NGHI THỨC NHẬP QUAN (LIỆM XÁC)

Thứ bảy - 01/08/2020 11:11
NGHI THỨC NHẬP QUAN (LIỆM XÁC)
NGHI THỨC NHẬP QUAN (LIỆM XÁC)
NGHI THỨC NHẬP QUAN
(LIỆM XÁC)

1. TIỀN LIỆM KINH.. 1
2. HẬU LIỆM KINH.. 3
3. NGHI THỨC LÀM PHÉP LIỆM... 3
4. TIỀN TÁNG KINH.. 11
5. HẬU TÁNG KINH.. 13

 

1. TIỀN LIỆM KINH


Hướng dẫn:Xin chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con,

A Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, hễ loài người ta sinh ra ở thế gian có sinh có tử. Nhưng Chúa soi sáng, lấy tin, lấy đức, lấy công, làm nên khả kính khả thủ, khả thìn, vì Chúa dạy dân vâng theo phép Chúa, ắt thương chúng con linh hồn và xác ở thế. Khi còn sống tin cậy mến Chúa, rày đã chết, xin Chúa đem về. Xin thần thánh rước linh hồn... này lên chốn Thiên Đàng chầu Chúa chẳng cùng: Chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

Cộng đoàn: Lạy Cha...

HD: A Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa hằng sống hằng trị đời đời, chúng con xin Đức Chúa Cha, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu tha tội cho... này. Amen.

CĐ: Lạy Cha...

HD: A Chúa con Chúa Trời là Chúa thần thánh, xin cứu chữa linh hồn... này, chúng con cầu cùng các thánh ở gần toà Chúa, bầu lấy chúng con, nghe chúng con cầu cho linh hồn... này. Amen.

CĐ: Lạy Cha...

HD: A Chúa con, ... này tuy cực dữ, nhưng mà chúa đã cho biết Chúa lòng lành vô cùng, xin chuẩn thứ cho linh hồn... này lên chốn Thiên Đàng hưởng phước đời đời; cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

CĐ: Lạy Cha...

HD: Chúng con lại đội ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Cha cả chúng con, chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu lấy mình xuống thế chịu nạn, mà mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn... này được lên; lại để thịt mình nuôi linh hồn... này cho mạnh, rày lìa khỏi thế, xin Chúa thương xót... này, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con . Amen.

CĐ: Lạy Cha...

HD: Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, đầy công nghiệp từ bé đến lớn, những trông Chúa xuống thế cứu lấy chúng con, bây giờ Đức Mẹ đã ngự trên toà cực cao cực trọng, xin đoái thương chúng con. Xin Đức Bà bàu chữa linh hồn... này, đưa lên toà Đức Chúa Giêsu, hầu linh hồn... này được chầu chực Chúa cùng các thánh Nam Nữ, và hưởng phước đời đời. Amen.

CĐ: (phần thứ 6 Vua Đavít):

Ớ Chúa con, con ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng con kêu.

Xin Chúa hãy lắng tai nghe con cầu nguyện.

Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu đứng đặng? Sự nhơn từ là ở Chúa.

Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho con đặng ngóng trông, linh hồn con mơ ước cho hẳn lời Chúa hứa.

Mà con trông cậy Chúa từ ban thái tạo cho đến tối, chúng con hằng cậy Chúa luôn.

Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông, Chúa sẽ chuộc lấy chúng con cho khỏi tội vô ngằn.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn... mới qua đời đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
 

2. HẬU LIỆM KINH


Chúng con thật là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng con đội ơn lòng nhân từ Chúa vô cùng, thuở... này còn sống, đã nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì đã khỏi tội, rày... này đã chết, chúng con xin Chúa cho linh hồn... này được khỏi hình khổ trong hoả ngục, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, là Chúa Cả dựng nên trời đất muôn vật, khi Chúa thấy loài người ta phải tay quỉ cám dỗ chẳng khi đừng, Chúa đã xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho thiên hạ. Chúa đã sống lại, hầu ngày sau chúng con được sống lại theo chân Chúa. Xin Đức Chúa Thánh Thần là Đấng đã che chở cho linh hồn... này, rày xin xuống phước cho xác... này, hầu ngày sau sống lại, khi hiệp cùng linh hồn chịu lời phán xét, đoạn lên Thiên Đàng. Amen.


3. NGHI THỨC LÀM PHÉP LIỆM

(Nghi thức làm phép liệm)

I.- VIẾNG XÁC

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở củng cha.


Lm: (Vài gợi ý): Thưa anh chị em trong gia đình Nhà Hiếu. Được tin (anh, chị...) vừa từ giã cõi trần mà về với Chúa, chúng tôi họp mặt nơi đây, với tất cả tâm tình thương mến chân thành trong Chúa Kitô, để xin được  phép phân ưu chia buồn với gia đình vừa mới mất đi một người thân. Chúng tôi thương tiếc cho người ra đi, và xin chia sẻ nỗi buồn của mọi người trong gia đình. Chúng ta xin Chúa Quan Phòng an bài mọi sự, để cho chương trình của Chúa luôn được thực hiện một cách tốt đẹp, và chúng ta xin Chúa sớm đưa dẫn người thân của chúng ta về cùng Chúa.

Giờ đây, chúng ta hãy dùng giây phút thinh lặng để tưởng niệm người quá cố, và cầu nguyện theo ý hướng đó.

(Rảy nước thánh)

Hát: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long)

ĐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con

1. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con.

2. Mắt con chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là... mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

---------------------------------------
(*** Lời nguyện, Khi một em bé qua đời) Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con rất đau buồn vì cái chết của em bé này. Xin cho chúng con, khi than khóc em bé đã qua đời theo chương trình của Chúa đã xếp đặt, thì cũng vững tin rằng: Em đã được ở trước tòa Chúa trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  CĐ:  Amen.
--------------------------------------

Lm: Anh chị em thân mến.
Niềm tin Kitô giáo đã giúp cho chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn hơn, lạc quan hơn, phấn khởi hơn về cái chết: Chết chính là một cuộc giải phóng, là một lễ Vượt Qua, là một chuyến đi về nhà Cha, Đấng đã yêu thương ta, và đang chờ đón ta. Niềm tin đó của ta có nền tảng trong Lời Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn sách thánh sau đây:

Một người đọc: Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ, gởi giáo dân Côrintô (2Cor 5,1.5-10)

Anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng: Một khi căn nhà của ta ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng ta sẽ có một lâu đài vĩnh cửu nơi Thiên Quốc, do chính Thiên Chúa chuẩn bị cho ta, chứ không do bàn tay người phàm. Vậy chúng ta hãy kiên vững luôn luôn, trong những bước đi tới trong đức tin, dù chưa phải là đã thấy. Bởi vì bao lâu còn sống trong thân xác này, là chúng ta còn lưu lạc xa Chúa. Do đó, hãy vững vàng chấp nhận lìa xa thân xác này, để được trú ngụ bên Thiên Chúa. Bởi thế, dù là còn trú ngụ nơi thân xác, hay phải lìa khỏi thân xác này, chúng ta chỉ hy vọng có một điều: Là luôn làm đẹp lòng Chúa. Rồi đây, tất cả chúng ta, cũng sẽ lần lượt ra trước toà án Chúa Kitô, để lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ theo những việc lành dữ mình đã làm.- Đo là lời Chúa.

CĐ: Tạ ơn Chúa.

---------------------
*** Bài đọc, khi em bé qua đời:
Một người đọc: Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gỏi cho tín hữu Rôma: Anh chị em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa. Nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dầu chúng ta sống, dầu chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. - Đó là LờiChúa.
CĐ: Tạ ơn Chúa.
-----------------------

Lm: Anh chị em thân mến.
Đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên. Nhưng linh hồn... kể như đã làm xong phần việc của mình trên trần gian, nên Thiên Chúa định liệu cho được về an nghỉ trong Ngài. Linh hồn... không còn đau đớn nữa, không còn lo âu như chúng ta nữa. Đó là một hạnh phúc. Nghĩa là nhờ sự chết, linh hồn được siêu thoát. Có thể còn phải qua giai đoạn thanh luyện nơi luyện ngục. Thanh luyện để cho xứng đáng hơn với sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa.- Vậy, bổn phận của mỗi người chúng ta hiện nay, là phải tìm cách giúp linh hồn... rút ngắn thời gian thanh luyện, bằng những việc lành phúc đức chúng ta làm, bằng những kinh nguyện hằng ngày chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để cho linh hồn... sớm được lên Thiên Đàng, hưởng hạnh phúc muôn đời bên Thiên Chúa.- Với tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời ca nguyện sau đây:

Hát: TỪ VỰC SÂU (Kim Long):

ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền.

Lm: Chúa ở cùng anh chị em,
CĐ:Và ở cùng Cha.

Lm: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (11,17).
CĐ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Lm: Khi ấy, Matta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Matta thưa: “Con biết, ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều đó không?”. Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng. Con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian”. - Đó là Lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Lm: Anh chị em thân mến.
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta, sẽ không phải chết muôn đời!”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người thân yêu quí mến của chúng ta đây:

Một người đọc: Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lagiarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Một người đọc: Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương, ban cho người thân yêu của chúng con đây được sống đời đời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Một người đọc: Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa người thân yêu chúng con vào Nước Trời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Một người đọc: Chúa đã cho người thân yêu chúng con được ghi ấn tín trong nước Rửa tội, xin đoái thương cho nhập vào số các thánh, và những người Chúa chọn.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Một người đọc: Chúa đã nuôi dưỡng người thân yêu chúng con trong tiệc thánh Mình Máu Thánh Chúa, xin đoái thương đưa vào bàn tiệc Nước Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Một người đọc: Xin Chúa đoái thương cho chúng con, đang thương nhớ người thân yêu của chúng con đây, được an ủi trong đức tin, và được phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lm: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, ...

CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời....

II. PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT LẦN CUỐI

Lm: Anh chị em thân mến. Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công Giáo, chúng ta biết rằng, mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa, vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người thân yêu của chúng ta, đang phải chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn... được sum họp với các thánh và những đã người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để người thân yêu của chúng ta được cứu độ, và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh.

(Rảy nước thánh)

Một người đọc: Lạy các thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn... này. Xin hãy đón tiếp, và dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho linh hồn... này được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn... này. Xin dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.

Một người đọc: Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn... Xin Ngài đón tiếp linh  hồn... Xin các thiên thần dẫn đưa linh hồn... Vào lòng Ápraham. Xin đón tiếp và dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho linh hồn... này được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn... này. Xin dâng linh hồn... này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.

Lm: Lạy Cha rất nhân từ, chúng con phó dâng linh hồn... trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người thân yêu của chúng con đây, sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa.

(Chúng con cảm tạ Cha, vì Cha đã ban mọi ơn huệ dồi dào cho người thân yêu của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha, và bằng chứng của sự các thánh thông công trong Chúa Kitô).

Vậy, xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là..., và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa, và bên cạnh người thân yêu chúng con đây. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

Lm: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa, vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa đây, được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

Hát: ĐK: Đức Kitô, đã sống lại thật, Alleluia. Ngài được quyền năng, vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.

1. Chúa đã sống lại thật, ta hãy vui mừng và tung hô lên, Alleluia.

2. Chúa mở cửa Thiên Đàng cho chúng ta vào dự tiệc thiên thu, Alleluia.


4. TIỀN TÁNG KINH


KINH CẦU ĐỨC BÀ
(có chỉnh sửa của HĐGM VN

(hdgmvietnam.com 22.06.2020)


Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng dính bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đavít vậy.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như đền vàng vậy.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa thiên đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Đức Bà an ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh thiên thần.
Nữ Vương các Thánh tổ tông.
Nữ Vương các Thánh tiên tri.
Nữ Vương các thánh tông đồ.
Nữ Vương các Thánh tử vì đạo.
Nữ Vương các Thánh hiển tu.
Nữ Vương các thánh đồng trinh.
Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương hồn xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép rất thánh Môi Khôi.
Nữ Vương ban sự bình an.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu thương xót chúng con


Xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


HD. Chúng con đội ơn Chúa phép tắc vô cùng, chúng con tin thật Chúa chuộc tội cứu thế hằng sống, và lại đến ngày tận thế, chúng con bởi bụi đất sẽ sống lại, và xem thấy Chúa tường tận. Lại chúng con tin thật xác phàm này ngày sau chẳng hay hư nát nữa. Tuy bây giờ xác phải chết, song đến ngày tận thế nó sẽ đặng sống đời đời. Vì đến ngày ấy, xác những người còn nằm ngủ ở nơi bụi đất, thì sẽ thức dậy cho đặng sống vui vẻ đời đời. Có kẻ thức dậy, cho đặng mang sự xấu hổ thẹn thuồng đời đời. Amen.
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa chớ phán đoán tôi tớ Chúa, nếu Chúa chẳng khấng tha tội lỗi người ta đã phạm, thì chẳng có ai đặng vẹn sạch trước mặt Chúa. Xin Chúa chớ lấy phép  công thẳng mà phán xét... Vì chúng con biết lòng trông cậy Chúa, nên chúng con cầu nguyện và phú... cho Chúa. Cùng xin Chúa phù hộ cho... đặng thoát khỏi phần phạt trong khi Chúa phán xét... Vì khi...  còn sống, thì đã chịu dấu lành Đức Chúa Trời Ba Nôi trên mình. Chúng con cậy vì công nghiệp Chúa hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúng con dám xin Chúa sai các thánh Thiên Thần xuống rước linh hồn... này, mà đem lên nơi vui vẻ trên nước Thiên Đàng. Cùng xin các thánh tử đạo đưa linh hồn... vào thành Giêrusalem trên trời. Xin chín phẩn Thiên Thần xuống mừng rước linh hồn..., hầu hiệp cùng ônhg thánh Ladarô ở nơi vui vẻ nghỉ an đời đời. Amen.


5. HẬU TÁNG KINH


HD. Chúng con lạy Chúa rất nhân từ, hay ban phước cho linh hồn giáo dân đặng nghỉ ngơi bình an. Xin Chúa xuống phước lành trên huyệt này. Cùng sai thánh Thiên Thần gìn giữ nơi này, hầu linh hồn các kẻ sẽ phải chôn đó, đặng khỏi tội lỗi đã phạm, và ngày sau đặng làm bạn cùng các thánh, và xem thấy mặt Chúa sáng láng vui vẻ đời. Chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
CD. Lạy Cha...

HD. Lạy Chúa, xin cứu chữa linh hồn này cho khỏi nơi hoả ngục, đặng lên chốn an nhàn vui vẻ đời đời. Chúng con dám xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện. Chúng con cả lòng cầu xin Chúa nhân lành vô cùng, thương xem linh hồn tôi tớ Chúa, cho đặng khỏi phần phạt đã đáng chịu ở nơi hình khổ vì tội lỗi... đã pạm. Bởi tôi tớ này cũng đã có lòng ước ao theo thánh ý Chúa. Vậy, khi... còn ở dưới thế, bởi... có lòng tin thật, nên đã đặng thông công cùng các giáo nhân. Bây giờ chúng con xin lòng nhân từ Chúa cho... đặng thông công, hiệp làm một cùng các thánh Thiên Thần. Amen.

Xin vì lòng nhân từ Chúa, cho linh hồn... cùng linh hồn các kẻ tin, đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây