Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 301-350 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

Thứ tư - 16/05/2018 19:48
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 301-350 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 301-350 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 301-350 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

--------------------
HiệnXuống-301: TÁI TẠO TRONG THÁNH THẦN.. 2
HiệnXuống-302: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 3
HiệnXuống-303: CHÚA THÁNH THẦN SỰ SỐNG MỚI 5
HiệnXuống-304: Đổi mới 8
HiệnXuống-305: Qùa tặng Thần khí – Peter Feldmeier 9
HiệnXuống-306: Thánh Thần Thiên Chúa. 11
HiệnXuống-307: Chúa và nguồn sinh khí. 13
HiệnXuống-308:  Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. 16
HiệnXuống-309: Luồng Gió Mới - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 17
HiệnXuống-310:  MỞ CỬA TÂM HỒN.. 21
HiệnXuống-311: BÌNH AN ĐÍCH THỰC.. 23
HiệnXuống-312:  CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 25
HiệnXuống-313:  CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG QUI TỤ VÀ HIỆP NHẤT.. 26
HiệnXuống-314: THẦN KHÍ CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH.. 29
HiệnXuống-315: LỄ NGŨ TUẦN.. 31
HiệnXuống-316: CHÚA THÁNH THẦN – NHÀ ĐẦU TƯ SỐ MỘT.. 33
HiệnXuống-317: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến. 34
HiệnXuống-318: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG.. 37
HiệnXuống-319: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 38
HiệnXuống-320: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG.. 45
HiệnXuống-321: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A.. 46
HiệnXuống-322:  LÀM CHỨNG CHO CHÚA.. 49
HiệnXuống-323: ĐẸP THAY! 53
HiệnXuống-324: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG.. 56
HiệnXuống-325: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 59
HiệnXuống-326: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 60
HiệnXuống-327:  Ngọn lửa Thánh Linh soi chiếu. 61
HiệnXuống-328: BÌNH AN CỦA CHÚA THÁNH THẦN.. 62
HiệnXuống-329: Ngũ Tuần – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 66
HiệnXuống-330: Thần Linh nối kết trời đất 69
HiệnXuống-331: Đức Chúa Thánh Thần, nguồn suối nước sự sống. 71
HiệnXuống-332: Chúa Thánh Thần, Đấng Tác Sinh. 74
HiệnXuống-333: THÁNH LINH.. 77
HiệnXuống-334: Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý. 83
HiệnXuống-335: Ơn Chúa huấn luyện và thêm sức cho ta?. 86
HiệnXuống-336: Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 88
HiệnXuống-337: Thời kỳ ân điển của Thần Khí. 93
HiệnXuống-338: Chúa Thánh Thần. 96
HiệnXuống-339: Thần Khí sự thật và sự thật toàn vẹn. 97
HiệnXuống-340: Hoa trái Thánh Thần. 99
HiệnXuống-341: Tặng phẩm Chúa Thánh Thần. 103
HiệnXuống-342: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 104
HiệnXuống-343: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 106
HiệnXuống-344:  “Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng”. 107
HiệnXuống-345: Đấng thánh hoá. 112
HiệnXuống-346: Suy niệm về Kinh Đức Chúa Thánh Thần. 114
HiệnXuống-347: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 115
HiệnXuống-348: Lễ Hiện Xuống - (Bài Giảng dành cho Thiếu Nhi) 117
HiệnXuống-349: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 119
HiệnXuống-350: Chúa Thánh Thần Nguyên Lý Sáng Tạo Và Hiệp Nhất 121

----------------- 

HiệnXuống-301: TÁI TẠO TRONG THÁNH THẦN


Tổng hợp theo: Smith & Jude Sicilianô

Ga 20, 19 - 23

Lm Trần Xuân Lãm

 

Sự kiện hằng năm người Do thái tụ tập về đền thờ Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ lớn là do luật Mô-sê: HiệnXuống-301


Sự kiện hằng năm người Do thái tụ tập về đền thờ Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ lớn là do luật Mô-sê (Xh 23:14). Người ta trẩy lễ mỗi năm 3 lần vào các dịp lễ Vượt qua, lễ Ngũ tuần và lễ Lều trại. Ai bận, thì về vào bất cứ ngày nào trong năm, cùng lắm thì cũng phải về thờ phượng tại đền thánh một lần trong đời.

Đám đông dân chúng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này nhắc lại câu chuyện sách Sáng thế chương 11, khi con người sinh sôi nảy nở, chúng nói cùng một ngôn ngữ. Chúng muốn xây tháp Babel chọc trời, vì chúng kiêu ngạo, y như câu chuyện Adam Eva đã muốn sáng láng bằng Chúa, tượng trưng bằng việc ăn quả Chúa cấm. Việc xây tháp Babel thất bại, vì Chúa làm chúng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, chúng không hiểu nhau.

Nhưng trong Ngày lễ Hiện xuống mới này, một sự vãn hồi kể từ vụ tháp Babel, đó là người ta đã có thể hiểu được sứ điệp các Tông đồ, dù họ đến từ các nguồn ngôn ngữ khác nhau. Tội lỗi và sự kiêu ngạo đã làm con người chia lìa, nay họ được đoàn tụ bởi quyền năng Chúa Thánh thần.

Hình lưỡi lửa trên đầu các tông đồ là dấu chỉ sự tinh ròng và sức mạnh. Thời xưa, người ta dùng lửa để luyện quý kim như vàng, bạc. Lửa cũng để tôi kim loại như sắt khiến nó cứng và bền.

Chúng ta thấy hình ảnh cơn gió mạnh liên quan tới việc tạo dựng và đổi mới. Trong sách Sáng thế, cơn gió mạnh thổi và thần khí Chúa bay lượn trên nước, làm cho nước được thánh hóa. Sách Tông đồ công vụ cũng tường thuật cơn gió mạnh thổi tới khi các Tông đồ đang tụ họp. Trong việc tạo dựng, Chúa thổi thần khí trên Ađam Evà khiến nguyên tổ có sự sống và trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Các ngài có trí khôn để nhận biết, có tự do để lựa chọn yêu mến Chúa. Trong Phúc âm Gioan, Chúa thổi hơi để ban cho các Tông đồ sự sống mới, là ân sủng tuyệt hảo khiến chúng ta không còn là tạo vật, nhưng là con cái của Thiên Chúa.

Chúa còn ban cho các Tông đồ và Giáo hội quyền tha tội, đưa kẻ sa ngã trở về với tình yêu Thiên Chúa, và tiếp tục làm con Thiên Chúa, mặc dù con người vụng về, lạc lõng và yếu đuối.

Là phần tử Hội thánh, chúng ta thông chia ân sủng của Chúa Thánh thần, được kêu gọi để gieo rắc lời Phúc âm, làm cho nhiều người nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em" (Jn 20:21b)

-------------------------------

 

HiệnXuống-302: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Ga 20, 19 - 23 

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Chúa Giêsu Phục Sinh là niềm vui cho nhân loại, đặc biệt cho các môn đệ, và cho mỗi người chúng ta: HiệnXuống-302


Chúa Giêsu Phục Sinh là niềm vui cho nhân loại, đặc biệt cho các môn đệ, và cho mỗi người chúng ta. Chúa sống lại trước khi về trời đã nói với các môn đệ nhiều lần, Ngài ra đi nhưng không để các môn đệ mồ côi, nhưng sẽ xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần xuống.Lời hứa của Chúa Phục Sinh đã được thực hiện. Vào ngày lễ Ngũ Tuần nghĩa là lễ Năm Mươi, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa và biến đổi các Ngài thành những con người mới. Chính vì thế, Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá là điều kiện để Ngài ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội, cho nhân loại.

Chúa sống lại khi được vinh quang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngài đã sai Chúa Thánh Thần xuống và trao ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội. Chúa Thánh Thần quả thực là linh hồn của Giáo Hội.

Chúa Thánh Thần hiện xuống là một biến cố quan trọng, là kỷ nguyên mới, thời kỳ mới của Giáo Hội. Bởi vì, đây là thời kỳ của Chúa Thánh Thần trước khi Chúa lại đến trong ngày cánh chung, ngày sau hết để phán xét nhân loại. Chúa Thánh Thần đến:"...Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn " ( Ga,16, 13 ). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần,Chúa Thánh Thần đã biến đổi lòng trí các tông đồ...Từ những con người nhát đảm, ham sống, sợ chết, các Ngài đã trở nên những chứng nhân can trường, mạnh dạn cho Chúa Phục Sinh. Các Ngài đã làm cho nhiều người ở nhiều miền, nhiều nước, nhiều quê hương, nhiều ngôn ngữ hiểu được lời của các Ngài rao giảng. Điều này cho chúng ta hiểu rõ vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta hiểu được con người trọn vẹn của Đức Kitô, hiểu được phép lạ, các việc làm và lời nói của Ngài.

Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn mới mẻ, chúng ta luôn nhận ra lời Chúa thật mới mẻ. Chúa Thánh Thần sẽ cho biết lời Chúa luôn sống động, là lưỡi gươm sắc bén, là ánh sáng soi đường cho nhân loại, cho con người, cho mỗi người. Chúa Thánh Thần luôn thổi vào Giáo Hội luồng gió mới, biến đổi và làm cho Giáo Hội luôn được đổi mới. Mỗi lúc gặp khó khăn, mỗi lúc gặp gian nan nguy khốn, Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, biến đổi làm cho Giáo Hội tỉnh thức. Công Đồng Vaticanô II là một cuộc Hiện Xuống mới, làm cho Giáo Hội được đổi mới, được thay đổi. Bởi vì, Chúa Thánh Thần luôn sống cho Đấng đã sai mình là Đức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần là sứ giả chính thức của Đức Kitô. Ngài chỉ nói những gì Đức Kitô đã nói, Ngài không nói những gì mới lạ, Ngài luôn luôn làm mới, làm sống động lời của Đức Kitô.Chúng ta nhớ lại lời của thánh Phaolô nói với Timôthê:" Hãy bảo toàn kho tàng đức tin nhờ Thánh Thần ở trong chúng ta " ( 2 Tm 1, 14 ). Giáo Hội luôn kiên vững,hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần bảo vệ, gìn giữ vv...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như một bảo chứng sống động cho sự vươn lên của Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần là hơi thở, là sinh khí sống động của Giáo Hội.Hình lưỡi lửa ngày lễ Ngũ Tuần tượng cho lửa của Chúa Thánh Thần đốt lên để sưởi ấm trần gian lạnh giá. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội của Chúa sẽ giống như những tổ chức trần gian mà thôi.Tuy nhiên, đã hơn 2.000 năm qua, Chúa Thánh Thần vẫn luôn có mặt trong Giáo Hội để bảo vệ, soi sáng, hướng dẫn Giáo Hội, nhờ thế Giáo Hội luôn đứng vững, và vươn cao tươi tốt. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội cho đến ngày tận thế.

Chúa Thánh Thần cũng được Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa tội, đặc biệt khi chúng ta chịu phép thêm sức. Chúng ta phải tôn kính, yêu mến Chúa Thánh Thần.Đừng bao giờ dập tắt Chúa Thánh Thần.Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ chúng ta. Ngài hết sức phù trợ chúng ta, hướng dẫn, soi sáng để chúng ta luôn được đổi mới.Ngài không làm thay chúng ta, nhưng giúp chúng chúng ta làm tốt công việc của mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con... ( Lời Lm Thành Tâm ).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khơi dậy nơi chúng con những sinh lực mới để chúng con quyết tâm biến đổi.Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con cái nhìn mới, sự suy nghĩ mới, một con tim mới để chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau và nâng đỡ nhau vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng tác tạo, đổi mới và hiệp nhất. Amen.

Nguồn vietcatholic.org

-------------------------------

 

HiệnXuống-303: CHÚA THÁNH THẦN SỰ SỐNG MỚI


Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2013

Lễ Hiện Xuống - TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Cv 2, 1-11; 2Cr 12, 3b.7.12-13; Ga 20, 19-23

 

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự: HiệnXuống-303


Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này nhắc ta nhớ lại việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Sách Sáng thế 2, 7 tường thuật: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”. Hơi thở là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là sự sống. Không phải là một sự sống bình thường như sự sống của các sinh vật khác. Đây là sự sống của Thiên Chúa với tất cả những chiều kích cao sâu phong phú của nó. Trong khuôn khổ Lời Chúa hôm nay ta có thể thấy sự phong phú của sự sống Chúa Thánh Thần.

Đó là sự sống thiêng liêng. Sự sống là tất cả. Nên sự sống là món quà quí nhất Thiên Chúa tặng ban cho con người. Không có sự sống là không có gì hết. Còn hơn thế nữa. Chúa ban cho ta sự sống của chính Thiên Chúa. Cho ta giống hình ảnh cao đẹp của Chúa. Cho ta được chung hưởng sự sống hạnh phúc với Chúa.

Đó là cuộc sống trong bình an. Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra một định nghĩa mới về sức khỏe. Khỏe mạnh không phải chỉ là không có bệnh tật gì mà còn phải là cuộc sống bình an. Chúa Thánh Thần là sự sống bình an. Nên các môn đệ đang lo âu sợ hãi bỗng trở nên mạnh mẽ, can đảm. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng các ngài vẫn vui tươi và bình an.

Đó là cuộc sống hiệp thông. Con người không sống đơn độc, nhưng sống với người khác. Cuộc sống xã hội làm con người nên phong phú. Nhưng cuộc sống xã hội chỉ phát triển trong sự hiệp thông. Đó chính là ơn Chúa Thánh Thần. Ngày lễ Ngũ Tuần, thế giới tràn ngập ơn hiệp thông. Nên người muôn dân muôn nước, dù khác biệt mầu da, chủng tộc, ngôn ngữ vẫn hiểu biết và sống chan hòa. Sách Công vụ Tông đồ đề cập đến người thuộc 17 địa phương khác nhau. Ta nghĩ đến 70 lần 7. Con số vô vàn vô số chủng tộc có thể sống với nhau trong tình hiệp thông chan hòa.

Đó là cuộc sống yêu thương. Chúa Thánh Thần là tình yêu muôn đời giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Là tình yêu nguyên thủy. Là tình yêu của mọi tình yêu. Giáo hội sơ khai được ơn Chúa Thánh Thần nên sống với nhau trong tình yêu thương. Mọi người đối xử với nhau như anh em ruột thịt. Bỏ của cải làm của chung. Nên không ai bị thiếu thốn.

Đó là cuộc sống hài hòa. Thánh Phaolô diễn tả cuộc sống theo ơn Chúa Thánh Thần khiến xã hội trở nên hài hòa như trong một thân thể. Mỗi người làm việc riêng theo chức năng của mình. Nhưng hài hòa với mọi người, như các chi thể trong một thân thể. Mỗi chi thể làm việc riêng nhưng đều hướng về lợi ích của toàn thân. Ta hãy xem một cầu thủ đá bóng. Khi thấy bóng, mắt phải quan sát. Trí óc phải phán đoán. Chân tay phải chuyển động. Và cả mắt nhìn, cả trí phán đoán, cả chân tay chuyển động là làm sao đưa bóng đến mục đích. Như thế mọi thành phần trong cơ thể đều kết hợp hài hòa để đạt được ích lợi chung.

Nhìn vào tình hình thế giới hôm nay, ta thấy cuộc sống do Thiên Chúa tạo dựng đang bị phá vỡ. Lực lượng sự dữ tàn phá hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Xúi giục con người sống theo thú tính. Khiến khuôn mặt con người trở nên méo mó. Đánh mất vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa. Tàn phá lương tâm khiến con người không còn phân biệt thiện ác. Tàn phá thiên nhiên khiến thế giới trở nên khó sống. Thiên nhiên nổi giận. Khí hậu biến đổi đang tác hại đến sự sống của con người.   Còn tệ hại hơn nữa, lực lượng sự dữ tàn phá chính sự sống. Và tồi tệ nhất là con người hủy diệt chính sự sống khi giết hại thai nhi là chính con người, chính con cái của mình. Sự xấu làm cho cuộc sống mất bình an. Con người phải sống trong lo sợ. Sợ bị mất mạng. Sợ bị mất tiền của. Sợ bị mất danh dự. Sợ bị mất tự do. Sợ hãi làm cho con người sống mà như đang chết đi. Sự xấu làm mất tình hiệp thông. Người trong một nước nói cùng ngôn ngữ mà không hiểu nhau. Người trong một gia đình trở nên xa lạ vì mỗi người đều nghĩ đến quyền lợi riêng. Cuộc sống thiếu tình yêu thương. Đang có những tình anh em kiểu Cain và Abel. Rủ nhau ra đồng để giết hại nhau. Tình đồng chí kiểu môi hở răng lạnh. Nhưng răng cắn môi đau. Và cuộc sống thiếu sự hài hòa. Khiến cho các tập thể trở nên rời rạc. Vì mỗi người không nhìn đến lợi ích chung của toàn thân. Chỉ biết vun quén cho riêng mình.

Chính trong tình hình này, ta cần ơn Chúa Thánh Thần hơn bao giờ hết. Chỉ có Chúa Thánh Thần Đấng Ban Sự Sống mới có thể thay đổi, phục hồi và phát triển sự sống cho thế giới. Vì thế ta phải tha thiết, rên xiết kêu van xin Chúa Thánh Thần ngự đến.

Lạy Đấng Ban Sự Sống xin hãy đến. Xin hãy thổi hơi thần linh để con người được có lại sự sống của Thiên Chúa.

Lạy Đấng Bảo Trợ xin hãy đến. Chúa là nguồn mạch bình an. Xin hãy ban bình an cho chúng con.

Lạy  Nguồn Ơn Hiệp Thông xin hãy đến. Ngài là sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin hãy ban ơn hiệp thông để thế giới ngày càng gần gũi hiểu biết nhau hơn chí người trong cùng một nhà mà cũng như xa lạ, không thể hiểu nhau.

Lạy Thánh Thần Tình Yêu xin hãy đến. Ngài là tình yêu của mọi tình yêu. Là tình yêu nguyên thủy giữa Chúa Cha và Chúa Con. Xin cho chúng con sống với nhau trong tình bác ái huynh đệ chân thực.

Lạy Thánh Thần Hài Hòa xin hãy đến. Ngài làm cho tất cả “dầu là Do thái hay Hi lạp, nô lệ hay tự do, nếu đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí đều trở nên một thân thể”. Và mọi chi thể trong thân thể đều kết hợp hài hòa nhịp nhàng ăn khớp để hoạt động vì cùng một mục đích là ích lợi cho toàn thân.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đổi mới mặt đất này. Nhưng mặt đất này do con người tàn phá. Nên xin hãy đổi mới tâm hồn con người. Xin đổi mới mọi sự trong ngoài chúng con. Để chúng con nên con người mới, xây dựng một thế giới mới chan hòa sự sống, chan hòa bình an, chan hòa tình yêu thương.

Lạy Mẹ Maria, xưa kia Mẹ đã cùng với các tông đồ trong nhà Tiệc Ly cầu nguyện xin Chúa Thánh thần ngự đến. Nay xin Mẹ cũng tiếp tục cầu nguyện để chúng con được đón nhận Chúa Thánh Thần.

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

-------------------------------

 

HiệnXuống-304: Đổi mới

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Bài đọc thứ nhất, trích sách Tông đồ Công: HiệnXuống-304 Lượng


Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới tâm hồn chúng con. Bài đọc thứ nhất, trích sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy: Chúa Thánh Thần đã đổi mới các tông đồ như thế nào. Các tông đồ mặc dù đã được tiếp xúc với Chúa Giêsu sống lại, nhưng xem ra vẫn chưa được an tâm cho đủ, bởi vì các ông còn âu lo, còn dao động về những sự việc đã xảy ra cho Thầy mình mà các ông đã chứng kiến. Những tiếng la ó của đám đông thù địch như vẫn còn văng vẳng đâu đây, khiến các ông phải thu mình lại trong một căn phòng mà cửa thì đóng kín. Thế nhưng các ông đã trở nên những con người hoàn toàn khác sau khi Chúa Thánh Thần đến với các ông dưới hình lưỡi lửa.

Hôm ấy là ngày lễ Ngũ tuần được mừng 50 ngày sau lễ Vượt qua của người Do Thái, để tưởng nhớ giao ước tại Sinai giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Từng đoàn người Do Thái từ nhiều nước khác nhau kéo về Giêrusalem vào dịp này. Như thế, việc ban Chúa Thánh Thần được diễn ra trong một khung cảnh có thể nói được là hùng vĩ. Hiện tượng ấy diễn ra dưới hình thức các tông đồ nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho các ông nói, khiến mọi người nghe đều bỡ ngỡ vì mọi người đều nghe các tông đồ nói tiếng thổ âm của mình. Hiện tượng này còn khiến chúng ta nhớ lại biến cố xảy ra tại tháp Babel, làm cho nhân loại bị phân rã. Hôm nay Chúa Thánh Thần lập lại sự thống nhất ngôn ngữ đã bị phá huỷ vì ngọn tháp kiêu căng ấy. Thời cứu độ sẽ là thời quy tụ muôn dân và các tông đồ cũng như các môn đệ của Chúa có sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, mọi tiếng nói.

Tiêu biểu cho sự đổi mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần là thánh Phêrô tông đồ. Ông đã mở toang cửa nhà họp, đối diện với đám đông mà ông đã từng e ngại. Ông ngỏ lời với họ và nói lên niềm xác tín của mình về Đức Kitô, Đấng mà người Do Thái đã đóng đinh cách đây không lâu. Những kẻ chứng kiến không hiểu nổi sự việc đã cho rằng ông say. Đúng là Chúa Thánh Thần đã làm cho ông ra như say. Nhưng không phải là say rượu mà là say với Thần Khí của Chúa, say với niềm tin, say với lý tưởng. Hiệu lực của việc ban Chúa Thánh Thần quả là rõ ràng, nhưng đó cũng mới chỉ là điểm khởi đầu của một công cuộc hết sức to lớn, kéo dài cho tới ngày hôm nay.

Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên say như Phêrô trong ngày lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Bởi đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến và đổi mới con người chúng ta, nhờ đó chúng ta trở nên hăng say với Tin Mừng cứu độ, với lý tưởng xây dựng một xã hội, một cuộc đời tốt đẹp hơn, trong lành hơn.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-305: Qùa tặng Thần khí – Peter Feldmeier


(Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)

 “Và họ được đầy Thánh Thần” (Cv 2,4)’

 

Lễ Hiện xuống mang một ý nghĩa sâu xa đặc biệt đối với từng người chúng ta, cũng như đối với: HiệnXuống-305


Lễ Hiện xuống mang một ý nghĩa sâu xa đặc biệt đối với từng người chúng ta, cũng như đối với các tông đồ năm xưa. Chúng ta khởi đầu với lễ Hiện xuống nơi các tông đồ, rồi đến chúng ta ngày hôm nay. Các tông đồ quy tụ lại mừng lễ ngũ tuần của người Do Thái, tưởng nhớ việc Chúa ban bố lề luật cho dân trên núi Sinai. Biến cố gợi nhắc đến việc Thiên Chúa quyền năng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập, dùng cột lửa soi sáng ban đêm trong hành trình sa mạc và đã tỏ lộ uy quyền của Ngài trên đỉnh núi Sinai. Lễ ngũ tuần ngày xưa là dịp tưởng niệm việc Thiên Chúa tặng ban lề luật, là quà tặng đặc thù Thiên Chúa gửi trao cho dân. “Chúa bày tỏ Lời Người cho nhà Gia cóp, chiếu chỉ luật điều cho

Chúng ta cũng gợi nhắc việc Gioan tẩy giả công bố phép rửa “Bằng lửa và Thần khí” (Lc 3,16). Trong lễ Hiện xuống đầu tiên, Thiên Chúa cũng thực hiện lời tiên báo của Thánh Gioan. Ngài cũng đem Thần khí và lửa từ trời xuống trên các tông đồ. Bài đọc trong sách Tông đồ công vụ của phụng vụ hôm nay đã mô tả: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho (Cv 2,1.4). Sự việc đó diễn ra, khiến mọi người hiện diện, kể cả các du khách đến từ mọi nơi, thuộc các nền văn hóa và các ngôn ngữ khác nhau, có thể nghe và hiểu những gì các tông đồ nói theo ngôn ngữ riêng của mình. Sự kiện đó biểu thị hành động uy quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta đừng nên nghĩ rằng các tông đồ lúc ấy đang cầu nguyện bằng tiếng lạ giống như một ơn xuất thần mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong thơ gửi giáo đoàn Côrinthô (1 Cor 14). Nhưng, lễ Hiện xuống đầu tiên là thời điểm Tin mừng được quảng bá rộng khắp cho mọi dân mọi nước. Qùa tặng Thần Khí là động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt qua. Cũng như Đức Kitô biến đổi tình trạng tội lỗi nơi Adam, Thần Khí cũng biến đổi tình trạng hủy diệt nơi sự kiện tháp Babel ngày xưa. Khi xây tháp Babel, con người đã tỏ ra kiêu ngạo và cố chấp, nên Thiên Chúa đã phân rẽ họ ra thành nhiều nhóm ngôn ngữ để họ không thể thông tri được với nhau. Ngược lại, khi Thần Khí được ban xuống, Ngài nối kết muôn người thuộc mọi sắc tộc và ngôn ngữ. Điều này cũng biểu thị sứ mạng của Hội thánh, đó là công bố Tin Mừng cho mọi dân mọi nước. Bởi lẽ, tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người.

Động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt qua, mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính, là tột đỉnh và tóm kết lễ Phục Sinh. Thiên Chúa thực hiện việc chuẩn miễn thần thiêng sâu xa nhất: Đó là ban Thánh Thần để Thần khí giờ đây thuộc về chúng ta. Đây là điểm nhấn mà Thánh Phaolô nói tới trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Thánh Phaolô đã khuyến cáo tín hữu Galat hãy đón nhận tự do thực sự trong Đức Kitô, chứ không phải tự do qua việc tuân thủ luật Moise. Luật lệ cựu ước rất thánh thiêng. Nó giúp tôi luyện và rèn dũa con người đi vào khuôn phép. Nhưng khi Đức Kitô đến, thời đó đã qua (Gal 3,24). Bây giờ là thời của Thần Khí, thời mà chúng ta được thông dự vào chính sự sống của Đức Kitô trong Thánh Thần.

Với suy nghĩ như thế, Thánh Phaolô đưa ra sự đối kháng giữa hoa trái của Thần khí và những công việc của xác thịt. Từ ngữ “xác thịt” (sarx) ở đây không phải chỉ nói về thân xác (soma), nhưng nói về cả tổng thể con người khi sống dưới sự khống chế của những đam mê tội lỗi. Thánh Phaolô liệt kê một loạt những đam mê thuộc về “xác thịt”, từ việc dâm dật đến những hành vi tôn thờ ngẫu tượng đang xảy ra giữa dân. Cụ thể như tội dâm bôn, sự ô uế, phong đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa chè chén... Đối nghịch với những tội lỗi theo xác thịt là hoa trái của Thần khí: Tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, quảng đại, trung tín, hiền lành, tiết độ (Gal 5,20-23). Đây là hai phạm trù tương phản và đối kháng nhau mà Thánh Phaolô nhấn mạnh. Thánh Phaolô không nhằm đến việc nêu ra những nhân đức để chúng ta thực thi hầu hoàn thiện chính mình. Ngài muốn nói rằng, nơi một tâm hồn có những phẩm tính cao đẹp này, chính là dấu chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên trong. Chúng là dấu chứng cụ thể biểu tỏ sự hiện lộ của Thần Khí.

Thánh Phaolô muốn nói cho chúng ta phương cách nhận ra sự hiện diện năng động của Thánh Thần nơi các tâm hồn. Mọi người đều biết rằng, một con người bề ngoài xem ra có vẻ nghiêm túc về mặt luân lý, nhưng đôi khi đầu óc lại rất u tối, đồng thời trái tim của họ lại quá chật hẹp và sơ cứng. Tôi sợ rằng khi đến trước cổng Thiên đàng, họ sẽ nghe tiếng Chúa nói: “ Ta không biết các người là ai, hãy đi cho khuất mắt ta” (Mt 7,23). Thánh Phaolô nhắc nhở: “ Khi anh em được Thần khí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật”. Luật bắt chúng ta phải tuân phục, còn Thần khí thì mời gọi đi vào tình yêu và sự hiệp thông. Những ai sống tràn ngập yêu thương trong Thần khí, đương nhiên sẽ hiển thị hoa trái của sự hiệp thông sâu xa này.

Mỗi lần chúng ta hát thánh thi Veni Sancte Spiritus, chúng ta khẩn nài xin Chúa Thánh Thần đến, nhưng thực sự Ngài đã đến và đã hiện hữu sẵn nơi ta. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm hiện lộ sung mãn hoa trái của Ngài. Tất nhiên với tự do, con người có thể cản che hoặc làm suy yếu hoạt động của Thánh Thần nơi họ, nhưng chúng ta không thể chối từ một sự thật, đó là Thần khí đã được ban cho chúng ta và thuộc về chúng ta. Đó là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa đã hiến tặng. Thánh Thần chính là quà tặng được ân ban cách nhưng không, còn chúng ta, chúng ta phải khai mở món quà đó ra và để Thánh thần tác động. Ngay bây giờ và ngay tại nơi đây, chúng ta cần phải thực hiện công việc này.

Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những luật điều của Người” (Tv 147,19-20).

-------------------------------

 

HiệnXuống-306: Thánh Thần Thiên Chúa


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)

 

Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật kế tiếp Giáo Hội sẽ mừng: HiệnXuống-306


Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Nhật kế tiếp Giáo Hội sẽ mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính nhờ Đức Giêsu mà người ta biết một cách đặc biệt về Thánh Thần Thiên Chúa.

I. Đức Giêsu đã nói về Thánh Thần

Quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh đã đề cập đến Thần Khí của Thiên Chúa: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St.1, 2). Trong sách Thánh Vịnh, người ta đọc thấy: “Sinh khí của Ngài, Ngài gởi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv.103, 30). Thần Khí (hơi thở) của Thiên Chúa đã được biết tới trong Cựu Ước.

Các tông đồ chỉ nhận ra căn tính của Đức Giêsu một cách đặc biệt sau khi Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết. Cùng với dân chúng, các tông đồ nhận ra Đức Giêsu là một tiên tri, là Đấng Kitô (Mt.16, 16: Đấng Thiên Chúa xức dầu, Đấng Thiên Sai) ngay khi Ngài còn sống đời tại thế; nhưng chỉ sau biến cố Đức Giêsu phục sinh từ, các tông đồ mới nhận ra Ngài ngang hàng với Thiên Chúa, ngự bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa, hay một cách chính xác hơn Ngài là Lời Thiên Chúa nhập thể. Chính nhờ Đức Giêsu, mà con người biết về Thánh Thần một cách rõ ràng hơn.

Tin mừng theo thánh Gioan cho thấy chính Đức Giêsu mặc khải cho con người biết về Thánh Thần một cách đặc biệt. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ được Thiên Chúa sai gởi tới nhân danh Đức Giêsu, để ở với mãi với con người (Ga. 14,16.26). Có một tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa, Đức Giêsu, và Thánh Thần Đấng Bảo Trợ. Không ai biết rõ Cha trừ Con và những người Con muốn mặc khải (Mt.11, 27). Cũng chính Đức Giêsu nói cho con người biết về Thánh Thần. Thánh Thần có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Cha, và được chính Thiên Chúa Cha sai gởi (Ga.14, 16.27). Thánh Thần cũng được Đức Giêsu sai gởi nữa (Ga.15, 26).

II. Sứ mạng của Thánh Thần

Thánh Thần luôn ở với con người. Thánh Thần được sai tới, để ở mãi với con người (Ga.14, 16). Thánh Phaolô diễn tả: “anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em” (1Cor.3, 16-17). Ở với con người, đó là sứ mạng chính của Thánh Thần. Hiện tại Thánh Thần đang ở với mỗi người chúng ta. Thánh Thần đang hiện diện nơi cung lòng mỗi người. Không bao giờ Thánh Thần rời bỏ chúng ta.

Thánh Thần là Đấng thánh hóa, Đấng làm cho con người nên thánh, Đấng làm cho con người thuộc về Thiên Chúa. Một ngôn từ khác để diễn tả tác động làm con người thuộc về Thiên Chúa, đó là tha tội (Ga.20, 22-23). Thiên Chúa như người cha nhân từ luôn tha thứ tội lỗi cho con người, ngay cả khi người con chưa kịp nói lời xin lỗi. Chính Thánh Thần Thiên Chúa thúc đẩy làm cho con người sám hối trở lại với Thiên Chúa. Không phải chờ cho tới lúc con người tới tòa hòa giải để nghe lời xá giải qua trung gian linh mục, Thánh Thần Thiên Chúa mới tác động tha thứ tội lỗi con người; nhưng ngay ý định thống hối, hành vi thống hối đầu tiên, đã là do tác động của Thánh Thần rồi. Vị linh mục nơi tòa hòa giải là dấu chỉ hữu hình của lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa.

Thánh Thần là Thầy dạy dỗ con người về Thiên Chúa (Ga.14, 26; 16, 12-13). Không ai có thể dạy con người về Thiên Chúa. Con người có thể nói về Thiên Chúa, hoặc lặp lại những lời về Thiên Chúa, nhưng không thể dẫn con người tới gặp gỡ và cảm nghiệm Thiên Chúa. Chính Thánh Thần Thiên Chúa đã làm điều này nơi các tín hữu (Rm.8). Thánh Thần dạy mỗi người về Thiên Chúa, làm chứng về Thiên Chúa cho con người, làm con người trở thành những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa (Ga.15, 26).

III. Sống dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần

Vũ trụ bao la là những “lời” hoặc những “dấu chỉ” cho thấy Thiên Chúa hiện hữu và tốt lành, v.v.. Qua vũ trụ thiên nhiên, Thiên Chúa “nói” với con người một cách nào đó. Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa, Lời Thiên Chúa nhập thể. Đức Giêsu cho con người biết nhiều về Thiên Chúa. Với Đức Giêsu, con người nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, Thiên Chúa sẵn sàng đánh đổi tất cả để được con người. Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người vô cùng.

Thánh Thần được ban cho con người, cũng vì yêu thương. Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng tâm trí mỗi người, giúp mỗi người nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa qua lý trí của mình. Hãy lắng nghe Thiên Chúa nói qua Kinh Thánh, qua những lời giảng dạy của những vị có thẩm quyền, qua tha nhân và cả qua những biến cố hằng ngày nữa. Thiên Chúa đang nói với con người, và Thánh Thần đang soi sáng hướng dẫn con người. “Đừng dập tắt Thần Khí” (1Thes.5, 19). Thiên Chúa có thể nói với mỗi người qua những trung gian và thời điểm khác nhau, hãy lắng nghe dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, để nhận ra và thực hiện thánh ý Thiên Chúa.

Thiên Chúa muốn chúng ta sống bình an hạnh phúc. Những gì giúp chúng ta bình an và hạnh phúc thật, đều đến từ Thiên Chúa; những gì làm chúng ta bất an, lo lắng, giận hờn thù ghét, không đến từ Thiên Chúa. Hãy tập nhận định để mỗi người được sống an bình thanh thản hơn trong Thiên Chúa. Chính Thánh Thần là nước mát rửa sạch tâm hồn con người; cũng chính Thánh Thần là lửa mến sẽ hun đốt lòng con người cháy lửa tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Thần giúp tất cả mọi người, để tất cả sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

1. Thánh Thần là ai? Dựa vào đâu bạn biết Thánh Thần là Thiên Chúa?
2. Thánh Thần hiện đang ở đâu? Nhiệm vụ, sứ mạng của Thánh Thần là gì?
3. Làm sao nhận ra tác động của Thánh Thần? Thế nào là sống theo Thần Khí?
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-307: Chúa và nguồn sinh khí.


(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)

 

Các nước và các dân tộc trên thế giới đang hướng về năm 2000, khởi đầu cho ngàn năm thứ ba. Các: HiệnXuống-307


Các nước và các dân tộc trên thế giới đang hướng về năm 2000, khởi đầu cho ngàn năm thứ ba. Các chương trình quốc tế hay quốc gia đều được hoạch định nhằm năm 2000 như là tiêu điểm.

Bước vào ngàn năm thứ ba, điều đó mang ý nghĩa hai ngàn năm đã qua từ lúc “thời gian đã mãn”, là lúc Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, là năm sinh của Chúa Giêsu Kitô. Lịch sử nhân loại được chia làm hai giai đoạn: Trước Chúa Giêsu Kitô giáng sinh và sau Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Nếu có nói về một công nguyên, thì sự tính toán vẫn quy về lúc Chúa Giêsu Kitô giáng sinh.

Để chuẩn bị cho Năm Toàn Xá, Năm Thánh vào năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông thư “Tiến đến Ngàn Năm Thứ Ba” vào ngày 10.11.1994. Đức Giáo Hoàng đệ nghị ba năm cuối của thế kỷ này được hiến dâng cho từng Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa: Năm 1997 hiến dâng cho Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người; năm 1998 cho Chúa Thánh Thần, và năm 1999 cho Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha còn muốn cho các tín hữu học hỏi thông điệp về Chúa Thánh Thần trong sinh hoạt của Giáo Hội và thế giới. Thông điệp mang tựa đề: “Chúa và Nguồn Sinh Khí” trong những năm chuẩn bị mừng Năm Thánh 2000. Bởi vì, Đức Thánh Cha đã nói: “Giáo Hội không thể chuẩn bị Ngàn Năm mới bằng cách nào khác hơn là ở trong Chúa Thánh Thần”.

Thưa anh chị em,

Là “Chúa và là Nguồn Sinh khí”, Chúa Thánh Thần đã hiện diện và đã đóng một vai trò tích cực ngay từ khởi thuỷ lịch sử sáng tạo và cứu độ. Ngay đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn dật và công khai, Chúa Thánh Thần luôn tác động trên Ngài, nhất là trong những biến cố quan trọng, như khi lãnh Phép Rửa ở sông Giođan, như khi vào sa mạc chịu ma quỉ cám dỗ, như khi cất bước rao giảng Tin Mừng khắp các làng mạc ở Palestin. Nhưng chỉ sau khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng bằng cái chết và sống lại từ cõi chết, Ngài mới có thể ban Thánh Thần. Tin Mừng hôm nay cho thấy vào buổi chiều sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi trên các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ gợi lại hành động Thiên Chúa lúc bắt đầu tạo dựng con người. Thiên Chúa đã thổi vào Ađam hơi thở của sự sống và con người nên sống động (St 2,7). Cũng có thể, khi Chúa Giêsu thổi Thánh Thần trên các môn đệ, các ông nhận được sự sống mới. Thánh Thần là “Chúa và là Đấng ban sự sống” như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.

Sách Công vụ Tông đồ còn cho thấy Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như gió thổi, như lưỡi lửa, vào chính ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, được mừng 50 ngày sau lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Israel tại núi Sinai. Dịp lễ này đã quy tụ đông đảo người Do Thái từ các nước khác nhau trở về Giêrusalem. Chính trong bối cảnh của ngày lễ trọng đại này mà hoạt động đầu tiên của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội được biểu lộ. Hoạt động đã được biểu lộ qua các Tông đồ “nói tiếng khác nhau” và “mọi người thuộc các ngôn ngữ khác nhau đều hiểu được lời rao giảng của các Tông đồ”. Ở đây, ân sủng của Chúa Thánh Thần đã tái lập sự thống nhất ngôn ngữ đã bị chia rẽ, phân tán tại Tháp Babel khi xưa và đồng thời nói lên tính cách phổ quát đại đồng của ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến và do Chúa Thánh Thần thực hiện.

Trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh đến vai trò hiệp nhất của Chúa Thánh Thần: “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất”. Nếu chỉ có Thánh Thần mới làm cho những kẻ tin nói được: “Đức Giêsu là Chúa”, thì cũng chỉ có Thánh Thần mới làm cho những con người khác nhau hợp nhất với nhau mà vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Vì vậy, Thánh Phaolô đã kêu gọi chúng ta “hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau”. Bởi vì, giữa những người cùng thờ một Chúa, cùng tuyên xưng một niềm tin, cùng lãnh nhận một bí tích, cùng hy vọng một tương lai Nước Trời, mà lại chia rẽ nhau, là điều không thể hiểu nổi, là gương xấu không thể tha thứ được. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt năm 2000 là tiêu điểm để hoạt động cho các Kitô hữu của các Giáo Hội anh em được hiệp nhất như ý Chúa muốn.

Anh chị em thân mến,

Đời sống Kitô hữu là một đời sống theo Thánh Thần, như thánh Phaolô đã nói: “Ai sống theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc về xác thịt, còn ai sống theo Thánh Thần thì hướng về những điều thuộc Thánh Thần. Nhưng hướng theo xác thịt là chết, còn hướng theo Thánh Thần là sống và bình an” (Rm 8,5-6). Muốn sống theo Thánh Thần, chúng ta phải nhìn ngắm Chúa Giêsu trong Tin Mừng, ước muốn nên giống Ngài, để có thể đi vào trong tình hiếu thảo của Chúa Giêsu, trong cầu nguyện, trong nghèo khó, tuân phục, trong khiêm tốn, phục vụ, trong tình huynh đệ, xả kỷ của Chúa Giêsu đối với mọi người. Hãy sống theo Thánh Thần, như vậy anh em sẽ không theo những khuynh hướng ích kỷ của xác thịt. Và đây là hiệu quả của Thánh Thần, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì hãy để Thánh Thần hướng dẫn đời ta”. (Gl 5,16.22-25).

Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người, tạo điều kiện cho mối tương quan huynh đệ giữa người với người, những gì tạo nên sự hiệp thông vô biên giới phải là những tiêu chuẩn cho hành động của chúng ta. Bởi vì những gì giới hạn hoặc chia rẽ, đều nghịch với Thánh Thần của Đức Kitô. Thánh Thần luôn chăm lo hiệp nhất Thân Thể Đức Kitô, duy trì sự hiệp thông và quy tụ mọi người hiệp nhất với Ngài.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-308:  Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần


(Suy niệm của Lm GB. Hoàng Văn Khanh)

 

Chiều ngày phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang quy tụ trong phòng Tiệc ly, cửa đóng: HiệnXuống-308


Chiều ngày phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang quy tụ trong phòng Tiệc ly, cửa đóng kín vì sợ người Do thái. Ngài chúc bình an và ban Thần Khí cho các ông, để từ nay các môn đệ dấn thân loan Tin mừng và làm chứng về Đức Kitô cho mọi người, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.

1. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân

Biến cố chiều thứ sáu tử nạn làm tiêu tan mọi ước mơ của các môn đệ. Họ đã theo Chúa suốt 3 năm trời với hy vọng Ngài sẽ phục hưng dân tộc và thiết lập vương quốc Messia. Nhưng Ngài đã bị kết án chết thập giá. Họ chán nản buồn sầu, kẻ trở về quê cũ, số còn lại quy tụ nhau trong gian phòng đóng kín vì sợ người Do Thái. Cửa phòng khép kín mà tâm hồn họ cũng đang đóng khung trong lo âu, sợ hãi, thất vọng. Chính lúc ấy, Chúa phục sinh hiện ra, ban bình an và thông ban Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”, như Ngài đã hứa trong đêm tiệc ly: “Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em” (Ga 16,7). Được đầy Thánh Thần, các môn hoàn toàn biến đổi: từ những người nhút nhát, sợ hãi, họ trở thành quả cảm, vui tươi, đầy tin yêu và mạnh dạn lên đường thực thi sứ mệnh mà Chúa Phục sinh trao phó, cũng chính là sứ mệnh mà Ngài đã nhận từ Cha: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”, đó là loan báo Tin Mừng cứu độ và làm chứng Đức Giêsu đã sống lại. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, biến đổi các ông toàn diện, ban cho các ông nói tiếng lạ và thúc đẩy họ làm chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh (Cv 2,1-14). Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân tâm hồn, soi sáng lòng trí, làm vững mạnh đức tin, mang bình an và dũng lực để các tín hữu can đảm loan Tin mừng và làm chứng Đức Kitô cho mọi người.

2. Chúa Thánh Thần là Đấng hòa giải

Đức Kitô được Chúa Cha ủy thác sứ mệnh cứu độ là ban ơn tha thứ và hòa giải con người với Thiên Chúa, hầu đưa vào hiệp thông sự sống của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mệnh tiếp nối Ngài là hòa giải con người với Thiên Chúa: “Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. Các Tông đồ được Chúa Giêsu thông ban quyền tha tội. Họ chỉ có thể thực hiện quyền này trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, khi thông ban quyền tha tội, Chúa Giêsu đã thổi “Thần Khí” trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Từ nay, Chúa Thánh Thần là sức mạnh, quyền năng để các Tông đồ và Giáo hội hoạt động tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu.

3. Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất

Vì tội lỗi và kiêu căng mà nhân loại đã bị phân rẽ (St 11,1-11). Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ban cho các Tông đồ nói tiếng lạ, để mọi người đều nghe như tiếng bản xứ của mình mà đón nhận sứ điệp Tin Mừng. Ước mơ ngày nào của Môisê mong cho toàn dân được ơn Thần Khí mà nói tiên tri (Ds 11,26-30) cũng như sấm ngôn của Gioen về thời thiên sai (Ge 3,1-5), nay được hiện thực. Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất, liên kết mọi con người, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ với nhau, để tất cả đều lắng nghe và đón nhận sứ điệp Tin mừng. Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất trong Giáo hội, sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu ước mong và cầu khẩn với Cha trong lời nguyện hiến tế: “Xin Cha cho họ được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-309: Luồng Gió Mới - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Cl 2, 1-11; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23

LUỒNG GIÓ MỚI

 

Có quá nhiều dấu ấn trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng có lẽ dấu ấn Công đồng Vaticano II để lại: HiệnXuống-309


Có quá nhiều dấu ấn trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng có lẽ dấu ấn Công đồng Vaticano II để lại trong lòng người tín hữu không những sự đổi mới của các nghị sự, của quyết định của công đồng nhưng có lẽ ấn tượng nhất là người quyết định khai mở công đồng.

Chắc có lẽ mọi người không thể quên vị Giáo Hoàng có sáng kiến mở công đồng Vaticano II. Bình thường cũng đã nhớ khi một vị Giáo Hoàng khai mở công đồng nhưng đặc biệt ở vị Giáo Hoàng khai mở công đồng này khi Ngài đã luống tuổi. Nhiều người không chỉ nhận định mà tin rằng đây chính là luồng gió mới mà Thánh Thần thổi vào Giáo Hội.

Nhờ Luồng Gió mới, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà  Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã triệu tập Công đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Công đồng này được  Chân Phước Giáo hoàng Phaolô VI kết thúc ngày 8 tháng 12 năm 1965.

Nhìn lại một chút lịch sử, ta thấy suốt những năm 1950, những người Công giáo nghiên cứu về thần học và Kinh Thánh bắt đầu quay khỏi chủ nghĩa tân kinh viện và kiểu giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen. Giáo hội đã áp dụng cách hiểu này từCông đồng Vatican I để trả lời dị giáo đổi mới. Có thể nhận thấy thay đổi này đối với các nhà thần học như Karl Rahner S.J., và John Courtney Murray S.J., họ cố gắng giải thích kinh nghiệm con người hiện đại để hợp với những điều giáo lý Kitô giáo; những người như là Yves Congar, Joseph Ratzinger (tức là Giáo hoàng Biển Đức XVI), và Henri de Lubac tìm hiểu về Kinh Thánh và Giáo hội một cách được cho là chính xác hơn, dùng nó là nguồn phục hồi.

Cùng lúc đó, các Giám mục trên thế giới có nhiều vấn đề khó khăn trước mặt do thay đổi chính trị, xã hội, kinh tế, và công nghệ. Trong số đó có Giám mục muốn tìm cách mới để giải quyết các vấn đề này. Công đồng Vatican I đã được tổ chức gần 100 năm về trước nhưng bị cắt ngắn khi Quân đội Ý vào thành phố Rôma vào cuối thời kỳ Thống nhất nước Ý. Vì thế, công đồng chỉ có thì giờ tranh luận về vai trò của chức Giáo hoàng, còn các vấn đề mục sư và giáo lý mà có thể ảnh hưởng đến cả Giáo hội chưa được giải quyết.

Và như vậy, rất nhiều người nghĩ rằng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII sẽ là một Giáo Hoàng thích yên ổn vì khi đó tuổi đã cao. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII được bầu lên ngày 28-10-1958, một cụ già đã 77 tuổi lại có thể làm nên một mùa xuân cho giáo hội. Có thể nói, chính tương quan của giáo hội và thế giới lúc đó đã tạo ra bầu khí ngột ngạt hối thúc vị Giáo hoàng già nua phải làm một cái gì đó như Ngài nói: “ít nhất phải mở toang cánh cửa ra để thoáng khí hơn”.

Nhờ ơn Chúa thúc đẩy, Ngài công bố mục đích triệu tập Công đồng ngày 25 tháng 1 năm 1959, chưa ba tháng sau khi được bầu tháng 10 năm 1958. Trong khi Ngài tỏ ý kiến đầy đủ về công đồng trong nhiều bức thư vào giai đoạn ba năm, một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất là khi Giáo Hoàng trả lời câu hỏi tại sao cần triệu tập một công đồng.

Rất đơn giản, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII mở cửa sổ và nói “Hãy mở những cánh cửa sổ ra. Hãy tìm hiểu nhìn xem những dấu chỉ thời đại . Hãy lắng nghe con người và tìm hiểu những suy nghĩ thắc mắc của họ”.

Thật sự, không chỉ phải ở Công Đồng Vaticano II mới có sự hiện diện của Thánh Thần nhưng Thánh Thần đã có, đang có và vẫn có, vẫn hiện diện, vẫn sống với Giáo Hội. Thánh Thần chính là Đấng làm mới, làm tươi mới lại khuôn mặt cứng tin, khuôn mặt cằn cỗi của con người trước một Thiên Chúa quyền năng.

Quá nhiều lần con người cố thủ trong cái nhìn nhỏ hẹp của mình để rồi quên lãng đi sự hiện diện rất quan trọng của Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngôi Ba Thiên Chúa đóng vai trò rất quan trọng trong công trình sáng tạo, trong công trình cứu độ của con người.

Ta còn nhớ trong sách Sáng Thế, Thần Khí Thiên Chúa bay là là trên mặt nước: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước." (St 1,1-2)

Và ta thấy Thánh Thần trong mầu nhiệm tạo dựng con người. Thánh Thần là Đấng ban sự sống thể lý cho con người: "Chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi, khí Shadday đã cho tôi sự sống" (G 33, 4). Chính Thánh Thần phục sinh kẻ chết về thể lý cũng như tinh thần. Người phục hồi sự sống cho những bộ xương khô, biểu tượng của sự chết: "Ta sẽ ban Thần Khí của Ta xuống trong các ngươi. Và các ngươi sẽ được sống" (Ed 37, l4). Và Thánh Thần, Đấng bảo tồn toàn thể sự sống trên trái đất. Khi Giavê Thiên Chúa rút hơi thở Người lại, thì không tạo vật nào còn sống: "Nếu Người chỉ nghĩ đến Người, nếu Người rút về làn khí hơi thở của Người, thì mọi xác phàm sẽ chết cùng một lúc, và con người sẽ trở về với cát bụi" (G 34, 14-15).

Không chỉ hiện diện nhưng Thánh Thần đã làm cho con người không chỉ sống nhưng hơn nữa là khi có ơn Thánh Thần thì người nhận ơn Thánh Thần sẽ khôn ngoan, sức mạnh ... như các trang Thánh Kinh ghi lại.

Ơn khôn ngoan cho những người lãnh đạo.

Thánh Thần được Thiên Chúa ban cho những người được Ngài đặt lên để cai trị Dân của Ngài.

Trường hợp Môsê với 70 trưởng lão (Ds 11, 16-17. 25-26).
Trường hợp Giôsua được Thiên Chúa chọn kế vị Môsê (Ds 27, 28-33).

"Giôsua con của Nun, đã được đầy Thần Khí Khôn Ngoan, vì Môsê đã đặt tay trên ông" (Đnl 34, 9).

Việc xức dầu cho các vua là dấu hiệu sự hiện diện của Thánh Thần trong việc cai trị của họ: "Samuel cầm lấy sừng dầu mà xức dầu cho cậu giữa các anh và Thần Khí đã đáp xuống trên Đavít từ ngày ấy về sau" (1Sm 16, 13).

 Sức mạnh và lòng can đảm cho một số trường hợp đặc biệt.

Trong thời kỳ các Quan Aùn là một trong những thời kỳ đen tối nhất của dân Israel, Thánh Thần đã được phú ban cho các vị, nhờ đó các vị có một sức mạnh hay uy quyền đặc biệt: "Thần Khí Thiên Chúa đến trên ông (Otniel) và ông đã làm thẩm phán trên Isrel. Oâng đã xuất chinh và Giavê đã phó nộp Cushan-Rishơataim, vua Aram trong tay ông..." (Tl 3, 10).

"Thần Khí Giavê xuống phủ trùm người Ghêđêôn, và ông thổi tù và" (Tl 6, 34).
"Thần Khí Chúa đến trên Giéptê và ông đã qua Galaađ và Manassê" (Tl 11, 29).

"Thần Khí Giavê xuống trên ông (Samson) và ông đã xé mảnh con sư tử như thể người ta xé mảnh con dê ... Bấy giờ Thần Khí giáng xuống trên ông, và ông đã xuống Asqalon và giết 30 người ... Khi ông đến gần Lêkhi, Thần Khí Giavê giáng xuống trên ông: các chão trên tay ông đã ra ngay như sợi dây gai cháy xèo trong lửa ..." (Tl 14, 6. 19 ; 15, 14).

Hiểu biết và sáng kiến trong khoa học và nghệ thuật.

Hai người thợ (Bơxalêel và Oholiab) đã nhận được ơn thông minh và tài khéo để thực hiện "Trướng Tao Phùng":

"Người đã ban cho nó (Bơxalêel) đầy Thần Khí Thiên Chúa về khôn ngoan, minh mẫn, hiểu biết và bách nghệ ... Người đã ban cho chúng đầy tài khôn khéo..." (Xh 35, 30-35).

Việc xây dựng đền thờ cũng do Thần Khí hướng dẫn Đavít vẽ mẫu và trao lại cho Salômon: "Bấy giờ Đavít trao cho Salômon con ông, mẫu của tiền đường và mẫu của chính điện... ; và mẫu của tất cả những gì ông đã được Thần Khí hứng cho về các Tiền đình của Nhà Giavê và các phòng xung quanh" (1Sbn 28, 11-12).

Tóm lại, mọi thành phần Dân Chúa Trong Cựu Ước đều tin tưởng cách đơn sơ và thực tế vào hoạt động của Thánh Thần của Thiên Chúa trong đời sống cũng như lịch sử.

          Đặc biệt nhất, có lẽ chúng ta thấy Thánh Thần luôn đồng hành cùng với Chúa Giêsu từ khi nhập thể cho đến khi Chúa Giêsu rời thế gian mà về với Cha. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã trút hơi thở và phó thác cho Thần Khí. Thần Khí, Thánh Thần mà Chúa Giêsu trao phó cũng chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ khi Chúa Giêsu về Trời:  Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga 14, 16.17).

          Thánh Thần vẫn hiện diện, vẫn hoạt động trong Giáo Hội, trong mỗi người. Thế nhưng, đáng tiếc thay ngày hôm nay người ta chạy theo lợi ích cá nhân, chạy theo cái tôi của mình để rồi dập tắt đi Thần Khí mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, Thiên Chúa ban cho Giáo Hội.

          Còn đó sự giằng co giữa Thần Khí và xác thịt, Thánh Thần và con người.

          Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta khơi lên Thần Khí mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta vào ngày chúng ta lãnh bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chắc chắn chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào cũng như có những ơn cần thiết để sống giữa cuộc đời tạm bợ này.

          Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ra để cho Luồng Gió mới chính là Thần Khí thổi trong con người chúng ta, đổi mới con người chúng ta.
 Huệ Minh
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-310:  MỞ CỬA TÂM HỒN


http://www.giaophanvinhlong.net/Le-Chua-Thanh-Than-Hien-Xuong-nam-2015.html

Ga 20, 19 – 23

 

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều lần tiếng của Chúa Giêsu vang lên nói với các môn đệ: HiệnXuống-310 VĩnhLong


Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều lần tiếng của Chúa Giêsu vang lên nói với các môn đệ “Đừng sợ”. Và hôm nay, chúng ta lại thấy Thánh Gioan một lần nữa lại ghi nhận rằng: “nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái”. Làm nhà thì phải có cửa và cánh cửa thì rất có ích lợi. Cánh cửa vừa để đóng mà cũng vừa để mở ra. Cánh cửa nó đóng vào để mỗi người và mỗi gia đình trong những giây phút cần thiết có một cõi riêng tư của mình. Cánh cửa nó cần đóng vào để tạo cho sự an ninh bản thân và gia đình của mình vào những giây phút nào đó. Thành thử ra, cánh cửa nó đóng nhưng có lúc cần phải mở ra. Cánh cửa cần phải mở ra để kẻ ở ngoài có thể bước vào để chia sẽ buồn vui, kể cho nhau những chuyện về nhân tình thế thái. Khi cánh cửa mở ra thì người ở trong nhà có thể bước ra ngoài để gặp gỡ cuộc đời mà giáp mặt cuộc đời. Do đó, cánh cửa trở thành một phương thế cho sự gặp gỡ và hiệp thông. Cho nên, cánh cửa đóng nhưng đồng thời có lúc cần phải mở ra. Nhưng đằng này cửa nhà của các môn đệ thì đóng kín. Đóng như thế vì sợ.

Khi suy nghĩ về sự sợ hãi thì bao giờ nó cũng gắn liền với sự sống. Sợ bao giờ cũng là sợ mất sự sống. Chúng ta sợ bị cướp giật, sợ mất tiền của, sợ mất an ninh bản thân, sợ mất danh giá, sợ mất thời giờ... thì nói cho cùng cũng là sợ mất sự sống. Cho nên, lúc mà chúng ta sợ nhất là lúc chúng ta sắp chết. Các môn đệ ở đây cũng vậy thôi. Các ông sợ ở đây là sợ mất sự sống. Sự sống đó có thể bị người Do Thái tước đoạt. Bởi vì, lúc bấy giờ người Do Thái đang hừng hực, căm thù các môn đệ của Chúa Giêsu, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, họ đã giết Chúa Giêsu rồi thì họ cũng muốn thanh toán các môn đệ của Ngài. Cho nên, bây giờ các môn đệ đóng cửa là vì sợ và vì sợ cho nên các môn đệ phải đóng.

Thế nhưng, Chúa Giêsu Phục sinh thì không chấp nhận thái độ đóng cửa như vậy. Các môn đệ có đóng thì Chúa Giêsu vẫn cứ vào. Thành thử ra, cửa nhà các môn đệ đóng kín nhưng Chúa Giêsu vẫn cứ vào. Và Ngài vào như thế để ban bình an và Thánh Thần cho các môn đệ và nói với các môn đệ phải mở ra: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em... Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần ”.

Chính nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các Tông đồ không đóng cửa nữa mà chúng ta thấy các ông đã mở ra. Trong bài đọc 1, sách TĐCV kể lại cho chúng ta những sự lạ đã xảy ra bên trong và bên ngoài ngôi nhà nơi các môn đệ đang hội họp, có Đức Maria ở giữa. Bên trong có tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào nhà, có những lưỡi lửa xuất hiện trên mỗi người. Họ tràn đầy Thánh Thần. Bên ngoài thì dân chúng bỡ ngỡ kéo đến bao vây. Sự gì đã xảy ra? Phêrô, con người nhát đảm ấy, hôm nay mở tung cánh cửa đã khép kín và bước ra ngoài, theo sau là các môn đệ khác. Họ lâng lâng như người say rượu, khiến dân chúng phải bàn tán, nhưng họ không say rượu mà là say Chuùa Thaùnh Thaàn. Pheâroâ ñaõ giaûng baøi giaûng ñaàu tieân laøm cho 3000 ngöôøi trôû laïi. Caùc Toâng ñoà khaùc cuõng baét ñaàu söù maïng rao giảng, với đặc ân Thánh Thần ban cho là nói được tiếng bản xứ của mỗi thính giả từ các nơi đổ về. Cho nên, chúng ta thấy nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các môn đệ không đóng cửa nữa mà mở ra, mở ra để thi hành sứ vụ rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu.

Khi suy nghĩ về ngôi nhà của các môn đệ, chúng ta cũng hãy suy nghĩ về ngôi nhà tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nếu ngôi nhà của các môn đệ ngày xưa là hình ảnh tâm hồn của chúng ta thì cánh cửa của lòng ta nó đang đóng hay đang mở? Cánh cửa tâm hồn chúng ta có thể đóng khi mà chúng ta sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh đang cần chúng ta giúp đỡ. Cánh cửa tâm hồn chúng ta có thể đóng khi mà chúng ta không dám đến với người khác để chia sẻ và an ủi những người đang gặp khó khăn, bệnh hoạn, tật nguyền, cô đơn, già cả ... và nhất là cánh cửa tâm hồn chúng ta có thể đóng khi mà chúng ta chưa dám thi hành sứ vụ làm chứng cho Chúa qua đời sống tốt lành hằng ngày của mình là một người Kitô hữu, là một người con Chúa.

Thành thử ra, khi nhìn lại thái độ của các môn đệ ngày xưa. Tôi nghĩ rằng các ngài dám thay đổi thái độ đóng cửa vì sợ trở thành thái độ mở cửa để thi hành sứ vụ làm chứng Chúa Giêsu Phục sinh, bởi vì các ngài đã lãnh nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài đã được đầy tràn Thánh Thần, cho nên các ngài không còn sợ mất mát thiệt thòi gì nữa kể cả cái chết và từ đó các ngài dám mở cửa mà ra đi thi hành sứ vụ.

Nhìn lại cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn có thái độ như các Tông đồ ngày xưa, khi mà chúng ta đóng kín tâm hồn của mình lại, bởi vì chúng ta sợ, sợ gặp khó khăn, sợ thiệt thòi, sợ mất thời giờ, sức khỏe, tiền bạc ... cho nên không dám mở ra đến với người khác để làm chứng cho Chúa.

Chính vì thế, trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta, để nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ can đảm mở cánh cửa tâm hồn của mình ra mà đến với người khác vàø làm chứng cho Chúa qua lời nói, qua sự tha thứ, qua hành động chia sẻ và giúp đỡ người khác trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Amen
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-311: BÌNH AN ĐÍCH THỰC


Ga 20, 19 – 23

 

Cuộc sống trần gian có nhiều điều làm cho con người bất an. Và vì thế, sự khát vọng lớn của con người: HiệnXuống-311


Cuộc sống trần gian có nhiều điều làm cho con người bất an. Và vì thế, sự khát vọng lớn của con người vẫn là sự bình an. Nhưng sự bình an bên trong không thể mua được bằng tiền bạc, vật chất. Điều làm con người bất an là con người sống với nhiều nỗi lo sợ: sợ mất gia đình, sợ cô đơn, sợ thất nghiệp, sợ bệnh tật, sợ đau khổ, sợ chết, sợ mất của, v.v... Do đó, tìm đủ mọi cách để khống chế những nỗi sợ hãi đó. Người ta tìm thuốc “trường sinh” để khống chế quy luật lão, tử. Người ta tìm phương thuốc với sức đề kháng cao nhất khống chế bệnh tật. Người ta tìm cách tích luỹ của cải để phòng thân... và cuối cùng càng lo tìm phương cách, càng bất an, vì tất cả đều chóng qua, tất cả đều hư vô, đều sụp đổ.

Vậy thì đâu là điểm tựa để con người không còn cảm giác sợ hãi nữa ? Làm sao để có được bình an thật sự ? Lời Chúa trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay sẽ giúp chúng ta có câu trả lời.

Qua bài tường thuật của Thánh Gioan cho chúng ta thấy: CGS đến với các tông đồ, “khi các cửa đều đóng kín”. Các ông sợ người Do thái tìm giết các ông, như Thầy đã bị giết!, không dám lú mặt ra ngoài. Ra ngoài lỡ bị bắt gặp, không bị giết cũng bị đánh hoăc nhẹ nhất cũng bị chửi cho thúi đầu. Và các ông mặc cảm vì bỏ Thầy, vì không bảo vệ được Thầy, CGS đã thấu được những bất an và mặc cảm của các ông, Ngài đã đến và trấn an lòng họ bằng câu: “bình an cho anh em” . Ý Chúa muốn nói với các tông đồ đừng sợ, đừng buồn sầu, đừng mặc cảm, thôi đừng trách nhau ! Chúa còn cho các ông xem dấu đinh và cạnh sườn của Người. Đó là dấu chứng Chúa Phục Sinh, là thân xác Phục Sinh thật trước mắt các ông. Chúa hiện đến như một thông điệp bảo các tông đồ đừng sợ mà hãy an lòng vì “Thầy đã thắng thế gian”, hay thế gian không thể làm gì được Thầy đâu. Lòng các ông vui mừng đến tuôn trào nước mắt, khi thấy Thầy Phục Sinh thực sự. Thầy hiện diện với mình, mà không một lời trách móc! Đúng là Thầy thật rồi!

Không những thế lần này Ngài còn ban cho các ông sự bình an trong tâm hồn. Ngài đã thổi Thánh Thần vào các ông và trao quyền cho các ông. Hành động của Chúa Giêsu ban Thánh Thần nhắc nhớ cho chúng ta rằng: chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được làm con Chúa, làm con của Giáo Hội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Phục Sinh

Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần; với sức mạnh và quyền năng của Ngài: các TĐ từ những người nhát sợ, nghi ngại, và khép kín, thì Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông trở thành những người xác tín vào việc Chúa Giêsu Phục Sinh, và can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Từ những người sợ chết các ông đã dám lấy chính mạng sống của mình để minh chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Từ những người còn nghi kỵ chia rẽ, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông nên hiệp nhất trong cùng một đức tin. Từ những người chưa hiểu Lờ Chúa dạy, thì nay Chúa Thánh Thần đã soi lòng mở trí và nhắc lại để các ông hiểu và đem ra thực hành. Là người Kitô hữu chúng ta đã đón nhận Chúa Thánh Thần như thế nào? Chúng ta đã mạnh dạn can đam thực hành Lời Chuá và rao giảng lời Ngài, hay chúng còn nhút nhát, e sơ không dám mở cánh cửa ra bên ngoài cho thế giới lương dan nhận ra sự can đảm mạnh mẽ, mà vẫn còn đóng kín với con người ích kỷ không dám mạnh dan đem Chúa Phục Sinh đến cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Khi xưa Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, thì hôm nay xin cho chúng con cũng biết đón nhận Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng được biến đổi trở thành tông đồ nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay . Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-312:  CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Ga 20, 19 – 23

 

Sau khi về trời, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các Tông đồ như lời Người đã hứa: HiệnXuống-312


Sau khi về trời, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các Tông đồ như lời Người đã hứa. Trong ngày lễ Ngũ tuần của người Do thái, đang khi các môn đệ của Chúa Giêsu đang tề tựu một nơi thì Thánh Thần ngự xuống dưới hình dạng giống như lưỡi lửa đậu trên từng người. Nhờ Ngài mà các môn đệ của Chúa Giêsu được mạnh mẽ, hăng hái loan báo Tin mừng Cứu Chuộc cho đến tận cùng trái đất.

Nói về nguồn gốc lễ Ngũ tuần, lễ này bắt nguồn từ thời dân Do thái mới ra khỏi Aicập. Lúc tới núi Sinai, Môsê tập hợp dân chúng dươi chân núi và Chúa ngự đến ký kết với dân một Giao ước. Giao ước này có giá trị thành lập dân tộc Israel, dành riêng cho công trình của Thiên Chúa. Đó là dân Israel. Trong Giao ước Sinai, Chúa hứa sẽ bảo vệ dân, lo cho dân, gìn giữ dân khỏi tay ngoại xâm. Và phần của dân là hứa thờ phượng một mình Yavê mà thôi và giữ các lệnh truyền của Người, cụ thể trong 10 điều răn và tin tưởng nơi Chúa. Và từ đó, hàng năm họ mừng lễ Ngũ tuần để kỷ niệm biến cố lập quốc này(x. Xh 19 - 24 ). Năm mươi ngày sau Phục sinh, cũng vào dịp lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đồ, để họ chính thức trở nên dân tộc mới. Dân tộc này không dựa trên lãnh thổ, ngôn ngữ, quốc tịch, nhưng dựa trên niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Dân thánh này được lập trên nền tảng các Tông đồ, có Chúa Giêsu là Đầu và Chúa Thánh Thần là linh hồn của mọi hoạt động chính thức trong Hội thánh.

Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài ban sức mạnh cho các Tông đồ ra đi rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh. Chúa Thánh Thần tác động trên người giảng lẫn người nghe. Ngài mở trí cho các Tông đồ hiểu lời Kinh thánh và nói năng lưu loát; Ngài cũng mở lòng cho người nghe đón nhận lời giảng của các Tông đồ. Họ cũng được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và sống đạo rất tốt.

Hơn nữa, xem sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần không chỉ hiện xuống một lần này rồi chấm dứt, nhưng Ngài còn tiếp tục hiện xuống cách tỏ tường hoặc âm thầm trong Giáo hội của Chúa kitô. Chẳng hạn, khi gia đình Cornêliô vừa nghe thánh Phêrô giảng, thì Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ cách tỏ tường; hay trên cộng đoàn tín hữu sơ khai đang cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần đến an ủi, khiến mọi người trở nên sốt sắng. Họ không mong thoát khỏi đau khổ nhưng xin được mạnh dạn sống trong sự bách hại sắp xảy đến (x. TÐCV 4, 31). Chúa Thánh Thần cũng tiếp tục hiện xuống cách âm thầm trong các Bí tích, nhất là Bí tích Thêm sức để ban sức mạnh cho các tín hữu đủ sức làm chứng và loan báo Tin mừng Phục sinh cho mọi người. Nếu chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và nghe theo lời hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống, chúng ta sẽ có được đời sống đức tin vững mạnh và đầy lòng yêu mến Chúa.

Thực tế cho thấy, ngày nay nhiều người bị ảnh hưởng của trào lưu tục hoá, chạy theo vật chất, thích tìm cuộc sống dễ dãi, tìm những cái trước mắt hơn là đời sống thầm lặng nội tâm và tương lai vĩnh cửu. Người ta không còn để giờ thinh lặng để lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa Thánh Thần trong lòng trí mình nữa. Chính vì vậy mà số người gặp thất vọng chán nản gia tăng vì họ không tìm thấy giá trị và ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người.

Vậy, để tìm thấy ý nghĩa và giá trị cuộc sống, chúng ta phải năng ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, lắng nghe Ngài và cầu xin Ngài soi dẫn. Là những kitô hữu, chúng ta cần gắn bó với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, mở lòng đón nhận lời Chúa, sống niềm tin của mình với lòng can đảm và cương quyết, sẵn sàng dâng hiến cuộc sống mình cho Chúa định liệu.

Mỗi người, dù là tu sĩ hay giáo dân, tuỳ theo bậc sống của mình đều phải dấn thân, trở nên hình ảnh sống động của Chúa kitô giữa thế gian nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lo rao truyền cho mọi người sứ điệp mang lại sự sống là Tin mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-313:  CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG QUI TỤ VÀ HIỆP NHẤT

Ga 20, 19 – 23

 

Có một câu chuyện rất hay được kể trong chương 11 của sách Sáng thế. Đó là câu chuyện về tháp: HiệnXuống-313


Có một câu chuyện rất hay được kể trong chương 11 của sách Sáng thế. Đó là câu chuyện về tháp Babel. Chuyện kể rằng: ngày xưa thì con người khắp nơi trên thế giới này chỉ nói một thứ ngôn ngữ chung với nhau. Rồi họ mới bàn tính với nhau là làm lò để nung gạch và xây thành để ở, đặc biệt là xây một cái tháp có ngọn thấu trời để ghi danh cho hậu thế và để khỏi bị phân tán ra khắp mặt đất. Đó là một dự tính đầy tham vọng và kiêu căng. Thế nên, Thiên Chúa can thiệp và phá vỡ dự tính và công việc của họ đang làm bằng cách làm cho ngôn ngữ của họ ra xáo trộn, mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau không ai hiểu được ai. Thế là họ đành chia tay nhau và mỗi người đi một phương khác nhau để sống. Người ta gọi nơi đó là Babel, có nghĩa là “làm xáo trộn, làm hỗn độn”. Câu chuyện về tháp Babel muốn nói lên rằng: tội kiêu căng làm cho con người xa cách Thiên Chúa, xa cách nhau và không còn hiểu nhau nữa. Đó cũng là tội mà nguyên tổ chúng ta đã phạm xưa kia trong Vườn Địa đàng.

Nếu tội lỗi nói chung và đặc biệt là tội kiêu căng làm cho con người xa cách Thiên Chúa, không còn hiểu nhau, làm cho con người bị phân tán và bị chia cắt, thì chính Đức Giêsu bằng sự vâng phục thánh ý của Chúa Cha cách trọn vẹn, Ngài đã tái lập sự hiệp nhất loài người lại với nhau và với Thiên Chúa, một sự hiệp thông trong đức mến nhờ Chúa Thánh Thần. Bài đọc 1 trích sách Công vụ tông đồ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa Giêsu sau khi về trời thì Ngài đã gửi Chúa Thánh Thần đến cho các tông đồ. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ và Ngài tác động trên các ông để các ông có khả năng làm cho con người khắp nơi trên thế giới, thuộc nhiều ngôn ngữ có thể hiểu được lời các ông rao giảng và cùng nhau ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Sách tông đồ công vụ ghi lại rằng: “Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng Bản xứ của mình mà loan báo những kỳ công của Chúa”.

Câu chuyện xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần hoàn toàn ngược lại với câu chuyện Tháp Babel. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng: chính Chúa Thánh Thần là Đấng qui tụ và hiệp nhất con người lại với nhau. Sự hiệp nhất giữa con người với nhau bắt nguồn từ sự hiệp nhất với Thiên Chúa, được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô và qua Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là mối dây hiệp nhất đó. Chúa Thánh Thần được diễn tả là Tình yêu: tình yêu nối kết Chúa Cha với Chúa Con, và tình yêu nối kết con người với Thiên Chúa. Chúng ta vừa mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu lên trời nghĩa là Ngài chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài ở trần gian. Nhưng chính Chúa Giêsu hứa với các tông đồ và với tất cả mọi người chúng ta rằng: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Ngài hiện diện bằng cách nào? Thưa Ngài hiện diện bằng chính Thần Khí của Ngài và trong Thần Khí của Ngài. Thần Khí của Đức Giêsu Kitô chính là Chúa Thánh Thần.

Thế nhưng, hình như chúng ta ít quan tâm đến vai trò cực kỳ quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta ít cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, ít kêu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta trong việc cầu nguyện và trong việc sống thân mật với Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta quên rằng: chính “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Quả thực, nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo hội của chúng ta được đứng vững và luôn được đổi mới để đáp ứng và thích nghi với những biến chuyển của mọi thời đại. Chính Chúa Thánh Thần đã qui tụ và hiệp nhất người tín hữu lại với nhau, giúp họ sống đúng giá trị của một con người và một người con cái Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đã làm cho những tâm hồn khô cứng ra mềm dẻo, những tâm hồn nghi kỵ thành tin tưởng, những tâm hồn nguội lạnh thành sốt mến.

Chúa Thánh Thần rất tự do trong hoạt động của Ngài: “gió muốn thổi đâu thì thổi”. Vì thế, chúng ta hãy ngoan ngoãn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển chúng ta. Chúng ta hãy tập sống “Buông theo Thánh Thần”, “Buông theo Ân sủng”. Chúng ta hãy nhớ rằng: đừng dập tắt Thánh Thần trong ta, tâm hồn người khác hay trong những sinh hoạt của Hội thánh, nhưng chúng ta cũng cần minh định rõ ràng đâu là hoạt động của Chúa Thánh Thần, kẻo ma quỷ lợi dụng mà xen vào đời sống đức tin của chúng ta và của Hội thánh Chúa. Vì không phải bất cứ một dấu lạ nào hay một lối sống khác biệt nào cũng xuất phát từ Chúa Thánh Thần cả đâu.

Đừng dễ dàng nghĩ tưởng và gán ghép cho Chúa Thánh Thần những hoạt động mang khác người và lập dị trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Cứ xem quả thì biết cây. Cứ xem hoa trái nào được sinh ra để biết đó là cây độc hay cây lành. Cứ nhìn những kết quả của một người mà biết họ có thuộc về Thiên Chúa hay không? Thánh Phaolô đã liệt kê cho chúng ta rất rõ ràng và cụ thể những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của con người. Hoa trái của Thần Khí là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ Không có luật nào chống lại những điều như thế”(Gl 5,22-23). Thánh Gioan tông đồ cũng nói rõ cho chúng ta biết rằng: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa ; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (1Ga 4,1-3)

Ước gì đời sống đức tin của chúng ta sinh được thật nhiều hoa trái của Thánh Thần nhờ biết kết hợp với với Đức Giêsu Kitô là Cây Nho đích thực. Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào trong Chúa, vì “Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt nào có ích gì!”. Chúng ta hãy biết sống thân mật với Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày và kêu cầu Ngài trợ giúp chúng ta trong mọi sự, nhất là trong đời sống cầu nguyện. Amen.

-------------------------------

 

HiệnXuống-314: THẦN KHÍ CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH


Ga 20, 19 – 23

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Thần Khí của Đức Kitô phục sinh được trao ban cho Giáo Hội trong ngày Lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính: HiệnXuống-314


Thần Khí của Đức Kitô phục sinh được trao ban cho Giáo Hội trong ngày Lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính Thần Khí ấy cũng được ban cho các tông đồ để các ngài hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô, nghĩa là hiểu được giáo huấn, sự nghiệp và bản thân của Ngài.Thần Khí mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa Cha một cách sung mãn.Lễ Chúa Thánh Thần là ngày khai sinh mới của Giáo Hội.

Xưa Chúa thổi hơi vào Ađam làm cho ông có sinh khí, có sự sống, trở nên một con người sống, hôm nay Đức Kitô phục sinh cũng thổi hơi vào các tông đồ khiến các ngài trở nên tạo vật mới: sự sống mới ngày Lễ Ngũ Tuần là Thần Khí của Chúa phục sinh, của Đấng đã chiến thắng thần chết, nên sự sống này là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời.Thần Khí của Chúa phục sinh là hơi thở của Giáo Hội, là sự sống mới của Hội Thánh. Thần Khí của Đấng phục sinh chính là Thánh Thần, Đấng hằng hướng dẫn, chỉ đường và gây nên sự hiệp nhất để xây dựng Giáo Hội.

Thực tế, khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, kết nạp, qui tụ các môn đệ, Ngài đã nói, đã làm nhiều việc, đặc biệt làm phép lạ để các môn đệ hiểu về Ngài, thấy sự thật về Ngài. Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết nhiều điều Ngài đã nhận nơi Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn còn rất nhiều điều phải nói với các môn đệ, các tông đồ, nhưng giờ này các ngài không hiểu nổi. Phải đợi Chúa phục sinh, Thánh Thần được ban xuống:” Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật trọn vẹn “ ( Ga 16, 13 ).

Quả thật, khi Thánh Thần được ban xuống các tông đồ, các ngài hiểu được những điều Chúa đã dạy về Nước Trời, về con đường hoàn thiện Ngài đã vạch ra, về cuộc thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, về những lời các ngôn sứ tiên báo trong Cựu Ước về Đấng Cứu Thế, nhận ra Chúa Giêsu đã thực hiện ý định của Thiên Chúa Cha, nhờ đó công cuộc cứu độ nhân loại được hoàn thành.

Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ hiểu chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, là đường, là sự thật, là sự sống của nhân loại, của con người. Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho các tông đồ hiểu được những nét mới, những điều mới lạ, những điều trước kia các ngài hiểu nhưng chưa rõ, những điều trước kia đã hiểu rõ, nhưng chưa sâu xa. Thánh Thần hay Thần Khí của Chúa phục sinh tạo nơi tâm hồn các tông đồ sự xác tín, nhờ sự xác tín các ngài đã tin và thêm vào đó, các ngài còn thuyết phục, cảm hóa và tạo sự xác tín nơi những người khác.

Thánh Thần đã hoàn toàn đổi mới các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Trước Lễ Ngũ Tuần,các tông đồ còn nhát đảm, tối tăm, nhưng từ khi Thánh Thần được ban xuống, các ngài đã trở nên những chứng nhân can đảm cho Chúa phục sinh.Các ngài không sợ bất cứ sức mạnh nào ở trần gian, tất cả các ngài đều hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa sống lại. Giáo Hội có một lịch sử lâu dài. Mỗi lễ Hiện Xuống là một ngày khai sinh mới của Giáo Hội. Khi xưa trong nhà Tiệc Ly, các tông đồ, Mẹ Maria, và nhiều phụ nữ đạo đức đã được thánh Phêrô mở tung cửa để đón nhận Thần Khí của Chúa sống lại. Ngày Lễ Ngũ Tuần nhiều người ngoại cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần.

Lễ Chúa Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào Giáo Hội.Công đồng Vatican II, là ngày lễ Hiện Xuống mới của Giáo Hội. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã triệu tập Công đồng Vaticanô II như một cuộc Hiện Xuống mới. Nhờ Công đồng Vaticanô, một luồng khí mới, nghĩa là với tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sống một cuộc thay đổi, mở rộng để bắt kịp đà tiến của văn minh thế giới.Giáo Hội luôn là chứng nhân cho Chúa phục sinh.

Qua sự vinh quang phục sinh của Chúa, qua sự tác động của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu trở nên chứng nhân cho Chúa sống lại tới tận cùng thế giới. Người môn đệ của Chúa ở muôn thời được mời gọi loan báo Tin Mừng phục sinh:” Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em “ ( Ga 20, 21 ).

Giáo Hội của Chúa luôn là Giáo Hội truyền giáo, bởi vì bản chất của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng, là Truyền giáo. Mọi Kitô có bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ đem Chúa Giêsu Kitô cho gần 7 tỷ người chưa biết Chúa trên thế giới. Mọi Kitô hữu là chứng nhân cho Chúa, là người xây đắp hòa bình và gây sự hiệp nhất:” Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha “.

Người môn đệ của Chúa là chứng nhân của Chúa khi đến với người nghèo, những người bất hạnh, cô thân, cô thế, những kẻ tàn tật, đui mù, neo đơn, tội lỗi vv…như Chúa Giêsu xưa đã đến với mọi lớp người.Thần Khí của Chúa phục sinh vẫn luôn tuôn tràn trên những tâm hồn thành tâm, thiện chí. Chúa phục sinh luôn cần đến những chứng nhân quảng đại, chân thành, đạo đức, thánh thiện. Chúa phục sinh cần đến những chứng nhân như thế để đổi mới bộ mặt thế giới, để “ đem yêu thương vào nơi oán hờn, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp…vv…”.

Lạy Thần Khí của Chúa phục sinh, xin mau đến với chúng con, biến chúng con trở thành những nhân chứng sống sống động, biết quảng đại, hy sinh, quên mình để làm chứng cho Chúa như các thánh tông đồ xưa. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-315: LỄ NGŨ TUẦN


Ga 20, 19 – 23

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Ca nhập lễ, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có viết: ” Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu: HiệnXuống-315


Ca nhập lễ, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống có viết: ” Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu, liên kết hết mọi người, thông thạo mọi ngôn ngữ “ ( Kn 1, 7 ). Lễ Hiện Xuống là lễ 50, có nghĩa là chung kết 50 ngày của Mùa Phục Sinh như thánh Phaolô nói: ” Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta “ ( Rm 5, 5; 8, 11 ). Lễ Ngũ Tuần hôm nay hoàn tất sứ mạng của Chúa Giêsu trên mặt đất và khai mở đời sống của Giáo Hội ở trần gian.

Lễ Hiện Xuống, Thần khí của Chúa Giêsu Phục Sinh bắt đầu ngự trong tâm hồn các tmôn đệ một cách đầy quyền năng như sách Công Vụ Tông Đồ diễn tả: ” Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần. Và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa “ ( CV 2,4.11 ). Với lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu kết thúc sứ vụ công khai của Người trên mặt đất trong bản tính con người, đồng thời Người cũng khai mở đời sống và sứ vụ của Người trong Giáo Hội. Hội Thánh là thân xác phục sinh, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, được đầy tràn sự sống thần khí của Người, Thần khí là linh hồn của Giáo Hội bởi vì qua Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống, Đức Kitô Phục Sinh bắt đầu ngự trong tâm hồn các môn đệ của Người bằng một sự hiện diện thân thiện.

Vâng khi Chúa còn sống với các môn đệ, Ngài chưa tỏ cho các môn đệ biết tất cả về Ngài. Chúa đã cho các môn đệ biết mọi điều Ngài nghe được từ Cha, tuy nhiên, Chúa không bắt các môn đệ phải hiểu hết về Ngài bởi vì chính Thánh Thần sẽ cho họ biết những điều đó khi Chúa sống lại. “ Khi Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn “ ( Ga 16, 13 ). Để biết sự thật trọn vẹn, để hiểu về Chúa, về việc làm, về các phép lạ, về lời nói của Ngài, các môn đệ cũng như chúng ta cần có Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Thần chỉ đạo. Đức Giêsu Kitô là một mầu nhiệm cao vời. Thánh Thần sẽ giúp các môn đệ và nhân loại, cũng như chúng ta khám phá ra Người luôn mới mẻ. Lời của Chúa luôn luôn có sức thu hút mãnh liệt. Đức Kitô luôn luôn mới mẻ, luôn luôn hấp dẫn và lôi cuốn. Nhờ Thánh Thần, các môn đệ và chúng ta luôn luôn mới mẻ. Giáo Hội luôn luôn mới mẻ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần luôn đổi mới Giáo Hội. Nhờ Thánh Thần, Giáo Hội luôn luôn lãnh nhận được luồng gió mát. Nhờ Thánh Thần, Giáo Hội luôn được đổi mới, được thức tỉnh. Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Đức Kitô. Ngài chỉ nói những gì Chúa nói, Ngài chỉ làm những gì Chúa làm. Thánh Thần không làm những gì khác lạ nhưng chỉ thức tỉnh chúng ta nhớ lại, hiểu và sống Tin Mừng. Mỗi người chúng ta cũng là chứng nhân của Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải có thái độ khiêm nhượng để làm chứng.

Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa đã đi vào tâm hồn các môn đệ. Đây là một cuộc xức dầu huyền nhiệm. Trước khi có Chúa Thánh Thần nếu các môn đệ nhút nhát sợ sệt, thì nay họ đã trở thành những con người kiên vững, can đảm, bất khuất. Phêrô chẳng hạn chỉ là con người chài lưới, ít học, quê mùa, nhưng khi Thánh Thần xuống, Phêrô đã lôi cuốn biết bao người theo Chúa. Quả thực, Phêrô là người đầy tràn Thánh Thần Thiên Chúa.

Mọi Kitô đều lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, bởi vì tất cả đã được dìm trong Thánh Thần. Thánh Thần đã đến và lưu lại trong chúng ta ( Ga 14, 17 ).

Thánh Thần là sự sống của mỗi người, của Hội Thánh. Nhờ Thánh Thần, chúng ta đọc kinh tin kính và kinh tin kính trở nên suối mạch vọt lên sự sống đời đời. Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô biên. Ngài là bình an, vui mừng, hy vọng.

Tình yêu, vui mừng và bình an là ơn quí trọng Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận món quà quí hóa ấy.

Đức Kitô đã xuống từ trời, đã đến từ Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần co mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới ( Lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ).
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-316: CHÚA THÁNH THẦN – NHÀ ĐẦU TƯ SỐ MỘT


Ga 20, 19 – 23

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

 

Kể từ năm 1995, khi được bình thường hoá quan hệ với Mỹ, sau những năm tháng dài bị cấm vận: HiệnXuống-316


Kể từ năm 1995, khi được bình thường hoá quan hệ với Mỹ, sau những năm tháng dài bị cấm vận, bị bao vây kinh tế, và nhất là khi được chính thức vào WTO tháng 01.2007, Việt Nam lập tức tìm mọi cách để thu hút sự đầu tư của nước ngoài trên mọi lĩnh vực: kinh tế, khoa học, y tế, giáo dục….. Các giải pháp cấp bách được đưa ra là cải cách đường lối, đổi mới chính sách, hội nhập kinh tế quốc tế… nhằm tạo ra một môi trường đều tư ổn định, minh bạch và tự do cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đáng ghi nhận: hiện nay Hoa Kỳ vẫn đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Theo sau là Nhật Bản và Trung Quốc.

Thế đó là trong những lĩnh vực thuộc thực tại trần thế. Còn trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta đang thu hút nhà đầu tư nào và ai là “nhà đầu tư” lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, nếu không phải là Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, “nhà đầu tư số một” trong cuộc đời người Kitô hữu chúng ta là ai, nếu không phải là chính Chúa Thánh Thần, Đấng mà chúng ta đang hân hoan mừng lễ kính Ngài.

Ta thấy rằng trong lãnh vực kinh tế, việc đầu tư có thể lời hay lỗ, nhiều khi lỗ te tua, như tập đoàn cho vay thế chấp khổng lồ Freddie Mac, tập đoàn tài chính Merrill Lynch & Co của Hoa Kỳ, nhà sản xuất xe hơi khổng lồ Fiat của Ý, Toyota của Nhật… Thậm chí nhiều công ty, tập đoàn phải tuyên bố sáp nhập hoặc phá sản, điển hình là tập đoàn xe hơi Hoa kỳ vĩ đại Chrysler.

Còn việc đầu tư của Chúa Thánh Thần thì sao ? Chúa Thánh Thần một khi Ngài đầu tư vào cuộc đời của ai thì cuộc đời người đó chỉ có “lời” chứ không bao giờ “lỗ”. Những thành quả, những “cái lời”, của “nhà đầu tư Tâm linh” mang lại cho chúng ta sẽ là gì ?

- Thành quả trước hết là hồng ân sự sống: một sự sống toàn diện và tròn đầy. Sự sống thể xác lẫn linh hồn. Sự sống có từ khởi đầu công trình sáng tạo và sự sống được tái tạo trong công trình cứu độ. Thành quả này ta có thể thấy một cách cụ thể là nền văn hoá sự sống mà Giáo hội đang ra sức xây dựng và cổ vũ mọi người bảo vệ và tôn trọng.

 Thành quả thứ đến là hồng ân sự thật. Vì Chúa Thánh Thần được mệnh danh là nguồn mạch chân lý, sự thật viết hoa. Sự thật về Thiên Chúa, về vũ trụ, về con người và sự thật lớn nhất là sự thật về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất. Một khi chúng ta biết yêu mến sự thật và sống theo sự thật là chúng ta đang cộng tác với nhà đầu tư Thứ Thiệt này.

- Thành quả sau nữa là hồng ân hiệp nhất yêu thương. Chúa Thánh Thần còn được định nghĩa là nguyên lý của sự hiệp nhất yêu thương, nguyên lý liên kết Chúa Cha và Chúa Con, nguyên lý nối kết con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Nền văn minh tình thương

Tuy nhiên, để có thể mang lại thành quả dồi dào, cần có sự cộng tác từ phía người được đầu tư. Sự cộng tác đó là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Bao gồm việc tạo “môi trường”, tức tâm hồn thông thoáng, cải cách “thủ tục”, tức lối sống đơn giản; dỡ bỏ các rào cản về “mặt bằng, thuế quan”, tức là dẹp các tính hư tật xấu…Có như thế Chúa Thánh Thần mới có thể hoạt động một các hiệu quả được.

Kinh nghiệm cho thấy trong lĩnh vực kinh tế nếu môi trường đầu tư lắm chướng ngại, thủ tục rườm rà, thuế quan lắt léo,… thì sức thu hút đầu tư sẽ giảm và việc đầu tư cũng sẽ kém phần hiệu quả. Trong đời sống tâm linh cũng thế.

Vậy câu hỏi đặt ra thay cho phần kết là tôi đang thu hút nhà đầu tư nào ? Thần tài, thần tiền, thần sắc dục, thần quyền lực danh vọng hay Thần Khí Sự Sống, Thần Chân Lý, Thần Tình Yêu ? Và những rào cản nào tôi chưa dỡ bỏ để Chúa Thánh Thần chiếm trọn vốn đầu tư 100% trong cuộc đời của tôi?
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-317: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến


 Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 (Ga 20, 19-23)

 

40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng... Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến (N.V.Độ): HiệnXuống-317 Đalat


40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm cao cả Chúa về Trời, tiếp đến là cầu nguyện thiết tha: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,  lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin ngự đến.

Giáo hội xin Ngài đến để làm gì ? Thưa, để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường… (Ca tiếp liên).

Đúng 10 ngày sau khi Chúa về Trời, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa với chúng ta (x. Ga 16, 7). Ngài  " hiện diện " trong lịch sử Giáo hội, và hành động không biết mệt mỏi. Giáo hội sẽ tiếp tục nói các thứ tiếng cho đến muôn đời, giao tiếp với hết mọi dân tộc trên toàn thế giới, và con người ở mọi nơi mọi thời sẽ còn tiếp tục sửng sốt và bỡ ngỡ, (x. Cv 2, 6), vì những người rao giảng Tin Mừng luôn đầy Thánh Thần. Khắp mọi nơi, người ta sẽ nghe thấy Giáo hội diễn tả cùng một Đức tin trong ngôn ngữ của chính dân tộc ấy (x. Cv 2, 6), và vì thế, phép lạ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành với Giáo hội để Ngài tiếp tục làm nhiệm vụ đổi mới và canh tân. Thần Chân Lý đã " nhập thể " trong Hội Thánh. Như lời ca nhập lễ diễn tả: " Thánh Thần Chúa tràn ngâp địa cầu, liên kết hết mọi người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Hallêluia. "

Sách Tông đồ Công vụ thuật lại: "Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói" (Cv 2, 4). Thật là một kỷ niệm tuyệt đẹp về ngày Chúa Thánh Thần trong ngày Ngài hiện xuống trên các thánh Tông đồ và những người qui tụ chung quanh họ, ngày mà chúng ta có lại được hồng ân vô giá mà mưu chước Quân Thù và sự yếu đuối của nhân loại đánh mất là phúc Thiên Đàng.

"Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp" (Cv 2, 2).

Gioan Taulê (1300-1361), tu sĩ dòng Daminh ở Strasbour nói: Ngôi nhà, sách Tông đồ Công vụ nói ở đây tượng trưng trước hết cho Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự, nhưng cũng là biểu tượng của mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Một ngôi nhà có nhiều tầng, nhiều phòng, nhiều công dụng, cũng như nơi con người có những khả năng, giác quan và nghị lực khác nhau, Chúa Thánh Thần viếng thăm tất cả cách đặc biệt. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và gợi ý nơi con người một số khuynh hướng tốt, Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc viếng thăm và tác động nội tâm này, hết thảy mọi người đều được ơn không ai giống ai. Mặc dù Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất hoạt động nơi con người. (Trích bài giảng số 26, 2 ngày lễ Ngũ Tuần)

Chúa Thánh Thần ở nơi những con người có lòng ngay thật, cũng như bất cứ ai muốn trở nên dễ uốn nắn bởi Chúa Thánh Thần trong hòa bình và trật tự, người nào càng nhiệt tâm đón nhận, người ấy càng hiểu biết hơn về sự thể hiện nội tâm này và ngày càng  gia tăng ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho con người ngay từ ban đầu.

Những " Hoa quả của Thần khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực " (Gal 5, 22).

Phải khẳng định rằng " Chúa Thánh Thần đến vì chúng ta. Ngài không chỉ đến "để ở với Giáo hội luôn mãi " (Ga 14, 16). Như lời Chúa Giêsu hứa: " Để Người ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế ". Ngày hiện xuống, Chúa Thánh Thần còn đổ tràn đầy ân sủng và ơn đoàn sủng xuống trên Giáo hội thật phong phú dồi dào! Chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ (…) Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu hình trên những người chịu phép rửa tội và làm cho họ ngập tràn niềm vui. Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu hình trên các Tông đồ ; kể từ ngày hôm đó, Giáo hội, Vương Quốc của Đức Giêsu lan rộng khắp địa cầu, chính Chúa Thánh Thần cùng với Chúa Cha và Chúa Con điều khiển Giáo hội. Bằng sự thánh thiện, Ngài kiện toàn nơi tâm hồn con người ngay từ lúc khởi đầu Ơn Cứu Chuộc. Thánh Tôma Aquinô nói: "Ngài là linh hồn của thân thể nhiệm mầu là Giáo hội " (Tổng luận Thần học, I-II, q. 106, a. 1c.). Ngài ngự trong Giáo hội cách thường hằng, Ngài không ngừng trao ban sự sống và thánh hóa Giáo hội như lời Thánh Phaolô nói: " Vì Ngài lưu lại nơi các ngươi và ở trong các ngươi " (Ga 14, 17). 

Vì là Thần khí Sự Thật, " khi nào Ngài đến, Ngài sẽ hướng dẫn trong Chân Lý " (Ga 16, 13) và gìn giữ khỏi mọi sai lầm. Chính Ngài làm bừng lên trong Giáo hội sự phong phú siêu nhiêu: làm nảy sinh và triển nở những nhân đức anh hùng nơi tâm hồn các thánh trinh nữ ; các thánh tử đạo, các thánh hiển tu, ẩn tu, đó là một trong những dấu chỉ sự thánh thiện. Tóm lại, Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn nhân thế ; nhờ linh hứng trong Hội Thánh, nhờ máu châu báu của Đức Giêsu Kitô đổ ra ," tinh tuyền, không vết nhơ, không tì ố" (Ep 5, 27), ngõ hầu tất chúng ta xứng đáng trình diện trước tòa Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu trong ngày thẩm phán.

Ðức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói: Đây là mầu nhiệm của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua việc soi sáng cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại, Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên "sự biểu lộ và phương thế" của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. Thiên Chúa là Tình Yêu, số 33).

Cùng với Mẹ Maria và toàn thể các thánh trên Trời, chúng ta cùng cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu, và đốt lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu Chúa trong lòng họ !" Amen.

 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-------------------------------

 

HiệnXuống-318: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG    


Sợ hãi trong sứ mệnh Truyền giáo hôm nay

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 20:19-23)

 

Để lên đường thi hành sứ mệnh truyền giáo, các môn đệ Chúa đã phải thắng vượt một trở ngại lớn: HiệnXuống-318


Để lên đường thi hành sứ mệnh truyền giáo, các môn đệ Chúa đã phải thắng vượt một trở ngại lớn lao là sự sợ hãi.  Cộng đoàn đức tin bé nhỏ này cần có một phép lạ thì mới có thể lớn mạnh và họ mới vượt được ra ngoài căn nhà “các cửa đều đóng kín”, để đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng.  Phép lạ ấy đã xảy ra hôm nay ngày lễ Ngũ Tuần và tại nơi các môn đệ Chúa Giê-su đang tề tựu:  phép lạ của ơn Thánh Thần đã đem gió sức mạnh và lửa tình yêu đến biến đổi những tâm hồn sợ hãi.

          Chúng ta thử tưởng tượng đang có mặt tại nơi các môn đệ Chúa tề tựu.  Nét mặt người nào cũng đầy ưu tư.  Họ vửa chứng kiến một biến cố kinh hoàng làm tan biến mọi hy vọng.  Chúa Giê-su đã chịu chết nhục nhã và đã sống lại ngày thứ ba.  Những cuộc hiện ra của Chúa dường như vẫn chưa đủ để giúp họ được hăng hái và xác tín vào sứ mệnh Người muốn họ thi hành trong tương lai rất gần.  Họ vẫn còn sợ hãi đến nỗi khóa chặt cửa và sống trong một bầu khí thinh lặng nặng nề.  Sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a ở giữa họ là chiếc phao cuối cùng để họ bám víu.  Mọi người đang chờ đợi “sự bất ngờ” hoặc cái “bỗng” từ trời đến!  Và quả thực “sự bất ngờ” đã đến dưới hình thức “tiếng động như tiếng gió mạnh” và “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa”.  Ai cũng nghe được tiếng động ấy và lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, không trừ ai.  Sự bất ngờ ấy chính là Chúa Thánh Thần, Tình yêu của Thiên Chúa và Thần Khí của Chúa Ki-tô.  Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các môn đệ.  Người đã lấy tình yêu để đốt cháy mọi sợ hãi, và lấy tiếng động của gió mạnh để thay thế sự yên lặng nặng nề đang làm tê liệt cộng đoàn đức tin bé nhỏ.  Người giúp họ hăng hái nhiệt thành đáp lại mệnh lệnh của Chúa Giê-su:  “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thi Thầy cũng sai anh em”.  Thế là cánh cửa đã bị khóa chặt vìe sợ hãi nay mở tung ra.  Trước mặt dân chúng, không chỉ cư dân tại Giê-ru-sa-lem và những người Do-thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về, mà cả những người thuộc các dân nước chung quanh, các môn đệ Chúa không chút sợ hãi và lên tiếng rao giảng.  Mọi sự hoàn toàn đổi mới.

          Chúa Thánh Thần hiện xuống là một sự bất ngờ.  Nhưng thực ra sự bất ngờ ấy đã được Chúa Giê-su nói trước rồi.  Trong Bữa Tiệc Ly, Người đã hứa với các môn đệ:  “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  Đó là Thần Khí sự thật” (Gio-an 14:16; x. 15:26, 16:13).  Cho nên, biến cố Thánh Thần Hiện Xuống chỉ là bất ngờ đối với chúng ta, nhưng đã nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa rồi.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Dù trong Giáo Hội khởi đầu hay hiện tại, sợ hãi trước mệnh lệnh truyền giáo vẫn là điều có thể xảy ra cho nhiều người chúng ta.  Sợ hãi khiến người giáo dân không dám nhận lãnh sứ mệnh, mà đổ thừa cho linh mục và tu sĩ.  Mặc dù chúng ta đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa tội và Thêm sức, nhưng vẫn còn nhiều thứ rào cản ngăn chận tiếng gió và lưỡi lửa của Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta.  Rào cản có thể là những vương vấn trần thế như tham lam tiền bạc, danh vọng, hoặc sợ người khác cười nhạo.  Hoặc cũng có thể là một đời sống cầu nguyện nghèo nàn, tối thiểu để khỏi lỗi luật, cho nên không thể cảm nhận được mối quan tâm và sự thiết tha của Chúa Giê-su đối với công cuộc truyền giáo.  Hoặc chúng ta coi việc truyền giáo là một việc quá to lớn, ngoài khả năng của mình.

          Làm sao phá bỏ được sự sợ hãi phải rao giảng Tin Mừng đây?  Chúng ta hãy có mặt cùng với Mẹ Ma-ri-a và các môn đệ để cầu nguyện.  Nói khác đi, chúng ta cần củng cố đời sống cầu nguyện của mình.  Chúng ta nên ý thức việc truyền giáo là thích hợp với mọi người không trừ ai.  Tất cả chúng ta đều có lưỡi lửa của Thánh Thần ngự xuống trên đầu.  Như thánh Phao-lô khẳng định, có nhiều đặc sủng, việc phục vụ, những hoạt động, tất cả tuy khác nhau nhưng lại có thể thích hợp với người này hay người khác.  Chúng ta là một bộ phận trong một thân thể và đều đã “được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”.  Nói tóm lại, Chúa đã trang bị cho chúng ta đầy đủ, để không còn phải sợ hãi trước sứ mệnh truyền giáo cao đẹp nữa!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-319: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

CHÚA PHỤC SINH TRAO BAN THẦN KHÍ

I.HỌC LỜI CHÚA

1.TIN MỪNG: Ga 20,19-23

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

2.Ý CHÍNH:

 

Chúa Giê-su Phục Sinh hiện đến mang lại cho các môn đệ sự bình an (c 19) và niềm vui (c 20). Sau đó: HiệnXuống-319


Chúa Giê-su Phục Sinh hiện đến mang lại cho các môn đệ sự bình an (c 19) và niềm vui (c 20). Sau đó Người sai các ông đi (c 21a), giống như Chúa Cha đã sai Người (c 21b). Cuối cùng, để giúp các ông chu toàn sứ mạng, Người đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông (c 22), nhờ quyền năng Thánh Thần, các ông sẽ tha hay cầm giữ tội của người ta tùy theo họ tin hay không tin lời rao giảng của các ông (c 23).

3.CHÚ THÍCH:     

- C 19-20:

+ Vào chiều ngày ấy, ngày thứ Nhất trong tuần: Theo sách Sáng Thế, ngày thứ Nhất là ngày sau ngày Sa-bát. Từ nay, ngày thứ Nhất được gọi là Chúa Nhật nghĩa là Ngày của Chúa để kỷ niệm mầu nhiệm Chúa Phục Sinh và các Ki-tô hữu có bổn phận hội họp nhau lại cử hành nghi thức Bẻ Bánh.

+ Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái: Lý do cửa đóng then cài, là vì các ông bị hoang mang giao động. Các ông sợ người Do thái sẽ đến bắt bớ các ông như họ đã bắt Thầy các ông.

+ Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông: Điều này cho thấy thân xác Chúa Phục Sinh không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian như khi Người còn đang sống.

+“Bình an cho anh em !”: Trong bữa Tiệc ly trước khi nộp mình chịu chết, Đức Giê-su đã hứa ban bình an cho môn đệ (x. Ga 14,27), và động viên các ông can đảm đương đầu với những thử thách sắp đến (x. Ga 16,33). Giờ đây sau khi sống lại, Người đã thực hiện lời hứa ấy bằng việc hai lần chúc bình an cho các ông (x. Ga 20,19.21).

+ Người cho các ông xem tay và cạnh sườn: Chúa Giê-su cho môn đệ xem các dấu đinh đã bị đinh đóng xuyên thủng nơi hai bàn tay (x. Ga 19,23) và vết thương bị lưỡi đòng đâm thâu ở cạnh sườn (x. Ga 19,34). Điều này chứng tỏ thân xác Chúa Phục Sinh cũng chính là  thân xác Người đã từng chịu khổ nạn trước đó.

-C 21-23:

+ Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em: Việc hiện ra và sai các môn đệ ngay sau khi sống lại, cho thấy mầu nhiệm Phục Sinh là nền tảng của ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin mừng của Hội thánh. Như Chúa Giê-su đã được Chúa Cha sai xuống trần gian, thì giờ đây, sau khi phục sinh và được Chúa Cha siêu tôn làm “Chúa” (x. Pl 2,11) và được trao toàn quyền trên trời dưới đất (x. Mt 28,18), Người  lại sai các môn đệ ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Người (x. Mt 28,19), và làm chứng nhân cho Người (x. Cv 1,8).

+ Người thở hơi vào các ông và nói: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần: Xưa khi sáng tạo lòai người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào hình nhân bằng đất sét, để hắn trở thành một người sống động là ông A-dam (x St 2,7). Thì nay, Chúa Phục Sinh cũng thổi Thần Khí để biến đổi các môn đệ nên người mới, đầy ân sủng sự sống của Thánh Thần. Tuy nhiên ngay lúc này các ông chưa đón nhận được ơn Thánh Thần, vì còn thiếu đức tin. Vì thế Chúa Phục Sinh đã phải hiện ra nhiều lần và dùng nhiều cách để tăng cường đức tin cho các ông. Chờ đến lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần được ban trước đó mới phát huy tác dụng trên các ông (x. Cv 2,1-4).

+ Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ: Đức Giê-su đã được Gio-an Tẩy giả giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Sứ mạng của Người là tẩy xóa tội lỗi loài người bằng việc ban ơn tha thứ cho những tội nhân thực lòng sám hối và biết đặt trọn niềm tin nơi Người (x Lc 23,40-43). Giờ đây các môn đệ cũng được Người trao quyền tha tội trong quyền năng Thánh Thần.

4.CÂU HỎI:

1) Tại sao Chúa Giê-su cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn Người sau khi sống lại ?
2) Người dã sai các ông đi rao giảng Tin mừng khi nào ?
3) Đức Giê-su đã làm gì để ban Thánh Thần cho các môn đệ ?
4)Các ông đã nhận được ơn Thánh Thần vào lúc nào? Nhưng các ông chỉ được Thánh Thần tác động thực sự khi nào ? Tại sao ?
5) Chúa Phục Sinh đã ban quyền tha tội và cầm buộc cho các môn đệ qua câu nói nào ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1.LỜI CHÚA: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ tội ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).

2.CÂU CHUYỆN: THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG TRONG CÁC TÍN HỮU:

Trên một toa tàu chợ phát xuất từ thành phố Can-quýt-ta Ấn Độ, giữa đám hành khách nghèo khổ đang ngồi la liệt trên sàn tàu, có một phụ nữ tay cầm tràng hạt, mắt nhắm lại và miệng lẩm bẩm đọc kinh. Người phụ nữ đó không ai khác hơn là bà Tê-rê-sa. Về sau người đời đã gọi bà bằng một cái tên thân thương: “Mẹ Tê-rê-sa thành Can-quýt-ta”. Bà là người đã sáng lập dòng Thừa sai Bác ái, với nhiệm vụ chuyên lo tìm kiếm những bệnh nhân nghèo khổ đang hấp hối gần chết và bị bỏ rơi trên các hè phố thành Can-quýt-ta. Họ thuộc giai cấp cùng đinh trong xã hội nước Ấn. Sứ mệnh của chị em nữ tu này là mang những người đó về tu viện chăm sóc và giúp họ được chết trong bình an. Về sau mẹ Tê-rê-sa đã kể lại ơn gọi ấy như sau: “Khi nhìn thấy đám người nghèo khổ kia đang nằm ngồi ngổn ngang trên sàn tàu, đột nhiên có một sức mạnh đã đổ ập xuống trên tôi, làm cho tôi tự nhiên cảm thấy họ chính là những Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi. Tôi sẽ phải làm gì để giúp đỡ họ đây ?”. Sau đó bà đã quyết định lập một dòng nữ với sứ mệnh chuyên lo phục vụ cho những người nghèo khổ này. Rồi bà bắt tay vào việc đầu tiên là tìm mướn một căn nhà để làm nơi phục vụ cho họ, đang khi trong túi bà chỉ còn đúng ba đồng bạc Ấn ! Nhưng nhờ ơn Chúa giúp mà ngày nay dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Tê-rê-sa Can-quýt-ta đã lan truyền đi khắp các nước trên thế giới. Quả thực, điều này cho thấy Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và họat động nơi mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh.

3.THẢO LUẬN:
1) Phân biệt Thánh Thần và thiên thần giống và khác nhau thế nào ?
 2) Ngày nay các tín hữu nhận được ơn Thánh Thần khi nào ?
3) Mỗi tín hữu hôm nay phải làm gì để được Thánh Thần tác động giống như các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần khi xưa ?

4.SUY NIỆM:

1) THÁNH THẦN LÀ ĐẤNG NÀO ?

- Về việc đầu thai của Đức Giê-su: Hội Thánh tuyên xưng đức tin như sau: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh” (x. Lc 1,35). Chính nhờ quyền năng Thánh Thần, Trinh Nữ Ma-ri-a đã thụ thai Hài Nhi Giê-su mà vẫn còn trinh khiết vẹn toàn.

- Khi Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin mừng: Người đã đến xin chịu phép Rửa của Gio-an tại sông Gio-đan. Vừa chịu phép Rửa xong, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu từ trời ngự xuống và lưu lại trên Người (x. Mt 3,16b). Sau đó, Thánh Thần đã hướng dẫn Người vào sa mạc ăn chay cầu nguyện và chịu thử thách cám dỗ. Chính nhờ sức mạnh của Thánh Thần mà Đức Giê-su đã chiến thắng ba cơn cám dỗ của ma quỷ (x. Mt 4,1-10).

- Trong quyền năng của Thánh Thần, Người đi rao giảng Tin mừng Nước Trời: Người bắt đầu rao giảng từ Ga-li-lê (x. Lc 4,14-15). Nhờ Thánh Thần mà Người đã xua trừ ma quỷ (x. Mt 12,28) và chữa lành các bệnh họan tật nguyền trong dân (x. Mt 4,23). Khi được Thánh Thần tác động, Ngừơi đã vui mừng thốt lên lời ngợi khen Chúa Cha (x. Lc 10,21).

- Sau khi phục sinh và được đầy Thánh Thần: Đức Giê-su đã hiện ra với các môn đệ để chúc bình an (x. Ga 20,19), rồi sai các ông đi rao giảng Tin mừng (x. Ga 20,21), và tiếp tục sứ mạng của Ngừơi (x. Mt 28,19-20). Người cũng thổi hơi ban Thánh Thần để giúp các ông chu toàn sứ mạng rao giảng ấy (x. Ga 20,22). Cuối cùng, Người còn ban cho các ông quyền tha tội hay cầm giữ tội của người ta nhờ quyền năng của Thánh Thần (x. Ga 20,23).

2) VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG HỘI THÁNH SƠ KHAI:

- Thánh Thần tác động trong Cộng Đoàn Hội Thánh: Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại như sau: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần , họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1-4).

- Thánh Thần biến đổi các Mục Tử của Hội Thánh: Thời sơ khai, Thánh Thần đã tác động để biến đổi các Tông đồ (x. 1 Cr 12,4-11): Từ tình trạng nhút nhát sợ hãi trở nên can đảm và công khai làm chứng cho Chúa Giê-su trước mặt đám đông (x. Cv 2,14-36); Từ tình trạng kém hiểu biết Lời Chúa, trở nên khôn ngoan, hiểu rõ mọi điều Chúa đã truyền dạy trước đó (x. Ga 16,12-13); Từ tình trạng buồn chán thất vọng và muốn thoái lui, trở nên nhiệt thành yêu mến Chúa, tràn đầy niềm vui hy vọng (x. Lc 24,32-35). Nhờ Thánh Thần mà các Tông đồ đã đón nhận nhiều tín hữu bày tỏ lòng sám hối và xin chịu phép Rửa gia nhập Hội Thánh (x. Cv 2,41).

- Thánh Thần liên kết muôn người nên một: Lúc đó tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các Tông đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?” (Cv 2,5-8). Đã có 15 dân tộc nghe các Tông đồ rao giảng. Trái với nhân loại thời Tổ phụ Nô-e, do kiêu ngạo muốn thách thức Thiên Chúa đã hè nhau xây tháp Ba-ben, và đã chia rẽ thành nhiều dân tộc nói các thứ tiếng khác nhau (x St 11,1-9), thì hôm nay chính Thánh Thần đã hiệp nhất các dân tộc để cùng tuyên xưng một đức tin.

- Thánh Thần soi lòng mở trí giúp lương dân đón nhận chân lý: Sau bài giảng đầu tiên của Tông đồ Phê-rô, nhờ ơn Thánh Thần tác động nên đã có tới ba ngàn người đang ở tại Giê-ru-sa-lem tin theo Chúa Giê-su và đã chịu phép rửa gia nhập vào Hội Thánh (Cv 2,41). Những tín hữu này đã họp thành cộng đoàn Hội Thánh Sơ Khai.

- Thánh Thần thúc đẩy sự hiệp nhất trong Hội Thánh Sơ Khai: Cũng nhờ ơn Thánh Thần mà Cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem đã luôn sống hiệp nhất với nhau, siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh và cầu nguyện không ngừng. Nhờ sự hiệp thông này mà số người xin gia nhập Hội thánh ngày một gia tăng (x. Cv 2,42-47).

3) CỘNG TÁC VỚI CHÚA THÁNH THẦN:

Mỗi người chúng ta cần cộng tác với Chúa Thánh Thần để nên thánh và góp phần cứu rỗi anh em như sau:

- Nên “Muối mặn ướp thiên hạ, Ánh sáng chiếu soi và Men trong bột”: Trong lịch sử phát triển của Hội Thánh từ xưa đến nay, xem ra Hội thánh mới chỉ phát triển được về chiều rộng hơn là chiều sâu. Biết bao Kitô hữu hiện nay mới chỉ giữ đạo theo thói quen đạo đức hình thức là siêng năng đọc kinh xưng tội rước lễ, và nghĩ làm được như thế là đủ để được ơn cứu độ, mà không quyết tâm gặp gỡ Chúa Giê-su để được ơn biến đổi nên tốt về cả về nhân bản và đức tin như Chúa Giê-su đã dạy là «Phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật» (Ga 4,24). Chính vì thế mà Hội Thánh hiện nay đã không còn tăng triển mạnh mẽ như thời sơ khai sau khi nhận được đầy Thánh Thần. Ngày nay Hội thánh không ngừng kêu gọi mọi tín hữu hãy ăn năn sám hối, canh tân nếp sống đạo nhờ ơn phù trợ của Thánh Thần, để trở thành “Muối cho đời; Ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-16) và “Nắm men vùi vào ba đấu bột” (x Mt 13,33).

- Để trở thành «men trong bột»: Muốn biến đổi xã hội hiện nay, Hội Thánh cần có nhiều tín hữu tốt lành, nhiệt thành yêu mến Lời Chúa và biết đem lời Chúa vào cuộc sống để trở thành “chứng nhân hơn là thầy dạy”. Vì chính những chứng nhân thực sự tốt lành mới có sức tác động đến những người chung quanh bằng lời nói và gương sáng bác ái… Nhờ đó, mỗi tín hữu chúng ta mới chu toàn được sứ mạng của mình là “làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (K Lạy Cha).

- Cầu xin ơn Thánh Thần và sẵn sàng cộng tác với Ngài: Chúa Thánh Thần luôn động viên khích lệ mỗi người chúng ta phải trở nên «Muối mặn ướp thiên hạ, ánh sáng chiếu soi và men tốt cho tha nhân” như lời Chúa Giê-su đã dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Tuy nhiên chúng ta chỉ làm chứng cho Chúa cách hữu hiệu nhờ ơn Thánh Thần. Mỗi người hãy năng cầu xin Thánh Thần giúp mình năng đọc Lời Chúa và quyết tâm thực hành mến Chúa yêu người như nội dung kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô.

5.NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Nhiều khi chúng con cảm thấy Thánh Thần xa lạ, đang khi Ngài thật là một người Bạn, người Thầy của chúng con. Ngài luôn ở bên và ở trong chúng con. Ngài cần cho đức tin của chúng con, giống như hơi thở cần cho sự sống. Chúng con chỉ có thể gọi Thiên Chúa “Áp-ba! Ba ơi !” nhờ Thánh Thần, Đấng làm cho chúng con trở nên nghĩa tử (x. Rm 8,15). Chúng con chỉ có thể gọi Đức Giê-su là “Chúa” khi chúng con ở trong Thánh Thần (x. 1 Cr 12,3). Chính nhờ có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng con mới dám cầu nguyện và mới cảm nghiệm được sự ngọt ngào của Lời Chúa Giê-su. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần tác động mà Hội thánh không ngừng canh tân đổi mới.

- LẠY CHÚA PHỤC SINH, xin ban Thánh Thần như cơn gió mạnh, thổi đi mọi nỗi âu lo sợ hãi cùng những rụt rè khép kín trong tâm hồn chúng con. Xin thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con có thể chu toàn sứ mạng được sai đi, với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu. Xin ban cho chúng con sự sống của Thánh Thần để chúng con luôn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ trở thành khí cụ bình an của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ trần gian.

          X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. -Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-320: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG


Được sai đi trong quyền năng Chúa Thánh Thần

 Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 20:19-23)

 

Chúng ta có thể hình dung khung cảnh Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ.  Sau khi đã đánh tan: HiệnXuống-320


Chúng ta có thể hình dung khung cảnh Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ.  Sau khi đã đánh tan đi mọi sợ hãi và làm cho tâm hồn họ vui mừng để sẵn sàng đón nhận lệnh truyền của Người, Chúa Giê-su nói với họ:  “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.  Rồi Người tiếp:  “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.  Như thế, rõ ràng là việc sai đi liên kết chặt chẽ với việc nhận lấy Thánh Thần.  Nói cách khác, không thể ra đi thi hành sứ mệnh nếu không nhận lấy Thánh Thần.  Đó chính là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay.

          Mệnh lệnh “được sai đi” bắt đầu từ chính kinh nghiệm bản thân của Chúa Giê-su.  Đó là một khuôn mẫu Chúa Cha đã ấn định để áp dụng cho Chúa Giê-su và đến lượt Chúa Giê-su áp dụng cho các môn đệ Người.  Tuy khác nhau về kẻ được sai đi, nhưng mục đích của việc sai đi thì vẫn là một, nghĩa là để “tha tội cho ai thì người ấy được tha, cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”.  Để dễ hiểu hơn mục đích của việc sai đi này, chúng ta hãy đọc lại mục đích Chúa Cha xác định khi Người sai Con Một đến trần gian, là để “ai tin vào Con của Người thì không bị lên án  [“được tha”] và kẻ không tin thì bị lên án rồi [“bị cầm giữ”] (Gio-an 3:18)”.  Nói tóm lại, ý nghĩa của mục đích việc sai đi này là để cứu độ những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa nhập thể.

          Vậy trước hết Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su đi xuống trần gian như thế nào?  Thưa giản dị, đó là trong quyền năng và sức mạnh của Thánh Thần.  Qua biến cố Truyền Tin, Chúa Giê-su đã được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a khi “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lu-ca 1:35).  Tiếp đến, khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ, Thánh Thần luôn luôn khởi động và hướng dẫn Chúa Giê-su mọi nơi mọi lúc, khi Người chịu phép rửa của Gio-an (Mát-thêu 3:16), khi bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, rồi trở về Ga-li-lê và trong hội đường Na-da-rét (Lu-ca 4:1,14,18), cuối cùng khi trên thập giá Người “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Gio-an 19:30).  Thánh Thần trở thành nguyên lý hành động của Chúa Giê-su, dẫn dắt Người suy nghĩ theo tư tưởng của Thiên Chúa (xem Mát-thêu 16:23), nhất là giúp Người luôn trung thành với thánh ý của Chúa Cha.  Từ trên thập giá, Chúa Giê-su chỉ có thể tuyên bố “Thế là đã hoàn tất” (Gio-an 19:30) nhờ Thánh Thần đã đầy tràn tâm hồn Người trong suốt cuộc đời dương thế.

          Bây giờ thì đến lượt chúng ta, các môn đệ Người, được chính Người sai đi.  Cùng một phương thức như Người đã được Chúa Cha sai đi, nghĩa là cũng phải hoàn toàn tùy thuộc vào quyền năng và sự dẫn dắt của Thánh Thần.  Vẫn tiếp nối cùng một mục đích, là để bản thân mình được cứu độ và giúp anh chị em chúng ta cùng được cứu độ.  Là để “vui mừng vì được thấy Chúa” trong hạnh phúc đời đời bên cạnh Chúa Cha.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Phải thú nhận là ý thức “được sai đi” dường như quá mờ nhạt trong nhiều người chúng ta.  Có lẽ chính vì thế mà chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của quyền năng và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống mình.  Nói khác đi, chúng ta sống đời Ki-tô hữu giống như là không có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần vậy!  Làm sao cứu vãn tình trạng nguy hiểm này?  Làm sao làm sống dậy ý thức chúng ta là “đền thờ Chúa Thánh Thần” và cảm nghiệm được sự dẫn dắt của Người?  Chúng ta hãy nhìn vào sinh hoạt và sự phát triển của Giáo Hội qua bao thế kỷ.  Đầy dẫy những chứng tích ghi lại sự hiện diện và hành động của Người:  từ công đồng Giê-ru-sa-lem cho tới Vatican II, từ những vị giáo hoàng vĩ đại cho tới những giáo dân khiêm tốn vô danh, từ những thành công cho tới thất bại, thậm chí cả trong những nhục nhã, đáng tiếc của lịch sử Giáo Hội.  Đều là có bàn tay Chúa Thánh Thần  cả!  Chúng ta hãy nhìn vào đời sống cá nhân của mình, chắc chắn sẽ nhận ra những tình huống, những biến cố mang dấu vết Chúa Thánh Thần.  Thí dụ một lần chúng ta vượt qua được cơn cám dỗ trầm trọng, một lần chúng ta có được một quyết định khôn ngoan, một lần chúng ta đã có thể tha thứ… Rất nhiều cơ hội nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Thánh Thần hằng ở trong chúng ta!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-321: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A


Từ Lòng Người

(Lễ Vọng)

Gv 7,37-39: 37 Vào ngày cuối cuộc lễ, một đại lễ, Ðức Yêsu đứng dậy mà hô lên rằng: "Ai khát thì hãy đến với Ta, và hãy uống 38 kẻ tin vào Ta! như Kinh thánh đã nói: Tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống. 39 Ðiều ấy, Ngài nói về Thấn khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi Ðức Yêsu chưa được tôn vinh.

 

Đoạn 7:37-39 liên kết với đoạn trước. Chúa Giêsu đã đi dự lễ Lều nhưng cách kín đáo (7:10).: HiệnXuống-321


Đoạn 7:37-39 liên kết với đoạn trước. Chúa Giêsu đã đi dự lễ Lều nhưng cách kín đáo (7:10). Người nói diễn từ đầu tiên khi Người đã ở nửa chặng đường (7:14). Và diễn từ trong đoạn 7:37-39 nầy là vào ngày cuối cùng của lễ Lều. Theo sau đoạn nầy là phản ứng của dân chúng (7:40-44), và phản ứng của các thượng tế và nhóm Pharisêô (7:45-52). Chủ đề chính của đoạn là nói về nước ban sự sống ban cho những người tin. Nước ấy chính là Thánh Thần được ban khi Chúa Giêsu được tôn vinh.

 Diễn từ ngắn nầy có thể phân chia như sau: - Khung cảnh của diễn từ (c. 37a); - Diễn từ về nước ban sự sống (cc. 37bc-38); - Lời chú thích của thánh sử (c. 39).

 Khung cảnh của diễn từ (c. 37a)

 Khung cảnh của diễn từ là dịp lễ Lều là vào ngày cuối cùng (c. 37a). Ngày nầy được nhấn mạnh là “ngày trọng đại”, vì trong bảy ngày của dịp lễ, ngày cuối cùng là ngày cao điểm và có nhiều nghi lễ đặc biệt.

 Lễ Lều là một trong những lễ lớn nhất trong năm của người Do thái thời xưa. Lễ Lều được quy định từ ngày 15 đến 21 của tháng thứ bảy trong năm (vào khoảng cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 theo dương lịch thời nay) (Lv 23:34.37; Ds 29:12-34). Nếu mưa rơi nhiều trong thời gian nầy, đó là dấu hiệu bảo đảm một mùa mưa dồi dào; như thế mùa màng năm tới sẽ phong nhiêu. Mỗi sáng đều có nghi thức rước kiệu. Người ta đi xuống lấy nước từ mạch nước Gihôn ở phía đông nam đồi của đền thờ. Nguồn nước nầy cung cấp nước cho hồ Silôam. Một tư tế múc nước đầy bình vàng từ nguồn nước cứu độ nầy, “Các bạn sẽ vui mừng múc nước từ nguồn cứu độ” (Is 12:3). Khi đoàn rước đến trước bàn thờ toàn thiêu đặt trước đền thờ, vị tư tế đi quanh bàn thờ và đổ nước trên bàn thờ và để nước chảy xuống đất. Vào ngày thứ bảy, nghi thức đi quanh bàn thờ làm đến bảy lần.

 Lễ Lều rất quan trọng và mang tính cách linh thánh đối với người Do thái, vì việc cung hiến đền thờ Salômôn đã xảy ra vào dịp lễ Lều (1 Vua 8:2.65-66; 2 Niên biểu 5:3; 7:8-10). Đồng thời nó cũng liên kết với “ngày khải hoàn của Chúa”. Trong khung cảnh của lễ Lều, Zacharia mô tả vị vua thiên sai vào thành Giêrusalem, chiến thắng và cỡi trên một con lừa (9:9). Chúa tuôn đổ lòng trắc ẩn xuống trên Giêrusalem (13:1), Người mở ra một nguồn nước cho nhà Đavít để tẩy sạch Giêrusalem (13:1); nước hằng sống tuôn ra từ Giêrusalem đến tận Địa Trung Hải và Biển Chết (14:8); và sau cùng, mọi quân thù bị tiêu diệt, dân chúng hằng năm lên Giêrusalem để giữ lễ Lều nầy (14:16) (x. Raymond E. Brown, The Gopsel according to John I-XII, AB, vol. 29 (NY, 2006), p. 326-327).

 Diễn từ về nước hằng sống (cc. 37bc-38)

 Trong phần nầy có vấn đề về bản văn. Đa số các ấn bản và bản dịch ngày nay đều theo Textus Receptus là đặt dấu chấm vào cuối câu 37, và đọc là: “Ai khát, hãy đến (với Tôi) và uống. Ai tin vào Tôi, như Kinh thánh đã nói, tự lòng người ấy trào ra những giòng nước sinh sống”. Trong trường hợp nầy lời kinh thánh qui chiếu về những người tin, và nguồn nước sinh sống phát xuất từ họ. Những người ủng hộ cách giải thích nầy, trong đó có Ôrigênê và các giáo phụ Phương Đông, dựa vào thủ bản P22 (thế kỷ thứ hai), và Gio 4:14 trong đó Chúa Giêsu nói đến nguồn nước trong người tin vọt ra sự sống vĩnh cửu.

 Cách dịch thứ hai là đặt dấu phẩy vào cuối câu 37, như bản Kinh Thánh Giêrusalem và một số tác giả mới đây đã làm. Đọc như thế nầy: “Ai khát, hãy đến (với Tôi), và uống, người tin vào Tôi, như kinh thánh đã nói, tự lòng người ấy trào ra những giòng nước sinh sống”. Theo cách giải thích nầy, “người ấy” (ngôi thứ ba số ít) chỉ “Tôi” đi trước, chính là Chúa Giêsu thay vì người tin hay cũng là người khát nước. Bản dịch của Nguyễn Thế Thuấn theo cách đọc nầy.

 Cách dịch thứ ba là đặt dấu chấm sau câu 38a, đọc như thế nầy: “Ai khát, hãy đến (với Tôi), và uống, người tin vào Tôi. Như kinh thánh đã nói, tự lòng Người trào ra những giòng nước sinh sống”. Trong trường hợp nầy, những giòng nước sinh sống trào ra từ cung lòng của Chúa Giêsu. Bản dịch của Phụng Vụ Giờ Kinh theo cách đọc thứ ba nầy.

 Theo mạch văn, có thể quả quyết Chúa Giêsu là nguồn nước sinh sự sống. Động từ pisteuō “tin” ở dạng phân từ xuất hiện hai nơi cc. 38 và 39. Ở câu 38, ho pisteuōn, phân từ hiện tại diễn tả tính tổng quát, “những người tin”. Ai tin vào Chúa đều được mời gọi đến uống nước nơi Người. Ở câu 39, ho pisteusantes, phân từ aorist, chỉ những người đã tin rồi. Những người nầy sắp được lãnh nhận Thánh Thần. Trong cả hai trường hợp đều đòi hỏi lòng tin vào Chúa Giêsu, và nước sinh sự sống và Thánh Thần đều chỉ một thực tại duy nhất. Nước ấy là Thánh Thần và chỉ có thể phát xuất từ Chúa Giêsu.

 Như thế Chúa Giêsu là nguồn nước sinh sự sống. Lời mời gọi và mệnh lệnh “Hãy đến uống” (c. 37bc) nhắc nhớ lời Chúa Giêsu nói với Người phụ nữ xứ Samaria. Người hứa là những ai đến uống nước Người ban là sẽ không còn khát nữa (4:14), vì Người chính là nguồn nước sinh sự sống (4:10). Koilia, theo nghĩa đen là “cái bụng” “cái dạ” (3:4; Mt 19:12; Lc 1:15). Theo nghĩa bóng, koilia chỉ tâm hồn, con tim hay nơi thâm sâu nhất của con người. Như thế có thể hiểu là nước sinh sự sống nầy ám chỉ nước và máu chảy ra từ con tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu (19:34).

 Lời chú thích của thánh sử (c. 39)

 Thánh sử thấy nước hằng sống ở đây trong tương quan với Thánh Thần. Lời hứa ban Thánh Thần nầy chỉ được thực hiện khi Người được tôn vinh, edoxasthē. Doxazō “tôn vinh” ở thể thụ động ám chỉ Thiên Chúa là chủ hành động. Việc tôn vinh chỉ được thực hiện ngang qua sự chết (12:16; 13:31.32). Gioan khẳng định điều nầy khi nói đến việc Phêrô phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa (21:19). Như thế, Chúa Giêsu ban Thánh Thần ngay lúc Người chết trên thập giá, paredōken to pneuma, “Người giao phó linh hồn/ thần khí” (19:30).

 Thánh Thần là nước sinh sự sống không bao giờ khô cạn. Người cũng là nguồn tình yêu của Thiên Chúa cho con người, vì Thánh Thần là hoa trái của tình yêu tự hiến cho đến cùng của Chúa Giêsu.

 Lm. Đăng Quang Tiến
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-322:  LÀM CHỨNG CHO CHÚA

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những ngày lễ cổ xưa nhất của Giáo Hội HiệnXuống-322


Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những ngày lễ cổ xưa nhất của Giáo Hội được đề cập trong Cv 20, 16 và 1Cr 16, 8. Chúa Nhật Hiện Xuống diễn ra sau lễ Phục Sinh 50 ngày. Ngày lễ này thế chỗ cho Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Người Do Thái cũng tổ chức mừng Lễ Ngũ Tuần, nhưng nó không giống với các Kitô hữu. Họ mừng Lễ Ngũ Tuần để kỷ niệm việc Thiên Chúa ban 10 điều răn trên núi Sinai, 50 ngày sau khi họ thoát khỏi ách nô lệ. Theo truyền thống của người Do Thái, họ tổ chức lễ Ngũ Tuần sau Lễ Vượt Qua 50 ngày.

Nguồn gốc Lễ Ngũ Tuần được kể trong sách Tông Đồ Công Vụ: “Trong ngày đó, người Do Thái từ khắp nơi đã tụ tập tại Giêrusalem để mừng lễ của họ. Hôm đó cũng là ngày chủ nhật, tức là mười ngày sau khi Chúa Giêsu đã về trời, các Tông đồ và Đức Maria tụ họp nhau trong nhà Tiệc Ly, nơi mà họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu sau sự Phục Sinh của Ngài: “bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” ( Cv 2, 2-4 ).

Trước khi về Trời, Đức Giêsu đã hứa với các Tông Đồ rằng Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến với họ. Chính ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ đã được những ơn của Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu rao giảng Tin Mừng trong tất cả các ngôn ngữ nơi mà những người Do Thái đã tụ tập nghe họ giảng. Khoảng ba ngàn người đã trở lại ngay ngày hôm đó. Lễ Hiện Xuống thường được gọi là “ngày khai sinh của Giáo Hội”. Vào ngày này, việc Chúa Thánh Thần ngự xuống đã làm cho sứ mệnh của Đức Kitô được hoàn thành và thời kỳ Tân Ước được thực hiện.

Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy, tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” ( Cv 1, 8 ). Với sức mạnh của Thánh Thần, Thánh Phêrô và các Tông Đồ đã ra đi rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Trong mọi thời đại, bằng mọi ngôn ngữ, Giáo Hội khắp thế giới tiếp tục tuyên xưng những kỳ công Thiên Chúa và kêu gọi các dân tộc, các quốc gia tiến đến với đức tin, hy vọng và cuộc sống mới trong Đức Kitô.

1. Làm chứng trong quyền năng Thánh Thần

Chúa Giêsu nói đến sứ vụ làm chứng của Chúa Thánh Thần: “Là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em từng ở với Thầy ngay từ đầu” ( Ga 15, 26-27 ). Làm chứng cho Chúa Giêsu chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không thể chỉ bằng sức lực của con người.

Chúa Giêsu là Người Con có kinh nghiệm trọn vẹn về tình yêu của Chúa Cha, biết rõ ý muốn của Chúa Cha, biết rõ chương trình cứu độ của Chúa Cha. Ngài là chứng nhân trung thành của Chúa Cha, chỉ nói những điều Chúa Cha muốn, thi hành những điều Chúa Cha truyền dạy.

Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Chúa Thánh Thần tiếp nối sứ mạng chứng tá của Chúa Giêsu, cùng với Giáo Hội và trong lòng Giáo Hội.

Sứ mạng làm chứng của Giáo Hội luôn luôn thể hiện cùng với và trong Chúa Thánh Thần. Giáo Hội đã được Chúa Phục Sinh thổi hơi vào và trao ban Thánh Thần. Chúa Thánh Thần từ đó luôn ở với Giáo Hội và trong Giáo Hội. Giáo Hội đã luôn nổ lực làm chứng cho Chúa Giêsu, trải dài suốt hai nghìn năm lịch sử, trải qua những thăng trầm những phong ba bão táp của trần thế.

2. Sứ mạng làm chứng của người Kitô hữu:

Mỗi người Kitô hữu được sinh ra nhờ phép rửa ở trong lòng Giáo Hội và được xức dầu thánh một cách đặc biệt trong Bí Tích Thêm Sức, được lãnh nhận Chúa Thánh Thần để thông phần sứ mạng làm chứng của Giáo Hội.

Trong Bí Tích Thêm Sức nhận lãnh, không những các ơn Chúa Thánh Thần, mà là chính Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta như một sức mạnh từ trên cao, như là “Thần Lực của Thiên Chúa”. Đó là sức mạnh của Tình Yêu mạnh hơn sự chết biểu lộ nơi Sự Sống lại của Chúa Giêsu, sức mạnh của Chân Lý. Đó là sức mạnh cuốn hút của cái Đẹp không phai tàn của Thiên Chúa, của cái Đẹp thần linh tiềm ẩn trong mọi cái đẹp đích thực.

3. Làm chứng cho Thiên Chúa Tuyệt Mỹ

Chúa là Chân Thiện Mỹ, nên sức mạnh của Chân Thiện Mỹ là “Thần Lực” của chính Chúa. Muốn làm chứng cho Chúa là Chân Thiện Mỹ, phải có Thần Lực của Chúa. Có sức mạnh ơn thánh, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa cội nguồn của Chân Thiện Mỹ.

Có thể diễn tả nét đặc trưng: các Giám Mục, Linh Mục là những chứng nhân cho chân lý; những người làm việc bác ái xã hội làm chứng cho sự thiện; Nhạc sĩ, ca sĩ làm chứng cho cái đẹp.

Chiêm ngắm và diễn tả vẽ đẹp thần linh có tác dụng làm cho con người say mê. Những nghệ sĩ chân chính như các nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư hay cả những biên đạo múa…đều là những người phục vụ cho cái đẹp, cũng là những chứng nhân rất cần thiết cho thế giới. Dĩ nhiên trong thế giới nghệ thuật, cũng như trong mọi lãnh vực khác của cuộc sống, vẫn có những phản chứng từ, có thể có tác dụng huỷ hoại tâm linh con người, như những thứ âm nhạc kích thích lòng tà dâm, những phim đồi truỵ, các thứ phim ảnh bạo lực…

Khi yêu những bông hoa, dòng suối, núi non, biển cả, chúng ta chìm vào trong thiên nhiên, ca hát ngợi khen Thiên Chúa cùng với các tiếng nói đa dạng của thiên nhiên, đó là làm chứng cho Thiên Chúa Đấng Tuyệt Mỹ.

Nhạc sĩ là chứng nhân cho vẻ đẹp thần linh. Nhạc sĩ viết Thánh Ca Phụng Vụ cùng chung mục đích với Phụng Vụ là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá con người.

Thánh Nhạc phải thánh thiện vì nó có nguồn gốc là thánh, kèm theo lời ca của Phụng Vụ Thánh, kèm theo những tác động thánh của Phụng Vụ và vì đó là lời cầu nguyện của Dân Chúa. Thánh Nhạc được viết vì Phụng Vụ. Nhạc sĩ viết Thánh Ca để giúp người khác cầu nguyện. Lời của những bài Thánh Ca sử dụng chính thức trong phụng vụ luôn là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Như vậy người sáng tác Thánh Ca phải cầu nguyện mà sáng tác ra. Nếu như Linh Mục cầu nguyện để soạn bài giảng thì nhạc sĩ cầu nguyện để viết Thánh Ca. Một bài Thánh Ca hay được tạo ra bởi 2 lần cầu nguyện: người sáng tác cầu nguyện và người hát cầu nguyện, đựơc như vậy thì hát hay là cầu nguyện 2 lần.

Ca đoàn hát lễ cũng hát trong cung cách cầu nguyện. Đức Thánh Cha Urbanô nói rằng: Nhạc là vì lễ chứ không phải lễ vì nhạc. Trong thông điệp “Đấng Trung Gian”, Đức Thánh Cha Piô XII đã viết “Ước gì tiếng hát toàn dân vang lên tới trời”. Giáo Hội muốn giáo dân tham dự tích cực vào Phụng Vụ và Thánh Ca là lời cầu nguyện của Dân Chúa.

Résultat de recherche d'images pour 'moon jae-in, go to the catholic church' “Hiến Chế Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ” số 121, nói đến vai trò các nhạc sĩ Công Giáo. Ngoài kiến thức chuyên môn, Giáo Hội đòi hỏi các nhạc sĩ những tiêu chuẩn cơ bản là nhạc sĩ phải có đời sống Kitô hữu đích thực thể hiện qua Đức Tin mạnh mẽ, đời sống đạo đức và tinh thần cầu nguyện. Nhạc sĩ sáng tác trong lúc cầu nguyện, không chỉ trong Nhà Thờ mà mọi nơi mọi lúc, nhạc sĩ chân chính có thể cầu nguyện để viết thánh ca.

Đức Thánh Cha Piô X cũng dạy rằng: Thánh Nhạc phải Thánh, phải loại bỏ những gì là phàm tục không phải chỉ nơi bản chất Thánh Nhạc mà cả nơi người sáng tác và cách thể hiện.

Thánh Nhạc đòi hỏi rất nhiều nơi các nhạc sĩ. Nhưng thực tế của cuộc sống với biết bao khó khăn. Phải bôn ba để nuôi sống gia đình, ít khi được quan tâm. Nhạc sĩ làm việc âm thầm vì Chúa vì Giáo Hội. Đổi lại sự lao nhọc trong công việc, nhạc sĩ có nhiều niềm vui và hạnh phúc nơi các đứa con tinh thần của mình. Nhiều người đón nhận, nhiều Nhà Thờ, nhiều cộng đoàn hát Thánh Ca của mình để tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi Đức Mẹ, các Thánh, đó là phần thưởng lớn lao cho nhạc sĩ sáng tác.

Nếu như cách loan báo Tin Mừng Tình Yêu hay nhất và hữu hiệu nhất của người Kitô hữu là loan báo bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ thì nhạc sĩ loan báo Tin Mừng bằng những bài Thánh Ca được viết khi cầu nguyện; dấn thân phục vụ trên con đường nghệ thuật cao quý. Nhạc sĩ làm chứng nhân cho cái đẹp thánh thiện nâng tâm hồn con người lên với Thiên Chúa Tuyệt Mỹ.

“Nhà Xanh” là chỗ cư ngụ của tân Tổng Thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đồng thời là địa điểm đặt các văn phòng Tổng Thống và nơi đón tiếp các quốc trưởng đến thăm Hàn Quốc. Như một tín hữu Công Giáo tốt lành, tân Tổng Thống đã nghĩ đến việc làm Thánh hóa nơi ở mới. Ngày 13.5.2017, cha Phaolô Ryu Jong-man đang coi sóc Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi ở vùng phụ cận Hongje-dong ( Seoul ), được mời đến đến Thánh hóa ngôi nhà và các đồ vật. Cha Phaolô đã đặt tay trên Tổng Thống và cầu nguyện cho ông được “khôn ngoan như Vua Salômôn”. Cha cũng nói với Tổng Thống: “Trước khi quyết định về vấn đề của đất nước, hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ đến ban ánh sáng và sức mạnh của Người”.

Ở đâu có Thần Khí là ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống. Thần Khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Gioan Tẩy Giả "nhảy mừng trong lòng mẹ". Đức Maria hát lên bài ca Magnificat. Các mục đồng hớn hở đi Bêlem. Các Tông Đồ trở nên những con người mới. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang tiến ra pháp trường. Các nhạc sĩ, ca sĩ sống chứng nhân cho cái đẹp, loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Các chính khách làm chứng cho Sự Thật, Công Lý và Hòa Bình. Mọi tín hữu đều có trách nhiệm làm chứng nhân trên mọi nẻo đường phục vụ.

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-323: ĐẸP THAY!


(CN HIỆN XUỐNG – GA 20, 19-23)

 

 Đọc đi rồi đọc lại bài Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống, tôi vẫn chưa cảm nhận được niềm vui nào: HiệnXuống-323


Đọc đi rồi đọc lại bài Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống, tôi vẫn chưa cảm nhận được niềm vui nào rõ rệt. Sau khi thinh lặng rồi cầu nguyện, tôi cũng cảm nghiệm được những điều đã khiến tôi vỡ òa lên vì hạnh phúc sướng vui.
 
1 - Điều đầu tiên tôi rung động thật sự, qua đoạn tường thuật ngắn trên, chính thánh Gioan Tông Đồ đã nói về những yếu kém của mình và của các bạn đồng môn với mình. Ngài nói rằng chính các ngài chứ không ai khác đã sợ:

 -                     “Vì các ông sợ người Do Thái” (Ga 20, 19). Chắc hẳn rằng những môn đệ trung thành theo Chúa cũng sẽ bị bắt bớ, hành quyết và rồi lại bị treo lên cây gỗ như Thầy Giêsu của mình. Một sự thật về những con người hèn kém trước khi được Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi vào.

-                     Khi “các cửa đều đóng kín’, bỗng Đấng Phục Sinh hiện ra bằng xương bằng thịt. “Các ông kinh hồn bạt vía tường là ma” (Lc 24, 37). Nỗi sợ thứ 2 khi các ngài chưa từng bao giờ chứng kiến hiện tượng sự hiện diện kỳ diệu của Đấng quyền năng.

-                     Chưa hết, các ngài còn sợ rồi đây khi Thầy xuất hiện sẽ khiển trách về sự bất trung thành đã bỏ Thầy trốn biệt tăm, trong lúc Người bị hoạn nạn.
 
2 – Cảm nghiệm thứ hai mà tôi mừng rỡ là thánh sử đã nói lên được quyền năng của Đấng Phục Sinh. Quyền năng tha thứ, quyền năng yêu thương và quyền năng ban sự sống mới. Tất cả đều tóm gọn trong vài lời hàm chứa thâm sâu và được lập lại liên tiếp 2 lần rằng, đồng thời đã cho các môn đệ đáng thương của mình xem tay và cạnh sườn: “Bình an cho anh em!” (Ga 20, 20 và 21).
 
3 – Ngoài hai cảm nghiệm trên, trong trái tim của Đấng Phục Sinh, tôi còn nhận ra nỗi khát khao cháy bỏng tận sâu của Người. Đó chính là lệnh truyền hãy ra đi loan báo Tin Mừng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, vì nếu các ngài thực hiện điều này qua đời sống cầu nguyện liên lỉ, thì những người đang sống trong bóng tối sự dữ sẽ nhận được ơn tha thứ sau khi họ đã nhận ra bản thân mình yếu đuối và lỗi phạm trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa là Cha. Còn như, nếu các ngài vẫn mãi sợ hãi và rồi không dám thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng bình an, thì chắc chắn những người kia vẫn mãi bị cầm buộc, bị tiếp tục sống trong đời sống tối tăm cũ xưa. Đẹp thay!

 Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, “Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Cv 5, 32), thánh Phêrô đã mạnh dạn ra đi ngay ngày lễ Ngũ Tuần và sau khi rao giảng, như sách Công Vụ đã ghi nhận rằng: “Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô và các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” ... Và hôm ấy có khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2, 37-41).

 Khi tìm hiểu thư 2 Côrinto của thánh Phaolô, Đức Ông Linh Tiến Khải đã phân tích tư tưởng của thánh nhân nhằm nói lên sứ vụ loan báo không có sức mạnh của Thần Khí Đức Kitô. Đức Ông Thắng viết: “Điều thánh Phaolô muốn nhắm phê bình ở đây là tâm trí chai lì của nhóm thừa sai chống đối ngài (2Cr 3,14-16). Họ đóng kín tâm trí trong kiểu đọc hiểu Kinh Thánh Cựu ước nên không có khả năng nhìn nhận rằng chỉ có Chúa Kitô là chìa khóa duy nhất đích thật giúp giải thích mọi sự mà thôi. Và trong lãnh vực lòng tin chỉ có hoạt động của Chúa Thánh Thần mới có thể lấy tấm khăn che mờ ý nghĩa Kinh Thánh đó đi. Nhóm thừa sai kitô gốc do thái duy trì kiểu đọc hiểu Kinh Thánh cổ điển đóng khung, mà họ đã thừa kế được từ truyền thống Do thái giáo. Muốn thoát khỏi ách nô lệ đó họ cần phải hoán cải tâm lòng và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.”

 Như vậy, sứ vụ loan báo Tin Mừng thật sự khẩn thiết đến như thế nào! Tuy nhiên, trong thế giới hiện nay, sứ vụ cao cả ấy đã được biến đổi đa dạng ra sao? Ngoài sứ vụ Giáo Hội rao giảng một sự cứu độ “bề trong”, “thiêng liêng”, không “ăn chung” gì tới cuộc sống cụ thể. Ta thấy lời phê bình đó không phải bao giờ cũng đúng? Mới đây, trong bài “Sứ mạng cứu độ của Hội Thánh”, Lm Nguyễn Hồng Giáo đã kết luận:

“Trên đây, tôi nhìn sứ vụ loan báo hồng ân cứu độ ở mức sâu xa hay cao siêu của nó, mà tôi nghĩ  bài “Bước đi trong Thần Khí” muốn nhắm tới, cho dù có một vài kiểu nói có thể được hiểu là liên quan tới những hoàn cảnh thực tế. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cho rằng ơn cứu độ không liên quan gì tới xã hội, tới các công cuộc “trần thế” của con người. Đã đến lúc tôi phải trích dẫn một đoạn của Hồng Y Ratzinger về điểm này:

“Ta cũng phải nhìn nhận rằng Kitô giáo đã luôn toả ra một tình nhân ái dạt dào. Những gì Kitô giáo đã mang vào lịch sử thật đáng kể […] Đúng thế, chỉ qua Kitô giáo mà hệ thống chăm sóc bệnh nhân, cưu mang người yếu kém và cả một hệ thống tổ chức từ thiện đã hình thành. Cũng nhờ Kitô giáo, mới phát sinh sự tôn trọng con người trong mọi hoàn cảnh. Một sự kiện lịch sử đáng ghi nhận: sau khi chấp nhận Kitô giáo, việc đầu tiên hoàng đế Contantinô thấy phải thi hành, là cải tổ luật lệ, chọn ngày chủ nhật làm ngày nghỉ cho mọi người và nô lệ được hưởng một số quyền lợi (…)” (sđd, 217).

Nhờ những cảm nghiệm rất đơn sơ và rất thực từ Lời Chúa trong Tân Ước cho đến những giáo huấn của Giáo Hội, tôi cũng nhận thấy bản thân mình còn nhiều nỗi sợ hãi, khi chia sẻ sự đồng cảm với những người bệnh nghèo. Một khi biết nhận ra con người thực nội tâm của mình, lúc đó, ta mới lắng nghe được lời mời gọi của thánh Giacôbê khi ngài nói: “Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhấc anh em lên” (Gc 4, 10).

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin ban ơn sức mạnh cùng ơn khôn ngoan để chúng con biết vượt lên những lo âu sợ sệt khi chung quanh con đang còn nhiều người bệnh nghèo đang cần được sẻ chia. Lạy Chúa, xin ngự đến! Amen.

Chúa Nhật Hiện Xuống, 31/05/2009

Phêrô Vũ văn Quí CVK64,
http://360.yahoo.com/vuvanquy2002

-------------------------------

 

HiệnXuống-324: CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG


 Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 Kinh Thánh:      1 Cô-rin-tô 12: 3-7,12-13

 

Một trong những điều làm cho thánh Phao-lô nhức đầu với tín hữu tân tòng Cô-rin-tô, đó là việc: HiệnXuống-324


Một trong những điều làm cho thánh Phao-lô nhức đầu với tín hữu tân tòng Cô-rin-tô, đó là việc lộn xộn về những ân huệ của Thánh Thần.  Có thể nhiều dấu hiệu cho thấy tín hữu Cô-rin-tô quả thực được Chúa ban cho những ân huệ đặc biệt.  Để giúp họ nhận ra được đâu là Thần Khí đích thực và biết sử dụng những ân huệ đó, Phao-lô muốn nói lên một số đặc tính của Thần Khí và những ân huệ Người ban nhắm mục đích nào.
 
a)  Thánh Thần khơi động và củng cố đức tin của tín hữu vào Chúa Ki-tô

          Trong thư Rô-ma 8:15 và Ga-lát 4:6, thánh Phao-lô đã nói đến vai trò của Thánh Thần là giúp cho Ki-tô hữu có đủ tư cách để gọi Thiên Chúa là Áp-ba, Cha.  Trong đoạn thư hôm nay, ngài đề cập tới vai trò của Thánh Thần đối với việc Ki-tô hữu tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su.  “Ở trong Thần Khí” là cách nói ám chỉ Ki-tô hữu được đầy tràn Thánh Thần, được Người củng cố và thúc đẩy để đi tới hành động.  Với Ki-tô hữu, hành động chính yếu là tuyên xưng lòng tin của mình vào Chúa Giê-su.  Tất cả cuộc sống Ki-tô hữu phải là một lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su.  Thánh Gio-an đã lập đi lập lại rất nhiều lần sự cần thiết phải có đức tin vào Chúa Giê-su:  “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”  Nhưng động lực nào sẽ giúp chúng ta sống và biểu lộ niềm tin ấy?  Đó là Thánh Thần.  Để cho dễ hiểu hơn về động lực Thánh Thần, chúng ta hãy trở lại chiêm ngưỡng chính Chúa Giê-su đã hành động dưới ảnh hưởng của Thánh Thần như thế nào.  Nếu Thánh Thần là ngôi vị liên kết Chúa Cha với Chúa Giê-su, thì quả thực Chúa Giê-su đã làm mọi sự vì mối liên kết mật thiết ấy giữa Người với Chúa Cha.  Nói khác đi, mối tương giao mật thiết giữa Cha-Con (tức là Thánh Thần) đã thúc đẩy Chúa Giê-su chu toàn thánh ý của Chúa Cha và thể hiện trọn vẹn tình Con đối với Chúa Cha.  Cũng thế, nếu Ki-tô hữu muốn tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su, họ cũng phải ở trong mối tương giao mật thiết với Người.  Thánh Thần đã liên kết Chúa Cha với Chúa Giê-su thì Người cũng liên kết chúng ta với Chúa Giê-su, để trong mối liên kết ấy chúng ta mới có thể tuyên xưng “Đức Giê-su là Chúa.”
 
b)  Thánh Thần hướng Ki-tô hữu nhắm tới lợi ích chung là xây dựng Giáo Hội

          Có liên quan mật thiết giữa đặc sủng, việc phục vụ và hoạt động.  Đặc sủng là một khả năng đặc biệt được Chúa ban cho tín hữu để họ sử dụng trong những hoạt động nhằm phục vụ cộng đồng.  Cách thức thánh Phao-lô nhấn mạnh nguồn gốc duy nhất của những đặc sủng là Thánh Thần cho thấy có lẽ tín hữu Cô-rin-tô vì đức tin còn non yếu và ảnh hưởng của ngoại giáo nên nghĩ rằng có nhiều thần khí ban cho họ nhiều đặc sủng.  Ngài bảo điều đó không thể có được.  Mọi đặc sủng phải đưa chúng ta tới nguồn gốc duy nhất là Chúa Thánh Thần.  Mọi việc phục vụ phải noi theo gương mẫu duy nhất là Chúa Con.  Mọi hoạt động phải hướng về một nguyên lý duy nhất là Chúa Cha.  Hoặc nói khác đi, cũng như chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người, một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, thì cũng chỉ có một Thánh Thần là Thần Khí của Đức Ki-tô Phục Sinh và của Thiên Chúa hằng sống.  Ở đây, thánh Phao-lô đã khéo léo đưa chúng ta đến hình ảnh và đặc tính duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, để từ đó nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần.  Thánh  Thần ban các đặc sủng cho tín hữu là để giúp họ xây dựng Giáo Hội.  “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách” cũng đồng nghĩa với “ai ở trong Thần Khí.”  Do đó, nếu chỉ “ở trong Thần Khí” chúng ta mới có thể tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô, thì cũng chỉ “ở trong Thần Khí” chúng ta mới được thúc đẩy và dẫn dắt để mưu ích chung cho Giáo Hội.

          Mặc dù tín hữu hôm nay dễ dàng mở miệng tin rằng chỉ có một Thần Khí, nhưng nhiều người lại không còn cảm nghiệm được hoạt động của Thần Khí, hoặc rất ít ai nghĩ rằng mình có được đặc sủng do Người ban.  Thế nhưng đối với thánh Phao-lô, cảm nghiệm về Thánh Thần rất sống động trong Giáo Hội.  Không có Thánh Thần thì không có đặc sủng.  Mà không có đặc sủng của Thánh Thần thì Giáo Hội không thể hoạt động như là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Do đó, nhắc nhở của thánh Phao-lô về vai trò của Thần Khí thật là cần thiết để đưa chúng ta trở lại ý thức Giáo Hội là một cộng đồng sinh hoạt sống động nhờ Thánh Thần hiện diện nơi mọi chi thể.
 
c)  “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”

          Sau khi nêu lên thực tại “ở trong Thần Khí” để tuyên xưng Đức Ki-tô là Chúa và thực tại “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách” vì lợi ích chung, thánh Phao-lô trình bày một hiệu quả vô song của Thánh Thần, đó là làm cho tất cả chúng ta thành một thân thể duy nhất của Đức Ki-tô và được hiệp nhất với nhau.  Nguyên lý thống nhất các chi thể chính là vì họ đã được chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần.

          Khẳng định của thánh Phao-lô “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” cũng ngầm hiểu là một mệnh lệnh phải cố gắng sống tinh thần hiệp nhất với Giáo Hội và với anh chị em.  Một trong những kẻ thù nguy hại nhất của Giáo Hội là những mầm mống chia rẽ.  Ý thức “được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất” sẽ giúp chúng ta biết đặt lợi ích của Giáo Hội lên trên những quyền lợi và tham vọng cá nhân, nhờ đó sẽ hăng say xây dựng cho Giáo Hội và giúp cho “triều đại Thiên Chúa” mau đến.
 
Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Trước đây tôi đã ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần như thế nào? Có phải chỉ là một vài tư tưởng lờ mờ  từ mớ kiến thức giáo lý nghèo nàn không? Lịch sử Giáo Hội nói gì với tôi về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần?

          Có khi nào tôi quan sát sinh hoạt của giáo xứ, của nhóm...  để nhận ra “Thần Khí biểu lộ nơi mỗi người một cách” không?

          Tôi có thực sự “được đầy tràn Thần Khí duy nhất” để sống đức tin vào Chúa Giê-su và xây dựng Giáo Hội của Người không?  Nói khác đi, tôi có thực sự ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa Ki-tô không?
 
Cầu nguyện kết thúc

          Sau những lời nguyện bộc phát, nhóm cùng hát bài kính Chúa Thánh Thần, hoặc đọc lời nguyện sau đây:

          Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

          Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

          Xin Ngai hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng Giáo Hội, chiều sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.

(Trích RABBOUNI, lời nguyện 39)

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
5-6-2003

-------------------------------

 

HiệnXuống-325: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 19-23)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

 

Chúa Thánh Thần – nguyên lý của sự tái sinh. Nhớ lại ngày đầu tiên trong lịch sử thế giới. Khi ấy HiệnXuống-325


Chúa Thánh Thần – nguyên lý của sự tái sinh. Nhớ lại ngày đầu tiên trong lịch sử thế giới. Khi ấy chưa có con người cũng chưa có thế giới. Vũ trụ chỉ là một khối hỗn mang, vô định hình. Thánh Thần Chúa xuất hiện bay là là trên mặt nước và lập tức vũ trụ được định hình và có sự sống.

Sau ngày Chúa chết, tâm hồn các môn đệ như một khối hỗn mang vô định hình. Các ông lo âu, sợ hãi, chán nản và tự nhốt mình trong căn phòng đóng kín cửa.

Nhưng khi Chúa phục sinh và ban Thánh Thần, mọi sự bắt đầu lại ở một khởi điểm mới. Các môn đệ được phục sinh trong chính Thánh Thần được ban cho họ, tâm hồn các ông cảm nghiệm một sức mạnh mới chưa bao giờ có. Cả một thế giới hỗn mang sau ngày Chúa chết, thì giờ đây trở nên trật tự, có đường nét rõ rệt. Các môn đệ được tái tạo và trong mắt các ông thế cũng được đổi mới. các ông tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy niềm vui và bình an.

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nguyên lý làm cho các môn đệ bừng lên sức sống mới. Các môn đệ như người đã chết nay sống lại. Chính Chúa đã phục sinh tâm hồn các ngài bằng Thánh Thần. Và giờ đây sự sợ hãi đã trở thành mạnh dạn, yếu đuối đã nên mạnh mẽ, thất vọng biến thành hy vọng và sự khổ sầu đã biến thành niềm vui.

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Khi đã đầy tràn Thánh Thần, các môn đệ không còn có thể ngồi im trong căn phòng đóng kín cửa nữa và đã mở cửa hăng hái ra đi đem Tin mừng phục sinh chia sẻ cho mọi người.

Hôm nay, mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa cũng muốn mọi người chúng ta, noi gương các môn đệ Chúa, tiếp nối công việc của Chúa, là đem Tin mừng, nghĩa là ơn phục sinh đến cho mọi người, nhất là những con người bệnh hoạn tật nguyền.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến tràn đây tâm hồn chúng con, xin tái tạo đời sống của chúng con bằng sức mạnh của Ngài, để chúng con xứng đáng đem Tin mừng phục sinh của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-326: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


 Ga 20, 19 – 23

1. Ghi nhớ: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

2. Suy niệm:

 

Chúa Phục Sinh, Chúa mặc lấy con người mới, sự sống mới, không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời HiệnXuống-326


Chúa Phục Sinh, Chúa mặc lấy con người mới, sự sống mới, không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Lần hiện ra thứ nhất, Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ. "Người thổi hơi vào các ông và bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Nhưng mãi đến 50 ngày sau, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tác động của Chúa Thánh Thần mới thấy hiệu quả nơi các Tông Đồ: Rửa tội cho 3000 người, ngày này được gọi là ngày khai sinh Hội Thánh. Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hoá Hội Thánh, là sự sống mới, là Thần Trí, là sức mạnh, là tình yêu Chúa. Mỗi người tín hữu Chúa Kitô cần đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngày chịu Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy làm cho bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần được tỏ hiện trong đời sống mình.

3. Sống lời Chúa: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, và cho chúng con luôn thuận theo ơn hướng dẫn của Ngài. Amen
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-327:  Ngọn lửa Thánh Linh soi chiếu


(Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)

 

Vào năm 1976, ngay xóm tôi ở có em gái nghèo chừng mười lăm tuổi đi giúp việc nhà cho một gia đình HiệnXuống-327 Đalat


Vào năm 1976, ngay xóm tôi ở có em gái nghèo chừng mười lăm tuổi đi giúp việc nhà cho một gia đình giàu có. Gia đình nầy vừa mới tậu một bức tranh thêu rất đẹp nên bức hoành phi sơn son thếp vàng cũ kỹ có mấy chữ mạ vàng khá lớn, lâu nay được treo ở gian giữa ngôi nhà, giờ đây bị tháo xuống để nhường chỗ cho bức tranh thêu quý giá. Trong thâm tâm bà chủ nghĩ rằng bức hoành phi nầy có chữ mạ bằng thứ giấy vàng rẻ tiền nên giá trị chẳng là bao.

Bà chủ giao bức hoành cho cô gái giúp việc đem về nhà tuỳ nghi sử dụng. Cô gái đem về cho em chơi. Chơi chán rồi chúng xé vụn phần bằng giấy ra, xé luôn cả những chữ vàng, xả rác đầy nhà, khiến người mẹ phải mất công quét dọn và đổ ra hố rác.

Khi đốt rác vào lúc trời tối, bọn trẻ phát hiện những dòng chữ vàng trên bức hoành phi không bị thiêu rụi mà lại sáng ngời lên trong lửa và kết tụ lại thành những vụn nhỏ ngời sáng ánh vàng. Hoá ra những dòng chữ trên bức hoành là thứ chữ mạ bằng vàng thật chứ không phải là giấy mạ vàng!

Thế là người nhà hăm hở xăm xoi đào bới, sàng sảy đống tro tàn để tìm kiếm và cuối cùng thu lại được năm sáu chỉ vàng!

Cả gia đình vui mừng quá đỗi, vì vào thời đó, kiếm được chừng ấy vàng chẳng khác gì trúng lô độc đắc.

Như thế, nếu không nhờ ngọn lửa, những chữ vàng quý giá kia đã bị xé vụn, quẳng vào đống rác và hoá thành bụi tro. Nhưng may sao nhờ lửa cháy lên, người ta mới nhận ra những dòng chữ bằng vàng rất quý báu!

Hôm nay mỗi người chúng ta cũng được Chúa Giêsu trao tận tay một cuốn sách đáng giá ngàn vàng. Đó là một kho báu không hề vơi cạn, chứa đựng những điều khôn ngoan ngàn đời của Thiên Chúa được Chúa Giêsu từ trời mang xuống ban tặng cho thế gian, một cuốn sách chứa đựng những bí quyết đem lại bình an hạnh phúc cho muôn người, một kiệt tác được kết tinh bằng tình yêu, bằng trí tuệ, bằng tim óc của Chúa Giêsu và được hình thành trong suốt 33 năm dương thế của Ngài.

Nhưng tiếc thay, khi nhận được Tin Mừng trên tay, chúng ta xem đó là thứ quà rẻ mạt, như một cuốn sách tầm thường, như một mớ chữ không hồn. Thế nên số phận cuốn Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu cũng hẩm hiu không kém!

Sở dĩ Kho Tàng Tin Mừng của Chúa Giêsu không được xem là quan trọng và quý giá vì những dòng chữ nầy chưa được ngọn lửa của Chúa Thánh Linh soi chiếu.

Thượng Phụ Athénagoras nhận định rằng: "Nếu Hội Thánh vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa trở nên nghìn trùng xa cách, Đức Giêsu trở thành một huyền thoại và Phúc Âm của Người trở thành một mớ chữ không hồn."

Quả vậy, nếu không có lửa của Chúa Thánh Thần soi sáng thì lời dạy của Chúa Giêsu như: "những gì các ngươi làm cho các anh em bé mọn của Ta đây là làm cho chính Ta" (Mt 25,40) trở thành những dòng chữ chết, không thể lay động lòng người, nhưng đối với mẹ Tê-rê-xa Calcutta, nhờ ánh sáng Thánh Linh tác động, lời đó trở thành châm ngôn vàng ngọc thúc đẩy mẹ hiến cả đời mình yêu mến và phung sự Chúa Giêsu nơi những con người bất hạnh và đau thương.

Nếu không có lửa của Thánh Linh soi chiếu thì những lời nhắc nhở như: "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng được ích gì" (Mt 16,26) là những lời vô nghĩa, nhưng đối với thánh Phanxicô Xavie, nhờ ngọn lửa của Thánh Linh soi sáng, lời đó trở thành sức mạnh vạn năng giúp ngài từ bỏ công danh địa vị để dấn thân vào những miền đất xa lạ, đem ơn cứu độ đến cho các dân tộc Á châu.

Không có Chúa Thánh Thần, không ai có thể nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu.
Không có Chúa Thánh Thần, những trang Tin Mừng chỉ là những dòng chữ chết.
Không có Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa trở thành Đấng nghìn trùng xa cách.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để nhờ ánh sáng Thánh Linh soi dẫn, chúng con nhận biết, yêu mến Chúa và tìm được nơi kho tàng Tin Mừng những lời thần thiêng đem lại cho chúng con sức sống mới.

-------------------------------

 

HiệnXuống-328: BÌNH AN CỦA CHÚA THÁNH THẦN


“Những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái”.

 

Các môn đệ lo sợ, bất an, khi Thầy mình bị giết chết bằng một án tử hình quá kinh khủng. Ít nhiều, HiệnXuống-328


Các môn đệ lo sợ, bất an, khi Thầy mình bị giết chết bằng một án tử hình quá kinh khủng. Ít nhiều, các ông cũng hiểu về mình rằng: mình là môn đệ Đức Giêsu, và dĩ nhiên, qua mối liên hệ ấy, công an Do Thái có thể mời lên đồn, hạch hỏi, điều tra và kết cho cái tội liên lụy hay tòng phạm với tên Giêsu mang án tử kia ! Thế là, các ông sợ có thể chuốc họa vào thân, không phải án tử thì cũng dăm ba tháng hoặc vài năm ở tù. Phiền phức ! Rắc rối ! Khổ ! Vì thế, các ông đóng kín tất cả các cửa nhà mình, nhốt mình bên trong, cho được bằng yên ! Nhà mình, mình có quyền đóng cửa và không ai có quyền xông vào. Như thế là bình an ư ? Hay là, cứ tưởng như thế là bình an !?!

Có một điều hay hay là: các ông còn chung với nhau một niềm lo sợ – khi lo sợ cũng còn có nhau, hiệp nhất trong niềm lo sợ, nên một trong nỗi bất an.

Nhưng tiếc một điều là, các ông chưa tìm được cách nào để hóa giải sự bất an ấy hơn là đóng kín cửa nhà mình lại, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhưng thử hỏi, cách cùng nhốt mình vào chỗ cầu an ấy có giá trị gì, nếu không phải là chia sẻ với nhau một niềm thất vọng, là ôm nhau đi vào con đường cùng !?! Ngoài kia, sống chết mặc ai. Xin đừng đụng tới trong này, là vui !

Chúa Giêsu thương các môn đệ của mình. Người hiểu rõ sự bất an nội tâm của những con người vốn mang bản tính yếu hèn, tham sống sợ chết. Người thấu suốt nỗi lòng của Thiên Chúa Cha và sứ mệnh còn lại của Người đối với chương trình cứu chuộc: sứ mệnh trao ban Chúa Thánh Thần để nâng đỡ các môn đệ và tiếp tục làm cho Tin Mừng Cứu Thế được loan đi khắp cùng cõi địa cầu.

Vì thế, với quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã đi vào nội thất kín kẽ tưởng như là bình an kia, mà không cần cửa mở, cũng không cần phải đạp cửa xông vào.

Trước sự ngỡ ngàng của các ông, Chúa Giêsu nói: “Bình an cho các con !” và “Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người”.

Lời nói và cử chỉ này có liên quan gì với nhau không. Lời nói là chúc bình an. Cử chỉ là cho xem dấu đinh ở tay và vết cắt ở cạnh sườn. Chúa muốn minh chứng cho các môn đệ biết rằng: Đừng mang tâm trạng bất an lo sợ bởi đau khổ và sự chết nữa, vì Người đã chiến thắng khổ hình và sự chết. Người đã sống lại. Đừng sợ đám công an Do Thái nữa. Đừng sợ nhà nước thế gian nữa. Đừng sợ thế lực bất chính nữa. Đừng sợ oan sai hay bức tử nữa. Nhưng hãy sợ chính cõi lòng nhát đảm, hèn tin và thái độ cầu an của mình.

“Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa”.

Nhưng, Chúa Giêsu biết rõ niềm vui mừng của các ông hẳn là cảm xúc tự nhiên, đường đột, chóng vánh, không hơn. Người muốn các ông có một niềm vui đích thực, vững bền và phải biểu thị niềm vui ấy bằng chính cuộc sống làm chứng rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng đau khổ và sự chết, Chúa Giêsu đã phục sinh, và ai tin vào người cũng sẽ phục sinh với Người.

Vì thế, Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con ! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con".

Đang lúc các ông tìm sự bình an bằng cách nhốt mình trong nội thất, thì Chúa lại bảo “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nghĩa là không được đóng cửa ngồi trong nhà nữa, mà phải đi ra, đi ra khỏi cái lâu đài cầu an của mình, đi ra khỏi cái vỏ ốc thường ngày của mình, đi ra khỏi căn hầm định kiến, sợ sệt, nhát đảm của mình, để đến với mọi con người, mọi thụ tạo. Nhưng, làm sao có thể đi ra được, khi mỗi người còn mang nặng tính xác phàm, luôn nghĩ tới sự an nguy của mình nhiều hơn là nghĩ tới đại cuộc cứu thế ? Làm sao có thể đi ra được, khi ý riêng trong lòng tự phụ kiêu căng của mình luôn luôn là đúng nhất, là cao cả nhất, là đáng trân trọng nhất, là ý của kẻ có quyền. Làm sao có thể đi ra được, nếu không có một thần lực tự bên trong vừa đốt cháy tiêu tan cái phàm tục kia, vừa là thôi thúc dậy lên một khao khát cứu thế ? Chúa Giêsu thấu suốt thân phận người của các ông, vì thế Người ban cho các ông thần lực ấy chính là Thánh Thần.

Và, “nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Các ông đã nhận lấy Thánh Thần. Chúa Thánh Thần vừa là sức mạnh cho người được sai đi, vừa là nguyên lý nền tảng của bình an đích thật:

Bình an trước những làn tên mũi đạn vì lý tưởng Tin Mừng lớn hơn sự chết.

Bình an trước áp bức, cùm gông, xiềng xích, lao tù, vì lý tưởng công lý, lý tưởng cứu thế quan trọng hơn là thương tích, khổ đau.

Chúa Thánh Thần đã làm cho các ông nên những con người mới, những con người đi theo đúng con đường Thập Giá và Chiến Thắng của Đức Giêsu Kitô.

Là Kitô Hữu Công Giáo, mỗi chúng ta cũng đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần với ơn đổi mới con người chúng ta: đổi từ con người cũ nhát đảm ngồi trong lô cốt cầu an, thành con người được sai đi ra ngoài chiến tuyến, không ngại khó, không ngại khổ vì lý tưởng cứu thế. Bình an của tâm hồn là loại bình an khi đã thực hiện trọn vẹn Thánh Ý của Thiên Chúa là cứu rỗi các linh hồn, chứ không phải loại bình an giả tạo theo ý của riêng mình, cho riêng phần mình. Vì thế, không một tín hữu nào có thể làm ngơ hay cầu an trước một thế giới đang bên bờ vực thẳm của sự dữ, của sự chết ngàn thu, của sự xa cách, từ chối hay loại trừ Thiên Chúa.

Có thể ai cũng thấy:

Sự dữ lan tràn khắp nơi, bởi lối sống vô thần và duy vật loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa và tôn vinh những giá trị vật chất chóng vánh lên làm chúa tể. Ngay cả những con người mang danh là có đạo, là Kitô Hữu, cũng bị tiêm nhiễm rồi thẩm thấu lối sống vô thần, duy vật, làm cho sự dữ hoành hành tâm hồn họ và hoành hành luôn cả gia đình, cả cộng đoàn tín hữu. Những gương xấu tham tiền, tham quyền nhan nhản làm hư đốn tinh thần, lý tưởng sống của cả một thế hệ. Những gương xấu cầu an làm tê liệt bao nhiệt huyết đấu tranh cho công bằng, cho công lý. Những gương xấu vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm mở đường cho thế hệ cháu con sống lối sống bầy đàn thú tính.

Và có thể ai cũng nghe:

Tiếng la ó, tiếng gào thét, cùng với đủ loại âm thanh trong các cuộc xuống đường đòi trả lại cho dân quyền sống, không phải là đang muốn phá vỡ cái im lặng của sự bình an giả tạo đang ẩn náu trong lô cốt khóa chặt kia, trong tháp ngà bưng bít kia, trong lâu đài đóng kín kia sao ?

Tiếng kêu khóc của dân oan, tiếng rên rỉ của những bệnh nhân, tiếng nài xin trợ giúp của những người nghèo khổ, tiếng trống gõ đòi công lý, cả những tiếng cầu cứu của những mảnh đời chơi vơi bất hạnh... không phải là đang muốn đánh thức một loại tâm mà chẳng đáng được gọi là lương tâm, một loại tri mà chẳng đáng được gọi là lương tri đấy sao ?

Tôi tin rằng, tất cả những gì đang diễn ra, vì lý tưởng đòi Công Lý, Hòa Bình, đòi Chân, Thiện, Mỹ cho cuộc nhân sinh này, đều có tác động của Chúa Thánh Thần.

Hay nói cách khác, đó là cách mà Chúa Thánh Thần thúc giục những người có trách nhiệm với dân, với nước, hãy mở cửa ra, bước ra khỏi tháp ngà quyền lực châu báu, bước ra khỏi lâu đài hưởng thụ an nhàn, mà xuống tận nơi xem cá chết, xuống tận nơi xem ghe thuyền neo đậu, xuống tận nơi xem kẻ đói người khát, xuống tận nơi xem đất nước bị cướp giật, bị đóng đinh, xem đất nước bị đâm thủng, bị thương tích, xuống tận nơi xem nỗi khổ của dân đen.

Đó là cách mà Chúa Thánh Thần thúc giục tất cả những ai tham nhũng, lạm quyền, lấy cắp của dân, uống máu uống mồ hôi của dân mà no say hạnh phúc, hãy mau mau thực hiện lẽ công bằng mà trả lại cho dân những gì là của dân, thì mới mong có được bình an tâm hồn.

Chúa Thánh Thần đang thúc giục vào tâm trí của nhân loại hãy tìm lại sự lương thiện, tốt lành, để mới mong có được sự bình an đích thực. Chúa Thánh Thần cũng đang thúc giục mỗi người hãy làm tất cả các việc có thể, để tẩy trừ sự dữ, và làm cho sự thánh thiện, sự tốt lành ngự trị trong cuộc nhân sinh hôm nay.

Description: Chúa thánh thần hiện xuốngCó câu chuyện đời thường xin kể:

Mới sáng sớm, ông A phát hiện nhà mình mất con chó. Ông buồn vì quý con chó tơ ngoan hiền. Đến chiều, có người rủ ông A xuống phố nhậu thịt cầy. Mồi ngon. Hỏi chủ quán. mới hay, Ông B bên cạnh nhà đánh bả con chó nhà mình, bắt và bán cho quán cầy tơ này với giá một triệu.

Sáng sớm hôm sau. Ông A dậy tập thể dục. Ông B uống trà trước hiên. Ông A chào hỏi ông B: “Anh ngủ ngon không ?” Ông B trả lời: “Cảm ơn anh, ngủ rất ngon”.

Trong lòng ông A thầm nghĩ: Ông ngủ ngon sao ? Đúng là ông có cái tâm mà không đáng được gọi là lương tâm, có cái tri mà không đáng được gọi là lương tri. Gọi thế nào thì ông tự hiểu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết dùng ân sủng của Chúa mà đổi mới con người của chúng con, để chúng con can đảm mà làm chứng cho Nước Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, bình an giữa một thế gian đang đầy tràn sự dữ. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG,

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2017

-------------------------------

 

HiệnXuống-329: Ngũ Tuần – Lm. Giuse Trần Việt Hùng

 

Hơi thở là nguồn sự sống. Thiên Chúa ban sự sống cho tất cả mọi loài thụ tạo. Riêng con người, HiệnXuống-329


Hơi thở là nguồn sự sống. Thiên Chúa ban sự sống cho tất cả mọi loài thụ tạo. Riêng con người, Thiên Chúa trực tiếp thổi sinh khí ban cho sự sống: Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật (St 2,7). Bao lâu còn hơi thở, bấy lâu chúng ta còn đang sống. Tắt thở là chết. Mọi loài sinh vật cùng chung một nguyên lý sự sống. Tạo Hoá đã an bài một không gian bầu khí vô tận để mọi sinh vật cùng được hưởng nguồn sự sống. Chúa Thánh Thần chính là nguồn ban sự sống. Sách Tông đồ Công vụ diễn tả về ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do thái: Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp (Cv 2,1-2). Hôm nay, Giáo Hội mừng Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sự hiện diện của Thần Linh qua làn gió mạnh bao phủ tất cả khoảng không gian mang lại nguồn sinh lực dồi dào cho các Tông đồ.

Chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Sách Giáo lý Đạo Công giáo dạy rằng: Tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng Ngài là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Cực Thánh. Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Trong Ba Ngôi, không thể phân chia. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần phân biệt với nhau, nhưng không tách rời. Chúa Thánh Thần là Đấng Vô Hình, nhưng chúng ta nhận ra Ngài qua tác động của Ngài. Ngài mạc khải Ngôi Lời cho chúng ta và Ngài hoạt động trong Hội Thánh. Chúa Thánh Thần xây dựng, linh hoạt và thánh hoá Hội Thánh. Là Thánh Thần tình yêu, Ngài làm cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhận lại được ơn giống hình ảnh Thiên Chúa đã bị đánh mất vì tội lỗi. Nhờ các Bí tích, Chúa Kitô thông truyền Thánh Thần của Người và ân sủng của Thiên Chúa cho các chi thể trong thân thể Người. Ân sủng này mang lại hoa trái cho đời sống mới theo Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện.

Chúng ta phải rất cẩn thận trong vấn đề tín lý và sống đức tin. Bảy nguồn ơn sủng của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là các ơn Khôn Ngoan và ơn Hiểu Biết giúp chúng ta nhận ra chân lý. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng ta không nên cụ thể hóa tác động ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đôi khi chúng ta bị chìm đắm mải mê tin tưởng qua một số hành động và nghi thức bên ngoài do con người tạo nên. Chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần phải đến và phải hành động theo cách thế và ước muốn của chúng ta. Một số hiện tượng xảy ra hàng loạt đã được gắn kết cho tác động của Chúa Thánh Thần. Nhớ rằng trong Sách Giáo lý dạy: Đức Chúa Thánh Thần đã hiện ra trong hai dịp quan trọng: Một là khi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan và hai là trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các thánh Tông đồ đang họp nhau cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria.

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ lãnh nhận ơn sủng của Chúa Thánh Thần tràn đổ xuống tâm hồn qua hình lưỡi lửa: Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một (Cv 2,3). Ân sủng của Chúa Thánh Thần tác động sâu thẳm và đổi mới tâm hồn một cách toàn diện: Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho (Cv 2,4). Ơn Chúa Thánh Thần là một ân sủng cao siêu tuyệt vời thấu tận tâm can. Chính Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các tông đồ cùng với sứ mệnh: Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và nói: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20,22). Chúa ban ân sủng và quyền năng cho các tông đồ làm hành trang sứ vụ trong cuộc lữ hành của Giáo Hội trên trần thế: Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ (Ga 20,23).

Trong Giáo Hội hiện nay, có nhiều khuynh hướng hay phong trào muốn lôi kéo thị hiếu của người nhẹ tin vào những hiện tượng cảm tính và xúc động tâm linh như những cảnh người té ngã nằm đó ca hát, nói các thứ tiếng lạ, múa nhảy và ngủ lịm được nhiều người ưa thích. Chúng ta không dừng lại nơi những cảm tính nhất thời đó. Ân sủng của Chúa giúp chúng ta đổi đời, canh tân và sống đạo thực sự. Chúa mời gọi chúng ta ra đi làm nhân chứng cho sự thật. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Chúa Thánh Thần đã ban ơn soi sáng trí khôn, thêm sức mạnh và thánh hoá các Tông đồ để các ngài đi rao giảng Phúc Âm và làm chứng về Chúa Kitô. Dấu chỉ hoa trái của Chúa Thánh Thần chính là sự đổi đời, canh tân cuộc sống và làm nhân chứng cho tình yêu Chúa Kitô. Các Tông đồ trở thành những con người mới đầy lòng can đảm, thấu triệt lẽ khôn ngoan và anh dũng làm nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh và chịu hiến thân đổ máu đào minh chứng niềm tin.

Niềm tin của tất cả các Kitô hữu đều quy về một mối là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đã chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại. Ngài là trung tâm điểm của mọi lời rao giảng. Chúa Kitô Phục Sinh là cốt lõi của mọi niềm tin và niềm hy vọng. Tuy khác biệt về các mối tương quan và cách thế duy trì niềm tin, các tín hữu đều chung kết trong một Chúa Thánh Thần: Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung (1 Cr 12,7). Mọi Kitô hữu cùng quay về một hướng và cùng chung một đích điểm. Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng riêng. Tuy các ân sủng khác nhau nhưng cùng phục vụ trong một thân thể. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa (1 Cr 12,5-6).

Chúng ta thấy có nhiều tổ chức xã hội, đảng phái chính trị hay kinh tế thương mại luôn trong tư thế tranh đua và lập thành tích. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng nếu nhiều người quy họp lại trong cùng một băng nhóm hay một đoàn thể chính trị mà xoay lưng lại với nhau để mỗi người nhìn về một hướng thì dễ bề phân rẽ. Khi sự liên đới ràng buộc không còn, thì mỗi người sẽ bung ra chạy theo những khuynh hướng khác nhau. Những chính sách, luật lệ và nguyên tắc của mỗi chế độ chính trị và tổ chức xã hội có thể thay đổi theo tâm thức và thị hiếu của con người từng thời đại. Nhưng đối với các Kitô hữu, xưa cũng như nay, niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh không thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi cách thế thực hành đạo, các phương tiện và cơ cấu tổ chức. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi luôn hiện hữu.

Mỗi cộng đoàn giáo xứ bao gồm nhiều thành viên. Mỗi thành viên có những ân điển đặc thù về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Mỗi người khác nhau từ dòng dõi, gia cảnh, trình độ học vấn, kiến thức, sự hiểu biết và nơi môi trường văn hoá riêng biệt. Mỗi người có cá tính và bản sắc riêng nhưng chúng ta cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô: Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy (1 Cr 12,12). Chúng ta cùng sống chung trong một cộng đoàn giáo xứ. Cuộc sống đạo của mỗi thành viên cần được thấm nhuần vào các sinh hoạt chung. Nhưng điều quan trọng là mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đời sống đạo đức và nhân cách phải tự rèn luyện và vun xới. Chúng ta không thể vay mượn hành động sống đạo và hành đạo.

Khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ, Chúa nói: Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20,21). Lạy Chúa, xin ban sự bình an đích thực cho tâm hồn chúng con, để chúng con sẵn sàng ra đi làm nhân chứng cho Chúa trên mọi nẻo đường.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-330: Thần Linh nối kết trời đất


(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

 

Có ai đó nói rằng: “Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách”. HiệnXuống-330


Có ai đó nói rằng: “Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh, thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách”.

Nhưng nhờ Thánh Linh, Thiên Chúa đã ngỏ lời với con người. Ngài hiện diện giữa con người. Ngài trở nên gần gũi với con người. Nhờ Thánh Linh mà con người có thể tiếp xúc với Thiên Chúa một cách thân tình, gần gũi trong tình cha con.

Lần giở lại những trang đầu của Kinh Thánh, nhờ thần khí Chúa mà thế gian hết u minh. Bóng tối bị đẩy lùi. Thiên Chúa đã viếng thăm trái đất và ở lại cùng trái đất. Thần Linh Chúa đã làm nên sức sống cho địa cầu. Thần Linh Chúa bay lượn trong cõi u minh và nhờ đó mà mọi loài được đi vào trật tự, vào quy trình của sự sống, và Thiên Chúa đã và đang hoạt động trên mọi loài Ngài đã dựng nên nhờ Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa.

Qua Tân ước, cũng nhờ quyền năng của Thánh Linh mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện diện trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Từ nay, Thiên Chúa trở nên con người giống như con người. Thiên Chúa lưu lại nơi con người qua thân xác con người. Thiên Chúa trở thành Emanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thiên Chúa trở nên mọi sự cho mọi người, khi Ngài dấn thân phục vụ mọi người, khi Ngài ban phát ơn lành đến cho mọi người. Nhờ Thánh Linh mà con người nhận lãnh được biết bao ơn huệ của Thiên Chúa ban xuống cho con người. Cũng chính nhờ Thánh Linh đã phục sinh Đức Ky-tô từ cõi chết sống lại. Nhờ Thánh Linh mà Đức Ky-tô đã vinh thăng khải hoàn về trời.

Ở thời đại này, người ta tin ở tài năng của con người, ở kỹ thuật của con người, ở tiền vàng đô la hơn là tin ở quyền năng vô biên của Chúa Thánh Linh. Thế nhưng, Giáo hội vẫn tin rằng: sự hình thành và phát triển của mình là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thử hỏi, sau khi Đức Kitô về trời, Hội Thánh tiên khởi vỏn vẹn chỉ có 12 tông đồ, với hai bàn tay trắng và một số vốn kiến thức không đáng gì, nhưng các ông đã ra đi trong lòng tin vào Chúa Thánh Linh. Thế mà chưa đầy ba mươi năm sau, Tin Mừng đã đi đến tận cùng trái đất khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem – dọc Địa Trung hải – lan tỏa khắp Châu Âu . .  . Dù rằng nhân sự không được đào tạo như hôm nay, để trở thành một linh mục cũng mất hơn mười năm, Thế nhưng, ngày đó:  “Trong mỗi Hội Thánh các ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, các ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin” (Cv 14,23), vì các tông đồ tin rằng chính Thiên Chúa đã mở cửa đức tin cho dân ngoại chứ không phải các ngài. Chính Chúa Thánh Linh đào tạo con người tông đồ và sai đi.

Là người ky-tô hữu chúng ta phải tin vào sự hiện diện của Thánh Linh đã làm nên Hội Thánh. Một Hội Thánh kiên vững giữa thế gian đầy gian ác luôn muốn loại trừ Hội Thánh. Một Hội thánh tinh tuyền dù rằng sống giữa thế gian đầy bóng tối của dâm ô, sa đọa. Chúa Thánh Linh đã được ban xuống cho các tông đồ qua Đức Giê-su. Chính Đức Giêsu Phục Sinh đã “thổi hơi trên các Tông Đồ, ban Thánh Thần và bình an”. Và nhờ Thánh Thần liên kết họ lại với nhau trong một Giáo hội Công giáo - Duy nhất - Thánh thiện và Tông truyền. Nhờ Chúa Thánh linh mà Giáo hội đã quy tụ muôn dân gồm đủ mọi sắc tộc, màu da thành một cộng đoàn những người tin theo Chúa Ky-tô và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa.

Như thế, sứ mạng của Chúa Thánh linh là nối kết con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nhờ Thánh linh mà con người được dìm mình trong lòng thương xót của Chúa. Nhờ Thánh Linh mà con người được sống sung mãn trong nguồn ân thánh của Thiên Chúa. Cũng nhờ Thánh Linh mà con người trở nên một gia đình của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau và cùng tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Bên cạnh đó, hoa trái của Thần Khí chính là: “yêu mến, vui mừng, bình an, quảng đại, tốt lành, lương thiện, tín trực…” Kitô hữu nào đón nhận Thánh Thần Chúa Kitô, thì có khả năng thông ban sự vui mừng, bình an của ơn cứu độ sang người khác. Vì thế, nơi nào có Thần Khí Chúa Kitô Phục Sinh, thì nơi đó có yêu mến, vui mừng và bình an. Nơi nào không có Thần Khí Đức Kitô, thì nơi đó chỉ có xôn xao, gay gắt, ganh tỵ, dè chừng lẫn nhau và mất bình an vô tận.

Thế nên, là người ky-tô hữu chúng ta phải được lãnh nhận Chúa Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh mà ta có thể đón nhận Đức Ky-tô và trở nên sứ giả hòa bình của Đức Ky-tô. Ước gì chúng ta biết nhận ra hồng ân của Chúa Thánh Linh để luôn dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời biết sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mà bước theo chân lý vẹn tuyền để trở thành một sứ giả của bình an, hoan lạc cho thế gian.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ngự đến tràn đầy trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con thần trí của Chúa để chúng con luôn biết khôn ngoan chọn lựa những giá trị vĩnh cửu hơn là những vinh hoa phú quý trần gian mau qua. Xin cho chúng con luôn tràn đầy Chúa Thánh Linh để chúng con hân hoan ra đi gieo rắc niềm vui và bình an đến cho muôn người. Amen.

-------------------------------

 

HiệnXuống-331: Đức Chúa Thánh Thần, nguồn suối nước sự sống


(Suy niệm của Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long)

 

Tin kính Đức Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và tuyên xưng ra ngoài môi miệng. Nhưng không ai HiệnXuống-331


Tin kính Đức Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và tuyên xưng ra ngoài môi miệng. Nhưng không ai đã nhìn thấy Đức Chúa Thánh Thần như thế nào.

Đức Chúa Thánh Thần, vì thế, được diễn tả vẽ trình bày theo nhiều hình ảnh khía cạnh khác nhau. Một trong những hình ảnh đó là dòng nước.

1. Nước trong đời sống con người

Nước chảy thành dòng, và không thể nắm giữ lại được như một vật rắn chắc. Nếu muốn giữ nước lại, phải có ly tách, hay chậu... mới có thể quy tụ giữ nước lại được.

Nhà hiền triết Aristoteles người Hylạp, đã suy nghĩ theo lý luận triết học đi đến kết luận có bốn yếu tố quan trọng nền tảng trong thiên nhiên: đất, nước, lửa và khí. Nước là một trong bốn yếu tố nền tảng đó.

Cũng theo nhà hiền triết người Hylạp, Thales, nước là yều tố duy nhất làm nên thân thể.

Hai phần ba trái đất được bao phủ bằng nước. Không có nước, không có sự sống. Vì tất cả mọi con đường sự sống đều tùy thuộc cần đến nước.

Nước là thành phần chính yếu quan trọng của các cơ quan thân xác con người. Từ 55-60% nước chiếm trọng lượng trong thân thể con người.

Nước là viên gạch xây dựng các tế bào trong thân thể.

Nước đóng vai trò là dung dịch làm tan biến tiêu hóa những chất nặng đặc trong các cơ quan thân thể.

Nước cũng đóng vai trò vận chuyển những chất dinh dưỡng cho các cơ quan trong thân thể.

Nước điều hòa nhiệt độ nóng ấm trong thân thể con người.

Vì thế, nước là thành phần chính yếu cùng quan trọng cho cơ thể con người. Và cũng vì thế con người cần phải uống nước hằng ngày, để cho các cơ quan làm việc giúp cho sự sống phát triển và sức khoẻ được điều hòa.

2. Nước trong niềm tin các tôn giáo

Trong niềm tin các tôn giáo, nước là điều thánh thiêng cùng quan trọng.

Theo niềm tin Hồi giáo, nước là dấu hiệu khởi nguyên của sự sống, và là mối dây tương quan nối liền với Thần Thánh.

Theo Phật giáo, nước quan trọng. Vì nước là một trong bốn yếu tố trong vũ trụ. Dòng nước chảy trong sông là hình ảnh giáo lý Phật giáo, con đường chiêm niệm đời sống con người cho tới khi đạt được cứu độ nơi Niết Bàn.

Theo Ấn Độ giáo, nước là sức mạnh tẩy rửa thân thể cùng tinh thần con người.
Theo Kyto giáo, nước là khởi nguyên của mọi sự sống. Trong bài tường thuật về sáng tạo vũ trụ, Thần Linh Thiên Chúa bay là là trên nước, và Thiên Chúa sáng tạo trước tiên vũ trụ trái đất từ nước. Từ đó phát sinh nẩy nở sức sống mọi loài trong vũ trụ.

3. Nước, hình ảnh Chúa Thánh Thần

Thánh Gioan dùng hình ảnh làn nước sự sống diễn tả về Đức Chúa Thánh Thần (Ga 7,37-39).

Ai chúng ta cũng đều đã có kinh nghiệm cùng cảm nghiệm về sự phấn khởi tươi mát mang đến năng lực cho đời sống. Lúc khát nước hay khi gặp trời nóng nực mà nhận được ly nước uống vào, ngay tức thì cơn khát được hạ dịu bớt, sức sống phấn khởi bừng lên trong thân thể nơi làn da thớ thịt, cùng nơi tâm trí . Lúc đó ly nước mát quan trọng qúy gía biết chừng nào!

Vào mọi thời đại và ở nơi nơi, nước luôn là yếu tố căn bản cho phát triển về ruộng vườn, cây cối ngoài thiên nhiên; cho nhu cầu ăn uống,vệ sinh sạch sẽ của con người cùng thú động vật.

Dòng nước chảy trong dòng suối, khe lạch, nơi sông ngòi đến đâu mang chất phân bón phù sa cho cây cỏ, ruộng vườn được phát triển tươi tốt. Và dòng nước là vùng, là ngôi nhà chỗ ẩn thân sinh sống cho mọi loài cá tôm. Trong dòng nước chúng sinh sản lớn lên phát triển làm thức ăn dinh dưỡng nuôi sống con người từ ngàn xưa.

Đức Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa, tựa như làn nước làm cho sức sống sự xanh tươi chảy thông cuồn cuộn bừng lên.

Chúng ta nhìn thấy dòng nước. Nhưng Thiên Chúa, Đấng dựng nên nước, ký thác sự bí ẩn mầu nhiệm sức sống trong đó, khiến mắt ta không nhìn thấy sức mạnh ẩn dấu trong nước.

Bằng đôi mắt thường chúng ta quan sát dòng nước chảy. Nhưng tâm trí ta, dù có thể dùng phương pháp khoa học thực nghiệm phân tích chất chứa trong nước, cũng không hiểu được mầu nhiệm bí ẩn sức sống của nước do Trời cao tạo dựng nên. Sức sống ẩn chứa trong dòng nước mang lại không chỉ sự tươi mát cho da thịt, mà còn sức mạnh cho tâm hồn lẫn gân cốt bắp thịt, sự phấn khởi tỉnh táo cho tâm trí suy nghĩ biểu hiện qua nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trên ánh mắt con người.

Giống như mầu nhiệm sức sống ẩn chứa trong dòng nước, Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là sức mạnh cho sự sống đức tin vào Chúa thể hiện theo nhiều phương cách, mà tâm trí ta không sao nhìn thấu cùng thông hiểu nổi, hay không như ta chờ đợi mong muốn.

Đức Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu hứa ban gửi đến cho Giáo Hội luôn hằng có mặt trong Giáo Hội. Ngài là Đấng vô hình, nhưng không phải là một „bóng ma thánh“.

Ngài là dòng nước mang sức sống đến cho đời sống thiên nhiên của Giáo Hội.

Dòng nước chảy mang đến sức sống cùng sự đổi mới. Dòng nước sức sống Đức Chúa Thánh Thần tác động âm thầm tiệm tiến trên sự đổi mới trong lòng sự sống Giáo Hội.

Chúng ta chỉ có thể tìm cách cắt nghĩa diễn tả Đức Chúa Thánh Thần bằng hình ảnh, như Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh dòng nước là nguồn sức sống nói về Thần linh Thiên Chúa, Đấng là mầu nhiệm ẩn dấu với tâm trí con người.

Đức Thánh Cha Phanxico trong bài giáo lý ngày 08.05. 2013 đã nói về đức Chúa Thánh Thần

* Con người của mọi thời đại và mọi nơi đều muốn có một cuộc sống sung mãn và tốt đẹp, công bằng và tốt lành, một cuộc sống không bị đe dọa bởi cái chết, nhưng có thể trưởng thành và phát triển một cách trọn vẹn.

Con người như một khách lữ hành, đang băng qua hoang địa cuộc đời, khát một nước hằng sống, vọt lên và tươi mát, có khả năng làm thỏa mãn ước vọng sâu thẳm tận đáy lòng về ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và bình an của người ấy. Tất cả chúng ta đều cảm thấy ước vọng ấy!

Và Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước hằng sống này: đó là Chúa Thánh Thần, Đấng phát sinh từ Chúa Cha, và là Đấng mà Chúa Giêsu đổ vào lòng chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

-------------------------------

 

HiệnXuống-332: Chúa Thánh Thần, Đấng Tác Sinh


(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

 

Năm mươi ngày ngày sau Đại lễ Phục Sinh, giờ đây Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành HiệnXuống-332


Năm mươi ngày ngày sau Đại lễ Phục Sinh, giờ đây Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả, Chúa Thánh Thần chính là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa với chúng ta (x: Ga 16, 7). Ngài "xuất hiện" trong lịch sử của Giáo hội, và hành động không biết mệt mỏi. Đến muôn đời, Giáo hội sẽ tiếp tục nói các thứ tiếng, vì Giáo hội không chỉ giao tiếp với một quốc gia nhưng với hết mọi dân tộc trên toàn thế giới. Khắp mọi nơi, người ta sẽ nghe thấy Giáo hội diễn tả cùng một Đức tin trong ngôn ngữ của chính dân tộc ấy, và vì thế, phép lạ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành với Giáo hội để Ngài tiếp tục làm nhiệm vụ đổi mới và canh tân. Thần Chân Lý đã "nhập thể" trong Hội Thánh. Lời ca nhập lễ: Thánh Thần Chúa tràn ngâp địa cầu, liên kết hết mọi người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Hallêluia.

* Bài đọc Phụng vụ

- Tđcv 2, 1-11: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ

- Tv 104, 1: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới mặt đất này!

- 1 Cr 12, 3-7; 12-13 hoặc Gal 5, 16-25: Thần Khí Đức Kitô làm cho hiệp nhất hoặc Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta

- Ga 20, 19-23 hoặc Ga 15, 26-27 ; 16, 12-15: Đức Giêsu Phục Sinh trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ hoặc Thần Chân Lý sẽ hướng dẫn anh em

Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại: "Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói." (Tđcv 2,4.11)

Đây là một kỷ niệm tuyệt đẹp về ngày Chúa Thánh Thần được sai phái xuống trên các Tông Đồ và tất cả những người qui tụ chung quanh họ, ngày mà chúng có lại được hồng ân vô giá mà mưu chước Quân Thù và sự yếu đuối của nhân loại đánh mất là phúc Thiên Đàng...

"Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp". (Tđcv 2,2)

Gioan Taulê (1300-1361), tu sĩ dòng Daminh ở Strasbour nói: Ngôi nhà Sách Tông Đồ Công Vụ nói ở đây tượng trưng trước hết cho Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự, nhưng cũng là biểu tượng của mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Một ngôi nhà có nhiều tầng, nhiều phòng, nhiều công dụng, cũng vậy nơi con người có những khả năng, giác quan và nghị lực khác nhau: Chúa Thánh Thần viếng thăm tất cả, cách đặc biệt. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và gợi ý nơi con người một số khuynh hướng tốt, Ngài tác động và soi sáng họ. Cuộc viếng thăm và tác động nội tâm này, hết thảy mọi người đều được ơn không ai giống ai. Mặc dù Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất hoạt động nơi con người. (Trích bài giảng số 26, 2 ngày lễ Ngũ Tuần)

Chúa Thánh Thần ở nơi những con người có lòng ngay thật, cũng như bất cứ ai muốn trở nên dễ uốn nắn bởi Chúa Thánh Thần... trong hòa bình và trật tự ... người nào càng nhiệt tâm đón nhận, người ấy càng hiểu biết hơn về sự thể hiện nội tâm này và ngày càng gia tăng ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho con người ngay từ ban đầu.

Những "Hoa quả của Thần khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực," (Gal 5, 22)

Phải khẳng định rằng "Chúa Thánh Thần đến vì chúng ta. Ngài không chỉ đến "để ở với Giáo hội luôn mãi" (Ga 14, 16). Như lời Chúa Giêsu hứa: "Để Người ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế". Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài còn đổ tràn đầy ân sủng và ơn đoàn sủng xuống trên Giáo hội thật phong phú dồi dào! Chúng ta đọc thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ (...) Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu hình trên những người chịu phép rửa tội và làm cho họ ngập tràn niềm vui. Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu hình trên các Tông Đồ; kể từ ngày hôm đó, Giáo hội lan rộng khắp địa cầu, Giáo hội là Vương Quốc của Đức Giêsu, chính Chúa Thánh Thần cùng với Chúa Cha và Chúa Con điều khiển Giáo hội.

Bằng sự thánh thiện, Ngài kiện toàn nơi tâm hồn con người ngay từ lúc khởi đầu Ơn Cứu Chuộc. Ngài ở trong Giáo hội, Ngài là linh hồn của thân thể nhiệm mầu là Giáo hội (...) Chúa Thánh Thần ngự trong Giáo hội cách thường ngày và vĩnh viễn, Ngài không ngừng trao ban sự sống và thánh hóa Giáo hội như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói: " Vì Ngài lưu lại nơi các ngươi và ở trong các ngươi." (Ga 14, 17). Vì là Thần khí Sự Thật, Đức Giêsu nói: khi nào Ngài đến, "Ngài sẽ hướng dẫn trong Chân Lý" (Ga 16, 13) Ngài sẽ đưa tất cả vào sự thật. Chính Ngài làm bừng lên trong Giáo hội sự phong phú siêu nhiêu: Ngài làm nảy sinh và triển nở những nhân đức anh hùng nơi tâm hồn cách thánh trinh nữ; các thánh tử đạo, các thánh hiển tu, ẩn tu, đó là một trong những dấu chỉ sự thánh thiện. Tóm lại, Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn nhân thế ; nhờ linh hứng trong Hội Thánh, nhờ máu châu báu của Đức Giêsu Kitô đổ ra, "tinh tuyền, không vết nhơ, không tì ố" (Ep 5, 27), ngõ hầu tất chúng ta xứng đáng trình diện trước tòa Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu trong ngày thẩm phán".

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói: Đây là mầu nhiệm của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua việc soi sáng cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh chết và đã sống lại, Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên "sự biểu lộ và phương thế" của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. Deus Caritas Est, số 33).

Cùng với Mẹ Maria và toàn thể các thánh trên Trời, chúng ta cùng cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu, và đốt lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu Chúa trong lòng họ!" Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-333: THÁNH LINH


Thánh Linh hiện xuống trao ban ơn thánh

MNhân thế vui mừng đón nhận bình an

 

Kinh Thánh cho biết hiệu quả khi có Chúa Thánh Thần: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, HiệnXuống-333 Ephata


Kinh Thánh cho biết hiệu quả khi có Chúa Thánh Thần: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” ( Cv 2, 4 ). Muốn đầy tràn ơn thánh của Chúa Thánh Thần, người ta phải chân thành cầu xin.

Cầu nguyện là động thái cần thiết bởi vì cầu nguyện là hơi thở của Kitô hữu, là sinh khí tâm linh của chúng ta, đặc biệt là việc cầu nguyện liên quan Chúa Thánh Thần. Thánh Ephraem ( người Syria ) nói: “Các nhân đức thành hình nhờ cầu nguyện. Lời cầu nguyện duy trì sự điều độ, ngăn chặn sự tức giận, ngăn chặn sự kiêu ngạo và đố kỵ. Lời cầu nguyện đưa Chúa Thánh Thần vào linh hồn và nâng con người tới Thiên Đàng”. Còn Thánh Inhaxiô Loyola nói: “Trong lòng mỗi chúng ta đều có ghi khắc luật đức ái của Chúa Thánh Thần, luật này là căn nguyên hành sự suốt đời chúng ta”.

Résultat de recherche d'images pour 'peinture esprit saint'Biết cũng tới lúc phải chia tay các môn đệ, Chúa Giêsu đã hứa với họ trước khi Ngài chịu khổ nạn: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật” ( Ga 14, 16-17a ). Ngài hứa gì thì chắc chắn có, nhưng bổn phận của chúng ta vẫn phải cầu xin: “Veni Sancte Spiritus ! Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến !”

Là Kitô hữu, chắc chắn ai cũng biết rằng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba – Đấng nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, và được tôn xưng với nhiều danh hiệu: Thần Khí Sự Thật, Thánh Linh, Thánh Thần, Linh Khí, Đấng An Ủi, Đấng Bảo Trợ, Đấng Thánh Hóa, Đấng Canh Tân, ... Ngài xuất hiện qua các hình dạng: chim bồ câu, lửa, nước, và gió.

Và như chúng ta đã biết, Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, vì Ngài là Thần Khí Sự Sống, thế nhưng chúng ta thừng xuyên “quên” Ngài, nhưng không vì vậy mà Ngài “quên” chúng ta. Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng, Ngài quan trọng đến nỗi mà chính Chúa Giêsu đã xác định: “Ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” ( Mc 3, 29; Lc 12, 10 ). Mọi tội đều được tha, nhưng tội phạm tới Chúa Thánh Thần thì mãi mãi không được tha, nghĩa là “mắc tội đời đời” – và cũng có nghĩa là không được vào Nước Trời.

Nmỗi khi đề cập ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta quen nhắc tới “bảy ơn” – ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Chúa. Cách nói quen thuộc đó do quan niệm của Kinh Thánh cho rằng số 7 là con số kỳ diệu, chứ Chúa Thánh Thần không chỉ “đóng khung” trong 7 ơn đó mà thôi, mà còn vô số các ơn khác. Chúng ta cũng nói Chúa Thánh Thần có sứ vụ thánh hóa, Ngài luôn tác động trong mỗi người, và chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ( x. 1Cr 3, 16 ).

Chúng ta lại thường xuyên quên lãng Chúa Thánh Thần. Thế nên như một lời nhắc nhở, trong các Giờ Phụng Vụ, Giáo Hội luôn cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến và thánh hóa mọi sự ngay từ đầu để có hiệu quả đúng theo Thánh Ý của Thiên Chúa.

Và theo lời Đức Kitô đã hứa trước khi Ngài về Trời, khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, lúc mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như LƯỠI LỬA tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho ( Cv 2, 1-4 ). Thật vậy, mỗi người đều có khả năng riêng theo 7 tặng phẩm của Thiên Chúa ( Rm 12, 6-8; x. 1Cr 12, 4-11 ). Ai cũng có tặng phẩm riêng, người được ơn này, kẻ được ơn khác, không ai giống ai, và không ai là bất tài vô dụng. Đó là ơn Chúa Thánh Thần, nhưng ơn đó không phải để ích kỷ hoặc kiêu căng, mà là để làm vinh danh Thiên Chúa, và vì công ích: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” ( 1 Cr 12, 7 ).

Ngày xưa, tại Giêrusalem có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về, nhưng ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt và thán phục lắm. Đó là hiện tượng “nói tiếng lạ”, nhưng ai cũng hiểu như tiếng bản xứ của mình, mặc dù chính họ thực sự nghe người khác nói bằng “ngoại ngữ”. Các tông đồ chỉ là những người ít học, làm đủ các ngành nghề, chẳng học ngoại ngữ bao giờ, thế mà nay thông minh đột xuất, nói ngoại ngữ như gió, họ thấy nhãn tiền chứ chẳng phải nghe ai nói lại hoặc nghe đồn. Lạ quá chừng luôn nghen !

Chính các tông đồ “nói tiếng lạ” nhưng không phải để lòe bịp, khoe khoang, “nổ” hoặc “chảnh” với ý đồ gì khác, mà họ hoàn toàn chỉ “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !” ( Cv 2, 11 ). Thấy và nghe vậy, ai cũng sửng sốt, có những người phân vân vì không hiểu như vậy nghĩa là gì, nhưng cũng có những người lại chế nhạo: “Mấy ông này say bứ rồi !” ( Cv 2, 13 ). Loại người chê người khác như thế mới là “chảnh”, thấy người khác hơn thì tìm cách “thọc gậy bánh xe”. Đó là động thái của những kẻ hèn nhát và đê tiện !

Những dạng người như vậy vẫn xuất hiện nhan nhản trong xã hội ngày nay. Khi thấy “sự lạ” hoặc thấy người khác có “cái lạ” ( theo nghĩa tích cực về tâm linh ), có người khâm phục và tạ ơn Chúa, nhưng cũng có người gièm pha, chê trách, ghét bỏ, ... Có thể họ không nói ra bằng lời, nhưng động thái của họ đã “bật mí” tâm địa của họ. Đây là phương diện cần lưu ý và cẩn tắc. Đúng là “giàu có bị ghét, đói rét bị khinh, thông minh bị triệt, ngu dốt bị đì”. Đối với loài người thì cỡ nào cũng… chết!

Résultat de recherche d'images pour 'imagenes del espiritu santo'Hồng Ân của Thiên Chúa luôn chan hòa và kỳ diệu, chúng ta cầu nguyện mà không thấy “được như ý” nên chúng ta tưởng Chúa không ban, nhưng thực ra Ngài ban cho chúng ta cái khác có lợi cho chúng ta hơn, vì “Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự” ( 1Ga 3, 20 ). Thật vậy, “sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh sức hơn loài người” ( 1Cr 1, 24-25 ). Tất cả đều là hồng ân, do đó mà chúng ta phải biết tạ ơn, tự nhủ và thân thưa: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !” ( Tv 104, 1 ). Trí óc phàm nhân chúng ta không thể đủ sức hiểu sự quan phòng và tiền định của Thiên Chúa.

Cảm nhận sâu sắc, Thánh Vịnh gia đã xác nhận: “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng ! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất” ( Tv 104, 24 ). Quả thật, không có Ngài thì chúng ta chẳng làm được trò trống gì ( Ga 15, 5 ), thậm chí có thể là chết ngay lập tức. Thiên Chúa là sự sống, Thánh Thần là hơi thở, có Thiên Chúa thì chúng ta nên mới hoàn toàn như “sinh vật lạ”, nhưng chắc chắn rằng thiếu Thiên Chúa thì chúng ta không thể nào sống nổi: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan” ( Tv 104, 29-31 ).

Với ý hướng chân thành, ước gì mỗi chúng ta đều khả dĩ nhận thức sâu sắc và đúng đắn về Thiên Chúa, đồng thời khả dĩ định hướng sống rạch ròi: “Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa” ( Tv 104, 34 ).

Ngày xưa, các tông đồ chỉ là những con người yếu đuối, nhát đảm, sợ sệt, cũng đã từng bị Thầy Giêsu trách là “kém tin” ( Mt 6, 30; Mt 14, 31; Mt 16, 8; Mt 17, 20; Lc 12, 28 ), nhưng sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông trở nên can đảm, mạnh dạn, dám ăn dám nói chứ không “bỏ của chạy lấy người” như trước. Đa số các ông đã tử đạo để minh chứng niềm tin vào Đức Kitô. Một Saolê hung hăng và tàn bạo bắt đạo Chúa đã trở thành một Phaolô “mềm như bún” và rồi trở nên nhiệt thành rao truyền Đức Kitô sau khi được Chúa Thánh Thần tác động. Rất nhiều các Thánh trong lịch sử Kitô giáo đã cho thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động và biến đổi các ngài.

Tâm sự với giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô bộc bạch: “Khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển” ( 1Cr 12, 3-7 ). Điều đó chứng tỏ sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã tác động: Người nhút nhát thành can đảm, người yếu đuối thành mạnh mẽ, người dốt nát thành thông minh, người khờ dại thành khôn ngoan,...

Lời căn dặn của Thánh Phaolô dành cho dân Côrintô và cũng chính là lời khuyên nhủ đối với mỗi chúng ta ngày nay: “Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí” ( 1Cr 12, 12-13 ).

Résultat de recherche d'images pour 'saint esprit'Đúng như vậy, Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng. Hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta hiệp ý cầu xin cùng với cả Giáo Hội qua bài Ca Tiếp Liên: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra ! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến ! ...”

Chắc chắn rằng “nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội”, vì thế mà chúng ta phải không ngừng “xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường, ban cho ơn bảy nguồn, được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời” ( Ca Tiếp Liên ).

Nếu thực sự được như thế thì thật diễm phúc cho chúng ta, vì chúng ta chỉ là phàm nhân cát bụi, tội lỗi ngập đầu. Chúng ta càng diễm phúc hơn vì dù chỉ là những tội nhân khốn kiếp mà được phục hồi cả “bộ ba” là nhân vị, nhân phẩm, và nhân quyền nhờ Máu và Nước cứu độ tuôn trào từ Ngồn Mạch Lòng Thương Xót từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Không chỉ vậy, Thiên Chúa còn ban cho chúng ta được Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta và hứa ban hồng phúc trường sinh với Ngài trên Thiên Quốc, vì chính Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta, muốn rằng Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó ( Ga 14, 3 ). Đúng là còn hơn là diễm phúc hoặc đại phúc !

Đúng như lời đã được cho biết trước, Chúa Giêsu về Trời để dọn chỗ cho chúng ta (Ga 14, 2 ), vì ích lợi của chúng ta ( Ga 16, 7 ), nhưng vì Ngài quá đỗi yêu thương chúng ta nên Ngài không muốn chúng ta sống trong cảnh mồ côi ( Ga 14, 18 ), thế nên Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần ở hẳn trong mỗi chúng ta ( Ga 14, 16 ), và lời hứa đó được thực hiện vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giêsu về trời được 10 ngày.

Theo lời kể của Thánh Gioan, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !” ( Ga 20, 19 ). Một lời chúc tuyệt vời, vì đó là “hơi ấm” mà ai cũng cần, cả trong cuộc sống đời thường và tâm linh. Nói xong, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Không vui sao được vì Thầy đã sống lại đúng như Thầy đã nói trước. Họ tưởng Thầy chết là “chấm hết”, có người còn bỏ về quê vì cảm thấy “vỡ mộng” thật rồi, thế nhưng đâu ngờ Thầy vẫn “nguyên si”. Thật là sung sướng quá chừng luôn, đúng là trên cả tuyệt vời !

Chắc hẳn là các ông sướng rơn nên không thể nói nên lời, và cũng chẳng biết thể hiện ra sao nữa. Bối rối quá chừng ! Và rồi Ngài lại nói trấn an các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em” ( Ga 20, 21 ). Một hệ lụy tất yếu. Sướng thì sướng nhưng phải có trách nhiệm, và không được ích kỷ, nghĩa là phải chia sẻ niềm vui đó cho người khác.

Dứt lời, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” ( Ga 20, 22-23 ). Một lần nữa, Chúa Giêsu lại tiếp tục thể hiện Lòng Thương Xót một cách cụ thể: Bí Tích Hòa Giải. Đúng như Ngài đã từng bảo ông Phêrô khi ông hỏi Ngài về mức độ tha thứ: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” ( Mt 18, 22 ). Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa tình yêu, với Thánh Tâm ngùn ngụt Lửa Yêu, nên Ngài dạy chúng ta bao dung chứ đừng “bung dao”, phải “yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình” (Mt 5, 44 ). Như thế mới thực sự là thực hành Lòng Thương Xót và “mới được trở nên con cái của Chúa Cha” ( Mt 5, 45 ), nếu không thì chúng ta chẳng có công cán chi, chẳng hơn người thu thuế và người ngoại đạo ( Mt 5, 46-48 ).

Résultat de recherche d'images pour 'veni creator spiritus'Để có thể hành động đúng như Chúa Giêsu mong muốn thì chúng ta phải thực sự can đảm, muốn can đảm thì phải có ơn Chúa Thánh Thần, muốn có ơn Chúa Thánh Thần thì phải cầu xin Chúa Thánh Thần tác động không ngừng. Thật vậy, có lần Chúa Giêsu đã nói rõ: “Không có Thầy, có Thầy, anh em chẳng làm gì được” ( Ga 15, 5 ). Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể làm được nhiều thứ ngoài khả năng của mình – nếu chúng ta thực sự có Thiên Chúa.

Mỗi người trong chúng ta đều được sai đi như chiên vào giữa bầy sói, vì thế chúng ta phải “khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu” ( Mt 10, 16 ) – nhất là trong xã hội ngày nay, tức là chúng ta rất cần ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Thánh Phêrô đã căn dặn tất cả chúng ta: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” ( 1Pr 5, 8 ). Mưu ma chước quỷ rất tinh vi, lơ đãng một chút là “tiêu tùng” ngay thôi !

Chim bồ câu là loài chim hiền lành và thân thiện với mọi người, là biểu tượng hòa bình ( an bình hoặc bình an ), và cũng là biểu tượng Chúa Thánh Thần. Chúng ta biết rằng lửa có tính “nhiệt” ( nóng, dương ), nước có tính “hàn” ( lạnh, âm ). Âm dương hòa quyện Đất Trời. Gió làm hạ nhiệt. Lửa, gió và nước là những thứ rất mềm, nhưng lại “cứng” hơn mọi thứ khác, và không ai có thể cắt đứt được. Chúa Thánh Thần cũng vậy, khi Ngài đã hành động thì không một sức mạnh nào có thể cưỡng lại. Ngoài ra, lửa có một đặc điểm khác là càng chia sẻ càng thêm nhiều, chứ không giảm bớt. Quả là kỳ diệu vô cùng !

Để chúng ta không quên lãng Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô nhắc nhở: “Ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn thì đều là con cái Thiên Chúa” ( Rm 8, 14 ). Chúng ta thật hạnh phúc biết bao !

Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, xin thương tuôn tràn Nguồn Hồng Ân của Chúa Thánh Thần để con đủ sức phấn đấu trở nên hoàn thiện theo Thánh Ý Ngài, nhờ đó mà con mới có thể sống dồi dào, sống chứng nhân sống động và hiệu quả theo khả năng Ngài ban. Xin Ngài ban Thần Khí để biến đổi con trở nên khí cụ bình an của Ngài – mọi nơi và mọi lúc, xin ban Lửa Thánh Thần để “thiêu đốt” và “uốn nắn” con theo Tôn Ý Ngài. Con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng cứu độ của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-334: Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý


(Suy niệm của Lm. Jos. Vinc. Ngọc Biển)

 

Trong lịch sử cứu độ của Dân Chúa, Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất quan trọng trong nhiệm cục HiệnXuống-334


Trong lịch sử cứu độ của Dân Chúa, Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất quan trọng trong nhiệm cục cứu độ từ khi sáng tạo cho đến ngày tận cùng của nhân loại. Chúa Thánh Thần chính là linh hồn của Giáo Hội. Người chính là Sinh Khí trong thân xác. Sự sống thiêng liêng của con người không thể sống nếu thiếu Sinh Khí là Chúa Thánh Thần.

Khi xuống trần gian, Chúa Giêsu đã mặc khải cách tiệm tiến về Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, Ngài đã trao ban Chúa Thánh Thần cho nhân loại thông qua việc thổi hơi trên các Tông đồ. Khi Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các ông, Người đã biến đổi các ông. Ngài ban cho các ông sức mạnh, lòng cam đảm và sự trung thành để làm chứng cho Chân Lý là chính Đức Kitô.

1. Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần để biến đổi các Tông đồ

Khi các Tông đồ phải đối diện với cái chết của Chúa Giêsu, các ông hoang mang, sợ hãi và tìm mọi cách để chạy trốn thoát thân. Hình ảnh Phêrô, một Phêrô chối Chúa, cho chúng ta thấy sự yếu đuối của con người đứng trước những thử thách. Rồi sau khi Chúa Giêsu chết, tất cả các ông đều sợ hãi, vì thế, họ đã đóng kín cửa. Các ông sợ vì Thầy mình mà họ ghét mình; họ đã giết Thầy thì họ cũng sẽ tìm cách giết môn đệ của Thầy để dẹp luôn những tư tưởng của Thầy đã gieo vào trong lòng của các ông. Nhưng điều quan trọng là các ông có thể cũng đang hoang mang về chính ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Các ông cũng như những người đương thời, họ cho rằng Chúa Giêsu chết là hết. Thất vọng, chán trường và sợ hãi là tâm trạng của người thất bại. Đang lúc đó, Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi vào các ông và phán: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Chúa biết rõ các ông đang trong tình trạng tâm lý xáo trộn và bất ổn... Chúa trao ban bình an tức là trao ban chính Chúa. Những ngày các ông sống với Chúa lúc Ngài chưa chịu chết, các ông cảm thấy hạnh phúc như thế nào thì giờ đây, cũng chính Chúa Giêsu đó đem lại cho các ông sự bình an sau những ngày trốn chạy. Ngài trấn an các ông bằng chính sự hiện diện cụ thể của Ngài, qua đó, Ngài xoá đi mọi nỗi sợ sệt nơi các ông. Rồi ngay sau đó, Ngài đã trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Hãy đi rao giảng, thì cũng sẽ chết như Thầy. Chết như Thầy thì mới được Phục sinh như Thầy. Qua đó, Ngài dạy cho các ông một quy luật tất yếu là: muốn vào vinh quang thì phải qua đau khổ, phải chịu chết thì mới có sự sống viên mãn. Nhưng để làm được điều đó quả thật không dễ chút nào. Chính vì vậy, Ngài đã ban Chúa Thánh Thần đến trên các ông, để Người đổi mới tinh thần, trái tim và ở cùng các ông cũng như những người đón nhận lời rao giảng của các ông mọi ngày cho đến tận thế. Người chính là Đấng làm cho các ông nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã rao giảng và giúp các ông can đảm làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe.

2. Chúa Giêsu trao ban cho các Tông đồ Thần Chân Lý

Chúa Thánh Thần, Người chính là Thần Chân Lý: "Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi: đó là Thần Khí sự thật". Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Ngài sẽ giúp cho các môn đệ hiểu được những lời Chúa Giêsu đã rao giảng. Ngài sẽ bào chữa cho các ông khi phải ra trước mặt quan toà để làm chứng cho sự thật: "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói" (Lc 12,11-12). Thật thế, nếu xét trên bình diện con người, các ông làm sao có thể thi hành một sứ mệnh cao cả và quan trọng đến như vậy. Bởi vì các môn đệ là những người rất bình thường trong những người bình thường nhất. Họ là những người quanh năm suốt tháng chỉ biết sống với nghề chài lưới, vật lộn với sóng nước biển khơi, học vấn thì kém cỏi, khả năng diễn thuyết trước công chúng thì quá xa vời đối với các ông. Thế nhưng, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông đã hân hoan lên đường để làm chứng cho Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Quả thật, ngay sau Lễ Ngũ Tuần, Phêrô đã có bài giảng đầu tiên và ngay ngày hôm ấy, đã có khoảng 3.000 người tin theo (x. Cv 2,41). Như vậy, Chúa Thánh Thần chính là Đấng Bào Chữa, Đấng ban sức mạnh để các Tông đồ ra đi làm chứng cho sự thật. Một sự thật mang tính siêu việt để cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

3. Chúa Thánh Thần và đời sống chứng nhân của người Kitô hữu

Ngày xưa, khi các Tông đồ chưa nhận được ơn Chúa Thánh Thần thì họ lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin... Nhưng khi các ông đã nhận được Chúa Thánh Thần, các ông đã hân hoan lên đường để trao truyền chân lý. Các ngài đã coi đó như là mối lợi tuyết đối mà Chúa dành cho mình. Còn chúng ta ngày nay thì sao?

Trước tiên, cần phải xác định thật rõ: rao giảng chân lý là rao giảng về một chân lý tuyệt đối, bởi vì không có chuyện nước đôi hay nửa vời. Đã tôn thờ Thiên Chúa thì chỉ tôn thờ mình Ngài mà thôi. "Phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, ngoài Người ra, không được có thần nào khác" (x. Đnl 6,4-7). Là người Công giáo, được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, là chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách dồi dào. Chúng ta có trách nhiệm loan truyền Chúa Kitô và làm chứng về Ngài trong gia đình, làng xóm, xứ đạo và thế giới hôm nay bằng đời sống tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và sống những giá trị Tin Mừng đòi hỏi.

Thế nhưng, thực tế thì khác nhiều lắm! Nếu được hỏi: "Ông bà, cô bác... có tin Chúa không?", ngay lập tức ta sẽ nhận được câu trả lời là "có", thậm chí còn bị mắng vốn là "hỏi thế mà cũng hỏi"; "hỏi ấm ớ...". Nhưng thực tế, thử hỏi trong đời sống đức tin, chúng ta sống đạo hay chỉ giữ đạo? Hẳn nhiều người cũng đã chứng kiến những cảnh cãi vã nhau gay cấn ngay khi vừa ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ và không nhân nhượng khi tuyên bố: "Tao mà không Rước lễ trong lễ vừa rồi thì hôm nay tao sẽ xé xác mày"; rồi những lần đi lễ "ôm", những cảnh "đạo gốc" (đi lễ nhưng ngồi ở những gốc cây quanh nhà thờ). Khi buôn bán: 1kg ăn 800gr; bơm nhồi hoá chất độc hại vào những rau, củ, quả... mà mình sẽ bán, và còn biết bao nhiêu cách làm lợi bất chính khác nữa... Như vậy, trên lý thuyết: tin thì vẫn cứ tin, ít ai có khái niệm bỏ đạo, nhưng cách sống thì cứ bon chen quỷ quyệt... vẫn cứ ung dung hàng hai ta đi, không thiếu gì những khối "ung nhọt" nằm trong thân xác tráng kiện bên ngoài với cái mác hai chữ Công giáo. Lại nữa, chúng ta cũng thấy không ít người Công giáo sống đạo theo kiểu "lâm thời". Khi gian nan thử thách đến là sẵn sàng khấn "ông nọ" vái "bà kia" thay Chúa ngay lập tức. Đây phải chăng là những căn bệnh trầm kha trong cách sống đạo của nhiều người Công giáo hiện nay.

Như vậy, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, đồng thời Ngài cũng trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất cho những người kế vị các ông. Chúa Thánh Thần chính là Thần Chân Lý, Ngài được trao ban cho các Tông đồ để các ông nhớ lại những điều Chúa Giêsu loan báo. Ngài còn là Đấng Bào Chữa, Đấng An Ủi. Ngài đến để tăng sức mạnh cho các ông, khiến các ông sẵn sàng ra đi làm chứng cho Đức Kitô, làm chứng cho chân lý. Rồi đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải lên đường, bởi vì là người Công giáo, sứ mạng loan báo Tin Mừng thuộc về chúng ta. Chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm đó như là cứu cánh của mình. Có nhiều cách loan báo Tin Mừng như: rao giảng; gương sáng; thật thà; vui tươi... Dẫu có gặp phải gian nan thử thách, ngay cả tù tội và chết chóc, chúng ta vẫn cứ lên đường vì biết rằng: sau cơn mưa trời lại sáng. Mây đen không thể che mãi được mặt trời, sự giả dối hay tội lỗi không thể nào phủ lấp được chân lý.

Chỉ có chân lý mới giải thoát chúng ta cách toàn diện (x. Ga 8,32). Chỉ có chân lý mới dẫn đưa ta đến sự sống đời đời, bởi vì cuộc đời con người không chỉ có ở đời này mà còn cuộc sống mai hậu nữa.

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các chứng nhân đang xả thân trên cánh đồng truyền giáo, luôn được ơn Chúa phù trợ, để kiên định trong đức tin, bền lòng trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến, để không ai và không có gì tách các ngài ra khỏi tình yêu Đức Kitô.

Để kết thúc, xin mượn lời của Thánh Amrôsiô khi nói về sứ mạng của người Kitô hữu khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần như sau: "Hãy nhớ, bạn đã lãnh nhận ấn tín thiêng liêng của Chúa Thánh Thần là Thần Trí khôn ngoan và thông hiểu, Thần Trí lo liệu và sức mạnh, Thần Trí suy biết và đạo đức, Thần Trí dạy cho biết kính sợ Thiên Chúa. Hãy gìn giữ những gì bạn đã lãnh nhận. Chúa Cha đã ghi ấn tín của Người nơi bạn. Chúa Kitô đã tăng sức cho bạn và đặt trong bạn bảo chứng của Chúa Thánh Thần".

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến để Người đổi mới mặt địa cầu; để Người dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn và xin ban sức mạnh; lòng cam đảm để chúng con sẵn sàng ra đi làm chứng cho sự thật là chính Đức Kitô và luôn sống những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

-------------------------------
 
 

HiệnXuống-335: Ơn Chúa huấn luyện và thêm sức cho ta?


(Suy niệm của Lm. Fx Nguyễn hùng Oánh)

 

Chúa Kitô ban ơn Thánh Thần cho các Tông đồ không phải ban một lần, nhưng ban nhiều lần. HiệnXuống-335


Chúa Kitô ban ơn Thánh Thần cho các Tông đồ không phải ban một lần, nhưng ban nhiều lần.

Sống lại, Chúa hiện ra với các Tông đồ chiều hôm đó, Chúa chúc bình an, cho các Tông đồ thấy vết đinh để chứng tỏ Chúa là con người thực sống lại, chứ không phải là bóng ma hiện về, rồi Chúa chúc bình an và thổi hơi ban Thánh Thần với tất cả quyền bính do Thánh Thần tác động được diễn tả theo ngôn ngữ “cầm buộc hoặc tháo gỡ” (Ga 20,19-23)

Lúc về trời, Chúa căn dặn các Tông đồ, môn đệ chờ đợi Thánh Thần xuống. Thánh sử Luca diễn tả Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới sức gió mạnh và hình lưỡi lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần tức là 50 ngày sau khi Chúa sống lại. Như vậy, các Tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần nhiều lần.

Điều đó đúng với tâm lý con người, vì con người phải được nuôi dưỡng dần dần mới lớn lên; về mặt tâm linh, nhận ơn Chúa dần dần, nhiều lần mới trưởng thành. Đàng khác, Thánh Thần hoạt động luôn luôn và tự do, ban ơn cho ta có lúc mạnh, lúc nhẹ để làm sao không cưỡng ép ta, trái lại để cho ta được tự do lãnh nhận và cộng tác với ơn Chúa trong tự do và trưởng thành.

Điều quan trọng phải suy nghĩ hôm nay là Chúa Thánh Thần chỉ được ban phát do mầu nhiệm Vuơt qua của Chúa Kitô (chết, sống lại, lên trời vinh hiển). Thánh Thần là ơn huệ phục sinh của Chúa Kitô ban cho chúng ta. Thứ tự hành động của Chúa Kitô cho biết điều đó (hiện ra chúc bình an, chỉ vết đinh, thổi hơn ban Thánh Thần) và đời sống cứu chuộc nhân loại của Chúa Kitô cũng nói rằng hoa quả của ơn cứu độ là Thánh Thần.

Chúa ban Thánh Thần cho Hội Thánh thi hành sứ mệnh của Chúa Kitô trao phó, chứ không phải thụ hưởng, nhận lãnh Thánh Thần để làm việc theo ý Chúa chứ không phải để nhìn ngắm, nên Chúa Kitô thở hơi trao ban Thánh Thần với quyền bính “cầm buộc, thứ tha”, để Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh của Chúa là cứu độ mọi người. Sách Tông đồ Công vụ cho biết sau khi lãnh nhận Thánh Thần diễn tả bằng sức mạnh của gió, sức nóng và sáng của lửa ngôn ngữ của hình lưỡi, các Tông đồ mở toang cửa ra, rao giảng Chúa Kitô cho mọi người. Ta thấy rõ vai trò cần thiết của Chúa Thánh Thần.

Hội Thánh hoạt động được là nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô nói ta tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa là do Thánh Thần. Điều nầy dễ hiểu vì công nhận Chúa Kitô là Thiên Chúa hết sức khó đối với người Israen (từ trước tới nay chỉ nhận có Đức Giavê là Thiên Chúa duy nhất mà thôi), nhưng cũng khó khăn đối với chúng ta nên cần Thánh Thần trợ giúp. Ngay cả việc xem ra dễ dàng nhất: kêu Thiên Chúa là Cha cũng cần Thánh Thần giúp, cần giúp vì nhận ra Thiên Chúa là Cha, ta là con cái Thiên Chúa là một mạc khải thâm sâu trong mầu nhiệm Ngôi Hai làm người là Con Một Chúa Cha.

Ta có thể nói Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, Thánh Thần là ông chủ của chúng ta ở trong ta, ta là đền thờ của Thánh Thần.

Tuy Thánh Thần mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu ta không đón tiếp Ngài, không cộng tác với ơn của Ngài thì Ngài trở thành bất lực trong ta. Ngài có thể là chủ tâm hồn ta hay chỉ là một người đứng ngoài, gõ cửa nói vào mà ta làm ngơ, ơn Ngài là sức mạnh giúp ta làm việc lành, đạt tới thành công hay ơn Ngài rơi rụng nơi ta, không sinh hoa kết quả gi. Tất cả do sự đáp ứng của ta vì Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của ta.

Mỗi tín hữu chúng ta đã nhận Chúa Thánh Thần khi chịu bí tích Rửa tội và Thêm sức, khi cầu nguyện và Chúa Thánh Thần luôn luôn trợ giúp chúng ta. Cám ơn,cởi mở cộng tác với ơn Chúa, nhớ mình là đền thờ Chúa Thánh Thần là điều luôn luôn phải ý thức.

(Phụ chú theo bản dịch ca Cha Nguyễn thế Thuấn: cửa đã đóng cài chặt chẽ vì sợ người Do-thái (tỏ ra thân xác không còn lệ thuộc không gian thời gian nữa) thì Giêsu đã đến (chứng tỏ Chúa Giêsu đã về với Chúa Cha rồi, bây giờ Người đến), bằng an cho anh em (lời cho chuẩn bị cho một sứ mệnh) nói thề rồi Ngài thổi hơi trên họ: “Hãy chịu lấy Thánh Thần” (sứ mệnh nầy bắt nguồn từ Phục sinh) những ai được các ngươi tha tội, thì tội họ được tha, nhũng ai các ngưoi cầm giữ lại, thì tội họ bị cầm giữ (ban ơn sủng một cách đặc biệt có sức thánh hóa trong bí tích rửa tội và giải tội}

Luôn thể xin kể câu chuyện mở đầu bài giảng: Cha Thông (hưu) kể chuyện một cha sở muốn mở đầu bài giảng trong lễ Chúa Thanh Thần hiện xuống cách sống động, Ngài dặn ông trùm giúp việc nhốt một chim bồ câu trong lồng để trên trần nhà thờ, khi ngài mở đầu bải giảng: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống thì thả chim bồ câu cho chim bay xuống cung thánh. Cha lên tỏa giảng (thời xưa có tòa giảng ở gần cung thánh): Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống. Không thấy gì, ngài nói to hơn: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống. Ông trùm hét to trả lời: Cha Thánh Thần mèo ăn rồi. Đức Tổng Giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình nghe vừa xong, đúng dậy nói: Đức Chúa Thánh Thần mèo chụp hụt rồi. Các linh mục ồ lên, vỗ tay quá sức …

-------------------------------

 

HiệnXuống-336: Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An


Chúa Thánh Thần hiện xuống khai mở "những kênh truyền thông" mới

 

Chúa Nhật tuần trước Lễ Thăng Thiên cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Giáo Hội khuyến HiệnXuống-336


Chúa Nhật tuần trước Lễ Thăng Thiên cũng là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Giáo Hội khuyến khích người Công Giáo ở các quốc gia trên toàn cầu sử dụng tốt hơn các phương tiện truyền thông và các hình thức thông tin khác để chia sẻ Tin Mừng cho tất cả mọi người nam nữ.

Sứ điệp Truyền thông năm nay nêu bật tầm quan trọng của các trang mạng xã hội như là "cổng thông tin của sự thật và đức tin", và là "không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng".

Cuối năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã mở tài khoản Twitter Giáo hoàng đầu tiên. Ngài mời gọi mọi người công nhận tiềm năng của các mạng truyền thông xã hội và thúc giục các tín hữu trong Năm Đức Tin cân nhắc xem làm thế nào để sự hiện diện của mình trên các mạng có thể giúp truyền bá thông điệp Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người.

Kể từ bản tweet đầu tiên do Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI gởi vào ngày 12/12/2012, hơn 6 triệu người đã theo dõi.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục sáng kiến đó, sử dụng các mạng lưới xã hội. Hiện nay tài khoản @Pontifex đăng các bản tweet bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, La Tinh, Ba Lan và Ả Rập. Con số bản tweet do Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi đi gia tăng rất nhanh.

Đức Hồng Y Carlo Martini từng nói: "Kinh nghiệm của Lễ Hiện Xuống (Cv 2,3-13) chính là Tin Mừng truyền thông".

Truyền thông là làm cho con người có khả năng để nghe để hiểu, có khả năng để loan báo và có khả năng để chuyển thông một sứ điệp. Trong ngày Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần đã khai thông mọi tương giao, phá vỡ bức tường đã bị đóng kín từ sự kiện tháp Babel. Truyền thông Tin Mừng chính là mang tin vui đến cho mọi người.

Năm Thánh 2000, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giảng tuần tĩnh tâm cho Giáo Triều Rôma, trong bài giảng "Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần", ngài kể về tác động của Chúa Thánh Thần như một ân ban chuyển thông ánh sáng và niềm tin cho anh chị em người Hmong.

"Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong trái tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình liên đới, trong đau khổ. Ngài ở đó như trạng sư và thông dịch các ứớc muốn và lời cầu xin của chúng ta.

Tôi còn nhớ câu chuyện này.

Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số Hmong muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ:

- Anh chị em từ đâu đến?
- Chúng con từ Lai Châu, (nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ năm 1954). Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay.
- Lạy Chúa tôi! Để làm gì vậy?
- Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ.
- Không thể được! Không có một linh mục hay giáo lý viên nào cả trong vùng của anh chị em, anh chị em không biết gì về đạo hay kinh nguyện, thì làm sao chịu phép Rửa tội được.
- Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi luật tân.
- Mà đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh Công giáo nào có chương trình bằng thổ ngữ của anh chị em đâu!"
- Đó là đài phát thanh "Chân Lý".
- Một đài phát thanh GH công Giáo, và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin trở thành Công giáo. Thật là điều lạ!
- Vị linh mục thật cảm kích bỗng thốt lên: Đây là một lễ Hiện Xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần! Chúa Thánh Thần!
Rồi cha lại hỏi nhóm người Hmong: Anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không?
- Thưa cha, không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày cơm: 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện.
Cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép Thêm sức, rồi được dự Thánh lễ đầu tiên trong đời và được rước Mình Thánh Chúa.
- Anh chị em sẽ không có Thánh Lễ nào nữa, anh chị em không có nhà thờ. Anh chị em sẽ làm thế nào?
- Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng hai ba gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung và cùng nhau học hỏi về đạo. Ngày Chúa Nhật chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 9 giờ 30,chúng con ngưng làm việc thả trâu tự do ăn cỏ và chúng con dự Thánh Lễ qua đài phát thanh Chân Lý phát từ Manila. Một Lễ Hiện Xuống mới của thế kỷ XX." (Chứng Nhân Hy Vọng, trang 235-237).

Hiến chế Tín lý về Mạc khải của CĐ Vaticanô II có nói: "Mạc Khải là việc Thiên Chúa 'Truyền Thông Chính Mình' cho nhân loại" (DV 6). Với biến cố Hiện Xuống, việc truyền thông của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Đức Kitô và tiếp tục được nối dài trong Giáo Hội nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lễ Hiện Xuống khai mở những "kênh truyền thông" mới. Vì thế, "Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu độ và dạy con người biết sử dụng chúng cho đúng đắn" (Inter Mirifica, số 3). Chúa Thánh Thần là linh hồn Giáo Hội. Ngài tác động và canh tân Giáo Hội thực thi sứ vụ loan Tin Mừng: "Giáo Hội canh tân và thanh tẩy chính mình không bao giờ ngừng dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần" (Vui mừng và Hy vọng, 21). Sách Công Vụ Tông Đồ đã minh chứng hùng hồn về điều ấy.

Suốt mùa Phục Sinh, các bài đọc 1 được trích trong sách Công Vụ Tông Đồ.

Một nhà chú giải Thánh Kinh đã gợi hứng đổi Công Vụ Tông Đồ thành Công Vụ của Chúa Thánh Thần. Bốn sách Tin Mừng là Phúc Âm của Chúa Giêsu, còn Công Vụ Tông Đồ chính là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần.

Sách Công Vụ Tông Đồ là một trong những tài liệu lịch sử quý giá nhất của Thánh Kinh. Đó là lịch sử hiện hữu duy nhất của Kitô giáo được viết ra trước thế kỷ thứ III. Nhờ đó chúng ta biết rõ sự lớn dậy của Kitô giáo ở Palestina hay về công cuộc Truyền Giáo tại Syria, Tiểu Á, Hylạp và Rôma. Bình minh của một kỷ nguyên mới bắt đầu ló dạng.

Giáo Hội đã sống tuổi thanh xuân của mình giữa lòng Đế quốc Rôma. Giáo Hội đối diện với ba thách đố lớn là Do thái giáo, chính trị Rôma và triết học Hy lạp. Giáo Hội phải bung ra khỏi Do thái giáo, hội nhập vào triết học Hy lạp để lan rộng trên toàn đế quốc Rôma. Chỉ với những người dân chài Galilê ít học, chỉ với một Phaolô nhiệt thành, thế mà Giáo Hội lớn mạnh không ngừng trước bao thử thách thời đại.

Chính Chúa Thánh Thần đã không ngừng dẫn dắt Giáo Hội. Đúng như lời Thánh Irênê đã nói: "Ở đâu có Thánh Linh của Đức Kitô ở đó có Hội Thánh. Ở đâu có Hội Thánh ở đó có Thánh linh và ân sủng".
Sách Công Vụ Tông Đồ trình bày lịch sử dưới ánh sáng đức tin. Sau khi Phó tế Stêphanô bị ném đá thì khởi đầu cuộc bắt bớ rộng lớn chống Giáo Hội ở Giêrusalem. Cộng đoàn Kitô hữu ở đây bị phân tán, nhiều tín hữu thoát khỏi đô thị đi tìm nơi ẩn náu. Họ đi tới đâu là rao giảng Tin Mừng tại đó. Chính đây là lúc câu nói thời danh của văn hào Tertuliano được ứng nghiệm "Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu".

Các cộng đoàn Diaspora được thành lập. Họ hội nhập vào văn hoá địa phương để rao giảng Tin Mừng.

Kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khai là bài học quý giá cho chúng ta. Họ bị nhận chìm trong gian truân thử thách, nhưng chính lúc ấy họ cảm nhận sự hiện diện và hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Như ngọn gió cuốn bay những hạt giống để rồi hạt giống lại gieo mầm sống mới ở nơi khác, ngọn gió Chúa Thánh Thần qua những cơn bách hại cũng mang lại những hiệu qủa lạ lùng. Càng bị bách hại Giáo Hội càng lớn mạnh không ngừng.

Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam; sau sắc dụ cấm đạo của vua Cảnh Thịnh, các cuộc bắt đạo gay gắt khiến cho những người tín hữu ở các vùng Quảng Trị, Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy vào rừng núi La Vang để trốn tránh. Đức Mẹ đã hiện ra an ủi, trợ giúp. La Vang đã trở thành trung tâm hành hương của Giáo Hội Việt Nam. Các chỉ dụ cấm đạo dưới thời vua Minh Mạng, Tự Đức đã phân tán các cộng đoàn Kitô hữu. Họ xuôi vào Nam trốn tránh, đến vùng đất mới, rừng thiêng nước độc. Họ khai khẩn điền địa và lập nên những cộng đoàn mới. Nhờ đó, khi các vị Thừa Sai đến Truyền Giáo, hạt giống Đức Tin được nảy mầm và phát triển nhanh chóng.

Như hạt giống gieo xuống đất và chờ đợi, những cơn mưa đầu mùa tuôn đổ, hạt giống âm thầm đón nhận sức sống, nảy mầm, bén rễ, lớn nhanh. Những cộng đoàn tín hữu đang sống đức tin thầm lặng đã gặp được các chủ chăn nên lớn mạnh và nhiều giáo xứ đã được thành lập. Chỉ trong nhãn giới đức tin, chúng ta mới nhận ra sức tác động mãnh liệt Chúa Thánh Thần. Trong mọi thử thách, Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Trong mọi biến cố đau thương, Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần an ủi dẫn dắt. Mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời đều là lời mời gọi, lời nhắn nhũ, lời cảnh báo. Đi tìm Thánh Ý Chúa, con người cần biết giải mã các biến cố ấy trong ánh sáng đức tin.

Ngày nay, có lẽ không còn những cơn bắt bớ và bách hại như xưa. Thế nhưng, những gian nan, những thử thách vẫn không thiếu trong đời sống đức tin. Thời đại hôm nay là thời đại xẻ núi lấp sông, vượt trùng dương, chinh phục không gian, xa lộ thông tin, kỹ thuật số, toàn cầu hoá... Nhưng xã hội hôm nay đang bị tục hoá với muôn ngàn cám dỗ ngọt ngào tinh vi của ma quỹ. Xã hội đang đánh mất chiều kích siêu hình, không còn cảm thức về tội lỗi. Giáo Hội phải đối diện với một xã hội mà như triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre đã nói: "Thiên Chúa phải chết để cho con người được tự do".

Người ta đang xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa, tôn giáo bị tách ra khỏi xã hội. Con người mãi mê chạy theo lối sống hưởng thụ thực dụng, cá nhân chủ nghĩa.

Như thế người Kitô hữu phải sống và diễn tả niềm tin của mình như thế nào đây?

Lời Chúa chiếu ánh sáng soi đường. Chúa Giêsu đã loan báo: "Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con" (Ga 14, 26).

Khi được Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng trong đời, chúng ta sẽ yêu mến Chúa, được Chúa Cha và Chúa Giêsu ngự đến trong tâm hồn (Ga 14,21), được Chúa ban sự bình an tuyệt vời, bình an không như thế gian ban tặng (Ga 14,27). Chúa Thánh Thần chính là chìa khoá mở ra cuộc sống mới trong Đức Kitô. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm được mọi sự trong ân sủng Đức Kitô. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống Tin Mừng, vượt qua các thách đố thời đại như cộng đoàn tín hữu sơ khai đã vượt qua mọi trở ngại để loan báo và mở rộng Nước Chúa.

Chúa Thánh Thần luôn bảo đảm cho sự nguyên vẹn của mạc khải. Ngài dẫn dắt Giáo Hội ngay giữa những kênh truyền thông mới mẻ của thế giới kỹ thuật số hôm nay. Môi trường này mang nơi mình ngôn ngữ thời đại, vì một thông điệp được phát đi từ nơi đây thường kèm theo hình ảnh và âm thanh. Điều này rất thuận lợi cho truyền thống của Kitô giáo, vốn mang rất nhiều yếu tố biểu tượng từ trong phụng vụ, kiến trúc nghệ thuật nơi các thánh đường, ảnh tượng thờ kính...Hơn nữa, Kitô giáo còn đi tiên phong trong các lãnh vực nghệ thuật, âm nhạc với mục đích diễn tả chân lý đức tin.

Kitô hữu phải là con người biết lắng nghe, lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe con người để qua sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, sứ điệp Tin mừng được lan xa. Các phương tiện truyền thông xã hội như sách báo, phim ảnh, thi ca, nghệ thuật, sân khấu, tuồng kịch, thánh nhạc, kiến trúc, hội họa, truyền thanh, truyền hình, internet...đều có tầm ảnh hưởng lớn đối với công cuộc truyền thông Tin Mừng trong thời đại hôm nay.

Giáo Hội luôn thao thức những vấn đề của thời đại mình đang sống. Chúa Thánh Thần là ngọn gió thổi các cánh buồm của Giáo Hội hướng đến đại dương của "nền văn hóa mới" này. Có Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn, chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa Giêsu đem Tin Mừng đến khắp muôn nước muôn dân.

Ở đâu có Thần Khí, ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống. Thần Khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Gioan Tẩy Giả "nhảy mừng trong lòng mẹ". Đức Maria hát lên bài ca Magnificat. Các Mục đồng hớn hở đi Bêlem. CácTông Đồ trở nên những con người mới. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang tiến ra pháp trường. Và chúng ta cũng được trở nên con cái Thiên Chúa, sống chứng nhân cho tình yêu, can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh trên mọi nẻo đường phục vụ.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-337: Thời kỳ ân điển của Thần Khí.


(Suy niệm của Lm. G.B. Trần Văn Hào)

 

Khi tổng thống Washington lên cầm quyền, vào thời điểm nước Mỹ mới được thành lập, ông và 55 nhà HiệnXuống-337


Khi tổng thống Washington lên cầm quyền, vào thời điểm nước Mỹ mới được thành lập, ông và 55 nhà ái quốc đã nhóm họp tại Philadelphia để soạn thảo bản hiến pháp đầu tiên cho quốc gia này. Sau bốn tuần làm việc cật lực, họ vẫn không đạt được kết qủa nào vì có qúa nhiều ý kiến bất đồng, thậm chí đối kháng lẫn nhau. Mọi người toan tính bỏ cuộc. Một nghị viên tên là Benjamin Franklin đứng lên phát biểu: “Thưa Ngài Tổng thống và thưa toàn thể hội nghị, sức lực và trí tuệ của con người rất giới hạn và mong manh, cụ thể sau một tháng làm việc chúng ta vẫn chưa gặt hái được thành quả nào vì đầu óc chúng ta quá tăm tối. Vậy tôi đề nghị, chúng ta phải xin ơn trên soi sáng để có thể tiếp tục công việc”. Ý kiến trên được mọi người chấp nhận. Từ ngày hôm ấy trước mỗi phiên họp, các nghị viên đều đứng lên cung kính cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi dẫn. Chẳng bao lâu sau, nước Mỹ đã có được một bản hiến pháp lịch sử mà các sử gia vẫn xem đó là công trình vĩ đại nhất của nứớc Mỹ, được hoàn thành bởi ơn trên cùng với sự cộng tác của con người. Bản hiến pháp ấy đã trở thành quy chuẩn để nhiều quốc gia khác trên thế giới soi chiếu và noi theo. Người ta cho in hàng chữ ‘Chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa’ (In God we trust) trên tờ Đôla Mỹ để ghi nhớ biến cố này. Qủa thật, nếu không mở lòng cho Thánh Thần tác động, chúng ta sẽ không làm được bất cứ công việc gì.

Chúa Thánh Thần là ai?

Trong kinh Tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng: “Tôi tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. Đó là 4 tín điều căn bản của giáo lý Công giáo về Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay gợi nhắc.

Tuy nhiên, khi chúng ta đặt câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta dễ rơi vào tâm trạng giống như dân Ephêsô ngày xưa khi họ trả lời thánh Phaolô: “Thưa ông, ngay cả việc có Chúa Thánh Thần hay không, chúng tôi còn chưa biết đến”(Cv 19,2). Kinh thánh nói khá nhiều về Thần khí của Thiên Chúa với nhiều biểu tuợng, nhưng chúng ta không thể hình dung Chúa Thánh Thần qua một hình ảnh hay qua một danh xưng. Nhà thần học Simeon vẫn hướng về Chúa Thánh Thần với lời cầu nguyện: “Xin hãy đến, lạy Đấng mà chúng con không hiểu được, cũng không biết được”. Đấng mà chúng ta không hiểu, không biết, nhưng với cảm thức đức tin, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được sự hiện diện và tác động của Ngài tận thâm sâu trong cõi lòng mỗi người.

Vì thế, nói về Chúa Thánh Thần không phải là một điều giản đơn hay chúng ta có thể tự nghĩ ra. Chúa Giêsu đã từng nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu (Ga 3,8)”. Thánh Thần là Đấng mà chúng ta không thể nhốt kín trong một phạm trù cứng ngắc, hoặc trình bày Ngài như một khái niệm xơ cứng. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài bằng đức tin, đồng thời chúng ta suy tư về Chúa Thánh Thần dựa trên Kinh thánh và những giáo huấn của Giáo hội. Tóm lại, để trả lời câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta có thể trích mượn tư tưởng của thần học gia Jacques Guillet: “Người ta không thể thông hiểu về Chúa Thánh Thần như hiểu biết về Chúa Cha và Chúa con. Thánh Thần không có dung mạo cũng chẳng có danh xưng. Chúng ta không thể đặt mình trước Chúa Thánh Thần để cầu nguyện hay chiêm ngắm Ngài, theo dõi các hành động của Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ năm xưa: “Anh em sẽ nhận biết Ngài vì Ngài ở trong anh em” (Ga 14,17).

Những biểu tượng về Chúa Thánh Thần.

Biểu tượng mà Kinh thánh sử dụng nhiều nhất để nói về Thần Khí, là gió hay hơi thở, diễn tả qua hạn từ ‘Spiritus Sanctus’ trong tiếng Latinh, ‘Holy Spirit’ trong tiếng Anh, ‘Pneuma’ trong tiếng Hy Lạp, và tiếng Do Thái gọi là ‘Ruah’. Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng biểu tượng này khi nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió và không biết gió từ đâu đến”. Trong sách Tông đồ công vụ, lễ Hiện xuống (Pentecost) được khởi đầu với một làn gió mạnh thổi vào căn nhà nơi các Tông Đồ đang tụ họp. Khi sống lại, Chúa Giêsu cũng thổi hơi trên các môn đệ, trao ban bình an và tuôn đổ Thần Khí trên các ông (Ga 20,22). Ngay từ đầu sách khởi nguyên, tác giả cũng đã trình thuật về công trình tạo dựng qua đó Đức Chúa Giavê thổi hơi ban sinh khí vào ‘nắm đất’ để dựng nên con người (St 2,7). Đó là những đặc nét và biểu tượng nói về Thần Khí, Đấng tác sinh và ban sự sống.

Biểu tượng thứ 2 nói về Chúa Thánhh Thần là mạch nước. Trong thị kiến của tiên tri Ezekiel, dòng nước chảy từ bên phải đền thờ phát sinh sự sống tiên báo về thời kỳ ân điển của Thần Khí (Ez 47). Cũng vậy, trong Tin mừng Gioan, Chúa nói với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp về nguồn nước sự sống phát nguyên từ nơi Ngài, là chính Thần Khí của đấng Phục sinh, đem lại cho con người ơn cứu rỗi (Ga 4,13). Rõ nét nhất, Tin mừng Gioan thuật lại cho chúng ta: “Vào cuối cuộc lễ, Đức Giêsu đứng dậy và hô lớn tiếng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào Tôi hãy đến mà uống... Đức Giêsu muốn nói về Thần khí mà những kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận. (Ga 7,37-38).

Kế đến là biểu tượng ngọn lửa. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại bối cảnh lễ Hiện xuống đầu tiên với hình lưỡi lửa đậu xuống trên các tông đồ (Cv 2,3). Lửa có sức đốt cháy những vẩn đục và rác rưởi của tội lỗi để biến đổi tâm can con người. Chúa Giêsu cũng đã từng tuyên bố: “Thầy đem lửa từ trời đến thế gian, và Thầy ước mong cho ngọn lửa ấy bùng lên”. Thánh Phaolô cũng khuyến mời giáo đoàn Thesalonica: “Anh em đừng dập tắt Thánh Thần (1Th 5,14). Hai môn đệ trên đường về làng quê Emmaus khi nghe Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh thánh, đã cảm thấy như một ngọn lửa đang bừng cháy nơi tâm hồn mình (Lc 24,32). Đó là dấu chứng về sự tác động của Thần Khí.

 Ngoài 3 biểu tượng nói trên, chúng ta còn thấy khá nhiều biểu tượng khác trong Kinh thánh ám chỉ về Chúa Thánh Thần, như chim bồ câu hoặc như việc xức dầu thánh hiến. Kinh thánh dùng những biểu tượng trên để nói về Ngôi Ba Thiên Chúa, là ngôi vị không có hình thể, không có danh xưng nhưng chắc chắn chúng ta có thể cảm nghiệm sự tác động nhiệm mầu của Ngài trong đời sống đức tin của chúng ta.

Kết luận

Tuần trước chúng ta mừng kính việc Chúa về trời, vừa hữu hình vừa vô hình. Tin mừng Gioan liên kết các sự kiện thành một mầu nhiệm duy nhất: Chúa sống lại đi vào trong vinh quang với Chúa Cha, và trao ban Thánh thần để Ngài tiếp tục hiện diện giữa Hội thánh. Cũng vậy, tuần này chúng ta cũng mừng kính việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, vừa hữu hình vừa vô hình, là cao điểm của mầu nhiệm Phục sinh. Thánh Phaolô trong thơ gửi giáo đoàn Rôma đã viết: “Hướng đi của Thánh Thần là bình an và hoan lạc (Rm 8,6)”. Khi chúng ta có bình an và niềm vui thực sự trong tâm hồn, chúng ta thực sự đang sở đắc Chúa Thánh Thần. Ngài chính là nguyên lý của bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta mỗi ngày.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-338: Chúa Thánh Thần

 

Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống con người dưới nhiều danh hiệu khác nhau: Đấng soi HiệnXuống-338 Luong


Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống con người dưới nhiều danh hiệu khác nhau: Đấng soi sáng, Đấng uỷ lạo, Đấng an ủi. Ngài là cha mọi kẻ cơ bần. Tuy nhiên, có một điều quan trọng đó là không phải với ngày lễ hiện xuống, cũng như không phải với ngày lễ Thêm sức, hay chỉ lúc hình lưỡi lửa đậu trên các tông đồ, thì lúc đó mới có Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người, và mọi người mới nhận lấy Chúa Thánh Thần, nhưng ngay từ lúc khởi nguyên vũ trụ Ngài đã hiện diện. Con người được hà hơi để lãnh nhận sự sống từ Thiên Chúa. Nói chung trong suốt dọc lịch sử cứu độ, Thần khí Thiên Chúa vẫn luôn có mặt, cùng đi trên mọi nẻo đường và trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của dân Do Thái và đặc biệt là của Đức Kitô.

Thực vậy, vào ngày truyền tin, ngày manh nha cho việc khai sinh triều đại giao ước mới, Chúa Thánh Thần đã có mặt để rồi tất cả mọi giai đoạn của cuộc đời Chúa Giêsu kể từ lúc khởi đầu sự nghệp rao giảng Tin Mừng về Chúa Cha, cho đến khi sinh thì trên thập giá, hoàn trả hơi thở cuối cùng về lại trong Chúa Cha, suốt cả cuộc đời Chúa Giêsu tại trần gian, không có giây phút nào mà lại không có sự can thiệp tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng cùng đi với Chúa Giêsu trong việc thực hiện sự hòa giải và ban ơn giáng phúc xuống cho nhân loại.

Các môn đệ theo Chúa Giêsu lúc đương thời chưa nhận ra vai trò đích thực của Chúa Giêsu thì làm thế nào nhận ra được sự có mặt đồng hành, sự can thiệp yêu thương của Chúa Thánh Thần. Chỉ sau ngày phục sinh, từ những yếu tố của cuộc sống yêu thương thể hiện nơi những cộng đoàn tiên khởi, nhưng là những dấu chỉ hùng hồn về một nền giáo lý mới của Đức Kitô, được mở rộng, thì mới nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, được sai đến để mạc khải tình yêu của Thiên Chúa là Cha, đồng thời nhận ra vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban Đấng phù trợ khác để Ngài ở với các môn đệ luôn mãi và khi con người ý thức đón nhận thì Thánh Thần Ngài sẽ ở lại và ở trong người ấy.

Thiên Chúa đã nhẹ nhàng và cũng thật sẵn sàng chia sẻ Thần khí của Ngài cho con người, mong ước con người cộng tác trên con đường đi đến trời mới, đất mới, có được một trật tự mới, trong đó mọi giá trị nhân bản được đề cao, được khơi dậy, theo mẫu gương của các cộng đoàn tiên khởi. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong cuộc sống, cùng đi với chúng ta qua mọi cảnh huống cuộc đời, nhưng chúng ta có sẵn sàng cộng tác với Ngài hay không?
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-339: Thần Khí sự thật và sự thật toàn vẹn


(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty)

 

Tôi vẫn thường thắc mắc về ý nghĩa hay nội dung đích thực của ‘sự thật toàn vẹn’. Nhiều bản văn Thánh HiệnXuống-339


Tôi vẫn thường thắc mắc về ý nghĩa hay nội dung đích thực của ‘sự thật toàn vẹn’. Nhiều bản văn Thánh Kinh Anh ngữ dùng các từ ‘all truth, whole truth, all the truth’ để dịch từ ‘aletheia pase’tiếng Hy Lạp. Đối với tôi, vấn đề chính ở đây là xác định được nội dung của ‘sự thật’ hay ‘chân lý’ mà Đức Giêsu nhiều lần đề cập tới, thậm chí có lúc còn tự đồng hóa mình với aletheia (xem Ga 14:6). Nói như thế vì tôn giáo nào cũng thường cho mình là dạy dỗ sự thật, hoặc mình thủ đắc chân lý duy nhất đúng, và đề ra cả một hệ thống thuyết giáo phức tạp để quảng diễn chân lý hay sự thật đó. Trong lãnh vực này, thiết tưởng đạo Công giáo chúng ta cũng không là ngoại lệ.

Thế nhưng nếu có thứ chân lý của hiểu biết, thì cũng có chân lý hay sự thật của cứu rỗi. Khi tuyên bố với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng: ông đã rao giảng cho họ ‘tất cả ý định của Thiên Chúa’, Phao-lô chỉ đơn thuần khảng định rằng, ông rao truyền cho họ tất cả những hiểu biết cần thiết để tiến tới ơn cứu độ (Cv 20:17-35). Ông cũng nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: “Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu… mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì!” (1 Cr 13:2). Chính Đức Giêsu đã từng khảng định rằng: có sự thật giải thoát, có chân lý thánh hóa’ (Ga 4:22; 17:17-19). Trong cuộc đối đáp giữa Người với Phi-la-tô, thuật ngữ ‘sự thật’ đã được hai người hiểu rất khác nhau là thế. Rõ ràng ‘chân lý toàn vẹn’ không thể chỉ là hiểu biết, mà phải là ‘sự thật cứu rỗi’.

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Có điều gì các môn đệ không chịu nổi hay chậm hiểu? Các lý luận thần học hay các tín lý trong đạo chăng? Đương nhiên là mấy ông môn đệ đó khó có thể hiểu nổi…, nhưng Đức Giêsu đâu có đòi điều này nơi những người bình dân chất phác như các ông. Không, tất cả các ông đều đang đi tìm sự cứu rỗi cho mình và cho toàn dân Ít-ra-en; tuy nhiên cũng như phần đa các người Do Thái khác, các ông cho rằng sự cứu rỗi rõ ràng hệ tại ở việc tuân giữ lề luật. Thực hiện Giao Ước với Gia-vê như thể con đường duy nhất dẫn tới giải thoát, cả về mặt chính trị lẫn thiêng liêng. Vấn đề ở đây là, làm sao các ông chịu hiểu ra rằng, sự cứu rỗi và giải thoát duy nhất phải tới từ Đức Ki-tô, từ cuộc tử nạn của Người, vì qua đó Thiên Chúa mới biểu lộ được trọn vẹn tình yêu và lòng nhân ái của Người?

Rõ ràng, khi giáo huấn các môn đệ bằng các dụ ngôn và lời giảng dạy, Đức Giêsu cố giải thích cho các ông hiểu nội dung cứu rỗi này. Người coi việc thực hiện trước mắt các ông nội dung này, qua việc chính các ông phải là những chứng nhân của cuộc tử nạn và thập giá Người chịu, là điều tối quan trọng. Tiếp theo, trong suốt thời gian sau khi sống lại, Người vẫn không ngừng giải thích cho các ông hiểu sự thật giải thoát này. Tuy nhiên xem ra các ông vẫn chưa thấm; đúng là các ông không có sức chịu nổi, và sẽ chẳng bao giờ chịu nổi, bao lâu còn bị truyền thống xã hội và tôn giáo ngàn năm bao vây. Do đó Đức Giêsu thấy cần phải “sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha… một Đấng Bảo Trợ”.

Công việc chính của Đấng này là ‘làm chứng về Thầy’, là làm cho Đức Giêsu được nhận biết, nhất là qua cuộc tử nạn thập giá và phục sinh Người, như dấu chỉ chân thực nhất của mạc khải vĩ đại ‘Thiên Chúa đã yêu thế gian tới nỗi đã ban Con Một Người…’ (Ga 3:16). Phải chăng ‘sự thật toàn vẹn – all truth - aletheia pase’ hệ tại chính ở điều này, đó là sự thật của cứu rỗi giải thoát, chứ không chỉ là sự thật của hiểu biết suy tư? Và sự thật này thì chỉ Thần Khí Chúa mới ‘dẫn’ tới được! Phao-lô từng khảng định với các Ki-tô hữu gốc Do Thái đang sinh sống tại Rô-ma rằng: không có Thần Khí này, họ vẫn chỉ là ‘nô lệ và phải sợ sệt như xưa’, nhưng một khi lãnh nhận Thần Khí “Anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8:14-17). Chính vì thế mà Đức Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là ‘Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha’ (Ga 15:26). Và công việc của Thánh Thần không chỉ là dạy dỗ các tín hữu biết mọi lẽ đạo, mà phải là ‘làm chứng về Thầy…’, và ‘cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu’.
Thần học hay giáo lý, chủ yếu vẫn là công việc của trí tuệ và hiểu biết của con người. Điều mà cá nhân tôi và mọi ki-tô hữu thực sự cần là ‘sự thật toàn vẹn’, có sức cứu rỗi và giải thoát. Vì thế sống Thánh Thần liên tục là điều kiện thiết yếu để tôi vun trồng niềm tin yêu vào Thiên Chúa cứu độ trong Đức Ki-tô Giêsu… và biến đời tôi thành nhân chứng sống động của tình yêu nhân hậu đó. Vì từng là một linh mục của thần học và trí tuệ, tôi càng có khuynh hướng coi sự thật chỉ là hiểu biết và lý luận; chính vì thế mà tôi càng cần xác tín về ‘sự thật cứu rỗi’ này và nhận ra sự cần thiết tuyệt đối của nó, nhất là cho chính mình.

Lạy Đấng Bảo trợ là Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện nơi thẳm sâu cõi lòng con, xin không ngừng dẫn con tới ‘sự thật toàn vẹn’ mà rất nhiều khi con bị trí tuệ làm cho quên lãng. Trong mọi hoàn cảnh, nhất là giữa những thử thách yếu đuối và sa ngã, xin hãy cứ tiếp tục ‘rên siết khôn tả’ trong con (Rm 8:26), cho tới khi con dám chân thành mở miệng thốt lên từ đáy lòng mình: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-340: Hoa trái Thánh Thần


(Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)

 

Mùa Phục Sinh kết thúc với Lễ Kính Thờ Thiên Chúa Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần, đặc biệt với việc HiệnXuống-340


Mùa Phục Sinh kết thúc với Lễ Kính Thờ Thiên Chúa Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần, đặc biệt với việc kính nhớ mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ ngày Lễ Ngũ Tuần, chính thức khai sinh nên Hội Thánh. Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thể, nhập thế. Chân dung của Người đã được lịch sử ghi nhận, cách riêng bốn Tin Mừng đã góp phần trình bày hình ảnh Chúa Ngôi Hai làm người cách rõ nét. Người ta cũng có thể dùng loại suy để hướng về Thiên Chúa Cha. Vì ai thấy Chúa Kitô là thấy Chúa Cha (x.Ga 14,9). Còn Chúa Thánh Thần là Đấng mà chúng ta chỉ có thể nhận ra qua, hoa trái của Người theo dòng lịch sử và đặc biệt theo dòng lịch sử cứu độ. Chúa Kitô đã từng ví Người như là gió (x.Ga 3,8). Điều này không chỉ nói lên sự tự do của Thánh Thần mà còn giúp ta nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần qua các kết quả hành động của Người. Qua một vài hoa trái đặc trưng của Thánh Thần, chúng ta cũng có thể biết được cách thế hữu hiệu để trãi lòng mình ra đón nhận tác động của Người.

1. Ơn ngôn ngữ

Ngôn ngữ được biểu hiện dưới nhiều hình thái như chữ viết, ký hiệu... nhưng ở đây chỉ muốn đề cập đến tiếng nói. Tiếng nói là một trong những ưu phẩm của loài người trỗi vượt trên các loài thụ tạo hữu hình. Nhờ có tiếng nói mà con người có thể truyền thông cho nhau tâm tư tình cảm và những nghĩ suy của mình. Nhờ có tiếng nói con người có thể hiệp thông với nhau cách đầy đủ và hiệu quả hơn, rộng rãi và sâu đậm hơn.

Đọc Thánh Kinh, nhất là đọc Tân Ước, chúng ta có thể chân nhận một trong những hoa trái của Thánh Thần là ơn ngôn ngữ. Khi Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các Tông đồ ngày Lễ Ngũ Tuần, Người đã ban cho các ngài ơn được nói các thứ tiếng khác nhau (x. Cvtđ 2,1-13). Sách Công vụ tông đồ cũng tường thuật nhiểu trường hợp những người lãnh nhận ơn Thánh Thần thì được ơn nói tiếng lạ, nói tiên tri (x. Cvtđ 10,45-46; 19,6-7). Chúa Giêsu an ủi động viên các tông đồ khi chịu bắt bớ thì Thánh Thần sẽ nói thay cho các ngài (x.Mt 10,20). Được Chúa Thánh Thần tác động chúng ta sẽ biết nói điều phải đạo, nói điều phải nói, nói lời tình yêu.

Các nhà y học cho ta hay một sự thật về những người vừa câm vừa điếc từ thưở mới sinh. Dân gian truyền tụng rằng vì người ta không nói được (bị câm bẩm sinh) nên trời cho luôn bệnh điếc để khỏi phải chịu nghe những lời chướng tai, phật ý. Vì nếu nghe được những lời phật ý, chướng tai mà không có thể nói lại được thì không ai có thể chịu nổi. Trái lại, theo y học thì chính vì bị tật bệnh điếc bẩm sinh nên người ta mới bị câm. Khả năng nói là một khả năng mà người ta học được nhờ bắt chước tha nhân. Không nghe được tiếng nói của tha nhân thì trẻ thơ không thể tập nói được và vì thế mất luôn kỷ năng nói. Như thế một trong những điều kiện tối cần để có thể nói là có khả năng nghe.

Từ dữ kiện ở bình diện thể lý tự nhiên trên đây chúng ta có thể diễn suy lên bình diện siêu nhiên. Để có thể nói lời phải đạo, lời đáng nói, cần nói và nên nói, để có thể nói lời chân lý, lời tình yêu, nghĩa là nói dưới tác động của Chúa Thánh Thần thì tiên vàn chúng ta cần biết nghe. Dĩ nhiên là phải biết nghe Chúa Thánh Thần thúc đẩy, biết nghe Người phán dạy.

Trong phạm vi gia đình, ta thường nghe nhiều người bố mẹ than thở rằng con cái càng lớn khôn càng khó bảo, nghĩa là càng không biết nghe. Mở rộng ra ngoài xã hội, có chăng tình trạng khi chức càng cao, quyền càng lớn thì ta càng ít biết nghe. Cũng có thể vì điều kiện hoàn cảnh bên ngoài của các tổ chức xã hội, của trách vụ nắm giữ, làm ta xa rời quần chúng, nhưng cũng có thể vì tâm lý chủ quan cho mình luôn luôn đúng, không thể sai lầm, nên chẳng cần nghe, hoặc giả như cần nghe thì chỉ nghe một đôi người thân cận, những người hợp ý mình? Hy vọng rằng tình cảnh này sẽ không có trong đời sống Hội Thánh và giả như có thì mong sao đó chỉ là cá biệt hay đặc thù.

Biết nghe là một trong những cách thế tốt đẹp để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Xin hãy biết nghe bằng đời sống cầu nguyện chuyên chăm, bằng sự chiêm niệm sâu lắng. Xin hãy biết nghe lời chỉ dạy của mẹ Hội Thánh, nhất là trong lãnh vực đức tin và luân lý. Xin hãy biết nghe những nhà lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt trong lãnh vực công bình và ích chung. Xin hãy biết nghe, bằng việc tiếp xúc tha nhân, nhất là những người nghèo, những người thấp cổ, kém phận. Xin hãy biết nghe những người không đồng thuận với chính kiến của ta, biết nghe cả những người trái ý ta...trong sự trân trọng và khiêm nhu chân thành.

Một khi ta biết sẵn sàng lắng nghe, lắng nghe để thuận theo những gì phải đạo, để ngăn ngừa và phòng tránh những gì sai lạc...là lúc ta đang sẵn sàng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần. Và khi ấy chắc chắn chúng ta sẽ biết cách nói theo hướng dẫn của Đức Chúa Trời Ngôi Ba.

2. Ơn xây dựng sự hiệp nhất:

Ngày lễ Ngũ Tuần, khi hiện xuống trên các Tông đồ, Chúa Thánh Thần một cách nào đó thông ban ơn xây dựng sự hiệp nhất. Nhiều người thuộc nhiều quốc gia, dân tộc và tiếng nói có mặt lúc bấy giờ đã hiểu những lời rao giảng của các Tông đồ (x.Cvtđ 2,13). Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý của sự hiệp nhất. Người làm cho muôn dân nên một trong Đức Kitô.

Nói đến sự hiệp nhất là giả thiết phải nhìn nhận sự khác biệt. Có những sự khác biệt chính đáng vốn là tất yếu khách quan. Đó là sự khác nhau về màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ. Đó là sự khác nhau về phận vị, nghề nghiệp do sự phân công, phân nhiệm của xã hội. Đó là sự khác nhau về tư tưởng, chính kiến hay quan niệm sống do bởi hoàn cảnh lịch sử hay nên văn hóa chi phối hoặc do ý thức tự chọn của mỗi người xét như một chủ thể có lý trí và ý chí tự do... Nếu không nhìn nhận và tôn trọng những khác biệt chính đáng này thì chỉ có sự đơn nhất và đồng nhất trong bạo lực của độc tài, độc đoán, độc quyền. Và sự chia rẽ sẽ xuất hiện vì nhu cầu đấu tranh sinh tồn.

Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi ơn...nhưng tất cả là để phục vụ ích chung (x. 1Cor 12,4-6). Sự hiệp nhất ở đây được thể hiện nơi việc cùng huớng đến một mục đích: ích chung. Văn hào St Exupéry hình như cảm nhận chân lý này khi nói: “yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng”. Cùng với Đức Bênêđictô XVI qua bài diễn văn đọc tại Hội Đồng Lỉên Hiệp Quốc tháng 7/2008 vừa qua, chúng ta có thể nói rằng ích chung của nhân loại xét như là con người đó là nhân quyền. Những quyền lợi căn bản của con người (quyền sống, lao động, học tập, cư trú, đi lại, ngôn luận...) mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố cách đây đúng 60 năm chính là một trong những mục đích chính yếu giúp ta hiệp nhất với nhau khi ta nỗ lực dệt xây.

Với những người tin vào Đức Kitô thì một trong những mục đích chính đó là “nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành” (x.Mt 5,48). Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được thông phần sự sống thần linh của Thiên Chúa và với Người anh cả Giêsu, chúng ta là anh chị em với nhau cùng một Cha trên trời. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nên hoàn thiện như Cha trên trời không chỉ dừng lại ở thái độ tiêu cực là đừng làm cho tha nhân những gì mình không muốn tha nhân làm cho mình mà phải tiến đến chỗ tích cực là hãy làm cho tha nhân những gì mình muốn họ làm cho mình, vì đó là tất cả những gì được dạy trong lề luật và lời các ngôn sứ (x.Mt 7,12). Để cụ thể hóa thái độ sống này Chúa Giêsu truyền bảo chúng ta là “hãy yêu thương nhau như Người yêu thương chúng ta” (x. Ga 13,34).

Cúi xuống phục vụ người mạnh khỏe cũng như người đau yếu, cúi xuống phục vụ người sang giàu cũng như người nghèo hèn, cúi xuống phục vụ người dễ thương cũng như người đáng ghét... là thái độ sẵn sàng đón nhận hồng ân Thánh Thần cách rất tốt đẹp. Vũng đất càng sâu thì nước các nơi sẽ tuôn đổ về càng nhiều. Càng khiêm nhu, bỏ mình để yêu thương phục vụ vô vị lợi thì càng xây dựng tình đoàn kết hiệp nhất, vì khi ấy Thánh Thần, nguyên lý của sự hiệp nhất đang tràn đầy trong chúng ta.

Mong sao người ta đừng đánh lận con đen giữa ích chung và ích riêng, ích riêng của cá nhân hay phe phái của mình. Mong sao hai từ phục vụ được thể hiện cách đích thực là việc làm của người tôi tớ. Cũng mong sao ngày càng hiếm dần và mất hẳn cái cảnh các “quan đầy tớ đạo đời” vinh thân phì da, miệng lưỡi gang thép, chỉ tay năm ngón...để cho đoàn đoàn lớp lớp ông chủ phải khom lưng chầu chực và cật lực hầu hạ.

Chúa Thánh Thần đã được ban cho nhân loại từ Trái Tim Cực Thánh của Chúa Kitô chịu đâm thâu trên thập giá (x. Ga 19,31-37). Chúa Thánh Thần đã được ban cho Hội Thánh cách đặc biệt ngày Lễ Ngũ Tuần. Mong sao khi “lửa cháy” và “gió lên” thì phát sinh nhiều hiệu quả tốt đẹp, nhờ chúng ta biết sẵn sàng đón nhận, nếu không thì hậu quả sẽ là “tro và bụi” thật nguy hiểm và khó lường.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-341: Tặng phẩm Chúa Thánh Thần


(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

 

Hãng tin Catholic News Service cho biết: Một trong rất nhiều khoảnh khắc thu hút sự chú ý của báo HiệnXuống-341


Hãng tin Catholic News Service cho biết: Một trong rất nhiều khoảnh khắc thu hút sự chú ý của báo giới là lúc trao đổi quà lưu niệm giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và tổng thống Obama.

Tổng thống Mỹ tặng Đức Thánh Cha một hộp đầy hạt giống các loại cây và rau được trồng khu vườn của Nhà Trắng.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn chuyển tới Đức Thánh Cha món quà của tổ chức Thomas Jefferson’s Monticello. Đó là số hạt giống đủ để sản xuất vài tấn sản phẩm. Quà này sẽ được Đức Thánh Cha giao lại cho bất kỳ tổ chức nhân đạo nào mà Đức Thánh Cha chọn.

“Mòn quà là ghi nhận những nỗ lực của Đức Thánh Cha khi gieo trồng những hạt giống hòa bình cho các thế hệ tương lai”. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết như vậy.

Đức Thánh Cha tặng lại tổng thống hai huy chương lớn bằng đồng, có hình một thiên thần- biểu tượng cho sự đoàn kết và hòa binh. “Vị thiên thân đang ôm ấp và bảo vệ trái đất trước sự lấn tới của con quái thú”. Vatican cho biết như vậy.

Chúa Giêsu cũng tặng cho nhân loại một quà tặng vô giá là Chúa Thánh Thần. Ngài chính là sứ giả của hòa bình, của hiệp nhất yêu thương. Ngài là biểu tượng của hòa bình. Ngài là hạt giống của hòa bình được gieo vào nhân gian.

Chúa Thánh Thần là món quà vô giá vì Ngài là chính Chúa Ngôi Ba, là một trong Ba Ngôi hằng có đời đời. Ngài hiện diện sống động trong hoàn vũ, trong mọi công trình tạo dựng đều có sự tác động của Ngài. Ngài cũng trở nên sống động nơi mỗi người nếu biết đón nhận Ngài và để cho Ngài hoạt động theo chương trình của Ngài.

Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo Hội. Giáo Hội thông ban Chúa Thánh Thần đến cho các tín hữu. Các tín hữu có bổn phận làm cho ơn ban là Chúa Thánh Thần được sinh hoa kết trái trong chính đời sống hằng ngày của mình. Mỗi người tín hữu đều được lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích Rửa Tội và được lãnh nhận một cách tròn đầy qua bí tích Thêm sức. Nhờ đó mỗi người sẽ được Chúa Thánh Thần tác động trở nên chứng nhân cho Tin mừng.

Trong công trình tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Trong việc khai sinh Hội Thánh cũng nhờ Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ nên một con người mới, có khả năng canh tân thế giới. Chính nhờ Chúa Thánh Thần đã thổi tan những sợ hãi nơi các môn đệ để các ngài dấn thân rao giảng Tin mừng.

Thực vậy, các tông đồ là những người yếu đuối, đầy bất toàn, thế nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần các ngài trở nên mạnh mẽ, can trường. Các ngài còn trở nên tác nhân chính để canh tân bộ mặt trái đất. Thử hỏi, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần làm sao các tông đồ có thể chu toàn sứ vụ Chúa trao trong thời kỳ bách hại đầy nguy nan. Có những cuộc bách hại đẫm máu nhưng các ngài vẫn xác tín: “Máu của các thánh tử đạo sẽ trổ sinh muôn vàn các tín hữu”. Các ngài đã vượt qua nỗi sợ hãi để can trường làm chứng cho Tin mừng. Nhất là nhờ Chúa Thần Thần đã bù đắp những khiếm khuyết bất toàn nơi các Tông đồ để các ngài có đủ năng lực chu toàn sứ vụ Chúa Giêsu đã trao.

Hôm nay, mừng kính Chúa Thánh Thần là dịp nhắc nhở chúng ta về hồng ân cao quý này. Hãy biết đón nhận Chúa Thánh Thần. Hãy để Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới cuộc đời chúng ta. Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng canh tân bộ mặt trái đất. Hãy cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới trần gian. Ước gì mổi người chúng ta đều được Chúa Thánh Thần thánh hóa thành con cái Chúa thì cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy ra đi loan báo tin mừng. Ước gì chúng ta cũng trở thành chứng nhân cho thế giới về tình yêu, sự hiệp nhất, bình an mà Chúa Thánh Thần sẽ mang đến cho trần gian. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-342: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


(Suy niệm của Lm. Gioan Võ Đình Đệ)

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đặc biệt sách Tông Đồ Công Vụ, bày tỏ cho chúng ta về Chúa Thánh HiệnXuống-342


Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đặc biệt sách Tông Đồ Công Vụ, bày tỏ cho chúng ta về Chúa Thánh Thần vừa là một sức mạnh tỏa lan trên cộng đoàn vừa là sức mạnh thức tỉnh tâm linh tín hữu.

1. Chúa Thánh Thần, sức mạnh tỏa lan trên cộng đoàn.

Sự kiện “hiểu nhau” của những con người có ngôn ngữ khác nhau trong tường thuật của bài sách Công Vụ Tông Đồ là một hồng ân của Thánh Thần. Đây là một sự kiện trái ngược với sự kiện dân xây tháp Babel trong Cựu Ước được sách Sáng Thế Ký tường thuật (St 11,1-9). Vì ngôn ngữ bất đồng, việc xây dựng tháp Babel bị bất thành. Vì “hiểu nhau”, những người xa lạ trở thành cộng đoàn hiệp thông. Điều nầy cho thấy Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta xác tín căn tính kitô hữu của mình đồng thời liên kết chúng ta hiến thân phục vụ Hội Thánh cách vô vị lợi. Thánh Phaolô cũng nhắc đến: “Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra mỗi người mỗi cách là vì ích chung” (Bài đọc 2).

2. Chúa Thánh Thần, sức mạnh thức tỉnh tâm linh người tín hữu.

Các tông đồ là những con người hằng ngày bám gót theo Chúa Giêsu. Các ngài đã từng sững sờ trước những phép lạ Chúa làm, đã từng nghe tận tai những lời Chúa dạy, nghe rõ mục tiêu Chúa qui tụ mình, đã từng mục sở thị phong cách sống của Chúa trong khi thi hành sứ mạng. Dẫu vậy, tính “máu thịt” vẫn đeo bám các tông đồ, các ngài vẫn tranh nhau chỗ cao thấp, vẫn vấn vương sự “úy tử tham sinh”, bất tín, bất trung, sợ hãi, trốn chạy khi Chúa chịu khổ nạn. Như người lâm cơn trọng bệnh được phục hồi sức khỏe nhờ gặp được thầy thuốc giỏi, sau khi được Chúa Thánh Thần đổ đầy ơn thánh vào lòng, nội tâm các tông đồ đã được đổi chiều. Các ngài đã trở nên cam đảm, thà chết chứ không chịu nín lặng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,29), trở nên say mê, trung thành đến độ dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Phong cách nầy là dấu chỉ của những “người con được sinh ra theo thần khí” (Gal 4,29), tức là những con người dám làm theo những đòi hỏi của một lương tâm trong sáng, ngay thẳng.

Dưới tác động của Thánh Thần, các Tông đồ đã khám phá ra chiều kích thần linh của mình: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự thật này cần được không ngừng tái khám phá dưới ánh sáng của Đức Kitô phục sinh, khuôn mẫu cho mọi mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, với vũ trụ vạn vật và con người với nhau. Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã được thanh tẩy khỏi những “tạp chất máu thịt” kia, để từ đó có thể thong dong hoàn thành ơn gọi làm người, ơn gọi làm kitô hữu và hoàn thành sứ mạng tông đồ đặc biệt của mình.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Bài Tin Mừng), một mệnh lệnh đâu phải dễ thực hiện. Chúng ta đang sống trong xã hội văn minh có nhiều tiến bộ, có gương lành gương tốt nhưng cũng đầy những bóng tối, mà nhiều khi tưởng chừng cuộc sống đã bị bóng tối bao trùm bởi cái vụ lợi được xem trọng hơn cái lý tưởng, bởi “tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh” được yêu chuộng hơn là công bình và sự thật, bởi tâm lý “ngồi bia bọt cả giờ dễ hơn chờ nửa giây đèn đỏ” đã len lỏi trong trong nếp sống đạo: Quên lãng kinh nguyện gia đình, biếng nhác cầu nguyện cá nhân. Đi sau về trước trong thánh lễ Chúa Nhật, thậm chí bỏ lễ Chúa nhật vì công ăn việc làm, vì một cuộc dã ngoại với bạn bè…

Để tinh thần đức tin, đức cậy, đức mến được sinh động trong các ngóc ngách hoạt động hằng ngày của chúng ta, để không khiến cho lương dân ngờ ngợ nhận ra điều gì không phải Tin Mừng cứu độ, không phải đạo Chúa, không phải Hội thánh Chúa trong các hoạt động của chúng ta, chúng ta cần bám sát Chúa Thánh Thần.

Đứng giữa một bên là giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, còn một bên là mầu nhiệm của ân sủng, chúng ta phải gắn bó với Thánh Thần để biết mau mắn đón nhận ân sủng. Gió Thánh Thần vẫn tiếp tục thổi, Lửa Thánh Thần vẫn tiếp tục cháy và này đây "Thánh Thần đến nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta" (Rm 8, 26) để chúng ta yêu được, chọn được những giá trị lớn hơn phía sau những cái “hiện đại”, “hoành tráng” hấp dẫn mà mau qua đang vây bủa chúng ta.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-343: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Phúc âm Thánh Gioan hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, Ngài HiệnXuống-343


Phúc âm Thánh Gioan hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, Ngài trao ban Thánh Thần cho các Tông Đồ. Chúng ta cũng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần của Ngài để can đảm sống chứng nhân trong cuộc đời trần thế này.

Đức tin dạy cho chúng ta xác tín rằng sự sống của chúng ta do Thiên Chúa ban tặng. Sự sống là ân huệ và là quà tặng quý giá mà Thiên Chúa yêu thương ban cho nhân loại. Con người nhờ tham dự vào sự sống của Thiên Chúa mà được sống. trong kiếp sống phàm nhân, bao lâu con người còn hơi thở là còn sống, tắt thở là chết. Trong chương trình sáng tạo và cứu chuộc, Thiên Chúa đã ban sự sống của Ngài. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã thổi hơi vào Ađam để ông được sống. Cũng thế, sau khi sống lại, Chúa Phục Sinh cũng lặp lại hành động ấy bằng việc thổi hơi vào các môn đệ và bảo: "Hãy nhận Thánh Thần" (Ga 20, 22). Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống, tình thương và tinh thần của Thiên Chúa. Ađam nhận hơi thở của Thiên Chúa để được sống và hơn nữa các môn đệ nhận lấy hơi thở Thánh Thần để can đảm sống sứ mạng chứng nhân của người môn đệ.

Được chịu phép rửa và phép Thêm Sức, chúng ta được đón nhận Chúa Thánh Thần để làm người Kitô hữu, chúng ta nhận được hơi thở sự sống của Chúa Thánh Thần, hơi thở này làm nên sự sống của chúng ta, sự sống của chúng ta còn có sứ mạng sống chứng nhân. Làm chứng nhân là người kitô hữu có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Sống yêu thương, bác ái là sống hơi thở của Chúa Thánh Thần, là sống trong Thiên Chúa tình yêu. Mỗi người trong chúng ta, dù đang trong bậc sống nào chúng ta cũng cần phải có hơi thở điều này cũng cho thấy chúng ta cũng cần phải sống bác ái yêu thương.

Đứng trước sự chết, ai cũng đều sợ hãi. Thế nhưng đáng sợ hơn là chúng ta đang làm chết dần hơi thở trong chúng ta khi chúng ta sống thiếu yêu thương, chúng ta sống thiếu lòng tin, chúng ta còn thể hiện thiếu "Thánh Thần" trong đời sống mình.

Vì thế, chúng hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận, tái đón nhận hơi thở "Thánh Thần" để làm phong phú hoá đời sống chúng ta. Đồng thời chúng ta nỗ lực cộng tác với Chúa Thánh Thần để ngài hiện tại hoá tình yêu thương Thiên Chúa ở giữa mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần của Ngài cho chúng con, xin Ngài giúp chúng con sống bằng hơi thở của tình yêu Thiên Chúa ba ngôi ở giữa lòng mọi người. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-344:  “Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng”


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

 

Ngày 4.6.2014, Dòng MTG Phan thiết tổ chức lễ Khấn Dòng cho 22 Nữ tu Khấn Trọn Đời và 34 Nữ HiệnXuống-344


Ngày 4.6.2014, Dòng MTG Phan thiết tổ chức lễ Khấn Dòng cho 22 Nữ tu Khấn Trọn Đời và 34 Nữ Tu Khấn Lần Đầu.

Từ câu chuyện sơ Cristina Scuccia tham gia chương trình “The voice of Italy” của đài TV RAI 2, ĐGM Giuse Vũ Duy Thống đã ban huấn từ trong buổi gặp gỡ các tân Khấn Sinh sáng 24.05.2014, tại Dòng MTGPT.

“Hơn hai tháng nay (từ 20.03.2014), qua các phương tiện truyền thông, người ta nhắc nhiều đến tên tuổi của một nữ tu: sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, thuộc Hội Dòng Ursuline Thánh Gia, Milano. Đơn giản chỉ vì sơ tham gia chương trình The voice of Italy của đài TV RAI 2 mùa giải năm nay và đã vượt qua được những vòng thi đầy hứng thú. Ở vòng giấu mặt, khi nghe sơ hát bài hit “No One” của Alicia Keys, cả 4 giám khảo (2 nam, 2 nữ) đều nhanh chóng quay mặt lại, tròn xoe đôi mắt kinh ngạc từ chăm chú đến thích thú. Trên YouTube, màn trình diễn của sơ chỉ qua ba ngày đã đạt 13 triệu lượt xem. Tính đến nay, số lượt xem đã hơn 49 triệu.

Alicia Keys, tác giả bài hát đã bày tỏ sự thán phục bằng chữ “beautiful”. Diễn viên nổi tiếng Whoopi Goldberg, vai chính trong phim “Sister Act” cũng để lời tán thưởng. Đặc biệt, Hồng y Gian Franco Ravasi, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa, trên trang Twitter đã khích lệ bằng một câu Kinh Thánh: “Mỗi người hãy dùng ơn Chúa ban để phục vụ người khác (1Pr 4,10)”.

Giải thích về việc tham gia cuộc thi, sơ Cristina cho biết: “Vì ĐGH Phanxicô kêu gọi hãy mang tiếng nói của Chúa đến với mọi người”. Chính với câu nói đơn giản này, người ta thấy xuất hiện tiếng nói của Chúa và bóng dáng của ĐGH một trật. Báo chí dựa vào đây để khẳng định tiếng hát của sơ là cách đem Chúa đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ vốn gần gũi với ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời cũng cho thấy dẫu là môi trường đời hay ngay cả những bài hát đời, nếu trình bày với hết tâm hồn, cũng có thể quy hướng người ta về nguồn chân thiện mỹ là chính Thiên Chúa. Còn chúng ta ở đây lại muốn nói đến sự gắn bó với Giáo Hội qua việc nêu danh ĐGH Phanxicô và lời kêu gọi của ngài cho công cuộc truyền giáo mới vốn cần đến nhiệt tình mới, phương pháp mới và ngôn ngữ mới. Hát chính là một trong những ngôn ngữ hiệu quả rất nên được khai thác và sử dụng khi thi hành sứ vụ truyền giáo. Kinh nghiệm, các chị em cũng biết đó: người ta thuộc lời bài hát hơn là nhớ lời bài giảng!

Được hỏi có ngại gì không nếu Tòa Thánh biết việc nữ tu tham dự cuộc thi, sơ Cristina nói: “Hy vọng ĐGH Phanxicô sẽ điện thoại cho tôi bây giờ!”. Hát do gợi ý của vị cha chung và hát xong lại mong được tiếp nguồn vào sứ vụ chung của Giáo Hội.”…

Sơ Cristina đã dùng đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho mình để sống chứng nhân: Tôi có một món quà để trao tặng. Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng.”.

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, bài đọc 1 kể: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho… mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2, 1-4).

Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy, tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1, 8).

Với sức mạnh của Thánh Thần, Thánh Phêrô và các Tông Đồ đã ra đi rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Trong mọi thời đại, bằng mọi ngôn ngữ, Giáo Hội khắp thế giới tiếp tục tuyên xưng những kỳ công Thiên Chúa và kêu gọi các dân tộc, các quốc gia tiến đến với đức tin, hy vọng và cuộc sống mới trong Đức Kitô.

1. Làm chứng trong quyền năng Thánh Thần

Chúa Giêsu nói đến sứ vụ làm chứng của Chúa Thánh Thần: “ Là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em từng ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15, 26-27). Làm chứng cho Chúa Giêsu chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không thể chỉ bằng sức lực của con người.

2. Giáo hội tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu

Chúa Giêsu là Người Con có kinh nghiệm trọn vẹn về tình yêu của Chúa Cha, biết rõ ý muốn của Chúa Cha, biết rõ chương trình cứu độ của Chúa Cha. Ngài là chứng nhân trung thành của Chúa Cha, chỉ nói những điều Chúa Cha muốn, thi hành những điều Chúa Cha truyền dạy.

Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Chúa Thánh Thần tiếp nối sứ mạng chứng tá của Chúa Giêsu, cùng với Giáo hội và trong lòng Giáo hội.

Sứ mạng làm chứng của Giáo hội luôn luôn thể hiện cùng với và trong Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã được Chúa Phục Sinh thổi hơi vào và trao ban Thánh Thần. Chúa Thánh Thần từ đó luôn ở với Giáo hội và trong Giáo hội. Giáo hội đã luôn nổ lực làm chứng cho Chúa Giêsu, trải dài suốt hai nghìn năm lịch sử, trải qua những thăng trầm những phong ba bão táp của trần thế.

3. Sứ mạng làm chứng của người Kitô hữu:
Mỗi người Kitô hữu được sinh ra nhờ phép rửa ở trong lòng Giáo hội và được xức dầu thánh một cách đặc biệt trong Bí tích Thêm sức, được lãnh nhận Chúa Thánh Thần để thông phần sứ mạng làm chứng của Giáo hội.

Trong Bí tích Thêm Sức nhận lãnh, không những các ơn Chúa Thánh Thần, mà là chính Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta như một sức mạnh từ trên cao, như là “Thần lực của Thiên Chúa”. Đó là sức mạnh của Tình yêu mạnh hơn sự chết biểu lộ nơi Sự Sống lại của Chúa Giêsu, sức mạnh của Chân lý và Sự Thật. Đó là sức mạnh cuốn hút của cái Đẹp không phai tàn của Thiên Chúa, của cái Đẹp thần linh tiềm ẩn trong mọi cái đẹp đích thực.

4. Nhạc sĩ, Ca sĩ làm chứng cho Thiên Chúa Tuyệt Mỹ

Chúa là Chân Thiện Mỹ, nên sức mạnh của Chân Thiện Mỹ là “Thần Lực” của chính Chúa. Muốn làm chứng cho Chúa là Chân Thiện Mỹ, phải có Thần lực của Chúa. Nếu chúng ta có sức mạnh của Chúa để làm chứng cho Ngài, thì đó là làm chứng chứng cho Thiên Chúa là cội nguồn của Chân Thiện Mỹ.

Có thể diễn tả nét đặc trưng: các Giám mục, Linh mục là những chứng nhân cho chân lý; những người làm việc bác ái xã hội làm chứng cho sự thiện; Nhạc sĩ, Ca sĩ làm chứng cho cái đẹp.

Chiêm ngắm và diễn tả vẽ đẹp thần linh có tác dụng làm cho con người say mê. Những nghệ sĩ chân chính như các nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư hay cả những biên đạo múa…đều là những người phục vụ cho cái đẹp, cũng là những chứng nhân rất cần thiết cho thế giới. Dĩ nhiên trong thế giới nghệ thuật, cũng như trong mọi lãnh vực khác của cuộc sống, vẫn có những phản chứng từ, có thể có tác dụng huỷ hoại tâm linh con người, như những thứ âm nhạc kích thích lòng tà dâm, những phim đồi truỵ, các thứ phim ảnh bạo lực…

Khi yêu những bông hoa, dòng suối, núi non, biển cả, chúng ta chìm vào trong thiên nhiên, ca hát ngợi khen Thiên Chúa cùng với các tiếng nói đa dạng của thiên nhiên, đó là làm chứng cho Thiên Chúa Đấng Tuyệt Mỹ.

Nhạc sĩ là chứng nhân cho vẻ đẹp thần linh. Nhạc sĩ viết thánh ca phụng vụ cùng chung mục đích với phụng vụ là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá con người.

Thánh nhạc phải thánh thiện vì nó có nguồn gốc là thánh, kèm theo lời ca của phụng vụ thánh, kèm theo những tác động thánh của phụng vụ và vì đó là lời cầu nguyện của Dân Chúa.Thánh nhạc được viết vì phụng vụ.Nhạc sĩ viết thánh ca để giúp người khác cầu nguyện. Lời của những bài thánh ca sử dụng chính thức trong phụng vụ luôn là lời cầu nguyện của Giáo hội. Như vậy người sáng tác thánh ca phải cầu nguyện mà sáng tác ra. Nếu như Linh mục cầu nguyện để soạn bài giảng thì Nhạc sĩ cầu nguyện để viết thánh ca. Một bài thánh ca hay được tạo ra bởi 2 lần cầu nguyện: người sáng tác cầu nguyện và người hát cầu nguyện, đựơc như vậy thì hát hay là cầu nguyện 2 lần.

Ca đoàn hát lễ cũng hát trong cung cách cầu nguyện. ĐGH Urbanô nói rằng: Nhạc là vì lễ chứ không phải lễ vì nhạc.Trong thông điệp “ Đấng Trung Gian”, ĐGH Piô XII đã viết “Ước gì tiếng hát toàn dân vang lên tới trời”. Giáo hội muốn giáo dân tham dự tích vào phụng vụ và thánh ca là lời cầu nguyện của Dân Chúa.

“Hiến Chế Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ” số 121, nói đến vai trò các nhạc sĩ Công Giáo. Ngoài kiến thức chuyên môn, Giáo hội đòi hỏi các nhạc sĩ những tiêu chuẩn cơ bản là nhạc sĩ phải có đời sống Kitô hữu đích thực thể hiện qua đức tin mạnh mẽ, đời sống đạo đức và tinh thần cầu nguyện. Nhạc sĩ sáng tác trong lúc cầu nguyện, không chỉ trong nhà thờ mà mọi nơi mọi lúc, nhạc sĩ chân chính có thể cầu nguyện để viết thánh ca.

ĐGH Piô X cũng dạy rằng: Thánh nhạc phải thánh, phải loại bỏ những gì là phàm tục không phải chỉ nơi bản chất thánh nhạc mà cả nơi người sáng tác và cách thể hiện.

Thánh nhạc đòi hỏi rất nhiều nơi các nhạc sĩ. Nhưng thực tế của cuộc sống với biết bao khó khăn. Phải bôn ba để nuôi sống gia đình, ít khi được quan tâm. Nhạc sĩ làm việc âm thầm vì Chúa vì Giáo hội. Đổi lại sự lao nhọc trong công việc, nhạc sĩ có nhiều niềm vui và hạnh phúc nơi các đứa con tinh thần của mình. Nhiều người đón nhận, nhiều Nhà thờ, nhiều cộng đoàn hát thánh ca của mình để tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi Đức Mẹ, các Thánh, đó là phần thưởng lớn lao cho nhạc sĩ sáng tác.

Nếu như cách loan báo Tin mừng Tình yêu hay nhất và hữu hiệu nhất của người Kitô hữu là loan báo bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ thì Nhạc sĩ loan báo Tin mừng bằng những bài thánh ca đựơc viết khi cầu nguyện; dấn thân phục vụ trên con đường nghệ thuật cao quý. Nhạc sĩ làm chứng nhân cho cái đẹp thánh thiện nâng tâm hồn con người lên với Thiên Chúa Tuyệt Mỹ.

Đức cha Giuse cũng mong muốn các nữ tu hòa nhập vào xã hội bằng khả năng Chúa ban để loan báo Tin mừng: “Báo chí khẳng định tiếng hát của sơ Cristina là cách đem Chúa đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ vốn gần gũi với ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời cũng cho thấy dẫu là môi trường đời hay ngay cả những bài hát đời, nếu trình bày với hết tâm hồn, cũng có thể quy hướng người ta về nguồn chân thiện mỹ là chính Thiên Chúa…Tham gia sinh hoạt văn hóa là điều bình thường của các nữ tu trong xã hội. Nhiều sơ đàn giỏi hát hay vũ đẹp, nhiều sơ được gửi đi học nâng cấp chuyên sâu về các lãnh vực. Rất đáng khích lệ. Để nối dài cánh tay phục vụ khi tham gia đời sống mục vụ tại Giáo Hội địa phương… Nhưng góp mặt tại một chương trình đời thuần túy như dự thi The voice of Italy của sơ Cristina thì quả là họa hiếm. Giả như có nữ tu nào tham gia tiếng hát Idol của đài truyền hình TP.HCM chắc người ta sẽ thấy lạ lắm, ấy là không muốn nói đến hiệu ứng bên lề nữa”.

Ở đâu có Thần Khí là ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống. Thần Khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Gioan Tẩy Giả "nhảy mừng trong lòng mẹ". Đức Maria hát lên bài ca Magnificat. Các Mục đồng hớn hở đi Bêlem. Các Tông Đồ trở nên những con người mới. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang tiến ra pháp trường. Các Nhạc sĩ, Ca sĩ sống chứng nhân cho cái đẹp, loan báo Tin Mừng Phục Sinh trên mọi nẻo đường phục vụ.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-345: Đấng thánh hoá

 

Chúng ta còn đang trong bầu khí vui mừng của mùa Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh làm cho sự HiệnXuống-345


Chúng ta còn đang trong bầu khí vui mừng của mùa Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh làm cho sự sống của mọi tạo vật trên trần gian được biến đổi. Hôm nay sự sống và niềm vui của trần gian được thêm tràn nay qua biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có thể nói biến cố hiện xuống đã làm thay đổi một kỷ nguyên mới cho trái đất và làm khai sinh một Giáo Hội mang tên con Thiên Chúa - Giáo hội Kitô. Giáo Hội sẽ được chính Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn, điều khiển theo chương trình của Chúa Cha.

Thánh Thần là ai? Thưa Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thần chân lý, là Đấng bảo trợ, Đấng an ủi, Đấng ban sự sống... là Đấng Thánh hoá.

Vậy Thánh hoá là gì? Thưa là một sự biến đổi làm cho trở nên thánh theo chiều hướng: ác thành thiện, xấu - tốt, yếu - mạnh, buồn - vui, đau khổ - hạnh phúc...

Giờ đây, hãy trở lại với Cựu ước. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa trong việc tạo dựng Chúa Thánh Thần đã thể hiện vai trò Thánh hoá của Ngài. Thiên Chúa dùng bụi đất nắn lên hình ảnh con người giống hình ảnh Chúa. Chắc giống như một hình nộm bất động. Nhưng khi thổi sinh khí vào mũi thì nó trở thành con người. Đấy, từ một nắm đất trong tay Thiên Chúa mà Người đã thánh hoá và biến đổi nó thành một con người mới.

Tiếp tục trong Cựu ước câu chuyện của gia đình Ông Gia-cóp Cho thấy từ sự dữ mà Thiên Chúa biến đổi và thánh hoá nó thành điều lành để chuẩn bị cho dân riêng của Người.

Đến thời Tân ước đặc biệt là bối cảnh của bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, cho ta thấy rõ hơn vai trò Thánh hoá của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu chết đã làm cho các tông đồ tuyệt vọng. Các ông đang trong tình trạng sợ hãi, sợ người Do thái. Có thể nói các ông đang trốn chui trốn nhủi. Không dám công khai. Rõ ràng hôm nay các ông đang ở trong phòng kín. Chắc chắn các ông lo lắng và suy nghĩ nhiều điều về nỗi sợ hãi, một sự lo lắng không có lối thoát. Hạnh phúc thay ngay lúc đó Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông mà nói "Bình an cho Anh em ... nói xong Người thổi hơi và ban thánh Thần cho các ông". Lập tức các ông vui mừng hân hoan, niềm tin như đã được củng cố từ bao giờ. Các ông mở toang cửa ra từ một tâm trạng buồn bã trở nên vui mừng, từ sợ sệt nay lại mạnh mẽ ra đi loan báo Tin mừng nước trời.

Một Phêrô trối Chúa nay lại tin tưởng, một Phêrô sợ sệt nay mạnh mẽ, một Phêrô ngu muội không hiểu được những dụ ngôn nay lại thông minh sáng suốt, một Phêrô cọc cằn, nóng nảy ăn nói vụn về nay trở thành nhà hùng biện.Sau bài giảng đầu tiên có hơn ba ngàn người xin theo đạo. Đó là do chính Phêrô nỗ lực hay là một ai đó đã biến đổi ông? Biến đổi nhanh như vậy?

Chúa Thánh Thần vẫn luôn tiếp tục hoạt động và biến đổi Giáo hội mỗi ngày. Giờ nay đến phần chúng ta. Qua bài Tin mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay mang lại cho ta một ý nghĩa nào không? Anh chị em hãy tự hỏi mình đi, tự vấn mình đi...

Chúng ta có được Chúa Thánh Thần thánh hoá hay chưa? Thưa chúng ta đã và đang được thánh hoá hằng ngày. Nhờ Bí Tích Rửa Tội chúng ta được biến đổi. Từ một tạo vật như mọi tạo vật nay được trở thành con cái Thiên Chúa đặc biệt là trở thành chi thể của Đức Kitô. Nhờ bí tích hoà giải làm biến đổi chúng ta từ những con người nhơ nhớp tội lỗi, xấu xa. Nay lại trở nên tinh tuyền và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Với bí tích thêm sức chúng ta được thêm vững mạnh trong đức tin trở thành những chiến sĩ loan báo Tin mừng Nước Trời.

Có bao nhiêu người trong cộng đoàn chúng ta ý thức được ân huệ lớn lao này?

Mỗi ngày chúng ta ý thức hơn về những ân sủng mà ta lãnh nhận từ Chúa. Noi gương thánh Phêrô mạnh dạn ra đi loan báo Tin mừng bằng chính đời sống chứng nhân của mình. Hãy dùng những ân sủng và hoa trái của Thánh Thần để biến đổi và thánh hoá chính mình, để mọi ngày trong đời sống đều là một lễ hiện xuống cho ta.

1. Mỗi sáng trước khi rời khỏi giường ngủ, chúng ta hãy làm dấu mà nói "con xin dâng lên Chúa ngày mới này. Xin Chúa chúc lành và thánh hoá..".

2. Trước khi dùng bữa chúng ta hãy nhớ đến Chúa. Nếu đọc được Kinh lạy cha thì tốt, còn không thì hãy nói "xin Chúa chúc lành và thánh hoá của ăn chúng con sắp lãnh nhận".

Ít nhất nhờ những lần như thế trong ngày, Chúa Thánh Thần có cơ hội đến với ta ở trong ta, để biến đổi và thánh hoá chúng ta. Vì vậy, mỗi ngày trong đời sống chúng ta thật là một Lễ Hiện Xuống. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-346: Suy niệm về Kinh Đức Chúa Thánh Thần


(Suy niệm của Lm. JP Vũ Minh)

MỘT SUY NIỆM VỀ KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN TRONG NGÀY LỄ HIỆN XUỐNG

 

50 ngày sau Lễ Vượt Qua là ngày Lễ Ngũ Tuần; một lễ quan trọng trong lịch sử Do Thái để tưởng HiệnXuống-346


50 ngày sau Lễ Vượt Qua là ngày Lễ Ngũ Tuần; một lễ quan trọng trong lịch sử Do Thái để tưởng nhớ ngày Thiên Chúa trao Lề Luật cho Môisê trên núi Sinai - tên của lễ này là Shavuot;...

…và người Do Thái cũng dùng lễ này để tạ ơn Thiên Chúa vì đây là thời gian họ thu hoạch ngũ cốc với vụ gặt đầu tiên… Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các thánh tông đồ 50 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại và ngày này được coi là ngày Sinh Nhật của Giáo Hội. Kinh Đức Chúa Thánh Thần và Lời Chúa được dùng để gợi ý cho phần suy niệm hôm nay:

Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời: Thuở xưa, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và thổi hơi vào Adong để cho ông có sự sống (St 2:7) nhưng ông bà nguyên tổ đã phản nghịch Thiên Chúa; nay Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các tông đồ để ban cho họ ơn Chúa Thánh Thần và trao cho các ông sứ mạng ban ơn tha tội (Ga 20:22-23), và các tông đồ đã mạnh dạn thi hành. Chúng ta là những kẻ đã nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần cũng phải sống theo lệnh truyền đó.

Và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa (Cv 2:1-13) và Ngài cũng là biểu tượng của tình yêu vì Chúa Cha và Chúa Con thương nhau mà sinh ra Chúa Thánh Thần trong tinh thần hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi… Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta nguồn ơn của tình yêu đó trong lòng mình để ta sống đời mến Chúa và yêu người.

Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống - (để) sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con: Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho các tông đồ sự sống mới trong Chúa Phục Sinh để họ áp dụng cho chính cuộc sống mình khi họ dùng ơn thiêng liêng đó để khống chế mọi sợ hãi trong lòng; và được linh khiến để đem ơn Chúa Thánh Thần vào môi trường chung quanh khi các ông lên tiếng thì những người khác tuy dù họ nói những tiếng nói khác nhau nhưng họ hiểu như họ được nghe như tiếng bản xứ mình. Làm sao chúng ta có thể sống và dùng ơn Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay?

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống: Chúng ta xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta để Ngài dậy dỗ chúng ta thêm về những cách và bài học mới trong cuộc sống hiện tại. Để được như thế, chúng ta có sẵn sàng sống trong nguồn ơn mới của Chúa Thánh Thần hay không?

An ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành: Thánh Phaolô đã đề khuyên các tín hữu Côrintô về cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần (1 Cor 12:3-13) qua việc chia sẻ và hiệp thông. Chia sẻ vì có nhiều ơn thánh sủng nhưng phát nguồn từ một Thánh Thần, và mỗi người chúng ta được ban những ơn và khả năng riêng biệt để phục vụ vì ích lợi chung; và hiệp thông vì mỗi người chúng ta tuy dù là cá nhân nhưng là một phần trong Chi Thể của Chúa Giêsu. Lễ Hiện Xuống dậy ta rằng: ai tin vào Chúa Giêsu sẽ cố sống đời mình theo những tiêu chuẩn kể trên với nguồn ơn thánh của Chúa Thánh Thần trong suốt đời mình.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-347: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu, và xin nhóm lữa tình yêu Chúa trong lòng họ.

Anh chị em thân mến,

 

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, nhưng thật ra, chẳng có nơi HiệnXuống-347


Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, nhưng thật ra, chẳng có nơi nào trong Kinh thánh diển tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Sách Tông đồ công vụ thì nói đến "tiếng gió thổi mạnh" "những lưỡi như thể bằng lửa" "các tông đồ nói nhiều tiếng khác nhau". Bài Phúc âm thì tả, Chúa hiện ra và phán: "bình an cho các con" và "Người thổi hơi" trên các tông đồ. Qua Kinh Thánh, có nhiều biểu tượng về Chúa Thánh Thần như: gió - lửa - chim bồ câu - các ơn lành khác nhau ban xuống trên các tông đồ. Vậy mà sự hiện diện của Chúa Thánh Thần rất quan trọng và cần thiết cho Hội thánh. Một vị mục sư Tin lành rất nổi tiếng, khi trở lại Công Giáo đã nói một câu chí lý: "Hội Thánh Công Giáo dù có nhiều khuyết điểm, thiếu sót, nhưng tôi nhận ra qua đó có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh.." Mừng kính Chúa Thánh Thần hôm nay, kính mời anh chị em cùng suy niệm ...

a/. Một vài danh từ chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa:

* thổi hơi: đây là một cử chỉ chúc phúc. Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ, là để chúc phúc cho họ, cũng để trao ban Thánh Thần và ơn sủng Người cho các ông.

* hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 22): tiếng Hêbrơ dịch là: Ruah; Hi lạp dịch là: Pneuma; la tinh thì dịch là: spiritus: có nghĩa gió, hơi thở - khi dùng từ gió và hơi thở để chỉ về Chúa Thánh Thần, điều đó muốn nói: Chúa Thánh Thần là Đấng có năng lực kỳ diệu như gió, như hơi thở, Đấng trao ban sự sống. Dù Ngài thật thần thiêng, nhưng lại hoạt động mãnh liệt trong nội tâm mọi người cùng với chính Thiên Chúa.

b/. Chúa Thánh Thần là ai? Tại sao người giáo dân ít biết về Chúa Thánh Thần?

* Chúa Thánh Thần là ánh sáng, là ơn khôn ngoan: Chúa Thánh Thần được Kinh thánh gọi là Lời của Thiên Chúa, thì đây, nhờ sự khôn ngoan, nhờ ánh sáng của Thánh Thần, các môn đệ mới hiểu rõ được những lời giảng dạy của Chúa Giêsu.

* Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là ơn can đảm: các môn đệ của Chúa Kitô sau ngày lễ Ngũ tuần đã trở nên can đảm phi thường. Chính Thánh Thần thúc đẩy họ mở bung cửa phòng Tiệc ly, trước đó đóng kín bưng vì sợ người Do thái. Cũng chính Thánh Thần thúc đẩy họ chổi dậy và lên đường đem Tin Mừng sự sống đến cho mọi loài. Gương anh hùng của các Thánh Tử đạo Việt Nam , gương can đảm của các nhà truyền giáo, đã là những tấm gương sáng chói cho chúng ta về ơn sủng và tác động của Thánh Thần.

* Chúa Thánh Thần là Đấng hòa giải của con người: Con người vốn mỏng dòn yếu đuối, nhờ Chúa Thánh Thần, họ biết được đường ngay nẻo chính, biết tự chọn cho mình lối đi, biết sống đúng ơn gọi mà Thiên Chúa mời đến. Nhờ ơn sủng của Thánh Thần, họ can đảm lãnh nhận sứ mạng hòa giải con người với Thiên Chúa theo như lời mời gọi của Đức Kitô: "Anh em hãy đi dạy dỗ muôn. Anh em tha tội ai, thì tội người ấy được tha." Bản chất của Thánh Thần chính là hòa giải và hiệp thông, nên khi được Chúa Con sai đến với Hội thánh, Thánh Thần sẽ hoạt động mạnh mẽ trong Hội thánh, trong mọi tâm hồn tín hữu. Chính Thánh Thần đã ban cho các tông đồ và các người kế vị, sức mạnh, khôn ngoan, can đảm, để các ông tiếp tục công việc của Đức Kitô, là lên đường đem Tin mừng hòa giải và hiệp thông cho mọi người trên khắp thế giới...

c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Qua 20 thế kỷ, Hội Thánh vẫn còn tồn tại, dù bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cuộc bắt bớ muốn tiêu diệt Hội thánh khỏi mặt đất này. Đó chính là bằng chứng Hội thánh Chúa Kitô luôn có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần; ta có tin không? Khi ta tin vào Chúa Thánh Thần, ta có muốn năng chạy tới, cầu nguyện với Người cho ta và cho Hội thánh không?

-------------------------------
 
 

HiệnXuống-348: Lễ Hiện Xuống - (Bài Giảng dành cho Thiếu Nhi)


(Bài giảng của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long)

Các em Thiếu Nhi thân mến!

 

Thường khi mừng Sinh Nhật hay Bổn Mạng của mình, các em thường được tặng những món quà gì? HiệnXuống-348


- Thường khi mừng Sinh Nhật hay Bổn Mạng của mình, các em thường được tặng những món quà gì?

- Có khi nào các em nhận được món quà là một con người không?

Chúa Giêsu tặng ban cho con người nhiều quà tặng, nhưng trong đó, có một quà tặng lớn lao không phải ân huệ hay sự vật mà là chính Chúa Thánh thần. Nếu Chúa Giêsu là quà tặng của Chúa Cha cho con người, thì Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu Phục sinh cho nhân loại.

- Thực sự thì Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giêsu Phục Sinh trao ban khi nào? Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa Nhật Phục sinh.

- Hình ảnh mà thánh Gioan sử dụng đó là hình ảnh gì?

Thở hơi trên các môn đệ. Hơi thở gợi nhắc cho ta câu chuyện gì trong Cựu Ước? Câu chuyện tạo dựng con người: sau khi nắn hình hài Ađam, Thiên Chúa đã thổi hơi vào lỗ mũi và Ađam thành con người sống động. Như vậy, hơi thở tượng trưng cho sự gì? Sự sống. Muốn sống thì phải thở. Còn thở thì còn sống. Hết thở thì chết. Vì thế, việc Chúa Giêsu thở hơi trên các môn đệ muốn nói lên rằng Ngài muốn trao ban Thánh Thần để làm nên một cuộc tạo dựng mới, với sự sống thần linh, sự sống của Chúa Thánh Thần.

Hiệu quả của sự sống thần linh đó là gì? Đó là ơn tha tội và ơn đựơc tái sinh làm con cái Thiên Chúa.

- Thế còn một hình ảnh nữa mà thánh sử Luca nói đến trong sách Công Vụ Tông đồ là hình ảnh nào? Gió và lửa.

- Lửa gợi nhắc câu chuyện gì trong Cựu Ước? Câu chuyện Chúa thần hiện ở trên núi Xinai, ở đó Thiên Chúa thiết lập giao ước với dân Israel làm cho họ thành dân riêng của Ngài. Nay cũng qua hình ảnh gió và lửa, Thiên Chúa cũng muốn thành lập một dân mới là Hội Thánh Người.

- Lửa mà sách Công Vụ Tông đồ mô tả có hình dáng như cái gì vậy? Hình dáng như những cái lưỡi.

- Đậu xuống ở đâu? Đậu xuống trên đầu các Tông đồ. Đậu xuống trên đầu mà tóc có bị cháy sém không?

- Tại sao lửa lại có hình dáng như những cái lưỡi? Lưỡi tượng trưng cho điều gì? Muốn nói được thì phải có cái gì? Cái lưỡi. Không có lưỡi người ta sẽ không nói được, hay lưỡi bị ngắn, lập tức người ta sẽ bị ngọng. Vậy hình lưỡi lửa tượng trưng cho ơn ngôn ngữ. Quả vậy ngay sau khoi nhận ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, cả tiếng Lào, tiếng Campuchia nữa không chừng. Điều này khiến cho nhiều người ngỡ ngàng không hiểu các Tông đồ học ngoại ngữ từ lúc nào.

Hiệu quả đó là các môn đệ đã trở thành chứng nhân ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhằm thiết lập một dân mới, dân bao trùm hết mọi nước. Đó là Hội Thánh Chúa.

Vậy sứ điệp của ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta điều gì? Mời gọi ta hai điều:

1. Ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và các ân huệ của Ngài trong tâm hồn mình.

- Các em có thường nhớ đến Chúa Thánh Thần không? Có người cả đời không hề nhớ đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thật đáng trách!

- Các em có năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Ngài thánh hoá và đổi mới không? Chúa Thánh Thần là ngôi vị Thiên Chúa rất ít được nhớ đến, có khi rất dễ bị lãng quên.

2. Sống theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần, hầu trở nên chứng tá cho Tin Mừng.

Sống chứng tá cho Tin Mừng là sống bác ái yêu thương; sống bao dung tha thứ; sống quảng đại hi sinh….

Có câu chuyện kể rằng: hai người Ailen là hàng xóm với nhau, nhưng cãi nhau suốt. Một người bị bệnh nặng. Bà vợ đón linh mục và nói: “Thưa cha, anh Pat và Mike cãi nhau luôn. Giờ anh gần chết. Cha có cách nào giúp họ làm hòa với nhau không?”

Sau nhiều lần thuyết phục, Pat đồng ý cho gọi Mike đến làm hòa. Và sau ít phút chờ đợi bên giường, Mike nói:

- “Thôi mình huề nghe Pat. Chuyện gì đã qua cho qua đi nhé”.

Pat miễn cưỡng đồng ý. Mike ra về. Nhưng khi Mike ra đến cửa, Pat nhỏm dậy, giơ nắm đấm nói:

- “Tao chỉ huề, nếu như tao chết thôi à nghe!”

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống đạo của mình. Vậy chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến biến đổi trái tim chúng ta để luôn biết yêu thương, và hãy cùng cộng tác với Chúa Thánh Thần để đổi mới cuộc sống của mình, nhờ đó cuộc đời chúng ta trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Amen.
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-349: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20, 19-23

 

 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhở cho chúng ta về biến cố ngày Chúa Thánh Thần đến thay HiệnXuống-349 Dalat


Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhở cho chúng ta về biến cố ngày Chúa Thánh Thần đến thay đổi lòng trí các Tông đồ, bởi vì trước đó các Ngài vẫn luôn đóng kín cửa nhà vì sợ người Do Thái. Thần trí bình an chưa đậu lại trên các Ngài, do đó, các Ngài còn sợ sệt, lo âu, hoang mang, bối rối… Tuy nhiên, ngày Lễ Ngũ Tuần đã biến đổi hoàn toàn các Tông đồ: “ từ tình trạng nhút nhát, sợ sệt, các Ông đã trở nên can đảm cách phi thường “.

Lễ Ngũ Tuần là một trong những lễ lớn của người Do Thai. Nên, nhiều người Do Thái đang cư ngụ ở nước ngoài cũng về Giêrusalem để dự lễ này. Mười một môn đệ, cùng mấy phụ nữ đạo đức, thân tín của Nhóm Mười Hai, trong đó có Đức Mẹ đang cầu nguyện sốt sắng trên một phòng của căn lầu trong thành. Mẹ Maria, các phụ nữ đạo đức, nhiệt thành và Mười Một môn đệ đã khẩn khoản cầu xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến như lời Đấng Phục Sinh vừa về trời loan báo và hứa. Và chính trong bầu khí cầu nguyện của một Cộng đoàn yêu thương, hiệp thông thì Chúa Thánh Thần đã đến với họ. Thánh Thần mà Chúa Cha hứa ban chẳng có một hình dáng, khuôn mặt rõ ràng để con người có thể chiêm ngắm, tuy nhiên con người hay các môn đệ đã nhận ra Thánh Thần nhờ dấu chỉ khả giác: một tiếng gió, một làn hơi thở, ở đây từ trời ập đến như tiếng gió thổi dữ dội,  những lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người. Thình lình, Thánh Thần Chúa tràn ngập mọi người đang có mặt tại đó. Một luồng gió mạnh như bão táp mở tung mọi cánh cửa đang đóng kín. Có một cái gì đó hoàn toàn tự do, hoàn toàn bay bổng, nổ tung sự im lặng, phá tan nỗi sợ bao trùm các môn đệ của Chúa. Các Ngài không còn khiếp sợ, không còn đóng kín cửa nhà nữa, phải ra khỏi căn phòng, phải loan truyền những kỳ công tuyệt vời mà Đức Kitô Phục Sinh đã làm cho nhân loại, đã làm cho thế giới, đã làm cho con người.

Quang cảnh buổi lễ thật sinh động, thật hân hoan. Mọi người có mặt  ngày Lễ Ngũ Tuần thuộc nhiều nước, nhiều miền. Tất cả đều phấn khởi, hồ hỡi vì họ nghe được tiếng nước mình, tiếng địa phương, tiếng vùng miền của mình.Sách Công vụ 2, 1-11 viết:” Chúng ta đây, có người là dân Pacthia, Mêđia, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Capađôkia, Pontô và Axia, có người là dân Phygia, Pamphilia, Ai cập và những vùng Lybia giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người dân Kêta hay người A rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa “  (Cv 2,9-11 ). Các môn đệ đã nói được nhiều thứ tiếng, đó là ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Bởi vì, có hiểu được ngôn ngữ của mình, dân chúng mới  nhận ra những kỳ công tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã làm cho nhân loại, cho con người, cho mỗi dân tộc vv…Thánh Thần liên kết mọi người, hiệp nhất mọi người làm cho mọi người gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, nhờ đó Hội Thánh trở thành Hội Thánh của mọi dân tộc. Hình ảnh này trái ngược với tháp Babel, khi con người có tham vọng xây một thang bác lên trời, họ nghĩ ra thiết kế nhưng vì không hiểu nhau, ngôn ngữ dị biệt, nên họ đã không thành công tham vọng xây tháp Babel…

Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã đến. Thánh Thần của sự bình an, can đảm đã mở tung cõi lòng của những ai tin Chúa và như thế, lệnh truyền giáo của Chúa Phục Sinh là sứ mạng của tất cả mọi người Công giáo. Hội Thánh của Chúa phải mở tung cánh cửa, hăng hái, can đảm, vững mạnh loan  báo Tin Mừng cho khắp nhân loại. Thánh Thần của Chúa Phục Sinh là Thánh Thần của sự bình an, hiệp nhất, yêu thương.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở chúng ta về Thần khí của Chúa Phục Sinh. Thần khí sẽ mở tung cánh cửa tâm hồn chúng ta khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Thần khí của Chúa sẽ biến đổi chúng ta như đã biến đổi các môn đệ, các tông đồ khi xưa. Thật thế, Chúa Giêsu đã sinh ra tại Châu Á từ 2017 năm. Lục địa Châu Á quá mênh mông này với nhiều ngôn ngữ, nhiều tôn giáo khác nhau. Làm sao chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng cho lục địa Châu Á  với ngôn ngữ, tôn giáo, truyền thống, tập tục, luân lý vv…khác nhau ? Sứ mạng truyền giáo của mỗi người thật thúc bách và khẩn trương.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban Thần khí cho chúng con để chúng con có sức mạnh, lòng can đảm, nhiệt thành để loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhiều người. Amen.
 
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

 1.Lễ Ngũ Tuần là lễ gì ?

2.Thần khí mà Chúa Phục Sinh ban là Thần khí nào ?

3.Tại sao các môn đệ lại hiên ngang, can đảm làm chứng cho Chúa Phục Sinh ?
 
-------------------------------

 

HiệnXuống-350: Chúa Thánh Thần Nguyên Lý Sáng Tạo Và Hiệp Nhất


 SUY NIỆM LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Ga 7,37-39)

 

Sau khi Chúa về Trời, Đức Maria đã cùng với Các Tông Đồ qui tụ trong nhà Tiệc Ly để cầu xin Chúa HiệnXuống-350


Sau khi Chúa về Trời, Đức Maria đã cùng với Các Tông Đồ qui tụ trong nhà Tiệc Ly để cầu xin Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta cũng thế, trong Tuần Chín Ngày qua đã không ngớt cầu xin Ngài ngự đến.

Giờ đây chúng ta tự hỏi nhau: Hỏi Đức Chúa Thánh Thần là Đấng nào ? Làm sao chúng ta có thể đón nhận Ngài ? Ngài có thự sự cần thiết không và Ngài đến với chúng ta để làm gì?

Câu hỏi thứ nhất Sách Bổn Địa phận Hà Nội cho chúng ta câu trả lời vắn gọn khá rõ ràng: Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, cũng là Đức Chúa Trời thật (tr.51).

Chúa Thánh Thần là Đấng sáng tạo

Câu đầu tiên trong Thánh Thi Kinh Chiều của ngày lễ Ngũ Tuần có viết: “Xin hãy đến, Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng sáng tạo...” làm cho chúng ta nhớ lại công cuộc tạo dựng vũ trụ thủa ban đầu, Thánh Thần Chúa bay lượn trên mặt nước trong cảnh hỗn mang (x. St 1,2).

Phải khẳng định rằng, thế giới chúng ta đang sống là cộng cuộc của Chúa Thánh Thần, Ðấng sáng tạo. Nên Lễ Ngũ Tuần không chỉ là nguồn gốc của Giáo hội, là lễ của Giáo hội. Nhưng Lễ Ngũ Tuần còn là lễ của tạo vật. Thế giới không tự mình hiện hữu; nhưng đến từ Thánh Thần sáng tạo của Thiên Chúa, đến từ Lời có sức sáng tạo của Thiên Chúa. Và vì vậy, thế giới phản chiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự việc tay Ngài làm” (Tv 19,2). Đức nguyên Giáo hoàng Benedicto nói: “Sự khôn ngoan này hé mở cho chúng ta thấy được điều gì đó về Thánh Thần sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn tạo vật như là hồng ân được trao ban cho chúng ta, không phải để bị hủy diệt, nhưng để trở thành ngôi vườn của Thiên Chúa” (Trích bài giáo lý về Chúa Thánh Thần).

Theo mạc khải Cựu Ước, Thánh Thần là một trong những Tác Giả của vũ trụ vật chất. Thánh Thần tích cực lôi kéo vũ trụ ra khỏi tình trạng hỗn mang lúc ban đầu. "Đất trời trông không mông quạnh, và tối tăm trên mặt uông mang, và Thần Khí là là trên mặt nước" (St 1, 2). Trong mầu nhiệm tạo dựng con người. Thánh Thần là Đấng ban sự sống thể lý cho con người: "Chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi, khí Shadday đã cho tôi sự sống" (G 33, 4). Thánh Thần phục sinh kẻ chết về thể lý cũng như tinh thần. Người phục hồi sự sống cho những bộ xương khô, biểu tượng của sự chết: "Ta sẽ ban Thần Khí của Ta xuống trong các ngươi. Và các ngươi sẽ được sống" (Ed 37, l4). Thánh Thần, Đấng bảo tồn toàn thể sự sống trên trái đất. Khi Giavê Thiên Chúa rút hơi thở Người lại, thì không tạo vật nào còn sống: "Nếu Người chỉ nghĩ đến Người, nếu Người rút về làn khí hơi thở của Người, thì mọi xác phàm sẽ chết cùng một lúc, và con người sẽ trở về với cát bụi" (G 34, 14-15).

Chúa Thánh Thần là Ðấng Sáng Tạo, đến trợ giúp chúng ta. Ngài đã buớc vào trong lịch sử, và như thế, Ngài nói với chúng ta trong cách thức mới. Ngài đến gặp chúng ta qua tạo vật. Ngài là Tình Yêu, là sự hiệp nhất. Ngài mang đến cho chúng ta sự sống và sự tự do. Tất cả mọi tạo vật đều khao khát Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là nguyên lý sự hiệp nhất

Nếu như tại Babel, sự ngạo mạn kiêu căng của con người nổi lên chống lại Thiên Chúa tự sức riêng của mình muốn “xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời” (x. St 11,4). Hậu quả của hành động đó là Thiên Chúa làm cho họ phân tán, bất đồng ngôn ngữ với nhau, khiến họ không thể hiểu nhau làm gì nữa. Thì Lễ Hiện Xuống, điều ngược lại đã xảy ra: nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ nói được ngôn ngữ mà tất cả mọi người thuộc các nền văn hóa nghe đều hiểu như tiếng thổ âm của mình (x. Cv 2,6). Mọi chia rẽ bất đồng được vượt thắng, không còn kiêu căng chống lại Thiên Chúa nữa, cũng không còn có sự khép kín đối với nhau, họ mở rộng lòng mình ra cho Thiên Chúa và tha nhân, giao thiệp với nhau bằng một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của tình yêu thương mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng họ nhờ Chúa Thánh Thần (x. Rm 5,5). Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ làm điều thiện, an ủi họ trong cảnh sầu khổ, hoán cải nội tâm và trao ban sức mạnh và khả năng mới, dẫn đưa họ tới chân lý vẹn toàn, yêu thương và hiệp nhất.

Từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra

Thánh lễ vọng chiều nay đưa chúng về với Chúa Giêsu và chiêm ngắm Người vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, nghe Chúa giảng: “Ai khát hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông” (Ga 7, 37-38). Người muốn nói điều ấy về Chúa Thánh Thần.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một cuộc thần hiện trong đó gió và lửa nhắc nhở chúng ta về tính siêu việt của Thiên Chúa. Sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các môn đệ nói mà không sợ hãi. Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu xin Chúa Cha ban xuống cho Giáo hội như là “nước hằng sống chảy ra như giòng sông” (Ga 7,38) vì nước ấy ở trong cung lòng của Thiên Chúa, cùng một lúc, chúng ta khám phá ra rằng, cũng trong Giáo hội, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống thật. Thường chúng ta đề cập đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong phương diện cá nhân, tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay hiển nhiên cho thấy tác động Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn Kitô hữu: “Thánh Thần mà những kẻ tin Người sẽ lãnh lấy” (Ga 7,39). Thánh Thần duy nhất biến cộng đoàn thành một thân thể duy nhất, thân thể Chúa Kitô. Hơn nữa, Ngài là suối bẩy nguồn đa dạng về các ơn: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa và tài năng như:tông đồ, làm tiên tri, nói tiếng mới lạ… làm cho mỗi người chúng ta trở nên phong phú và đa dạng.

Sự duy nhất là dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn tín hữu. Điều quan trọng nhất của Giáo hội chính là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần Đấng ban sự sống. Với con mắt loài người nhìn vào Giáo hội, chúng ta không thể nhận ra sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong lời nguyện mở đầu của Thánh lễ vọng chiều nay, chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần để “các dân tộc chia tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa.” (Lời nguyện nhập lễ)

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu, và đốt lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu Chúa!” Amen.
 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-------------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây