CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Thứ tư - 03/03/2021 08:17
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5
THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Lm. (Đặt MTC)

Hát (Quỳ): ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhậm lời con cầu.

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Dẫu đời con gặp thảm sầu.

2. Xin cho con xa thế trần. giữ lòng trung thành sắc son. Xin cho con xa thế trần. Để lòng an ủi Chúa luôn.

HD (Hướng Dẫn): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành, chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, và dù thế gian không đón nhận chúng con, nhưng Chúa luôn dang rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con, khi chúng con thành tâm sám hối trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí Chúa, chúng con biết từ bỏ con người củ, để trở về bên lòng Chúa xót thương. Xin dạy chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm và những thiếu sót của chúng con, để trong giờ thánh này, chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa đang chờ đợi chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: ĐK: Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khoá trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh người con hoang đàng, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình sám hối của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng cái chết tự hiến, mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin cho chúng con là những tội nhân, biết siêng năng, khao khát tìm đến để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. - Xin Chúa thương xót chúng con.

CD (Cộng đoàn): Xin Chúa thương xót chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ơn tha tội, Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể Chúa. - Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ:  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con là những tội nhân, biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để được sống trong tình yêu thương của Chúa. - Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

HD (Ngồi): Giờ đây, trong tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời ngợi khen chúc tụng,  như những lời khuyên dạy của thánh Phaolô, trong thư gửi giáo đoàn Philipphê như sau (Pl 2,6-11):

(A) Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
Người là Đấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương
hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
Thân xác Người đã bị giết chết
nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

(B) Đức Giêsu Kitô,
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

(A) nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

(B) Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập giá.

(A) Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn  Người,
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

(B) Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
cả trên trời dưới đất,
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái qùy;

(A) Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
Đức Giêsu Kitô là Chúa".

(A)+ (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: (Đứng) 1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Lm: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh (15,1-3.11-32)

Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi, đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi, lại còn ăn uống với chúng nữa."

Biết trong lòng họ đang nghĩ thế, nên Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dụ ngôn này:

"Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta mới hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta ở quê nhà, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại phải chết đói! Thôi, ta hãy đứng lên, hãy đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con đã thật đắc tội với Trời và với cha, con chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha hãy coi con như một người làm công cho cha thôi. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Vừa gặp lại cha, anh ta vội quỳ gối xuống và thưa: "Thưa cha, con đã thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa... Nhưng người cha, thì vội vàng bảo các đầy tớ: "Này, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết, mà nay được sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

"Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng về. Khi anh ta gần đến nhà, thì nghe thấy có tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe.

Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng người cha ra năn nỉ cậu. Cậu trả lời: "Cha coi, đã bao nhiêu năm qua con hầu hạ cha, và đã chẳng bao giờ con dám làm trái lệnh cha điều gì, thế mà, chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con, để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải tài sản của cha với bọn đĩ điếm, nay nó trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết, mà nay đã lại sống, đã mất, mà nay lại tìm thấy." - Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

HD (Ngồi): Nói đến chương 15 của Tin Mừng Thánh Luca mà chúng ta vừa được nghe, thì phải nói, đây là một trang Tin Mừng đẹp nhất.

Trong chương 15 này, có nói về ba dụ ngôn: con chiên bị lạc mất; đồng bạc bị đánh mất; và người con hoang đàng, (cũng quen gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu).

Cả 3 dụ ngôn này, đều nói lên Lòng Thương Xót và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, dành cho con người nói chung, và cho những người tội lỗi nói riêng.

Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy: Thánh Luca đã vẽ lên một bức tranh rất sống động, trong đó có ba nhân vật được đề cập đến. Chúng ta thử tìm hiểu từng nhân vật trong câu truyện.

Khi nói đến người cha, thì vai trò người cha luôn bao dung, yêu thương và tôn trọng tự do của con cái, vì thế ông luôn sẵn sàng chia gia tài cho bất cứ người con nào muốn xin ông. Và người cha nhân hậu này có hai con trai như Tin Mừng thuật lại: người con cả và người con út. Với lòng bao dung của người cha, mà người con út đã xin cha chia gia tài. Điều này cũng có nghĩa là anh muốn được sống tự do. Chính sự tự do và của cải anh có, đã đưa người con út này đến con đường hưởng thụ, ăn chơi phung phí. Kết cục, là một sự sa đoa thê thảm. Sa đoạ cả vật chất lẫn tinh thần: bán mình làm nô lệ, chăn heo để kiếm ăn. Trong nỗi túng quẫn cùng khổ, anh mới hối hận, ăn năn, muốn trở về. Xét dưới một góc độ nào đó, thì sự anh trở về, cũng chỉ là muốn thoát khỏi cảnh khổ cực. Và trong cảnh khổ cực đó, anh mới nhận ra những lỗi lầm của mình, và anh mới nhận ra tình thương của người cha đã từng dành cho anh xưa kia.

Người anh cả thì ngược lại, dường như anh ta có một cuộc sống rất chuẩn mực đạo đức: Chu toàn trách nhiệm và phụng dưỡng cha già một cách thật chu đáo tận tình. Thế nhưng, trong con người anh cả này, lại cho thấy tìm ẩn tính kiêu căng tự phụ, chất chứa tính ngạo mạng, khinh khi coi thường người khác. Anh không chấp nhận người em út của mình. Anh tỏ thái độ dửng dưng và vô cảm, đối với người em của mình. Anh cũng không hài lòng, về cách ứng xử của người cha. Anh cũng không chấp nhận sư tha thứ của người cha theo kiểu đó. Anh kiên quyết loại trừ nó. Chính thái độ đó, mà anh bị mọi người liệt kê vào nhóm những người kinh sư và pharisêu. Họ luôn có cái nhìn không đẹp, không thân thiện với những người tội lỗi.

Từ hình ảnh người anh cả và người em út trong dụ ngôn, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình.

Có lúc, chúng ta là người con út, tức là người con hoang đàng, những người con tệ bạc, đã từng bỏ Chúa, để nghe theo tiếng gọi của dục vọng, của thế gian, của tội lỗi. Bao nhiêu lần chúng ta đã sa ngã, đã phạm tội, đã làm những điều bất chính, đã bỏ ngoài tai những lời nhắn nhủ chỉ bảo đầy yêu thương của Chúa và của Giáo Hội.

Nhưng cũng có lúc, chúng ta lại là người con cả, những kinh sư và pharisêu. Chúng ta sống hẹp hòi, hận thù và đố kỵ, nhất quyết không chấp nhận tha thứ cho ai hết, những người có lỗi lầm cách này cách khác đối với ta. Có khi chúng ta còn quyết chí trả thù đến nơi đến chốn, những người đã từng xúc phạm đến ta, những người ghen tỵ, ghen ghét, phá hoại những bước đi của ta trong cuộc đời.

CĐ (Quỳ): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là mục tử nhân lành, xin gỡ chúng con khỏi những thói tục của thế gian, như tiền tài, danh vọng, chức quyền,... chúng giam giữ chúng con xa Thiên Chúa. Xin bồi dưỡng chúng con bằng Mình Máu Chúa, để chúng con được vui sống trong tình Chúa yêu thương. Xin đừng để một ai trong chúng con, phải hư mất đời đời. Nhưng xin khoan dung tha thứ và đưa chúng con về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con được theo gương Chúa: Biết quên mình cho đồng loại, để những người chưa biết Chúa, hay đã biết mà nay đã xa Chúa, hoặc đã quên tình Chúa, được biết quay gót trở về, để được Chúa thanh tẩy và yêu thương. Amen.

(Thinh lặng)

Hát (Đứng): 1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng, nay mến yêu thương tình đáp tình

ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt cỏ thừa

HD (Quỳ): Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, vì thế, Hội Thánh cần phải thể hiện lòng thương xót và bao dung của Thiên Chúa dành cho con cái mình. - Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, luôn thể hiện lòng nhân hậu và xót thương đối với hết mọi người, đặc biệt là với những người tội lỗi, và luôn biết kiên nhẫn mời gọi họ ăn năn hối lỗi trở về với Chúa. - Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HD: Từ bỏ nếp sống tội lỗi và quay về với Chúa là điều mà mỗi Kitô hữu cần phải thực hiện trong mùa Chay thánh này. - Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết hồi tâm, đoạn tuyệt với tội lỗi, để chuẩn bị và xứng đáng đón mừng đại lễ Phục Sinh sắp tới. - Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HD: Qua thực trạng xã hội đầy bạo lực ngày nay, cho thấy nhiều người ngày càng thờ ơ với lời mời gọi sống yêu thương, tha thứ, bao dung. - Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người lớn, luôn ý thức trách nhiệm của mình, là làm gương sáng cho lớp trẻ về đời sống đức tin, đức ái, để mọi người, mọi nhà, mọi môi trường xã hội, cùng góp sức tái thiết nền văn minh tình thương như Chúa hằng mong ước. - Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HD: Ganh tị và ghen ghét, gây ra biết bao đau khổ cho con người. - Chúng con hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con, có được một trái tim quảng đại, và luôn sống bác ái yêu thương như Chúa dạy, để làm cho danh Chúa được vinh sáng mỗi ngày một hơn. - Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HD: Chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho các gia đình.

CĐ: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hát: 1. Này con là đá. Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô) Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù.

Lm: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

Hát: 1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

CĐ: Amen.

(Linh mục ban phép lành MTC)

Hát (Đứng): Con vươn hồn lên tới Chúa, cõi lòng tan nát khiêm cung, ăn năn vì bao tội khiên tỏ tường trước mắt thẹn thùng. Xin Chúa thứ tha, theo lòng nhân hậu Chúa. Xin xoá mọi tội khiên, theo lượng từ bi hải hà. Xin rửa hết lỗi lầm, tẩy sạch tội ác bợn nhơ. Gạn đục khơi trong hồn xác, đem con tới gần bàn thờ. - Cho con quả tim tinh khiết, mối tình yêu Chúa không phai. Cho con niềm vui cứu rỗi, tiến vào cung thánh đền Ngài. Như cây dừa xiêm bên suối, như rừng hương bá Li băng. Luôn luôn rờn xanh nhựa sống, giữa vườn thượng uyển địa đàng.

2. Con vươn hồn lên tới Chúa, với niềm tin tưởng dâng cao. Tin nơi lượng cả bao dung chẳng hề chấp nhất tội nào. Xin Chúa lắng nghe, con thành tâm tự hối. Cương quyết chừa tội xưa, giữ lề luật Chúa trọn đời. Chúa chậm nỗi bất bình, lại giàu ân sủng từ tâm. Một lòng tựa nương vào Chúa, lo chi bước vào đường lầm.- Cho con trở thành mạch nước, vươn về sự sống vô chung. Trong tinh thần, trong chân lý, tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng. Canh tân lòng con cho mới, chớ loại con khỏi thiên nhan. Với Chúa và luôn vì Chúa, con thề vui sống trọn lành.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây