Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần Bài 2451-2500

Chủ nhật - 26/06/2022 10:12
Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần Bài 2451-2500
Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần Bài 2451-2500
Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi Tuần Bài 2451-2500
--------------------------

Bùi-Tuần 2451: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA CỨU THẾ.. 1
Bùi-Tuần 2452: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG.. 2
Bùi-Tuần 2453: ƠN ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG
Bùi-Tuần 2454: HAI VỊ THÁNH ĐÃ KHÓC NHIỀU
Bùi-Tuần 2453: ƠN ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG
Bùi-Tuần 2454: HAI VỊ THÁNH ĐÃ KHÓC NHIỀU
Bùi-Tuần 2455: SỰ CỨU ĐỘ CỦA THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 2456: BIẾT ĐÓN NHẬN

Bùi-Tuần 2457: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2458: ĐÓN NHẬN NHỮNG CẢNH BÁO
Bùi-Tuần 2459: HẠNH PHÚC CỦA TÔI
Bùi-Tuần 2460: THỜI ĐIỂM KHAO KHÁT ỦI AN
Bùi-Tuần 2461: HÃY ĐÙM BỌC LẤY NHAU
Bùi-Tuần 2462: ĐỨC MẸ AN ỦI TÔI
Bùi-Tuần 2463: ĐỨC MẸ BĂNG BÓ NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG LÒNG TÔI
Bùi-Bùi-Bùi-Tuần 2464: VỮNG TIN VÀO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2465: ĐỨC MẸ MUỐN CHÚNG TA AN ỦI ĐỨC MẸ

Bùi-Tuần 2466: ĐỨC MẸ KHUYÊN DẠY TÔI HÃY CHẠY ĐẾN VỚI LÒNG
                         THƯƠNG XÓT CHÚA ĐỂ XIN ƠN THA THỨ
Bùi-Tuần 2467: VẤN ĐỀ CHIA SẺ
Bùi-Tuần 2468: THA THIẾT VỚI ƠN TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 2469: NHỚ VỀ ĐỨC HỒNG Y P.X NGUYỄN VĂN THUẬN
Bùi-Tuần 2470: CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN ĐƯỢC LÀ CON CHÚA
Bùi-Tuần 2471: CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI

Bùi-Tuần 2472: HÃY CỘNG TÁC VỚI ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 2473: HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH
Bùi-Tuần 2474: SỐNG BÁC ÁI LÚC NÀY
Bùi-Tuần 2475: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY QUAN TÂM NHIỀU HƠN ĐẾN
                          SỨC KHỎE TINH THẦN
Bùi-Tuần 2476: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CỨU
                          TÔI
Bùi-Tuần 2477: NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG
Bùi-Tuần 2478: NHÂN NGÀY TÔN VINH NGƯỜI CAO TUỔI (01/10/2022)
                           ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HAI CHỮ “TỪ TỪ”
Bùi-Tuần 2479: HÃY KHIÊM TỐN VỮNG TIN VÀO CHÚA: ĐÓ LÀ LỜI ĐỨC
                           MẸ KHUYÊN TÔI DỊP LỄ KÍNH ĐỨC TỔNG LÃNH MICAE
Bùi-Tuần 2480: CHỊ THÁNH TERESA NHẮC LẠI ĐIỀU CĂN BẢN NHẤT, ĐÓ LÀ
                           THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 2481: THÁNG MÂN CÔI, ĐỨC MẸ KHUYÊN: HÃY SỐNG MẬT
                           THIẾT VỚI CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 2482: NHÂN LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY
                          CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO TÔI CHUỖI
                          TRÀNG HẠT MÂN CÔI

Bùi-Tuần 2483: NHÂN KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA ĐỨC
                          MẸ KHUYÊN CHÚNG TA HÃY SỐNG ĐẠO VỚI SỨ ĐIỆP FATIMA
Bùi-Tuần 2484: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Bùi-Tuần 2485: NHÂN LỄ KÍNH THÁNH SỬ LUCA ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY
                          NOI GƯƠNG MẸ MÀ  ĐÓN NHẬN CHÚA VÀO TÂM HỒN MÌNH
Bùi-Tuần 2486: NHÂN LỄ KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II
                          SẮP TỚI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY NOI GƯƠNG NGÀI Ở
                          ĐIỂM SAU ĐÂY CHATHÁNH LÀ CON NGƯỜI CẦU NGUYỆN

Bùi-Tuần 2487: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 2488: SỐNG KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 2489: CHÚA CỨU TÔI
Bùi-Tuần 2490: HÃY TRỞ NÊN NHƯ MUỐI
Bùi-Tuần 2491: NHỚ VỀ ĐỨC BENEDICTO
Bùi-Tuần 2492: Thư Đức GB. Bùi Tuần gởi Cha Khả về vụ phong thánh
Bùi-Tuần 2493: CẢM TẠ NHỮNG NÂNG ĐỠ QUÍ BÁU
Bùi-Tuần 2494: ĐỨC TIN ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG QUA YÊU THƯƠNG
Bùi-Tuần 2495: HÃY CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Bùi-Tuần 2496: SỐNG NHƯ LÀN GIÓ NHẸ-----------------------------------------
 

Bùi-Tuần 2451: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA CỨU THẾ


   + GB. Bùi Tuần
 

Thánh Gioan Baotixata là Đấng dọn đường cho Chúa Cứu thế. Về bổn phận dọn đường cho Chúa Bùi-Tuần 2451


1.
Thánh Gioan Baotixata là Đấng dọn đường cho Chúa Cứu thế. Về bổn phận dọn đường cho Chúa Cứu thế, thì mọi tín hữu đều có bổn phận.

2.
Tôi hỏi Đức Mẹ: Lúc này, con dọn đường cho Chúa Cứ thế cách nào? Thì Đức Mẹ trả lời: Con hãy dọn đường cho Chúa Cứu thế bằng sự con hãy là khí cụ bình an của Chúa.

3.
Để hiểu rõ hơn thế nào là khí cụ bình an của Chúa, Đức Mẹ khuyên tôi hãy nhớ lại “Kinh Hòa Bình” vốn thường hát trong nhiều sinh hoạt của nhiều cộng đoàn đức tin.

4.
Khi hát bài đó, tự nhiên tôi để ý cách riêng đến sự tha thứ. “Khi thứ tha là khi được tha thứ”.

5.
Đức Mẹ giúp tôi tha thứ cho tất cả những ai đã kết án tôi, đã nhục mạ tôi, đã vô ơn bạc nghĩa đối với tôi.

6.
Tôi cảm nhận rất rõ: để tha thứ, tôi rất cần ơn Chúa. Ơn Chúa giúp tôi tha thứ, để tôi có thể trở thành dụng cụ bình an của Chúa.

7.
Từ đó, thao thức của tôi là: “để trở thành khí cụ bình an của Chúa, tôi tập trung đời sống đức tin của tôi vào Mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu người như chính bản thân.

8.
Để được như thế, tôi phải sám hối nhiều lắm.

Khi sám hối, tôi được Chúa an ủi, nâng niu, nhất là được Chúa thứ tha tội lỗi.

9.
Lúc đó, tôi cảm nhận rất rõ Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi, không phải vì tôi có công phúc gì, nhưng chỉ do lòng xót thương của Chúa.

10.
Tôi nhận ra có một sức thiêng mầu nhiệm giúp tôi trở thành khí cụ bình an của Chúa.

11.
Tôi tin có Chúa ở cùng tôi.

12.
Và cũng từ cảm nghiệm đó, tôi dễ nhận ra ai là kẻ có Chúa ở cùng.

13.
Lúc này, tình hình nhiều nơi đang diễn biến một cách khủng khiếp. Trong tình hình như thế mà trở thành khí cụ bình an thì đâu có dễ.

14.
Chính vì không dễ trở thành khi cụ bình an của Chúa trong tình hình này, mà chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều, và phải sẵn sàng nói lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ, cho dù xin vâng đó đòi phải hy sinh mạng sống.

Long Xuyên, ngày 22.6.2022

-------------------------------
 

Bùi-Tuần 2452: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG


   + GB. Bùi Tuần
 

Đã từ lâu rồi, tôi vẫn được sống trong cộng đoàn. Cộng đoàn đó đã nâng đỡ tôi. Cộng đoàn đó Bùi-Tuần 2452


1.
Đã từ lâu rồi, tôi vẫn được sống trong cộng đoàn. Cộng đoàn đó đã nâng đỡ tôi. Cộng đoàn đó thường được gọi là Cộng đoàn đức tin.

2.
Nhưng nay. Đức Mẹ khuyên tôi hãy cầu nguyện cho cộng đoàn đức tin đó trở thành cộng đoàn yêu thương một cách quyết liệt hơn, như lời Chúa đã phán:
“Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13, 35)

3.
Yêu thương là việc của trái tim, của tấm lòng. Nó phải bén nhạy biết rung động trước mọi khổ đâu của người khác.

4.
Nó phải có kinh nghiệm thế nào là sự ngọt ngào, sự dịu dàng, sự tha thứ của yêu thương mà tiên tri Osea mô tả.

5.
Yêu thương là hết sức quan trọng. Đức Chúa Giêsu, khi trao cho Thánh Phêrô sứ vụ đứng đầu Hội Thánh đã chỉ hỏi Ngài: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” Chúa hỏi câu đó ba lần. Phêrô cũng đã quả quyết yêu Chúa đến cùng.

6.
Nay, Chúa cũng đang hỏi tôi chỉ một câu thôi: “Con có yêu mến Cha không”. Tôi đã trả lời Chúa. Từ đó, tôi luôn coi sống yêu thương là lời thề hứa căn bản của tôi.

7.
Do vậy, tôi hết sức cầu mong cộng đoàn đức tin của tôi được trở thành cộng đoàn yêu thương một cách triệt để hơn.

8.
Thú thực là, cộng đoàn đức tin thì xem ra dễ. Còn cộng đoàn yêu thương thì không dễ chút nào.

9.
Không dễ, mà Chúa vẫn thực hiện được. Tôi đang thấy như vậy xung quanh tôi.

10.
Chính nhờ Đức Mẹ, mà đang xuất hiện những cộng đoàn yêu thương.

11.
Xưa, thời đại hồng thủy, mọi người đều bị chết. Chỉ những ai ở trong tàu ông Noe thì được cứu sống.

12.
Nay, một thứ đại hồng thủy cũng sắp xảy ra. Chỉ những ai ở trong tàu Đức Mẹ với những cộng đoàn yêu thương dưới sự che chở của Mẹ, sẽ được cứu sống.

13.
Tôi được Mẹ bảo sẽ xảy ra như vậy. Đừng coi thường cảnh báo đó, kẻo sẽ quá muộn.

14.
Xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 24.6.2022

--------------------------------------
 

Bùi-Tuần 2453: ƠN ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG


+ GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết Đức Mẹ khuyên tôi hãy tha thiết với ơn được Chúa ở cùng. Tôi hỏi Bùi-Tuần 2453


1.
Lúc này hơn bao giờ hết Đức Mẹ khuyên tôi hãy tha thiết với ơn được Chúa ở cùng.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Dấu chỉ nào để biết ai được Chúa ở cùng?

2.
Đức Mẹ trả lời: Biết thương người đau khổ, đó là một trong những dấu chắc chắn, để biết ai có Chúa ở cùng.

3.
Lời Đức Mẹ dạy về sự biết thương người đau khổ làm tôi nhớ lại cũng những lời tương tự, mà bố mẹ tôi đã dạy tôi khi tôi còn bé nhỏ.

4.
Gia đình tôi ở bên đường. Có những người ăn mày ăn xin hay ghé vào. Có lúc tôi khó chịu. Thì bố mẹ tôi khuyên răn tôi: Hãy thương những kẻ ăn xin. Đừng để ai vào ăn xin, mà phải ra tay không.

5.
Sau này, tôi mới nhận ra những lời khuyên của bố mẹ tôi chứng tỏ bố mẹ tôi có Chúa ở cùng.

6.
Những ai thương kẻ khổ đau thì có Chúa trong họ.

Vậy tôi khổ đau, mà được một số người đoái thương đến, thì những người đó có Chúa ở cùng họ.

7.
Tôi tin họ sẽ được Chúa thưởng công. Họ sẽ được Chúa ở cùng họ.

8.
Được Chúa ở cùng, đó là điều tôi tha thiết cầu mong cho chính tôi, nhất là lúc này.

9.
Lúc này, Đức Mẹ hay khuyên dạy tôi hãy xét mình, xem mình có thực sự có Chúa ở cùng không?

10.
Dấu chỉ có Chúa ở cùng là biết thương kẻ khổ đau. Nếu lòng tôi cứng cỏi đối với những kẻ khổ đau, thì tôi nên sợ cho mình, là mình không có Chúa ở cùng.

11.
Biết đâu cứng cỏi với họ, cũng là cứng cỏi với Chúa ở trong họ.
12.
Nếu căn cứ vào sự mình đọc kinh nhiều, rồi cho đó là dấu có Chúa ở cùng, thì sẽ dối mình.

13.
Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới những gì sẽ xảy ra trong cuộc phán xét chung, mà Chúa Giêsu đã mô tả.

Chúa cho biết: Ai đã thương cứu giúp những kẻ khổ đau, sẽ được kể như đã thương cứu chính Chúa. Họ sẽ được trọng thưởng

Ai đã từ chối cứu giúp những kẻ khổ đau sẽ bị kể như đã từ chối cứu giúp chính Chúa. Họ sẽ bị loại trừ.

14.
Sự phân loại trên đây được chính Chúa Giêsu cảnh báo trong phúc âm thánh Matthêu (Mt 25, 31 - 46) nên được chúng ta suy nghĩ, để từ đó, chúng ta biết sớm đổi mới đời sống mình kẻo sẽ quá muộn.

Long Xuyên, ngày 26.6.2022

-----------------------------------

Bùi-Tuần 2454: HAI VỊ THÁNH ĐÃ KHÓC NHIỀU

   + GB. Bùi Tuần
 

Lễ Kính hai thánh Phêrô và Phaolo sắp tới gần. Tôi cầu xin Đức Mẹ cho tôi biết tôi nên làm gì Bùi-Tuần 2454


1.
Lễ Kính hai thánh Phêrô và Phaolo sắp tới gần. Tôi cầu xin Đức Mẹ cho tôi biết tôi nên làm gì để Kính hai vị thánh Tông đồ Chúa đã đặt làm nền tảng Hội Thánh.

2.
Đức Mẹ trả lười: “Con hãy để ý cách riêng đến nước mắt của hai vị đó”.

3.
Thánh Phêrô đã khóc rất nhiều để sám hối.

4.
Thánh Phaolo cũng đã khóc rất nhiều, để ăn năn.

5.
Thánh Phêrô đã khóc rất nhiều để tạ ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi cho Ngài.

6.
Thánh Phaolo cũng đã khóc rất nhiều, để cảm tạ Chúa đã thương gọi Ngài trở về với Chúa.

7.
Đức Mẹ cho tôi biết: Hai vị Thánh được Chúa đặt làm đầu Hội Thánh cũng đã khóc rất nhiều, để cầu cho mọi tín hữu biết khóc, xin Chúa tha tội cho mình, xin cứu mình khỏi lửa hỏa ngục, được lên thiên đàng.

8.
Hai Ngài xác tín: Được mọi sự mà sau này phải xuống hoả ngục, mất phúc thiên đàng, thì quả là quá dại.

9.
Do vậy, Đức Mẹ khuyên tôi, khi tìm điểm tựa cho mình, thì hãy chọn những người biết khóc như hai Thánh Phêrô và Phaolo.

10.
Tôi đã vâng ý Đức Mẹ, mà làm như vậy. Và thực, họ đã trở thành điểm tựa cho tôi.

11.
Họ khóc, vì lo cho tôi cả phần xác lẫn phần hồn.

12.
Nhìn họ, tôi thấy thấp thoáng hình dáng hai thánh Phêrô và Phaolo. Gặp họ, tôi cảm nhận mình được chính Chúa đến với tôi.

13.
Từ kinh nghiệm đó, tôi được Đức Mẹ khuyên: Hãy đến với những người khác, cho dù tôi chỉ có nước mắt, để tặng họ.

14.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi đang cùng với hai thánh Phêrô và Phaolo đến với những người thân yêu với tấm lòng chứa đầy nước mắt. Có những nước mắt chảy vào trong sâu thẳm.

15.
Tôi đang cảm nhận thấm thía hạnh phúc trong nước mắt của yêu thương, mà hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo vẫn đang rao giảng.

16.
Cảm nhận đó đúng là một ơn cao quí. Đến muôn đời xin cảm tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 28.6.2022
-------------------------------------------

-------------------------------------------
 

Bùi-Tuần 2455: SỰ CỨU ĐỘ CỦA THÁNH GIÁ


 + GB. Bùi Tuần
 

Ngày 02 tháng 7 là kỷ niệm tôi thụ phong Linh mục. Lúc đó là mồng 02 tháng 7 năm 1955. 2. Mấy Bùi-Tuần 2455


1.
Ngày 02 tháng 7 là kỷ niệm tôi thụ phong Linh mục. Lúc đó là mồng 02 tháng 7 năm 1955.

2.
Mấy giờ trước lễ, tôi xin Bề trên cho phép tôi rút lui, vì tôi quá sợ, khi nhớ tới lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Lc 9, 23)

3.
Cùng với lời đó, tôi được Chúa cho thấy cũng chính Chúa Giêsu vác thánh giá xưa.

Thánh giá Ngài phải vác là một khối rất nặng.

4.
Thêm vào đó là những nhục mạ người ta đổ vào Ngài. Những nhục mạ đó đã làm cho Chúa Giêsu phải đau đớn gấp bội.

5.
Ngài đã quỵ xuống một cách thê thảm đến ba lần.

6.
Lúc này, kỷ niệm thụ phong linh mục, tôi được Chúa khuyên: Hãy sống mầu nhiệm thánh giá, hãy rao giảng mầu nhiệm thánh giá.

7.
Nhất là hãy cầu nguyện cho những ai đang thách thức các môn đệ Chúa về sức cứu độ của thánh giá.

8.
Với kinh nghiệm 67 năm làm linh mục, tôi cầu chúc cho mọi người được Chúa gọi đi theo Chúa hãy tha thiết với thánh giá.

9.
Riêng tôi, xin thú thực, khi thánh giá là những nhục mạ đổ vào tôi, tôi thấy rất đau.

Nhưng, tôi vẫn cầu nguyện cho những ai nhục mạ tôi.

10.
Tôi xin Chúa đừng để những đau đớn tôi đang phải chịu cũng xảy ra cho nhiều người khác.

11.
Đức Mẹ luôn giúp tôi vượt qua những cơn khổ đau, để trung thành với thánh giá Chúa.

12.
Xin những ai thương tôi, cũng hãy cầu nguyện cho tôi được luôn trung thành với ơn gọi đi theo Chúa trên con đường vác thánh giá.

13.
Tôi yếu đuối lắm.

Tôi coi chức Linh mục là một sứ vụ, chứ không phải một chức quyền.

14.
Sứ vụ đó rất nặng. Nhưng tôi xác tín Đức Mẹ luôn ở bên tôi, Chúa ở cùng tôi.

15.
Tôi được Thánh Gioan Baotixita giúp tôi luôn đi trước mặt Chúa, để giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ giàu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 01.7.2022

----------------------------------
 

Bùi-Tuần 2456: BIẾT ĐÓN NHẬN


   + GB. Bùi Tuần
 

Tôi là vực sâu tội lỗi, thế mà Chúa thương cho tôi được ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái Bùi-Tuần 2456


1.
Tôi là vực sâu tội lỗi, thế mà Chúa thương cho tôi được ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria.

2.
Cảm nhận đầu tiên và sâu sắc nhất, khi tôi được ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ là tôi được tha tội.

3.
Tôi thấy khi tôi được tha tội, thì cũng được xóa đi những hậu quả do tội lỗi tôi đã gây nên.

4.
Tôi cảm nhận rõ điều này: Khi tôi được Chúa tha tội và xóa đi những hậu quả xấu do tội tôi đã gây ra thì Chúa đổi tôi một điều: “Hãy tin mến Chúa thực nhiều và thực lòng”.

5.
Xin thú thực: Tôi rất muốn tin mến Chúa thực nhiều và thực lòng. Nhưng chỉ muốn mà thôi, chứ thực sự tôi không thực hiện được.

6.
Khi tôi thú nhận sự yếu đuối đó của tôi cho Chúa, thì Chúa tỏ ra càng thương yêu tôi.

7.
Chính Chúa chủ động giúp tôi đón nhận tình yêu xót thương của Chúa.

8.
Từ đó, tôi nhận ra: Điều quan trọng Chúa đã nói tới là biết đón nhận ý Chúa.

9.
Biết đón nhận, đó là điều không dễ.

10.
Riêng lúc này. Biết đón nhận thánh ý Chúa là điều quá khó.

11.
Hằng ngày, hằng giờ, tôi nghe nói về thánh ý Chúa bởi nhiều người, mà không biết ai đúng ai sai.

12.
Với tất cả tấm lòng thành thực, tôi xin những ai thông thạo về thánh ý Chúa, hãy thương cầu nguyện cho tôi rất nhiều.

13.
“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con”. Tôi hay cầu nguyện theo bài hát quen thuộc đó.

14.
Tôi chỉ muốn vâng phục thánh ý Chúa mọi lúc mọi nơi.

Nhưng nhận ra thánh ý Chúa là điều không dễ.

15.
Tôi hỏi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ trả lời: Thánh ý Chúa rõ ràng và chắc chắn nhất là biết xót thương giúp đỡ những người đau khổ.

16.
Rồi Đức Mẹ khuyên tôi hãy đọc những gì Chúa Giêsu đã nói về cuộc phán xét chung.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn phúc âm thánh Matthêu về cuộc phán xét chung, thì không còn chút nghi ngờ gì về thánh ý Chúa gửi cho mỗi người chúng ta.

Long Xuyên, ngày 03.7.2022

-----------------------------------
 

Bùi-Tuần 2457: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ


+ GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn”. 2. Một Bùi-Tuần 2457


1. Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn”.

2.
Một là để đối phó với những sóng ngầm đang toan tính phá đổ Hội Thánh.

3.
Hai là để biết cách cứu chính bản thân mình khỏi những khốn khó khủng khiếp có thể sắp xảy ra.

4.
Trên đây là hai cảnh báo Đức Mẹ tha thiết khuyên dạy tôi.

5.
Đức Mẹ cho tôi thấy tình hình là rất nghiêm trọng. Cách duy nhất để tránh những nguy khốn trên đây là hãy ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ.

6.
Tôi rất muốn ẩn mình vào hai nơi thánh đó. Nhưng tôi quá yếu đuối. Thêm vào đó lại có những sức cản từ Satan.

7.
Tôi trình bày tình hình bi thảm đó của tôi cho Đức Mẹ. Đức Mẹ an ủi tôi. Đức Mẹ cũng thương gửi nhiều người của Mẹ, đến an ủi tôi.

8.
Từ đó, tôi nhận ra nhiều sự lạ lùng Chúa đang thực hiện qua Đức Mẹ.

9.
Cho nên, tình hình càng nguy hiểm, tôi càng bám vào Đức Mẹ.

Chính Đức Mẹ dắt tôi vào lòng Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ ấp ủ và nâng niu tôi. Mẹ coi tôi là đứa con bé nhỏ của Mẹ.   

10.
Từ nhỏ, tôi đã coi sự đón nhận Đức Mẹ là một hạnh phúc.

11.
Càng lớn tôi càng coi Đức Mẹ là nơi trú ẩn của tôi.

12.
Lúc này, với tuổi già, tôi ẩn mình vào Đức Mẹ, một cách đơn sơ và tuyệt đối.

13.
Tôi sẽ ra đi trong lòng Đức Mẹ.

14.
Lời trối của tôi là: “Hãy ẩn mình vào lòng Mẹ Maria”

15.
Mong muốn của tôi là: Mỗi người chúng ta trở thành bài ca chúc tụng Chúa, mà xưa Đức Mẹ đã hát:

“Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muốn đời, đến muôn đời.

Long Xuyên, ngày 05.7.2022

----------------------------------

Bùi-Tuần 2458: ĐÓN NHẬN NHỮNG CẢNH BÁO

   + GB. Bùi Tuần

Trước tình hình bất ổn hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Hãy đến với Chúa. Đến với Chúa bằng Bùi-Tuần 2458


1.
Trước tình hình bất ổn hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi:

Hãy đến với Chúa.

Đến với Chúa bằng những cách sau đây:

2.
Khiêm tốn cầu nguyện, như người thu thuế xưa đứng cuối nhà thờ.

3.
Làm từ thiện bác ái, như người Samari xưa, xuống ngựa lấy áo mình băng bó cho nạn nhân nằm bên vệ đường và chăm sóc nạn nhân đến nơi đến chốn, một cách vị tha.

4.
Sám hối như bà Mađalêna xưa, bằng tất cả tấm lòng khiêm tốn đầy tin cậy.

5.
Nếu cần tóm tắt lại, thì:

Đến với Chúa là gặp gỡ Chúa.
Đến với Chúa là ở lại trong Chúa.

6.
Tôi thấy những người tốt việc tốt trên đây đang xuất hiện tại Việt Nam yêu dấu chúng ta. Họ đang làm nên một bầu khí đạo đức đóng góp rất nhiều vào sự canh tân Hội Thánh và đất nước Việt Nam.

7.
Đó là điều rất đáng mừng. Nhưng không vì thế mà chủ quan tự hào tự đắc cho mình là kẻ tránh được những thảm sát, thảm họa đang xảy ra một cách bất ngờ đầy khủng khiếp.

8.
Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe những cảnh báo Chúa gửi đến chúng ta mỗi ngày.

9.
Riêng tôi, tôi vẫn xin Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho tôi biết đón nhận những cảnh báo từng ngày, từng giờ, từng phút.

10.
Chúa Thánh Thần dạy tôi điều mà Đức Mẹ vẫn khuyên tôi, là là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

11.
Nhưng tỉnh thức và cầu nguyện là một ơn Chúa ban. Nếu không có ơn Chúa, người ta sẽ dễ sai lầm.

Nhiều trường hợp có người tưởng mình được ơn đón nhận cảnh báo này, cảnh báo nọ. Nhưng thực sự đó là một trò múa rối Satan dùng để phá Hội Thánh.

12.
Trò múa rối đó đang xảy ra ở một số nơi tại Việt Nam hôm nay.

13.
Thực tế đó rất đáng buồn.

14.
Riêng tôi, tôi tin rằng: Cho dù tình hình có bi đát đến đâu, những ai tin cậy vào Đức Mẹ sẽ được cứu.

Long Xuyên, ngày 09.7.2022

----------------------------------------

Bùi-Tuần 2459: HẠNH PHÚC CỦA TÔI


   + GB. Bùi Tuần
 

Đã từ lâu, ngày thứ tư trong tuần, tôi hay nói chuyện với Thánh Giuse. Nội dung câu chuyện lúc Bùi-Tuần 2459


1.
Đã từ lâu, ngày thứ tư trong tuần, tôi hay nói chuyện với Thánh Giuse.

Nội dung câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh cuộc sống. Tôi hay hỏi Thánh Giuse: Điều gì làm cho Ngài hạnh phúc? Bao giờ Ngài cũng trả lời: “Cha hạnh phúc, vì được Chúa và Đức Mẹ ở bên Cha”.

2.
Câu trả lời đó của Thánh Giuse đã vạch ra cho tôi một hướng sống.

Tôi bắt chước Ngài, coi sự được Chúa và Đức Mẹ ở với mình là hạnh phúc.

3.
Chắc Thánh Giuse có một cảm nghiệm tuyệt vời về hạnh phúc được Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn ở bên mình.

4.
Còn tôi, cảm nghiệm của tôi rất khác.

Cảm nghiệm của tôi là: Khi được Chúa và Đức Mẹ ở bên tôi, thì tôi được Chúa và Đức Mẹ cứu tôi, tha thứ tội lỗi cho tôi, xóa tội cho tôi.

5.
Đặc biệt, Chúa cứu tôi bằng sự hiền lành khiêm nhường của Chúa, qua Đức Mẹ.

6.
Tôi được Chúa cho tôi nhớ lại lời Ngài đã phán xưa: “Tất cả những ai đang vất vả, gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. (Mt 11, 28-30)

7.
Tôi cảm nghiệm đúng là như thế.

Do vậy, tôi xác tín hạnh phúc của tôi là được Chúa ở cùng tôi.

8.
Hạnh phúc đó lớn lao phong phú, bao la lắm, tuyệt vời lắm.

9.
Chính vì thế, mà Satan luôn tìm cách phá vỡ hạnh phúc đó của tôi.

10.
Do vậy, tôi phải luôn tỉnh thức, cầu nguyện và phấn đấu.

11.
Trong phấn đấu, tôi vui mừng gặp được nhiều nâng đỡ Chúa gửi tới.

12.
Những nâng đỡ đó là những người có tấm lòng xót thương tôi. Họ âm thầm lo cho tôi, bằng những tế nhị của họ. Họ ở gần tôi. Họ ở xa tôi.

13.
Tới lúc này, tôi nhận rõ: Hạnh phúc của tôi là có Chúa ở với tôi.

14.
Nhưng làm sao để có Chúa ở cùng tôi, trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong những hoàn cảnh gian nan khốn khó, đó là một thách đố đặt ra cho tôi.

15.
Tôi rất ý thức điều đó. Nên tôi phó thác mọi khó khăn tôi gặp cho Đức Mẹ, cho Thánh Giuse.

16.
Và thực tế là hôm nay tôi đang được bình an hạnh phúc.

Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 20.7.2022

-----------------------------------

Bùi-Tuần 2460: THỜI ĐIỂM KHAO KHÁT ỦI AN


   + GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát được Chúa an ủi, tôi đợi chờ những ủi an của Chúa. 2. Tôi Bùi-Tuần 2460


1.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát được Chúa an ủi, tôi đợi chờ những ủi an của Chúa.

2.
Tôi trình bày những ao ước đó của tôi cho Đức Mẹ.

3.
Đức Mẹ trả lời tôi thế này:

“Con hãy xin ơn được biết đón nhận những an ủi của Chúa”.

“Con hãy xin ơn được biết chia sẻ cho người khác những an ủi Chúa ban cho con”.

4.
Vâng lời Đức Mẹ, tôi đã cầu xin với Chúa như vậy.

Tôi coi sự an ủi của Chúa là lương thực của tôi.

5.
Tôi đón nhận an ủi.

Tôi cho đi an ủi.

6.
Hằng ngày, tôi thường cầu nguyện với Đức Mẹ bằng thầm hát bài ca quen thuộc:

“Lạy Mẹ xin an ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường”.

7.
Đức Mẹ thương an ủi tôi bằng nhiều cách, hoặc trực tiếp hoặc qua những tấm lòng người khác.

8.
Đến nay, tôi nhận ra sự biết đón nhận an ủi và biết cho đi an ủi là một dấu ấn cần thiết của mọi người con của Chúa.

9.
Riêng tôi, tôi rất cần được an ủi, để có sức vượt qua muôn vàn thử thách trong cuộc sống thường ngày. Nhất là khi đã về già.

10.
Tới đây, tôi sực nhớ đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Rất nhiều lần gặp Ngài, Ngài tỏ ra cảm động, khi tôi lấy tình người con thảo bé nhỏ an ủi Ngài.

Tôi không ngờ Ngài đón nhận an ủi một cách khiêm nhường và dễ thương như vậy. Chính thái độ đó của Ngài đã đào tạo tôi.

11.
Hiện giờ, tôi cũng đang được an ủi qua sự tế nhị của các Bề trên của Giáo Phận, của cộng đoàn Hội Thánh địa phương và của đồng bào cả nước.

12.
Đúng là đã có những tế nhị, những nhạy bén trong an ủi dành cho tôi.

13.
Xin hết lòng cảm tạ những tấm lòng đã và đang an ủi tôi.

Long Xuyên, ngày 26.7.2022

---------------------------------------

Bùi-Tuần 2461: HÃY ĐÙM BỌC LẤY NHAU


   + GB. Bùi Tuần

 

Lúc này, tôi đang trong tình trạng một người già sắp ra đi. Tôi hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, con nên trối Bùi-Tuần 2461


1.
Lúc này, tôi đang trong tình trạng một người già sắp ra đi. Tôi hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, con nên trối lại điều gì cho những người thân yêu của con còn ở lại.”

2.
Đức Mẹ trả lời: “Con hãy khuyên họ sống đùm bọc lấy nhau”.

3.
Hãy đùm bọc lấy nhau bằng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương.

4.
Hãy nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Ngài chết thay cho con cái, chứ không đòi con cái chết thay cho Ngài.

5.
Trên thập giá, Chúa Giêsu không kết án buộc tội bất cứ ai. Hơn nữa, Chúa còn xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài.

6.
Đùm bọc lấy nhau là hãy sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương.

7.
Đức Mẹ quả quyết: Nếu thiếu yêu thương thì khi con dâng thánh lễ, dự thánh lễ, Chúa sẽ ngoảnh mặt đi.

8.
Đức Mẹ cho tôi thấy tôi là kẻ tội lỗi, nhưng đã được Chúa đến cứu. Ngài đến để cứu, chứ không để kết án và luận phạt.

9.
Hội Thánh cũng đã đùm bọc lấy tôi bằng yêu thương, tế nhị và bao dung tha thiết.

Nhờ vậy mà tôi mới có hôm nay.

10.
Hôm nay, tôi coi mình như kẻ sắp ra đi. Xin hết lòng cảm ơn những người đã đùm bọc tôi bằng yêu thương.

11.
Tôi tha thiết cầu mong mọi người trong Hội Thánh tại Việt Nam yêu dấu của tôi hãy đùm bọc lấy nhau.

12.
Tình hình đang chuyển biến nhanh chóng với những bất ngờ gây đau đớn.

Trong một tình hình như vậy, sự đùm bọc lấy nhau là rất cần thiết.

13.
Tới đây, Đức Mẹ  đang cho tôi thấy đời tôi là một chuyến đi tình thương.

Tôi chẳng là gì, tôi chẳng có gì, tôi chẳng đáng gì.

Tất cả đều do Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.

14.
Tình hình hiện nay là rất phức tạp. Hãy đùm bọc lấy nhau mà sống.

15.
Thời giờ tôi ra đi và cách tôi ra đi đều thuộc quyền của Chúa. Tôi xin phó thác mình tôi trong tay Chúa một cách đơn sơ và tuyệt đối.

Long Xuyên, ngày 02.8.2022

---------------------------------

Bùi-Tuần 2462: ĐỨC MẸ AN ỦI TÔI


   + GB. Bùi Tuần
 

Mấy ngày nay, tôi hay cầu nguyện với Đức Mẹ bằng thầm hát trong lòng bài ca quen thuộc: “Lạy Bùi-Tuần 2462


1.
Mấy ngày nay, tôi hay cầu nguyện với Đức Mẹ bằng thầm hát trong lòng bài ca quen thuộc:

“Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi, xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường.”

2.
Khi nghĩ nếu những u buồn mà tôi cảm nghiệm trong tôi, tôi thấy sợ. Tôi sợ, nhất là vì thấy mình đang trở nên dư thừa vì gánh nặng cho cộng đoàn đức tin và cộng đoàn xã hội.

3.
Tôi sợ, với hiện tình già yếu của tôi thế này, tôi còn gì để nuôi dưỡng đoàn chiên, mà Chúa giao cho tôi.

4.
Tôi giải bày cho Đức Mẹ tâm trạng u buồn của tôi như thế. Đức Mẹ an ủi tôi thế này: “Con yêu dấu ơi, Mẹ mừng vì con đang sống với Mẹ, một cách đơn sơ và tha thiết”.

5.
Mẹ muốn con hãy sống với Mẹ như đứa con bé nhỏ trong lòng mẹ mình.

6.
Vâng ý Đức Mẹ, tôi trở thành đứa con thơ luôn trong lòng Đức Mẹ.

Bất cứ gì xảy đến trong tôi, tôi đều kêu đến Mẹ.

7.
Tôi sống với Đức Mẹ trong tâm tình phó thác đơn sơ và tuyệt đối.

8.
Đức Mẹ an ủi tôi, Mẹ cho tôi thấy: tuy tôi đang kiệt sức, nhưng chính vì thế, mà Chúa lại thương dùng tôi, để biểu dương lòng thương xót Chúa.

9.
Để đón nhận lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, là lắng nghe Chúa, là ở lại trong Chúa.

10.
Đức Mẹ dạy tôi: Cầu nguyện là đến trước Chúa với tâm thức khó nghèo và sám hối.

11.
Cầu nguyện là đến với Chúa trong tâm thức tuyệt đối tin cậy ở Chúa.

12.
Chính Đức Mẹ ban cho tôi những tâm thức đó.

13.
Càng yếu đuối, càng kiệt sức, tôi càng trở nên trẻ thơ trong lòng Mẹ hiền.

14.
Tôi cảm nhận thấy mình được Mẹ nâng niu, được mẹ ấp ủ, được Mẹ tha thứ.

15.
Đức Mẹ an ủi tôi qua nhiều tấm lòng. Họ an ủi tôi bằng những phục vụ thầm lặng, tế nhị và quên mình.

16.
Đức Mẹ đang cho tôi thấy: Lúc này hơn bao giờ hết, sống đạo nên để ý nhiều đến yếu tố an ủi.

“Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi, xin phá những nối u buồn”.

Thực tế hiện giờ, an ủi của Chúa đang là lương thực cao quí Chúa dùng để nuôi dưỡng tôi.

Long Xuyên, ngày 04.8.2022

--------------------------------

Bùi-Tuần 2463: ĐỨC MẸ BĂNG BÓ NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG LÒNG TÔI

+ GB. Bùi Tuần
 

Khi tôi làm cho ai phải khổ, cho dù vô tình, sau đó tôi được tha thứ, thì lỗi lầm của tôi vẫn để Bùi-Tuần 2463


1.
Khi tôi làm cho ai phải khổ, cho dù vô tình, sau đó tôi được tha thứ, thì lỗi lầm của tôi vẫn để lại trong tôi những vết thương.

2.
Đúng là đau khổ qua đi. Nhưng đã đau khổ không qua đi bao giờ, do vết thương trong lòng.

3.
Khi có người làm cho tôi phải đau khổ bất cứ cách nào cho dù vô tình, và sau đó tôi tha thứ cho họ, thì lỗi lầm của họ vẫn để lại trong tôi những vết thương vô hình gây hậu quả khủng khiếp.

4.
Đúng là đau khổ qua đi. Nhưng đã đau khổ không qua đi bao giờ.

5.
Những vết thương đó trong tôi là vừa nhiều, vừa sâu đậm.

Tôi trình bày tình hình thê thảm đó của tôi cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời tôi: ”Con hãy nhờ Đức Mẹ băng bó các vết thương lòng của con”.

6.
Vâng lời Chúa, tôi chạy đến Đức Mẹ.

Đức Mẹ băng bó những vết thương lòng của tôi một cách dịu dàng khôn tả.

7.
Tôi cộng tác với Mẹ bằng cách tôi dâng mình cho Mẹ.

8.
Tôi dâng mình cho Mẹ, như con thơ trong lòng mẹ mình.

9.
Đức Mẹ nâng niu tôi, ôm lấy tôi, an ủi tôi, và cùng với tôi, Mẹ cầu xin Chúa tha tội cho tôi.

10.
Có nhiều lúc, Mẹ băng bó vết thương trong tôi bằng việc Mẹ nâng tâm hồn tôi lên với Chúa.

11.
Lúc đó, tôi trở nên con người cầu nguyện. Tôi gặp gỡ Chúa, tôi ở lại trong Chúa, tôi lắng nghe Chúa. Tôi vui sướng nói với Chúa: “Lạy Chúa con đây”.

12.
Chúa băng bó mọi vết thương trong lòng tôi, bằng cách Chúa chia sẻ cho tôi chính sự sống của Chúa.

13.
Tôi được Chúa nhận tôi là con của Chúa.

Tôi được cùng với tất cả thiên đàng không ngừng cảm tạ Chúa

14.
Để được Chúa băng bó vết thương như vừa tả, tôi luôn được Đức Mẹ khuyên tôi điều này:

“Con hãy luôn tránh gây vết thương lòng cho kẻ khác”

15.
Chớ bao giờ coi việc gây vết thương lòng cho kẻ khác là chuyện bình thường.

16.
Rất cảm ơn Mẹ đã giúp tôi nhiều lần vượt qua được những đau đớn khủng khiếp do những vết thương lòng từ người này người nọ gây ra cho tôi.

Long Xuyên, ngày 13.8.2022

------------------------------------
------------------------------------

 

Bùi-Tuần 2464: VỮNG TIN VÀO ĐỨC MẸ


   + GB. Bùi Tuần

 

Trong kinh Lạy Cha có câu: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. Sáng nay, khi đọc câu Bùi-Tuần 2464


1.
Trong kinh Lạy Cha có câu: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. Sáng nay, khi đọc câu đó, tôi đã xin Chúa cho tôi biết: Lương thực hằng ngày Chúa thấy cần cho tôi lúc này là gì, thì Chúa thương dạy tôi:  Đó là niềm tin vào Đức Mẹ Maria.

2.
Chúa cho tôi thấy tình hình lúc này là một thời điểm đầy những gian nan khốn khó, bất ổn cả trong đạo, lẫn ngoài đời, để có sức vượt qua muôn vàn thử thách, thì lương thực cần có: Đó là niềm tin vào Đức Mẹ Maria.

3.
Hiểu thánh ý Chúa, tôi xin Chúa thương ban cho tôi ơn biết tin vào Đức Mẹ thì Chúa dạy tôi: Một cách tin vào Đức Mẹ đơn sơ nhất và cũng hữu hiệu nhất, đó là “Chuỗi tràng hạt mân côi”.

Tôi cầm lấy tràng hạt mân côi, và cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh với tâm thức một người con bé nhỏ yếu đuối.

5.
Đọc đi đọc lại nhiều lần.

Càng đọc, tôi càng nhận được niềm tin vào Đức Mẹ tràn vào hồn tôi một cách dịu dàng.

6.
Niềm tin đó thay đổi tôi một cách sâu xa.

Tôi không còn sợ sống, chán sống. Nhưng tôi cảm nhận được một thứ hạnh phúc lạ lùng, đó là trao phó mình tôi cho Đức Mẹ.

7.
Hầu như lúc nào tôi cũng nói chuyện với Đức Mẹ.

8.
Thú thực là tôi khóc bên Đức Mẹ rất nhiều lần. Khóc cũng chính là cầu nguyện. Mà có khóc thì mới nhận được an ủi.

9.
Tôi không khóc cho tôi. Nhưng tôi khóc cho những người thân yêu của tôi, cho Hội Thánh của tôi, cho đồng bào của tôi.

10.
Tôi đang cầu nguyện bằng bài ca quen thuộc: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi, xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con reo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường”.

11.
Tôi tin vào Mẹ, Mẹ đã cứu tôi.

12.
Tôi thấy hiện giờ rất nhiều người tại Việt Nam yêu dấu cũng đang được Đức Mẹ cứu. Họ là Công giáo, rất nhiều người là ngoài Công giáo

13.
Cùng với họ, tôi tin vào Mẹ. Mẹ đang luôn cho chúng tôi nhiều sự lạ lùng.

14.
Mẹ đang trở thành mẹ chung cho mọi người

Xin thú thực là niềm tin của nhiều người ngoài Công giáo đặt nơi Đức Mẹ đã thêm Đức Tin cho tôi.

Long Xuyên, ngày 17.8.2022

---------------------------------

 

Bùi-Tuần 2465: ĐỨC MẸ MUỐN CHÚNG TA AN ỦI ĐỨC MẸ


   + GB. Bùi Tuần

 

Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương sắp tới rồi. Nhân dịp này, tôi cầu xin Đức Mẹ thương an ủi tôi Bùi-Tuần 2465


1.
Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương sắp tới rồi. Nhân dịp này, tôi cầu xin Đức Mẹ thương an ủi tôi, thì Đức Mẹ trả lời: “Con cũng hãy an ủi Mẹ”.

2.
Rồi, Đức Mẹ nhắc cho tôi bài hát quen thuộc sau đây: “ Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hi sinh nhiều yên ủi mẹ khỏi ưu phiền.

3.
Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi hãy an ủi Mẹ, cho Mẹ khỏi ưu phiền.

Mẹ cho tôi nhận ra Mẹ ưu phiền vì rất nhiều lý do,  nhưng lý do sâu đặm nhất là người ta vô ơn

4.
Mẹ ưu phiền cũng rất nhiều, vì nhiều người bỏ Mẹ là người giữ kho ơn thiêng, để đi tìm ở nơi khác không có ơn thiêng.

5.
Hãy an ủi Mẹ, vì Mẹ gặp quá nhiều ưu phiền. Hiện tình đang nguy hiểm, mà không chịu nghe Mẹ.

6.
Tôi thấy có lúc Đức Mẹ khóc. Trinh Nữ Vương bỏ triều thiên xuống, mà khóc.

Tất nhiên Mẹ khóc không vì mình, mà khóc vì con cái Mẹ.

7.
Tôi hỏi Mẹ tại sao Mẹ khóc nhiều thế, thì Mẹ trả lời: “Làm sao Mẹ không khóc khi thấy nhân loại từng giờ đi sai đường lạc lối, đang xuống hỏa ngục.

8.
Mẹ cần được an ủi
Mẹ muốn được an ủi.

9.
Riêng tôi, tôi vẫn thường an ủi Mẹ, bằng cách tôi lần chuỗi tràng hạt Mân côi.

10.
Rất nhiều lúc, tôi an ủi Đức Mẹ bằng sự tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu.

“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi.”

11.
Thực sự, tôi luôn sống mật thiết với Chúa Giêsu. Như cành nho với thân cây nho.

12.
Sống mật thiết với Chúa Giêsu đó là cách rất tốt, để an ủi Đức Mẹ.

13.
Thế là Đức Mẹ an ủi tôi, và tôi được phúc an ủi Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 20.8.2022

-----------------------------------

Bùi-Tuần 2466: ĐỨC MẸ KHUYÊN DẠY TÔI HÃY CHẠY ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ĐỂ XIN ƠN THA THỨ


   + GB. Bùi Tuần
 

Đêm rồi, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng nghe một tiếng hát dịu dàng, giọng nữ. Nội dung lời ca Bùi-Tuần 2466


1.
Đêm rồi, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng nghe một tiếng hát dịu dàng, giọng nữ. Nội dung lời ca là: Hát về lòng thương xót Chúa.

2.
Tự nhiên, tôi nghĩ người hát chính là Đức Mẹ.

Tôi hỏi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ cho tôi biết: Đúng là Đức Mẹ. Mẹ hát để tôn vinh lòng Chúa giàu lòng thương xót.

3.
Chính lòng thương xót Chúa đang kêu gọi nhân loại hãy tìm về với Chúa, để được tha tội, được khỏi phải xuống hỏa ngục, được lên thiên đàng.

4.
Lòng thương xót Chúa khuyên mọi người hãy tìm Nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ ban cho sau. Bởi vì, nếu được cả thế gian này, mà mất linh hồn, thì được ích gì.

5.
Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi: Chính lòng Chúa giàu lòng thương xót mới cứu con người khỏi cơn khủng hoảng hiện nay.

6.
Hiện nay, có nhiều khủng hoảng. Khủng hoảng lớn nhất và nguy hiểm nhất chính là khủng hoảng về niềm tin.

7.
Rất nhiều người bị Satan dám dỗ, chỉ tin vào chính mình hơn là tin vào Chúa và Đức Mẹ.

8.
Nhiều người cũng chẳng còn tin vào những người đang cùng với mình sống trong dòng lịch sử chung.

9.
Khủng hoảng về niềm tin lúc này là phức tạp và rất nguy hiểm.

10.
Trước hiện tình như vậy, Đức Mẹ khuyên dạy tôi:

Hãy vững tin vào Mẹ

Hãy vững tin vào Chúa giàu lòng thương xót

11.
Để được như vậy, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Hãy cầu nguyện rất nhiều cho khỏi mất Đức Tin.

12.
Đức Mẹ cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa: Khi Con Người trở lại, liệu còn ai tin vào Ngài nữa không?

13.
Lời Chúa Giêsu nói trên đây không lạc quan chút nào. Nhưng đó là một cảnh báo mà chúng ta không nên coi thường.

14.
Riêng tôi, tôi tin vào Đức Mẹ và tôi tin vào Chúa giàu lòng thương xót.

15.
Rất nhiều người đang nâng đỡ cho Đức Tin của tôi.

Tôi cầu nguyện rất nhiều, nhận mình là kẻ tội lỗi, tha thiết xin được Chúa tha thứ. Tôi cầu nguyện theo kinh Cáo mình: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…”

Long Xuyên, ngày 25.8.2022

-----------------------------------

Bùi-Tuần 2467: VẤN ĐỀ CHIA SẺ


   + GB. Bùi Tuần

 

Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Con sẽ là con người hạnh phúc khi con cùng với Mẹ chia sẻ đau khổ Bùi-Tuần 2467


1.
Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Con sẽ là con người hạnh phúc, khi con cùng với Mẹ chia sẻ đau khổ và hy vọng của những người khác.

2.
Cùng với lời khuyên dạy trên đây của Mẹ, Mẹ cho tôi nhớ lại hạnh phúc của tôi, khi tôi được người khác chia sẻ đau khổ và hy vọng của tôi.

3.
Thực vậy, có nhiều trường hợp, tôi quằn quại, vật vã, với những đau khổ cả phần xác, lẫn phần hồn.

4.
Tôi chỉ biết cầu nguyện: “Đức Mẹ gửi đến tôi những tấm lòng chia sẻ”.

5.
Họ chia sẻ bằng nhiều cách. Cách nào cũng đậm đà yêu thương. Tôi cảm nhận được một cách dễ dàng. Tôi tin đó là do Chúa.

6.
Đang khi đó, quỷ Satan ra sức quậy phá. Nó gửi đến tôi những người chia sẻ giả dối.

7.
Dấu chỉ chắc chắn nhất để nhận ra những kẻ ma quỷ dùng để hại tôi, đó là họ tìm thủ lợi và thất tín.

8.
Thế là có chia sẻ tốt và có chia sẻ không tốt.

9.
Do vậy, chia sẻ lúc này đang trở thành một vấn đề rất phức tạp.

10.
Trước một tình hình càng ngày càng phúc tạp hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi nhớ lời Chúa Giêsu hay nhắc đi nhắc lại trong Phúc âm, đó là “Hãy cầu nguyện và tỉnh thức”.

11.
Riêng tôi, tôi tỉnh thức và cầu nguyện bằng tinh thần luôn hiệp nhất với Hội Thánh Chúa.

12.
Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi được thuộc về Hội Thánh Chúa.

13.
+ Tôi tự hào vì là người Việt Nam.
+ Tôi tự hào vì tôi thuộc về Hội Thánh Chúa.

14.
+ Có những lúc tôi đi sai, thì Đức Mẹ đã thương cứu tôi, dẫn tôi trở về con đường thánh ý Chúa.

+ Tôi được Mẹ chia sẻ cho nhiều an ủi và hy vọng.

Xin hết lòng cảm tạ Mẹ.

15.
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ !...

Long Xuyên, ngày 27.8.2022

------------------------------------

Bùi-Tuần 2468: THA THIẾT VỚI ƠN TRỞ VỀ VỚI CHÚA


   + GB. Bùi Tuần

 

Mấy ngày nay, tình hình diễn biến rất phức tạp trong mọi lĩnh vực. Trước thực tế đầy bất ổn Bùi-Tuần 2468


1.
Mấy ngày nay, tình hình diễn biến rất phức tạp trong mọi lĩnh vực.

Trước thực tế đầy bất ổn đó, Đức Mẹ khuyên dạy tôi thế này: “Con ơi, con cần chọn cho con một lối sống bảo đảm cho con được hạnh phúc. Đó là hãy tha thiết xin Chúa ban cho con ơn trở về với Chúa”.

2.
Với lời khuyên dạy trên đây, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại những Thánh lễ tôi đã dâng ở Lộ Đức.

Tôi đã tới Lộ Đức nhiều lần. Lần nào cũng được dâng thánh lễ ở hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra cùng với Benedetta năm 1858.

3.
Khi dâng Thánh lễ tại đó, tôi đã được Đức Mẹ ban cho rất nhiều ơn. Trong các ơn đó, ơn trọng nhất là ơn tha thiết với sự trở về với Chúa.

4.
Để hỗ trợ cho tâm thức trở về với Chúa, tôi thường thầm hát bài thánh ca sau đây (CON NAY TRỞ VỀ - NS. Hùng Lân):

1/-. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.

ÐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2/-. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, cỏ lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

3/-. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

5.
“Con nay trở về” đang là nguồn an ủi lớn cho tôi. Tôi cảm nhận một sự ngọt ngào sâu đậm:

6.
Lúc này, tôi không một mình trở về với Chúa. Bởi vì xung quanh tôi, nhiều người cũng đang trở về với Chúa. Họ đang nâng đỡ tôi trên con đường trở về với Chúa.

7.
Họ đang cùng với tôi hát cảm tạ ơn Chúa:

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.” (ĐẾN MUÔN ĐỜI – NS.
Đàm Ninh Hoa).

Long Xuyên, ngày 04.9.2022

-------------------------------


Bùi-Tuần 2469: NHỚ VỀ ĐỨC HỒNG Y P.X NGUYỄN VĂN THUẬN


+ GB. Bùi Tuần

 

Cách đây vài ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhắc đến Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Bùi-Tuần 2469


1.
Cách đây vài ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nhắc đến Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận.

2.
Ngài khen ngợi Đức Hồng Y Thuân về nhiều đức tính tốt. Ngài khuyên mọi người hãy học nơi Đức Hồng Y Việt Nam nổi tiếng này.

3.
Riêng tôi, đã từ lâu rồi, tôi không những học hỏi nơi Đức Hồng Y Thuận nhiều điều tốt đẹp, mà còn hay cầu nguyện với Ngài.

4.
Tôi rất gần gũi với Ngài. Ngài đúng là một người con thảo của Chúa, của Hội Thánh, của quê hương Việt Nam.

5.
Một điều hơi lạ, là khi tôi cầu nguyện với Đức Hồng Y Thuận, tôi thường hay cầu nguyện với Bà mẹ của Ngài.

6.
Mẹ của Ngài là Bà Ẩm. Bà hay khuyên các con mình hãy tha thứ cho mọi kẻ đã gây khổ cho gia đình mình bất cứ vì lý do nào.

7.
Tôi đã được gặp Bà ở Roma, dịp Bà sang thăm Đức Hồng Y Thuận.

Nét đẹp của Bà là khiêm tốn và hy sinh.

8.
Tôi xác tín, sớm muộn Đức Hồng Y P.x Nguyễn Văn Thuận cũng sẽ được phong thánh.

9.
Nhiều người cầu khẩn với Ngài, và đã được ơn.

10.
Khi tôi cầu nguyện với Ngài, tôi vẫn gọi Ngài bằng từ ngữ thân thương: “Chú Thuận ơi”

Và Ngài cũng gọi tôi bằng từ ngữ dành cho bạn thân: “Chú Tuần ơi”

11.
Lúc này, chú Thuận hay khuyên tôi nên cầu nguyện và tỉnh thức, như lời Chúa khuyên dạy xưa.

Còn tôi, tôi xin Ngài cầu nguyện cho tôi được ơn trở về với Chúa.

12.
Ngài và tôi, hay cầu nguyện chung với nhau theo Kinh Hãy nhớ:

“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.”

13.
Nhiều lúc, chúng tôi lại cầu nguyện chung với nhau theo bài hát:

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong…” (GIA NGHIỆP ĐỜI CON -
Lm. Thái Nguyên).

Long Xuyên, ngày 05.9.2022

---------------------------

Bùi-Tuần 2470: CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN ĐƯỢC LÀ CON CHÚA

   + GB. Bùi Tuần
 

Sắp đến lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/9), tôi xin Đức Mẹ món quà nào, mà Mẹ cho là quí nhất và Bùi-Tuần 2470


1.
Sắp đến lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/9), tôi xin Đức Mẹ món quà nào, mà Mẹ cho là quí nhất và cần nhất cho tôi.

2.
Đức Mẹ thương trả lời tôi thế này: Điều con xin với Mẹ là rất đẹp lòng Mẹ.

Vậy món quà quí nhất và cần nhất cho con, chính là Mẹ đây.

3.
Chính Chúa đã trao phó con cho Mẹ. Mẹ đã nhận con là con của Mẹ. Mẹ đã dành cho con sự nâng niu, sự an ủi, sự cứu độ.

4.
Để cảm tạ Chúa về món quà Mẹ vừa nói với con, con hãy luôn sống tinh thần cảm tạ Chúa.

5.
Con hãy cảm tạ Chúa theo như bài thánh ca quen thuộc:

“Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài.
Vì tình thương bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh, Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.” (ĐẾN MUÔN ĐỜI -
Đàm Ninh Hoa)

6.
Vâng ý Mẹ, tôi đã nhìn lên Chúa, mà cảm tạ Chúa.

7.
Càng cảm tạ Chúa vì ơn Chúa đã ban cho tôi Đức Mẹ, tôi càng cảm nhận thấm thía ơn Chúa nhận tôi làm nghĩa tử.

8.
Được Chúa nhận tôi làm con của Chúa, đó là ơn căn bản, mà Chúa muốn tôi phải luôn đề cao.

9.
Nghĩa là cho dù có lúc tôi cũng nên cảm tạ Chúa vì tôi được là thế này thế nọ, nhưng ơn căn bản vẫn là ơn được làm con của Chúa.

10.
Khi tôi cảm tạ Chúa vì ơn được là con của Chúa, tôi cảm thấy rất vui.

11.
Khi vui như vậy, tôi nhận ra giá trị của niềm vui trong Chúa là một ơn tôi cần cảm tạ Chúa và cần loan truyền cho mọi người biết.

12.
Loan tryền bất cứ niềm vui nào luôn là điều không dễ. Phương chi loan truyền niềm vui trong Chúa.

13.
Dù vậy, tôi tin điều khó đó vẫn đang được Chúa thực hiện nơi nhiều tâm hồn, trong đó có tôi và nhiều ngươi tại Việt Nam hôm nay.

14.
Chúng tôi đang cùng nhau hát bài “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa”. Người chỉ huy hát là chính Đức Mẹ Maria. Mẹ hát để cảm tạ Chúa, nhân kỷ niệm sinh nhật của Mẹ.

Long Xuyên, ngày 07.9.2022

----------------------------------

Bùi-Tuần 2471: CẦU NGUYỆN VỚI CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI


   + GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi, yếu đuối. Tôi xin Đức Mẹ thương giúp Bùi-Tuần 2471


1.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi, yếu đuối. Tôi xin Đức Mẹ thương giúp tôi cầu nguyện cách nào cho thích hợp với tình trạng đó của tôi. Tình trạng đó được tôi gọi là túng nghèo, thiếu thốn về đàng thiêng liêng.

2.
Đức Mẹ thương dạy tôi thế này:

Đơn giản nhất là con hãy cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân côi.

3.
Khi lần chuỗi tràng hạt Mân côi, con hãy cùng với Mẹ ca tụng Chúa và cảm tạ Chúa đã làm nhiều sự lạ lùng cho Mẹ.

4.
Rồi, con cũng hãy ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã làm cho con bao điều lạ lùng.

5.
Điều lạ lùng nhất là Chúa đã cho con có một người Mẹ tuyệt vời, đó là chính Mẹ đây.

6.
Tôi đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi như Mẹ dạy trên đây. Kết quả là tôi đã nhận được rất nhiều ơn quí giá.

7.
Trước hết, tôi cảm thấy mình trở thành bài ca ngợi khen Chúa. Xưa, Đức Mẹ đã hát lên bài Magnificat, “Linh hồn tôi tung hô Chúa…”. Nay, tôi cũng được Mẹ chia sẻ cho tâm tình ca ngợi Chúa, phần nào đó, phần đó rất tuyệt vời.

8.
Đến đây, tôi cũng nhận ra Chúa đã và đang làm nhiều sự lạ lùng nơi nhiều người khác.

9.
Có những người trước đây bị tôi tưởng là không tốt. Nhưng nhờ chuỗi tràng hạt Mân côi, tôi được Đức Mẹ cho biết họ là những người đang được Chúa dùng để làm chứng về nhiều sự lạ lùng Chúa đang thực hiện trong lịch sử cứu độ lúc này.

10.
Riêng tôi, lúc này tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi, một cách đơn sơ như trẻ nhỏ.

11.
Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Nếu các con không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 18,2)

12.
Tôi lần chuỗi Mân côi, mà luôn một mực vững tin vào Chúa, vào Đức Mẹ, đó là cách làm  cho tôi trở nên như trẻ nhỏ, mà Chúa muốn.

13.
Một lần  nữa, tôi cảm tạ Mẹ đã dạy tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi.

Chuỗi Mân côi đang cứu tôi, đang dẫn dắt tôi về Thiên Đàng với Chúa là Cha của tôi.

Long Xuyên, ngày 10.9.2022

--------------------------------
 

Bùi-Tuần 2472: HÃY CỘNG TÁC VỚI ĐỨC MẸ


   + GB. Bùi Tuần

 

Tôi mới hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, lúc này Mẹ vui hay buồn ?” Đức Mẹ trả lời: “Con ơi, lúc này Mẹ Bùi-Tuần 2472


1.
Tôi mới hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, lúc này Mẹ vui hay buồn ?”

Đức Mẹ trả lời:

“Con ơi, lúc này Mẹ rất đau buồn, vì nhiều người đó đây đang trên đường xuống hỏa ngục”.

2.
Nhưng, lúc này Mẹ cũng được vui, vì nhiều người đang cộng tác với Mẹ để cứu các linh hồn.

3.
Tôi hỏi: Họ cộng tác với Mẹ thế nào? Đức Mẹ trả lời:

“Họ cộng tác với Mẹ bằng thực hành những gì Mẹ đã dạy ở Fatima”, đó là:

          + Hãy sám hối
          + Hãy tôn sùng mẫu tâm
          + Hãy năng lần hạt Mân côi

4.
Đức Mẹ cho tôi biết: Những người cộng tác với Mẹ là một số khá đông, thuộc đủ mọi thành phần. Họ được Đức Mẹ nâng đỡ.

5.
Nhưng họ cũng bị thử thách. Họ phải phấn đấu, để luôn vững tin vào Mẹ.

6.
Họ vững tin vào Mẹ, như con thơ tin vào mẹ yêu dấu của mình.

7.
Riêng tôi, tôi thường hay nói với Đức Mẹ thế này: “ Mẹ ơi, con tin vào Mẹ. Mẹ dạy con làm gì, thì con xin vâng làm điều Mẹ dạy”.

8.
Thế là tôi được bình an.

9.
Hằng ngày, tôi vâng lời Mẹ, mà sám hối, tôn sùng mến tin và lần chuỗi Mân côi.

10.
Tôi phó thác sự sống và sự chết của tôi cho Mẹ.

11.
Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện rất nhiều cho những kẻ tin vào Mẹ, tin vào Chúa.

12.
Khi họ tin vào Lời Mẹ, tin vào Lời Chúa, họ sẽ được bình an, hạnh phúc.

13.
Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hết lòng cảm tạ Đức Mẹ, đã thương cho tôi được cộng tác với Đức Mẹ.

14.
Mẹ đang lo cho tôi đủ thứ, từ phần xác đến phần hồn.

15.
Đức mẹ đang cùng tôi cảm tạ ơn Chúa:

“ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.
(ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa).

Long Xuyên, ngày 12.9.2022

---------------------------------

Bùi-Tuần 2473: HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH


+ GB. Bùi Tuần
 

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi hãy sống như một của lễ trước mặt Chúa. Tôi hỏi Bùi-Tuần 2473


1.
Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi hãy sống như một của lễ trước mặt Chúa.

Tôi hỏi Mẹ: Sống như một của lễ trước mặt Chúa là thế nào?

Thì Đức Mẹ trả lời:

Con hãy sống yêu thương và hy sinh

2.
Lễ suy tôn Thánh giá và lễ Đức Mẹ sầu bi nhắc nhớ hai điều này:

Yêu thương, mà không hy sinh là yêu thương giả.

Hy sinh, mà không yêu thương là hy sinh thừa.

3.
Như vậy, đã yêu thương thì phải chấp nhận khổ đau

4.
Tôi đã vâng lời Đức Mẹ, mà sống như vậy.

Và tôi tự nhiên rất tôn sùng Thánh giá.

+ Tôi hay nhìn lên Thánh giá.
+ Tôi hay hôn kính Thánh giá.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá trên mình.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá trên những gì tôi ăn.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá khi tôi sợ hãi.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá khi tôi bị quỉ cám dỗ.
+ Tôi bao giờ cũng làm dấu Thánh giá khi tôi ngủ, khi vừa thức dậy.

5.
Tôi cảm thấy:

+ Thánh giá đã cứu tôi.
+ Thánh giá đã che chở tôi.
+ Thánh giá đã cho tôi sức mạnh.
+ Thánh giá đã phục sinh tôi

6.
Gương sáng về Thánh giá là:

+ Chúa Giê-su

+ Đức Mẹ

7.
Hiện giờ, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy một gương sáng đương thời về Thánh giá. Đó là Đức Giáo Hoàng Phanxico.

8.
Hình ảnh Đức Phanxico ngồi xe lăn thăm mục vụ, kể cả khi dâng lễ là một gương về yêu thương và hy sinh.

9.
Lúc này tôi cũng đang được may mắn thấy nhiều gương sáng về thánh giá nơi nhiều người xung quanh tôi.

10.
Họ yêu thương, nên hy sinh.

Họ hy sinh vì yêu thương.

Và như vậy, họ sống như một thánh lễ.

11.
Chúa đang dùng họ, để xóa đi những lạm dụng về Thánh giá, mà nhiều người đã sai phạm trong lịch sử đó đây.

12.
Vinh dự của chúng ta là Thánh giá Chúa Ki-tô, “nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống lại” (Gl 6,14)

Long Xuyên, ngày 14.9.2022

------------------------------

Bùi-Tuần 2474: SỐNG BÁC ÁI LÚC NÀY


   + GB. Bùi Tuần

 

Hôm nay là thứ bảy. Tôi thường nhìn thứ bảy hằng tuần là ngày Kính Đức Mẹ. Tự nhiên hôm nay Bùi-Tuần 2474


1.
Hôm nay là thứ bảy. Tôi thường nhìn thứ bảy hằng tuần là ngày Kính Đức Mẹ.

Tự nhiên hôm nay tôi nghe lòng tôi được Đức Mẹ đốt lên một ngọn lửa, mà tôi gọi là ngọn lửa thao thức về sống bác ái thời điểm này.

2.
Đức Mẹ cho tôi thấy cảnh một Hội Thánh tưng bừng sống bác ái dưới nhiều hình thức.

3.
Có những người cho đi những gì mình có, họ hãnh diện.

4.
Có những người lại xin người khác nâng đỡ mình. Họ khiêm tốn.

5.
Họ khiêm tốn, không phải khi họ chỉ xin được người công giáo nâng đỡ, mà cũng xin cả những người ngoài công giáo nâng đỡ họ.

6.
Và thực sự, họ được nhiều người ngoài công giáo nâng đỡ họ, cả vật chất lẫn tinh thần.

7.
Nhìn cảnh đó, tôi được Đức Mẹ cho tôi nhớ tới những trường hợp xưa. Chính Chúa Giê-su đã khen những người ngoại đạo.

8.
Thí dụ, về gương biết ơn Chúa, thì Chúa nêu gương mười người bị phong cùi được Chúa chữa khỏi, thì chỉ có một người ngoại giáo trở lại cảm ơn Chúa. (Lc 17. 17-19)

9.
Về gương khiêm nhường và tin vào Chúa, thì Chúa nêu gương ông sĩ quan ngoại giáo có người đầy tớ bệnh, xin Chúa chữa: Ông nói ông không xứng đáng được Chúa đến nhà ông, mà chỉ xin Chúa phán một lời. ( Lc 7. 6-7)

10.
Riêng tôi, khi thấy cảnh sống bác ái đang diễn ra tại nhiều nơi tại Việt Nam này, tôi thấy rất phức tạp.

Đức Mẹ khuyên dạy tôi đừng lạc quan, mà cũng đừng bi quan. Nhưng hãy khiêm tốn tin tưởng ở Chúa.

11.
Vâng lời Đức Mẹ, tôi đang sống tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Từng bước đi, từng hơi thở, tôi phó thác tôi cho Chúa.

12.
Đối với tôi, sống bác ái là biết cho đi và cũng biết lãnh nhận. Biết cho kẻ xin tôi, và tôi cũng biết xin người khác, bất chấp kẻ ấy là ai.

13.
Chính như vậy, mà nhiều người đã gặp được Chúa.

14.
Sống bác ái hôm nay là một bài ca rộn ràng khiêm tốn.

15.
“ĐK: Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.

a. Chúa biết con đây bao yếu đuối. Đường đời muôn gian nguy giăng lối. Chúa là đường dẫn soi trên trần. Xin dắt dìu về ánh Thiên nhan.

b. Chúa biết tâm tư con héo úa. Ngày và đêm con kêu van Chúa. Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng. Xin cứu hồn khỏi chốn hư vong.

c. Hãy giúp con kiên trung đoan hứa. Trọn đời con xin dâng hiến Chúa. Dưỡng nuôi con sống trong thánh tịnh. Kính tiến Người bài hát tôn vinh.” (Xin Thương Đỡ Nâng - Dao Kim).

Long Xuyên, ngày 17.9.2022

---------------------------------

Bùi-Tuần 2475: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY QUAN TÂM NHIỀU HƠN ĐẾN SỨC KHỎE TINH THẦN


   + GB. Bùi Tuần

 

Từ mấy tháng qua, tôi thấy sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng. Tôi cầu xin Đức Mẹ thương cứu tôi Bùi-Tuần 2475


1.
Từ mấy tháng qua, tôi thấy sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng. Tôi cầu xin Đức Mẹ thương cứu tôi.

2.
Bằng nhiều cách, Đức Mẹ trả lời tôi, đại khái thế này:

Lo cho sức khỏe phần xác là điều tốt. Nhưng lo cho sức khỏe tinh thần là điều hết sức quan trọng, không được coi thường.

3.
Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi thế nào là lo cho sức khỏe tinh thần.

4.
Đức Mẹ trả lời tôi:

Người có sức khỏe tinh thần là người có khả năng nhận ra đâu là những thuận lợi, đâu là những nguy cơ cho hạnh phúc của mình và của người khác ở đời này, nhất là ở đời sau.

5.
Cùng với lời khuyên dạy trên đây, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy tấm gương về sức khỏe tinh thần đó là Đức Giáo Hoàng Phanxico.

6.
Đức Phanxico đang rất yếu về sức khỏe thân xác, nhưng Ngài lại đang rất khỏe về tinh thần.

7.
Với sức khỏe tinh thần rất mạnh, Đức Phanxico đang cảnh báo tất cả thế giới về những nguy cơ có khả năng gây hại trầm trọng cho thế giới.

8.
Đồng thời Đức Phanxico cũng giới thiệu cho tất cả thế giới con đường cứu độ đó là hãy khiêm tốn cậy tin vào Chúa, trở về với Chúa.

9.
Tôi thấy,

Cùng với Đức Phanxico, nhiều người trên thế giới hôm nay cũng tỏ ra sức khỏe tinh thần của mình là rất lạ lùng.

10.
Tôi vui mừng nhận thấy ngay tại Việt Nam hôm nay, những người có sức khỏe tinh thần mạnh mẽ không phải là số ít.

11.
Tôi đã gặp một người bình thường. Họ nói với tôi: “Việc lành nhỏ nhất, tôi cũng ráng làm. Việc xấu nhỏ nhất, tôi cũng hết sức xa tránh”.

12.
Như thế chứng tỏ họ có một sức khỏe tinh thần được Chúa ban, giúp họ sống tốt trong gia đình, với thôn xóm, với cộng đoàn.

13.
Từ những gì tôi trình bày ở trên, tôi xác tín sức khỏe phần xác là cần, nhưng sức khỏe tinh thần thì cần hơn.

14.
Riêng tôi, khi tôi có sức khỏe tinh thần, tôi cảm thấy mình khiêm tốn hơn đối với người khác.

15.
Lúc này sức khỏe tinh thần của tôi là biết đợi chờ những gì Chúa muốn thực hiện nơi tôi, để làm sáng danh Chúa theo thánh ý Chúa.

16.
“ĐK. Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.

1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.”
(GIA NGHIỆP ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên).

Long Xuyên, ngày 19.9.2022

-------------------------------

Bùi-Tuần 2476: ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CỨU TÔI


   + GB. Bùi Tuần
 

Càng về già, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối cả phần xác, cả phần hồn. Với những yếu đuối như Bùi-Tuần 2476


1.
Càng về già, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối cả phần xác, cả phần hồn.

Với những yếu đuối như thế, tôi cho mình là gánh nặng cho chính mình, nhất là cho những người khác. Tôi sợ hãi, buồn phiền.

2.
Ma quỉ lợi dụng tình hình đó, đã nhiều lúc cám dỗ tôi bi quan với Chúa. Nó xúi tôi là Chúa đã ruồng bỏ tôi.

3.
Đúng những lúc như thế, thì xuất hiện những tấm lòng tốt đến cứu tôi.

4.
Bằng nhiều cách, họ an ủi tôi. Họ kéo tôi ra khỏi những con sợ hãi, phiền muộn.

5.
Bằng nhiều cách, Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại cho tôi điều này: “Chúa cứu con qua những con người”.

6.
Những người Chúa gửi đến cho con để cứu con thuộc nhiều loại khác nhau. Mỗi người cứu con theo kiểu cách của riêng họ.

7.
Dù họ là thế nào, con cũng hãy biết ơn họ.

8.
Đồng thời, con hãy cảm tạ Chúa đã dùng họ để cứu con.

9.
Từ đó, Đức Mẹ dạy tôi thêm: “Chính con, tuy yếu đuối hèn mọn, cũng có thể được Chúa dùng, để cứu kẻ khác.

10.
Thế là người này cứu người kia. Người này biết ơn người nọ.

11.
Riêng tôi, nhờ sống như thế, nên tôi thoát khỏi tâm thức bi quan về mình.

12.
Thú thực là để được như vậy, tôi cũng phải phấn đấu rất nhiều với chính mình.

13.
Trong phấn đấu, tôi luôn luôn cầu xin Đức Mẹ cho tôi được ơn vững tin vào Mẹ, vào Chúa.

14.
Tôi rất biết ơn những người đã và đang khuyến khích tôi vững tin vào Chúa và Đức Mẹ.

15.
Sống biết ơn những người đã và đang cứu tôi, đó là Tin Mừng Đức Mẹ khuyên tôi loan báo.

16.
Biết ơn đang là lương thực nuôi dưỡng linh hồn tôi.

17.
Tôi biết ơn mọi lúc mọi nơi, dù khi sống, dù khi chết.

18.
“ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.
(ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa)

Long Xuyên, ngày 20.9.2022

----------------------------------

Bùi-Tuần 2477: NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG


   + GB. Bùi Tuần
 

Những ngày này, tôi không biết tôi nên cầu chúc cho tôi và những người thân của tôi điều gì Bùi-Tuần 2477


1.
Những ngày này, tôi không biết tôi nên cầu chúc cho tôi và những người thân của tôi điều gì. Tôi cầu xin Đức Mẹ thương dạy tôi. Thì Đức Mẹ soi sáng cho tôi thế này:

2.
“Con nên cầu chúc cho con và những người thân của con được Chúa ở cùng”.

3.
Cùng với lời khuyên đó, Đức Mẹ cho tôi được trải qua những giây phút lạ lùng, là được cảm nghiệm hạnh phúc được Chúa ở cùng tôi.

4.
Có một lúc, khi tôi được biết Chúa đang ở cùng tôi, thì tôi nghe thấy trong tôi tưng bừng ca hát những bài ca lạ lùng chan chứa yêu thương.

5.
Những giây phút thiêng liêng đó thường kéo dài không lâu, nhưng gây ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Với những giây phút đó, Đức Mẹ khuyên dạy tôi mấy điều sau đây:

6.
Một là con hãy cầu chúc cho con và cho những người thân của con được có Chúa ở cùng.

7.
Hai là khi cầu chúc điều đó, thì phải hết sức trân trọng và khiêm nhường.

8.
Đừng cầu chúc một cách máy móc.

9.
Càng không được cầu chúc như một nạt nộ.

10.
Riêng tôi, lúc này thường được nghe muôn vàn lời chúc gửi đến tâm hồn tôi, giúp tôi an tâm vì được Chúa ở cùng tôi.
11.
Đức Mẹ khuyên tôi khi nhận được những lời cầu chúc, thì phải biết thận trọng phân định. Bởi vì Satan sẽ tìm cách đưa ra những Tin mừng giả.

12.
Do vậy, Đức Mẹ khuyên tôi hãy luôn khiêm tốn, vâng phục những người có chức quyền trong Hội Thánh.

13.
Chính tôi lúc này rất khao khát được vâng phục Đức Giáo Hoàng và các người đại diện chính thức của Đức Giáo Hoàng ở các địa phương.

14.
Sống như vậy, tôi được bình an. Sống như vậy, tôi tin tôi có Chúa ở cùng tôi.

15.
Với tình hình như trên đây, tôi xin cầu chúc cho từng người anh chị em được Chúa luôn luôn, mãi mãi ở cùng.

16.
ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

a. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

b. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.
(ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa)

Long Xuyên, ngày 23.9.2022

-------------------------------------------------

Bùi-Tuần 2478: NHÂN NGÀY TÔN VINH NGƯỜI CAO TUỔI (01/10/2022) ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HAI CHỮ “TỪ TỪ”


   + GB. Bùi Tuần
 

Năm nay tôi gần 100 tuổi, sức khỏe của tôi biến chuyển theo chiều hướng xấu. Tôi xin Đức Mẹ Bùi-Tuần 2478


1.
Năm nay tôi gần 100 tuổi, sức khỏe của tôi biến chuyển theo chiều hướng xấu.

Tôi xin Đức Mẹ thương cứu tôi. Bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên tôi chỉ một lời vắn tắt sau đây:

2.
Con hãy biết sống từ từ.

Đức Mẹ chỉ dẫn cho tôi biết thế nào là sống từ từ một cách cụ thể như sau:

3.
          + Con hãy đứng dậy một cách từ từ
          + Con hãy bước đi một cách từ từ
          + Con hãy nuốt đồ ăn một cách từ từ
          + Con hãy hít thở một cách từ từ

4.
Với cách sống một cách từ từ như thế, tôi được Đức Mẹ dạy tôi về sự khiêm nhường và hiền lành, mà Chúa Giê-su đã dạy.

5.
Riêng tôi, tôi coi mình là kẻ tội lỗi dưới đáy vực sâu. Tôi được Chúa từ từ kéo lên khỏi vực sâu đó.

6.
Chúa vừa kéo tôi lên, vừa an ủi tôi.

Tôi hiểu Chúa không cứu tôi bằng hình thức đau khổ, mà cứu tôi bằng hình thức tình yêu.

7.
Tôi nhận ra

Chúa Giê-su đúng là tình yêu cứu độ.

8.
Tôi cảm nhận rất rõ niềm vui, mà Chúa Giê-su ban cho tôi, đó là sự khiêm nhường và hiền lành của Chúa.

9.
Từ cảm nhận đó, tôi cũng nhận ra niềm vui đến với tôi từ những người khiêm nhường hiền lành.

Đúng thế, có những người đến với tôi mang lại cho tôi niềm vui có sức cứu độ, đó là niềm vui do sự khiêm nhường và hiền lành của họ.

10.
Phải từ từ thì mới nhận ra được những niềm vui cứu độ đó.

11.
Đức Mẹ dạy tôi hai chữ “từ từ” để biết sống hạnh phúc.

          + Có khi chậm mà thành công
          + Có khi vội sẽ phải thất bại

12.
“ Từ từ”

Xin cảm ơn Đức Mẹ đã dạy tôi sống Tin Mừng bằng khôn khéo thích nghi với thực tế cuộc sống, đó là phải từ từ.

13.
ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

a. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiếng dâng Người tấm lòng cậy trông.

b. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin. - (CA TÌNH TRI ÂM - Lm. Kim Long)

Long Xuyên, ngày 26.9.2022

------------------------------

Bùi-Tuần 2479: HÃY KHIÊM TỐN VỮNG TIN VÀO CHÚA: ĐÓ LÀ LỜI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI DỊP LỄ KÍNH ĐỨC TỔNG LÃNH MICAE


   + GB. Bùi Tuần
 

Tôi vẫn quan niệm Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là nhân vật đầy sức mạnh. Do vậy, nhân Bùi-Tuần 2479


1.
Tôi vẫn quan niệm Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là nhân vật đầy sức mạnh. Do vậy, nhân lễ Kính Ngài, tôi xin Đức Mẹ ban cho tôi quà của Đức Tổng Micae.

Tôi đã nhận được.

2.
Quà mà Ngài ban cho tôi thực quí giá, đó là sức mạnh vững tin vào Chúa.

Cho dù gặp thử thách đến đâu, mà vẫn vững tin chỉ Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, chỉ Đức Giê-su Ki-tô là Tin Mừng cứu độ của tôi.

3.
Đức Giê-su Ki-tô cứu tôi không bằng những hình thức mắng trách, dọa nạt, nhưng bằng những hình thức dịu dàng mà mạnh mẽ.

4.
Chúa dùng niềm vui quấn lấy tôi, để kéo tôi ra khỏi vực sâu tội lỗi.

5.
Tôi cảm nhận mình vừa được cứu, vừa được tha thứ.

6.
Thú thực là có nhiều lúc tôi rất đau buồn, sợ hãi. Nhưng chính những lúc như thế, tôi nhận được sức mạnh để vững tin vào Chúa.

7.
Trong lúc gian nan khốn khó, mà vững tin vào Chúa, đó là sự thực tôi đang được thấy nơi tôi và nơi nhiều người xung quanh tôi.

8.
Đức Mẹ cho tôi biết, thử thách sẽ còn nhiều. Do vậy, các con của Mẹ rất cần có sức mạnh, để vững tin vào Chúa, để luôn trung thành với Chúa.

9.
Hãy cầu xin Chúa sức mạnh đó, thì Chúa sẽ ban cho.

10.
Nghĩa là phải khiêm nhường cầu nguyện. Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lại lời thánh Phê-rô đã nhắn nhủ: “Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”

11.
Sống khiêm nhường, đó là một sức mạnh thiêng liêng quí giá, mà chúng ta cần cầu chúc cho nhau.

12.
Nếu tôi không lầm, thì hình như tại Việt Nam chúng ta không có những bài thánh ca, ca tụng sự khiêm nhường. Nhận thức được điều đó, chính là khiêm nhường.

13.
Nhưng tôi đã lầm, vì tuy không có những bài ca ca tụng sự khiêm nhường, nhưng vẫn có những cuộc đời sống làm chứng cho sự khiêm nhường.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Long Xuyên, ngày 29.9.2022

--------------------------------

Bùi-Tuần 2480: CHỊ THÁNH TERESA NHẮC LẠI ĐIỀU CĂN BẢN NHẤT, ĐÓ LÀ THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT


   + GB. Bùi Tuần
 

Hôm nay là lễ Kính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-su. Tôi xin Đức Mẹ cho tôi biết Chúa muốn dùng Bùi-Tuần 2480


1.
Hôm nay là lễ Kính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-su.

Tôi xin Đức Mẹ cho tôi biết Chúa muốn dùng Thánh nữ Teresa để dạy con cái Chúa điều gì.

2.
Đức Mẹ trả lời: Chúa dùng Teresa để nhắc nhở một điều quan trọng, đó là: Thiên Chúa là Tình yêu thương xót

3.
          + Điều đó, Chúa Giê-su đã loan báo.
          + Thánh Gioan Tông đồ đã quả quyết.
          + Thánh Phao-lô đã ca tụng.
          + Nhiều vị Thánh qua các thời đại đã nói lên.

4.
Thánh nữ Teresa thì nói lên điều đó một cách hết sức đơn giản.

Qua cuốn Truyện Một Tâm Hồn, chị viết theo lệnh Bề trên, Teresa cho thấy luôn sống với Chúa một cách mật thiết.

5.
+ Chị luôn phó thác mình cho Chúa.

6.
+ Chị làm gì đều làm vì yêu mến.

7.
+ Chị dùng tình yêu thương xót Chúa như nghị lực để sống giờ phút gian nan.

8.
+ Chị dùng tình yêu thương xót Chúa, để lôi kéo các linh hồn.

9.
Cuộc sống của chị tóm tắt là: Tất cả đều do Tình yêu thương xót Chúa.

Tất cả đời tôi là làm chứng cho Tình yêu thương xót Chúa.

10.
Cuộc sống như thế của chị Thánh Teresa đã lan tỏa trong nhiều người, trong đó có tôi.

11.
Chúa là Tình yêu thương xót đốt lên trong tôi một sự khao khát Chúa.

12.
Khao khát đó đã được Kinh Thánh diễn tả nhiều cách như: Con nai khát tìm suối nước; Như người lính gác mong chờ rạng đông.

13.
Riêng tôi, sự khao khát Chúa được thể hiện ở sự tôi hay nhìn vào Chúa Giê-su ngự trong phép Thánh Thể. Tôi rước lễ cách thiêng liêng.

14.
Do vậy, cuộc sống của tôi trở nên đơn sơ.

15.
Hiện giờ tôi đang còn giữ một chút tóc của chị Thánh Teresa. Mẹ Bề Trên dòng Lisieux đã tặng tôi từ lâu lắm rồi.

16.
Nhìn chút tóc đó, tôi hiểu là tôi nên làm những việc lành nhỏ lặng thầm.

Long Xuyên, ngày 1.10.2022

----------------------------------

Bùi-Tuần 2481: THÁNG MÂN CÔI, ĐỨC MẸ KHUYÊN: HÃY SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH


   + GB. Bùi Tuần
 

Hôm nay là ngày đầu tháng 10, Tháng 10 quen gọi là tháng Đức Mẹ Mân Côi. Tôi hỏi Đức Mẹ Bùi-Tuần 2481


1.
Hôm nay là ngày đầu tháng 10. Tháng 10 quen gọi là tháng Đức Mẹ Mân Côi.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Tháng Mân Côi này, con nên làm gì để mừng Kính Mẹ.

2.
Đức Mẹ trả lời:

Con hãy mừng Kính Mẹ trong tháng Mân Côi này, bằng:

          + Tự con gặp Chúa
          + Tự con dám rước Chúa vào linh hồn con
          + Tự con cùng với Chúa cứu những người khác

3.
Tôi làm như Mẹ dạy.

Tôi đi gặp Chúa Giê-su.

Ấn tượng mạnh nhất Chúa Giê-su ghi vào lòng tôi, khi tôi được gặp Người, đó là sự khiêm nhường hiền lành của Chúa.

4.
Đúng như lời chính Ngài đã phán xưa: “Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,28)

5.
+ Được gặp Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành.

+ Được đón rước vào lòng mình Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành.

+ Được cùng Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành cứu những người khác.

6.
Đức Mẹ ban ơn cho tôi những ơn trên. Nhờ vậy, nhiều người đã gặp được Chúa.

7.
Từ kinh nghiệm đó, tôi nhận ra lỗi lầm của tôi và của nhiều người tín hữu, đó là nhiều khi quá lo việc nọ, việc kia, mà lơ là với sự gặp gỡ Chúa và đón rước Chúa vào lòng mình.

8.
Đức Mẹ khuyên tôi hãy sửa mình về điều đó, nhất là trong thời điểm phức tạp này.

9.
Thời điểm này rất phức tạp, đặt ra nhiều thách thức. Trước tình hình đó, đang xuất hiện những tấm lòng tốt lo cứu những người khác. Họ cứu bằng sự khiêm nhường hiền lành của họ.

10.
Họ thực hiện sự khiêm nhường và hiền lành bằng những việc lành cụ thể. Hãy theo gương họ mà làm như vậy.

11.
Như vậy, sống Tin Mừng trong tháng Mân Côi này đã được Đức Mẹ hướng dẫn rõ ràng.

12.
Tôi cảm ơn Đức Mẹ và tôi cũng xin Đức Mẹ ban ơn giúp sức cho tôi được có sức thực hiện những điều Đức Mẹ dạy.

13.
Tôi cũng xin mọi người hãy nâng đỡ tôi trên con đường thực thi thánh ý Chúa, qua lời Đức Mẹ dạy.

Long Xuyên, ngày 3.10.2022

----------------------------------
 

Bùi-Tuần 2482: NHÂN LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO TÔI CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI


   + GB. Bùi Tuần
 

Nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để cảm tạ Chúa. Đức Mẹ âu yếm Bùi-Tuần 2482


1.
Nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để cảm tạ Chúa.

Đức Mẹ âu yếm trả lời tôi:

Con hãy cảm tạ Chúa đã ban cho con chuỗi tràng hạt Mân Côi.

2.
Nhờ cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân Côi:

          + Con được bình an.
          + Con được sức mạnh.
          + Con được an tâm.

3.
Cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân Côi, đó là cách cầu nguyện đơn sơ, hợp với những người yếu đuối.

4.
Tôi rất yếu đuối, nên tôi luôn dùng chuỗi tràng hạt Mân Côi để cầu nguyện.

5.
+ Tôi luôn mang trong mình chuỗi tràng hạt Mân Côi.

+ Tôi để trên giường tôi nhiều chuỗi tràng hạt Mân Côi.

6.
+ Khi đứng lên.
+ Khi ngồi xuống.
+ Khi bước đi.
+ Khi làm bất cứ việc gì.

Tôi luôn cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

7.
Cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân Côi đem lại cho tôi:

          + Sự bình an.
          + Sức mạnh.
          + Niềm vui.

8.
Mấy ngày nay, khi cầu nguyện bằng chuỗi tràng Mân Côi, tôi được Đức Mẹ cho thấy tình hình hiện nay đang chuyển biến một cách nguy hiểm, đe dọa sự bình an.

9.
Chính vì thế Đức Mẹ khuyện tôi và các con của Mẹ hãy cầu nguyện nhiều hơn bằng chuỗi tràng hạt Mân Côi.

10.
Có nghĩa là không chỉ mang theo mình chuỗi tràng hạt Mân Côi, mà cốt yếu là phải cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân Côi.

11.
+ Cầu nguyện cùng với Đức Mẹ.
+ Cầu nguyện cùng với Hội Thánh.

12.
Riêng tôi, dịp Lễ Đức Mẹ Mân Côi,

          + Tôi dâng mình tôi cho Mẹ.
          + Tôi phó thác hồn xác tôi cho Mẹ.
          + Tôi phó thác tất cả tôi cho Mẹ.
          + Tôi phó thác cuộc sống tôi cho Mẹ.
          + Tôi phó thác cái chết của tôi cho Mẹ.

13.
Tôi cũng dâng lên Mẹ người thân của tôi:

          + Những người thân của tôi.
          + Tổ quốc Việt Nam của tôi.
          + Tất cả những người có trách nhiệm.
14.
a. Lạy Mẹ Mân Côi, con kêu khẩn Mẹ sớm chiều. Mong Trái Tim Mẹ hằng thương che chở con. Xin Mẹ nhân lành giúp con trên đường thế cheo leo. Con dâng mình trong tay Mẹ trót cả xác hồn.

b. Lạy Mẹ Mân Côi, bao nhiêu quỷ ma đang rình. Xô đẩy thân con vào vực sâu thẳm khơi. Dưới Trái Tim Mẹ rất nhân rất quyền phép uy linh. Con không còn lo chi nữa, yên ổn suốt đời.

ĐK. Ôi Mẫu Thân! Con trông cậy suốt đời. Hãy xót thương vì ngoài Mẹ ra, thì nào con biết trông ai? Mẹ hãy lắng nghe lời hèn con đêm ngày van nài. Mong lúc tàn cõi đời Dựa bên Trái Tim Mẹ yêu thương.
(LẠY MẸ MÂN CÔI – Lm. Hoài Đức).

Long Xuyên, ngày 6.10.2022
-----------------------------------------------

Bùi-Tuần 2483: NHÂN KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA ĐỨC MẸ KHUYÊN CHÚNG TA HÃY SỐNG ĐẠO VỚI SỨ ĐIỆP FATIMA


   + GB. Bùi Tuần

 

Cách đây hơn 100 năm trước (12giờ ngày13/5/1917)  trên ngọn cây Sồi tại đồi Cova da Iria thuộc Bùi-Tuần 2483


1.
Cách đây hơn 100 năm trước (12giờ ngày13/5/1917),  trên ngọn cây Sồi, tại đồi Cova da Iria, thuộc làng quê hẻo lánh Fatima, nước Bồ Đào Nha, có một Bà Đẹp đã hiện ra với ba trẻ chăn cừu là Giaxinta, Phanxico và Lucia, Bà Đẹp đó chính là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Kế đó, Mẹ còn hiện ra với ba trẻ thêm 5 lần nữa vào ngày 13 mỗi tháng đến tháng 10/1917.

2.
Mẹ đã trao cho ba trẻ này sứ điệp (Giáo hội gọi đây là Sứ điệp Fatima) để cứu vớt nhân loại đang chìm ngập trong tội lỗi và chiến tranh. Sứ điệp đó là:

(1) Ăn năn đền tội cải thiện đời sống,
(2) Tôn sùng Mẫu Tâm,
(3) Siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

3.
Trọng tâm của sứ điệp Fatima, như chị Thánh Lucia đã cho biết rằng: câu nói cuối cùng và cũng là lời kêu mời tha thiết của Đức Mẹ trong lần hiện ra thứ 6 ngày 13/10/1917 đã ghi sâu vào tâm khảm em, đó là “Loài người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi”.

4.
Trong lần hiện ra thứ nhất, ngày 13/5/1917, Đức Mẹ nhắn nhủ: “Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và chiến tranh sớm chấm dứt”

5.
Đức Mẹ cho biết:

Khinh thường sứ điệp Fatima là một xúc phạm lớn đối với Đức Mẹ.

Đó là điều không bao giờ được phép xảy ra, mà không bị phạt.

6.
Bài hát quen thuộc sau đây vẫn là một nhắc nhớ thiết tha:

a. Năm xưa trên cây sồi làng Fa-ti-ma xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi! Hãy tôn sùng Mẫu Tâm! Hãy năng lần hạt Mân Côi!

ĐK: Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ/ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời. Cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời.

b. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui

c. Qua bao năm lưu đầy, ngược xuôi khi hôm khi mai. Có những năm tháng dài tình xuân miên man bốc cháy. Dừng bước ngửa nhìn trời, trái tim xao xuyến rụng rời. Tháng năm kìa đã trôi, hỡi bao lầm lạc than ôi! (LỜI MẸ NHẮN NHỦ - Lm. Huyền Linh).

7.
Lạy Mẹ, nếu vì yếu đuối, con có lúc không vâng lời Mẹ, thì xin Mẹ thương tha thứ, mà lôi kéo con về với Chúa, với Mẹ.

Long Xuyên, ngày 13.10.2022
----------------------------------------------------------

Bùi-Tuần 2484: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN


   + GB. Bùi Tuần

 

Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Bùi-Tuần 2484


1.
“Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Vì thế, các Giám mục cũng ước mong “mỗi chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho Quê hương được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.”

2.
Đọc xong đoạn thư chung trên đây của Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi sung sướng cảm ơn Đại Hội Đồng Giám Mục.

3.
Tôi sẽ vâng ý Đại Hội Đồng, mà sống mật thiết với Đức Mẹ.

4.
Tôi có cảm tưởng là Đức Mẹ lo cho tôi hơn chính tôi lo cho tôi.

5.
Tôi được Đức Mẹ nâng niu ấp ủ.

6.
Tôi được Đức Mẹ chữa lành cả phần xác lẫn phần hồn.

7.
Đức Mẹ cho tôi cảm nhận rất rõ: Chúa là hạnh phúc của tôi, Chúa là hoan lạc đời tôi.

8.
Càng gặp đau đớn, gian nan, khốn khó, tôi càng thấy Chúa là nghị lực cho tôi.

9.
Tới đây, tự nhiên tôi nghĩ tới chuyện quan trọng sau đây:

Xưa, trước khi đại hồng thủy xảy ra, Chúa cho những ai được ở trong tàu ông Noe thì được cứu.

10.
Nay, trước khi một tai họa lớn sắp đến, Chúa cho những ai ở trong tàu Maria sẽ được cứu.

11.
Đức Mẹ khuyên tôi, lúc này hãy tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn.

12.
Đừng chủ quan cho rằng sẽ không có những bất ngờ đau đớn.

13.
a. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, Hãy tôn sùng Mẫu tâm, hãy năn lần hạt Mân côi.

ĐK: Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi. Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ôi, xin Mẹ đoái thương nhậm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

b. Đôi môi như hoa cười Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về Mẫu tâm, sống bên tình Mẹ yên vui. (LỜI MẸ NHẮN NHỦ - Lm. Huyền Linh).

Long Xuyên, ngày 15.10.2022

------------------------------------

Bùi-Tuần 2485: NHÂN LỄ KÍNH THÁNH SỬ LUCA ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY NOI GƯƠNG MẸ MÀ  ĐÓN NHẬN CHÚA VÀO TÂM HỒN MÌNH


   + GB. Bùi Tuần
 

Hôm nay là Lễ kính Thánh sử Luca, tôi khao khát muốn được Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì, để Bùi-Tuần 2485


1.
Hôm nay là Lễ kính Thánh sử Luca (18.05), tôi khao khát muốn được Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì, để noi gương Mẹ, theo Thánh sử Luca.

Đức Mẹ thương dạy trả lời tôi thế này:

Con hãy đọc Tin Mừng Thánh sử Luca. Trong đó, Mẹ đề cao sự Mẹ đón Chúa vào tâm hồn Mẹ.

2.
Chúa đến với Mẹ qua thiên sứ Gabriel.

3.
Chúa đến với Mẹ qua tiên tri Simeon và bà Anna

4.
Chúa Thánh Thần mở lòng Mẹ đón rước Chúa với lòng cảm tạ, Mẹ đã hát Kinh Magnificat.

“Linh hồn tôi tung hô Chúa
Lòng trí tôi mừng vui vời vợi
Trong Đấng cứu chuộc tôi
Chúa đã dủ thương đến phận hèn nữ tỳ của Chúa…”

5.
Vì vậy, đến muôn đời, tôi sẽ được khen là kẻ có phúc.

6.
Hãy đón Chúa vào tâm hồn mình đã là điều Mẹ tha thiết khuyên tôi lúc này.

7.
Khi tôi lo đón Chúa vào tâm hồn tôi, thì Chúa đã cho tôi thấy một cảnh báo nghiêm trọng, mà thánh Luca đã ghi lại:

“Nếu được mọi sự ở thế gian này, mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì” (Lc 9 25)

8.
Mất linh hồn mình, đó mới là một thiệt hại khủng khiếp.

9.
Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới những giây phút tôi được có Chúa ở cùng tôi. Tôi sung sướng tín thác mình cho Chúa.

10.
Đức Mẹ hay nhắc cho tôi hãy cùng với Mẹ, mà cầu nguyện:

“Giữ gìn con, Chúa ơi
Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.
Trong cánh tay Ngài, hồn con vui sướng…”

11.
Thế là hôm nay Thánh Luca đang dạy tôi rất nhiều điều đầy niềm vui, tràn trề hy vọng.

12.
Tôi sung sướng được Chúa ban rất nhiều ơn, trong ngày lễ Thánh sử Luca. Thánh sử Luca rất gần gũi với Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 18.10.2022

-----------------------------------

Bùi-Tuần 2486: NHÂN LỄ KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II SẮP TỚI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY NOI GƯƠNG NGÀI Ở ĐIỂM SAU ĐÂY CHA THÁNH LÀ CON NGƯỜI CẦU NGUYỆN


   + GB. Bùi Tuần

 

Tôi được phúc gặp Đức Gioan Phaolo II rất nhiều lần. Ấn tượng sâu sắc nhất Ngài để lại trong Bùi-Tuần 2486


1.
Tôi được phúc gặp Đức Gioan Phaolo II rất nhiều lần.

Ấn tượng sâu sắc nhất Ngài để lại trong tôi, đó là: Cha Thánh là con người cầu nguyện.

2.
Tôi đã được cầu nguyện chung với Đức Gioan Phaolo II.

          + Ở bàn thờ dâng thánh lễ.
          + Ở bàn giấy Ngài tiếp khách.
          + Ở bàn ăn.

3.
Khi nhìn Đức Gioan Phaolo II cầu nguyện, tôi nhận thấy Ngài như say mê gặp gỡ Chúa.

4.
Nhìn Ngài cầu nguyện, tôi tự nhiên nhớ lại lời Chúa Giê-su đã phán xưa:

“Con hãy gắn kết mật thiết con vào Cha, như cành nho gắn kết chặt chẽ vào thân cây nho” (Ga 15.5)

5.
Có nghĩa là hãy sống mật thiết với Chúa, hãy lắng nghe Chúa, hãy ở lại trong Chúa.

6.
Đức Mẹ dạy tôi: Lúc này, hơn bao giờ hết, hãy coi cầu nguyện là giải pháp cần, để cứu mình và cứu nhiều người khác.

7.
Hãy cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi

8.
Riêng tôi, khi được cùng Cha Thánh Gioan Phaolo II cầu nguyện, tôi cảm thấy mình được hạnh phúc, được an toàn.

9.
Tôi nhận ra chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi cầu nguyện.

10.
Cầu nguyện là con đường dẫn tôi về thiên đàng.

11.
Tới đây, tôi thấy rất rõ: Đức Gioan Phaolo II vẫn đồng hành với tôi.

12.
Nhờ vậy, tôi biết sửa mình.

13.
Tôi coi việc sửa mình là một ơn huệ cao quý Chúa ban cho những ai cầu nguyện.

14.
Đức Gioan Phaolo II khuyên tôi khi cầu nguyện, hãy đem tất cả đời mình ra, mà tín thác nơi Chúa.

15.
Vì thế, tôi hay nói với Chúa và Đức Mẹ:

“Con có biết gì đâu, xin thương xót con. Từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ơn Chúa mà thôi”.

16.
ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiếng dâng Người tấm lòng cậy trông.

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin. (CA TÌNH TRI ÂM - Lm. Kim Long)

Long Xuyên, ngày 21.10.2022

---------------------------------

Bùi-Tuần 2487: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN


+ GB. Bùi Tuần

 

Suốt đêm rồi và ngay lúc này, Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi điều mà Đức Mẹ đã khuyên dạy ở Bùi-Tuần 2487


1.
Suốt đêm rồi và ngay lúc này, Đức Mẹ tha thiết khuyên tôi điều mà Đức Mẹ đã khuyên dạy ở Fatima, đó là:

2.
Hãy cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

3.
Vâng ý Đức Mẹ, tôi đã cầu nguyện như thế.

Khi tôi cầu nguyện xin Chúa Giê-su thương tha tội cho tôi, tôi cảm nhận thấm thía: Tôi là kẻ tội lỗi.

4.
Lỗi lớn nhất của tôi là tôi không trở về với Chúa, để đón nhận ơn tha thứ.

5.
Trở về với Chúa, đó là hạnh phúc của tôi.

6.
Nay con trở về

7.
Chúa cho tôi thấy: Tôi trở về với Chúa, để trở nên con người cầu nguyện, con người đền tội, con người cho mình và cho kẻ khác.

8.
Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới Đức Cố Giám mục Nguyễn Khắc Ngữ.

Ngài hay nói với tôi điều này: “Hãy đền tội cho chính mình, và cho những người thuộc về mình.”

9.
Từ lời khuyên đó, tôi sợ cho tôi và cho các người được Chúa gọi đã không quan tâm đến bổn phận phải sửa mình.

10.
Điều mà Chúa muốn cho tôi và những kẻ Chúa kêu sửa mình hơn hết là: Hãy luôn luôn xin ơn trở về với Chúa.

11.
Nhận mình là kẻ có tội lỗi, đó là một ơn cao quý.

12.
Do vậy, Tôi sợ hãi về một sai lầm do thói quen nào đó, hay khoác vào mình những hòa quang cho mình là kẻ đạo đức.

13.
Thí dụ, đến trước Chúa, mà khoe mình có hồn xác trắng tinh, như ánh trăng vẹn tuyền, thì thực là quá sức sai lầm, quá nguy hiểm.

14.
Xin Chúa cứu chúng ta khỏi những nguy cơ đó, nhất là lúc này, khi tình hình đang diễn biến rất phức tạp, đầy nguy hiểm.

Long Xuyên, ngày 17.11.2022

------------------------------------------

Bùi-Tuần 2488: SỐNG KHÔN NGOAN


   + GB. Bùi Tuần
 

Đức Mẹ khuyên dạy tôi, rất cầu xin Chúa ban cho tôi và cho mọi môn đệ Chúa ơn khôn ngoan của Bùi-Tuần 2488


1.
Đức Mẹ khuyên dạy tôi, rất cầu xin Chúa ban cho tôi và cho mọi môn đệ Chúa ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, nhất là trong tình hình đầy phức tạp hiện nay.

2.
Cùng với lời khuyên đó, Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lại mấy gương sáng về sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, mà tôi đã được gặp.

3.
Gương sáng thứ nhất là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Khôn ngoan của Ngài hệ tại ở những chọn lửa của Ngài trong trách nhiệm điều hành Hội Thánh:

+ Ngài là con người cầu nguyện
+Ngài là con người đề cao lòng thương xót Chúa
+Ngài là con người gắn bó với Đức Mẹ
+Ngài là con người luôn nói Cảm ơn và Xin lỗi.

4.
Gương sáng thứ hai là Đức Cố Giám Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Ngài hay khuyên tôi, khôn là:

+ Đúng mà đừng đụng
+ Biết thay đổi chương trình
+ Biết đứng ra gánh khổ đau thay cho người khác
+ Biết cảm ơn và xin lỗi

5.
Còn nhiều gương sáng khác giúp tôi rất nhiều, nhưng họ không muốn tôi nói ra.

6.
Riêng tôi lúc này, sự khôn ngoan mà Đức Mẹ tha thiết dạy tôi là hãy vững tin vào Chúa.

“Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.”

7.
Còn đối với Đức Mẹ, sự khôn ngoan Đức Mẹ dạy tôi là hãy sống như trẻ thơ trong lòng mẹ mình.

8.
Khôn ngoan lúc này là nhìn thấy những thuận lợi và những nguy cơ, để sống hạnh phúc ở đời này và nhất là hạnh phúc mãi mãi đời sau.

9.
Đấng có nguồn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan của Chúa, chính là Chúa Thánh Thần.

10.
Đừng bao giờ quên lời Chúa Giê-su đã phán xưa: “Ai phạm đến Con Người thì được tha, nhưng ai phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ chẳng bao giờ được tha.” (Mc 3,28-29).

11.
Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, là Đấng ban sức mạnh, là Đấng đổi mới. Xin Ngài thương đến chúng con.

12.
Lúc này hơn bao giờ hết, chạy lại với Chúa Thánh Thần, đó là khôn ngoan cần thiết nhất.

Long Xuyên, ngày 23.11.2022

-----------------------------------------

Bùi-Tuần 2489: CHÚA CỨU TÔI


+ GB. Bùi Tuần
 

Mấy ngày nay, mắt tôi mờ hẳn. Sự kiện đó gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đọc sách và viết Bùi-Tuần 2489


1.
Mấy ngày nay, mắt tôi mờ hẳn. Sự kiện đó gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đọc sách và viết lách.

Tôi trình bày tình trạng đau buồn đó cho Đức Mẹ.

2.
Đức Mẹ dẫn tôi tới Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su cho tôi nhìn thấy nhiều điều, mà trước đây tôi không nhìn thấy rõ đó là:

3.
Tôi cần được Chúa cứu khỏi tội lỗi, vì tôi là kẻ tội lỗi, mọn hèn, yếu đuối, mà không nhận ra mình như vậy.

4.
Chúa cứu tôi bằng sự khiêm nhường hiền từ của Chúa.

5.
Chúa Giê-su cứu tôi bằng sự Ngài đốt lên trong tôi lửa khao khát Chúa.

6.
Nếu gọi ngọn lửa khao khát Chúa là một tình trạng thao thức về Chúa, thì cũng không sai.

7.
Thực vậy, tôi luôn cảm thấy mình thao thức về Chúa.

Thao thức về Chúa là cảm thấy mình luôn cần Chúa.

8.
Chúa là hạnh phúc của tôi.

Chúa là gia nghiệp đời tôi.

9.
Bằng nhiều cách, Chúa Giê-su cho tôi hiểu được sự ngọt ngào của sự có Chúa trong tôi.

10.
Tôi cảm thức về sự Chúa Giê-su cứu tôi lúc này là rất mạnh.

Tôi tin Chúa Giê-su đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để phạt tôi.

11.
Chúa Giê-su dạy cho tôi thấy hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa.

12.
Hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa và hãy biết cho đi tình thương cứu độ mà Chúa ban cho mình.

13.
Chúa Giê-su dạy cho tôi thấy:

Tôi cần đươc Chúa tha thứ tội lỗi, cần được Chúa cứu khỏi lửa hỏa ngục, nhưng được lên Thiên đàng.

14.
Lạy Chúa Giê-su, xin thương tha tội chúng con

+ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục

+ Xin thương đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn

+ Người cần đến lòng thương xót Chúa hơn cả là chính tôi đây. Chính Chúa đang cứu tôi.

Long Xuyên, ngày 11.12.2022

---------------------------------

Bùi-Tuần 2490: HÃY TRỞ NÊN NHƯ MUỐI


+ Gm. Gioan B. Bùi Tuần
 

Bài phúc âm thánh lễ hôm nay chủ đề là hãy trở nên như muối. Sau khi nghe bài phúc âm xong Bùi-Tuần 2490


Bài phúc âm thánh lễ hôm nay chủ đề là hãy trở nên như muối.

Sau khi nghe bài phúc âm xong, có chừng hơn chục người đã đứng lên chia sẻ. Có một chia sẻ ra kéo chú ý tôi:

Một người cha gia đình đã chia sẻ đại khái thế này: Lời chúa nói hôm nay về muối dạy tôi điều tôi phải làm và cách tôi phải làm.

Điều tôi phải làm, là hãy yêu thương đến cùng, như muối phục vụ đồ ăn, đến mức độ chịu hi sinh tan mình ra.

Còn cách tôi phải làm, là hãy phục vụ một cách khiêm nhường, như muối lặng lẽ tan ra, thấm vào đồ ăn.

Chia sẻ trên đây đã gây cho tôi xúc động mạnh và ấn tượng khác thường. Nó như một giải đáp Chúa gửi cho tôi đang khi tôi đi tìm. Bởi vì trong suốt cuộc hành trình vừa, tôi luôn luôn thao thức với câu hỏi:

- Trong một thế giới đầy tục hóa, đầy tranh chấp, đầy hưởng thụ này, tôi phải làm gì trong mục vụ, trong truyền giáo, trong đời thường, để làm chứng cho Đức Kitô ?

Nay Chúa dạy tôi: Điều tôi phải làm, là hãy làm việc của trái tim, như lời Đức Kitô đã dạy: Hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương các con.

Yêu thương là phục vụ, là thăng tiến, là tha thứ, là xót thương đến mức độ hi sinh từ bỏ mình.

- Và giữa một nhân loại thích phô trương, ưa chỉ trích, tôi sẽ phải làm mục vụ truyền giáo, chứng nhân cho đức tin bằng cách nào thích hợp nhất ?

Nay chúa dạy tôi: Cách làm thích hợp nhất là cách khiêm nhường, như lời đức Kitô đã dạy: Hãy cầu nguyện, ăn chay và bố thí một cách kín đáo.

Điều mà tôi suy nghĩ trên đây trong mấy ngày qua, đang trở thành một xác tín. Bởi vì giờ đây, ngay trước mặt tôi, trong Thánh Lễ đồng tế này, tôi đang thấy nhiều gương sáng, khiến tôi thêm tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Tôi thấy nhiều giáo dân, nhiều linh mục, nhất là những linh mục cao niên, bệnh tật, đặc biệt là đức cha già Micae (Nguyễn Khắc Ngữ), đang phục vụ cộng đoàn chúng ta, không phải bằng những hoạt động ồn ào, lớn lao, nhưng bằng chính trái tim của mình, dạt dào yêu thương, hiền lành, khiêm tốn.

Vì thế tôi nghĩ rằng: Việc quan trọng nhất chúng tôi phải làm trong tuần tĩnh tâm là đổi mới tâm hồn, để từ đó, sẽ phát xuất những thái độ mới, những cách sống mới, những dấn thân mới.

Thái độ tâm hồn, đó là điều Đức Kitô hay nhắc tới trong chương trình đào tạo môn đệ.

- Thí dụ khi người dạy: Đừng xét đoán, kẻo sẽ bị xét đoán, thì đó là người đào tạo thái độ tâm hồn.

Rồi thi dụ khi người dạy: Hãy vứt bỏ cái xà trong mắt mình đi, hơn là lo tố cáo cái rác trong mắt người khác, thì đó là người đào tạo thái độ tâm hồn.

- Rồi thí dụ khi người dạy: Nếu trước bàn thờ thấy ai còn bất hòa với mình, thì hãy bỏ của lễ đó, về làm hòa với người ta trước đã, rồi sẽ trở lại dâng lễ sau, thì đó là người đào tạo thái độ tâm hồn.

Thời nay, nhiều người dấn thân vào các hoạt động xã hội tôn giáo, nhưng chẳng may, lại thiếu thái độ tâm hồn hợp với tinh thần Đức Kitô, nên vẫn không có sức cứu độ, để biến đổi được lòng người và xã hội.

Đổi mới tâm hồn, đào tạo thái độ tâm hồn sao cho đúng tinh thần Đức Kitô, đó là việc rất cần, nhưng rất khó.

Tuy nhiên, nhiều người đã làm được, nhờ sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh.

Đức Kitô đã thắng sự chết, người cũng đã thắng các loại sự chết trong tâm hồn bao người và làm cho họ nên mới.

Trong thánh lễ hôm nay, ta chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, đã và đang dành cho các linh mục ơn đổi mới tâm hồn, đổi mới thái độ, đổi mới cách sống.

Chúng ta nghĩ đến cách riêng các linh mục mừng 60 năm linh mục, 50 năm linh mục và 25 năm linh mục.

Theo tôi, thành tích đáng mừng của đời linh mục, là thường xuyên đổi mới tâm hồn mình và thường xuyên đào tạo những thái độ tâm hồn của cộng đoàn mình, sao cho hợp với tâm tình của Đức Kitô. Chỉ với những việc làm như thế, chúng ta mới thực sự làm chứng cho đức Kitô, là tin mừng đích thực và cũng là nước trời đích thực của chúng ta, một đức Kitô mà ta gặp gỡ trong sự thân mật của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đời đời. Amen.

----------------------------

Bùi-Tuần 2491: NHỚ VỀ ĐỨC BENEDICTO


+ GB. Bùi Tuần
 

Tôi may mắn được gặp Đức Benedicto nhiều lần, khi Ngài còn là Hồng Y. 2. Ấn tượng sâu sắc Bùi-Tuần 2491


1.
Tôi may mắn được gặp Đức Benedicto nhiều lần, khi Ngài còn là Hồng Y.

2.
Ấn tượng sâu sắc nhất Ngài để lại nơi tôi, đó là Ngài khuyên tôi về cầu nguyện.

3.
Theo Ngài, cầu nguyện là gặp gỡ Chúa.

4.
Nhờ Ngài hướng dẫn, tôi luôn coi tôi là một vực thẳm chứa  đầy tội lỗi.

Chúa cúi mình xuống vực thẳm đó, để tìm tôi.

5.
Chúa tìm tôi từ vực thẳm đó để tha thứ cho tôi.

6.
Có thể nói: Không phải tôi tìm Chúa, mà là chính Chúa tìm tôi.

7.
Được nhận ra mình là một vực sâu tội lỗi, tôi không buồn, mà lại cảm thấy vui.

8.
Khi nhận ra chính Chúa đi tìm tôi, tôi có gì đau đớn, đều nói với Chúa một cách tin tưởng hết sức.

9.
Đức Benedicto hay trao cho tôi chuỗi tràng hạt mân côi.

Như vậy, tôi xác tín Đức Mẹ luôn ở bên tôi.

10.
Đó là điều rất an ủi cho tôi.

11.
Hôm qua, khi nghe tin Đức Benedicto qua đời, tôi tự nhiên hỏi Ngài: Liệu con đây có được theo Ngài không?

12.
Ngài thưa: “không”, rồi Ngài cho tôi nhận ra thánh ý Chúa là hết sức quan trọng.

13.
Hãy vâng phục thánh ý Chúa trong sự sống và trong cái chết.

14.
ĐK. Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.

1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.

2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau, Ngài hỡi! Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng con vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân.

(GIA NGHIỆP ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên)

Long Xuyên, ngày 1.1.2023

------------------------------------------------------------------------------
 

Bùi-Tuần 2492: Thư Đức GB. Bùi Tuần gởi Cha Khả về vụ phong thánh


Freiburg, 20.4.1988

Cha Khả thân mến,

 

Tôi đã định sẽ không nói gì về tôi, dù được hiểu đúng, dù bị hiểu lầm. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi Bùi-Tuần 2492


Tôi đã định sẽ không nói gì về tôi, dù được hiểu đúng, dù bị hiểu lầm. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy vì lợi ích chung, tôi cũng nên tâm sự với cha về vài điểm có liên quan nhiều tới tương lai Hội Thánh Việt Nam.

Về vụ phong thánh 19.6.88

Lý do tại sao tôi đã viết một số bài về vụ phong thánh?

a) Tháng 9.1987, Đức Cha Sang, thay mặt Ban Thường vụ HĐGMVN đã gởi một thông báo vắn cho các Đức cha báo tin là: Sau khi gặp đại diện Ban Tôn giáo Chính Phủ..., vì thế, xin các Đức cha tiếp tục duy trì việc kính các chân phước Việt Nam như trước.

Nội dung thông báo đó cho thấy Ban Thường vụ HĐGMVN đang gặp khó khăn lớn và đã chọn một lập trường bất đắc dĩ. Nhưng lập trường này lại bị nhiều người hiểu như là HĐGMVN chống lại việc phong thánh, không dám gọi các chân phước Việt Nam là thánh, không dám gọi các ngài là các vị tử đạo.

Tôi thấy dư luận đó không đúng ý HĐGMVN, và đã rất hại, nên tôi đã đưa vào thông báo của tôi gởi các linh mục Long Xuyên 2 chi tiết này:

a) Chúng ta cứ tiếp tục kính các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta..., trong tinh thần hiệp thông với Đấng kế vị thánh Phêrô.

b) Ngoài ra, qua tiếp xúc với nhiều người có thẩm quyền ở địa phương và trung ương, tôi được biết là chính quyền đang theo dõi sát vụ phong thánh và đang chuẩn bị những gì sẽ làm trước ngày phong thánh và sau ngày phong thánh, nếu việc phong thánh cứ tiến hành một cách đơn phương, bất chấp lời phản đối của Nhà nước Việt Nam và những băn khoăn của nhiều người công giáo Việt Nam bên nhà. Cụ thể có thể xảy ra như sau:

- Nhà nước Việt Nam sẽ chính thức công kích Toà Thánh. Liên hệ giữa Giáo Hội Việt Nam và Toà Thánh sẽ gặp khó khăn, việc chọn các giám mục sau này sẽ bị trục trặc lớn.

- HĐGMVN cũng sẽ bị kết án là không thực hiện đúng lập trường “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, do đó sinh hoạt của HĐGMVN sẽ bị xét lại.

- Một số giám mục, linh mục Việt Nam, nhất là Bắc di cư sẽ bị hỏi tội, về tội cũ và về tội mới, vì trong dịp phong thánh này họ có những quan điểm và thái độ bị coi như là tiếp tay cho khối chống Cộng đang hoạt động ở nước ngoài.

- Nhiều người Phật giáo, Hoà Hảo cũng sẽ lại có dịp kết án công giáo Việt Nam là những người đạo đức giả. Bởi vì cũng mới chỉ vài chục năm trước đây thôi, khi ông Diệm và ông Thiệu là những người công giáo cầm quyền ở Miền Nam, thì mấy tôn giáo khác cũng bị làm khó. Những người cộng sản làm sao quên được những năm công giáo Bùi Chu - Phát Diệm đã bắt bớ, chém giết, tra tấn họ. Theo họ, thì công giáo có hơn gì những ông vua quan cấm đạo xưa!

c) Đức Tgm. Bình và một số anh em am hiểu tình hình, cũng như một số anh em trong chính quyền ở địa phương và ở trung ương lo lắng cho tương lại khối đại đoàn kết dân tộc và cho tương lại Giáo Hội Việt Nam đã tỏ ý muốn tôi làm trung gian cách nào đó để tình hình đừng trở nên tệ hại.

Nội dung các bài của tôi.

Có 2 điều nên để ý:

- Trước hết, bài “trao đổi với giám mục Bùi Tuần về vụ phong thánh” đăng trên công giáo và dân tộc đã không đúng ý của tôi.

- Hai là, bài “Phát biểu của giám mục Bùi Tuần dịp tĩnh tâm các linh mục Long Xuyên” đã bị thêm bớt. Ngay ở Tp. HCM đã thấy bài phát biểu ấy có 3 nội dung khác nhau.

Nếu đọc kỹ các bài tôi viết, thì sẽ thấy,

- Một phần nói lên trách nhiệm của Giáo Hội địa phương là phải chủ động xem xét cẩn thận tình hình, và trình bày đầy đủ cho Toà Thánh rõ.

- Một phần nói lên sự chia sẻ những lo âu của Nhà Nước trước vấn đề phong thánh.

- Một phần nói lên lòng vâng phục và hiệp thông với Toà Thánh, nhưng phải cho Toà Thánh rõ hết.

- Một phần báo động cho dư luận thấy những nguy cơ có thể xảy ra cho Giáo Hội do vụ phong thánh này, nếu không khéo giải quyết.

Hoạt động của tôi kèm theo những bài đó:

Nhờ gần gũi được nhiều vị cấp cao trong Chính quyền, tôi đã tìm cách bênh vực ĐHY Căn, để tránh cho Ngài khỏi bị buộc tội. Đồng thời tôi cũng được biết những cách có thể giải quyết được vấn đề này theo những phương án khác nhau, kể cả qua đường ngoại giao không ồn ào.

Nhờ sang được Toà Thánh, tôi đã có dịp trình cho Toà Thánh rõ tình hình phức tạp, đồng thời cũng đề nghị những cách giải quyết cụ thể theo đường lối ngoại giao, để có thể đạt được 2 mục đích này:

- Việc phong thánh sẽ được thực hiện tốt,

- Liên hệ giữa Toà Thánh và Nhà Nước Việt Nam được thực hiện bằng nhiều bước khác nhau.

Kết quả của những bài và những việc tôi làm:

Có những kết quả tích cực và có những kết quả tiêu cực. Nhiều người đã đóng góp ý kiến một cách công khai mạnh bạo, vì vấn đề đã trở thành công khai, nhờ vậy mà nhiều người công giáo có thể hiểu thêm và đúng hơn về đạo. Nhiều người đã ý thức được tính cách phức tạp của tình hình, nên đã cầu nguyện nhiều hơn và đã cảnh giác nhiều hơn. Nhiều người đã đả kích tôi. Những khổ đau tôi phải chịu, nếu góp phần được vào chương trình cứu độ của Chúa, thì tôi chẳng phàn nàn gì.

Mong ước của tôi về chuẩn bị lễ phong thánh:

Rất cần nhấn mạnh và rao giảng đến việc cải thiện đời sống và sống sắng cầu nguyện. Hết sức tránh những lời nói và thái độ trái với tinh thần Phúc Âm và tinh thần dân tộc. Cẩn thận trong việc viết lịch sử và phê phán lịch sử. Tôi mới đọc qua truyện thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là giáo dân địa phận tôi, đăng trên một tạp chí bên này nói là viết ra từ “Tài liệu của Uỷ ban trung ương”, tôi thấy có mấy chi tiết về địa danh không được đúng lắm. Tôi sợ có người sẽ cho rằng lịch sử hiện nay mà mình còn chưa rõ, huống hồ là lịch sử thời xưa. Rồi khi mình phê phán mấy nhà vua và Văn Thân đã độc ác, bắt bớ đạo, thì chẳng thiếu người đã trả lời là công giáo Bùi Chu - Phát Diệm còn độc ác hơn nhiều trong những năm săn lùng, tàn sát cộng sản.

Tôi nghĩ là chúng ta cần làm hết sức để việc phong thánh này, nếu gây được thiện cảm với người cộng sản và Phật giáo thì rất tốt, ít ra cũng đừng gây thêm ác cảm và thành kiến sẵn có nơi họ đối với Công giáo Việt Nam; nếu gây thêm được tinh thần bác ái, hiền lành khiêm nhường nơi người công giáo chúng ta thì rất tốt, ít ra cũng đừng gây nên hận thù, kiêu căng, độc ác đối với nhau và đối với kẻ khác; nếu đem được một số người vào đạo thì rất tốt. Ít ra cũng không làm cớ cho nhiều người yếu đuổi phải bỏ đạo vì thấy đạo bị bôi lọ, các thánh bị bôi lọ, Toà Thánh bị bôi lọ, các đấng các bậc bị bôi lọ.

Anh em cầu cho nhau.

-------------------------------------
 

Bùi-Tuần 2493: CẢM TẠ NHỮNG NÂNG ĐỠ QUÍ BÁU


+ GB. Bùi Tuần - Long Xuyên, ngày 18.1.2023

 

Lúc này là cuối năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc Bùi-Tuần 2493


1.
Lúc này là cuối năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Với tâm thức đó, tôi cầu xin Đức Mẹ.

2.
Đức Mẹ dạy tôi: Con hãy tuyên xưng những gì mà con đang cảm nghiệm làm nên hạnh phúc cho con.

3.
Tôi nhìn vào đời tôi, thì thấy những gì đã và đang làm nên hạnh phúc cho tôi. Tôi thấy rất nhiều.

4.
Tôi nhìn vào đời tôi thì tôi nhận ra hạnh phúc của tôi lúc này là được nhiều người nâng đỡ.

5.
Nâng đỡ là chấp nhận tôi, không cho tôi là đối tượng dư thừa, không cho tôi là một gánh nặng cho họ.

6.
Là tha thứ lỗi lầm của tôi.

7.
Là không cho những yếu đuối của tôi là gánh nặng cho họ.

8.
Chính họ là những bó hoa để đời tôi được đẹp hơn.

9.
Họ nâng đỡ tôi thì chính là họ đi tìm tôi hơn là tôi đi tìm họ.

10.
Nâng đỡ tôi còn là giúp tôi vượt qua những bất ngờ đau đớn đang xảy ra trên đất nước chúng tôi.

11.
ĐK. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.

1. Chúa biết tâm tư con héo úa, ngày và đêm con kêu van Chúa. Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng, xin cứu hồn về chốn hư vong.

2. Chúa biết con đây bao yếu đuối. Đường đời muôn gian nguy giăng lối. Chúa là đường dẫn soi trên trần. Xin dắt dìu về ánh Thiên nhan.

3. Hãy giúp con kiên trung đoan hứa. Trọn đời con xin dâng hiến Chúa. Dưỡng nuôi con sống trong thánh tịnh. Kính tiến Người bài hát tôn vinh.
(Xin Thương Đỡ Nâng - Dao Kim)

Long Xuyên, ngày 18.1.2023

----------------------------

Bùi-Tuần 2494: ĐỨC TIN ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG QUA YÊU THƯƠNG


    + GB. Bùi Tuần
 

Hôm nay là thứ bảy trong tuần, tôi cầu xin Đức Mẹ thế này: “Mẹ ơi, lúc này con nên xin Chúa Bùi-Tuần 2494


Hôm nay là thứ bảy trong tuần, tôi cầu xin Đức Mẹ thế này: “Mẹ ơi, lúc này con nên xin Chúa và Mẹ điều gì? Điều gì mà Chúa và Mẹ cho là khẩn thiết”.

Đức Mẹ trả lời: “Con hãy xin được ơn vững tin vào Chúa, bởi vì:

+ Sẽ có nhiều cơn bão tâm linh xảy đến.
+ Nhiều nơi sẽ phải đối phó với rất nhiều thử thách đớn đau.
+ Đức tin sẽ bị Satan làm cho biến chất một cách quyết liệt.
+ Đức tin là một ơn cao quý, chỉ mình Chúa mới cho được.
+ Khủng hoảng về đức tin là biến cố đau buồn đang xảy ra và sẽ xảy ra”.

Chính Chúa Giêsu đã nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8)

Riêng tôi, tôi rất cảm ơn Chúa đã cho tôi được ơn đức tin, vì tôi rất yếu đuối.

Tôi thấy đức tin được Chúa ban cho tôi qua nhiều ngả khác nhau, nhưng ngả quan trọng nhất là qua giới luật yêu thương.

Đức Mẹ cho tôi nhớ lại những lời cuối cùng Chúa Giêsu trối lại cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly: “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Thương yêu nhau là con đường đón nhận đức tin mạnh nhất.

Biết đón nhận yêu thương và cho đi yêu thương để tăng trưởng đức tin, đó là điều Đức Mẹ tha thiết dạy tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đức tin đến với tôi qua yêu thương.

Tôi thường cầu nguyện theo bài hát quen thuộc sau đây:

ĐK: Lạy Mẹ! Xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con reo rắc biết bao đau thương. Và tràn lai gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa! Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc Mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con được trinh trong! Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền. (LẠY MẸ XIN YÊN ỦI - Nguyễn Khắc Xuyên)

Và tôi thấy Đức Mẹ yên ủi tôi bằng cách thêm đức tin cho tôi.

Long Xuyên, ngày 04.02.2023

------------------------------------

Bùi-Tuần 2495: HÃY CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG


+ GB. Bùi Tuần

 

Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng Bùi-Tuần 2495


1.
Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng:

2.
+ Để Ngài vững bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi.
+ Chúa Giêsu đã đi trên con đường vác thánh giá.
+ Chúa Giêsu đã đi trên con đường hiền từ và khiêm tốn cụ thể: Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.

3.
Tại Fatima, Đức Mẹ cũng đã bày tỏ mong muốn cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng, bởi vì ngài sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lèo lái con thuyền Hội Thánh.

4.
Một trong những bí mật, mà Đức Mẹ đã hé tỏ ra ở Fatima là: Có khả năng Đức Giáo Hoàng sẽ gặp nhiều khổ đau, thậm chí Ngài phải rời cung điện Vatican.

5.
Bí mật Fatima nhắm vào Đức Giáo Hoàng và ngài sẽ phải đau khổ ghê gớm.

6.
Do vậy, chúng ta rất cần cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

“Chúa gìn giữ Ngài tăng gấp sinh lực và ban cho Ngài đời này hạnh phúc, đừng trao Ngài cho ác tâm quân thù…”

Chúng ta hãy nâng đỡ ngài qua cầu nguyện, khi ngài gặp những thử thách, vì ngài cũng mang thân phận con người yếu đuối.

7.
Riêng tôi, nhờ may mắn được tiếp xúc với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi thấy ngài hay nói với tôi hai lời: “Cảm ơn!” và “xin lỗi!”, ngài mong được nâng đỡ.

8.
Vẻ đẹp nhất nơi ngài là sự hiền lành và khiêm tốn. Tôi xác tín Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng như vậy!

9.
Đức Mẹ khuyên dạy tôi: “Hãy luôn tránh thói xấu kể công trước mặt Chúa”.

10.
Đức Mẹ khuyên tôi rằng: “Lúc này hơn bao giờ hết, con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đừng coi thường những gì Mẹ đã cảnh báo ở Fatima”.

11.
ÐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.

2. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

(ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ - Nguyễn Khắc Tuần).

Long Xuyên, ngày 08.02.2023

------------------------------------

Bùi-Tuần 2496: SỐNG NHƯ LÀN GIÓ NHẸ


 + GB. Bùi Tuần
 

Mấy ngày nay, tôi hay nghe trong hồn tôi một tiếng hát lạ sau đây: “Trọn đời con như làn gió Bùi-Tuần 2496


1.
Mấy ngày nay, tôi hay nghe trong hồn tôi một tiếng hát lạ sau đây: “Trọn đời con như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.

2.
Cùng với tiếng hát lạ đó, tôi gặp nhiều người đến với tôi một cách rất dễ thương.
Họ như làn gió nhẹ, thổi ủi an vào tôi, để cứu tôi.

3.
Họ thuộc nhiều lãnh vực đạo đời

Thực sự họ đã và đang ủi an tôi rất nhiều. Tôi rất cám ơn họ!

4.
Từ thực tế đó, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: “Con cũng hãy là làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.

5.
Mẹ nói thêm:

“Những kẻ khổ đau hiện giờ là một số rất đông, con hãy đến với họ như làn gió nhẹ, thổi ủi an vào cuộc đời họ”.

6.
“Chính con đã và đang được nhiều người đến với con để cứu con một cách dịu dàng. Họ đến như làn gió nhẹ”.

7.
Mẹ khuyên tôi:

“Con cũng hãy đến với những kẻ khác một cách dịu dàng như làn gió nhẹ”.

8.
Tôi xin Đức Mẹ thương giúp tôi thực hiện điều Mẹ khuyên dạy tôi.

Thực vậy, sống như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau là chuyện không dễ chút nào.

9.
Đức Mẹ khuyên tôi thêm:

“Khi con đến với người khác một cách dịu dàng như làn gió nhẹ thì con hãy tin là mình đang đến với Chúa Giêsu.

10.
Chúa Giêsu đã nói rõ: đến ngày phán xét chung, Chúa kể nhũng ai thương cứu người khác là thương cứu chính Chúa.

11.
Từ những gì tôi vừa chia sẻ, tôi cảm tạ Chúa đã cứu tôi bằng cách thương giúp tôi sống như một làn gió nhẹ.

Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi sống như một làn gió nhẹ.

12.
Xin hết lòng cảm ơn Chúa. Cũng xin hết lòng cảm ơn những ai đã và đang giúp tôi sống như làn gió nhẹ.

13.
Riêng tôi, sống như làn gió nhẹ còn là sống trên con đường trở về với Chúa.

Thực vậy, ơn mà Đức Mẹ thường khuyên tôi cầu xin với Chúa đó là luôn trở về với Chúa.

Vâng ý Mẹ, tôi xin Chúa cho tôi ơn đó, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.

14.
ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người, hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

3. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu, ủi an nào hơn.
(ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa)

Long Xuyên, ngày 15.02.2023

----------------------------------
 

Tác giả: + GB. Bùi-Tuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây