CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

Thứ tư - 20/09/2017 09:37
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

CHÚA GỌI CON VỀ

Nghi thức:
                - Thăm bệnh nhân
                - Cầu nguyện cho người qua đời

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN.. 1

CHƯƠNG II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN.. 7

CHƯƠNG III: 14

A. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN.. 14

B. CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN.. 16

CHƯƠNG IV: 23

A. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 1) 23

B. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 2) 27

C. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 1) 31

D. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 2) 33

E. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 3) 35

F. NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN.. 39

G. NGHI THỨC NƠI PHẦN MỘ.. 40

H. AN TÁNG TRẺ EM... 42

CHƯƠNG V: KINH PHỤNG VỤ CẦU HỒN.. 45

KINH SÁNG.. 45

KINH TRƯA.. 59

KINH CHIỀU.. 68

CHƯƠNG VI: CÁC BÀI ĐỌC.. 76

A- CÁC BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC.. 76

B- CÁC BÀI ĐỌC TÂN ƯỚC.. 78

PHỤ LỤC : 88

A. NGHI THỨC HOẢ TÁNG (Mẫu 1) 88

B. NGHI THỨC HOẢ TÁNG  (Mẫu 2) 90

C. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM... 92

THÁNH CA.. 92

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN

1. Một vài hướng dẫn cần thiết

1* Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa làm người để cứu độ con người, trong cuộc sống tại thế Người đã yêu thương, quan âm và cứu giúp đặt biệt những người đau yếu cả thể xác lẫn tinh thần. Chính Người đã nên như người "Tôi Tớ chịu khổ đau" để chia sẻ (x. Mt 8,14-18; Is 53,14). Người đồng hoá mình với các bệnh nhân (x. Mt 25,31-46).

2* Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu, đã hết lòng yêu thương và tìm mọi cách để nâng đỡ những bệnh nhân: thăm viếng cầu nguyện, ban các Bí tích trợ giúp xác hồn (x. Cv 28,71-9; Gc 5,13-14).

3* Noi gương Chúa Giêsu và tiếp tục truyền thống của Hội Thánh, chúng ta cũng hãy coi việc thăm viếng, giúp đỡ, cầu nguyện cho các bệnh nhân là một trong những thể hiện cao đẹp nhất của đức ái Kitô giáo. Mỗi khi yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân, là chúng ta đang làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40). Hãy mời một số người cùng đến thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân.

4* Hơn lúc nào hết, khi bệnh tật, nhất là trong cơn hấp hối, người bệnh rất cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của anh chị em, nhất là bằng sự hiện diện thân thương và lời cầu nguyện.

2. Chương trình cầu nguyện cho bệnh nhân

- Đọc (hoặc hát) kinh Chúa Thánh Thần.

- Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

- Đọc một đoạn sách Tin Mừng (có thể đọc Gc 5,7-15; Mt 10,23-32; Mt 12,38-42 xem từ trang 135 đến trang 148).

- Suy niệm (tự phát hay chọn một trong những bài dưới đây : từ trang 4 đến trang 17).

- Thinh lặng cầu nguyện ít phút.

- Lời nguyện cầu cho bệnh nhân.

- Có thể hát một bài diễn tả tâm tình phó thác, cầu xin hay sám hối.

- Lần hạt (tuỳ ý, có thể đọc một chục kinh).

- Kinh cầu Chịu nạn hay kinh cầu Đức Bà (tuỳ chọn).

- Kinh Cám Ơn, Trông cậy.

a) Những lần cầu nguyện này nên ngắn gọn và thoải mái theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân (vì 15-20 phút, có thể chia làm nhiều lần xen giữa những lúc thư giãn).

b) Việc lần hạt, đọc kinh cầu có thể thêm vào tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân và điều kiện của những người tham dự. Người hướng dẫn tuỳ nghi quyết định.

3. Suy niệm về Bí tích Hoà Giải.

Gợi ý 1: Chúa là Sự Thật và là Cha nhân từ.

 Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 18,9-14).

Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người đền đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực và thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Tôi nói cho các ông biết: Người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Đó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm:

Không ai lấy vải thưa mà che mắt thánh. Ta có thể giấu tội lỗi trước mặt người thế gian, chứ không giấu được Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa ngay thẳng, ta thường quanh co. Ta không thích nhận lỗi, chỉ thích đổ lỗi cho kẻ khác. Đây là lúc ta phải thành thật với Chúa, quyết tâm nhìn nhận tội lỗi như Chúa đang thấy.

Có lời Chúa phán: "Ta lấy mạng Ta mà thề: Ta đâu muốn cho kẻ dữ phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ 

đường tà để được sống" (Ed 33,11) và cũng có lời khác rằng: "Hãy đến đây, Ta cùng nhau dàn xếp. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông" (Is 1,18). Thiên Chúa giống như người Cha nhân từ trong Tin Mừng (x. Lc 15,11-32). Khi người con hoang đàng trở về, người cha ra trước cửa đón con. Còn Chúa Giêsu, Người không muốn để cho người ta ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người không kết án. Người bảo chị ấy trở về và đừng phạm tội nữa (x. Ga 8,11).

Đặc biệt, nhất là Người đã đổ máu ra cho muôn người được tha tội. Điều Thiên Chúa mong muốn bệnh nhân thực hiện hôm nay là: sám hối và tin vào Tin Mừng (x. Mc 1,15).

Sám hối tức là trở về. Lúc ta phạm tội, ta tách rời khỏi Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, là Đấng luôn yêu ta, và ngàn đời vẫn mến thương ta. Do đó, dù tội ta có nhiều và quá nặng, ta cũng không được thối chí, nản lòng.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 Gợi ý 2: Bí tích tình thương.

Lời Chúa: Lc 18, 9 - 14  (như bài trên)

Suy niệm:

Có nhiều lúc ta ngại không muốn xưng tội với Linh mục, vì ta quá hổ ngươi. Xét cho cùng, thì đây là mưu mô của ma quỷ muốn hại ta, làm ta mất tin tưởng vào vị đại diện của Chúa. Linh mục đến thăm là có ý đem tình thương bao la của Chúa và Giáo Hội, đến chia sẻ với ta. Người không phiền hà vì tội lỗi ta, bởi chính người cũng là kẻ có tội. Người cúi xuống nhìn ta, và chỉ chờ đợi ở chúng ta một dấu hiệu sám hối để tha tội, như lời Chúa phán: "Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,23).

Bí tích Hoà Giải ta sắp lãnh nhận không phải là một vụ án. Đây là bí tích tình thương. Chúa tha cho ta như người Cha nhân lành tha lỗi cho con cái. Giáo Hội khoan hồng cho chúng ta, như người mẹ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho đứa con yêu. Qua Bí tích Hoà Giải, không những ta được tha tội để hoà giải với Chúa và anh em, mà ta còn được ban gia tăng sức mạnh để chừa cải tội lỗi, và sống xứng đáng con cái Thiên Chúa, ngay cả lúc ta đau yếu, liệt giường. Điều quan trọng là ta phải thật tình muốn trở về với Chúa và anh em mình.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4. Suy niệm bí tích Thánh Thể.

Tin Mừng theo thánh Gioan. (Ga 6, 54 – 58.)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt mà uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên của các ông đã ăn Mana và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời". Đó là lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm: Gợi ý 1: Của ăn nuôi linh hồn.

Khi trao Mình Thánh Chúa, Linh mục nói với bệnh nhân: "Hãy rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô như của ăn đàng, để Chúa gìn giữ con khỏi kẻ thù nguy hại và dẫn đưa con vào cõi trường sinh". Đó là ý nghĩa của Bí tích sắp được cử hành. Trong những ngày gần đây, ta đã lãnh nhận Bí tích Giải tội và Bí tích Xức Dầu Thánh. Thế mà lòng ta vẫn chưa được thanh thoả. Phải chăng, ta còn thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa? Hay là vì Chúa chưa thực sự đến với ta? Thuở xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay lui tới thăm hỏi các bệnh nhân và chữa lành họ. Ngày nay, Chúa cũng đến với ta dưới hình Bánh và Rượu. Người đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta, lúc ta phải chiến đấu cam go với ma quỷ.

* Đi về Hôrép.

Sách Các Vua, cuốn thứ nhất, kể lại ngôn sứ Êlia chạy trốn hoàng hậu Zêzaben. Ông là vị ngôn sứ cương trực, dám chống lại vua Acáp và hoàng hậu Zêzaben. Bị đe doạ, ông chạy trốn qua sa mạc. Sau một ngày đường bụng đói, họng khô, tâm hồn rã rời, chán nản, ông chỉ còn chờ chết! Một thiên thần xuất hiện, mang bánh và nước cho ông dùng và phấn khích ông. Nhờ đó, ông lấy lại sức lực rồi đi tiếp 40 ngày trong sa mạc đến núi Hôrép, thoát nguy và được gặp Chúa. Có lẽ, câu chuyện ngôn sứ Êlia cũng là câu chuyện của ta. Sau những ngày lặn lội giữa cuộc đời nhiều sóng gió, chao đảo, ta thấy mỏi mệt, chán chường. Thêm vào đó một chặng đường cam go đang mở ra trước mắt: Bệnh tật và chết chóc, ta bối rối, không biết phải làm gì! Thì đây, vị Linh mục rước Mình Thánh Chúa đến làm của ăn đàng, để ta có sức đi về cõi hạnh phúc.

(Thinh lặng một chút rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người Công giáo, và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành dưỡng dục con, và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay.

Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và các bạn bè gần xa, nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh chị em.

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an.

Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc. Con cầu xin Chúa, nhờ công nghiệp Đấng cứu độ con, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Chúa: Ga 6, 54 – 58  (như trên)

Suy niệm: Gợi ý 2: Bữa tiệc thánh.

Nói đến Mình Thánh Chúa, ta nhớ tới bữa Tiệc ly Chúa Giêsu lập phép Thánh thể, lấy Mình Máu Người làm của nuôi nhân loại. Hai mươi thế kỷ trôi qua, bữa tiệc ấy vẫn thường xuyên được tổ chức mỗi ngày Chúa nhật, hay mỗi khi có Thánh lễ. Linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ Đức Giêsu Kitô. Lẽ ra, ta phải có mặt trong các bữa tiệc ấy, nhưng vì ta đau yếu, nên mới kiệu Chúa về nhà. Điều Giáo Hội mong muốn là: khi ta rước của Ăn Đàng, không những ta không quên cộng đoàn dân Chúa, mà trái lại, ta cảm thấy được liên kết với cộng đoàn hơn bao giờ hết.

* Hãy kết hợp với Chúa Giêsu

Đường về cõi sống khó khăn và nguy hiểm. Ta cần có một cặp mắt sáng suốt để hướng dẫn ta và một bàn tay hùng mạnh để bảo vệ ta. Đức Giêsu Kitô sẵn sàng giúp ta, miễn là ta biết kết hợp với Người, lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng. Tự bản tính, Người là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến với ta, để cất gánh nặng khỏi lòng ta, gánh nặng do tội gây ra. Chính Người đã phán: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30). Kết hợp với Chúa, ta sẽ hiểu được ý nghĩa sự đau khổ. Nhìn Chúa vác Thánh giá, ta sẽ vui lòng vác Thánh giá theo Người.

(Thinh lặng một chút rồi đọc lời nguyện)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người Công giáo và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người, và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành dưỡng dục con và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay.

Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và các bạn bè gần xa, nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu, và không giữ trọn tình anh chị em.

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an.

Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc.

Con cầu xin Chúa, nhờ công nghiệp Đấng cứu độ con, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Suy niệm về ý nghĩa đau khổ.

(Bài suy niệm nuôi dưỡng lòng tin bệnh nhân trong khi đối diện với đau khổ và sau khi chịu các Bí tích)

Thưa ÔBACE, có lẽ khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết, ai trong chúng ta lại không run sợ. Thế nhưng, chúng ta có thực sự trốn tránh nó được hay không? Chắc chắn là không thể được. Vì đau khổ vốn là vấn đề muôn thuở của con người. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều cố gắng giải đáp cho vấn đề đau khổ, và mỗi người một cách nào đó, cũng chọn lựa cho mình một thái độ xây dựng trên truyền thống tôn giáo, hay một ý thức hệ nào đó. Bởi thế, khi đối diện với đau khổ và sự chết, có người trở nên nổi loạn, có người cam lòng chịu đựng, cũng có người buông xuôi…

Vì cho tới nay, đau khổ và sự chết vẫn còn là một mầu nhiệm, cho dù trí óc những bậc thông thái, cao minh của con người trên thế giới hiện nay, vẫn chưa tìm được câu giải đáp thoả đáng.

Tuy nhiên, với chúng ta là những người Kitô hữu tin vào Chúa, chúng ta có được phép buông xuôi và thất vọng như những anh chị em khác không?

Dĩ nhiên là Kitô hữu chúng ta không được phép bi quan, và thất vọng khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết. Vì chúng ta biết rằng: có đau khổ và sự chết là do con người bất tuân giới luật của Thiên Chúa, nghĩa là con người muốn tự mình xa lánh tình yêu Thiên Chúa, yêu thích tạo vật hơn Thiên Chúa. Đức Giêsu - Con Thiên Chúa đến giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự chết, và trả lại con người quyền làm con Thiên Chúa, nhờ cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Chính Đức Giêsu đã nói: "Ai tin vào Người Con sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga 6,10). Với niềm tin đó, người Kitô hữu không còn bị dao động, sợ hãi quá đáng trước đau khổ bệnh tật, và sự chết nữa.

Thưa ÔBACE, chắc có lẽ ÔBACE đã từng nghe Kinh Thánh nói về cụ già Simêon đã xin ngay cho mình được nghỉ an, ngay khi được thấy Đấng Cứu Thế, hoặc thánh Phaolô đã quả quyết: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi" (Pl 1,21).

Hơn nữa, khi xuống thế làm người, Đức Giêsu đã tự đồng hoá mình với những người đau khổ. Người nói: "Hỡi những kẻ được chúc phúc, xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống. Ta mình trần, các ngươi đã cho Ta áo mặc. Ta ở tù, các ngươi đã viếng thăm Ta". Lúc ấy, có người còn rất ngỡ ngàng về những lời tuyên bố đó. Nhưng, Đức Kitô giải thích thêm: "Những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta". Như vậy, Đức Kitô đã tự đồng hoá mình với những kẻ đau yếu, hèn mọn, đói khát, tù tội... Và điều này có nghĩa là: trong con người yếu hèn của chúng ta, mọi hình thức thiếu thốn khổ đau, đều có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Dẫu biết rằng, sự đau khổ của ÔBACE trong thân xác, ít ai có thể diễn tả được như thế nào. Nhưng thực ra "thức đêm mới biết đêm dài", cũng như những ai đã từng cảm nhận sự đau khổ, mới biết được đau khổ là như thế nào. Cũng có những người đang hăng say hoạt động, bỗng nhiên phải nằm liệt giường, liệt chiếu, người ấy mới cảm nhận cô đơn, và cho dù có đau đớn đến đâu đi nữa, thì con người vẫn không muốn chết, mà chỉ ước mong lành bệnh.

Hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu rõ tâm trạng ấy của các bệnh nhân, nên lúc còn ở thế gian, Người cùng các môn đệ đi đây đó để thăm viếng, an ủi và chữa lành các bệnh nhân. Chúa chữa lành người bị phong cùi, làm cho người đầy tớ của viên sĩ quan tại Caphanaum, đang bị bất toại bỗng dưng đi được. Người cũng làm cho nhạc mẫu của Phêrô đang sốt được lành, và còn rất nhiều phép lạ khác nữa đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Ngay sau khi về trời, Chúa vẫn truyền lại cho các Tông đồ tiếp tục chữa lành cho các bệnh nhân.

Nếu ÔBACE đọc sách Công vụ Tông đồ, chắc ÔBACE cũng thấy một buổi chiều kia, khi hai tông đồ Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện, có một người què xin hai ông bố thí. Phêrô đã nói: "Tiền bạc thì tôi chẳng có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây, nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazarét, anh đứng dậy mà đi". Và lập tức, người què đi được cùng hai tông đồ vào đền thờ ngợi khen Thiên Chúa.

Tuy nhiên, ngày nay ta không được nhìn thấy Chúa làm phép lạ như ngày xưa nữa, nhưng Người không bỏ mặc chúng ta, mà còn trao ban sứ mạng cho Hội Thánh cử hành các Bí tích, nhằm giúp nuôi dưỡng bệnh nhân an tâm tin tưởng.

Cụ thể trong những ngày gần đây, ÔBACE đã được lãnh nhận dồi dào ơn thánh Chúa qua các Bí tích Giải tội, Xức dầu và Mình Thánh Chúa. Đó là phương thế hữu hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để ban ơn cho ÔBACE ở bên trong, hầu giúp ÔBACE có sức chịu đựng chống lại những cơn đau thể xác và tinh thần, để hợp với sự đau khổ của Đức Kitô ngày xưa trên Thánh giá.

Như vậy, thưa ÔBACE, quả thực, sự đau khổ của người Kitô hữu chúng ta, không trở nên ngõ cụt và vô hiệu nữa, mà là một giá trị cứu độ vĩnh cửu, nhờ được kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô. Bởi thế, trong những giờ phút này đây, xin ÔBACE hãy biết giục lòng tin, cậy, mến, thờ lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong tâm hồn ÔBACE. Như người cha, người bạn chí tình luôn cảm thương và nâng đỡ con cái mình. Để minh chứng cho sự thật nói trên, xin mời ÔBACE nghe đoạn Lời Chúa sau đây:

Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 6,54-58).

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt mà uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên của các ông đã ăn Mana và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời".

Qua đoạn Lời Chúa mà ÔBACE vừa nghe, ÔBACE có cảm nhận được giá trị nâng đỡ của ơn thánh Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích như thế nào chưa? Thật là vô giá phải không ÔBACE. Bây giờ, xin mời ÔBACE cùng chúng tôi dâng lên Chúa những lời tạ ơn:

 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã cho con được làm người Công giáo, và đã cho con được hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Xin cho chúng con biết dùng thời gian còn lại tại thế này, để làm vinh danh Chúa, mưu ích cho phần rỗi. Bằng không, nếu Chúa không muốn con tiếp tục cuộc sống tại thế này nữa, thì xin Chúa cho con biết noi gương Chúa để thốt lên lời: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46) hoặc như thánh Augustinô: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con vẫn hằng xao xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Amen".

Ghi chú: Trọng tâm của bài suy niệm này nhằm có ý giúp bệnh nhân hiểu biết được giá trị của đau khổ là góp phần vào việc cứu độ của Đức Kitô trên Thập giá, như ngày xưa Người đã chịu, chứ không phải là ngõ cụt. Đồng thời, giúp bệnh nhân sống những ơn ích của các Bí tích một cách tích cực hơn.

Về đầu trang

CHƯƠNG II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN

(Trích cuốn Nghi thức Xức dầu bệnh nhân  và việc săn sóc họ theo mục vụ. Sàigòn 1974)

1. Một vài hướng dẫn cần thiết

1* Đức ái đối với tha nhân đòi buộc các Kitô hữu phải tỏ tình liên kết với người anh chị em sắp qua đời bằng cách cùng với họ và vì họ, kêu cầu lòng từ bi Chúa và tin tưởng vào Chúa Kitô.

2* Chết là sự chia ly đau đớn, một lần vượt qua nguy hiểm và cực nhọc. Sự hiện diện của con cái, người thân và anh chị em chăm sóc bệnh nhân là một nâng đỡ lớn lao cho anh chị em này. Thiết tưởng không nên la lối, than khóc làm cho người hấp hối không được bình tĩnh trong trận chiến cuối cùng. Chúng ta nên trợ lực bằng những lời an ủi lành thánh và kinh nguyện.

3* Chúng ta có thể chọn các kinh nguyện và các bài đọc dưới đây và nếu cần, có thể đọc thêm các bài khác làm sao thích hợp với tình trạng xác hồn của người sắp qua đời, thích hợp với hoàn cảnh, nơi chốn và nhân sự. Hãy đọc chậm chậm và nhỏ tiếng, thỉnh thoảng im lặng. Nếu được, cùng đọc chung với người sắp qua đời một hay hai lời nguyện tắt dưới đây, hoặc lặp đi lặp lại ba lần để người hấp hối có thể cầu nguyện theo.

 2. Cầu nguyện cho người hấp hối

HD: Lạy Thiên Chúa là Cha tốt lành, Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế gian để cứu độ mọi người, xin đoái thương đến ÔBACE T... đang trong cơn nguy kịch này. Xin gia tăng niềm tin cậy cho ÔBACE đang cực lực chiến đấu với sự chết và quỷ ma.

- Xin Chúa thêm ơn can đảm cho ÔBACE T... để ÔBACE T... có thể vâng phục thánh ý Chúa mà bình an tiến về nhà Chúa.

- Xin cho ÔBACE T... ơn vượt qua khỏi thế giới hữu hình này trong sự an bình theo đức tin Kitô giáo mà ÔBACE T... đã tin cậy và tuân giữ.

- Cậy vì Máu cực thánh của Con Một Chúa đã đổ ra cho ÔBACE T...

- Cậy vì hiệu quả các bí tích mà ÔBACE T... đã nhận lãnh trong suốt cuộc đời.

- Cậy vì những giọt mồ hôi trộn lẫn máu trong vườn Cây Dầu của Con Chúa xưa.

- Cậy vì cơn đau đớn của Con Chúa trên Thập giá.

- Xin Chúa cho ÔBACE T... ơn chết lành mà về cùng Chúa. Xin Chúa thứ tha tội lỗi và những lỗi lầm cho ÔBACE T... từ thuở niên thiếu cho đến giờ này.

- Xin Chúa thứ tha theo lượng nhân lành vô cùng của Chúa. Chúng con đặt hết niềm tin tưởng nài xin Chúa thương đến ÔBACE T... sắp ra toà phán xét. Nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

HD: Giờ đây, cùng với người hấp hối, chúng ta khẩn cầu Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho thất cả chúng ta, đặt biệt cho người anh (chị) em đang hấp hối này.

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng...

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, ân xá và tha tội cho ÔBACE T...

3. Những lời nguyện tắt

(Nên đọc chậm để bệnh nhân cùng đọc theo.

Có thể lặp đi lặp lại từng câu)

- Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin thiêu đốt tội lỗi con.

- Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh hoá con.

- Xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa con vào sự thật, vào sự sống, vào tình yêu. Chính là đưa con đến với Chúa Giêsu.

- Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy vào Chúa, con trông cậy vào Chúa.

- Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Lời Chúa đã phán: "Tôi muốn lòng nhân từ chứ đầu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9,13).

- Lạy Chúa Giêsu, này con đây, con là kẻ tội lỗi mà Chúa gọi đây. Chúa là Đấng xoá tội trần gian xin thương tha thứ tội lỗi cho con.

- Lạy Chúa Giêsu, con xin thống hối ăn năn, xin Chúa thương xót.

- Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

- Lạy Chúa, xin rửa sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Người thương thanh tẩy.

- Lạy Chúa, con biết tội mình đã phạm, con đắc tội với Chúa. Con thống hối ăn năn, xin thương xót con.

- Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền.

- Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết lỗi lầm.

- Lạy Chúa, xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Người.

- Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui vì được Người cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Người công chính.

- Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Người là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Người sẽ chẳng khinh chê.

- Từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, con đã phạm tội nhiều, nhưng con tin lòng thương của Chúa còn nhiều hơn thế nữa.

- ÔBACE T... xin lỗi tất cả mọi người, khi còn sống có làm phiền ai điều gì, xin tha thứ cho.

- Tội con có đỏ như son, thẫm tựa vải điều, con ân hận ăn năn, Chúa cũng tẩy trắng như tuyết.

- Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã tìm con. Con thật hạnh phúc biết bao.

- Lạy Chúa Giêsu, các thần thánh trên trời đều vui mừng, vì kẻ tội lỗi trở về. Con xin thành tâm sám hối ăn năn.

- Lạy Chúa, con như đứa con hoang đàng, con đứng lên, đi về cùng Chúa là Cha của con.

- Lạy Chúa là Cha của con, Chúa đã giơ tay đón chờ con trở về. Con xin trở về cùng Chúa.

- Lạy Chúa, con thân thưa cùng Chúa: "Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, con chẳng đáng được gọi là con Cha nữa".

- Con tin vào Lời Chúa. Lời Chúa là sức sống của con.

- Lạy Chúa, con tin cậy hoàn toàn vào Chúa.

- Con van lạy Chúa, xin nghe lời con thân thưa: Xin tha tội cho con.

- Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, xin làm cho con mến yêu Chúa nhiều hơn nữa.

- Con là kẻ tội lỗi, Chúa là Đấng xoá tội trần gian, xin thương tha tội cho con.

- Con tin vững mạnh Đấng Cứu Thế hằng sống, đang sẵn sàng chờ đón con.

- Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành.

- Con chờ đón hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con.

- Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

- Xin Mẹ cầu cho con bây giờ và khi con sinh thì.

- Lạy Tổng lãnh Micae, Đấng đánh bại ma quỷ, xin đến tiếp cứu con.

- Lạy thánh cả Giuse, xin cầu cho con ơn chết lành.

- Lạy thánh Phanxicô, xin đến giúp con trong giờ phút này.

- Lạy thánh Gioan Thiên Chúa và thánh Camillô, bổn mạng kẻ hấp hối, xin đến đưa con về nhà Chúa.

- Lạy thiên thần phù hộ con, xin dẫn dắt con trong giờ phút nguy ngập này.

- Lạy thánh .….bổn mạng con, xin cầu bầu cho con.

- Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho con.

- Lạy các thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho con ra đi bình an.

- Giêsu, Maria, Giuse, xin thương giúp con trong giờ lâm chung (đọc 3 lần).

- Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa (đọc 3 lần).

4. Cầu nguyện lúc lâm chung

a) Khơi dậy niềm tin trước lúc lâm chung:

ÔBACE T... hãy tin tưởng. Hãy hy vọng. Hãy cậy trông vào Chúa Giêsu. Chính Chúa đã phán: "Thầy đây, đừng sợ!" Vì yêu thương mà Chúa Cha đã ban Con Một của Người cho chúng ta, để ai tin vào Con Một của Người thì được cứu độ.

ÔBACE T... hãy tin đi, hãy vững lòng tin. Vì chính Chúa Giêsu đã phán: "Tôi đến để cứu vớt những gì đã hư hỏng". Phải rồi, Chúa Giêsu đến trần gian để cứu vớt ÔBACE T.... Vậy, ÔBACE T... hãy tin đi, cứ tin đi. Người đến để tìm kẻ tội lỗi, tìm con chiên lạc. Đấy là chính chúng ta. Người đến tìm ÔBACE T... đây. Người là thầy thuốc cho kẻ ốm đau. Chúng ta là những kẻ ốm đau, là những kẻ tội lỗi. Nên Chúa Giêsu đã đến kêu gọi chúng ta, kêu gọi ÔBACE T... và Người muốn cứu chữa chúng ta, cứu chữa ÔBACE T... bằng chính giá máu cực thánh của Người, đã tuôn đổ trên đồ Canvê. Chính khi bị treo trên Thập giá, Chúa Giêsu đã nói: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Chúa Giêsu cũng đã nói lời đó với chúng ta, với ÔBACE T... Hãy cậy trông vào lòng yêu thương vô biên của Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa đi, hãy cậy trông vào Chúa đi. Chúa Giêsu xuống thế làm người vì chúng ta, như chúng ta đã từng tuyên xưng trong kinh Tin Kính: "vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế".

Vậy, Chúa Giêsu xuống thế chỉ vì chúng ta, chỉ vì ÔBACE T... đấy, hãy can đảm lên! Hãy cậy trông vào Chúa Giêsu. Hãy can đảm lên mà nguyện xin: "Lạy Chúa Giêsu xin nhớ đến con cùng". Xưa kia, Chúa đã nhớ đến lời cầu xin của người trộm lành thốt lên: "Ông Giêsu ơi, khi Ông vào nước của Ông, xin nhớ đến tôi cùng". Và Người đã nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng".

Giờ đây, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa, vào Lời Chúa, vào tình thương tràn đầy từ bi nhân hậu vô biên của Chúa. Con xin lặp lại lời của người trộm lành với tất cả tâm hồn con, con van xin tha thiết. Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này đây, con xin Chúa thương nhớ đến con, xin thương nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, con xin Chúa cũng phán lại cách nào đó với con như Chúa đã trả lời cho người trộm lành: "Ta bảo thật con, hôm nay Ta đã và đang nhớ đến con. Từ muôn thuở, Ta đã nhớ đến con. Con hãy nhớ rằng: cho dù có người mẹ nào đã quên đứa con của mình đi nữa, thì Ta, Ta cũng không quên con đâu, hãy vững tin!".

b) Cầu nguyện trong lúc lâm chung:

"Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha". Vâng, lạy Cha, này con đây, con xin dâng trọn con người con trong tay Cha. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn. Con nhận lãnh tất cả, miễn là ý Cha được trọn vẹn nơi con. Con chỉ muốn danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì con tin Cha là Cha của con. Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là con của Cha. Con tin thật Cha là Cha của con. Mãi mãi Cha là Cha yêu thương của con. Con tin cậy Cha, con kính mến Cha, con thờ lạy Cha. Con cảm tạ Cha là Cha của con, nên con chẳng còn lo chi, chẳng còn sợ gì! Con tin tưởng dâng lên Cha những đau đớn mà con đang chịu. Trong giờ phút này đây, con xin hiệp với Đức Kitô trên Thập giá, con tin Cha sẽ nhận của lễ con dâng khi con hiệp với Đức Kitô, mà vang lên lời nguyện: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".

Có thể đọc lại lời phó linh hồn như sau:

Vâng, lạy Cha, này con đây, con xin dâng trọn con người con trong tay Cha. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn. Con nhận lãnh tất cả, miễn là ý Cha được trọn vẹn nơi con. Con chỉ muốn danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì con tin Cha là Cha của con. Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là con của Cha, vì Cha là Cha của con, con chúc tụng Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

Cộng đoàn quỳ và người giúp đọc chậm rãi nhiều lần

Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!

Giêsu! Maria! Giuse! Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Ba Đấng!

5. Cầu nguyện cho người vừa tắt thở

(Có thể đọc trước giờ tẩm liệm,

 hay khi ở xa được tin thân nhân qua đời)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con - chúng con xin phó dâng ÔBACE T... vừa mới từ trần. Từ nay ÔBACE T... không còn ở với chúng con nữa - nhưng được sống bên Chúa. Khi còn sống tại thế - vì yếu đuối, T... có xúc phạm đến Chúa cách nào, có lỗi bổn phận mình bất cứ cách nào - xin Chúa tốt lành vô cùng tha thứ cho ÔBACE T...

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HD: Cái chết làm chúng con đau buồn - hướng về Chúa - chúng con ngậm ngùi - chưa biết chọn lựa thế nào, nhưng noi gương Đấng Cứu Thế đã khóc thương Lazarô, đã xúc động trước đám tang đứa con một của bà quả phụ thành Naim, đã khẩn nguyện với Chúa Cha trong vườn Giếtsêmani, chúng con dám nguyện rằng:

CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời........

HD: ÔBACE T... đã từ biệt chúng con, Chúa biết chúng con đang thương tiếc ngần nào, xin Chúa củng cố đức tin chúng con trong cơn thử thách này.

CĐ: Xin Chúa giúp chúng con chấp nhận cơn thử thách này.

HD: Nguyện cầu cho ÔBACE T... được an nghỉ bên Chúa.

CĐ: Xin cho ÔBACE T... được hưởng ơn cứu rỗi nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng con.

HD: Chớ gì ÔBACE T... sớm được chia sẻ hạnh phúc trường sinh của các bạn hữu Chúa.

CĐ: Xin ban cho ÔBACE T... hạnh phúc trường sinh như Chúa đã hứa.

HD: Nguyện xin Đức Kitô đón nhận ÔBACE T... vào đoàn ngũ các tôi trung của Người.

CĐ: Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa.

HD: Bên chân Thánh giá, Mẹ Maria chịu đầy đau thương, giờ đây chúng con cũng đang đứng gần người thân yêu vừa mới qua đời, xin Mẹ giúp chúng con can đảm trọn niềm vâng phục ý Chúa.

CĐ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen.

HD: Chúng ta cùng cầu nguyện:

CĐ: Lạy Chúa, đời sống chúng con ngắn ngủi và mỏng giòn - cái chết của ÔBACE T... nhắc chúng con hiểu rõ điều đó. Còn Chúa, Chúa hằng sống - hằng tồn tại luôn mãi - và lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn sự chết. Chúng con gởi gắm ÔBACE T... nơi tình thương Chúa. Xin Chúa cho ÔBACE T... được chia sẻ gia nghiệp mà Chúa sắn sẵn từ trước muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HD: Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con dám xin Chúa cho ÔBACE T... mà Chúa gọi ra khỏi thế gian, được sống gần Chúa trong ánh sáng huy hoàng và trong an bình của các Thánh. Nhờ công nghiệp vô cùng của Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

HD: Chúng ta cùng cầu nguyện:

CĐ: Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng nhận lời nguyện xin do lòng thành chúng con dâng lên, ngay cả những ước nguyện thầm lặng. Chúng con nài xin Chúa cho ÔBACE T... vừa tắt thở được hưởng các ơn xá, mà Chúa dành cho những ai đặt niềm hy vọng nơi Chúa, sớm được hưởng dung nhan Chúa, được san sẻ hạnh phúc bất diệt trong ánh sáng và bình an muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

HD: Trước toà phán xét công minh và đầy tình thương.

CĐ: Xin Rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu thương xót cứu vớt ÔBACE T... (3 lần).

HD: Trước toà phán xét công minh và đầy tình thương.

CĐ: Xin Đức Mẹ hồn xác lên trời, cầu bầu cho ÔBACE T...

HD: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn T... được lên chốn nghỉ ngơi.

CĐ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

(Có thể hát bài "Mẹ đứng đó" hoặc một bài tương tự, rồi làm dấu thánh giá và giải tán)

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ (Kim Long)

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím mầu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao 

khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi!

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm. Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối. Mắt đắm say trông về thánh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời.

Về đầu trang

CHƯƠNG III:

A. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

 

Trong phần cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta sẽ theo thứ tự sau đây:

1) Dấu Thánh giá;

2) Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần;

3) Đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính;

4) Hát: TỪ MUÔN THUỞ (hoặc một bài thích hợp).

ĐK.Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

 1) Suy tôn Lời Chúa

Bài trích Phúc Âm theo thánh Mátthêô (Mt 11,25-30).

Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: "Lạy Cha là Chúa Trời Đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, Lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền dịu và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

2) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa cộng đoàn,

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời ước nguyện sau đây:

X. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Thánh Tẩy mà làm cho T... được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận T… vào Nước Hằng Sống muôn đời.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính Thịt-Máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn T... xin Chúa cho T. được giải thoát 

khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên Thiên đàng. Đ.

X. Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Kẻ nào tặng một chén nước lã, cho kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là như làm cho chính ta". Xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân, vì Danh Chúa giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức, mà họ đã làm khi ở đời này, được Chúa thanh tẩy, và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Đ.

X. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn, và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng, cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với T… trong Nước Chúa muôn thuở. Đ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn T…

Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là T… được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

3) Hát: TỪ VỰC SÂU (Tv 129)

ĐK. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi vững tâm tin lời đoan nguyền.

4) Kinh Trông cậy.

5) Hát: TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Kim Long)

1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK.Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu, Mẹ hiến dâng Con Một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

6) Dấu Thánh giá kết thúc - xá hương.

 Về đầu trang

B. CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Để diễn tả tình liên đới với nhau trong cảnh tang tóc cũng như trong niềm tin, chúng ta có thể đến nhà hiếu để cầu nguyện chung với nhau lâu giờ. Hình thức đó gọi là giờ canh thức và cầu nguyện.

Nên mời tang quyến và những người hiện diện cùng tham dự với chúng ta. Chương trình giờ canh thức và cầu nguyện sẽ diễn tiến như sau:

1. Dẫn vào giờ canh thức;

2. Dấu Thánh Giá;

+ Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

+ Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội;

+ Lần chuỗi 50 - Mùa Thương.

3. Hát thánh ca;

4. Dâng lời cầu nguyện;

5. Đọc và suy niệm Lời Chúa;

6. Lời nguyện giáo dân;

7. Kinh Trông Cậy - kết thúc.

1) Dẫn vào canh thức:

(Người chủ sự sẽ nói lên ý nghĩa giờ canh thức và giới thiệu chương trình, rồi mời cộng đoàn cùng tham dự).

 Người chủ trì gợi ý dẫn vào giờ canh thức:

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta tập trung về nơi đây, trong gian nhà thân thương này, bên cạnh thi hài người quá cố của chúng ta là ông (bà, anh, chị, em...) T… Cùng với tang quyến và anh chị em chúng ta đang hiện diện, để nói lên mối chân tình, sâu đậm trong niềm tin vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này, mà chúng ta có được mối dây liên hệ thắm thiết, đang nối kết chúng ta trong gian nhà này.

Nhờ tin vào tình thương và sức mạnh của Đấng phục sinh - là Chúa Giêsu Kitô - mà chúng ta có được sự an ủi, nâng đỡ cho người còn sống, và sự giải thoát cho kẻ đã qua đời.

Đối với chúng ta, chỉ có Chúa mới làm cho những đau khổ đời này trở thành êm ái nhẹ nhàng và những khát vọng, khắc khoải của cõi lòng ta mới được thoả lấp.

Được vậy, cầu nguyện sẽ là phương thế trọn hảo, kéo ơn Chúa xuống với chúng ta. Ơn Chúa sẽ làm tất cả những gì mà con người mỏng giòn phải bó tay. Chính nhờ lời cầu nguyện, mà chúng ta được nâng đỡ, ủi an và cũng do cầu nguyện, mà linh hồn T. thân yêu của chúng ta, sớm được giải thoát khổ hình mà về Nhà Cha, sum họp với cộng đoàn các thánh, hưởng hạnh phúc muôn đời.

 Do đó, giờ canh thức cầu nguyện này sẽ có tầm mức quan trọng, mang nhiều ý nghĩa. Xin cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện theo gợi ý trên.

2) Dấu Thánh Giá

+ Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

+ Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

+ Lần chuỗi 50 - Mùa Thương.

3) Hát thánh ca: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long - Hoàng Khánh)

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng gió đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tin ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy tôi.

4) Dâng lời cầu nguyện:

(Hát thánh ca xong, người chủ trì lần lượt đọc những lời cầu nguyện sau - nên đọc chậm rãi, thong thả, rõ ràng... - cộng đoàn quỳ):

  Con Chúa đã nhắm mắt lìa đời:

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: Ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được Chúa thánh hoá sẽ thông phần hạnh phúc ngàn thu. Từ nay, ông (bà, anh, chị, em...) T. của chúng con đã nhắm mắt lìa đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho T… được ơn mà mọi người chúng con hằng mong mỏi, hân hoan nhìn thấy Chúa, Đấng đã thương dựng nên T…, để T… được sống bên Chúa mãi mãi.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Khi nói chẳng nên lời:

Lạy Chúa, chúng con chẳng nói nên lời, nghẹn ngào vì gặp cơn thử thách. Ước mong Chúa chấp nhận lời kinh thầm lặng của chúng con cầu cho linh hồn T…, là người Chúa biết, là người Chúa thương. Giờ đây, T... đã đi hết quãng đường đời. Xin Chúa đón nhận T... vào Nước Trời, là nơi đầy hoan lạc và bình an.

Ước gì tình thương của Chúa thành ánh sáng soi đường chúng con đi, mãi tới ngày Chúa quy tụ chúng con về Nhà Chúa, để được sống với Chúa đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Để bền lòng trông cậy:

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể giúp chúng con bền lòng cậy trông, khi sự chết xem ra thắng thế, giờ đây, xin làm cho chúng con vững tin vào Chúa Giêsu phục sinh, nhờ đó, chúng con càng hy vọng rằng: T. là con cái Chúa, và là anh (chị) em chúng con, cũng sẽ được phục sinh trong ngày quang lâm, cùng chư thần thánh ngợi khen Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Để đón nhận Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con, để chúng con đón nhận Lời Chúa. Nhờ đó, chúng con được ánh sáng Chúa chiếu vào cảnh đau thương, được xác tín và thắng nổi những hoài nghi, được sức mạnh mà vượt qua cơn thử thách này.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5) Đọc và suy niệm Lời Chúa:

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi chúng ta đã dâng lời cầu nguyện. Giờ đây, chúng ta cùng suy tôn Lời Chúa, và bình tâm suy niệm. Bởi vì, đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta lắng nghe Lời Chúa để nuôi dưỡng đức Tin, đức Cậy của chúng ta. Sau mỗi bài đọc, chúng ta sẽ có phần gợi ý suy niệm như những chất liệu, chắt lọc từ Lời Chúa hằng sống, giúp cho lửa mến trong chúng ta thêm nồng nàn, để trong cơn thử thách, chúng ta vẫn gắn bó với Chúa trong sự vâng phục, và tín thác vào tình thương vô biên của Người.

Lời Chúa (Cl  1, 12 - 20)

Bài đọc 1 (cộng đoàn ngồi)

Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôsê.

Anh em thân mến,

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng, chung hưởng phần gia nghiệp dành cho những ai thuộc về Người, trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử Chí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loại thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng, hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người, Người cũng là đầu của Thân Thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả, sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người, mà làm cho muôn vật, được hoà giải với mình. Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an, cho mọi loài dưới đất, và muôn vật trên trời.

Đó là Lời Chúa.

 Suy niệm:

Mỗi người qua đời trong Đức Giêsu Kitô là một thành công của việc tạo dựng.

Trong đoạn thư của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côlôsê mà chúng ta vừa nghe, đã ngợi ca địa vị vô song của Đức Giêsu Kitô, trong thế giới tự nhiên, cũng như trong thế giới cứu độ. Người được gọi là Con đầu lòng giữa mọi loài thụ tạo, nghĩa là Người có đầu tiên trong tâm trí nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha. Trong ý định tạo dựng của Chúa Cha, Chúa Cha nghĩ đến Người trước, rồi Người mới nghĩ đến các thụ tạo khác. Cho nên, việc Đức Kitô có địa vị tối cao, có nghĩa là mọi loài thụ tạo, mọi con người đều được tạo dựng trong Người, và được quy hướng về Người.

Khi được tạo dựng, ta đã nhận được một ân huệ nhưng không, do lòng thương xót của Chúa, đó là ơn thứ nhất, là ơn được tạo dựng. Và khi ta chào đời, Đức Kitô ban cho ta ơn huệ thứ hai là: mời gọi ta tới sự sống đời đời, qua Bí tích Rửa Tội, để ta đến gần Người, nên giống Người, sáp nhập làm một với Người, để nên con cái Thiên Chúa, và được tham dự vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và trong suốt quãng đời trần thế của ta, Đức Kitô luôn mời gọi ta, lôi kéo ta về trung tâm là chính Người, và Người muốn cho lửa yêu mến Người đã tung vãi trên thế gian, được bừng cháy lên trong cõi lòng mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta yêu mến, và gắn bó với Người hơn. Do đó, cả đời làm người của chúng ta, phải hướng về Chúa Kitô, mỗi ngày mỗi gần Người hơn.

Đức Kitô đã không ngừng ban ơn cho ta: Ơn Đức Tin, ơn gia nhập Hội Thánh, ơn giúp sống đời Kitô hữu trọn hảo và qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Lời Hằng Sống. Như vậy, mỗi ân ban của Đức Kitô là một hồng ân, giúp ta lại gần Người, theo như ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa: Tạo vật đã được ban cho chúng ta, mà chúng ta thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa, là cùng đích mọi sự. Và như vậy, để đến cùng Thiên Chúa Cha, chúng ta không có con đường nào khác, ngoài con đường Giêsu, vì Người đã nói: "Ta là đường", và muốn qua con đường Giêsu này, chúng ta phải phụng sự chân lý là chính Người, vì Người đã phán: "Ta là chân lý". Và khi ta phụng sự Chân lý - là Đức Kitô - ta có sự sống, vì Người đã phán: "Ta là Sự Sống". Như vậy, phụng sự Đức Kitô là ta hoàn thành công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa Cha nơi chính bản thân chúng ta, ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhờ Máu người đổ ra trên Thập giá, ta được tha thứ tội lỗi, được ơn giao hoà cùng Thiên Chúa, và trở nên dưỡng tử của Người.

Ông (bà, anh, chị, em) T… trong suốt cuộc đời trần thế, đã là một Kitô hữu ngoan hiền đạo hạnh, luôn phụng sự Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là sự Sống. Hôm nay, qua cái chết, ông (bà, anh, chị, em) T... đã bước vào Cõi Vĩnh Hằng, đã gặp được Đấng mà mình yêu thương và phục vụ hết lòng. Như vậy, sự chết đối với ông (bà, anh, chị, em) T... không còn là nỗi buồn tuyệt vọng, nhưng là chan chứa niềm vui, vui vì được đối diện với Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống, và là nguồn hạnh phúc bất tận cho mọi cõi lòng, trong Vương Quốc Thánh Tử chí ái.

(Cộng đoàn đứng, hát)

Hát: TỪ MUÔN THUỞ (Kim Long)

ĐK. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

3. Con dâng trọn cả xác hồn, trên con đường về Núi Thánh. Lúc an vui lúc nặng u buồn, nguyện mến Chúa trung kiên.

 (Cộng đoàn đứng)

Bài đọc II (Lc 23,44-46)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Khi ấy, vào quãng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm cõi đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám. Màn trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Cha, con ký thác hồn con trong tay Cha". Nói đoạn, Người tắt thở. Đó là Lời Chúa.

 Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)

Cái chết là một thực tại thảm khốc, là một trong những án phạt khủng khiếp nhất, con người phải chịu vì tội nguyên tổ.

Từ khi Ađam bị rắn già phỉnh gạt, cắt đứt mối dây thân tình với Đấng Tạo thành mình, vì muốn được độc lập, muốn là thần linh, đã bị trục xuất ra khỏi Vườn địa đàng, Ađam lãnh án phạt phải chết - chết cả hồn lẫn xác. Lúc đó, có lẽ Ađam chưa có ý niệm rõ ràng về cái chết là gì. Và chỉ khi ông mục kích, chứng kiến cái cảnh một thân xác nằm xõng xoài, bất động giữa chốn đồng không mông quạnh, của người con thứ là ông Abel, kẻ bị giết bởi một người anh của mình là Cain; Ađam mới đối diện trước cái chết, thấm thía hãi hùng thế nào là thảm trạng của sự chết.

Ađam bị lãnh án chết vì tội bất tuân phục Thiên Chúa, cao ngạo muốn trở thành thần minh. Đến lượt Cain giết em, cũng vì kiêu căng, ghen ghét, không muốn em bằng mình hay hơn mình. Như vậy, sự chết xâm nhập vào thế gian, là do sự kiêu căng của con người, do sự ghen ghét, do sự bất tuân phục Thiên Chúa.

Qua dòng lịch sử của nhân loại, từ khi có con người và cho mãi về sau, sự chết luôn luôn là nỗi ám ảnh, làm con người cay đắng sợ hãi, là cơn ác mộng bám sát con người không lúc nào ngơi. Dù con người đã cố quên đi nỗi sợ hãi ấy, bằng những cố gắng của mình, tìm ra những phương thế giải khuây, để sống lâu, trường thọ - thậm chí có những vị thuốc trường sinh bất tử - nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, lừa dối mình mà thôi!

Trong Thánh vịnh 39, khi nghĩ đến thân phận khốn nạn của đời mình, tác giả đã thốt ra những lời cầu khẩn bi thương: "Tai nạn bủa vây con hằng hà sa số, tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí". Và tác giả cảm nghiệm rằng: "Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng, và những kẻ theo đường gian ác". Vì chỉ có Chúa mới là Đấng toàn năng vĩ đại, còn con người chỉ là kẻ mang thân phận khốn khổ nghèo hèn!

Và tiên tri Isaia, đứng trước thân phận con người phải chết, ông cũng đã từng than thở: "Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực. Từ lúc bình minh, con vẫn kêu gào, như bị sư tử nghiền nát thịt xương". Rồi ông tâm sự với Chúa: "Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty... Chẳng còn được thấy Chúa trên cõi dương gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ".

Vâng, bất cứ ai, dù ở địa vị cao sang hay thấp hèn, giàu có hay cùng khổ, đã mang thân phận con người, đều mang một mẫu số chung: sự chết. Và trong nỗi thất vọng ê chề, con người thở than:

Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!

Con người càng đi sâu vào sự chết, càng cảm nghiệm đời người: chỉ như một cơn gió thoảng mau qua, như một đám mây bồng bềnh phiêu bạt... dù có bon chen, tích góp, tranh giành địa vị, gây ảnh hưởng để thiên hạ ca tụng, tán dương, lấy tên mình đặt cho miền này xứ nọ, nhưng cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, và chỉ có ba tấc đất mới thật là nhà! Thân phận tro bụi lại trở về cát bụi! Đó là một thực tế rất thật, nhưng phũ phàng, cay đắng, con người dù có muốn hay không, cũng không thể thoát được!

Đức Giêsu Kitô, khi bước vào trần gian, cũng đã mang thân phận con người, giống như ta mọi đàng - ngoại từ tội lỗi - Người đã cảm thông chia sẻ những yếu đuối, những khát vọng, những dằn vặt từ bệnh hoạn đến cái chết với mọi người. Người ra tay tế độ, chữa lành mọi bệnh tật, an ủi nâng đỡ những tâm hồn sầu khổ, vì muôn cảnh huống đau thương của cuộc đời. Khi chứng kiến cảnh đưa đám người con trai duy nhất của bà goá thành Naim, với những tiếng nức nở khóc than của bà mẹ khốn khổ, Người chạnh lòng cho con trai bà sống lại. Khi nghe lời van nài của ông Giairô, Viên Trưởng Hội đường, Người đã cảm thông, cho con gái ông đã chết được hồi sinh. Khi đứng phần mộ Lazarô, người em trai của Matta và Maria, đã chết và được chôn trong phần mộ đã 4 ngày, Người cảm xúc và gọi ông ra khỏi mồ... Nhưng đến lúc, chính Người trực diện với tử thần, thì sự cảm thông chia sẻ về thân phận phải chết của con người, mới thật sự trọn vẹn; bởi Người cũng âu lo, cũng run giùng trước sự chết đang đến, đến độ mồ hôi hoà quyện với máu, chảy thành giọt rơi xuống đất, như trong cảnh hấp hối ở Vườn Cây Dầu, hay lúc bị chết treo trên Thập tự giá, như trong Tin Mừng đã diễn tả.

Nhưng có một điều ngàn trùng khác biệt, giữa cái chết của Ađam và của con cháu, miêu duệ ông phải chịu với cái chết của Đức Giêsu Kitô. Ađam và con cháu, miêu duệ ông phải chết vì bất tuân, không vâng lời Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu, Người đón nhận sự chết với thái độ bình thản, vì Người luôn kết hợp và vâng phục Ý Chúa Cha. Cái chết của Đức Kitô là một hành vi tự nguyện, nhằm cứu độ con người khỏi chết đời đời, vì tội bất tuân phục Thiên Chúa.

Như vậy, từ nay cái chết dù còn mang màu sắc bi thương, nhưng từ tận căn đã nhen nhúm màu sắc hy vọng, chờ ngày phục sinh huy hoàng. Vì Đức Kitô Tử Nạn và Phục sinh, là hoa trái đầu mùa của những kẻ đang an giấc - như lời Thánh Phaolô quả quyết - Người là Sự Sống lại và là Sự Sống cho những ai đặt niềm tin ở Người.

Người Kitô hữu là người thật hạnh phúc vì đã được tham dự vào sự chết của Đức Kitô, được Người cứu chuộc, được hy vọng phục sinh với Người, thì nay trong cuộc sống trần gian này, phải sống phó thác, tin yêu và hãy học nơi Đức Kitô thái độ bình thản, tin tưởng, nhất là trong giờ chết. Và khi kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình, hãy chấp nhận cái chết trong bình an và thân thưa với Chúa Cha - như Chúa Giêsu xưa - "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".

(Cộng đoàn đứng hát).

Hát: TRÔNG CẬY CHÚA (Nguyễn Duy)

1/ Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2/ Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui.

3/ Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong đời sống, đời con tay trắng như không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.

6) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa Cộng đoàn,

Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này, giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây:

 X. Lạy Chúa, Ông (bà, anh, chị, em) T… là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thương đưa T… mau về với Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

X. Xin cho những việc T… đã làm, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, và còn được nhiều người khác tiếp tục, cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Đáp.

X. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm, mà T… đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài người, để T… được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng Chư Thánh trên Thiên đàng. Đáp.

X. Xin cho T... đã được mọi người thương mến, sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho, hôm nay và mãi mãi. Đáp.

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa, Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn, xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này, để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con, và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi ngày, để mai sau được đoàn tụ trên Thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 (Sau lời nguyện Giáo dân,

vị chủ sự đọc kinh cảm tạ dưới đây)

Chủ sự:

Lạy Chúa Chí Thánh, chúng con xin dâng lời cảm tạ thay cho những người còn sống, và những kẻ đã qua đời, nhất là T… con cái Chúa đây. Vì Chúa đã muốn rằng: chính kẻ phải ra đi hôm nay là người sẽ gặp chúng con lại trong ngày hội ngộ trên Quê Trời.

Chúng con tập trung về nơi đây hôm nay, trước tôn nhan Chúa, để chia sẻ ưu phiền với tang gia. Chúng con biết rằng: khi Con Một Chúa, là Đức Giêsu Kitô chết trên Thập giá, Người đã mang vào mình hết mọi nỗi cô đơn sầu muộn. Và khi Người phục sinh từ cõi chết, Người đảm bảo cho chúng con là: chúng con sẽ được sống. Chính vì thế, cùng với tất cả những ai đã ra đi trước chúng con, và giờ đây đang sống bên Chúa, yêu mến Chúa, phụng thờ Chúa - cùng với những người đang hiện diện nơi đây - và cùng với các thánh nam nữ, là những anh chị em chúng con, chúng con dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 7) Kinh Trông Cậy

Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

Dấu thánh giá - kết thúc.

 Về đầu trang

CHƯƠNG IV:

A. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 1)

1. Một vài hướng dẫn cần thiết:

1* Cần phân biệt Thánh lễ An táng, và nghi lễ An táng, là hai cử hành khác nhau. Thánh lễ an táng là cử hành Thánh lễ với các bản văn phụng vụ và lễ cầu hồn; nghi lễ an táng là cử hành các nghi thức Công giáo trước khi đem chôn thi hài người quá cố. Thông thường, nghi lễ an táng được cử hành trong Thánh lễ an táng. Tuy nhiên, có những trường hợp không có thánh lễ an táng, mà chỉ có nghi lễ an táng.

2* Nghi lễ An táng gồm ba giai đoạn: Tẩm liệm, và cầu nguyện tại nhà; phó dâng và từ biệt tại nhà thờ; và mai táng nơi phần một hoặc hoả táng. Thừa tác viên thông thường cử hành các nghi lễ An táng là Linh mục hay phó tế. Tuy nhiên, khi những người này vắng mặt, thì một giáo dân được uỷ nhiệm cũng có thể chủ sự các nghi lễ này, với một vài thích nghi cho phù hợp với chức năng của họ.

3* Với giới răn "Thảo kính cha mẹ", với tín điều "thân xác sẽ sống lại" và "đạo hiếu của dân tộc Việt Nam", tang hiếu và mọi tín hữu biết sống đức tin trong biến cố đau thương này, không nên khóc than, vật vã.

4* Thân xác con người là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau lúc tắm xác và thay y phục, nên để người quá cố nằm trên giường, tay cầm Thánh giá nhỏ hoặc chuỗi Mân Côi. Phía chân người quá cố nên có hương án nhỏ, thắp dọn sẵn bình Nước

Thánh và bảng tên thánh của người quá cố, để những người đến thăm viếng có thể theo đó mà cầu nguyện.

5* Trước hoặc sau khi lễ Nhập quan, tuỳ gia tộc, có thể cử hành nghi lễ phát tang.

6* Những gì cần thiết cho việc tẩm liệm và nhập quan phải chuẩn bị trước, trong nghi lễ chỉ việc đưa xác vào là xong. Không nên gởi vào quan tài những vật dụng của người quá cố. Việc tẩm liệm và nhập quan nên thực hiện cẩn thận bảo đảm an toàn vệ sinh, nhất là khi kéo dài thời gian quàn xác.

7* Từ sau nghi lễ tẩm liệm và nhập quan, thân nhân, thân hữu cùng cộng đoàn tín hữu có thể đến viếng xác. Tất cả đều có thể niệm hương kính viếng người quá cố. Nên tổ chức viếng xác theo nghi thức Phụng vụ Lời Chúa. Nội dung các bài Thánh Kinh nhằm khuyến khích mọi người tín hữu tin vào lòng từ bi Chúa, vào sự sống lại mai sau, và giúp mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm sự chết, chuẩn bị cho ngày mình sẽ lìa thế gian này. Nên chú ý, khía cạnh truyền giáo của nghi lễ kính viếng này.

8* Nghi lễ tẩm liệm và nhập quan có thể do Quý Chức hoặc chủ tang chủ sự.

2. Nghi thức (Trích từ Nghi thức Chung sự)

1* Mở đầu Hát: TỪ VỰC SÂU (Kim Long)

ĐK. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

 2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ:  Amen.

Chủ sự: "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nân khốn khó" (2 Cr 1,3-4).

Hát: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long)

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng gió đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

2* Lời Chúa   (Ga 19, 38 - 42)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, ông Giuse, người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược, trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu, và lấy khăn bọc lại, cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh, có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ khu mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái, và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

Đó là Lời Chúa.

Chủ sự: Chúng ta cùng thinh lặng giây lát, để nhận biết Chúa muốn dạy chúng ta điều gì, từ Lời của Người trước biến cố này.

(Thinh lặng)

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho Đức Giêsu Kitô, Con của Người, sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy cầu khẩn Thiên Chúa cho mọi người còn sống, hoặc đã qua đời được hưởng ơn cứu độ.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho ÔBACE T... đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, mà nay đã qua đời, được chung hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ÔBACE T... đã lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, là Bánh trường sinh, được sống lại trong ngày sau hết. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho các thân bằng quyến thuộc và các ân nhân của chúng ta, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, sau cuộc đời vất vả lầm than. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho mọi người đã an nghỉ chờ ngày sống lại, được vui hưởng ánh sáng Tôn Nhan. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, nâng đỡ và an ủi tất cả anh chị em đang buồn phiền sầu khổ vì cảnh tang tóc. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho mọi người đang tin tưởng và sốt sắng tụ họp nơi đây, được xum họp trong Nước Chúa muôn đời. Đáp.

Đọc kinh Lạy Cha.

(Chủ sự rảy nước thánh trên người quá cố, rồi đọc):

Chủ sự: Lạy Chúa, xin đón nhận ÔBACE T... mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về cùng Chúa. Xin cho ÔBACE T... thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được an nghỉ trong ánh sáng muôn đời, chờ ngày sống lại vinh quang, giữa hàng ngũ các thánh, và những người Chúa đã chọn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chủ sự tiến gần quan tài đọc lời cầu nguyện:

 Chủ sự: Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi Ngôi Lời nhập thể, Chúa còn thánh hoá mọi sự cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc lành V cho chiếc quan tài này, mà thể xác ÔBACE T... được trao phó như chiếc nhà tạm, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, Đấng ngự bên hữu Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Chủ sự rảy Nước Thánh trên quan tài. Sau đó, những người phụ trách việc nhập quan nhẹ nhàng, trịnh trọng đưa thi hài vào quan tài. Chỉ nên đặt xác vào, chưa cần sửa sang, dọn hòm, vv... Việc này sẽ làm sau. Trong khi đó, cộng đoàn hát Thánh vịnh 130 hoặc Thánh vịnh khác hoặc thinh lặng).

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con khiêm tốn phó dâng lên Chúa ÔBACE T... thân yêu của chúng con, là kẻ khi còn sống, Chúa đã luôn luôn tỏ tình yêu thương vô bờ bến; thì nay, xin Chúa cứu lấy ÔBACE T... khỏi mọi sự dữ, và đưa vào nơi an nghỉ muôn đời. Chúng con nguyện xin lòng từ bi Chúa, để khi giai đoạn thử thách đã qua, Chúa nhân hậu đưa ÔBACE T... vào thiên đàng, nơi không còn khóc lóc than van đau khổ nữa, và cho ÔBACE T... được hưởng bình an vui mừng cùng Con Chúa và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

X. Lạy Chúa, xin cho ÔBACE T... được nghỉ yên muôn đời.

Đ. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ÔBACE T...

Nếu cử hành nghi thức phát tang thì tiếp ngay sau nghi thức này. (Chuẩn bị: Kê một bàn nhỏ trên để khăn tang, áo quần tang, đặt gần quan tài). Nếu không, tuỳ nghi đọc kinh Tin Kính, hoặc kinh Vực Sâu, hoặc hát một bài thích hợp rồi xướng kinh Trông Cậy.

3. Phát tang

X. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng trời đất và muôn loài. Xin Chúa ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân thương trong tang quyến khi mang vào thì được an ủi, được bình an trong tâm hồn, biết dâng đau thương thành lời nguyện cầu dâng lên trước tôn nhan Chúa, để Chúa thương xót đổ tràn hồng ân xuống cho người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, xin cho những người thân thương trong tang quyến, khi mang tang phục này, để hiệp thông với người quá cố, biết yêu thương và tha thứ cho nhau những gì còn thiếu sót khi còn sống nơi trần thế. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, tang phục màu trắng này đối với dân tộc Việt Nam chúng con là màu tang chế, đau thương, vĩnh biệt, nói lên nỗi lòng kẻ ở người đi, nhưng đối với niềm tin Kitô hữu, màu trắng vĩnh cửu, gợi nhớ cho mỗi người chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành nhiệm thể Chúa Kitô. Xin cho tang quyến khi mặc trang phục trắng này, biết sống trong thanh sạch tinh 

tuyền và luôn chuẩn bị ngày Chúa gọi. chúng con cầu, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Rảy nước phép trên khăn tang...

Tuỳ theo truyền thống có thể:

a- Người trưởng tộc công bố lễ thọ tang.

b- Người trưởng tộc mời từng người đến nhận lễ phục tang, bắt đầu từ người thọ đại tang theo từng gia đình, đến bà con cô chú, anh em, cháu chắt vv...

c- Người trưởng tộc cùng tang hiếu trong tang phục niệm hương.

Sau khi kết thúc nghi lễ phát tang, mọi người lui gót nhường chỗ cho các "đô tuỳ" dọn quan tài cho tươm tất và đặt vào vị trí quàn xác, trang trí phòng cho trịnh trọng, đơn giản. Tránh phô trương, hình thức.

Các cuộc viếng xác có thể cử hành từ lúc này.

Về đầu trang

B. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 2)

1) Dấu Thánh Giá;

2) Rảy nước thánh trên thi hài người quá cố;

3) Đọc lời nguyện:

Lạy Chúa, xin thánh hoá người anh (chị) chúng con đây, là kẻ trong cuộc sống trần gian này, đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa, đã tin vào lời hứa cứu độ của Chúa.

Xin cho người anh (chị) em chúng con đây được sống lại như Con Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4) Lời Chúa: (Lc 7,11-17)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành kia gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn liền lại gần. Người cạnh đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ, Người phán: 

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Đó là Lời Chúa.

5) Lời nguyện trước quan tài.

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá huỷ, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người phàm làm ra (x. 2 Cr 5,1).

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chúc phúc V cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa.

Xin cho nhà tạm này được Chúa thánh hoá và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

6) Rảy nước thánh trên quan tài. Đoạn đọc:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi ông (bà, anh, chị, em) T. ra khỏi thế gian này trở về với Chúa. Xin cho người con Chúa đây, ngay từ giờ phút này, được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào Nước Chúa, chung hưởng vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

7) Nhập quan (xem trang 58. Trong khi những người có nhiệm vụ đặt thi hài vào quan tài, cộng đoàn hát bài):

Hát: HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ (Kim Long)

ĐK. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu.

2. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: Đức kính yêu Chúa Trời.

3. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hải hà.

4. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

8.Phát tang

1) Khởi đầu:

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp chúng con.

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

2) Hát: NGÀY VỀ (Kim Long)

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giất mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công.

3) Lời Chúa  (Is 25, 6a.7 -9)

Bài trích sách Tiên Tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: "Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ". Đó là Lời Chúa.

 Gợi ý suy niệm:

Chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa, ngày cánh chung, Người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc.

Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia, sẽ đến phiên ta, cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ, vì những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa Phục Sinh.

Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày ta chịu Phép Rửa tội. Và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô Cứu Thế.

Chúa Kitô đã phải chết, và Người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng, Người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy, Người cứu độ mọi người.

Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô, như vậy, sẽ được hưởng niềm vui được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời.

Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép tang phục cho chúng ta.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Đấng Tạo Hoá, Chúa đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hoá chúng. Xin Chúa ban phúc lành V cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương quẫn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Chúa, để Chúa thương xót, tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến chúng con.

Xin cho những người thân trong quyến thuộc mặc tang phục này, biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáp nghĩa họ, về những ơn lành họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó, đùm bọc, để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống, như Chúa đã tha thứ cho chúng con.

Lạy Chúa, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con, còn là màu tang chế, đau thương, ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới, mà chúng 

con đã lãnh nhận trong ngày chịu Phép Rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Chúa và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Chúa.

Xin cho tang quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Chúa, biết nhận biết Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Rảy nước thánh lên tang phục,

rồi trao cho vị trưởng tộc, vị này mặc cho mình

rồi phát cho những người khác).

9) Kinh Trông cậy

Dấu Thánh giá - kết thúc.

Về đầu trang

C. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 1)

HD : Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Thưa tang quyến, được tin Ông (bà, anh, chị…) T… (tên thánh người qua đời) về với Chúa, chúng tôi không khỏi xúc động, khi nghĩ đến chỗ trống vắng trong gia đình. Thương tiếc người ra đi, cũng như thông cảm nỗi đớn đau của tang quyến, chúng tôi đến đây để phân ưu, chia buồn và dâng lời cầu nguyện, xin Chúa quan phòng an bài mọi sự đẹp ý Ngài, và ban nhiều ơn lành xuống cho chúng ta.

CĐ : (hát) Từ vực sâu u tối…

HD : Chúng ta dâng lời Cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn tôi tớ Chúa là T… mà Chúa đã đoái thương kêu gọi ra khỏi thế gian này mà về cùng Chúa, xin cho linh hồn này được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được hưởng hạnh phúc và ánh sáng muôn đời, được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa đã chọn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ : Amen.

HD : (Xin mọi người lắng nghe lời Chúa)

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đổ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến,

Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của nhưng người an giấc. Vì sự chết do bởi một người, thì sự sống lại của kẻ chết cũng do bởi một người. Mọi người đã chết trong Adong thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Nhưng, ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những người thuộc về Đức Kitô, những người tin vào lời Ngài lại xuống thế. Đó là lời Chúa.

CĐ : Tạ ơn Chúa.

HD : Thay vì hình dung sự chết như một lưỡi hái sắc bén, được đặt trong tay một vị thần chết lạnh lùng, với bộ xương khô, Đức tin Kitô giáo đã biến đổi hình ảnh bi quan ấy thành một quan niệm khác đầy lạc quan, đầy vui mừng và đầy hy vọng. Thực vậy, đối với chúng ta, chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ chết chính là giờ chúng ta được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu, là thời điểm chúng ta được trở về nhà Cha sau cuộc hành trình cam go, và vất vả nơi dương thế. Và như vậy, sự chết chính là một cuộc giải phóng, một cuộc vượt qua, một cuộc trở về cùng Thiên Chúa, người Cha luôn mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta.

Sở dĩ như vậy vì Đức Kitô, Vị Thủ Lãnh của chúng ta, đã Phục sinh. Bởi đó, nếu chúng ta sống gắn bó mật thiết với Ngài, chúng ta cũng sẽ được sống lại, và chia sẻ niềm vinh quang và hạnh phúc nước trời với Ngài.

(Xin mọi người thinh lặng trong giây lát để suy gẫm).

 HD : Thưa tang quyến,

Đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên, nhưng linh hồn T… được coi như là đã làm xong phần việc của mình nơi trần gian. Vì thế, Thiên Chúa đã định liệu cho về an nghỉ trong niềm hạnh phúc muôn đời. Giờ đây, linh hồn T… không còn đau khổ, không còn lo lắng, nhưng nhờ sự chết, đã được bước vào Quê Trời.

Tuy nhiên, đã là người thì ai cũng có những sai lỗi và khuyết điểm, chính vì thế, trong tình liên đới, chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện để linh hồn T… sớm được trở về cùng Chúa, trong niềm hạnh phúc muôn đời. Lời cầu nguyện của chúng ta là điều linh hồn T… đang thực sự cần đến, đồng thời còn là cách thức chúng ta biểu lộ tình yêu thương và lòng thảo kính một cách sâu xa và có ý nghĩa nhất. Bởi đó, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành nhất.

HD : Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho người tôi tớ, mà hôm nay đã được Chúa kêu gọi ra khỏi thế gian này. Cậy nhờ công nghiệp tử nạn của Đức Kitô, xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi, xóa bỏ mọi hình phạt, để người tôi tớ này sớm được Chúa đón nhận vào Quê Hương Nước Trời.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con

HD : Lạy Chúa, ai kêu cầu Chúa sẽ được Chúa xót thương. Xin Chúa nhìn đến tang quyến chúng con đây, đang đớn đau phiền muộn, vì sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu, xin Chúa an bài và bù đắp lại chỗ trống 

vắng trong gia đình này, bằng những ơn lành và sự chăm sóc đầy yêu thương và trìu mến của Chúa.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, đã là người thì ai cũng phải chết. Đứng trước linh cửu của người tôi tớ Chúa đây, chúng con nhớ tới thân phận mình. Xin Chúa cho chúng con ngay từ bây giờ, biết chuẩn bị những hành trang cần thiết, là một tâm hồn trong sạch không hoen ố tội lỗi, và một đôi tay chất đầy công nghiệp, với những hành động bác ái yêu thương, để nhờ đó, trong ngày sau hết, chúng con sẽ được cùng sống lại với Chúa.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

- Chúng con cậy vì danh Chuá nhân từ …..

Hát: XIN CHÚA NGHE LỜI

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn... qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đốt vô cùng đớn đau (2 lần).

- Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa trời…

(sau đó, từng người một có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu).

Về đầu trang

D. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 2)

HD : Thưa tang quyến, được tin Chúa gọi Ông (bà, anh, chị…) T… (tên thánh) về với Ngài, chúng tôi đến đây, trước là để chia sẻ sự luyến tiếc với gia đình, sau là để dâng lời cầu nguyện, nhờ đó, người thân yêu của chúng ta sớm đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trong tình thương dạt dào của Chúa.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, đối với các tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi cư ngụ ở trần gian này, nơi thân xác chúng con bị phá hủy tiêu tan, thì chúng con lại được một nơi vĩnh viễn, dọn sẵn cho chúng con ở trên trời.

CĐ : Từ vực sâu u tối….

HD : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, cùng quây quần nơi đây, trước giây phút tiễn đưa người tôi tớ Chúa đến nơi an nghỉ cuối cùng, cậy nhờ công nghiệp của Đức Kitô và lời bầu cử của Mẹ Maria, Xin Chúa thương tẩy sạch mọi dấu ấn của tội lỗi, để người tôi tớ Chúa đây, sớm được trở về với Chúa trên Quê Hương Nước Trời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ : Amen.

HD : (Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi dự tiệc về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con: Chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộn đến, ắc sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên, các con hãy săn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.

CĐ : Lạy Chúa Kitô, ngơi khen Chúa.

HD : Đã là người thì ai cũng phải chết. Cái chết ở trước mặt người già, và ở sau lưng người trẻ. Thế nhưng cho tới bây giờ, cái chết vẫn còn mang vẻ bí nhiệm của nó, bởi vì cái chết thì chắc chắn, nhưng giờ chết thì lại bấp bênh vô định. Chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào, mình chết ở đâu và mình chết trong tình trạng nào? Chính vì thế, Chúa Giêsu luôn cảnh giác: hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết.

Sẵn sàng và tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đầy dầu đi đón chàng rể. Sẵn sàng và thỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ đi ăn tiệc về, để khi chủ về và gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Sẵn sàng và thỉnh thức như người đề phòng trộm cắp, không để cho chúng đào ngạch, khoét vách nhà mình.

Sẵn sàng và tỉnh thức bằng cách tẩy trừ tội lỗi, uốn nắn sửa đổi những thói hư tật xấu, và nhất là bằng cách thực hiện những hành động bác ái, bởi vì đó là một thứ tiền, chúng ta đầu tư cho cuộc sống mai hậu, đó là thứ vốn liếng duy nhất chúng ta có thể mang sang thế giới bên kia. Có như vậy, thì khi giờ chết đến, và Chúa lên tiếng kêu gọi, chúng ta mới thanh thản ra đi trong cuộc hành trình cô đơn nhất, để rồi cuối cùng, chúng ta sẽ đạt tới chính Chúa, là mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

(Thinh lặng trong giây lát để suy gẫm)

HD : Giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành nhất, để cầu cho người đã qua đời, cho gia đình và chính bản thân chúng ta :

-Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến T…. tôi tớ Chúa đây, là người đã trung thành phụng sự Chúa trong suốt cả cuộc đời. Cậy nhờ công nghiệp của Đức Kitô, xin hãy tha thứ và đón nhận tôi tớ Chúa vào Quê Trời vĩnh cửu.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, như người ta vốn thường bảo: ra đi là chết trong lòng một chút, thế nhưng đây lại là một cuộc ra đi vĩnh viễn, để rồi người chết và kẻ sống mãi mãi xa cách ngàn trùng. Xin Chúa đoái nhìn đến nỗi đau thương, tang tóc của những thân nhân người quá cố chúng con đây, để rồi đem đến cho họ niềm an ủi và 

khích lệ, hầu làm vơi nhẹ gánh sầu buồn tang tóc họ đang phải gánh chịu. Xin biến những giọt nước mắt họ nhỏ xuống trên nấm mộ của người thân yêu, trở nên công nghiệp vĩnh cửu ở đời sau.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, sống trong cuộc đời, chúng con là những người đầy tớ, được Chúa trao gửi cho những nén bạc, đó là thời gian, ân sủng và những tài năng... Xin cho chúng con biết sử dụng những nén bạc ấy, để tôn vinh Chúa, nhờ đó, bất kỳ lúc nào Chúa đòi phải tính sổ cuộc đời, chúng con luôn sẵn sàng đem lại cho Chúa cả vốn lẫn lãi, và chúng con sẽ được Chúa nghe lời Chúa phán: hỡi đầy tớ trung thành và khôn ngoan, hãy tiến vào lãnh nhận phần thưởng Ta đã dành sẵn cho ngươi, từ thuở đời đời.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Chúng ta cũng hãy chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ bầu cử cho linh hồn T… cũng như cho mỗi người chúng ta trước ngai tòa Chúa.

Hát: TỪ CHỐN TỐI TĂM (Kim Long)

ĐK. Maria, Mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con Mẹ xưa giáng trần chịu chết, để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài. Tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.

- Chúng con cậy vì danh Chuá nhân từ...

Trông cậy - kết thúc

(Sau đó, từng người một, có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu)

Về đầu trang

E. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 3)

1) Dấu Thánh giá - Rảy nước thánh trên thi hài.

2) Vị chủ sự ngỏ lời chia buồn và khích lệ

3) Đọc thánh vịnh 129:

X : Từ vực sâu, lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa,

Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu

Dám xin Ngài hãy lắng tai

Hầu nghe thấu tiếng van nài của con.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi

Lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?

Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha

Để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa

Linh hồn con trông cậy ở lời Người

Linh hồn con mong đợi Chúa con,

Hơn người lính gác mong chờ rạng đông.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Hơn lính gác mong hừng đông dậy,

Ít-ra-en đang mong đợi Chúa con

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi

Và Chúa rất giàu ơn cứu độ

Vì chính Người sẽ giải thoát Ít-ra-en

Cho khỏi mọi điều gian ác.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

4) Lời nguyện:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các Thánh của Chúa.

Lạy Chúa nhân từ, và là Thiên Chúa hay an ủi, Chúa đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời, và đã biến cảnh tang thương, chết chóc thành rạng đông cho đời sống được huy hoàng. Xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang khóc trong đau thương. Xin Chúa nên chốn nương thân và sức mạnh nâng đỡ, để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu, đến chốn bình an và sáng láng trước tôn nhan Chúa. Và vì Con Chúa, Chúa chúng con, đã lấy cái chết của mình, mà huỷ diệt sự chết của chúng con, và khi sống lại, đã tái lập sự sống. Chúng con nài xin Chúa, cho chúng con khi qua khỏi đời này, được đoàn tụ với anh chị em chúng con, ở nơi không còn khóc lóc. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa xin cho linh hồn T… được nghỉ yên muôn đời.

Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T…

5) Hát: LẠY CHÚA (Kim Long)

ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước. Ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

3. Chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn hướng. Ước mong về hằng ước mong về, về tổ ấm êm.

4. Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.

6) Lời Chúa (Mt 11,25-30)

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Máthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Con. Và không ai biết Con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra Con, và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

7) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời.

X. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Thánh Thẩy mà làm cho T… được trở nên con thật của Chúa, xin đón nhận T… vào Nước Hằng Sống muôn đời.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn T…, xin cho T… được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng.- Đáp

 X. Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa". Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn T… nay đã về với Chúa, xin cho T… được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. - Đáp.

X. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào Nước Hằng Sống muôn đời. - Đáp.

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn T… Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là T... được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

8) Hát: TỪ VỰC THẲM TRẦM LUÂN

ĐK. Từ vực thẳm trầm luân, con than van, con cầu khẩn, xin thương nghe ôi lạy Chúa, năm tháng mỏi mòn trôi. Bừng bừng lửa hồng luôn nung nấu, ngập lút bao thống khổ u sầu.

 1. Như hoang địa khô cằn hằng ngóng trông trời mưa. Giống những người lính canh đợi ánh dương miệt mài. Như nai tìm khe suối, hồn con trông ngóng Chúa, nếu Chúa chẳng đoái thương, con biết nhờ cậy ai.

2. Ôi thân phận lưu đày, nào biết kêu cầu ai. Phút phút hằng ngóng trông, mà những luôn nghẹn lời. Ôi muôn lạy Thiên Chúa, Ngài khoan dung nhân ái. Nếu chấp tội Chúa ơi, ai đứng được thảnh thơi.

9) Kinh Trông Cậy

(sau đó, từng người một có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu).

10) Hát: XIN VÂNG (Mi Trầm)

1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

11. Trông cậy - Kết thúc

 Về đầu trang

F. NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN

1) Dấu Thánh giá

2) Chủ sự đọc:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, khi qua khỏi cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc ta nhớ rằng ông (bà, anh, chị, em) T… sắp rời căn nhà trần gian này, để về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về Thiên Chúa tình thương.

Trong phút giây bàng hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của ông (bà, anh, chị, em) T... vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn T… được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu và xin cho chúng ta được gặp lại T... trong nhà Cha muôn thuở.

3) Lời Chúa (Mt 11,28-29)

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.

"Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách Ta êm ái và gánh Ta lại nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

4) Lời nguyện giáo dân

 Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu xin:

X. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con.

- Đáp: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con.

X. Đứng trước cảnh chia ly tang tóc này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. - Đáp

X. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh T… và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời.

 - Đáp

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, đã đến lúc ông (bà, anh, chị, em) T... từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của T... Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay, như người bị mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào Nước Trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5) Dấu Thánh giá - Kết thúc

(Mọi người trong thân thuộc, tay cầm nhang cháy, đến trước quan tài chào biệt người quá cố lần cuối cùng. Tiếp đến, di quan tới thánh đường).

 Về đầu trang

G. NGHI THỨC NƠI PHẦN MỘ

1) Dấu Thánh giá.

2) Cầu nguyện trước phần mộ:

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh hoá V phần mộ của người tín hữu Chúa.

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mồ ba ngày, hầu thánh hoá phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại.

Lạy Chúa là Sự Sống lại và là Sự Sống, xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại, trong ánh sáng Thánh Nhan Chúa, và được nhìn xem Ánh Sáng vĩnh cửu trên trời.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

(Chủ sự rảy nước thánh trên mộ phần và quan tài)

3) Nghi thức từ biệt

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này, theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy, chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người anh (chị) em mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhưng nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn T… này được sum họp với các thánh và những 

người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để T… này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hoà với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đồng các thánh.

Lạy Chúa, chúng con xin phó thác T… người tín hữu này cho Chúa. Đối với con mắt người đời, ông (bà, anh, chị em) T... đã chết, nhưng xin cho T… này được sống bên Chúa. Xin Chúa cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi lầm người này đã trót phạm vì yếu đuối, khi còn sống ở trần gian.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4) Nhắn nhủ và cầu xin:

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh (chị) em chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa, chúng ta xin gởi lại xác người này cho lòng đất, để người này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người; vậy chúng ta xin trao gởi người anh (chị) em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết.

 Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã phán rằng: "Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, thì sẽ không phải chết muôn đời”. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh (chị) em chúng ta đây.

X. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Ladarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban cho linh hồn T... được sống đời đời. - Đáp.

X. Chúa đã dùng bí tích Rửa tội mà làm cho T… được nên con thật của Chúa, xin cho T... được vào số các thánh và những người Chúa chọn. - Đáp.

X. Chúa đã nuôi dưỡng T… trong tiệc Thánh Mình và Máu Chúa, xin đón nhận T… này vào dự tiệc trong Nước Chúa. - Đáp.

X. Xin Chúa cho chúng con đang thương nhớ người anh (chị) em này, được vững mạnh trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. - Đáp.

(Đọc kinh Lạy Cha,

rảy nước thánh và xông hương trên quan tài)

5) Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến con cái Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của người này. Khi còn sống người này đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa, vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết người này với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho T… này được sum họp với hàng ngũ các thiên thần.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

X.Lạy Chúa xin cho linh hồnT được nghỉ yên muôn đời.

Đ. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T…

Hát: TỪ VỰC SÂU (Tv 129)

- Đại diện nhà hiếu cám ơn.

- Kết thúc.

Về đầu trang 

H. AN TÁNG TRẺ EM

I. TRẺ EM ĐÃ CHỊU PHÉP RỬA TỘI

1) Dấu thánh giá;

2) Lời nguyện mở đầu:

Anh chị em thân mến,

Chúa quan phòng đã cho cháu T… được chịu phép Rửa tội mà trở thành con Chúa, Chúa lại muốn gọi Chúa về với Người, nên một lát nữa đây, chúng ta sẽ chôn cất thi hài cháu… Nhưng thân xác này, một ngày kia sẽ chỗi dậy để sống đời sống tươi sáng không cùng.

Chúng ta xác tín rằng: nhờ được tái sinh trong phép Rửa, cháu T… đã được vào thiên quốc, nên giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa an ủi cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của cháu. Xin cho tất cả mọi người chúng ta biết khao khát phúc lộc trên trời.

Cộng đoàn chúng ta sắp kết thúc nghi thức an táng cho em T… theo truyền thống Kitô giáo. Vậy, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa là Chúa mọi sinh linh, thương cho em được nhập đoàn các thánh trên trời, và xin Chúa lấy quyền năng mà làm cho thân xác em… này, là xác đất vật hèn, mai ngày sẽ được phục sinh vinh hiển.

3) Cầu nguyện trước phần mộ:

Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi, các tín hữu Chúa mới được an nghỉ. Xin thánh hoá V phần mộ này, và sai thiên thần Chúa đến canh giữ, trong khi thi hài cháu T… được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa đón nhận linh hồn cháu…, để cháu được cùng thần thánh hưởng niềm vui bên Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Rảy nước thánh trên huyệt và quan tài).

4) Nhắn gởi - kết thúc:

Anh chị em thân mến,

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi cháu T... ra khỏi trần gian mà về với Người, nên giờ đây, chúng ta xin trả về lòng đất thân xác cháu… này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống như thân thể sáng láng vinh hiển của Người. Vậy, chúng ta hãy phó thác cháu T... cho Chúa, xin Người đón nhận cháu vào chốn bình an và cho sống lại trong ngày sau hết.

5) Đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính.

6) Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

7) Đại diện gia đình cám ơn

8) Dấu thánh giá kết thúc - hạ huyệt

II. TRẺ EM CHƯA CHỊU PHÉP RỬA TỘI

1) Dấu thánh giá

2) Lời nguyện mở đầu:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy phó dâng cháu T… cho Chúa, và trong tinh thần bác ái yêu thương, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho cha mẹ cháu.

Gia đình này đang thương khóc một người con đã mất, nhưng đồng thời cũng tha thiết trao gởi cháu… vào vòng tay âu yếm của Chúa.

Cộng đoàn chúng ta sắp kết thúc nghi thức từ biệt cho cháu T… theo truyền thống Công giáo. Vậy, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa, là Chúa mọi sinh linh, thương cho cháu… được nhập đoàn cùng các thánh trên trời, và xin Chúa lấy lòng nhân hậu và quyền năng mà làm cho thân xác cháu…, nay là xác đất vật hèn, mai được phục sinh vinh hiển.

3) Cầu nguyện trước phần mộ:

Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi thì các tín hữu Chúa mới được an nghỉ, xin thánh hoá V phần mộ này, và sai Thiên thần Chúa đến canh giữ, trong khi thi hài cháu T. được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa đón nhận linh hồn cháu, để cháu được cùng Thần thánh hưởng niềm vui bên Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 (Rảy nước thánh trên huyệt và quan tài)

4) Lời nhắn kết thúc:

Anh chị em thân mến,

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi cháu T. ra khỏi thế gian mà về với Người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng vinh hiển của Người. Vậy, chúng ta hãy phó thác cháu T… cho Chúa, xin Người đón nhận vào chốn bình an và cho sống lại trong ngày sau hết.

5) Đọc một kinh Lạy Cha và một tin Tin Kính

6) Hát: TỪ MUÔN THUỞ (Kim Long)

ĐK.Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

7) Đại diện gia đình cám ơn.

8) Dấu thánh giá kết thúc - hạ huyệt

 Về đầu trang

CHƯƠNG V: KINH PHỤNG VỤ CẦU HỒN

KINH SÁNG

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC: Đức Kitô là Chúa các sinh linh
Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh vịnh 94

1              Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
                Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta *
2              Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
                Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.    ĐC:

3              Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
                Là Đại Vương trổi vượt chư thần,
4              Nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
                Giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5              Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
                Lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.  ĐC:

6              Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
                quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7              Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
                còn ta là dân Người lãnh đạo,
                là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.      ĐC:

                Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
8              Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
                như tại Mơ-ri-va,
                như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9              nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
                và dám thử thách Ta,
                dù đã thấy những việc Ta làm.          ĐC:

10           Suốt bốn mươi năm,
                dòng giống này làm Ta chán ngán,
                Ta đã nói:
                Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11           chúng nào biết đến đường lối của Ta, *
                nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
                Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta." ĐC:

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Haleluia. (Mùa Chay: bỏ Haleluia)

Thánh Thi:

Này tang tóc gieo u sầu ảm đạm
Con nhìn Ngài mà lòng những xôn xao,
Ôi Giêsu, nguồn hy vọng dạt dào,
Chúa là sự phục sinh, là sức sống!

Xưa Ngài cũng trải qua cơn dao động,
Từng băn khoăn đau đớn bởi tử thần,
Rồi gục đầu trước Thánh Phụ từ nhân
Mà kính cẩn trao dâng luồng sinh khí.

Tật nguyền của chúng con, Ngài chia sẻ,
Ôi tấm lòng Mục Tử lớn lao thay!
Muốn chúng con cùng đau khổ với Ngài,
Cùng an nghỉ ngay trong lòng Thánh Phụ.

Trên thập giá, đôi tay Ngài rộng mở
Như đón chờ để ấp ủ vào tim
Hết những ai vì bệnh hoạn ưu phiền
Còn khắc khoải chưa yên mà nhắm mắt.

Ngài phá vỡ cửa âm ty ngục thất,
Đầy chiến công, lên mở cửa Nước Trời,
Nỗi sầu này: xin cho đổi niềm vui,
Và chết đoạn, được trường sinh vĩnh cửu.

Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Được Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.

 Ca vịnh                 Tv 50

ĐC: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát,
Nay nhảy múa mừng Ngài.

Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

                Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

                Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

                Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
                đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
                Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
                dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

                Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
                và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
                Lạy Chúa Trời,
                xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
                đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

                Xin đừng nỡ đuổi con
                không cho gần Nhan Thánh,
                đừng cất khỏi lòng con
                thần khí thánh của Ngài.

                Xin ban lại cho con
                niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
                và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

                Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
                ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
                Lạy Thiên Chúa con thờ
                là Thiên Chúa cứu độ,
                xin tha chết cho con,
                con sẽ tung hô Ngài công chính.

                Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
                cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
                Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
                con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
                Ngài cũng không chấp nhận.

                Lạy Thiên Chúa,
                tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, *
                một tấm lòng tan nát giày vò,
                Ngài sẽ chẳng khinh chê.

                Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
                thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.

Tc Is 38,10-14.7-20

ĐC: Xin cứu con, lạy Chúa
Khỏi quyền lực âm ty.

Tôi có nói:
Nửa cuộc đời dang dở
Mà đã phải ra đi,
Bao tháng năm còn lại,
Giam tại cửa âm ty.

Tôi có nói:
Chẳng còn được thấy Chúa
Ở trên cõi dương gian,
Hết nhìn thấy con người
Đang sống nơi trần thế.

Nhà tôi ở đã bị giật tung
Và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt
Đang mải dệt đời mình,
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực,
Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
Như bị sư tử nghiền nát thịt xương, *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
Con rầm rì chẳng khác bồ câu; *
Nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
Vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
Và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
Vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
Mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Đấng tín trung.

Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
Trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.

Tv 145

ĐC: Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa.

                Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *
                Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
                sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.!

                Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
                nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *
                Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
                dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

                Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
                và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *
                Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
                cùng muôn loài trong đó.

Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. *
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

                Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *
                Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
                nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

                Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
                Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

Lời Chúa                               1 Tx 4,14

Nếu chúng ta tin rằng: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng: những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.

Xướng đáp

XĐ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài.
* Vì chính Ngài đã thương cứu vớt.
*X. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. *

Tc Tin Mừng

ĐC:                         (Ngoài mùa Phục Sinh)

Tôi là sự phục sinh và là sự sống
Ai tin tôi thì dầu đã chết rồi,
Cũng sẽ được sống,
Và tất cả những ai đang sống và tin vào tôi,
Sẽ không chết bao giờ.

                                (Trong mùa Phục Sinh)

Đức Kitô sống lại
Và giãi sáng trên dân
Dân riêng Người chuộc lấy
Bằng bửu huyết tuôn tràn. Haleluia.

Lời cầu

Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy, ta hãy tha thiết nguyện cầu:

Đáp: Xin Chúa cho chúng con được thông phần sự sống của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng con đã cùng chết, cùng được mai táng với Đức Kitô, và cùng sống lại với Người - Xin cho chúng con bước vào đời sống mới, để sau khi chết, chúng con được sống mãi với Người.

Chúa nuôi sống chúng con bằng Bánh bởi trời, - Xin cho chúng con nhờ đó mà tìm được sức sống, và đến ngày sau hết được phục sinh vinh hiển.

Chúa đã sai Thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi Người hấp hối, - Xin cho chúng con vững lòng trông cậy trong giờ phút lâm chung.

Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt, - Xin đừng chấp tội anh chị em chúng con đã qua đời.

Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Giêsu sống lại, - Xin cho những ai đã qua đời được phục sinh, và cho chúng con được cùng họ hưởng vinh quang muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện                            (Ngoài mùa Phục Sinh)

*CẦU CHO MỘT TÍN HỮU:

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em) T… khi còn sống ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở lượng từ bi đón nhận T… vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

*CẦU CHO THÂN NHÂN VÀ ÂN NHÂN

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Đấng rất mực khoan dung, hằng tha thiết cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria, cùng toàn thể các thánh chuyển cầu, mà ban cho thân bằng quyến thuộc và ân nhân chúng con đã lìa cõi thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

                (Trong mùa Phục Sinh)

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Con Một Chúa đã cam lòng chịu chết vì chúng con. Xin thương đến T… là tín hữu Chúa, mà ban cho T... được cùng Người sống lại vinh quang.  Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Kết thúc

a. Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế:

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Cộng đoàn: Amen.

b. Nếu chủ sự là tín hữu:

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Chúc anh chị em ra về bình an.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

 Về đầu trang

KINH TRƯA

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Thánh thi

Giờ ba

Lúc này đây, lạy Thần linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng lửa mến.
Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 Giờ sáu

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ
Khắp địa cầu tràn ngập ánh hào quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng toàn năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con, hoa thắm nở bình an.
Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Giờ chín

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh – đọc cả 3 thánh vịnh với điệp ca:  

Giờ ba:    ĐC: Lạy Chúa, xin trở lại mà cứu mạng con.

Giờ sáu:   ĐC: Xin thương chữa lành con, lạy Chúa,
                Quả thật con đắc tội với Ngài.

Giờ chín: ĐC: Lạy Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
                lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

Tv 69

                Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
                muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *
                Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
                phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

                Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
                phải tháo lui nhục nhã! *
               Những đứa cười ha hả nhạo con
                phải quay gót thẹn thùng!

                Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
                đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *
                Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
                luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay!"

                Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
                xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! *|
                Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
                muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Tv 84

                Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
                tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
                Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ,
                mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *
                Ngài dẹp trận lôi đình
                và nguôi cơn thịnh nộ.

                Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
                xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *
                Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
                đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

                Nào chẳng phải chính Ngài
                sẽ lại làm cho chúng con được sống
                để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

                Lạy Chúa,
                xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
                và ban ơn cứu độ cho chúng con.
                Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
                điều Chúa phán là lời chúc bình an *
                cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
                và những ai hướng lòng trí về Người.

                Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ
                cho ai kính sợ Chúa, *
                để vinh quang của Người
                hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

                Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
                hoà bình công lý đã giao duyên. *
                Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
                công lý nhìn xuống tự trời cao.
                Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
                và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *
                Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
                mở lối cho Người đặt bước chân.

Tv 85

                Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
                vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
                Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
                bởi vì con trung hiếu. *

                Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây
                hằng tin tưởng nơi Ngài.
                Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
                xin rủ lòng thương con, lạy Chúa: *
                con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

                Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
                vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

                Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
                giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *
                lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
                tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

                Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
                vì Chúa vẫn đáp lời. *
                Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
                việc Ngài làm, quả thật vô song.

                Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
                sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan,
                và tôn vinh danh Ngài.
                Vì Ngài thật cao cả,
                và làm nên những việc lạ lùng; *
                chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

                Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
                để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
                Xin Chúa hướng lòng con,
                để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

                Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
                con hết lòng cảm tạ,
                Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
                vì tình Chúa thương con như trời như biển,
                Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

                Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
                bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con: *
                chúng đâu có kể chi đến Ngài.

                Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
                Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
                Ngài chậm giận,
                lại giàu tình thương và lòng thành tín.

                Xin đoái nhìn và xót thương con, *
                ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
                cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

                Xin ban cho con một điềm báo phúc,
                để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
                vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

Lời Chúa                              

Giờ ba                    G 19, 25 – 26

                Tôi biết rằng: Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

Xướng đáp:

X. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn.
Xót xa phận mình mãi làm chi ?

Đ. Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người.

Giờ sáu                  Kn 1,13-14a.15

Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.

Xướng đáp:

X. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u,
Con sợ gì nguy khốn.

Đ. Vì có Chúa ở cùng.

Giờ chín                 Is 25, 8

Đức Chúa là Chúa Thượngsẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.

Xướng đáp:

X. Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,
Đ. Mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài.

Lời nguyện                            (Ngoài mùa Phục Sinh)

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại, đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho ông (bà, anh, chị, em) T... được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

                (Trong mùa Phục Sinh)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu và là niềm vinh dự của bậc chính nhân, Chúa đã muốn Đức Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T... là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T… được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kết thúc:

Chủ sự: Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

 Về đầu trang

KINH CHIỀU

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin tới giúp con
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Tự muôn đời và chính hiện nay
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Thánh thi

Tâu Vua Cả Kitô đầy uy dũng
Đã đập tan xiềng xích của tử thần,
Quả thật Ngài làm rạng rỡ Phụ Thân,
Trả vinh dự cho loài người hèn yếu.
Tật nguyền của chúng con, Ngài gánh chịu,
Quyết dấn thân vào cuộc chiến phi thường.
Hầu đập tan mãnh lực của xà vương,
Ngài thắng trận khi cam lòng chịu chết.
Rồi hùng dũng ra khỏi mồ oanh liệt,
Để muôn người nhờ mầu nhiệm phục sinh,
Dẫu bao phen từng chiến bởi tội tình,
Vẫn được hưởng ơn Ngài thương cứu sống.
Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ân sủng
Đợi Ngài về mời ăn tiệc nửa đêm,
Đoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn,
Đáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.
Xin Thẩm Phán thương mở lòng từ ái
Đón nhận vào nguồn ánh sáng thiên cung
Chúng con đây tin cậy mến một lòng
Hằng gắn bó cùng Ba Ngôi vĩnh cửu.
Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Được Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.

Ca vịnh  Tv 120

ĐC: Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh
Giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

                Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
                ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
                Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
                là Đấng dựng nên cả đất trời.

                Xin Đấng gìn giữ bạn
                đừng để bạn lỡ chân trật bước,
                xin Người chớ ngủ quên. *

                Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
                lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

                Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
                chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
                Người luôn luôn ở gần kề.

                Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
                đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

                Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
                giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.

                Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
                từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 129

ĐC: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
Nào có ai đứng vững được chăng!

                Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
                muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
                Dám xin Ngài lắng tai để ý
                nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

                Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
                nào có ai đứng vững được chăng? *
                Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
                để chúng con biết kính sợ Ngài.

                Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
                cậy trông ở lời Người. *
                Hồn tôi trông chờ Chúa,
                hơn lính canh mong đợi hừng đông.

                Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
                trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
                bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
                ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

                Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
                cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Tc Pl 2,6-11

ĐC: Như Chúa Cha kẻ chết chỗi dậy,
Và ban sự sống cho họ thế nào,

Thì Chúa Con cũng vậy,
Người ban sự sống cho những ai Người muốn.
Đức Giêsu Kitô

Vốn dĩ là Thiên Chúa
Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
Địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
Mặc lấy thân nô lệ, *
Trở nên giống phàm nhân,
Sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
Chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
Và tặng ban danh hiệu
Trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
Cả trên trời dưới đất
Và trong nơi âm phủ,
Muôn vật phải bái quỳ;
Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giêsu Kitô là Chúa".

Lời Chúa               1 Cr 15,55-57

Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp

XĐ: Con ẩn náu nơi Ngài, lạy Chúa
* Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

X: Được Chúa thương, con vui mừng hớn hở. *

Thánh ca Tin Mừng

ĐC          (Ngoài mùa Phục Sinh)

Hết tất cả mọi người,
Chúa Cha ban cho tôi,
Đều sẽ đến với tôi:
Mà hễ người nào đến,
Tôi sẽ không xua đuổi.

                (Trong mùa Phục Sinh)

Chính Đấng chịu khổ hình thập giá
Đã từ cõi chết sống lại
Và cứu độ chúng ta. Haleluia.

Lời cầu

Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy thiết tha cầu nguyện:

Đáp: Chúa chính là nguồn sống, Và là ơn phục sinh của chúng con.

Lạy Chúa Kitô là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho bạn của Chúa là ông Lazarô được sống lại, - xin cho những người đã được Chúa đổ máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh.

Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, - xin nâng đỡ anh chị em chúng con đang phải ưu phiền vì tang tóc.

Lạy Chúa Kitô là Đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con, - xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa.

Lạy Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, xin nhớ đến những người chưa biết Chúa, và sống không hy vọng, - xin cho họ tin rằng: có một Đấng đã phục sinh, và có một cuộc đời bất tận.

Lạy Chúa Kitô là Đấng chúng con hằng trông đợi, khi Chúa gọi chúng con từ giã cuộc đời chóng qua này, - xin dẫn đưa chúng con vào quê trời vĩnh cửu.

Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện            (Ngoài mùa Phục Sinh)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một khải hoàn về thiên quốc, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin cho tín hữu Chúa là T… đã thoát khoát kiếp tử vong, cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Đấng tạo thành và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

                (Trong mùa Phục Sinh)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa là sự sống của người tín hữu, và là niềm vinh dự của các bậc chính nhân, Chúa đã muốn Đức Giêsu chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, xin thương đến ông (bà, anh, chị, em) T… là kẻ hằng tin nhận mầu nhiệm phục sinh và ban cho ông (bà, anh, chị, em) T… được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

 Kết thúc

a. Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế:

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Cộng đoàn: Amen.

b. Nếu chủ sự là tín hữu:

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Chúc anh chị em ra về bình an.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

 Về đầu trang

CHƯƠNG VI: CÁC BÀI ĐỌC

A- CÁC BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC

1. Bài trích sách ông Gióp. (G 19,1.23-27a)

Bấy giờ, ông Gióp trả lời: "Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép? Ai sẽ dùng bút sắt ghi khắc lời tôi? Ai sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá? Vì tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại; da tôi sẽ lại bọc thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ thấy Chúa tôi. Chính tôi sẽ thấy Người và mắt tôi sẽ nhìn Người, chớ không ai khác". Đó là Lời Chúa.

2. Trích sách Khôn Ngoan.  (Kn 3,1-9)

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra: các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng, và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là Lời Chúa.

3. Trích sách Khôn Ngoan. (Kn 4,7-15)

Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng, tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi nơi khác. Và họ được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian lối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc: bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu biết gì, không quan tâm đến sự kiện đó. Vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Người, tỏ lòng từ bi đối với các ngài, và đoái nhìn đến những kẻ Người tuyển chọn.

 Đó là Lời Chúa.

4. Trích sách Macabê quyển thứ hai. (2 Mcb 12,43- 46)

Trong những ngày ấy, ông Giuđa (thủ lãnh Israel) đã mở cuộc lạc quyên và gởi mười hai ngàn đồng bạc về Giêrusalem, để dâng của lễ đền tội cho những người đã qua đời, đây là hành động tốt đẹp và đạo đức, phát xuất bởi liên tưởng đến sự sống lại: (vì chưng, nếu ông không trông mong những người đã chết sẽ sống lại, thì việc cầu nguyện cho kẻ đã qua đời bị coi là việc luống công vô ích), nhưng vì ông suy tưởng rằng: Những người có lòng đạo đức sốt sắng mà chết đi, sẽ được ơn rất cao trọng. Vì vậy, sự tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời, để họ được tha thứ mọi tội lỗi, là việc tốt lành và sinh ơn cứu thoát.

Đó là Lời Chúa.

5. Trích sách Tiên tri Isaia. (Is 25,6a.7-9)

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: "Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ.

Đó là Lời Chúa.

6. Trích sách Tiên tri Đaniel.  (Đn 12, 1 - 3)

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dân ngươi hễ ai có tên ghi trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ gian ác trong bụi đất sẽ chỗi dậy: có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là Lời Chúa.

Về đầu trang

B- CÁC BÀI ĐỌC TÂN ƯỚC

1. Trích sách Tông đồ Công vụ. (Cv 10, 34 - 43)

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng bất cứ ai, dù ở xứ nào, hễ kính sợ Ngài và thực hành sự công chính, đều được Ngài đón nhận. Thiên Chúa đã gởi lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa muôn loài. Như anh em đã biết, điều xảy ra trong toàn cõi Giuđa, là Đức Giêsu Nazarét, đã khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: rồi Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do Thái và tại Giêrusalem, Người là Đấng bị người ta giết treo trên Thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại, và Người hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân, và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm Đấng xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ Danh Người sẽ được tha tội.

Đó là Lời Chúa.

2. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

 (Rm 5, 5 - 11)

Anh em thân mến, lòng cậy trông không làm cho chúng ta phải hổ ngươi, vì tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết, vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ, khi chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, thì nhờ Người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa, nhờ cái chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô hơn nữa. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta đã được lãnh ơn giao hoà.

 Đó là Lời Chúa.

3. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

 (Rm 5, 17 - 21)

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa và ơn huệ kèm trong ân sủng của một người, là Đức Giêsu Kitô, càng tràn ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người, mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người, mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Lề luật đã xen vào, thì làm cho tràn đầy tội lỗi, nhưng ở đâu càng đầy tràn tội lỗi, thì ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng: để như tội lỗi đã thống trị làm cho người ta chết thế nào, thì nhờ đức công chính, ân sủng sẽ thống trị làm cho người ta sống đời đời do Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng như vậy.

Đó là Lời Chúa.

4. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

(Rm 8,14 - 23)

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: "Abba - Lạy Cha!". Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Tôi nghĩ rằng: những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục, với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiểu của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta, là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết, trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử, và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

5. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

 (Rm 8, 31b -35. 37 - 39)

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chẳng lẽ là chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? Chẳng lẽ là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta? Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là Lời Chúa.

6. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

( Rm 14,7-9. 10b -12)

Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà án của Đức Kitô, bởi có lời chép: "Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề rằng: mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa". Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

7. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô. (1 Cr 15, 20-24a. 25 - 28)

Anh em thân mến! Giờ đây, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy, sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng, ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế; rồi Người sẽ đến sau khi trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha. Nhưng, Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người. Nhưng, khi Người tuyên bố rằng: "Mọi sự đều quy phục Người", dĩ nhiên phải trừ ra Đấng đã bắt mọi sự quy phục Người. Nhưng, khi mọi sự đã quy phục Người; thì bấy giờ, Chúa Con cũng sẽ quy phục Đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi người. Đó là Lời Chúa.

8. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô. (2 Cr 5,1. 6-10)

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng: nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời, do Thiên Chúa thiết lập, chớ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng: bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ, tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ.

Đó là Lời Chúa.

9. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê. (Pl 3, 20 - 21)

Anh em thân mến, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật quy phục Người. Đó là Lời Chúa.

10. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêô. (2 Tm 2,8-13)

Con thân mến, con hãy nhớ rằng: Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó, mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ, cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng được sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

Đó là Lời Chúa.

11. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

(1 Ga 3, 14 - 16 )

Các con thân mến, đây là sứ điệp các con đã nghe từ ban đầu: Chúng ta biết rằng: chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em. Ai không yêu thương thì ở trong cõi chết. Hễ ai ghét anh em mình, đều là kẻ sát nhân, và các con biết rằng: mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời ở trong mình. Do điều này mà chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa, là chính Người đã thí mạng sống mình vì chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống mình cho anh em.

Đó là Lời Chúa.

 

12. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

(1 Ga 3,1-2)

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Đó là Lời Chúa.

13.Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. (Kh 14,13)

Tôi là Gioan, đã nghe tiếng từ trời phán bảo tôi rằng: "Hãy viết: Phúc cho những kẻ đã chết mà được chêt trong Chúa". Chúa Thánh Thần phán: "Ngay từ bây giờ, họ được nghỉ ngơi khỏi mọi gian lao: vì các việc họ đã làm, đều sẽ theo họ". Đó là Lời Chúa.

14.Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

(Kh 20,11-21,1)

Tôi là Gioan, đã thấy một ngai trắng tinh, và Đấng ngự trên ngai ấy. Trời đất lẩn trốn khỏi tôn nhan Người, và không còn tìm thấy chỗ nào dành cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những kẻ đã chết, lớn cũng như bé, đang đứng trước ngai vàng, các quyển sách được mở ra, và một quyển Sách nữa, tức là Sách Sự Sống, cũng đã mở sẵn, những kẻ đã chết phải chịu phán xét theo như các điều ghi chép trong sách, tuỳ các việc họ đã làm. Biển cả liền để cho những người chết ở trong ấy được đi ra: tử thần và địa ngục cũng để cho những kẻ chết ở trong ấy được đi ra: mỗi người phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Địa ngục và tử thần đều bị ném xuống hồ lửa: đó là cái chết thứ hai. Kẻ nào không thấy ghi tên mình trong Sách Sự Sống, đều bị ném xuống hồ lửa. Tôi lại thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa.

Đó là Lời Chúa.

15. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

(Kh 21,1-5a. 6b-7)

Tôi là Gioan, đã thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa xuống: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: "Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằntg: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omêga, là nguyên thuỷ và là tận cùng. Ta sẽ cho kẻ khao khát được uống nước khỏi trả tiền, từ mạch nước sự sống. Kẻ chiến thắng sẽ hưởng những sự ấy làm gia nghiệp. Ta sẽ là Thiên Chúa kẻ ấy, và kẻ ấy sẽ là con Ta".

Đó là Lời Chúa.

PHÚC ÂM

1. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

(Mt 5,1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng và giảng dạy rằng: "Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được ủi an. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ xây dựng hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Các ngươi có phúc, khi người ta chửi rủa các ngươi và bắt bớ, vu oan, nói xấu các ngươi vì Ta. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các ngươi trên trời".

Đó là Lời Chúa.

2. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

(Mt 11,25-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

3. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

(Mt 25,1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem theo dầu. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ, các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song, khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, Ta không biết các ngươi". Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào".

Đó là Lời Chúa.

4. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

(Mt 25, 31- 46)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.

Khi ấy, người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'

Bấy giờ, họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy, Người đáp lại: 'Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

Đó là Lời Chúa.

5. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Mc 15, 33 - 39

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" Nghĩ là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con!" Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: "Kìa, nó gọi Elia!" Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm, và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người, thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: "Đúng người này là Con Thiên Chúa!" Đó là Lời Chúa.

6.Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 7,11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.  Đó là Lời Chúa.

7. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 12-35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Đó là Lời Chúa.

8. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 23,33.39-43

Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào Thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên Thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Đó là Lời Chúa.

9. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 23, 44 - 49; 24 ,1 - 6

Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha". Nói đoạn, Người trút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: "Ông này quả thật là người công chính". Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những việc xảy ra, liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại".

Đó là Lời Chúa.

10. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 24,13-16. 28-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai một đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người.

Khi đến gần làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Đó là Lời Chúa.

11. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Lc 24,44-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là: đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng; các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là Lời Chúa.

12. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 6,37-40

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: "Tất cả những gì Cha Ta ban cho Ta, thì sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không khước từ họ, vì Ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Mà ý Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, là tất cả những gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng làm hư mất, nhưng Ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Cha Ta, Đấng đã sai Ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài, thì được sống đời đời, và Ta sẽ cho sống lại ngày tận thế". Đó là Lời Chúa.

13. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 6,51-59 (Hl 51-58)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn Bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy, người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn Thịt Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì có sự sống đời đời. Và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì, Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là Bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời.

 Đó là Lời Chúa.

14. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 11,21-27

Khi ấy, Martha thưa Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Đó là Lời Chúa.

15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 11,32-45

Khi Maria, chị của Lazarô, đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng Lazarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: "Kìa, xem Người thương ông ấy biết bao". Nhưng có mấy kẻ trong đám đông nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng chung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Lazarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu đã làm, thì đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.

16. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 12,23-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ, linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó, có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta, và Ta còn làm vinh danh Ta nữa".

Đó là Lời Chúa.

17. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 14,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Đó là Lời Chúa.

18. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ga 17,24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng: Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Đó là Lời Chúa.

 Về đầu trang

PHỤ LỤC :

A. NGHI THỨC HOẢ TÁNG (Mẫu 1)

1.             Làm dấu Thánh giá:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lời mở đầu:

HD: Chúng ta đến đây để cử hàng nghi thức Hoả táng (ÔBACE T...), việc hoả táng này nhắc nhở chúng ta cách thật sống động về thân phận mỏng giòn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại trở về tro bụi. Đợi mai sau sẽ được Thiên Chúa tái tạo nên một thân xác mới mẻ, diễm lệ hơn trong thế giới mới. Chúng ta hãy suy niệm giây lát về thân phận con người.

(Thinh lặng giây lát)

2. Đọc thư thánh Phaolô (1 Cr 15,35-44)

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô:

Nhưng có người sẽ nói: Kẻ chết chỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Thật ngớ ngẩn làm sao! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý Người muốn: giống nào hình thể ấy.

Không phải mọi thể xác đều giống nhau: của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới, và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có Thần Khí.

Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có Thần Khí.    Đó là Lời Chúa.

3. Cầu nguyện

HD: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho (ÔBACE T...) được làm người và làm con cái Chúa. Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho (ÔBACE T...) suốt cuộc đời và bây giờ lại gọi (ÔBACE T...) về với Chúa. Xin Chúa đến nhận linh hồn (ÔBACE T...) cùng với mọi yếu đuối của (ÔBACE T...) trong suốt cuộc đời làm người.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HD: Xin Chúa đón nhận (ÔBACE T...) vào hưởng hạnh phúc của Chúa cùng với các thánh trên trời. - Đáp.

HD: Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài (ÔBACE T...). Xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn thiêu đốt tâm hồn chúng con. - Đáp.

HD: Cũng như thân xác (ÔBACE T...) sắp thành những hạt bụi mất hút trong lòng đời. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết quên mình, biến tan đi trong cuộc sống phục vụ anh em. - Đáp.

HD: Xin cho các thân nhân của (ÔBACE T...) nhận được mọi ơn lành của Chúa và gặp được nơi mọi người lòng yếu mến tha thiết như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn. - Đáp.

(Đọc Kinh Lạy Cha, rảy nước thánh trên quan tài)

4. Lời nguyện (chỉ đọc một trong hai lời sau đây)

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, giờ đây chúng con xin phó dâng linh hồn T... trong tình thương của Chúa, và chúng con hoả táng (ÔBACE T...) như của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa.

Xin cho lễ hiến dâng này cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con, được kết hợp với sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thập giá, thành một của lễ đẹp lòng Chúa. Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện, cũng được như hương khói chân thành, toả bay trước nhan Chúa, để cầu cho (ÔBACE T...) và mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa, được vào hưởng vinh quang Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hoặc:

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên lửa và ban nó cho chúng con, lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện cho cuộc sống hằng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này chóng lại về tình trạng tro bụi. Xin Chúa chúc lành và thánh hoá V ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân xác người anh (chị) em chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Đọc kinh Tin Kính

6. Hát: HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ (Kim Long)

ĐK. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu.

2. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: Đức kính yêu Chúa Trời.

3. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hải hà.

Về đầu trang

B. NGHI THỨC HOẢ TÁNG  (Mẫu 2)

1.Sau Thánh lễ, Nghi thức từ biệt, đưa thi hài đi hoả táng

Chủ sự: Anh chị em thân mến!

Trong khi thi hành nhiệm vụ hoả táng thi hài này, chúng ta nài xin cho tôi tớ Chúa là…... mà chúng ta hoả táng, nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn T… tôi tớ Chúa, được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa.

 Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là T… được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hoà với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh.

Rảy nước thánh & xông hương.

Lạy Chúa rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn T… trong tay Chúa. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn T…. sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy, xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là T….. , và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa, và bên cạnh tôi tớ Chúa là T…….

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2 Cầu xin: (Trước khi đưa thi hài vào lò hoả táng.)

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi T…ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Vậy, chúng ta tin tưởng phó thác T… tôi tớ Chúa đây cho Lòng Thương Xót của Chúa.

Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người; vậy, chúng ta xin Chúa đón nhận T…. tôi tớ Chúa đây, và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác T…. tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết.

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã phán rằng: "Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, thì sẽ không phải chết muôn đời”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là T….:

Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn T... được sống đời đời. - Đáp.

Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn T... vào Nước Trời. - Đáp.

Chúa đã cho linh hồn T… được ghi ấn tín trong nước thánh tẩy, xin đoái thương cho linh hồn T... được vào số các thánh và những người Chúa chọn. - Đáp.

Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là T… trong tiệc Thánh Mình Máu Chúa, xin đoái thương nhận linh hồn T… vào bàn tiệc trong Nước Chúa. - Đáp.

Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn T… này, được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. - Đáp.

(Đọc kinh Lạy Cha,

rảy nước thánh và xông hương trên quan tài)

5) Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là T… đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy, ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho T… tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các Thiên thần.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lạy Chúa xin cho linh hồn T… được nghỉ yên muôn đời.

Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T…

Hát: TỪ VỰC SÂU (Tv 129)

Đại diện nhà hiếu cám ơn.

Kết thúc

Về đầu trang

C. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Khi được tin một người qua đời, anh chị em đến ngay nhà hiếu để lo giúp đỡ một số việc như sau:

- Thu dọn nhà cửa, trang trí nội thất.

- Mượn bàn ghế, ổn định chỗ ngồi.

- Dựng rạp (nếu nhà quá chật).

- Tắm rửa cho người quá cố, nếu được yêu cầu.

- Lên chương trình tang lễ và cầu nguyện.

- Trình cha xứ và xin lễ.

- Đến chính quyền làm thủ tục khai tử.

- Thông báo cho các Ban ngành, đoàn thể, các giới trong giáo xứ, giáo họ đến cầu nguyện theo giờ giấc như chương trình đã sắp xếp.

- Thảo Thiệp Cáo Phó - giúp in ấn, ghi danh sách những thân nhân cần thông báo và chuyển thiệp cáo phó đến những nơi được yêu cầu.

- Mua vải may đồ tang phục - nếu cần.

- Mua nhang nến ...

Nói tóm lại, chúng ta hỗ trợ mọi công việc theo yêu cầu cụ thể của nhà hiếu.
--------------------------------------

 THÁNH CA

1. AI SẼ (Kim Long)

ĐK: Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa.

1. Xin Chúa nghe con nài van xin chớ ngoảnh mặt đi. Xin thương đáp lời con kêu khấn giữa cơn u sầu con biết đi về đâu.

2. Tung cánh bay cho thật xa nương náu nơi quạnh hiu. Phong ba phủ phàng dâng muôn lớp hồn con tin cậy tay Chúa luôn chở che.

3. Mai sớm, qua trưa, về hôm con vẫn luôn nài van. Xin thương cứu hồn con nguy khốn, vì bao quân thù xâm chiếm quanh mình con.

2. BÊN BỜ SÔNG (Tấn Anh)

ĐK. Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ trên cành dương liễu. Sóng vỗ dạt dào theo gió đưa như tiếng ai nỉ non. Sion quê hương ơi, còn đâu tiếng thánh ca mừng vui. Lầu tháp cao huy hoàng, thành đô ơi, gợi luyến nhớ thân lưu đày.

1. Babylon chiều chuông lam khói, tiếng quốc kêu vọng đưa xa xôi. Ôi quê hương vời vợi nhung nhớ. Hồn lữ khách vấn vương đợi chờ.

2. Chim tung bay về nơi tổ ấm, có thấu chăng lòng ai bâng khuâng? Mây giăng bay về đâu mây hỡi? Chờ lữ khách nhắn tin về Trời.

3. Nơi tha hương lòng tôi thống hối, tiếng khóc than vọng đưa xa xôi. Bao đau thương sầu vương trăm lối, tội tôi đáng phát lưu ngàn đời.

3. BIỆT KHÚC

1. Khi tôi nằm xuôi tay xuống, nói chi khi biệt ly, nói chi cho người đừng khóc. Đừng gọi tên kẻ đã qua đời. Thân tôi như lá về cội, sông về nguồn, ai hỡi đừng buồn. Vì tôi đi, không phải chia ly, tôi chết mà không lụi tàn.

ĐK. Tôi ra đi là tôi trở về, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Kiếp sống này chỉ bấy nhiêu ngày. Hẹn với người rồi sẽ sum vầy.

2. Hôm qua còn tôi đang sống, góp vui chung khổ đau, có nhau bao ngày yêu dấu; mà ngờ đâu giờ cách xa rồi. HÔm nay đưa tôi về trời, xin mọi người nghĩ đến dòng đời. Đời mau vui cũng đời mau qua, hãy sống đẹp sao một đời.

3. Trăn năm dòng sông trôi mãi, có ai không tàn phai? Có ai như thuyền không bến? đời dần qua người sẽ qua đời. Ra đi như đi tình cờ, ôi ngày nào ai biết mà ngờ. Hãy lo toan sẵn sàng trong đêm Chúa đến là vui về trời.

4. Tôi tin tình yêu Thiên Chúa, đón tôi trong vòng tay, phút giây tôi vừa nằm xuống. Mặt trời lên ở phía chân trời. Tôi tin yêu thương tuyệt vời, cha hiền từ không chấp tội đời. Lòng tôi vui tiếng cười trên môi, tôi hát tụng ca đời đời.

4. BỤI TRO

ĐK: Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời, vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.

1- Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn, bền như lâu đài xây có ngày cũng sẽ chuyển lay. Xinh tươi là mấy người, kiêu sa là mấy ngày, hư không sớm muộn cũng hoàn hư không.

2- Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn, quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần, hơn nhau rút cuộc sang hèn như nhau.

3- Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn, hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời, tay không sớm muộn cũng về tay không.

4- Trở về đi người ơi về với nguồn cứu cánh con người, về với Chúa từ nhân vững bền kiên tín ngàn năm. Ăn năn mọi lỗi lầm, không e ngại thất vọng, keo sơn Chúa hằng nhân từ yêu thương.

5- Trở về đi người ơi dòng sông nào không ra biển rộng, về với Chúa là Cha tháng ngày luôn đón chờ ta. Bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận, canh thâu Chúa hằng gánh chịu thương đau.

5. CHÚA CHỜ TA

1. Chúa chờ ta từ bao năm ta vẫn ngủ mê, từ bao năm quên lối đường về. Chúa chờ ta, Chúa chờ ta đôi tay người rộng mở. Chúa chờ ta nghe từng hơi thở, Chúa vẫn chờ ta.

ĐK. Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe du dương như tiếng suối lời thơ. Con hãy về với Cha đi, con hãy về với Cha, đừng chần chờ người lạc lõng bơ vơ. Đừng ngồi chờ vì trời tối buông mau. Con hãy về với Cha đi, con hãy về với Cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong. Tìm về nguồn tình mến thương vô bờ.

2. Chúa dìu ta, dìu ta đi trong thung lũng tối, dù phong ba bão tố cuộc đời, Chúa dìu ta. Chúa dìu ta bước trăm phương ngàn lối. Chúa dìu ta cho dù gian khó, Chúa vẫn dìu ta.

6. CHÚA KHÔNG LẦM

1. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi.

ĐK. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế.

3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Một khi hơi thở chưa tàn, là đời chưa qua khỏi sầu oán.

4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Nhiều khi con chẳng trung thành, là vì con đâu phải thần thánh.

5. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con bao oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng.

7. CÓ BAO GIỜ (Nam Hoa)

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi?

ĐK. Nhưng con đâu con đâu có ngờ, bao lâu nay bao lâu đến giờ mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi. Nhưng con nay con nay biết rồi chung quanh con hay năm rõ mười: Mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.

2. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm?

3. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm?

8. CON HÃY NHỚ RẰNG (Kim Long)

ĐK: Con hãy nhớ rằng, Đức Kitô đã Phục sinh từ trong cõi chết. Ngài là cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.

1- Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài Phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.

2- Nếu ta từ chối danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực.

3- Chính tay Ngài khiến cơ cùng, tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hy vọng, soi dẫn cuộc đời muôn người.

9. CON KÊU CẦU LÊN CHÚA (Kim Long)

ĐK. Con kêu cầu lên Chúa lạy Chúa xin lắng nghe. Xin đoái thương con lầm than trong cùng khốn ê chề. Chúa muôn đời công chính hãy cứu con hãy cứu con khỏi bến mê cứu con khỏi bến mê.

1. Sao thế nhân vương chìm trong tăm tối. Còn mê theo gian trá hão huyền? Hãy lại đây Giavê hằng trung tín. Người nghe tôi khi tôi cất tiếng lên.

2. Con kính tin dâng niềm yêu thanh khiết. Hồn run lên, xa lánh lỗi lầm, bóng chiều buông tâm tư hằng tha thiết. Lạy Giavê tôi trông cậy nơi Ngài.

3. Ngoài Chúa ra biết tìm đâu hạnh phúc. Vì tim con lưu luyến Chúa Trời, Chúa gần con, con hoan lạc yên giấc, dù gian nguy con vẫn luôn vững bền.

10. GIÊSU LÂN TUẤT (Hùng lân)

1. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất. Vì công Chúa xưa đã lập trên đất, xin rủ thương đưa về nơi nghỉ ngơi ngàn thu những ai còn giam cầm trong ngục tối sâu u. Ngày đêm than khóc mong về quê hạnh phúc hiển vinh. Ăn năn hối hận xin Chúa rập ngọn lửa công bằng. Dù không xứng đáng nhưng vì danh Đức Nữ đồng trinh. Chúng con dám xin cho các hồn lên chốn vinh quang.

2. Giòng máu Giêsu trong sạch tinh khiết. Để mưa xuống cho những hồn rên xiết trong phút giây rửa sạch hết vết nhơ tội khiên. Phá tan mọi xiềng xích cho hồn lãnh triều thiên. Nguồn thiêng sự rỗi xin dẹp xa những nỗi khổ đau. Gây vui cõi lòng giải phóng và cứu vớt dân người. Kìa dân gian ác đang rằng “Này Chúa nó ở đâu?” Xin vì danh Người tha thứ và cứu chữa chúng con.

11. GIỮA CƠN KHỐN CÙNG

ĐK. Giữa cơn khốn cùng, hồn con kêu lên Chúa, Chúa đã lắng nghe và đã nhậm lời.

1. Thân lạy Giavê khoan nhân, xin hộ giúp con, cho hồn con luôn an vui nơi cánh tay Người.

2. Thân lạy Giavê khoan nhân, xin giải thoát con, bênh vực qua muôn gian nguy do miệng quân thù.

3. Khốn nạn thân con bơ vơ giữa bọn ác tâm, trăm ngàn gươm đao vây quanh nguy hiểm vô cùng.

4. Tâm hồn con mơ Thiên An, đêm ngày khát khao, nhưng thù nhân không cho con kêu khẩn danh người.

12. HẠT LÚA MÌ

ĐK. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì sẽ trơ trọi một thân một mình. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi, thì sẽ sinh ra bông hạt muôn nghìn, sẽ sinh bông hạt muôn nghìn

1. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng mình cho bạn hữu. Ai khóc ngày gieo hạt, ngày mùa sẽ vui hát. Ôm lúa trên tay thương làm sao vui làm sao

2. Ai hiến mạng sống mình để dâng về Chúa, sẽ được ăn trái cây trường sinh như ý. Ai quyết từ bỏ mình, thập tự mang theo Chúa. Trên chốn thiên cung ngôi triều thiên đang chờ ai.

3. Ai khứng chịu bách hại, sẻ thân vì Chúa sẽ được ăn chung bàn ngồi bên Thiên Chúa Như ánh lửa tôi vàng, càng gian nan cay đắng, Vinh phúc mai sau thêm hào quang thêm ngàn hoa.

13. HÃY TIẾP NHẬN CON

1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để con cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây bàn tay Chúa đâu? Con đang tìm Ngài.

ĐK. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời.

2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu, có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu? Phù vân đấy thôi hư vô một màu.

3. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương tình Cha với con thắm thiết nồng nàn.

14. HY LỄ CUỐI CÙNG

1. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Để trọn đời con dâng làm hy lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.

ĐK. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

2. Lạy Chúa điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.

3. Lạy Chúa Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ chấp tội con nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài.

15. KHI TÔI NẰM XUỐNG

1. Khi xác thân tôi nằm xuống nát tan trong tro bụi đâu phải hết rồi. Tôi về với Chúa màu xuân không úa và tình thương vô cùng.

ĐK: Tôi có niềm tin, đời có qua nhưng mãi ta còn Chúa. Tôi giờ bước đi mà trái tim mang niềm vui Nước Trời.

2. Tôi sống với bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu vui buồn cũng một kiếp người. Tôi nhìn thế giới triền miên đi tới những đổi thay không ngờ.

3. Tôi sống luôn luôn nhờ Chúa áo cơm lo đêm ngày đâu kể sức mình. Tôi cần Thiên Chúa tựa như cây lúa luôn cần mưa trên đồng.

4. Tôi sống như đang tìm kiếm chết như đang say ngũ đã đủ thăng trầm. Tôi về tới bến thuyền tôi đã đến nơi bình yên muôn đời.

5. Tôi ước mong ai còn sống hãy luôn luôn vui cười sống trong kiếp người. Luôn tìm Thiên Chúa mùa xuân không úa và tình thương vô cùng.

6. Đây phút giây tôi từ giã thiết tha xin trao lạI những lời cuối cùng. Xin người hãy nhớ ngày mai ta sẽ vui gặp nhau trên trời.

16. KIẾP NGƯỜI (Thy Yên)

ĐK. Người ơi! Xin nhớ cho con người mình là tro bụi rồi mai ta sẽ phải quay về với tro bụi thôi.

1. Ngày xưa Chúa đã tuyên ngôn con người sẽ phải chết đi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đất trời rồi cũng qua đi. Giờ nào nhắm mắt xuôi tay, ai nào đoán biết tính suy. Nguyện xin Chúa hãy khoan dung ngàn lỗi kiếp người nặng vương.

2. Ngàn hoa sẽ héo khô đi lá vàng tiếp nối lá xanh. Bình minh thoáng đến reo vui, bóng chiều dần xuống cô liêu. Ngày đêm lớp lớp theo nhau, tuổi đời chất ngất khổ đau. Nguyện xin Chúa hãy khoan dung ngàn lỗi kiếp người nặng vương.

3. Lời thiêng vẫn giữ như xưa con đường cõi thế phải qua. Nào ai thoát phút lâm chung, thoát giờ thần chết nghênh đưa. Này con phó thác thân con, xác hồn với hết trí khôn. Nguyện xin Chúa hãy thương tha ngàn lỗi quãng đời tạm qua.

4. Rồi đây sẽ đến phiên ta xa rời chuỗi sống chóng qua. Còn chi ước muốn đam mê, có gì bền vững thiên thu. Ngày qua lắm phút an vui, nhưng rồi biết mấy đắng cay. Nguyện xin Chúa hãy thương tha ngàn lỗi quãng đời tạm qua.

17. KINH HOÀ BÌNH (Kim Long)

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hoà vào nơi tranh chấp. Đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Oi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

18. KINH NGUYỆN BAN TỐI

1. Hằng bữa trước khi hoàng hôn gần sa xuống. Lòng con chạnh nhớ Đức Nữ trên thiên đàng. Và trên tay lần chuỗi dâng lời xướng. Tiếng ngợi lời nguyện xin rất rập ràng. Lời con than thở chiều hôm trước ảnh thiêng biết bao dịu dàng êm ái an ủi lòng.

ĐK. Mấy tiếng kinh nguyện ban chiều, (này tiếng dâng kính ban chiều), làm giảm những mối sầu thảm, (làm giảm những nỗi khổ đau) chính nguồn an ủi âm thầm, (là những sương chiều đã rơi) giúp con bền vững tâm hồn, (làm người cõi trần yên ổn). Trong giờ lâm tử, xin Đức Nữ thương tình mau đến, vì mỗi hôm trong hoàng hôn, tâm dạ con phó thác, khấn đến trong giờ lâm tử, cửa trời hãy mở con vào. (Nguyền đến trong buổi ngặt nghèo, nguyền Bà mở cửa trời cao).

2. Kìa những tháng năm, trần gian dường cơn sóng. Làm tan rã mọi ước mong: Ôi hư hèn. Nhìn qua muôn ngàn tội trong đời sống. Chúa dạy đoàn tội nhơn hối tội tình. Hồn con run rẩy dường như chiếc lá rơi phải luồng gió lốc trên biển đời.

19. LỜI KINH TẠM BIỆT

1. Người nằm xuống giã từ trần gian, xin cho người ngũ yên năm tháng. Lúc chết đi mới được hỉ hoan. Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành.

ĐK: Một đời sống hy sinh, tìm về bến an bình, hưởng nguồn vui trong Chúa chí thánh. Chờ ngày mai Phục Sinh, trọn vẹn kiếp cậy tin, sống cho đi để được chết lành.

2. Xuôi tay xuống có gì người ơi, có những gì để trình diện Chúa. Chút mến yêu mỏng manh mà thôi. Hãy mang theo cùng và hãy an lòng.

3. Cuộc đời đó xin để lại sau mắt dõi tìm trời cao yêu dấu. Chốn ước mơ muôn đời thẳm sâu. Đã qua đi rồi cuộc sống thương đau.

20. MẸ SẦU BI

ĐK. Mẹ Maria con xót xa nhớ một chiều buồn. Sầu bi kết tinh trong người Mẹ thánh nhìn Con thảm hình. Theo đường thương khó cho đến giờ từ giã mộ con. biết lấy cho đong nỗi niềm buồn thương vò héo tâm tình. Chiều xưa tang tóc mây giăng trên đỉnh Canvê. Mẹ đứng âm thầm thông phần hy sinh cùng Con yêu dấu. Ngắm nhìn Mẹ thánh con thấy lòng tha thiết buồn thê. Xót cảnh thương tâm não nề thống thiết người Mẹ sầu bi.

1. Chiều xưa, Mẹ theo vết máu lên đồi. Thấy con tơi bời giá đè nát vai. Mấy lần Con mệt nhoài xiêu xiêu ngã. Gặp Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.

2. Chiều xưa Mẹ đau như xé tâm tình. Thấy Con run thở dưới từng nhát đinh. Xác trần ngang dọc lằn roi rướm máu. Nhìn Con Mẹ chỉ ngậm ngùi lặng thinh.

3. Chiều xưa Mẹ nghe Con trối đôi lời. Lễ dâng đã thành ngã đầu tắt hơi. Đất trời thay màu vào trong u tối. Nhìn Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.

4. Chiều xưa, vừa khi Con tắt hơi rồi. Trái Tim muốn cạn hết dòng máu thôi. Lưỡi đòng xuyên vào cạnh nương long ấy. Nhìn Con Mẹ chỉ có dòng lệ rơi.

5. Chiều xưa, Mẹ đưa đôi cánh tay mềm. Đón nâng thân hình đúng nhịp trái tim. Thẫn thờ đôi mặt cùng chan lệ ướt. Trào lên lớp sóng sầu triền miên.

 

21. NÀY CON Ở DƯỚI VỰC SÂU (Hoài Chiên)

ĐK. Này con ở dưới vực sâu kêu tới, xin Chúa nhân từ hãy đoái thương tình. Chúa chớ chấp tội đoàn con yếu đuối, hãy cứu thoát cho khỏi chốn luyện hình.

1. Ngày đêm con vẫn yêu Chúa, Chúa ôi! Lòng con trông ngóng ở Chúa chẳng nguôi: Vì lòng lành Chúa như nguồn ưu ái, Chúa xuống thế gian chuộc cứu nhân loài.

2. Lòng con còn mãi đêm ngày xao xuyến. Cho tới khi nào được Chúa dẫn đưa, về hưởng mặt Chúa muôn đời vinh hiển với các thánh nhân ở chốn Thiên Tòa.

22. NGÀY SẦU THƯƠNG

ĐK: Ngày sầu thương bối rối chắp tay tôi cầu Chúa chí ái. Ngài để tai nghe thấu tiếng khẩn cầu từ nơi thương đau.

1. Tay Chúa rất uy quyền đã xô tôi vào nơi tối tăm, tôi kinh hoàng khiếp hãi giữa mịt mờ tôi biết trông ai.

2. Trong phút giây u sầu ngước mắt lên trời cao khấn xin, giữa phong cuồng bão tố tâm hồn nguyện luôn vẫn trung kiên.

23. NGÀY VỀ (Kim Long)

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Si-on qua khỏi kiếp lưu đày. Tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ. Đã làm biết bao kỳ công.

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người. Xin Chúa dẫn đưa về như dòng nước xuôi miền nam.

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca.

24. NGƯỜI ƠI

1- Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi. Một mai theo tiếng chuông sầu, người thân đưa tiễn ta mãi ra mồ sâu.

ĐK: Xin người đừng tiếc gì đừng lưu luyến chi. Tìm theo chân lý muôn đời. Hạnh phúc miên viễn khôn vơi.

2- Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là một đóa hoa. Bình minh hoa mới khoe màu, hoàng hôn hương sắc tơi tả nay còn đâu.

3- Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một giấc mơ. Mộng mơ như nước qua cầu, tàn canh hun hút xa thẳm muôn dặm câu.

4- Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một áng mây. Kìa trông muôn lớp mây trời, vừa khi cơn gió phe phẩy mây vội tan.

25. NHƯ ĐỨC KITÔ (Dao Kim)

ĐK: Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người. Và mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy.

1. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này. Là nhờ Đức Kitô đã giao hoà ta cùng Thiên Chúa.

2. Dù ta còn ở thế gian, mắt đã sáng lên niềm hy vọng. Là nhờ Đức Kitô đã gieo mầm, gieo mầm sự sống.

3. Lòng trông cậy ở Chúa luôn, quyết vững chí trung thành với người. Ngày mai hưởng quang vinh khúc ca hoà, ca hoà tươi xinh.

26. NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG (Ân Đức)

ĐK. Tôi tin rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng cứu chuộc tôi.

1. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui muôn đời ấp ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là khúc diệu ca mới, Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm vô biên.

2. Đức Kitô sự sống và phục sinh. Ngài chết cho nhân trần  ở đường vinh quang lên tới trời cao. Ngài là hoan lạc của tôi, Ngài là gia nghiệp mãi mãi, đón đưa tôi vào một Trời đất mới bao la.

27. SỰ SỐNG THAY ĐỔI MÀ KHÔNG MẤT ĐI  (Phanxicô)

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp nguời nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng, ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.

ĐK. Sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay.

2. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã phai. Nắng lên đồi thì thêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.

3. Cuộc sống này ngày qua chưa đủ mà đêm đã lên. Lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chảng có thời gian.

4. Sự sống này vào nấm mồ mà không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình, mai sau sẽ được Phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh.

5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ, xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái: Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.

28. TÔI THẦM TÍN (Hoàng Đức)

1. Tôi thầm tín rằng: Sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng: Dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, dù là ai bất cứ trên trần gian.

ĐK. Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

2. Tôi thầm tín rằng: Dù khó khăn bão táp, dù khổ nhọc cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy. Tôi thâm tín rằng: Dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết chết tủi đau.

3. Tôi thầm tín rằng: Là nếu Chúa phò ta, Người thưởng và gia ân mà giải án tuyên công, ta sợ chi. Tôi thâmtín rằng: Dù Người đã chẳng tha, mà đã phó nộp luôn cả Người Con chí ái: Đức Giêsu.

29. TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long)

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng gió đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tin ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy tôi.

30. TÙ SION

ĐK.Tù Sion khi Chúa đưa về. Ta bàng hoàng như thể cơn mê. Miệng ta cứ vui cười rộn rã. Môi ta rền ca khúc hát thỏa thuê.

1. Họ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ về mang đầy thóc. Hân hoan tiếng reo hò.

2. Người ngoài luôn miệng nói. Ôi sao quá vinh quang. Kỳ diệu thay việc Chúa. Ta vui sướng rỡ ràng.

31. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Kim Long)

1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK.Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu, Mẹ hiền dâng Con Một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

4. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn đời.

32. TỪ CHỐN TỐI TĂM (Kim Long)

ĐK. Maria, Mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con Mẹ xưa giáng trần chịu chết, để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài. Tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.

33. TỪ ĐÁY VỰC THẲM

ĐK. Từ đáy vực thẳm sâu, con kêu lên cùng Chúa, Chúa hãy nghe tiếng con van xin.

1. Vì lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai trông đứng vững. Nhưng Chúa rộng khoan hồng cho muôn người suy phục kính tôn.

2. Thật lạy Chúa, hơn lính gác chờ ánh dương, hồn con trông mong Chúa. Hơn lính tuần phiên đợi cho đêm dài mau bừng sáng lên.

3. Vì lạy Chúa, Chúa có muôn vàn phúc ân, Người giơ tay nhân ái. Chính Chúa nguồn cứu độ cho muôn người thoát vòng tối tăm.

34. TỪ VỰC THẲM SÂU

ĐK: Từ vực thẳm sâu hồn con ngước lên kêu cầu. Ngài hãy để tai mà nghe tiếng con van nài.

1. Xin xóa bỏ tội con vì lòng Chúa đầy khoan nhân. Xin tha thứ lỗi con, rửa con nên trắng ngần.

2. Đây những người thân thương lệ sầu khóc tội mờ vương. Tim mang nỗi đau thương, đã bao năm tháng trường.

3. Như những người canh đêm đợi chờ ánh hồng bừng lên. Đây dân Israel chờ mong Đức Chúa Trời.

35. TỪ VỰC SÂU (Thành Tâm)

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen, đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.

ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này. Người thương con đi!

2. Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ mây mù che lối lưới giây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần đời con vấn vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.

36. VÌ DANH CHÚA (Kim Long)

ĐK. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng. Xin cho...

2. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân. Xin cho...

3. Vì Máu cực Thánh Chúa tuôn tràn, tha thứ tội khiên cho thế nhân. Xin cho...

4. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình, chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim. Xin cho...

5. Vì Chúa đã hiến trao thân mình, nên lễ toàn thiêu dâng Chúa Cha. Xin cho...

6. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn, cùng lên trời ngự bên Chúa Cha. Xin cho...

7. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành, bao phúc trường sinh cho thế nhân. Xin cho...

37. VỰC SÂU TỐI TĂM (Văn Chi)

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu, con nguyện xin. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con nài van. Chúa thương nghe lời con từ thâm u, nơi khóc than. Lạy Chúa, tình thương Chúa như mưa tuôn tràn.

ĐK: Từ vực sâu tăm tối, ngước mắt trông, Chúa đoái thương nghe con cầu từ nơi tối tăm. Từ vực sâu tăm tối, tiếng khóc than những đớn đau. Chúa ơi, hãy lãng quên tội khiên.

2. Ngàn trùng bao cách xa, Chúa ơi đừng chấp tội con. Lạy Chúa, Chúa ban ơn thứ tha tội khiên. Lúc gian truân buồn đau, cậy trông ai, bao khiếp lo. Lạy Chúa, người tin Chúa lãng quên ưu phiền.

3. Và hồn con ngóng trông ước mong về những ngày xưa. Lạy Chúa, trí luôn tin vững câu thề xưa. Vẫn luôn yêu cậy tin, vự thẳm sâu, nơi tối tăm. Lạy Chúa, đợi trông Chúa như đêm mong ngày.

4. Mịt mù đêm tối tăm, ước mơ ngày ánh bình minh. Lạy Chúa, khác chi nào lính canh tuần phiên. Ít-ran luôn đợi trông, vì trong Chúa bao mến yêu. Lạy Chúa, nguồn cứu thoát vô biên êm đềm.

38. XIN ĐỪNG ĐOÁN PHẠT

ĐK. Lạy Chúa! xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi! Nay con tàn hơi sức, xin cứu con Chúa ơi! Xương cốt con rụng rời. Hồn con nay vô cùng tan nát, ôi lạy Giavê sao còn trì hoãn đến khi nao?

1. Xin Giavê nhân hiền cứu con khỏi vòng nguy biến. Giữa nơi tối tăm triền miên còn ai ngợi khen Chúa vững bền.

2. Con than van u sầu tấm thân mỏi mòn thao thức. Mỗi khi bóng đêm dần buông giường con nằm chan chứa lệ sầu.

3. Con ăn năm tội tình mắt nay u mờ tăm tối. Tấm thân héo hon tàn suy ngàn quân thù vây kín quanh mình.

39. TIỂN MẸ HIỀN (Phanxicô)

1. Giờ này, mẹ của con đã xa rồi, như biển thánh bình đã ngủ yên. Dòng sông nuôi con khôn lớn, nay sông về nguồn bỏ bến bơ vơ, thương nhớ (ơ…...ơ). Chúa sinh ra mẹ từ cát bụi, trọn kiếp sống, nay mẹ bỏ cõi đời, mà những câu ru à ơi thương mến, mãi ru hoài đời con, mãi ru hoài đời con.

ĐK: Khi Chúa đưa mẹ về trời, con như còn bé dại, buốt giá niềm đau nhưng con vững tin, chốn ấy trời cao mai con có mẹ.

2. Giờ này, lời biệt ly biết nói gì, dâng trọn tấm lòng tiễn người đi. Ngày mai bao nhiêu năm tháng, con không còn mẹ đời sẽ bơ vơ, thương nhớ (ơ…...ơ). Có tin yêu làm vơi nỗi sầu, đầy nước mắt, xin hoà lời khấn cầu, nguyện Chúa dủ thương từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của con, tới thiên đường tình thương.

40. NHỚ MẸ (Duy Thiên)

1. Tình mẹ vẫn còn đây, tháng năm không chút nhạt phai. Nhớ mẹ ngày nao vất vả, thương con một sương hai nắng, nuôi con khôn lớn nên người, nuôi con khôn lớn cho đời. Bây giờ, mẹ đã ra đi, bỏ con một mình bơ vơ giữa cuộc đời, con hằng ghi nhớ tình mẹ suốt đời.

ĐK: Xin tình yêu Thiên Chúa, ban cho mẹ con suốt đời, nghỉ yên trong Chúa mà thôi, nghỉ yên trong Chúa ngàn đời.

2.Giòng đời vẫn đổi thay, nắng mưa - mưa nắng sờn vai, nhớ mẹ lòng con khắc khoải, dù đời nhiều phen đắm đuối. Con luôn ghi nhớ trong đời, con luôn ghi nhớ trong lòng, bao lời mẹ đã khuyên con, rằng: con một lòng trung kiên, sống tin yêu cho dù gian khó lòng son chẳng sờn.

41. KHÓC CHA HIỀN  (Hồ Trung Trinh)

1.             Hôm nay, cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết, cha vội ra đi, con biết sao đền bồi?

ĐK: Nguyện xin lòng nhân của Chúa dủ thương, đón cha đi về, hương lộc thánh nhan, bù đắp nỗi đau, cuộc đời đã qua, tận tuỵ sớm hôm, để lo chu toàn dưỡng dục con cái biết theo đạo lành.

2. Hôm nay, con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bến bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ.

42. TÌNH CHA  (Y Vân + Trung Chính)

1.             Ơn cha như thái sơn bao tầng, ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc soi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn, dắt con tìm hướng.

ĐK: Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc, mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn.

2.             Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn.

3.             Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn, với bao năm trường.

43. TRỞ VỀ CÁT BỤI

Sống trên đời này người giàu sang cũng như kẻ nghèo khó. Trời đã ban cho con xin cám ơn trời dù có thương đau, mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu có cũng tay không, nào ai biết trước số phận ngày sau Đức Chúa Trời sẽ trao.

Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, ai chắc bền lâu như nước trôi dưới cầu.

Này lời hứa này thuỷ chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời.

Sống trên gian trần thật phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em, người ơi nên nhớ cát bụi là

Về đầu trang

Tác giả: Sưu Tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây