HIỆP HÀNH - CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ

Thứ ba - 19/07/2022 05:29
HIỆP HÀNH - CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG  MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
HIỆP HÀNH - CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
HIỆP HÀNH - CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG
MẦU NHIỆM THẬP GIÁ

-----------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất: 
THIÊN CHÚA ĐI BƯỚC TRƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 2


Ngày Thứ Hai: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU LÀM CỦA LỄ DÂNG HIẾN CHÚA CHA.. 3


Ngày Thứ Ba: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU LÀM CHIÊN CON XÓA TỘI TRẦN GIAN.. 4


Ngày Thứ Tư: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU HIẾN MÌNH TRONG BỮA TIỆC LY.. 5


Ngày Thứ Năm: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU CHỊU CHẾT LÀM HY LỄ CHUNG CUỘC.. 6


Ngày Thứ Sáu: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU HOÀN TẤT HY LỄ TRÊN THẬP GIÁ.. 7


Ngày Thứ Bảy: 
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐỨNG BÊN THÁNH GIÁ CÙNG MẸ - STABAT MATER.. 7


-------------------------------------------
 
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
- Suy niệm theo ngày…

- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

- Lời Nguyện Kết theo ngày…

------------------------------------------
 
 

LỜI MỞ


Tiến trình hiệp hành phải minh định rằng: Mọi tội nhân đều là thủ phạm gây ra Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu. Qua Huấn Quyền và chứng từ của các thánh, Hội Thánh đã xác quyết rằng: chính những ai phạm tội đều là những thủ phạm, và là những dụng cụ được dùng để thực hiện những cực hình mà Đức Giêsu phải chịu. Vì tội lỗi của chúng ta, xúc phạm đến chính Đức Kitô, nên Hội Thánh không ngần ngại quy cho các Kitô hữu trách nhiệm nặng nề nhất, về cực hình mà Đức Giêsu phải chịu, trách nhiệm mà các Kitô hữu thường hay trút đổ trên đầu những người Dothái. Chắc chắn rằng, những ai sa đi ngã lại trong tội lỗi, đều là những người đã phạm tội đóng đinh Đức Giêsu, bởi vì, chính tội ác của chúng ta đã làm cho Đức Giêsu phải chịu khổ hình thập giá. Thật vậy, bất cứ ai còn chìm đắm trong tội lỗi, thì đã “tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa, và đã công khai sĩ nhục Người” (Hr 6,6). Tiến trình hiệp hành phải cho thấy rằng: tội lỗi mà chúng ta thường cố tình tái phạm, thì nặng nề hơn tội của những người Dothái đã đóng đinh Chúa, bởi vì, theo thánh Phaolô: “nếu họ đã được biết Vua vinh hiển, thì họ đã chẳng đóng đinh Người vào thập giá” (1Cr 2,8). Trái lại, chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta biết Người, nên khi chúng ta chối bỏ Người bằng những hành vi tội lỗi, thì khi đó, chúng ta đã tra tay giết Người. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy rõ: Không phải quỷ dữ đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, nhưng là: chính chúng ta cùng với chúng đã đóng đinh Người vào thập giá, và chúng ta còn đang đóng đinh Người những lần khác nữa, khi chúng ta cố tình đắm chìm trong các thói xấu và những tội lỗi “thâm căn cố đế” của mình. Ước gì tiến trình hiệp hành là một tiến trình hoán cải, giúp chúng ta nhận ra đâu là kẻ thù đích thực, mà chúng ta cần phải diệt trừ, để chúng ta biết đóng đinh tính xác thịt mình vào Thánh Giá Chúa, hầu chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Người.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Nhất:
THIÊN CHÚA ĐI BƯỚC TRƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa. Thật vậy, khi trao nộp Con của Người vì tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa đã cho thấy ý định yêu thương của Người đi trước mọi công trạng của chúng ta: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã cử Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,10). Tình yêu này không loại trừ một ai. Đức Giêsu nhắc lại điều đó để kết luận dụ ngôn về con chiên lạc: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Người quả quyết rằng: Người hiến dâng mạng sống, để làm giá chuộc muôn người (Mt 20,28). Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải nối gót các Tông Đồ xưa, xác quyết rằng: Đức Kitô đã chết cho hết thảy mọi người. Trước kia, hiện nay, cũng như sau này, không có một ai, mà Đức Kitô đã không chịu chết cho họ.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Cái chết đau thương của Chúa không phải là do ngẫu nhiên, nhưng là do ý định nhiệm mầu của Chúa Cha. Khi nói Chúa “bị nộp” theo ý định của Chúa Cha, điều đó không có nghĩa là những kẻ đã “nộp Chúa” chỉ thụ động đóng vai, trong kịch bản do Chúa Cha đã viết trước. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhớ rằng: Khi tiền định một điều gì đó trong kế hoạch vĩnh cửu của Người, thì Chúa Cha cũng tiền định tùy theo quyền tự do đáp lại ân sủng của mỗi người. Chúa Cha cho phép xảy ra những hành vi do sự mù quáng của Hêrôđê, Philatô, cùng dân chúng để thực hiện ý định cứu độ của Người: là giải thoát chúng con khỏi nô lệ tội lỗi, nhờ cái chết đau thương của Chúa trên Thập Tự Giá. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra được tình yêu cứu chuộc luôn đi bước trước của Chúa. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Hai:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU LÀM CỦA LỄ DÂNG HIẾN CHÚA CHA


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải trở nên hy lễ dâng hiến Chúa Cha trong vâng phục như Đức Giêsu, Đấng từ trời xuống, không phải để làm theo ý mình, nhưng, để làm theo ý Đấng đã sai mình. Trong tiến trình hiệp hành, khi thi hành sứ mạng của mình, Hội Thánh phải ghi nhớ trong tâm trí mình lời nguyện của Đức Kitô: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Hr 10,7). Ý của Chúa Cha là: chúng ta được thánh hóa, nhờ Đức Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ (Hr 10,10). Lễ hy sinh của Đức Giêsu đền bù tội lỗi cho cả nhân loại là cách diễn tả sự thông hiệp tình yêu với Chúa Cha: Sở dĩ Chúa Cha yêu mến Chúa Con, chính vì Chúa Con hy sinh mạng sống mình (x. Ga 10,17); Chúa Con yêu mến Chúa Cha, và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Chúa Con (Ga 14,31). Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu: sống chết cho ý định yêu thương cứu chuộc của Chúa Cha, để chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lương thực là thánh ý Chúa Cha, và cùng với Đức Giêsu, chúng ta cũng nhấp cạn chén đắng mà Chúa Cha trao phó.
 
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Vì chúng con, Chúa Cha đã coi Chúa như hiện thân của tội lỗi, để chúng con được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhớ rằng: Chúa được cử đến trong thân phận loài người sa ngã và phải chết, Chúa đã bị coi như hiện thân của tội lỗi, để trong Chúa, chúng con được trở nên công chính trước mặt Chúa Cha. Vì đã muốn liên kết Chúa với chúng con là những kẻ tội lỗi, nên Chúa Cha đã chẳng dung tha, nhưng đã trao nộp Chúa vì hết thảy chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con được nên giống Chúa, để trở nên của lễ dâng hiến Chúa Cha. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Ba:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU LÀM CHIÊN CON XÓA TỘI TRẦN GIAN


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải là một tiến trình nên giống Đức Kitô trở thành Chiên Con gánh lấy tội trần gian. Thật vậy, sau khi chấp nhận làm phép rửa cho Đức Giêsu, giữa những kẻ tội lỗi, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Người: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian (Ga 1,29.36). Như vậy, Gioan Tẩy Giả cho thấy rằng: Đức Giêsu là Người Tôi Tớ đau khổ, câm nín, chịu bị dẫn đi đến lò sát sinh và gánh tội lỗi muôn dân (Is 53,12). Đồng thời, Gioan Tẩy Giả cũng cho thấy Đức Giêsu là Chiên Vượt Qua, biểu tượng cho việc Israel được cứu chuộc trong cuộc Vượt Qua lần đầu (Xh 12,3-14). Toàn bộ cuộc đời của Đức Kitô diễn tả sứ mạng của Người là xóa bỏ tội trần gian. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng ý thức rằng mình là “tôi tớ của các tôi tớ” khi thi hành sứ vụ của mình, để chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã sai chúng ta, Đấng đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45).

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Khi sống chết cho tình yêu cứu chuộc của Chúa Cha, Chúa đã dành cho chúng con trọn cả con tim nhân loại của Chúa để yêu thương chúng con đến cùng, bằng cách hy sinh mạng sống mình cho chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Trong đau khổ và cái chết, nhân tính của Chúa, đã trở thành dụng cụ tự do và hoàn hảo, cho tình yêu Chúa Cha: luôn ước muốn cứu chuộc loài người chúng con. Quả thật, Chúa đã tự do chấp nhận chịu nạn và chịu chết vì yêu mến Chúa Cha và yêu thương loài người, mà Chúa Cha muốn cứu độ, xin cho tiến trình hiệp hành của chúng con cũng là một tiến trình đi vào cuộc hiến tế của Chúa, để sinh ơn cứu độ cho chúng con và cho tất cả mọi người. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Tư:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU HIẾN MÌNH TRONG BỮA TIỆC LY


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình cùng với Đức Giêsu hiến mình trong Bữa Tiệc Ly, như xưa, vào đêm bị nộp, Đức Giêsu đã diễn tả tình yêu tột đỉnh của mình qua việc tự hiến bản thân Người trong Bữa Tiệc Cuối Cùng với các Tông Đồ. Hôm trước ngày chịu nạn, Đức Giêsu đã biến Bữa Tiệc Ly với các Tông Đồ thành lễ tưởng niệm việc Người tự nguyện hiến dâng cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại: “Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em”, “Đây là Máu Thầy, Máu để lập Giao Ước sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội”. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu thiết lập sẽ là lễ tưởng niệm hy tế của Người. Người hội nhập các Tông Đồ vào lễ hiến dâng của Người và yêu cầu các ông lưu truyền hy lễ này mãi mãi. Như thế, Đức Giêsu đặt các Tông Đồ làm tư tế Giao Ước Mới: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật” (Ga 17,19). Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng biết dâng hiến chính mình cho sứ vụ, để được tháp nhập vào chính sứ vụ của các Tông Đồ, và nên một với hy tế của Đức Kitô.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chén Giao Ước Mới mà Chúa đã dâng trong Bữa Tiệc Ly, thì Chúa đã lãnh nhận từ tay Chúa Cha, trong cơn hấp hối, tại Vườn Cây Dầu, khi Chúa vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết: Chúa đã trải qua nỗi khiếp sợ, mà nhân tính của Chúa cảm nghiệm trước cái chết, đến độ Chúa xin cất khỏi chén đắng. Nhân tính của Chúa cũng như của chúng con, nhưng hoàn toàn không có tội, nhất là, nhân tính đó đã được Ngôi Vị Thiên Chúa đảm nhận. Chúa đã dùng ý chí nhân loại để chấp nhận thánh ý Chúa Cha, và đã đón nhận cái chết để cứu độ chúng con, thì trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con cũng biết cùng với Chúa nhấp cạn chén đắng Chúa Cha trao. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Năm:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU CHỊU CHẾT LÀM HY LỄ CHUNG CUỘC


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải là một tiến trình cùng đi chịu chết với Đức Giêsu để trở nên hy lễ duy nhất và chung cuộc của Người. Thật vậy, Đức Giêsu chịu chết là hy tế Vượt Qua, hoàn tất việc cứu độ chung cuộc loài người vì Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Đồng thời, Đức Giêsu chịu chết cũng là hy tế của Giao Ước Mới cho chúng ta được hiệp thông lại với Chúa Cha, bằng cách giao hòa chúng ta với Chúa Cha nhờ máu Đức Kitô đã đổ ra, cho muôn người được tha tội. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Hy tế của Đức Kitô là duy nhất, hoàn tất và vượt trên mọi hy tế (x. Hr 10,10). Trước hết, hy tế này là một hồng ân của chính Chúa Cha: Chúa Cha phó nộp Con Mình để giao hòa chúng ta với Người (x. 1 Ga 4,10). Kế đến, đây cũng là việc Chúa Con làm người, với ý chí tự do và vì mến yêu, hiến dâng mạng sống mình cho Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, để đền bù sự bất tuân của chúng ta. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết cùng chịu chết với Đức Kitô để được nên một với Người trong hy lễ cứu độ trần gian.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúa đã thay thế sự bất tuân của chúng con bằng sự vâng phục của Chúa: Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời, mà muôn người bị liệt vào hàng tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời, muôn người cũng sẽ được kể là công chính. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Nhờ vâng phục cho đến chết, Chúa đã đảm nhận hoàn toàn vai trò Người Tôi Tớ đau khổ, hiến mạng sống mình làm Của Lễ Đền Tội muôn dân. Chúa gánh lấy tội lỗi của chúng con, để làm cho chúng con nên công chính. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết cùng chịu chết với Chúa, để được nên một với Chúa trong hy tế: đền bù tội lỗi chúng con. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Sáu:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÙNG ĐỨC GIÊSU HOÀN TẤT HY LỄ TRÊN THẬP GIÁ


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải được hoàn tất nơi Thập Giá, bởi vì, Đức Giêsu đã yêu thương Hội Thánh đến cùng: đến giọt nước, giọt máu cuối cùng. Bởi vì tình yêu đến tận cùng Thập Giá, cho nên, hy tế của Đức Giêsu có giá trị cứu chuộc và đền bù; xá tội và phạt tạ. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Không người nào có thể gánh hết tội lỗi mọi người và hiến mình làm hy lễ cho mọi người. Vì là Con Thiên Chúa, Đức Kitô vừa vượt trổi, vừa đồng thời bao gồm hết tất cả mọi người. Đức Kitô là đầu toàn thể nhân loại, nên Người mới có thể dâng hy tế cứu chuộc mọi người. Hy lễ duy nhất của Đức Kitô là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu (x. Hr 5,9). Nhờ Cuộc Khổ Nạn trên Thập Giá, Đức Kitô công chính hóa chúng ta. Khi tôn kính Thánh Giá, Hội Thánh ca ngợi: “Ôi Thánh Giá, nguồn cậy trông duy nhất của chúng con!” Ước gì tiến trình hiệp hành của chúng ta luôn biết quy hướng về Thập Giá, kín múc từ Thập Giá sự khôn ngoan, mà thế gian cho là điên dại.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúa đã cho chúng ta tham dự vào hy tế của Chúa. Thánh Giá là hy tế duy nhất của Chúa. Chúa là Đấng trung gian duy nhất giữa Chúa Cha và chúng con, xin cho chúng con được thông phần vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhớ rằng: Chúa đã mời gọi chúng con vác thập giá mình mà theo Chúa, vì Chúa đã chịu đau khổ vì chúng con, đã để lại một gương mẫu cho chúng con dõi bước theo. Trong tiến trình hiệp hành, Chúa muốn cho chúng con được thông phần vào hy tế cứu độ của Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Thân Mẫu của Chúa, Đấng đã thông phần vào mầu nhiệm đau thương cứu độ của Chúa, mật thiết hơn ai hết. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Bảy:
HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ĐỨNG BÊN THÁNH GIÁ CÙNG MẸ - STABAT MATER


Suy niệm: Điểm hẹn cuối cùng của tiến trình hiệp hành, nhất định phải là dưới chân Thánh Giá, nơi có Mẹ Đứng Đó - Stabat Mater. Trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi thương đau. Cho đến ngày hôm nay, Mẹ vẫn còn tiếp tục phải chịu bao đau khổ khi chứng kiến biết bao ích kỷ, hận thù, chia rẽ, chiến tranh giữa đoàn con cái của mình. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Nỗi thống khổ lớn nhất của Mẹ, chính là việc trầm luân của biết bao linh hồn đang sống trong tội lỗi và sẽ sa xuống hoả ngục. Lời tiên tri của cụ già Simêon khi xưa vẫn rất hiện thực, vì con tim của Mẹ vẫn không ngừng bị bao lưỡi đòng đâm thấu, và những người đâm thấu tâm hồn Mẹ lại chính là những đứa con, mà Mẹ đã một lần sinh ra trong ân sủng. Khi Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thân Mẫu đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Mẹ đã hiên ngang đứng vững gần bên Thập Giá. Diễm phúc thay, Đấng không phải chết, mà vẫn được lãnh cành thiên tuế tử đạo!

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Hội Thánh muốn chúng con sùng kính Mẹ Đồng Thụ Nạn với Chúa, để chúng con noi gương Mẹ, mà kết hợp cuộc đời đau khổ của chúng con với Cuộc Tử Nạn của Chúa, ngõ hầu mai sau, chúng con cùng được hưởng phúc trường sinh vinh hiển với Chúa như Mẹ. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Khi ngắm nhìn sự đau thương của Chúa và của Mẹ, chúng con không được đồng hoá sự vâng phục của Chúa và Mẹ với tính thụ động, hay thuyết định mệnh, nhưng trái lại, xin cho chúng con luôn biết bắt chước Mẹ: vững tiến trong cuộc lữ hành đức tin, và trung thành hợp nhất với Chúa, cho tới khi đứng dưới chân thập giá, theo đúng chương trình cứu độ của Chúa Cha. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)


-------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây