Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-A Bài 101-131

Thứ sáu - 08/09/2017 10:51
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-A Bài 101-131
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN-A Bài 101-131

Suy Niệm TN 23-A Phần III: Bài 101-131

TN23-A101: Chúa Nhật 23 mùa Thường niên, A.. 1

TN23-A102:  Chúa Nhật thứ 23 Thường Niên. 2

TN23-A103: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM... 4

TN23-A104: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM... 6

TN23-A105: CHÚA NHẬT XXIII-THƯỜNG NIÊN 2002. 7

TN23-A106: CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM, NĂM A.. 8

TN23-A107: KHI ANH EM SỬA LỖI NHAU.. 9

TN23-A108: LIÊN ĐỚI 10

TN23-A109: SỐNG BÁC ÁI, HIỆP THÔNG ĐỂ CÙNG NHAU THĂNG TIẾN.. 11

TN23-A110: Sửa lỗi cho nhau. 12

TN23-A111: Hào quang của tha thứ – Thiên Phúc. 14

TN23-A112:  Hoà giải 14

TN23-A113: Trách nhiệm - Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 15

TN23-A114: Nghĩa vụ yêu thương. 16

TN23-A115: Nhắc nhở cách nào?. 16

TN23-A116: Chu toàn bổn phận. 17

TN23-A117:  Sửa lỗi cho nhau – Phêrô Nguyễn Hưởng. 18

TN23-A118: Trách nhiệm liên đới 18

TN23-A119: Sinh hoạt trong đạo - Lm Vũ Đình Tường. 20

TN23-A120: Tương trợ. 20

TN23-A121:  “Hãy đi sửa dạy nó”. 21

TN23-A122: CÁCH SỬA LỖI NHAU.. 21

TN23-A123: Rất Cần Tình Bác Ái Huynh Đệ. 22

TN23-A124: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM... 23

TN23-A125: CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM... 24

TN23-A126: SUY NIỆM CN 23 TN A.. 26

TN23-A127: CHÚA NHẬT XXIII  THƯỜNG NIÊN A.. 26

TN23-A128: Sửa lỗi cho nhau. 28

TN23-A129: Chúa nhật XXIII Thường Niên, năm A: 29

TN23-A130: SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM... 30

TN23-A131: NGHỆ THUẬT SỬA LỖI 31

 

TN23-A101: Chúa Nhật 23 mùa Thường niên, A

Con đường người môn đệ Đức Ki-tô phải đi là con đường thập giá, qua đau khổ tiến đến vinh quang: TN23-A101

Con đường người môn đệ Đức Ki-tô phải đi là con đường thập giá, qua đau khổ tiến đến vinh quang.  Tuy nhiên đối với cuộc sống cộng đồng, nhất là trong những tương quan với anh chị em, môn đệ Đức Ki-tô phải phản ảnh một góc cạnh vô cùng độc đáo của lối sống Ki-tô, đó là giúp đỡ và nhắc nhở anh chị em trở nên hoàn hảo mỗi ngày một hơn, hay nói khác đi, đó là giúp anh em sửa đổi những lỗi lầm.  Tác vụ ngôn sứ của Chúa Ki-tô làm cho Người trở thành người anh cả nhắc bảo sửa dạy đàn em nhân loại.  Động lực duy nhất khiến Người thẳng thắn chỉ vạch những lỗi lầm sai trái của nhân loại là vì tình yêu.  Những điểm này đã được Lời Chúa trong Phụng vụ Thánh Lễ hôm nay trình bày.

1.  Tác vụ ngôn sứ là giúp người khác sửa đổi nên hoàn thiện (bài đọc Cựu Ước – Ed 33:7-9)

                Trước kia ngôn sứ được gọi là tiên tri.  Ngày nay ta sử dụng từ ngôn sứ để tránh hiểu lầm các ngài là những người chỉ “nói tiên tri” hoặc báo trước những điều sắp xảy tới.  Dĩ nhiên nói tiên tri là một phần của tác vụ ngôn sứ, nhưng chủ yếu là các ngài chuyển sứ điệp của Thiên Chúa đến cho người khác, các ngài “nói thay” cho Thiên Chúa.  “Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết” (Ed 33:7).

                Nội dung các sứ điệp thường là những điều mời gọi dân Chúa sửa đổi cách sống, cải tà quy chính, từ bỏ tà thần để quay lại với Thiên Chúa.  Do đó, khi trình bày những sứ điệp này, vị ngôn sứ chẳng khác gì “người canh gác cho nhà Ít-ra-en”, báo động cho dân chúng biết nguy cơ sụp đổ, chết chóc, tiêu diệt họ sẽ phải chịu nếu không thực hành điều chính trực Thiên Chúa chỉ dạy.  Khi Thiên Chúa kêu gọi ai làm ngôn sứ thì Người trao cho họ nhiệm vụ “canh gác” đó và họ phải “nói để cảnh cáo kẻ gian ác từ bỏ con đường xấu xa”.  Nói là bổn phận của vị ngôn sứ, còn nghe và thi hành là bổn phận của kẻ gian ác.  Người canh gác có bổn phận phải la to lên để cảnh báo kẻ gian ác, còn kẻ gian ác có chịu nghe hay không thì đó là trách nhiệm của nó.  Bất cứ ai không chu toàn bổn phận của mình, ngôn sứ cũng như kẻ gian ác, đều bị trừng phạt, là “phải chết”.  Đoạn sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, bài đọc 1 của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đã mô tả tác vụ giúp người khác sửa đổi đời sống là tác vụ chính ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã thi hành.  Đọc sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, hầu như ta chỉ thấy những việc “hạch tội”, nhất là tội Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri đã bất trung cùng Thiên Chúa mà theo các thần ngoại.  Ngài đã chu toàn tác vụ của ngài.

                Hình ảnh ngôn sứ Ê-dê-ki-en được áp dụng cho Chúa Giê-su, vị Đại Ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến trần gian để nói với nhân loại chứ không phải chỉ để nói thay cho Thiên Chúa.  Chúa Giê-su là chính Lời của Thiên Chúa, khác với các ngôn sứ là lời của loài người được Chúa dùng để chuyển tải sứ điệp của Thiên Chúa (Dt 1:1).  Chúa Giê-su đến trần gian để giúp nhân loại thay đổi tận gốc rễ, từ căn tính cho đến lối sống và số phận tương lai.  Người được Thiên Chúa đặt làm “người canh gác” cho nhà Ít-ra-en Mới.  Lời rao giảng đầu tiên của Người trong tác vụ ngôn sứ là:  “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1:15).  Trong suốt thời gian rao giảng, Chúa Giê-su đã kêu gọi người ta thay đổi tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau.  Tất cả phải lấy tình yêu làm căn bản để hành xử, giữ Lề Luật vì yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân, kể cả việc sửa lỗi anh em cũng phải lấy tình yêu làm động lực.  Thi hành tác vụ ngôn sứ, Chúa Giê-su đã đặc biệt đến với những người tội lỗi để giúp họ quay về đường chính nẻo ngay.  Người tiếp đón họ với tình yêu nồng nhiệt, bất chấp những lời kết án của nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư.  Tóm lại, Người đã làm đủ cách để giúp người ta sửa đổi, bằng lời giảng, gương sáng và đôi khi bằng những lời tố cáo thẳng thắn.  Cũng chính vì nói thẳng và nói thật, Người đã phải chịu những chống đối đưa dần tới cái chết khổ nhục.

2.  Động lực khiến ta giúp anh em sửa đổi là tình yêu (bài đọc Tân Ước – Rm 13:8-10)

                Giúp người khác sửa đổi là một phần của tác vụ ngôn sứ.  Nhưng giúp người khác sửa đổi phải là do động lực chính đáng.  Nhiều khi ta “sửa lưng” người khác là vì tức tối bực bội, hoặc tệ hơn nữa là muốn hạ nhục họ cho bõ ghét, nhất là khi ta sống trong một cộng đoàn và không thể tránh khỏi những va chạm cá nhân hoặc tập thể.  Ta thường bị lôi kéo giữa hai điều:  một đàng phải thi hành tác vụ ngôn sứ để giúp người khác sửa đổi trong tinh thần yêu thương, đàng khác ta dễ bị tính kiêu căng hoặc ganh ghét xúi giục ta làm cho người khác phải thua kém ta.  Nếu không có lòng yêu thương đích thực, ta sẽ biến việc sửa lỗi anh chị em thành việc nói hành nói xấu hoặc làm cho họ mất mặt trước những người khác.  Vì tầm quan trọng của động lực yêu thương nên thánh Phao-lô không ngần ngại gọi yêu thương là “món nợ tương thân thương ái”.  Ngài còn quả quyết về hiệu năng của lòng yêu thương:  “Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13:8).  Tiếp theo, ngài đan cử một số lề luật liên quan đến việc yêu người và không làm hại người khác, thí dụ không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp hoặc ham muốn…  Cuối cùng ngài nêu lên một nguyên tắc luân lý nói chung, đồng thời sẽ được áp dụng đặc biệt trong việc sửa lỗi anh chị em, là:  “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại” (Rm 13:10).

                Chắc chắn đây là nguyên tắc luân lý cần thiết nhất ta phải theo mỗi khi thi hành tác vụ ngôn sứ để sửa lỗi anh chị em.  Mỗi lần ta muốn giúp người khác sửa đổi, điều trước tiên là ta phải tự hỏi mình:  tôi làm điều này vì lòng yêu thương đích thực hay vì ý nào khác?  Lòng yêu thương giúp ta nhận ra mục đích của việc sửa lỗi, nhưng lòng yêu thương ấy cũng phải giúp ta biết chọn lựa phương tiện hoặc cách thức nào để “nói” với anh chị em mà vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp.  Tóm lại việc sửa lỗi anh chị phải tuyệt đối đặt trên nền tảng yêu thương, là điều Chúa Ki-tô đã thi hành trong suốt sứ mệnh cứu độ của Người.

3.  Thực hành việc sửa lỗi anh chị em (bài Tin Mừng – Mt 18:15-20)

                Để giúp các môn đệ thi hành hữu hiệu tác vụ ngôn sứ giúp anh chị em sửa đổi, Chúa Giê-su đã cho họ những lời khuyên vô cùng thực tế.  Trước hết, sửa lỗi anh chị em là một bổn phận. “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”.  Đó là mệnh lệnh, chứ không phải là việc ta muốn làm hay không tùy ý.  Nhưng sửa lỗi như thế nào đây?  Chắc chắn không phải là đùng đùng nổi giận, gặp ngay anh chị em rồi mắng sa sả họ trước mặt người khác cho họ chừa!  Nhưng có từng bước khác nhau phải lần lượt theo thì mới bảo toàn được lòng yêu thương.  Bước thứ nhất là giữa ta với người cần sửa đổi.  Nếu không thành công, bước thứ hai sẽ là giữa một nhóm vài ba người với người cần sửa đổi.  Bước cuối cùng là giữa cộng đoàn với người cần sửa đổi.  Tiến theo từng bước như vậy trước hết giúp cho người cần sửa đổi khỏi bị mất danh dự, đồng thời dễ nhận ra được động lực yêu thương nơi người giúp họ sửa đổi.  Tuy nhiên, việc thêm người từ một người đến hai ba người rồi đến cả cộng đoàn không được trở thành một thứ áp lực, trái lại là cơ hội để người cần sửa đổi nhận ra tình thương mỗi lúc một tăng thêm từ một cộng đoàn gồm những người sống giới răn yêu thương của Chúa.  Việc sửa lỗi anh chị em là một hành vi yêu thương, cho nên nếu người cần sửa đổi biết nghe và hối cải thì đó cũng là hành vi đáp lại tình yêu thương của anh chị em hoặc cộng đoàn dành cho mình.

                Song song với phương cách gặp gỡ người có lỗi để giúp họ sửa đổi, còn một điều ta cần làm trong việc sửa lỗi anh em, đó là cầu nguyện.  Cầu nguyện giúp ta biết hành động theo ý Chúa.  Cầu nguyện khi sửa lỗi anh chị em sẽ giữ vững động lực yêu thương để ta hành động theo tinh thần yêu thương.  Sau hết, cầu nguyện làm cho việc sửa lỗi được thành công, bởi vì việc thay lòng đổi dạ không phải là do áp lực, nhưng còn do ơn thánh Chúa tuôn đổ vào tâm hồn người sửa lỗi cũng như người cần phải sửa đổi.  “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18:20).  Sự hiện diện của Chúa trong việc sửa lỗi anh chị em biến việc ấy thành một việc đạo đức và thiêng liêng, vượt trên cả luân lý bình thường của người đời.

4.  Sống Lời Chúa

                Sửa lỗi anh chị em là một trong những việc thuộc tác vụ ngôn sứ.  Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta lãnh nhận chức năng vương giả, tư tế và ngôn sứ của Chúa Giê-su.  Thi hành chức năng ngôn sứ trong việc giúp anh chị em sửa đổi, ta có nguyên tắc động lực yêu thương mà thánh Phao-lô nhắc nhở, nhất là phương cách thực tế Chúa Giê-su đã dạy ta theo từng bước.  Dục tốc bất đạt, sửa lỗi anh chị em cần phải kiên nhẫn đi theo từng bước một, vì  “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc…” (1 Cr 13:4tt).  Có như vậy, việc sửa lỗi không còn là việc nặng nề ta ngại làm hoặc trở nên tồi tệ hơn, trái lại là cơ hội để những người anh chị em con cái Chúa giúp nhau nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng thiện hảo.

Suy nghĩ:  Xét lại cách tôi đã sửa lỗi người khác, từ người trong gia đình tới bạn bè bên ngoài.  Tôi có lấy lòng yêu thương làm động lực duy nhất không?  Hay vì những ý đồ khác?  Có khi nào tôi đã thực sự cầu nguyện cho những người anh chị em cần sửa đổi chưa?  Trong gia đình, tôi có bắt chuớc thánh nữ Mô-ni-ca, cầu nguyện và kiên nhẫn để sửa dạy con cái không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin dùng Thánh Thần Tình Yêu của Chúa mà biến đổi tâm hồn chúng con.  Xin cho tư tưởng của chúng con phù hợp với tư tưởng của Chúa.  Bấy giờ, đối với anh em cũng như đối với Chúa, chúng con sẽ chỉ có một mối tình.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, lễ cầu xin ơn bác ái).

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

5-9-2008

TN23-A102:  Chúa Nhật thứ 23 Thường Niên

 (4-9-2005)

Phương cách mình sửa lỗi anh em nói lên tình yêu của mình đối với họ

ĐỌC LỜI CHÚA

•   Ed 33,7-9: (8) Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. (9) Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.

•   Rm 13,8-10: (8) Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. (9) Các điều răn đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (10) Yêu thương chính là chu toàn Lề Luật vậy.

•   TIN MỪNG: Mt 18,15-20

Sửa lỗi anh em

 (15) «Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. (16) Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. (17) Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

(18) «Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Hiệp lời cầu nguyện

(19) «Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (20) Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ».

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

Người yêu thương anh em thật sự có nên sửa lỗi họ khi họ sai lỗi không? Có khi nào ta sửa lỗi anh em vì: TN23-A102

1.   Người yêu thương anh em thật sự có nên sửa lỗi họ khi họ sai lỗi không? Có khi nào ta sửa lỗi anh em vì ghen ghét họ, vì muốn tự đưa mình lên không?

2.   Sửa lỗi anh em mà không tế nhị, mà xúc phạm đến họ thì có kết quả gì không? Tại sao? Giữa việc sửa lỗi và cách sửa lỗi, điều nào quan trọng hơn? điều nào dễ nói lên tình thương của ta hơn?

3.   Theo Đức Giêsu, tinh thần phải có khi ta sửa lỗi anh em là gì?

Suy tư gợi ý:

1.   Sửa lỗi anh em là bổn phận của tình thương

Toàn bộ giáo huấn của Kinh Thánh – cả Cựu lẫn Tân Ước – đều tóm gọn trong hai chữ yêu thương. Yêu thương có hai đối tượng chính là Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng theo giáo huấn của Đức Giêsu, tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa tất yếu phải được thể hiện thành tình yêu đối với tha nhân. Nghĩa là đã yêu Thiên Chúa thì tất nhiên phải thương tha nhân. Thánh Gioan viết: «Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại không yêu thương anh em mình, người ấy là kẻ nói dối» (1Ga 4,20). Vì tha nhân chính là hiện thân cụ thể và thấy được của Thiên Chúa bên cạnh chúng ta, bất kể tha nhân đó là ai: người yêu ta hay người ghét ta, kẻ ta yêu hay kẻ ta ghét, người làm lợi cho ta hay kẻ thường làm hại ta, người thánh thiện hay người tội lỗi. Kẻ thù, kẻ xấu xa, kẻ tội lỗi mà ta còn phải yêu thương và mong muốn những điều tốt lành cho họ, huống gì người anh em cùng trong một cộng đoàn với ta, cùng chung một lý tưởng với ta, cùng theo Chúa như ta, phạm phải một số lầm lỗi nào đó. Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dạy ta cách đối xử với những anh em có những lầm lỗi đó.

Khi anh em mình có lầm lỗi, Ngài không dạy ta cứ mặc kệ họ, mà đề nghị ta sửa lỗi cho họ: «Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi người ấy» (Mt 18,15a). Ngôn sứ Êdêkien còn cho việc sửa lỗi ấy là một bổn phận hay trách nhiệm: «Chúa phán: Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó» (Ed 33,8).

Sửa lỗi cho họ chính là cách thể hiện tình thương của ta đối với họ. Vì yêu thương ai thì phải tìm cách làm cho người ấy nên tốt, nên hoàn thiện hơn. Thấy anh em ta lầm lỗi, mà vì nể nang họ, sợ họ bị chạm tự ái, sợ họ buồn nên ta không đả động gì đến lỗi của họ, cứ để mặc họ tiếp tục lầm lỗi, thì đó không phải là yêu thương họ. Tình thương phải thúc giục ta đưa họ ra khỏi sai lầm, khỏi tội lỗi và điều xấu ác, vì nếu họ cứ tiếp tục lầm lỗi, thì hậu quả đến với họ sẽ là đau khổ (đau khổ tinh thần, tâm lý hoặc thể chất), và có thể nguy hại cho linh hồn họ.

2. Việc sửa lỗi không quan trọng bằng cách sửa lỗi

Sửa lỗi anh em khi họ lầm lỗi là bổn phận của yêu thương. Nhưng bản thân việc sửa lỗi không quan trọng và không biểu lộ tình thương bằng cách thức sửa lỗi cho họ. Phải sửa lỗi cách nào để người được sửa lỗi cảm nhận được ta yêu thương họ thật sự, chỉ mong họ nên tốt đẹp hoàn thiện hơn, và chính vì yêu thương họ mà ta sửa lỗi cho họ. Tâm lý thông thường của người lầm lỗi là họ chỉ sửa lỗi theo đề nghị của ta khi họ thấy ta thật lòng yêu thương họ. Có nhiều trường hợp ta sửa lỗi người khác chỉ để chứng tỏ rằng ta vô tội còn họ thì có tội, ta tốt lành còn họ thì xấu xa, ta hữu lý còn họ thì phi lý. Sửa lỗi kiểu ấy chỉ là một hình thức tự đề cao, tự đưa mình lên và hạ thấp người anh em xuống. Sửa lỗi kiểu ấy chỉ chứng tỏ ta tự yêu mình chứ không phải ta yêu thương gì họ, và hậu quả là chỉ gây nên oán thù, chia rẽ, đúng như câu «giáo đa thành oán!»

3.   Cách sửa lỗi theo tinh thần yêu thương

Cách sửa lỗi anh em vì yêu thương thì khác hẳn với cách sửa lỗi vì muốn tự đề cao mình và muốn hạ người anh em xuống. Người bị sửa lỗi rất nhạy cảm để nhận ra được ta sửa lỗi họ theo cách nào. Vì thế, chính việc sửa lỗi không quan trọng bằng cách thức sửa lỗi. Nếu ta thật sự yêu thương người có lỗi, thì khi sửa lỗi họ, ta sẽ tỏ ra tôn trọng họ, tránh xúc phạm đến họ, nghĩa là tránh tất cả những câu nói nào có thể khiến họ đau khổ, buồn phiền, tức giận. Hãy xem trong cách giáo dục con cái, người ta vẫn nói: «dạy dỗ», nghĩa là «dạy thì phải dỗ», «dạy» phải luôn luôn đi với «dỗ» mới thành công. «Dỗ» là dùng những lời lẽ êm ái, ngon ngọt, dịu dàng, thấm nhuần tình thương để đề nghị với con cái mình hãy làm việc này hoặc đừng làm việc kia. Khi sửa lỗi người anh em mình, ta cũng cần dùng một phương pháp tương tự như vậy thì mới dễ có kết quả.

4. Sửa lỗi anh em theo tinh thần của Đức Giêsu

Đức Giêsu đưa ra một tiến trình gồm nhiều giai đoạn để sửa lỗi người anh em trong tinh thần tôn trọng và yêu thương họ.

1 Trước hết là «một mình anh với người ấy mà thôi…». Nghĩa là khi ta nhận ra lầm lỗi của người anh em, thì ban đầu phải tôn trọng sự kín đáo, riêng tư: chỉ một mình họ với ta biết cái lầm lỗi ấy thôi. Và trong sự thân mật riêng tư, ta tế nhị chỉ cho họ thấy rõ lầm lỗi của họ, đề nghị họ sửa lỗi bằng những lời lẽ yêu thương nhưng đầy tính thuyết phục. Hãy tự đặt mình vào vị thế của họ để thông cảm với hoàn cảnh và sự yếu đuối của họ khiến họ lầm lỗi. Đừng chỉ biết dựa trên nguyên tắc đạo lý hay luật lệ để trách móc họ như một người ngoại cuộc. Hãy nghĩ rằng rất có thể khi ở trong hoàn cảnh của họ, mình cũng sẽ cư xử chẳng khác gì họ, thậm chí có thể tệ hơn họ.

2) Chỉ khi giai đoạn 1 không thành công thì mới nên sử dụng tiếp giai đoạn 2: «nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa…». Trong giai đoạn này, lầm lỗi của người anh em bị công khai hóa hơn, nhưng chỉ công khai trong một giới hạn nhỏ bé. Điều này cũng gây một áp lực nhẹ nhàng đòi buộc người ấy phải sửa lỗi. Song song với áp lực ấy, sự tham gia thêm của một vài anh em thân cận cũng tạo tính thuyết phục hơn.

3) Giai đoạn 2 mà vẫn không thành công thì đành phải đi đến giai đoạn 3: «Nếu người ấy không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh». Giai đoạn này mức độ công khai, sự thuyết phục và áp lực tạo ra từ đó trở nên nhiều và mạnh hơn nữa. Nhưng tính công khai vẫn còn phải giới hạn trong phạm vi nội bộ của tập thể (hội đoàn, giáo xứ, giáo phận, hay giáo hội địa phương…) chưa nên để lộ cho người ngoài Giáo Hội biết.

4) Giai đoạn 4: «Nếu Hội Thánh mà người ấy cũng chẳng nghe, thì hãy kể người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế». Có những trường hợp người sai lỗi vẫn cứ ngoan cố với lỗi lầm của mình, thì phải tạo áp lực mạnh hơn nữa là coi người ấy như một người ngoài cộng đoàn hay ngoài Hội Thánh. Đây là giai đoạn bất đắc dĩ chỉ nên sử dụng sau khi đã dùng những biện pháp nêu trên nhiều lần mà vẫn không thành công. Nếu người ấy sửa lỗi, thì ta lại tiếp tục coi họ như người trong cộng đoàn hay trong Giáo Hội.

Tất cả những giai đoạn trên chỉ là những biện pháp để đưa người anh em sai lỗi của ta về đường ngay nẻo chính. Tất cả đều phải được thực hiện trong tâm tình yêu thương. Không nên bêu xấu, hạ nhục người anh em của mình. Nếu tất cả những biện pháp trên đều thất bại, thì ta đành phải chấp nhận giới hạn khả năng sửa lỗi của mình. Điều này không có nghĩa là loại trừ họ, coi họ không còn là anh em của mình, hoặc mình không còn phải yêu thương hay không còn trách nhiệm gì đối với họ nữa. Chỉ nên dùng những biện pháp thật mạnh như nhờ luật pháp ngoài đời can thiệp, hay công bố cho mọi người biết khi lỗi lầm ấy thật sự có hại cho Giáo Hội hay xã hội, và mình đã dùng tất cả những cách khác mà người có lỗi vẫn cố chấp không chịu thay đổi.

Thử suy nghĩ một người cha hay mẹ khi thấy con cái hư đốn thì sửa dạy chúng ra sao. Khi đã làm nhiều cách mà chúng không sửa đổi, thì phải kiên nhẫn tìm cách khác nữa. Khi đã tìm hết cách mà con không sửa đổi, thì cha mẹ chỉ biết khóc thầm, chịu đựng đau khổ, chứ không thể từ bỏ con hay ruồng rẫy con được. Không cha mẹ nào thật sự yêu thương con mà lại chấp nhận từ bỏ con, giết con hay không quan tâm tới chúng nữa, cho dẫu lầm lỗi của chúng nặng nề tới đâu. Vì nếu đã làm hết cách, thì dù có từ bỏ chúng cũng không làm chúng sửa lỗi, trái lại, còn đẩy chúng đến những lầm lỗi nặng nề và tai hại hơn. Nếu chúng ta thật sự yêu thương những anh em lỗi lầm của mình, chúng ta cũng sẽ xử sự như vậy.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, kẻ thù, kẻ tội lỗi mà con còn phải yêu thương huống gì những người anh em của con còn vướng có chút ít khuyết điểm lầm lỗi! Xin cho con biết yêu thương họ thật sự qua cách đối xử của con đối với họ, nhất là qua cách con sửa lỗi cho họ. Cách con sửa lỗi cho họ thế nào chính là dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy con có thật lòng yêu mến họ hay không.    

Joan Nguyễn Chính Kết

TN23-A103: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM

(Mát-thêu 18: 15-20)

Chủ đề Giáo Hội đã nêu lên vấn đề đức tin như nền tảng trên đó Giáo Hội được xây dựng và phát triển:  TN23-A103

Chủ đề Giáo Hội đã nêu lên vấn đề đức tin như nền tảng trên đó Giáo Hội được xây dựng và phát triển.  Đó là mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và các phần tử thuộc đàn chiên của Người.  Giờ đây chủ đề khai triển một khía cạnh khác thuộc quan hệ giữa các thành phần trong Giáo Hội.  Một số thực hành giúp các tín hữu sống mối quan hệ ấy cần được soi sáng theo lối sống Ki-tô, do đó những nguyên tắc căn bản đã được đặt ra để hướng dẫn họ xử lý sao cho đúng với tinh thần hiệp nhất của Giáo Hội.  Đời sống cộng đoàn luôn luôn có những vấn đề, nhất là những va chạm giữa các thành phần trong cùng một cộng đoàn.  Làm sao có thể duy trì được tình bác ái yêu thương, là yếu tố chính để xây dựng cộng đoàn Ki-tô?  Bài Tin Mừng hai Chúa Nhật liên tiếp sẽ cho ta những câu trả lời thích đáng.  Việc sửa lỗi anh em là đề tài được nói đến hôm nay.

 

a)  Sửa lỗi anh em là một bổn phận

 

                Trong Giáo Hội và qua Chúa Ki-tô, Thiên Chúa mời gọi ta hãy biến cải trở nên giống như Người.  Lời gọi nên thánh là lời gọi dành cho mọi người không trừ ai, vì tất cả đều cùng chung một thân phận tội lỗi và phải khởi từ thân phận đó để vươn lên theo khuôn mẫu Chúa Ki-tô, một con người hoàn thiện và được ân nghĩa với Thiên Chúa (Lc 2:40).  Lời gọi nên thánh cũng là lời gọi vang lên tại bất cứ hoàn cảnh sống nào của con người.  Ta có vào rừng sống đời ẩn tu, Chúa cũng kêu gọi ta hãy nên hoàn thiện.  Ta có sống trong môi trường tu viện, đan viện, cộng đoàn tu sĩ, hoặc sống ngoài đời trong bậc sống gia đình hay độc thân, Chúa vẫn kêu gọi ta nên hoàn thiện trong mối quan hệ với Chúa và với người khác.  Chính vì thế, trong bài giảng về cuộc phán xét chung, Chúa Giê-su đã đề cao mối quan hệ ba chiều Chúa-tôi-tha nhân:  “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

                Giáo Hội tại thế là nơi chung sống của những người đáp lại lời gọi nên thánh.  Họ cố gắng tự mình sửa đổi nhờ thực hành giáo huấn của Chúa Ki-tô và Giáo Hội.  Tuy nhiên họ cũng cần tới sự nhắc nhở và giúp đỡ trong tinh thần bác ái của những anh chị em chung quanh, vì bản thân họ nhiều khi khó nhận ra được những khuyết điểm và ảnh hưởng do những hành vi của họ.  Như vậy, việc sửa lỗi được nói đến ở đây là nhắm vào những hành vi công khai có thể làm gương xấu và tác hại cho người khác, để giúp người anh chị em tiến tới trong việc nên thánh và giúp cộng đoàn được củng cố trong tình yêu thương nhau.  Sửa lỗi cho nhau là một bổn phận.  Nhưng nếu ta thi hành bổn phận ấy không đúng cách, thì việc sửa lỗi chẳng những không đem lại kết quả gì, trái lại còn làm cho tình bác ái huynh đệ bị thương tổn và tình huống thêm bi đát hơn trước.

 

b)  Đức ái phải là nền móng cho việc sửa lỗi

                Đọc lại lời dạy của Chúa Giê-su về việc sửa lỗi anh chị em, ta thấy Người vẫn theo phương thức đã được ghi trong Cựu Ước (Đệ nhị luật 19:15).  Tuy nhiên có sự khác biệt về mục đích.  Việc sửa lỗi quy định do Luật Mô-sê nhắm tới việc áp dụng kỷ luật để bảo vệ cộng đoàn.  Còn việc sửa lỗi anh chị em theo Chúa Giê-su dạy là cốt để trực tiếp cứu vãn và xây dựng cho người anh chị em trong tiến trình trở nên hoàn thiện, đồng thời gián tiếp giúp cho đời sống cộng đoàn được thực sự là một gia đình của con cái Thiên Chúa.  Do đó, chỉ có đức ái mới có thể là động lực duy nhất để cả hai bên, người sửa lỗi cũng như người được sửa lỗi, vượt lên trên tất cả những mục đích khác để nhắm tới mục đích thực, đó là sự hoàn thiện.  Kinh nghiệm đã cho ta thấy rất nhiều mục đích khác len lỏi và làm cho việc sửa lỗi mất đi ý nghĩa của nó.  Thí dụ, người ta đâu có sửa lỗi, mà là vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ, để làm cho người anh chị em phải bẽ mặt, mất đi tiếng tăm đối với người khác.  Đó là trường hợp người anh chị em thực sự phạm lỗi.  Còn trường hợp có ít xít ra nhiều, hoặc bôi bẩn thêm vào người anh chị em thì việc sửa lỗi đã đương nhiên trở thành việc lăng mạ, cáo gian rồi!

                Làm sao ta nhận ra được Chúa Giê-su muốn ta hãy lấy đức ái làm động lực sửa lỗi anh chị em?  Tuy Chúa không nói rõ, nhưng phương thức tiệm tiến và mục đích “được món lợi là người anh em mình” đã ngầm nói lên những đặc điểm của đức ái.  Đặc tính của đức ái được thánh Phao-lô xếp lên hàng đầu, đó là kiên nhẫn (1 Cr 13:4).  Như thế, nếu lấy đức ái làm căn bản, người sửa lỗi sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đi theo từng bước như Chúa Giê-su đã chỉ dạy:  trước hết chỉ có người sửa lỗi với người phạm lỗi, thứ đến có vài ba người khác giúp đỡ cho người phạm lỗi, và sau hết là cộng đoàn can thiệp vào việc sửa lỗi.  Một đặc tính nữa của đức ái đã được thánh Tông đồ nói đến:  đức mến không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật (1 Cr 13:6).  Vì yêu thương, ta nhận thức rằng việc người anh chị em trở về là một mối lợi, một niềm vui lớn lao như đã được diễn tả trong Tin Mừng Lu-ca qua những dụ ngôn “đi tìm chiên lạc, tìm được đồng bạc bị đánh mất, và người cha nhân hậu” (Lc 15).

 

c)  Cầu nguyện liên kết với việc sửa lỗi anh em

 

                Có thể ta nghĩ rằng việc hai ba người hiệp lời cầu nguyện là một sinh hoạt không liên hệ gì với sinh hoạt sửa lỗi anh em.  Nhưng có lẽ thánh sử Mát-thêu muốn đặt hai sinh hoạt này bên cạnh nhau để cho ta thấy sự liên hệ giữa chúng với nhau.  Sửa lỗi mà không nằm trong khung cảnh cầu nguyện thì việc sửa lỗi sẽ chỉ là một biện pháp kỷ luật hoặc một chữa trị tâm lý.  Việc sửa lỗi cần có sự cầu nguyện, tức là sự can thiệp của Chúa hoặc ơn Chúa.  Ta thường nghe những bà mẹ xin ta thêm lời cầu nguyện cho đứa con hư hỏng hoặc ông chồng lang bang.  Xin như thế là vì các bà thấm hiểu lời Chúa:  “Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19:26), hoặc:  “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18:19).

                Cầu nguyện không chỉ giúp đỡ cho người phạm lỗi mau hối cải mà thôi, nhưng cũng giúp cho chính người sửa lỗi nữa.  Nó giúp cho cả hai bên có được những tư thế cần thiết để hợp tác với nhau mà thay đổi.  Người sửa lỗi thì biết quảng đại và kiên nhẫn hơn.  Còn người phạm lỗi thì biết khiêm nhượng và quyết tâm trở về.  Việc cầu nguyện tạo nên môi trường hiện diện của Chúa, nhờ đó người sửa lỗi sẽ loại bỏ được tất cả những mục đích đê hèn khi họ đến sửa lỗi người anh chị em, còn người phạm lỗi sẽ thấy là chính Chúa kêu gọi họ sửa đổi chứ không phải người sửa lỗi dồn ép họ.

                Sau hết, hiệp lời cầu nguyện giúp hai bên cổ võ và duy trì đức ái, nền móng của việc sửa lỗi trong cộng đoàn.  Đức ái càng sâu xa và chân thành thì việc sửa lỗi càng có hiệu quả.  Chính vì thế, thánh Phao-lô đã mô tả hình ảnh đẹp về một cộng đoàn Ki-tô lý tưởng như sau:  “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái:  đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.  Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó” (Cl 3:14-15).

 

d)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

                Tôi có xác tín việc sửa lỗi anh chị em là một hành vi bác ái chứ không phải lên mặt dạy đời không?  Thử nhớ lại những lần tôi sửa sai người khác với thái độ kênh kiệu.

                Tôi cố gắng suy nghĩ về những tâm tình của Chúa Giê-su khi Người chỉ bảo và sửa dạy các môn đệ, hoặc khi Người đối phó với những cách lên án của nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư.  Tôi học được gì nơi Chúa Giê-su?

                Có khi nào tôi quá vội vàng, không đi theo từng bước trong việc sửa lỗi anh em như Chúa dạy không?  Tôi được “mối lợi là người anh em” hay tôi càng làm cho tình huống trở nên bế tắc hơn?

                Đã có lần nào tôi “thành công” trong việc sửa lỗi vì tôi biết liên kết việc sửa lỗi với cầu nguyện chưa?

                Nếu tôi là người phạm lỗi, tôi có biết “nghe” người khác không?  Tại sao không?

 

Cầu nguyện:

 

                “Lạy Cha,

                thế giới hôm nay cũng như hôm qua

                vẫn có những người bơ vơ lạc hướng

                                vì không tìm được một người để tin;

                vẫn có những người đã chết từ lâu

                                mà vẫn tưởng mình đang sống;

                vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,

                                ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;

                vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,

                                bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;

                vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,

                                dù không phải là người phong...

                Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

                                và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

                Nhưng trước hết,

                xin cho chúng con

                nhìn thấy chính bản thân chúng con.”

                                                (Trích RABBOUNI, lời nguyện 70)

 Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

3-9-05

TN23-A104: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM

 Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:          Rô-ma 13: 8-10

                Sau khi trình bày điểm thứ nhất của đời sống luân lý, tức là bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, thánh Phao-lô bước sang điểm thứ hai nói đến bổn phận chúng ta phải có đối với người đồng loại, đó là phải thương yêu anh chị em.

 a) Yêu thương là một món nợ

Thông thường chúng ta nói yêu thương là một bổn phận. Nhưng thánh Phao-lô lại cụ thể hóa yêu: TN23-A104

Thông thường chúng ta nói yêu thương là một bổn phận. Nhưng thánh Phao-lô lại cụ thể hóa yêu thương, coi đó như là một món nợ. Nợ nần là một kinh nghiệm rất thực tế, nhất là sống trong nền văn minh hôm nay. Khi diễn tả yêu thương hoặc đức ái là một món nợ, thánh Phao-lô muốn ám chỉ đến Chủ nợ. Không phải là chúng ta, cũng không phải là người anh chị em. Nhưng là chính Ðấng đã "yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" (Ga 3:16) và Ðấng đã truyền lệnh cho tất cả chúng ta "hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15:12). Chúng ta mắc nợ yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu vô điều kiện của Người dành cho chúng ta không dựa trên sự xứng đáng của chúng ta, nhưng là do lòng nhân từ của Người. Cho nên món nợ ấy làm sao chúng ta trả nổi! Nhưng Chúa cho chúng ta một phương thức để chúng ta trả món nợ ấy. Ðó là qua Ðức Ki-tô, Thiên Chúa biến món nợ ấy thành một Lề Luật mới và Người truyền cho chúng ta trả món nợ bằng cách: ai yêu mến anh chị em, thì đã chu toàn Lề Luật, không phải Luật Mô-sê nhưng là Luật Chúa Ki-tô. Thiên Chúa cũng cụ thể hóa món nợ này, như thánh Gio-an, vị Tông đồ của tình yêu, đã lý luận: "Phàm ai tin rằng Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Ðấng ấy sinh ra" (1 Ga 5:1).

 

b) Yêu thương tóm tắt lại tất cả các giới răn liên hệ đến anh chị em

                Trong Mt 22:39, Chúa Giê-su đã tóm tắt Mười giới răn vào hai điều: mến Chúa và thương người. Ở đây, thánh Phao-lô cũng bắt chước, tóm tắt bảy giới răn trong Mười giới răn nói về bổn phận đối với anh chị em: "Các điều răn... đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình" (Rm 13:9). Nhấn mạnh đến đức ái đối với anh chị em, thánh Phao-lô muốn làm nổi bật lên nét độc đáo và đặc biệt của Ki-tô giáo. Do-thái giáo (Ðạo cũ) nhấn mạnh đến tình yêu đối với Chúa, như chính Chúa Giê-su đã công nhận: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu" (Mt 22:37-38). Nhưng cũng từ đây, Chúa Giê-su đã khai mở một chân trời mới về yêu thương: "Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (c. 39). Khi xác định "cũng giống điều răn ấy", Chúa Giê-su đã nâng cao giá trị của đức ái đối với anh chị em lên mức độ của Thiên Chúa. Nhận thức điều này, thánh Gio-an đã đanh thép lý giải: "Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1 Ga 4:20).

 

c) Cách biểu lộ tình yêu thương anh chị em: Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại.

                Nếu đã gồm tóm mọi điều răn đối với anh chị em trong một điều là yêu thương đồng loại, thì thánh Phao-lô cũng muốn gồm tóm tất cả những cách biểu lộ tình yêu thương ấy trong một cách duy nhất, đó là không làm hại người đồng loại. Ở câu 9, thánh Phao-lô đã trưng dẫn nhiều điều người ta phải giữ để biểu lộ tình yêu thương anh chị em, thí dụ như không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng dối và không ham muốn. Ðể tóm tắt tất cả những điều vừa kể và cả các điều răn khác, thánh Phao-lô muốn nói lên cốt lõi của phương thức biểu lộ tình yêu thương anh chị em, là: đừng làm hại anh chị em. Quả thực đây là một phương thức hết sức thực tế. Nhận ra kết quả của những điều tốt chúng ta làm cho anh chị em thì khó, nhưng nhận ra những hậu quả do những điều xấu chúng ta làm cho anh chị em thì dễ. Vì thế thánh Phao-lô chủ ý nói đến phương diện tiêu cực này là để giúp chúng ta dễ dàng nhận định những gì mình làm cho anh chị em, nói khác đi là để giúp chúng ta dễ kiểm điểm xem mình có thực sự yêu thương anh chị em không.

                Một điểm đáng chú ý nữa là thánh Phao-lô đã giúp chúng ta nhận ra tính cách vô giới hạn của đức ái. Khi nói "người đồng loại," ngài đã gạt ra ngoài mọi giới hạn huyết tộc, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Ðức Ki-tô là nguyên lý kết hợp mọi người (x. Gl 3:28). Nhờ Ðức Ki-tô và trong Ðức Ki-tô, chúng ta yêu thương nhau và yêu mến Thiên Chúa là Cha của Ðức Ki-tô và Cha của chúng ta nữa.

 

Câu hỏi gợi ý chia se

                Yêu thương anh chị em là một đề tài lải nhải trong mọi thời. Vậy tôi có khám phá được điều gì mới mỗi lần cầu nguyện với đề tài này không? Ðoạn thư của thánh Phao-lô hôm nay cho tôi cái nhìn mới mẻ nào về một giới răn "xưa như trái đất"?

                Ý niệm yêu thương là một món nợ gợi lên cho tôi những suy tư nào và những trách nhiệm nào? Tôi phải sống những trách nhiệm ấy làm sao?

                "Tôi đã làm hại anh chị em tôi" sẽ là một gợi ý để tôi xét mình mỗi ngày như thế nào?

 Cầu nguyện kết thúc

                Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài về tình yêu, yêu Chúa và thương anh chị em.

Lm. Ðaminh Nguyễn Ðình Nhi

TN23-A105: CHÚA NHẬT XXIII-THƯỜNG NIÊN 2002

 Anh chị em rất thân yêu,

Biến cố 11/9/2001 tuy đã qua đi một năm trọn, nhưng nó vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm con người: TN23-A105

Biến cố 11/9/2001 tuy đã qua đi một năm trọn, nhưng nó vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm con người. Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Toronto vừa qua cũng bị bao trùm bởi những lo sợ và cảnh giác. Và bầu khí chính trị thế giới vẫn mang đậm khói lửa chiến tranh. Người ta vẫn chỉ muốn dùng bom đạn để xóa tan sợ hãi, khủng bố, và thiết lập trật tự thế giới mới. Chính Ðức Thánh Cha cũng đã nói với các bạn trẻ tại Toronto: "Năm ngoái các con đã thấy với sự tỏ tường bi đát khuôn mặt thảm hại của sự thù hận nhân loại. Chúng con đã thấy điều gì xảy ra một khi thù hận, tội lỗi và sự chết thắng thế."

Ðức Thánh Cha Gioan Phao-lô II liên tục từ Toronto, đến Mexicô, hay tại Cracovie không ngừng muốn dùng tất cả khí lực tuổi già để nói lớn với thế giới bản sứ điệp của Thánh Phao-lô : "Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái",như khi lên tiếng mời gọi mọi người trẻ đang tụ họp tại Toronto: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới... Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Ðó là một thế giới cần được sự thiện mỹ và sự sang giầu phong phú của tình yêu Thiên Chúa chạm đến và chữa lành. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian." Ðức Thánh Cha quả quyết " hôm nay tiếng nói của Chúa Giê-su lại được cất lên giữa chúng ta đang tụ họp nơi đây. Chúa là một tiếng nói của sự sống, của niềm hy vọng, của lòng tha thứ; một tiếng nói của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy nghe theo tiếng nói này".

Tiếng nói ấy mời gọi hết mọi người hãy loan báo sự hòa giải, sự tha thứ, và ủy thác cho Giáo Hội Người sứ vụ đặc biệt "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy."

Và Giáo Hội phải thi hành sứ vụ này bất chấp sự từ khước : "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh."

Sự thúc bách này muốn lặp lại điều Ezekiel đã nói "Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en" và lời tuyên phán của Thiên Chúa vẫn là một cảnh báo rất rõ ràng dành cho những ai không loan báo tin mừng hòa giải, mà vì thế kẻ ác bị diệt vong thì "Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó" . Xem như vậy, sự đòi buộc thứ nhất của Luật Yêu Thương chính là phải trở nên "muối và ánh sáng", phải loan báo báo tin mừng tha thứ và bình an.

Vì vậy chúng ta mới có thể hiểu được tại sao thánh Phao-lô phải thốt lên "Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng".

 Lm. Giuse nguyễn Hữu Duyên.

TN23-A106: CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM, NĂM A

Mt 18, 15-20

 TRÁCH NHIỆM SỬA LỖI CHO NHAU

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Trong cuốn :"Mỗi ngày một niềm vui" xuất bản năm 2000,số 145 có viết: Nếu bạn có bổn phận sửa:  TN23-A106

Trong cuốn :"Mỗi ngày một niềm vui" xuất bản năm 2000,số 145 có viết: Nếu bạn có bổn phận sửa phạt ai,hãy làm thế nào để sau đó người được sửa phạt cám ơn bạn vì điều bạn đã làm cho họ.Hãy nhớ rằng chính bạn cũng có thể sai lầm.Ðừng cố chấp tranh luận về sai lầm của người thuộc quyền bạn,như thể ngày mai bạn không phạm một sai lầm tương tự,có thể còn nặng hơn ".

Chỉ trích,phê bình,nói xấu người khác,nhìn cọng rác trong mắt anh em thì dễ, mà thấy được cái xà trong mắt mình là điều khó khăn hay có lúc mình không thể nhận ra được vì mắt của mình đã ra mù lòa.Phụng vụ Chúa nhật 23 quanh năm,năm A hướng ta về hai điểm chính nổi cộm:Chúa hiện diện khi hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Người và sự sửa lỗi anh em trong cộng đoàn.

 

CỘNG ÐOÀN YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT

Làm việc riêng rẽ,chú ý tới cá nhân của mình,đề cao con người mình là điều nên tránh khi anh em sống trong một cộng đoàn.Chúa Giêsu luôn kêu gọi các môn đệ cầu nguyện và khi kêu mời các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dậy các ông kinh lạy Cha.Chúa nói;"Khi nào có hai ba người họp lại nhân danh Chúa để cầu nguyện thì Ngài sẽ hiện diện và nhậm lời họ kêu xin.Cộng

đoàn Chúa Giêsu thiết lập phải là một cộng đoàn huynh đệ, chia sẻ, yêu thương và bác ái. Cộng đoàn đó phải hoạ lại hình ảnh của cộng đoàn tiên khởi mà sách tông đồ công vụ đoạn 2 đã thuật lại:"Một cộng đoàn cầu nguyện,hiệp nhất,coi mọi sự là của chung.".

 

SỬA LỖI NHAU TRONG CỘNG ÐOÀN

Một thế giới văn minh,một xã hội tân tiến,lời khuyên sửa lỗi cho nhau quả trở nên lỗi thời,không ai còn muốn thực hành và chấp nhận nữa.Tại sao vì con người khi xa rời Thiên Chúa, đẩy Người ra khỏi thế giới, khỏi xã hội và khỏi con người của mình thì việc khuyến khích nhau,động viên nhau sống tốt,sống trung thực,sửa lỗi cho nhau không còn chỗ đứng nữa.Con người có thể nại vào lời Chúa để chống lại khuynh hướng này"Người là ai mà dám xét xử anh em "( Rm 14, 4 ).Tuy nhiên,khi con người biết nhìn nhận Thiên Chúa,biết cảm nhận tình thương của Chúa thì việc sửa lỗi anh em trở nên nhẹ nhàng và là việc phải thực hiện trong cuộc sống. Chúa đến cứu vớt người hư đi,ta là con Chúa,ta có bổn phận phải nâng đỡ anh em.Sửa lỗi anh em là điều quí nhưng phải thận trọng,kiên nhẫn,tế nhị xem điều gì nên nói,điều gì nên dè dặt,điều gì nói có ích và điều gì không có ích.Ðàng khác,người có lỗi cũng phải biết sẵn sàng nhận ra tiếng Chúa đang nói qua anh em mình để giúp mình."Những tâm hồn có tình yêu và hòa hợp thì chỉ có bình an và hạnh phúc" ( Mỗi ngày một niềm vui số 148 ).Chúa muốn làm nổi bật thái độ người môn đệ phải có đối với những người tội lỗi trong cộng đoàn.Tội lỗi,nết xấu là những thực tại không thể né tránh cho dù cộng đoàn đó do chính Chúa Giêsu thiết lập.Cộng đoàn,Giáo Hội luôn có kẻ xấu,kẻ tốt.Lúa và cỏ lùng luôn mọc xen lấn nhau.Kẻ lỗi phạm là anh em,chứ không phải là kẻ thù địch.

Khuyên nhủ,nhắc nhở, khuyến cáo phải là bước đầu tiên đối với người phạm lỗi.Bước hai là nhờ cộng đoàn khi một mình nhắc nhở mà kẻ lỗi phạm vẫn không nghe. Sau cùng là phán quyết của vị đại diện cộng đoàn khi tất cả đều thất bại.

 

THÁI ÐỘ PHẢI CÓ

"Hãy khiêm tốn để biết cám ơn người chỉ cho bạn biết sai lầm "( Mỗi ngày một niềm vui số 150).Lời Chúa hôm nay đặt ta trước thách đố lớn và thái độ phải có đối với anh em lỗi phạm trong cộng đoàn; đồng thời lời Chúa cũng mời gọi ta xét lại thái độ sống của ta: ta đã làm gì để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn ? Ta đã sống,đã có trách nhiệm thế nào đối với tội lỗi của chính mình gây ra cho anh em và của anh em gây ra cho ta và cho cộng đoàn ?"Biết chia sẻ là biết sống với người khác.Ngược lại là chỉ biết sống cho mình.Người sống cho mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.Ngược lại, người sống cho người khác sẽ không làm việc gì nếu như việc ấy làm phiền hà,gây khó khăn cho người khác.Vì thế, cần có một tinh thần cao thượng,hiểu biết và yêu mến hầu có thể chung sống hòa hợp "( Mỗi ngày một niềm vui, số 152 ).

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1.Bạn có thái độ nào trước lỗi phạm của anh em ?

2.Bạn hiểu sao về cộng đoàn tiên khởi mà sách tông đồ công vụ đã đề cập ?

3.Bạn đã phải giải quyết một lỗi nặng do một anh em trong cộng đoàn gây ra hay chưa ?

TN23-A107: KHI ANH EM SỬA LỖI NHAU

Chập tối, tôi trèo tường, lẻn ra Ciné Nha Trang coi phim "Vết thù trên lưng ngựa hoang". Mãi: TN23-A107

"Chập tối, tôi trèo tường, lẻn ra Ciné Nha Trang coi phim "Vết thù trên lưng ngựa hoang". Mãi đến 23g30 tôi mới trở về Chủng Viện. Tới góc đường Võ Tánh – Duy Tân ( Trần Phú bây giờ ), phía bên trong là dãy nhà tắm lộ thiên, tôi nhẹ nhàng trèo vào. Núp cạnh phòng học lớp 12, ( nay đã dỡ bỏ, xây mới ) phóng tầm nhìn vào trong sân Tòa Giám Mục, hoàn toàn trống vắng ! Tất cả im lặng như tờ, chắc mọi người đều đã yên giấc. Dẫu vậy, tôi vẫn cẩn thận đi nhón móng cò, lom khom bước qua khoảng sân rộng.

Bỗng ai đó hắng giọng, rồi sang sảng cất giọng: “Ai đấy ?” Tôi giật nảy mình. Thì ra… Ông Nội, vận một bộ đồ thung đen, đang tập thể dục, kề bên khóm cây cảnh tối hù, ngay bên ngoài căn phòng của ngài còn sáng đèn. “Dạ thưa, con tên là…” Như thế Nội đã nhìn thấy tôi ngay khi tôi leo tường trở về, vì ngài đứng trong bóng tối, nhìn ra phía ngoài sáng trưng ánh đèn. Nhưng nét mặt ngài vẫn bình thản, trìu mến, như chẳng có điều gì bất thường. Tôi lại càng lo sợ hơn nữa. Sáng mai Ông Nội sẽ trao áo chùng thâm cho 21 anh em chúng tôi.

“Con đi đâu về khuya vậy ?” “Dạ, con đi… đi dạo ngoài bãi biển !” “Giờ này khuya khoắt, mà con còn đi dạo nữa sao ? Vậy có ghé ăn chè Võ Tánh không ? Con cứ kể rõ cha nghe. Đừng có ngại !” Tôi không thể nói dối được nữa, vì Ông Nội còn biết chúng tôi hay tranh thủ ăn chè, mỗi khi có dịp ra bên ngoài. Chắc ngài biết hết trơn rồi, nên đành phải thú thật. “Dạ, con đi xem phim…” “Con cứ kể rõ cha nghe. Đừng có ngại !” “Dạ, con đi xem phim.” “Phim gì hở con ?” “Dạ. Phim Vết thù trên lưng ngựa hoang.” “Hay không ? Con kể cho cha nghe xem.” “Bộ phim kể về…” Thu hết can đảm, tôi tóm tắt thuật chuyện phim. Ông Nội có vẻ vui vui, khuyến khích tôi kể tiếp.

Vừa dứt chuyện, Nội hỏi tôi có nhớ đến việc ngày mai chăng ? Tôi lý nhí đáp, cúi đầu ăn năn sám hối lỗi lầm. Một lát sau, Nội liền ban việc đền tội: Một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh, rồi còn dịu dàng dặn dò: “Con đã tỏ ra biết hối lỗi, vậy hãy về ngủ và nhớ đừng tái phạm nữa. Ngày mai cha vẫn cho phép con lên lãnh nhận áo dòng.” “Con xin cám ơn cha.”

Tôi thoát nạn nhẹ cả người, vội chạy lên lầu về phòng ngủ, tuy vẫn còn thình thịch con tim... Sáng hôm sau, trong Nhà Nguyện Tòa Gíam Mục Nha Trang, người ta vẫn thấy đầy đủ 21 anh em lớp Đi Gieo IV, hân hoan xếp hàng, lên nhận lãnh áo soutane từ chính bàn tay Đức Cha FX. Nguyễn Văn Thuận trao ban. Tôi thầm tạ ơn Chúa và nhớ mãi tấm lòng bao dung thánh thiện của Ông Nội" ( Một vụ cá độ, Kể chuyện Nội, LâmBich.net ).

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Matthêu hôm nay, Đức Giêsu giảng dạy làm thế nào để sửa lỗi anh em. Với ba bước ứng xử với người lỗi lầm, Người muốn chiêu hồi con chiên lạc quay trở về với đàn.

Mỗi khi phạm tội là tự tách mình ra khỏi cộng đoàn, ra khỏi tình yêu thương, hồng ân của Thiên Chúa. Vậy các thành viên cộng đoàn đều có bổn phận và trách nhiệm quan trọng giúp người vấp phạm sám hối, tin cậy vào Lòng Thương Xót Chúa. Bởi vì “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất" ( Mt 18, 14 ). Kẻ bé mọn ám chỉ những người bình dân, nghèo nàn, yếu đuối, bị bỏ rơi, bị xua đuổi, hư hỏng, tội lỗi, những con chiên lạc loài, đi hoang đáng thương.

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” ( Mt 18, 15 ). Như thế giúp tha nhận sửa lỗi là mệnh lệnh, một đòi hỏi cấp bách của Đức Giêsu dành cho những ai chấp nhận đi theo Người. Không thể vô cảm, bình chân như vại, mặc kệ anh em. Tuy vậy, để thực hành việc tế nhị, khó khăn và nhiều thách đố này, cần đến tình huynh đệ, lòng khoan dung và tâm tình cầu nguyện, mà Đức Giêsu vạch ra cho người thiện tâm.

Tình huynh đệ

"Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật" ( Rm 13, 8 ). Thánh Phaolô còn khuyên nhủ mọi người sống bác ái huynh đệ, thực tình giúp đỡ nhau, không vờ vịt, đóng kịch với nhau, cũng như không vênh váo rẻ rúng, khinh miệt, chế giễu, mà trái lại, chân thành hỗ tương nhau mọi lúc. “Lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa” ( Rm 12, 9 – 11 ). Với thái độ yêu thương, khiêm nhường, kính trọng, Kitô hữu mới có thể chân tình ngỏ lời khuyên nhủ, giác ngộ hữu hiệu kẻ lỗi phạm.

“Nếu Ta bảo đứa gian ác: “Tên gian ác kia, nhất định mi phải chết”, mà ngươi không nói để cảnh cáo nó phải từ bỏ con đường gian ác, thì chính nó, đứa gian ác ấy, sẽ chết vì tội của nó, nhưng còn máu của nó, Ta sẽ đòi ngươi” ( Ed 33, 8 – 9 ). Việc sửa lỗi cho nhau không chỉ là trách nhiệm huynh đệ liên đới, mà còn nghĩa vụ của Kitô hữu đối với chính Thiên Chúa: "Tất cả những gì anh em làm cho những kẻ bé mọn nhất của Ta là anh em làm cho chính Ta" ( Mt 25, 40 ).

Lòng khoan dung

Thiên Chúa đầy lòng khoan dung, nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi con người để cải hóa, Ngài lần hồi sửa trị họ, nhắc nhở và cho biết đã phạm lỗi ở chỗ nào, để họ tin tưởng vào Ngài mà được cứu rỗi. “Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải” ( Kn 11, 23 ).

Kitô hữu cũng noi theo lòng khoan dung của Thiên Chúa, mà cư xử với tha nhân, bởi chưng ai mà không phạm tội. Đức Giêsu đã từng công khai thách đố mọi người: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi" ( Ga 8, 7 ). Sau này Thánh Gioan cũng xác quyết vô cùng mạnh mẽ về thân phận yếu đuối của con người: ”Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” ( 1Ga 1, 8 ).

Như thế, với sự soi sáng khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu cần chân thành khiêm tốn, khoan dung, hiền hòa, dịu dàng, thông cảm, khuyên nhủ, sửa dạy tha nhân. “Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” ( Gl 6, 1 – 2 ).

Tâm tình cầu nguyện

"Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” ( Mt 18, 19 – 20 ).

Khi hai người đối thoại, thuyết phục nhau, gặp nhau vì Thánh Danh Chúa, thì đương nhiên có Chúa hiện diện. Hãy nhớ cầu xin Người giúp đỡ cảm hóa người vấp phạm biết phục thiện. Chắc chắn Chúa không nỡ từ chối nguyện vọng chánh đáng này.

“Người hy sinh biết rộng lượng trước khuyết điểm người khác và nghiêm khắc trước khuyết điểm của mình” ( Đường Hy Vọng, số 169 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban chúng con ơn can đảm nhắc nhở nhau, cũng như biết nghe lời khuyên răn, chỉ dẫn khi lỗi lầm, để chúng con luôn thương yêu, khắng khít, đoàn kết trong đàn chiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Đấng vô nhiễm tinh tuyền, xin giúp chúng con nhận biết tội lỗi vấp phạm, mà ăn năn sám hối, cũng như khiêm tốn lắng nghe người khác nhắc nhở, hướng dẫn, sửa sai, để luôn được sống mãi trong Lòng Thương Xót vô hạn của Chúa. Amen.

AM. TRẦN BÌNH AN

TN23-A108: LIÊN ĐỚI

Liên đới là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ. Bất cứ cái gì cũng có tính liên đới: TN23-A108

Liên đới là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ. Bất cứ cái gì cũng có tính liên đới, ngay cả tội lỗi cũng có tính liên đới. Thật vậy, khi một chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô phạm tội, tất cả chúng ta đều chịu đau khổ, một số người ảnh hưởng trực tiếp. Tội của mình có ảnh hưởng tới người khác, tội của người khác có thể “dính líu” tới mình.

Là phàm nhân, tất cả chúng ta đều yếu đuối. Do đó, khi chúng ta muốn hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta cũng phải giải hòa với Giáo Hội, không chỉ với người này hay người nọ mà có thể chúng ta đã làm tổn thương. Vì thế, “cấu trúc tội lỗi” cũng có “chiều kích xã hội”. Tại sao ? Vì nó nằm trong cách mà chúng ta có thể phạm tội – không chỉ là hành động trực tiếp của mình, mà còn là động thái gián tiếp liên can các tội lỗi do người khác phạm trực tiếp.

Nói chung, dù là điều tốt hay xấu cũng đều có tính liên đới với nhau. Về tính liên đới, Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo ( gọi tắt là Giáo huấn Xã hội Công Giáo – GHXHCG, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Compendium of the Social Doctrine of the Church ) gọi liên đới là một nguyên tắc cốt lõi của GHXHCG [1]:

“Liên đới nhấn mạnh đặc biệt đến bản tính xã hội nội tại của con người, sự bình đẳng của mọi người về phẩm giá, các quyền và con đường chung của các cá nhân và các dân tộc hướng đến một sự hợp nhất ngày càng gắn bó hơn... Việc gia tăng tương thuộc giữa các cá nhân và các dân tộc cần phải được kèm theo những nỗ lực mãnh liệt không kém trên bình diện đạo đức xã hội, để tránh những hậu quả nguy hiểm của việc đưa bất công lên tầm mức toàn cầu. Việc tăng tốc tình trạng tương tác giữa các cá nhân và các dân tộc cần phải được đi kèm với những nỗ lực mãnh liệt không kém trên bình diện đạo đức xã hội, để tránh những hậu quả nguy hiểm của việc đem bất công lên phạm vi toàn cầu”. [2]

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Tình liên đới phải góp phần vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân lẫn bình diện của xã hội quốc gia và quốc tế” ( Sollicitudo Rei Socialis, 1987, số 40 ).

Ngày xưa, Thiên Chúa đã nhắn nhủ với con người: “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ítraen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết” ( Ed 33, 7 ). Đó là trách nhiệm của chúng ta, không của giới nào hoặc giai cấp nào.

Không chỉ vậy, Ngài còn cảnh báo: “Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: ‘Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết’, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” ( Ed 33, 8 – 9 ). Rõ ràng chúng ta có trách nhiệm và bổn phận đối với nhau. Điều đó vừa là TÍNH liên đới vừa là TÌNH liên đới. Thấy điều sai trái thì phải lên tiếng ( bằng cách này hay cách nọ, trực tiếp hoặc gián tiếp ). Ai thấy điều sai trái mà im lặng, đó là đồng lõa hoặc hèn nhát. Thật vậy, chỉ muốn lên thiên đàng một mình là ích kỷ !

Thiên Chúa là Tình Yêu và Chân Lý: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” ( Ga 8, 32 ). Thật hạnh phúc khi chúng ta biết tôn thờ chính vị Thiên Chúa duy nhất này. Hạnh phúc đó không thể giữ trong lòng mà phải thể hiện ra cho mọi người khác cùng biết: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn” ( Tv 95, 1 – 2 ).

Bổn phận của chúng ta không chỉ là chúc tụng Ngài, mà chúng ta còn phải tôn thờ Ngài và vâng theo Thánh Ý Ngài: “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt” ( Tv 95, 6 – 7a ).

Phàm nhân yếu đuối nhưng rất “chảnh” và bướng bỉnh. Xơ gan là chứng bệnh quái ác. Xơ cứng bất cứ cơ phận nào cũng nguy hiểm. Xơ cứng lòng tin còn nguy hiểm hơn nhiều. Cứng lòng là cố chấp. Cố chấp là phạm tới Chúa Thánh Thần. Mà tội phạm tới Chúa Thánh Thần thì không được tha cả đời này lẫn đời sau ( x. Mc 3, 28 – 29; Mt 12, 31 – 32 ). Thật đáng sợ vì cực kỳ nguy hiểm ! Vâng lời Chúa thì phải canh tân đời sống, không thể trì hoãn, thay đổi cách sống càng sớm càng tốt. Rất cấp bách !

Vì yêu thương, vì thương xót, Thiên Chúa lại tiếp tục nhắn nhủ mỗi chúng ta, Ngài thực sự không muốn ai cố chấp mà phải hư mất đời đời: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm” ( Tv 95, 7b – 9 ). Hoán cải ngay hôm nay, ngay bây giờ, thì hiện tại, chứ không là “sẽ” của thì tương lai – dù là tương lai gần nhất.

Trong tương quan của tình liên đới, Thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật” ( Rm 13, 8 ). Yêu thương là chu toàn luật Chúa. Rất đơn giản và ngắn gọn, xem chừng dễ nhưng lại khó lắm, vì khi “xòe” chiếc-quạt-yêu-thương ra, chúng ta thấy cả một bầu trời bao la lắm, chỉ trong “hình quạt” đó thôi cũng chứa biết bao vấn đề liên quan chữ YÊU. Đó là sự liên quan, cũng là tính liên đới vậy.

Thật vậy, Thánh Phaolô đã giải thích: “Các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy” ( Rm 13, 9 – 10 ). Cụm từ “không làm hại” cũng ẩn chứa biết bao điều liên quan thể lý và tinh thần, liên quan đức ái. Khó lắm, nhưng ai thực sự có lòng yêu thương của Đức Kitô thì có thể làm được.

Chúa Giêsu nói về tính liên đới tâm linh giữa những con người đối với nhau: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” ( Mt 18, 15 – 17 ).

Thấy điều sai trái thì phải lên tiếng. Có bốn giai đoạn: Nói riêng ( nói nhỏ ), nói bán công khai, nói công khai, loại bỏ. Dạng “cấp bốn” là “hết thuốc chữa” vì cố chấp, nói theo ngôn ngữ thời @ là BoTay.com, không còn hy vọng gì nơi họ nữa !

Vì muốn cứu tội nhân, Chúa Giêsu đã trao quyền tha tội cho các môn đệ qua thiên chức Linh Mục: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên Trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” ( Mt 18, 18 ).

Chúa Giêsu nói “cầm buộc” hoặc “tháo cởi” ở đây không có nghĩa là ưa thì “cởi”, ghét thì “buộc”, mà là phải luôn cố gắng tìm cách “tháo cởi” cho người khác. Ngài thiết lập chức Linh Mục là để thay Ngài yêu thương và tha thứ, để phục vụ chứ không để hưởng thụ hoặc “chảnh” ( Mt 20, 28 ), thật buồn khi vẫn có một số Linh Mục lại “thích” làm ngược lại điều Chúa dạy: Phục vụ ít, hưởng thụ nhiều ! Linh Mục chỉ là các phàm nhân bình thường, nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn và được hành động nhân danh Đức Giêsu Kitô, là bình sành nhưng chứa đựng kho tàng của Thiên Chúa ( 2 Cr 4, 7 ).

Kỳ diệu quá ! Ước mong sao các Linh Mục phải thực sự nghiêm túc với ý thức đó, đừng tự tôn mà làm đau lòng Đức Kitô !

Về việc hiệp lời cầu nguyện, Chúa Giêsu nói: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ” ( Mt 18, 19 – 20 ).

Cầu nguyện là điều cần thiết và tốt lành, nhưng việc cầu nguyện chung được Chúa Giêsu đề cao. Việc cầu nguyện chung luôn cần thiết là “giờ kinh gia đình”, nhất là buổi tối, nhưng việc làm tốt lành này lại đang bị “xói mòn” vì người ta đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho cái sự “quên lãng” của mình !

Dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể và cần phải cầu nguyện riêng. Tuy nhiên, có điều cần lưu ý: Có lẽ chúng ta thường chỉ cầu xin nhiều hơn cầu nguyện, và chúng ta cũng thường “quên” nhân danh Đức Giêsu Kitô, đúng như Ngài đã trách các môn đệ: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy” ( Ga 16, 24 ). Một lời trách nhẹ nhàng mà đau điếng. Và đó cũng là lời trách mà Đức Giêsu Kitô đang nói với mỗi chúng ta hôm nay vậy !

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết thật lòng yêu thương và thứ bằng cả tấm lòng như chính Ngài đã nhân hậu với chúng con, hành động bằng cả con người của chúng con, không chút gì vì danh lợi của riêng mỗi chúng con, tất cả chỉ vì sáng danh Ngài mà thôi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

[1] Bảy nguyên tắc trong GHXHCG: ( 1 ) Tôn trọng con người, ( 2 ) Cổ vũ gia đình, ( 3 ) Bảo vệ quyền tư hữu, ( 4 ) Lao động vì công ích, ( 5 ) Tuân giữ nguyên tắc bổ trợ, ( 6 ) Tôn trọng lao động và người lao động, ( 7 ) Theo đuổi hòa bình và chăm nom người nghèo. Rút gọn là bốn nguyên tắc chính: ( 1 ) Nhân phẩm, ( 2 ) Công ích, ( 3 ) Bổ trợ, ( 4 ) Liên đới.

[2] Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo ( 2005 ), số 192.

TN23-A109: SỐNG BÁC ÁI, HIỆP THÔNG ĐỂ CÙNG NHAU THĂNG TIẾN

Bước vào Chúa Nhật 23, chủ để nổi bật hơn cả là "bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu".: TN23-A109

Bước vào Chúa Nhật 23, chủ để nổi bật hơn cả là "bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu".

Sống trong Giáo Hội Chúa Kitô

"Hiệp nhất nhân danh Chúa Giêsu", bác ái, tha thứ cho nhau và giúp nhau thăng tiến là điều ai cũng muốn và cần làm. Đây không đơn giản chỉ là tương quan xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Việc sửa lỗi huynh đệ đã có trong sách Lêvi: "Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó" ( Lv 19, 17 ). Vì bác ái với dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkien "trở nên người lính canh nhà Israel", và truyền ông phải nói cho "kẻ gian ác bỏ đường lối mình", để được sống, nếu không "thì chính kẻ gian ác sẽ chết" ( x. Ed 33, 7 – 9 ).

Thánh Phaolô nói: "Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau" ( Rm 13, 8 ). Thì ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến. Cùng một thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, Thánh Phaolô mời gọi ta mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Đức Giêsu Kitô cứu chuộc, chúng ta là anh em với nhau trong Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến, vì toàn bộ luật của Thiên Chúa được nên trọn trong tình yêu, kể cả Mười Điều Răn "và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình" ( x. Rm 13, 8 – 10 ).

Tình yêu và sự kiên nhẫn

Lời Thánh Phaolô trong bài ca đức ái: "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác" ( 1Cr 9 ), cho thấy Giáo Hội được quy tụ làm thành Thân Thể Chúa Kitô, lãnh nhận sứ mạng bày tỏ Thân Thể này theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta là những chi thể của cùng một Thân Thể, tuy khác nhau, nhưng cùng qui về Giáo Hội, liên đới với nhau như một bản giao hưởng tình bác ái. Nên ai phạm lỗi, người ấy thiếu tình bác ái không chỉ với một người, mà con đối với toàn thân thể.

Cứ sự thường ai xúc phạm đến ta, ta không can thiệp gì hết. Viện cớ nó đã xúc phạm đến tôi ! Tôi sẽ không nói gì hết, dứt khoát là không. Vậy làm gì bây giờ ? Nó đã xúc phạm đến tôi: Mắt đền mắt, răng đền răng ư ? Đây không phải là giải pháp, làm thế sự xấu sẽ xấu hơn. Tôi sẽ đi gặp anh em và nói: Anh đã làm tổn thương tôi, không được ! Anh được Thiên Chúa tạo dựng, vì tình bác ái, tôi phải kéo anh về. Chúng ta không loại trừ vì lỗi cá nhân họ, nhưng giúp họ sửa mình để trở nên xứng đáng trong cộng đoàn mà họ là thành viên.

Chúa Giêsu đưa ra các cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau miễn sao lợi được người anh em. Tin Mừng ( Mt 18, 15 – 20 ) cho thấy, tình yêu huynh đệ chất chứa trách nhiệm hỗ tương, nếu anh em có lỗi, tôi phải thể hiện tình yêu với họ, trước hết, nói chuyện riêng với anh về sai lầm mà anh đã nói hay làm là không tốt. Hành vi này được gọi là sửa lỗi huynh đệ: đây không phải là phản ứng đối với hành vi người phạm lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương dành cho người anh em.

Thánh Augustinô nói: "Anh ấy đã xúc phạm bạn, và khi xúc phạm, anh ấy đã làm cho bạn tổn thương: bạn không quan tâm đến thương tích của người anh em bạn sao ? ( ... ) Vậy, hãy quên đi những sai lầm họ đã xử với bạn, chứ không phải là vết thương bạn phải chịu vì người anh em" ( Discours 82, 7 ).

Và nếu nó không chịu nghe ngươi ? Cấp tiếp theo, hãy nói chuyện về anh ta với hai hoặc ba người để giúp anh ý thức hơn về những gì anh đã làm; nếu anh ta vẫn bỏ ngoài tai, bất chấp điều này, phải nói cho cộng đoàn; và nếu anh ta không nghe cộng đoàn, thì phải làm cho anh ta nhận ra rằng chính anh tự tách biệt khỏi cộng đoàn Hội Thánh. Đặt ra khỏi cộng đoàn thành viên không chịu hối cải, không có nghĩa là lên án. Chúng ta cần phải giữ liên hệ với nhau, vì đây là mối liên hệ do Thánh Thần thêu dệt.

Chúng ta bước vào trong cộng đoàn và xây đắp bình an để mang lại cho sức sống cho cộng đoàn. Dù giới hạn cũng như khuyết điểm cá nhân ta, chúng ta vẫn được mời gọi đón nhận sửa lỗi nhau trong tình huynh đệ và giúp đỡ người khác qua việc tế nhị này. Đây là trách nhiệm sống của chúng ta với nhau.

Hoa quả của Đức Ái

Khi áp dụng hết mọi cách, vẫn không có hiệu quả, chúng ta hãy phó thác người anh em cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa: "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật" ( Rm 13, 10 ).

Hoa quả của Đức Ái trong cộng đoàn là cầu nguyện: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy" ( Mt 18, 19 – 20 ). Chúng ta quả quyết: Ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trị. Cầu nguyện cá nhân chắc chắn là quan trọng, cần thiết, nhưng Chúa bảo đảm sự hiện diện của mình trong cộng đoàn ngay cả cộng đoàn nhỏ, vì nó quy chiếu vào sự hiệp thông hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi. Origen nói rằng "chúng ta phải thực hiện bản giao hưởng này" nghĩa là sự hòa hợp trong cộng đoàn tín hữu.

Có người sẽ nói: chúng tôi đang tụ họp với nhau trong cùng một khuôn viên Nhà Thờ, đang lắng nghe tiếng của mục tử chúng tôi, cùng hát thánh ca và hiệp nhất trong lời cầu nguyện, chúng tôi chẳng đang nhân danh Chúa mà tụ họp với nhau đó sao ? Làm gì có sự bất hòa ?

Đúng, chúng ta là một gia đình đang được cùng một mục tử hướng dẫn, không có chia rẽ, nếu bình tĩnh lại, thinh lặng ra khỏi Nhà Thờ, những lời chỉ trích, xúc phạm người khác, kèm theo là ghen tị, đố kỵ và tham lam, hận thù, dối trá và gian lận sẽ phải nhường chỗ cho tình bác ái. Vì vậy, chúng ta hãy tôn trọng Bàn Tiệc Thánh, Chúa Kitô đã hy sinh vì chúng ta, chúng ta hãy thông hiệp với nhau.

Giờ đây chúng ta hướng lòng lên Chúa và dâng lên Ngài lời tha thiết nguyện xin cho cộng đoàn tín hữu khắp nơi được hiệp nhất trong Chúa Kitô, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN ĐỘ

TN23-A110: Sửa lỗi cho nhau

(Suy niệm của Lm Giuse Tạ Duy Tuyền)

Con người luôn có lầm lỗi. Ai nên khôn mà không dại một lần. Và chắc chắn là không chỉ một lần TN23-A110 Lượng

Con người luôn có lầm lỗi. Ai nên khôn mà không dại một lần. Và chắc chắn là không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cuộc đời. Phạm lỗi cũng không dừng lại ở lứa tuổi nào mà ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể phạm lỗi. Có điều là chẳng mấy ai trong chúng ta dám nhận mình có lỗi. Chẳng mấy ai dám thú nhận về những lầm lỗi của bản thân.

Đó là điều mà chúng ta cần phải được người khác sửa lỗi. Nếu không được người khác sửa sai thì mình sẽ không bao giờ đứng lên làm lại cuộc đời. Một đứa bé để có thể nói đúng, nói không sai chính tả cần được cha mẹ sửa giọng nhiều lần mới có thể nói không bị ngọng. Về nhân bản con người cũng phải được người khác dạy bảo, sửa lỗi thì mới hoàn thiện chính mình.

Như vậy, sửa lỗi là bổn phận của cha mẹ, của thầy cô, của bạn bè và nhận được sự chỉ dạy là của từng người chúng ta. Nếu chúng ta không sửa lỗi cho anh em là chúng ta đang có lỗi với chính mình vì chúng ta chưa sống tròn bổn phận của mình với tha nhân. Đôi khi còn bị người mà mình đã không dậy dỗ oán trách lại chúng ta.

Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi:

- Sao con lại có tới hai chiếc bảng?

Đứa con đáp:

- Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy.

Bà mẹ vui mừng nói:

- Con của mẹ thật thông minh. Hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi.

Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen:

- Con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ. Ra mẹ thơm một cái nào.

Đứa con trai ngày một lớn lên, càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay ăn trộm bò, ngày mai ăn trộm ngựa, ngày hôm sau trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, trong nhà thiếu thứ gì, liền bảo với con trai để nó đi trộm về.

Có một lần, đứa con ăn trộm đồ bị người ta bắt quả tang, giải lên quan phủ. Vì hắn trộm quá nhiều thứ nên bị phạt tội chết. Tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần, hắn liền cắn mạnh vào tai mẹ. Mẹ hắn đau quá kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con:

- Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm mẹ thành tật à?

Đứa con giận dữ nói với mẹ hắn:

- Lần đầu tiên tôi ăn trộm cái bảng về, nếu bà đánh tôi một trận và dạy bảo tôi thì tôi không đến nỗi như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết.

Hóa ra không dạy dỗ người khác có khi dẫn đến “gậy ông đập lưng ông”. Dạy người khác sửa sai là giúp mình được sống bình an hạnh phúc. Không dạy người khác sửa sai là mình đang “nuôi ong trong tay áo”, hậu quả sẽ là mình bị ong chích đầu tiên. Thế nên, khi làm điều sai trái, dù là cái sai rất nhỏ, thì cũng phải kịp thời sửa chữa. Nếu không, cứ để nó lớn dần lên thành cái sai nghiêm trọng thì có thể khiến mình phải hối hận cả đời.

Hôm nay Chúa nhắc chúng ta phải sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi không phải chỉ trích. Chỉ trích là công kích nhau, là rêu rao lỗi lầm của nhau. Chỉ trích thường thiếu bác ái, thiếu tinh thần xây dựng cho nhau. Sửa lỗi đòi tế nhị, kín đáo, thông cảm với yếu đuối lỗi lầm của nhau. Sửa lỗi là một bổn phận, là bác ái mà chúng ta phải thực thi cho tha nhân. Sửa lỗi trái ngược với bỏ mặc, và thiếu trách nhiệm với tha nhân. Trong tinh thần bác ái và yêu thương chúng ta phải có bổn phận sửa lỗi cho nhau. Cha mẹ sửa lỗi cho con cái. Vợ chồng sửa lỗi cho nhau. Thầy cô sửa lỗi cho học trò. Bạn bè sửa lỗi cho nhau. Tất cả phải có bổn phận giúp nhau thăng tiến. Không bỏ mặc nhau nhưng luôn dìu nhau tiến bước.

Sửa lỗi cho nhau không chỉ với tội lớn mà ngay cả tội nhỏ cũng cần được nhắc nhở, được giúp cải thiện. Bởi vì “nhỏ ăn trộm dây cột bò, lớn sẽ ăn trộm cả con bò”. Vì phạm tội sẽ thành thói quen. Phạm tội một lần thì sợ hãi, nhưng nhiều lần thì lương tâm đã chai lì, đánh mất sự sợ hãi lo âu.

Chúa Giê-su dạy ta cách sửa lỗi tiệm tiến với tình yêu thật tế nhị. Sửa lỗi cách kín đáo bằng lời chân tình góp ý thẳng ngay với nhau. Nếu thất bại cần thêm lời của nhân chứng để người được sửa lỗi càng nhận biết lỗi lầm của mình hơn. Nếu vẫn thất bại thì cần đến cộng đoàn để nhờ sức mạnh của cộng đoàn giúp kẻ có lỗi ăn năn sửa đổi.

Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm sửa lại những lỗi lầm. Biết bỏ đi tính tự ái, cố chấp để lắng nghe lời góp ý chân thành của tha nhân. Xin đừng vì cố chấp mà trở thành kẻ ngang bướng làm hại đến cộng đoàn. Amen.

 

 

TN23-A111: Hào quang của tha thứ – Thiên Phúc

Theo ABC News, ông Yigal Cohen, một người Itraen bị đau tim nặng vừa nhận được trái tim của một TN23-A111

Theo ABC News, ông Yigal Cohen, một người Itraen bị đau tim nặng vừa nhận được trái tim của một người Palestin trong cuộc phẫu thuật ngày 5-6-2000, Gia đình ông Mazen Joulani, người hiến tặng tim, cho biết ông vừa bi lnhững người Do Thái bắn hãi tại một tiệm cà phê ngoài trời.

Gia đình này quyết định hiến tim của Joulani vào thứ sáu tuần qua, ngay trong ngày mà cuộc nổ bom ở Tel Aviv làm thiệt mạng 21 người. Những phần nội tạng khác của Joulani cũng sẽ được ghép cho một số người Itraen khác.

Bác sĩ Lavie, người thực hiện ca mổ, nói khi ông cầm hai trái tim trong tay, ông nhận ra rằng tất cả những mâu thuẫn sắc tộc là hoàn toàn vô nghĩa.

***

Nếu chúng ta biết rõ mối thù truyền kiếp giữa người Itraen và người Palestin, nếu chúng ta nhìn thấy những cuộc xung đột đẫm máu thường xuyên xảy ra giữa hai dân tộc này trên truyền hình, báo chí, chúng ta mới thấy nghĩa cử hiến tặng trái tim để cứu sống kẻ thù, mới thật là nghĩa cả vô cùng cao đẹp. Không những anh chỉ tha thứ cho kẻ thù đã bắn chết mình, mà còn trao ban luôn trái tim và các phần nội tạng khác để cứu sống những kẻ đã sát hại dân tộc mình. Đối với những người không có tấm long khoan dung tha thứ thì đây là hành động điên rồ, thậm chí còn là việc ngu xuẩn. Nhưng với những người có niềm tin thì đó lại là bằng chứng hùng hồn của người môn đệ Đức Kitô: “Anh em phải thương yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ oán ghét anh em” (Lc 6,27).

Tin mừng hôm nay thuật lại:

“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần” Có phải bảy lần không? “Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bẩy” (Mt 18,21-22).

Điều đó có nghĩa là phải tha thứ hoài, tha thứ mãi tha thứ đến vô cùng. Đó là nét mới trong dung mạo của Đức Giêsu. Mọi quốc gia, đảng phải, phong trào đều chống lại điều xấu, đề phòng kẻ gian ác, tiêu diệt kẻ thù, duy chỉ mình Đức Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù”. Người đã chiếu tỏa nét cao quý ấy ngay trên thập giá, khi các kẻ thù hành hạ, chế nhạo, và đóng đinh Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

 

TN23-A112:  Hoà giải

Yêu thương là ước mong và làm điều tốt cho người mình yêu. Một trong những điều tốt mà chúng ta TN23-A112

Yêu thương là ước mong và làm điều tốt cho người mình yêu. Một trong những điều tốt mà chúng ta nên làm và phải làm là giúp nhau nên trọn lành, nên tốt hơn trong từng ngày sống của chúng ta. Đã mang thân phận của con người thì không ai là không có những lần lỗi phạm. Chúng ta cần hình nhận sự thật đó để can đảm giúp người khác sửa sai và giúp chúng ta khiêm tốn đón nhận những góp ý và sửa lỗi của người khác dành cho mình. Chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng: nếu mình còn có người giúp sửa sai và chỉ ra lỗi phạm của mình thì hãy lấy đó làm niềm vui vì biết rằng mình còn được người khác yêu thương.

Nhưng chúng ta phải nhớ rằng: sửa lỗi người khác và giúp người khác nhận ra lỗi lầm của mình không phải là chuyện dễ. Nó là một nghệ thuật. Nếu không khéo trong việc này, chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Bởi thế, Chúa Giêsu mới dạy chúng ta một phương thế để giúp những người sai lỗi mà chúng ta nên áp dụng cách triệt để trong sự khéo léo và khôn ngoan của ta.. vì giúp nhau nên lành thánh trở nên bổn phận bó buộc đối vớI người Kitô hữu chúng ta.

1. Mạnh dạn góp ý cho người sai lỗi:

Bản chất của Hội thánh là thánh thiện, nhưng Hội thánh đang cưu mang những con người chưa thánh và tội lỗi trong đó với ước mong giúp họ nên thánh và được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta không thể lạnh lùng khi thấy anh em mình sa ngã, bởi lẽ, tất cả chúng ta làm nên một thân thể và thông hiệp với nhau, mang những vết thương của nhau.

Chỉ ai yêu thương thật sự mới góp ý chân thật và thẳng thắn. Nhiều lúc, chúng ta chỉ dám nói sau lưng và nói quá nhiều những lỗi lầm của người khác. Hành động như thế, không lợi gì cho anh em của ta mà cũng chẳng lợi gì cho ta vì ta mang tội nói xấu anh em mình. Chúng ta không dám góp ý thẳng với anh em mình có thể vì chúng ta sợ: người khác giận mình, sợ người khác không đón nhận, sợ mất quyền lợi của mình...góp ý xây dựng là một dấu chỉ của yêu thương, chứ không phải là vạch lá tìm sâu. Nếu không phải vì đức yêu thương, ta tránh sửa lỗI người khác mà ta không có nhiệm vụ.

2. Tế nhị và tôn trọng kẻ sai lỗi:

Góp ý và sửa lỗi cho người khác là một nghệ thuật. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta những bước tiến hành để sửa lỗi cho người anh em của mình. Trước hết là sự gặp gỡ của ta với đương sự một cách âm thầm và kín đáo trên nguyên tắc là tôn trọng nhau. Nếu người sai lỗi cứ bướng bỉnh, cố chấp thì ta nên đem theo vài người nữa. Làm thế không phải là gây áp lực nhưng để vấn đề được sáng tỏ thêm và khách quan hơn. Nếu đương sự vẫn không nghe thì phảI đưa họ đến với cộng đoàn để cộng đoàn sửa sai họ. Nếu họ vẫn không chịu đón nhận thì có nghĩa là tự họ đã cô lập họ, tự họ tạo ra bóng đêm cho mình.

Như thế, việc góp ý nên tiến hành qua nhiều giai đọan. Thái độ và tâm tình cần có của người sửa lỗi là tế nhị, tôn trọng, yêu thương, kiên nhẫn với kẻ sai lỗi. Chúng ta cần có trái tim yêu thương của Chúa để luôn thao thức và quyết tâm đưa những kẻ lầm đường lạc lối về với Chúa: " Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống."

Hội thánh là một gia đình yêu thương và là nơi hàn gắn những bất hoà chia rẽ. Vì thế, mọi người phải có trách nhiệm liên đới với nhau để tạo sự hiệp thông liên lỉ trong Giáo hội Chúa. Mỗi người chúng ta cần trở thành sợi dây liên kết tình anh em trong cộng đoàn nơi mình sống. Một cộng đoàn trưởng thành là một cộng đoàn có khả năng ngồi lại với nhau để góp ý và giúp nhau sửa lỗi. Chúng ta cần yêu thương để dám góp ý và cần khiêm tốn để được góp ý.

Ngày nay, khi đi trên đường ở nước Thụy sĩ, người ta nhìn thấy một tấm biển lớn, trên đó có trình bày hai chiếc xe hơi: một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Cả hai xe đi cùng chiều với nhau, những người ngồi trong hai chiếc xe ấy đang chào nhau và tươi cười với nhau. Người lái xe xanh đang ra dấu cám ơn lại bằng cách giở mũ chào.

Ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ: "Hợp tác là an toàn". Điều này muốn nói lên rằng: giúp đỡ lẫn nhau, đối xử tốt với nhau như người cộng sự bằng tình bằng hữu là một bảo đảm cho một cuộc hành trình không nguy hiểm.

Không ai là một hòn đảo. Cuộc sống của con người chỉ thực sự lớn lên và triển nở khi sống với người khác và sống cho người khác. Xin Chúa ban cho chúng ta biết nhìn ra sự thật nơi mình để luôn biết sống nương tựa nhau và giúp nhau nên hoàn thiện theo ý Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

TN23-A113: Trách nhiệm - Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Truyện kể: Một du khách đang rảo qua khu danh lam thắng cảnh ở Thụy Sĩ, ông dừng lại trước hàng TN23-A113

Truyện kể: Một du khách đang rảo qua khu danh lam thắng cảnh ở Thụy Sĩ, ông dừng lại trước hàng rào của một khu vườn hoa đẹp đẽ bao quanh một lâu đài. Người làm vườn mừng rỡ và đón chào. Họ nói chuyện với nhau về các loài hoa. Ông du khách hỏi: Cụ ở đây bao lâu rồi? Thưa, được 24 năm. Cụ đã gặp chủ nhân được mấy lần rồi? Tôi đã gặp 4 lần và lần cuối cách đây ba năm. Vậy ông ta có thường liên lạc với cụ không? Thưa không. Vậy ai trả lương cho cụ? Viên quản gia của ông chủ. Người quản gia có năng tới đây không? Tôi chưa hề gặp ông ta, chúng tôi liên lạc bằng thơ từ thôi. Thế thì ai thưởng lãm cảnh đẹp này, mà cụ phải mất công chăm sóc kỹ lưỡng như vậy? Ô, thưa ông, tôi chu toàn trách nhiệm của mình và tôi làm như chủ tôi sẽ đến ngày hôm nay, ngay bây giờ. Ngoài ra chính khi làm đẹp khu vườn của ông chủ, vợ chồng tôi cũng được vui hưởng cảnh đẹp.

Ông Adong và bà Evà có hai con trai đầu, Cain và Abel. Vào một ngày kia, Thiên Chúa đã hỏi Cain: Abel, em ngươi đâu rồi? Cain thưa: Con không biết, con là người giữ em con sao? (Stk 4, 9). Vì ghen tương, Cain đã giết em mình, nhưng Cain đã chối từ trách nhiệm. Thiên Chúa thấu tỏ mọi sự trong lòng. Cain và Abel là anh em ruột, đương nhiên anh em là có trách nhiệm nâng đỡ bao bọc lấy nhau. Bất cứ việc gì xảy ra trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội, phải có người chịu trách nhiệm. Người ta thường nói rằng: Tội qui vu trưởng. Thường là người đứng đầu một tổ chức sẽ chịu trách nhiệm trước. Chúng ta không thể đổ thừa quanh. Nhân loại là một loài thụ tạo cao quý có trí khôn, ý chí và tự do. Trách nhiệm của con người liên đới được mở rộng qua các tổ chức xã hội để giúp nhau thăng tiến.

Khi dân số tăng trưởng, con người đã tổ chức cơ cấu đời sống gia đình và xã hội. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng một cộng đoàn xã hội. Chúng ta biết mỗi một cá nhân đều có căn tính riêng biệt. Trong gia đình xã hội có nhiều thành viên khác nhau hợp lại, bao gồm có người khôn kẻ dại, người tốt kẻ xấu, người rộng kẻ hẹp và người mạnh kẻ yếu. Mọi người cần tựa dựa vào nhau để sinh sống. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm liên đới để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tiên tri Ezekiel đã rao giảng về sự giúp nhau sửa đổi: Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi (Ez 33, 9). Chúng ta không thể nhắm mắt, bịt tai và làm ngơ trước những sự dữ hay sự xấu nơi những người anh chị em. Chúng ta có bổn phận nâng đỡ nhau nhận ra những sự sai trái và giúp nhau sửa đổi, đây là một món nợ của tình người.

Vì mang bản tính yếu đuối, hằng ngày mỗi người chúng ta đều phạm lỗi, kẻ ít người nhiều. Có những lỗi nhẹ, dễ dàng xí xóa bỏ qua. Nhưng đôi khi có những thói hư tật xấu đã trở thành thói quen thì cần được chỉ giáo và khuyên răn. Chúng ta biết sự xấu được ngụy trang dưới nhiều cách thế, chúng ta khó có thể lật tẩy để nhận diện ngay. Đôi khi những tật xấu núp dưới bóng của những cử chỉ và lời nói ngon ngọt, êm dịu và nhẹ nhàng. Có những phát biểu tưởng là góp ý tốt lành, nhưng ẩn ý là phê bình, chỉ trích, gièm pha, ăn không nói có… Tất cả cái xấu cũng do cái lưỡi không xương lắt léo nhiều đường. Lời nói như chiếc dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Lời nói có thể xây dựng đoàn kết và cũng có thể gây hệ qủa xấu như chia rẽ, thù oán và hại người hại ta. Nếu không xét mình một cách thành thật, chúng ta rất khó nhận ra những lỗi lầm này.

Là anh chị em sinh hoạt chung trong một nhóm, hội đoàn hay cộng đoàn, chúng ta có trách nhiệm nhắc bảo và giúp đỡ nhau sửa sai. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tình tương thân tương ái giúp nhau nhận lỗi và sửa lỗi: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em (Mt 18, 15). Biết rằng sửa lỗi anh chị em không phải dễ, vì chúng ta ai cũng phạm lỗi. Chúng ta biết người phạm lỗi là những người yếu đuối. Ít có ai muốn nghe những điều tiêu cực về chính mình. Vì chúng ta dễ tự ái, nên rất khó chấp nhận sự sửa sai của người khác. Thường thì việc người thì sáng, việc nhà thì đui. Chúa Giêsu mách nước cho chúng ta về sự sửa lỗi, trước hết hãy sửa dạy cách kín đáo và riêng tư. Chúng ta phải hết sức tế nhị gợi ý để người khác nhận ra lỗi của họ. Khi nói đến vết thương lòng thì rất dễ nhạy cảm. Những phản ứng tự nhiên của kẻ mắc lỗi thường thì gay gắt khó chịu. Nhưng với lòng từ bi và sự kiên nhẫn, chúng ta có thể thuyết phục người anh chị em chịu nhận sai lầm và trách nhiệm của việc sai trái.

Vì con người có ý chí tự do, nên mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm trong cả tư tưởng, lời nói, chữ viết và hành động. Nơi cuộc sống chung, có những trách nhiệm cụ thể cá nhân và có những trách nhiệm liên đới tập thể. Trong đời sống gia đình, người cha, người mẹ và con cái có những bổn phận và trách nhiệm riêng biệt. Nơi cuộc sống xã hội, mỗi tổ chức đều có người chịu trách nhiệm trong lãnh vực của mình. Mỗi thành viên đều có bổn phận góp phần xây dựng cuộc sống chung tốt đẹp. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Người dám nhận lãnh trách nhiệm là người trưởng thành. Làm sai thì nhận lỗi sai. Công việc thành công hay thất bại là lẽ thường của đời sống. Khi chối tội, chạy tội, dấu tội hay đổ thừa lỗi lầm cho người khác là thiếu trách nhiệm. Sai thì sửa. Có lỗi thì xin lỗi. Làm tội thì chịu tội. Đối diện với sự xấu, sự dữ và sự thất bại, đôi khi chúng ta cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ và chối từ, nhưng chỉ có sự thật sẽ giúp chúng ta tìm lại được sự bình an đích thực.

Chúng ta đang trên đường lữ thứ trần gian. Mỗi ngày chúng ta sống là một ngày hồng ân. Chúng ta không biết chắc chắn về tương lai. Mọi sự cố đều có thể xảy ra. Anh chị em đừng để mắc nợ nhau sự gì. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho tín hữu Rôma đã khuyên: Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai, ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật (Rm 13, 8). Sống giây phút hiện tại cho tròn đủ. Đức ái là yêu thương, tha thứ, nhường nhịn và quảng đại. Chúa Giêsu tóm kết các giới răn vào hai điều: Mến Chúa và yêu người. Yêu thương nhau là tôn trọng nhau. Yêu thì không gây sầu, oán giận, gây thiệt hại hay thù ghét làm khổ người khác. Yêu thương nhau là muốn điều tốt cho nhau và cùng nhau tiến bước trên con đường hoàn thiện: Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật (Rm 13, 10).

Nếu không có ơn Chúa phù trợ, chúng con không thể làm gì được. Cầu nguyện là hơi thở trong đời sống đạo. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng đẹp ý Chúa hơn, nếu nơi nào có hai ba người đồng lòng hợp ý cầu nguyện, thì ơn Chúa sẽ tuôn đổ dồi dào hơn: Thầy bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó (Mt 18, 19). Hai người cùng cầu nguyện nói lên sự hỗ tương, yêu thương, hòa thuận và chung lòng chung ý. Một hình ảnh rất thuyết phục, các dòng tu thường sai từng hai tu sĩ ra đi rao giảng và phục vụ, giống khi xưa, Chúa đã sai từng hai môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu, mang danh của Chúa Kitô, xin cho chúng con biết yêu thương nhau và giúp nhau thăng tiến trên con đường trọn lành.

 

TN23-A114: Nghĩa vụ yêu thương

(Văn Hào, SDB chuyển ngữ)

“Yêu thương không làm hại đồng loại” (Rm 13,10)

Yêu thương tha nhân nghĩa là gì? Thánh Phaolô cắt nghĩa: “Yêu thương là không làm hại đồng loại” TN23-A114

Yêu thương tha nhân nghĩa là gì? Thánh Phaolô cắt nghĩa: “Yêu thương là không làm hại đồng loại” và “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Làm thế nào để cả 2 khía cạnh này tương tác với nhau, hình thành một phương cách thực hiện đức ái Kitô giáo cách cụ thể. Một bên xem ra có vẻ tiêu cực: không làm điều ác, và một bên lại rất tích cực: chu toàn lề luật. Khi nào và thế nào, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang thực hiện những giáo huấn đó?

Không làm điều ác là một đòi hỏi xem ra có vẻ tiên quyết. Nó mời gọi chúng ta suy xét về thái độ sống của chúng ta mang âm hưởng đến cận nhận làm sao? Nó cũng tra vấn xem chúng ta đã hiện lộ lòng mến trong một hoàn cảnh đặc thù nào đó như thế nào. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta thực hiện một trong những cách thái để diễn bày tình yêu đối với tha nhân là kêu mời họ quay trở về, khi họ lỗi phạm, hầu giúp họ thoát khỏi con đường tội lỗi. Có lẽ không có con đường nào gian nan cho bằng việc sửa lỗi cho cận nhân. Cận nhân đó có thể là một người bạn, một người thân trong gia đình. Cho dù chúng ta thực hiện việc này với lòng thương cảm đích thực, thì đó vẫn là hành vi thực hiện đức mến cao cả nhất.

Khi bạn bè hoặc gia đình báo cho ta biết có ai lỗi phạm điều gì đó, thường chúng ta tức giận ngay lập tức và chẳng quan tâm đến, ít nhất là lúc ban đầu, để lắng nghe xem họ phạm lỗi như thế nào. Nhưng Đức Giêsu khuyến mời chúng ta phải thực hành, bởi vì sửa lỗi cho nhau là hành vi thể hiện tình yêu thương. “ Nếu một người nào đó trong Hội Thánh phạm tội chống lại anh”, Ngài nói “ Anh hãy đi và chỉ cho người đó biết lầm lỗi của họ, khi chỉ có anh và người đó mà thôi”. Tuy nhiên Đức Giêsu cũng tiên liệu nguy cơ là người đó không chấp nhận. “Nếu người đó không nghe anh , hãy mời thêm một hoặc hai người khác cùng đi với anh để anh có thêm nhân chứng hỗ trợ”. Cách thái này cũng rất khó khăn vì nó sẽ chạm vào tự ái và khơi dậy nỗi đau do chính tội lỗi họ đã gây ra.

Phương cách này quả rất gian nan vì nhiều lý do khác nhau. Có khá nhiều trường hợp một người bị anh chị em của mình kết án chỉ dựa trên tiếng đồn hay dư luận, và điều này dễ làm gãy đổ mối tương liên, làm rạn nứt sự thông hiệp trong Giáo hội. Phần đa chúng ta không biết đầy đủ và chính xác về cuộc sống của người anh em chúng ta. Yêu thương tha nhân một cách trọn vẹn để có thể sửa chữa lỗi lầm cho nhau, đòi hỏi chúng ta phải sống với nhau thân tình một cách thật sự. Khởi đầu của lòng mến là không làm điều gì đó hại đến anh em mình. Vì thế, chính chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng về tha nhân và phải dành nhiều thời gian để xây dựng mối tương giao huynh đệ cách sâu xa.

Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu biết về người anh em khi chúng ta đối xử với họ trong mối tương giao thân hữu thực sự. Điều này đặt căn bản trên tình yêu, theo sự chỉ dạy qua giáo huấn của Hội Thánh và các giới răn. Thánh Phaolô nói rằng “Đây là điều chúng ta mắc nợ nhau”, mắc nợ lòng yêu thương. Quả thật, Thánh Phaolô đã xác quyết, ai yêu mến anh em mình người đó chu toàn lề luật. Ngài có ý nói rằng, tất cả lề luật “ chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian…” và những giới răn khác, được tóm kết trong một điều duy nhất “Hãy yêu thương cận nhân như chính mình”.

Nhưng ý niệm “tóm kết” ở đây được dịch bởi hạn từ “plêrioô” cũng có thể dịch là “chu toàn”. Theo Thánh Phaolô, chu toàn lề luật không có nghĩa là tổng tóm các lề luật lại. Ngài còn diễn tả sâu xa hơn, là tất cả những ai “chu toàn lề luật”, họ liên kết với Đức Kitô xuyên qua đời sống của họ, được biểu thị bằng đức tin, được diễn tả trong đức ái, và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Lề luật không phải được giản lược trong một phạm trù duy nhất, như từ ngữ “tóm gọn” diễn tả, nhưng việc chu toàn lề luật chính là biết dàn trải tình yêu đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, để lòng mến đối với tha nhân điều hướng cuộc sống chúng ta, ngay cả tại những nơi mà lề luật không nói tới một cách cụ thể.

Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng, điều mà Thánh Phaolô nói ở đây và cả trong thơ Gal 5,14, khi đề cập tới việc tóm gọn lề luật mà sách Lêvi 14,18 nói tới , chính là “hãy yêu đồng loại như chính mình”. Song Ngài cũng gợi nhắc đến câu nói của Chúa Giêsu ở một chỗ khác “với hạn từ Shenma”. Sách Đệ nhị luật 6,4-5 có viết: Đức Chúa, Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ hết sức anh em. “Shenma” nói lên niềm tin của người Do Thái, quy tập vào tình yêu của một đấng, là chính Thiên Chúa.

Tại sao? Thánh Phaolô đã trải nghiệm sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa, nhưng Ngài còn có môt mục đích sâu xa hơn. Trong khi chúng ta dễ dàng nói “yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực ngươi” ( Đệ Nhị Luật 6,5), chúng ta rất dễ lẫn lộn và bối rối khi muốn thực hiện lòng mến đối với tha nhân cũng theo dạng thức này. Thánh Phaolô hiểu điều đó, nên Ngài đã xác quyết cách thế để chu toàn lề luật là đừng làm hại người khác. Đó cũng là phương cách để chúng ta diễn bày tình yêu cụ thể của Thiên Chúa, một tình yêu mà chúng ta có thể sờ chạm đến được.

 

TN23-A115: Nhắc nhở cách nào?

Anh chị em thân mến,

Bà Coritanbul, người Ba lan gốc Do thái. Thời đệ nhị thế chiến, bà đã bị giam trong trại tập trung TN23-A115

Bà Coritanbul, người Ba lan gốc Do thái. Thời đệ nhị thế chiến, bà đã bị giam trong trại tập trung Đức quốc xã. Sau chiến tranh, may mắn bà vẫn còn sống. Bà đi khắp châu Âu kêu gọi lòng tha thứ cho Đức quốc xã, dù trên thân thể bà đầy những tàn tích của Đức quốc xã để lại. Một hôm, một người lính Đức, trước kia đã làm nhục bà, đang đứng trước mặt bà. Nhìn thấy người đã hành khổ mình trước đây, bà như chết lặng; sự câm thù lại bùng lên. Lúc đó, bà thầm thì với Chúa: "Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể thực sự tha thứ cho người hành khổ con. Xin ban cho con tâm tình của Chúa, để con có thể tha thứ như Chúa..." Câu chuyện của bài Tin mừng chúa nhật hôm nay cũng cùng một chủ đề như câu chuyện chúng ta vừa nghe. Ý chính: là sửa dạy anh em; nhưng căn bản của việc sửa dạy chính là sự kiên nhẫn, bác ái và thứ tha nơi người sửa dạy, và tinh thần phục thiện nơi người được sửa... Kính mời anh chị em cùng suy niệm...

a/. Mỗi người trong cộng đoàn, trong Hội thánh đều có trách nhiệm với việc sửa lỗi anh em mình. Vì mỗi Kitô hữu đều là chi thể trong Thân thể mầu nhiệm, mà Chúa Kitô là đầu, nên có mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ; lại vừa là con cái Thiên Chúa, vừa là anh em với nhau, nên trách nhiệm sửa lỗi cho nhau càng thêm tế nhị và cần thiết. Lỗi ở đây thường là lỗi nặng và công khai, có tính cách gây gương xấu và làm tổn thương đến cộng đoàn.

Trách nhiệm sửa lỗi là trách nhiệm liên đới với đời sống đạo đức của anh em, để giúp anh em nên tốt; dĩ nhiên trước tiên bằng lời cầu nguyện, sau là bằng tình bác ái, khôn ngoan.

Cách sửa lỗi, ở đây chú trọng tới người sửa lỗi hơn là tội nhân. Thiên Chúa đòi mọi người có trách nhiệm về sự hoàn thiện của anh em. Nhưng để việc sửa lỗi có kết quả tốt, cần phải kiên nhẫn, khôn ngoan, bác ái và tha thứ...Mạch văn ở đây muốn nói về chuyện sửa lỗi, hơn là bắt lỗi. Tất cả đều được thực hiện trong tình yêu thương và kiên trì của Hội thánh. Nếu người được sửa lỗi không nghe, đó là điều bất đắc dĩ, là do chính họ...

b/. Trong việc sửa lỗi, chúng ta cần phân biệt: người sửa lỗi và người có lỗi:

 Phía người thiện chí giúp sửa lỗi: cần kiên nhẫn, từ từ, bác ái và khôn ngoan: không phải thấy anh em mình có lỗi là đã vội lên án. Vì thế, việc sửa lỗi được thực hiện trong tình bác ái, không phải là một sự khiển trách đầy khinh miệt hay la mắng kiêu căng, nhưng với niềm hi vọng tạo điều kiện cho tội nhân có cơ hội hối lỗi và sửa mình. Cách sửa dạy này vừa có tính cách liên đới trách nhiệm, vừa có tính cách bác ái và phục vụ...

 Phía người có lỗi: cần có tinh thần phục thiện. Người sửa lỗi cần gây ý thức, để họ biết nhận thiếu sót của mình, biết phục thiện khi bị vấp ngã. Sẽ giúp họ không cố chấp chống lại cộng đoàn, cũng không sống trong thảm nảo "gậm nhấm tội lỗi của mình", nhưng biết nhìn nhận thiếu sót, yếu đuối, đồng thời mạnh mẽ vươn lên trong niềm tin yêu và an bình...

Câu chuyện: Trong sách tu hành xưa có kể: Có hai anh thanh niên sống không tốt lắm, họ muốn ăn năn sửa lỗi. Họ đi vào nơi thanh vắng quyết tâm ăn chay đền tội. Sau một năm trời, họ trở về. Một người thì vui vẻ, mặt mày sáng láng; người kia trái lại có vẻ ốm yếu, tâm trạng lại bi quan nữa. Khi được hỏi: người vui vẻ trả lời: cả thời gian qua, tôi nhận ra mình tội lỗi thật; nhưng tôi cũng nhận ra Thiên Chúa yêu thương tôi quá chừng, vậy chính tôi phải sống tốt, phải vui vẻ để đền bù lại tình thương của Chúa...Còn người bi quan đã trả lời: tôi thấy mình tội lỗi vô vàn, đáng bị Chúa phạt. Tôi luôn bị tội lỗi dày vò, không phúc giây nào được yên tâm, khi nghĩ mình không làm sao thoát khỏi án phạt đời đời... Qua câu chuyện này, có người sẽ hỏi: đâu là kiểu ăn năn thật sự? Thưa đó chính là sự phục thiện, tin cậy nơi Chúa của nguời vui vẻ, luôn tin vào Thiên Chúa. Dĩ nhiên người thanh niên kia không phải không có lòng ăn năn, nhưng thực tế ăn năn kiểu đó chưa đủ...

c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Sửa lỗi nhau để giúp nhau nên tốt là điều cần, nhưng nếu việc làm đó vì phô trương, khoe khoang, sẽ không đem lại lợi ích cho ai cả; trái lại hậu quả tai hại sẽ lớn hơn nhiều. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta hiểu được rằng muốn sửa lỗi anh em, cần thiết phải thành tâm, yêu thương họ như Chúa, nhất là ý thức để Chúa hoán cải họ hơn là chính mình hoán cải...

 

TN23-A116: Chu toàn bổn phận

Anh chị em thân mến.

Tham gia giao thông trên đường bộ, chúng ta thấy nhiều biển báo được dựng trên đường. Những TN23-A116

Tham gia giao thông trên đường bộ, chúng ta thấy nhiều biển báo được dựng trên đường. Những biển báo đó nhắc nhở cho những ai tham gia giao thông tuân hành luật lệ quy định để bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác. Thỉnh thoảng còn có những người làm nhiệm vụ nhắc nhở trực tiếp: những người công an giao thông, họ có trách nhiệm nhắc nhở cho những người điều khiển các phương tiện giao thông tuân hành luật lệ để an toàn tính mạng. Thế mà hằng ngày đều có những tai nạn giao thông, làm cho biết bao người rơi vào hoàn cảnh mà không ai muốn bao giờ. Chúng ta thử nhìn xem tại sao có sự kiện như thế: trước tiên là những người tham gia giao thông; được nhắc nhở cách này hay cách khác, nhưng họ không lắng nghe, nhìn thấy những biển báo, nhưng họ không thi hành, họ cứ làm theo những gì mình muốn, nên tai nạn xảy ra. Còn những người có trách nhiệm nhắc nhở thì sao? Họ không hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng họ lợi dụng tình hình, để tìm mối lợi riêng tư, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Những người được nhắc nhở không thể nào lắng nghe họ được, họ tìm cách trốn tránh và cứ làm theo những gì mình muốn. Thế là tai nạn càng trầm trọng hơn. Nếu mỗi người ý thức được công việc của mình và thi hành cho tốt thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn nhiều.

Chúa Giêsu nói đến trách nhiệm và bổn phận để giúp cho anh em được tốt qua bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe. Hãy nhắc nhở anh em trong tình bạn chân thành, để ngươi lợi được người anh em. Sự chân thành sẽ làm cho mọi người dể chấp nhận. Với sự chân thành sẽ dễ làm cho người khác nhận được những gì mình cần phải làm. Nếu vì một lý do nào khác mà không có sự chân thành thì người nghe sẽ khó chấp nhận hơn, nếu sự chân thành càng ít thì kết quả sẽ càng kém đi. Nếu với tất cả sự chân thành, bằng mọi phương pháp có thể thực hiện mà vẫn không kết quả, thì một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, vì khi đó người nghe nhưng như không nghe gì, thấy cũng như không thấy gì, họ chỉ biết hành động mà không biết mình đang làm gì.

Thật khó chịu khi có người nào đó dám chỉ ngay vào vào những khuyết điểm hay tật xấu của mình. Càng khó chịu hơn nữa, khi việc làm của một người không muốn cho ai biết, lại có người dám đến chỉ ngay vào việc bí mật đó và bảo hãy thay đổi. Câu nói: nhân vô thập toàn, mỗi người đều biết. nhưng cái biết và đi đến chấp nhận thì thật là xa vời.

Có lúc nào trong cuộc sống, chúng ta chợt suy nghĩ và nhìn lại con người của mình, xem hiện tại của ngày hôm nay như thế nào, để nhìn lại quá khứ mà so sánh xem chúng ta có dám tự hào về hôm nay của mình không? Ngày hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua? Có tốt hơn một năm về trước? Nếu so sánh nhiều hơn nữa thì niềm tự hào về tưổi đời của một người đối với chúng ta như thế nào? Nếu ngày hôm nay chúng ta thấy mình nhẹ nhàn hơn, vui vẽ hơn, dễ chấp nhận người khác hơn và biết giúp đỡ mọi người nhiều hơn thì thật là hạnh phúc cho chúng ta. Khi đó, trong cuộc sống chúng ta biết lắng nghe, biết chấp nhận và biết thay đổi những gì cần thiết. Còn nếu chúng ta chỉ biết tự hào về tuổi đời của mình, để quá bảo vệ bản thân mà không muốn ai chạm tới cho dù là lời nói, thì khi đó, chúng ta đã già rồi:

Già vì đôi mắt chúng ta mờ nên không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nhìn thấy điều tốt để thực hiên cũng không còn nhìn thấy điều không tốt để tránh xa. Kể cả bản thân cũng không thể nhìn thấy để biết phải sống thế nào cho đúng.

Chúng ta già vì đôi tai chúng ta không còn khả năng lắng nghe, kể cả những lời hay, đẹp chúng ta cũng không thể nghe. Những lời dạy bảo chúng ta cũng không để lọt tai được, thì làm sao chúng ta có thể nghe được những lời kêu than chỉ trích những việc làm sai trái của chính mình được. Như thế thì những hành động, những việc làm tốt làm sao chúng ta có thể thực hiện được?

Nếu chúng ta biết lắng nghe, biết nói những điều hữu ích và thực hành những việc làm tốt thì thật là hạnh phúc.

Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta để biết sống theo thánh ý Chúa.

 

TN23-A117:  Sửa lỗi cho nhau – Phêrô Nguyễn Hưởng

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói tới một trách nhiệm của người kitô hữu về việc sửa lỗi cho người TN23-A117

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói tới một trách nhiệm của người kitô hữu về việc sửa lỗi cho người anh em mình. Một công việc rất tế nhị nhưng là cần thiết.

Người Lamã nói rằng: errare umanum est! Làm người là sai lỗi. Người Việt Nam cũng có câu tương tự: Nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả. Sinh ra trên đời này mỗi người đều có xã hội tính, nên ai có liên hệ và có trách nhiệm đối với người khác, ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác để hoàn thiện mình, để sống tốt hơn, nhất là khi sai lỗi, lầm lạc, ai cũng cần đến sự hướng dẫn, lời khuyên và lời cầu nguyện của người khác.

Việc sửa lỗi là một công việc khó khăn và tế nhị. Nên hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta một bí quyết vàng để thực hiện công việc này qua từng bước sau: Trước hết: «Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi». Đây là bước quan trọng nhất, khi sự thật còn ở trong bóng tối, còn kín, chỉ có hai người biết thôi. Vì thế không được phép nói cho người thứ ba biết sai lầm của người khác khi ta chưa giúp họ. Nếu bước này không thành công thì mới đi bước tiếp: «Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa… Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Nếu nó không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo». Đây là bước kế tiếp phải làm trong tinh thần xây dựng, yêu thương và hiệp thông trong cộng đoàn. Nhất là xin Cộng đoàn cầu nguyện để ơn Chúa biến đổi lòng của họ, để họ cải tà quy chính. Khi họ không nghe ai nữa thì chỉ còn cách duy nhất là hãy phó thác họ cho lòng từ bi của Thiên Chúa.

Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta làm ngược lại với hướng dẫn trên của Chúa. Thay vì chúng ta phải giữ kín sự thật và thuyết phục người anh em sai lỗi trước khi nói người thứ ba cùng giúp, thì chúng ta lại nói toạc móng heo lầm lỗi của họ ra, làm ai cũng biết. Như thế sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cần phân biệt việc sửa lỗi hoàn toàn khác với việc nói xấu người khác. Sữa lỗi là một việc nên làm, còn nói xấu là một trọng tội. Vì thế chúng ta cần tế nhị, khôn ngoan và đúng lúc.

Câu chuyện sau đây nói lên thái độ tế nhị cần có khi sửa lỗi cho nhau:

Đức Hồng y Roncalli (sau là Giáo hoàng Gioan 23) ngày kia dự tiếp tân bên cạnh một nữ công tước mặc chiếc váy cực kì ngắn. Ngài tỏ vẻ khó chịu bằng cách suốt bữa tiệc làm như không biết bà. Cuối bữa, ngài đưa cho bà một trái táo. Rất hân hạnh, bà nói:

- Tôi không biết phải cám ơn ngài thế nào. Nhờ đâu tôi được ngài ưu ái như thế? Ngài chăm chăm nhìn bà rồi nói:

- Sau khi Evà ăn quả táo, bà ta mới nhận ra là mình thiếu quần áo. (hy vọng trong cộng đoàn chúng ta không có cô nào được người khác cho ăn táo trong nhà thờ nhé!).

Người Ái nhĩ lan có một lời nguyện rất hay mà tôi rất thích: God grant me the Serenity to accept the things I cannot change, Courage to change the things I can, and Wisdom to know the difference.

Chúng ta có thể thưa với Chúa là: Lạy Chúa xin cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, sự Can đảm để thay đổi những điều con có thể và sự Khôn ngoan để phân biệt sự khác biệt. Amen.

 

TN23-A118: Trách nhiệm liên đới

Sống trong xã hội, con người có sự liên đới với người khác. Họ sống cùng và sống với người khác. TN23-A118

Sống trong xã hội, con người có sự liên đới với người khác. Họ sống cùng và sống với người khác. Họ có trách nhiệm sửa lỗi để xây dựng cho nhau. Khi đọc bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho chúng ta về bài học sửa lỗi cho nhau.

Do tội nguyên tổ nên con người mang thân phận yếu đuối, lỗi lầm...Khuynh hướng xấu cùng với những việc làm bất chính, đã đi sâu vào trong bản ngã của con người. Nó không chỉ hiện diện mà còn hoành hành, thao túng và gây nên biết bao tai hoạ cho con người. Trong thư Roma, Thánh Phaolô cho ta thấy cái ác quả tai hại: "Vì một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và bởi tội mà có sự chết". Tuy nhiên, Thiên Chúa yêu thương muốn con người phải biết tha thứ, sửa lỗi cho nhau theo tinh thần bác ái, tinh thần của Chúa Giêsu, đưa dẫn người khác về cùng Chúa: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó..."(Mt 15,18). Chúa dạy chúng ta hãy biết lấy tình thương, tình người để cư xử với người khác, coi họ là anh em, nhất là khi họ có lỗi lầm thiếu sót. Một cách tế nhị, kín đáo, chúng ta làm sao để giúp cho anh em nhìn ra những sai sót của mình. Trường hợp chúng ta là người có lỗi thì hãy khiêm tốn, ý thức lỗi lầm, thiếu sót của chính mình, để nhờ đó cũng biết quay về cùng Chúa, theo Lời Ngài mời gọi, để được cứu sống.

Nếu việc làm một mình sửa lỗi cho anh em chưa có hiệu quả, hãy kêu gọi sự cộng tác, góp phần của người thân hay những người có uy tín: "Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa...(Mt 18, 16).

Còn nếu như có những lúc chúng ta cảm thấy bó tay, bất lực trước những sự dữ, điều xấu của người này, kẻ khác..thì chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, chạy đến cùng Chúa cầu xin Chúa ra tay giúp họ sửa lỗi chính mình: "..Còn nếu nó không nghe , thì hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế"...(Mt 18, 17).Khi lời nói của ta hay của nhiều người chưa được chấp nhận thì chúng ta hãy tiếp tục giúp họ bằng lời cầu nguyện, bằng gương lành là sự hy sinh, lòng quảng đại, tinh thần hiệp nhất,...Họ đang cần nhiều thật nhiều sự trợ giúp của chúng ta, hãy sẳn sàng cho cách thức mới đầy tình người, giàu lòng đạo đức,..

Trong thư Roma Thánh Phao nói: "Yêu thương là chu toàn lề luật"(Rm 13, 10) . Chúa mời gọi chúng ta hôm nay, yêu người không những là không làm thiệt hại cho người khác mà còn biết giúp người khác khắc phục, sửa đổi bản thân, để họ luôn đi trong đường nẻo của Thiên Chúa. Đây là trách nhiệm liên đới, là bổn phận của mỗi người.

Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con dửng dưng trước những lỗi lầm của người khác, gương xấu của anh em, phần rỗi của họ...mà là dạy cho chúng con có trách nhiệm với người anh em, sửa lỗi cho họ. Không những thế Chúa còn muốn chúng con biết khéo léo, tế nhị, khi sửa lỗi cho nhau. Đàng khác chúng con còn nhận ra rằng chúng con nên biết khiêm tốn để đón nhận ý Chúa, lời Giáo Hội dạy bảo để chúng con sẳn sàng sửa chữa những lỗi lầm của mình, siêng năng cầu nguyện để biết rõ và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, để ngày sau nhiều người được vào hưởng niềm vui Nước Trời.

 

 

TN23-A119: Sinh hoạt trong đạo - Lm Vũ Đình Tường

Sinh hoạt chung trong cộng đoàn dân Chúa là một nghệ thuật. Nghệ thuật sinh hoạt chung trong TN23-A119

Sinh hoạt chung trong cộng đoàn dân Chúa là một nghệ thuật. Nghệ thuật sinh hoạt chung trong cộng đoàn đòi chấp nhận khác biệt và cảm thông. Cảm thông bao gồm cả việc chấp nhận thay đổi, quan tâm đến khó khăn của người và thực thi tình bác ái. Những điều này mang lại bình an và hài hoà trong đời sống mỗi thành viên và chung cho cả cộng đoàn. Mỗi người có cách sông riêng của cá nhân mình và những thành viên khác cần tôn trọng, với điều kiện cách sống riêng đó không ngược lại với tinh thần yêu thương, tha thứ trong Kinh Thánh. Bất đồng, tranh cấp, bất hoà xảy ra trong sinh hoạt chung là điều không thể tránh khỏi. Khi điều đó xảy ra tốt hơn hết là nên giải quyết càng sớm càng tốt. Mong rằng cứ làm lơ đi một thời gian bất hoà, tranh chấp sẽ chết theo thời gian là trốn tránh trách nhiệm của người lãnh đạo trong cộng đoàn. Bất hoà có thể không chết nhưng trở thành điều tai tiếng chung cho cả cộng đoàn và chia rẽ, bè phái là điều không thể tránh khỏi. Một khi đã có bè, phái, rạn nứt thì việc hàn gắn trở nên khó hơn và vấn đề giao hoà trở nên khó hơn gấp bội. Cá nhân và cộng đoàn thiệt thòi chỉ có kẻ ‘lợi dụng cơ hội’ là lợi hơn cả. Bất đồng dù lớn hay nhỏ đều gây nên rạn nứt và người lãnh đạo cộng đoàn cần tìm cách kiến tạo bình an cho cộng đoàn cũng như giúp các thành viên học khôn từ bất đồng và mục đích quan trọng nhất là giúp thành viên trung thành với đời sống đức tin. Danh Chúa không thể nào cả sáng nơi cộng đoàn có tranh chấp, bất hoà.

Cộng đoàn giải quyết bất hoà trong tâm tình yêu thương và công chính, không phải giải quyết theo phe phái hay thiên vị phe nhóm nhưng công tâm trong bác ái, yêu thương. Khi gặp vấn nạn phức tạp tiếng nói chung của người có trách nhiệm cần thể hiện tiếng nói của cả nhóm, không phải tiếng nói của người có uy tín nhất trong nhóm mà là tiếng nói chung cả nhóm đồng tâm như thế mới thể hiện được tiếng nói chung của cộng đoàn. Một khi tiếng nói chung bị từ chối người đó coi như tự tách mình ra khỏi cộng đoàn vì không công nhận quyền lãnh đạo chung của cộng đoàn. Từ chối như thế là tự chọn sống ngoài cộng đoàn, dù vẫn đang sống trong cộng đoàn nhưng cách xử thế là ngoài cộng đoàn. Trong truờng hợp này cộng đoàn không còn cách nào khác bằng cách thừa nhận tính cách chọn lựa của cá nhân đó. Chọn sống ngoài cộng đoàn chính là chọn đời sống của kẻ không tin Chúa hay đời sống của dân thu thuế. Người thu thuế thời Đức Kitô là người không tôn thờ Thiên Chúa nhưng là người cộng tác với thế lực ngoại bang để làm hại chính dân mình.

Tiếng nói chung của ban lãnh đạo là tiếng nói của con người nhưng tiếng nói đó được chính Đức Kitô xác nhận là cần thiết. Khi họ hội họp bàn về công việc chung trong tinh thần cầu nguyện chân thành, cởi mở và tinh thần bác ái thì họ nhận được ân sủng Chúa. Đức Kitô hiện diện trong các buổi sinh hoạt cầu nguyện thành tâm như thế. Cộng đoàn đức tin là nơi giúp giải quyết những bất đồng, chia rẽ nhưng cũng là nơi phát sinh bất đồng, chia rẽ. Cộng đoàn nâng đỡ, ủi an và chia sẻ khó khăn của mọi thành viên nhưng thành viên cũng có trách nhiệm chu toàn bổn phận cộng đoàn.

TN23-A120: Tương trợ

Mọi người là anh em con cùng một Cha, do đó chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi TN23-A120

Mọi người là anh em con cùng một Cha, do đó chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi anh em lỗi phạm, chúng ta có bổn phận sửa lỗi và trợ lực cho họ bằng nhiều cách khác nhau như: cầu nguyện, nhắc nhở, sửa dạy... theo từng bước: sửa dạy riêng, nhờ thêm vài người, nếu không được thì trình với cộng đoàn giải quyết.

Để một phạm nhân sám hối, trước hết phải cầu nguyện hết lòng cho người đó. Cần có ơn trợ giúp của Chúa thì phạm nhân mới mau nhận thức rõ những sai lầm và ăn năn sám hối đúng mức. Khi đã cầu nguyện cho họ, thì lời khuyên của chúng ta mới dễ đạt kết quả. Tôi biết một người bỏ đi nhà thờ nhiều năm, không ai khuyên được ông ấy. Nhưng vì thương cho hoàn cảnh ông nên nhiều hội đoàn cùng họp nhau lại cầu nguyện, làm việc hy sinh ... kết quả là ông đã xin đi xưng tội và trở lại giữ đạo đàng hoàng trong tháng đó. Nếu chúng ta biết cầu nguyện cho mọi người trong sự khiêm nhường thì Chúa sẽ ban ơn dồi dào cho họ và cho chúng ta được ý thức sống trong tình mến Chúa luôn.

Việc sửa lỗi có thể được thực hiện cách nhẹ nhàng bằng lời khuyên của bạn bè, của người thân trong gia đình, của việc nêu gương sáng về tình yêu thương và niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Thường thì tội nhân dễ có ý nghĩ tiêu cực sau khi phạm lỗi, do đó cần có người giúp cho họ vượt qua sự ngại ngùng, sự cố chấp do tự ái hoặc sự sợ hãi, thất vọng...

Việc sửa lỗi cho anh em là điều cần thiết nhưng cũng hết sức tế nhị để bảo toàn thanh danh cho anh em đó. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ ràng từng bước sửa dạy cho các môn đệ và các ngài truyền lại cho chúng ta. Nếu anh em trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi, nên cầu nguyện trước, sau đó đến gặp gỡ, khuyên răn... Vấn đề là giúp người anh em hoán cải, nên người tốt chứ không có ý chỉ trích hay bêu xấu họ. Tuy nhiên, nếu người đó không chịu nghe thì phải gọi thêm vài người có uy tín để giúp họ nhận thức về tội của mình. Nếu người đó vẫn cố chấp, không hối lỗi thì còn giải pháp cuối cùng là trình với người có trách nhiệm trong Giáo hội để giúp cho tội nhân có thái độ dứt khoát sửa mình. Nếu họ vẫn khăng khăng không hối lỗi thì họ phải tự gánh lấy hậu quả.

Chúa Giêsu có quyền tha bắt tội nhưng Ngài đến trần gian không nhằm để trừng phạt hay dùng quyền bắt mọi người tùng phục mình, Ngài có cách sửa dạy rất hay bằng lời giảng dạy, bằng dụ ngôn và bằng chính đời sống thánh thiện của Ngài. Ngài đối xử nhân từ với mọi người, dù họ là người tội lỗi hay đạo đức, người đơn sơ khiêm tốn hay kẻ cứng lòng không tin. Chúa Giêsu tỏ ra kiên nhẫn đối với nhân loại. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho Hội thánh quyền tha bắt tội dưới đất: "dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy" (Mt 18,18). Tuy nhiên, Hội thánh cũng đang noi theo gương Chúa kitô đối xử nhân từ với tội nhân và sẵn sàng ban ơn tha tội cho những ai thật lòng thống hối. Hội thánh dùng quyền để phục vụ, để cứu chữa, không nhằm để trừng phạt. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu và Hội thánh là Thân thể mầu nhiệm của Người để sống trung thành với lời Chúa dạy, sống đúng theo huấn quyền của Hội thánh và tỏ lòng quý mến mọi anh em.

Nếu mọi người biết yêu thương nhau và quyết một lòng một ý xin Chúa điều gì, chắc Chúa không nỡ từ chối chúng ta. Chúa Giêsu tuy đã lên trời vinh hiển nhưng Ngài không bỏ chúng ta mồ côi. Ngài đang ở giữa chúng ta, ban các Bí tích cho chúng ta, ở trong chúng ta để hướng dẫn, gìn giữ và giúp sức cho những ai thành tâm kêu cầu Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con người yếu đuối, còn kém lòng tin cậy mến Chúa và lơ là bổn phận sửa dạy lẫn nhau, xin cho chúng con luôn biết nhận ra tình yêu Chúa đối với bản thân mình, để yêu mến Chúa và khiêm tốn đón nhận những lời khuyên răn, góp ý của những người xung quanh cũng như dám khuyên bảo anh em khi cần thiết. Từ nay, chúng con quyết tâm sống tương trợ, yêu thương, hiệp nhất với mọi người để công việc truyền bá Phúc Âm được lan rộng và thấm sâu vào lòng mọi người.

 

TN23-A121:  “Hãy đi sửa dạy nó”

(Suy niệm của Lm Gioan B. Phan Kế Sự)

“Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi”

Sửa dạy anh em, sửa sai những lầm lỗi hay nắn lại những lệch lạc thường là những công việc TN23-A121

Sửa dạy anh em, sửa sai những lầm lỗi hay nắn lại những lệch lạc thường là những công việc “tế nhị nhạy cảm” và ai cũng muốn tránh; trừ một số người sinh ra để kết án anh em: kẻ độc tài và gian ác!

Trách người cũng chính là trách mình. Nhận xét người cũng chính là vạch trần những cái xấu của mình. Sửa sai người cũng làm cho chính mình bị nhột nhạt và khó chịu. Một điều thật đơn giản là ai trong chúng ta cũng thật nhiều lầm lỗi, lắm khi còn nhiều thiếu sót hơn anh em mình. Tệ hơn, nó còn là bình phong, là tấm lá chắn cho những lầm lỗi của mình.

* Chúa yêu thương và đặc biệt quan tâm đến từng người chúng ta. Chúa luôn luôn muốn chúng ta thuộc về Người và không muốn ai trong chúng ta phải hư đi. Nhắc nhở anh em, tạo điều kiện giúp anh em trở lại con đường ngay, là Chúa muốn từng người chúng ta, cùng với Ngài, giúp cho người anh em mình trở về chính lộ, tránh đi những sai lầm đáng tiếc để trở thành một con người tốt. Trong cách xử thế, Chúa dạy chúng ta trước hết phải biết tôn trọng anh em “riêng ngươi và nó thôi”. Tình thương của Thiên Chúa luôn tạo điều kiện, dịp may, cơ hội để mỗi người chúng ta sống tốt hơn. Ngừơi đời vẫn thường dạy “chị ngã em nâng”.

* Phải có lòng tự trọng. Việc sửa sai phải đặt nền tảng trên đức bác ái Kitô giáo, chứ chẳng phải là sự bố thí của kẻ trên với kẻ dưới, càng không phải là sự kết án độc tài, độc ác như là một quan tòa đối với một tội nhân. Thái độ đặt anh em như là đối thủ để lên án, mà không hề biết tôn trọng, hỏi han lý lẽ, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, chỉ làm cho anh em ngày càng đi sâu vào sự hận thù, mất niềm tin và thất vọng. “Hãy đi sửa dạy nó” Chúa muốn mỗi người khi sống bên cạnh nhau, luôn là những người bạn chân thành, quảng đại và có trách nhiệm với nhau trước những lầm lỗi của anh em mình. Ai trong chúng ta mà chẳng có lần lầm lỗi và yếu đuối. Chính vì thế, việc bảo ban, nhắc nhở cho anh em mình, cũng chính là cơ hội để mỗi người “tự thức tỉnh mình”. Hãy hết sức tránh thái độ kẻ cả với anh em, với cộng sự của mình.

* Nền tảng của luân lý rất rõ ràng “Phương tiện xấu không thể biện minh cho mục đích tốt”. Vì thế, việc sửa dạy nhau không dựa trên “những lời đồn đóan”, càng không thể dựa trên những lời vu khống, bịa đặt, bêu giễu của những kẻ ác tâm. Chuyện không đơn giản là sửa sai, trách móc hay trừng phạt anh em bằng mọi thủ đọan; mà chính là tính minh bạch, công tâm và nhất là vì lợi ích cho cộng đòan chứ không phải nhằm vào việc thi hành quyền lực.

Việc sửa dạy anh em không phải là chuyện dễ, càng không được tùy tiện! Mỗi người trong chúng ta đều có cái hay cái dở, vì chẳng ai trong chúng ta là hòan hảo. Phải biết đặt mình vào chính hòan cảnh cụ thể của anh em, bởi chính chúng ta khi sống trong hòan cảnh đó, nhiều khi tình trạng của chúng ta coi chừng lại còn tệ hại hơn. Cũng đừng đem bụng ta để suy đóan bụng người, vì nhiều khi chúng ta suốt đời chỉ sống trong nhung lụa, môi trường “đi nâng về hứng”, còn anh em luôn phải đối diện với bao khó khăn, nhục nhằn. Mục đích của việc sửa dạy là “Phải được lợi cho người anh em”, chứ không phải lợi dụng cơ hội để đạp anh em tận xuống đáy bùn đen!

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con người chúng con thật yếu đuối lầm lỡ, bởi chúng con mãi mãi là một thụ tạo bất toàn và hay sa ngã. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn ý thức về sự bất tòan của mình để có đủ thiện chí tiếp nhận những lời nhắc nhủ của anh em và luôn sẵn lòng tha thứ cho anh em. Xin hãy uốn nắn chúng con thành những người con ngoan hiền, dễ dạy để mãi mãi là những người con yêu dấu của tình thương Chúa. Amen.

 

TN23-A122: CÁCH SỬA LỖI NHAU

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 18, 15 – 20

Đời con người là một cuộc đấu tranh không ngừng để càng lúc càng hoàn thiện hơn. Bởi vì, con người TN23-A122 Dalat

Đời con người là một cuộc đấu tranh không ngừng để càng lúc càng hoàn thiện hơn. Bởi vì, con người vốn không hoàn hảo, không bao giờ sai lỗi hay không bao giờ lầm lỗi, thiếu sót, do đó, chỉ bảo cho nhau, sửa lỗi cho nhau, sửa lỗi lẫn nhau là một việc làm cần thiết. Nhưng phải giúp nhau sửa chữa thế nào cho phù hợp, sửa chữa thế nào cho tốt lại là một việc cần suy nghĩ, cần học hỏi ?

Chúa Giêsu hiểu rõ con người, biết con người thường xuyên sai sót, hay phạm lỗi và sửa sai người khác không đơn giản, không dễ dàng mà cần phải có nghệ thuật, cần biết cách vv…Chúa Giêsu đã  chỉ cho chúng ta một cách sửa chữa nhau rất hay, rất tế nhị và rất đẹp.  Nên, muốn sửa lỗi ai, mọi người hay chính chúng ta phải ý tứ làm từng bước như Chúa chỉ dạy thì mới có kết quả và thành công.Trong đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu nói đến bổn phận và cách sửa lỗi người anh em. Ngài đề ra những bước sau : thứ nhất, chúng ta có bổn phận phải sửa lỗi người anh em lỗi phạm, chứ tuyệt đối chúng ta không được giả điếc làm ngơ để họ tiếp tục sai lỗi. thứ hai khi sửa lỗi ngươi anh em thì phải thật khéo léo, khôn ngoan, tế nhị bởi vì Chúa Giêsu hiểu rõ tâm lý của những người phạm lỗi. Khi mắc lỗi, đặc biệt khi lỗi phạm nặng người có lỗi thường hay mặc cảm, tự ái. Nên, việc sửa lỗi người phạm lỗi thường phải chân thành, tế nhị, kín đáo, đến công khai, từ riêng tư nghĩa là mình với người anh em phạm lỗi, đem theo một hoặc hai người, sau đó mới thưa với cộng đoàn anh em, với Hội Thánh. Mục đích của việc sửa lỗi là giúp người lỗi phạm nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa hầu sống đẹp hơn, tốt hơn, chứ không phải là để trù dập. làm mất phẩm giá của người anh em, giữa lúc người đó đang hoang mang vì tâm hồn tan nát.

Sửa lỗi là một việc làm thật khó khăn, tế nhị nhưng rất cần thiết vì ai cũng có lỗi lầm, khuyết điểm cần khắc phục để trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, con người thường có mặc cảm, tự ái, chính vì thế, một lời nói, một thái độ, một cử chỉ thiếu khôn ngoan, thiếu tế nhị, sáng suốt, thiếu cởi mở,chân thành sẽ dễ gây thêm tình trạng căng thẳng, trở nên xấu hơn, khó giải quyết hơn. Bên cạnh sự khôn ngoan, khéo léo, chân thành của người sửa lỗi, chúng ta cần cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và thánh Thần Chúa tác động trí lòng để chúng ta biết lựa lời, biết khôn khéo, tế nhị dùng những lời bác ái, đầy xây dựng và tình thương để sửa lỗi người anh em phạm lỗi và đồng thời cũng xin Chúa mở lòng để người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý, sửa lỗi chân thành của chúng ta để họ sửa đổi, sống tốt hơn và hoàn hảo hơn vv…Chúng ta hãy ghi nhớ lời của một nhà giáo dục nói :” Người ta khen ta mà khen phải, đó là bạn ta, người ta chê ta mà chê đúng, đó là thầy ta, những người nịnh hót ta, đó là cừu địch hại ta, những người đối lập ta, đó là thầy dạy ta mà không lấy tiền “.

Việc sửa lỗi giúp nhau thăng tiến, giúp nhau sống đẹp, sống tốt hơn là việc làm cần thiết nhưng chúng ta luôn phải khéo léo, khôn ngoan theo cách của Chúa mới có giá trị, hiệu quả và đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm đức tin để chúng con biết giúp nhau sửa đổi chân thành, bác ái và đẹp lòng Chúa. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Có cần phải sửa lỗi nhau không ?

2.Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách thức sửa lỗi nhau làm sao ?

3.Có nên làm ngơ giả điếc khi anh em phạm lỗi hay không ?

4.Khôn ngoan, khéo léo và chân thành có cần trong khi sửa lỗi nhau không ?

5.Người lỗi phạm thường hay có tính khí như thế nào ?

 

TN23-A123: Rất Cần Tình Bác Ái Huynh Đệ

Chúa nhật XXIII thường niên năm - A

(Mt 18, 15 - 20)

Bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu" là chủ để nổi bật hơn cả của Chúa nhật tuân này. Quả thật TN23-A123

"Bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu" là chủ để nổi bật hơn cả của Chúa nhật tuân này. Quả thật, "hiệp nhất nhân danh Chúa Giêsu", bác ái, tha thứ cho nhau và giúp nhau thăng tiến là điều ai cũng muốn và cần làm. Đây không đơn giản chỉ là tương quan xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Việc sửa lỗi huynh đệ đã có trong sách Lêvi : "Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó " (Lv 19, 17). Vì bác ái với dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkiel "trở nên người lính canh nhà Israel", và truyền ông phải nói cho "kẻ gian ác bỏ đường lối mình", để được sống, nếu không "thì chính kẻ gian ác sẽ chết" (x. Ed 33, 7-9).

Thánh Phaolô nói : "Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau" (Rm 13, 8). Thì ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến. Cùng một thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, thánh Phaolô mời gọi ta mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Đức Giêsu Kitô cứu chuộc, chúng ta là anh em với nhau trong Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến, vì toàn bộ luật của Thiên Chúa được nên trọn trong tình yêu, kể cả Mười Điều Răn "và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình" (x. Rm 13, 8-10).

Lời thánh Phaolô trong bài ca đức ái: " Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác " (1Cr, 9), cho thấy Giáo hội được qui tụ làm thành Thân Thể Chúa Kitô, lãnh nhận sứ mạng bày tỏ Thân Thể này theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta là những chi thể của cùng một Thân Thể, tuy khác nhau, nhưng cùng qui về Giáo hội, liên đới với nhau như một bản giao hưởng tình bác ái. Nên ai phạm lỗi, người ấy thiếu tình bác ái không chỉ với một người, mà con đối với toàn thân thể.

Cứ sự thường ai xúc phạm đến ta, ta không can thiệp gì hết. Viện cớ : nó đã xúc phạm đến tôi ! Tôi sẽ không nói gì hết, dứt khoát là không. Vậy làm gì bây giờ ? Nó đã xúc phạm đến tôi : Mắt đền mắt, răng đền răng ư ? Đây không phải là giải pháp, làm thế sự xấu sẽ xấu hơn. Tôi sẽ đi gặp anh em và nói: Anh đã làm tổn thương tôi, không được ! Anh được Thiên Chúa tạo dựng, vì tình bác ái, tôi phải kéo anh về. Chúng ta không loại trừ vì lỗi cá nhân họ, nhưng giúp họ sửa mình để trở nên xứng đáng trong cộng đoàn mà họ là thành viên.

Sửa lỗi, cụ thể hơn là phê bình hiệu quả hay góp ý xây dựng là những cụm từ đã từ lâu trở nên quen thuộc trong nghệ thuật giao tiếp. Bị người khác phê bình, cho dù đó là góp ý hay chỉ trích, cũng đều cho chúng ta thấy bản thân mình có khiếm khuyết. Đã là con người thì chắng mấy ai muốn thật lòng thừa nhận điều đó. Cho dù ta thuộc tuýp người nào đi chăng nữa thì lời phê bình cũng là thứ mà không ai mong muốn được nghe. Làm được điều đó không phải là chuyện dễ bởi chúng ta cần có cả sự tự tin lẫn đức khiêm tốn để thừa nhận chúng ta đã lầm lỗi. Đồng thời, phải nhìn nhận mặt sáng trong mỗi người. Phê bình là vì chính lợi ích của chúng ta, chứng tỏ tình yêu huynh đệ chất chứa trách nhiệm hỗ tương.

Chúa Giêsu đưa ra các cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau miễn sao lợi được người anh em. Tin Mừng (Mt 18, 15-20) cho thấynếu anh em có lỗi, tôi phải thể hiện tình yêu với họ, trước hết, nói chuyện riêng với anh về sai lầm mà anh đã nói hay làm là không tốt. Hành vi này được gọi là sửa lỗi huynh đệ: đây không phải là phản ứng đối với hành vi người phạm lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương dành cho người anh em.

Và nếu nó không chịu nghe ngươi? Cấp tiếp theo, hãy nói chuyện về anh ta với hai hoặc ba người để giúp anh ý thức hơn về những gì anh đã làm; nếu anh ta vẫn bỏ ngoài tai, bất chấp điều này, phải nói cho cộng đoàn; và nếu anh ta không nghe cộng đoàn, thì phải làm cho anh ta nhận ra rằng chính anh tự tách biệt khỏi cộng đoàn Hội Thánh. Đặt ra khỏi cộng đoàn thành viên không chịu hối cải, không có nghĩa là lên án. Chúng ta cần phải giữ liên hệ với nhau, vì đây là mối liên hệ do Thánh Thần thêu dệt. Chúng ta bước vào trong cộng đoàn và xây đắp bình an để mang lại cho sức sống cho cộng đoàn. Dù giới hạn cũng như khuyết điểm cá nhân ta, chúng ta vẫn được mời gọi đón nhận sửa lỗi nhau trong tình huynh đệ và giúp đỡ người khác qua việc sự tế nhị này. Đây trách nhiệm sống của chúng ta với nhau.

Khi áp dụng hết mọi cách, vẫn không có hiệu quả, chúng ta hãy phó thác người anh em cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa : "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật " (Rm 13, 10).

Hoa quả của đức ái trong cộng đoàn là cầu nguyện : " Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy "(Mt 18, 19-20). Chúng ta quả quyết : Ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trị. Cầu nguyện cá nhân chắc chắn là quan trọng, cần thiết, nhưng Chúa bảo đảm sự hiện diện của mình trong cộng đoàn ngay cả cộng đoàn nhỏ, vì nó qui chiếu vào sự hiệp thông hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi. Origen nói rằng "chúng ta phải thực hiện bản giao hưởng này" nghĩa là sự hòa hợp trong cộng đoàn tín hữu.

Nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, xin Chúa liên kết chúng ta trong tình yêu Chúa. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

TN23-A124: CHÚA NHẬT 23 QUANH NĂM

 Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:         Rô-ma 13: 8-10

Sau khi trình bày điểm thứ nhất của đời sống luân lý, tức là bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, thánh TN23-A124

Sau khi trình bày điểm thứ nhất của đời sống luân lý, tức là bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, thánh Phao-lô bước sang điểm thứ hai nói đến bổn phận chúng ta phải có đối với người đồng loại, đó là phải thương yêu anh chị em.

 

a) Yêu thương là một món nợ

                Thông thường chúng ta nói yêu thương là một bổn phận. Nhưng thánh Phao-lô lại cụ thể hóa yêu thương, coi đó như là một món nợ. Nợ nần là một kinh nghiệm rất thực tế, nhất là sống trong nền văn minh hôm nay. Khi diễn tả yêu thương hoặc đức ái là một món nợ, thánh Phao-lô muốn ám chỉ đến Chủ nợ. Không phải là chúng ta, cũng không phải là người anh chị em. Nhưng là chính Ðấng đã "yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" (Ga 3:16) và Ðấng đã truyền lệnh cho tất cả chúng ta "hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15:12). Chúng ta mắc nợ yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu vô điều kiện của Người dành cho chúng ta không dựa trên sự xứng đáng của chúng ta, nhưng là do lòng nhân từ của Người. Cho nên món nợ ấy làm sao chúng ta trả nổi! Nhưng Chúa cho chúng ta một phương thức để chúng ta trả món nợ ấy. Ðó là qua Ðức Ki-tô, Thiên Chúa biến món nợ ấy thành một Lề Luật mới và Người truyền cho chúng ta trả món nợ bằng cách: ai yêu mến anh chị em, thì đã chu toàn Lề Luật, không phải Luật Mô-sê nhưng là Luật Chúa Ki-tô. Thiên Chúa cũng cụ thể hóa món nợ này, như thánh Gio-an, vị Tông đồ của tình yêu, đã lý luận: "Phàm ai tin rằng Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Ðấng ấy sinh ra" (1 Ga 5:1).

 

b) Yêu thương tóm tắt lại tất cả các giới răn liên hệ đến anh chị em

                Trong Mt 22:39, Chúa Giê-su đã tóm tắt Mười giới răn vào hai điều: mến Chúa và thương người. Ở đây, thánh Phao-lô cũng bắt chước, tóm tắt bảy giới răn trong Mười giới răn nói về bổn phận đối với anh chị em: "Các điều răn... đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình" (Rm 13:9). Nhấn mạnh đến đức ái đối với anh chị em, thánh Phao-lô muốn làm nổi bật lên nét độc đáo và đặc biệt của Ki-tô giáo. Do-thái giáo (Ðạo cũ) nhấn mạnh đến tình yêu đối với Chúa, như chính Chúa Giê-su đã công nhận: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu" (Mt 22:37-38). Nhưng cũng từ đây, Chúa Giê-su đã khai mở một chân trời mới về yêu thương: "Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (c. 39). Khi xác định "cũng giống điều răn ấy", Chúa Giê-su đã nâng cao giá trị của đức ái đối với anh chị em lên mức độ của Thiên Chúa. Nhận thức điều này, thánh Gio-an đã đanh thép lý giải: "Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1 Ga 4:20).

 

c) Cách biểu lộ tình yêu thương anh chị em: Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại.

                Nếu đã gồm tóm mọi điều răn đối với anh chị em trong một điều là yêu thương đồng loại, thì thánh Phao-lô cũng muốn gồm tóm tất cả những cách biểu lộ tình yêu thương ấy trong một cách duy nhất, đó là không làm hại người đồng loại. Ở câu 9, thánh Phao-lô đã trưng dẫn nhiều điều người ta phải giữ để biểu lộ tình yêu thương anh chị em, thí dụ như không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng dối và không ham muốn. Ðể tóm tắt tất cả những điều vừa kể và cả các điều răn khác, thánh Phao-lô muốn nói lên cốt lõi của phương thức biểu lộ tình yêu thương anh chị em, là: đừng làm hại anh chị em. Quả thực đây là một phương thức hết sức thực tế. Nhận ra kết quả của những điều tốt chúng ta làm cho anh chị em thì khó, nhưng nhận ra những hậu quả do những điều xấu chúng ta làm cho anh chị em thì dễ. Vì thế thánh Phao-lô chủ ý nói đến phương diện tiêu cực này là để giúp chúng ta dễ dàng nhận định những gì mình làm cho anh chị em, nói khác đi là để giúp chúng ta dễ kiểm điểm xem mình có thực sự yêu thương anh chị em không.

                Một điểm đáng chú ý nữa là thánh Phao-lô đã giúp chúng ta nhận ra tính cách vô giới hạn của đức ái. Khi nói "người đồng loại," ngài đã gạt ra ngoài mọi giới hạn huyết tộc, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Ðức Ki-tô là nguyên lý kết hợp mọi người (x. Gl 3:28). Nhờ Ðức Ki-tô và trong Ðức Ki-tô, chúng ta yêu thương nhau và yêu mến Thiên Chúa là Cha của Ðức Ki-tô và Cha của chúng ta nữa.

 

Câu hỏi gợi ý chia se

                Yêu thương anh chị em là một đề tài lải nhải trong mọi thời. Vậy tôi có khám phá được điều gì mới mỗi lần cầu nguyện với đề tài này không? Ðoạn thư của thánh Phao-lô hôm nay cho tôi cái nhìn mới mẻ nào về một giới răn "xưa như trái đất"?

                Ý niệm yêu thương là một món nợ gợi lên cho tôi những suy tư nào và những trách nhiệm nào? Tôi phải sống những trách nhiệm ấy làm sao?

                "Tôi đã làm hại anh chị em tôi" sẽ là một gợi ý để tôi xét mình mỗi ngày như thế nào?

 

Cầu nguyện kết thúc

                Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài về tình yêu, yêu Chúa và thương anh chị em.

Lm. Ðaminh Nguyễn Ðình Nhi

 

TN23-A125: CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM

Mt 18,15-20

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó" (Mt 18,15)

 Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Cha con chúng ta vừa đọc lại một bài Tin Mừng do thánh Mathêo viết. Trong bài Tin Mừng chúng ta TN23-A125

Cha con chúng ta vừa đọc lại một bài Tin Mừng do thánh Mathêo viết. Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu khuyên mọi người hai điều hết sức cụ thể và rất cần thiết cho cuộc sống của mọi người.

 Cha đố chúng con Chúa khuyên chúng ta điều gì?

 - Thưa cha Chúa khuyên chúng ta hãy biết sửa lỗi cho nhau.

 - Rất chính xác. Nhưng còn điều thứ hai?

 - Hãy biết họp nhau lại mà cầu nguyện.

 - Chính xác luôn! Chúng con giỏi.

 1. Bây giờ chúng ta nói với nhau về điều thứ nhất: "Hãy biết sửa lỗi cho nhau"

 Đây chúng con hãy nghe lời Chúa: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. (Mt 18,15-17)

 Cha hỏi chúng con: Chúng ta có thể làm được việc sửa lỗi cho nhau không? Câu rả lời của cha là: Có.

 Làm sao mà chúng ta có tể làm được điều đó? Chúng con còn nhỏ. Chúng con không thể làm được việc sửa lỗi cho nhau như những người lớn. Thế nhưng vẫn có cách để chúng ta làm được điều này. Cách nào?

 - Cách thứ nhất là đời sống tốt lành thánh thiện của chúng ta.

 Cha nhớ lại một câu chuyện, không biết của thánh nào nhưng nội dung câu chuyện thì cha nhớ rất rõ. Có lẽ là thánh Gioan Boscô! Khi vị thánh ấy còn nhỏ thì mẹ của vị thánh ấy rất sợ con của mình lây nhiểm những thói hư tật xấu của những bạn trẻ cùng tarng lứa, nhất là tội nói tục. Một hôm vì thánh trẻ ấy xin mẹ cho mình được ra chơi với các bạn cùng xóm ngõ với mình. Những bạn này có thói hư mở miệng ra là nói tục. Chúng con biết ngài nói với mẹ làm sao không?

 - Mẹ cứ để cho con ra chơi với các bạn ấy. Sự có mặt của con sẽ làm cho các bạn ấy bớt nói tục hơn.

 Đó chúng con thấy. Chúng ta cũng có thể sửa lỗi cho các bạn của mình như thế miễn là mình phải có sự thánh thiện.

 Cách thứ hai là sống ngoan ngoãn dễ thương.

 Cha kể cho thêm chúng con câu chuyện vui này:

 Bạn Gioan một hôm đi học giáo lý về, thấy bố mẹ đang to tiếng cãi vã nhau.  Bạn bỏ cặp sách xuống và rồi nhảy ngay lên mặt bàn rồi hô lên một tiếng thật lớn.

 - Im lặng.

 Cha mẹ bạn Gioan im lặng không còn to tiếng với nhau nữa. Sau đó hai người bế Gioan xuống rồi hỏi:

 - Con học được câu chuyện này ở đâu vậy?

 Bé Gioan ngoan ngoãn trả lời: Cô giáo của con mới dạy cho con bài giáo lý sáng nay!

 - Cô dạy gì?

 - Thưa con dạy chúng con về Chúa Giêsu dẹp yên bão tố giữa biển khơi.

 Câu trả lời ngoan ngoãn dễ thương của bé Gioan làm cho cha mẹ phải "phì cười". Hai ông bà ôm con vào lòng. Họ cảm thấy hạnh phúc vì có được đứa con ngoan. Gioan đã sửa lỗi cho cha mẹ bạn ấy. Chúng con thấy không? Cha không bảo chúng con phải làm y như vậy. Nhưng khi chúng con sống ngoan ngoãn tử tế thì chính sự ngoan ngoãn tử tế thánh thiện của chúng con sẽ là một bài học sửa lỗi cho những người chung quanh rồi.

 2. Bây giờ cha nói với chúng con điều thứ hai. Về sự cầu nguyện.

 Chúng con hãy nghe lời Chúa dạy: "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ".(Mt 18,19-20)

 Ở trên chúng ta đã nghe Chúa nói về sự sửa lỗi cho nhau. Chúa cũng đã nói về việc chúng ta cố sửa lỗi mà không thành công. Trong trường đó, chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đành bó tay! Không! Còn một phương thế khác đó là chúng ta cầu nguyện. Chúng con hãy đọc lại lời Chúa một lần nữa đi: Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho.

 Chúng con có biết bà thánh Monica và ông thánh Augustinô không. Đây là lời ông thánh Augustinô: "Nhờ ơn của mẹ tôi, nhờ lời cầu nguyện và công phúc của người mà tôi đã thành người như hiện nay. Lạy Chúa nếu con được làm con Chúa, chính vì Chúa đã ban cho con một người mẹ, một trong những tôi tá của Chúa.”

 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu một lần kia bằng lời cầu nguyện của mình đã làm cho một tử tội tưởng chừng như không thể khuất phục ăn năn và chịu các Bí tích cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài. Vậy mà bằng lời cầu nguyện Ngài đã thành công.

 Ngày kia, thánh Etienne, đang giảng thuyết trước một cử tọa đông đảo, bỗng có một người dám nói với ngài:

 - Thưa cha, mặc dù cha nói nhiều đến sự khinh tởm tội lỗi, con cũng chả muốn hoán cải tí nào và con rất bực bội khi nghe tin cha cầu nguyện cho con.

 Ngạc nhiên trước những lời nói bạo gan này, vị thánh xúc động đến nỗi ngài phải khóc ròng. Và ngay sau đó, ngài đánh chuông tập họp tất cả các tu sĩ lại, bảo:

 - Chúng ta hãy mau cầu nguyện cho con người đáng thương này!.

 Vài giờ sau đó, trái tim của kẻ tội lỗi cứng đầu này hoàn toàn thay đổi; anh ta nhận ra tình trạng thảm hại của mình và quyết định sống một cuộc đời đối mới. Anh đến tìm gặp vị thánh, phủ phục dưới chân ngài xin tha thứ, và hứa sẽ từ bỏ các tật xấu, không bao giờ tái phạm nữa.

 Cha muốn kết thức bằng một câu chuyện nữa.

 Người ta kể lại một sự việc cảm động như sau:

 "Có một học sinh lúc đầu nổi bật bởi lòng đạo đức và các nhân đức, bỗng nhiên sao đó đâm ra lêu lổng. Vị bề trên lo lắng. Sau nhiều lần khuyên bảo em một cách vô ích, một tối nọ Ngài đến bên giường em, quỳ gối và cầu nguyện suốt đêm ở đó. Gần sáng, em đó tỉnh giấc, vì khi thấy bề trên của em đang bên cạnh. Em hỏi Ngài lý do. "Con yêu quý - Ngài trả lời - nếu con ngã bệnh nặng nguy hiểm, Cha sẽ thức ngồi cạnh giường con suốt đêm. Vậy thì linh hồn con đang bệnh. Cha sợ cái chết đến bất thình lình với con trong tình trạng này, do đó Cha đến thức và cầu nguyện cùng thiên thần bản mệnh của con". Nghe vậy, em rất cảm động đến độ chảy nước mắt. Em ôm cổ vị Linh mục thánh thiện, hôn Ngài và em hứa với Ngài là em sẽ thay đổi đời sống. Em đã giữ lời hứa, và sau này em đã trở thành Linh mục. Vị Linh mục này thường bảo cuộc trở lại của Ngài là do hành động rất đơn sơ và đầy lòng bác ái này!

 Lm Giuse Đinh Tất Quý

 

TN23-A126: SUY NIỆM CN 23 TN A

Sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ bác ái là chủ đề của bài Tin mừng hôm nay. Sửa sai cho nhau l TN23-A126

Sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ bác ái là chủ đề của bài Tin mừng hôm nay. Sửa sai cho nhau là một việc rất tế nhị và quan trọng trong cuộc sống chung giữa anh em với nhau. Mục đích của việc can thiệp sửa sai là để xây dựng, thuyết phục người anh em trở lại với cộng đoàn, giúp anh em nên tốt hơn, chứ không phải để luận tội, kết án anh em mình, sửa lưng hay lên lớp anh em. Giải pháp mà Chúa Giêsu đưa ra là luôn sửa lỗi trong tinh thần yêu thương và tha thứ.

Trong xã hội hay trong đời sống cộng đoàn, việc sửa sai là một việc làm rất tế nhị, khó khăn, nhưng rất cần thiết, tế nhị về phía người sửa lỗi. Sự thật thì mất lòng, ai cũng có tự ái, không muốn tiết lộ tật xấu, tội lỗi của mình. Về phía người sửa sai rất ngại nói đến tật xấu của anh em vì sợ mất lòng. Hơn nữa, ai cũng là người “nhân vô thập toàn”, ai cũng có khuyết điểm cũng như ưu điểm. Nếu không khôn ngoan, thì dễ bị anh em phản đối mắng lại:

“Chân mình thì lấm mê mê

Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.

Thậm chí có khi lại bị anh em dùng chính lời Chúa mà phang lại:

“Hãy lấy cái đà khỏi mắt anh đã,

Rồi mới lấy cái rác nơi mắt anh em”.

Việc sửa lỗi anh em quả thật tế nhị và vô cùng khó khăn cả về hai phía. Lời Chúa hôm nay xác định rõ ràng: Sửa lỗi anh em là một hành vi tích cực của đức bác ái, vì muốn anh em mình thêm hoàn thiện, đạo đức hơn. Đối với người có trách nhiệm như cha mẹ, bề trên sửa lỗi người dưới còn là điều cần thiết và là một bổn phận nữa.

Chúa Giêsu đưa ra cách thế sửa lỗi như sau:

+ Trước hết gặp gỡ tay đôi để đối thoại trong tinh thần anh em, xây dựng trong tinh thần yêu thương huynh đệ: “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”.

+ Nếu tay đôi không thành công, thì phải nhờ cộng đoàn, nhiều nhân chứng, nhiều ý kiến khôn ngoan để lời nói có uy tín, có thế giá để thuyết phục anh em ăn năn sám hối.

+ Giải pháp cuối cùng là nhờ Hội thánh với những vị hữu trách giúp đỡ, khuyên răn, an ủi và nếu cần có thể dùng biện pháp chế tài, biện pháp mạnh. Nếu không thành công thì phải bó tay. Không có cách nào khác bởi vì thái độ ương ngạnh, lì lợm của con người. Có lẽ Thiên Chúa cũng phải bó tay vì Ngài luôn tôn trọng tự do của con người: “kể họ như dân ngoại hay người thu thuế”. Biện pháp cuối cùng xem ra khắc nghiệt và có tính loại trừ? Không, Thiên Chúa không bao giờ loại trừ ai, Ngài luôn yêu thương và muốn mọi người hạnh phúc. Thái độ ngoan cố, không nhận lỗi, không sửa sai là tự loại trừ mình, tách biệt mình ra khỏi cộng đoàn.

Hai từ ngữ quan trọng trong bài Tin mừng hôm nay là: “Anh em” và “Cha”. Chúa Giêsu dạy: “Nếu hai người trong anh em họp nhau để cầu xin gì cùng Cha, thì Cha Thầy sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai, ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy giữa họ”.

Tất cả là anh em với nhau và Thiên Chúa là Cha mọi người (Mt 18, 20).

Sau cùng để cho việc sửa sai anh em có kết quả tốt đẹp, cần phải cầu xin với Thiên Chúa Cha. Cùng với Chúa, cả cộng đoàn tha thiết cầu xin cho người anh em trở lại, thì họ sẽ trở về với Chúa.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Đấng duy nhất “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi”.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

 

TN23-A127: CHÚA NHẬT XXIII  THƯỜNG NIÊN A

  "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó" (Mt 18,15).

Anh chị em thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta hai điều: Trước hết là phải biết sửa lỗi cho nhau và thứ TN23-A127

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta hai điều: Trước hết là phải biết sửa lỗi cho nhau và thứ hai là phải biết tụ họp lại mà cầu nguyện chung với nhau.

I. Trước hết là việc sửa lỗi.

Con người chúng ta chẳng ai mà không có lần lầm lỗi. Châm ngôn của người Lamã nói: "Lầm lỗi là bản tính của con người". Lý do cũng dễ hiểu bởi vì loài người chúng ta "nhân vô thập toàn". Chẳng ai trong chúng ta hoàn thiện đến mức độ không có một tật xấu nào.

Một nhà văn Pháp đã nói:

       * Tuổi trẻ thì táo bạo,

       * Người trưởng thành thì háo danh, kiêu căng

       * Người già thì keo kiệt, khó ưa.

Tóm lại : Không ai trong chúng ta hoàn toàn.

Và còn một điều này nữa cũng thường xẩy ra. Đó là: cái xấu của ra, ta khó thấy....Còn cái xấu của người khác ta lại rất dễ thấy.

Chính Chúa Giêsu cũng đã có lần cảnh giác người ta: "Cái xà trong mắt ngươi, ngươi không thấy. Nhưng lại rất thấy thật rõ cọng rác nhỏ trong mắt nơi người anh em "(Mt 7,3).

Chính vì thế mà việc sửa lỗi cho nhau đã được Chúa coi như một điều cần thiết cho đời sống cộng đoàn.

Bản thân ta nếu muốn thấy rõ mình, ta cũng cần phải nhờ đến người khác

"Người chỉ cho ta, mà chỉ phải, tức là thầy của ta.

Người khen ta, mà khen phải, là bạn của ta.

Còn người nịnh hót ta thì ta phải kể họ là kẻ cừu địch của ta"(Tuân Tử)

Vua Hoàn Công xưa là một người có một cuộc sống thật gương mẫu về vấn đề này.

- Vua chọn cho mình ba người bạn để ngồi chơi với mình.

- Vua chọn cho mình năm người để can ngăn mình khi mình có lỗi

- Và vua chọn cho mình 30 người để nhắc nhở cho mình mỗi khi mình có lỗi lầm điều gì.

Phải biết sửa lỗi cho nhau vì đây là một  nhiệm vụ chứ không phải chỉ là một lời khuyên. Lời Chúa qua miệng tiên tri Êzêkiel cũng nhấn mạnh điều đó: "Nếu ngươi không chịu lên tiếng nói để người gian ác từ bỏ đường lối của mình...mà người gian ác phải chết trong sự gian ác của nó thì Ta sẽ đòi máu của nó bởi tay của ngươi"(Ed 33,11)

Nhưng sửa bằng cách nào thì Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta. Những chỉ dẫn của Người hết sức rõ ràng.

a/ Trước hết là tiếp xúc cá nhân. Đây là phương pháp hay nhất. Tuy nhiên phải rất khéo léo tế nhị và khôn ngoan thì mới thành công.

Thánh Phaolô đưa ra hai lời khuyên;

-  Với người trên ta phải năn nỉ.

- Với người dưới ta phải nhẫn nại khuyên lơn

Thánh Philipphê Nêri một ngày kia muốn sửa lỗi cho một người phụ nữ có cái tật hay nói hành nói xấu người khác. Ngài bảo chị ta mua một con gà rồi làm cho nó chết đi....sau đó hãy đem con gà đó đến gặp Ngài với điều kiện là phải vặt hết lông con gà trên đường đi đến gặp ngài. Người phụ nữ hơi thắc mắc nhưng vì lòng mến đối với thánh nhân nên cũng vui lòng làm như ngài đòi hỏi. Khi tới nơi, ngài không khuyên lơn gì cả mà lại ra lệnh cho bà đó trở về.... vừa đi vừa lượm lại cho ngài hết số lông con gà mà bà đã vứt ở giữa đường.

Chúng ta thừa biết phản ứng của người phụ nữ đó như thế nào.

Sau đó ngài cắt nghĩa: "Những lời nói vu oan cáo vạ cho người khác khi ra khỏi miệng cũng sẽ nhanh chóng loan truyền từ tai người này sang tai người khác như vậy, khó mà con thể thu lượm lại được...chẳng khác gì phải thu lượm lại những cái lông gà....của con vậy.". Rồi ngài thêm "Còn khi muốn nói về một người nào làm khổ mình thì chỉ nên nói với Chúa mà thôi....hãy cầu nguyện cho họ để họ biết sửa lỗi".

b/ Tiếp theo là dùng những buổi sinh hoạt của cộng đoàn

Đây là hình thức rất được ưa chuộng ngày hôm nay. Những buổi chia sẻ lời Chúa. Những buổi tĩnh tâm, những buổi sinh hoạt tổ đều ít nhiều nhắm tới mục đích tìm ra những sai sót giúp nhau sửa lại những sai sót của mình trước mặt Chúa.

c/ Bước tiếp theo cực chặng đáng mới phải dựa vào sự phán xét của Giáo Hội.

Ngày kia vị Giám mục đến thăm mục vụ tại một làng nọ. Dân chúng bày tỏ sự bất mãn của họ đối với một vị ẩn sĩ trên núi vì ông đang chung sống với một phụ nữ mất nết. Sau khi nghe những lời kết án, vị Giám mục quyết định cùng dân làng leo lên núi. Thấy đám đông đến nơi mình ở, vị ẩn sĩ hoảng sợ bảo người phụ nữ trốn vào một chiếc thùng rỗng.

Vị Giám mục là người thứ nhất bước vào lều. Ngài đưa mắt nhìn quanh và hiểu ngay sự việc. Ngài bình thản đến ngồi trên chiếc thùng gỗ ấy và bảo dân làng vào lục soát. Tìm mãi mà không thấy ai, dân lành đành ra về. Chờ cho mọi người đi ra hết, vị Giám mục nhìn sâu vào đôi mắt nhà ẩn sĩ và nói: "Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ Linh hồn mình".

II. Về việc cầu nguyện

Sau tất cả những "biện pháp như thế mà vẫn không có kết quả thì sao? Chúa bảo: " Nếu họ không nghe....thì hãy coi họ như những người thu thuế và người ngoại giáo"(Mt 18,17).  Lời của Chúa có vẻ hơi khó hiểu. Phải chăng là tuyệt vọng? Không! Bằng chứng là trong Tin Mừng Chúa đã nhiều người tội lỗi trở thành  người công chính. Cụ thể như Matthêô tác giả bài Tin Mừng hôm nay.

Như vậy là còn một "chiêu" khác. Đó chính là sự hiệp lời cầu nguyện.

Lời cầu nguyện nhiều khi có một giá trị không ngờ.

Chúng ta hãy nghe những lời sau đây của Thánh Augustinô: "Nhờ ơn của mẹ tôi, nhờ lời cầu nguyện và công phúc của người mà tôi đã thành người như hiện nay. Lạy Chúa nếu con được làm con Chúa, chính vì Chúa đã ban cho con một người mẹ, một trong những tôi tá của Chúa.”

Thánh Têrêsa bằng lời cầu nguyện của mình đã làm cho một tử tội tưởng chừng như không thể khuất phục ăn năn và chịu các Bí tích cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài.

Ngày kia, thánh Etienne, đang giảng thuyết trước một cử tọa đông đảo, bỗng có một người dám nói với ngài:

- Thưa cha, mặc dù cha nói nhiều đến sự khinh tởm tội lỗi, con cũng chả muốn hoán cải tí nào và con rất bực bội khi nghe tin cha cầu nguyện cho con.

Ngạc nhiên trước những lời nói bạo gan này, vị thánh xúc động đến nỗi ngài phải khóc ròng. Và ngay sau đó, ngài đánh chuông tập họp tất cả các tu sĩ lại, bảo:

- Chúng ta hãy mau cầu nguyện cho con người đáng thương này!.

Vài giờ sau đó, trái tim của kẻ tội lỗi cứng đầu này hoàn toàn thay đổi; anh ta nhận ra tình trạng thảm hại của mình và quyết định sống một cuộc đời đối mới. Anh đến tìm gặp vị thánh, phủ phục dưới chân ngài xin tha thứ, và hứa sẽ từ bỏ các tật xấu, không bao giờ tái phạm nữa.

Lạy Chúa Giêsu

Chỉ có Chúa mới có thể làm cho chúng con những điều kỳ diệu.

Xin Chúa đừng để cho những lỗi lầm chúng con gây ra cho nhau trở thành nguyên cớ cho những mất mát và phân ly.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhân danh Chúa để sống trong sự thật, trong yêu thương.

Xin cho chúng con biết hết lòng giữ gìn, chăm sóc, vun tưới cho cuộc sống hiệp nhất giữa những người con của Chúa mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Vì chỉ có như thế chúng con mới xứng đáng là những người con và xứng đáng với tình yêu thương của Chúa mỗi ngày. Amen.

 

TN23-A128: Sửa lỗi cho nhau

Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Đức Tổng giám mục Desmond Mpilo Tutu, người được nhận giải Noben Hòa Bình năm 1984, từng TN23-A128

Đức Tổng giám mục Desmond Mpilo Tutu, người được nhận giải Noben Hòa Bình năm 1984, từng nói: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức.”

Thiên Chúa tạo dựng con người với đôi tai và cặp mặt để nghe, để nhìn. Cùng với những cơ quan thụ cảm khác, con người có thể đưa ra nhận định về sự vật, sự việc... Nhận định rồi con người sẽ làm gì? Cụ thể hơn, trong trường hợp thấy sự sai lỗi của người anh em, người đồng đạo chúng ta sẽ làm gì?

Sửa lỗi cho người khác luôn là điều tốt, nhưng không phải mọi cách sửa lỗi đều đưa tới hiệu quả, có khi cách sửa lỗi dẫn đến hậu quả. Như thánh Biển Đức nhắc nhở viện phụ: “Ngay khi quở trách, ngài cũng phải cư xử khôn ngoan, không gì thái quá, kẻo khi muốn cạo sạch rỉ sét lại làm vỡ cả bình.” (x. Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức, Chương 64, câu 12). Vậy chúng ta phải sửa lỗi anh em như thế nào?

Đức Giê-su đưa ra cho chúng ta một tiến trình tiệm tiến khi sửa lỗi người anh em. Đức Giê-su nói rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 1815). Tại sao Đức Giê-su truyền phải âm thầm một mình anh với người anh em trót phạm tội?

Người Việt có câu: “Cọp chết để da, người chết để tiếng” hay “Con chim có lông, con người có tiếng.” Đối với con người, danh tiếng rất quan trọng, chính vì thế người ta làm mọi thứ, hy sinh nhiều điều để có danh thơm tiếng tốt, để lại danh tiếng trên đời. Vậy mà, những lỗi phạm những điều xấu chính là nguyên nhân làm mất thanh danh của người ta. Đức Giê-su rất tâm lý, tế nhị khi truyền dạy, sửa lỗi người anh em trước hết phải âm thầm kín đáo chỉ mình anh với nó. Việc âm thầm kín đáo, tế nhị không chỉ dừng lại ở việc giữ danh thơm tiếng tốt nhưng còn để đối thoại với người trót lỗi phạm. Đối thoại để làm gì?

Ai trong chúng ta chắc cũng biết câu chuyện của thầy trò Khổng Tử và Nhan Hồi. Đến một bậc thánh hiền như Khổng Tử mà có lúc cũng suýt hồ đồ, thì huống hồ là những con người phàm tục như chúng ta. Cái mà chúng ta nhìn, chúng ta cảm nhận chưa hẳn là sự thật. Hơn nữa, mỗi câu chuyện, mỗi lỗi lầm đều có nội tình của nó. Cho nên sẽ là tổn hại không lường cho đương sự khi chúng ta chưa hiểu rõ nội tình mà đã rêu rao cho cả thiên hạ biết. Có khi sai sự thật, có khi làm tiêu tan cả một đời cố gắng của họ và cũng không ít người đã đi đến tuyệt vọng hoàn toàn. Chính vì thế, khi thấy người anh em sai lỗi cần âm thầm một mình với họ để đối thoại nhằm tìm hiểu sự thật, nội tình. Từ đó chúng ta mới có thể sửa lỗi cho họ bằng cả con tim cảm thông mà không chỉ trích, chân thành mà không trịch thượng. Đừng để lòng thù hận ghen ghét che mờ lý trí và tình yêu của chúng ta. Nhưng hãy lấy đức ái mà chữa lành người anh em lỗi phạm. Nhưng khi đức ái của một cá nhân không thể làm người anh em hối lỗi “...thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng” (Mt 18, 16).

Khi việc đối thoại cá nhân với người sai lỗi không đem lại kết quả, việc đem thêm người để sự việc có hai ba nhân chứng có thêm sức thuyết phục người có lỗi. Công việc này nhằm cho người lỗi phạm nhận thấy lời khuyên của người thứ nhất không phải là cái nhìn chủ quan, nhưng sáng suốt và được nhiều người khác công nhận. Như thế, việc đem thêm người phải đi đến mục đích khách quan nhất cho sự việc. Cần tránh thái độ suy xét cách chủ quan, riêng tư, cá nhân, nhất là suy xét một cách ấu trí, theo cảm tính. Tuy nhiên việc gọi thêm người cũng có nguy cơ, những người được mời đến nói năng thiếu lập trường, a dua, xu nịnh. Chính vì thế, sửa lỗi cho người anh em cần có sự khách quan và cần tránh việc dùng sức mạnh của số đông để uy hiếp. Chúng ta hãy dùng sự khách quan để cho họ thấy lỗi phạm, rồi để tự do lương tâm của họ lên tiếng. Hãy để họ quyết định sửa lỗi hay không. Khi họ vẫn ngoan cố “ ... thì hãy đi thưa với Hội Thánh.”

Việc đưa tội nhân ta trước Giáo Hội không phải là một sự xét xử, song là một việc long trọng khuyên dụ hoán cải nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong trường hợp này, Giáo Hội chẳng còn làm gì khác hơn là công bố chính sứ điệp của mình: lời ân xá và tha thứ; nhưng lời này sẽ trở thành lời xét xử đối với những ai bác bỏ, khước từ. Chính vì công bố sứ điệp đó mà cộng đoàn nhận được quyền cầm buộc và tháo cởi. Quyền bính của cộng đoàn không phải là quyền bính của một tòa án hay một cơ quan tài phán nhân loại, vì nó hệ tại ở việc đặt lương tâm con người đối điện với Thiên Chúa công bình và nhân ái. Kết quả là kẻ “chẳng màng nghe Giáo Hội”, nghĩa là từ chối nghe lời mời gọi ăn năn, thì đương nhiên tự loại trừ khỏi cộng đoàn được xây dựng trên ân sủng trong Chúa Kitô; đương sự không còn là “anh em” nữa. Điều y đã làm khi phạm tội (cách riêng tư), giờ đây cộng đoàn chỉ còn công khai xác nhận và đòi y phải trả lẽ. Y đã tự tách khỏi cộng đoàn vì tội của y, nên cộng đoàn mới chứng thực sự kiện bằng cách ghi nhận y đã từ chối nắm bàn tay đưa ra để lôi y vào. (x. Chú giải của Giao Hoàng Học Viện Đà Lạt – www. Chuanhat23tna,giaophanbaria). Trên đây là tiến trình mà chính Đức Giê-su đã truyền dạy để sửa lỗi một người anh em. Để thực hiện được tiến trình này cần hai tuân theo hai nguyên tắc: Chân lý và tình yêu.

Khởi đi từ việc sửa lỗi với tư cách là cá nhân, rồi đến một nhóm hai hoặc ba người và sau cùng là thẩm quyền của Hội Thánh. Tất cả những cấp bậc đó nhằm nói lên tính khách quan của công việc sửa lỗi. Những người sửa lỗi không nói lên với cảm tính, suy luận cách cá nhân, nhưng dựa trên chân lý. Cũng có thể nói tiến trình sửa lỗi là tiến trình đưa người lỗi phạm ra khỏi mê lầm để đi tìm chân lý. Chân lý là gì? Chân lý đó chính là Lời được khắc ghi trong mọi sự. Thật vậy “mọi vật đều mang dấu ấn không thể xóa nhòa của một Nguyên Lý tạo dựng vẫn truyền lệnh và hướng dẫn (Verbum Domini, số 8). Nói cách khác chân lý chính là thiên luật được đặt trong vạn vật và trong chính mỗi người. Lời cũng đã hiện thực hóa khi thánh Gioan nói: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng” (Ga 1, 14). Chính Người sau đó, khi đi rảo giảng đã tuyên bố: “Chính Thầy là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Như thế, để có thể sửa lỗi người anh em trong chân lý cần có một những cuộc đối thoại với Lời. Lời đó là thiên luật đã được ghi khắc, được sống động cụ thể hóa nơi Đức Ki-tô. Từ cuộc đối thoại với Lời chúng ta mới có thể tự tin thông truyền mệnh lệnh của Thiên Chúa cho người anh em. Như lời Chúa phán với Ngôn sứ Ê-dê-ki-en: “Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết” (Ed 33,7). Nhưng ở một nơi khác chúng ta cũng thấy rằng, Ngôi Lời chính là Thiên Chúa (x.Ga 1,1), mà Thiên Chúa chính là tình yêu (1 Ga 4,8). Vậy nên nghe Lời và truyền đạt lời cũng chính là vâng theo luật tình yêu và truyền đạt lệnh truyền của Thiên Chúa tình yêu. Đó là nguyên tắc thứ hai của việc sửa lỗi.

Thánh Phao-lô đã nói: “Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tình tường thân tương ái; vì yêu người, thì đã chu toàn Lề luật” (Rm 13,8). Thật thế, chúng ta mang món nợ yêu thương, vì chúng ta được hiện hữu là nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Mang nợ thì phải trả, Thiên Chúa muốn chúng ta trả món nợ đó bằng tình thương với anh em đồng loại. Cho nên khi sửa lỗi người anh em của mình cũng phải lấy tình yêu và lòng bao dung làm nền tảng cho những hành động. Vì nếu thiếu tình yêu trong việc sửa lỗi thì công việc này sẽ biến chúng ta thành những con người xoi mói, chỉ trích, trịch thượng. Nó biến số đông thành sức mạnh hủy diệt hối nhân, biến Hội Thánh thành công cụ để thanh trừng... Chính vì thế, công lý, chân lý đòi người anh em sai lỗi phải sửa chữa, nhưng người anh em cũng cần tình yêu để chữa lành. Chân lý và tình yêu phải là đôi cánh không thể tách rời trong việc sửa lỗi anh em. Nó không chỉ đưa người anh em lỗi phạm ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nhưng còn dẫn đưa họ về với Đấng là Chân lý, là sự thật và là sự sống. Trên hết đó là Đấng được gọi là tình yêu.

Sửa lỗi cho người anh em đó là tránh nhiệm của mỗi người chúng ta. Vì tội lỗi có chiều kích xã hội, mà con người là hữu thể xã hội. Tuy nhiên công việc sửa lỗi người anh em đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, tế nhị và nhất là đòi hỏi một tình yêu lớn lao. Công việc đó phải được hướng dẫn bởi chân lý và được chữa lành bằng tình yêu.

Lời Chúa dạy chúng ta phải sửa lỗi cho anh em mình. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại hai thái cực: một số người luôn xoi mói, rêu rao chuyện của người khác; còn số khác thì sống chết mặc bay, không quan tâm đến người khác. Là những ki-tô hữu chúng ta có quyết tâm sống lời Chúa dạy hay không?

Lời Napoleon: “Thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự yên lặng của những người tốt.” Trước bất công, trước điều ác, chúng ta có dám đứng ra để bênh vực cho sự thật hay không?  Hay như Đức Thánh Cha Biển Đức VXI từng nói: “Chỉ vì sự tiến thân mà anh em chấp nhận làm con cho câm hay sao?” Chó câm hay con chó biết sống đúng với bản chất, bản tính của nó là tùy thuộc vào sự chọn lựa. Hãy can đảm sống cho sự thật khi bạn còn có thể, đừng đợi đến khi bị sự ác đè bẹp rồi hối hận. 

Ân Tâm – Cộng đoàn Phước Vĩnh

 

 TN23-A129: Chúa nhật XXIII Thường Niên, năm A:

"TƯƠNG QUAN".

Hiền Lâm.

+ ĐỌC TIN MỪNG: Mt 18, 15-20

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 + SUY NIỆM. "TƯƠNG QUAN"

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến đời sống tương quan giữa con người với nhau, thể hiện Chúa nhật XXIII TN23-A129

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến đời sống tương quan giữa con người với nhau, thể hiện qua việc giúp nhau sửa lỗi, tha thứ cho nhau và hiệp nhất với nhau phụng sự Thiên Chúa:

 * Tính nhân bản trong việc sửa lỗi cho nhau.

Chúa Giê-su đưa ra chúng ta một tiêu chuẩn giúp nhau sửa lỗi có tính nhân bản và tế nhị. Khi muốn sửa lỗi ai, cần tôn trọng nhân phẩm của họ, ai cũng có lòng tự trọng, nếu chúng ta thiếu ý nhị sẽ làm người có lỗi cảm thấy tự ái, nhất là làm cho họ phải xấu hổ và mặc cảm trước đám đông thì sự việc sẽ càng tệ hại hơn.

Vì thế, khi muốn sửa lỗi ai, ít nhất phải qua 3 bước:

- Giữa hai người với nhau;

- Cần người thứ ba chín chắn và khôn ngoan hoặc người thứ ba này có khả năng thu phục…;

- Đưa đến cộng đoàn Hội Thánh.

Không chỉ là 3 bước, mà con số 3 trong Thánh Kinh cho thấy một sự kéo dài (không phải là tam ba bận). Nghĩa là muốn sửa lỗi ai cần đến một sự kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện xin Chúa giúp hoán cải tội nhân.

 * Năng quyền và tính tương quan trong Hội Thánh.

- Việc Chúa nói đến tháo cởi hay cầm giữ, có thể hiểu đến năng quyền của Hội Thánh ban cho các mục tử qua Bí Tích Cáo Giải, nhưng suy xa hơn, có một ý nghĩa bao quát về cả chính bản thân và tương quan giữa người với người trong chúng ta.

- Khi chúng ta đặt niềm tin vào tình thương của Chúa sẽ tha thứ cho mình, thì chúng ta mới thoát ra được khỏi mặc cảm của tội lỗi để bắt đầu đời sống mới. Đôi khi chúng ta xưng tội, Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, nhưng về chúng ta cứ bối rối và cứ dằn vặt mãi trong tội.

- Khi ta tha thứ (tháo cởi) cho ai, thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chính chúng ta; còn khi chúng ta cứ mãi mãi mang trong mình sự hận thù, thì không những chúng ta trói buộc ngay chính chúng ta trong sự tự ti, mà trước mặt Chúa chúng ta cũng không được tha thứ.

- Tính tương quan được thể hiện qua lời dạy của Chúa Giêsu: “Ở đâu có hai hay ba người họp nhau vì danh Thầy, thì có Thầy ở giữa”. Chúng ta không phải là đơn lẻ, vì dù ở đâu chúng ta cũng thuộc về một cộng đoàn hay một giáo xứ. Giáo Hội khuyến khích và mong muốn chúng ta tham dự những giờ kinh chung và tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn nơi chúng ta đang sống…

 Lạy Chúa Giêsu, Nước Trời Chúa dành cho chúng con mai sau được xây dựng ngay trong đời sống tương quan giữa thế gian này. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con chỉ thực sự yêu mến Chúa khi chúng con biết thương yêu tha nhân. Amen.

 Hiền Lâm.

 

TN23-A130: SỬA LỖI NGƯỜI ANH EM

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Tự bản chất, con người vốn yếu đuối, mỏng giòn và dễ sai phạm. Lịch sử cứu độ cho thấy điều đó. Biết TN23-A130

Tự bản chất, con người vốn yếu đuối, mỏng giòn và dễ sai phạm. Lịch sử cứu độ cho thấy điều đó. Biết bao lần, con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho nhau và tác hại đến các loài thụ tạo. Cùng là thân phận con người, chúng ta có thể đồng hành, nâng đỡ và cảm thông nhau, nhất là chúng ta có thể sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên tốt hơn.

1. Cần sửa lỗi cho nhau

Lỗi phạm của người anh em có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng cần phải sửa lỗi cho nhau, vì đó là một trách nhiệm. Chúa đòi ta trả lẽ về sự sai phạm của người anh em, nếu ta không sửa lỗi họ (x. bài đọc I). Trong mối liên đới là con một Cha trên trời, là chi thể của Đức Kitô, chúng ta có trách nhiệm nâng đỡ và giúp nhau nên tốt hơn: “Chúng ta phải để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt” (Dt 10,19).

Hơn nữa, sửa lỗi còn là một hành động thể hiện tình bác ái với nhau. Việc sửa lỗi chân thành  ngăn chặn hậu quả của những sai phạm, giúp người anh em chu toàn lề luật và tiến đến sự hiệp thông trong đức ái. Nếu ta nhắm mắt, bịt tai để cho người anh em trong tình trạng sai phạm tội lỗi, đánh mất linh hồn, chúng ta trở thành những người vô cảm, thiếu tình liên đới.

2.  Sửa lỗi là một nghệ thuật

Người sữa lỗi cần phải có sự khôn ngoan. Bởi theo tính tự nhiên, không ai muốn bị sửa dạy, nhất là khi điều đó chạm đến tự ái của họ. Trong Cựu Ước, việc ông Nathan sửa lỗi vua Đavít cho ta bài học về sự khôn ngoan. Sau khi kể cho vua nghe về câu chuyện người giàu bắt con chiên của người nghèo. Ngôn sứ Nathan để cho vua bừng bừng nổi giận rồi mới nói: “kẻ đó chính là ngài!” (2Sm 12,7). Vua Đavít bừng tỉnh và thú nhận: “Tôi đắc tội với Đức Chúa” (2Sm 12,13).

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy ta một nghệ thuật sửa lỗi. Người sửa lỗi phải tế nhị, kín đáo: “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Nhưng khi thấy tình hình không tiến triển thì hãy nhờ đến người khác (x. Mt 15,16). Làm sao cho người được sửa lỗi cảm thấy mình được cảm thông và tôn trọng. Họ sẽ sẵn sàng sửa lỗi khi đã có thể đảm nhận trách nhiệm của mình trong tự do. Nghĩa là họ sẽ thay đổi khi đạt đến một bước tiến của sự trưởng thành.

3. Sửa lỗi cần một tâm hồn chân thành

Sửa lỗi là một việc tế nhị, nên ngoài sự khôn ngoan, người sửa lỗi phải có một tâm hồn chân thành. Đôi khi, chúng ta sửa lỗi người khác vì bực mình, vì bức xúc, vv… Chúng ta có nhu cầu chỉnh sửa hơn là thiện chí giúp người anh em mình nên tốt hơn. Chúng ta thích lấy cái rác trong con mắt người anh em (x. Lc 6,42). Chúa Giêsu dạy chúng ta khi sửa lỗi anh em thì: “chỉ một mình anh với nó mà thôi” (Mt 15,16). Nghĩa là việc sửa lỗi phải thực hiện cách chân tình và trong thiện chí. Trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, Chúa không lên án người phụ nữ cũng không thỏa hiệp với sai lầm của chị. Người bảo: “Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). Người sửa lỗi không được làm lớn chuyện, không tiết lộ bí mật và những yếu đuối của người anh em, nhưng phải cảm thông chân thành với người có lỗi. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, không đốt cháy giai đoạn. Nếu người anh em chưa sẵn sàng để thay đổi, chúng ta có thể khôn ngoan thay đổi cách thức, nhưng phải kiên nhẫn để ơn Chúa Thánh Thần hoạt động trong họ.

4. Cầu nguyện cho nhau: thần dược tốt nhất

Chúng ta cần phải xin ơn Chúa Thánh Thần, phải cầu nguyện cho người được sửa lỗi. Đây là thần dược tốt nhất. Bà thánh Monica cho ta một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của lời cầu nguyện. Hơn hai mươi năm, khi Augustino, con mình sai lạc, bà âm thầm cầu nguyện trong nước mắt. Cuối cùng thì Chúa đã nhận lời bà mà cho Augstino trở lại và thành một vị thánh lớn. Nếu chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho người có lỗi thì đó là một điều đẹp lòng Chúa. Vì “các thiên thần trên trời sẽ hoan hỷ vui mừng vì một người tội lỗi trở lại” (Lc 15,10). Hơn nữa: “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 15,20). Khi cầu nguyện cho người có lỗi, chúng ta học cách để yêu thương và đón nhận họ cả khi họ không sửa đổi. Chúng ta dâng lên Chúa những lầm lỗi của người anh em. Bởi vì chúng ta sửa lỗi cho nhau nhưng Thiên Chúa mới có khả năng ban ơn để họ sám hối và Ngài đền tội cho họ cũng như cho chúng ta: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang lên cây thập giá ” (1Pr 2, 24).

     Sửa lỗi quả là một việc rất khó và mang tính đòi hỏi. Nhưng khi ý thức trách nhiệm của mình với anh chị em, chúng ta sửa lỗi trong sự khôn ngoan và chân thành, biết cảm thông nhau, nhất là cầu nguyện cho nhau, ắt hẳn Thiên Chúa sẽ chúc lành cho thiện chí của chúng ta, và làm cho người anh chị em được biến đổi.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết sửa lỗi cho nhau chân thành và cũng học cách đón nhận khi được sửa lỗi.

 M. Clara Nguyễn Thị Diệu

 

TN23-A131: NGHỆ THUẬT SỬA LỖI

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-2

 Là con người, không ai không tránh khỏi những lỗi lầm yếu đuối. Sống trong một tập thể hay một TN23-A131

Là con người, không ai không tránh khỏi những lỗi lầm yếu đuối. Sống trong một tập thể hay một cộng đoàn là chúng ta có tương quan với nhau. Vậy, chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm xây dựng cho nhau với sự tế nhị và tình yêu thương chân thành. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta thấy về bổn phận và cách thức sửa lỗi. Thiết tưởng đây cũng chính là bài học cho mỗi người chúng ta.

1. Trách nhiệm sửa lỗi

Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa ra lệnh cho ngôn sứ Edkien phải nói, phải lên tiếng cảnh cáo kẻ gian ác từ bỏ con đường xấu xa và trở lại để được sống. Nhưng nếu ngôn sứ không nói thì Thiên Chúa sẽ đòi ngôn sứ đền nợ máu nó (Ed 33,7-9). Còn Chúa Giêsu thì nói với các môn đệ bằng một mệnh lệnh: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15). Trong Tu Luật Thánh Biển Đức cũng nói rất nhiều đến việc sửa lỗi như: “Hãy theo lời Chúa dạy, đàn anh kín đáo cảnh cáo một hai lần. Nếu không sửa mình, hãy khiển trách công khai trước mặt mọi người” (TL 23,2-3). Viện Phụ phải hết lòng lo lắng săn sóc những anh em lầm lỗi. Ngài phải dùng mọi phương cách như một lương y lành nghề…và đem hết tài lực khôn khéo, để không một con chiên nào được ủy thác cho mình phải hư mất (x. TL 27).

Do đó, chúng ta không thể làm ngơ hay bỏ qua trước những lỗi lầm của người anh em. Tuy nhiên, với trách nhiệm thôi chưa đủ, chúng ta cần phải có sự tế nhị trong cách sửa lỗi người khác.

2.Tế nhị trong khi sửa lỗi

Để sửa lỗi cho nhau là một việc làm khó khăn. Khó khăn cho người có lỗi cũng như người sửa lỗi. Vì người có lỗi luôn mặc cảm và tự ái. Do đó, khi được sửa lỗi thì họ chẳng vui thích gì. Còn người sửa lỗi thì thường hay thiếu tự chủ, thiếu khiêm tốn hoặc thiếu sự khôn ngoan.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một “mô hình sửa lỗi tăng lên dần” theo từng bước, “từ kín đáo đến công khai và từ riêng tư đến cộng đoàn,” Bước thứ nhất là sửa lỗi một cách riêng tư: khi thấy người anh em trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, “một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Nếu bước thứ nhất không hiệu quả thì mới phải dùng tới bước thứ hai: “đem thêm hai hoặc ba nhân chứng” (Mt 18,16). Bước thứ hai mà cũng không hiệu quả thì mới dùng tới bước thứ ba: hãy “đi thưa với Hội thánh” (Mt 18,17a). Bước thứ ba cũng không có tác dụng gì thì hãy “kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,17b).

Thánh phụ Biển Đức thì dạy các bề trên rằng: “Khi quở trách, phải cư xử khôn ngoan, không thái quá, kẻo khi muốn cạo sạch rỉ sét lại làm vỡ cả bình” (TL 64,12).

Tục ngữ Việt Nam thì luôn nhắc bảo nhau rằng: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Con người phạm tội là vì yếu đuối. Do đó, người có lỗi được ví như một cái bình sành dễ vỡ (x. 2Cr 4,7). Cho nên, khi sửa lỗi mà chúng ta không khôn khéo thì có thể làm cho cái bình vỡ luôn, hay làm cho người anh em bị tổn thương nhiều hơn.

Vậy, điều quan trọng là chúng ta phải nói làm sao, ứng xử như thế nào để người có lỗi dễ dàng chấp nhận. Điều này thiết tưởng đòi hỏi chúng ta phải có một tình yêu cao độ đối với tha nhân.

3. Tình bác ái huynh đệ trong sửa lỗi

Thánh Thánh Biển Đức dạy: “chúng ta ghét nết xấu, nhưng phải yêu thương anh em” (TL 64,11). Và “hết sức nhẫn nại chịu đựng những yếu đuối xác hồn của nhau” (TL 72,5). Vì khi “đã yêu thương thì không làm hại người anh em” (Rm 13,8). Nhưng tìm mọi cách để làm cho anh em được nên hoàn thiện hơn. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai thì nhắc nhở các tín hữu rằng: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8).

Khi được hỏi phải xử lý người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình như thế nào, Đức Giêsu chỉ cúi xuống viết trên đất và bảo họ: ai sạch tội thì cứ việc lấy đá ném trước. Cuối cùng họ đã rút lui hết vì không có ai là người vô tội (x. Ga 8,2-11). Qua hành động đó cho thấy Đức Giêsu không những đã thoát được cạm bẫy của họ, mà còn cho họ nhận ra họ cũng là những người tội lỗi đang cần sự thông cảm và tha thứ. Nếu ý thức được điều này, chúng ta không còn dám tự cao tự đại, nhưng luôn tâm niệm mình cũng là người đầy lỗi lầm và khiếm khuyết đang cần đến sự nâng đỡ của người khác.

Chúng ta sống trong một gia đình, một cộng đoàn, hay trong một tập thể của Giáo hội hoặc xã hội nào thì chúng ta đều có tương quan với nhau. Mối tương quan đó phải được thể hiện cách cụ thể trong đời sống qua sự quan tâm, nâng đỡ đến những yếu đuối xác hồn của nhau. Khi chúng ta sửa lỗi người khác là chúng ta nhắm tới việc đưa họ về đường ngay nẻo chính, để được tốt hơn. Đồng thời, đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta đừng đi vào con đường lầm lỗi đó.

M. Mai Liên

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây