GIỜ THÁNH - THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2010

Thứ sáu - 10/03/2023 04:50
GIỜ THÁNH - THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2010
GIỜ THÁNH - THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2010
GIỜ THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2010

----------------------------------
 01.04.2010

Wednesday, 31 March 2010 06:52 Giáo Phận Đà Lạt

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17)

I. KHAI MẠC

1. Hát kính Thánh Thể.

2. Lời nguyện mở đầu của chủ sự hay người hướng dẫn:

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa mà chúng con vừa nghe, đưa chúng con vào huyền nhiệm tương giao ân tình của Chúa với Chúa Cha và của Chúa với các môn đệ. Trước giờ hiến tế chịu khổ hình vì chúng con, Chúa đã thân thưa với Chúa Cha, xin Người thánh hiến các môn đệ còn ở trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực trong dấu chỉ tấm bánh. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Đêm nay, tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, chúc tụng tôn vinh và cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức sống mới cho tất cả các thành phần dân Chúa, đặc biệt cho hàng linh mục là những thừa tác viên của Mầu nhiệm Thánh Thể và của Lời Chúa, để trong năm nay, năm Linh mục và cũng là Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam, của Giáo Phận và Cộng Đoàn Giáo Xứ thân yêu của chúng con, tất cả chúng con biết đáp trả lời mời gọi canh tân nếp sống người môn đệ của Chúa.

Xin “mở mắt đức tin” cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào buổi chiều Phục Sinh và giải thích Kinh Thánh cho họ. Xin làm cho trái tim chúng con bừng cháy lên như cảm nghiệm bừng cháy của hai môn đệ làng Emmau (x. Lc 24,32). Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa thánh hiến chúng con để chúng con trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, tỏa chiếu đời sống đức tin và đức bác ái trước mặt mọi người. Amen.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA, SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

3. Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa:

Trong bầu khí thánh thiện của đêm nay, Chúa quy tụ chúng ta ở lại bên Chúa như các môn đệ tại bàn Tiệc Ly. Đêm nay, chúng ta cùng canh thức với Chúa, lắng nghe và đáp trả tình yêu Chúa. Xin cho giờ cầu nguyện, tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ và chiêm ngưỡng Thánh Thể trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến mở trí soi lòng, chiếu dọi vào tâm hồn chúng ta khuôn mặt và giáo huấn của Đức Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh vì chúng ta và đưa chúng ta tới sự thật trọn vẹn.

4. Hát: “Lắng nghe Lời Chúa”5. Bài đọc I: Ga 17,13-19

“Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

6. Suy niệm và cầu nguyện (1):

Nam:Trước giờ từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu ngước mắt lên trời thân thưa với Chúa Cha về tương lai của các môn đệ và ký thác các môn đệ của mình còn ở trần gian cho Chúa Cha. Trong lời thân thưa hoàn toàn tín thác này, Chúa Giêsu nghĩ đến một điều mà Ngài thấy là rất quan trọng cho tương lai sứ vụ mà các môn đệ phải tiếp nối Ngài, đó là xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ác thần, “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15).

Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta nghĩ như thế nào về thực tại của ác thần? Đức Giêsu đã gọi ác thần là “cha đẻ của sự dối trá” (Ga 8,44). Ai trong chúng ta lại không một lần có kinh nghiệm về sự hiện diện của ác thần trong đời mình? Ai trong chúng ta lại không một lần trải nghiệm về sức mạnh của bóng tối trong những chọn lựa trong đời? Thay vì đi theo ánh sáng và sống trong ánh sáng, chúng ta lại chạy theo bóng tối. Dường như nơi hoạt động của ác thần ở ngay trong đời sống nội tâm, trong con tim và trong tâm trí của chúng ta!

Thật khó mà tránh khỏi cuộc chiến này! Chúa Giêsu đã không xin Chúa Cha cất các môn đệ khỏi thế gian (Ga 17,15). Ngài không bao giờ muốn các môn đệ của mình tìm cách trốn chạy khỏi thế gian, nhưng muốn các môn đệ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Satan. Chúng ta chỉ chiến thắng được trong cuộc chiến đấu chống lại ác thần bằng cách đem Đức Kitô vào thế giới cùng với chúng ta. Thế giới tự bản chất không phải là xấu. Nếu nó xấu thì chỉ vì nó từ khước Lời là Ánh sáng và vì nó yêu tối tăm hơn ánh sáng, “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,9-11)

Để cho các môn đệ chiến thắng được Satan, Đức Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ bằng sự thật. Thiên Chúa là “Đấng Thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh”. Thánh hiến trong Kinh Thánh có nghĩa là dành riêng cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Chúa Giêsu sai chúng ta vào thế giới để chúng ta đem ơn cứu độ của Chúa đến cho thế giới. Chúa muốn chúng ta bước đi trong sự tín thác vào Ngài, tín thác vào tình yêu của Ngài, tín thác vào ơn cứu độ của Ngài.

Nữ:

Cầu nguyện: Năm Thánh là thời gian mà lời mời gọi nên thánh vang lên rõ ràng và thúc bách hơn bao giờ hết. Thiên Chúa muốn chúng ta sống thánh thiện (1Tx 4,7; 3,12; 1P 2,15). Đức Kitô muốn chúng ta phúc âm hóa chính cuộc sống mình trước khi loan báo Tin Mừng cho mọi người chung quanh. Chúa Thánh Thần vẫn luôn thực hiện việc thánh hóa chúng ta bằng muôn vàn ân sủng. Trong niềm tin tưởng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu và kêu cầu Ngài:

1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chiến thắng ác thần bằng thập giá và sự phục sinh của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con niềm hy vọng bất diệt vào sự Phục sinh của Chúa.
Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

2. Xin cho chúng con xác tin rằng sống thánh thiện phải là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người chúng con.
Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

3. Xin cho chúng con biết quý trọng hồng ân Năm Thánh bằng đời sống tỏa sáng niềm tin và tình yêu chân thực đối với mọi người.
Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

4. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn căn tính đích thực người môn đệ của Chúa, những người được ủy thác sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho đến tận cùng thế giới.
Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.
Thinh lặng.

 (Đêm nay, cần nhiều giây phút thinh lặng đễ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn)

7. Chúc tụng và tung hô:

 Người hướng dẫn: Giờ đây, chúng ta cùng chúc tụng tung hô Chúa:
X/ Chúc tụng Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại.Đ/ Đó là niềm hy vọng cho chúng conX/ Chúc tụng Chúa đã hiến tế Thân Mình vì chúng con để chúng con được sống
Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Lời hằng sống cho chúng con
Đ/ Đó là nguồn ánh sáng của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã thánh hiến chúng con bằng Lời sự thật của Chúa Cha
Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con

X/ Chúc tụng Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con
Đ/ Đó là nguồn vui và hạnh phúc của chúng con

8. Hát về Thánh Thể hay về Tình yêu Chúa.

9. Bài đọc 2: Ga 17,20-26"Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Suy niệm và cầu nguyện (2):

Nam:

Với lời nguyện này, tiên vàn Đức Giêsu dạy cho các môn đệ về mối tương giao hiệp thông với Thiên Chúa. Chân lý chứa đựng trong lời nguyện này thật vô cùng thâm sâu và huyền nhiệm. “như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”. Chúng ta được tạo dựng để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa bằng cách ở trong Đức Kitô và trong Chúa Cha.

Trong Đức Kitô, chúng ta không chỉ được tha thứ mà còn được đón nhận và được yêu mến. Trong Đức Kitô, chúng ta được lôi cuốn vào chính sự sống của người Con của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, chúng ta được Chúa Cha nhận lời cầu xin, được chữa lành và được giải thoát.

Trong Chúa Cha, chúng ta không hiện hữu cách tình cờ, nhưng hiện hữu như những người con được yêu thương. Thiên Chúa biết mỗi người chúng ta và có kế hoạch yêu thương cho từng cuộc đời. Qua việc nhận chúng ta là con cái của Ngài trong Đức Kitô, Thiên Chúa cho chúng ta thấy phẩm giá làm con hạnh phúc như thế nào!

Lời nguyện của Chúa Giêsu “Để tất cả nên một” còn nhắc chúng ta hướng về sự hiệp nhất với nhau. Để có thể thực sự ở trong Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi vừa sống hiệp thông với Ngài vừa với dân của Ngài là Giáo Hội. Đoàn dân Chúa khi sống trọn vẹn tình hiệp thông giữa lòng Giáo Hội, sẽ thêm nhiệt thành khi gặp gỡ và đối thoại với mọi người, “như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói trong Tông Huấn “Giáo Hội tại Á Châu” rằng “bất cứ ở đâu sự hiệp thông suy yếu thì chứng từ và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội bị suy giảm” (số 26). Như vậy, sống tình hiệp thông trong Giáo Hội sẽ là điểm xuất phát đầy năng lực cho sứ vụ tông đồ hướng đến một Nước Thiên Chúa không biên giới. Như vậy, hiệp thông sẽ dẫn đến sứ vụ.Nữ:Giờ đây, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh và một cách đặc biệt cho các linh mục:

X/ Lạy Chúa, xin cho các linh mục luôn sống trong Chúa như Chúa sống trong Chúa Cha – để công việc mục vụ của các ngài trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện
Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Lạy Chúa, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu thì những môn đệ của Chúa ở đó - Xin cho các tin hữu trong Năm Thánh này được thấm nhuần đời sống cầu nguyện.

X/ Chúa đã tỏ Danh Chúa Cha cho chúng con – Xin cho chúng con trong Năm Thánh này mang đậm nhiệt tình loan báo Tin Mừng mà “chèo ra chỗ sâu thả lưới” (Lc 5,4)

X. Chúa đến ban ánh sáng chiếu soi mọi người; và làm Thầy dạy đường thánh thiện – xin cho Lời Chúa nên ánh sáng chiếu soi bước chúng con đi.

X/ Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hy sinh mạng sống cho muôn người - xin cho các linh mục trong năm linh mục này sống quên mình mà phục vụ anh chị em và lưu tâm đến người đau khổ khó nghèo.

X/ Còn những ai đang gặp thử thách gian truân - xin cho họ được nâng đỡ nhờ tình thương của Chúa.

10. Cầu nguyện bằng một bài hát thích hợp…

11. Lời cầu nguyện của chủ sự hay người hướng dẫn.

Lạy Chúa Giêsu, trong bài ca thứ tư về người tôi tớ Giavê (Is 53,3-5), ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh về người tôi tớ cả cuộc đời sống cho người khác và vì người khác, sống cho tình yêu và chết cho tình yêu:

“Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”(Is 53,3-5).

Xin Chúa cho chúng con biết chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa và khắc ghi vào lòng lời của Chúa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Trong Năm Thánh này, lời mời gọi sống thánh thiện không làm cho chúng con trốn chạy thế giới, nhưng trái lại, thúc đẩy chúng con sẵn lòng cộng tác với mọi người nhằm xây dựng một thế giới hoàn thiện và tươi đẹp hơn. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau bằng trái tim của Chúa, biết tha thứ cho nhau với tấm lòng của Chúa, biết quan tâm đến nhau với ánh nhìn của Chúa, để chúng con làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người trong Năm Thánh này.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thần để nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin Chúa huấn luyện chúng con mỗi ngày để chúng con biết sống hiệp thông với Ba Ngôi và hiệp thông giữa lòng Giáo Hội Việt Nam Amen.

12. Hát: “Xin Chúa dạy con”

III. KẾT THÚC

Lời nguyện kết thúc của chủ sự hay người hướng dẫn:Lạy Cha, chúng con dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân. Cha đã ban cho nhân loại Con Một Cha là Đấng Cứu Độ Trần gian. Ngài đã trao ban Thịt Máu mình làm lương thực thiêng liêng để chúng con được sống sự sống của Cha. Xin Cha ban cho chúng con một trái tim khao khát, khao khát đến với Con Một Cha để được ở lại trong tình thương của Ngài và luôn thuộc về Ngài. Amen.

------------------------------
Giáo Phận Đà Lạt
Tuần Thánh 2010


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây