Những sách đã in

Thứ ba - 05/04/2022 09:41
Những sách đã in
Những sách đã in

***** Những sách Cha Mễn đã in (37 cuốn):
như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid
khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

***** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5, chỉ khoảng 24 tờ A4)

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật : (4 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/ 

1. Chuyện Người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/chuyen-nguoi-dan-ong-say-me-quang-cao-chuyen-minh-hoa-tin-mung-sach-1-1254.html

2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/chuyen-linh-muc-vao-thien-dang-chuyen-minh-hoa-tin-mung-chua-nhat-sach-2-1348.html

3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/chuyen-con-ket-di-kham-bac-si-chuyen-minh-hoa-tin-mung-chua-nhat-sach-3-1984.html

4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/chuyen-ga-mai-ap-trung-dai-bang-chuyen-minh-hoa-tin-mung-chua-nhat-sach-4-2198.html


II. – Chuyện đời chuyện đạo: (5 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/

1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/hay-vui-huong-hanh-phuc-ta-dang-co-chuyen-doi-chuyen-dao-sach-1-1253.html

2. Chuyện đời TO và NHỎ - Sách 2
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/chuyen-doi-to-va-nho-chuyen-doi-chuyen-dao-sach-2-1293.html

3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/nhung-loi-khuyen-huu-ich-chuyen-doi-chuyen-dao-sach-3-1412.html

4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/nhung-chuyen-nho-mang-nhieu-y-nghia-cho-cuoc-song-chuyen-doi-dao-sach-4-1544.html

5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/mot-phep-la-tu-mot-tinh-thuong-cho-di-chuyen-doi-dao-sach-5-1656.html

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (16 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/

1. Chuyện Người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/chuyen-nguoi-thu-thue-va-nguoi-biet-phai-chuyen-ke-gia-dinh-sach-1-1284.html

2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/dung-bo-cuoc-chuyen-ke-cho-cac-gia-gia-dinh-sach-2-1331.html

3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/bi-quyet-hanh-phuc-chuyen-cha-men-ke-cho-cac-gia-dinh-sach-3-1377.html

4. Một Chuyện Không Ngờ Thê Thảm - Sách 4
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/mot-chuyen-khong-ngo-the-tham-chuyen-ke-gia-dinh-sach-4-1474.html

5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/di-tim-mot-bao-hiem-chuyen-gia-dinh-sach-5-1588.html

6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/mot-mau-nguoi-song-dao-dang-kham-phuc-chuyen-gia-dinh-sach-6-1596.html

7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/yeu-la-yeu-cho-den-cung-chuyen-gia-dinh-sach-7-1657.html

8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/nhung-chuyen-la-co-that-chuyen-ke-gia-dinh-sach-8-1805.html

9. Niềm vui bất ngờ - Sách 9
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/niem-vui-bat-ngo-cha-men-ke-chuyen-cho-cac-gia-dinh-sach-9-1835.html

10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng – Sách 10
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/chuyen-me-ghe-con-chong-chuyen-ke-gia-dinh-sach-10-1875.html 

11. Chứng nhân giữa đời thường – Sách 11
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/chung-nhan-giua-doi-thuong-chuyen-ke-gia-dinh-sach-11-1924.html

12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/cho-chua-muon-thyen-chuyen-ke-gia-dinh-sach-12-1959.html

13. Nét đẹp của lòng thương xót – Sách 13
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/net-dep-cua-long-thuong-xot-chuyen-ke-gia-dinh-sach-13-1995.html  

14. Chuyện tôi vào đạo Chúa – Sách 14
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/chuyen-toi-vao-dao-chua-chuyen-ke-gia-dinh-sach-14-2121.html

15. Chuyện cô giáo năm xưa – Sách 15
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/chuyen-co-giao-nam-xua-chuyen-ke-cho-cac-gia-dinh-sach-15-2173.html

16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16

https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/kinh-nghiem-cua-nhung-nguoi-tro-ve-tu-coi-chet-noi-voi-ta-chuyen-ke-gia-dinh-sach-16-2220.html

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/

1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/chuyen-chua-giesu-di-xem-bong-da-chuyen-le-song-sach-1-1323.html

2. Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng - Sách 2
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/tinh-yeu-la-suc-manh-van-nang-chuyen-le-song-sach-2-1409.html

3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/dhoi-la-mot-chuyen-dhi-chuyen-le-song-sach-3-1410.html

4. Căn hầm bí mật - Sách 4
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/can-ham-bi-mat-chuyen-le-song-sach-4-1420.html

5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/that-bai-la-khoi-diem-cua-thanh-cong-chuyen-le-song-sach-5-1431.html

6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/lich-su-ngay-cua-me-chuyen-le-song-sach-6-1445.html

7. Chuyện Tình Romeo Và Juliet - Sách 7
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/chuyen-tinh-romeo-va-juliet-chuyen-le-song-sach-7-1461.html

8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/mot-cach-tra-thu-doc-dao-chuyen-le-song-sach-8-1577.html

V. – Kho sách quý: (4 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/

1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/bi-mat-day-kinh-ngac-ve-cac-linh-hon-trong-luyen-nguc-1322.html

2. Lần hạt Mân Côi – Thánh Josemaria Escria– Sách 2
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/lan-hat-man-coi-josemaria-escria-kho-sach-quy-sach-2-1702.html

3. Tiếng nói từ Luyện Ngục – Sách 3
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/tieng-noi-tu-luyen-nguc-kho-sach-quy-sach-3-1728.html

4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/sach-thang-cac-linh-hon-kho-sach-quy-sach-4-2184.html

------------------------------

- Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;

2. Vào Internet: Google, Youtube, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, hoặc linh mục Mễn

3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com

5. ĐT: 0913 784 998; 0394 469 165

--------------------------------

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

-----------------------------

1. Đây là những sách Lm. Mễn đã in, để biếu tặng cho những kẻ qua lại, như lương thực tinh thần thời Covid, khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html


2. Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5.

3. Bạn có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên.

4. Chỉ cần có đường link này, là bạn sẽ có đủ tất cả những cuốn sách đã in, và sẽ in sau này (vì đường link này có liên kết với trang Web riêng của Lm. Mễn: 
linhmucmen.com ) 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây