SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Thứ hai - 23/07/2018 10:44
SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Kinh Nguyện Gia Đình
SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

I.- KINH MỞ ĐẦU.. 1
2. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Đọc) 2
3. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát) 4
4. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ.. 5
5. TUẦN CỬU NHẬT Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 6
6. KINH CUỐI CÙNG.. 11
7. Bài Hát: 11

 

1.- KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con,/ thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ./ Nay chúng con sấp mình trước ảnh thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng:/ “Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ”.
Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ./ Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ,/ vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con,/ và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa./  Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành,/ hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan./  Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con./ Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ,/ chẳng phải cho chúng con mà thôi,/ song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con./ Chúng con phú dâng gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ./ Chúng con cũng khấn nguyện cho trong họ chúng con,/ là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái Mẹ,/ cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức/ và các họ trong khắp thế gian,/ đang chúc tụng không khen tỏ lòng trung thành,/ tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp./ Những kẻ  ấy,/ những họ ấy/ cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cho chúng con,/ thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu nguyện cho những kẻ ấy nữa.
Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con/ và những kẻ chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành,/ hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng:/ Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con,/ và chúng con đã được ơn phúc thật Chúa ban./ Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi./ Những người con hoang đàng,/  thì xin Mẹ ban ơn hối cải;/ hết thảy mọi người, thì xin cho được ơn soi sáng,/ được sức mạnh phần hồn,/ được giải phiền,/ được an ủi,/ được bình an và được cứu giúp./ Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phô kẻ ấy như Mẹ đã rõ.

Với những ý ngay lành ấy, thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây,/ và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho./ Chúng con xin cho quê hương chúng con,/ cho các nước được bình an hòa thuận,/ cho cả và Hội Thánh,/ cho Đức Thánh Cha,/ các Đức Giám mục,/ các hàng Linh mục,/ cho các Đấng giảng đạo,/ cùng các kẻ lo việc mở mang nước Đức Chúa Trời.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội,/ những người đang hấp hối/ và những linh hồn trong lửa Luyện hình.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con đang hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây./ Chớ chi ngày giờ ấy được an ủi lòng Mẹ/ và bổ sức linh hồn chúng con,/ cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con/ và phần rỗi anh em chúng con nữa. Amen.

 

2. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Đọc)

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào!/ Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ/ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử,/ cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp,/ và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn,/ mọi khi nguy hiểm khốn khó./ Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
     - Xin giúp đỡ con.

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
     – Xin ...

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.
4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.
5. Khi xích xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.
6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.
7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải.
8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.
9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.
10. Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.
11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.
12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.
13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và chu toàn bổn phận.
14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời/ và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con.
15. Cho con lấy lòng kính mến/ và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy/ hay là gởi đến cho con.
16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người.
17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.
18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.
19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.
20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn và trông cậy Chúa.
21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.
22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.
23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục.
24. Cho con hãm mình làm việc phước đức/ mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ.
25. Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.
26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.
27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.
28. Khi con mang bệnh lần sau hết.
29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.
30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.
31. Trong hơi thở sau hết.
32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.
33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.
34. Cho ngày kia con tới nước Thiên Đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.
35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 Lời Nguyện: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria,/ Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng/ thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc,/ khi phải các cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội/ và khi gặp các sự khốn khó trong đời con/ và nhất là trong giờ chết./ Lạy Mẹ hay thương,/ xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn./ Con tin rằng,/ con siêng năng chạy đến cùng Mẹ/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này/ là siêng năng cầu xin Mẹ/ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,/ ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin/ mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp,/ xin Mẹ ban phúc lành cho con/ và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con./ Ban ơn phù hộ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết, cho các linh hồn nơi Luyện ngục.
Lời nguyện vắn tắt: Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt/ biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

 

3. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát)

Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền.
Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.
Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

1. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.
-  Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con

2. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con kiên cương chống lại ba thù. - Xin Mẹ ...
3. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.- Xin Mẹ ....
4. Khi con sa nơi ma quỉ vây tứ phía. Cho con ơn riêng thoát khỏi tay kẻ thù. - Xin Mẹ .....
5. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người. - Xin Mẹ ...
6. Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính lộ. - Xin Mẹ ...
7. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ. - Xin Mẹ ...
8. Khi con đang tâm hư phạm phép thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng. - Xin Mẹ ....
9. Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp. - Xin Mẹ ....
10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. - Xin Mẹ ....
11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. - Xin Mẹ ...
12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. - Xin Mẹ ...
13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. - Xin Mẹ ...
14. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. - Xin Mẹ ....
15 Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc. - Xin Mẹ ...
16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối, xa mưu Satan dỗ dành khuyên giục. - Xin Mẹ ...
17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con vào thiên đàng. - Xin Mẹ ...
18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong Nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa cả muôn đời. - Xin Mẹ ...
19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời. - Xin Mẹ ...
Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền.
Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Xin Mẹ thương giúp loài người dưới thế.
Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

Lời Nguyện: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria.....

 

4. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

Lạy Thánh Nữ đồng Trinh Maria,/ bởi vì Mẹ muốn giục lòng chúng con hằng trông cậy Mẹ chẳng có khi dừng,/ nên Mẹ đã ưng thuận lấy tước hiệu là “Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Con nài xin Mẹ khấng phù hộ con,/ mọi giờ mọi khắc,/ mọi nơi mọi chỗ,/ khi bị cám dỗ/ lúc rủi ngã phạm,/ buổi gặp gian nan,/ kỳ mắc tân khổ giữa chốn trần ai,/ mà nhất là khi con gần sinh thì Mẹ chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân từ hay làm ơn phúc,/ xin Mẹ cho con hằng nhớ hằng quen chạy đến cùng Mẹ,/ vì con quyết chắc hễ con kêu Mẹ hết dạ thành tâm,/ thì Mẹ cũng sẽ thủ tín giúp con./ Vậy cúi xin Mẹ hãy lo cho con được ơn trọng này,/ là ơn khẩn cầu cùng Mẹ chẳng thôi,/ cậy trông hết lòng như con cậy mẹ,/ ngõ nhờ sức thiêng lời nguyện trung thành,/ cho con được Mẹ hằng cứu giúp con,/ và cho con được bền đỗ đến cùng./ Lạy Mẹ yêu dấu rộng lượng hay thương giúp,/ xin Mẹ chúc lành xuống phước cho con./ Xin Mẹ cầu thay cho con khi này và trong giờ chết. Amen.

 

5. TUẦN CỬU NHẬT Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GÍUP
Ngày thứ nhất
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ/ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào!/ Thấy chân dung Mẹ/ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết/ khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy./ Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con,/ cũng là Chúa con đang ở trong tay Mẹ./ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chủ cả cầm quyền sinh tử mọi loài,/ là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước,/ mà Mẹ là Mẹ Người./ Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người/ và Người phải nhận lời Mẹ xin./ Lại Người đã chứng thật/ Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ./ Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc,/ nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: ...

(Thinh lặng kể những ơn mình có ý xin).

Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con,/ nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.
(Kinh Lạy Cha. - Kinh Kính Mừng. - Kinh Sáng Danh).
Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ/ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh./ Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi/. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
  • Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cầu cho chúng con. (3 lần)
    Lạy Thánh Anphonsô - Cầu cho chúng con. (1 lần)
    Kinh Cuối cùng + Một bài Hát (trg 19).

Ngày thứ hai
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Chúa Giêsu đang run sợ/ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó/ thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và Con Mẹ mà thôi đâu,/ mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế,/ vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận/ thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ./ Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Can-va-ri-ô,/ ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối,/ đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ và thay mặt Người.                                                                                                                                                                                                 Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ/ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ,/ nhờ Mẹ phù trì an ủi./ Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm lụy gian nan,/ đó là linh hồn con bởi đặng chức làm con Mẹ/ thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì/ nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.
Lạy Mẹ là Mẹ con,/ con lấy lòng thật thà/ như con thơ ấu với Mẹ nhân từ/ mà đến tỏ cho Mẹ hay./ Con đặng làm con Mẹ/ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần/ và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ./ Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ,/ con xin gì thì Mẹ đã biết rồi./ Lạy Mẹ dấu yêu,/ xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….).


Ngày thứ ba.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành./ Thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ./ Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời./ Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa,/ kính chào “Mẹ đầy ơn phước”./ Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae/ làm cho con nhớ Mẹ là Đấng thống quản các đạo binh Thiên Quốc./ Thấy Mẹ đang nắm lấy tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ./ Các sự ấy cho con hay:/ Mẹ là “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ”./ Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp/ trang điểm bầu thế giới./ Mẹ là loài thọ tạo vô song/ đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời./ Mẹ là Đấng chẳng vương tì tích,/ là Đấng tinh tuyền chí Thánh,/ là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng,/ là vực sâu chứa đựng sự trọn lành,/ Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.
Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen,/ con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ./ Mẹ cao sang khôn ví/ đã không làm cho con khiếp sợ,/ lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa,/ vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy,/ chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con./ Mẹ vui mừng vì các ơn riêng Chúa ban cho Mẹ,/ chẳng qua là mừng,/ vì nhờ đó mà Mẹ dễ bề cứu giúp chúng con./ Lạy Mẹ khôn sánh,/ xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ,/ ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….).


Ngày thứ tư
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc./ Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền/ và thơm đủ mọi mùi nhân đức/ ấy là Giêsu con Mẹ./ Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con/ thì lòng chúng con càng đặng kính mến Người một cách êm ái dịu dàng hơn nữa./ Con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa vì sao sáng láng./ Ấy chẳng phải Mẹ là “Sao Mai” mọc lên mà báo tin cho chúng con biết:/ ngày cứu rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng/ và làm cho chúng con trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao?/ Mẹ chẳng phải là “Ngôi Sao ngoài biển cả”/ làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng dông tố tối tăm mù mịt/ được nức lòng trông cậy đó sao?
Lạy Mẹ rất đáng mến thương,/ Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng,/ làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái là dường nào ?/ Nên một sự nhớ đến Mẹ/ thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng./ Một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an./ Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn: Ôi! Mẹ rất đáng mến thương,/ con thương mến Mẹ./ Con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ./ Ôi! Mẹ là sự trông cậy con,/ xin Mẹ nhậm lời con.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)


Ngày thứ năm
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác/ càng thôi thúc con trông cậy lòng nhân từ Mẹ hơn:/ Là thấy tỏ ra Mẹ là “Mẹ sầu bi thống thiết”,/ vì Giêsu Mẹ ẵm trên tay là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng/ trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác./ Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu/ làm cho Người run lên sợ hãi./ Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng Con/ mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời./ Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao,/ xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người./ Tước ấy thật là chính đáng,/ Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Ôi! Maria,/ con xin hiệp với Mẹ/ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ/ và hiệp với Con Mẹ/ mà thông phần khốn cực với Mẹ./ Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa/ vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá/ mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa/ phải khổ hình khốn cực./ Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ/ mà kêu xin cùng Mẹ./ Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con/ và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh./ Lạy xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)


Ngày thứ sáu
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng/ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng:/ "Mẹ đã chịu khốn cực,/ và sự khốn cực ấy nặng nề lắm./ Bởi Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con/ nên sự khốn khó Mẹ đã chịu/ làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con,/ vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con/ thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn"./ Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy/ con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha/ vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ/ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này./ Ôi! một linh hồn đang phải gian truân/ mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái/ biết thương xót đến mình/ thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào./ Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình/ cũng là một người mẹ quí trọng như Mẹ/ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót,/ nay con đến dưới chân Mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa./ Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ./ Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ,/ xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con,/ và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)


Ngày thứ bảy
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay con chạy đến cùng Mẹ/ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin/ và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con./ Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa/ mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ./ Thấy bức chân dung Mẹ/ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu,/ là Mẹ sầu bi thống thiết/ mà cũng là Mẹ con nữa./ Lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa/ thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định./ Lạy Mẹ sầu bi,/ các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu/ đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ./ Lạy Mẹ cả loài người,/ Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con./ Thật con biết chắc,/ linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ/ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó/ hay là nó phải hư mất đặng,/ và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ/ thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ./ Xin Mẹ cầu bầu cho con đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ,/ ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi./ Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này/ là ơn con xin Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)


Ngày thứ tám
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt./ Đã hay Mẹ có quyền thế/ lại có lòng nhân lành,/ nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con/ thì con phải run sợ mà xét rằng:/ "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ/ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá”./ Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng:/ "Ớ con! Hãy trông cậy!/ Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao?/ Mẹ chẳng tìm công mà thưởng,/ chỉ tìm gian nan mà cứu giúp./ Chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng:/ Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?”.
Maria! Mẹ ơi!/ Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ,/ con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành/ hay rộng lòng thương xót phù hộ con,/ cứu giúp con,/ an ủi con,/ ấy là chức phận Mẹ mà chớ.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)


Ngày thứ chín
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ./ Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ/ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác./ Con chắc Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan./ Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ/ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa./ Nhân danh Con Mẹ,/ cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu,/ cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót/ và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin Mẹ nhậm lời con./ Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng:/ Con có phép mà gắn vó xin nài,/ con nên trông cậy,/ con phải trông cậy luôn,/ là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con/ mọi giờ mọi khắc trót đời con./ Mỗi khi con túng ngặt,/ mỗi khi con lâm cơn nguy biến,/ mỗi khi gặp nỗi gian truân,/ Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Ôi! Mẹ dấu yêu!/ Con trông cậy Mẹ lắm/ đến đỗi từ bây giờ con xin cảm ơn Mẹ./ Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước./ Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau./ Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi/ mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ,/ khen ngợi Mẹ và cảm ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.
(Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.
Kinh Hãy Nhớ….)

 

6. KINH CUỐI CÙNG

Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp,/ cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phép lành Mẹ ban hằng ở cùng chúng con luôn, / hầu trong mọi nơi, mọi giờ, chúng con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an/ và cứu giúp chúng con luôn.
Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con,/ đẹp lòng Mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng.  Amen.

 

7. Bài Hát:

1: KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNG
ĐK. Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương Hòa bình, Nữ Vương Hòa bình. Đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cất tiếng ca mừng vui kính chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô Mẹ Maria, tung hô mẹ đầy ơn phúc, Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô Mẹ Maria, tung hô Mẹ đầy ơn phúc, đây nguồn sống yên vui chan hòa.
1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương duyên. Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên.
2. Mẹ là sức siêu nhiên, dắt dìu chúng con liên, cho giáo dân khắp nơi trung kiên, cho muôn tông dồ thành tín.

2. LỜI CẦU CHO GIÁO PHẬN
1. Mẹ ơi, giáo phận con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi.
ĐK. Mẹ Maria xin thương đến giáo phận Long Xuyên (gia đình con đây). Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi giáo phận Long Xuyên (gia đình con đây). Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.
2. Mẹ thương giáo phận Long Xuyên, đoàn con liên kết trong niềm vui. Muôn người luôn sống theo gương Mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi.

3. XIN VÂNG
1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”.
ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

4. LINH HỒN TÔI TUNG HÔ
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi, Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng danh Ngài là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu người triệt hạ khỏi toà cao, và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

5. CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG
1. Cung chúc Trinh Vương, không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương, là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loài.
ĐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến? Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima! Con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương, Mẹ quyền phép khôn lường. Vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương, Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

6. GẦN LÒNG MẸ MARIA
ĐK. Gần lòng Mẹ Maria, chúng con không sợ nguy biến. Gần lòng Mẹ Maria, chúng con quên đời ưu phiền.
1. Maria! Nữ Vương bên trời hạnh phúc. Thần thánh dâng muôn điệu nhạc thiêng du dương. Maria! Mẫu thân nhân từ lân tuất. Trần thế đang ngóng trông tình Mẹ yêu thương.
2. Maria! Ánh quang trong sạch, tay lái, dìu dắt ai bước sai lạc trong nguy nan. Maria! Mối trông cậy, niềm ưu ái. Ngày tháng qua, ước mong gần Mẹ cao sang.

7. LẠY MẸ, MẸ CHÚA VINH QUANG
ĐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ Thiên Đàng, tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đời, tiếng con ca hát không ngừng.
1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với hào quang tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.
2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng, muốn cất bước về nơi cao sang. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian.

8. SỐNG GẦN MẸ
ĐK. Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ôi. Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha, Mẹ ôi.
1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng, con muốm đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha nỗi vui hoặc nỗi buồn lòng con được thảnh thơi. Đời con chứa chan bao tình âu yếm, khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời, là cõi vui đời đời.
2. Lòng Mẹ thẳm sâu cao vời, khôn ví, dư đầy đức khoan hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời Mẹ đẹp gấp trăm. Được Mẹ ủi an giữ gìn âu yếm con còn ước mong gì trong lòng. Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời hưởng phúc vinh đời đời.

9. TUNG HÔ NỮ VƯƠNG
ĐK. Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi. An bình! Sáng tươi! Lời hoan hỉ còn vang khắp muôn đời.
1. Nơi huy hoàng thiều quang các thánh thần ca hát. Hòa kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự toà cực sang, xuống phúc lành lai láng. Hùng vĩ sắc hương, lẫy lừng uy quyền.
2. Xưa bởi ngành Giê-sê thắm nở màu xinh tốt. Dìu tiếng vẻ vang chúc Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỷ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hãy còn lưu đày.

10. CON DÂNG VỀ MẸ
ĐK. Con dâng về Mẹ, một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
2. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 75 trong 20 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 20 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây