LỄ GIỖ - GIA ĐÌNH

Thứ tư - 29/07/2020 23:54
Lễ giỗ tại gia đình
Lễ giỗ tại gia đình
LỄ GIỖ
(tổ chức tại gia đình)


Hướng Dẫn (HD): (Đứng) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Cộng Đoàn (CD): Amen.


HÁT: 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Đem xuống cho con, hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng, ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn, tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan, tìm theo chân lý. Xa điều gian dối, luôn trung thành. - ĐK.

HD (ngồi): Kính thưa cộng đoàn! Trong tinh thần liên đới của những người tin Chúa Kitô, hôm nay, chúng ta quy tụ tại đây, cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn T...,  theo lời mời của gia đình, nhân dịp lễ giỗ... (1 tháng, 100 ngày, 1 năm...). Giờ đây, trong tâm tình luyến nhớ người thân đã qua đời, chúng ta dành những phút cầu nguyện này, xin Chúa xót thương linh hồn T... – Và để cho lời kinh nguyện của cộng đoàn chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta hãy xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong cuộc sống. Và cũng xin Ngôi Ba Thiên Chúa hướng dẫn và thánh hóa giờ cầu nguyện này của chúng ta.

Hát: (TV 95) ĐK: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.

1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.

2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói hương cao vời. Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc tụng danh Chúa đến muôn muôn đời.

HD: Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ chúng con, bằng phép rửa tái sinh, và sự đổi mới của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, và thánh hóa lời kinh nguyện chúng con dâng lên Chúa hôm nay, để cầu cho linh hồn T...

CĐ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần các thánh và anh chị em, khấng cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

HD: Hôm nay là ngày giỗ của (ÔBACE) T... Hồi tưởng lại cái chết của ÔBACE T..., chúng ta mới cảm nhận được câu nói: “Người chết nối linh thiêng vào đời". Sự ra đi của ÔBACE T…, là sự trở lại của những người thân, bạn hữu, sự quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, trong tình tương thân tương ái, trong tình mến Chúa yêu người, là cầu nối linh thiêng vô hình,  giữa Thiên Chúa, người sống, và kẻ chết.

Ngạn ngữ Pháp có nói: “Người chết, chỉ có thể chết thật, khi người sống, không còn nhớ đến họ".

Hôm nay là ngày giỗ của (ÔBACE) T..., cộng đoàn chúng ta tụ hội nhau đây, tưởng nhớ ngày (ÔBACE) T... về bên Chúa và để chứng tỏ (ÔBACE) T... mãi mãi vẫn sống trong lòng mỗi người chúng ta. Nhưng, đối với (ÔBACE) T…, chết, không phải là đi vào cõi hư hoại u sầu. Vì theo lời sách Khôn Ngoan, thì linh hồn (ÔBACE) T... đang được chung hưởng bình an bên Chúa. Như thế, phần chúng ta là những người Kitô hữu, cũng được chứa chan niềm hy vọng. - Để thêm phần xác tín, chúng ta cùng nghe lại lời mặc khải này.

Lời Chúa trong sách khôn ngoan (Kn 3,1-10): Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ chết chóc không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. - Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiệu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn đến các ngài, các người công chính sẽ sáng chói, và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đặt tin tưởng nơi Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. - Phúc cho ai biết lắng nghe lời Chúa.

CĐ:  Và thực thi ý Chúa.

Hát: ĐK: Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người. Và mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại, nơi Đức Kitô như vậy.

1. Niềm hy vọng của chúng ta, đã chiếu sáng nơi trần gian nầy. Là nhờ Đức Kitô, đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa.

3. Lòng trông cậy ở Chúa luôn, quyết vững chí trung thành với Người. Ngày mai hưởng quang vinh khúc ca hòa, ca hòa tươi xinh.

Hát (Đứng): Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời". Alleluia.

HD (hoặc LM): Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,1-6). - Khi ấy Chứa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi là để dọn chổ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". - Ông Tôma thưa với Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?". Chúa Giêsu đáp: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".- Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

HD (ngồi):  Lạy Chúa Giêsu, tưởng nhớ người thân yêu vào ngày giỗ kỵ, chúng con cảm thấy xao xuyến u buồn. Những lời nhắn nhủ của Chúa trước khi tạm biệt các Tông đồ yêu dấu, giờ đây đang sống lại trong tâm hồn chúng con. “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Chúa đã hứa: “Khi Thầy ra đi và dọn chổ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó".

Lần lượt mỗi người chúng con/ sẽ được nối tiếp nhau tiến về nơi/ Chúa đã dọn sẵn cho mình trên thiên đàng, đế rồi khi chung tiếng ca ngợi và chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cũng được sống hạnh phúc thật sự. Chúa dạy các Tông đồ đừng xao xuyến, nhưng hãy tin vào Chúa. Chính trong niềm tin này, mà hôm nay, chúng con tề tựu nơi đây, trong ngôi nhà thân thương này, nhân ngày lễ giỗ của (ÔBACE) T... Cũng chính niềm tin này, nhắc nhở chúng con sự bất toàn của mình/ trước một Thiên Chúa tuyệt đối. Để rồi, niềm thương cảm dành cho người thân yêu, thúc bách chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha, và giúp nhau sống Đạo tốt hơn, trong tình mến Chúa yêu người.

Lạy Cha nhân lành, đây là người đầy tớ trung thành, Cha đã tin tưởng trao ban vào tay (ÔBACE) T... những nén bạc, (ÔBACE) T... đã khôn ngoan làm lợi cho Cha từ những nén bạc ấy. Giờ đây chúng con thiết tha dâng lên Cha những nén bạc bé nhỏ của linh hồn (ÔBACE) T... cùng những nén bạc khiêm tốn của cộng đoàn chúng con. Nguyện xin Cha thương đoái nhận, để nhờ công nghiệp vô cùng của Đức Giêsu Kitô, mà ngày hôm nay, người thân yêu của chúng con được mời dự phần vinh quang với Người trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu.

KINH CẦU HỒN :

Xướng: Xin Chúa Cha thương xót linh hồn T...
Đáp: Xin Chúa Cha thương xót linh hồn T...

X. Xin Chúa Giêsu Kitô thương xót linh hồn T...
Đ. Xin Chúa Giêsu Kitô thương xót linh hồn T...

X. Xin Chúa Ngôi Ba Thánh Linh thương xót linh hồn T...
Đ. Xin Chúa Ngôi Ba Thánh Linh thương xót linh hồn T...

X. Nhờ công nghiệp Chúa sáng tạo vũ trụ.
Đ. Xin Chúa thương xót  T 
(câu nào sau đây cũng đều đáp như vậy).


X. Nhờ Chúa đã sáng tạo nên loài người. Đ.
X. Nhờ Ngôi Hai nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô sống đời lao động nghèo khó. Đ.
X. Nhờ Chúa Kitô lãnh phép rữa như một phàm nhân. Đ.
X. Nhờ Chúa Kitô chay tịnh và bị cám dỗ 40. ngày đêm trên rừng vắng. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô vất vả truyền đạo. Đ.
X. Nhờ lòng nhiệt thành của Chúa Kitô đối với phần rỗi mọi người. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô hấp hối trong vườn Cây dầu. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô bị xét xử nhiều lần. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô đội triều thiên gai và bị nhạo cười. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô lãnh án bất công. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô chịu khổ nạn đau đớn. Đ.
X. Nhờ. hiệu năng các lời trối trên thập giá. Đ.
X. Nhờ cái chết đau thương và sỉ nhục trên đổi Gôn-gô-tha. Đ.
X. Nhờ các dấu định và các thương tích nơi Xác Cực Thánh Chúa Kitô. Đ.
X. Nhờ Giá máu châu báu Chúa đổ ra đế cứu chuộc tội nhân. Đ..
X. Nhờ việc mai táng và an nghỉ của Chúa Kitô nơi huyệt đá. Đ.
X. Nhờ công phúc Chúa viếng thăm ngục tổ tông. Đ.
X. Nhờ việc Chúa sống lại uy linh để thánh hóa sự chết. Đ.
X. Nhờ mầu nhiệm Chúa lên trời trong vinh quang. Đ.
X. Nhờ công phúc Chúa Thánh Thần thánh hóa Giáo Hội. Đ.
X. Lạy Chúa Cha vô cùng nhân từ. Đ.
X. Lạy Đức Kitô Con Một Chúa Cha, Đấng cứu độ trần gian. Đ.
X. Lạy Thánh Linh Thiên Chúa Ngôi Ba, Đấng thánh hóa nhân trần. Đ.
X. Nhờ công nghiệp Mẹ Maria bên cây khổ giá. Đ.
X. Nhờ công nghiệp các Thánh Tông đồ. Đ.
X. Nhờ công nghiệp các Thánh Tử đạo. Đ.
X. Nhờ công nghiệp các Thánh Hiển tu. Đ.
X. Nhờ công nghiệp các Thánh Đồng Trinh và Thủ tiết. Đ.
X. Nhờ công nghiệp muôn người thánh thiện trong Hội Thánh. Đ..

HD: Giờ đây, hướng tâm hồn lên Chúa/ và tin tưởng vào ơn cứu rỗi của Chúa, chúng con ước mong Chúa thương cởi gỡ những gì ràng buộc/ cho linh hồn T...,/ để T... được bước vào miền đất hạnh phúc vĩnh cửu. Và chúng con xin lặp lại lời nguyện cầu mà Chúa đã dạy chúng con khi xưa.

CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời:/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;/ và tha nợ chúng con,/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;/ xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

HD: LỜI NGUYỆN CHO CỘNG ĐOÀN
Kính thưa ÔBACE thân mến, trong giờ phút thân tình này, chúng ta tụ họp nhau đây/ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn (ÔBACE) T... Chắc hẳn trong thân phận làm người, (ÔBACE) T... cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm: Thiếu sót trong tình yêu tha nhân, thiếu sót trong bổn phận bác ái với mọi người. Giờ đây (ÔBACE) T... không còn thời gian hay khả năng đền bù hoặc làm những việc lành. Nhưng chỉ còn cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa và lòng bác ái của chúng ta, là những người đang sống, như dâng lễ, dâng lời cầu nguyện, dâng hy sinh hãm mình, dâng việc lành phúc đức... thay cho (ÔBACE) T... - Hôm nay là giỗ... (lần thứ ...). của (ÔBACE) T... Trong tình thân của cộng đoàn dân Chúa, với lòng thương mến, tưởng nhớ người thân của chúng ta. Chúng ta tha thiết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành, xin vì công nghiệp Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta, xin Chúa xóa bỏ những lỗi lầm của (ÔBACE) T... và rộng cửa thiên đàng/ mời đón (ÔBACE) T.. vào hưởng hoan lạc bên Chúa muôn đời.

CĐ:  Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,/ cho linh hồn T… được lên chố nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy măt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.

HD: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa cao cả phép tắc, Chúa đã sáng tạo nên con người để được chung phần viên mãn và bất diệt nơi Chúa. Chúng con dám xin Chúa, vì công nghiệp vô cùng của Đấng Cứu Thế, vì lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh Nam Nữ, của Hội Thánh và nhiều người lành, thanh tẩy linh hốn T. được mau xứng đáng với sự thánh thiện của Chúa.

CĐ:  Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,/ cho linh hồn T… được lên chố nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy măt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.

HD: Lạy Chúa, chúng con hằng tin tưởng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, tin Người là Thiên Chúa hằng sống, chúng con cùng nguyện cầu cho linh hồn T... là người đã hết lòng tin kính, phụng sự Chúa Kitô. Ước gì hôm nay, Người cũng cho  linh hồn T… sự sống vĩnh cửu, mà trong suốt cuộc đời trần thế, đã hết lòng tin tưởng đợi trông.

CĐ:  Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,/ cho linh hồn T… được lên chố nghỉ ngơi,/ hằng xem thấy măt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng./ Amen.

HD: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ai kêu cầu Chúa sẽ không bao giờ bị thất vọng được Chúa xót thương. Nếu đẹp lòng Chúa/ thì xin Chúa mở cửa thiên đàng, sai các Thiên thần đón rước linh hồn T... /vào dự bàn tiệc thánh với Chúa và những người Chúa chọn. Bằng không, nếu còn gì thiếu sót công đức đối với Chúa, mà còn lưu lại nơi chốn luyện hình, thì chúng con, những người còn ở lại/ nguyện xin đem hết những việc làm phúc đức, những hoa trái tốt lành của chúng con ở đời này/ mà dâng cho Chúa, hầu đền tội thay cho linh hồn T... Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ:  Amen.

Hát (Đứng- Kết thúc): :  ĐK. Maria, Mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con Mẹ xưa giáng trần chịu chết, để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau duœ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài. Tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.

(Kinh Trông cậy)

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây