Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 101-150 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

Thứ tư - 16/05/2018 11:10
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 101-150 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 101-150 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 101-150 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

------------------------------
HiệnXuống-101: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.. 2
HiệnXuống-102: THẦN KHÍ CỦA ĐẤNG PHỤC SINH.. 6
HiệnXuống-103: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TẠO THÀNH MỚI 10
HiệnXuống-104: THẦN KHÍ ĐƯỢC BAN CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI 13
HiệnXuống-105: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 14
HiệnXuống-106: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 17
HiệnXuống-107: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 19
HiệnXuống-108: SLC - Đấng An Ủi và Giáo huấn. 25
HiệnXuống-109: CSTM/121 – Hiện diện. 27
HiệnXuống-110: SLCTTY/193- Thánh Thần. 29
HiệnXuống-111: SLCTTY/193- Thánh Thần. 31
HiệnXuống-112: Cảm Động. 33
HiệnXuống-113: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần. 35
HiệnXuống-114: Thần Hứng. 37
HiệnXuống-115: Thánh Thần, Đấng ban bình an. 40
HiệnXuống-116: Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê. 42
HiệnXuống-117: Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu. 44
HiệnXuống-118: TRUYỀN THÔNG VÀ LỬA.. 46
HiệnXuống-119: SLC- Đấng sáng tạo. 51
HiệnXuống-120: Ra đi - Tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt 54
HiệnXuống-121: SNLC/367- Thần Khí 56
HiệnXuống-122: BÌNH AN GIỮA CHỐN PHONG BA.. 57
HiệnXuống-123: NGƯƠI LÀ AI?. 59
HiệnXuống-124: Thánh Thần, nguồn hiệp nhất - Lm. Trần thanh Sơn. 60
HiệnXuống-125: Ngài là Thánh Linh. 63
HiệnXuống-126: Ngày sinh nhật của Giáo Hội 67
HiệnXuống-127:Tác động của Thần Khí - Fr Jude Siciliano. 69
HiệnXuống-128: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN ! 73
HiệnXuống-129: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh. 76
HiệnXuống-130: LỄ CHÚA THÁNH THẦN cho giới trẻ. 79
HiệnXuống-131: CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU.. 81
HiệnXuống-132: LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN... 83
HiệnXuống-133: DẤU LẶNG ! 86
HiệnXuống-134: BÍ TÍCH THÊM SỨC: NHẬN LÃNH THẦN KHÍ 88
HiệnXuống-135: HOA TRÁI CỦA ƠN CHÚA THÁNH THẦN.. 95
HiệnXuống-136: Thánh Thần được trao ban cho con người 99
HiệnXuống-137: Chúa Thánh Thần, quà của Cha - Huyền Đồng. 101
HiệnXuống-138: Nguồn nước sự sống  - Huyền Đồng. 103
HiệnXuống-139:  SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT.. 106
HiệnXuống-140:  Lm. Đaminh Cao tấn Tĩnh. 107
HiệnXuống-141: CHÚA THÁNH THẦN & CÁC ỊẶC SỦNG.. 110
HiệnXuống-142:  Chân lý đòi hỏi rất nhiều. 116
HiệnXuống-143: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. 117
HiệnXuống-144 Chúa Thánh Thần. 119
HiệnXuống-145 Chúa Thánh Thần. 121
HiệnXuống-146 Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần. 123
HiệnXuống-147  Bình An Cho Anh Em - Lm LG Đặng Quang Tiến. 124
HiệnXuống-148 LỄ HIỆN XUỐNG.. 127
HiệnXuống-149 HIỆN RA CHO CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG CÓ TÔMA.. 130
HiệnXuống-150: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. 131

------------------------------

 

HiệnXuống-101: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN


TRONG GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

Xét về mặt thần học cũng như trong phụng vụ thì việc Chúa Giê-su Thăng Thiên và việc Chúa: HiệnXuống-101


Xét về mặt thần học cũng như trong phụng vụ thì việc Chúa Giê-su Thăng Thiên và việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không thể tách rời nhau. Cả hai biến cố quan trọng ấy đều nằm trong cùng một kế hoạch cứu độ và thánh hóa con người và thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kế hoạch Tình Yêu này của Thiên Chúa được giao cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần thực hiện. Cả hai sự kiện đều dẫn người Ki-tô hữu đến cùng một sứ mạng làm chứng. Để làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần và nhận ra hoạt động rất đa dạng của Người trong lòng Giáo Hội và thế giới ngày nay.

II. LẮNG NGHE VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc 1: Cv 2, 1 – 11

Đây là bài tường thuật của Thánh Lu-ca về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ, trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Biến cố này mở ra một giai đoạn mới trong Lịch Sử Cứu Độ của Thiên Chúa: Thánh Thần tiếp nối công trình đã được Chúa Giê-su khởi sự. Từ cộng đoàn nhỏ bé, các môn đệ Chúa Giê-su phát triển mạnh mẽ không chỉ trong dân Do Thái và cả trong các dân ngoại vùng Cận Đông đầu thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên. Sức mạnh của Thánh Thần biến đổi những con người nhát sợ, tầm thường, thành những nhà truyền giáo nhiệt tâm và kiên cường, thành những dũng sĩ không sợ gông cùm, roi vọt, tù đầy, thậm chí cả cái chết. Thánh Thần thúc đẩy và bảo vệ họ, tạo ra sự hiểu biết tôn trọng và chấp nhận nhau giữa những người rất khác nhau từ ngôn ngữ, phong tục tập quán, nền văn hóa. Một cộng đồng nhân loại xuất hiện gây chú ý cho hết mọi người.

2. Bài đọc 2: 1 Cr 12, 3b – 7 . 12 – 13

Thánh Phao-lộ nói với tín hữu Cô-rin-tô về sự thống nhất thành một mối duy nhất giữa những người đã được lôi kéo vào Thân Thể Chúa Giê-su Ki-tô là Hội Thánh. Thánh Thần là nguyên lý duy nhất của tất cả mọi ân sủng. Người làm cho Thân Thể Chúa Ki-tô giầu có phong phú ( về mặt thiêng liêng ) bằng cách ban cho mỗi người một đặc sủng khác nhau.

3. Bài Tin Mừng: Ga 20, 19 – 23

Đây là bài tường thuật cuộc hiện ra lần đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh. Giữa lúc các môn đệ đang rối như tơ vò và lo lắng trong tâm hồn thì sự xuất hiện của Đức Giê-su là một liều thuốc bổ vô cùng quí giá: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” Quả vẫn là Thầy Giê-su mấy ngày trước. Có khác chăng là năm dấu đinh trên cạnh sườn và chân tay Người còn mới toanh, không thể chối cãi nghi ngờ gì được! Có khác chăng là thân xác Chúa hoàn toàn khác trước một cách không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người được. Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra ban cho các môn đệ nào là ơn bình an, nào là Thánh Thần, nào là sứ mạng “được sai đi” và quyền tháo gỡ. Ơn của Chúa Giê-su Phục Sinh tuôn tràn trong tâm hồn các Tông Đồ chẳng khác gì những con suối, những dòng thác.

III. ĐÓN NHẬN VÀ SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA

1. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong dòng lịch sử Giáo Hội:

Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục và hoàn tất công trình của Chúa Giê-su. Khi còn sống với các môn đệ, Chúa Giê-su đã nhiều lần nói cho các ông biết vai trò của Chúa Thánh Thần. Khi hiện ra với các ông ngay trong lần đầu tiên, Chúa Giê-su đã ban Thánh Thần cho các ông. Và Thánh Thần đã thực hiện công việc của mình khi xuống trên các môn đệ như hình lưỡi lửa.

Sách Tông Đồ Công Vụ là những chuyện kể về những kỳ công của Chúa Thánh Thần trong thời các Tông Đồ, bắt đầu từ sự kiện ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến cuối thế kỷ thứ nhất Công Nguyên. Thông qua các trang sử hơn 2.000 năm của Giáo Hội Công Giáo nói chung và Giáo Hội Công Giáo Á Châu nói riêng, người có Lòng Tin có thể nhận ra hoạt động, dấu ấn của Thánh Thần, như Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô 2 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã khẳng định cách long trọng:

“Chúa Thánh Thần đã từng hoạt động tại Châu Á vào thời các tổ phụ và các ngôn sứ, rồi hoạt động còn mạnh mẽ hơn nữa trong thời Đức Giê-su Ki-tô và Hội Thánh sơ khai, nay vẫn đang hoạt động giữa các Ki-tô hữu Á Châu để củng cố việc làm chứng Đức Tin của họ giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo của lục địa. Cũng như cuộc đối thoại tình yêu quan trọng giữa Thiên Chúa và con người đã được chuẩn bị bởi Chúa Thánh Thần và được hoàn tất trên miền đất Á Châu này qua mầu nhiệm Đức Ki-tô, thì cuộc đối thoại hiện nay giữa Chúa Cứu Thế và các dân tộc của châu lục này vẫn sẽ tiếp tục dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy trong Giáo Hội” ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 18 ).

2. Hoạt động nổi bật của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay:

Hoạt động nổi bật của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay là có nhiều Giáo Dân được huấn luyện đầy đủ khiến họ ý thức, có khả năng và nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm của mình trong Giáo Hội và xã hội. Hoạt động nổi bất của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay còn là sự xuất hiện và hoạt động của nhiều phong trào Tông Đồ, đặc sủng đóng góp cho sự canh tân đời sống Đức Tin, như chính Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô 2 đã nhìn nhận:

“Thánh Thần Thiên Chúa đã luôn hoạt động trong lịch sử Giáo Hội Châu Á, hẳn cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội ấy. Người ta tìm thấy nhiều yếu tố tích cực nơi các Giáo Hội địa phương, mà các Nghị phụ thường lưu ý trong Hội Nghị, điều này càng làm chúng ta thêm hy vọng vào một Mùa Xuân Mới trong đời sống Đức Tin của Ki-tô hữu. Một lý do vững chắc cho phép ta hy vọng như thế là càng ngày càng có nhiều Giáo Dân được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi riêng của mình trong cộng đoàn Giáo Hội. Trong số đó, các Giáo Dân giảng viên Giáo Lý là những người rất đáng cho chúng ta nhìn nhận và ca ngợi một cách đặc biệt.

Các phong trào Tông Đồ và đặc sủng cũng là một ơn huệ do Chúa Thánh Thần ban cho, đem lại sức sống mới và nghị lực cho công việc đào tạo các Giáo Dân nam nữ, các gia đình và giới trẻ. Các hiệp hội và các phong trào của Giáo Hội nhằm thăng tiến phẩm giá con người và công lý đã giúp làm cho mọi người cảm nhận được tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng: mọi người đều được nhận làm con cái Thiên Chúa ( x. Rm 8, 15 – 6 ) ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 9 ).

3. Chúa Thánh Thần làm sống lại cộng đoàn tín hữu đầu tiên trong lòng Giáo Hội ngày nay:

Trong các Giáo Hội ở khắp năm châu, đâu đâu cũng xuất hiện các cộng đoàn Ki-tô mới dưới nhiều danh xưng khác nhau như cộng đoàn Ki-tô nhỏ, cộng đoàn Đức Tin Ki-tô, cộng đoàn Giáo Hội cơ bản... Tất cả các Cộng đoàn ấy chỉ là bức tranh họa lại Cộng đoàn tín hữu đầu tiên trong sách Tông Đồ Công Vụ:

“Trong bối cảnh ấy và dựa trên kinh nghiệm mục vụ của mình, các Nghị Phụ nhấn mạnh tới giá trị của các cộng đoàn Giáo Hội cơ bản như một phương thế hữu hiệu để cổ võ mọi người sống hiệp thông và tham gia trong các Giáo Xứ và Giáo Phận, và như một sức mạnh thật sự cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Những tập thể nhỏ bé ấy sẽ giúp các tín hữu sống thành những cộng đoàn Đức Tin, Cầu Nguyện và Yêu Thương như các Ki-tô hữu đầu tiên ( x. Cv 2, 44 – 47; 4, 32 – 35 ).

Các tập thể này còn giúp các thành viên sống Tin Mừng trong tinh thần yêu thương huynh đệ và phục vụ, từ đó trở thành điểm khởi hành vững chắc để xây dựng một xã hội mới, biểu hiện một nền Văn Minh Tình Thương. Cùng với Thượng Hội Đồng, tôi khuyến khích Giáo Hội tại Châu Á, chỗ nào có thể được, hãy coi các Cộng đoàn cơ bản ấy như một nét tích cực trong công việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Nhưng các cộng đoàn ấy chỉ thực sự hữu hiệu, khi biết hiệp thông với Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu, hiệp thông từ trong tâm hồn với các vị chủ chăn và huấn quyền của Giáo Hội, biết dấn thân cho việc truyền giáo mở rộng, không rơi vào tình trạng cô lập và không để cho một ý thức hệ nào lợi dụng khai thác...” ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 25 ).

4. Chúng ta được mời gọi đón nhận Ơn của Chúa Thánh Thần và tích cực cộng tác với Người:

Chúa Thánh Thần là Đấng đang hoạt động mạnh mẽ trong lòng Giáo Hội và xã hội hiện nay cho sự thăng tiến và dấn thân của Giáo Dân, nhất là của các Giáo Lý Viên, cho sự phát triển các phong trào canh tân Giáo Hội ( phong trào cầu nguyện Thánh Linh, cộng đoàn Ki-tô nhỏ, cộng đoàn Giáo Hội cơ bản, canh tân Giáo Xứ ) và đổi mới xã hội ( phong trào bênh vực công lývà hòa bình, bênh vực phẩm giá và quyền con người, v.v... ).

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, trước và sau khi về Trời, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa cũng đã ban Thánh Thần cho chúng con trong ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chúng con cảm tạ ngợi khen chúc tụng Chúa về Đại Hông An ấy.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã biến đổi các môn đệ thời đầu lịch sử Hội Thánh thành những chứng nhân nhiệt thành và kiên cường của Chúa Giê-su Ki-tô. Trải qua hơn hai ngàn năm Chúa vẫn tiếp tục sứ mạng đổi mới các tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất. Xin Chúa hãy hoạt động mạnh mẽ trong chúng con, thúc đẩy và dẫn đưa chúng con vào con đường làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô và Tin Mừng của Người, bằng lời nói và nhất là bằng việc làm cụ thể, để Nước Chúa trị đến trong lòng mọi người, trong lòng xã hội và Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.

Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

----------------------------

 

HiệnXuống-102: THẦN KHÍ CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Ga 20,19-23
 
 

Vào chiều phục sinh, CGS đã hai lần chúc cho các tông đồ đang hội họp (có lẽ tại nhà Tiệc ly): HiệnXuống-102


1. Vào chiều phục sinh, CGS đã hai lần chúc cho các tông đồ đang hội họp (có lẽ tại nhà Tiệc ly): “Bình an cho các con”, và giữa hai lần chúc này, Ngài tỏ cho họ thấy dấu đinh nơi chân tay và vết đâm cạnh sườn Ngài. Lời cầu chúc trước và sau khi nhắc lại cuộc tử nạn xem ra rất phù hợp với một ý hướng đặc biệt của CGS. Thật vậy, việc lặp lại lời chúc này cho thấy đây không phải là một công thức chào hỏi thông thường, như là thứ bình an hòa lẫn với các dấu vết cuộc tử nạn, và như thế vượt quá bình an thông thường. Nỗi đau khổ biệt ly không thể biến thành một niềmvui chóng qua làm ta quên mất cuộc tử nạn. Nỗi khổ đau ấy phải trở nên một niềm vui hằng cửu, được chín mùi trong đau khổ; đó là niềm vui của CGS cũng như của các môn đệ, thứ niềm vui không ai có thể cướp mất được (16,20-22). Niềm vui này là niềm vui của mùa gặt, kết quả của sức cần lao và khổ cực của cuộc tử nạn (4,38; 17,13).

2. Nếu phải có thần khí trợ giúp, các môn đệ mới hiểu được “chân lý” huống hồ để làm cho người khác hiểu chân lý, các ông phải cần đến thần khí dường nào nữa. Cũng như TC đã thổi hơi sự sống cho con người đầu tiên (St 2,7; Kng 15,11). Cũng vậy, CGS hôm nay thổi Thánh thần, hơi thở Thần linh cho các môn đệ (ruah trong tiếng Hy bá, và pneuma trong tiếng Hy lạp đều có nghĩa: hơi thở, gió). Giờ đây, họ được tái tạo để thi hành sứ mệnh. Việc trao ban thần khí ở đây không chủ yếu nói lên việc tái sinh các môn đệ trong nước trời và trong sự sống siêu nhiên (3,3-8), nhưng nhằm đến sứ mệnh được trao cho họ: sứ mệnh thôi thúc kẻ khác đến cùng chính sự sống ấy.

3. Tại sao Thần khí đã được trao ban cho các môn đệ ngay từ ngày Chúa phục sinh, trong lúc đó Giáo hội sơ khai cho rằng Thần khí được tuôn tràn trong dịp lễ Ngũ tuần (Cv 2,1-4). Lc chỉ nói đến một lời hứa sẽ được thực hiện vào lễ ngũ tuần (Lc 24,49), nhưng ông đưa về tác phẩm thứ hai của ông là sách Cv, còn Gioan thì không. Như vậy thần khí phải chăng là một sản phẩm có điều kiện ? hoặc thần khí được trao ban cách “nhỏ giọt” ?

Đã có nhiều câu giải đáp. Sau đây là hai cách giải đáp khá hấp dẫn:

a. Theo một vài tác giả, thật là sai lầm khi muốn dung hòa Gioan và Cv, bằng cách giả thiết Gioan nói đến việc trao ban Thần khí lần thứ nhất, còn Lc nói đến việc trao ban Thần khí lần thứ nhì. Không có một dấu chỉ nào cho thấy hai tác giả của hai tác phẩm này biết tới hoặc để ý tới vấn đề mà tác giả kia bàn đến. Và như tế người ta có thể nói mỗi tác giả đều mô tả cùng một biến cố: chỉ có một thần khí được Đấng phục sinh và lên trời trao ban cho các môn đệ. Nhưng hai tác giả phúc âm đã diễn tả cách khác nhau tùy khuynh hướng, thần học riêng của mỗi người. Chúng ta không thấy hiện tượng các tác giả trình bày khác nhau cùng một biến cố thuộc sứ vụ CGS đó sao ? Đặc biệt Gioan và Cv chỉ định hai thời gian khác nhau cho việc trao ban cùng chính một thần khí không phải là một chướng ngại bất khả vượt.

Như nhiều kẻ đã lưu ý, ngày giờ mà CGS hiện ra lần đầu tiên cho các môn đệ, theo Gioan ghi chép, chỉ có tính cách giả tạo, vì hình như Galilê mới là nơi được hẹn để hiện ra lần đầu tiên hơn là Giêrusalem (x. Mc 16,7 và Mt 28,7), và nếu vậy thì đương nhiên loại bỏ việc xem ngày chúa nhật Phục sinh như là ngày Chúa hiện ra lần đầu tiên. Còn sách Cv lại mang nhiều yếu tố biểu tượng trong việc chọn ngày lễ Ngũ tuần, vì Lc dùng (như là hậu cảnh) chủ đề giao ước Sinai, chủ đề mà ông sẽ nối kết với lễ ngũ tuần khi diễn tả việc thần khí đến. Dù sao, có thể Lc đã giữ lại một kỷ niệm xác thực về việc Thần khí lần đầu tiên đã hiện xuống trên cộng đoàn tiên khởi vào một ngày lễ ngũ tuần nào đó. Điểm đáng chú ý là hai tác giả đều đặt việc trao ban thần khí sau khi CGS đã về với Chúa Cha, dù hai ông đã quan niệm việc về cùng Cha cách khác nhau. Vì thế, với một ít lý do xác đáng, ta có thể nói Ga 20,22 trình bày “lễ hiện xuống” theo nhãn quan Gioan (Pêntêcôte johannique).

b. Cách giải đáp thứ hai theo một đường khác, có tính cách thần học hơn là chú giải. Một số tác giả quan niệm việc trao ban thần khí được thực hiện cách tiệm tiến. Thần khí không phải là một chân lý tĩnh, để trong túi như một đồ vật quí giá. Đối với tín hữu, Thần khí là sự sống tuyệt hảo. Ngài được trao ban không ngừng không những vào dịp lễ ngũ tuần, mà sau đó nữa. Việc tuôn tràn thần khí dịp phục sinh, Hiện xuống và các dịp sau đó đều là những dấu chỉ của cùng một thực tại đã biến đổi thế giới (3,3-8), từ khi CGS được tôn vinh (7,37-39). Việc phân biệt hai lần trao ban thần khí và lễ phục sinh và lễ ngũ tuần chỉ là phụ tùy, nhất là đối với Gioan, vì theo ông, hai biến cố này phát xuất từ cùng một “giờ”. mọi cuộc tuôn đổ thần khí chỉ là một. Ngày phục sinh, các môn đệ nhận thần khí để thi hành sứ mệnh; Thần khí trở lại trên họ khi dân mới của TC được thiết lập (Cv 2,1-4) và sau đó Thần khí tiếp tục phù trợ họ.

Thật khó mà biết phải chọn lối giải thích nào. Dù sao đây là vấn đề phụ thuộc, vì những thế hệ Kitô hữu đầu tiên không mấy lưu tâm đến vấn đề, bởi lẽ họ thâu nhận vào trong kinh điển các sách linh ứng cả hai cách trình bày việc trao ban Thần khí.

4. Quyền tha tội và cầm tội trao ban ở đây cho các tông đồ và những người kế vị trong Giáo hội Đức Kitô, được diễn tả rõ ràng qua chính những lời của Chúa; mà truyền thống Kitô giáo luôn công nhận, chính những lời của Chúa; mà truyền thống Kitô giáo luôn luôn công nhận như là lời thiết lập bí tích cáo giải. Đó là điều đã được công đồng Trientinô định tín (Ds 1670,1703) chống lại phái Luthêrô; những người này chỉ cho đó là quyền rao giảng sự tha tội cho các tín hữu hối cải ăn năn.

KẾT LUẬN

Cũng như đã được Cha sai, CGS sai các môn đệ vào trong thế gian để tiếp tục công việc của Ngài. Những lời nói của Ngài đây cũng chính là những lời Ngài đã dùng trong lời nguyện hiến tế ở chương 17 (c.8). Lần này nói cho các tông đồ, các lời ấy củng cố họ trong ơn gọi họ. Từ đây các ngài ra mắt với thế gian nhân danh Đức Kitô Phục sinh và trong quyền năng của thần khí.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Khi thông ban thần khí Ngài cho các tông đồ, CGS đã thổi hơi trên họ và phán: “Hãy lãnh nhận thánh thần”. Cử chỉ của CGS tiếp nối một trong những đề tài được ưa chuộng nhất trong Thánh kinh: Thánh thần, hơi thở của TC. Và có lẽ đây là hình ảnh minh bạch nhất để nói về Thần khí: Ngài giống như luồng gió thổi.

Người ta không thấy gió, không biết nó đi từ đâu và ngừng lại chỗ nào. Dĩ nhiên, nhà khí tượng học có thể đưa ra cho chúng ta nhiều lý thuyết về việc phát sinh và tàn lụi của các trận bão. Nhưng người đang bị gió bão cuốn đi thì chỉ có một ấn tượng mình bị bao bọc bởi một cái gì huyền bí và mãnh liệt. Thật vậy, gió rít gào và gầm thét. Gió bẻ gãy, uốn cong và bứt tung. Chính gió chở mây, mang bụi. Chính gió tàn phá và làm cho đất được hoa màu. Đó là chủ tể của sự sống. Khi thì tưới mát, lúc thì đốt thiêu. Chúng ta không thấy được gió, chỉ nhận ra nó qua bao hiệu quả muôn vàn.

Hơi thở của thần TC cũng vậy, Ngài hung hăng len lỏi khắp nơi. Ngài bẻ gãy, bứt tung, tàn phá những gì trong chúng ta đang chống lại tình yêu (dĩ nhiên với điều kiện chúng ta chiều theo hoạt động của Ngài, vì Ngài bất lực trước tự do của con người từ khước) và Ngài cũng làm tươi mát, biến đổi nên phì nhiêu những tâm hồn phó thác cho hoạt động của Ngài. Hơi thở của TC không ngừng thổi trong tâm hồn chúng ta: ngọn gió của TC sẽ đưa chúng ta đến nhà Cha hay không là tùy chúng ta.

2. “Các môn đô mừng rỡ": nỗi vui mừng này là do việc thấy lại Chúa sau khi quá chán nản thất vọng. Họ đã hy vọng vào CGS, nhưng thập giá đã làm cho họ nản lòng, và này đây Ngài lại hiện ra sống động, niềm hy vọng lại được đảm bảo và củng cố. Nỗi vui mừng ngập tràn. Điều này nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng Thánh thần CGS ban là thần khí của niềm vui.

Tin mừng mở ra với một mầu nhiệm vui: Thánh Thần, ngay từ đầu cuộc hiện hữu nhân loại cùa CGS, đã tạo nên hai niềm vui lớn: Elizabet chị họ Đức Maria, nhảy mừng vì được Mẹ Đấng cứu thế viếng thăm; và Maria, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần hát lên niềm vui của mình trong kinh Magnificat. Ít lâu sau đó, các thiên thần loan báo cho các mục đồng một cuộc đản sinh gây bao phấn khởi vui mừng cho cả toàn dân. Thánh Gioan cũng nói “Abraham cũng hân hoan khi nghĩ đến ngày xuất hiện hoa quả của thánh thần, ông đã được thấy và đã reo mừng (Ga 8,56). Chúng ta có vui được niềm vui của kinh Magnificat vì thánh Thần làm phát sinh trong ta niềm tin vào Đức Kitô không ? Ngược lại hãy thử tưởng tượng: nếu không có đức tin vào Đức Kitô, đức tin do Chúa Thánh Thần phát sinh trong ta, thì chúng ta sẽ buồn bã biết chừng nào.

3. CGS nói cùng các môn đệ: “Hãy lãnh nhận Thánh Thần”. Có nên giới hạn ý nghĩa lời Đức Kitô đây trong câu chuyện ghi lại các lần hiện ra không ? Không ! Chúa luôn nghĩ đến sự hiện diện thường xuyên của Ngài trong Giáo hội nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thời gian của Giáo hội là thời gian Thánh Thần hiện diện trong thế giới. Chúng ta có vui mừng khi nghĩ rằng Thánh Thần làm cho CGS hiện diện trong đời sống chúng ta không ?

4. TC ban cho chúng ta không những chỉ các hồng ân thụ tạo và đầy giới hạn của Ngài, nhưng còn ban chính mình Ngài, với tự do của tình yêu Ngài, với vinh phúc của cuộc sống Ba Ngôi. Ân huệ cao vời này, chúng ta gọi là Thánh Thần. Ngài thuộc về chúng ta. Ngài hiện diện trong mỗi tâm hồn kêu cầu Ngài với lòng khiêm nhường và tin cậy Ngài thuộc về chúng ta đến nỗi người ta không thể nói con người là gì mà không thêm yếu tố này là TC cũng đã là một thành phần trong sự hiện hữu của con người. TC đã trở thành TC của chúng ta. Đó là tất cả sứ điệp của lễ Thánh Thần hiện xuống.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-103: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TẠO THÀNH MỚI


ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH THỔI HƠI VÀO CÁC MÔN ĐỆ VÀ BẢO ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

      (Xem chú giải ở Chúa Nhật II Phục sinh)

               (Ga 20, 19-23)
Bài ĐỌC THÊM
Một hơi thở nhẹ như làn gió thoảng
(G. Bessière, trong “Dieu si proche, Année C", DDB, trg 73-74)
 

Làm thế nào mà một hơi thở từ cửa miệng lại có thể trở thành cơn bão trong lịch sử? Người ta: HiệnXuống-103


Làm thế nào mà một hơi thở từ cửa miệng lại có thể trở thành cơn bão trong lịch sử? Người ta sẽ không bao giờ nói cho hết được về làn gió thoảng đổi mới vũ trụ này. Từ buổi bình minh của vũ trụ, nó đã lên tiếng ngợi ca làm bừng lên dòng nhựa sống đầu tiên. Ngôn sứ Êdêkiel đã trông thấy nó làm sống lại cả một cánh đồng đầy xương khô: đó là hình ảnh dân tộc bị lưu đày biệt xứ và bị hạ nhục vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên. Và giờ đây, Đức Giêsu đang mấp máy môi, dường như để ban cho các bạn hữu của Người đang hoảng sợ một linh hồn khác: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần".

Chính Thần Khí này đã bay lượn trên làn nước nguyên sơ đã vực các ngôn sứ đứng lên, đã đánh thức cả một dân tộc đang mê ngủ. Trong ngôn ngữ Híp ri, từ Thần Khí thuộc giống cái. Dường như hơi thở của Thiên Chúa có chức năng từ mẫu là sinh sản một nhân loại tương lai, tương lai mà Người muốn cho họ được hưởng.

Hiệu quả của nó thật là khôn lường và ấm áp. Còn đâu nữa cánh cửa cài then vì sợ hãi. Nhưng bình an đang tỏa lan trên những khuôn mặt. Bình an vì không còn chinh chiến. Bình an của tâm hồn. Họ ra đi người này đến với người kia như những người được Thiên Chúa sai đi, giống như chàng thợ mộc thành Nadarét xưa đã chứng tỏ tình thương của Chúa Cha bằng những việc làm đầy tình thương xót. Họ sẽ mạnh hơn cả tội lỗi vốn làm méo mó, ti tiện và xuyên tạc hình ảnh con người. Vì Thiên Chúa đã ban cho họ năng lực biến: đổi của Người là ơn tha thứ, một sức mạnh lạ lùng nhất của vũ trụ, có thể biến đổi những con người lúc này và mãi mãi muôn đời.

Họ sẽ không quên những thương tích của Đấng Công chính bị tử hình vì đường họ đi đôi khi sẽ là gian khổ. Họ sẽ không quên lời Người nói vì như lại Người, men của họ sẽ làm dậy các lâm hồn. Họ sẽ không quên các việc Người làm, vì nhờ đó họ sẽ lay chuyển và luôn thúc đẩy mọi người, mọi nhóm, mọi xã hội lại cất bước lên đường. Không hoàn cảnh thực tế nào sẽ làm cho những hạt giống này chết đi và làm tiêu ma sự bảo đảm của Thiên Chúa. " Các môn đệ lòng đầy hân hoan".

Liệu chúng ta có biết lắng nghe và cảm nhận luồng hơi thở nhẹ như gió thoảng kia là sự sống của Thiên Chúa chăng?

2. Người canh tân bộ mặt địa cầu.

(F. Deleclos. trong “prends et mange la Parole" (Centurion- Duculot. trg 212-213).

Thần Khí luôn luôn đi đôi với những gì là đổi mới, là tái tạo là cởi mở và giải thoát, là sai đi và qui tụ. Người là tác nhân không mệt mỏi luôn canh tân và hiện tại hóa mới sự. Từ một đám đông gồm nhiều thành phần khác nhau. Người làm nẩy sinh và khơi dậy sự hiệp nhất và cả tình hiệp thông.

Là nguồn sự sống không bao giờ cạn kiệt Thần Khí không rời khỏi thế giới sau hành động ban đầu còn ghi trong sách Sáng Thế. Và cũng vậy, sự can thiệp "ồn ào” của Người nơi các môn đệ hoảng sợ đến tê liệt, không phải là lễ Hiện Xuống duy nhất và cuối cùng, chỉ gợi cho lòng ta luyến tiếc mỗi khi nhớ lại mà thôi. Thiên Chúa không ngừng gởi hơi thở của Người đến và ta vẫn còn có thể nghe tiết Người, tuy không biết hơi thở từ đâu đến và sẽ đi đâu. Thế nhưng, người ta có thể cảm nhận rõ sự hiện diện và hoạt động của Người đem lại hiệu quả thực sự. Thần Khí mở toang mọi cánh. Người làm cho người ta phải bung ra khỏi những bức tường khép kín và giã từ những tổ ấm được coi là an toàn, vững chắc và đạo đức phô trương.

Thần Khí đánh thức, chỉ trích và uốn nắn. Người dứt ta ra, khỏi niềm luyến liếc về quá khứ, khỏi nỗi nhớ nhung tìm lạ "thiên đường đã đánh mật" để hòa nhập với hiện tại luôn biến chuyển như bãi phù sa, cho lòng ta tràn đầy hy vọng để chuẩn bị cho ngày mai. Thần Khí làm trẻ lại những con người trì trệ, khiến người bại liệt .đứng dậy và chạy nhảy. Người ban cho những ai bị. suy sụp tinh thần vì thứ tôn giáo sợ sệt, ,vì thứ lề luật cứng ngắc và mù quáng và vì những mớ giáo lý khô khan, tìm lại được can đảm, mạnh bạo và niềm vui. Thần Khí dẫn ta vào cốt lõi của Thiên Chúa, và của con người: tức là chân, thiện, mỹ, nghĩa là môi quan hệ hoàn hảo, sự truyền thông thành công, sự hiệp thông. Thần Khí không phải là Thiên Chúa tự hiến mình đó sao? Và hoa quả đầu tiên mà Người đem đến cho kẻ tiếp nhận Người, không phải là đức ái đó sao?

Cũng phải kể là dấu chỉ của Thần Khí, khi lính đồng nhất nhường chỗ cho sư hiệp nhất; khi tính đa dạng được canh tân nhờ những ân huệ và đặc sủng, như những chức năng và hoạt động, đẩy lui được những cám dỗ muốn thống trị và độc quyền tính cạnh tranh và ghen tuông, tính tự tôn và những phán quyết không thể thay đổi. Thần Khí là sự dịu hiền và là sức mạnh, là nước và ánh sáng, là quyền năng và êm ái.

Người là tiếng thì thầm và là gió bão, là lửa cháy. Người canh tân bộ mặt trái đất.

(Có thể đọc: Ga 14.15-26: Lời Hứa ban Thần Khí Sự Thật. Xem phần chú giải ở Chúa nhật VI phục sinh).

II. BÀI ĐỌC THÊM.

Chúa Thánh Thần hiện tại hóa sự hiện diện của Đấng Phục sinh trong đời sống Kitô hữu.

 Đức Giêsu hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến cho các môn đệ, khi Người “vượt qua” trần thế để về cùng Cha, như vậy chắc hẳn ân huệ của Thánh Linh liên hệ rõ rệt với mầu nhiệm vượt qua. Tiếp nối sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu, giờ đây là một quan hệ khác với Người, quan hệ trong Thánh Thần, Đấng được mô tả như là:

- "Paraclet", Đấng bảo trợ, bênh vực nơi tòa án trong vụ kiện chống các nhân chứng, giống như Đức Giêsu.

- "Thầy chân lý”, giống như Đức Giêsu, chứng nhân của chân lý (18,37). Người được Chúa Cha ban "để ở với anh em luôn mãi " và ở với mọi người được sai đi. Thánh Linh như chính Đức Giêsu, hiện diện bên các môn đệ suốt thời kỳ của Hội Thánh.

Hoạt động của Người nơi các tín hữu được mô tả là:

- Người là tác nhân tạo nên sự trung thành với Lời của Đức Giêsu và Tình yêu của Người.

Người là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện: "Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy”.

- Người dần dần dẫn dắt họ tới sự hiểu biết đầy đủ sứ điệp của Đức Giêsu: "Người sẽ giúp anh em nhớ lại mọi điều với tư cách Đấng Bảo Trợ, là Hiện diện; là Ký ức Thần Khí hiện tạo hóa sự có mặt của Đấng Phục sinh trong cuộc sống người Kitô hữu.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-104: THẦN KHÍ ĐƯỢC BAN CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI

 

Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của Ngài: "Thầy không để các con mồ côi đâu. Khi Thầy: HiệnXuống-104


Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của Ngài: "Thầy không để các con mồ côi đâu. Khi Thầy về với Cha Thầy, Thầy sẽ gởi Thần khí đến cho các con. Ngài sẽ dạy các con mọi điều. Ngài sẽ .đẫn các con đến sự thật toàn vẹn " (Ga 14, 1 8 ; 16,17).

Chúa Giêsu đã giữ lời hứa. Ngày Lễ Hiện Xuống, Thánh Thần đã được thông ban cho các môn dê, biến cố quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của họ. Hôm nay, chúng ta tưởng niệm điều này không những để nhắc nhở chúng ta những gì đã xảy ra vào thời đó, nhưng đề ý thức những gì còn đang xảy ra cho chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn luôn được ban đầy dẫy cho những kẻ tin. . .

Mỗi năm trong Giáo hội có nhiều bạn trẻ chịu phép Thêm Sức: đây là Lễ Hiện Xuống được tiếp tục Trước đây khi chúng ta nhận phép Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Ngài luôn luôn sống động nơi chúng ta.vậy Lễ Hiện Xuống mà chúng ta cử hành hằng năm không phải là một kỷ niệm trống rỗng: đây là một ngày lễ đổi mới chúng ta trong quyền năng và hoạt động của Thánh Thần ... nếu chúng ta đón nhận Ngài. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm nơi các môn đệ xưa kia, bây giờ Ngài cũng thực hiện nơi chúng ta nữa.

"Ngà i đậu trên mỗi người trong họ

Sách Tông đồ.Công vụ sánh ví Chúa Thánh Thần với "một thứ lửa". Lứa này phân chia ra và đến đậu trên mỗi môn đệ. ĐÓ là dấu hiệu cho thấy rằng Thánh Thần không được ban cho cả nhóm cách tổng quát và vô danh nhưng cho riêng mỗi thành viên của nhóm. Chúa Thánh Thần xâm chiếm mỗi tín hữu cách riêng biệt và độc đáo, thích nghi với mỗi cá tính.

Thánh Phoalô cũng nói như vậy: "Những ơn ... thật đa dạng, bởi vì các chức năng và các hoạt động trong Giáo hội cũng đa dạng. Chúa Thánh Thần thích nghi với mỗi người, những ơn của Ngài cũng đa dạng, Ngài hoạt động theo nhiều hướng để Giáo hội không phải thiếu gì.Chúng ta phải tự hỏi mình đã nhận được ơn riêng nào, đã được gọi phục vụ Giáo hội và cộng đoàn của chúng ta cách nào. .

"Họ sợ" .

Trước khi nhận Chúa Thánh Thần, các Tông đồ là những kẻ nhút nhát Họ ở trong nhà, khoá cửa lại, họ không dám nhìn ra bên ngoài. Thánh Gioan ghi nhận: "Họ sợ người Do thái" Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi họ. Khi thông truyền cho họ sức mạnh. Của Ngài, Ngài làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Khi thổi sự năng động của Ngài vào lòng họ, Ngài làm cho họ trô thành những Kitô hữu táo bạo.

Sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng khi Thánh Thần được ban cho họ thì các môn đệ ra khỏi nhà, nơi họ đã khép kín "và họ bắt đầu "nói những ngôn ngữ khác nhau tại quảng trường". Chúa Thánh Thần không chỉ được ban cho các tông đồ, mà cho cả những người khác nữa. Thánh Phaolô cũng khẳng định như thế: "Mỗi người đều nhận được ơn biểu lộ Thần khí để gây ích cho hết thảy mọi người". Trong Tin mừng, ta cũng thấy khẳng định như vậy: "Chúa Giêsu nói với những kẻ thuộc về Ngài: "Như Cha đã sai Thầy,Thầy cũng sai các con ". Rồi Ngài thông ban cho họ Thánh Thần để họ có thể chu toàn sứ vụ của họ".

Vào những thời buổi khó khăn.

Chúng tạ sống vào những thời buổi khó khăn. Chúng ta không dám tuyên xưng đức tin nơi quảng trường. Ơ giữa chúng ta, những Kitô hữu táo bạo không có nhiều lắm. Bất cứ nơi nào Đức Giáo Hoàng Gioan Phoalô II đến, Ngài vẫn nhắc lại: "Đừng sợ ? ".

Mừng lễ Hiện Xuống hôm nay làm gì, nếu chúng ta' không mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không tin rằng Ngài được ban cho chúng ta như Ngài đã được ban cho các môn đệ đầu tiên ?

Nguyện xin Lễ Hiện Xuống năm nay linh hứng cho chúng ta để mạnh dạn loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu, Tin mừng này công bố và mang tình thương, công lý và hòa bình đến cho mọi người. Nguyện cho việc rao giảng của chúng ta không chỉ ở bên trong các nhà thờ, nhưng giữa lòng thế giới, nơi quảng trường, nơi mà bao nhiêu người đang tìm kiến tình thương, công lý và hòa bình.

JeAN-YVES GARNEAU
 
----------------------------

 

HiệnXuống-105: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Trong sách giáo lý ngài viết, thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem đã giải thích lý do và: HiệnXuống-105


Trong sách giáo lý ngài viết, thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem đã giải thích lý do và diễn tả biến cố Đức Chúa Thánh Thần đến trong cuộc đời tín hữu như sau: "Chúa Thánh Thần đến khiêm tốn và dịu êm. Sự hiện diện của Ngài thơm ngát và ngọt ngào. Ách của Ngài thật vô cùng nhẹ nhàng. Các tia sáng rạng ngời của ánh quang là thông hiểu chiếu soi dọn đường cho Ngài đến. Ngài đến như người anh em và như Đấng bảo vệ. Thật thế, Ngài đến để cứu rỗi, để chữa lành, để dạy dỗ, để khuyến khích và để ủi an. Trước hết, Ngài chiếu soi tâm trí kẻ đón nhận Ngài rồi sau đó, qua họ, Ngài mở lòng cho những người khác giống như Ngài trước đó ở trong bóng tối, bất chợt được ánh sáng mặt trời xuất hiện vào và soi chiếu trong đôi mắt thân xác, những gì trước đây không nhận ra thì giờ đây họ trông thấy rõ ràng. Ngài xứng đáng được nhận ơn Chúa Thánh Thần cũng thế, họ được chiếu soi trong linh hồn, được cất nhắc lên cao khỏi con người nên trông thấy những điều mà trước họ không hay biết ".

Những gì thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem viết trên đây, giúp chúng ta hiểu bản chất Giáo Hội, ơn gọi của Kitô hữu. Giáo Hội là cộng đoàn khai sinh từ Thần Khí của Thiên Chúa và Kitô hữu là những người con của Thần Khí ấy. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ sinh nhật của Giáo Hội.

Trong ngôn ngữ của Phúc âm và sách Tông đồ Cong vụ, thánh Luca dùng một số từ diễn tả tư tưởng thần học quan trọng, trong đó có động từ thành toàn. Đây là động từ truyền thống sử dụng để phân chia lịch sử cứu độ thành các giai đoạn khác nhau. Nó được dùng để nói về biến cố Chúa Giêsu cứu thế giáng sinh khi Đức Maria, Mẹ Ngài đã đến thời sinh nở. Biến cố ấy khai mào chặng đầu lịch sử cứu độ. Động từ thành toàn cũng được dùng để diễn tả hành trình dẫn đưa Chúa Giêsu từ Galilêa về Giêrusalem, nơi Ngài thành toàn chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã giao phó qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục sinh. Và giờ đây động từ thành toàn lại được dùng trong sách Tông đồ Cong vụ, để diễn tả chặng cuối cùng trong lịch sử cứu độ.

Sau khi Chúa Giêsu Phục sinh về trời và gởi Chúa Thánh Thần xuống, Giáo Hội được khai sinh. Đoàn tông đồ và Kitô hữu trong cộng đoàn tiên khởi, hiên ngang loan truyền Tin Mừng làm chứng cho Chúa Giêsu và sống theo Thánh Thần Chúa. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như thế ghi đúng thời điểm thành toàn lời Chúa Giêsu đã hứa trao ban Thần Khí Chúa cho các môn đệ và sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong. Giáo Hội và giữa lòng thế giới. Trong nhãn quan thần học của thánh sử Luca, chương trình cứu độ bất đầu với dân lsrael được Chúa Giêsu thành toàn và tiếp nối trong Giáo Hội. Đó là công trình của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần.

Theo truyền thống Do Thái giáo, lễ Ngũ Tuần có nghĩa là ngày thứ 50 được cử hành sau lễ Vượt Qua. 50 ngày hay 7 tuần sau lễ Vượt Qua, tiếng Do Thái gọi là lễ Các tuần. Ban đầu Cắc tuần là ngày lễ mùa gặt, dân chúng tiến dâng lên Thiên Chúa các bông lúa đầu mùa để cảm tạ Ngài đã cho mưa thuận gió hoà. Vào thế kỷ thứ II trước Tây lịch, ngày lễ này trở thành lễ Giao ước, có lẽ vì ít Các tuần trở thành tuyên thệ ký kết giao ước. Kể từ đó, lễ Ngũ Tuần là lễ nhắc nhở cho tín hữu Do Thái hồi tưởng lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài qua trung gian ông Môisê, trên núi Sinai xưa kia, như kể trong sách Xuất Hành chương XIX. Đây là lý do tại sao trong tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, chương 2 sách Tông đồ Công vụ, thánh sử Luca dùng lại từ ngữ và các kiểu nói diễn tả biến cố Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho dân Ngài như gió thổi mạnh, lửa sấm chớp. Tất cả đều là các hình ảnh cổ điển mà ngôn ngữ Kinh Thánh dùng để diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịchsử loài người. Sức mạnh của các nhân tố này diễn tả sự siêu việt của thế giới thần thiêng trổi vượt trên sự giòn mỏng yếu đuối, bé mọn của con người.

Chú giải chương 10 sách Xuất Hành kể trên, sách Do Thái viết: Tiếng nói của Thiên Chúa trên núi Sinai được chia thành 70 ngôn ngữ khác nhau để cho mọi dân tộc trên thế giới đều hiểu biết. Người xưa tin rằng trên toàn thế giới tức trong vòng Trung đông cổ bấy giờ, có 70 dân tộc khác nhau sinh sống. Đây là con số biểu tượng ám chỉ mọi dân tộc trên thân thế giới. Thánh sử Luca dùng lại nhân tố này trong bài tường thuật của mình, để vừa diễn tả ơn nói các thứ tiếng khác nhau nơi các tông đồ nhận được trong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, vừa diễn tả một thực tại mới mà Chúa Thánh Thần trao ban cho Giáo Hội và toàn nhân loại. Cho dầu bao nhiêu dân tộc nói các thứ tiếng khác nhau và có những phong tục tập quán khác nhau, nhân loại giờ đây có thể nói và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của lòng Tin, Cậy, Mến, ngôn ngữ của những người đón nhận ơn cứu độ. Nếu trong lịch sử của mình, nhân loại đã bị chia rẽ phân tán và không hiểu nhau vì kiêu căng ngạo mạn, như trong câu chuyện biểu tượng của tháp Babel sách Khởi Nguyên chương 11. Thì giờ đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống của Kitô giáo khai mào một giai đoạn mới trong lịch sử loài người, mọi dân tộc tìm lại được sự hiệp nhất và khả năng thông truyền với Thiên Chúa và với nhau, cùng biết lắng nghe hiểu và rao truyền lời cứu độ của Thiên Chúa.

Nói cách khác qua tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh sử Luca muốn chứng minh cho chúng ta thấy Giáo Hội phát sinh to Thần Khí dũng mạnh của Thiên Chúa. Kitô hữu là những người con của luồng gió thần thiêng và ơn gọi của Giáo Hội. ơn gọi sống đời Kitô không phải là khép kín mà là hãng hái cởi mở vào đời, ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ để là men trong bột xã hội và làm ánh sáng thế gian. Là những người con của luồng gió thần thiêng được Chúa Thánh Thần thánh hoá biến đổi, thanh luyện và nung nấu, con tim mỗi Kitô hữu phải là một ngọn lửa. Ngọn lửa tin mừng yêu thương và tình huynh đệ đại đồng mà Chúa Giêsu đã đem đến trần gian, phải được Kitô hữu tiếp tục nhóm lên khắp nơi trong lòng mọi người, vượt tất cả mọi thứ ranh giới địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và tôn giáo, vượt tất cả mọi thứ biên giới do con người tạo ra để chia rẽ ngăn cách, không cho con người hiểu biết nhau, lắng nghe nhau và nói cùng một thứ ngôn ngữ với nhau. Ngọn lửa lòng Tin, Cậy, Mến ấy phải được rực sáng trong tầm lòng và trong cung cách hành xử của mỗi một Kitô hữu, để thiêu rụi mọi tội lỗi bất công, ngăn cách, bạo lục, thù hận và chống đối nhau giữa các thành phần gia đình nhân loại.

Ơn nói các thứ tiếng ở đây không diễn tả khả năng học biết các ngôn ngữ khác nhau, trong số từ 3000 đến 6000 ngôn ngữ của các dân tộc trên toàn thế giới, cho bằng khả năng biết lắng nghe thông cảm và đón nhận nhìn ra nhu cầu các khát vọng và đợi chờ của các người khác, để đáp ứng, để thăng tiến và mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Thứ ngôn ngữ duy nhất Kitô hữu cần học cho thành thạo và sử dựng trỗi ngày, là ngôn ngữ của tình yêu thương vô biên giới với ba luật văn phạm chính là Tin, Cậy, Mến.

Trong thư gởi tín hữu Rôma, chương 8, thánh Phao lô chỉ cho chúng ta bí quyết giữ gìn ngọn lửa ấy cháy to và toàn sáng trong cuộc đời mình. Đó là cương quyết từ bỏ lại sống theo xác thịt, để sống theo Thần Khí. Trong ngôn ngữ thần học của thánh Phaolô, sống theo xác thịt có nghĩa là sống trong tội lỗi và lầm lạc, sống trong thế giới cũ theo tâm thức của con người cũ, với tất cả mọi xích xiềng cầm giữ chúng ta trong ngục tù tăm tối của sự dữ. Sống theo Thần Khí Chúa có nghĩa là sống trong bầu khí của ơn thánh cứu độ, của ơn tha thứ và hoà giải mà Chúa Giêsu Kitô Phục sinh đã trao ban cho chúng ta, qua cuộc khổ nạn cái chết và sự Phục sinh của Người.

Chúa Thánh Thần và bảy ơn thánh Ngài ban chính là hoa trái cuộc sống mới thiêng linh ấy. Và trong chương 14, thánh Gioan ghi lại một bí quyết tuyệt diệu khác mà chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ, đó là luôn yêu mến Chúa Giêsu bằng cách thực sự thi hành Tin Mừng yêu thương đại đồng của Ngài và sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày, để được thông hiệp với Thiên Chúa Cha và Chúa thánh Thần, để được lãnh nhận tràn đầy sự sống thiêng linh Thiên Chúa ban. Chỉ như thế chúng ta mới duy trì được ngọn lửa Tin, Cậy, Mến Chúa ban cho chúng ta, để không phải rơi vào đêm đen của tội lỗi và sự dữ. Chỉ như thế, cuộc sống lòng tin Kitô của chúng ta mới là ánh sáng rạng ngời soi đường cho thế giới tiến về với Chúa.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-106: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Chúa nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày Chúa Thánh Thần: HiệnXuống-106


Chúa nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày lời hứa của Chúa Giêsu ghi chép trong Phúc âm được thực hiện: "Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho chúng con một Đấng an ủi khác đến ở với các con mãi mãi ".

Trong sách Tông đồ Công vụ, thánh Luca đã mô tả quang cảnh ngay lễ Hiện xuống như sau: "Tất ca Các tông đồ đầu tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến hòa vào đầy nhà, nơi họ đang tu hợp lại, với những lưỡi như thể lằn lửa xuấti hiện và rải rác đậu trên từng người". Với sự mô tả đó, chúng ta thấy hai hình ảnh được dùng để chỉ Chúa Thánh Thần: Gió mạnh và Lửa. Một thí dụ để giúp chúng ta hiểu hai hình ảnh đó là hãy nhìn vào một vườn cây tươi tốt, tất cả các cây đều được bao bọc bởi những lá xanh tươi và mỗi lá đều tìm cách chen mình ra hứng lấy ánh sáng mặt trời. Vì thế mỗi lá cây đều quay về mỗi hướng khác nhau, nhưng khi một luồng gió mạnh thổi đến, tất cả các lá đều xếp đều theo chiều gió. Cũng thế, Chúa Thánh Thần, luồng gió mạnh quy hướng chúng ta về một chiều, dẫn đưa chúng ta về hạnh phúc Nước I rời .

Chúa Thánh Thần là Lửa của tình yêu Thiên Chúa nung đốt chúng ta và như trong lửa, tất cả đều trở nên nóng sáng và biến tan trong lửa để không còn gì khác biệt nhau nữa, mà chỉ còn đỏ rực lên trong sức nóng và ánh sáng. Cũng thế, trong tình yêu của Chúa, tất cả chúng ta không cònkhác biệt nhau nữa mà trở thành con của Chúa, sống trong tình yêu duy nhất của Người.

Ngoài yếu tố tiêu biểu giúp thực hiện sự hiệp nhất diễn tả trong sách Tông đồ Công vụ đó, trong ca tiếp liên qua những câu: "Xin Chúa rửa sạch điều dơ bẩn tưới gội chỗ khô khan, uốn nắn điều cứng cỏi ". Giáo Hội còn sánh ví tác động của Chúa Thánh Thần như nước. Nước rửa sạch những gì dơ bẩn thì ơn Chúa Thánh Thần cũng rửa sạch tội lỗi chúng ta. Nước làm cho đất khô khan trở nên mềm mại và hạt giống nẩy mầm thì ơn Chúa Thánh Thần cũng hoạt động trong tâm hồn con người như thế. Như nước thấm vào đất và là cho đất trở nên mềm dẻo thì ơn Chúa Thánh Thần cũng giúp cho tâm hồn con người dễ dàng uốn nấn theo thánh ý Chúa như vậy. Và ơn Chúa Thánh Thần còn làm cho các nhân đức phát triển như mưa thấm nhuần đất khô cằn và làm cho hoa cỗ nay mềm và lớn lên. Vậy Chúa Thánh Thần là nguồn của sự sống.

Ngay nơi hàng đầu của sách Sáng Thế, quyển thứ nhất của trọn bộ Kinh Thánh chúng ta đọc được: "Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời và đấtt. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm và Thần Khí Thiên Chúa bay sà trên mặt đất". Thần Khí Thiên Chúa bay sà trên vật chất hỗn độn ngay từ buổi đầu để ban cho vật chất vô tri sự sống, như gà ấp trứng để biến thành và nở ra gà con. Vì thế tất cả mọi tạo vật chúng có một nguyên lý sự sống, nhất là con người, là hơi thở của Thiên Chúa, là Thần khí của Thiên Chúa.

Trong Cựu ước sách Sáng Thế chương 2,7 chúng ta còn đọc được như sau: “Thiên Chúa thổi hơi vào Adong và ông này trở thành ngườisống". Trong Tân ước, chính xác hơn trong Phúc âm hôm nay thánh Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu sống lại thổi hơi trên các tông đồ và phán bảo các ông: “các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Vậy tất cả chúng ta đều có cùng một nguồn gốc sự sống nhờ Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong công cuộc tạo dựng. Cũng thế, tất cả chúng ta đều có cong một nguồn gốc sự sống đời đời nhờ Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong Cong cuộc cứu chuộc. Chính vì thế, tất cả loài người là một trong tình yêu của Chúa như thánh Phao lô đã dạy trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể, vì trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần là luồng gió mạnh, là lửa sốt mến bừng cháy, là sức sống hiện tại và trường cửu hãy liên kết tất cả nhân loại lại làm một, để tình yêu của Chúa ngự trị ở thế gian, để con người càng ngày càng biết yêu thương nhau nhiều hơn, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.

Để có việc làm cụ thể trong tuần này, tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa  Thánh Thần ngự đến và sửa lại mọi sự trong ngoài của tôi, của gia đình tôi. Và tôi cũng ráng cố gắng nhìn thấy nơi tất cả những người chung quanh tôi sức sống của Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, là nguyên lý của sự hiệp nhất để tôi được biết yêu thương mọi người như Chúa dạy tôi.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-107: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Dẫn vào Thánh lễ và sám hối

 

Ngày hôm nay chúng ta cử hành biến cố Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ. Thật là: HiệnXuống-107


Ngày hôm nay chúng ta cử hành biến cố Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ. Thật là sai lầm khi chúng ta nhìn vào biến cố này như một sự việc xảy ra đã lâu và chẳng bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa. Qua lời cầu nguyện của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần tiếp tục đến với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn chúng ta để đón nhận Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai Thần Khí Chúa đến hướng dẫn chúng con vào trong chân lý viên mãn của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con biết yêu thương anh chị em như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

Chúa sai Thần Khí Chúa đến củng cố chúng con, và làm cho chúng con trở nên những sứ giả Tin Mừng cho thế giới.

Dẫn vào các bài đọc

Bài đọc 1: Cv 2,1-11

Thánh sử Luca mô tả cuộc hiện xuống của Thánh Thần Chúa trên các tông đồ, và hiệu quả của biến cố này.

Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3-7.12-13

Thánh Thần Chúa ban nhiều ân sủng khác nhau cho các hạng người, vì ích lợi Giáo Hội, thân thể của Đức Kitô.

Tin Mừng: Ga 20,19-23

Chúa Giêsu Phục Sinh ban ân sủng Thánh Thần trên các môn đệ và khai mạc sứ vụ của Giáo Hội.

Bài giảng 1 VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Không thể sống đời sống người Kitô hữu nếu không có sự trợ giúp của Thánh Thần. Nhưng để đánh giá vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu, chúng ta phải bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Thánh Thần có vai trò rất lớn trong đời hoạt động của Chúa Giêsu. Thánh Thần ngự xuống trên Người trong phép rửa tại sông Giođan, mặc khải cho con người biết Người chính là Con yêu dấu của Chúa Cha.

Trong phép rửa, Người còn nhận được sức mạnh từ trời cao cho sứ vụ mà Người sắp bắt đầu. Thánh Thần không chỉ được ban cho Người vào khoảnh khắc đó ; Thánh Thần vẫn lưu lại nơi Người trong suốt sứ vụ công khai của Người. Chúa Giêsu tiếp tục được hướng dẫn và nâng đỡ nhờ Thánh Thần.

Người bắt đầu sứ vụ của Người bằng việc thực hiện những lời tuyệt đẹp của tiên tri Isaia nói về chính Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”

Một sứ vụ thật đẹp. Và Người đã trung thành với sứ vụ đó. Chúa Giêsu được đầy tràn Thánh Thần, và sức mạnh xuất phát từ Người thông qua lời ân sủng và những hành động đầy lòng thương xót của Người.

Chính Chúa Thánh Thần - Đấng đã nâng Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết. Chính Chúa Thánh Thần - Đấng mở trí các môn đệ và giúp họ hiểu được ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu ngự trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu tuôn đổ Thánh Thần trên những kẻ đang tiếp nối sứ vụ của Người. Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ, cá nhân cũng như cộng đoàn. Được đầy tràn Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu sứ vụ. Và chúng ta thấy sự tự tin và can đảm tuyệt vời mà các tông đồ đã thực hiện.

Và cũng chính Thánh Thần được ban xuống cho ta trong ngày ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Thánh Thần không chỉ ban xuống trong chốc lát nhưng đồng hành với chúng ta trên hành trình bước theo Chúa Giêsu. Thánh Thần ban cho ta sức mạnh để dự phần vào công việc của Chúa Giêsu. Thánh Thần là sức mạnh của chúng ta trong những lúc ta yếu mệt, hướng dẫn ta khi ta gặp nghi nan, an ủi ta trong những lúc buồn phiền, Người là Đấng biện hộ bênh vực cho ta. Nếu không có Thánh Thần chúng ta chẳng thể bước đi, cho dẫu dù chỉ một bước.

Ân sủng của Thánh Thần là: khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu (phán đoán đúng) hướng dẫn tâm trí ta và giúp đỡ lương tâm trong việc hiểu đúng, tách khỏi những sai lầm. Ơn sức mạnh (can đảm) cho ta khả năng làm điều đúng ngay cả khi đó là điều khó hay đi ngược với thời đại. Kính sợ Thiên Chúa là tâm tình kính sợ và tôn kính đích thực Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nói về hoa quả của Thánh Thần (Gl 5,22). Thánh Thần mang đến bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền lành và tự chủ. Đây là những điều tốt đẹp, làm cho cuộc sống vui tươi.

Thánh Phaolô khuyến cáo chúng ta hãy chống lại những đam mê lạc thú, là những điều ngược lại với Thánh Thần. Những đam mê lạc thú đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén. Đây là những điều xấu xa, làm cho cuộc sống khốn khổ, đáng thương. Hơn nữa, chúng ta phải từ bỏ chính mình, để bước đi trong Thánh Thần và hoa trái trong cuộc sống của ta sẽ trổ sinh.

Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận không phải là tinh thần sợ hãi, nhưng là nguồn sức mạnh. Gió và lửa (sức nóng) là những biểu tượng của sức mạnh. Gió có sức mạnh để lay chuyển, để biến đổi tận căn. Lửa có sức mạnh để tinh luyện và biến đổi. Sức mạnh mà chúng tượng trưng chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Việc ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ với nghị lực, sự can đảm, và tình yêu để các ông tiếp tục với sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao ban.

Bài giảng 2 ÂN SỦNG CỦA THÁNH THẦN

Chúng ta muốn được bám víu và thuộc về người mà chúng ta yêu mến. Chúng ta không chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc người ấy rời xa chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng Người sẽ ra đi, các tông đồ chìm ngập trong ưu phiền. Nhưng Người đã nói với họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7).

Quả là điều rất khó khăn đối với các tông đồ để có thể hiểu được rằng việc ra đi của Thầy Giêsu lại là điều có lợi đối với họ. Thí dụ minh hoạ dưới đây có thể soi rọi một vài tia sáng về vấn nạn này.

Giả như bạn đang chiêm ngắm cảnh mặt trời lặn. Đang khi mặt trời lặn, xem ra nó mang theo toàn thể thế giới đi cùng với nó. Trong khi đó, mặt trăng đang ở trên đỉnh cao của bầu trời. Nhưng mặt trăng lại quá mờ nhạt và không dễ nhận ra được khiến bạn chẳng để tâm nhìn nó. Mặt trăng xuất hiện mà chẳng có gì góp vào cho trái đất.

Lúc đó bạn chú ý đến khung cảnh tuyệt đẹp và lạ kỳ. Mặt trời lặn dần xuống thấp dưới chân trời, ánh sáng của mặt trăng bắt đầu tỏ rạng. Chính lúc mặt trời hoàn toàn biến mất, cũng là lúc mặt trăng đã hoàn tất một cuộc biến đổi. Giờ đây, từ xa xa cảnh vật rực sáng trên bầu trời. Và khi nhìn chung quanh, bạn chú ý với một sự kinh ngạc và vui sướng: mặt đất cũ đã không chỉ được phục hồi hoàn toàn, nhưng còn được làm mới lại, rực rỡ hơn và lý thú hơn. Chỉ khi mặt trời lặn bạn mới có thể thấy được những gì mà mặt trăng đang góp phần.

Đôi khi, yêu thương có nghĩa là phải xa cách với người mình yêu. Điều này muốn nói rằng con người được tự do để phát triển với cá tính của chính họ. Con người được dựng nên để cảm thấy mình có một sự đóng góp vào trong việc hình thành chính mình, và được tự do để đón nhận từ những người khác.

Tuy nhiên, thường thì chúng ta khao khát được chú ý. Chúng ta muốn được mãi như thế. Bởi thế, trong sự ích kỷ và vô tâm, chúng ta thống trị người khác. Chúng ta kềm chế sự phát triển của họ. Chúng ta làm cho họ chỉ còn vai trò thứ yếu, và kết quả là họ kém phát triển.

Điều này đem lại cho chúng ta sự thấu hiểu về điều mà Chúa Giêsu muốn nói rằng Người ra đi thì có ích cho các môn đệ, nếu không thì Thánh Thần sẽ không đến. Nếu Người luôn luôn ở với họ trong sự hiện diện thể lý của Người, họ sẽ không bao giờ đạt được sự trưởng thành.

“Tôi không có gì để trao tặng cho người khác  ; nhưng tôi có bổn phận mở ra cho họ thấy cuộc sống của chính họ, để nhìn nhận họ như chính họ là” (Michel Quoist).

Chưa ai đã từng tỏ ra sự tin tưởng, hoặc đánh giá cao về con người hơn là chính Chúa Giêsu. Người không kềm hãm con người. Người ban cho họ cơ hội để toả sáng. Người chuyển giao toàn bộ công việc của Người cho họ. Người biết họ vẫn tiếp tục cần sự trợ giúp của Người. Đó là lý do tại sao Người gửi Thánh Thần xuống trên họ.

Công việc của Thánh Thần là khai mở những gì đã được trao ban trong họ. Tình yêu của Người đánh thức những năng lực tiềm tàng trong con người mà họ đã không nhận ra được, chính vì họ đã không biết họ có năng lực, vì thế họ đã không thực hiện. Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, tâm hồn họ đã được thiêu đốt và được thúc đẩy.

Chúng ta cũng cần Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần Người giúp ta nhận thức được sức mạnh và ân sủng đã được ban trong ta. Chúng ta cần Người để khai thác sức mạnh đó và buông theo ân sủng để ta trở nên những chứng nhân can đảm cho Chúa Giêsu Kitô.

Bài giảng 3 SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Trước khi Chúa Thánh Thần được ban xuống, các tông đồ hầu như sống ẩn núp trong Nhà Tiệc Ly. Một sứ mạng lớn lao đã được trao cho họ, nhưng rồi họ vẫn không đủ mạnh mẽ và cũng không muốn bắt đầu. Nhưng sau Lễ Ngũ Tuần họ đã là những con người được biến đổi hoàn toàn.

Thánh Thần đã thực hiện điều gì nơi các tông đồ, và sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra như thế nào ? Mặc dù chúng ta đứng trước một mầu nhiệm, không có nghĩa là chúng ta không hiểu chút nào về điều đó.

Chúng ta thấy rõ rằng các tông đồ là những người bị tổn thương. Tổn thương do sự nghi ngờ và thương tiếc, do sợ hãi và thất bại, và hơn cả đó là cảm giác về sự bất xứng.

Jean Vanier là người rất nổi tiếng về việc giúp cho những người bị tổn thương được biến đổi. Ông đã thiết lập những cộng đoàn nhỏ khắp nơi trên thế giới dành cho những người tinh thần bị tổn thương. Ông nhận xét rằng: khi bệnh nhân được giữ an toàn chắc chắn trong các cơ sở từ thiện, tâm hồn và tinh thần của họ lại bị tổn thương khủng khiếp. Đương nhiên, một thân xác bị tổn thương sẽ được chữa lành, nhưng một tâm hồn bị tổn thương thì không thể được. Một tâm hồn bị tổn thương sẽ chai cứng, sống lây lất, và khi ấy đầy những giận dữ và cay đắng.

Nhưng khi bệnh nhân được đưa ra khỏi những cơ sở từ thiện - nơi mà họ bị nhào nắn với cảm nghĩ mình chỉ là kẻ vô ích, để đưa họ vào trong những cộng đoàn nhỏ - nơi mà họ được yêu thương, Vanier đã chứng minh qua nhiều lần rằng đã có những sự biến đổi kỳ lạ.

Điều này giúp chúng ta hiểu được điều đã xảy ra với các tông đồ. Khi nói rằng các tông đồ là những người bị tổn thương, điều này không ám chỉ rằng các ngài bị tổn thương như mức độ của những người tâm bệnh. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng các tông đồ là những con người cần được chữa lành. Và sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, họ là những con người đã được biến đổi. Họ rời khỏi căn phòng đã đóng kín, và can đảm ra đi loan báo Tin Mừng.

Chúng ta đừng nghĩ rằng cuộc biến đổi này là một hiệu quả tức thời. Đây là một tiến trình tiệm tiến, một quá trình tăng trưởng. Và sự tăng trưởng có thể là chậm và khó nhọc. Chúng ta không dễ dàng bỏ đi những tập quán và quan điểm cũ.

Người ta biến đổi khi được tặng ban hy vọng ; khi có người tin vào họ, trao cho họ một trách nhiệm. Trên hết, họ được biến đổi khi họ được yêu thương. Họ thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, và năng lực tiềm tàng được khơi dậy trong họ. Điều kỳ diệu của sự biến đổi nơi con người đúng là điều kỳ diệu thực sự.

Tất cả chúng ta đều có năng lực về sự thiện hảo. Chúng ta có đôi tay để chăm sóc, đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, lưỡi để nói, chân để đi, và nhất là có trái tim để biết yêu thương. Nhưng mỗi người chúng ta cũng có những cản trở, nó kềm giữ ta khỏi sự nhận thức về sự thật và trọn vẹn của chính bản thân. Chúng ta cần một ai đó giúp ta nhận thức rõ điều tiềm ẩn bên trong ta. Ai đó sẽ gợi lên sức sống và giúp ta tăng trưởng.
Chúng ta là những người bước theo Chúa Giêsu, “ai đó” chính là Chúa Thánh Thần. Sức mạnh cao quý của Chúa Thánh Thần, sức mạnh đã biến đổi nơi các tông đồ vẫn có hiệu lực nơi chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong ta, khơi lên sức sống và giúp ta tăng trưởng. Nhà thơ Pablo Neruda đã nói: “Tôi muốn làm cho bạn những gì mà mùa xuân đã làm cho cây anh đào.” Đó là điều mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên cuộc sống chúng ta, trên Giáo Hội và trên thế giới.

Xướng: Cầu nguyện cho các Kitô hữu: để Chúa Thánh Thần tập họp tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu hiệp nhất nên một trong Thân Thể của Chúa Kitô.

Xướng: Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo thế giới: để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng họ trong công việc phục vụ công lý và hoà bình.

Xướng: Cầu nguyện cho những ai đang đau buồn: để Chúa Thánh Thần lau khô nước mắt họ.

Xướng: Cầu nguyện cho tất cả những ai đang hiện diện nơi đây: để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sự khôn ngoan và chân thật của tâm hồn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng lòng trí, tẩy sạch tâm hồn, và củng cố ý chí chúng con, để mọi người nhận biết chúng con  là những môn đệ đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin …
 
----------------------------

 

HiệnXuống-108: SLC - Đấng An Ủi và Giáo huấn

 

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai tước hiệu Giáo hội vốn thường dùng để ca tụng: HiệnXuống-108


Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai tước hiệu Giáo hội vốn thường dùng để ca tụng Chúa Thánh Thần. Trước hết, Ngài là Đáng an ủi, như trong ca tiếp liên của thánh lễ hôm nay:

- Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin hãy đến. Ngài  là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là sự nâng đỡ trong những lúc lệ sầu.

Niềm tin tưởng vào Chúa Thánh Thần sẽ khắc ghi trong tâm trí chúng ta và làm cho cõi lòng chúng ta tràn ngập một niềm vui dạt dào. Thực vậy, theo thánh Phaolô thì hậu quả của Chúa Thánh Thần là gì, nếu không phải là yêu thương, vui mừng và bình an. Đó là tất cả những gì chúng ta cần đến trong cuộc sống.

Thực vậy, con người chúng ta luôn khao khát vì tìm kiếm niềm vui. Thế nhưng, những niềm vui mà thế gian đem lại thì chóng qua và giả trá, như chúng ta thường   bảo:
- Ngày vui thì qua mau, lễ hội thì chóng tàn và khoái lạc thì chợt tắt trong giay lát, để chỉ còn lại một sự mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng. Khát vọng này nảy sinh ra khát vọng khác và con người chúng ta sẽ chẳng bao giờ được no thỏa.

Chúng ta hãy nghe lời cảnh cáo của thánh Phaolô:

- Nước Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là công chính, bình an và mừng vui trong Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời, như lời Chúa Giêsu đã phán hứa:

- Thầy đã cầu xin với Chúa Cha và Ngài sẽ sai đến với chúng con một Đấng an ủi khác. Ngài là thần chân lý và sẽ ở cùng các con luôn mãi.

Sở dĩ Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời vì Ngài biết chúng ta cần phải được nâng đỡ và khích lệ trong cuộc sống trần gian với biết bao nhiêu đau khổ, cay đắng, cô đơn và biệt ly. Trong tất cả những trường hợp ấy, Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta một niền an ủi và một nguồn sức mạnh.

Thế nhưng, niềm vui cao cả nhất là gì ? Tôi xin thưa đó là niềm vui được làm con cái Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Thánh Thần là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với Chúa Con thế nào, thì Ngài cũng sẽ là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với chúng ta như vậy. Ngài sẽ thánh hóa để chúng ta xứng đáng được Chúa Cha yêu thương, cũng như để chúng ta xứng đáng được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô đã viết:

- Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!"

Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động để chúng ta nên giống Thiên Chúa,  và được tham dự vào bản tính tuyệt vời của Ngài, như lời tục ngữ Việt Nam cũng đã   bảo:

- Cha nào con nấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ và trao ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Thế nhưng, chúng ta lãnh nhận được địa vị cao cả ấy nhờ Chúa Thánh Thần, như lời thánh Phaolô đã viết:

- Không ai có thể gọi Đức Kitô là Chúa, nếu không phải bởi Chúa Thánh Thần.

Tiếp đến, Chúa Thánh Thần là Đấng giáo huấn. Thực vậy, nhìn vào đời sống của cá nhân cũng như của Giáo hội, chúng ta sẽ nhận ra hoạt động giáo huấn của Chúa Thánh Thần.

Trước hết là nơi nơi tâm hồn mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi, thì những nhân đức cũng vẫn còn tồn tại: Nào là tuân giữ những giới răn của Chúa, mào là kìm hãm bản thân,  nào là chấp nhận những hy sinh và thử thách trong…Tất cả những điều đó chúng ta thực hiện được là do sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tiếp đến là trong rong Giáo hội. Trải qua bao cơn sóng gió, Giáo hội vẫn đứng vững, vẫn phát triển truyền thống đức tin, luân lý và phụng vụ. Suốt dọc hai mươi thế kỷ, Giáo hội đã cống hiến cho nhân loại biết bao nhiêu vị thánh, biết bao nhiêu mẫu gương sáng chói. Và ngày hôm nay, Giáo hội vẫn còn là điểm qui tụ của mọi dân nước, của mọi ngôn ngữ, của mọi nền văn hóa. Hình ảnh của ngày lễ Hiện xuống với một đám đông thuộc mọi thành phần, thuộc mọi tiếng nói, nhưng đã đứng chung cùng nhau tại công trường Giêrusalem, để nghe và hiểu những lời các tông đồ truyền dạy. Đây chính là cuộc qui tụ đầu tiên của mọi dân tộc kể từ ngày bị phân tán bởi ngọn tháp Baben còn dang dở.

Và ngày hôm nay, Giáo hội vẫn còn nắm giữ vai trò nối kết, quy tụ muôn tâm hồn rải rắc trên khắp cùng bờ cõi trái đất về với mình, để rồi lấy sợi dây tình yêu của Chúa Thánh Thần mà liên kết nên một. Bất kỳ nơi nào Chúa Thánh Thần ngự trị, sẽ không còn bất hòa, khủng bố và chiến tranh.

Bởi đó, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến để  canh tân tâm hồn chúng ta cũng như  được đổi mới mặt địa cầu.

-------------------------

 

HiệnXuống-109: CSTM/121 – Hiện diện

 

Trước khi về trời, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói và đã hứa với các môn đệ: Ngài sẽ ban Chúa: HiệnXuống-109


Trước khi về trời, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói và đã hứa với các môn đệ: Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống. Lời hứa đó đã được hoàn tất trong ngày lễ Ngũ Tuần, tức là lễ ngày thứ 50 tính từ lễ Vượt Qua của người Do Thái, và từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ này được gọi là lễ Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa và biến đổi các ông thành những con người mới. Như vậy, Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là điều kiện để ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội. Và khi được vinh quang bên hữu Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sai Chúa Thánh Thần xuống và ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội như linh hồn của Giáo Hội.

Đối với Giáo Hội nói riêng và đối với toàn thể nhân loại nói chung, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống thật là quan trọng, vì đánh dấu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ, thời kỳ cuối cùng, thời kỳ cánh chung, trước khi Chúa Kitô trở lại để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Nhưng tại sao chúng ta có thể nói hay dám nói Chúa Thánh Thần được ví như linh hồn của Giáo Hội ? Bởi vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, cũng như linh hồn quan trọng đối với thân xác thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng quan trọng đối với Giáo Hội như vậy. Bởi vì Giáo Hội được ví như một thân thể nhiệm mầu, mà Chúa Kitô là đầu và tất cả chúng ta là thân mình. Vậy nếu đã là một nhiệm thể thì cần phải có một linh hồn, linh hồn của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần.

Thứ hai, cũng như linh hồn ở khắp thân thể và ở trong từng phần thân thể, thì Chúa Thánh Thần cũng ở trong toàn thể Giáo Hội và trong từng người. Linh hồn là nguyên lý, là căn bản của sự sống tự nhiên của thân thể, không có linh hồn thì chúng ta không sống được, không có linh hồn thì thân thể chúng ta là cái xác chết. Chúa Thánh Thần cũng là nguyên lý căn bản siêu nhiên nơi đầu là Chúa Kitô và nơi các chi thể là chúng ta, Ngài trực tiếp ban ơn thánh cho từng thành phần để sinh hoa quả là những việc lành.

Thứ ba, cũng như nơi con người, linh hồn hoạt động qua trí khôn, ý chí, tình cảm. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần hoạt động qua những khả năng siêu nhiên là bảy ơn Chúa Thánh Thần, qua ba nhân đức đối thần là tin, cậy, mến. Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa, biến đổi từng tâm hồn. Chẳng hạn: 12 tông đồ trước kia nhút nhát, sợ hãi, Chúa Thánh Thần đã làm cho họ mạnh bạo, can đảm. Rồi suốt hai mươi thế kỷ qua, biết bao gương anh dũng của các thánh đồng trinh, hiển tu, tử đạo… và hôm nay cả tỷ con cái Chúa đang được Chúa Thánh Thần thôi thúc bước mau về trời, Ngài hướng dẫn, trợ giúp chúng ta trên đường về trời.

Thứ tư, cũng như một linh hồn hiện diện nơi mỗi người làm cho người đó thành một người riêng biệt, khác với những người khác, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện diện nơi mỗi tín hữu, để làm thành những tín hữu khác nhau: Chúa Giêsu, Đức Maria, các thánh, kẻ lành… và ơn Chúa Thánh Thần khác nhau, nên có những loại thánh khác nhau, rồi lại có những ơn sủng khác nhau, tùy theo chức bậc: người truyền giáo, người làm cha mẹ, người đi tu v.v…

Ngoài ra, ngày lễ Hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Hình ảnh này thật đầy ý nghĩa: Giáo Hội của Chúa được ví như một đống củi, được lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy lên và sưởi ấm trần gian lạnh lẽo. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội chỉ là một tổ chức trần gian như bao hội khác trên đời này, nhưng suốt hai mươi thế kỷ qua, Chúa Thánh Thần luôn ở giữa Giáo Hội, hướng dẫn mọi hoạt động của Giáo Hội  và Ngài vẫn tiếp tục hoạt động mãi cho đến tận thế.

Mỗi người chúng ta đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần ngày chúng ta chịu phép rửa tội, và nhất là khi lãnh nhận phép thêm sức, Ngài luôn ở cùng chúng ta, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta. Vậy chúng ta chớ dập tắt Chúa Thánh Thần. Nếu dập tắt Chúa Thánh Thần thì chẳng khác gì chiếc tàu bỏ bánh lái, đoàn xe lửa bỏ đầu tàu, con người bỏ trái tim. Chúng ta có thể dập tắt Chúa Thánh Thần thế nào ? Nhiều cách lắm, chẳng hạn: chúng ta không sử dụng tối đa những ân huệ Ngài ban, những khả năng, những tiền bạc Chúa ban để chúng ta làm lợi ích cho linh hồn, cho gia đình, chúng ta sử dụng vào những việc có hại cho mình và cho người khác. Chẳng hạn: Chúa cho chúng ta cơ hội để phục vụ Chúa và Giáo Hội, nhưng chúng ta không lợi dụng những cơ hội đó, bỏ dịp tốt qua đi đó là dập tắt Chúa Thánh Thần.

Đàng khác, Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ. Phù trợ chứ không phải là làm thay chúng ta. Chúng ta phải làm hết sức mình, hết khả năng mình, phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải thực hiện hết sức của mình, Chúa Thánh Thần sẽ phù trợ thiện chí của chúng ta. Ngài không bao cấp làm thay chúng ta. Nếu chúng ta không cố gắng đổi mới chính mình, đổi mới môi trường của mình, nếu chỉ cậy trông suông, khoán trắng cho Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần sẽ không làm thay. Bởi vì trách nhiệm ấy thuộc về chúng ta, những người Chúa đã trao cho những khả năng để có thể làm được, không nhiều thì ít, không việc lớn thì việc nhỏ, ai cũng có khả năng làm việc tốt.

Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta những nguồn sinh lực mới, để chúng ta biết quyết tâm đổi mới chính mình, biết quyết tâm góp phần xây dựng thời đại chúng ta. Sự quyết tâm này chúng ta sẽ gửi gắm nơi Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ ban phép lành cho chúng ta, Ngài sẽ phù trợ cho chúng ta thực hiện. Mặc dầu hôm nay chúng ta không thấy kết quả nhưng hãy kiên trì nhẫn nại như những người gieo giống, mùa màng không thấy ngay, nhưng mùa màng nếu làm đúng, làm với cố gắng, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, chắc chắn sẽ thành công và hiệu quả sẽ phong phú.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-110: SLCTTY/193- Thánh Thần

 

Trong buổi học hỏi Lời Chúa bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một phụ nữ đã diễn tả cảm: HiệnXuống-110


Trong buổi học hỏi Lời Chúa bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một phụ nữ đã diễn tả cảm tưởng như sau: “Tôi phải nói thật với các bạn rằng Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm gần gũi nhất của tôi về Thiên Chúa. Kinh nghiệm của chúng ta về Thần Khí giống như đeo cặp mắt kính. Lần  duy nhất chúng ta thực sự nhìn vào cặp mắt kính là khi chúng ta đi tìm kiếm nó. Những cặp mắt kính không phải là để được trông thấy cho có vẻ trí thức hay đẹp, nhưng là để được nhìn thấy qua chúng, để đọc được chữ, xem thấy hình ảnh trên ti vi... Chúng đóng vai trò tốt nhất khi chúng ta không chú ý tới chúng. Chúng ta quan sát chúng kỹ lưỡng để lấy đi những vết đốm dơ bẩn trên đôi mắt kính. Nhưng khi cặp mắt kiếng được đặt nằm thoải mái trên sống mũi rồi, chúng ta không còn ý thức về chúng nữa. Công việc tốt nhất được thực hiện khi, qua chúng, chúng ta có thể xem thấy phim ảnh đang nhìn hay chữ đang đọc. Chúng ta không nhìn thấy đôi kính khi mang chúng trên mắt, nhưng khi mang chúng vào chúng ta nhìn thấy sự vật.

Đức Chúa Thánh Thần cũng giống như vậy. Đi tìm kiếm Chúa Thánh Thần và phàn nàn rằng chúng ta không tìm thấy Ngài thì giống như than phiền rằng chúng ta không nhìn thấy cặp mắt kiếng đang khi đeo chúng trên mắt.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ. Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh diễn tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Sách Công Vụ 2, 1-11, trong bài đọc thứ nhất diễn tả Ngài qua những biểu tượng: “tiếng gió thổi mạnh, những lưỡi như thể bằng lửa, nói tiếng khác nhau”. Bài Phúc âm diễn tả việc Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con” và “Người thổi hơi” trên các tông đồ.

Qua những lời của Thánh Kinh, chúng ta có những hình ảnh biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần như là gió, lửa, chim bồ câu, sự bình an và các ơn lành khác nhau được ban xuống cho các tông đồ trong đời sống chứng nhân cho Chúa Giêsu sau khi Người đã về trời.

Trong thời gian đang xây dựng chiếc cầu mới bắc ngang sông East River ở New York, các kỹ sư đã tìm thấy một cái vỏ của chiếc tàu bị chìm từ lâu đời nằm ngay chỗ trung tâm của chân cầu sắp được xây. Những chiếc cần cẩu vĩ đại được mang tới để kéo chiếc tầu chìm ra khỏi vị trí đó, nhưng không lay chuyển được chút nào. Sau đó một kỹ sư đã có sáng kiến lạ lùng: tại sao không dùng dòng nước thủy triều để nâng chiếc tầu lên ?

Đợi cho nước thủy triều xuống thật thấp, những sợi dây sắt khổng lồ đã được buộc chặt vào con tàu, còn những đầu dây kia nối vào chiếc sà lan vĩ đại ở trên. Khi nước thủy triều dâng lên, chiếc sà lan đã từ từ kéo được con tàu bị chìm lên theo dòng nước. Sau đó, kéo nó ra đại dương và thả xuống đáy biển, chỗ thật sâu với hy vọng sẽ không còn gây ra một trở ngại nào khác trong tương lai nữa.

Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như dòng nước thủy triều, đến lặng lẽ, đến từ từ, nhưng đủ mạnh để chúng ta có khả năng thực hiện được công việc của Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phải làm. Có một sức mạnh, một năng lực, một ơn đặc biệt... Đó là ơn của Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã mang đến cho các môn đệ sự hiện diện sống động và vĩnh cửu của Người. Các ông nghĩ rằng đã nhìn thấy Người lần cuối cùng khi Người được an táng trong mồ, nhưng sự chết đã không ngăn cách Đức Kitô xa khỏi các môn đệ yêu dấu của Người.

Barbara Ward đã viết những hàng chữ sau đây về Mẹ Têrêsa Calcutta, vị truyền giáo nổi tiếng cho người ngèo tại An Độ: “Mẹ Têrêsa đã bắt đầu công việc ở một điểm mà những nỗ lực bác ái hầu như sắp sửa chấm dứt. Sự quan tâm đầu tiên của Mẹ không phải là người đang sống, nhưng là người đang chết. Theo quan điểm thực tế và duy vật, họ là những người đã vượt ra ngoài tất cả mọi sự giúp đỡ. Mẹ đã mướn chỗ ở cho những con người đang hấp hối trong những cống rãnh dơ bẩn của thành phố để họ có thể được nằm trên những chiếc giường thô sơ, và có thể được săn sóc với tất cả sự êm ái và kính trọng cho đến hơi thở cuối cùng. Mẹ đã xóa tan cái cảm giác về sự mất phẩm giá của cuộc sống đang cuốn trôi theo tiếng động ồn ào của đoàn lũ xe cộ”.

Nhận xét về những việc bác ái Mẹ Têrêsa đã làm, Barbara Ward nói: “Có thể có điều gì vô ích hơn thế nữa không ? Tất cả chỉ là những xác chết. Nhưng trong sự liên hệ sâu xa nhất của nhu cầu con người và sự công bình, Mẹ đã phục hồi lại phẩm giá tối cao của con người, khẳng định sự thiêng thánh của cuộc sống và cái chết”

Qua Mẹ Têrêsa, sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Giêsu đã xuất hiện trong những tình huống bi đát nhất của cuộc sống.

Sự bình an không có nghĩa là không phải chịu khó khăn và thử thách. Theo Thánh Kinh, hầu hết các môn đệ trông thấy Chúa Giêsu hiện ra trong căn phòng đóng kín, sau cùng, đã dám hy sinh chết để làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Họ đã mang Tin Mừng của Người tới tận cùng bờ cõi trái đất, dù phải chịu bao nhiêu bắt bớ, thù nghịch, và bị giết chết trong những cách thức vô cùng đau đớn. Nhưng các môn đệ rất bình an vì đã phó thác hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng thế gian.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-111: SLCTTY/193- Thánh Thần

 

Một du khách khi đi tham quan ngôi làng Ả Rập đã nhìn thấy một em bé trai đang thổi sáo. Cây: HiệnXuống-111


Một du khách khi đi tham quan ngôi làng Ả Rập đã nhìn thấy một em bé trai đang thổi sáo. Cây sáo có vẻ lạ lùng, và người du khách ấy đã xin được cầm lấy để quan sát nó một cách kỹ lưỡng hơn. Ông quá kinh ngạc khi thấy rằng cây sáo được làm bằng cái nòng súng. Em nhỏ đã tìm thấy cái nòng súng ngoài chiến trận, đem về tính toán, khoan lỗ, và biến cái vũ khí giết người trở thành một nhạc cụ sống động.

Với Thần Khí, chúng ta được biến đổi và canh tân, ngay cả đang ở giữa xung đột. Với ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những cơn giận dữ của bão tố không thể nào vùi dập được tiếng nói an bình phát xuất ra từ đáy lòng con người.

Trên cánh đồng Waterloo, nơi Napolêon bị thua trận, có một bức tượng sư tử rất vĩ đại được tạo thành bằng những vũ khí nấu chảy ra. Miệng sư tử mở toang ra một cách rất hung tợn như thể con quái vật khủng khiếp này đang muốn ngoạm lấy con mồi ngon là cánh đồng bằng Waterloo. Một du khách kể lại rằng ông đã nhìn thấy một tổ chim trong miệng con sư tử bằng đồng này. Một con chim mẹ đậu trên tổ mớm mồi cho một bầy chim con đang mở miệng ra chờ lương thực. Dĩ nhiên là tổ chim này nằm ở chính giữa hai hàm răng đe dọa của con sư tử.

Sự bình an của Chúa Kitô cũng giống như tổ chim nằm trong hàm sư tử. Chúng ta sống phó thác trong sự che chở của Thiên Chúa mà không sợ hãi cho dù địch thù vây quanh tứ bề.

Chúa Giêsu ban cho các môn đệ ơn được tham dự vào sứ mạng của Người: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Qua ơn của Chúa Thánh thần, quyền hành đã được trao ban cho các tông đồ. Giáo Hội đã được thành lập. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội.

Vào tháng giêng năm 2002, tờ báo Boston Globe tiết lộ những vụ tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục thuộc Tổng giáo phận Boston. Giáo Hội Hoa Kỳ đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn với những lời tố cáo tương tự từ khắp các địa phận như Los Angeles, St. Louis (Missouri), Philadelphia, Palm Beach (Florida), Portland, Maine, Bridgeport (Connecticut), Joliet (Illinois)... và Washington. Qua những phương tiện truyền thông, những phe nhóm chống đối Giáo Hội đua nhau đưa lên những lý do gây ra tội phạm: chẳng hạn vấn đề độc thân linh mục, phẩm trật Giáo Hội, sự giáo dục của hệ thống chủng viện, đồng tính linh mục, (gay priest)... Ngày 1.4.2002, Tuần báo Time đã đặt câu hỏi này trên trang bìa của tờ báo: “Giáo Hội Công giáo có thể tự cứu thoát được mình không ?”. Bài báo cho rằng qua sự lạm dụng tình dục trẻ em bởi một số giáo sĩ hiện nay có thể là sự kết thúc, hay tận cùng của Giáo Hội Công giáo.

Chúng ta có thể tự vấn mình bằng câu hỏi giống như vậy, và dĩ nhiên, câu trả lời là, và luôn luôn sẽ là: Giáo Hội sẽ sống còn”. Bởi đó là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Người đã hứa sẽ mãi mãi ở với Giáo Hội. Đức Chúa Thánh thần sẽ tiếp tục ở trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta.

Nếu khảo sát kỹ lưỡng bài đọc thứ nhất, và bài Phúc âm, chúng ta thấy câu hỏi trên cũng đã được đặt ra. Các tông đồ đã qui tụ lại với nhau trong phòng kín vì sợ người Do Thái. Nếu đi ra ngoài sẽ bị bắt, bị giết giống như số phận của Chúa Giêsu. Làm thế nào một nhóm nhỏ môn đệ này đã sống còn được ? Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh thần đã hiện xuống trên những người này, và chính họ đã xây dựng Giáo Hội với các ơn lành của Chúa Thánh Thần. Họ đã ra đi loan báo Tin Mừng đến khắp nơi trên thế giới.

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng Người đến để kêu gọi những người tội lỗi. Sách Giáo lý Công giáo số 827 ghi nhận rằng: “Trong khi Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh, vô tội, không tì vết, đã chỉ đến để đền tạ tội lỗi của dân, Ngài đã không biết tội lỗi là gì, còn Giáo Hội thì gồm những tội nhân trong lòng mình, cho nên Giáo Hội vừa thánh thiện vừa được kêu gọi hãy tự thanh tẩy, và phải luôn nỗ lực sám hối và đổi mới”. Tất cả các thành viên của Giáo Hội, cả các thừa tác viên, đều phải nhận mình là tội nhân”.

Từ khi Giáo Hội của Chúa Giêsu được thành lập cho đến nay đã hai ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, nhưng Giáo Hội đó vẫn luôn luôn vững mạnh, vì có Đức Chúa Thánh thần và sự hiện diện sống động của chính Chúa Giêsu ở trong Giáo Hội qua các thánh lễ được cử hành từng giây phút. Chúng ta cảm thấy an lòng về những lời Chúa hứa hôm nay: “Bình an cho các con”, “Hãy nhận lấy Chúa Thánh thần”, “Đừng sợ”, “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-112: Cảm Động

 

Có một câu truyện kể về một người phụ nữ là một thành viên trong ca đoàn thường hay hát: HiệnXuống-112


Có một câu truyện kể về một người phụ nữ là một thành viên trong ca đoàn thường hay hát trong nhà thờ. Mỗi Chúa Nhật, bà thường đi Lễ với ba đứa con của bà và cả người cha nữa. Sau khi đến nhà thờ, ba người con thì ngồi với ông ngoại của chúng, còn bà thì đi lên sàn hát để ngồi chung với ca đoàn. Một điểm đặc biệt về người cha của bà đó là ông rất thích nghe giảng Lễ Chúa Nhật. Thế nhưng, ông có một tật xấu mà nhiều lần đã làm cho người con gái của ông cảm thấy xấu hổ. Đó là mỗi lần khi ông nghe vị linh mục nói về một điều gì đó mà nó kích thích ông thì ông liền la lớn lên trong nhà thờ, "Halleluia!" hoặc là câu, "Praise the Lord!" (Chúc tụng Chúa). Người con gái của ông đã quyết định nói với người cha của bà là việc ông làm trong nhà thờ không mấy tế nhị, bà và cả ba người cháu của ông cảm thấy rất xấu hổ. Bà hứa với người cha của mình là nếu ông giữ thinh lặng trong nhà thờ thì dịp mừng sinh nhật kế tiếp của ông, bà sẽ mua cho ông một đôi giầy mà ông hằng mong ước. Tuần lễ đầu, ông đã nghe lời người con gái khuyên bảo. Tuy nhiên, đến tuần thứ hai, vị linh mục giảng về tình yêu của Chúa đối với loài người. Người đàn ông cảm động, và bởi vì không thể kìm hãm nổi, ông liền la lớn lên, "Có giầy hay không cũng mặc kệ, Halleluia."

Tuần này sang tuần kia, chúng ta đến nhà thờ để nghe Lời Chúa nói với chúng ta, và có lẽ trong tâm trí, chúng ta đồng ý với Lời Chúa. Thế nhưng, nhiều người chúng ta còn chưa cảm giác được Lời của Chúa. Chúng ta chưa có thật sự cảm nghiệm được Lời Chúa trong tự thâm tâm của chúng ta, nên chúng ta chưa có thể hân hoan đón nhận Tin Mừng được trao ban cho chúng ta.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải Tin Mừng Phục về Sức Mạnh Phục Sinh của Thiên Chúa (Resurrection Power of God). Ngài đã hiện ra trong vinh quang phục sinh của Ngài và phán với các môn đệ, "Bình an cho các con!" Ngài nói với các môn đệ Ngài là Ngài đã phục sinh để đem sự bình an đến cho họ, để đem họ đến sự hoàn thiện, để làm cho cuộc sống của họ đạt tới mức vĩnh cửu. Các môn đệ đã đón nhận Tin Mừng đó ra sao? Họ đã vui mừng! Họ không nói với chính mình, "Ờ! Đó là một tin vui! Chúng con sẽ cố gắng suy nghĩ về điều Ngài vừa mới nói với chúng con!" Họ đã không đón nhận những Lời Chúa Giêsu Phục Sinh vừa mới nói với họ như là những ý kiến. Họ đã không tưởng tượng những Lời đó. Được nhận lãnh Thánh Thần gởi đến cho họ, các môn đệ đón nhận những Lời của Chúa Giêsu và cảm nghiệm được những Lời đó tận thâm tâm của họ, và họ quá đỗi vui mừng.

Một chủ trại nuôi súc vật tại tiểu bang Wyoming. Ông là một người chất phát và rất siêng năng làm việc. Tuy nhiên, rất ít khi nào ông bộc lộ tình cảm của mình với người khác. Nhiều người đã nghĩ về ông như thế này, "Bạn không bao giờ biết cảm giác của ông như thế nào; bạn sẽ không bao giờ biết ông ấy đang suy nghĩ chuyện gì." Bất thình lình người vợ yêu quí của ông bị bệnh và sắp qua đời. Khi ông đứng bên cạnh giường bệnh của người vợ thì cả gia đình đã ngạc nhiên bởi họ nhìn thấy những giọt nước mắt từ con mắt của ông. Ông đã nói, "Các anh chị em biết không, tôi rất yêu vợ tôi, Sarah. Tôi mong là tôi đã nói những lời này với bà ấy."

Mối thân tình của chúng ta đối với Chúa cũng như vậy. Ở một chỗ nào đó trong thâm tâm, chúng ta cảm nghiệm được Chúa. Các bạn hãy nói với Chúa cảm nghiệm đó! Hãy để cho Chúa hành động trong cuộc sống của các bạn như Ngài đã từng làm cho các môn đệ của Ngài. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta hãy cùng bộc lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với anh chị em chung quanh chúng ta.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-113: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần


Lúc đến Êphêsô, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: "Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa?". Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới" (Cv 19,1-2).

 

Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta. HiệnXuống-113


Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta.

Bí tích Thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, Đấng đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng.

Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu.

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19).
"Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21)

Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy.

Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo Tin Mừng phục sinh?

Sức sống ở nơi hơi thở.

Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ.

Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường.

Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta.

Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, và muốn sống Lời Chúa trong đời thường.

Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15).

Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng.

Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội.

Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung.

Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân.

Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô.

Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ.

Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu.

Gợi Ý Chia Sẻ

1. Bạn có thấy Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày không?  Ngài có hoạt động trong nhóm của bạn không?

2. Trong thế giới hôm nay, thế giới gồm cỏ lùng và luau, bạn có thấy hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của Chúa Thánh Thần không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,

xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con chiếu sáng Giáo Hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-114: Thần Hứng

 

Khi tìm hiểu về một người hay một dân tộc, đất nước nào đó, chúng ta thường tìm về gốc gác, tên: HiệnXuống-114


Khi tìm hiểu về một người hay một dân tộc, đất nước nào đó, chúng ta thường tìm về gốc gác, tên tuổi, hình dạng, sự nghiệp hay những đặc điểm của họ, để nhận dạng. Còn khi tìm hiểu về Thiên Chúa, nhất là Chúa Thánh Thần, ta căn cứ vào điểm gì để nhận diện Ngài? Ai có thể phác họa về thân thế, hình dạng Ngài? Ngài là Đấng vô hình, nào ai có thể phác họa thân thể, hình dạng Ngài được! Lẽ tất nhiên không vì thế, mà có thể nói: Ngài không có hay chỉ là do óc tưởng tượng của con người chúng ta vẽ ra!

Không kiếm ra hình hài, gốc gác thân thế, sự nghiệp, nhưng vẫn có thể căn cứ vào đặc điểm, vào thành tích, vào dấu vết việc làm, để biết về một người. Điều này còn diễn tả chính xác hơn về bản thân người đó.

Tìm hiểu diễn tả về Chúa Thánh Thần, điều này lại càng cần thiết và sát với thực tế hơn hết. Vì dấu vết của Ngài hiện diện khắp mọi nơi, nơi từng người, nơi mọi công trình trong thiên nhiên vào mọi thời đại.

Khi trong người cảm thấy khoan khoái, suy nghĩ ra ý tưởng mới, tìm được giải đáp cho vấn đề suy nghĩ từ lâu. Khi xem, nghe được những câu nói đánh động gây chú ý, gây hứng khởi bừng rộn lên niềm vui, gợi ý suy nghĩ… Tất cả những ý tưởng đó xuất hiện như làn gió tươi mát thổi đến. Ta cho đó là được gợi hứng từ trong tâm hồn, từ trong trí khôn.

Hứng đó không phải tự nhiên từ khoảng chân không thổi đến, nhưng có chủ từ và túc từ, cùng đối tượng. Túc từ là hứng mới, đối tượng là ta, nhưng chủ từ là ai?

Trong thế giới khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ tân tiến, của multimedia, của lý luận, người ta sẽ không do dự trả lời: Trí óc con người, phát minh khoa học, hay computer chứ còn ai vào đó nữa!

Câu trả lời ngắn gọn và gần như đánh đúng vào tầm hiểu biết của con người. Nhưng sao tâm hồn, con người vẫn cảm thấy bình an, vẫn chưa thoả mãn, vẫn còn thấy chưa đầy đủ, vẫn còn thấy khuyết điểm thiếu sót… Chúng ta còn khao khát điều gì đó mang đến cho đời sống ý nghĩa, nhân vị, giá trị và niềm Vui. Và qua đó có thể phát triển những khả năng còn tiềm tàng trong con người. Đó là nhu cầu tinh thần, nhu cầu thiêng liêng của con người.

Saint-Exupéry cách đây hơn nửa thế kỷ đã có nhận xét như sau về nhu cầu nầy của con người: "Hai tỷ người trên địa cầu chỉ còn biết tuân lệnh của chú Rô-bô-tơ. Họ hiểu biết chú, và ngày nào đó họ sẽ trở thành chú Rô-bô-tơ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất: làm sao khơi dậy đời sống tinh thần, đời sống thần linh. Đời sống này vượt trên mọi tư duy hiểu biết của lý trí. Chỉ đời sống này mới làm thỏa mãn con người được".

"Catch the Spirit!" Hãy nắm bắt lấy Thần hứng!

Catch the Spirit! Câu này tôi đọc thấy trên áo T-Shirt (áo thung) của một bạn trẻ đi ngoài đường phố. Câu này gợi suy nghĩ: Phải chăng người viết câu này, và có thể cả người đang mặc chiếc áo với hàng chữ này, đang có suy nghĩ về đời sống tinh thần? Và chúng ta có thể nắm bắt được thần hứng không? Tôi không tin là có thể làm được chuyện này. Vì thần hứng làm gì có hình hài vuông tròn, mầu sắc đen trắng, xanh đỏ… hay thân xác như con người chúng ta, như một vật nào đó, mà nắm bắt giữ lại được.

Những gì xuất hiện trong tâm hồn, gợi hứng trong tâm trí, như buồn vui, yêu ghét, giận dữ, phấn khởi, hào hứng, cảm động, ý tưởng mới lạ… Nào ai có thể nắm bắt giữ được, có chăng là cảm nghiệm thấy, và diễn tả ra qua lời noi, cử chỉ thái độ, hành động, chữ viết thôi. Ai cũng có kinh nghiệm về tình yêu cha mẹ con cái, vợ chồng, tình yêu quê hương đất nước… Tình yêu chỉ có thể cảm thấy thôi, và không thể chiếm đoạt được như đồ vật. Vì tình yêu vô hình.

Cũng như không khí có đó và cần thiếu cho sự sống. Không có không khí, sự sống sẽ tàn lụi và biết mất. Nhưng không khí lại vô hình, vô sắc, vô thanh, luân chuyển không ngừng và không thể bắt giữ lại được.

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần, Ngài trả lời: "Gió muốn thổi đâu thì thổi; khi gió thổi ta có thể nghe tiếng gió, nhưng không biết từ đâu đến và đi về đâu. Thần Linh Thiên Chúa cũng vậy, Ngài ở trong những ai sinh ra bởi Ngài." (Ga 3,8).

Nhà thần học Karl Rahner, khi suy niệm về chủ từ của thần hứng, đã viết lại những dòng như sau:

"Kinh nghiệm về Thần Hứng, về Tự do về Ân Đức, mổi người đều có tùy theo hoàn cảnh đời sống cá nhân của họ:

- Khi nhận lãnh trách nhiệm và chu toàn tới nơi tới chốn. Và cả khi làm việc mà không nhìn thấy kết quả.

- Khi cảm thấy sự thong dong tự do của mình không bị giới hạn.

- Khi phải chấp nhận sống trong giờ phút đen tối, sợ hãi, như bước khởi đầu cho một giai đoạn được chúc phúc, mặc dù không hiểu nổi.

- Khi bình thản chấp nhận thất vọng trong đời sống hằng ngày xảy đến, dù phải chịu đựng tới cùng sức.

- Khi kiên nhẫn cầu nguyện trong thinh lặng, trong u tối. Vì tin rằng thế nào cũng được nhận lời, mặc dù không có dấu hiệu thấy hiệu quả của lời cầu xin kêu khấn.

- Khi chấp nhận từ bỏ không có điều kiện gì. Vì tin rằng chính sự từ bỏ mang lại chiến thắng thật sự cho đời sống.

- Khi trong cuộc sống hằng ngày, bình thản sống và sẵn sàng chấp nhận sự chết xảy đến.

- Và còn rất nhiều cảnh huống nữa trong đời sống mỗi người... "

Tất cả những điều đó là Ân Đức của Thiên Chúa. Ân đức này, người Kitô hữu chúng ta gọi là Đức Chúa Thánh Thần. (K. Rahner trong Pfingsten entgegengehen, Freiburg. Basel. Wien 1986, tr 86).
 
-------------------------

 

HiệnXuống-115: Thánh Thần, Đấng ban bình an

 

Tự thâm tâm sâu thẳm của từng người, cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều khát: HiệnXuống-115


Tự thâm tâm sâu thẳm của từng người, cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều khát khao hạnh phúc và một trong những dấu hiệu của một tâm hồn hạnh phúc, đó là sự bình an. Bình an là một cái gì không thể thiếu trong đời sống của con người. Vì thế, chúng ta tìm mọi cách để có được bình an. Trong quá trình tìm kiếm đó đã có không ít người nghĩ rằng: tiền bạc, danh vọng có thể đem lại cho họ hạnh phúc và sự bình an. Do đó, họ tìm mọi cách kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều quyền. Đối với họ: “Đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của ông già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Đồng tiền là hết y”. Với sức mạnh của kim tiền, có những lúc, người ta có thể đổi trắng ra đen, nói trái thành phải. Họ nghĩ rằng có tiền, họ có thể mua được mọi sự kể cả hạnh phúc. Nhưng thực tế có đúng như vậy không?

Với kinh nghiệm của cuộc sống, hẳn mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng: Tiền bạc nay còn mai mất, nay trong tay ta mai ở trong tay người và quan trọng hơn: Tiền bạc không mang lại cho ta sự bình an và không những nó không mang lại hạnh phúc, mà lắm khi nó còn là nguyên nhân của biết bao nỗi bất hoà, lục đục trong gia đình: giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau. Nó còn là nguyên nhân của biết bao cuộc tranh chấp, cãi vả thậm chí dẫn đến việc người ta giết nhau, gia đình tan vỡ, anh chị em thưa kiện nhau cũng chỉ vì đồng tiền.

Nhận ra được nỗi thao thức, khắc khoải của con người, Đấng Phục Sinh, khi hiện ra với các môn đệ, cùng với việc trao ban Thánh Thần, Ngài đã ban bình an cho các ông và cũng là cho từng người chúng ta: “Bình an cho các con”. Bình an mà Thiên Chúa ban là sự bình an nội tâm khác hẳn với bình an của con người.

1. Đặc điểm của bình an nội tâm

Bình an nội tâm mà Thiên Chúa ban không lệ thuộc vào ngoại cảnh, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta: “Hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa” (Pl 3, 1). Thánh nhân kêu gọi chúng ta vui trong Chúa, vì ngoại cảnh có thể không làm chúng ta vui, nhưng trong Chúa, chúng ta vẫn có thể vui và bình an. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra khi nhìn lại hoàn cảnh của các Tông đồ lúc bấy giờ. Sau khi Thầy của mình đã bị bắt và giết, các ông hoang mang, lo lắng, sợ hãi như lời tường thuật của thánh Gioan trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái” (Ga 20, 19). Nhưng ngay sau đó, khi gặp được Đấng Phục Sinh và nhận lãnh được Thánh Thần, các ông đã vui mừng cho dù ngoại cảnh vẫn không thay đổi, như lời thánh Gioan kể lại cho chúng ta: “Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.”

(Ga 20, 20). Các tông đồ vui mừng vì tìm lại được Chúa là nguồn bình an. Và niềm vui thật sự và mạnh mẽ đó, các ngài đã không thể giữ nó cho riêng mình. Các ngài đã biến niềm vui đó thành một hành động thật cụ thể. Các ngài đã mạnh dạn mở tung cửa rao giảng tin mừng Phục Sinh cho mọi người như trong bài sách Tông đồ công vụ chúng ta vừa nghe.

Như thế, bằng hai cách khác nhau, thánh Gioan và thánh Luca cùng diễn tả đặc điểm của tâm hồn bình an. Đó là tâm hồn của một người không lệ thuộc vào ngoại cảnh, một tâm hồn luôn quy hướng về Chúa, có Chúa ở cùng, một tâm hồn chan chứa niềm vui. Sự bình an nội tâm đó còn được được tác giả Thánh vịnh 4 diễn tả thật cụ thể như sau: “Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.” (Tv 4, 9-10). Vâng, một hình tượng thật cụ thể và cũng thật súc tích: “Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ”. Biết bao đêm trường chúng ta thao thức, trằn trọc cho dù tiền của, danh vọng chúng ta không thiếu. Chúng ta thao thức bởi tâm hồn chúng ta không có sự bình an. Sự bình an này không do chúng ta, nhưng là do ân ban của Thiên Chúa. Và đây mới là sự bình an thực sự. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để nhận lãnh được sự bình an này?

2. Bình an nội tâm, điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ không phải vô tình mà Đức Giê-su trước khi thổi hơi và ban Thánh Thần cho các tông đồ đã lập lại một lần nữa lời cầu chúc “Bình an cho anh em!”. Như vậy phải chăng để nhận lãnh Thánh Thần, thì điều kiện quan trọng là phải có tâm hồn bình an? Và đồng thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần (x. Gl 5, 22)? Thực ra, điều kiện quan trọng để nhận được Thánh Thần là phải có tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, nghĩa là phải có tâm hồn trong sạch. Chính vì thế mà Giáo Hội buộc những ai lãnh nhận bí tích Thêm Sức - tức lãnh nhận Thánh Thần - phải sạch tội, nghĩa là có ân nghĩa với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Một khi đã sạch tội, sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, sống theo tinh thần của Ngài thì đương nhiên sẽ có sự bình an trong tâm hồn.

Sống theo tinh thần của Đức Kitô hay của Thánh Thần là sống tinh thần hiệp nhất, vì như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai tất cả chúng ta được nhận lãnh cùng một Thánh Thần để làm nên một Thân Thể. Do đó, bình an này chỉ đến với hoặc ở với những ai biết sống hiệp nhất kiến tạo hoà bình. Mặt khác, bình an này cũng chỉ được ban cho những ai có lối sống siêu thoát xứng đáng với nó. Những người chạy theo tinh thần thế tục, coi trọng tiền bạc, danh vọng, địa vị hơn tình nghĩa, sống ích kỷ, vụ lợi, tham lam… không thể có được thứ bình an sâu xa này. Do đó, thay vì nói có ân nghĩa và tình yêu đối với Thiên Chúa là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần, có thể nói cách khác: bình an nội tâm là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần có thể được ban cho người không có bình an vật lý hay thể lý, nhưng chắc chắn không thể ban cho người không có bình an nội tâm.

Tóm lại, để có được bình an, mỗi người chúng ta cần có một tâm hồn trong sạch, ngay thẳng không quanh co dối trá. Vì thế, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dọn mình sốt sắng, để con người chúng ta xứng đáng trở nên đền thờ cho Ngài ngự đến, nhờ đó, tâm hồn chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Sự bình an của một người có Chúa ở cùng. Amen.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-116: Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê


Bài Đọc 1: Cv 2:1-11;

Bài đọc 2: 1 Cor 12:3-7, 12-13;

Tin Mừng: Ga 20:19-23

CHỦ ĐỀ CÁC BÀI ĐỌC

 

Thánh Thần hiện diện và hoạt động giữa Nhóm Mười Hai và cộng đoàn kitô hữu tiên khởi, đó là chủ đề HiệnXuống-116


Thánh Thần hiện diện và hoạt động giữa Nhóm Mười Hai và cộng đoàn kitô hữu tiên khởi, đó là chủ đề của phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu phục sinh nói với Nhóm Mười Hai: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Trong bài đọc 1, năm mươi ngày sau Lễ Phục Sinh, một cơn gió mạnh ùa vào phòng Tiệc Ly và "họ được đầy tràn Thánh Thần". Trong bài đọc 2, nhân dịp nói về việc các tín hữu Côrintô chia rẽ nhau khi phân phối các quà tặng, Thánh Phaolô quả quyết cách mạnh mẽ: "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí" và Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung".

Sứ Điệp Niềm Tin

Trước sự phong phú vô cùng của các bản văn phụng vụ, ta chỉ nên chọn một khía cạnh. Tự giới hạn mình trong lời giải đáp câu hỏi: Thánh Thần được đề cập đến trong phụng vụ lễ Hiện xuống là Đấng nào? Ngài là Thần Khí của Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Cha và Chúa Con yêu nhau từ đời đời bằng một tình yêu tuyệt hảo. Tình yêu ấy có một tên gọi. Đó là một ngôi vị. Đó là Thánh Thần, nghĩa là tình Cha yêu Con và tình Con yêu Cha trong một chuyển động không bao giờ ngừng. Do đó, Chúa Cha và Chúa Con gởi Ngài đến cho nhân loại như là quà tặng cao cả và vĩ đại nhất có thể chia sẻ cho chúng ta. Ngài là Thần Khí sáng tạo. Đối với người Do Thái, Lễ Năm Mươi nhắc nhớ Giao ước của Thiên Chúa trên núi Sinai và việc trao ban Lề Luật cho Môisen và dân Ítraen, giữa cuồng phong và sấm chớp.

Thánh Luca đọc lại biến cố ấy như hình ảnh tiên báo về Thần Khí, xưa đã tác tạo dân Ítraen qua giao ước và lề luật, giờ đây tác tạo nên dân kitô hữu. Thật vậy, nhờ Thần Khí mà con người kết nối giao ước mới trong máu của Đức Kitô và sống dưới chế độ lề luật mới, luật tình yêu (Bài đọc 1) Thần Khí mang lại hiệu quả qua nhiều ân ban khác nhau, giống như điều xảy ra nơi cộng đoàn Corintô: ơn làm tông đồ, ơn tiên tri, ơn ngôn ngữ…tất cả đều nhằm ích chung của các kitô hữu (bài đọc 2). Thần khí sẽ mở rộng biên cương địa lý để đến với mọi dân tộc được nêu lên trong sách công vụ và nhất là lớn lên trong lòng mỗi người, tha thứ tội lỗi cho các tâm hồn và mang lại an bình cho tâm hồn (Tin Mừng)

Gợi Ý Mục Vụ

Dĩ nhiên, ngày nay trong Hội Thánh người ta không còn nói về Thánh Thần, như Đấng Xa Lạ nữa (Thánh Thần, Đấng xa lạ, đây là tựa đề một quyển sách xuất bản vào thập niên 50). Sau Công Đồng Vatican 2, Hội Thánh ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần trong cộng đoàn của các tín hữu kitô. Hơn nữa, Hội Thánh còn ý thức đến hoạt động của Thánh Thần lớn mạnh trong môi trường ngoài kitô giáo.

Thật vui mừng khi thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong nhân loại, dưới nhiều hình thái và với nhiều mức độ khác nhau, vì tất cả điều gì tốt, điều gì chân thật, điều gì hoàn hảo, dù ở nơi đâu, cũng đều xuất phát từ nơi Ngài. Trong thời đại chúng ta, có một ít lạm dụng hoặc một ít điều quá khích "nhân danh Thần Khí", cần được lưu ý. Những quan niệm có sự chống đối giữa đặc sủng và cơ chế Hội thánh, giữa hoạt động cùa Thánh thần và sức mạnh của Lời Chúa, đã lỗi thời rồi.

Nhưng có còn sót lại chút nào trong các cộng đoàn của chúng ta không? Phải chăng cơ chế của Hội Thánh và hàng giáo phẩm không bị dễ dàng chống đối nhân danh một vài đặc sủng nào đó? Phải chăng đôi lúc người ta quên rằng ơn làm Tông Đồ, và từ đó cơ chế Hội thánh, là đặc sủng đầu tiên trong các đặc sủng?

Lễ Hiện Xuống cần đến một giải thích thẳng thắn, rõ ràng và đầy đủ về các đặc sủng trong Hội Thánh và về Chúa Thánh Thần như là nguồn mạch mọi ân sủng. Trong phạm vi thừa tác vụ của chúng ta hoặc trong giáo phận của chúng ta, có thể có một sự thái quá hoặc một lạm dụng "nhân danh Thánh Thần": gây chia rẽ vì các đặc sủng khác nhau. Tôi muốn quan tâm đặc biệt đến những đặc sủng trổi vượt được ban cho Hội Thánh ngày nay: các phong trào, các đoàn thể giáo dân, các hiệp hội dòng tu mới, những khởi xướng của những người có ơn "đặc sủng" hoặc những nhóm nhỏ, trong phạm vi hoạt động mục vụ của ta.

Đây là một tình trạng mới trong Hội Thánh, trong các giáo phận, giáo xứ, giữa nhiều phong trào đoàn thể và lẽ đương nhiên sẽ xảy ra những căng thẳng, hiểu lầm và bất cộng tác, và đôi lúc đưa đến chống đối nữa. Đứng trước hiện trạng như thế, nên nhớ rằng mọi đặc sủng phải dẫn đến hiệp nhất và phục vụ thiện hảo cho mỗi người và cho mọi người; tất cả là những chi thể trong cùng một thân thể là Hội Thánh. Lòng mến, hiểu tốt về người khác, cởi mở, sáng suốt, ưu tiên đặc lợi ích chung trên lợi ích cá nhân và đồng cảm với Hội Thánh luôn là những điều cần có.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-117: Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu


 - Br John Vũ Nghi, CMC

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu - Br John Vũ Nghi, CMC

Jn 20,19-23

 

Một bác nông phu đọc thấy trên báo quảng cáo một loại cưa có khả năng cưa ba xe củi mỗi: HiệnXuống-117


Một bác nông phu đọc thấy trên báo quảng cáo một loại cưa có khả năng cưa ba xe củi mỗi ngày. Bác liền đi mua một chiếc về. Một tuần sau, bác trở lại tiệm than phiền với ông chủ là sao cái cưa này nó cùn quá đến nỗi chẳng cưa được cái gì. Sau khi hỏi chuyện, ông chủ mới biết lý do là vì bác đã không bật máy.

Từ ngày được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, con người mang trong mình một nguồn phúc vô tận. Với ơn trợ lực đặc biệt này, người Kitô hữu có dư sức để chu toàn ơn gọi của mình. Nhưng tiếc thay, như bác nông phu trên kia, nhiều Kitô hữu đã không biết dùng đến nguồn phúc vô biên đang tiềm tàng trong họ.

Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ Chúa Thánh Thần là Đấng bị quên lãng hơn cả. Khi cầu nguyện, lời nguyện của hầu hết chúng ta là hướng về Chúa Cha, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hay một vị thánh nào đó, chứ ít khi hướng về Chúa Thánh Thần. Nhưng qua giáo lý, chúng ta được biết Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong đời sống của Giáo hội, nhất là trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm sức, người Kitô hữu hoàn tất Bí tích Khai tâm và trở nên một Kitô hữu trưởng thành. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với ơn gọi làm một Kitô hữu. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, người Kitô hữu hoàn tất. Bí tích Khai tâm và trở nên một Kitô hữu trưởng thành. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với ơn gọi làm một Kitô hữu.

Chúng ta đang sống trong một thế giới thật văn minh, nhưng cũng tràn đầy những khó khăn phức tạp trong cuộc sống. Muốn cho cuộc sống được thoải mái một chút, thì cả vợ chồng phải đi làm, nhiều khi không còn có giờ để lo cho con cái. Thêm vào đó là những đau khổ phiền muộn trong đời sống gia đình. Nhìn thấy bao nhiêu vấn đề tuổi trẻ đang gặp phải tại nhà trường, nơi bạn bè,nhưng lại không có khả năng và sức lực để giúp đỡ họ. Đối với tuổi trẻ, hằng ngày họ phải đối diện với biết bao nhiêu những cám dỗ, những áp lực của bạn bè. Hơn thế nữa, là Kitô hữu, hằng ngày chúng ta còn cầm chu toàn bổn phận đối với Chúa, để mỗi ngày tiến hơn lên trong tình yêu mến Chúa.

Nhưng làm sao có đủ sự khôn ngoan và sức mạnh để lướt thắng những khó khăn gặp trong đời sống thường ngày. Cũng như các Tông đồ xưa khi chưa được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ngài sống âu lo sợ sệt. Nhưng sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, được sự bình an Chúa ban, các ngài đã tìm được sức mạnh để chu toàn sứ mạng

Chúa trao cho các ngài. Là những Kitô hữu sống trong ơn thánh, chúng ta cũng đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và Người vẫn luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Người vẫn hằng phù trợ, ban ơn, giúp sức cho chúng ta. Ai trong chúng ta lại không một lần được cảm nghiệm ơn phù trợ của Người khi được ơn soi sáng để làm một quyết định quan trọng, để giải quyết một vấn đề khó khăn, hay để làm một việc lành. Chúa Thánh Thần vẫn hằng hoạt động trong ta, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Người không.

Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đặc biệt hiện xuống tâm hồn chúng ta, như đã hiện xuống trên các tông đồ xưa. Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần trào đổ trên chúng ta bảy ơn của Người: Ơn Khôn Ngoan, Thông Minh, Lo Liệu, Sức Mạnh, Tri Thức, Đạo Đức, và Kính Sợ. Đồng thời, cũng xin Người ban cho chúng ta được luôn nhận ra sự hiện diện của Ngươi, và luôn cầu xin cùng Người trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Người (Ca Tiếp Liên Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).
 
-------------------------

 

HiệnXuống-118: TRUYỀN THÔNG VÀ LỬA

 

Giữa cảnh rừng khuya, ngọn lửa bập bùng. Những hình ảnh huyền thoại lũ lượt kéo về vùng tâm: HiệnXuống-118


Giữa cảnh rừng khuya, ngọn lửa bập bùng. Những hình ảnh huyền thoại lũ lượt kéo về vùng tâm tư hoang lạnh. Lòng người bừng lên nguồn hứng khởi vô biên. Hiện tại và quá khứ như quyện vào nhau theo ánh lửa ngày càng dâng cao. Ngọn lửa đã làm bùng dậy mạch sống con tim. Ngọn lửa nối liền lòng người. Niềm vui trào lên trong lòng tuổi trẻ. Màn đêm như ngừng trôi. Tất cả bắt đầu một nhịp sống mới, dù ngày đã tàn lụi ...

Sau cảnh biệt ly trên núi Olivê tiễn Thày về trời là đêm trường thương nhớ trong lòng các môn đệ. Niềm vui không xóa nổi nỗi nhớ. Bỗng nhiên, ngọn lửa Thánh Linh thắp lên. Tất cả đã thay đổi. Một thế giới mới bắt đầu.

SỨC MẠNH THẦN KHÍ

Thế giới mới bắt đầu ngay lúc Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Quang cảnh vô cùng ngoạn mục: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2:1-4) Nhiều hình ảnh cho ta cảm tưởng ngọn lửa Thánh Linh chỉ đậu trên đầu Mười Hai Tông đồ. Thực tế, mọi người hiện diện đều đón nhận ngọn lửa Thánh Thần. Cả một biển lửa bùng lên.

Không phải vô tình Thánh Linh lấy hình ngọn lửa để công bố một thế giới mới. Bất cứ vật gì chạm tới lửa đều phải thay đổi. Thánh Linh muốn biến mọi tín hữu thành những ngọn lửa thiêu đốt trần gian. Miệng lưỡi các tín hữu tiên khởi đã thành những ngọn lửa biến đổi môi trường. Mọi người kinh ngạc không phải vì tài thông thạo ngoại ngữ lạ lùng của các tín hữu, nhưng vì ngôn ngữ và văn hóa của mình vẫn được tôn trọng nguyên vẹn khi đón nhận đức tin. Mọi khác biệt đều tìm được hiệp nhất trong Thần Khí.

Chính ngọn lửa Thánh Linh khiến tiếng nói các tín hữu soi thấu tâm hồn và mở mắt cho các dân tộc nhận biết những kỳ công của Thiên Chúa. Kỳ công của Thiên Chúa không phải là những công việc bên ngoài, nhưng là chính sự hiệp nhất trong chân lý đức tin nơi Chúa Kitô. Ðó là công trình của Thần Chân Lý. Chính Thần Chân Lý đã mở mắt muôn dân nhìn ra sự thật về Thiên Chúa và con người. Từ đó, họ mới thấy con đường trở về với Thiên Chúa tình yêu và chấp nhận nhau như anh em.

Chính nhờ sự thật, Thần Khí thánh hóa và làm cho cá nhân cũng như dân Chúa nên thánh. Chúa Thánh Linh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ cuộc tạo dựng đến ngày thế mạt, Thánh Linh luôn là quyền năng Thiên Chúa làm nên lịch sử. Thần Khí thay đổi vạn vật. Thân xác tơi tả của Chúa chịu đóng đinh trở thành thân thể vinh quang của Chúa Phục Sinh. Lời loài người “chuyên chở” lời Thiên Chúa. Bánh trở thành Mình Thánh Chúa Kitô. Giáo Hội thành điềm báo Nước Trời …

LỬA TRUYỀN THÔNG

Ðức tin không hủy diệt, nhưng nâng cao văn hóa dân tộc. Hơn nữa, đức tin tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng. Thực thế, “Thiên Chúa muốn được tôn vinh và chúc tụng bằng mọi thứ ngôn ngữ, mọi nền văn hóa. Như thế mới hiển thị rõ nét sự đa dạng đa năng giữa các chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô (1 Cr 12:12-13), cũng như được hiển thị rõ nét công trình của Chúa Giêsu và Thần Khí của Người là quy tụ về một mối những con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi (Ga 11:52).”(1) Tất cả đều do ngọn lửa Thánh Linh tác động trực tiếp đến công cuộc truyền thông của các tín hữu tiên khởi.

“Tự bản chất, truyền thông là truyền giáo.”(2)Thực vậy, các dân tộc phải thú nhận: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.” (Cv 2:11) Các tín hữu tiên khởi là khuôn mẫu cho những ai đang làm truyền thông hôm nay. Họ không có những phương tiện hiện đại, nhưng nắm rất vững các nguyên tắc truyền thông như sau:

1. Nội dung: những kỳ công của Thiên Chúa nơi cái chết và sự phục sinh của Ðức Giêsu Kitô. Chúa Kitô đã chết vì loan báo Tin Mừng cứu độ. Người là nhà truyền thông lý tưởng vì chỉ biết làm chứng và truyền thông sự thật. Tất cả cuộc đời Người là một kỳ công tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Các tông đồ và các Kitô hữu đã tìm mọi dịp để loan báo cho muôn dân biết Ðức Giêsu là “con đường, sự thật và sự sống.” (Ga 14:6) Họ đã lấy máu đào để minh chứng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống đến trần gian để cứu độ nhân loại.

2. Phương tiện: ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc. Các tông đồ và tín hữu tiên khởi đã xử dụng phương tiện truyền thông đơn giản nhất là ngôn ngữ của mình. Nhưng khi nghe họ giảng, các dân tộc “đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.” (Cv 2:6) Ðiều lạ lùng ấy chứng tỏ Thánh Linh muốn tách biệt Giáo Hội khỏi Do thái giáo. Muốn theo Do thái giáo, người tân tòng bắt buộc phải từ bỏ ngôn ngữ và văn hóa của mình. Ngược lại, Thánh Linh muốn phá tung mọi biên giới để Giáo Hội nhập thể vào văn hóa của các dân tộc. Bởi thế, ngay phương tiện truyền thông cũng đã cho thấy công giáo tính của Giáo Hội.

3. Mục đích: hiệp nhất muôn dân trong Ðức Giêsu Kitô. Truyền thông cũng như truyền giáo phải nêu cao mục đích hiệp nhất muôn dân như Chúa đã vạch ra. Ðây là sứ mệnh cao cả nhất Chúa đã trao phó cho Giáo Hội, nhất là cho những nhà truyền thông. Tất cả những gì gây chia rẽ Giáo Hội đều nằm ngoài mục đích này. Khi đã đánh mất mục đích, truyền thông còn có ý nghĩa và giá trị gì không? Sự khác biệt không làm cho chúng ta phải xa cách và đối kháng nhau. Cần phải có một tinh thần cởi mở như Chúa Giêsu mới có đủ sáng suốt và kiên nhẫn tìm ra con đường đối thoại để hòa hợp và hiệp nhất.

4. Ðối tượng: muôn dân. “Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Ðức Kitô.” (Gl 3:28) Không có ai bị gạt ra ngoài lề. Truyền thông Lời Chúa cho mọi người, dù họ là ai, ở trong tình trạng hay trình độ nào. Không có một thứ Lời Chúa dành riêng cho một đấng bậc nào. Tất cả đều bình đẳng trong việc đón nhận Lời Chúa. Toàn thể nhân loại phải là đối tượng của truyền thông Công giáo.

5. Nguyên tắc: phục vụ chân lý. Người truyền thông tiên khởi của Giáo Hội đã bước theo Ðức Kitô. Như Ðức Kitô, họ cũng là con đường để mọi người đi qua gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Họ là con đường dẫn mọi người đến sự sống và sự thật là Ðức Kitô. Tương tự Ðức Kitô, họ được kêu gọi và có sứ mệnh “làm chứng cho sự thật.” (Ga 18:37) Ðây là nguyên tắc quan trọng nhất. Giáo Hội luôn kêu gọi mọi giới truyền thông phục vụ chân lý. Các tin tức sai lạc và một chiều đã làm cho thế giới hôm nay nhiều rối loạn và làm con người mất hạnh phúc và tự do. Chỉ có chân lý mới giải thoát và đem lại sư hiệp nhất cần thiết cho Giáo Hội và xã hội. Chỉ có chân lý mới làm cho gia đình hạnh phúc và mở ra một tương lai tươi sáng. Bởi thế, nếu chỉ nhắm thỏa mãn tham vọng hay trục lợi, truyền thông không còn tuân thủ nguyên tắc tối cao và tối cần của mình nữa. Bao cuộc chiến tranh thiêu sống hàng triệu sinh linh cũng chỉ vì những thông tin sai lạc. Bao người đành phải sống kiếp trâu ngựa vì sự thật bị bưng bít hay xuyên tạc.

6. Ðộng lực: Thánh Linh. Trước khi muốn đốt sáng trần gian và biến đổi nhân loại, người làm truyền thông phải có ngọn lửa Thánh Linh trong lòng. “Thần Khí nói trong tâm hồn mỗi tín hữu, nơi Người cư ngụ, bằng cách làm cho họ nghe được ‘tiếng’ của Người. Đôi khi Người bảo họ tha thứ, phục vụ, cho đi, yêu thương. Người dạy họ đâu là sự thiện, đâu là sự ác. Người nhắc nhớ và làm cho họ thực hành Lời sống, Lời mà Tin mừng gieo nơi chúng ta. Kitô hữu phải bước đi dưới sức thúc đẩy của Thần Khí, ngõ hầu Người có thể tác động trong lòng họ với sức mạnh sáng tạo của Người, để đưa họ đến sự thánh thiện, đến chỗ được thần hoá cùng sống lại. Chúng tôi thường cho rằng cách thế tốt nhất để mến yêu Chúa Thánh Thần, tôn vinh Người, giữ Người hiện diện trong lòng chúng ta, chính là lắng nghe tiếng Người, tiếng có thể soi sáng chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống...”(3) Chính vì không được Thánh Linh thúc đẩy và bị ác thần hướng dẫn, nhiều người cố tình xuyên tạc sự thật, nhằm nô lệ hóa con người hay chia rẽ cộng đồng nhân loại và Giáo Hội.

SỨ MỆNH TRUYỀN THÔNG

Ngọn lửa Thánh Linh cũng đang tạo nên những sản phẩm khác nhau trong Giáo Hội và thế giới. Nhưng nếu mỗi người cứ thu tích sức nóng Thần Khí cho riêng mình, cộng đoàn sẽ không tạo được một chứng từ giá trị nào trong công cuộc truyền thông sứ điệp của Chúa cho muôn dân.

Khi phục vụ, phải biết xóa bỏ chính mình, người làm truyền thông mới có thể hoàn thành sứ mệnh phục vụ chân lý. Nếu họ còn cố bám lấy cái tôi, Chúa Kitô sẽ phải nhường bước. “Truyền thông không đơn thuần là diễn đạt ý tưởng và biểu lộ tình cảm. Nhưng khi đạt tới mức độ sâu thẳm nhất, truyền thông là tận hiến chính mình vì tình yêu.”(4) Ngành truyền thông Công giáo Việt nam hôm nay đang phục vụ ai? Tại sao có tình trạng “bát nháo” như hiện nay? Truyền thông đó còn đóng nổi vai trò và hoàn thành sứ mệnh không? Có hướng dẫn dư luận hay bị dư luận hướng dẫn? Có theo nguyên tắc bác ái và phục vụ chân lý nữa không?

Chưa bao giờ dân Chúa hoang mang như ngày nay. Muốn đem lại bình an cho dân Chúa và hiệp nhất Giáo Hội, nên nhớ mỗi người làm truyền thông là một nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo không thể rao giảng bằng những lời thóa mạ, kết án hay đe loi. Những thái độ và tiếng nói tiêu cực không bao giờ trình bày được sự thật cần thiết cho sự hiệp nhất. Ðã xưa quá rồi lối truyền đạo bằng những kiểu trịch thượng như vậy. “Giáo hội coi các phương tiện truyền thông là ‘những tặng phẩm của Thiên Chúa' quan phòng dùng để hiệp nhất mọi người trong tình huynh đệ và bởi thế giúp họ cộng tác vào chương trình cứu độ của Người.”(5)

Khi góp ý với các vị lãnh đạo, chúng ta cần cầu xin Thánh Linh ban ơn khôn ngoan. Người là Thần Chân Lý. Trong Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Linh không những để ở với chúng ta suốt đời, nhưng còn dạy chúng ta mọi điều. Thánh Linh hiện diện để hiệp nhất chúng ta. Thánh Linh dẫn chúng ta vào đường ngay nẻo chính. Không phải lúc nào cũng dễ dàng đón nghe sự thật. Làm chứng cho sự thật càng không dễ chút nào. Chân lý không thể giải thoát và biến đổi con người, nếu không có ơn dũng cảm từ ngọn lửa Thần Khí. Vì Thánh Linh là Ðấng Bảo Trợ, tại sao chúng ta không theo lẽ phải mà tranh đấu cho công lý?

Cần gấp rút nhìn sâu vào thực tế để cùng tìm hiểu sức mạnh và tầm mức đại chúng của các phương tiện truyền thông trong công cuộc giáo dục và truyền giáo cho muôn dân hôm nay. “Dù được trình bày cho các cá nhân, các phương tiện truyền thông xã hội, cũng đụng chạm và ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. Các phương tiện đó giúp đại chúng nhanh chóng biết những gì đang xảy ra trên thế giới và những quan điểm đương thời. Bởi thế, để giúp xã hội hiện đại hoạt động nhịp nhàng với những nhu cầu phức tạp và luôn biến đổi, và luôn có những thảo luận liên khắn khít trong xã hội, chúng ta không thể bỏ qua những phương tiện truyền thông này. Ðiều này rất phù hợp quan niệm Kitô giáo về cách thức con người sống chung với nhau. Các tiến bộ kỹ thuật này có mục đích cao cả là đưa con người lại gần nhau. Khi cho nhau biết về những nỗi sợ và niềm hy vọng chung, con người giúp nhau giải quyết vấn đề. Và dựa trên tiêu chuẩn này, Kitô hữu đánh giá các phương tiện truyền thông có góp phần vào hạnh phúc nhân loại hay không.”(6)

Hơn nữa, “các thách đố giáo dục trong thế giới hiện nay thường liên hệ tới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, đang cạnh tranh với trường học, Giáo Hội, và ngay cả với gia đình nữa. Trong bối cảnh này, việc đào tạo để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông thật là quan trọng: cha mẹ, các giáo viên và cộng đoàn Giáo Hội được kêu gọi để hợp tác trong việc giáo dục các thiếu nhi và thanh niên biết chọn lựa và trưởng thành trong việc phê bình, biết đánh giá cái gì thực sự là đẹp đẽ và phù hợp với luân lý. Đàng khác, các phương tiện truyền thông cũng cần phải góp phần của mình trong công cuộc giáo dục, bằng cách cổ võ phẩm giá của con người, của hôn nhân và gia đình, những thành tựu của nền văn minh. Không thể nào chấp nhận được những chương trình nào gieo rắc bạo lực và những thái độ phản xã hội, hoặc hạ giá phái tính, nhất là khi trình diễn cho các vị thành niên. Vì thế tôi xin lặp lại lời kêu gọi những nhà hữu trách trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, những người hoạt động trong ngành truyền thông, xin họ hãy bảo vệ ích lợi chung, tôn trọng chân lý và che chở phẩm giá của con người và của gia đình.”(7)

Cần phải chú ý tới những vấn đề lớn lao như thế trong truyền thông, thay vì tốn bao thời giờ cãi vã nhau về những vấn đề quá xưa và không thiết thực. Có người quá khích đến nỗi moi móc đời tư của các linh mục. Những xâm phạm như thế không phù hợp với những nguyên tắc tối thiểu trong ngành truyền thông. Cần hướng về tương lai để bắt kịp đà tiến của Giáo Hội và xã hội.

Chưa bao giờ Thiên Chúa trao vào tay Giáo Hội một phương tiện rao truyền Lời Chúa lớn mạnh như ngày nay. Muốn xử dụng chính xác truyền thông dưới mọi hình thức hiện đại, theo gương các tín hữu tiên khởi, “người thông tin Công giáo trước tiên phải là người có lòng tin chân thành và đầy hứng khởi, người đã gặp Thiên Chúa và cộng tác với Giáo Hội trong việc loan báo sứ điệp. Trong đời sống hằng ngày, họ phải trung thành với sứ điệp và sáng tạo trong những hình thức để loan truyền sứ điệp này, luôn luôn với viễn tượng của chân lý, ích lợi chung và tự do.”(8)

Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh đến hướng dẫn và hun nóng các nhà truyền thông để họ ngày càng phục vụ dân Chúa tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đang dấn thân tích cực vào ngành truyền thông. Xin cho GHVN có đủ cơ hội và những phương tiện truyền thông hiện đại để rao truyền Danh Chúa khắp nơi. Amen.

 Đỗ Lực
27.05.2007
---------------------------
Ghi Chú:

    Lời Chúa Cho Mọi Người, 2005:529.
    ÐGM Foley, Zenit 21.05.2007.
    Chiara Lubich, trích lại từ Lm. Fabio Ciardi & Gabriella Fallacara, trong Lời sống Tháng Sáu 2007.
    ÐGH Phaolô VI, “Communio et Progressio,” 23.05.1971.
    Ibid.
    Ibid.
    ÐGH Bênê đictô XVI, “Các thiếu nhi và phương tiện truyền thông: một thách đố cho cuộc giáo dục.”
    ÐGM Foley, Zenit 21.05.2007.

-------------------------

 

HiệnXuống-119: SLC- Đấng sáng tạo

 

Như chúng ta đã biết: đứng trước câu hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào, sách giáo lý đã trả lời: HiệnXuống-119


Như chúng ta đã biết: đứng trước câu hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào, sách giáo lý đã trả lời: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi thứ ba. Câu trả lời này thật đúng, nhưng lại quá trừu tượng, khiến chúng ta khó có thể hình dung Ngài ra làm sao.

Các thánh Giáo phụ và các nhà thần học đã cố gắng dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả về Chúa Thánh Thần. Các ngài đã sánh ví Chúa Thánh Thần chính là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với Chúa Con.

Thánh Bernađô thì nghĩ rằng: Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau, còn Chúa Thánh Thần chính là nụ hôn ngọt ngào và mầu nhiệm mà hai ngôi ấy trao ban cho nhau.

Nhà thần học Scheeben thì lại coi Chúa Thánh Thần như là một sự tỏa lan của đời sống Thiên Chúa, như là một làn hương thơm thánh thiện của Chúa Cha và Chúa Con.

Thế nhưng ngôn ngữ của loài người thì bất lực, không thể diễn tả nổi mầu nhiệm cao vời ấy, nếu không muốn nói là nhiều khi đã bóp méo sự thật. Để có được một vài ý niệm nào đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những tước hiệu, vốn được Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần.

Một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáo Hội từng được hát lên để cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi chúng ta làm một việc gì, đó là ca khúc “Veni Creator Spiritus”, Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng sáng tạo, xin hãy đến. Tước hiệu Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần, đó là Đấng Sáng Tạo. Vậy tại sao lại như thế ?

Lý do thứ nhất, như chúng ta đã biết: Trong phạm vi vật chất. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vì yêu thương. Nếu Thiên Chúa chỉ là Đấng Khôn ngoan và thông biết, chắc Ngài sẽ không dựng nên vũ trụ, bởi vì vũ trụ này dù có hoàn hảo đến đâu chăng nữa, thì vẫn còn cách biệt với ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa còn là Đấng nhân từ và thương xót, Ngài là Tình Yêu, một tình yêu phong phú. Và chính bởi tình yêu ấy. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ.

Người tín hữu, với con mắt đức tin, sẽ nhìn thấy nơi mọi tạo vật dấu ấn sâu đậm của tình yêu Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, dấu ấn sâu đậm của Chúa Thánh Thần, chẳng hạn nơi những chồi non của một ngọn cây mới nhú, nơi tiếng hót véo von của một loài chim nhỏ, nơi giấc ngủ thiên thần của một em bé. Chính là Thánh Thần tình yêu đã là nguyên nhân của công cuộc sáng tạo. Chính Thần Khí của Thiên Chúa đã làm cho mọi vật được sống động.

Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn kiện toàn công cuộc sáng tạo ấy và duy trì cái trật tự tuyệt vời trong vũ trụ. Sách Sáng Thế Ký đã ghi nhận: Thánh Thần Chúa bay lượn trên nước và trên vũ trụ đã được tạo thành, như một sức mạnh để bảo tồn và duy trì sự hài hòa cân đối. Thánh vịnh 32 cũng đã xác quyết:

Một lời Chúa phán, làm ra chín tầng trời.
Một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú.

Vũ trụ đang phát triển và sẽ còn phát triển cho đến tận cùng thời gian. Không có Chúa Thánh Thần, thì tất cả chỉ là một đám hỗn mang, vô trật tự, vô tổ chức, không mục đích và chìm ngập trong tăm tối. Nhưng với Chúa Thánh Thần, vũ trụ sẽ đi vào một đường hướng nhất định và sẽ thực hiện được mục đích cuối cùng của mình: xuất phát từ Thiên Chúa, thì sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Sáng Tạo, bởi vì Ngài đã làm nên và duy trì cái trật tự lạ lùng trong vũ trụ.

Lý do thứ hai đó là trong lãnh vực thiêng liêng, Chúa Thánh Thần đã khởi công và còn đang tiếp tục một cuộc tạo dựng mới cho loài người ân sủng, cho con người được cứu độ của chúng ta. Cuộc tạo dựng mới này được khởi đầu qua việc Ngôi Lời nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thực vậy, sứ thần Gabriel đã nói với Mẹ Maria: Uy quyền Thiên Chúa đã bao phủ bà và con trẻ do bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Thiên thần Chúa cũng đã nói với thánh Giuse trong giấc mộng như sau:  Hỡi Giuse, đừng sợ. Hãy nhận lấy Maria làm vợ, vì Maria mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.

Chính vì thế, trong kinh Tin Kính, chúng ta đã tuyên xưng: Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người.

Và bây giờ, Ngài vẫn còn tiếp tục công cuộc sáng tạo ấy, bằng cách hướng dẫn, dìu dắt và thánh hóa các tâm hồn trong Giáo Hội. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta: Thầy đã xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ mới. Ngài là Thần chân lý và sẽ ở cùng các con luôn mãi. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội và chọn lựa những người điều khiển Giáo Hội của Chúa.

Chúa Giêsu đã thực hiện và hoàn tất chương trình cứu độ, nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng ban phát công nghiệp ấy cho chúng ta qua các Bí tích. Với một tình yêu bao la, Ngài đã theo chúng ta từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt buông tay vĩnh biệt cuộc sống. Ngài không phải chỉ đi bên cạnh chúng ta, mà hơn thế nữa, còn ngự trị trong chúng ta, như lời thánh Phaolô: Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ cho Chúa Thánh Thần hay sao ? Không một ngày nào, không một phút giây nào mà Chúa Thánh Thần chẳng ở bên chúng ta để trao ban cho chúng ta những ân huệ của Ngài.

Thánh Augustinô đã có lý khi nói: Như linh hồn ở trong thân xác thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng ở trong Giáo Hội, thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô như vậy.

Khi mùa đông qua đi, mùa xuân trở lại, chúng ta thấy như có một sức sống mới tràn lan, khiến cho cây cối đâm chồi nẩy lộc. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta và ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Việc thánh hóa và tạo dựng thiêng liêng này là một kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa: Ngài đã tạo dựng chúng ta một cách tài tình, nhưng Ngài còn cải tạo chúng ta một cách tài tình hơn nữa.

Bởi đó, hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần, hãy để Ngài hoạt động hầu biến đổi chúng ta thành những con người mới, theo tinh thần của Chúa Giêsu, ngập tràn ân sủng và tình yêu.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-120: Ra đi - Tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt

 

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm sức: HiệnXuống-120 FB


Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan niệm sai lầm tai hại. Thực ra, Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của Giáo Hội, là năng lực đổi mới thế giới. Hãy đọc lại bài đọc I, ta sẽ thấy sức mạnh đổi mới của Người mãnh liệt như thế nào. Người như luồng gió cường tráng. Người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay đổi thế giới. Nhận lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động. Hôm nay, Chúa Giêsu tóm tắt sứ mạng hành động đó qua 2 nhiệm vụ: Ra đi và Tha thứ.

Nhiệm vụ thứ nhất mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần là sức mạnh hành động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến đấy. Mở ra để đón lấy những luồn gió mới tươi mát. Mở ra để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là mở ra để mình đến với mọi người. Một cuộc sống không giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về bản thân sẽ chẳng khác một vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang thang không mục đích, nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh Thần muốn gửi ta đến. Những địa chỉ Thánh Thần muốn ta đến đó là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ. Người sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Người sẽ củng cố những tâm hồn nhút nhát. Người sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn vào hồn ta nguồn nhựa sống mới giúp ta hăng hái lên đường.

Nhiệm vụ thứ hai mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là THA THỨ: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Tha thứ, hoà giải luôn là một vấn đề lớn của thế giới. Trên thế giới, những cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hằng ngày. Con người là bất toàn, nên sống chung là có bất đồng, xung khắc. Nếu cứ mỗi lần có xung khắc, ta loại trừ đi một người bạn, thì có lẽ cuối cùng ta sẽ chẳng còn người bạn nào. Người ta không thể sống một mình. Mỗi người đều cần đến người khác. Sống chung với nhau là một nhu cầu. Vì thế, việc tha thứ, hoà giải là vô cùng cần thiết. Hoà giải hệ tại ở hai động tác: xin lỗi và tha lỗi. Hai việc đều khó làm. Vì con người đầy tự ái. Dù biết mình lỡ lầm, nhưng ít có ai đủ can đảm nhận lỗi và xin lỗi. Xin lỗi đã khó, tha lỗi còn khó hơn. Chính vì thế, việc hoà giải cần rất nhiều ơn Chúa Thánh Thần, ở đây, ta phải nhìn vào Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô như tấm gương sáng chói. Người là tấm gương sáng về sự ra đi. Cuộc đời Người là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến với mọi dân tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chính kiến, mầu da, chủng tộc, ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hoà và thù nghịch với Người. Để chuẩn bị đón mừng Năm Thánh, Người đã làm một cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. Đó là Người công khai nhìn nhận những lỗi lầm của Giáo Hội để xin mọi người tha thứ. Đây quả là một hoạt động của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã được ơn Chúa Thánh Thần nên đã ra đi làm hoà với mọi người. Chính cử chỉ khiêm nhường ấy đã giúp đổi mới Giáo Hội, đem đến cho Giáo Hội một khuôn mặt mới trẻ trung hơn, một sức sống mới dồi dào hơn, một phong cách hiện diện mới dễ thương dễ mến hơn.

Ta hãy biết noi gương Đức Thánh Cha. Hãy biết ra đi, không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn toàn xá, nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người làm hại ta nữa. Nhất là hãy gieo rắc sự tha thứ. Tha thứ cho anh em để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng ta xứng đáng trở thành con Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh Thần muốn đổi mới Giáo Hội. Nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm hồn. Đức Chúa Thánh Thần sẽ canh tân bộ mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người. Ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhân ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới tâm hồn con.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Đức Chúa Thánh Thần mời gọi bạn ra đi đến với người khác. Bạn có thường đi thăm viếng những người nghèo hèn, nhất là những người bạn không có cảm tình không?

2- Bạn có muốn tha thứ, làm hoà với người khác không? Bạn đã có cố gắng nào để làm hoà trong Năm Thánh?

3- Bạn nghĩ gì về việc Đức Thánh Cha xin lỗi?

4- Bạn có sẵn sàng để Đức Chúa Thánh Thần biến đổi bạn không?
 
-------------------------

 

HiệnXuống-121: SNLC/367- Thần Khí

 

Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả “gió”, “hơi thở” và “thần khí”.: HiệnXuống-121


Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả “gió”, “hơi thở” và “thần khí”. Cũng như người ta không thể nhìn thấy gió mà chỉ thấy hậu quả của nó. Thần Khí của Thiên Chúa chỉ được nhận ra nơi những người được tác động và làm theo sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa.

Hơi thở thì gắn bó chặt chẽ với sự sống ; hơi thở là dấu chỉ của sự sống. Với phương pháo cấp cứu miệng qua miệng, chúng ta có thể đem lại sự sống cho một người mà phổi đã ngưng hoạt động, nhờ hơi thở ta.

Trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam và ông trở nên sống động. Khi Thiên Chúa chọn những người để thi hành các sứ vụ đặc biệt, chẳng hạn như ông Samson, vua Saun, vua Đavid và những người khác nữa, thì “thần khí của Thiên Chúa” cũng được ban cho họ. “Thần khí của Thiên Chúa” được xem như nguồn mạch của sự sống và của mọi thành tựu lớn lao của dân Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ.

Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa việc Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ. Đó là dấu chỉ ngoài sự sống thể lý, họ còn lãnh nhận một sức sống thiêng liêng và họ được sai đi thi hành một sứ vụ lớn lao. Mọi sự đều biến đổi trong cuộc sống của họ. Sự sợ hãi đổi thành vui mừng và can đảm ; sự dữ của tội lỗi bị đánh bại bởi quyền năng của ơn tha thứ. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt. Chúng ta được tái sinh và được tuyển chọn để thi hành một sứ vụ đặc biệt. Chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng chúng ta có cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Thần trong chúng ta không ?

Thực ra, Chúa Thánh Thần không phải là vấn đề của cảm xúc, nhưng là việc chúng ta có mở lòng ra để Thần Khí của Thiên Chúa tràn vào cuộc sống của mình. Đó là việc chúng ta có sẵn sàng từ bỏ mọi kế hoạch, mọi ý riêng, và không tự mình hướng dẫn mình nhưng để cho Thần Khí dẫn dắt chúng ta. Dĩ nhiên, đây là một cuộc mạo hiểm nhưng là một cuộc mạo hiểm đem lại sự giải thoát. Một khi để cho Thần Khí của Thiên Chúa ban sự sống, tăng cường sức mạnh, như chúng ta đã nhìn thấy nơi cuộc đời của các thánh tông đồ sau ngày lễ Ngũ Tuần, thì cuộc sống của họ liền được biến đổi hoàn toàn. Tại sao không để cho Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn bạn, sử dụng quyền năng của Người mà biến đổi toàn diện cuộc đời của bạn ?

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ và cuộc đời của các ngài đã được biến đổi hoàn toàn. Giờ đây, xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần xuống trên con để con vượt thắng mọi trở ngại mà trở nên một môn đệ can đảm của Chúa giữa trần gian.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-122: BÌNH AN GIỮA CHỐN PHONG BA

 

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh: HiệnXuống-122


Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công vẽ những bức tranh tuyệt đẹp để trình lên vua. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh đó nhưng chỉ thích có hai tấm và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình an chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình..… Bình an thật sự!

Nhà vua công bố: “Ta chấm bức tranh này! Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình an”.

***

Sau khi Đức Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ người Do Thái lùng bắt, nên đã trốn vào phòng, cửa đóng then cài.

Giữa cơn phong ba bão táp, Đức Giêsu sống lại, hiện ra với các ông, như chim mẹ an nhiên đậu trên tổ canh giữ bầy con, Người mang lại cho các ông sự bình an đích thực: “Bình an cho anh em!”

Bình an của Đấng Phục sinh không phải là thứ bình an không có sóng gió. Bình an của Người là bình an trong tâm hồn. Bình an ấy không loại trừ phải đối đầu với kẻ thù. Bình an ấy giúp ta đối diện với khổ đau và nỗi chết. Chính vì thế mà sau khi trao bình an, Đức Giêsu đã cho các môn đệ “xem tay và cạnh sườn” Người. Đó là bằng chứng của một cuộc chiến đấu đầy gian truân mà các môn đệ sẽ phải đi tới.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22). Nhận được bình an, lòng tràn ngập hân hoan, các môn đệ không còn nhát sợ. Với sức mạnh của Thánh Thần các ngài mạnh dạn tung cửa ra ngoài, hiên ngang rao giảng về Đức Giêsu, Đấng đã bị người ta giết chết, nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại. Người đang hiện diện sống động giữa các ngài và đang hoạt động mãnh liệt trong các ngài.

Lễ Hiện Xuống nhắc nhở người tín hữu về một Thánh Thần bình an đã hoạt động trong lòng Giáo hội suốt 2000 năm qua. Người cũng đang hiện diện trong những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để sai họ đi làm chứng nhân cho Tin Mừng.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần mở toang cánh cửa tâm hồn, không còn nhát sợ nhưng can đảm chiến đấu với thử thách, khổ đau trong cuộc sống.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến với người nghèo khổ, bất hạnh, để tận tình yêu thương và kính trọng họ cho xứng với phẩm giá con người.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần là để Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với những người chưa nhận biết Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ trong hân hoan.

Nếu mỗi người tín hữu biết mềm mại để Thánh Thần canh tân đổi mới, nếu mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng nói thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Thánh Thần, thì mọi người sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu trên toàn thế giới

*******

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn gió mát, thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới để cả trái đất này được thay da đổi thịt trong cùng một Thánh Thần Tình Yêu. Amen!

Thiên Phúc
 
-------------------------

 

HiệnXuống-123: NGƯƠI LÀ AI?

 

Một phụ nữ nằm trên giường bệnh, rơi vào một cơn hôn mê rất sâu. Chị cảm thấy mình được đưa: HiệnXuống-123


Một phụ nữ nằm trên giường bệnh, rơi vào một cơn hôn mê rất sâu. Chị cảm thấy mình được đưa lên trời và đứng trước tòa phát xét.

- "Ngươi là ai?" Một giọng nói hỏi chị.

Chị trả lời:

- Dạ, con là vợ của một thị trưởng.
- Ta không hỏi ngươi là vợ của ai, Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là mẹ của bốn đứa con ạ.
- Ta không hỏi ngươi là mẹ của ai. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là một giáo sư.
- Ta không hỏi nghề nghiệp của ngươi là gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?

Và cứ thế ... Câu trả lời nào của chị cũng xem ra không đáp ứng thỏa mãn được cho câu hỏi "Ngươi là ai?"

- Dạ, con là một Kitô hữu.
-Ta không hỏi ngươi thuộc tôn giáo nào. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là người đi nhà thờ hằng ngày và luôn luôn giúp đỡ người nghèo và những người túng thiếu.

- Ta không hỏi ngươi đã làm gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?

Rõ ràng người phụ nữ này không vượt qua được câu hỏi ấy, chị được trả về lại trần gian. Khi chị hồi phục từ cơn bệnh ấy, chị quyết tâm khám phá mình là ai. Và quyết tâm ấy đã là nguyên do của mọi sự thay đổi.

***

Tôi là ai? Từ đâu đến? Tôi sẽ trở về đâu? Sống để làm gì? Mục đích cuộc sống này là gì? ...Và bao nhiêu câu hỏi khác nữa ... cũng không có câu trả lời. Nếu hỏi tôi đã làm gì? Ðang có những gì? Ðã đạt được những gì ở đời này? Và tôi đã chuẩn bị những gì cho tháng ngày về hưu của tôi? Ðiều đó dễ trả lời hơn nhiều. Còn câu hỏi kia thì ... tôi không biết. Tôi không biết tôi là ai, làm sao bạn biết mình là ai? Tôi không biết tôi là ai, làm sao tôi biết sống cho ai? Tôi không biết tôi là ai, làm sao tôi biết giọng nói uy quyền kia là ai?

***

Lạy Chúa, con cũng lấn cấn như người phụ nữ kia thôi. Con có nhiều câu trả lời nhưng không câu trả lời nào đúng ý Chúa muốn. Xin cho con thêm thời gian để tìm hiểu con là ai? Xin cho con biết Chúa! Xin cho con biết con! Vui sướng như một người tử tù được đình hoãn ngày hành quyết, con sẽ cố gắng tìm cho mình một câu trả lời trước khi diện kiến thánh nhan Ngài. Amen
Ngọc Nga sưu tầm
 
-------------------------

 

HiệnXuống-124: Thánh Thần, nguồn hiệp nhất - Lm. Trần thanh Sơn

 

Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, Đấng Phục Sinh đã trao cho chúng ta sứ mạng lên: HiệnXuống-124


Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, Đấng Phục Sinh đã trao cho chúng ta sứ mạng lên đường truyền thông cho mọi người biết Tin Mừng cứu độ. Sứ mạng này thật vinh dự nhưng cũng không kém phần khó khăn. Cảm thông được với sự giới hạn của bản thân từng người chúng ta, trước khi về Trời, Đức Giêsu đã nhắn bảo các tông đồ và từng người chúng ta: “Hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa… Ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép Rửa trong Thánh Thần”. Lời hứa đó, hôm nay, đã trở thành hiện thực với việc Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, mà chúng ta vừa nghe thuật lại trong bài đọc một.

Chúa Thánh Thần chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh, và là nguồn sức mạnh nối kết muôn dân và các tín hữu nên một trong cùng một phép Rửa và một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Không ai có thể nói: “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần”.

1. Chúa Thánh Thần, ân huệ của Đấng Phục Sinh

Nhìn lại những đoạn Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong hai tuần lễ vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra rằng lời hứa ban Thánh Thần là điều được Đức Giêsu lập đi, lập lại rất nhiều lần. Chính Ngài đã khẳng định với các tông đồ: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con” (Ga 16, 7).

Và quả thật, Đức Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời hứa này của Ngài. Ngay khi hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ vào “ngày thứ nhất trong tuần”, Đức Giêsu đã phán bảo với các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Như thế, đối với thánh Gioan, việc Đức Giêsu Tử nạn - Phục Sinh - Ban Thánh Thần là một. Chính vì thế, phụng vụ đã chọn đọc bài Tin Mừng hôm nay chính thức hai lần trong mùa Phục Sinh: một là vào ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Cũng theo chiều hướng đó, thánh Gioan đã gắn liền cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với việc trao ban Thần Khí, thánh sử đã thuật lại giờ ra đi của Đức Giêsu như sau: “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19, 30). Với cái chết của mình, Đức Giêsu thực sự mở ra một giai đoạn mới trong nhiệm cục cứu độ, giai đoạn hoạt động của Thánh Thần.

Nói là giai đoạn của Thánh Thần, bởi vì trước đó, mặc dù vẫn hiện diện và hoạt động trong chương trình cứu độ, nhưng vai trò của Chúa Thánh Thần vẫn còn chưa được làm rõ. Chính Đức Giêsu, trong lần lên Giêrusalem vào dịp Lễ Lều của người Do thái, đã minh nhiên tuyên bố: “Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh” (Ga 7, 38-39). Giờ Đức Giêsu được tôn vinh, “được giương cao”, chính là giờ Đức Giêsu bị treo trên thập giá (x. Ga 12, 23-32). Và ngay trên thập giá, “một tên lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 34). Như thế, “máu và nước” này chẳng phải là “Dòng nước hằng sống, dòng nước Thánh Thần” mà Đức Giêsu đã hứa trước đó sao?

Như thế, Thánh Thần chính là ân huệ lớn lao nhất mà Đức Giêsu trao ban cho chúng ta từ cuộc Vượt Qua của Ngài. Đồng thời, Thánh Thần còn là nguồn sức mạnh liên kết muôn người lại với nhau, và với Thiên Chúa. Thánh Thần cũng chính là Đấng tái tạo lại sự hiệp nhất nguyên thuỷ mà con người đã đánh mất bởi tội của mình.

2. Chúa Thánh Thần, nguồn hiệp nhất:

Trước hết, Chúa Thánh Thần, chính là Đấng qui tụ muôn dân nên một trong Giáo Hội.

Thật vậy, các tông đồ trước khi nhận lãnh Thánh Thần đã “đóng kín cửa vì sợ người Do thái”. Thế nhưng, sau khi đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã mở tung cửa mạnh dạn bước ra rao giảng cho mọi người Tin Mừng về Đấng Phục Sinh khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Theo sách Tông đồ Công vụ thuật lại lúc đó, tại Giêrusalem có rất nhiều người thuộc các dân tộc với nhiều tiếng nói khác nhau, từ muôn nơi đổ về nhân dịp lễ Vượt Qua, nhưng có một điều lạ là tất cả đều nghe rõ và hiểu điều các tông đồ loan báo, họ thắc mắc: “Tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa”. Khi nêu lên danh sách các dân tộc này, thánh sử Luca đã cho thấy tính phổ quát của Tin Mừng cứu độ. Mọi dân nước dù xa xôi như Rôma, mút cùng của thế giới theo quan điểm của người Do thái hay bé nhỏ như Pamphylia, một thành phố rất nhỏ của đế quốc Rôma, cũng phải được nghe loan báo Tin Mừng và được qui tụ về thành một đoàn chiên duy nhất dưới quyền của một Chủ chiên là Đức Kitô.

Như thế, Chúa Thánh Thần chính là mối dây liên kết muôn dân nên một, như lời khẳng định của thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Vì chưng trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”.

Kế đến, theo thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần còn là mối dây liên kết mọi thành phần trong Hội Thánh. Mỗi người, mỗi thành phần trong Hội Thánh không đứng riêng rẽ, nhưng liên đới và gắn bó chặt chẽ với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể, như lời thánh Phaolô: “Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy”. Có lẽ đây là một trong những hình ảnh sống động và rõ ràng nhất để diễn tả sự hiệp nhất và liên đới của mọi thành phần trong Giáo Hội.

Mặt khác, vì cùng chung một thân thể, nên mỗi chi thể cho dù hoạt động có khác nhau cũng không nhằm đem lại lợi ích cho riêng mình, nhưng là cho toàn thân thể. Mắt có nhìn thấy cũng là để hướng dẫn cho toàn thân thể; tay có làm việc cũng là làm cho toàn thân thể; miệng có ăn cũng là để nuôi sống toàn thân thể, … hay nói theo cách nói của thánh Phaolô: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người”. Và thánh nhân kết luận: “Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”.
Lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay là cơ hội để mỗi người chúng ta ý thức lại vị trí của chúng ta trong cộng đoàn Giáo Hội, Giáo xứ. Trong cộng đoàn đó, mỗi người chúng ta có một vị trí, và vai trò độc đáo không thể thay thế. Do đó, chúng ta hãy cố hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình trong gia đình, trong giáo xứ. Trong mọi suy nghĩ, lời nói, cũng như hành động… chúng ta cần loại bỏ tất cả những gì không mang lại sự hiệp nhất, vì đó không phải là hoạt động của Thánh Thần.
Chớ gì nhờ việc rước chung cùng một tấm Bánh trên bàn thờ đây, mỗi người chúng ta khi trở về nhà cũng luôn biết quên mình, để tạo nên sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ… nhờ đó, cộng đoàn chúng ta ngày càng dẫn đưa được nhiều người trở về với Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Amen.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-125: Ngài là Thánh Linh


CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG B

(GA 15, 26)

 

Có phải Ngài là Thánh Linh không ? Xin đứng dậy. Liệu Ngài là ngọn lửa đại náo môn đệ trong phòng tiệc ly HiệnXuống-125


Có phải Ngài là Thánh Linh không ? Xin đứng dậy. Liệu Ngài là ngọn lửa đại náo môn đệ trong phòng tiệc ly xin biểu hiện ? Họ đang sợ hãi ẩn lánh thế lực đạo đời vì cái chết của thày mình đấy ? Có phải Ngài là Thần khí gây sức mạnh cho mấy người Galilea không ? Vì bỗng nhiên họ từ nhát đảm chuyển sang mạnh bạo rao giảng Đấng chịu đóng đinh và sống lại cho đám đông Do thái ở sân đền thờ, làm náo động cả một thành phố ? Xin khẳng định mình. Liệu đúng Ngài thay đổi cuộc sống của vô vàn vô số tín hữu, đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh ? Xin xuất đầu lộ diện: Chúng tôi chẳng thể chờ đợi lâu hơn ! Phải chính Ngài khuấy rối lương tâm thiên hạ để họ không ngủ quên trong tội lỗi mà trở về đường ngay nẻo chính ? Liệu có đúng chúng tôi khám phá ra Ngài thọc gậy bánh xe các tổ chức, các cơ chế trần tục, hướng dẫn họ theo ý muốn của Thiên Chúa ? Có đúng Ngài gợi hứng các công việc Bác ái yêu thương nơi sinh hoạt nhân loại ? Tóm lại Ngài chính là kẻ gây nên những náo lọan luân ly, phong hóa không ai có thể phủ nhận ? Đúng vậy Ngài thực hiện tất cả những hoạt động đó. Ngài là Đấng muôn hình vạn trạng như thần Sheva của An Độ. Ngài là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các công đoàn tín hữu, trong Hội thánh. Ngài làm tròn lời hứa của Chúa Giêsu: “Này đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20)

Vậy tại sao trong diễn từ cuối cùng, Chúa Giêsu lại mô tả Ngài cách khác: Đấng dịu ngọt, êm ái, Đấng bào chữa, Thần sự thật, Đấng an ủi, Đấng Đức Chúa Cha hứa ban. Thế ra Ngài linh họat đến vậy ư ? Vừa mạnh mẽ, oai quyền, vừa nhân hậu từ bi, vừa yêu thương ngọt ngào. Chúng con không thể đóng khung Ngài vào một ngôn từ nào cả. Theo thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu, xem ra Ngài là nguyên lý nội tại, thùc đẩy tín hữu nên thánh, nên trọn lành. Là gió, là bão, là ngọn lửa cháy trong tâm can con người, là kẻ dẫn đường cho những linh hồn quyết chí theo Đấng Cứu Thế, chứ đâu có ồn ào ngọan mục như các biểu tượng ? Ngài xem ra dịu dàng êm ái, âm thầm chứ đâu có hấp dẫn đám đông như ngày lễ Ngũ tuần ?

Thưa Thánh Thần, có lẽ Phaolô trong thư gửi công đoàn Galata mô tả tính chất của Ngài đúng hơn: Đấng kêu gọi anh em đến” tự do”. Vĩ đại quá, choáng ngợp quá: “tự do” là khát vọng ngàn đời của con tim nhân loại. Không dập tắt được, ngay cả cái chết. Người ta đã từng hô vang: Tự do hay là chết. Ngài đã nghe thấy tiếng kêu than ấy, cho nên đã gọi họ đến bến bờ “Tự do”. Tự do khỏi tội lỗi, khỏi xác thịt, khỏi lỗi lầm, khỏi nô lệ (trong muôn vàn hình thức của nó). Ngài đúng là sự hiện diện khác của Chúa Kytô, Đấng đã lấy máu mình giải phóng nhân loại. Thánh nhân còn thêm: Thánh Thần mang tình yêu của Thiên Chúa xuống cho mọi con tim, mọi cộng đòan Hội thánh. Từ sự mô tả này, chúng con có ấn tượng Ngài là nguồn mạch sự sống, là máng chuyển muôn ơn Chúa trong thực thể mỗi người chúng con. Do đó, chúng con có trách nhiệm dùng đời sống, lời nói, việc làm tỏ rõ tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới nhiễu nhương này.

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là ai ? Sao mà vĩ đại thế ? Sao mà danh tiếng thế ? Mọi người mọi nơi từ hang cùng ngõ hẻm, đến thành thị phải biết đến Ngài, phải thờ phượng yêu mến Ngài để được hạnh phúc. Ngài đúng là gió mát, lửa thiêng chung quanh nhân loại, chung quanh Hội thánh. Không linh hồn nào được thiếu thốn gương mặt của Ngài. Ngài thâm nhập vào hữu thể từng người, như dầu thơm, nước mát làm tươi trẻ các linh hồn. Sự hiện diện của Ngài lặng lẽ, kiên trì, êm ái hướng dẫn chúng con từ bên trong, khi chúng con khao khát thánh thiện, ước mong Thiên Chúa và phục vụ tha nhân hằng ngày.

Tuy nhiên, những mô tả trên đều là cố gắng nhốt Thánh Thần vào não trạng con ngừơi, cố gắng định nghĩa Ngài ra sao, ở đâu và thế nào. Chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Bởi “gió muốn thổi đi đâu thì thổi” (Ga 3, 7). Cố gắng của chúng ta, ngay cả của Kinh thánh so với thực chất của Thánh Linh thì chỉ là những phác họa bề mặt. Thánh Thần là một Màu Nhiệm, không thể hiểu, không thể mô tả. Cho nên, chỉ có lòng yêu mến, thờ lạy là đúng nhất. Cố gắng mô tả Thánh Thần trong một thể hiện thì giống như người ta gom gió vào bị. Một việc làm vô ích hoàn toàn. Những gì chúng ta rút ra được từ những mô tả trên chỉ mang ý nghĩa: Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu cho nhân loại qua mọi thời đại. Nó tăng cường đức tin qua những thử thách, giúp đỡ các cộng đòan vượt rào cản của văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính và hiệp nhất mọi khác biệt để cùng nhau truyền bá Tin Mừng Chúa Giêsu bằng gương lành việc tốt.

Xin nhìn kỹ hơn vào các bài đọc hôm nay. Chúng đều tập trung vào Thánh Thần và các ơn huệ của Ngài. Mấy tuần gần đây, chúng ta được phụng vụ cho nghe nội dung Huấn Từ cuối cùng của Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan. Chúa Giêsu sửa sọan tâm lý các môn đệ cho việc Ngài ra đi, Ngài hứa không để các ông mồ côi, nhưng sẽ sai Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần mà Ngài gọi là Đấng Bảo trợ (Paraclitus) hay trạng sư. Nghĩa khác của Parclitus là kẻ an ủi, đỡ nâng. Chúng ta thử mường tượng, không có Chúa Giêsu các ông sẽ ra sao ? Làm được chi ? Cho nên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là tối cần thiết. Ngài sẽ an ủi, khích lệ các ông khi Chúa Giêsu vắng mặt. Đối với các ông, Thánh Thần là Chúa Giêsu khác. Ngài sẽ lấy những gì của Chúa Giêsu mà ban cho các ông, nói năng với các ông và các thế hệ tin hữu tương lai. Nghe lời khuyên bảo của Thánh Thần là nghe Chúa Giêsu.

Như vậy, Chúa Kytô hứa, sẽ trở lại với các ông bằng Thánh Thần. Đức Giêsu bị giới hạn bởi thân xác trần thế, thì Thánh Thần hoàn toàn tự do không hề bị giới hạn. Vậy thì Ngài ở trong mọi người đã lãnh nhận Chúa Giêsu. Hơn nữa những điều Chúa Giêsu không thể dạy dỗ các môn đệ trong thời của họ: “Thày còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể chịu nổi.” Thì Thánh Thần sẽ tiếp tục công bố cho thế hệ mai sau, cho chúng ta và cho mọi linh hồn đến tận cùng thời gian. Cho nên, ngay lúc này, cũng như thời Chúa Giêsu hơn 2000 năm trước. Thánh Thần dạy dỗ Hội thánh từ kho tàng của Chúa Giêsu. Từ ấy đến nay, mọi sự đã thay đổi nhiều. Nhưng Thánh Thần là chiếc cầu nối tiếp công trình của Chúa Giêsu qua mọi thế hệ. Không thời nào phải thiếu thốn. Thời nào cũng có các môn đệ đầy Thần khí, mạnh dạn rao giảng Tin Mừng cho thế giới.

Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu biết thế gian sẽ ghét cay ghét đắng họ. Họ sẽ bị đồng bào tẩy chay, các tư tế, thượng phẩm ghét bỏ và bách hại. Cho đến muôn đời các kẻ tin kính Ngài sẽ phải chung số phận. Thánh Thần sẽ kiện cường họ, ban cho họ nghị lực để vượt qua khó khăn. Họ sẽ khám phá ra rằng, tự thân chẳng thể chịu đựng nổi. Nhưng với Thánh Thần họ sẽ là các chiến sĩ, các anh hùng của Chúa Kytô. Thánh Thần sẽ đưa họ vào sự thật toàn vẹn, họ chinh phục và toàn thắng thế gian. Vì: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 17, 17). Thánh Thần sẽ hướng dẫn mọi linh hồn sống xứng đáng danh hiệu của mình và nhìn tỏ trách nhiệm phải sống ra sao, hành động thế nào trong mỗi thời đại của Hội thánh. Họ sẽ yêu mến mọi người như Chúa Giêsu truyền dạy với tấm lòng đơn sơ và chân thành.

Bài đọc Công vụ kể lại: Mọi người tề tựu trong ngày lễ Ngũ tuần, ngay cả các binh lính Rôma để nghe rao giảng phúc âm trong ngôn ngữ riêng của mình. Lễ Ngũ tuần có nghĩa 50 ngày sau lễ Vượt qua. Những người Do thái đạo đức lên đền thờ Giêrusalem để mừng lễ. Nguyên thủy, nó là lễ nông nghiệp. Người ta dâng kính Thiên Chúa những hoa màu ruộng đất, và cảm tạ Ngài vì những thu họach mùa màng. Nhưng cũng có nhiều ý nghĩa khác nữa. Người ta cảm tạ Thiên Chúa vì quà tặng Lề Luật ở núi Sinai. Đây là quà tặng vĩ đại Thiên Chúa ban cho dân tộc. Như vậy lễ 50 cũng được cử hành ân huệ được Thiên Chúa tuyển chọn và lập giao ước. Thời điểm Sinai là bước ngoặt lớn trong lịch sử Do thái. Đánh dấu một kinh nghiệm đặc thù khi Thiên Chúa chọn Israel làm dân Ngài. Đồng thời các dân tộc khác bị loại trừ khỏi giao ước.

Nhưng tại lễ Hiện Xuống của người tín hữu, Thánh Thần làm một công việc mới. Nó là thời gian cử hành mùa gặt thiêng liêng, rộng lớn hơn, đa dạng hơn, ý nghĩa hơn, thực chất hơn, mà Thiên Chúa, qua Thánh Thần gom góp một dân tộc mới. Các môn đệ được Thánh Thần thúc đẩy rao giảng và thực hiện các kỳ công của Thiên Chúa, nhờ đó Ngài thiết lập giao ước mới với Hội thánh, mở rộng cho hết mọi dân, mọi sắc tộc, ngôn ngữ, phong tục, văn hóa. Không giới hạn nào được đặt ra: “Kỳ quan của Thiên Chúa không còn giời hạn vào dân tộc Do thái nữa. Nó được công bố cho tòan thể địa cầu, nhờ dân tộc mới mà chúng ta được gọi là dân Thiên Chúa. Dân này có lối sống mới, phong hóa mới, xây dựng nên trời mới đất mới ngay trên cõi đời này” Như vậy là tin vui mừng cho nhân loại, đầy dẫy tội lỗi và khổ đau.

Cho nên, có những kẻ xấu miệng gọi chúng ta là người mộng mơ. giữa thanh thiên bạch nhật. Vâng đúng thế, như mục sư Luther King Jr tuyên bố: “Tôi có một giấc mơ” (I have a dream). Người tín hữu thực sự có một giấc mơ. Giấc mơ to lớn hơn của mục sư King nhiều. Chúng ta mơ đến một thế giới hòa bình, thánh thiện, không còn bạo lực, không còn áp bức chiến tranh, không còn tham lam mờ tối. Thế giới mọi người bình đẳng và yêu thương nhau. Thế giới trong đó các chính phủ chăm lo cho người nghèo đói, thấp cổ, bé miệng, vô gia cư, vô tổ ấm. Thế giới mọi người đủ ăn, đủ mặc, nước sạch, vệ sinh và các nhu cầu khác được đáp ứng tốt đẹp. Đối diện với các thảm cảnh hiện nay, người tín hữu tin cậy vào Chúa Phục sinh mà mơ mộng những giấc mơ lý tưởng nhưng hiện thực cho mọi người.

Việc này không phải là viển vông vì cũng là giấc mơ của Thiên Chúa. Ngài có đủ quyền năng để biến nó thành sự thật, cảm thấy được, sờ mó được. Ngày xưa Ngài đã làm những kỳ công, ngày nay tại sao không ? Cho nên lễ hôm nay, nhắc nhở các tín hữu bổn phận của mình. Thiên Chúa không hề thất vọng với chúng ta, với thế giới. Ngài tiếp tục đổ ân huệ, đổ Thánh Thần xuống trên mọi linh hồn. Thúc đẩy họ hòan thành giấc mơ của Ngài bằng nhiều ngôn ngữ và hành động hơn những điều Công vụ kể hôm nay. A men.

Lm. Jude Siciliano, OP.

-------------------------
 
 

HiệnXuống-126: Ngày sinh nhật của Giáo Hội


CHỦ NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Tin Mừng: Ga 20, 19-23.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Anh chị em thân mến,

 

 Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Tôi xin chúc: HiệnXuống-126


Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Tôi xin chúc tất cả anh chị em mỗi người được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ, một giáo xứ yêu thương và một gia đình hạnh phúc.

Mặc dù chúng ta đã làm Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống Bác Ái với anh chị em, và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, nhưng tôi cũng nhân dịp ngày lễ trọng này để chia sẻ với anh chị em ít điều về bổn phận của người Kitô hữu.

1. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, của sự sáng, Ba Ngôi Thiên Chúa lập tức trở nên người chủ trong tâm hồn của chúng ta, từ đó trở về sau, chúng ta được gọi là người Kitô hữu, và chỉ có người Kitô hữu -do Thánh Thần tác động- mới hiểu được vai trò làm con Chúa ngay trong cuộc sống ở trần gian này.

Bổn phận của người con Thiên Chúa không chỉ là ngày ngày đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh, cũng không chỉ là bỏ tiền của ra xây thờ, nhưng cái quan trọng hơn chính là “ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng” như lời của Chúa Giêsu đã dạy.

Có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa ở trong nhà thờ, cho nên họ thường phê bình những hoạt động bên ngoài xã hội của anh em; có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa nơi bà con họ hàng, cho nên họ dửng dưng trước những người nghèo bất hạnh...

Rao giảng Tin Mừng của người giáo dân –xét cho cùng- thì có thể nói “thiên hình vạn trạng” hơn cả các tu sĩ nam nữ, bởi vì chính các Kitô hữu là những hạt nhân Tin Mừng được Chúa gieo vãi khắp cùng ngõ hẽm của xã hội trần thế, để chính họ là tai, mắt, miệng của Giáo Hội, mà tất cả mọi người trong sinh hoạt thường ngày luôn thấy và nghe họ nói, họ thực hành Lời của Chúa dạy: yêu người thân cận như chính mình, đó chính là rao giảng Tin Mừng rồi vậy.

2. Thánh Thần là quả tim sống động

Chúa Thánh Thần không ở nơi đâu xa lạ, nhưng Ngài hằng ngày vẫn luôn ở với chúng ta để hướng dẫn, dạy dỗ và làm cho chúng ta trở nên người con tốt lành của Thiên Chúa.

Có người hỏi tôi rằng: Tại sao các cha ít khi nói đến Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe, mà chỉ lúc nào có dịp lễ của Ngài, hay có trẻ em lãnh nhận bí tích Thêm Sức thì mới giảng về Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe ? Một câu hỏi để nhắc nhở chúng tôi là những mục tử, một câu hỏi để nhắc nhở chúng ta là những người Kitô hữu phải luôn luôn xác tín rằng: Chúa Thánh Thần vẫn luôn mãi mãi ở trong tâm hồn chúng ta, chính Ngài đã thôi thúc chúng ta làm việc lành tránh điều dữ, chính Ngài hướng dẫn chúng ta biết chọn điều gì cho đẹp lòng Thiên Chúa để làm và điều gì không nên làm.

Vâng, Chúa Thánh Thần có vai trò rất đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu, Chính Ngài được Chúa Giêsu xin Chúa Cha ban xuống cho các Tông Đồ để mở ra trí huệ cho các Ngài, chính Ngài đã kiện toàn và mở mang Giáo Hội ở trần gian, chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.

Chúa Thánh Thần là quả tim trong thân thể, Chúa Thánh Thần là cái bánh lái của con thuyền, thân xác không có quả tim là thân xác không có sự sống, thuyền không bánh lái là thuyền trôi nổi trên biển không định hướng, đời sống của người Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chỉ là một cái mả tô vôi, thì chỉ là một con thuyền lênh đênh trôi vật vờ trong biển khổ của trần gian đầy cạm bẩy của cám dỗ.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội – lễ Hiện Xuống- chúng ta cầu xin cho Giáo Hội luôn lắng nghe lời dạy bảo và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội luôn trở nên ánh sáng của muôn dân, và xin Chúa Thánh Thần ở mãi với mỗi người trong chúng ta, dù ở đâu, làm gì và trong cương vị nào, chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, của Chúa Kitô Phục Sinh, để khi mọi người nhìn thấy việc chúng ta làm, lời chúng ta nói đều phù hợp với Đức Ái của Tin Mừng, thì họ sẽ nhận ra Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-127:Tác động của Thần Khí - Fr Jude Siciliano

 

Nếu không có Thần Khí hiện diện thì chẳng hiểu trái đất này sẽ ra sao? Câu trả lời là: không có: HiệnXuống-127


Nếu không có Thần Khí hiện diện thì chẳng hiểu trái đất này sẽ ra sao? Câu trả lời là: không có Giáo Hội, không còn ký ức về Chúa Giêsu cứu thế, chẳng có ơn thánh cho các linh hồn, chẳng có truyền giáo, hậu quả của tội lỗi vẫn đè nặng trên số phận của nhân loại, tương lai không có hy vọng. Thật là khủng khiếp! Cho nên vai trò Chúa Thánh Linh không thể thiếu vắng. Trong các Phúc Âm, Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần khi Ngài về trời. Lời hứa thật quan trọng và hôm nay Ngài thực hiện lời hứa đó. Nơi Hội Thánh luôn có một lòng khát khao Chúa Thánh Linh. Chúng ta thường hát cầu nguyện xin Ngài ngự đến. Veni, Creator Spiritus. Mentes tuorum visita…” (Lạy Chúa Thánh Linh, xin ngự đến, xin thăm viếng trí lòng các tín hữu của Ngài).

Có lẽ trong các thánh đường đạo đức người ta vẫn còn thói quen hát bài này bằng tiếng Latinh. Một vị giám mục kể chuyện Ngài đã dạy nó cho một cán bộ cộng sản. Bởi vì anh thích nó nhất trong các bài Latinh Ngài hát cho anh nghe. Nói cách khác, tâm hồn người ta luôn cảm thấy thiếu thốn sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chẳng riêng gì cá nhân, toàn thể cộng đồng Giáo Hội đều khát khao như vậy và từng cộng đoàn riêng lẻ cũng không ngoài thông lệ. Đúng như ý kiến của thánh Tôma: “Chúa Ngôi Ba là linh hồn của Giáo Hội”. Mặc dù chúng ta tin Thiên Chúa hằng ở với chúng ta nhưng nội dung bài hát nói lên nhu cầu của các tâm hồn về Chúa Thánh Thần. Danh sách những nhu cầu ấy thì thật là dài. Chúng ta chưa được hoàn toàn chữa lành, đổi mới và có nghị lực để làm chứng nhân như bí tích rửa tội đòi hỏi. Lạy Chúa Thánh Linh xin ngự đến, hoàn tất công trình cứu độ trong các tín hữu, ban cho chúng con sức sống mới, tác tạo chúng con thành cộng đoàn của Đức Kitô và canh tân bộ mặt của thế giới.

Đi nơi đâu cũng gặp thấy dấu chỉ cần thiết Chúa Thánh Linh. Trong bản thân mỗi người, trong cộng đoàn và thế giới tự nhiên chung quanh chúng ta. Mọi tạo vật đều rên siết, thở than chờ đợi Chúa Thánh Linh can thiệp. Được Thiên Chúa dựng nên và chỉ định làm quản lý vũ trụ này nhưng chúng ta thường tỏ ra vô trách nhiệm trong bổn phận, phá hoại chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, làm cho nó băng hoại và kém hiệu quả. Cho nên cuộc đời này rất cần sự hiện diện của Chúa Thánh Thần để đổi mới mọi sự. Ngài sẽ tụ họp mọi dân tộc, quốc gia, mọi trí lòng để cùng nhau thăng tiến cuộc sống. Hoà bình chỉ có thể thực hiện nhờ Thánh Linh qua công lý và tình thương. Do đó, chúng ta đừng thu hẹp hoạt động của Chúa Thánh Thần vào khuôn khổ Hội Thánh, mà hãy để Ngài trải rộng khắp cõi địa cầu và trên toàn thể nhân loại.

Loài người luôn cần ơn Chúa Thánh Thần để khơi dậy các cố gắng thiết lập triều đại Thiên Chúa, nhất là giữa các dân tộc bị áp bức, những quốc gia nghèo đói, những người chưa biết chúc tụng thánh danh Thiên Chúa. Bài đọc 2 tuần trước là lời kết thúc sách Khải Huyền: “Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Kh 22,20). Giáo Hội non trẻ bị bách hại nặng nề đã được Thiên Chúa mời gọi uống nước trường sinh mà không phải trả đồng nào và Chúa Giêsu hứa chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ viếng thăm. Nhưng thử hỏi: Cho đến bao giờ? Không có câu trả lời. Tuy nhiên để chúng ta vững bụng, xua đuổi mọi nghi ngờ, cám dỗ, thoả hiệp với thế gian, thì hôm nay Thần Khí Chúa được gởi đến. Đức tin các tín hữu nhờ đó mà bền vững, trẻ trung và nhiệt thành.

Ngài luôn ngự giữa chúng ta mỗi khi chúng ta làm việc thiện, xây dựng cộng đoàn, thi hành bác ái yêu thương, không phải bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng bằng nếp sống khó nghèo, thanh sạch và thánh thiện. Mọi người sẽ nhìn thấy hoa quả của Ngài, nơi những quyết định khôn ngoan, công bình và nhân ái, nơi những tiếng nói ngôn sứ, nghệ sĩ, nhạc gia, ca sĩ, văn nhân, những người bảo vệ hoà bình, rao giảng sự thật, những nhà lãnh đạo lương thiện. Chúng ta cũng nhìn thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong những cộng đoàn chiêm niệm, hăng say cầu nguyện, những cộng đoàn giáo dục, săn sóc bệnh nhân, người già cả, những cộng đoàn chia sẻ lao động, nhọc nhằn với công nhân, nông dân, những cộng đoàn sống vì người khác, không ích kỷ, nhưng cởi mở đón tiếp khách thập phương. Ngoài ra Chúa Thánh Thần còn hoạt động khi chúng ta cử hành thánh lễ sốt sắng, những giờ kinh phụng vụ nghiêm trang, những buổi giáo lý bổ ích, mở lòng khai trí cho người còn u mê tăm tối. Nói gọn lại, Thần Khí đã tác tạo Chúa Giêsu cho thế giới thì cũng làm cho Ngài luôn hiện diện nơi chúng ta với đầy đủ ơn phúc. Đúng như lời thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì lợi ích chung”. Qua Thần Khí, Chúa Giêsu liên tục ở với chúng ta như Ngài đã hứa trước khi về trời: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Không có Thần Khí hoạt động trong Hội Thánh thì lời hứa này không thể thực hiện và nếp sống Kitô hữu chẳng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên chúng ta đã quen thuộc sự có mặt của Chúa Thánh Thần như sách Công Vụ tường thuật. Chúng ta gọi ngày Ngài ngự đến là sinh nhật của Giáo Hội. Cho nên lễ Ngũ Tuần nhắc nhớ chúng ta là ai trong kiến trúc Hội Thánh và đặc ân Thiên Chúa thương ban để nhân loại trở thành Giáo Hội Chúa Kitô. Lễ Ngũ Tuần đã có một lịch sử lâu đời trước khi là ngày lễ của đức tin công giáo.

Nó bắt nguồn từ truyền thống Do Thái và là một lễ hội mang nhiều sắc thái. Tên Ngũ Tuần lấy từ việc thu hoạch mùa Xuân. Sách Lêvi chỉ định phải mừng lễ năm mươi ngày sau tuần Vượt Qua. Đây là những ngày người Do Thái gặt hái mùa màng. Để cử hành lễ, các nông dân mang lúa thóc đầu mùa, hoa quả dâng vào đền thánh (2Sbn 8,13), những người nghèo khổ và khách ngoại kiều cũng được mừng lễ bằng cách tham gia vào bữa ăn chung. Sau này, lễ hội còn được nối kết với một tập tục khác. Đó là mừng Thiên Chúa ban lề luật trên núi Sinai. Lề luật cũng được coi như quà tặng Thiên Chúa ban cho dân Do Thái như hoa màu ruộng đất vậy. Tục truyền rằng Môsê đã làm cuộc hành trình với tuyển dân bảy tuần từ Ai Cập đến núi Sinai. Trên đường đi, Thiên Chúa đã thiết lập họ thành dân riêng qua những giáo huấn của Môsê. Cuối cùng ở Sinai Thiên Chúa ban lề luật cho họ. Như thế lễ Ngũ Tuần còn là dịp để Israel bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và chấp nhận lề luật Ngài như con đường tinh thần phải theo.

Trong trình thuật Công Vụ, có ba hình thức thể hiện của Thần Khí. Ba thể hiện đều mang đặc trưng Kinh Thánh Cựu Ước: Tiếng gió mạnh, lửa và ơn ngôn ngữ. Tất cả đều không thể đóng khung hoặc giới hạn. Gió không phải hiu hiu nhưng ào ào thổi mạnh. Một quyền năng không chi ngăn cản nổi. Trong sách Sáng thế ký, Chúa thổi hơi vào bùn đất để tạo thành Ađam, nhưng ở đây không phải hơi thở mà là gió mạnh như trong sách tiên tri Êzêkiel (37,5). Gió ban sự sống, mạnh như bảo táp, đủ để đẩy các tông đồ ra khỏi căn phòng chật hẹp, bung đi khắp thế gian đang cần đến lời rao giảng của các ông.

Hình ảnh thứ hai là lửa, trong Kinh Thánh Cựu ước, lửa tượng trưng cho sự phán xét: Thiên Chúa phán xét thế gian bằng lửa và trừng trị tội lỗi cũng bằng lửa. Lửa bởi trời thiêu đốt Sôđôma và Gômôra vì lối sống thác loạn của dân chúng hai thành đó. Nhưng cũng là lửa bốc lên từ núi Sinai làm dấu hiệu Thiên Chúa đang hiện diện ban lề luật. Tức giây phút Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Ngài và lửa soi đường thực hiện giao ước đó. Hình ảnh thứ ba là ơn ngôn ngữ. Nó không phải là món quà đặc biệt dành riêng cho một số ít, còn các người khác không hiểu chi hết. Trái lại, qua ơn này các tông đồ chia sẻ với mọi dân tộc dưới gầm trời những kỳ công của Thiên Chúa. Ngài muốn cho Hội Thánh vươn ra khỏi biên giới của mình mà đi tới những nền văn hoá khác nhau, những màu da, ngôn ngữ để Nước Ngài được mở rộng. Ơn cứu độ ban cho hết mọi người. Ngày nay nếu chúng ta nhìn vào bản đồ thế giới thì quả thật Hội Thánh đúng là cộng đoàn của ngày lễ Ngũ Tuần và ơn ngôn ngữ cùng gió mạnh đã làm những điều kỳ diệu. Khác với tháp Babel, nó tập hợp hầu hết mọi dân tộc, nói cùng một thứ tiếng đức tin và cử hành cùng một phụng vụ mà ngợi khen Đức Chúa Trời.

Bảy tuần lễ vừa qua chúng ta đã được dạy dỗ về sự phục sinh của Chúa Giêsu và những hệ quả của nó trên đời sống các tín hữu. Chúng ta được mời gọi kết hiệp nên cộng đoàn dân Chúa, trung thành và thánh thiện. Hôm nay Thiên Chúa ban Thánh Thần của Ngài ngự xuống trên cộng đoàn đó. Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và thiết lập chúng ta thành dân riêng, để chúng ta mang lại những mùa màng tốt đẹp, tức công việc từ bi bác ái cho nhân loại. Giáo Hội không có tính loại trừ, tất cả đều được mời gọi đến bàn tiệc Thánh Thể và chia sẻ bánh hằng sống Thiên Chúa tặng ban. Cho nên đối với người tín hữu, hôm nay là ngày hội đoàn kết, ngày gặt hái mới, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được sai đi khắp thế gian làm chứng nhân cho Đức Kitô. Giống như dân Do Thái xưa ở núi Sinai, chúng ta lập giao ước mới với Thiên Chúa, sống đời thiện hảo và thi hành hết mọi cam kết của bí tích Rửa tội và Thêm sức.

Trong Phúc Âm thánh Luca, Chúa Thánh Thần ngự đến trên Đức Maria và bà đã hạ sinh Chúa Giêsu cho thế giới. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí Chúa cũng xuất hiện trên các tông đồ đang tụ họp trong phòng Tiệc Ly và Chúa Giêsu hiện diện trên các tông đồ bằng thể thức mới. Được đầy quyền năng Thánh Linh, chúng ta tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu: Rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh nhân và hoà giải loài người với Thiên Chúa. Chính Thần Khí Chúa đã thúc đẩy Giáo Hội thực hiện công tác này; đó là lý do chúng ta gọi hôm nay là ngày khai sinh của Hội Thánh. Ước chi mọi tín hữu ý thức được vị trí của mình trong thánh lễ này ngõ hầu làm chứng tá cho Chúa Giêsu, trong một thế giới luôn thiếu vắng hoà bình và yêu thương. Amen.
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-128: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN !


CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B (04.06.2006)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

 

Công đồng Vatican II (1962-1965) đã được xem là Lễ Hiện Xuống mới của Hội Thánh Công: HiệnXuống-128


               Công đồng Vatican II (1962-1965) đã được xem là Lễ Hiện Xuống mới của Hội Thánh Công giáo cuối thế kỷ 20. Hiện nay nhiều người Công giáo đã thầm mong có Công đồng Vatican III vì con người và thế giới hôm nay đã khác xa với con người và thế giới cách đây 40 năm, cũng như những vấn đề, thách đố đặt ra cho Hội Thánh Công giáo hôm nay cũng đã khác xa với những vấn đề, thách đố đặt ra cho Hội Thánh cách đây hơn 40 năm mà Hội Thánh Công giáo phải suy nghĩ và có lời giải.

              Thật ra thì Hội Thánh Công giáo ngày tháng năm nào cũng cần có Lễ Hiện Xuống Mới, vì chỉ có sự tác động đổi mới không ngừng của Chúa Thánh Thần thì Hội Thánh Công giáo và mỗi người Ki-tô hữu mới có thể sống và làm chứng cho Tin Mừng một cách hiệu quả được. Thật ra thì Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong mỗi người tín hữu và trong lòng Hội Thánh. Do đó điều quan trọng là chúng ta có đón nhận Ngài và để cho Ngài tự do hoạt động hay không mà thôi.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh

(1) Bài đọc 1: Cv 2,1-11: Ngày lễ Ngũ Tuần

         1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

         5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai Cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "

(2) Bài đọc 2: 1 Cr 12,3a-7.12-13: Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc
          3 Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23: Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ  (Mt 28, 16 -20; Mc 16, 14 -18; Lc 24, 36 -49).

         19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?    

1. Bài đọc 1 (Cv 2,1-11) là bài tường thuật của Sách Công vụ Tông Đồ về biến cố xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, một thời gian sau Lễ Vượt Qua. Biến cố được kể lại là sự “hiện xuống” của Thánh Thần Thiên Chúa trên các môn đệ Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần được nhìn thấy giống như những lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần đổ xuống trên từng người và tràn ngập tâm hồn họ khiến   những người này nói các thứ tiếng không phải ngôn ngữ của mình mà người nghe (bất kể thuộc ngôn ngữ nào) đều hiểu được điều các tông đồ nói.

2. Bài đọc 2 (1 Cr 12,3a-7.12-13) là một đoạn của thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô trong đó trước hết Thánh Phao-lô Tông đồ khẳng định tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Ki-tô hữu; kế đến ngài giảng giải về các đặc sủng phong phú và khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho bất kỳ tín hữu nào cũng nhằm ích lợi chung của Hội Thánh là Thân Mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô; và sau cùng ngài kết luận về tính hiệp nhất của cộng đoàn kẻ tin: “Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.”

        3. Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23 ) là tường thuật của Thánh Gio-an Tông đồ về lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh với các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Trước hết Chúa Giê-su cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn là dấu tích của cuộc Khổ Nạn ba ngày trước đó. Kế tiếp Chúa Giê-su chúc bình an cho các môn đệ và giao cho các ông sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ mà Người đã nhận từ Thiên Chúa Cha. Và sau cùng Chúa Giê-su ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các môn đệ của Ngài.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?   

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Thánh Thần của Chúa Giê-su (cũng là Thần Khí của Thiên Chúa) đã được ban cho các tín hữu là môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chết và phục sinh. Vậy việc quan trọng nhất là chúng ta hãy nhận lấy Thánh Thần như chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh mời gọi: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

Thánh Thần Thiên Chúa sẽ củng cố và đổi mới niềm tin Ki-tô của mỗi người và sẽ gắn kết mọi người thành một cộng đoàn hiệp nhất. Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cần thiết để mọi người biết và dám thực hiện sứ mạng rao giảng, làm chứng và phục vụ con người như chính Chúa Giê-su Ki-tô đã thực hiện và mời gọi các môn đệ làm theo.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta mở lòng, mở trí, mở linh hồn và cuộc sống của chúng ta cho Chúa Thánh Thần ngự vào và để cho Ngài tự do hoạt động, bằng hai cách:

* Canh tân đời sống, xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, dùng những ơn huệ Chúa Thánh Thần đã ban, nhất là những đặc sủng, mà phục vụ Hội Thánh và Vương Quốc của Thiên Chúa.

* Thực hiện những gợi ý, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được, khi chúng ta dâng thánh lễ, nghe giảng, đọc sách báo, cầu nguyện, tĩnh tâm và tiếp xúc với người nghèo.

                IV. CẦU NGUYỆN

           Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã hiện diện nơi Thiên Chúa ngay từ thời Tạo Dựng!

           Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen Chúa và cảm tạ, vì Chúa đã luôn ở bên cạnh Chúa Giê-su Ki-tô và cộng tác với Người trong công trình Cứu Độ Thập Giá!

          Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã khai sinh, hướng dẫn và bảo vệ Hội Thánh Chúa Ki-tô suốt hơn hai ngàn năm nay!

          Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã hiện xuống trên chúng con là môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô và hằng ngự trong tâm hồn chúng con, củng cố lòng tin của chúng con, canh tân đổi mới đời sống tâm linh của chúng con.

         Chúng con tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần hãy tự do hoạt động trong đời sống chúng con cũng như trong Hội Thánh Việt Nam, để mọi Ki-tô hữu có đủ sức mạnh sống đời chứng tá cho Tin Mừng, giúp đồng bào thuộc 54 dân tộc anh em nhận ra Thiên Chúa là Cha Duy Nhất và nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa và là Chúa Cứu Độ nhân loại. Amen.

           Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
       Sàigòn ngày 28.05.2006
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-129: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh


Ga 14,15-17

 

 Hôm nay, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ Đồng Phú. Trên đường đi, chúng tôi đã ghé lại: HiệnXuống-129


Hôm nay, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ Đồng Phú. Trên đường đi, chúng tôi đã ghé lại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, và sau cùng, chúng tôi đã đến đây.

Chúng tôi đã được anh chị em nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời cũng như tại đây đón tiếp. Cuộc đón tiếp thật tưng bừng. Điều làm cho chúng tôi vui mừng nhất, đó là thấy tấm lòng yêu mến của anh chị em đối với Chúa, được thể hiện dịp chúng tôi đến thăm anh chị em.

Khi tôi được anh chị em đón tiếp, tôi nghĩ tới một cuộc đón tiếp khác, sẽ được thực hiện bây giờ, đó là đón tiếp Chúa Thánh Linh. Cuộc đón tiếp Chúa Thánh Linh, chắc phải rất khác cuộc đón tiếp Đức Giám Mục và các linh mục. Bởi vì, Chúa Thánh Linh rất khác bất cứ ai trong loài người và các thần thánh. Chúng tôi chỉ là những tạo vật bé nhỏ. Còn Chúa Thánh Linh, Đấng sắp đến với chúng ta, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài cao cả vô cùng. Quyền năng Ngài vô tận. Tình yêu Ngài vô biên. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ bất xứng. Còn Chúa Thánh Linh mới là người thánh hóa chúng ta. Chúa Thánh Linh mới là người thay đổi con người chúng ta.

Như vậy, điều mà tôi chú ý nhiều nhất khi đón tiếp Chúa Thánh Linh là nhận biết Chúa Thánh Linh là ai và tôi là ai? Tôi thường nhìn Chúa Thánh Linh và nhìn tôi bằng những hình ảnh. Thí dụ, tôi nhìn Chúa Thánh Linh như ánh sáng mặt trời, còn tôi như một cây bé nhỏ. Khi một cây đón nhận ánh sáng mặt trời thì cây ấy để cho ánh sáng mặt trời thấu qua cái vỏ của thân cây mình, để cho ánh sáng mặt trời thấu qua cành lá của mình, để cho ánh sáng mặt trời thấu qua thân cây của mình, để cho ánh sáng mang chất dinh dưỡng của mặt trời đi vào tận rễ cây, đi vào tận ruột cây, đi vào tận nhựa cây.

Tương tự cũng vậy, khi tôi đón nhận Chúa Thánh Thần không phải là tôi đón nhận Ngài như một vị khách quí: Tôi mời Ngài ngồi trên cao, để rồi tôi đứng xa xa mà quì lạy. Không phải thế. Mà là tôi mời Ngài đi vào lòng tôi, đi vào tận trái tim tôi, đi vào tận trí khôn tôi, đi vào tận ý thức tâm tư và các ước muốn của tôi, để cho ánh sáng Chúa Thánh Thần mang chất chân lý và tình thương ngấm sâu vào tôi, biến đổi con người của tôi.

Rồi tôi thường nhìn Chúa Thánh Thần như là nước ban sự sống, còn tôi là con người đau bệnh. Con người đau bệnh khi đón nhận nước ban sự sống chữa bệnh mình, thì để cho nước ấy chảy vào tim, tan vào máu, đi vào các thớ thịt, vào các tế bào, tận đến xương, đến tủy, để biến máu mình thành nên máu tốt, biến tim phổi mình thành tim phổi cường tráng, biến thịt của mình trở nên tươi tắn khỏe mạnh.

Tương tự cũng vậy. Khi tôi đón nhận Chúa Thánh Linh là nước ban sự sống, thì không phải tôi đón Ngài vào lòng tôi như đón một thầy thuốc ngồi bên cạnh tôi, hay như đón một thầy dạy chân lý ở bên tôi, mà là đón Ngài như là nguồn sự sống, để nước hằng sống ấy chảy vào cách suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, cách chọn lựa của tôi, cách đánh giá của tôi, tình cảm của tôi, để cho nước sự sống ấy làm cho tôi trở lên mới mẻ theo sự sống của Thiên Chúa.

Tới đây, anh chị em đã hiểu phần nào, đón tiếp Chúa Thánh Linh là phải như thế nào? Căn cốt của sự đón Chúa Thánh Linh không phải là thực hiện các lễ nghi cho đúng, cho đẹp, mà là phải có một thái độ tâm hồn thích ứng. Tôi nghĩ rằng, thời các thánh tông đồ, khi đón nhận Chúa Thánh Linh thì như chúng ta đã nghe trong Tông Đồ Công Vụ: Các Ngài chỉ chăm chú cầu nguyện và chia sẻ tình thương cộng đoàn, khát khao Chúa đến, chờ đợi Chúa đến. Và Chúa Thánh Thần đã đến.

Còn chúng ta bây giờ, chúng ta cũng có làm như các thánh tông đồ xưa, nhưng mà tôi thấy nhiều nơi, chúng ta để ý đến sự bề ngoài. Những sự bề ngoài ấy, nhiều khi cũng hữu ích, nhưng nếu chúng ta quá để ý đến những sự bề ngoài, mà coi nhẹ việc dọn dẹp tâm hồn mình, thì tôi sợ, Chúa Thánh Linh sẽ không vào tâm hồn ta được. Bởi vì, chúng ta không chuẩn bị thái độ đón tiếp Ngài.

Ai càng cần Chúa Thánh Linh thì Ngài càng đến và ở lại. Ai càng khát khao Chúa Thánh Linh, thì Chúa Thánh Linh càng chăm sóc và yêu thương. Ai càng thấy mình bé nhỏ nghèo nàn, thì Chúa Thánh Linh càng dễ biến đổi và đổ tràn đầy ơn cho họ. Ai càng khát mong sống yêu thương bác ái, thì càng được Chúa Thánh Linh chia sẻ cho tình yêu Thiên Chúa của Ngài.

Đến đây chúng ta đừng tưởng rằng: Cần phải có một tâm hồn trong sáng thánh thiện mới xứng đáng Chúa Thánh Linh đến. Đôi khi tôi cũng có nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã nghe Chúa Thánh Linh bảo tôi rằng: Nếu tâm hồn con như một cánh đồng sình lầy, đầy rác rưởi, thì con càng cần phải đón Cha vào, để giúp cho cánh đồng sình lầy ấy nên tươi tốt. Nếu tâm hồn con giống như một con bịnh nan y, thì càng cần phải đón nhận Cha vào, để Cha chữa chạy cho. Chỉ cần làm sao con mở tâm hồn ra, biết đón nhận, biết khát khao, biết mời gọi, thì Cha sẽ đến.

Lúc nãy, khi bước vào nhà thờ này, tự nhiên tôi nhớ tới lời thánh Gioan đã viết: “Con Thiên Chúa đến trong nhà Ngài, nhưng các người trong nhà ấy không nhận ra Ngài”. Khi nhớ điều ấy, tôi đã nói với Chúa Thánh Linh: Chúng con có nhiều yếu đuối, chúng con có nhiều sơ suất, xin Chúa thứ tha cho. Xin Chúa hãy đến với chúng con. Xin hãy ở lại với chúng con. Giờ đây, chúng con thực tình khao khát đón Chúa vào lòng. Chúng con thực tình khao khát Chúa như một người đau bịnh khao khát thầy thuốc, như là một đứa con bé nhỏ khao khát cha mẹ mình.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa gọi Chúa Thánh Linh là Đấng ở lại. Tôi cũng nói với Chúa Thánh Linh: Xin Chúa ở lại trong con và trong các tín hữu hôm nay. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa ở lại mãi mãi suốt đời chúng con, nhất là trong những thời điểm nào mà chúng con có nguy cơ bỏ xa Chúa.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và hãy ở lại với chúng con vì chúng con khát khao Chúa. Amen.

+ GM GB Bùi Tuần
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-130: LỄ CHÚA THÁNH THẦN cho giới trẻ


 + Phaolô Bùi văn Đọc, Gm Mỹ Tho

 

Trong tuần qua, Giáo Hội hướng tâm hồn chúng ta một cách đặc biệt đến Ngôi Ba Thiên Chúa là HiệnXuống-130


Trong tuần qua, Giáo Hội hướng tâm hồn chúng ta một cách đặc biệt đến Ngôi Ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Cha hy vọng nhiều người trong các con được chuẩn bị để đón tiếp Chúa Thánh Thần, và có một vài tâm hồn, giống như Mẹ Maria và các thánh Tông đồ đã sẵn sàng. Chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta một cách đặc biệt chiều hôm nay, trong ngày lễ của Ngài.

Trước hết Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua các bài đọc kinh thánh mà Ngài là tác giả chính, tác giả thần linh. Chúng ta lắng nghe lời kinh thánh với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của Giáo Hội và của chính chúng ta, của từng người trong các con. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện, khơi dậy những tâm tình đạo đức nơi chúng ta; Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Ngài giống như ngọn lửa xuống trên các thánh Tông đồ, theo lời tường thuật của tác giả sách Công vụ.

Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua lời giảng dạy của Gíao Hội bắt đầu từ việc rao giảng của các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Sách Công vụ cho thấy các thánh Tông đồ, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đã mạnh dạn rao giảng, loan báo Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần, hoạt động nơi lời rao giảng của các tông đồ, khơi dậy đức tin của những người nghe. Ngày hôm nay Ngài cũng không ngừng khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa như lời thánh Phaolô trong thư I gởi tín hữu Côrintô.

Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo Hội rất nhiều ân sủng khác, mỗi người một kiểu một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người chúng ta dùng những ơn đó mà xây dựng Ích Chung cho Giáo Hội. Thánh Phaolô nói có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Chỉ có một Thánh Thần Duy Nhất là tác giả mọi ân sủng, nên tất cả chúng ta hãy hợp nhất với nhau, trong cùng một đức tin, một lòng mến, một niềm hy vọng duy nhất, giống như Cộng Đoàn Giáo Hội sơ khai dưới sự hướng dẫn của các Tông Đồ.

Theo giáo lý Công giáo, Chúa Thánh Thần vừa là một Ngôi vị Thiên Chúa, vừa là Hồng Ân lớn nhất của Thiên Chúa, do Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta. Ngài là Ơn Bình An mà Chúa Kitô Phục Sinh mang đến, khi hiện ra với các Tông Đồ, khi đến với Giáo Hội, đến với Cộng đoàn phụng vụ chúng ta. Ngài là Sự Bình An mà thế gian không thể ban tặng như Chúa Giêsu đã nói. Có Chúa Thánh Thần, lòng ta sẽ được bình an, một sự bình an kỳ diệu, đồng nghĩa với hạnh phúc, với ơn cứu độ và sự sống đời đời.

Chúa Thánh Thần là Niềm Vui, mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho ta, một niềm vui khôn tả. Ta vui mừng vì được thấy Chúa Phục Sinh như các môn đệ ngày xưa, ta không nhìn thấy Chúa bằng giác quan, nhưng thấy Chúa bằng đức tin, thấy Chúa trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Niềm Hoan Lạc ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, là Niềm Vui mà Chúa Kitô Phục Sinh chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta thông phần hạnh phúc của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Sự Sống, là Thần Khí, là Hơi Thở mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Giáo Hội, khi Người thổi hơi vào các thánh Tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20, 23). Các con nghe nói nhiều đến ơn cứu độ, nhưng có lẽ các con vẫn chưa am hiểu và còn cảm thấy trừu tượng, xa vời. Theo đoạn Tin mừng Gioan hôm nay, ơn cứu độ, chính là Thần Khí Phục Sinh của Chúa Kitô, nhờ đó mà mọi người được Thiên Chúa vừa ban cho ơn tha tội, vừa ban cho sự sống mới, thông phần Sự Sống Lại của Chúa Kitô.

Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Giáo Hội Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội tiếp nối sứ mạng mà chính Chúa đã lãnh nhận từ Chúa Cha, sứ mạng loan báo Tình Yêu của Thiên Chúa, sứ mạng yêu thương và phục vụ mọi người theo thánh ý của Thiên Chúa, sứ mạng quy tụ các con cái tản mác của Thiên Chúa về một mối, để tất cả nên một như Ba Ngôi là Một. Chúng ta hãy góp phần thực thi sứ mạng của Giáo Hội, chúng ta hãy cùng nhau đón Chúa Kitô Phục sinh đến với chúng ta trong thánh lễ, để lãnh nhận Thần Khí của Người.

+ Phaolô Bùi văn Đọc,
Gm giáo phận Mỹ Tho
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-131: CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU


CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU

 

Từ Ngày lễ ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh đến ngự trong lòng mọi Tín: HiệnXuống-131


Từ Ngày lễ ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh đến ngự trong lòng mọi Tín hữu như Lời Đức Giêsu nói: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…(Cv 1,8)

I- Tín hữu tràn đầy Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần Quyền năng sẽ đến với từng người Tín hữu, để họ tận hiến đời mình cho Thần Khí Thiên Chúa làm chủ đời sống của họ. Người Tín hữu sẽ nhận đầy Chúa Thánh Linh để Ngài quản trị từng chi tiết trong cuộc sống tôi: “Còn anh em ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống.” (Lc 24,29). Các Tín hữu được ơn diễn tả về Thiên Chúa cho người khác: “Và ai nấy được tràn đầy Thánh Thần…tùy theo Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,4)

II- Sự đòi hỏi tràn đầy Chúa Thánh Thần: Sự đầy tràn Chúa Thánh Linh phải phải được thường xuyên, liên tục và bắt buộc trong đời sống Tín hữu bởi quyền lực Thiên Chúa: “Chớ say rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc; nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.” (Êph 5,18). Như vậy, bạn thuộc rượu hay thuộc Thần Linh, hay là thuộc về đất hoặc thuộc về trời. Nên nhớ, mỗi khi Tín hữu thực tâm cầu nguyện thì có sự hiện diện của Thần Khí Chúa: “Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói Lời Thiên Chúa.” (Cv 4,31)

Bạn nên nhớ, Chúa Giêsu mời gọi bạn tràn đầy Thánh Thần quan trọng như sau đây: “ Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống! Như Lời Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. (Ga 7,38-39)

III- Sự cần thiết tràn đầy Chúa Thánh Thần: Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh rất cần thiết cho các môn đệ, các thầy giảng, các bậc cha mẹ, các thanh niên, thiếu nữ. Mỗi người đầy Thần Khí Chúa để lợi ích cho cá nhân mình và cộng đoàn. Nếu không tràn đầy Thánh Linh bạn không thể đạt được thánh ý Chúa dành cho bạn trong đời sống và chức vụ. Sự tràn đầy Thánh Thần là một món qùa tâm linh có tính cách cá thể, và phải được từng cá nhân tiếp nhận. Tôi phải làm việc cho Chúa và tha nhân theo riêng phần của tôi.

Chúa Thánh Thần không muốn làm áp lực bạn, tẩy rửa tâm linh bạn, cho đến khi bạn hoàn toàn đầu phục Ngài vĩnh viễn.

IV- Giáo Hội cần mỗi Tín hữu tràn đầy Thần Khí Chúa: Có vài hành động thiếu không ngoan, quá trớn hoặc kỳ dị, lạm dụng cụm từ “tràn đầy Thánh Linh.” Vì thế đã làm nhiều Tín hữu khác xa lánh việc đầy dẫy Đức Thánh Linh kiểu này. Một số người cho rằng: khả năng nói tiếng lạ là bằng cớ của những người tràn đầy Chúa Thánh Linh. Điều này sai, vì nói tiếng lạ là dấu cho người ngoại đạo biết thực sự về Tin Mừng làm thay đổi đời sống. Thư Phaolô viết: “Vì thế, các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin, còn lời ngôn sứ thì…người không tin, mà cho những người tin.” (x.1 Cor 14,22)

Hội Thánh cần những Tín hữu tràn đầy Thần Khí Chúa, nếu thiếu sự đầy dẫy, Giáo hội sẽ bị xâm nhập vô trật tự, tranh chấp, phản đạo, ghen tuông, chia rẽ, bất hoà. Vì thế, tất cả moị Tín hữu trong Giáo hội cần tràn đầy Chúa Thánh Linh, Thần Khí Thiên Chúa ở cùng.

V- Thế giới trông đợi các Tín hữu tràn đầy Chúa Thánh Thần: Đời sống của người Kitô hữu bước đi theo hai mục đích: về Thiên Chúa và tha nhân. Giáo hội mong muốn mỗi người Tín hữu phải hoàn hảo, là phải trần đầy Thần Khí Thiên Chúa (chất Chúa).

Bạn không thể là chứng nhân có hiệu quả, nếu bạn không đầy dẫy Đức Thánh Linh (Thần Khí Chúa Tòan năng). Khi bạn làm việc Chúa theo thoả mãn xác thịt thì chỉ có thể dẫn tới sự thất bại và thất vọng mà thôi. (khoe khoang, trình diễn, kiêu căng, lợi lộc vật chất)

Người Kitô hữu tràn đầy Thần Khí Chúa sẽ sống một cuộc sống đóng đinh, chết đi mỗi ngày cho xác thịt, thế gian, ma quỷ, để đem kết quả về cho Chúa và thuyết phục cứu các tội nhân.

VI- Các điều kiện để tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa:

1/ Hãy sám hối: Sám hối là từ bỏ, thay đổi cách suy tư, cách sống cho phù hợp với Tin Mừng:“Hãy sám hối…và sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.” (Cv 2,38) Thánh vịnh 66,18 viết: “Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.”

2/ Chứng tỏ là con: Vì anh em là con, Thiên Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngài ở trong lòng anh em.” (x. Gal 4,6)

Tôi không phải là hồ chứa, nhưng là ống dẫn, phải trào ra, ân huệ Thánh Thần được tràn trề ra.

* Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-132: LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN...

 

Qua các nhà chú giải Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài chi tiết mà Thánh Gio-an: HiệnXuống-132


Qua các nhà chú giải Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài chi tiết mà Thánh Gio-an đã sử dụng trong bản văn Tin Mừng Thánh Lễ hôm nay.

Chi tiết đầu tiên, với cụm từ “ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở”, cộng đoàn chúng ta hình dung bối cảnh làm nền của đoạn Tin Mừng này. Đó là nơi các môn đệ tụ họp với nhau sau cuộc tử nạn của Đức Giê-su. Và tâm trạng của các ông như thế nào thì chúng ta đã rõ: “Các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái”. Các ông rơi vào tâm trạng của những con người sợ bị liên lụy. Thầy các ông đã bị bắt, bị ngược đãi, đã phải chết như một tử tội. Tác giả Tin Mừng xác định cuộc gặp gỡ giữa Đức Ki-tô Phục Sinh với các môn đệ của Người là chiều ngày thứ nhất trong tuần. “Ngày thứ nhất trong tuần” gợi cho chúng ta nhớ đến ngày thứ nhất trong trình thuật Chúa sáng tạo vũ trụ.

Buổi chiều hôm ấy, Đức Giê-su xuất hiện trong tư thế một người vượt thời gian và không gian, không còn lệ thuộc những điều kiện vật chất nữa; cửa đóng mà Người vẫn có thể vào gặp các môn đệ. Chúa đến và Người biến đổi nỗi sợ hãi của các ông thành niềm vui Phục Sinh.

Kể từ ngày thứ nhất trong tuần ấy, một thế giới mới bắt đầu, một tạo dựng mới được thành hình. Và ngày thứ nhất trong tuần đó đã trở thành Chúa Nhật đầu tiên của các Ki-tô hữu, và cũng kể từ đó, các Ki-tô hữu đã luôn luôn tụ họp lại với nhau từ ngày thứ nhất trong tuần này đến ngày thứ nhất trong tuần kia; nghĩa là từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật khác, Giáo Hội được hình thành từ những cuộc hội họp như thế trong suốt thời gian lịch sử và đến ngày hôm nay sau hơn hai ngàn năm vẫn còn tiếp tục và sẽ tiếp tục mãi đến ngày tận thế.

Chi tiết thứ hai, chúng ta tìm hiểu lời chào của Đức Giê-su: “Bình an cho anh em !” Câu này, Đức Giê-su lặp lại đến hai lần trong một đoạn văn mà chúng ta vừa nghe. Đây thật ra là một lời chào thông dụng của người Do-thái. Thế nhưng trong bối cảnh này, nó đã được Đức Giê-su mặc cho một ý nghĩa hoàn hảo. Sự chết và sự sống lại của Người giao hòa đất trời như lời ca của các thiên thần xưa: “Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Tin Mừng Giáng Sinh cũng là Tin Mừng Phục Sinh. Có lẽ Đức Ki-tô Phục Sinh muốn đánh tan sự lo âu, sợ hãi mà Người nhận thấy nơi các môn đệ của mình: “Bình an cho anh em !” Sự thất trung hôm qua cũng như lòng cứng tin hôm nay của mọi người, tất cả đã được lãng quên và tha thứ !

Chi tiết thứ ba, đó là lệnh truyền – lời sai đi của Đức Giê-su: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Chẳng còn bao lâu nữa, Đức Giê-su sẽ về trời, về với Cha của Người. Thế nhưng sứ mạng của Người vẫn còn dai dẳng, cần được các Tông Đồ và Giáo Hội của Người tiếp tục. Khi nói: “Như Cha đã sai Thầy”, Đức Giê-su muốn nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các môn đệ không chỉ có cùng một mục đích như Thầy là rao giảng Tin Mừng để cứu độ nhân loại, mà nó còn có cùng một quyền bính từ Chúa Cha như Người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, trong quyền năng Phục Sinh, các môn đệ được sai đi phục vụ Ơn Cứu Độ cho anh chị em mình, cho cả thế giới.

Chi tiết thứ tư, “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông”. Ở đây, Thánh Gio-an đã dùng ngôn ngữ của Thánh Kinh ám chỉ đặc biệt đến hai đoạn văn trong Cựu-Ước: Đoạn thứ nhất – Sách Sáng Thế chương 2, câu 7 – nói về sự tạo dựng ban đầu. Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi của A-đam. Đoạn khác – Sách Ê-dê-ki-en, chương 37, câu 9 – nói về sự tạo dựng sau cùng: “Hỡi Thần Khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh”. Như thế, Thánh Gio-an đã nối kết hai cuộc tạo dựng – Đã có một sự tạo dựng trong quá khứ và sẽ có một sự tạo dựng trong tương lai, sự sống lại cuối cùng vào ngày kết thúc, ngày tận thế, ngày Đức Ki-tô quang lâm. Thế nhưng ở giữa hai cuộc tạo dựng đó, có một cuộc tạo dựng luôn luôn hiện thực. Hơi thở của Chúa vẫn đang tác động trên vũ trụ vạn vật. Lúc tạo dựng, Thiên Chúa đã ban sinh khí, xác thể được sống động bằng cách thổi hơi và đổ tràn Thần Khí của Người. Còn vào lúc khởi đầu cuộc tạo dựng mới, từ sau Phục Sinh và còn tiếp diễn trong lịch sử của Giáo Hội, Đức Giê-su Phục Sinh cũng thổi hơi trên các Tông Đồ, thổi hơi trên các Ki-tô hữu, ban Thánh Thần cho họ.

Chi tiết thứ năm cũng là chi tiết cuối cùng, “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ở đây, chúng ta nhận ra ơn huệ đầu tiên mà Thánh Thần ban cho, đó là quyền tha tội. Những từ ngữ được dùng ở đây gợi lên một năng quyền trong việc xét xử. Do đó mà truyền thống Ki-tô giáo đã coi đây chính là lúc mà Đức Giê-su thiết lập bí tích giải tội. Lần giở lại các trang Cựu Ước, chúng ta thấy các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ, các Tư Tế của luật cũ đã không bao giờ có được cái năng quyền tha tội phi thường như thế. Chỉ có các Linh Mục của Đức Ki-tô mới được tham dự vào năng quyền này cho mãi đến tận thế.

Tóm lại, với vài điểm chú giải nêu trên, chúng ta đã hiểu phần nào những điểm chính của bản văn Tin Mừng này. Và nếu đọc Sách Công Vụ Tông Đồ – có người còn gọi là Sách Công Vụ của Chúa Thánh Thần – chúng ta lại biết thêm: Giáo Hội tiên khởi thật sự mạnh mẽ, vững vàng và đầy sức sống, không phải chỉ vì ơn Chúa Thánh Thần lúc đó nhiều hơn, mà còn là do mọi người đồng tâm nhất trí, mở lòng mình ra để đón nhận và sống theo đó. Thế giới hôm nay là một thế giới tục hóa, nhân loại bị cuốn hút chạy theo đủ mọi thứ tà thần, lạc thuyết mà chối từ Thiên Chúa Tình Yêu... Chính vì thế mà luồng gió Chúa Thánh Thần như bị cản trở, và do vậy mà hoạt động của Giáo Hội cũng gặp nhiều khó khăn... Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay vẫn là lời “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần !” Thánh Thần là sức sống mới, sức sống đã làm cho Đức Giê-su là Chúa, Đấng đã một lần chỗi dậy từ cõi chết, để chúng ta sống như Đức Giê-su, như các Tông Đồ xưa ngay trong chính hoàn cảnh, môi trường sống của mình.

Khi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Đức Giê-su thổi hơi trên các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này của Đức Giê-su liên hệ với một trong những chủ đề đặc sắc nhất của Thánh Kinh: Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Và có lẽ hình ảnh sau đây là hình ảnh tốt nhất để chỉ Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần như ngọn gió. Gió không thấy được. Không ai biết gió từ đâu mà đến và ngừng lại ở đâu. Ai ở giữa cơn bão sẽ cảm nghiệm được vẻ huyền bí và hung bạo của gió. Gió bão thổi tung, bẻ gẫy, tàn phá... hoặc ngược lại, làm đất nên mầu mỡ. Gió đem lại mát mẻ, nhưng cũng đốt cháy tất cả... Chúng ta không thấy gió mà chỉ biết có gió qua những hậu quả khác nhau do gió gây ra.

Hơi thở của Thánh Thần Thiên Chúa cũng vậy. Người mạnh bạo, len lỏi khắp nơi, bẻ gẫy, nhổ gốc, tàn phá và hủy hoại nơi chúng ta tất cả những gì chống lại tình yêu ( dĩ nhiên với điều kiện chấp thuận để Người hoạt động, vì Người bất lực trước sự tự do của những ai chống lại Người ) – Và Người cũng làm cho nên mầu mỡ, biến đổi và làm tươi mát những tâm hồn biết để Người hành động. Hơi thở đó của Thiên Chúa không ngừng thổi tới trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Vậy, chúng ta hãy tự vấn lương tâm của mình: “Tôi đã mở cửa lòng mình ra để Chúa Thánh Thần bước vào mà canh tân, đổi mới con người của tôi chưa ?”

Sau đây là nhận xét của Thánh Syrilô Giám Mục Alexandria, về Chúa Thánh Thần liên quan đến tính hiệp nhất trong Giáo Hội:

“Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là Thánh Thần, chúng ta hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa. Vì chúng ta tuy nhiều người, nhưng Đức Ki-tô đã cho Thánh Thần của Chúa Cha và của Người cư ngụ trong mỗi người chúng ta. Thần Khí duy nhất và không thể phân chia này, quy tụ lại trong Người những con người riêng rẽ và làm cho mọi người nên một trong Người. Cũng như quyền năng của nhân tính Đức Ki-tô làm cho những ai chia sẻ nhân tính đó hợp thành một thân thể duy nhất; cũng vậy, tôi nghĩ rằng, Chúa Thánh Thần duy nhất và không thể phân chia, Đấng ngự trong mọi người, cũng đưa mọi người đến sự hiệp nhất thiêng liêng.” ( Trích Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 738, cuối trang 288 – Tòa TGM Sài-gòn 1997 ).

Ước gì nhận xét của Thánh Syrilô trở nên hiện thực nơi mỗi người chúng ta hôm nay !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con qua Bí Tích Rửa Tội, đặc biệt là Bí Tích Thêm Sức. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa, qua hai Bí Tích này, ban thêm ân sủng cho chúng con để chúng con được đổi mới không ngừng và biết loan báo Tin Mừng bằng cách làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho Giáo Hội sơ khai và cho cả Giáo Hội hôm nay. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa giúp Giáo Hội luôn trung thành diễn tả gương mặt của Chúa Phục Sinh cho thế gian.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa luôn ở lại với Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI và soi sáng, hướng dẫn Ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa giao là Giáo Hội ngày một bền vững và phát triển không ngừng.

Gio-a-kim PHẠM VĂN LƯỢNG, Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-133: DẤU LẶNG !

 

Dấu lặng là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian: HiệnXuống-133


Dấu lặng là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian nào đó. Các dấu lặng trong thời gian tương ứng với dạng dấu nhạc nào, thì cũng có tên gọi tương tự. Như vậy, trong âm nhạc, dấu lặng không phải là chấm dứt bản nhạc, mà chỉ là ngưng nghỉ một thời gian, rồi tiếp tục. Dấu lặng cần thiết cho mỗi bản nhạc, dù đó là một đoản khúc hay một trường ca, dù là nhạc hành khúc hay nhạc tình cảm. Không có dấu lặng, bản nhạc sẽ mất đi tính mềm mại, làm hụt hơi người hát và gây mệt mỏi cho người nghe. Nhưng như thế cũng có nghĩa là nó không cho phép người hát được ngưng ngang, bỏ dở hoặc kết thúc tại đó. Bản nhạc không chấm dứt ở dấu lặng.

Cuộc đời không chấm dứt ở những ngưng nghỉ cần thiết, vô tình hay hữu ý, chủ động hay bị ép buộc. Lịch sử Giáo Hội cũng không phải là ngoại lệ. Đã có một “dấu lặng” to lớn từ khi Thầy lên trời: lo lắng, hoang mang và cả sợ hãi nữa. Các môn đệ lần đầu tiên thấy mình bé nhỏ, thấy chỗ đứng không thể thiếu được của Thầy trong suy nghĩ và hành động củamỗi người, thấy cô đơn và nhất là chẳng biết phải làm gì, nói gì, phải bắt đầu từ đâu. “Dấu lặng” mười ngày là cần thiết, để các môn đệ tẩy xóa những gì tồn đọng trong các Ngài: kiêu căng, ích kỷ, ganh tị, oán hận,... và để cho cõi lòng trống trải hoàn toàn, sự trống trải cần thiết để đón nhận Ơn Thánh Linh đến, không chỉ đổi mới, mà biến cải cả cuộc đời của các Ngài.

Nếu được dùng phép ẩn dụ, ta có thể so sánh “dấu lặng” trong đời sống Giáo Hội với khởI đầu như một ngôi nhà mà nội thất và trang thiết bị vừa cũ vừa lỗi thời, lắm thứ đã bị hư hao. “Dấu lặng” là thời gian cần thiết, để dọn dẹp và loại bỏ tất cả, để chủ nhân mới – Đức Thánh Linh – trang bị những thứ mới mẻ, có công năng thích hợp và từ đó, Người sẽ không ngừng can tân, để Ngôi Nhà Giáo Hội luôn đáp ứng với mọi thời đại, mọi tình huống. Và hôm nay, ngày lễ Ngũ Tuần, chính là sự đổi mới lần đầu to tát nhất, quan trọng nhất và nhất là còn lạ lùng, bỡ ngỡ đối với các môn đệ. Và nếu để ý bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su chỉ “thổi Thần Khí” lên các môn đệ, sau khi ban bình an. Cho nên “dấu lặng” còn được hiểu là thời gian cần thiết, để các môn đệ tìm lại được an bình trong tâm hồn, sau khi đã phá dỡ những tồn đọng, quét dọn sạch sẽ cõi lòng và chính với bình an Chúa Ki-tô ban cho, mà mỗi môn đệ tiếp nhận Ơn Thánh Linh.

Nếu trong âm nhạc không có những dấu lặng, dấu nghỉ, thì đó là một tai họa. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Thất tình nẩy sinh từ cuộc mưu sinh cơm-gạo-áo-tiền luôn là những áp lực, là cho ta lắm khi dù ý thức sự cần kíp của một “dấu lặng”, mà vẫn không thể tìm ra được một khoảng thời gian ngưng nghỉ, để rồi căng thẳng, trầm uất từ cuộc sống, từ lo âu, bận rộn đã làm cho chúng ta không còn cả thời giờ và tâm trí nhìn lại linh hồn mình, đi tìm những giá trị to lớn và cần thiết còn hơn cả cơm áo. Chúng ta không có nỗi một chút an bình, thì làm sao có thể đón nhận Ơn Thánh Linh ! Nhưng làm sao có được an bình, khi Ngôi Nhà Linh Hồn ta chật chộI và bộn bề đủ thứ lỉnh kỉnh, vô dụng, kể cả có hại, mà ta vẫn khư khư giữ riệt ?

Biết mình như thế, hẳn chúng ta phải hiểu tha nhân, để tôn trọng những “dấu lặng” nơi anh em, chí ít cũng đừng tạo thêm những bức bối, bức xúc cho anh em, khuấy động sự bình an mà họ đang có hoặc đang tìm đền. Đừng để “dấu lặng” lẽ ra an bình thư thái của anh em, bị biến thành “dấu lặng” đầy nước mắt, xót xa.

Trong đời sống đạo đức cũng chẳng khác gì: sự thiếu an bình nơi chúng ta ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người, nhất là các đồng đạo kề gần chúng ta. Hãy cứ tưởng tượng một người ở trong tầm âm thanh của những chiếc loa cực mạnh suốt ngày ông ổng những điệu nhạc nghịch nhĩ, dù có bịt tai nhắm mắt, cũng chẳng thể nào tìm được bình an. Nếu chúng ta – Ki-tô hữu – mà cuộc sống đầy dẫy những ích kỷ, bất công, sa đọa, kiêu căng, thì suốt đời chỉ làm vẫn đục cuộc sống và an bình của người khác.

Thêm một khía cạnh nữa của truyền giáo: đem an bình của Chúa Ki-tô đến cho tha nhân, bằng cách giúp họ chỉnh sửa, dọn dẹp tâm hồn, nghĩa là giúp anh em tạo ra được “dấu lặng”, để sẵn sàng tiếp nhận Ơn Thánh Linh, không phải chỉ đến trong ngày Ngũ Tuần,ngày khai sinh Giáo Hội, mà đến từng giây phút trong cuộc đời mỗI người, miễn là họ thành tâm thiện chí ước ao và vui mừng đón nhận Người. Thánh Linh là Đấng đổi mới. Tế bào sinh vật không ngừng đổi mới, để thay thế những tế bào hư hao bị đào thải và duy trì bảo toàn sự sống. Không có Ơn Thánh Linh không ngừng canh tân, thì linh hồn chúng ta, Đức Tin chúng ta mau chóng khô héo, tàn lụi, diệt vong.

CVK NGUYỄN THẾ BÀI, Đi Tìm Đáp Số Tình Yêu 155
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-134: BÍ TÍCH THÊM SỨC: NHẬN LÃNH THẦN KHÍ


Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Tuy nhiên, như đã chép:

            "Điều mắt chẳng  hề thấy, tai chẳng  hề nghe,
            lòng người không  hề nghĩ tới,
            đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn
            cho những ai yêu mến Người."

Còn chúng ta, chúng  ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí... để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng  ta.
                           - 1 Cr 2,5.9.10.12

 

Cách đây mấy năm, các nhà khảo cổ học đã khám phá ngôi mộ của một xác ướp có niên đại: HiệnXuống-134


Cách đây mấy năm, các nhà khảo cổ học đã khám phá ngôi mộ của một xác ướp có niên đại hơn 2.500 năm. Khi mở ra, họ tìm thấy một vài hạt giống đã được chôn theo xác ướp. Lúc được đưa ra ngoài trời, các hạt giống này, đã ngủ yên hơn hai thiên niên kỷ, lại bắt đầu nẩy mầm và lớn lên.

Bạn có nhớ ngày mình nhận phép Thêm sức không ? Có thể bạn đã nhận bí tích này nhiều năm rồi, và bạn chỉ còn nhớ lơ mơ thôi. Mặc dù bạn không  nhớ phép Thêm sức như một biến cố có ý nghĩa đặc biệt, tuy nhiên bạn đã gặp gỡ Đức Ki-tô và đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách rất đặc biệt. Những  hiệu quả của cuộc gặp gỡ này và tác động của Chúa Thánh Thần, y như các hạt giống bên Ai Cập, có thể ngủ yên một thời gian dài trước khi khai hoa nở nhuỵ trong cuộc đời bạn.

Có lẽ tên gọi hay nhất của Chúa Thánh Thần là Đấng Quyền Năng. Thần Khí có quyền năng  làm cho bạn gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Những cuộc gặp gỡ yêu thương mà cả đời bạn nhắm đến - những  cuộc gặp gỡ ta-với-ta, đằm thắm, một cách nào đó có tính độc quyền tay đôi, và rồi tràn ra thành tình yêu đối với những người khác. Thần Khí chuyên trợ giúp làm cho các cuộc gặp gỡ kỳ diệu này xảy ra trong cuộc đời bạn.

Truyền thống Ki-tô giáo gọi các tác động này là các Ơn Chúa Thánh Thần: ơn Hiểu biết, ơn Thấu hiểu, ơn Đạo đức, ơn Khôn ngoan, ơn Soi sáng, ơn Sức mạnh, ơn Kính sợ Thiên Chúa. Bảy ơn Chúa Thánh Thần này, được nhận lãnh trong phép Thêm sức, đã là một phần của cuộc sống bạn dù bạn có lưu tâm để ý hay không. Phần còn lại của chương này sẽ mô tả những cách thức các ơn ấy hoạt động trong đời bạn.

Ơn Hiểu biết đưa bạn tiếp xúc với vũ trụ trong sự hiểu biết sâu xa nhất. Bạn có khả năng nhìn vào thiên nhiên và thấy Thiên Chúa. Trước hết bạn thấy vẻ đẹp tự thân của các sự vật trong thiên nhiên, không quy chiếu với Thiên Chúa là Đấng  đã dựng nên chúng. Khi bạn bắt đầu thấy chúng như những ân huệ do Chúa ban cho - những dấu chỉ hữu hình của một tình yêu vô hình - thiên nhiên có thể xoay bạn sang một chiều hướng mới. Cả một chiều kích mới của tạo vật mở ra cho bạn, và bạn không chỉ nhận ra nét đẹp của nó mà còn nhận ra chính nguồn mạch mọi sự kỳ diệu của nó - là cánh tay hào phóng của Thiên Chúa.

Ơn Thấu hiểu giúp bạn hiểu Thiên Chúa một cách biệt vị và đầy ý nghĩa. Ngay từ hồi còn bé bạn đã tích luỹ thông tin tôn giáo về Thiên Chúa, về Đức Ki-tô và về Giáo Hội. Đột nhiên thông tin tôn giáo này mang một ý nghĩa thâm sâu hơn. Nhờ Thần Khí, toàn bộ thông tin ấy quy tụ lại. Còn hơn cả việc hiểu bằng trí óc, bạn kinh nghiệm Thiên Chúa. Điều này có thể xảy ra lúc bạn đang cầu nguyện, đang đọc, đang nghe, hoặc đang làm bất cứ việc gì đó, và nó có thể xảy ra vào bất cứ thời kỳ nào trong cuộc đời bạn. Một số hạt giống chậm đâm chồi nẩy lộc hơn một số khác. Trong  bất cứ trường  hợp nào, Thần Khí luôn mang lại ơn mà truyền thống gọi là ơn Thấu hiểu này.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn... Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng  đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thấy đã nói với anh em.

- Ga 16,12.13; 14,25

Một ơn khác giúp bạn đạt tới những mức độ còn cao hơn nữa trong tình thân mật với Thiên Chúa và tha nhân, gọi là ơn Đạo đức. Người ta thường hiểu sai chữ này và một số người tỏ ra chán ngấy, kỳ thực nó đại diện cho một điều rất đẹp. Đạo đức không có nghĩa là đi loanh quanh với một khuôn mặt mộ đạo dùng để làm mẫu cho các bức ảnh thánh. Đúng hơn là như thế này: nhờ cuộc gặp gỡ giữa bạn và Thần Khí, một kinh nghiệm mới về cầu nguyện được mở ra. Cầu nguyện trở nên bớt mang tính nghi lễ đi và mang tính gặp gỡ cá nhân nhiều hơn. Bạn thấy mình muốn cầu nguyện. Kinh nguyện của bạn trở nên vô giới hạn, mở ra cho những kinh nghiệm mới. Bạn thấy mình cởi mở hơn đối với tác động của Thần Khí, và do đó Thần Khí cầu nguyện qua bạn. Bạn trở nên cởi mở với nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau.

Không  phải cầu nguyện lúc nào cũng  vui vẻ đâu. Có thể phân nửa hành động yêu thương trong thế giới này đã được làm mà không hưởng được những cảm xúc nồng ấm. Thường thì tâm trạng chỉ ở đâu đâu thôi. Khi các bậc cha mẹ lăn ra khỏi giường từ sáng sớm để bắt đầu thêm một ngày lo toan nữa, họ đang biểu hiện tình yêu đối với gia đình và đối với nhau đấy. Việc cầu nguyện cũng thế. Kinh nguyện lý tưởng phải luôn là một kinh nghiệm sâu xa và xúc động, nhưng lắm lúc không phải vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi tâm trạng  chỉ ở đâu đâu thôi, thì nhờ Thần Khí, bạn vẫn có một ước muốn nội tại ; bạn thực sự muốn cầu nguyện, cho dù bạn không cảm thấy mình muốn điều đó.

Cầu nguyện có thể là một cuộc gặp gỡ không  chỉ với Thiên Chúa mà còn với người mà bạn yêu thương nữa. Thường thường khi người ta nói với ai rằng họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, họ có ý nói tương tự như sau: "Tôi sẽ gởi điện tín lên trời thay cho bạn." Vậy là tốt lắm, nhưng còn có thể có một kinh nghiệm sâu xa hơn nữa. Thần Khí giúp bạn thấy rằng cầu nguyện không chỉ là một sự chuyển cầu cho người khác, mà còn là một cuộc gặp gỡ với người đó.

Khi bạn cầu nguyện với một người, cuộc hội ngộ này còn hơn cả việc cả hai người cùng có mặt tại một nơi để gởi các bức điện tín thay cho nhau. Nếu bạn mở lòng ra, Thần Khí có thể mang lại một cuộc gặp gỡ giữa bạn và người đang cùng cầu nguyện với bạn.

Khía cạnh gặp gỡ này của việc cầu nguyện không chỉ áp dụng  cho những người đang  cầu nguyện cùng lúc cùng chỗ mà thôi. Bạn có thể ở cách xa hàng dặm hoặc ở tận bên kia trái đất. Bạn và người khác có thể cầu nguyện vào những lúc khác nhau. Thần Khí không bị giới hạn bởi không  gian và thời gian và Ngài có thể mang lại một cuộc gặp gỡ thân mật. Thần Khí có thể làm cho các bạn hiện diện trước mặt nhau ở một mức độ thâm trầm nhất.

Kể từ bây giờ, khi khoảng cách và thời gian ngăn cách bạn với một người nào đó, bạn hãy đồng  ý không  chỉ cầu nguyện cho nhau, nhưng còn gặp nhau qua kinh nguyện nữa. Hãy nói với nhau rằng: "Chúng  ta hãy gặp nhau trong kinh nguyện."

Ơn Khôn ngoan là một ơn mà nhờ đó Thần Khí làm cho bạn gặp được chính Chúa. Cái tên gọi truyền thống, là ơn Khôn ngoan, không ăn nhập gì đến chuyện thông minh cả. Đúng hơn, ơn Khôn ngoan khiến ta có thể có kinh nghiệm thân tình với Thiên Chúa.

Sự khác biệt này cũng  giống như chuyện nghe nói về một xuất diễn và đi xem nó vậy. Bạn có thể cầm một tờ nhật báo lên và biết được đài sắp phát đi chương  trình truyền hình nào. Mặc dầu bạn biết chương trình ấy, bạn chưa từng thật sự kinh qua nó ; phải đợi đến chiều đã. Tương tự như thế, bạn có thể nghe nói về Thiên Chúa, học hỏi về Thiên Chúa, và, ở một mức độ nào đó, hiểu biết về Thiên Chúa, mà chẳng hề thật sự kinh nghiệm Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ mang lại một cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, nếu bạn cầu xin Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy tỏ mình ra cho con. Ngài thật sự ra sao ? Xin Thiên Chúa đích thực hãy đứng lên ? Những tư tưởng, cảm giác, kinh nghiệm của Ngài ra sao ? Ngài nghĩ về mình như thế nào ? Ngài có thái độ gì với chính mình ? Triết gia bảo con rằng Ngài là nguồn chân, thiện, mỹ, tình yêu và sự sống. Lời tuyên bố đó chẳng có nghĩa gì với con cả. Con muốn kinh nghiệm chân, thiện, mỹ, tình yêu và sự sống của Ngài. Lạy Chúa, xin hãy tỏ mình ra cho con, và xin hãy tiếp tục tỏ mình ra nữa.

Khi bạn lãnh nhận ơn Khôn ngoan từ Thần Khí, kinh nguyện của bạn sẽ được đáp lại và bạn biết điều đó.

Các ơn Hiểu biết, Thấu hiểu, Đạo đức và Khôn ngoan làm cho ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở mức độ càng lúc càng thâm tình hơn. Tuy nhiên Thần Khí không dừng ở đó. Trong  kế hoạch của Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ của bạn với Ngài được hướng tới hành động. Tình yêu đích thực giữa hai người, chẳng những không bó hẹp thế giới của họ, mà còn giúp họ vượt ra ngoài mối quan hệ của họ để đến với những người khác.

Một mối quan hệ thì cũng  giống như một hòn sỏi, được thả vào trong  hồ nước, làm gợn lên những vòng sóng nước tỏa lan. Thần Khí giúp bạn gặp Thiên Chúa bằng  cách giúp bạn cũng đi ra khỏi mình để đến với tha nhân. Thần Khí làm điều này qua các ơn mà truyền thống đặt tên là ơn Soi sáng, ơn Sức mạnh, và ơn Kính sợ Thiên Chúa.

Ơn Soi sáng giúp bạn nhận định các nẻo đường  dẫn đến Thiên Chúa. Ai là chuyên gia sống động thành thạo nhất về bạn ? Chính bạn ư ? Không đâu. Bạn có thể cố gắng vất vả, nhưng  bạn sẽ luôn luôn là nhân vật số hai. Nhân vật số một là Thần Khí của Đức Ki-tô. Ngài biết bạn - con tim bạn, những  khát vọng của bạn - hơn là bạn biết mình. Chính điều đó khiến Ngài là một vị cố vấn tốt lành.

Chúa Thánh Thần giúp bạn ngày ngày đối đầu với những vấn đề gây bối rối hoang mang. Bạn phải làm gì trong tình huống cụ thể ở đây và vào lúc này ? Bạn sẽ làm gì đối với người này ? Làm sao bạn có thể giữ được niềm hy vọng này cho tương lai ? Bạn thật sự muốn gì ? Này đây Chúa Thánh Thần, chuyên gia sống động thành thạo nhất về bạn, đến và cùng hành động với bạn.

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không  thấy và cũng  chẳng  biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

- Ga 14, 16.17

Ơn Sức mạnh ban cho bạn lòng can đảm lớn hơn lòng can đảm của chính bạn. Giờ đây bạn có sự gan dạ của Thần Khí. Một quy luật của sự sống nói rằng bên kia cuộc mạo hiểm là hạnh phúc đích thực. Nhờ Thần Khí, cuộc mạo hiểm này không quá đáng sợ. Sẽ có một số thay đổi thú vị trùm lên bạn. Bạn trở nên sẵn sàng  để nói về Đức Ki-tô, để đứng ra làm chứng về điều đã xảy ra giữa Ngài và bạn. Bạn trở nên sẵn sàng hơn để nâng đỡ những người khác khi họ cố gắng  gặp gỡ Đức Ki-tô và tha nhân.

Lòng  anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng  về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng  làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

- Ga 14, 27.28 ; 15, 26.27

Ơn Kính sợ Thiên Chúa giúp bạn ý thức được thế nào là một tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Đừng để cho tên gọi này đánh lừa bạn. Nó không có ý nói về một luồng chớp sáng xẹt xuống từ trời đâu; đúng hơn, nó có ý nói rằng cuối cùng bạn hiểu ra rằng bạn không  thể làm tất cả việc ấy một mình. Cuối cùng bạn nhận thức được, không  phải trên lý thuyết mà từ kinh nghiệm, rằng sức mạnh và sự sáng suốt của bạn vẫn còn thiếu sót. Giờ đây bạn hiểu rằng nếu không có cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, bạn chỉ là chiếc bánh xe quay lòng vòng lẩn quẩn thôi. "Tôi không thể làm điều đó một mình" không chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi ; đó là một kinh nghiệm trực giác do Chúa Thánh Thần mang lại. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: "Kính sợ Thiên Chúa là khởi điểm của sự khôn ngoan." Với kinh nghiệm trực giác này, cuộc sống  trở nên một trận cầu mới mẻ. Mọi khả năng hứng  thú mới lạ đều mở tung ra !

Hoạt động của Thần Khí không chỉ giới hạn trong  bảy Ơn Chúa Thánh Thần. Bất cứ hành động hỗ tương nào có liên quan đến việc gặp gỡ Thiên Chúa hay tha nhân đều là một hành động hỗ tương mở ra với Thần Khí.

Phép Thêm sức xét như một nghi lễ xảy ra chỉ một lần thôi, nhưng  Đức Ki-tô, Tác-nhân-Gặp-gỡ của tương lai bạn, hứa ban Thần Khí cho bạn mỗi ngày trong  suốt chuỗi ngày còn lại của đời bạn. Nói đơn giản hơn, bạn đang được thêm sức mỗi ngày.

Bởi phép Thêm sức, Thần Khí luôn hiện diện với bạn. Câu hỏi được đặt ra là: Bạn có mở lòng ra với Thần Khí hay không ?

Hãy ghi vào tâm trí hai điều này:

- Hãy mở lòng ra và sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần.

- Hãy nhớ rằng tác động của Thần Khí là một biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn và cho tha nhân. Thiên Chúa muốn bạn không chỉ đón nhận tình yêu của Ngài mà thôi, nhưng  còn chuyển giao tình yêu đó cho tha nhân nữa.

Thiên Chúa không muốn bạn trở nên một "Ki-tô hữu Biển Chết". Biển Chết, ở Palestine, là một vùng nước duy nhất nằm ở điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất. Các dòng sông  chảy vào đó, nhưng chẳng có gì từ đó chảy ra cả. Nó nhận vào mà không cho đi. Kết quả là, các khoáng chất và muối chảy vào trong đó đã tích tụ lại tới mức không còn mảy may sự sống nào trong vùng nước mênh mông đó nữa.

Một số người trở nên Ki-tô hữu "Biển Chết" hay "ngõ cụt". Họ nhận tình yêu từ Thiên Chúa và những nhận thức sáng suốt về ý nghĩa cuộc đởi. Thế nhưng  họ không cho đi cái gì cả, và bởi thế nội tâm họ bắt đầu chết đi.

Khi cho, hãy nhớ lấy một điều: nếu bạn chia sẻ với người khác cái bạn đã nhận, nếu bạn nói với người khác về ý nghĩa của cuộc đời, nếu bạn làm một cử chỉ yêu thương cho người khác - đừng chỉ dựa vào khả năng hoặc tình yêu của riêng mình thôi. Nếu bạn nói với người khác về ý nghĩa cuộc đời, hãy nhớ rằng những lời lẽ của bạn chỉ chạm tới đôi tai người đó mà thôi. Hãy để ảnh hưởng của Thiên Chúa tác động qua bạn, và bạn có thể chạm đến nơi thâm sâu trọng yếu của con tim họ. Khi bạn làm cử chỉ yêu thương cho người khác, hãy để tình yêu của Chúa chảy xuyên qua bạn.

Có thể bạn đã từng làm như thế ít năm qua. Nếu vậy thì tuyệt lắm. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ rằng ơn của Thần Khí đã làm cho cuộc đời của bạn và của những người xung quanh bạn phong phú lên.

Nếu bạn chưa hề sống theo kiểu đó bao giờ, nếu bản tổng kết của bạn cho đến nay tương tự như Biển Chết, thì cũng đừng nản lòng. Nếu các hạt giống bên Ai Cập có thể nảy mầm sau hai ngàn năm, thì hạt giống Thiên Chúa đã gieo trong ngày Thêm sức cũng đang chờ để bật sống dậy.

Thực hành

1.  Ý nghĩ của bạn về lòng đạo đức có thay đổi qua năm tháng không ? Bạn mong muốn nó thay đổi thế nào trong tương lai ?

2.  Có bao giờ bạn xa cách về mặt vật lý với người bạn yêu thương mà vẫn cảm thấy gần gũi người ấy không ? Hãy mô tả các hoàn cảnh ấy.

3.  Bạn có thể nhớ lại một kinh nghiệm mà lúc đó bạn đã hiểu hay bây giờ mới nhận ra là Thần Khí đã trợ giúp bạn không ?

4. Bạn có nghĩ rằng trẻ em đã được thêm sức quá sớm không ? Bạn thích tuổi nào ? Tại sao ?

5. Nếu bạn cảm thấy mình đã được thêm sức quá sớm, bạn nghĩ rằng sai lầm này có thể được sửa chữa ra sao ? Hiện nay bạn làm sao để hưởng ích lợi từ một bí tích mà bạn đã nhận nhiều năm trước đây ?

Nguyên tác:
“Confirmation: Receiving the Spirit”
Trầm Tĩnh Nguyện trích dịch từ tác phẩm: The Church of Christ
Going Together của James DiGiacomo và John Walsh do NXB Winston Press, Inc. ấn hành 1978
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-135: HOA TRÁI CỦA ƠN CHÚA THÁNH THẦN


   Lm. Vũ Xuân Hạnh

MỪNG KÍNH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà: HiệnXuống-135


   Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô sẽ ban từ nơi Chúa Cha. Vâng theo lời căn dặn này, các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly, sốt sắng lắng chìm trong cầu nguyện chờ đợi điều Chúa Kitô đã hứa.

  Bài đọc I của thánh lễ hôm nay, trích sách Công vụ Tông đồ cho thấy Chúa Kitô thực hiện lời hứa ấy: Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Nghĩa là trên đầu mỗi người hiện diện trong nhà tiệc ly hôm ấy, người ta  thấy xuất hiện một cái lưỡi bằng lửa cháy sáng. Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Hình lưỡi có ý nhấn mạnh công tác truyền giáo của các môn đệ Chúa Kitô. Bởi khi thực hành công tác truyền giáo, các môn đệ nối tiếp sứ mạng của Chúa Kitô trong sự trợ lực và nâng đỡ lớn lao của Chúa Thánh Thần. Còn lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành. Các môn đệ Chúa Kitô sẽ là những người mang trong mình tình yêu của Thiên Chúa, họ hãy nhiệt thành suốt đời truyền bá Tin Mừng tình yêu của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn tác sinh tình yêu và lòng nhiệt thành này nơi các môn đệ của Chúa Kitô, để càng ngày các môn đệ càng hăng hái hơn trong trách vụ loan báo Tin Mừng của mình. Như vậy, hình lưỡi lửa trong ngày lễ Hiện Xuống, chính là hình ảnh của Chúa Thánh Thần gắn liền công tác truyền giáo của các môn đệ Chúa Kitô.

  Các môn đệ của Chúa cũng chính là chúng ta. Như các tông đồ xưa, ta nhận lãnh, cùng với ơn Chúa Thánh Thần là sứ mạng truyền giáo qua mọi thế hệ, trong mọi môi trường sống của ta.

  Hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên Hội Thánh nhằm phục vụ công tác truyền giáo là rất nhiều. Ta thử liệt kê một vài trong số các hoa trái ấy.

  I. LÒNG CAN ĐẢM DẤN THÂN CHO TIN MỪNG

  Sau ngày Chúa Kitô bị giết, kể cả sau khi Người sống lại, các môn đệ của Chúa Kitô rất sợ hãi. Họ trở thành những kẻ bạc nhược, mất hết can đảm, mất hết ý chí vươn lên. Ngay cả khi ở trong nhà, họ vẫn đóng kín cửa. Thánh Gioan nói rõ, họ đóng kín cửa nhà vì sợ người Do thái.” (Ga 20, 20). Như vậy các tông đồ không còn một chút can đảm nào.

  Ngày Chúa Thánh Thần ngự đến, Người biến lòng các môn đệ nên dũng cảm phi thường. Từ những kẻ chỉ biết sợ, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, ngay lập tức, các ông mở toan cửa nhà, lên tiếng tuyên xưng đức tin Chúa Phục sinh bằng mọi ngôn ngữ, không một chút sợ hãi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, các môn đệ quyết tâm sống chết cho Tin Mừng mà mình lãnh nhận. Các ngài tỏa ra khắp thế giới làm cho niềm tin vào Chúa Phục sinh lan rộng không ngừng. Như vậy, chính ngày Chúa Thánh Thần ngự đến là cột mốc đánh dấu thời gian lòng can đảm bùng lên mạnh mẽ nơi Hội Thánh Chúa Kitô.

  Lòng can đảm đó cần thiết cho mỗi chúng ta là những Kitô hữu khi nối tiếp sứ mạng các tông đồ. Ta cũng phải lên đường truyền giáo. Cuộc lên đường của ta là đời sống mỗi ngày trong trách nhiệm sống đức tin, sống tình yêu thương, sống ơn hiệp nhất để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Lòng can đảm đó càng cần thiết khi ta quyết giữ lòng mình sốt sắng, mến yêu Chúa, lo tuân giữ luật Chúa giữa một thế giới nhiều cám dỗ, nhiều đau khổ mà nhân loại gây ra cho nhau. Như các tông đồ xưa, ta sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, xin Người ban cho ta lòng can đảm, để ta dấn thân cho Tin Mừng suốt đời ta.

  II. BÌNH AN TRONG TÂM HỒN

  Mỗi lần Chúa Phục sinh hiện ra, Người đều thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cùng lúc trao bình an cho các môn đệ. Chẳng hạn, bài Tin Mừng trong lễ Chúa Thánh Thần, có đến hai lần Chúa Phục sinh trao bình an: “Bình an cho anh em,” rồi lại:“Bình an cho anh em! Như Cha đã sai Thầy,Thầy cũng sai anh em.” Dù vậy, lòng các môn đệ chưa thật sự chín mùi, chưa có sự chuẩn bị, chưa hề có lòng ao ước để ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô sinh hiệu lực. Đúng hơn, các ông chưa có tâm tình cầu nguyện đủ. Ngược lại, bao nhiêu tác động của cuộc thương khó, bao nhiêu nỗi khiếp hãi vẫn chưa phai, cuộc sống đầy chao đảo, lòng rối bời, dẫn tới việc các tông đồ không có bình an, không chút yên lòng. Ơn bình an Phục sinh chưa phục sinh trong lòng các môn đệ của Chúa.

  Chúa Thánh Thần làm cho ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô nên hiệu lực nơi tâm hồn các tông đồ. Ngày ngự đến, Người biến đổi một trăm tám mươi độ tâm hồn những kẻ đầy hoang mang, chết khiếp, thành can đảm phi thường. Chính sự can đảm ấy, bày tỏ hết sức tỏ tường những tâm hồn giờ đây đã chất chứa bình an. Nhờ bình an thẳm sâu trong nội tâm, các tông đồ, cũng như lớp lớp môn đệ Chúa Kitô trong suốt dòng lịch sử đã hiêng ngang, bất khuất, bất chấp mọi lao lung, mọi cực hình, người đời dành cho mình.

  Bình an nội tâm là ơn cần thiết vô cùng cho mỗi chúng ta hôm nay. Bởi hơn bao giờ hết, thời đại chúng ta là thời đại đang diễn ra quá nhiều những hỗn tạp, có sức làm chao đảo ngay cả những người được coi là vững vàng nhất. Đức Bênêđictô XVI coi đó là “tình trạng trẻ thơ trong đức tin” (Hồng y Ratzinger - Bài giảng trong thánh lễ khai mạc Mật viện 18.4.2005). “Trẻ thơ” là do lòng người quá yếu đuối, không kiên định, không dứt khoát, lại để mình nghiêng ngã, “trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý.” (Eph 4, 14).

  Ơn Chúa Thánh Thần sẽ làm cho ta bình an nội tâm. Có bình an, ta đủ sức chống chọi mọi làn gió thổi ngoài Tin Mừng Chúa Kitô, ngoài sức hấp dẫn của Thánh Thần của Người. Những làn gió đang tác động mạnh mẽ trong thời đại là, “Từ Mác Xít tới chủ nghĩa tự do, tới mức chủ nghĩa tự do phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn tạp…Nhiều giáo phái mới được đẻ ra mỗi ngày và sẽ xảy ra điều mà thánh Phaolô đã nói về sự lường gạt con người và sự tinh quái nhắm lôi kéo con người đến chỗ lầm lạc (Ep 4, 14). Có một đức tin rõ ràng, theo kinh Tin Kính của Hội Thánh, lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín…” (Hồng y Ratzinger - Bài giảng trong thánh lễ khai mạc Mật viện 18.4.2005).

  Hãy mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô có sức lớn mạnh trong tâm hồn ta. Có bình an tâm hồn nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta sẽ kiên định đến cùng Chúa trong đức tin, trong lòng mến, trông sự cậy trông nơi tình yêu của Đấng Phục sinh. Nguyện cho bình an của Đấng Phục Sinh ngự trị trong lòng chúng ta. Nguyện cho ân sủng tuyệt đối là chính Chúa Thánh Thần và bình an của Người sống mã trong lòng Kitô hữu. Nguyện cho mỗi Kitô hữu “chân cứng đá mềm” để xứng đáng hưởng nhờ bình an phục sinh và hăng hái trao ban bình an mà mình được lãnh nhận.

  III. ƠN THA THỨ

  Thiên Chúa là tác nhân của ơn tha thứ. Nhưng ơn tha thứ cần đến sự cứu độ của Chúa Kitô và ơn Thánh Thần của Người. Trong công thức giải tội, Hội Thánh bày tỏ niềm xác tín tình yêu Ba Ngôi, mà Chúa Thánh Thần là ơn ban cần thiết hết sức để thanh tẩy tâm hồn hối nhân: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

  Chính bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, Chúa Kitô càng cho thấy rõ hoa trái của ơn tha thứ phát sinh nhờ Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

  Cũng từ việc Đấng Phục sinh trao ban Thánh Thần để Hội Thánh thực hành sứ mạng tha thứ cho nhân loại, chúng ta biết được, từ nay, Chúa Kitô Phục sinh sẽ hoạt động trong Hội Thánh, trong từng con người nhờ quyền năng Thánh Thần của Người.

  Từ nay, Hội Thánh hoạt động trong ơn Chúa Thánh Thần, rộng rãi trao ban nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Vì thế, từ ngày Chúa Kitô vinh quang bên Chúa Cha, bất cứ ai tin nơi Chúa Kitô, rộng lòng đón nhận Thánh Thần nhờ tham dự vào đời sống của Hội Thánh, sẽ được Chúa Thánh Thần ngự đến và được Người lôi cuốn tiến về phía Thiên Chúa như đích đến cuối cùng của đời mình.

*****
 
Trên đây là những hoa trái trong rất nhiều hoa trái do ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng không phải tự nhiên mà lòng ta có thể hưởng nhờ. Bởi ngày xưa, các tông đồ chỉ có thể làm trổ sinh ơn Chúa Thánh Thần sau khi các ông đã có một quá trình chìm lắng trong cầu nguyện. Cũng vậy, chỉ có một bí quyết cho chúng ta được hưởng nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần đó là sự cầu nguyện liên lỷ, thâm sâu và xác tín.

  Sách Công vụ Tông đồ từng ghi nhận sự hiện diện của Đức Maria nơi tông đồ đoàn khi họ cầu nguyện tại nhà tiệc ly, sau khi Chúa Kitô về trời. Ngày nay, ta cũng cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ để làm phát sinh hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta. Cậy nhờ Đức Mẹ, không chỉ vì Đức Mẹ xứng đáng dâng lời cầu nguyện hơn ta, mà còn vì Đức Mẹ cảm nghiệm thâm sâu về Chúa Thánh Thần qua cả một chiều dài của đời sống kết hiệp cùng Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của Mẹ. Hơn nữa, Mẹ đã nhận được chính Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa trao ban, để từ nơi Mẹ, Chúa Kitô nhập thể làm người. Ngày nay, Chúa Thánh Thần đến trong trần gian, là một cuộc nhập thể mới của Thiên Chúa. Nếu lần nhập thễ trước, Thiên Chúa cần đến Mẹ, thì cuộc nhập thể mới, nhờ Thánh Thần, chắc Chúa cũng cần sự cộng tác cách nào đó của Mẹ. Hiểu như thế, ta thấy, cách nào đó, Đức Mẹ cũng là trung gian của ơn Chúa Thánh Thần.

Với vai trò thật lớn lao của Đức Mẹ như thế, càng khiến chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ trong việc hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong suốt đời ta. Như vậy sự cầu nguyện của ta và công nghiệp của Đức Mẹ sẽ là bí quyết chắc chắn dẫn ta đến cùng Thiên Chúa, hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần và ngày càng xứng đáng là Con Thiên Chúa.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-136: Thánh Thần được trao ban cho con người


 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, B

CHÚA PHỤC SINH HIỆN RA VÀ ƠN THÁNH THẦN ĐƯỢC TRAO BAN CHO CÁC MÔN ĐỆ, CHO NHÂN LOẠI, CHO THẾ GIỚI.

Ga 20,19-23

 

 Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại, Giáo Hội mừng cao điểm mầu nhiệm phục sinh: HiệnXuống-136


Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại, Giáo Hội mừng cao điểm mầu nhiệm phục sinh: lễ Chúa thăng thiên. Chúa về trời, Ngài lìa các môn đệ, xa con người, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa con người cho tới ngày cùng tận, ngày tận thế. Đây là điều thật diệu kỳ, nhưng cái kỳ diệu nữa vẫn là Chúa sai Thánh Thần đến để đổi mới trần gian và đổi mới cõi lòng con người.

THÁNH THẦN, ĐẤNG ĐỔI MỚI:

Sống lại, hiện ra với các môn đệ, Chúa phục sinh muốn minh chứng sự hiện diện của Người. Chúa sống lại vẫn là một con người thật, con người đã sống ở Nagiarét 30 năm, một con người đã rong duổi khắp nơi khắp chốn để giới thiệu nước trời, loan bao Tin Mừng cứu độ. Chúa sống lại vẫn đang ở với các môn đệ để củng cố lòng tin cho các ông, lòng tin đang bị giao động, đang chao đảo mạnh mẽ vì con người mà các môn đệ tin là Con Thiên Chúa lại bị chết một cách nhục hình mà các Ngài không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Do đó, trước khi từ giã các môn đệ để về cùng Chúa Cha, các Ngài sẽ bị thế gian thù ghét, ganh tỵ, quyền lực của sự dữ, của Satan, ma quỷ tấn công, ngộ giả các Ngài đơn độc chiến đấu, đương đầu, các Ngài sẽ bị sự dữ đè bẹp và như thế, các Ngài sẽ bị ngã gục cách ê chề. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.

Chúa Giêsu không cầu nguyện cho các môn đệ có sức mạnh đánh Đông dẹp Bắc, không cầu nguyện cho các Ngài có quyền lực vì họ sẽ dễ ỉ nại và dễ sa vào hố tự mãn, tự kiêu, sa vào hố diệt vong. Chúa cầu nguyện và về trời là để xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến với nhân loại để thay đổi mặt địa cầu, để đổi mới cõi lòng âm u, lầm lạc của các môn đệ và cõi lòng còn đầy tối tăm của nhân loại. Chúa cầu xin để các môn đệ và nhân loại được hiệp nhất, để Chúa luôn ở với các môn đệ và ở với nhân loại, hầu tất cả đều được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa Cha.

THÁNH THẦN, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG:

Suốt thời gian sống với các môn đệ, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho họ, để họ không bị hư đi, ngoại trừ Giuđa, kẻ không biết trở lại. Giờ đây, trước lúc về trời, Chúa Giêsu không khỏi che dấu nỗi lo sợ của Ngài. Ngài đã cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha, nhờ đó các môn đệ được hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa, nghĩa là các Ngài nhờ đó có đủ sức mạnh thắng vượt mọi thử thách, mọi trở ngại. Chúa Thánh Thần sẽ đến với họ. Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới cuộc đời của họ. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ một sự sống mới, một sự sống luôn có Chúa hiện diện để Chúa cùng họ chiến đấu trong cuộc hành trình đức tin. Chúa sai các môn đệ như Chúa Cha sai Ngài đi rao giảng. Bây giờ, Chúa Thánh Thần sẽ giữ vai trò nồng cốt trong đời sống rao giảng của các tông đồ. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, công việc của Người là làm chứng về Chúa Giêsu.Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý đến từ Cha, sẽ cho các tông đồ thấy việc phải làm và con đường phải đi. Do đó, các môn đệ sự luôn luôn được đổi mới: can đảm, hiên ngang, không sợ nguy hiểm vì chính Thánh Thần đến để ban cho họ sự sống mới, sự sống vĩnh hằng.

CÁI NHÌN RỘNG MỞ:

Khi Chúa bị chôn vào mồ, mọi sự hầu như đã tan biến. Giấc mộng công hầu khanh tướng của các môn đệ, giấc mơ làm đầu, lãnh đạo, đè đầu người khác hầu như đã tan tành theo mây khói. Nhưng Chúa phục sinh đã làm cho các môn đệ và nhân loại có cái nhìn rộng mở. Chúa Giêsu sống lại, một tạo dựng mới hình thành.

Chúa đã phá tạn tội lỗi, xé tan bóng đêm âm u để trả lại cho thế gian sự sống mới. Việc Thiên Chúa Cha sai Chúa Giêsu, giờ này được lập lại, Chúa cũng sai các môn đệ ( Ga 20, 21 ) và mọi người. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là lời cầu xin của Chúa Giêsu:”…Chớ gì chúng cũng nên một trong Ta”( Ga 17, 21 ). Và đây là sứ mạng, một sứ mạng không dựa trên sức mạnh, không dựa vào sự chiến thắng bề ngoài vênh vang mà là tình thương tràn đầy, tình yêu cao vời của người thí mạng sống vì người mình yêu( Ga 15, 13 ).

XÂY ĐẮP TÌNH YÊU:

Ngày lễ Ngũ Tuần tái diễn lại việc thổi hơi của Chúa phục sinh vào các tông đồ ngày thứ nhất hiện ra với các môn đệ” Hãy nhận lấy Thánh Thần”( Ga 20, 22 ). Thánh Thần làm cho mọi người hiểu nhau, hiệp nhất với nhau, khác với loài người khi xây tháp Babel. Thánh Thần đến để xây đắp tình thương. Thánh Thần đến để hòa hợp mọi người lại với nhau. Trong Thánh Thần mọi người trở nên anh em và bạn hữu với nhau. Thánh Thần sẽ luôn liên kết mọi người và như Chúa Giêsu nói:”Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ”( Mt 18, 20 ). Đấng phục sinh không ở lại trên núi Galilê, Người đi theo các tông đồ của Người trên mọi nẻo đường trần gian”( J. Potin “ Jésus, l’ histoire vraie” ).

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với chúng con đổi mới địa cầu và thay đổi cõi lòng của chúng con.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-137: Chúa Thánh Thần, quà của Cha - Huyền Đồng


Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Pentecost Sunday

Lời Chúa cho hôm nay: CHÚA THÁNH THẦN, QUÀ CỦA CHA

* The Holy Spirit, Gift of the Father * *

*BÀI ĐỌC 1: Cvụ 2, 1- 11= Chúa Thánh Thần đang đến: Đó là Lời của Chúa cho bạn và tôi bây giờ! Đức Giêsu đang sống. Thần Khí của Ngài đang ở với mọi Tín hữu./ Coming of the Spirit: It is God’s Word to you and me now. Jesus is alive. His Spirit is with every Christian.

*BÀI ĐỌC 2: 1 Cor.12, 3- 7; 12- 13= Ơn của Thánh Thần: Th. Phaolô:.. .không ai có thể nói: “ĐứcGiêsu là Chúa”, nếú người ấy không ở trong Thần Khí.”/ Grace of the Spirit: No one can say, “Jesus is God”except by the Holy Spirit.

*BÀI TIN MỪNG(Gospel) Gioan 20, 19- 23= Hãy nhận lấy Thánh Thần: Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và cho họ món quà của Chúa Thánh Thần./ Receive the Holy Spirit: Jesus breathes upon the disciples to give them the gift.. .

A. Bạn và tôi cùng Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay Ịức Giêsu nói với chúng ta: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy: HiệnXuống-137


1/ Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói với chúng ta: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhân lấy Thánh Thần.” Chúa đang sai tôi qua chức vụ và bổn phận hiện tại. Hơi thở của Ngài là sức Sống, là Thần Linh làm cho tôi nên mới, biến đổi tôi tâm trí tôi nên giống Ngài. Nói hàng ngày tôi nhận được hơi thở của Ngài qua dấu chỉ nào?

As the Father has sent Me, so I send you.”And when..., He breathed and said: “Receive the Holy Spirit.” (Ga.20, 21- 22)

2/ Sách Công vụ Tông đồ tả việc đến của Thánh Thần như hình lưỡi lửa đậụ trên mọi người: “Ai nấy được tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thú tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” Ân huệ đầu tiên các tông đồ được là khi nói ra mọi người nghe rõ tiếng mẹ đẻ của mình về Đức Kitô; họ hiểu được và hiệp nhất, không còn chia rẽ. Kể Thánh Thần giúp bạn cảm hóa được người khác hiểu Đức Kitô.?

“They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enables them. (Cvụ 2, 4)

3/ Nhiều người đã ngạc nhiên về việc của Thánh Thần làm và thốt lên: “Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư?” Nhiều người sùng đạo như tôi thường hay tự mãn, khinh rẻ người khác về mặt đạo đức, tôn giáo, học vấn, văn hóa...Tin Mừng của Chúa không phải chỉ cho tôi mà cho mọi người, mọi dân tộc, quốc gia chứ không ai độc quyền chiếm hữu. Thánh Thần đã mở trí cho họ đón nhận Lời mac khải. Ngôn ngữ không còn là một giới hạn nữa. Tôi lắng nghe tiếng nói của người tôn giáo bạn thế nào?

They were astounded, in amazement they asked: “Are not all these people who are speaking Galelians? (Cvụ 2, 7)

4/ Thánh Phaolô đã ví mọi người, mọi dân tộc như là một thân thể của Đức Kitô như sau: “Tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong một Thần Khí để trở nên một thân thể...” Người thì được ơn khôn ngoan, kẻ được ơn hiểu biết, ngươì thì có đặc sủng chữa bệnh, kẻ được ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân định thần khí, nói các tiếng lạ v. v... Nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm nên mọi sự trong mọi người. Bạn thấy Thánh Thần đang hoạt động thế nào trong Giáo xứ bạn?

For in one Spirit we were all Baptized into one body, whether Jews or Greeks slaves or free persons... (1 Cor. 12, 12-13)

B. Câu Kinh thánh đánh động tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: ( The Best God’s Word ) HỌ THỔI HƠI VÀO CÁC ÔNG VÀ BẢO: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN .

He breathed on them and said to them: “Receive the Holy Spirit. ” (John 20, 21- 22)

C. Ngay bây giờ tôi phải làm gì để đón nhận ơn Thánh Thần: ( So what am I doing / For Action )

a/ Bạn hãy chọn lấy 1 trong 4 Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành vào đời sống.

b/ Tôi lắng nghe và để ý đón nhận Chúa Thánh Linh đến với tôi qua bất cứ ai tôi gặp gỡ trong cuộc sống.

D. Tôi cầu nguyện dựa theo Lời Chúa và Sống lời tôi cầu xin: ( I pray and practice / Pray in Action )

Áp dụng vào 4 Cảm nghiệm ở trên để tôi thưa chuyện, tâm sự, gặp gỡ, than thở với Chúa Thánh Thần.

 Lời hay ý đẹp: CA NGỢI CHÚA LÀ SỰ TRÀN ĐẦY CỦA LÒNG VUI TRONG CHÚA THÁNH LINH

Praise the Lord is the overflow of a joyful heart in the Holy Spirit

--------------------------------

 

HiệnXuống-138: Nguồn nước sự sống  - Huyền Đồng


Vọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Vigil of Pentecost

Lời Chúa cho hôm nay: NGUỒN NƯỚC SỰ SỐNG

* The Source of Living Water *

*BÀI ĐỌC 1: Êzêkiel 37, 1- 14= Ta sẽ đổ Thần Khí trên con: Chúa sẽ thổi Thần Khí của Người trên họ để đem lại ho họ Sự Sống. I will bring Spirit into you: God would breathe his Spirit back into them and bring them back to life.

*BÀI ĐỌC 2: Rôma 8, 22- 27= Thần Khí như ân huệ mở đầu: Quả thế, chúng ta đã được cứu độ nhưng vẫn còn phải trông mong./ The firstfruits of the Spirit: For in hope we were saved.

*BÀI TIN MỪNG(Gospel): John 7, 37- 39: Đây là một hình ảnh trong Ezekiel: Tiên tri đã nhắn nhủ phải qua một con sông lớn từ đền thờ chảy ra./ This is an image found in Ezekiel, he was commanded to pass through a great river.

A. Bạn và tôi cùng cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out share )

 

Bài tin Mừng hôm nay kể lại Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát: HiệnXuống-138


1/ Bài tin Mừng hôm nay kể lại Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống.” Ngài muốn nói về Chúa Thánh Thần chính là mạch nước chảy ra cho tôi tin vào Ngài thì được Sống. Khi Chúa nói với người phụ nư Samari bên bờ giếng Giacop: Còn ai uống Nước tôi cho sẽ không bao giờ khát. Tôi đã sống Lời Chúa và sống trong Chúa Thánh Thần như thế nào?

Jesus stood up and exclaimed: “Let anyone who thirst come to me and drink.” (Gioan 7, 37- 38)

2/ Trong sách tiên tri Ezekiel nói về những bộ xương khô như sau: “Ta sẽ sắp cho Thần Khí nhập vào các ngươi...Ta sẽ đặt Thần Khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được Sống.” Bạn thấy quyền năng của Chúa Thánh Thần làm việc thế nào? Hãy nói những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Xứ đạo bạn?

Breathe into these slain that they may come to life..., and the Spirit came into them, they came alive (Ezek. 37, 5- 6)

3/ Thư thánh Phaolô gởi Tín hữu Rôma nói: “...chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thần Khí ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Khi ở trần gian, các Tín hữu đã được Thánh Thần ngự nơi họ và giải phóng thân xác họ. khỏi tội lỗi và được làm con; nhưng vẩn phải chờ mong. Tôi kể vài hành động khi được Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn ?

We ourselves, who have the firstfruits of the Spirit...we wait for adoption, the redemption of our bodies. (Rom. 8, 23)

4/ Thánh Phaolô nói về Chúa Thánh Thần như sau: “Lại có Thánh Thần nâng đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn...nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả..” Chữ rên siết đây chỉ khát vọng, mong đợi của cả Tín hữu và Thánh Thần. Nói về cách cầu nguyện của bạn?

The Spirit too comes to the aid of our weakness... But the Siprit Himself intercedes with inexpressible groanings. (Rom.8,26)

B.Câu Kinh Thánh nhắc nhở tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: (The Best God’s Word)

“ AI KHÁT HÃY ĐẾN VỚI TÔI, AI TIN VÀO TÔI, HÃY ĐẾN MÀ UỐNG!” (Gioan 7, 37- 38)

“Let anyone who thirsts come to me and drink.”

C. Ngay bây giờ tôi cần làm gì để đáp lại tiếng Chúa Thánh Thần: (So what am I doing / For Action)

a/ Bạn có thể chọn 1 trong 4 Gợi ý cảm nghiệm Sống và Chia sẻ ba bài đọc trên để áp dụng vào đời sống.

b/ Tôi tìm đọc Kinh Thánh nói về Chúa Thành Thần và tham gia nhóm Thánh Linh để học hỏi thêm...

D.Tôi cầu nguyện cùng Thánh Linh và Sống trong Thánh Thần: ( I pray and practice / Pray in Action.)

Lạy Cha, Đức Giêsu đã lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống!” Xin cho con luôn chạy đến Chúa với trong mọi lúc thăng trầm để uống nguồn nước của Sự Sống.

Thánh Phaolô đã nói: Chính Thần Khí sẽ cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả. Xin giúp con biết cầu nguyện với lòng khát khao và đợi chờ trong sự nâng đỡ của ChúaThánh Thần.

 Lời hay ý đẹp:
QUYỀN NĂNG THANH TẨY CỦA THÁNH THẦN SẼ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG BẠN

Spirit’s cleaning power can change your life

--------------------------------

 

HiệnXuống-139:  SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT

 

Có một nhà chuyên môn sưu tầm các loài bướm. Ngày nọ, khi bước vào một công viên, ông đã gặp tổ  HiệnXuống-139


Có một nhà chuyên môn sưu tầm các loài bướm. Ngày nọ, khi bước vào một công viên, ông đã gặp tổ kén lạ. Ông liền bứt cành cây đem kén bướm về nhà. Ít ngày sau, ông thấy nhúc nhích bên trong kén, nhưng con bướm vẫn chưa phá kén bay ra.

Hôm sau, kén lại nhúc nhích, nhưng chẳng có gì khác lạ. Lần thứ ba, vẫn thấy như trước, ông liền lấy dao rạch kén, thế là con bướm bò ra ngoài. Tuy nhiên, bướm không tăng trưởng và chẳng bao lâu thì chết.

Sau này, ông được người bạn là nhà sinh vật học cắt nghĩa như sau: Thiên nhiên đã xếp đặt cho con bướm phải đấu tranh mới thoát ra khỏi cái kén, vì nhờ đấú tranh gian khổ mà nó có thể phát triển mạnh mẽ để sinh tồn.

***

Muốn làm cánh bướm bay trên ngàn hoa rực rỡ, bướm phải làm kiếp sâu lặng lẽ, cô tịch trong vỏ kén lặng lờ, khuất nẻo. Muốn làm con bướm bay trong bầu trời xanh ngắt, bướm phải là con sâu đen đủi xấu xa, vặn vẹo đau đớn trong tổ kén đợi chờ.

Để trở nên những tín hữu Kitô vững mạnh, tăng triển về đường thiêng liêng, chúng ta phải trải qua một thời kỳ gian khổ để tiến triển về mặt tâm linh, chúng ta cũng phải vượt qua đấu tranh thử thách. Nhưng trong những thời điểm ấy, Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta, cho dù chúng ta không nhìn thấy Người.

Lúc sắp sửa ra đi, để trấn an các tông đồ, Đức Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng Người vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban bình an cho các ông. Sự hiện diện của người vắng mặt! Đó là cảm nghiệm mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Từ sau biến cố Phục Sinh, Đức Giêsu đã trở nên con người của mọi thời đại.

Người hiện diện trong những kẻ yêu mến Người: "Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy" (Ga 14,23).

Người hiện diện trong những kẻ yêu thực hành và giữ lời Người: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy… Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy" (Ga 23,24).

Người hiện diện không chỉ đơn độc, nhưng là hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến Đức Giêsu và tuân giữ lời Người.

Nếu Chúa Cha chính là Thiên Chúa trong tình trạng vô hình, thì Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa đã hiện diện, nói năng, hành động để cứu chuộc con người; và Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, Đấng kéo dài cách thiêng liêng sự hiện diện, lời nói và hành động của Đức Giêsu và Chúa Cha.

Vì thế, Thánh Thần sẽ thông truyền trọn vẹn sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi soi sáng dạy dỗ con người dần dần hiểu Lời Thiên Chúa, Lời đó chính là Đức Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha: "Thánh Thần sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em" (Ga 14,26).

Với lời hứa này, kể từ ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên, Thánh Thần đã soi sáng và hướng dẫn Giáo hội hiểu thấu triệt Lời Chúa trong Kinh Thánh, để trình bày một cách sáng tỏ hơn, và để giải quyết những vấn đề mới mẻ cho từng thời đại. Vì thế mà các Công đồng liên tiếp được triệu tập dưới sự bảo trợ của Thánh Thần.

***

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Người trong lòng chúng con, trong lòng Giáo hội, và trong lòng thế giới: Để chúng con luôn yêu mến và tuân giữ Lời Người. Để chúng con được soi sáng và hướng dẫn bởi Thánh Thần. Và để chúng con được canh tân và tái tạo mỗi ngày trong Thiên Chúa Tình Yêu. Amen!

Thiên Phúc
Ngọc Nga sưu tầm

--------------------------------

 

HiệnXuống-140:  Lm. Đaminh Cao tấn Tĩnh

 

Theo Phụng Niên của Giáo Hội, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay đây là thời điểm: HiệnXuống-140


Theo Phụng Niên của Giáo Hội, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay đây là thời điểm mở màn cho Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, cũng như Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa mở màn cho Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh vậy. Riêng Phụng Vụ Lời Chúa cho Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, nếu để ý chúng ta thấy có một một chi tiết hết sức kỳ lạ, giữa bài đọc thứ nhất theo Sách Tông Vụ của Thánh Luca, và bài Phúc Âm theo Thánh Gioan hôm nay, đó là, Chúa Thánh Thần được Chúa Kitô Phục Sinh thở hơi trên các tông đồ trong bài Phúc Âm, và Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ trong Ngày Lễ Ngũ Tuần theo Sách Tông Vụ, có khác nhau chăng? Nếu khác thì khác ở chỗ nào? Nếu chỉ là một Thánh Thần thì tại sao các tông đồ lại nhận được hai lần?

Trước hết, theo tôi, Thánh Thần được Chúa Kitô Phục Sinh thở hơi trên các tông đồ và Thánh Thần Hiện Xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần chỉ là một Thánh Thần duy nhất. Thế nhưng, nếu là một Thánh Thần duy nhất tại sao các tông đồ lại lãnh nhận hai lần, theo tôi, lý do của sự kiện này có thể được căn cứ vào thời điểm các vị lãnh nhận cũng như vào cứ điểm xuất phát của Đấng các vị lãnh nhận. Thật vậy, các tông đồ lãnh nhận cùng một Thánh Thần hai lần, lần thứ nhất vào thời điểm các vị đang sợ hãi ẩn nấp vì Thày của các vị đã chết, và lần thứ hai vào thời điểm các vị đang hân hoan thao thức chờ đợi Ngài đến; đó là về thời điểm các tông đồ lãnh nhận Thánh Thần, còn về cứ điểm xuất phát của Đấng các vị lãnh nhận, thì lần thứ nhất các vị đã lãnh nhận Thánh Thần qua thân xác phục sinh của Chúa Kitô, và lần thứ hai các vị đã lãnh nhận Thánh Thần từ trời hay từ Cha. Căn cứ vào hai yếu tố thời điểm các vị tông đồ lãnh nhận Thánh Thần và cứ điểm xuất phát của Đấng các vị lãnh nhận, như vừa nhận định và phân tách, theo tôi, các vị tông đồ lãnh nhận Thánh Thần lần thứ nhất là để Chúa Kitô Phục Sinh có thể sống trong các vị, và lần thứ hai là để các vị có thể làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh.

Đúng thế, các vị tông đồ đã lãnh nhận Thánh Thần lần thứ nhất “vào buổi tối Ngày Thứ Nhất trong tuần”, khi “cửa nhà của các vị còn đang đóng kín vì sợ người Do Thái” (Jn 20:19), qua hơi thở từ thân xác của Chúa Kitô Phục Sinh, là để Chúa Kitô Phục Sinh có thể sống trong các vị, đúng như lời Người tiên báo cho các vị trong Bữa Tiệc Ly, ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 18 và 19: “Thày sẽ không để các con mồ côi đâu; Thày sẽ trở lại với các con. Chỉ còn một ít lâu nữa thôi thế gian không còn trông thấy Thày nữa, nhưng các con thì thấy, vì Thày sống và các con cũng sẽ sống. Vào ngày ấy các con sẽ biết rằng Thày ở trong Cha Thày, và các con ở trong Thày cũng như Thày ở trong các con”. Các tông đồ còn lãnh nhận Thánh Thần lần thứ hai nữa, là để các vị có thể làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh, như lời Người cũng đã nói cho các vị biết, sau khi các vị đã nhận lãnh Thánh Thần qua hơi thở từ thân xác của Người, tức sau khi các vị nhờ Thánh Thần lãnh nhận lần thứ nhất này để nhận ra Thày mình đã thực sự sống lại. Lời Chúa Kitô Phục Sinh tiên báo cho các tông đồ biết về việc các vị sẽ lãnh nhận Thánh Thần lần thứ hai này đã được ghi nhận trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 24 câu 45-49 như sau:

“Bấy giờ Người mở tâm trí họ ra để họ hiểu các lời Thánh Kinh. Người nói cùng các vị: ‘Như đã ghi chép, Đấng Thiên Sai phải chịu khổ nạn và sống lại từ trong cõi chết vào ngày thứ ba. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho tất cả mọi dân nước về lòng thông hối để họ được ơn tha tội, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là những nhân chứng ve điều này. Thày sai đến với các con lời Cha hứa ban. Các con hãy ở đây trong thành này cho đến khi các con được mặc lấy quyền lực từ trên cao’”. Thánh Ký Luca còn lập lại lời Chúa Kitô Phục Sinh này một lần nữa trong Sách Tông Vụ đoạn 1 câu 8 như sau: “Các con sẽ nhận được quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con; đoạn các con phải là những nhân chứng của Thày, chẳng những ở Giêrusalem, khắp Giuđêa và Samaria, mà cho đến tận cùng thế giới nữa”.
Nếu vậy thì hình như có một tiến trình phát triển Thánh Thần nơi các vị tông đồ giữa hai lần các vị lãnh nhận Ngài thì phải, như thể Chúa Kitô Phục Sinh dần dần lớn lên trong các vị, từ lúc các vị nhận biết Thày đã sống lại, cho tới khi Thánh Thần Hiện Xuống trên các vị, làm cho các vị thực sự trưởng thành và có đầy đủ sức mạnh để làm chứng cho Chúa Kitô?

Đúng thế, một trong những dấu chứng tỏ tường cho thấy các tông đồ đang trưởng thành và thực sự trưởng thành cho tới tầm mức trọn vẹn giữa hai lần các vị lãnh nhận cùng một Thánh Thần, điển hình nhất là nỗi lòng của các vị tỏ ra sau khi Vị Tôn Sư vô cùng dấu ái của các vị hoàn toàn bỏ các vị mà về cùng Cha. Thánh Ký Luca đã ghi nhận rõ dấu hiệu trưởng thành này ở 4 câu kết Phúc Âm của mình trong đoạn 24, từ câu 50 đến câu 54, như sau: “Bấy giờ Người dẫn các vị đi đến gần Bêtania, rồi giơ tay lên chúc phúc cho các vị. Đang khi ban phép lành, Người rời các vị mà lên trời. Các vị phục xuống tôn kính Người, đoạn vui mừng hớn hở trở về Giêrusalem. Ở đó người ta thấy các vị liên lỉ ở trong đền thờ chúc tụng Thiên Chúa”. Sở dĩ các tông đồ không còn buồn thương và chán chường như thời gian Chúa Kitô bỏ các vị mà đi tử nạn nữa, trái lại, các vị còn “vui mừng hớn hở” và “chúc tụng Thiên Chúa” sau khi vĩnh viễn không còn được thấy Vị Thày vô cùng khả kính khả ái của mình trên trần gian này nữa, là nhờ có Thánh Thần các vị đã lãnh nhận lần nhất qua hơi thở của thân xác phục sinh của Thày. Ở vào thời điểm Chúa Kitô Phục Sinh Thăng Thiên về trời này, đời sống của các vị tông đồ trong Thánh Thần các vị lãnh nhận lần thứ nhất, có thể nói, đã đạt tới chỗ các vị trở thành “những kẻ thực sự tôn thờ Thiên Chúa”, thành phần, như Chúa Kitô nói cho người đàn bà Samaritanô biết ở bờ giếng Giacóp, được Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại nơi đoạn 4 câu 23, đó là: “Những ai thực lòng tôn thờ Thiên Chúa sẽ tôn thờ Cha trong Thần Linh và chân lý. Thật vậy, Cha tìm kiếm những người tôn thờ chân chính này”.

Phải, các tông đồ sẽ không thể nào làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, nếu trước hết các vị không trở thành “những kẻ thực sự tôn thờ Thiên Chúa”. Bởi vì, thành phần “tôn thờ chân chính mà Cha tìm kiếm này” là thành phần “tôn thờ Cha trong Thần Linh và chân lý”, tức là những người thực sự tin vào Thiên Chúa, Đấng thực sự hiện thân nơi Đấng Thiên Sai của Ngài, hay nói cách khác, họ là những người “tin rằng chính Cha là Đấng đã sai Con” (Jn 17:8, 25), và những người “tin rằng Thày ở trong Cha và Cha ở trong Thày” (Jn 14:11, 20) như thế chính là những người có “sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô” (Jn 17:3). Thế nhưng, để nhận biết Thiên Chúa nơi Đấng Thiên Sai của Ngài là Đức Giêsu Kitô, tự mình các tông đồ không thể làm được, mà phải có Thánh Thần. Đó là lý do Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc hai hôm nay: “Không ai có thể nói: ‘Đức Giêsu là Chúa’ nếu không có Thánh Thần”. Như thế, Thánh Thần các tông đồ lãnh nhận lần thứ nhất qua hơi thở của thân xác Chúa Kitô Phục Sinh là để các vị nhận biết Thiên Chúa và Đấng Ngài sai, nhờ đó, sửa soạn các vị “được rửa trong Thánh Thần”, như bài đọc 1 hôm nay nói tới, tức sửa soạn cho các vị lãnh nhận Thánh Thần lần hai, “Vị Thánh Thần”, như Thánh Phêrô khẳng định trước Hội Đồng Do Thái trong Sách Tông Vụ đoạn 5 câu 32:”Thiên Chúa ban cho những ai thuận phục Ngài“.

Thật vậy, nếu Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con người duy nhất được đầy Thánh Thần từ giây phút đầu thai trong lòng mẹ, sau khi thưa lời “xin vâng” với sứ thần Gabiên, đã được “Thánh Thần ngự xuống và quyền phép Đấng Tối Cao bao phủ” (Lk 1:35), để Mẹ có thể “thụ thai và hạ sinh… Con Đấng Tối Cao” (Lk 1:31, 32) thế nào, các tông đồ cũng vậy, vì đã “tin vào Thiên Chúa và tin vào Thày” (Jn 14:1), được thể hiện bằng việc “ở lại trong thành” như Thày dăn dò, mà các vị đã thực sự “mặc lấy quyền lực từ trên cao”, để có thể thụ thai và hạ sinh Chúa Kitô Phục Sinh trong lòng của 3 ngàn người lắng nghe chứng từ của các vị, qua bài giảng tiên khởi vị trưởng tông đồ Phêrô sau biến cố được Sách Tông Vụ trình thuật trong bài đọc thứ nhất hôm nay là: “Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió thổi mạnh, lùa vào đầy nơi các vị đang tụ họp nhau. Cũng có lưỡi như lửa xuất hiện đậu trên từng vị. Hết thẩy mọi người đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần khiến họ nói”.

Khía cạnh tu đức này được phản ảnh nơi khía cạnh phụng vụ. Thật vậy, nếu các tông đồ lãnh nhận cùng một Thánh Thần hai lần, lần đầu là để nhận biết Chúa Kitô Phục Sinh và lần hai là để có khả năng làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, thì thành phần Kitô hữu tân tòng cũng thế, sở dĩ họ trở lại với Chúa Kitô là nhờ Thánh Thần soi động họ vào một lúc nào đó trong đời họ, để rồi, khi họ tuyên xưng đức tin qua việc lãnh nhận phép rửa, họ lại được lãnh nhận Thánh Thần nơi Bí Tích Thêm Sức ngay sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Thế nhưng, vấn đề ở đây là, đã được lãnh nhận Thánh Thần qua Phép Rửa, Kitô hữu chúng ta đã tin Chúa Kitô ra sao, và được lãnh nhận Thánh Thần nơi Phép Thêm Sức rồi, chúng ta đã hiên ngang làm chứng cho Chúa Kitô chưa...?
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-141: CHÚA THÁNH THẦN & CÁC ỊẶC SỦNG


 [LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C (27.05.2007)]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến đi Mỹ năm 2006 của tôi là Khóa Canh Tân Ịặc Sủng mà tôi được: HiệnXuống-141


          Kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến đi Mỹ năm 2006 của tôi là Khóa Canh Tân Đặc Sủng mà tôi được tham dự vào cuối tháng 11 tại Seattle, (thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ). Đây là lần thứ hai tôi dự một Khóa Thánh Linh, vì trước đó hai năm, cũng vào tháng 11, tôi đã được dự một Khóa tại quận Cam (CA). Nhưng phải nói là Khóa Canh Tân  Đặc Sủng năm vừa rồi đã để lại nhiều ấn tượng rất sống động và sâu sắc trong tôi. Tôi thấy rất rõ tác động của Chúa Thánh Thần trong nhiều tâm hồn, nhất là trong các tâm hồn đơn sơ, chất phác và hồn nhiên. Nhiều lúc tôi (và nhiều người khác) có cảm tưởng như rờ được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa… trong các giờ cầu nguyện chữa lành.

          Nhờ kinh nghiệm tâm linh quý báu ấy mà tôi xác tín hơn vào hoạt động và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, chẳng những ở giai đoạn đầu mà còn ở thời đại của chúng ta ngày nay. Cũng nhờ kinh nghiệm tâm linh quý báu ấy mà những bài Sách Thánh hôm nay trở thành sống động, gần gũi hơn đối với tôi.

          II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 2, 1-11: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

                 1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

                 5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai Cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "

(2) Bài đọc 2: 1 Cr 12,3b-7.12-13: Chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể.

                 3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

               12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23: Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

            19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

(1) Bài đọc 1 (Cv 2, 1-11) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả biến cố trọng đại xẩy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần năm 30 sau Công Nguyên: Thánh Thần Thiên Chúa (cũng là Thánh Thần của Chúa Ki-tô) xuống trên các Tông Đồ là trụ cột của cộng đoàn Ki-tô hữu. Hiện tượng khả giác có thể kiểm tra được là hình lưỡi lửa đậu xuống trên các Tông Đồ. Nhưng hiện tượng có sức lôi cuốn và thuyết phục mọi người là việc các Tông Đồ nói các thứ tiếng địa phương khác nhau để làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô Đấng đã chết và phục sinh để cứu chuộc nhân loại.

Trong đoạn sách Cv 2,1-11 trên, chúng ta thấy rõ sự hiện diện và hành động diệu kỳ của Chúa Thánh Thần trong các tâm hồn và trong cộng đoàn môn đệ  Chúa Ki-tô. Nhờ đó, chúng ta vững tin hơn vào lời hứa cũng là quà tặng của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh: “Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần cho anh em”  và “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”

(2) Bài đọc 2 (1 Cr 12 3b-7.12-13) là những lời của Thánh Phao-lô nói về tầm quan trọng của Thần Khí cũng như về các ơn hay đặc sủng mà Thần Khí ấy ban cho các tín hữu để họ làm nên một cộng đoàn, một thân thể hiệp nhất, yêu thương và làm chứng  cho “tính duy nhất” của Ki-tô giáo: một Thiên Chúa, một Thánh Thần, một phép rửa, một nìềm tin, một sứ vụ, một niềm hy vọng, một ơn cứu độ!

Trong đoạn Thư 1 Cr 12,3b-7.12-13 trên, chúng ta thấy Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất và của mọi hoạt động của người và cộng đoàn Ki-tô hữu.

(3) Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23) là tường thuật về cuộc hiện ra của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Chỉ trong một ít câu mà chứa đụng cả một nội dung vô cùng phong phú gồm toàn những điều cực kỳ quan trọng: (a) Chúa Giê-su Phục Sinh chúc và ban bình an cho các Tông Đồ; (b) Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh cho các Tông Đồ xem các dấu đinh trên thân thể Người; (c) Chúa Giê-su Phục Sinh khẳng định lại sứ mạng mà Chúa Cha đã giao cho Người mà nay Người giao lại cho các Tông Đồ; (d) Chúa Giê-su Phục Sinh ban Thánh Thần cho các Tông Đồ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”; (đ) Chúa Giê-su Phục Sinh ban quyền tha tội cho các Tông Đồ.

                   Qua Bài Phúc Âm Ga 20,19-23 chúng ta thấy rõ tấm lòng yêu thương và quan phòng của Chúa Giê-su Phục Sinh đối với các môn đệ của Người. Chúng ta cũng thấy được Chúa Giê-su Phục Sinh tin tưởng vào các Tông Đồ như thế nào. Nói một cách khác, chúng ta khám phá ra kế hoạch hậu Phục Sinh của Thiên Chúa: Từ nay trở đi công trình cứu chuộc nhân loại được Thiên Chúa thực hiện qua/trong Thánh Thần và Hội Thánh Tông Truyền!

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?    

          Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong câu này của Phúc âm Gio-an:

          Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa Thánh Thần đã xuống trên mỗi người Ki-tô hữu trong ngày Lễ Rửa Tội và Thêm Sức. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn luôn đến với các tâm hồn biết khát khao, chờ đón và cầu khẩn Ngài. Để đón nhận được Thánh Thần mà Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh ban cho, có lẽ tôi phải làm những việc sau đây:

(1o) Tôi phải hết lòng mong đợi và mở lòng mở trí, sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện và tác động của Thánh Thần Thiên Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của tôi.

(2o) Tôi phải chuyên chăm và thiết tha cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hiện xuống và hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của tôi.

(3o) Tôi phải trân trọng và thực hiện những soi sáng hay tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống thường ngày, nhất là trong những giờ phút cầu nguyện, tĩnh tâm, học hỏi và suy niệm Thánh Kinh  và phục vụ tha nhân.

(4o) Tôi phải trân trọng những ân ban hay đặc sủng  mà Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi  và đem những ơn ấy ra phục vụ cộng đoàn, xây dựng sự hiệp thông, tình hiệp nhất, sự liên đới  và san sẻ giữa anh chị em đồng đạo và đồng loại.

IV. CẦU NGUYỆN  (Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

                   Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

4.1 Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ và các tín hữu đầu tiên,

Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và các Linh Mục và mọi tín hữu để tất cả chúng con được tràn đầy hồng ân và sức mạnh của Chúa trong khi thi hành sứ vụ mà Chúa Ki-tô giao cho chúng con!

          Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
4.2 Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa Thánh Thần đã biến đổi mạnh mẽ các Tông Đồ và các tín hữu đầu tiên,

Chúng con nài xin Chúa cũng biến đổi chúng con, nhất là các vị lãnh đạo Hội Thánh, để chúng con làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Chúa bằng sức mạnh của chính Chúa Thánh Thần!

          Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.3 Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa đã ban cho nhiều người Do Thái và dân ngoại, ơn được nghe lời rao giảng của các Tông Đồ bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Chúng con nài xin Chúa ban cho hết mọi Ki-tô hữu, nhất là cho các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Tông Đồ giáo dân Việt Nam biết nói Lời Chúa bằng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để đồng bào chúng con được nghe và đón nhận Tin Mừng của Chúa.

         Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

         4.4 “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em…. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì qua Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và muốn chúng con nhận Thánh Thần của Chúa.

Chúng con nài xin Chúa đổ tràn Thánh Thần của Chúa trên chúng con để chúng con đến với mọi người và giúp mọi người nhận ra Chúa là Thiên Chúa duy nhất.

               4.5 “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.  Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung”.

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì qua Thánh Thần,  Chúa  xây dựng một Hội Thánh hiệp nhất, yêu thương và truyền giáo. 

Chúng con nài xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho Hội Thánh ở Việt Nam, cho các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu, các đoàn thể …. để mọi thành phần trong Hội Thánh đồng tâm nhất trí với nhau trong việc làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh, giữa một xã hội đang bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi tiền bạc, danh vọng, quyền lực và lối sống buông thả.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
       Sàigòn 16.05.2007.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-142:  Chân lý đòi hỏi rất nhiều

 

Chúa phán bảo các môn đệ: Hãy chịu lấy Thánh Thần. Chúng ta lưu ý mấy nét đặc biệt về HiệnXuống-142


Chúa phán bảo các môn đệ: Hãy chịu lấy Thánh Thần. Chúng ta lưu ý mấy nét đặc biệt về Chúa Thánh Thần, nhất là cung cách thánh Gioan nói đến Chúa Ngôi Ba.

1) Người là Thần khí sự thật.

Ta sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng Bầu Chữa khác để Người ở với các ngươi luôn mãi, là Thần Khí sự that, thế gian không thể lãnh nhận vì không thấy cũng không biết Người, còn các ngươi biết Người vì Người lưu lại với các ngươi và ở trong các ngươi (Ga 14,16-17). Đấng Bầu Chữa mà từ nơi Cha, Ta sẽ sai đến với các ngươi, Thần Khí sự thật từ Cha mà ra, chính Người sẽ làm chứng về Ta. Chúng ta nhớ lại, Chúa Giêsu tuyên bố chính Người là Sự Thật. Tác động Chúa Thánh Thần là dẫn đưa chúng ta đến hiệp nhất với Chúa Kitô. Ngôi Ba Thiên Chúa tác động trong chúng ta cách thích hợp, khiến chúng ta cảm ứng đối với Chúa Kitô, với Ngôi Vị của Người, với giáo huấn của Người. Bất cứ học thuyết, chủ thuyết, tư tưởng nào từ ngoài đến, nếu không phù hợp với sự cảm hoá tâm hồn đối với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải đặt nghi vấn. Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Kitô trong chúng ta. Chúng ta phải làm chứng về Chúa Kitô trong môi trường sinh hoạt của mình.

Nếu chúng ta thật sự biết nghe lời Thần Khí sự thật, lời chứng của chúng ta sẽ phát xuất từ nguồn mạch thông thái thiêng liêng duy nhất của chúng ta là Chúa Kitô. Sau này thánh Phaolô sẽ nói: Tôi chỉ muốn biết nơi anh em về Chúa Kitô mà thôi. Có lẽ chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta bảo tồn ý nghĩa chân truyền của Phúc Âm, đặc biệt trong thời buổi có nhan nhản những sự mập mờ đáng nghi trong việc sử dụng Phúc Âm.

2) Người là Thần Khí thánh thiện.

Sự thánh thiện của người Kitô hữu không có nghĩa là làm được những điều phi thường, mà phải khởi sự từ đức tin. Trong đức tin, người Kitô hữu cố gắng cách ngay thẳng nhất ở trong tình bằng hữu với Thiên Chúa. Muốn được thế, phải từ trong thâm tâm thiết tha gắn bó với sự thật; không chỉ có đức tính tri thức là thành thật, ngay thẳng, đó là điều tối thiểu phải có, mà còn phải đón nhận một cách mật thiết tác động của Chúa Thánh Thần. Như chúng ta biết, bất cứ sự thật nào cũng đòi hỏi rất nhiều nơi người Kitô hữu. Philatô bỏ chạy khi nghe Chúa đáp: Kẻ nào thuộc về sự thật thì nghe sự thật. Người ta có thể trốn tránh sự thật vì lẽ sự thật đòi hỏi rất nhiều. Trái lại, tâm trí kẻ nghe Lời Chúa Thánh Thần giống một bầu trời, gió thổi càng mạnh càng vén sạch mây mù, nền trời càng trở nên quang sáng. Ở đây là một sự vâng lời thực tiễn, là thái độ không một giây phút chậm trễ sống những điều trí khôn hiểu được về chân lý. Thái độ ấy mệnh danh là cư xử theo chân lý, là ‘đi trong sự thật’. Thánh Gioan nhắn nhủ các tín hữu: Tôi vui mừng quá đỗi vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ đi trong sự thật (2Ga 4). Được như vậy, trong con người Kitô hữu, lời nguyện của Chúa Giêsu sẽ thực hiện: “Xin Cha hãy thánh hoá chúng trong sự thật…”. (Ga 17,17).
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-143: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần

 

600 năm trước khi Chúa Giêsu đến, tiên tri Giêrêmia đã loan báo nhân danh Thiên Chúa: “Này: HiệnXuống-143


600 năm trước khi Chúa Giêsu đến, tiên tri Giêrêmia đã loan báo nhân danh Thiên Chúa: “Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới,... Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.” (31,31.33)

Ezekiel cũng tuyên sấm về việc tái thiết Israel sau cuộc lưu đầy: “Ta sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch,… Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (36,24-26)

Thiên Chúa đã hoàn tất lời hứa trên trong ngày lễ Ngũ Tuần, ngày đó khi “mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,1-4)

Trên núi Sinai, lề luật chỉ mới được ghi khắc trên bia đá, và lời giao ước chỉ ràng buộc dân Israel từ bên ngoài để giáo dục và hướng dẫn họ. Và mặc dù là dân Thiên Chúa, Israel như vẫn còn đứng ngoài xa xa Thiên Chúa với sự sợ hãi.

Lề luật và giao ước mới được thấm nhập và được ghi tạc vào tâm lòng con người. Chúa Giêsu Kitô, Đấng Trung Gian của Giao Ước và Lề Luật mới đã hứa sẽ xin Cha sai Thánh Thần chân lý đến. Thánh Thần sẽ đi vào nội tâm các môn đệ và trở nên lề luật sống, trong tâm hồn họ. Đó là lề luật tình yêu, lề luật của con cái Thiên Chúa: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Lề luật Đức Ái được Chúa Kitô rao giảng và được ghi chép trong Phúc Âm sẽ lưu truyền trong Giáo Hội qua mọi thời. Thế nhưng những bản văn thánh ấy vẫn là những yếu tố bên ngoài được coi như chất liệu của lề luật nội tâm. Linh hồn của lề luật chính là ơn Thánh Thần mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống lòng người tín hữu (Rm 5,5).

Lề luật cũ là lề luật của hạng tôi tớ nô lệ trong sợ sệt, lề luật mới thấu nhập lương tâm của những con cái Thiên Chúa. Theo thánh Augustinô lề luật đó chính là sự hiện diện của Thánh Thần. Nhờ sự hiện diện của Ngài, đức ái được đổ vào lòng chúng ta, đức ái là viên mãn và là cứu cánh của lề luật”.

“Bạn có Thánh Thần làm bảo chứng của tình yêu, bạn có Chúa Giêsu Kitô làm chứng nhân trung tín. Hai bằng chứng quyết liệt ấy nói lên tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta. Chúa Kitô đã chết để đoạt cho chúng ta ơn đáng được yêu mến, Thánh Thần cho chúng ta khả năng yêu mến. Chúa Kitô tỏ cho chúng ta tình yêu vĩ đại, Thánh Thần ban cho chúng ta tình yêu ấy. Trong Chúa Kitô, chúng ta nhìn thấy đối tượng phải yêu, trong Thánh Thần, chúng ta có phương tiện để yêu” (Thánh Bênađô).

Ngày lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa đã đi vào nội tâm các môn đệ. Đó là một cuộc xức dầu. Dầu huyền nhiệm thấm nhập tâm hồn các ngài, biến các ngài thành những con người mới hoàn toàn. Trước đây nếu các môn đệ nhút nhát, sợ sệt, thì nay họ đã trở thành những con người bất khuất, hăng say, nồng nhiệt như ngọn lửa bừng bừng muốn thiêu đốt cả một thế giới trong Tin Mừng và lòng mến. Phêrô chẳng hạn: một người chài lưới, quê mùa, thất học, thế mà bỗng chốc đã trở thành nhà hùng biện, lôi cuốn cả ngàn người chen nhau đứng nghe ông giảng một tin mừng mới lạ. Người ta tuôn đến gần ông đem theo những kẻ yếu liệt và bị thần ô uế khuấy khuất để được ông chữa lành. Phêrô quả là con người đầy Thánh Thần Thiên Chúa.

Mọi tín hữu đều đã nhận được Thánh Thần, bởi vì tất cả đã được rửa trong Thánh Thần, Ngài đã đến và lưu lại trong chúng ta (Ga 14,17). Hiện giờ Ngài đang tiếp diễn hoạt động đã bắt đầu trong ngày lễ Ngũ Tuần, nghĩa là biến đổi nội tâm chúng ta dần dần, giúp chúng ta sống xứng với ơn gọi hầu làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi sự.

Buổi chiều ngày Phục Sinh, khi hiện đến với các môn đệ, Chúa Giêsu đã thổi hơi trên họ và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Qua đó Chúa Giêsu muốn thông ban Thánh Thần và tất cả tâm tình con thảo của Ngài đối với Chúa Cha cho chúng ta. Và Thánh Thần sẽ uốn nắn tâm hồn chúng ta rập theo những tâm tình của Chúa Kitô.

Thánh Thần là sự sống của Giáo Hội. Thiếu Thánh Thần, đạo chúng ta giữ chỉ là một mớ nghi lễ, có khi rườm rà, vô nghĩa, khôi hài. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể đọc kinh Tin Kính trong chân lý. Ngài làm cho kinh Tin Kính đi vào trong lòng chúng ta và trở thành mạch nước sự sống vọt lên tới sự sống đời đời.

Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô biên, do đó những ai được kết hợp với Thánh Thần đều phát sinh những hoa quả tốt lành, những hoa quả đó bảo đảm chắc chắn về sự hiện diện của Thánh Thần trong chúng ta. Trong số những hoa quả của Thánh Thần có yêu mến, vui mừng, bình an. Bình an, vui mừng như giòng sông cả tuôn chảy từ mạch nước yêu mến: “Ta sẽ đổ xuống trên nó giòng sông bình an”.

Yêu mến, vui mừng và bình an đó là ơn quý trọng nhất mà Chúa Giêsu trao tặng các bạn hữu Ngài như món quà đầu tay của ơn Phục Sinh Ngài vừa đoạt được trong quyền năng Thánh Thần. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận món quà quý giá ấy.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-144 Chúa Thánh Thần

 

Thánh Phaolô khi đặt chân tới thành Ephêsô, đã hỏi một vài người tín hữu như sau: Anh em: HiệnXuống-144


Thánh Phaolô khi đặt chân tới thành Ephêsô, đã hỏi một vài người tín hữu như sau: Anh em đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hay chưa? Và họ đã trả lời: Nguyên việc có Chúa Thánh Thần chúng tôi cũng chưa được nghe nói đến. Tình trạng ngày xưa cũng là tình trạng của hôm nay, bởi vì nhiều người hiện giờ cũng chỉ có một ý nghĩ rất lờ mờ về Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần mãi mãi vẫn là một vị Thiên Chúa bị quên lãng trong cuộc sống của chúng ta.

Vậy Chúa Thánh Thần là ai và Ngài nắm giữ vai trò gì trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như trong sinh hoạt cuả các tông đồ. Hẳn chúng ta còn nhớ trước khi về trời Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Như thế, Chúa Thánh Thần chính là một ngôi vị Thiên Chúa ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Và các nhà thần học vốn diễn tả Ngài chính là tình yêu nối kết hai ngôi cực thánh ấy. Phúc âm còn cho chúng ta thấy vai trò đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong việc hình thành bản tính nhân loại nơi Chúa Giêsu như lời sứ thần Gabriel đã nói với Đúc Trinh nữ Maria: Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và Con thánh bởi tôn nương sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Và rồi khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giócđan, thì Chúa Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu mà ngự xuống, đồng thời có tiếng phán từ trời: Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Đây chính là một sự biểu dương long trọng của Chúa Ba Ngôi và đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Thánh Vianney đã diễn tả về sự kiện này như sau: Như chim bồ câu trắng, xuất phát tự trời cao và phủ cánh trên mặt đất này. Chúa Thánh Thần cũng vậy, xuất phát từ biển tình bao la, Ngài sẽ làm cho tâm hồn chúng ta tỏa ngát hương thơm của tình yêu.

Trước khi ra đi chịu chết Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ: Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác. Ngài là thần chân lý và sẽ dạy cho con biết tất cả sự thật. Rồi Chúa Giêsu cũng đã căn dặn các ông: Hãy ở lại trong thành cho đến khi được mặc lấy sức mạnh từ trời cao… Trung thành với lời Chúa căn dặn, các ông ở lại Giêrusalem, tụ tập với nhau và cùng nhau cầu nguyện với Mẹ Maria.

Cuối cùng biến cố hiện xuống đã xảy đến và các ông được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Kể từ đó các ông đã được đổi mới, nói được nhiều thứ tiếng, thông suốt về giáo lý Tin Mừng, cũng như trở nên can đảm, hăng say rao giảng về một Đức Kytô đã chết và đã sống lại. Trong thời buổi ban đầu, Chúa Thánh Thần cũng đã tác động trực tiếp lên một số các tín hữu như lời sách Tông đồ Công vụ đã ghi lại: Sau khi trao ban phép rửa nhân danh Đức Kitô, thánh Phaolô đã đặt tay trên họ và Chúa Thánh Thần ngự xuống nơi họ. Họ bắt đầu nói tiên tri cũng như nói nhiều thứ tiếng khác lạ.

Ngày nay những ơn này dường như không còn nữa và thánh Grégoriô đã cắt nghĩa như sau: Khi hạt giống nảy mầm chúng ta cần phải tưới để chúng được bám vào đất mà sống. Trái lại chúng ta sẽ ngừng tưới khi chúng đã trở thành một cây to. Cũng vậy, để được củng cố và phát triển lúc ban đầu, Giáo Hội cần đến những ơn huệ đặc biệt ấy, còn bây giờ thì không mấy cần thiết, tuy nhiên Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động ở trong lòng Giáo Hội, bởi vì Ngài luôn là nguồn ánh sáng để soi dẫn cho Giáo Hội, là nguồn sức mạnh để nâng đỡ Giáo Hội, cũng như đem lại những hoa trái cho những hoạt động của Giáo Hội giữa trần gian.

Trước kia các ông là những kẻ ngu si dốt nát, theo Chúa với ý đồ xôi thịt. Rất nhiều lần các ông đã tranh luận xem ai là người lớn nhất trong nước Chúa. Rồi hai anh em Giacôbê và Gioan lại còn xúi mẹ đến xin cho mình được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trước cặp mắt bực bội tức tối của các môn đệ khác. Thế nhưng giờ đây các ông đã hiểu thấu giáo lý Phúc âm, giáo lý của thập gíá. Các ông không có một con đường nào khác ngoài con đường Chúa đã đi, đó là chấp nhận những hy sinh gian khổ trong tinh thần khiêm nhường và phục vụ. Trước kia các ông là những kẻ hèn nhát, đã bỏ Chúa mà trốn. Đặc biệt Phêrô đã chối Chúa ba lần. Thế nhưng giờ đây các ông đã trở nên mạnh mẽ và can đảm rao giảng lời Chúa, sẵn sàng chấp nhận cái chết để làm chứng cho Tin Mừng Phúc âm.

Xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn chúng ta, để chúng ta thấu hiểu giáo lý của Chúa, để từ đó chúng ta dám sống và dám tuyên xưng đức tin của mình.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-145 Chúa Thánh Thần

 

Chúa Thánh Thần là một vị Thiên Chúa thật quan trọng đối với đời sống đạo đức của chúng: HiệnXuống-145


Chúa Thánh Thần là một vị Thiên Chúa thật quan trọng đối với đời sống đạo đức của chúng ta, nhưng đồng thời cũng lại là một vị Thiên Chúa bị chúng ta quên lãng nhiều nhất, và đó chính là một sự thiệt hại lớn lao cho chúng ta.

Sách Tông đồ Công vụ đã kể lại cho chúng ta những sự kiện nóng bỏng. Bấy giờ các tông đồ cùng với Mẹ Maria đang cầu nguyện. Một ngọn gió nổi lên, và những lưỡi lửa đỗ xuống. Chúa Thánh Thần đã đến trên các tông đồ và một sự biến đổi sâu xa đã diễn ra.

Trước kia các ông là những người hèn nhát và không hiểu gì về giáo huấn của Chúa, thì giờ đây các ông trở thành những người thông suốt và can đảm làm chứng tá cho Tin Mừng Phúc âm. Bất kỳ đến nơi nào, các ông đều ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa, và sẵn sàng chết để tuyên xưng niềm tin của mình.

Còn các thính giả, những người nghe các ông rao giảng, đã phải ngạc nhiên. Trái tim họ đã bị lay chuyển và họ đã hỏi Phêrô:

- Vậy chúng tôi phải làm gì?

Phêrô thay mặt cho các tông đồ đã trả lời:

- Hãy thống hối.

Và bài diễn văn đầu tiên đã được kết thúc với ba ngàn người trở lại.

Sách Tông đồ Công vụ cũng đã ghi nhận: tất cả mọi người đều run sợ trước những việc kỳ diệu mà các tông đồ đã làm. Những người tin theo đã quây quần sống với nhau và để mọi sự làm của chung. Và Thiên Chúa luôn gia tăng số những người được cứu độ.

Từ sự kiện trên, chúng ta nhận thấy: Ngày lễ Hiện xuống chính là ngày thành lập Giáo hội. Thực vậy, Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, là đền thờ của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần hoạt động và xây dựng trong tâm hồn mỗi tín hữu. Chúa Thánh Thần đến, không phải để thực hiện một cuộc biểu dương hoành tráng và chóng qua. Nhưng Ngài đến và ở trong Giáo hội.

Thánh Augustinô đã nói:

- Linh hồn đối với thể xác thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng vậy đối với nhiệm thể Đức Kitô. Điều mà linh hồn làm cho các chi thể, thì Chúa Thánh Thần cũng làm như vậy cho Giáo hội. Chúa Thánh Thần là Đấng giảng dạy, thánh hóa, hướng dẫn và tăng sức cho Giáo hội. Những công việc này, Ngài tiếp tục thực hiện cho đến ngày tận thế.

Chúng ta có thể dùng một hình ảnh để so sánh. Vào ngày lễ Hiện xuống, con tàu Giáo hội đã ra khơi. Mọi cánh buồm được căng lên. Thánh Phêrô ngồi ở đằng lái. Sóng gió có nổi lên, nhưng thánh Phêrô và mọi người trên tàu đều không sợ hãi. Vì luật của Chúa không phải là luật sợ hãi mà là luật yêu thương. Tất cả chúng ta đều bình tĩnh vì chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới bờ bến cứu độ.

Riêng trong phạm vi đời sống cá nhân, khi chúng ta được sinh ra trong đời sống ơn sủng, khi chúng ta lớn lên trong tình thương của Chúa, khi chúng ta tăng thêm công nghiệp, khi chúng ta tìm lại được ơn thánh hóa, khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, thì Chúa Thánh Thần luôn ngự xuống để soi sáng, củng cố, an ủi và đem lại cho chúng ta sự bình an. Đó là kết quả của ngày lễ Hiện xuống, được áp dụng cho từng chặng đường đời của chúng ta.

Để kết luận, chúng ta hãy luôn tưởng nhớ và cầu xin cùng Chúa Thánh Thần: Trước mỗi công việc, trước mỗi vất vả, trước mỗi cám dỗ. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa của Chúa Thánh Thần bằng những tội trọng. Đừng bao giờ làm buồn lòng Chúa Thánh Thần bằng những sai lỗi nhỏ mọn thường phạm.

Và hãy luôn luôn sống dưới sự hướng dẫn của Ngài, để nhờ đó chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng, tình thương, niềm an ủi, vui mừng và hy vọng.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-146 Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần

 

Hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở câu: “Các môn đệ được đầy tràn vui mừng”. Các ông vui mừng:HiệnXuống-146


Hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở câu: “Các môn đệ được đầy tràn vui mừng”. Các ông vui mừng vì giữa lúc hoang mang lại thấy Chúa và việc ấy đã khiến các ông tìm lại niềm cậy trông. Các ông đã đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu. Thập giá đã khiến các ông bàng hoàng kinh khiếp; và nay Chúa Giêsu lại hiện ra sống động. Niềm hy vọng của các ông được bảo toàn và củng cố. Vì thế niềm vui các ông bao la. Dịp này nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Thánh Thần do Chúa Giêsu ban là Thánh Thần của vui mừng.

1) Phúc Âm mở đầu bằng một mầu nhiệm vui mừng Chúa Thánh Thần, từ khởi đầu cuộc sống nhân loại của Chúa Giêsu tạo ra hai lần bộc lộ niềm vui: Isave, chị họ Đức Maria, thốt lên tiếng vui mừng vì mẹ Đấng Cứu Thế đến thăm bà; Đức Maria hát lên nỗi vui sướng của mình trong kinh Magnificat. Sau đó không lâu, các thiên thần loan báo cho các mục đồng một Trẻ Thơ sinh ra, sẽ khiến cho toàn dân hân hoan… Thánh sử Gioan sau lại nói rằng cụ tổ Abraham đã nhảy mừng khi nghĩ đến ngày xuất hiện hoa quả của Thánh Thần. Cụ đã thấy và đã vui mừng (Ga 8, 5-6). Chúng ta có vui mừng niềm vui của kinh Magnificat, vì Chúa Thánh Thần do đức tin vào Đức Kitô nảy sinh trong chúng ta hay không? Ngược lại, chúng ta thử tưởng tượng nỗi buồn và u uất vô cùng, nếu chẳng may thiếu mất lòng tin vào Đức Kitô.

2) Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Hãy lãnh nhận Thánh Thần. Làm như thế Ngài thực thi một lời hứa Ngài đã báo trước cho các môn đệ sẽ có một lúc các ông sẽ không còn thấy Ngài. Đó là thời thất vọng, khóc lóc và buồn sầu. Nhưng nỗi buồn sẽ mau biến thành niềm vui: Ta sẽ gặp lại các con, tâm hồn chúng con sẽ vui mừng, vì niềm vui các con lúc ấy không ai có thể lấy đi được (Ga 16,22). Có phải giới hạn ý nghĩa lời nói ấy của Chúa Giêsu vào giai đoạn gặp gỡ trong những lần hiện ra hay không? Không, Chúa nghĩ đến sự hiện diện liên tục của Ngài trong Giáo Hội nhờ tác động của Thánh Thần. Thời của Giáo Hội là thời của niềm vui mặc dù cũng là thời tiếp tục Thánh Giá. Chúng ta có vui mừng vì nghĩ rằng nhờ Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống chúng ta hay không?

3) Thánh Phaolô nói về niềm vui từ Chúa Thánh Thần đến (1Tx 1,6). Niềm vui ấy là niềm vui của cậy trông và bác ái. Có thể trong cuộc sống riêng của chúng ta và trong cuộc sống với người khác, chúng ta mắc ảo tưởng, ít nhiều chán nản, thoái chí. Chúng ta cần sống trong Thánh Thần bác ái. Biết rằng mình được yêu mến, chúng ta hãy vui mừng. Quả thực tình yêu Thiên Chúa không bao giờ thất vọng vì chúng ta. Về phía chúng ta, đừng bao giờ nản chí yêu thương anh em chúng ta. Niềm cậy trông hoà hợp với đức bác ái trong lòng chúng ta khởi đầu một con sông hân hoan do Chúa Thánh Thần khơi nguồn.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-147  Bình An Cho Anh Em - Lm LG Đặng Quang Tiến


Lm LG Đặng Quang Tiến

Gio 20:19-31: 19 Vào lúc xế chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi ở của các môn đồ các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái; Ðức Yêsu đã đến, đứng giữa họ, và Ngài nói: "Bình an cho các ngươi!" 20 Nói thế rồi, Ngài cho họ thấy tay chân và cạnh sườn Ngài. Các môn đồ mừng rỡ, vì được thấy Chúa. 21 Một lần nữa, Ngài nói với họ: "Bình an cho các ngươi! Cũng như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi " 22 Nói thế rồi, Ngài thổi hơi trên họ và nói với họ: "Hãy chịu lấy Thánh Thần. 23 Các ngươi tha tội cho ai, thì tội họ được tha; các ngươi cầm giữ tội ai, thì tội họ bị cầm giữ!"

24 Thôma, nghĩa là "sinh đôi", là một người trong nhóm Mười hai, không ở với họ khi Ðức Yêsu đến. 25 Các môn đồ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa!" Ông nói với họ: "Nếu nơi tay Ngài, tôi không thấy các đấu đinh, và tra tay tôi vào lỗ đinh, cùng tra bàn tay tôi vào cạnh sườn Ngài, tôi sẽ không tin!" 26 Tám ngày sau, các môn đồ ở trong (nhà), có Thôma ở với họ, Ðức Yêsu đến, đang lúc các cửa đều đóng kín; Ngài đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các ngươi!" 27 Ðoạn Ngài nói với Thôma: "Hãy đem ngón tay ngươi đặt đây, này tay Ta; hãy đem tay ngươi tra vào cạnh sườn Ta và đừng ở như người cứng tin, mà là như người thành tín!" 28 Thôma đáp lại và nói với Ngài: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!" 29 Ðức Yêsu nói với ông: "Bởi thấy Ta, ngươi đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin!"

30 Ðức Yêsu đã làm trước mặt các môn đồ của Ngài nhiều dấu khác lạ nữa, không viết lại trong sách này. 31 Các điều đã viết đây, là để anh em tin rằng: Ðức Yêsu chính là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa; và bởi tin thì anh em được có sự sống nhờ Danh Ngài.

 

Bối cảnh của đoạn 20:19-23 là buổi chiều cùng ngày Phêrô và Gioan chạy ra mồ Chúa (20:1: HiệnXuống-147


Bối cảnh của đoạn 20:19-23 là buổi chiều cùng ngày Phêrô và Gioan chạy ra mồ Chúa (20:1-10). Chúa hiện ra cho các môn đệ sau khi Maria tin cho họ biết là cô đã thấy Người. Có thể phân đoạn nầy thành hai dựa trên lời Chúa nói: “Bình an cho các con” (20:19.21). Một hành động được kèm theo sau mỗi lời nầy: Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn (20:20a), Người sai các ông đi và ban Thánh Thần (20:21b-22). Theo sau hành động của Chúa là thái độ của các môn đệ: vui mừng vì thấy Chúa (20:20b) và lãnh nhận quyền tháo gỡ tội lỗi (20:23).

Chúa Giêsu ban bình an lần thứ nhất để chứng tỏ Người đã sống lại. Vì sợ người do thái mà các môn đệ đã mất bình an. Dấu hiệu bên ngoài của sợ hãi là họ đóng chặt mọi cánh cửa. Họ sợ người do thái vì người do thái đóng vai trò chủ chốt trong việc bắt và đóng đinh Người (18:12). Nhiều người khác cũng đã phải sợ quyền lực nầy, nhất là trong những chuyện liên quan đến Người (7:13; 9:22; 19:38). Hơn nữa, trước những sự kiện Phêrô và Maria Mađalêna đã thuật lại, họ càng xao xuyến thêm. Phải tin vào ai? Chúa Giêsu đã báo cho họ trước là đừng để tâm hồn xao động, cả khi bị bắt bớ vì Người đã ban cho họ sự bình an của Người (14:27; 16:33). Lần nầy rất ý nghĩa, việc ban bình an của Người kèm theo việc cho các môn đệ thấy vết thương ở tay và cạnh sườn. Đó là những dấu vết của cuộc thương khó mà Người đã chịu bởi tay người do thái (19:34). Nhưng Người đã sống lại. Người đã chiến thắng sự chết mà người do thái xem như là biện pháp cuối cùng và hiệu quả nhất đã nghĩ ra để tiêu diệt Người. Do đó, không còn lý do gì để phải sợ hãi nữa khi họ thấy những người ấy chỉ giết được thân xác của Thầy. Ngược lại, họ vui mừng vì đã thấy và gặp lại Người. Nỗi vui mừng ấy từ nay không ai lấy mất được (16:22; 20:20).

 Chúa Giêsu ban bình an lần thứ hai để sai các môn đệ đi và mở ra giai đoạn mới. Để thực hiện, Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ những điều mà Chúa Cha đã làm cho Người: ban sứ mạng và Thánh Thần. Người sai họ đi như Chúa Cha đã sai Người vào trần gian (17:18). Họ lãnh nhận cùng một sứ mạng như Người đã lãnh nhận. Người ban cho họ Thánh Thần mà Người đã lãnh nhận trong ngày khởi đầu sứ vụ (1:33). Bây giờ Người đã được tôn vinh, nên Người có thể ban Thánh Thần ấy lại cho các môn đệ của Người (x. 7:39). Hơn nữa, trong lời ban bình an (cc. 19.21) Người bảo đảm cho họ cả  sự hiện diện luôn mãi của Người.

Với quyền tháo gỡ tội lỗi được ban cho các môn đệ (c. 23), Chúa Giêsu muốn họ chuẩn bị tâm hồn con người để đón nhận tin mừng về sự phục sinh của Người; việc mà Người đã làm khi khởi đầu việc rao giảng (x. Mk 1:14-15). Tuy nhiên, lúc nầy vì Người đã hoàn tất công trình cứu chuộc và đã biểu lộ cách rõ ràng Người là Con Thiên Chúa đã sống lại trong vinh quang phục sinh, nên lời mời gọi tin vào tin mừng (x. Mk 1:15) sẽ đồng nghĩa với một chọn lựa: tin vào Chúa Kitô sống lại thì được cứu độ, và không tin vào Người thì bị kết án (x. 3:18). Đó là lý do tại sao Người ban cho các môn đệ quyền tháo gỡ tội lỗi dựa trên phán đoán ai tin hay không tin vào Chúa Giêsu sống lại.

Chúa Giêsu sống lại ban sự bình an không sợ hãi sự chết cho những ai tin vào Người. Sự bình an ấy ban cho họ sức mạnh để loan báo tin mừng Người đã phục sinh.

Bối cảnh của phần hai (20:24-29): không gian vẫn là tại căn phòng nơi các tông đồ đang tụ họp (20:19); thời gian là “tám ngày sau” (20:26). Bố cục của đoạn có thể phân chia như sau: - Tôma, người vắng mặt trong lần hiện ra trước (20:24); - Lời chứng của các tông đồ và Tôma không tin (20:25); - Đối thoại của Chúa Giêsu và Tôma (20:26-28); - Kết luận của Chúa Giêsu (20:29).

Tôma không có mặt với các tông đồ khác trong lần Chúa Giêsu hiện ra trước (20:19-23). Lời chứng của các tông đồ: “Chúng tôi đã thấy Chúa” (20:25a) giống như lời của Maria Mađala (20:18). Tương quan giữa “thấy” và “tin” rất được nhấn mạnh (1:50; 3:36; 4:48; 19:35), và đặc biệt trong trình thuật về sự sống lại. Gioan “đã thấy và đã tin” (20:8), Maria Mađala đã thấy Chúa (20:18), các tông đồ cũng đã thấy (20:20.25). Phần Tôma, thấy để có thể tin không đủ; ông muốn có thêm kinh nghiệm “đụng chạm” nữa. Ông đặt điều kiện “nếu tôi không… thì tôi không”, nghĩa là nếu Chúa không thực hiện những điều kiện của ông, thì không vẫn từ chối tin vào lời chứng của các tông đồ khác (x. 20: 25b). Maria Mađala muốn giữ thân xác Chúa Giêsu lại (x. 20:17), còn Tôma muốn đụng chạm đến các vết thương ở tay, chân và cạnh sườn Người. Các vết thương nơi tay và chân do bị đóng đinh (19:18), và nhất là vết thương ở cạnh sườn do một người lính đâm thủng (19:34) là những yếu tố rất cần thiết giúp cho các tông đồ tin. Chúng giúp cho các tông đồ tin là Đấng Sống Lại cũng chính là Đấng Đã Bị Đóng Đinh, và đã có một chứng nhân giữa họ thấy Người bị đâm ở cạnh sườn (x. 19:34). Bởi đó, Người đã cho các tông đồ thấy “tay và cạnh sườn” (20:20). Họ thấy và họ đã tin. Còn Tôma, không chỉ thấy, mà còn muốn đụng tay vào những vết thương ấy. Vậy, ông đặt cho Chúa Giêsu một điều kiện phải thực hiện để ông có thể tin.

Chúa Giêsu và Tôma (20:26-28).

Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra giữa các tông đồ lúc cửa đang đóng, và lời chào như lần trước: “Bình an cho các con” (20:19.21.26). Điều nầy cho thấy sự liên hệ với đoạn trước (20:19-23). Hơn nữa, chỉ dẫn về thời gian “sau tám ngày” đối chiếu với “ngày thứ nhất” (20:1) “cùng ngày hôm ấy” (20:19) cho thấy các lần hiện ra Chúa Giêsu cố ý thực hiện trong Ngày của Chúa. Lần nầy, có Tôma hiện diện, và Chúa Giêsu có cơ hội thực hiện những điều kiện của ông. Người ra cho ông các mệnh lệnh: “Hãy xỏ ngón tay vào”, “Hãy đặt tay vào” các vết thương của Người (20:27); đồng thời, “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (20:27c). Người cho ông thực hiện kinh nghiệm cách thể lý theo như các điều kiện ông đã đặt ra. Rồi Người mời gọi ông vượt qua bên kia lòng tin có điều kiện ấy để chỉ tin vào Người. Điều kiện cần thấy mới tin, hoặc có thêm kinh nghiệm đụng chạm, không phải là điều Chúa Giêsu ưa chuộng (x. 3:36). Vì có nhiều Người thấy mà vẫn không tin (x. 6:30.36). Tôma đã chấp nhận thách đố của Người, và đã tuyên xưng: “Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi” (20:28). Martha cũng tuyên xưng tương tự như thế vào Chúa Giêsu trong biến cố Lazarô được làm cho sống lại (x. 11:27), sau khi Chúa Giêsu tự xưng chính Người là sự sống lại và sự sống (11:25). Như thế, lời tuyên xưng nầy cho thấy Tôma tin là Chúa Giêsu đã sống lại; đồng thời qua đó, ông bước vào niềm tin của các tông đồ khác và của Maria Mađala vào Chúa Sống Lại khi họ nói là họ đã thấy “Chúa” (x. 20:8.18.20.25.28; 21:7.12). Vậy, từ niềm tin có điều kiện, Tôma đã nhận biết Đấng Sống Lại và hết cứng lòng tin.

Phúc cho những ai không thấy mà tin (20:29). Tin mừng về Đấng Sống Lại phải được loan báo theo lệnh truyền. Maria Mađala nhận lệnh đi báo lại cho các tông đồ  (20:17); các tông đồ loan báo cho Tôma (20:25). Và dĩ nhiên, tin mừng nầy còn được loan truyền cho các thế hệ tiếp nối theo sau. Đấng Sống Lại sẽ ra đi. Không thể mọi người đều có thể làm kinh nghiệm như Tôma và các tông đồ. Bởi đó, mối phúc “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (20:29) cho thấy lời loan báo “Chúng tôi đã thấy Chúa” (20:18.25) của những chứng nhân đầu tiên là quan trọng hơn cả và đầy đủ rồi để có thể tin là Chúa Giêsu đã sống lại (20:18.25; 1Gio 1:1) và không cần mỗi người phải có một kinh nghiệm thấy Người và đụng chạm Người cách thể lý.

Chúa Giêsu Sống Lại không còn ở trong điều kiện xác phàm như lúc Người đến trần gian, nên việc thấy Người bằng mắt xác phàm cũng không cần thiết nữa. Chỉ tin vào lời chứng của các tông đồ về Chúa Sống Lại là đủ.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-148 LỄ HIỆN XUỐNG

 

Một thanh niên đến gặp cha sở và phàn nàn: “Cha có tấm hình nào của Chúa Thánh Thần không.: HiệnXuống-148


Một thanh niên đến gặp cha sở và phàn nàn:  “Cha có tấm hình nào của Chúa Thánh Thần không.  Mấy bức tranh vẽ Chúa Thánh Thần như chim bồ câu hoặc lưỡi lửa chẳng có ý nghĩa gì với con cả.  Con muốn có một tấm hình của Chúa Thánh Thần để treo trong phòng và cầu nguyện với Ngài.”

Cha sở ngẫm nghĩ một lát và nói với anh ta: “Con có tấm hình nào của Chúa Giêsu không?”  Anh mau mắn “Có chứ cha!  Nhiều lắm, nào là Thánh Tâm Chúa, Chúa Chăn Chiên, Chúa Thương Xót, Chúa Chịu Nạn, con đều có đủ cả.”  Cha sở gật gù: “Con cứ về chiêm ngắm mấy hình đó cũng được. Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói ‘ai thấy Thầy thì thấy Cha Thầy sao?’  Nếu ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha, thì ai chiêm ngắm Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Thánh Thần.  Không phải là Ba Ngôi chỉ có một bản tính thôi sao?”  Nhưng anh ta có vẻ chưa được thuyết phục.

Thấy thế, cha sở hẹn anh tuần sau gặp lại.  Đúng hẹn, anh ta đến và cha sở trao cho anh một khung hình bọc kín, ở ngoài có ghi hàng chữ:  “Mỗi lần nhìn vào đây con phải nở nụ cười.”  Mở ra, anh ta thấy có một tấm gương, trên khung có ghi: “Gặp gỡ Chúa Thánh Thần là gặp gỡ Chúa Kitô nội tại.   Con chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.  Hãy nhìn vào khuôn mặt tươi vui của mình và ý thức rằng Ngài đang hiện diện trong con.  Rồi con cố gắng sống thế nào để tỏ cho mọi người thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong con.”

***

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là Đấng trừu tượng nhất, khó hình dung nhất, tuy gần nhưng thật xa.  Tuy cụ thể như gió, như lửa, như hơi thở…. như những thứ gì đó thật gần gũi trong đời sống con người nhưng lại khó mà nắm bắt trong thế giới hiện thực này.  Giáo lý Kitô giáo dạy chúng ta rằng Ngôi Ba Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa trừu tượng, được che giấu ở nơi xa xôi nào đó trên thiên đàng.  Nhưng Ngôi Ba Thiên Chúa chính là Đấng ngự ở ngay trong tấm lòng, trong nhân cách của mỗi người chúng ta, là Đấng đang làm việc ngày đêm nơi tâm hồn mỗi người để thánh hoá chúng ta trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa hơn.

Mầu nhiệm Hiện Xuống mời gọi chúng ta đáp trả lại sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi tâm hồn bằng cách mở rộng lòng ra để Ngài canh tân thửa đất cằn cỗi.  Dù tin hay không, dù tìm kiếm hay không, Chúa Thánh Thần vẫn đang, đã và sẽ tiếp tục hiện diện và làm việc trong đời sống người Kitô.  Như chàng thanh niên trong câu chuyện trên, vấn đề không phải là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà là sự đáp ứng của anh mỗi khi nhìn vào khuôn mặt trong gương..

Mừng lễ Hiện Xuống, chúng ta không chỉ mừng một biến cố xảy ra cho các môn đệ của Chúa Kitô 2000 năm trước.  Đó còn là dịp chúng ta tỉnh thức về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta.  Thánh Phaolô quả quyết rằng: “Không ai có thể tuyên xưng ‘Đức Giêsu là Chúa’ nếu người ấy không ở trong Thần Khí.  Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm nên mọi sự trong mọi người. Thần Khí Thiên Chúa tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì  ích chung” (1 Cor 12:3-7).

Lễ Hiện Xuống đem đến cho chúng ta linh đạo của mỗi ngày và ở bất cứ đâu.  Lễ Hiện Xuống có thể biến đổi đời sống chúng ta và làm cho chúng ta có thể vượt bất cứ con sông nào ở trước mặt chúng ta, nhìn vào mặt bất cứ đám đông nào và cứ tiến tới, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào vì lợi ích của Tin Mừng.

***

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con.
Xin cho cuộc đời kitô hữu của chúng con
đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
vào những lối mòn quen thuộc,
nhưng xin canh tân
và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,
cho chúng con khám phá ra
những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô
và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban sự sống,
thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh ;
mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
một lễ Hiện Xuống mới
để con người có thể hiểu nhau hơn
và đón nhận nhau trong yêu thương
(Trích Manna năm C)

Bảo Lộc
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-149 HIỆN RA CHO CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG CÓ TÔMA


Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

 

c.19- “Các môn đệ ở trong nhà”: có lẽ là một căn nhà ở Giêrusalem (vì ở Giêrusalem mới có:HiệnXuống-149


c.19- “Các môn đệ ở trong nhà”: có lẽ là một căn nhà ở Giêrusalem (vì ở Giêrusalem mới có nguy hiểm bị người Do thái tấn công) và có lẽ là chính căn nhà mà Mađalêna đã tới tìm các môn đệ ở c.18.

- “Cửa đóng kín”: dù cửa đóng nhưng Đức Giêsu vẫn vào được. Đây là tình trạng đặc biệt của thân xác Đức Giêsu đã phục sinh. “Thân xác phục sinh của Đức Giêsu có thể đi xuyên qua cửa đóng kín. Nếu vậy, thì đó cũng là tư tưởng của thánh Luca: một khi đã sống lại, thân xác Đức Giêsu vừa là vật chất đến nỗi còn mang thương tích, nhưng cũng vừa là thiêng liêng đến nỗi có thể biến đi hay xuất hiện, bất chấp thời gian và không gian” (Lm Tanila Hoàng đắc Anh, sđd, trang 262)

- “Đức Giêsu đến”: Đức Giêsu phục sinh sẽ không ngừng đến và ở giữa các môn đệ Ngài (x. Mt 18,20 28,20)

- “và chào: bình an cho các con”: Đây là tiếng chào Shalom thông thường của người Do thái (x. Tl 6,23 Gr 8,11 Xh 4,18 1Sm 1,17). Người Do thái chào nhau khi vừa gặp và khi từ biệt. Điểm lạ thường trong bài tường thuật này là: 1/ Đức Giêsu không chào 1 lần mà tới 2 lần (cc 19,21): lần thứ nhất lúc mới gặp, lần thứ hai giữa câu chuyện; 2/ Giữa 2 lần chào Ngài cho các ông xem những dấu vết cuộc chịu nạn của Ngài. Do những điểm lạ thường ấy, những lời chào này không phải chỉ có ý nghĩa lịch sự xã giao mà thực sự Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ; một thứ bình an thực sự chứ không phải chỉ mong cho bình an như lời chào xã giao, một thứ bình an không phải do không bị đau khổ xáo trộn mà là thứ bình an đã chín mùi bằng chính đau khổ để rồi phát sinh niềm vui mừng sâu sắc.

c.20- “Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài”: để các ông thấy Đức Giêsu hôm nay cũng vẫn là một với Đức Giêsu đã chịu nạn chịu chết, và cũng là Đức Giêsu sẽ mãi “đến với” họ.

- “Các môn đệ vui mừng lắm”: Ngày ly biệt, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ anh em cảm thấy buồn phiền, nhưng Thầy sẽ lại thấy anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng (kharesêtai); niềm vui (kharan) của anh em, không ai sẽ lấy mất được” (Ga 16,22). Thế là, ngày nay, Đức Giêsu đã làm đúng như Người đã hứa. Gặp Đức Giêsu phục sinh là nguồn vui (Mc 15,11 16,20-24 17,13 Mt 28,8 Lc 24,41.52). Các môn đệ còn có lý mà vui mừng, vì Đức Giêsu đã đánh bại tử thần và đã được tôn làm Đức Chúa (tc TOB/NT, 334y)” (Lm Tanila Hoàng đắc Anh, sđd, trang 264)

c.21- “Cha sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai các con như thế”: Đức Giêsu sai các môn đệ vì cùng một mục đích và với cùng một quyền năng như Ngài.

c.22- “Ngài thổi hơi”: Theo một số tác giả, thì Ga 20,22 nói về sự kiện Đức Giêsu ban tặng Thánh thần hôm lễ Ngũ tuần mà Cv 2,1tt đã tường thuật với nhiều chi tiết hơn. Nếu vậy thì thánh Gioan gom góp vào một ngày những sự kiện mà thánh Luca đã phân chia rải rác trong thời gian 50 ngày: Đức Giêsu sống lại (Ga 20,1tt; Lc 25,1tt), lên trời (Ga 20,17; Cv 1,9) và ban tặng Thánh Thần (Ga 20,22 Cv 2,1tt). Theo Cv 1,8-9 (tc Lc 24,49b), Thánh Thần mà Đức Giêsu ban tặng cho các môn đệ là một sức mạnh (tc TOB/NT, 364k) để giúp các môn đệ làm chứng (Cv 4,31-32): Ga 15,26-27 đã nói đến điều này. Ở đây (Ga 20,22), tác giả nói thêm một điều khác: Đức Giêsu ban tặng Thánh Thần để sáng tạo lại. Bằng chứng là động từ tác giả dùng khi viết “Đức Giêsu thổi (ênê-phusesên) hơi vào các ông và bảo “Anh em hãy nhận Thánh Thần” (Ga 20,22). Động từ Ephusao ít khi gặp trong Cựu Ước và chỉ gặp một lần trong Tân Ước, là động từ được bộ Bảy Mươi dùng ở St 2,7 nói về công trình sáng tạo con người. Nên Ga 20,22 phải ám chỉ công trình sáng tạo lại, tái tạo con người; Thánh Thần mà Đức Giêsu phục sinh ban tặng, là nguồn mạch từ đó con người được tái tạo (tc Cl 6,15; Cr 5,17 Rm 4,17), được thông phần vào đời sống Thiên Chúa” (Lm Tanila Hoàng đắc Anh, sđd, trang 266).

c.23- “Hễ các con tha tội cho ai thì kẻ ấy được tha...”: động từ “được tha” trong những thủ bản tốt nhất nằm ở thì quá khứ thụ động (parfait passif). Do đó phái Luther giải thích rằng Đức Giêsu nói câu này có nghĩa là tuyên bố Ngài đã tha tội cho người ta (từ đó suy ra: các tông đồ và những kẻ kế vị không có quyền tha tội). Nhưng thần học Công giáo coi câu này là việc Đức Giêsu thiết lập bí tích xá giải và trao quyền tha tội cho các tông đồ và những kẻ kế vị. Lý do: 1/ Thì Parfait trong ngôn ngữ Hy lạp cũng có nghĩa tương lai (một việc đã xảy ra nhưng hiệu quả còn kéo dài mãi); 2/ Dựa vào văn mạch của câu này “Các con tha tội cho ai thì kẻ ấy được tha (sẽ được tha). Đây cũng là điều được định tín bởi công đồng Triđentinô (DS 1670, 1703).
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-150: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con


Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

I. Ý NGHĨA PHỤNG VỤ CỦA BÀI TIN MỪNG HÔM NAY

 

Phụng vụ chọn lựa bài Tin Mừng này trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho cả ba:HiệnXuống-150


1/ Phụng vụ chọn lựa bài Tin Mừng này trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho cả ba năm A, B, C là trong bài này thánh sử Gioan đã kể lại việc Chúa Giêsu ban Thánh Thần xuống cho các Tông đồ “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

2/ Việc ban Thánh Thần biểu lộ ý nghĩa: Chúa Thánh Thần là căn nguyên sự sống và hoạt động của các Tông đồ.

3/ Vì thế qua việc mừng lễ này Giáo Hội muốn cho chúng ta xác tín hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và đời sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta thiết tha hơn trong việc cảm tạ và cầu xin với Chúa Thánh Thần trong đời sống hàng ngày.

II. Ý NGHĨA THỜI GIAN ĐỐI VỚI VIỆC MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Gioan kể lại việc Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ vào “buổi chiều ngày thứ năm trong tuần” điều này có ý nói lên rằng sau khi phục sinh. Chúa Giêsu không còn bị lệ thuộc vào thời gian và không gian nữa, nên ngay sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã về trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha và được tôn vinh và vì vậy ngay sau khi hiện ra với các Tông đồ lần đầu tiên này. Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ rồi. Điều này hợp với thánh Gioan nói trước rằng: “Thánh Thần chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh (Ga 7,39).

- Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 50 ngày sau khi Chúa Giêsu phục sinh vì những lý do sau đây:

* Ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên kể từ Thăng Thiên nhằm vào ngày lễ 50 của người Do thái (Cv 2,1-13). Ngày lễ 50 của người Do thái có ý nghĩa liên quan đến vai trò của Chúa Thánh Thần.

Ngày lễ 50: kỷ niệm việc Thiên Chúa ban bố luật trên núi Sinai và cảm tạ Thiên Chúa ban mùa màng tốt đẹp.

Ngày lễ Hiện Xuống mừng việc Chúa thiết lập dân mới tức là Giáo Hội và trao ban sứ mệnh truyền giáo cho Giáo Hội.

* Ngày lễ phục sinh Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ (Ga 20,21-23). Nhưng ngày lễ Hiện xuống Chúa Thánh Thần đến một cách long trọng và là ngày phát sinh Giáo Hội (Cv 2, 1-13). Cũng như qua Bí tích Rửa tội, chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần rồi, nhưng qua Bí tích Thêm sức, chúng ta nhận lãnh Chúa Thánh Thần cách long trọng để trở thành người chiến sĩ của Nước Trời vậy.

III. Ý NGHĨA CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG CHÚNG TA:

Khi chịu Bí Tích Rửa tội, nhất là Bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần đã đến hoạt động trong ta, Chúa Thánh Thần thông ban cách dồi dào sự sống của Thiên Chúa cho ta, biến đổi ta nên người Kitô hữu trưởng thành và mạnh mẽ, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần cho ta hiểu biết về giáo lý của Chúa Kitô: “Thánh Thần sẽ nhắc nhở chúng ta” và các điều cần thiết để giữ nghĩa cùng Chúa và để tiến lên trong đời sống hoàn thiện.

Chúa Thánh Thần cho ta được tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là cùng rao giảng, thánh hoá và cai quản dân Chúa (tiên tri, tư tế và vương giả). Chúng ta làm chứng nhân của Chúa Kitô qua đời sống lời nói và việc làm của ta và phải hoạt động cho Chúa được nhiều nhận biết và yêu mến.

Người hoạt động trong ta bằng 7 ơn gọi là 7 ơn Thánh Thần với mục đích soi sáng, hướng và giúp ta nên thánh. Đó là những ơn: Khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, lo liệu, đạo đức, kính sợ Chúa và ơn can đảm.

IV. MẤY Ý NGHĨA THỰC HÀNH:

1/ Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là cơ hội thuận tiện và để ta xác tín hơn về vai trò Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và mỗi người chúng ta, và nhờ đó chúng ta biết tha thiết hơn trong việc ngợi khen, cảm tạ và xin ơn Chúa Thánh Thần. Để giúp nhắc nhở điều đó, mỗi ngày chúng ta nhớ đọc kinh Chúa Thánh Thần lúc đầu ngày hay khi khởi sự một công việc quan trọng trong ngày, trong đời mình.

2/ Chúa Thánh Thần là Đấng Bầu Chữa (Ga 14,15; 15,26; 16,7)

Tin tưởng Chúa Thánh Thần như vậy, chúng ta năng cầu xin Chúa Thánh Thần trong mỗi công việc, đặc biệt trong những lúc gian nan thử thách và những lúc khó khăn trong đời sống.

Khi bị thử thách vì danh Chúa, chúng ta hãy can đảm và tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tin vào hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ta vì “Thánh Thần sẽ nói thay cho các con”.

3/ Chúa Thánh Thần là Đấng đem lại sự hiệp nhất (1Cr 12,13)

Có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Chúa Thánh Thần (1Cr 12,7).

Vì thế khi thực sự biết đón nhận Chúa Thánh Thần mà chúng ta không còn nghi kỵ, ganh tỵ, buồn giận, ghét, gây bè phái nữa, nhưng sống hiệp nhất vui vẻ, yêu thương, bác ái huynh đệ, phục vụ và tương trợ lẫn nhau.

4/ Thân thể của ta là Đền thờ Chúa Thánh Thần (1Cr 3,16. 6,19)

Tôn trọng thân thể của ta bằng cách giữ trong sạch về thể xác và tránh những cử chỉ hành vi lỗi đức trong sạch và đức công bình đối với bản thân.

Tôn trọng thân thể tha nhân bằng cách tránh những cử chỉ và hành vi lỗi đức trong sạch đối với thân xác tha nhân, đồng thời tránh những cử chỉ và hành vi gây thiệt hại cho thân xác tha nhân như đánh đập hay khinh bỉ tha nhân.

5/ Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong phép Thánh Thể. Ngay trước lúc truyền phép, linh mục xin Chúa Thánh Thần thánh hoá các của lễ được dâng hiến “chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá lễ này…” (Kinh nguyện Thánh Thể II). Khi đọc lời này Linh mục đặt tay lên lễ vật: cử chỉ tượng trưng việc Chúa Thánh Thần chiếm hữu các hiến vật đó.

Qua cử chỉ và lời đọc trên, linh mục cũng mời gọi ta nhận ra hành động nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần trong phép Thánh Thể và trong đời ta. Chính nhờ Thánh Thần mà ta nhận biết Mình và Máu Chúa Kitô hiện diện trên bàn thờ, chính nhờ Thánh Thần mà ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu trong cuộc đời ta.

--------------------------------

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 101-150 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ

------------------------------
HiệnXuống-101: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.. 2
HiệnXuống-102: THẦN KHÍ CỦA ĐẤNG PHỤC SINH.. 6
HiệnXuống-103: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TẠO THÀNH MỚI 10
HiệnXuống-104: THẦN KHÍ ĐƯỢC BAN CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI 13
HiệnXuống-105: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 14
HiệnXuống-106: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 17
HiệnXuống-107: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. 19
HiệnXuống-108: SLC - Đấng An Ủi và Giáo huấn. 25
HiệnXuống-109: CSTM/121 – Hiện diện. 27
HiệnXuống-110: SLCTTY/193- Thánh Thần. 29
HiệnXuống-111: SLCTTY/193- Thánh Thần. 31
HiệnXuống-112: Cảm Động. 33
HiệnXuống-113: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần. 35
HiệnXuống-114: Thần Hứng. 37
HiệnXuống-115: Thánh Thần, Đấng ban bình an. 40
HiệnXuống-116: Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê. 42
HiệnXuống-117: Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu. 44
HiệnXuống-118: TRUYỀN THÔNG VÀ LỬA.. 46
HiệnXuống-119: SLC- Đấng sáng tạo. 51
HiệnXuống-120: Ra đi - Tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt 54
HiệnXuống-121: SNLC/367- Thần Khí 56
HiệnXuống-122: BÌNH AN GIỮA CHỐN PHONG BA.. 57
HiệnXuống-123: NGƯƠI LÀ AI?. 59
HiệnXuống-124: Thánh Thần, nguồn hiệp nhất - Lm. Trần thanh Sơn. 60
HiệnXuống-125: Ngài là Thánh Linh. 63
HiệnXuống-126: Ngày sinh nhật của Giáo Hội 67
HiệnXuống-127:Tác động của Thần Khí - Fr Jude Siciliano. 69
HiệnXuống-128: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN ! 73
HiệnXuống-129: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh. 76
HiệnXuống-130: LỄ CHÚA THÁNH THẦN cho giới trẻ. 79
HiệnXuống-131: CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU.. 81
HiệnXuống-132: LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN... 83
HiệnXuống-133: DẤU LẶNG ! 86
HiệnXuống-134: BÍ TÍCH THÊM SỨC: NHẬN LÃNH THẦN KHÍ 88
HiệnXuống-135: HOA TRÁI CỦA ƠN CHÚA THÁNH THẦN.. 95
HiệnXuống-136: Thánh Thần được trao ban cho con người 99
HiệnXuống-137: Chúa Thánh Thần, quà của Cha - Huyền Đồng. 101
HiệnXuống-138: Nguồn nước sự sống  - Huyền Đồng. 103
HiệnXuống-139:  SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT.. 106
HiệnXuống-140:  Lm. Đaminh Cao tấn Tĩnh. 107
HiệnXuống-141: CHÚA THÁNH THẦN & CÁC ỊẶC SỦNG.. 110
HiệnXuống-142:  Chân lý đòi hỏi rất nhiều. 116
HiệnXuống-143: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. 117
HiệnXuống-144 Chúa Thánh Thần. 119
HiệnXuống-145 Chúa Thánh Thần. 121
HiệnXuống-146 Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần. 123
HiệnXuống-147  Bình An Cho Anh Em - Lm LG Đặng Quang Tiến. 124
HiệnXuống-148 LỄ HIỆN XUỐNG.. 127
HiệnXuống-149 HIỆN RA CHO CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG CÓ TÔMA.. 130
HiệnXuống-150: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. 131

------------------------------

 

HiệnXuống-101: HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN


TRONG GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

Xét về mặt thần học cũng như trong phụng vụ thì việc Chúa Giê-su Thăng Thiên và việc Chúa: HiệnXuống-101


Xét về mặt thần học cũng như trong phụng vụ thì việc Chúa Giê-su Thăng Thiên và việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không thể tách rời nhau. Cả hai biến cố quan trọng ấy đều nằm trong cùng một kế hoạch cứu độ và thánh hóa con người và thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kế hoạch Tình Yêu này của Thiên Chúa được giao cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần thực hiện. Cả hai sự kiện đều dẫn người Ki-tô hữu đến cùng một sứ mạng làm chứng. Để làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần và nhận ra hoạt động rất đa dạng của Người trong lòng Giáo Hội và thế giới ngày nay.

II. LẮNG NGHE VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc 1: Cv 2, 1 – 11

Đây là bài tường thuật của Thánh Lu-ca về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ, trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Biến cố này mở ra một giai đoạn mới trong Lịch Sử Cứu Độ của Thiên Chúa: Thánh Thần tiếp nối công trình đã được Chúa Giê-su khởi sự. Từ cộng đoàn nhỏ bé, các môn đệ Chúa Giê-su phát triển mạnh mẽ không chỉ trong dân Do Thái và cả trong các dân ngoại vùng Cận Đông đầu thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên. Sức mạnh của Thánh Thần biến đổi những con người nhát sợ, tầm thường, thành những nhà truyền giáo nhiệt tâm và kiên cường, thành những dũng sĩ không sợ gông cùm, roi vọt, tù đầy, thậm chí cả cái chết. Thánh Thần thúc đẩy và bảo vệ họ, tạo ra sự hiểu biết tôn trọng và chấp nhận nhau giữa những người rất khác nhau từ ngôn ngữ, phong tục tập quán, nền văn hóa. Một cộng đồng nhân loại xuất hiện gây chú ý cho hết mọi người.

2. Bài đọc 2: 1 Cr 12, 3b – 7 . 12 – 13

Thánh Phao-lộ nói với tín hữu Cô-rin-tô về sự thống nhất thành một mối duy nhất giữa những người đã được lôi kéo vào Thân Thể Chúa Giê-su Ki-tô là Hội Thánh. Thánh Thần là nguyên lý duy nhất của tất cả mọi ân sủng. Người làm cho Thân Thể Chúa Ki-tô giầu có phong phú ( về mặt thiêng liêng ) bằng cách ban cho mỗi người một đặc sủng khác nhau.

3. Bài Tin Mừng: Ga 20, 19 – 23

Đây là bài tường thuật cuộc hiện ra lần đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh. Giữa lúc các môn đệ đang rối như tơ vò và lo lắng trong tâm hồn thì sự xuất hiện của Đức Giê-su là một liều thuốc bổ vô cùng quí giá: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” Quả vẫn là Thầy Giê-su mấy ngày trước. Có khác chăng là năm dấu đinh trên cạnh sườn và chân tay Người còn mới toanh, không thể chối cãi nghi ngờ gì được! Có khác chăng là thân xác Chúa hoàn toàn khác trước một cách không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người được. Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra ban cho các môn đệ nào là ơn bình an, nào là Thánh Thần, nào là sứ mạng “được sai đi” và quyền tháo gỡ. Ơn của Chúa Giê-su Phục Sinh tuôn tràn trong tâm hồn các Tông Đồ chẳng khác gì những con suối, những dòng thác.

III. ĐÓN NHẬN VÀ SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA

1. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong dòng lịch sử Giáo Hội:

Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục và hoàn tất công trình của Chúa Giê-su. Khi còn sống với các môn đệ, Chúa Giê-su đã nhiều lần nói cho các ông biết vai trò của Chúa Thánh Thần. Khi hiện ra với các ông ngay trong lần đầu tiên, Chúa Giê-su đã ban Thánh Thần cho các ông. Và Thánh Thần đã thực hiện công việc của mình khi xuống trên các môn đệ như hình lưỡi lửa.

Sách Tông Đồ Công Vụ là những chuyện kể về những kỳ công của Chúa Thánh Thần trong thời các Tông Đồ, bắt đầu từ sự kiện ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến cuối thế kỷ thứ nhất Công Nguyên. Thông qua các trang sử hơn 2.000 năm của Giáo Hội Công Giáo nói chung và Giáo Hội Công Giáo Á Châu nói riêng, người có Lòng Tin có thể nhận ra hoạt động, dấu ấn của Thánh Thần, như Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô 2 và Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã khẳng định cách long trọng:

“Chúa Thánh Thần đã từng hoạt động tại Châu Á vào thời các tổ phụ và các ngôn sứ, rồi hoạt động còn mạnh mẽ hơn nữa trong thời Đức Giê-su Ki-tô và Hội Thánh sơ khai, nay vẫn đang hoạt động giữa các Ki-tô hữu Á Châu để củng cố việc làm chứng Đức Tin của họ giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo của lục địa. Cũng như cuộc đối thoại tình yêu quan trọng giữa Thiên Chúa và con người đã được chuẩn bị bởi Chúa Thánh Thần và được hoàn tất trên miền đất Á Châu này qua mầu nhiệm Đức Ki-tô, thì cuộc đối thoại hiện nay giữa Chúa Cứu Thế và các dân tộc của châu lục này vẫn sẽ tiếp tục dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy trong Giáo Hội” ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 18 ).

2. Hoạt động nổi bật của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay:

Hoạt động nổi bật của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay là có nhiều Giáo Dân được huấn luyện đầy đủ khiến họ ý thức, có khả năng và nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm của mình trong Giáo Hội và xã hội. Hoạt động nổi bất của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội ngày nay còn là sự xuất hiện và hoạt động của nhiều phong trào Tông Đồ, đặc sủng đóng góp cho sự canh tân đời sống Đức Tin, như chính Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô 2 đã nhìn nhận:

“Thánh Thần Thiên Chúa đã luôn hoạt động trong lịch sử Giáo Hội Châu Á, hẳn cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội ấy. Người ta tìm thấy nhiều yếu tố tích cực nơi các Giáo Hội địa phương, mà các Nghị phụ thường lưu ý trong Hội Nghị, điều này càng làm chúng ta thêm hy vọng vào một Mùa Xuân Mới trong đời sống Đức Tin của Ki-tô hữu. Một lý do vững chắc cho phép ta hy vọng như thế là càng ngày càng có nhiều Giáo Dân được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi riêng của mình trong cộng đoàn Giáo Hội. Trong số đó, các Giáo Dân giảng viên Giáo Lý là những người rất đáng cho chúng ta nhìn nhận và ca ngợi một cách đặc biệt.

Các phong trào Tông Đồ và đặc sủng cũng là một ơn huệ do Chúa Thánh Thần ban cho, đem lại sức sống mới và nghị lực cho công việc đào tạo các Giáo Dân nam nữ, các gia đình và giới trẻ. Các hiệp hội và các phong trào của Giáo Hội nhằm thăng tiến phẩm giá con người và công lý đã giúp làm cho mọi người cảm nhận được tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng: mọi người đều được nhận làm con cái Thiên Chúa ( x. Rm 8, 15 – 6 ) ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 9 ).

3. Chúa Thánh Thần làm sống lại cộng đoàn tín hữu đầu tiên trong lòng Giáo Hội ngày nay:

Trong các Giáo Hội ở khắp năm châu, đâu đâu cũng xuất hiện các cộng đoàn Ki-tô mới dưới nhiều danh xưng khác nhau như cộng đoàn Ki-tô nhỏ, cộng đoàn Đức Tin Ki-tô, cộng đoàn Giáo Hội cơ bản... Tất cả các Cộng đoàn ấy chỉ là bức tranh họa lại Cộng đoàn tín hữu đầu tiên trong sách Tông Đồ Công Vụ:

“Trong bối cảnh ấy và dựa trên kinh nghiệm mục vụ của mình, các Nghị Phụ nhấn mạnh tới giá trị của các cộng đoàn Giáo Hội cơ bản như một phương thế hữu hiệu để cổ võ mọi người sống hiệp thông và tham gia trong các Giáo Xứ và Giáo Phận, và như một sức mạnh thật sự cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Những tập thể nhỏ bé ấy sẽ giúp các tín hữu sống thành những cộng đoàn Đức Tin, Cầu Nguyện và Yêu Thương như các Ki-tô hữu đầu tiên ( x. Cv 2, 44 – 47; 4, 32 – 35 ).

Các tập thể này còn giúp các thành viên sống Tin Mừng trong tinh thần yêu thương huynh đệ và phục vụ, từ đó trở thành điểm khởi hành vững chắc để xây dựng một xã hội mới, biểu hiện một nền Văn Minh Tình Thương. Cùng với Thượng Hội Đồng, tôi khuyến khích Giáo Hội tại Châu Á, chỗ nào có thể được, hãy coi các Cộng đoàn cơ bản ấy như một nét tích cực trong công việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Nhưng các cộng đoàn ấy chỉ thực sự hữu hiệu, khi biết hiệp thông với Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu, hiệp thông từ trong tâm hồn với các vị chủ chăn và huấn quyền của Giáo Hội, biết dấn thân cho việc truyền giáo mở rộng, không rơi vào tình trạng cô lập và không để cho một ý thức hệ nào lợi dụng khai thác...” ( Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, 25 ).

4. Chúng ta được mời gọi đón nhận Ơn của Chúa Thánh Thần và tích cực cộng tác với Người:

Chúa Thánh Thần là Đấng đang hoạt động mạnh mẽ trong lòng Giáo Hội và xã hội hiện nay cho sự thăng tiến và dấn thân của Giáo Dân, nhất là của các Giáo Lý Viên, cho sự phát triển các phong trào canh tân Giáo Hội ( phong trào cầu nguyện Thánh Linh, cộng đoàn Ki-tô nhỏ, cộng đoàn Giáo Hội cơ bản, canh tân Giáo Xứ ) và đổi mới xã hội ( phong trào bênh vực công lývà hòa bình, bênh vực phẩm giá và quyền con người, v.v... ).

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, trước và sau khi về Trời, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa cũng đã ban Thánh Thần cho chúng con trong ngày chúng con lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chúng con cảm tạ ngợi khen chúc tụng Chúa về Đại Hông An ấy.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã biến đổi các môn đệ thời đầu lịch sử Hội Thánh thành những chứng nhân nhiệt thành và kiên cường của Chúa Giê-su Ki-tô. Trải qua hơn hai ngàn năm Chúa vẫn tiếp tục sứ mạng đổi mới các tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất. Xin Chúa hãy hoạt động mạnh mẽ trong chúng con, thúc đẩy và dẫn đưa chúng con vào con đường làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô và Tin Mừng của Người, bằng lời nói và nhất là bằng việc làm cụ thể, để Nước Chúa trị đến trong lòng mọi người, trong lòng xã hội và Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.

Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

----------------------------

 

HiệnXuống-102: THẦN KHÍ CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Ga 20,19-23
 
 

Vào chiều phục sinh, CGS đã hai lần chúc cho các tông đồ đang hội họp (có lẽ tại nhà Tiệc ly): HiệnXuống-102


1. Vào chiều phục sinh, CGS đã hai lần chúc cho các tông đồ đang hội họp (có lẽ tại nhà Tiệc ly): “Bình an cho các con”, và giữa hai lần chúc này, Ngài tỏ cho họ thấy dấu đinh nơi chân tay và vết đâm cạnh sườn Ngài. Lời cầu chúc trước và sau khi nhắc lại cuộc tử nạn xem ra rất phù hợp với một ý hướng đặc biệt của CGS. Thật vậy, việc lặp lại lời chúc này cho thấy đây không phải là một công thức chào hỏi thông thường, như là thứ bình an hòa lẫn với các dấu vết cuộc tử nạn, và như thế vượt quá bình an thông thường. Nỗi đau khổ biệt ly không thể biến thành một niềmvui chóng qua làm ta quên mất cuộc tử nạn. Nỗi khổ đau ấy phải trở nên một niềm vui hằng cửu, được chín mùi trong đau khổ; đó là niềm vui của CGS cũng như của các môn đệ, thứ niềm vui không ai có thể cướp mất được (16,20-22). Niềm vui này là niềm vui của mùa gặt, kết quả của sức cần lao và khổ cực của cuộc tử nạn (4,38; 17,13).

2. Nếu phải có thần khí trợ giúp, các môn đệ mới hiểu được “chân lý” huống hồ để làm cho người khác hiểu chân lý, các ông phải cần đến thần khí dường nào nữa. Cũng như TC đã thổi hơi sự sống cho con người đầu tiên (St 2,7; Kng 15,11). Cũng vậy, CGS hôm nay thổi Thánh thần, hơi thở Thần linh cho các môn đệ (ruah trong tiếng Hy bá, và pneuma trong tiếng Hy lạp đều có nghĩa: hơi thở, gió). Giờ đây, họ được tái tạo để thi hành sứ mệnh. Việc trao ban thần khí ở đây không chủ yếu nói lên việc tái sinh các môn đệ trong nước trời và trong sự sống siêu nhiên (3,3-8), nhưng nhằm đến sứ mệnh được trao cho họ: sứ mệnh thôi thúc kẻ khác đến cùng chính sự sống ấy.

3. Tại sao Thần khí đã được trao ban cho các môn đệ ngay từ ngày Chúa phục sinh, trong lúc đó Giáo hội sơ khai cho rằng Thần khí được tuôn tràn trong dịp lễ Ngũ tuần (Cv 2,1-4). Lc chỉ nói đến một lời hứa sẽ được thực hiện vào lễ ngũ tuần (Lc 24,49), nhưng ông đưa về tác phẩm thứ hai của ông là sách Cv, còn Gioan thì không. Như vậy thần khí phải chăng là một sản phẩm có điều kiện ? hoặc thần khí được trao ban cách “nhỏ giọt” ?

Đã có nhiều câu giải đáp. Sau đây là hai cách giải đáp khá hấp dẫn:

a. Theo một vài tác giả, thật là sai lầm khi muốn dung hòa Gioan và Cv, bằng cách giả thiết Gioan nói đến việc trao ban Thần khí lần thứ nhất, còn Lc nói đến việc trao ban Thần khí lần thứ nhì. Không có một dấu chỉ nào cho thấy hai tác giả của hai tác phẩm này biết tới hoặc để ý tới vấn đề mà tác giả kia bàn đến. Và như tế người ta có thể nói mỗi tác giả đều mô tả cùng một biến cố: chỉ có một thần khí được Đấng phục sinh và lên trời trao ban cho các môn đệ. Nhưng hai tác giả phúc âm đã diễn tả cách khác nhau tùy khuynh hướng, thần học riêng của mỗi người. Chúng ta không thấy hiện tượng các tác giả trình bày khác nhau cùng một biến cố thuộc sứ vụ CGS đó sao ? Đặc biệt Gioan và Cv chỉ định hai thời gian khác nhau cho việc trao ban cùng chính một thần khí không phải là một chướng ngại bất khả vượt.

Như nhiều kẻ đã lưu ý, ngày giờ mà CGS hiện ra lần đầu tiên cho các môn đệ, theo Gioan ghi chép, chỉ có tính cách giả tạo, vì hình như Galilê mới là nơi được hẹn để hiện ra lần đầu tiên hơn là Giêrusalem (x. Mc 16,7 và Mt 28,7), và nếu vậy thì đương nhiên loại bỏ việc xem ngày chúa nhật Phục sinh như là ngày Chúa hiện ra lần đầu tiên. Còn sách Cv lại mang nhiều yếu tố biểu tượng trong việc chọn ngày lễ Ngũ tuần, vì Lc dùng (như là hậu cảnh) chủ đề giao ước Sinai, chủ đề mà ông sẽ nối kết với lễ ngũ tuần khi diễn tả việc thần khí đến. Dù sao, có thể Lc đã giữ lại một kỷ niệm xác thực về việc Thần khí lần đầu tiên đã hiện xuống trên cộng đoàn tiên khởi vào một ngày lễ ngũ tuần nào đó. Điểm đáng chú ý là hai tác giả đều đặt việc trao ban thần khí sau khi CGS đã về với Chúa Cha, dù hai ông đã quan niệm việc về cùng Cha cách khác nhau. Vì thế, với một ít lý do xác đáng, ta có thể nói Ga 20,22 trình bày “lễ hiện xuống” theo nhãn quan Gioan (Pêntêcôte johannique).

b. Cách giải đáp thứ hai theo một đường khác, có tính cách thần học hơn là chú giải. Một số tác giả quan niệm việc trao ban thần khí được thực hiện cách tiệm tiến. Thần khí không phải là một chân lý tĩnh, để trong túi như một đồ vật quí giá. Đối với tín hữu, Thần khí là sự sống tuyệt hảo. Ngài được trao ban không ngừng không những vào dịp lễ ngũ tuần, mà sau đó nữa. Việc tuôn tràn thần khí dịp phục sinh, Hiện xuống và các dịp sau đó đều là những dấu chỉ của cùng một thực tại đã biến đổi thế giới (3,3-8), từ khi CGS được tôn vinh (7,37-39). Việc phân biệt hai lần trao ban thần khí và lễ phục sinh và lễ ngũ tuần chỉ là phụ tùy, nhất là đối với Gioan, vì theo ông, hai biến cố này phát xuất từ cùng một “giờ”. mọi cuộc tuôn đổ thần khí chỉ là một. Ngày phục sinh, các môn đệ nhận thần khí để thi hành sứ mệnh; Thần khí trở lại trên họ khi dân mới của TC được thiết lập (Cv 2,1-4) và sau đó Thần khí tiếp tục phù trợ họ.

Thật khó mà biết phải chọn lối giải thích nào. Dù sao đây là vấn đề phụ thuộc, vì những thế hệ Kitô hữu đầu tiên không mấy lưu tâm đến vấn đề, bởi lẽ họ thâu nhận vào trong kinh điển các sách linh ứng cả hai cách trình bày việc trao ban Thần khí.

4. Quyền tha tội và cầm tội trao ban ở đây cho các tông đồ và những người kế vị trong Giáo hội Đức Kitô, được diễn tả rõ ràng qua chính những lời của Chúa; mà truyền thống Kitô giáo luôn công nhận, chính những lời của Chúa; mà truyền thống Kitô giáo luôn luôn công nhận như là lời thiết lập bí tích cáo giải. Đó là điều đã được công đồng Trientinô định tín (Ds 1670,1703) chống lại phái Luthêrô; những người này chỉ cho đó là quyền rao giảng sự tha tội cho các tín hữu hối cải ăn năn.

KẾT LUẬN

Cũng như đã được Cha sai, CGS sai các môn đệ vào trong thế gian để tiếp tục công việc của Ngài. Những lời nói của Ngài đây cũng chính là những lời Ngài đã dùng trong lời nguyện hiến tế ở chương 17 (c.8). Lần này nói cho các tông đồ, các lời ấy củng cố họ trong ơn gọi họ. Từ đây các ngài ra mắt với thế gian nhân danh Đức Kitô Phục sinh và trong quyền năng của thần khí.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Khi thông ban thần khí Ngài cho các tông đồ, CGS đã thổi hơi trên họ và phán: “Hãy lãnh nhận thánh thần”. Cử chỉ của CGS tiếp nối một trong những đề tài được ưa chuộng nhất trong Thánh kinh: Thánh thần, hơi thở của TC. Và có lẽ đây là hình ảnh minh bạch nhất để nói về Thần khí: Ngài giống như luồng gió thổi.

Người ta không thấy gió, không biết nó đi từ đâu và ngừng lại chỗ nào. Dĩ nhiên, nhà khí tượng học có thể đưa ra cho chúng ta nhiều lý thuyết về việc phát sinh và tàn lụi của các trận bão. Nhưng người đang bị gió bão cuốn đi thì chỉ có một ấn tượng mình bị bao bọc bởi một cái gì huyền bí và mãnh liệt. Thật vậy, gió rít gào và gầm thét. Gió bẻ gãy, uốn cong và bứt tung. Chính gió chở mây, mang bụi. Chính gió tàn phá và làm cho đất được hoa màu. Đó là chủ tể của sự sống. Khi thì tưới mát, lúc thì đốt thiêu. Chúng ta không thấy được gió, chỉ nhận ra nó qua bao hiệu quả muôn vàn.

Hơi thở của thần TC cũng vậy, Ngài hung hăng len lỏi khắp nơi. Ngài bẻ gãy, bứt tung, tàn phá những gì trong chúng ta đang chống lại tình yêu (dĩ nhiên với điều kiện chúng ta chiều theo hoạt động của Ngài, vì Ngài bất lực trước tự do của con người từ khước) và Ngài cũng làm tươi mát, biến đổi nên phì nhiêu những tâm hồn phó thác cho hoạt động của Ngài. Hơi thở của TC không ngừng thổi trong tâm hồn chúng ta: ngọn gió của TC sẽ đưa chúng ta đến nhà Cha hay không là tùy chúng ta.

2. “Các môn đô mừng rỡ": nỗi vui mừng này là do việc thấy lại Chúa sau khi quá chán nản thất vọng. Họ đã hy vọng vào CGS, nhưng thập giá đã làm cho họ nản lòng, và này đây Ngài lại hiện ra sống động, niềm hy vọng lại được đảm bảo và củng cố. Nỗi vui mừng ngập tràn. Điều này nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng Thánh thần CGS ban là thần khí của niềm vui.

Tin mừng mở ra với một mầu nhiệm vui: Thánh Thần, ngay từ đầu cuộc hiện hữu nhân loại cùa CGS, đã tạo nên hai niềm vui lớn: Elizabet chị họ Đức Maria, nhảy mừng vì được Mẹ Đấng cứu thế viếng thăm; và Maria, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần hát lên niềm vui của mình trong kinh Magnificat. Ít lâu sau đó, các thiên thần loan báo cho các mục đồng một cuộc đản sinh gây bao phấn khởi vui mừng cho cả toàn dân. Thánh Gioan cũng nói “Abraham cũng hân hoan khi nghĩ đến ngày xuất hiện hoa quả của thánh thần, ông đã được thấy và đã reo mừng (Ga 8,56). Chúng ta có vui được niềm vui của kinh Magnificat vì thánh Thần làm phát sinh trong ta niềm tin vào Đức Kitô không ? Ngược lại hãy thử tưởng tượng: nếu không có đức tin vào Đức Kitô, đức tin do Chúa Thánh Thần phát sinh trong ta, thì chúng ta sẽ buồn bã biết chừng nào.

3. CGS nói cùng các môn đệ: “Hãy lãnh nhận Thánh Thần”. Có nên giới hạn ý nghĩa lời Đức Kitô đây trong câu chuyện ghi lại các lần hiện ra không ? Không ! Chúa luôn nghĩ đến sự hiện diện thường xuyên của Ngài trong Giáo hội nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thời gian của Giáo hội là thời gian Thánh Thần hiện diện trong thế giới. Chúng ta có vui mừng khi nghĩ rằng Thánh Thần làm cho CGS hiện diện trong đời sống chúng ta không ?

4. TC ban cho chúng ta không những chỉ các hồng ân thụ tạo và đầy giới hạn của Ngài, nhưng còn ban chính mình Ngài, với tự do của tình yêu Ngài, với vinh phúc của cuộc sống Ba Ngôi. Ân huệ cao vời này, chúng ta gọi là Thánh Thần. Ngài thuộc về chúng ta. Ngài hiện diện trong mỗi tâm hồn kêu cầu Ngài với lòng khiêm nhường và tin cậy Ngài thuộc về chúng ta đến nỗi người ta không thể nói con người là gì mà không thêm yếu tố này là TC cũng đã là một thành phần trong sự hiện hữu của con người. TC đã trở thành TC của chúng ta. Đó là tất cả sứ điệp của lễ Thánh Thần hiện xuống.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-103: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TẠO THÀNH MỚI


ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH THỔI HƠI VÀO CÁC MÔN ĐỆ VÀ BẢO ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

      (Xem chú giải ở Chúa Nhật II Phục sinh)

               (Ga 20, 19-23)
Bài ĐỌC THÊM
Một hơi thở nhẹ như làn gió thoảng
(G. Bessière, trong “Dieu si proche, Année C", DDB, trg 73-74)
 

Làm thế nào mà một hơi thở từ cửa miệng lại có thể trở thành cơn bão trong lịch sử? Người ta: HiệnXuống-103


Làm thế nào mà một hơi thở từ cửa miệng lại có thể trở thành cơn bão trong lịch sử? Người ta sẽ không bao giờ nói cho hết được về làn gió thoảng đổi mới vũ trụ này. Từ buổi bình minh của vũ trụ, nó đã lên tiếng ngợi ca làm bừng lên dòng nhựa sống đầu tiên. Ngôn sứ Êdêkiel đã trông thấy nó làm sống lại cả một cánh đồng đầy xương khô: đó là hình ảnh dân tộc bị lưu đày biệt xứ và bị hạ nhục vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên. Và giờ đây, Đức Giêsu đang mấp máy môi, dường như để ban cho các bạn hữu của Người đang hoảng sợ một linh hồn khác: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần".

Chính Thần Khí này đã bay lượn trên làn nước nguyên sơ đã vực các ngôn sứ đứng lên, đã đánh thức cả một dân tộc đang mê ngủ. Trong ngôn ngữ Híp ri, từ Thần Khí thuộc giống cái. Dường như hơi thở của Thiên Chúa có chức năng từ mẫu là sinh sản một nhân loại tương lai, tương lai mà Người muốn cho họ được hưởng.

Hiệu quả của nó thật là khôn lường và ấm áp. Còn đâu nữa cánh cửa cài then vì sợ hãi. Nhưng bình an đang tỏa lan trên những khuôn mặt. Bình an vì không còn chinh chiến. Bình an của tâm hồn. Họ ra đi người này đến với người kia như những người được Thiên Chúa sai đi, giống như chàng thợ mộc thành Nadarét xưa đã chứng tỏ tình thương của Chúa Cha bằng những việc làm đầy tình thương xót. Họ sẽ mạnh hơn cả tội lỗi vốn làm méo mó, ti tiện và xuyên tạc hình ảnh con người. Vì Thiên Chúa đã ban cho họ năng lực biến: đổi của Người là ơn tha thứ, một sức mạnh lạ lùng nhất của vũ trụ, có thể biến đổi những con người lúc này và mãi mãi muôn đời.

Họ sẽ không quên những thương tích của Đấng Công chính bị tử hình vì đường họ đi đôi khi sẽ là gian khổ. Họ sẽ không quên lời Người nói vì như lại Người, men của họ sẽ làm dậy các lâm hồn. Họ sẽ không quên các việc Người làm, vì nhờ đó họ sẽ lay chuyển và luôn thúc đẩy mọi người, mọi nhóm, mọi xã hội lại cất bước lên đường. Không hoàn cảnh thực tế nào sẽ làm cho những hạt giống này chết đi và làm tiêu ma sự bảo đảm của Thiên Chúa. " Các môn đệ lòng đầy hân hoan".

Liệu chúng ta có biết lắng nghe và cảm nhận luồng hơi thở nhẹ như gió thoảng kia là sự sống của Thiên Chúa chăng?

2. Người canh tân bộ mặt địa cầu.

(F. Deleclos. trong “prends et mange la Parole" (Centurion- Duculot. trg 212-213).

Thần Khí luôn luôn đi đôi với những gì là đổi mới, là tái tạo là cởi mở và giải thoát, là sai đi và qui tụ. Người là tác nhân không mệt mỏi luôn canh tân và hiện tại hóa mới sự. Từ một đám đông gồm nhiều thành phần khác nhau. Người làm nẩy sinh và khơi dậy sự hiệp nhất và cả tình hiệp thông.

Là nguồn sự sống không bao giờ cạn kiệt Thần Khí không rời khỏi thế giới sau hành động ban đầu còn ghi trong sách Sáng Thế. Và cũng vậy, sự can thiệp "ồn ào” của Người nơi các môn đệ hoảng sợ đến tê liệt, không phải là lễ Hiện Xuống duy nhất và cuối cùng, chỉ gợi cho lòng ta luyến tiếc mỗi khi nhớ lại mà thôi. Thiên Chúa không ngừng gởi hơi thở của Người đến và ta vẫn còn có thể nghe tiết Người, tuy không biết hơi thở từ đâu đến và sẽ đi đâu. Thế nhưng, người ta có thể cảm nhận rõ sự hiện diện và hoạt động của Người đem lại hiệu quả thực sự. Thần Khí mở toang mọi cánh. Người làm cho người ta phải bung ra khỏi những bức tường khép kín và giã từ những tổ ấm được coi là an toàn, vững chắc và đạo đức phô trương.

Thần Khí đánh thức, chỉ trích và uốn nắn. Người dứt ta ra, khỏi niềm luyến liếc về quá khứ, khỏi nỗi nhớ nhung tìm lạ "thiên đường đã đánh mật" để hòa nhập với hiện tại luôn biến chuyển như bãi phù sa, cho lòng ta tràn đầy hy vọng để chuẩn bị cho ngày mai. Thần Khí làm trẻ lại những con người trì trệ, khiến người bại liệt .đứng dậy và chạy nhảy. Người ban cho những ai bị. suy sụp tinh thần vì thứ tôn giáo sợ sệt, ,vì thứ lề luật cứng ngắc và mù quáng và vì những mớ giáo lý khô khan, tìm lại được can đảm, mạnh bạo và niềm vui. Thần Khí dẫn ta vào cốt lõi của Thiên Chúa, và của con người: tức là chân, thiện, mỹ, nghĩa là môi quan hệ hoàn hảo, sự truyền thông thành công, sự hiệp thông. Thần Khí không phải là Thiên Chúa tự hiến mình đó sao? Và hoa quả đầu tiên mà Người đem đến cho kẻ tiếp nhận Người, không phải là đức ái đó sao?

Cũng phải kể là dấu chỉ của Thần Khí, khi lính đồng nhất nhường chỗ cho sư hiệp nhất; khi tính đa dạng được canh tân nhờ những ân huệ và đặc sủng, như những chức năng và hoạt động, đẩy lui được những cám dỗ muốn thống trị và độc quyền tính cạnh tranh và ghen tuông, tính tự tôn và những phán quyết không thể thay đổi. Thần Khí là sự dịu hiền và là sức mạnh, là nước và ánh sáng, là quyền năng và êm ái.

Người là tiếng thì thầm và là gió bão, là lửa cháy. Người canh tân bộ mặt trái đất.

(Có thể đọc: Ga 14.15-26: Lời Hứa ban Thần Khí Sự Thật. Xem phần chú giải ở Chúa nhật VI phục sinh).

II. BÀI ĐỌC THÊM.

Chúa Thánh Thần hiện tại hóa sự hiện diện của Đấng Phục sinh trong đời sống Kitô hữu.

 Đức Giêsu hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến cho các môn đệ, khi Người “vượt qua” trần thế để về cùng Cha, như vậy chắc hẳn ân huệ của Thánh Linh liên hệ rõ rệt với mầu nhiệm vượt qua. Tiếp nối sự hiện diện hữu hình của Đức Giêsu, giờ đây là một quan hệ khác với Người, quan hệ trong Thánh Thần, Đấng được mô tả như là:

- "Paraclet", Đấng bảo trợ, bênh vực nơi tòa án trong vụ kiện chống các nhân chứng, giống như Đức Giêsu.

- "Thầy chân lý”, giống như Đức Giêsu, chứng nhân của chân lý (18,37). Người được Chúa Cha ban "để ở với anh em luôn mãi " và ở với mọi người được sai đi. Thánh Linh như chính Đức Giêsu, hiện diện bên các môn đệ suốt thời kỳ của Hội Thánh.

Hoạt động của Người nơi các tín hữu được mô tả là:

- Người là tác nhân tạo nên sự trung thành với Lời của Đức Giêsu và Tình yêu của Người.

Người là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện: "Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy”.

- Người dần dần dẫn dắt họ tới sự hiểu biết đầy đủ sứ điệp của Đức Giêsu: "Người sẽ giúp anh em nhớ lại mọi điều với tư cách Đấng Bảo Trợ, là Hiện diện; là Ký ức Thần Khí hiện tạo hóa sự có mặt của Đấng Phục sinh trong cuộc sống người Kitô hữu.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-104: THẦN KHÍ ĐƯỢC BAN CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI

 

Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của Ngài: "Thầy không để các con mồ côi đâu. Khi Thầy: HiệnXuống-104


Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của Ngài: "Thầy không để các con mồ côi đâu. Khi Thầy về với Cha Thầy, Thầy sẽ gởi Thần khí đến cho các con. Ngài sẽ dạy các con mọi điều. Ngài sẽ .đẫn các con đến sự thật toàn vẹn " (Ga 14, 1 8 ; 16,17).

Chúa Giêsu đã giữ lời hứa. Ngày Lễ Hiện Xuống, Thánh Thần đã được thông ban cho các môn dê, biến cố quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của họ. Hôm nay, chúng ta tưởng niệm điều này không những để nhắc nhở chúng ta những gì đã xảy ra vào thời đó, nhưng đề ý thức những gì còn đang xảy ra cho chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn luôn được ban đầy dẫy cho những kẻ tin. . .

Mỗi năm trong Giáo hội có nhiều bạn trẻ chịu phép Thêm Sức: đây là Lễ Hiện Xuống được tiếp tục Trước đây khi chúng ta nhận phép Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Ngài luôn luôn sống động nơi chúng ta.vậy Lễ Hiện Xuống mà chúng ta cử hành hằng năm không phải là một kỷ niệm trống rỗng: đây là một ngày lễ đổi mới chúng ta trong quyền năng và hoạt động của Thánh Thần ... nếu chúng ta đón nhận Ngài. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm nơi các môn đệ xưa kia, bây giờ Ngài cũng thực hiện nơi chúng ta nữa.

"Ngà i đậu trên mỗi người trong họ

Sách Tông đồ.Công vụ sánh ví Chúa Thánh Thần với "một thứ lửa". Lứa này phân chia ra và đến đậu trên mỗi môn đệ. ĐÓ là dấu hiệu cho thấy rằng Thánh Thần không được ban cho cả nhóm cách tổng quát và vô danh nhưng cho riêng mỗi thành viên của nhóm. Chúa Thánh Thần xâm chiếm mỗi tín hữu cách riêng biệt và độc đáo, thích nghi với mỗi cá tính.

Thánh Phoalô cũng nói như vậy: "Những ơn ... thật đa dạng, bởi vì các chức năng và các hoạt động trong Giáo hội cũng đa dạng. Chúa Thánh Thần thích nghi với mỗi người, những ơn của Ngài cũng đa dạng, Ngài hoạt động theo nhiều hướng để Giáo hội không phải thiếu gì.Chúng ta phải tự hỏi mình đã nhận được ơn riêng nào, đã được gọi phục vụ Giáo hội và cộng đoàn của chúng ta cách nào. .

"Họ sợ" .

Trước khi nhận Chúa Thánh Thần, các Tông đồ là những kẻ nhút nhát Họ ở trong nhà, khoá cửa lại, họ không dám nhìn ra bên ngoài. Thánh Gioan ghi nhận: "Họ sợ người Do thái" Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi họ. Khi thông truyền cho họ sức mạnh. Của Ngài, Ngài làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Khi thổi sự năng động của Ngài vào lòng họ, Ngài làm cho họ trô thành những Kitô hữu táo bạo.

Sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng khi Thánh Thần được ban cho họ thì các môn đệ ra khỏi nhà, nơi họ đã khép kín "và họ bắt đầu "nói những ngôn ngữ khác nhau tại quảng trường". Chúa Thánh Thần không chỉ được ban cho các tông đồ, mà cho cả những người khác nữa. Thánh Phaolô cũng khẳng định như thế: "Mỗi người đều nhận được ơn biểu lộ Thần khí để gây ích cho hết thảy mọi người". Trong Tin mừng, ta cũng thấy khẳng định như vậy: "Chúa Giêsu nói với những kẻ thuộc về Ngài: "Như Cha đã sai Thầy,Thầy cũng sai các con ". Rồi Ngài thông ban cho họ Thánh Thần để họ có thể chu toàn sứ vụ của họ".

Vào những thời buổi khó khăn.

Chúng tạ sống vào những thời buổi khó khăn. Chúng ta không dám tuyên xưng đức tin nơi quảng trường. Ơ giữa chúng ta, những Kitô hữu táo bạo không có nhiều lắm. Bất cứ nơi nào Đức Giáo Hoàng Gioan Phoalô II đến, Ngài vẫn nhắc lại: "Đừng sợ ? ".

Mừng lễ Hiện Xuống hôm nay làm gì, nếu chúng ta' không mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không tin rằng Ngài được ban cho chúng ta như Ngài đã được ban cho các môn đệ đầu tiên ?

Nguyện xin Lễ Hiện Xuống năm nay linh hứng cho chúng ta để mạnh dạn loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu, Tin mừng này công bố và mang tình thương, công lý và hòa bình đến cho mọi người. Nguyện cho việc rao giảng của chúng ta không chỉ ở bên trong các nhà thờ, nhưng giữa lòng thế giới, nơi quảng trường, nơi mà bao nhiêu người đang tìm kiến tình thương, công lý và hòa bình.

JeAN-YVES GARNEAU
 
----------------------------

 

HiệnXuống-105: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Trong sách giáo lý ngài viết, thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem đã giải thích lý do và: HiệnXuống-105


Trong sách giáo lý ngài viết, thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem đã giải thích lý do và diễn tả biến cố Đức Chúa Thánh Thần đến trong cuộc đời tín hữu như sau: "Chúa Thánh Thần đến khiêm tốn và dịu êm. Sự hiện diện của Ngài thơm ngát và ngọt ngào. Ách của Ngài thật vô cùng nhẹ nhàng. Các tia sáng rạng ngời của ánh quang là thông hiểu chiếu soi dọn đường cho Ngài đến. Ngài đến như người anh em và như Đấng bảo vệ. Thật thế, Ngài đến để cứu rỗi, để chữa lành, để dạy dỗ, để khuyến khích và để ủi an. Trước hết, Ngài chiếu soi tâm trí kẻ đón nhận Ngài rồi sau đó, qua họ, Ngài mở lòng cho những người khác giống như Ngài trước đó ở trong bóng tối, bất chợt được ánh sáng mặt trời xuất hiện vào và soi chiếu trong đôi mắt thân xác, những gì trước đây không nhận ra thì giờ đây họ trông thấy rõ ràng. Ngài xứng đáng được nhận ơn Chúa Thánh Thần cũng thế, họ được chiếu soi trong linh hồn, được cất nhắc lên cao khỏi con người nên trông thấy những điều mà trước họ không hay biết ".

Những gì thánh Giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem viết trên đây, giúp chúng ta hiểu bản chất Giáo Hội, ơn gọi của Kitô hữu. Giáo Hội là cộng đoàn khai sinh từ Thần Khí của Thiên Chúa và Kitô hữu là những người con của Thần Khí ấy. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ sinh nhật của Giáo Hội.

Trong ngôn ngữ của Phúc âm và sách Tông đồ Cong vụ, thánh Luca dùng một số từ diễn tả tư tưởng thần học quan trọng, trong đó có động từ thành toàn. Đây là động từ truyền thống sử dụng để phân chia lịch sử cứu độ thành các giai đoạn khác nhau. Nó được dùng để nói về biến cố Chúa Giêsu cứu thế giáng sinh khi Đức Maria, Mẹ Ngài đã đến thời sinh nở. Biến cố ấy khai mào chặng đầu lịch sử cứu độ. Động từ thành toàn cũng được dùng để diễn tả hành trình dẫn đưa Chúa Giêsu từ Galilêa về Giêrusalem, nơi Ngài thành toàn chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã giao phó qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục sinh. Và giờ đây động từ thành toàn lại được dùng trong sách Tông đồ Cong vụ, để diễn tả chặng cuối cùng trong lịch sử cứu độ.

Sau khi Chúa Giêsu Phục sinh về trời và gởi Chúa Thánh Thần xuống, Giáo Hội được khai sinh. Đoàn tông đồ và Kitô hữu trong cộng đoàn tiên khởi, hiên ngang loan truyền Tin Mừng làm chứng cho Chúa Giêsu và sống theo Thánh Thần Chúa. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như thế ghi đúng thời điểm thành toàn lời Chúa Giêsu đã hứa trao ban Thần Khí Chúa cho các môn đệ và sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong. Giáo Hội và giữa lòng thế giới. Trong nhãn quan thần học của thánh sử Luca, chương trình cứu độ bất đầu với dân lsrael được Chúa Giêsu thành toàn và tiếp nối trong Giáo Hội. Đó là công trình của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần.

Theo truyền thống Do Thái giáo, lễ Ngũ Tuần có nghĩa là ngày thứ 50 được cử hành sau lễ Vượt Qua. 50 ngày hay 7 tuần sau lễ Vượt Qua, tiếng Do Thái gọi là lễ Các tuần. Ban đầu Cắc tuần là ngày lễ mùa gặt, dân chúng tiến dâng lên Thiên Chúa các bông lúa đầu mùa để cảm tạ Ngài đã cho mưa thuận gió hoà. Vào thế kỷ thứ II trước Tây lịch, ngày lễ này trở thành lễ Giao ước, có lẽ vì ít Các tuần trở thành tuyên thệ ký kết giao ước. Kể từ đó, lễ Ngũ Tuần là lễ nhắc nhở cho tín hữu Do Thái hồi tưởng lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài qua trung gian ông Môisê, trên núi Sinai xưa kia, như kể trong sách Xuất Hành chương XIX. Đây là lý do tại sao trong tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, chương 2 sách Tông đồ Công vụ, thánh sử Luca dùng lại từ ngữ và các kiểu nói diễn tả biến cố Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho dân Ngài như gió thổi mạnh, lửa sấm chớp. Tất cả đều là các hình ảnh cổ điển mà ngôn ngữ Kinh Thánh dùng để diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịchsử loài người. Sức mạnh của các nhân tố này diễn tả sự siêu việt của thế giới thần thiêng trổi vượt trên sự giòn mỏng yếu đuối, bé mọn của con người.

Chú giải chương 10 sách Xuất Hành kể trên, sách Do Thái viết: Tiếng nói của Thiên Chúa trên núi Sinai được chia thành 70 ngôn ngữ khác nhau để cho mọi dân tộc trên thế giới đều hiểu biết. Người xưa tin rằng trên toàn thế giới tức trong vòng Trung đông cổ bấy giờ, có 70 dân tộc khác nhau sinh sống. Đây là con số biểu tượng ám chỉ mọi dân tộc trên thân thế giới. Thánh sử Luca dùng lại nhân tố này trong bài tường thuật của mình, để vừa diễn tả ơn nói các thứ tiếng khác nhau nơi các tông đồ nhận được trong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, vừa diễn tả một thực tại mới mà Chúa Thánh Thần trao ban cho Giáo Hội và toàn nhân loại. Cho dầu bao nhiêu dân tộc nói các thứ tiếng khác nhau và có những phong tục tập quán khác nhau, nhân loại giờ đây có thể nói và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của lòng Tin, Cậy, Mến, ngôn ngữ của những người đón nhận ơn cứu độ. Nếu trong lịch sử của mình, nhân loại đã bị chia rẽ phân tán và không hiểu nhau vì kiêu căng ngạo mạn, như trong câu chuyện biểu tượng của tháp Babel sách Khởi Nguyên chương 11. Thì giờ đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống của Kitô giáo khai mào một giai đoạn mới trong lịch sử loài người, mọi dân tộc tìm lại được sự hiệp nhất và khả năng thông truyền với Thiên Chúa và với nhau, cùng biết lắng nghe hiểu và rao truyền lời cứu độ của Thiên Chúa.

Nói cách khác qua tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh sử Luca muốn chứng minh cho chúng ta thấy Giáo Hội phát sinh to Thần Khí dũng mạnh của Thiên Chúa. Kitô hữu là những người con của luồng gió thần thiêng và ơn gọi của Giáo Hội. ơn gọi sống đời Kitô không phải là khép kín mà là hãng hái cởi mở vào đời, ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ để là men trong bột xã hội và làm ánh sáng thế gian. Là những người con của luồng gió thần thiêng được Chúa Thánh Thần thánh hoá biến đổi, thanh luyện và nung nấu, con tim mỗi Kitô hữu phải là một ngọn lửa. Ngọn lửa tin mừng yêu thương và tình huynh đệ đại đồng mà Chúa Giêsu đã đem đến trần gian, phải được Kitô hữu tiếp tục nhóm lên khắp nơi trong lòng mọi người, vượt tất cả mọi thứ ranh giới địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và tôn giáo, vượt tất cả mọi thứ biên giới do con người tạo ra để chia rẽ ngăn cách, không cho con người hiểu biết nhau, lắng nghe nhau và nói cùng một thứ ngôn ngữ với nhau. Ngọn lửa lòng Tin, Cậy, Mến ấy phải được rực sáng trong tầm lòng và trong cung cách hành xử của mỗi một Kitô hữu, để thiêu rụi mọi tội lỗi bất công, ngăn cách, bạo lục, thù hận và chống đối nhau giữa các thành phần gia đình nhân loại.

Ơn nói các thứ tiếng ở đây không diễn tả khả năng học biết các ngôn ngữ khác nhau, trong số từ 3000 đến 6000 ngôn ngữ của các dân tộc trên toàn thế giới, cho bằng khả năng biết lắng nghe thông cảm và đón nhận nhìn ra nhu cầu các khát vọng và đợi chờ của các người khác, để đáp ứng, để thăng tiến và mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Thứ ngôn ngữ duy nhất Kitô hữu cần học cho thành thạo và sử dựng trỗi ngày, là ngôn ngữ của tình yêu thương vô biên giới với ba luật văn phạm chính là Tin, Cậy, Mến.

Trong thư gởi tín hữu Rôma, chương 8, thánh Phao lô chỉ cho chúng ta bí quyết giữ gìn ngọn lửa ấy cháy to và toàn sáng trong cuộc đời mình. Đó là cương quyết từ bỏ lại sống theo xác thịt, để sống theo Thần Khí. Trong ngôn ngữ thần học của thánh Phaolô, sống theo xác thịt có nghĩa là sống trong tội lỗi và lầm lạc, sống trong thế giới cũ theo tâm thức của con người cũ, với tất cả mọi xích xiềng cầm giữ chúng ta trong ngục tù tăm tối của sự dữ. Sống theo Thần Khí Chúa có nghĩa là sống trong bầu khí của ơn thánh cứu độ, của ơn tha thứ và hoà giải mà Chúa Giêsu Kitô Phục sinh đã trao ban cho chúng ta, qua cuộc khổ nạn cái chết và sự Phục sinh của Người.

Chúa Thánh Thần và bảy ơn thánh Ngài ban chính là hoa trái cuộc sống mới thiêng linh ấy. Và trong chương 14, thánh Gioan ghi lại một bí quyết tuyệt diệu khác mà chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ, đó là luôn yêu mến Chúa Giêsu bằng cách thực sự thi hành Tin Mừng yêu thương đại đồng của Ngài và sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày, để được thông hiệp với Thiên Chúa Cha và Chúa thánh Thần, để được lãnh nhận tràn đầy sự sống thiêng linh Thiên Chúa ban. Chỉ như thế chúng ta mới duy trì được ngọn lửa Tin, Cậy, Mến Chúa ban cho chúng ta, để không phải rơi vào đêm đen của tội lỗi và sự dữ. Chỉ như thế, cuộc sống lòng tin Kitô của chúng ta mới là ánh sáng rạng ngời soi đường cho thế giới tiến về với Chúa.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-106: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Chúa nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày Chúa Thánh Thần: HiệnXuống-106


Chúa nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày lời hứa của Chúa Giêsu ghi chép trong Phúc âm được thực hiện: "Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho chúng con một Đấng an ủi khác đến ở với các con mãi mãi ".

Trong sách Tông đồ Công vụ, thánh Luca đã mô tả quang cảnh ngay lễ Hiện xuống như sau: "Tất ca Các tông đồ đầu tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến hòa vào đầy nhà, nơi họ đang tu hợp lại, với những lưỡi như thể lằn lửa xuấti hiện và rải rác đậu trên từng người". Với sự mô tả đó, chúng ta thấy hai hình ảnh được dùng để chỉ Chúa Thánh Thần: Gió mạnh và Lửa. Một thí dụ để giúp chúng ta hiểu hai hình ảnh đó là hãy nhìn vào một vườn cây tươi tốt, tất cả các cây đều được bao bọc bởi những lá xanh tươi và mỗi lá đều tìm cách chen mình ra hứng lấy ánh sáng mặt trời. Vì thế mỗi lá cây đều quay về mỗi hướng khác nhau, nhưng khi một luồng gió mạnh thổi đến, tất cả các lá đều xếp đều theo chiều gió. Cũng thế, Chúa Thánh Thần, luồng gió mạnh quy hướng chúng ta về một chiều, dẫn đưa chúng ta về hạnh phúc Nước I rời .

Chúa Thánh Thần là Lửa của tình yêu Thiên Chúa nung đốt chúng ta và như trong lửa, tất cả đều trở nên nóng sáng và biến tan trong lửa để không còn gì khác biệt nhau nữa, mà chỉ còn đỏ rực lên trong sức nóng và ánh sáng. Cũng thế, trong tình yêu của Chúa, tất cả chúng ta không cònkhác biệt nhau nữa mà trở thành con của Chúa, sống trong tình yêu duy nhất của Người.

Ngoài yếu tố tiêu biểu giúp thực hiện sự hiệp nhất diễn tả trong sách Tông đồ Công vụ đó, trong ca tiếp liên qua những câu: "Xin Chúa rửa sạch điều dơ bẩn tưới gội chỗ khô khan, uốn nắn điều cứng cỏi ". Giáo Hội còn sánh ví tác động của Chúa Thánh Thần như nước. Nước rửa sạch những gì dơ bẩn thì ơn Chúa Thánh Thần cũng rửa sạch tội lỗi chúng ta. Nước làm cho đất khô khan trở nên mềm mại và hạt giống nẩy mầm thì ơn Chúa Thánh Thần cũng hoạt động trong tâm hồn con người như thế. Như nước thấm vào đất và là cho đất trở nên mềm dẻo thì ơn Chúa Thánh Thần cũng giúp cho tâm hồn con người dễ dàng uốn nấn theo thánh ý Chúa như vậy. Và ơn Chúa Thánh Thần còn làm cho các nhân đức phát triển như mưa thấm nhuần đất khô cằn và làm cho hoa cỗ nay mềm và lớn lên. Vậy Chúa Thánh Thần là nguồn của sự sống.

Ngay nơi hàng đầu của sách Sáng Thế, quyển thứ nhất của trọn bộ Kinh Thánh chúng ta đọc được: "Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời và đấtt. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm và Thần Khí Thiên Chúa bay sà trên mặt đất". Thần Khí Thiên Chúa bay sà trên vật chất hỗn độn ngay từ buổi đầu để ban cho vật chất vô tri sự sống, như gà ấp trứng để biến thành và nở ra gà con. Vì thế tất cả mọi tạo vật chúng có một nguyên lý sự sống, nhất là con người, là hơi thở của Thiên Chúa, là Thần khí của Thiên Chúa.

Trong Cựu ước sách Sáng Thế chương 2,7 chúng ta còn đọc được như sau: “Thiên Chúa thổi hơi vào Adong và ông này trở thành ngườisống". Trong Tân ước, chính xác hơn trong Phúc âm hôm nay thánh Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu sống lại thổi hơi trên các tông đồ và phán bảo các ông: “các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Vậy tất cả chúng ta đều có cùng một nguồn gốc sự sống nhờ Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong công cuộc tạo dựng. Cũng thế, tất cả chúng ta đều có cong một nguồn gốc sự sống đời đời nhờ Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong Cong cuộc cứu chuộc. Chính vì thế, tất cả loài người là một trong tình yêu của Chúa như thánh Phao lô đã dạy trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể, vì trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần là luồng gió mạnh, là lửa sốt mến bừng cháy, là sức sống hiện tại và trường cửu hãy liên kết tất cả nhân loại lại làm một, để tình yêu của Chúa ngự trị ở thế gian, để con người càng ngày càng biết yêu thương nhau nhiều hơn, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.

Để có việc làm cụ thể trong tuần này, tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa  Thánh Thần ngự đến và sửa lại mọi sự trong ngoài của tôi, của gia đình tôi. Và tôi cũng ráng cố gắng nhìn thấy nơi tất cả những người chung quanh tôi sức sống của Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, là nguyên lý của sự hiệp nhất để tôi được biết yêu thương mọi người như Chúa dạy tôi.
 
----------------------------

 

HiệnXuống-107: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Dẫn vào Thánh lễ và sám hối

 

Ngày hôm nay chúng ta cử hành biến cố Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ. Thật là: HiệnXuống-107


Ngày hôm nay chúng ta cử hành biến cố Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ. Thật là sai lầm khi chúng ta nhìn vào biến cố này như một sự việc xảy ra đã lâu và chẳng bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa. Qua lời cầu nguyện của Giáo Hội, Chúa Thánh Thần tiếp tục đến với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn chúng ta để đón nhận Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai Thần Khí Chúa đến hướng dẫn chúng con vào trong chân lý viên mãn của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con biết yêu thương anh chị em như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

Chúa sai Thần Khí Chúa đến củng cố chúng con, và làm cho chúng con trở nên những sứ giả Tin Mừng cho thế giới.

Dẫn vào các bài đọc

Bài đọc 1: Cv 2,1-11

Thánh sử Luca mô tả cuộc hiện xuống của Thánh Thần Chúa trên các tông đồ, và hiệu quả của biến cố này.

Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3-7.12-13

Thánh Thần Chúa ban nhiều ân sủng khác nhau cho các hạng người, vì ích lợi Giáo Hội, thân thể của Đức Kitô.

Tin Mừng: Ga 20,19-23

Chúa Giêsu Phục Sinh ban ân sủng Thánh Thần trên các môn đệ và khai mạc sứ vụ của Giáo Hội.

Bài giảng 1 VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Không thể sống đời sống người Kitô hữu nếu không có sự trợ giúp của Thánh Thần. Nhưng để đánh giá vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu, chúng ta phải bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Thánh Thần có vai trò rất lớn trong đời hoạt động của Chúa Giêsu. Thánh Thần ngự xuống trên Người trong phép rửa tại sông Giođan, mặc khải cho con người biết Người chính là Con yêu dấu của Chúa Cha.

Trong phép rửa, Người còn nhận được sức mạnh từ trời cao cho sứ vụ mà Người sắp bắt đầu. Thánh Thần không chỉ được ban cho Người vào khoảnh khắc đó ; Thánh Thần vẫn lưu lại nơi Người trong suốt sứ vụ công khai của Người. Chúa Giêsu tiếp tục được hướng dẫn và nâng đỡ nhờ Thánh Thần.

Người bắt đầu sứ vụ của Người bằng việc thực hiện những lời tuyệt đẹp của tiên tri Isaia nói về chính Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”

Một sứ vụ thật đẹp. Và Người đã trung thành với sứ vụ đó. Chúa Giêsu được đầy tràn Thánh Thần, và sức mạnh xuất phát từ Người thông qua lời ân sủng và những hành động đầy lòng thương xót của Người.

Chính Chúa Thánh Thần - Đấng đã nâng Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết. Chính Chúa Thánh Thần - Đấng mở trí các môn đệ và giúp họ hiểu được ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu ngự trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu tuôn đổ Thánh Thần trên những kẻ đang tiếp nối sứ vụ của Người. Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ, cá nhân cũng như cộng đoàn. Được đầy tràn Thánh Thần, các tông đồ bắt đầu sứ vụ. Và chúng ta thấy sự tự tin và can đảm tuyệt vời mà các tông đồ đã thực hiện.

Và cũng chính Thánh Thần được ban xuống cho ta trong ngày ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Thánh Thần không chỉ ban xuống trong chốc lát nhưng đồng hành với chúng ta trên hành trình bước theo Chúa Giêsu. Thánh Thần ban cho ta sức mạnh để dự phần vào công việc của Chúa Giêsu. Thánh Thần là sức mạnh của chúng ta trong những lúc ta yếu mệt, hướng dẫn ta khi ta gặp nghi nan, an ủi ta trong những lúc buồn phiền, Người là Đấng biện hộ bênh vực cho ta. Nếu không có Thánh Thần chúng ta chẳng thể bước đi, cho dẫu dù chỉ một bước.

Ân sủng của Thánh Thần là: khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu (phán đoán đúng) hướng dẫn tâm trí ta và giúp đỡ lương tâm trong việc hiểu đúng, tách khỏi những sai lầm. Ơn sức mạnh (can đảm) cho ta khả năng làm điều đúng ngay cả khi đó là điều khó hay đi ngược với thời đại. Kính sợ Thiên Chúa là tâm tình kính sợ và tôn kính đích thực Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nói về hoa quả của Thánh Thần (Gl 5,22). Thánh Thần mang đến bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền lành và tự chủ. Đây là những điều tốt đẹp, làm cho cuộc sống vui tươi.

Thánh Phaolô khuyến cáo chúng ta hãy chống lại những đam mê lạc thú, là những điều ngược lại với Thánh Thần. Những đam mê lạc thú đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén. Đây là những điều xấu xa, làm cho cuộc sống khốn khổ, đáng thương. Hơn nữa, chúng ta phải từ bỏ chính mình, để bước đi trong Thánh Thần và hoa trái trong cuộc sống của ta sẽ trổ sinh.

Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận không phải là tinh thần sợ hãi, nhưng là nguồn sức mạnh. Gió và lửa (sức nóng) là những biểu tượng của sức mạnh. Gió có sức mạnh để lay chuyển, để biến đổi tận căn. Lửa có sức mạnh để tinh luyện và biến đổi. Sức mạnh mà chúng tượng trưng chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Việc ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ với nghị lực, sự can đảm, và tình yêu để các ông tiếp tục với sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao ban.

Bài giảng 2 ÂN SỦNG CỦA THÁNH THẦN

Chúng ta muốn được bám víu và thuộc về người mà chúng ta yêu mến. Chúng ta không chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc người ấy rời xa chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng Người sẽ ra đi, các tông đồ chìm ngập trong ưu phiền. Nhưng Người đã nói với họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7).

Quả là điều rất khó khăn đối với các tông đồ để có thể hiểu được rằng việc ra đi của Thầy Giêsu lại là điều có lợi đối với họ. Thí dụ minh hoạ dưới đây có thể soi rọi một vài tia sáng về vấn nạn này.

Giả như bạn đang chiêm ngắm cảnh mặt trời lặn. Đang khi mặt trời lặn, xem ra nó mang theo toàn thể thế giới đi cùng với nó. Trong khi đó, mặt trăng đang ở trên đỉnh cao của bầu trời. Nhưng mặt trăng lại quá mờ nhạt và không dễ nhận ra được khiến bạn chẳng để tâm nhìn nó. Mặt trăng xuất hiện mà chẳng có gì góp vào cho trái đất.

Lúc đó bạn chú ý đến khung cảnh tuyệt đẹp và lạ kỳ. Mặt trời lặn dần xuống thấp dưới chân trời, ánh sáng của mặt trăng bắt đầu tỏ rạng. Chính lúc mặt trời hoàn toàn biến mất, cũng là lúc mặt trăng đã hoàn tất một cuộc biến đổi. Giờ đây, từ xa xa cảnh vật rực sáng trên bầu trời. Và khi nhìn chung quanh, bạn chú ý với một sự kinh ngạc và vui sướng: mặt đất cũ đã không chỉ được phục hồi hoàn toàn, nhưng còn được làm mới lại, rực rỡ hơn và lý thú hơn. Chỉ khi mặt trời lặn bạn mới có thể thấy được những gì mà mặt trăng đang góp phần.

Đôi khi, yêu thương có nghĩa là phải xa cách với người mình yêu. Điều này muốn nói rằng con người được tự do để phát triển với cá tính của chính họ. Con người được dựng nên để cảm thấy mình có một sự đóng góp vào trong việc hình thành chính mình, và được tự do để đón nhận từ những người khác.

Tuy nhiên, thường thì chúng ta khao khát được chú ý. Chúng ta muốn được mãi như thế. Bởi thế, trong sự ích kỷ và vô tâm, chúng ta thống trị người khác. Chúng ta kềm chế sự phát triển của họ. Chúng ta làm cho họ chỉ còn vai trò thứ yếu, và kết quả là họ kém phát triển.

Điều này đem lại cho chúng ta sự thấu hiểu về điều mà Chúa Giêsu muốn nói rằng Người ra đi thì có ích cho các môn đệ, nếu không thì Thánh Thần sẽ không đến. Nếu Người luôn luôn ở với họ trong sự hiện diện thể lý của Người, họ sẽ không bao giờ đạt được sự trưởng thành.

“Tôi không có gì để trao tặng cho người khác  ; nhưng tôi có bổn phận mở ra cho họ thấy cuộc sống của chính họ, để nhìn nhận họ như chính họ là” (Michel Quoist).

Chưa ai đã từng tỏ ra sự tin tưởng, hoặc đánh giá cao về con người hơn là chính Chúa Giêsu. Người không kềm hãm con người. Người ban cho họ cơ hội để toả sáng. Người chuyển giao toàn bộ công việc của Người cho họ. Người biết họ vẫn tiếp tục cần sự trợ giúp của Người. Đó là lý do tại sao Người gửi Thánh Thần xuống trên họ.

Công việc của Thánh Thần là khai mở những gì đã được trao ban trong họ. Tình yêu của Người đánh thức những năng lực tiềm tàng trong con người mà họ đã không nhận ra được, chính vì họ đã không biết họ có năng lực, vì thế họ đã không thực hiện. Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, tâm hồn họ đã được thiêu đốt và được thúc đẩy.

Chúng ta cũng cần Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần Người giúp ta nhận thức được sức mạnh và ân sủng đã được ban trong ta. Chúng ta cần Người để khai thác sức mạnh đó và buông theo ân sủng để ta trở nên những chứng nhân can đảm cho Chúa Giêsu Kitô.

Bài giảng 3 SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Trước khi Chúa Thánh Thần được ban xuống, các tông đồ hầu như sống ẩn núp trong Nhà Tiệc Ly. Một sứ mạng lớn lao đã được trao cho họ, nhưng rồi họ vẫn không đủ mạnh mẽ và cũng không muốn bắt đầu. Nhưng sau Lễ Ngũ Tuần họ đã là những con người được biến đổi hoàn toàn.

Thánh Thần đã thực hiện điều gì nơi các tông đồ, và sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra như thế nào ? Mặc dù chúng ta đứng trước một mầu nhiệm, không có nghĩa là chúng ta không hiểu chút nào về điều đó.

Chúng ta thấy rõ rằng các tông đồ là những người bị tổn thương. Tổn thương do sự nghi ngờ và thương tiếc, do sợ hãi và thất bại, và hơn cả đó là cảm giác về sự bất xứng.

Jean Vanier là người rất nổi tiếng về việc giúp cho những người bị tổn thương được biến đổi. Ông đã thiết lập những cộng đoàn nhỏ khắp nơi trên thế giới dành cho những người tinh thần bị tổn thương. Ông nhận xét rằng: khi bệnh nhân được giữ an toàn chắc chắn trong các cơ sở từ thiện, tâm hồn và tinh thần của họ lại bị tổn thương khủng khiếp. Đương nhiên, một thân xác bị tổn thương sẽ được chữa lành, nhưng một tâm hồn bị tổn thương thì không thể được. Một tâm hồn bị tổn thương sẽ chai cứng, sống lây lất, và khi ấy đầy những giận dữ và cay đắng.

Nhưng khi bệnh nhân được đưa ra khỏi những cơ sở từ thiện - nơi mà họ bị nhào nắn với cảm nghĩ mình chỉ là kẻ vô ích, để đưa họ vào trong những cộng đoàn nhỏ - nơi mà họ được yêu thương, Vanier đã chứng minh qua nhiều lần rằng đã có những sự biến đổi kỳ lạ.

Điều này giúp chúng ta hiểu được điều đã xảy ra với các tông đồ. Khi nói rằng các tông đồ là những người bị tổn thương, điều này không ám chỉ rằng các ngài bị tổn thương như mức độ của những người tâm bệnh. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng các tông đồ là những con người cần được chữa lành. Và sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, họ là những con người đã được biến đổi. Họ rời khỏi căn phòng đã đóng kín, và can đảm ra đi loan báo Tin Mừng.

Chúng ta đừng nghĩ rằng cuộc biến đổi này là một hiệu quả tức thời. Đây là một tiến trình tiệm tiến, một quá trình tăng trưởng. Và sự tăng trưởng có thể là chậm và khó nhọc. Chúng ta không dễ dàng bỏ đi những tập quán và quan điểm cũ.

Người ta biến đổi khi được tặng ban hy vọng ; khi có người tin vào họ, trao cho họ một trách nhiệm. Trên hết, họ được biến đổi khi họ được yêu thương. Họ thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, và năng lực tiềm tàng được khơi dậy trong họ. Điều kỳ diệu của sự biến đổi nơi con người đúng là điều kỳ diệu thực sự.

Tất cả chúng ta đều có năng lực về sự thiện hảo. Chúng ta có đôi tay để chăm sóc, đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, lưỡi để nói, chân để đi, và nhất là có trái tim để biết yêu thương. Nhưng mỗi người chúng ta cũng có những cản trở, nó kềm giữ ta khỏi sự nhận thức về sự thật và trọn vẹn của chính bản thân. Chúng ta cần một ai đó giúp ta nhận thức rõ điều tiềm ẩn bên trong ta. Ai đó sẽ gợi lên sức sống và giúp ta tăng trưởng.
Chúng ta là những người bước theo Chúa Giêsu, “ai đó” chính là Chúa Thánh Thần. Sức mạnh cao quý của Chúa Thánh Thần, sức mạnh đã biến đổi nơi các tông đồ vẫn có hiệu lực nơi chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong ta, khơi lên sức sống và giúp ta tăng trưởng. Nhà thơ Pablo Neruda đã nói: “Tôi muốn làm cho bạn những gì mà mùa xuân đã làm cho cây anh đào.” Đó là điều mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên cuộc sống chúng ta, trên Giáo Hội và trên thế giới.

Xướng: Cầu nguyện cho các Kitô hữu: để Chúa Thánh Thần tập họp tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu hiệp nhất nên một trong Thân Thể của Chúa Kitô.

Xướng: Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo thế giới: để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng họ trong công việc phục vụ công lý và hoà bình.

Xướng: Cầu nguyện cho những ai đang đau buồn: để Chúa Thánh Thần lau khô nước mắt họ.

Xướng: Cầu nguyện cho tất cả những ai đang hiện diện nơi đây: để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sự khôn ngoan và chân thật của tâm hồn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng lòng trí, tẩy sạch tâm hồn, và củng cố ý chí chúng con, để mọi người nhận biết chúng con  là những môn đệ đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin …
 
----------------------------

 

HiệnXuống-108: SLC - Đấng An Ủi và Giáo huấn

 

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai tước hiệu Giáo hội vốn thường dùng để ca tụng: HiệnXuống-108


Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai tước hiệu Giáo hội vốn thường dùng để ca tụng Chúa Thánh Thần. Trước hết, Ngài là Đáng an ủi, như trong ca tiếp liên của thánh lễ hôm nay:

- Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin hãy đến. Ngài  là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là sự nâng đỡ trong những lúc lệ sầu.

Niềm tin tưởng vào Chúa Thánh Thần sẽ khắc ghi trong tâm trí chúng ta và làm cho cõi lòng chúng ta tràn ngập một niềm vui dạt dào. Thực vậy, theo thánh Phaolô thì hậu quả của Chúa Thánh Thần là gì, nếu không phải là yêu thương, vui mừng và bình an. Đó là tất cả những gì chúng ta cần đến trong cuộc sống.

Thực vậy, con người chúng ta luôn khao khát vì tìm kiếm niềm vui. Thế nhưng, những niềm vui mà thế gian đem lại thì chóng qua và giả trá, như chúng ta thường   bảo:
- Ngày vui thì qua mau, lễ hội thì chóng tàn và khoái lạc thì chợt tắt trong giay lát, để chỉ còn lại một sự mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng. Khát vọng này nảy sinh ra khát vọng khác và con người chúng ta sẽ chẳng bao giờ được no thỏa.

Chúng ta hãy nghe lời cảnh cáo của thánh Phaolô:

- Nước Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là công chính, bình an và mừng vui trong Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời, như lời Chúa Giêsu đã phán hứa:

- Thầy đã cầu xin với Chúa Cha và Ngài sẽ sai đến với chúng con một Đấng an ủi khác. Ngài là thần chân lý và sẽ ở cùng các con luôn mãi.

Sở dĩ Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời vì Ngài biết chúng ta cần phải được nâng đỡ và khích lệ trong cuộc sống trần gian với biết bao nhiêu đau khổ, cay đắng, cô đơn và biệt ly. Trong tất cả những trường hợp ấy, Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta một niền an ủi và một nguồn sức mạnh.

Thế nhưng, niềm vui cao cả nhất là gì ? Tôi xin thưa đó là niềm vui được làm con cái Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Thánh Thần là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với Chúa Con thế nào, thì Ngài cũng sẽ là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với chúng ta như vậy. Ngài sẽ thánh hóa để chúng ta xứng đáng được Chúa Cha yêu thương, cũng như để chúng ta xứng đáng được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô đã viết:

- Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!"

Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động để chúng ta nên giống Thiên Chúa,  và được tham dự vào bản tính tuyệt vời của Ngài, như lời tục ngữ Việt Nam cũng đã   bảo:

- Cha nào con nấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ và trao ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Thế nhưng, chúng ta lãnh nhận được địa vị cao cả ấy nhờ Chúa Thánh Thần, như lời thánh Phaolô đã viết:

- Không ai có thể gọi Đức Kitô là Chúa, nếu không phải bởi Chúa Thánh Thần.

Tiếp đến, Chúa Thánh Thần là Đấng giáo huấn. Thực vậy, nhìn vào đời sống của cá nhân cũng như của Giáo hội, chúng ta sẽ nhận ra hoạt động giáo huấn của Chúa Thánh Thần.

Trước hết là nơi nơi tâm hồn mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi, thì những nhân đức cũng vẫn còn tồn tại: Nào là tuân giữ những giới răn của Chúa, mào là kìm hãm bản thân,  nào là chấp nhận những hy sinh và thử thách trong…Tất cả những điều đó chúng ta thực hiện được là do sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tiếp đến là trong rong Giáo hội. Trải qua bao cơn sóng gió, Giáo hội vẫn đứng vững, vẫn phát triển truyền thống đức tin, luân lý và phụng vụ. Suốt dọc hai mươi thế kỷ, Giáo hội đã cống hiến cho nhân loại biết bao nhiêu vị thánh, biết bao nhiêu mẫu gương sáng chói. Và ngày hôm nay, Giáo hội vẫn còn là điểm qui tụ của mọi dân nước, của mọi ngôn ngữ, của mọi nền văn hóa. Hình ảnh của ngày lễ Hiện xuống với một đám đông thuộc mọi thành phần, thuộc mọi tiếng nói, nhưng đã đứng chung cùng nhau tại công trường Giêrusalem, để nghe và hiểu những lời các tông đồ truyền dạy. Đây chính là cuộc qui tụ đầu tiên của mọi dân tộc kể từ ngày bị phân tán bởi ngọn tháp Baben còn dang dở.

Và ngày hôm nay, Giáo hội vẫn còn nắm giữ vai trò nối kết, quy tụ muôn tâm hồn rải rắc trên khắp cùng bờ cõi trái đất về với mình, để rồi lấy sợi dây tình yêu của Chúa Thánh Thần mà liên kết nên một. Bất kỳ nơi nào Chúa Thánh Thần ngự trị, sẽ không còn bất hòa, khủng bố và chiến tranh.

Bởi đó, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến để  canh tân tâm hồn chúng ta cũng như  được đổi mới mặt địa cầu.

-------------------------

 

HiệnXuống-109: CSTM/121 – Hiện diện

 

Trước khi về trời, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói và đã hứa với các môn đệ: Ngài sẽ ban Chúa: HiệnXuống-109


Trước khi về trời, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói và đã hứa với các môn đệ: Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống. Lời hứa đó đã được hoàn tất trong ngày lễ Ngũ Tuần, tức là lễ ngày thứ 50 tính từ lễ Vượt Qua của người Do Thái, và từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ này được gọi là lễ Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa và biến đổi các ông thành những con người mới. Như vậy, Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là điều kiện để ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội. Và khi được vinh quang bên hữu Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sai Chúa Thánh Thần xuống và ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội như linh hồn của Giáo Hội.

Đối với Giáo Hội nói riêng và đối với toàn thể nhân loại nói chung, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống thật là quan trọng, vì đánh dấu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ, thời kỳ cuối cùng, thời kỳ cánh chung, trước khi Chúa Kitô trở lại để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Nhưng tại sao chúng ta có thể nói hay dám nói Chúa Thánh Thần được ví như linh hồn của Giáo Hội ? Bởi vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, cũng như linh hồn quan trọng đối với thân xác thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng quan trọng đối với Giáo Hội như vậy. Bởi vì Giáo Hội được ví như một thân thể nhiệm mầu, mà Chúa Kitô là đầu và tất cả chúng ta là thân mình. Vậy nếu đã là một nhiệm thể thì cần phải có một linh hồn, linh hồn của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần.

Thứ hai, cũng như linh hồn ở khắp thân thể và ở trong từng phần thân thể, thì Chúa Thánh Thần cũng ở trong toàn thể Giáo Hội và trong từng người. Linh hồn là nguyên lý, là căn bản của sự sống tự nhiên của thân thể, không có linh hồn thì chúng ta không sống được, không có linh hồn thì thân thể chúng ta là cái xác chết. Chúa Thánh Thần cũng là nguyên lý căn bản siêu nhiên nơi đầu là Chúa Kitô và nơi các chi thể là chúng ta, Ngài trực tiếp ban ơn thánh cho từng thành phần để sinh hoa quả là những việc lành.

Thứ ba, cũng như nơi con người, linh hồn hoạt động qua trí khôn, ý chí, tình cảm. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần hoạt động qua những khả năng siêu nhiên là bảy ơn Chúa Thánh Thần, qua ba nhân đức đối thần là tin, cậy, mến. Chúa Thánh Thần gìn giữ, thánh hóa, biến đổi từng tâm hồn. Chẳng hạn: 12 tông đồ trước kia nhút nhát, sợ hãi, Chúa Thánh Thần đã làm cho họ mạnh bạo, can đảm. Rồi suốt hai mươi thế kỷ qua, biết bao gương anh dũng của các thánh đồng trinh, hiển tu, tử đạo… và hôm nay cả tỷ con cái Chúa đang được Chúa Thánh Thần thôi thúc bước mau về trời, Ngài hướng dẫn, trợ giúp chúng ta trên đường về trời.

Thứ tư, cũng như một linh hồn hiện diện nơi mỗi người làm cho người đó thành một người riêng biệt, khác với những người khác, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện diện nơi mỗi tín hữu, để làm thành những tín hữu khác nhau: Chúa Giêsu, Đức Maria, các thánh, kẻ lành… và ơn Chúa Thánh Thần khác nhau, nên có những loại thánh khác nhau, rồi lại có những ơn sủng khác nhau, tùy theo chức bậc: người truyền giáo, người làm cha mẹ, người đi tu v.v…

Ngoài ra, ngày lễ Hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Hình ảnh này thật đầy ý nghĩa: Giáo Hội của Chúa được ví như một đống củi, được lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy lên và sưởi ấm trần gian lạnh lẽo. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội chỉ là một tổ chức trần gian như bao hội khác trên đời này, nhưng suốt hai mươi thế kỷ qua, Chúa Thánh Thần luôn ở giữa Giáo Hội, hướng dẫn mọi hoạt động của Giáo Hội  và Ngài vẫn tiếp tục hoạt động mãi cho đến tận thế.

Mỗi người chúng ta đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần ngày chúng ta chịu phép rửa tội, và nhất là khi lãnh nhận phép thêm sức, Ngài luôn ở cùng chúng ta, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta. Vậy chúng ta chớ dập tắt Chúa Thánh Thần. Nếu dập tắt Chúa Thánh Thần thì chẳng khác gì chiếc tàu bỏ bánh lái, đoàn xe lửa bỏ đầu tàu, con người bỏ trái tim. Chúng ta có thể dập tắt Chúa Thánh Thần thế nào ? Nhiều cách lắm, chẳng hạn: chúng ta không sử dụng tối đa những ân huệ Ngài ban, những khả năng, những tiền bạc Chúa ban để chúng ta làm lợi ích cho linh hồn, cho gia đình, chúng ta sử dụng vào những việc có hại cho mình và cho người khác. Chẳng hạn: Chúa cho chúng ta cơ hội để phục vụ Chúa và Giáo Hội, nhưng chúng ta không lợi dụng những cơ hội đó, bỏ dịp tốt qua đi đó là dập tắt Chúa Thánh Thần.

Đàng khác, Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ. Phù trợ chứ không phải là làm thay chúng ta. Chúng ta phải làm hết sức mình, hết khả năng mình, phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải thực hiện hết sức của mình, Chúa Thánh Thần sẽ phù trợ thiện chí của chúng ta. Ngài không bao cấp làm thay chúng ta. Nếu chúng ta không cố gắng đổi mới chính mình, đổi mới môi trường của mình, nếu chỉ cậy trông suông, khoán trắng cho Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần sẽ không làm thay. Bởi vì trách nhiệm ấy thuộc về chúng ta, những người Chúa đã trao cho những khả năng để có thể làm được, không nhiều thì ít, không việc lớn thì việc nhỏ, ai cũng có khả năng làm việc tốt.

Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta những nguồn sinh lực mới, để chúng ta biết quyết tâm đổi mới chính mình, biết quyết tâm góp phần xây dựng thời đại chúng ta. Sự quyết tâm này chúng ta sẽ gửi gắm nơi Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ ban phép lành cho chúng ta, Ngài sẽ phù trợ cho chúng ta thực hiện. Mặc dầu hôm nay chúng ta không thấy kết quả nhưng hãy kiên trì nhẫn nại như những người gieo giống, mùa màng không thấy ngay, nhưng mùa màng nếu làm đúng, làm với cố gắng, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, chắc chắn sẽ thành công và hiệu quả sẽ phong phú.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-110: SLCTTY/193- Thánh Thần

 

Trong buổi học hỏi Lời Chúa bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một phụ nữ đã diễn tả cảm: HiệnXuống-110


Trong buổi học hỏi Lời Chúa bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một phụ nữ đã diễn tả cảm tưởng như sau: “Tôi phải nói thật với các bạn rằng Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm gần gũi nhất của tôi về Thiên Chúa. Kinh nghiệm của chúng ta về Thần Khí giống như đeo cặp mắt kính. Lần  duy nhất chúng ta thực sự nhìn vào cặp mắt kính là khi chúng ta đi tìm kiếm nó. Những cặp mắt kính không phải là để được trông thấy cho có vẻ trí thức hay đẹp, nhưng là để được nhìn thấy qua chúng, để đọc được chữ, xem thấy hình ảnh trên ti vi... Chúng đóng vai trò tốt nhất khi chúng ta không chú ý tới chúng. Chúng ta quan sát chúng kỹ lưỡng để lấy đi những vết đốm dơ bẩn trên đôi mắt kính. Nhưng khi cặp mắt kiếng được đặt nằm thoải mái trên sống mũi rồi, chúng ta không còn ý thức về chúng nữa. Công việc tốt nhất được thực hiện khi, qua chúng, chúng ta có thể xem thấy phim ảnh đang nhìn hay chữ đang đọc. Chúng ta không nhìn thấy đôi kính khi mang chúng trên mắt, nhưng khi mang chúng vào chúng ta nhìn thấy sự vật.

Đức Chúa Thánh Thần cũng giống như vậy. Đi tìm kiếm Chúa Thánh Thần và phàn nàn rằng chúng ta không tìm thấy Ngài thì giống như than phiền rằng chúng ta không nhìn thấy cặp mắt kiếng đang khi đeo chúng trên mắt.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ. Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh diễn tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Sách Công Vụ 2, 1-11, trong bài đọc thứ nhất diễn tả Ngài qua những biểu tượng: “tiếng gió thổi mạnh, những lưỡi như thể bằng lửa, nói tiếng khác nhau”. Bài Phúc âm diễn tả việc Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con” và “Người thổi hơi” trên các tông đồ.

Qua những lời của Thánh Kinh, chúng ta có những hình ảnh biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần như là gió, lửa, chim bồ câu, sự bình an và các ơn lành khác nhau được ban xuống cho các tông đồ trong đời sống chứng nhân cho Chúa Giêsu sau khi Người đã về trời.

Trong thời gian đang xây dựng chiếc cầu mới bắc ngang sông East River ở New York, các kỹ sư đã tìm thấy một cái vỏ của chiếc tàu bị chìm từ lâu đời nằm ngay chỗ trung tâm của chân cầu sắp được xây. Những chiếc cần cẩu vĩ đại được mang tới để kéo chiếc tầu chìm ra khỏi vị trí đó, nhưng không lay chuyển được chút nào. Sau đó một kỹ sư đã có sáng kiến lạ lùng: tại sao không dùng dòng nước thủy triều để nâng chiếc tầu lên ?

Đợi cho nước thủy triều xuống thật thấp, những sợi dây sắt khổng lồ đã được buộc chặt vào con tàu, còn những đầu dây kia nối vào chiếc sà lan vĩ đại ở trên. Khi nước thủy triều dâng lên, chiếc sà lan đã từ từ kéo được con tàu bị chìm lên theo dòng nước. Sau đó, kéo nó ra đại dương và thả xuống đáy biển, chỗ thật sâu với hy vọng sẽ không còn gây ra một trở ngại nào khác trong tương lai nữa.

Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như dòng nước thủy triều, đến lặng lẽ, đến từ từ, nhưng đủ mạnh để chúng ta có khả năng thực hiện được công việc của Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phải làm. Có một sức mạnh, một năng lực, một ơn đặc biệt... Đó là ơn của Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã mang đến cho các môn đệ sự hiện diện sống động và vĩnh cửu của Người. Các ông nghĩ rằng đã nhìn thấy Người lần cuối cùng khi Người được an táng trong mồ, nhưng sự chết đã không ngăn cách Đức Kitô xa khỏi các môn đệ yêu dấu của Người.

Barbara Ward đã viết những hàng chữ sau đây về Mẹ Têrêsa Calcutta, vị truyền giáo nổi tiếng cho người ngèo tại An Độ: “Mẹ Têrêsa đã bắt đầu công việc ở một điểm mà những nỗ lực bác ái hầu như sắp sửa chấm dứt. Sự quan tâm đầu tiên của Mẹ không phải là người đang sống, nhưng là người đang chết. Theo quan điểm thực tế và duy vật, họ là những người đã vượt ra ngoài tất cả mọi sự giúp đỡ. Mẹ đã mướn chỗ ở cho những con người đang hấp hối trong những cống rãnh dơ bẩn của thành phố để họ có thể được nằm trên những chiếc giường thô sơ, và có thể được săn sóc với tất cả sự êm ái và kính trọng cho đến hơi thở cuối cùng. Mẹ đã xóa tan cái cảm giác về sự mất phẩm giá của cuộc sống đang cuốn trôi theo tiếng động ồn ào của đoàn lũ xe cộ”.

Nhận xét về những việc bác ái Mẹ Têrêsa đã làm, Barbara Ward nói: “Có thể có điều gì vô ích hơn thế nữa không ? Tất cả chỉ là những xác chết. Nhưng trong sự liên hệ sâu xa nhất của nhu cầu con người và sự công bình, Mẹ đã phục hồi lại phẩm giá tối cao của con người, khẳng định sự thiêng thánh của cuộc sống và cái chết”

Qua Mẹ Têrêsa, sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Giêsu đã xuất hiện trong những tình huống bi đát nhất của cuộc sống.

Sự bình an không có nghĩa là không phải chịu khó khăn và thử thách. Theo Thánh Kinh, hầu hết các môn đệ trông thấy Chúa Giêsu hiện ra trong căn phòng đóng kín, sau cùng, đã dám hy sinh chết để làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Họ đã mang Tin Mừng của Người tới tận cùng bờ cõi trái đất, dù phải chịu bao nhiêu bắt bớ, thù nghịch, và bị giết chết trong những cách thức vô cùng đau đớn. Nhưng các môn đệ rất bình an vì đã phó thác hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng thế gian.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-111: SLCTTY/193- Thánh Thần

 

Một du khách khi đi tham quan ngôi làng Ả Rập đã nhìn thấy một em bé trai đang thổi sáo. Cây: HiệnXuống-111


Một du khách khi đi tham quan ngôi làng Ả Rập đã nhìn thấy một em bé trai đang thổi sáo. Cây sáo có vẻ lạ lùng, và người du khách ấy đã xin được cầm lấy để quan sát nó một cách kỹ lưỡng hơn. Ông quá kinh ngạc khi thấy rằng cây sáo được làm bằng cái nòng súng. Em nhỏ đã tìm thấy cái nòng súng ngoài chiến trận, đem về tính toán, khoan lỗ, và biến cái vũ khí giết người trở thành một nhạc cụ sống động.

Với Thần Khí, chúng ta được biến đổi và canh tân, ngay cả đang ở giữa xung đột. Với ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những cơn giận dữ của bão tố không thể nào vùi dập được tiếng nói an bình phát xuất ra từ đáy lòng con người.

Trên cánh đồng Waterloo, nơi Napolêon bị thua trận, có một bức tượng sư tử rất vĩ đại được tạo thành bằng những vũ khí nấu chảy ra. Miệng sư tử mở toang ra một cách rất hung tợn như thể con quái vật khủng khiếp này đang muốn ngoạm lấy con mồi ngon là cánh đồng bằng Waterloo. Một du khách kể lại rằng ông đã nhìn thấy một tổ chim trong miệng con sư tử bằng đồng này. Một con chim mẹ đậu trên tổ mớm mồi cho một bầy chim con đang mở miệng ra chờ lương thực. Dĩ nhiên là tổ chim này nằm ở chính giữa hai hàm răng đe dọa của con sư tử.

Sự bình an của Chúa Kitô cũng giống như tổ chim nằm trong hàm sư tử. Chúng ta sống phó thác trong sự che chở của Thiên Chúa mà không sợ hãi cho dù địch thù vây quanh tứ bề.

Chúa Giêsu ban cho các môn đệ ơn được tham dự vào sứ mạng của Người: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Qua ơn của Chúa Thánh thần, quyền hành đã được trao ban cho các tông đồ. Giáo Hội đã được thành lập. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội.

Vào tháng giêng năm 2002, tờ báo Boston Globe tiết lộ những vụ tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục thuộc Tổng giáo phận Boston. Giáo Hội Hoa Kỳ đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn với những lời tố cáo tương tự từ khắp các địa phận như Los Angeles, St. Louis (Missouri), Philadelphia, Palm Beach (Florida), Portland, Maine, Bridgeport (Connecticut), Joliet (Illinois)... và Washington. Qua những phương tiện truyền thông, những phe nhóm chống đối Giáo Hội đua nhau đưa lên những lý do gây ra tội phạm: chẳng hạn vấn đề độc thân linh mục, phẩm trật Giáo Hội, sự giáo dục của hệ thống chủng viện, đồng tính linh mục, (gay priest)... Ngày 1.4.2002, Tuần báo Time đã đặt câu hỏi này trên trang bìa của tờ báo: “Giáo Hội Công giáo có thể tự cứu thoát được mình không ?”. Bài báo cho rằng qua sự lạm dụng tình dục trẻ em bởi một số giáo sĩ hiện nay có thể là sự kết thúc, hay tận cùng của Giáo Hội Công giáo.

Chúng ta có thể tự vấn mình bằng câu hỏi giống như vậy, và dĩ nhiên, câu trả lời là, và luôn luôn sẽ là: Giáo Hội sẽ sống còn”. Bởi đó là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Người đã hứa sẽ mãi mãi ở với Giáo Hội. Đức Chúa Thánh thần sẽ tiếp tục ở trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta.

Nếu khảo sát kỹ lưỡng bài đọc thứ nhất, và bài Phúc âm, chúng ta thấy câu hỏi trên cũng đã được đặt ra. Các tông đồ đã qui tụ lại với nhau trong phòng kín vì sợ người Do Thái. Nếu đi ra ngoài sẽ bị bắt, bị giết giống như số phận của Chúa Giêsu. Làm thế nào một nhóm nhỏ môn đệ này đã sống còn được ? Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh thần đã hiện xuống trên những người này, và chính họ đã xây dựng Giáo Hội với các ơn lành của Chúa Thánh Thần. Họ đã ra đi loan báo Tin Mừng đến khắp nơi trên thế giới.

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng Người đến để kêu gọi những người tội lỗi. Sách Giáo lý Công giáo số 827 ghi nhận rằng: “Trong khi Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh, vô tội, không tì vết, đã chỉ đến để đền tạ tội lỗi của dân, Ngài đã không biết tội lỗi là gì, còn Giáo Hội thì gồm những tội nhân trong lòng mình, cho nên Giáo Hội vừa thánh thiện vừa được kêu gọi hãy tự thanh tẩy, và phải luôn nỗ lực sám hối và đổi mới”. Tất cả các thành viên của Giáo Hội, cả các thừa tác viên, đều phải nhận mình là tội nhân”.

Từ khi Giáo Hội của Chúa Giêsu được thành lập cho đến nay đã hai ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, nhưng Giáo Hội đó vẫn luôn luôn vững mạnh, vì có Đức Chúa Thánh thần và sự hiện diện sống động của chính Chúa Giêsu ở trong Giáo Hội qua các thánh lễ được cử hành từng giây phút. Chúng ta cảm thấy an lòng về những lời Chúa hứa hôm nay: “Bình an cho các con”, “Hãy nhận lấy Chúa Thánh thần”, “Đừng sợ”, “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-112: Cảm Động

 

Có một câu truyện kể về một người phụ nữ là một thành viên trong ca đoàn thường hay hát: HiệnXuống-112


Có một câu truyện kể về một người phụ nữ là một thành viên trong ca đoàn thường hay hát trong nhà thờ. Mỗi Chúa Nhật, bà thường đi Lễ với ba đứa con của bà và cả người cha nữa. Sau khi đến nhà thờ, ba người con thì ngồi với ông ngoại của chúng, còn bà thì đi lên sàn hát để ngồi chung với ca đoàn. Một điểm đặc biệt về người cha của bà đó là ông rất thích nghe giảng Lễ Chúa Nhật. Thế nhưng, ông có một tật xấu mà nhiều lần đã làm cho người con gái của ông cảm thấy xấu hổ. Đó là mỗi lần khi ông nghe vị linh mục nói về một điều gì đó mà nó kích thích ông thì ông liền la lớn lên trong nhà thờ, "Halleluia!" hoặc là câu, "Praise the Lord!" (Chúc tụng Chúa). Người con gái của ông đã quyết định nói với người cha của bà là việc ông làm trong nhà thờ không mấy tế nhị, bà và cả ba người cháu của ông cảm thấy rất xấu hổ. Bà hứa với người cha của mình là nếu ông giữ thinh lặng trong nhà thờ thì dịp mừng sinh nhật kế tiếp của ông, bà sẽ mua cho ông một đôi giầy mà ông hằng mong ước. Tuần lễ đầu, ông đã nghe lời người con gái khuyên bảo. Tuy nhiên, đến tuần thứ hai, vị linh mục giảng về tình yêu của Chúa đối với loài người. Người đàn ông cảm động, và bởi vì không thể kìm hãm nổi, ông liền la lớn lên, "Có giầy hay không cũng mặc kệ, Halleluia."

Tuần này sang tuần kia, chúng ta đến nhà thờ để nghe Lời Chúa nói với chúng ta, và có lẽ trong tâm trí, chúng ta đồng ý với Lời Chúa. Thế nhưng, nhiều người chúng ta còn chưa cảm giác được Lời của Chúa. Chúng ta chưa có thật sự cảm nghiệm được Lời Chúa trong tự thâm tâm của chúng ta, nên chúng ta chưa có thể hân hoan đón nhận Tin Mừng được trao ban cho chúng ta.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải Tin Mừng Phục về Sức Mạnh Phục Sinh của Thiên Chúa (Resurrection Power of God). Ngài đã hiện ra trong vinh quang phục sinh của Ngài và phán với các môn đệ, "Bình an cho các con!" Ngài nói với các môn đệ Ngài là Ngài đã phục sinh để đem sự bình an đến cho họ, để đem họ đến sự hoàn thiện, để làm cho cuộc sống của họ đạt tới mức vĩnh cửu. Các môn đệ đã đón nhận Tin Mừng đó ra sao? Họ đã vui mừng! Họ không nói với chính mình, "Ờ! Đó là một tin vui! Chúng con sẽ cố gắng suy nghĩ về điều Ngài vừa mới nói với chúng con!" Họ đã không đón nhận những Lời Chúa Giêsu Phục Sinh vừa mới nói với họ như là những ý kiến. Họ đã không tưởng tượng những Lời đó. Được nhận lãnh Thánh Thần gởi đến cho họ, các môn đệ đón nhận những Lời của Chúa Giêsu và cảm nghiệm được những Lời đó tận thâm tâm của họ, và họ quá đỗi vui mừng.

Một chủ trại nuôi súc vật tại tiểu bang Wyoming. Ông là một người chất phát và rất siêng năng làm việc. Tuy nhiên, rất ít khi nào ông bộc lộ tình cảm của mình với người khác. Nhiều người đã nghĩ về ông như thế này, "Bạn không bao giờ biết cảm giác của ông như thế nào; bạn sẽ không bao giờ biết ông ấy đang suy nghĩ chuyện gì." Bất thình lình người vợ yêu quí của ông bị bệnh và sắp qua đời. Khi ông đứng bên cạnh giường bệnh của người vợ thì cả gia đình đã ngạc nhiên bởi họ nhìn thấy những giọt nước mắt từ con mắt của ông. Ông đã nói, "Các anh chị em biết không, tôi rất yêu vợ tôi, Sarah. Tôi mong là tôi đã nói những lời này với bà ấy."

Mối thân tình của chúng ta đối với Chúa cũng như vậy. Ở một chỗ nào đó trong thâm tâm, chúng ta cảm nghiệm được Chúa. Các bạn hãy nói với Chúa cảm nghiệm đó! Hãy để cho Chúa hành động trong cuộc sống của các bạn như Ngài đã từng làm cho các môn đệ của Ngài. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta hãy cùng bộc lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với anh chị em chung quanh chúng ta.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-113: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần


Lúc đến Êphêsô, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: "Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa?". Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới" (Cv 19,1-2).

 

Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta. HiệnXuống-113


Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta.

Bí tích Thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, Đấng đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng.

Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu.

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19).
"Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21)

Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy.

Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo Tin Mừng phục sinh?

Sức sống ở nơi hơi thở.

Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ.

Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường.

Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta.

Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, và muốn sống Lời Chúa trong đời thường.

Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15).

Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng.

Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội.

Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung.

Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân.

Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô.

Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ.

Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu.

Gợi Ý Chia Sẻ

1. Bạn có thấy Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày không?  Ngài có hoạt động trong nhóm của bạn không?

2. Trong thế giới hôm nay, thế giới gồm cỏ lùng và luau, bạn có thấy hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của Chúa Thánh Thần không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,

xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con chiếu sáng Giáo Hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-114: Thần Hứng

 

Khi tìm hiểu về một người hay một dân tộc, đất nước nào đó, chúng ta thường tìm về gốc gác, tên: HiệnXuống-114


Khi tìm hiểu về một người hay một dân tộc, đất nước nào đó, chúng ta thường tìm về gốc gác, tên tuổi, hình dạng, sự nghiệp hay những đặc điểm của họ, để nhận dạng. Còn khi tìm hiểu về Thiên Chúa, nhất là Chúa Thánh Thần, ta căn cứ vào điểm gì để nhận diện Ngài? Ai có thể phác họa về thân thế, hình dạng Ngài? Ngài là Đấng vô hình, nào ai có thể phác họa thân thể, hình dạng Ngài được! Lẽ tất nhiên không vì thế, mà có thể nói: Ngài không có hay chỉ là do óc tưởng tượng của con người chúng ta vẽ ra!

Không kiếm ra hình hài, gốc gác thân thế, sự nghiệp, nhưng vẫn có thể căn cứ vào đặc điểm, vào thành tích, vào dấu vết việc làm, để biết về một người. Điều này còn diễn tả chính xác hơn về bản thân người đó.

Tìm hiểu diễn tả về Chúa Thánh Thần, điều này lại càng cần thiết và sát với thực tế hơn hết. Vì dấu vết của Ngài hiện diện khắp mọi nơi, nơi từng người, nơi mọi công trình trong thiên nhiên vào mọi thời đại.

Khi trong người cảm thấy khoan khoái, suy nghĩ ra ý tưởng mới, tìm được giải đáp cho vấn đề suy nghĩ từ lâu. Khi xem, nghe được những câu nói đánh động gây chú ý, gây hứng khởi bừng rộn lên niềm vui, gợi ý suy nghĩ… Tất cả những ý tưởng đó xuất hiện như làn gió tươi mát thổi đến. Ta cho đó là được gợi hứng từ trong tâm hồn, từ trong trí khôn.

Hứng đó không phải tự nhiên từ khoảng chân không thổi đến, nhưng có chủ từ và túc từ, cùng đối tượng. Túc từ là hứng mới, đối tượng là ta, nhưng chủ từ là ai?

Trong thế giới khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ tân tiến, của multimedia, của lý luận, người ta sẽ không do dự trả lời: Trí óc con người, phát minh khoa học, hay computer chứ còn ai vào đó nữa!

Câu trả lời ngắn gọn và gần như đánh đúng vào tầm hiểu biết của con người. Nhưng sao tâm hồn, con người vẫn cảm thấy bình an, vẫn chưa thoả mãn, vẫn còn thấy chưa đầy đủ, vẫn còn thấy khuyết điểm thiếu sót… Chúng ta còn khao khát điều gì đó mang đến cho đời sống ý nghĩa, nhân vị, giá trị và niềm Vui. Và qua đó có thể phát triển những khả năng còn tiềm tàng trong con người. Đó là nhu cầu tinh thần, nhu cầu thiêng liêng của con người.

Saint-Exupéry cách đây hơn nửa thế kỷ đã có nhận xét như sau về nhu cầu nầy của con người: "Hai tỷ người trên địa cầu chỉ còn biết tuân lệnh của chú Rô-bô-tơ. Họ hiểu biết chú, và ngày nào đó họ sẽ trở thành chú Rô-bô-tơ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất: làm sao khơi dậy đời sống tinh thần, đời sống thần linh. Đời sống này vượt trên mọi tư duy hiểu biết của lý trí. Chỉ đời sống này mới làm thỏa mãn con người được".

"Catch the Spirit!" Hãy nắm bắt lấy Thần hứng!

Catch the Spirit! Câu này tôi đọc thấy trên áo T-Shirt (áo thung) của một bạn trẻ đi ngoài đường phố. Câu này gợi suy nghĩ: Phải chăng người viết câu này, và có thể cả người đang mặc chiếc áo với hàng chữ này, đang có suy nghĩ về đời sống tinh thần? Và chúng ta có thể nắm bắt được thần hứng không? Tôi không tin là có thể làm được chuyện này. Vì thần hứng làm gì có hình hài vuông tròn, mầu sắc đen trắng, xanh đỏ… hay thân xác như con người chúng ta, như một vật nào đó, mà nắm bắt giữ lại được.

Những gì xuất hiện trong tâm hồn, gợi hứng trong tâm trí, như buồn vui, yêu ghét, giận dữ, phấn khởi, hào hứng, cảm động, ý tưởng mới lạ… Nào ai có thể nắm bắt giữ được, có chăng là cảm nghiệm thấy, và diễn tả ra qua lời noi, cử chỉ thái độ, hành động, chữ viết thôi. Ai cũng có kinh nghiệm về tình yêu cha mẹ con cái, vợ chồng, tình yêu quê hương đất nước… Tình yêu chỉ có thể cảm thấy thôi, và không thể chiếm đoạt được như đồ vật. Vì tình yêu vô hình.

Cũng như không khí có đó và cần thiếu cho sự sống. Không có không khí, sự sống sẽ tàn lụi và biết mất. Nhưng không khí lại vô hình, vô sắc, vô thanh, luân chuyển không ngừng và không thể bắt giữ lại được.

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần, Ngài trả lời: "Gió muốn thổi đâu thì thổi; khi gió thổi ta có thể nghe tiếng gió, nhưng không biết từ đâu đến và đi về đâu. Thần Linh Thiên Chúa cũng vậy, Ngài ở trong những ai sinh ra bởi Ngài." (Ga 3,8).

Nhà thần học Karl Rahner, khi suy niệm về chủ từ của thần hứng, đã viết lại những dòng như sau:

"Kinh nghiệm về Thần Hứng, về Tự do về Ân Đức, mổi người đều có tùy theo hoàn cảnh đời sống cá nhân của họ:

- Khi nhận lãnh trách nhiệm và chu toàn tới nơi tới chốn. Và cả khi làm việc mà không nhìn thấy kết quả.

- Khi cảm thấy sự thong dong tự do của mình không bị giới hạn.

- Khi phải chấp nhận sống trong giờ phút đen tối, sợ hãi, như bước khởi đầu cho một giai đoạn được chúc phúc, mặc dù không hiểu nổi.

- Khi bình thản chấp nhận thất vọng trong đời sống hằng ngày xảy đến, dù phải chịu đựng tới cùng sức.

- Khi kiên nhẫn cầu nguyện trong thinh lặng, trong u tối. Vì tin rằng thế nào cũng được nhận lời, mặc dù không có dấu hiệu thấy hiệu quả của lời cầu xin kêu khấn.

- Khi chấp nhận từ bỏ không có điều kiện gì. Vì tin rằng chính sự từ bỏ mang lại chiến thắng thật sự cho đời sống.

- Khi trong cuộc sống hằng ngày, bình thản sống và sẵn sàng chấp nhận sự chết xảy đến.

- Và còn rất nhiều cảnh huống nữa trong đời sống mỗi người... "

Tất cả những điều đó là Ân Đức của Thiên Chúa. Ân đức này, người Kitô hữu chúng ta gọi là Đức Chúa Thánh Thần. (K. Rahner trong Pfingsten entgegengehen, Freiburg. Basel. Wien 1986, tr 86).
 
-------------------------

 

HiệnXuống-115: Thánh Thần, Đấng ban bình an

 

Tự thâm tâm sâu thẳm của từng người, cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều khát: HiệnXuống-115


Tự thâm tâm sâu thẳm của từng người, cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều khát khao hạnh phúc và một trong những dấu hiệu của một tâm hồn hạnh phúc, đó là sự bình an. Bình an là một cái gì không thể thiếu trong đời sống của con người. Vì thế, chúng ta tìm mọi cách để có được bình an. Trong quá trình tìm kiếm đó đã có không ít người nghĩ rằng: tiền bạc, danh vọng có thể đem lại cho họ hạnh phúc và sự bình an. Do đó, họ tìm mọi cách kiếm cho thật nhiều tiền, nhiều quyền. Đối với họ: “Đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của ông già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Đồng tiền là hết y”. Với sức mạnh của kim tiền, có những lúc, người ta có thể đổi trắng ra đen, nói trái thành phải. Họ nghĩ rằng có tiền, họ có thể mua được mọi sự kể cả hạnh phúc. Nhưng thực tế có đúng như vậy không?

Với kinh nghiệm của cuộc sống, hẳn mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng: Tiền bạc nay còn mai mất, nay trong tay ta mai ở trong tay người và quan trọng hơn: Tiền bạc không mang lại cho ta sự bình an và không những nó không mang lại hạnh phúc, mà lắm khi nó còn là nguyên nhân của biết bao nỗi bất hoà, lục đục trong gia đình: giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau. Nó còn là nguyên nhân của biết bao cuộc tranh chấp, cãi vả thậm chí dẫn đến việc người ta giết nhau, gia đình tan vỡ, anh chị em thưa kiện nhau cũng chỉ vì đồng tiền.

Nhận ra được nỗi thao thức, khắc khoải của con người, Đấng Phục Sinh, khi hiện ra với các môn đệ, cùng với việc trao ban Thánh Thần, Ngài đã ban bình an cho các ông và cũng là cho từng người chúng ta: “Bình an cho các con”. Bình an mà Thiên Chúa ban là sự bình an nội tâm khác hẳn với bình an của con người.

1. Đặc điểm của bình an nội tâm

Bình an nội tâm mà Thiên Chúa ban không lệ thuộc vào ngoại cảnh, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta: “Hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa” (Pl 3, 1). Thánh nhân kêu gọi chúng ta vui trong Chúa, vì ngoại cảnh có thể không làm chúng ta vui, nhưng trong Chúa, chúng ta vẫn có thể vui và bình an. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra khi nhìn lại hoàn cảnh của các Tông đồ lúc bấy giờ. Sau khi Thầy của mình đã bị bắt và giết, các ông hoang mang, lo lắng, sợ hãi như lời tường thuật của thánh Gioan trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái” (Ga 20, 19). Nhưng ngay sau đó, khi gặp được Đấng Phục Sinh và nhận lãnh được Thánh Thần, các ông đã vui mừng cho dù ngoại cảnh vẫn không thay đổi, như lời thánh Gioan kể lại cho chúng ta: “Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.”

(Ga 20, 20). Các tông đồ vui mừng vì tìm lại được Chúa là nguồn bình an. Và niềm vui thật sự và mạnh mẽ đó, các ngài đã không thể giữ nó cho riêng mình. Các ngài đã biến niềm vui đó thành một hành động thật cụ thể. Các ngài đã mạnh dạn mở tung cửa rao giảng tin mừng Phục Sinh cho mọi người như trong bài sách Tông đồ công vụ chúng ta vừa nghe.

Như thế, bằng hai cách khác nhau, thánh Gioan và thánh Luca cùng diễn tả đặc điểm của tâm hồn bình an. Đó là tâm hồn của một người không lệ thuộc vào ngoại cảnh, một tâm hồn luôn quy hướng về Chúa, có Chúa ở cùng, một tâm hồn chan chứa niềm vui. Sự bình an nội tâm đó còn được được tác giả Thánh vịnh 4 diễn tả thật cụ thể như sau: “Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn.” (Tv 4, 9-10). Vâng, một hình tượng thật cụ thể và cũng thật súc tích: “Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ”. Biết bao đêm trường chúng ta thao thức, trằn trọc cho dù tiền của, danh vọng chúng ta không thiếu. Chúng ta thao thức bởi tâm hồn chúng ta không có sự bình an. Sự bình an này không do chúng ta, nhưng là do ân ban của Thiên Chúa. Và đây mới là sự bình an thực sự. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để nhận lãnh được sự bình an này?

2. Bình an nội tâm, điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ không phải vô tình mà Đức Giê-su trước khi thổi hơi và ban Thánh Thần cho các tông đồ đã lập lại một lần nữa lời cầu chúc “Bình an cho anh em!”. Như vậy phải chăng để nhận lãnh Thánh Thần, thì điều kiện quan trọng là phải có tâm hồn bình an? Và đồng thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần (x. Gl 5, 22)? Thực ra, điều kiện quan trọng để nhận được Thánh Thần là phải có tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, nghĩa là phải có tâm hồn trong sạch. Chính vì thế mà Giáo Hội buộc những ai lãnh nhận bí tích Thêm Sức - tức lãnh nhận Thánh Thần - phải sạch tội, nghĩa là có ân nghĩa với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Một khi đã sạch tội, sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, sống theo tinh thần của Ngài thì đương nhiên sẽ có sự bình an trong tâm hồn.

Sống theo tinh thần của Đức Kitô hay của Thánh Thần là sống tinh thần hiệp nhất, vì như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai tất cả chúng ta được nhận lãnh cùng một Thánh Thần để làm nên một Thân Thể. Do đó, bình an này chỉ đến với hoặc ở với những ai biết sống hiệp nhất kiến tạo hoà bình. Mặt khác, bình an này cũng chỉ được ban cho những ai có lối sống siêu thoát xứng đáng với nó. Những người chạy theo tinh thần thế tục, coi trọng tiền bạc, danh vọng, địa vị hơn tình nghĩa, sống ích kỷ, vụ lợi, tham lam… không thể có được thứ bình an sâu xa này. Do đó, thay vì nói có ân nghĩa và tình yêu đối với Thiên Chúa là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần, có thể nói cách khác: bình an nội tâm là điều kiện để lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần có thể được ban cho người không có bình an vật lý hay thể lý, nhưng chắc chắn không thể ban cho người không có bình an nội tâm.

Tóm lại, để có được bình an, mỗi người chúng ta cần có một tâm hồn trong sạch, ngay thẳng không quanh co dối trá. Vì thế, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dọn mình sốt sắng, để con người chúng ta xứng đáng trở nên đền thờ cho Ngài ngự đến, nhờ đó, tâm hồn chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Sự bình an của một người có Chúa ở cùng. Amen.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-116: Lm Phêrô Phạm Ngọc Lê


Bài Đọc 1: Cv 2:1-11;

Bài đọc 2: 1 Cor 12:3-7, 12-13;

Tin Mừng: Ga 20:19-23

CHỦ ĐỀ CÁC BÀI ĐỌC

 

Thánh Thần hiện diện và hoạt động giữa Nhóm Mười Hai và cộng đoàn kitô hữu tiên khởi, đó là chủ đề HiệnXuống-116


Thánh Thần hiện diện và hoạt động giữa Nhóm Mười Hai và cộng đoàn kitô hữu tiên khởi, đó là chủ đề của phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu phục sinh nói với Nhóm Mười Hai: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Trong bài đọc 1, năm mươi ngày sau Lễ Phục Sinh, một cơn gió mạnh ùa vào phòng Tiệc Ly và "họ được đầy tràn Thánh Thần". Trong bài đọc 2, nhân dịp nói về việc các tín hữu Côrintô chia rẽ nhau khi phân phối các quà tặng, Thánh Phaolô quả quyết cách mạnh mẽ: "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí" và Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung".

Sứ Điệp Niềm Tin

Trước sự phong phú vô cùng của các bản văn phụng vụ, ta chỉ nên chọn một khía cạnh. Tự giới hạn mình trong lời giải đáp câu hỏi: Thánh Thần được đề cập đến trong phụng vụ lễ Hiện xuống là Đấng nào? Ngài là Thần Khí của Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa Cha và Chúa Con yêu nhau từ đời đời bằng một tình yêu tuyệt hảo. Tình yêu ấy có một tên gọi. Đó là một ngôi vị. Đó là Thánh Thần, nghĩa là tình Cha yêu Con và tình Con yêu Cha trong một chuyển động không bao giờ ngừng. Do đó, Chúa Cha và Chúa Con gởi Ngài đến cho nhân loại như là quà tặng cao cả và vĩ đại nhất có thể chia sẻ cho chúng ta. Ngài là Thần Khí sáng tạo. Đối với người Do Thái, Lễ Năm Mươi nhắc nhớ Giao ước của Thiên Chúa trên núi Sinai và việc trao ban Lề Luật cho Môisen và dân Ítraen, giữa cuồng phong và sấm chớp.

Thánh Luca đọc lại biến cố ấy như hình ảnh tiên báo về Thần Khí, xưa đã tác tạo dân Ítraen qua giao ước và lề luật, giờ đây tác tạo nên dân kitô hữu. Thật vậy, nhờ Thần Khí mà con người kết nối giao ước mới trong máu của Đức Kitô và sống dưới chế độ lề luật mới, luật tình yêu (Bài đọc 1) Thần Khí mang lại hiệu quả qua nhiều ân ban khác nhau, giống như điều xảy ra nơi cộng đoàn Corintô: ơn làm tông đồ, ơn tiên tri, ơn ngôn ngữ…tất cả đều nhằm ích chung của các kitô hữu (bài đọc 2). Thần khí sẽ mở rộng biên cương địa lý để đến với mọi dân tộc được nêu lên trong sách công vụ và nhất là lớn lên trong lòng mỗi người, tha thứ tội lỗi cho các tâm hồn và mang lại an bình cho tâm hồn (Tin Mừng)

Gợi Ý Mục Vụ

Dĩ nhiên, ngày nay trong Hội Thánh người ta không còn nói về Thánh Thần, như Đấng Xa Lạ nữa (Thánh Thần, Đấng xa lạ, đây là tựa đề một quyển sách xuất bản vào thập niên 50). Sau Công Đồng Vatican 2, Hội Thánh ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần trong cộng đoàn của các tín hữu kitô. Hơn nữa, Hội Thánh còn ý thức đến hoạt động của Thánh Thần lớn mạnh trong môi trường ngoài kitô giáo.

Thật vui mừng khi thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong nhân loại, dưới nhiều hình thái và với nhiều mức độ khác nhau, vì tất cả điều gì tốt, điều gì chân thật, điều gì hoàn hảo, dù ở nơi đâu, cũng đều xuất phát từ nơi Ngài. Trong thời đại chúng ta, có một ít lạm dụng hoặc một ít điều quá khích "nhân danh Thần Khí", cần được lưu ý. Những quan niệm có sự chống đối giữa đặc sủng và cơ chế Hội thánh, giữa hoạt động cùa Thánh thần và sức mạnh của Lời Chúa, đã lỗi thời rồi.

Nhưng có còn sót lại chút nào trong các cộng đoàn của chúng ta không? Phải chăng cơ chế của Hội Thánh và hàng giáo phẩm không bị dễ dàng chống đối nhân danh một vài đặc sủng nào đó? Phải chăng đôi lúc người ta quên rằng ơn làm Tông Đồ, và từ đó cơ chế Hội thánh, là đặc sủng đầu tiên trong các đặc sủng?

Lễ Hiện Xuống cần đến một giải thích thẳng thắn, rõ ràng và đầy đủ về các đặc sủng trong Hội Thánh và về Chúa Thánh Thần như là nguồn mạch mọi ân sủng. Trong phạm vi thừa tác vụ của chúng ta hoặc trong giáo phận của chúng ta, có thể có một sự thái quá hoặc một lạm dụng "nhân danh Thánh Thần": gây chia rẽ vì các đặc sủng khác nhau. Tôi muốn quan tâm đặc biệt đến những đặc sủng trổi vượt được ban cho Hội Thánh ngày nay: các phong trào, các đoàn thể giáo dân, các hiệp hội dòng tu mới, những khởi xướng của những người có ơn "đặc sủng" hoặc những nhóm nhỏ, trong phạm vi hoạt động mục vụ của ta.

Đây là một tình trạng mới trong Hội Thánh, trong các giáo phận, giáo xứ, giữa nhiều phong trào đoàn thể và lẽ đương nhiên sẽ xảy ra những căng thẳng, hiểu lầm và bất cộng tác, và đôi lúc đưa đến chống đối nữa. Đứng trước hiện trạng như thế, nên nhớ rằng mọi đặc sủng phải dẫn đến hiệp nhất và phục vụ thiện hảo cho mỗi người và cho mọi người; tất cả là những chi thể trong cùng một thân thể là Hội Thánh. Lòng mến, hiểu tốt về người khác, cởi mở, sáng suốt, ưu tiên đặc lợi ích chung trên lợi ích cá nhân và đồng cảm với Hội Thánh luôn là những điều cần có.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-117: Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu


 - Br John Vũ Nghi, CMC

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần Trong Cuộc Sống Kitô Hữu - Br John Vũ Nghi, CMC

Jn 20,19-23

 

Một bác nông phu đọc thấy trên báo quảng cáo một loại cưa có khả năng cưa ba xe củi mỗi: HiệnXuống-117


Một bác nông phu đọc thấy trên báo quảng cáo một loại cưa có khả năng cưa ba xe củi mỗi ngày. Bác liền đi mua một chiếc về. Một tuần sau, bác trở lại tiệm than phiền với ông chủ là sao cái cưa này nó cùn quá đến nỗi chẳng cưa được cái gì. Sau khi hỏi chuyện, ông chủ mới biết lý do là vì bác đã không bật máy.

Từ ngày được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, con người mang trong mình một nguồn phúc vô tận. Với ơn trợ lực đặc biệt này, người Kitô hữu có dư sức để chu toàn ơn gọi của mình. Nhưng tiếc thay, như bác nông phu trên kia, nhiều Kitô hữu đã không biết dùng đến nguồn phúc vô biên đang tiềm tàng trong họ.

Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ Chúa Thánh Thần là Đấng bị quên lãng hơn cả. Khi cầu nguyện, lời nguyện của hầu hết chúng ta là hướng về Chúa Cha, Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hay một vị thánh nào đó, chứ ít khi hướng về Chúa Thánh Thần. Nhưng qua giáo lý, chúng ta được biết Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong đời sống của Giáo hội, nhất là trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm sức, người Kitô hữu hoàn tất Bí tích Khai tâm và trở nên một Kitô hữu trưởng thành. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với ơn gọi làm một Kitô hữu. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, người Kitô hữu hoàn tất. Bí tích Khai tâm và trở nên một Kitô hữu trưởng thành. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với ơn gọi làm một Kitô hữu.

Chúng ta đang sống trong một thế giới thật văn minh, nhưng cũng tràn đầy những khó khăn phức tạp trong cuộc sống. Muốn cho cuộc sống được thoải mái một chút, thì cả vợ chồng phải đi làm, nhiều khi không còn có giờ để lo cho con cái. Thêm vào đó là những đau khổ phiền muộn trong đời sống gia đình. Nhìn thấy bao nhiêu vấn đề tuổi trẻ đang gặp phải tại nhà trường, nơi bạn bè,nhưng lại không có khả năng và sức lực để giúp đỡ họ. Đối với tuổi trẻ, hằng ngày họ phải đối diện với biết bao nhiêu những cám dỗ, những áp lực của bạn bè. Hơn thế nữa, là Kitô hữu, hằng ngày chúng ta còn cầm chu toàn bổn phận đối với Chúa, để mỗi ngày tiến hơn lên trong tình yêu mến Chúa.

Nhưng làm sao có đủ sự khôn ngoan và sức mạnh để lướt thắng những khó khăn gặp trong đời sống thường ngày. Cũng như các Tông đồ xưa khi chưa được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ngài sống âu lo sợ sệt. Nhưng sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, được sự bình an Chúa ban, các ngài đã tìm được sức mạnh để chu toàn sứ mạng

Chúa trao cho các ngài. Là những Kitô hữu sống trong ơn thánh, chúng ta cũng đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và Người vẫn luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Người vẫn hằng phù trợ, ban ơn, giúp sức cho chúng ta. Ai trong chúng ta lại không một lần được cảm nghiệm ơn phù trợ của Người khi được ơn soi sáng để làm một quyết định quan trọng, để giải quyết một vấn đề khó khăn, hay để làm một việc lành. Chúa Thánh Thần vẫn hằng hoạt động trong ta, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Người không.

Trong ngày hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đặc biệt hiện xuống tâm hồn chúng ta, như đã hiện xuống trên các tông đồ xưa. Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần trào đổ trên chúng ta bảy ơn của Người: Ơn Khôn Ngoan, Thông Minh, Lo Liệu, Sức Mạnh, Tri Thức, Đạo Đức, và Kính Sợ. Đồng thời, cũng xin Người ban cho chúng ta được luôn nhận ra sự hiện diện của Ngươi, và luôn cầu xin cùng Người trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta.

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Người (Ca Tiếp Liên Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).
 
-------------------------

 

HiệnXuống-118: TRUYỀN THÔNG VÀ LỬA

 

Giữa cảnh rừng khuya, ngọn lửa bập bùng. Những hình ảnh huyền thoại lũ lượt kéo về vùng tâm: HiệnXuống-118


Giữa cảnh rừng khuya, ngọn lửa bập bùng. Những hình ảnh huyền thoại lũ lượt kéo về vùng tâm tư hoang lạnh. Lòng người bừng lên nguồn hứng khởi vô biên. Hiện tại và quá khứ như quyện vào nhau theo ánh lửa ngày càng dâng cao. Ngọn lửa đã làm bùng dậy mạch sống con tim. Ngọn lửa nối liền lòng người. Niềm vui trào lên trong lòng tuổi trẻ. Màn đêm như ngừng trôi. Tất cả bắt đầu một nhịp sống mới, dù ngày đã tàn lụi ...

Sau cảnh biệt ly trên núi Olivê tiễn Thày về trời là đêm trường thương nhớ trong lòng các môn đệ. Niềm vui không xóa nổi nỗi nhớ. Bỗng nhiên, ngọn lửa Thánh Linh thắp lên. Tất cả đã thay đổi. Một thế giới mới bắt đầu.

SỨC MẠNH THẦN KHÍ

Thế giới mới bắt đầu ngay lúc Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Quang cảnh vô cùng ngoạn mục: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2:1-4) Nhiều hình ảnh cho ta cảm tưởng ngọn lửa Thánh Linh chỉ đậu trên đầu Mười Hai Tông đồ. Thực tế, mọi người hiện diện đều đón nhận ngọn lửa Thánh Thần. Cả một biển lửa bùng lên.

Không phải vô tình Thánh Linh lấy hình ngọn lửa để công bố một thế giới mới. Bất cứ vật gì chạm tới lửa đều phải thay đổi. Thánh Linh muốn biến mọi tín hữu thành những ngọn lửa thiêu đốt trần gian. Miệng lưỡi các tín hữu tiên khởi đã thành những ngọn lửa biến đổi môi trường. Mọi người kinh ngạc không phải vì tài thông thạo ngoại ngữ lạ lùng của các tín hữu, nhưng vì ngôn ngữ và văn hóa của mình vẫn được tôn trọng nguyên vẹn khi đón nhận đức tin. Mọi khác biệt đều tìm được hiệp nhất trong Thần Khí.

Chính ngọn lửa Thánh Linh khiến tiếng nói các tín hữu soi thấu tâm hồn và mở mắt cho các dân tộc nhận biết những kỳ công của Thiên Chúa. Kỳ công của Thiên Chúa không phải là những công việc bên ngoài, nhưng là chính sự hiệp nhất trong chân lý đức tin nơi Chúa Kitô. Ðó là công trình của Thần Chân Lý. Chính Thần Chân Lý đã mở mắt muôn dân nhìn ra sự thật về Thiên Chúa và con người. Từ đó, họ mới thấy con đường trở về với Thiên Chúa tình yêu và chấp nhận nhau như anh em.

Chính nhờ sự thật, Thần Khí thánh hóa và làm cho cá nhân cũng như dân Chúa nên thánh. Chúa Thánh Linh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ cuộc tạo dựng đến ngày thế mạt, Thánh Linh luôn là quyền năng Thiên Chúa làm nên lịch sử. Thần Khí thay đổi vạn vật. Thân xác tơi tả của Chúa chịu đóng đinh trở thành thân thể vinh quang của Chúa Phục Sinh. Lời loài người “chuyên chở” lời Thiên Chúa. Bánh trở thành Mình Thánh Chúa Kitô. Giáo Hội thành điềm báo Nước Trời …

LỬA TRUYỀN THÔNG

Ðức tin không hủy diệt, nhưng nâng cao văn hóa dân tộc. Hơn nữa, đức tin tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng. Thực thế, “Thiên Chúa muốn được tôn vinh và chúc tụng bằng mọi thứ ngôn ngữ, mọi nền văn hóa. Như thế mới hiển thị rõ nét sự đa dạng đa năng giữa các chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô (1 Cr 12:12-13), cũng như được hiển thị rõ nét công trình của Chúa Giêsu và Thần Khí của Người là quy tụ về một mối những con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi (Ga 11:52).”(1) Tất cả đều do ngọn lửa Thánh Linh tác động trực tiếp đến công cuộc truyền thông của các tín hữu tiên khởi.

“Tự bản chất, truyền thông là truyền giáo.”(2)Thực vậy, các dân tộc phải thú nhận: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.” (Cv 2:11) Các tín hữu tiên khởi là khuôn mẫu cho những ai đang làm truyền thông hôm nay. Họ không có những phương tiện hiện đại, nhưng nắm rất vững các nguyên tắc truyền thông như sau:

1. Nội dung: những kỳ công của Thiên Chúa nơi cái chết và sự phục sinh của Ðức Giêsu Kitô. Chúa Kitô đã chết vì loan báo Tin Mừng cứu độ. Người là nhà truyền thông lý tưởng vì chỉ biết làm chứng và truyền thông sự thật. Tất cả cuộc đời Người là một kỳ công tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Các tông đồ và các Kitô hữu đã tìm mọi dịp để loan báo cho muôn dân biết Ðức Giêsu là “con đường, sự thật và sự sống.” (Ga 14:6) Họ đã lấy máu đào để minh chứng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống đến trần gian để cứu độ nhân loại.

2. Phương tiện: ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc. Các tông đồ và tín hữu tiên khởi đã xử dụng phương tiện truyền thông đơn giản nhất là ngôn ngữ của mình. Nhưng khi nghe họ giảng, các dân tộc “đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.” (Cv 2:6) Ðiều lạ lùng ấy chứng tỏ Thánh Linh muốn tách biệt Giáo Hội khỏi Do thái giáo. Muốn theo Do thái giáo, người tân tòng bắt buộc phải từ bỏ ngôn ngữ và văn hóa của mình. Ngược lại, Thánh Linh muốn phá tung mọi biên giới để Giáo Hội nhập thể vào văn hóa của các dân tộc. Bởi thế, ngay phương tiện truyền thông cũng đã cho thấy công giáo tính của Giáo Hội.

3. Mục đích: hiệp nhất muôn dân trong Ðức Giêsu Kitô. Truyền thông cũng như truyền giáo phải nêu cao mục đích hiệp nhất muôn dân như Chúa đã vạch ra. Ðây là sứ mệnh cao cả nhất Chúa đã trao phó cho Giáo Hội, nhất là cho những nhà truyền thông. Tất cả những gì gây chia rẽ Giáo Hội đều nằm ngoài mục đích này. Khi đã đánh mất mục đích, truyền thông còn có ý nghĩa và giá trị gì không? Sự khác biệt không làm cho chúng ta phải xa cách và đối kháng nhau. Cần phải có một tinh thần cởi mở như Chúa Giêsu mới có đủ sáng suốt và kiên nhẫn tìm ra con đường đối thoại để hòa hợp và hiệp nhất.

4. Ðối tượng: muôn dân. “Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Ðức Kitô.” (Gl 3:28) Không có ai bị gạt ra ngoài lề. Truyền thông Lời Chúa cho mọi người, dù họ là ai, ở trong tình trạng hay trình độ nào. Không có một thứ Lời Chúa dành riêng cho một đấng bậc nào. Tất cả đều bình đẳng trong việc đón nhận Lời Chúa. Toàn thể nhân loại phải là đối tượng của truyền thông Công giáo.

5. Nguyên tắc: phục vụ chân lý. Người truyền thông tiên khởi của Giáo Hội đã bước theo Ðức Kitô. Như Ðức Kitô, họ cũng là con đường để mọi người đi qua gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Họ là con đường dẫn mọi người đến sự sống và sự thật là Ðức Kitô. Tương tự Ðức Kitô, họ được kêu gọi và có sứ mệnh “làm chứng cho sự thật.” (Ga 18:37) Ðây là nguyên tắc quan trọng nhất. Giáo Hội luôn kêu gọi mọi giới truyền thông phục vụ chân lý. Các tin tức sai lạc và một chiều đã làm cho thế giới hôm nay nhiều rối loạn và làm con người mất hạnh phúc và tự do. Chỉ có chân lý mới giải thoát và đem lại sư hiệp nhất cần thiết cho Giáo Hội và xã hội. Chỉ có chân lý mới làm cho gia đình hạnh phúc và mở ra một tương lai tươi sáng. Bởi thế, nếu chỉ nhắm thỏa mãn tham vọng hay trục lợi, truyền thông không còn tuân thủ nguyên tắc tối cao và tối cần của mình nữa. Bao cuộc chiến tranh thiêu sống hàng triệu sinh linh cũng chỉ vì những thông tin sai lạc. Bao người đành phải sống kiếp trâu ngựa vì sự thật bị bưng bít hay xuyên tạc.

6. Ðộng lực: Thánh Linh. Trước khi muốn đốt sáng trần gian và biến đổi nhân loại, người làm truyền thông phải có ngọn lửa Thánh Linh trong lòng. “Thần Khí nói trong tâm hồn mỗi tín hữu, nơi Người cư ngụ, bằng cách làm cho họ nghe được ‘tiếng’ của Người. Đôi khi Người bảo họ tha thứ, phục vụ, cho đi, yêu thương. Người dạy họ đâu là sự thiện, đâu là sự ác. Người nhắc nhớ và làm cho họ thực hành Lời sống, Lời mà Tin mừng gieo nơi chúng ta. Kitô hữu phải bước đi dưới sức thúc đẩy của Thần Khí, ngõ hầu Người có thể tác động trong lòng họ với sức mạnh sáng tạo của Người, để đưa họ đến sự thánh thiện, đến chỗ được thần hoá cùng sống lại. Chúng tôi thường cho rằng cách thế tốt nhất để mến yêu Chúa Thánh Thần, tôn vinh Người, giữ Người hiện diện trong lòng chúng ta, chính là lắng nghe tiếng Người, tiếng có thể soi sáng chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống...”(3) Chính vì không được Thánh Linh thúc đẩy và bị ác thần hướng dẫn, nhiều người cố tình xuyên tạc sự thật, nhằm nô lệ hóa con người hay chia rẽ cộng đồng nhân loại và Giáo Hội.

SỨ MỆNH TRUYỀN THÔNG

Ngọn lửa Thánh Linh cũng đang tạo nên những sản phẩm khác nhau trong Giáo Hội và thế giới. Nhưng nếu mỗi người cứ thu tích sức nóng Thần Khí cho riêng mình, cộng đoàn sẽ không tạo được một chứng từ giá trị nào trong công cuộc truyền thông sứ điệp của Chúa cho muôn dân.

Khi phục vụ, phải biết xóa bỏ chính mình, người làm truyền thông mới có thể hoàn thành sứ mệnh phục vụ chân lý. Nếu họ còn cố bám lấy cái tôi, Chúa Kitô sẽ phải nhường bước. “Truyền thông không đơn thuần là diễn đạt ý tưởng và biểu lộ tình cảm. Nhưng khi đạt tới mức độ sâu thẳm nhất, truyền thông là tận hiến chính mình vì tình yêu.”(4) Ngành truyền thông Công giáo Việt nam hôm nay đang phục vụ ai? Tại sao có tình trạng “bát nháo” như hiện nay? Truyền thông đó còn đóng nổi vai trò và hoàn thành sứ mệnh không? Có hướng dẫn dư luận hay bị dư luận hướng dẫn? Có theo nguyên tắc bác ái và phục vụ chân lý nữa không?

Chưa bao giờ dân Chúa hoang mang như ngày nay. Muốn đem lại bình an cho dân Chúa và hiệp nhất Giáo Hội, nên nhớ mỗi người làm truyền thông là một nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo không thể rao giảng bằng những lời thóa mạ, kết án hay đe loi. Những thái độ và tiếng nói tiêu cực không bao giờ trình bày được sự thật cần thiết cho sự hiệp nhất. Ðã xưa quá rồi lối truyền đạo bằng những kiểu trịch thượng như vậy. “Giáo hội coi các phương tiện truyền thông là ‘những tặng phẩm của Thiên Chúa' quan phòng dùng để hiệp nhất mọi người trong tình huynh đệ và bởi thế giúp họ cộng tác vào chương trình cứu độ của Người.”(5)

Khi góp ý với các vị lãnh đạo, chúng ta cần cầu xin Thánh Linh ban ơn khôn ngoan. Người là Thần Chân Lý. Trong Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Linh không những để ở với chúng ta suốt đời, nhưng còn dạy chúng ta mọi điều. Thánh Linh hiện diện để hiệp nhất chúng ta. Thánh Linh dẫn chúng ta vào đường ngay nẻo chính. Không phải lúc nào cũng dễ dàng đón nghe sự thật. Làm chứng cho sự thật càng không dễ chút nào. Chân lý không thể giải thoát và biến đổi con người, nếu không có ơn dũng cảm từ ngọn lửa Thần Khí. Vì Thánh Linh là Ðấng Bảo Trợ, tại sao chúng ta không theo lẽ phải mà tranh đấu cho công lý?

Cần gấp rút nhìn sâu vào thực tế để cùng tìm hiểu sức mạnh và tầm mức đại chúng của các phương tiện truyền thông trong công cuộc giáo dục và truyền giáo cho muôn dân hôm nay. “Dù được trình bày cho các cá nhân, các phương tiện truyền thông xã hội, cũng đụng chạm và ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. Các phương tiện đó giúp đại chúng nhanh chóng biết những gì đang xảy ra trên thế giới và những quan điểm đương thời. Bởi thế, để giúp xã hội hiện đại hoạt động nhịp nhàng với những nhu cầu phức tạp và luôn biến đổi, và luôn có những thảo luận liên khắn khít trong xã hội, chúng ta không thể bỏ qua những phương tiện truyền thông này. Ðiều này rất phù hợp quan niệm Kitô giáo về cách thức con người sống chung với nhau. Các tiến bộ kỹ thuật này có mục đích cao cả là đưa con người lại gần nhau. Khi cho nhau biết về những nỗi sợ và niềm hy vọng chung, con người giúp nhau giải quyết vấn đề. Và dựa trên tiêu chuẩn này, Kitô hữu đánh giá các phương tiện truyền thông có góp phần vào hạnh phúc nhân loại hay không.”(6)

Hơn nữa, “các thách đố giáo dục trong thế giới hiện nay thường liên hệ tới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, đang cạnh tranh với trường học, Giáo Hội, và ngay cả với gia đình nữa. Trong bối cảnh này, việc đào tạo để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông thật là quan trọng: cha mẹ, các giáo viên và cộng đoàn Giáo Hội được kêu gọi để hợp tác trong việc giáo dục các thiếu nhi và thanh niên biết chọn lựa và trưởng thành trong việc phê bình, biết đánh giá cái gì thực sự là đẹp đẽ và phù hợp với luân lý. Đàng khác, các phương tiện truyền thông cũng cần phải góp phần của mình trong công cuộc giáo dục, bằng cách cổ võ phẩm giá của con người, của hôn nhân và gia đình, những thành tựu của nền văn minh. Không thể nào chấp nhận được những chương trình nào gieo rắc bạo lực và những thái độ phản xã hội, hoặc hạ giá phái tính, nhất là khi trình diễn cho các vị thành niên. Vì thế tôi xin lặp lại lời kêu gọi những nhà hữu trách trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, những người hoạt động trong ngành truyền thông, xin họ hãy bảo vệ ích lợi chung, tôn trọng chân lý và che chở phẩm giá của con người và của gia đình.”(7)

Cần phải chú ý tới những vấn đề lớn lao như thế trong truyền thông, thay vì tốn bao thời giờ cãi vã nhau về những vấn đề quá xưa và không thiết thực. Có người quá khích đến nỗi moi móc đời tư của các linh mục. Những xâm phạm như thế không phù hợp với những nguyên tắc tối thiểu trong ngành truyền thông. Cần hướng về tương lai để bắt kịp đà tiến của Giáo Hội và xã hội.

Chưa bao giờ Thiên Chúa trao vào tay Giáo Hội một phương tiện rao truyền Lời Chúa lớn mạnh như ngày nay. Muốn xử dụng chính xác truyền thông dưới mọi hình thức hiện đại, theo gương các tín hữu tiên khởi, “người thông tin Công giáo trước tiên phải là người có lòng tin chân thành và đầy hứng khởi, người đã gặp Thiên Chúa và cộng tác với Giáo Hội trong việc loan báo sứ điệp. Trong đời sống hằng ngày, họ phải trung thành với sứ điệp và sáng tạo trong những hình thức để loan truyền sứ điệp này, luôn luôn với viễn tượng của chân lý, ích lợi chung và tự do.”(8)

Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh đến hướng dẫn và hun nóng các nhà truyền thông để họ ngày càng phục vụ dân Chúa tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đang dấn thân tích cực vào ngành truyền thông. Xin cho GHVN có đủ cơ hội và những phương tiện truyền thông hiện đại để rao truyền Danh Chúa khắp nơi. Amen.

 Đỗ Lực
27.05.2007
---------------------------
Ghi Chú:

    Lời Chúa Cho Mọi Người, 2005:529.
    ÐGM Foley, Zenit 21.05.2007.
    Chiara Lubich, trích lại từ Lm. Fabio Ciardi & Gabriella Fallacara, trong Lời sống Tháng Sáu 2007.
    ÐGH Phaolô VI, “Communio et Progressio,” 23.05.1971.
    Ibid.
    Ibid.
    ÐGH Bênê đictô XVI, “Các thiếu nhi và phương tiện truyền thông: một thách đố cho cuộc giáo dục.”
    ÐGM Foley, Zenit 21.05.2007.

-------------------------

 

HiệnXuống-119: SLC- Đấng sáng tạo

 

Như chúng ta đã biết: đứng trước câu hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào, sách giáo lý đã trả lời: HiệnXuống-119


Như chúng ta đã biết: đứng trước câu hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào, sách giáo lý đã trả lời: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi thứ ba. Câu trả lời này thật đúng, nhưng lại quá trừu tượng, khiến chúng ta khó có thể hình dung Ngài ra làm sao.

Các thánh Giáo phụ và các nhà thần học đã cố gắng dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả về Chúa Thánh Thần. Các ngài đã sánh ví Chúa Thánh Thần chính là sợi dây tình yêu liên kết Chúa Cha với Chúa Con.

Thánh Bernađô thì nghĩ rằng: Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau, còn Chúa Thánh Thần chính là nụ hôn ngọt ngào và mầu nhiệm mà hai ngôi ấy trao ban cho nhau.

Nhà thần học Scheeben thì lại coi Chúa Thánh Thần như là một sự tỏa lan của đời sống Thiên Chúa, như là một làn hương thơm thánh thiện của Chúa Cha và Chúa Con.

Thế nhưng ngôn ngữ của loài người thì bất lực, không thể diễn tả nổi mầu nhiệm cao vời ấy, nếu không muốn nói là nhiều khi đã bóp méo sự thật. Để có được một vài ý niệm nào đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những tước hiệu, vốn được Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần.

Một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáo Hội từng được hát lên để cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi chúng ta làm một việc gì, đó là ca khúc “Veni Creator Spiritus”, Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng sáng tạo, xin hãy đến. Tước hiệu Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần, đó là Đấng Sáng Tạo. Vậy tại sao lại như thế ?

Lý do thứ nhất, như chúng ta đã biết: Trong phạm vi vật chất. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vì yêu thương. Nếu Thiên Chúa chỉ là Đấng Khôn ngoan và thông biết, chắc Ngài sẽ không dựng nên vũ trụ, bởi vì vũ trụ này dù có hoàn hảo đến đâu chăng nữa, thì vẫn còn cách biệt với ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa còn là Đấng nhân từ và thương xót, Ngài là Tình Yêu, một tình yêu phong phú. Và chính bởi tình yêu ấy. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ.

Người tín hữu, với con mắt đức tin, sẽ nhìn thấy nơi mọi tạo vật dấu ấn sâu đậm của tình yêu Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, dấu ấn sâu đậm của Chúa Thánh Thần, chẳng hạn nơi những chồi non của một ngọn cây mới nhú, nơi tiếng hót véo von của một loài chim nhỏ, nơi giấc ngủ thiên thần của một em bé. Chính là Thánh Thần tình yêu đã là nguyên nhân của công cuộc sáng tạo. Chính Thần Khí của Thiên Chúa đã làm cho mọi vật được sống động.

Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn kiện toàn công cuộc sáng tạo ấy và duy trì cái trật tự tuyệt vời trong vũ trụ. Sách Sáng Thế Ký đã ghi nhận: Thánh Thần Chúa bay lượn trên nước và trên vũ trụ đã được tạo thành, như một sức mạnh để bảo tồn và duy trì sự hài hòa cân đối. Thánh vịnh 32 cũng đã xác quyết:

Một lời Chúa phán, làm ra chín tầng trời.
Một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú.

Vũ trụ đang phát triển và sẽ còn phát triển cho đến tận cùng thời gian. Không có Chúa Thánh Thần, thì tất cả chỉ là một đám hỗn mang, vô trật tự, vô tổ chức, không mục đích và chìm ngập trong tăm tối. Nhưng với Chúa Thánh Thần, vũ trụ sẽ đi vào một đường hướng nhất định và sẽ thực hiện được mục đích cuối cùng của mình: xuất phát từ Thiên Chúa, thì sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Sáng Tạo, bởi vì Ngài đã làm nên và duy trì cái trật tự lạ lùng trong vũ trụ.

Lý do thứ hai đó là trong lãnh vực thiêng liêng, Chúa Thánh Thần đã khởi công và còn đang tiếp tục một cuộc tạo dựng mới cho loài người ân sủng, cho con người được cứu độ của chúng ta. Cuộc tạo dựng mới này được khởi đầu qua việc Ngôi Lời nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thực vậy, sứ thần Gabriel đã nói với Mẹ Maria: Uy quyền Thiên Chúa đã bao phủ bà và con trẻ do bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Thiên thần Chúa cũng đã nói với thánh Giuse trong giấc mộng như sau:  Hỡi Giuse, đừng sợ. Hãy nhận lấy Maria làm vợ, vì Maria mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.

Chính vì thế, trong kinh Tin Kính, chúng ta đã tuyên xưng: Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người.

Và bây giờ, Ngài vẫn còn tiếp tục công cuộc sáng tạo ấy, bằng cách hướng dẫn, dìu dắt và thánh hóa các tâm hồn trong Giáo Hội. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta: Thầy đã xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ mới. Ngài là Thần chân lý và sẽ ở cùng các con luôn mãi. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội và chọn lựa những người điều khiển Giáo Hội của Chúa.

Chúa Giêsu đã thực hiện và hoàn tất chương trình cứu độ, nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng ban phát công nghiệp ấy cho chúng ta qua các Bí tích. Với một tình yêu bao la, Ngài đã theo chúng ta từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt buông tay vĩnh biệt cuộc sống. Ngài không phải chỉ đi bên cạnh chúng ta, mà hơn thế nữa, còn ngự trị trong chúng ta, như lời thánh Phaolô: Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ cho Chúa Thánh Thần hay sao ? Không một ngày nào, không một phút giây nào mà Chúa Thánh Thần chẳng ở bên chúng ta để trao ban cho chúng ta những ân huệ của Ngài.

Thánh Augustinô đã có lý khi nói: Như linh hồn ở trong thân xác thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng ở trong Giáo Hội, thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô như vậy.

Khi mùa đông qua đi, mùa xuân trở lại, chúng ta thấy như có một sức sống mới tràn lan, khiến cho cây cối đâm chồi nẩy lộc. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta và ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Việc thánh hóa và tạo dựng thiêng liêng này là một kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa: Ngài đã tạo dựng chúng ta một cách tài tình, nhưng Ngài còn cải tạo chúng ta một cách tài tình hơn nữa.

Bởi đó, hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần, hãy để Ngài hoạt động hầu biến đổi chúng ta thành những con người mới, theo tinh thần của Chúa Giêsu, ngập tràn ân sủng và tình yêu.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-120: Ra đi - Tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt

 

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm sức: HiệnXuống-120 FB


Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan niệm sai lầm tai hại. Thực ra, Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của Giáo Hội, là năng lực đổi mới thế giới. Hãy đọc lại bài đọc I, ta sẽ thấy sức mạnh đổi mới của Người mãnh liệt như thế nào. Người như luồng gió cường tráng. Người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay đổi thế giới. Nhận lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động. Hôm nay, Chúa Giêsu tóm tắt sứ mạng hành động đó qua 2 nhiệm vụ: Ra đi và Tha thứ.

Nhiệm vụ thứ nhất mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần là sức mạnh hành động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến đấy. Mở ra để đón lấy những luồn gió mới tươi mát. Mở ra để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là mở ra để mình đến với mọi người. Một cuộc sống không giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về bản thân sẽ chẳng khác một vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang thang không mục đích, nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh Thần muốn gửi ta đến. Những địa chỉ Thánh Thần muốn ta đến đó là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ. Người sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Người sẽ củng cố những tâm hồn nhút nhát. Người sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn vào hồn ta nguồn nhựa sống mới giúp ta hăng hái lên đường.

Nhiệm vụ thứ hai mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là THA THỨ: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Tha thứ, hoà giải luôn là một vấn đề lớn của thế giới. Trên thế giới, những cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hằng ngày. Con người là bất toàn, nên sống chung là có bất đồng, xung khắc. Nếu cứ mỗi lần có xung khắc, ta loại trừ đi một người bạn, thì có lẽ cuối cùng ta sẽ chẳng còn người bạn nào. Người ta không thể sống một mình. Mỗi người đều cần đến người khác. Sống chung với nhau là một nhu cầu. Vì thế, việc tha thứ, hoà giải là vô cùng cần thiết. Hoà giải hệ tại ở hai động tác: xin lỗi và tha lỗi. Hai việc đều khó làm. Vì con người đầy tự ái. Dù biết mình lỡ lầm, nhưng ít có ai đủ can đảm nhận lỗi và xin lỗi. Xin lỗi đã khó, tha lỗi còn khó hơn. Chính vì thế, việc hoà giải cần rất nhiều ơn Chúa Thánh Thần, ở đây, ta phải nhìn vào Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô như tấm gương sáng chói. Người là tấm gương sáng về sự ra đi. Cuộc đời Người là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến với mọi dân tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chính kiến, mầu da, chủng tộc, ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hoà và thù nghịch với Người. Để chuẩn bị đón mừng Năm Thánh, Người đã làm một cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. Đó là Người công khai nhìn nhận những lỗi lầm của Giáo Hội để xin mọi người tha thứ. Đây quả là một hoạt động của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã được ơn Chúa Thánh Thần nên đã ra đi làm hoà với mọi người. Chính cử chỉ khiêm nhường ấy đã giúp đổi mới Giáo Hội, đem đến cho Giáo Hội một khuôn mặt mới trẻ trung hơn, một sức sống mới dồi dào hơn, một phong cách hiện diện mới dễ thương dễ mến hơn.

Ta hãy biết noi gương Đức Thánh Cha. Hãy biết ra đi, không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn toàn xá, nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người làm hại ta nữa. Nhất là hãy gieo rắc sự tha thứ. Tha thứ cho anh em để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng ta xứng đáng trở thành con Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh Thần muốn đổi mới Giáo Hội. Nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm hồn. Đức Chúa Thánh Thần sẽ canh tân bộ mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người. Ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhân ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới tâm hồn con.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Đức Chúa Thánh Thần mời gọi bạn ra đi đến với người khác. Bạn có thường đi thăm viếng những người nghèo hèn, nhất là những người bạn không có cảm tình không?

2- Bạn có muốn tha thứ, làm hoà với người khác không? Bạn đã có cố gắng nào để làm hoà trong Năm Thánh?

3- Bạn nghĩ gì về việc Đức Thánh Cha xin lỗi?

4- Bạn có sẵn sàng để Đức Chúa Thánh Thần biến đổi bạn không?
 
-------------------------

 

HiệnXuống-121: SNLC/367- Thần Khí

 

Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả “gió”, “hơi thở” và “thần khí”.: HiệnXuống-121


Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả “gió”, “hơi thở” và “thần khí”. Cũng như người ta không thể nhìn thấy gió mà chỉ thấy hậu quả của nó. Thần Khí của Thiên Chúa chỉ được nhận ra nơi những người được tác động và làm theo sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa.

Hơi thở thì gắn bó chặt chẽ với sự sống ; hơi thở là dấu chỉ của sự sống. Với phương pháo cấp cứu miệng qua miệng, chúng ta có thể đem lại sự sống cho một người mà phổi đã ngưng hoạt động, nhờ hơi thở ta.

Trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam và ông trở nên sống động. Khi Thiên Chúa chọn những người để thi hành các sứ vụ đặc biệt, chẳng hạn như ông Samson, vua Saun, vua Đavid và những người khác nữa, thì “thần khí của Thiên Chúa” cũng được ban cho họ. “Thần khí của Thiên Chúa” được xem như nguồn mạch của sự sống và của mọi thành tựu lớn lao của dân Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ.

Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa việc Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ. Đó là dấu chỉ ngoài sự sống thể lý, họ còn lãnh nhận một sức sống thiêng liêng và họ được sai đi thi hành một sứ vụ lớn lao. Mọi sự đều biến đổi trong cuộc sống của họ. Sự sợ hãi đổi thành vui mừng và can đảm ; sự dữ của tội lỗi bị đánh bại bởi quyền năng của ơn tha thứ. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt. Chúng ta được tái sinh và được tuyển chọn để thi hành một sứ vụ đặc biệt. Chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng chúng ta có cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Thần trong chúng ta không ?

Thực ra, Chúa Thánh Thần không phải là vấn đề của cảm xúc, nhưng là việc chúng ta có mở lòng ra để Thần Khí của Thiên Chúa tràn vào cuộc sống của mình. Đó là việc chúng ta có sẵn sàng từ bỏ mọi kế hoạch, mọi ý riêng, và không tự mình hướng dẫn mình nhưng để cho Thần Khí dẫn dắt chúng ta. Dĩ nhiên, đây là một cuộc mạo hiểm nhưng là một cuộc mạo hiểm đem lại sự giải thoát. Một khi để cho Thần Khí của Thiên Chúa ban sự sống, tăng cường sức mạnh, như chúng ta đã nhìn thấy nơi cuộc đời của các thánh tông đồ sau ngày lễ Ngũ Tuần, thì cuộc sống của họ liền được biến đổi hoàn toàn. Tại sao không để cho Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn bạn, sử dụng quyền năng của Người mà biến đổi toàn diện cuộc đời của bạn ?

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ và cuộc đời của các ngài đã được biến đổi hoàn toàn. Giờ đây, xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần xuống trên con để con vượt thắng mọi trở ngại mà trở nên một môn đệ can đảm của Chúa giữa trần gian.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-122: BÌNH AN GIỮA CHỐN PHONG BA

 

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh: HiệnXuống-122


Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công vẽ những bức tranh tuyệt đẹp để trình lên vua. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh đó nhưng chỉ thích có hai tấm và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình an chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình..… Bình an thật sự!

Nhà vua công bố: “Ta chấm bức tranh này! Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình an”.

***

Sau khi Đức Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ người Do Thái lùng bắt, nên đã trốn vào phòng, cửa đóng then cài.

Giữa cơn phong ba bão táp, Đức Giêsu sống lại, hiện ra với các ông, như chim mẹ an nhiên đậu trên tổ canh giữ bầy con, Người mang lại cho các ông sự bình an đích thực: “Bình an cho anh em!”

Bình an của Đấng Phục sinh không phải là thứ bình an không có sóng gió. Bình an của Người là bình an trong tâm hồn. Bình an ấy không loại trừ phải đối đầu với kẻ thù. Bình an ấy giúp ta đối diện với khổ đau và nỗi chết. Chính vì thế mà sau khi trao bình an, Đức Giêsu đã cho các môn đệ “xem tay và cạnh sườn” Người. Đó là bằng chứng của một cuộc chiến đấu đầy gian truân mà các môn đệ sẽ phải đi tới.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22). Nhận được bình an, lòng tràn ngập hân hoan, các môn đệ không còn nhát sợ. Với sức mạnh của Thánh Thần các ngài mạnh dạn tung cửa ra ngoài, hiên ngang rao giảng về Đức Giêsu, Đấng đã bị người ta giết chết, nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại. Người đang hiện diện sống động giữa các ngài và đang hoạt động mãnh liệt trong các ngài.

Lễ Hiện Xuống nhắc nhở người tín hữu về một Thánh Thần bình an đã hoạt động trong lòng Giáo hội suốt 2000 năm qua. Người cũng đang hiện diện trong những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để sai họ đi làm chứng nhân cho Tin Mừng.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần mở toang cánh cửa tâm hồn, không còn nhát sợ nhưng can đảm chiến đấu với thử thách, khổ đau trong cuộc sống.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến với người nghèo khổ, bất hạnh, để tận tình yêu thương và kính trọng họ cho xứng với phẩm giá con người.

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần là để Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với những người chưa nhận biết Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ trong hân hoan.

Nếu mỗi người tín hữu biết mềm mại để Thánh Thần canh tân đổi mới, nếu mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng nói thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Thánh Thần, thì mọi người sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu trên toàn thế giới

*******

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn gió mát, thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới để cả trái đất này được thay da đổi thịt trong cùng một Thánh Thần Tình Yêu. Amen!

Thiên Phúc
 
-------------------------

 

HiệnXuống-123: NGƯƠI LÀ AI?

 

Một phụ nữ nằm trên giường bệnh, rơi vào một cơn hôn mê rất sâu. Chị cảm thấy mình được đưa: HiệnXuống-123


Một phụ nữ nằm trên giường bệnh, rơi vào một cơn hôn mê rất sâu. Chị cảm thấy mình được đưa lên trời và đứng trước tòa phát xét.

- "Ngươi là ai?" Một giọng nói hỏi chị.

Chị trả lời:

- Dạ, con là vợ của một thị trưởng.
- Ta không hỏi ngươi là vợ của ai, Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là mẹ của bốn đứa con ạ.
- Ta không hỏi ngươi là mẹ của ai. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là một giáo sư.
- Ta không hỏi nghề nghiệp của ngươi là gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?

Và cứ thế ... Câu trả lời nào của chị cũng xem ra không đáp ứng thỏa mãn được cho câu hỏi "Ngươi là ai?"

- Dạ, con là một Kitô hữu.
-Ta không hỏi ngươi thuộc tôn giáo nào. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
- Dạ, con là người đi nhà thờ hằng ngày và luôn luôn giúp đỡ người nghèo và những người túng thiếu.

- Ta không hỏi ngươi đã làm gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?

Rõ ràng người phụ nữ này không vượt qua được câu hỏi ấy, chị được trả về lại trần gian. Khi chị hồi phục từ cơn bệnh ấy, chị quyết tâm khám phá mình là ai. Và quyết tâm ấy đã là nguyên do của mọi sự thay đổi.

***

Tôi là ai? Từ đâu đến? Tôi sẽ trở về đâu? Sống để làm gì? Mục đích cuộc sống này là gì? ...Và bao nhiêu câu hỏi khác nữa ... cũng không có câu trả lời. Nếu hỏi tôi đã làm gì? Ðang có những gì? Ðã đạt được những gì ở đời này? Và tôi đã chuẩn bị những gì cho tháng ngày về hưu của tôi? Ðiều đó dễ trả lời hơn nhiều. Còn câu hỏi kia thì ... tôi không biết. Tôi không biết tôi là ai, làm sao bạn biết mình là ai? Tôi không biết tôi là ai, làm sao tôi biết sống cho ai? Tôi không biết tôi là ai, làm sao tôi biết giọng nói uy quyền kia là ai?

***

Lạy Chúa, con cũng lấn cấn như người phụ nữ kia thôi. Con có nhiều câu trả lời nhưng không câu trả lời nào đúng ý Chúa muốn. Xin cho con thêm thời gian để tìm hiểu con là ai? Xin cho con biết Chúa! Xin cho con biết con! Vui sướng như một người tử tù được đình hoãn ngày hành quyết, con sẽ cố gắng tìm cho mình một câu trả lời trước khi diện kiến thánh nhan Ngài. Amen
Ngọc Nga sưu tầm
 
-------------------------

 

HiệnXuống-124: Thánh Thần, nguồn hiệp nhất - Lm. Trần thanh Sơn

 

Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, Đấng Phục Sinh đã trao cho chúng ta sứ mạng lên: HiệnXuống-124


Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, Đấng Phục Sinh đã trao cho chúng ta sứ mạng lên đường truyền thông cho mọi người biết Tin Mừng cứu độ. Sứ mạng này thật vinh dự nhưng cũng không kém phần khó khăn. Cảm thông được với sự giới hạn của bản thân từng người chúng ta, trước khi về Trời, Đức Giêsu đã nhắn bảo các tông đồ và từng người chúng ta: “Hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa… Ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép Rửa trong Thánh Thần”. Lời hứa đó, hôm nay, đã trở thành hiện thực với việc Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, mà chúng ta vừa nghe thuật lại trong bài đọc một.

Chúa Thánh Thần chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh, và là nguồn sức mạnh nối kết muôn dân và các tín hữu nên một trong cùng một phép Rửa và một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Không ai có thể nói: “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần”.

1. Chúa Thánh Thần, ân huệ của Đấng Phục Sinh

Nhìn lại những đoạn Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong hai tuần lễ vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra rằng lời hứa ban Thánh Thần là điều được Đức Giêsu lập đi, lập lại rất nhiều lần. Chính Ngài đã khẳng định với các tông đồ: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con” (Ga 16, 7).

Và quả thật, Đức Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời hứa này của Ngài. Ngay khi hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ vào “ngày thứ nhất trong tuần”, Đức Giêsu đã phán bảo với các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Như thế, đối với thánh Gioan, việc Đức Giêsu Tử nạn - Phục Sinh - Ban Thánh Thần là một. Chính vì thế, phụng vụ đã chọn đọc bài Tin Mừng hôm nay chính thức hai lần trong mùa Phục Sinh: một là vào ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Cũng theo chiều hướng đó, thánh Gioan đã gắn liền cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với việc trao ban Thần Khí, thánh sử đã thuật lại giờ ra đi của Đức Giêsu như sau: “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19, 30). Với cái chết của mình, Đức Giêsu thực sự mở ra một giai đoạn mới trong nhiệm cục cứu độ, giai đoạn hoạt động của Thánh Thần.

Nói là giai đoạn của Thánh Thần, bởi vì trước đó, mặc dù vẫn hiện diện và hoạt động trong chương trình cứu độ, nhưng vai trò của Chúa Thánh Thần vẫn còn chưa được làm rõ. Chính Đức Giêsu, trong lần lên Giêrusalem vào dịp Lễ Lều của người Do thái, đã minh nhiên tuyên bố: “Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh” (Ga 7, 38-39). Giờ Đức Giêsu được tôn vinh, “được giương cao”, chính là giờ Đức Giêsu bị treo trên thập giá (x. Ga 12, 23-32). Và ngay trên thập giá, “một tên lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 34). Như thế, “máu và nước” này chẳng phải là “Dòng nước hằng sống, dòng nước Thánh Thần” mà Đức Giêsu đã hứa trước đó sao?

Như thế, Thánh Thần chính là ân huệ lớn lao nhất mà Đức Giêsu trao ban cho chúng ta từ cuộc Vượt Qua của Ngài. Đồng thời, Thánh Thần còn là nguồn sức mạnh liên kết muôn người lại với nhau, và với Thiên Chúa. Thánh Thần cũng chính là Đấng tái tạo lại sự hiệp nhất nguyên thuỷ mà con người đã đánh mất bởi tội của mình.

2. Chúa Thánh Thần, nguồn hiệp nhất:

Trước hết, Chúa Thánh Thần, chính là Đấng qui tụ muôn dân nên một trong Giáo Hội.

Thật vậy, các tông đồ trước khi nhận lãnh Thánh Thần đã “đóng kín cửa vì sợ người Do thái”. Thế nhưng, sau khi đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã mở tung cửa mạnh dạn bước ra rao giảng cho mọi người Tin Mừng về Đấng Phục Sinh khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Theo sách Tông đồ Công vụ thuật lại lúc đó, tại Giêrusalem có rất nhiều người thuộc các dân tộc với nhiều tiếng nói khác nhau, từ muôn nơi đổ về nhân dịp lễ Vượt Qua, nhưng có một điều lạ là tất cả đều nghe rõ và hiểu điều các tông đồ loan báo, họ thắc mắc: “Tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa”. Khi nêu lên danh sách các dân tộc này, thánh sử Luca đã cho thấy tính phổ quát của Tin Mừng cứu độ. Mọi dân nước dù xa xôi như Rôma, mút cùng của thế giới theo quan điểm của người Do thái hay bé nhỏ như Pamphylia, một thành phố rất nhỏ của đế quốc Rôma, cũng phải được nghe loan báo Tin Mừng và được qui tụ về thành một đoàn chiên duy nhất dưới quyền của một Chủ chiên là Đức Kitô.

Như thế, Chúa Thánh Thần chính là mối dây liên kết muôn dân nên một, như lời khẳng định của thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Vì chưng trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”.

Kế đến, theo thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần còn là mối dây liên kết mọi thành phần trong Hội Thánh. Mỗi người, mỗi thành phần trong Hội Thánh không đứng riêng rẽ, nhưng liên đới và gắn bó chặt chẽ với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể, như lời thánh Phaolô: “Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy”. Có lẽ đây là một trong những hình ảnh sống động và rõ ràng nhất để diễn tả sự hiệp nhất và liên đới của mọi thành phần trong Giáo Hội.

Mặt khác, vì cùng chung một thân thể, nên mỗi chi thể cho dù hoạt động có khác nhau cũng không nhằm đem lại lợi ích cho riêng mình, nhưng là cho toàn thân thể. Mắt có nhìn thấy cũng là để hướng dẫn cho toàn thân thể; tay có làm việc cũng là làm cho toàn thân thể; miệng có ăn cũng là để nuôi sống toàn thân thể, … hay nói theo cách nói của thánh Phaolô: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người”. Và thánh nhân kết luận: “Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”.
Lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay là cơ hội để mỗi người chúng ta ý thức lại vị trí của chúng ta trong cộng đoàn Giáo Hội, Giáo xứ. Trong cộng đoàn đó, mỗi người chúng ta có một vị trí, và vai trò độc đáo không thể thay thế. Do đó, chúng ta hãy cố hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình trong gia đình, trong giáo xứ. Trong mọi suy nghĩ, lời nói, cũng như hành động… chúng ta cần loại bỏ tất cả những gì không mang lại sự hiệp nhất, vì đó không phải là hoạt động của Thánh Thần.
Chớ gì nhờ việc rước chung cùng một tấm Bánh trên bàn thờ đây, mỗi người chúng ta khi trở về nhà cũng luôn biết quên mình, để tạo nên sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ… nhờ đó, cộng đoàn chúng ta ngày càng dẫn đưa được nhiều người trở về với Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Amen.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-125: Ngài là Thánh Linh


CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG B

(GA 15, 26)

 

Có phải Ngài là Thánh Linh không ? Xin đứng dậy. Liệu Ngài là ngọn lửa đại náo môn đệ trong phòng tiệc ly HiệnXuống-125


Có phải Ngài là Thánh Linh không ? Xin đứng dậy. Liệu Ngài là ngọn lửa đại náo môn đệ trong phòng tiệc ly xin biểu hiện ? Họ đang sợ hãi ẩn lánh thế lực đạo đời vì cái chết của thày mình đấy ? Có phải Ngài là Thần khí gây sức mạnh cho mấy người Galilea không ? Vì bỗng nhiên họ từ nhát đảm chuyển sang mạnh bạo rao giảng Đấng chịu đóng đinh và sống lại cho đám đông Do thái ở sân đền thờ, làm náo động cả một thành phố ? Xin khẳng định mình. Liệu đúng Ngài thay đổi cuộc sống của vô vàn vô số tín hữu, đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh ? Xin xuất đầu lộ diện: Chúng tôi chẳng thể chờ đợi lâu hơn ! Phải chính Ngài khuấy rối lương tâm thiên hạ để họ không ngủ quên trong tội lỗi mà trở về đường ngay nẻo chính ? Liệu có đúng chúng tôi khám phá ra Ngài thọc gậy bánh xe các tổ chức, các cơ chế trần tục, hướng dẫn họ theo ý muốn của Thiên Chúa ? Có đúng Ngài gợi hứng các công việc Bác ái yêu thương nơi sinh hoạt nhân loại ? Tóm lại Ngài chính là kẻ gây nên những náo lọan luân ly, phong hóa không ai có thể phủ nhận ? Đúng vậy Ngài thực hiện tất cả những hoạt động đó. Ngài là Đấng muôn hình vạn trạng như thần Sheva của An Độ. Ngài là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các công đoàn tín hữu, trong Hội thánh. Ngài làm tròn lời hứa của Chúa Giêsu: “Này đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20)

Vậy tại sao trong diễn từ cuối cùng, Chúa Giêsu lại mô tả Ngài cách khác: Đấng dịu ngọt, êm ái, Đấng bào chữa, Thần sự thật, Đấng an ủi, Đấng Đức Chúa Cha hứa ban. Thế ra Ngài linh họat đến vậy ư ? Vừa mạnh mẽ, oai quyền, vừa nhân hậu từ bi, vừa yêu thương ngọt ngào. Chúng con không thể đóng khung Ngài vào một ngôn từ nào cả. Theo thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu, xem ra Ngài là nguyên lý nội tại, thùc đẩy tín hữu nên thánh, nên trọn lành. Là gió, là bão, là ngọn lửa cháy trong tâm can con người, là kẻ dẫn đường cho những linh hồn quyết chí theo Đấng Cứu Thế, chứ đâu có ồn ào ngọan mục như các biểu tượng ? Ngài xem ra dịu dàng êm ái, âm thầm chứ đâu có hấp dẫn đám đông như ngày lễ Ngũ tuần ?

Thưa Thánh Thần, có lẽ Phaolô trong thư gửi công đoàn Galata mô tả tính chất của Ngài đúng hơn: Đấng kêu gọi anh em đến” tự do”. Vĩ đại quá, choáng ngợp quá: “tự do” là khát vọng ngàn đời của con tim nhân loại. Không dập tắt được, ngay cả cái chết. Người ta đã từng hô vang: Tự do hay là chết. Ngài đã nghe thấy tiếng kêu than ấy, cho nên đã gọi họ đến bến bờ “Tự do”. Tự do khỏi tội lỗi, khỏi xác thịt, khỏi lỗi lầm, khỏi nô lệ (trong muôn vàn hình thức của nó). Ngài đúng là sự hiện diện khác của Chúa Kytô, Đấng đã lấy máu mình giải phóng nhân loại. Thánh nhân còn thêm: Thánh Thần mang tình yêu của Thiên Chúa xuống cho mọi con tim, mọi cộng đòan Hội thánh. Từ sự mô tả này, chúng con có ấn tượng Ngài là nguồn mạch sự sống, là máng chuyển muôn ơn Chúa trong thực thể mỗi người chúng con. Do đó, chúng con có trách nhiệm dùng đời sống, lời nói, việc làm tỏ rõ tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới nhiễu nhương này.

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là ai ? Sao mà vĩ đại thế ? Sao mà danh tiếng thế ? Mọi người mọi nơi từ hang cùng ngõ hẻm, đến thành thị phải biết đến Ngài, phải thờ phượng yêu mến Ngài để được hạnh phúc. Ngài đúng là gió mát, lửa thiêng chung quanh nhân loại, chung quanh Hội thánh. Không linh hồn nào được thiếu thốn gương mặt của Ngài. Ngài thâm nhập vào hữu thể từng người, như dầu thơm, nước mát làm tươi trẻ các linh hồn. Sự hiện diện của Ngài lặng lẽ, kiên trì, êm ái hướng dẫn chúng con từ bên trong, khi chúng con khao khát thánh thiện, ước mong Thiên Chúa và phục vụ tha nhân hằng ngày.

Tuy nhiên, những mô tả trên đều là cố gắng nhốt Thánh Thần vào não trạng con ngừơi, cố gắng định nghĩa Ngài ra sao, ở đâu và thế nào. Chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Bởi “gió muốn thổi đi đâu thì thổi” (Ga 3, 7). Cố gắng của chúng ta, ngay cả của Kinh thánh so với thực chất của Thánh Linh thì chỉ là những phác họa bề mặt. Thánh Thần là một Màu Nhiệm, không thể hiểu, không thể mô tả. Cho nên, chỉ có lòng yêu mến, thờ lạy là đúng nhất. Cố gắng mô tả Thánh Thần trong một thể hiện thì giống như người ta gom gió vào bị. Một việc làm vô ích hoàn toàn. Những gì chúng ta rút ra được từ những mô tả trên chỉ mang ý nghĩa: Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu cho nhân loại qua mọi thời đại. Nó tăng cường đức tin qua những thử thách, giúp đỡ các cộng đòan vượt rào cản của văn hóa, sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính và hiệp nhất mọi khác biệt để cùng nhau truyền bá Tin Mừng Chúa Giêsu bằng gương lành việc tốt.

Xin nhìn kỹ hơn vào các bài đọc hôm nay. Chúng đều tập trung vào Thánh Thần và các ơn huệ của Ngài. Mấy tuần gần đây, chúng ta được phụng vụ cho nghe nội dung Huấn Từ cuối cùng của Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan. Chúa Giêsu sửa sọan tâm lý các môn đệ cho việc Ngài ra đi, Ngài hứa không để các ông mồ côi, nhưng sẽ sai Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần mà Ngài gọi là Đấng Bảo trợ (Paraclitus) hay trạng sư. Nghĩa khác của Parclitus là kẻ an ủi, đỡ nâng. Chúng ta thử mường tượng, không có Chúa Giêsu các ông sẽ ra sao ? Làm được chi ? Cho nên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là tối cần thiết. Ngài sẽ an ủi, khích lệ các ông khi Chúa Giêsu vắng mặt. Đối với các ông, Thánh Thần là Chúa Giêsu khác. Ngài sẽ lấy những gì của Chúa Giêsu mà ban cho các ông, nói năng với các ông và các thế hệ tin hữu tương lai. Nghe lời khuyên bảo của Thánh Thần là nghe Chúa Giêsu.

Như vậy, Chúa Kytô hứa, sẽ trở lại với các ông bằng Thánh Thần. Đức Giêsu bị giới hạn bởi thân xác trần thế, thì Thánh Thần hoàn toàn tự do không hề bị giới hạn. Vậy thì Ngài ở trong mọi người đã lãnh nhận Chúa Giêsu. Hơn nữa những điều Chúa Giêsu không thể dạy dỗ các môn đệ trong thời của họ: “Thày còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể chịu nổi.” Thì Thánh Thần sẽ tiếp tục công bố cho thế hệ mai sau, cho chúng ta và cho mọi linh hồn đến tận cùng thời gian. Cho nên, ngay lúc này, cũng như thời Chúa Giêsu hơn 2000 năm trước. Thánh Thần dạy dỗ Hội thánh từ kho tàng của Chúa Giêsu. Từ ấy đến nay, mọi sự đã thay đổi nhiều. Nhưng Thánh Thần là chiếc cầu nối tiếp công trình của Chúa Giêsu qua mọi thế hệ. Không thời nào phải thiếu thốn. Thời nào cũng có các môn đệ đầy Thần khí, mạnh dạn rao giảng Tin Mừng cho thế giới.

Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu biết thế gian sẽ ghét cay ghét đắng họ. Họ sẽ bị đồng bào tẩy chay, các tư tế, thượng phẩm ghét bỏ và bách hại. Cho đến muôn đời các kẻ tin kính Ngài sẽ phải chung số phận. Thánh Thần sẽ kiện cường họ, ban cho họ nghị lực để vượt qua khó khăn. Họ sẽ khám phá ra rằng, tự thân chẳng thể chịu đựng nổi. Nhưng với Thánh Thần họ sẽ là các chiến sĩ, các anh hùng của Chúa Kytô. Thánh Thần sẽ đưa họ vào sự thật toàn vẹn, họ chinh phục và toàn thắng thế gian. Vì: “Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 17, 17). Thánh Thần sẽ hướng dẫn mọi linh hồn sống xứng đáng danh hiệu của mình và nhìn tỏ trách nhiệm phải sống ra sao, hành động thế nào trong mỗi thời đại của Hội thánh. Họ sẽ yêu mến mọi người như Chúa Giêsu truyền dạy với tấm lòng đơn sơ và chân thành.

Bài đọc Công vụ kể lại: Mọi người tề tựu trong ngày lễ Ngũ tuần, ngay cả các binh lính Rôma để nghe rao giảng phúc âm trong ngôn ngữ riêng của mình. Lễ Ngũ tuần có nghĩa 50 ngày sau lễ Vượt qua. Những người Do thái đạo đức lên đền thờ Giêrusalem để mừng lễ. Nguyên thủy, nó là lễ nông nghiệp. Người ta dâng kính Thiên Chúa những hoa màu ruộng đất, và cảm tạ Ngài vì những thu họach mùa màng. Nhưng cũng có nhiều ý nghĩa khác nữa. Người ta cảm tạ Thiên Chúa vì quà tặng Lề Luật ở núi Sinai. Đây là quà tặng vĩ đại Thiên Chúa ban cho dân tộc. Như vậy lễ 50 cũng được cử hành ân huệ được Thiên Chúa tuyển chọn và lập giao ước. Thời điểm Sinai là bước ngoặt lớn trong lịch sử Do thái. Đánh dấu một kinh nghiệm đặc thù khi Thiên Chúa chọn Israel làm dân Ngài. Đồng thời các dân tộc khác bị loại trừ khỏi giao ước.

Nhưng tại lễ Hiện Xuống của người tín hữu, Thánh Thần làm một công việc mới. Nó là thời gian cử hành mùa gặt thiêng liêng, rộng lớn hơn, đa dạng hơn, ý nghĩa hơn, thực chất hơn, mà Thiên Chúa, qua Thánh Thần gom góp một dân tộc mới. Các môn đệ được Thánh Thần thúc đẩy rao giảng và thực hiện các kỳ công của Thiên Chúa, nhờ đó Ngài thiết lập giao ước mới với Hội thánh, mở rộng cho hết mọi dân, mọi sắc tộc, ngôn ngữ, phong tục, văn hóa. Không giới hạn nào được đặt ra: “Kỳ quan của Thiên Chúa không còn giời hạn vào dân tộc Do thái nữa. Nó được công bố cho tòan thể địa cầu, nhờ dân tộc mới mà chúng ta được gọi là dân Thiên Chúa. Dân này có lối sống mới, phong hóa mới, xây dựng nên trời mới đất mới ngay trên cõi đời này” Như vậy là tin vui mừng cho nhân loại, đầy dẫy tội lỗi và khổ đau.

Cho nên, có những kẻ xấu miệng gọi chúng ta là người mộng mơ. giữa thanh thiên bạch nhật. Vâng đúng thế, như mục sư Luther King Jr tuyên bố: “Tôi có một giấc mơ” (I have a dream). Người tín hữu thực sự có một giấc mơ. Giấc mơ to lớn hơn của mục sư King nhiều. Chúng ta mơ đến một thế giới hòa bình, thánh thiện, không còn bạo lực, không còn áp bức chiến tranh, không còn tham lam mờ tối. Thế giới mọi người bình đẳng và yêu thương nhau. Thế giới trong đó các chính phủ chăm lo cho người nghèo đói, thấp cổ, bé miệng, vô gia cư, vô tổ ấm. Thế giới mọi người đủ ăn, đủ mặc, nước sạch, vệ sinh và các nhu cầu khác được đáp ứng tốt đẹp. Đối diện với các thảm cảnh hiện nay, người tín hữu tin cậy vào Chúa Phục sinh mà mơ mộng những giấc mơ lý tưởng nhưng hiện thực cho mọi người.

Việc này không phải là viển vông vì cũng là giấc mơ của Thiên Chúa. Ngài có đủ quyền năng để biến nó thành sự thật, cảm thấy được, sờ mó được. Ngày xưa Ngài đã làm những kỳ công, ngày nay tại sao không ? Cho nên lễ hôm nay, nhắc nhở các tín hữu bổn phận của mình. Thiên Chúa không hề thất vọng với chúng ta, với thế giới. Ngài tiếp tục đổ ân huệ, đổ Thánh Thần xuống trên mọi linh hồn. Thúc đẩy họ hòan thành giấc mơ của Ngài bằng nhiều ngôn ngữ và hành động hơn những điều Công vụ kể hôm nay. A men.

Lm. Jude Siciliano, OP.

-------------------------
 
 

HiệnXuống-126: Ngày sinh nhật của Giáo Hội


CHỦ NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Tin Mừng: Ga 20, 19-23.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Anh chị em thân mến,

 

 Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Tôi xin chúc: HiệnXuống-126


Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Tôi xin chúc tất cả anh chị em mỗi người được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ, một giáo xứ yêu thương và một gia đình hạnh phúc.

Mặc dù chúng ta đã làm Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống Bác Ái với anh chị em, và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, nhưng tôi cũng nhân dịp ngày lễ trọng này để chia sẻ với anh chị em ít điều về bổn phận của người Kitô hữu.

1. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, của sự sáng, Ba Ngôi Thiên Chúa lập tức trở nên người chủ trong tâm hồn của chúng ta, từ đó trở về sau, chúng ta được gọi là người Kitô hữu, và chỉ có người Kitô hữu -do Thánh Thần tác động- mới hiểu được vai trò làm con Chúa ngay trong cuộc sống ở trần gian này.

Bổn phận của người con Thiên Chúa không chỉ là ngày ngày đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh, cũng không chỉ là bỏ tiền của ra xây thờ, nhưng cái quan trọng hơn chính là “ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng” như lời của Chúa Giêsu đã dạy.

Có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa ở trong nhà thờ, cho nên họ thường phê bình những hoạt động bên ngoài xã hội của anh em; có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa nơi bà con họ hàng, cho nên họ dửng dưng trước những người nghèo bất hạnh...

Rao giảng Tin Mừng của người giáo dân –xét cho cùng- thì có thể nói “thiên hình vạn trạng” hơn cả các tu sĩ nam nữ, bởi vì chính các Kitô hữu là những hạt nhân Tin Mừng được Chúa gieo vãi khắp cùng ngõ hẽm của xã hội trần thế, để chính họ là tai, mắt, miệng của Giáo Hội, mà tất cả mọi người trong sinh hoạt thường ngày luôn thấy và nghe họ nói, họ thực hành Lời của Chúa dạy: yêu người thân cận như chính mình, đó chính là rao giảng Tin Mừng rồi vậy.

2. Thánh Thần là quả tim sống động

Chúa Thánh Thần không ở nơi đâu xa lạ, nhưng Ngài hằng ngày vẫn luôn ở với chúng ta để hướng dẫn, dạy dỗ và làm cho chúng ta trở nên người con tốt lành của Thiên Chúa.

Có người hỏi tôi rằng: Tại sao các cha ít khi nói đến Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe, mà chỉ lúc nào có dịp lễ của Ngài, hay có trẻ em lãnh nhận bí tích Thêm Sức thì mới giảng về Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe ? Một câu hỏi để nhắc nhở chúng tôi là những mục tử, một câu hỏi để nhắc nhở chúng ta là những người Kitô hữu phải luôn luôn xác tín rằng: Chúa Thánh Thần vẫn luôn mãi mãi ở trong tâm hồn chúng ta, chính Ngài đã thôi thúc chúng ta làm việc lành tránh điều dữ, chính Ngài hướng dẫn chúng ta biết chọn điều gì cho đẹp lòng Thiên Chúa để làm và điều gì không nên làm.

Vâng, Chúa Thánh Thần có vai trò rất đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu, Chính Ngài được Chúa Giêsu xin Chúa Cha ban xuống cho các Tông Đồ để mở ra trí huệ cho các Ngài, chính Ngài đã kiện toàn và mở mang Giáo Hội ở trần gian, chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.

Chúa Thánh Thần là quả tim trong thân thể, Chúa Thánh Thần là cái bánh lái của con thuyền, thân xác không có quả tim là thân xác không có sự sống, thuyền không bánh lái là thuyền trôi nổi trên biển không định hướng, đời sống của người Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chỉ là một cái mả tô vôi, thì chỉ là một con thuyền lênh đênh trôi vật vờ trong biển khổ của trần gian đầy cạm bẩy của cám dỗ.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội – lễ Hiện Xuống- chúng ta cầu xin cho Giáo Hội luôn lắng nghe lời dạy bảo và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội luôn trở nên ánh sáng của muôn dân, và xin Chúa Thánh Thần ở mãi với mỗi người trong chúng ta, dù ở đâu, làm gì và trong cương vị nào, chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, của Chúa Kitô Phục Sinh, để khi mọi người nhìn thấy việc chúng ta làm, lời chúng ta nói đều phù hợp với Đức Ái của Tin Mừng, thì họ sẽ nhận ra Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
 
-------------------------

 

HiệnXuống-127:Tác động của Thần Khí - Fr Jude Siciliano

 

Nếu không có Thần Khí hiện diện thì chẳng hiểu trái đất này sẽ ra sao? Câu trả lời là: không có: HiệnXuống-127


Nếu không có Thần Khí hiện diện thì chẳng hiểu trái đất này sẽ ra sao? Câu trả lời là: không có Giáo Hội, không còn ký ức về Chúa Giêsu cứu thế, chẳng có ơn thánh cho các linh hồn, chẳng có truyền giáo, hậu quả của tội lỗi vẫn đè nặng trên số phận của nhân loại, tương lai không có hy vọng. Thật là khủng khiếp! Cho nên vai trò Chúa Thánh Linh không thể thiếu vắng. Trong các Phúc Âm, Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần khi Ngài về trời. Lời hứa thật quan trọng và hôm nay Ngài thực hiện lời hứa đó. Nơi Hội Thánh luôn có một lòng khát khao Chúa Thánh Linh. Chúng ta thường hát cầu nguyện xin Ngài ngự đến. Veni, Creator Spiritus. Mentes tuorum visita…” (Lạy Chúa Thánh Linh, xin ngự đến, xin thăm viếng trí lòng các tín hữu của Ngài).

Có lẽ trong các thánh đường đạo đức người ta vẫn còn thói quen hát bài này bằng tiếng Latinh. Một vị giám mục kể chuyện Ngài đã dạy nó cho một cán bộ cộng sản. Bởi vì anh thích nó nhất trong các bài Latinh Ngài hát cho anh nghe. Nói cách khác, tâm hồn người ta luôn cảm thấy thiếu thốn sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chẳng riêng gì cá nhân, toàn thể cộng đồng Giáo Hội đều khát khao như vậy và từng cộng đoàn riêng lẻ cũng không ngoài thông lệ. Đúng như ý kiến của thánh Tôma: “Chúa Ngôi Ba là linh hồn của Giáo Hội”. Mặc dù chúng ta tin Thiên Chúa hằng ở với chúng ta nhưng nội dung bài hát nói lên nhu cầu của các tâm hồn về Chúa Thánh Thần. Danh sách những nhu cầu ấy thì thật là dài. Chúng ta chưa được hoàn toàn chữa lành, đổi mới và có nghị lực để làm chứng nhân như bí tích rửa tội đòi hỏi. Lạy Chúa Thánh Linh xin ngự đến, hoàn tất công trình cứu độ trong các tín hữu, ban cho chúng con sức sống mới, tác tạo chúng con thành cộng đoàn của Đức Kitô và canh tân bộ mặt của thế giới.

Đi nơi đâu cũng gặp thấy dấu chỉ cần thiết Chúa Thánh Linh. Trong bản thân mỗi người, trong cộng đoàn và thế giới tự nhiên chung quanh chúng ta. Mọi tạo vật đều rên siết, thở than chờ đợi Chúa Thánh Linh can thiệp. Được Thiên Chúa dựng nên và chỉ định làm quản lý vũ trụ này nhưng chúng ta thường tỏ ra vô trách nhiệm trong bổn phận, phá hoại chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, làm cho nó băng hoại và kém hiệu quả. Cho nên cuộc đời này rất cần sự hiện diện của Chúa Thánh Thần để đổi mới mọi sự. Ngài sẽ tụ họp mọi dân tộc, quốc gia, mọi trí lòng để cùng nhau thăng tiến cuộc sống. Hoà bình chỉ có thể thực hiện nhờ Thánh Linh qua công lý và tình thương. Do đó, chúng ta đừng thu hẹp hoạt động của Chúa Thánh Thần vào khuôn khổ Hội Thánh, mà hãy để Ngài trải rộng khắp cõi địa cầu và trên toàn thể nhân loại.

Loài người luôn cần ơn Chúa Thánh Thần để khơi dậy các cố gắng thiết lập triều đại Thiên Chúa, nhất là giữa các dân tộc bị áp bức, những quốc gia nghèo đói, những người chưa biết chúc tụng thánh danh Thiên Chúa. Bài đọc 2 tuần trước là lời kết thúc sách Khải Huyền: “Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Kh 22,20). Giáo Hội non trẻ bị bách hại nặng nề đã được Thiên Chúa mời gọi uống nước trường sinh mà không phải trả đồng nào và Chúa Giêsu hứa chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ viếng thăm. Nhưng thử hỏi: Cho đến bao giờ? Không có câu trả lời. Tuy nhiên để chúng ta vững bụng, xua đuổi mọi nghi ngờ, cám dỗ, thoả hiệp với thế gian, thì hôm nay Thần Khí Chúa được gởi đến. Đức tin các tín hữu nhờ đó mà bền vững, trẻ trung và nhiệt thành.

Ngài luôn ngự giữa chúng ta mỗi khi chúng ta làm việc thiện, xây dựng cộng đoàn, thi hành bác ái yêu thương, không phải bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng bằng nếp sống khó nghèo, thanh sạch và thánh thiện. Mọi người sẽ nhìn thấy hoa quả của Ngài, nơi những quyết định khôn ngoan, công bình và nhân ái, nơi những tiếng nói ngôn sứ, nghệ sĩ, nhạc gia, ca sĩ, văn nhân, những người bảo vệ hoà bình, rao giảng sự thật, những nhà lãnh đạo lương thiện. Chúng ta cũng nhìn thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong những cộng đoàn chiêm niệm, hăng say cầu nguyện, những cộng đoàn giáo dục, săn sóc bệnh nhân, người già cả, những cộng đoàn chia sẻ lao động, nhọc nhằn với công nhân, nông dân, những cộng đoàn sống vì người khác, không ích kỷ, nhưng cởi mở đón tiếp khách thập phương. Ngoài ra Chúa Thánh Thần còn hoạt động khi chúng ta cử hành thánh lễ sốt sắng, những giờ kinh phụng vụ nghiêm trang, những buổi giáo lý bổ ích, mở lòng khai trí cho người còn u mê tăm tối. Nói gọn lại, Thần Khí đã tác tạo Chúa Giêsu cho thế giới thì cũng làm cho Ngài luôn hiện diện nơi chúng ta với đầy đủ ơn phúc. Đúng như lời thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì lợi ích chung”. Qua Thần Khí, Chúa Giêsu liên tục ở với chúng ta như Ngài đã hứa trước khi về trời: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Không có Thần Khí hoạt động trong Hội Thánh thì lời hứa này không thể thực hiện và nếp sống Kitô hữu chẳng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên chúng ta đã quen thuộc sự có mặt của Chúa Thánh Thần như sách Công Vụ tường thuật. Chúng ta gọi ngày Ngài ngự đến là sinh nhật của Giáo Hội. Cho nên lễ Ngũ Tuần nhắc nhớ chúng ta là ai trong kiến trúc Hội Thánh và đặc ân Thiên Chúa thương ban để nhân loại trở thành Giáo Hội Chúa Kitô. Lễ Ngũ Tuần đã có một lịch sử lâu đời trước khi là ngày lễ của đức tin công giáo.

Nó bắt nguồn từ truyền thống Do Thái và là một lễ hội mang nhiều sắc thái. Tên Ngũ Tuần lấy từ việc thu hoạch mùa Xuân. Sách Lêvi chỉ định phải mừng lễ năm mươi ngày sau tuần Vượt Qua. Đây là những ngày người Do Thái gặt hái mùa màng. Để cử hành lễ, các nông dân mang lúa thóc đầu mùa, hoa quả dâng vào đền thánh (2Sbn 8,13), những người nghèo khổ và khách ngoại kiều cũng được mừng lễ bằng cách tham gia vào bữa ăn chung. Sau này, lễ hội còn được nối kết với một tập tục khác. Đó là mừng Thiên Chúa ban lề luật trên núi Sinai. Lề luật cũng được coi như quà tặng Thiên Chúa ban cho dân Do Thái như hoa màu ruộng đất vậy. Tục truyền rằng Môsê đã làm cuộc hành trình với tuyển dân bảy tuần từ Ai Cập đến núi Sinai. Trên đường đi, Thiên Chúa đã thiết lập họ thành dân riêng qua những giáo huấn của Môsê. Cuối cùng ở Sinai Thiên Chúa ban lề luật cho họ. Như thế lễ Ngũ Tuần còn là dịp để Israel bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và chấp nhận lề luật Ngài như con đường tinh thần phải theo.

Trong trình thuật Công Vụ, có ba hình thức thể hiện của Thần Khí. Ba thể hiện đều mang đặc trưng Kinh Thánh Cựu Ước: Tiếng gió mạnh, lửa và ơn ngôn ngữ. Tất cả đều không thể đóng khung hoặc giới hạn. Gió không phải hiu hiu nhưng ào ào thổi mạnh. Một quyền năng không chi ngăn cản nổi. Trong sách Sáng thế ký, Chúa thổi hơi vào bùn đất để tạo thành Ađam, nhưng ở đây không phải hơi thở mà là gió mạnh như trong sách tiên tri Êzêkiel (37,5). Gió ban sự sống, mạnh như bảo táp, đủ để đẩy các tông đồ ra khỏi căn phòng chật hẹp, bung đi khắp thế gian đang cần đến lời rao giảng của các ông.

Hình ảnh thứ hai là lửa, trong Kinh Thánh Cựu ước, lửa tượng trưng cho sự phán xét: Thiên Chúa phán xét thế gian bằng lửa và trừng trị tội lỗi cũng bằng lửa. Lửa bởi trời thiêu đốt Sôđôma và Gômôra vì lối sống thác loạn của dân chúng hai thành đó. Nhưng cũng là lửa bốc lên từ núi Sinai làm dấu hiệu Thiên Chúa đang hiện diện ban lề luật. Tức giây phút Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Ngài và lửa soi đường thực hiện giao ước đó. Hình ảnh thứ ba là ơn ngôn ngữ. Nó không phải là món quà đặc biệt dành riêng cho một số ít, còn các người khác không hiểu chi hết. Trái lại, qua ơn này các tông đồ chia sẻ với mọi dân tộc dưới gầm trời những kỳ công của Thiên Chúa. Ngài muốn cho Hội Thánh vươn ra khỏi biên giới của mình mà đi tới những nền văn hoá khác nhau, những màu da, ngôn ngữ để Nước Ngài được mở rộng. Ơn cứu độ ban cho hết mọi người. Ngày nay nếu chúng ta nhìn vào bản đồ thế giới thì quả thật Hội Thánh đúng là cộng đoàn của ngày lễ Ngũ Tuần và ơn ngôn ngữ cùng gió mạnh đã làm những điều kỳ diệu. Khác với tháp Babel, nó tập hợp hầu hết mọi dân tộc, nói cùng một thứ tiếng đức tin và cử hành cùng một phụng vụ mà ngợi khen Đức Chúa Trời.

Bảy tuần lễ vừa qua chúng ta đã được dạy dỗ về sự phục sinh của Chúa Giêsu và những hệ quả của nó trên đời sống các tín hữu. Chúng ta được mời gọi kết hiệp nên cộng đoàn dân Chúa, trung thành và thánh thiện. Hôm nay Thiên Chúa ban Thánh Thần của Ngài ngự xuống trên cộng đoàn đó. Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và thiết lập chúng ta thành dân riêng, để chúng ta mang lại những mùa màng tốt đẹp, tức công việc từ bi bác ái cho nhân loại. Giáo Hội không có tính loại trừ, tất cả đều được mời gọi đến bàn tiệc Thánh Thể và chia sẻ bánh hằng sống Thiên Chúa tặng ban. Cho nên đối với người tín hữu, hôm nay là ngày hội đoàn kết, ngày gặt hái mới, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được sai đi khắp thế gian làm chứng nhân cho Đức Kitô. Giống như dân Do Thái xưa ở núi Sinai, chúng ta lập giao ước mới với Thiên Chúa, sống đời thiện hảo và thi hành hết mọi cam kết của bí tích Rửa tội và Thêm sức.

Trong Phúc Âm thánh Luca, Chúa Thánh Thần ngự đến trên Đức Maria và bà đã hạ sinh Chúa Giêsu cho thế giới. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí Chúa cũng xuất hiện trên các tông đồ đang tụ họp trong phòng Tiệc Ly và Chúa Giêsu hiện diện trên các tông đồ bằng thể thức mới. Được đầy quyền năng Thánh Linh, chúng ta tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu: Rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh nhân và hoà giải loài người với Thiên Chúa. Chính Thần Khí Chúa đã thúc đẩy Giáo Hội thực hiện công tác này; đó là lý do chúng ta gọi hôm nay là ngày khai sinh của Hội Thánh. Ước chi mọi tín hữu ý thức được vị trí của mình trong thánh lễ này ngõ hầu làm chứng tá cho Chúa Giêsu, trong một thế giới luôn thiếu vắng hoà bình và yêu thương. Amen.
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-128: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN !


CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B (04.06.2006)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

 

Công đồng Vatican II (1962-1965) đã được xem là Lễ Hiện Xuống mới của Hội Thánh Công: HiệnXuống-128


               Công đồng Vatican II (1962-1965) đã được xem là Lễ Hiện Xuống mới của Hội Thánh Công giáo cuối thế kỷ 20. Hiện nay nhiều người Công giáo đã thầm mong có Công đồng Vatican III vì con người và thế giới hôm nay đã khác xa với con người và thế giới cách đây 40 năm, cũng như những vấn đề, thách đố đặt ra cho Hội Thánh Công giáo hôm nay cũng đã khác xa với những vấn đề, thách đố đặt ra cho Hội Thánh cách đây hơn 40 năm mà Hội Thánh Công giáo phải suy nghĩ và có lời giải.

              Thật ra thì Hội Thánh Công giáo ngày tháng năm nào cũng cần có Lễ Hiện Xuống Mới, vì chỉ có sự tác động đổi mới không ngừng của Chúa Thánh Thần thì Hội Thánh Công giáo và mỗi người Ki-tô hữu mới có thể sống và làm chứng cho Tin Mừng một cách hiệu quả được. Thật ra thì Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong mỗi người tín hữu và trong lòng Hội Thánh. Do đó điều quan trọng là chúng ta có đón nhận Ngài và để cho Ngài tự do hoạt động hay không mà thôi.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh

(1) Bài đọc 1: Cv 2,1-11: Ngày lễ Ngũ Tuần

         1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

         5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai Cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "

(2) Bài đọc 2: 1 Cr 12,3a-7.12-13: Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc
          3 Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23: Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ  (Mt 28, 16 -20; Mc 16, 14 -18; Lc 24, 36 -49).

         19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?    

1. Bài đọc 1 (Cv 2,1-11) là bài tường thuật của Sách Công vụ Tông Đồ về biến cố xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, một thời gian sau Lễ Vượt Qua. Biến cố được kể lại là sự “hiện xuống” của Thánh Thần Thiên Chúa trên các môn đệ Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần được nhìn thấy giống như những lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần đổ xuống trên từng người và tràn ngập tâm hồn họ khiến   những người này nói các thứ tiếng không phải ngôn ngữ của mình mà người nghe (bất kể thuộc ngôn ngữ nào) đều hiểu được điều các tông đồ nói.

2. Bài đọc 2 (1 Cr 12,3a-7.12-13) là một đoạn của thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô trong đó trước hết Thánh Phao-lô Tông đồ khẳng định tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Ki-tô hữu; kế đến ngài giảng giải về các đặc sủng phong phú và khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho bất kỳ tín hữu nào cũng nhằm ích lợi chung của Hội Thánh là Thân Mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô; và sau cùng ngài kết luận về tính hiệp nhất của cộng đoàn kẻ tin: “Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.”

        3. Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23 ) là tường thuật của Thánh Gio-an Tông đồ về lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh với các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Trước hết Chúa Giê-su cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn là dấu tích của cuộc Khổ Nạn ba ngày trước đó. Kế tiếp Chúa Giê-su chúc bình an cho các môn đệ và giao cho các ông sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ mà Người đã nhận từ Thiên Chúa Cha. Và sau cùng Chúa Giê-su ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các môn đệ của Ngài.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?   

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Thánh Thần của Chúa Giê-su (cũng là Thần Khí của Thiên Chúa) đã được ban cho các tín hữu là môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chết và phục sinh. Vậy việc quan trọng nhất là chúng ta hãy nhận lấy Thánh Thần như chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh mời gọi: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

Thánh Thần Thiên Chúa sẽ củng cố và đổi mới niềm tin Ki-tô của mỗi người và sẽ gắn kết mọi người thành một cộng đoàn hiệp nhất. Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cần thiết để mọi người biết và dám thực hiện sứ mạng rao giảng, làm chứng và phục vụ con người như chính Chúa Giê-su Ki-tô đã thực hiện và mời gọi các môn đệ làm theo.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta mở lòng, mở trí, mở linh hồn và cuộc sống của chúng ta cho Chúa Thánh Thần ngự vào và để cho Ngài tự do hoạt động, bằng hai cách:

* Canh tân đời sống, xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, dùng những ơn huệ Chúa Thánh Thần đã ban, nhất là những đặc sủng, mà phục vụ Hội Thánh và Vương Quốc của Thiên Chúa.

* Thực hiện những gợi ý, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được, khi chúng ta dâng thánh lễ, nghe giảng, đọc sách báo, cầu nguyện, tĩnh tâm và tiếp xúc với người nghèo.

                IV. CẦU NGUYỆN

           Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã hiện diện nơi Thiên Chúa ngay từ thời Tạo Dựng!

           Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen Chúa và cảm tạ, vì Chúa đã luôn ở bên cạnh Chúa Giê-su Ki-tô và cộng tác với Người trong công trình Cứu Độ Thập Giá!

          Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã khai sinh, hướng dẫn và bảo vệ Hội Thánh Chúa Ki-tô suốt hơn hai ngàn năm nay!

          Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã hiện xuống trên chúng con là môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô và hằng ngự trong tâm hồn chúng con, củng cố lòng tin của chúng con, canh tân đổi mới đời sống tâm linh của chúng con.

         Chúng con tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần hãy tự do hoạt động trong đời sống chúng con cũng như trong Hội Thánh Việt Nam, để mọi Ki-tô hữu có đủ sức mạnh sống đời chứng tá cho Tin Mừng, giúp đồng bào thuộc 54 dân tộc anh em nhận ra Thiên Chúa là Cha Duy Nhất và nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa và là Chúa Cứu Độ nhân loại. Amen.

           Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
       Sàigòn ngày 28.05.2006
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-129: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh


Ga 14,15-17

 

 Hôm nay, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ Đồng Phú. Trên đường đi, chúng tôi đã ghé lại: HiệnXuống-129


Hôm nay, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ Đồng Phú. Trên đường đi, chúng tôi đã ghé lại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, và sau cùng, chúng tôi đã đến đây.

Chúng tôi đã được anh chị em nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời cũng như tại đây đón tiếp. Cuộc đón tiếp thật tưng bừng. Điều làm cho chúng tôi vui mừng nhất, đó là thấy tấm lòng yêu mến của anh chị em đối với Chúa, được thể hiện dịp chúng tôi đến thăm anh chị em.

Khi tôi được anh chị em đón tiếp, tôi nghĩ tới một cuộc đón tiếp khác, sẽ được thực hiện bây giờ, đó là đón tiếp Chúa Thánh Linh. Cuộc đón tiếp Chúa Thánh Linh, chắc phải rất khác cuộc đón tiếp Đức Giám Mục và các linh mục. Bởi vì, Chúa Thánh Linh rất khác bất cứ ai trong loài người và các thần thánh. Chúng tôi chỉ là những tạo vật bé nhỏ. Còn Chúa Thánh Linh, Đấng sắp đến với chúng ta, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài cao cả vô cùng. Quyền năng Ngài vô tận. Tình yêu Ngài vô biên. Chúng tôi chỉ là những dụng cụ bất xứng. Còn Chúa Thánh Linh mới là người thánh hóa chúng ta. Chúa Thánh Linh mới là người thay đổi con người chúng ta.

Như vậy, điều mà tôi chú ý nhiều nhất khi đón tiếp Chúa Thánh Linh là nhận biết Chúa Thánh Linh là ai và tôi là ai? Tôi thường nhìn Chúa Thánh Linh và nhìn tôi bằng những hình ảnh. Thí dụ, tôi nhìn Chúa Thánh Linh như ánh sáng mặt trời, còn tôi như một cây bé nhỏ. Khi một cây đón nhận ánh sáng mặt trời thì cây ấy để cho ánh sáng mặt trời thấu qua cái vỏ của thân cây mình, để cho ánh sáng mặt trời thấu qua cành lá của mình, để cho ánh sáng mặt trời thấu qua thân cây của mình, để cho ánh sáng mang chất dinh dưỡng của mặt trời đi vào tận rễ cây, đi vào tận ruột cây, đi vào tận nhựa cây.

Tương tự cũng vậy, khi tôi đón nhận Chúa Thánh Thần không phải là tôi đón nhận Ngài như một vị khách quí: Tôi mời Ngài ngồi trên cao, để rồi tôi đứng xa xa mà quì lạy. Không phải thế. Mà là tôi mời Ngài đi vào lòng tôi, đi vào tận trái tim tôi, đi vào tận trí khôn tôi, đi vào tận ý thức tâm tư và các ước muốn của tôi, để cho ánh sáng Chúa Thánh Thần mang chất chân lý và tình thương ngấm sâu vào tôi, biến đổi con người của tôi.

Rồi tôi thường nhìn Chúa Thánh Thần như là nước ban sự sống, còn tôi là con người đau bệnh. Con người đau bệnh khi đón nhận nước ban sự sống chữa bệnh mình, thì để cho nước ấy chảy vào tim, tan vào máu, đi vào các thớ thịt, vào các tế bào, tận đến xương, đến tủy, để biến máu mình thành nên máu tốt, biến tim phổi mình thành tim phổi cường tráng, biến thịt của mình trở nên tươi tắn khỏe mạnh.

Tương tự cũng vậy. Khi tôi đón nhận Chúa Thánh Linh là nước ban sự sống, thì không phải tôi đón Ngài vào lòng tôi như đón một thầy thuốc ngồi bên cạnh tôi, hay như đón một thầy dạy chân lý ở bên tôi, mà là đón Ngài như là nguồn sự sống, để nước hằng sống ấy chảy vào cách suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, cách chọn lựa của tôi, cách đánh giá của tôi, tình cảm của tôi, để cho nước sự sống ấy làm cho tôi trở lên mới mẻ theo sự sống của Thiên Chúa.

Tới đây, anh chị em đã hiểu phần nào, đón tiếp Chúa Thánh Linh là phải như thế nào? Căn cốt của sự đón Chúa Thánh Linh không phải là thực hiện các lễ nghi cho đúng, cho đẹp, mà là phải có một thái độ tâm hồn thích ứng. Tôi nghĩ rằng, thời các thánh tông đồ, khi đón nhận Chúa Thánh Linh thì như chúng ta đã nghe trong Tông Đồ Công Vụ: Các Ngài chỉ chăm chú cầu nguyện và chia sẻ tình thương cộng đoàn, khát khao Chúa đến, chờ đợi Chúa đến. Và Chúa Thánh Thần đã đến.

Còn chúng ta bây giờ, chúng ta cũng có làm như các thánh tông đồ xưa, nhưng mà tôi thấy nhiều nơi, chúng ta để ý đến sự bề ngoài. Những sự bề ngoài ấy, nhiều khi cũng hữu ích, nhưng nếu chúng ta quá để ý đến những sự bề ngoài, mà coi nhẹ việc dọn dẹp tâm hồn mình, thì tôi sợ, Chúa Thánh Linh sẽ không vào tâm hồn ta được. Bởi vì, chúng ta không chuẩn bị thái độ đón tiếp Ngài.

Ai càng cần Chúa Thánh Linh thì Ngài càng đến và ở lại. Ai càng khát khao Chúa Thánh Linh, thì Chúa Thánh Linh càng chăm sóc và yêu thương. Ai càng thấy mình bé nhỏ nghèo nàn, thì Chúa Thánh Linh càng dễ biến đổi và đổ tràn đầy ơn cho họ. Ai càng khát mong sống yêu thương bác ái, thì càng được Chúa Thánh Linh chia sẻ cho tình yêu Thiên Chúa của Ngài.

Đến đây chúng ta đừng tưởng rằng: Cần phải có một tâm hồn trong sáng thánh thiện mới xứng đáng Chúa Thánh Linh đến. Đôi khi tôi cũng có nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã nghe Chúa Thánh Linh bảo tôi rằng: Nếu tâm hồn con như một cánh đồng sình lầy, đầy rác rưởi, thì con càng cần phải đón Cha vào, để giúp cho cánh đồng sình lầy ấy nên tươi tốt. Nếu tâm hồn con giống như một con bịnh nan y, thì càng cần phải đón nhận Cha vào, để Cha chữa chạy cho. Chỉ cần làm sao con mở tâm hồn ra, biết đón nhận, biết khát khao, biết mời gọi, thì Cha sẽ đến.

Lúc nãy, khi bước vào nhà thờ này, tự nhiên tôi nhớ tới lời thánh Gioan đã viết: “Con Thiên Chúa đến trong nhà Ngài, nhưng các người trong nhà ấy không nhận ra Ngài”. Khi nhớ điều ấy, tôi đã nói với Chúa Thánh Linh: Chúng con có nhiều yếu đuối, chúng con có nhiều sơ suất, xin Chúa thứ tha cho. Xin Chúa hãy đến với chúng con. Xin hãy ở lại với chúng con. Giờ đây, chúng con thực tình khao khát đón Chúa vào lòng. Chúng con thực tình khao khát Chúa như một người đau bịnh khao khát thầy thuốc, như là một đứa con bé nhỏ khao khát cha mẹ mình.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa gọi Chúa Thánh Linh là Đấng ở lại. Tôi cũng nói với Chúa Thánh Linh: Xin Chúa ở lại trong con và trong các tín hữu hôm nay. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa ở lại mãi mãi suốt đời chúng con, nhất là trong những thời điểm nào mà chúng con có nguy cơ bỏ xa Chúa.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và hãy ở lại với chúng con vì chúng con khát khao Chúa. Amen.

+ GM GB Bùi Tuần
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-130: LỄ CHÚA THÁNH THẦN cho giới trẻ


 + Phaolô Bùi văn Đọc, Gm Mỹ Tho

 

Trong tuần qua, Giáo Hội hướng tâm hồn chúng ta một cách đặc biệt đến Ngôi Ba Thiên Chúa là HiệnXuống-130


Trong tuần qua, Giáo Hội hướng tâm hồn chúng ta một cách đặc biệt đến Ngôi Ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Cha hy vọng nhiều người trong các con được chuẩn bị để đón tiếp Chúa Thánh Thần, và có một vài tâm hồn, giống như Mẹ Maria và các thánh Tông đồ đã sẵn sàng. Chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta một cách đặc biệt chiều hôm nay, trong ngày lễ của Ngài.

Trước hết Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua các bài đọc kinh thánh mà Ngài là tác giả chính, tác giả thần linh. Chúng ta lắng nghe lời kinh thánh với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của Giáo Hội và của chính chúng ta, của từng người trong các con. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện, khơi dậy những tâm tình đạo đức nơi chúng ta; Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Ngài giống như ngọn lửa xuống trên các thánh Tông đồ, theo lời tường thuật của tác giả sách Công vụ.

Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua lời giảng dạy của Gíao Hội bắt đầu từ việc rao giảng của các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Sách Công vụ cho thấy các thánh Tông đồ, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đã mạnh dạn rao giảng, loan báo Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần, hoạt động nơi lời rao giảng của các tông đồ, khơi dậy đức tin của những người nghe. Ngày hôm nay Ngài cũng không ngừng khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa như lời thánh Phaolô trong thư I gởi tín hữu Côrintô.

Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho Giáo Hội rất nhiều ân sủng khác, mỗi người một kiểu một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người chúng ta dùng những ơn đó mà xây dựng Ích Chung cho Giáo Hội. Thánh Phaolô nói có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Chỉ có một Thánh Thần Duy Nhất là tác giả mọi ân sủng, nên tất cả chúng ta hãy hợp nhất với nhau, trong cùng một đức tin, một lòng mến, một niềm hy vọng duy nhất, giống như Cộng Đoàn Giáo Hội sơ khai dưới sự hướng dẫn của các Tông Đồ.

Theo giáo lý Công giáo, Chúa Thánh Thần vừa là một Ngôi vị Thiên Chúa, vừa là Hồng Ân lớn nhất của Thiên Chúa, do Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta. Ngài là Ơn Bình An mà Chúa Kitô Phục Sinh mang đến, khi hiện ra với các Tông Đồ, khi đến với Giáo Hội, đến với Cộng đoàn phụng vụ chúng ta. Ngài là Sự Bình An mà thế gian không thể ban tặng như Chúa Giêsu đã nói. Có Chúa Thánh Thần, lòng ta sẽ được bình an, một sự bình an kỳ diệu, đồng nghĩa với hạnh phúc, với ơn cứu độ và sự sống đời đời.

Chúa Thánh Thần là Niềm Vui, mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho ta, một niềm vui khôn tả. Ta vui mừng vì được thấy Chúa Phục Sinh như các môn đệ ngày xưa, ta không nhìn thấy Chúa bằng giác quan, nhưng thấy Chúa bằng đức tin, thấy Chúa trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Niềm Hoan Lạc ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, là Niềm Vui mà Chúa Kitô Phục Sinh chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta thông phần hạnh phúc của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Sự Sống, là Thần Khí, là Hơi Thở mà Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Giáo Hội, khi Người thổi hơi vào các thánh Tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20, 23). Các con nghe nói nhiều đến ơn cứu độ, nhưng có lẽ các con vẫn chưa am hiểu và còn cảm thấy trừu tượng, xa vời. Theo đoạn Tin mừng Gioan hôm nay, ơn cứu độ, chính là Thần Khí Phục Sinh của Chúa Kitô, nhờ đó mà mọi người được Thiên Chúa vừa ban cho ơn tha tội, vừa ban cho sự sống mới, thông phần Sự Sống Lại của Chúa Kitô.

Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Giáo Hội Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội tiếp nối sứ mạng mà chính Chúa đã lãnh nhận từ Chúa Cha, sứ mạng loan báo Tình Yêu của Thiên Chúa, sứ mạng yêu thương và phục vụ mọi người theo thánh ý của Thiên Chúa, sứ mạng quy tụ các con cái tản mác của Thiên Chúa về một mối, để tất cả nên một như Ba Ngôi là Một. Chúng ta hãy góp phần thực thi sứ mạng của Giáo Hội, chúng ta hãy cùng nhau đón Chúa Kitô Phục sinh đến với chúng ta trong thánh lễ, để lãnh nhận Thần Khí của Người.

+ Phaolô Bùi văn Đọc,
Gm giáo phận Mỹ Tho
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-131: CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU


CHÚA THÁNH THẦN VỚI KITÔ HỮU

 

Từ Ngày lễ ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh đến ngự trong lòng mọi Tín: HiệnXuống-131


Từ Ngày lễ ngũ Tuần, Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh đến ngự trong lòng mọi Tín hữu như Lời Đức Giêsu nói: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…(Cv 1,8)

I- Tín hữu tràn đầy Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần Quyền năng sẽ đến với từng người Tín hữu, để họ tận hiến đời mình cho Thần Khí Thiên Chúa làm chủ đời sống của họ. Người Tín hữu sẽ nhận đầy Chúa Thánh Linh để Ngài quản trị từng chi tiết trong cuộc sống tôi: “Còn anh em ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống.” (Lc 24,29). Các Tín hữu được ơn diễn tả về Thiên Chúa cho người khác: “Và ai nấy được tràn đầy Thánh Thần…tùy theo Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,4)

II- Sự đòi hỏi tràn đầy Chúa Thánh Thần: Sự đầy tràn Chúa Thánh Linh phải phải được thường xuyên, liên tục và bắt buộc trong đời sống Tín hữu bởi quyền lực Thiên Chúa: “Chớ say rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc; nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.” (Êph 5,18). Như vậy, bạn thuộc rượu hay thuộc Thần Linh, hay là thuộc về đất hoặc thuộc về trời. Nên nhớ, mỗi khi Tín hữu thực tâm cầu nguyện thì có sự hiện diện của Thần Khí Chúa: “Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói Lời Thiên Chúa.” (Cv 4,31)

Bạn nên nhớ, Chúa Giêsu mời gọi bạn tràn đầy Thánh Thần quan trọng như sau đây: “ Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống! Như Lời Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. (Ga 7,38-39)

III- Sự cần thiết tràn đầy Chúa Thánh Thần: Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh rất cần thiết cho các môn đệ, các thầy giảng, các bậc cha mẹ, các thanh niên, thiếu nữ. Mỗi người đầy Thần Khí Chúa để lợi ích cho cá nhân mình và cộng đoàn. Nếu không tràn đầy Thánh Linh bạn không thể đạt được thánh ý Chúa dành cho bạn trong đời sống và chức vụ. Sự tràn đầy Thánh Thần là một món qùa tâm linh có tính cách cá thể, và phải được từng cá nhân tiếp nhận. Tôi phải làm việc cho Chúa và tha nhân theo riêng phần của tôi.

Chúa Thánh Thần không muốn làm áp lực bạn, tẩy rửa tâm linh bạn, cho đến khi bạn hoàn toàn đầu phục Ngài vĩnh viễn.

IV- Giáo Hội cần mỗi Tín hữu tràn đầy Thần Khí Chúa: Có vài hành động thiếu không ngoan, quá trớn hoặc kỳ dị, lạm dụng cụm từ “tràn đầy Thánh Linh.” Vì thế đã làm nhiều Tín hữu khác xa lánh việc đầy dẫy Đức Thánh Linh kiểu này. Một số người cho rằng: khả năng nói tiếng lạ là bằng cớ của những người tràn đầy Chúa Thánh Linh. Điều này sai, vì nói tiếng lạ là dấu cho người ngoại đạo biết thực sự về Tin Mừng làm thay đổi đời sống. Thư Phaolô viết: “Vì thế, các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin, còn lời ngôn sứ thì…người không tin, mà cho những người tin.” (x.1 Cor 14,22)

Hội Thánh cần những Tín hữu tràn đầy Thần Khí Chúa, nếu thiếu sự đầy dẫy, Giáo hội sẽ bị xâm nhập vô trật tự, tranh chấp, phản đạo, ghen tuông, chia rẽ, bất hoà. Vì thế, tất cả moị Tín hữu trong Giáo hội cần tràn đầy Chúa Thánh Linh, Thần Khí Thiên Chúa ở cùng.

V- Thế giới trông đợi các Tín hữu tràn đầy Chúa Thánh Thần: Đời sống của người Kitô hữu bước đi theo hai mục đích: về Thiên Chúa và tha nhân. Giáo hội mong muốn mỗi người Tín hữu phải hoàn hảo, là phải trần đầy Thần Khí Thiên Chúa (chất Chúa).

Bạn không thể là chứng nhân có hiệu quả, nếu bạn không đầy dẫy Đức Thánh Linh (Thần Khí Chúa Tòan năng). Khi bạn làm việc Chúa theo thoả mãn xác thịt thì chỉ có thể dẫn tới sự thất bại và thất vọng mà thôi. (khoe khoang, trình diễn, kiêu căng, lợi lộc vật chất)

Người Kitô hữu tràn đầy Thần Khí Chúa sẽ sống một cuộc sống đóng đinh, chết đi mỗi ngày cho xác thịt, thế gian, ma quỷ, để đem kết quả về cho Chúa và thuyết phục cứu các tội nhân.

VI- Các điều kiện để tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa:

1/ Hãy sám hối: Sám hối là từ bỏ, thay đổi cách suy tư, cách sống cho phù hợp với Tin Mừng:“Hãy sám hối…và sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.” (Cv 2,38) Thánh vịnh 66,18 viết: “Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.”

2/ Chứng tỏ là con: Vì anh em là con, Thiên Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngài ở trong lòng anh em.” (x. Gal 4,6)

Tôi không phải là hồ chứa, nhưng là ống dẫn, phải trào ra, ân huệ Thánh Thần được tràn trề ra.

* Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-132: LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN...

 

Qua các nhà chú giải Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài chi tiết mà Thánh Gio-an: HiệnXuống-132


Qua các nhà chú giải Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu vài chi tiết mà Thánh Gio-an đã sử dụng trong bản văn Tin Mừng Thánh Lễ hôm nay.

Chi tiết đầu tiên, với cụm từ “ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở”, cộng đoàn chúng ta hình dung bối cảnh làm nền của đoạn Tin Mừng này. Đó là nơi các môn đệ tụ họp với nhau sau cuộc tử nạn của Đức Giê-su. Và tâm trạng của các ông như thế nào thì chúng ta đã rõ: “Các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái”. Các ông rơi vào tâm trạng của những con người sợ bị liên lụy. Thầy các ông đã bị bắt, bị ngược đãi, đã phải chết như một tử tội. Tác giả Tin Mừng xác định cuộc gặp gỡ giữa Đức Ki-tô Phục Sinh với các môn đệ của Người là chiều ngày thứ nhất trong tuần. “Ngày thứ nhất trong tuần” gợi cho chúng ta nhớ đến ngày thứ nhất trong trình thuật Chúa sáng tạo vũ trụ.

Buổi chiều hôm ấy, Đức Giê-su xuất hiện trong tư thế một người vượt thời gian và không gian, không còn lệ thuộc những điều kiện vật chất nữa; cửa đóng mà Người vẫn có thể vào gặp các môn đệ. Chúa đến và Người biến đổi nỗi sợ hãi của các ông thành niềm vui Phục Sinh.

Kể từ ngày thứ nhất trong tuần ấy, một thế giới mới bắt đầu, một tạo dựng mới được thành hình. Và ngày thứ nhất trong tuần đó đã trở thành Chúa Nhật đầu tiên của các Ki-tô hữu, và cũng kể từ đó, các Ki-tô hữu đã luôn luôn tụ họp lại với nhau từ ngày thứ nhất trong tuần này đến ngày thứ nhất trong tuần kia; nghĩa là từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật khác, Giáo Hội được hình thành từ những cuộc hội họp như thế trong suốt thời gian lịch sử và đến ngày hôm nay sau hơn hai ngàn năm vẫn còn tiếp tục và sẽ tiếp tục mãi đến ngày tận thế.

Chi tiết thứ hai, chúng ta tìm hiểu lời chào của Đức Giê-su: “Bình an cho anh em !” Câu này, Đức Giê-su lặp lại đến hai lần trong một đoạn văn mà chúng ta vừa nghe. Đây thật ra là một lời chào thông dụng của người Do-thái. Thế nhưng trong bối cảnh này, nó đã được Đức Giê-su mặc cho một ý nghĩa hoàn hảo. Sự chết và sự sống lại của Người giao hòa đất trời như lời ca của các thiên thần xưa: “Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Tin Mừng Giáng Sinh cũng là Tin Mừng Phục Sinh. Có lẽ Đức Ki-tô Phục Sinh muốn đánh tan sự lo âu, sợ hãi mà Người nhận thấy nơi các môn đệ của mình: “Bình an cho anh em !” Sự thất trung hôm qua cũng như lòng cứng tin hôm nay của mọi người, tất cả đã được lãng quên và tha thứ !

Chi tiết thứ ba, đó là lệnh truyền – lời sai đi của Đức Giê-su: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Chẳng còn bao lâu nữa, Đức Giê-su sẽ về trời, về với Cha của Người. Thế nhưng sứ mạng của Người vẫn còn dai dẳng, cần được các Tông Đồ và Giáo Hội của Người tiếp tục. Khi nói: “Như Cha đã sai Thầy”, Đức Giê-su muốn nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các môn đệ không chỉ có cùng một mục đích như Thầy là rao giảng Tin Mừng để cứu độ nhân loại, mà nó còn có cùng một quyền bính từ Chúa Cha như Người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, trong quyền năng Phục Sinh, các môn đệ được sai đi phục vụ Ơn Cứu Độ cho anh chị em mình, cho cả thế giới.

Chi tiết thứ tư, “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông”. Ở đây, Thánh Gio-an đã dùng ngôn ngữ của Thánh Kinh ám chỉ đặc biệt đến hai đoạn văn trong Cựu-Ước: Đoạn thứ nhất – Sách Sáng Thế chương 2, câu 7 – nói về sự tạo dựng ban đầu. Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi của A-đam. Đoạn khác – Sách Ê-dê-ki-en, chương 37, câu 9 – nói về sự tạo dựng sau cùng: “Hỡi Thần Khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh”. Như thế, Thánh Gio-an đã nối kết hai cuộc tạo dựng – Đã có một sự tạo dựng trong quá khứ và sẽ có một sự tạo dựng trong tương lai, sự sống lại cuối cùng vào ngày kết thúc, ngày tận thế, ngày Đức Ki-tô quang lâm. Thế nhưng ở giữa hai cuộc tạo dựng đó, có một cuộc tạo dựng luôn luôn hiện thực. Hơi thở của Chúa vẫn đang tác động trên vũ trụ vạn vật. Lúc tạo dựng, Thiên Chúa đã ban sinh khí, xác thể được sống động bằng cách thổi hơi và đổ tràn Thần Khí của Người. Còn vào lúc khởi đầu cuộc tạo dựng mới, từ sau Phục Sinh và còn tiếp diễn trong lịch sử của Giáo Hội, Đức Giê-su Phục Sinh cũng thổi hơi trên các Tông Đồ, thổi hơi trên các Ki-tô hữu, ban Thánh Thần cho họ.

Chi tiết thứ năm cũng là chi tiết cuối cùng, “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ở đây, chúng ta nhận ra ơn huệ đầu tiên mà Thánh Thần ban cho, đó là quyền tha tội. Những từ ngữ được dùng ở đây gợi lên một năng quyền trong việc xét xử. Do đó mà truyền thống Ki-tô giáo đã coi đây chính là lúc mà Đức Giê-su thiết lập bí tích giải tội. Lần giở lại các trang Cựu Ước, chúng ta thấy các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ, các Tư Tế của luật cũ đã không bao giờ có được cái năng quyền tha tội phi thường như thế. Chỉ có các Linh Mục của Đức Ki-tô mới được tham dự vào năng quyền này cho mãi đến tận thế.

Tóm lại, với vài điểm chú giải nêu trên, chúng ta đã hiểu phần nào những điểm chính của bản văn Tin Mừng này. Và nếu đọc Sách Công Vụ Tông Đồ – có người còn gọi là Sách Công Vụ của Chúa Thánh Thần – chúng ta lại biết thêm: Giáo Hội tiên khởi thật sự mạnh mẽ, vững vàng và đầy sức sống, không phải chỉ vì ơn Chúa Thánh Thần lúc đó nhiều hơn, mà còn là do mọi người đồng tâm nhất trí, mở lòng mình ra để đón nhận và sống theo đó. Thế giới hôm nay là một thế giới tục hóa, nhân loại bị cuốn hút chạy theo đủ mọi thứ tà thần, lạc thuyết mà chối từ Thiên Chúa Tình Yêu... Chính vì thế mà luồng gió Chúa Thánh Thần như bị cản trở, và do vậy mà hoạt động của Giáo Hội cũng gặp nhiều khó khăn... Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay vẫn là lời “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần !” Thánh Thần là sức sống mới, sức sống đã làm cho Đức Giê-su là Chúa, Đấng đã một lần chỗi dậy từ cõi chết, để chúng ta sống như Đức Giê-su, như các Tông Đồ xưa ngay trong chính hoàn cảnh, môi trường sống của mình.

Khi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Đức Giê-su thổi hơi trên các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này của Đức Giê-su liên hệ với một trong những chủ đề đặc sắc nhất của Thánh Kinh: Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Và có lẽ hình ảnh sau đây là hình ảnh tốt nhất để chỉ Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần như ngọn gió. Gió không thấy được. Không ai biết gió từ đâu mà đến và ngừng lại ở đâu. Ai ở giữa cơn bão sẽ cảm nghiệm được vẻ huyền bí và hung bạo của gió. Gió bão thổi tung, bẻ gẫy, tàn phá... hoặc ngược lại, làm đất nên mầu mỡ. Gió đem lại mát mẻ, nhưng cũng đốt cháy tất cả... Chúng ta không thấy gió mà chỉ biết có gió qua những hậu quả khác nhau do gió gây ra.

Hơi thở của Thánh Thần Thiên Chúa cũng vậy. Người mạnh bạo, len lỏi khắp nơi, bẻ gẫy, nhổ gốc, tàn phá và hủy hoại nơi chúng ta tất cả những gì chống lại tình yêu ( dĩ nhiên với điều kiện chấp thuận để Người hoạt động, vì Người bất lực trước sự tự do của những ai chống lại Người ) – Và Người cũng làm cho nên mầu mỡ, biến đổi và làm tươi mát những tâm hồn biết để Người hành động. Hơi thở đó của Thiên Chúa không ngừng thổi tới trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Vậy, chúng ta hãy tự vấn lương tâm của mình: “Tôi đã mở cửa lòng mình ra để Chúa Thánh Thần bước vào mà canh tân, đổi mới con người của tôi chưa ?”

Sau đây là nhận xét của Thánh Syrilô Giám Mục Alexandria, về Chúa Thánh Thần liên quan đến tính hiệp nhất trong Giáo Hội:

“Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là Thánh Thần, chúng ta hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa. Vì chúng ta tuy nhiều người, nhưng Đức Ki-tô đã cho Thánh Thần của Chúa Cha và của Người cư ngụ trong mỗi người chúng ta. Thần Khí duy nhất và không thể phân chia này, quy tụ lại trong Người những con người riêng rẽ và làm cho mọi người nên một trong Người. Cũng như quyền năng của nhân tính Đức Ki-tô làm cho những ai chia sẻ nhân tính đó hợp thành một thân thể duy nhất; cũng vậy, tôi nghĩ rằng, Chúa Thánh Thần duy nhất và không thể phân chia, Đấng ngự trong mọi người, cũng đưa mọi người đến sự hiệp nhất thiêng liêng.” ( Trích Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 738, cuối trang 288 – Tòa TGM Sài-gòn 1997 ).

Ước gì nhận xét của Thánh Syrilô trở nên hiện thực nơi mỗi người chúng ta hôm nay !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con qua Bí Tích Rửa Tội, đặc biệt là Bí Tích Thêm Sức. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa, qua hai Bí Tích này, ban thêm ân sủng cho chúng con để chúng con được đổi mới không ngừng và biết loan báo Tin Mừng bằng cách làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho Giáo Hội sơ khai và cho cả Giáo Hội hôm nay. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa giúp Giáo Hội luôn trung thành diễn tả gương mặt của Chúa Phục Sinh cho thế gian.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa luôn ở lại với Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI và soi sáng, hướng dẫn Ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa giao là Giáo Hội ngày một bền vững và phát triển không ngừng.

Gio-a-kim PHẠM VĂN LƯỢNG, Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-133: DẤU LẶNG !

 

Dấu lặng là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian: HiệnXuống-133


Dấu lặng là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian nào đó. Các dấu lặng trong thời gian tương ứng với dạng dấu nhạc nào, thì cũng có tên gọi tương tự. Như vậy, trong âm nhạc, dấu lặng không phải là chấm dứt bản nhạc, mà chỉ là ngưng nghỉ một thời gian, rồi tiếp tục. Dấu lặng cần thiết cho mỗi bản nhạc, dù đó là một đoản khúc hay một trường ca, dù là nhạc hành khúc hay nhạc tình cảm. Không có dấu lặng, bản nhạc sẽ mất đi tính mềm mại, làm hụt hơi người hát và gây mệt mỏi cho người nghe. Nhưng như thế cũng có nghĩa là nó không cho phép người hát được ngưng ngang, bỏ dở hoặc kết thúc tại đó. Bản nhạc không chấm dứt ở dấu lặng.

Cuộc đời không chấm dứt ở những ngưng nghỉ cần thiết, vô tình hay hữu ý, chủ động hay bị ép buộc. Lịch sử Giáo Hội cũng không phải là ngoại lệ. Đã có một “dấu lặng” to lớn từ khi Thầy lên trời: lo lắng, hoang mang và cả sợ hãi nữa. Các môn đệ lần đầu tiên thấy mình bé nhỏ, thấy chỗ đứng không thể thiếu được của Thầy trong suy nghĩ và hành động củamỗi người, thấy cô đơn và nhất là chẳng biết phải làm gì, nói gì, phải bắt đầu từ đâu. “Dấu lặng” mười ngày là cần thiết, để các môn đệ tẩy xóa những gì tồn đọng trong các Ngài: kiêu căng, ích kỷ, ganh tị, oán hận,... và để cho cõi lòng trống trải hoàn toàn, sự trống trải cần thiết để đón nhận Ơn Thánh Linh đến, không chỉ đổi mới, mà biến cải cả cuộc đời của các Ngài.

Nếu được dùng phép ẩn dụ, ta có thể so sánh “dấu lặng” trong đời sống Giáo Hội với khởI đầu như một ngôi nhà mà nội thất và trang thiết bị vừa cũ vừa lỗi thời, lắm thứ đã bị hư hao. “Dấu lặng” là thời gian cần thiết, để dọn dẹp và loại bỏ tất cả, để chủ nhân mới – Đức Thánh Linh – trang bị những thứ mới mẻ, có công năng thích hợp và từ đó, Người sẽ không ngừng can tân, để Ngôi Nhà Giáo Hội luôn đáp ứng với mọi thời đại, mọi tình huống. Và hôm nay, ngày lễ Ngũ Tuần, chính là sự đổi mới lần đầu to tát nhất, quan trọng nhất và nhất là còn lạ lùng, bỡ ngỡ đối với các môn đệ. Và nếu để ý bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su chỉ “thổi Thần Khí” lên các môn đệ, sau khi ban bình an. Cho nên “dấu lặng” còn được hiểu là thời gian cần thiết, để các môn đệ tìm lại được an bình trong tâm hồn, sau khi đã phá dỡ những tồn đọng, quét dọn sạch sẽ cõi lòng và chính với bình an Chúa Ki-tô ban cho, mà mỗi môn đệ tiếp nhận Ơn Thánh Linh.

Nếu trong âm nhạc không có những dấu lặng, dấu nghỉ, thì đó là một tai họa. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Thất tình nẩy sinh từ cuộc mưu sinh cơm-gạo-áo-tiền luôn là những áp lực, là cho ta lắm khi dù ý thức sự cần kíp của một “dấu lặng”, mà vẫn không thể tìm ra được một khoảng thời gian ngưng nghỉ, để rồi căng thẳng, trầm uất từ cuộc sống, từ lo âu, bận rộn đã làm cho chúng ta không còn cả thời giờ và tâm trí nhìn lại linh hồn mình, đi tìm những giá trị to lớn và cần thiết còn hơn cả cơm áo. Chúng ta không có nỗi một chút an bình, thì làm sao có thể đón nhận Ơn Thánh Linh ! Nhưng làm sao có được an bình, khi Ngôi Nhà Linh Hồn ta chật chộI và bộn bề đủ thứ lỉnh kỉnh, vô dụng, kể cả có hại, mà ta vẫn khư khư giữ riệt ?

Biết mình như thế, hẳn chúng ta phải hiểu tha nhân, để tôn trọng những “dấu lặng” nơi anh em, chí ít cũng đừng tạo thêm những bức bối, bức xúc cho anh em, khuấy động sự bình an mà họ đang có hoặc đang tìm đền. Đừng để “dấu lặng” lẽ ra an bình thư thái của anh em, bị biến thành “dấu lặng” đầy nước mắt, xót xa.

Trong đời sống đạo đức cũng chẳng khác gì: sự thiếu an bình nơi chúng ta ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người, nhất là các đồng đạo kề gần chúng ta. Hãy cứ tưởng tượng một người ở trong tầm âm thanh của những chiếc loa cực mạnh suốt ngày ông ổng những điệu nhạc nghịch nhĩ, dù có bịt tai nhắm mắt, cũng chẳng thể nào tìm được bình an. Nếu chúng ta – Ki-tô hữu – mà cuộc sống đầy dẫy những ích kỷ, bất công, sa đọa, kiêu căng, thì suốt đời chỉ làm vẫn đục cuộc sống và an bình của người khác.

Thêm một khía cạnh nữa của truyền giáo: đem an bình của Chúa Ki-tô đến cho tha nhân, bằng cách giúp họ chỉnh sửa, dọn dẹp tâm hồn, nghĩa là giúp anh em tạo ra được “dấu lặng”, để sẵn sàng tiếp nhận Ơn Thánh Linh, không phải chỉ đến trong ngày Ngũ Tuần,ngày khai sinh Giáo Hội, mà đến từng giây phút trong cuộc đời mỗI người, miễn là họ thành tâm thiện chí ước ao và vui mừng đón nhận Người. Thánh Linh là Đấng đổi mới. Tế bào sinh vật không ngừng đổi mới, để thay thế những tế bào hư hao bị đào thải và duy trì bảo toàn sự sống. Không có Ơn Thánh Linh không ngừng canh tân, thì linh hồn chúng ta, Đức Tin chúng ta mau chóng khô héo, tàn lụi, diệt vong.

CVK NGUYỄN THẾ BÀI, Đi Tìm Đáp Số Tình Yêu 155
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-134: BÍ TÍCH THÊM SỨC: NHẬN LÃNH THẦN KHÍ


Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Tuy nhiên, như đã chép:

            "Điều mắt chẳng  hề thấy, tai chẳng  hề nghe,
            lòng người không  hề nghĩ tới,
            đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn
            cho những ai yêu mến Người."

Còn chúng ta, chúng  ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí... để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng  ta.
                           - 1 Cr 2,5.9.10.12

 

Cách đây mấy năm, các nhà khảo cổ học đã khám phá ngôi mộ của một xác ướp có niên đại: HiệnXuống-134


Cách đây mấy năm, các nhà khảo cổ học đã khám phá ngôi mộ của một xác ướp có niên đại hơn 2.500 năm. Khi mở ra, họ tìm thấy một vài hạt giống đã được chôn theo xác ướp. Lúc được đưa ra ngoài trời, các hạt giống này, đã ngủ yên hơn hai thiên niên kỷ, lại bắt đầu nẩy mầm và lớn lên.

Bạn có nhớ ngày mình nhận phép Thêm sức không ? Có thể bạn đã nhận bí tích này nhiều năm rồi, và bạn chỉ còn nhớ lơ mơ thôi. Mặc dù bạn không  nhớ phép Thêm sức như một biến cố có ý nghĩa đặc biệt, tuy nhiên bạn đã gặp gỡ Đức Ki-tô và đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách rất đặc biệt. Những  hiệu quả của cuộc gặp gỡ này và tác động của Chúa Thánh Thần, y như các hạt giống bên Ai Cập, có thể ngủ yên một thời gian dài trước khi khai hoa nở nhuỵ trong cuộc đời bạn.

Có lẽ tên gọi hay nhất của Chúa Thánh Thần là Đấng Quyền Năng. Thần Khí có quyền năng  làm cho bạn gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Những cuộc gặp gỡ yêu thương mà cả đời bạn nhắm đến - những  cuộc gặp gỡ ta-với-ta, đằm thắm, một cách nào đó có tính độc quyền tay đôi, và rồi tràn ra thành tình yêu đối với những người khác. Thần Khí chuyên trợ giúp làm cho các cuộc gặp gỡ kỳ diệu này xảy ra trong cuộc đời bạn.

Truyền thống Ki-tô giáo gọi các tác động này là các Ơn Chúa Thánh Thần: ơn Hiểu biết, ơn Thấu hiểu, ơn Đạo đức, ơn Khôn ngoan, ơn Soi sáng, ơn Sức mạnh, ơn Kính sợ Thiên Chúa. Bảy ơn Chúa Thánh Thần này, được nhận lãnh trong phép Thêm sức, đã là một phần của cuộc sống bạn dù bạn có lưu tâm để ý hay không. Phần còn lại của chương này sẽ mô tả những cách thức các ơn ấy hoạt động trong đời bạn.

Ơn Hiểu biết đưa bạn tiếp xúc với vũ trụ trong sự hiểu biết sâu xa nhất. Bạn có khả năng nhìn vào thiên nhiên và thấy Thiên Chúa. Trước hết bạn thấy vẻ đẹp tự thân của các sự vật trong thiên nhiên, không quy chiếu với Thiên Chúa là Đấng  đã dựng nên chúng. Khi bạn bắt đầu thấy chúng như những ân huệ do Chúa ban cho - những dấu chỉ hữu hình của một tình yêu vô hình - thiên nhiên có thể xoay bạn sang một chiều hướng mới. Cả một chiều kích mới của tạo vật mở ra cho bạn, và bạn không chỉ nhận ra nét đẹp của nó mà còn nhận ra chính nguồn mạch mọi sự kỳ diệu của nó - là cánh tay hào phóng của Thiên Chúa.

Ơn Thấu hiểu giúp bạn hiểu Thiên Chúa một cách biệt vị và đầy ý nghĩa. Ngay từ hồi còn bé bạn đã tích luỹ thông tin tôn giáo về Thiên Chúa, về Đức Ki-tô và về Giáo Hội. Đột nhiên thông tin tôn giáo này mang một ý nghĩa thâm sâu hơn. Nhờ Thần Khí, toàn bộ thông tin ấy quy tụ lại. Còn hơn cả việc hiểu bằng trí óc, bạn kinh nghiệm Thiên Chúa. Điều này có thể xảy ra lúc bạn đang cầu nguyện, đang đọc, đang nghe, hoặc đang làm bất cứ việc gì đó, và nó có thể xảy ra vào bất cứ thời kỳ nào trong cuộc đời bạn. Một số hạt giống chậm đâm chồi nẩy lộc hơn một số khác. Trong  bất cứ trường  hợp nào, Thần Khí luôn mang lại ơn mà truyền thống gọi là ơn Thấu hiểu này.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn... Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng  đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thấy đã nói với anh em.

- Ga 16,12.13; 14,25

Một ơn khác giúp bạn đạt tới những mức độ còn cao hơn nữa trong tình thân mật với Thiên Chúa và tha nhân, gọi là ơn Đạo đức. Người ta thường hiểu sai chữ này và một số người tỏ ra chán ngấy, kỳ thực nó đại diện cho một điều rất đẹp. Đạo đức không có nghĩa là đi loanh quanh với một khuôn mặt mộ đạo dùng để làm mẫu cho các bức ảnh thánh. Đúng hơn là như thế này: nhờ cuộc gặp gỡ giữa bạn và Thần Khí, một kinh nghiệm mới về cầu nguyện được mở ra. Cầu nguyện trở nên bớt mang tính nghi lễ đi và mang tính gặp gỡ cá nhân nhiều hơn. Bạn thấy mình muốn cầu nguyện. Kinh nguyện của bạn trở nên vô giới hạn, mở ra cho những kinh nghiệm mới. Bạn thấy mình cởi mở hơn đối với tác động của Thần Khí, và do đó Thần Khí cầu nguyện qua bạn. Bạn trở nên cởi mở với nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau.

Không  phải cầu nguyện lúc nào cũng  vui vẻ đâu. Có thể phân nửa hành động yêu thương trong thế giới này đã được làm mà không hưởng được những cảm xúc nồng ấm. Thường thì tâm trạng chỉ ở đâu đâu thôi. Khi các bậc cha mẹ lăn ra khỏi giường từ sáng sớm để bắt đầu thêm một ngày lo toan nữa, họ đang biểu hiện tình yêu đối với gia đình và đối với nhau đấy. Việc cầu nguyện cũng thế. Kinh nguyện lý tưởng phải luôn là một kinh nghiệm sâu xa và xúc động, nhưng lắm lúc không phải vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi tâm trạng  chỉ ở đâu đâu thôi, thì nhờ Thần Khí, bạn vẫn có một ước muốn nội tại ; bạn thực sự muốn cầu nguyện, cho dù bạn không cảm thấy mình muốn điều đó.

Cầu nguyện có thể là một cuộc gặp gỡ không  chỉ với Thiên Chúa mà còn với người mà bạn yêu thương nữa. Thường thường khi người ta nói với ai rằng họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, họ có ý nói tương tự như sau: "Tôi sẽ gởi điện tín lên trời thay cho bạn." Vậy là tốt lắm, nhưng còn có thể có một kinh nghiệm sâu xa hơn nữa. Thần Khí giúp bạn thấy rằng cầu nguyện không chỉ là một sự chuyển cầu cho người khác, mà còn là một cuộc gặp gỡ với người đó.

Khi bạn cầu nguyện với một người, cuộc hội ngộ này còn hơn cả việc cả hai người cùng có mặt tại một nơi để gởi các bức điện tín thay cho nhau. Nếu bạn mở lòng ra, Thần Khí có thể mang lại một cuộc gặp gỡ giữa bạn và người đang cùng cầu nguyện với bạn.

Khía cạnh gặp gỡ này của việc cầu nguyện không chỉ áp dụng  cho những người đang  cầu nguyện cùng lúc cùng chỗ mà thôi. Bạn có thể ở cách xa hàng dặm hoặc ở tận bên kia trái đất. Bạn và người khác có thể cầu nguyện vào những lúc khác nhau. Thần Khí không bị giới hạn bởi không  gian và thời gian và Ngài có thể mang lại một cuộc gặp gỡ thân mật. Thần Khí có thể làm cho các bạn hiện diện trước mặt nhau ở một mức độ thâm trầm nhất.

Kể từ bây giờ, khi khoảng cách và thời gian ngăn cách bạn với một người nào đó, bạn hãy đồng  ý không  chỉ cầu nguyện cho nhau, nhưng còn gặp nhau qua kinh nguyện nữa. Hãy nói với nhau rằng: "Chúng  ta hãy gặp nhau trong kinh nguyện."

Ơn Khôn ngoan là một ơn mà nhờ đó Thần Khí làm cho bạn gặp được chính Chúa. Cái tên gọi truyền thống, là ơn Khôn ngoan, không ăn nhập gì đến chuyện thông minh cả. Đúng hơn, ơn Khôn ngoan khiến ta có thể có kinh nghiệm thân tình với Thiên Chúa.

Sự khác biệt này cũng  giống như chuyện nghe nói về một xuất diễn và đi xem nó vậy. Bạn có thể cầm một tờ nhật báo lên và biết được đài sắp phát đi chương  trình truyền hình nào. Mặc dầu bạn biết chương trình ấy, bạn chưa từng thật sự kinh qua nó ; phải đợi đến chiều đã. Tương tự như thế, bạn có thể nghe nói về Thiên Chúa, học hỏi về Thiên Chúa, và, ở một mức độ nào đó, hiểu biết về Thiên Chúa, mà chẳng hề thật sự kinh nghiệm Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ mang lại một cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, nếu bạn cầu xin Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy tỏ mình ra cho con. Ngài thật sự ra sao ? Xin Thiên Chúa đích thực hãy đứng lên ? Những tư tưởng, cảm giác, kinh nghiệm của Ngài ra sao ? Ngài nghĩ về mình như thế nào ? Ngài có thái độ gì với chính mình ? Triết gia bảo con rằng Ngài là nguồn chân, thiện, mỹ, tình yêu và sự sống. Lời tuyên bố đó chẳng có nghĩa gì với con cả. Con muốn kinh nghiệm chân, thiện, mỹ, tình yêu và sự sống của Ngài. Lạy Chúa, xin hãy tỏ mình ra cho con, và xin hãy tiếp tục tỏ mình ra nữa.

Khi bạn lãnh nhận ơn Khôn ngoan từ Thần Khí, kinh nguyện của bạn sẽ được đáp lại và bạn biết điều đó.

Các ơn Hiểu biết, Thấu hiểu, Đạo đức và Khôn ngoan làm cho ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở mức độ càng lúc càng thâm tình hơn. Tuy nhiên Thần Khí không dừng ở đó. Trong  kế hoạch của Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ của bạn với Ngài được hướng tới hành động. Tình yêu đích thực giữa hai người, chẳng những không bó hẹp thế giới của họ, mà còn giúp họ vượt ra ngoài mối quan hệ của họ để đến với những người khác.

Một mối quan hệ thì cũng  giống như một hòn sỏi, được thả vào trong  hồ nước, làm gợn lên những vòng sóng nước tỏa lan. Thần Khí giúp bạn gặp Thiên Chúa bằng  cách giúp bạn cũng đi ra khỏi mình để đến với tha nhân. Thần Khí làm điều này qua các ơn mà truyền thống đặt tên là ơn Soi sáng, ơn Sức mạnh, và ơn Kính sợ Thiên Chúa.

Ơn Soi sáng giúp bạn nhận định các nẻo đường  dẫn đến Thiên Chúa. Ai là chuyên gia sống động thành thạo nhất về bạn ? Chính bạn ư ? Không đâu. Bạn có thể cố gắng vất vả, nhưng  bạn sẽ luôn luôn là nhân vật số hai. Nhân vật số một là Thần Khí của Đức Ki-tô. Ngài biết bạn - con tim bạn, những  khát vọng của bạn - hơn là bạn biết mình. Chính điều đó khiến Ngài là một vị cố vấn tốt lành.

Chúa Thánh Thần giúp bạn ngày ngày đối đầu với những vấn đề gây bối rối hoang mang. Bạn phải làm gì trong tình huống cụ thể ở đây và vào lúc này ? Bạn sẽ làm gì đối với người này ? Làm sao bạn có thể giữ được niềm hy vọng này cho tương lai ? Bạn thật sự muốn gì ? Này đây Chúa Thánh Thần, chuyên gia sống động thành thạo nhất về bạn, đến và cùng hành động với bạn.

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không  thấy và cũng  chẳng  biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

- Ga 14, 16.17

Ơn Sức mạnh ban cho bạn lòng can đảm lớn hơn lòng can đảm của chính bạn. Giờ đây bạn có sự gan dạ của Thần Khí. Một quy luật của sự sống nói rằng bên kia cuộc mạo hiểm là hạnh phúc đích thực. Nhờ Thần Khí, cuộc mạo hiểm này không quá đáng sợ. Sẽ có một số thay đổi thú vị trùm lên bạn. Bạn trở nên sẵn sàng  để nói về Đức Ki-tô, để đứng ra làm chứng về điều đã xảy ra giữa Ngài và bạn. Bạn trở nên sẵn sàng hơn để nâng đỡ những người khác khi họ cố gắng  gặp gỡ Đức Ki-tô và tha nhân.

Lòng  anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng  về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng  làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

- Ga 14, 27.28 ; 15, 26.27

Ơn Kính sợ Thiên Chúa giúp bạn ý thức được thế nào là một tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Đừng để cho tên gọi này đánh lừa bạn. Nó không có ý nói về một luồng chớp sáng xẹt xuống từ trời đâu; đúng hơn, nó có ý nói rằng cuối cùng bạn hiểu ra rằng bạn không  thể làm tất cả việc ấy một mình. Cuối cùng bạn nhận thức được, không  phải trên lý thuyết mà từ kinh nghiệm, rằng sức mạnh và sự sáng suốt của bạn vẫn còn thiếu sót. Giờ đây bạn hiểu rằng nếu không có cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, bạn chỉ là chiếc bánh xe quay lòng vòng lẩn quẩn thôi. "Tôi không thể làm điều đó một mình" không chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi ; đó là một kinh nghiệm trực giác do Chúa Thánh Thần mang lại. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: "Kính sợ Thiên Chúa là khởi điểm của sự khôn ngoan." Với kinh nghiệm trực giác này, cuộc sống  trở nên một trận cầu mới mẻ. Mọi khả năng hứng  thú mới lạ đều mở tung ra !

Hoạt động của Thần Khí không chỉ giới hạn trong  bảy Ơn Chúa Thánh Thần. Bất cứ hành động hỗ tương nào có liên quan đến việc gặp gỡ Thiên Chúa hay tha nhân đều là một hành động hỗ tương mở ra với Thần Khí.

Phép Thêm sức xét như một nghi lễ xảy ra chỉ một lần thôi, nhưng  Đức Ki-tô, Tác-nhân-Gặp-gỡ của tương lai bạn, hứa ban Thần Khí cho bạn mỗi ngày trong  suốt chuỗi ngày còn lại của đời bạn. Nói đơn giản hơn, bạn đang được thêm sức mỗi ngày.

Bởi phép Thêm sức, Thần Khí luôn hiện diện với bạn. Câu hỏi được đặt ra là: Bạn có mở lòng ra với Thần Khí hay không ?

Hãy ghi vào tâm trí hai điều này:

- Hãy mở lòng ra và sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần.

- Hãy nhớ rằng tác động của Thần Khí là một biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn và cho tha nhân. Thiên Chúa muốn bạn không chỉ đón nhận tình yêu của Ngài mà thôi, nhưng  còn chuyển giao tình yêu đó cho tha nhân nữa.

Thiên Chúa không muốn bạn trở nên một "Ki-tô hữu Biển Chết". Biển Chết, ở Palestine, là một vùng nước duy nhất nằm ở điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất. Các dòng sông  chảy vào đó, nhưng chẳng có gì từ đó chảy ra cả. Nó nhận vào mà không cho đi. Kết quả là, các khoáng chất và muối chảy vào trong đó đã tích tụ lại tới mức không còn mảy may sự sống nào trong vùng nước mênh mông đó nữa.

Một số người trở nên Ki-tô hữu "Biển Chết" hay "ngõ cụt". Họ nhận tình yêu từ Thiên Chúa và những nhận thức sáng suốt về ý nghĩa cuộc đởi. Thế nhưng  họ không cho đi cái gì cả, và bởi thế nội tâm họ bắt đầu chết đi.

Khi cho, hãy nhớ lấy một điều: nếu bạn chia sẻ với người khác cái bạn đã nhận, nếu bạn nói với người khác về ý nghĩa của cuộc đời, nếu bạn làm một cử chỉ yêu thương cho người khác - đừng chỉ dựa vào khả năng hoặc tình yêu của riêng mình thôi. Nếu bạn nói với người khác về ý nghĩa cuộc đời, hãy nhớ rằng những lời lẽ của bạn chỉ chạm tới đôi tai người đó mà thôi. Hãy để ảnh hưởng của Thiên Chúa tác động qua bạn, và bạn có thể chạm đến nơi thâm sâu trọng yếu của con tim họ. Khi bạn làm cử chỉ yêu thương cho người khác, hãy để tình yêu của Chúa chảy xuyên qua bạn.

Có thể bạn đã từng làm như thế ít năm qua. Nếu vậy thì tuyệt lắm. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ rằng ơn của Thần Khí đã làm cho cuộc đời của bạn và của những người xung quanh bạn phong phú lên.

Nếu bạn chưa hề sống theo kiểu đó bao giờ, nếu bản tổng kết của bạn cho đến nay tương tự như Biển Chết, thì cũng đừng nản lòng. Nếu các hạt giống bên Ai Cập có thể nảy mầm sau hai ngàn năm, thì hạt giống Thiên Chúa đã gieo trong ngày Thêm sức cũng đang chờ để bật sống dậy.

Thực hành

1.  Ý nghĩ của bạn về lòng đạo đức có thay đổi qua năm tháng không ? Bạn mong muốn nó thay đổi thế nào trong tương lai ?

2.  Có bao giờ bạn xa cách về mặt vật lý với người bạn yêu thương mà vẫn cảm thấy gần gũi người ấy không ? Hãy mô tả các hoàn cảnh ấy.

3.  Bạn có thể nhớ lại một kinh nghiệm mà lúc đó bạn đã hiểu hay bây giờ mới nhận ra là Thần Khí đã trợ giúp bạn không ?

4. Bạn có nghĩ rằng trẻ em đã được thêm sức quá sớm không ? Bạn thích tuổi nào ? Tại sao ?

5. Nếu bạn cảm thấy mình đã được thêm sức quá sớm, bạn nghĩ rằng sai lầm này có thể được sửa chữa ra sao ? Hiện nay bạn làm sao để hưởng ích lợi từ một bí tích mà bạn đã nhận nhiều năm trước đây ?

Nguyên tác:
“Confirmation: Receiving the Spirit”
Trầm Tĩnh Nguyện trích dịch từ tác phẩm: The Church of Christ
Going Together của James DiGiacomo và John Walsh do NXB Winston Press, Inc. ấn hành 1978
 
---------------------------------

 

HiệnXuống-135: HOA TRÁI CỦA ƠN CHÚA THÁNH THẦN


   Lm. Vũ Xuân Hạnh

MỪNG KÍNH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà: HiệnXuống-135


   Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô sẽ ban từ nơi Chúa Cha. Vâng theo lời căn dặn này, các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly, sốt sắng lắng chìm trong cầu nguyện chờ đợi điều Chúa Kitô đã hứa.

  Bài đọc I của thánh lễ hôm nay, trích sách Công vụ Tông đồ cho thấy Chúa Kitô thực hiện lời hứa ấy: Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần ngự đến trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Nghĩa là trên đầu mỗi người hiện diện trong nhà tiệc ly hôm ấy, người ta  thấy xuất hiện một cái lưỡi bằng lửa cháy sáng. Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Hình lưỡi có ý nhấn mạnh công tác truyền giáo của các môn đệ Chúa Kitô. Bởi khi thực hành công tác truyền giáo, các môn đệ nối tiếp sứ mạng của Chúa Kitô trong sự trợ lực và nâng đỡ lớn lao của Chúa Thánh Thần. Còn lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành. Các môn đệ Chúa Kitô sẽ là những người mang trong mình tình yêu của Thiên Chúa, họ hãy nhiệt thành suốt đời truyền bá Tin Mừng tình yêu của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn tác sinh tình yêu và lòng nhiệt thành này nơi các môn đệ của Chúa Kitô, để càng ngày các môn đệ càng hăng hái hơn trong trách vụ loan báo Tin Mừng của mình. Như vậy, hình lưỡi lửa trong ngày lễ Hiện Xuống, chính là hình ảnh của Chúa Thánh Thần gắn liền công tác truyền giáo của các môn đệ Chúa Kitô.

  Các môn đệ của Chúa cũng chính là chúng ta. Như các tông đồ xưa, ta nhận lãnh, cùng với ơn Chúa Thánh Thần là sứ mạng truyền giáo qua mọi thế hệ, trong mọi môi trường sống của ta.

  Hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên Hội Thánh nhằm phục vụ công tác truyền giáo là rất nhiều. Ta thử liệt kê một vài trong số các hoa trái ấy.

  I. LÒNG CAN ĐẢM DẤN THÂN CHO TIN MỪNG

  Sau ngày Chúa Kitô bị giết, kể cả sau khi Người sống lại, các môn đệ của Chúa Kitô rất sợ hãi. Họ trở thành những kẻ bạc nhược, mất hết can đảm, mất hết ý chí vươn lên. Ngay cả khi ở trong nhà, họ vẫn đóng kín cửa. Thánh Gioan nói rõ, họ đóng kín cửa nhà vì sợ người Do thái.” (Ga 20, 20). Như vậy các tông đồ không còn một chút can đảm nào.

  Ngày Chúa Thánh Thần ngự đến, Người biến lòng các môn đệ nên dũng cảm phi thường. Từ những kẻ chỉ biết sợ, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, ngay lập tức, các ông mở toan cửa nhà, lên tiếng tuyên xưng đức tin Chúa Phục sinh bằng mọi ngôn ngữ, không một chút sợ hãi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, các môn đệ quyết tâm sống chết cho Tin Mừng mà mình lãnh nhận. Các ngài tỏa ra khắp thế giới làm cho niềm tin vào Chúa Phục sinh lan rộng không ngừng. Như vậy, chính ngày Chúa Thánh Thần ngự đến là cột mốc đánh dấu thời gian lòng can đảm bùng lên mạnh mẽ nơi Hội Thánh Chúa Kitô.

  Lòng can đảm đó cần thiết cho mỗi chúng ta là những Kitô hữu khi nối tiếp sứ mạng các tông đồ. Ta cũng phải lên đường truyền giáo. Cuộc lên đường của ta là đời sống mỗi ngày trong trách nhiệm sống đức tin, sống tình yêu thương, sống ơn hiệp nhất để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Lòng can đảm đó càng cần thiết khi ta quyết giữ lòng mình sốt sắng, mến yêu Chúa, lo tuân giữ luật Chúa giữa một thế giới nhiều cám dỗ, nhiều đau khổ mà nhân loại gây ra cho nhau. Như các tông đồ xưa, ta sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, xin Người ban cho ta lòng can đảm, để ta dấn thân cho Tin Mừng suốt đời ta.

  II. BÌNH AN TRONG TÂM HỒN

  Mỗi lần Chúa Phục sinh hiện ra, Người đều thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cùng lúc trao bình an cho các môn đệ. Chẳng hạn, bài Tin Mừng trong lễ Chúa Thánh Thần, có đến hai lần Chúa Phục sinh trao bình an: “Bình an cho anh em,” rồi lại:“Bình an cho anh em! Như Cha đã sai Thầy,Thầy cũng sai anh em.” Dù vậy, lòng các môn đệ chưa thật sự chín mùi, chưa có sự chuẩn bị, chưa hề có lòng ao ước để ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô sinh hiệu lực. Đúng hơn, các ông chưa có tâm tình cầu nguyện đủ. Ngược lại, bao nhiêu tác động của cuộc thương khó, bao nhiêu nỗi khiếp hãi vẫn chưa phai, cuộc sống đầy chao đảo, lòng rối bời, dẫn tới việc các tông đồ không có bình an, không chút yên lòng. Ơn bình an Phục sinh chưa phục sinh trong lòng các môn đệ của Chúa.

  Chúa Thánh Thần làm cho ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô nên hiệu lực nơi tâm hồn các tông đồ. Ngày ngự đến, Người biến đổi một trăm tám mươi độ tâm hồn những kẻ đầy hoang mang, chết khiếp, thành can đảm phi thường. Chính sự can đảm ấy, bày tỏ hết sức tỏ tường những tâm hồn giờ đây đã chất chứa bình an. Nhờ bình an thẳm sâu trong nội tâm, các tông đồ, cũng như lớp lớp môn đệ Chúa Kitô trong suốt dòng lịch sử đã hiêng ngang, bất khuất, bất chấp mọi lao lung, mọi cực hình, người đời dành cho mình.

  Bình an nội tâm là ơn cần thiết vô cùng cho mỗi chúng ta hôm nay. Bởi hơn bao giờ hết, thời đại chúng ta là thời đại đang diễn ra quá nhiều những hỗn tạp, có sức làm chao đảo ngay cả những người được coi là vững vàng nhất. Đức Bênêđictô XVI coi đó là “tình trạng trẻ thơ trong đức tin” (Hồng y Ratzinger - Bài giảng trong thánh lễ khai mạc Mật viện 18.4.2005). “Trẻ thơ” là do lòng người quá yếu đuối, không kiên định, không dứt khoát, lại để mình nghiêng ngã, “trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý.” (Eph 4, 14).

  Ơn Chúa Thánh Thần sẽ làm cho ta bình an nội tâm. Có bình an, ta đủ sức chống chọi mọi làn gió thổi ngoài Tin Mừng Chúa Kitô, ngoài sức hấp dẫn của Thánh Thần của Người. Những làn gió đang tác động mạnh mẽ trong thời đại là, “Từ Mác Xít tới chủ nghĩa tự do, tới mức chủ nghĩa tự do phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn tạp…Nhiều giáo phái mới được đẻ ra mỗi ngày và sẽ xảy ra điều mà thánh Phaolô đã nói về sự lường gạt con người và sự tinh quái nhắm lôi kéo con người đến chỗ lầm lạc (Ep 4, 14). Có một đức tin rõ ràng, theo kinh Tin Kính của Hội Thánh, lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín…” (Hồng y Ratzinger - Bài giảng trong thánh lễ khai mạc Mật viện 18.4.2005).

  Hãy mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn bình an phục sinh của Chúa Kitô có sức lớn mạnh trong tâm hồn ta. Có bình an tâm hồn nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta sẽ kiên định đến cùng Chúa trong đức tin, trong lòng mến, trông sự cậy trông nơi tình yêu của Đấng Phục sinh. Nguyện cho bình an của Đấng Phục Sinh ngự trị trong lòng chúng ta. Nguyện cho ân sủng tuyệt đối là chính Chúa Thánh Thần và bình an của Người sống mã trong lòng Kitô hữu. Nguyện cho mỗi Kitô hữu “chân cứng đá mềm” để xứng đáng hưởng nhờ bình an phục sinh và hăng hái trao ban bình an mà mình được lãnh nhận.

  III. ƠN THA THỨ

  Thiên Chúa là tác nhân của ơn tha thứ. Nhưng ơn tha thứ cần đến sự cứu độ của Chúa Kitô và ơn Thánh Thần của Người. Trong công thức giải tội, Hội Thánh bày tỏ niềm xác tín tình yêu Ba Ngôi, mà Chúa Thánh Thần là ơn ban cần thiết hết sức để thanh tẩy tâm hồn hối nhân: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

  Chính bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, Chúa Kitô càng cho thấy rõ hoa trái của ơn tha thứ phát sinh nhờ Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

  Cũng từ việc Đấng Phục sinh trao ban Thánh Thần để Hội Thánh thực hành sứ mạng tha thứ cho nhân loại, chúng ta biết được, từ nay, Chúa Kitô Phục sinh sẽ hoạt động trong Hội Thánh, trong từng con người nhờ quyền năng Thánh Thần của Người.

  Từ nay, Hội Thánh hoạt động trong ơn Chúa Thánh Thần, rộng rãi trao ban nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Vì thế, từ ngày Chúa Kitô vinh quang bên Chúa Cha, bất cứ ai tin nơi Chúa Kitô, rộng lòng đón nhận Thánh Thần nhờ tham dự vào đời sống của Hội Thánh, sẽ được Chúa Thánh Thần ngự đến và được Người lôi cuốn tiến về phía Thiên Chúa như đích đến cuối cùng của đời mình.

*****
 
Trên đây là những hoa trái trong rất nhiều hoa trái do ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng không phải tự nhiên mà lòng ta có thể hưởng nhờ. Bởi ngày xưa, các tông đồ chỉ có thể làm trổ sinh ơn Chúa Thánh Thần sau khi các ông đã có một quá trình chìm lắng trong cầu nguyện. Cũng vậy, chỉ có một bí quyết cho chúng ta được hưởng nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần đó là sự cầu nguyện liên lỷ, thâm sâu và xác tín.

  Sách Công vụ Tông đồ từng ghi nhận sự hiện diện của Đức Maria nơi tông đồ đoàn khi họ cầu nguyện tại nhà tiệc ly, sau khi Chúa Kitô về trời. Ngày nay, ta cũng cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ để làm phát sinh hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta. Cậy nhờ Đức Mẹ, không chỉ vì Đức Mẹ xứng đáng dâng lời cầu nguyện hơn ta, mà còn vì Đức Mẹ cảm nghiệm thâm sâu về Chúa Thánh Thần qua cả một chiều dài của đời sống kết hiệp cùng Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của Mẹ. Hơn nữa, Mẹ đã nhận được chính Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa trao ban, để từ nơi Mẹ, Chúa Kitô nhập thể làm người. Ngày nay, Chúa Thánh Thần đến trong trần gian, là một cuộc nhập thể mới của Thiên Chúa. Nếu lần nhập thễ trước, Thiên Chúa cần đến Mẹ, thì cuộc nhập thể mới, nhờ Thánh Thần, chắc Chúa cũng cần sự cộng tác cách nào đó của Mẹ. Hiểu như thế, ta thấy, cách nào đó, Đức Mẹ cũng là trung gian của ơn Chúa Thánh Thần.

Với vai trò thật lớn lao của Đức Mẹ như thế, càng khiến chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ trong việc hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong suốt đời ta. Như vậy sự cầu nguyện của ta và công nghiệp của Đức Mẹ sẽ là bí quyết chắc chắn dẫn ta đến cùng Thiên Chúa, hưởng nhờ hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần và ngày càng xứng đáng là Con Thiên Chúa.
 
--------------------------------

 

HiệnXuống-136: Thánh Thần được trao ban cho con người