Đàng thánh giá ĐÂY LÀ CON CỦA MẸ - dành cho SinhViên & Giới Trẻ

Thứ bảy - 13/03/2021 08:30
Đàng thánh giá ĐÂY LÀ CON CỦA MẸ - dành cho SinhViên & Giới Trẻ
Đàng thánh giá ĐÂY LÀ CON CỦA MẸ - dành cho SinhViên & Giới Trẻ
Đàng thánh giá
ĐÂY LÀ CON CỦA MẸ

(Dành cho nhóm Sinh Viên & Giới Trẻ

KHAI MẠC
HD (Hướng dẫn): (Chúa nói): Các con yêu dấu, các con sắp đi 14 chặng đường Thánh giá của Ta, đây cũng là 14 chặng đường thánh giá của đời các con. Ai theo Ta hãy vác thánh giá mình hằng ngày. Nhưng các con không vác một mình đâu, Ta sẽ vác với các con. Vì các con và Ta là một, thánh giá Ta vác cách đây hơn hai ngàn năm và thánh giá các con vác bây giờ là một, nhưng các con nên biết có sự khác nhau: là đời sống trần gian của Ta chỉ hoàn thành khi Ta chết và sống lại trong vinh quang, những chặng đường thánh giá của các con cũng sẽ chỉ hoàn thành khi các con kết triều thiên chiến thắng bằng cả đời các con.

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA
1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, Con đường nào Ngài ra pháp trường, Mão gai nào hẳn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh Gíá nào Ngài vác trên vai, Đau thương nào phủ kín tâm tư, Đường tình đó Ngài dành cho con
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi . Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.
2. Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, Đinh nhọn nào còn loang máu đào, Tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, Bao roi đòn hẳn vết thê lương, Đường tình đó Ngài dành cho con.
3. Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian chuân , Con trầm mình, niềm vui thế trần, Quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, Chết khổ hình Thập Gíá treo thân, Đường tình đó Ngài dành cho con.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ I
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN


HD (Chúa nói): Này các con, khi bị nộp vào tay Philatô, Ta đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, dù Philatô bất công, ông vẫn là một tổng trấn hợp pháp thi hành quyền bính. Con Thiên Chúa vâng lời con loài người, nếu Ta vâng theo luật pháp của Philatô, thì đó là thánh ý Chúa Cha. Sao các con lại từ chối vâng lời những người Ta đặt trên các con.
(Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã vâng lời cho đến chết./ Còn chúng con,/ ý riêng chúng con thật vĩ đại,/ thật khó cho chúng con khi phải uốn mình vâng theo người khác./ Xin Chúa cắt màn chắn ra khỏi mắt chúng con/ để chúng con có thể nhìn thấy chính Chúa qua những người Chúa đặt trên chúng con./ Lạy Chúa,/ vì đó là chính Chúa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi . Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ II
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ


HD (Chúa nói): Cây thánh giá này, khúc gỗ này Chúa Cha đã chọn cho Ta, thánh giá mà các con phải vác là những thử thách trong đời sống hằng ngày. Chúa Cha cũng đã chọn những thánh giá đó cho các con. Các con hãy nhận lấy từ tay Người. Này các con, hãy can đảm lên, Ta sẽ không để thánh giá hóa ra nặng hơn quá sức các con, dù chỉ một mảy may.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con vác lấy thánh giá hằng ngày của chúng con,/ là chúng con đón nhận những nhàm chán,/ những mệt mỏi,/ khó chịu,/ như nóng mùa hè,/ lạnh mùa đông,/ những căng thẳng của bài vở,/ thi cử,/ những lo lắng về gia đình,/ về tiền học,/ về việc làm thêm,/ những hiểu lầm,/… Xin nhắc cho chúng con biết rằng:/ vác thánh giá của chúng con tức là vác thánh giá của Chúa,/ cùng với Chúa mà vác./ Và dù vậy,/ chúng con chỉ vác một khúc của thánh giá,/ còn Chúa,/ Chúa vác tất cả.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi . Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ III
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT
LẦN THỨ NHẤT


HD (Chúa nói): Là Thiên Chúa tạo tác vũ trụ và giữ cho tồn tại, Ta đã trở thành một người yếu đuối, không vác nổi một khúc gỗ nặng.. Tuy là người, Ta cũng mang lấy những yếu đuối của con người. Chúa Cha muốn như vậy để chia sẻ thân phận làm người với nhân loại. Này các con, các con hãy nhận lấy những dòn mỏng của con người, đừng kêu ca oán trách.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu,/ sao chúng con có thể từ chối?/ Chúng con vui lòng đón nhận những yếu đuối của con người,/ do tính nết hay gay gắt,/ ốm đau,/ mệt mỏi,/ những tàn tật nơi con người chúng con,/ những bất toàn nơi thân thể,/ trí óc và tâm hồn./ Vì Chúa muốn như vậy nơi chúng con,/ chúng con xin vui lòng chấp nhận./ Nhưng xin cho chúng con được đủ sức/ và can đảm tiếp tục bước đi theo Chúa mỗi khi con yếu đuối vấp ngã.

Đọc 5 kinh Lạy Cha ( giang tay khi đọc)

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ IV
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ


HD: (Chúa nói): Mẹ Ta trông thấy Ta bị đánh đập, trông thấy Ta bị đấm đá và kéo đi như một con vật. Mẹ đã đếm được từng vết thương của Ta. Nhưng dù đau đớn, Mẹ đã không phản kháng, kêu la. Mẹ chia sẻ cực hình của Ta và Ta chia sẻ nỗi đau đớn của Mẹ. Mẹ con nhìn nhau không sao dấu nổi đau đớn. Đó là thánh ý của Chúa Cha.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con biết điều Chúa đang dạy chúng con:/ trông thấy người thân yêu đau khổ/ nhiều khi chúng con còn đau hơn chính đau khổ của mình./ Vác thánh giá của chúng con để theo Chúa,/ chúng con cũng phải đứng nhìn người thân yêu đau khổ,/ chúng con cũng phải để những người thân yêu nhìn thấy những đau khổ của chúng con./ Chúng con tin rằng,/ đối với những người yêu Chúa,/ thì mọi sự xảy ra đều tiến theo một chương trình tốt đẹp./ Chắc chắn như vậy.
Cùng Mẹ,/ với Mẹ và trong Mẹ/ chúng con tiếp tục con đường theo Chúa hằng ngày qua kinh mân côi,/ và để lời kinh ấy gắn kết,/ đưa chúng con đến gần Chúa hơn.

(Đọc 10 kinh Kính Mừng)

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ V
ÔNG XI-MON GIÚP ĐỠ CHÚA


HD (Chúa nói): Ta đuối sức; Ta không còn đủ sức vác thánh giá một mình nữa. Quân lính đã bắt Xi-mon đến giúp Ta. Này các con, Xi-mon chính là các con. Các con hãy giúp sức cho Ta. Mỗi lần các con cất gánh nặng khỏi lưng người khác, tức là tay các con đã đỡ lấy chính thánh giá đang đè Ta xuống.
CD: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con biết rằng:/ mỗi lần chúng con dọn dẹp nhà cửa,/ phòng học,/ mỗi lần chúng con ý thức nhặt rác,/ mỗi lần chúng con giúp trẻ nhỏ,/ người già neo đơn/ hay nhường cho người khác một chỗ ngồi,/ một bước đi;/ mỗi lần chúng con giúp đỡ tiền bạc,/ mua đồ ăn áo mặc cho người nghèo đói,/ mỗi lần chúng con chỉ dạy người khác học về Chúa,/... thì lúc đó chính chúng con là Xi-mon./ Điều chúng con đang làm cho người khác/ là chúng con đang làm cho chính Chúa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi . Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ VI
BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA


HD: (Chúa nói): Này các con, các con có đủ can đảm đến lau mặt đầy máu của Ta không? Các con sẽ hỏi: Mặt Ta Đâu? Khi các con gặp người đang đầy nước mắt, khi các con thấy những người đang gặp khó khăn nơi xưởng thợ, nơi trường học, nơi nhà thương và nhiều nơi khác… Mặt Ta đó, Ta đang mong các con đến để lau những vết máu và nước mắt cho Ta.

CĐ: Điều Chúa xin chúng con thật là khó,/ vì đòi chúng con phải can đảm và hy sinh,/ mà chúng con thì yếu đuối./ Xin ban cho chúng con sức mạnh,/ xin đừng để chúng con khiếp sợ bỏ chạy./ Lạy Chúa,/ xin sống trong chúng con,/ hành động trong chúng con,/ yêu thương trong chúng con,/ và không chỉ trong chúng con,/ mà còn trong mọi người;/ để chúng con có thể lau sạch những vết máu,/ những vết đau khổ hằn sâu trên những người chúng con gặp gỡ;/ và để muôn người có thể nhận ra khuôn mặt rạng rỡ vinh quang của Chúa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi . Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ VII
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT
LẦN THỨ HAI


HD: (Chúa nói): Này các con, đây là bước thứ bảy, bước thử sự kiên tâm của các con khi làm việc lành. Sẽ có lúc mọi cố gắng của các con vô hiệu, và các con sẽ nghĩ: “Thôi không thể làm được nữa, mặc kệ muốn ra sao thì ra”. Hãy đến với Ta, hỡi những người nặng trĩu gánh trên vai. Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Hãy tin vào Ta và tiếp tục vác thánh giá, các con sẽ không vác một mình.

CĐ: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con được can đảm lên,/ khi thất bại đè nặng trên chúng con/ và làm chúng con thất vọng./ Xin giơ tay đỡ nâng chúng con dậy./ Chúng con biết,/ chúng con không được bỏ cuộc,/ nhưng phải kiên nhẫn làm việc lành./ Lạy Chúa,/ chúng con chẳng làm gì được./ Với Chúa,/ chúng con sẽ làm được bất cứ việc gì Chúa xin.

Lạy Chúa Giêsu,/ cùng Chúa,/ với Chúa và trong Chúa xin cho chúng con luôn nhẩm đi nhắc lại lời kinh Chúa đã dạy,/ để ở đó chúng con biết Chúa Cha cần gì nơi chúng con,/ để ở đó chúng có sức mạnh/ cam đảm đứng lên sau khi ngã xuống/ và biết rằng Chúa chẳng để chúng con một mình.

Đọc 5 kinh Lạy Cha ( giang tay khi đọc).

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ VIII
CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ
THÀNH GIÊRUSALEM


HD (Chúa nói): Đã bao lần Ta ao ước tụ tập con cái Giê-ru-sa-lem lại với Ta. Nhưng chúng đã từ chối. Giờ đây các phụ nữ này khóc thương Ta, và lòng Ta khóc thương họ. Thương, vì họ sẽ phải sầu khổ. Ta an ủi những người tìm đến an ủi Ta. Này các con, lòng dịu hiền các con có được bao nhiêu?

CĐ: Lạy Chúa/ lòng dịu hiền của Chúa trong cuộc khổ nạn thật vô cùng./ Xin dạy bảo chúng con biết học hỏi nơi Chúa./ Khi chúng con nổi giận với người xúc phạm chế diễu chúng con,/ với người hiểu lầm chúng con,/ với những người xâm phạm đến những riêng tư của chúng con./ Lạy Chúa,/ xin Chúa uốn lưỡi chúng con khi chúng con nói gì với họ./ Xin sự dịu hiền như áo mặc cho chúng con./ Xin cho chúng con học theo nhân đức hiền lành của Chúa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ  IX
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT
LẦN THỨ BA


HD: (Chúa nói): Hoàn toàn đuối sức, Ta nằm bẹp xuống trên đá sỏi, thân xác Ta không sao cử động được nữa, đấm đá thế nào Ta cũng không dậy được. Nhưng lòng muốn của Ta vẫn thế. Này các con, các con nên biết điều này; thân xác các con có thể bị thương tích, bị dập nát; bị tê tái, bị khổ nhục,…nhưng không một sức mạnh nào trên đời này lay chuyển được các con, nếu các con có lòng muốn.

CĐ:  Lạy Chúa,/ chúng con thấy Chúa đang cố lấy lại sức để chỗi dậy bước đi,/ chúng con cũng vậy; /vì chúng con có lòng muốn./ Khi chúng con hết hơi,/ hết sức phải té quỵ xuống,/ xin nâng chúng con dậy,/ và đừng để chúng con phản bội bỏ Chúa như Giu-đa./ Lạy Chúa,/ đừng bao giờ để chúng con cảm thấy rằng/ tội chúng con lớn hơn tình Chúa thương chúng con./ Dù quá khứ chúng con thế nào chăng nữa,/ chúng con cũng có thể bắt đầu làm mới lại.

Đọc 5 kinh Lạy Cha (giang tay)

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ X
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO


HD: (Chúa nói): Này các con, các con thấy Ta như thế nào chưa? Trước mặt mọi thụ tạo, Ta bịlột trần, xấu hổ, nhục nhã. Thập tự là giường Ta nằm chết. Ta chẳng có gì, nhưng Ta có được tất cả tình yêu của Chúa Cha. Có ai giàu hơn Ta không? Phần các con, nếu các con đã được tất cả, thì đừng lo lắng quá về ăn mặc và mạng sống các con.

CĐ: Lạy Chúa,/ chúng con dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có,/ dâng chính mình chúng con đây./ Xin cho chúng con thoát khỏi những cám dỗ về danh vọng,/ địa vị,/ tiền bac./ Xin nhổ rễ những ghen ghét/ tỵ hiềm./ Xin giải thoát chúng con khỏi tính kiêu căng,/ tự đại;/ và dẫn chúng con biết nhận chỗ thấp nhất./ Lạy Chúa, xin cho chúng con được tinh thần nghèo khó,/ biết cho đi mà không đòi đền đáp,/ để chúng con được giàu có trong Chúa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ XI
CHÚA GIÊSU BỊ
ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ


HD (Chúa nói): Các con có thể tưởng tượng được đóng đinh là gì không? Các lý hình kéo hai tay Ta ra; họ ghì chặt cổ tay vào khúc gỗ, và ghim đinh thủng qua thịt. Rồi lấy búa đóng mạnh xuống. Cơn đau nổ tung buốt tới óc. Họ lại kéo tay kia như vậy. Thật là đau quá! Rồi họ xếp hai chân và đóng đinh như thế.

CĐ: Lạy Chúa,/ chúng con nhìn lên Chúa và nghĩ rằng:/ hồn chúng con đáng giá như vậy sao?/ Chúng con phải làm gì đáp lại?/ Này chúng con đây,/ chúng con xin vui lòng chấp nhận trong cả đời chúng con,/ mọi bệnh tật,/ ưu phiền và đau đớn xảy đến./ Xin cho chúng con biết cải thiện cuộc sống/ – chọn lựa lối sống lành mạnh đầy tình yêu thương chia sẻ;/ biết hy sinh hãm mình/ – đón nhận những gì hiện có, mà không đua đòi chạy theo xu hướng thời đại;/ biết quyết tâm sửa đổi mọi lỗi lầm./ Để xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành cho chúng con;/ và để từ nay,/ chúng con không còn đóng đinh Chúa nữa.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ XII
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ


HD (Chúa nói): Những lời cuối cùng Ta nói là: “Lạy Chúa xin tha cho chúng…con sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng… đây là Mẹ của con… đây là con của Mẹ…” - Để có thể nói được, Ta phải rướn người lên, ép cổ tay và chân xuống, và mỗi cử động đều làm Ta quặn lại, và sau khi đã chịu hết sức đến cùng độ con người, Ta đã tắt thở.

CĐ: (Xin cộng đoàn phủ phục): Lạy Chúa,/ chúng con biết nói gì bây giờ,/ chúng con xin dâng cái chết của chúng con cho Chúa,/ với mọi đau đớn,/ chúng con xin phép nhận dù chết giờ nào,/ chết cách nào đi nữa./ Chúa làm chủ mạng sống chúng con./ Xin cho chúng con được chết đi cho tội lỗi của mình,/ và tội lỗi người khác./ Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con,/ vì chúng con là những kẻ hèn yếu.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ XIII
THÁO XÁC CHÚA GIÊSU


HD: (Chúa nói): Hy lễ đã làm xong. Lễ của Ta đã hoàn tất. Nhưng lễ của Mẹ Ta và các con vẫn còn tiếp tục. Trước mặt người đời, Ta là kẻ thất bại nhưng thực ra Ta đã chiến thắng và hoàn thành ý muốn của Cha. Bên Ta luôn có Chúa Cha hằng ở cùng ; và giờ đây Ta đang được vòng tay của Mẹ Ta ôm vào lòng. Này các con, Ta biết rồi các con cũng sẽ trải qua những nỗi đau kinh hoàng, những mất mát to lớn, những chia ly tưởng chừng không thể chịu nổi. Những lúc đó, các con đừng quên Ta luôn bên cạnh các con. Ta và Mẹ Ta sẽ luôn ôm các con vào lòng.

CĐ: Lạy Chúa,/ đau khổ,/ mất mát,/ chia ly là điều chúng con không thể tránh./ Nhưng xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá Chúa,/ biết để Chúa ghé vai vác đỡ./ Lạy Mẹ Maria,/ cả cuộc đời Mẹ là một hy lễ./ Xin Mẹ dẫn chúng con trung thành đi trọn hy lễ của đời mình,/ xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ/ và lãnh triều thiên chiến thắng của Nước Trời.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ XIV
AN TÁNG CHÚA GIÊSU
TRONG HUYỆT ĐÁ


HD: (Chúa nói): Đời Ta ở trần gian đã hết. Nhưng giờ đây cuộc đời mới bắt đầu với Mẹ Maria, với Mađalêna, với Phêrô, với Gioan, và với các con. Công việc của Ta, khi làm người đã làm xong. Công việc của Ta trong Giáo Hội, và nhờ Giáo Hội vẫn tiếp tục mỗi ngày. Này các con, Ta trông đợi vào các con. Từ nay trở đi các con sẽ là môn đệ của Ta, sẽ tiếp tục công việc Ta gửi lại, hãy làm của lễ sống động và nên thánh.

CĐ: Lạy Chúa,/ Chúa biết tâm hồn chúng con sẵn sàng,/ nhưng xác thịt chúng con thì yếu đuối./ Lời giảng dạy Chúa đã chưa nói hết,/ những đau khổ Chúa đã chưa chịu hết,/ những công việc Chúa đã chưa làm hết,/ vì cuộc sống trần gian của Chúa ngắn ngủi./ Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng,/ tiếp tục con đường Thánh Giá là tiếp tục công việc cứu chuộc mà Chúa đã khởi xướng./ Xin Chúa cho chúng con trung thành vác Thánh Giá cho đến cùng/ và trung thành với Giáo Hội Chúa./ Để chúng con sẵn sàng loan truyền Lời Chúa,/ can đảm đón nhận những thử thách,/ những đau thương hằng ngày như một của lễ cùng với Chúa,/ nhờ Chúa và trong Chúa./ Lạy Chúa,/ nhưng chúng con chẳng là gì./ Xin Chúa giúp chúng con!

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con, xin vì lòng thương xót Chúa cho các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.


Hát: ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gíá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đanh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

PHẦN KẾT
(tại Cung Thánh)


HD: (Chúa nói): Này các con, Ta đã nói với các con lúc đầu, đời sống của Ta chỉ hoàn thành khi Ta chết và sống lại trong vinh quang. Đường đời của các con cũng chỉ được hoàn thành khi các con kết triều thiên chiến thắng bằng cả cuộc đời các con. Hãy nhận lấy mọi giây phút đến trong đời các con, với lòng tin và phó thác. Các con hãy sống theo ý Ta với cả tấm lòng. Các con đừng tìm Ta nơi nào xa xôi, vì Ta ở sát bên các con. Nơi giảng đường, nơi nhà trọ, nơi làm thêm, trong gia đình, nơi những người các con gặp gỡ. Tất cả là những bàn thờ dâng của lễ Tình Yêu. Ta luôn ở với các con. Bây giờ, các con hãy ra đi, hãy vác lấy thánh giá của các con, với cả đời các con, các con hãy hoàn tất đường thánh giá của các con. Ta luôn ở bên các con và cùng vác với các con. Đừng sợ, can đảm lên.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu,/ Đấng Cứu Chuộc chúng con,/ suốt ba năm giảng đạo,/ Chúa đã dạy dỗ chúng con bằng lời hằng sống./ Trước lúc về trời,/ Chúa còn muốn dạy chúng con bằng một việc làm cao cả nữa,/ là chết trên Thánh Giá vì chúng con./ Chúa đã dạy chúng con bài học khiên nhu,/ nhẫn nại trong gian nan đau khổ,/ biết quên mình nhìn thấy Chúa nơi mọi người,/ nhất là những người bị gạt ra bên lề xã hội trong mọi hình thức/ và luôn có lòng thương xót như Chúa là Đấng xót thương./ Xin Chúa cho chúng con ghi tâm khắc cốt những bài học qúy giá trả bằng giá máu của Chúa;/ và cố gắng thực hành mọi giây phút trong đời chúng con,/ để chúng con ngày càng nên giống Chúa/ và đáng được cùng Chúa và Mẹ Maria hưởng vinh phúc muôn đời trên thiên đàng. Amen.

(Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh để hưởng ơn đại xá).

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ

ĐK: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an, để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối. Mắt đắm say trông về Thánh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây