Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi-Tuần Bài 2301-2350

Chủ nhật - 15/08/2021 09:36
Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi-Tuần Bài 2301-2350
Suy Tư của Đức Cha GB. Bùi-Tuần Bài 2301-2350
Suy Tư của Đức Cha Gioan B. Bùi Tuần Bài 2301-2350

----------------------------------------
Bùi-Tuần 2301: Ơn Gọi Của Cộng Đoàn Nhỏ. 2
Bùi-Tuần 2302: Ơn Gọi Người Công Giáo. 4
Bùi-Tuần 2303: CHIA SẺ CẢM NHẬN.. 7
Bùi-Tuần 2304: Xây Dựng Lớp Trẻ Mới 8
Bùi-Tuần 2305: Đức Kitô Là Tin Mừng. 11
Bùi-Tuần 2306: Sống Ơn Gọi Làm Con Của Chúa. 13
Bùi-Tuần 2307: Sống Đạo. 14
Bùi-Tuần 2308: Chúa Đến Bất Ngờ. 17
Bùi-Tuần 2309: Chúa Gọi 19
Bùi-Tuần 2310: Ơn Sai Đi 21
Bùi-Tuần 2311: Tinh Thần Cộng Đoàn. 23
Bùi-Tuần 2312: Nguồn Ban Sự Sống Và Anh Sáng. 25
Bùi-Tuần 2313: Cầu Nguyện Và Yêu Thương. 27
Bùi-Tuần 2314: Đức Mẹ Sầu Bi 29
Bùi-Tuần 2315: Hội Thánh Phục Vụ. 31
Bùi-Tuần 2316: Ánh Sáng Chúa Thánh Thần. 33
Bùi-Tuần 2317: Ơn Biết Cầu Nguyện. 35
Bùi-Tuần 2318: Cầu Xin Ơn Cứu Độ. 37
Bùi-Tuần 2319: Lương Tâm Trong Sạch. 40
Bùi-Tuần 2320: Hãy Sống Khôn Ngoan. 42
Bùi-Tuần 2321: Bền Đỗ Trong Cầu Nguyện. 45
Bùi-Tuần 2322: Sự Mạnh Mẽ Và Can Đảm Của Đức Ái 47
Bùi-Tuần 2323: Có Chúa Ơ Cùng. 49
Bùi-Tuần 2324: KHIÊM NHƯỜNG TỈNH THỨC.. 51
Bùi-Tuần 2325: Gởi anh NuyễnThanh Long, CGvDT.. 53
Bùi-Tuần 2326: HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI 54
Bùi-Tuần 2327: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG.. 57
Bùi-Tuần 2328: NHỮNG TIẾNG CHUÔNG KÊU GỌI YÊU THƯƠNG.. 59
Bùi-Tuần 2329: LỜI CẦU THỜI ĐẠI DỊCH.. 61
Bùi-Tuần 2330: NHỮNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CHỨC LINH MỤC.. 62
Bùi-Tuần 2331: Lễ Truyền Tin - GM JB. Bùi Tuần. 75
Bùi-Tuần 2332: BIẾT MÌNH.. 78
Bùi-Tuần 2333: CẦU NGUYỆN.. 83
Bùi-Tuần 2334: KHIÊM NHƯỜNG.. 88
Bùi-Tuần 2335: GIÁO DỤC CON CÁI 92
Bùi-Tuần 2336: THƯƠNG NGƯỜI SẼ GẶP ĐƯỢC CHÚA.. 97
Bùi-Tuần 2337: YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI 102
Bùi-Tuần 2338: YÊU THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI YẾU ĐUỐI 107
Bùi-Tuần 2339: YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ.. 112
Bùi-Tuần 2340: TÌNH THƯƠNG ĐỐI VỚI NỮ GIỚI 118
Bùi-Tuần 2341: ĐỪNG XÉT ĐOÁN BẬY.. 123
Bùi-Tuần 2342: ĐỪNG NÓI HÀNH.. 127