HIỆP HÀNH – 7 NGÀY CÙNG HỘI THÁNH BẰNG CÁCH CẦU NGUYỆN

Thứ sáu - 22/07/2022 02:15
HIỆP HÀNH – 7 NGÀY CÙNG HỘI THÁNH BẰNG CÁCH CẦU NGUYỆN
HIỆP HÀNH – 7 NGÀY CÙNG HỘI THÁNH BẰNG CÁCH CẦU NGUYỆN
HIỆP HÀNH – 7 NGÀY CÙNG HỘI THÁNH BẰNG CÁCH
CẦU NGUYỆN

------------------------------------------------

LỜI MỞ.. 1

Ngày Thứ Nhất: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
-  NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU CẦU NGUYỆN.. 2


Ngày Thứ Hai: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
HỌC CẦU NGUYỆN TỪ ĐỨC GIÊSU.. 3


Ngày Thứ Ba: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC GIÊSU.. 3


Ngày Thứ Tư: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG KHIÊM CUNG.. 4

Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG TIN TƯỞNG.. 5


Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG KIÊN TRÌ LIÊN LỈ. 6


Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI MẸ HỘI THÁNH.. 6


-----------------------------------------------

 

LỜI MỞ


Tiến trình hiệp hành phải được diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, bởi vì, cầu nguyện là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, cả hai cùng đang khát: Thiên Chúa khát mong ơn cứu độ cho chúng ta, và chúng ta khao khát được hưởng ơn cứu độ của Người. Như bên bờ giếng Giacóp với người phụ nữ Samaria, Đức Giêsu luôn đi bước trước đến với chúng ta: “xin cho tôi chút nước uống”. Đức Giêsu “khát”, lời xin nước của Người phát xuất từ nỗi khát khao sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong tiến trình hiệp hành, nếu chúng ta nhận ra ơn huệ Chúa ban, hẳn chúng ta đã xin và Người ban cho chúng ta nước hằng sống. Hóa ra, lời cầu nguyện của chúng ta lại chính là câu trả lời: đáp lại tiếng than trách của Thiên Chúa hằng sống “chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn” (Gr 2,13). Khi cầu nguyện, chúng ta sống tương quan giao ước với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Vì thế, cầu nguyện là hoạt động vừa của Thiên Chúa vừa của chúng ta, phát xuất từ Chúa Thánh Thần và từ nơi chúng ta. Tiến trình hiệp hành phải diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, nghĩa là, chúng ta phải luôn hiện diện trước Tôn Nhan Thiên Chúa và hiệp thông với Người. Sự hiệp thông này lúc nào cũng có thể được thực hiện, vì chính nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được nên một với Đức Kitô. Lời cầu nguyện của chúng ta mang chiều kích Kitô tính khi được hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Kitô và được triển khai trong Hội Thánh là Thân Thể Người. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết cầu nguyện với Cha trên trời bằng cả trái tim, bởi vì, trái tim là trung tâm hiện hữu của chúng ta, là nơi thầm kín của riêng chúng ta, chỉ có Thánh Thần Thiên Chúa mới có thể thăm dò và thấu suốt được. Trái tim là nơi chúng ta chân thật với mình nhất, là nơi chúng ta gặp gỡ để sống các mối tương giao, và là nơi chúng ta sống giao ước với Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng luôn khát khao ơn cứu độ cho chúng ta và mong chờ chúng ta đáp lời Người.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Nhất: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH -
NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU CẦU NGUYỆN


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình cầu nguyện theo gương của Đức Giêsu. Khi làm người, Đức Giêsu đã học cầu nguyện theo tâm tình của nhân loại: Người đã học từ nơi Đức Maria, là người hằng ghi nhớ và luôn suy niệm trong lòng. Người đã học từ nơi những lời kinh và những cách thức cầu nguyện của dân tộc, tại hội đường Nazareth và tại Đền Thờ. Trước các biến cố cứu độ, mà Chúa Cha trao phó cho Người, Đức Giêsu đã khiêm tốn cầu nguyện và tin tưởng hòa hợp ý chí nhân loại của mình, với thánh ý yêu thương của Chúa Cha. Đức Giêsu cầu nguyện trước những thời điểm quyết định của sứ vụ: trước khi Chúa Cha làm chứng về Người lúc Người chịu Phép Rửa và Hiển Dung; trước khi Người đi vào Cuộc Khổ Nạn. Cũng vậy, Đức Giêsu cầu nguyện trước những thời điểm quyết định đối với sứ vụ của các Tông Đồ: trước khi chọn và gọi nhóm Mười Hai; trước khi Phêrô tuyên xưng Người là Đấng Messia... Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết chiêm ngắm mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu, để học cầu nguyện với Người. Chính khi chiêm ngưỡng và lắng nghe Đức Giêsu, chúng ta học biết cách cầu nguyện cùng Chúa Cha cho Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng.

 Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Đức Giêsu thường vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Vì đã làm người, nên Đức Giêsu mang lấy mọi người chúng con trong lời cầu nguyện của Người, và qua việc cầu nguyện, Đức Giêsu đã dâng tất cả nhân loại chúng con lên Cha, khi Người tự dâng hiến chính mình. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Những lời nói và việc làm của Đức Giêsu là hoa trái từ những gì Người cầu nguyện trong thầm kín một mình với Cha, xin cho tất cả những gì chúng con thực hiện trong tiến trình hiệp hành, cũng chính là những gì chúng con thu lượm được từ những giây phút thầm lặng bên Cha, trong cầu nguyện. Amen.

 -------------------------------

 

Ngày Thứ Hai: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
HỌC CẦU NGUYỆN TỪ ĐỨC GIÊSU


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải chăm chú ngắm nhìn Đức Giêsu cầu nguyện, bởi vì, Người chính là bậc Thầy dạy chúng ta cầu nguyện. Cách Đức Giêsu cầu nguyện với Cha bằng tin cậy mến là mẫu mực cho chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải ghi khắc một lời dạy rất rõ ràng của Đức Giêsu về cầu nguyện, đó là Kinh Lạy Cha. Khi dạy về cầu nguyện, Đức Giêsu đã dùng biệt tài sư phạm độc đáo của mình: Người bắt đầu từ tình trạng hiện tại của chúng ta, để từng bước dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha. Khi nói với đám đông dân chúng đang theo Người, Người bắt đầu từ những gì họ đã biết về cầu nguyện theo Cựu Ước, rồi mở ra cho họ thấy nét mới mẻ của Nước Trời đang đến. Kế đó, Người mặc khải cho họ nét mới này qua các dụ ngôn. Sau cùng, đối với các môn đệ là những người sẽ phải dạy cầu nguyện trong Hội Thánh, Người nói rõ về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, các mục tử của Hội Thánh cũng trở nên những bậc thầy dạy cầu nguyện cho Dân Chúa, để tiến trình hiệp hành được tiến triển trong niềm tín thác: “Tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi” (Mc 11,24).

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Đức Giêsu đã dạy chúng con cách cầu nguyện là: nhân danh Người mà cầu xin. Tin vào Đức Giêsu, chúng con sẽ nhận biết Cha, vì Đức Giêsu là Thầy dạy, là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Trong Giao Ước Mới, những lời khẩn cầu của chúng con chắc chắn sẽ được Cha nhận lời vì dựa trên lời cầu khẩn của Đức Giêsu. Xin cho chúng con luôn biết “tìm kiếm” và “gõ cửa” nơi Đức Giêsu, vì chính Người là “cửa” và là “đường” dẫn chúng con đến với Cha, ngoài Người ra không có “cửa”, hay “đường” nào khác. Amen.

 -------------------------------

 

Ngày Thứ Ba: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC GIÊSU


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải noi gương Đức Giêsu cầu nguyện, chúng ta phải cùng với Đức Giêsu cầu nguyện, và chúng ta phải kêu cầu Đức Giêsu, với tư cách là Thiên Chúa đón nhận những lời nguyện xin của chúng ta. Thật vậy, trong khi thi hành sứ vụ ở trần gian, Đức Giêsu đã thương nhận lời cầu xin đầy tin tưởng của tất cả những ai cầu khẩn Người, tiêu biểu như: người phong hủi (x. Mc 1,40-41), người mù (x. Mt 9,27), ông Giairô (x. Mc 5,36), người phụ nữ Canaan (x. Mc 7,29), và cuối cùng người trộm lành trên thập giá (x. Lc 23,39-43). Dù chữa bệnh hay tha tội, Đức Giêsu luôn đáp lời kêu cầu của những ai tin tưởng khấn xin Người: “Cứ về bình an, lòng tin anh đã cứu chữa anh”.  Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết: lấy hết lòng tin tưởng mà kêu cầu Đức Giêsu như thánh Autinh đã xác tín: “Đức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là Đầu; Đức Giêsu được chúng ta kêu cầu với tư cách là Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải nhận biết tiếng của chúng ta trong Người và tiếng của Người trong chúng ta.”

 Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con xác tín rằng: Đức Giêsu, Đấng đã tự hạ mang thân phận tôi đòi, chính là Đức Chúa, Chúa Tể muôn loài. Vị Thượng Tế chuyển cầu cho chúng con, cũng là Đấng cầu nguyện trong chúng con, và là Thiên Chúa nhận lời chúng con cầu xin. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Đức Giêsu đã mặc khải và dạy cho chúng con: Ai nhận biết Chúa Cha, thì cũng nhận biết Chúa Con; Ai nhận biết Chúa Con, thì cũng nhận biết Chúa Cha. Sự nhận biết này chính là điều mà Cha muốn chúng con cầu xin để được Cha nhận lời, bởi vì, những lời cầu nguyện của chúng con phải đi đến chỗ nhận biết Cha, là Cha nhân lành luôn khao khát ơn cứu độ cho chúng con. Amen.

 -------------------------------

 

Ngày Thứ Tư: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG KHIÊM CUNG


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, khi cầu nguyện, chúng ta thường rất dễ chia trí, rất khó tập trung vào Chúa. Ý thức được sự yếu hèn của mình, chúng ta sẽ khiêm tốn hơn trước mặt Chúa. Lòng khiêm tốn này nhắc nhở chúng ta: phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và dâng tâm hồn mình để xin Chúa thanh tẩy. Khi chia trí là lúc chúng ta phải chiến đấu: chọn lựa phục vụ ông chủ nào (Mt 6,21-24). Trong tiến trình hiệp hành, khi cầu nguyện, chúng ta cũng thường bị khô khan. Tình trạng khô khan xảy đến khi chúng ta cảm thấy xa cách Chúa, không còn hứng thú với những tâm tình thiêng liêng. Đây là lúc chúng ta phải khiêm nhường lấy đức tin mà gắn bó với Đức Kitô trong cơn hấp hối và trong mồ tối, bởi vì, hạt lúa phải chết đi mới sinh nhiều bông hạt. Nếu tình trạng khô khan là do đức tin của chúng ta thiếu nền tảng vững chắc, hay do tâm hồn chúng ta là đá sỏi, khiến Lời Chúa không thể sinh kết quả, thì chúng ta phải khiêm nhường để hoán cải nội tâm mình.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Có khi chúng con chạy đến với Cha như hy vọng cuối cùng của chúng con, nhưng chúng con vẫn chưa thực sự tin vào Cha. Có khi chúng con kêu xin Cha cứu giúp, nhưng lòng chúng con vẫn đầy tự cao. Thái độ thiếu lòng tin cho thấy chúng con chưa thực sự khiêm tốn, chưa thật sự tin: Không có Cha, chúng con không thể làm gì được. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Tính tự cao còn dẫn chúng con đến một cám dỗ khác là sự nguội lạnh. Đây là một hình thức suy nhược do thiếu khổ chế, chểnh mảng canh thức, lơ là đời sống nội tâm, xin cho chúng con nhớ rằng: Thất vọng, đau khổ là mặt trái của lòng tự cao, còn khi chúng con khiêm tốn nhìn nhận sự khốn cùng của mình, chúng con sẽ càng thêm lòng trông cậy và càng thêm lòng kiên trì nhẫn nại khi cầu nguyện. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG TIN TƯỞNG


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, lòng tin tưởng của chúng ta sẽ bị thử thách và được chứng thực khi gặp gian truân. Có người thôi không cầu nguyện nữa, vì nghĩ rằng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin. Khi xin gì, chúng ta đòi phải được ngay, chúng ta nghĩ Thiên Chúa là phương tiện để chúng ta sử dụng, chứ Người không phải là Cha của chúng ta. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Cha trên trời biết rõ điều chúng ta cần, trước khi chúng ta xin Người, nhưng Người chờ chúng ta kêu xin Người, vì phẩm giá của con cái Thiên Chúa đòi chúng ta phải có tự do. Vậy, chúng ta phải cầu nguyện với Thần Khí Tự Do của Người, để có thể thực sự nhận biết ước muốn của Người. Nếu chúng ta cầu xin với một tấm lòng chia năm xẻ bảy như hạng “bất trung” (x. Gc 4,4), Thiên Chúa không thể nhận lời chúng ta, vì Người muốn điều tốt lành cho chúng ta, muốn chúng ta được sống. Ước gì trong tiến tình hiệp hành, chúng ta luôn biết vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta tin chắc rằng: những gì chúng ta cầu xin sẽ được Chúa thương nhậm lời.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết giữ vững lòng tin khi cầu nguyện, bởi vì, Đức Giêsu chẳng những là gương mẫu, mà Người còn cầu nguyện trong chúng con và với chúng con nữa. Mọi lời khẩn cầu của chúng con đều được thâu tóm lại một lần trong tiếng kêu lớn của Đức Giêsu trên Thập Giá, và đã được Cha nhận lời khi cho Người sống lại từ cõi chết. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết kết hiệp với lời cầu nguyện của Đức Giêsu với lòng tín thác của người con thảo, để chúng con sẽ nhận được mọi điều chúng con cầu xin nhân danh Người, nhất là, chúng con sẽ nhận được chính Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi ân sủng. Amen.

 -------------------------------

 

Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG KIÊN TRÌ LIÊN LỈ


 Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải ghi khắc lời dạy của thánh Phaolô: “Theo ơn Thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể Dân Thánh” (Ep 6,18). Nhiệt tình cầu nguyện không ngừng chỉ có thể phát xuất từ tình yêu. Cầu nguyện là cuộc chiến của tình yêu khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì, chống lại thân xác nặng nề và ươn lười của chúng ta. Trong tiến trình hiệp hành, lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện: dù lúc chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề nan giải, thời gian của chúng ta là thời gian của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đang ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thời gian của chúng ta ở trong tay Thiên Chúa, nên chúng ta có thể cầu nguyện liên lỉ khi đang ở đâu, hay đang làm bất cứ việc gì. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết kiên trì cầu nguyện, để nhờ cầu nguyện, chúng ta làm được những điều, tưởng chừng không thể làm nổi, làm được dễ dàng những điều, tưởng chừng khó khăn bế tắc.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Cầu nguyện là hồng ân của Cha và cũng là tự do đáp lại của chúng con, nên chúng con phải nỗ lực kiên trì liên lỉ: Chúng con phải chiến đấu với bản thân và chống lại các mưu chước của ma quỷ, vì chúng luôn tìm mọi cách để chúng con bỏ cầu nguyện, không kết hợp với Cha. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Cuộc chiến đấu thiêng liêng của Hội Thánh để đạt tới một đời sống mới, không thể tách rời khỏi cuộc chiến trong cầu nguyện, xin cho chúng con đừng chán nản vì khô khan, buồn phiền, thất vọng vì không được như ý mình, xin cho chúng con biết khiêm nhường, tín thác và kiên trì liên lỉ để chiến thắng được những trở ngại khi cầu nguyện. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH
CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI MẸ HỘI THÁNH


Suy niệm: Đức Maria là Người Cầu Nguyện trọn hảo, là hình ảnh của Hội Thánh. Khi cầu cùng Mẹ, chúng ta cùng với Mẹ liên kết vào ý định của Chúa Cha, Đấng cử Con Một Người đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Trước khi Con Thiên Chúa nhập thể và trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, lời cầu nguyện của Mẹ đã cộng tác cách độc đáo vào kế hoạch nhân từ của Chúa Cha: để trong ngày Truyền Tin, Đức Kitô mặc lấy xác phàm; và trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh, là Thân Thể Đức Kitô được thiết lập. Lời “Xin Vâng” của Mẹ chính là kinh nguyện Kitô giáo: xin dâng tất cả cho Chúa, vì Chúa là tất cả đối với chúng ta. Khi xưa, tại Cana, Mẹ đã xin Đức Giêsu lo đến nhu cầu của bữa tiệc cưới, là dấu chỉ về Bữa Tiệc Cưới của Chiên Con trên thập giá: nơi rượu mới, Máu của Giao Ước Mới đổ ra để khai sinh Hội Thánh, thì nay, ước gì Mẹ cũng chuyển cầu cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh: được tiến triển trong thánh ý Chúa, để chúng ta có thể xây dựng được một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng như lòng Chúa ước mong.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Dưới chân thập giá, Mẹ đã trở thành Mẹ của toàn thể chúng sinh, nên chúng con phải rước Mẹ về nhà mình, rước Mẹ vào trong tiến trình hiệp hành, để chúng con cầu nguyện cùng với Mẹ và kêu cầu Mẹ, bởi vì, kinh nguyện của Hội Thánh phải được lời cầu nguyện của Mẹ nâng đỡ và phải được kết hiệp với kinh nguyện của Mẹ trong niềm cậy trông. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhớ rằng: Bài Magnificat vừa là bài ca của Mẹ, vừa là bài ca của Hội Thánh; bài ca của Thiếu Nữ Sion, và của Dân Mới: bài ca tạ ơn vì muôn ngàn hồng ân Cha đã ban cho chúng con trong nhiệm cục cứu độ, vì Cha đã thi hành như đã hứa cùng cha ông chúng con, vì Cha đã nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)

-----------------------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây