CẦU LỄ - THEO NĂM DẤU THÁNH

Thứ năm - 30/07/2020 06:52
CẦU LỄ - THEO NĂM DẤU THÁNH
CẦU LỄ - THEO NĂM DẤU THÁNH

CẦU LỄ
THEO NĂM DẤU THÁNH

Hướng Dẫn (HD): - Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần - Kinh Tin, Cậy, Mến - Kinh Sấp Mình - Kinh Vì Dấu.

Anh chị em nam nữ chúng con hiệp một ý một lòng mà dâng lễ này, cậy vì công nghiệp năm dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, xin Đức Chúa Cha thứ tha phần phạt cho (linh hồn T... cùng) các Đẳng linh hồn, được khỏi nơi khốn khó mà về chầu Chúa trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

Cộng Đoàn (CĐ): Lạy Chúa con,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con;/ mà con đã caœ lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự,/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa,/ thì con sẽ lánh xa dịp tội,/ cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

Hát:
ĐK: Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người. Và mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy.

1. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian nầy. Là nhờ Đức Kitô đã giao hoà ta cùng Thiên Chúa. ĐK….

HD: Phép lần hạt năm Dấu Thánh Mình Đức Chúa Giêsu ba mươi kinh Lạy Cha, cùng năm kinh Kính Mừng, chia ra làm 6 phần:

CĐ: Thứ nhất thì gẫm: Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy; lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen.

(đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng).

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho (linh hồn T... cùng) các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Hát: ĐK. Con kêu cầu lên Chúa lạy Chúa xin lắng nghe. Xin đoái thương con lầm than trong cùng khốn ê chề. Chúa muôn đời công chính hãy cứu con hãy cứu con khỏi bến mê, cứu con khỏi bến mê.

1. Sao thế nhân vương chìm trong tăm tối. Còn mê theo gian trá hão huyền? Hãy lại đây Giavê hằng trung tín. Người nghe tôi khi tôi cất tiếng lên. – ĐK.

CĐ: Thứ hai thì gẫm: Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đinh sắt đóng chân cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).

Hát: 1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng, ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.

ĐK. Sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay.

CĐ: Thứ ba thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà lấy búa sắt đóng đinh nên đau lắm, bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng, thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ, là chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi ở bên tay tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ dữ phải sa hoả ngục. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).

Hát: ĐK: Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi. – ĐK.

CĐ: Thứ bốn thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ, liền giãn những xương ngực Đức Chúa Giêsu ra, cho nên đau lắm thì mới đóng đinh đặng. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình, thì thương xót Con lắm. Xin cho chúng con làm việc phước đức, cho ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ lành, đáng lên thiên đàng. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).

Hát: 1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu, con nguyện xin. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con nài van. Chúa thương nghe lời con từ thâm u, nơi khóc than. Lạy Chúa, tình thương Chúa như mưa tuôn tràn.

ĐK: Từ vực sâu tăm tối, ngước mắt trông, Chúa đoái thương nghe con cầu từ nơi tối tăm. Từ vực sâu tăm tối, tiếng khóc than những đớn đau. Chúa ơi, hãy lãng quên tội khiên.

CĐ: Thứ năm thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy xuống. Song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau gì, vì đã sinh thì, mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Đội ơn Đức Chúa Giêsu lấy hết máu trong sạch đổ ra cho chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao sắt thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cho nên chịu chết vì chúng con. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).

Hát: 1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen, đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.

ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này. Người thương con đi!

CĐ: Thứ sáu, thì nguyện 3 kinh Lạy Cha. Kính lạy những cái đinh thâu qua chơn tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha. Kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha. Kính lạy thánh giá, là giường Cha cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa lấy thánh giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khoá mở cửa thiên đàng, cho chúng con đặng vào. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha…)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con: Chớ chi chúng con có ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu, làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự! Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cả, cho chúng con đặng bền lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

HD: KINH VẬT MỌN (Quỳ gối, hoặc đứng, vì là kinh thống hối)
Chúng con là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết, kinh khủng, nhuốc nha; mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám động địa, sầu não núi non, là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sanh nên muôn vật; huống là chúng con mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy Máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con. Mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình, chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con xin hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, mà tích 5 dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
CĐ: Vì tội chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
CĐ: Vì tội chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
CĐ: Vì tội chúng con/.

Chúng con lạy ơn dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
CĐ: Vì tội chúng con/.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu.
CĐ: Vì tội chúng con/.

CĐ: A RẤT THÁNH GIÁ
A rất Thánh Giá,/ chúng con kính mừng cây rất Thánh Giá,/ là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi;/ cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,/ cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy,/ cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh,/  cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành./ Khen cây Thánh Giá ở giữa rừng phàm,/ nên giống báu lành nên cây sang trọng,/ nên đơn linh nghiệm,/ nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này./ Cây rất Thánh Giá thật là gươm giáo dẹp giặc linh hồn,/ khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,/ sát phạt tà ma thịt mình thế tục./ Vì rất Thánh Giá là như chìa khoá mở cửa thiên đàng/ cho chúng con đặng vào đến nơi quê thật./ Cây rất Thánh Giá tốt lành rất mực,/ diềm dà im mát,/ bóng che thiên hạ khỏi chốn hoả hình./ Cội rễ nhành lá,/ búp bông hoa quả,/ từ xưa nhẫn nay,/ cây nào dám ví bằng cây Thánh Giá,/ từ cây Thánh Giá chở mình Chúa cả đóng đinh chịu chết trên cây Thánh Giá./ Vậy cây Thánh Giá nên giống báu lành/ vô lượng vô biên lưỡi khen chẳng xiết,/ bút ngợi khôn cùng./ Tài rất Thánh Giá ai dám ví bằng?/ Sức rất Thánh Giá vô số chẳng cùng./ Rày con trông cậy rất Thánh Giá này./ Con nhớ Chúa con là Chúa Giêsu cực cao cực cả,/ đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội con./ Vậy nên con phải hết lòng khiêm nhượng,/ cám ơn thờ phượng./ Con kính,/ con lạy,/ con mừng Thánh Giá,/ ngửa nhìn Thánh Giá thật giống chữa con,/ chuộc con đặng rỗi tha hết tội con./ Con cầu đã phỉ,/ con nguyện đã đáng./ Con đặng cậy nhờ,/ đau thì liền đã,/ nghèo xảy lại an./ Vậy con trông cậy rất Thánh Giá này,/ xin đưa chúng con qua khỏi gian nan,/ tới nước thiên đàng,/ đặng ở chốn an chẳng còn khốn khó./ Amen.

Hát: Ớ Chúa con, con ở chốn thẳm sầu kêu đến cùng Chúa. Cầu Chúa nghe lấy tiếng con kêu. Chúa hãy lắng tai nghe con cầu nguyện: Nếu Chúa xem xét tội tình, thì ai hầu đứng vững trước mặt Chúa con. Con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho kẻ qua đời được nghỉ ngơi cùng Chúa đời đời.

(Đọc một kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh)

Hát: 1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.
Kết thúc: Kinh cám ơn.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Trái Tim Chúa: Linh hồn và xác con, mọi việc làm, lời nói, ý tưởng, và mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành. Xin Chúa sống trong con. Và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen.

(Đọc Kinh Trông Cậy...)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 64 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây