Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 16–A Bài 151-180: Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Thứ ba - 18/07/2023 09:31
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 16–A Bài 151-180: Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 16–A Bài 151-180: Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 16–A Bài 151-180: Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt
--------------------------------
Phúc Âm: Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}:“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.
{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.
Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.} - Ðó là lời Chúa.
----------------------------
TN 16-A151: Dụ ngôn cỏ lùng. 2
TN 16-A152: Ba hương sắc của lòng xót thương. 4
TN 16-A153: Chúa nhật 16 thường niên. 7
TN 16-A154: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt 9
TN 16-A155: Sống tốt giữa xấu, sống thiện giữa ác. 11
TN 16-A156: Cứ để cả hai cùng lớn lên. 13
TN 16-A157: Một nửa ánh sáng – một nửa bóng tối. 15
TN 16-A158: Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. 18
TN 16-A159: KẺ XẤU SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI TỐT, GIỐNG NHƯ CỎ LÙNG MỌC CHUNG VỚI LÚA.. 26
TN 16-A160: NHẪN NẠI TRONG YÊU THƯƠNG.. 31
TN 16-A161: NƯỚC TRỜI CHO TA.. 32
TN 16-A162: NƯỚC TRỜI TRONG TA.. 34
TN 16-A163: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A.. 35
TN 16-A164: CHUYỆN DỤ NGÔN.. 37
TN 16-A165: NƯỚC TRỜI LÀ LỜI CHÚA GIEO VÀO THẾ GIAN.. 44
TN 16-A166: ĐIỀU TỐT ĐẸP. 47
TN 16-A167: HÃY ĐỂ CHO CHÚNG LỚN LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT.. 48
TN 16-A168: SỐNG CHUNG VỚI LŨ LỤT.. 52
TN 16-A169: LÚA – CỎ LÙNG, HẠT CẢI VÀ MEN.. 54
TN 16-A170: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA.. 57
TN 16-A171: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A.. 68
TN 16-A172: TẠI SAO SỰ DỮ TỒN TẠI?. 71
TN 16-A173: BA DỤ NGÔN VỀ NƯỚC TRỜI 72
TN 16-A174: “LÒNG CHÚA BAO DUNG”. 76
TN 16-A175: HÃY KIÊN TÂM VÌ NƯỚC TRỜI 78
TN 16-A176: HÃY CHẬM LẠI. ĐỢI ĐÃ. HÃY KIÊN NHẪN.. 81
TN 16-A177: HÃY KIÊN NHẪN ĐỪNG NHỔ! 85
TN 16-A178: CHUYỆN ĐỜI 86
TN 16-A179: LÒNG TỐT.. 92
TN 16-A180: SỐNG VỚI CỎ LÙNG.. 95

------------------------------

 

TN 16-A151: Dụ ngôn cỏ lùng


(Suy niệm của Lm. Trầm Phúc)

 

Trong những Chúa Nhật tới đây, Giáo hội mời chúng ta bước vào suy niệm một số những dụ ngôn TN 16-A151


Trong những Chúa Nhật tới đây, Giáo hội mời chúng ta bước vào suy niệm một số những dụ ngôn về Nước Trời. Hôm nay, hình ảnh ruộng lúa là hình ảnh đầu tiên. Nước Trời không phải chỉ là một thửa ruộng, nhưng là cái gì chứa đựng trong đó. Nhiều người tưởng rằng Nước Trời là thiên đàng, thực ra không sai, nhưng Nước Trời là một thực tại năng động, là sự sống, là một hoạt động của Thiên Chúa nơi trần gian và con người.

Dụ ngôn muốn nói gì với chúng ta? Dụ ngôn cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn gieo những giống tốt vào ruộng lúa của Ngài, chỉ có kẻ thù mới gieo vào đó những gì xấu xa. Kẻ thù chính là ma quỷ. Đó chính là kẻ thù duy nhất của chúng ta. Kẻ thù ấy luôn hoạt động để làm lũng đoạn công trình cứu chuộc của Chúa. Kẻ thù đó chúng ta ai cũng biết, nhưng không mấy khi chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt đáng sợ của nó vì nó vô hình. Ma quỷ hoạt động không ngừng và những gì nó gieo vào thế gian cũng như vào lòng con người là những mầm giống sống động. Sự dữ cũng tăng trưởng cùng một lúc với điều thiện. Chúng ta thấy rõ điều đó khi nhìn vào thế giới hôm nay. Nhiều người đã bi quan khi nhìn tình trạng của thế giới hiện nay vì hình như những điều gian ác gần như lan tràn trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Tranh chấp, hận thù, bất công như một làn sóng mãnh liệt đang tràn ngập xã hội. Tội ác gần như chiến thắng và sự thiện gần như thất bại. Thánh vịnh cũng đã nói lên điều đó: “Không ai làm điều thiện. Chẳng một ai. Mọi người theo nhau làm chuyện suy đồi”.

Chúa Giêsu khi sống ở thế gian đã phải đương đầu với ma quỷ. Sứ mệnh của Ngài chính là tiêu diệt ma quỷ. Những lần Ngài trừ quỷ cho thấy Ngài không thể để cho nó tự do lộng hành. Ngài cho thấy Nước Trời chính là sự toàn thắng của sự thiện trên gian ác. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến của Ngài cho đến tận thế. Nhiều người bi quan vì thấy con người hôm nay, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật tân kỳ, càng ngày càng mất đi bản chất của mình. Hình như ma quỷ chiến thắng. Cỏ lùng cùng lớn lên với lúa mà! Tất cả đều lẫn lộn.

Trong Giáo hội, chúng ta cũng thấy bàn tay ma quỷ đang hoạt động. Sự dữ đã đi ngay vào giữa lòng Giáo hội. Những tội ác của một số linh mục đã làm hoen ố khuôn mặt của Giáo hội, giáo dân càng ngày càng xa rời Giáo hội, sống một nếp sống vô đạo, bị chi phối bởi những cách sống xô bồ tranh chấp. Giới trẻ cũng bị ảnh hưởng của một xã hội duy vật, hưởng thụ, không còn biết đến những giá trị căn bản nhất của con người.

Đứng trước tình trạng đáng bi quan đó, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta sợ? Chúng ta tự hỏi: tại sao Chúa không ra tay? Không, Chúa chưa ra tay.

Dụ ngôn cũng cho chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn nhẫn nại, chờ đợi cho con người thức tỉnh chứ không vội vàng. Thiên Chúa biết chúng ta yếu hèn và luôn nặng nề trong bản chất hay chết của chúng ta. Ngài biết ma quỷ tinh khôn và xảo quyệt có thể gây cho con người nhiều tai hại. Ngài là biển thương xót vô bờ. Chúng ta đôi khi hấp tấp muốn tiêu diệt một cách nhanh chóng những người xấu, nhưng Thiên Chúa không như thế, Ngài muốn cứu vớt tất cả mọi người, không trừ ai. Đối với Ngài, con người cát bụi vẫn cao quý. Ngài đã dám cho Con Một Ngài đến trần gian cứu vớt những gì đã hư mất, thì còn gì phải ngờ vực? Thánh Phaolô đã nói: “Đến Con Một Chúa Cha còn không tiếc thì còn gì mà Cha không ban cho chúng ta?” Chúng ta được yêu thương tuyệt vời!

Dụ ngôn mang một màu sắc đầy an ủi. Nếu chúng ta có sa ngã vì sự yếu hèn của chúng ta, chúng ta vẫn còn hy vọng được cứu vớt. Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng ta trở về. Dụ ngôn này liên kết với dụ ngôn người con phung phá của thánh Luca. Người cha cứ mong con về, dù biết nó sa đọa, dù biết nó đã hư đốn. Nhiều người giữ một thứ đạo sợ sệt, cứ sợ Chúa phạt. Đáng thương cho họ vì họ không biết Cha trên trời là ai, không biết lòng Chúa thương xót đến mức nào.

Dụ ngôn cũng cho chúng ta một hướng nhìn quảng đại. Chúng ta không nên lên án ai cả. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Đừng xét đoán”. Chúng ta dễ so sánh mình với người khác và đánh giá họ. Chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để nói người này tốt kẻ kia xấu? Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét, chúng ta chỉ có bổn phận như thánh Phaolô dạy là nâng đỡ những người yếu kém. Người tốt xen lẫn với người xấu, nhưng con người có thể cải thiện, trừ những người ngoan cố trong sự gian ác của mình, như Giuđa. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy người ta cứng lòng, nhưng chúng ta nhìn lại xem chúng ta cũng không dễ dàng nghe theo tiếng Chúa đâu.

Tuy nhiên, dụ ngôn cũng mang một hương vị quang lâm rõ rệt. Sẽ có một ngày, ngày gặt lúa, Chủ ruộng sẽ sai thợ gặt đến gặt lúa và cắt luôn cỏ lùng. Ngày đó chỉ có Chúa mới có thể phân cỏ lùng ra với lúa. Chính Chúa mới biết ai tốt ai xấu. Chúng ta đừng chiếm quyền của Chúa. Chúng ta chỉ cần chìm vào trong tình thương vô bờ của Chúa thôi, buông mình vào trong vòng tay nhân lành của Chúa. Chúng ta đừng trở nên cỏ lùng mà là lúa tốt, lớn lên giữa cỏ lùng mà vẫn dám sống khiêm tốn nhẹ nhàng chờ đợi hồng phúc của những kẻ trung thành của Chúa, làm chứng cho hồng ân vô bờ là tình yêu nhưng không của Chúa.

Hương vị quang lâm không làm cho chúng ta sợ sệt, ngược lại làm cho chúng ta hăng hái bước tới hơn. Thiên Chúa đang chờ chúng ta sau cuộc sống gian nan này. Nhưng tương lai không chỉ là giây phút kết thúc mà là hôm nay. Hôm nay là cuộc chuẩn bị cho ngày chung thẩm. Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta tỉnh thức chờ ngày gặt lúa. Đang lúc chờ đợi, một sự chờ đợi tích cực vui tươi và can đảm chứ không thụ động, chúng ta cần chiến đấu với cỏ lùng dưới bất cứ hình thức nào. Cuộc chiến cam go, nhưng ngày gặt lúa, chúng ta mới hân hoan reo mừng: “Gieo trong nước mắt, gặt hái trong ca mừng”. Đừng sợ nắng mưa, cây lúa phải hứng lấy tất cả thời tiết nắng mưa mới có thể đâm bông kết trái.

Chúa Giêsu có mặt hôm nay cũng như ngày mai, cho đến tận thế. Ngài biết chúng ta luôn cần đến Ngài, vì thế Ngài đến, thân tình và gần gũi, trở nên của ăn như manna khi xưa đã nuôi dân Do Thái trong sa mạc, nhờ đó họ vượt qua sa mạc và vào Đất Hứa. Hãy ăn lấy của ăn thần linh Chúa ban cho để cùng với Chúa chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng, cỏ lùng sẽ bị đốt đi và chúng ta sẽ sáng như những vì sao trong Nước của Cha chúng ta.

------------------------------

 

TN 16-A152: Ba hương sắc của lòng xót thương


(Suy niệm của Lm. Minh Anh)

“Nước Trời là Nước của lòng thương xót”.

Kính thưa Anh Chị em,

 

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay man mát mùi hương của lòng thương xót nơi một Thiên TN 16-A152


Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay man mát mùi hương của lòng thương xót nơi một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Từ bài đọc sách Khôn Ngoan, Thánh Vịnh đáp ca cho đến thư thánh Phaolô, tất cả đều toả ngát hương thơm đó; cách đặc biệt, bài Tin Mừng với một chuỗi ba dụ ngôn vốn cho chúng ta có thể cảm nếm ba hương sắc ý nhị của lòng thương xót Chúa khi Chúa Giêsu nói về Nước Trời, một Nước của lòng xót thương.

Bài đọc sách Khôn Ngoan nói, “Ngoài Thiên Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng, Chúa không đoán xét bất công”; “Và vì Người là Chúa mọi sự, nên Người tỏ ra khoan dung với mọi người”; “Chúa là chủ sức mạnh, nên Người xét xử hiền lành, quản cai chúng ta với lòng khoan dung chan chứa”; “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối”. Vì thế vương quốc của Chúa là vương quốc của lòng xót thương.

Điệp khúc Thánh Vịnh đáp ca chúng ta vừa hát đi hát lại như một lời ngợi khen Đấng đầy lòng thương xót, “Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan dung”. Đấng khoan dung ban Thánh Thần của Người để Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn nơi chúng ta khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải lẽ; chính Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết chạy đến với lòng thương xót Chúa và đây là điều mà thánh Phaolô nói đến trong thư Rôma.

Thú vị hơn với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến Nước Trời như ruộng lúa tốt, nhưng rủi thay, cỏ lùng lại chen vào; Ngài nói đến Nước Trời như hạt cải nhỏ vươn lên thành cây hoặc như nắm men vùi trong ba đấu bột. Qua chuỗi dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho thấy ba nét đặc trưng của lòng thương xót Chúa. Trước hết, lòng thương xót Chúa tỏ ra khoan dung, nhẫn nại, đợi chờ trong hy vọng qua hình ảnh ông chủ giỏi nghề ruộng, khéo nghề vườn biết hướng đến ngày mùa khi lúa tốt sẽ được đem vào kho, cỏ lùng thì đem đốt cháy; lòng thương xót Chúa tỏ ra khiêm nhu lặng lẽ như hạt cải nhỏ bé âm thầm mọc lên thành cây để chim trời có thể đến nương náu; và sau cùng, lòng thương xót Chúa tỏ ra mạnh mẽ, nồng nàn nhưng lại đằm thắm thầm lặng như nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy men. Để từ đó, ba dụ ngôn dẫn đến kết luận tuyệt vời, rằng, Nước Trời là Nước của lòng thương xót và con dân của Nước đó sẽ là con dân của một Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Dừng lại với dụ ngôn chính “Ruộng lúa rủi ro”, chúng ta học thấy cách thức Thiên Chúa cư xử, cách thức của lòng xót thương, cách thức của một Đấng luôn luôn hy vọng.

Trước hết, dụ ngôn cho biết, sự xấu trên thế giới này không đến từ Thiên Chúa nhưng đến từ kẻ thù của Người là Quỷ Dữ; Quỷ Dữ đến trong đêm để gieo để vãi; nơi đâu không có ánh sáng, ở đó, quỷ sẽ đến để gieo, để rắc sự ác. Nó gieo sự ác giữa sự lành để con người không thể phân biệt rõ ràng; nhưng cuối cùng, Thiên Chúa sẽ tách biệt khi đến giờ của Người.

Thứ hai, đối nghịch giữa sự nóng vội của các tôi tớ và sự kiên nhẫn của chủ cho thấy Thiên Chúa khác với con người. Mỗi khi thấy điều xấu, chúng ta vội vàng kết án, xếp loại nhưng Thiên Chúa thì không, Người luôn đợi chờ. Người nhìn cánh đồng cuộc sống mỗi người với nhẫn nại và khoan dung; Người xót thương đợi chờ để yêu thương, để tha thứ. Thái độ của Chúa là thái độ của niềm hy vọng vì tin rằng, sự dữ không phải là khởi đầu cũng chẳng là cùng đích; có một cái gì đó hơn thế nữa, chính nhờ niềm hy vọng đầy kiên nhẫn mà cỏ lùng, hoặc những con tim xấu xa ngập tràn tội lỗi, cuối cùng, có thể trở nên hạt giống tốt. Trước một thế giới vàng thau hỗn mang, người môn đệ Chúa được mời gọi bắt chước ‘sự nhẫn’ của Chúa, nuôi dưỡng niềm hy vọng với sự nâng đỡ của Thánh Thần hầu có thể có một niềm tin không hề dao động vào chiến thắng chung cuộc của sự thiện là tình yêu, là chính Thiên Chúa.

Sau cùng, một sự thật thú vị khác là sự ác trong thế giới không thể ảnh hưởng đến sự phát triển đức hạnh nơi người môn đệ, cản bước họ tiến vào Nước Trời nếu họ không cho phép.

Cô Mary, một giáo viên trẻ, ước được thành công trong nghề; rủi thay, trong lớp, có một học sinh rất bướng bỉnh, Bill; cậu biến lớp học thành rạp xiếc. Cô Mary buồn vô cùng. Một buổi sáng, cô ngồi vào bàn lấy giấy viết một câu gì đó. Bill xuất hiện, cậu hỏi, “Cô đang viết gì thế?”; “Cô đang viết một lời cầu nguyện đây em”. Bill nhạo lại, “Chúa có đọc được chữ tốc ký không?”; “Ngài hiểu hết mọi sự, Ngài có thể nhậm lời cầu của cô nữa”. Nói xong cô gấp tờ giấy, bỏ vào tập sách. Giờ ra chơi, Bill đánh cắp tờ giấy đó. Hai mươi năm sau, tình cờ, Bill gặp lại tập vở thời thơ bé, trong đó có tờ giấy của cô giáo xưa. Bill đọc, “Lạy Chúa, xin đừng để con phải thất vọng, Bill quá bướng bỉnh, phá phách, con không điều khiển nổi lớp. Xin Chúa đánh động tâm hồn em. Bill có thể trở nên người tốt, cũng có thể trở nên người xấu; một thiên thần hay một tướng quỷ”. Lời kinh sau cùng bổ vào tâm hồn người thanh niên như một nhát dao cắt thấu tim, vì Bill đang toan tính làm một việc tày đình. Bill trầm ngâm nhiều ngày; cuối cùng, chàng cương quyết đổi đời. Ít lâu sau, thành phố Bronx biết đến Bill, như một người cha của hàng trăm trẻ mồ côi.

Anh Chị em,

Yêu mến Hội Thánh là nhận ra cỏ lùng trong linh hồn mình, gia đình mình, cộng đoàn mình nhưng không phải để tự giày vò hay lên án nhưng để nhẫn nại, sám hối, cải thiện bản thân, cầu nguyện và cảm thông. Các thánh đã khởi đi từ đó, không bằng con đường nổi loạn hay lìa bỏ, nhưng là canh tân chính mình, môi trường mình bằng hương thơm của lòng thương xót.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con hằng yêu mến việc toả hương thương xót của Chúa mỗi ngày”, Amen.

------------------------------

 

TN 16-A153: Chúa nhật 16 thường niên


(Suy niệm của Jaime L. Waters - Chuyển ngữ: ĐCV Sao Biển)

DỤ NGÔN CỎ LÙNG THÚC ĐẨY CHÚNG TA BIẾT CÁCH ĐẤU TRANH CHO CÔNG LÝ

 

Trong phần chú giải Chúa nhật XV thường niên, tôi đã kêu gọi chúng ta  đưa xã hội thoát khỏi những TN 16-A153


Trong phần chú giải Chúa nhật XV thường niên, tôi đã kêu gọi chúng ta  đưa xã hội thoát khỏi những cơn đau chuyển dạ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc để sinh ra công lý cho tất cả mọi người. Các bài đọc của Chúa nhật tuần trước và Chúa nhật XVI Thường niên tuần này nêu bật nhiều trở ngại mà chúng ta gặp phải khi cố gắng tạo ra xã hội công bằng này.

Trong chu kỳ bài đọc năm nay, các bài Tin mừng  đều trích từ thánh Matthêu, tác giả mô tả Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn. Dụ ngôn là những câu chuyện ngắn thường khuyên dạy bằng cách phê phán hành vi xấu xa và kêu gọi người nghe cải thiện đời sống. Những dụ ngôn này không chỉ đơn giản là những suy tư về Nước Trời; mà còn là những hướng dẫn để xây dựng Nước Trời nơi trần thế này.

Qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải mở tai và mắt để đón nhận sứ điệp của Ngài. Khi nghe các dụ ngôn, thính giả nên so sánh mình với các nhân vật hay các chi tiết trong câu chuyện. Trong dụ ngôn người gieo giống Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh đời sống nông nghiệp để giúp cộng đoàn  thay đổi hành vi của mình hầu đón nhận tin mừng và gieo rắc sứ điệp tình yêu của Tin mừng trên khắp thế giới.

Chúa Giêsu ví Tin mừng như hạt giống, và so sánh đám đông với nhiều bề mặt khác nhau tự do tiếp nhận Tin mừng. Vệ đường, sỏi đá và bụi gai là những nơi không hiệu quả để gieo hạt. Những loại đất này để mặc cho hạt giống bị những yếu tố xấu như là chim chóc làm tổn hại, bị thiếu đất khiến không đâm rễ và dễ bị sự giàu sang là cỏ dại cám dỗ. Đây là những rào cản kềm hãm Tin mừng phát triển. Chỉ có đất tốt mới mang lại vụ mùa thành công.

Hy vọng là những khán thính giả xưa và nay đều mong muốn trở thành mảnh đất tốt để đón nhận Lời Chúa và trung thành cổ võ cho công lý. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay cho thấy có nhiều chim chóc và cỏ dại tích cực chống lại Tin mừng cũng như có vùng đất sỏi đá làm Tin mừng không đâm rễ sâu được. Chúng ta nên nhớ rằng dụ ngôn này được rao giảng không nhằm đề cao loại đất tốt, nhưng để giúp người nghe vun xới mảnh đất tốt nơi chính mình đón nhận lời rao giảng về Nước Trời. Chúa Giêsu kêu gọi họ nhận ra những ẩn dụ của chim chóc và cỏ dại ở giữa họ là những kẻ gieo rắc sự chia rẽ và bất hòa, thúc đẩy lòng thù hận và không chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Dụ ngôn cỏ lùng cũng có một mục đích tương tự như trên nhưng mang tính cánh chung nhiều hơn. Những hạt giống là các môn đệ của Chúa Kitô, những người sẽ thừa hưởng Nước Trời thiên quốc, trong khi kẻ thù và cỏ lùng là những kẻ bất lương sẽ bị ném vào “lò lửa, nơi phải khóc lóc, nghiến răng”. Bạn là hạt giống tốt hay cỏ lùng? Bạn có thúc đẩy công lý và công bình, hoặc hành động hay việc không hành động của bạn liệu có gây thiệt hại cho cộng đoàn không?

Trong khi dụ ngôn cỏ lùng hướng đến ngày phán xét cuối cùng, nó cũng hàm ý cách thức mà chúng ta xây dựng Nước Trời trong chính hoàn cảnh hiện tại. Khi chúng ta làm việc hướng tới một xã hội mà tất cả mọi người được đối xử với phẩm giá và sự tôn trọng, chúng ta sẽ phải chiến đấu với những thứ cỏ lùng bóp nghẹt công lý theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.

Dụ ngôn này có thể bị lạm dụng để biện minh cho sự tự mãn khi cỏ lùng và lúa cùng mọc lên cho đến cuối mùa gặt. Nhưng nói với những người hiện là nạn nhân đau khổ chờ đợi một phán quyết cho tương lai thì chỉ làm hại thêm và không thúc đẩy Nước Chúa. Công lý thời cánh chung của Thiên Chúa không thể là cớ để không hành động, thờ ơ thoải mái hoặc phủ nhận hoàn toàn sự cần thiết phải thay đổi.

Lý do Thiên Chúa chờ đốt cỏ lùng là để bảo vệ lúa đang phát triển. Khi chúng ta nhận ra cỏ dại là những thực tại gây ra tai họa và tàn phá, chúng ta cũng có nghĩa vụ ngăn chặn chúng để  tiềm năng của hạt giống tốt mà Thiên Chúa đã gieo trồng không bị chết nghẹt.

Nguồn: https://www.americamagazine.org/faith/2020/06/26/how-parable-weeds-compels-us-fight-justice

------------------------------

 

TN 16-A154: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu)

 

Trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được Chúa Giê-su kể cho nghe những dụ TN 16-A154


Trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được Chúa Giê-su kể cho nghe những dụ ngôn. Dụ ngôn là những câu chuyện được đặt ra, dựa theo phong tục và nếp sống trong xã hội nhằm trình bày một vài điểm giáo lý nào đó trong lãnh vực siêu nhiên.

“Dụ ngôn cỏ lùng” Chúa Giê-su muốn nói tới tình trạng Nước Trời (Giáo Hội) ở trần gian: người lành và kẻ dữ sống chung với nhau. Nên mọi người, nhất là các thừa tác viên trong Giáo Hội phải biết kiên nhẫn trước sự kiện đó. Thời gian là yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của Nước Trời. Thiên Chúa kiên nhẫn và khoan dung tha thứ chính là để người có tội ăn năn sám hối và được cứu độ: “Cứ để lúa và cỏ lùng, cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”.

Lúa mì và cỏ lùng là những hình ảnh rất quen thuộc trong tâm trí người Do-thái. Cỏ lùng là kẻ thù đối với người nhà nông, chuyên lo việc đồng áng. Khi còn non, chúng rất giống nhau nên rất khó phân biệt; hơn nữa rễ của cỏ lùng thường hay quấn chằng chịt vào rễ lúa mì, nếu nhổ cỏ lùng thì sẽ làm bật cả rễ lúa mì. Thế nên đành phải đợi chờ, để cả hai cùng lớn lên cho đến thời đến buổi, nhất là đến mùa gặt.

Đến ngày ấy, lúa mì và cỏ lùng sẽ tách biệt nhau một cách rõ ràng. Cỏ lùng, thân gầy, hạt nhỏ, có màu sám, vị đắng và mang độc tính, người ăn nó có thể gây choáng váng và nôn mửa. Với tính độc hại và vô tích sự như thế, nên người ta chỉ còn biết gom nó lại thành đống và đốt đi mà thôi.

Cỏ lùng tượng trưng cho tội lỗi, gương mù gương xấu và lòng độc ác của con người. Tác giả của chúng là ma quỷ, chứ không phải Thiên Chúa: “Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi bỏ đi”. Còn lúa mì tượng trưng cho sự thánh thiện, việc tốt việc lành và ơn thánh Chúa gieo vào tâm hồn con người.

Ruộng tượng trưng cho thế gian, trong đó có sự thiện và sự ác, người tốt và kẻ xấu, nhân đức và tội lỗi, thiên thần và ma quỷ. Ruộng cũng là tâm hồn của mỗi người, trong đó có cả lúa tốt và cỏ lùng, tức là có những thói quen tốt lành và những đam mê tội lỗi, có những việc làm đáng khen và cũng có những việc làm đáng trách…v.v.

Chủ ruộng là Thiên Chúa, Người “cứ để lúa và cỏ lùng” cùng lớn lên trong một thửa ruộng cho tới mùa gặt là muốn thể hiện lòng kiên nhẫn của Người đối với những tội nhân. Vì nếu hễ phạm tội mà Chúa đánh phạt ngay, thì đâu còn ai sống sót trên đời. Do đó khi chưa đến “mùa gặt”, chưa đến ngày tận thế, hoặc là chưa đến ngày chết của mỗi người, thì vẫn còn là thời gian hồng ân, thời gian chờ đợi, để có thể biến đổi từ xấu xa ra tốt lành, việc ác thành việc thiện, tội nhân thành thánh nhân. Chưa đến “mùa gặt“, thì đừng xét đoán, chụp mũ ai là xấu; đừng tìm cách tẩy chay những ai mình nghĩ là xấu… Chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ mọi ngõ ngách của lòng người, chỉ có Người mới có quyền phán quyết: “Tôi là ai mà dám xét đoán tha nhân” (Rm 14,4). “Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1).

Lúa mì vẫn luôn là lúa mì và cỏ lùng vẫn luôn là cỏ lùng. Chúng không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên con người thì khác. Hôm nay, con người có thể như “lúa mì“, nhưng mai ngày có thể lại như “cỏ lùng”. Một người xem như hôm nay là xấu, nhưng mai ngày chưa chắc đã là xấu. Bao người trẻ đã một thời phá làng phá xóm, buôn hương bán phấn… nhưng nhờ tấm lòng yêu thương và sự kiên nhẫn của những người chung quanh, họ đã làm lại cuộc đời, trở nên những con người đàng hoàng và trở thành thánh nhân như: Ma-đa-lê-na, Phê-rô, Phao-lô và Au-gút-ti-nô…

Tóm lại: Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và bao dung nhân ái đối với con người, thì con người cũng phải có lòng bao dung, kiên nhẫn và nhân ái đối với nhau. Đó phải luôn là thái độ và cách hành xử của người môn đệ Chúa, nhất là các thừa tác viên trong Giáo Hội. Vì Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng trong đó vẫn xen lẫn người tốt và người xấu. Người xấu có thể trở nên tốt lành ở một khoảnh khắc nào đó trong đời và người đã tốt rồi lại có thể trở nên tốt hơn. Cỏ lùng, cái xấu cái ác, không phải là không loại trừ được, nhưng Chúa muốn chúng ta phải bao dung và nhẫn nại, khéo léo và khôn ngoan để bảo vệ lúa mì – bảo vệ cái tốt, thì “e rằng khi nhổ cỏ ta sẽ nhổ luôn cả lúa”.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng bao dung và kiên trì nhẫn nại trong cách hành xử với tha nhân, nhất là đối với những người kém may mắn về tinh thần và thể xác. Amen.

------------------------------

 

TN 16-A155: Sống tốt giữa xấu, sống thiện giữa ác


(Suy niệm của JB. Lê Ngọc Dũng)

 

Thế giới chúng ta đang sống, thiện ác lẫn lộn, người lành ở giữa kẻ gian ác. Nhiều khi những kẻ TN 16-A155


Thế giới chúng ta đang sống, thiện ác lẫn lộn, người lành ở giữa kẻ gian ác. Nhiều khi những kẻ gian ác lại được nhiều ưu đãi, giàu có, sống phây phây, kẻ lành lại chịu nhiều điều thua thiệt, có khi bị bách hại oan ức.

Nếu có Chúa, là Đấng quyền năng, tạo thành trời đất muôn vật, thì tại sao Ngài có thể làm ngơ trước những bất công như vậy? Dụ ngôn cỏ lùng hôm nay là một câu trả lời. Không phải Thiên Chúa là không hiện hữu. Cũng không phải Ngài làm ngơ trước những bất công, những gian ác. Nhưng sở sĩ có xảy ra như vậy là vì Ngài nhân từ khoan dung; Ngài chờ đợi những kẻ gian ác có cơ hội ăn năn trở lại, và đồng thời Ngài đưa con người chúng ta vào sống giữa những phù vân, giả tạo, giữa những bất công, để có thể làm chứng cho tình yêu, cho sự vĩnh cữu, cho hạnh phúc muôn đời.

Có một tên cướp đi vào một ngôi làng nọ. Hắn lẻn vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng và dự định đến khuya sẽ kề dao vào cổ ông và bắt ông nói ra chỗ cất tiền bạc cùng những của cải quý giá, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật.

Đêm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của một đứa trẻ đang bị bệnh rất nặng từ làng bên cạnh cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy là vào mùa đông, trời đổ tuyết rất lớn, mưa gió bão bùng. Làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi. Đi đến đó quả có nhiều nguy hiểm trên đường, mà trời đã quá khuya, trong khi ông đã trải qua một ngày làm việc quá mệt mỏi.

Gác điện thoại, ông bác sĩ quyết định không đi, thở dài đi đến giường nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng rồi ông lẩm bẩm “Mình không đi bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì làm sao?”. Vậy là ông lấy lại tinh thần, ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão. Rồi ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết.

Sáng hôm sau khi bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân vị bác sĩ, nói: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”

“Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông” – Vị bác sĩ đáp lại.

Tên cướp nói: “Không phải thế. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng hôm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ vì định làm hại một người như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa!”.

Sống trên trần gian con người phải đối diện với sự thiện và sự ác. Hai phạm trù đối chọi nhau và hai người phải chọn một trong hai. Người Kitô hữu luôn luôn được mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

Như Chúa dạy, thái độ của người Kitô hữu dứt khoát là phải loại trừ sự ác và chọn lấy cái thiện làm phần cho mình.

Tuy nhiên, trong khi lo hoàn thiện hoá bản thân theo lời mời gọi của Phúc Âm, chúng ta thường xa tránh những người mà chúng ta cho là xấu, hoặc có cái nhìn khinh chê, phê bình chỉ trích, rồi phong toả họ, như là những làm công xin ông chủ: “Cho chúng tôi đi nhổ hết cái bọn tồi tệ đó đi”.

Sự ác, sự tội, dứt khoát chúng ta phải xa tránh, phải gớm ghét, nhưng đối với người tội lỗi chúng ta phải thương xót, phải cầu nguyện cho họ và phải giúp họ trở về với Chúa. Người Kitô hữu luôn cần có thái độ bao dung, sống bác ái yêu thương, theo gương Đức Kitô, Đấng đã hiến mình trên Thập Giá để cho thế gian được sống.

Sống giữa cái ác, người Kitô hữu, theo gương Đức Kitô thắp sáng ngọn nến đức tin, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem sự thánh thiện đến nơi tội lỗi. Điều đó đòi hỏi phải chiến đấu luôn luôn, chiến đấu với những cám dỗ, lôi cuốn chúng ta hoà mình vào đống bùn nhơ nhớp. Chiến đấu như thế đòi chấp nhận những hy sinh mất mát, đôi khi chấp nhận hy sinh ngay cả mất đi mạng sống của mình.

Khi sống giữa trần gian với cái ác, với sự dữ, chúng ta không run sợ đầu hàng, hoặc thất vọng nản chí, nhưng hãy kiên tâm chiến đấu để luôn đứng vững trong hàng ngũ con cái Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phải luôn có cái nhìn  bao dung với những người tội lỗi, những người chống chúng ta và luôn tìm dịp giúp họ trở về với Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu.

------------------------------

 

TN 16-A156: Cứ để cả hai cùng lớn lên


(Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy)

Mt 13: 24-43: Trong cuộc sống của chúng ta, cỏ lùng luôn mọc chung với lúa tốt, bóng tối luôn chen lẫn với ánh sáng, cái ác luôn sống chung với cái thiện. Thiên Chúa cũng không cho phép nhổ cỏ lùng ngay vì sợ hại đến lúa.

 

Cánh đồng được gieo những hạt lúa tốt, nhưng ban đêm kẻ thù gieo cỏ lùng vào, thế là trong TN 16-A156


Cánh đồng được gieo những hạt lúa tốt, nhưng ban đêm kẻ thù gieo cỏ lùng vào, thế là trong ruộng có cả lúa lẫn cỏ lùng. Điều đó nói lên rằng trong cuộc sống chúng ta, cả người tốt lẫn người xấu đều sống chung trên một mảnh đất.

Nhìn lại cuộc sống, chắc hẳn nhiều lần chúng ta đã thầm trách Thiên Chúa tại sao Chúa cứ để sự ác hòanh hành như vậy. Và thường khi chúng ta lại thấy kẻ ác xem ra lại được ưu đãi hơn người lành. Đó là một sự kiện chúng ta thường thấy xảy ra trong cuộc sống.

Thiên Chúa để cho cỏ lùng và lúa cùng lớn lên, không phải Thiên Chúa dung túng cho sự ác, nhưng để nói lên rằng Thiên Chúa có thời gian của Thiên Chúa và thế gian có thời gian của thế gian. Thiên Chúa có chương trình của Thiên Chúa và Thiên Chúa cho phép ma quỉ thực hiện công việc của ma quỉ, nên Thiên Chúa phải chờ đợi, chờ đợi cho tới mùa gặt. Chính vì thế trong cuộc sống của chúng ta, cỏ lùng luôn mọc chung với lúa tốt, bóng tối luôn chen lẫn với ánh sáng, cái ác luôn sống chung với cái thiện. Thiên Chúa cũng không cho phép nhổ cỏ lùng ngay vì sợ hại đến lúa. Khi nhổ cỏ làm tung cả gốc lúa. Hơn nữa sợ nhổ lộn.

Phân biệt cỏ lùng và cây lúa đã khó, phân biệt kẻ xấu người tốt còn khó hơn nữa. Có những người bề ngòai xem ra đạo đức thánh thiện, nhưng cũng như cỏ lùng, nó đang âm thầm từng ngày hút hết phân bón của cây lúa. Nhưng cũng có những người bề ngòai xem ra bê bối tội lỗi, nhưng đó lại là những cây lúa chính hiệu. Biết đâu trong đó lại có chúng ta. Chúng ta là những cây lúa, nhưng phải sống chung với những cỏ lùng lâu ngày, bị ảnh hưởng nặng nề của ma quỉ nên có một giây phút nào đó đã giống như cỏ lùng. Thiên Chúa không phạt ngay vì để chúng ta có thời gian sám hối. Nên thực tế nhìn vào đồng ruộng, chúng ta thấy:

Những cây xem ra là lúa tốt nhưng thực sự lại là cỏ lùng

Những cây xem ra là cỏ lùng nhưng lại là lúa tốt.

Cuộc đời cứ hư hư ảo ảo nên tốt hơn là đừng can thiệp quá sớm, kẻo làm chết đi những gì đang sống. Với cái nhìn như thế chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để chấp nhận cuộc đời như Thiên Chúa đã chấp nhận, để giờ đây, chúng ta học nơi Thiên Chúa lòng trắc ẩn và thương xót đối với tội nhân.

Rồi ta học nơi Chúa sự nhẫn nại, một sự nhẫn nại không biết mệt mỏi: "cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt". Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Cứ để lúa và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Cứ để người tốt và kẻ xấu cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Vì:

- Có sự lành để ta biết và yêu mến sự tốt lành của Chúa, có sự dữ để thanh luyện người lành.

- Có sự lành để ta được hưởng niềm vui ngọt ngào của Chúa, có sự dữ để ta phấn đấu vượt qua, chứng minh lòng thành của ta với Thiên Chúa.

- Có thuận lợi để ta tiến bước trên con đường thánh thiện, có khó khăn để ta rèn luyện các nhân đức.

Hãy để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Còn giờ đây hãy kiên nhẫn và mong muốn những điều tốt lành cho tha nhân như câu chuyện sau đây: Thượng Đế ra lệnh cho một vị thần đến gặp một người đạo đức nọ muốn gì và bảo anh sẽ có bất kỳ thứ gì mà anh ta khao khát. Nhận được tin tốt lành, anh ta trả lời: “ồ, nhưng tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi đã có tất cả những gì tôi muốn”.

Vị thần giải thích rằng Thượng Đế muốn tặng anh một món quà, thì tốt hơn cả là hãy chấp nhận.

Người đàn ông tốt bụng này liền trả lời: “nếu quả là vậy, xin Thượng Đế phù hộ cho tất cả những ai đến với tôi đều được hạnh phúc”

Kể từ đó, mỗi khi người đạo đức này xuất hiện ở đâu, cây khô héo trở thành tươi tốt, những con vật đau ốm trở nên khoẻ mạnh, những con người bệnh tật được chữa lành,

những người bất hạnh trút bỏ được mọi gánh nặng, những ai đang mải đấu tranh tìm thấy an bình, và những ai gặp khó khăn đều tìm được lối thoát.

Người đạo đức tốt bụng phấn khởi ra đi khắp thế giới và mang hạnh phúc đến cho muôn người. Amen.

------------------------------

 

TN 16-A157: Một nửa ánh sáng – một nửa bóng tối.

 

Thiện Ác cùng hiện diện trong mỗi con người, mỗi cộng đồng cũng như trong thế giới: Thiện Ác TN 16-A157


Thiện Ác cùng hiện diện trong mỗi con người, mỗi cộng đồng cũng như trong thế giới:

Trong các tài liệu của Giáo Hội chúng ta thường thấy tựa đề này: "Ánh sáng và bóng tối trong... ví dụ: trong thế giới loài người hôm nay, trong gia đình hiện nay, trong giới trẻ hiện nay". Đó chính là vấn đề mà dụ ngôn cỏ lùng trong Tin Mừng theo thánh Matthêu muốn nêu lên.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn chứng kiến một thực tại là Thiện và Ác luôn có mặt cùng lúc, cùng nơi, bên cạnh nhau và tranh giành nhau. Thực tại ấy xẩy ra nơi mỗi tâm hồn, mỗi cộng đồng, mỗi xã hội. Mỗi người mỗi cộng đồng và thế giới luôn bị giằng co, lôi kéo bởi hai lực, hai khuynh hướng, hai trào lưu nội tâm trái nghịch nhau, một kéo về hướng tốt, một kéo về phía xấu. Thánh Phaolô đã diễn tả thực tại ấy như thế này: "Những điều (tốt) tôi muốn làm thì tôi không làm, trong khi những điều (xấu) tôi không muốn làm thì tôi lại làm".

Một nhạc sĩ trẻ đã sáng tác một bài hát rất hay mang tựa đề "Một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối trong tôi" để diễn tả thực tại ấy. Nội dung bài hát đại khái như vầy: Trong tôi, trong mỗi người chúng ta có một nửa là ánh sáng (tức là phần tốt lành, vị tha, thánh thiện) và một nửa là bóng tối (tức là phần xấu xa, vị kỷ, tội lỗi). Làm sao để nửa phần ánh sáng bừng cháy lên, đánh tan hoặc che phủ hoàn toàn nửa phần bóng tối kia đi.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy: chẳng có ai hoàn toàn tốt lành, vị tha, thánh thiện; mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu xa, vị kỷ, tội lỗi. Vấn đề là làm sao đề phần tốt lành, vị tha, thánh thiện hiện rõ và thắng thế. Trong mỗi cộng đoàn đức tin cũng thế. Trong trong thế giới loài người cũng thế. Ngày nay có biết bao người dám xả thân vì tha nhân, vì công lý và hoà bình thì cũng có không ít người chỉ biết huỷ diệt, tìm mọi cách để huỷ diệt. Giữa ánh sáng và bóng tối luôn luôn có sự đấu tranh giành giật loại trừ nhau một cách quyết liệt. Ánh sáng càng lan toả thì bóng tối càng bị thu hẹp và ngược lại. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gio-an Phaolô II luôn kêu gọi mọi người thành tâm thiện chí và nhất là các Kitô hữu hãy tích cực xây dựng một nền văn minh sự sống, chiến đấu chống lại nền văn minh sự chết đang hoành hành trong các quốc gia.

Thiện xuất phát từ Thiên Chúa, Ác là do ma quỷ:

Đứng trước sự kiện hiển nhiên "một nửa ánh sáng, một nửa bóng tối" ấy, con người không ngừng thắc mắc như các đầy tớ của dụ ngôn cỏ lùng trong Phúc Âm: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?"

Đối với những người tin rằng thế giới này do nhiều thần linh cai trị thì những điều tốt lành là do các thần tốt lành mà ra; còn các điều xấu, điều ác thì tất nhiên phải xuất phát từ những ác thần. Còn đối với chúng ta là những kẻ tin rằng Thiên Chúa là Chủ duy nhất của vũ trụ vạn vật và là Đấng toàn thiện, vậy thì sự ác, sự dữ do đâu mà có?

Thánh Kinh cho biết: ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và Ngài đã đánh giá công trình ấy là tốt đẹp. Nhưng Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết ngay từ buổi đầu, chính Sa-tan đã lôi cuốn tổ tông loài người bất tuân lệnh Chúa mà ăn trái cấm trong vườn địa đàng và gây tai hoạ cho con cái loài người. Giáo huấn trên ăn khớp với điều Đức Giêsu giải thích về dụ ngôn: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ". Thế giới vũ trụ vạn vất là công trình tốt đẹp do quyền năng và tình thương của Thiên Chúa dựng nên; còn mầm mống sự ác là cỏ lùng đã được gieo vào lòng con người và lòng xã hội là do ma quỷ, do ác thần. Cỏ lùng mọc xen với lúa và cùng lớn lên với lúa. Lúa tốt và cỏ lùng tranh giành nhau đất sống. Đó là cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra hằng ngày trong mỗi tâm hồn, trong mỗi cộng đồng.

Tại sao Thiên Chúa không huỷ diệt sự ác ngay lập tức?

Một thắc mắc nữa là tại sao Thiên Chúa không huỷ diệt sự Ác ngay lập tức mà lại để cho sự ác hiện hữu, tác động xấu trên con người và xã hội? Trong dụ ngôn cỏ lùng, ông chủ không nghe theo đề nghị của các đầy tớ là cho nhỏ hết cỏ lùng khỏi ruộng lúa, mà cứ để cho cỏ lùng phát triển song song với lúa tốt. Lý do ông nêu lên là nếu cho nhổ hết cỏ lùng thì "sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt". Sẽ đến giờ, đến lúc cỏ lùng và lúa tốt được tách riêng ra.

Thiên Chúa có nhiều lý do để hành động như thế. Trước hết vì Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không nỡ bẻ gẫy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Ông chủ ruộng không ra lệnh nhổ hết cỏ lùng cũng là vị mục tử bỏ chín mươi chín con chiền lành để đi tìm một con chiên lạc, cũng là người cha ngày ngày đứng ngóng đợi đứa con hoang trở về.

Thứ đến là vì Thiên Chúa tin rằng người xấu có thể thay đổi thành người tốt, người tội lỗi có thể trở nên người công chính, nhờ hồng ân của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng khi một người ý thức mình là người có tội và phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi cảnh tội thì người ấy sẽ sống khiêm tốn và yêu thương hơn.

Chúng ta có nhiều ví dụ trong Phúc Âm: Phêrô phút trước vẫn còn là người đánh cá, phút sau đã trở thành môn đệ Đức Giêsu. Cũng Phêrô phút trước còn là kẻ hèn nhát chối Thày trước mặt một người tớ gái, phút sau đã trở thành người sám hối vĩ đại, quyết sống chết với Thày Giêsu. Phaolô phút trước còn là kẻ bách hại các Kitô hữu, phút sau đã trở thành vị tông đồ dân ngoại. Matthêu và Da-kêu phút trước còn là một nhân viên thu thuế, phút sau đã trở thành môn đệ Chúa. Madalêna phút trước còn là một phụ nữ bán mình mua vui cho thiên hạ, phút sau đã trở thành người gắn bó chặt chẽ với Đức Giêsu. Người trộm lành phút trước còn là tên trộm dữ, phút sau đã là người được Đức Giêsu đưa vào thiên đàng hưởng hạnh phúc bên Chúa v.v.. Chúng ta cũng có thể tìm ở chung quanh mình những ví dụ khác mới mẻ hơn.

Lý do sau cùng là Thiên Chúa muốn con người đóng góp vào việc phát triển sự Thiện và tiêu diệt sự Ác nơi mình, nơi tha nhân và trong thế giới.

Làm thế nào để phát triển sự Thiện và tiêu diệt sự Ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội?

Chúng ta phát triển sự Thiện và tiêu diệt sự Ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội bằng cách làm cho một nửa ánh sáng bừng sáng lên và nửa bóng tối thu hẹp lại tức là tạo điều kiện cho các khuynh hướng tốt, các ước vọng tốt, các nỗ lực tốt thành hiện thực và đồng thời làm cho các khuynh hướng xấu, ước vọng xấu, hành động xấu không có cơ hội hình thành.

Nửa ánh sáng là lòng yêu thương, bác ái, nhân hậu, từ bi, quan tâm giúp người. Nửa bóng tối là ích kỷ, hận thù, khắt khe, sống thờ ơ với người bên cạnh. Nửa ánh sáng là khiêm nhường, hiền lành. Nửa bóng tối là kiêu căng, tự mãn, coi thường tất cả. Nửa ánh sáng là trong sạch, khiết tịnh, điều độ, siêu thoát. Nửa bóng tối là tham sân si, chạy theo lạc thú, ham hố của cải, chức quyền, địa vị. Nửa ánh sáng là công lý và hoà bình. Nửa bóng tối là bất công và chiến tranh... Mỗi lần chúng ta chọn phần nửa ánh sáng và từ khước phần nửa bóng tối là chúng ta phát triển sự Thiện và tiêu diệt sứ Ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, Cha đã tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Cha lại còn giao phó cho con người sứ mệnh gìn giữ, cai quản và làm chủ công trình tốt đẹp ấy, để loài người cộng tác với Cha làm cho công trình ấy luôn luôn tốt đẹp và hữu ích. Xin Cha giúp chúng con biết quý trọng thiên nhiên và tôn trọng những định luật tự nhiên mà Cha đã đặt để trong đó. Xin Cha giúp chúng con biết tích cực bảo vệ và phát triển sự Thiện và đấu tranh tiêu diệt sự Ác nơi mình, nơi tha nhân và trong xã hội chúng con đang sống.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã được Cha sai đến trần gian để gieo vãi hạt giống tốt trong cánh đồng thế gian và làm cho hạt giống ấy phát triển thành cánh đồng cao sản. Chúa đã chiến đấu hết sức mình, chiến đấu đến nỗi bị kẻ thù giết hại để thực hiện Ý Cha và đem lại chiến thắng cho Vương quốc của Cha. Xin Chúa giúp chúng con biết cách đấu tranh bênh vực sự Thiện trong chúng con, trong cộng đồng và xã hội chúng con và đẩy lùi sự Ác ra khỏi lòng chúng con, khỏi cộng đồng và xã hội chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là sức mạnh Thiên Chúa, xin Chúa luôn ở cùng chúng con, luôn chiến đấu với chúng con để đem lại chiến thắng cho Nước Thiên Chúa.

------------------------------

 

TN 16-A158: Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.


DỤ NGÔN CỎ LÙNG, HẠT CẢI, MEN BỘT

CÂU HỎI GỢI Ý

 

Làm sao đặt ba dụ ngôn này vào trong toàn bộ chương các dụ ngôn (Mt 13,1-52)? 2. Hãy đọc lại TN 16-A158


1. Làm sao đặt ba dụ ngôn này vào trong toàn bộ chương các dụ ngôn (Mt 13,1-52)?

2. Hãy đọc lại các bản văn Kinh Thánh nói về mùa gặt tiềm ẩn trong đoạn văn này: Ge 4,13; Is 27,11; Dcr 10,9; Cn 22,8; Mt 3,12; Kh 14,15-16; Ga 4,35; Mt 9,37; 24,32 …

3. So sánh dụ ngôn cỏ lùng với dụ ngôn người gieo giống: Phải chăng các nhân vật đều có cùng vai trò? Dụ ngôn người gieo giống có đề cập đến mùa gặt không? ở đây nhắm đến “thời gian” nào của Nước Trời?

4. Tất cả các hạn từ của dụ ngôn này có được chú giải hết không? “Tôi tớ” chỉ gì?

5. Đâu là trọng tâm của dụ ngôn cỏ lùng?

6. Trọng tâm của dụ ngôn hạt cải và men bột có như trọng tâm của dụ ngôn cỏ lùng không?

7. Dụ ngôn men bột thêm gì vào dụ ngôn hạt cải?

***

1. Đoạn văn này lấy lại cùng một lược đồ như đoạn văn trước (cc.1-23) nói về dụ ngôn người gieo giống. Quả vậy, cả hai cùng có:

– Lời trình bày dụ ngôn cho dân chúng: cc.3b-9 / 24-30
– Lý do giảng dạy bằng dụ ngôn: cc.10-17 / 34-35
– Lời giải thích dụ ngôn cho môn đồ: cc.18-23 / 36-43

Ý hướng thần học của cả hai là làm nổi bật đặc ân được thấu hiểu các mầu nhiệm Nước Trời của các môn đồ, đối nghịch với thảm cảnh của những kẻ có tai mà không nghe và khinh thị thời gian được thăm viếng. Ở đây người ta thấy tư tưởng đã tiến thêm một bước. Các câu 34-35, với việc đề cập đến lý do hiện hữu của các dụ ngôn, đã xác quyết và bổ túc các câu 10-17. Hơn nữa, trong viễn ảnh cuộc phán xét và phân loại người lành kẻ dữ do cuộc phán xét kéo theo, tỏ hiện số phận dành riêng cho những người “hiểu” và cho những kẻ “nhìn mà không thấy”; vì chẳng phải chỉ có các năng lực của Nước Trời là bắt đầu hoạt động từ hôm nay dưới các dạng thức khiêm tốn, và mâu thuẫn nữa (phần dụ ngôn người gieo giống), mà lại chính sự thụ cảm trước các năng lực đó sẽ định đoạt số phận các thính giả nghe Lời Nước Trời, khi Nước ấy xuất hiện trong vinh quang phần dụ ngôn cỏ lùng: 13, 24-50).

2. Xét về mặt cốt yếu, xem ra dễ dàng rút tỉa ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùng. Qua trung gian sứ vụ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa bắt đầu kêu gọi những kẻ được dành cho vào Nước Trời. Nhờ lời Chúa Giêsu và nhờ việc tiếp đón mà lời đó mời gọi khuyến giục, Nước Trời được dần dà thiết lập một cách bí ẩn nhiệm mầu. Vậy thì tại sao tội lỗi còn có thể tồn tại? Tại sao tội nhân không bị kết án, loại trừ mà còn chung sống với con cái nước ấy? Cớ vấp phạm là ở chỗ đó. Nơi mà Nước Trời bắt đầu hiện diện, tại sao cuộc chung thẩm nhằm phân chia người lành kẻ dữ lại phải trì hoãn lui? Dụ ngôn trả lời: không thể phán xét trước kỳ hạn; việc nóng lòng mong đợi cuộc phán xét phải nhường chỗ cho sự kiên nhẫn trông chờ ngày Thiên Chúa lựa lọc kẻ lành người dữ để thiết lập Nước Ngài cách dứt khoát và vinh quang.
Trong lời mời gọi kiên nhẫn ấy, ta có thể hiểu ngầm một lời kêu gọi hãy kính sợ hay khiêm tốn chờ trông cuộc phán xét. Sở dĩ nên trì hoãn việc nhổ cỏ lùng, là vì ta không thể tự ý chiếm lấy cho mình đặc quyền của Thiên Chúa, quyền giải quyết vấn đề biết ai là hạt lúa tốt, ai là cỏ lùng xấu xa … Phải sống trung thành với Lời của Nước Trời, chứ đừng xem lời đó như một bảo đảm an toàn giả tạo và đáng tự cao.

Từ dụ ngôn đến lời giải thích dụ ngôn (cc.36-43), trọng tâm đã xê dịch một cách đáng kể: nơi mà tác giả dụ ngôn gợi lên việc phải chờ đợi cuộc phán xét cách kiên nhẫn và khiêm tốn, thì người giải thích lại chú tâm đến số phận dành riêng cho phường tác quái, dù ông đã làm dịu bớt màu sắc đen tối của cảnh đó bằng thị kiến vinh quang sau cùng của những người công chính.

3. Ý nghĩa dụ ngôn hạt cải được sáng tỏ từ hai cực: bước đầu nhỏ bé của hạt cải đối nghịch với giai đoạn tăng triển sau cùng của nó, cái giai đoạn biến nó thành cây lớn nhất trong mọi thứ rau cỏ. Điều đó cho ta tóm kết ý nghĩa như sau: dù có những dáng vẻ khá khiêm tốn, Nước Trời, mà từ đây đang hiện diện trong Lời của Chúa Giêsu, trong biến cố mà Lời đó trình bày cho thính giả, một ngày kia sẽ tỏ ra vô cùng vĩ đại vinh quang.

4. Dụ ngôn men bột, trong hình thức hiện thời, hơi khác với dụ ngôn trước một chút: nó không nhấn mạnh đến sự tương phản giữa lượng men ít ỏi với khối bột khổng lồ dậy lên, cho bằng đến đặc tính riêng của men là làm dậy một số lượng bột to lớn. Từ đầu – câu châm ngôn mà Phaolô ghi lại cho phép ta giả thiết điều đó (1Cr 5, 6 và Gl 5, 9) – có lẽ dụ ngôn chỉ muốn nói đến sự tương phản giữa lượng men ít ỏi và toàn thể khối bột đã được men làm cho dậy. Nên cao điểm nguyên thủy của nó giống với cao điểm của dụ ngôn hạt cải, nhưng rồi đối nghịch đã biến mất để nhường chỗ cho một lối giải thích thiên về Giáo Hội học (hay đúng hơn thiên về cánh chung học) bởi lẽ bấy giờ một được chứng kiến sức mạnh xâm nhập phi thường của sứ điệp Tin Mừng vào trong thế giới. Vì dụ ngôn hạt cải được đặt gần dụ ngôn men bột, nên xem ra hợp lý khi kết luận rằng nó cũng có thể được giải thích theo chiều hướng giáo hội học: cây che chở chim trời không phải là Nước cánh chung tương lai cho bằng là Giáo Hội hiện tại đang bành trướng khắp thế giới. Chính các thính giả Chúa Giêsu đã hiểu các dụ ngôn xây dựng theo lối tương phản như thế. Từ những bước đầu khốn khổ, từ những cái không ra gì trước mặt người đời, Thiên Chúa sẽ thiết lập Vương quốc hùng mạnh của Ngài, là Vương quốc bao gồm mọi dân nước trong vũ trụ.

5. Nếu phân tích như vậy là đúng, thì từ đấy ta có thể suy ra cơ hội đưa đến hai dụ ngôn: đó là có một ít người nghi ngờ sứ mệnh của Chúa Giêsu. Họ tự hỏi phải chăng có sự khác biệt giữa thời cứu độ mà Chúa Giêsu bảo là đang bắt đầu với thời mà người ta trông đợi…? phải chăng cái lũ khốn cùng, gồm đủ hạng người xấu xa kia, sẽ là đoàn kiệu trong hôn lễ thiên sai? Vâng, Chúa Giêsu trả lời, đúng là đoàn người đó! Các ngươi biết rằng từ một hạt cải nhỏ bé nhất định sẽ trồi ra một cây cao lớn hay với một nhúm men, sẽ dậy lên toàn thể khối bột; thì cũng vậy, hãy tin chắc rằng hành động thần linh kỳ diệu sẽ biến nhóm nhỏ của Ta thành một dân Thiên Chúa, quy tụ mọi quốc gia trên địa cầu.

Sau cùng ta hãy thêm một nhận xét để quán triệt trọn vẹn hơn sức mạnh của câu trả lời đó. Các thính giả của Chúa Giêsu những người vốn quen với Kinh Thánh, thường coi cây lớn như là hình ảnh của quyền năng trần thế (Ed 31; Dn 4), và vì cũng là thính giả từng nghe dạy về lễ Vượt qua trong hội đường, nên họ biết rằng một nhúm men làm dậy cả khối bột là biểu tượng của sự gian tà, độc ác (1Cr 5, 6). Thế mà Chúa Giêsu đã dám đưa ra một lối áp dụng trái ngược với hai hình ảnh đó, Người bảo quyền năng tối thượng của Thiên Chúa, chứ không phải của Thần dữ, cũng giống y như vậy.

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

"Về Nước Trời thì cũng in như người kia": Trong lúc dụ ngôn người gieo giống có thể tóm tắt bằng mấy chữ: việc nảy mầm của Nước Trời sẽ gặp nhiều thất bại đau đớn; thì dụ ngôn cỏ lùng lập tức đi tiếp theo và đặt ngay câu hỏi: các thất bại, các sự chống đối Nước Trời, cái công việc của Thần dữ đó phải chăng không thể bị dẹp bỏ ngay lập tức? Cả hai đều cố gắng đánh đổ lòng nao nức trông chờ Đấng Thiên sai ra tay, dụ ngôn người gieo giống thì bằng cách xác quyết rằng không thể tránh được việc một phần lớn hạt giống bị mất đi; còn dụ ngôn cỏ lùng thì bằng cách khẳng định: đừng hành động trước thời gian, đừng muốn dẹp bô công việc của Thần dữ trước mùa gặt. Xin nhớ là vào thời Chúa Giêsu, sự nóng lòng này đã khiến người ta tin rằng việc giải phóng dân thánh và việc tiêu diệt quân vô đạo sẽ xảy ra ngay lập tức (x. các Thánh vịnh của Salomon và các bản văn Qumrân). Do đó họ không thể nghĩ là có việc chống đối lại Đấng Cứu thế (dụ ngôn người gieo giống) và việc chung sống, lâu dài với sự dữ trong thời Đấng Messia (dụ ngôn cỏ lùng).

(Chú thích về các công thức nhập đề của các dụ ngôn):

Như các dụ ngôn đương thời, dụ ngôn của Chúa Giêsu xuất hiện dưới hai hình thức căn bản:

1/ Những dụ ngôn bắt đầu với một tiếng chủ cách (nominatif) (chủ từ): đó là các câu chuyện đơn giản không có động thức nhập đề, ví như dụ ngôn người gieo giống ("Này người gieo giống đi ra gieo lúa").

2/ Những dụ ngôn bắt đầu với một tiếng ở dữ cách (datif) (tức từ gián tiếp) tương đương với chữ "Le" trong tiếng Aram. Đa số dụ ngôn của các giáo sĩ bắt đầu với các chữ ấy: MashalLe (người ta hay gặp chẳng hạn: Mashal. Le mélék shé: “Một dụ ngôn. Giống như ông vua kia..."). Ngữ điệu đó là một cách nói rút gọn, hay một lối viết tắt của câu émshol Lekha, Úlashal. Le ma haddabhar dom? Le... = "Tôi muốn kể cho anh một dụ ngôn. Tôi sẽ so sánh sự vật với cái gì? Thì nó cũng giống như... ". Thỉnh thoảng người ta thay thế ngữ điệu dài dòng đó bằng một tiếng dữ cách duy nhất.

Trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu, ta gặp một công thức nhập đề dài ở dữ cách nơi các câu hỏi đi trước dụ ngôn của Mc 4, 30 tắt: "Làm sao mà so sánh Nước Thiên Chúa hay lấy gì mà ví nó được? Thì cũng như..." hoặc của Lc 13, 20t: "Ta sẽ lấy gì mà so sánh Nước Thiên Chúa?".

Tương ứng với công thức vắn với dữ cách khởi đầu, là các chữ hôs, hôsper, "như" viết ra tiếng Hy lạp là homoiôthêsetai, homoiôthê, homoios estin, "giống như"; trong căn ngữ của 5 công thức này, cũng có cùng một giới từ Aram là "Lc". Như vừa nói, chữ "Le" này là một lối viết tắt, nên không chỉ được dịch là "giống như song là: "Về... thì cũng giống như...". Trong nhiều trường hợp, chính nội dung của dụ ngôn buộc ta phải để ý đến lối viết tắt của công thức nhập đề đó, vì công thức này thay đổi điểm ta muốn so sánh. Trong Mt 13, 45, Nước Thiên Chúa rõ ràng là không "giống như người thương gia", mà giống như "viên ngọc quý"; trong Mt 25, 1, nó không "giống như mười trinh nữ" mà giống như bữa tiệc cưới; trong 22, 2 nó không "giống như vua kia" mà giống như các cuộc vui ở tiệc cưới; trong 20,1 Nước Thiên Chúa không "giống như gia chủ" nhưng giống như việc trả lương; trong 13, 24, nó không "giống như ' người kia gieo giống tốt trong ruộng mình", mà giống như mùa gặt hái; trong 18, 23 nó không "giống như ông vua trần thế" mà giống như việc tính sổ. Trong mọi trường hợp trên, ta tìm ra điểm so sánh đích thực khi nhớ rằng: dưới thành ngữ Hy lạp homoios estin "giống như", tiềm ẩn một chữ "Le" Aram, mà ta phải dịch là: "Về.... thì cũng giống như..".

Nhận xét này cũng có giá trị đối với các trường hợp khác trong đó ta thường không thấy lối viết tắt của công thức nhập đề. Không thể dịch Mt 13,31 là "Nước Thiên Chúa giống như hạt cải..." mà phải dịch: "Về Nước Thiên Chúa thì cũng giống như hạt cải... ", vì chẳng phải với hạt cải mà Nước Thiên Chúa được so sánh, nhưng là với cây to lớn phát sinh từ hạt cải và làm chốn nương náu cho chim trời. Ở trong Mt 13, 33 cũng thế: Nước Trời không "giống như men" mà giống như bột dậy lên (coi Rm 11,16) và trong Mt 13,47 Nước Trời không được ví với chiếc lưới đánh cá, nhưng như việc lựa lọc cá bị mắc vào lưới.

"Hãy để chúng mọc lên cả hai cho đến mùa gặt": Trong suốt cả dụ ngôn, ông chủ luôn tỏ ra tự tín. Khi được hỏi về nguồn gốc cỏ lùng, ông không chút ngần ngại tuyên bố: cỏ lùng do kẻ thù gieo. Ông cũng tỏ ra tin tưởng vào giá trị hạt giống của ông, và biết chắc cỏ lùng sẽ không tài nào thắng thế. Kể cũng lạ khi ở đây hầu như không biết đến nguy cơ làm chết ngạt hạt giống tốt, cái nguy cơ đã được tỉ mỉ mô tả ở dụ ngôn người gieo giống trước (13,7).

"Một hạt cải": Tính cách nhỏ bé của hạt cải được đưa vào ngạn ngữ Palestine. Nhưng cây cải lại cao đến 2 hay 3 mét, đứng quanh vùng có thể thấy. Tuy nhiên dù cao lớn (arbuste), nó cũng không phải là cây (arbre) như dụ ngôn nói.

“Thành một cây”: Trong Cựu ước, cây có chỗ cho chim trời nương náu là một hình ảnh thường dùng để chỉ một vương quốc hùng mạnh bảo đảm được an ninh cho thần dân mình (Ed 17, 23; 31, 6; Đn 4, 9; 11, 18). Trong văn chương khải huyền, giáp sĩ hay targum, chim tượng trưng cho dân ngoại đến từng lũ, từng đoàn. Ở đây Mt nhấn mạnh đặc tính cánh chung của dụ ngôn (nhưng điều này không loại bỏ lối áp dụng có tính cách Giáo Hội học) khi phóng đại thân cây rau lớn (arbuste) thành một "cây to (arbre).

"Bà nọ lấy, vùi...": dịch sát chữ: che dấu", hạn từ này đưa về ý tưởng chủ yếu của cả phần này.

"Ba thúng bột": Đây là một khối lượng bột rất lớn, trên 39 lít, nghĩa là khoảng 60-70 ký lô. Con số ba thúng bột này. Khác hẳn lấy từ St 18. 6 (x.Tl 6, 19 và 1 Sm 1, 24) là quá phóng đại vì lượng bột đó làm đủ bánh nuôi trên 150 người ăn! Viễn ảnh dị thường của bữa ăn này xem ra muốn đưa ta nghĩ đến bữa tiệc cánh chung. Ở dây Matthêu nhấn mạnh tới hiệu lực của men, thứ có một sức mạnh lạ lùng như vậy. "Cho đến khi tất cả dậy men": hiệu lực của Nước Trời lan rộng đến toàn thể sức mạnh của nó thật vô song, dù bề ngoài xem ra yếu ớt.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói hết thảy các điều ấy với dân chúng, và Người không nói với họ điều gì mà lại chẳng dùng dụ ngôn": Trong văn mạch Mt, phải giới hạn nghĩa của chữ “hết thảy" vào lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời. Vì không phải bao giờ Người cũng nói bằng dụ ngôn; nhưng khi dạy về mầu nhiệm Nước Trời, thì Người luôn dùng thể văn ấy. Phần thứ hai của câu ngụ ý rằng Chúa Giêsu, để dạy về Nước Trời cho quần chúng, đã cẩn thận nói bằng dụ ngôn, hầu tránh mọi hậu quả tuyên truyền có tính cách thiên sai chủ nghĩa.

"Sấm ngôn của ngôn sứ": Matthêu bảo là một ‘ngôn sứ’ nhưng lại trích dẫn một tác giả Thánh vịnh, Asaph. Có thể ông nhớ Asaph ấy đã được gọi là "ngôn sứ" trong 2 Sk 29, 30; nhưng đúng hơn, có Iẽ ông quan niệm tất cả các sách Cựu ước đều có giá trị sứ ngôn... Thế mà sách thánh đã tiên báo Đấng Messia sẽ dùng dụ ngôn mà phán dạy.

“Con cái của Nước... con cái quỷ dữ ”: Cách phân chia nhân loại thành hai khi đối nghịch nhau đây rất thông dụng trong Do thái giáo đương thời. Ta thường gặp lối phân chia đó trong các văn tập của Qumrân. Chỉ khác một điều là: đối với Qumrân, nói kẻ lành đều ở trường phái của họ. Tất cả kẻ dữ là những người bên ngoài; còn ở đây cá hai đều sống lẫn lộn, và các môn đồ không có quyền tách rời họ ra.

“Cũng như người ta nhặt cỏ lùng...”: Trong dụ ngôn, trọng tâm nằm trên quyết định của ông chủ là để cỏ lùng mọc chung với giống tốt, trong lúc ở phần giải thích lại là đề tài mùa gặt tương lai, là số phận chung cục của cỏ lùng và lúa: trên 7 câu giải thích, đã có tới 4 câu nói về mùa gặt tương lai. Có lẽ Matthêu đã lan rộng một kết luận nguyên thủy vừa phải hơn của Chúa Giêsu, để đánh đổ một niềm vững tin tự đại có khuynh hướng lan tràn giữa Kitô hữu thời ông: việc gia nhập Giáo Hội chưa phải là được cứu độ cách dứt khoát; còn có cuộc phán xét sau cùng sẽ vô cùng khốc liệt đối với các Kitô hữu xấu xa.

KẾT LUẬN

Được bắt đầu với việc rao giảng Lời, Nước Trời thoạt tiên rất nhỏ bé khiêm hèn. Nó không áp đặt trên mọi tạo vật một cách hách dịch và ngay tức thời. Tình trạng hiện nay của nó còn hỗn tạp hồ đồ: kẻ lành người dữ đều triển nở trong nó. Và chỉ vào cuối cuộc hành trình dài đằng đẵng? được theo đuổi một cách âm thầm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nước Trời âm ỉ quy tụ toàn thể vũ trụ trong Hòa bình của Chúa Kitô.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1) Người môn đồ Chúa Kitô sẽ chấp nhận hiện tại dễ dàng hơn nếu biết tin tưởng như đã nói vào tương lai. Họ biết rõ rằng các bước đầu thật khiêm tốn như thế (Giáo Hội luôn luôn là thiểu số trong trần gian) chỉ là các dấu chỉ bất tương xứng vai công trình một ngày kia sẽ hoàn tất. Họ hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa. Thiên Chúa há không thể biến sỏi đá thành con cái Abraham được sao, nghĩa là Ngài không thể từ hư vô mà gầy dựng nên một dân tộc, một dân cho riêng Ngài được sao (Mt 3, 9)? Cái nhìn của Thiên Chúa khác với cái nhìn của người đời các vật tầm thường đối với Ngài lại là to tát, và cái lớn lao trước mặt người đời đôi khi lại làm Ngài ghê tởm.

2) Người hoàn toàn phó thác cho Nước Thiên Chúa, để Nước Chúa biến đổi, tái dựng mình, thì đúng là men đích thực của môi trường họ sống. Cái sinh lực liềm tàng trong họ cũng xâm nhập vào mọi thứ chung quanh và lan tràn đến hết mọi người. Tình yêu ở trong một con người luôn chiếu dọi cho những kẻ chung quanh.

3) Hạt giống tốt đã được gieo đầu tiên và ở khắp nơi, thì hạt lúa tốt sẽ được gặt hái sau cùng và khắp mọi chốn. Cỏ lùng không phải là nguyên thủy và cùng đích, chẳng phải là alpha và omêga:- Alpha và Omêga chính là hạt lúa tốt vậy.

4) Cái nhìn của Kitô hữu về thế giới, về tha nhân phải là một cái nhìn tích cực. Không phải vì ta có mắt tốt hơn những người khác để phân biệt cỏ lùng với lúa tốt hay bàn tay tài khéo hơn để tách rời thứ này khỏi thứ kia. Nhưng vì cái nhìn của ta là một cái nhìn đức tin: ta biết hạt giống hôm nay đang triển nở mà không gì ngăn được vì ta tin vào Chúa Giêsu Kitô; nhưng niềm xác tín này ta được không phải nhờ một phân tích “khoa học" về lịch sử đâu. Ta chẳng thấy hạt giống tốt ưu thắng và sẽ không bị chết ngạt, nhưng ta tin diều đó. Niềm tin làm ta hy vọng mãnh liệt vào con người, sự vật, biến cố.

5) "Óc kỳ thị" không chết trong ta đâu. Ta vẫn luôn bị cám dỗ lên án hay loại trừ những kẻ xem ra chẳng có cùng quan niệm như ta về chân thiện mỹ.

6) Ta thường đặt câu hỏi như các đầy tớ trong dụ ngôn: Từ đâu mà có biết bao sự dữ trong trần gian? Tại sao thế giới không nên tốt hơn sau 20 thế kỷ Kitô giáo? Vì sao Giáo Hội vẫn luôn có những khuyết điểm sờ sờ như vây? Chúa Giêsu trả lời bằng cách cho thấy tính cách hàm hồ không thể tránh được của toàn thể tạo vật đang trên đường tiến về Nước Trời. Một tính cách hàm hồ phổ quát, lan tới các tập thể cũng như cá nhân, Giáo Hội cũng như tín hữu. Điều đó có nghĩa là chân, thiện, mỹ không hiện hữu ở tình trạng hiển nhiên, y như điều sai quấy, xấu xa. Không một ai, không một tập thể nào hoàn toàn phù hợp với Nước Trời, nhưng cũng chẳng ai xa lạ, chẳng bị khai trừ khỏi Nước ấy.

7) Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn: Ngài chịu đựng nhiều thế kỷ tội lỗi vì viễn ảnh rộng lớn của Ngài là ban ơn cứu độ cho ta (Rm 3, 26). Ngài ghét tội lỗi, nhưng yêu kẻ biết thống hối ăn năn dù tội lỗi đến đâu (Rm 2, 4). Nếu Thiên Chúa không kiên nhẫn, bây giờ ta ở đâu rồi?

8) Đức kiên nhẫn ấy cũng cần cho con người. Do đấy có nhiều yêu sách xem ra mâu thuẫn nhưng phải biết dung hòa: không dung túng sự dữ, song vẫn kính trọng nhân vị và khả năng hoán cải của tội nhân, vẫn bảo vệ các tâm hồn ngay chính khỏi nhiễm lây gương xấu, tà đạo, thái độ dửng dưng tôn giáo. Do đó ngay từ nguyên thuỷ, ta thấy Giáo Hội khi thì nghiêm khắc (1Cr 5, 3- 5) lúc lại thông cảm (1 Cr 5, 9-10) tùy hoàn cảnh cụ thể của các tâm hồn. Hai thái độ ấy đều chính đáng và cần thiết, dù theo một lường độ khó mà xác định. Chúng cũng đề phòng ta khỏi bị ảo tưởng đạt được những trạng thái dứt khoát rõ ràng ở đời này. Một cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng trong đó chỉ có các thánh, chỉ gồm người công chính là một điều hão huyền. Nếu đường ranh giới phân chia sự dữ điều lành khá rõ ràng, thì lại rất lu mờ giữa kẻ lành người dữ (lấy quyền nào mà cho mình là "tốt"?). Vì kẻ sống trong tội lỗi hôm nay, mai ngày có thể trở nên một thánh Augustinô hay một Charles de Foucauld.

------------------------------

 

TN 16-A159: KẺ XẤU SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI TỐT, GIỐNG NHƯ CỎ LÙNG MỌC CHUNG VỚI LÚA


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/7/2023)

[Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Trong Tin Mừng Mátthêu có 5 bài giảng: (a) bài giảng trên núi, (b) bài giảng về sứ mạng truyền giáo TN 16-A159


Trong Tin Mừng Mátthêu có 5 bài giảng: (a) bài giảng trên núi, (b) bài giảng về sứ mạng truyền giáo, (c) bài giảng về Giáo hội, (d) bài giảng về các dụ ngôn và (đ) bài giảng về cánh chung. Trong bài giảng về các dụ ngôn, Chúa Giêsu đã dùng 6 dụ ngôn để nói về Nước Trời: (a) dụ ngôn người gieo giống, (b) dụ ngôn cỏ lùng, (c) dụ ngôn hạt cải, (d) dụ ngôn men trong bột, (đ) dụ ngôn kho báu và ngọc quý và (e) dụ ngôn chiếc lưới thả xuống biển. Mỗi dụ ngôn có ý nghĩa riêng và mang một sứ điệp riêng.

Bài Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên (A) tuần trước chúng ta đã đọc dụ ngôn người gieo giống. Bài Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên (A) tuần này chúng ta đọc ba dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men trong bột. Trong ba dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay thì các nhà phụng vụ lấy dụ ngôn cỏ lùng làm dụ ngôn chính (trong bài đọc ngắn chỉ có dụ ngôn này thôi).

Mỗi người chúng ta có thể học được gì từ dụ ngôn “cỏ lùng mọc chung với lúa”? 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Kn 12,13.16-19): "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại" Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.

Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.  

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 8,26-27): "Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả" Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Đấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.  

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 13,24-43): "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt" Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: 'Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?' Ông đáp: 'Người thù của ta đã làm như thế'. Đầy tớ nói với chủ: 'Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ'. Chủ nhà đáp: 'Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".     

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

(*) Là Thiên Chúa quyền năng, công minh, khoan dung và từ bi chẳng những với những người tốt mà cả với những kẻ xấu nữa. Cư xử như thế là vì Thiên Chúa  muốn dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Cư xử như thế là vì Người muốn ban cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Chúa ban ơn sám hối.

(*) Là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dùng dụ ngôn cỏ lùng mà giảng dậy những người bình dân ít học về những điều cao siêu của Nước Trời. Nhờ dụ ngôn này mà các môn đệ (và chúng ta) hiểu rằng cuộc đời này không phải là thiên đàng mà là trần thế với cảnh vàng thau lẫn lộn, người tốt kẻ xấu sống chung với nhau, bên cạnh nhau. Chúa Giêsu muốn dậy chúng ta cách sống bao dung, nhẫn nại và đợi chờ ngày phán quyết cuối cùng của Thiên Chúa.

(*) Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện trong tâm hồn người Kitô hữu để nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, và để cầu thay nguyện giúp chúng ta vì thật ra chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho tương xứng và đẹp lòng Thiên Chúa.

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba  bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai phần:

(1o) Thiên Chúa là Đấng quyền năng, công minh, khoan dung, từ bi và nhẫn nại. Người nhẫn nại chờ đợi ngày tội nhân ăn năn hối cải. Người dành thời gian cho các chiên lạc trở về. Người chỉ ra phán quyết vào ngày sau hết.

2o) Thiên Chúa muốn chúng ta sống từ bi, nhân ái, bao dung, nhẫn nại, chịu đựng cảnh sống ô tạp, vàng thau lẫn lộn, tốt xấu chen lẫn nhau, thật khó mà phân biệt. Cảnh “cỏ lùng mọc chung với lúa” không chỉ diễn ra ngoài xã hội, mà ngay trong lòng Giáo Hội và trong mỗi người chúng ta.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuân phục! Đặc biệt là sống với Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa nhập thể làm người để làm cho loài người sinh hoa kết trái thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa và tạo hạnh phúc cho chính loài người.

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa hôm nay tôi phải thực hiện hai việc sau đây:

(1°) Một là tôi phải cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì Chúa từ bi, bao dung, nhân ái, nhẫn nại, đợi chờ và cứu vớt các tội nhân trong đó có tôi, vì Người không muốn cho một kẻ bé mọn nào bị hư mất. 

(2°) Hai là tôi phải tập sống từ bi, bao dung, nhân ái và nhẫn nại đối với chính bản thân mình cũng như đối với những người xung quanh, nhất là với những người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn.  

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới loài người hôm nay, trong đó có nhiều điều tốt lành nhưng cũng không thiếu điều tồi tệ, có nhiều người đạo đức thánh thiện nhưng cũng không thiếu kẻ độc ác xấu xa, có nhiều người làm điều thiện nhưng cũng có nhiều người gây ra tội ác.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được" Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ  và các giáo lý viên -, để mọi Kitô hữu hăng say nhiệt thành làm cho hạt giống Đức Tin càng ngày càng lớn mạnh trong tâm hồn các tín hữu và người lương thiện.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người trong giáo xứ/cộng đồng chúng ta để mọi người trở thành men trong môi trường gia đình và xã hội.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa" Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm gương mù gương xấu trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội, để những người ấy sớm được ơn hoán cải mà từ bỏ tội ác và lối sống xấu xa để cứu lấy sự sống của họ và của nhiều người khác.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Sàigòn 19/7/2023
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

------------------------------

 

TN 16-A160: NHẪN NẠI TRONG YÊU THƯƠNG


L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Cỏ lùng và lúa rất giống nhau khi phát triển thành cây trưởng thành, chỉ khi ra bông hạt, người ta TN 16-A160


Cỏ lùng và lúa rất giống nhau khi phát triển thành cây trưởng thành, chỉ khi ra bông hạt, người ta mới biết rõ đâu là cỏ lùng và lúa. Biết lúc này, người nông dân cũng không thể vào nhổ cỏ lùng được nữa, đành phải chờ cho đến khi mùa gặt mới loại ra được.

Truyện dụ ngôn này thấm thía về ý nghĩa lòng yêu thương nhẫn nại của Chúa. Chúa biết những gì lầm lỗi của con người và Chúa chỉ mong con người sớm hối lỗi để được chũa lành.

Hết lòng tha thứ

Dường như đã nhiều lần Chúa đã buồn lòng vì sự chai đá của con người: “Nói tha thứ hay nói vác chõng mà đi đàng nào dễ hơn”  (Mc 2, 1 – 12). Con người thường hay bắt tội nhau hơn là thông cảm và tha thứ. Hành vi tha thứ là hành vi mang lại nhiều lợi ích cho thể lý và tinh thần. Thế nhưng, cuộc sống bon chen, đầy áp lực, dễ đưa con người vào chỗ buông cho tính nóng nảy, giận hờn, tức giận, thù hằn hơn là tha thứ. Chúa vẫn biết như thế nên Chúa vẫn kiên nhẫn bảo ban: “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6, 37).

Nhẫn Nại trong yêu thương.

Cuộc sống nhanh làm cho con người mất đi nhiều niềm vui đáng được hưởng. Sống nhanh, gấp gáp, điều gì cũng muốn dứt khoát, không dây dưa. Điều này tốt cũng có mặt xấu, khi ứng xử với con người với nhau nhiều khi dẫn đến nhiều rạn nứt trong tương quan và đôi khi biến nhau thành kẻ thù. Trong lối sống nhanh, về mặt xấu cũng dẫn đến loại văn hóa vứt bỏ. Nhẫn nại là một đòi hỏi: đón nhận, chịu đựng, hy sinh, tha thứ… (1Cor 13, 7 – 13).

Thời gian là phương thuốc chữa lành.

Chúa dạy yêu thương có lẽ là bài học khó nhất trong cuộc sống. Tuy nhiều người cũng được sinh ra và lớn lên trong tình thương nhưng yêu thương nhau sao lại khó thế. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam, niềm tin vào nhau còn ít lắm, cuộc sống bon chen từng ngày, chật chội… Không còn những giá trị xưa truyền thống để lại: “Một câu nhịn, chín câu lành”, “Thương người như thể thương thân”… Sống với nhau cứ dè chừng, nghi kỵ, bởi vì nhiều gian dối quá. Yêu thương khó quá làm sao có thể chờ thời gian là phương thuốc chữa lành được, vì càng ngày càng xấu đi. Chỉ có Chúa mới dạy: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13, 30).

Vẫn còn lúa tốt giữa cỏ lùng.

Dú sao đi nữa, con người vẫn còn lúa tốt giữa cỏ lùng, và ngay cả trong tâm hồn kẻ xấu vẫn có điều tốt. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người: Chỉ cần ít người công chính cũng có thể cứu thành Sodoma và Gomora, như trong mẫu đối thoại giữa Abraham và Chúa (St 18, 16 – 33), và ngay cả nơi người tội lỗi Chúa vẫn không tắt niềm hy vọng: “Từ nay con đừng phạm tội nữa” (Lc 7, 48; Ga 8, 11). Chúa dạy con người tiếp tục kiên nhẫn và cầu nguyện cho người tội lỗi, tội lỗi cần loại trừ nhưng thương xót cho tội nhân. Mỗi người đều là tội nhân vì trong mình vẫn có thứ cỏ lùng và một lần nữa Chúa cũng dạy trong kinh Lạy Cha: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ kẻ có nợ chúng con”.

Lạy Chúa, cỏ lùng vẫn còn ở nơi chúng con, ngay cả khi chúng con sống giả hình, giả tạo, hai mặt, chưa thật lòng, thật tâm,như cỏ lùng giống với lúa. Ngay khi chúng con còn xa cách Chúa, sống hời hợt không bén rễ sâu trong lòng yêu mến Chúa để thực sự cây lúa lớn mạnh chèn ép lại cỏ lùng.

Xin ban thêm lòng yêu mến Chúa nơi chúng con, xin cho chúng con cũng hết lòng yêu thương anh chị em chúng con, dù ngay bây giờ chưa được nhưng cho chúng con tiệm tiến mỗi ngay hoàn hảo hơn.

-------------------------------

 

TN 16-A161: NƯỚC TRỜI CHO TA


Bông hồng nhỏ

 

Mưa rơi, thấm đẫm nương đồng. Lúa ngô xanh mướt, cỏ cây cùng xanh tươi một màu của sự TN 16-A161


Mưa rơi, thấm đẫm nương đồng. Lúa ngô xanh mướt, cỏ cây cùng xanh tươi một màu của sự sống. Nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, ta nghe Lời vang vọng trong tâm hồn. Lần mở trang Tin Mừng, ta nhẩm đi nhẩm lại từng Lời Chúa, thủ thỉ xin Thánh Thần làm cho trái tim ta được mềm ra trước ánh sáng của Lời.

Hôm nay, ta được nghe Thầy Giêsu trình bày các dụ ngôn về Nước Trời. Nước Trời giống như chuyện người kia gieo giống tốt vào ruộng, nhưng đêm đến kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa. Cả hai cùng sống chung một đám ruộng nhưng chỉ có lúa mang lại ích lợi cho chủ, còn cỏ lùng chỉ là thứ bỏ đi, cần phải thu gom và đốt đi. Ta không lạ lẫm gì với cách người nông dân miệt mài chăm sóc ruộng lúa, những mong có được mùa lúa bội thu. Bác làm cỏ, xịt thuốc cho cỏ dại chết đi, để lúa lớn lên. Thế nhưng, Con Người gieo hạt giống tốt lại không nhổ cỏ lùng đi mà để cho sống, mặc dù người đầy tớ đã hiến kế để diệt trừ cỏ lùng. Con Người không muốn vì nhổ cỏ lùng mà làm bật luôn rễ lúa. Có chăng một tâm hồn tội lỗi được hoán cải nhờ sống bên cạnh một tâm hồn ngập tràn Chúa? Người thánh thiện như chút men được vùi vào khối bột, họ nâng đỡ và yêu thương những ai lầm đường lạc lối, thế là cả khối bột dậy men. Đợi đến ngày mùa, lúa sẽ được thu vào kho lẫm còn cỏ lùng thì sẽ gom lại mà đốt đi. Thật đáng tiếc cho những tâm hồn mãi không được biến đổi.

 Thầy Giêsu giảng giải dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ. Ta lắng tai nghe, lời Thầy như đang nói với chính ta: “Ai có tai thì nghe” (Mt 13, 43b). Chẳng phải Lời đang đến trong tâm hồn ta và chất vấn ta đó sao? Ta là lúa tốt hay chỉ là cỏ lùng? Khi sống giữa thế gian, người tốt sống bên cạnh kẻ gian ác. Ta là ai trong số họ? Nếu ta là một người tốt, ta đã làm gì để nêu gương cho những người sống kế cận ta? Như men trong bột được “bà kia vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Mt 13, 33), ta có trở thành chất men “dậy cả khối bột đời”? 

Như men trong bột, Lời đến và làm cho lòng người được biến đổi. Lịch sử vẫn có những con người được biến đổi cách ngoạn ngục. Một Mátthêu tội lỗi mải mê bên bàn thu thuế, được Chúa nhìn đến “xót thương và tuyển chọn”, ông trở thành một Tông đồ nhiệt tâm rao giảng cho Lời. Một Phaolô nhiệt thành bắt bớ đạo, sau cú ngã ngựa trên đường đến Đamat, ông được Chúa tuyển chọn làm Tông đồ dân ngoại. Chúa nhân lành vẫn yêu thương con người, dù chúng ta bất trung và nguội lạnh. Thánh Thần vẫn tác động trên từng tâm hồn mỗi chúng ta. Mưa vẫn rơi và nắng vẫn chiếu tỏa trên kẻ lành cũng như người dữ. Hạt mầm hy vọng vẫn được gieo xuống trên từng tâm hồn. Nước Trời thuộc về những người tin. Đức tin dù nhỏ bé như hạt cải nhưng có sức mạnh kiên vững trước phong ba. Đức tin trong tâm hồn mỗi người được Chúa ban cách nhưng không. Như cây cải mọc lên từ một hạt cải nhỏ bé và trở thành cây lớn cho chim chóc đến làm tổ thế nào, người có đức tin cũng trở thành một chỗ dựa cho những ai kém lòng tin như vậy. Sống bên cạnh một người có đức tin vững mạnh và luôn đầy tràn ơn Chúa, ta được nâng đỡ và hướng dẫn bởi gương sáng của họ. Một người xấu cũng có cơ hội trở thành một người lương thiện, và một người lương thiện cũng có thể trở thành một người xấu. Người Việt ta đã chẳng có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đó sao. Hãy để cho Thần khí biến đổi và làm mới tâm hồn ta.

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con. Nước Trời là niềm hy vọng của chúng con. Như các Tông đồ đến bên Chúa Giêsu để xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn thế nào, thì xin Chúa cũng cho chúng con biết năng đến với Chúa để được lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Nước Trời chỉ dành cho những ai có tâm hồn bé mọn. Xin cho chúng con biết sống bé mọn là sống khiêm nhường, đơn sơ, phó thác nơi Chúa. Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A162: NƯỚC TRỜI TRONG TA


Anna Cỏ may

 

Một màu lúa chín vàng lùa theo làn gió dưới ánh nắng chói chang. Những hạt lúa trĩu nặng đu TN 16-A162


Một màu lúa chín vàng lùa theo làn gió dưới ánh nắng chói chang. Những hạt lúa trĩu nặng đu đưa. Thấp thoáng những cây cỏ dại vươn mình phơi phới. Nhưng rồi đến ngày thu hoạch, những cây cỏ dại lại bị con người loại bỏ. Và đây cũng là điều mà Chúa Giêsu cũng muốn nói qua dụ ngôn “Cỏ lùng”.

Dụ ngôn “Cỏ lùng” tiếp nối cho dụ ngôn “Người gieo giống”. Ngài nói: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống trong ruộng mình” (Mt 13, 24-26). Cỏ lùng hay còn gọi là cỏ dại, là thứ cỏ mà người nông dân phải tốn hao sức lực và mất thời gian để diệt nó. Có lọai thân hình tựa như cây lúa khiến cho người nông dân rất khó nhận ra. Có loại cỏ thì khác cây lúa nên dễ nhận biết. Và chúng đã lấy hết các chất dinh dưỡng của cây. Vì thế, mọi người ngày đêm tìm cách để diệt nó. Nào là nhổ đi, hay xịt thuốc… Nhưng rồi, đến mùa thu hoạch chúng vẫn còn. Còn những cây lúa thì phải chịu đau, chịu xây xát. Như vậy, chỉ còn cách là để đến ngày thu hoạch mới diệt được tận gốc. Và Chúa Giêsu đã ví Nước Trời như vậy.

Sau khi nghe dụ ngôn, các môn đệ chưa hiểu Thầy nói. Cho nên, các ông liền đi gặp riêng Thầy để hỏi. Thấy các môn đệ tha thiết hỏi, Thầy nói: “Ruộng là thế gian, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, người gieo cỏ lùng là Ác Thần. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các Thiên Thần.”(Mt 13, 37-39). Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta rằng: Nước Trời ở thế gian có sự lành và sự dữ lẫn lộn, người lành sống chung với kẻ dữ, mọi người khó mà phân biệt. Như vậy, Nước Trời cũng là nơi để tập họp nhiều thành phần trong xã hội và cùng hướng về một mục đích. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với các Biệt Phái rằng: “Nước Trời ở giữa các ông” (Lc 17, 21).

Khi nghe điều ấy, có lẽ chúng ta có một cái nhìn gì đó về Nước Trời. Có khi chúng ta đang hoang mang, có cảm giác sợ. Nhưng may mắn thay, Chúa Giêsu cho chúng ta nghe xen lẫn hai dụ ngôn về sự phát triển vững mạnh của Nước Trời. Dụ ngôn “Hạt cải” và dụ ngôn “Nắm men”.

Dụ ngôn “Hạt cải”, cho chúng ta nghĩ đến loại rau mình ăn hằng ngày. Chúng ta sẽ có phản ứng không đồng ý với Lời Chúa. Thực ra loại hạt cải này chính là giống cải ở Giêrusalem. Chúng rất nhỏ và có màu đen. Nhưng khi được gieo xuống đất, nó mọc lên rất to và cao đến hai thước. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Mt 13, 31-32). Ngài có ý nói rằng: Nước của Ngài thành lập khởi đầu trong âm thầm, bé nhỏ như hạt cải, nhưng sẽ vươn lên tươi tốt và mạnh mẽ. Thưở xưa, những môn đệ của Ngài là những người ngư phủ và thấp hèn. Trước khi về Trời, Ngài đã quy tụ và sai các ông đi rao giảng. Từ đó Giáo Hội bắt đầu lan rộng trên khắp thế giới.

Còn dụ ngôn “Nắm men” cho chúng ta thấy ơn Chúa hoạt động trong các linh hồn. “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy chôn vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Mt 13, 33). Vậy, phải chăng Nước Trời cũng ở trong tâm hồn chúng ta nữa? Thật là mầu nhiệm.

Hai dụ ngôn mặc dù nói về sự phát triển của Nước Trời, nhưng sự phát triển ấy cũng cần thời gian, cần sức chịu đựng, nhẫn nại và sự hợp tác của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy cộng tác trong sự tin tưởng, phó thác và luôn lắng nghe, làm theo Lời Ngài dạy. Nhờ đó, chúng ta mới hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, những dụ ngôn của Ngài thật đi sát với đời sống của chúng con. Nhưng vì chúng con chưa ý thức, chưa yêu đủ, chúng con còn mải mê những chuyện vô bổ mà quên đi hạnh phúc Nước Trời. Xin Chúa hãy tiếp tục kiên nhẫn đánh thức chúng con, để chúng con hằng ngày được Lời chạm đến và tỉnh thức hơn về cuộc sống vĩnh cửu là Nước Trời mai sau. Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A163: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A


Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

 

Tin mừng Matthêu ghi lại 3 dụ ngôn: – Dụ ngôn lúa và cỏ lùng ghi nhận 2 thái độ tương phản nhau TN 16-A163


Tin mừng Matthêu ghi lại 3 dụ ngôn:

– Dụ ngôn lúa và cỏ lùng ghi nhận 2 thái độ tương phản nhau: Thái độ của con người (các đầy tớ) luôn đối đầu và muốn tiêu diệt những kẻ xấu. Thái độ của Thiên Chúa (chủ ruộng) bao dung, nhẫn nại chờ đợi cho đến ngày phán xét, ngày gặt lúa.

– Dụ ngôn hạt cải và men trong bột cho thấy sức phát triển mãnh liệt của Nước Trời và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài không nóng vội, nhưng khiêm tốn kiên nhẫn chờ đợi cho hạt cải thành cây to và nắm men làm dậy cả thúng bột.

Bài Tin mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta: Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan dung (Tv 35). Ngài là Đấng toàn năng, uy quyền, nhưng bao dung quảng đại với những kẻ tội lỗi để chờ đợi cho họ ăn năn hối cải. Sau đây chúng ta cùng nhau suy niệm về lòng nhân từ của Thiên Chúa qua dụ ngôn cỏ lung và lúa tốt.

Theo kinh nghiệm của người làm ruộng, phải làm sạch cỏ để cây lúa phát triển tốt, không có nhà nông nào lại để lúa và cỏ lùng tồn tại trong ruộng mình “xin ông chủ cho chúng tôi đi nhổ cỏ lùng”. Thiên Chúa là chủ ruộng đã không đồng ý, Ngài muốn cho lúa và cỏ lùng cùng mọc lên đến mùa gặt. Sự nghịch lý này nói lên sự nhân từ bao dung kiên trì nhẫn nại chờ đợi của Thiên Chúa để người tội lỗi ăn năn hối cải để được tha thứ.

Lòng nhân hậu và bao dung của Thiên Chúa luôn tha thứ và yêu thương, không báo thù, không phân biệt đối xử, không đối đầu, không tiêu diệt…“Ta đến không phải để giết chết, nhưng để cứu sống… Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào”. Tình thương tha thứ hoán cải con người nên tốt, thù thành bạn, kẻ xấu thành người tốt, kẻ lạ thành người lân cận.

“Lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc chung trong ruộng”. Trong xã hội, kẻ lành người dữ, người lương thiện kẻ bất lương, người tốt người xấu luôn luôn sống chung với nhau. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chúng ta không thể tìm được một cộng đoàn toàn là những bậc thánh nhân, những người thánh thiện. Ngay trong tâm hồn chúng ta cũng luôn luôn tồn tại cỏ lung và lúa tốt, nghĩa là có nhiều cái tốt và nhiều cái xấu. Điều thiện và điều ác luôn giằng co, xung khắc nơi mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô dạy:“Điều tốt tôi muốn làm, tôi lại không làm. Điều xấu tôi không muốn làm, tôi lại làm”. Đó là một điều rất thực tế! không ai chối cãi. Cái mà chúng ta gọi là kẻ dữ không giống như cỏ lùng: Cỏ lùng không thể biến thành lúa được vì khác chủng loại. Nhưng kẻ dữ, kẻ xấu có thể cải tà quy chánh, có thể hoán cải trở thành người tốt nếu xã hội kiên nhẫn chờ đợi và tạo điều kiện tốt cho họ cải thiện. Chẳng hạn như Augustinô, Ignatiô, Madalena, phanxico, Charle de Foucauld là những con người tội lỗi, sa đọa, trụy lạc đã thành những vị thánh… Biết bao nhiêu người bất lương, cướp của giết người sau khi ăn năn sám hối đã trở thành những con người lương thiện ntrong xã hội. Ngược lại cũng có nhiều người lành, nếu không giữ mình, không kiên tâm tu luyện, không làm điều thiện, không cầu nguyện, không siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh các bí tích… cũng có thể trở thành kẻ dữ, kẻ xấu trong xã hội và Giáo hội. Vì thế, chẳng ai nên tự phong mình là lúa tốt rồi loại trừ, lên án anh em là cỏ lùng. Bởi vì mang thân phận con người, tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tất cả đều là con người bất toàn trong xã hội “nhân vô thập toàn”. Chẳng ai là thánh, là thiên thần trên cõi đời này. Vì không có tinh thần bao dung, nhân từ của Chúa, chúng ta thường kết án anh em, trừng trị ngay những kẻ ác (nhổ cỏ lùng tận gốc), ai đó làm hại ta, ta trả đũa ngay, đối đầu không muốn đối thoại. Từ thái độ bất bao dung này mà đưa đến bao cuộc khủng bố dã man, bao cảnh chiến tranh tàn khốc, bao cảnh đau thương cho nhân loại.

Chúng ta phải xác nhận điều này là nơi mỗi người có cỏ lùng và lúa. Chúng ta phải phấn đấu cố gắng loại bỏ cỏ lùng là tính hư nết xấu như chúng ta: nhậu nhẹt say sưa, cờ bạc, trộm cắp, chơi bời trác táng, nói gian, nói dối, thù oán… Phải loại bỏ cỏ lùng để lúa nơi ta phát triển tốt, chúng ta mới trở nên người tốt đạo đức hơn.

Qua lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời mọi người hãy sống nhân từ, bao dung và kiên trì chờ đợi, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Bao dung là biết nhìn nhận sự thật về mình và về anh em để chúng ta luôn biết thông cảm, yêu thương và tha thứ. Như thế gia đình, cộng đoàn, xã hội chúng ta sẽ được an hòa và hạnh phúc.

-------------------------------

 

TN 16-A164: CHUYỆN DỤ NGÔN


Trầm Thiên Thu

 

Dụ ngôn là một nét đặc trưng của Kinh Thánh, bởi vì Chúa Giêsu thường sử dụng dụ ngôn để TN 16-A164


Dụ ngôn là một nét đặc trưng của Kinh Thánh, bởi vì Chúa Giêsu thường sử dụng dụ ngôn để minh họa các giáo huấn của Ngài, với các hình ảnh thực tế ngay trong đời sống thường nhật nhưng mang ý nghĩa cao siêu thuộc thượng giới. Ngài ưa dùng dụ ngôn, có lẽ vì loại văn này độc đáo. Thật vậy, Kinh Thánh xác nhận: “Ngài không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (Mt 13:34; Mc 4:34). Trong các Phúc Âm nhất lãm có khoảng 35 dụ ngôn.

Thiết tưởng cũng nên “mở ngoặc nhỏ” để “nói nhỏ” rằng dụ ngôn cũng được gọi là ngụ ngôn. Tuy nhiên, hai danh từ này vừa màng ý nghĩa tương đương vừa mang ý nghĩa dị biệt.

Ngụ ngôn (Anh: parable, fable; Pháp: parabole, fable) là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mang tính hoang đường, truyền thuyết, hư cấu, “bịa” ra như chuyện phiếm, nhưng vẫn chứa bài học có giá trị về luân lý, mang tính giáo dục, răn đời; các nhân vật thường là vật hoặc con vật được nhân cách hóa, các nhân vật cũng có thể là người hoặc thần linh.

Tương tự, dụ ngôn (Anh: parable; Pháp: parabole) cũng là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi, nhưng có điều khác là mang tính bí ẩn, mang tính tục ngữ, đặc biệt là mang chiều kích tâm linh. Chúa Giêsu dùng thể loại này, tức là Ngài dùng thể loại “dụ ngôn” chứ không dùng “ngụ ngôn”.

Trong cuộc sống đời thường luôn có những thái cực khác nhau, thậm chí là đối nghịch. Một trong các “cặp đôi” đó là Tốt và Xấu, hoặc Thiện và Ác. Nói theo tâm linh, đó là Thiên thần và Quỷ sứ. Đại diện phe Thiện là Tổng thần Micae (danh xưng Micae nghĩa là “Người giống Thiên Chúa” hoặc “Giống như Thiên Chúa”, đó là Thiên thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các Tổng thần, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và sự chính trực), đối nghịch với Quỷ vương Luxiphe – kẻ đại diện phe Ác. Luxiphe từ thần lành biến thành thần dữ, nguyên nhân là do tính kiêu ngạo – mối tội đầu thứ nhất (đối lại là đức khiêm nhường – nền tảng mọi nhân đức).

Điều tốt và xấu cũng có nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái gì tốt thì luôn luôn đẹp – gọi là tốt đẹp, nhưng cái gì đẹp thì chưa chắc là tốt. “Cái tốt” và “cái xấu” xuất hiện trong mỗi hành động, giữa hai thứ là một lằn ranh rất mong manh. Vì thế, phải luôn cảnh giác, đừng bao giờ coi thường sự cẩn trọng trong mỗi suy xét hoặc phán đoán về người khác, cũng đừng bao giờ ngừng chú ý và nghiêm khắc với từng hành động của mình – tư tưởng, lời nói và việc làm.

Với các hình thức và mức độ khác nhau, cuộc chiến giữa “cái tốt” và “cái xấu” không bao giờ kết thúc, ở bất kỳ nơi nào hoặc trong bất kỳ ai, việc của chúng ta không phải là đứng ngó và dùng niềm tin của mình để phân định ai là “người tốt” và ai là “kẻ xấu”, rồi ngỡ ngàng khi niềm tin mơ hồ ấy tan biến theo sự thay đổi của con người.

Tiền nhân đã minh định: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Ai sinh ra cũng đều là người tốt – tốt đúng nghĩa, bởi vì chúng ta được chính Thiên Chúa tác tạo nên giống hình ảnh Ngài theo Thánh Ý Ngài (St 1:26-27), thế nhưng con người có “máu tự kiêu” nên rất “chảnh”, sẵn sàng nghe lời đường mật của ma quỷ mà bất tuân Thiên Chúa, muốn “đấu tranh” với Thiên Chúa, chỉ vì ảo tưởng mà con người đã sập bẫy của nó. Chính cái tội “chảnh” đó đã làm cho con người bị “biến tướng”, trở nên xấu xa, không còn “tính bổn thiện” như trước nữa. Khốn thay!

Ma quỷ rất tinh ranh, ngày nay chúng ta thấy rõ nét ở bọn phiến quân IS. Chúng thật ranh mãnh, không hiểu sao mà chúng có thể dụ dỗ người ta không ngại đánh bom tự sát, nam giới đã đành, đáng ngạc nhiên là phụ nữ cũng “cảm tử”, thậm chí có phụ nữ còn bế cả con nhỏ khi đánh bom tự sát. Lời lẽ tuyên truyền của ma quỷ và đồng bọn của chúng thật đáng sợ. Chắc chắn cảnh giác không bao giờ thừa, đúng như Kinh Thánh cảnh báo: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8).

Thế nhưng lại thật là diễm phúc cho chúng ta mặc dù chúng ta quá đỗi “ngu dại”, xấu xa và khốn nạn, bởi vì Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương các tội nhân chúng ta trước sau như một, không suy giảm chút nào. Sách Khôn Ngoan minh định: “Thiên Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công” (Kn 12:13).

Chúng ta không thể nào hiểu nổi Thiên Chúa nhưng chúng ta lại luôn ra vẻ “tây đui” (tui đây), nhưng Ngài chẳng chấp lách chi ráo trọi. Thật tốt phúc cho chúng ta! Đúng thế, Kinh Thánh giải thích thêm về Thiên Chúa: “Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội” (Kn 12:16-17). Ông bà Nguyên Tổ đã to gan và đã bị trị tội. Chúng ta cũng “di truyền” cái loại “gen nổi loạn” đó nên lúc nào cũng chỉ muốn “vùng lên”. Tội ở chỗ là biết mà vẫn phạm, cố phạm chứ không phải là ngu phạm, khôn phạm chứ không phải là dại phạm. Thế mới đáng tội. Quả là chúng ta to gan lắm, xấu mà cứ tưởng mình tốt, dốt mà mạo nhận là giỏi, ngu mà vẫn chảnh. Ghê gớm thật đấy!

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn giàu lòng thương xót, “xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh” và “lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản”, nhưng chớ thấy vậy mà tưởng bở và khinh suất, vì “Ngài có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn” (Kn 12:18). Đó bài học Chúa dạy cho Ít-ra-en, và cũng là bài học dạy cho mỗi chúng ta hôm nay – những kẻ to gan, lớn mật, cũng “chẳng vừa”, vẫn dám coi Trời chỉ bằng… nắp bia mà thôi! Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì chúng ta có “máu giang hồ”, ánh mắt mang hình “viên đạn nguyên tử”, chẳng khác chi “dân anh chị” thứ thiệt, có khác chăng là chúng ta có thể giết người mà không cần vũ khí.

Khi Thiên Chúa ra tay trừng trị, không phải là Ngài “trả đũa” hoặc “hẹp hòi”, mà để dạy chúng ta bài học này: “Người công chính PHẢI có lòng nhân ái” (Kn 12:19a). Sự công chính rất quan trọng, như tấm vé vào Nước Trời, vì Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em KHÔNG ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ CHẲNG được vào Nước Trời” (Mt 5:20). Và rồi Lòng Chúa Thương Xót vẫn chan chứa trải quan bao thế hệ: “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12:19b). Chắc chắn Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc về Lòng Chúa Thương Xót nên mới xác định: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20). Chắc chắn nhất là chính Chúa Giêsu đã xác định với Thánh nữ Faustina: “Lòng Thương Xót của Ta lớn hơn cả tội lỗi của con và toàn thế giới” (Nhật Ký số 1485).

Có điều chắc chắn rằng, là phàm nhân thì ai cũng có “gen tội lỗi” ngay khi còn trong lòng mẹ (x. Tv 51:7). Thật vậy, “không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10:18), và Kinh Thánh còn minh định: “Chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được, còn kẻ ác cứ lảo đảo hoài trong cảnh tai ương” (Cn 24:16). Nói như vậy có nghĩa là “người công chính mà còn phạm tội mỗi ngày tới bảy lần”, huống chi những người chưa công chính – tức là còn đang ở trong tình trạng tội lỗi, vẫn “dính líu” tới “cái xấu”.

Bởi vì chúng ta còn “máu xấu”, chưa “lọc máu”, thế nên chúng ta phải biết khiêm nhường thật lòng mà “đấm ngực” và cầu xin: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm” (Tv 86:5-6). “Lỗi tại tôi và lỗi tại tôi mọi đàng”, chứ không phải là “lỗi tại tôi và lỗi tại bạn một phần”. Không có Thiên Chúa, chúng ta vô cùng vô duyên và khốn nạn, chẳng là chi ráo trọi. Do đó, chúng ta luôn phải cần có Ngài, bởi vì mỗi nhịp thở của chúng ta chính là sự sống do Ngài thương ban: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi” (Tv 104:29).

Thánh Vịnh gia rạch ròi xác định: “Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa” (Tv 86:9-10). Cứ nhìn thiên nhiên cũng đủ xác minh. Thiên Chúa tốt lành nên chỉ tạo điều TỐT, nếu có điều XẤU là tại chúng ta, không thể “nói trại” đi là “thiên tai”, mà hãy can đảm nói rằng các “sự cố” xảy ra hoàn toàn là “nhân tai”.

Tại sao Thiên Chúa vẫn im lặng và chưa ra tay? Bởi vì Ngài vô cùng thương xót chúng ta, Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài để chính chúng ta được hưởng mọi phúc lợi, chứ chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài. Thời gian là sự nhẫn nại Ngài dành cho chúng ta, Ngài chỉ mong chúng ta sớm biết chân thành thân thưa: “Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài” (Tv 86:15-16).

Kể cũng lạ, Thiên Chúa nhẫn nại nhưng chúng ta lại “nóng tính”, Ngài càng kiên trì thì chúng ta lại càng nôn nóng. Chúng ta cầu nguyện một thời gian chưa thấy “động tĩnh” gì thì vội nản chí sờn lòng, đôi khi còn trách Chúa thế này thế nọ, giận lẫy với Ngài. Quá “chảnh” luôn! Thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, đó là chúng ta bền chí đợi chờ” (Rm 8:25). Như thế mới là sống tích cực về cả ba nhân đức đối thần (Tin-Cậy-Mến), và đó cũng là cách chúng ta tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót bằng cả con người mình – chứ không chỉ đọc như con vẹt hoặc tự động như CD thu âm.

Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên trì trước sự bướng bỉnh của chúng ta. Thánh Phaolô giải thích: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27). Rõ ràng Thiên Chúa luôn rất quan tâm chăm sóc chúng ta, sự quan phòng của Ngài ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân. Thế nên Thánh Vịnh gia khuyên nhủ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5). Chắc chắn rằng dù chúng ta có xấu tới cỡ nào mà tín thác cuộc đời cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ sớm nên tốt. Xin mở ngoặc: Đừng quên gương sám hối của tướng cướp Dismas, kẻ đã bị đóng đinh cùng lúc với Chúa Giêsu.

Chuyện dụ ngôn luôn ly kỳ và hấp dẫn. Tin Mừng hôm nay theo trình thuật của Thánh sử Mátthêu, gồm “bộ ba” dụ ngôn về Nước Trời: [1] Dụ ngôn Cỏ Lùng (Mt 13:24-30, 36-43), [2] Dụ ngôn Hạt Cải (Mt 13:31-32; tương đương Mc 4:30-32; Lc 13:18-19), và [3] Dụ ngôn Men Trong Bột (Mt 13:33; tương đương Lc 13:20-21).

Dụ ngôn Cỏ Lùng không chỉ nói về Nước Trời mà còn là một trong các dụ ngôn cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa rất bao la, vô hạn.
Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu ví Nước Trời như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Thấy vậy, đầy tớ thắc mắc với chủ nhân về việc gieo giống tốt trong ruộng, và hỏi về sự xuất hiện của cỏ lùng. Chủ nhân cho biết rằng chính kẻ thù đã làm điều đó. Đầy tớ đề nghị cho gom cỏ lùng lại, nhưng chủ nhân liền ngăn cản và giải thích: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”.

Dụ ngôn này cũng là một trong số ít các dụ ngôn “khó hiểu” mà chính các môn đệ đã xin Sư Phụ Giêsu giải thích. Ngài phân tích: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”. Lời giải thích của Chúa Giêsu rất rõ ràng, mạch lạc, không ai lại không hiểu, nhưng vẫn có những người không muốn hiểu. Vì thế, Chúa Giêsu thường nói câu này: “Ai có tai thì nghe”.

Thiên Chúa thương xót mọi người, cả người tốt và cả người xấu. Nhưng chúng ta lại ưa xì xầm với nhau: “Sao Chúa không cho lũ ác ôn bị nạn cho nó trắng mắt ra nhỉ?”. Chúng ta không thể hiểu thấu tình yêu Thiên Chúa, bởi vì lòng thương xót của Ngài quá lớn, đến nỗi sai Con Một xuống trần gian rồi “hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20:28). Trong số “muôn người” đó có cả người xấu và người tốt – là người này, là người kia, là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta – nam, phụ, lão, ấu. Chẳng vậy mà Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5:44), và “Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6:28).

Câu nói “Ai có tai thì nghe” [ai có tai nghe thì (hãy) nghe] là mệnh đề mà khi nghe, chúng ta cảm thấy có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại rất thâm thúy, khiến chúng ta phải giật mình, thấm thía và đau điếng. Đó cũng là điều mà Chúa nhấn mạnh nên đã được nhắc tới vài lần (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35; và Kh 13:9). Một câu rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ nhiều! Có (lắng) NGHE thì mới (thấu) HIỂU, mà hiểu rồi thì phải LÀM (thực hành, thực thi, hành động), chứ không thể nghe suông, chỉ nói mà không làm, hoặc dạy người khác làm mà mình không làm.

Thầy nào trò nấy. Cha nào con nấy. Cây nào trái nấy. Chắc chắn là như vậy. Chúa Giêsu cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7:15-20; Lc 6:43-45). Với những câu đại loại như thế này, người ta không thích ai đề cập, “kẹt” lắm!

Hai dụ ngôn tiếp theo cũng nói về Nước Trời, Chúa Giêsu ví Nước Trời như Hạt Cải và Nắm Men, nhưng cả hai dụ ngôn này đều ngắn gọn, đơn giản, nhưng vẫn súc tích.

Dụ ngôn Hạt Cải: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”.
Dụ ngôn Men Trong Bột: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”.
Các môn đệ không phiền Thầy Giêsu giải thích về cả hai dụ ngôn này, bởi vì không khó hiểu. Với kinh nghiệm sống, chúng ta có thể nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều người tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ, chịu chết và phục sinh. Mức độ không rầm rộ hoặc đột biến, chỉ tiệm tiến, nhưng chậm mà chắc. Hạt Cải đã biến thành Cây Cải (cây cải ở Israel to lớn chứ không như cây cải ở Việt Nam), và Nắm Men đã làm dậy men cả các Thúng Bột.

Các tông đồ đã thắc mắc, và chắc hẳn chúng ta cũng thế, rằng tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và nói gì với họ cũng dùng dụ ngôn như vậy. Thánh sử Mát-thêu cho biết rằng như thế là “để ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13:35).

Ngày xưa, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói: “Hãy dùng dụ ngôn mà nói với nòi phản loạn” (Ed 24:3). Vì thế mà chúng ta có thể thấy chí lý khi Chúa Giêsu bảo: “Ai có tai thì nghe”. Ai cũng có tai và có thể nghe, người điếc (thể lý) cũng có cách “nghe” của họ mà chúng ta thường nói là “nghe ngóng” (điếc hay ngóng, ngọng hay nói). Người điếc tâm hồn thì không nghe được điều tốt, đó là chứng nan y bất trị. Nếu nghe thì nghe thế nào, nghe làm gì? Đó là vấn đề quan trọng cần phải lưu tâm!

Ở đời có một điều thường thấy: “Xấu nói tốt, dốt nói chữ”. Người có tâm địa xấu thì thường nói về điều tốt để che lấp mưu mô của mình, muốn cho người khác thấy rằng họ tốt lành; người dốt thì thường nói những lời văn hoa, bóng bẩy, hoặc lý sự “cùn” để che đậy cái sự trống rỗng của mình, muốn cho người khác thấy rằng họ là người có cả “một bụng chữ”. Thùng rỗng nào cũng kêu to, và vải thưa không thể che mắt thánh. Thật chí lý khi người ta phân tích: “Đừng cái lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, và đừng nói nhiều với kẻ ngu”.

Không ai dò thấu Thánh ý mầu nhiệm và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cũng chẳng ai hiểu nổi sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài. Đúng như Kinh Thánh đã nói về ơn khôn ngoan mà Thánh Vương Sa-lô-môn được chính Thiên Chúa trao ban: “Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn cũng như các lời giải thích của ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi” (Hc 47:15-17). Quả thật, Thiên Chúa là vô cùng, bất biến, vĩnh hằng. Thật vậy, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:25).

Thiên Chúa và phàm nhân là hai thái cực: Thiên Chúa tốt lành tuyệt đối, còn chúng ta xấu xa vô cùng. Thực sự chúng ta rất cần nhận thức rõ như vậy để mà đừng có “chảnh” nữa, nhờ vậy mà có thể nhận tấm visa vào Nước Trời. Đối với Nước Trời, Thánh Elizabeth Ann Seton (1774–1821) có cách nói thú vị và thâm thúy: “Cửa Thiên Đàng rất thấp, chỉ những người biết hạ mình mới có thể vào được”.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con can đảm sống thiện hảo theo tiêu chuẩn của Ngài. Xin giúp con sống nhân hậu thực sự, không chỉ yêu người chung chung, mà thể hiện tình yêu đó bằng cả tấm lòng, khối óc và đôi tay, yêu hết mọi người, dù họ tốt hay xấu, nhất là những người nghèo hèn, khốn khổ, thấp cổ bé miệng. Xin thêm sức cho người đau khổ, xin ban ơn sám hối cho các tội nhân. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ con. Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A165: NƯỚC TRỜI LÀ LỜI CHÚA GIEO VÀO THẾ GIAN


P.Trần Đình Phan Tiến

Kính thưa quý vị,

 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa rõ ràng : “DỤ NGÔN CỎ LÙNG”. Vâng, vì thế TN 16-A165


Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa rõ ràng : “DỤ NGÔN CỎ LÙNG”. Vâng, vì thế chủ đề Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta một tên gọi khác :” Nước Trời là một dụ ngôn cỏ lùng “ nghĩa rông, còn nghĩa hẹp chính là tâm hồn mỗi người Kitô hữu.

Tâm hồn của mỗi Kitô hữu chính là “ Nước Trời” mà chính Chúa Giêsu gieo vào Lời của Thiên Chúa.

Đoan Lời Chúa ( Mt 13, 24 -30) Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta một “ẩn dụ” không khó hiểu, thật rõ ràng. Một hình ảnh, một cảnh tượng “phá hoại” hay  “phá rối”, do kẻ “thủ ác” gây ra. Chúng ta hiểu ngay , đó là “ ma quỷ ”. Vâng, Nước Trời chính là điều thiện hảo, tốt lành từ thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu đã gieo vào, ôi thật là hạnh phúc , nếu đừng có kẻ “quấy rối”. Như chúng ta biết “ruộng “ là thế gian, nhưng, nghĩa hẹp cũng có nghĩa là “ tâm hồn” con người thế nhân. Người xưa có câu :” Dò sông, dò biển có thể dò, nhưng ai lấy thước mà đo lòng người”, hay là “Lòng người nham hiểm khôn lường”,  “ lòng người thay trắng đổi đen”, Hán ngữ có câu: “ Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt”, có nghĩa, : “ Biết người, biết mặt, nhưng không ai biết được “lòng “ người. cũng vậy, vẽ cọp, thì chỉ vẽ được bộ da, không ai vẽ được bộ xương, nếu vẽ bộ xương, thì không còn giống con hổ nữa.

Như vậy, bộ mặt thế gian là “ ngĩa rộng” còn nghĩa hẹp thì “ lòng người”, vậy, thế gian chính là : “NHIỀU LÒNG NGƯỜI” họp lại thành thế gian.

Theo đó, Chúa Giêsu đến thế gian “GIEO LỜI” của Thiên Chúa vào “mảnh đất tâm hồn” của lòng người để từ đó “lòng người” trở nên thửa ruộng tốt và “lúa tốt” là Hạt giống Lời Chúa mọc lên trong tâm hồn người tín hữu, như vậy, Lời Chúa là hạt giống điều “THIỆN HẢO” sẽ trổ sinh bông hạt, đó chính là NƯỚC TRỜI.

Nhưng, Nước Trời tại thế chưa hoàn hảo, bởi kẻ “quấy rối” được phép hiện diện trong thế gian và cũng gieo điều “BẤT HẢO” vào thế gian. Thiên Chúa không sai thiên thần “diệt cỏ”, nhưng, vẫn để nó mọc lên đồng thời với lúa. Theo đó, cũng có thể nói trong tâm hồn chúng ta cũng hiện diện cùng lúc điều tốt và cái xấu.

Xấu,tốt lẫn lộn, nhiều khi khó phân định, không ít khi, nếu như không có Đoạn Lời Chúa hôm nay ( Mt 13 ,24 -30), người lành dễ ngã lòng. Nhưng, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, tình thương và sự quan phòng thật kỳ diệu, bởi vì, Ngài là Thiên Chúa là Đâng minh chính và đây LÒNG THƯƠNG XÓT, chậm bất bình, mà giàu nghĩa nhân.Vâng , Thiên Chúa nhu mì, khiêm nhu, nhưng không nhu nhược, vì bản tính Thiên Chúa chính là như vậy, nếu Thiên Chúa không “nhu mì” thì chắc chắn không có sự sống , và sự sống viên mãn cho loài thụ tạo. Cũng từ suy luận đó, chúng ta biết được Thiên Chúa không bao giờ nhu nhược, bởi vì, Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, không thể nào loài thụ tạo lại có bản lĩnh hơn Đấng Tạo Thành, vâng, điều ấy hoàn toàn là một lý luận hợp logic, vâng, một suy luậ thật dễ hiểu.

Từ đó, suy ra, loài thụ tạo luôn luôn cần có Đấng Tạo Thành, bởi vì, sự yếu đuối và hèn kém của thụ tạo dễ sa ngã, bởi sự sa ngã đầu tiên là tội, bắt đầu bởi sự “bất tuân”, sau đó là “dòng giống” của tội. Mầm tội là sự phản nghịch, kế đến là sự kiêu ngạo, cứ xa dần, kéo nhân thế đến sự chết, chết thân xác, và chết đời đời. Sự chết là án phạt tự nhiên, khi con người tự tách lià khỏi Thiên Chúa. Như cành cây tách lìa khỏi thân cây, như Lời minh dụ của Chúa Giêsu.

Từ đó, có ân sủng từ Ngôi Lời từ Thiên Chúa ( qua Lời phán từ nguyên thủy) là Chúa Giêsu để “CỨU ĐỘ” thế gian. Thiên Chúa vì “yêu thương” mà “CỨU “, chứ Thiên Chúa không “mắc nợ “ai. Theo đó, chúng ta thấy “Lời” từ Thiên Chúa là “nguồn sống”, vì vậy, Thiên Chúa không nổi giận và tiêu diệt kẻ” thủ ác” là như vậy.

Để “cỏ lùng“ và ”lúa tốt ” mọc lên trong mảnh ruộng thế gian ” đó cũng là Mầu Nhiệm Nước Trời. Đồng thời, để hạt giống Lời Chúa geio vãi trong tâm hồn nhân thế cùng lúc với sự “tự do” đón nhận hay khước từ “cỏ lung” là việc tự nhiên của loài thụ tạo.

Bài Đọc II , ( Rm 8 , 26 -27 ) hôm nay, thánh Phaolo cho chúng ta biết, Thần Khí Thiên Chúa ngự nơi chúng ta, nếu chúng ta biết cậy dựa và kêu cầu Ngài, thì Thần Khí sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta vì sự yếu hèn của chúng ta.

Khởi đi từ Bài đọc I ( Kn 12, 13. 16 -19) chúng ta thấy, ” … Quyền lực là nguồn gốc công bình… bởi Thiên Chúa là nguồn gốc muôn loài”.

Qua Đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy, sự nhẫn nại từ Thiên Chúa là điều công bằng và hợp lý. Thiên Chúa không hành động như thế nhân bởi vì Thiên Chúa là “NGUỒN SỐNG” chứ không phải là nhu nhược như con người nghĩ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những mảnh ruộng tốt để cho Lời Chúa sinh sôi, triển nở, hầu mang lại hoa trái cho chúng con , nhưng đồng thời cũng biết học theo tính kiên nhẫn của Chúa, để sống hiên ngang bên cạnh “cỏ lùng” là phương tiện của thế lực gian tà. Hầu chúng con biết sống đúng với đường lối Chúa, đó là Nước Trời ./. Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A166: ĐIỀU TỐT ĐẸP


Lm. Jos. DĐH.

 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là tính độc đáo được người xưa diễn tả về loại hoa sen TN 16-A166


Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là tính độc đáo được người xưa diễn tả về loại hoa sen, dù chúng có sinh trưởng trong vũng lầy, vẫn xinh đẹp. Nét đặc trưng của tình yêu là không mùi, không mầu, ấy vậy mà hoàn cảnh giầu nghèo, đẳng cấp hay tầm thường, hào hoa phong nhã hay lẻ bóng đơn côi, tất cả đều khao khát cuộc sống này có mãi sự hiện diện của tình yêu. Không phải là thời đại hôm nay người ta mới thao thức sự “thiện toàn”, chẳng phải do trẻ khoẻ mà người ta để vẻ đẹp lôi cuốn, chính xác hơn điều “tốt đẹp” luôn bao phủ cuộc đời ta, đã xuất hiện trước khi ta được sinh ra làm người.

Dụ ngôn cỏ lùng nói tới người tốt kẻ xấu đang ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt và năng suất làm việc của ta, dù kinh nghiệm tiền nhân để lại vốn đầy ý nghĩa: tốt danh hơn lành áo, hoặc xấu lắm cũng quen, xinh lắm rồi cũng nhàm. Học điều hay lẽ phải nơi các bậc vĩ nhân, hãy cẩn trọng trước kẻ phàm phu tục tử, không nản lòng bỏ cuộc khi phải sống chung với người khó tính khó nết. Bao lâu ta chưa đọc ra  ý định tốt đẹp từ ban đầu của Thiên Chúa, hẳn ta sẽ thắc mắc, tại sao không nhổ cỏ lùng, tại sao chủ ruộng không đồng ý để tiêu diệt kẻ xấu ? Cỏ lùng, cỏ dại, lúa tốt, gạo thơm, ta còn phân biệt được, lẽ nào ngày sau hết Thiên Chúa công bằng sẽ không loại bỏ cỏ lùng ?

Ở đời này, nhờ khôn ngoan, nhiều người đã thành công, nhờ hiểu biết, kinh nghiệm, không ít người đã tránh được những sai sót, nhờ ý chí, quyết tâm, nhiều người đã thoát nghèo, gặt hái được vô số điều tốt đẹp. Người tín hữu lữ hành trần thế, nhờ ơn Chúa mà ta biết sống giới luật yêu thương, biết khao khát điều tốt đẹp, nhờ hiệp thông cầu nguyện, ta không ngã lòng cậy trông nơi Đấng đầy lòng thành tín thương yêu. Cỏ dại, cỏ lùng, đưa đến đầy phiền phức cho đồng lúa và tá điền, những khúc mắc chỉ được ông chủ trả lời như một phương thế hữu hiệu nhất, hãy kiên nhẫn đợi tới mùa gặt. Làm sao ta không rối lòng rối trí khi nghe nói: chơi với người xấu, sống sát gần kẻ xấu như đi giữa rừng gươm, tuy không bị thương, nhưng thường sợ hãi.

Điều tốt đẹp xưa nay vẫn được lượng định qua hình thức và nội dung, cái nhìn tích cực về độ sâu rộng của điều tốt đẹp được Chúa Giêsu diễn tả nơi dụ ngôn hạt cải và nhúm men: nhỏ, ít, nhưng tính hiệu quả mang đến thật bất ngờ, ngôn ngữ hôm nay gọi là nhỏ nhưng có võ. Ông chủ ruộng không cho tá điền biết sự nguy hại của cỏ lùng ở mức độ nào, nhưng người thợ thì hiểu ý chủ, vâng ý chủ, tin tưởng mùa gặt rồi sẽ tới. Chắc chắn ông trời ban cho ta cuộc sống không lâu dài, chậm ngắn ra sao, song ký ức về một cuộc đời: sống đẹp sẽ còn lại mãi mãi. Tình yêu Thiên Chúa gieo vào tâm hồn mỗi người, dù tin tưởng nhiều hay chỉ một chút lơ mơ, ơn ban tốt đẹp đó vẫn không hề suy giảm, nếu ta không xao lãng việc sống đức yêu thương. Tâm hồn có Chúa, sống trong tình Chúa, có thể sẽ đúng như câu thành ngữ: sống bên điều tốt đẹp như đi trong sương mai, tuy không ướt áo nhưng người mát rượi.

Ngày hôm nay, nếu ta hỏi người nông dân bạn có sợ cỏ lùng không, hẳn họ sẽ trả lời hiện tại chúng tôi có thuốc diệt cỏ, điều tốt đẹp tôi mơ ước là mưa thuận gió hoà, đến mùa gặt đừng mất giá. Nếu cho kẻ lầm than khổ cực một ước mơ, có thể họ sẽ cho ta thấy chớ gì thời gian quay trở lại, tôi sẽ chăm chỉ học tập, để trở nên người tốt, không phụ lòng mẹ cha. Nếu hỏi người tín hữu chúng ta ngay lúc này, có thể chúng ta sẽ nói chúng tôi rất sợ kẻ xấu, và rất mong muốn được ơn Chúa, được điều tốt đẹp, bình an ở mãi với gia đình, dòng tộc. Từ việc nghe dụ ngôn cỏ lùng, lúa tốt, hạt cải, nhúm men, hẳn mỗi chúng ta phải nhìn thấy sự giới hạn bất toàn của mình, phải cảm nhận được kế hoạch và tình yêu thương của Chúa qua mùa gặt ở phía trước. Sự kiên nhẫn, tấm lòng quảng đại, yếu tố thời gian và sức mạnh để đứng vững trước sóng gió cuộc đời, ta không thể sống mà thiếu ơn Chúa giúp.

Theo quy luật, cỏ lùng không bao giờ trở nên lúa tốt, nhưng tính xấu, kẻ xấu, đều có cơ hội để trở nên tốt đẹp, xứng với tình yêu thương và thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Tính ích kỷ hẹp hòi, tâm hồn quảng đại, kẻ khô khan, người thánh thiện, tất cả đều hưởng nhờ tình yêu và ơn cứu độ của Đức Kitô, tất cả người tốt kẻ xấu đều cần biết sử dụng thời gian và tự do cách tốt đẹp nhất. Thánh Bernadette đã để lại lời cầu nguyện thật chí lý: con không cầu xin thoát khỏi đau khổ, nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc con gặp khổ đau. Trong khi đối diện với kẻ xấu ức hiếp, có thể chúng ta cũng đã từng thưa: con không dám xin Chúa chu diệt hết kẻ gian ác, nhưng mỗi lúc gặp sự dữ tấn công, xin Chúa đừng bỏ con. Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A167: HÃY ĐỂ CHO CHÚNG LỚN LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT


Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

 

Lại một lần nữa, đoạn Tin Mừng tuần này cho chúng ta hình ảnh đám cây âm thầm phát triển giống TN 16-A167


Lại một lần nữa, đoạn Tin Mừng tuần này cho chúng ta hình ảnh đám cây âm thầm phát triển giống như Vương Quốc Thiên Chúa triển nở từ từ trong lòng chúng ta. Câu chuyện ngụ ngôn khá đặc thù của Mathieu (13:24-33) nói về lúa mì và cỏ dại mọc chung với nhau, nhưng chủ vườn không cho thợ nhổ bỏ cỏ dại vì sợ khi nhổ cỏ dại rễ của lúa sẽ bị động.

Cỏ dại ở đây là cỏ lùng (c. 25) nó thường mọc gần gốc lúa, trông giống như lúa nhưng lại làm hại lúa vì ăn mất chất bổ dưỡng của lúa. Chủ nhà là Chúa Giesu không muốn thợ tách rời cỏ dại khỏi lúa khi chúng đang mọc là có ý khuyên các môn đệ đừng đoán xét kẻ có lỗi, cho họ có tội và loại ra khỏi cộng đồng hay vương quốc. Chỉ một mình Chúa mới có thể phán xét và loại bỏ kẻ tội lỗi. Lúc khởi đầu cỏ lùng có vẻ vô thưởng phạt. Chúa luôn nhẫn nại khuyên răn kẻ có tội ăn năn thống hối. Ở đây chúng ta học được bài học của Chúa là cứ để cho cả thiện và ác cùng tự nhiên lớn lên với nhau.

Tính con người là thiếu kiên nhẫn nên thường hỏi Chúa: “Vậy phán xét sau cùng của Chúa là gì, và dựa vào đâu? Khi nào Chúa mới tỏ quyền uy của Chúa để luận tội kẻ thù? Còn bao lâu nữa Chúa mới tỏ lộ diện mạo Chúa cho chúng ta? Khi bị lún xâu vào vũng bùn tội lỗi, chúng ta thường tỏ ra ngoan cố không muốn trở về đường ngay nẻo chính và Thiên Chúa thì yêu điều thiện hơn là ghét bỏ điều ác.

Câu 30 là một ẩn dụ về thời phán xét chung (Gr 51:33; Ge 4:13; Hs 6:11). Giống như người reo hạt giống trên mọi chỗ mà ít có hy vọng đạt kết quả, Chúa Giesu cũng luôn luôn mở rộng đường dây liên lac với những ai biết lắng tai nghe, mở mắt mở lòng đón nhận Lời Chúa.

KẾT QUẢ VĨ ĐẠI CỦA VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI

Dụ ngôn hạt cải (Mc 4:30-32; Lc 13:18-21) và men trong bột cho thấy sự tương phàn giữa hạt cải nhỏ bé và cây cải to lớn khi đã phát triển tượng trưng cho sự bành trướng rộng lớn của vương quốc. Hạt giống trong tay chúa Giesu thì nhỏ xíu, chẳng có gì là ghê gớm, nhưng Chúa lại nói Vương Quốc Thiên Chúa cũng giống như vậy. Phải chăng Chúa muốn khuyến khích an ủi Giáo Hội sơ khai lúc đầu phát triển xem ra có vẻ chậm chạp lại bị truy nã cấm cản. Từ một hạt giống nhỏ bé nhưng lại sinh ra cây đại thụ là Vương Quốc Thiên Chúa và Lời Chúa. Sự nhẫn nại cần phải có khi gặp gian nan lúc khởi đầu. Chúa Giesu bảo đảm với đám đông là kết quả sẽ có và người chủ trại sẽ xuất hiện vào mùa gặt. Sự lớn mạnh của Vương Quốc chính là kết quả của quyền lực Thiên Chúa, không phải của riêng chúng ta. Từ một hạt cải nhỏ tí lúc khởi đầu, nhưng sau cùng Vương Quốc Thiên Chúa lại là một cây đại thụ, chim trời có thể đến trú ngụ (Mt 13:32).

HÃY NHẪN NẠI CHỊU ĐỰNG VÀ CHỜ ĐỢI

Thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma (8:26-27) nhắc nhở chúng ta là vinh quang dành cho những người tin Chúa Kito thì to lớn hơn cả những đau khổ mà họ chịu đựng. Ngài coi số phận của thế giới có liện hệ với tương lai của những ai có niềm tin. Hình phạt đổ lên đầu những kẻ tội lỗi và tha hóa ghê gớm thế nào thì phần thưởng cứu độ cũng vinh quang ở tương lai cho những ai biết nghe và thực hành Lời Chúa như vậy. Chỉ có nhẫn nại chờ đợi mới có được mùa gặt trọn vẹn do ơn phúc Chúa Thánh Thần ban.

NHẬN BIẾT VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI

Khi khởi đầu mục vụ Chúa Giesu đã tuyên bố: “Nước Trời đang ở trong tầm tay.” Nhưng các môn đệ vẫn cứ thắc mắc hỏi “Khi nào thì vương quốc đến? Làm sao mà nhận ra được vương quốc?” Chúa Giesu thường trả lời là với con mắt trần tục nhận biết Nước Trời thì khó. Nước Trời đang ở trong “tầm tay” nghĩa là nó cận kề và đến một cách bất ngờ. Rõ ràng Chúa cho biết Nước Trời thể hiện dưới hai dạng: Phép lạ chứng tỏ quyền năng Chúa vượt trên tội lỗi và ma quỉ. Những dụ ngôn Chúa kể cho thấy hình thức của Nước Trời. Nhiều người cho rằng Nước Trời là nơi không có ác quỉ, tội lỗi, xung khắc, hận thù, ghen ghét, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi…Phải chăng là một ruộng lúa không có cỏ dại, một thế giới không có chiến tranh, một con người không buồn phiền lo lắng, không ghen ghét hận thù, sợ hãi, vô cảm và thất vọng? Hay một nơi, một đời sống giống như bãi chiến trường đầy dẫy tranh chấp vật lộn để sống còn như những bất công và cỏ dại đang làm ngộp thở và giết chết chúng ta.

Chúng ta mơ một một thế giới không chiến tranh hận thù, có đủ danh vọng của cải vật chất, nhưng thế giới đó không bao giờ có ở thực tế trần gian này, và cho rằng có nó đi nữa chúng ta cũng chẳng bao giờ được thỏa mãn. Vì không được thỏa mãn, hy vọng đó sẽ biến chúng ta thành nô lệ, nạn nhân của thất vọng và vô vọng.

Để thành lập vương quốc, Thiên Chúa đã phá vòng vây đó đi vào khung cảnh loài người qua con người Giesu thành Nazaret. Đây là một tiến trình  tạo thành Vương Quốc Thiên Chúa một cách tiệm tiến và trọn vẹn. Chúa  Giesu là Thiên Chúa sẽ đập tan mọi quyền lực ma quỉ. Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé trong tay Chúa nhưng khi nó nảy mầm lớn lên thì lại thành một  đại thụ làm nơi ẩn náu cho chim trời.

ĐỐI LẬP VÀ DỬNG DƯNG VỚI LỜI CHÚA

Để cho Lời Chúa bắt rễ cần phải phấn đấu chống lại kẻ thù là ma quỉ chuyên reo cỏ dại vào đồng lúa. Thánh GH Gioan Phaolo II, trong buổi triều yết chung ngày 25-9-1991 đã đề cập trực tiếp về vấn đề này

“Chuyện dụ ngôn này cho thấy thiện và ác luôn luôn đồng hành trà lộn với nhau trong thế giới, trong cộng đồng, trong cuộc sống và trong chính lịch sử của Giáo Hội. Chúa Giesu dạy chúng ta phải nhìn việc này với thực thể Kito giáo và hành sử từng vấn đề với những nguyên tắc trong sáng nhưng cũng phải cẩn thận và nhẫn nại. Điều này phỏng định một viễn kiến tuyệt vời về lịch sử, trong đó mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, và mọi kết quả cuối cùng cũng đều là công việc của Chúa Quan Phòng. Tuy nhiên định mệnh cuối cùng -vào chiều kích thời cánh chung- của thiện và ác thì không thể che dấu được nữa.  Nó tượng trưng cho hành động thu nhặt lúa để vào lẫm, còn cỏ dại thì đem quăng vào lửa để đốt đi.”

CỎ DẠI TRONG GIÁO HỘI

Tại đại hội giới trẻ thê giới ở Cologne, Đức, Benedict XVI đã tuyên bố:

“Tại đây, chúng ta khám phá ra được nỗi vui mừng trong một gia đình rộng lớn bằng cả thế giới, gồm có thiên đàng và trần thế, quá khứ, hiện tại, tương lai. Giáo Hội có thể bị chỉ trích bởi vì trong Giáo Hội có cả lúa và cỏ dại, nhưng cũng an ủi là chúng ta nhận ra được cỏ dại. Với phương cách này, dù là bất toàn chúng ta vẫn còn hy vọng tìm ra trong số những môn đệ của Chúa Giesu những người gọi là tội lỗi.”

Năm năm sau, vào ngày triều yết chung hàng tuần, Biển Đức đã nêu lên hình ảnh cuộc sống thiêng liêng của thánh Gioan Leonardi. Thánh Leonardi (1541-1609) và thánh Philip Neri (1515-1595) là hai linh mục rất khiêm tốn đã quyết tâm cải cách giới giáo sĩ ở cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII. Neri thành lập “nguyện xá”, một cộng đồng các linh mục và Leonardi thành lập một dòng tu và một chủng viện với mục đích duy nhất là cải cách giới giáo sĩ. Cả hai vị đều làm mục vụ cho dân thành Roma trong thời gian dịch cúm thường xuyên xẩy ra. Neri sống sót còn Leonardi thì chết vì dịch cúm năm 1609.

Trong bài nói chuyện đó, Biển Đức nhắc nhở chúng ta là cỏ dại và lúa sống cận kề nhau: “Thánh Gioan Leonardi có một cuộc sống thiêng liêng khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Vào nhiều dịp khác nhau ngài muốn xác nhận là cuộc sống va chạm với chúa Kito thường xẩy ra trong Giáo Hội của ngài, thánh thiện nhưng yếu duối, bắt rễ trong lịch sử và đôi khi tỏ lộ trong bóng tối, ở đó cỏ dại và lúa vẫn phát triển bên cạnh nhau (Mt 13:30), dù luôn luôn có bí tích cứu chuộc. Vì biết rất rõ Giáo Hội là cánh đồng của Thiên Chúa (Mt 13:24), thánh Gioan cũng không bị xúc động vì sự yếu đuối con người của Giáo Hội ngài.  Để chiến đấu chông cỏ dại, ngài tuyển chọn những loại lúa giống tốt, nghĩa là ngài quyết định yêu mến Chúa Kito trong Giáo Hội và giúp Giáo Hội ngày càng trở thành dấu chỉ trong sáng của chúa Kito. Ngài nhận xét Giáo Hội cách rất thực tế vì con người là yếu đuối nhưng ngài cũng nhìn Giáo Hội như là cánh đồng lúa của Thiên Chúa, một khí cụ của Thiên Chúa để cứu chuộc lòai người.

Và đó không phải là tất cả, ngoài chuyên yêu mến Chúa Kito, ngài làm việc không biết mệt mỏi để thanh tẩy Giáo Hội, làm cho Giáo Hội ngày càng tươi đẹp và thánh thiện hơn. Ngài đã nhận thức được là mỗi một cải tiến phải được thực hiện trong Giáo Hội và không bao giờ chống Giáo Hội. Thánh Gioan Leonardi là ngoại lệ và là gương sáng vượt thời gian. Dĩ nhiên mổi cải cách liên hệ đến tổ chức Giáo Hội, phải đưa lại hiệu quả hàng đầu là do lòng tin. Chí có các thánh, nam nữ, là đấng được thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn mới sẵn sàng có những quyết định can đảm cải đổi tận gốc rễ dưới ánh sáng Phúc Âm, canh tân Giáo Hội và đóng góp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”

-------------------------------

 

TN 16-A168: SỐNG CHUNG VỚI LŨ LỤT


JM. Lam Thy

 

Cứ đến mùa mưa là Saigon lại được nếm mùi lụt lội. Càng chống lụt thì lụt càng tăng. Trước đây TN 16-A168


Cứ đến mùa mưa là Saigon lại được nếm mùi lụt lội. Càng chống lụt thì lụt càng tăng. Trước đây chỉ có khoảng 1/4 diện tích thành phố bị chìm trong nước mỗi khi mưa lớn; nhưng ngày nay thì có tới 3/4 thành phố chịu cảnh lụt lội. Đồng bào miền Tây Nam Bộ thì năm nào cũng vậy. cứ tới mùa mưa là phải “sống chung với lũ”. Nói tới chuyện sống chung với lũ, lại nhớ đến chuyện “sống chung với cỏ lùng”. Cỏ lùng ở đâu ra mà phải sống chung với chúng? Bài Tin Mừng Chúa nhật XVI/TN-A (Mt 13, 24-30), Thánh sử Mát-thêu đã trình thuật câu chuyện Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn “Cỏ lùng”: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Trở lại với bài Tin Mừng Chúa nhật trước (CN XV/TN-A – Mt 13, 1-23) xem thử cái mảnh đất nội tâm (tâm địa) của con người đã đón nhận những hạt giống từ tay “Người gieo giống” như thế nào? Nó có thể khô khan như bên vệ con đường cái quan, để hạt giống gieo xuống không bén rễ được, rồi thì chim chóc đến tha đi mất; có thể là khu đất cằn cỗi, đầy sỏi đá để hạt giống gieo xuống rễ bám chẳng sâu, cũng đến khô héo dưới nắng thiêu mà thôi; có thể là nơi gai góc um tùm, hạt giống có nẩy mầm cũng khó mà trưởng thành cho nổi, nếu không muốn nói là sẽ bị chết nghẹt (Mt 13, 4-9). Tuy cũng còn những mảnh đất tốt nên hạt giống “sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8); nhưng nói chung thì mảnh đất tâm linh (tâm địa) của con người vẫn thê thảm lắm! Và vẫn rất cần Đức Ki-tô – Người chuyên dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ – giảng cho hiểu:

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13, 18-23). Rõ ràng Người Gieo Giống thì vì lòng thương yêu rộng khắp, đem hạt giống Lời rải đều trên mọi mảnh đất tâm linh. Còn những mảnh đất tâm linh ấy đón nhận hạt giống như thế nào thì là do chủ thể tự ý quyết định. Vì thế nên mới sinh ra nhiều cảnh trớ trêu như vậy.

Đón nhận hạt giống tốt mà còn như thế, thì tránh sao khỏi bàn tay “kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa”! Chính vì thế nên cái thửa ruộng lòng người đã đầy cỏ lùng mà chủ sở hữu không tự biết; cho dù có biết cũng không thể dùng sức mình mà làm sạch được cỏ lùng, đành để đến mùa gặt, “ông chủ” sẽ có biện pháp xử lý. Vậy thì chỉ còn cách sống chung với cỏ lùng thôi. Cũng chẳng khác cảnh sống chung với lũ, nhờ sống chung sẽ biết rõ được diện mạo, nhận chân được những nguy cơ do chúng đem lại, có thể tránh được, có thể ngừa được. Hãy học kinh nghiệm nơi những người sống chung với lũ: Có sống chung với lũ mới biết được lũ lụt lợi hại như thế nào. Vậy có sống chung với cỏ lùng mới biết rõ diện mạo cỏ lùng. Nói cách khác, đây chính  là dịp để học hỏi. Học nơi những kẻ tốt lành, đồng thời cũng tìm hiểu nơi những “kẻ thù của ông chủ” đầy ác hiểm để rút ra những bài học kinh nghiệm. Về phương diện này, bởi chúng ta là những con người trưởng thành, có ý thức, cần tìm hiểu để biết rõ được những hành vi như vậy là tội lỗi, là ác độc, mà tự răn mình hầu tránh xa, đề phòng những thói hư, tật xấu.

Còn nhớ Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt (hồi còn là Tổng Giám Mục TGP Hà Nội, đầy kinh nghiệm “sống chung với cỏ lùng”) trong một bài giảng về đề tài này, ngài cũng dạy: “Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Thật vậy, việc cấm đạo là sự dữ. Nhưng nhờ đó mà Giáo hội có được những chứng nhân anh hùng. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng lại giúp con người được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Nữ Tê-rê-sa đã nhìn thấy tất cả là hồng ân của Chúa. Sự lành cũng như sự dữ. Hạnh phúc cũng như đau khổ. Thành công cũng như thất bại. Tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành.” Vậy thì “sống chung với cỏ lùng” cũng giống như “sống chung với lũ lụt”, nếu là con người quả cảm, thì đó chính là dịp trui rèn để nên người công chính như “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Thật vậy, “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (1Pr 1, 6).

Ôi! Lạy Chúa! Cái thửa ruộng tâm hồn của chúng con khi Chúa ban cho thì thật màu mỡ tốt lành, nhưng chúng con đã để cho ma qủy làm cho khô cằn, chai đá, cỏ lùng rậm rịt. Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn sáng suốt để phân biệt được đâu là cỏ lùng và những nguy hại của nó, đâu là những nhánh lúa tốt lành có thể trổ sinh 30, 60, 100. Xin Chúa ban cho chúng con có đủ dũng khí, can đảm để “sống chung với cỏ lùng” không phải là để hùa theo, a dua, mà là để có cơ hội sống ngày một tốt hơn ngay bên sự dữ hằng rình rập. Chúng con vững tin rằng, đến mùa gặt “Ông Chủ Trời” (Thiên Chúa) sẽ “gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi”. Chỉ đến khi đó, chúng con mới xứng đáng được Chúa “thu vào kho lẫm” Nước Trời.

Vâng, lạy Chúa, “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo tìm vui theo bước chân Cha. ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.” (TCCĐ “Trông cậy Chúa”). Amen.

-------------------------------

 

TN 16-A169: LÚA – CỎ LÙNG, HẠT CẢI VÀ MEN


Lm. Jos. Uyen Nguyen

 

Bước vào CN 16 TN A hôm nay, Kitô hữu được nghe GH trích thuật lại ba dụ ngôn khác trong loạt TN 16-A169


Bước vào CN 16 TN A hôm nay, Kitô hữu được nghe GH trích thuật lại ba dụ ngôn khác trong loạt bài giảng gồm bảy dụ ngôn của ĐGS. Theo đó ĐGS mượn những hình ảnh xác thực quen thuộc có trong thực tế dễ thấy làm nền cho giáo huấn của Người. Hình ảnh lúa cỏ lùng, hạt cải và men. Hạt cải và men được ĐGS sánh ví với Nước Trời, như Người nói trong cách lập ngữ: “Nước Trời cũng giống như chuyện…” trong các câu 24,31,34. Riêng dụ ngôn người gieo giống, Người nói khác đi, vì đó là điểm nhấn mang nội dung giáo huấn trọng yếu mà ĐGS muốn loan truyền. Người gieo giống không gieo cỏ lùng, nhưng cỏ lùng vẫn mọc lên và sống cộng sinh đan xen với lúa từ khi nào chẳng ai hay biết. Cỏ lùng là mối nguy hại gây hoạ cho cây lúa.

Ý nghĩa các biểu tượng mà ĐGS đã mượn để diễn tả tư tưởng của Người?

Cỏ lùng, như ĐGS giải thích, là thứ ngoại lai độc hại, không mấy lợi ích cho con người, chỉ để làm thức ăn cho chiên bò, vì gây hại mọi thứ cùng sống chung với nó, như cây lúa hay hoa màu khác chẳng hạng! Xét về hình dạng, cỏ lùng và cây lúa chẳng mấy khác nhau. Cả hai hình dáng giống nhau khó phân biệt. Cây lúa vốn dĩ mõng dòn, biểu tượng cho người lành có lòng yêu thương khiêm nhường. Cỏ lùng mạnh mẽ, lấn át, hống hách, biểu tượng kẻ xấu do quỷ xui khiến.

Hạt cải, ai cũng biết, thứ hạt nhỏ nhất. Tuy nhiên khi tiếp đất, gặp môi trường thích hợp, hạt cải phát sinh, triển nở lớn thành cây to không tương xứng với hạt, như ĐGS đã nói ‘Nó lớn lên to đến nỗi chim trời đến tá túc làm tổ trên cành nó’(c.32). Về sinh thái hạt giống đã rõ, âm thầm nãy sinh, im ả lớn lên như câu danh ngôn từng nghe: “ Hạt giống rừng âm thầm mọc lên thành khu rừng bạt ngàn không chút ồn ào rúng động. Một cây rừng đổ ngã, lại làm cho cả khu rừng náo động vang rền”.

Men, một dạng tổng hợp sinh học lành tính được tạo ra để xử dụng, thường dùng làm dậy men các thứ làm nên thức ăn thức uống. Đăc điểm của men cùng mang tính âm thầm tác động làm dậy lên mới môi trường mà nó hiện diện.

Các bài học được rút ra: 

Lúa cỏ lùng biểu tượng cái lành cái dữ. Cỏ lùng, hình ảnh tội lỗi, do kẻ thù của TC gây nên nơi mỗi người hay giữa mọi người. TC không gieo hay tạo ra cỏ lùng, mà gieo lúa. Quỷ gieo điều xấu xa là tội. Con người nguyên thủy, tính bản thiện. Trên cõi đời, sau khi tội vào cuộc, mọi sự bị khống chế. Không còn có gì là bền vững. Nơi mỗi người, nay có thể tốt mai ra xấu. Giữa có kẻ tốt có kẻ xấu. Ngạn ngữ có câu: ‘Bảy mươi chớ khoe mình lành’. Nơi CƯ, tiên tri Giêrêmia đã chỉ: ‘Lòng người bất trị, khó lường’ (Gr. 17,19). Khó lường bời tính yếu đuối, ước muốn xấu xa, tình dục, điều kiện và môi trường sống, tất cả do ác tính như nọc độc của tội đã mang lấy. Trong cảm nghiệm, sách Giảng Viên Cựu Ước nói:‘Mọi sự đều phù hoa, hôm nay trăng tròn, mai trăng lại khuyết’(x. Gv 3,19). Người đời cũng chỉ ra: ‘Đời trần là cuộc bể dâu’. Triết học Mác-Lê cũng nêu bật, mọi sự thể không chỉ ‘tự phủ định’ mà còn thay thay đổi đổi khó lường. Do vậy về mặt hiện sinh, để nên tốt cần có được ơn khôn ngoan, sự phân định, biết khắc phục mình từng bước để cải hóa, khả thi cảm thông với tha nhân trong tinh thần cảm thông nhẫn nại.

 Hạt cải và men biểu tượng những cái gọi là xem như vô tích sự, nhưng lại thừa thãi sức mạnh năng động, vì chúng diễn tả Nước Trời. Cả hai khi phát động ra ngoài nên hữu ích. Cái xem như vô tích sự ấy ắt đòi thời gian chờ xem, không cho phép nôn nóng. Vì với tính năng động, âm thầm thao tác nội tại, hai thứ này biến đổi mọi sự. Bài học từ hạt cải và men liên kết mật thiết với bài học từ lúa và cỏ lùng. Hạt cải và men là bài học đợi chờ trong niềm cậy trông, như đợi lúa và cỏ lùng đến mùa vụ. Sự kiên trì và nhẫn nại là hai yếu tố thiết cần ở đây, với sự đợi chờ và hi vọng ơn trời cùng bao nỗ lực nhân linh, mọi sự sẽ được thay đổi. Sự thay đổi đó ắt là sự biến đổi thăng hoa.

Với hai chiều kích của sự kiên trì.

Với chính mình, mỗi người trong cõi đời, cần nhận ra mình là ai, hiện ở, rồi cố sống thực với chính mình là đang hiện diện trước nhan TC. Sự hiện diện kiên vững theo mô hình ĐGS đã sống trong trần gian, kiên vững trong bản thiện: “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội nào?” (Ga.8,46). Thái độ ấy tốt, mặc cho cuộc trần thay thay đổi đổi mà mình vẫn vững vàng. Tuy nhiên sự vững vàng ấy không là sự vững vàng cô độc mà trong liên kết: TC và nhân linh. Tình liên đới xuất phát từ tình yêu, thứ tình yêu ‘làm một trong TC và với nhau’. ĐGS cũng thế! khi sống ở trần gian, mặc cho cuộc trần vạn biến, Người vẫn vững vàng sống bản thiện như Người mời gọi: “Tôi với Chúa Cha là Một…Hãy ở lại trong Tôi” (Ga.10,30).

Với tha nhân, cảm thông và hiểu người là điều hệ trọng. Nhiều lời nói dân gian, xưa cũng như nay, nói để giáo hóa con người, mời gọi kiên nhẫn chờ đợi như chờ thời mùa vụ đến.  Trước hết, con người không để mình dễ dàng cuốn theo cảm tính bốc đồng. Khi gặp oán thù, không lấy thù trả oán vì: “Lấy oán báo oán, oán còn; lây ân báo oán oán hết”. Tích cực hơn, sống thực: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Các thánh, như tông đồ Giacôbê, thư gởi cho giáo đoàn, với tâm hồn thanh thản, ngài kêu gọi:“Hãy mau nghe, chậm nói, khoan giận”(x.1,19). Khoan giận là nhẫn. Không nhẫn sẽ đưa đến: “Giận quá mất khôn”.

ĐGS là Đấng tiên thiên, vô vàn lời dạy thăng tiến. Người trao vào tai người một quan điểm nhận thức thật chuẩn chỉnh. Với nhau: “Mọi người là anh em…Mọi người đều yếu đuối, nên đều có tội, hãy tự biết sám hối ( Lc.13,3). Người dạy ‘kinh Lạy Cha’, hãy cầu xin: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho anh em có lỗi”. Người không dạy suông, Người đã sống như thế cả khi mạng sống lâm nguy đến tàn, Người cầu xin tha thứ cho những kẻ bắt và hành hình Người: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”( Lc.23,34). Rồi Người dạy bất cứ thời khắc nào: “Hãy cầu nguyện; hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người làm khốn”( Mt.5.44). Cũng cùng phong cách rất cao thượng chân tình ấy, một khi nhận thấy có ai lầm lỡ: ‘hãy sửa bảo lẫn nhau để có lợi được người anh em’(x.Mt.18,,15).

Tóm lại, để nên là ‘Kitô khác’, thiết nghĩ, dù trong khác biệt, mỗi cá vị nên có một cái nhìn tích cực mới theo hướng nội suy. Tự kiểm là tầm nhìn về mình vừa hay vừa độc đáo, nhìn về mình để suy biết đời người không ngoài quy luật yếu đuối với bao là giới hạn. Vì lẽ đó, cái hay là sáng suốt ức chế óc phê phán, định kiến, xa lánh, để biết gần nhau thu tích tình bạn, mua sắm bạn hữu. Vì trong đời riêng thường thì thù nhiều mà bạn thì hiếm hoi. Trên đôi bàn tay đếm không mấy ngón là bạn, mà kẻ thù, người ghét thì liệt kê không xuể.

Lay CGS, Thầy nhân lành, xin dạy con biết sống yêu trong tình yêu bao dung. Yêu như Thầy chí thánh đã yêu trong thân phận làm người, yêu bất chấp. Yêu hết mọi người trong thứ tình hòa hiệp cao đẹp dành cho đồng loại anh em.

---------------------------------------

 

TN 16-A170: LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA


Lm. Đan Vinh

I. HỌC LỜI CHÚA

TIN MỪNG: Mt 13,24-43.
(24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? (28) Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó !” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?” (29) Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. (31) Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. (32) Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất: Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. (33) Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. (34) Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, (35) hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa”. (36) bấy giờ Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. (37) Người đáp: “kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. (38) Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. (39) Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (40) vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (41) Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người. (42) Rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (43) Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

Ý CHÍNH:

 

Bài Tin Mừng hôm nay về ba dụ ngôn diễn tả lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa trong TN 16-A170


Bài Tin Mừng hôm nay về ba dụ ngôn diễn tả lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa trong việc ban ơn cứu độ loài người như sau: Dụ Ngôn Cỏ Lùng (24-30), cho thấy trong Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập vẫn có kẻ xấu xen lẫn với người tốt. Thiên Chúa không phạt kẻ xấu ngay mà luôn chờ họ hồi tâm sám hối (x. 2 Pr 3, 15). Qua dụ ngôn Hạt Cải và Men trong thúng bột (31-33), Đức Giê-su cho biết về sức tăng trưởng của Nước Trời ban ơn cứu độ cả về số lượng và phẩm chất: Nước Trời do Đức Giê-su tập là Hội Thánh ban đầu chỉ như hạt cải nhỏ bé, nhưng về sau sẽ phát triển thành cây rau to lớn. Về phẩm chất: những ai gia nhập Nước Trời có sứ mệnh như nắm men nhỏ bé hòa trong ba đấu bột xã hội, để làm cho xã hội dậy lên men tình yêu.

CHÚ THÍCH:

– C 24-25:

+ Nước Trời ví như chuyện: Ở đây không cố ý so sánh Nước Trời với người gieo giống. Nhưng muốn mượn công việc gieo giống của người nông dân, để diễn tả ý nghĩa của mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời hiện tại đang có kẻ lành người dữ sống chung, nhưng đến ngày tận thế, Đức Giê-su Thẩm Phán sẽ phân định rõ ràng chiên với dê, lành với dữ.

+ Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình: Những gì Thiên Chúa thực hiện đều tốt đẹp, như tác giả sách Sáng Thế viết như sau: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 10.12.18.21.25.31).+ Khi mọi người đang ngủ: Ngủ là lúc người ta dễ mất cảnh giác, và kẻ thù là ma quỷ sẽ thừa cơ lợi dụng để gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt. Cỏ lùng là thứ cỏ dại, rất dễ mọc lên và rễ của nó có thể làm hại cây lúa. Ma quỷ xảo quyệt chuyên đi cám dỗ loài người. Chúng gieo vào đầu người ta những tư tưởng hoài nghi và xúi giục họ không vâng phục Thiên Chúa, như xưa chúng đã cám dỗ nguyên tổ A-đam Eva phạm tội tổ tông (x. St 3, 1-7).

+ Rồi đi mất: ma quỷ có đặc tính vô hình và luôn khôn ngoan làm việc âm thầm không để lại dấu vết, khiến người ta khó lòng nhận biết sự hiện diện của chúng để đề phòng.

– C 26-28:

+ Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện: Người tốt kẻ xấu luôn sống đan xen vào nhau, nên rất khó phân biệt ai tốt ai xấu.

+ Đầy tớ: ám chỉ những người rao giảng Tin Mừng.

+ Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?: Đầy tớ phát hiện ra có cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt, nên thắc mắc với ông chủ nguyên nhân xuất hiện cỏ lùng, đang khi ông chỉ cho thợ gieo toàn lúa tốt trong ruộng ?

+ “Kẻ thù đã làm đó”: Ma quỷ chính là kẻ đang gieo rắc sự hận thù ganh ghét trong lòng người ta. + “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?”: một số người công chính muốn tiêu diệt kẻ ác ngay. Nhưng điều này trái với tình thương bao dung của Thiên Chúa.

– C 29-30:

+ Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa: Ông chủ là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, muốn dành cho kẻ dữ có thời gian hồi tâm sám hối (x. Lc 13,8-9). Thực tế cũng có nhiều kẻ tuy nhất thời làm điều ác, nhưng bản chất vốn lương thiện, nên hy vọng sau này họ sẽ sám hối trở về với Chúa, giống như đứa con hoang đàng trở về nhà cha (x. Lc15,17-20). Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót không muốn cho kẻ dữ phải chết. Nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sông.

+ Mùa gặt: Trong Thánh Kinh, mùa gặt là hình ảnh diễn tả về ngày cánh chung hay tận thế, lúc Thiên Chúa cho thu gom lúa tốt và loại bỏ đi rơm rạ (x. Is 17,5 ; Kh 14,14-20). Ngoài ra, câu này còn cho thấy Chúa để người tốt sống chung với kẻ xấu là để thử thách lòng tin của họ.

+ Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi: Sở dĩ ông chủ là Thiên Chúa muốn đợi đến ngày tận thế mới phân lọai người lành với kẻ dữ là để cho kẻ dữ có thêm thời gian ăn năn sám hối.

– C 31-32:

+ Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải: Hạt cải là một thứ hạt được dùng làm đồ gia vị (moutarde). + loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống: Người Do thái thường hay ví: “nhỏ như hạt cải”. Hạt cải tuy nhỏ, nhưng lại có sức sống dồi dào, và sẽ trở thành cây rau cải to lớn, đến nỗi chim trời có thể bay đến làm tổ trên cành của nó. Dụ ngôn này nhằm nói lên sự tương phản giữa hai tình trạng của Nước Trời: Lúc khởi đầu nhỏ bé ít người, nhưng khi kết thúc sẽ trở nên to lớn đông đảo.

+ Chim trời tới làm tổ trên cành được: Cựu Ước thường dùng hình ảnh một cây to lớn có chim trời đến đậu, để chỉ một vương quốc hùng mạnh, có khả năng che chở thần dân của mình (x. Ed 31, 5-7; Đn 4,18). Hình ảnh này ám chỉ Hội Thánh như một cây to lớn, có khả năng thu nhận chim trời là dân ngoại, đến xin gia nhập.

– C 33:

+ Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men: Men là một chất bột phụ gia, có sức biến đổi cả khối bột pha trộn với nó.

+ Ba đấu bột: là một khối lượng khá lớn khoảng trên 39 lít, nghĩa là khoảng 60-70 kí-lô. Con số ba thúng bột này có lẽ lấy từ câu chuyện của tổ phụ Áp-ra-ham đã dùng ba thùng tinh bột làm bánh để đãi Đức Chúa, khi Người hiện ra với ông tại cụm sồi Mam-rê (x. St 18,6).

+ cho đến khi tất cả bột dậy men: Dụ ngôn này không so sánh Nước Trời với “Men”, nhưng muốn đề cao sức mạnh thánh hóa của Nước Trời như men: tuy chỉ là số người ít oi như một nắm men, nhưng lại có sức biến đổi cả nhân loại có số lượng vô cùng lớn lao. Tin Mừng được rao giảng đến đâu thì sẽ có sức cảm hóa, biến người ta từ gian ác nên hiền hòa, từ tội lỗi nên thánh thiện. Ngoài ra, ý nghĩa này cũng gián tiếp đề cập đến Bữa Tiệc Cánh Chung vào ngày tận thế do Đức Chúa khoản đãi (x. Is 25, 6-8).

– C 34-35:

+ Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn: Thực ra nhiều lần Đức Giê-su đã giảng mà không dùng dụ ngôn. Do đó câu này chỉ nhắm đề cập đến các bài giảng về mầu nhiệm Nước Trời mà thôi. Vì Đức Giê-su muốn tránh cho người nghe khỏi hiểu lầm về Nước Trời do Người thiết lập khác với một đất nước mang tính thế tục theo kiểu Thiên Sai chủ nghĩa.

+ Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Thực ra đây là lời Thánh vịnh do A-saph viết. Sở dĩ Tin Mừng Mát-thêu gọi lời trích dẫn trên là lời ngôn sứ, có lẽ vì ông coi A-saph là ngôn sứ. Thánh vịnh cũng là Lời Chúa và có giá trị ngang hàng với lời sấm của các ngôn sứ.

– C 36-43:

+ Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe: Về ý nghĩa của dụ ngôn Cỏ Lùng đã được Đức Giê-su giải thich chi tiết trong đoạn Tin Mừng. Ở đây, chỉ xin nêu ra mấy điều cần biết như sau:

+ Con cái Nước Trời… con cái ác thần: Cách phân chia nhân loại thành hai loại người đối lập nhau rất thông dụng trong Do Thái giáo. Người ta thường đọc thấy lời phân chia đó trong các văn bản được khai quật ở Cum-ran (Qumrân). chỉ khác một điều là: đối với Cum-ran thì mọi người lành đều ở trong giáo phái của họ, phân biệt với những kẻ gian ác ở ngoài giáo phái này. Còn trong Tin Mừng hôm nay, cả kẻ lành và người dữ đều sống lẫn lộn bên nhau và các môn đệ không được tách riêng họ ra trước thời hạn.

+ Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào…: Trong dụ ngôn Cỏ Lùng (24-30), Đức Giê-su nhấn mạnh đến sự sống chung hiện tại giữa người lành và kẻ dữ, còn trong phần giải nghĩa dụ ngôn (36-43) Đức Giê-su lại nói nhiều đến ngày phán xét và sự thưởng phạt, nghĩa là nói đến tương lai. Có lẽ Mát-thêu khai triển thêm điều này để nhắn nhủ các tín hữu thời đó đừng thỏa mãn khi được gia nhập Hội Thánh. Nhưng điều quan trọng là phải sống thế nào để khỏi sa hỏa ngục trong ngày phán xét.

+ Rồi quăng chúng vào lò lửa: Sách Đa-ni-en cho thấy một sự trừng phạt bằng cách ném kẻ bị phạt vào đống lửa đang cháy phừng phực (x. Đn 3,5-6). Đức Giê-su cũng dùng hình ảnh “lò lửa”, như là nơi các kẻ gian ác sẽ bị trừng trị.

+ Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng: Đây là hình ảnh sự đau đớn do hình phạt thể xác khi còn sống, để diễn tả hình phạt thiêng liêng trong hỏa ngục đời sau. Kiểu nói “Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” được sử dụng nhiều lần trong Tin Mừng Mát-thêu (x. Mt 8,12; 22,13; 24,51; 25,30). “khóc lóc nghiến răng” ám chỉ tình trạng những người bị giam trong hỏa ngục. Họ sẽ chịu đau khổ, thể hiện qua sự khóc lóc, và lòng thù hận Thiên Chúa thể hiện qua sự nghiến răng.

+ Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của cha họ: Kiểu so sánh này nhiều lần được dùng trong Thánh kinh. Chẳng hạn: “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người ta nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (1 Cr 15,42-44).

CÂU HỎI:

1) Ba dụ ngôn trình bày về Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay là gì ?
2) Tại sao trong Hội Thánh vẫn có hai hạng người xấu kẻ tốt sống lẫn lộn ?
3)Vai trò của ma quỷ thế nào ?
4) Tại sao Chúa không tiêu diệt kẻ xấu ngay khi phạm tội và khi nào họ mới bị phạt ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy thu gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

CÂU CHUYỆN:

1) RƯỢU LÀM MẤT LÝ TRÍ VÀ DỄ PHẠM TỘI:

Con người hơn mọi tạo vật khác biết phân biệt điều thiện điều ác, biết chọn lựa điều nên làm hay nên tránh, nên chỉ con người mới phải nhận trách nhiệm về các hành vi của mình. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây cho thấy lý do khiến con người dễ sa ngã phạm tội như sau:

Một hôm Satan muốn cám dỗ một người kia vốn bản tính tốt phạm tội. Nó đã hiện hình thành người và lệnh cho anh ta phải làm một trong ba điều, nếu không làm sẽ bị chết: Một là anh ta phải giết bố đẻ, hai là đánh đập em trai và ba là uống rượu. Bấy giờ anh ta liền suy nghĩ: giết bố và đánh đập em trai là điều trái với đạo lý nên anh không thể làm được. Riêng việc uống rượu theo anh nghĩ vô hại, nên anh đã bằng lòng uống rượu.

Lúc đầu khi mới uống vài ba chén, thì anh cảm thấy tâm trí lâng lâng sảng khoái và tỉnh táo biết phân biệt phải quấy lợi hại. Nhưng khi uống tới chén thứ sáu thì anh bị say túy lúy, tâm trí bất định và không làm chủ được bản thân. Cha anh đến khuyên bảo thì anh nổi nóng và nói hỗn với cha. Rồi khi anh bị cha cho một bạt tai thì anh tức giận cầm dao đâm chết cha. Đứa em trai mở miệng can ngăn cũng bị anh đánh đập tàn nhẫn. Anh còn đập phá đồ đạc và miệng luôn la hét như người điên và nằm ra giường ngủ. Thế là từ việc ban đầu chỉ uống vài ly rượu xem ra vô hại, nhưng sau đó đã dẫn đến chỗ say sỉn không làm chủ được bản thân nên đã liên tiếp phạm hai trọng tội là đánh đập em tàn nhẫn và ra tay giết chết cha, đúng ý đồ của ma quỷ cám dỗ.

2) TÌNH THƯƠNG BAO DUNG ĐÃ BIẾN HÓA TỘI NHÂN THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT:

“Con đường đau khổ” là tựa đề một tác phẩm nổi tiếng của văn hào Vích-to Huy-gô (Victor Hugo), tường thuật câu chuyện về cuộc đời của Văn Giang (Han Valjean), một tên cướp của giết người đã từng bị ở tù 19 năm.

Khi vừa được thả ra khỏi nhà tù, Văn Giang đã phải nếm mùi bị mọi người khinh dể xa lánh: Bước vào tiệm ăn, anh liền bị chủ tiệm xua đuổi; Vào trong nhà trọ thì người gác cửa đóng sập cửa ngay trước mặt; Đi qua ổ chó, thấy bộ dạng nhếch nhác râu ria của anh, chúng liền thi nhau sủa inh ỏi… Chỉ khi bước vào nhà Đức giám mục My-ri-ê, anh mới được ngài tiếp đãi nồng hậu như một con người: Anh được ăn một bữa tối thật ngon, được nằm trên một chiếc giường êm ấm. Nhưng rồi đêm hôm ấy, nhìn thấy các chân đèn bằng bạc quí giá, anh không cưỡng nổi lòng tham, nhẹ nhàng lấy năm cái chân đèn cho vào bao rồi chuồn mất. Khi cảnh sát nhìn thấy bộ dạng khả nghi của anh, liền xét hỏi và khi mở chiếc túi vải anh đang vác trên vai, họ thấy mấy cái chân đèn bằng bạc nghi là của tòa giám mục. Anh liền bị giải đến trước mặt vị giám mục để làm rõ. Nhưng khi đối chất, đức giám mục không những không kết tội Văn Giang, mà còn nhận là đã tặng cho anh ta mấy cái chân đèn bằng bạc kia. Hơn nữa, ngài còn tặng thêm cho anh hai chân đèn nữa cho đủ bộ và nói nhỏ vào tai anh: “Ta không kết tội con đâu, nhưng con phải sám hối để làm lại cuộc đời”. Sau khi được thả, anh luôn suy nghĩ về những lời nhắn nhủ của vị giám mục và xúc động trước tình thương bao dung của ngài. Anh quyết tâm sám hối và sau đó đã trở thành một người lương thiện, luôn quên mình để nghĩ đến người khác.   

Nhiều năm sau, Văn Giang đã chinh phục được tình cảm của mọi người trong thành phố và còn được dân chúng tín nhiệm bầu làm thị trưởng của thành phố. Sở dĩ Văn Giang từ một tên tội phạm trở thành một người lương thiện và được mọi người kính nể là do cảm nghiệm được tình thương bao dung của vị giám mục My-ri-ê.

3) SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG BAO DUNG :

Một buổi sáng nọ, khi vừa thức dậy, một số tu sinh phát hiện đã bị mất cắp một vài vật dụng cá nhân. Họ bàn nhau rình rập và đã bắt được quả tang một chú tu sinh mới đến đang ăn cắp đồ của họ. Họ liền bắt giữ và giải lên cho thầy bề trên. Nhưng khi nghe xong, thầy bề trên không nói lời nào mà tha cho chú tu sinh kia trở về phòng.

 Ít lâu sau đó, chú tu sinh lại bị phát giác đang ăn trộm lần thứ hai, và lại bị các tu sinh dẫn đến với thầy bề trên. Lần này cũng như lần trước, thầy bề trên vẫn không nói năng gì, chỉ ra hiệu cho chú phạm lỗi trở về phòng. Mọi người chứng kiến đều cảm thấy bực bội về cách xử lý quá rộng lượng của thầy bề trên.

 Đến lần thứ ba, chú tu sinh có tật ăn cắp vặt kia lại tái phạm. Tất cả các tu sinh đều tập trung lại nhà hội. Họ yêu cầu thầy bề trên trừng phạt thích đáng kẻ phạm lỗi và đưa ra yêu cầu như sau:

 – Thưa thầy, xin thầy chọn một trong hai: hoặc là anh tu sinh phạm lỗi này, hoặc là tất cả chúng con. Nếu thầy không đuổi anh tu sinh này thì tất cả chúng con xin rời bỏ tu viện này !

 Sau một lát im lặng, thầy bề trên đã điềm đạm trả lời:

 – Thầy thấy mọi người chúng con đều đã là người tốt. Nhưng riêng chú bé này thì chưa tốt như chúng con. Thầy muốn chú ấy ở lại đây tu luyện thêm một thời gian. Còn tất cả các con đều đã là người tốt nên không cần ở lại đây lâu hơn. Bây giờ các con hãy về phòng dọn đồ ra khỏi tu viện được rồi đó !

 Mọi người đều chưng hửng, cúi đầu nhận lỗi. Họ lặng lẽ trở về phòng mình và không ai dám nói thêm điều gì nữa. Riêng chú tu sinh phạm lỗi kia vẫn quì lại, đôi giòng lệ sám hối lăn dài trên gò má. Từ đó trở đi cậu ta thành tâm sửa đổi thói hư và đã trở thành một tu sinh tốt.

4)  LỜI NÓI VIỆC LÀM CỦA CHA MẸ LUÔN CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐỐI VỚI CON CÁI:

Một bé trai 5 tuổi được mẹ dẫn đến thăm ông nội vào dịp cuối tuần. Ông nội thấy cháu chơi giỡn với mấy đứa bạn rất hăng say, nhưng hễ mở miệng ra là văng tục. Ông nội liền gọi cháu cưng lại và trách: “Cháu học kiểu ăn nói tục tĩu của ai vậy? Từ nay trở đi ông cấm cháu không được chơi với những đứa nào ăn nói tục tĩu như thế nghe chưa.”

Đứa cháu liền hỏi: “Nếu thế thì chẳng lẽ từ nay cháu phải nghỉ chơi với bố cháu hay sao?”

Thì ra nó học được kiểu ăn nói văng tục ra là từ chính ông bố của nó.

Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để gieo vào gia đình, cộng đoàn, và những người chung quanh những hạt giống tốt là lời nói và hành động tốt lành yêu thương. Có thể những lời nói việc làm của chúng ta bé nhỏ như hạt cải, nhưng nó lại phát sinh hiệu quả rất lớn. Điều cần là chúng ta phải gieo những hạt giống tốt là lời nói yêu thương chân thật, trung tín và quảng đại thứ tha… Chắc chắn những hạt giống ấy sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp cho con em chúng ta.

SUY NIỆM:

Trong cuộc sống, chúng ta thắc mắc hoặc được nghe những lời chất vấn của nhiều người chung quanh như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho kẻ dữ tồn tại và sống lẫn lộn với người lành?”; hay : “Tại sao kẻ ác lại gặp được may mắn, còn người tốt lại gặp tai nạn bệnh tật và thất bại?”. Vậy trước thực trạng đó, chúng ta cần có thái độ thế nào? Chúng ta có nên tiêu diệt và xua trừ kẻ dữ ra khỏi Hội Thánh để làm trong sạch Hội Thánh không?”.

Hôm nay, Đức Giê-su đã cho chúng ta câu trả lời cho những vấn nạn nói trên qua ba dụ ngôn về Nước Trời là Cỏ lùng, Hạt cải và Men trong thúng bột.

1) SỰ DỮ VẪN TỒN TẠI VÀ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG :

Gần đây bên Hoa Kỳ, một học sinh 15 tuổi đã mang súng tiểu liên cưa nòng vào nhà trường, nhắm bắn bừa bãi vào các thầy cô và các bạn học làm chết và bị thương nhiều người. Ở sở thú ĐI-TROI (Detroit) người ta phải thuê thêm 4 nhân viên để bảo vệ các thú vật khỏi bị các khách tham quan quậy phá. Một con Kan-gu-ru Úc còn nhỏ lạc mất mẹ, đã bị đám con nít trêu chọc và ném đá đến chết. Tại hồ nuôi cá sấu, nhiều người lớn đã ném những mẩu điếu xì gà còn cháy dở vào những chú cá sấu đang nằm tắm nắng và thích thú reo lên khi thấy tro lửa làm phỏng da khiến loài bò sát này phải quằn quại đau đớn. Tại nhiều gia đình, có những em nhỏ khi thấy con chó hay con mèo đang nằm ngủ trên sàn, đã đá mạnh vào bụng, khiến chúng kêu rú lên và các em cười lên khóai trá… Những điều điên rồ đáng kinh tởm đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Tại sao sự gian ác vẫn tồn tại trong xã hội và trên thế giới ? Phải làm gì để biến đổi sự gian ác thành lương thiện ? Qua ba dụ ngôn Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời cho biết nguyên nhân sự dữ và biện pháp khắc phục như sau :

2) NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ DỮ :

Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ nhưng đã lớn lên thành Hội Thánh to lớn khắp hoàn cầu gồm nhiều dân tộc trên thế giới, thấm nhập tính nhân văn công bình nhân ái, bình đẳng vào nền văn minh của nhân loại…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đó, vẫn còn những tiêu cực là tội lỗi nơi các cá nhân và tập thể Ki-tô giáo khiến nhiều người phê phán. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, các đầy tớ cũng thắc mắc với ông chủ như sau : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? » Ông chủ đáp: “Kẻ thù đã làm đó !”.

Qua câu trả lời của ông chủ trong dụ ngôn, Đức Giê-su đã cho biết : Chính ma quỷ đã kết hiệp với thế gian và sự cộng tác của tính xác thịt nơi con người đã làm cho nhiều người trở nên hư hỏng. Ma quỷ và các người xấu đã gieo sự gian ác xấu xa vào lòng con người, khiến họ phạm tội, trở thành tay sai của chúng chống lại với Thiên Chúa. Vậy chúng ta cần làm gì để chống trả?

3) MỘT SỐ BIỆN PHÁP DÙNG ĐỂ KHẮC PHỤC SỰ DỮ:

– Cần tránh sử dụng bạo lực tru diệt kẻ xấu ngay như đề nghị của các đầy tớ : ”Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ“(Mt 13, 27). Ông chủ ám chỉ Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống nên đã trả lời : ”Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng ».

– Đối diện với kẻ ác, thái độ của các môn đệ Chúa Giê-su là phải chấp nhận sống chung với kẻ xấu như lời ông chủ trong dụ ngôn : « Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta” (Mt 13, 29-30).

Như vậy, các tín hữu chúng ta cần phải gieo trong lòng chúng ta và môi trường chung quanh chúng ta nhiều hạt giống tốt và thực hiện từng bước để gìn giữ các hạt giống tốt cho đến mùa thu hoạch như cầu nguyện, tĩnh tâm, làm việc lành phúc đức, giúp đỡ tha nhân…

Tiếp đến là phải hành động với sự khôn ngoan, thận trọng khi đối đầu với sự ác, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức vì: “Thánh Thần sẽ nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8, 26).

Cần chinh phục cái ác bằng việc làm tốt, như thánh Tông đồ Phaolô dạy: “Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ” (Rm 12, 21).

4) CỤ THỂ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

+ Trước hết phải ghét bỏ ma quỷ và mọi điều gian ác, nhưng lại phải thương yêu các tội nhân và giúp những ai sa ngã phạm tội quay trở về với Chúa.

+ Cần tỏ lòng khoan dung với tội nhân và kiên nhẫn chịu đựng họ noi gương Thiên Chúa, hy vọng nhờ đó, họ sẽ có ngày hồi tâm sám hối. Nhưng nếu kẻ ác lợi dụng sự khoan dung để ngày càng dấn sâu hơn trong vệc làm hại bản thân hay người khác, thì ta phải dùng thêm các biện pháp hữu hiệu để khắc phục.

+ Cộng đoàn và gia đình cũng là “thửa ruộng” có “lúa tốt xen lẫn cỏ lùng”, có người tốt sống chung với kẻ xấu. Khi người cha không lo làm việc mà tối ngày ăn nhậu say sưa, lại thường văng tục chửi thề… là ông ta đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hại con mình.

Khi người mẹ ham mê bài bạc, lười biếng làm việc nhà, không quan tâm đến việc giáo dục con cái… là bà đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hư con cái. Khi những người lớn trong gia đình làm ăn buôn bán gian dối, sản xuất ra các thực phẩm độc hại… nhằm thu lợi bất chính là họ đang làm tay sai cho ma quỷ để làm hại bản thân gia đình và xã hội mình đang sống.

+ Mỗi người hãy năng cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được sớm hồi tâm, và xin Chúa ban ơn soi sáng giúp đỡ họ mau trở về. Vì: “Lời cầu nguyện có sức mạnh đem lại nhiều sự tốt lành hơn cả những điều người ta dám mơ ước”.

+ Mỗi ngày chúng ta hãy quyết tâm làm một việc cụ thể để chống lại ma quỷ và sự ác như: giúp một người mù chữ biết đọc biết viết, gia nhập một Hội đoàn Tông đồ Giáo dân hay hội Chữ thập đỏ để đi làm công tác xã hội, phục vụ bệnh nhân phong, bệnh nhân bị nhiễm HIV-AIDS, hay những người khuyết tật, trẻ mồ côi, những cụ già cô đơn không nơi nương tựa… Mỗi ngày quyết tâm làm một việc tốt giúp ích cho một người, như nhặt giúp một vật bị rơi, dắt một cụ già sang qua đường, giúp một người tàn tật có bữa cơm ăn…

THẢO LUẬN:

1)Trong những việc làm kể trên thì việc nào bạn thấy hợp với khả năng của bạn và quyết tâm làm trong thời gian sắp tới ? 2) Bạn thích lời nào trong các lời nguyện tắt được ghi trong Tin Mừng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”, “Lạy Chúa, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”, “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì “ ?… Tại sao bạn thích lời cầu nguyện ấy ?

NGUYỆN CẦU:

– LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin biến đổi con trở nên một người tốt và nên con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa xưa. Xin hãy biến đổi đôi mắt con khi thấy lỗi lầm của anh em giống như cái nhìn từ bi bao dung của Chúa đối với Tông đồ Phê-rô sau khi ông phạm tội. Xin hãy biến đổi tai con để sẵn sàng lắng nghe những lời kêu cứu của anh em như Chúa đã nghe thấu lời người mù kêu xin và đã chữa cho anh ta được sáng mắt. Xin biến đổi lòng trí con để con nhận ra thánh ý Chúa Cha như xưa Chúa đã cầu nguyện vâng theo ý Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu. Xin biến đổi tình cảm của con để con mỗi ngày một thêm lòng mến Chúa yêu người. Mỗi lần rước Chúa vào lòng trong Thánh lễ, xin hãy thánh hóa môi miệng con, biến đổi tâm tư tình cảm và toàn thể con người con, để con trở thành người mang Chúa là tình yêu thương đến chia sẻ cho mọi người.

– LẠY CHÚA. Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu buồn chán thất vọng. Xin Chúa hãy biến đổi khuôn mặt của con nên ngời sáng giống như tổ phụ Mô-sê sau khi được gặp Đức Chúa trên núi. Xin giúp nụ cười của con luôn rạng ngời nét hồn nhiên vui vẻ và hiền hòa của Chúa. Xin cho lời nói của con luôn chân thật, khiêm nhu và dịu dàng dễ thương, nhất là những khi con giúp anh em con sửa lỗi. Ước chi người đời khi thấy con là thấy Chúa đang hiện diện trong con. Ước chi con luôn can đảm vác thập giá đời con và bước theo chân Chúa. Vì con biết rằng khi con cùng chết với Chúa, con cũng sẽ cùng được sống lại với Chúa sau này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

---------------------------------------

 

TN 16-A171: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN_A


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.

 

Bắt đầu từ bài Tin mừng Chúa nhật tuần vừa qua cho đến mấy tuần tiếp theo, Chúa Giê-su kể cho TN 16-A171


Bắt đầu từ bài Tin mừng Chúa nhật tuần vừa qua cho đến mấy tuần tiếp theo, Chúa Giê-su kể cho chúng ta nghe những câu chuyện dụ ngôn ám chỉ về Nước Trời.  Chúa nhật tuần trước, chúng ta nghe dụ ngôn Người Gieo Hạt Giống, và bài Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su là người gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn của mọi người. Hạt giống Lời Chúa có sinh hoa kết quả hay không và bao nhiêu tùy vào thái độ của người nghe là chính chúng ta đây.  Để giúp chúng ta biết rõ những khía cạnh phức tạp cũng như hiểu về sự tăng trưởng của Nước Trời như thế nào, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su kể cho chúng ta ba dụ ngôn Cỏ lùng và lúa, Hạt cải và Bột men.  Dụ ngôn Hạt cải ám chỉ Nước Trời bắt đầu rất nhỏ bé như hạt cải với việc chọn có mười hai tông đồ, là những người yếu kém trong xã hội, nhưng các ông đã được Chúa Thánh Thần biến đổi trở thành những người trung thành, can trường và hy sinh cuộc sống để làm cho Nước Chúa lớn lên, tăng trưởng và lan rộng khắp nơi như ngày nay. 

Dụ ngôn nắm bột dậy men ám chỉ việc bành trướng của Nước Chúa lúc đầu cũng chỉ là nắm bột nhỏ bé chưa dậy lên, nhưng nhờ được men dần dần thấm vào làm cho cả nắm bột dậy lên, to lớn lên.  Men là những nhân đức, là đời sống tốt lành, thánh thiện, hy sinh và bác ái của người chân thành sống Lời Chúa sẽ có những tác động lạ lùng, có ảnh hưởng tốt đến và có khả năng từ từ biến đổi đời sống của những người chung quanh, kết hợp họ lại trong một nắm bột dậy men là Nước Chúa, là Giáo hội, là Thân Thể Chúa Ki-tô.

Dụ ngôn Cỏ lùng và lúa trong một thửa ruộng gây những thắc mắc và có những khía cạnh khó hiểu, do đó chúng ta thấy các môn đệ đã xin Chúa giải nghĩa.  Chúa đã giải nghĩa cho các môn đệ dụ ngôn này, và sự giải nghĩa của Chúa là một bài giáo lý rất quan trọng cho người nào có lòng xác tín vào Chúa và vào lời của Người, để được sống trong ân sủng, an bình đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.  Người gieo giống là Thiên Chúa, hạt lúa giống là con người, thửa ruộng là thế gian, là Giáo hội, là xã hội con người, là cộng đoàn hay gia đình.  Người gieo cỏ lùng là ma quỉ.  Cỏ lùng là sự dữ, gian dối và tội lỗi hay người xấu.  Mùa gặt là ngày chết cá nhân hay ngày tận thế của nhân loại. Thợ gặt là các thiên thần.  Sau sự phán xét công minh chính trực của Thiên Chúa, lúa tốt thì được loại riêng ra và thu vào kho lẫm, tức là người thánh thiện có lòng bác ái và quảng đại thì được vào nơi hưởng hạnh phúc bình an, còn cỏ lùng là những người gian ác, tội lỗi và ích kỷ thì sẽ bị ném vào hỏa ngục, nơi đó họ bị thiêu đốt đau khổ trầm luân.

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta nhận thấy ở bất cứ nơi nào trên thế gian này đều có điều tốt lành và sự dữ, có sự hiện diện của người tốt người xấu sống bên nhau.  Chúng ta không thấy một xã hội nào, cộng đoàn nào hay gia đình nào hoàn toàn là những người tốt, và cũng chẳng có nơi nào hoàn toàn là những người xấu.  Điều tốt lành và sự dữ, người xấu và người tốt hiện diện và sống chung với nhau, và trong xã hội này nhiều khi khó nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu, và việc nào tốt việc nào xấu, dữ, vì nhiều khi điều đó chúng ta cho là phải và thích hôm nay, nhưng trở nên xấu và có hại ngày mai.  Có những sự khó khăn, đau khổ hôm nay nhưng sẽ trở thành tốt và có ích lợi ngày mai.

Có một điều căn bản ở thiên nhiên mà chúng ta biết rõ là cỏ lùng, vì bản chất của nó là cỏ xấu vô dụng, tuy bên ngoài và khi còn nhỏ nhìn giống cây lúa nhưng nó không thể nào biến thành lúa được. Cũng thế, lúa thì lúc nào nó cũng là cây lúa chỉ có điều là nó sản xuất ít hay nhiều, chứ không bao giờ biến dạng trở thành cỏ lùng được.  Nhưng với con người thì không như vậy.  Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Người.  Khi mới sinh ra thì tốt lành, nhưng với thời gian lớn lên vẫn tốt hay có thể trở thành xấu đi.  Chúng ta  thấy có người trước kia, hôm qua là lúa tốt, người tốt, bây giờ là cỏ lùng, là người tội lỗi, là người xấu.  Ngược lại, có người trước kia là cỏ lùng, là người xấu bây giờ là lúa, là người tốt.  Dĩ nhiên cũng có những người luôn luôn là lúa tốt và những người lúc nào cũng là cỏ lùng. Điều quan trọng đối với những người Kitô hữu chúng ta hay bất cứ ai là khi chết chúng ta đang ở trong tình trạng nào cỏ lùng hay lúa tốt, vì sẽ quyết định cho số phận của chúng ta được hưởng hạnh phúc hay bị đau khổ trong hỏa ngục.

Ông bà anh chị em thân mến. Thiên Chúa yêu thương và nhân từ với chúng ta cho nên Người muốn chúng ta là những người tốt. Chúa còn ban ơn sủng để biến đổi cỏ lùng, như người con hoang đàng, người đàn bà ngoại tình, như thánh Au-gút-ti-nô hay như nhiều người tội lỗi khác đã trở nên tốt lành, thánh thiện. Vì vậy, tốt hay xấu, được thưởng hay phạt là do chính sự quyết định có chấp nhận ân sủng của Chúa của mỗi người chúng ta hôm nay hay không, vì thế khi kết thúc dụ ngôn, Chúa nói: “Ai có tai thì nghe”, có nghĩa là Chúa muốn nhắc nhở chúng ta biết chúng ta được Chúa thương yêu, ban cho nhiều ơn lành và khôn ngoan, để chúng ta biết phân biệt điều tốt xấu, đúng sai, để chúng ta sống giáo huấn của Tin mừng của Người, và luôn tỉnh thức đừng bị ma quỉ lừa dối.  Ma quỉ luôn chờ cơ hội và dùng nhiều cạm bẫy ngon ngọt và hấp dẫn để biến chúng ta thành cỏ lùng.  Ma quỉ dùng mọi mưu chước làm cho chúng ta cảm thấy vui, thích, lợi lộc và thoải mái để lôi chúng ta vào đời sống tội lỗi và lầm lạc.  Ma quỉ dùng mọi mưu chước, cạm bẫy và con người để chia rẽ Giáo hội, giáo xứ, và cản trở sự lớn mạnh và phát triển của Nước Chúa. 

Qua dụ ngôn này, Chúa muốn chúng ta sống ở đời này phải luôn tỉnh thức và chiến đấu loại trừ cỏ lùng là tội lỗi và những sự xấu, đồng thời biết sống tốt lành, bác ái và quảng đại, tích trữ công đức để đến mùa gặt, tức là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và sau khi phán xét, chúng ta sẽ được các thiên thần dẫn chúng ta vào bên lúa tốt, được Chúa thu vào kho lẫm của Người, bởi vì chúng ta sống làm sao, như thế nào ở đời này, Chúa sẽ căn cứ vào đó để thưởng hay phạt chúng ta.  Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta là những cây lúa sinh nhiều bông hạt tốt, và biến đổi chúng ta thành những men tốt để đời sống đức tin của chúng ta có tác động, có ảnh hưởng và có sức mạnh lôi kéo người khác đến với Chúa.

---------------------------------------

 

TN 16-A172: TẠI SAO SỰ DỮ TỒN TẠI?


Anna Bích Hạt

 

Câu chuyện kể rằng: Có một cô gái trẻ chuẩn bị kết hôn. Cô vui sướng lên kế hoạch, báo tin TN 16-A172


Câu chuyện kể rằng: Có một cô gái trẻ chuẩn bị kết hôn. Cô vui sướng lên kế hoạch, báo tin, gửi thiệp tới từng người thân yêu và bạn bè rồi chờ đợi mọi người đến chung vui trong ngày trọng đại của mình. Người chị gái phương xa của cô vui sướng khi hay tin cô đã chọn được ý chung nhân. Chị đặt vé, mua quà..chuẩn bị vào dự vui cùng em. Bỗng một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến, nó đã mang người chị gái thương yêu rời xa cô mãi mãi. Là một gã say đã tông vào xe chị trên đường từ cửa hàng về nhà. Cô gái khóc ròng rã cho đến ngày cưới. Những giọt nước mắt đọng lại như dấu chấm hỏi không lời đáp. Cô không lý giải được những đau khổ, những sự dữ, trái ngang…cứ song hành chen lấn trong cuộc đời cô và của biết bao con người khác. Cô tự hỏi: một ngày, không biết có bao nhiêu người vẫn đang điều khiển phương tiện giao thông khi trong người còn đầy ắp nồng độ cồn? Và rồi sự gì sẽ xảy ra?

Câu chuyện có thật trên đây có vẻ chẳng có gì liên quan đến dụ ngôn mà Đức Giêsu đã kể trong trang Tin mừng Chúa Nhật XVI thường niên hôm nay nhưng vẫn có đó những thông điệp rất sát thực mà Chúa gửi gắm cho mỗi người chúng ta. Nhân vật chính liên quan đến Tin mừng hôm nay không phải là người chị hay cô em trong câu chuyện nhưng là gã say rượu kia. Tôi hình dung thấy một “con ma men” quái ác và nham hiểm đã len lỏi vào “thửa ruộng” của gã đàn ông kia. Nó  làm mê hoặc tâm trí, đánh lừa thể xác, cướp đi thời gian, cùng hạnh phúc của vợ con gã và gây tai họa cho người khác… Cô em đã trách Chúa, giận Chúa và ngửa cô hỏi Người: Tại sao? Tại sao Chúa lại để hai người đi trên một con đường? Tại sao Chúa lại để những sự dữ này tồn tại?  Tại sao Chúa lại để “cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” ?

Giá mà cô gái đọc được dụ ngôn cỏ lùng sớm hơn thì có lẽ cô đã tìm được lời đáp cho những câu hỏi này và  hẳn cô đã được an ủi biết nhường nào. Rằng: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?” (28) Ông đáp: “kẻ thù đã làm đó!” Ðầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” (29) Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. (Mt 13, 24-30)

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới chẳng khác nào “thửa ruộng” đang bị tục hóa và quá nhiều biến động. Chúng ta không ai dám khẳng định rằng mình mãi là cây lúa tốt, cũng không ai đủ can đảm thừa nhận mình là thứ cỏ lùng xấu xa. Chúng ta chỉ còn biết phải thức tỉnh và cảnh giác với thế gian, ma quỷ và xác thịt. Là ba thù nguy hiểm nhất của con người. Chúa vẫn gieo vãi ân phúc của Ngài mỗi ngày, Ngài cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Lựa chọn từ những thứ bên ngoài cho những đến những điều bên trong. Nếu ta không thức tỉnh thì rất có thể ma quỷ – con cái của Ác thần sẽ lẻn vào hồn và dùng những thủ đoạn tinh vi giành giật đất sống với những sự thiện hảo mà Chúa đã gieo vào hồn chúng ta. Chúng ta phải cầu xin và cậy dựa Chúa giúp sức vì một mình ta sẽ chẳng thể làm gì được trước sức mạnh ngoan cường của ma quỷ.

Lạy Chúa !

Chúa đã chọn cho chúng con những “thửa ruộng” này: Gia đình, trường học, cơ quan, cộng đoàn, xã hội, đất nước …Chúng con thuộc về thời đại này. Chúa đã ban cho chúng con những hạt giống tốt và chúng con muốn sử dụng nó với đức tin và niềm vui để không bao giờ ngã lòng hay thất vọng trước bao nghịch lý của sự dữ. Xin giúp chúng con biết cày xới mảnh đất rồi phân định và  chọn lựa cách sống, cách lớn lên nhờ sự soi sáng của Thánh Thần Chúa. A.men.

---------------------------------------

 

TN 16-A173: BA DỤ NGÔN VỀ NƯỚC TRỜI


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

(23/7/2023)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Một công việc mà Chúa Giêsu phải thực hiện là trình bày về Nước Trời cho người Do-thái đương TN 16-A173


Một công việc mà Chúa Giêsu phải thực hiện là trình bày về Nước Trời cho người Do-thái đương thời. Nước Trời là một thực tại cao siêu vừa hữu hình lại vừa vô hình nên không dễ gì hiểu được nhất là đối với tầng lớp bình dân. Vì thế mà Chúa Giêsu đã rất tài tình khi dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để trình bày về Nước Trời Trong đoạn Phúc âm Mt 13,24-43 - là bài Chúa Nhât XVi Thường Niên A hôm nay - Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn để giảng về Nước Trời; dụ ngôn ruộng lúa có lẫn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trộn vào bột khiến bột dậy men.

Chúng ta hãy dành thời gian để tìm xem Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta qua ba dụ ngôn kể trên.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 13,24-43:  Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: 'Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?' Ông đáp: 'Người thù của ta đã làm như thế'. Đầy tớ nói với chủ: 'Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ'. Chủ nhà đáp: 'Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".     

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 13,24-43: Ba dụ ngôn về Nước Trời:

3.1 Dụ ngôn thứ nhất: Nước Trời giống như ruộng lúa của ômg chủ mà kẻ thù đã lén gieo cỏ lùng vào thưở ruộng ấy. Thợ xin ông chủ cho nhổ cỏ lùng nhưng ông chủ bảo chờ đến mùa gặt sẽ xử lý cỏ lùng trước khi gặt lúa.

Ý nghĩa của dụ là thế giới này là nơi nguời tốt kẻ xấu sống bên cạnh nhau. Người tốt là những người thuộc về ông chủ là Thiên Chúa. Cón kẻ xấu là những người thuộc vể ma quỉ là kẻ thù của ông chủ là Thiên Chúa. Đáng lẽ ra những kẻ xấu không có đất mà sống (như cỏ lùng), nhưng vì ông chủ nhân từ va nhẫn nại nên cho nhũng kẻ ấy được sống cho đến mùa gặt. Chúng sẽ bị thanh toán trước khi ông chủ cho thợ gặt lúa về.

3.2 Dụ ngôn thứ hai: Nước Trời giống như hạt cải, tuy nhỏ bé nhưng khi móc thành cây thì cây ấy to lớn khiến chim trời đến đậu trên đó.

Ý nghĩa của dụ ngôn là thực tại Nừớc Trời khởi đầu rất nhỏ bé khiêm tốn, nhưng sẽ phát triển to lớn.

3.3 Dụ ngôn thứ ba: Nước Trời giống như nấm men được trộn vào bột khiến khối bột dây men.

Ý nghĩa của dụ ngôn là Nừớc Trời có sức biến đổi những thực tại nó tiếp cận.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 13,24-43:    

4.1 Chúng ta hãy kiên trì nhẫn nại sống tôt với mọi người. Chúng ta cũng cố gắng phát triển thành cây lúa sinh nhiều hạt lúa cho ông chủ là Thiên Chúa.

4.2 Chúng ta hãy là gieo những điều tốt lành vào trong các môi trường gia đình, thôn xóm, công ty, xí nghiệp và xã hội của chúng ta. Những điều tốt lành ấy sẽ sinh sôi nẩy nở, sẽ phát triển thành những thực tại tốt lành thánh thiện, sẽ tác động tốt trên những người và vật xung quanh như hạt cải, như nắm men. 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã mạc khải về Nước Trời  cho chúng con. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người đón nhận được hạt giống tốt của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả giáo dân để mọi Kitô hữu đề cao cảnh giác với kẻ thù của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chủ nhà đáp: 'Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân biết nhẫn nại và bao dung với mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí biết tác động tốt trên những người   chung quanh như men vùi trong bột.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con và Người đã mạc khải cho chúng con về NướcTrời.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh để chúng con biến mình thành công dân  của Nước ấy.  Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 22 tháng 7 năm 2023
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

---------------------------------------

 

TN 16-A174: “LÒNG CHÚA BAO DUNG”

 

Phụng vụ hôm nay cho chúng ta nghe một chuỗi ba dụ ngôn, được trình bày trong Tin Mừng thánh TN 16-A174


Phụng vụ hôm nay cho chúng ta nghe một chuỗi ba dụ ngôn, được trình bày trong Tin Mừng thánh Mát-thêu. Dụ ngôn “cây lúa và cỏ lùng” là dụ ngôn chính, và được Chúa Giê-su giải thích chi tiết cho các môn đệ. Xin lưu ý, cũng như Chúa nhật trước, những dụ ngôn được Chúa Giê-su giảng cho đám đông dân chúng, còn lời giải thích dụ ngôn, thì Người lại chỉ giải thích với các môn đệ, như một nhóm nhỏ những người thành tâm theo Chúa và thiện chí thực thi lời Người dạy.

Theo văn mạch, chuỗi dụ ngôn này nằm trong phần những lời rao giảng về Nước Trời, còn gọi là vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc ấy đã khởi đầu ở trần gian. Để đón nhận vương quốc ấy, con người phải trải qua nhiều thử thách cam go. Những ai kiên trung đến cùng, sẽ được vào Nước Trời.

Nếu hình ảnh “Người gieo giống” được nhắc tới trong Tin Mừng Chúa nhật trước là chính Chúa Giê-su, thì Lời Chúa hôm nay cũng giới thiệu Người như ông chủ ruộng. Người chủ ruộng có tên là Giê-su đã gieo hạt giống tốt nơi lòng con người, nhưng kẻ xấu là ma quỷ (hay ác thần) lại lợi dụng lúc đêm tối để gieo hạt cỏ lùng. Hạt cỏ là mầm mống của dối trá và hận thù, đại diện cho các thế lực chống lại giáo huấn của Đức Giê-su. Cuộc sống này cứ thế là trôi đi, luôn hiện hữu người tốt và người xấu, như cây lúa và cỏ lùng. Nhiều người bức xúc trước khung cảnh này, và họ đã mong Chúa diệt hết những người xấu trên trần gian. Họ giống như người đầy tớ đến xin phép ông chủ để nhổ hết cỏ lùng trong ruộng lúa.

Nếu con người suy nghĩ thiển cận và tầm thường, thì Thiên Chúa lại bao dung và nhân hậu. Trong mỗi chúng ta, đều đang tồn tại đồng thời cây lúa và cây cỏ lùng. Nơi thâm tâm chúng ta, vừa có ánh sáng và bóng tối. Tâm hồn con người vừa cao cả vừa thấp hèn. Nếu muốn diệt hết những cây cỏ lùng, vô tình chúng ta mong Chúa tiêu diệt chính chúng ta, vì có những lúc chúng ta yếu đuối, khuyết điểm và còn nặng trĩu những đam mê. May thay, Chúa không xử như lời người đầy tớ yêu cầu, và nhờ đó, chúng ta vẫn sống, mặc dù đôi lúc chúng ta phạm tội.

Thiên Chúa nhân hậu và khoan dung. Người để cho cây lúa và cây cỏ lùng cùng lớn lên. Nhưng những ai bức xúc và buồn phiền hãy an tâm, vì số phận tương lai của người lành và kẻ dữ không giống nhau. Sẽ có lúc phân biệt người lành và người xấu. Ai làm tốt sẽ được thưởng và ai làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Hình ảnh mùa gặt trong Kinh Thánh diễn tả “Ngày của Chúa”, hoặc “Ngày tận thế”. Lúc đó, lành dữ sẽ rõ ràng phân minh, thưởng phạt sẽ công khai minh bạch.

Nếu cây cỏ lùng không bao giờ thành cây lúa, thì lòng người lại có thể từ xấu biến đổi thành tốt. Khi ơn Chúa và thiện chí của con người gặp gỡ nhau, thì phép lạ sẽ xảy đến và điều không thể sẽ thành có thể. Hai dụ ngôn kế tiếp chứng minh với chúng ta điều ấy. Hạt cải rất nhỏ bé, nhưng khi lớn lên thành cây to. Men trong bột dường như vô hình, nhưng lại làm cho bột dậy lên, tạo nên những chiếc bánh hương vị đậm đà. Nước Trời như hạt cải, như chút bột men, rất nhỏ bé và vô hình trong cuộc đời này, nhưng đang tác động mạnh mẽ để góp phần làm thăng hoa cuộc sống của chúng ta.

Bài Đọc I trích sách Khôn ngoan và Thánh vịnh đáp ca, có cùng một nội dung, đó là lòng nhân hậu của Chúa: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin”. “Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con”.

Sống giữa “thửa ruộng cuộc đời” này, mỗi chúng ta hãy cố gắng để trở nên cây lúa tốt, luôn trĩu bông và chắc hạt. Để được điều đó, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Có Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể làm được mọi sự. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta (Bài đọc II), hãy cậy dựa vào Chúa Thánh Thần để Ngài giúp ta cầu nguyện và phân định những đâu là cây lúa, đâu là cây cỏ lùng, nhờ đó chúng ta sẽ nên hoàn thiện, nên muối men giữa cuộc đời còn đầy những gian nan thử thách.

+ ĐTGM Giu-se Vũ Văn Thiên

---------------------------------

 

TN 16-A175: HÃY KIÊN TÂM VÌ NƯỚC TRỜI

 

Tiếp theo dụ ngôn “người gieo giống” mà chúng ta đã nghe tuần trước, hôm nay trong bài Tin TN 16-A175


Tiếp theo dụ ngôn “người gieo giống” mà chúng ta đã nghe tuần trước, hôm nay trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su loan báo phẩm chất của hạt giống là loại giống tốt, nhưng năng suốt của hạt giống lại bị cản trở bởi sự xuất hiện của cỏ lùng do kẻ thù của ông gieo xuống.

Trên một mảnh đất mà có sự xuất hiện của hai loại hạt giống thì thế nào cũng làm cho sản lượng thấp kém đi. Cho nên, chúng ta không ngạc nhiên khi nghe những người giúp việc đề nghị với ông chủ cho phép họ đi gom cỏ lùng lại mà đốt đi. Và xét theo thói của đời thường thì ông chủ sẽ hoan nghinh, tán thành và cổ võ cách xử lý này. Nhưng, ông chủ lại không cho phép họ làm như thế. Lời từ chối của ông làm chúng ta ngạc nhiên; nhưng lý do ông đưa ra thật chí lý. Ông biết cách suy nghĩ và khả năng của họ, thay vì nhổ cỏ lùng thì họ có thể làm bật luôn cả rễ của lúa.

Cách xử lý nhổ cỏ lùng như thế giống như khuynh hướng tiêu diệt điều ác mà con người chủ trương. Ngay cả Gio-an Tẩy Giả cũng nghĩ rằng khi Đức Giê-su đến, Người sẽ thu thóc tốt vào lẫm và đổ rác và thóc lép vào lò lửa không bao giờ tắt để đốt đi. Nhưng chủ ý của Đức Giê-su khác với lối cư xử của chúng ta. Người muốn chúng ta hãy nhớ thân phận và vị trí của mình, dù có vai trò hay nắm giữ nhiệm vụ nào đi chăng nữa chúng ta vẫn chỉ là những người thừa hành. Quyền bính mà chúng ta có cũng được ban tặng từ Chúa, vì thế Người không muốn chúng ta hành xử thay quyền Người. Ngoại trừ Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, nhìn thấy tỏ tường ý định, cách suy nghĩ và tâm can của con người, thì không một ai trong chúng ta có thể ‘biện phân’ rõ ràng giữa thiện và ác, tốt và xấu.

Một cuộc chiến giữa lành và dữ vẫn bám lấy chúng ta. Tự bản thân, chúng ta không thể thẩm định được, như kinh nghiệm chiến đấu mà Thánh Phao-lô đã chia sẻ như sau: “Việc lành tôi muốn tôi không làm, còn việc dữ tôi không muốn thì tôi lại làm.” Một sự căng thẳng giữa tốt và xấu, thiện và ác, lành và dữ vẫn hiện diện trong ta. Không ai xấu hoàn toàn và cũng không ai tốt về mọi phương diện. Cái xấu ngày hôm nay có thể được biến đổi để trở thành tốt. Điều mà chúng ta nhìn thấy và chủ quan cho là tốt chưa hẳn sẽ theo ta mãi. Cuộc sống là một chuỗi ngày thử thách, cần được thanh luyện và mài dũa; sau cùng điều thiện hảo, điều tốt lành sẽ hiện diện và tồn tại trong Thiên Chúa, Đấng biến đổi xấu thành tốt, làm mọi sự trở nên tốt lành và thánh thiện hơn. Chúng ta hãy ôn lại gương sáng và cách cư xử của Người đối với sự dữ.

Thật vậy, Đức Giê-su đã khai mạc và loan báo về Nước Thiên Chúa. Người còn dậy chúng ta về cách xử thế theo đúng tiêu chuẩn của Nước Thiên Chúa: Thay vì phá hủy thì Người kiện toàn; thay vì hủy diệt thì Người cứu sống, thay vì loại bỏ thì Người vui mừng đón tiếp, thay vì đi đến với người quyền thế, có danh có giá thì Người chọn làm bạn với bọn bất lương, phường tội lỗi, thay vì tiêu diệt tận gốc kẻ thù là đứa phá hoại thì Người lại yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho kẻ bách hại mình, và Người còn nhiều nói và làm điều mới lạ khác nữa.

Như vậy, điều mà chúng ta yêu cầu nhổ cỏ lùng trước mùa gặt chỉ là việc lấy cái dốt của mình dậy khôn Thiên Chúa, dùng tài khôn lỏi để xúc phạm đến sự thông biết mọi sự của Thiên Chúa. Rõ mù lại làm ra vẻ sáng mắt nên cuối cùng lăn đùng xuống hố. Bao lâu còn sống là còn đấu tranh. Bao lâu còn tồn tại là còn cơ may để thay đổi. Chúng ta cần chấp nhận một sự thật, cho dù chua cay, nhưng vẫn là sự thật. Đó là trên thế giới, trong gia đình, ngoài xã hội và ngay trong cộng đòan của những kẻ tin vẫn còn bao gồm những người tốt và xấu.

Việc ông chủ không cho phép những người giúp việc gom cỏ lùng để đốt đi đuợc giải thích rằng ông thật khoan dung và nhân hậu khi đối xử với người xấu, không trừng phạt ngay nhưng chờ họ trở về. Nhưng, lại có một số người khác diễn giải rằng thái độ và cách ứng xử của ông chủ duờng như hỗ trợ cho sự ác, cho phép bạo động bành truớng và tội ác phát triển. Thật ra, theo tinh thần của bản văn thì hành động của ông chủ đuợc xuất phát từ sự khôn ngoan. Ông biết rõ giới hạn và khả năng ‘phán đóan’ của những nguời giúp việc. Họ, tuy nhiệt thành và hăng say nhưng lại thiếu khôn ngoan trong việc biện phân nên dễ biến thành những người cuồng tín, rồi thay vì đi nhặt cỏ lùng, họ lại đi gom cả lúa vào thì hư hết việc. Kinh nghiệm trong cuộc sống dậy chúng ta rằng: những ai hăng say và nhiệt thành, nhưng thiếu óc phán đóan và khôn ngoan, có nhiều cơ may biến thành ‘hăng máu’; và kết quả thuờng gặp là đụng chạm và đổ vỡ.

Quả thật, thế giới mà chúng ta đang sống, cộng đòan nơi chúng ta đang sinh họat, thậm chí Hội Thánh mà chúng ta là thành phần… vẫn không hoàn hảo. Hãy nhớ lại thời đại mà Hội Thánh đã có lối cư xử bất khoan dung, không nhân nhượng với tà giáo, với những ai có những quan điểm hay phổ biến các giáo thuyết hay tín điều khác với mình. Tòa án dị giáo được thành hình để tiêu diệt những kẻ chống đối. Đây là một thực tế mà không ai trong chúng ta có thể lọai bỏ đuợc!

Như vậy, không lẽ chúng ta cứ sống mãi như thế, đồng lõa với sự ác. Không phải thế. Ngay trong dụ ngôn, Đức Giêsu nói cho chúng ta biết rằng cỏ lùng sẽ bị đốt, tội ác sẽ bị tiêu diệt. Thời gian mà tội ác hòanh hành trên thế giới, trong gia đình, ngay bản thân của mỗi người chỉ là tạm thời. Những điều tốt đẹp và các việc lành sẽ tồn tại muôn đời. Chúng ta đuợc mời gọi sống trong niềm xác tín rằng rồi mùa thu hoạch chắc chắn sẽ đến. Và, khi mùa thu họach đến, cả thế giới này sẽ tràn ngập niềm vui và tiếng cuời.

Từ niềm xác tín này chúng ta tìm hiểu và suy niệm dụ ngôn “hạt cải” và “men trong bột” tiếp theo. Nước Trời còn được ví như hạt cải nhỏ bé tí nhưng khi lớn lên lại như cây lớn mà chim trời có thể đậu. Và, Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.

Muốn đạt đuợc kết quả như thế, chúng ta nghĩ ngay đến sự can thiệp của một sức mạnh siêu nhiên làm cho hạt cải lớn thành cây đại thụ. Cũng giống như thế về việc cả khối bột dậy men của người đàn bà trong dụ ngôn “men trong bột.” Nước Trời bắt đầu thật nhỏ bé, đối diện với muôn ngàn khó khăn từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, Nước Trời chứa đựng một mầm sống thật mãnh liệt mà không một quyền lực nào có thể ngăn chận sự phát triển của nó. Yếu tố quan trọng là bàn tay và sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng làm chủ và làm cho Nước ấy trở nên mạnh mẽ. Người có chương trình của Người. Hãy kiên trì, cộng tác và trao quyền làm Chủ triều đại Thiên Chúa cho Người, bởi vì nó thuộc về Thiên Chúa.

Một cách tương tự, hai dụ ngôn nói trên có thể đuợc viết lại bằng ngôn ngữ của thời đại chúng ta như sau: “Nước Trời giống như công việc của một cha xứ trong một thành phố gần 2 triệu dân, mà chỉ có vài chục tín hữu đến nghe ngài giảng. Ngài kiên tâm bền chí rao giảng cho đến khi mọi người trong thành trở lại và tin vào Tin Mừng.”

Tóm lại, Đức Giêsu dùng các dụ ngôn để giảng dậy cho chúng ta về Nước Trời, chứ không phải là lời tiên báo, cho dù về sự phát triển rộng lớn và mạnh mẽ của Giáo Hội. Qua các dụ ngôn này, Đức Giêsu nói về ngày mùa, ngày gặt hái chung thẩm của Nước Trời sẽ bội thu. Vì thế, thay vì dùng các dụ ngôn như một lời giải thích về sự thành công hay như một đảm bảo cho sự phát triển của Giáo Hội, thì chúng ta nên nghĩ rằng; qua các dụ ngôn này, Giáo Hội luôn được mời gọi để nhìn lại lối sống của mình mà nhận ra rằng: Nuớc Trời đã khai mạc bởi Đức Gie-su, đã được hoàn tất bởi sự nghiệp của Người.

Tuy nhiên, đối với chúng ta thì Nước Trời vẫn còn nằm ngòai tầm với, chúng ta cần phải cố gắng hơn để đạt được nó. Hiện tại, chúng ta cần mở lòng ra chấp nhận nhau, tốt lẫn xấu, cùng bắt tay, nỗ lực hơn trong việc làm chứng về sự hiện của Nuớc Trời bằng lối sống của Đức Giêsu đã dậy và làm guơng cho chúng ta. Amen!

Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

------------------------------

 

TN 16-A176: HÃY CHẬM LẠI. ĐỢI ĐÃ. HÃY KIÊN NHẪN

 

Giống như câu chuyện dụ ngôn về người gieo giống và hạt giống trong bản văn Tin mừng tuần trước TN 16-A176


Giống như câu chuyện dụ ngôn về người gieo giống và hạt giống trong bản văn Tin mừng tuần trước, hôm nay Chúa Giêsu cũng dùng các câu chuyện dụ ngôn khác để thách thức người nghe phải suy nghĩ. Ở đây Chúa Giêsu kể dụ ngôn thứ hai về việc gieo hạt giống, lần này là về hai người gieo giống - một người gieo hạt giống để mọc lên lúa tốt, và kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt.

Đối với dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng đưa ra một cách giải thích cho các môn đệ một cách riêng tư. Giống như chuyện dụ ngôn về người gieo giống, trong chuyện dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng này, Chúa Giêsu đưa ra một cách nhìn về sự chống đối Ngài, về sự tồn tại dai dẳng của sự dữ trên thế giới, đồng thời cũng cho thấy cách giải quyết đầy lòng thương xót nhẫn nại của Ngài.

Lúa tốt và cỏ dại

Người gieo giống đã gieo hạt giống tốt trên cánh đồng của mình để có một mùa lúa bội thu. Nhưng trong đêm tối, một kẻ thù đã đến và gieo cỏ dại vào giữa lúa tôt. “Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện” (13:26).

Mátthêu sử dụng thuật ngữ Hy Lạp ζιζανια - zizania, theo thuật ngữ thực vật hiện đại đó là cỏ dại. Tuy nhiên, điều mà Mátthêu rất có thể đề cập đến là cỏ mọc lẫn lộn với lúa hay một giống cỏ làm hại lúa, một loại cỏ dại độc hại trông gần giống với lúa mì và có rất nhiều ở Israel. Sự khác biệt giữa cỏ lùng và lúa mì thật chỉ rõ ràng khi chúng trưởng thành và các bông lúa xuất hiện. Bông lúa mì thật nặng và trĩu xuống, trong khi bông cỏ lùng đứng thẳng.

Khi đầy tớ của chủ nhà nhận thấy cỏ dại, phản ứng đầu tiên của người ấy là đặt câu hỏi về chất lượng của hạt giống. “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” (Mt 13:27) Khi người chủ trả lời rằng: “Kẻ thù đã làm đó!” (Mt 13: 28), những người đầy tớ lo lắng giải quyết vấn đề, nhổ tận gốc những loại cỏ dại khó chịu đó. Nhưng người chủ ngăn cản những người giúp việc: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cảhai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (13:28-30).

Sau đó, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết hầu hết mọi chi tiết của dụ ngôn tượng trưng cho điều gì: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần” (13:37-39). Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nói những người đầy tớ đại diện cho ai.

Có lẽ những người đầy tớ đại diện cho các môn đệ, hoặc bất cứ ai nghe dụ ngôn này và cách giải thích của Ngài. Ai trong chúng ta lại không đặt câu hỏi tại sao Thiên Chúa lại cho phép điều ác lớn lên và phát triển? Ai trong chúng ta lại không muốn tự mình giải quyết vấn đề và nhổ tận gốc cái ác ở giữa chúng ta? Người chủ ngăn không cho đầy tớ làm bất cứ điều gì tương tự. Một mặt, không dễ phân biệt cỏ dại với lúa mì, mặt khác, rễ của chúng đan xen vào nhau dưới mặt đất. Nhổ tận gốc cỏ dại cũng sẽ nhổ bật gốc lúa tốt, gây thiệt hại cho mùa màng nhiều hơn là cứ để cỏ dại mọc lên.

Chúa Giêsu nói rằng thợ gặt - chứ không phải những người đầy tớ - sẽ lo việc này vào mùa gặt. “Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Ngài, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ” (13:41-43). Chính các thiên thần - chứ không phải bất cứ con người nào - là những người được phép nhổ cỏ dại ra khỏi lúa tốt.

Chướng ngại vật

Chúng ta có thể thấy bản văn Tin mừng này phân chia ra hai nhóm người và điều này làm cho chúng ta lo ngại. Dường như có hai nhóm người trên thế giới - con cái của Nước Trời và con cái của ma quỷ, lúa tốt và cỏ dại - và số phận của họ đã được ấn định ngay từ đầu. Chúa Giêsu nói rằng vào cuối thời đại, các thiên thần sẽ “tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác” (ςκανδαλo - gương mù gương xấu) rồi quăng chúng vào lò lửa” (Mt13:41-42).

Ở một chỗ khác, Chúa Giêsu cảnh báo những ai gây ra cớ vấp phạm (σκανδαλιστής -  người gây ra cớ vấp phạm) trước mặt bất cứ “kẻ bé mọn” nào rằng thà buộc cối đá vào cổ chúng và dìm xuống biển còn hơn: “Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã” (Mt 18:6-7). Tương tự như vậy, Chúa Giêsu cảnh báo rằng nếu bàn tay, bàn chân hoặc mắt của bạn khiến bạn phạm tội (σκανδαλιζω - gây tai tiếng), tốt hơn là chặt hoặc móc nó ra vì thà mù hoặc què cụt thân thể mà được vào cuộc sống đời đời, còn hơn là bị ném vào “ngọn lửa địa ngục” với thân xác nguyên vẹn: “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục” (18:8-9).

Tất nhiên, đây là cách nói cường điệu, nhằm để chúng ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của bất cứ điều gì đưa dẫn chúng ta hoặc người khác phạm tội. Cách nói này dường như gợi ý rằng một cớ gây vấp phạm có thể là một điều gì đó ở trong lòng dạ con người hơn là thân thể của họ. Chúng ta biết rằng không phải tay, chân hay mắt của chúng ta thực sự khiến chúng tôi phạm tội. Tội lỗi phát xuất từ ​​lòng người (καρδιά – kardia – lòng dạ), tiếng Hy Lạp ám chỉ nội tâm, tâm trí và ý chí: “Những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế” (Mt 15:18-20). Không người nào có thể nhổ bỏ nội tâm của ai đó như nhổ bỏ một thứ cỏ dại.

Có lẽ khi Chúa Giêsu nói rằng các thiên sứ sẽ gom tất cả các “kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác” để đốt trong lửa, Ngài muốn nói rằng mọi thứ bên trong chúng ta gây ra tội lỗi sẽ bị thiêu cháy.

Tuy nhiên, ở một chỗ khác, dù Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16: 23), nhưng Chúa Giêsu không từ bỏ ông; trái lại, Ngài giao phó tương lai sứ mạng của mình cho ông và những môn đệ khác của Ngài, như quên đi những lời mạnh mẽ Ngài đã nói và sự chối bỏ của Phêrô, cũng như sự bỏ chạy của các môn đệ khác.

Vì vậy, câu chuyện dụ ngôn không nên được nhấn mạnh theo nghĩa đen. Ai cũng biết, trong thế giới, cỏ dại không bao giờ trở thành lúa mì. Tuy nhiên, câu chuyện của Mátthêu mang lại hy vọng ngay cả cho những người vấp ngã, ngay cả đối với người mà Chúa Giêsu gọi là “chướng ngại cản lối”!

Việc của Chúa - Không phải việc của chúng ta

Dụ ngôn về cỏ lùng, một dụ ngôn độc nhất của thánh Mátthêu trong số bốn sách Tin mừng quy điển, (Mt 13:24-30), cho chúng ta thấy thánh Mátthêu tin rằng thời điểm hiện nay là thời kỳ ân sủng, trong đó Thiên Chúa cho phép cỏ lùng và lúa mì cùng nhau phát triển và chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng có quyền phán xét cái nào tốt, cái nào xấu. Vì vậy, chúng ta không được phán xét lẫn nhau, nhưng chúng ta phải sống ý thức rằng việc sàng sảy này sẽ xảy đến trong bàn tay của Thiên Chúa.

Có lẽ trong hội thánh của Mátthêu có một số “người nhổ cỏ” quá nhiệt tình muốn thanh tẩy cộng đoàn bằng cách nhổ tận gốc hạt giống xấu. Đây dường như là một cám dỗ cho những người theo Chúa Giêsu trong mọi thời đại. Chúng ta muốn nhổ cỏ dại cho mau, chúng ta cho rằng mình chắc chắn biết sự khác biệt giữa cỏ dại và lúa mì, giữa người tốt lành và kẻ tội lỗi, và chúng ta biết cách đối phó với cỏ dại! Chúng ta không kiên nhẫn lắm. Chúng ta không thích chờ đợi Thiên Chúa mà thay vào đó, chúng ta tìm cách tự mình giải quyết vấn đề. Chúng ta say mê làm bất cứ điều gì chúng ta nghĩ rằng cần thiết để khiến mọi thứ trở nên “đúng”. Và chúng ta làm điều này bằng bất cứ cách nào, tin chắc rằng mục tiêu của chúng ta là chính nghĩa, rằng chúng ta đang ở “phía đúng của lịch sử” và có trách nhiệm “thay đổi thế giới” vì Thiên Chúa!

Dụ ngôn của Chúa Giêsu cho thấy rõ rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm nhổ tận gốc cỏ dại sẽ chỉ gây thêm thiệt hại cho mùa màng. Điều này đã diễn ra quá nhiều lần trong các cộng đoàn lớn nhỏ của Giáo hội, với một số người quyết tâm loại trừ bất cứ ai không đồng ý với cách giải thích “đúng” của mình, chẳng hạn về lối sống đạo, về thực hành phụng vụ hoặc quan điểm về một vấn đề cụ thể. Cũng có những người đưa ra các tuyên bố phán xét những người ngoài Giáo hội - chẳng hạn như những người theo tín ngưỡng khác - tuyên bố họ đã bị định sẵn án phạt đời đời. Cho dù sự phán xét như thế có xảy ra trong hay ngoài Giáo hội, thì nó cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội.

Chúa Giêsu nói rõ rằng chúng ta không thể chắc chắn ai là “lúa tốt” hay ai là “cỏ lùng”. Trên thực tế, sự phán xét của Thiên Chúa về những vấn đề này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên:

“Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7:21-23).

“Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ábraham, Idaác và Giacóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 8:11-12).

Tạ ơn Chúa, sự phán xét đó không tùy thuộc vào chúng ta! Chúng ta có thể để việc nhổ cỏ cho các thiên thần, các sứ giả của Chúa, và tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta - công bố Tin mừng về Nước Trời đang đến gần.

Phêrô Phạm Văn Trung.

---------------------------------------

 

TN 16-A177: HÃY KIÊN NHẪN ĐỪNG NHỔ!

 

Trong những ngày qua, sau khi xem những hình ảnh, đọc những tin tức, coi những Video Clips đưa TN 16-A177


Trong những ngày qua, sau khi xem những hình ảnh, đọc những tin tức, coi những Video Clips đưa tin về việc những kẻ xấu lợi dụng những cuộc biểu tình để đập phá các cơ sở thương mại, để cướp bóc, để hôi của, để đốt phá các nhà thờ, để sát hại các thường dân, và lấy cắp Nhà Tạm, trong đó vẫn còn lưu trữ Mình Thánh Chúa, của giáo xứ Thánh Elizabeth thuộc Giáo Phận Charlotte, North Carolina… Có người thắc mắc hỏi tôi rằng: “Tại sao Chúa cứ thinh lặng như vậy cha? Tại sao Ngài không phạt cho bọn chúng đứng bất động như trời trồng, méo miệng, cấm khẩu, té lòi ruột, gãy tay gãy chân… ngay lúc chúng giơ tay tháo gỡ Nhà Tạm vậy cha…?” Bạn có biết tại sao Chúa không trừng phạt bọn ác ôn côn đồ, những kẻ gian ác, bất nhân bất nghĩa…như vậy không?

Cá nhân tôi, tôi nghĩ Chúa không thể, và Ngài sẽ không trừng phạt những kẻ xấu một cách quả báo nhãn tiền…như nhiều người (trong đó có cả tôi) mong ước đâu, bởi vì NGÀI LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ, KIÊN NHẪN VỚI NHỮNG KẺ GIAN ÁC. Ngài cho mặt trời soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính…(Mt 5:45).

Bạn cứ nghĩ thử mà xem, một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, không muốn cho kẻ gian ác phải bị diệt vong, nhưng lại muốn để cho chúng có cơ hội ăn năn hối cải như vậy, thì làm sao Ngài có thể ra tay trừng phạt chúng được?

Bạn thân mến, qua dụ ngôn Cỏ Lùng hôm nay, Chúa mời gọi bạn và tôi hãy kiên nhẫn và nhân từ đối với những cây cỏ lùng trong ruộng lúa của xã hội, của gia đình, của giáo xứ, của dòng tu, của Giáo Hội… vì thế chúng mình hãy cố gắng luyện tập đức kiên nhẫn:

• KIÊN NHẪN trước những tính hư tật xấu hay những khiếm khuyết của chồng, của vợ. Đừng chán nản, tuyệt vọng, đừng nóng nảy, chửi bới, mạt sát nhau hay kéo nhau ra tòa ly dị hay ly thân… Hãy vì tương lai của con cái, vì hạnh phúc và tương lai của chúng mà kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau và mang lấy gánh nặng của nhau (Gl 6:2)

• KIÊN NHẪN với con với cháu, đừng thất vọng, chán nản hay buồn bã khi thấy chúng sống bê bối, khô khan, nguội lạnh … Thay vì ca thán, trách móc, rầy la, than thân trách phận… Xin hãy cầu nguyện thêm, làm việc hy sinh và làm việc bác ái nhiều hơn nữa để cầu nguyện cho chúng được ơn hoán cải. Xin hãy trông cậy và tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1:37).

• KIÊN NHẪN khi gặp một linh mục bất toàn, thiếu thánh thiện, thiếu khiêm tốn, yếu đuối, đầy những tham sân si… Hãy cầu nguyện thêm và làm những việc bác ái để cầu nguyện cho ngài. Bạn nên nhớ, việc nhổ và tiêu diệt cỏ lùng không phải là công việc của bạn! Khi nào nhổ, khi nào đốt… đó là việc của Chúa. Bạn chớ có dại dột làm công việc đi nhổ và tiêu diệt cỏ lùng ra khỏi cánh đồng giáo xứ nơi bạn đang sinh hoạt! Nhổ cỏ kiểu đó là cướp quyền của chủ ruộng tức là cướp quyền của Thiên Chúa đấy! Tội này không nhẹ đâu! Chết!

Hy vọng những lời đề nghị trên không quá khó đối với bạn. Mà giả như có khó đi chăng nữa thì bạn cũng đừng nản lòng, xin hãy cây dựa vào Đức Kitô, hãy bám lấy Ngài và xin Ngài ban ơn giúp sức, cũng như liên lỉ xin Ngài ban ơn can đảm để bạn có thể sống KIÊN NHẪN với những người chung quanh.

“Without me you can do nothing! Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được!” (Ga 15:5).

Không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, không có sức mạnh của Ngài nâng đỡ, không có những ơn thiêng Ngài ban… thì chẳng ai có thể làm được việc gì cả, nhất là trong việc tôi luyện đức kiên nhẫn, xin bạn đừng quên điều ấy!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

---------------------------------------

 

TN 16-A178: CHUYỆN ĐỜI

 

Người Sáng Trí Miệt Mài Niệm Lời Chúa, Kẻ Khôn Ngoan Chăm Chỉ Nghe Dụ Ngôn. Sách Huấn TN 16-A178


Người Sáng Trí Miệt Mài Niệm Lời Chúa
Kẻ Khôn Ngoan Chăm Chỉ Nghe Dụ Ngôn.

Sách Huấn ca (3:29) nói như vậy. Cuộc đời vốn dĩ nhiêu khê, không đơn giản như người ta tưởng. Không phải là tại cuộc sống phức tạp mà tại con người rắc rối, khiến cuộc đời hóa nhiêu khê. Có những người thoải mái, biết nói đùa, nhưng cũng có những người khó tính, không biết nói đùa. Khôi hài là điều tốt, cần thiết để giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

Cuộc đời có quá nhiều đau khổ rồi, cần giúp nhau loại bỏ đau khổ bằng những tiếng cười. Người ta nói rằng “người người thông minh là người có thể che giấu sự thông minh của mình.” Thật chí lý! Biết hài hước, biết dí dỏm, đó là một dạng thông minh. Người kém thông minh thì cái gì cũng phải “nói toạc móng heo,” còn người thông minh thì có thể nói bóng gió, nói xa, nói bằng dụ ngôn hoặc ngụ ngôn. Truyện thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine rất thú vị, ông lý luận: “Con đường trải đầy lụa không bao giờ dẫn tới vinh quang.”

Luôn hấp dẫn và thú vị đối với dụ ngôn. Như người Việt ví von: “Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.” Thánh sử Mátthêu cho biết Chúa Giêsu đã nói một lúc ba dụ ngôn về Nước Trời: [1] Cỏ Lùng (Mt 13:24-30, 36-43) [2] Hạt Cải (Mt 13:31-32 ≈ Mc 4:30-32; Lc 13:18-19) và [3] Men Trong Bột (Mt 13:33 ≈ Lc 13:20-21) Và đặc biệt là lời nhắc nhở “ai có tai thì nghe.” (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35)

1. Cỏ Lùng – Dụ ngôn này không chỉ nói về Nước Trời mà còn đề cập Lòng Thương Xót vô hạn của Thiên Chúa.

Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu ví Nước Trời như người kia gieo GIỐNG TỐT trong ruộng. Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù đến gieo thêm CỎ LÙNG vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng cũng xuất hiện. Thấy vậy, đầy tớ thắc mắc với chủ về việc gieo giống tốt trong ruộng, và hỏi về sự xuất hiện của cỏ lùng. Chủ nói rằng kẻ thù đã làm điều đó. Đầy tớ đề nghị cho gom cỏ lùng lại, nhưng chủ ngăn cản và giải thích: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Dụ ngôn này cũng là một trong số ít các dụ ngôn “khó hiểu” mà chính các môn đệ đã xin Thầy giải thích. Ngài phân tích: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.” Lời giải thích của Chúa Giêsu rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, nhưng có những người không muốn hiểu nên Ngài thường nói: “Ai có tai thì nghe.”

Cả người tốt và người xấu đều được Thiên Chúa thương xót, nhưng người ta hay thắc mắc: “Sao Chúa không cho lũ ác ôn bị nạn cho nó trắng mắt ra nhỉ?” Chúng ta không thể hiểu thấu tình Chúa, bởi vì lòng thương xót của Ngài quá lớn, đến nỗi sai Con Một xuống trần gian rồi “hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20:28) Trong số “muôn người” đó có cả người xấu và người tốt – là nam giới, là nữ giới, là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta. Chẳng vậy mà Ngài dạy phải “yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi,” (Mt 5:44) “chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống.” (Lc 6:28)

Có thể khi nghe câu “ai có tai thì nghe” chúng ta cảm thấy có vẻ bình thường, nhưng thật ra rất thâm thúy, khiến phải giật mình, thấm thía và đau điếng. Đó cũng là điều mà Chúa nhấn mạnh nên đã được nhắc tới nhiều lần. (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35; và Kh 13:9) Một câu rất đáng suy nghĩ nhiều! Có (lắng) NGHE thì mới (thấu) HIỂU, mà hiểu rồi thì phải LÀM (thực hành, thực thi, hành động) chứ không thể nghe suông, nói mà không làm, hoặc dạy người khác làm mà mình cứ làm ngơ.

Cây nào trái nấy. Cha nào con nấy. Thầy nào trò nấy. Chắc chắn như vậy. Chúa Giêsu cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7:15-20; Lc 6:43-45) Đại loại những câu như thế không ai thích đề cập, vì “khó chịu” lắm!

Tiếp theo là hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng vẫn súc tích, cũng nói về Nước Trời. Chúa Giêsu ví Nước Trời như Hạt Cải và Nắm Men. Hai dụ ngôn này không khó hiểu.

2. Hạt Cải – “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

3. Men Trong Bột – “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

Với kinh nghiệm sống, chúng ta có thể nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều người tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ, chịu chết và phục sinh. Mức độ không rầm rộ hoặc đột biến, chỉ tiệm tiến. Chậm mà chắc. Hạt Cải đã biến thành Cây Cải và Nắm Men đã làm dậy men nhiều Thúng Bột khắp nơi.

Các Tông đồ đã thắc mắc, và chúng ta cũng thế, rằng tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và nói gì với họ cũng dùng dụ ngôn như vậy. Thánh sử Mátthêu cho biết rằng như thế là “để ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.” (Mt 13:35) Còn ngôn sứ Êdêkien nói: “Hãy dùng dụ ngôn mà nói với nòi phản loạn.” (Ed 24:3) Thật chí lý khi Chúa Giêsu bảo: “Ai có tai thì nghe.” Ai cũng có tai và có thể nghe, người điếc cũng có “cách nghe” nên chúng ta thường nói là “nghe ngóng” (điếc hay ngóng, ngọng hay nói)

Người điếc tâm hồn thì không nghe được điều tốt. Vấn đề quan trọng là “nghe như thế nào, nghe để làm gì?” Thường thấy có điều này: “Xấu nói tốt, dốt nói chữ.” NGƯỜI XẤU thường nói về điều tốt để che lấp cái xấu của mình, muốn người khác thấy mình tốt; NGƯỜI DỐT thường nói những LỜI VĂN HOA hoặc LÝ SỰ để che giấu cái rỗng tuếch của mình, muốn người khác thấy mình là người có cả “một bụng chữ.” Thùng rỗng nào cũng kêu to, nhưng vải thưa không thể che mắt thánh. Thật chí lý khi người ta phân tích: “Đừng cái lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với kẻ ngu, đừng ỡm ờ với kẻ ác.”

Phàm nhân không thể dò thấu mầu nhiệm và khôn ngoan của Thiên Chúa, chẳng ai hiểu hết sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài. Kinh Thánh đã nói về ơn khôn ngoan mà Thánh Vương Salômôn được Thiên Chúa ban: “Sự hiểu biết của ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của ngài lan truyền khắp mọi nơi. Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn cũng như các lời giải thích của ngài khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi.” (Hc 47:15-17) Quả thật, Thiên Chúa là vô cùng, bất biến, vĩnh hằng.

Thật vậy, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1 Cr 1:25) Thiên Chúa và phàm nhân là hai thái cực: Thiên Chúa tốt lành tuyệt đối, còn chúng ta xấu xa vô cùng. Rất cần nhận thức như vậy để đừng “chảnh,” nhờ vậy mà có thể nhận visa vào Nước Trời. Thánh Elizabeth Ann Seton (1774-1821) nói: “Cửa Thiên Đàng rất thấp, chỉ những người biết hạ mình mới có thể vào được.” Ý tưởng thật độc đáo!

Chúng ta chẳng là gì nhưng vẫn được Ngài yêu thương, đến nỗi Ngài bỏ trời cao mà xuống thế để chung sống với chúng ta. Thật vậy, Kinh Thánh giải thích về Thiên Chúa: “Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội.” (Kn 12:16-17) Ông bà Nguyên Tổ đã to gan và đã bị trị tội. Chúng ta cũng “di truyền” cái loại “gen nổi loạn” nên lúc nào cũng chỉ muốn “vùng lên.” Tội ở chỗ là biết mà vẫn phạm, cố phạm chứ không phải là ngu phạm, khôn phạm chứ không phải là dại phạm. Chúng ta to gan lắm, xấu mà tưởng mình tốt, dốt mà mạo nhận là giỏi, ngu mà chảnh, đỏng đảnh vì ảo tưởng. Thật ghê gớm!

Nhưng Thiên Chúa vẫn thương xót, vẫn “xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh” và “lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản,” nhưng đừng tưởng bở mà khinh suất, vì “Ngài có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.” (Kn 12:18) Đó bài học Chúa dạy cho Israel, và cũng là bài học cho mỗi chúng ta hôm nay – những kẻ to gan, lớn mật, thuộc dạng “chẳng vừa” nên dám coi Trời bằng… nắp bia, theo thói “giang hồ” thứ thiệt.

Khi Thiên Chúa trừng trị, không phải là “trả đũa” hoặc “hẹp hòi,” mà để dạy chúng ta bài học: “Người công chính PHẢI có lòng nhân ái.” (Kn 12:19a) Sự công chính rất quan trọng, như tấm vé vào Nước Trời, vì Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em KHÔNG ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ CHẲNG được vào Nước Trời.” (Mt 5:20) Và rồi Lòng Chúa Thương Xót vẫn chan chứa trải quan bao thế hệ: “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.” (Kn 12:19b) Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc về Lòng Chúa Thương Xót: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.” (Rm 5:20) Chính Chúa Giêsu cho Thánh Faustina biết: “Lòng Thương Xót của Ta lớn hơn cả tội lỗi của con và toàn thế giới.” (Nhật Ký, 1485)

Là phàm nhân thì ai cũng di truyền “gen tội lỗi” ngay khi còn trong lòng mẹ. (x. Tv 51:7) Thật vậy, “không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa,” (Mc 10:18) và Kinh Thánh minh định: “Chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được, còn kẻ ác cứ lảo đảo hoài trong cảnh tai ương.” (Cn 24:16) Nói như vậy có nghĩa là “người công chính mà còn phạm tội mỗi ngày tới bảy lần,” huống chi những người chưa công chính – tức là còn đang ở trong tình trạng tội lỗi, vẫn “dính líu” tới “cái xấu.”

Nhận biết mình có “máu xấu” để có thể khiêm nhường đấm ngực và van nài: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.” (Tv 86:5-6) Thực sự là “lỗi tại tôi mọi đàng” chứ không lỗi tại ai phần nào đâu. Không có Thiên Chúa, chúng ta hoàn toàn bất lực, không thể làm gì được. Chúng ta luôn cần Ngài, bởi vì chính hơi thở của chúng ta là sự sống do Ngài ban: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.” (Tv 104:29) Thánh Vịnh gia xác định: “Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.” (Tv 86:9-10)

Cứ nhìn thiên nhiên cũng đủ biết. Thiên Chúa tốt lành nên chỉ tạo điều TỐT, nếu có điều XẤU là tại chúng ta, không thể “nói trại” đi là “thiên tai,” mà hãy can đảm nói rằng các “sự cố” xảy ra hoàn toàn là “nhân tai.” Tại sao Thiên Chúa vẫn im lặng và chưa ra tay? Bởi vì Ngài vô cùng thương xót chúng ta, Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài để chính chúng ta được hưởng mọi phúc lợi, chứ chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài. Thời gian là sự nhẫn nại của Ngài, và Ngài chỉ mong chúng ta sớm tỉnh ngộ: “Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín. Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.” (Tv 86:15-16)

Thiên Chúa nhẫn nại nhưng chúng ta nôn nóng, Ngài càng kiên trì thì chúng ta lại càng bồn chồn. Chúng ta cầu nguyện một thời gian chưa thấy “động tĩnh” gì thì nản chí sờn lòng, đôi khi còn trách hoặc giận Ngài. Quá kỳ khôi! Thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, đó là chúng ta bền chí đợi chờ.” (Rm 8:25) Như thế mới là sống tích cực về cả ba nhân đức đối thần và đó cũng là cách tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót bằng cả con người mình – chứ không chỉ đọc như con vẹt hoặc mở chương trình phát âm bài kinh đó.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên trì trước sự bướng bỉnh của con người. Thánh Phaolô giải thích: “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Rm 8:26-27) Rõ ràng Thiên Chúa luôn rất quan tâm chăm sóc theo sự quan phòng của Ngài, ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân.

Thánh Vịnh gia khuyên: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37:5) Dù chúng ta có xấu xa tới cỡ nào mà tín thác cuộc đời cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ sớm nên tốt. Còn đó gương sám hối của tử tội Dismas, kẻ bị đóng đinh cùng lúc với Chúa Giêsu trên đồi Canvê xưa.

Có hai phương thế tuyệt vời là cậy nhờ Đức Mẹ và cầu nguyện. Thánh Birgitta Thụy Điển nói: “Không tội nhân nào trên trần gian này, cho dù trong tình trạng thù nghịch với Thiên Chúa đến đâu đi nữa, mà không thể quay về với Ngài và được phục hồi ơn thánh, nếu họ chạy đến nương nhờ và xin Đức Mẹ Maria hộ phù.” Thánh Têrêsa Avila khuyên: “Cho dù đang mắc tội trọng đi nữa thì cũng cứ cầu nguyện. Tôi xin bảo đảm rằng anh chị em sẽ đạt đến bến cảng phần rỗi.” Đừng thất vọng, hãy đứng dậy và làm lại cuộc đời!

Lạy Thiên Chúa, cuộc sống phức tạp, chuyện đời nhiêu khê, nhưng Ngài vẫn xót thương cho chúng con cơ hội trở về, vì Ngài không muốn một ai phải hư mất. Xin ban đức đại đảm để chúng con tiếp tục hoàn thiện. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen. mục lục

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

---------------------------------------

 

TN 16-A179: LÒNG TỐT

 

Bộ phim Pay it forward (Đáp đền tiếp nối) kể lại những cử chỉ đẹp nối tiếp nhau thật cảm động TN 16-A179


Bộ phim Pay it forward (Đáp đền tiếp nối) kể lại những cử chỉ đẹp nối tiếp nhau thật cảm động: Ngày đầu năm học, thầy giáo đề nghị làm bài tập thực hành: “Think of an idea to change our world anh put it into action” (Hãy nghĩ ra một điều có thể thay đổi thế giới và thực hành ngay).

Vâng lời thầy, trên đường về, ngang khu vực người vô gia cư, Trevor nhìn chằm chằm một thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke, hình như đói và rét lắm…

Tối hôm ấy, chị Arlene, mẹ của Trevor, đi làm về, kinh ngạc phát hiện kẻ lạ ăn uống, tắm rửa và ngủ ngay trong garage. Sau khi hết sức giận và đuổi hắn, chị mới ngỡ ra: Con trai chị cố làm một cử chỉ đẹp hòng thay đổi không chỉ số phận một người mà góp phần xoa dịu thế giới người bất hạnh...

Cử chỉ đẹp của Trevor được tiếp nối bởi mẹ cậu. Được đánh động bởi con trai, chị Arlene đón nhận lại bà mẹ nát rượu của chị mà bấy lâu chị bỏ rơi.

Bà cụ lại gặp anh da đen côn đồ để nói với anh điều hơn thiệt. Tuy chưa đổi đời, anh da đen khắc ghi lời bà cụ. Một hôm, anh bị đồng bọn đâm phải vào viện. Gặp người đàn ông ôm đứa con thoi thóp, anh giơ súng bắn thị uy buộc bác sĩ phải cứu đứa bé ngay, trước khi săn sóc cho anh. Anh đi tù, nhưng niềm vui lần đầu làm việc tốt mãi làm cho anh, luôn nở nụ cười đôn hậu.

Còn người có đứa con nguy tử được cứu sống, là sĩ quan cao cấp. Một hôm, đang chạy xe, gặp một phóng viên, trong lúc tác nghiệp, bị bọn cướp tông nát xe, ông lẳng lặng nhường chiếc xe bạc triệu cho người phóng viên.

Anh phóng viên kinh ngạc: làm gì trên đời có một tấm lòng tốt cách hết sức mầu nhiệm như thế. Với nghề phóng viên, anh quyết tâm điều tra. Cuối cùng, anh gặp bé Trevor, nguyên nhân khiến mọi người phải thực hiện cử chỉ đẹp.

Trước ống kính truyền hình, Trevor hồn nhiên, đơn sơ, nhưng chững chạc: “Có lẽ đối với một số người đã quá quen với cuộc đời họ, ngay cả khi cuộc đời đó buồn thảm. Họ sợ phải thay đổi. Họ buông xuôi. Và khi họ buông xuôi tất cả, họ có cảm giác thua cuộc. Cháu thấy… mình phải quan tâm đến người khác nhiều hơn, luôn trông chừng họ để bảo vệ họ, vì không phải lúc nào họ cũng thấy những gì họ cần. Luôn luôn có một cơ hội để sửa đổi một điều gì đó, không chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng chúng ta có thể sửa đổi cả một con người!”.

Nhưng một lần tan học, trông thấy bạn thân bị một số bạn vây đánh. Trevor lăn xả vào can ngăn. Bất ngờ một nhát dao của những học trò vô đạo đức khiến chú bé ra đi vĩnh viễn trước sự thương tiếc vô cùng của thầy, của mẹ, là những người mà Trevor cố gắng tác hợp để họ gặp nhau trong tình yêu muộn.

Trevor chết mà vẫn sống, không chỉ nhờ thông điệp tình yêu em làm lan rộng qua sóng truyền hình khắp nước Mỹ, mà còn do lòng yêu quý, cử chỉ đẹp em để lại trong lòng mọi người.

Trong ánh nến tưởng nhớ em, người ta nhìn thấy đủ mọi khuôn mặt, đủ mọi thành phần: bạn của em, thầy giáo, mẹ, bà ngoại đã bỏ rượu, anh phóng viên, người sĩ quan đã không mất đứa con, anh chàng da đen du thủ du thực đã được ân xá, người thanh niên bặm trợn đã cai được xì ke…

Ngoài ra còn nhiều người xa lạ khác. Họ mang theo trong tâm bài học khao khát muốn làm một cử chỉ để thay đổi thế giới, thay đổi lòng người…

Hôm nay, khi mời gọi suy niệm dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt, Hội Thánh nhắc ta đừng chỉ nghĩ, trong cuộc đời này, người tốt và người xấu tồn tại bên nhau. Chỉ nghĩ theo một "kênh" như thế, có khi người tốt, tự thấy mình tốt, sinh kiêu căng, tự phụ, tự hào, khinh dể người mà họ cho rằng chưa tốt.

Hội Thánh muốn ta nhận ra một "kênh" khác: Nhận biết nơi lòng mình và anh chị em vẫn tồn tại điều tốt, điều xấu. Nếu cỏ lùng và lúa tiếp tục hiện diện bên nhau trong cùng mảnh ruộng, thì lòng người không hề khác.

- Có thể người lương thiện, trong phút chốc, chẳng lương thiện chút nào (tựa như hình ảnh Arlene, mẹ của bé Trevor khi bà quyết đuổi người thanh niên bặm trợn, nghiện xì ke ra khỏi garage nhà mình).

- Cũng có biết bao nhiêu người mà xã hội lên án, lại có lúc sống hết sức cho tình người, tình đồng loại (tựa như kẻ côn đồ bị đâm nhưng buộc bác sĩ phải cấp cứu đứa bé sắp chết trước khi săn sóc vết thương cho anh. Anh đã có thể nở nụ cười đôn hậu, dù phải sống sau song sắt của lao tù).

Bởi "cỏ lùng" và "lúa tốt" không ở đâu xa, nhưng tồn tại trong chính bản thân, nên ta đừng vội lên án hay xét đoán ai. Người xấu có thể là chính ta. Kẻ tốt lại có thể là một tay khét tiếng "đầu trộm, đuôi cướp".

Hãy nhớ, trong mỗi con người vẫn tồn tại cỏ lùng và lúa. Kẻ tốt, không chắc tốt mọi lúc, mọi nơi. Còn kẻ xấu, không chắc lúc nào, nơi nào cũng xấu...

Hãy nhớ đinh ninh: Con sóng dù to đến đâu cũng chỉ có thể tồn tại khi nó  hòa mình vào những con sóng khác của đại dương, cho dù loại sóng mà nó hòa vào chỉ là một gợn sóng lăn tăn.

Hiện diện trong đời là để sống cùng và cho nhau. Mọi người đều là quà từ cuộc sống. Bản chất của sự sống là hành trình thực hiện những chia sớt, tương trợ. Hãy cho nhau lòng tốt.

Hãy đến với nhau bằng cõi lòng của "lúa". Càng cắt đứt "cỏ lùng", càng quý, càng là cơ hội nhân rộng bác ái, yêu thương.

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

---------------------------------------

 

TN 16-A180: SỐNG VỚI CỎ LÙNG

 

Có một sinh viên 22 tuổi thuộc đại học Simon Fraser ở Canada tên là Terry Fox. Năm 1977, cậu TN 16-A180


Có một sinh viên 22 tuổi thuộc đại học Simon Fraser ở Canada tên là Terry Fox. Năm 1977, cậu mắc ung thư và bị cưa chân phải. Huấn luyện viên bóng rổ ở trường trung học của cậu trước kia, khi hay tin buồn này liền gởi cho Terry một bài báo nói về một người bị cưa chân đã thi chạy Marathon Nữu Ước. Bài báo gây hưng phấn cho trí tưởng tượng của cậu. Biết mình chỉ sống thêm được vài năm nữa, Terry muốn làm một điều gì thật ý nghĩa với những tháng ngày còn lại này. Cậu bèn quyết định chạy băng qua Canada từ New Foundland đến British Columbia với khoảng cách 9000 km để quyên góp một số tiền nhằm giúp các bệnh nhân ung thư như cậu. Suốt 18 tháng trời, Terry đã tập chạy trên chiếc chân giả. Cuối cùng, ngày 12 tháng 4 năm 1980, Terry khởi sự thi hành dự tính. Nhúng chiếc chân giả của mình vào Đại Tây Dương, cậu bắt đầu chạy băng ngang qua đất nước Canada. Trong túi cậu có toàn bộ giấy tờ hứa ủng hộ cuộc lạc quyên lên tới trên một triệu đôla. Sau 114 ngày và 4500 km đường bộ, bất thình lình Terry ngã gục xuống. Căn bệnh ung thư đã lan đến buồng phổi. Cậu không thể hoàn thành cuộc chạy. Khi nghe tin báo Terry bị quỵ xuống, dân chúng khắp nơi ở Canada liền gởi đến nhiều tặng vật ủng hộ cậu ở bệnh viện. Trong nhiều tiếng đồng hồ, số tiền lạc quyên lên tới trên 24 triệu đôla. Vài ngày sau đó, Terry qua đời.

Một cuốn phim liền dựng lại cuộc đời cậu. Một con tem lập tức được phát hành để ca ngợi cậu. Và cậu là nhân vật trẻ nhất nhận được vinh dự cao quý của quốc gia là Huân chương Canada. Công trình bỏ dở của Terry được tiếp nối. Donald Mars, một người đưa thư 44 tuổi sống ở Cincinnati, Hoa Kỳ, cũng bị bệnh ung thư giống như Terry. Quá xúc động vì câu chuyện của người anh hùng trẻ tuổi, ông bèn quyết định hoàn tất cuộc chạy của cậu. Khởi sự từ phía dưới Chicago, trong 3 tháng ông đã tới được Golden Gate Bridge (Cầu Kim Môn) ở San Francisco (bang California). Khi ông băng ngang qua chiếc cầu này thì một cơn mưa phùn rơi xuống, nhưng ông vẫn tiếp tục chạy. Và lúc ông nhúng tay vào Thái Bình Dương, hoàn tất cuộc chạy của Terry thì một cầu vòng khổng lồ đã bắc ngang qua bầu trời nước Mỹ. Đó quả là kết thúc phi thường cho một cuộc chạy phi thường.

Rõ ràng trước mắt mọi người, cuộc sống của Terry xem như là đồ bỏ. Ai nấy đều nhìn cậu với đôi mắt ái ngại thương xót. Ban đầu cậu cũng đã thất vọng và nghĩ mình chẳng còn có thể làm gì tốt đẹp cho bất cứ ai. Nhưng rồi, nhờ vị thầy cũ, ý chí cậu đã vươn lên như lúa tốt từ cỏ lùng bệnh tật và chán nản, để cuối cùng toàn thắng.

1. Kiên nhẫn với cỏ lùng.

Đoạn Tin Mừng hôm nay lấy lại cùng một lược đồ như đoạn trước mà chúng ta vừa đọc trong Chúa nhật mới rồi (cc.1-23) nói về dụ ngôn người gieo giống. Quả vậy, cả hai cùng có: (a) lời trình bày dụ ngôn cho dân chúng (cc.3b-9 / 24-30); (b) lý do giảng dạy bằng dụ ngôn (cc.10-17 / 34-35); (c) lời giải thích dụ ngôn cho môn đồ (cc.18-23 / 36-43).

Ý hướng thần học của cả hai là làm nổi bật đặc ân được thấu hiểu các mầu nhiệm Nước Trời của các môn đồ, đối nghịch với thảm cảnh của những kẻ có tai mà không chịu nghe và khinh thị thời gian được thăm viếng. Ở đây người ta thấy tư tưởng đã tiến thêm một bước. Các câu 34-35, với việc đề cập đến lý do hiện hữu của các dụ ngôn, đã xác quyết và bổ túc các câu 10-17. Hơn nữa, trong viễn ảnh cuộc phán xét và phân loại người lành kẻ dữ do cuộc phán xét kéo theo, tỏ hiện số phận dành riêng cho những người “nghe mà hiểu được” và cho những kẻ “nhìn mà không thấy”; vì chẳng phải chỉ có các năng lực của Nước Trời là bắt đầu hoạt động từ hôm nay dưới các dạng thức khiêm tốn, thậm chí mâu thuẫn (phần các dụ ngôn người gieo giống, hạt cải và men bột), mà lại chính sự thụ cảm trước các năng lực đó (trong đó có thái độ khiêm tốn, kiên nhẫn và hy vọng) sẽ định đoạt số phận các thính giả nghe Lời Nước Trời, khi Nước ấy xuất hiện trong vinh quang (phần dụ ngôn cỏ lùng: 13,24-30.36-43).

Câu chuyện của Terry trên đây là một bài học kiên nhẫn và hy vọng cho chúng ta, như bài học trang Tin Mừng hôm nay chủ yếu muốn dạy: phải chấp nhận sống giữa một thế giới đầy dẫy người lành với kẻ dữ, lúa tốt với cỏ lùng, trong niềm hy vọng là kẻ dữ sẽ được hoán cải. Dẫu sao cũng khó đến nỗi người ta bị cám dỗ tỏ ra sáng suốt: hãy nhổ cỏ lùng đi! Đức Giê-su từng nói với những kẻ thiếu lòng kiên nhẫn đừng như vậy. Họ bảo: “Tại sao có biết bao tên hung ác như thế? Thiên Chúa còn đợi gì mà không thủ tiêu bọn chúng đi?” Đúng như ý tưởng Gio-an Tẩy giả từng có về Đấng Thiên Sai hùng mạnh tảo thanh sự dữ: Các ngươi rồi sẽ thấy! “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì sẽ thu vào kho lẫm còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3,12).

Đức Giê-su đã phải làm dịu các thái độ sốt ruột ấy. Và cả thái độ của chúng ta nữa! Vâng, sẽ có một sự lọc lựa nhưng vào ngày tận thế kia, và chỉ duy Thiên Chúa mới có thể thực hiện việc nầy. Nhưng đôi khi chúng ta đã coi mình như Thiên Chúa : “Đây là những người tốt! Kia là hạng không thể cứu vãn, cho vào lửa!” Có một cám dỗ luôn luôn hiện hữu nơi những Ki-tô hữu tốt nhất: cùng nhau làm thành một cánh đồng lúa xinh đẹp. Họ nói: tiếc là có lắm cỏ lùng trong thế giới nhưng ít nhất chúng ta hãy dọn sạch cánh đồng của mình, hãy sống giữa nhau như những tín hữu chân chính, như những con người sạch sẽ và có giáo dục. Người ta mơ một Giáo hội gồm những tín hữu thuần khiết, một giáo xứ thuần khiết, một cộng đoàn thuần khiết, một gia đình thuần khiết. Hãy nhổ cỏ lùng nào!

Nếu thế, chúng ta đứng trước một khuynh hướng nguy hiểm là khuynh hướng giáo phái: không gì hết ngoài những kẻ tình nguyện và chọn lọc, không gì hết ngoài những kẻ chính thống và thẳng ngay, chẳng có hạng sai lệch, hèn yếu, xác tín nửa vời. Dĩ nhiên có những nhóm thuần nhất sốt sắng, anh hùng, đó là trường hợp tiêu biểu của những bước khởi đầu trong các dòng tu. Nhưng biết bao thế giới nhỏ bé đặc tuyển đã bị lòng kiêu căng về lúa tốt rình rập: người ta không chịu được cỏ lùng trong đó.

2. Khiêm tốn và hy vọng.

Đức Giê-su nhìn Giáo hội mình cách khắc hẳn. Người nhìn Giáo hội như một đoàn dân biết rộng rãi đón nhận và kiên nhẫn không cùng, như một tập thể gồm những người đẹp và xấu sống êm đềm với nhau, như một nơi điều trị trong đó có kẻ lành bệnh sớm kẻ lành bệnh trễ, như một cộng đồng luôn cố gắng khiêm tốn và hy vọng.

Khiêm tốn! Bạn là ai mà muốn lựa lọc cỏ lùng? Bạn tưởng mình là đồng lúa ư? Tại sao không, nhưng là đồng lúa pha trộn. Hãy nhìn trái tim và các hành vi của bạn, bạn sẽ chấp nhận hơn rằng trong thế giới và chung quanh bạn, các người khác cũng là một sự pha trộn thiêng thánh. Cỏ lùng và lúa tốt có thể cùng tồn tại trong một tâm hồn. Đừng như nhân vật trong câu chuyện ngắn ngay đây: Nhóm tín hữu nọ đang suy niệm Thánh Kinh trong nhà thờ. Một người đi qua bĩu môi. Cha sở hỏi: “Sao không vào tham gia với họ?” - “Trong ấy toàn những kẻ giả hình Cha à!” - “Cứ vào đi, vẫn còn dư một chỗ đấy!”

Hy vọng! Giáo hội là một hỗn hợp. Hỗn hợp này là một hy vọng. Không ai hoàn toàn trong sạch, nhưng cũng chẳng ai hoàn toàn xấu xa. Tất cả đều có thể tiến triển tốt hơn, may phước! Khi thiên hạ kiên nhẫn chấp nhận chúng ta với sự xấu xa của chúng ta, chúng ta còn giữ một hy vọng nào đó để cải thiện mình. Và khi chính chúng ta chấp nhận cỏ lùng nơi người khác, chúng ta vẫn sẽ tiếp xúc với họ và có thể giúp họ trở nên lúa mì. Xin hãy ban cho người khác một cơ hội, như biết bao cơ hội đã được ban cho chúng ta. Dụ ngôn về đức kiên nhẫn trên đây là một dụ ngôn tuyệt vời về sự tiến bộ vậy. Bạn cần nhớ: “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ! Tội nhân nào cũng có một tương lai!” vì “Thiên Chúa chẳng bao giờ đóng một cánh cửa mà không mở ra một cánh cửa khác” (Tục ngữ Ai-len). Người là Đấng kiên nhẫn: Người chịu đựng nhiều thế kỷ tội lỗi vì viễn ảnh rộng lớn của Người là ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta (x. Rm 3,26). Người ghét tội lỗi, nhưng yêu kẻ biết thống hối ăn năn dù tội lỗi đến đâu chăng nữa (x. Rm 2,4). Nếu Thiên Chúa không kiên nhẫn, bây giờ ta ở đâu rồi ?

Đức kiên nhẫn ấy cũng cần cho con người. Do đấy có nhiều yêu sách xem ra mâu thuẫn nhưng phải biết dung hòa : không dung túng sự dữ, song vẫn kính trọng phẩm giá và khả năng hoán cải của tội nhân, đồng thời bảo vệ các tâm hồn ngay chính khỏi nhiễm lây gương xấu, thái độ dửng dưng tôn giáo, hay bầu khí vô thần tà đạo. Do đó ngay từ nguyên thủy, ta thấy Giáo Hội khi thì nghiêm khắc (x. 1Cr 5,3-5) lúc lại thông cảm (x. 1Cr 5,9-10) tùy hoàn cảnh cụ thể của các tâm hồn. Hai thái độ ấy đều chính đáng và cần thiết, dù theo một lường độ khó xác định. Chúng cũng đề phòng ta khỏi bị ảo tưởng đạt được những trạng thái dứt khoát rõ ràng ở đời này. Một cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng trong đó chỉ có các thánh, chỉ gồm người công chính là một điều hão huyền. Nếu đường ranh giới phân chia sự dữ điều lành khá rõ ràng, thì lại rất lu mờ giữa kẻ lành người dữ (lấy quyền nào mà cho mình là “tốt” ?). Vì kẻ sống trong tội lỗi hôm nay, mai ngày có thể trở nên một thánh Augustinô hay một thánh Charles de Foucauld vậy. mục lục

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

---------------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây