CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Thứ tư - 03/03/2021 08:17
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA
CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5 - THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ - Mùa Chay 5
THÀNH TÂM TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Lm. (Đặt MTC)

Hát (Quỳ): ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhậm lời con cầu.

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Dẫu đời con gặp thảm sầu.

2. Xin cho con xa thế trần. giữ lòng trung thành sắc son. Xin cho con xa thế trần. Để lòng an ủi Chúa luôn.

HD (Hướng Dẫn): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của Bí Tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành, chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, và dù thế gian không đón nhận chúng con, nhưng Chúa luôn dang rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con, khi chúng con thành tâm sám hối trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí Chúa, chúng con biết từ bỏ con người củ, để trở về bên lòng Chúa xót thương. Xin dạy chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm và những thiếu sót của chúng con, để trong giờ thánh này, chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa đang chờ đợi chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: ĐK: Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khoá trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh người con hoang đàng, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình sám hối của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng cái chết tự hiến, mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin cho chúng con là những tội nhân, biết siêng năng, khao khát tìm đến để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. - Xin Chúa thương xót chúng con.

CD (Cộng đoàn): Xin Chúa thương xót chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ơn tha tội, Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể Chúa. - Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ:  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

HD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con là những tội nhân, biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để được sống trong tình yêu thương của Chúa. - Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

HD (Ngồi): Giờ đây, trong tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời ngợi khen chúc tụng,  như những lời khuyên dạy của thánh Phaolô, trong thư gửi giáo đoàn Philipphê như sau (Pl 2,6-11):

(A) Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
Người là Đấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương
hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
Thân xác Người đã bị giết chết
nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

(B) Đức Giêsu Kitô,
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

(A) nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

(B) Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập giá.

(A) Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn  Người,
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

(B) Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,
cả trên trời dưới đất,
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái qùy;

(A) Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
Đức Giêsu Kitô là Chúa".

(A)+ (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: (Đứng) 1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Lm: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh (15,1-3.11-32)

Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi, đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi, lại còn ăn uống với chúng nữa."

Biết trong lòng họ đang nghĩ thế, nên Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dụ ngôn này:

"Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta mới hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta ở quê nhà, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại phải chết đói! Thôi, ta hãy đứng lên, hãy đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con đã thật đắc tội với Trời và với cha, con chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha hãy coi con như một người làm công cho cha thôi. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha.

Vừa gặp lại cha, anh ta vội quỳ gối xuống và thưa: "Thưa cha, con đã thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa... Nhưng người cha, thì vội vàng bảo các đầy tớ: "Này, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết, mà nay được sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

"Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng về. Khi anh ta gần đến nhà, thì nghe thấy có tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe.

Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng người cha ra năn nỉ cậu. Cậu trả lời: "Cha coi, đã bao nhiêu năm qua con hầu hạ cha, và đã chẳng bao giờ con dám làm trái lệnh cha điều gì, thế mà, chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con, để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải tài sản của cha với bọn đĩ điếm, nay nó trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết, mà nay đã lại sống, đã mất, mà nay lại tìm thấy." - Đó là lời Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

HD (Ngồi): Nói đến chương 15 của Tin Mừng Thánh Luca mà chúng ta vừa được nghe, thì phải nói, đây là một trang Tin Mừng đẹp nhất.

Trong chương 15 này, có nói về ba dụ ngôn: con chiên bị lạc mất; đồng bạc bị đánh mất; và người con hoang đàng, (cũng quen gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu).

Cả 3 dụ ngôn này, đều nói lên Lòng Thương Xót và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, dành cho con người nói chung, và cho những người tội lỗi nói riêng.

Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy: Thánh Luca đã vẽ lên một bức tranh rất sống động, trong đó có ba nhân vật được đề cập đến. Chúng ta thử tìm hiểu từng nhân vật trong câu truyện.

Khi nói đến người cha, thì vai trò người cha luôn bao dung, yêu thương và tôn trọng tự do của con cái, vì thế ông luôn sẵn sàng chia gia tài cho bất cứ người con nào muốn xin ông. Và người cha nhân hậu này có hai con trai như Tin Mừng thuật lại: người