CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 4 - SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG

Thứ tư - 03/03/2021 07:48
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 4  - SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 4 - SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ Mùa Chay 4
SỬA ĐỔI ĐỜI SỐNG

Lm. (Đặt MTC)

Hát  (Quỳ): 1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông! Trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha. Hằng xót thương phù giúp người ta.

HD (Hướng Dẫn): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con mùa chay thánh này, để canh tân sám hối và sửa đổi đời sống mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thống hối về những lỗi phạm của chúng con. Xin thương thanh tẩy và giúp chúng con can đảm dứt bỏ những tật xấu, biết làm những việc lành phúc đức, để cho mọi người gặp thấy tình yêu của Chúa nơi chúng con. Xin thương giúp chúng con sửa đổi cuộc đời, thành tâm trở về cùng Chúa, để ngày càng khăng khít hơn với ân nghĩa Chúa, đền bù lại những tháng ngày bội nghĩa vong ân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Mùa Chay thánh này, xin giúp chúng con kiềm chế những ham muốn xấu, ban sức mạnh để chúng con có thể vượt thắng chính mình và thắng mọi sự dữ, để nhờ đó, chúng con sẽ vui mừng tham dự mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ tâm, khi Ngài tuyến án nhân trần.

HD (Ngồi): Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: “Anh em phải đổi mới tâm can, và mặc lấy con người mới” (Ep 4,23-24). Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình thống hối trong thánh vịnh 50, để xin Chúa dủ lòng thương chúng ta.

(A) Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.


(B) Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.


(A) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.


(B) Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.


(A) Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.


(B) Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.


(A) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.


(B) Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.


(A) Xin đừng nỡ đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.


(B) Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.


(A) Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.


(B) Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.


(A) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


(B) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.


(A) Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.


(B) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xion,
thành lũy Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.


(A) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.


(A)+(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.


(Thinh lặng)

HD (Quỳ): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con.

(Cộng đoàn): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã cho chúng con cơ hội hoán cải lối sống chúng con, và Chúa đã dạy cho chúng con đường lối dẫn đến sự sống.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

HD: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa hiện diện cách bí nhiệm trong đời sống chúng con, Chúa đã đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Hát: (Đứng) 1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Lm: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (13,1-9)

Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Ông ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."- Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

HD (Ngồi): Thiên Chúa Cha là Đấng công minh, đã tạo dựng muôn loài với mục đích riêng cho từng loại, nhưng tất cả muôn vật đều cùng có một đích chung là tôn vinh Thiên Chúa, tùy cách của mỗi vật. Như hoa kiểng, thì có hoa làm rực rỡ vườn xuân. Như cây ăn trái, thì có trái chín mọng, làm vui mắt, làm ngọt miệng, bồi dưỡng cho con người. Như con chim, để bay nhảy, để ca hót líu lo, làm vui mắt con người, làm tăng đẹp cho vũ trụ. Còn con người được dựng nên, là để yêu thương nhau, là để giúp nhau nhận ra Thiên Chúa là Cha, và cùng nhau kính mến Thiên Chúa.

Những người nổi loạn được nói tới Tin Mừng vừa nghe, họ đã bị giết chết cách thảm thương. Những người bị tháp Silô-ê xụp đổ, đè chết nhiều người, đều là những sự việc cảnh cáo chúng ta, là phải luôn sám hối, nếu không cũng sẽ bị loại ra khỏi đời sống cách này hay cách khác.

Và cũng như cây vả, theo luật thiên nhiên là phải có trái, mà không có trái là thiếu sót và đáng phải loại đi, nhưng nhờ sự can thiệp của người làm vườn, mà cây vả được để lại thêm một năm nữa, để được chăm bón, với hy vọng sẽ có trái thơm ngon.

Là con người, hoa trái của chúng ta là những việc lành phúc đức. Những việc lành phúc đức, chỉ có thể thực hiện được, với tâm tình kính mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Như cây ăn trái, mà không có trái, thì là cây già cỗi, hay là đã bị sâu đục khoét thân cây, làm hư nhựa sống. - Con người chúng ta mà không biết yêu người và không biết mến Chúa, thì đã là những con người ích kỷ, đã bị hận thu đục khoét, đã bị dục tình làm mất sức sống siêu nhiên, nên không những không có hoa trái. Đây là thứ cây sẽ bị Chúa diệt trư loại bỏ.

Cho nên, chính vì để cứu chúng ta, và để chúng ta khỏi bị loại ra khỏi sự sống vinh quang đời đời, mà Đức Chúa Giêsu đã lấy cây vả không trái ra, mà làm ví dụ, để dạy ta: Đã là cây ăn trái, thì phải có trái, nếu không sẽ bị hạ xuống.

Vậy có thể chăng, mùa chay này là mùa chay cuối cùng, chúng ta được Hội Thánh là người làm vườn, đã xin Chúa giữ chúng ta lại, để lo lắng chăm sóc bón phân. Nếu chúng ta không biết lợi dụng các ơn Chúa ban, để còn kịp thời sửa sai, và canh tân nếp sống, thì e rằng, chúng ta sẽ chịu số phận như cây vả không trái kia thôi.

(Quỳ): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được sống đúng mục đích, mà Thiên Chúa đã tạo dựng chúng con, là mãi mãi phải thuộc về Thiên Chúa, để đời đời chúng con được là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa bồi dưỡng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn có được nhựa sống dồi dào, là ơn Chúa, mà sinh hoa kết trái. Xin thăng tiến chúng con trong ơn nghĩa với Thiên Chúa. Xin làm cho Hội Thánh Chúa được đổi mới, nhờ Thần Khí của Chúa soi sáng và cải tạo từng ngày. Amen.

Hát (Đứng): 1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông. Làm sao qua hết long đong.

HD (Quỳ): Chúa là Đấng thi ân giáng phúc cho toàn thể nhân loại, xin cho chúng con hằng quan tâm đến lợi ích chung của mọi người.

CĐ: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

HD: Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo.

CĐ: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu, cây vả không sinh trái nên bị chặt bỏ, xin Chúa giúp chúng con luôn hăng say trong công việc nhà Chúa.

CĐ: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được nhạy bén, để nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống chúng con, để chúng con biết làm trổ sinh hoa trái dồi dào.

CĐ: Lạy Chúa, xin thương nâng đỡ chúng con.

HD: Chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho các gia đình.

CĐ: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hát: 1. Này con là đá. Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô) Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù.

Lm: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.
Hát: 1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

CĐ: Amen.

(Linh mục ban phép lành MTC)

Hát: 1. Con vươn hồn lên tới Chúa, cõi lòng tan nát khiêm cung, ăn năn vì bao tội khiên tỏ tường trước mắt thẹn thùng. Xin Chúa thứ tha, theo lòng nhân hậu Chúa. Xin xoá mọi tội khiên, theo lượng từ bi hải hà. Xin rửa hết lỗi lầm, tẩy sạch tội ác bợn nhơ. Gạn đục khơi trong hồn xác, đem con tới gần bàn thờ. - Cho con quả tim tinh khiết, mối tình yêu Chúa không phai. Cho con niềm vui cứu rỗi, tiến vào cung thánh đền Ngài. Như cây dừa xiêm bên suối, như rừng hương bá Li băng. Luôn luôn rờn xanh nhựa sống, giữa vườn thượng uyển địa đàng.

2. Con vươn hồn lên tới Chúa, với niềm tin tưởng dâng cao. Tin nơi lượng cả bao dung chẳng hề chấp nhất tội nào. Xin Chúa lắng nghe, con thành tâm tự hối. Cương quyết chừa tội xưa, giữ lề luật Chúa trọn đời. Chúa chậm nỗi bất bình, lại giàu ân sủng từ tâm. Một lòng tựa nương vào Chúa, lo chi bước vào đường lầm. - Cho con trở thành mạch nước, vươn về sự sống vô chung. Trong tinh thần, trong chân lý, tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng. Canh tân lòng con cho mới, chớ loại con khỏi thiên nhan. Với Chúa và luôn vì Chúa, con thề vui sống trọn lành.


---------------------
Lời nguyện của người con trai hoang đàng:
"Thưa cha, con đã thật đắc tội với Trời và với cha, con chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha hãy coi con như một người làm công cho cha thôi”.
                      Luca 15,1-3.11-32


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây