Kinh Gia Đình Mùa Thường Niên - Đọc mỗi ngày

Thứ sáu - 05/01/2024 09:44
Kinh Gia Đình Mùa Thường Niên - Đọc mỗi ngày
Kinh Gia Đình Mùa Thường Niên - Đọc mỗi ngày
Kinh Gia Đình
Mùa Thường Niên
Đọc mỗi ngày
-------------------------------

Khai Mạc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần + Kinh Tin + Kinh Cậy + Kinh Kính Mến + Sấp Mình + Vì Dấu.
Ngày 1: Vui 1-2
Ngày 2: Vui 3-4
Ngày 3: Vui 5
Ngày 4: Sáng 1-2
Ngày 5: Sáng 3-4
Ngày 6: Sáng 5

Ngày 7: Thương 1-2
Ngày 8: Thương 3-4
Ngày 9: Thương 5
Ngày 10: Mừng 1-2
Ngày 11: Mừng 3-4
Ngày 12: Mừng 5

Ngày 13: Vui 1-2
Ngày 14: Vui 3-4
Ngày 15: Vui 5
Ngày 16: Sáng 1-2
Ngày 17: Sáng 3-4
Ngày 18: Sáng 5

Ngày 19: Thương 1-2
Ngày 20: Thương 3-4
Ngày 21: Thương 5
Ngày 22 : Mừng 1-2
Ngày 23: Mừng 3-4
Ngày 24: Mừng 5
Ngày 25: Vui 1-2
Ngày 26: Vui 3-4
Ngày 27: Vui 5
Ngày 28: Sáng 1-2
Ngày 29: Sáng 3-4
Ngày 30: Sáng 5
Ngày 31: Thương 1-2I- Phép lần hột 5 Sự Vui:
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

II- Phép lần hột 5 Sáng:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

III- Phép lần hột 5 Sự Thương:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

IV- Phép lần hột 5 Sự Mừng:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Thứ 2 + 3
Kinh Cầu Đức Bà

(Mới HĐGM.VN 22.6.2020)

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời
       thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Đức Mẹ cực thanh cực tinh.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đức Mẹ chẳng dính bợn nhơ.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đức Bà như lầu đài Đavít vậy.
Đức Ba như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Nữ Vương các Thánh Tiên tri.
Nữ Vương các Thánh Tông đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển tu.
Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương hồn xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Môi khôi.
Nữ Vương các gia đình.
Nữ Vương ban sự bình an.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
-Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
- Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả loài người ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con, xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con; con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc, gồm hết mọi sự tốt lành, chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.

Hát 1: ĐK. Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương hòa bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cất tiếng ca mừng vui kính chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô Mẹ (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc), Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) đây nguồn sống yên vui, chan hòa. - 1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương thiêng. Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên. – ĐK….
Hát 2: 1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. - ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.

Thứ 4 + 5
Kinh Cầu ông thánh Giuse

(Mới HĐGM.VN 2021)

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con

Thánh cả Giuse.
Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavit.
Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ
       phụ.
Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế.
Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng
       Trinh.
Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô.
Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô.
Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người.
Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
Thánh Giuse là Đấng công chính.
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.
Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.
Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó nghèo.
Thánh Giuse là gương tốt lành cho người lao động.
Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở
      trong nhà.
Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.
Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan.
Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó.
Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ kẻ lưu đày.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ người sầu khổ.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ kẻ túng nghèo.
Thánh Giuse là quan thầy phù hộ những người hấp hối.
Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp.
Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Xướng: Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đáp: Và coi sóc gia nghiệp Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã an bài thật kỳ diệu, khi chọn thánh Giuse làm Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Con Một Chúa, xin cho chúng con đang tôn kính Thánh cả là Đấng bảo trợ ở dưới thế, cũng được Người làm Đấng chuyển cầu ở trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen
Hát 1: 1. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. - ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành. Là bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn nghìn đời. Nguyện cho con noi dấu Người liên. Để sau được vinh phúc vô biên.
Hát 2: ĐK: Nguyện xin Thánh cả Giu-se quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về quê yên vui phúc nhàn. - 1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến an vui sáng ngời.

Thứ 6 + 7 + CN
Kinh cầu RTTT. Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con
- Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con
- Chúa Ki-tô nhậm lời chúng con

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
- Thương xót chúng con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

RTTTĐCG đã tượng sinh trong lòng Thánh Mẫu Đồng
      Trinh bởi phép Đức Chúa Thánh Thần ban xuống.
RTTTĐCG đã hiệp thành một thể cùng Ngôi Thứ Hai.
RTTTĐCG rất oai nghi vô cùng.
RTTTĐCG là đền thánh Đức Chúa Trời ngự.
RTTTĐCG là ngai Chúa chí tôn vô đối.
RTTTĐCG là lầu đài Thiên Chúa cùng là cửa Thiên
         Đàng.
RTTTĐCG là lò hằng cháy lửa kính mến Chúa.
RTTTĐCG gồm trọn đức công bình và đức mến yêu.
RTTTĐCG rất nhân lành và đầy dẫy sự ân ái.
RTTTĐCG gồm no mọi nhân đức.
RTTTĐCG rất đáng kính thờ tôn trọng mọi đàng.
RTTTĐCG là Vua cai trị cùng là căn bổn lòng mọi
         đấng.
RTTTĐCG là kho tàng tích để mọi sự khôn ngoan duệ
         trí.
RTTTĐCG là tòa trót tính Đức Chúa Trời ngự.
RTTTĐCG rất đẹp lòng Đức Chúa Cha.
RTTTĐCG là mạch tràn trề thông cho chúng con mọi
        ơn phước.
RTTTĐCG là Thiên Đàng muôn đời trông ước.
RTTTĐCG hay nhịn nhục và hay thương xót vô cùng.
RTTTĐCG hằng ban bố cho kẻ khẩn cầu.
RTTTĐCG là mạch thường sinh và căn bổn mọi đức
         trọn lành.
RTTTĐCG là phần đền vì tội chúng con.
RTTTĐCG đã phải trăm bề sỉ báng.
RTTTĐCG đã phải ngàn nỗi ưu phiền vì tội chúng con.
RTTTĐCG sẵn lòng vâng lời cho đến chết.
RTTTĐCG chịu lưỡi đòng đâm thấu cạnh nương long.
RTTTĐCG là suối cả đầy sự an ủi.
RTTTĐCG là sự sống cùng làm cho chúng con được
        sống lại.
RTTTĐCG là sự bình an cùng đem chúng con lại làm
        lành cùng Chúa.
RTTTĐCG là lễ tiến dâng đền tội chúng con.
RTTTĐCG là phần rỗi kẻ cậy trông.
RTTTĐCG là nơi cậy cho kẻ mong sinh thì.
RTTTĐCG làm cho các Thánh vui mừng khoái lạc.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế
- Chúa Giê-su tha tội chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giê-su nhậm lời chúng con

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế.
- Chúa Giê-su thương xót chúng con

Xướng: Lạy Đức Chúa Giê-su hiền lành và khiêm
        nhượng trong lòng.
Đáp: Xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa.

Lời nguyện: Lạy Chúa là Đấng phép tắc vô cùng hằng có đời đời, xin Chúa đoái xem Trái Tim Con Chúa rất yêu dấu đã tán tụng ngợi khen, cùng phạt tạ thánh danh Chúa, cho kẻ có tội được nhờ phần rỗi. Cúi xin Chúa giảm cơn thịnh nộ, mà nhiêu thứ cho phô kẻ ấy, đang gắn bó nài xin, lòng nhân lành Chúa khỏa lấp mọi tiền khiên; cũng vì thánh danh Con Chúa là Đức Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Hát 1: ĐK: Lạy Thánh Tâm sương chiều đã rơi (đây giờ sớm mai). Đoàn chúng con đây quỳ trước ngai. Nguyện kính dâng mọi điều phúc tai, Lòng mến yêu Cha nào dám phai. - 1. Kính dâng Cha thân xác tâm hồn. Cha gìn giữ khỏi đời xấu xa, dẫu trong cơn vui sướng u buồn luôn bền vững ơn nghĩa cùng Cha.
Hát 2:  1. Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng con bạc nghĩa vô ân. Hỡi chúng con hỡi người tri âm, nào hãy an ủi Cha đôi phần. - ĐK. Vâng, vâng lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng lạy Cha chúng con yêu Cha hết lòng, chúng con hy sinh đời sống, đền thay những nỗi bạc vong.
----------
*** Thứ Bảy: Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
***  Chúa Nhật: Lần chuỗi kính Lòng Thươn xót Chúa.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây