GIỜ THÁNH - KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Thứ sáu - 10/03/2023 07:57
GIỜ THÁNH - KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIỜ THÁNH - KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIỜ THÁNH
KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

-------------------------------------------------

Hướng Dẫn:

          Trái tim thường được vẽ như biểu hiệu của tình yêu thương./

Hội Thánh dành thứ sáu (đầu tháng) kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng để cho chúng ta kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta... Tình thương này được biểu lộ nơi Con Một là Ðức Giêsu Kitô, được sai xuống trần thế dạy dỗ, và nhất là bằng cái chết trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là một tiếng nói thảm thiết nhất, về tình thương của Chúa đối với chúng ta; và là bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

          Chúng ta dâng giờ thánh này, trước là để tìm hiểu Tình Yêu củaTrái Tim Chúa, sau là để đền tạ Tình Yêu ấy vì những phụ bạc.
 
I. THỜ LẠY VÀ CẢM TẠ
 
HD: Ðể dọn tâm hồn, chúng ta hãy giục lòng tin thờ, cảm tạ và xin ơn tha thứ.
 
1- Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con một Chúa Cha, là Ðấng Cứu Chuộc chúng con, chúng con tin Chúa đang ngự trên bàn thờ và đêm ngày hằng ở giữa chúng con, chúng con tin thờ Chúa.
THƯA: Lạy Chúa, chúng con tin và thờ lạy Chúa.
 
2- Lạy Chúa là Ngôi Lời, ở cùng Thiên Chúa, và là Thiên Chúa. Chúng con tin muôn vật bởi Ngôi Lời mà có, và không có Chúa thì chẳng có vật nào trên trời dưới đất được tạo dựng. Chúng con tin thật Chúa đang ngự giữa chúng con.
THƯA: Lạy Chúa, chúng con tin và thờ lạy Chúa.
 
3- Lạy Chúa là Ðấng cao cả, quyền phép vô cùng. Các thiên thần run sợ và cúi mình thờ lạy. Nay Chúa đang ngự trước chúng con vì thương chúng con, không muốn để chúng con mồ côi, nên ở lại giữa chúng con.
THƯA: Lạy Chúa, chúng con tin và thờ lạy Chúa.
 
4- Lạy Chúa, là Ðấng đã tạo dựng nên chúng con từ hư vô, để chúng con được hưởng hạnh phúc đời sau, cùng với tất cả các thần thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì quá thương chúng con.

THƯA: Lạy Chúa chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.
 
5- Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế để cứu chuộc chúng con khỏi bị xa lìa Chúa đời đời, và được hạnh phúc làm con Chúa trong Hội Thánh, để được hưởng gia nghiệp cùng với Chúa trên thiên đàng. Chúng con cảm tạ Chúa vì quá thương chúng con.

THƯA: Lạy Chúa chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.
 
6- Lạy Chúa hôm nay chúng con được đến chầu Chúa trong giờ Thánh này, thay mặt cho tất cả các anh chị em trong cộng đoàn. Chúng con chúc tụng, cảm tạ Chúa và dâng giờ thánh này cầu nguyện cho mọi người.

THƯA: Lạy Chúa chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.
 
7- Lạy Chúa, thay vì đáp lại Tình Yêu vô biên Chúa đã tỏ ra cho chúng con, chúng con lại phạm tội làm mất lòng Chúa quá nhiều. Chúng con xin dâng giờ thánh này để đền tạ Thánh Tâm Chúa.

THƯA: Lạy Chúa xin trông nghe và xin thương xót chúng con.
 
8- Lạy Chúa, biết bao người còn chưa nhận biết lòng thương của Chúa. Họ vẫn xua đuổi Chúa ra khỏi xã hội, gia đình và tâm hồn. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà tha thứ cho mọi người chúng con.

THƯA: Lạy Chúa xin trông nghe và xin thương xót chúng con.
 
HD: Ðể dâng lên Chúa lòng thống hối và đền tạ thay cho tất cả, chúng ta cùng nhau hát bài "Giọt lệ thống hối."
 
ÐK: Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn,
Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van.
Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi,
Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
 
TK: Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều,
Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu,
Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều,
Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
 
II. TÌM HIỂU TÌNH YÊU TRÁI TIM CHÚA
 
1. Thiên Chúa là Tình Yêu
 
HD: Trước Thánh Thể Chúa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Tình Yêu Trái Tim Chúa, và đặc biệt nghe chính Chúa nói với chúng ta về tình yêu của Người trong việc lập phép Thánh Thể.
 
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ ( 1Ga 4:8- 11)
"THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU".
 
          Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau."
          Như Thánh Gioan đã định nghĩa "Thiên Chúa là Tình Yêu" thì tất cả mọi việc Chúa làm chỉ vì yêu... Vì yêu chúng ta, Người đã dựng nên chúng ta, đưa chúng ta từ hư vô đến sự hiện hữu. Vì yêu chúng ta, Chúa đã không phạt Adong án phạt đời đời như các thần dữ, còn xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta, trả lại cho chúng ta ơn làm con Chúa... Vì yêu chúng ta, Người đã chết nhục nhã trên thánh giá, cái chết dành cho những người nô lệ cùng rốt trong xã hội; cái chết dành cho những tên tử tù đã phạm những tội ác ghê sợ nhất...
 
HD: Chúng ta cùng nhau hát bài "Tiếng lòng Cha" để nghe tiếng
của Trái Tim đau khổ Chúa nói với chúng ta:
 
Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân
mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân,
hỡi các con hỡi người tri âm,
nào hãy an ủi Cha đôi phần.

          ÐK: Vâng, vâng lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con,
          Vâng, vâng lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng,
          Chúng con hy sinh đời sống,
          Ðền xong những nỗi bạc vong.
 
2. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu.
 
HD: Chết ô nhục trên Thánh Giá, cũng chưa lấy làm đủ. Vì yêu chúng ta, vì muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Chúa còn lập phép Thánh Thể, là một kỳ công tột điểm, vượt mức của Tình Yêu, nghĩa là không thể hơn được nữa. Chúng ta
hãy cùng nhau tìm hiểu Tình Yêu ấy trong việc lập Phép Thánh Thể:
 
          Xin mời cộng đoàn cùng đứng để nghe đọc Phúc Âm nói về Tình Yêu Chúa trong việc lập Phép Thánh Thể. Nói đến lòng thương yêu của Chúa trước giờ tử nạn, Thánh Gioan viết trong Phúc Âm của Ngài:
 
          "Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng."

          Thánh Luca cũng ghi thêm: (Lc 22:14- 20)

          " Khi giờ đã đến, Ðức Giêsu vào bàn, và các Tông Ðồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giời ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa". Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói:

          "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Nước Thiên Chúa đến". Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời cảm ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Ðây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy". Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em..."
 
Kính mời cộng đoàn ngồi.
 
HD: Cha Matêô, vị Tông Ðồ của Thánh Tâm, khi nói đến Tình Yêu Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, đã viết: " Ðã bao giờ chúng ta suy thấu mầu nhiệm cao sâu Chúa Giêsu giam mình trong Nhà Tạm vì yêu chúng ta chưa?... Hãy nhìn xem Người qua tấm màn che khuất con mắt chúng ta... Người đang ở đấy, chính Trái Tim Người đã giam cầm Người ở đấy... Chúa Giêsu cùng với các môm đệ tới nhà tiệc ly để ăn bữa sau cùng... Từ trước Người vẫn yêu thương chúng ta không bờ bến, nhưng trong giờ phút nghiêm trọng này, Người đã yêu thương một cách vượt mức, Người đã tự hiến làm bánh nuôi chúng ta... bên ngoài xem ra như không còn sự sống, như bị hủy diệt đi... Trong phép Thánh Thể, Người đã ban mình cho hết mọi người và mọi đời cho đến tận thế..."

          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã thua Tình Yêu... Ngợi khen Trái Tim Thánh Thể của Chúa... Ôi sự khiêm nhường lạ lùng... Chúa Trời đất tự hạ làm nô lệ loài người... Ðấng ban sự sống cho chúng ta, nay lại tự hủy mình vì chúng ta. Ðấng phá xiềng xích tội lỗi cho chúng ta, thì nay từ sau bữa tiệc ly, lại tự mang lấy xiềng xích và chịu giam cầm mãi mãi vì chúng ta... Ngày thứ Năm Tuần Thánh là khởi điểm những thế kỷ tình yêu và hấp hối, mà đang khi đó thì Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên người khách trú ngụ của tâm hồn chúng ta. Chúng ta cùng than thở với Chúa:
 
Lạy Chúa mến yêu,/ Người là Chúa và là bạn của chúng con./ Ðây là những anh em,/ những người thân tình của Chúa/ đến gõ cửa Nhà Tạm của Trái Tim Chúa.../ Chúng con ao ước được than thở với Chúa những điều tâm phúc,/ lòng gần lòng như Thánh

Gioan,/ phó thác như chị em Matta, Maria và Lagiarô,/ thành thực như Nicôđimô.../ Xin Chúa,/ hãy mở rộng cửa nhà tạm của Trái Tim Chúa,/ chính vì khao khát yêu mến Chúa,/ và làm cho Chúa được mến yêu,/ đã thúc đẩy chúng con đến với Chúa giờ

đây.../ Chúng con đến với Chúa/ không phải để xin Chúa tỏ mình sáng láng/ như trên núi Taborê.../ Chúng con đến với Chúa để xin lòng nhân lành Chúa/ xin Chúa tỏ cho chúng con nhận thấy Trái tim Chúa,/ đã thương yêu chúng con/ đến nỗi tự hiến cho chúng con trong máng cỏ,/ trên Thánh Giá,/ và trong Thánh Thể.../ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con nhận biết Chúa/ đã đau khổ vì yêu chúng con,/ để chúng con mến yêu Chúa nhiều hơn...
 
(Yên lặng để tâm niệm lời kinh vừa đọc.)
 
1. Lạy Chúa vì yêu chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con làm người để thờ phượng Chúa ở đời này và hưởng phúc vô cùng đời sau.
THƯA: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con nhận biết Tình Yêu của Chúa.
 
2. Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã hứa ban sự cứu chuộc ngay từ vườn địa đàng và đã xuống thế làm người để cứu chúng con.
THƯA: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con nhận biết Tình Yêu của Chúa.
 
3. Lạy Chúa, vì yêu chúng con, Chúa đã sinh ra yếu hèn, phải chạy tị nạn khi mới lọt lòng mẹ, phải lam lũ vất vả để làm gương cho chúng con...
THƯA: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con nhận biết Tình Yêu của Chúa.
 
4. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải thương yêu nhau như chính Chúa đã thương yêu chúng con, và còn tỏ tình yêu ấy ra trong Phép Thánh Thể, để làm lương thực nuôi hồn chúng con.
THƯA: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con nhận biết Tình Yêu của Chúa.
 
HD: Chúng ta cùng hát "Ta là bánh hằng sống." để nghe Chúa
phán với chúng ta:
 
ÐK: Ta là bánh hằng sống,
Là bánh ban xuống bởi trời.
Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống muôn đời.
Ðây Mình Ta chính là của ăn
và Máu Ta thật là của uống

 1.         Người ăn Bánh này không còn đói khát chi,
            Người uống Máu này sẽ được trường sinh.
 2.         Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta,
            Sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.
 
III. ÐỀN TẠ TÌNH YÊU THÁNH TÂM CHÚA
 
1. Suy niệm những phụ bạc của loài người.
 
HD: Chúng ta đã suy niệm về Tình Yêu Chúa đối với chúng ta, trong công cuộc cứu chuộc và việc lập phép Mình Thánh. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ tới những phụ bạc đối với Tình Yêu ấy, và dâng lên Chúa những tâm tình đền tạ.
          Chúa đã yêu thương loài người đến tận cùng, như lời Thánh Gioan, có nghĩa là tới mức độ không thể nào vượt hơn, mức độ tột cùng, nhưng được mấy người đã đáp lại Tình Yêu ấy? Ngược lại, có nhiều người đã phản bội Tình Yêu đó... Hành động phản bội ấy là những lưỡi đòng tiếp tục đâm vào cạnh nương long Chúa, như xưa Chúa đã chịu trên thánh giá. Ðau đớn hơn cả, có lẽ là những người con được Chúa yêu thương cách riêng là chính chúng ta đây!...
 
          Chúng ta cùng đọc kinh Ðền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu:
 
          Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành,/ Chúa đã yêu dấu loài người quá bội,/ mà loài người vô tình tệ bạc,/ lại còn khinh mạn dể duôi,/ nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa,/ hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy./ Song le chúng con nhớ lại,/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy,/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn,/ xin Chúa thương xót thứ tha;/ chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi,/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật,/ hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội/ mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

          Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy,/ thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy;/ lại dốc lòng đền riêng những tội này:/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết,/ những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh./ Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ,/ sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh;/ những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy;/ những điều ơ hờ khinh dể,/ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu;/ Sau hết,/ chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền,/ cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy./ Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy!/ Ít là chúng con xin dâng công đền tội/ xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá,/ mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày;/ lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh/ cùng các kẻ lành,/ cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa./

          Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau,/ nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng/ ăn ở thanh sạch/ giữ luật Phúc Âm cho trọn,/ nhất là luật mến Chúa yêu người,/ cho được bù lại những tội ấy;/ lại hết sức ngăn ngừa/ kẻo người ta còn phạm đến Chúa,/ cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa./

          Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân,/ chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria,/ đã đồng công chuộc tội cầu bầu/ Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con/ thật lòng kính dâng mà tạ Chúa,/ cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ,/ giữ lòng trung tín/ lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời./ Cho ngàysau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
 
2. Những lời cầu xin cùng Thánh Tâm Chúa:
 
X. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, và xin nhận Giờ Thánh này làm lễ vật đền tạ của chúng con.
THƯA: Lạy Thánh Tâm Chúa,/ xin giúp đỡ chúng con thực thi lời hứa.
 
X. Lạy Chúa, chúng con sẵn lòng chấp nhận mọi thử thách, như những thánh giá Chúa gởi đến để chúng con vác đỡ vì lòng mến Chúa và để đền tội chúng con.
THƯA: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ xin nâng đỡ chúng con chấp nhận.
 
X. Lạy Chúa, chúng con quyết tâm cải chừa và hứa từ đây trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa, nhất là luật thương yêu nhau.
THƯA: Lạy Thánh Tâm Chúa,/ xin giúp đỡ chúng con thực thi lời hứa.
 
X. Lạy Chúa, chúng con sẵn lòng chấp nhận mọi thử thách, như những thánh giá Chúa gửi đến để chúng con vác đỡ vì lòng mến Chúa và để đền tội chúng con.
THƯA: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ xin nâng đỡ chúng con chấp nhận.
 
X. Lạy Chúa, chúng con xin hiến dâng đời sống chúng con để rao giảng Tình Yêu của Chúa cho mọi người và đưa mọi người trở về với Thánh Tâm Chúa.
THƯA: Lạy Thánh Tâm Chúa,/ xin đừng để bao giờ chúng con phản
bội Tình Yêu Chúa.
 
Chúng ta cùng nhau hát bài "Nguyện yêu Chúa" để dâng lên Người những nguyện ước của lòng mình.
 
1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyền,
Ngày đêm mến Cha cho trọn mối tình con,
Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm,
Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
ÐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con,
Vững tin Cha niềm tin sắt son,
Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường,
Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương.
Kính dâng Cha tình yêu chúng con,
Vững tin Cha niềm tin sắt son,
Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời,
Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.
         
2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần,
Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên,
Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm,
Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.
 
IV. KẾT THÚC GIỜ THÁNH
 
1. Cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha:
 
Hát:
Này con là Ðá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là Ðá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng "Gioan Phaolô".
Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc,
Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.
 
2. Ðây Nhiệm Tích.
 
Ðây nhiệm tích vô cùng cao quí,
Nào chúng ta phục bái tôn thờ.
Và dấu tích ngàn xưa lưu ký,
Phải kính nhường nghi lễ mới đây.
Ta hãy lấy Ðức Tin bù lại,
Nếu giác quan không cảm thấy gì.
 
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa,
Lời tán dương mừng chúc vang hòa.
Cùng vinh phúc quyền uy danh giá.
Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương.
Ðể tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu.
Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

          X. Chúa đã ban bành bởi trời cho nhân loại.
          Ð: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
  
Chủ Sự:
          Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
          Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây