HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI

Thứ tư - 27/07/2022 04:54
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO  THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO
THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI

****************

Đôi lời dẫn nhập. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC CHÚA CHA CHUẨN BỊ. 3


Ngày Thứ Hai: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC ĐỨC KITÔ THIẾT LẬP.. 3


Ngày Thứ Ba:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN GIỚI THIỆU.. 4


Ngày Thứ Tư: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH - MẦU NHIỆM HIỆP NHẤT GIỮA THIÊN CHÚA VÀ LOÀI NGƯỜI. 5


Ngày Thứ Năm: 6
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÓ ĐỨC KITÔ LÀ ĐẦU CỦA THÂN THỂ.. 6

Ngày Thứ Sáu:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –  HIỀN THÊ CỦA ĐỨC KITÔ.. 6


Ngày Thứ Bảy: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH - BÍ TÍCH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ.. 7


--------------------------------------------------------
 

Đôi lời dẫn nhập

mừng lễ thánh I-nhã, tổ phụ Dòng Tên
(31/07/2022)


Trong khi, với lòng nhiệt thành với Hội Thánh, Luther đã chọn RA KHỎI Hội Thánh, để sửa sai Hội Thánh,

thì với lòng yêu mến Hội Thánh,
thánh I-nhã đã chọn Ở LẠI trong Hội Thánh, để:

- canh tân Hội Thánh bằng cách canh tân chính mình;
- tu chỉnh Hội Thánh bằng cách tu chỉnh bản thân mình;
- đổi mới Hội Thánh bằng cách đổi mới con người mình.


Sắc Lệnh 2 của Tổng Hội 32 đã định nghĩa Tu Sĩ Dòng Tên là:
TỘI NHÂN được Thiên Chúa yêu thương và kêu gọi...


Chính vì thế, nếu hỏi thánh I-nhã:

1. Tiến trình hiệp hành là tiến trình như thế nào? Chắc hẳn, ngài sẽ trả lời: Tiến trình hiệp hành là một tiến trình hoán cải

2. Trong tiến trình hiệp hành, thì cần phải làm gì trước hết? Chắc hẳn, ngài sẽ trả lời: hoán cải

3. Hội Thánh Hiệp Hành là Hội Thánh như thế nào? Chắc hẳn, ngài sẽ trả lời: Hội Thánh Hiệp Hành là Hội Thánh không ngừng hoán cải để ngày càng trở nên xinh đẹp không tỳ vết, nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu thương và thí mạng vì Hội Thánh.

Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho mọi “Giêsu hữu” trên toàn thế giới luôn biết noi gương thánh I-nhã sống hoán cải mỗi ngày, để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu thương và kêu gọi mình.

Xin cảm ơn!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.

-------------------------------------------
 

LỜI MỞ


Hội Thánh đang tiến tới Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, thiết tưởng, đây cũng là dịp thuận lợi để Hội Thánh nhìn lại nguồn gốc, bản chất và sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hội Thánh trong tiếng Latinh là “Ecclesia” có nghĩa là “một cuộc triệu tập”. Trong Cựu Ước, thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ cuộc tập họp của “Dân được tuyển chọn” trước mặt Thiên Chúa. Khi tự xưng là Hội Thánh, cộng đoàn tín hữu tiên khởi nhìn nhận mình: là thừa kế của cộng đoàn Dân Chúa trong Cựu Ước. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa tập họp Dân của Người từ khắp mặt đất. Trong ngôn ngữ Kitô giáo, thuật ngữ “Hội Thánh” vừa chỉ cộng đoàn phụng vụ, vừa chỉ cộng đoàn địa phương, hay cộng đoàn tín hữu trên toàn thế giới. Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang tiến tới xây dựng cũng vẫn là “một cuộc triệu tập” của Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha chuẩn bị, Chúa Con thiết lập và Chúa Thánh Thần giới thiệu. Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình cho thấy mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa với con người trong Mầu Nhiệm Hội Thánh, có Đức Kitô là Đầu, là Phu Quân và Hội Thánh là Hiền Thê, là Thân Thể của Người. Hội Thánh cũng là “chuồng chiên” và Đức Kitô là cửa dẫn vào duy nhất. Hội Thánh cũng là đàn chiên, tuy được các mục tử trần gian chăn dắt, nhưng đàn chiên ấy luôn được chính Đức Kitô, mục tử nhân lành và thủ lãnh các mục tử, dẫn dắt, nuôi dưỡng, và hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Hội Thánh cũng thường được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô đã tự ví Người như viên đá mà các thợ xây nhà loại bỏ, nhưng đã trở nên viên đá góc tường. Trên nền móng này, các Tông Đồ đã xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh được bền vững nhờ nền móng đó. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì chúng ta luôn biết nhiệt thành dấn thân vào trong sứ vụ của mình để tiến tới xây dựng Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng như lòng Chúa ước mong.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Nhất:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC CHÚA CHA CHUẨN BỊ


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Hội Thánh trong ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi được thực hiện tiệm tiến trong dòng lịch sử cứu độ. Một ý định phát xuất từ tình yêu của Chúa Cha: do sự khôn ngoan và nhân hậu của Người, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng trần gian, và đã quyết định nâng loài người lên: cho tham dự vào đời sống thần linh của Người. Chúa Cha kêu gọi tất cả mọi người tiến tới đời sống thần linh đó trong Con của Người. Người đã quyết định tập họp những người tin vào Đức Kitô thành Hội Thánh. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Gia đình của Thiên Chúa được thiết lập, và từng bước được hình thành qua các giai đoạn của dòng lịch sử nhân loại, theo sự an bài của Chúa Cha. Thật vậy, Hội Thánh đã được hình dung trước: ngay từ lúc khởi đầu trần gian, được chuẩn bị cách kỳ diệu trong dòng lịch sử dân Israel, được thiết lập trong thời đại cuối cùng, bằng việc tuôn đổ Thần Khí, và sẽ được hoàn tất vinh quang trên Quê Trời.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Hội Thánh được tiên báo từ khi tạo dựng trời đất. Cha đã sáng tạo để vũ trụ được hiệp thông vào đời sống thần linh của Cha; sự hiệp thông này được thể hiện bằng cách “triệu tập” loài người trong Đức Giêsu Kitô, Con Cha; và sự “triệu tập” này chính là Hội Thánh chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: sự sa ngã của các thiên thần và tội lỗi của loài người chúng con, cũng là do Cha cho phép xảy ra, như là cơ hội và phương tiện để biểu dương tất cả quyền lực, tất cả tình yêu vô biên Cha muốn ban cho loài người chúng con qua Hội Thánh. Xin cho chúng con biết yêu mến và xây dựng Hội Thánh, bởi vì, Hội Thánh chính là cùng đích, và là khí cụ Cha dùng để cứu độ chúng con. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Hai:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC ĐỨC KITÔ THIẾT LẬP


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Khi thời gian đến hồi viên mãn, Chúa Con phải thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, đó chính là sứ mạng của Người. Đức Giêsu đã khai mở Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Trời, mà Thiên Chúa đã hứa trong Thánh Kinh, từ ngàn xưa. Để thực thi ý Chúa Cha, Đức Kitô khai mạc Nước Trời trên mặt đất. Hội Thánh là triều đại của Đức Kitô hiện diện cách huyền nhiệm. Triều đại này chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô. Ai đón nhận lời của Đức Giêsu là đón nhận Nước Thiên Chúa. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Đức Giêsu đã thiết lập một cộng đoàn có cơ cấu, và cộng đoàn này sẽ tồn tại cho đến lúc Nước Trời được hoàn thành. Người đã tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phêrô làm thủ lãnh. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng như các Tông Đồ và các môn đệ xưa tham dự vào cùng sứ mạng của Đức Kitô, và vào cả số phận của Người.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Mầm mống và khai nguyên của Nước Trời là đoàn chiên bé nhỏ, mà Đức Giêsu đã tập họp quanh Người. Những người đó họp thành gia đình đích thực của Đức Giêsu (x. Mt 12,49). Người đã dạy cho họ: một cách sống mới và một kinh nguyện riêng (x. Mt 5-6). Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Hội Thánh phát sinh chủ yếu từ việc Đức Kitô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng con, qua Bí Tích Thánh Thể và trong Hy Tế Thập Giá. Sự khai nguyên và phát triển của Hội Thánh được biểu thị bằng Máu và Nước tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu. Cũng như Evà được tạo ra từ cạnh sườn của Ađam khi ông ngủ say, thì Hội Thánh cũng đã được sinh ra từ trái tim bị đâm thủng của Đức Giêsu chết trên Thập Giá. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Ba: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN GIỚI THIỆU


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Khi Chúa Con hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian, Chúa Thánh Thần được cử đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần, để thánh hóa Hội Thánh mãi mãi. Bấy giờ, Hội Thánh được công khai giới thiệu cho nhân loại, và Tin Mừng bắt đầu được rao giảng cho muôn dân. Bởi Hội Thánh là cuộc “triệu tập” tất cả mọi người để được hưởng ơn cứu độ, nên Hội Thánh tự bản chất là thừa sai, là sứ mạng, được Đức Kitô cử đến với muôn dân, để làm cho tất cả mọi người trở thành môn đệ của Người. Trong tiến trình hiệp hành, để giúp Hội Thánh thi hành sứ mạng, Chúa Thánh Thần trang bị và điều khiển Hội Thánh bằng nhiều ân huệ phẩm trật và các đặc sủng khác nhau. Vì thế, được trang bị với các hồng ân, Hội Thánh lãnh nhận sứ mạng rao truyền và thiết lập Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa nơi mọi dân tộc. Hội Thánh là mầm mống và khai nguyên của Nước ấy trên trần gian này.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh sẽ được hoàn tất trong vinh quang trên trời. Từ nay đến đó, Hội Thánh vẫn tiến bước trên đường hành hương, bị thế gian bách hại và được Cha an ủi. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Nơi trần thế, Hội Thánh biết mình đang ở chốn lưu đày, xa cách Cha và khao khát ngày Vương Quốc đăng quang trọn vẹn: vào giờ mà Hội Thánh chúng con được kết hợp cùng Vua của mình trong vinh quang. Xin cho chúng con ý thức rằng: Hội Thánh sẽ phải trải qua nhiều thử thách lớn lao, trước khi đạt tới vinh quang viên mãn; và nhờ Hội Thánh, tất cả mọi người trên toàn thế giới cũng được vinh quang, chỉ khi đó, mọi người công chính từ Ađam, cho đến những người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ được quy tụ trong Hội Thánh hoàn vũ bên cạnh Cha. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Tư:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH - MẦU NHIỆM HIỆP NHẤT GIỮA THIÊN CHÚA VÀ LOÀI NGƯỜI


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ Hội Thánh luôn thánh thiện, là một cộng đoàn sống đức tin, cậy, mến như một cơ cấu hữu hình trên trần gian. Qua Hội Thánh, Người loan truyền chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội Thánh đồng thời là: xã hội có tổ chức theo phẩm trật, và là Nhiệm Thể Đức Kitô; Hội Thánh là một tập họp hữu hình, và là một cộng đoàn thiêng liêng; Hội Thánh dưới đất, và Hội Thánh được trang bị những ân sủng trên trời. Những chiều kích này cấu thành một thực thể phức tạp, duy nhất, được tạo nên do hai yếu tố nhân loại và thần linh kết thành. Hội Thánh có đặc tính vừa nhân loại, vừa thần linh; vừa hữu hình, vừa vô hình; vừa nhiệt tình hoạt động, vừa chiêm niệm; vừa hiện diện trên trần gian, nhưng đồng thời cũng là lữ khách. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy rõ: Trong Hội Thánh, yếu tố nhân loại phải quy hướng và lệ thuộc vào yếu tố thần linh; những thực tại hữu hình quy hướng về những thực tại vô hình; hoạt động hướng về chiêm niệm; và những gì hiện tại phải hướng về thành đô tương lai, nơi chúng ta đang tìm kiếm.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Mục đích của Hội Thánh là giúp cho mọi người được hiệp thông với Cha trong đức ái. Mục đích ấy chi phối tất cả những gì là phương tiện mang tính bí tích, gắn liền với thế giới đang qua đi. Sự thánh thiện của Hội Thánh tùy thuộc vào “mầu nhiệm cao cả”, là mầu nhiệm Hội Thánh đón nhận và đáp lại tình yêu của Đức Kitô. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Chính trong Hội Thánh, Đức Kitô hoàn tất ý định của Cha: thâu tóm mọi sự trong Người. Sự kết hiệp của Đức Kitô với Hội Thánh-Hiền Thê là một “mầu nhiệm cao cả”. Vì được kết hiệp với Đức Kitô như Phu Quân của mình, Hội Thánh chúng con cũng trở thành một mầu nhiệm, với niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Năm:

HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÓ ĐỨC KITÔ LÀ ĐẦU CỦA THÂN THỂ


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành cần có sự hiệp nhất trong Thân Thể, nhưng điều đó không làm mất tính đa dạng của các chi thể: Trong việc xây dựng Thân Thể của Đức Kitô, cần có nhiều chi thể với những sứ vụ khác nhau. Chỉ có một Chúa Thánh Thần ban những ân sủng khác nhau, để làm ích cho Hội Thánh theo sự sung mãn của Người và tùy theo nhu cầu của các sứ vụ. Sự hiệp nhất của Nhiệm Thể làm phát sinh và thúc đẩy lòng bác ái giữa các tín hữu: Nếu một chi thể nào đau, thì tất cả các chi thể khác đều bị đau; và nếu một chi thể nào được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác cùng chung vui. Quả thế, được dìm vào nước Thánh Tẩy để nên một với Đức Kitô, tất cả chúng ta được mặc lấy Đức Kitô, trở nên một nhờ được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Đức Kitô là Đầu của Thân Thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh. Người là nguyên lý của công trình sáng tạo và cứu chuộc. Trong mọi sự, Người đứng hàng đầu, nhất là trong Hội Thánh, nhờ Hội Thánh Người mở rộng vương triều của Người trên mọi sự.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Đức Kitô đã kết hiệp chúng con vào cuộc Vượt Qua của Người: Mọi chi thể phải trở nên giống Đức Kitô cho đến khi Đức Kitô được hình thành nơi chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin chúng con được tháp nhập vào mầu nhiệm sự sống của Người, như các chi thể kết hiệp với đầu; và được thông hiệp với những đau khổ của Người, để chúng con được cùng Người vinh hiển. Trong tiến trình hiệp hành, xin chúng con biết vui mừng và cảm tạ Cha, vì trong Hội Thánh, chúng con không những trở thành Kitô hữu, mà còn phải trở thành chính Đức Kitô, bởi vì, Cha đã ban ơn trọng đại này cho chúng con khi cho Đức Kitô làm Đầu của Hội Thánh chúng con. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –  HIỀN THÊ CỦA ĐỨC KITÔ


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Sự hiệp nhất giữa Đức Kitô và Hội Thánh, giữa Đầu và các chi thể của Thân Thể, cũng bao trùm có sự phân biệt giữa hai bên trong một tương quan cá vị. Chiều kích này thường được diễn tả qua hình ảnh Phu Quân và Hiền Thê. Thánh Phaolô giới thiệu Hội Thánh và mỗi tín hữu, chi thể của Thân Thể, như Hiền Thê được đính hôn với Đức Kitô để nên cùng một Tinh Thần với Người. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Hội Thánh là Hiền Thê không tì vết của Chiên Con tinh tuyền, Hiền Thê mà Đức Kitô yêu mến và hiến mạng sống để thánh hoá. Đức Kitô liên kết với Hội Thánh bằng một giao ước vĩnh cửu, và không ngừng chăm sóc Hội Thánh như chính Thân Thể mình. Đây là Đức Kitô toàn diện, Đầu và thân thể, “nhiều” thành “một”. Cả hai sẽ thành một xương một thịt, mầu nhiệm này thật là cao cả: thật sự thì có hai người khác nhau, nhưng cả hai đã nên một khi thành vợ thành chồng. Với tư cách là Đầu, Người tự xưng là Phu quân; với tư cách là Thân Thể, Người tự xưng là Hiền thê.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Ngay từ đầu, Đức Giêsu đã cho chúng con dự phần vào đời sống của Người. Người mặc khải cho chúng con mầu nhiệm Nước Trời và cho chúng con tham gia vào sứ mạng, chia sẻ niềm vui và khổ đau cùng với Người, qua lời mời gọi chúng con ở lại trong Người, như ngành nho gắn liền với cây nho. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Đức Giêsu đã loan báo một sự hiệp thông thật sự, và mầu nhiệm giữa thân thể Người và thân thể chúng con: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở lại với Ta, và Ta ở với người ấy; và cuối cùng, khi lên trời, Đức Kitô đã ban Thánh Thần cho Hội Thánh, để tạo lập Hội Thánh thành Thân Thể Mầu Nhiệm của Người. Amen.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Bảy:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH - BÍ TÍCH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ


Suy niệm: Tiếng La tinh dùng hai từ Mysterium (mầu nhiệm) và Sacramemtum (bí tích) để dịch từ Mysterion của Hy lạp. Về sau, người ta phân biệt thuật ngữ Sacramentum (bí tích) để diễn tả dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ; còn thuật ngữ Mysterium (mầu nhiệm) diễn tả ơn cứu độ ẩn giấu dưới dấu chỉ hữu hình đó. Theo nghĩa này, chính Đức Kitô là mầu nhiệm cứu độ: mầu nhiệm Thiên Chúa không có gì khác hơn là chính Đức Kitô. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Bảy Bí Tích là dấu chỉ và khí cụ mà Chúa Thánh Thần dùng để ban đầy tràn ân sủng của Đức Kitô là Đầu, cho Hội Thánh là Thân Thể. Hội Thánh chứa đựng và thông ban ân sủng vô hình mà Hội Thánh là dấu chỉ. Chính trong nghĩa loại suy này mà Hội Thánh được gọi là “Bí Tích”. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì chúng ta luôn nhớ rằng: Đức Kitô dùng Hội Thánh như khí cụ để cứu chuộc mọi người, như là “bí tích phổ quát của ơn cứu độ”, nhờ đó Đức Kitô bày tỏ và thực hiện mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương loài người qua Hội Thánh: quy tụ tất cả loài người họp thành một Dân duy nhất, trong Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, và xây dựng thành một đền thờ duy nhất của Thánh Thần.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Trong Đức Kitô, Hội Thánh là Bí Tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp mật thiết giữa chúng con với Cha, và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Mục đích đầu tiên của Hội Thánh là trở thành Bí Tích của sự kết hiệp mật thiết giữa loài người chúng con với Cha. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Vì sự hiệp thông giữa chúng con với nhau bắt nguồn từ sự kết hiệp với Cha, nên Hội Thánh cũng là Bí Tích hiệp nhất của nhân loại. Trong Hội Thánh, sự hiệp nhất đó đã bắt đầu, vì Hội Thánh quy tụ những người thuộc mọi nước, mọi dân để vươn tới sự hiệp nhất trọn vẹn trong Đức Kitô, Con Cha. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)
-----------------------------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây