Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 1-C Chúa Giêsu chịu phép rửa Bài 151-169 Con là con yêu dấu của Cha

Thứ sáu - 07/01/2022 09:12
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 1-C Chúa Giêsu chịu phép rửa Bài 151-169 Con là con yêu dấu của Cha
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 1-C Chúa Giêsu chịu phép rửa Bài 151-169 Con là con yêu dấu của Cha
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 1-C Chúa Giêsu chịu phép rửa Bài 151-169 Con là con yêu dấu của Cha
---------------------------------------

TN 1-C151: PHÉP RỬA TỘI – ƠN GỌI LÀM CON CHÚA.. 1
TN 1-C152: XIN CHO ĐƯỢC SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI CHÚA.. 4
TN 1-C153: TÁI SINH TRONG ĐỨC KITÔ.. 7
TN 1-C154: TA HÀI LÒNG VỀ CON.. 9
TN 1-C155: HỒNG ÂN TÁI SINH.. 12
TN 1-C156: KITÔ HỮU CHỊU CÙNG MỘT PHÉP RỬA NHƯ CHÚA GIÊSU.. 14
TN 1-C157: CỬA TRỜI MỞ RA.. 19
TN 1-C158: ĐỜI SỐNG MỚI 20
TN 1-C159: BA DẠNG PHÉP RỬA.. 22
TN 1-C160: ĐẤNG THƯƠNG XÓT.. 25
TN 1-C161: CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP_C.. 28
TN 1-C162: NGÀY MAC KHẢI DUNG NHAN LÒNG THƯƠNG XÓT.. 31
TN 1-C163: BIẾT MÌNH BIẾT TA.. 34
TN 1-C164: THIÊN CHÚA HÒA MÌNH VỚI CON NGƯỜI 36
TN 1-C165: DÒNG SÔNG NHỎ.. 39
TN 1-C166: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA.. 42
TN 1-C167: ÁI TỬ NHÂN LÀNH.. 44
TN 1-C168: TUÂN GIỮ LUẬT LỆ.. 48
TN 1-C169: SỨ VỤ ĐẤNG MÊ-SI-A.. 50

-------------------------

 

TN 1-C151: PHÉP RỬA TỘI – ƠN GỌI LÀM CON CHÚA


Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

Chúng ta vừa cử hành lễ Chúa giáng sinh: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta”. Liền sau đó TN 1-C151


Chúng ta vừa cử hành lễ Chúa giáng sinh: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta”. Liền sau đó, Giáo Hội cử hành lễ Hiển linh, lễ Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại mà ba nhà đạo sĩ từ Phương Đông đại diện cho chúng ta cất bước lên đường tìm đến. “Họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người” (Mt 2,11).

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Tức là sau ba mươi năm sống đời ẩn dật, nay Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai với phép rửa tại sông Giordan bởi tay Gioan. Như thế, từ lễ Giáng Sinh – Hiển Linh đến lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, nếu tính theo thời gian thì đúng 30 năm. Trong quãng thời gian này, chúng ta không biết nhiều về Chúa Giêsu, ngoài đời sống ẩn dật sống của Người trong gia đình, học tập và lao công, vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse.

Câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội sao lại đến xin Gioan làm phép rửa?

Hòa mình với phàm nhân
Khi Gioan đang làm phép rửa cho dân chúng để giúp họ sám hối và cầu xin ơn tha tội. Chúa Giêsu đã hòa mình vào đám đông trong cùng dòng sông Giođan, với những con người có tội để sám hối thay cho loài người đang cần sám hối để được tha thứ.

Thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en cho biết: “Có thể là Chúa muốn thánh hoá kẻ sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn để chôn vùi trọn vẹn con người Ađam cũ trong dòng nước. Thật vậy, trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta, Chúa thánh hoá sông Giođan; vì Người vừa là thần khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ Thần Khí và nước để đưa chúng ta vào đạo”. Nên dù Gioan làm phép rửa, ông cũng chỉ là đèn đối với Mặt Trời, tiếng nói với Lời, phù rể đối với Chàng Rể, người cao trọng nhất trong số những người sinh bởi đàn bà với Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, người nhảy mừng trong dạ mẹ với Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, người tiền hô hiện tại và tương lai với Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện. Quả thật, Gioan biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử đạo. (Trích bài giảng của thánh -gô-ri-ô, giám mục Na-di-en).

Thánh Phêrô Kim Ngôn giải thích rằng, khi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu thì: “Tôi tớ đóng vai chủ, con người đóng vai Thiên Chúa, ông Gioan đóng vai Đức Kitô; ông đóng vai đó để lãnh ơn thứ tha chứ không phải để ban phát”. Nên Gioan giảng: “Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần” (Mc 1, 8). Đây là phép lạ vĩ đại đã xảy ra sau khi Đấng Cứu Thế chịu phép rửa; phép lạ này là khúc dạo đầu cho những gì sẽ xảy ra. Đây không phải là Thiên Đàng khi xưa đóng lại vì tội của Ađam nay mở ra, mà chính trời mở ra: “Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình” (Mc 1,10). Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa cho mình.

Ba ngôi hiển hiện

Tin Mừng mô tả ,“sau khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Lc 3, 21-22). Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần tự hiển hiện. Chúa Giêsu được Chúa Cha tuyên phán là Con. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người cho thấy Chúa Giêsu khiêm nhường hạ mình xuống với các tội nhân và trở nên Chiên gánh tội thế gian.

Chúa Giêsu bước lên khỏi nước lúc ấy trời mở ra là Chúa Giêsu nâng thế gian lên cao với Người. Vì xưa kia, khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bị lưỡi gươm lửa cấm đoán, chính Ađam đã đóng cửa trời lại, không cho mình mà cũng không cho con cháu vào. Nay nhờ Chúa Giêsu mà cửa trời được mở ra.

Trời mở ra, còn mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những người Do Thái biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa mở cửa trời để kêu gọi chúng ta hướng về trời.

Phép rửa của Chúa Giêsu và Phép rửa của chúng ta

Vậy, phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta có liên kết chặt chẽ với nhau. Phụng Vụ của ngày lễ này đã hát lên như sau: “Đức Kitô chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hoá, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần” (Tiền xướng của Kinh Bênêdictus, của Giờ Kinh Sáng). Chúng ta hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn và đem lòng tôn kính mà tưởng niệm ngày Đức Kitô chịu phép rửa, và hãy mừng lễ cách xứng đáng. Thiết nghĩ, thực hành và sống lời hứa khi chịu phép Rửa tội là việc phải làm trong đời sống người kitô hữu chúng ta.

Sống lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là cơ hội tốt lành để đổi mới với lòng biết ơn và xác tín lời hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, hãy dấn thân sống xác tín này trong đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu cứu độ chúng ta không phải vì cộng trạng của chúng ta nhưng là để thực hiện lòng tốt vô biên của Cha với cả nhân loại. Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy cố gằng thực hiện những điều đã hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là từ bỏ ma quỷ, xa lánh các dịp tội và tin vào Thiên Chúa, như thế chúng ta mới có thể đón nhận mọi ơn lành Thiên Chúa ban và sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Không phải cứ được rửa tội, cứ nói tôi tin Chúa Kitô, là được cứu rỗi để vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Rửa tội chỉ là bước đầu cần thiết cho việc cứu rỗi mà thôi. Bước tiếp theo quan trọng hơn, đó là thi hành những điều cam kết khi được rửa tội. Nếu không thi hành những lới hứa hay cam kết này thì Phép Rửa sẽ thành vô ích.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trung thành với lời hứa khi chịu phép Rửa tội trong suốt cuộc đời chúng con, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Tẩy Giả. Amen.

------------------------

 

TN 1-C152: XIN CHO ĐƯỢC SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI CHÚA


 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

Tin mừng hôm nay kể chuyện: tiếp nhận đoàn người lũ lượt đến xin chịu Phép Rửa, bày tỏ lòng TN 1-C152


Tin mừng hôm nay kể chuyện: tiếp nhận đoàn người lũ lượt đến xin chịu Phép Rửa, bày tỏ lòng sám hối, thánh Gioan được nghe những lời bàn tán của dân chúng phỏng đoán ông chính là đấng Mêsia. Thánh nhân đã trả lời:“Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”. Câu trả lời của Gioan vừa bác bỏ tin đồn vừa cũng cố niềm hy vọng của dân chúng về Đấng Mesia đang đến.Gioan làm Phép Rửa trong dòng nước sông Giođan, còn Đấng Mêsia làm Phép Rửa trong Thánh Thần.Vậy Phép Rửa của Gioan và Phép Rửa của Chúa Giêsu khác nhau thế nào?

Phép Rửa sám hối

Đây là Phép Rửa bằng nước do Gioan thực hiện tại sông Giođan: “Tôi làm phép rửa bằng nước để làm dấu hiệu cho thấy anh em đã ăn năn sám hối “. Ai chịu Phép Rửa đều phải có một thái độ nội tâm cũng như bên ngoài, phải tin vào sứ điệp của Gioan, phải trở lại thực lòng, phải quay về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phép Rửa của Gioan chỉ có tính cách tượng trưng, tự nó không có sức xóa bỏ được tội lỗi mà chỉ là nghi thức nhắc nhở cho mọi người phải ăn năn sám hối và cải thiện đời sống.

Phép Rửa sám hối chỉ là nghi thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy định của lề luật thôi, còn chưa có hiệu quả đích thực tôn giáo. Gioan làm Phép Rửa sám hối để dọn lòng dân chúng đón chờ Đấng Cứu Thế. Như vậy gắn với hành động sám hối phải là niềm hy vọng được nuôi dưỡng bền chặt trong lòng. Sám hối vì hy vọng được tha thứ và được giải thoát.Sám hối để xứng đáng với niềm hy vọng.Thánh Gioan ngoài sứ mạng kêu gọi mọi người sám hối còn đảm nhận trọng trách đồng hành với dân chúng hướng về Đấng Mêsia đang đến.

Vai trò của Gioan đã kết thúc, nhưng trước khi Chúa Giêsu chính thức đảm nhận sứ mạng, Người đã xếp hàng đứng chung với hàng ngũ dân chúng, hiệp thông trọn vẹn với họ về niềm mong đợi thiết tha được Chúa đến cứu. Thật lạ lùng! Chúa Giêsu bước xuống sông Giođan. Người là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt đối nay xin chịu phép rửa sám hối của Gioan. Người là Đấng mà Gioan “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài” đang đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy. Một sự hạ mình sâu thẳm, một sự khiêm nhường cao cả đã làm cho cửa trời mở ra, ân sủng tuôn đổ, ơn cứu độ được trao ban và lan truyền. Đức Kitô được công khai tấn phong làm Đấng Mêsia.Thánh Thần ngự xuống, tiếng từ trời xác nhận: “Con là con của cha; ngày hôm nay Cha đã sinh ra con”. Đó là lời phong vương trong Thánh Vịnh 2,7. Chúa Giêsu đã được chính Thiên Chúa xức dầu tấn phong bằng Thánh Thần.

Phép Rửa tái sinh

Phép rửa của Gioan là Phép rửa bằng nước mời gọi sám hối. Phép rửa của Chúa Giêsu là Phép Rửa tái sinh. Phép rửa này ban cho người được rửa một đời sống mới. Thánh Phaolô đã giải thích về đời sống này cho những người vừa được rửa tội như sau: “Khi được rửa tội, anh em được an táng với Đức Kitô và trong phép rửa, anh em cũng được sống lại với Đức Kitô. Anh em đã từng bị chết về mặt tâm linh nhưng giờ đây Thiên Chúa đã mang anh em đến nguồn sống cùng với Đức Kitô” (Cl 2, 12-13).

Phép rửa của Chúa Giêsu là Bí Tích Rửa Tội thanh tẩy chúng ta khỏi tội nguyên tổ và tội riêng chúng ta phạm. Đây là sự Thanh tẩy nội tại của Bí tích Thanh tẩy do ơn Chúa Thánh Thần. Nước có ý nói về nghi thức bên ngoài, thực hiện trên thân xác; còn lửa là biểu tượng diễn tả sự biến đổi bên trong tâm hồn. Trong khi nước chỉ đạt tới bề mặt của các sự vật, thì lửa thấm sâu vào, thanh luyện, soi sáng, đốt cháy. Trong phép rửa Đấng Mêsia thiết lập, người ta sẽ không gặp được thứ lửa nào ngoài thứ lửa của Thánh Thần, bởi vì chính Người thánh hóa các tâm hồn. Lửa nói lên sức thanh tẩy của Chúa Thánh Thần, như trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cvtđ 2,1-4), khi các Tông đồ đang cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu các ngài và biến đổi các ngài trở nên những con người mới, những Tông đồ nhiệt thành, thông hiểu Lời Chúa để các ngài rao giảng cho dân chúng.

Như vậy qua Phép Rửa tái sinh, Chúa Giêsu chia sẻ cho những người được rửa tội đời sống thần linh của Ngài. Đó là sự sống trong Chúa Ba Ngôi. Người tín hữu trở nên thành viên trong Dân Chúa Cha, chi thể trong Thân Mình Chúa Kitô và viên đá sống động kiến tạo Đền Thờ Chúa Thánh Thần, nghĩa là trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào Sự Sống của chính Thiên Chúa hằng sống.

Bí Tích Thánh Tẩy chính là một phép lạ cả thể tác động trên một cá thể trong suốt chiều dài cuộc sống. Người ta được tắm gội trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô và được thần hóa một cách nhiệm mầu, để từ đó có thể phát biểu ngất ngây như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”, hay đầy xác quyết như thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dưng con người cách lạ lùng và còn tái tạo con người cách lạ lùng hơn nữa”.

Bí Tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích này chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, thành chi thể của Đức Kitô, được gia nhập và tham dự sứ mạng của Hội Thánh (GLCG #1213).

Bí Tích Thánh Tẩy tha thứ nguyên tội, mọi tội cá nhân và các hình phạt do tội. Bí Tích Thánh Tẩy cho tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ ơn thánh hoá, nhờ ơn công chính hoá giúp tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh. Bí Tích này cho tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và tạo nền tảng cho sự hiệp thông với tất cả các Kitô hữu. Bí Tích này trao ban các nhân đức đối thần và các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Người lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy thuộc về Đức Kitô luôn mãi: họ được đóng ấn không thể xóa được của Đức Kitô (GLCG #263).

3.Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan tại sông Giođan đã làm nên lịch sử và đã được Giáo Hội chọn làm khởi điểm cho Mùa Thường Niên là Mùa Phụng Vụ cử hành các mầu nhiệm cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Biến cố này không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới mà còn là điểm giao duyên giữa trời và đất, giữa Thần Khí và nước, giữa Tân Ước và Cựu Ước. Từ nay nhân loại được tái sinh trong đời sống mới. Qua Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh trong của Chúa Giêsu nhờ ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần và được trở nên con cái Thiên Chúa.

Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, trong tư cách là “Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô”, chúng ta được nhắc nhớ về sứ mạng phải làm triển nở sự sống của Chúa Kitô nơi mình và nơi những người lân cận bằng lòng tin và bằng tình yêu chân thành và trung tín.

Trong tư cách “Kitô hữu hướng về Chúa Kitô”, chúng ta cũng được hun đúc để luôn biết sống bằng niềm hy vọng và bằng lời kinh phó thác, nhất là trong lúc gặp thử thách gian truân.

Trong tư cách “Kitô hữu tìm về Chúa Kitô”, chúng ta còn biết sẵn sàng thanh tẩy đời sống qua việc sám hối hòa giải để đón nhận lòng thương xót của Chúa một cách dồi dào hơn.

Trong phép lần hạt Năm Sự Sáng, gẫm thứ nhất, chúng ta vẫn đọc: “Thứ nhất thì ngắm, Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa”. Người Kitô hữu được hai hồng ân lớn nhất là được ơn sự sống và ơn làm con Chúa. Nhờ cha mẹ, mỗi người được sinh ra và hiện hữu trên đời này. Nhờ Bí Tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu được sống sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo gương Mẹ Maria, chúng ta xin được sống gắn bó với Chúa Giêsu mật thiết hơn, để xứng đáng là những người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là gương mẫu một người con hiếu thảo. Người luôn sống thân mật với Chúa Cha, luôn kết hiệp với Chúa Cha trong kinh nguyện hằng ngày, luôn thi hành thánh ý Chúa Cha. Người đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta luôn kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa, luôn sống một cuộc sống tốt đẹp, luôn tích cực góp phần xây dựng xã hội, tạo hạnh phúc cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin dạy chúng con biết sống ơn Bí Tích Thánh Tẩy để chúng con được xứng đáng được làm con yêu dấu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

---------------------------

 

TN 1-C153: TÁI SINH TRONG ĐỨC KITÔ


Lm Vũđình Tường

 

Thánh Gioan ngại ngùng khi Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Kitô đến xin nhận phép thanh tẩy. Gioan TN 1-C153


Thánh Gioan ngại ngùng khi Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Kitô đến xin nhận phép thanh tẩy. Gioan từ chối vì tin rằng Đức Kitô, Đấng tinh tuyền, không cần thanh tẩy, nhưng chính ông cần thanh tẩy. Gioan vâng phục làm theo điều Đức Kitô phán dậy. Điều Gioan thầm tín trở thành sự thực. Sau khi Đức Kitô nhận phép thanh tẩy từ Gioan, Thiên Chúa mặc khải cho biết căn tính thực của Đức Kitô. Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha. Đây là lần đầu tiên nhân loại nhận biết Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi Ngôi tự mặc khải một cách riêng biệt. Ngôi một chính là Chúa Cha hiện diện trên không trung, vang vọng phán,

‘Con yêu dấu của Cha, lòng mến Cha ở trong Con’ Lc 3,22b

Đức Trinh Nữ Maria làm đẹp lòng Thiên Chúa và trở thành Mẹ Thiên Chúa. Lòng mến Thiên Chúa ở trong Đức Kitô có nghĩa sứ mạng của Đức Kitô là làm cho ‘Lòng mến Thiên Chúa’ tỏ lộ cho muôn dân. Sứ mạng đó chính là sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Người nhận được ‘Lòng mến Thiên Chúa’ sẽ không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Chúa, luôn làm đẹp lòng Chúa và luôn thực thi í Chúa. Ngôi Ba Thiên Chúa chính là Thánh Thần. Ngài không lên tiếng như Chúa Cha nhưng từ trời cao xuất hiện dưới hình bóng,

‘Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu’ Lc 3,22a.

Khi Đức Kitô nhận Phép Thanh Tẩy, Ngôi Ba Thiên Chúa là Thánh Thần hiện xuống trên Ngài. Trường hợp Đức Kitô là trường hợp đặc biệt, mỗi chúng ta khi còn tấm bé nhận phép thanh tẩy, chờ tới khi khôn lớn chúng ta mới lãnh nhận nhận Ngôi Ba Thiên Chúa qua bí tích Thêm Sức. Trước khi từ giã môn đệ, về cùng Chúa Cha, Đức Kitô phán dậy môn đệ, nhân Danh Ba Ngôi Thiên Chúa, ban phép Thanh Tẩy cho muôn dân. ‘Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần Mt 28,19’. Đây là công thức Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ dùng chung khi ban phép thanh tẩy cho người lớn cũng như cho trẻ em. Riêng người lớn lãnh nhận bí tích thanh tẩy và bí tích thêm sức cùng lúc.

Bí tích Thanh Tẩy không phải đơn thuần mang í nghĩa người đó là thành viên trong Giáo Hội. Đây chỉ là bước đầu trong ba bí tích: Thanh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể. Qua bí tích Thanh Tẩy người đó trở thành thành viên của Giáo Hội, trở thành Con Thiên Chúa, thành kẻ thừa tự Nước Trời. Đây chính là bước khởi đầu trong việc liên kết, đổi đời, sống đời sống mới trong Đức Kitô.

Đức Kitô, Đấng vô tội, không cần nhận phép Thanh Tẩy. Ngài tự nguyện xin nhập phép Thanh Tẩy với mục đích. Thứ nhất, Ngài muốn đồng hoá Ngài với muôn dân, bằng cách xuống thế sống chung với muôn dân. Đấng vô tội, sống chung với tội nhân, hiến sự sống mình gánh tội, chết thay cho muôn dân, đồng thời làm cho đau khổ muôn dân oằn vai gánh chịu có một í nghĩa đặc biệt. Í nghĩa thông phần đau khổ với thập giá Đức Kitô. Thập giá Đức Kitô lại chính là triều thiên vinh hiển Đức Kitô mang lại sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Như thế đau khổ muôn dân hiện đang gánh chịu sẽ thông phần vinh quang Phục Sinh của Đức Kitô.

Thứ hai, là Con Yêu Dấu Thiên Chúa, Đức Kitô yêu tha nhân vô giới hạn. Ngài ban chính tình yêu này cho muôn dân chung hưởng ‘Lòng mến Thiên Chúa’. Những ai thành tâm đón nhận Ngài là Con Thiên Chúa, người đó sẽ chung sống với Đức Kitô khi họ hoàn thành cuộc lữ hành trần thế.

Thứ ba, Đức Kitô xác định điều Gioan rao giảng bằng cách nhận phép thanh tẩy từ Gioan.

‘Tôi thanh tẩy anh em bằng nước, nhưng Đấng đến sau tôi thanh tẩy anh em bằng Thánh Thần và Lửa’ Lc 3,16.

Giáo hội liên kết hai phép thanh tẩy; phần thanh tẩy bằng nước của Gioan, phần thanh tẩy do Thần Khí và Lửa Tình Yêu của Đức Kitô. Vì thế chúng ta chịu thanh tẩy vừa bằng nước vừa bằng Lửa. Lửa đây chính là Ngôi Ba, Thánh Thần Chúa, Đấng ngự trên các tông đồ hình lưỡi Lửa. Lửa còn một í nghĩa nữa đó chính là Lửa Tình Yêu của chính Đức Kitô thanh tẩy con người ta biến ta thành con người mới trong Đức Kitô.

Bí tích thanh tẩy là một nghi thức cộng đoàn bởi vì qua bí tích thanh tẩy người đó chính thức a/ gia nhập cộng đoàn Kitô hữu, b/ thành viên của Giáo Hội, c/ trở thành anh chị em trong Giáo Hội, d/ trở nên con Thiên Chúa, e/ đồng thừa tự ơn Chúa ban.

Tính cộng đoàn nghĩa là người đó có trách nhiệm cùng với các Kitô hữu sống làm Sáng Danh Thiên Chúa và phục vụ các anh chị em khác trong gia đình nhân loại. Chúng ta xin ơn phục vụ Chúa qua tha nhân.

-------------------------

 

TN 1-C154: TA HÀI LÒNG VỀ CON


Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

 

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều kết thúc thuật trình Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan TN 1-C154


Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều kết thúc thuật trình Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bằng lời tuyên phán của Chúa Cha: “ Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Con” hoặc “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (x.Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22). Chúa Cha hài lòng với Chúa Chúa Giêsu về chuyện gì đây? Dĩ nhiên là về chuyện Chúa Giêsu tự nguyện xếp mình vào hàng đoàn người tội lỗi đang đến để cho Gioan Tẩy Giả làm phép rửa bày tỏ lòng sám hối ăn năn. Thế nhưng Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa dù đã mặc lấy xác phàm nhân loại như chúng ta mọi đàng nhưng chẳng hề vương bẩn tội nhơ (x.Dt 4,15). Là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Người hoàn toàn thanh sạch thế mà Người xếp hàng giữa đám người tội lỗi để làm gì? Chắc chắn không phải là để nhờ Gioan làm phép thanh tẩy hầu được nên thanh sạch. Cũng chắc chắn rằng không phải Người cố tình làm gương cho chúng ta về việc hoán cải ăn năn như đã có nhiều nhà tu đức từng suy diễn. Không ai có thể làm gương một việc mà chính mình không thực làm. Như thế chìa khoá vấn đề phải nằm ở chỗ khác.

Mang lấy xác phàm, trở nên giống loài người chúng ta mọi đàng, thì Chúa Giêsu vẫn phải cần có thời gian để hiểu biết ý Chúa Cha cũng như tự nhận thức về căn tính của mình. Các nhà Kitô học đồng thuận với nhau rằng khi còn nằm trong nôi, còn ôm lấy bầu sữa mẹ, thì trẻ Giêsu chưa thể nhận thức được căn tính Thiên Chúa của mình. Và một điều ít ai chối cãi đó là năm lên mười hai tuổi, khi lưu lại Đền thờ Giêrusalem ba ngày nhân chuyến cùng cha mẹ hành hương, thì thiếu niên Giêsu đã ý thức về căn tính Thiên Chúa của mình. Biết mình là Thiên Chúa, thế nhưng để biết sứ vụ của mình là cứu độ nhân loại và cứu độ nhân loại như thế nào thì Chúa Giêsu cũng cần phải có thời gian cần thiết để tìm hiểu thánh ý Chúa Cha.

Nhiều nhà Kitô học nhìn nhận rằng khi Chúa Giêsu đến chịu phép rửa tại bờ sông Giođan chính là lúc Người tìm ra con đường cứu độ. Nói đến ơn cứu độ, các nhà thần học lẫn tu đức thường dùng hình ảnh cứu vớt người đang chìm dưới sông nước. Không biết bơi mà rơi xuống hố nước sâu thì sự sống như không còn thuộc vào chính bản thân mình. Cần phải có một ai đó độ trì, cứu vớt, may ra mới được sống.

Để cứu độ nhân loại khỏi vũng lầy tội lỗi, Chúa Kitô không đứng bên trên mà kéo. Người đã tự nguyện đi xuống tận đáy sâu kiếp người khi vào trần gian. Đồng thân với con người trong kiếp phàm hèn chưa đủ, Chúa Kitô còn muốn chung phận với loài người trong kiếp tội nhân, dù Người hoàn toàn vô tội. Tình yêu lên đến đỉnh cao khi người ta tự nguyện chung thân, đồng phận với nhau. Chung thân, đồng phận với nhau là một trong những hình thức liên đới đến cùng. Là con chiên tinh tuyền, là người tôi tớ trung thành và nhân hậu, Chúa Kitô đã nhận lấy mọi hậu quả tội lỗi của loài người vào chính bản thân Người. Điều đã được Ngôn sứ Isaia loan báo xưa về “Người Tôi Trung” nay ứng nghiệm nơi chính Chúa Kitô (x.Is 42,1-9; 49,1-7; 50,4-11).

Chọn con đường đi xuống để nâng loài người sa ngã lên, sự chọn lựa của Chúa Giêsu đã làm hài lòng Chúa Cha. Đây là một sự chọn lựa phát xuất bởi tình yêu sung mãn. Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu ngự xuống trên Người là một dấu chỉ. Và các tầng trời mở ra, nghĩa là con đường cứu độ nay đã khai mở cho con người. Việc Chúa Giêsu chọn con đường đi xuống giúp chúng ta xác tín những chân lý sau:

1. Không một ai là không có thể được cứu rỗi: Các cứu hộ viên đứng trên bờ sông mà đưa tay ra thì những người ở xa bờ hay đang chìm dưới nước quả là khó có cơ may được cứu. Trái lại khi các cứu hộ viên đã lặn sâu xuống đáy sông thì mọi người đều có thể được cứu sống. Chúa Giêsu đã cúi xuống dưới chân các tông đồ, Người đã cúi xuống dưới chân Giuđa, kẻ đã rắp tâm phản bội Người và Người sẵn sàng cúi xuống dưới chân hết mọi người, trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần chúng ta đồng thuận thì Người sẽ nâng chúng ta lên cùng Chúa Cha.

Mọi người đều có thể được cứu rỗi. Một chân lý của niềm tin và của niềm hy vọng. Bất cứ ai, dù trong hoàn cảnh tồi tệ nào đi nữa, thì vẫn luôn có Giêsu Kitô đứng dưới chân để sẵn sàng nâng lên. Chính vì thế mà thất vọng về chính mình là một sự tồi tệ thật đáng trách không kém gì khi ta thất vọng về tha nhân.

2. Trước tiên hãy trách mình, đừng trách tha nhân hay phàn nàn Chúa, nếu giả như chúng ta vẫn mãi mê trong tội. Một trong những thói xấu của người đắm chìm trong tội đó là tìm đủ lý do để bào chữa. Để làm giảm nhẹ trách nhiệm của mình, khi phạm tội, chúng ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tha nhân, cho ma quỷ và có khi cho cả Thiên Chúa. Phải tiên thiên loại trừ việc gán cho Thiên Chúa là tác nhân gây sự xấu vì Thiên Chúa không hề, đúng hơn là không thể cám dỗ một ai. Chúng ta cũng cần chân nhận rằng thần dữ, người xấu hay ngoại cảnh cũng có góp phần nào đó trong tội của chúng ta. Tuy nhiên, các tác nhân ấy chỉ có thể làm tăng giảm mức độ trách nhiệm của chúng ta trên tội của mình. Nhưng không ai khác, chính chúng ta phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm mọi hành vi tội lỗi của mình.

Mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu phép rửa, mở đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, hãy cùng cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa vì đã yêu thương loài người đến cùng. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự nguyện đồng hàng với chúng ta trong kiếp tội nhân: cúi mình để cho Gioan làm phép rửa là điểm khởi đầu và điểm kết thúc là thân phận một tội nhân trên thập giá.

----------------------------

 

TN 1-C155: HỒNG ÂN TÁI SINH


Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Biến cố này là gạch TN 1-C155


Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Biến cố này là gạch nối giữa đời sống ẩn dật và sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Sau khi chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu bắt đầu bước vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Trong thánh lễ này, chúng ta tìm hiểu về sự khác biệt và ý nghĩa Phép Rửa của Gioan Tẩy Giả, Phép Rửa của Chúa Giêsu và Phép Rửa của chúng ta.

1- Phép Rửa Gioan

Với tư cách là người dọn đường cho Đấng Mêsia, Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người sám hối và hoán cải bằng việc đón nhận Phép Rửa của ông. Nhờ gương sáng và lời nói đầy thuyết phục, Gioan đã thu hút dân chúng. Người ta lũ lượt kéo đến với Gioan để xin ông làm Phép Rửa; nhiều người nghĩ rằng, Gioan chính là Đấng Mêsia mà họ đang trông chờ. Nhưng Gioan quả quyết rằng, ông không phải là Đấng Mêsia: “Phần tôi, tôi làm Phép Rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm Phép Rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16).

Như vậy, Phép Rửa của Gioan là Phép Rửa bằng nước, là dấu chỉ bên ngoài để tỏ lòng sám hối và giúp quay trở về với Chúa, nhưng chưa phải là bí tích. Bởi thế, Phép Rửa này không mang lại hiệu quả ơn tha tội khi lãnh nhận. Phép Rửa của Gioan là Phép Rửa dọn đường cho Phép Rửa của Chúa Giêsu sẽ được thiết lập sau này.

2- Phép Rửa của Chúa Giêsu

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu đến với Gioan và xin ông làm Phép Rửa tại sông Giođan. Tại sao Chúa Giêsu lại xin Gioan làm Phép Rửa? Tại sao Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa lại cần phải thống hối và thanh tẩy? Chắc chắn là không. Đây là ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa này:

Trước hết, việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa bởi Gioan là một hành vi tự hạ và khiêm tốn mà Người thực hiện theo ý định của Chúa Cha. Nếu biến cố nhập thể là bước khởi đầu mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Nay, qua biến cố Phép Rửa, Chúa Giêsu đi thêm một bước nữa, đó là hạ mình xuống để hòa mình và liên đới với mọi tội nhân. Như thế, qua hành vi này, Chúa Giêsu sống tinh thần tự hạ, muốn trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (x. Hr 4,15). Hơn nữa, theo các Giáo Phụ, việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là để thanh tẩy thay tội lỗi nhân loại. Cũng như trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu đã dìm mình trong bản tính nhân loại để thánh hóa bản tính ấy, nay Chúa Giêsu dìm mình trong dòng nước để thánh hóa dòng nước, nhờ đó mà thánh hóa nhân loại qua bí tích Rửa Tội.

Khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, thánh Luca tường thuật về ba dấu hiệu xảy ra:

Dấu hiệu thứ nhất: “Trời mở ra.” Chúng ta nhớ lại: khi Ađam và Evà phạm tội, cửa thiên đàng đóng lại (St 3,23-24). Qua bao thế hệ, dân Chúa cầu khẩn: “Ước chi Ngài xé các tầng trời và ngự xuống” (Is 64,1). Nay đã đến lúc, nhờ Chúa Kitô, trời mở ra. Điều này nói lên rằng từ nay trời đất giao thông với nhau, con người được sống hiệp thông với Thiên Chúa.

Dấu hiệu thứ hai: “Chúa Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu.” Đây là mạc khải về Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Người được sai đến và cùng với Chúa Giêsu khai mở một giai đoạn mới, giai đoạn cứu độ nhân loại. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa Tội. Người thánh hóa và dẫn đưa mỗi người về với Thiên Chúa.

Dấu hiệu thứ ba: là lời của Chúa Cha: “Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về Con” (Lc 3,21-23). Đây là mạc khải về Chúa Cha. Người là Cha của Đức Giêsu và cũng là Cha của chúng ta. Người sai Chúa Con đến trong trần gian. Chúa Cha luôn hài lòng vì Chúa Con luôn làm theo ý định cứu độ của Chúa Cha.

Như thế, qua ba dấu hiệu trên mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi và vai trò mỗi ngôi vị trong chương trình cứu độ nhân loại.

3- Phép Rửa của người Kitô hữu

Nếu Phép Rửa của Gioan là dấu chỉ bằng nước, mời gọi sám hối, thì Phép Rửa của Chúa Giêsu là bí tích bằng nước và Thánh Thần. Phép Rửa này là một bí tích trong bảy bí tích vừa mời gọi hoán cải, vừa mang lại hiệu quả tha tội và thánh hóa cho những ai đón nhận.

Bí tích Rửa Tội tha thứ tội nguyên tổ và mọi tội cá nhân cũng như các hình phạt do tội, ban cho chúng ta sự sống thần linh. Đồng thời, nhờ Phép Rửa, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể Chúa Kitô, được gia nhập và tham dự vào các sứ mạng của Hội Thánh (GLCG. số 1213).

Như vậy, chúng ta đón nhận Phép Rửa không phải vì danh nghĩa làm Kitô hữu, nhưng là để sống tốt đời Kitô hữu. Vì thế, chúng ta được mời gọi luôn ý thức những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Phép Rửa Tội. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi cố gắng mỗi ngày sống xứng đáng là con cái Chúa và biết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa là Đấng hoàn toàn thánh thiện, Chúa đã cúi xuống để đón nhận Phép Rửa tại sông Giođan, Chúa cũng đã lập Phép Rửa để thanh tẩy và thánh hóa chúng con, xin cho mỗi người chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Chúa để chúng con trở thành những người con yêu dấu và hằng đẹp lòng Chúa. Amen!

-------------------------

 

TN 1-C156: KITÔ HỮU CHỊU CÙNG MỘT PHÉP RỬA NHƯ CHÚA GIÊSU


 Phêrô Phạm Văn Trung.

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.”(Gioan 3: 5)

I/ Chịu phép rửa để làm chứng.

 

Chúa Kitô khi bước vào sứ vụ công khai, Ngài đã mở đầu những tháng ngày thi hành sứ vụ TN 1-C156


Chúa Kitô khi bước vào sứ vụ công khai, Ngài đã mở đầu những tháng ngày thi hành sứ vụ đó bằng cách để cho thánh Gioan Tẩy giả thực hiện phép rửa trên Ngài, như được thuật lại trong Tin Mừng thánh Máccô:

“Hồi ấy, Chúa Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Ngài liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Máccô 1:9-11).

Trong sách Tin mừng theo thánh Máccô, cũng như trong sách Tin mừng theo thánh Gioan, người ta không tìm thấy những trình thuật về thời thơ ấu, vể máng cỏ, về thánh gia, về các vị vua hiền sĩ. Tuy nhiên, giống như cuộc hiển linh mà thánh Mátthêu nói với chúng ta: cuộc tỏ mình ra cho Ba Vị Hiền Sĩ Phương Đông, đại diện cho tất cả những người dân ngoại, không phải Dân Riêng của Thiên Chúa, thì thánh Máccô cũng nói với chúng ta về một cuộc hiển linh khác.

Cuộc  hiển linh theo thánh Máccô chính là việc Chúa Kitô chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả, là việc Thiên Chúa tỏ mình ra, là sự mạc khải rằng nơi con người của Chúa Giêsu, toàn thể sự sống Ba Ngôi được thể hiện: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Chúa Cha xác nhận Con Ngài trong Thánh Thần.Thiên Chúa tỏ mình ra qua sự nhập thể của Chúa Con, Đấng chịu phép rửa bởi ân huệ của Chúa Thánh Thần, là Đấng sau đó sẽ được ban cho tất cả những ai sẽ lãnh nhận phép thánh tẩy trong Chúa Con.

II/ Sự tuyển chọn.

Phép rửa, giống như phép cắt bì trong Cựu ước, là dấu hiệu của Giao ước, của sự tuyển chọn. Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều được kêu gọi để được cứu độ, nhưng trong lịch sử thánh, trong tiến trình của Mặc Khải, một số người được tuyển chọn, được chọn để thực hiện một sứ mệnh cụ thể. Tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương nhưng một số người có phần dành riêng cho mình, một phần đặc biệt giống Chúa Kitô, tư tế, tiên tri và vua. Trong Chúa Giêsu Kitô, tất cả những người được tuyển chọn này đều được làm phép rửa trong nước, Thánh Thần và máu, như thư thứ nhất của Gioan nói cho chúng ta biết “Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật. Có ba chứng nhân: Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều” (1 Gioan 5, 6-8).

Nước, thần khí và máu là ba dấu chỉ của sự khai tâm Kitô giáo: nước trong phép rửa tội, Thánh Thần trong phép thêm sức, máu trong phép Thánh Thể. Ba dấu chỉ này là dấu hiệu của sự tuyển chọn, sự lựa chọn cụ thể của Thiên Chúa để hình thành nên thân mình của Chúa Kitô là Giáo hội. Sự lựa chọn này, cũng như trong Cựu Ước, không phải là kết quả của bất cứ công lao đặc biệt hay những năng khiếu phi thường nào, đó hoàn toàn chỉ là ân ban và sự cho không. Sự tuyển chọn đó vẫn là một mầu nhiệm thâm sâu và không khơi dậy bất cứ niềm tự hào nào từ phía chúng ta, như Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 1215 viết:

“Bí tích Thánh Tẩy là hồng ân cao đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong các hồng ân của Thiên Chúa…Chúng ta gọi là hồng ân, ân sủng, xức dầu, soi sáng. mặc lấy sự bất tử, tắm để tái sinh, ấn tín và tất cả những gì quý giá nhất. Là hồng ân, vì được ban cho những người trắng tay. Là ân sủng, vì được ban cho cả những người có lỗi. Dìm xuống,vì tội lỗi bị nhận chìm trong nước. Xức dầu, vì có tính cách linh thiêng và vương giả (như những người được xức dầu). Soi sáng, vì đó là ánh sáng chói lọi. Mặc, vì che đi nỗi tủi nhục của chúng ta. Tắm, vì làm cho chúng ta sạch. Ấn tín, vì gìn giữ chúng ta và là dấu chỉ về quyền tối cao của Thiên Chúa” (Thánh Ghêgôriô Nadien, Bài giảng 40, 3-4).”

III/ Được tuyển chọn để làm đầy tớ.

Để tránh mọi sự kiêu ngạo, danh hiệu được trao cho những người được tuyển chọn này là danh hiệu đầy tớ. Trong Cựu Ước, Môsê, Nôê, Đavít, Ábraham được gọi là tôi tớ. Đây là danh xưng vinh dự của các ngài. Chúng ta cũng được kêu gọi trở thành tôi tớ qua phép rửa của chúng ta, cũng như chính Chúa Kitô đã trở thành tôi tớ. Đây là ý nghĩa của việc rửa chân trong sách Tin Mừng Gioan “Vậy nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng làm như vậy. “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Tôi tớ không lớn hơn chủ,kẻ được sai không lớn hơn người sai nó” (Gioan 13: 14-16). Sự tuyển chọn này không làm cho chúng ta vượt trội hơn những người khác, mà ngược lại, mời gọi chúng ta hãy biến mình trở thành những người sau chót, nhỏ bé nhất, những đầy tớ của anh em chúng ta, giống như hình ảnh của Đức Kitô, là người phục vụ: “Tôi đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45) và: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

Thánh Phaolô nói: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Chúa Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Ngài là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Ngài cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa” (Cl 1:24-26).

IV/ Việc làm chứng.

Và sự phục vụ, mà chúng ta phải đáp ứng trước tiên, như Thánh Gioan nói với chúng ta, là sự phục vụ choviệc làm chứng -μαρτυρ trong tiếng Hy Lạp, cũng là tử đạo– martyr: “Khi Ðấng Bầu Chữa đến, Ðấng Ta sẽ gởi đến từ nơi Cha, Thần khí sự thật, từ Cha xuất ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta. Và các ngươi cũng làm chứng, vì từ ban đầu các ngươi hằng ở với Ta.” (Gioan 15: 26-27). Isaia cho chúng ta biết rằng Lời của Thiên Chúa đến thế gian để làm cho nó sinh hoa kết trái và sinh ra hạt giống “Vì cũng như mưa với tuyết từ trời sa xuống, tất không lùi lại về trời, nếu đã không thấm nhuận đất đai, nếu không làm cho đất sinh sản, nảy chồi, và cho người gieo có giống, cùng bánh cho người ta ăn. Cũng vậy, lời của Ta, một khi đã xuất từ miệng Ta, sẽ không về lại với Ta, hư luống, nếu không thực hiện điều Ta đã muốn, nếu không đạt được sự Ta sai làm.” (Isaia 55: 10-11).Rao giảng Lời là việc làm chứng về đức tin của những người đã được rửa tội. Việc làm chứng này là của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ngay cả trước khi thành lời nói. Theo tiếng Hy Lạp μαρτυρ – nhân chứng, chính là người tử đạo- martyr. Vị tử đạo trong Giáo hội không hẳn là người đổ máu chính mình, trừ khi bị bắt buộc chọn lựa một trong hai: hoặc Chúa Kitô, hoặc một giá trị trần thế nào đó như sự sống, danh vọng, tiền của, tình cảm…, lại càng không làm đổ máu người khác, mà thực sự là người hiến mạng sống mình cho người khác bằng những cung cách sống và phục vụ đa dạng, phong phú khác nhau. Phép rửa là một cuộc tuyển chọn, nhưng là một cuộc tuyển chọn cam kết suốt đời phục vụ con người. Phép rửa này sai chúng ta đi phục vụ, mà sự phục vụ cao quý trên hết chính là loan báo cho toàn thế giới Tin Vui Mừng rằng mọi người đều là con yêu dấu của Chúa Cha, là Đấng qua Người Con Yêu Dấu của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn tìm kiếm những con chiên lạc “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi” (Mátthêu 18: 12-14), và những đứa con hoang đàng, để trao lại cho họ quyền làm con, ban lại sự sống và niềm hạnh phúc đích thực: “Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..Nhưng người cha liền bảo các đầy tớrằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng” (Luca 15:  20-24).Phép rửa này sai chúng ta đi công bố rằng chính trong nhân loại mà Thiên Chúa tìm thấy niềm vui của Ngài.

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo nói rõ:

“Sau khi chấp nhận ban phép rửa cho Chúa Giêsu giữa những kẻ tội lỗi (Lc 3,21; Mt 3,14-15), Gioan Tẩy giả đã thấy và giới thiệu Ngài: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”(Ga 1,29) (Ga 1,36). Như vậy ông cho thấy rằng Chúa Giêsu vừa là Người Tôi Tớ đau khổ, im lặng chịu dẫn đến lò sát sinh (Isaia 53,7) (Giêrêmia 11,19) và gánh tội lỗi muôn dân (Isaia 53,12), vừa là Chiên Vượt Qua biểu tượng cho việc Israel được cứu chuộc trong cuộc Vượt Qua lần đầu (Xuất hành 12,3-14) ( Ga 19,36; 1Cr 5,7). Toàn bộ cuộc đời của Chúa Kitô diễn tả sứ mạng của Ngài “hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc10,45)” (GLGHCG, số 608).

GLGHCG, số 1273 còn nói rõ hơn:

“Được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ bí tích Thánh Tẩy, các tín hữu đã được ấn tích thánh hiến để họ thi hành việc phụng tự Kitô giáo (Lumen Gentium 11). Ấn tín rửa tội vừa cho họ khả năng vừa đòi buộc họ phụng sự Thiên Chúa, bằng cách tham dự tích cực vào phụng vụ của Hội Thánh và thực thi chức vụ tư tế cộng đồng bằng đời sống thánh thiện và đứcmến năng động để làm chứng cho Chúa(LG 10).”

Cuộc tuyển chọn như vậy không phải là hồi kết, nhưng nó là khúc mở đầu dành cho người khác. Đó là sứ mạng sai chúng ta đi vào thế giới để mang Tin mừng về sự cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa ban cho tất cả những người đã chịu phép rửa ân sủng của Ngài để họ sống trọn vẹn sự tuyển chọn này,sự tuyển chọn mà họ đã nhận nơi phép rửa được Chúa Kitô truyền lại cho các Tông đồ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Máccô 16: 15-16).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thanh tẩy chúng con bằng nước, máu và Thánh Thần, xin tiếp tục thanh tẩy chúng con,để chúng con luôn được đầy tràn sự sống thần linh của Chúa. Xin cho chúng con, một khi đã trở thành con cái đích thực của Chúa trong chân lý và tình yêu thương, được trở nên những con người phục vụ,mang Tin Mừng Cứu Độ của Chúa đến cho mọi người chung quanh. Amen.

--------------------------

 

TN 1-C157: CỬA TRỜI MỞ RA


Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 

Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là Đấng cao cả, vô cùng tốt lành TN 1-C157


Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là Đấng cao cả, vô cùng tốt lành và thánh thiện, chẳng hề vương chút tội tình… thế mà Ngài lại đến với thánh Gioan, như một người tội lỗi, hòa mình với đám đông những người thu thuế, những người đàng điếm, những tên côn đồ đạo tặc, cướp của giết người và với bao nhiêu người tội lỗi khác… chăm chú nghe Gioan rao giảng và để chờ đến phiên, bước xuống dòng sông Gio-đan, nhờ thánh Gioan làm phép rửa cho mình.

Tại sao Chúa Giê-su vô tội mà lại chịu phép rửa?
Chắc chắn Chúa Giê-su đến chịu phép rửa không phải vì Ngài có tội, nhưng vì tội lỗi của nhân loại mà Ngài đã mang vào thân. Cũng thế, Chúa Giê-su chịu khổ hình thập giá không phải vì tội của Ngài mà vì tội lỗi của thế gian mà Ngài đã gánh lấy. Chính vì thế, Gioan tẩy giả đã từng giới thiệu cho các môn đệ biết Chúa Giê-su là con “Chiên Thiên Chúa” (Gioan 1, 29) được sai xuống trần để gánh tội trần gian. Một khi đã gánh tội trần gian thì Chúa Giê-su chấp nhận chịu thanh tẩy cũng như chịu chết vì tội lỗi thế gian…

Thế rồi khi Chúa Giê-su chịu phép Rửa xong, “và đang khi Ngài cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài… ”

Tại sao các tầng trời mở ra?
Từ ngày A-đam và E-và phạm tội, Thiên Chúa xua đuổi ông bà ra khỏi địa đàng và cho thiên thần cầm gươm lửa để ngăn không cho ông bà quay trở lại… (St 3,24). Thế là từ đây, tương quan giữa loài người tội lỗi và Thiên Chúa thánh thiện tốt lành bị cắt đứt. Từ đó, loài người phải ngụp lặn trong bùn nhơ tội lỗi và đắm chìm trong cõi chết…

Để cứu loài người khỏi vòng oan nghiệt đó, Chúa Con đã vâng theo ý Chúa Cha, hạ mình xuống thế làm người, gánh lấy tội lỗi muôn người và Ngài đã bước xuống dòng sông Gio-đan chịu thanh tẩy vì tội lỗi con người… Chính vào thời điểm đáng nhớ này, “cửa trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ngài.”

Đây là thời khắc lịch sử hết sức trọng đại: Cửa thiên cung từ ngàn xưa đã đóng lại vì tội bất phục tùng của A-đam-cũ, cắt đứt mọi tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, thì trong giờ phút này, nhờ sự vâng phục tuyệt đối của A-đam-mới là Chúa Giê-su, cửa trời được mở ra… mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giao hoà giữa Thiên Chúa và nhân loại, tương quan giữa Thiên Chúa và con người được nối lại, trời giao hoà với đất, Thiên Chúa giao hoà với con người, con người được trở về với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa là Đấng vô cùng tốt lành thánh thiện đã mang tội lỗi chúng con vào thân, đã hòa mình với các tội nhân bên bờ sông Gio-đan và khiêm tốn bước xuống dòng nước lãnh nhận phép rửa vì chúng con; Trong khi đó, chúng con là những người đầy tội lỗi nhưng chẳng biết nhìn nhận tội mình để ăn năn sám hối, thì thật đáng trách.

Xin giúp chúng con khiêm tốn nhận mình là người tội lỗi và thực lòng ăn năn sám hối, nhờ đó, cửa trời cũng sẽ mở ra để đón nhận chúng con vào chốn hồng phúc đời đời. Amen.

-------------------

 

TN 1-C158: ĐỜI SỐNG MỚI


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Ai cũng biết tầm quan trọng của nước trong đời sống con người, đến nỗi người ta so sánh: nước TN 1-C158


Ai cũng biết tầm quan trọng của nước trong đời sống con người, đến nỗi người ta so sánh: nước là sự sống. Con người cũng như động vật cỏ cây không thể sống nếu không có nước.
 
Nước diễn tả sự sống một cách đặc biệt trong nghi thức thanh tẩy, là bí tích nền tảng trong bảy bí tích của Kitô giáo. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, dòng nước thanh tẩy có khả năng tái sinh, làm cho người lãnh nhận được “sinh ra một lần nữa” trong ân sủng. Qua dòng nước này, người Kitô hữu được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, là anh chị em với mọi tín hữu khác, như những chi thể của cùng một thân thể, như những thành viên trong cùng một gia đình Giáo Hội. Nếu nước của trận Hồng thuỷ thời Cựu ước đã huỷ diệt một nhân loại bị nhuốm màu tội lỗi để thiết lập một tạo thành mới tốt lành hơn, thì nước của bí tích Thanh tẩy cũng nhấn chìm và huỷ diệt con người cũ, tái tạo con người mới, trong Đức Kitô.
 
Đối với người tín hữu, lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy là một khúc rẽ quan trọng trong đời. Qua việc được dìm mình trong dòng nước tái sinh (hay được dội nước trên đầu như trong thực hành hiện nay), họ đoạt tuyệt với quá khứ, bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, tức là hành trình theo Đức Kitô. Bí tích thanh tẩy nhắc nhớ ta luôn cố gắng để nên thánh, vì đó là ơn gọi căn bản của người Kitô hữu: “Các con hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,45). “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Nhờ được mang danh Kitô hữu, người đã lãnh nhận bí tích này còn được mời gọi trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa lòng cuộc đời, qua việc thực thi ba chức năng quan trọng Chúa ban: chức năng ngôn sứ; chức năng tư tế và chức năng quản trị.
 
Có lẽ do khiếm khuyết trong việc dạy và học giáo lý, phần lớn các Kitô hữu ít hiểu biết về ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích Thanh tẩy, thậm chí nhiều phụ huynh còn quên không nhớ các con mình đã được rửa tội hay chưa. Vì chưa hiểu đúng bí tích này, nên họ không thể làm cho ơn của bí tích lớn lên trong tâm hồn, đồng thời không cảm thấy vinh dự và niềm vui của những người tín hữu.
 
Được rửa tội có nghĩa là lịch sử đời chúng ta được chìm đắm trong dòng chảy tình yêu của Chúa. Đức Thánh Cha Benêđitô đã viết: “Đời tôi thuộc về Chúa Kitô chứ không thuộc về tôi nữa… Được Chúa tháp tùng, vâng, được Chúa đón nhận vào tình yêu của Người, tôi được thoát khỏi sợ hãi. Chúa bao bọc tôi và mang tôi đi tất cả nơi nào tôi đi. Người chính là sự sống” (Youtcat, tr. 168).
 
Thánh Luca trong Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Việc Người xếp hàng cùng dân chúng chờ đợi được ông Gioan Tẩy giả thanh tẩy cho thấy sự khiêm nhường hạ mình của Chúa. Đây cũng là giờ phút linh thiêng, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hiển linh giới thiệu với dân chúng Đấng Messia, tức là Đấng Thiên Sai muôn dân mong đợi. Với việc đón nhận phép rửa bởi tay ông Gioan, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, thi hành sứ vụ loan báo Nước Trời. Khi dìm mình xuống dòng nước sông Giordan, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thanh tẩy, để rồi, những ai được thanh tẩy nhân danh Chúa Ba Ngôi đều được tái sinh vào cuộc sống mới, trở nên con cái ánh sáng.
 
Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc nhớ mỗi chúng ta về bí tích Thanh tẩy chúng ta đã lãnh nhận, đồng thời khuyên chúng ta hãy cố gắng sống xứng đáng với tước hiệu Kitô hữu. Thánh Phaolô khuyên môn sinh của mình là Titô và các tín hữu “từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (Bài đọc II). Thánh nhân cũng phân tích ý nghĩa của bí tích Thanh tẩy, như biểu tượng lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa, nhằm đổi mới cuộc đời chúng ta và cho chúng ta thừa hưởng sự sống đời đời.
 
Mỗi chúng ta cần ý thức “đời sống mới” được lãnh nhận nhờ bí tích Thanh tẩy. Đời sống mới này cần được tăng trưởng và lớn lên mỗi ngày, để hình ảnh của Chúa ngày càng rõ nét trong ta, đến mức chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

-----------------------

 

TN 1-C159: BA DẠNG PHÉP RỬA


Lm Giuse Nguyễn Hữu An

 

Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa hai giai đoạn quan trọng: sống ẩn dật 30 năm TN 1-C159


Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa hai giai đoạn quan trọng: sống ẩn dật 30 năm âm thầm với gia đình tại Nadarét và rao giảng công khai sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây cũng là gạch nối giữa hai mùa phụng vụ : Giáng sinh và Thường niên.

Hôm nay Chúa nhật I thường niên, Giáo Hội sẽ cùng đồng hành với Chúa Giêsu qua các biến cố của đời rao giảng, khởi đầu là sự kiện Chúa chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại sông Giođan.

Bài Tin Mừng nói đến ba dạng Phép rửa.

Phép rửa sám hối

Đây là Phép Rửa bằng nước do Gioan thực hiện tại sông Giođan “Tôi làm phép rửa bằng nước để làm dấu hiệu cho thấy anh em đã ăn năn sám hối “(Mt 3,11). Ai chịu phép rửa đều phải có một thái độ nội tâm cũng như bên ngoài, phải tin vào sứ điệp của Gioan, phải trở lại thực lòng, phải quay về với Thiên Chúa.Tuy nhiên, phép rửa của Gioan chỉ có tính cách tượng trưng, tự nó không có sức xóa bỏ được tội lỗi mà chỉ là nghi thức nhắc nhở cho mọi người phải ăn năn sám hối và cải thiện đời sống. Phép rửa sám hối chỉ là nghi thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy định của lề luật thôi, còn chưa có hiệu quả đích thực tôn giáo. Chính Gioan Tẩy Giả đã minh định : “Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, Ngài quyền phép hơn tôi, chính Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và bằng lửa”. (Mt 3,11). Gioan làm phép rửa sám hối để dọn lòng dân chúng đón chờ Đấng Cứu Thế.

Phép rửa mạc khải

Khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu tìm đến sông Giođan để xin Gioan Tẩy Giả cử hành phép rửa cho mình. Phép rửa Chúa Giêsu chịu là Phép rửa mạc khải về một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Chính khung cảnh thần hiển của bài Tin mừng kể là một mạc khải sống động về Ba Ngôi: Chúa Giêsu cúi mình trên dòng nước, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình bồ câu và tiếng Chúa Cha xác nhận “Này là Con Ta yêu dấu”.

Thật lạ lùng, trong số những người đến “xưng thú tội lỗi” ( Mc 1,5) và chịu “ phép rửa sám hối để đước ơn tha tội” (Mc 1,4) lại có Chúa Giêsu. Người là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt đối, tại sao lại đến xin Gioan làm phép rửa sám hối ? Người là Đấng mà Gioan “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài ” lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy? Đây là động thái gây kinh ngạc cho con người thời nay, vì khó hiểu: Đấng không có tội lại đi nhận phép rửa làm gì? Nhưng người ta cũng sớm hiểu ra rằng: phép rửa của Gioan Tẩy Giả chỉ là nghi thức mang tính tẩy trần, nếu có giá trị thì chỉ theo quy định của lề luật thôi, còn chưa có hiệu quả đích thực tôn giáo. Chính Gioan Tẩy Giả đã minh định: “Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và trong lửa”. Khi Chúa Giêsu nhận phép rửa này, ngoài việc “nhập thế đến cùng”, khiêm tốn xếp hàng đứng chung với các tội nhân đợi chờ đến phiên, Người còn hữu ý qua động thái có một không hai đó, công khai khởi đầu cuộc sống mới: cuộc rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

Có ba dấu hiệu bài Tin mừng mạc khải không những tiên báo sự sống lại vinh hiển của Đức Kitô mà còn tiên báo thời đại ân sủng mà Người mang đến cho loài người.

– Dấu hiệu 1 : Trời mở ra.

Sách Sáng thế đã nói : Ađam và Evà phạm tội, cửa thiên đàng đóng lại (St 3,23-24). Qua biết bao thế kỷ, Dân Thiên Chúa đã thiết tha cầu nguyện “Ôi ước chi Ngài xé rách các tầng trời và ngự xuống” (Is 64,1). Nhờ Chúa Kitô, từ nay trời mở ra, một kiểu nói của Thánh Kinh ngụ ý là con người từ nay được sống thông hiệp với Thiên Chúa.

– Dấu hiệu 2 : Thánh thần ngự xuống như chim bồ câu.

Sách Sáng Thế có nói:Trước khi tạo dựng trời đất thì “Thánh Thần Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2) như để thông truyền sức sống. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu thì ngụ ý: Chúa Giêsu là con người mới và trong Người nhân loại sẽ được tạo dựng lại, sẽ được đổi mới. Chính Thánh Phaolô xác định : “Điều quan trọng chẳng phải là việc cắt bì hay không cắt bì, nhưng là trở thành tạo vật mới” (Gal 6,15)

– Dấu hiệu 3 : Lời của Chúa Cha : “Con là con yêu dấu của Ta”.

Qua lời tuyên bố này chúng ta nhận biết Đức Giêsu là con thật của Thiên Chúa, và sau này Đức Giêsu dạy cho biết: những ai tin vào Người và nhận phép rửa nhân danh Người thì cũng được thông phần vào địa vị làm con Thiên Chúa.

Phép Rửa tái sinh

Phép Rửa của Gioan là Phép Rửa bằng nước mời gọi sám hối. Phép rửa của Chúa Giêsu là Phép Rửa tái sinh. Phép rửa này ban cho người được rửa một đời sống mới. Thánh Phaolô đã giải thích về đời sống này cho những người vừa được rửa tội như sau: “Khi được rửa tội, anh em được an táng với Đức Kitô và trong phép rửa anh em cũng được sống lại với Đức Kitô. Anh em đã từng bị chết về mặt tâm linh nhưng giờ đây Thiên Chúa đã mang anh em đến nguồn sống cùng với Đức Kitô.” (Cl 2,12-13). Như vậy qua Phép Rửa tái sinh, Chúa Giêsu chia sẻ cho những người được rửa tội đời sống thần linh của Ngài. Đó là sự sống trong Chúa Ba Ngôi. Người tín hữu trở thành thành viên trong Dân Chúa Cha, chi thể trong Thân Mình Chúa Kitô và viên đá sống động kiến tạo Đền Thờ Chúa Thánh Thần, nghĩa là trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào sự sống của chính Thiên Chúa hằng sống. Bí tích Rửa tội chính là một phép lạ cả thể tác động trên một cá thể trong suốt chiều dài cuộc sống. Người ta được tắm gội trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô và được thần hóa một cách nhiệm mầu, để từ đó có thể phát biểu ngất ngây như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”, hay đầy xác quyết như thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dưng con người cách lạ lùng và còn tái tạo con người cách lạ lùng hơn nữa”.

Bí Tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích này chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, thành chi thể của Đức Kitô, được gia nhập và tham dự sứ mạng của Hội Thánh (GLCG #1213).

Bí Tích Rửa Tội tha thứ nguyên tội, mọi tội cá nhân và các hình phạt do tội. Bí Tích Rửa tội cho tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ ơn thánh hoá, nhờ ơn công chính hoá giúp tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích này cho tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và tạo nền tảng cho sự hiệp thông với tất cả các Kitô hữu. Bí tích này trao ban các nhân đức đối thần và các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Người lãnh nhận bí tích Rửa tội thuộc về Đức Kitô luôn mãi: họ được đóng ấn không thể xóa được của Đức Kitô (GLCG #263).

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan tại sông Giođan đã làm nên lịch sử và đã được Giáo hội chọn làm khởi điểm cho mùa thường niên là mùa phụng vụ cử hành các mầu nhiệm cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Biến cố này không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới mà còn là điểm giao duyên giữa trời và đất, giữa Thần khí và nước, giữa Tân ước và Cựu ước. Từ nay nhân loại được tái sinh trong đời sống mới. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được tái sinh trong của Chúa Giêsu nhờ ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần và được trở nên con cái Thiên Chúa. Trong phép lần hạt Năm Sự Sáng, gẫm thứ nhất, chúng ta vẫn đọc: “Thứ nhất thì ngắm, Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa”. Theo gương Mẹ Maria, chúng ta xin được sống gắn bó với Chúa Giêsu mật thiết hơn, để xứng đáng là những người con yêu dấu của Thiên Chúa.

------------------------

 

TN 1-C160: ĐẤNG THƯƠNG XÓT


Trầm Thiên Thu

 

Thương xót là chạnh lòng trắc ẩn, biết mủi lòng trước nỗi khổ của người khác. Cảm xúc mỗi người TN 1-C160


Thương xót là chạnh lòng trắc ẩn, biết mủi lòng trước nỗi khổ của người khác. Cảm xúc mỗi người có mức độ khác nhau. Có người dễ rơi lệ, có người khó rơi lệ; có người đau lòng một thời gian dài, có người khóc òa, có người khóc không ra tiếng; có người đau lòng trong thời gian ngắn. Đó là cảm xúc trào dâng hầu như không thể kìm nén khi trong lòng nhói đau, mất mát điều gì đó quan trọng. Nhưng cảm xúc đó có thực sự hay không, đó mới là vấn đề.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta (Ep 2:4), Ngài là Cha giàu lòng từ bi lân ái và luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an (2 Cr 1:3). Vì là con cái của Ngài, chúng ta phải nên giống Ngài, như người Việt nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nghĩa là chúng ta phải “cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, sống nhẫn nại và hiền hòa” (1 Tm 6:11).

Vì thương xót chúng ta, Chúa Giêsu đã nhập thể và nhập thế, sinh nghèo khó, sống khổ sở và chết đau thương. Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn thầy, thế nên chúng ta phải không ngừng cố gắng sống “nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ” (Lc 6:36) và “yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta” (Ga 13:34; Ga 15:12).

Chúa Giêsu là Đấng Ái Tử, phàm ngôn gọi là “con cưng”, nhưng Ngài không được chiều chuộng, không ngồi mát ăn bát vàng, mà phải chịu trăm cay ngàn đắng vì tuân phục và vì thương xót nhân loại chúng ta, nên Ngài có nickname là “Người Tôi Trung” hoặc “Người Tôi Tớ Đau Khổ”.

Ngôn sứ Isaia cho biết: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai tiếng giữa phố phường” (Is 42:1-2). Người Tôi Trung đó là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài tự hạ mình xuống ngang với chúng ta, thậm chí còn bị chúng ta ruồng bỏ và xử tệ, thế mà Ngài vẫn nín thinh, làm ngơ, không chấp lách chúng ta chỉ vì Ngài cảm thông tính bướng bỉnh của chúng ta, luôn yêu thương chúng ta hết lòng.

Phàm nhân không thể hiểu nổi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đúng như Blaise Pascal (1623-1662) cảm nhận: “Thiên Chúa là Đấng không thể dò thấu. Chúng ta không thể nói được gì về Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta nói về Thiên Chúa đều chỉ là tưởng tượng”. Tuy nhiên, Lòng Chúa Thương Xót luôn hiện hữu và có thật. Quả thật, phong cách của Người Tôi Trung cũng rất lạ: “Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo” (Is 42:3-4). Lòng Chúa Thương Xót vô cùng mầu nhiệm, Đấng Thương Xót quá đỗi diệu kỳ!

Thiên Chúa đã minh định rạch ròi thế này về Đấng Ái Tử Giêsu Kitô: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm” (Is 42:6-7). Hạnh phúc thay chúng ta được Chúa Cha trao ban cho Tặng Phẩm Vô Giá là chính Con Yêu Dấu của Ngài – Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel.

Chúng ta có dành cả đời để tạ ơn Thiên Chúa cũng không đủ, vì Ngài ban Hồng Ân quá lớn lao. Dù bất xứng nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn, như tác giả Thánh Vịnh mời gọi: “Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện” (Tv 29:1-2). Thiên Chúa khác thường mà bình thường, lạ mà quen, xa mà gần: “Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy nghiêm!” (Tv 29:3-4).

Thiên Chúa nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, êm đềm mà dữ dội. Kinh Thánh cho biết về “giọng nói” của Ngài: “Tiếng Chúa lay động cả rặng sồi, tuốt trụi lá cây cao rừng rậm. Còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô: ‘Vinh danh Chúa!’. Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ, Chúa là Vua ngự trị muôn đời” (Tv 29:9-10). Kỳ diệu quá! Chỉ một thoáng chúng ta thiếu sự quan tâm và lòng thương xót của Ngài thì chúng ta sẽ biến thành hư vô ngay lập tức!

Đấng Thương Xót luôn trắc ẩn với mọi người, đối xử bình đẳng, không phân biệt bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Ngài thấy ai càng yếu kém thì Ngài càng quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, vì Ngài đến với mục đích là “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19:10), thậm chí Ngài còn bỏ 99 con chiên béo tốt và đạo đức để đi tìm chỉ một con chiên ghẻ lở, ốm yếu, xấu xa, tội lỗi (Mt 18:12-14; Lc 15:4-7). Điều đó chứng tỏ Đấng Thương Xót không hề thiên tư tây vị bất cứ ai (Cv 10:34; Rm 2:11; Ep 6:9). Ngài không chỉ muốn chúng ta được sống mà còn muốn chúng ta được sống dồi dào (Ga 10:10), và Ngài yêu thương chúng ta đến cùng (Ga 13:1).

Thật vậy, thời gian sau khi Chúa Giêsu phục sinh, ông Phêrô đã minh định và dõng dạc tuyên bố với mọi người: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận” (Cv 10:34-35). Thật vậy ư? Ông Phêrô giải thích: “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđê, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng” (Cv 10:36-37). Người Công giáo Việt Nam chúng ta có thể coi như những người con “út mót” của Thiên Chúa vậy. Được biết và tin nhận Ngài là Thiên Chúa cứu độ, chúng ta thực sự vô cùng diễm phúc. Tạ ơn Chúa – Deo gratias!

Ông Phêrô nói rõ ràng về Đấng Thương Xót: “Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10:38). Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã từng xác định: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10:18; Lc 18:19). Vì vậy, chúng ta phải cố gắng thực hành theo Tôn Ý của Chúa Giêsu là không ngừng hoàn thiện để nên giống Chúa Cha (x. Mt 5:48).

Nhưng làm sao để nên giống Thiên Chúa Cha? Chắc chắn không có cách nào hơn là noi gương Thiên Chúa Con – Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai, Đấng Thương Xót, Đấng Luôn-Ở-Cùng-Chúng-Ta (Emmanuel). Ngài luôn ở với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại không ảnh hưởng tính cách “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29) của Ngài sao?

Hồi đó, khi dân đang trông ngóng Đấng Thiên Sai, họ thấy ông Gioan rất “khác người”, từ phong cách đến ý tưởng, đặc biệt là làm Phép Rửa, và trong thâm tâm họ, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia! Nhưng ông Gioan trả lời mọi người rất thẳng thắn: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong NƯỚC, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN và LỬA” (Lc 3:16). Chính ông Gioan cũng đã xác định: “Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1:15 và 30). Rất lạ: đến sau mà có trước, và còn “kỳ lạ” hơn ông Gioan nhiều. Đó là sự thật, người không có đức tin sẽ “chói tai” và không thể hiểu nổi.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, dù Ngài không cần chịu phép rửa, nhưng Ngài muốn nêu gương khiêm nhường và nhịn nhục. Khi Ngài đang cầu nguyện, trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3:22).

Lãnh nhận phép rửa là tái sinh bởi Nước và Thánh Thần, thoát kiếp nô tỳ của tội lỗi, thoát vòng kim cô của ma quỷ để trở nên con cái Thiên Chúa, con cái của Sự Sáng và Sự Thật. Và như vậy, chúng ta không thể không thương xót nhau như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta trước, khi chúng ta còn là những tội nhân. Hoàn toàn hợp lý!

Qua Thánh nữ Faustina, Thánh Tử Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin không ngừng: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài”. Điều đó thật chí lý, bởi vì Ngài xác định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6). Muốn hoàn thiện và nhân từ như Chúa Cha thì các tội nhân chúng ta phải noi gương Đấng Thương Xót Giêsu Kitô.

Lạy Thiên Chúa, xin thanh tẩy hồn xác con và tái tạo trái tim con nên giống Đức Giêsu Kitô, và xin giúp con cũng biết tẩy rửa cuộc đời bằng Lòng Thương Xót của Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

--------------------

 

TN 1-C161: CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP_C


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.

 

Hôm nay chúng ta mừng kính phép rửa của Chúa Giê-su Ki-tô. Trước khi công khai thi hành sứ TN 1-C161


Hôm nay chúng ta mừng kính phép rửa của Chúa Giê-su Ki-tô. Trước khi công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su bỏ xứ Ga-li-lê-a đến sông Gio-đan, và chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả. Chúng ta biết phép rửa của Gioan là phép rửa của sự ăn năn thống hối tội lỗi. Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, mặc lấy bản tính loài người, trở thành một phàm nhân với tất cả mọi cảm giác, ngoại trừ tội lỗi. Vậy tại sao Chúa phải lãnh nhận phép rửa của Gioan?

Nếu ông bà anh chị em cảm thấy bối rối và khó hiểu về phép rửa của Chúa Giê-su thì ông bà anh chị em ở trong một “công ty tốt.” Giáo hội sơ khai cũng có những bối rối và cảm thấy không thoải mái và đồng ý với sự kiện này. Tin mừng thánh Mát-thêu cho chúng ta biết chính Gioan đã thưa với Chúa “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Trong Tin mừng thánh Luca mà chúng ta nghe hôm nay, không đề cập đến sự kiện Gioan làm phép rửa cho Chúa. Và Tin mừng thánh Gioan chỉ đề cập đến phép rửa một cách gián tiếp mà thôi. Nhưng tất cả các sách Tin mừng và Tông đồ Công vụ đều nhận biết sự kiện phép rửa của Chúa đã xảy ra, và đều phải cố gắng hết sức hiểu và giải nghĩa sự kiện này.

Chúng ta thấy Chúa Giê-su không có tội, cho nên phép rửa của Gioan Tẩy giả vô hiệu hay không chính đáng, cho nên một phương cách để hiểu phép rửa của Chúa bằng cách nhận biết đây là sự chiếu sáng bản tính của Chúa Giê-su, hay tỏ hiện Chúa Giê-su là ai. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Con yêu dấu và làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chúng ta không đặt câu hỏi hay thắc mắc về bản tính của Chúa Giê-su. Bản tính của Người đã được bày tỏ cho chúng ta biết trong Tin mừng thánh Luca khi thiên thần thưa với Đức Maria, trong mầu nhiệm Truyền tin, Mẹ sẽ thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, và hài nhi sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Bản tính của Chúa Giê-su cũng đã được mạc khải trong câu chuyện Chúa ở lại trong đền thờ 3 ngày giữa các nhà tiến sĩ và thông thái. Chúa nói với cha mẹ “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng chúng ta nhận thấy bản tính của Chúa Giê-su còn bị che dấu, chỉ tỏ hiện ra với số người giới hạn. Ba đạo sĩ Phương Đông chỉ là biểu hiệu cho dân ngoại mà thôi, cho nên, khi Chúa Giê-su chịu phép rửa, Thiên Chúa đã tuyên báo cho tất cả trần gian biết: “Này là Con yêu dấu của Ta.” (Mt. 3.17) Và Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Người để cho thế giới biết Người là ai.

Phép rửa của Chúa không những chiếu sáng bản tính của Người cho trần thế, mà còn loan báo một sứ mạng. Chúa Giê-su là giao ước của con người trần thế và là Ánh Sáng cho muôn dân. Sứ mạng đặc biệt của Người là xây dựng, thiết lập công lý và bình an dưới thế, và cũng là sứ giả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Công lý ở đây có nghĩa là công chính, chính đáng, là trung thành với Thiên Chúa, là tốt lành, hy sinh, là công bằng, bác ái, là thương xót, tha thứ và quảng đại. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã trung thành chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo, làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

Chúng ta cảm thấy hai tiếng “sứ mạng” có vẻ nghiêm trọng quá. Nhưng thực ra mọi người, mọi sinh vật, mọi thụ tạo nói chung đều có sứ mạng. Sứ mạng của mặt trời là sưởi ấm và sự sống cho các sinh vật trên mặt đất. Sứ mạng của cây lúa, cây mì là nuôi sống con người. Sứ mạng của vợ chồng là trung thành và xây dựng cũng như bảo trì hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình. Sứ mạng của cha mẹ là nuôi nấng, dạy dỗ, hướng dẫn con cái. Mỗi người công dân trong một quốc gia đều có một sứ mạng tuân theo như tôn trọng luật, đóng thuế, bảo vệ an ninh trật tự và tự do. Mỗi Ki-tô hữu, già trẻ, nam nữ, giáo dân hay tu sĩ, đều có một sứ mạng. Vậy mỗi người hãy tự hỏi “Sứ mạng của tôi là gì đối với gia đình, đối với xã hội, đối với Giáo Hội, đối với giáo xứ, và mọi người chung quanh?”

Ở một quốc gia kia áp bức và có luật cấm đạo, có hai vợ chồng bị bắt đưa ra tòa vì tội là Kitô hữu. Để cứu vợ chồng này khỏi tội, luật sư đã hùng hồn biện hộ thân chủ như sau: “Thưa quan tòa! Hai thân chủ của tôi bị kết tội là Kitô hữu. Tôi xin chứng minh rằng sự thật không phải là thế. Họ có một cuộc sống đàng hoàng, siêng năng làm việc, không hề gian tham trộm cắp, không làm thiệt hại ai điều gì, không xích mích gì với hàng xóm. Thưa quan tòa! Như thế họ là những con người tốt, những công dân tốt. Không có gì sai trái. Ngày Chúa nhật họ đi dự lễ ở nhà thờ, họ thường đọc kinh ở nhà, họ đeo ảnh Thánh giá. Thưa quan tòa! Chính vì những biểu hiện bề ngoài này mà họ bị kết tội là Kitô hữu. Nhưng, thưa quan tòa, những biểu hiện bề ngoài ấy không đủ để kết luận họ thực sự là Kitô hữu chân chính. Tôi xin dựa vào Thánh Kinh của Kitô giáo đưa ra những tiêu chuẩn để xác định ai là Kitô hữu thật, ai là Ki-tô hữu chân chính, đích thực.  “Cứ xem quả thì biết cây” (Mt 7,15)  Thưa quan tòa! Hoa quả, theo Kinh thánh, chứng minh ai là Kitô hữu chân chính, là những việc hy sinh và phục vụ, là những việc bác ái yêu thương, đoàn kết và quảng đại. Một câu Thánh Kinh khác khẳng định rằng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau.” (Ga 13, 35) Thưa quan tòa! Nếu căn cứ vào những tiêu chuẩn này để xét, thì tôi dám khẳng định rằng thân chủ của tôi chắc chắn không phải là kitô hữu chân chính, đích thực.  Mọi người chung quanh đều không thấy họ hy sinh giúp đỡ gì đến những công việc hay đóng góp trong giáo xứ của họ. Họ cũng không sống hiệp nhất yêu thương và liên kết trong giáo xứ. Họ chỉ tham dự Thánh lễ rồi về nhà. Họ cũng chẳng có chút quan tâm gì đến người nghèo khổ. Mỗi khi có cuộc lạc quyên, họ cũng đóng góp nhưng chỉ đóng góp cho có với người khác, chứ thực sự họ không có lòng chân thật. Vì những bằng chứng trên, thưa quan tòa và quí bồi thẩm đoàn, tôi xin quý tòa hãy hủy bỏ tội danh Kitô hữu của thân chủ tôi. Chánh án ra lệnh tạm ngừng vụ xử án để họp xét lại những bằng chứng. Sau đó tòa kết luận: Tội Ki-tô hữu không được thành lập và chính đáng. Hai vợ chồng được trả tự do!

Ông bà anh chị em thân mến. Bí tích Rửa tội hay Thanh tẩy cho chúng ta một bản tính: chúng ta là con cái Thiên Chúa, chia sẻ sự sống của Ngài, rất yêu dấu của Chúa Cha, và được kêu gọi sống cuộc sống làm đẹp lòng Cha trên trời. Vì ảnh hưởng của xã hội, chúng ta thường quên chúng ta là ai: là những người con yêu dấu muôn đời của Thiên Chúa Cha, và chỉ một người, một người duy nhất, có thể tẩy xóa khuôn mặt và bản tính này, người đó là chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi. Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác và sức mạnh, để trung thành và chu toàn sứ mạnh đem ánh sáng, tình yêu Chúa đến những người chung quanh, bằng những việc lành phúc đức, bằng tấm lòng bác ái và quảng đại, sống yêu thương và hiệp nhất để làm sáng danh và đẹp lòng Chúa. Chúng ta là ai phải được định nghĩa và chiếu sáng trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

-----------------------

 

TN 1-C162: NGÀY MAC KHẢI DUNG NHAN LÒNG THƯƠNG XÓT


Lm. Giuse Trực

 

Những lời đầu tiên của Tông Thư Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương Xót), Đức Thánh TN 1-C162


Những lời đầu tiên của Tông Thư Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương Xót), Đức Thánh Cha Phanxicô đã tổng hợp mầu nhiệm đức tin của Kitô giáo: “Chúa Giêsu Kitô là dung mạo của Lòng Thương Xót Chúa Cha”. Dung mạo đó được Chúa Cha đặc biệt giới thiệu cho nhân loại chúng ta trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay. Vì vậy ngày lễ này còn được gọi là ngày mặc khải dung nhan Lòng Thương Xót.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Đọc I: Is 40, 1-5. 9-11

Sách an ủi của tiên tri Isaia đã loan báo ngày “Vinh quang của Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy” (Is 40, 5). Vinh quang đó là gì và “người phàm” sẽ thấy gì? Vinh quang đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa không ai có thể thắng được. Sức mạnh đó không phải dùng để thống trị, nhưng “Như người mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40, 11). Như vậy khi con người nhận ra tình thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa là lúc họ thấy được vinh quang của Ngài.

Bài Đọc II: Tt 2, 11-14 ; 3,4-7

Để tỏ tình yêu thương và chăm sóc nhân loại, Thiên Chúa đã quy tụ con cái Ngài lại như mục tử tập trung đoàn chiên. Ngài quy tụ chúng ta bằng cách nào? Thánh Phaolô trong thư gởi ông Titô đã nói: “Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh” (Tt 3, 5b), nghĩa là qua phép rửa, Thiên Chúa quy tụ chúng ta lại thành một dân riêng của Ngài, để ở đó, “Người cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót” (Tt 3, 5a).

Tin Mừng: Lc 3, 15-16.21-22

Khi dân chúng tuôn đến với Gioan Tẩy Giả, họ cứ nghĩ ông là Đấng Messia. Nhưng Gioan với sứ mạng tiền hô, đã giới thiệu: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người” (Lc 3, 16b).

Để rồi sau khi chịu phép rửa bởi Gioan, “Đấng quyền thế” đó đã được chính Chúa Cha xác nhận: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3, 22b). Lời tuyên bố này được “Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu” (Lc 3, 22a).

Như vậy, qua việc Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa, Chúa Cha đã bày tỏ vinh quang của Ngài nơi Người Con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Vinh quang đó là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc con người như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Nói ngắn gọn lại, vinh quang đó chính là Lòng Thương Xót của Chúa Cha.

DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT

Vậy giờ đây chúng ta hãy chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô trong biến cố phép rửa để thấy được Dung Mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha.

Dung mạo của Đấng đồng hành

Việc Đức Giêsu nhận phép rửa từ Gioan, theo các nhà chú giải là việc Người đồng hành với dân của Chúa trên con đường sám hối.

Dân chúng là những tội nhân xếp hàng chờ lãnh phép rửa của Gioan để tỏ lòng thống hối ăn năn. Trong hàng ngũ những tội nhân đó có khuôn mặt thánh thiện của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Ngài xếp hàng chung với họ không phải vì Ngài là tội nhân, nhưng vì Ngài muốn đồng hành với những người có tội.

Điều đó cho chúng ta thấy dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha hết sức gần gũi. Ngài không chê bai, không kết án, không loại trừ, không khinh miệt những những người có tội, nhưng Ngài luôn ở bên họ. Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót nhắc tới những nhân vật như ông Giakêu, Mattthêu, Mađalêna, người đàn bà ngoại tình và ngay cả Phêrô đều có những sai lỗi, nhưng đã biết sám hối nhờ sự thông cảm, tha thứ của Đức Giêsu.

Khi đồng hành với những người có tội, không phải Ngài đồng ý, tán thành với những sai lỗi của họ, nhưng muốn họ biết rằng, sự thánh thiện vẫn ở bên họ, và họ vẫn có khả năng để trở nên tốt lành.

Tôi nhớ câu chuyện với nội dung đại khái có hai vị linh mục hành xử với hai cậu bé giúp lễ khác nhau. Một vị quát mắng và tát cậu bé giúp lễ vì cậu chơi giỡn trong nhà thờ. Một vị mỉm cười khi thấy cậu bé giúp lễ chơi giỡn. Kết quả một cậu trở thành tên độc tài quân phiệt chuyên chống đối lại Giáo hội, và một cậu trở thành vị Giám mục tài ba của Giáo hội.

Chúng ta tiếp xúc, sống chung với nhiều người, đó là cơ hội để bày tỏ dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự đồng hành của chúng ta. Không đồng lõa với những điều sai, nhưng luôn đồng hành với những ai sai lỗi. Đó là vợ chồng, con cái, người thân, những người trong hội đoàn, những người có trách nhiệm… Làm sao để họ thấy họ luôn có cơ hội để quay trở về. Chắc chắn sự trở về của họ là một quyết tâm để sống tốt hơn.

Đồng hành qua việc luôn nghĩ đến những băn khoăn, thao thức, cũng như những hành động của họ, để khuyến khích những gì là tốt đẹp, khuyên lơn những gì là sai trái, và sẵn sàng trở thành điểm tựa cho họ sau khi họ gục ngã.

Cuộc sống rất cần những con người đồng hành trên con đường sám hối. Những hội viên Legio Mariae, những người đạo đức, các tu sĩ, các linh mục… Hãy nhớ đừng bao giờ chê bai, quát nạt, loại trừ những người có tội hoặc có lỗi, nhưng hãy cho họ thấy dù họ như thế nào vẫn có chúng ta bên cạnh. Chính điều đó là động lực để họ quay về nẻo chính đường ngày để hiệp thông với Chúa.

Dung mạo của Đấng thi hành sứ mạng

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra con” (Lc 3, 22). Đây là lời của Thánh vịnh 2, câu 7, ngụ ý nói rằng Đức Giêsu được công khai tấn phong làm Đấng Messia và bắt đầu thi hành sứ mạng giữa dân của Chúa.

Nhờ việc thi hành sứ mạng của Đấng Messia mà Đức Giêsu mới bày tỏ được dung mạo thương xót của Chúa Cha.

Từ đó mời gọi chúng ta trong cuộc sống hằng ngày phải luôn luôn thi hành sứ mạng mà mình được trao phó. Chính khi chúng ta chu toàn bổn phận của mình, chúng ta mới trở thành “Con yêu dấu của Chúa Cha”, mới bày tỏ dung mạo thương xót của Thiên Chúa.

Vì vậy chúng ta cần phải biết trách nhiệm của mình và luôn luôn thi hành không được ngơi nghỉ. Trách nhiệm của một con người phải luôn luôn thăng tiến bản thân chứ không để cho nó xuống cấp. Trách nhiệm của một Kitô hữu phải giữ cho trọn tình, vẹn nghĩa chứ không phải giữ cho có, cho vui. Trách nhiệm của một thành viên trong gia đình phải có đối với những mối tương quan vợ chồng, cha mẹ, con cái… Trách nhiệm của một hội viên trong một hội đoàn để góp phần xây dựng đoàn thể của mình thêm vững mạnh…

Trong khi thi hành sứ mạng, qua cách sống luôn chu toàn bổn phận với tất cả tình yêu thương, sẽ làm cho mọi người thấy dung mạo tròn đầy, viên mãn của Thiên Chúa Cha.

Lạy Thiên Chúa là Cha, Ngài đã bày tỏ vinh quang của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô, người con chí ái của Ngài. Vinh quang đó chính là sự đồng hành với mọi người, nhất là những tội nhân; chính là việc luôn luôn thực thi sứ mạng của Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng trở thành những người con chí ái, để phản chiếu dung mạo thương xót của Chúa Cha qua việc đồng hành với người khác và chu toàn bổn phận của mình.

-------------------------

 

TN 1-C163: BIẾT MÌNH BIẾT TA


Lm. Jos. DĐH

 

Khỏe dùng sức, yếu dùng mưu, là câu thành ngữ nhắc người ta tùy cơ ứng biến, hãy sử dụng ưu TN 1-C163


Khỏe dùng sức, yếu dùng mưu, là câu thành ngữ nhắc người ta tùy cơ ứng biến, hãy sử dụng ưu thế của mình. Sinh ra làm người, cơ hội thành công ai cũng có, biết chăm chỉ học tập, biết cần mẫn trong lao động, tất nhiên sẽ đến ngày gặt hái kết quả. Một số người khi xưa tìm đến Gioan vì khát vọng bình an tâm hồn, cả những người giầu có trí thức, họ có mặt ở sông Gio-đan, hẳn không phải là tình cờ. Trong khi đoàn người đông đảo sắp hàng chờ tới lượt được dìm mình trong dòng nước, ai ngờ đâu, Đấng vô tội cũng có mặt xin Gioan tẩy rửa như những phần tử khác.

Gioan ý thức mình mang sứ mạng chuẩn bị cho Đấng đến sau, ông đã chỉ cho đám đông biết ông rửa mọi người trong nước, và “Đấng cao trọng đang đến, ông không xứng đáng cởi dây giầy cho Người”. Giới trẻ hôm nay thường nhắc nhở nhau : yếu đừng ra gió, muốn yên thân đừng khoác lác, võ miệng, kẻo khốn vào thân. Kinh nghiệm tiền nhân cũng cho rằng : khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Dù không tài cao đức rộng, nhưng ai cũng hiểu không phải tự nhiên mà người ta trở nên “thánh nhân”, nếu như không biết mình là ai, không tu tâm luyện đức.

Ngày hôm nay, bình luận về sứ cứng ngắc của Giáo hội, nhận xét về linh mục năng động, hay không nhiệt thành, ít nhiều gì cũng có, nhưng trong số đó, không biết các vị có tự hỏi, tôi đang yêu hay tôi đang lên án Giáo hội ? Trong Khổng giáo có nói tới : đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Người quân tử bao giờ cũng theo “Thiên lý”, nên tâm tánh quang minh, hành xử có đạo, có đức. Kẻ tiểu nhân bao giờ cũng theo nhân dục, chí khí mờ tối, dễ bị vật dục sai khiến. Người xưa ngụ ý rằng : hãy đi con đường quang minh, hầu trở nên người quân tử, không thể ngồi đó dò xét.

Nếu không biết mình là ai, thật khó lòng mà hiểu được ai đang yêu mình. Gioan không bàn đến “thiên chức” mà nhân loại đang mong đợi, nhưng ông đã biết mang lại hy vọng cho toàn dân là Đấng cao trọng đang đến. Gioan biết ông cũng là người trông chờ Đấng sẽ đến, Gioan còn nhận được tín hiệu Đấng đến sau ông sẽ rửa trong Thánh Thần và lửa. Biết mình chỉ là tiếng hô nơi hoang địa, biết mình chính là người dọn đường, chuẩn bị cho Đấng Kitô, ông đã phấn đấu để “cái biết” thực sự có ý nghĩa cho ông và cho những ai đang mong đợi Chúa đến.

Người “háo danh hám lợi”, thời nào cũng có; kẻ “cưa bom, chém gió”, đâu phải chỉ xảy ra nơi cửa miệng người trẻ. Danh tiếng của Gioan ở thời điểm đó được mọi người kính nể, ông đã trở nên thầy dạy cho các đối tượng, cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành sám hối để gặp Đấng Kitô. Đúng hơn, Gioan biết mình là ai, và rồi ông có thể giải đáp mọi thắc mắc, cho những ai tìm kiếm sự thật, ông chính là cơ hội tốt, để người ta minh chứng tình yêu và cách sống của họ.

Để nói lên cho thiên hạ biết mình là người thật, Đức Giêsu đã sắp hàng, đã xin được dìm mình cùng đám đông tội lỗi, và phải là tiếng từ trời tuyên phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Sau trình thuật sắp hàng ở sông Gio-đan, Đức Giêsu tiếp tục vâng phục thánh ý Chúa Cha, cũng là mời gọi những ai muốn trở nên con chí ái, hãy sống lời thưa vâng. Khi Gioan và đám đông dân chúng nhận biết Thiên tính của Đức Giêsu, bằng tình yêu thương, Chúa Giêsu tiếp tục biến đổi những ai đặt niềm tin nơi Ngài đều trở nên con chí ái.

Biết mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Kitô, Gioan đã nhận ra ông cũng cần được rửa trong Thánh Thần, cũng cần được trở nên con yêu dấu, và ông rất vui khi sứ mạng của ông được hoàn tất. Biết mình là Con yêu dấu, Chúa Giêsu càng thao thức sứ mạng yêu thương được thông chia đến mọi tầng lớp nhân loại. Biết Đấng phải đến chỉ thực sự là Con yêu dấu khi sống thánh ý Chúa Cha, và hoàn thành sứ mạng cứu độ, Chúa Giêsu đã kết hiệp cầu nguyện để được nên Một trong tình yêu của Chúa Cha và Thánh Thần.

Ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta hôm nay không phải đến sông Gio-đan để dìm mình bày tỏ lòng sám hối, mà chúng ta được mời gọi để biết mình cần tẩy rửa trong Thánh Thần tình yêu của Đức Kitô. Ơn gọi làm môn đệ Đức Kitô hôm nay không phải là người chỉ đường cho người khác đến lãnh nhận các Bí tích, mà mỗi người phải biết sống thánh ý Chúa, để rồi được Chúa Kitô gọi là con yêu dấu. Đức Giêsu vẫn đang bằng nhiều cách thế để hướng dẫn Đại gia đình nhân loại tới bến bờ hạnh phúc, nhưng biết mình là ai, biết cuộc đời của ta không thể thiếu vắng tình yêu Chúa, vậy chúng ta không thể thụ động trước ơn gọi trở nên con yêu dấu của Chúa. Amen.

----------------------------

 

TN 1-C164: THIÊN CHÚA HÒA MÌNH VỚI CON NGƯỜI


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

Cuộc công du của Đức Thánh Cha Fancis tới Hoa Kỳ vào cuối năm 2015 đã để lại sự cảm phục TN 1-C164


Cuộc công du của Đức Thánh Cha Fancis tới Hoa Kỳ vào cuối năm 2015 đã để lại sự cảm phục và ấn tượng mạnh mẽ không chỉ cho dân Mỹ mà còn cho nhiều người khác trên thế giới. Dân Hoa Kỳ cảm thấy một vị Giáo Hoàng gần gũi với họ. Sau bài phát biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Fancis đã được vỗ tay không ngớt. Tuy nhiên sau đó, Đức Thánh Cha đã từ chối buổi chiêu đãi của Quốc Hội để đến thăm và ăn trưa với những người nghèo, vô gia cư. Trong bữa ăn này, Đức Thánh Cha không chỉ chuyện trò với họ mà Ngài còn tận tay phục vụ bữa ăn cho những người vô gia cư này.

Hình ảnh gần gũi, thân thương của Đức Giáo Hoàng Fancis phần nào minh hoạ lại hình ảnh của Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đã từ bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa để mang lấy thân phận con người. Không chỉ làm người, Chúa Giêsu còn bước vào trần gian, thực sự trở thành một thành viên trong thế giới này. Ngài đã hoà mình với mọi người, đứng chung hàng với các tội nhân và cùng cúi xuống để xin Gioan dìm xuống dòng sông Giođan.

Tin Mừng Luca cho thấy bầu khí của dân chúng lúc bấy giờ đang khao khát mong đợi Đấng Cứu Thế, đang háo hức được nhìn thấy mặt Ngài. Vì thế, họ dồn tất cả niềm hy vọng vào Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, Gioan biết rõ sứ mạng của ông chỉ là kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì vậy trước đám đông, Gioan đã tuyên bố : Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Gioan nói lên sứ mạng vượt trội của Đấng Cứu Thế, Ngài sẽ dùng quyền năng của Thánh Thần để thanh tẩy nhân loại khỏi tội. Qua đó, Gioan cũng cho thấy phép rửa của ông không có sức tha tội ; việc đổ nước của ông chỉ là dấu hiệu bày tỏ lòng sám hối, còn phép rửa đích thực của Đấng Cứu Thế sẽ thanh tẩy mọi tội lỗi của nhân loại.

Theo Tin Mừng Matthew, Gioan đã nhìn thấy Chúa Giêsu từ đàng xa bước đến với ông. Ông nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế. Ông cảm thấy vô cùng bất xứng và đã từ chối : Chính tôi mới là người cần Ngài làm phép rửa cho. Nhưng trước sự yêu cầu của Chúa Giêsu, Gioan đã thực hiện như Chúa Giêsu yêu cầu. Thánh Matthew và Marcô kể rằng : Khi vừa bước ra khỏi dòng nước thì trời mở ra. Còn Thánh Luca hôm nay muốn nhấn mạnh đến một hành động khác của Chúa Giêsu đã khiến trời mở ra : Đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu.

Thánh Luca muốn giới thiệu cho thấy Chúa Giêsu là con người cầu nguyện, chính qua sự cầu nguyện, Ngài hiệp thông với Thiên Chúa Cha, đồng thời cũng nhận ra thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nhờ lời cầu nguyện của Ngài mà cửa trời được mở ra. Nếu như ngày xưa Adam Evà từ chối Thiên Chúa, phạm tội chống lại Thiên Chúa đã khiến cho cửa trời bị đóng lại, mối liên lạc bị cắt đứt, thì hôm nay, Chúa Giêsu đã nối lại mối liên lạc với Chúa Cha qua cầu nguyện, đã khiến Thiên Chúa mở cửa trời để cúi xuống nhìn xem con người. Cửa trời mở ra cũng có nghĩa là các rào cản đã bị gỡ bỏ, Thiên Chúa có thể bước đến với nhân loại và nhân loại từ nay có thể bước vào nhà của Thiên Chúa, tức là vào Nước Trời. Cửa trời mở ra để từ đây, qua Chúa Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn tràn xuống trên con người như mưa rơi xuống trên mặt đất. Trời mở ra để Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại Người Con duy nhất và Thánh Thần của Ngài.

Tiếng Chúa Cha từ trời tuyên phán : Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Lời này Thiên Chúa Cha nói với Chúa Giêsu và đồng thời cũng là lời Thiên Chúa giới thiệu Con của Ngài cho nhân loại. Chúa Giêsu được Thiên Chúa khẳng định là người Con yêu dấu của Thiên Chúa, hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tiếng nói này còn cho thấy lòng quảng đại yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, vì đến Con yêu dấu của Ngài, Ngài cũng không giữ lại riêng cho mình, nhưng đã trao tặng cho nhân loại chúng ta.

Việc Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Giođan, cùng xếp hàng với các tội nhân để xin Gioan thanh tẩy, cho thấy Chúa Giêsu đến trần gian không phải như người đi dạo chơi, cũng không đứng bên ngoài để nhìn con người đau khổ, nhưng Ngài đã hạ mình để trở thành kẻ mang thân tội lỗi như mọi người, cho dù Ngài không hề có một tội nào. Ngài đã hoà đồng và nhập cuộc với con người đến tận cùng, kể cả việc chấp nhận mang thân tội của con người vào thân mình và bị liệt vào hàng tội nhân để đem lại cho con người ơn tha thứ và địa vị làm con Thiên Chúa, cùng được bước vào Nước Trời với Người.

Bài đọc hai nhắc cho chúng ta về ơn gọi làm con Thiên Chúa nhờ được thanh tẩy trong máu của Chúa Giêsu qua cái chết thập giá của Ngài. Chúng ta được thanh tẩy để trở nên con người mới, vì thế, chúng ta được mời gọi từ bỏ lối sống cũ, lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này, tức là sống một nếp sống mới. Sống thể hiện đứng tư cách là những con người được Thiên Chúa cứu chuộc và đang mong chờ ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Bên cạnh đó, thánh Phaolô còn cho thấy Thiên Chúa đã xót thương không chỉ cứu chuộc chúng ta, mà Ngài còn ban Thánh thần của Ngài xuống trên mỗi chúng ta, giúp chúng ta có thể sống và hành động đúng với tư cách là con Thiên Chúa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chúng ta có thể rất nhớ ngày sinh nhật của mình nhưng không hề nhớ ngày mình được lãnh Bí tích Rửa tội, được trở nên con Chúa và ngày lãnh Bí tích Thêm sức để trở nên chứng nhân của Chúa. Chúng ta không nhớ ngày trọng đại này vì có thể chúng ta không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho ta, không cảm thấy vinh dự và tự hào vì được làm con của Thiên Chúa, không hãnh diện khi được gọi Thiên Chúa là cha. Vì thế, chúng ta chưa cố gắng để thể hiện niềm tự hào đó và làm cho những ơn này trổ sinh hoa trái trong cuộc đời.

Trở nên con cái Thiên Chúa đòi chúng ta phải loại trừ những gì là phàm tục, tầm thường ra khỏi cách sống, cách suy nghĩ và hành động của mình, để tích cực làm nhiều việc thiện việc tốt cho mình và cho mọi người. Là những người được cứu chuộc, chúng ta không thể để mình bị rơi lại vào sự ràng buộc của ma quỷ, tội lỗi, dục vọng và tật xấu, vì Thiên Chúa đã ban cho ta sức mạnh Thánh Thần của Ngài giúp ta chiến đấu và chiến thắng trước những ràng buộc, lôi kéo đó. Hãy dựa vào sức mạnh của Thánh Thần để chống trả lại những tấn công của ma quỷ và cám dỗ.

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay nhắc cho mỗi người tẩy rửa chính bản thân mình khỏi những đam mê như rượu chè, cờ bạc, cá độ, lô đề… đang bôi bẩn hạnh phúc và sự bình an của gia đình, thanh tẩy gia đình mình khỏi sự gian dối, chửi bới, cãi vã, thay vào đó là sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mỗi thành viên hãy góp phần làm cho gia đình nên ấm cúng thuận hòa, cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình mình bằng những giờ kinh, những giờ cầu nguyện sớm tối. Sống như thế là chúng ta đang chung tay đổi mới gia đình và con cái nên những con người được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc.

Ngày lễ này cũng nhắc cho các bạn trẻ nhớ rằng mỗi người chúng ta đã thuộc về Đức Kitô, vì thế, chúng ta không thể để mình rơi vào tay của ma quỷ và thế gian. Ơn của Bí tích Rửa tội cũng đòi mỗi người phải dám sống cho xứng đáng và tự hào là một người Kitô hữu trong xã hội hôm nay. Vì được Chúa yêu thương, chúng ta cũng cần tiếp tục đem tình thương của Chúa đến cho người khác, đừng để mình trở nên thụ động, ù lỳ hoặc vô cảm. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường sống tốt đẹp, hòa bình ; cùng nhau làm cho tinh thần của Tin Mừng lan tỏa trong xã hội hôm nay, nơi nhà trường, nơi xí nghiệp, nơi gia đình của mỗi người.

Khi mỗi người cố gắng sống với một quyết tâm đổi mới bản thân, gia đình và xã hội, hoàn thành tốt sứ mạng Chúa đang trao phó, thì Trời cũng sẽ mở ra cho chúng ta, cho mọi người và chính Thiên Chúa cũng sẽ nói với ta rằng : Con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con. Amen.

------------------------

 

TN 1-C165: DÒNG SÔNG NHỎ


+ ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Tin Mừng Chúa nhật thứ I mùa Thường Niên hôm nay nhắc đến một dòng sông có tên là Giođan TN 1-C165


Tin Mừng Chúa nhật thứ I mùa Thường Niên hôm nay nhắc đến một dòng sông có tên là Giođan, nơi Chúa Giêsu đã đến sau 30 năm sống âm thầm ẩn dật ở Nazareth. Bên dòng sông này, Chúa Giêsu đã chịu Phép Rửa từ tay Gioan Tẩy Giả để bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai về Nước Thiên Chúa. Phụng Vụ khép lại Mùa Giáng Sinh và mở ra Mùa Thường Niên. Không còn những tưng bừng bên ngoài, nhưng là sâu lắng niềm vui cùng đồng hành mùa cứu độ trong thiên tính và nhân tính của Đấng Cứu Thế.

Việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa từ tay Gioan là sự hạ mình sâu thẳm và là một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Cựu ước và Tân ước. Biến cố này không chỉ loan báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà còn loan báo về sự phục sinh vinh quang của Người.

Nếu đem so sánh với sông Cửu Long mênh mông ghe thuyền qua lại thì dòng sông Giođan nơi Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu có thể gọi là con kênh nhỏ. Nếu đặt bên cạnh sông Hồng cuồn cuộn xiết chảy thì dòng sông Giođan chỉ là con lạch. Nếu đứng kề bên sông Hương thơ mộng lững lờ trôi thì Giođan chỉ là con suối nhỏ. Đứng bên bờ này sông Giođan ném hòn đá qua bờ kia, nó có thể đi xa hơn.

Thế mà Chúa Giêsu đã chọn dòng sông bé nhỏ này, không phải như Môsê hay Giosuê xưa kia giơ tay cho dòng nước rẽ đôi, nhưng để dìm mình xuống dòng sông nhỏ bé cùng với những tội nhân lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả.

Thiên Chúa, Đấng cho Cửu Long giang tuôn chảy tưới mát đồng bằng miền Nam; Đấng cho sông Hồng tuôn nước lũ bồi đắp phù sa cho đồng bằng miền Bắc; Đấng cho Hương giang lững lờ lãng mạng gợi hồn thơ đã chọn dìm mình vào dòng nước Giođan bé nhỏ.

Trong các dòng sông nổi tiếng khắp thế giới thì dòng sông Giođan bé nhỏ ấy là dòng sông quen thuộc nhất đối với Kitô hữu chúng ta. Chính tại đây Chúa Giêsu đã đến khai mạc sứ vụ công khai bằng cách đón nhận phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả.

Thật lạ lùng, trong số những người đến “xưng thú tội lỗi” (Mc.1,5) và chịu “phép rửa sám hối để được ơn tha tội” (Mc.1,4) lại có cả Đức Giêsu. Ngài là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt đối, tại sao lại đến xin Gioan làm phép rửa sám hối? Ngài là Đấng mà Gioan “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài” lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy?

Trong đêm Giáng Sinh chúng ta đã chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người, sinh ra nơi hang đá máng cỏ, làm một người nghèo hèn bé nhỏ, dường như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Hôm nay, Người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận cùng xã hội nhân loại khi đến xin Gioan làm phép rửa cho mình như một người dân tầm thường và tội lỗi. Và đã xuống bậc tận cùng khi Chúa hạ mình thẳm sâu chấp nhận chết trên thập giá như một tên trộm cướp chỉ vì yêu thương.

Biết nói gì về Người bây giờ nếu không phải là cúi đầu cảm phục và tôn thờ sự khiêm hạ thẳm sâu của con Thiên Chúa làm người!

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan là lúc Tân – Cựu ước giao duyên, là lễ bàn giao giữa hai niên đại cũ và mới mà Chúa Giêsu và Gioan là đại biểu. Gioan, ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước gặp gỡ trao đổi bàn giao với Đức Kitô, vị ngôn sứ của thời kỳ mới.

Cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc tranh cãi dành ưu thế, nhưng thật thú vị tuyệt vời khi cả hai đại biểu đều khiêm nhường đón nhận nhau trong sứ vụ. Chúa Giêsu từ tốn bước xuống dòng sông Giođan và xin Gioan làm phép rửa cho mình. Gioan hân hạnh xin Đức Giêsu rửa cho mình vì ông nhìn thấy đây mới chính là nhân vật ban phép rửa trong Thánh Thần như ông đã loan báo.

Nơi cuộc gặp gỡ lịch sử này, Thiên Chúa đã xuất hiện và chứng nhận. Lúc ấy các tầng trời mở ra, Thánh Thần hiên diện như chim bồ câu và có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Con là Con Ta yêu dấu”. Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ hiện vào chính lúc lịch sử của hai niên đại mới và cũ chuyển giao. Từ nay Đức Giêsu sẽ lên đường vào sứ vụ mới với niềm hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha.

Cuộc gặp gỡ giữa hai Đấng tại sông Giođan đã làm nên lịch sử và đã được Giáo hội chọn làm khởi điểm cho mùa thường niên là mùa phụng vụ cử hành các mầu nhiệm cuộc đời rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu.

Biến cố này không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới mà còn là điểm giao duyên giữa trời và đất, giữa Thần khí và Nước, giữa Tân ước và Cựu ước. Từ nay nhân loại được tái sinh trong đời sống mới. Qua Bí tích Rửa tội của Chúa Giêsu, chúng ta nhận được ấn tín của Chúa Thánh Thần, trở nên con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu chịu phép rửa từ tay Gioan là một sự hạ mình sâu thẳm, một sự khiêm nhường cao cả đã làm cho cửa trời mở ra, ân sủng tuôn đổ, ơn cứu độ được trao ban và lan truyền. Mỗi người Kitô qua bí tích rửa tội, được thần linh ngự xuống, được nghe tiếng Chúa Cha vang dội: “Này là con yêu dấu của Ta, Ta đặt trọn vẹn yêu thương trên con”. Và tâm hồn mỗi người trở nên Đền Thờ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ước mong mỗi tín hữu chúng ta luôn nhớ mình đã được xức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được trao nến sáng Phục sinh, được thanh tẩy trong nước và Thánh Thần để sống xứng đáng mỗi ngày mỗi hơn với ân huệ đã lãnh nhận.

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng với sức lực của con người, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Thiên Chúa, là Ðấng Thánh mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa. Chỉ vì muốn trở nên bạn đồng hành với thân phận mỏng dòn yếu đuối của con người. Chúa đã đứng chung với các tội nhân để làm gương cho tội nhân lãnh nhận phép rửa sám hối từ Gioan. Xin ban cho con ơn biết sám hối, biết thường xuyên sửa mình, biết thay đổi lối suy nghĩ và mạnh dạn để đi đến những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của đời con. Amen.

---------------------------

 

TN 1-C166: ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA


Phêrô Phạm Văn Trung

Anh chị em thân mến,

 

Vào những dịp cuối năm, nhiều người có thói quen dành thời gian để nhìn lại những việc làm TN 1-C166


Vào những dịp cuối năm, nhiều người có thói quen dành thời gian để nhìn lại những việc làm trong năm cũ, những sai lầm cần sửa đổi, các kinh nghiệm cần ghi nhớ và những dự án cần thực hiện để đổi mới. Có những người nhìn lại rồi hối tiếc. Lại có những người nhìn lại với tâm tình tạ ơn. Dĩ nhiên cũng có những trải nghiệm khiến chúng ta bị tổn thương… Tất cả đều là kinh nghiệm.

Với các bài học đã xẩy ra trong năm qua, nhất là nỗi sợ hãi do đại dịch Co-vid 19 gây ra khiến lòng chúng ta còn hoang mang. Tuy là như thế, nhưng chúng ta vẫn hy vọng hướng về tương lai, mong chờ nhiều cơ hội mới sẽ diễn ra với những giải pháp thật tốt đẹp sẽ xẩy đến. Như vậy, thời gian ‘giao thừa này’ thật thú vị. Đó là thời gian thay cũ đổi mới.

Đức Giê-su cũng đã trải qua kinh nghiệm này. Trong cuộc đời của Người thì biến cố lĩnh nhận phép rửa hôm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn. Nó có thể được coi như là sự kiện kết thúc quãng đời ẩn dật và báo trước cuộc sống công khai của Người. Kể từ hôm nay, Người bắt đầu sứ vụ giảng dạy và chữa lành, một sứ vụ sẽ kết thúc bằng cái chết trên Thánh Giá sau này.

Thật vậy, qua việc đón nhận phép rửa bởi Gio-an, Đức Giê-su đã tỏ cho chúng ta thấy mối dây liên đới của Người với toàn thế nhân loại, đang trông chờ ơn cứu độ. Khi làm việc này, Đức Giê-su đã nói lên tính hòa đồng giữa Người và chúng ta, Người đành chấp nhận mất tất cả và trở thành một người như chúng ta.

Ngoài ra, với hành động tự hạ của Người, Đức Giê-su đã hàm ý loan báo cho chúng ta biết về phép rửa bằng chính sự chết của Người trên Thánh Giá; đó chính là phép rửa mà Người sẽ vui lòng nhận lãnh để làm trọn vai trò của ‘người tôi tớ đau khổ’ mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ muôn dân. Vì tình yêu, Đức Giê-su đã hoàn tất ý định của Thiên Chúa và đồng ý đi đến cùng, cho dù phải đón nhận phép rửa bằng máu trên Thánh Giá để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta.

Hơn thế nữa, theo các nhà chuyên môn Thánh Kinh thì việc Đức Giê-su đã hạ mình xuống, chấp nhận thân phận tội nhân để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa mang một ý nghĩa là qua đó Người đã thánh hóa nước và ban cho nước một hiệu quả kỳ diệu, đó là trao ban ơn sủng. Hay nói cách khác, chính nhờ việc chấp nhận chia sẻ thân phận của hàng ngũ tội nhân hôm nay và hành vi dâng hiến trọn vẹn sau này trên Thánh Giá, Người đã thiết lập bí tích Rửa tội.

Như vậy, phép rửa mà Đức Giê-su đón nhận bên bờ sông Gióc-đan bởi Gio-an Tẩy giả mang đến một ý nghĩa mới, đầy đủ và thiêng liêng hơn. Qua biến cố này, căn tính của Đức Giê-su được lộ diện. Thần khí đã xuống trên Người bằng hình chim bồ câu. Hơn thế nữa, trong lúc tự hạ mình xuống như vậy, Người đã được Chúa Cha nâng lên qua lời xác nhận: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.”

Thưa anh chị em,

Với chúng ta cũng vậy, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã được Chúa Cha nhận làm con cái Ngài. Những gì mà Thiên Chúa đã nói với Đức Giêsu trong nghi lễ thanh tẩy hôm nay cũng là điều mà Chúa Cha nói với mỗi người chúng ta, đó là qua bí tích rủa tội, chúng ta không chỉ sạch mọi tội khiên mà còn được diễm phúc là thành viên trong gia đình của những con yêu dấu của Thiên Chúa.

Trong bí tích rửa tội, chúng ta đã được ghi ấn tín và trở thành Con Thiên Chúa, thuộc về gia đình của những người môn đệ của Đức Giê-su. Phép rửa không chỉ là một nghi thức; nhưng đó là phương thế mà Thiên Chúa đã dùng để xác định rằng chúng ta thuộc về cộng đoàn tín hữu, những người môn đệ dấu yêu của Người. Tập thể của những người con mà Thiên Chúa yêu dấu và dĩ nhiên chúng ta cũng cố gắng làm vui lòng Ngài. Do vậy, tuy rằng chúng ta lĩnh nhận bí tích này duy chỉ một lần trong đời, nhưng căn tính được ban tặng cần được phát triển mãnh liệt trong cuôc sống thường ngày của chúng ta.

Hôm nay, khi mừng lễ Đức Giê-su chịu phép rửa. Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống, tuyên xưng lại niềm tin và quyết tâm sống trọn lời tuyên hứa trong ngày lĩnh nhận bí tích rửa tội của mỗi người. Từ đó, chúng ta có nhiều cơ hội sống tốt hơn, thiện hảo hơn, sống đúng theo yêu cầu mà Đức Giê-su đã tỏ bầy cho chúng ta là những môn đệ chân chính của Thầy.

Và cho dù vô tội. Nhưng hôm nay Đức Giê-su đã hoà mình vào dòng chảy của những con người tội lỗi để thay thế chúng ta thì giờ đây qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi mặc lấy Đức Ki-tô, trở nên một với Đức Ki-tô, có nghĩa là qua bí tích rửa tội chúng ta đuợc mời gọi trở thành một Đức Kitô khác.

Vì thế: vẫn biết rằng chúng ta chỉ được rửa tội một lần trong đời, nhưng trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải sống và giữ lời hứa rửa tội trong suốt cuộc đời. Có nghĩa là buớc vào con đuờng của Người, mặc lấy cuộc sống và sứ vụ của Người, để càng ngày càng trở nên giống Người hơn. Và đó chính là Tin Vui, mà chúng ta những người đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội cần đem đến cho thế giới hôm nay. Amen!

---------------------------

 

TN 1-C167: ÁI TỬ NHÂN LÀNH


Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

 

Thiên Chúa xuống thế để mở đường cho chúng ta lên trời. Chúa Giêsu chấp nhận làm người vì TN 1-C167


Thiên Chúa xuống thế để mở đường cho chúng ta lên trời. Chúa Giêsu chấp nhận làm người vì yêu thương nhân thế, muốn chia sẻ mọi vui buồn của kiếp người với chúng ta để chúng ta an tâm vượt qua mọi trở ngại mà nên giống Ngài. Thi sĩ Paul Claudel (1868-1955, người Pháp) nói: “Chúa Giêsu xuống thế gian không để diệt trừ khổ đau, cũng không giải nghĩa khổ đau, mà để chia sớt khổ đau.”

Người Nhật có câu tục ngữ thâm thúy ý nghĩa: “Ai hài lòng với điều Thượng Đế đã định cho mình thì sẽ có cuộc sống tự do và hạnh phúc.” Thiên Chúa nhân lành, giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, (Ep 2:4) Ngài không thể có ý làm khổ chúng ta, mà Ngài muốn tôi luyện chúng ta để hoàn thiện chúng ta. Hơn nữa, Ngài là Cha giàu lòng từ bi lân ái và luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta bất kỳ lúc nào. (2 Cr 1:3)

Là tôi tớ, là thần dân, là con cái của Ngài, chúng ta không thể không trở nên giống Ngài: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.” Chắc chắn chúng ta phải “cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, sống nhẫn nại và hiền hòa.” (1 Tm 6:11) Thế nào là công chính? Kinh Thánh cho biết rằng “người công chính phải có lòng nhân ái,” (Kn 12:19) và “quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo.” (Cn 29:7) Người công chính có lợi cho mình và hữu ích cho người khác: “Một linh hồn công chính có thể xin được ơn tha thứ cho cả ngàn tội nhân.” (Thánh Marguerite Marie Alacoque, 1647-1690)

Chúa Giêsu đã nhập thể và nhập thế, sinh nơi hang đá, sống nay đây mai đó, rồi chịu chết trên đồi hoang. Tất cả chỉ vì yêu thương chúng ta. Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn thầy, con cái không hơn cha mẹ, chúng ta phải cố gắng “nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ” (Lc 6:36) và “yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.” (Ga 13:34; Ga 15:12) Đức Giêsu Kitô là Ái Tử của Chúa Cha, là “cục cưng” của Đức Mẹ, nhưng Ngài không được chiều chuộng, không được ngồi mát ăn bát vàng, mà phải chịu trăm cay ngàn đắng, mệnh danh là “Người Tôi Trung” và “Người Tôi Tớ Đau Khổ.”

Người Tôi Trung đó được ngôn sứ Isaia đề cập từ xưa: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai tiếng giữa phố phường.” (Is 42:1-2) Mặc dù là Con Thiên Chúa nhưng Ngài tự hạ xuống ngang với chúng ta, thậm chí còn bị chúng ta ruồng bỏ và xử tệ, thế mà Ngài vẫn im lặng, không chấp lách chúng ta vì Ngài cảm thông tính bướng bỉnh của chúng ta, và Ngài vẫn hết lòng yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. (Rm 5:8)

Chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, Blaise Pascal (1623-1662) đã cảm nhận: “Thiên Chúa là Đấng không thể dò thấu. Chúng ta không thể nói được gì về Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta nói về Ngài đều chỉ là tưởng tượng.” Tuy nhiên, Lòng Chúa Thương Xót luôn hiện hữu và có thật. Quả thật, phong cách của Đấng Ái Tử Nhân Lành cũng rất kỳ lạ: “Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.” (Is 42:3-4) Thật là kỳ diệu quá!

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã nói về kế hoạch mầu nhiệm: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì MUỐN LÀM SÁNG TỎ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA TA. Ta đã NẮM TAY ngươi, đã GÌN GIỮ ngươi và ĐẶT LÀM GIAO ƯỚC với dân, làm ÁNH SÁNG chiếu soi muôn nước, để MỞ MẮT cho những ai mù lòa, ĐƯA RA KHỎI TÙ những người bị giam giữ, DẪN RA KHỎI NGỤC những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.” (Is 42:6-7) Hạnh phúc thay chúng ta được Chúa Cha trao ban cho Tặng Phẩm Vô Giá là chính Con Yêu Dấu của Ngài – Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất.

Hồng Ân Thiên Chúa quá lớn lao, phàm nhân có dành cả đời để tạ ơn Ngài cũng không đủ.Thánh Vịnh gia mời gọi: “Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.” (Tv 29:1-2) Thiên Chúa khác thường mà bình thường, lạ mà quen, xa mà gần, Ngài hiện diện trong mọi vật, mọi nơi: “Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy nghiêm!” (Tv 29:3-4) Mặc dù bất xứng nhưng chúng ta vẫn phải dâng lời cảm tạ Ngài.

Thiên Chúa nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, êm đềm mà dữ dội. Kinh Thánh cho biết về “giọng nói” của Ngài: “Tiếng Chúa LAY ĐỘNG cả rặng sồi, TUỐT TRỤI lá cây cao rừng rậm. Còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô: ‘Vinh danh Chúa!’ Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, Chúa là Vua ngự trị muôn đời.” (Tv 29:9-10) Chỉ một thoáng chúng ta thiếu sự quan tâm và lòng thương xót của Ngài thì chúng ta hóa hư vô ngay lập tức. Sinh khí quan trọng lắm! (Tv 104:29-30)

Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót, Ngài trắc ẩn với mọi người, đối xử bình đẳng, không phân biệt gì, cũng chẳng thiên tư tây vị bất cứ ai. (Cv 10:34; Rm 2:11; Ep 6:9) Đặc biệt là Ngài thấy ai càng yếu kém thì Ngài càng quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, vì Ngài đến với mục đích là “tìm và cứu những gì đã mất,” (Lc 19:10) chấp nhận bỏ 99 con chiên béo tốt để đi tìm cho được chỉ một con chiên ghẻ lở, ốm yếu, xấu xa, tội lỗi. (Mt 18:12-14; Lc 15:4-7) Ngài không chỉ muốn chúng ta được sống mà còn muốn chúng ta được sống dồi dào (Ga 10:10) và yêu thương chúng ta đến cùng. (Ga 13:1) Tình yêu của Ngài không hề giảm sút theo thời gian hoặc tình trạng của chúng ta.

Ông Phêrô đã từng nhát đảm đến nỗi chối Thầy, nhưng sau khi được Chúa tha thứ, ông mạnh mẽ nói với mọi người: “Quả thật, tôi biết rõ THIÊN CHÚA KHÔNG THIÊN VỊ NGƯỜI NÀO. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều ĐƯỢC NGƯỜI TIẾP NHẬN.” (Cv 10:34-35) Chắc chắn như vậy. Thật tuyệt vời! Và ông Phêrô giải thích: “Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđê, bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng.” (Cv 10:36-37) Người Việt Nam chúng ta diễm phúc được nhận biết và tin Ngài là Thiên Chúa cứu độ. Hồng ân thật cao cả!

Ông Phêrô nói rõ ràng về Đấng Ái Tử Nhân Lành: “Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người THI ÂN GIÁNG PHÚC tới đó, và CHỮA LÀNH mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” (Cv 10:38) Chính Chúa Giêsu đã từng xác định: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” (Mc 10:18; Lc 18:19) Vì vậy, chúng ta phải cố gắng thực hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48)

Để nên giống Thiên Chúa Cha, không có cách nào khác là noi gương Chúa Giêsu, Đấng “là con đường, là sự thật và là sự sống,” chỉ qua Con-Đường-Giêsu mới có thể đến với Chúa Cha. (Ga 14:6) Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel, luôn ở với chúng ta, chúng ta phải ảnh hưởng tính cách “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29) của Ngài.

Trong khi mọi người đợi Đấng Thiên Sai, dân chúng thấy ông Gioan rất khác lạ, từ phong cách đến ý tưởng, đặc biệt là làm Phép Rửa, thế nên họ thắc mắc không biết ông Gioan có phải là Đấng Mêsia hay không. Nhưng ông Gioan minh định: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong NƯỚC, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN và LỬA.” (Lc 3:16) Và ông còn nói rõ: “Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1:15 và 30) Người đến sau mà có trước, và còn hơn ông. Lạ thật. Nhưng đó là sự thật minh nhiên.

Mặc dù Chúa Giêsu không cần phải chịu phép rửa, nhưng Ngài vẫn để cho Gioan dìm xuống nước. Ngài muốn nêu gương khiêm nhường và nhịn nhục. Khi Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3:22) Đó là tái sinh trong Chúa Thánh Thần, điều kiện ắt có và đủ để trở nên con cái Thiên Chúa và có quyền hy vọng và Nước Trời.

Nước mà có thể rửa sạch tội lỗi. Kỳ diệu lắm. Nhờ đó mà chúng ta thoát kiếp nô tỳ của tội lỗi, thoát vòng kim cô của ma quỷ để trở nên con cái của Sự Sáng và Sự Thật. Tất nhiên chúng ta cũng phải thương xót lẫn nhau. Không thể hành động khác được!

Bình thường, mỗi ngày chúng ta rửa thân xác nhiều lần. Trong cơn dịch tễ lây lan, người ta càng lưu ý vệ sinh nhiều hơn, nghiêm túc với quy cách 5K, trong đó có rửa tay – và rửa mũi với súc họng nếu bị nhiễm. Thân xác còn phải rửa như vậy thì linh hồn còn phải rửa kỹ lưỡng hơn.

Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin thương xót chúng con là những tội nhân, xin thanh tẩy và tái tạo chúng con, và xin giúp chúng con tẩy rửa hằng ngày để xứng đáng với ân tình cao cả của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

-----------------------------

 

TN 1-C168: TUÂN GIỮ LUẬT LỆ


Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

 

Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ghanh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn TN 1-C168


Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ghanh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn mãi trên thế giới như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ra những sự xáo trộn và phiền não…như vậy là bởi vì người ta, trong đó có tôi và có bạn, CHƯA BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT LỆ & NHỮNG TÔN TI TRẬT TỰ ở những nơi ấy một cách nghiêm chỉnh. Thật đấy!

• Gia đình thì có gia quy, có trên có dưới, con cháu phải hiếu thảo và kính trọng ông bà cha mẹ, nếu con cháu không sống thảo hiếu, không biết kính trọng và không nghe lời các ngài dạy dỗ…thì bất hòa, xào xáo và hỗn loạn sẽ xảy ra trong gia đình ngay.

• Cộng đoàn giáo xứ nào cũng có luật lệ, quy định và tôn ti trật tự...Nếu người ta không tuân thủ những luật lệ và không làm việc theo hệ thống tổ chức thì sẽ có chia rẽ và lủng củng trong giáo xứ…

• Trong Giáo Hội, trong các dòng tu đều có trật tự, tôn ti trên dưới rõ ràng. Quyền lãnh đạo tối cao thuộc về Đức Giáo Hoàng, kế đến là đến các Đức Giám Mục địa phận, rồi đến bề trên… Nếu ta không tuân theo những luật lệ, những giáo huấn của Giáo Hội, và bất tuân chỉ thị của bề trên…thì sự chia rẽ, bất hòa, bất an sẽ xảy ra và nó sẽ gây ra đủ mọi thứ tội lỗi!

Vì luật lệ, tôn ti trật tự trong xã hội và trong cộng đoàn đóng một vai trò rất quan trọng như thế, cho nên mặc dù là Thiên Chúa, là Con Chiên vô tì tích, Ngài đã tuân thủ tất cả những luật lệ cũng như những tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đoàn nơi Ngài sinh trưởng.

• Chúa Giê-su đã chịu phép thanh tẩy theo luật Mô-sê, và cũng dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non y như các trẻ đầu lòng khác (Lc 2:22-24).

• Chúa Giê-su đã tuân thủ luật nộp thuế cho đền thờ y như mọi người “Anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra… anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 17: 27).

• Khi ông Gio-an từ chối không làm phép rửa, Chúa Giê-su đã khẳng định là cần phải làm như vậy cho đúng với luật lệ: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3:15).

Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, Ngài có quyền trên tất cả mọi thứ luật lệ, Ngài không cần phải tuân giữ những thứ luật lệ đạo cũng như đời, bởi vì Ngài chính là Đấng tạo nên mọi thứ luật lệ. Thế nhưng Ngài đã không làm như vậy, Ngài không tự miễn chuẩn khỏi những luật lệ và những trật tự trong gia đình, trong xã hội và trong Giáo Hội…nhưng đã nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ mọi thứ luật lệ để nêu gương cho chúng ta.

Bạn thân mến, nếu Chúa Giê-su, vốn dĩ là Thiên Chúa mà còn tuân giữ tất cả các luật lệ và những tôn ti trật tự của xã hội như vậy thì huống hồ chi là chúng mình? Bạn và tôi cũng phải noi gương bắt chước Ngài trong việc tôn trọng và thi hành những luật lệ và những quy định và những trật tự ở nơi mình đang sinh sống và sinh hoạt.

Chỉ khi nào tôi và bạn tôn trọng và tuân thủ những luật lệ, và những tôn ti trật tự trong gia đình, trong xã hội, trong Giáo Hội, trong giáo xứ và trong dòng tu…thì lúc ấy đời sống của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ và của Giáo Hội cũng như của xã hội mà chúng mình đang sống và sinh hoạt mới có được sự bình an, yêu thương và hạnh phúc mà thôi. Bạn có muốn bản thân của bạn, gia đình và cộng đoàn của bạn tránh được những sự lộn xộn, lủng củng, chia rẽ và những sự bất hòa không? Nếu muốn thì xin bạn hãy cố gắng:

1. Tuân giữ những luật lệ, chu toàn những bổn phận của một người công dân, của một người giáo dân, và của một người con trong gia đình bằng cách đóng thuế, dâng cúng, đóng góp công sức và tiền của cho giáo hội và biếu cho cha mẹ để các ngài chi dùng trong những nhu cầu hàng ngày.

2. Xin hãy tuân thủ những luật lệ của Thiên Chúa: MẾN CHÚA & YÊU NGƯỜI. Đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, làm việc bác ái, bố thí cũng như quảng đại cống hiến công sức cho những công việc thiện nguyện ví dụ như đi thăm bệnh nhân, an ủi kẻ cô đơn, giúp đỡ cho người già lão…

Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng mình luôn luôn noi gương Chúa Kitô, biết tuân giữ mọi luật lệ và những quy định của đời cũng như đạo, và nhất là biết tôn trọng những tôn ti trật tự trong Giáo Hội, trong giáo xứ và trong gia đình. Nhờ vậy bình an, hạnh phúc và yêu thương sẽ đến và ngự trị trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ và trong tâm hồn của bạn và của tôi hôm nay và trong những ngày tháng sắp tới. Amen!

-----------------------------

 

TN 1-C169: SỨ VỤ ĐẤNG MÊ-SI-A


Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

Tin Mừng thánh Lu-ca kể lại bước đầu đời công khai của Đức Giê-su theo thứ tự sau đây: 1- Gio TN 1-C169


Tin Mừng thánh Lu-ca kể lại bước đầu đời công khai của Đức Giê-su theo thứ tự sau đây: 1- Gio-an Tẩy giả rao giảng: “Anh em hãy hoán cải… Người đang đến…” (x. Lc 3,1-18). 2- Gio-an Tẩy giả bị giam tù (x. Lc 3,19-20). 3- Đức Giê-su chịu phép rửa (x. Lc 3,21-22). 4- Gia phả Đức Giê-su (x. Lc 3,23-38). 5- Đức Giê-su bị cám dỗ trong cuộc tĩnh tâm 40 ngày tại hoang địa (x. Lc 4,1-13). 6- Bài giảng đầu tiên của Đức Giê-su, đặc biệt tại Na-da-rét (x. Lc 4,14-30). Dĩ nhiên ai cũng biết Gio-an đã làm phép rửa cho Đức Giê-su trước khi bị tù (x. Mc 6,17; Mt 14,3). Nhưng đối với Lu-ca (cũng như mọi thánh sử khác), điều quan trọng chẳng phải là diễn tiến lịch sử song là ý nghĩa thần học của các biến cố (Thánh kinh không chuộng “chính xác” nhưng chuộng “chân thực”). Với lối sắp đặt hơi kỳ lạ vừa thấy, Lu-ca muốn nói Đức Giê-su khai mở một thời đại mới, chấm dứt Giao Ước cũ. Là đại diện cuối cùng của giao ước này, Gio-an Tẩy giả phải biến mất trước khi Đức Giê-su bắt đầu sự nghiệp.

Bài đọc phụng vụ Chúa nhật này liên kết các phân cảnh 1 (Gio-an rao giảng: Lc 3,15-16) và 3 (Đức Giê-su chịu phép rửa: Lc 3,21-22), bỏ qua các câu trung gian kể lại việc Gio-an biến mất. Vì lời rao giảng của Gio-an đã được chú giải ở Chúa nhật 3 mùa Vọng năm C, nên hôm nay chúng ta khởi sự với cái thuộc riêng ngày này.                                                    

1. Chịu phép rửa để thanh tẩy loài người.

“Khi toàn dân chịu phép rửa…”: Thành ngữ phổ quát mở đầu này (“toàn dân”) chỉ mình Lu-ca có và rất thích sử dụng (x. Lc 1,10; 2,10;3, 21). Là phát ngôn nhân của Thiên Chúa, ông lặp lại ở đây với chúng ta rằng ơn cứu độ được dành cho tất cả, sứ mệnh Đức Giê-su sắp khai mạc là để cho mọi người. Thành ngữ cũng ám chỉ: Đức Giê-su cho đến giờ vẫn cư xử “như bất cứ ai”. Lúc Người bước vào sân khấu, chẳng có chi phân biệt Người với đồng hương, với “toàn dân” cả. Người là một tín hữu Do-thái tốt, không tìm mọi cách tách riêng mình. Vì toàn dân đã chịu phép rửa, nên “Đức Giê-su cũng xin chịu”! So với trình thuật của các thánh sử khác (x. Mt 3,13-17 và Mc 1,9-11), câu này của Lu-ca, “nét bút” chỉ mình ông có và tô đậm, thật đầy ý nghĩa! Nó cho thấy Đức Giê-su vô cùng “nhập thể”, hết sức “làm người” đến mức đã hành động “như mọi người”. Bằng tưởng tượng, hãy quan sát Người đang trà trộn vào đám đông, chẳng có nét chi phân biệt. Người đứng đó, trong dãy dài thường dân đang chờ đến phiên nhận phép rửa.

Điều này thoạt tiên xem ra lạ lùng đối với chúng ta. Làm thế nào mà Đức Giê-su lại đã nhận “phép rửa” (x. Lc 3,3)? Là Đấng vô tội, Người cần được thanh tẩy chỗ nào? Câu trả lời nằm sâu xa, cũng trong cuốn Tin Mừng này: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,49-50). Câu trả lời cũng nằm trong chuyện hai anh em nhà Dê-bê-đê đến xin Đức Giê-su cho được ngồi bên tả hữu Người trong ngày vinh quang: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38). Phép rửa đích thật của Đức Giê-su là cái chết cứu rỗi của Người. Khi để mình chịu thanh tẩy “trong hàng ngũ kẻ tội lỗi”, khi suốt đời chấp nhận “một thái độ hối nhân”, Đức Giê-su đã trọn vẹn chia sẻ khát vọng của con người, khát vọng Thiên Chúa đến cứu thoát, thanh tẩy bản thân mình. Người đã chọn lấy địa vị của tội nhân là chúng ta. Vì “cũng chịu phép rửa”, Đức Giê-su không lên án các yếu đuối của ta từ trên cao, song liên đới với các yếu đuối này. Nhưng đâu chỉ có thế! Qua việc để mình bị “nhận chìm” trong nước sông Gio-đan, Đức Giê-su muốn tiên báo và chuẩn bị mình sẽ bị “nhận chìm” trong đau khổ để lấy máu thanh tẩy loài người. Đó cũng chính là điều thánh sử Gio-an muốn nói tới khi ông thuật lại việc nước và máu chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Đức Giê-su (x. Ga 19,34tt) và khi ông quả quyết rằng Thần Khí, nước và máu liên kết với nhau cách chặt chẽ (x. 1Ga 5, 6-8).

2. Nhận Thánh Thần để tuôn đổ cho trần gian.

Chịu phép rửa xong, “Đức Giê-su cầu nguyện”: Kiểu nói này cũng chỉ mình Lu-ca có và thích lặp lại không ngơi (x. Lc 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 10,21; 11,1; 22,32.40-46; 23,34.46). Và chính trong lúc cầu nguyện như thế mà Người đã nhận được Thánh Thần. Về sau, khi kể lại bước đầu của Hội Thánh, vào chính lúc Hội Thánh nhận cũng một Thánh Thần lúc đến phiên mình (x. Cv 1,14; 2,1-11), Lu-ca sẽ cho thấy Hội Thánh cũng cầu nguyện. Trong một đoạn khác của Tin Mừng, Lu-ca sẽ cho ta hay “điều thiện” duy nhất cần xin với Thiên Chúa chính là “Thánh Thần” (x. Lc 11,13).

Như thế, trong Tin Mừng Lu-ca, việc cầu nguyện và Thánh Thần luôn được liên kết với nhau đến nỗi mục đích chủ yếu của cầu nguyện ra như là xin cho được Thánh Thần để Người ngự trong lời cầu nguyện ấy và qua đó trong cả cuộc sống chúng ta. Bởi lẽ duy mình Người mới có thể đưa chúng ta vào tận những cõi thâm sâu trong đó cầu nguyện chỉ còn là việc chân thành tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Giúp ta hoàn toàn trở thành con người như Thiên Chúa muốn chính là công việc của Thánh Thần trong ta. Cầu nguyện thành thử là dành chỗ cho Thánh Thần. Đó là tạo khoảng trống để Người đến, tạo những điều kiện cho Người tới biến đổi ta, giúp ta không còn sống theo tinh thần của loài người nữa mà theo tinh thần của Thiên Chúa. Phải chăng bạn luôn cầu nguyện theo ý hướng ấy? luôn xin sự tuôn đổ Thánh Thần? luôn cầu mong “phép rửa của Thần Khí” như lời loan báo của Gio-an Tiền hô: “Đức Giê-su sẽ rửa (nhận chìm) anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16).

Lúc ấy “trời mở ra”. Trong Đức Giê-su bắt đầu một thời đại mới, chấm dứt Giao ước cũ. Thời của Gio-an Tẩy giả đe dọa nhân loại với “cơn thịnh nộ” của Thiên Chúa đã qua rồi (x. Lc 3,7). Một sự thông giao mới mẻ được thiết lập giữa trời và đất. Trời mở ra chứ không còn đóng nữa. Và Thần Khí Thiên Chúa, phần khả thông của Thiên Chúa, được ban cho con người Giê-su, trước khi tuôn tràn trên những ai sẽ “chịu phép rửa trong Thánh Thần” dịp lễ Ngũ Tuần và nhân mỗi lần rửa tội.

Và Người “ngự xuống trên Đức Giê-su, dưới hình dáng chim bồ câu”. Nhiều lối giải thích đã được đưa ra về “dấu chỉ” khả giác này. Phải chăng nó gợi lại hình ảnh chim câu của Hồng thủy loan báo một thế giới mới (x. St 8,8)? Phải chăng nó biểu hiện tình yêu Thiên Chúa trong Diễm Ca (x. Dc 2,14; 5,2)? Phải chăng nó nhắc nhớ cuộc Sáng tạo thế giới lúc Thần Khí bay là là trên mặt nước (x. St 1,1)? Có lẽ cả ba cách giải thích này đều đúng cả. Vâng, một cuộc sáng tạo mới đang bắt đầu, hình thành một nhân loại mới mà Thiên Chúa chẳng còn muốn phạt, vì Người thiết tha yêu mến nó!

Tình yêu này biểu lộ trước tiên qua kiểu nói âu yếm nhân từ Thiên Chúa ngỏ với Đức Giê-su: “Con là Con yêu dấu của Cha”. Đang khi Mát-thêu kể lại cũng cảnh này nhưng nói ở ngôi thứ ba: “Đây là Con yêu dấu của Ta…” (Mt 3,17) thì nơi đây, trong thánh Lu-ca, Đức Giê-su được gọi ở ngôi thứ nhì. Công thức nào trong hai là đúng với lịch sử? Cả Lu-ca lẫn Mát-thêu đều không quan tâm đến loại câu hỏi hiện đại ấy. Truyền thống Do-thái vẫn hay quả quyết Thiên Chúa “duy nhất” bao giờ cũng chỉ nói “một tiếng”, ngỏ “một lời” nhưng con người lại nghe “nhiều lời”, nghĩa là hiểu nhiều cách.

Rồi cũng khác với Mátthêu, Lu-ca giải thích Lời duy nhất của Thiên Chúa bằng cách trích dẫn vừa ngôn sứ I-sai-a 42,1 vừa thánh vịnh 2,7: “Ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”. Chính câu trích Thánh Kinh này sẽ được dùng nhiều lần để diễn tả “tử hệ thần linh” và “cuộc tái sinh” của Đức Giê-su từ trong cõi chết (Cv 13,33; Dt 5,5). Ở đây, Lu-ca muốn ngụ ý rằng Đức Giê-su được công khai tấn phong làm Đấng Mê-si-a (Ki-tô) và bắt đầu thi hành sứ mệnh giữa dân Chúa. Đây là lời mạc khải hệ trọng nhất về mầu nhiệm của Người. Đây cũng là sứ điệp khẩn cấp nhất đối với nhân loại: nhân loại không mồ côi, chẳng phải là kết quả của “ngẫu nhiên và tất yếu”. Trong Đức Giê-su, chúng ta đã được sinh ra từ một Thiên Chúa yêu loài người. Đây cũng là “ý nghĩa” phép rửa của riêng tôi. Tôi sinh ra từ Thiên Chúa!

------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây