HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG CHÚA BA NGÔI

Thứ năm - 26/05/2022 04:05
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG CHÚA BA NGÔI
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG CHÚA BA NGÔI
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG
CHÚA BA NGÔI

----------------------------

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
HỘI THÁNH NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN.. 2


Ngày Thứ Hai: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
HỘI THÁNH TUYÊN XƯNG CHÚA BA NGÔI. 3


Ngày Thứ Ba: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
HỘI THÁNH TIẾP TỤC CÔNG TRÌNH VÀ SỨ MẠNG CỦA BA NGÔI. 4


Ngày Thứ Tư: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
HỘI THÁNH TIẾP NỐI CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO CỦA BA NGÔI. 5


Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
ĐOÀN DÂN CỦA BA NGÔI. 5


Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
BÍ TÍCH CỨU ĐỘ CỦA BA NGÔI. 6


Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH – 
HỘI THÁNH CÓ MẸ ĐỨC KITÔ VÀ MẸ HỘI THÁNH.. 7


--------------------------------
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
- Suy niệm theo ngày…

- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

- Lời Nguyện Kết theo ngày…

---------------------------------------------
 

LỜI MỞ


Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh với niềm xác tín rằng: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất được rao giảng trong Hội Thánh. Người là Đấng trên mọi sự, qua mọi sự, và trong mọi sự. Trên mọi sự: vì Chúa Cha là nguồn mạch; qua mọi sự: vì phải qua Ngôi Lời; và trong mọi sự: vì trong Chúa Thánh Thần. Tiến trình hiệp hành phải được xây dựng trên nền tảng đức tin này, đức tin mà hễ ai lạc xa, thì không phải là Kitô hữu nữa. Thánh Phaolô đã quy mọi sự về một Thiên Chúa Duy Nhất, khi ngài nói: Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí; có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa; có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, khi lãnh nhận các ơn mà Chúa Thánh Thần phân phát cho Hội Thánh, chúng ta ý thức rằng: các ơn đó đều là do Chúa Cha ban cho qua Ngôi Lời. Vì mọi sự của Chúa Cha cũng là của Chúa Con: và như vậy, các ơn được Chúa Con ban trong Chúa Thánh Thần, cũng thật là các ơn của Chúa Cha. Tương tự như thế, khi Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, thì Ngôi Lời, Đấng cho chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, cũng ở trong chúng ta, mà trong Ngôi Lời, thì có cả Chúa Cha nữa, đúng như lời Đức Giêsu đã nói: Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Quả vậy, ở đâu có ánh sáng, ở đó cũng có ánh hào quang; và ở đâu có ánh hào quang, ở đó có hiệu năng và ân sủng rạng ngời. Thật vậy, ân sủng và ân huệ được ban trong Chúa Ba Ngôi, thì được ban do Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Cũng như ân sủng được Chúa Cha ban qua Chúa Con, thì ơn được thông hiệp vào các ân huệ, cũng được ban cho chúng ta chỉ trong Chúa Thánh Thần mà thôi, và chỉ thông dự vào Thánh Thần, chúng ta mới có tình thương của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Con, và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và cầu nguyện để phó dâng tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng ta trong tay Ba Ngôi Nhân Lành.
 
--------------------------------
 

Ngày Thứ Nhất: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
HỘI THÁNH NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN


Suy niệm: Chúng ta được rửa tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chứ không phải: nhân “các danh” của các Ngài, bởi vì, chỉ có một Thiên Chúa: Cha toàn năng, Con duy nhất của Người và Thánh Thần. Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải làm sáng tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính bản thể của Người. Vì vậy, đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm khác. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta hiểu được những gì, mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã dùng những đường lối và phương thế, để tự mặc khải chính Người cho chúng ta. Các công trình của Thiên Chúa (Oikonomia), mặc khải cho chúng ta biết Người, trong bản thể của Người (Theologia), và ngược lại, mầu nhiệm bản thể nội tại của Thiên Chúa, sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu: tất cả các công trình của Người. Cũng như, trong các tương quan của nhân loại: Con người biểu lộ chính mình qua hành động, khi ta càng biết rõ một người nào đó, ta càng hiểu rõ hành động của họ.
 
Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm đức tin, được ẩn giấu nơi Chúa, mà nếu Chúa không mạc khải, thì không ai có thể biết được. Chắc chắn, Chúa đã để lại những dấu vết nào đó trong công trình sáng tạo, và trong suốt dòng lịch sử, nhưng Ba Ngôi vẫn là một mầu nhiệm, mà lý trí thuần tuý của loài người chúng con không thể nào đạt đến được. Chúng con nguyện xin Chúa Cha, nhờ sứ vụ thần linh của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thực hiện “kế hoạch nhân hậu” trong việc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá thế nào, thì cũng tiếp tục thực hiện cho Hội Thánh chúng con trong tiến trình hiệp hành như vậy. Amen.
 
---------------------------
 

Ngày Thứ Hai: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
HỘI THÁNH TUYÊN XƯNG CHÚA BA NGÔI

 
Suy niệm: Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên Chúa, nhưng, một Thiên Chúa Duy Nhất có Ba Ngôi: Ba Ngôi đồng bản thể: Chúa Cha là gì, thì Chúa Con là thế ấy, Chúa Con là gì, thì Chúa Cha là thế ấy, Chúa Cha và Chúa Con là gì, thì Chúa Thánh Thần là thế ấy, nghĩa là, một Thiên Chúa Duy Nhất theo bản tính. Các Ngôi Vị Thiên Chúa thật sự phân biệt với nhau: Chúa Con không phải là Chúa Cha, và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con. Ba Ngôi phân biệt nhau qua các tương quan về nguồn gốc: Chúa Cha là Đấng sinh thành, Chúa Con là Đấng được sinh ra, Chúa Thánh Thần là Đấng nhiệm xuất. Các danh xưng nói lên mối tương quan giữa các Ngôi Vị: Chúa Cha có tương quan với Chúa Con, Chúa Con có tương quan với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần có tương quan với Hai Ngôi kia. Khi xét về tương quan, thì chúng ta nói là Ba Ngôi, nhưng, chúng ta tin vào một bản tính hay một bản thể. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh cũng lấy mẫu từ Ba Ngôi: một sứ mạng duy nhất, nhưng mỗi người đều có sứ vụ riêng. Ước gì sự hiệp nhất của Ba Ngôi sẽ luôn là nguồn gợi hứng cho sự hiệp nhất trong tiến trình hiệp hành của chúng ta.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Ba Ngôi hoàn toàn ở trong nhau: Ba Ngôi vô cùng, kết hợp với nhau vô cùng. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho các thành viên trong Hội Thánh cũng biết ở trong nhau, khi thực hiện sứ vụ riêng của mình, xin cho chúng con ý thức rằng: mỗi người chúng con là một chi thể trong cùng một thân thể, như Ba Ngôi là một Duy Nhất. Khi thi hành sứ vụ, xin cho chúng con luôn biết nghĩ về nhau, như khi suy tưởng về Ba Ngôi, thì lập tức hào quang của Ba Ngôi tràn ngập tâm hồn chúng con, khi vừa bắt đầu phân biệt Ba Ngôi, thì lập tức bị kéo trở lại một Thiên Chúa Duy Nhất. Amen.
 
-----------------------
 

Ngày Thứ Ba: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
HỘI THÁNH TIẾP TỤC CÔNG TRÌNH VÀ SỨ MẠNG CỦA BA NGÔI


Suy niệm: Kế hoạch yêu thương, mà Chúa  Cha đã cưu mang, trước khi tạo dựng trần gian, trong Con yêu dấu của Người là: đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Kế hoạch này là ân sủng: Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở, xuất phát trực tiếp từ tình yêu của Ba Ngôi. Kế hoạch này được thực hiện trong công trình tạo dựng, trong lịch sử cứu độ, trong các sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được tiếp nối, trong sứ mạng của Hội Thánh. Toàn bộ Nhiệm Cục Thần Linh là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì cũng như Ba Ngôi chỉ có một bản tính, Ba Ngôi cũng chỉ có cùng một hoạt động. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là ba nguyên lý của thụ tạo, nhưng là một nguyên lý duy nhất. Tuy nhiên, mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa thực hiện công trình chung, theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi. Cho nên, Hội Thánh tuyên xưng: Một Thiên Chúa là Cha, mọi sự đều bởi Người; Một Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đều nhờ Người; và Một Chúa Thánh Thần, mọi sự đều trong Người.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Toàn bộ Nhiệm Cục Thần Linh là công trình: vừa có tính chung, vừa có tính riêng, nên vừa cho thấy đặc tính của từng Ngôi Vị, vừa cho thấy bản tính duy nhất của Ba Ngôi. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì toàn bộ đời sống của chúng con là sự hiệp thông với mỗi Ngôi Vị, mà không hề phân biệt Ba Ngôi: xin cho chúng con ý thức rằng: khi chúng con tôn vinh Chúa Cha, là làm điều đó nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần; khi chúng con bước theo Đức Kitô, là làm điều đó, bởi vì, Chúa Cha lôi kéo chúng con, và Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng con. Xin cho chúng con nhiệt thành dấn thân xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: làm nơi cư ngụ của Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.
 
-----------------------------
 

Ngày Thứ Tư: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
HỘI THÁNH TIẾP NỐI CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO CỦA BA NGÔI


Suy niệm: Công trình sáng tạo là nền tảng: liên quan đến mọi sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, mà Đức Kitô là chóp đỉnh. Ngược lại, mầu nhiệm Đức Kitô là ánh sáng quyết định soi tỏ mầu nhiệm sáng tạo: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nhắm tới vinh quang của công trình sáng tạo mới trong Đức Kitô. Vì vậy, các bài Sách Thánh trong đêm Canh Thức Vượt Qua, đêm mừng công trình sáng tạo mới trong Đức Kitô, bắt đầu bằng bài đọc về tạo dựng. Ba chương đầu của sách Sáng Thế đã diễn tả những chân lý về công trình sáng tạo, về nguồn gốc và cùng đích của công trình đó, về trật tự và sự tốt lành của nó, về ơn gọi của con người, và cuối cùng về thảm kịch tội lỗi và niềm hy vọng vào ơn cứu độ. Những lời này, được đọc dưới ánh sáng của Đức Kitô, trong sự thống nhất của Thánh Kinh, và trong Truyền thống sống động của Hội Thánh. Hội Thánh xác định rõ ràng: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, là Đấng tự mình làm nên mọi sự, nhờ Ngôi Lời và Đức Khôn Ngoan của Người: Chúa Con và Chúa Thánh Thần như là “những bàn tay” của Người. Do đó, sáng tạo là công trình chung của cả Ba Ngôi. Ước gì tiến trình hiệp hành của chúng ta cũng sẽ là công trình của Ba Ngôi Chí Thánh, để rồi nhờ đó, chúng ta tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành như lòng Chúa ước mong.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Chúa đã tạo dựng tất cả nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu: là Con yêu dấu của Chúa, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần: Người là Đấng chúng con tuyên xưng là Đấng ban sự sống, là Thần Khí Sáng Tạo, là Nguồn mạch của mọi điều thiện hảo. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho mọi công việc của chúng con cũng được nên một, như hành động sáng tạo của Chúa Con và Chúa Thánh Thần: là một với hành động sáng tạo của Chúa Cha, điều mà đã được quy luật đức tin của Hội Thánh chúng con minh định rõ ràng. Amen.
 
------------------------------
 

Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
ĐOÀN DÂN CỦA BA NGÔI


Suy niệm: Thiên Chúa không muốn thánh hoá và cứu độ loài người cách riêng rẽ, nhưng, Người muốn thiết lập một Dân, là Dân nhận biết Người trong chân lý, và phụng sự Người cách thánh thiện. Đức Giêsu Kitô đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta: cho thoát khỏi mọi điều bất chính, khiến chúng ta thành Dân Thiên Chúa như lời thánh Phêrô quả quyết: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là Dân thánh, Dân riêng của Thiên Chúa” (1 Pr 2,9). Ước gì tiến trình hiệp hành của chúng ta cho thấy: Tất cả mọi người đều được kêu gọi gia nhập Đoàn Dân Mới của Thiên Chúa, để trong Đức Kitô, chúng ta làm thành một gia đình duy nhất và một Dân duy nhất của Thiên Chúa. Ước gì Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng, thật sự, là chính Thân Thể của Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, làm cho chúng ta trở nên các chi thể trong Nhiệm Thể của Người. Ước gì Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng, cũng thật sự trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, Đấng là Thần Khí, linh hồn của Nhiệm Thể, là nguyên lý sự sống của Nhiệm Thể, nguyên lý hợp nhất trong khác biệt, và nguyên lý làm phong phú các ân huệ và đặc sủng của Nhiệm Thể. 

Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Trong sự hợp nhất của Đoàn Dân Chúa, có sự đa dạng của các chi thể với các chức năng khác nhau. Tất cả các chi thể đều được liên kết với nhau, nhất là với những người đau khổ, những người nghèo và những người bị bách hại. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Đoàn Dân Chúa là Nhiệm Thể có Đức Kitô là Đầu, và là Lang Quân, Đấng đã yêu thương và đã thí mạng vì Hội Thánh, đã thanh tẩy Hội Thánh bằng Máu của Người, làm cho Hội Thánh trở thành Mẹ: sinh ra tất cả các con cái, và làm thành một Đoàn Dân Chúa. Amen.
 
---------------------------
 

Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
BÍ TÍCH CỨU ĐỘ CỦA BA NGÔI


Suy niệm: Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Từ “mysterion” trong tiếng Hylạp được dịch sang tiếng Latinh bằng hai từ: “mysterium” (mầu nhiệm) và “sacramentum” (bí tích). Từ “sacramentum” (bí tích) diễn tả dấu chỉ hữu hình của thực tại ẩn giấu của ơn cứu độ là “mysterium” (mầu nhiệm). Trong Đức Kitô, Hội Thánh là bí tích cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và công cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, và của sự hợp nhất toàn thể nhân loại. Với tính cách là bí tích, Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng, cũng được Đức Kitô sử dụng như công cụ để cứu độ mọi người. Hội Thánh Hiệp Hành sẽ vẫn là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, qua đó, Đức Kitô biểu lộ và đồng thời thực hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Hội Thánh Hiệp Hành sẽ vẫn là kế hoạch hữu hình của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, trong kế hoạch này, Thiên Chúa muốn cho toàn thể nhân loại họp thành một Dân duy nhất của Chúa Cha, quy tụ thành một Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, xây dựng nên một Đền Thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần.
Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Trên trần gian này, Hội Thánh là bí tích cứu độ: là dấu chỉ và là công cụ của sự hiệp thông giữa Chúa với loài người chúng con. Trong tiến trình hướng tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành, xin cho chúng con biết quan tâm đến cả hai chiều kích: hữu hình, và thiêng liêng, bởi vì, Hội Thánh vừa là một tổ chức có phẩm trật, vừa là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hội Thánh là duy nhất, được tạo thành bởi hai yếu tố nhân loại và thần linh, vừa là con đường, vừa là mục đích cứu độ của Chúa. Đây là mầu nhiệm Hội Thánh, mầu nhiệm này chúng con chỉ có thể đón nhận bằng đức tin mà thôi. Amen.

---------------------------------
 

Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH –
HỘI THÁNH CÓ MẸ ĐỨC KITÔ VÀ MẸ HỘI THÁNH


Suy niệm: Đức Maria được nhận biết và tôn kính với tư cách là Mẹ của Đức Kitô, và Mẹ Hội Thánh. Sứ vụ của Đức Maria đối với Hội Thánh không thể tách biệt khỏi sự hợp nhất của Mẹ với Đức Kitô. Sự liên kết của Đức Maria với Đức Giêsu trong công cuộc cứu độ được biểu lộ từ lúc Mẹ thụ thai Đức Giêsu, cho đến lúc Người chịu chết. Trong giờ khổ nạn của Người, sự liên kết đó được biểu lộ cách đặc biệt: Đức Maria đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, và Mẹ đã trung thành gìn giữ sự hợp nhất với Con của Mẹ cho đến tận chân thập giá, Mẹ đứng đó không ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ đã cùng chịu đau khổ cách khủng khiếp với Con của Mẹ, và liên kết mình với hy lễ của Con, bằng tình mẫu tử, đồng thuận với lễ phẩm bị sát tế do lòng Mẹ sinh ra; và cuối cùng, Mẹ được chính Đức Giêsu đang hấp hối trên thập giá ban làm mẹ người môn đệ: “Thưa Bà, đây là con Bà”. Sau cuộc Thăng Thiên của Con mình, Mẹ đã trợ giúp Hội Thánh sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, Mẹ cũng sẽ cùng với chúng ta kêu cầu Chúa Thánh Thần, Đấng đã phủ bóng trên Mẹ trong ngày Truyền Tin, để tiến trình hiệp hành của chúng ta cũng được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và trở thành một Lễ Hiện Xuống mới cho thế giới hôm nay.

Lời Nguyện Kết: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Đức Maria là Mẹ Đức Kitô, và là Mẹ Hội Thánh, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, Mẹ được đưa cả xác cả hồn lên hưởng vinh quang thiên đàng, ở nơi đó, Mẹ tham dự vào vinh quang phục sinh của Con mình, thể hiện trước sự phục sinh của tất cả các chi thể của Nhiệm Thể Đức Kitô. Chúng con xin phó dâng tiến trình hiệp hành của chúng con cho Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, vì giờ đây ở trên trời, Mẹ vẫn tiếp tục làm Mẹ, và đồng hành với Hội Thánh chúng con luôn mãi. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây