Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Thứ ba - 26/09/2017 06:00
Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Những bài giảng của ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận

1/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=QPxkQk2tlm0

2/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=CcsrhwufMKg

3/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=_J6-ldakfjY

4/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=WCdLsAYfHE8

5/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=w8GbKRK1EmU

6/6 Bài Giảng Tỉnh Tâm Cho Giáo Triều Roma 2000 Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=XA9bwHO7fHQ

Bài giảng làm tỉnh thức giới trẻ hay nhất - Đức Hồng Y Thuận (Full)

https://www.youtube.com/watch?v=TmHUOGTU38M&t=1s

Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zali3Kc3LlM

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy

https://www.youtube.com/watch?v=Xgnp9aV8h3I&t=1s

Bài Giảng Đức Cha Khảm Về Cuộc Đời ĐHY P.X Nguyễn Văn Thuận "Cực hay"

https://www.youtube.com/watch?v=s5oDBE6MJ7I

Cuộc đời tù đày của cố Hồng Y PX.Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=oe9ggIXTkHg

Hồng Y Phanxicô Nguyên văn Thuận/ Thập Đại Thành Công

https://www.youtube.com/watch?v=zbT_HVj_hvs

Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng Về 10 Điều Răn Của Thiên Chúa - Bài Giảng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=Lr_AAY1BnLk

Hiệp Thông của ĐHY Nguyễn Văn Thuận với Giáo Hội 13 năm Giam Cầm - Audio Cuộc Đời và Tiểu Sử

https://www.youtube.com/watch?v=s4oxbbMT2wE

Cuộc Đời Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận - Tấm Gương Sáng Nhất Trong Giáo Hội Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=fZxyEvJz3zc

Tiểu Sử Cuộc Đời Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zAtxkSJ6GDw

Phim Tài Liệu Đời Tù Đày - Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=g6VSMLeGujU

Phép Lạ Có Thật Từ Kinh Xin Ơn Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận - Qua Lời Kể Của Đức Ông Phan Văn Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=SNhfw8JByOE

Đẹp Như Hy Vọng - Bài Giảng Của ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=2q_TcP6doGs

Mười Điều Răn - Chúa Dạy Ta Điều Gì? Bài Giảng Của ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=F0m0BYbTG2M

Vai Trò Chứng Nhân Của Người Công Giáo Việt Nam Tại Hải Ngoại | Bài Giảng Của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=zABA4WiOzRc

BÀI GIẢNG CUỘC ĐỜI ĐẠI HỒNG Y P.X NGUYỄN VĂN THUẬN - Bài giảng Cha PHERO NGUYỄN VĂN KHẢM

https://www.youtube.com/watch?v=MTc10hkUePo

Đường Hy Vọng - Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=REqDI9eZAkg

Đấng Đáng Kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy - "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá"

https://www.youtube.com/watch?v=1rDJQk54TDE

Những ảnh tư liệu quý về ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=Hotfu7Kgi4o

Những chứng nhân - Nói về Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=H8aTjjuiZ3k

DiSảnTinhThần của ĐHY.PX.NguyễnvănThuận

https://www.youtube.com/watch?v=yzv-0t1ydCQ

Bài chia sẻ của ĐHY PX. Nguyễn Văn Thuận: TÔI CHỌN CHÚA GIÊSU || CHATAMVN.COM

https://www.youtube.com/watch?v=UnJbES4YOAU

Bí quyết gặp gỡ Thiên Chúa - Bài giảng của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=vN3jLx5fySg

Bài giảng để đời của ĐHY Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=CiKMoAyekEM

Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn văn Thuận Với Giới Trẻ Việt Nam năm 2000

https://www.youtube.com/watch?v=D1PDTfswtZk

Lời Chia sẻ của Đức Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=vI1Ag1sZ01E

Bài giảng Hài Hước về Thành Công của ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=aqNReQVIzkA

5 Chiếc Bánh Và 2 Con Cá - ĐHY Nguyễn Văn Thuận Khi Ngài Trong Tù

https://www.youtube.com/watch?v=pqDAzzbPBek

Thuật hùng biện của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=xJc0SMFqkDQ

Bài giảng "10 KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHÚA GIÊSU" | Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=0gTlf6MefJ0

Bài Giảng Hay Và Hài Hước Nhất Của Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=BrT0ABjKno0

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD1] - Tâm Tình Khiêm Tốn, Đơn Sơ | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=oKh5yYMh3ec&list=PLmxFh8v4YHVhWVPHnLppBmDa6m9FL5-7v

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD2] - Hãy Tin Tưởng Vào Thiên Chúa | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=_Jj2aXDlj7w

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD3] - Thiên Chúa Yêu Thế Gian Nhường Nào? ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=ppSfzeUDuwE

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD4] - Cuộc Phưu Lưu Của Hi Vọng | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=uWX5n6bWVRo

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD5] - Có Chúa, Tôi Có Tình Yêu | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=QPhB82QpGKU

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD6] - Chúa Luôn Kề Bên Và Dõi Theo Tôi | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=rZ7qmvwPAlE
 

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD7] - Hạt Giống Kitô Hữu | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=hir8LDJzguk

Chứng Nhân Và Hy Vọng [CD8] - Dân Tộc, Niềm Tin Hi Vọng | ĐHY Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=IhZ9v3DmB_o

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P1

https://www.youtube.com/watch?v=tm7jz4STieQ&list=PLF22956D740C78175

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P2

https://www.youtube.com/watch?v=X5vHIgWDI8U

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P3

https://www.youtube.com/watch?v=a1zFKbf_k0w

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P4

https://www.youtube.com/watch?v=cG1N68Y_Gs4

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P5

https://www.youtube.com/watch?v=kbed456Tvhk

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P6

https://www.youtube.com/watch?v=7NTyQeKwbH4

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P7

https://www.youtube.com/watch?v=mukUmgiTmhw

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P8

https://www.youtube.com/watch?v=Bwf4xYsMJvw

ĐHY THUẬN VÀ GIỚI TRẺ NĂM 2000 - P9

https://www.youtube.com/watch?v=7PV0XnFjOJE

Tinh thần hiếu khách của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=LFj42if6zzU

Sống Phút Hiện Tại-Lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận-Phạm Đức Huyến-ca đoàn Hương Kinh-DuyHan

https://www.youtube.com/watch?v=CM4fKM9UbTQ

Câu chuyện của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận được viết thành tiểu thuyết

https://www.youtube.com/watch?v=oqV76I8UTxM

 

 

Tác giả: + ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây