ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU

Chủ nhật - 29/07/2018 07:06
ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC.. 1
MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ.. 9
MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI 21
MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ II 30
MẪU 5: KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA.. 47
MẪU 6: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ.. 56
MẪU 7: CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU.. 68
MẪU 8: SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ.. 79
MẪU 9: XIN ƠN THA TỘI 92

 

MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC


MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con xin dâng đàng Thánh Giá con sắp đi, để kính tôn và sáng danh Chúa, cầu cho mọi linh mục, nhất là cho các vị đang bị bách hại vì Chúa.
Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU BỊ TUYÊN ÁN
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã để người ta lên án tử hình Chúa một cách bất công vì thương yêu con. Vì sự sỉ nhục này, con nài xin Chúa, ban cho mọi linh mục của Chúa, ơn biết tự lên án tử cho mình đối với thế gian, khi các ngài còn đang sống ở trần gian này, để khi các ngài lâm tử, Chúa không phải kết án các ngài nữa.
Cộng đoàn: Xin Chúa cũng ban cho các ngài cũng đừng có thái độ lên án, nhưng biết nhẫn nại trong hy sinh, và cộng tác trong tinh thần đối thoại với mọi người.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ghé đôi vai bầm tím đầy thương tích, vác lấy Thánh Giá mà đi tới Núi Sọ.
Cộng đoàn: Vì việc Chúa khiêm nhường nhận lấy Thánh Giá, con nài xin Chúa cho các linh mục của Chúa, ơn biết khiêm nhường lãnh nhận Thánh Giá, do ơn kêu gọi của các ngài gây nên. Và cho các ngài được can đảm theo Chúa trên đường lên Núi Sọ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.

 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen
Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì đã ngã lần thứ nhất dưới Thánh Giá Chúa vác. Vì sự tự hạ này, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa, ơn xa tránh mọi tội lỗi cố tình, và nếu các ngài có vấp ngã, thì các ngài được ơn trỗi dậy ngay, và tiếp tục theo Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, xin Chúa cũng ban cho các vị đang được thanh luyện trong thử thách, được ơn theo Chúa luôn mãi, không e dè tính toán theo kiểu thế gian.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì cuộc gặp gỡ não lòng trên đường đến Núi Sọ. Vì sự Trái Tim chí Thánh Chúa kết hợp với Trái Tim Đức Mẹ, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa, ơn an ủi và sự trợ giúp thần thế của Mẹ Maria trong trót cuộc đời các ngài và trong giờ các ngài lâm chung.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, xin để Mẹ hiền Chúa, đặc biệt ở bên cạnh các linh mục đang bị thử thách gian lao. Chớ gì Người an ủi các ngài, trong giờ phút thử thách và đen tối các ngài phải chịu, như Người an ủi Chúa trên đường tử nạn xưa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa đáng mến, con đội ơn Chúa đã vui lòng nhận sự giúp đỡ nhỏ mọn, cho dù của một người xa lạ. Xin Chúa gởi đến cho các linh mục Chúa, một người nào đó để khuyến khích, tưởng lệ và nâng đỡ các ngài trong lúc đau khổ, khi những thập giá của ơn kêu gọi các ngài hầu như quá nặng, một mình các ngài không vác nổi nữa.
Cộng đoàn: Xin Chúa cũng ban cho các linh mục đang vác thập giá thử thách, được ơn hộ giúp thích hợp, được một lời an ủi, một nghĩa cử thân ái, để giữa những lúc chán nản nhất, các ngài vẫn hiểu rằng Chúa vẫn ở cùng các ngài, cùng vác thánh giá với các ngài, như các ngài cùng vác thánh giá với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã in thánh nhan đáng thờ lạy của Chúa lên tấm khăn bà Vêronica. Vì phần thưởng cao trọng bà Vêronica đã được, con nài xin Chúa, ban cho mọi linh mục ơn hiểu biết rằng : Các ngài đã được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, và các ngài cũng phải nhận ra Chúa, nơi những người Chúa đã trao phó cho các ngài.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con cũng nài xin Chúa cho các linh mục đang bị thử thách được nhận ra Chúa, cho dù Chúa đã biến dạng trong cơn thử thách các ngài, để các ngài được nên giống Chúa, lúc hấp hối còn xin tha thứ cho địch thù.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì đã ngã xuống đất lần thứ hai rất mực thảm thương này. Vì những đau đớn Chúa đã chịu do cây thánh giá đè xuống đất, con nài xin Chúa ban cho mọi linh mục Chúa, ơn trung thành với bổn phận chăn dắt các linh hồn. Chớ gì những vị đã bỏ rơi lý tưởng hoàn thiện của bậc mình, được trỗi dậy cùng với Chúa, và tiếp tục theo Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cũng ban cho những vị đang bị cám dỗ, muốn trốn tránh nhiệm vụ linh mục vì thử thách, được ơn lấy lại can đảm, khi nhìn ngắm Chúa trong những lần Chúa gục ngã, và được trung thành vác thánh giá làm một với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIA LIÊM

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã an ủi các phụ nữ khóc thương, vì thấy đau khổ Chúa chịu. Lạy Chúa, xin ban cho mọi linh mục Chúa, ơn nhân hậu và từ bi với những người đang cần các ngài nâng đỡ. Xin Chúa ban ơn cho tất cả những linh mục đau khổ, để trái tim các ngài phản chiếu các nhân đức của Thánh Tâm Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban cho những vị đang bị thử thách, được ơn giữ những đau khổ các ngài chịu cho một mình các ngài mà thôi, để các ngài theo gương Chúa, và không để những đau khổ các ngài chịu đó, khiến các ngài thành vô cảm trước những đau khổ của tha nhân.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ngã lần thứ ba, dưới sức nặng những cực hình Chúa chịu. Vì sự can đảm anh hùng Chúa đã trỗi dậy, sau lần ngã thứ ba rất mực đau đớn này. Xin Chúa ban cho mọi linh mục Chúa, ơn trung thành mãi mãi với ơn kêu gọi của các ngài, và xin ban cho những vị đã quay lưng lại với Chúa ơn khiêm nhường, từ chỗ sa ngã đứng dậy và trở lại với Chúa, tin tưởng rằng Chúa sẽ lại đón nhận các ngài vào hàng những bạn thiết với Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban ơn cho các linh mục, đang sống trong nguy hiểm thử thách, được lòng vững mạnh. Xin cho các ngài được can đảm bám chặt lấy Chúa, dù gặp thử thách mãnh liệt đến đâu mặc lòng. Xin gìn giữ các ngài trung thành với một mình Chúa mà thôi. Xin đánh động lòng những kẻ bội giáo, để họ trỗi dậy khỏi sự yếu đuối, và lại vác thập giá mình đi theo Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU ĐỂ QUÂN DỮ LỘT ÁO

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã chịu xấu hổ và khiêm nhường, để cho người ta lột trần Chúa trên Núi Sọ. Lạy Chúa Giêsu thanh sạch, vì sự hổ nhục này, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa được tâm hồn và ý hướng rất mực trong sạch khi phụng sự Chúa, và cũng được lòng can đảm, tự bóc lột mình khỏi những gì có thể làm phiền lòng Chúa bất cứ cách nào.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin giúp các ngài biết kết hiệp những nhục nhã các Ngài phải chịu, với những nhục nhã Chúa đã chịu xưa, nhờ đó các ngài trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa thế gian.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã để cho lý hình đóng đinh, hầu nêu gương nhẫn nại anh hùng khi chịu cực hình khủng khiếp.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con nài xin Chúa vì sự đau khổ dữ dằn Chúa chịu, ban cho mọi linh mục Chúa, ơn nhẫn nại trong những cơn thử thách và những lúc gặp khó khăn. Chớ chi các ngài biết kết hợp những đau khổ tinh thần, tâm trí và thể xác, với những đau khổ Chúa chịu trên thánh giá xưa, để làm cho mọi người được ơn cứu độ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, con mến Chúa hết lòng. Và con đội ơn Chúa đã cứu chuộc thế giới bằng cách hy sinh mạng sống, ban phát tất cả cho chúng con.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa ơn tham dự vào tình bác ái phổ quát của mọi người, theo gương Chúa hy sinh mạng sống cho Nước Chúa lan rộng trên trái đất. Xin cho các ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả chính sự sống mình cho mọi người, nhất là xin cho các ngài biết kiên tâm yêu mến Chúa, và phục vụ mọi người trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: THÁO XÁC CHÚA VÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ở trong tay Đức Mẹ Maria vô nhiễm, khi ly trần cũng như hồi giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, vì sự Đức Mẹ ôm chặt lấy xác Chúa, xin Chúa làm cho mọi linh mục được sống thế nào, để đến giờ lâm tử, các ngài được phúc ra trước Chúa, trong cánh tay của Mẹ Thánh Chúa.
Cộng đoàn: Lạy chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin phù giúp hết thảy các linh mục đang chịu cực khổ vì đức tin. Xin cho những hình khổ và cái chết các ngài chịu, trở thành hạt giống, làm cho Giáo Hội càng ngày càng mọc lớn mạnh hơn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Mười Bốn: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TÁNG TRONG MỒ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, con đội ơn Chúa đã lấy cuộc đời và cái chết của Chúa dạy con những bài học, và đội ơn Chúa vì sự Phục Sinh vinh hiển ra khỏi mồ, để sống cuộc sống trên trời mà chúng con hy vọng, nhờ ơn Chúa trợ giúp, một ngày kia, chúng con tham dự vào cuộc sống của Chúa. Vì sự Chúa chịu mai táng, con xin Chúa ban cho mọi linh mục, ơn giữ mình khỏi tinh thần thế tục, mặc dầu sống giữa thế gian, và ơn bền vững mến yêu Chúa suốt đời.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con đội ơn Chúa đã ban cho con được theo Chúa trên con đường sầu thảm Núi Sọ. Xin Chúa lấy Thánh Giá chúc lành cho con, để con cũng được hưởng phần gia nghiệp trên trời, cùng với Chúa và tất cả những ai con cầu nguyện cho. Amen.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


      Đọc 1 Kinh Lạy Cha
      Đọc kinh Tin Kính
      Đọc kinh Trông Cậy

 

MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.

X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Nhất: QUAN PHILATÔ PHÁN XÉT CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Vì tình yêu mà Ngôi Lời đã Nhập Thể. Người đã đến trong thế gian để làm chứng về Chân Lý, để đem lại cho con người sự sống ; và Người đến dẫn dắt chúng ta vượt khỏi vòng vây tội lỗi…
Thế mà thế gian đã không đón tiếp Người, con người đã từ chối Người. Hơn thế nữa, thế gian đã lên án Người. Và cho đến hôm nay … Cứ mỗi lần chúng ta sống ích kỷ, cứ mỗi lần chúng ta không chịu tha thứ, cứ mỗi lần chúng ta xét đoán kẻ khác, thì một lần nữa, chúng ta lại kết án Người.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin hãy đánh động trái tim của con để con biết ăn năn, xin hãy soi sáng tâm trí của con để con hiểu rằng : Chúa thương mến con. Và xin Chúa hãy mở mắt con để con nhìn thấy Chúa trong mọi người.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Món quà trả ơn mà thế gian đã dành cho Chúa Giêsu là một vòng gai, và món quà trả nghĩa mà con người đã trao tặng cho Người là một cây Thập Giá. Con người đã đặt lên vai của Người gánh nặng đau thương.
Và cho đến hôm nay, cứ mỗi lần chúng ta làm cho người khác đau khổ, cứ mỗi lần chúng ta làm ngơ trước sự khó nghèo của người khác … thì một lần nữa, chúng ta chồng lên cho Người một Thập Giá nặng hơn.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin hãy tha thứ những lầm lỗi của con, xin làm cho trái tim của con biết xót thương những người bất hạnh. Xin hướng dẫn đôi chân của con, để con biết tìm đến những kẻ khó nghèo ; và xin hãy mở rộng cánh tay con, để con ôm ấp và thương yêu mọi người.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : Chúa đã vấp ngã bởi vì nẻo đường thập giá năm xưa rất quanh co và gồ ghề. Con người đã làm nên những nẻo đường chông gai ấy, bởi vì họ đã sống một cuộc đời đầy tính toán, mưu mô, gian ác.
Và cho đến hôm nay, cứ mỗi lần khi chúng ta thấy người khác vấp ngã, mà không đến giúp đỡ, khi chúng ta khinh chê hoặc cười trên sự đau khổ của người khác, khi thấy người khác buồn sầu mà không đến an ủi, thì một lần nữa, chúng ta lại làm cho nẻo đường của Chúa càng tệ hại hơn.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ xác thân yếu đuối của con ; xin ban cho con sự can đảm để con biết chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống ; và xin Chúa ban cho con sức mạnh, để con sẵn sàng dấn thân phục vụ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Bốn: ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Có người mẹ nào vui sướng khi thấy con mình đau khổ ? có người mẹ nào cảm thấy an tâm khi gia đình mình bị phân tách chia ly ? Cuộc đời của Mẹ là những chuỗi ngày suy tư, bởi vì tấm lòng của Mẹ chất chứa biết bao những nỗi u buồn. Tấm lòng của Mẹ thường bị gươm giáo đâm thâu, và Giáo Hội Mẹ chắc chắn bị thương tích.
Khi chúng ta cãi nhau và gây sự bất hoà trong gia đình, khi chúng ta gây ra sự chia rẽ trong cộng đoàn …, một lần nữa, chúng ta lại đâm một lưỡi gươm khác vào con tim của Mẹ.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho con biết cảm thông những khổ đau của người mẹ ; xin cho con luôn biết thứ lỗi và sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm của người khác, và nếu đã ra đi, xin cho con biết quay trở về để làm hoà với Chúa và đoàn tụ với anh em.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Năm: ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Vì tình đồng hương mà ông Simon đã thấu hiểu được sự đau khổ của người đồng loại ; và vì lòng xót thương giữa người với người, ông đã đến chia sẻ nỗi đau với Chúa Giêsu.
 Giúp Chúa vác cây Thập giá là một hành động bác ái cao cả ; đó cũng là một tình yêu cao đẹp giữa con người với con người.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim quảng đại và xin Ngài cho con luôn hiểu rằng : Cứ mỗi lần con đưa tay để dẫn đưa một kẻ tật nguyền qua đường, cứ mỗi lần con bắt tay làm quen với những người không quen biết, cứ mỗi lần con phụ giúp những khách hàng bỏ đồ lên xe, và cứ mỗi lần con thành tâm chỉ đường cho người lạc lối, đó là những lần con đến giúp đỡ ngài vác cây Thập giá.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Sáu: BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Niềm vui của nhân loại được sung mãn trong sự an ủi, và con người tìm thấy hạnh phúc khi họ được ủi an.
Khi an ủi những kẻ bất hạnh, con người tự nhiên tìm thấy cho mình những giây phút thiêng liêng, và những giây phút ấy chính là hạnh phúc của con người. Bà Thánh Veronica đã tìm được hạnh phúc khi bà đến lau mồ hôi và máu trên mặt Chúa Giêsu. Sự an ủi và hành động yêu thương của bà là hồng phúc mà Thiên Chúa đã tặng riêng cho bà.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng : cứ mỗi lần con đến thăm những gia đình tan nát, cứ mỗi lần con trao tặng người khác một nụ cười tươi, cứ mỗi lần con nhìn kẻ thù với ánh mắt cảm thông nguyện cầu, đó là những lần con đã lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Nếu đời không tìm được ý nghĩa, thì con người sẽ dần dần tàn lụi theo thời gian, và cuối cùng tất cả sẽ thành hư vô. Không ! Con người sẽ không trở thành một vật hư vô, bởi vì con người đã được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ thuở ban đầu. Chúng ta phải sống và sống vinh quang mỗi ngày.
Sức chịu đựng của con người có hạn, và trí tuệ của con người có ranh giới. Vì vậy con người không thể bị ép buộc sống trong vòng vây của sự chết. Chúng ta phải sống trong tự do, và chúng ta phải sống trong Sự Thật. Chúa Giêsu cũng thế, Ngài không thể nào bị chúng ta ép buộc để vác cây Thánh Giá mãi như vậy. Ngay nơi đây và bây giờ, Người lại vấp té, và Người té là vì chúng ta đã sống trong tội lỗi quá lâu.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa những lối sống xa hoa dâm lụy, xin cho con biết sửa những nết xấu trong người con, và xin cho con biết cố gắng sống đúng phẩm giá con người, người con của Thiên Chúa Tình Yêu.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU YÊN ỦI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Chủ sự : Cuộc hành trình của Chúa Giêsu là một cuộc hành trình cứu vớt. Đi đến đâu là Người thương xót nhân loại đến đó. Trên khắp nẻo đường xương đau máu đổ, Người đã chữa trị biết bao kẻ phong cùi. Người đã tha thứ biết bao người tội lỗi. Dù rằng Người đã gần đến nơi, nhưng Người đã dừng lại an ủi những người thiếu phụ, những con người mang trong tim đầy những tình cảm xót xa.
Hành động "dừng chân lại để yên ủi người khác" là một ví dụ cao quý, và qua ví dụ thiêng liêng ấy, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng : dù sống trong đau khổ, dù nhà tan cửa nát, dù chúng ta có gặp bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn có thể trở nên dụng cụ yêu thương. Chúng ta vẫn có thể trở thành niềm vui cho kẻ khác, nếu chúng ta biết bắt chước Người yên ủi kẻ khác.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, trong những lúc vội vã, xin cho con biết dừng chân lại để giúp đỡ những kẻ yếu đuối hơn con ; và xin cho con đừng bao giờ làm ngơ bước qua mặt những kẻ đang thiếu thốn về tình cảm cũng như vật chất.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : Nếu chỉ vì sự khoái lạc vui thú, danh dự, tiền bạc và quyền thế mà con người phải chà đạp lên nhau để sống, thì phúc cho kẻ ấy "họ đừng có sinh ra thì hơn".
Càng trèo cao, con người té càng đau ; và vì vậy, càng làm lớn bao nhiêu, con người càng phải khiêm tốn bấy nhiêu. Bởi vì ngày nay, con người có thể kiêu căng, nhưng ngay sau đó, họ sẽ bị người khác khinh bỉ !
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học khiêm tốn khi Người ngã. Càng leo lên đỉnh đồi Can-vê, sức lực của Chúa Giêsu lại càng trở nên yếu đuối. Người té xuống đất là để ôm ấp những con người bé nhỏ thấp hèn. Người cúi xuống đất để nâng đỡ dậy những ai khiêm nhu hèn mọn.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khiêm nhường trước mặt Chúa và xin cho con đừng bao giờ kiêu căng trước mặt người đời.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười: QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Bị lột quần áo trước mặt dân chúng là một sự nhục nhã thậm tệ mà con người đã xúc phạm đến thân thể của Chúa Giêsu.
Ngày nay, con người vẫn còn dùng những hành động thô bạo và nhục nhã ấy để hành hạ nhau. Thật là một điều rất xấu hổ, khi chúng ta xúc phạm đến thân thể người khác, khi chúng ta làm nhục người anh em trước đám đông, và khi chúng ta bêu xấu danh tánh người khác nơi cộng đồng.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương và tôn trọng mọi người ; xin cho con nhớ rằng : cứ mỗi lần con bắt lỗi người khác, là mỗi lần con lại lột áo Chúa ra, và cứ mỗi lần con xúc phạm đến thân thể người khác, là mỗi lần con lại làm ô nhục đến danh thánh Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH

Chủ sự : Dùng vũ khí, gươm đao để sát hại con người là hành động hung tàn của loài thú ; tuy vậy, hằng ngày và hằng giờ, ở nơi này hoặc chỗ nọ, máu của con người cứ tiếp tục tuôn đổ trên khắp các miền. Những giọt máu ấy là hậu quả của những cuộc chiến tranh vì lòng hận thù giữa dân tộc này với dân tộc khác. Dòng sông đẫm máu ấy cũng là kết quả của những lần phá thai, tự tử, những vụ án cướp của giết người không gớm tay, những tai nạn giao thông do những người dùng thuốc phiện và rượu chè gây nên.
Ngày nay, biết bao con người vẫn còn mù quáng. Họ vẫn còn cố gắng dùng những chiếc búa to và đinh nhọn để đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập Giá. Máu của Người vẫn chảy ròng rã suốt 2000 năm qua, thế mà có lẽ nào chúng ta không cảm thấy đớn đau trong cõi lòng.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, dòng máu của Ngài chảy ra từ những dấu đinh là dòng máu cứu độ. Dòng máu ấy đã tẩy rửa tội lỗi của chúng con. Xin cho con luôn biết cúi đầu cảm tạ khi nhìn lên thánh Giá của Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Chủ sự : Chết đi cho người khác là một tình yêu tuyệt hảo, bởi vì "không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu". Chúa Giêsu đã yêu chúng ta đến nỗi Người đã hy sinh chịu chết vì chúng ta.
Người đã yêu thương chúng ta dường ấy, thì giờ đây chúng ta cũng phải bắt chước Người mà yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con mà Chúa bị treo trên thập giá. Xin Chúa ban cho con luôn biết ngước nhìn lên trời cao để con nhìn thấy một khung trời xanh tươi, một không gian diệu vời, và một tình yêu bao la của tấm lòng Thượng Đế. Xin cho con luôn biết ước mơ về Thiên Đàng, để con sống một cuộc sống hy sinh và sẵn sàng thí mạng sống của mình vì người khác, cũng như Ngài đã một lần thí mạng sống của mình vì Giáo Hội.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Ba: THÁO ĐINH VÀ ĐEM XÁC CHÚA XUỐNG

Chủ sự : Thứ tha và hàn gắn là yếu tố không thể thiếu được trong cuộc sống. Thương yêu và xây dựng cũng là yếu tố cần thiết để sum họp, để nâng đỡ. Sự "Tháo Đinh" là hình ảnh cao đẹp của sự hoà giải. Và hành động đưa xác Chúa ra khỏi cây Thánh Giá là biểu tượng của sự "Hàn Gắn".
Trong quá khứ, chúng ta đã tạo nên biết bao vết thương cho nhân loại, thì hôm nay, chúng ta cần hàn gắn lại những vết thương ấy. Trong dĩ vãng, chúng ta đã gây ra biết bao hận thù, thì bây giờ là thời gian mà chúng ta phải đến xin lỗi ; hơn nữa, chúng ta còn phải biết thứ tha bởi vì "chính lúc chúng ta thứ tha là lúc chúng ta được Thiên Chúa tha thứ !"
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban cho con hồng ân của sự tha thứ ; xin cho con hiểu rằng : cứ mỗi lần con tha thứ cho người anh em, là mỗi lần con nhổ cây đinh ra khỏi Thân Thể Chúa ; cứ mỗi lần con đến làm hoà với kẻ thù của con, là mỗi lần con hàn gắn vết thương trên Thân xác Ngài.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Bốn: TÁNG XÁC CHÚA TRONG MỒ

Chủ sự : Sự chết là một điều sợ hãi của biết bao người, bởi vì không có ai biết được khi nào cái chết sẽ đến với mình. Biết bao nhân tài phải đầu hàng trước sự chết, bởi vì cái chết đến bất chợt và nó không phân biệt tuổi tác ; thậm chí, cái chết có thể đến với con người từng giờ, từng phút, từng giây. Dù con người có thông minh và tài giỏi đến đâu đi nữa, cuối cùng họ cũng phải nằm nhắm mắt xuôi tay trong nấm mồ. Ai trong chúng ta cũng phải chết, nhưng người Công Giáo không sợ sự chết, bởi vì thần chết đã bị Đức Kitô tiêu diệt đến muôn ngàn đời. Sự chết và sự táng xác Chúa Giêsu Kitô trong mồ là biến cố vĩ đại nhắc nhở chúng ta rằng : cái chết lúc nào cũng cận kề, lúc nào cũng gần gũi với chúng ta. Vì thế, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, để lúc thần chết đến, chúng ta sẽ không bị tiêu vong.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương cứu giúp con ; xin luôn bảo vệ con ; xin Chúa ban cho con niềm vui và bình an trong lúc chờ đón sự chết ; xin cho con nhớ rằng : con người cần phải chết đi, bởi vì có chết đi thì con người mới có ngày trỗi dậy vinh hiển. Amen.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen
      Đọc 1 kinh Lạy Cha
      Kinh Tin Kính
      Kinh Trông Cậy.

 

MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI


MỞ ĐẦU: Kinh Ăn Năn Tội.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, cùng đi với Nữ Trinh Maria Mẹ sầu bi, chúng con sắp theo chính Chúa lên Núi Sọ, nơi mà Chúa đã hoàn tất việc cứu chuộc chúng con. Trong giờ suy gẫm những mầu nhiệm lớn nhất về cuộc khổ nạn Chúa chịu, xin Chúa ban cho con lòng ăn năn những tội con đã phạm, và ban cho con hết lòng cảm tạ chúa, vì Chúa đã cho con thấy rõ Chúa đã thương con. Amen.
Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU CHỊU TUYÊN ÁN TỬ HÌNH

Chủ sự : "Ta là mục tử tận tình. Mục tử tận tình hiến mạng sống mình cho người mình yêu… không ai cướp được mạng sống của Ta. Ta hiến mạng sống theo ý riêng Ta… Đó là trách nhiệm mà Cha Ta đã trao cho Ta".
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Philatô đã bất công tuyên án tử hình Chúa, mà Chúa đã vui lòng tùng phục, để giải thoát con khỏi phải chết đời đời. Con cám ơn Chúa, vì đã yêu thương con quá bội. Xin Chúa cho con xứng đáng được sống đời đời.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự :  "Chính Ngài đã vác nặng những yếu đuối của chúng ta. Chính Ngài đã mang lấy những khốn cùng của chúng ta" (Is 53,4)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, cây Thánh Giá nặng trĩu tội lỗi con đè trên vai Chúa. Xin ban ơn cho con đừng làm cho Thánh Giá Chúa nặng hơn vì những tội lỗi con phạm thêm. Xin để con vác thánh giá bản thân, để đền vì tội lỗi con.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : "Ta gần như gục xuống đất… Rất nhiều kẻ vô cớ oán ghét Ta. Chúng đền ơn sự lành bằng sự dữ. Và chúng thù nghịch ta, chỉ vì ta giảng dạy điều lành" (Tv37,17,21)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa đã gục ngã dưới Thánh Giá. Con thờ lạy Chúa là Chúa Trời con, trong lúc Chúa quả tình yếu đuối. Xin vì những đau đớn Chúa chịu trong lúc ngã, ban ơn cho chúng con đừng khi nào tái phạm tội trọng.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.                 

Chặng Thứ Bốn: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ SẦU BI

Chủ sự : "Hỡi các người qua lại, hãy nhìn cho kỹ và nói cho biết : Có nỗi ưu sầu nào sáng được với nỗi ưu sầu của Ta"(Ac 1,12)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa đã cực lòng khi nhìn thấy Mẹ Chúa sầu bi. Nỗi thảm sầu này, chính những tội lỗi chồng chất của con, đã làm cho Chúa và Mẹ phải chịu. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con thật lòng ăn năn đau đớn, vì những tội lỗi đã phạm.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Năm: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

Chủ sự : "Tôi hoàn thành nơi thân xác tôi, những gì còn thiếu trong cực hình Chúa Kitô, để sinh ích cho thân thể Người là Giáo Hội" (Col 1,24)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, người giúp Chúa vác Thánh Giá, đã được Chúa ban cho đặc ân quá lớn. Xin cho con theo Chúa trên đường Calvariô, bằng cách vui vẻ vác thập giá những tai ương con gặp phải.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Sáu: BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Chủ sự : "Đã có thân xác nào bị hành hạ đến mức đó ? Không còn gì là mặt mũi con người nữa… Nơi Ngài, không còn uy nghi, không còn tôn nghiêm, không còn vẻ đẹp như khi chúng ta ngắm nhìn Ngài, để hướng lòng về Ngài" (Is 52,14 ;53,2)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, vì yêu con, Chúa đã in dấu thánh nhan Chúa trên khăn bà Vêrônica, khi bà lau mặt Chúa. Xin in sâu vào lòng chúng con, kỷ niệm bất diệt những đau khổ đắng cay Chúa đã chịu.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : "Chính vì phần rỗi các ngươi, mà Ta đã chịu sỉ nhục… đã chịu anh em Ta coi Ta như người khách lạ" (Tv 60,7-9)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, đã bao lần Chúa tha thứ cho con, đã bao lần con ngã lại, mặc dầu con đã hứa không tái phạm. Xin nâng đỡ con trong mọi cơn cám dỗ. Xin đừng để khi nào con tái phạm đến Chúa.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU GẶP NHÓM NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

 Chủ sự : "Hỡi phụ nữ thành Giêrusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương các ngươi và con cái các ngươi" (Lc 23,28)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, như xưa Chúa đã phán bảo phụ nữ. Xin phán bảo con phải buồn rầu vì tội lỗi con đã phạm. Xin cho con khóc lóc ăn năn tội thật lòng, để những đau đớn Chúa chịu, sinh ích cho con.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : "Hãy nhìn xem cách thức quân thù Ta mưu sát Ta, cách thức chúng vùi dập Ta xuống tận bùn đen" (Tv 142)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa đã chịu yếu hèn và đau đớn. Xin vì công nghiệp Chúa, cho con đủ sức mạnh chống lại mọi đam mê xấu xa, đã làm cho con mất hết tình yêu nghĩa bạn của Chúa.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

 Chủ sự : "Bây giờ anh em phải trút bỏ con người cũ, để dứt khoát với lối sống trước đây. Anh em phải mặc lấy con người mới, dựng nên theo khuôn mẫu công chính và chân lý, thánh thiện như ý Chúa định" (Eph 4,22-24)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa đã chịu nhục nhã khi bị lột áo, và nếm đắng đót khi chúng cho uống mật đắng, để đền vì tội trắc nết và phóng túng con đã phạm. Con lo buồn đau đớn vì những tội đó, và xin hứa cùng Chúa, từ nay về sau, con sẽ ăn ở trong sạch và tiết độ.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Chủ sự : "Và khi chúng tới nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người cùng với hai tội nhân, một ở bên tả, một ở bên hữu. Bấy giờ, Chúa Giêsu cất tiếng : "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,33-34)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, xác Chúa bị đóng vào Thánh Giá, vì những đinh nhọn xuyên qua tay chân cực thánh của Chúa. Con thương khóc Chúa trong cơn đau đớn Chúa chịu. Xin cho con đóng đinh lòng con vào Thánh Giá, để con ở lại đó mà yêu mến Chúa, và từ nay về sau, đừng khi nào bỏ Chúa.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 Chủ sự : "Không ai có thể yêu hơn người thí mạng cho bạn hữu" (Ga 15,13)
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa sắp chết trong cơn thống khổ chỉ vì yêu con. Cái chết của Chúa là niềm hy vọng, và là an ủi của con. Chớ gì, trọn đời con hằng trung thành với Chúa, để trong giờ con chết, bàn tay thủng lỗ đinh của Chúa ban phép lành cho con.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Ba: GỠ XÁC CHÚA KITÔ XUỐNG

Chủ sự : "Chúa đã chứng minh lòng Chúa yêu ta, bằng cách thí mạng để cứu ta" (Ga 3,6)
Cộng đoàn: Lạy Mẹ sầu bi, hai tay ẵm xác Con yêu dấu tím bầm và nhớp nhúa máu me, xin cho con đừng khi nào đóng đinh Chúa lần nữa, và chớ khi nào để Mẹ phải sầu bi vì con.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Mười Bốn: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ

 Chủ sự : "Cái chết mất hẳn quyền lực đối với Người. Cái chết của Người là cái chết dứt khoát với tội lỗi. Và sự sống của Người là sự sống quy về Thiên Chúa" (Rm 6,10).
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa bị táng xác chỉ vì yêu con, con cung kính thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì tất cả những đau khổ Chúa đã chịu vì con. Xin cho lòng con nên nơi an nghỉ của Thánh Thể Chúa, khi con rước Mình Thánh Chúa vào lòng.
X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.
 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen
      Đọc một kinh Lạy Cha.
      Kinh Tin Kính.
      Kin Trông Cậy.


 

MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ II


MỞ ĐẦU: Kinh Ăn Năn Tội
Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU TẠI VƯỜN GHẾTSÊMANI

Hướng dẫn 1: Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani, Người nói với các ông : "Anh em ngồi tại đây, trong khi Thầy cầu nguyện". Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông : "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức". Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói : "Ápba. Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa Con, nhưng xin đừng làm điều Con muốn, mà làm điều Cha muốn" (Mc 14,32-36).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu đã thao thức, đau buồn và lo sợ trước những nghịch cảnh Người sẽ phải mang. Người cầu xin Cha cất khỏi gánh nặng và thập giá như chén đắng Người sẽ phải uống, nhưng chỉ khi nào ý Cha muốn. Người biết rằng Người sẽ phải uống chén đắng để ý Cha được nên trọn. "Đừng theo ý Con, một theo ý Cha". Đây là mẫu gương dạy cho chúng ta biết cách cầu nguyện trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong những khi khổ đau, hay thập giá.
Cộng đoàn: "Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn và tiếng con kêu, mong được thấu tới Chúa. Buổi con gặp gian truân, xin Chúa đừng ẩn mặt ; trong ngày con cầu cứu, xin Chúa lắng tai nghe và mau đáp lời. Vì đời con :
Tháng ngày tan thành khói,
Xương tuỷ nóng ran như hoả lò.
Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
Nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn.
Quân thù địch cả ngày phỉ báng,
Giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này".
              (Tv 102,1-4.8)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU BỊ PHẢN BỘI VÀ BỊ BẮT

Hướng dẫn 1: Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong nhóm mười hai xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng : "Tôi hôn ai thì chính là Người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". Vừa tới, Giuđa tiến lại gần Người và nói : "Thưa Thầy !", rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người (Mc14,43-46).
Hướng dẫn 2: Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu bị đau khổ thế nào khi người thân cận trong nhóm tông đồ chính là người phản bội Người. Và Người còn đau đớn hơn nữa khi Giuđa dùng chính cái hôn để làm dấu cho kẻ bắt Người. Giuđa đã đồng hành với Người trong suốt 3 năm trường, đã nghe lời Người giảng huấn và chứng kiến những phép lạ Người làm. Nhưng giờ đây chỉ vì mấy đồng bạc đã dẫn quân lính đến bắt Người. chúng ta hãy xin cho được lòng trung thành với Chúa, đừng vì lợi danh mà phản bội Đấng đã hiến thân và chết vì chúng ta.
Cộng đoàn: "Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,
vì chúng tựa cỏ hoang mau úa,
và giống như thanh thảo chóng tàn.
Cứ tin tưởng vào Chúa và làm việc thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.
                   (Tv 37,1-6)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: THƯỢNG HỘI ĐỒNG BUỘC TỘI CHÚA GIÊSU

Hướng dẫn 1: Bấy giờ các Thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra. Tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên tố cáo gian Người rằng : "Chúng tôi có nghe ông ấy nói "Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm !". Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau.
Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu : "Ông không nói lại được một lời sao ? Mấy người này tố cáo ông điều gì đó ?" Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị Thượng tế lại hỏi Người : "Ông có phải là Đức Kitô, Con của Đấng Đáng Được Chúc Tụng không ?". Đức Giêsu trả lời : "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và từ giá mây trời ngự đến". Vị Thượng tế liền xé áo mình ra và nói : "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên chúa, quý vị nghĩ sao ?". Tất cả đều kết án Người đáng chết (Mc 14,55-64).
Hướng dẫn 2: Ghen ghét và ganh tị giống như căn bệnh ung thư trong thời đại chúng ta. Chúng đã làm cho ta đối xử với nhau thiếu tình người, tố cáo nhau và còn dẫn đến nhiều động lực khác. Chúng ta đã nhìn lại cảnh quan ấy qua các vị Thượng tế đối xử với Chúa Giêsu như thế nào ? Nhưng Chúa dạy cho chúng ta một bài học làm gương mẫu cho cuộc đời, Ngài không tự biện hộ cho mình. Mặc dù bị vu khống, nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng, và cuối cùng, bằng giá nào Người cũng loan truyền sự thật : "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến".
Cộng đoàn: "Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ,
Hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.
Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.
Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
 Hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện !
Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
Hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo,
Không còn chê ghét việc gian tà"
                           (Tv 36,1-4)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.   
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: PHÊRÔ CHỐI CHÚA GIÊSU

Hướng dẫn 1: Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một tớ gái của vị Thượng tế đi tới ; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói : "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì !". Ông liền chối : " Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì !". Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó : "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy". Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông : "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê !". Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng : "Tôi thề là không biết người mà các ông đang nói đó !". Ngay lúc đó, gà liền gáy lần thứ 2. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình : "Gà chưa kịp gáy 2 lần, thì anh đã chối Thầy đến 3 lần". Thế là ông oà lên khóc (Mc14,66-72).
Hướng dẫn 2: Cuộc đời của chúng ta cũng bị yếu đuối như Phêrô. Chúng ta hứa nhưng lại không giữ. Đôi lần cố gắng sửa lại, làm cuộc đời mới, nhưng qua cuộc sống, chúng ta lại lùi bước. Cũng như Phêrô, Ngài rất trung thành với Chúa Giêsu, mặc dù đã chối Thầy mình, nhưng vẫn còn trung thành theo chân Người vào sân tiền đường. Khi biết mình đã chối Thầy, ông liền khóc vì hối hận. Và chỉ sau vài ngày, Phêrô đã được chọn làm thủ lãnh của Giáo hội. Chúng ta hãy học mẫu gương trung thành của Phêrô, để dám hy sinh cuộc sống làm chứng cho công lý. Và chúng ta cũng cầu xin cho hàng tu sĩ, những người đã được Chúa chọn một cách đặc biệt làm chứng nhân nước trời.
Cộng đoàn: "Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
đừng sửa trị con lúc lôi đình.
Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,
Bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.
Chính vì Chúa giận, mà da thịt con không chỗ nào lành ;
Vì tội lỗi của con, mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn".”
                        (Tv 38,1-4)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: PHILATÔ XỬ ÁN CHÚA GIÊSU

Hướng dẫn 1: Vừa tảng sáng, các Thượng tế đã họp bàn với các Kỳ mục và các Kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Chúa Giêsu lại và giải nộp cho ông Philatô.
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có người tên là Baraba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong cuộc nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu Tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Philatô hỏi : "Các ông muốn ta phóng thích cho các ông Vua dân Do-thái không ?", bởi vì ông thừa biết chỉ vì ghen tương mà các thượng tế nộp Người. nhưng các Thượng tế xách động đám đông đòi Philatô phóng thích Baraba thì hơn. Ông Philatô lại hỏi : "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là Vua dân Do-thái ?". Họ la lên : "Đóng đinh nó vào thập giá !". Ông Philatô lại hỏi : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?". Họ càng la to : "Đóng đinh nó vào thập giá !". Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá (Mc 15,16-15).
Hướng dẫn 2: Những gì xảy ra giữa Chúa Giêsu và quan Philatô trong ngày xử án chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết chắc một điều : Philatô vì chiều lòng dân chúng đang nóng giận và thù ghét Chúa Giêsu, đã buộc tội Ngài. Nhìn lại cuộc đời của mình, đã nhiều lần chúng ta đã lên án Người qua những hành động sai lầm. Chúng ta hãy xin ơn can đảm để trong cuộc sống hằng ngày hôm nay dám làm chứng nhân cho Đức Kitô.
Cộng đoàn: "Từ vực thẳm con kêu cầu lên Ngài, lạy Chúa,
Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
Nào có ai đứng vững được chăng ?
Nhưng Chúa vẫn một lòng tha thứ,
Để chúng con biết kính sợ Ngài".
                (Tv 130,1-4)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. -  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÁNH ĐÒN VÀ ĐỘI MÃO GAI

Hướng dẫn 1: Bấy giờ, ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói : "Kính chào Vua dân Do-thái !" rồi vả vào mặt Người (Ga 19,1-3).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu đã trải qua những đớn đau thể xác cùng cực bằng những roi vọt một cách thô bạo và vòng gai đâm thủng trên đầu Người. Chúng ta hãy dâng lên Người những đớn đau trên thân xác của mình và luôn hướng về Người, là Đấng khước từ niềm vui dành cho chính mình, mà cam chịu khổ hình thập giá.
Cộng đoàn: "Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?
Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
Ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.
Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.
Tôi vững vàng tin tưởng
Sẽ được thấy ân lộc chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào chúa".
                       (Tv 27,1-3.13-14)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Hướng dẫn 1: Chính Người vác thập giá đi ra, đến nơi gọi là đồi Sọ. Tiếng Hípri gọi là Gôngôtha (Ga 19,17).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu khi vác thập giá lên núi Sọ, Người đã biết cái chết đã gần kề. Qua cơn đau đớn hành hạ thân xác, Người vẫn lê bước đi. Người biết rằng Chúa Cha không từ bỏ Người, nhưng vẫn yêu thương ; và con đường thập giá sẽ chuộc tội cho hết mọi người. Chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu biết can đảm nâng đỡ, biết yêu thương nhau trong suốt cuộc sống ngày hôm nay, biết san sẻ với người nghèo khổ, an ủi những ai đang bị cầm tù, biết chiến đấu cho công lý và hoà bình.
Cộng đoàn: "Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,
Lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.
Ngày khốn quẫn, tôi tìm kiếm Chúa,
Tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường,
Hồn tôi nào có thiết lời an ủi !
Lạy Chúa, Ngài không để con chớp mi khép mắt,
Lòng xao xuyến, con chẳng nói lên lời.
Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ,
Tâm hồn ấp ủ những năm xưa,
Suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,
Và gẫm suy, trí lòng con tự hỏi :
Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,
Chẳng bao giờ còn dủ lòng thương đoái ?"
                         (Tv 77,1-2.5-8)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.  - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ

Hướng dẫn 1: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxandê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu (Mc15,21).
Hướng dẫn 2: Ông Simon, một người qua đường, ông không tình nguyện, cũng như không sẵn sàng, nhưng quân lính đã bắt ông vác đỡ thập giá. Có lẽ ông cũng không biết nhiều về Chúa Giêsu. Còn chúng ta đã biết Người. Chúng ta đã nghe thấy Người kêu gọi theo chân Người và vác thập giá trong cuộc sống. Chúng ta đã trả lời thế nào ? liệu ta có sẵn sàng chấp nhận những gánh nặng dù lớn hay nhỏ trong cuộc đời hay không ?
Cộng đoàn: "Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn,
Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi Ngài trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.
Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa :
Con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
Lạy Chúa, xin làm cho con vui thoả,
Vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
Giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ;
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
Tiếng con van nài xin để ý lưu tâm.
Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
Vì Chúa vẫn đáp lời".
                           (Tv 86,1-7)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU GẶP PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Hướng dẫn 1: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho thận phận mình và cho con cháu mình. Vì đây sẽ tới những ngày ta phải nói : "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh đẻ, kẻ không cho bú mớm !" Bấy giờ, người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi ! và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi ! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?" (Lc 23,27-31).
Hướng dẫn 2: Những người phụ nữ đã theo Chúa và than khóc vì họ cảm thương thực sự. Xin Chúa cho chúng ta bài học này, để luôn biết chia sẻ với những người bất hạnh, những người cô thế, và những người đang nằm liệt trên giường bệnh không ai an ủi.
Cộng đoàn: "Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
Hãy thưa với Chúa rằng :
Lạy Thiên chúa, Ngài là nơi con trú ẩn,
Là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.
Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.
Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :
Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng,
Hay mũi tên bay giữa ban ngày,
Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
Cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã
Dù hai bên có chết cả vạn người,
Riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn".
                        (Tv 91,1-7)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH

Hướng dẫn 1: Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôgôtha, nghĩa là Đồi Sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng : "Vua người Do-thái" (Mc15,22-26).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu đã lãnh nhận cái chết trên thập giá, Người đã chịu đau đớn một lần nữa trong ba tiếng đồng hồ. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII mỗi lần nhìn lên cây thánh giá trong phòng, đều nói : "Đó là biểu tượng duy nhất của lòng Chúa thương yêu nhân loại".
Cộng đoàn: "Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
Dù con thảm thiết kêu gào,
Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !
Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
Đêm van nài mà cũng chẳng yên.
Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
Vinh quang của Israel là Ngài.
Nghe cổ họng khô ran như ngói,
Lưỡi với hàm dính lại gần nhau,
Chốn tử vong Chúa đặt vào ;
Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
Chúng đâm con thủng cả chân tay,
Xương con đếm được vắn dài ;
Chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.
Áo ngoài mặc chúng đem chia chác,
Còn áo trong cũng bắt thăm luôn"
                       (Tv 22,1-4.16-19)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU AN ỦI NGƯỜI TRỘM LÀNH

Hướng dẫn 1: Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi với !". Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !". Rồi anh thưa với Đức Giêsu : "Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !". Và Người nói với anh : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng" (Lc 23,39-43).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều thiện và ác. Một người hối lỗi trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Người tha thứ. Chúng ta vẫn nghi ngờ lòng khoan dung của Chúa, vẫn trừng phạt nhau về những khuyết điểm trong quá khứ, vẫn lo sợ vì cuộc sống tội lỗi của mình. Mỗi lần như thế, chúng ta hãy nghiền ngẫm lại đàng thánh giá hôm nay, để phó thác và đặt tin tưởng vào Chúa.
Cộng đoàn: "Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
Mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Xin cho con được nghe,
Tiếng reo mừng hoan hỷ,
Để xương cốt bị Ngài nghiền nát,
Được nhảy múa tưng bừng"
                      (Tv 51,3-4.10)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU TRĂN TRỐI VỚI MẸ NGƯỜI

Hướng dẫn 1: Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con Bà". Rồi Người nói với môn đệ : " Đây là Mẹ của anh". Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,25-27).
Hướng dẫn 2: Với những lời trăn trối của Chúa Giêsu, Người đã cho chúng ta người Mẹ. Mẹ Maria đã trở nên Mẹ của giáo hội. Chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ, cầu xin Mẹ nâng đỡ. Mẹ đã cho một người Con để cứu chuộc nhân loại. Mẹ cũng nhắc nhở hãy kết hiệp những đau khổ để cùng Con Mẹ trên thập giá ; và cùng Mẹ, chúng ta sẽ tiếp tục mang chương trình cứu độ đến từng người anh em của ta.
Cộng đoàn: "Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã gần tàn.
Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hoá ra người thiên cổ.
Ngay từ buổi sớm mai,
Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
Vì con đây vẫn tin cậy nơi Ngài.
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
Vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa"
                        (Tv143,7-8)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: CHÚA GIÊSU SINH THÌ

Hướng dẫn 1: Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất tới giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng : "Êlôi, Êlôi, lama sabácthani !", nghĩa là : "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?". Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói : "Ô kìa, ô kìa, hắn kêu cứu ông Êlia". Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào đầu một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói : "Để xem ông Êlia có đến đưa hắn xuống không". Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở (Mc15,33-37).
Hướng dẫn 2: Chúa Giêsu như một người Do-thái ngoan đạo đã từng đọc Thánh Vịnh thường xuyên. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên trong lời van xin cuối đời, chính Người đã thốt lên lời Thánh Vịnh 22. Lời van xin ấy không những cho chúng ta thấy Người đã hoàn toàn bất lực, nhưng còn cho thấy Người đã chịu đau đớn biết là dường nào. Chỉ trong giây lát, Người đã hiến trọn đời mình để vâng theo ý Chúa Cha. Ước gì chúng ta hãy học lấy bài học của Chúa Giêsu để sống hiến thân cho người khác.
Cộng đoàn: "Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
Dù con thảm thiết kêu gào,
Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !
Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
Đêm van Ngài, mà cũng chẳng yên".
                   (Tv 22,2-3)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Bốn: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Hướng dẫn 1: Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là ngày hôm trước ngày Sabát, nên ông Giôxép – người thành Arimathê – là thành viên có thế giá của Hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn tới gặp ông Tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Nghe nói Người đã chết, ông Philatô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, Tổng trấn đã cho ông Giôxép lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. (Mc15,42-46)
Hướng dẫn 2: Bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội đi vào cuộc tưởng niệm cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, để rồi qua sự chết, chúng ta đón mừng Chúa Phục Sinh. Cũng như người thân đã giã từ cõi thế, mặc dầu với than khóc và nước mắt, nhưng niềm tin của người Kitô hữu luôn đạt đến cuộc sống trường sinh với Thiên Chúa.
Cộng đoàn: "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
Và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi đi trên đường ngay nẻo chính
Vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u,
Con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Người bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức dầu thơm,
Ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
Ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
Và tôi được ở đền người
Những ngày tháng, những năm dài triền miên".
                               (Tv 23)

X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

                      (Trong Mùa chay không đọc chặng thứ 15)

Chặng Thứ Mười Lăm: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI
                         (Về trước bàn thờ)


Hướng dẫn 1: Vừa hết ngày Sabát, bà Maria Macđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau : "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mồ giùm ta đây ?". Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : "Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này !" (Mc16,1-6).
Hướng dẫn 2: Sau ba ngày, ngôi mộ trống và những băng vải xếp ở đó nói lên rằng : Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thân xác Đức Kitô thoát khỏi xiềng xích sự chết và sự hư nát. Những chứng cớ trên chuẩn bị các môn đệ gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Chúa Giêsu đã chiến thắng và Người chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Qua niềm vui Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy lắng nghe lời Người nói : "Bình an cho các con", để trong cuộc sống, chúng ta tiếp tục rao truyền và hiên ngang làm chứng tá cho Thiên Chúa.
Cộng đoàn: "Halleluia
Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng chúa
Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở".
                          (Tv146,1-2.7b.10a)


X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.  
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


•        Đọc 1 kinh Lạy Cha
•        Kinh Tin Kính
•        Kinh Trông Cậy


 

MẪU 5: KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA


MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Chủ sự : Gẫm ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam lòng nhịn nhục chịu xử án tử hình ức hiếp làm sao ? Thật là bởi tình thương tôi nên muốn cam lòng chịu thể ấy.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con là kẻ có tội đáng tử hình mới phải, nhơn sao Chúa lại chịu chết thế vì tôi làm vậy ? Ôi ôi ! vậy từ nầy về sau, con quyết lòng dầu sống chết, thì đền ơn Chúa đã thương con dường ấy.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen
Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: ĐỨC CHÚA GIÊSU XÊ VAI LẠI MÀ VÁC LẤY THÁNH GIÁ

Chủ sự : Chúa cực thới quá là dường nào ! trên đầu thì đầy những gai, cả và mình thì nức nở xể xài, mà quân dữ còn bắt Người vác một cây nặng lắm ; Chúa cúi lưng xê vai lại vác lấy, liền xuống phải khoanh gai trên đầu, thì càng thêm nhức đau quá đỗi, song cũng gượng bước đi tuỳ sức.
Cộng đoàn: Ôi ! Đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy, thay vì con là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng, mà con còn dám làm tội nữa sao ? Thôi ! Thôi, lạy Chúa, con dốc lòng không dám nữa, mà lại quyết chí hằng ngày vác thánh giá theo chân Chúa con mà chớ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ I

Chủ sự : Một đêm đến sáng chẳng đặng nghỉ an, lại chịu đánh đòn máu chảy xuống ròng ròng, nên sức đã hao mòn và cây thánh giá nặng lắm, vác đi không rời, thì ngã xuống đất ; thánh giá đè trên mình Người, thì càng trầy các vết tích ra hơn, và xán trên đầu, thì gai càng thấu vào sâu lắm, mà quân dữ chẳng hề ai thương một chút, mà lại mắng nhiếc nói lời lộng ngôn khinh mạn thẹn thuồng quá tệ, cùng giày đạp kéo lôi, giục dậy đi cho chóng.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, bởi tội con làm cho Chúa phải thân tất tưởi thể ấy ! Tội ôi ! Từ nầy về sau, ai còn tiếc mày làm chi nữa, mà chẳng dứt bỏ mày cho xa, mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian nan mà cứu chuộc linh hồn tôi dường ấy !
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Chủ sự : Khi Đức Chúa Giêsu gặp Mẹ rất mến thương, Mẹ thấy Con rất yêu dấu, thì cả và hai chua xót cực trong lòng nói làm sao cho xiết ! Thấy hình oan ác : đầu đội những gai, vai thì vác nặng, mình thì nứt nở xể xài thâm bầm loạn bì, không nơi nào hở. Không còn hình tượng người ta nữa. Quân gia nghiêm giữ, hăm hở hằm hằm, dân theo đầy lũ trêu báng nhuốc nha ; khi ấy lòng Đức Mẹ chua xót hải hà ai hầu kể đặng ? Khác nào lưỡi gươm thâu vào lòng ruột, cũng bởi tội tôi gầy nên thể ấy.
Cộng đoàn: Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho con đặng lòng thống hối gớm ghiếc tội khiên, là cội rễ căn nguyên làm cho Chúa con và Đức Mẹ ghe đàng khốn cực.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: QUÂN DỮ BẮT ÉP ÔNG XIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ VỚI CHÚA

Chủ sự : Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Ximon vác đỡ thánh giá với Người, là bài gẫm dạy tôi phải hiệp các sự khốn khó bổn phận tôi làm một cùng sự thương khó Chúa, và cam lòng nhịn nhục sự cực Người đã định cho tôi chịu ; ấy là vác thánh giá làm một với Người.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng, mà để phần nhẹ cho con, thì từ nầy về sau, còn lẽ gì mà con dám phàn nàn tránh trút, mà chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời nầy sao ?
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: BÀ THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Chủ sự : Ý người nữ nhân đức ấy theo Chúa giữa chốn tử hình, mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn, khi thấy Chúa đầy những máu mồ hôi bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt Người. Chúa xem lòng bà ấy chí thiết tâm tình, Người liền in mặt vào khăn bà ấy mà trả ơn hậu đãi, để dấu muôn đời.
Cộng đoàn: Ôi! Tôi sấp mặt xuống cùng xấu hổ quá lẽ : Biết bao nhiêu lần tôi đã kiêng nể người ta, mà bỏ chính việc đứng bực tôi ! Thật tôi đã nên người gian ngược, rất đáng thẹn thuồng trước mặt bà thánh Vêrônica. - Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Chúa một lâu một mỏn sức, và nhọc và mệt quá cùng sẫm mắt, nên cúi đầu xuống đất ; nhưng mà quân dữ dằn ấy chẳng chút tình thương, một nhiếc mắng cùng lấy chân giày đạp giục dậy đi cho mau, kéo lôi dằn vật tất bạc quá đỗi.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi con, nên ghe phen Chúa ngã xuống đất cực khổ làm vậy ! Lạy Chúa, con quyết lòng chừa cải/ và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: ĐỨC CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM ĐI THEO NGƯỜI

Chủ sự : Chúa thấy những người nhơn đức thành Giêrusalem đi theo Người, và than van kêu khóc, thì Người đoái lại mà phán rằng : Ớ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Tao làm chi ; hãy khóc thương bay, và con cháu bay mà chớ. – Ấy Chúa dậy tôi cho biết ; nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là cội rễ Chúa tôi chịu cực, một khóc Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng sá kể.
Cộng đoàn: Vậy lạy chúa, xin hãy lấy lượng bao dung nhân thứ, mà ban ơn cho con đặng lòng thống hối tiền khiên cho thật.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Chín: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : Khi chúa vác thánh giá gần đến nơi tử địa : phần thì vác nặng đã xa, phần thì đàng đi dốc dát sức hơi đã mòn, máu rơi rải rác rưới khắp đồi nơi, phần thì thấy chỗ pháp trường phải chịu, phần thì thấy muôn vàn tội dữ thế gian, cùng những tội riêng mọi người hằng phạm, phần thì biết nhiều người bội ngã, vong ân cứu chuộc, nên quá cực tâm thần mà gượng không lại, bèn gục đầu xuống đất. Thương ôi ! Chúa xót phiền muộn toan tân, Chúa ngã xuống ba lần, bởi khắp cả và tội muôn dân, một mình Chúa tôi phải gánh !
Cộng đoàn: Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực lực hải hà, còn nhớ đến con và tội con thế ấy ! Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho con chừa cải bỏ đàng tội lỗi, mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời, kẻo uổng công tình Chúa chuộc.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU RA

Chủ sự : khi đến nơi pháp trường tử địa, thì quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra. khi ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá đỗi, vì áo đã dính vào các chỗ thịt nát da trầy ; thì máu khô đã khắn vào mọi vết tích mọi nơi, nên khi lột chẳng khác nào lột da đau đớn ; khốn ôi là khốn !
Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa tôi rất tốt lành sang trọng phú quới hiển vang. Các từng trời chứa còn không đủ ; rầy nên thân tủi hổ; chẳng đặng một tấm che mình, chết phải nằm trần treo trên cây thánh giá ! Thôi thôi ! Từ nầy về sau, con cởi hết tính nết xấu con tôi, và dốc lòng chịu khốn cực gian nan theo gương Chúa, chẳng còn than trách nữa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH CHÂN TAY  VÀO THÁNH GIÁ

Chủ sự : Khi quân dữ lột áo đoạn, thì xô Chúa nằm ngửa trên cây thánh giá ! Thương ôi ! một đống gai nhọn ấy là gối Chúa trời đất, thánh giá nhám nhúa ấy là giường Người nằm ! Lại nó kéo rán chân tay Người ra, nên các nơi vết tích nứt thịt hở miệng ra, gân cốt thì lồi ra. Sau nữa nó lấy búa sắt và đóng đinh chân tay nhằm nơi huyết mạch máu liền tuôn ra cuộn cuộn.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu con, cùng vì tội lỗi con. Vậy từ nầy về sau, con dốc lòng từ bỏ mọi sự vui vẻ thế gian, mà đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá làm một cùng Chúa con. Chớ chi nước mắt con chảy ra ròng ròng, mà báo nghĩa Chúa cho xứng đáng !
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

Chủ sự : Chúa đã hoi hóp, nhưng mà quên sự cực mình, mà thương kẻ có tội : Người ngửa mặt lên mà rằng : xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin xót thương con, vì con tội lỗi nhiều. Lạy Chúa mở lòng nhân thứ, mà hứa thiên đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn.
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho con ăn năn chừa cải, hầu cho con đặng lên ở làm một cùng Chúa trên nước thiên đàng. Đoạn Chúa chối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Con sấp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin thương con, và chịu lấy con làm con Đức Mẹ. Sau hết, Người trối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn trút linh hồn mà sinh thì.
Ôi ôi ! Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết cho con đặng sống; vậy con quyết làm tôi Chúa trọn đời.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: MÔN ĐỆ ĐỨC CHÚA GIÊSU HẠ XÁC NGƯỜI XUỐNG CÙNG PHÚ CHO ĐỨC MẸ

Chủ sự : Hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng, thì bắc thang trèo lên Thánh giá, tháo đinh ra cùng hạ xác xuống. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá, ngửa mặt giơ tay mà ẵm con rất yêu dấu. Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngần nào ! máu trết tóc lại, đầu thì đầy những gai, mặt mũi thì ủ ê xanh xao lấm láp ; con mắt thì nhắm lại miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và chân tay thì xé ra ; cả và mình thì thâm bầm sưng súp, đầy dẫy vết tích sứt xể kể chẳng xiết.
Cộng đoàn: Hãy xem đó thì thấy phép công thẳng Chúa là dường nào ! Hãy xem đó thì biết tội nặng nề gớm giếc là ngần nào ! Hãy xem đó thì rõ biết lòng Chúa rất thương yêu là dường nào !
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Bốn: TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI

Chủ sự : Khi hai môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu nơi mặt Chúa, cùng các nơi vết tích cho sạch đoạn, thì lấy thuốc thơm tho mà xức Người, và lấy vải trắng mà vấn lấy, đoạn đặt vào trong huyệt đá mới làm. Ấy là Người dạy ; hễ ai muốn Chúa ngự vào lòng cho đáng, thì phải làm cho lòng sạch và ra mới.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, bởi tội con đã đáng chết đời đời, mà Chúa đã lấy lòng thương xót mà cứu lấy con cho đặng rỗi, cho đến đỗi Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bạt cho cân xứng tội con quá dữ, mà phạt tạ cho bằng lòng Đức Chúa Cha. Lại chịu táng xác trong huyệt đá, ấy là dậy con phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nết xấu, là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại sáng láng tốt lành như Chúa con sống lại vậy.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


HẬU KINH

Cộng đoàn: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, có lẽ nào khi tôi con suy gẫm bấy nhiêu sự cực Chúa con chịu vì con dường ấy, mà con chẳng động lòng mến thì Chúa sao ? Hay là còn lẽ gì mà con yêu tội lỗi đặng nữa, là giống làm khổ não mặt thánh oai nghi Chúa con dường ấy ? Xin Chúa chớ để con buồn bực khô khan vô ích, song hãy làm cho con đặng nên con xứng đáng Đức Mẹ mà bắt chước Người, đặng nối gót theo chân Chúa cho đến trên núi Calvariô, là bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho đến chết, cùng cho con đặng lòng ăn năn thống hối, và kính mến Chúa cho đến trọn đời. Amen.
      Đọc một kinh Lạy Cha.
      Kinh Tin Kính.
      Kin Trông Cậy.


 

MẪU 6: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ


MỞ ĐẦU: Kinh Ăn Năn Tội.
Chủ sự hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này.
Hát chung : Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.

X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN

Chủ sự : Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp : "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây ?" Mọi người đồng thanh : "Đóng đinh nó vào thập giá !" Tổng trấn lại nói : "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác ?" Họ càng la to : "Đóng đinh nó vào thập giá !" Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói : "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy !" Toàn dân đáp lại : "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi !" Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,22-26)- Ngôn sứ Isaia đã viết : "Chính vì tội lỗi chúng ta mà Người bị kết án tử." (Is 53,8)
Cộng đoàn : Lạy Chúa, Thế là hết ! Chúa đã bị kết án tử vì chúng con ! Dẫu thế, các quan toà không cất khỏi mạng sống của Chúa, mà do chính Chúa hoàn toàn tự do dâng hiến cho Chúa Cha. Chúa đã đến trong thế gian để dâng hiến mình làm hy tế. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin cho chúng con biết khước từ mộng ước trần tục, chỉ muốn một cuộc sống dễ dãi. Và xin cho chúng con sức mạnh can đảm đón nhận và hiến dâng tất cả những hy sinh của cuộc đời, xin giúp chúng con vững tâm trung thành bước theo tiếng Chúa đến cùng trên đường thập giá. Lạy Chúa xin thương xót chúng con !
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,27-31) - Ngôn sứ Isaia nói : "Chúng ta tưởng rằng Thiên Chúa hành phạt Ngài. Thực ra Ngài đã gánh nhận những nỗi thống khổ của chúng ta”. (Is 53,24)
Cộng đồng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những người phải vác thánh giá quá nặng nề. Xin Chúa vác đỡ với họ. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa, chúng con cầu cho những người chống đối thập giá của họ. Xin Chúa giúp họ biết chấp nhận. Lạy Chúa xin thương xót con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô : "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối." (Mt 26,39-41)- Chúa Giêsu ngã sấp mặt xuống đất, Ngài lập lại lời cầu của buổi tối hôm trước : "Cha ơi nếu được xin cho chén này rời khỏi con, nhưng được theo ý Con, mà theo ý Cha". Trong cơm thử thách, chúng ta rất dễ bị nản lòng. Bởi thế hôm nay, Chúa Giêsu nói lạy chúng ta lời này : "Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, gợi cho chúng con nhớ đến những lần chúng con vấp ngã – Chúa ngã xuống trên đường thập giá, vì Chúa gánh vác muôn vàn tội lỗi của nhân loại – nhưng Chúa đã trỗi dậy ngay, để chuyển thông cho chúng con sức mạnh, giúp chúng con trỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con ! Mỗi khi chúng con xúc phạm đến Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn nhận mình yếu đuối và xin cho chúng con can đảm tiếp bước tới. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Chủ sự : Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 25-27)- Đức Mẹ Maria có thể lặp lại lời ngôn sứ Giêrêmia : "Đức Chúa liền phán với tôi : Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta" (Gr 1,12-13)
Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa đoái thương, tất cả những người mẹ phải đau khổ trước cảnh khổ của con mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa đoái thương những người con làm cho cha mẹ phải đau khổ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa thương những người mẹ bị mất con, những người con đã bị mất mẹ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ VỚI CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp : "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây ?" Mọi người đồng thanh : "Đóng đinh nó vào thập giá !" Tổng trấn lại nói : "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác ?" Họ càng la to : "Đóng đinh nó vào thập giá !"(Mt 27, 22-23).- Và chúng ta những người môn đệ của Chúa Giêsu, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ? Chúa Giêsu nói với chúng ta : "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24).
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con không biết cảm thông trước sự đau khổ của người khác. Lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con thường chỉ ích kỷ, nghĩ đến cá nhân mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con quá tìm kiếm tiện nghi và an nhàn cho bản thân. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Chủ sự : Biết thế, Đức Giê-su bảo các ông : "Sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này ? Quả thật, cô ấy vừa làm cho Thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em ; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu ! Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hướng về ngày mai táng Thầy. Thầy bảo thật anh em : Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô." (Mt 26, 10-13) - Còn chúng ta, chúng ta có yêu những người anh chị em phải đau khổ không ? Rồi có một ngày Chúa Giêsu nói với chúng ta : Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,34-40)
Cộng đoàn: Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con, vì đã tự phụ là mình yêu mến anh em, trong khi đó chúng ta sống xa cách họ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã tưởng rằng mình yêu thương người nghèo. Trong khi đó, chúng con không bao giờ tìm đến họ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã tưởng rằng mình yêu thương người đau khổ. Trong khi đó, chúng con dành rất ít giờ để ở bên họ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Chúa biết rõ con bị người chửi mắng, lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn ; những kẻ thù con, Ngài nhìn thấy cả. Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời. Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt, luống công chờ, không được một ai ; đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu ! (Tv 69,20-21)- Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ. Bởi thế Ngài xót thương những người gặp phải đau khổ trong cuộc sống. Ngài nói với họ : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30)
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin đoái thương những người không có bạn hữu. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin đoái thương những người sống đẹp tình bạn với những người khác. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin đoái thương các bạn hữu của chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

H: Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

Chủ sự : Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi ! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?" Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.(Lc 23,27-32).
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã không khóc thương chính mình – xin tha thứ chúng con, vì đã không nhìn thấy sự dữ trong chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã không than khóc tính ích kỷ, ươn lười và lòng cứng cỏi của chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã không thấy đau khổ, đã không khóc thương, đã không hành động, khi thấy chung quanh chúng con, có những người khóc lóc, đau khổ, sầu buồn, đói khát, bị hành hạ khổ sở. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : Bấy giờ Người nói với các ông : "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26, 38-39) - Chúa Giêsu có thể lập lại lời than của thánh vịnh 38 : "Tim hồi hộp, sức con đã kiệt, mắt cũng chẳng còn sáng như xưa. Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa. Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy, đứa mưu hại con buông lời độc địa, suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con. Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì, tựa người câm, không hề mở miệng, cầm bằng kẻ không nghe chi hết, chẳng một lời đối đáp ngoài môi." (Tv 38,11-15).
Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người không còn can đảm phấn đấu, những người không còn can đảm trở về, những người vấp ngã không ngừng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa chúng con cầu nguyện cho những người không hiểu những yếu đuối của người khác, những người không hiểu những yếu đuối của chính mình, những người từ chối tha thứ 70 lần 7. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Chủ sự : Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. (Mt 27,33-36)
Thế là ứng nghiệm lời Thánh vịnh 22 : "Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn" (Tv 22, 19-20)
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã mau mắn bênh vực quyền lợi mình hơn là tôn trọng quyền lợi của người khác. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đôi khi sử dụng quyền lợi, chúng con đã làm nhục, đã hiếp đáp những người sống bên chúng con. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đôi khi đã nại tới quyền lợi của mình, để khước từ yêu thương, để khước từ chia sẻ. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Chủ sự : Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói : "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi ! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào !" Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói : "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en ! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền ! Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn ! Vì hắn đã nói : "Ta là Con Thiên Chúa !" Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng xỉ vả Người như thế. (Mt 27, 35-44)
Như thế ứng nghiệm lời thánh vịnh 22 : "Một phường vô loại vây quanh tôi, chúng đâm thủng tay chân tôi. Tôi có thể đếm hết các xương tôi. Cổ họng tôi khô khan, lưỡi tôi cứng nhắc. Ai nấy thấy tôi điều nhạo báng. Chúng lắc đầu chê cười : Nó đặt niềm cậy tin nơi Chúa ! Thì Chúa cứu nó đi vì nó là bạn của Chúa mà".
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu chúng con cảm tạ Chúa đã chịu giang tay trên thập giá. Chúng con cảm tạ Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá. Chúng con cảm tạ Chúa đã chịu treo lên giữa trời và đất trên thập giá. Nếu Chúa đã không chấp nhận như thế, chúng con sẽ không có hy vọng. Vì Chúa đã chấp nhận như thế, nên chúng con tin tưởng dâng lên Chúa Cha lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU TẮT THỞ TRÊN THẬP GIÁ

Chủ sự : Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng : "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." (Mt 27,45-46.50-54)
Ngôi sứ Isaia đã loan báo : Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới ? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu. (Is 53,8-10)
Cộng đòn: Xin cho chúng con biết đón nhận hy sinh và dâng lên Thiên Chúa, ngay cả khi chúng con phải trải qua u tối, đau khổ, thử thách nhất. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Xin giúp chúng con biết cậy trông phó thác trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: HẠ XÁC CHÚA GIÊSU KHỎI THẬP GIÁ

Chủ sự : Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,31-37)
Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người không tin Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người không còn tôn kính Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người chưa nhận biết chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Bốn: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27, 57-60)
Chúa Giêsu tiên báo : Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : "Này các bà, các bà đừng sợ ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, (Mt 16,21 ; 28.5-6)
Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người thiếu tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người không tin rằng, Chúa là Thiên Chúa của những người sống. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người nghi ngờ, không tin rằng Chúa làm cho con người từ cõi chết trở về sự sống. Lạy Chúa, xin thương xót, xin thương xót chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


LỜI NGUYỆN KẾT

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã đến sống giữa nhân loại chúng con và Chúa đã nêu gương cho chúng con trong việc hạ mình chấp nhận cái chết trên thập giá.
Xin giúp chúng con biết thực thi những giáo huấn của cuộc tử nạn của Chúa, để mai này chúng con được thông dự vào sự phục sinh của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu xin nhận lời chúng con dâng lên Chúa, Chúa là Đấng hiển trị với Chúa Cha, trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen
      Đọc một kinh Lạy Cha.
      Kinh Tin Kính.
      Kin Trông Cậy.


 

MẪU 7: CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Chủ sự : Đức Kitô phải chịu đau khổ rồi mới vào vinh quang. Nếu chúng ta cùng cam chịu khổ với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta nhẫn nại bền chí với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng được hiển trị với Người. Vậy chúng ta hãy đi để cùng chết với Người.
Cộng đoàn: Lạy Mẹ Maria, giờ đây xin Mẹ giúp chúng con lần bước theo đường thánh giá Chúa Giêsu Con Mẹ, để chúng con chiêm ngắm Chúa mà cảm thông với Người, biết chịu đau khổ với Người, biết chết với Người trong đời sống hằng ngày của chúng con, ngõ hầu chúng con được sống với Người, và được hưởng vinh quang với Người đời đời trên trời. Amen.
Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kính tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Quan Philatô, dù lương tâm ông thấy Chúa Giêsu vô tội, nhưng vì ông ham địa vị, ham lợi lộc trần gian hơn sống theo chân lý, nên ông đã nghe theo dân Do thái kêu nài, mà lên án bất công cho Chúa phải chết. Chúa đã vui lòng nhận án bất công ấy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta biết khiêm nhượng thống hối tội lỗi chúng ta, để được ơn Người tha thứ.
Cộng đoàn: Xin cho con ăn năn đền tội. Cho đáng Chúa cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Chủ sự : bị kết án tử hình xong, Chúa Giêsu liền bị lý hình bắt vác thập giá lên đồi Gôngôta để chịu đóng đinh. Chúa đã vui lòng vác thập giá nặng đó để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Chúa cho chúng ta biết vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Người.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Chúa định cho con vác, mà theo chân Chúa cho trọn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT

Chủ sự : Cây thập giá Chúa vác quá nặng, mà sức Chúa đã kiệt đi nhiều, vì đêm hôm trước Chúa phải thức gần suốt đêm để chịu hội đồng tôn giáo tra xét, đến sáng ngày lại bị giải đi các toà vua quan, rồi bị đánh đòn, chịu đội mão gai, phải chịu đói, nhịn khát… Chúa gắng vác thập giá đi được một quãng đường vắn, rồi chịu không nổi, đành ngã gục xuống đất. Chúa đã chịu khổ như vậy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta biết giữ mình cho khỏi sa ngã phạm tội.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Chủ sự : Được tin Con Mẹ phải vác thập giá đi chịu chết, Đức Mẹ vội vã lên đường đi theo Con, và mong được gặp Người. Chúa Giêsu đã gặp Đức Mẹ, để đón nhận sự hiệp thông đau khổ của Mẹ với đau khổ của Chúa mà cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và hợp cùng Đức mẹ mà cầu cho kẻ có tội biết thống hối trở về cùng Chúa.
Cộng đoàn: Xin Đức Mẹ cầu cho con được lòng ăn năn thống hối, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Thấy Chúa Giêsu quá yếu nhược, sợ không đi đến nơi để chịu án tử, người ta bắt ông Simon từ miền quê lên đi qua đó, vác đỡ thập giá Chúa… Chúa đã vui nhận sự giúp đỡ của ông, và liên kết nó với đau khổ của Chúa để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta biết vui nhận mọi vất vả, đau khổ xảy ra đến trong đời sống chúng ta, để được vác đỡ thập giá với Người.
Cộng đoàn: Xin ban ơn giúp sức cho con cùng những kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Chúa vậy.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO CHÚA LAU MẶT

Chủ sự : Bà Veronica có lòng nhân ái, cảm thương Chúa lắm. Bà can đảm chen qua đám đông, đến gần Chúa, trao cho Chúa chiếc khăn để Chúa lau mặt cho đỡ khổ. Lau xong, Chúa trả chiếc khăn lại cho Bà. Chúa đã in rõ dung nhan Chúa vào tấm khăn đó, như để cám ơn tấm lòng tốt của Bà, và liên kết nó với những đau khổ của Chúa để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta biết giữ linh hồn sạch tội, để hình ảnh Chúa luôn phản chiếu trong tâm hồn chúng ta.
Cộng đoàn: Xin in hình tượng Chúa vào lòng con, như in vào khăn Bà Veronica, cho con được lòng mến Chúa cho trọn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Mặc dù được ông Simon giúp đỡ, nhưng sức của Chúa vẫn cứ giảm sút thêm. Chúa đi được một đoạn đường nữa, rồi lại ngã gục xuống đất cách thảm hại. Lý hình không thương. Họ thúc Chúa trỗi dậy đi cho gấp đến nơi chịu án tử. Chúa đã vui chịu khổ như vậy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta được bền lòng trung kiên đi đàng nhân đức Chúa dạy.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU YÊN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Chủ sự : Theo gương bà Veronica, một ít phụ nữ khác ở Giêrusalem, cũng đi theo khóc thương Chúa Giêsu phải chịu đau khổ oan uổng. Tiếng khóc của các bà như muốn van xin lý hình hãy tha cho Chúa. Chúa đứng lại khuyên bảo họ, biết tin nhận Đấng Cứu Thế Thiên Chúa đã sai đến, để được ơn cứu chuộc.
(Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người ban ơn yêu ủi, nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc khó khăn đau khổ, để chúng ta được bền lòng tin theo Chúa.
Cộng đoàn: Xin Chúa yên ủi linh hồn con, cùng các anh chị em con trên dương thế này, như yên ủi con cái thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : Đã tới chân đồi Gôn-gô-ta, Chúa phải lên dốc. Cố gắng đi lên được mấy bước, Chúa chịu không nổi, nên ngã gục xuống đất một cách thảm hại hơn nữa. Lý hình phải vực Chúa dậy, và dìu Chúa lên cho tới đỉnh đồi. Chúa đã chịu khổ như thế để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người thương chúng ta cho đến cùng, dù chúng ta có yếu đuối mà sa đi ngã lại trong tội lỗi.
Cộng đoàn: Xin chúa thương con cho đến giờ sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Chủ sự : Lên tới đỉnh đồi, lý hình cất lấy cây thập giá của Chúa và đặt xuống đất. Họ cho Chúa uống rượu có pha mật đắng. Rồi họ lột áo Chúa, để đóng đinh Chúa vào thập giá… Chúa đã chịu khổ nhục như vậy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta biết chịu khó hy sinh hãm hình, để khỏi sa chước ma quỷ cám dỗ mà mất ơn nghĩa Chúa ban.
Cộng đoàn: xin ban ơn giúp con hy sinh hãm hình, cho khỏi sa chước ma quỷ cám dỗ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Chủ sự : Lý hình bắt Chúa nằm trên cây thập giá, rồi lấy đinh đóng chân tay Chúa vào đó. Máu chảy ra như tưới. Sự đau đớn tự nhiên khiến tay chân Chúa co giật, thân thể Chúa quằn quại. Nhưng Chúa can đảm vui lòng chịu đau đớn như thế để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Chúa cho chúng ta, vì yêu Chúa, biết can đảm đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá Chúa. Để chúng ta không đi theo đường tội lỗi nữa, nhưng đi theo đường thánh đức Chúa đã dạy cho chúng ta.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con đóng đinh tính xác thịt con vào thánh giá Chúa, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Chủ sự : Bị treo trên thập giá suốt ba giờ, Chúa Giêsu chịu đau khổ đến cùng cực. Nhưng Chúa đã cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm khổ mình. Chúa hứa nước thiên đàng cho người trộm cướp cùng chịu đóng đinh với Chúa mà biết thống hối tội mình. Rồi Chúa trối tông đồ Gioan cho Đức Mẹ, và trối Thân Mẫu cho tông đồ Gioan… Sau cùng, vì tàn sức, Chúa phó dâng linh hồn trong tay Đức Chúa Cha, rồi gục đầu tắt thở với lòng cậy trông. Chúa đã vui lòng chịu chết như vậy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người cho chúng ta được bền vững tin theo Chúa cho đến cùng, để được ơn chết lành trong tay Chúa.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: CÁC MÔN ĐỆ THÁO XÁC CHÚA XUỐNG VÀ TRAO CHO ĐỨC MẸ ẴM KÍNH

Chủ sự : Quan Philatô, sau khi được trình cho biết Đức Giêsu đã chết, ông cho phép tháo xác Người xuống để an táng. Ba môn đệ Chúa, Giuse, Nicôđêmô và Gioan, lòng thì buồn, chân tay bủn rủn, nhưng vì thương Thầy mình, các ông đã hết sức bình tĩnh trèo lên thập giá, tháo xác Chúa xuống, trao cho Đức Mẹ ẵm kính, rồi chuẩn bị an táng.
Đức Mẹ nhìn Con phải chết đau thương, thì lòng buồn sầu như vỡ trái tim. Nhưng Mẹ đã can đảm vui nhận theo gương Con Mẹ, để được hiệp thông đau khổ với Người mà cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhờ ơn Chúa mà gỡ linh hồn chúng ta khỏi tội lỗi, và các tính mê nết xấu, để xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự.
Cộng đoàn: Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Chúa xuống khỏi thập giá vậy.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Bốn: CÁC MÔN ĐỆ TÁNG XÁC CHÚA

Chủ sự : Sau khi Đức Mẹ ẵm kính xác Chúa, ba môn đệ đã lau lọt, ướp thuốc thơm, lấy khăn liệm lại, và đem an táng trong huyệt đá gần đó. Trời về chiều đã muộn, không còn đủ thời giờ để lo liệu xứng đáng hơn, nên các môn đệ đã an táng Thầy mình một cách vội vàng, đơn sơ và thiếu thốn, để còn kịp ngày Hưu lễ bắt đầu. Chúa Giêsu đã chịu an táng như vậy để cứu chuộc chúng ta. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người ban cho chúng ta được bền đỗ giữ lòng sạch tội mà kính mến Người, như ngôi mộ mới đón nhận xác Người, và như thuốc thơm ướp xác Người, để đáp lại lòng Người yêu thương cứu chuộc chúng ta.
Cộng đoàn: Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch tội như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Chúa, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Chúa vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Đường tình đó Ngài dành cho con.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

(Trong Mùa Chay và Tuần Thánh, chỉ suy niệm tới hết chặng XIV)

Chặng Thứ Mười Lăm: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI
                             (về trước bàn thờ)


Chủ sự : Sau những ngày chịu chết và chịu mai táng, Chúa Giêsu đã sống lại vinh thắng như Người đã hứa, để chứng tỏ Người thật là Đấng Cứu Thế nhân loại đợi trông, và để đem lại sự sống đời đời cho những ai tin nhận Người. (Thinh lặng suy gẫm giây lát)
Chúng ta hãy yêu mến, cảm tạ Chúa, và cầu xin Người ban cho chúng ta được vững lòng tin mến Người, và biết dẫn đưa nhiều người đến đón nhận sự sống đời đời Người ban.
Cộng đoàn: Xin ban ơn giúp con giữ vững lòng tin mến Chúa, và bền tâm thực hành Lời Chúa dạy, để được sống sung mãn sự sống đời đời Chúa ban. Cùng biết dẫn đưa nhiều người trở về tin mến Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


KẾT THÚC

Cộng đoàn: Lạy Thiên Chúa Cha nhân lành, Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một Cha. Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng con, đã gánh lấy những đau khổ của chúng con, đã chịu đập đánh vì chúng con và bị thương tích vì tội lỗi chúng con.
Ôi ! Chúa Giêsu yêu thương chúng con vô cùng : để xoá tội lỗi chúng con, để giao hoà chúng con với Chúa Cha, Chúa đã hiến mình làm lễ hy sinh trên thánh giá, và đã chịu chết rất dữ dằn thay cho mọi người chúng con.
Xin cho chúng con được nung nấu bởi tình yêu của Chúa, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và trên hết mọi sự, cùng tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy chúng con. Amen.
•        Đọc 1 Kinh Lạy Cha
•        Kinh Tin Kính
•        Kinh Trông Cậy

 
 

MẪU 8: SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

(Cầu Nguyện Cho Người đau Khổ)
 
Kinh Mở Đầu: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đường thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được hưởng nhờ các ơn bởi đường thánh giá mà ra. Song le, chúng con không thể đến được, thì xin dâng lòng chúng con làm đường thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Chúa đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khóc đời này, cho ngày sau được trông cậy những nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN TRONG VƯỜN GIÊTSIMANI
(Lc 22 :29-34)


Chủ sự : Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en." Rồi Chúa nói : "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." Ông Phê-rô thưa với Người : "Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng." Đức Giê-su lại nói : "Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy." (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến vườn Giêtsamani cầu nguyện thiết tha với Đức Chúa Cha, trước khi hiến mình cho quân dữ bắt, để cứu chuộc chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con khiêm nhượng và bền tâm cầu nguyện, để được ơn Chúa phù trợ, mà chu toàn các việc bổn phận, cùng vui chịu các sự khó xảy đến cho nên.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU PHÓ MÌNH CHO QUÂN DỮ BẮT
(Mc 14 :41-49)


Chủ sự : Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông : "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !" Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-su đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng : "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận." Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người và nói : "Thưa Thầy !", rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-su nói với họ : "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt ? Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở Đền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm." (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ra đón quân dữ, và phó mình cho chúng bắt, cùng điệu đi như kẻ có tội, để cứu chuộc chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết tự nguyện hy sinh hãm mình, để khỏi bị các tội lỗi tính mê nết xấu trói buộc, hầu được tự do tiến bước trên đường thánh đức Chúa đã dạy cho chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU BỊ HỘI ĐỒNG TÔN GIÁO LÊN ÁN
(Mt 26 :57-66)


Chủ sự : Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phê-rô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ, xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng, có hai người bước ra, khai rằng : "Tên này đã nói : "Tôi có thể phá Đền Thờ Thiên Chúa, và nội trong ba ngày, sẽ xây cất lại." Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giê-su : "Ông không nói lại được một lời sao ? Mấy người này tố cáo ông gì đó ?" Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Người : "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết : ông có phải là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa không ?" Đức Giê-su trả lời : "Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay : Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến." Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói : "Hắn nói phạm thượng ! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao ?" Họ liền đáp : "Hắn đáng chết !" (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị hội đồng tôn giáo Do thái tra xét. Họ lên án bất công cho Chúa khi Chúa tỏ cho họ biết sự thật : Chúa là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa đã chịu lên án bất công như thế để cứu chuộc chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban giúp chúng con chân thành lắng nghe và thực hành lời Chúa, để chúng con được sống trong sự thật và sự sống đời đời của Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: CHÚA GIÊSU BỊ TÔNG ĐỒ PHÊRÔ CHỐI BỎ
(Lc 22 :54-62)


Chủ sự : Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói : "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy !" Ông liền chối : "Tôi có biết ông ấy đâu, chị !" Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói : "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng !" Nhưng ông Phê-rô đáp lại : "Này anh, không phải đâu !" Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết : "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê." Nhưng ông Phê-rô trả lời : "Này anh, tôi không biết anh nói gì !" Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông : "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị tông đồ Phêrô chối bỏ ba lần. Nhưng Chúa đã dùng tiếng gà gáy và ánh mắt nhân từ của Chúa, để đưa ông trở về với Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con can đảm xưng mình đã tin theo Chúa, không sợ khó khăn nguy hiểm hay liều mạng sống… lại cho chúng con biết ở khiêm nhường, ăn năn thống hối trở về với Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được ơn tha thứ bởi lòng chúa xót thương.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN VÀ ĐỘI MÃO GAI
(Mt 27 :26-30)


Chủ sự : Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !" Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa thánh thiện và cao trọng vô cùng, mà quan Philatô hạ lệnh đánh đòn Chúa như kẻ có tội phải chịu sửa phạt, lại chịu đội mão gai và chịu xỉ nhục, vì tội lỗi chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con ở khiêm nhường : Vui nhận những sự trái ý mất lòng xảy đến, để chúng con thông phần đau khổ với Chúa, mà đền tội chúng con cùng các linh hồn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
(Lc 23 :20-25)


Chủ sự : Ông Phi-la-tô muốn tha Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn : "Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !" Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra." Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn công chính, mà bị quan Philatô kết án bất công cho phải chết, vì tội lỗi chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con năng xét mình và ăn năn thống hối, đền tội chúng con, để đáng được trắng án khi ra trước toà Chúa phán xét.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ ĐI CHỊU CHẾT
(Ga 19 :16-17)


Chủ sự : Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, sau khi bị kết án tử, Chúa đã phải vác thập giá lên đồi Gôngôta để chịu chết vì tội lỗi chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con chu toàn các việc bổn phận bậc sống chúng con, cùng vui chịu các sự đau khổ xảy đến để kết hiệp thập giá nhỏ bé chúng con với thập giá của Chúa, mà cứu chuộc chúng con cùng các linh hồn
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ
(Lc 23 :26)


Chủ sự : Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được ông Simon vác đỡ thập giá với Chúa, và Chúa đã cho ông đón nhận được những ích lợi của thập giá Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết quảng đại vác đỡ thập giá Chúa bằng việc an ủi, nâng đỡ những người đau khổ sống chung quanh chúng con, để giúp họ vác nổi thập giá Chúa dành cho họ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU YÊU ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM
(Lc 23 :27-31)


Chủ sự : Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng : Phủ lấp chúng tôi đi ! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?" (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa chẳng nghĩ đến mình, một chỉ nghĩ đến ích lợi cho các linh hồn. Chúa đã dừng lại trên đường thập giá, khuyên nhủ các phụ nữ khóc thương Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết đón nhận, và dùng mọi ơn lành Chúa ban cho nên, đừng bao giờ để các ơn ấy qua đi vô ích, kẻo phải trả lẽ công bằng trước toà Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
|Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ
(Mt 27 :33-38)


Chủ sự : Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái." Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Ai xem thấy lý hình bắt Chúa Giêsu nằm trên cây thập giá, cùng lấy đinh đóng chân tay Chúa vào đó, nào cầm nỗi lòng thương cảm được chăng ? Lạy Chúa Giêsu, thật vì tội lỗi chúng con mà Chúa đã phải chịu khốn cực dường ấy.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn nhớ những dấu đinh nơi chân tay Chúa mà cảm thương Chúa, cùng ăn năn thống hối đền tội chúng con.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU HỨA NƯỚC THIÊN ĐÀNG CHO NGƯỜI KẺ TRỘM THỐNG HỐI.
(Lc 23 :39-43)


Chủ sự : Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhân từ tha thứ, và hứa nước Thiên đàng cho người kẻ trộm cùng chịu án tử thập giá với Chúa, khi anh tỏ lòng thống hối và trông cậy Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng nhân từ thương xót chúng con, là những kẻ mang đầy yếu đuối và sa ngã, nhưng hết lòng thống hối và trông cậy Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.  - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU TRỐI MÔN ĐỆ GIOAN CHO ĐỨC MẸ
(Ga 19 :25-27)


Chủ sự : Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, trong giờ hấp hối trên thập giá, Chúa đã trối môn đệ Gioan cho Đức Mẹ, để người được Mẹ chỉ bảo hướng dẫn, và Chúa cũng gửi gấm Đức Mẹ lại cho môn đệ Gioan, để người thay mặt Chúa mà phụng dưỡng Thân Mẫu Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con được lòng hiếu thảo của Chúa, mà kính tôn, yêu mến và vâng lời Đức Mẹ, để Người dạy chúng con biết hiến tế xác hồn chúng con với Chúa, trên bàn thờ thập giá của đời sống chúng con, mà đồng công cứu chuộc với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THẬP GIÁ
(Lc 23 :44-46)


Chủ sự : Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng : Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.
(Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, sau ba giờ chịu đóng đinh rất đau đớn khổ cực trên thập giá, Chúa đã phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha, và gục đầu tắt thở vì phần rỗi chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con bền lòng tin theo Chúa cho đến trọn đời, để trong giờ chúng con chết, được Chúa đón nhận linh hồn chúng con trong tay Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Bốn: CHÚA GIÊSU MAI TÁNG TRONG MỒ
(Ga 19 :38-42)


Chủ sự : Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó. (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, sau khi đã chịu chết rất đau đớn khổ cực, Chúa lại để cho các môn đệ an táng Chúa cách âm thầm, đơn sơ và thiếu thốn vì phần rỗi chúng con.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết mai táng mình với Chúa, giữa các việc hy sinh hãm mình hằng ngày của cuộc sống chúng con, để chúng con cởi bỏ được con người cũ, và mặc lấy Chúa là Con Người Mới, hầu ngày sau được sống lại vinh quang với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. 
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

(Trong mùa chay và tuần thánh : chỉ suy niệm hết chặng XIV)
Chặng Thứ Mười Lăm: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI
(Mc 16 :1-7) Về trước bàn thờ


Chủ sự : Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau : "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?" Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : "Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông." (Thinh lặng giây lát)
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, sau những ngày chịu chết và chịu mai táng, Chúa đã sống lại vinh thắng như Chúa đã hứa để chứng tỏ Chúa thật là Đấng Cứu Thế nhân loại đợi trông, và để đem lại sự sống đời đời cho những ai tin nhận Chúa.
Cộng đoàn: Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con giữ vững lòng tin mến Chúa, và bền tâm thực hành lời Chúa dạy, để được sống sung mãn sự sống đời đời Chúa ban. Cùng biết dẫn đưa nhiều người trở về tin mến Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


KINH KHẤN CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu yêu mến, trong cuộc sống làm người, Chúa đã chịu rất nhiều đau khổ vì chúng con.
Xin Chúa thương xót những tâm hồn sầu khổ, và những thân xác đau đớn.
Xin Thánh Tâm Chúa nên sự bình an và nâng đỡ cho chúng con.
Xin cho chúng con biết khám phá thấy kho tàng quý giá cất giấu trong đau khổ của người Kitô hữu.
Chớ gì khi chúng con nghĩ đến Chúa đã chịu đau khổ vì chúng con, sẽ giúp chúng con biết chịu đựng các đau khổ ấy cách vui vẻ, can đảm, và làm cho các đau khổ ấy trở nên hữu ích cho phần rỗi các linh hồn.
Lạy Chúa, với lòng bác ái bao trùm cả thế giới, chúng con xin dâng cho Chúa những đau khổ của cả nhân loại hiện tại.
Xin Chúa kết hợp các đau khổ ấy với đau khổ lớn lao của Chúa, và biến chúng thành những ân sủng tình yêu và cứu rỗi cho các linh hồn. Amen.

 

MẪU 9: XIN ƠN THA TỘI

Kinh Mở Đầu: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Cộng đoàn: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
Hát: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ NHẤT: QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ BA: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con  giữ  mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ BỐN: ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu.
X. húng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LAU MẶT

Chủ sự : Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ BẢY: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ TÁM: ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu  chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ CHÍN: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự : Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: QUÂN DỮ ĐÓNG ĐINH ĐỨC CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: THÁO ĐINH ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Chủ sự : Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao. Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

Chủ sự : Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru. Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
CÁC BÀI HÁT
1. ĐỨNG BÊN THÁNH GIÁ
1. Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.
2. Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.
3. Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
4. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.
5. Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu ?
6. Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
7. Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
8. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
9. Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.
10. Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
11. Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
12. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
13. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
14. Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
15. Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.
2. CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (LCDC. 366)
1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương? Đường tình đó Ngài dành cho con.
3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa? Đường tình đó Ngài dành cho con.
3. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI (LCDC. 369)
ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.
1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.
2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khoá trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.
3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.
4. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.
4. VINH DỰ CỦA CHÚNG TA (LCDC. 372)
ĐK. Vinh dự của chúng ta, là Thập Giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta, và sự phục sinh của ta.
1. Ai thuộc về Chúa Kitô, thì đóng đinh thân mình cùng mọi tính hư vào Thập Giá.
2. Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vác Thập Tự theo Chúa.
3. Tôi chịu nơi xác thân tôi mọi đớn đau khổ hình vì nhiệm thể Người là Hội Thánh.
4. Ôi vì cây cấm năm xưa mà chúng ta nô lệ này được cứu độ nhờ Thập Giá.
5. AI MONG TÌM CHÚA (LCDC. 78)
ĐK: Ai mong tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài.
Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.
1. Con kính lạy Chúa Trời nguyện đến giúp con. Vạn lạy Chúa xin mau cứu trợ con. Xin cho những người muốn mưu hại con phải điêu đứng và hổ ngươi.
2. Trong lúc con khốn cùng bọn chúng sướng vui. Vạn lạy Chúa xin xua chúng chạy lui. Xin cho những người nói cười hả hê, bị thua ngã, bị nhạo chê.
6. CHÚA LÀ TÌNH YÊU (LCDC. 88)
ĐK. Chúa là tình yêu cao vời trên ngàn mây xanh. Ấm lòng cho người lữ hành Chúa là tình yêu.
1. Trên đường đời lâu dài, cho mưa nắng sờn vai. Nhưng Chúa là tình yêu thì con vui bước bên Người.
2. Như mùa xuân trong lòng, luôn có Chúa cùng con. Như ánh lửa đêm đông, đời con vui sướng trong Người.
3. Như phượng hoàng bay lượn, giương đôi cánh ủ con. Ôi Chúa là tình yêu chở che con những đêm dài.
7. TRÔNG CẬY CHÚA (LCDC. 98)
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Đk. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước len trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi. Ngàn năm soi ánh tin vui.
8. CÒN TÌNH YÊU NÀO (LCDC. 101)
ĐK. Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu. Người liều mạng sống vì người mình yêu.
1. Có ai trên trần thế, đã liều mạng sống vì người mình yêu. Mà Chúa đã liều mạng sống vì con.
2. Suốt đời những ngược xuôi, suốt đời chỉ biết phục tùng lệnh Cha. Để sống cuộc đời gian khổ vì con.
3. Cam chịu muôn khổ đau, sẵn sàng chịu chết chỉ vì tình yêu. Vì Chúa yêu con nên chết vì con.
9. ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG (LCDC. 104)
ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa  Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan niềm vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan câm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em.
10. KHÔNG BAO GIỜ QUÊN (LCDC. 107)
1. Đời con không bao giờ quên, đời con không bao giờ quên tình Chúa thương mến con hoài. Trọn đời con luôn hằng yêu Ngài, trọn đời con yêu Ngài ngàn đời và tim con hằng khắc ghi.
ĐK. Tri ân Ngài lòng con đâu dám quên. Con nhớ hoài tình Chúa đâu bờ bến. Con ca tụng lời ca thơm sắc hương. Con cảm tạ tình Ngài luôn vững bền.
2. Đời con không bao giờ quên, đời con không bao giờ quên tình Chúa thương mến con hoài. Trọn đời con tin cậy nơi Ngài, trọn đời con dâng lời cảm tạ và dâng tâm tình thiết tha.
11. CA TÌNH TRI ÂM (LCDC. 110)
ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi! Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.
1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là Chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.
2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.
3. Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Người chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi. Dâng hiến trọn đời kết hiệp cùng Cha.
12. HÃY CHIẾU SOI (LCDC. 112)
ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm  hồn  con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ, Chúa  dìu đưa.
2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.
13. THẮP SÁNG TRONG CON (LCDC. 141)
ĐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2. Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin Thánh Ân tuyệt vời.
3. Trần gian hôm nay, ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình người.
4. Rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.
14. MẸ SẦU BI (LCDC. 195)
1. Mẹ sầu bi đứng bên thánh giá. Nhìn con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với con một nguồn đau thương. Mẹ với con một tình yêu thương.
ĐK: Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời, con sống đời tử đạo mỗi ngày hơn.
2. Giêsu chết cho con được sống. Mẹ Nữ Vương tử đạo hiệp công. Lòng Mẹ đền thờ Chúa giáng sinh. Lòng Mẹ bàn thờ Chúa hy sinh.
3. Con mong ước đứng bên thánh giá, nhìn tội con đôi mắt lệ sa. Nguyện với Mẹ chung nguồn yêu thương, cùng Giêsu chung tình yêu thương.
15. LẠY CHÚA CON ĐÂY (LCDC. 269)
ĐK. Con thưa cùng Chúa: Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
1. Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng Người gọi con dặt dìu thôi thúc tâm tư. Vâng, lạy Chúa con đây.
2. Chúa đã mở cửa trời cho con, và thánh hóa môi con bằng than hồng, Chúa muốn chọn Đại Ngôn của con người giữa đám dân riêng. vâng, lạy Chúa con đây.
16. CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC (LCDC. 271)
ĐK. Lạy Chúa, xin thánh hóa linh mục của Chúa. Ban nguồn thánh đức trên tôi trung của Ngài. Để thành đèn sáng, cao soi trên khắp trần gian. Để thành muối tốt, ướp mặn tâm hồn thế nhân.
1. Chúa đã dựng nên, tấm thân yếu đuối mọn hèn. Chúa lại dủ thương, rộng ban thánh chức linh thiêng. Xin cho linh mục, được luôn trung tín trọn niềm. Dắt đoàn chiên lành, thẳng đường về miền vô biên.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây