Chầu Thánh Thể CÙNG MẸ LÊN DƯỜNG TRUYỀN GIÁO

Chủ nhật - 21/06/2020 10:10
cùng mel lên đường
cùng mel lên đường
Chầu Thánh Thể
CÙNG MẸ LÊN DƯỜNG
TRUYỀN GIÁO


Lm. (Đặt MTC)

Hát (Quỳ): 1. Con thờ lạy hết tình Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quí nhân loại, hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say: Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơœ Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha, ngày đêm vang lên biết bao lời ca: Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Cha ngự trong phép mầu chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối: Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

Hướng dẫn (HD): Lạy Chúa Giêsu,

Cộng đoàn (CĐ): nhờ Mẹ Maria,/ chúng con khiêm cung trao hiến trái tim chúng con cho Chúa,/ nhờ đó,/ chúng con có thể sống trọn cả Tin Mừng/ trong suốt cuộc đời chúng con,/ để đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh Thể,/ khi Chúa trao tặng xác hồn của Chúa cho chúng con./ Chúa có gì./ Chúa là ai./ Tất cả đều chứa đựng trong Bí tích Thánh Thể này./ Đó là “toàn bộ kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh”,/ và  chính là “đấu hảo hạng,/ đã dằn đã lắc và đày tràn/ để trao ban cho chúng con”. Chúng con xin cám ơn Chúa. Amen.

Lm: (Đứng): 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ”Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” - Đó là Lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

(Phút thinh lặng, suy nhgĩ và cầu nguyện riêng)

Hát (Đứng): KINH HOÀ BÌNH

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy hãy dùng con như  khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người, hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi  Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

HD (Ngồi): Khi đến thăm bà Êlisabét, Mẹ Maria đã được bà gọi là “Người có Phúc”. Bởi vì Mẹ đã có lòng tin hoàn hảo vào Thiên Chúa: “Phúc cho Bà là người đã tin”. Lòng tin hoàn hảo/ không cậy dựa vào chính mình/ mà chỉ biết cậy dựa vào sự hoàn hảo vô biên của Thiên Chúa thôi. Lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên, đức công chính của Thiên Chúa vô biên, sự thiện hảo của Thiên Chúa vô biên, lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên, quyền năng của Thiên Chúa vô biên, và tình yêu của Thiên Chúa vô biên. Kinh Thánh nói: “Quả thật, Thiên Chúa thật thiện hảo dường bao, lòng nhân hậu của Ngài  vĩnh cửu. Và Chỗ khác Kinh Thánh cũng nói: “Tình yêu của Ngài bền vững muôn  đời; lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi mãi”.

Mẹ Maria lên đường đến với Êlisabét, bởi bà Êlisabét đang rất cần sự giúp đỡ. Cũng thế, giờ đây Mẹ Maria cũng lên đường cùng với Người Con, đồng thời cũng là Thiên Chúa của Mẹ, để đến với chúng ta trong Bí tích Hồng Phúc, để trợ lực giúp sức cho chúng ta, trong bất kỳ nỗi cùng quẫn nào. Kinh thánh nói: “Cũng như đất sét trong tay người thợ gốm thế nào, các con cũng ở trong tay Ta cũng  như thế…”. Chúa cũng nói: “Các con hãy an tâm và hãy biết rằng: Ta là Chúa”. Chúa là Đấng yêu ta vô cùng, yêu hơn mức ta có thể suy tưởng, hoặc có thể hình dung, hoặc có thể ao ước. Ta nên nhớ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Và  ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cầu khẩn van xin. Chính thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi có thể làm được mọi sự, trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Hoặc: “Thiên Chúa sẽ ban phát cho ta mọi điều cần thiết, theo như sự giàu có của Ngài”.

HD (Quỳ): Lạy Chúa Giêsu/

CĐ: chúng con kết hiệp với lòng tin tưởng hoàn hảo của Mẹ Maria,/ và nhờ lời Mẹ chuyển cầu/ chúng con cầu xin Chúa/ cho lòng tin của chúng con cũng được hoàn hảo như Mẹ./

Lạy Chúa Giêsu/ cậy nhờ vào sức mạnh vô biên của tình yêu Chúa,/ chúng con nài xin Chúa chế ngự,/ khuất phục,/ và đuổi xa mọi nỗi hoài nghi,/ sợ hãi,/ và lo âu nơi chúng con,/ ngõ hầu sự bình an của Chúa/ luôn ngự trị mãi mãi trong lòng chúng con.

Với mỗi kinh Kính Mừng của ngắm thứ hai Mùa Vui, chúng con thầm nguyện trong lòng rằng:/ “Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu ngọt ngào!/ Con đặt trọn niềm tin tưởng của con nơi Chúa”./ Vì Chúa đã nói trong Kinh Thánh:/ “Hãy trút bỏ mọi nỗi lo âu cho Chúa/ vì Chúa là Đấng săn sóc con”.

HD (ngồi): Phép lần hột 5 Sự Vui, Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave.

CĐ: Ta hãy xin cho đặng lòng yêu người.

(Ngồi - đọc: 1 kinh Lạy Cha,10 kinh Kính Mừng 1kinh Sáng Danh, Lạy Đức Chúa Giêsu…Lm:)

Hát: (Đứng) LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO (Dao Kim)

Lạy Chúa, Chúa sai con đi, làm vườn nho Chúa. Niềm tin gieo rắc khắp nơi đến cho cuộc đời, đến cho mọi người. Tình Chúa dắt đưa con đi, băng ngàn nguy khó. Nguyện đem ánh sáng đức tin, chiếu soi cuộc đời, thắp lên tình người. - Vâng, con quyết ra đi, gieo rắc lời Người. Lời tình thương cứu rỗi ban cho nhân loại. Đường Thập giá hiên ngang, con bước theo Người. Miệng reo vang câu hát hy vọng ngày mai. - Đại dương, lưới con tung xa, giữa trời đêm tối. Trời cao, xin Chúa dắt về lớp chiên lạc đàn, sống vui một nhà.

Lm (Quỳ): Anh chị em thân mến,/ Mẹ Maria đã luôn đồng hành từng bước với Chúa Giêsu/ trên hành trình loan báo Tin Mừng,/ đem ơn cứu độ đến cho nhân loại./ Chúng ta hãy xin Mẹ Maria cùng đi với chúng ta/ trên mọi bước đường truyền giáo,/ đem Chúa Giêsu,/ đem tình thương đến cho mọi người./ Với tâm tình yêu mến Mẹ,/ chúng ta cùng Mẹ lên đường và dâng lời cầu xin:

HD: Chúng ta cầu xin Chúa/ cho các giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân trong Hội Thánh/ luôn biết noi gương Đức Maria/ để luôn sống khiêm tốn với Chúa và với mọi người.– Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhâm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa/ cho các nhà cầm quyền trên thế giới/ biết noi gương Đức Maria/ để luôn tìm hiểu Thánh Ý Chúa/ và thực hành đúng ý Chúa muốn. .– Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhâm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa/ cho những người đang cảm thấy cô đơn thất vọng trong cuộc sống/ biết noi gương Đức Maria/ để luôn ý thức rằng:/ không có việc gì/ mà Thiên Chúa không làm được. – Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhâm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa/ cho anh chị em trong họ đạo chúng ta/ biết noi gương Đức Maria/ luôn sẵn sàng thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng”/ trong niềm tin yêu và cậy trông phó thác vào Chúa. –  Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhâm lời chúng con.

Lm: Lạy Chúa Giêsu, nhờ hai tiếng “Xin Vâng” của Đức Mẹ, Chúa đã nhập thể và ở lại với chúng con để ban ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và nhờ ơn Đức Mẹ, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng xin vâng theo thánh ý Chúa, để biết góp phần đem ơn cứu độ đến cho những người chung quanh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. .

CĐ: Amen.

Hát: Hát: 1. Này con là đá. Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô) Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù.

Lm: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

Hát: 1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. - Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

CĐ: Amen.

(Linh mục ban phép lành MTC)

Hát (Đứng): HÃY CÙNG CON ĐI

ĐK. Trên đường con đi Mẹ ơi, bao sầu nguy giăng đầy muôn lối. Con khấn xin với Mẹ đôi lời, hãy cùng con đi Mẹ ơi.

1. Vì Mẹ là ngôi sao, là ngôi sao dẫn đường. Dẹp tan màn sương đêm, đường đời con lắng êm.

2. Giờ cảnh đời cô liêu, cảnh cô liêu những chiều. Mẹ trên  toà cao siêu, Mẹ nhìn con mến yêu.

(Quỳ): (Đọc kinh cầu cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận Long Xuyên)

Lạy Chúa Cha toàn năng/ Cha đã muốn cho mọi người được ơn cứu độ/ và nhờ Chúa Giêsu/ chúng con nhận biết có một Cha chung trên trời /còn tất cả đều là anh chị em/ Vì thế chúng con phải yêu mến và tôn thờ Cha/ đồng thời góp phần xây dựng vương quốc của Cha/ vương quốc hòa bình và công lý/ Chúng con xin ca ngợi và cảm tạ Cha/ đã ban Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ chúng con/ Xin thương giúp chúng con biết can đảm sống đức tin/ và quảng đại chia sẻ đức tin ấy cho những ai chưa biết Chúa/ Xin cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế gian/ bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con.

          Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng trên Quê Hương chúng con/ Xin cho tất cả những ai đang chung sống với chúng con trên mảnh đất thân yêu này/ sớm nhận biết và yêu mến Chúa/ để chỉ còn một đoàn chiên và một Chúa chiên.

          Lạy Chúa Thánh Thần/ xin ban cho giáo phận chúng con một lễ Hiện xuống mới/ với quyết tâm xây dựng một Hội Thánh Tham gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ/ Xin cho các chủ chăn và toàn thể dân Chúa/ trở thành một cộng đoàn tông đồ được Chúa sai đi/ hăng hái loan báo Tin Mừng cho muôn dân/ Xin cho chúng con luôn chân thành gặp gỡ các anh chị em khác tôn giáo và văn hóa/ để chia sẻ cuộc sống và niềm tin/ cùng nhau xây dựng Quê Hương và phục vụ người nghèo khổ/ hầu dẫn đưa họ tới Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình/ cùng hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ xin giúp chúng con đến cùng Chúa Giêsu và đến với mọi người/ để tất cả đều tin nhận Chúa/ là Đấng Cứu Độ duy nhất/ và được cùng các Ngài vui hưởng hạnh phúc muôn đời/ Amen.

(Kinh Cám ơn – Kinh Trông cậy)
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây