KINH THƯỜNG ĐỌC dành cho các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi

Thứ sáu - 27/03/2020 22:24
KINH THƯỜNG ĐỌC dành cho các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi
KINH THƯỜNG ĐỌC dành cho các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi
SÁCH KINH THƯỜNG ĐỌC
Các lớp Giáo Lý Thiếu Nhi

MỤC LỤC
I.- CÁC KINH THƯỜNG ĐỌC.. 2
1. DẤU THÁNH GIÁ.. 2
2. KINH TRUYỀN TIN.. 2
3. KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG.. 3
4. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN: 4
5. KINH SẤP MÌNH: 4
6. KINH VÌ DẤU.. 4
7. KINH TIN: 4
8. KINH CẬY: 5
9. KINH KÍNH MẾN: 5
10. KINH LẠY CHA: 5
11. KINH KÍNH MỪNG: 5
12. KINH SÁNG DANH: 5
13. KINH XIN THA TỘI: 6
14. KINH THỜ LẠY: 6
15. KINH ĐỘI ƠN: 6
16. KINH TIN KÍNH: 6
17. KINH ĂN NĂN TỘI: 6
18. KINH PHÙ HỘ: 7
19. KINH SÁNG SOI: 7
20. KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN: 7
21. KINH LẠY NỮ VƯƠNG: 7
22. KINH LẠY THÁNH MẪU: 8
23. KINH CÁM ƠN: 8
24. KINH TRÔNG CẬY: 8
25. CÁC CÂU LẠY: 8
26. KINH ĐỌC TRƯỚC KHI XÉT MÌNH: 9
27. KINH HÃY NHỚ: 9
28. KINH DÂNG NGÀY: 9
29. KINH DÂNG MÌNH: 9
30. KINH PHÚ DÂNG: 10
31. KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: 10
32. KINH RƯỚC LÊ THIÊNG LIÊNG (1) 10
33. PHÉP LẦN HỘT: 11
II. KINH NGÀY CHÚA NHẬT.. 13
34. KINH NGHĨA ĐỨC TIN: 13
35. ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ 10 ĐIỀU RĂN: 14
36. HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN: 15
37. ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ 7 PHÉP BÍ TÍCH: 15
38. THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI: 15
39. CảI TỘI 7 MỐI CÓ 7 ĐỨC: 16
40. PHƯỚC THẬT 8 MỐI: 16
III. KINH ĐỌC TRONG THÁNH LỄ.. 17
41. KINH THÚ NHẬN: 17
42. KINH VINH DANH: 17
43. KINH TIN KÍNH: 18
44. XIN NHẬN HY LỄ: 18
45. KINH TIỀN TỤNG.. 19
46. THÁNH, THÁNH, THÁNH. 19
47. TUNG HÔ SAU TRUYỀN PHÉP. 19
48. ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA: 19
49. LẠY CHÚA, CON CHẲNG ĐÁNG: 20
IV. BẢN GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH XƯNG TỘI 20
I. ĐỐI VỚI CHÚA.. 20
II. ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC.. 21
III. ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH.. 22
V. CÁCH XƯNG TỘI 23
VI. PHẦN PHỤ THÊM... 24
VII. THÁNH CA.. 26

 

I.- CÁC KINH THƯỜNG ĐỌC

1. DẤU THÁNH GIÁ

(dấu đơn): Nhân danh Cha + và Con, và Thánh Thần./ Amen.

 

2. KINH TRUYỀN TIN

Xướng: Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. - Kính Mừng...
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời thánh Thiên Thần truyền. – Kính Mừng...
Xướng: Chúc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con. - Kính Mừng...
Xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu  cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lời Nguyện: Lạy Chúa,/ chúng con xin Chúa ban ơn Chúa xuống trong linh hồn chúng con,/ là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền,/ mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người,/ thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá,/ cho chúng con ngày sau khi sống lại,/ được đến nơi vinh hiển,/ cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

3. KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

    (Mùa Phục Sinh)
Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng./- Alleluia.
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng./- Alleluia.
Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa./- Alleluia.
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con./ - Alleluia.
Xướng: Lạy thánh Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỷ hoan khoái lạc./ - Alleluia.
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật./ - Alleluia.
Lời Nguyện: Lạy Chúa/ là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội,/ bởi Đức Chúa Giêsu Kitô,/ là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại,/ xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người,/ nguyện cầu cho chúng con đặng hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời:/ Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

4. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN:

Chúng con* lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng./ Chúng con* xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con,/ là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời,/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con:/ Chúng con* xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
     - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời,/ xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ,/ thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời/ cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống,/ an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành,/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con./ Amen.

 

5. KINH SẤP MÌNH:

Lạy Chúa con,/ con sấp mình xuống trước mặt Chúa con,/ con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi,/ thông biết mọi sự,/ hằng xem thấy con,/ hằng nghe lời con cầu nguyện./ Xin Chúa rất nhân từ,/ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con/ và nhậm lời con nguyện./ Lạy Chúa,/ xin hãy mở miệng lưỡi con ra,/ thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

 

6. KINH VÌ DẤU

(dấu kép): Lạy Chúa chúng con* vì dấu + Thánh Gia, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù./ Nhân danh Cha* và Con* và Thánh Thần./ Amen.

 

7. KINH TIN:

Lạy Chúa con,/ con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi,/ mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người,/ chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy,/ thì con tin vững vàng,/ vì Chúa là Đấng thông minh,/ và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh./ Amen.

 

8. KINH CẬY:

Lạy Chúa con,/ con trông cậy vững vàng,/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu,/ thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này,/ cho ngày sau được lên Thiên Đàng,/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời,/ vì Chúa là Đấng phép tắc/ và lòng lành vô cùng,/ đã phán hứa sự ấy,/ chẳng có lẽ nào sai được./ Amen.

 

9. KINH KÍNH MẾN:

Lạy Chúa con,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự,/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

 

10. KINH LẠY CHA:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ - Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,/ và tha nợ chúng con,/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,/ xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen.

 

11. KINH KÍNH MỪNG:

Kính mừng Maria đầy ơn phước,/ Đức Chúa Trời ở cùng Bà,/ Bà có phước lạ hơn mọi người nữ,/ và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ./ - Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,/ cầu cho chúng con là kẻ có tội,/ khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.

 

12. KINH SÁNG DANH:

Sáng danh Đức Chúa Cha* và Đức Chúa Con* và Đức Chúa Thánh Thần./ Như đã có trước vô cùng* và bây giờ* và hằng có* và đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

13. KINH XIN THA TỘI:

Lạy Đức Chúa Giêsu,/ xin tha tội cho chúng con./ Xin cứu chúng con khỏi sa Hoả Ngục./ Xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng./ Nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn.

 

14. KINH THỜ LẠY:

Lạy Chúa con,/ con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa,/ con hết lòng thờ lạy,/ và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự,/ là cùng sau hết mọi loài:/ Chúa đã dựng nên con,/ cùng thật là Chúa con nữa,/ thì con xin dâng linh hồn và xác,/ cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa./ Amen.

 

15. KINH ĐỘI ƠN:

Lạy Chúa con,/ con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay,/ nhất là đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con,/ lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa./ Amen.

 

16. KINH TIN KÍNH:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha/ phép tắc vô cùng dựng nên trời đất./ Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô,/ là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi./ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,/ sinh bởi Bà Maria Đồng trinh;/ chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,/ chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá,/ chết và táng xác;/ xuống ngục tổ tông ngày thứ ba,/ bởi trong kẻ chết mà sống lại;/ lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;/ ngày sau bởi trời lại xuống/ phán xét kẻ sống và kẻ chết./ Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần./ Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công./ Tôi tin phép tha tội./ Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;/ tôi tin hằng sống vậy./ Amen.

 

17. KINH ĂN NĂN TỘI:

Lạy Chúa con,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con;/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự,/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa,/ thì con sẽ lánh xa dịp tội,/ cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen.

 

18. KINH PHÙ HỘ:

Chúng con* thờ lạy ngợi khen Chúa/ là Đấng có phép tắc vô cùng,/ đã thương để chúng con đến sớm mai nay,/ thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay/ khỏi sa phạm tội gì,/ lại xin Chúa sửa sự lo* lời nói* việc làm chúng con,/ hằng nên trọn lành theo ý Chúa;/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu,/ là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

19. KINH SÁNG SOI:

Cúi xin Chúa sáng soi,/ cho chúng con đặng biết việc phải làm,/ cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ,/ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con,/ từ khởi sự cho đến hoàn thành,/ đều nhờ bởi ơn Chúa./ Amen.

 

20. KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN:

Con thân Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng./ Con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con,/ từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ./ Đức Thánh Thiên thần là thầy con,/ mở lòng cho con biết đặng đạo Thánh Chúa trời đất./ Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày,/ xem con ban đêm,/ cho đến trọn đời,/ kẻo ma quỉ dữ cám dỗ đặng con./ Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng,/ giữ mười sự răn chừa mọi sự dữ./ Đến khi con lâm chung,/ xin cùng Đức Chúa Trời,/ cho linh hồn con đặng lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần,/ hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

21. KINH LẠY NỮ VƯƠNG:

Lạy Nữ Vương* Mẹ nhân lành,/ làm cho chúng con được sống* được vui* được cậy* thân lạy Mẹ./ Chúng con* con cháu E-và,/ ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà./ Chúng con* ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương./ Hỡi ôi!* Bà là chủ bàu chúng con,/ xin ghé mắt thương xem chúng con./ Đến sau khỏi đày,/ xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu,/ Con lòng Bà gồm phước lạ./ Ôi! Khoan thay!* Nhân thay!* Dịu thay!/ Thánh Maria trọn đời Đồng trinh./ Amen.

 

22. KINH LẠY THÁNH MẪU:

Lạy Thánh Mẫu Maria/ là Mẹ rất nhân từ,/ Mẹ thông ơn Chúa,/ xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ,/ cùng xin ghé mắt thương xem trong thì lâm tử./ Amen.

 

23. KINH CÁM ƠN:

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng,/ chẳng bỏ con,/ chẳng để con không đời đời,/ mà lại sinh ra con,/ cho con được làm người,/ cùng hằng gìn giữ con,/ hằng che chở con;/ lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người,/ chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con,/ lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời,/ cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa,/ và đã cho phần xác con/ (đêm nay, hoặc ngày hôm nay) đặng mọi sự lành,/ lại cứu lấy con,/ kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp./ Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng,/ cám ơn Đức Chúa Trời thế nào,/ thì con cũng hiệp cùng các Thánh,/ mà dâng cho Chúa con,/ cùng cám ơn như vậy./ Amen.

 

24. KINH TRÔNG CẬY:

Chúng con* trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,/ xin chớ chê* chớ bỏ lời chúng con nguyện,/ trong cơn gian nan thiếu thốn,/ Đức Nữ Đồng trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ./ Amen.

 

25. CÁC CÂU LẠY:

- Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu./ - Thương xót chúng con.
- Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria./- Cầu cho chúng con.
- Lạy ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh./ - Cầu cho chúng con.
- Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam./- Cầu cho chúng con.

 

26. KINH ĐỌC TRƯỚC KHI XÉT MÌNH:

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con,/ xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay:/ Hoặc lo* hoặc nói* hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa./ Con lại xin Chúa,/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu,/ ban ơn cho con được ăn năn ghét tội,/ cùng dốc lòng chừa thật./ Amen.

 

27. KINH HÃY NHỚ:

Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria,/ là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ xưa nay/ chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ/ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời./ Nhân vì sự ấy/ con lấy lòng trông cậy than van/ chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ/ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi./ Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng./ Amen.

 

28. KINH DÂNG NGÀY:

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu,/ con nhờ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria,/ mà dâng cho Trái Tim Chúa:/ Mọi lời con cầu xin,/ mọi việc con làm,/ mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay,/ cho được đền vì tội lỗi con,/ và cầu nguyện theo ý Chúa,/ khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ./ Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa,/ có ý cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng./ Amen.

 

29. KINH DÂNG MÌNH:

Lạy Chúa Giêsu,/ con xin dâng cho trái tim Chúa:/ Linh hồn và xác con,/ mọi việc làm* lời nói* ý tưởng* và mọi sự khó nhọc trót cả đời con./ Con muốn sống vì Chúa mà thôi,/ cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành./ Xin Chúa sống trong con,/ và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ./ Amen.

 

30. KINH PHÚ DÂNG:

Lạy Chúa con,/ con xin phú dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con./ Chúa đã phù hộ con ban ngày,/ thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm,/ kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa,/ hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp./ Chớ chi sống chết,/ con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn./ Amen.

 

31. KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM:

Lạy các thánh Tử đạo Việt Nam,/ là con thảo của Cha trên trời,/ là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô,/ là thành phần trung kiên của Hội Thánh,/ nay chúng con xin hợp với các ngài,/ và với Đức Trinh Nữ Maria/ là Nữ Vương các thánh Tử đạo/ mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả./ Xưa Chúa đã ban cho các ngài/ được vững tin vào Lời Chúa/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá/ và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.
Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất/ để Hội Thánh Việt Nam/ thu lượm được mùa lúa dồi dào./ Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa/ như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân./ Các ngài đã yêu mến Quê Hương,/ xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc/ và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình./ Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,/ xin cầu cho đồng bào mọi giới/ biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,/ xin cầu cho mọi kitô hữu/ biết sống và chia sẻ niềm tin của mình./ Lạy các thánh Tử đạo Việt Nam/ là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,/ xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu/ được noi gương các ngài/ biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ,/ để một ngày kia trên Thiên quốc/ chúng con được hợp tiếng với các ngài/ ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển./ Amen.

 

32. KINH RƯỚC LÊ THIÊNG LIÊNG (1)

(khi chúng ta không thể rước lễ thật được)
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể/ như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh,/ cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa,/ con thờ lạy Chúa,/ và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày/ một thiết tha và trọn hảo hơn./ Giờ đây,/ xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng./ Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa,/ hãy sưởi ấm lòng con,/ hãy soi sáng trí con./ Hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa,/ khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc/ và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa./ Xin Chúa hãy nên tất cả cho con/ và hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa.
Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa,/ yêu người,/ biệt kính Mẹ Maria,/ vâng phục Hội Thánh,/ thảo mến Đức Thánh Cha/ và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình./ Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa/ và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết,/ yêu mến và phụng sự Chúa/ để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại/ và hạnh phúc vô cùng đời sau./ Amen.

KINH RƯỚC LÊ THIÊNG LIÊNG (2)
Lay Thánh Tâm Chúa giàu Lòng Thương Xót,/ chúng con tin thật,/ thờ lạy,/ cảm tạ Chúa ngự trong bi tich Thánh Thế./ Chúng con khát khao yêu mến,/ kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn./ Xin Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng,/ và đốt lên trong chúng con ngọn lửa tin yêu nống cháy./ Xin Chúa nên tất cả cho chúng con,/ để chúng con thuộc trọn về Chúa,/ trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần./ Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (3)
Con kính lay Đức Chúa Giêsu./ Con tin thật vững vàng,/ Chúa bây giờ ngự thật trong phép Thánh Thể này,/ nên lòng con kính mến Chúa trên hết mọi sự./ Ở Chúa!/ Con ước ao chí thiết cho đặng rước Chúa vào lòng con bây giờ,/ song chẳng đặng./ Thì ít nữa là con xin rước Chúa cách thiêng liêng./ Ở Chúa!/ Này linh hồn con đã sẵn,/ cùng giơ tay mà ẫm lấy Chúa vào lòng con,/ chẳng khác chi con được rước Chúa trong Phép Thánh Thể./ Con kết hiệp làm một cùng Chúa cách bền chặt vững vàng,/ cùng xin chớ để con khi nào phải lìa cách Chúa bao giờ./ Amen.


 

33. PHÉP LẦN HỘT:

a.- Năm Sự Vui:
Thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.- Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.
Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà thánh Ysave.- Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.- Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền  thánh.- Ta hãy xin cho được vâng lời chịu luÿ.
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.- Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

b.- Năm Sự Sáng
(bản dịch HĐGMVN):
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.- Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na.- Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.- Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót/ và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa.
Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.- Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.- Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ/ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

c.- Năm Sự Thương:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.- Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.- Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.- Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. - Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm:  Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.- Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt ta vào Thánh Giá Chúa.

d.- Năm Sự Mừng:
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.- Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.- Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.- Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn:  Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.- Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.- Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên     nước Thiên Đàng.

 

II. KINH NGÀY CHÚA NHẬT

34. KINH NGHĨA ĐỨC TIN:

Ngày Chúa nhật hôm nay,/ chúng con hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa,/ khong khen cám tạ ơn Chúa/ về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con,/ và phạt tạ Chúa,/ vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa;/ thì chúng con dám xin Chúa,/ hãy khấng ban những ơn cần kíp,/ cho chúng con được rỗi linh hồn.
Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy,/ nhất là những điều cần kíp này;/ là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất,/ mà Người có Ba Ngôi:/ Ngôi Thứ Nhất là Cha,/ Ngôi Thứ Hai là Con,/ Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần./ Ba Ngôi cũng một tính một phép./ Cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.
Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người,/ sinh bởi Bà Maria đồng trinh,/ đặt tên là Giêsu:/ ở thế gian ba mươi ba năm,/ đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá,/ mà chuộc tội cho thiên hạ;/ đến ngày thứ ba Người sống lại,/ khỏi bốn mươi ngày lên trời;/ đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh thần xuống trên các Thánh tông đồ,/ và Hội Thánh mới lập;/ ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy/ thì chẳng đặng rỗi linh hồn./ Mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết đặng,/ và đến ngày tận thế,/ xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét:/ Kẻ lành lên thiên đàng hưởng phước đời đời,/ kẻ dữ sa hoả ngục chịu phạt vô cùng.
Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi,/ thì chưa đủ cho đặng lên Thiên Đàng;/ song phải giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời,/ cùng 6 luật điều Hội Thánh,/ và làm những việc lành phước đức./ Nhân vì sự ấy,/ chúng con hằng phải sợ hãi,/ và trốn lánh các tội lỗi,/ nhất là 7 mối tội đầu,/ là căn nguyên mọi tội lỗi khác./ Vậy chúng con phải ân cần lo lắng,/ mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền,/ là những phương linh nghiệm,/ cho chúng con được nên thánh.
Có bảy phép bí tích mà thôi./ Song phép Rửa Tội,/ phép Mình Thánh Chúa,/ cùng phép Giải Tội,/ là ba phép cần kíp hơn,/ cho chúng con được rỗi./ Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào,/ mà năng chịu các phép trọng ấy cho nên,/ cùng tin thật vững vàng,/ mà giữ cẩn thận các điều trước này,/ thì mới đặng hưởng phước thanh nhàn đời đời kiếp kiếp./ Amen.

 

35. ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ 10 ĐIỀU RĂN:

Thứ nhất* Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai* Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba* Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn* Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm* Chớ giết người.
Thứ sáu* Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy* Chớ lấy của người.
Thứ tám* Chớ làm chứng dối.
Thứ chín* Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười* Chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ:/ Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,/ sau lại yêu người như mình ta vậy./

 

36. HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN:

Thứ nhất* Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai* Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba* Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn* Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.
Thứ năm* Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ sáu* Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

 

37. ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ 7 PHÉP BÍ TÍCH:

Thứ nhất* là phép Rửa tội.
Thứ hai* là phép Thêm sức.
Thứ ba* là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn* là phép Giải tội.
Thứ năm* là phép Xức Dầu thánh.
Thứ sáu* là phép Truyền Chức Thánh.
Thứ bảy* là phép Hôn Phối.

 

38. THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI:

a. Thương xác 7 mối:
Thứ nhất* Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai* Cho kẻ khác uống,
Thứ ba* Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn* Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm* Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu* Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy* Chôn xác kẻ chết.
b. Thương linh hồn 7 mối:
Thứ nhất* Lấy lời lành khuyên người.
Thứ hai* Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba* An ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn* Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm* Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu* Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy* Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

39. CảI TỘI 7 MỐI CÓ 7 ĐỨC:

Thứ nhất* Khiêm nhượng chớ kiêu ngạo.
Thứ hai* Rộng rãi chớ hà tiện.
Thứ ba* Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
Thứ bốn* Hay nhịn chớ hờn giận.
Thứ năm* Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
Thứ sáu* Yêu người chớ ghen ghét.
Thứ bảy* Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 

40. PHƯỚC THẬT 8 MỐI:

Thứ nhất* Ai có lòng khó khăn ấy là phước thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai* Ai hiền lành ấy là phước thật,/ vì chưng sẽ đặng đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba* Ai khóc lóc ấy là phước thật,/ vì chưng sẽ đặng an ủi vậy.
Thứ bốn* Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phước thật,/ vì chưng sẽ đặng no đủ vậy.
Thứ năm* Ai thương xót người ấy là phước thật,/ vì chưng mình sẽ đặng thương xót vậy.
Thứ sáu* Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật,/ vì chưng sẽ đặng thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy* Ai làm cho người hoà thuận ấy là phước thật,/ vì chưng sẽ đặng gọi là Con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám* Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phước thật,/ vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

 

III. KINH ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

41. KINH THÚ NHẬN:

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng,/ và cùng anh chị em:/ tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,/ lời nói,/ việc làm/ và những điều thiếu sót:/ lỗi tại tôi (đấm ngực),/ lỗi tại tôi,/ lỗi tại tôi mọi đàng./ Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,/ các Thiên thần,/ các Thánh/ và anh chị em,/ khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa,/ Chúa chúng ta.

 

42. KINH VINH DANH:

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,/ và bình an dưới thế cho người thiện tâm./ Chúng con ca ngợi Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa,/ chúng con thờ lạy Chúa,/ chúng con tôn vinh Chúa./ Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa./ Lạy Chúa là Thiên Chúa,/ là Vua trên trời,/ là Chúa Cha toàn năng./ Lạy Con Một Thiên Chúa,/ Chúa Giêsu Kitô./ Lạy Chúa là Thiên Chúa,/ là Chiên Thiên Chúa,/ là Con Đức Chúa Cha./ Chúa xoá tội trần gian,/ xin thương xót chúng con;/ Chúa xoá tội trần gian,/ xin nhậm lời chúng con cầu khẩn./ Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,/ xin thương xót chúng con./ Vì lạy Chúa Giêsu Kitô,/ chỉ có Chúa là Đấng Thánh,/ chỉ có Chúa là Chúa,/ chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,/ cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha./ Amen.

 

43. KINH TIN KÍNH:

Tôi tin kính một Thiên Chúa,/ là Cha toàn năng,/ Đấng tạo thành trời đất,/ muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,/ Con Một Thiên Chúa,/ sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời./ Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,/ Ánh Sáng bởi Anh Sáng,/ Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,/ được sinh ra mà không phải được tạo thành,/ đồng bản thể với Đức Chúa Cha:/ nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Vì loài người chúng ta,/ và để cứu độ chúng ta,/ Người đã từ trời xuống thế./ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,/ Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,/ và đã làm người./ Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,/ thời quan Phongxiô Philatô;/ Người chịu khổ hình và mai táng,/ ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh./ Người lên trời,/ ngự bên hữu Đức Chúa Cha/ và Người sẽ lại đến trong vinh quang,/ để phán xét kẻ sống và kẻ chết,/ Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần/ là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,/ Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra./ Người được phụng thờ và tôn vinh/ cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:/ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất,/ thánh thiện,/ công giáo và tông truyền./ Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội./ Tôi trông đợi kẻ chết sống lại,/ và sự sống đời sau./ Amen.

 

44. XIN NHẬN HY LỄ:

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha,/ để ca tụng tôn vinh danh Chúa,/ và mưu ích cho chúng ta,/ cùng toàn thể Hội Thánh Người.

 

45. KINH TIỀN TỤNG

Linh mục: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.
Linh mục: Hãy nâng tâm hồn lên.
Cộng đoàn: Chúng con đang hướng về Chúa.
Linh mục: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Cộng đoàn: Thật là chính đáng.

 

46. THÁNH, THÁNH, THÁNH.

Thánh! Thánh! Thánh!/ Chúa là Thiên Chúa các đạo binh./ Trời đất đầy vinh quang Chúa./ Hoan hô Chúa trên các tầng trời./ Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa./ Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 

47. TUNG HÔ SAU TRUYỀN PHÉP

1. (Mùa Thường Niên): Lạy Chúa,/ chúng con loan truyền Chúa chịu chết,/ và tuyên xưng Chúa sống lại,/ cho tới khi Chúa đến.
2. (Mùa Chay và Phục Sinh): Lạy Chúa,/ mỗi lần ăn bánh và uống chén này,/ chúng con loan truyền Chúa chịu chết,/ cho tới khi Chúa đến.
3. (Mùa Vọng và Giáng Sinh): Lạy Chúa Cứu Thế,/ Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa,/ để giải thoát chúng con,/ xin cứu độ chúng con.

 

48. ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA:

Lạy Chiên Thiên Chúa,/ Đấng xoá tội trần gian:/ xin thương xót chúng con./
Lạy Chiên Thiên Chúa,/ Đấng xoá tội trần gian:/ xin thương xót chúng con./
Lạy Chiên Thiên Chúa,/ Đấng xoá tội trần gian:/ xin ban bình an cho chúng con./

 

49. LẠY CHÚA, CON CHẲNG ĐÁNG: 

Lạy Chúa,/ con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,/ Nhưng xin Chúa phán một lời,/ thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

 

IV. BẢN GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH XƯNG TỘI

I. ĐỐI VỚI CHÚA

1. Có nghi ngờ quyền năng, tình thương, và sự quan phòng... của Chúa, thách thức Chúa, mất lòng cậy trông ở Chúa?
2. Chối bỏ Chúa, hoài nghi tất cả, lung lạc đức tin, chán nản, thất vọng, buông xuôi không cố gắng làm bổn phận, phàn nàn trách Chúa?
3. Mê tín dị đoan, bói toán, xem thầy, kiêng kÿ, tin ngày lành tháng tốt, tin điềm tốt xấu, làm điều mê tín dị đoan?
4. Chống đối, phê bình Giáo Hội, chỉ trích, xúc phạm, làm hại Giáo Hội, làm hại người của Giáo Hội.?
5. Có phạm sự thánh, có lãnh bí tích bất xứng, lần trước xưng tội có giấu tội, chưa làm việc đền tội?
6. Xúc phạm đến các thánh, nơi thánh, giáo sĩ, rước lễ lúc mắc tội trọng...?
7. Than phiền, trách móc, xúc phạm đến Chúa...?
8. Lấy danh Chúa mà thề gian, thề dối, thề vặt, chúc dữ, nguyền rủa. Có kêu tên Chúa vô cớ, có chưởi thề nói tục?
9. Có hứa với Chúa, với người khác mà không giữ, có mắc lời thề, lời khấn?
10. Không giữ trọn lễ ngày Chúa nhật: Bỏ lễ Chúa nhật, đi lễ trễ, bỏ lễ về sớm trước khi Cha ban phép lành, cố tình chia trí, làm việc xác không chính đáng?
11. Bỏ cầu nguyện, bỏ kinh sáng, kinh tối, ngủ gục, chia trí lo ra trong giờ kinh lễ, có ăn ở vô phép, không tôn kính Chúa đủ khi ở trong nhà thờ: Ngồi gác chân, quay ngang quay ngửa, nói chuyện, đùa giỡn, ăn uống trong nhà thờ?
12. Bỏ rước lễ Mùa phục Sinh (khoảng giữa các tháng 3- 4- 5 dương lịch).
13. Không ăn chay, không kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro, và Thứ Sáu Tuần Thánh. Có ăn thịt các ngày thứ sáu trong tuần, mà không làm việc lành phúc đức nào bù lại?
14. Có bỏ lỡ cơ hội việc lành phúc đức có thể làm được?
15. Có bỏ lỡ cơ hội để giúp nhà thờ nhà chung?

 

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC

1. Thiếu bổn phận hiếu kính với ông bà cha mẹ và những người trên: Vô lễ, khinh bỉ, hỗn xược, ngổ nghịch, chửi rủa, cải lệnh, không vâng lời, không giúp đỡ, không phụng dưỡng xứng đáng?
2. Trong gia đình: Bất hoà, hờn dỗi, cải cọ, trách mắng, xúc phạm trong lời nói và trong hành động: Đay nghiến, đe loi, đánh đập, lợi dụng, ăn bám, ích kỷ, không trợ cấp xứng đáng, không lo lao động, không giúp đỡ gia đình?
3.Với người dưới: Bỏ bê buông xuối, không lo dạy dỗ con cái, quá nhu nhược, hay quá cứng rắn, cản trở việc tốt việc thiện của con cái, làm gương mù gương xấu, la rầy vì nóng nảy, chửi mắng, áp bức, đánh đập?
4. Với người ngoài:
* Xúc phạm trong tư tưởng: nghĩ xấu, ghen ghét, giận hờn, ganh tị, oán thù, khinh bỉ, mong điều dữ, cho người ta.
* Xúc phạm trong lời nói: cải cọ chửi rủa, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu, nói thêm bớt, nói gian, vu khống, làm chứng gian, bao che lỗi lầm do thên tư, làm sỉ nhục, thoá mạ?
* Xúc phạm trong hành động: đánh lộn, gây thương tích cho người ta, có hành hạ, gây thiệt hại, muốn ám hại, làm nhục?
5. Về tính dục: Có tư tưởng, ước muốn điều xấu, cám dỗ, khêu gợi, ăn mặc hở hang, xem sách báo phim ảnh xấu, lỗi đức trong sạch, phạm tội dâm ô, tội thủ dâm, đồng tính luyến ái, ngoại tình, phá gia cang làm mất hạnh phúc gia đình người ta, cưỡng bức hoặc từ chối việc vợ chồng thiếu lý do chính đáng, chỉ tìm thoả mãn bất chính, sinh con vô trách nhiệm, dùng phương pháp điều hoà sinh sản trái luật tự nhiên, nghịch luật Giáo Hội, có phá thai trực tiếp, hoặc gián tiếp do cộng tác, chỉ đường; có phạm tội ngoại tình?
6. Về công bằng: Quá lo chạy theo tiền của, lo làm ăn, mà quên Chúa, quên anh chị em, không giúp đỡ người khác khi có thể, có hà tiện, có ăn xài hoang phí, ăn cắp ăn trộm, ăn cướp, có phá hại cây trái của người ta, có giấu, lượm, mượn, mà không chịu trả lại, có giựt nợ, lường gạt, gian lận trong cân đo đong đếm khi mua bán, có làm thiệt hại tài sản người ta, cho vay ăn lời quá đáng, trả tiền công không đủ sống, chèn ép thủ đoạn sinh bất công, thâm lạm của công, hối lộ, lợi dụng chức quyền để làm tiền. Có tham lam ao ước lấy cắp của người ta?
7. Về sự thật và danh dự: Có ăn gian, nói dối, có hứa mà không giữ, có tiết lộ bí mật người khác, có phao tin thất thiệt, bôi nhọ danh dự, nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian, làm nhục nhã, làm thiệt hại danh dự người ta. Có ỷ tài, ỷ của, ỷ quyền, ỷ thế, mà áp bức kẻ khác?

 

III. ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH

1. Có quá lo làm ăn mà bê trễ việc thờ phượng Chúa (không lo đi lễ, xưng tội, rước lễ, ngại làm việc lành phúc đức, bố thí), không tích cực lo cho mình được rỗi?
2. Hay chưởi thề (nói tục, nói bậy, nói lời hai ba ý mà cười cợt với ý xấu, có ghép đôi ghép lứa cho người ta).
3. Kiêu ngạo, kiêu căng, phách lối, tự cao tự đắc, khoe khoang về mình quá đáng, có ganh tị, khinh khi coi thường người khác.
4. Không làm trọn bổn phận hằng ngày ở gia đình, xã hội, trong họ đạo. Có keo kiệt, không tích cực làm việc lành. Có hoang phí thời giờ, tiền bạc của cải. Có đua đòi, se xua. Tham lam mơ ước của cải người ta. Con có nghi oan, nghi sự trái cho người ta.
5. Nóng giận quá đáng, đòi hỏi quá đáng, hay hờn dỗi, la lối khoát nạt, lấn lướt người ta, vui buồn quá độ, bất thường?
6. Làm hại, hoặc phung phí sức khoẻ, có bệnh không lo chữa trị, mê ăn ăn uống, nhậu nhẹt, say sưa quá độ. Ý định muốn tự tử?
7. Lười biếng làm các việc đạo đức: Lười đi lễ ngày thường, lười xưng tội, rước lễ. Bổn phận không làm tròn. Trốn tránh trách nhiệm (trong gia đình, đối với xã hội, đối với họ đạo). Thích ăn bám, lợi dụng lòng tốt của người khác?
8. Thiếu thành thật trong lời nói, trong cuộc sống?
9. Không cố gắng sửa các tính hư tật xấu. Không tích cực phấn đấu để sống thành người tốt hơn như một người con Chúa?
10. Điều gì còn đè nặng lương tâm? Tội quên sót lần trước chưa xưng. Có giấu tội?
-------------
LƯU Ý:
1. Đây chỉ là Bản Gợi Ý. Cho nên, khi kiểm điểm đời sống, chỉ cần ta ghi nhận một vài điểm quan trọng nào cần sửa chữa nhất, để xưng tội, và để cố gắng sửa chữa từng ngày cho hoàn thiện hơn là được. Đừng quá bận tâm kê khai chi tiết tỉ mĩ hết các điểm của Bản Gợi Ý này.- Khi đã quen với Bản gợy ý này, thì nên kiểm điểm thêm về các mặt khác nữa trong cuộc sống. Bởi vì Chúa dạy: "Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con ở trên trời" (Mt 5,48).
2. Luật buộc xưng tội mỗi năm ít là một lần (12 tháng) . Không giữ thì mắc tội. Còn lời khuyên, thì nên xưng tội mỗi tháng. Khi bận việc, thì có thể để 2 hoặc 3 tháng xưng tội cũng được. Nhưng không nên để lâu hơn.
3. Luật buộc Rước Lễ một năm ít là một lần trong Mùa Phục Sinh (tính từ thứ tư Lễ Tro, đến Lễ Chúa Ba ngôi, thường vào khoảng tháng 3-4-5 dương lịch). - Còn lời kguyên thì nên dọn lòng sẵn sàng để rước Chúa mỗi khi dự lễ (Nhưng cũng chỉ được 2 lần trong một ngày).
4. Đi dự lễ ngày Chúa Nhật, là luật buộc mọi người có đạo. Chúa buộc, mà Giáo Hội cũng buộc. Cho nên ta đừng có coi thường, để bỏ lễ Chúa Nhật. (Đi lễ nửa mùa, hoặc tụm năm tụm ba ngoài nhà thờ để nói chuyện, hút thuốc, chơi giỡn, thì coi như việc đi lễ Chúa nhật không thành. Có tội).

 

V. CÁCH XƯNG TỘI

1. "Nhân danh Cha  và Con, và Thánh Thần".
2. Thưa Cha, con xưng tội lần trước cách nay
          được (1, 2, 3 tháng).
3. Con có tội: . . . . . . . ( . . . lần)
    Con có tội: . . . . . . . ( . . . lần)
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Thưa Cha con xưng tội xong. Còn những tội quên sót, con cũng muốn xưng hết. Xin Cha tha tội cho con.
5. Thinh lặng nghe:
- linh mục khuyên nhủ và góp ý giúp sửa sai.
- việc đền tội Cha dạy, để làm sau khi ra khỏi toà giải tội. (khi nghe rõ và làm được thì Dạ)
- linh mục đọc lời tha tội xong thì đáp: Amen.
6. (Khi linh mục mời ra về):  Cám ơn Cha, xin Cha cầu nguyện cho con.
(Khi ra khỏi toà Giải Tội, thì lo làm việc đền tội sớm hết sức có thể, kẻo quên chăng? Sau đó, dành thời gian ngồi lại chỗ để cám ơn Chúa, vì Chúa vừa tha tội cho ta.On lại những quyết tâm, để lo chỉnh sửa. Khi về nhà, nhớ làm thêm một vài việc lành phước đức nữa, để đền tội).


 

VI. PHẦN PHỤ THÊM

1. NĂM SỰ CẦN KÍP
Năm sự cần kíp* ta phải tin* cho đặng rỗi linh hồn:/
Một là tôi phải tin:/ Có một Đức Chúa trời* mà Người có Ba Ngôi:/ Ngôi thứ nhất là Cha./ Ngôi thứ hai là Con./ Ngôi thứ ba là Thánh Thần./ Ba Ngôi cũng một Chúa./ Ba Ngôi bằng nhau.
Hai là tôi phải tin:/ Ngôi thứ hai ra đời làm người,/ có hồn có xác như ta,/ đặt tên là Giêsu./ Người cũng là Đức Chúa Trời thật.
Ba là tôi phải tin:/ Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá,/ mà chuộc tội cho cả và loài người ta.
Bốn là tôi phải tin:/ Linh hồn người ta là tính thiêng liêng,/ là giống hằng sống,/ chẳng hề chết đặng.
Năm là tôi phải tin:/ Có Thiên Đàng để thưởng kẻ lành./ Có Hoả Ngục để phạt kẻ dữ đời đời kiếp kiếp.
          Tôi tin bấy nhiêu sự ấy,/ vì Đức Chúa Trời là Đấng chân thật vô cùng,/ chẳng hề dối ai đặng./ Lại vì Đức Chúa Trời là Đấng sáng láng vô cùng,/ thông biết mọi sự,/ chẳng hề lầm đặng.

2. LỜI CẦN KÍP
 Lời cần kíp, để dạy những người muốn vào đạo khi gần chết:
1. Có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà người có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần, nên ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.
2. Bởi tội loài người ta, cho nên Ngôi thứ hai ra đời làm người, sinh bởi Đức Nữ đồng trinh Maria, đặt tên là Giêsu.
3. Đức Chúa Giêsu chuộc tội cho thiên hạ, bằng việc chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá. Ngày thứ ba Người sống lại, rồi ngự về trời.
4. Linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết đặng.
5. Có Thiên Đàng là nơi vui vẻ. Chúa dành để thưởng kẻ lành. Có Hoả Ngục, là nơi khổ hình. Chúa dành để phạt kẻ dữ, đời đời.
6. Dạy họ từ bỏ ma quỉ, và giúp họ giục lòng ăn năn thống hối, chê ghét mọi tội lỗi, cùng quyết tâm dốc lòng chừa.
- Hãy đọc kinh ăn năn tội thật chậm rãi, để họ cùng đọc theo.
- Dạy cho họ biết có bí tích Rửa Tội làm cho ta sạch mọi tội, làm cho ta trở thành con cái Chúa.
- Mỗi câu nên lập đi lập lại nhiều lần khi còn giờ.
- Khi thấy họ đã có phần hiểu biết và tin nhận, mà vì khẩn
   cấp, thì ban bí tích rửa tội cho họ:
          Lấy nước lã (nước thiên nhiên) đổ lên trán họ, vừa đổ vừa nói: "(Gọi tên thánh mình chọn cho họ). (Tôi) rửa (anh), nhân danh Chúa Cha, và Chúa con, và Chúa Thánh Thần".

 

VII. THÁNH CA

1.THẦN KHÍ CHÚA
ĐK. Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Người sai tôi đi.
1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Đem Tin Mừng giải thoát: Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Đem Tin Mừng an ủi: Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. THẦN LINH CHÚA
ĐK: Thần Linh Chúa ngự trên tôi. Thần Linh
Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi loan báo cùng trần gian, tin Phúc Âm, tin bình an.
1. Thần Linh Chúa đã chọn tôi, công bố Tin Mừng cho các bần nhân.
2. Thần Linh Chúa đã chọn tôi, an ủi tâm hồn vương mắc sầu thương.
3. LẠY CHÚA XIN SAI THÁNH LINH
ĐK: Lạy Chúa, xin sai (i) Thánh Linh. Để Ngài đổi mới, đổi mới mặt địa cầu.
1. Thần Linh Chúa bay là trên mặt nước, ban nguồn sức sống cho muôn loài.
2. Thần Linh Chúa ngự xuống các tổ phụ, xin làm cho chúng con luôn trung thành.
4. CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Đem xuống cho con, hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng, ngôi thánh đường.
ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn, tràn lan ơn thiêng.
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan, tìm theo chân lý. Xa điều gian dối, luôn trung thành.
5. XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA
 ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, Thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng, với danh hiệu, đền thánh Chúa cao quang.
 2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc, suối êm dịu, hàn gắn những thương đau
6. THÁNH THẦN HÃY ĐẾN
 1. Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.
 ĐK: Lạy Ngài xin đến: Dẫn dắt chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
 2. Thánh Thần! Khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài. Mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi! Xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co, sai lầm. Ngài ơi! Xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.
7. XIN THÁNH THẦN CHÚA
 Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hoà khắp vũ trụ. Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời. Xin Thánh Thần Chúa xuống tràn đầy hồn tín hữu, nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. Alleluia.
 1. (Nữ): Xin Người đến trong luồng gió thần. Xin Người đến trong ngọn lửa thiêng, soi rạng chốn tối tăm âm thầm, nâng lòng yếu đuối vững vàng lên. (Nam): Đem hạnh phúc cho người cơ bần, đem niềm vui cho người khổ đau, mưa gội những nơi đang khô cằn, rửa sạch những chốn còn bợn nhơ.
 2. (Nữ): Xin đổi mới những gì suy tàn. Xin đổi mới cõi lòng tội khiên. San bằng bất công như tham tàn. Dân lành sống nếp sống bình an. (Nam): Ai lạc bước biết về nẻo lành. Ai chìm đắm biết tự vượt lên. Ai hờ hững sẽ nên nồng nàn. Ai lạnh lẽo sẽ được hồi sinh.
8. HÃY CHIẾU SOI
ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ, Chúa dìu đưa.
2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.
9. XIN BAN THẦN KHÍ
ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới dương gian, đổi mới nhân trần.
1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.
2. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
10. GẦN NHAU
Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người. Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối. Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này. Tình yêu trao cho nhau xây đắp nên tình người. - Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
11. BỐN PHƯƠNG TRỜI
Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết tình thân ái. Trao cho nhau những lời thiết tha.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây