, có hạt 30.
 
(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa
của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)


 

TN15-A95: Đất tốt

 

Hãy trở thành một mảnh đất tốt để hạt giống được gieo xuống sinh nhiều hoa trái. Như chúng ta đã TN15-A95 Luong


Hãy trở thành một mảnh đất tốt để hạt giống được gieo xuống sinh nhiều hoa trái. Như chúng ta đã biết Lời Chúa được ví như hạt giống mà người nông phu mang đi gieo. Để hạt giống có thể nẩy mầm lớn lên, đâm bông và kết trái, thì trước hết nó phải mục nát hoà tan vào với đất. Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa, một thứ hạt giống được gieo vào lòng nhân loại. Để có thể đến với lòng người, tạo được một niềm tin và một tình mến, từ đó làm phát sinh cuộc sống mới, Chúa Giêsu đã phải trải qua những khổ đau nhất là cái chết nhục nhã trên thập giá. Với cái chết này, Ngài và những kẻ tin nơi Ngài, mỗi ngày một đông, được dẫn đến vinh quang của Thiên Chúa.

Giáo Hội có thể thực hiện sứ mạng Chúa Giêsu trao phó một cách có hiệu quả cao, không thể không đi theo con đường của Chúa Giêsu. Giáo Hội là như một hạt giống được gieo vào lòng thế giới, thế nhưng hạt giống chỉ đâm bông kết trái khi Giáo Hội thực sự chia sẻ không chỉ những vui mừng và hy vọng, mà cả những lo âu, những khắc khoải, những khó khăn của thế giới. Đồng thời Giáo Hội cũng như mỗi người chúng ta đều được kêu gọi để trở thành những mảnh đất tốt cho Lời Chúa thực sự đem lại kết quả. Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng cứu độ của Ngài hầu như ở khắp nơi. Số người nghe Ngài giảng dạy thật nhiều. Nhưng không phải tất cả những ai nghe Ngài đều tin Ngài, trái lại có những người nghe Ngài rồi bỏ đi, vì họ thấy lời Ngài khó nghe hay khó thực hiện.

Có những người càng nghe Ngài lại càng thêm căm phẫn đối với Ngài để rồi cuối cùng bày mưu tính kế để thủ tiêu Ngài. Cũng có những người nghe lời Ngài nhưng lại chẳng hiểu gì hay chẳng có được một hiệu quả nào. Sở dĩ như vậy là vì lòng trí họ còn đuổi theo những mưu đồ những toan tính, hay đã ra chai đá và xơ cứng vì những giáo điều, hay vì những đam mê dục vọng. Lời Chúa và con người cũng như cuộc đời họ là những khối khác nhau, không thể hoà vào được với nhau. Mảnh đất tốt đối với Lời Chúa là những ai nghe lời Ngài, đem lòng suy nghĩ, tìm hiểu, nhào nặn cuộc đời mình theo những đòi hỏi của Chúa, và cuối cùng thực thi Tin Mừng của Ngài trong chính cuộc đời thường ngày của mình. Mảnh đất tốt chính là những tâm hồn bé mọn, những con ngườikhông có những kho lẫm quyền lực để bám víu, và do đó luôn sẵn sàng mở rộng lòng trước lời mời gọi của Chúa. Còn chúng ta thì sao. Chúng ta đã thực sự trở nên những mảnh đất tốt cho Lời Chúa được lớn lên và đem lại nhiều hoa trái hay chưa?
 
 


 

TN15-A96: Nghe và hiểu mầu nhiệm Nước Trời


(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty)

 

Mỗi khi tiến lên bục giảng, tôi muốn mọi thính giả để tai lắng nghe các lời tôi nói, vì lúc đó tôi TN15-A96


Mỗi khi tiến lên bục giảng, tôi muốn mọi thính giả để tai lắng nghe các lời tôi nói, vì lúc đó tôi đinh ninh rằng mình đang công bố Lời Chúa, đang rao giảng về Nước Thiên Chúa. Dụ ngôn được kể hôm nay nhắc nhở tôi rằng, linh mục rao giảng Lời Chúa phải là người đầu tiên đặt ra cho chính mình câu hỏi: tôi có thật sự biết Nước Trời là gì không? và tôi đã từng nghe và hiểu mầu nhiệm Nước Trời chưa? Câu hỏi không thừa thãi chút nào, kể cả sau 40 năm đời linh mục, vì vẫn có nguy cơ tôi hiểu sai, hoặc chưa hề thực sự nghe Lời và hiểu thấu.

‘Con hãy chỉ cho cha con đường tới nhà thờ, và cha sẽ chỉ cho con đường về trời.’ câu nói danh tiếng đó của cha sở họ Ars - thánh Jean Marie Vianey thì mọi linh mục đều biết; có điều, rất thường khi ta lại hiểu ‘chỉ đường về trời’ là dạy bảo điều tốt lành để được rỗi linh hồn, lên thiên đàng. Và vì hiểu như thế nên linh mục về phần mình cố gắng sống đời thánh thiện gương mẫu, và rồi cho rằng việc mục vụ mà mình phải chu toàn chính yếu hệ tại ở việc giảng dạy cho giáo dân bổn đạo ăn ngay ở lành và nắm giữ các luật Chúa và luật Hội Thánh, nhất là các qui định về đạo giáo và luân lý.

Người Việt Nam chúng ta (giống người Do Thái) dùng chữ ‘trời’ để chỉ Thiên Chúa, vì thế Nước Trời là Nước Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ bình dân, chúng ta cũng hiểu ‘trời’ là nơi xa xôi trên cao, ‘về quê trời’ là lên thiên đàng gặp gỡ Thiên Chúa sau khi chết v.v… Công việc giữ đạo vì thế hệ tại ở sống làm sao để sau khi chết được rỗi linh hồn, được về quê trời, được lên thiên đàng. Do đó trách nhiệm bổn phận chính yếu của linh mục là giúp bổn đạo đạt được điều đó… Chính vì thế mà… câu chuyện dụ ngôn hôm nay cũng dễ dàng được suy đoán và giải thích theo chiều hướng đó…

Nếu Lời là chính Đức Giêsu, và nếu rao giảng Nước Trời là chính công bố cuộc sống và cái chết thập giá của Người, thì đúng là hạt giống Nước Trời yêu thương và tha thứ đã được gieo vào trần gian. Nghe Lời và hiểu là chấp nhận Đức Giêsu, là chấp nhận ơn cứu rỗi của Người, là đi vào vương quốc tinh yêu tha thứ của Thiên Chúa. Người môn đệ của Đức Giêsu trước hết phải là ‘anh em được hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời’ vì đã tin và chấp nhận Giêsu là tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Bí tích rửa tội đã thực sự đưa họ vào Nước Trời và còn tiếp tục đưa vào ngày càng sâu hơn, miễn là họ còn luôn sẵn sàng đón lấy như thửa đất tốt được hạt giống gieo xuống. Thửa đất tốt khi đó không phải là những người ngay lành về mặt luân lý, cũng không phải là người học cao hiểu rộng về mặt tri thức, không phải là người chăm chú lắng tai nghe về mặt tâm lý. Đơn giản đó là những tâm hồn, trong tác động của Thần Khí và ân sủng, đang trong tư thế sẵn sàng lắng nghe, hiểu và chấp nhận Tình Yêu tha thứ hay Tình Yêu thương xót. Và hạt giống Tình Yêu đó sẽ tự động ‘sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục’. Điều duy nhất con người cần làm để thửa đất được nên tốt là nhìn nhận thân phận tội lỗi, thấp hèn và đáng thương của mình, nhờ thế chân thành khao khát đón lấy Giêsu Cứu Chúa. Hiệu năng của hạt giống Lời gieo xuống lệ thuộc rất nhiều vào chiều sâu của cầy sâu cuốc bẫm này.

Nếu như thế, trước khi bước lên bục giảng để gieo Lời Tình Yêu cứu độ, tôi – linh mục của Lời – sẽ phải đi sâu vào con người bất toàn yếu đuối của chính mình. Câu kinh ngắn, ‘Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con…’ mà linh mục hay phó tế cúi mình thầm đọc trước công bố Tin Mừng là gợi nhớ cho chính tôi một thái độ chân thành và khiêm tốn. Và rồi hạt giống tôi gieo qua bài giảng của mình, bất kể lúc nào và trong hoàn cảnh nào, ngay cả trong các tình huống tệ hại và bi quan hơn hết, vẫn đích thực phải là Đức Kitô Giêsu – tình yêu Thiên Chúa thứ tha, chứ không phải một Đức Chúa công thẳng luận phạt gieo sợ hãi, hầu ép người nghe nắm giữ các giới răn hay luật buộc để mong được lên thiên đàng. Trong khi dọn bài giảng, chính tôi sẽ phải tự tra vấn: có thực sự tôi ‘nghe Lời và hiểu’ hay không; và chính tôi có phải là thửa đất tốt được cầy sới đang khiên tốn đón nhận hạt giống Nước Trời của lòng thương xót Chúa, và đang sinh bông hạt của cùng một tình yêu xót thương tha thứ hay không?

Lạy Đức Giêsu là chính hạt giống và người gieo giống Nước Trời, xin cho con, linh mục của Lời Chúa, trở thành thửa đất tốt sẵn sàng nhất đón nhận hạt giống của Tình Yêu xót thương. Và một khi đã đón nhận và làm cho hạt giống này sinh hoa kết trái (ít là được vài chục hạt), chính con sẽ tiếp tục cùng Chúa gieo vãi vào các thửa đất khác là tâm hồn các tín hữu. Xin liệt con vào số những ‘ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư dật’, không phải chỉ vì lợi ích riêng tư của mình, nhưng vì công tác gieo giống Chúa đã trao phó cho con, linh mục của Lời. Amen.


 

TN15-A97: Bài học thiết thực từ Thầy Giêsu


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)
 

Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề được xã hội cũng như Giáo hội quan tâm nhiều TN15-A97


Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề được xã hội cũng như Giáo hội quan tâm nhiều đó là vấn đề giáo dục. Và điều khiến cho nhiều người bức xúc nhất đó là chương trình dạy và học quá tải. Càng cải cách thì chương trình càng nặng. Số môn học và lượng bài tập, bài học cứ thế mỗi năm mỗi tăng. Chiếc cặp học sinh càng ngày càng to càng nặng, có khi nặng hơn cả trọng lượng của các em. Hậu quả là cả thầy và trò, cả người học lẫn người dạy đều phải vật vả thương đau.

Trong cuộc họp báo đầu tiên của Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, Chu Tế, phóng viên nhí Lý Gia Hy, 12 tuổi, của kênh thiếu nhi Đài CCTV, đã chất vấn ông Bộ trưởng của mình: "Cháu được biết ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng trong việc giảm nhẹ cặp sách đến trường cho học sinh, nhưng tại sao đến nay cặp của chúng cháu vẫn còn rất nặng? Câu hỏi thứ hai là các bạn đều nói không đủ thời gian để ngủ, bác bộ trưởng có cách nào để chúng cháu được ngủ nhiều hơn không?". Một câu cật vấn nhẹ nhàng, nhưng làm cho người nghe nhói lòng! Trong một lá thư gởi Chúa Hài đồng nhân dịp Giáng sinh, một em học lớp 4 đã than thở với Chúa Hài Đồng: “Con ước mong sao chương trình học ở trường nhẹ hơn, dễ hơi để con có thời gian học Giáo Lý và sinh hoạt Phong trào Thiếu Nhi”. Là những người có trách nhiệm, khi đọc lá thư, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Quả đúng như vậy, vì đa phần các em phải học sáng học chiều. Chưa đủ các em còn phải tranh thủ học đêm; học chính khoá, học phụ đạo, học thêm, học bồi dưỡng, học nâng cao…. Cả thời gian nghỉ hè cũng bị bớt trước xén sau. Tệ hại hơn nữa là nhiều em Thiếu nhi Công giáo bỏ cả việc học Giáo lý, bỏ cả lễ ngày Chúa Nhật để đi học thêm cho kịp chương trình ở trường. Tất cả chỉ vì chương trình học ở trường quá nặng, quá ôm đồm.

Tuy nhiên, có một trường mà ở đó chương trình học rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, trường đó mang tên là Trường Dạy Đức Tin. Vị Thầy Số Một làm hiệu trưởng ngôi trường đó là Thầy Giêsu. Ai học ở trường này chẳng phải đóng một khoản học phí hay lệ phí nào hết. Vả lại những bài học mà Thầy Giêsu đưa ra lại rất thiết thực và sống động, chứ không nặng tính lý thuyết, và từ chương như ở các trường học khác. Cụ thể hôm nay một trong những bài học rất dễ thuộc mà Chúa Giêsu dạy các môn sinh của Ngài đó là bài học hiền lành và khiêm nhường: “Hãy học với Ta, vì TA hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Một bài học hoàn toàn không mang tính lý thuyết tí nào. Vì chính Chúa Giêsu đã sống, đã thực hành một cách trọn hảo trước khi Ngài dạy chúng ta.

Thật vậy, trong suốt cuộc đời của mình, từ khi nhập thể làm người cho đến khi chết thân treo thập giá, Chúa Giêsu đã nêu gương hiền lành khiêm nhường sâu thẳm. Thánh Phaolô đã tóm tắt gương sống này trong một đoạn thư ngắn gọn: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8).

Như thế lòng hiền lành khiêm nhường của Chúa Giêsu, Đấng đã “không nỡ lòng bẻ gãy cây sậy bị dập và dập tắt tim đèn còn khói”, đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Bởi vì nếu Chúa Giêsu chỉ là một vị Thiên Chúa muôn đời muốn cao sang thì Ngài khó có thể biết cảm thông với những đau khổ của phận người. Ngài đã tự hạ để nâng con người tội lỗi lên địa vị làm con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng phần gia nghiệp Nước trời mai sau.

Người ta vẫn thường nói: “Thầy nào trò nấy”. Là người học trò, người môn đệ của Thầy Giêsu, chúng ta đã nên giống Thầy mình chút nào chưa? Nếu Vị Thầy của chúng ta là Đấng hiền lành khiêm nhường, thì chúng ta, người môn sinh của Ngài, phải trở nên thế nào, hiền lành hay dữ tợn; khiêm nhường hay kiêu căng tự mãn? Bài học đã có sẵn, nhưng chúng ta đã đem ra thực hành chưa? Và thực hành đến mức độ nào?


 

TN15-A98: Suy niệm của Lm. Nguyễn Thành Long


“Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề”

 

Có thể nói rằng cuộc đời là một gánh nặng, có khi là quá nặng đối với nhiều người, nặng đến nỗi TN15-A98


Có thể nói rằng cuộc đời là một gánh nặng, có khi là quá nặng đối với nhiều người, nặng đến nỗi dường như người ta không thể nào kham nổi.

Gánh nặng ở người này có thể là bệnh tật. Hết bệnh này đến tật khác. Bệnh nào cũng khó chịu, tật nào cũng khó ưa. Hôm nọ, tôi vào tiệm thuốc tây mua hộp thuốc. Trong khi chờ đợi, tôi nghe bà chủ tiệm than thở với một người khách: “Sống mà lành lặn, chứ lưng thì đau, tay chân thì nhức buốt thế này, chết còn sướng hơn”. Hỏi ra thì biết bà bị bệnh thấp khớp và thần kinh toạ. Là thầy thuốc, trong nhà lại đầy thuốc, mà đau vẫn cứ đau. Bệnh tật quả thật là một gánh nặng đối với rất nhiều người, đặc biệt trong thời đại hôm nay!

Gánh nặng ở người kia có thể là tai ương hoạn nạn. Đùng một cái tai nạn ập đến, người thì chết, người thì phải nằm nhà thương. Tiền bạc cứ thế một đi không trở lại đi… Mới trưa nay có một xơ quen ở dòng Đaminh nhắn tin cho tôi: “Xin cha cầu nguyện cho con với. Con bị xe tung, 3 tuần nay rồi mà vẫn chưa đi lại được. Huhu”.

Gánh nặng ở người khác có thể là tuổi già sức yếu. Chân chậm, mắt mờ răng long, đau nhức toàn thân, đi đứng khó khăn, ăn rồi thì nói chưa ăn…, Nên suốt ngày phải làm phiền đến con cháu… Gánh nặng của thời gian, của tuổi tác!

Gánh nặng ở người khác nữa có thể là việc giáo dục con cái. Đứa thì ngang tàng ương ngạnh, đứa thì ù lì bỏ học vì ham chơi, đứa thì khô khan nguội lạnh chuyện đạo nghĩa. Hôm trước, có người than vãn: “Cha ơi, ba đứa con nhà con, hai thằng em thì không cần phải nhắc; nhưng thằng anh thì trong mùa World Cup này, sáng Chúa Nhật nào con cũng phải khổ sở vì nó. Con đánh thức nó dậy đi lễ: đánh thức ở phòng này, nó ôm mền sang phòng khác nó ngủ (ăn bóng đá, ngủ bóng đá mà). Con gọi điện thoại, nó cúp máy để khỏi phải nghe mẹ gọi dậy đi lễ. Hỏi lẽ thì nó bảo rằng mẹ tha cho con khỏi đi lễ lúc này đi. Hết kỳ World Cup, con sẽ đi lễ lại”. Mẹ botay.com!

Và rồi gánh nặng ở người này có thể là chuyện chồng, chuyện con. Có ông thì đam mê rượu chè, sáng xỉn chiều say, hành hạ vợ con quanh năm suốt sáng, khiến cho gia đình tựa một hoả ngục trần gian. Có ông thì máu me cờ bạc, số đề, lại thêm nạn cá độ mỗi khi có Eurô hay World Cup đến. Làm được bao nhiêu nướng hết cho thần đỏ đen bấy nhiêu, thậm chí các vật dụng trong nhà cũng lần lượt đội nón ra tiệm cầm đồ. Gia đình vì thế mà lụn bại, không sao ngước mặt lên được.

Gánh nặng ở người kia có thể là nợ nần. Nợ nần bao vây, do làm ăn thất bát, hay do bị bạo bệnh. Cứ phải sống trong thấp thỏm lo âu vì cái khổ thứ 3: nợ đòi. Đêm nằm thậm chí còn mơ thấy con nợ tới xiết nhà. Thật là khổ.

Gánh nặng ở người khác có thể là trách nhiệm bổn phận. Bổn phận làm cha làm mẹ với đủ thứ cái lo, nhất là chuyện cơm áo gạo tiền; trách nhiệm làm chồng làm vợ trước nhiều chước cám dỗ làm cho người ta dễ dàng sống bất trung; trách nhiệm làm thầy cô, làm người học trò, với đống giáo án, đống bài vở từ chương vô bổ; trách nhiệm làm xếp, làm chủ, làm người lãnh đạo chỉ huy với vô vàn thách đố của thời cuộc, v.v…

Gánh nặng ở người khác nữa có thể là sự nghi kị và hiểu lầm của người thân. Hôm rồi có một người giáo dân vào nói: “Thưa cha, cách đây khoảng 10 năm, ông già con bị mất 1000 USD và ông đổ thừa cho con lấy. Không sao thanh minh được, tức quá, con không nhìn mặt ông già con nữa, và con cũng quyết định bỏ đạo luôn”. Hỏi tại sao tức ông già mà lại bỏ đạo, anh ta bảo: “Tại vì nhà ông già con ngay trước mặt nhà thờ, mỗi lần đi nhà thờ là phải đi ngang nhà ổng. Con không muốn nhìn mặt ổng, nên con không đi nhà thờ luôn”. Chỉ vì hiểu lầm, nghi kị nhau mà trở thành gánh nặng cho nhau trong suốt 10 năm dài.

Muôn kiểu của gánh nặng cuộc đời! Gánh nào cũng nặng nề khó chịu. Gánh nào cũng có khả năng đè bẹp người ta, làm cho người ta quỵ ngã và té nhào đớn đau. Nhất là cái gánh của tội lỗi. Nó không những đè nặng thân xác, mà còn đè bẹp cả phần linh hồn, khiến cho người ta không thể ngẩng cao đầu được.

Vậy khi phải “gồng” những gánh nặng nề đó, Chúa Giêsu mời gọi ta điều gì? Chúa Giêsu mời gọi ta đến với Chúa.

Chúa Giêsu mời ta đến với Chúa, không phải để Chúa cất đi gánh nặng đó cho ta, vì khi xuống trần gian Chúa cũng đã phải mang lấy cái gánh nặng nề. Gánh nặng đó chính là gánh tội lỗi của toàn thể nhân gian. Chúa cũng không gánh thay giùm ta! Chúa mời ta đến với Chúa để được nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa nâng ta bằng ơn thánh của Chúa, Chúa đỡ ta bằng sức mạnh của Ngài. Chúa còn bổ sức cho ta bằng phúc lành và tình thương tha thứ của Chúa.

Có Chúa nâng đỡ và bổ sức, chắc chắn gánh nặng đời ta sẽ bớt nặng, bớt nề; và cuộc đời ta, vì thế, mà sẽ tươi sáng hơn lên.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn đó là có nhiều người khi đối mặt với những gánh nặng cuộc đời, thay vì tìm đến với Chúa thì lại tìm đến với những thứ khác.

Có người thì tìm đến với thầy nọ bà kia, hoặc tìm đến với phù chú, bùa ngải. Hậu quả là gia cảnh càng thêm trầm trọng.

Có người thì tìm đến với với rượu với bia, tự nhủ nhờ rượu nhờ bia mà bớt sầu buồn. Kết cục là cả cuộc đời ngả nghiêng xiêu vẹo theo men rượu men bia.

Có người lại tìm đến số đề, số đóm với ước mong có tiền trả nợ, thoát nghèo. Nào ngờ nợ càng chồng chất, gia đình vì thế mà tan nát te tua.

Có người lại tìm đến với thuốc, không phải là thuốc bổ, mà là thuốc sâu để giải sầu vĩnh viễn và để quên đi gánh nặng cuộc đời. Để lại một gánh nặng nề hơn cho những người thân thương, v.v… “Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta”, thiết nghĩ đó là lời mời gọi thân thương và ngọt ngào nhất của Thầy Giêsu Chí Thánh. Hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy. Có Chúa cùng đi, có Chúa cùng nâng đỡ và giúp sức, không có gánh nào có sức đè bẹp ta, không có gánh nào làm ta quỵ ngã. Có khi gánh ấy lại trở thành chiếc cầu đưa ta đến gần Chúa hơn và gần anh em hơn. Amen.


 

TN15-A99: Gieo và Gặt – Anmai

 

Trang Tin Mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe là trang Tin Mừng quá quen thuộc với TN15-A99


Trang Tin Mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe là trang Tin Mừng quá quen thuộc với mỗi người chúng ta nhưng ngày hôm nay nghe lại nó vẫn có một giá trị nhất định trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, cách riêng là đời sống thường nhật đang, đã và sẽ diễn ra trong xã hội ngày hôm nay.

Chúa Giêsu thường dùng các dụ ngôn để giảng dạy cho các môn đệ, cho dân chúng. Dụ ngôn ngày hôm nay thật là dễ thương, Chúa đã lấy hình ảnh hết sức thực tế, hết sức gần gũi trong đời sống con người để nói với mỗi người chúng ta. Chúa nói là gieo giống chứ Chúa chẳng hề nói là gieo cây nào cả, Chúa chẳng hề nói đó là lúa hay bắp, hay đậu … Nói như thế hết sức gần gũi vì lẽ ai ai cũng có thể hiểu được vì có vùng thì trồng lúa, có vùng thì trồng đậu, có vùng thì trồng cà phê, có vùng thì trồng tiêu … Bất cứ nghề nào chứ không phải riêng gì về nghề nông, ai ai cũng mong cho mình có lợi sau mùa thu hoạch chứ chẳng ai mong mình bị thất mùa hay bị thất thu.

Như một người gieo giống bình thường, Chúa cũng mong gặt được những hoa quả thật tốt nhưng rồi cuộc đời vẫn có điều gì đó bất thường là thi thoảng Chúa thất thu. Chúa thất thu vì lẽ người ta đã khép lòng mình lại, khép mảnh đất cuộc đời của mình lại không để cho Lời Chúa sinh sôi nẩy nở trong đời của họ. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, sẵn sàng cứu độ con người nhưng còn phần con người, con người có mở lòng mình ra để cho Chúa cứu hay không là chuyện khác. Chúa gieo giống tốt nhưng con người lại cố tình làm cho hạt giống đó bị hư đi đó chính là quyết định của mỗi người.

Ta có thể hiểu một cách đơn giản về dụ ngôn này : người gieo hạt là Chúa, hạt là Lời Chúa, đất chính là mỗi người chúng ta.

Hoa quả của bất cứ cây, hạt nào cũng cần có 3 yếu tố : người gieo, giống gieo và đất để gieo.

Người gieo thì khỏi phải bàn, vì Ngài là chính Thiên Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, đầy từ bi và nhân hậu để rồi chúng ta an tâm và tin tưởng rằng Ngài là người gieo tuyệt vời. Ngài gieo những hạt mầm tốt để cho con người được phát triển, để được sống trong vòng tay yêu thương, trong sự quan phòng kỳ diệu của Ngài.

Hạt: Lời Chúa. Chúng ta vẫn thường hát với nhau: “Halleluia, Lời Chúa sáng soi con đường đi, Halleluia, Lời Chúa khác chi như giòng suối, Hallelui, Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống, phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy lời luôn”

Hát thật là hay, hát thật là to, hát thật là hoành tráng nhưng hình như Lời Chúa ngày hôm nay nó cứ mờ dần, nhạt dần trong đời sống người kitô hữu thì phải. Thánh vịnh nhắc nhở chúng ta: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước” thế nhưng mấy ai trong chúng ta đã dùng lời Chúa để chiếu soi cuộc đời của mình.

Ngày hôm nay, giữa một đời sống quá phát triển, Lời Chúa dần dần bị người ta đẩy ra khỏi cuộc đời.

Thử hỏi các bậc làm cha làm mẹ xem, ngày hôm nay, cha mẹ, con cái trong gia đình mấy khi đụng đến quyển Thánh Kinh? Trong khi đó Thánh Kinh chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, của ăn tinh thần cho gia đình.

Nhìn lại chương trình học của một đứa bé chúng ta thấy rất rõ.

Chập chững biết đi một chút thì vào nhà trẻ, sau đó vào cấp 1 và từ từ tiến vào đại học. Bên cạnh đó cha mẹ chúng lo lắng cho chúng quá nhiều về các kỹ năng như đàn, vi tính, học bơi. .. học ngày không đủ và tranh thủ cả học đêm nữa. Đành biết những môn đấy rất cần cho cuộc đời nhưng nó chỉ là cần chứ không phải là đủ, là căn cốt của cuộc đời này. Một thực trạng đau lòng ngày hôm nay là số lượng giáo lý viên trong các giáo xứ cứ vơi dần. Không chỉ giáo lý viên vơi dần mà các em nhỏ học giáo lý cũng vắng dần trong các lớp giáo lý. Khi hỏi đến thì cha mẹ và ngay như chính các em cũng tìm hết mọi cách để lý giải cho mình về chuyện bỏ bê học Lời Chúa mà chỉ mãi đi tìm cho mình tri thức của xã hội.

Cũng buồn cười ! Chắc có lẽ đi học cái gì càng đóng tiền cao họ càng thích đi chứ đi học Giáo lý miễn phí nên chẳng ai thèm đi học cả. Cũng nực cười hơn nữa khi chính cái học miễn phí ngày hôm nay, ngày các cháu còn trẻ chính lại là cái kho tàng vô giá, là hành trang các cháu mang theo khi vào đời. Học cao hiểu rộng biết nhiều là tốt đấy nhưng thực ra không ít người đang phải trả một giá quá đắt cho chuyện đầu tư tri thức chứ không đầu tư cho Lời Chúa.

Lời Chúa cứ theo năm tháng mờ nhạt dần trong đời sống kitô hữu.

Mảnh đất: mảnh đất để mà Lời Chúa có thể sống và phát triển chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì ham chạy theo sức hút của cuộc đời, ngày hôm nay con người ta không còn dành cho Lời Chúa phát triển trong đời mình nữa. Các kiến thức về khoa học, về tin học, về xã hội nó đã chiếm hết mảnh đất của đời ta rồi thì còn gì chỗ để mà cho Lời Chúa phát triển nữa.

Mới đây, một người quen nhờ tôi giúp cho hai đứa con của chị khi chị thấy chúng dường như nói quá đáng là bỏ đạo! Nghe chị nói xong tôi cảm thấy ngao ngán làm sao đấy! Gia đình chị thuộc dạng khá giả, chồng chị là một người có tiếng trong giới hội họa – mỹ thuật nhưng gia đình chị đang đứng trên bờ vực của sự dữ, sự mất lòng tin, dự đánh mất Thiên Chúa ra khỏi gia đình.

Chẳng dám trách ai, chẳng dám trách chị, chẳng dám lên án ai và cũng chẳng dám lên án chị.

Có lẽ cái hậu quả, sự bi đát mà gia đình chị đang chịu lấy không phải ngẫu nhiên mà đến với gia đình chị. Nó chính là hậu quả của nhiều tháng nhiều năm mà gia đình chị chính là tác giả. Là một gia đình Công giáo hẳn hoi nhưng Lời Chúa chẳng bao giờ có cơ hội để mà sống trong gia đình của chị. Vợ chồng con cái cứ mãi miết đi tìm con chữ, đi tìm tri thức mà không tìm Lời Chúa. Chúa nhật vẫn tham dự Thánh lễ tạm gọi là cho có với người ta chứ vợ chồng con cái có để cho Lời Chúa thấm nhập vào gia đình chị đâu mà con cái chị có đời sống đạo tốt! Tôi khẳng định một điều rằng chính vợ chồng con cái chị là người đã tạo nên hậu quả ngày hôm nay. Ngày hôm nay, dẫu rằng anh chị sống trên một đống tiền mà có thể nói là tiền tỷ đấy nhưng có hạnh phúc thật hay không hay nó chỉ là cái giả tạo ở bên ngoài về mặt xã hội thôi còn về tôn giáo, về lòng tin, về Thiên Chúa hình như chỉ là vá víu tạm bợ mà thôi.

Nếu như khi các cháu còn bé, anh chị biết dạy dỗ, hướng dẫn các cháu sống Lời Chúa cùng với các anh chị thì ngày hôm nay anh chị không phải lo lắng gì cả. Thử hỏi một ngày Chúa ban cho anh chị và các cháu được 24 giờ đồng hồ nhưng anh chị và các cháu dành được bao nhiêu phút để ngồi lại với nhau đọc kinh chung với nhau thôi chứ đừng nói là đọc lời Chúa và suy niệm Lời Chúa?

Lo đi tìm thế gian thì thế gian sẽ tràn ngập gia đình, đó là quy luật tất yếu của cuộc đời chứ có gì đâu mà chị phải lo âu và thắc mắc. Nếu như anh chị và các cháu đi tìm Lời của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ là vua, là Chúa là chủ của gia đình anh chị.

Nhớ đến hình ảnh gia đình của chị tôi trộm nghĩ rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài cho chúng ta tự do lựa chọn thái độ sống với Ngài. Ngài không hề ép buộc chúng ta bất cứ điều gì cả. Lời Chúa vẫn có đó, Lời Chúa vẫn còn đó nhưng còn đón nhận, làm cho phát triển lại tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Chúng ta có để cho Lời Chúa trở nên nguồn sống, nguồn ánh sáng, nguồn suối cho cuộc đời chúng ta hay không chính là cách đáp trả của mỗi người chúng ta.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa và để cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời mỗi người chúng ta để ngày sau Chúa gặt được những cây “lúa”, những cây “đậu”, những cây “cà phê” đầy hoa và trĩu quả.
 
 


 

TN15-A100:  Đường đi phải đến


(Suy niệm của Lm. Giuse Trương Đình Hiền)

 

Nhà văn quá cố Xuân Vũ (1930-2004), một văn sĩ bộ đội hồi chánh năm 1971 đã viết một cuốn trường thiên TN15-A100


Nhà văn quá cố Xuân Vũ (1930-2004), một văn sĩ bộ đội hồi chánh năm 1971 đã viết một cuốn trường thiên hồi ký mang tựa đề “ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN” mà nội dung cốt yếu là làm sống lại những nổi bi đát, thống khổ, man rợ tột cùng mà những người cán binh cọng sản, trong đó có Xuân Vũ, đã trải qua trên con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh. Trên cuộc hành trình “giải phóng miền Nam” cay nghiệt đó, biết bao thanh niên, thiếu nữ đã vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng heo hút, bao nhiêu cái chết tức tửi đắng cay khi tuổi đời còn thênh thang mộng ước, bao mối tình say đắm ngọt ngào đành chia ly đứt gánh vì một “rừng mơ” của ảo tưởng và lầm lạc. Cho dù trong số ra đi đó có đến được Miền Nam, thì tâm hồn họ, cuộc đời họ cũng gần như tan nát, mất hướng và thất vọng khi nhận ra một lý tưởng bị đánh lừa, một cuộc đời bị lãng phí. Và vì thế, đối với Xuân Vũ, con đường giải phóng đó, con đường cách mạng đó lại là “ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN”.

Thế nhưng hôm nay, Lời Chúa lại mách bảo chúng ta rằng: có một con đường khác mang tên LỜI CHÚA là một “ĐƯỜNG ĐI PHẢI ĐẾN”.

Trước hết, Lời Chúa phải được chúng ta tin nhận đó là Lời Hành Động, Lời hiệu quả, Lời mang lại ơn cứu độ, chứ không bao giờ là một lời của gió thoảng mây bay, lời của hoang vu trống rỗng.

Để khẳng định chân lý nầy, chúng ta hãy nhớ lại lời của sứ ngôn Isaia trong Bài đọc 1 vừa được công bố:

“Cũng như mưa tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đât, chưa làm cho đất…đâm chồi nẩy lộc…thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không về với Ta, nếu chưa đạt kết quả, …”.

Và không chỉ “xuất phát từ miệng Ta” như một âm thanh, như một tiếng nói, cho dù là tiếng nói sáng tạo: “Thiên Chúa phán: - Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng” (St 1,3), hay tiếng nói tình tự vỗ về của người yêu: "Bởi thế, nầy Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình" (Hs 2,16), mà là một sự “xuất phát” để “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta...” (Ga 1,14).

Với cuộc mặc khải tối hậu nầy, quả thật Lời Chúa đã cô đọng thành xương, thành thịt, thành người, thành “ngôi vị” và là Đấng tái tạo, cứu độ thế giới.

Đức Kitô chính là Ngôi Lời Nhập Thể, là Lời vâng lệnh Chúa Cha xuống thế làm người, là Lời loan báo tin Mừng bình an, là Lời Chân lý, là Lời đem lại sự sống đời đời. Ngài là Lời nhưng Ngài cũng chính là người đi rao giảng Lời, là Người công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa, là Người mang hạt giống chân lý tình yêu và cứu độ gieo vào mảnh đất trần gian. Ý nghĩa đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới trong dụ ngôn “Gieo Giống” phải chăng là muốn cho dân Ít-ra-en ngày xưa và chúng ta hôm nay xác tín rằng: Nước trời chắc chắn sẽ đến và “Lời loan báo về Nước Trời” chắc chắn sẽ sinh hoa kết trái, cho dù phải kinh qua khó khăn thử thách, vất vả hiểm nguy, chẳng khác nào người gieo giống phải đối diện với những “sỏi đá khô cằn, những bụi bờ gai góc, tưởng đâu hạt giống sẽ bị vùi dập, nghiền nát, và người gieo phải thất bại trắng tay. Nhưng rồi, mùa gặt bội thu lại đến mang theo vỡ lỡ vui mừng, “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi…”

Phải chăng, Chúa Giêsu muốn ngụ ý trong dụ ngôn nầy là chính cuộc đời và sứ vụ của mình? Cũng có thể lắm đấy chứ! Ngay từ phút giây Nhập Thể vào mảnh đất trần gian, Lời Thiên Chúa đã chẳng đụng ngay con đường Bêlem sỏi đá, khô chồi đến độ, mọi cánh cửa nơi đó đều khép chặt để Ngài phải sinh hạ trong chuồng lừa máng cỏ đó sao! và rồi, trái tim nhân loại đâu có phải lúc nào cũng trổ hoa để mĩm cười đón đợi Đấng Cứu Thế. Hêrôđê, Philatô, những người biệt phái, các ông tư tế của đền thờ không chỉ là những thế lực có thể bóp nát chính bản thân Ngài, nhưng còn có đủ quyền uy để bóp ngặt không để cho một mầm mống nào của chân lý do Ngài rao giảng được tồn tại, phát sinh. Trong suốt ba năm dãi dầu sương gió, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ duyên hải Biển Hồ đế giữa lòng hoang mạc…Ngài đã cất công tung gieo hạt giống Lời Chúa. Nhưng kìa, tất cả gần như sụp đổ tan tành vào buổi trưa thứ Sáu: “Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi…Xin tha Baraba, đóng đinh Giêsu vào thập giá…”. Vâng, có lẽ do áp lực của miếng cơm manh áo, của vị thế chính trị, của nhưng “lo toan vặt vãnh đời thường”, mà gai góc đã phủ kín mảnh đất tâm hồn của đám dân vô tội ấy để Lời chân lý họ đã nghe và thán phục hôm nào “Người nầy dạy như Đấng có uy quyền”, đã “đội nón ra đi”, đã bị bóp nghẹt từ trong trứng nước! Phải chăng bi kịch thập giá là điểm hội tụ của tất cả những gì bi đát nhất của thân phận người gieo giống, của cuộc đời làm ngôn sứ của Chúa Giêsu.

Nhưng tiếng nói cuối cùng lại không là sự chết và đích điểm của Nước Trời lại không phải nấm mồ. Hạt giống Nước trời mà Chúa Giêsu gieo vào giữa lòng thế giới đã mục nát đi cùng với 33 năm cuộc đời nhập thể, cùng với cái chết đau thương của Ngài, đã không luống công vô ích. Vào bình minh ngày Thứ Nhất Trong tuần, hạt giống bị vùi dập Kitô đã oai hùng chỗi dậy đánh bại thần chết và tội lỗi để mang nhân loại đi lên một lộ trình mới: lộ trình của phục sinh, tin yêu và hy vọng. Tất cả đã từ từ vươn dậy. Để rồi xuyên qua bao thăng trầm dâu bể của lịch sử, hôm nay đã có một mùa lúa tốt tươi trên cánh đồng thế giới và hứa hẹn sẽ vàng đồng đầy kho nứt lẫm trong ngày thế mạt.

Và đó là con đường của Lời suốt 2000 năm nay, kể từ khi Hạt Giống Ngôi Lời chấp nhận chịu mục nát trên đồi Can-vê và muôn thế hệ Tông Đồ, chứng nhân nối tiếp cùng chấp nhận theo Đức Ki-tô làm “hạt lúa mì” mục nát đi trên cánh đồng thế giới.

Để đức tin, để ơn cứu độ được đến với muôn người, muôn dân tộc, cần có những con người gieo giống và những hạt giống tốt được gieo.

Vì thế, nếu Lời Chúa hôm nay không cho phép chúng ta đánh mất niềm tin yêu và hy vọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng ; thì đồng thời, Lời Chúa cũng tra vấn chúng ta, thách thức chúng ta: Chính bản thân tôi đã đón nhận Lời Chúa thế nào? Lời Chúa đã thật sự phát sinh hiệu quả ra sao trong mảnh đất của đời tôi? Bởi vì Lời Thiên Chúa là Lời sống động kia mà! Lời không chỉ là ngôn từ mà còn phải trở thành ngôn ngữ của cuộc sống.

Nói cách khác, phải biến cuộc sống trở nên lời chứng sống động của Lời Chúa. Phải cất đi những góc gai sỏi đá và cày xới liên tục bằng hy sinh nguyện cầu để biến cuộc đời thành mảnh đất mở màu cho Lời Chúa kết trái đơm hoa.

Nếu Phêrô, Gioan không can đảm “nghe Lời Thiên Chúa hơn lời người phàm” (Cv 4,18), cho dù phải đối diện với đòn vọt ngục tù và cả cái chết thì làm sao có được Hội Thánh hôm nay? Nếu Phaolô không xác tín mạnh mẽ rằng: “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”, thì làm sao một phần ban nhân loại hôm nay biết được Đức Kitô là ai và Tin Mừng cứu rỗi là gì? Cũng thế, nếu không có những Augustinô, Phanxicô Xavie, những Têrêsa hài đồng, những Anrê Phú Yên…; hay mới đây, trong thời đại nầy, những người như Mẹ Têrêsa Calcutta, những vị giáo hàng thánh thiện như hai Thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan-Phaolô 2, thì làm sao vườn hoa Giáo Hội có được mùa lúa bội thu như hôm nay? Bên cạnh những tượng đài vĩ đại đó, trong Hội Thánh hôm qua và hôm nay còn có bao nhiêu “mảnh đất tâm hồn” âm thầm nhưng vĩ đại, như cô gái Vêrônica phung cùi người Camêrun, cho dù mù mắt, cùi tay, cụt giò, vẫn vui tươi biến cuộc đời thành hy lễ để Lời Chúa kết trái đơm bông nơi bao nhiêu anh chị em thương tật cùi hủi khác.

Và như thế chúng ta xác tín rằng, một khi đã mang Lời Chúa lên đường, một khi đã trở thành người gieo giống, .và một khi đã đón nhận hạt giống Lời Chúa với một cỏi lòng “đất tốt”, thì dứt khóa đường đi của Lời Chúa là “đường đi phải đến”, phải đến để mảnh đất trần gian nầy bớt đi những cỏ lùng hoang dại và trổ sinh những hoa trái tốt lành.
 
[1] Tựa đề do Ephata đề nghị dựa theo nội dung bài suy niệm vì không thấy tác giả ghi tựa đề.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây