Suy tư của Đức Cha Gioan B Bùi-Tuần Bài 151-200

Chủ nhật - 10/02/2019 08:55
Suy tư của Đức Cha Gioan B Bùi-Tuần Bài 151-200
Suy tư của Đức Cha Gioan B Bùi-Tuần Bài 151-200
Suy tư của Đức Cha Gioan B Bùi-Tuần Bài 151-200

Bùi-Tuần 0151: LỄ PHỤC SINH LÀ LỄ CỦA NIỀM HY VỌNG 19-04-1987. 2
Bùi-Tuần 0152: SỐNG TÍCH CỰC VỚI LỊCH SỬ HÔM NAY 03-05-1987. 3
Bùi-Tuần 0153: PHỤC VỤ HOÀ BÌNH 19-05-1987. 4
Bùi-Tuần 0154: CUỘC SỐNG ĐẠO HÃY LÀ MỘT SỨ ĐIỆP 06-06-1987. 7
Bùi-Tuần 0155: KẺ KHÔNG NHÀ 25-12-1987. 8
Bùi-Tuần 0156: NGHĨ TỚI NĂM 2000 07-06-1987. 11
Bùi-Tuần 0157: TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO 08-06-1987. 12
Bùi-Tuần 0158: ƠN LO LIỆU 08-06-1987. 14
Bùi-Tuần 0159: QUẢNG ĐẠI 08-06-1987. 16
Bùi-Tuần 0160: CỞI MỞ HOÀ NHẬP CÓ PHẨM CHẤT NÂNG LÊN.. 17
Bùi-Tuần 0161: DỄ THƯƠNG TRƯỚC MẶT CHÚA 21-06-1987. 19
Bùi-Tuần 0162: BÌNH AN TÂM HỒN 28-06-1987. 20
Bùi-Tuần 0163: TẤM VÉ ĐỂ LÊN TRỜI 15-08-1987. 22
Bùi-Tuần 0164: SỐNG ĐÚNG TÍNH NGƯỜI 16-08-1987. 24
Bùi-Tuần 0165: BÌNH AN CỦA CHÚA.. 25
Bùi-Tuần 0166: CẢM TẠ CHÚA SUỐT ĐỜI 16-08-1987. 26
Bùi-Tuần 0167: NƯƠNG TỰA VÀO NHAU 22-08-1987. 28
Bùi-Tuần 0168: ĐEM LẠI NIỀM VUI 22-08-1987. 29
Bùi-Tuần 0169: VẤN ĐỀ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA  23-08-1987. 31
Bùi-Tuần 0170: MẸ HẰNG CỨU GIÚP 23-08-1987. 33
Bùi-Tuần 0171: PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG ĐẠO 24-08-1987. 34
Bùi-Tuần 0172: SỐNG ĐẠO TỐT NHỜ ĐỔI MỚI 08-12-1987. 36
Bùi-Tuần 0173: CAN ĐẢM TRƯỚC CUỘC SỐNG 20-12-1987. 38
Bùi-Tuần 0174: MÙA XUÂN VỚI NHỮNG VẺ ĐẸP MỚI 1988. 40
Bùi-Tuần 0175: ĐƠN ĐỘC 08-12-1989. 41
Bùi-Tuần 0176: NHÀ CÓ ĐỨC MẸ LÀ NHÀ CÓ PHÚC.. 43
Bùi-Tuần 0177: HOÀ GIẢI - 05-03-1989. 44
Bùi-Tuần 0178: BIẾT CHÚA KITÔ 07-05-1989