Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Thứ ba - 26/09/2017 06:00
Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận

1/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=QPxkQk2tlm0

2/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=CcsrhwufMKg

3/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=_J6-ldakfjY

4/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=WCdLsAYfHE8

5/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=w8GbKRK1EmU

6/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=XA9bwHO7fHQ

Bài giảng làm tỉnh thức giới trẻ hay nhất - Đức Hồng Y Thuận (Full)

https://www.youtube.com/watch?v=TmHUOGTU38M&t=1s

Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zali3Kc3LlM

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy

https://www.youtube.com/watch?v=Xgnp9aV8h3I&t=1s

Bài Giảng Đức Cha Khảm Về Cuộc Đời ĐHY P.X Nguyễn Văn Thuận "Cực hay"

https://www.youtube.com/watch?v=s5oDBE6MJ7I

Cuộc đời tù đày của cố Hồng Y PX.Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=oe9ggIXTkHg

Hồng Y Phanxicô Nguyên văn Thuận/ Thập Đại Thành Công

https://www.youtube.com/watch?v=zbT_HVj_hvs

Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng Về 10 Điều Răn Của Thiên Chúa - Bài Giảng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=Lr_AAY1BnLk

Hiệp Thông của ĐHY Nguyễn Văn Thuận với Giáo Hội 13 năm Giam Cầm - Audio Cuộc Đời và Tiểu Sử

https://www.youtube.com/watch?v=s4oxbbMT2wE

Cuộc Đời Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận - Tấm Gương Sáng Nhất Trong Giáo Hội Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=fZxyEvJz3zc

Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zAtxkSJ6GDw

Phim Tài Liệu Đời Tù Đày - Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=g6VSMLeGujU

Phép Lạ Có Thật Từ Kinh Xin Ơn Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận - Qua Lời Kể Của Đức Ông Phan Văn Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=SNhfw8JByOE

Đẹp Như Hy Vọng - Bài Giảng Của ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=2q_TcP6doGs

Mười Điều Răn - Chúa Dạy Ta Điều Gì? Bài Giảng Của ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=F0m0BYbTG2M

Vai Trò Chứng Nhân Của Người Công Giáo Việt Nam Tại Hải Ngoại | Bài Giảng Của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zABA4WiOzRc

BÀI GIẢNG CUỘC ĐỜI ĐẠI HỒNG Y P.X NGUYỄN VĂN THUẬN - Bài giảng Cha PHERO NGUYỄN VĂN KHẢM

https://www.youtube.com/watch?v=MTc10hkUePo

Đường Hy Vọng - Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=REqDI9eZAkg

Đấng Đáng Kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy - "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá"

https://www.youtube.com/watch?v=1rDJQk54TDE

Những ảnh tư liệu quý về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=Hotfu7Kgi4o

Những chứng nhân - Nói về Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=H8aTjjuiZ3k

DiSảnTinhThần của ĐHY.PX.NguyễnvănThuận

https://www.youtube.com/watch?v=yzv-0t1ydCQ

Bài chia sẻ của ĐHY PX. Nguyễn Văn Thuận: TÔI CHỌN CHÚA GIÊSU || CHATAMVN.COM

https://www.youtube.com/watch?v=UnJbES4YOAU

Bí quyết gặp gỡ Thiên Chúa - Bài giảng của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=vN3jLx5fySg

Bài giảng để đời của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=CiKMoAyekEM

Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận Với Giới Trẻ Việt Nam năm 2000

https://www.youtube.com/watch?v=D1PDTfswtZk

Lời Chia sẻ của Đức Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=vI1Ag1sZ01E

Bài giảng Hài Hước về Thành Công của ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=aqNReQVIzkA

5 Chiếc Bánh Và 2 Con Cá - ĐHY Nguyễn Văn Thuận Khi Ngài Trong Tù

https://www.youtube.com/watch?v=pqDAzzbPBek

Thuật hùng biện của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=xJc0SMFqkDQ

Bài giảng "10 KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHÚA GIÊSU" | Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=0gTlf6MefJ0

Bài Giảng Hay Và Hài Hước Nhất Của Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=BrT0ABjKno0

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD1] - Tâm Tình Khiêm Tốn, Đơn Sơ | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=oKh5yYMh3ec&list=PLmxFh8v4YHVhWVPHnLppBmDa6m9FL5-7v

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD2] - Hãy Tin Tưởng Vào Thiên Chúa | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2aXDlj7w

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD3] - Thiên Chúa Yêu Thế Gian Nhường Nào? ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=ppSfzeUDuwE

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD4] - Cuộc Phưu Lưu Của Hi Vọng | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=uWX5n6bWVRo

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD5] - Có Chúa, Tôi Có Tình Yêu | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=QPhB82QpGKU

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD6] - Chúa Luôn Kề Bên Và Dõi Theo Tôi | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=rZ7qmvwPAlE
 

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD7] - Hạt Giống Kitô Hữu | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=hir8LDJzguk

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD8] - Dân Tộc, Niềm Tin Hi Vọng | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=IhZ9v3DmB_o

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P1

https://www.youtube.com/watch?v=tm7jz4STieQ&list=PLF22956D740C78175

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P2

https://www.youtube.com/watch?v=X5vHIgWDI8U

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P3

https://www.youtube.com/watch?v=a1zFKbf_k0w

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P4

https://www.youtube.com/watch?v=cG1N68Y_Gs4

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P5

https://www.youtube.com/watch?v=kbed456Tvhk

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P6

https://www.youtube.com/watch?v=7NTyQeKwbH4

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P7

https://www.youtube.com/watch?v=mukUmgiTmhw

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P8

https://www.youtube.com/watch?v=Bwf4xYsMJvw

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P9

https://www.youtube.com/watch?v=7PV0XnFjOJE

Tinh thần hiếu khách của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=LFj42if6zzU

Sống Phút Hiện Tại-Lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận-Phạm Đức Huyến-ca đoàn Hương Kinh-DuyHan

https://www.youtube.com/watch?v=CM4fKM9UbTQ

Câu chuyện của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận được viết thành tiểu thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=oqV76I8UTxM

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây